BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-02-21

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169153.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169153.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169153-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169153-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169153-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169153-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169153-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169153-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169153-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169153.ris

Full Text

 /- tjrSwWfen. ., Vol Z Alberni, 8, C��� Friday, F**b. 21, 20)13 No. 20 tni.i+tMiM iwnitiiiii nifinmn itrifeowil .ft.il.1. liaiitf<ww'ff^*i*,'W��'i'i!.'i*.'ii.*riwiiM.ifii,ituiMiiii ***. k^i**4iil*IW*l'pll*>ff-Ml.it..i'^'*a*<>lli.lJI*l'ff��1lfli*t*'..IMir4*4iirttf twitffwif-nf. uW.*ff4tlilc Lund Act NoMc-fte Al.l'lvll^l l.ANi* l*i��l llll'l'. OiMtM ..I U*il**'H '|'*ki> IH'!','*"   l!l*i   .*ll  Illtr  lllflll*!  Oil-'f'l li( ���utnml*.ftian��rti Appointed. Tlin t.'iiy fiium'll has retvlvw} word fr��itti dm (biveriiiiiFiit Unit Uu* follow- "tii).'  uppuhuineiil**  Si live l>i<i>u  mode: i.ii* jwti"��iiiMiiMrn, i>wyiit4|.i-{i.ii (ifii'iVsiii/ "id-�� j I'V.r Ifici'itCi* foi!)tiii*v*ioni'r*4t  Win, J**. i*hT.m!��^ ��- I.yl". ' >'����r Pollee'foutu.l'*. Murtfftil,  Aid, ���!. Vli lnr(��, <i**. nrvilt'ti i*!u'iir-i'.  lui, ml* In i>.('i*t)-i I.ii* |ti't"<|,!tt*jlMI |l,  (lUlvl!t>|.l- ll.li  f if ii'i*. Silt/  Ui-��  ' t-JUn-i] tt��i,i!�� fkiiiiitii-m-ltii/t i*l ��|*(">l ii  . nl ir,i iiiH'iiimn if iiii'i ni tkttt-niiii ia  ���j.iiniiaiiii I i.|..|,t",'-1  |i|-.  a.  11. ��*. llllltlll llf llt,|H'(l't,  ((>4ltl<*>  fcUf'I'tlltll*  ktlUlll, 1 .,  , ,   ,   ' . 1.1    .  .��    ,1 itii"(vt*inii*titt!ii*ii**t, tiii'tii.Di' i't.4,sii�� ii.iiiii. jiii'li'Vi*.  !t i-�� !(!��t|i>t*l'n��! Uiat iliol Ollllt Ilii-iu ii <*!i Imiii* vii-tti t.. imiiil itt i*4itii(ii,iik'iii|r, l'll||l8!lllll|fl 1*141 llt'14�� IIII'III IM il**-* A1 Miiir 'I'limii** t iiii'ii, JtK'lt |,HH��,H!, At't'ill, Jmi u, UM , l-Vl. 1(1,1 llflffttlH.llli.l'Htl'il umr youp PBOPBBTYWI^ r Wo Want Ifotinott of lots and Acreage Remember we Maintain ^Offices m the Prairie Provinces. ������"i.4*j'*"��nwi'ii��ii'**'W STEWART M. READ & CO. t \y Suite 44, Cfuiiuh) Life Building Vnnemivor, Coiutdo, Aiiiii'ii-N'i i.ano mwrioor. MliitittHt'r lOU'ril, 'I'lilll* (ml 111' timl WlllUiil lifitly, t'f llenlt' (tlf , tHK.llliltllill, l(tl.,"l!t-l', tilU'll.ttr, li.- 4tl.|i|,' till" l.t'tliitmiltill It, (>llli'llll*',' I In' |-,i|li)��llIK ili'kt'i ilni.1 inili'.*! t*IJ|llll!t.|M*tflf/ (II ��� (fi*! l'l*ll(("l Ill-til ll'1'NUIlll #'**( lllllll'l Ht U'l fl. 111*1 rll'l .0 Ul'liftl, lll'llll* t�� 1 I riltiili* Iiinlli lit lnfm'li, Ihriu'f tftiM*,nillu Olli l��'l��i|, Itl It SHUilM'tl*.'SOU) <-il��l|',f) itllfi DliJt (illlll* Klllllll lllll*, Ilii'll.'liitl'l'tisltH Hl-klill |,I.',IH iill*illimt)m'ltig. t*i|llali.i|),j |,*ii itnyi*,  iiiuiti uf WllllHIII lll'lll)', JncU l.tt-Hfliiitt, Attt-til, klmi,��, liU.1,  ,,    * ("t-ii, |i m, At.llt.KNi MNH niMTKIiT. Oitvitil'l ut ((illicit. TklninnKi'ii Uml lii'iiiliilii'.(f.lfH**ii, ul V��ll i*4iu*i*r, iNv<H'iilli*ii��liiri<Ui>t'|ii'i'. !iiiit||iUiiiH|i|*l*r mr i**>i'!iii*��ii'.t tu (uitvtin-"' Hi*' (iilli)iifii),* ji* Wi'illitl Uti.tt; IViiiiliiimtilUtt til * |iniil iiliililv.il ����) fluents t'H*l llf Um l)|l, UlH 1**1 IHIiriT'll !kii|'t|.,i!| HI, 'I'llll |.*til|l HI, MUtiUl u! I(il|.itil, miniiunt". kiitilli, Itirllivitt*.. i'li��ili�� i.��*i, itit'iit*!. ml 1,'littiiit. u.i, id, iti,m,-t)*ii r-luuni **ii*t ti, tuitiii ij((iuimiiiiim(iit��, iiiiiiuiiiti,*^ DiiiKiirt**, iiiuii'ur Jti.fi, iwliin NivUuii in,i'liMit ktilpKI, Out I ll'l ef lUUI'lt. llUllitllil'VI liiliBk.*!!, I'll tt'ill IlllW  pI'iK't'i'tt  liiilt  llll* np|H)hit iiifiiiI..uiiib')* (Iicm* otuin!!lh*��tontirn. ami perfect tim uiTtif>t.'i'wi'iiU of the varl** till* t'l* il�� tll'|IUI'Ill)l'llt-4. FIRST REQUEST FOR STREET GRADES WILL PURCHASE FIE APPARATUS ���MIHtMMMIfMMMIirilMIKHIIMIIMM ayw^r*��i,'''W"a'��3"��|gJi!!''; - ;' ,1"'T ���m*Mtp0t*m+*taa*vty��w*e**ii't**u*m -  t,J,���i,a ���..-jJJ* Jt'.u-i.  ,/ V ���snr r*t..hti*-*arti ��!��'*'.'���!��** TO-DAY IS THE TIME Tomorrow May be Tbo late Telle mil thai tuMii-nnce Policy i��dn,y ami "iivt. fuitirri rni/ite;. W���� nrt* AfenU for Uiu fi)llv>��'ljtw vveli known and ��ub*it,AnUal coin- SltUltlMI t Thui Llvoriwtol ma) lyotuton and*01uba ImuirAiioo Co, The Queen l''lr<* liimiraiu-u Co, TJim NmlmtHl Vhv Aiwirauev* (Jo. gf (IttHfuid, 4, (.'alt In Oftid nnil 11* about iitten, and alfo iiIkiiii tltowi I/jIn .vou think of tiuylnji*.  We have Jut**, tbo uiii"* ,vou vvtml, and wuuld like to dhow ytui thoiiif Jill U I.Hi*illlll, AtftlDt, Jmigtirr IU, Itllii. IVti, Tl-I.i, Ai.niiKNi i.ano niu'riiurr, |)i*u id of KuiM'ti, TnUf iiotliin (Intl  11,-i'lH'lt Own! (irili��', ur Iimii)' liny, uiTiuifittim iHiii'iit-i, uiii'ii.i* 10 tiii |il)'((iri>fllill��*iuil tn |iiirt,'ll**�� Hit* I.itliiitlilt; ap��t'ttif��3 iiiiiiU) iViiiiliii-iii'ltiii' at it I'lut liltilitt'd iii'iti" fliiimiiitti. DimiI Ciirnni ill (Ait li, Ouiiict nf' llii(H'rl, llit'iitij mlUtlllHI�� P����!. tllOIUS' iH4Jli��,||i. kiiiilli, llitlitx' Mt) Clmll!* ��Hl, UltlHW 111  i.Vilikilllllll  id i'lliiii ii! ���. -Htm.iv*-*.!:*v*-i ltd*. ���*. -M- Cu., * , Jas. R. Motion Ren! Estate and Insurance p. ���fflA-'i Phono 31 AltKfrnt Phono IB Port Alberni fflA- VrlTtf' ��� -,+ tii.'i  i J1.1-1  -  ���*��� tb-JW    rtitr-VT^^'-l'fcVV t'l  1 ~L. t.   ���77l-.t��t����H .  Vi",*���* --W^K-i  1 i   -544.1 j :7.T.71T. i����yrKyjiii.i,i.i,.j.iiiii_Km,i;^^^^ '.' "",','" "V In Lot S03t i'taar tho Bd&ver Creek Road $125.00 Per Acre .K'W.t.lf'i^W}''".-.1.^^^ Wm, Frank Gibson HtMi&a PfuMttf U $3 li!*urano�� Office l*hwv�� $4    a MiTi!!t!&ltffi{lft*^$y*m,..^Jlt��*''lttZ*"!l***mntlt'tt*4m] "'"'' ,..r*i.i.kw,ik*;i'..i*iyii'iMi WWWll il. ,11 h.IHJih.1. ..In, I In 111 llllllllili 1 I.i 1 II .., ., Ill 1  ii  mi HJB.I'.'JI1 I'lilll \P This Week's Specials Twenty-Uriis.Acirt.f4 *djol��iltit,' Um (Veflinerj' timid.  Htniio clcarwl and bitlanc<* partly lutfiriKl.  <��n!,v ***' per Am*, on Ternid. I!lOM��ti nnil Coi'nor IM in To**��, ���*I��*.*��� ��**. on 'JWuin. I^Utmn ItOJiiJ, Iaii IIK'''. fuel, ^.\ ou Toi'iiim, KlblitK*Ui Hinuit, |M M*V,t"l feel, ^M.  PnlldltiKit All round. ClioivHi Itivei' Kitxitiiyo at IttatMiiiablt* Prteen, Cs-ll in ond Ask tor K*��ritculur�� of Good Buya In Aeroftj-s sftd City Troswirty. Phone *5^ i.fiiiiuii'OClnirf.i'-uiUi.' (nu nniiiiirt't iti.irniii'it'Mi-- Ittirticr. *J*��t,iiOn��i*tt,   i- Jntk i���ii��*��iiii, Alil'lll, J��i. .1, Ida, ivti 11,1a, Al.ll��:itNI liANI) OiSTI(|i>(', OUirltUtif Ittii'i'ri, 't'itlfii mil leu tint I In* 11 til iS, iviiiiti, of New WftMtllKUtl'r, tii't'llM'tltOll li*4l|H'(ili'l',  lilli'liti* tu iil'lil* (ur iiiiHilmton in |iuivliii��(! ilu* ttiiluivinu lll'fcf'tltnlli lH(ltt��l. (.!D!lll!if'll|litltf lit 11 ll.i��t |l|l\llll't��. Iwti'lllltll* Wl-kt mn!feiclmlii*iinitii iif itui uurilitu*! i-nint-t- u( Hi'i (lull III,  "{���i'i*llkli',|.  D.l.c I Illil i!i*l  n|  Itti|itm, Hii'iii'm Vii'imlii* (.(inili, ti-tt-itts' inclisilii* i*i'*i, Itii'Iktiliiii'lli to llickltiii��iiiiii,i!if*ii!'t'tittiinji|in; ���li��i|*i fii��it)|'l)' to imiiil if( citiiiiin.'!ii Iiiiit, iMiitiilti- liiii it-jii ncrt>i. iiiuit- ur it-**, iliiHtirtlH, i'l'iut*, .ilUJK I.IlllkUll, AtflMlt, Jtviniui'y S. IvtS, iyu, ii-iii. AI.IIKUN'. I.ANII IHKTKIirr. tH'.trli'l vf l(ii|iiji"t, '('nUoiitHli'ol'J*! C,i|p*l Illi*nl4��|iiiir, uf \>il. otiu��i'r. II. 0,,.��..-',��"* Iuii totftier, liiti'tul* tu tit.- |i|jr for I*,., ltslj.1 tt. iiiiuiiitusi) Hit,' ftiliimltitf il!'*4lUttl*-ll)4lrl*' l'iilllllll'W'lK! Hi �� (Ullit  lllillllfMl  Ht  lilt! until,. i'lint tMj-'iii'r i",f T, I., K!i5l, llii|n'i*l tHili-li't, t)|i'iii\* f**l��*iClialln, 1111-1,1*1 liniiii Hii oltiilii*. iiiiii 11 nr it'**, 111 ��iitiil,it -ti uiiniiiiii')' uf 'C (.. tviiil, llii'iit'i' IlltlllWillK Mill) .'fllliJliillf')' lift!  Kl Hlllllll*, illl*tl|1| ktiutli nn t'lmlllk, tiiiirii it li'tti, tti imiiil ni ih.iii, UltKU'l'lllf-lit, CVIiltltllllifl (U'l 114*1-4-*. tlllliC III* |n*��. lil'-VI |lli'M)i��l(IIH<. Jan b, lim,   . I'l'li.II |,t Ai.iiKi'iNt iiANii nrn'ruu,'!', IM*lHcl ul Itui'i'M, 'l'*kti ti��!|i'ii(t,iti Ut'iiiiuiilii Ktill'iiii.iit Vmikkiiii' Tf-r. II, il,, iKH'iii'iiiinii Uliui-t-r, Itiit'iiils (t>ft|iii|4 for I'i'rililialim lu fitli'iliilkfi tin- fulli!-.*lil�� tl,,., ���It'tllltHl IfllllU 1 t'liliiiiii'lWIilU Al K i,i'i*l ji|tillti!il nl tiii' iiiirtlii rntit imrimr uf'I*. I., invts, Iiuiiti Out 1 la, ilu-ant*! t-��Nt Ilill'IIIIIIU,  Ull'iU'tl  *lllllll  Kl.  1-IIUllM.  llli'llll! **��*l Wlclmlli*, llll'IH*.! lliuili Ni rliiiiim tn |mliii Ul *'UIIII(!4Hll'l'llll'lll.l'-.)llttltlfltlg (111! Hi'!!*, lif'll'll urla����4 " lli'!l|titlil(i Kiillniii, Jmi, ft, iiiiii, )*'i'if 111 j, At.llVUNI I.AMM niMTItlOl'. 1)1*11 Ii'i 11(1(111111)1, Tfliir lint ttm tltm (Vrl Ht-|it��iiili. .if VHiii'uititir, 11,0,, ifivii|tii(iiiit luiiurer, ittii-ttil* (U4,|i|i|"i (,11 p*j>riitl��*lMii lu iiut-fliftiti Um fiillu** liiir tl' jti'tltitiil Utiilii 1 , liitiiniBintltii/ *t H |iii*l |i||iIHihI ��luiii| |tlii|**tlh* (���lost Ii'US Uiu tiorilicaiil 1'iiliil'ruf'l'. ti, iill, Kii- (iiirt IHmrlft. Uwittit i.-iiitli hii t'liiilii*. Hhih*,* Wfflt l*Ul'i!llllli��,  ttll'llIM  H'lllttl  1*1 I'llHUm, llll'jll-vi in**! fWi<li%(int (0 luiiiii uf ciiiiiiiit'iit'i'iiiimi, t-i)ii Uiuinii tJW mire*, linnp ur ir*ti, t'ilii St<ltl(i||||i. JHIl, D, ISUS. l'i.!,, 81,|;l, AI.IIJIKNI l.AKIl OlS'l'ldt-'l., " hitirli*! ul i(n|ivii. TuliM itDlliv llitit t'li'iiii'iit, MniliMiii, u( V��ii- in)ii��4!r, 11. t', uvt'iiMili'ii liilHircr, liiti'int* uitiii- |ily fur |K>inii��*iuy tu i-'ILi-iIihiii Uim(iiIiuhIiiij .1,1. nvrliiiM i*ini��; ' Ijnilllllll'llt'llllf Ml I* I'likl |l|tltlll*il (li.ilill IlifilHlll* nutl (tui.) Ha* timilti'tiki ikiriu-r ui'(', I., int. In,, IH'i-t lltftllll-t, till-Ill t' I'**! hit Ulinil!*, tlli'IKii litiittlKiiiliitlii*, llliMiisi l*i��l i*.l iilifta*. tliriltw ��.ilt)i)l Wolltiiii*, lu liujtit uf t*!ilt)!ilii|Kl*<tl>fiat, lliit- iitinlnir .uu iiiJiff, mun or If'*. t.'ll'illDHl -/,.�� bun Jliil, 6, UIIS. I'fitf, .|.|,l,  ' Al.MKIINI I.ANII oni'l'llli.M'. nunii'i ur iiiii'i-, i. T��li�� .tuili** Ittul llilU'tl V, D-tuiicy, 4>| |,,iM itiii). Jltiiir, m��'titi��i|u)i ftuuikini'** iiioIopi. ItiitiiiU Flmt Companr- At Ibe ivfk'itlar iiieelbif,'of the f Hy fiiuiii'll till* week ti.t* Imsiil 11'ci'tvcil a I't'ijiieKhPiiit the nervlceK of the follow. iiiU hi* nt'iM-putd us tbeeoinpttu,v tu talie cliarwoof "Ntiinber One Hune furl:" ftipt., P. fb'lniid ; hlotit., .1. iUi'ili'tt, fiiiii|ntn,v, Me**rM. Wither*, Walker, WiuhI, Amtrewm, lllbhlu, Mitrra>' ami Helvvtiodi Tbl��i olfer :was ttecepttud by tin* fouiicll, mul uu order itnido that um Moon ��* llu. cart arrlvei.lt will |>o lunicd over (o tliis ctit)i|iitny, < Buulncse Change. Tbo biubii'** which luul bctiu IiiiihI- led by Mi'." Phil. A Wat miii nn iho "Up |o Dnti' llardwnrn Store," ha* I'lutuired liand-*, Ml', Kcth Wliton Iuii puivhaM'd Mr. Waluou'it biteri"*!, atut will carr.v on tho bti'tiiuu.1) for dm future. Mr. Wilton cMnie,*. from He. illllllt', Susie, whore hi* wiii iu btiti|uii>��K fur a uumber of .vninni a* ihe owner of a Iftixo general .-.(oro, and bviwillbrloif tu the ium*' venture a ripe t'jtporl.'iiu't) from which the Alberni public will 110 doubt derive very consliUuublo bciietlt, lie propuM',* lu put In un ittitph' ttot'lt uf both luirdware ami fiiridtiiroio llll tho rapidly uroirlntf uettlh of the ilUti'liU. ,c The nlmrelioldtira of tim wati'i-i'0iu> puny villi bold it iiict'ilinr on TliurMiiiy next to cnijuidur the nlft-i* of (hiH'Uy niiiitcll fm- purch'iM),,, Hwi&m*Mmmm**tm.**imtw*i*mw���im>m'*i*iimzmymim# ,   ,V,ttl,lt,N'l l.AN'O tllKTItUT, 1*1*11 li't ul Htuwt, Telu' il'Mlt'i* timl Aiiliiiilti Aiiliiiiiivit li, nf Vli'. liirlii, ll, 1', ihvui'sHiiu litiMtmr, Ir.i4*iii!*liiati',il"i' |.ii'|ft'ttill*k)ull  10 liUlv'tlliikj Oil* fulltlivlii*! tlfli tii llt-iil litll.t*! ('iiiiiiiti'iit'iiiit ut a ti4m( |i|toi(i*i| ��|m,hi unu unit . .lllllt (ft lllll��'��*lllll|| (141111 lilf KlMtllt'**! curiifi- ot iiul iwi, i(in.4*i*i ui*t 1 let. iiii'ii(*<ii'4iiim'ij!ii*tii*i, llli'li*'*. ki.illll l��i i'lllllll-., Iiiuiti tu* jt-iti.l.i (iliilli tin) ij-iiiiuiui)" iif 'i', i,ui ium, tin-nctt ftiitiiHiiiD iiilit tH.iirtttitiy nr*i Hi tiimiiif, itiniiiki! ni'i 11; iv. PlOilHIl, limit',11" l*"*�� ID imllll iirililliilirlllH'lllnlll,  tVVl.UU tilt, lllll'l lt>a, bill U(>llll'l.'tlilX|ltl||hl*< utintiiliiliiii  |no itcn'ii, imifki ur li****. iiivtiriiik*   ,  ,, , , , , , Al tlin ri'Ktd-sFiui'KtIiii; of ib,* <:iij- t'uviui'l! mi TitfiMlay tni*uluif. On* ItiM rei|tle*t wits Hindi' for a Mi'iu*! gi'Mde. and tlie Council expri'iirii t\ ili'(erntbi�� alien oj havo tbli mauer nitciuhHl lo ul iiiiru. Mr. .Jit(iieit It, Mudon Muted thai it wit*, hls-i liiti*iit|titi 10 hulltt it larKt' block adjotiib'K the Itojid Ituajti on .tolrtifctiou itoitd, and iti*t(ed lo have tbe j-fratlfh extabliHbed before piweril- Inj.*' with UiIh worlc. He aim* ivijiie*t- inI an rOkpre'tr-doti of UioiiiiltiiiUi of (be foiitu'll toward (tie IllUnjf of tint blj/ hob. iu front, of the lot In (luottllon. Thin ilif-i found! ivforrt'il to iliel'ub- Ho WorJos couunttUie for a reiairt-, The fity fbu'k waw bmn'iioutl to put In a prtiU'-i ���atruiiihi Ihe Hk'rlbif,' appll- fill Ion ftir forrntioi'i! rlghli*, nnd at the .irtiilii iliiiu to object t-o tbo inecnit'liiK' uf the watur ri^hlH at Sprout Ltiltu Fullii. Tho Wiitdr Workt*. Si'iiue iiituor iinitterit woro dliotiMt'd and the founeil then proceeded to \hu en to tbo report of tbo Plnniioo foui< mittco 011 llu* ]i('upi>Hod purehiuto 01 tim holillnjir'i of tbo Hojfer Crunk Wator Works Cintipany.  This report roud: Wo ruoomuioiul. that Dm (;h>'rit bo in- Mrut!ted to write !^ tlio Kxuoutlvu of the (A)inpany MniUtu the followlnif:.^ 1. Thut the Council ore of the op. Iiikin that tbo pt'lco uakvil In too hl/fh. 'Jt. That tin* Council make tbo follow. In1; olfor'.��� (u) Take ovor the whole pcuperty of the Couipany, ituyhiff Uioiefor tlio uoi* mil muni laid om, In eioihup to the time of their lot tui',1 phi* n boiiit". of .'IU pur ouut. . (b) To take over and bet'ouio roitpou. nlblo for all debts and tiiliei'oblljfatl'.mii Intfiiliy entered,Into by the Company prior id the Mtld dafo, (v) Tlmt puymtiftt of Uio ��uiu tiliall bo acce|iied by ibeKiiaredioIdursbi Ue* bciittii'i'S to bu I*t*ued,by tbo Cliy btutr. biir inioi't'*!, ui tlicjiiii, of ��ix pur cent por antnitu, (d) That any i)s|ion*it�� luouvrod by Uio Company biHwoon tla* wuld ilaw luul dm neitial ti'iii)**for 10 the < 'My sluill tu* a matter of anaiiifeiimiitbt iiinlli inili nnil iiiittti tiHif ni miiitti imifiir iiii*iir-        liliin.'., iniiNiri Olnn-ii Aiittiiilt) Aatiiiiuvli li, H'J'fil hi>4'lttilt UiTtiniutillil'i, lUitNirl lU-Kl'ti'l, Aiittiiilt) Aiitiiiiuvlt li Om', W llUli -  I'Yti, tl'lit Af.iiCKM fiANnniNTioor. I)ikii'ti'iif(|(ti|,t','t, Tnlii' tin!Ii'i- tiiut Iti'iintk ((iilltinii, of lnii.M'H), IJiim , (H*'il|iii||i��!| InlmriTi lllli'dil* IO ni'l'ly (l'i 1'i'riiiik-liii! in I'liiftuK,!' ilm (iilittnlni,' tii-kt-rliKit iituilni OiilillUllll'iilil hi tt |i()*t |i|*lllt"il uluill! Mcluilliti iMfitili nml u.it'iifiin* t*ii*i fimii iti.* h, i; itiiiicr of t^it IU, |(ti|u>it Oli.,, Uiriiii'imiti, wi .'iiiiiiiii, ljii*oi 11 cimt 1*1 l"ll*l)l��,  llll'IH*, Mllllll  *>l  ClitllltH, tlu'iit'ii 1* 1-it mi rliiiliiii lu liniiii iif i'iiiiiiiii'iii-t-iinni. I'tiiHHIiiini wn iM'i't". iiiuii* ut iti*.,, 1141 firliiii mi' eur*t')'t*il tSiHitliui 11,���iViiiiimlii*;!, imihui liitti iii'i*. ex, uiit, Ui'lllll* tluiliilill, ���.'VI), li.iil. AMIKKNI liAN'l* OIHTHH."!', Olklrii'tiif Itui'i'rt. TiiUmii'iltti tlutt  Willliiiti Juliii (iiimcr, uf tfCilllllil, IJtlt/, lH*'ll|l*!,tllll Mti|l*l,|'l,  (llli'llll*  III .i|i|-l,' lur)ii'ritil��*liiM tu ini|iilin>sii tlie (uiliiiviitit iti'nt'l lliiit iHllilk" 1 -,ii,iiiii<iiii|iiir tit �� i'ii*! jiltoilitl hIhkiI .'I 4 nf 11 ttt lid OIUVf.iiSlilHU'1*  lit H  lltt ll'l  ��lllil!l  nllll  tl iiiii.i. i>,ii.l (iviit Um tS. |<:, ,ii|,|t.i iif l.iit iti, itiiiH'rt 111*!,, itii'ili'i' iiiiril, at i'lutlfu, tliK-nt'ii t-n*i )*)i'liiiliiri, itii'iiitf imiilli ttu rliiiiim, i!ii*iiim titjiii (aiclisiUsi, (�� I'.iint 4if i-iiiitiiiviuviii.'iitt cut! ItiliiluK am Nciim luuniin* |u��t), ti;vi>rtiitf tiiu-iii*. *'i')'i-,l in*clliii) it, 'l'OKiiklilii "t,"! itii|i!-il In*!, Will 1*4111 Jtilill (llllllll)", Un*. ��!*, IVli \'*u ��l-l,i. AMUUINI I.ANO UlSTItlOr. |)ik(tll'lli(|iUl>l>il. 'i'iiiti! imlilvi (int! Mii!*iii*Mul|lttittl.iff l^ivl.ili. Ivlljl , l*H<ll|illtllltl  llll-ik'Jlnlll,  illlk'llll*  III  N|l|l|)> fi.r i"'inil**.).iji i.vi (uii-ctuiM' llitt (ullimltits ilu-., j Cl lUl'it llllllll*.* ������liitti ho (undo or hieurri'd itiuaiiUiiie, (e) That if thiit oiler In provlnloiutlly ncoejited hy the Ulroiiium thoy will op. point a xtiijtll 'foiniiiitteo to timet a Couiuiittoii of Uio Council to draw up a formal A^cei'tuetit tu bo tuibiulUtHl lu tbo tShui'Dthoidm'ti. ;i. Thut In tbo ovum of ttioCotuptiny not iwoopihi/f ihbt oirer that thoy will pltuiNO n��Kiii*d thik lititor tm a notion of tin* Ituonttiin of tho Corporntlon to ox- pruprhitu thulr Ihwiioo, work*:, record and land, ono year from l It is dale under MtHiUiiuM Vii, IZ\ JIM, of Uto Water Af*t. ami hi oitlur to keep tint vulut. on which a ,'lij jittr ceni, bonuM will have to bo ptittl under expropriation proiiei'd- bi|,*f* um rout*uiahlo an pohniblo, no further work,*! will bu utlowwl wxi'i'pt nticli tt* -film 11 l)o itutliorUi'd in vrJtliiK hy thefounell, 'I'his ro|iort win* mloptod byihoC'oun* oil, and ibo Clock liirilruotod to notify ihu fi.itnpiiny at oiifu * .j tho not hut, Hint u*li Ihiil (bu olfi'i' he plaoi'd boforo thu iSbiii'i'.hDltleri* of Iho Company. 1 Abel1 hotmi Informal db,otiMi)on  tin "iV,iiiiiii*iii*inii in 1* i.��*m |iif*iitc,t nikiiit tint'* 1 Council titllotirui'il, IlllHlli'lliuf H lllllll klllllll  llllll  till!-"  llllll-tfi'ttii j ' Alburnl City j** lo {inv��* iintspti'ijiMiiil of rtre Hfc'liUuii,' ai��p.'!i'ti(u* ibm ��lil fur- nt*b (be fontjitiiliiiit of a di'jiiiiimeiil that will bo n rretltt (<i ilu�� town nml, rtWirirt-. <>f t'oui-ie ii l��< ii.'Vt^��.(try to nuivo ulywly 111 (lie be|,'lnlnj,' of Mich mat U'l'*, ho tin* ilr*-; mriler iv im for only 11 portion of Uiit. ci'ii!|unetil, but the ro^ uiaii)(U<r wlli foiitnv tii due (liiio, AtiiHpl't'lttl nieutIII1/ *��f Iho fiiiinc.il it wjt�� rcMilvcdu) pliii'e nu order for J.onu foct of .'KVyMoite lioso,'* two box* reelt. ami a hoolv and ladder truck. These will have all (lio inlnorllttlnirH to render Uietu *��Uiiii!ni'tl, atidnptodnto iu every ronpeitt. Tlio mutter of n flro bell win*dlsrunHcd. and (he ��j,'ii��t wtti (Oikcd to htibiult iii'lcc-*. It 1,4 Pill IllttllltlOtl tl^ Jil'CllI'li n |ui, mid procowt wllb tli.* e'reeilou of �� biilldlut,' Ut boiiht* tbo iippui-Kiiu, itml fiirnlhb i|iiui*lfuv< for tht* voluutour llii. dopiiKf* incnt tlutt will boforiiii-dottakoehui'ijo of tbo equipment,, It appyari* thai tbo |ii'e.*iinl biti'iiUon h to reor'imili'e ibo old voluuieei' do. imrluuuiton broader, lltttm. The iiiuit, and tiio book ami ladder (riicii, will eavh bu under a mpiad' oi'.coiiijmiiy uti. dor a cuptufii, uud ihcw) in,tutu umlu' a chief, und usulnlofit chief, It Inn bounaui/ifoiili'dUiiUfln lion-of any re. K'ular paymont for nervleeN, notnu feu pur mnii be paid by iho c|(y for every lire att.ituh'd by the UioR, luul that, 11 titmii*. lui tfntutod to the company tluit tlmt uppearN at tho lire, or iiirns ou the watur, Theni* dettiil*. will nil bo worked out iin.tr. Tho uhovo aro only ���uiK'ifeiiilonii that* huvo bueu thrown out to da to. Swine Kl.dfX? U nceilcd to equip llio dujutrlsiieiit, ljuy ibo |o(, uud build the limnaV This tho Cooneil will .-.L-isuro by a by-law at an early date. Titi'i'orun be no i|iie*iittiu but (but public Mitttimtiit!, will In' m*ii*u*cly buck ' of  such a inovt'itieiil, and  thai ,tlit< ('otinisll will Iihvo Uiu. oiiilurmttIon of ail iu thlt*, -plan fot* wufojtrtiiiitllujhr thu p'ublio fi-oiu tho meiiaoo of flro lu** m far in* it if* (hi��h||i|(i totio no,  vVo huvo a ifti.Nl bcfid of woli'i' lu ibe preHunl NyMotii, aiut with tbe 0',(abll*hnieiH uf more liyilrants will lui luffiMl riiiupo to bfttidhi a ifro with tbo e(|iilpm.��iit tlutt tin* founeil hit*. iiowui"dori't),(tiid whtoh hi Ki bo forwuidi'il ut, oiico, Wilt Dinband, A mei'ilnirof the old Alberni i'lru Dt'iuminoni will lm held ni tin* fotiri bomiti on Sntiuijiiy, I'Vliriniry i'i, at M p, m., for tlit'i purposo of 'wludftifr up tlio atriili'h of the oh) liisiliiutlou itiKt WOtUitj,' ready for Ibe now order of biiitnt'itH, All tlioie who ureliuerctited ill tho foi-miitloii of it 1 um- iltrimrtmciit aro Invltod to Attend (he liieelitijf. lu el'Sity fulr tJ**ff!il��fi|uti (.��� iJtiivii��-.if Uiu j(il|nu *  - -   '  ttiiovj* llll ��(�� I'   .    wr*l tvinur i*( ti*'S tla. liuiK'M WIkiOci, i|ii.ihis u<r: J '*i-ir*>^*"wV'^y^"'TVT!iry>'w*v'' ^���>... ..^i���..r tmt n\rn(ititmii [���mnim Now'Sprtnir Ooixt*. httvo arrived,  More an* on tbo way, ���Shljiutoui of Bed)*, .MattiviiM''* and '..Furultiiro (iKjiccU'd dally. Prlcos aro at Tibck Boitom.  I.^K��k. ai our ftilvor I'rluce, 0-holi), Hltfh Closot Itaiitro, Prico, tiClH.  A call Is Soiioitod. tli|i! tllf��ll!lM*4 ivtiliiitftii'liiif! nt ii imu |ilmi(tk.i hi tin- DitrOi, t IVU'IUI l*(  I41US ?��Cl, ltl!|K>t|  OI��l(il't,  t|l|i,lt19 IllllOl tOt'SlMm,  ltti<!(,9  ltt-.t Nt) |!|,4,{ll��, Ult'lHf n-utli tai Iniiu*, ititJisi.il emu t*iiut,fiv*itii|Hitiii nf A)t|)||l|i,x'��lii]|M,lJ  |i��i��i*ll,|lltj  ���>*>!! Hi'i***, lll'lt-M i.| 1 ���/.����, Ollt't-lt V, il.iitn.-.), JitW I, IDII, 1 ,1, ui ,,1 Al.lli:iiNI liAS'i) Olh'rnifi'. in.uu 1 uf uii>..'ti 'I'tvVtu itikdi v tint I j'tin.f.! Mklllii* ot V li-i ki U, (I (', iM-t UUktiuli ,'tiij,i'tlti'i, luti liilktu *|*ti|) (i,f tn'fuili*l"U to (.'Uiviiun,. llu*ftiKuwUt*.' tUiM'.ll...! Uiilisl OniuibClwitiiii ��t*).i.|( |i!iii,tc.l *t it,,-11,.nl, Mtttl tMtliil'i nf (nil TK.V. Itlll'I'H IU.lltt'l, iiii'iii c Hint);) t)i> i-lulimi, ll.i-liiM. i**��l *ii i'llnlllk. ti.tucti ���mtidt tiu'lmiiiti, liii'f.t* ivint nu iliHlim tu|i'iti|t u( iwimtifiiiviiiiiiii. cifiKiitiiiiif,' jfti 4icit *, iiiuit. nr If** l^*41I)Kj>l Mftilllil, Jut*. I. IVli I'trli. Xl.lS, AI.IIKI(N( r.ANI* lUMUltrr. DluOtil ur l(ti|.,-rl, T��Wk cotliHi Kiktt TIiuki** (I, (litvutfi*. of Vmi ouuiiii, II. I),, iMVii|iatU>t�� IkIiuivi*, litu-inl* (uhii. I'ly fui 1'eriiiUk.liiit tv> ihiu'Iuimi llii lulltitifutr iti- *4'r!l>4-i) Itsiiii* ] (ViiMlii-^liultiir 4tl (1 I'l'.-il litiklitdt nt Dip nuiili , vmi is)i|f)��r ut'l'. 1. *:��i, Ittit'.!)! Dloiilt'i, tlimiccil ��ft'��i no cimuiti, iliem**! tiurtu Wii'luiliui. uuii'iiu, fll'llt lilt'  ��UI)tl|!'ll*t  <!lit(l*l   l|(   (,lll  III   |(ll(l4l|, Iiiuii, liu nn' kuwUi wt'linlrn. iliu,,!' I-.**! i>i (lllltl!*, (Ili'lil-ti Hull tl (*lt)iu!lilt, (Ut |ie,i'*��� i-4,J la) I'liiilii* (uimlitt 4if tKfiiiiitt'iitfiiiPiii, ti..iii.iii)!ii|f Mil iti'li*,*, Itliill* li) ll'l.-,, Itf-li-HlHI Ulillll I'l'l'.'il HlWUi'll I.'l'illUi"illl|i ��,1, ltll|ii'll III* Un'. s*. tin* W��,i..iji'f. it(u|i|iuin, I'Vti tl 1.1 Al.lil'iliVl I,an'i* DliVf'illiT. ()i*!lll( i'l ItHJ")!, 'I'ltlii' iiulU��* tlmt .li.tiil l'ii��,iti*!n itf 1,11(11)111,, hurf , .*".' ii'il lm. 1111 li'livill, iuli-fi,!* I-i rtCi'li |.i, j.. liiiifkitiii In rsiikiiittm tim ft��ll.iKlitiji Jt-* Ci llmi Ijn.tt t'.nu(lil-l,t'Ui|l tit 11 (HU lilHtilttl utfiftil i.iit- fur) U)l��i'. iliiiu imif H liiliil kiiiilli tiiut lltn illllt-s fllkl ll-iilli llic fiillllt. lilt lSUtlt'1 111 l.'fl III. |)ikt III l(li|f'*|l ll.ini*.'-i.Ullll llU'l.illlll,, llli'llll- til'Hl iJi I'lllllll-. till llll- lliiltil Mll'llKlll*, Mil (UN- l'*5.| It '4 liliill* in )��� Ull-) ,it t'.Ulllfli ll|-*l|i|il||, tn:l)UI|,lfli/ lU'Jtli'U. Iiiul.' i'l lilts, I US t'l I'll,- IIIIBII, tl-Jfiil l��i yl lull ,ll, 'iinlllkliliU'l, KlllltHl I Ibt .'���fill! I'll* |lliti-). Ut-*', *ii. iui* I'Vii, 11 iii. AMIKUN'I I.ANI* liliS'l'itKT. nuiiit'i ui i(ui��'H. 'i'lilll. iiulli'c Ilm! -Mui.v .Viiir (it-uililritiii, of lentil.ui, 1:1111,. intfii(iiiiiun Pt'lnifii'r, liitf-iiilk 10 ��� I'i'l)' f"l I'i'l llll��llllll tu llIllk-llikS.il  till) (lllllltl Inn ilcwtlli'll liiiiilk* lSi,li,��it'iu liiifitl ti 1'ii.t lilniilttil ttti.itil ii||t"aini (I)ivi'i|iinrl4<i* uf 11 inili' miiilli ttll'l lli��< uiilt-6 tli3l.it I Hkl Imlil llll* tlllllllt'Ubl  t-ittllfl'Uf  l,iil IV, llui'i'it lU��iili*i, llinii' kuiilli Nicimliii, iliciHt, I'll nt M> i'lllllll*., If" In'" lli'iill  M cllniilk, lltt'lii'r ii��is! itii liiiiii* 0).|H.>lm ��!l ��*4itiiiiii>fii**itiiriil. -i'liti Msiry.AoriM j|iiiii!i|i'iui|, ���fob. *l -tii. ���^ssa"^^ ��� Pari Busme&s^^^K^^^^ Seth Witton   >'   -  Alberni Succesoor to-'PhJJ. A. Wutaou ������" ��� v::   ' - ������; ��� ������*" ������/; .  :������  ���..'. '.��������������� ���. ""  ���^^..-.r.|fl^..~.,.��1^.^-1...1-n mi,-,���!,.iii.ipi ,wMi.iiniiii..-n niilliiniiKiiriiU'iiiii.i'iiitiiniiM 1-M*  l/l ZmtilZrn Kit .1linri  ?it"l>  I   wl7,'-|   ,,,,  .   til  I 111! ��'" ��CH'". MU'14'  Of  iif!.*, I'rflVHritllf' '.lU'Vllr-' i*?.*'11 ���"-"���tl'S'lO.IKtlioilfti)f iif I, I.. K**4>.i. llmiit't! (���,,.���..,.( kitviliiii ;u, Tn; ll'.' Itllimft Dinilnl fotiowittii *tt(d Unit ail sty fii-.i H) cliitln*. ilii-mi- *"'J,H-: *��� " "*' ���'��� -'���' "'" f' ""���'"'> .KQUlb mittl��!ll*, lllllltl el* itn.*, |tl I'iiIiii iif iviiii. I   |i.,,.'i,���' ty|�� mfiitwitiviiii iHiniktiiliiK etu tu'ic*. iiiuii' ur lo**,, .,'��*'''' . '���''��.�� 11 .ii.'i'   ' Tlii'lili*.* Ai. N!4tfii,'i!,   ��� ' .vUlKIt!.'! I'.AN'l* l��lf��'l;l(|!rr, .Jim.I*,,unu, i-yn, su-ii-i,  j ���,.   i)i��u*iptofi|ti,ieri.   . ��� '���'��� AI^IKIt.N'l l,AK*l niHTItU-i'. '!  .,.��(,> m,t!wi t!i��l Jolitl' V. ilmmtiy, at UmM��n, . i-umrii't of inun'it. ���  j-:����.,'<ii-4'tii.iui(.i) linxttir, luu^iU \d tinity for T��K6tnotice Ut-u< Mll|ii��<.lt Ilauu-. of l*onilno, {i.t-rutthniuo lu;I'ttrolmo't* llu* fullimliiKiicsirllicil Kiltf,. ��H'CUli��tltiii| ��|ilit*ti4r, lilti'li'tii lu iii'i'l)��� (ur  Iiiiuii,", in'iitil.-floi) to luiixiliH*** l)|4i rnlliiivUiK iitriicilliiil   t'liiiuiiiiii'liiu' til 1* l'"��t |,'l!tl!!��*;l ulntut "KM litilni* Iiiuit*:  *'������.'.. ������ ii. f..ii!ili lii'iii llu* *"iil!i��ii��n.Vfr.,.,t'r uf l^it tnU. Itif t'oiniiiptii'jiiii" at n jvtiikt tilmiifj iitKiiti 00ciiitin*! iuti l'ii��ti'li,*i, (lit'iit'c i��o*t w ciiniini, iiininiti (iOUtll Mini IWcIl*!!)**-!**.! l("lt. ��i*MllK'M*t I'lli'Di'l-1 lll'llll VU.i'lii'Ui*- lUi'K! "I" |i**<i,tiiilfiitt'>il|-f) tlUlilitl- o�� l^it ID,' ()|*trli'i oi Uiii'i'i!. ilii'iiud iinrtli -w ' im iiri.'ii rtu.'-Kuiicri IUmiMui, tlitnru^ fotlov. |i*if PllHltlB, lilriif.'t,-tMt;��l wi fl.iiliiD,. tilitilt'4, ��ifi|||| lil | iitiii (iiii.iliilnl V "' mliBllW <ifi*|.' tlitiium mmiti *U ctittlati, ttit'itim cimi M ciiuliiii (u imliitiit imu,,. \ ijuttiit.. hiihi* ui-Icm. m iMilnttif couiiiirmivui'til. m0UMitIl4iHl, tKlltllttlllllD' ',W ii(')i'��. liiiire'ul' |n��i,, j ii.llliiiiillli'  "*'.'.. i" .'*���**.  .Iiiuii  or  |nk|��,  cuvrrllitl IIIVrrlilK HUUlll  llll'll (if  Ultlitirl'i-J'Vtl SlVllV*ll-|lf*.  ��u��!ll IihX "f kiUUl. llnlf t'f  tlitklll'Voj't"! Mt-cvlon ���'re IS, DUtrk'tciflluiMrt.,-' ""' Ueo. Sis. 19I?. Mllllconii Omt'r. ('������l>. 81.|a. r\ '|'|i. 1.*. Uiil't-i'i UUiflii*., ihyv u km -.Jtilm v. Duiiiu'",, , Pen. IDS, Fltw Pressuro. Mr. It * it. I'uffivj of the Vanoouvor bilaiid Mre Cmli'i'wi'ltot'r* A.-enwltuloii, WKi lu town hialKittlurffty for lim j,tir. piitioof piittiiiif ibo viiiior !>y*(oui of Alhttrnl t<j un ortloia) le*t. When the upparulti* tviianot, tuiil UteMt'iMiinmrii" ett on It wn* foil ml thai (lie jiivt.k.iii'ti roifUioriMl M i-xiuiid*, 'I'iii* I* wbai i�� known n> " riinubiji' pi'v*��*uiM," an.t villi.' Iiii'ii of (be llUtllll* of ihi'ili'H.lt'Ain be oliiitliKH) when il 1,* !'i-mt��iiiSi|'i"4M) (bat Victoria hte. only from (W ,��� (if, foul of (Itii* |iiv*"i<iro In tbe water ���.)^. (eiii ot llmi jilacu, When the rcier- voir In udded (o the Alberni fcytiltun l�� will tflvo ahotit h.'i poiutil"* of rinuiinif pri'iturc, atul juit Uittt uiueh mor�� of i\ head of wilier for tiro pitrpOi-m*). Mr. I'ltifu i!X|Jte*Mtl bbuit'lf io* behifi well muInIUsI with tlio tthowbi;* nmde, and It it* more vtnin llkelv that as noon aw the lire lltfhtiujf nppltrattits l�� in tbo hamU of a vvoll drilled l>ody of 111011, llit'it*will bo a sncoOftSfui'iiiovetnoi.it. to Kiibstarittalty reduce the proscnt rritt* Of 'ill.VllI'ftUOt'', Tondera Wanted. TetHbuf! for tbo oroctton of a dweSb inir iioiirto at Alberni, ll. C, will be r��. cctvetl up to March - Ifith.HM.'J.. Plitlw can lm neon at Bishop's itioi'o, Lowest or any tender not noee-sititrlly ftctu.ptod W. I't.������plilaiv Cunudltm Dlblo "docility. Huv, .1, Kimv Wrlirhi, District Sec. r.iiary of (he fumullitn lllltl** Hoclety, paid a viiiU tu Alliernl tliU week. It appears from thoulllolnl report on tbo !*ifb*ri'ipll()ii ilttiii that Alberni eon* tclhttted liiNt yeur the miiii of H]1,fU |o lilt* ui-tllnury funit of ihu Kot'loty, Hl.\ iKiw branchc* tvoiv oruiiiil/ud durlnij' tin* year, atul (he ifivluj't. tm' then term .tiiiotiistid Ut f l,illll,H'i, Tip* olr�� mtlittii'il uf the Scriptnri'i, iinuniutt'd to 1T,��?A<I tiuplcn, in ,'lt lunffua*;.'),, Hotftdtul Maitorti. At u uiiii*lbif|of (be Uli'4'Cliir* of tin* Wott- foiiM Ct'iiiu-iil llii-.|,iit,) held a few tJnyik ��)|o (r twin !"��ni*nl ^ijttppohK till* fltlloWlllff IO lill lllll  till liltl*  l.llll'i',1 i'dpiiii'tl io pui tiie biutpilii! on a t* hi L* Uttt liiinU; Mi.k I, liiii, S.utl,, iSiijit,: Miht K, (ItitHoii, NiH-.i'i Mr. ��'.  Man* il'li!!, l-l|ltl'll,V. A .1)00*11 fuiuiidid ����� t'iin-Kiiiii,' ��if Kl ('-.lil*,  llllltlti,  Illll'll)  Uilil  I'l'rM'ut!, wto, uppoliiitil, umi an aiuou'i'ini-ul mtiite fui* tiin Sup.'iinieiiiii-Dt |o cuiiii* nl'Mjf tt* 1*01*11 a* pofikible, When she ��irlvi��H4l meetiiij," wlli bo held h<-iw.*c.n ibo Jloiisi* foniiiiUU'it nnil ilm joiui eoiiuiitlteo of the hiiille*' AuAliliirii't of (he two iiiwii", ami a pli-iit of vvork inttp- |ti'() out. in the ' nicaiitiino'.th.*-'bull."�� lutvo. iiiaile purehsii��('*i of iiitilt'i'itil,, and are bu'iiy with.the ituiniiftii.turhiK nf a lot of-tliliiifii timl are ImiiiihI (o be iii'(*di*ij .: lu any event. The tvii'rk'-ls j/oln^ with, a aw'inif nod ivvIII 'no' tlouf't-. prove u Ki-tiai Hucoctt-i.   ..'.-. New City Clerk. .Tin)  new Citv'. flurk, Mr. P. U. V:  '. Itityne, in.*tuned tim dtul-i.*'*. of bbi olllce on Haturtbty Inrtt, and..vaii-now he (omul al tho Council tliiiiiibi'!'*,, on dork uml ready for btislno*.*!, temmmmms��smmsmsssm!M%mmmmmw& vsst&&ma*ttci*ii*?3vi?!W&i *>-r.*i<tii��Krii4j-i?4!?fiif��i*itifi'-iMff^^ ' ..  ���-��������� -..'.: j .-  ^..:jy\:^;jy)m i,ujiuu^*rri-k4n*MX'>->ii>tiU'IM^^ THE ALBERNI ADVOCATE -jtivaw .*��*..**,-*--��. Mw^��m^m t,**mu.t��mmn**t. mmm*jm THE ALBERNI ADVOCATE Ih*' AUmntl A if vocal* rrbilioj ��u.l 1'ttliJlutilnji (,'o��� I'ttijultttor*, j r. i',r in.t;usun liilKui tiiiii fitnntftr i i ,  'i'jitt * ' \) 4t��if   . ��,..t| t.l | .    ( ''till,.'i 1.1 lit,' ill i>)ilii.  .11 'I ntlliilii  i l( , Hi 'l-'ii ! at  Vtlliiil  Ufi-il.ii  I', 1,11111 li,,'IHltttll���l,,|,i'l|,i,l���ll,i,i|,. ii. ii. |itkt��ii>t i,i i*,iiti.- .*��t l(*4i$ Officii.  Ail.to Ob il. C. Al.HI'.HNI I���\NIHI1V1 llll'l", | AbllUlNI 1.ANO Ill-Vl'lOt,'!* ���   AUir.UNJ bANO ()}N.'i'ltli.T��\ I iiihiiiri ut ii-ir*'-)-*' ,  ' iiituiitiif iiuiifii. Uuiriii uf aIl��-iii! ; 'i.'.T.'u.'.*.:.! ii.ili'iiil' I'l'i'Vd'eiv' li' wll* I  T��!V Ki"iU's "'l ft"u> "'II"**-'"* .'f Vm-M.il  , Tub** hi'lltv ihKi |>r, r*. II, ntnliui/, uf Vli'o.*. .1. * ���Tl'. .  I,  '  '. W  1 ��Y| , . I*   *  "**< "  '    lk��'4l|'��lll��".l *!'lr**'-l-  I'lll ������!*��� ����.  *l'i'lfV   (*, 31, tl.  1.1 .Hl|.��t|.".l l(4*."|.���. lllll ��-l. O' *t'l'l>  f��f .in .���.,. '.,. ���;'i'|,'*J;/,;l';(,'i'|*//'",,;,���,;",J'J,|: rm i��'iiiii����ieti in i-ut*. n*** *��.�� fuiiM**,!** Oh fpMiii>��fi,ii n, ir��at. tii* tkiilu-**i>.iv Ohm-iUh*! '.  ���.,'..tl.,'.,VV-|!*S',''^,"fc|M.!l!il!   V��'��l.>4l''.!*|lll/ (II �� l��'��l  |<UM*ll *�����  I'llllll,* Mk* *|l.'!tt��l>"IK"|l)tf  fHilWill  flBtltt-d  ����1  Hlf  ll'fHll ..V .  tii,i . i. ..ii..  i, .'.'.. ' "'"���' >������"*'".-*" "���<���' ��� "' S"--*-.!.'!' ^i. '!���<"����� lui'.il', tkiiiiiiiaii t.t ;i,\ |, kuUiiiikiMint '.kt*. ul ll I. II .'*'''*""' "V  ''���*���'..'  *0  111. 111*1141, |>r  |!ll|*4|i   III. II,.'  kll  I'lllllll* ���Ulllll, ! Ittitl ,.!( Ill* I'lfllli ,,f Ull> fWlll.lt**  llllll, I lll'lll'*'.'* , ltl*'4l>"-4-f>'ll.��)l'*  bill,  till 'III' �����. rtlMI'l* Cl.llll  ------ I ll|*1Hll'l*l|ill,i,.KC-��*l !" t-'iill'-l 4 iilllllll'lHM Uli'lli tl. k( -> .11,till * I't if ���., til f.(... |4  .-I i-lt-l  lit...,.  |.l(i.iifllll^ !.|,1,llliti,i, ;,,,,!),��  ,1,14,,,  In (iillil  ,,(  1'4'ililll. litVillltil.  ���*"!, 'iiiuriij.' *>' ii.t* uii-ii'i-1 -'i m .v  i  n.ml.) ,ii . Mmi'.'i AV !��;>���!. Aural it 1,'iy Jmi IV i* in. AjiJ *,!' U|lli'l {,Mk I-, 4 il 11 ,,fti i'l ill (If ' I |l|i f 41 If 111,9,11.ik.K.1 ft tlif |*1, kfl>',!|!| I <!���>.  11,.litl I -tin! Iii'i i, ilifiii. in 4'niiitk ... t  if..!' itii,Ij  i'ii'   ,1 Httlt-ll-a *��� ���  ��   ,".. ,l|l|>lU ;*i. ii mil if-iiitu ,.i.���,ifi �� ttt'ii. ilti'f'lll *-(!��  ki,),"  l��>*  it., llui  " Iff II,�� (l,,l- Vl -41 *-.,,  tillJ.-,,,!** ('i-klklf 'Hi,-' ("lll'lll *-lli>. ��' I llli J" iill nl ', i,lint lii||-ltll ��"��� li 1,1 ,,.,.,- I'-lk'H, .til |  -' III!  ll-.l.-i. |4* i ll.l 1 tl'dnl S. .1 4 .-..<". ,,l���,  ,,,.i.t |( (41 1,1 I !l I." t r. im Al.lll km t.Mitt IilttrKifl. |i.i.iii,t ,i( i')f,triuiui.i. . it-.j-.v i|,*l (lt|k,.(jjH *,l|-*,<<l,-!l-l l,l*!4'l iii,', ii 11,1 II f , la4*..l.|ltitii.l, liitti | ll-.) tit, itVH,.|,.  it'  ��)')"()  (<>,   C'lllll��-��ll'll I"  |'ll, Him (.iflltftUlif ft>>l'ilt>|4it l��tlil*l Km,ij un* JH4 ll  j.**!.'!', At/Mi), Cl", h It ' AliUI'lf*-.! I.ANI��rtl|h'(|lH'l', l>t��(ii."-S f( |Hi|t(1 'I'tftlm ii.itin' ti.tkt Al* knit-lrr ,1'i'it'f  l'ii"Mi ni .������,.,, , ll-*t*t)  U��*f,,aV4,l(t|.|lill|,��|lt'|i|i|,'|f,lillJ',|ll*|.|l'f |.|lll'l..'lll,r MlMIUItlt  JltUlttPfl  ft 'fljll, H4ii.lt ,liii'l*��n"il����ii''ll��'l'*i��cl.������'ll.l*l*Jll��i'*lilKll'*-��4'lll�� n.a/ti ..ii ���ii'iliil'i-ti ).,iij!iil.-i() lii.p.if 'liiuU'r ),',( ' **' l��'iil��; ' ,,*,!   till It*  CMkl  HI  rllhlllk   |li,i|���H.  kl.ttii,  111'    I ���"'MJ.IiflM'l.liy ��V "J (".*! tliltllllMl  Hll|t|*!ll*'*,-��l ,1,4,1,. n'1'H'..i it*.,it, u.i,Un,u liiiimilitfi iit.���,: fii'iu sin* ;i"�� in**.! **"i4|."i "I Kirlluiil* l.,��n )���| *.��,i|,.,ii Til.'ISuuikliJi, <  cImvihiijiiI lOkllit't, i "'I', f  i'iH.ii! *'f luilH'll,  Ihi'if-i*  ��e i-ilftillt- ;,ii.ix,4, ��it,i .mi 1-imnik tt, lid/I, v,��i.r iiiii'i, j ,   '  ' ., i Oil ill fltillUH llltf! I)lull  Hull"!' Iiiliiit I1U)!I,I ill' I'' *!< lie.- liii'i ��,i���- .itHitiif. tutMitnf (������),.,tiiimini ..j i���iititi,-tii��-iiii-iti, j ,ii,. *. n i'iii i  ,.,|it,ii|)i���^ Hjutti'iik, uii.it. t.r ii-.. i'll4l"ltl(l ,V|l'*H!i'tl.l I.l��l4r 1)11, tX Illlt, J��!!  VI I < lift ��(.Ulli��l>��W'l!it! !ll4��llliit,Hltt5lf��t'f t!lt!*H>!|4l-l .  ... . - , ���*!/ ill!*! iHttk i-4.lt |t,ik I Htfl J  Itil'luV ���uilil ���**��! 14*"l tMlriltwnt <tt*. in ii.*.,4"i.r ',-. ** 'irltlj! !��.--tloil j.-ll)' |.��mtl(i*l tu liiii t*lllti Hi Ii.iiii*** Htlvt *" t!"�� HI, To*, u *>;)>' |t, ijiitif.. i t-f Mu(.4i< i.-4 4*,iif4,( Klu'it-vkii* I't.ii.!, iliiiu*" mittl!****! ��� Ai(n-I lVi'4V,li.*M>|i, | f.'b (.!i...��lv liitira-C'.iri.f ii!t*i't' iit-vsfsTi**'** **> I Hinflul ** f.i-S, l>|tf|�� iff f-|.�� Hifftn i.f tin'lim! I! ! *4.-.l ,Vf)l,^f ��.,��� I.l'i S, ill.H'i. I,4.( ����uMl*(��!Wi *<f "��t��'*lt''f 0  I. Ilil'ilUtifrui'l fX'."-*"!'! (In* Um*ff (in (������')* t-t i'ii .t.t �� * i ' ik i>,ii-i',.fill ; Iti-tO u.i >4|  Ul  III I',',  liiii   I I   UU' || i' I K'li l.itliii .tint!* 41 IU', ,,li ( iltitlii  Im  fiilii |if  lititiiifl I TO COKKI.'MI'ONm.'NTS. All i'.i|,l(,.||1ll|.i,tli>il�� Ulti l.iliil  'm  |!!'i'ili'll(lill| iiiiei I'ii miini,|i iiii..! ��f!u tl"  ii.iiiii' uml ini illt-..k ..I ll,i-Mill. I, till! ll(*4 i tmiiilll  fill* |"llii|i'l, (Jim |.|(l lit, n liUil'.l'.l'l |.|l( .-"4l*4i li.|lli,  VV'f.>iilllli.I ui'il. *i��i.*- in it iiuh i.-fii'ii'ii i'.iiiiii!iiii!i''t!tiin* Ckll 11 lll'lll' I 11 (n.l 'llli  iu> I'lilll I'll IIIM'Itt! I'tilltli l,,lll,,llt. I'tl'l I-l ll, ��l.l-..l'll Itllilllf/l'tlll'lll. Alboiiii, II, C��� Ciimtila Peb; at. 1013 (HfOik **J*M J**.' NOW THEN HOYS. nl' tlif ritliilt.il t-'il.v tlit> AT llif ni.'i'tlii>.c t'l.tiiiell wliitdi oi'der for un rtpilpiiu'iit <��f iit'i1 liulitiii^ uppuriUiii*, um' of llu1 Alileniii'ti tspold' uf Ui*. lib'ii of linvilltf Viiltllili'i'l' lil'li^ii'.b'S ftiriiu'il fur lli** piirpusiMtf tulUijff t'liitrjo' of tin. ifids, iiiul ilie hook utitl linlih'i- trtiek I'l'llcni  iijcii, r,|i!ihl for ll I'd* und u funIiim' i'lliti Is Ull c���\* If  Mdini'  luillUN |w iii'liitiily iittciK'li'il, .piviiiitnii for Uu* Jh'Kl t'diiipiiny Unit tiirii^on wutcr (it u lire, Iht'i'cwoubl bi'ii lii'dltliy rivalry hi'livccu llu1 viu'Ioun illvl* sintlS nf till' lli'pttl'lliii'llt. utitl ll lliill llCi.*;!'!*.' (il'oxpi'l'llil'riM WOllUl lie (li'Vclopeil. h is iiiii|tii',*ittui(l litul it. \h tlie Intention lo ill inii'c M'l'urt' it lot, iiii.I iiii'ii erect ti stiltiibit' Iniibi' \^iy.  to  )ioii-4|.  Hi"  uptllH'iitnn. frctpii'ltl, nutl if trophy  wiik pul Hi'iII*. would lie **(lli!C I'llttlll'll^l' up tiy Ilie iiiiiiiii- for I'oinpi'iitlon on liollilny**, the Kti'UffKb'H otr.tlic boy- lo iniiu liniiii. tliiM trophy VV(i!i|il foriii fl flue |e;i| ii iv of Uie tsp'H'li I'Vi'iipi uf flic day. ,\ll of tliimpilie itsiilc froiu tin* I'm I Unit Albt'i'iil t-hi'i'oiiicK ,jus! llinl  uiiii'li iiioi'i* ih'siruble drill pli'ee of  I't'stUlcn'ct* UK tlll'M* i'lilll- ptiitier* lii'i'onii' iiioi'i* null more cilii'ifut in the M'lenee of tire lltilititii,!, ft- Will Violl lie1 up to till' yoniip; llii'll of Alliei'lll to K��'t* .loKi'tlii'l' uii'l form llioHo ('tiiupiiiiji'N. Klt'cl oflii'i't'N, iiiiit K,'t UiIhk*. in i'iiii nlli!* hliupe, liuve a few* (Ii'IIIh, wiUiotil nppitriUtiH II iii'ci'nwiry, and then um!*;.- foruuil itpplifit* ,lioii to the City I'oilliuil for the ciiNtody of ono of thu j't'i'lH, or (lie iioolt mid Iuii Now then,  ill yoiinil fellows, iit'i' triiclf. I you  rtUoohuni siiow a leu- umi 14,-et !ni!*y. Tlionppurnttih will be Iit'i*.* before, you tmn wl ready for it, h.o tliei'it  In mi Unit* Ui be |()",i, Will tin*  nnui  who lu  (loii)K Ill'Otltltl Miyinw tluit,   iinutey in lllflll," pli'lO-l* tl't un If now t lie bii'tition ol  tiie **>i|ii|ile which i��l Miltllt-il -1 Tlie Iliiili'i. nl Uie tvvn towilh tn'e iisiiUiiO' UklnK:-. fitirly whirl whellil t'oliiei. Ot Ibe VO|'l*'\ of uctu ilv in the hue ol hospital W*iI'ii   The mixlijiirief, Imve Kiel iwt.t iiuUhii'il ii proi'i'iitiuno, jinr- (���lni'.i'ii uiiii'li tii.iti'i'uit, umi now Ibe r.nip ni Uie M'lKnors i-'* heunl. in Hie luiitl, AI.III'iltNl I.ANO IMWrtdlT. Utktilti it) (iiiit'lii), '('iiiu* ll-iltiii ItiNt lii-i'iii't* K.ii'df.iil Uiiilli.'lii). ii( Vli'luitii  l|, l'���  i*'i :i|.iiiti!i|  *��� ill ti IIiuii, lit tt'lliti. IU 4i|'|i!>  f.'l  |U',-|iitk-.i,iii lu I'ltii'ltii*!'!!tf flllltiHlllll llfki'l lllll lllllllk I'l.iiKl.i'tli'tl'K Hi it li����l I'lmiU'it mt lln�� Ut-klt',' \r Kiini.i uf nil Itl'ilut In lliititti'*.1 ^"illi'l, Slll'U iil.*iiil inI'liiiiu* i.i tin' niiitii *.f llu' I'Mtli'ily kl,iitii nf Viiliiiii* HIhihI, n till i.lttitt! in I-i* iuiuwtl ii* Kiiiiiit'liil Ikl'unl, Oil-in-.- (��l|iiiilli.| Hid  kliiui. till" 4'i Mil' ��il|>l 11.1,1 llll IU ||i" |M1|IH ll(t'l!||||||l*llt'|-.. iiii'iii eiiiii|iii*ii,it ilu' iiii.i).' Itlitiiil, f4i|itntiniii.i -,' iicii'ti iimii* ui li*��. lii'fitwt' K. it��*iifiiiift, .inn. n. ihi:i. Jul. i'i i.i Al.llKKNI I.ANII lllMTIOl'l'. |.|*!ili*l..( N.ftfilitt. '1'iiltt'iliiili'i'iii".t lli'lto Ililll. nl Vli'l'Ui'i II. I*. iii-4'il|iiilli'ii klilii lii'ri'i'l", llltl'llitft lit it|>|it) fui lll'l ll)|i>s|iill ill liilltilil.il III,' lullu!* illlf il'*kt't llil'tl i'titllkl o I'.iiiiuii iii ini";ill ii!"'! t'lniitiil tin Uii* kiiiilli* Hi-kl ,-.iil44'l If! llil' llflil.lll  Ul'W-llll,  lit llfiiiil ll'l Un* Htiiiiltiiifti  '.ti.itu Iuii' nf Mtu'lmtiit  Aim, III. lli'i'. 4-II-.I .<" i'lllllll*, llll'IH'." kllllitl IU. liillll* 111 liiilllf.ill lljli't, (lii'lli'i* tilltil'ttllW lllti kliiili- Iiilli llllllll i'llll lll-n! Ill IH'llll lit CtlDlllil-ilCi Uli'lli. t**i|l IllllilUtJ iV ill Ifl lll'lf'.'Ill' ll'-i* lll'lll')' Illtll. llil*, "J, IVIM- Jail, II 1,1, Al.lll*UNI IfANIMUSTItliT- nttitiiiiiff itiii'i'ii, ���("llllll lllllll'l' lll.it t'llKlIf * I'lUlllll, Uf  VlttlltUt li-i' ii i'. ">i*i ii|i',itt*ii) I'liifint'i*), ii'ii'iiit*. in iiiiiiii ftsi |.it||l||tkaltl|l in lillifllllkt! llll* lllllllltlllk.' I5l'*- i'l I In-.I ll,||i|k i"iiiiiiiii iu*lii���'iii ti t'oni |i|niiii'fi ��i,*iii,lii* iiI'm [liiiu tint iiiiiiii ��i��t i-iii iii'i el 'I' t.i it i W'.tliiuii't' liniiii MiciiH|i)*, tliuiiii, Mem hu t'linilik, tlii-iM'i" k.llllll Hilfilttlll*, l!ll'l,l*4*|-ltKt -*��! I'lllllllll lu lllllll! nf uiiiiiu.'iii-i'iiK'.'il, I'liiititlmii* "(if lii'iu* iiium- ui |.-lifj. I'llli i'llll tlllklll HD'fll ftil'l'l lllll .1,1, ,r..'**l!kl.l|l IU  lllkllll'l uf tltll'i'll, I'iUlliikCuUllll, Nut, so. Iiii-l   * Jim- lu 18. Aiiin.ioi'i iiANii nis'i'iticr, IUt.lil'1 ti| i(',l|i|-lt 'l'i,l(��t iltfUi-ii ilim  Kciiry  |i'iiiiwl|ii,i, uf  Villi, tniiycr M. t*., iiciiiintntii nniii'i', Itiit'iMt* to n(i- |i|y (iii'|ii'iiiil><kli'ii lu luiii'limi!' ttic (i'IIi'wIiik it^n-lllltUt  tllllllf i.'niii'iifiH'llitl itl it t'lihi I'liiriliit ni'iir tlifi nurlli cim! fuiiii*r ul'('. I.ui iw,iii, ilivtii'u t*it*i on liiiiii* liiiu.- ui' )i'*�� in **i**i luiiiiitlitry ul 'I', Ii4)i 0*1. iiii'lirt* t),iuii sm i'im In*, iiiuti* ur li'** in II- W, M, Cliiiiliutii Suittiil, ilit'in ii i*i*kit*f iv uii'l iiuillii'rl'f' till linlim liniiii in" Irs*, lull 1'iillil tuiiitriliftli'l*.' lilil'lll ll(|Uli!ll lit I'llllltlll'illl'llll-lll. llll'IIIT Villllll* I'll) It.)I'ti'illiii IIiuii'i-r li*** in |iitli)l uf i-iuiiiiii-ii- u'lilfiiti uiilliillilllii llliliicii'h iiltii*iir|h*��.l*iivvl. II!.' killittlttt'*! IliU IIUIl.ll llllllllili llf  llllltlll ".t') I'll ���i-i tiiiii jj,'runu*.tiiii*. ni>.titi<t ni Kui'i'ii n c , Ufiii) iCiiiikvKitii, Nni, I*-, ami, .ion- i<i|*t Al.llliltNl (.AND niHTHlt'l'. lllfllli'lutltilt'iit, 'I'ulii* iiiiiii'i. iiiul ,Viitt,mt Wllllmii Wiltuii uf V'||ll|'..l|U'l li I' , HI'l'lllDlllllll litlMiim, liunlnSik tu ii|-|i|)' lui llrUliikKUUI lil lUlll'llltkii lllll  (UilUHillih- ill-kl'lllH l| lllllllk' I'lllllilll'lli llilf Ht H ll-.kl |lllllll4>lt IU t'litlltllt t��'llll fl'ulll llii-IHU'tllttl'Ml  U'lllU'l- Uf  i.'il.k'iU.  till (HI! iidiiii ifittiHiiik Jtii.iu iirit't* in'l', b..'if*nw. liniiii'*! i'ii*! in i'IkiIii* iiiuii' urli*** tu wr**t *<i<ioiiii*ri- *ir 'I', i. IIIHI, llu'lii".' kifiuli imeluilti*, tliriii"!'  tick! tl'i|i||l|ll|< Illllllt lli'll-.. Ill lltillll llf l'llllllltt'!ll-4>- llll'IH, IMIIiliillll)*! .ll'O Iil'il** Iiiiilli  ul' |41��*,  l-iltl'l'' III,! If iii-i|itliiil kiiillilini'kt imi linn ill lltitiillOtftl '.it'll.in i, I4iit(ikiii|i-i|, lll>.ltii'i uf KlK'i'll 11 ('��� Ai'ilU'l* Wliliuill Wli'.'illi Kill. !H, ItHK, J*ll. I" I't Ablll.KNI biVN'I! nih'I'KUT, Diiti ll'l nl ltii|u'ii. 'I'tiltu liniiii* Ilitki limu KiiiiiiItnil, u"i Vudcuii ii-i, (I, C. ut'i ii|.iiliiui IniufU'r. tiiO-ii'U in Hl'lil) lm* t*i*iiiii-4ilnii tn tmu'ltttkt? tin- (ull'iMiili! .li, M'l 11'. ll lllllllk 4'illllllli'lii'lllk'  III li fl'ltl  |l|llltt"4l lit  <illlllllYl'*l um iii'i* ill 'I', Lui 'fifk*. llii'iiii' ui'il !*! 'imiii*, llll'IH'" II'II (ll i'l Ilillllill..  llll'IH'" ink!  ill i'lliilllk, iii.iii*iff li-**, lii t*."ii liiuiiittiir* nl I', It, "IT. llll llil'hlllllll i'ii i'litiill., til kniil tl lll'kt fiimill'llt C, II  -*���!?,  llll lll'l'  (ifHull III,!  klllltil  iHHIIIil**)' llf kiilit i*. l(, i"I'liiiiu* I'lititilv iii *it*��t itiiuinlnrv it! 'I'. |,'il il^k. Iliiius* ki.illll itl, -li iili)* Kllillllt! |i( I'Hllilll.ilt illll'llt, I'lillllililillif fill lli'll'*, llllll PHI li-i* |ii>vi<iiii|f imifliiiiki iiuHrd'i't.f mikui"4t')t*il "-.'.'Ui.ii I,'I'imlitiiii'fI, IMMililul i(ii|ii-fi, r.nii (illi'llllllll) tlll|||l��*l*l ilMllttfruf llll��lll'��tt>*'ll (41**)- (iiiii i), '|'iiHilkiii|i *, Ililtlli"! ii! tliljii'lt, Iiitlii Hiiunltuh, Nut*, l(>, tuiil, ami, IU t.l. ai,iii:i(NI iiiANii iiivi'tori', lii-ktdi-s iit Itutit'il. '('.iliu iiiitli'4*Oi.it Alliv ll, liiilHv, uf VIi'IimIr. il 1*. m'l lllntlli'll tlillllili>|, Inn-nil* Ml I't'l'lr (ur ������i-imlvikluii In run lm*i< llii' fiilluiili)* '4uti'ill*i"'l iunilii, < t'lillltili'lii'llIK tit li I'i'l! I'llUlii"! Itl-lll,' tV>01i*lli* I'uKl Ilnii! iliu lii'iiltui**! I'urtli'l'i'f I*-��t II,'I'll**!) .III). |ii, iii'ii, llM(il) tint, I! !'., (llrl)i"'*il"i!!!f��l t liuli)., (I ii' luiitl, l.l i-liliUik  lilt'in-i' went tM_ l'|llllll*i, (lll'lll*!- Mlllltl IH I'lilll!!* I'l ("illil t>( C'ltU- llil llllllllllill Mllll C'Ulltltlllllkf *l (t.'lt*. ItlMltl 111" il'**. * At lli'  l'i  lllllll)', Julia I'ltO')*. Ate-iit- On* ir. llUi!, ��� lii-i'.Uf, I* fl'   jljtl.Ul  4'f   .    .  . .  .    ���it'tli tiii'ti,..! ��,i chailix ui'iil. tltm.i-.,' ICi-tii-itiik l.-'ilii. ti .?.("-! kitl S'ii.ia^ I'Sil  1,, |*.li|lt v{ 4*tii4t, imiiiviu.'itt v'liiiniiiiuy :s!<i *i|i"*i mum ��r Ii-mii. 1'i-lii), Hi.'inn Ui linif of KiMHiiiti II. 'I'.it*{lllll|'!ni. llnlMt'i uf Uit-t-H, Alr*��tiitt*t I'ticii riuml, .Im'Ii t,*u��uii At;,lit Nut, lil. IVi��. Uf-*.* ��' 11 AI.IIKIOil I.ANII lU.VI'UliT. Dlklitil ut l((ii..'!i, 'I'ntiit iiiiiiiii ,1,1,1 lliii,v iiDk'iJ, 'if New Wi'il litirikti-i, liiliei.'i', itivi'lit*luiifl'lffi-i t*i'iilil<>l**l' (i>|'li(k'l!4i*i'l)|f lnliiitilUi! .Ii'i,i illii! IxuitV I i.ll.ililill'll.lK Ml Atlll��l lilHlllltl Il.l tilHlll-l !'l'*l tlf (ll!*|ll!l(l|I'll*l 4 illlll'l ll(*��IVIIl>li  *0,'lltl*lltftll|i ��������, tlJUlK't lit ltill'4'H, llili..'.' I'! t'lml.l* *0'U!l, llit>lli"i'l*it'll|iili* **r��l, Iliiili'i' It) i-||M||ia H'ltlli, l.llt'.li'fifkU I'lllllll* rn*! lu ,'t'lllt uf I'liKfiilCllilitiVIII. >)'i'!l|*i!)il!tf Milfti'II* (lllllt-- ill |t-��k. !��illk'llll- tll'llll llllll 111 frl'l tll'll tf* iii��tll��lll|l*i��, 10*11111 u( Hiil'iil. l(*lt)f Ollurfi   ,4 ,l��,'l, I.Mtitou. AVi'iit, Nil*, II, lllll 111"**, l'U�� Al.lli'KNI I.ANII IIIH'rillfTJ'. |ltkl(tl*l  (If  ltlll-4'M, 'I'dkti iiiii Wn (Imt tdili'ii lliuuiifi,1,1*1, ul Van t'ttijii'i, iuvii|in'!u!i kaii'kiiiHit, IliU'tit). lo ii|.|ili I.ii |i<'iiiili.*itiii l.iiiiliciuikt'llui (tiiiiii* llltf ili'kt'lti. nl imiii** Ceililili'M! I|IK ill It (''Hit |'lli��t!''l *���! ii|ili"l�� fitki (i.iiii lite (iitrlliiifkl ���iuiii-r el Kii'teui ;il, 'I'nwii *!ii|i ill. I��li*li!t-t el Iiiiiiiii, i|ii*i!i'f> wi. Iniiii* Niillill, llll'lltt'Mil I'lllllll* III**!, llli'llll' t*l 1 lllllllk ll'Ullli Ull'lill* I**! i'lltHli* t-U-fl (II luilllt I'f I'lilll itu iHiiiu'ii*,, '.tuni.liiiug Ht',1 lii'iu*, Iiiini' ui ii,***, 1)1*11 U'l llf Kll j nu iHiiiifii*,, '.tuUitliilUg Otii lii'iu l.fliia* )*i*4'llul!!l|, 'liininlil|i i'l. I'ull. IfKtl.crl l!linil|ii(illtit, Jiii'k butt nun, A Kent. No*, 1,1, IUII, , Ik-civ M. AI.UI-tltNl bANII DIM'l'llKT, < KlVtllil'l 111 ||il|it*rl Tfttd* liiillui IItHl I Nni until V'.l.i^loU.iif V��||, Ctilll'ti', It. 4', INVillilllll'lt  llliflll'l, lllll'll'l* t'ia|i |l|)  fur |ll'l II!1K*|U|I IU (llltl'llt*.!' llll'(Ulllll* lilf ill'* ���I'lititvtl I*mini t'lilliilli'llt itlit ill M |'i'*t |:|ttll!i-4t lOiolilllll!) l*l'*t fiillll III" Mi'Mill-Ilk! I'lffiil'l" ul Sititlun M, 'Cullll "lllll W.  lllllll ll'l  of  Klll'lil.  llilTH'"  111 ��lf Hilt's liniiii, llifiiiii **i rliiilu* tiii-.I, Uii'itct* iu i'Iimiii* kiiiiili, itii'iu'ii i��. clmtii* iiimi, li) euim el ituiii' iiiuiit'viiirui, ct'tiiiiliiiiit! :t*" iti'li'*, iiiuii' .it" li**��, iu-lili' Iiiu kiiiitli linll iif SrClltil! 8(. 'I'll**llkllll* ���!", Dlkirliiiiif Uiiln'il. ��� ���  , . Nuimmi V. Ciifili'ii, 1)1*1 7. nil. tin* Jii Uf Al.llKKNI I.ANII IMKTIlKrr. 7 HUirli-1 iif lliiivt��y. 'I'lliti* Iliiili'i'lllltl I'iiilitl Vit'lifl ilulil'*. Df Vic (urlu, Ui'ltlKii i"i'|iiiii!,|ii, iKH!ti|iii!Inn l*iiurt', In- e-iiil* tu Mi'i'l** (ur i'i*r'tii*��t'iii tu I'mciuiMi tin1 fullUWIIItrill-kl'I'ilH'lt Illl.tlKI Ciiiiititini'lnif ut it l"i*t iiliiit'.ril un ilm kiiiitli uluill1 u( ((uiiliiiii or tUiiiiiitili l.nlt", iH'luii" tim Iitii iln**��l imi llii'uf Ciiiii'iilril I'M' ('IIIlillui) rivunt nuiuimi'ii**!, I .ul Nuiiil'i'i' lui*. *iiiv,<ti'il dot not ���r*it"i'ili<t1, inlilnl |iuk!ii)ni'iii'il I'*. V.llittiifii'iiinlli. I'likl IMilll't (Hliit, llli'llll' Hli liillll* ".Ulllll, llli'llll' id t llHHI* -4*1**1, Ul��llill III .'lllllll* llu,til lllllltl ��|,tilt'|t||l'Iif Mill I tiiiiii, Itlt'liri' III I'lliiii!* timl, fi,lltiii,iHf 111" klnuii.ll.il'* nf ilulil kli.ii'.i liiiulii (iu> liniiii uf I'liiiiiiii'i.iM-iiipiit, vsiDiitlaliiu io> Mi'li'*. Iiiiii fui-Iiiik. I'lllllll Vlt'lit'r liiilliiii. i*. r. biiviiiis. Afi'iu, l)i*C I, II Ore D'tll, Abltl'ltS'l bANlllUS'l'KICI'i I Uut i li't nl lliiii'lii). 'I'illlt' iiiit!"t'Ui��l lt'iilli!t>iiiiii|l|tii'l,ur Allu'llil. It, I', .1. t-.llUltI'lll  MllltlW,  illll'llllk III  kl'i'll till' |ii>iiiil**i|iiti !u|iiiiclui��ti llui Iililu-*imi diiitiliitil lllllllk* "? I'iiiiiiiii ill Iiiu nt n |iu*t iilrtii'.i'il iil'niil .li t'lwllm lit*! IIUH! IlKI llllllll'**! HUI I l|t'41*l ISII lirrlfUlllllli* ciilliil iif 'I'. b VIP, llu'iict' !'*��! ����l' Imiii*, Itu'lici' kiiilili itlimu jiiiiilialn*, Iliiili'i. *n��l f*�� .'Until* llll'llfl' (lllllll lllkllll slit I'll llllk, Ill-ill'*! Hi'"! til i liulit*, llii'tiiT uu,ill nli'itll |,iiilllllll tu t"i<lli uf CUIIIIIIVlll'lilll'HI. IlilllllllllllK Ull'lill l**.lHi ii'ii. Iv'dll.il'l'll Ollllllkl. Win, I", llllllllili At/i-ut- llt'i'. 19, IMU. I��ii'. ��i! IH AbllKUNI IfANOOIHI'ltlCr. Ili��|iiii uf ilkt'iiu)'. 'I'lilir llu!Ii'i' Hull .Inili! i',,.*|iiinl, uf AllirrilJ, II, C��� m c(i|i.ulull iHimrcr, tini'i!>l�� tu u|i|il) (ur i'l'iiiilHKluit lii I'tlu'liilitti lim (.'Iliivi lilt; ilr.iilIi'il ImihI-hi t'iiiiiiiiitiiti(tiit ai u imiii |.|unl(*il iiottr llu* iiurtii- 4>tlkl (".lllli'r lll'l' li, tO, llll'IH IM'flkl lilUllll iu iiiiiiiii ill llllll llf 11)14 MIllttK'iltl Hlllill'* Uf 'I'- If IH, lill'llf*  klllllll  III  fllltllU,  llll'Ul'l'  HUI llll'Mkl iiiiiiiii liiilmltm. llii'iiii'kiuitli in''Iniiii*, lIiiini' unit *" i liniiii, itu'iu i' iitirtlt *eI'luuiik lu l'"liit uf ciitiiiiitHti'i'liii'ii!, i<*iitl4iiii|iti( alMJiit i**) nutim, Jfflllt I'fiillHiil. Win, l'\ US'iki'it. Alfi'lll.- ��� um. I'l, ivii. ita*. su i��, Al.llf.ttNt bANIl hlikTIIIi-r, nHfliWi ��( llitrv'lay' 't'ttiii' imitiv Unit r��rulni" Mittitut f^'wl*, ul Vliiiiiln ll ',',, utvuiiotliiii iiiuriliil ��iiiiikii, tli, laiiila iu Hi'iib' |iiriit*)iiu��*luii lu i'iimiiii!,D Ui�� (lllllll* llltf tld'tli lin-tl lllllll*! iViiillii-lii'liirfiil ft i'ml |i|iil",l."il ��! llili' of Hits uniiitlmi'*! 4>iiiiii'i*ui'IS I., I*. liu*m'<' kiiiitli to Ilk, llltUU'l"*!'*! rtll'tlMlllll. llili!.*" *lflllll .111 lit, llll'lii'li l-IHl ill) I'llMiitk, Itl.'Di'.* kiHIilltil Itk, lilt"!)!'** l'����l  *>  CltMlfl*.  UU 11**41  *"!lllt I i'im t'llH Villi Clin If,  llu*i).*in'ii��.t tfii'lmfna.  llifiuw lliill! bl Al.llliKNI bANO UlisTltlt.-r. I)i*i!ii'lu( ((liin-ri 'i'al(tiit(itli'4<lllMI IJUUl Al  ll��ll.y. Uf Vli'liilln. II i'��� iM*<i)|iHliiiii Ivailif). Imi'li'tk lu *U>|ily tm lit Hlilkulull lii|ii!|i Imu* lllll fiilliiwfll-ivili fu'liti-nl lllllll*' (i.ltlllM'lli'llli; 111 * t'O.t lilMiti-'t (il*.kltt IV I lll'lll* f-ti>l il".��l till' ll.ilU.vii'll i'iilli'j nf i/i It. 'I'iii*II. *lil|i l.t, iii.ii Ilulil) 11%. v. U I . tllfllt t* **ei*l ft. iiinlli*, ttli'iil"*' Huilll l.l Cim"'* Illiil'".' inii',<Vi iliutiii itii tt.N' 1.1111II1 li I'lmlut* li, l-iiiu ii(<'��ui. in.mt��� iiii-ill, lii.'l i'iil)lkl|i!HU *l *t lea, ioiiju l'i j (If *K i i'lilil), 1!  |)*l>.|<, Jtillll lliillit. Alil'lll llii*, IS IviV I'iV SO II- rliti ii��, ItK'iii'ti iki-M mi i'lliilllk, iu |��ilut uf .,')ill iiiriHiiiii'tlti 14iiitiilei.it> itliitiii KUiticti, Crtlt.'lillf MtiflllM  liilVtlH. ������- Win. {''uiihiJiluuii. Airi'iu. llif, II, UIU*. !)i-e,tW.|V. AI.IIKIINI I.ANII ois'iiturr. niktiln of lUelny, 'I'tiiii' nutlii'Umi l'i mil I', Med uiit* til Vlriiitlii 11 *', tnvii|iallt.a ini-iliii'.'r. Iiuuiiii* in Hi'i'S) l-'i' I'l'eiitkkiifii tu |iitik.|,kk,i(iit, f..|iu*��|iiu ilfki-'iikira 1*1.'). I .il||l|ll*i)i'|l)k' lit K |.i!��t t'lSHll'li  ml  unu  III llil* ��..lltli*ll-tfl I'lilll"!*"?'1', ff  lit  llli'llll'  ��llt!lll  ft! tl'ittiui, tlii'iii'i'���><*���! ���*" "limn*, tli iiii'ii 0','t i ii io i'limtt��i ilii'mi" i��*��i ^��� i'li��iu��. tiitui** ��'*iiih W llmlllll, llll'IH*. *��l'k| l*l|'ll*1|l*  !��  I'lliiii  Uf 1*4111) iiiriit'vllirlti 1 uulHluUW (���* I a��'n*�� I'Vuiiii e M.uiuie, Will  l^lllllii Oil-*".!. Al**!it Jin"  It, (Kll U*'*1* ***!* i. \\i" {.(iuii Act Notlcos Ai.ni'its'i i.vs'ii nisriiiiT. 11tttt t.'i i.f n ifi-i.it null, i Miiil  KnUlll  ill iiiit)'  .if >-i null", 4)1,11111*1  itnlllill   11,11 tlilk 111  ti|i|.l)   fill i.imii t.ll'ti!' tin- In) Ittt-k (iiii ti.'-ii'l itfi-t) tu*t tt|ii.i.ii.it t ���iiillit** I 'i'llilllrlli-llii; ii( i) 1111*1', |.Ililllf.! till //iliti  tlDllll lii'iu' ni i'.iikii.i i,i..ii.', iitiuui-iivii .i//iiii** (ti.iii Iiilli! i<| lillil-, I hi'lli't'li-fl'lli Mt. i'lllllll*, I Iliiili'i* Wl'kl .luiiJiifjii-,'. liuin-t- ftittllli l-u i-liiilll-t. tt|iii4-<- i'ii*.! ill I'l,lllfl-1 ll. llllllll  ll|   I llllllllllill lit! Ill,   I'.H.IIltllillW H'.'U lll'lf*'lii'iii' Hi- Ir.iK. ; Ullllii' Iiiiii!'?!',  '  ' .   ,  '.' Mullti'V AVi'ikI. Ast'llt, ��� . ���,  iiii*.'is, untf, ,1'Vi', ititii. ������ 'iMfll'lillNl IfANIi'lUS'l'ltli'l'. Olktrii't uf l.tiiii'liiy,, Till.-um Iff tlm( A,,  V.  liiiillfV,  i..(  Si-IUlliv w'n-iii . iiiniiiii,.1 iiui'.ii.  Iiiii-iiil* lu Mi'i'ly fur ll.'l tllii-li.lil ||l |ill|'l>||||tal! tim (till.iw.Illii  id'HCO In'.! lititil-,-: ��� " . ���   . l'.iiCHU.i!ii|ii|.' ;ii ii . |.u*l |4|til!l4'.| "11  till*  lltlilll ���it,"i'.* tilTkii'tiiil i.iiiti-'iti Uti* f..iiitiit*ii..i I'lifiiiir ill '!', (, "l'i, llti'ot-n llt-kl Hfl.t'lllllliN, l!ll"l!l'4? nifi-lill lii i'tin Ins'iiiift.. ur ii'iiK, t.i.kliiiri* ul liilti',  llii'iii'ti (.iltl.lllli,! ntli.li- uf lull" lliilll|l*illili-|i>" (" (lOlllllif f-lll'.llli. Itl'l'li, llll, ivlllulll! lit,' if-" ��*"|-4"k, l.lllitl' Hill-k.i, A, V, lii'iu If)', i    .siiiittt*)- VV'fi'l, ,Ati"f-m, I!..-. I��. Kit'.'.' I ��� ' .lim- Illil. A (.Ul l(,MI  bANII JltM-lllcr ill'kll), I ��( llii.'lii)' i.il.i* iK.liii' 11,1.1  Hi I.ii Itillilli'ti  i.( Vd'li.rlti ii i ti|i��t|.i>, ���I'ltiMtt  liui'.iil* In n|'i'l)  (" tu iinliin,m In | ultliiifif- U.i. f.ii)..uiiii/ 11 I" Imi,, Ab'O'tlNI (fAK'IIOlrtTUiOr, i(:.||!l't <i( liHt'UV I lltdi lli'llili Ul*! Jkll'i'k Hi >n'��'!l llall  uf  V��l| I I't..llli il  I'  'l|*,'tl|i*lllfll Ui-lnlfMllll, IllllU'tk  III ��� f.l'l) fur |'iltlil��alii(i liilnuvinl**'!!"**  f"|l*-'*�� I'll! ill ki Ml"'.! (kill,  l ( >il|.|lil*U.'l!l�� lli * li.'kl (ilitlilikt ft! .'il.*m�� ��t��l lllll'l iiiu uf (111-��i*il((ll i |UIH-I*"('I* 0 I* "llllli-l i liiklllk kiililil (Hill lilli,llili tif lilt" tKmlil  |..|Ut'l* .,('i' |, in i(,i iim t-a��t .-so i'itiliij ii, uiii.' "I llii' Ikiiltl-.f Mi'llUl Ktl^.i'l*"*!* i-'f 'I'  Ii  II*.  t!l��!>l-4l  >illll)l la) {I'lmillk  llii'iu'l-  wt.t  mIhIUI iili t-!i*!llk  Itii-uiii m (ii.i.. um en u.i *t ii-.tiiii mi ciniiT yi.'iii ��� f'*1"- ii.i-iui' !'*'iii. ���i"'.'! i>\^ ���,�� *���' i'"''0 "' ���  in* , .'.iiiiuiiiii....iiiii i4*'i(Hiuiit(f (kSi'iut ((.liiiMt-a tli.il aiml 4,f '(" I,  I'i'l  Uiiiiii'  ������iiilOI In  ��� Imi Uifii.-t' in ki iiiiiiiii  ii'. limine  tluniw, iiuitli i*. { i'liiiiiiH, (|.i iii'i-i,ml iiiiuii  "j-'i i Iniiu* 1" rutin  uf i t iiiiiilii'iti t iuiiitl i tuilHt'iliitf uliuiil luatit'k Unit ii Uiii.tlik, Win. I'. (Il!*��ii'i. Atfriil, ll.-C IS-", IVIS lliV. 31 U AbllllltNl LAND nlSTKKT. (iikirli-it.f Umi ln>', -I'.ll,.* liulli**' Uml (''tillti-l* I'.. I'll'**, uf Vi"|j��ll��, II I *, in I'lij.iitlull iiittiilftl i-tiiliinli. lllll'ii-ll I.f liiiiii)' fur |i(*nilli>*luu in imr* Iiiini llui lulliiwlii'i' iU'Hi*l'itX!il Inili!*) ���','', ('uilltiiniltiill,' (It ft I'likl I'lllltti*'! iilmilt .'Ift'lutlii* iuiiitl fi'uiil llu* Miillllinnkl' I'urui-l" Uf'(', b, II.*,, ilii-isi-41 i'iif.1 t*i liiHiii*. iliriii't* ��(��i(li (kl fliiliiH, iliiiii't* *��i'��t iiiiuii! tui 4'|i��!ii��, tfiiiii'ii nu, tlilitfuiil li-H-Siiiliiif, tlti'iic-i* wi'nt (ili.;iit.l*|. ii|Blit��,  Ui4iiit'.i lll'lili UiMllli ."tt  I'llHllI*   tl!   |l4l||!t 111 i-llllllllflli)!*-. IIII'III. t.'i||ll)lilllll|f illHUIt ti'i'UlU'ltl-i,   - l*"iBiu*i* K. I'tckii. Will. |'V (illiKUl, Alflill, ,t>ii', lil. iill!,', Oi*!,', I7.ll, Al-III''.itNI bANO lUSTKUrr, Dlktrli l ul (,iii>i.iiii6l. '('itlit! ni.tli'ti iliiu l'rt'l (..��� VVIIkin,,iti Wi*yluirii, Hiikli,,.!'i*'ii|i*U'��! Iiuii'l miut.-r, liio-ml* in Mi'iiiy fiii*/;ii(!i'uii*��l"ii iu I'uuiiiikt- tin* ftillii**'ui|f ili'- ki'rt'l'i-ii Iiiinl*: (tiliiiiii'ili'litii inn I'n*! iitaiiliil uu tin* iiurtii" >'**( ('(.liii'r u( 'I'. 1, .fill, iln-iii'i! i-��hi tw fliuliik, I lu- ni-" iiiiiiii iu i'litiill*, iiii'iii t- wttii w i'liiiiu*, iliiiii't* hiiiijli in ulifiltit if,, (iniiii uf (iiiiiiidi'iii'i*. liifiiil. coitlulnltik* ni hcii'i, iiiiiio ur It"**, , l*"rt*il I,  VVtltitii.    . , K, K, Kltiiii', Atfi'lll. . No*, T. IVllf.- . Dm'.lil It A|ff lit, t', Wll. Juillf. |l. .11*4111 Mail Will  I'", tilllttfiill, I in- lit !U1��, Oi Ai.iiKie-o i.anii nisriiu'r l)lall!i-l uf Uiielay. Tnkti iiiiiit'41 tlutt Kvllitis'ii Aila lt*|l uf Vim Iiiiiii'i )!,i',iit-4'ti|i*tlui( a-ji|riklii|, lllli-tlll* IumIi- |il)'  (.<!  l-ifluU-ili.-ll IU  lilliv'lill*!' til"  f''H"W|l>H ill ki rltn.1 Ifiiiiik* Hlllllll.'lltillll HI a (itikt liliUlti'A tHi'liulll* wfat (r.itu 1.1111 nf Miii-.mil lit* tn! i-'iilli'ia "(i'i I. Ul. ��!uli��!i')iniii*i,imt)i fri'iiiiT. I.- Ui, llifii'!*.'**! *�� liinin* Ju tint! uf tin' kiiiii li tiiiii cerm'!** (if 'I. In. IN, lliliu",*. 111.rill 'AHiiiilllk. Uiwu'i' ��i'itt ttili'lia tl*. tliifiiit' mutt! tdclialii*. UitiiiiST-TT.'H Kl elmln*. ilti-niii Hurt It Weliitlnt., llifiiivi* i*c*t Wi I'twliw. llii*iiiii'iiiiiilti>i flifitiiif (!�� imliit of i��iiliii'iili*i'* iiictii, ciiuutliiliiir ii(V.i iice'H.    ;' Kiuiilti'ii AiliiMi'U. -, ���������   \   ��� Wm, |**, <lll!��ui!,'Ai'iit)t. Ore itl, ItllB,. . ��� OpcW-l*. Adiii.'itNi (,ano liiwrKfiyr..'-- Ulfc't lll'l 4lf NlMllll*. Tutsi' milieu llinl  Ili'kMn |Clli<|lll|il.i>lVII|llllttl|l  *|i|ll*!t!r,  .,.,..,-.- fur |ii'ruilu��lu,i(iitiiiiiiiiiiii't!H!ful(ti��*llliOl!,*4ii��* iii limit!  . (Niiruiitiii'liiii-iil ti imiii iilatilril nln)iUSOCiiiil!i�� moiUIi uf llii,* AuuUit-ifM cuiiifir uf tin' (iiiiiili'iiliuti Uf J iuii! VYiiiitikiij). .kll liitti* im tiliii'liol itliUIW llf Mui'Ii-aIh! Arm, lliiiint ca��t i'l cimltu*. ���Uu.nfi* kiiiUli W iliiti;,*, llii'iiii, tvi-kt Vtl tihlilllK t�� "liul't*. t lii'lli'i" fiiilui*lit*; 111,1 hiiiiri' tuirilii'riy t'�� 1'uiat*"' (iiiiiiiii'iii'eiilfiil, luiitniiiliitf l��i acrttt), pioii' or |<*HH. /;    llfkllu 1'f.ulft, '   fi. h, Stutio,"Alicin j'iMili*. ef l^m.Uia. Iii(,��tiit�� tu fiiiety l)<*4*. i, IWI3, Moo. H>> II.- t,''<4k ((..a.), (lUlli*. A) (t/��t Mtuili In k*)it liu,Iti *tl'.| IH-,I,1', ,f| !/',!, |(M��-ii I, till lit *��� 4>t'Utl.t'��*l Mi) f.lli[*t*!lll,f lllll Illlf*It kkillil I  Clt-lil Ii'i ll-l" ***'���! liun), uf Klikkii'iikiiD Cit-f'li, 4.,i.| .KiiUf*;**!*.!) uu lint in.ii|) i.f.iik .1 ?��i*ui��k�� Idi'-r i" ry.'t w( m.ii,i!fi-i,t��*iin!,i, *t,4 t*t.iii��ltiiiii( lliv ��v7** iiuh if ut ir*k, P. tl  HI lit! til*, 'imtrffc ��*. Iti'9. A if .ut Imti 11. fvll. ll��' W l�� t> AbitKitNi iiANii ��u��*riii*vr. i'ltlEll'l il( Allu'llil tan.*,(.nil,.. Until)"/ V li,t��llrtlliit.i'f Vll'lur III, jl, I,', .Ikl'ul'atiUibltlU-llll, Illt4*l|lt��(4l.*.|'l'll' fl'f l*i*ilill*��lull Iti Ii4i��i> llu' liillimlun iif��i'��ll*'*l Imiiil*' I'uiiiliii'Di'latf *l �� l*"*l I'tiiiilr-ti uu lliaautitlt t'lHimtiii) ui Iri'l It, kiiltliiiKltu-. uj tiatt !*( I) Out II, lillil nil llu- I't'Htl ul ilii-tH-'iiIrt** ltl*i"r. Itumiw ilu Iiii ai,iit|,iifk|i"ib* ill il.ltDII'-IHtl'HI ul UU" Imuuiliiiy Iliu* l'tii*t**li O'lit* II Mini If- llii'iM** iiiii|ll��t'��UuO mul |i*iiil|i-l In Uti* tiatiU tif ttm N'umak j(|i,*i<iu a I'uliii .*' M'l wmtliul Uiu ��UI,llint-kl itlllli'l til l^f! I! t.f **|tl *ul.ll*inliill, tiii iitii liniiii ;*i (i.-t in il.i< atiiti Miiiiii**i'��t (*4>r- (ll'f llf l/'l II, llii'iu'l! kti|ltlll'lt*|.'ll)  fcll'l  liliill*). (uti lli.-lili/li **i"i*i liiaiii uii (tin iiiiillt Imtltf tif Kf.llillfik Kltl't tu (.IIUH uf l*4i|ll,llfUi*<'lll*Cl(, HIKi CUIIIllllllllll 111 411-11'*, llHHI'Ut  tt-Ok, I'-, II. MUlluif, ......    . tirurtft* t' llutt, Ainu, llfi*. 11, mil. Dr-ii, mi Id, Abili'.ltNI I.ANII OIHl'tlOT, tll.t 1 Iti ul ItuiMi'it. 'I'mIn* iiiiilct* Hun Ki'iiui'tti il, I.', 'I'aylur, uf ViiiitiMfici. it, t', uet'iii.tilluii laiut nutiyui. In (���'ml* lu iil'l'iy fur |n'lliiikKfuit lu |uirt*lin��M Uu' MliiM uiit iii-��iiil��'illmiii��. I't'li.lliiiiiitiif'til-h l*u*l |i|imliil I I I Uilil'* ill** unit, iiiul In �� muitlii'iitJliiiy illtiviiuii frutu iHtiiutii l.itliii, l/ti liialli* l'iii|l|iki��'i,V ul Uiii Mnkt 4-t|il ut Illicit bni(i'. llii'M*' i'likl ft! cliallia, lliiuiiHi ���"lliil 1*1 i'lllllll*, llllilW *****! ��l I'lialll*, llll'net" !!i|!lll��Ul!lll'lt|a " .   ,  ���,   . KiHiitili U. !'. T*rl<��r, I't-rOtiuMiiifun, AK��*lil, Ni.y. (I, mil, Ih*). mil, AbllKltNl l.ANI* lUHTIUCr. lllkt flit  llf  lltll'lit. ,: Taliu iiutliti timl liiiriiiliiii Tiiytiir, "I Vmieuu. v.ir, it, t*. iitH'tii'iiiicit *i'ii!��n r, liiii<iul�� tt) itrtily lilt |MI) lillkalllil 111 |lUri llllkft llll' flllllUAtlll' 4|4!R*1 It). lit lllllll*! t'Liiniiii'tit'li*!! ��it iv l*-'��t t'lrtiitc! ft) I'lmdll ills* lllll!, Hint 111 nil t'*kir<rb' illIivU.Mi fiillll llui li l.uiic, iliiiu-*? c.iki to I'ti.iiiik ilit'iiti' nurlli iu I'llliliiti, tlil'iitii It'll W 4liiilllk UtiiiiH! ItiUlll Ml i'lllllll*. -  noiiitlii'ii '('ttylur, Ollti HiliiH'ii, Ar/oit. Nov, Id. Ilitt. IHV Wll. AbllKltNl bANI) HlhTUIWr. nihini'i ui (tiiiicfii Tiiiit* niillii' llinl iVtii' (Ii'il (rv Ititf, uf VhiiimiU' vcr, mi)ii|iiiltii(i Imiii mirieyiii", Inii'iul* iu ��|ri'lf fur |ii'iiiiln*iu!i lu |"littiii*ii the folio**inn uf* M'I'llilHl lillllt*! I'itiiiiiii<ii4'liiif iiiiil'i'*! lil��mi*i1 tvi iiiuiti*tlta* lain, ium in mt t-Hktiili*' iilrt't'tlun iivm Uut** Iiiiiiii, tIiiiuii' 4*ki Hi i'lialll*, UnilHH' ��initti Oil I'lmliM. tiu'tii'4 mi".! t.i iiiiiiii*, UieiKS! nurlli w t'l.liillli I'vit'l Itt'll-lMllii/, .'Hu Hi'liiiiil. AtM'dl, Nuv, I*. lllll. IIW. id. It* AI.ltl-.HNI i.-vNiyjiynoiT, Oi*lijclu(l(u|ii<rt, "I'silU'iiiiiit**, Hint ifuiiiiliy Ut'li'lrili),*' uf Van- I'lillll'l'II  (',  ,kVil|in!ltili  kkl,ll��ll��r,  IDII'liila  III 4*I'l'l)' fm I'miiiia-tliiu iu I'llii'lisifif llif  fullu**llltf llCkl'l llli'.! lallii*' iViimit'iti'iiiti ut n (iiiu iilttiitml nt I'lmia* ��rn*t iiii'i "nicliauii Kiiiilli iiiniiiii nnil Irt ml ottatcriy itiiii-tieii it'uiii inn'it i.aUt'. Uin-i-** nuriii a Citllltl*. Uli'lli**' WlfH l��l  fllilillk,  IllfltC* Hlllllll CO i'lllllll., lllflll*.'Vent iVIi'lliitll-i, liuiutliy lli'll Irilui', On*) ft* Iiii'ii. Arfiiil Nuv, IS. HUI. ,- Oi*'. *��� I*. AI.IICKNI I.ANIHIIHTUil'l' IHmiii't iiHtiil't-ri. 'i'nUf nut I.i' Unu l'i Iii'i ili-ll (rviiiK ul Vtnotui* v.'r II. I,'., oicti|iHtlull iiiairli'tl KuitiHli, jltliniilii lu u|i|ili fur juiiiiikk|.i|,uiluimliiiki)tin) fullu**tint ilt'iiiltMi! litiiiik* I'uiiiliiiiii'liiif a! ��iiuii( t'laiiltMi m> rlmliii 4-o��l aiiil.lnii-liittlik a.iiilit itlatalil am! lii tin itabliiil)' ���Ufl-1'tiUlt  (IUII!  Uil U  (|k.tfli*i  llu Dili  liuilli  1*1 I'lmlDk, llir-iui'ciuil iV".iiulii-,. (licfiiH! ���uud, W I'liaili*. (lii'iu**' utal imlcliiilii*. Kttiiil Unit Irvlim. OIliittiitliHil, Aiiciil, Nut", III. IUI*. IH;i'. W ������� AIJII'IOO (.AND OmTHIOC, llik|lll,"U!(l(UU4irt Tabu until-" tlmt 'liiumiiki'ayluref VaniWU'/tr It (?, iKH*))ii4(Uii(i*ti)ilii|iii Itiipii'lk lu ��t'tily for li'riiil.iitgii id |iiiivIimi. tin? fiilluwiittf iii'M>rltf4*t lain!.* I"iiiiiiii<i|!iiiiii al a I'uvi lilklUDnt Wolifclim catil au.l no 1 (iHliia tiuuili ilittaiit -and tn mi I'tntorl*' iliitiitltJti |ri'!ii litii'lt l.nkt', lliHliiu tiuuili tt' t'l.ttlil* lIU'Dt'a 41**1 It) I'ltftl!!*,  IhHltUD  1)111 til  Ml I'ltaln*, llii'iiii.wt*!iVHiiatisii. 'rimiini* T��y|ur. -  Olio Kctiixu!, Aeoiit. Nur, 18. Mt, 1U*0. Wit, AbllKltNl bANI) UIMTKIO'r. ni'iiletiff lliipuri, Talot initlm' Out !^>iii�� Krt����#r ��f Vtuvivjuyfr ll. l'��� 4)l*'il|illltil!l��llill��lt!!", 11114-Ullll 10  fiillll! fur jiiiiiilMiliiti lu uun ItKHO liio full.mini.' uwHlmtl Un.U" t"i*tiiiun|lclil|f ��ltt|i<i��l I'lailtfut two Ullllii* lllll. (itiil mA In n U4iil|ii'a��|arty tUnvHIua fruiu Hi !iiii<ii l.altt* litul li! tiittliU tiurtUuf wIllii'** ���t(M liikcriiitM) VV, I', M, lf,.U (uti, VV, it, M, Uicitiii a.uilli 4)1) ��i|iit(tii4, Utiiitiv went li) tviiialnti, Uieitt*��ltu!i!< |ii(*)iiiiii��. iliuikM��6��l Wclmlllli, 1/iriiH 1'rn.mr, Olio Kchiwi). Ali-nli Ni'v. IMdl*. Ileiki. jD-lt, AbitKitNi i.ANi) munncr. OI*lili(u(Uii|x*.||. 'I'tiiii iii.iliii' iii��tcti��rli*�� WHlnrttiillof VaiH'oiii ici'tt (i, ,niii|-.��l|.ui ��iirV5)el* **��UUi)(, It)- ii-uiiti ii.iii'i'l) (ur imriiiiktiiiiii id pati'limi* Uia fiiifi,"* luti ti'*��'i muttuowt*! t Villilltilli-lDk' al a |ii-��l )'lnilltvi ifii 1 iialit* h tiki kiiil il.ctialiit au-Jlll iJikl.inl nmt lit mt ���.'���u-iii'llf*' illlYl (tun (i"iii ii ktlliifi.* Iintl llimilliptl VV. (', H lf,U| tuN, W It Ilkl.iliva>'4i!**r*lw��k tial*)*,llit-at*�� a-iitllil *i till It til., Uil'iHU* t'Skl  l��>  l llltltll-,  llliflltkW liiirtl)^'i'Si��ll!�� I'liJilt-.VV'atiiliiH. iiUd Jii-lu.i'ii, Af,'4'Ul, h'��i, IH, ivl* |)����i,^l8 AbUKHNt bANII DIS'lilll.T, Oikitit-i i,( llisct'ii 'IVltk'V.'illi'i! lit"! M"ll<'iiii lliil (lliiit/, iif Vail' ii"!tli-!, III'. i,M*,-u|t��tii.u I'li'ilt, (til.'iitl* ui aiiiily (t.r jH'ruili-kiif!! iu |iuiiiii'.��4i tlu- (ijl)im iiiy iIi-m-i 111 Iki lltlitlkt CiiuitX'iiiilliwf a! �� I'ii"! I'laiUt'it WOialii* *��i*k| ami su i'liii'ita Hiiillti, lUiUtiil hiui In mi iffiiiii-ft)' llll'll (illil lllllll ll Itlllitik (uikl li-.Kt'i ll'iil W. 1'. U, Si'mtuti, VV. ti- tut, llii'iiii! kti-hi iti chain*, ilii'itiiii-iiiUli *U I'liiiina, ttlt'iit-t) rahl *i)iitalii*, Ilit'liiv iii'isti liiclmiii*. Alaieulni lli'll-lriliiK. lute Kt'liurn, Al/UiU- Nut', iu. IUII. Otti, DO II. AbllKltNl l.ANI) lUSTitlirr, Diiittlii uf lluiivrt. i'ttld*iiutti-41 (Iiul Jutiit** I), Ni'wltiii. uf Vkii, ClMll'lll', .11. t,'., IK"*SI|iUIlllll iiriltlKlltSIllUll, illtlfiVtlll ID ainilv fur iff i'iiiikfituii mi iiuivliHiit! tlifi fuiiow- !tiVitt'm*rl!ii*tHiiiuUi , l!t)iiuiiiiii'lntf itl if punt pUnl4*il J*) cliiiliui jvr��t nmi Hui iifiluti hiiiitti tlt.taiil, anil t��� nn tinsit-rly illi'Si'iliiil (ruin ii iiitiiflii* in��t JiiacrltMil W, KM. 5tf.(M (0 (I, W..'l., tui. llieiH't vtimt Id oiiBin<(< UtiuiiHi liuriti����� ctialn*. lliertcMS u��*t H) iliaii)*, tlit*tiniiiumh loeiialii*, ��� Jaitin* I), Nt'M'i'ni), ., ��� 1. Oiw Htitusn, Aifciit. Nov, 11), IUII.  ��� 1)00, w-n, AIilOCItNIIiANI) l��HTKi(��r. DiklrU'l i.f ItlitiDrl. "1'aliB node* tlial l(;*itii!| (,', 'I'R-i'liir, nf Vmioim. vii. ti; 0.: or*Hi|i*ilui', tiiarrli*4t kvumttii. !iiti-)ul�� to *ii|i|y fur iicrtillmlilii tu i>urt'ii*��ii tint follow, liiif tlt'M'iituHl liini)*:    . v.Viiiliiiiiiit'lDir at ��)ii)��t iilHiitftl tV) clialri* isaat t��i*t! KucUitltl* HOUIli itl *l��llt ill)'! ill ��ll o����tcrly illrwllui) from U'lnl. bake, .UiriiCB niulli ji) Cliatilk, tllCllW *��'4!*l CO titltllna, tlit)iiiVM)oril,i to oltiiiui), iiit*ii('i' t*n*l t'sal tUM'tmtnt, (itatiul 0, Taylor. Otl4> fktlKWIII, Ai/imii, Nov, 10,11)11, Dm", ty-ll, Meal Estate Agent P. 0* Box 28    Alherni 3. C A Photographic Enlargement rxi,m*r��a*nMiitmmiri*rw\A<Mt>r to /**�� ** flf^*rtf��.iV*-k'��*j'��n,r(i  * Next to the thing lt��*jlf a good Photograph will give u better Idea to a Purchnsor than any hmount of description. If you want it well done consult Leonard Frank ~ - -  Alberni .iii.,..!..,..,,. ,t'-*'-*vj't-Vrf>'--"'w��i>*V-'"^^  ���".��� 'r^'''i'Vl'"��''��.|'*'''T'l'iHii**j'j."j'iiJ'iMlJVjf'^^ T-!��*�� Spring Goods ���*���>!'��'**�����V&HHntou***)****:��****���  YT1 kV>4*cr,����j-��nwi 1 *������**��������������������*������ ua�� nai ������������nir*i'i4��> Ju��l ftrrlvml, tin* Iliiti ��hl|iiintr,t of .Snrlnir Hut*,  t'oim* In Mid net* thorn bufort* bitylnif ohnwh.'rp.  Alt Uio Lktcnl iSh��jitt* c mul Ktj'lci ut,}'rltu'!* tliat citt'i bo iwiti. A!(.o S|��rtt)ir VViHilciiK tor Custiom Taliorlnif, to ham! In Uie '' hiiit'Ni raitorn*. Suits from $30.00 to f40.00 CAMPBELL & MACFIE Mtti'','*ri*t Ht., Alberni I'Iiiuiti 'JW Klmt Avti., Port Allwrnt Pimm* 13 a.^wikiK-f# ,il.if|.,l,ll��i,j<l|^ff|,,;,t^l|,w^WB,w.^,^^j,j^awM,l "���Stf* '.���t?j'W'?*"WK^*ai'-j��a-^^ Portelow Miles Joseph F. Hannu The British Columbia Cruising and Estimating Compang HAH Itr.KN iytMMlCI* ��*OII TIIK I'tmi-iUtK OP Tiioi'oiiWlilv cu'iiUitijf tiinhtir nni) uthur Ittiitl* within ilia I'rovinofl uf llrltlnti Cohunbiii, unit ftiruUbiutf  ' QVAXANrKKO miHAT��S by I'tillnlilt* 4*it|r?u't* wlm Imve luul >'ct��i"*i of t*x|'iit*h'no(* in tliU lino of Itiutliit****, Tito uinui'ttny t'nu, ami *>lli, pliu'u In your Itsnil* tm itiUmutit nurrovt. in oves'y tJtHsli.-Uiu ktiui you t'��n bunk on nml do builnofOi wlih, Xtftrtnctf HANK QF MONTUKAli, Tort. Albornl brunch, IIOV'AL HANK OF CANADA, AUmmt bi-mwli. Kui- jirloon iwitl tttrivira ftppty U) British Columbia Cruising and Estimating Caf Alltrnt M. C iftfaklkiwiawiikikkw n ' mn i'iiTiiiM.iiiifiMi4kitff4fk.a'^knkk.M.inkiiiaiiki.n.iiMii.iiwii��i.iiwi.a*ki*iiii.i-[.kwkiiiiiilin'ni'i ��� "f-1���-��� fiswtta'm'isHi.'.jtsy^^ (iMtindM mm wtm.tm ItJ.OOO.OOO C����lt��l Auth*rli����4 C��i.i{*l 1*1114 Mp ��� ����(����� mi UMl*W*4 iVrelltn Tt>t��l Ae����t# ��� < liun. I'lVKlthutt . Jit. Htm. Irtutl Hlifttht'omt ami Moum Hu/ai O.C. M. <li I'miilittuit . U. II, Aujfini, l'.wi. II Vlcu'l'ivi.. * Mtr K. M. ClouHtun, Hart. Uvutiml M��uKsr��*r . . - �� - Hi V. Mvifttith Bend O0ico   - Montronl I/)intvin OlMiji*   ���    4rt (ami -tl 'riir*'flntm)��il��i Hi,, K. C, Savings Bank Depuriment Dtijkialtf*  rooeiveii  froin  SI  unwiitxliii tTtiuntr/ llimlni'M jflvcn 0V1U7 (tttoutlon. Port Alberni Branch   -   E, S. V. Mc,CUntock�� Mgr. , i.iiiti,iM.,,.k^i.,^,w.^.*iny...,.ii^iu-^.w.i.Jiiaijii��.^.jy'.,ll.|*'.i.'y^ wtiasssmwsiwa*^ If You Are Going to RulW a Hou����f ��n Onico Block,, or �� Itarn, or a Stent, or anything #!������� tKattemsileolf Wood ��� : Tn* Man to Soe Is ', '. The Contractor and Builder lH�� Will Sulwttslt nn  Eetlmat*.  fUtt-Clset  Wtirkiifvartiihlp ot . iFriOM-Uttt ��r*.RIfht.- Office fittings. Show' "Casest Cabinet Work P.O. Box No. 4.    AltWvnlf ,-B. C.'. phdh��;.M!'. iiraaa��jftitsa*Ag*aeg^iM^^ "�� THE ALBERNI ADVOCATE. /l> �� ' Two ami n htilf Arte*, itlitcr anil IDnfiitN iitljwiulli^ clt), A muiji for ca*h. lull l'i, In IlltwU II, -tiTHI, lilHKl ni'lTAKt*  III  llli lllll'l* of till' vftlloy, , l-'li-abt'lii*.'* I.*)!* rli/hl lit tbn bfiirt oftiii'Cltv, from klui),  lluny (criii-i. Professional Cards GEO. A. SMITH, C. E. II, <", hauil Mni'Vcii'i'. tftirvi'.v*-* ot < timber limit*, mint-mi claim*, anil Jt-uitt '*tili43lvIiiul)*,  Uilit'i* al Albt'i-nl.  I*. O. .tt-is n, H. M. T. HODGSON A, M. I. (?, li I tl. C, bond tlut-vejwr *t*4 Civil l^i|lit*��r 0llfc��iu  C��rmi��t'  ttlv-r.*, I'vri  AINritt Hum* til H. H, BROWNE Civil iiiul Mliiiu); Kiijiliu'i-i* iiiul Prut llii'iiii,t.itiul Htii'V'i",voi- Alb.rul II. <'. Stevens AND ffibhitt Land Act Notices Al.lll'ilNI bANI) nihl'ltil-C, (!'��!)!. I u( Nfilli!* Tatu'liullviillial I'tiu*! bu*!., (if VlilutifcU ('.. tH*4i')ialii'iii'liriiit��t, liltrixU tu ��r(i|) furi'i-r* RiImIiiII lu |tiiii|i��*ii Um ftflltf-Aliitf lUifillM-l lalliU", I'uiuinivii'lM* at tt limt |il��,il!ct! aluml |0i hulii* ���t.lllti tlf llli' ��iHIUlv.i ��i liirlil*! i>( 'C. b i*".. Ilur matt Itlirr, Mtii-liittm Aim. lli��!ir*' cuai teieinttfi*, llii-iiix. iiiiilli nucha In* nt Uut kutii limit i.iiiii'i' llf'l'. tl  IIS. Ull'Ill'4* Wt'tl III t'llklllH, lllltUT ���Ulllll f*iiiiain*. Iiiiiiii. nc*i u'l tmill*. (Ilt'llli! auiilti lUitialii* lu iiullil uf c��iili(!ii*llti tin-Ill, cuilltillilliii IK) M'(ti iiiiiiii ur If** liiliml l/iinn, Davlil I, Ji>U**a, A��(*nt. mr.J, till, Jin,lli.l AbliritNl I.ANII IHKTUIt.T. l)it!tii.'t uf NtHiilta, Take nolli'MllM llfa-llitiltt ('tt*i��III. ef Vlf lurlii II, |-��� 4iicui>��tlur. l*i*i(iiMt. iiiii'inl* lua|i|i|) (ui tifrtnlaaliili lu run tiaat. Um fti)lui*iiliif iIi-ih-iOh-iI UntU! ���tViiiitiif nclnif at a |*u*t t'lMtlitl al li.t' tuuiti* writ iti>iiU-iu(llir a|i|<llt*attiiiiiif Jam' itiiitilMiilt, lllisatnl uii llui i>att altuiii Unit ul MiiiimUt Ann, UiriK**<4!��*l lili'liaitl*. tlli'lli**' ainilli un t'littlu*. lliclH**. **-.'��l in r'utiii* lu ktmro Iiiuii ilii-iuv fiiUi.ii* (nu ih** kli(!(t. (u a iiiiillit'lly illrti'tlun in initio at !*iii��iiii!'iit*t-iii��*iil, citntaumia* iu sen** molt) ui Itn*. lU'dllialil fJi'Wln, tlatiil b, Jtioi**, iVyiiii. n*t.��. mi, im, in.!. AMO'llNI bANI) DIKTItltn'. UlitrkH uf Nuullia, Tub-yiMtliv Unu Kirmli'l'��yluf. uf VIcioiIm Ui ij��� txvi)|iail(Kt cleiUi iiilrni)* in ai'i'lf fur tKittilimiuo in iiuii'liii*^ tlia folWiilnii ilitrrllfdl Unit*, . , I'tiiituc'iu'li!*; ��t a !'"*! I'lantitl Itt Uut vlcittliy nf Uu* ��i)t)tii>**>��i rurimr tif T- d. IIT, *lt uu ii'il uii llic lliiriutiii lil��i*r. Muitialal Arm, itutiiitihuutti auiiiatd*. ilinncii timl xicliaina. Iltrwii nurlli iu llurtiisu inter, Bt'tinuiiiittifly vtciiaiim, ilti-nitf wr��i Wi'lialn* lu kiiiillinut i'uiiii-r ot*l'. (, I It*. ilii-iiii-ikuin :mi>ti��iii�� iu ��tniilit*!t*l iMruvr uf '(', b, lit, Illlill'* t*6��t ,flCltftlll*t ill I'Ollll llf *H!I!l' lilftii-ifiiifin, tiinlitliitnt/ *>*) ui'rvk limit) ur Ira*, l.vvreii Tuylyr. ' Uitllil Ii, killii'*. Alii'Itt,  . Oct*;'!, 1911,   , J��n. I't'l* Ablir-HNI f.ANt* l)l��TIOl*l'. - - Mlairit I uf NiMil'ut.  - Tuba iiolicDitiat Waller KiUior, uf VlcUsrln II. C. ia*'tH'*llnli UtiKT, liuaiii|*l<>'iil'l'l*' fur t'liiliii-iliui (D(i|tttliii*ii tbt* Mlimliuj lifwillMil laltil*' .���'",'" t.'��nuflli.(H'l(iil HI a l"��*l l'l(Ult*M un Uu) ��i'*t Itlioiti u(i"ttl|i|i Hay, Alaiill f> I'lialilk i-.Uittt nml kkmliif Ilm ll'.illlili'K l<"iil"r ul lilt* (Mttiuil li*. Mrtfi'tltMatl Kllllll Kl  I'lllllll*.  ltl*l|li>  l*kl  mi i'lliiii)*, iluiiii'i' iiunti "> iiiuln��, iiii'iii**! ni*at ui i*����i ��liuri! ii(('aiii|i n*), tsiMtaliiiiiif c-i'i iiiin Mill!wiu H"*��*   -  , ��� W��lt��rl *ilb*��r. i)ym,��, mil, Jui I? ta. Al..tll.ltNl I.ANO niKlltli.'r. ��� .,,. nuuictof uutiuii,  <��� T��b�� n(*tir�� iliht I, Alftiit Mct'iilluuili, tif Kai-ity (lay, tiii"Jl>*ilult tuiivlu't", !til"U't�� lu ai> |i|) fur ('��lt!l!**!uO )u tnilDtlK*!! Hit! llllllll* (im Urtt'lHi-il litiiii*! IVilumiiu'liitt 1*1 a t'uti |i|iit)lfil aitjuintnif Hit* niirtiifmii cuiini'It'*! "f 'I'. I.. 11,11, ���I't'tliiii li, tuwukiitti v>, IUiiuiiI Olklrlii. thi'lico t(.i i'lliilllk itonii, ilioiicu iiiiUjitmi, t*t'*i, iiioiicn l'i t'lialii* muiti, i lt'iM3�� io (Iniiu* i'**l in imi:)! uf win liirin-ciiii-iK, ituiUliiIni/: iuii. liiiiUlr.HS nnil 4l*ty OtWl at'ft't UllllV Or  Ir**,  U lllkt  lllti  a.UiUirukl mi��it(;riitl*��t*clli!iiti��4'iii> tliri)'? t��U 'i'iii*ii��luis Nine (��> Itiit'frt ��)l��ir|*'i. Prucilcttl  FJuiiibsre, Steam tttul Hot '//��t��r rtltert*. I'atituutou FuritiMii��t|i on Api��lic��- tlon. Margaret St - Albenri, B* C. Nursery Stock For Solo Ktono.V WcliliiHioii Niu-M'i'y KIik'ik, Fall ot llll.l ili'llvi't'y. l''ii,4ti()i>iiiiiui'U(al ittul Nlaiutaiil ^t(H'l(l Kntll 'iVi't*,*, Hlii'iili*, Klovvt'i'i) uml Smiill Krulti of lIU'li QttnlKy, tilt ttcllt'l'i'itl at the iloor. 1 villi cull on tin* li'iiili'iiliof Alberni ni��trlcl lo boo If, ortlci'i iiiiiiii',' ilu* NiimmtT,  , J. H. WOOLSEY  -  Agent J. Redford ., svrctti'K  ,.  , I'Yesli  Mi'uf,  Million  nml  I'orlt til vie)'f* on bn ml,  Ordcrd titlii'ii for I'oullr)' Ol4��, Phono37 P.O.Box 18 E. M. WHYTE OltNKltAL III^AL'KSMiTll Why not have thut New Mig Built now.  Pricee* quoted on AU Kiiuhi. GRAND it Masquerade Ball A. 0* F* Hall Alberni, &. C Friday, Feb. 21, 1913 i v *' A Splendid Prise List iMt'Mltl KhOltllNt'l': II, Vt'ltmilT, AiHOt'lftti* Ihyiil t.'iilh'cu tif .Miific, Ijomton.Kibj' 'IViiclii'r Piano foriii, Ilnriuonv Hiui Thcor.v. Iicitoit*! iici'orillni/ to iir�� rmiiruiimnt.  Albmiil, II, C, AtilEKNl ��� i *         �� 0.  V'< M"��  Aj . DUNCAN Dealer anil Miiiuifiit'tui'i'i' of i.l-H'bt ami tlmiv', L Harness logger's and Miner*s boots ,SIk��i of tin* Whllo Hui'M* on Government St.  -  Albornl I', o, Hon a? wnyF *****'w^**|��"��ny�� Goncral Too mater. gns higns mgns Litnil uml A(lviirtlnln</Hh:nta, i.to,,c tloni* wltli IViimiit I>t'"*ii*tcl! fit taOWl'ht Priciis ll>' S.  EATON Murrinrut St., Albornl PabUtr mid rnpar-Kiiiifttr Work iloui* by Priu'ilt'iil Men uni*,'. I'Nlliiuilti* I'Vcc. mMHP DRY STOVE WOOD o  Alwnynon lliinil All  Oitlom  Promiuly  AtU'inli'd Th�� Albernf Hotol * i first Established and Best Known Motel on West Coast. thlt It tht t'<w#ri(f Xttort of tht Cemmtrdat Hui*, TaitHti and Sptrttman, Owning our own Dairy and Poultry Ranch Inturtt a Cmttant Sapptg ef Strictly frtth Artklts for the tatlt.  Accommodatlont of tht ffttt, Tht Sttt SampU Hoomt In'foufn, Drtt Butt to and from all Soatt and Trains, Billy McAllister, formerly of thu King Edward Hotel, Victoria, Proprtatot t��^yl����4tk��ll|W^W^n-k|M.|.|f.l'.MNWM*WMi����MMM|��WW^ WS 'i'o 1 Gertrude St. Albornl iiilMW PIONEER  BARBER A U I! K K N 1 SHOP (liumriil TuuKiirlitl Arlitttt Hot ami ('obi Iliiili'i r- Gtorgt Mnkwottr *���" "'li ���"���"*.'!1' Preprttttr .wwi^iai R. W. HEASLIP Contractor and Builder i|("iiia-^i{i4Mt��-��ii^r^ j   PATERSON GARAGE   i A"��i-i"'#��*-fr.^*^ t Now Open to the Touring Public Full Lino of Auto Supplies Cars For Hire at Reasonable Rates w Victoria Quay Alberni, B. C. ssA^fxassii.'i.i'iXLua Alberni Livery and Feed Stables J. J. HUUKK, Pi'u|irk'iur, i>*>o, at., nut, ll. liiUtilti'ii. Aiinit. .IHU. 13 U, AbllKltNl I.ANO DISTIIIt'l', blillrli't uf llaruta*.*. Tabu Diitlct! llutt i'Uu.tr I). Omve. of Hi'nttlr, WmIi,wiiultuf I'tiK-lii.wr, inifii'l* tu ni'iilr i"r kicriiiUttuii to ininiliuei' it).' fuiiDitliitf itDstiil-^i! uiidit ������������'��� ���   , ����� Uimn��i'iiciiiu��iiii'.��n i't*��nn*4t on uu* north *-��lior�� ol '5*11*1*1 b*Mii n��l Uu* liurlh boiuiilitri* uf Jjtit. ��T, lliiuii'ti ui'il IU i hallii, iliuiv ur I'--)-*. In liiimifili***'*! conn'i ul l^'t ti, iiiiiiiii itaiilil**! fhalilti, ilu-ttiMii'*��l Ht'i-liHliu U)��!toi��i ul lake, lltlilUtl ftilliiwllli' lain!  kliulii  miltHlltri-all-ll*.'  In tuiliit ii( tMiiiitii-a-xiiii'iu, i^im*l1*t!isr uou wtvk, imirii ot It**, t*i��Hil��U llrmi'.   ���,  .  .   , fit*, if, Uiit,, JaiiOia. AMIiMltWI l.ANI) lll^liliei'. Mi��trlciuf lluiil*), ' T��it# nullc* Mini b. B  TluniiK*. uf Hpivtllt*. Waiilii, iii��trli*:t muuihi), litivu.1* t�� ni-i'l) ^r |ii-itwU*lull tti |i��ltii!tiai**t Hit* Mtuta!"-)** ilt'-wrllntl laiitti;   ''���-.'*��� ("vimiiHVi'lm,- tii a t*o*t |.ltiitii"il atkiitit ,i*v.tli*ii.* aiitl ftutn iiiii��tiiiitii>iik| t*i.i.��t ut l/iivui'ii llu ur.' lin.tll��ll!li44l!l*. iH'il*'*'**'*! !*��� illiil"*. llili.**' aiiMttl Wlclialil*. tlii'itu' i.p.t l>l vlialii* m I'iiIiii ul **imilu.'��i*��lll-*"l.<. ViillUnitliit !���*! *ki.'*. Iliyi** oi ill**, ��� -,.'-" b.K. *l'l|.il.|ltk, MiUU.'l Wui"! AtlUit Jk**!,, IK, IUI I.  ���.'.'��� Jill! li I.' AbllKllfVI bANlillliSTIOifr. . lli.litti ul itwt-Ui, VaVsinviiii-n ,'tl.tn (Kivln-llti'i-ii.. ���'( **��i>ttti*, Wmil,, ���alili.i**, lllliil.lk ttii,|'|il) Itn- mi till-.-.llil! tu iiUlciiltM) Oil* (''Iiiiiiiii^ iii*.,-il)n.i luiiti*' Ivillllt-flU'lliV HI I' !**'���! I'laOllil ��Ul��)l ��*.< I lltlll*t�� tr.i��t (inili liu- aitu4!ii4fklivttu,<i ul l/tl wi. ilii'tii-o auillll IHi'litllllk, Itlllll." I'likl ��i|-titllii* llillill' IliiMl) WflmllU liltilt-.- iv. ��l I��i|i4i��lllk tt> i'Ullll uf I'UliilHUillC* Hitill. tv,.i|t��|.|.tlti ���)��' mii'* luul if in* if v*. ' iiii,t��� b.kitik. Mullii--/ VV.iimI. Ai.i lit, IliV, III, IUI*, .Uu I. IK, AliMICItNl bANOIIC'rilllX .DlHlii'lul Jlnivl-M'f  , . 'rabaHiHlWi'li'iil 'lim*. Wtinli'V, ul tliiilili-if, livlil liiliflniiil, IwiiU tiiatiiiv.'t, lilluiWM lu tl|'|i|)! fur I'liiiili-iUfli lu I'-Jli'lmm till' fu,!lu*liliii" ill'*. criM*tl imida,' HulJHIH'llClllk* at �� tN.iat l.tn��l>t*sl Hi'iir lllll ��0!lill- ���?����l curntir nf lui Sii'i, UiiiliV fiuiili. Ho i'Iih n*. llltlll'l) i-tt��l KH'llUlliit, ill,'llil-  knUlll  IMI  ClllllltW, ttiniti*, went HU t'liaiti*  tu  tmllit  Of  CUIllUUll'ii'' lii<*m, Ptiutiilnliih' Did iiiiii'*, Hiui c "r It'**. Tiwaia* vviliili')'.   . *-. ,  ' Ktiitllt")" VViiml. Ali.iil. Oi-M?. (3. j<x��. ���..' Jim, iv-iii. AMOtltNi IiANI) OIKTItlCr, n.lairfci o( lltttvliiy,   ,'.'. 'I'*W(' nolliy* (hilt It. (li-oin'i* SVtlll*, of rli-ultlC, Wmtti,. ri'iilriftiatMiiifiit. iiiiiiiMtk in iiitlii)* fur pcniUMloi) lo inti*)ti��ko l|i(! fiilliiit'iiu." i.tiTiii'iltiril i��ni'.*t ("timiiirtii'ilfiif Ht a ium iiUniwI "It Oil' nurlli ahf.rti nf TBiisntl Iiiitiii. aljuut, (wn iiillr* fiutn hcrnl of laiie, llii'iiii* ws**t-KMi'liHln*,, llit'mini.iiitli 10 rtmliia. ttnmmt i*��*l hImviii tw cIibIii* tu' kliiiiu uf Inliti, tlielie��fi4*ll4!Wlllir lattti *!ior�� ilurllifit*!- eily lo |Hiiiit ul ixiiiiiiifltfiHiilimt, -voRliitiiinii !����) ,��4i|M aiur�� ur li'����i Jt. CtmiKir Willi*.' -'.Mtitiiloy Wmtul, A*��-i.i(, ' 'I)rC''l��,-lt)l��. ii" JiiO: 17*13. A!! Kinds o! Household Furniture In Stock at Hand Prices MWMHMOMnn n*y*wmmomm*i>*immtmMf>* ���MMMKMMMMHKMMMMMM -fcm'" *w*3Pc Ji%.9   iff* Pioneer Furniture Store Port Albsrnt fhonc 02 ones Dealer In ?& Sash, Dooro and Glawe Building and Hoofing Papor Lime, Bricks and Coment ' "W1" Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 Llvory I'lKHof nil ItliulH. * Hotiv.v'UrAyiiiK tmtl fii'lulittlollvory mmmmmhtiwmmi 'Wtw^Mjywijiwyq'WHK^^ ���WUHWM mtUt mftimtmunnt*Mim^m*i*ui*m ^tm^ttttm^Mmomm ri[wrr*ainiwt*HiiiWiirtiiMiiiiiyiiMrni iiwinfirrfiiwiirumiip'itm nrnnirnnmir nin"~ / / Frank & Behruyne Real Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box ���B   -,   Alberni, B. C Th<j Albornl Faint Stor�� Vi&rnoi\ Shavor m*��*v**x*n***t*mm ^vvi^tvitttvvtnttwiivwittmvtiitiiMiivvtutiviutvvviovtivvvuvtuttmvmwvmw^ Tlio Iiiuii ltni)vvn liomto on tli'ii Won! (.'ou*4l of Viuicouvt'r I��hlwil. ..All iiioilorn tnijiruviiin'ontf*.  <.'i'iilriilly locutcil.  Tiii* blss't*"Kl��l'iliij��' ami Mntitlnifoij tin* liilamb Auto.* for hlro t4> Sjiroati l-fiilto ami tin* Arli Uotol at CdihihI Liikt*.  (JtiiilVi-tfunil-ilii**! on nhorl umict* for ��� '   Hunt-liii,' I'ltrtiwi at iiiodurmi* rules,  ,   ;��� :pya li-Jt-or^oreliid lfl-30 H**& Qtltw, H��ntr����l Capitul Pnki Up:.���'..'. : $11,500,000 ResorvoFuiHl : : $12,S00|000 Total Assets over ;  ���:  $175,000,000 ���-.., A OKNKIlAb llANKINO llOKINCHH TUANSAt7TBI)   I  i  ! Savings Bank Departniefjt ing by flail Free Bus To and From All Train*. McNiff & Meagher, Props. Alberni, B. C, l)(iiiu*lt* urfl.OOar-4 upwarilii r��)��(��wS anil (iitPii'ki' liitrt ftl tbt* 'i(icht*��t viiriiiDl rale,  Ni* IMay lit Wlthilrawiitu, I)fl|.Ofi(n may Imj marta ai*(l **l(liAra**o liy wait.  I''uili*��i |i��rti��ul��.r* *��lll trliul* i>' tut it(*"(*ii n*/ l��nt��r MuaKiiOa" all a*. ,  imniiiiiiit*, Over .,120 lii-Rnclm** mid Airrnrinf.  40 Ili-fUitrhui in British Columbl*. Carn!S|*<iHiluiu* Tbrt)ii|,'l��oii(, i.iit\ 'World.. Alberni Branch Port Alberni Branch A; (b FKi:r-/,K, MabiiK'Ui'| - B. J, MAC'bKOn,.Manstfor r��*:' I'l I ��� 4. .1 .*: ���i,, i'* ",1 If   * il"  rr *��� ��������  II" Tf*r ���w-r-  ^  t*>k -*��� ��� *���  n-  ��������� f *.w ��� ��  ��� -������"   ���" -a ii-*** THE ALBERNI ADVOCATE. The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for c Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths s^av^sasssxs&issssxas^sistsssssvt CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY/LTD. Port Alberni Branch Land Act Notices AblirttNl MN��t>lst"f-Ut"T. I'tiUK ll-lItlUi^il ) *r��i.v�� l.**Ui�� Ui��t llilwaKt If*'!"- JCt>*>*rll. Of ' \ *in"i'tt��4?i, if C.urtiLc.iitivn i,l*rt�� !fil*'t)J* l��i 1 *l't'li f'tt {i M*.i*>}!it!i Inl |Wfi'}<a(i�� Uie  Ivlill-filij" 4��4'M'i4i",+l Jain!*- ' )   l"=,'iit>t,-taiii^ *t a tttwl -)<U*i!'*l *l��*u! t��-.'��-|,*llit * ���(!!'. fi.'-ai il-*. iloilljiisH iVi.ttn f ul 'I  It'll ��U>l, ' liniti** T*it ���*��*, ti^is.*.. Hiata** i���.',t|il. iki .'rialfi*. tt., tiili ami -��.pcfclr��, t(.*f>-i- Viivlli nillikiil* lu ,* i'u!Ki��/Sf'��'iii!jtiiwi<-1"i",i,tnu' <**ai*iuin*f tti" **'m "��4'nfii| I."** Cf*llt"lil)*4j *)r*t liftlf-Vf  Vllt*ll!*ff*tl > uvtiiiiiiff hu I*-**! hw'IH vniiii'ii'i'Ki *����l(i't) V -ii.M5Uliij.is MlmM nf it-n-tul, I^lmaitl If .ill* )kUV��-!| Nim, |*> iHiil /��'!  It* It 1 ammmmmmmmmmmmmmmK OkffV Abio,km i.aNii tntl"mor . HittOi'-l ",iJ Nift-llia 1  '('b*ji* Iv.iUii* lital Hear** (Mikt-Vt. iff Vle-ii*!!*".. ' 0 t', iNVtlj-alttfii |*'*I i"*l��t"' h��*t;|i|. tistruJ* lu ' fl'l'lf Ii'i ,*'i>!il>Vt"��l l.'t-t!Hlll!k�� He fillilii*|HK , iit ik- I On-t ItlUiti. j  14ii,fii,i-,i,t���,tf n n |t(1<.t ji!a'ili-4 aluit.t in. iuii* ;ttlM*M in a iit.toljr .Jirivtluiii tti'tti l^it t, (tii*.tii* -��iiiilii '���' il'-.u.i tu l��'l\!i iHifii'laiy of tl,i.t(i.i' 'imu iw-l, ftiiil tlii-iin* *��4-��( fr' I'iinlu* alt.n^ imlil >m<tii<l.tr)' Iti .mat  laiuttilar*. ul 'I', I, ! 11IV tin*)..   " '  t-MM-ftt' . *��*����*��. :Y^:e^ ;MewVCr^^ :  ***** "*����**���, ���i"ii<*> '��� ���*���� :. , ^i^ktjjf, - ,l��4��t** .'*+*!&������ Phtrtft &($ A. S*AUI* Jlanttfier We Are the Owners of R0SSLYN 8UBDI��I8I0N���D. h. 9, Alberni, Upper Portion. $180.  Easy T��rmet. Lots from li" :��� (!���;��� KOSSLYN~*Lower Addition, D. L. 9. Alberni. Comprising .Large Water Front Lots. River Road Runs Through this Addition. Lota from ��1280,  Easy Termes. -Acre Blocks���Beaver Creek Road Runs through Property* Portion of same Cleared and Cultivated.  Lots from $260. Terms. Easy Apply Direct or to Our Agent, H FL Stephens, Alberni ��"1.(JHI��*H,"**1V!*T .-^.���WIM^ III ���! Lffitid Act Notlcco, At.iiicitNi kani> niHTitiar. DUirlvi of lluii��rt, Tali* nulk'p (Imt Tliuui** Worlhlnitloii, i,f Uittitutii Knif-. iKi'uiiiiton ���aci-rUr/, liu��"��i!��Ui Miiil)' fur iwnnlnlop ic purctiaft* lli�� follow lutf iii-krrtl)��*l l*tul** l.'iiini'itiicln* at a luuH i>Ut>t��il alt-out Wfiliaiu* fcoiuti uf th* ��iiuUir��*t oorner uf 1,4.1 (41, Itutmrt IlltlrtlK. ttirrtuti *r��\ to i'lt��t!Jt, ItitrtHWi muill Ml litatn*. ilipfii'*! nrnti Hti chain*, (intr.w north W I'll aim lu (in I I'k 4>f i-4il!llli��tnT4i||i��|it, DcllilhlDliiii fti-Jtv.-ia*. mora or If.**, ruvurliir vn**ur*ii*fi-Jt HnhIoo fl, Ty, 15 lluvmil (>it)irii;t, TnQoiao WortUlrivtim, 13*0 ��i>, Ittll, fab. II.ID. AI.IIKIINI l.AHl* UlsiTUICT. DinUliil u| ItU|i*ii, T*!** iwlli"! Ittat Jiwaifli lluiiwan, uf l^tmlnii. tK-Utf , CUklUllftUUII  1*1,141,��I.  |l)lct,ll*  tU��V|l|l  filT |'*HlllWll0il tl>|il)l'dii*����U>* fi.i|l*Jh|(l�� i!*��. |Ui��<| lamlt i t'liiiiDiattiinif al ��tint I 1/UhkmI at lis* nnriU **���*-*, *tv.i����|i vr TtMilwr l^ii 'ion Jtutwit nimiot, |}i��ih;* niuth W o!i��tn��. ilitnitif i��*��l *)t> ni.aiu*. I In-ui-ts ittfitit in,' ii) *lii*. llii.-iif-t, c*��t (O.'l.aii.!* tu "i>iii!it 4!f <riititi(ict��i*iu*<til., iHiuUlutifW titfti ai<,���� liiiu* ur Um ���IfffVli liotiiiaR. ���futi.i. iviai rVii ii'i* AI.HKKNI (.AND DISTIUI'I*. |)|#(r(t>i 4)f Ncuiba, 'I'alt* KOtliff tHat I, UvflkMliUa**, ul Vlt'luria, II l' in'tw(i*t(iiiii*ii!ru. iiileud* tu��|i*,i|r (uriisi- itiUeli-'n to I'UHii**!' Uiu fi))Ui***l<lir tifmirllJtyl I lillil*! i'tiiiiiunni (un al a l.0*1 l>!��ntn*l ��!>.!UI t IV llillrr |tiirt.'tra*(��rl"r tritut llic fi-frtti#nt fvurnur oft'. I, iohi, mil oo Ilia quitli !f��ui( .if ftiiiiiiii* river. ��llli��**-*ri)iiiimuut'li iticni-^t-aatHOvliaitiu, llifnoAB-vutlt <U clialna, l!tfl(u'��J kp.I W cliaiu*. tlinvoo iiurtii fu vt>��ltt* t" Doinl uf riitiifiirtHv, tiisiil. ountumti)*/ 6W iw')*4i. titurv. ur Int, lltrtieri (Ha**. Jan.-M, Idia. IMi IS IJ AfitmitNi f.AN�� niHTtturr. ' I'inrlu iif NouUi*, 'i'i'alfio nolit*.* itiat I, Tuoniit* ()!������, uf V'li'iurlu, II C.. iw*,"tit'��lloii l.'kkfi", liitfdil* lo niuly fur 'Xifuilnktoii tu |,iircli����(i tins following il#��or(ti��i'i laiiijKt Ctjiiiliii-iwlni/ ��i �� |'<i��t iilf��ou<5 aliout Hinilna nurttierlr fruir. tti�� uuiihmul iHiriier uf T, 1.. Iimi, aiiit o'k.ui 11 I nillra i*i*iil uf (Viniiiiia rlror tiirku. iIkdohi weal hu I'lialn*. tliemvi mutli !0 chain*, UH'ricu taut ��> onatn*. throi't. ncrt.'i to iiliain*to iioliii, uf liiniuitiic-euit-ut, (imiitlulni,- tw aoit-k, njort) or kt*. 'l'lioiiikk (llats Jan. li, It-13. (->!> tll'IS, AMIKKNl I,AN1> nnWIlUCT. ��i|iitttt5i uf Nooika, Taku nt)tli'* liial i.Toiu Uai-*ti��. of Victoria, 11. C. iir4-uti*llii|> (titritior. Inlrritik in aiu-lr tur li-nriutkalutt iu (.iDrtiluitc Uio (tilliiu iiiit ���Jtun'rlU-.l uiitlki Cuinnii'nitliiK ul a jmi��i I'l-ivili-ll aUiiill 7 mile* mirilidii) fi-tiut Um (itiriiifitti iiDtnrr uf T. (.. lull, mul it twin I i t) inili!* wr*t of itu* fyrk* (it llui Ouiuiiia rlifir, lliunce Wrt-l liii'haln*. llujunj nurth (Uutiutiin. itmivu.), t-nt W liialuo. (Jieot-o kuiitli -iUntialnii lu (.ililll <il iiiiiiiiifdvt'liii'iJt. i'Ut5' laltuntf ,'iw aiiisk, iiiiiri* cr leu*, 'I'ulii Ittil'll* Jan, 11. IVU.1. IVli, lil-i-i, AtitH'.ltNl I.ANII I'lHTKlirr. lU*!tlt'l Of N'thfltltt Viilt*ti(.*lli*n|iiwi I. Vli'Hir J, II. vVltiiiintr, of Vlciurlii, II t', uu-ii im (lut! i'l* fit, liKi-iiitn in ay. Iilr fur |.|iMH|k*lutl iu |illlt)ln.M' tin* futliivtili-/ lie* i>')||)im1 IbiiiI.i 1'utllllll'lliiri*' lit * (i'i'l I'lutlli-.! elmlll iMciti** il(iil)i-siikt��il)' (rutil Dim itriitlifiakitmim-i-uf '1', I. Iuii. ami uii MiuUi luuill uf il)t ilifl, lii'iiii* iVilialn* kitikt.li.t'iiii* Iiiiiiii l-'i I'liaili*. tliuitt'l' iiaai ttt)tiii*lu*, tiiiiii e Kiiiilli ttlt'lialimlu )'i��!'i! ul lUlll!tltlltli>ll|l-ill, I'-llllttltlllltf 3*1.1* flliVtl. liiiiiu t.-l- li*** Vlulur J, It  Wiunlnn J*)i, II, ll>l,i. I'ii' ��t'^ AlJMUtNl IfANU'lUHTliier, in.ii li-i ii( Niu.itta TaWtKlttliw (lull I, Alliitt ..utitl Ufii-iin-, uf Vlili-ila, 11. r. ttri(i'*U'ilii'l(i��iiiilii,iii!r!iill* K' tU>:i|)' (ur tuiiiiilkHut) tu tmi* tiiiki' Uiu lulliiMlOa' iiiikrtllii'-l laiitl* Uutiiuii'lit'luit t4lal*.i*l lilk.'.iivl klu'iii ft tulii'k ,iiirtlir��e|��tl) iimiit Hit* iiii(Ui<*u*l '--iiut ui'*'-1 J. till!,kltitnil tl.ii!*t3l liaiik u( titn fifitiifim iltt-r { lliiijiu ***��v >*>1 I'lit-Ult. tliti��"p (iur(i( ksii-iiiilifk. I II.UHII Ifk.lkt I liiUitl* l'i llllll!.' llf (III" (lll'l. It.iiitv I ��.1.I|JI|I 11.41 flfllt ��( till' IfllllllltltlH 111 ai.'Ull|.fl l> .1) I ,4-4 lll-n (i) Jiiltlll  iff  <'.iltlilUt>4ll\,f(lf-llt,  tVilUulll'.lit/ j 4katf��-4W'.'Wwktik.k*kaf.(...*��i....k'l'��fi.��llai'fk...M.i|i4'ff��fff;iMw^^ IHlftl|lkl'*)!iii)' flVUII lli'kil III.)' llllll ill tllUII'lltll lll'kt iiiiiiiii' ii( 'I', I,. Ii'iiU, ilnnin* I*. vliKltli aulltii Hldllli" lill' HlStUlll llllllllllill )' ill T  If. I'nV, llll'lti**' ��,nl iti tilmliik. iimiit'it ii..uii m .iiiiiiiii, iiii'iit*,. ikilhi kiUl liallia III imllll ill t'i'Uillli I.ivlimill, t*"ll liiinlUH tut! ��i ri'Ki iimii' i-i it <.* " Jiiilli a IViilii'i  lli'iilmi. Jsti m. mm   ���* i'iii,vi ti , Ai.ui:i(N'i i.ANii nivcKicr, lii*irfi'i 4i( llii|.i*ii, '('ill*** lliit|ikJ*t!iiit Kliilii-i liil,t;l,.it|i ��' V'lt*lii||,i !! !' , miilliiiliuii iiii'i* liiijil,  lllll li-".  lu  H) lill I'lillllf-ilull tu |HI!i III"-'' lilt'  fi.il'.li>|ii�� <"lll"i"'t liililU* t'.illidft'ilt'ilHf til 11 I'-okl |*litti|.-,l i.ii lilt.!.. -t.'li, uiiii iliiitt ra*t u( ill!'aiiulli* ut! I'liiiti i' Uf! !,.*!?. 'I'.l' *), IliflM'* kliUiif K'C*.|i!ltii   (ii. -..'4'  I Kk! I-' liiaiii*. ilfiti" t.i'itli I" Uu* *ti*iii' ji"', iiiiiii'i' |nU(ii5Iik'(In.'���it'Ti'Itm* lu ii m'Miib hiii\iiiiiiii r(|| tilfiM'Kutitis  \\\c  (.'illil nt  i>i|i|ii:.*iiiw'j,ii tu, ��� iVflilaillllirf ,-UI at ti-k llli.llt I'l ti kt. M'ii!>')' lilltiill'Hi' /���lll-ivi Mlili, AsH-Ill, hti ta, luti I..it,, it i-i tl'l'l) ill-* titii ali.tiii (ilkl llkitin.! (itnillil*!)', llnitll I il.lrtll IllM-.lkllllH- Illlill*" lllkt (111111*4 Hit.'' I III'41111. < I'lll,'" Ul 111* ��.-..��||,l!|* limit 111 |illl||Hl| iMltlllliit|H*4�� ' tu* lit tJ4'4ir|!4l lls-lMl).!, I'iniiif llclii't, Atfi-tit !t4.' %t. Hit, Jll>1.3l IS. -V(.ll!;ltM liASJt lll'iTKIC'C *>.*||ii.| i.( Xiwlli., Talit'lli'i in* Hint 1)1 itikt ��.i li*|H'f. nf Viftoila, it I' i*vtil'��it!ii|Hni|'i|f )li(i'ii>1*lf!al'|i|"r fui lifl- i,iU<,|iiil ti. |!t(t,i.:,iif' ^t���< Ciiiliiniiii/ ilffiK'ritfikJ Iiiii.i** i i.iiiiiiiiu liiif ni a iiuki iiliitilitt ntMnii (l I'tOiilii* i|ikt��til iu-,-1 in a mniiti'ii)* itlttsilun ftuiii Hid liiilluii |(. 4.1,(11,(11.1: !",,(��, ,il ftiii,|i (lad, tiiBi.un iiikl Ikit'lit* (:!!! i'liiiiu-*, ilii'lki! lllllltl l!ui.!l lu ks'iiilmft', Miiiiit' I'lltimiuw llu* liiilliiii'* ul lli�� fci ���*.|iiiii'in tl nt'Ufilv uii,l auiiititii) illlti'Uun lu |.,i.iil nf isiiiiiiuiii-fiiiiiil, 'IUII*'".! f��t'l,e|*4'l. I'fadVi ll.'tliik, Atri-ril imi, i', (tiltt , Jail iit,13, Al.lll.UNI l.Ajill ItlhTlUtTt Dlkiili't .il liui'tvl. 'I'ut.t iniiiii'iliut l.t-tiilii.*) (l/iiililituii,of llanlv llii"., ,y"i ii|iiiiiiKi Htiilff. lii!i<|nt�� tu ii(iiil) fur j lillll;Kkl!ll| l.l |ltlll lllikt' Illlt  (yllllVl llli/ ttl-IH'ttlNll | liiiiii.1 I'iiiiinii'i.i'tiitv nl n i'ii*) (ilani4sHit!"liii��li*iirtl��. Iiiiii-. mill III U Hiklfil) 'IIHHiK'11 litiiii lite s um Kit-Hat i'im iii'i* uf Hn Hull iii,'I'm* Uklii|i*n,i, Itu. ; in it (.Ikirli'l, tliriii"*' rn i'liiiiu* ui**!, llictiftti m ' liniiii* ai>l.ti.r"^*itWWiM-iai-*'ltMlll�� 4'**l, lilt-ill I'Si , ��� liillll* lltilli, lu liniiii uf lifiiiiiiui-ttlliiaEil, I'Utl, ' I..111III1I illii ai'ii"*. IIiuii. *'t In** (���.Iiilli*)' llmiaitili'li, 'iili.iliMi, M, Iiiiiiii*, Aiiflit, .luti. til. lllltl .1*1! 31 Itl AI.|(l*;i(N'l I.ANlt l��l"**T|tU"l'. i, I IUI Iili (.1 I Ii.i.'Is) 'I'lilii'until.* llmi A. V. Il'-iit)i') iff Ht-alllt", vvn-iii, ititiiitt'iiii aut'ni, iiiu'im!* in atii'it fur l>lil,ll*-.i.|ll In |IIIIVllll*�� lllll Inlll"*Iilli tii-Miilitt luiiiii.: 4'ti|iili|i'i!u!iiit til it l*:ik| i-IkiiI.-iI i-ll tii�� nil!til kllllll'lit '(>ll*lll! liillll' id 111," muiitii'tlktCUtilM Uf 'I'. Ii *J,.liii'lu'i'**r*.l rn I'll nuv iiii'iii* koulln*) I'lllllll*. Iiinlli tir li"*a, tn fclinii'iit iulltt, liiilliiii ftiii'i-iiliia' iklli'ii)(4f Iiilit* .fiii(lii'fiat4'il|r III t'l'lul ul tiiijiiiti'invH't'ti'., vmi iniiii',*' ,**> iiiit-a iiiifiti ur tl'*k, A, \\ IMtlii'v. ��� St'i.iti')' VViKmI. Avviit. (Iii'i l��, 1U|��. , Jmi. 17*13, AI.IIKIINI MN'I) nmTIUCt',  ' Dimiiti i'l 11itiii)��>'. 'i'tiltti tiutln* iiml utiu Wtllu'lio Arimliliirit U( Ifiiitiitiiil, !H*ii!|iiill<iii (4.iitiii, Iti!uml* it) tyyly (ul |.t"lilll"a*|ii|l !il|i.U'Vll!l*<)  til*  fuiil'VilUK  Uit'*' t'l iiii'ii Itimlkt i'.iiiiiui'ii'iiui Ml (i IMi��l t'laiiml a! tlin nuiili- iit'at i'i4i-ii> i "f !ut Nn Itl llii-iiii"*ii'ii��ltl*��uuili iu Ki 4i)i K'-i'i lu titiiii'4' S"ili��lu�� "i'ii, lliaitt't)����i fllillll* liullli, liniiii! Vl't'lllllll* t'Htlt 141'|"l|||l uf i'.ntiiiii in iiiu ut, i-iiiliiliiliili liVMtflfi tf( laiiii IMlt. IVijIll'iltl ,11'l'l-llti'HI liu' ��', U'll tlai). 10 tl \\I.Ji|,i<N'l I,AMI nihTIIH"!'. IllVitl.-t n( )tU|.ll||. '('hli*' i...!i"i> Unit Mi��r)' l''i��ii('l��, t'l Vant**u����r, 11 i', trt*.'ti|'iiiu'ii aiiliikti'f, I l.l" mt* (it nnilr (nr In'l illlktilifli III liilH'tiHIll' Itii' Mliiurlitii UodirllHil liiliil*  i i'.iiiiiiltiit'lilt.' nl a link! I'lm-.U-il ftl-.'ilU itOoliallttl k-iiilt, In-ill tlu' tiutllivickt i'i*iiu*r��if I'.l, (Ml, '.Iiiiii"-mi! Ul i'i liniiii* tu I'li'UllWi'kt t urtiiT Of hritil t-il,l) |4 ,1*1*. tin nil' i"i*M li> i'llnlllk, iisiilf lit I,>�� (,. ilim Iiiiiiiitini) iif T, ,j^tt yjl, Vbnfii�� .imiii ,'ni'ti'itii.. iiiuii-i-til-mi,tii(lnt!��uullilKiiii)i|i ill I' llf tlilktll t(')|.|StVI|lt|lVtf.'l'll)|r|l*lll|>ll, itietH** iii*.i i.itiiittiiu tiiiiii- >ir It'**, liii����l iHiyiulm)' ut "I" t.iil rtitl, (llt'UV-ti vtllltll IVil'llHllt*l. Iiiiilli'tkkl liii'llilSilk In |itil|!t ul t*ullillll'lll,t"lllfl!t.t<l>l)l*tlllllV :nvi i.cifi, iiiuii'ui Iv**, liiiiiu (ifU'iliiiirtl imrlli* ii,**! t.iiiiinii i.i Mviiiiii K*. 'i'lifniklilr*;, Dittrlci u( lioi'��it, ti, i,", iiukur*"i*)i*J Hint IVancU. Nt'V. If.-ivil"}, ' Jnii, ilWlil, AI.IIKIINI I.ANII IIIH'l'lllCI*. uii.!iti*i i.t i(tt|u<ii, 'I'tlii' Hulii i* Iiul tlPlirililf 'riillilllul.vif Van. iniiitir, ll, i'.. inliii'ituon *|i|!ikti'r, liUt'itil* w ,"i|*lfii fm" (u'liitlkkjiiii tu iiurilnifit? lit* fuliowtntf l!,*".l iilHil llUlilll I't.iiiiiitiii'liii! ill ti 1*4)4.1 iitHiitril al.tllil )(i<i1irIi)i .iiiiiiii tliiiu i;)iiktititi)iv,-M| furiinri'l T. I Ail WM, Kit llii- iiiuii, U'l'lmiiik, tlii-iiit) ii'4!"il tiutialii* lu riivl l.,ni|iilni)' t.l I', |(, WM. llii'ilf* kuutti 44) .ifiilUti, iiiuii. ur li-Nk, tn ||, VV, M, l(��Jt (,'tm*, (lirili*. !nl!"t*tliil klli'H' Iilli' Kl ii. V*t. M , Dittiiv I'tiitlitit, tuuli' u," l'*��, tu i'iii lit o( Oiii)ill��.ii4jiaiiUt, siiiilui'iliiit (ttu iii'i,**, m-iit' urli;����,i*)**Uit��' frao- llu,ml kiiiiilti>it��l |.uil|un M'i'tluil l��,'1'un(iilily iu, nikiiiitut itiii'iit,iiiii- (ienrtiiiii'liilluird. ,Sii\, U-i. una. Jan. ID la, AlitlKKNI I.Ah'i) DISTKIl'l*. 1)1*11 In uf lliii't'il. 'I'iitii* ii.iliw ilim I'i'ii')' lliiirfliu, uf Vdnooil' ����.'t', II. i'. iiiv'il'Wliuii *t4'Vt>lu|i>, Itlll'!'!* loaii- I>i) (nr i-i'i mi..um tu luuuiiasjtllic futluwIliK il�� ��'ii(iitt i��iii|*i i\ili;iiiiiH'tii,f ml a t'lim |il��iilfil ��IkiUI fki fh��llu kiiiitli finiii llit'ii'iiiiiiui*l itinit-'i'uf Ti Iiiit 1<6*ff. itii'iii-;* ktiiill) fui i'liiiiu* iiiiiiii ut 1(1*1, tu tiurtli iKittiiilaii nt i'.l,m 'iii*., llii'iu'l' wi��l Wi*)ta(ii��. ititiii" tu it-**., iti iiiii i-Mki imiiiuia^y ol I'. tUsHirit at.!, ilu'iil*' fiilluMlilt,' adM tiiiuililatX nurlli 1W i'liittiik. iiiuit, ut- li'uk. ui niuili (ftiiiDitar)' uf '1', (rut .I-,"!, i(ii-iit*i:i<Hk( :n i't,-��tti* in *uiilli*k��v iwr- in-) uf'I l.'it iiKl, llii'iititjiuitt) W t'tiatim, ttiini'* , ,it,f fifltiiili., iii.ii" ur tui**, lu ("lllll uf coil). l��u-!ii'*iifi til, i-iftiioiliiHiii llki iMUVt, liniiii ur t"����, H'ilit' ilu* Imi'iiuiiu! m-*t i'.iltiiift uf HooUuii *, 'i'..it'i*lil|> *. allil fiai (ii,(i*l eA*t |uiHHiot,| )tt\i, turn V, 'I'm*iikliui *. l>l��l*"it I uf Itinmii, II. t? I'4(111)'  lllt(Hti!�� Nuv, Hi iVIti A mi IU 1$. mmmmMmmiimmiMiK Thto Alberni Trading Stores Where You Get the Beat 0   *;."s5=srwrjsiti*wratw^^^                               .,"���*..���*  .*  ,J*  * *-��� Jiivt Arrived, a Full Line of Poultrg Supplies ?':-\:'|r..;.;'���::/.���:' ��� ;.':i ,  : ������' ��� .TOSBia��"4,"3ri3"5"SC��S: ������;"'V'th-��: Ba��] Try Our Labrador Herrings Fresh Lettuce Jfu(9t In f���:Store'- ^i^-J'-r^ M��^.k-��k*iia.����.i^fHO*������4,��''*i,ia4yiK^^ *.-w*$'r---&^j,m-*i?-\*.'-\i*^vy;.-i-<-'^-'thf?.'-w <��***. "iiW **; AV'7**,':^t(,i*1!-.:'*^,kt* 'A |*;|f^��ishop'?|^ i::;;yi::''GiMKei^i;^.Bttk��r�� :^ ''r3"5J'K��'��3'�� Delight the Coming Tourist With Brllllm Klowt-M mid l**rc��h H|irln�� Vi'tfi'mbK'*. ,  To hiknd UiIk wt'nk, tt tw*h swok ol R��A��ile'e tU-Kl*, tn Bulk end Ptickitu. TltMOlbyt !���***�� Orwtiii C'luver 8et*ds, ��U*. A Cs>* of Extra tlo-jd H��y A!ao io Hand This W����k li'ii.Mlt'ai.Wl'Vili^^ -,."-tJ-i*--;-4'.��'F,-' ,.._... A.-.-'  -I ���fj.ii^iii'k'j.i^ twajisswos^iwiliwffliir^^ When House Cleaning Frovido YourfielE witlt en Vp-To-Dattu Overall Apron A Now Consignment Just In, ri "BWPIWI?*?^ff*4iT^ ���-��� , qijji_'juuiiiim4lflui'4ai'iiTTrrc^T-"'"'*"-'"T . ���������aaaSi'ir*?^^ ja-iaa.iillk.igTW.aiilwllMi.l.iW'k.iaiilki'i, *a.wt4i iiai��ik'*k.i.niMMiaafffkta...k*k..'iai'al..'*<a.,iklk.'fawl.ilikUtikri ftJ?S ftw atn-ti, imiti'iii |i-**. Jai��� 1". IWli. Alliikl Ji'iiii iikli.iifi' t'*t). It I-i Al,lli:t<**l LAND l>l*.l'IISi't' | Hit I it 1 Iif i(ll,H || 'l-.itii' liniiii- tiiut I'i'f, .1  i,nt.ilj n|  V'i.i")!*, I(  !', .��*4'*-|, ,l|..li 1.1,,lil'l   )l|i. il.tk l-l  iM't'l)   fill 1 4 f li.ik.llil, tl. |.tl,l'tl|f .1' ll.i.- It'tlllli l!lr'  lit ki'f H*t <t I liiiiii. .   I ,.tt..-in Hi liiD'  it ���! ,.���>>.! (iJiinli'i) iiiu   iiilli-  t nkl I,itiiti >-iiii.i ki ,t.u.i fui (.tit fl *r I-? vt, iiiiit!** ] wt vl *���*!�� 'mi.i. ',lit Iit'i-li.fMt,  4-t. t'ii.iUtk  ���-"  llui Al.Ut I'.KI I.ANII Irts'l'llli'l' Djkiili*: i.( NiM.iVi*-- 'r*Ui>4i-'Mii< ii:..* MiiiiUiC lit'iiiiii����>,uf Vii" tui lii, ti i' , . i ii|.ai,���ii .'!i ill, iuii nil* Hi itl'|-l) rut |.i-iu.i".i .ii iii |i.ii*'tiiiaii ini' fmiutiiiiK it��* linrllU'.t lu'i.l". (Vii-iiii.'lit ii:.' iiiu Hum iit'ini'it aluilil i'tt/li! tuiil** iitiillliu-'('i|i Imiii llitul lla*, .-4|l,| Uitit.Iiiiiiiii", I. I'ii, ilii.il. Il.flltl nl i-lialt)* Bluntf On' Wi|'��!l'(ll -imtilni'tl ���'! 'I' I. IV-V Ifil'lll"!'Illil lu chatii., llii'iitii' k-.-i.tli ���*! .ilulil*".. li't'iit-.. i ����l lu nliatii* lu |iiili|i n( t ..I'liUi-iii t ini 1,1, (-.iiiliiiliitnit: :tau ail pi., liiiiiu ni |i-kk N!(iIiiu tl  l|i"iii4-nikit), Jan. if., lu|"l. 1VI. ��1 l.l. AMIKUN'i liANIl Ills'l'llKT. Dlkltii t uf Nifutlni 'i'atie iititti-p Itiiti I, vVtllltiiu IIuIuhii, ,if \'!i' lOrl*.  It, (" , Utl'lil'llllllll  |i|l*llt.   UUflllik III  4l|4|4|)* fur LiDiiniialoit t.f iniflnii-ii iliu fifll.ii.ini,' tlu rwirliHXl ialtil*' OolilliiMniil^ at ii l'i.-.! |'l.iiiii*.i ilium 7 iiiilt'k tiurtli*4*i'kt#rl)r In.in lliutl Itn).-. f.ii,lui th.-uuutli. wt!*l d*lill<*l" uf '1'. I., llli'. lluiii i (in, II, hi rlialili ali'Uijf" (lm wt'*!i-ni liuiiiiiliii) uf 'V l��� i'.iu, itit-iiti, ��*f!��l HH'Iialita, llii'iiii- fci'iiih i��i rliulita, tlii'lui." rtiftt tixM.itlilk ti> liniiii nl I'liiiiifii-iiiu iii.iit,,sin. tafdlil),- Ki) tu.-14'J, uiiii e tu i.'ii. VVllll.Uil tllllkltlll JtXJI.rt'. ttlli, l'i-!,. Vl-I.l AI.IIKKNI liA.N'll nn-tTKICT lllkllll i nf .Vmilliii TaUr* lluiU-u tlmt I. Jaiui n  IViiilrr llfltlnti  "I Vli'iurlit, li. (,'. ciNHi'iiiiiifi iiiit-iii.-iii. iiiii-uii* (u ,.|.-,.n  I! I ��ktlIff i'lllllll ll-kk Iti' Iit'i I ii'lt i'.,.' till' ���.lll'lf tll.l' III tl!" II I *��� . .i I).'I 11 .tltt-t 1 lull In lift* |i|.ll.l li' ,11,i,It  . illilililliliil |l*it m It,   lllllll'  i'l II' J Ull ,  I'im��t . eiii'il. Al(,.-i! Stu'U, Ah'.'ii! i��. UliU IVli  "i'l !.! A 1,11 IIK Ml M**'l> (USTKII'l". li|��tilrl n| Uusifit. Tain- iiui!<*4 tli.n Id i iit-ii iiliiif v, nf Vli'imta, Ii i', tiit'iii'.iiliti, it Dii'l, iuii ini". iu iiiij'iv  I'tr j.ftilllkkl.lll l>> I'llll tl.lki* lllll  (llli.llt HlK 111'*! lilll'tt iniiii*. (-���llllllH'illil'll   It!   II   l"'kl    I'i.tlU'l!   rilflllll   I'llll lllllliill'il Uilil llti'tllV III if I'lliilll'i l-lkl  ami  kivll i-litiiiii niiillli .tf tin- hifiiiii.-.iki  i-i.iiur nl I/.l 'I', I'. K.I, llllll. I* I fitt Mi II llllfi, lllt'llfl' I'lliilllk  llll III t' 'it ill  tl Til,llll-   till lll'l fli.-tlli-, iti iiii: in,tut uf i'iiiiii!,! mi li,tt,l III*/ UIU iii'ii"-. iiiuii ni I'-tj-. i Ui'il" ll (.iiiini , Alfliit Silt'll. Ami!!. nU-illl Ml IKUIII I". luilt'illl- Jlill, tf, lill'l. I Vl��. .'I IS ���lUilj* fur |.rrui!fi*|ii|i tn iui(ili.i*i. tin* tiiitunllit.- llft-KHllH'.t laiulk* 1*4)1111111*141 llltf  lit il |.'jk!  (llil,Kill  tiligit 7 llllll'C At.iiiiits'i k.inii Divruirr. lllsiiii'l iii Ktli't it. 'J'alti- imllii' Ui'il ' l*lu�� \  UliU!. 'if V'li'tiilio. U. I',, iit'i iiiuii I'iii' li it'  nu. i'l". !u il'l'li  fur lii'* lliikkll'il III  |ililt !|��>,i-  III.'  1.i'llll, Jill,'  lil-kl'lllHIl iiiinl*' I'tiiiiiiii'lirliiii m i. 1'iiti |iliii.inl ui  llu'  l"!ii"li. uiu* nillu I'nat "( Uu" fi .nu* iti  iniiu t*  uf K��l I". l���L ii.-u.,t "^^u;:-' ,';(i'(-*' j .,���������.,,,,,,.. |)i���r|i'i uf (tuy-firi, ll, l* Alflinll-ilki'll. AtfiiU-  I   _,  ,,  ,.   Jitit. in. iuu, I'.ti.SI 13.  '  Nni". IMUIV AKUKIif.'i I.ANII n|N'|'|(|(.*r. lilki,)t ( nf |iu|.o|i. ���'I'ltl,-* ti��|lrii|(ial K**it lo'liaiiil'i uf V*iili��li����r, 11 t'. t*N-*u>Hli..|i via!.!*. )iil��*iiil* Ul ��|'|i)>" fkir |..r)iit����i.n! in iitii*.*!;!!*!' tli" fvltuwlu,) ilt-*v'rll��>4i f'>.iiiii ,-iit Uttf at a lulu t'lailUklalHiUIll I BIuIIfj fitiii'Mf! fiifin iiiii lint ilm *'*l ik'iiivi uf T. 1**1 lliiiuv ttikt .'���' .Liiiiii,  iil-iit!* ut* !���"*���. I'l auiillu'ii** iviiiii t uf J��">'*!uii '-A. ll.iiH** ti villi W ��� l.^lltk  llllllllllill"**  lu ll, W.M . lll**Ill*4��|i**ll!f. it iii-.il ktft.lluil), f4'iltii��lurf *(iui*t Unu at 11 W. )i|, in I'linu uf i-iniutiiiiu'i-ii."'!, I'.initallitiitf KIO ni-ii*. iiiuii-in li ����, rn*��"*iii*,* fn*i'lltH!��l twritiiH ���.I uiihiii it iivl iMk'tl'ili SI,'('"'��l��i.lil|i a, l)l��(|lt't 4'( Kiii'i-tt. ll,*'. .    .  , J.ru Svlmuit', Nuv  Ifl. IUII J*(��* 1" H. AI.UI-.KKI I.ANM IIIWritllT. Ulmilt I uf Ktiixii. 'ruliu iii.iiii' ium Arthur Jului liiiiiiiU'li, u( V(illli,iill. i. II, (',, .*4*t miutlull ktVlaktliait, ilil��||.]�� ti> mi|il*. fur |ii-u5ilk��li.ii to imn li***? tl'�� fulluw. Illlf ���l,-M'(llHf| llllltlll- ,'U(���iutitt'ljik" ut a |i.f*t |i|anli'rt M) rhfilci* *��r��t {iiiiii IMi' (UfHitiu'kl ii'iiiti'ul T. Kut-llrtl. tliiiiivii ini, l), mi tiiaili*. Ilu-iim i'im; tO iiiulim.lli4i.iy kiiiilli niI'liuiu*, iiii-iiiv **,*���*! (0 flmtiit, iu smiiit of t'liiiiiii.-ni'i in.'iii. iiiiiihliiliUf I**' a.'.*'*, timro or itf-kk, on* ui inn i* i'��i Inili i,( iiii'ttuti :n, tiii-iurvt-)'- ul. T.f��*iiktii|i iu. Itikiiict ul Ititl'fri, II, f, Aiiliur Jolni Itoiiiiit'U, Nov*, ��u. lill if. J"- UHSi Ai.iuiiiNi i,A.s-n DihTiiitrr. DlfitiliU ��>t l(tl|ik-tt. Tn��i|i iiiiiii'i- llinl l-'ri'ili'rli'U Jdiiti Dd'tiBiiri. c( V u'l'i-i* i'i. II..', iKVuiiHlliin elnrli, tiitpiitla tti) H|i['i|y for ("-Ifiiin-.!.!!! lu lurrvliaao Uie followintr ilr��,*jll'i'il Imiil-ii ('.illiilii'iirllli/ .it �� |i����t lilalltdl nl'tiut 7 lulliu M VV fnuit i', i^u 7P-'A llll'l.."*) '"Ckl **lu!iitli)��, id'ifil' nt- lm*. t.i *"��*l l^'Uinlary uf h��*tl4iii ��. r,ii*li*li!|iW, Iiinlli'*' "i"tli Ml Plialtw. ttsorn or It.*. Ifii! VV;. M��� Chailiitln iSuiumI, llii-ili-M foi- |.nt iit^ hliiim liun nt II.  VV,  ,M���  ��aali*rl)r ami W4 My rtHSsnUy ^nlnrjfixil |iroiui��o�� at-i* ��lrt*n4>' well utix'kcJ. llimliloiuthttr jr<x>t!�� a CarloficJ of B#d*st����^�� tJutst Arrived 01 mi from the Factory* A JttrK�� vftrlt*k7 ��( tsttrftcUvn jxsttornw in all ��Ik��'�� lo eluumft from nt jirltU'* *.h��li will uom|)ar�� tf*v��r��.bl> wltti uny In llrli- l��li C'oluinbltt. An Inspection is Cordially Invited Port Alberni Pioneer Furniture Store Fhone B2 BBa-^;^^ vzvm?r'?r?^,ffx t-wrL-jrKy-yf.'ty���<���,'*���';Ti r.':i,,i**'''i.~"7'���','������:.���'.'A '<*���'*- "i''ri*Ur!fi"i4 Hint tlf'* i. ��� Jiftm Dldlifiifii, Jail 10 1,1. See Our Spring Stock for Classg i ^^xiSirriT*^?.**' s~^sa^a3is^'KS^Si 1 THIRD AVENUE PORT ALBERNI WMgaMjtfitl Vt>u {���ret ti Htiuor�� I>��ftl front our Auvi*rti#erii .'������': "- ������������.'��� ���������..'.'���'fc.-,'���������'"':. ���'���-���:' - '���������'.' i" ��������� ��� 'Y V., -Y: '-,���": ���'������������'���������-���'��� Y:ft| -   ...  ������'���������. ,....!' , ,, '  ; ,���''  ������'������' '.    ' '  M . .^ataaunntllMMtN*^^ A*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169153/manifest

Comment

Related Items