BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-02-27

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169144.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169144.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169144-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169144-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169144-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169144-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169144-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169144-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169144-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169144.ris

Full Text

 lffWlTttiffl''TffffilMf'^ "*i""iriiiiiiimnr-i���ii���rrr-f���irrinii-inn-iwn-.i,i,-r   i m fl Reimle^s and Perry's All tin* Htniuiitrit Kbnlf* in i.ueUttHt'H ONION  HKTTS, KWKKT PKAS, NAKTUUTIUMH, Kle., In bulk. C. M. PINEO DRUGGIST fit STATIONER tamm m* m.initi .1* .mmmAm With Sntitli IbniM'. two iiiUm* frntn town, on tfiitxl rotul for S.tln Cbettp.  PHICK, $1000.00.  Tenm* of Suit-*:' 1-1 I.NihIi, bulnntn? U�� iivrKiige., - Two 0<K>ti Htniui'ii to liVnl, ulwi Two Kooiurt in Motion 1 Hoc It .  Htiltul-b* for otllcen. "_>*tt*1 -|ht*it��*ri'!l��*VAN-> !" **l J AS. JR. MOTION HctU K**tiiU'nnd lnwuriuu-'t,' Pliomt *U, Alberni ' Phono lfi, Port Allmrnl The' City fuunell will *|h*hiI mhim* (hiilli'l' iiiuii In Hi'ipdritii' t|,e lb;ht��i| liidii'iiHitIiiiit ml her Umn Umi I'lilt-h l> tli-lsvi'i*i*ii oyer u iliii'k t'eppi'i' wire, 'till- litlli'! will c-miii* Utter, unit It may in;- 'ttiHij.' iiiilit* it tlitti'i'i-m ���.twit from illlll ll llli'li VV 11H lt( |(|<nl pl-OfMM'd, Tin' riiitiinllti'i' tijijMiliiUtt to wall tm ilu' Purl iiul Inn it It**, nml *.i��i* If (lit')* would In** ttUlltijf in jiilii (Jit* A3l��i'nU liititilrlptilll*, In uu I'lPitl Ul lllllltl K I Inspector Tuy W, ol th*' Ituput'tnit'iit ef iMtii'liii* und Fitlinrii"., pa I'd % visit ie Albornl l��*l week tut- lliepuriM.*..! nf looking inn- th.1 v'ni iini*. i-ittjttli-i'iiu'iits nl tht* IHitrlt't lu (..iiiiit-filtiii **tili tin* Uti'ii nf iii!(ti��rliig condition* ut ilu* ln'iiil nf Altii'inl i'tiiittt, mul In ilu* Siiiiiuh Itlver, lu tho pri'M'i'vutInn nf (bit,  and lilt* lYIII'itlg Of ll"W Ml|i|l|il'i> Of lilt' Wt<l!t'. Mr. Taylor int* letiitiit Imu lti*�� miiuer front ull iittlt**, intl! mkctt {tm iijilniitUH "lm  iiiM|ili'l|iitl |.littil, repm-ied that.'! ��f�� number of neddi'iiU who huv.. lied lm I'm*  liiut  recetwsl  ilifiii  v,try ihe phieeti liHpii'i*��leii uiMlt-r eb*����rv�� Hollywood Nurseries KI.WAK!) M. H, VAl'OHAN OKAIIAM MALO.NKV Rate* for Ordutrd zntL Gar-den Work $3.00 |wr day ltiHH!, iKU},,';OiiB,rai>U'j*U��il newer Send*, Vegotuble fen-Hi*, Hull*, uie. Itwomwaowwi twnwwMt��nwMaTi>i' ItrtiaW'i-ftttH-H-'t"'*.^^ WllHI I Correspondence 5 It   The Adveortte d��iei�� net  lielii j�� luelf twf|-"Oin*U))i' fur lli.i opinion* e��prtf-��*wd by eorreii|-eitili'iU'*, The full namt* uuiit Ih* tumUli- ��d for publlcntlon with ull matter eft*. poliiU'tt) nature. (The Bdltor Advocate) Hifi���The very inter-Mliag Irttt'i* ef Mr, Jo-teph Uruwn of Nttnuluio, In yeur itt*>t bmtte, ImpelM tee to udd it fow word** te it. 1 dure my Mr, I. row it kiiuuio iliut the lute Kuthor tir/'mu newly ulwn)'�� ���spelled Nuutklme r\th u If Mr. Hrewn U quoting from t.'iip*. tain Wulbrun. (lute unoter l>, O. K. Otuulru) lie mity Ik* nure In* In' ro|K>-*i ing ��* nearly u�� pos*lbh* ilie emu clrtiuiiintuiiceni. The fmlier -of Mr. Tuyler, Hr, our prior i'IiIkqh, Imlpnl l�� prfjittrt' tht* atU'k thut wum Ktitu (o the Huuntritl tJurdt'ti** ui Kevv, by the Antlemen Co. The ��xnct pluee wln>rt> tiiln ��pl.;iiiild ituihl wit** t'lU |�� f urged on new, but Mr. Tuyler think* ll wu* taken frem etir old lewntiliv', nnur IUig��*t-��t t'rt'i'k, prebubly wiiere ihe Jilller Uvftt now. Itegfi'i wtw u leggt*r nciil out from Ht'eiltttnl by il��*�� An*i��'r�� ��giiK. Itmuembei' iln�� .\nd*,r>'iUi> wen* In thi* t��|*tt*' buatiit'bii In tinint'i'Dii^y tlu.v* of 1K<\K>, und u����-h1 Ui'kuntl tht*iu liy lite irhip loud te th** t'ly-de.' iti'iil I'MttUt hud nni thee b,*t*ii ittveiilfd, Mr, Tnylor u��IU uk������ itett iiU futher told liiiu tht��y hud Uit-in it new pen tu the ahlp so rit-y** lliii atielt. iu S.'iigdi I.** givt'ii Vkrieiihly u�� IM lo dMu ft. Thut iji.tku K vnry big trt>e, uml Mr. i)uu (,'litrk bfenitirt'!. im) tlier*' ��ie Mill to bo femul In tin. dloirict a K**^**' nembttr of ^iieh tt'tll'9, The beiigluii flr do*-** net multo the bunt up*tn, us eonipttrml wllb tie* Nor- v��y pine, but kiini**. luit't! tiiln iidvun- (����e, 'Intt, ne otbt��r irv�� estii luiitl* St wlu*re teittilynttl utiil oilier nitfniii's ui*t> to bticoiwltlori'd. Heu-furieg nitm liuve told tne thut our fir uiukeii the bi'hi bettmns, but net llu* be-*t iiiusu. l.��(, un enauiirugtt eerh��lvi��i, Iti-.miiMo iiitett-s newrtiltiyh are mt��ln\��f Iihhi, tuvt Ixtount tir�� intuit* of Jlr. Mr, Hrown Isef eeui"se tjtiH-o right when he Mty.* that Mt-, Arruvvntiiltlivvii", muiifd i��fU'l* tho (ttiiiout iii.i|>')iiti!��ii-ti of l^endenH lu tin. Jlr��t ttulf of llio hint oentm-y. Cttpt��ln ltlobtutls, H. N. who surveyed w mtwli of our const flfty^ yeers fljio, ntiuitx) otir llule'iueiiti. t-vtin Hfter tlie ArroWKniltlm, Jr/ roeog- nttlon of the filthfut aceuruey of iheir m��p��.  Tiiut very etYlchmt cjiptitln nnd ii^ iifiijiiijiM iim i.^jiiii mn i 111 in i k.,.ii'.'.ia|4..i,'^k'fwtw'.in..^',ain.i'.i4iiw rttMitin-S. ' A vj't.'-ekil ni��i'ilng ef the' WmnimV Il0>p|iitl Aiiftilliiry will b" ht<|t> In tin* KiijflUh "L'liuit'li lltilli en Wwiarwluy, Mdivlt I, ttt '.t.tl'.i p.ii), Tlif (i(t.i*i|ti)> bu*.' been eitiied for tho piit*pii"*4�� ht diK'Idinir whut a-vdhUnu'e run b<> triven fiwurdu tit.' bttlkllug of u Maternity \Vtn\l uml Nuh*t*i* llenn* In t-omitt;lten Willi the Itusiilni!. A* Uit*4 Ih it mutter of Iniiiei-ttim-ii te ull, it In eurnetitly hup.O thnt tht.'re will (k* it (ill) lit U'tHlfilll'U, Tlie nifiiilwrM of he*t yi'i��r'�� uusllliiry, vlio  Jiuve  not  yet Joined for ItUl, ���vtv riHptoiU'd te ntU'inl, tnul all lu'iv i ii!i*i!i'vt*i�� will be Klittily weleoiue.  ' c (ij-aeo J. Cox", | iSeert'tury, Attending Convention. Me*��!4|-it. ){t\ttt i'ri��*t'ot!, Wliyie nmt Itttdferfl wen* tiway during tin* wri��k utteiiillngthe Lilmrul Convent ion ln*ld ul Vletorlii. Mi',***!*!!, ttivlfm-tl utitl Whyte went u-t tK��leguu*!> fnim tbe|r Uicid AMoei-Htiim.' itntl Meanrn, Hull* und I't-edcoit wunt to utteml the itn-i't- hig'.f the l.lbertti lix'eeutivt. vflilrli wiw to be held nt the attint" lliin> nnil pluce. It U expi-Hjtivit llutt nu ftrrnm;*'' jeiitit, will bt* mude u�� huve tuMite *>f thi' LliVrul Ifiidi'i'** eviiiitt in to Ab��'nit for llii* imrp'iiM* ef iiuitling �� publle uu'tU*- lug ienm-di(tli'S.v uftt-r the eenvi'iitlun, Salvation Army. Hrigutltt'i* und Mr*. Win. 11. <)iN'i,*ii, tliw ii��t**4l "���rtJnglng M**vivttli��*t��t"��il lb** SaJviitlim Army, will be ni Port Ai* lirrnl en Wtdin-Ktiiy, Mtsivb Hh, An IJIualrHU'd Jeemi'ii vvili tui jjlvi-u In tb�� (tit*'iur<* ut H i*.nt. tlua i.v'ttujiii,:, th*' plOl'iViHls to j,'*> to tho lorul bulltllng fuiid. Kindergarten Ciu��s. The kludi'i'Kuriitn In ibt* l"rt��*by- toriuu bull will ri'Oin'i. tm Monthly, March, "��'. kiiiill.v,  litul  bdi)  t'i'|ilti*it  thm  tliny Wt'l'i' um  lli il  |Hl��ilinn  t*.  Uilil'  purl. tit iiii'ii un ttnili-rtiiiking, Thi'.v tnh lllllt iliry wiii' IkiiiiIiI to 111" Hliehie. Avium J'iiivt*r ��'oitijiuiiy, und tiiut- ��* flit* t<|l,tl!|ll!ll,V  Wii*.  J,'llllljf  llllt'lid  with llui Hfi'in'ln^ ��f Un* ns't'i'-Wkiiry IfgUlti* | ilim io i'tiiili|i> ilie Port te i*l��'*e i|ii-it> HMiiit'iit'i* **ltb llu* I'cuiipini)'. they wen* j Mtdtllfil io Ift ilM*iiiiitlt*r n��*t ul thut, I I .lit I'l" .1(1,  If ll UHH flHIIIll (littt till* l'0ttj* iptmy hill'vl iii live up to the itrrt��ngt*�� intent pr*ipt(>ii-*i bv ih.'iii, nnd the i'ort j iii'filfii in��u*e pnwer iiiuii i-titilii l*e ob* jtuiuttl from tin' prt'M'iii pluni, they wmilii Im* w||ling,'to treut with Albert-,!, \ provldiHi tlmt- t'ity ,:liiul �� |i]tiui, and wtm lu a |>4'*itt'>nc.(o fiii'uii*h tho re< ipib'itl |Kiivt'r nt * u' ifitMinuhle rent. Tie. veiniiilut'i' tlii'ii tui!il*liisl ouuie ligiiri'i*  ti* to  the.. pri"��eni  luinlnestt wiileh wn* lH*lng tloiio by ti,�� Pert plum,  lt;i iippi'tintf thm they w-ere ilnliijj' ju*t i'ow fiiiui '4-4M** to *i*(i() jk*i- iiiiiiitlti  About oiiii'htili ol thtt vvutte ,hit i,'liitij,'i-it up to lieblle llt-htlng, und tbi* ethfi* H'fli it roviniiie to the iiiuut. AM. Plnmi vv��* 0dl-tpe*i*d te tpieitlea llii***!! il('tii'i'S u* u|ijiiiod to the year iiMintl r*>vi*ii!ii*, end eoiiolderuble ��II���� t'ii*i*lnn followed.  Aid. IlcM, who re- purii'd fm* ihu eeiitniiitei', ntutrd thut llgtij-rti luul bi't'u glvi'ii liiiu by tin* eity t'b'i'k i.f ilu* 1-v.irt, und lie tbeught thltt* thi'.v weni eerrei't,  Ut* i,*ontliiiii��d by KUitlugiliiiti Alii. ���Ulbt.i.ii butt retid the i"i��i>iiti of the Oult BngiiM'i'rhig t'lHiiimny tn tint Pen, otltelulu, uiut tftitit'tl tluit It hi,-, iho inutiuteii of tin. t'tty uf Allmriil Us j/o ithi'tid with tbn vverk of'piiitliur lit ti plrtiu.  in Hu* int'ttiHlint* i|n*y .iiiliiit) tt* get Ull llu* hUei'iiiitiltui tlutt eoiilil Im) luul Hit t-o the i'ei*t of (lie vhI'loiu* pluut<i|_*>Bd tti��> In-*! (iKomin* In vv'hich to huuillt* tht* bti!*liii"��*��. Aid. ttlukumertt then guvn millet* of inetliin tlutt In* Intendetl to bring in ti byduw, t*> iMiie debemurei to the tiinmitit ef llfti't'it tbutiMintl tioltiirni for Uii' piirpuM* ef 'HiUliitf hi a iHikt line nnd the iit*i*i*i*iiry u-lriiiit und mat ion. I!i,�� IhiiUjjIit tinti It vt'oiiltl in* lit'-*!, to get light fi'-oin the Pert pimdlng the tiiiii* when Miiiiiithiiig hint i'i* eiTttrt'd. lie did not think thut (he oily eoukl htinut tho nxpemie ef tho bigger phtitt nt tit" tiiVM.iit. tim.., iiitil hi uny evt'iu tht" line would he rt'inly fee whntevrr dune uleiig in lliii wny ef Isit*��*- ar- rimgi'iiu*t>t*. ' Aid. Illiikmiiort* ulco itnltttl tliHt ti plt'lflx-lu* lm tulioii ou the tpii">tien of building n plunt to gi'iifi'itiv* tin* euriviu for th�� Hue |��v- hmih) Iliu* in lils niuljiin, Thlti txuilil 1m> ttikvi) tti the lime (Ji.�� by.ltiw win* voted nil. Till*! will OOitll* up til, tilt' in'M inefthiK of the eomtoll. Aid. tilbnon imked to httvo bli iietU't.' nf met ion te Intrthture tt hy.luw to ipirrovv eei* liiiotlrttl ilimf-kuiid tloUuii* fef llfi'lnSii'' tnit'|����i*>'��� laid over,  lie tlon /er u number of year*. I'mm nil thti it uppi'tn**'thui hn U ��tllhtaf te finer tht* t-ioahig of tin* hi*ml of tin* Ctiutil t<> itt'lu tUbinif down to tt line drnwu iifiti*-*! the t'linul fittm "Pelly'ii i��ult)t,f. Whib*. of iMtirau, the liinpi'*** tor tiiude no elKetitl uimiiiuu'eint'iit ef tbe)ii(t<!)Uoie* In th!�� i<ii!(ittn.'tliin, It Ap|>t-,tred thnt tliU meiiid |.e the limb Itigwf tho report on thin 'part of the bt.!>lne��,<*. Am to tin* river, und the tpit'tillen wf beUerlnif the i'lt'nim-1 for Um pti*Mtf��t* yf Hub to the Ittltc**, Mr. Taylor wui In fuvor ef liuvlog work eurried out nking tlit'*e lino** u* mioh ii* it eauld liedenn, lb. .uvored the tuk- ing out ef ut lt'itit (he grt-iiu*r purlieu of thu eld ptiper mill dstui, tind the reutltiuttigof tho work ut- the Kprenl Lake KuIIh in nueh u iniinner us to ennble thellnh to get up withottt ex* hnuitthig tlielr vituSUy uh ttppeur* to tie the t'liii* ut the pn'wmt time. The ���4|i(ivv3ilnj.f graundri ��jii tint litkei un* knetrn Ui bif ef the tii'��l, MftdTTWfil be u geotl thing to take ndviintuge of till* fuet in eeruuvtiou with tiny plum* for the brwrdlug of fbh, A huteitwry would of eoiirnt* bu u >*|iK'niliil thing, and will prvibptbiy coine *\*h ltm<', but in the iiienntliiiii St is felt that udvitu. tnge shun Id be tak.'ii ef tim nuUiriil liiiblU of the uttbiiuu, tind ((Ive them n ebtmee (o get bunk to their upHwiiitig Kituindi In giHMl eouilttlon, Tlie vUJt ef tbe Innpin'tei* will no doubt lie followitd by tin iictive carry* Ing out of thi.'**' plum*, und the tteonrr thU indtme the bettt'r. it In tt well Jiiiiivi'ii furl shut i*ei!ii�� yeur* titfe the iSoillU"* Itlver wit* one of (lio Pent mm!It* eye ittreuiiix on Vaueeuvcir Ulimd, iind It l��only the fuet ihnt the il-h Imve been iiegleeu-^l thut hli* r(ii!*<.d it ctituiic*' in thin condition of ulfttlrx, It weiilil nut uko u greut tniKniut of time or iiioeey u> put till* river buck into UkuhuuIIiIoi)-* it win* bi neim* twenty yeui-it tttjOi uud ��dd n vt^vy vuluuble UJSKOt to tilt! ntlllirul  rt*MH��Tv*l*  Of  till*' dUtriui. IN CONVENTION Vlutm-lrt, Mti'*. X'Vbriiiii'.v W. (Kpifinl Ui tin" AiJvm'ii(t'), Tin* J.lbeml t'oii* Vt'otluti opened hi'ie (lilt ulieriiiHin muliii'  the'  U!��'*t  finn.'iilile  ebvum. ntlllH'l'*.   All ll'lill'*^'* tlf Wi*|i��ii|i|e  wit* di*llvei-in| liy Mttjur Hti����ttir(, of Vli-- (���tirlt*, t*�� tlie $31 l.liieiul di*le��iit4*�� iliiu ure tn urltiul utt.nnluiii'*', iiitikmt.' nliinii (In* lurp**,i eonventbui ever held in lite Pnivltiriv of t llritlt.li ���t'oltuiibln, Aiuiiiighi ibe 'iiupoibtnt litiabii".* Um* fur truiihiietttl by the I'.lli-erui Kxertitlve win* tin* reieovtil uf Mr. ('rerd fiiun the )*4i*ltinn of MH'i'4'tury to the ftintriil Oi-'fitnl/ittluri. A lurgti deli'tfatton ef I'ote-orvtttiveH liuve ui-rlved fmiii Viittt'tiuver ui-dny. TliU jli'l.'Kititiiti will wait on the go. verimteiit to opine***- the ideu of uny further Hid to the C.N.Il. It is expiated that the furtiier ��ld bill will be M-lthdruwn In the loe��) Hvum*. 'i'he general builiU'*'* ef the Mherul (invention it proeeedlni*" ulotig the moat' buritiuiiloun lliiei, mid it It* ex- pei-'UHt Iliut, u nunibiir of iiujiortaiit tiuittern will, Ixi dealt with lo the -MitWfttv'tUm of ull p'lrtlew, LIBERAL CONCERT GREAT SUCCESS WJONS FOR TBE C.N.R. wlsbt-d in *>ei<iir*> furl her iuforieiitien, Ducks Heiliky. Will tSurie win) huv.) buen in (he linbU of throwing tt-niir, tnimlt Hliot, imd other dltHH^ret'-uble thltijfrt, line the riink* of ilio leeul dtiek le'lguite, pieieo now the fuet thut from tomorrow, February ^tii., the aiiltl tluclo* lire to httvo it helidny. They will tlien j��et, it i'hfe��i?e to[light long enough to '.mtK-h tt leoutlifiil of food, tkUimnhiiig wliich hu�� tiiu'it dtmiixt theiu for ti long time. The wiiMni elotn*-. wlili tlie month, und from thut, tinteeii ibe Qiiucki' rim be jiint u*, "Mi*sy" ut tlmy Hlte, fur the ifjtj;)'* eye of the Oitim* Warden will be (kkinut'd lOMH* UiutMo onemoleitii theiu or iiiiiki'^ ihem ttfrtild. 1WH.  lf|.i_%Ji��"<4 ���aCVilbna.iti" ��(  I Annuel hentlng. und wiiiilvl ii*.), t*> liuve (iti* elty eb'i'li j  Monday lii^l, living the J'lrit  Mom witn* the (Inlt Knglnet-ring fiHiipiiiiy day in Muivh, beeoiiii'it fr-nm tlmt fti.'t utixlest gentlemun oujjrht to be iviiieui- )>i!i'IHl 111 IkOllH* M!(*l Of IllOtlltliltliU,   tilll'll lis ti,pint" en ii lbiSi-.*>tii(l\ Bir, I BjH>lngl**e for tuklnj..' i/ip su much of your spuve, but the htibjei-t In mi Inten-.ttlnL* Itis htird to know ju.st where to ��t<��|i. May 1 hiiffifetil, tlmt ���tlnee the old stlek l-n no longer sett. Worthy, tbitt'iioiueof. umUOiIi. eentury 61(1-1 lmor.1 eenwlbuU* eueli n dole so the 'fui'iiltihlng of�� new llugstutT fo'i; the,'BotuBli-al Gmtleijn ut Keyv. i   , 11. II. Browne. .'������'.  ���   :;.;:  - -:'' u  ' nginet'i-Iiig fiimpini,* umi <i*-Si tbi'iii ttn to tbe eosii of u. plttot |Jii8t ttuiiltl piivditi'e lOO'luii'M' power. tie tlitiiih'lii tlutt tli!*, nktiit eoulil in* Imd vvitbeiit n tittui uiiti other thing* (but vttiulil run ihemtht op, und wcmui) (bt* lltfiii-i". Ijefore (j-oliu.' ftutbi'r with hi** niiitleii, Thin wit*. Mjfn-.il to by the ronui'lh 'i'lie t'limnee ("ommitiee report.-eil fdveriibty till tho Mit(gi-Mioe to borrow ihe mint of four thetwimd tlo!lui-ii from Mr. Spenoer, for four itiuiiliii*' ��1 It per cent., etui the report vitut tidoptiM. it vy'is itiiiii'i'.Htttiitl dtut ii portion o! thi** Mini would liu leit-td (o ele.tr up the lust year's buKinehs whb the' Imuk. und iliut Wntiif, Worlti PebeiHtir*"! would lio u*ki*d tis K,ii*erlty for the leim, hh the money iced wum foe witter ptit'iHiaOM. A t'oniriift. iv um lit to Mr. J. (iiii-don f*>r tin* bulliliiii^ of the uppitiiti'lu*** to <be new tire Inili, for iheMiluof "iVSl.frl, ittul �� nutith'.tr of'stiiitH repubv wen* left to the Public Worle* fommltiee with power to uft. tSeverul linns unktnl rogtmliug the debi'Mure* of the t*|!,v, imil uppewetl: to tlfiink ihftt'rliey.feiild-'tlnd.-.u. mttrke.t for the s��im*.; The city clerk was,re- tptiMttHl. ui furnisb tiie reipiit'tHl in* toruiaUoii, imd Miverul ef tint nldef hk>�� thedtit4)ef the AmuuuI Meeiing of Uu* Alberni jluatd of Trrtde, At (hi*- inei'tiwg the ntlltrei** for jhe oiiaiilug year nro elei'led, dint (he xetiei'iil bnsj. m'oa of (he pit��( yeur wound up, Km* till .if tbe**e ri'iisiJila tnul Mtiite-niiii-t< Into which It Is not i)*vr.'��*ury t.i ������4., It la di'-slruhle thut to. iiliuiy utlend (lie ttitmnil iiieoiinj; hi cim iind It "eon* yenb'lit I** \\�� m. The coinitii; Niuiiiuei" present-i. itoine probleuii vital tu the l,Hi-kt, u-el tare ef tiili* pliivo, and It I*, ihe duty of tin* ISettnief Trude to g��it In Hue tn biitiille the*.' tttlii^f* tut tbuy cmno'iip. If you nro net uli-eiidy a uieiuber of ilu* Hottnl, Jtuud In your tippllt'titlun for mtiinborsihip ut tin* uuuuul ineeilitg unit ttikt* pttrt la tin* preifi'iiumie. (.'tuning fust on the heel* uf (he ten million doilttr lotui U the piti|io*(il to ifi'imt uu itddltleimi, twelve in 111 ion dollur^lo the U.N.lt,   ,: Thm Is* the *tub*timw* ef ih" repurU thttt lire voinlng In from Vieteilu. In fun tlutt upluiur* to be the lUibaUiiit'e of itlfout ull of the twent b'gtaltitlon freiti ii iliiiuielul mtuedpiiliit' A bill* win* Introtiueed by the Premier, Sir Hlisliurd. Melirlde, providing thill llrltMl folillllbltl hhtlll yiiiii'tiiiti-t. the boiitls of the f.N.lt. to the extent of $107**1 u mllu for .Mi mSliin, with lm teret4t ul four und i.ni.riui}f per rem. und prtiiclpm, itiuil iU'A tinioiintliif' to S.l'Jtiiwi.^K), Hint tbitt the tlittti for Um e<iinp!eilt<n of tin1 miut nbull he ex. l4Mided for two year*, Kvery dvldenen of iitiiU* und li'i'iildmioii on the part of the government mitrked the intrntliu*' Uiiii of tiki! meutkiire wltbth whs ,rti*.he4l throtti'h the coinmiii''.* KUtge in the uptiee "f three mlimtei, mid i* now l.'tifurti the hoiiM.* end prt*>>iim.t)iiy niip< poried by the full Mrength ef the go- verimienPi* eruuhing iMaJurity.- In thi*. eoMK'Ctluii let ut glitnee for u inoiueut ut ihu prt*i>ei!( ultisutlun ef the ''itullwiiy Hurdim." The ilgurt'i* up* jiour to be im fellevys:^, f ANADIAN KOimiKftN. Teutl OhttgHtlun for I'rln. chml *4)7,tl18,0(i0 Totitl Obligation  for \\\* tereist......  "S,:tJi;t,4��"�� PACIKKJ UltKAT KAMTKHN. Pritit'lpuiHitdiiitt'i't'iit i .'twf.at'i.W'y I'ruvlneiiil Credit Pledged for ��� 1(1:1,1170,^5 Cunikdlttii Nei'tlp'rn tn Detnll. Voiu'ly sntereat clntrg**** .  t2,(��'i3lN7ri Mulu line (ftt-n ntileii imiiiitttml!  M) mtb'H. un lulliiid). - Pi'inciptii ��uui-uiiuhhI .  . ^I,(HW,(KiO bu��'it'!*t efnirgo ut -I per cent     MKl.tXW Kerjy yvur** Interest. , , .'W.dOO.dun l".*k(e,)iibri,!. (,t;st�� uillex en mulnhiud imd und Uhiud) ~- I'rlni'lpul guurmitftid . . *it,t-.lsV(triU liitere-it at t l''i per cent. 6��.1,t*-*5 Tlilrty -miven year'*. In- tiM"i��at  ,-..,.   lU.Wi.'i.'Ji.'i Toriulmilt. (Vle(i*.nln, Vttui'-eiivi'r, I'ort Mimn, Piitrlt'iu iftiy, New Went* mincer, Ht*'vi��*.iui��,v -,,- IVint'lpu! gtilir(iiii��"it! .  . SIO.tmn.lKX) Ijiteivai itl -5 U'l per i-eitl.    -J.VJ,(K.Xi "TJiiriy-Bnvefi-yenr'B  in. (ere-H 10,ltV��,fKO New j,'utuitnt<!ii (H0.1XX) jier mile on fill inlK-*)- Pi'inelpitl giiitriinierd .  .  W.UU.nnO Inl el VM* Ul "I 1-- IMi' cent. 22il.V*.V�� Tbltty".il\ your'n lut-nrct  H,^H,'Mt retuiirked tbwt bimlne.**i utong these lines upjwiit'i'd Jo lw* looking up,' The iioiird of Klro Utidnrwrltt*!'.* M��ti\| thnt It wu.i the hitimtleii of the IhuuxJ to m'ihI In u uiitn shortly who would ItHilc nver (he lire lighting plant of the city, und make nuggiitttlemi un to' the nlt'ertiUons'iri-the pretiont riitcH of InHUi'itnce. A; number of tuiiier mu-tterrt .v-'ere dettli .with,.u��d the council mljounietL Yet in tlu* fact of the-..* Ilgni-es llui t'einpuny i" Hiking for, und will pro- bubly receive, u further ext-��n.*-l*m of two yeiirii in which t-o build uielei*. ro.tilbtMl*' ull over theibop, uud full to divoruto tiitun wltli even u utruuk ot rusi, lot iitOtuv riilis. If tltiu romimny It* te i��ret* til! thlh hulp, It Mheuld only be uftt'r (here tvii**-ti eertuin imdur-itmidlng tlmt. t'lieuRh of the preMmt work bo i*oiu|ilt*ti'd to iimke It uf -lis** to the put'llu. The pretonL Hit uut Ion of the I.nliiiitl dlvlfiien of the O.N.It. !*>���� cu*>e in 'point. H idieuld bo fompleitsl wlih- ootdt'luy, and no further eld iheuSd be given luiU'its tlila K eleurly uiuJi-rstoivl ui> n jitirt of thy tigmnuout. Tbe Albetul l^bcntl A��**.M'liitt*.n M'.in-d (tuother Kiem Huecei*" lu the iti'i-iHiil 4if (heli* M-rh"* ofetmeei t* which iiiit. given hi thf Senet,'** Hull on 'I'uea. tiny evening of thih vveeli, The hull wn* erutvded (4i tin* dmu**., uud nvety one of die ttudit'iire enpreni<.��i their fid l*fm*tIon <y��)pr*l7i4* Hoe , prourumnu* Wlllflt WllM^Vitll/tifj^v," Mr, .1, la Motion (u-ltttl a# n.iuiritiiuii und f,'ii v*-un utlilnvfV vv bleb iK^ei \v\l iweiviHj.VJ^ r*|i*ij1fe��^ir itie rulji**.^' imlli-yiof tfy>*if&*uv|p��iiiK tbiveruiitifuli"* uml uuv�� iiifwiuO'J.ne uf the ini>vyier **{m '" which the l't\ul*;Khiul J��gffl^t*��vH5>Q * the M)(iuitluti(  H^lfeW prot!|i*e!l,'  itiTit*^ deluyiil  thu wiirllV^vi'bl/'lti  w^e* niu*^ nt'fiiiedt  Tlie ciinthiiiiftt*yA'i *hbt-jiw>**" gruiiiiuu wii**, lis  the uplnloh" oTfliti Hpeitker, only  xlukluu the  Province, deeper uud deeper bub llutinelitl dill!* ciilllf*, and (bit* fuel nuv c-Hii-*lng even tbn MtrongeM impporter* <��f the pnuent (iiivi.'tniiient (oCiiiiie to thu !'oni:lti��lon thut It wit*, time to cull u  hsilt,  Thcr iHtinnei' In  which the runic* of the Inllieriil I'lirty ivi��n�� ill)l|iig op nil over the eiiuutry liidicuted iliut  the people were ripe for ��  I'hunge,  und he felt thut tin* next ebKUtoii  would  vv lineal ti gn*m tihlfting lu the vol*-.* of it men. Iier who hud previoiialy i.up|ioru.Hl tlie .Mriirldo nolley.' iteferrlng to the rullwuy  tiltuiuluii, (It*! *?petiker |H)intcd out. thut it **'u>* htippuM*d (hut un aotin  tn  llu* uiiiond* * iiiciH io the 0. N. It, bill of l��*t, yeur vvitii put tht't)ot,'h the llnuie, lite Com. ��� puny wetild piH>oeiHl to build ���� fur- itn IJtiiK'im liny.  Nii*w it ttppeitriHl  thut tim ritilwuy t'nmpany hud received un exti'iinlon  of  time  for  two�� yetu**,  , Thli* woiild ' It'iii'ii Alberni hiiti��',.tip tigitln.  Hehupiii thm thli miulil not be iillowtt), hut thut (lu*  limii-ii* of Triide und the fIty ftninc!!** of ilu*two  ��� ell lei  would get  togothor, mul  ji**i' ovft-y I'lrert to liuve (he reml t'oiiipbuiHl toAIN'riiii  If more ttiue wui neededi U& It t*��i��u thu iiuiiiitli(dv*|i t;t,1,110 work. Th.'re wn-* mttlibig Miori'iif ti litvuitiiig, of fiillll with tbe people In lotting thi-* I'otul ilr.ij,' tdoiig lu thi". milliner.  They were getting ull khult* of Mipimrl fiiiui the (Jov'evnuient.  Why' not try to we thut they did  Miuieilibiif tlmt  would nuike whin hud iihtuidy been npunt ef Hiiute u*e iu iliopithlie. The'Mjieukt.r then pi-wceded M give wnue of the IUiui* in* to the help which the'eeinpmiy hiui received fmiti the t^overnmenti mid liusUteiithtit nurli biicitbig demanded the t-miipletlen ef M>me (teeilun t.f ihe work, mul not ttllowlng theiu to hcttttei* nil over tim Province without eoiuplethig uny* ��� thing. Unit'**, the line wus euiiiplet-ttl te A)bi,'inl till (be work un (hli* pertlim uf their lines wus **bii|ily tying up thut much of the public money mid credit, uud not getting unythhig otn of It ut nil, Mr, Motion (.poke otrongly nnd well, uud the fre.piont tippluuv* whletigrented lii-ti ivmurkH teaiJtletl (u ib�� fuel-(hut the Nyiupitthy of hU uudleiice wit* with hliu from beginning to end. , Tli" mo*>i(*u! pel-don nf the pro- gi'Himiie wie�� well rentli'i'iil ��nd highly.- iippreelutt*d, every one of the perfor* mers hud to re*pond to one or more encore*. Mint. Piitni'Miu guve tl melet*. (Iuii on the phtiio, Mc-fir* Wttlket* imd iSieveiiti ikiing, uml Mfvvrt. WiitMin und WhtHon pontt-lhuted the emnle touch with dhilitet (lUirlea, tied the ".���v'ott'h'' turn uf dry humor which delighted (he itudleet'e. Mi>. Key Unmet hud in , n'*poud jo four eiitl*. imd-ii'-h, wu^ the jibiiMiie which lli4i Hudleiitf fell in Iter viH-tii wihftltm'*" thui tlley ivet'ii reluv'tuiii to let ht'i' HiiUh 4*v'tii wllb the ojuni I'licores. Mln'i Af'*t'vtl (iiul Mr. McMeinii/le Ifiive ti v Iniiii und pinnotiieleeilun which wiim v|j,'tii"iiii*ily uppi(iii(b*tl, A** u nntl- te. of fiu't the proj'miimitt L-oiuiultiee in to l-e irtmgriitiiliiivd ��m the ti,!eui which thi'.v M-i'vii-ed for ihe ucen��lun. ]tt>fi'e*lmienl>* lllltl U ifeiVtil'tll tmclul tlitu* fiillowi-ij, iind the evening ivie* broujtla to it i:hi'��> with tin hifonnni dunce. Scout��* Council. A meeting of the Seoul.-.' found!, which TpiiislM** of (ill ciil/eu* who lire bUerehlitl lu (bis uiovt-iiieiil, litis heen culled for iiest ThiM^btv' evi'iilitj^ iu the Scout*.' Hull, liii|iiirtiiiit luuiters In eenni-ciloii with the Iuii vv.it' l��m|. iiest, lftpdro Imiiiedhile ulleiKlon, und It i*�� very di'ilrubb* to httve in many' present nt till* meet Im,' ��s feel ml piterost In curryliif,' *)u the Scout work. f*!i��stfe!i*ag^ THE ALBERNI ADVOCATE mimMt^^i*mKumKwmmmmmmtmmm*itmmit0ttm^iiPt*tMtw ����� *'mt't^mmm*m'^^*^m^^r^r?^^^^ZzTZi!^^ "" " THF  AfftFRNF   AftViftPllTF ���v*,n��m��  tl*****,*.  win* .ire iitiil.-.witl welcome nay ji in-, iit'i* litfbt IUL  HWhlUU  ftl/lfUl.HIL.ri,i|ily ,imJ wJ||.ntf (o ������,���.���,������.,j,m  .,���,  Kubjoi't.' Mieb  ��*  that - Tin* Abfii.i Advice*. 1'ntiin.Mur *.����( ,��� ,j>t, ,.,, ,.A.j���,. uia( uf th** ��.iij..;ctuttnSn.nl In the t..'.'.mil l��.|!��������',j piliitii.* C��u ��.���?��!��� 1-i-vp.tMi.".   ^y.-Ht'i.iii tlm'l M iWieobt !��.' tl ��;��*t��i! hbi��*  tlin*.  from  Mr.   H.  U-) i, \\ nt.t,n;;ot: .  witmr ami Mtrofri". ttdiit: *., *vp|.i.'.* tbe old  nub*;Hnitviu��, CAK,  timl  P.l-H.,  uf' en... .-, -,i -if.���.i.. pi i* i .ii �� i-m'-iti ,..; vvjib ii iitii hi'i* col 15*. thi* tiMf-b't. I Albunti, unit would .*us*u��">t in] jit lm-, been jm*iiy kiiiil tbut it tbiw connection  thui  there  I�� ; would itii** iiiuiiy^biuiKiiiittK of tiiiicb  tif  On**  material  tlmt MtaKftma. i unit.',...., il (tii�� 1.11   ���    !'-iit'---tl   ,��' .ni, f. .11,-1,1 V ,ii���. uti. , K, ii'.tf It .;i in ii>i i-lmt I 41 li  t|l,.,|,il  ,'l  1*1  IHJ'Uli  ,���-.! Hitii,t offii-��i Ai-wim. n* c, jtltdlni'M t��> imy iuty-ililntf bin* the u,M;;;;v;i.\v.7.,^i.<;v,;'ri::u;..v.\'v;i,,^!iin..nii.t of vain., of u>e mi- made of iv-oiii, before oiokc ".*���'-'-' * j\'.'i;ti��.in'j npiu't* ltyttt would route -A'bti hn\e llu* information pttriH *. ii.vMi.i..-'.i-i"ii��".i'i**. I..'���������'.���t^. nn-t'i.n4.ij tu tli*' Altii.i'ni l>i*drl(.*t tbi'oti|.;b Nt ,i  /.tiikili.!,  \,'l*(..t|iif! tlblHllil   III"   gUtlll'I'lHl    Up,   IIIHI 1 Ikl'li'i) iill  .I'l'.11 nil.'   Nt ��  /"Mm ll'l.  ^il'l*!"t!iifl i *   ,  ,    ,  ,    , 'hml iu"( >ii '*��� �����"< " "���"'���> *"'.��'���<" i*i��i**l  ii KlOVt'illClit OI thi* Kim!. tl'liltlHlltiil*  ����!'  I"  ft'.'* ���'*'*!  I'll  11 I'lll'il'iilHl' ' Tin* old  Ki��w  (tttti'tlt'im  hiuiT '���m *.."<lllk 4 II... \ 4 *��:���. SI" |-.*,.i j in huh cut mi  Ko^er (.'reek  over |.i,Li.jiiin >i.- I'lill.tl hti��ti"t, M>'*ii*4�� iii'i! "II ' .,,., ,    .  ,,    .. i ,���..,.. Ju'....!-ii.t r.i.-an ��v'ii'i.1,.1 ��**'- '"i-i i fifty yearn ��*,'(>. mul itt tin* lilt!.' *������."." i **���"-��� celobrnU'd  its  tin*  biuiti'hl Wild 'i,,iit.-a(.if fi!|!l-,"4l !-.-il|i--.��t!'S  '���" 'I'"-'"!"**! Kindle **t it"l<  III  KlD'OpO.    If  tOl'lll ,., ,������ ,.��,��|.!i,(,ts! tn llu ll I' Ollli mlifn/i-lU', l   , * * hcn-ory cim In* depended ou tin' stick win* cut on liiit One, wuntt" whore between' tin' two towim, and tin* *txe tbut brought down UiIh pride of ibe forest win* in ��Hil il.l.-fl |a,|'|.ill l>* ll'l*>vll��*i TO,t;0��RKKPONl>b'Nr��. ,4,1! ,.ilil|||ii|l,ll"*4l|"'>l4 Il4l4 llllll!  tlif l"llll|llNlt(l'll ,1,1,41  |i,*  .���VM,|,J���||,(|<4|  I, lift  ill!   <i<-till' Klllllltt ilie** .fl Km* w.I'i'l, mi. i!��ii-��"��i��ll��  (m 1'iil'lli'a lliill ).(H nail | lli|lil!itt'*'il( ,**->������<( f.llltl   VVl-I'lillUI'l lll'.tifl !*!*.' l"l  i.'Ullil  |4'(l*!'<4'l|  l'.ltl,IIIUU|l*Ml|ll|��*. Hit ii iiiuiii'iiiiiiiii nil) !�����' I'ulii'".' I""!'.1 ci'illiii ,)i|tliiHlsi'��i*t|'l lit *|"'*'U') ii||-i|ihi llll'IH. ���*%)&** Alberni, II. C. CantuJn  ���  T��b, 27. 1014 MORE LIGHT. TTj will nut bt* lonji now until A we have tln�� opinion of Ibe ratepayer!"* in tbe uiiiltci' of m�������� curing electric* IlifhtH for tbe City of Alberni., However this may i4'o. fltlu'c for n- intniicipiilly owned plant, or current Jt'om u private* cDtnpany, I here l�� one point tbut, Hbould no! be over* 4 Diced. In any event,It will tithe more tliun tbi*-* year to Ki��t- tbo 'plant bij and wo do not- face tbe Itb-u of nnotbi'i* winter wUbotit eleetrlt,' IlKbt.H with any degree of Kutlrtfnctlon. Ah we bavo !o have a pole ' line lu tbe cliy tn any event, why not hi'bitf in a small th'- beiiltlle by law for, Hll.V Sb'.UKi, ami put In ibe pole* and wire,'* for (be city ritrbt' uwny. Wi* can get ciii'retit from tbe i'ort in lite nteiintbiie, 'i'bey baveii HiU'plui* down lliei'!,' uiit! should lie williiin lo let il |j;o ou rein-mil- able lei'itiH, tin It vvocljil en."*! tlieiii very little jiioi'o to run tbe plant, for bulb towns. Wlm I, if wo liavt* lo pay morn In tbe ini'iiittbiit*. Tbe convenience Is well worlb tbe exira cost t-o tbe coitNtiiiiei'H, and when wo uut tbe curieiil, from nnutber plant, tlie Htation and linen will be in und ready for use, and tbeiij will bo tlmt. uitK'b (lone. It Is only imtioipnllnKtbe wiring of, tbo ttiwn by u few mont-bs if wbiit- we a,ro iiNdiircd by noiuo ineui!)er.s of tbe ('ity Counull l.s correct, Kbottld' anytbiuK bapptui to delay tbe projjranniie we will at leant liuvo tbo ll(|bt, and wo cannot belp but fool tbut there may ho it number of people who would ratber sc.o n plan of tbls kind carried out limn to Kuddle.the city witb u big: ticbt In tin* ciToi'tK tt> h*.''* Ibibt-n thin sttuiuier from a niiinieipnl plant. Kvcn If tbe power company Im called in later on, their contract looku to deliver tb���� current, at the city limit-, and this pole line will Imve to be put 111 just tbe Mime, I'Voi'i nil tilde* of tbe OUt'Ntioii (hen* appctltts ki be no l^ond r.,'((non why we hbouht not |{.M abend, and put in lb*, city pules tind wlrcn Ibis summer. Tbe Advocate would Jiice to bear from any of tho rat-epayei'H on llil** subject, and van iim-sure tbetn tiiat llio columns are open for tbe full diweustsion of tbe subject from all sltlos. If you liavi* Ideas on tbo Hubjcct wblcb you tbink ai'e of value, now is the Unit, to K--VO tbofpubjic Uio value of theiu. A fair Held and no favor is promised to all parties. tbe bunds of "t'liarlcs Taylor, "KlrM." or '"Taylor lltt," as tbe Indians called him. This was owiii(t to tbe fact llutt there was it Mm, Charles, known as "Teyioi'iMoksl." Since tbe time tin* sturdy Al- lent! lie stifle ilrst Hung tide royal banner to tbe breeze "Taylor lltt" ban passed to bis reward, but "Taylor Moked" ���still survives, a bale old man, (pilU' able to fell llu* next spur, and there Is a "Taylor Klone," who can tako tbe job when the old man tires. There is also a "Taylor Laklt," not ouito big enough to ��wln�� i��n axe, bat certainly In Utie to sihj that Kew (���itrdeiiH does not want a Hinf pole uwbiK to u laclc of Taylors to CUt till' KtliilC. Tlio hlstork'til inloroxt con* uecJcd with tbo entlro Ineidont is of tho hlinhi'iHt buportanf'e, and'it in t-o be hoped that the tiiut tor will not be allowed to rout uiilii lhere Is a fund'I?*' tabimhed, and tbe "Bltf 8licit" Is ou Its  way  Tbo Advocate HW|MWIMI*"��*4W'i"'"������WM'��lil>l.lll��^ neroi-vi lb*' (Jii'tit Divide, DR. PATTERHON. .ijQlf,  PATTM!{.S<.>N  is  not Mpokesmau for tb|s <b�� vernuieiit. He bus no authority to lay ilnwii rules for lite tils* poiiiil of Patronage, lb* departed from his duly to bilk I bat way." Thus Premier Mcltrlde lu the Legislative Assembly. In reply In a i|uesih>n us to what be thought' of th** now celebrated "pittromitfo," speech of l)r, Pat- U't'son, The Port' Albetnl Nowm. remarks i "Ur. Patlorson's stale* uieniH are certainly raw In the extreme, and from our point of view It Is almost next, to im* po*t*tib|e In--conceive a decent defence of them." 1 lilt a "tie- fejico'' follows, This takes the, Hhupo of aj'efercnco to William Sloan, (uiii tho fact that once upon a tlmo bo, (lm said Sloan, slated tbiti tin* Llbei'iiltf were ttilclnp; cire of their friendh on fie West. CoiiHt Trail, uml pro- posed to continue to do ho. As a. mutter of fact the Advo* onto refuse* to "throw n lit" over either Puttorsou or Hloas*., but moruly reuutrlcs tlutt tbo "dead cit" of today doys not owe its "biiijh ilitvor" to llio ileftinet feline of yore, nnd if tht* News has -any furl her ''brlcifs" t-o throw aionjf these linos "wo ���should worry" will continue to be the motto of the Advocate, w**m^m^m*m*mtttm^m*i m*ifpmmm��^*t��i*w*mm*l#*m*Btt^m**mmmmr* MmmnfntmmmmmnmimmmmimnmmmmmmTnK' es ���' ���  * ***��*" -��nM*a -���"�����'�� **��l* -.*H*l��Jr 0��t�� Which hae just etrrtveti for tho t^t.-- '*������� ^ *W*i��-' 4H**t^' tfjsfakMSSm m& la��*��>t. 4^.^^^ JOB  DEPARTMENT OF THE ALBERNI ADVOCATE tmsssem ���zst ������-5 2Z: Is the Finest ever Alberni brought to -fib*-*-. ��*^* tSw-itf*, *Bf*****t ���v. (KtWki ��������**���*���- ���tV****** ���St**-*- (��*** ���a*.**.,' ���a**'*." i &������ ips^k^-. &:; "tV*-"! JJ***" Wo can show you something attractive wither in Commercial Llnoti or (or Pereonal Corrcspohdonco  .   .   , ' C v. Embossing and Color oWork ^at Vianconver Prices  . *��iiO ���"���"���^rtS ��� i n ,M|f*r 3 ���tk��f "4VO **^*itffi ��� .0* "*��-4*4 tt, 19, Ae-tus. I.'*!}. Hon. Hobt. Han-buy, C, ft, Hooimir, t.��>��i. tmmmtsmsxam OF MONTREAL ESTABLISHED 1817 HOARD  0IP DIRECTORS.  II. V. M��r*tllth, K��q��� PnttlAwu .  , K. U. Or*��!*mhl"��W��, L**q. ��lr Wm. Knedtonaltl Sir Thou, 8lt��ushne*ji>xr, K.C.V.O. Duvltl ��oirfo��, K��*j. A, Ikumeiirtttit, L*��i}. C. -U. tiorttoii, K��<|' H.R.Driimimind.L'tfq. D, Porta* Anju'v,-&���*������ Wm. We����iPt*i'. t*% Sir FREDERICK WILMAM8-TAYL0R, GonersI li��tnu|��ir. Ilunltfi's In t'tniiiclu itiul I^>i|ilim, Kiij/., fur tli.' ('(inoiliitn Uovci-nnii'iit. lletiiii'lii-* catitblUht't) liiitni|;lioul Ountilii uiiii Nt>�� ftiuniilttUili. tit tmt'b of VV llll'll U a ' Savings Department wlitjct* tli'iMJ**!!** of *l.0i�� nnd iijiwiictl iii'i* ivet'ivfii unit liiuni'ht iillutvi'tl tit blgbii'it (���iirrent riittii*. Savings Dnpui'tioeiil iwv}i)iuniifrlvi'(n.jii-t'liil utti'iitloii l.', HWKBN'KY, ,   (!. K. PitlT('llAHl), 1-.UIH. 4if UrltUli Ciiitiiiilia lliiiiii'lii-*, Mhiihi*'r VAiNOOUVliK, - tW��llP��a-rM'*i1**��*->P V**-T*nti***i AJ.iit:iiNi. fkMUIM-1.i��n*llF��>lMlH��UU-SO jfMWMW-aitallHpil t*|*l.t ��*^T'. ti****** *********** HHfHMHMW %mitfft*wmm)*v��fKm>t**vtf>MMmmi*i^*vm**im tvmmtt^^o^iiua^^Mii*airimttMt^miuifc^m (F~ '*\ ���tf,^m!tf^mf*ttt *lf WWfclUMi* ��' Practical Alberni Pointers fIVi V'fi���>'tW��'*^ Aid* V  -f*V*.i* Albt*rul U rt'ticlutl b��v trtiln fitmi Vlutei'lu! - Cjiuwllinw uni inmli* vvltb Vii'iticiii, cunning tbiN)iii*li tn Albt-nil mi t��vtn;,v ullmr tlu.v, Puvirtii,'*.'!'* fr*nu Vitiu'tntvt'i-l'Jiy i-iiii ciiiimt't with ibi* (ruin at Niiiittlir,!), Alliei'lll lt>  ��l-*y  f.'lU'biil  b_v  atiililiiiii'  ft"i��l!l  Vit'tiU'itt, HI)'! 1�� llli* kllilliilt'l' nii'iitlik'tbcn* t�� i��i iiioi'i. iltiliulitfiil irlji tliun ildn ui1 ibn vvi**it voa>t of ,V-ioit<ini, v*'f bklsml umi .uloii*,' lli** |.b'tui-4iMpu�� A)b��rui t'lmul. Tin* Uittutt ouiiU llui* ol tin- (,' N. it. Ik uu** bti��liUn��f hmi Vit'toibt in Ab bi'i'iil. KEW FLAGSTAFF. "M1K letter in last week's issue of the Advocate with tv- 'liunl to tin- old lliitf pole at t*lio' Kcw Gardeus, Loiuion, and the interest ine; history coniu'cted Uierevvltb, appears to bave at* tructed tif coiisitlorublo amount of uttt'iitioii. l^tiuj s'lU".'" "-'* ui Bt'iiiti/e vtiilest ftijin *',M ut ttu*' |��*r tu'rn fm* btiult luml, tuiil fium *l(o tn *Kii> fur limit tbut bu* bmut i').*iii-o-.l miU brnui'lit uiwicr t*uiilv��. ilim, S'vb-t'n nr" ifuvi'iHiMl by ipitti.it)' mit) liH'ittliin, i*��'t bnul etui be Iiml In miy tptitntily. It Iihs bi'Lii fmiml tbat mixi'i! t<tt*nibi|; jnuyn Im-it. On |iltiO> of fi**>in t*m to twi-nty uci'oi fruit K'rovvlnjj, utaicyln*.;, jHivtbry i-ul->iiii;, In)*,'-* tnul t'liltb* wiii uil juiy well, i|i Alborui will bt< f.iuntl llu* u-mihI tulviiisiiiift*** tif it jii'iifi-i'i'sslvi* We.**tv*i'ii t'tniiitninliy tbut hu-�� fnltli, nml tin* wuni'-e ti? It.** t-oiivlellon**. Tln'ii* iiro a nuiutii'i- uf i,'��M*l hti'ji-t'.s citi'rylnjj ii wliln ntitjie tit (jiuhIm, M'buuls, {-btirolii*"*!, ibt* Alliernl Adviwtitc, ��i>vv'ii|iu|>i*i*, uilil it iiniabt'i* uf ii(lili*ti�� itnil mh'IuI olilb.i. Tin* elliJiiiin In as lino us Cftii hit fotnul uu ihu Put'lllti Coast, ittkn-ii tin* yen:' Kiitiwl. Tilt, nibtfiilt li b"��*�� tbuij tbut Of tin* t'ilv* of Vftnt-tiiivoi', the froit.s nt'** Iiilit, Tbt'i'ii It* M'ltluifi frost t'jioiifjh fui' situ tin ir or inow ������iitiuj^li for hleiKhlnj,', uml vvlii'ii t��ltbm* of thi'M* i-oiiK'-v It only lifki*, it few tbiytt. I**t��i* tbi* Minimi*!- tuitl iuiliiiini muntli'i lli.'j'.* Is nolblii)'- In tbo world to <*m-<*1 tin. Albiu-ni wfnitboi", am fit. tt-ftt "M'li'ltikfnia.i. , fey instruction o! the tl tl Alberni N (bt* outlet uf uiid of tbti btrn'.'st. ittui iiiuit fertlli* v.iillny.i on Vmi. ooitver Ittlioiii,: In tbe DistrUit, villi Im* fouatl n vast, wealth of tl'inbur of tin* llno-it, klmlt poult liini, i'Oji|!er, intirblouml ptbertVHitiieivSiil stonosj, brlolt t'ltiys iintl othor inittoi"litl*i. i' .- ���'. . .  ,' , Tboro an* iniiiiennis itttritctivt) opixu'lunliles for tho liiiinufta-ttirer iintl In vii>.U>r,  Tbo H4R!i"i*t!ii*y of tim Uoiitrd of Ti'tiilo, Alberni, H. C, will .bo 'rUuI to riiCltV  are  not Otlu* ib'oso' inaitoi'S tip witb you.,'��� VVrlto to iibn for lmrdcubirtf. . tummtmm mA+mtMmtM******* % \ .'  ��'N^%t^i *���'-',  '.-  1~'' ti.-.'.i,  -���'^, j-*> .*'/ ?f.:.''���--'*-*- I**: "1(--.':..* "..i *"<r'.."'i,' ���!���   tt-    - ���.�� f  r    ����>*n -���   �����.��   �����   Afl jaa  * ,.-> THE ALBEIT ADVOCATE. Kwivirr i'ui:ATPur.. lit* Vilf* A ,*OU!i|f l!l(l,'l ����t tllllltoJ I'.MI. vi'i-tiMttoiiit) tflfl**', bia bait tt bitl'b mf ������rol-.-'ii'ibii; bit mlK  Newuii bimr* Il��ll  .nl.Wlt,  tltill  jl'.!* Itliill'!.*  ?l��lj  t>i>l'!J Jidnotb j,* untiiu-tlu> bm-tji'ii o| in alii n*/ jtit��*t if itn? i<,!>ve|j4ttbiiv. _ Prom hi* ��'**#��* la en*- t*��."t"|i*Tr of tf**�� sxvita -si*** nttim*  bliit i'itii'|>i*il ��ti*i*|iily,'  Tlit'l ^utuiir until *���� b����jtii4-il, ������Wbui'i ilu* ininl'iir.'blrtjlcr* b*' iitijii|j*'4. Tbe ^nl Bltiiit'i'iJ til btni ��ltli n (bounty Millie. *,Jb�� thbile* lt'�� in.ine liijf," kin* t'*'<)"tl, itiiiin^ ii jiiwu. Tbo )otiti,vf mun bn*tU>' in'tib* JiU lullou tnul j lltlMl't V'SlllO'l hill!'!'. | - ''  ' ���   I NTi'i��ii*>it,N. "���M,* litiiiuuiil U on., t.f tbe 11111*1 Mtibboru iiwn tit ibe wurSil." "lie .'titt'l be (illy more at tihlmrn (Iitiii iiilne." ''Oli, ye*, I'm imre be inu*i bo, V*>**. O'ltlti) 1 Iiml tin eni'tit'eitirtst (o meet ">Vl**." "Well, ll wftini'ttrly I..10'niton I khI tbi'i'i', tiliil bo won't mbutt .vet ilittt tin* rtVHl bo it'ut whllo bo wat vuiillnif illil blin j;ikk!," i fcjii im  u id * mm ��� imM'tmmmmiittmmmmjftmm^mmmimmmiMtmtnmtmttMmMttm ���WM****^** -i "fm wMmmf��i)vnnfm ****���> i CLASSIFIED ADS. Muy (lit* bt'M- Ori'i'iti''** lliiine.lliikii Hrotul,  Albornl Tr-uHiitf Store, "Coal and Petroleum Act." AI.IIKIINI I.ANII lllhTltllT inuid-i iifKum'tt. Tiilli"Hi>l(i'i'lli*t VV, null*'!! t-'mfiit'ti'il nf Vail, tvtuvi-f, It C,.ml'tli>��iinti I't-iittcr, mii'iitta lu a|��. i'lt fur Uiv|i|i*M*H'ii'*i4*vili*i 4-ii��tB!iil|*<iriilt'tliii nil ilu* Iiiiiii'i*i!i,i iiP|a'iilB*,l IhIhI*' Cllllltlll'.Ullnif Ml H (Uikl  lllillltlll at  til!1  klllllll ����f��t fairnvr i*t Mi'lliiii IS T"��|i. *!, lliftint Iiiiilli Ki <.|iali'*. Hit*!*v t*tt*( mi I'luttit*, tlii'mv ai'tuli hi I'lialit* liii'!iiVHi-*t htii'liattta tu (Kulil ul Ot'ltt- mt m**ti,4'iii, lii al! Uiii wii*i, Mux w-itImi ti 'I'M'. -tVllti|irit��ii.ir|i'i. W. ttolwrt riaiDi'tim OCWtla'f llii tvo, Oi-O.C-Iti, amikiini i.an'o i)(*iTinrr. ti(��trii't*illtuii'rt, TuVf itt'tdN' Umi VVllllfiiii Klaitii'tnii, nf Mini! rf��t, ix*'U|'��lli>!t ifriitlc-Uiatl. Ililt'liil* ttirtl'l'lt (ur KivtH"* to l'fiM|w**l tur iviai ami liiUrtiieimi IIIllu- Iptl'jwIii-jtlt-'M'lll'i'tllanitai , ii'tlitlfinijliii kl t itiwl liittlt'iMl ft! Dip (Willi. **i*i eiovi rt-i i*<viiuii I*, iiieinv!"����! **' riiaiii*- tllflh"*** aiiullt 4*1 I'liallla. IliiSH-*' ttctt K>i'lia(l)*, llll'IH**' tltUllt ���*' I'lllllll* In imltlt Ml IVItltHI'lK*** IllM-JIt, III *ll OK' at'Hi**, till* k*-lrJlf !*-lVtk'0 III, T��*|i, ft'. U��i**lt tJ!��tll4't, William IN��iiU'."t*. tltl*tl��ltt t,tii Win j?, Al/"��H4, IVlwIxr II, lllll ll***, Mil. i  AI.M-.ilHI liVtNnniSTUK.T, nutrii'itif tt*i|i*il. 'l'akt"."!(.*.' ttt��t t'.nn !', Oat.l, nf I'tin Kuril".. 'II (J. ik*i't,|<l.l(illl dltllil'l", illll'Llla  ' illttMUl* III I'llH-tU'Vt  (��!  4.1*1  Mlrt*, On* (niiti*, tm in tfrii-iti )��!���.)����� V\fti,ll;i*lli'lll^ M  tt |i.t*l  t'liil!!44t ��!  llll' *nl)li,r *t*i ttiiitii-t'iilNieiititi tii, ilium'iiiiiiii���iit'iiaiii*, Uii'iiis' *"��*l �����' 4*(t*ui*. ill* It'it atliilli ft'i'liama,  " )Hyi lit all t*l.i!��'����. l**liij*'iVlit'ii It*.'i'*|.i STJ. Ulil-i'tl niatiii'i Hotel Arlington The old nntl ovor popular beiidtpmrtorm for tbo Hl|i;b"cbi��a Imlnnd Trade, ban beun rccmuly ��� ���.-.-^-.v:r - Greatly Enlarged^=^==s^=s==^. And now i*ontaln�� ��lxly rotnnn, s\n^\a or en unite,  Tho nplendid now -dining-room contitinH a fine Nolcction of Inland vb'JWii from tho studio of Mr. lAH>ntird Kntnk. zzz.���^ Tourists and Sportsmen ^^=^ I  111  lll'lll!  (l,( |f I It'll till! t|l| llll-iMtft Vi|"*|Hilt>illl|ll��,|iii-l!lll'itl>'i||ll!tll-)li*r"llit'1i| ���i'ilirfl'lVlli.tl ll \',n�� e, it iii*.,, Will Und tbo now Hotel Arlington JuMt tbo tiling.  GuliUm furttioltfid., a��iitili.wl*|*��i4*-*-^~^,wxm*tHi��,liV*.iJ**'*rJ**A*r'**'i  **\ "T^ W^ Y\ I A JsT f\ ^\ 1^^*! "C?  **��**���* *******���*.,** n**t**f*K^m*��mri*ui*i**iftiB-*^ t*r . .^.: , �������� i,JCXllkftjl\2 JXlJUlilp -��-���-*��-rt��Y ' ���p** Kor eonnnorclut mon on ground floor,  Center of thu bumnvHM District. Free Uun to ftiui from till trains und bouts. ���- McNlKF *$s MBAGHKIt * *mmvm*m**t**MH*mtMU*\ nwrtotoi&itmimMm****]*mwi*w*m.m9* Prop rioters th't'tt'T 11, l^ii'. Uti Haul (.illll'll*). ,*.*!<'i)l (iSV i 13 AMiKitNl 1.ASH niN'riticr.. I.IMlllll'lUllJ'l'O. Tttltp tn'lui' llmi ItH-iitiiil )jnm"ti'>", u( I'ml llanlji, ll.C , t*'i'ii(ii*!icii, |ii**4>|n��-l��ir, Ililt'liil** in k|ltl|>   ("'If  Itll'lllH'  ttt   ('ItfKlMt'I   iilf  tllitl  ll'l'l |ki'lr*i|i"i)iii im Hit' f-iili'-nli'.y iit-iK'fiin'-tl laiii,t*t l'*iiiiliitl.l'imf,��t a IMi*! I'failtiit el lim atliilli" ��-*��i ii'i��t-r ill Mviluii m, ilii'in't* xt'hl (.' <<liaiii��, IttviKHi iiti.tll W ir'ialii*. Iiiuii!-.! ini-m i**i t'lialiia, llii'tti't* tviiitit *���*! i-italit* tu |mlnl of I'tiltiliiiiin** liivilt. in 4*11 ('tn Wall**, li'tlta" **i*'l!'ill 11, 'I'tvii, W, stuwrt nuirii-'i. HUltttl'tt IrHlltflpy Oullotirr 11. (Via. nt*', t IS, auiku.ni i.,isvi> niHTititrr, ni*tiji*iuf��uiH'ii. k Taku nolle-!, tttal Warthall Oitttlni, nf J'url }|��lrtl>'. iHVilS"4ll"n (itntii'r, tttirntl* to ai'i'ly ttir tli"*i��i* iti jit*i*i'<*!l fur i*mI Until ivinitriiui (in Ilia* f'lll'i**(Hit ili'��i'rl!*it Imiilui isnniiit-m-liitf ai a i^mt tilfnitttt at lliw tmlilti rati cttittrr ul *i***!ii>(i ���� ltii*mt< weal nu tIihIii* tlit*nw* ii'itlti ��i t'lihln*, tU'iMV f*4��t>*i olialtta, lllt'lllti klllllll M)  I'llKlill IU  Ililtlli tlf  l"-ll!>ll!lrlH<4'- iiii'tit, (italUiiitit-!\*��, iM'itit/ *Ai'(i(iiiil Tup, Hi Signs Signs Signs I*tinil mul AilvcrtUltitf Hltin*, in-**..,, itunii with Pix��ai|H Di'ipttU'li nt frfOwi**-,t pi'lot** by S.  EATON Murtfuret St.. Albornl I'ttinivr en*i {"a^r-tUmliiir Work Uisno by PrituiIvul Mon only. KMllllBle* IVi'i', General T��ameit��r. DRV STOVE WO0& Alwnyituu Htunl All  OrtU'pi  Proinnily  Ationtfot)  Tu H'tWI���MUMH HaWMkiU Auto supplies and repairs t ��� i Cars for hiro at reasonable ratos t    i 'i'lu* itmriutf {.iililli* will Uml hero ti ji)��tit  vvt'll-4<4pil|-|'ed  to tttioitil  in tholr varum** 'tutu mHils* nt' (n li't-it (but iii'i' rliflit    ^ iip'tupMiitrit'M.iA l*��*-i VIPTOHIA UPAV AMIKUNI, ll,l'. MM..III. a* nw.aiiiaain.ii'ii ���ii..��l'.nfui.i*'.iiM.wt.r nu.i.nti.'fikfa'nt-tii-awiiiMfff* HMllW*4ff4itiWW-ii!.iiaiiif**. IVr j*J��U, i Vwiuiiu" PI***. I'utvbietl lii��;*l<*ltii'4*, (itu! ottiPi-*!. Klin'!*,* iiittiin, ili*aVi*{-rii'i*k li������ii. ��*,*Knit.* KiUMimm i.'vituL'**' A|i|ily J, ililK, ,Mtrt"!!l, Halt T�� R"��*.��. Pur Pant'"-, Publlf Mi'-��'tbof*i Pl'tvtite Pmilo*.  i;i��*VU'li> ��� llidilblif; otli'.l't.Jlislitlii|f b'l" (irlvute j'Uilie* unit littio'i**, l'*��r iiii��iU'tiitU"i* mh*T. ll<ilw*n*, Phono itlb ���Tor Rtnt.- Ho 1Kb Olf Mlltmhlo for .'iiii'i', or Ihbiff i-oiiiiip, mi  ltoor Kti.iu Miilr-.il lii'iu' KMltlv'llMO. I Mllife. A('|.)y ���JltHi. A.-Sinilb. Aiboriiii J I. l\ F��r*��t��r. Un HI, llliicli 7, 1>.I.. b*��, Olt'iioi,.*! )if!.;li'.i Owin*i> will ron. ���hliJei* any i-otisuiiiil.lo elter. A|i|��ly, K, A Ili'ii. ni re lfii|iot'liii Hunk, l>|. tiioiittib H.i Alia, Wunt**/*!.- liy ymuiif man with nin< ��ltlt'riib|n ..Kj.orii'iit-e of iMntltry, i��oit tilt AhMUtJtnt uiit-'lih'tieti Uiini'b, Duiry or Mi Kill Kitrin; low w��jrt*H to Im'kIh with for i'oiiifortubln hoitii*. JIok "8," Atlvouuto. ���Snw FIllKt- Aia |irt*pto*t'tl Oi File tnul (linn (fT-ife-teiii tbiwn, Klr*l�� chii-n work. (11 vo iho u li'lub T. WlotVtuia, Albtn-nl. A Hnapi���Miitt m��ll, two lot* Albornl iiolKiitN, lovol ami iiltmr ono curnor. I'rlco tHiAi two' your own lorum. Ajiply P. O. llox (If, Port Albornl. WwitedUTo buy d fow ncrtm, clui���� In Port AllHirnl, Miiitt bw v)it*ii|i for (Jttsli. Krinii owner,' P, 0. Hox Ibo, Port* Albornlk All for Hutu.���Onn Hlx��riKiiiiotl llutmu i on Huu* Hiroot. ono Tlu*tH**riKiiiiitt lionw un iSovoitib Avciuio, two |oi�� on Unto Kit-oPt,  Apnly (I, Vf, Fuulk* nmr, Hox W, i'ort Albornl. Fee Sula,-tfiif. (ItiMilbto Ijhiih'Ii, "I li.t*. t'mrbu*, ull tn k'ixul coiitlltloni villi Otto* *IU4*i. flux 14(1 Port Attvornl,!!,(?. i-liia44^ft4^'ia!|*4.lHftff#at��*i<aw'ff^'iaywii*y Tt* K��m. Ifi.n**t��it��il Ji-Hr.'jii i^it. Jiil.-ly iH't'ii-jils'-tl liv Mr. )|.'.if.lhi, l''or (mi-- tie.iliti* n{>i>\\ t.t A- W. Nt'Uli Al* Im'iiti, IU'. Vttr *t-*74������=i  'I'-i-h Avi'i* of J-��:tisil nml -  SlJUllI  Jllllllfi*,   t'ttiS  111*  blU| IMl  |-.M*ll O'ttti*, f'lu*,,- iii vo AJU'iiii, Pui* |un( lei liu". tipj'l,* toil. Jt. Motion. Alboiiil. Wii'it'W.i J'"!in��i*i m Albi'i-nl HU'iiiu fjittuib'>, t-ivniiiiTj ll-i-iitl. I\*rg��l�� or Caetiiin'i'S'. - Pbtoliciiintil PU* i'Vott, fiiiui 41,'ii {�����)��� *'v*t.: or vi ill OXt-bllllj.'!* fill' I'la's*. IN'l-iy !>!' ��*��"<l lllllell tH!*Vf*,  A. II. Amloi-MMi, t-ltj. J'ur Kfiib-'l'iirt Ptiriiittlii-d ���< Itiwninit Hon*.*, PilttervHi Tovviflte. fc'i��n! Ifitivti'ii nn*! Iiii'ii* b��i.  A|'|*i.v Ailvo" I'llll* Oltll'!'. i'et*  Kent  or flnU.  Hnittli  IIuiim' on -T^biiilik*  i-ofiii-r,  Albornl  llt��lj,'lio��, iSiiinll |iiiv'iin'iit tltivvn iiml  tflU  per dioiilli will buy il.  J. tlott. for S*te,.-Ono Tom, 1-4 x JU 1-2, J'Joif.. tliit'kt on*' Plow. (Jolnif nl il lew iliruit*. A|.iily to II. T. Itlobntil*, Ktjmiii. Hels'liM, Albornl, Ji.U IVr Sal*. - - Tliurtuitfli.bi'isl t'lilvkeii*. IIbn'k Mlnoiriis iintl Plymouth Hock, iiImi a|iloiiilltl Km ii! Ily l 'ovv. VV. Doimlil, Port* Albi't'iii, Por Sills. Hotel. JluJJ Calf; ti|'|ily Ariinjfion >cavenger TliiiNti tloMlrlnjf tlio (���"(���vlt'o't of tlin ('Ity Kriivonjfoi' will llmi sliiten to wrlm oiibtrH ut ISlt*!to|iV Wtiiro, (irltivo-*' fiitrn, iiml (.'lt> lliill. All oiili'i';* |irtiiii|it]y iitlontiiH) to. WM. nuittiv, , l,"l(y McttveuifMi'. fiiiataiti. ii ,..iiiiiii.iiiM.inM.��t-4a.i..nB.ii-*fMiiii.ifi��iiiiaM.iai'a Alberni Livery and Feed Stables J. J. HUKKKi Piiiiil'lotor, MttfWwifimaM* H4**WW wati*y^i.'*it��..'Wi'f,'f*.i*fffi.^.wytjtit>M'wt^'y.i..w t, iatf*wir'j��3.'aiiiwtiiiili'fi.fi.iii.i|irfi'^.ii'4tia.i..i'��r-iu'tii..i��fi>,i| MmaliHllOutiDii. '  !>'.  AKl'll On.*. 6 ����, Itlvlianl l^imlity, Aiienv, fit  ' t)i*itii.'i ��f ItuiMirl. IVUiiivrlt^lVtl {L)li.UNl I.ANO OIHTltlor. nUIHi-l ut UlllH'rU I'nke iiitlttM) (Itai Witllitiii Klvln. ef Vatwutvnr. ft,0,. ow'U|*mImi t'li'inr. liii��*iiii* to Kt'tili- fu** llcpfM*** lit |iii**i*4*'t (ui* i'liil anil Hitit'ifuiu un tlin tllllilwIlV ili'kt'lilir-lt I lill'l * I Oiliill.ttiti'liiit at a |mat t'lmitist nt tilt* in nl li > vifiat iiirinrtif KtxMImi 11. llii-ift*4jt'a��t w* I'l.nlli*. litt-ptit-a uniiti ml oliiilii*, ilii*iti*i>Hra|Ml rltnlna. ,|tof��K'i�� tiortli t*.) I'liHtn* in i'u|ii!ii( isiiiiiui'iuyi- sii-m, in aittft-mai'i'i'ii, iH-iim "rftviivni ll.'l��i'. w, >*UK>rl iDtalrk't. I WilH*!t. Kl*ti��. Oi'tobvrlt. I��l��. Itil'lllixl IfllliiU'V, Alil'lll III*. dltl, AMIKMNI f.ANI> OlhTHU'l'. OI��tl!t*ltlf JttHMMl. 'I**itt, ipiiitii tiisi jtiim ratnitif, nf con imMr. lit*, 4*i��'li|iatliMl lilllHT. Iltlrflila tl�� *l��l"l|" f'-ii" {���Utfittoi* id t.|-,.4'tn<iii int* ty,al ami mitrolt'tiui un liif |ii!tli**-itirf it**-<*t*!it*iM lullit* t l\iiiiiiniH'iiiii at a i'n*! i.(iti)i,xl at Hit* tumli t*��*t, iv.)!*!!'! .'( Ct.t'tli'l! 1.1, lln-|i,i! (H>Utlil��ii'lia|ii*, tiiclliMi Ht?-*! 1*1 l-l|)liH��. Vlti'ltt*' IH'iVIl h.i'lmltl*, ttu'iHv -W.M iclelitiiii* in! Oi*11'lit.ii ttt eiiiiiiiifiK"*" Utti'tll, ID all e'W ��f!i'*, iNfldtf ttirt-ililU 11, T��*|i. tw, iunm-it ilim kH, A>liit I'ailiiiT. lliill  OmioiM-rll. mi, l��Wi��i*, tt^'rfy'ieyryitr.i.iiwifw'ii'iitit^j'fM^/^ 'j.fma.jt*iitmin*4|tfg^c��i Lund Act Nottc����, At.iiKttNi i.ano nnrritior, ,. JitmJiH o( lifitvlay. 'r*-n"�� i��uili*f Uml I.Taattlie* Vaivaulof Wtwl.arl G��rtrud�� St. *>H��MWW*^ftu|MB|j'^'V^ry^)^ij^uj''if'ii Albornl loyj.w^w.ii'^mi'yi l��i' ���'i^wn^iBjwytwwuy sft Z3Z. "���.'aatrtw Profossional Cards GEO* A. SMITH, C. E. II. 0. Uu��5 Kurvitvor. Kurvoyi of timber limit*, niinerttl iilftlnin, mul Inntl hiilKllvUion*. Oftlet. ttt Aiboinl, P. i), Hox 23. aii-khiivn my <,^iww^^>i***4*>fj jti*a'WWf'ii*��.'����'W*^i'*��f--W -i*f^^'��*OaV*v����>'** H, PI* T* HODGSON A. M. I. 0, K. I 1   ���   with brake, Reg, $110 Platform Truck mi Scales Com- ��* *�� t* ���� Csti! and 6��e mo or phone 15 yfjiy.il..', i|��. 4^M..IKI.iHii.lfi...a.ii(iiii.iJ.I|ii.  i<  1    , > .",'', tl *(  .1-1 ��� . V ', -,  -* w^,   .-* ii /��� yv,,. 4���.�� ��.'."..��� -JU",- ���5*5?.=: Kw ��*&%,*' ��!<" ���j'r'W .ituL. A& wlm******** Llvory rigH of all IiIihIh.  Hottvy draylnK and friflKlittlolivi'i'i' !*'*.t''''"^'.'**5'tA".'t-*l��''W'li'll'''!''!'''.'."' I"V i i.ij'i.��.Jiai��...kWjil��.4.;.i n iiiiiii��iiii��ii< in i,'i,.n iw.��lilinil'iH!aW! >if��tUH4ffM4Mia*fiiiam*M '.naMtnta.i'ptw.fiialw'f.i.Mrn m/u V^> ,".'*'-*',','i,y!,,i'v*'M('^*'tfj'!'1'*'a^i*'W^ U.O. *��< 4'Mi'Hilim i* liaitiiti fituiitui'tK.. liUtmcl* (���> a l'i'I)" (uriH-riiilnluii t4> fi-aiVii tli* fnllii**lnii fin*- tirltttit ItiBiU, ���,^���.......,.,., -lR>*4l��t 0!tllltf-*l Otl tWOl  *Mt ���iWi-nct- oi a iiiiall laftiitl Ik'Um seuUi of Nt-llla iklattii. Uarvlay Snuuit, liit-nw tiurtti 10) (wrt. ltlimi!*4tft>��llHiy Iih��. ilii-iii-i*! tnnilti IU! ro.il. Ui ttlitfi-ii of inlaivi, UieiitHilulltiwItiitr tin* tliiii-a lint* 1,-t   IHllUl  lit  CillllfllHIIl-l'lllfllt  Ililll  IMilUHllilKij ��j>iViv*liiial*|i; i) aciv* inorB er 1-fa*. '���'Wii'llilf Ynnaifl, Nov. II. iDm, Nuv.SI'll a-MBiwtMi'iwwiii'Wiwwi **'*0*wj��i>iwiiH,iawi>ii>i'*n<j��iii4Nni i li��i*,*aiw**ai*r^a*jw��4*Mii*ri 11. C. Ur��<S BtirfflV**'' *''���* *Ctvil t^nitneur Offlt'txn C��rmi*��r Bl**ki Pert Altm-nt I'hit.'it 67 Ii )K. BROWNE Civil Hiiil -Mining Kiitflm'trr (ttiit ' Pravluolitl Lwid 8urveyor Albvrat H. 0. J. tni Ritckle A ,W. Jlts-w A, t WrisM RITCBIE, AGNEW & CO. tkwlalon 8R*J FmbeU! Uni Sttrveyers O'ltl, Hf(!rtii!lic end rjutticipl KE��itt��.1 ����{i(tttrs Ice RittH*, Ajnsw tmtt C��., LU. M'litlotii*! Wiii it, (.trt-'-i Otutr*, {iuii, Kcrrrajt".*. Walnmii or l^uil HiifVi-yitii; ���fllvUluliR, Kcwrraif.'. Wal.irtviirlic, l-U', FjOcuI OlUce . . Port Alberni, B.C. P.O. Hox 144, port Albornl,. Dealor In ��� V^S "kfi"^1* S?,sh, Iloore and Ql^a Bulld.rtg and ftooftrig Paper Lhrte, IBrlcksi and Cement Alberni phone 29 P. 0. Box 9 Ij. C. l"l��'\Vitlir(vtt*Ml Ttrwifiii-* iif tht* t't'l^iVvH'N'i?**'-*' ���*nWARTM. RUD & COMPANY bog io announce & to tholr many clients tho removal from their prevent offices to Suito 60$��4-3 North- West Trust Co. Building, 309 Pichards Street, Vancouver. iWn wn��"vyoiir Ibttlnift* nf Albornl iit*i't*ti|fi��. Kindly hoik} tin full 'iiii'ltciibiru of wlmt you liuvo to olTor. i i Up Win * >��*�� WW HtMWWWIlW io Bricklayer and Coraent Workor ���w*nl��iiw*Mrtii;l*Miwi Llcensod Auctioneer 2ndA9enue .  V Port i *.-', Jfwtl OftlMi HiMtir**! in,060,000 $13,000,000 "$175,000,000 fi-mr-^r*'t��4 1860 .- -  ',',;*v CapltnlVttid'Up'-:'-S':--; Reservo Fund    . Total Assets over ;  , A GteNKHAt; ItANK'WO HO(i��N��5.s�� *l,UANf��AC''>r.I.>  i  .'  : S���^.!����J��  8>..����l.  ft*��*ii.��-w������,4t.  t>*t'l>*!t��4l(tl.ii!*l!'t ��!"<*tll"*t�� i.'.'k'tvt'.d svings Bank Deparwnt^ BI *Llj  L    SS  II .'''. ''lV|Hiitlla ttmy tm inaili* ttml uiiliilt-ffkii ntlHin? TIV  Plilll liy Uiiii.  KilliMl imrtieulHi* 1*111 Kla.li- UUSUIIg  MJT  **��W |y,!W KIVi'li 1'lf H'tlt'r |4"B��W|ii|.- (it! ����. '.������.������ .,  '.. ��� I'tirtuH'Irtii.'-' Over ,��'4> HritJH'liOH nnd AironctOii,  ���?() Ib'itiK'lit'i In Hrlilt.li CoUiinblit. C'onesj��)iHlont,iiTbrougbout the World, Alberni Branch V. Q. Hnticft, Mwi��ii��r':'''- ��Mi>rii'W��iiiiiiw('*flrijaniwui'*'"Miii^^^ Port Aibernt Hrnnch ..   It, P. PoiiAit'tv, Mmuicer To that Friend \Vlto is TltinMng of Coming to Alberni 1 THE ALBERNI ADVOCATE.
*+**•■****, ,mm*».+*mi*m***t* ^\**ti4iiFvimntimutiimimimti tAjtm tumvmmttm
*. c ttmtm *a***#muMim*Mtm
I...
i
Th« Hani wore -Storo ofiero fur,
your approval a ttxll Hno of
Aluminumware
PRICES  RIGHT
AUSER & PAINE
piium: :u
Th« Liberal Itbtvroi'/.
|\*  Tl  |l"*.ll|t   iff    lll.ll'   , .r.'ltil'ill
' lli-*4*itKti **i"rri'I'n'i.'l I ■  ,!'   (in ii'i.-*'  "!
ilit* lli'.l *,., lli-ilil, • ii . ", i.f (ll- .! • <'».
nl itn* jifiu'ltti'i* llu' I, iii'i 1,1 ;i .,1.1*1-i'
if. hti iii !il ilu-it* (.ii.it -1 . . tit'.,* .i'i M i * ill
on Mui ifii,i liiii t.i'tii.i.'tit^i it i*. (ni
mi V'til'lnvit* i"iii"  *  ■•'" t-i  .•< *i,i,-,i  bi
i|it»  i'l-H't'll .ill",   '• 'ti"i   sf 'l-'l *! *tl!V    !*=
ts.*\j  uH'-.''t.  'i'  "ii'i*.;  He-  iii.tbiil-
i*il|lf.(l|t!!l". "f  I'ilU.iV'  (Ulllll'*   b„*t   *be
Meilfjiti'-j:■»'."• i' ;'iivi'("(ii»i'iil, - Tin*
J.I.n'litl i-.i'iu (I*,*ii wii-* nn etiii.'.'itH*'
iiiu* miii ih ii il ,ii'i'-4tiniH»li.ttl iin jini'.
jmsi" ilnii* riiiiitwl bii |lit< • ilyhli-*.'
iliiiilit,  t:\it-inlliij.' "ti*v»*t- a  jn'riitl 4i|
ill!.-.' iitii,*. Illncliiiif I'i'llti'i-l of  Yllle
itiul Kn it."nn* iv 1*1*1'vbbi'il tnul win*!-'',
i-ii-i- (]n* h inlet's iljijn H"iil  t|n*v  n.-t*.'
NOTICE.
HIS**, il.l'Tit IN UP Pt\HTM*:(t.sSilP.
N»'S.l'*' (a Ill'll'liV JlHl'll tbill ill'" lit".
"! Vill-lt'll. ,*, Utllhltt, Pllltlttii*!"". *l*
in*l*t),  31 t, ,  Villi,  till* (lit.*  tU'*""'»l*» *l <*,' i|i
.iill! '",1 ,**i|  *-.  li\^ ■ '
All liri'i'.ini*" iij,*if',!i»t  tin*  iuii  iliiu
fill 'ii (Mill til Oil' Jiieat* iit HI tij tlUii'ltl
,\ (:,'| Litll, illlll ii|H* *linli'»i If' it I"
• *»!in't nil il"l,li tine us,
...I, 1,* W, NTCVKN'S
JlAHKV t'. HIHIHVT.
Alt.'inb H.»\. Pel., 121b, ll»Jl, ;«
«
i
NOTICE.
I'leuM* Otlui mn loo liitti K'lt'in  lin**l-
-.,>■. ii te mil tii i '!iliie»t*iiiiili .l«i" Chin
'!■..  Albi-rnt,  thin  fiiiiti  inn li.v  .!oe
i hid ,'ittilf I^m'K 't'ttl hit* lii'i'ti |iiiii'!i,t»e
.*, t 'bin line Y«*i», ' *
•—:««}>>r^t[ mUv"n* !^^^rs;!^r<^K.'!:,^,o.'!'^!:
niniilatalti'iilili* i-viilein-i"*  ef  iiji<iiiiti|i ■  ■- ' 	
NEW GOODS ARE BEING
= OPENED UP DAILY =
Give Us A Call
It Is o pionsur© to show you tho New Stock
FMfiJ    f* P mv>    THIRD AVENUE
r <S? u   %$>*■   IUa,  port alberni
it.knniMti.1
i">l!li,  if  |l|f"ti'!l!t-4| lii'ftltii  Y\tt>t\  I'eb.,
I'.'ltl
SljOlt'tl bv thi- Till Ken t*4*,,
1 'liiiH'ti* Stiii'i*. All'i'i'iil,
'..'i'ml Kt'ti,, nni.
*m*mm*ii"*im*m** r*M**fi**4i*i*m*f**-*
Bargains For This Week
It- will pay you to hurry--**ilcrittiMit It'* Hlto having nioni-y
hautlod io you to tfvl tlio.ii'
Tin* valiit'M run from $\M"t b>H\,n(>, no tbosi' "Money .Siiveri**"
can la. bad for HASH ONLY, whlht thoy ImhI  I
l.mlii'*.' Iiiiiiii* ilnuhiitl rmti-i'ii-i nli!it5v*i in "iiii'K in
Somas Trading Company - Alberni, B.C.
lit llli'li' ,li-!"ili}*l1ll!t"llt Iff  till"   iltl'lIM 1 V .
I It!  A**lioi'*)ft.  Kllllll."*!'**.  IJi'i i Uiiiln',
, .*>i'l*-fii,, t 'r.uil.I'liwli. I''i'i"iiti' mul In tin*
I'itlf-iil tilt* hntiiul.ii-,1 I'i'iiiiii'.l lite jntls*
lie ivi-i'i* i-iuji'i* tn htsii" llii* itilitii'*.* nf,  " """/  ,   ,  ', '
the |.il„.,-i,U itnil  ivf.-tvibn,'  „  it,,*' , "'«' '.,,M s",Hl "• >'uil "J**!"*- ■»«*•»■
ill tv.it Ihit!  il...   i.bm-.'.'N  .«...t',l!i,.i,'l",H"  '"  A"""'»>*  nil) nml .'Kiinllle
.bill..'  iliilil'l......*!-.  IK  ,'.ivai"i.i,il  l,(Xi»l'ib' It..' -ilei'lliili  i*. liu*.,..  iShilVer
i M,"*.-.!*.. Iliew '.i.r, Mtieilmnilit in.i)  < Ub \,v' ll': JM _„ _ »J	
1 Vt'!', (ii'itil'tbt t'iniv ii'i iuii (n  tin*  jntlfllt''
- iiitntt  iilit'iiilt  iit'i|iinlntt'tt  ul'li  tin*'
'fi'iiliiii* 41I  I tie  jjtiv et'iiiiieiil  In  i'ltl i',! ,
1 tun it*. |ii'tiinl-i'-k nl iifislt'iltleielii'iinenl '
|u-t<litt«,* nl il»  j*, fillets  ti title  nf  ilu*!
! ntllilie Iiinlli'*' In ii*e|i*<i,<> tllivelinlii. I
I '
Tin* jnlbllf tll*siills(iielloii  uhli  tin*1
ii(liiiln(.l rut iuii ul' pi'itv Inelii] limits i'.
' t'sl'it'liill.v vv lilt i*|ii'i'itil mul biii'iio,'  iiiiii
its .Mr., Ib'.'iv.'.li'r mill Mr. M, ' A, Mno* 1
' iliilinlil inwb' tbe i*\{iii*iiri« nl the  M'wv«,
einnii'iit i'l't'li)''*.*"!!! »-s iiiitl li'.'itrhnrv (o-
, lln> jit'i)|i|i''«. lnli'i e>t* in llili i't".jii'i't j, 1
1 feniiiri' of (bi'li-.sjn-i'fh ;s Un* i-t>*i,li<iii* J
nfiln* ii((t'i'lni'  well*  "tili-^hii'-iii'il  n •'
Ijliilllilrf llll''  fltll   t'\H-!,t   llf   tilt'   lil**.,
vt htt'li ibi',\ Imii' * nit 1 it'tl l^i Hit* mini*" i
;on'-i iitsiii'liiiliit)  viilh  s|ii'i'ii|ii(iiis  tn
• I't'li lllv' I'olllitl'.t,   The t'btltxei iit'.lieb. ,
i'ii iiv.ibiht '(lie  ,ilt<-iiiii>av>jji>i|i*i',|l'ti  tie.
I-111 uiienl vit'ti* nl'.i'i ti|i|ii'(ivi*il by llii*
'liics.*!' (iinlieuftr*. timl iii*i|tib'soe(ii'«'„lit
! t'ii' I'oiKli'iiiiuitliiii iif tin* l.t 1 mm; nt Mr,
; Hni! m c  tit"t-i',i iv In*!-,.   i|.-ii,niisi: itii il,
j Mi*. ,1,iliu iiiiu'i''*  mlili'i*,.-,,", ,'it  pint- i"   '  -. ,v....--.-....   ..,,..„....„-«-,
. im-,;,!* fm' Htiiiti liiaiiriiiii'i* iind mi iinVii.'. t*'1-' A l-lMncn'To Talo* And Unm Wnttir.
1 iiit,-tiii*ii's-biileiitiibv  uyiittist' ii.'Cl'ili'ni !  N-iilu-1* lu'icl'i riti*ri'0i.n ou'iVn.i.'i-'iUi>!i
' l   it   1 .   .  ,, lit.. '-' "'<  I'"!*  "I All'illll  l*l|H»ll l^.lUltll'iil, Wit!
iohn Manuel
o
florseshoer and
General Blacksmith
M» i<nwtl»iw mmw mmmtmm m mt trnmrnrnmrntB wmNmm m
umi ntmm%mimit*mf»mm*mt**mt*wummm*wmt*mmmiutim
Alberni, B.C.
AH work oxeciited neatly nnd
promptly
Wtt will enrry a full lino ol*
Chemical Fertilizers, Seed Oats,
Clover, Timothy, Lawn Grass
Pioneer Feed 8c Coal Co.
IMIIt'e I'liiiiu* l<Xi
A. PAUL, Monsfjer
Ito*., HU."!
We huv4* jiist i'i i*i*iv-ml n hti'ijit *lii|ii!|i'iii, mitt i-iiti *ii|i|ily vmi witb
Rakes, lfoesT Spades, Potato Forks, Manure Forks,
Bay Forks, Shovels, etc*, at the right prices
Itiu In tl Wiie Pl.iin I*'iiiiiii> Win* I'Vililif-i'i'ii (Sttrtli'ii Hi'inta
THE ALBERNI TRADING STORES
Tho Buay Store On tho Busy Corner
'I'i'l  lil'i'i'ltl'1*. llllllll'.Il.iki'll  llli'llll.
WATER NOTICIJ
I Vl I'i'l'  ||,t 111'it  il* l'|4ti*.t| lll'lll t»   ll ^ 1*1,11 14||.   ,,,(41-,  !,.(  ,t l4ii*|J,t|i|IU»||,. ,li|,i UM* .**ll*lt|.|,' 1,-4-t
Of lit ■ tli »( ,1. iili'   C ''' '"'"' ''"' "' "''" ' "'" "t f-i'iiirtl IIH.-l\ nr -u'l
Mr, Hi'i-n-ier uml Mr,  (iHver, * ivlm
1 ° *
reii!tlii-il i ."i'i ii*l,i i t'*|'fi'*~ t|.i utki-tii's
Alberni Lumber Company?
Pun now aii|i|ily tnil'.'r* fur KliM ('In**
Rough and Dressed Lumber of All Kinds, Shingles, Etc*
Lot-id Onli'm will iwelve Kj.ei'lul iittentlofi,
fill) itt  tbn  .Mill till llttiSiHitt'll  iMflllrllii'iliV It liitti, tn* l-hiinc
or ivrlti* to (hi. Miiiiii1*!*!'
tt.ilt i  ill iiiiiit (ill i, rtltll'lt Iiiiit. II, a bi'lllll
.,4 1,'.  ll|l|l|l,|| ttii.titk'lt Lu'* 11  ii"  I'  M nml '
11 i.... I * Mit'iinn lulu tin- -ft.iitiri', 1(1-,t'l  In-.i, I.ii
ff.  Jin I.'tlf I mil U'llil nil,ii ,it it'" "HI,'1 i'l j
. .it ii    .t ■ i    , i, i **,*i"''i  I.ii-i. iiitit itJJl In'lUi'il lni'il,il'imlli mul,
Jtl'. iMtlllileill HllO the llt-vf i-ll'-l'l ii'il villi t ,i 4(, |fi„|..ia.-a „,t Uu- |„ii-.| iliat'lr-Uil da tin*1
M-.i .1 I'hilliiit. iii Ibt' .iilililiiUlii-li.ii-,. ■'-["'■'* tV^V/'mn ,..u,,„l .,„t|„. ,„„,„„( ni, ,!,,.'
i .,. ii n u; ,i,ii,ii,ni uti  "i im „|,|.ii,.iiti..,i mJi
I i '•••iiii )| i-                               I
I F-iriUltftltW' PlUOker.             **'.l.*-ii..n*. liun l,i' iltut nnil Oi,'*,,M Wain ]
> Hi I'm lil iii  uiiii liu- t uliii'liiiiii'l  nl  VV'ttttt
! ,„.    ,,    .       j  ,    ...     .  ,,  .      Ittflll*.. I'l.tll.llliinl llilllllillitk, Vli'diil*. II <!
I llli' .Mi iiibi'l'* uf Ibe Alberni  Nnillil-    .,„,, ,-4„„„„„i„„„| ,,,„4.m „( ,vit«-t„l
.\|.tl|!tHl!lt,
{n j li". vti-i* 'rm'iitr, ,0.«A»!ti(.
The Well-linown grid Old I!ttal'ii*He(S Gnxm, Mm mi Msec Kerdcnti
»  -  ,  .-  -,i, * . ,.'*■.-'•".    .  **" ',"•** ,'■""«".• 1\—,"-" ik
Seville Oranges for Marmalade are to hand
(Irannt"* ai'*« cbi'.tii  Lt'inoiH ar*' ohniip -SuKitr Im
t'bi'iip  .  .  .  Now Ih tin' timo to main* Marinnbuio
' f" N
Try a Pound of our Barjeeling Blend Tea at 80c
Victoria Quay sSioff, Thcne 38,
•    *    #
Third kmu Sim, thm 140
Phono R49
Alberni, B. C.
tfi'i" I'll"!'  |li>|ll|l'(liie||l lll'k'litl   !■!  lltilli
! it ikiiiiilit'i- in  tim  tn'it  i-'iit*  Uii'
I Wiilitt"4t|ity  iieM,  t,(  *i  ('.in.  Miijui
Unit' villi in'l tit ('liith iimii,
II •»■'<'■-»"-"H^-M ■Wi'-t^i'-j^
W-MHWWlWMHIt I III UMI IMHtmWW|.t» <W»MP ftrtlil KO#»-WWWW**
Drliilnj is ml Duncing.
dn Stil niilni tn .1 |*. in,  will  be  (lu* ■
;'hi'j.ijinihi*-of ii ii."* (t'i'iii fur the iti-li!>'
1 Inj*' mul tlitni'iiif,' elii** bi'lil In Sbiivei '•>,
bttl).  Any bey* or  tilvU  vvl"*.|ibi}:  !■
'Join iv 111 be vu'leniiteil.    "  , !
I j
I  IIW.I..I.klWlWIII|l.l.1ltlll..^i-MM|iWl^t«tl-l»WM»Wff^lwnWllWWWWW^I'l HMIk  |
I' *' !
1  \VI|«'U  ili'i'liiijjlnjf  for  ibe  Spili.; |
j('lemi"ii|i 4'iiiiaiili  Sbiivt'i* ,v i'i»,  it't'j
: 'itt.Ul'lnj* In (tin iuiiii(ln«, |iit|it'i'bmi,','ii.,",
mid ilfi'innthi),' Ibi".  'I'be.v  bitvt* thej
KimhI*. nutl fun tli'llv.'i' ihi'iii, j
»8aatB»wiiM^^
Some Special Values, from
Our New Spring Stock
ILadics' House Di^iasoe, In Colored Cnmbrica an*d
Forcalos, $1.00, $2.00 and $3.00 oneh
LadioaVCembrlc Washing BIoubos .  .  $1,00 ouch
Plon's Chipptuva Hand-tiown Shoos .  .  $0.76 pair
JapancKo Gvwn Hat8t 72(n. x 361n.  .   00c oncu
liny tbe be*t  (IreeneV lliitnn.Htil.t' i
Hri'tul.  Alberni Trtiitlnjj Stole,
Atlvanco Hbiimicnt ht'ro
Hnvo Thorn* K'ooiiiH
Pajicrotl for •Sprintf
Po|ttilar prlcon nt
Co*
wh'-'HiwMiM—vmv
From CAMPBELL & MCHE'S Stock Of
Moilnn Hliu'K, Al'ieiiil,
PllOlll'«l
Pir*l Avti., Port Alton",
i'liono 73
«(MtMMlMII*MMHM4MWIlMlinnMM>^^
ttfmnamti k<*BtfcMm*\\\,)tiiyf^*<tif™VrWfm*m
i  illlill i ill Ml 111 i ' fill! llli mi If llillill «HliH.llWlllliMll—iiiflwm 11* iTinrflf~"Hi-T
^wwiw^'jait.frt^^iqiWyjaiiiwiiiriti'niiii^i^
• *"T
Villi i'i'l il SkllllU'e Pi'lll fl UIII
nni Atbt'i'tUt'i'i*
i.wwl.i'w.f.iii.i.mktin.'it^^i.
ii(i.mi. iiiiiM.Mikwi'iiaa.auiii'-wtiii
Bmmfsass^^^m^mm^w^mi^sm^^^&si
THOMSON'
STORES
All kinds of Household Furniture
In Stock at Mainland Prices -  -
Successors to A. I. Bind
Pioneer Furniture Store, Port Alberni - Phone 82
!  PRACTICAL PLUNDERS, STtAK
i  m *W WATLR riTTCRS . .
i
i
!
rttinialci i'urnifhfd vii Afp'i'.slwn,
Margaret St* Alberni, B.C.
wmmmim8mm8!8i&m
ifcrt«'rt-n-n*-iBi*.*nii*i*rMH«**-i:M*V-'-i ■^|-ajMBi"»»->-***'»*WP'™fr*V*-*
'I'here i* in* pllllil  "jli*f H*. J.-11111I" Us
(111)  l i:l | fi 'i >  I'lll't'  I'till,!  In  M Iiiul  tile
Alliei'lll  I'lllllllti*,   tJtvo  ii  It  tl'ifll,
ShllVif ,\ i "o,
MMWlt  f
When They Ask ftuestions—Send Them The Advocate
City-
(.'ui'iii'i' .luliusHiii lv'oatl
ami \"ii'(oria (t>iiiiy .  .
t
C. GALES Proprietor
The Canadian Pacific Lumber
*»•
Orei'iie'*.  lliiine.Unite  Hrt'itdttl Ab
bonil Trutbiij; Suii-e.
Is now prepared to Guarantee
Prompt delivery of all orders for
Rough and Dressed Lumber
Mouldings, Shingles
b
and Laths
MDIAN PACIFIC LDHRER COMPMY, LTD.
Port Alberni Branch
•vf. >■*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169144/manifest

Comment

Related Items