BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-08-30

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169132.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169132.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169132-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169132-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169132-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169132-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169132-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169132-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169132-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169132.ris

Full Text

 VoL Z Alberni, B. C, Friday, Aug. 30�� 1912 No. 1 CTtww*wik.4��i��m.,i DISTRICT FA1 AT ALBERNI Special Attractions Offer-in. by the Agricultural Exhibition Wll! b�� Grwit. Tim s tll'litlik I'iilntultli'i'k ulili-li  JiliV,' Itt liidtl llu',nnaupi'iitt'iUk (nr tin* A(,*. rlt'jilltirtil l',*.liltillliuiiti Alburnl im Hon t4*lUtl.'l"  Iktllt.,  IVjMO'l  (lull   Ull   (111*   III'. t'ttUfi'i'Uifhli it|v nut* st,'II hi tiiitiil, mul I hut nil htilli'tii Iiiiii. |iitln( in n ihu* kjidst (III    (IllU    |j|*l'il<kk|lll|, Til"   Jill/..   I!k(, wllll'll ik (kkllt'd, Ik (lit* llll'^i'kl til III  llllk .U'l  Illll'll UlUilllllll'.'ll. Hltlt   It  U tihtlri'klinkl (luti liin!��� still lm kcci) wmi|'t'(lt(ou in itiitrly every eld".* lu. dlcmed, Tin* >eur luc I icon u (-mul imu (op iiiitki ihn'k ,tf m;t ii'itlluiul  pi-o llllt'lk, hlltl tltl'lV ���kllOllllt in* tkiMllf lllll' *J|tl*t'Hlll'tlk Iif "rt Illlt till' AllH'llll Vulll',1 Ik ("Itlliklllf tlf III lllll, liu,', Thorn* vtlio liusi* fiilltissiil (Itti Ihti' uf Work III till' |UUt Villi tllnt't'Vi' tlllit UlOlO JlUVt' llt'ell llllulti MlltlU  luMltioti** to iii'Vi'riil of ilitifluhkt'f,, In tlio (Ktiil' tr.v line thin U t*t*|HH*litlli' lu U" noted. It wti* felt by (lie dim* tors, timl 'a* Al* U-rul dinlrirt was jto**f'wm��iJ of mi tunny ttdvitllUltfOH (tlui)ff UlC lllll'H  uf  JkltllU'.V raUlUK', MoimHhlnj,' nhouhl Ih. ilouo to eucouriitfo Uii# chut* ml exhibits, mul u> briny out it groat-or variety in t*oUi ihu niftUiliiivi and fancy licet-di-. In (lit* IjmIIim Work alnu noiuo SKl-Jitioiin htivu bctai made ui Uio |irliftiJlKt,(indtlM' well known ubllli>- of (lie Indies ol llu* din- trie*, tn tho way ut fancy work will httvo u wider nw'jHi thiui before. Hor-fcn httvo boon ���frtulod to  weight tM-ooiiJluir to Uu' rcifulailoti-i tJims, huvo boca fcdoptod by tlu-i  tfovomtnont do- paniucm nil ovor tlio province,  mid tltlit will rt'ouli lu  much  fidrtif mul elisor competition*.  Hy  thii* meatm boreua Uiai uro iuu-ndod /or tfoneral purpw-o tifct* will bo  ki*|il out of  tiio 1 Itn-avy olfttin, and other* will Ik* tvo irru* , d��l m tokeeptlit'ia wHhlo. their proper rlituHMt.  A "food oliow ring hit* Imhhi ��ri(U��|fiM! t*o Ui��l ilio uuliuitU com bv hsuMUod to ndvunUttfe, mxl tho ntablen *lts now,la hand ��o thai nil wtwk from r It disiUutco tuui Imi oartxl for, Thtfiimiu liuUdlnjk' hit* boon comjiloi- wl, ftsad ovorythlwjr In la Hut' to handle thi"* rooord crowd th��\ In confidently ���taKI^'tod ��� for tlif ooettnlon. , lu thin connectlm, U will be noiod Unit ttsTuii- yemcnl* have been imulu lo funiUb lltfht rclt^iluuciHi, on (tie j; noun-tin ut it uoinltittl (MMl. mtid lhi.1 Mill wld v��ry ' inttutrtitlly w tlio comfort, of thiwo svho vltdt lliu uliow. Another ftmiuro thW year will in* the ��i'n which will lxi (iikoii to we UtBt till ntxhililt* ��tv* i*uitpdt'tJ. A njioo* ,��d onivnr will Ui on tlio jii-oumIh. tlui'- l��|t Uu�� "Dxltlbiiian, mul uny intiuui'l. U) Inuufcro wlih tint oxhilitiii will U> |��FOMi|>tSy atU'ttdrtd u��. If Is Ui lK��''lH��j��(*ii tlmt tho eia^ltt! {H*Ui�� {or tho UorI (lUit'lt't uxhllitt, o|mhi to ihe went cosul ol Vuncouvor lu!R��d, Allx'rnl MwpUMli  will  hrhitr 0"t �� ��� jfoatM-id cuuipyUlloiii hi it U by  (h*i��u UUOtttU Ul*t thO  VltlltKlh  M'UllOUK  Plltt b9*l dciliitmiitr-vUi whtit Uiuy ttro ubto to do In tfit'lr ��>!H*Mt*J llnon. It M well kliovrn Umt thero ss-rc u ��tmiut<r ol jji&ot)* u�� Uto w��*t tHittnt tlmt can pro-i tluee tu* thin * liin* of (ttrrlculuii'iii tuti- tiisCl* iws ura U) lm found in ttiii|ii"o-,,hir*t' imwJ tho Atbumt (ixliliiltluii will tflvir tijorii * chnnoo to nbosv jiiMt wliut (huy naa do tiniil Um (into arrivtm vliuu th��y xt-o in lltio for oxlilliltUum of tliiiir own, Ae ft nrholo It pan bn (unit! thai, ilm dirfto&orti hjivn wockcxJ Ut uisku (hUihu bltftfcKi and Iwm (txiiiiiltltiii Unit hmi Iwen js;lv*<a, n��d mil iioniuH't*��1 wlih H spiff mix* tioit|f!'ti(uli��iodoii tltu iiimuiitp Ik which thiri^ uro i*4jimdts*{'_-U*l4�� kltSpiv. A# ��n ttkWiiloaul tit.tr(M*tl<Mi to tln-eci who vWi Uio falp ihi'ni in 111 ho tflvoii ti mhurt ftjKirtii |iroiri'inmtu., (lm di'tnlU of which will !w pulilUitisd I.ii or !( |>* not tho liitiintloiilolitivdUilKOfnloutrUi (hftt will iuli*i'f<��i"4' with thu iiiitln huk{. nfr>*ot rim BJthlliitloo, hut luiuuii'ii of h projfiamiuo will ho m*rmi|��'iiyt U> form ' �� wttlcKmm tuidltlott ui ihu utlitu' tit" trOkrtlons, In fun,. "Homt*(,h!nji for ufftryUidy''' nit'inarm to l��' thu ttiotUi of the tx-nitultuus* li. chiu'iji',. mid (holr work tiiipoam to bo t,<*H dutni In ovpry renjK^l. The omnuieo f��*<in will \mtu> follow*.; Ifonw* fend cattlo 2.'k',j Nhiic|i ntid wwltao 10c. j  A ll othur oxhlhlLs l*!, c, Mr. George A. Smith Hits Orders to Rush the  Work From Alberni to Cowlchan Lake oo that Grading C&n Begin. I'ltuKi tii' tawm'sl I'ratih; SOMASS HIVEB The nUivo cm ^lluw���l Uio Jowpr n'ochox of tlio H.��u��** Hlver from lint (-own of Allw'rni, which In dlMittn nbotil one* mllii ffuiii tho uioiiih of llui river. The channel Imi bT'on drtnlifiHt from the heftd of tho Imrboi' lo Albfrnl, mul (ho .Marino Deji'ti-tiitfiit *4tttU*t�� (hut Uiuro U lf�� feet- of wtMor lu tho i'ivor M low wnu��r. Aw iho lldo huekn 051 (ho river for wiiiio dUtuncd uIhivo (ho totvn tlioro li* untuiJIy much tnoro d(*|Mh thttn this, to Iki found uji tho stream an fur n* AHmtiiI. Tin? ni'�� tfoveri'iiiuiii whnrf ut ihu hem! of navigation in rumrlnif cA>iii|th*(lon, mid J(. In to bo hoped riiat (hero will mhhi Ik�� tioi'ti tlio bltf Mieuiiior-. of Iho wont oouhI plying on the rlvor, iw thoy did IntlHyv |��t��ti ftnd ItuitSlnif their froiu-hi til Alberni. 1J*M*J* ,tj^iJ-r**uir*i*rf IS DELAYED Work on the  WcM  Coiwl Ocnora) Hti-.|iltttl will tint hiMUKlertfikeu utotico An Wll*, (ho dl'kjpt' Of  til"   ItUtllxl Of  l)l�� roctom, t-nex|Kii'UHl ovublo hut* lu'en nnooum-mrt-di nnd tui iho rt*��ult of thin the diiif lor* huvt. eouio to tlio tiiiwIu- nloh thnt It will bu beM U) rot out ull of tho liiif.liirk-1 In fimrii'i'timi with tho |il(iiii mul rtto etilHuj.' for ihu tend"ri��, mal hnvo u iit'tv kt*i of |iltiu��t |U'i'|i��i't<d Un the lit"*' jihifu* It m!II of wiui"*t,i bo Becc'fkttry to cull for new tejidei'it, Aik oiher I'tiiise for duliiy, iliuittfli thin iihoitld bu it fluipl one, will Ih* tho neoii lu htitituli ih.-ii' (iltniN to the tfoVtUii- incut fop thi'lr uppi-oviii iik wui�� doni< in iho fornior cum..   ' Tho Jibuti, for iho bulUllnir woro |iro�� jtinml by the llmi of W, M. Hytler & Co,, mat wlieii the lenders wow ojtoned it wuk fuuiul dim the lowt'nt ctiiue fiimi (ho (.outi'-um liiif Ilrnt of WiirniH'.k *v (!(wliruuu, l^titor llio mimibdiik of the euOti'iU'tlin.' Ilpiii H|||U>iiihkI Ucforo iho dlris.-(ors ami ititiJt' the Miuienietn tiitit tlnry wltkhcn! (o lodji.. tt |ipoU?-*t ��{,'Hiii��l cifryini; t,>t'i iho work tindt'i* tlto nujier* vloioii of (he Una of Brch!t*H.'t.*(,which hud jut'i'Him! the plun*. H uji]ii'iirt*d fnmi (hi'ir ktJitt'iiium that the tit'chl. (t*cU, MoMnrti, W. K. Itydor & Co., con. nlnteil of Hydur mid Klot-y, ttlitj tlmt (he hitter ureiillcuuiu vena lulerofrtod hi tho linn of  Wood ami Klory, which hud The -fnatolino milnor "Tolftin" h ot�� tho wnyn fur fcotmi i-('j>f.Ii-m. mul will not It--. In comuil��lott wain before.* ttbou( Friday, Hcji>t0i(il>or 0. Rho htw been kept buxy all M'&Min, mid l�� n ftrnua favoiiu* wJUi tho umrlnj,*- public. (endured for (ho ooikiiki* of buiitSinif the. ho^ilttil. They felt tlutl ihtao win* u itri'tml chiiut'i' (hut their work wotihi be hmii|n'i"pd If ihoy iviire<ioi��|ii'IJod to curry ll ou undor (ho *t!|.t*j-vl'��ltin of jiurt ten who bud outdo un utukuec^tishful bid for the kuniu wofk. more (������.jtudtilly UK they I aid iili'ewjy been i reined, no tliny nUUit, lu Mich u itimmer by (he ftivhllivtn u�� to jfivo (hem Uio UtoH Unit they eotdd not ot\]im't ini|i|irtli(l ut'iit. ment, They nero ijtillo wlllluit �������� i��ub* mil (ti the iiik|>ecil(iii at any uihoi- llrni, or mty (MipiHiii mi|iulnt(id by ihu boiiiil, nnd utaild (U'jKutli it -foriMod cluniue fur iho tikiuil mutttiiti (<�� i.'UMpfthl(ie (lui ftkhhlul ('(it-rjiiiij; out of tin* eoiiiiw-l, The Uim-d (if tJls'iicuipti unek llio mul Un* lulu em'ofu! ti(iii��tderHl luti, mill floislly diuiu to the ciincltoilou 4hm the objiK'tloti of llio poniiiicuirn wiw well founded, Kiui lliHt llui M*t'i'tc'^�� of (|,n III ui :>t Kydcr A i 'o. htiould be dlK|itn|w'tl w|(h, wi fin* an ihu i.ii|Mis'vJt��lan wun roitceriKHl, 'J'ht' ivi'U'iinikiji uf Mr. It. J, liin-do. Hi t*.j'.'i'eloiy uf ihe IkxuiI, wspk Uicu toudered mul ficci'iUCkl, ti vou��ot (liitnloi lit'lii/i* jmt*M*d for Mii'vlc-r* i'(<n(ti*ii*d to dui-e. In roitanl ui it nitt-'s'cf.ikot- to Mr. tlimit'i! miik concluded tliut iho ImibiiI hud bolter necuco the kei'vlcun of ii|iuld M'Cfotui'y ttii tho work wuk a*i*4um)m*> vjcIi iirujiorUoai ��(i (u iiimVo , (hU tlocoMtiiry, iiiul (lu* pit'sitleuil wiik n'lvon jnmor to t'ljjjiiKis a Milttthlo ju��iv.m for tho {ilnc. A.cOinuiMU'O ivct,k ii]i|*oln(��l (u wult un Hjdor <\ Co., and mm* wlmt urritn^o. uii*nu* i-ould bo mude f<ir ihe jiuyuionl of (heir i*ervlco�� lu ditto iu*oordiii|f ut a bill which hud boon |ii'U"*i'tit<*d to tho Ixiaed,  Thin ihiihiiiIuoo itl-id no chmico to tiK'i'i tho (Irui In ijupstlon, m tt letter wan n'Colvod frtnu iho firm duiiu.iHilt��.K tho jsltinn liat'k, mul unolhcr iinecdnp of tht�� hutu-d wm oalled ui deal with tho etttln* tuutU'r,  This n.eetlin,' wu* held nt ihe 1'orl on TuuM)ay oven!ti)f mid tho wb'Jlo numep ttjodn dit>eue.*i*d. Mr.  ^ydec w��k (tnkiHl u>  ajtjxtttr- boforo the (.*uard, nnd vt&to liin view of the nintu'c  Ho n.ftihed lo allow Ui�� ,ihtn�� u'liicli hiul listen MibinUt^Hl hy hln ���Irui u> bo uved unit'***! their suirvleoa wero reittliiod for tho titnMirvlnlon, but Kiiitcil (hm lltey would huvo boon wll- Uajf (u allow tho hviiird Ui n|>|iolrit n iimn tu attend to Uio wurk, |trovidod the ssiit'ett uf (im nimi were jmid hy the uivhlttH'tti, , He adaitltod' thttitt Uta|!er for Uio (Hit,*.t!'uctlot>of tho balldlntr had !M'en iiiudo by it (Hiiujotny Umtcmiiwin- ihI u iiieitMlH'C ot tho .irehiU'tttuir-ic) llrni tluit hud |in>|mml (ho jtlunii.  Thin lender wuh uitiilo at tint ktitrdreMion of .Ml*. Hydrr for Iho jiurjuiKO of i��witrl��fir thu Iltruron for ohockttiif up Ute other bldti, and If Uio Umde-rof Woitdcfc Htory lutd l��*ea nuw>e.*i4ul, Mr. Hydoi' did not think thnt thoy  would Iihvh rnxsepUtd the Job kn (hoy wixi* too homy U> tttt-ArMl ui Um work in any ovoa.t,  Afckod n�� to whet would bo (he offect uti tiio oportt. t tuiiik uf ihu iKimxl tf tliitt tender lutid boon aiHipjiUili mid Uion tho eontrttotor timl ccfiiMHl (o ^o iihotui wllh the work, Mr, Hydor iMiaihlcHl Unit thU would have fmiMcd deinyti, mid thtst tho whole thliitf wun tt mUt-uko, "ll,tihould not hnvo tHifti dono,*' hu reatiirktHi, " mid I ��oo now thnt it wjt.�� un orror." An (i reuuli of UtediiiibernUoitHOf tlio In umi It wan finally ctmcttided to up. jujltit ft puiumlttot* U> eiitfnjfo tho impvt- pt*** of tttmt.hi.-r llmi uf arohiu��ottt, pre. im re now (ilmm, um] eidil for it mw wt uf ten<$��rik, It km |Kitii)l��d out (tun* UiU would inoi'o or lean ot �� h��rd��hl|i lu thoto who hud mudo tho (lot ttutwi-kftt) bid for Iho tvork, out uhthe ulher hmsd tl tttt* tu bo m>U'd Uist li si'ttaUieoli' joclliui of ihlt* llpm lo tho old nrohlUH'tx llutt had osui..(��d (ho pri'Mini iuIk up, mitt tho euin'tu'lurn would huvo tu take lltolf chiiuet'B Jn Uienew dntl. ll would bo out uf the Jjufftth'u to pPejuire new j plmmi ui��il Mitt cull for ntut' !<<mli,'f-30 and the m-chhoiMd mini hwt JnOpupod (he old plmiH reftiised to Allow litem tu Ik. used In (ho instiiiiep de^it-ed by Uio Intnl.) ftnd ih�� (Himrikotupij. The r-oitiinllU*i�� in now busy Ittukiuif for utioilior nivblterl, mid hojxt to yi-t iihctul with tho work ttt nr, early dine, li U ihouK'ht tlmt it did*}' of hIjoui tw�� wookn will rohtih- from UiU.notv ilu- piirlttn. In (ho ittTiilt'*. uf the honjikul. C. P. R. INCREASE NOW HELD UP fhat euroful  eonnlderttiJon  will bo jfIvi��n beforo  tins  <^veriiii)eiit>  |��U'** itilsniuri In ifrmiUH) ut the uppllcnUoiuif iho (". I*. it. for. power to Iricrimse It* roplUll MUH'lt Mil'lllii to bo tho  ift'Ocral ltiipront.lu.il In ofHctot circle*.,  Tho np* pllcftlion In not liMy Ut rtn-olvo oou- ���.idoratlloti until ufu-r the i*otum of Pivinior HoixSnii  from  l'.njfltti>d, and (htm It will tie (touttldored  in (ill Un tttvpeotn,  Tlmt Uio inijulry into we��u Kl'ti freijiflit rul4���� now in t>roifreki(  will huvo mi liiijKirimn iK'iii'hiir ou thu yiiustbu it li. tft'nuntlly belioviil,  Ann instUirof fuel, tho iituteaieiit wauiiuulo hoi'(> yineioi-dny thfel  Ihu jfin'ornuu-nt will |iy��tiHuitj in, deilnlio decision uiittl ttftor October 1, tho dm-e fixed  by tho railway bound for the <\ 1��. It, to put in lu rojily lo the (Indlo^nof Uio limtxl Unit tlio oxlntiiij; nno* In the wort iim uto hljfh,  The ivji-ori cttild nut bucon. firmed. Vlnlttho  Advix'Uto f*rn. |'r*��dtictt(. exhlhiiioti  of Tho contract for the rlfchUif-wu*, Mirvt'.VH for (he Citiiiullttn Northern IV cl(ic itnllwtiy htm Ihhui let U> Mr, (h-u, A. Siulih, 1'. li. K,,of Albornl, until hut jCt'nUi'iumi hiitkopdorn ui riiklt the wo.k illfht tltrouffh from Alberni lutAiwb chdii Luk", mi (bill (ho jfrudlnif can t*e<> tflti ut tlif t'ltrlli'k* |Kiskll,l,t dHto, Mr. WmlUi luf( h\< Victoria thin week' la order tu jfot Uio plmi-(, and will *.hoi-Uy iluxiw it lurijo force of men Into Uio llt'Jtl fop the imi'iKiM. of cutiiplcUnff the work which Jilt* boon plwed In bin hundn with us 11:tip doluy itu circum- ���.uincoM will ppiciiilt uf, Some dentil* of Uio approach to Alberni hnvo yet ui be dwU'ruilned, but thi-iv iippearii to lit* no doubt but that tho i-oiiUi outlined In  (he  AdvocuUi muuo tlmo ti|fo will  bo  followix! very t-lon-i'ly.  Tlila will br!t��;�� Uio Hnu tilo��K Uio Alburnl I'tttitil to China Crook and up Uietntreina U) u point utifir where Uqx ljnkeoiiiptU-K";1uU) Chluti Creek, Tho lino Uion utrlkou Um I'ortunii hllfh level, nwloifii luinW Dry Civek, mid citniK'n tho K.��v N, truck oh a hljfh level brldjifo.  Kinnii.thU |H>lnt. tho uj>. juvach U�� Alberni will bu either ulonif Gertrude .t����ot or Kllntibeth htiyet, it�� Uio ifrwlo may call for,  U in probable Unit Clortrudo wiroet will bo nolooU'd iitilcM thorn devolu)iN<:u rnopo herloun oijlHwltlua un Uio part of tJto pi-uperty owDCfK oitmg Uitit in rue t thmi hus as yet ttjijieiit'od.  Willi  few  excejultaih the owner* huvunljjrnlfied their willhiK'. nctmi to itiluw Um pond to come along thattitiwt w|thuutuiuiui|)Urijr to hold up Uio cutnpiiny iii uny wtty, mul it 1st ho]Mnd Unit tho rotiiu-indor will full In lino.  Tho coming* of Uio Ctuuullmi Northern lu AKkii-uI menu* loo tuiich for tho iuluro of tho jittu'o for It tu ho blocked by nnyono unlfimi BCtiml mid kpoiMtlo dtntiu'fo can be kIiovi-iI, it nil hi ttuch ft cu��u there U mi doubt but (hut. Uio cutupuny 4sill lm tpiito willing' to jmy a fait* amount fur whatever do|iiv> cltttioii hi vultio ctin bo shown.  On thu olltor hand Uio��e who think Unit Uo.\v intvo in (hor-omhtji'uf Uioivuidueliniico lodemiind fancy jipic.rn for their prop- .No tun* liken lu have u rullwny ruij. ixlutr hi fi-untof Uu'lr home, iiml U|4<i*e In no (liiiilit. hui Unit there in a ccii'iin iiumtiiii of di'jirechition in tho value of n jiliico where UiU In done. There lu, hoivovoi'i ittioUioi* (.Ida to tho tjisoMlon. If wodi'klpi'Ui hiivua (.tutiun withinonuy dlklttneoof Uio roht-i'i' of Uio town ll will hi* iivconKui'}'* to allow the lino (u coiiin uloiiif kouio kti-et't where Uiero ntti hoimm built. Tho tutuirtt! oji|Hiii. tluu of tho Imllvlduttl isliuuJd then jfivo ��� way to tho denim to prumout tho jfroat- l"��t JfOlKl to lllll (flt'tll-Clil UUUllKU".  If Al* lu'iiil In lu hu (tiken out uf the ''Hwk> viotxln*' chiikn, iimiuttulotlio town which hui* ftituittlun null liaturui itdvunUifi'ii" t'ull(So her to litH-uiiio, IndlvlduHl tuiorl> (Icon will Jtove to ho iiiude, and tho miea'ttiro of K'ood eltlfijiishlp will l^t* Itir/fely doUirmlned by the wllllnjfnc^n to MUmd (ho pornonnl inconvenienco rather limn do (iiiylhiiijf which will hold tho Utwi, biick. Tho editor of Uio Advooutu hold** moist properly utonw Oertrudo Mruol thiin mi} olhei* Individual. Ho him nut Ukltp-d, nor doen ho expect, ono dyliar , either directly or indlnviUy, from the rail wtty compfitiy foriifitt)ji|H}xlii|ftlli'm In their I't'ijui'ttt to bo uUowixl Ui ouiau alontf that nceel, Other Ittrifo holdepm oi iirupeiiy msi In this Mitno olann, uud St it* thin nplrlt Unit uliould bu In ovi. delicti when thepo in a ijiieiiUoiiof build.- inir vij* Alltenil. < At* noon at tho work un thu rlffinvof. wuy as far u�� Alburnl Incoa.plMtt*d it,id uiidor��i(K*d Unit Ihu HiH-'Vlon fpoiu (hl�� jiluco foCouiux Irfiiko will l*o taken lu htuid, mid that (Juno will bopmotlcttJly no nuip In (ho proifrmmuo until tho entire Inltiud lino uf the Cmitutian NorUi*. era In flnldhod.  ThU will brln? AI her- ui lulu a commmitii!)!,' )wnltlt��i with re> Kind lo llu* wont rill ikmIuii of Vnnoati. vet* jftluuil, and wlllduiinich tuproiuotu tho m'Uleinent, of (he onllro valloy, Thu next two or three yearn nhould witnenn mure iidvtiuuemetjt fur Alburnl than all llio 1 lino which hiin cone he. fois', mid Uioi'tt UnudouliLbut ihuinosv U iho tlmo for un Inventmont In thin ftivorod nod Ion, in* priCeMuf till kind* of erty ithoiild be nhuwn Unit nm-li a j+'iiino! iiroperty tiro bound lo lulviinou kU'iullly will not work. frota now ou KM VKW Field Crop Com{M>titlons. Tho rejKirt of Mr. A. K(i*(h��in, jud({u iif Uio Held crop coiapetttlonn, ban been ro��*lvi*d by Uio Alberni fartMcr* In- ullimo, lio writont "On Uio whole Um eouipt'tlUoiitf wero voryr natlffu*. tory, ilio eh let futill in iho jHtuttoon be- itilf mixturo of vmlotk'H hi the |'lot* entoced." The foliowinif ftro Un* niunen of ihe winner* la Utot'oiiipeiitltuintt lUi j\nim>'t wu>re out of a iionnibio neoi-o ef 1��0 iHtJiitni Out CkiRiMIUtm, H, W. Thompwin, Henvt r Creek, I'l-itie, *��). II. M, Tuiitn, Allmrni. Kl. *lf��> MiKit'o nnd I'luibo, Chetry Crook, 1, .HO. Jl, 8. lil, *12. 4. M I- ft ��M* Mr.' M. A, Wmii wwt viklunS lilts week by his brother Hobtrri Ward, who mnken h(�� home ut Tulli'u, Ohio. Thin wiin Mr, li. Wrnxl'd tlt-M vinit tu Vancouver |viand, and ho ex(/:'tfwn*d (ho iituiu-tt dult^Jil In tho trip. Ho found Um counii-y very uttrivftlvo both from it m'nlc and ttdliniittcntundiiohn, mid S|n>ko la bifc'h utiii'i of the nuiurul tidvttritu^t'B ot Uio Inland no far un lie hod ubjKtrYed thorn. fhompnotit McCoy  Jjitlk^, heuver  Crook, (Veel,, Uike, * 'reuk, A Chime, Cherry CiveSt, W. T. , (III. rhun. ii, I'lmiin, PtX��(t> remp^Jlilsn, ],  Tlitti.. H i'liimil, llt'dvei HU,  I'rlfu, *IM. a.  IS.  WtH-dniud,   Metroy li,'! I-':, 11 a. ,'l,  It. W. Tlioifljiniin, Jlcttver Creek, HI |* *I4. I.   MlHIl 71) 1.2, *in. tt, , Walker llpotht'iii, AHvrnl, II, C,, -h I-;', n**.. Cosikldt'ilnir Unit, the Kh-hi <Vop (VtnpcUlloii wnn ���tpj.tmruj iov after all aocitluK" hiul bt'cii Ciiiiipleuid, and (but. tin -.jift'lB' cftort had l*i',uii made hy ihu fiu-luei*. It hpcttkn well for (Ik* pi-Ice winner*, and tho dUirlcl Uioy repre- in'itt, tlmt t'lii'v went able lu secure mi hlj,'h u percentwjfo of Ui��|>o>ia)b)eNC<.re. Amiuat ���v-ompetkloni* of thin kind me Iki'iui! I'. ci'oi'iU* a greutor Intart'tt  In (Hfrit'iilutre, and tho  whinlnj,'  ci'Dps* Ixitiiii" iiii-Jl��iiH t Sewon ut Ui�� whtili* idlntrirl. Baw'iffiiiaHft'iaii.^^ Fine Products. H iho nuinttiforei of tho AUktuI Aj,��rt- culuirul J'ljihlliltton are mil- wideuwuko, (ho AilvociUo will paluueuver un lliein lu Uio way of tin e* hi bit. We are cub li.mtlnj*- all kindn ol farm productM thin week, and Imvo bi'en eoinpellnd lo ar�� rantfo a njmithil nhow of out* own. Tho latent roiiirlhutloti in fisitu Uio ^urdeit of Mr. K. MeOumilil, whu bruti^ht In Millie wifliplen of \iwy line iwliiUion. A npechil bltni curd now inarkn the fact that they will im hitixt tu boat. Then ofliiio b net of tunuplcn from Mr, It. II. MilllUfitn, Tlio-co were oiilonn it ml car- ititn uf n very hitfh ifritdu qiiallty, uiul nhow betUu* Uiuo any umouut of nopdn (tie ifreiit punnlblillieN of (hu Alberni valley when it cwinoji to trruvtliii' lil.;h ifriirde aifrlualuiral ju-odtictw. Mr. Mil- liifan'fi numpleri took lirnt. pi'lci' In out* shoiv thin week. Mr. M.'l'obo hrouuhf In h titio lni'ik of blue pSuuu* lu (he  Advoead- tilJlc�� (bin ..���TMi.��V^Hkl|i||..  i.wi|kii,iiyii..iiikj..i.j.i|j��iwiki.��wj'yi^'4kSi.i., NiTlAT GOLD wo-fk. tlnir" elated. They were of (ho " rSbUui you (jiiitlity. and werti much iippcm ill^llilnsJk^rfHV The ljn| of >{ioitf�� tu be buld tu thu 1'ui'l oil l<tibor i>Jiy, Monday, Nepjoiu. bet- 2tD(t,i nhitwi. a Hue variety of i*ve(ii> thttt wl)S f(lvt��ihii uihloutu u I'lmurt* ui .thutv whin the) can do iiiUioirfnvorito litu'K. The hist of iiuttiili umi cupn in* dicwUin that numo lino tis��|ih|i��-i will he Uikeii l|uino by the tvliino-n, Interem in keen In the nilvep chulloitifo cup pre. tumt-od by the Alberni Lund Company for the Itont ludlvldtiul uvora-fo In it numlner of Uio imck uvmnUi, unit there will ny doubt Ito a clo��i< t-iuiipi'tlihm ulotijV thene lines, AiiuitUcniiuriniiiako a, cunnlilorablo jKnliofi of (he [irti^ium- ino, tand tho hurdle-i huvo been Int hi- dticdd, io Unit Ihcro wlllln'"Mjineililit(,f dolnjf" till Uio Umo. The l'upi Albtmii Athh'llu Ai����ocJttt!rm In u* >����� con lit at* ulal-od on the renitltn. uf their Jitboia up Uf daU'. A remarkable lint, of it-dl ttklftto wile was mude lu Alberni thin wook. Tho dlhcuviicy of (fold on the Nl(|ii(tt river ban emmed eonnliterahlo exclui- iiient In tho dhttt'ict. Tho fiiotthai.Ihe lend U on utivijiahlo vtittop, ami, uo- cordiuir to an InlluenUal rei,ident uf Clo-ooke, Ntilnnt* itlnlt-lct, It In (Hornby IHitmllite Ui loud tho (lis-i iilri*ot onto lht�� t-Mtutu, i*mliiu1(i|f irarinportatlon. oxjien. nt*K, Tlie ttlmaueo of (ho (hid from Uio mouth of the river In alwut- t(velvet iitile*j, tlio lend outcropplnif near NMU- nut lake. The ledjjo in 21 feel, deep, and the ieitd In expiiMHl foe kiiiuti I,'idtl feel. Tho ifovernuifiu uwmyep'it report iflven Hold ll.nS uiiticen Ui ihe ton, nnil five ounce* of Ml vet'*, I'iMiiiiiiiiili and loeul CliHMkO un nep�� piikni'ii the properly, fpoin which i^'tviii ihiuan tiro oijiooltHt in Um mw future. Apart fi*um ihumlaopldtiveh.pimM'd Ihi'iv hun lit'i'ii in c-uitoithiralilu lutlti-,' of netlturn, mul u inouUn^ linn' Imen held In ihu h��k( itfvi dtt(tk to promt for a wharf, uhkh would m-pvo l.ttjlh din. tried, i-aMly, Tho neUl.-m.'Jit of (ho' dlmdlpi I* nuitlcleiit (u ssiurtinl Jhl* ntep belnji tukesi,, and (lie nMdi-iiu an* ih'U>raiiiii-iil lo prenn fur tlin pruvlmlon of facllllten u�� wjs|(iii (hey Ullttk thein- iselvi*-, rnUUt-d, The (nct'pnni! innftilern Jsuitti'tfoly duo lu ihi-4 improved tr.i|N, nnil) one of (he cryliilff ntvenkltlen of (he 'dUtrlci ha-k becuiti* nuiue pruvUlon tn tho wuyof n Iwartllittr hotiw* or hotel for the jser- nuii* whom btiilucM brhijfn Into the vh'Itilty, The local M'i*ii*utry of the Vmiopuver Inland Dcvclojuiietit LuujfUrt (..mils JJiitii", tsjieultninokt opthniktlt-ally uf tho pcokiH'ctJk iif the dtnirjct, tHu* to mineral and aKrU'iilliirttliu'UviUeH. Jn the mau?h which took place thin week over Unt rtth*v't* uf the Albernt Kiflu Club, th<f AllHrnii loam defeai-ed tho Con by u wv>ro of 3I0 to 310 jtuliktu., * THE ALBERNI ADVOCATE THE ALBERJi ADVOCATE ��:; l ���:' ";"'! ��'��� ���"If: ,Tli��* r-niniuy ��il Un* tiinv iti.itl liiiM NAVIGATION. i AMU'llNl I.ANlt Uls'llllCI 'iif'"  I"!*- ��r lew, IwttSK s,v�� Int. HI, 1\i��n ' AMO;i(NI UMW 01SV1UW. Dlktl't t vt U'ipill ��!il|* "il, . |)Sk1i;c(il>f Ullprrt. luin'iiii'li. iSmi Jkk Wi.ivMO- �����< \ in* li* U *'*4nJe W'.*H(4jm.(  i ,.._...   I  'ftilu* (iciltv Hint Niisuinci ft  l^nnfttduji, ot Jini.-.i ivu. Jnrlt l.i i.i'in Airctil VtuKMHifr. II, i;, i->vtii*��iiiku piinupr. itiirwin in ttet'ii fut prnuiktaun i�� {luruuue Um tMatiut i'isik'til<��v4 tfiiidk fl 1 11 1  A 1 .    I.  i  -i  j. J i I .    i*  TMiiiiii,,,,,   , , "   ikVUpl'H'HI  I'uriHlltll,  llltt lull.  I"  i'|l*!>  !"l Th* Albnifii Advoc��t* Pr/nllii* mul  ;n|ii'hm| op ,iu tiittit.ii.il .iiiioniit nl  J jl'.SJMJ K llu* hi.'l that (In* So  i��iiiiit.**.��ai*j|>wi.uknfo���. f���n,.Miiii' n. .niii-ii, fublUhlifi C��H l*����prl*(��r*. ���j���,..i'..h'i iit (In* |.ii.tf.c*'ki*i.f nilnii'h,    muss Jiiv.-r In*. .tlw-ivs ben  "i**i����i.*!.���* .i �� i-n pik���t,-i.,i. .,uir.iik ! auii-kni i.a\ii inyturt J  **  lUJ'filtOf*   .   IMIlur mnd  Mc muter i i. ���   .. i  n   t I  . .    i . . '  . ,  .  '*">  J,!"5 '" 'I  t-i'.tl.i'l J>  llil* (lll'U  in-ill Hull' (ilkllHS u| llu|u'tt, j, r. uivj-uiwr.    *-<"'r "" "*,n,'**rml ASIhtui. uti'i  tlic*  I Ul '���lanil'i  navigable,  and  (hat  in  Un* tijil '-u  on mi* ��t��*i si (i.niiik tti.t.ti> ilh'i**1   i-t.i.-i.niiiwu.iit muhu.- i**r��ii.r(i'ii. <-f M'��i j I'lililtkiiitit nt AllHiiil  llittikli  C.ilt.tii'.iii  li, ' , , ,   ��� i    i" , i il.l-ll.k II,. lui't tiki Hi ilimiik,  tli. i.i.* tiiiiill. f.  i��,.ti  I' i,i  '��v|i|��il|i*litif,rtUl.t} ��i.4't��"l llUitulp  UiMHki'kiifliaK.kfitiHU.UiiCiliH'Wditftlsii ���*r*,*t.t*i> tim Uili-ir.lki.l Vniiii'iiw i IkUiiiilliii'i i.i 1*1 .intl  sec  II   ItH'Ji**  Ullllllicr* **l   lUVl-sl*  tUtA's  till'  liO.ll>.,   liiiulill  iill  till-  Omlti. tt'*(t"lli! nf i-ti,in,i, timi,i*ut, i-iihIiiIIuI.,.1 .H-npl'l) Ii'i  i'.'tlltllikl'.itil-.i pui-4'iiB*!* Idr I'.Ut'l*   ("uilil nf 4-;l!llll.'(it>M>m!, tvuitiltiilitf StM M'ifl, (L. Alt- it,! klLl.u' till iVlM,'t,"l . , , ,| ,. ,'  ., i  I- ���   , , ,.,,,- , ,4l'4"4��k  11,11 Ilk* (li.l.ti-k.'ltUkllMlKU* ' M)44l*l.|*il',��,(*0.tf*.M��nlW.-a.-JV����i>lll��l|(��,lH|i tu. aim mi-(ii.i.i niiM' H44i���� iuouN i��i.b* .-i*. lie*  iN-kiiM <u tin* hvichi  f��ir Un*. disliicf .ii Un* ,����* um.-vv-    i ���*,,��*>�� **.** ** ..p...! I'l-Atiini�������>�� t,*,iitt. t**;*i ijuti.f ii.it. tt, K*4*tl OlflCUS   A lt>�� Pit i,  11.  C, . i , ,���..,.',!   iil��H  ��  IWIlf .iCH.��.|l-.tll..*,��ll,��l*lu-l nf S.4II4KI (���'., 'l\'itl!ktlt|ij NllHiiHtl SI- I^Bl'-tlA***., ' {nrvs.tpii t|i(i\i'iui'ii( , wliari  whei-o  the   hitstici<sii>-: -��� iii*i.im"��himiii.iii'Ku tni-tiinMtii<iiti��n*��*i. { - jnt-k itsa***-*, Afia ,.,.,. , ,4,, i Al UiaiS'l |.*N|�� J��|k."!ai(*"l' - llnlv.'��"4<i��ltikk.,iull Ilitdkl'Mii.-* *tliv ist'kL !<>    Wbf '  AVi'Iliktiltiitiliii* (ifii e-14*.!. liit.it' S*,.ki4s.r.kt. I :    | (4 ,\ 1 III 'I't* i t 111' 4 i 'lllltlj^  (l|   (111   tl"4*i'ls   ]tll\S'***   111(44   <l)l��   Stilt,!(�����*. I l��iM(*-l ��t llsi|k *l I"'l4tt ��l i-uiillrfi^i.-iiii M. ��vtit ��l.!"iu( Cl" Mil',, UHlfi.l (..( tmiikiutkkiitu ,li,.,i4��*ti tlii'iuiiiik ii. !  J ,, , i   ^-^{,1,, ,u,,. it<rf, li|, (,���,,] l,titi,l  el  \li-t.'i>rt  "I't'ik-m li-ki. l��1ilik'>K*s'tl,i,t3|.'J'..��l:i.li!eIl. (Ill ki-fk-wlf.A*. I,,..,.. (iUicr  lp,iii-��j��i'rtiU.i��U ��� *v��iu|��au,v  i;i\��*r, (Iiit.< aiv. iIiom* wlm-,(U! a .���r.���,.��,.^..t,<:'.i,.Vi[i ,i!t^;rkt..i,('pis m i..i  ��*"-���*'""''''  , .. .Miiiati' i i.��tii|it4^t, IjkH 8n.il. A ��.-*"itt i             ill        .   I                       .1     I    .1    , I  li        ,  j     llH-ikinll  lit  l.'jll !i,a>.r til,   l.il'iiiilti '  i|l ki lilttkl                ,1lll,ali> I l..t,l|iUMt, ,  ..... ui.'uiif. a new  h' im' uf  ilt��, imi siii'ii'Kr in fiim a  that Al hern  �����. i,,.���i.    *             *       ,               ,u< u i. tkslPftl'ilpH.Mlkt.. Jii.ltl'.H .11 I'lUiL.tt  41.4  I  Hi'ltf ' ���  * '   *"*,,   �����*"'  llll  t-��,l|i  .1. ,..,,, ,,. j ,,^ J tltiti r I  IWl* ��rt,^^:;r!:::, n.ot-.rtl���,1H.ttoiti.mw.Wit.��i>i.i 1...1, .....i .��.v..r <,,.. u^^^^^x^^         ,1,N,)MVI(t(tK .T�����i.u7..,..-.ui 1- ,,.*(* .a* ...��-.*. si������,i,i ,������( t���* i,u,nv..ii i,.Ki��.-i( siiii.j.n.j. jHiiut tvtun h w.tu*r,;c;.:';vr,;;,":.". i\VCZ, K'i::;:    MA\^\^\IT> " .U...V.'.. I:*- 'away  iiiiii)  we  UtUc our jiht.'.* M,tn(lt...iut,  #V��w ,,��u���*s U.o Uo i^u^XJi^" ",",',,, """ \^t;r^"$!Xk"' Ktft M.tlilltk 1 1*' i . '...,. 1 ' ,,1..1,ui.1 t^uli.i    "1... ,.L.i ...u, 11 rvrit|(,*T 1. M....V.'.. 1:.- away  mini  w*��  Ktnc our i*m.'.* m.uui,..nut,  m,w ,,��u���*s ii.,. mo '^It^X J^" '��� �������-���� ��-.���-t.-"*��%t,i���'J;-^-'-*^^i'.iiri.'H.fc ,*!',;:.V.!l.:i,I^V^' iwiThiiiiiM,,,', M....".,^i(..i'wiM-ivwi.lt..|iiiiir km on.* nf Un* uiinaoi (iovirninnU. and lliuliiu'.1  4 .mi ' i����.*i...ii mjoi   t^w*^ t�� v*,yu*-. ����� Mt��*u��* im.|H-��ii klill Ull.l-I  111,. li-'JI  .kiSillIK, k I' .I't-i 4  I   ,    ;  _*_. I-.. .1 ,1    .  .1 .1.1... I ���4 I I   > 'iHIHIII !!l>l|l-i tti �� prllkl JlltHlUkl *�� 11 llMillk llll'ki r   ,\|,il|'U*V't  I.AS'ft  |l|"*>l'l(l<'l j "f ltlt*(i'*l-|..,4 44kt 1ii|44l-t I'l ki.-tlt.lli f,  "l'.l*t||kl|i|l West ('oiiht of Vitui'initi'l' |k-|;uiil. ���(,)!( by tin* jinMsiny df lime, unt| ������-���������  TO CORRCSl��ONt)i:NrS, Alti*nttiiliUtlli'Hll,��lin |llU"i.tl>k1  I". piit'!.'*��l!iiit itiii�� u�� wHM'Kiiiniiti'ii **liii die u*m��t' mn. .ni ilnnmiif (lip s*(UU. mil liilk kk.iilis Ii'i pni'll'-n lliil, liulltnti ^itymiilcfiif i>i��i��t liiliil tV. iMiiiuil llllltclltilti'til Hi lil 11 I4jlk'll4t 4.k.||lltill|.li'alliiilk Nil |vllisilifl4tll"il ��lll It* I Will >'��l'|1" I'l' Ik'tllli tilUil-tlU'JiV'tlt i'f kt'""!"! Utltlllk'i'lll' 111. AlUrtil, H. C. C��m*d��  ���  Aug. 30. 1012 C. N. P. R. COMING. pKO&i'KIUTY Tor Albornl lua JflVK^T  UM'JlMUI'1.  lllllll  I'VlM* boforo in Inilit'ttU'il in tin* coining of Un' CiiniiilianNorlhcrn l'acilh NOTHING DOING. tin* liuixl himijiK wliii-ii Un* n.tcimi 'i'i'1* liiivc Kivcn  it,  | ui it *( vt {���* in I MUM anoilicr wharf on llu* sunn'' ?....-  '��>�����" il.iiriHilVkii.iim   ili.kki-.i.'tt. (.ilivlltm.. "till'  l"U"�� lliV (!�������� I fl��kl imi.i. I'i,lt,��,4i-|i, lli,' ill ,i |kik| p(��,:..-i| Vl.u'.'k.llt-tulll ^ ,111,1 Mi it lll.lKii ill .III, tlli'H I,it'll ({uf/) I SIS.', llilllli-4  111 kt  I'llllll,,,-,   tiill,l-44  Ilt'llli  kit 1 l.ullrk fHKA.Iviii.at.. riHl,,...niul���ini. T|lU (lf|((1. ;)  ,���,...,..,,��������������� uf i,- ���.���,.���,-���.. I'dtliiUlt U ' IturiimiiKiMiK- ||J|om,v jlj((| ,,lV4IJ,sl���.���, ,��� (ll���(;);,uf t��> iv Ihom* ��� |,.v tiioM-i.til vvhit'i, it l��^|0|'<|ml>'i..��.'llu. I i.i' Hi,' rivoi'Ji ltil��M,i In ivtfir,. t.t (vrlain ����'��*��� ;untJ ttl*,Usn�� it <nuo!. bHlcr for u*r���u, wliit-it ii l.lK railwuy **��"��- tn'iivl^mloii ilnui ��.x��t lM>r.n^. Tin* puny is eoncerii.-d, Alwi llutt it :^iWi.i)Vi.mllt^{ {tllwmm.H ,|,.*} iviu.iu.1 jtoiloy Uiiconliuiu' ;1"*f,|,,M.hvi'li.iH����l,.|.tli W ir. f.vl I'liiiilinitfii for .loinitniilnj. linn |lHiW >A,l)<)r< ,(|)(, Hs, ������, ���,,,.��� Alliornihlitiiihl noioim.'i'i,.*('on :M>n.t( ���,  A1,((1,,nif  ,,���Kp���4, ������. |l|��tl!l'| 4 {  (Stipl'tl "I  ClMl.1"��l t IllllUkll,litll  11,1-41' 4'tkH llMlIK .1, kl 1 iki'.i.'l!.v(li-,< Jiui'i.ti l.lll*. .*! Vifd'Cm  II ! 11" iii *�������'il.iiltSk."Hl|i, lUt'ink, fi.-liklliknikl,!,. 4' . ...4 .li.iaU.ll t-ilili. I. l.ltl llllk to. Hi i'l.  lui i'�� >  ' I**"' "' <*-"lt��l'''l"l-4m-IK,,  lk��4lt��iH|ll|t  HUI He,. - koop things iii K<��f>'l nIiii|ii'' tliun oven tiio clfortM of a railway coin* inlawion, not that this latter in nutofU'n iM'c-t't-iHiir.v to ivMraln a combination of mails as well it" to hi.'<�� tlmt junt'it'1' Ih linnih'ii out by n lom�� lim��  for fiu-thci' jnir- tlculmvi wc tim inanaufiuiMUof tht�� K. *v K, railway  and AlUcr- til <?an be contfrntuluU'tl Unit the tliun ia jtanslntf wlu'ii ��litf will Itn tlwl w any tim' lint', .��� Tlii'tt* lias ln*(5n a Ktvut. amount Of tJtlk aa to wlu'ro tint lliu�� will run with n^u'ii to tin. (.'until hIioi'c. hut all of this (Iocs not runliy inatt-tM" to A!bnii!om�� way ��r tim other,  If tlio U. N. I��. ii: nniM through the ltc.irt ofthn Port, nnil kIvch thai town th*t�� tsorvici' thatiMht' iimhiIi'i'.-*!, w> nitirh tin* bt'tfi'i'i It will only liiifk't'M the day wlu-n it will ho rt'i(li/..'<l thut tim iMiNlni'isMliit'i'fi.KlHof tin* one town urn tin* t'ouourn of tin* othur. It hiiH itocn a hunch of will ostnt*. "IkjoMcI'm " who'uri' tryiiiK to tinloatl, urnl a i-oinhlnit* tlon of cnrtJiin oillclalN who Jutvn li tlouhln hittoil ax��' to Ri'lnd, that, hat*} boon tho uhuh' of much of tho friction hntwvun thu I'ortand thlH plain.. If tin*now road thuih tliiit.it iHoompniliHl to run arottntl tint 1'ort, an now iippniira lo lu* thn aiKii, it can lm mlwii for Krantotl that htu'h a rouiw will ii'Huit from tho faj't.- that tin* K. & N. wfiint4H to j,* ni nt* Hit' fori** Hliorn tici'oiuinoiliition thlil ilu* t-. N,  H. *M'<|llllVH.   111.  SIK'h  It I'ltM* It will bivoini*- jiiuln tlmt lhi�� ty- Iiik to onn mad m> funt tlmt thon*. Ih no t'Nt.upi' docM not til wayw worlt out for tho liomt r(mx1 in iho lonu run. in any nvent Aliinrnii'iin ntfoiil to kcij with nuroui'i'i'ii any tuldi: tlon to tin* Mivntfth of ihe Port that, will hu tiililril hy iho coining of tin* ui'W mad. We lutv-i. in tin* Alhcnii Valley tin* rewitircen (hut will ko far to tho umiuiitf fJf a Un*' city no matter how much our ni'ltfhhnt'may uouhi'iiil. In hn-t wohavothe lonuliMof imliiml ��t"eii i��.o mm-li of  nti'dilUnu on M(lviuiUiK<*h tliat Kl.. ko olion <|tioti*il ii.-i holonKiiHi: lo liu" I'orl when that htiny htii'K i* iryinit to UUriK't fk.'ttleiiient lo Iin. horilci'i*. It WluiiillM to he M'eil if Ihe hllhi nt'i-ot men of Alberni will no t*�� ��leej>. nnd allow all tin* irado Unit will ai'lee out of tin* devi'i* opiuent. of tJu'*��e n'Houi'ci'h lo he hRtih'i! rlKhtjniikt their iiof*i>, and on down to n more dihtaut town. If thoy (io thin tlmu lu nil fulr* neKH it can only lm aitid tiiut the Port lienorvei�� to win out* in the race for tlrnt. place in the dis. trict. No one who lian brought u> the inVi^Htigation of thcNi* rnutt*��x'ri a mind uncloutU^l by jiorMtnnl In-' ''U'WHtu, can for a inoiiieht deny that iiii tin* (tdvanta^cH lire on tho nifh:' of the eider town, and tlmt in tin.* race Alberni hiwnn AttlU'ilVt l.\*v'll lll-k'Hltl'l' " 11(^11*1^1,1  |ftl|.4(l  , 'lulu* nut ii'i-ill ,il Untii-H IV **|4> net', nl Vli tt'ilii, M 4', iu.-iii.iiii.il, ilu,iiiii,,t, Uittiiilk l..e|. ,'it lm iH'linti-klt'll I" pint Imiti'(liu f"U"*��l'i|l Ut' ki'iit ml liitiitk- ("finiiii nt H'H itt 1 !>"kt pli,i||n.| U Illlii-* itlkUnt, t4l|i| 111 II ki.H|l|ll.l'kll ill llilTk'llHII finlli Ill'Uk i*', II t , lllll.il' ll.r.1 HI lll,lll|k, I lltilli' ll'lnil k*1 i l|ll|l|��, till l|'. 4' ,iikt SI tiilitlik ,I,iiiii' kniKlikif I'lif l|l>. lllj-i.lllt |.(4k.||l,n, tlK'Ulflll t'nlll.1 lllill-i I'l1' ,H'|4'..  llll'll tit ll't-k 'i iimtt ll w. Mt'i'uti* .linn i  I'-'K, Ai.Mtmvi i.asii nc'i'itifr. jl;i,l,,i I uf liulu it '('iilif ih.iI.v tl.iti Mm rs (' ji"ii,',.4l l ii'Mtiti. II t  it, iipuiuii (iiijuriiil*ii hi, iuii uilk ttiiiji ill) ll'l lit till,kkltlll 111 ptttS lltkt> tin tulliivilii^ tit M'lil'ltl Illi'llk I'm,mn ui'iii,r nt a Iti'kl I'liiuli it U Hitlt * illk'mil, .lllll III ,1 kllllllltll 1-1,'i Iv ipll'l'liilll fl|i|)l ll.i'.lk'l,. li, I , tll.'lll.* kl.>l|ll (.1 4'llH-lll, llllllll. 141*41 ml ,-lll.Ulk  ti|l 111.'  itllltll  (II  Cl.tlillk  llllllll*  .ilkl  *-' ('-niii.ri.-'H-idir *t ��� pnH.1 plcw(i>4 tUrlmttt** wrol nf I In' (li|(( hn����t Ikjllts-r ���>/ ttffC*tilM t"ft.'4%)��>t-i*til|* ii, i|ifi.4u- ��i,.>>f|ia> ntnu-6, ilictwtr. wi<*4t��lb�� rdnt. ii. iitit. '.itiut- f, P^l? limit 1'  Uti.u, AMIt.HM (.AN'II IKSTHI.-r iiikiiii'i it| l|it|ii.|i T.il^'iit'tli i'Itiut IV, 11, U'ntkiHi, ..( Villi.un, 11.4 iHi Ijl lllllll (ititlll'r, lllll llllk III nl'I'IV fill |l iJlilkklllll (11 ptlll'll-lkl* (l.t* ftllil'llltt^ ill kl'lllfkl llllltlk* i  1 I lll|l���lirit4"l|l*J ,11 It |iHkt pliltliltt i'i tltill kttlkl,int. j ,,||H Hi ��� i,i,iti|HI kit ll> illll-l^iill ll'illl  lll'lll,)^, | ll  I",  tilt ill-4"  I'llkt   Nl  ,-Imllik,  (ill-lllk.  kl.Uttl  (''I t iiiiuik (iniiii- in**! **��� ev,iuii��  Hifitt*-n.'i Hi ("I lll-Hiktll  jHlllit  III  I Hlllllll 111-4 II,I'tlt,  H'lllUlllltlJ ! ;,,".i,-..i'n ��, nnii��'tn U'kit I ��� W> U- WiiUuia. Jui4..;. Iwlr ,M���ui;u\*i j,\Mi iip-ritiiT. IUkii i.'i ni tpiCMi. 'I'..ln  liniiii' lliill  N'Hilll  llillllkul,  lit  Vi'llt'i*',! Iil'lll'41^ |l'kk  luiiiii "k-14 tli.ll 2(1, 'lllW4iklll|. V'f ' '    l.l 11.4.1  I,  M.'lfik. Jtii'ii (jiiitn'ii Avut Jtiiti'fl ty 1 r? ai.iii;mki i.ANti uckniit'i', |iikti(tt|<,( (Imi lu,, Tnt,i- iiiiiSiv tli4t,i fti.'iteit Mm. tn*M|4> lli'wl, nf VltHl-<>IISl-|, 11 4* , .Ml ll|i|l! ll.lt llnllll, llUl'tl.tk It, lll'l'll t.'l (."lUlikki.lll l.l pUll-ll^-n. Ill,' IllltilStUlU iti'k, I Iiilli Iklulk' t'.'lllllll lll'lll,! kl it pilkl  t.llUllill  Kl  41(1,1 111  till* f...|l)llt'itti( IMlllll'Kil'i lllllll'l  I,,1.1111 l��, ItlflH <-,'4il>l liM'li iiiik (lieiiii' U"nil rui'liitiiiu, iIii-ikv mekl |i| I'likfiik til.'til.' .v.iiUi K rilnlllk tn (mllK I'f 4,'ll4 lllllll, ill! 411, Skllli-tilOu-i "kH|i,i|fk ktlt'ssHit Mw'lifhrlii Kf-^il. Win I'ltl.li i|(l.*ii||, A^.'iit .lui) I Illlf, Al.tll'IIM (.ANJl UI<kTII|i*-r liikiiut i*i iinii'tm , Tulu'niHli.'Hint l(i>'i,will (Vti'i IMillkiti'i i>( ViilliV.tll.'l! II *" , 44��t'U|<Kl(<l|l PltlUl-l. Illll'llltk In i'l I'l} l"i |.l'ltl|l��kllllt III pill, liUM'Illtl (itlti'kkillgl 111 M'lTl'kkl luti,[k t'..il.l.ii-lii'lii.' .,5 ,1 |i..kl pU.illtil ll.ll-f I lll'll.k ...Hill nt liiilllii'ikt imHn 4 ItltiUl I,llllll IC", llll it,-.' knjllli If ,'lniltlk linitiS,' I rikl III rlMIIlk, ifll l|l*.' Kill III II I'lliilllk  llll'll!*' lll'kt  lUl'llMlllk (41 l.nliil nl iiimiiirlli'ilii.-iil. < iiii'uliititii iw>.4i'ii'�� ��� It'Vlllkl'l l'i'H-1  IMilluli. I win r,uilil i(ii.kirn ,4.,11-iu, j nn* .1, any. Ai.iiiatNt t.AMi tiiN'rin.n' (llktlil't ill lllltl'lilt, 'I'ulii  I|i4i|i*5' Iiiul  AH(iU(_l3Uim_lAnilf  Vtiiiikitisii, (i 4*,ikti-upiit^.fn'ikii'i'i, nimtanii KppIV litl |M'|i4||kkl4.|| tit pill. Iliikl'ttl" fniluwllll) ili-ki'i|iu-.l iuililk- fiill.llilll. Uti.' mi it |uint pitHlllkt till 1'llt.lllk tukl nf nil.* iif tlii'.-^iiltllfuM ,*t>,ti4<i��'J lliili'l I,lilill Ik, U)l'|ilV|-ll��t 111 i luilln, Klt'lUt' V.IHItll 4-l,Vt|.t|llti, Iili Ulk'i'ilkt  (41  I'lliilllk,  I IllHI-l'  Vlll.lll  (It  I'tiUllll, 111. Itii'SS.-kl Iklflljlllk Itii-iltl' |lillttlk>ll'||altlt, (II pl'lill 111 tkllllllll-IHVIIl.'lll, tk.ltUltllil^ iM'lll'll'k. At tlllit* 'llllll.'! l'i iki l'i. Win, P'inilli iJltikHij, At'tUt. Jlllj I, Illlt   '   , fl Ai.mmsi 1.,-tS-n i��ivt'i<K/i' tiikiiifi u( iiiift-iiip   , 'I'ltlii'iifilliv imi li*' I Iiiii siikilwif ll'.ti! r.ib|i*i. ,if V'UI(kll|St'l, II ('.lltVill'lltli'ltltMllllvllllilnitil, UU.'lJilk til UpiilS  fill i'l'lllllkkltiil  iii pUtViUkt' 11,11 Miuum,-- it>*i-nikki imtiik' i'.illillli'ili pi,, nl it |ni.l |i'nltl>kt '.si 4 lii.t|ik .-��.( Htlil kii(*ti'i!Uk KiSiUlt ���rii|,i'ii|  |lii> ��null:,ktkl 4 ,.f- 1M-|k  Tiltitx*!  l,1Hllt  |k,  llt.'lli-.'  4*(l��1  I" .Imllik. Wi*il Un-  AiJvocitle  *��h\*'. thlni w|i,.|v llu* new wlmrf Ik locate.}, opportunity to tliuulc. tin-well f |��;V4.ry ft-w  lioiim  there Ik iiioiv !i'rX^^n..M,..,;ii.r,,,,,',"v,T'"',?!,,,,m,,, wlsliei's who have laben such uniUmu Hon, inlcivxt in ItM prosp4"j'iiy, anil to I >j,m. ilil>Hiuue��*ivi'rnuicnt,hii^ hasten to relieve the minds o|'||M,|,nsj���.(l ,j���. i,.(.4,u,,., ���,���j. ,|,.. ituy who may ihiulc tlmt tliis ^..^pUj,,, ���ni���. bu,,yh (imi liave liaiier Ik luiisteniiiK tortiin, linan-Ji,,,,,,, i>UI j��� t��� {lii( mivlumloii, oial or nihonVir-e. hy reusot. ��<f JamlMate JnM. liow a coiicm. M lo the policy wiii.-li il lias purMied. !|���. ,.,|(���n UM-nahiea ves-Wto jj;et and in wliich' it expectn to con* ,u, AH>ernl. hVotu all of tills it thute. j would appetir that there Is an im* The Advocate wan >��Utrlcd he jpivs*k|on in tli*' uiiinls of tlie a\\\- citiiMe lhi*re appeifi.'-d to hen vital .t-ials of tho Marine Department and more than itMially ]iiVK^lne;,lliiit Alherni can he reached hy di'iiiami for hiu'Si a iiiijier. A, water. It now only remains to paper which would hoist [\n<>' perform whatever Mir*, lest I oper* coloi'M of "Alherni I*%|��*xt'" at tliejatlon may hoiteee-knary in order imisihoad, and continue to llyltopi*! iliiu 1*111110 Idea -ui'4-ly. and tlicM* colors  iH'uardlesH of tho'jieruiiiiienlly, lodged hi the tkluilln n..,.ii iiiniknii, . ���, ,  .   . ., . ., ,i., ,,,,.,�� , '  j,    I i ����� ,M.n.ilik'(4.iit4 i, Ai.i'iu '(.il,i-ii.il lik-(lint Alrh^tiili'i  l.ltuiifktiiit Mm' mIioI  ol  railway ,ctindeinnuliou, oi the olljclalN oi the navijkiaUoii  n,(,,t,i m. *,*', uuv ,  ]tii.iiii.a.4>t v.iutk,ui,t. 11 c, ikviiiMii..tiiiti*ki'i. anil the ulieil of political0 crltl*'departnieiit of the (', P, \l,t mid I'tew,  How iniich, or liow little.,'the trouhies of Alherni li-oiu tin? tile Aiivoeatit Iiiin nccoinjilinhi'd  Water side  shttiild  be  ill a fulr of tin*'task which wiOk placed he-' way totailittloii. That is of course fore il, is'left  for the citii'.en'**{after ul] (he lots in the p<u*i have of Alberni  tor di'teriuhii.;  thm, pitK?.ed  from the  iiundh.of  tho tll!ii|i.   Iiowever.  lw   cei-KiiH. [ l/ind < 'ompany. While there UiihtiulbMl effort on i the purl of any railway to handi . w'�������������^^ '"^ \mU^t " ,.. '  ,   ,    / , ,  , ! their hst  ol  places  lo  visit in Alherni the iimv.1 cud of my j Vl,m,lHIVtM. ,Nll,m,# A1,���.rl,i ,,���������, and nil  Klicks  iiiul  are heiniliuiy hiinds every p��tj;riijiiin��'. pushed iii.mttd, there thcAdvo1 !~->~~-~n-~. ,������. ciite will la* found JillJiiji: up the WATER ACT. voice of Indiu'uant pi'olesi.  Tin " ItlMS (if hUrkillCNS iiiii* i'H iii Ji k liii'ii .*( ii k'., I.. (i,,i (in lit*- (*r j l .,.' Mil IM* l ��'l kiitli.n 1"|,  I'liil llkllip "il  Ulilull in.nit i Al.llCIJV'l I.AVII l��lk.l'K|,-p. lllkllll'! nf l.ulfiui  , HI ,,  , .  ] Notice ol Application lor tho Approvul Will linv.. to. o| Work*.    , , take care of  ilM'll',  Tliei.* iu-i*|  *i,iii.*tti^uk. th.it tin-ii..t*����i Cni it w>iii*ni.iiu ,,,., .. iC-'lllpllll>, l.tlllil lit, SI III 4UiplS 111 tlll'l. Il'lllt'llltlli too iintiiy  little  papei>  till itvei'iiii.s,. i i',i .4,iii,.iitnr tin* ��i>i<ii.vhInr m* m.i , ,,i .,   i'l' HiUiIuk l"'|iu'it ttiitt i' iisiiti jUivi'i'nCi'4'rli. %. llii* (���oiiiit r\* drauiJlUjUf out a mis- !i,u.in���,s i.j k..i,i.ikk kisu-, i.u �� m,ii<r ��iipiiiF ... . ,ii , ' f K'llil* t|iitni'i>lpn|itli il Im'iiliti'nl AUi'llll, eruhle I'^ist-ent.'e, hound hand and  Tii'.-pnuum it.inii.e_,._, K,viiu'i �����> ..? Hi,- fool to Mime railway or corpora- Afiiii'iivi i, wit niisTKicr, Ol.tnt'1 i.f Ht.pi i;, Tiili* ti.-iliki i.i.ii Willluiii Wiiiiiliikk  ���( s*���u l,,'III I !,.(',I I 1, (lltl-llUk III (il>j.|l lo4 i't-ltlllkkil'lt ll.|ltilt'll.|M  (I,.' J.lHl'.llltk* ll.'W'Ulkt'l  llUtllk' I "...iliiu iii'lli,i ill -1 pnvl liUillli*! lit III.' Willi It' I ..kl ��i.|ll> I l.l  i'lllHk I  l,ll|i|l ,(.' mtl  (lil* Villi Iiml U'l!. ' Iii*i iliii'il tslili tlii' fiiliittiliiji ti'lli'i-k W >V .ilu! \  'A  III.'llii' k.i'Uli  |i sli.tlllk  llii'liik* I ,101  III ,���!',! lllk,  U.I ,11-1'  lllllll,  III  I'lliilllk, llll'll. 1 tti'ki i I. liiiUlk Iii initiit tit n-ililliiill'l-llirllt 4 .'ll* I iiiiilli,1 Un .il'li"., tlt.iji- iii li.iik, Im'Iiih till' N', W, 4|,iiit:i , i.f >n-lliii| tl, 'I'l.itllkllip ift, Itlipt'it Olfr liirt. Willi im Wlitli'.lii'k .*�� Muiiiiivi'iittvi, Atii'iK Jul*,  ?.', P|I1J. i Al.lll.KM I.AMi insl'Kli-r (llkltlt I i'i 4 U.lil'llll'*, '1'llill* lll'lll'.' Il.-ll  I,  \."tl. k  (I   |ki,l|S(ll  III   \'U(. 4'., lllll  .kk-llpiltiliK k|i|llkt,'l  lll',i'liilklivl.|ipl>  (..!' i^'lliiikk.-iiii tit ptin linki- I ),i !i4|lm! live iit kn.| (Inkl LiU'ik i I*. Ijillll lil'KIH ,H tl |int.l li||iHII,|l.ll (III' tiHllil ��� lllll,' illil'.'( I'l IklHll.l lit )..* U'4'Illil Ilk |,|l,-nil' ikklilil, lllllll lillil" I'llkkl,,',-, 1)111,' lllnilll  lllll  11,01 II ||,t|t.,'i.kl .lfl,i,l 1,'t, l.illl l'i lllllklllll, III. Illki I-,,Illii] llii'mlllil Ikl.illil, fulli,��,I(*,|i llliiil stlllt-l llllllll l>. pi ii ill nt t .iliittli Jiivitirllt, i'ulii .(lilti,.' I I liii'li-k, II),.It  ft.Jl kk 1 A.'l,i'k il  Situlitt, i |l,iiiil,| i|..-nlllii'. A Hi lit .I'.liiil SJ !'.!!"! '  Wil't'l  \i'|,   .ik ,)|!,.'ll,l,.||  llll-. Ik-i It flliil nillu. Ilii<i',i|ii|ili-i.ii|'j ut  Wttiiu  111,'lu. iii  Vii'|n|iii; .1(1*1 is iiltil,,- Willi i'Iti.'iii,li-t nl Alii. ;i>! , lut.'llllk ill Ut'l'iS  f"t tk'lltllk.lnll lit  I'lllVllIlM' till' | l.iiluHUli.' ili'v.i'|iln-.l Ikliilk' I   t'lllllt'll'llllli,'.Ul  It  pi'st  plt'ltllll  III  'III''  til llil fciiiUtiHi-it llilllflk'i lliKn-l t.ll.lll l'��, llll'll'i'kiiulll ',*e ,'iiiiiiik, iliiitivt-tiki a*'i'lmif,k, tlti'iiiv imiiil Sii I'lliilllk, I Ill-Ill ii  t'tlttl  II' fllilillk,  111''llif klitllll "til I ll'llHk, till IUVf.iM  IM .IlkMI.,  llll'll..'  f liiii lii! i liiiUlk, liii iti'i'sti k| m i Iniiii. iiipuim ,t( iliiu llli Ut rim 111 litliimiitiik'.M* lit li-k i ,, Ali'tml'iii't l.itlli.'nl.nt MMCiiulliilil. Wl,l, |'| Kill* 'lit'klMl, AlO'lll. Jllll .1 ivic Ai.urtts'i i.a.vii uts'ntn.T, Itl-itti'M nf )i'i,v|,t>, 'I'.ilii- tiiili.M' timl Hut,pi  A  Miii-.lii.in1il i'f Vitiiikiusi i, 11  C. i*sv'l|*,ili.'ic (umiint ��iuliiitil, klt'i liilk i,< iii'pls fm luiiiii..luij I.i |*il|.'il.i��r lilt" fi'lll'SSII'tt *|l kl lililkl litlntk I'lKUIlii ll"!!.,,' ill ,1 pii.l li'ittlli.l nl utli'���( 11,4' kiillltltSl ��l llllk'Ii n'l'llllln I llillill If ||l"lli1' ki.illll (.M-llttlllk, (111 llll' tt.'kt l.ll lllllllk (),, !M<4> UlllUl.1 iilllllll.  llil'IM't' Hl'kt  SJI. t'llupik,  III.'Illki  111 ���, 11 i ?t= iliiiifik llii'iu !��� iu'i.1 }4l .'liiii|*n.  tlinmii Imi III vt? I'lliilllk, I lll'lll I'  I'll.t  '��( I'lliilllk   It Il'li����' lllll 111 *' t liiiUlk. Iliiti.i' f'Uki thii |irili|i>, I.i ti.-l'il ul ikilfl Hit-Ill I Illtlil, tlMll!lill|ll,i i'yeHi'K'k ||ill,li I A  Mumi.ilinlij Will. 1 iiiliU lil|ik..lC,lil4'IH .lull" ;l, ItUK Al-ljiaS'l J,.tMI OlS'i'UfCi'. lllkllll i lit t'i.JMt'l'.'t.' 'I'.ii.C liiill. i* II. il  I, llm-i.lil .liiiiillii'  nl  Vim Oi.iik'llinik |t, llii'ti j.pll,in|i,.l| (|i,i> l'i-1, Iiii tn Ills  i*"-'ii I. U ���'��� up lll'lll  I'lt.lC'l  IlllrlnU lil ii|i Uti* Cullil UtiIIi I  ul  Hlllff llilllllk,  )',.l{l��i| ' "'"  ' '"' -....-..  t  ,\H |.lll|i|lll',"k, Vll'ilillii ll.ilikl .ii Allk'tlil. II I', HlU t'-Ul  <li> I'likl, IU1,< ��-,C llriill, 11. ,Vi't 111 nf tin'iipplli'iilU u. lion to iiiuke the idea of coining into lhiseiiiHs piu��sesNimy iittrnc* tiotiN for tiie Advociito.  , An to the  political end of the uiiittcr, the Advocnto holds the opinion iiiiii,rltflit within 1 lie hur-j dei'h of the  district  then* ai'ej plentv of  men  who  have tlu��i abilitv lo itduihilsie-i' Hie ajlalrsi  T��|4**ii"ii.t'U..'i I'liflrtitiMMi'ikCuiii. nr At ��� . i�� ml. iiivupitiiii), iiii*,., iki, im. i.iik t.i .i|'i iv (.,. of the place withoi.lt  llll Vine; to   '  '     ���  '  ���" ' put up Willi the cotisi'iitit import��� atlllll  of  Olltsille   tj.Ut'lit,    Tllils ' it'.llli ll.'H"  l.* ��'l.u|im tti��i  i||. n.-i (i.i'liiiltiii i ���iii'li.iini. iniiii'..t lii>k In imllll lixiitiilaii nf l.nt I t,,iilUI li.oiiiti  lii .'!.,.Ilm i,iki  in p niii i.f dim   -'��� -' "*��� "*- "' ' ���-'��� witliotil rciiuiil to iiartyoj'jiollli--  { . il'l''I.i M,l*l4l  l'll���f, ciil hilth.  in the puM there has! ' i-iioim iiui.ii.k.4111 nini,.i Avmi'. ' .   Ai.|,'i,kl t' Il'li Land Act NoUcoh AlvlliJKM I.ANI) OM 1(11*1' Uikl i .nl nl i ins iil,ui'| ,.,H i )i(i, I,if ,iii4|li|kk|iili in ,ilUfi|,|ki. till' fiillnn 1(1,1 tl H-fllilll l.lllilk- |'ii{|i|.ii Ill-ill. Ill il |lilki p)lll)linl till llll'Illil til kil'll',' I'l .111 iki Kill In III' liilnvtll im l.llillll.' lobilit, Uliitllil.iJ; I'liki.li.i , It UU .ilxSlll "In' llllll ���.i'liil, tlf  l."t  I'?", k-'lllll  (ll'l" *'l  Ite'ttllUllI  |'lll,MI,'i, (III llii'itiilii'l ititil tklxii't foilnnltiii  tili'li si n.t'l liniiii in p'.liit i'f iMMiitii-tii'iiiii ut. t "illuiiiiiikl lit .im I, k, lllllll "I'll k�� Kt'i-iil'l J.iitliiii' June S., Iiii*. .M.III-'KM l,\Ml ills'l'Klt'l" lllkllll I  111  11,114 ],|S 'I'uliii iikIii i'tlinl ..Iiiiilli M, Nit ph, tin iiln! I.iiii li"l lilU.li.il In p.iii-.'.Kki'  Ilm fv'il.llt.ll^ ilik.'i llilkl i.llulk t ,iliiii|i<ln-i'i>.- ut i. ,.i.ki pln.ll.il fl i'Instill i*ii*i( t nf ln'iMi't'k> i>..iiii-i ef l,'ii I.ii-. llniiiii iiU'lmltik a mo'un i uanii niwininr.^ IHnltP't ill HUp4��lt , Tiifcy tii.Hi-k4tl.kt |, Jt-iisui irtsitu'd, mf MSUS*!', S.e* finiiii Wntit��, i-ivup4��()4m ifvAUtrumii, |t, tlMiilk l.l ���pel", (ill tl��jtill��kji.|i ly dinr-pllkkt'tll��* lt'li*i*4lttv .1,'MtrOkkS tkinU I'ltlllliMIV'iilfj kl 11 illki lilntttlkj SCIfllklllk *4tr-��t nl UK'��ii,s,iilirk*t llnitjtt|- I.f >t.ivti(U(ii t\ 1vuie��|il|i Ki, thnttv MiOiklm iwiijUi, Oirin** ns'i likltik .-uti. llitlitkiiktj tibiae UiiiMi, (l,f--ink-ikl ii,��tuk (tlinl lu piihil ,'f ivitiitnt-iii-nii.-'ii, tkd|(��lt)it,|| (tt>, UkV.ii, in,.I,,,., li^it.t^iin. tw��'uii.iisr/i*'i"j��miiip��i, liin tlll'l 4-1 (tl'jk'lt. ,    |k*l*t'  f.H|.l|..lil, ^nph IrfUkmrn A|/*?<U. M��J' II, Itltl *   AMOCilS'l liANll Itljbl'ltHT, |��lillll't ��i| Clii,i.fc,i>tiS, TmIh'lii*m��'ilt��l (Itiir)t'ii I'ti'luui, nt Vli*4'*l(n. ikl'lipilttmi llirit'lmlll, 'lntrt|tlli In H*('ll ltt| prl .!,(.kK.lt  In  |IH���'l|uk41  till,  (lliill* illii  llt'4*R'lilK*il tlUulk' , ('llllltlilttlUil.' ill 4. pJ:��l pldltllkl .li, tlif liiliil, ( lilt l*( Hit lkl|.|li( til \>if lllll"*II 44k laHilk'll (klkllll, millklfkllil, (tin Ml'kl ��(it<l,lf lll*j|.,uiili|li,^4'.l |||. ||.t,(*llt{.ii.|li.it Mm.ti-1, kltiilll lm. Kltli'U fi.Jlll Ilk ItllHllll, till lll'l. W.'fi"ll>, k.iUt)H'lll. I'SKU'lll ��l>i1 IH'lllurn f*")l"*t 111(1 111 Hi! Stvll'l tlmria III pliust i>t Ikllltltit'lllVliH-ltl, Mittt ikHllnIUllljl (lift**- Ililtlli,fk| n.'l.k. Ullil.'.it l.'kk ��'l(��4l.**  I'll'llUft, A, A Itlltk.tfl, Akhh ,1(1111'ill, itii* AMOTIINI I.ANlt iJlHTIUri", Ihviiliiiif Uupi'M. I'ulii'untli.1* dim (Urmit Allien Shihk,..!)! Vii'lmlw, fl (', tuVup.,Umi fiilllit'i, liin lui* |ji *41��� |.'1 >  (l.l (U'l llllk.Il.l. (II  t'llH'llltW. tiUI  fi.lil.Mlltjt* iii m',tUvl lunclk   ' ���SiltHli,'lt.t|,lii kl n |Hnt t'lkiltakl ^''.-llklini U.t|i*l ol lli,? k..Ullil*nkt milUiif nf Mikttli.il IS. I'.IHUklllP *t. Il.ip.il Ulktl'il'i.Oll'll.l'Sl'kt'ki'.'lintlln lliflkk- mil til iiit'lmiuk, Hii'ihw ivtii im t<i,k|iik, tlifttisit knit,li ��.i4'lin|ilki llll'll*',' >**l.l tW ('Intuit., Ili.'linH* kiilllll >l|'l|jillk t.l |��.lilt tlf l-i-lUlllil-lltVtlltill.tUIII lrltllltlli jfHimnt'44, (1141(4* ��l (I'M, Ornm ."trlilwi Smiki/i' Jiiui'i, Uili, Ai,iu:i(Nt i.Ani> iimruiti'. lllkllict ill ('(�����,,k4Ui.|,  .  lif'.l.vOihi Miiry A u*����*'ii,i>( AitM'iiil, Tsvnpaniiuiii>iui��I *.,i,n��tt ln(iiti|��in��pplK (��r iM'tiuikki.iit i4i i.tus*titsn�� Un* h'll,ifft liitf (ii*M'iilv4 Irtls.tk ClMI|ittt<|l|'ill4f ��1 4. p.lM plktlltkt ��l IllfklHUll- Ml kl 4tj>rl|,-| ���f (,|41lll|i|lnl) Mil, |tl|, Illl-IH**. ni.lttl llilrt> llturi" fU-kUin, m,.iv ttr |i*t*n.. tli4*isi*��-"*��'��l itfsi I'likiiik. (iittiiv tmiskIi Hi iris ati ii^i i'littnu. lllil(4'��>r il'kk, 1114*1,1*.. k-U-ttt 11(1) t'llklllk. III |HIUll il| ���PHIIIIIIt (14*41144 III. ���   Wmj A, I In ni tvll, A K. DitKtiiia. AKriit M��> t^- (.HI, AIJimiNI I.ANH DlitTltlcT. (IIMIII'I ill ClllSl-.i4V.it. TnlifUi'iltviUiii AiUiu��llnMii1ilii'l.��.iir Viii i-initi-|, i^y-iip-itii.ii luUiri'i. Uiti'iiiU l�� neplv (��r pt'lttltkklul* |,i pmvlljw III,' (illll'rSi'li! tll'k.'rllkil iillt'lkj < l'll|HII��INli.'l��F4 14t 4, |Klkl |.|k|,t,-,| "4>i 4'illilllk Hltkt llllll |ll,'i,lt.t|k (IKllli ,l|  |||(i utitthi-utt ik.rtST I'f I...I lull, tin mi' A'i liiiliiktt.irtii,liiniHViiV>rli��ln�� til kt. till itti' 1*1 WiUltlk k.lljlil, tllft-rlk' SI .'(Ikllll 4 i.t, ill.'Illki HI I'lilllitk hlllllll. Utt'lMV HI lilklllk I Hkt. lilt lilt.'  ��*  l-ilHfl-it,  ill'llll,  (|)4'U|1>  lilvllftltll, I'ukt t.i i...int..(.t.iiiiin'inviiifiii, mul i-iMtUiiiliiii illl'itl'tlk, IHU,I' 411'llkk, Atiliiit U-miitl Uii'iik ���i '��� I'Uift' A 'Ijiltt'lii'iiw, Annul Jull k VA% AI.III'ltNt I.AN'll lUSTflli-r,' )*lklrit*t i'f Kuprts, '('.Un' urn uf Umi Ailia UiUiiii. nf tilitn*'!', N'. >* W., AiikUMli.-*. ikHtuikiiiim i-hiciuivt'. iiui'iutu tuttpt'll fm prlil|l.kkl,nt ii, pUts'llilatitlll'fviUt�� Ull/ ill..' lllnkl Uillk fl'II.IUfll'jllIU Kl ��M ItUlllQtl ttUlllf** Hftll t'f Ul.'k'llUlUKki Ik.tlll'fllf Sivlli'll I T,l��Hk)|ill fl, Uli'lli l" Sll'ltwlllb Iiiiilli, ,tIlt'llli.- mi ,'liltlltk I'Mkl, lili-liif ivi i lull fi" -kiitlllt, l',ii-iii ,< Ml .Minpi�� s��i-��t Ui luiiiii ..I ��� niiftu.-liii Uli'lli. (tMiHttiilitv tl��n itvira. llli.ii' in Kk. u tu,< kt-i ItHfl i, Ttiw IlktUl' IP .sllll. Ulliw.lt, Mi|l*liullS Oull".II. A^rilt, Alul ".'., liiii 1  Al.lldtNr I.ANSl IllHTIUCT. I'lkUlt-l nf rln)ik|Utft, Tiiti.' imiiik' il,iu  I'niil (-.tritci. "I tVthill -MIl'li , ikVli|fl!.l.ll klMtUll'l, Illll'lllU li, tlpp)> fi.r Im III,|k.lull (��� (niivluiw ij|p fullimilli; !t,'w'|-|li4>it llldltk- l',i||i,l,,'|l|'(llt.  .it )t |m��t  a.lltlUl'il  nl  llil. ki.USll' Hctl ikiiuii uf "I'iihIi. r I.Iiiiii iaU, tji.'iav tiiitit, ('irli.'liik. llnltif ���Ai-.t (in li.iliik, t Prii.** ut rllt M I'tmltik, Itiiiiiv isi'.i lit rliitliik, llifiw*.' mmtti flu t-lntllik IUi'IIiy ���'���til si I'ii'ilu-, til limit nf tkllll ill. tilt llli-llt, l'..t|t4Usit;*; I ki -t''rc�� tliun* uf lm,*. I'lilll C'llllVI, l(li')i��rsti'l��iltii. Atfftt!, Juliyfl, lill! ���  ai.iikus'i i.Avii nisTun.n'. Ai.iiiats'i i,\\'u iiisrioi'r. lllkliltl I'l t'),.)���*H)lil '1'iiln* liiiliik* Ui.it I Climli'k I'n ii,um uf Curl AJlH'i-iii ll 4', i-n'iipiiinmiiv iiuin r. lnii'iiilk tn ���ll'pll  In. |i.'llll)kkilill  Illll.liMi  llli'  llllllll'. Ill,/ill' ki, Jlk'tf iiiit.l* tVl,lllll IH'lll.r .it  it  pltkt plltnU'tl  iilli' illtll lit'i liiilf iiii;. ��� limn llu-liiuiiUi n( i;ii, in ui', ii'ni i'ii llu' sti ki ii,uli nf kilU tn.',. mul iiliu'it mhIii-i 1,..|||,tl4 kl llf ftltit'll  (lllll  ||.|ll*OU.t  1 lllllll, till till* i'likl |.',*liKlllk,  tilt Illki Iiiiilli  Kl tt'illllk, llli.iil IS. kl  1*1 I'lliilllk,  lil.'IIIV  ki'lltll  l��l  4-lMll>k,  ill 1)14,- 1.1144-1  ���>( 4 i��l|lllll'))|I4i||l'(l(, I'lilif.l'k  |'|, (lllllll Jllll' IS  IUIK A(.llt''iitN( I.ANlt lilXlKKT,' llikllli'l  Iff CiH,Sl.i(lllt| "i'ulii' U'.lhv'tliiH I "(tit rsii i'l,t��� lit Hi i,uf 111 tt.ill, j Mli-li, ikt>ii|<atit.ll I'mti'f, Hili nil. t.i u|i|itt lm p. HillkkliHi in pills'!,tiki- tut* (i.llily.il.,1 it.'..|IU-,i ! liltlilkt ' I i'lllttlHIi Illii ti( �� ;,1nl  hlllllll il ">i i hlHlifi 1'iikl llf till' ttill-flittl-kt  iklKli-f  llf  'I'llliU'l  I.IIHll |uu, 1144-1111.* (Il.l III  S-l  lll.llllti  Ull'lliXl-  ,.|,.t -Al  1 llHIllk Uikl 11,-1 lit Clttl'dilUill. 'I'lili*'linlln' 11ml  Alli-li II. Wtiltiitti-r. lit l>**' tti.it, Mali. m*t u|i��t iiiii ln��it'i'. intfii'lii Ui��p' ph' fur I*, iiiiikiiis.ii tn |Hiifl,��k�� llif (nlIvtrliiif lit" ki i(it'I Imiilk t'.'liliin in Kit* 4.1a |n>��t plrnilntl til ttt# ���ftitilll-' 4-iist tviiut i ii|"l'i."i|lir-i i,liiii( twf, ifirliw isitt *. -i imi... iiii nil,' kinuli tti i'tt��liui. CmiMki smut mtl i'lliillii. tliifii-o Iiiiilli (il I iikllla lit imllll 11(111(11' liu ii. I'lliiiil, itflUultilnj islai tvk, limit1 of li'M. ,Ol��lt II, lV��llui��ff.  ,  ,   4 Itli'lliti*! t'1*1 li*, AH��|il, JiiUi-11, IVU. t.ltii II  hullf  "  ,��.ilk Itii  IS  C, .kl'iU'.'lii-ll  ),,  i,,,!,,,^,,,.,  tl,,,, I,!,,,.,,,. ���,,,���,���,,.��,���,),  iil.���lrf "'.'" J ."���I"''',!'"** I'"' l'"* l'�� ��H'I' ��'-' l��'l   iiii.l m���. ��....,���u,l , j ',.. j, .J ,1,',-t.iv"ii ll, IT. i,ikk,.,i, in puii(.,.m.  nt..  t.,|l.,i.l(.," '('ki'til'Ml',���,,,,���, ,   f U,���i(������ ,....|, l!,.n���. ,    ,, , Al.lll UM I  ISO |ii'.'l'l<U"P Iiie part ol (ho.se who from u po j mui.mt. i $i..,k,t ,, , t. . t  t i��  i  i i  ,.  .  '   T.il i imiiit lli.il ftil Mm  I'm tin   nt  I*,Uiiii' Mtidll 11 hd lU't' Up lilt V*' lIlKlM  ,^i������|t|��|i,^i..l  .uk'ii|i>���|..��� !,.,i,..i, ini,-n.|B n, ,, i , I ...    tH'I'll  fix  pi 111,1k,lllll t  I  |ui(4-)llik.<  H|i  'I'll.Ill ll,J Clpoil Iheiliselvesthe IllliUaj^'iiicltl . h(l���,it���,ii ik ... ,    .,   I |,,| .  ,  i   4 i liiliil Iif 'I .   fl n l-ii.l  iiiiiiiii,i  ..(  ll-.lttltu ft| Ol  till!' MUlMiC,'!) 14 11 (lll"S I III' tll'M  ',,i|4l.t ..I Km- lull i\i  (..llt.M.>p :.', II.Mll'i  ...lllll ,, 111 f, I 1 .,,    , l'lt"l'l  ."  I tl -lt"i   lllllll"   1  l��l   4,l,i..||   i> I'lllilll., I tlllle "tie  o.l  these  lleails hlitiUs ' ,,��� ,,��� ,��� ,|��� .,. ,t ��������  |i���i,m ��. *., t<> ftniti.* i, i��  j, .  I ,  . .,., i    i llil ll"'1 linlll  Ji.l'llik  lil  1,1,llll , t!,i n,*4* Im il,in itHi'lf the  Aoiocale  proposes ln| ,|,tf���i���.(, ,������ i , |..���,��� ..f,-������ii,t.,���m.,ii,i ( IS (tn,.,.. I'..Hi t. 4,1 if   ||   ,l��l  l.-Hll   .Ski l.l, swiiifi ut it the lii^wi-st stli'h that Die editorial nnncan wield, with |  ''"u "'' ''"' out waiting lu mh> what poliiicaJj bmltfo tlie head Is wearlii|j. ndvaiitiiKi? that any reitKonithleiprt'tly w*dl, thiuile you. ,11.111 UM  I. ,M1 |ils|l||i<-r il Mlli'l nt ||l,|ii ,|, j   'i i'lif (n.iiik i Iii. I fii I. U  Mi It Hiiinii nl''llmi- I  i  'llt.lfltk )i l.ill 1 ,11' .' ,|.itll,|lktl,|4 ii.'l |n'i, illii i, |k tl'l    ..  ,, 11  I I.,.    .  I l.ll  ...   1  l.l.i  .  4,, I '"  'I'l'"  '"'  I" HI"-' H "  I'l I'.IHll.lk*' llt.l ("III'*.* ,  Wllt'll Ull f Itl'sO tlilltJ'S tiDHK t<�� . ii,.- .1, h.-ni. .1 I .'..i-i, ,, i  i  , ,    it,  ,   *' I l-  l   ,  I ' "iliHI'"ll'*li ,'   'll   -I   l-'il   |ijlill(ti!  Ill   Ills* the Advocut<j Ihe ��� 1i.isk o| h\M  n.ihi,.,,., .,.,,,-, ,|  i..',,  ��,,i n���,�����. ���,Mu ,�� t'l, , ll.tl  llll'llit  I'll'l,|lil|.  I.lli-..! ,l|,l ili,|-.l(  (.  |h.  (tilt  (ii.'tit'll lies*.   which iills been pivdlclcd, ,,,.,, ���.,.,.���������  ,,  l('tu. ...,, i,,,,,,., Un in*- ... .  I.   ....  I  .  I.i  i.  ...it   I... i.ii  ,.  Iiiii..   4"lM -Mi'lli-Sllk  tl,, ,|..|.  11.1,11,  liUuifl  |.I,'||||J(|.(,I we ho|te lo liuve on !i,iU(l u lill|e>��i������, p,.,. n,,,���, j.,;j. ..j,, N|,������ m,,. p, il,���'ii,. ! ll.kl. fl, l||,,i Ii..l| 4.,  tli.|i||  .if  ,'.,1111111 ilC Mi-Ill, I'lillliNlllUl,. Iftll.l I. ..  I|iiil,i l���  ll kk 11   It    ".ll'l I llillill, 'ilkl  11  ,loli|t..lll. AHllll .llill'i'.l, IUIS ii Af.iii.uM i.imi oivrnfcr. ' uikl,,.���> .,( ij,f|���'f, . ��� . ,,;, '{'iilli'Iliilli'H Iiiul.'.'It.|n  M��|i(li Ciikk.iif Vii tllllll, II  t,'��� laV'liliillliK, ,>;lf..j|||i||. !lll,1'lil|(> HUI plf liiri'i'iiiiikkii...-, ii.t|iiitt'iiii-.,i|.i���. f..i)(.t��liw * m rtlit'i) Iiiiuik' :'��� " (,'t.ii,.iii,.ii.i-iiiii hi I, iii.ki Ji'Utiti-it (iuiii* liWiiiia. iili'l l'i �� li-'ii(|.-.,li- ilit.-i (iuii, (fidti l(n/l Cus'in, (I.i iii'i. ki.illll i. iiinlli,,. i(n ins. t.i-ki ml .'Imllik, ltiHii.1-liniiii i'lilialiik, ||,iif���>i ,-i,��l fkit-tinHitUI I'i'iiiK >.f ...(.um..���ui ..||, in, i.niiiupiiiii,' .till Bi-na, l.l"f4' I"I Jl kk. . (liiii. MitliUI ('.ii**.' .llll'.' ll, uu-*.. stoch of paper on which can Km printed It few issues hcfui-c we file. Jj-iMie*-. which will continue to devote Npuce to those who would deny .to . Alherni Uionc thiniJH lo-'which she. is entitled, in'oriler to iujvance their own petty personal jnferesls, in tho ineanUiiiewi'iiie feelij?^ lllllllk' I '.Illll'll lll'lll,,' III  II  I'lfkt  llti.lltlki  ill till- (lilltli ��� i.kl I'i'I lll'l  "I Si. lll.il Ji,  Ilm. ),!>   | lll'lll I'  (illlill, l*'it  U44 Ut I' I ilkl Vi' i lllllllk  iitnti,!  Mtlll  Ui.iiliilnis , ill. llif llillill I'l I'lliilllk   Lllll.'  HI   '.'kk,  (.1  ki.illll l.,.lll|l||U''S  iif lll'l  OH  Mil Ull tl'il llllllll, Ml *>l  Wlll.ll,* j,���ll! Imlill'li'ii HI t'-.ili! k| I'-illillii lil i mi ill, uilil l-."tlllillltt,'  -ki .11  it  k   iill.il'  !.{   (l  kk Miilll'l M.ii Ilm,-i|i| s,i*,.ln nn, I.iimmiii i- Ilill(li') I.nllr ..ills II  111IV A(.lt| KM I. Wll |I|*V, l(|CT ill.i, U'l ,i( l 'int ti<|itiil, li.i'i *l,.l ulti .(.It .(< ki'lil.xl  li.llitk   I"    . . Ill ki ��,! . i'llfl:i�� ll. p-'!,i(  Of  I-i .l,l,l|,IIMH liiliil, IVill tlillillijl (tl.'l i.i |i k, I,lillii !���! |,i.. i liiiieiu1 1,1,'iitiitir, till lllH'l! llll l.l', Ai.'-MSl, , Jinn" H, liilf Al.lll.ltVI  I.SN'll lllhl'ldl'l'. III.tlll'l ,lf 4 IkUliiljul 'Ciilii' i,nit,'.' H.iit AI thui-IV Mfdii'i.sil jli-llnU, Ml.'ll   Jl. I'lUnltt-lll  ll.tflUlfft,>tl||. ,,  |l)l4*l��tk In "iu I'll l"i I'i'ltliikkli.ii In i*iln-'j;.ikO i||,i t,Oliiit pi ji Un w i lifikl Jsi'iilk 1 ���>llltllliltrltlI>  Ut 41 |"lk|  j'llllUlkl J.I  III!' ktfllltl i*��ki ik'Hii, si|-p,ii,ik i  I,lliill  i,kf,l tlii ll-1'Iiiiilli i1i><iliii|i. 11,1'lix.ii'likl Uti iliisltik llti'ii-k'ii.i|i|( |.i i.  ,  i- .*   , ," J.,  iii .. ���i li..  ..,!   i*  ,  '  *  'S  �������  *""'"!l'"k  HI", ���IM-i ..litll. ���ki- ,,������,t  |. i   ,i.t u i Mn in l|. y,..i i,|,i,.).(���    M )t)l    ,���,,���,���.:���, tl(,<flSi ,���������. ,���,,,,,���, ,������ ,.|i|,il  In,  P4 lllllkklilll 14.  |.l.|,ill)lv   III" (.'III'Hit,,*   .������,,, ���,, I, , , ���k,  ,.,  ,,    ��,,,,,������,,��,  ,k,|,���,, ,|( ,.,.,..,,, ,,  ,  i|4ll(��4   (.llllll  (lll|l   Uuttt-I   ttl'ltt  *���)  llilllllk  llf l,ii.i  ..( litl Iki..Iiii l.li lu'lill'itlil lik Iiiiilli j Iklilli.t   ||,,,|,,���| ,,j.�� -I,. III.i.i rilli,i f,nn<ii.,t  it II'.; iiln-i.'t ii.ili ,i fiii|i iiiiilli i.f  l.'.l  i'i''   Ii'lll  t*4illH>il<l>i   'lit lilt'  HUM,lill  lill' , .Ll uUiii.I j,illi'ii him iii,.ii niiii'i  iii.ii 1( |if I'udii .if I'll.Iill,i'1,4*. llll I't  ft'."lll,1lfllli' uttli lll'l,-, lill'14* tit ll ,'k t 'ltd A  'I'm "-lui.- idui'M .ii'.'llii.-, Ai'. ill ,1 (Hit i". Mllf AMIMtN'l (.AMI til-kTUUT lllktllft "f Iftlp'll 'I'rtl." liniiii' lliii!  W Iilllllll Ifi'li'll  r,i<i(l|.I..||, itliiiii  IV  Mm,-!', 111,'linitl , Imi.", (i;i-(il Jim,-ft, lull; Al.Ki,KS'I I.ANlt niM-nni'i'. llikttli'l iif l(i<|'i-fl T��Sii- iiolli-p tiliil Clmili-kO, Aiiili-fki.li.iif Vtt*. txuiii't, ft I", iki'ilj'.illiiii t.|.il.iij  llil,'ll.lk |.i up l.ll f.tr |��-iiii|ki.l.iii in |nt,,'|nik|. ,|tl. fnitimi,*,^ ,1,1 ki'lllHkl llili'lk' C..|||llll'I|l'(llk�� 4tl I,  (ll.kl  pl��(llik| I'l/llH I'h'tlll. Ml'kl ffi'lil  tin*  U"lll,|-il��l  l-.llltl'i*  til SlktllKI *,., lift llili iillS-'!, II 4* , i" I tll'tllllill t.f.'|.l"r. UH"(l'lk I'l'.itl'lklliif t*l,  lllt'lil'i'M t'l;li!ll��  miiftll, (llt'llik* K) tn nfl'l t' !���"' |"*l'lllkklnii t.i  pi;ti llllkll (til' (t.ltffl* llll.. ilivil I H'.'l lull'!.' I'.mlllli'li'inn nl il I'ukt I'tiiiili.il !��� llllll*. **i-kt lii,in llii* timili'-itki iiiiiiir nl siiilnun '1'iisui -tiiiii tl. Oii'iii i- s'4 I,kin, iiivtiii, th.iii i si i )mlii�� I'llM,  | 111 III I'�����" I till Iiln  kl'lllll.  liii'lli f Kl  I !lN!llk in kt, t'l I'i'liil I'f sH'iiiiiif-iin'iii'iil, i iiiKnlnlfiiji tim inn-., limit- nr lo... I'pirm Si-4-tIiiii it;, 'I'li-wn- llllll'"Jl, Willtlllil  Ullll'lt  |-fH|ll|i:til|l, JniH l,HHk"ii, Ak'e-iit . .iliiu* ii. mi, ,i iii'iit'i i ii'ii iiii-'i'iiii'i' I i'h'''"' t"**��iiik��it'�� liiptiiv'it-iWttiii r<iiiii��int;tip* Al.ltt',l(,SI.I.ANlt ltliSIJ(,l(.l', . j kcrllMil imtil.* I.UMrli-t ol Itiipi'il. Ciiniiiii-iirldif at �� imst iiliuitiktioiipliftiiiii wrtil Tiitin null, t, (l.i.U'urfie Wrkiitill.utM.imtfMl, { frt'in lln<lt(it-|linii.( ivimcr nl Siwlluli tft. 'ISmn (���lllllllk Sfll'fct  tlH'M...' HI ,'litljilk  iiinlli,  IhtWHIkl i'lliilllk i'likl In j.if|ut nf ik.|i,n,i<,i(viiiriil, ,v'.'ll��lit UlVI  lll'l  K4T" k   lllllll'  ll)  i|.k��,  tllill4|t   -MVlil.'l  !��1, T.IU llkllip if I  I MkH I,'I llf 1114,111, I'tlUlll'k U.  Allitl-lkilll, Jiti'li I.iiiikini. Asriil, Mnj II, IUIV. amiisiin'i i.Asit nisrinirr, Pl-ililv'l Uf Iptpflt. {  Tn M t- intl Ut*'iiiii I M���� I-'hi'iuii'i'. of Nonkluni. tl. j 0,, ikvur'Htjitii ��*!��((�������,�� tkpuikif r), nurtiilH tn up P. (^.i'm.*i.ii|iiiti��M limri'lixt it.iiiilill, lltli-ttil. It. ei| |itf fur (.ft iilifkkliiii to pnri Im��" Uu* lnlln��'Su�� ilu * fvi'lilmil liltl'ilkl * . .,"���'���' ' IViiiiiin'iirlilif HI in pn��t plkillik! f. (liUf* iiift ffT.iii (in, it4,rt(ii>ii.i ti'iiii'i "I Hut'tli.r, t\ 'lnwti- klil). ft, lllt'lltti* Mil iIih1ii>i linritl, tlll'lHl' l���� t Uitillk S��t'*l. lilf lll'l* I*"  lllflUl*  hl��iJll.ttl"Jll��WI I'lliilllk i'vutki, lupfilni ���)f*Hiiiiuu<ntx'iiii'iit,' fiJiiiuinlfiy listi i  M��j' 11, l��l��. ttilpll; (lii."lHk'Sif|irtii|��, fumii'ti. tli,*mif lil i-tikllik tn-kt, lllllll* SI t'lltl'llla IMlillI,' tlivuw itivlmltu t-itkt Ul pi..(r.t llf ivillll),i.||,'i>lllt'||t, |'.4,!lt��|MUIlf dill nt-1-rk, tiioro nr It'**, th'liifjf Si*t*il��in tn, '/iiwiiklilp U, llf.irit'', tiflMip*-!!, May l-'urmiT,' I:' .hii'W l..tiitni|l, A��i*lit- AMIKIUCI I.ANlt niSTIIIl'l'. I tiki i Irs i.( AilK'rnl ���|'��l,4*iiiitiik. (imi. l.MitliHi'l 'I't'lt'. nf'tllH-rtil. II l',i��iHI|>illlun IVIll I'kltilii Hal-lit, ilttl'lia. (il Hl'pll (t>r  I't'llltlkkllUl 111 ll'ilki' 1)11' f.illil.1 lllll Uf ki'iilk-i Irt'tii, llilllirlsl 'I'liiit iMtHi.ni>* l*it' i Is it Iuii n( i|ii' Ktiiutui IllSt'l, fUlilllllll'llt'lIM  4.1  H  l"'kl  |l|ll��ltt.(  1,(1  (111. .'iikli'iii luiiiii ntilii- Stiiiiiiiklttit'i'iii tin" kuutlii'rti Ikiiillilnlt .it l."t in, 11.1*11(1' kiiillll.'lil rWlimUm (lii'.'uki. ni-liauK nfOii>.iiii rliff.ttilikdimk'.rfki I'lliilllk Ilii'lM*' Hj'el.'lls l.l till' Hi'kfi id laiillU u( tll.tk.Uil user, Ott'lllk' ll'iillti-lll' fultiiulitil tilt" Mi kli'lll luiltll nt Un'1 ktilit tlll'l. * i]iklii(tiy< lit Hi I'tlliKlk, ill..It' in I"*.. tlli'liik'SMklftl) ti, III,, pullit urikiiiiiiii'iiisi'ui.'iii, Mliiiit.J IVlki, jult rn. mil AMMCtlNI liANII nm't'ldCj'' Oikltli't iif .Mlk'ltil, '['iil'i* liiiliiv'Oi,tfl I, Jii>.|ili I*  I'uiUli.nf Vltv Ililllf, II l|., Ik ('1.(1,1(1.411 IkllilttK'lltl-, lllll-ltilit tif Hl'l'tt (nl |k ilfllkki.lll ill I.Ukl' (llll ItiU'lwilUi.lt. M'tlUtl Hil'il, llillill Is' 'I'lilll jli'! Hull -'(;  'l.l   liK'l  !m,1  ill  t),4'tklKllH* Kit If I'llltlllirill'llllr' lit I. p'lkt pilllll.kl I'll llif I'ilkt I'll. Imtlli .'I Hu' Sjill.ilk ills i'f rtllil oiiHlliliitl til.liK Iif i(u��t ) 4 'l.M'll,  Uilitiui buuilll'li) (llillill llltf (li,' i'.i.lfni I'jiiIi t.f Oil- tntii itti'i, ti illklniHV ul ni i-JmUik (I.. i,.k> ui i,i. iii in On' it.kii'iii ImiiiIi iif llu'Hi, 1 ,11,.'  liniiii- iiiilil,i'i!|i  fi.||it��ll!K tli�� talt.ll lil llHUll !���) Oil" kllilt lltl-l'i 11 iHkU'tltl llf t��l I'lliilllk lltt.ll'i'l il*ik, lt.|-.tlVl'44t.ls'tlt l.l litu iiiiilli 111 I'.UIHlll'll'k llll'lil, Ji.ki,'U tt  I'M! lilt. M,'I'likl. AK��M., JliiV IH, IMIf Al.BKSINI liANII PIS'I'MII'I'- | l[k| I t.'l ul Atlk-llll, 'l'M|(i.iu.tliv llial I. Mli'lmH U Curllu. ��f Vie t'liln. II.C , .���4S'itt��il'l.i,i"i'e"*OJ4l��*<'"<":. Itili-li'l* lk*4>l*' pit  fill IH'ISllUkl'I'l  i"  iflll.ll  Oil'  ft'li'lMllllj  ill'' k,.f|ii��l inisilk, tititm-IVi .  , 'I'litil ("illliiil ni1 Ok' Hi*"'' tkvl nf Hi" Hmiirii Uli"i, iktuiairiii'iiiif ti ���' iM"*l pliuti'il nn (pi* i'iik(i-,{i P.lllti uf ll��" S"illl.�� Kllt'r. I'll tin* mitUK 4.||)li.iiiliil��f> nf l."l t>. Iinlis-I ikillllnil llltrr Urii'l llfl-liii', iln'Hfk' kiiiitl.f-rl!* I.t'liinla-/ llii*- i-i4ikli'ii, likiiiU"! ll"' "I'l ritrr 41 illkiinhvuriki I'lliilllk, (llt'lHk- Hl'kll'lli I"  Oil"  Wl'kll'l"!! Iwllli, III li.rbitiil ritn-r, Uit'iKk- limltii-ils fiil!u��111,* llt-i Hi-kti'j-n lutati nf OiCkkfil riii'i, Kili.ifiiitfiif ui i'llllllll. IIH'll* llf U'kk, (Ili'lllV i'llkl.'ril Ililtlli plilltt iirisi,iiii>t*,it'4-itii'N��- Hll'Jlli-4't 11  ''.iiilli, M. 'IVU.,, Aid-til, Jui>- 10, tBir. ai.iiiii(n'i i.anh iiiKrtdirr. tilnrIn ul iiluiiiiitioi. "J'ii 111* lllll 111. lll.lt l', li,  h(nil."ii4U4-^ tit  V..IVf'.ltl. v.ttr, 4,ii"4*npistlint tiiuuntriuiKii, Imi'tiiSii t�� upplj* fill" |wriiilii��l(ili tti piiti'lmMi llid rillliiirfllK it��*"i w'rltHti li.nd.ii;- ���    '."'���".    .    '-.'��� . ItWlllti'WIttllf 4>l �� IklkMllsiItikl  kl  11(4* HOMll). (((������I tkirrii'i* i��f I411 i*.��. i*ln)'t��(iUiii district. lt,'i*n(st.i tmrlli fei fiutliik, thititi"o ��Ml HI rlmttw. IlKtucn -.until tu ulittrt*. ilu>iii'(i(*��iit4!'rly bIwu liic* ��l,4irt! tu tKilitt nl 4.'4imiiit��n4'��ut��iit, nHJ CutitulB. Illil l��(tt'C*i 1111,111* lirlrAk. ''"-.',. 4). t;, Mmlituriin, '���.' 'lit* W. W. IUltH,i*#. AKCflli. jujttiia, nil. ���BS^ta^MSS^ES^IsvSSffiffi^ 'HSfWSitWSWSS Sgfcsa SStiSSiK /^ THE ALBERN* ADVOCATE Jr A1 JLKoUJN . * . G A R AGE,.* St Andrew's Presbyterian Church / Cor. el Jtthruton Ro*4 E3te*U-��lh BU IUw. Jiw. C��rrtithor*,. .Mlu!i*u*r, iSslibath iSurvtcc'i ���- Mot-nhii,', 11 ft. in. t;vi*nln#, 7 ti.iii. K��liti(*UiHchwl, li p, nt. HU-ntiift'rK art* cxudtokiy (n-tltoJ to at- lend.  Makrt llii* your hotm* church. THE BRAND SAWMILL Will aupply you with all hlndu of Flrnt (MiiKK Iniiinher. Stock Sizes or Cut to Order Mull (iixh'iM itiicatlcj to AiIiIm**.*. F. A-MtKHNI, 11. V NEW ZEALAND Now Open to tho Touring Public Full Line1 of Auto Supplies i Cars For Hire tit Reasonable'Rates The Barclay House Haiohint Inland Barclay Sound Feting Open Ocean An Ideal Kj*ot lor tin* TourUt. CIv-hhI Kluhinjf and Uufit-intf . , HtUhlojtf lleiwh A Beautiful, Quiet i&d HweKto Rmrt -.ywyHWWWIjI'imp^ F, LIGHTER frattfeal, WtHchttiaUr Jtm&ttr and Qptkian A jfood lint* of WttU'hus snd Cluilnii nnd all kinds of Jit-wrt-lr-jc. All kind* of Ho*- pair work.    : Alberni Port Albornl At Alburnl Afu��r �� P. M. Victoria Quay Alberni, B.C. The Alberni Advocate will turn out only the very finest line of Job Work NEEDS LUMBER Tht* <'dtitKllitn trade wtiiiiiiKniont'i' in New '//I'ltltmd, VV. A. IIikMoo, in ��. ro** iKift jjunt- roeelvod hy the dcjuirtiiipiit of trade ami (vtiiuacfw*, tMuiirlhtit^*. stoma iiitcrcctliiiff fttis] iiii|M>r(Mi)t Inform, allot) hi ii'K'wiit ti>lhinmh'|K��t��'lhl|ltlit,�� hut v.ppii I'mittittt uud Now Kvnlnml. l-'ur llu. twin'th m( UiitM* who favor l'r��li�� thititiKh hiijii'ilid (,'hwim.l-x, It In nhiiwn lhul lM>tW(*cii lh*�� two iKiuiiirJc* Uu'ii' ctiUlK tt iih'1|ii<im'u>I jircfprcntiitl tat-lif, (Ml(i|tiM'.rti-(ni*'|H��rtiitluii fat'llltloN by ttuhshtlr.ti(l Mtoaiiii'rk.HiHl it' kuixI do�� iiiiiiiii for liixh e\u��* ('iiioidiitti uttmrtt] ami iiiiuiuliu'tuml piiMut't^ Tint CUIUIlllkkllltlfl'ktU(t'n that  (llPli* imt piirdriihii'ly yihiil tlt'iiutiitl hu- lilj^'h Ifi'talu diilry faith' M Improve Now /.uiilnnil herd*, and hi* hntsi hit' u lint of tixiKti'Uirn, piiiU)i��lttfc' ik'oud liumlafkh vt HI malt. It li* jtohitod ottl that, iluriinr thu your JtUO only 1*1 I'uiiiulliiu cutlh* wtiiti Iiujhm-iihI thi'it*. nitixt of ' tliow Itillnif fiimi Untarlo. j Kur tin* liwftl year I'milajtj" March 31, HH2. (.'luwdti Htipplleil mil) , ���.'tt.UW WUI'tll uf IkmiU Mini nhot'i* 1(1 Nuts' %'IV- luiitl. Tiiulit.r In (lu* UIwhI colony !���* r.lb*j nlisitil oKlmut*t\Hl, ittul tho roiiituiii- sinner think*. ;hut< a trtuk* In hiiulwr ���Piiultl Ih* worked iiji with Hilihh fob utiihlti. Uw*l your more thuu oho mil- Hot) dollar*' worth of Iron timl Mool fluhijf* woru liii|iorui4J, and of iliiu ('iituidty CttaadH fwiirdtJ hut 'f!iT��,Wi(i, notwithhUniilln<�� our |irofurvtu'u uf twuiity |H��r t't'Ht'. Tin* coiiimU-kiom*!'- U Hrailllrd to know that a Upw latliiktrlul v-yiu'urii for tint iiuniufiictttrc of iiuIIm and wlt-p will *oon hu iiuUtUt.xl la < 'kiiiuIii, (mil Mtnc* thnt a lurijo hunluun-* amy Ih* phtahllulled, iirovldlnif tho taiptilh-oi aro pcruut** muiL Tho o*|K>rtti of liutmr to CttnmlH dur- hiji* tli.' pn-ti mutton, tho p��,'|Hirl- ,*litU'i), huvo oxcopdod all tixiuK-UiUUmt. Tho rojtort��il��oiioto# ihu urrlval la NowZt'ii- lund of thirty tjutnclahiiltijf to ho Curat' (Jinn termors. Thuy nUUhI ou ttniviil that, (hi* C'timulUia c-lliuttto .whu too rl</. orouti for thtaii. and thoy htul doeluwl t>ji (si'tllii in Now SSi'ttliiind, Tht* (M-ovit-i (hut ihtifitimou t'vktouily ktsuvi" nothhitf ulxiut liio ti|iloiidld oil- muloof Alitoriil, - Frank & Behruyne Peal Estate and, Insurance c Notary Public P. 0. Box 6a. AlbernL 3. C / V m "I 'J 11 ���I.''''"*!!*'''''! ��tk-  f.*U-.�� !��- "   "-��������**'* '.-^k.1 Advertise bg~PhotogrdpAn^ Next to tlie thing itself a good Photogrhph will give a bettor Idea to n purchaser than any amount of description. , If you want it well done consult Leonard Frank - - -  Alberni -Cwo-wani maa*wr**%*W i'H |l|-iilW".' ��*t��ft*.Hw awktm< MnHlM*i ISLAND ROADS TIMCT TOURfSl, ��<^/^*ki' '; j-''i;.i,i,iiw^i"��*;.'ii''i'.:li."";iJ.,.wa >Mft'��-a*'^''''"r��.?^ // You Ar6 Going to ' r Kulld a Houbo, an Offlc�� Block, or o Barn, ui? a Store, or any thing oI��e thnt l�� mud�� of Wood The Man to Sea to The Contractor and Builder H�� Will Submit ��n Ettinttt**.  F��p#!I^Im* W��rkmtm*hlp ��t . ,   ,-  Vview tlvtt *r�� ttljht. ' *"��� >Tii'i��M'i*ti'4sii>��i'��i'��wi>ii"��i('fiii'*'<i'4w��iJm.iiiwmiiwirtiii��'s��..ri^twr^"W't��*i^*y*i*aw<<>H.Mi<wywiiiii'ik^^ m Office fittings, Show Cases, Cabinet Work P. 0. Box No. 4.    Albsrnl, 8. C, Phoito liKl m.*mim��-*6M*���' W��l Five Cultivate B* Easy Terms Apply to Owner iaibesmlji Q* O. ^*&mmim*rmmmKmM*MUHi��mm)* * mmi**m* *ttmvmt*.mM*LM*m*mv��<*%0* Tho poi"��l wouk h���� mhown tt rowipd iiuiiihc.r of ftuUHiuihllom from ('minthi nnd tin* Unit-oil Hlwloi who hnvo coin, tiiimeod to inuku their itunuiil tbiuiuticr trijito tiio Ptwlllo ootun-. . Vancoiivor ImIhoiI, with luftjiiumild hiwhu'itji, uutl wotidcrful m'ti, iiioiuitnin and furodt kconcry, it an inviting nitot for tho uiiloaiohlh. louring pm-iy. A Itir^o nuialici' uf llrithih, Colutnhla uioU^rlKU huvo nuUdrfld ovur to iho IfiniMl thin your ��ad thoy tiro load In limit* |ii"tt(n," of ihu (iliiCti. t>i(i'lii)f tho cuiiiiaor iMonittH thoro hui* huoa a ktomly Hirotttu of travol lo llrllinh (Joh Uiuhlu from tiio Mt-ttt-t'ii and mivgrnl '^aitU* tiiotorhit4<i 4ro |s!iif,utla^ lo drivu ovip* tho lino pottd? of Uio Canudhiti tirovhico. AinoiifV tho iiroiiiinutit Annirlctin uiutoi'Ulri whu huvo found Pi-lllnli Coluiiihlit tt��d imrtUuilmrly - Vtintsotivor Ulaiitl a iilotuuitUi jiltveu for lliolr ox- ourtfloim uro Mr. U, A. Millar, a wuil* known *i(uutii*ihl|i lima of Hcattto, tind Mr. W. U. LWy, al��o ot HokUIu, who lott Waxhlntrion Ht��to tho/tthiu- day In a Kord rosdbuu- for a dour of Vtincouvor l*l(uid. Thov jilnn Ut miond at hiiu*t two wiiu|<9, in drh'iuir ovur tiio roiul-i of iho Inland, Mr. .W. Avory, (U'r-ottiiianhHl liyMc. Wellpi* A. ('hmttiloi', of l'ortkiul, tui4 Until' ftuiillto*, ��ro jmylttK' a vh��!i* t�� Vmuswivor lultnal (hi* wiuik. A Iki'tfo iiiIuiIk*!* uf other |U'oiujm<in iauiorhit�� nro uit*o uUmi to pity a fuw WtHlk*' Vlklt 10  (hi.  Ikiitlul Olllt kl'VCpol uro jo��l rrUiruinjr from a fuHflltflir* (rip to lliltUh CoJuiuhltt. AH f|H*ui( in fltiutirlni/ torttut of tho n|ilumUtl high* ssajnul (hl�� |a<t��v!(iOi��, Wtv,y-a.?wi'*-y*j.i-'^'yBi*^ r Investor A sks for .  Something Attractive No:ni1Uifp��"umi'is"tt ��rrfo>innor,'whoiYi Uio inimoy will turn over (illicitly and ut a (food j��i*>ii(. This is the Class of Property That is Handled by ;   Ho Ilnndlos No Other Kind. :<   A list ot tho flnujit Knrui nnd (Jliy |��iHi|it*rlii'r* to ho found in tho Alhorni Dlhtrlot.  A call will convince yyti, and load to ltuttliit*tf*i. P.<Oi Box $4 Alberni, B. C i^g't?.TOsisgf^i'^r'��iaa'^ii?'k^ The Alkorru Paint Bim�� s, fcMl^��"-��ft'W*iK"-wi3filS^J"k^^ PA1NT?K0- AnythltiK' from a nr*mlh* in mi anchor, from a buhy wi'layo w~ un auto, from a -.hunk to a |i��!tuw. Sign Paints Pictur�� Framing Colons Vernoi* Shaver -~.--'^v^^q;'!i'��T--f.-.rtt's=''tvrp!i--:"M'Vilt lUlm St, Alb��imi ��lkwk lkiiiik.1 .Wi'iMiiwk^iwU'nwktkrtrklfc.iikMlWMW* "Many jM't-moiu* Uwk to th��* complet- lua of (ho I'uiiaum ctiin) to hnvo u j;rt��a( clT��*ct o|M>it the ppowitorlty of thin (irtivlaoi*. Ihsdouhtcdly lt< will, and 1 tun not up**��tt hy tho now* of Ihu lntt* fuw hour* la coumwilon with thociMial. 1 um convlncwl tliitt wlu'ti jmhllo men la tint Uoltod Hmt*1*. eotnu to 11 (irojier undi��rt<tandtnjf of th�� sltimtloii, llrliluh ittul I'mmdlun Intcrietitft will havu u, fntr dcul from thu cltiyutiK of thim-publlc." So Mild 8lr HiohBitl lielirldo ��v tin* pi'i'sldcnt'tf btt'iijuoi ui iht* ui(.iii1h*iii of the 1'lwrwi'M'out.lcii.l Ajimh'IriIoii of Owl mlit tit tho Hotol V'unev)uv(*p. (itit'dt* to ilu* niwiltoc of nearly lr.0 A]in)eiiidi<d (tu* tuniiliiivnt of tho jirotnlor. PtSmr*,e til MB53HSBI ^SMJfacii'Mwmga'aaeig^^ y"*"^fk^'i.1'|iJ'.f'*..''''.j-k'k'^i*ii..i.ii'f'.*iwwiiiyiii..|i^iMWMiki,..iwi..|M The Mutual Fire Insurance Company Mead Office:  V-&��asuver, B. C, V ��� l)o not u��ik you 10 curry jutri of tho hli;ht*p risk of othora. Thoy Umio IiPsuranco onlj on iHulttttid houKi'ituut-slilcuf luuoriiot-nitvl townn, umtcttu thoroforo ijtiout very h��sv vaint, with ah-toluto Mouiity. For Information apply to Local Agent -:ktft*iW''roi*Ri"tf^^ vHWftriittftimKWimw^**^^^*,*-**, ****^*t*>*^l*I.^H**��laL^rlm~~ &uv��mi^t.*k~**.~~ ^ ..���^JW THE ALBERNI ADVOCATE Furniture * Ail Kindt) of Household Furniture In Stock at Mainland Prices KNAP-SACK TELEGRAPHS Land,Act Notices At.liKKN'l LAJsTlJ UIHTilRTT. lit i, I lift ot iiU, mitii.). TnhriMlli'dlliiii tV��llcrK.Otit,il..y,.if|lt'l|(il��, Jklli-u . imillmll'Mi Ian>i'i, iuii-(*'fi>,(ii iifpl)' fur ! |��*itiiii.kiivi in pun |i*��t" Hi*' fS'tl-'tklUK U"-M"(lt��*tl Inli-ik- lt(>|K>l'llt ��(��(('  ihntlllfl-  *4.tlP  Ollll'l' hHIk *  ' (N��!l��l4tH"tl'f  ��t *l��K��t  plMWIflt  ftt  IM* tVHllll- ; . .1  , ktt-kt *, I'H.t-t I'ltnutk't Mum tn**. HiMqiidiimiit II |i| Mil It l (HI a (*<UjMllllllt��4|i (O CiiltkitJiip  tilt' ; ft.' i-'inipk, (liKiikHMkt #i i Imdik, ttil'lir-t" w.initli 4" m,,1.II iuii.,,i ..I it...  .j.... ..,   .i.,iiLiiKliuliti. �� i-^imHi.*.1 tlk. I..*k�� t*M t.l t'l.tlln.  i In-ill k' UvM-ili MIX UpliUi'lHKiO OI tllM  I Ocelli  |VlliUI*MUtnOi{,|k)tl,v ,*,.,,,,, tti^m, |�����|,M (,, ixvl-a, uf .-..Mi (tpt*,iJfi|<kiU)(tHl4,||, Vllpp.btkklplt'^Htph'l b>  WiftuVtaii'l" ��ki*i|��S.'U*tf l*'Mit*��.U,tHT��f,** Jl .. .... mi t  i t %\#\\1t( lm liiliil'?. (hi* uctkiln of ilu< army,  ihe vlnhii'iiuui; |<tiii��i>it<i��iV*'. >��' JUW ��(, I'liil j4-"Ss-��, llf. Ai.m-Jttft i.vkio $iiaiiiii*r�� I'lilll. 1 I.f Clwils��iiUl>t   ' Pioneer Furniture Store ,  Par/ Alberni Phwt# H2 Knit ANVTH1NU I.N Tilt: WAY Ul*' STOVEWOOD <!(> Tt) JOHN  GRIEVE ,I��HY WOOD A Hl'KClAliTY All  <>iilor��  Promptly  Aiii'ihIihI To E. M..WHY.TE (IKNIMAl, lll.At'KK.MITH AK M't'iU'iil the Ajk'i'iii'.v for llu*  PiMik't  of  what  Is* known us iho Farmer's Handy Scale below �� Hi'tilo and Ti-upli t'oiu- hliii'd, which run hu iimmI either its a Trick or u iSt'iib', unci will wcljfh iin.Mliluir from one pound tO 11 toil.   A hhlpllll'llt Of  llll'IK' hiivi* been received mul cat. In? IllnpiH'lt'll ett (ho htiop. B. C. i*my el (he r-ytubilsto-i* kSit- ]|ciir> f-Joiiiittii I li|4* ttyihuf tttut (l-Hvcller, J lub-ivitiltiti ei>|M'rtiiii*ii*]i> hi*' dttuin !����� j I��* ttuili'-ilulsi'll bv Ibe Kn-mh  t'tisi'tilii  TiiVi.'ti.i'i.ln'itiie I-jmI }. Sn-iiinn., i'l Ot-titMi . " ,li t '< Wlf8'   Ikl-iHwllsUl  -lik-Wl   MU'i.Uk  (44  tr|4*lf 1**1 lllt'lll iit (-Oltl|iH*i|ol|  Willi  Ibis  UM*  III j iwliiilMli'li I.i psuelilitkii (lu* ls'li..lHii^��t,.��<11li*��! jjiU'l/itlll Mill ..for  t����  *kii.'|t��lk.   It *��!  tXwirwHi,, at*,..! ,,|,���,i,| ���, ,|���.WIM��J. hi-llfvotl (hut tln*tiititoin %illl piki*,,, i.f .*.i*������i*iiw��ri'i'tiiiii btt.nu i** (.iii-.nw tti.fiii r 1 .  j ��kii lik'tlk, (tlillii" ni-kt tiMMikliik t(i,i.i,-,,4ki.in(i H4 JflVlit  VllllIC   (41   lilt Vlk-lll Milt,  Ok   t4'l*k,,|f,4,J^���i���i,|���^v,,,.^4<,n  ,!,;,������,  ,<t  J4,.���,t,l|  ^kk(ll itpilpp.-o with �� IiyJi.-*. ii|.pi.l'4,t iik s. IH W>* "mili^f\,X^mt *" "u>,v" '"* rifi'ivii wupulnjik wlfi'ii (ituu-iiul l|j{ht�� /  ^ ��� niwinninno.**. Am-iii ciiuiiiil be i*iN*ii, <����(��� jfi't'tii tllllletiliy ik thai nf .**�� luSillkltliii,''tliiffilim, mi iik in .'iiiiiiiii n l'lUt'tuiT I.i ilt'ii'j'iiihii'iVtuii which ntu* (ion  a  iiie*.��'ifc*<  hitii ('(iiite.  Sevi'ial Ivlljk-llkll lllltl IlilillUI ItlV.'klti.'UtillN IIIU COW, |l  ik Miltl, 14111111111111111,' plltl'ticttblt' (ifhi'iut'ki iiiul !',v iiii'UUk of it "Itiitllii- coiupicV-hip* still y.i'i lictiilii^k, uc- i'lii'iilcly. A etiiiipli'li' sslrcli'k-i liiktiilliiiiuu mlih'h en11 be carrktl In ili^iltiitip<>*attk"*i tlf (.11(1* llll'll ik llu' lilt I'M  lll'Vt*lll|lt'IUI'tlt uf l'iiill4i'(4*h'|{Pii|ihy inlojilcd tiy (he llrlilkh nriii.v. A "ItiiiipMii'k (Oiitlou" liu* a ritual' uf ttbiiut ten mllt'Mi ll ii* t'lii'rlt'tl in Ituiijittit'k'. i.iri(pp4*(l un (he hack's of hoIiHi'I*, ftitii*.iiii'ii t'licli I'lirry* luyii Itiuil uf twenty |��)tiii^n. Tho iiitikt In iiIhuiI tlilily ftml In bright, of ojoroitiety lliflit* ihoiiifh rlj.'lil con- Hti'iu'tiou \n'Uiit iiiiulc clili'lly of uli'.uil- Hum hi lulm ftii'iu Jtitii'-'i tuit .���tbimitNi iiAN'u niK'nucr.-> lllkllll I i,l I lkSlKililll. 'Isi..'(mill.' ittul I, M'liUntll liltkkiiit, |i|  Wll IkLISi'l. II  I* , ikk1l(H4tli.i| lltilli I, plli'liil tu li|i|'lj I'll IH'lttlWklllU  III  t'tfttiikkl'  till'  tl.ll.IU till/  111* kfltikkl |�����ilk l1Hltl(l4'Ul'ill|l  Hi 11 1S.H.I  |l|nri(,k|  III  llif  Itl.It Illil ��l  llfllir-f-llf j<4.( Ukt, , IH-Hntlllll lllkllll*!. llll'IM'4* l.'illil tfli'l'ii till* klli'il' Iliiu Ut tttulliill lli-k.')*I', lit, i��s> sti'tit wlujitf kiit.tii l*iiinilm,t iil,Jnill.in lie IM'ISflU III!' MlUUllll'kl IS'lll.-l llll'tt'tlf, llll l.lll ll.lltll llllllll.' llll'  Ut'kt  lllll.iiiil.lt  ill ku III I llillill, f{,-i.stt,i;tii( iinliikrilti'tiiu i'ukt uliifiu tl.,- iiiiitl, llll l-tittttitlii-i III *��('( litlllllll Itl-M'itr III till' ���lint.' lllll*. .Ill llif llllllll) till' kllill.1 If II,'tlllit Ill-lit -HI I'lliilllk, ilHUikl It I'kl  (���  kllli.sl lllll' III  IflfUHIi i'liil', (lii'iu*,' Ki��uilinl>' itl..iitf lii.i kiln,-,' llui"**i t'linilik.1 Illl'tl',. I'Hkl *��� llilllllk til |ui||t| 111 iniiii lllt'l*4k-|lt,-,,| Willlllll llilwitl, .lllllll  Clllk, A*l',lC ,  .llllll'W, |t*l��. D����!er En Builders Supplies Sttoh, Doors and Glass Building and Roofing Paper Lime, Bricks and Cement Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 Jj. L/�� One Choice Corner At o Bargain for Quick Sale rmssgavmyissii&i&ijxigi "TTsrrii 1 i*".i.i,i*��|11;1 wimifky. WHn*akk����kimM*H'4-4*ii4t'inkiiTMi ��r,g'niW'w*'',T^'^.>?^g-'!*i!t.''*f  -I Partelow Mile�� Joseph F, Hnnmi The British Columbia Cruising and Estimating Company r i-frtttr. -i-i-fWfUWfW^T-ftc-Irt iuh m;icM t-tiiiMicit out Tin: cuiicoiii: tic Thofxnij.'iily vrulHlc*y tltiil������c jttod mlier iuiu?* within llie Provluvu of lliitbh (Vluiubhii mul fiU'iibhlu'k' GVARANriTB anN4T��S hy rellftblu iix|h*r(ti who have hiui yrur,*. of exiicrieitco in thlm Hue of haininei'i, The ooiii|.ita.v rim, uud will, pluco hi )our hiitulk un ttitiiiuitiii' copi'tH't hi every deulb-iht* kind you can hunk on and do t'liidn.i'.i wl(h. Mertncts UAKlf OF MONTU1-UU I'on Alherni brunch. HOY Ah HANK OK CANADA, AHivrnl brunch. Apply to th�� Owner "TCI P. O. Box 32 Allwrni, (I. C. LINKING UP *   M ISLAND ' (JimkI projk'reM Ih helii-Ji iimdu hy Ihu Muni) liruueb of liu.. f. P. It. lit thu I'oiikiiacdoa work on the t'ourietuiy oxtt'iiklotii, iho ritrli! of way bavin]/ lH*en cut lliiiniirh  to (he t'oiirtcnuy I'lVpP,   (il'lUtill).' In Itl'lllJC  IIUklllHl  fl'Olll Itoth vm\\ aiul iiIhiik 8 iiillt'K coiuplt't- Od nl- the < fikU'l'ti end.  Stiiiii*  llll'll  of the timbi'i' la (hltc cottatry sum he oh- tdilied when |( in learned (luti  henldck,  it,......i,,,!!.,.....,,1 i,i,���  u.iiimi.ii.  ,r,,,t,,���. *'l ilu-u.'rtlii'.iiiKMK'uiruf ^i'lliiii,It.'IMl*iiklup tin* mailllei* litul  law  vtiluiiblt*  llmtM'i \v u���,iu*#��#it 1*11*111*iwiili. Hirmv ��.(-iirt(it�� sht*\, hunnsl tft rcm(ivi�� It, tliuro UsltllulKJiti  iiiviiivtucimutk wmli. iitt-ii,** hih,h(iVt-nttt m hUicou million feel  of  mi'i-chiitituhlo lu|.rk (o he removed (ivui  the rl��ht of wiiy," Till* ilm l-ilumi  Luutbor t.'om-* pimy havu comi'iieus!  (o ilu.  While IlieCtisvU'littii hriuii'li U not compleied, the Mill*, uio litiil on 1 lib* branch and lliooetdcr** ure itli>>iiily  prolltlii|*' by (he ciU'riuifo of frciifhi over tho ivadi hut ti>* thi* i-otiil Is ni yiM not tM|iilp(Hsl lui* piCM'ti^ei" iriKlii* uud (mnirout^hiivo nut been ap|K)inted, thu ituwl id iiblu lit (iit'iiittii lo hiimlli* oaky fullcui'loud luu Al.lliatN'l l.,tN'l) lllMlltll'iV nikiiii*(,,( am-'ti, 'I'mIu< li')lli-4iIiiul lliiul'iii Mntiiii, iif M.itiltj'fii, (', li , .MVt||!*Ut|l|l,'|r|lt, Ul(!>ll.lkl�����pp|| r.U'l*"!' lltlH4.(4lll li, piltl'lltliui (111' (llli,111 Hlj,' illUl'illkki lllllllk! I'lMlllll.'lU'ltllJ Uf It (��Ht plmtti.t Jkl l*f,Hlllk|'44kt III llll'(llll(tillI'kl  llillii'l-  lit  (nil  jl,  Hlklll.'l  .if l(if|i.-it. (iii'iii'i* w;,'iniiii. iiu,|!i, tii,iii-.-��i��'tuilt-,k Vll'kl. llil'11111 "*l .'llllllll. Mlllllt, lIlliH*.' kill'lillltlk I'Hkl III 1*4*1(11 Iif l-i'llltl|i'IK't*lllli!l. (kiltUill.tli/ llVI HCtl'k, Ullit." tlf I'ltk. litlllllll) Milkilil, ili.i'li I .mi k 111, ,\>u"iit. May KiliHl Ai.iiiiitNi LINO niik'nturr, nikitit"ii>(inj|wii. 't'dtt.' tun (in. litul Wtlll4.n1 Mltkiiii, (.( Mi.iaii itii I', g, .kViipfUliMl tit-itei'r, ililrlSlk I4iiip|i|>" lui" lH<||l'i��i��|il!l lil I'lllS'llHkl.  |||,i (ua.ltkflltfll.'M'lllMll inmik; .1 ('I'illttlt-IU'ilitf lit it |k'k( |i1niili"l Mi('llHll)k. 114kl of lli.'i.i'illissikt mirini/.if 1^,1 !i. lUktriii .if an. |M>ri, ili.'iiiN' tu i'liklim liniiii, iti.'Ui'n ti*i*lt��iit". fut.1, ll.ilHk' In i'lliilllk Miittli, llit'iuki 4>.ii-lta|Uk ttPM.  !��' IMltlli  4'f  IHIllllllt'lll'llltl,  tklll(��(r.iltK ki ttrri'k, iiiuiit nr li***. WlUlitin M1tk.n1. Jitt-li (.issiki.n, Aki'IU. Mitv I", tJIf. AMiKitNi b.vsn niHritK.'i', . lUkUlt'iuf l(ti|H-rl. ''('ritii*fintlii'umi iluir)' H!?kk, iif iVlitiiipttf. iHvtiitiiidiii itiisi'licf. Iuii (nl. in iipplv i��r i'4'i- liltkklilll  111  plUVltllkO  till*  ItltttISS ll(>j  lli'kl'lllkHi, Ililt'lM! t'il'IIIUBIII'illk' Hi tt |Mlkl |illl!lll*ll,-?>i|'imlllk S,|-��t IIVI    - (M'itll l<( IHUIUtll'ltt'tlli.*, IkllllHllllllir .tJtllltTfk. IIHIM' nr ti'kk, iN'iitii tin'iiimiii ituiJuf .sivtldii iT.'I'tm 11- klilpU, Oikii-it'i sif l!u|*trt. , 1 llttn>' ll I w**. Jfli'lt l^isakim. Atfi'.tt- M����"ir, ant. AMlKIlM UANlt UldTitlCT. ll|->UU-tkiri(lti>t>rt. TKlnrtiiftUv llil*!  llt"C("irt W-p*U��l(. ul Hi>tt- ttt'iil. 1". <i��� ikruintlwi I'tipniPit, tniMkl* itinit. . pl>* fur |u-f4liU��k,i| (�� (.if(s-tikkk* llto Mlw* titg tfi*. M-mMr*'. lift'ik: C.ilUO.nttiMtV *1 �� l"��l pllltttli t*l Ti'kitilJfc.ittUl n��.( jri i-lifcln. i< itvki ii-it-jsi tfct. m<i(U^��t (Vfitwcr 4,4 tkntiUfll t'llr,  'J\milk|itti  I w rot��'-IHW, tttV.fr'r *y I'liklfikiwitli, tiH^iiy; 1*1 t'l.kliik mul, tlbrotki *>. I'llkltlk kiyutt,, tUf(k��-HI (Ti.kitk ktrt-l llip^litl 4*1 ik^i,��iu-iHi*i4'(j|. swiw'iirtsiitsif $M tH-ek-**. jail.* vr ��� l*ikii Itvflkn Wt-iil.^u, Mm II, |W��. AMUtCtt t*toit* l��J��-nil(��|', .)  . iHMl'MICilM'rtX'll "1'nlkii |4"tt,si." JtiMt  I. Wll*?**, M-zliVtinvm, 4.f liUli'.llt.'t. II, !',lk*"**l*4fill*'�� J*.*liit|>-Hti'��'. (Mtktilt'll (si *t ��'!> Mr i��-jtii:iM.it.t? i.i intti-atsvkv ir** itiliti-kii" l��jl ll.'S��it.l#k| S��!s;t*- ��� i -tlik'iitiM'slw-.itit Hi * Iktivt IiImIU.vI WW UtilhMikii ���H-l kind OO'I vimiii'k M��wJ ti* Hi.' iii.ir|),ii����| vw iirriif l-i.aiMUltitV'.tk.l'. CTt|��,ill|ia��, f.*t(j c44��Us* ivnij|t,,*li**tn��' 4-��)i'i-,> pit-iiUi* ''*�����(, IhrtMwWMli 4ki��li"i|i��t(li On if-*'it** t.l�� t'ttkitlk *i*t t^tmpii nl iki:iititr>it<"4|'4*iri-st,  ik�����(#)ii(iy,  ,J���,^. |,M4i4|i(^| ' iiM l***4i|> 1.i*0iini��'*. (iit'i*-��*t |i*��. Wllllum M.'lkisiiiMt, Wtlil4Wt.i I(. |'i����t|,t.|(MK Atyvitl Juiiul, lllll  ' ; Abin.iiN'f i.amo sumniU'r, (ilkfllll i.| ItKIH'M 'Cutif iiifiliti fliki I, Ikulwllt' Mi'tb-ifiiiiil, n) UittitiiS't, ji C,ik-4ti|Mi��,m it.-iditkl tSi'takil. lit liU.ll l'M*lt'i|  Int  li'itfitkktmt |n ptllllli-ikf* Hui ll'llilW iiiii lli-M'/Illtll UihU! i'iiiiiiii.iicltiy ut 4i|.��.{  p)HiiU*tt i-iK) Itttfnluk! tlll't kllllj tllK'.li'tlilltll. SSt'kt til ttii'li.lllt.il.kl (St| 4i.'liif liissifkliliitni-tllt  (*i|, llifuiw ("It) OnO Clulltlk kiiyili  Hll'lMV t'ifftilt  (Mil)  lllkllll SU'llt. llU'.tiv fiiiti tlmI'liduiku.iiiii, Hi��'iHk'��*iiiiut J*1* I'lliilllk I'akl In |tii|,i( ii| ikitliliirtuk'ltli'lU, ik.iilHlli' Illii Uiliki tiuiiittkil ��,u| (mill,  (^t-tifl ,ii-,,*��� iiiul ,i III* Ilk* IkaMli* M>'|ti(ii,,i||, tVUIikiii, II i-'.ntupi.'il. Aiii'ltl .InlKi!, IVI* At,tii;iisi i,\N(i iiiHiiticr, lllMl-l.'t ill l(ll|��li 'IStttHlli.tll-41 UliU MSIIIlllU'.'It IT, <lf HI Ji'liO'k, N't'tS lilliUi1litl.il, .ks'l.|litll..|i lllltllllki W.Hi,Jill, Ul- fl'4i<)k (41 ltp|f|| In, (-.'tiitiakiiKI lu IHIfl-tlBki' tlilt fi,Kills llli. lt|-��t'||ln.| ItMnlk" I'lillHliriiriiiV ut rt |��i*l jii.llll.-il Ml i'llnlllk ��i-4ll uf Hi.' tiiiitli,.i.kl I'mtit'i nr Ki.'Mtit" IK, "|VmU��|il|i 01. Ilitillik' lil (Imllik (illltll, IIU'lMM*(l>l,-ltHtlWl'4lH, lllviltm- f ll'lliilllk w'.Utli, tin ihk= *l I'llMtllk Mi'-kl III |wiinl n( ivi���iii|i<ii,i.'ii,��ut,  ikilllilli|!|l|f HI IM-fi**, Illiil.i n|- I,'*,, iHlKii  tliti killlllltSfkl  i,ll*llt ftil (Hiill.ill |:t,'l'.it4 llkllip "Jl, lllkllli'l iif (Ulpl'll. Mliiiili' l .'tiii'i. .'k.'k Lmiki.tt Aurlit- Mfli. ut, im-j. AliliKIIKi LAND niHTKitrr. tllkirlei of Ihtivhiy. TiikiMiufli'i* (hat ,Miii'j,'iiivt  A. Mliui'i ph'k, tlf  Vlllll'llUVi'P,  II. 1*.,  (H'OUpHllOtl it ittuw, liuentlk to u|iiily lor pttrmhuitim to iiiiivlnikif (he (tiilms iuy ilt'hct'llHHl luiiiii*: t'limiueiiclaijr ut it imih*. phiatetlon a lieiieli on tint, i'ii**! Hide of Protection Iishuitl in Kiitvliis iHttiuiil, (hence follow. Idif (hi* mviuuii't'lutifH.iif (he xIkkv line firouni) liu'-1 kin ml to (he (mint of com. uu'Oeemi'iil, iiitd I'omiit'Nhta- the whole -��� ikhiott. voutiilaitiit' &] iu'rvn, iumii* or h'n*. . , "~  Mtipjk'uret A. KIihi'iiIph. .ttuwtlo.Jl'l- AMIKUNI r/AND lilHTIUtT.' ��� J)l��U'ii<i of Ihttrliiy. Ttike iioilfe tluit Mur#,'iiivt A. Grant, of AHh'i'uI* H. t',, oTeiipaiton tetMshar, iuieaiU to iipjily for pcrmlr.'iton lo pur., cliuke the (ulltiss'iiijj deHoi'l^ii lamU; t'otitmeaclau* at a ptmt pluautl on tho north kliMreof .MiilUiii. Nhtiid. In I talk- ley S'.iitliJ, lliPtiee followtnif llio nltcre line of guild Ulttmt to tho jtoiai of (huii** muiu'emcm, mid ouiniirUiiiii the whole Uhiud, isaititlniinf 'Jt) noivK, mom or I I'd*. Mur^tttt'L A. Grant. .Tuly S, Itipj. M^^yyjiy^yjrii W^WtMMnW wpy^y^^^wi-trf.^jw^iiiyiM In the matter of Clearing Lots or Acreage Consult FLETCHER'S BOAT YAK litlllltePi* (if LlUUU'lll'fi um,' Itow. Itoiitl., Ai't'O'i'kol'li'H, ilotit F^ltiliitfH, Oilt'd uud Putldh'iii Ih'iilllon h|i��i'htltle��, OifkO" line, Lithi'ieutinif Ollt*, et��. NOW ON HAND (hi-kolluti, Mitrltie mul Ktutlotiitry Kit-. glui'M, I'timploi,' Phutu *.ii|i|)llt'tl and prettied. Flrct CJ����w WorkntHftdhip E. FLETCHER, Boat Bulltl-er Albornl, B. C. J, Redford , .  . ffUrCS��K 1'Yci.h Hciif,  Mution uiu)  i'lii'k illiVMy,-, on llllicl.  Op(|i'|-m tuki'ii hi'i' IMtiUry elf. Phone37 P.O.Box 18- MlkkkkMk��MkM��|. k ���.���Hi'i!' ���.fiMi-^^ra Kur prieeri nod ti't-iii"* apply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Albornl S. C Buy Your Saddlery A( (he sIko of (he Whit-* Hot'*!'. Where the tfi'tstP. im* i'iukIi*. up.KHliito, ore hold nl rciikdimhle pj'lrti,-!, l.l/;ht. umi Heavy Murnevi itlsviiyt* (itti liutitl and imido to ordei* on shortcttt tiotli-e. Hfiiut iiiuiIk I loot *. mtido (o ordup, pvrfcci III nnd waUir tlwhl-fftmi'iintetil. J. E. DUNCAN,  Proprietor Covernmer-it St., Alherni, D. C i\ o. Mo* a? Hunhrooms. Thei'o ore in thin country more Hum HO edible tippi'lt's of iiiuiilii-ooimii Tho popuhir ilbtliiutluii bet wcun mutihiMoin umi loiutktool ioonoofuiiiiteouly. .Many of tht* Mip|MiKetlly laferlor hpi*olmi-iiw liuve proved on careful exiiliilntitloa to hu haraibi.Mii .wliorcu* wimii ot. thowt uliiob bear nn exirotut'ly plow finally i.iMi|iih]ii|in* 10 fuvol'iHl artli'b"* of diet iif,* lite currioiii of ititiiircr hi the form of excooditiffiy powerful poiMmN. iw<t him therefore, who luolm thi* truliiini* ivijuUliii fop the unhilllnir deteiitloit ituj Idi'iitilU'titloa of npiH'tt'ik, curofitlly rufriiin fitaa i.-tt'iioiloiiv Itno a Held of iiiici'ptiitiity >xi frmi|trht. with ihuitftT. MmitirooaiH foi-tii an tiiiu��iif��l)y nu- tritiutl'S and MiHtnlnlhif (lift. A well* li no wu hottiiilM Htiyn (hat nit.wliiiHUipi iiiIkIu proju'i'ly tie i'iiIIikI veyulahh* itlt'itt (tad UcihIHHii*itibivlltiititfi.'i*ttt)liu;il food. It in douhifu), Uiwovor if thi* U trim kuy-k the tloiiriiiil of Ihu .'\iatirii*ai) Med- li'itl uikwtk'bitloa, The more wo Ivarnof iiiiikhro'Oioi, llui mtfit* It iM'tMimi'Miji'tiii". enl (hut they ��f"K��*v����ly dllli'ietil nu (/('jfnitltollftiiiry vlriui'iifroui thegeiK'iiil run of she (jfitivn vi'i/eifthSi** whieh Jiuvo le'Viip iit'hlevivt tin* tlbktliii'llui) o( imy tiiilipie oP9iiipii|'iiii'UU(i'Hlvt' pitipei'thttii, They lieluoi; ruiher lo ihut bn>'e|*'poup ttf futxl mitterlKb whU'h.weetiii'.uim.fop ret.ikoi't* iiuilo iipittl fiiml ihu yield of iKiiii'Uhmuai vthlctiihey httvt* to otfer Ut ihe bmly. The CLEARING SPECIALIST He is Always Ready to Submit an Estimate t,i,?;��;w?ai.'iiii'|j,i",'fj��;'i'i '^rr "!W F*" ikkiMlklirikkw iii>4kkiM*kikki*Jk*.ifii'4kkwar4Mkai-4W'i('ttM| Get a Hat That Suits Yon ttrnnr*(is*^��fc*j��Aj,^��.��* it b* *.i*niyi"** ^Vnr ���*�� We Have All Sizes and Styles k *���*���*<iv-kiti*-- -n-Jsi ������ Albornl ConeervstiVff Aaoodation Ail niembi'ii. of ihlw (ooiH'lttlfun who htiVe iitii rcsyelviitlhi\Srcoiilof mt'iiibep- dlilp are i'W|titlMi��d to eoiumtmiciite wllh ibe Secretary, Any duo* in tirivai- (ov the current yeitt', lUI'J, nhotthl now be puid. J. K, Hlamly,' Hon. Kcci.kTroiiM. Ad(h"4'Brt--l,i O. box-10, Alburnl, U,(\ New Stock latest Shapes CAMPBELL & MACFJI 1 .Marii'iiivt Htt, Alhtfrn! Phono UN Ii.-hwi1|Wcwim< \**kmi*x**m l-'3��>��rAvo.( l'*iM Alburnl Phono 13 I iMiMWrtftw>��Bi'>i'i��wwwaMiMii<>t i\fmm*mH*wi+*vmtomwiwwmf*Mwl r^'^^'Hiy-^M^^ji^^^'t^^ Tb Alberni Adr&catc ten h ud Ut legs] ftkertiicmsnu in all mstim ce?cr- ictg Ite Alberni District, el? 9? Rupert Diilric!, 'Heath, Ctsyc^ust. Bmby Dlt- irjct, mi (lie hhv.h mi ol tlie iici'th t&i e! Vsfiwu?er Ithni, Wit if set offo] ruh'iig frem t.b Gevemment Office. Cuittrel Ltik*, B. C. Joe liritntiwAtdr, Veep. Just the Thing tho Sportsman t$ looking for RATES- Hocra **��! B��wrJ *3.00 l^r Dsejr Boats, f.1.00 i'ar Day Launch, giS.Os} Par b&f I' ^mwsms?m^^s!s^^^mm^m>��mm^m ^"^^^Mm^i^^^^^^mmM^^t^^m^MmE 1? THE ALBERNI ADVOCATE. {   Poultry farming    \ MUSIC ii. .vmuHT. A^ociute Harry's Pool Boom Work dune by I'mclfi'iil Mun J'Slhfitiiei 1'Vee. "���"Aw'*li��l��'''W'"^''\lk^W''Si'^ Hoitit* uf the h?tJiik(rl��l and other jour* (  tittln of t'��ni!��*l<i ItMve  la-en  itH'ciiily i, Sufiibifc*' their AHtmtbm to the Mud} of - ' p'oliry l-jcmlujf ftttd sh** *�����,���<.' imJoMiy &% ll t"*,t*\��. Of  rather.  v��tH'* out CXik(, (ti i''fitS��i,bj ttt the ori'Kf'iit lime hi coiit. pat-urn with (hu cjfjf ;u**iHii"tluit of ti fi:w jn'tu-dsjjs,), A (b'"t**de pjfo tWiteJii **��* rti^otUiij tyi}*.'t�� th" value of nlk.iit one mid tliivi.-xiuttl'tcj' million (lotliick, I am )��iap (ticpc 4��a*��pr.'i*Hl(.Hb Sy iii��v*|'oH, while* ihcliiijtoitiki.'fiM'hckt *> value of nboui hull tt million tlnlliM"*. Th���� |uijk(it4il t'jfn* I'tiuit* Icon* Ihe Pnttc-ii Sl��b*k, Kiiiojm* ami  Aipilpttllt'.i lit***  Llll'^USIil'l ttlt  ililiuMt',*.   WcklCI'lt ('lllllllltt 1�� ovi'l'lmtll111}.* Hint  Ut  pulpst! from lie* bu't (littt (he i.uiinul value o( jtotihry |iiikbii'tk in ibe t'liltotl  Ktuick It |fi'eul<'i' lllllll ellhep lliut  ot  vslieiit. MiYt*iutf or tliitr^ iiiif.  atul  more  time oijiiii! to (hit coutblnttt  mine t.f ��h. t*p iiml mine jiiikiiU'Siuti.  Tin* movement of |Mi'iitlii(ioii tuts tint the ppdli'le pin. vtitci't hfik eifitlstl In Ihe Mliitlto Won! h iiwii'Jst'i which itbkorb** till (he prothicl of llu* oiilcr provhu'iVi of I'muulii ttuii '  Mill iTJi-x out  fur miipi��,c.l"utlCp ilien* cii-eniiiktmu'itH It M'l'iic, ii'-uiuikiibletluit a Ciliitniti* n>o iiilmiinhiy temperate uial othci'wUt. itiiiiiihlo da* poultryitH |k (hut olltiltUii ( oliiiubhi khotitil full in oil- (Hiiirui;!' liiii (ltnetopmeiii of (he IiuIuh. li-y ti, hup.' |iiii|kiitliui��.  The price of ojf{f�� in i 'intuitu, Uah in (lit* l-ttiki umi Wet, b >h�� hIt'h that em* full* (oumlop. ���tiatiil why more lime, moaey ami ener. jjy i** imt Invented in the pi-otitciulon of (he jMoliry liiiliihicy.  It  K iinelcip* (o pay (hut with i'i/|��ki ht'llliiK' nl. it*'* ceil It* per down In Minimcr anil from T.'i lo IKI cenb. |.,t tliwn lii winter (he- imultcy' ititbikuy dot'is not airttpil  uliiple <*i'o|k* for pt-otfl.imtMm/.  No ovei-Moi'klitjfof the market t'oiiid ever hS'lntf the price down to ti point where the  production of o/kgti uud iHiultry wotihl  be curried '  on without a rciitdiinhlo , return.  The oxci kp ol the htrtiier la iuo-*t liintaiscer. low been lltut (lie midJlcoiiUU token ail the ptolk and tlmt the priecii rcftllm) by tin* producer do not compcnktite for l''.v '���� '"H'0 '0 l,,,t llu* lime mul ciioriry  In  production when compared witli  luvo-ittiu'itt of tlmo uud onorjfy hi other direction*. There it,  however,  an  urtftuiiitutioii iH'tnik' fohUO-cd which, no far an tt hie* been alreitdy la opcroilo'i.  ucetu't  lo overcome tbli illilletiliy. .The IVmltry PliklticeiV AhMH'lution of I'ttmulu  hit* uiiitmif ll* method* of iiittrketintr ��'f.'k't* uud pHiuliry wluii i|i U'ntiw*l��*j/tf ciivl****" which i*4 but, IlltillllfP 111?'!lulil of pie operullon In marketintf the combined pltishicw of tin Icy nnd poultry farm, lu (ho huitfsisjfe of the I'tinMliutlun, tho object ot (ho ii*>**ociiitiojl In "to en* oout'itifi'�� iM'operuilve f��plr!t auioiij; ��ho jwuluy |irtHliu.*.|f*t m bilntf put*- 'ilueerK and coii*uiitier*( clotor loifeiiicri lo eacouiuire the adoption of tho heM breed* umi types of uiliity poultry; to encotmi'io the naiall pHKlaeerit to form local branches or otrclc* for annualeo. opiratloii in iittHltK-tion inal celling; (o aid hi uhtablbihtiiif a uniform mid ii.<* ciikiiIkihI mumhird of ilro��H(*tl |*otiltry nail t'tfttfti to keep pixHliu'opK In touch with thoto btiytirn who put a premium on i|itullty and tu adviium* and .dlK'nlfy the Iniltpiiry.'' Km* prtictlt'itl work  iho it��MK*hiiion UivUlcn  l(i iapiabi*rk|i!p into  (hitut cllltkliC"!.  OlIO of (llt'lil' COIlllHtrt of  pill. diast'ti. mw to the i*lllot, the nw-oial of tliotko ttein* oKpivM* oitlci*n or railway Mtatloii*, and llu* liiliil, of tJutw*  who live "ftway l��iok," evcii the hitlep  be. lutf Mi'tfaniyitl to ilelivpr, (hrotiyh  tho local Jitoii't*, the pi-odiii'fh of lltt'li' |hhi|. try niooU St) a t*j>teniuti(' ami pfollltthln mtioitci*, Tho jfiivorniiient of the  proviut'i'  Ik (iuliikT Mimeihin*; to t-iu'oiii'iijce (he wlopthm of ttu* lutht' breed* and (.ipcn of jKinllry, ami lo tflvo wme inure or hu;*! relliihlebvhulcul iaformiilioaitUmi jfOiiltry ycneiiilty. Pm-hup* llil* In �����* far as a tfuVfi'iiimint rati ��Hfcly ko* and It t'omiiiu!* tor Ihuptioph* of ihe provlnt'e vim have muuHr inu"l�� of litud Mtiftthlc fur v*ii)ivt'H*lii(i iiKu |Hiu!try fiti'iiiN lo take Up the other it'urkof oi-tfitul'iitloti. It I* a ivlWpon Upon the lin'olcllineu* Mhiliof Ibltlkli t'ultimhh! (hut, viitli ilm tn'iimbb* elliuitto In i'Vi'i> wtty tutitps^'ti tii the piMdtii'tioa of iiuuitry tiuJ tht* hlijh prlcei* prcviiiKiti,', m hvifa & pro* juiilliii! of the vug* toiil fov*b*cuiikIiiiiimI wKlilu llu* ppovlm'e iiiiikI be biMti^-ht Ui'poiui lite M-itn op "lidOkii the Hue.". Vletorht Tliuei*. "The bow bio* hi*. iniiiblcK." "How tu piuili'iihirV" " When he kti't'lclie-i it imhtl to hold a mun tliroai;]! a dull ki*ic*iiii, tltiit'r. the (hue h�� jfetm mruck for a Mthtry t'lihii*," .KittifcimCUy .fouriiitl. Fumwt Koyairolhvinif Mitkie, trfO|Mtoa,Kii(i' Ti-ttchcr Phi Jul fioie, tlKiiuott,* and Theor*, ,1/4-h'koiis, utHvoiiJint,' to til"' i-iiPjk'ciaein,  Albi'llil. It. t��.   ifi-t m 11 m ir��irrni m'lintiiiliTirMTimiTi KN'miiWUiniijiiniiiirtmr wsiitiftfijTuii t uniimi puir lANSW ���SSSKI Wh��*M fci'iliiy h Jittb* loni'Mimo. or hatuijtf ii touch ot Die hliid, ihxip into IbU |ttipuhtp iv��uH, 11 nit hour here doei am cun' %011'fbeHiiM* msi Ui*' (loi'tor. TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT ALBB,! "tV. Allivi-if! U' iciii-hcd l.s H'ctin jisjiji \'iti��oiii. ('i��uu'4'th.uik aio uiudc w|ib fi VtiMorfii iiiimliijj tnitiU^h In Albi-pnl on Motiilu,'*. We4hu*wlM^ nnd KrUht-i, 1 *tn,���� fi kt-ai^erri fmm Vtti'u'oiikcr t n> isin iiiitinvi wiltii till*, trstin at Njundinio, ��, Alhettn J* iitiw* pi'iu'lioil hy Mcuuier fio.n Viciorjn, and in the itoumep 'l Mtootlik lliii, ��< It llu iti'ili' tbil^tidtti (tip Ibtdt ihl* Up lt*0 **��'��( Ok 01* l o| *'l4l��Mii' S yei* IkhiU'l mal atiuiji thejiJeMat'upie Albf'tni, canal. f�� r4 rfl *etHf*m**,*n>*iKW 1�� t�� "AirV��K��V-**f��"*��*i>> Signs Signs Signs I .iiiul mul AiUi'i'tlkiti^Sljrtik, etc, iliitin is It It ppouijK |iiik|t(tich iM l*n��pk| 1'i'lcct by S.  EATON Mtirtliiro-t St., Albornl P*lnt��r unci P��p��r.Httitf��r mily. Hardy Bay $10 Per Month Will Build a Farm Ready-io-Live-On * We will buUd llfly f,u'tm* in order lo ���vdvertbt* (ho pt'*Kliit'tlvi*nck-( of the Mill knveii mile** went of the Timber Hull lu ihe hinuliiifilUli'lct of llurdy Hay.  Ap* Western Farming and Colonization Company, Ltd, o e��u��rsil 0��le#*t No. 0 Winch BuJWInj V��iioouv*r, El, C, l.Hiist prJi-4'i iik t4i��i*i,'i,i'e (��ib*k litUfi #;>i io f K-n2*ei* ttcpci fur hu*h Uitdi stint fpnm tliti ia *n��l fup tititit 4It-oil bur.. l*4'4*ii cb'iirtHt ami hio'ij-lii iiodep cultivdn I ttitl,  Ppti'tn ilio tiiisci-lii'tl bs ijiotlltS ttili.l tiw'filiiill mul ('Ml. be had ill <01V ijlUtO' %u>' ���' *.,   ". ,,.",'��� Jl Illii bi'i'll hitOiii I lliii  lliKcttt, fill tfillif,' pll>i  lt"*t.  Ihl pint'* of tlillll l����H (i> |ssi.i,is acivk fi'iii< i*ro.*hi(i, ihilp^bi^, jumliiy i*iitkbiff, hoift uiitl entile *sj|l all pttj  *Sl-l|, .'.,,,' , Thi'i'*' Hi'i* no five hoiiic-ktcuiW lo he hml. 'Iniuid will httvo b�� l��> puivhit��i��d, tu Alherni will be foam! ihe umiuI adviiatayc* of a pp��>;rc*k|ve Wenicui I'oiuimmlty (hui lm**. falih, ami the cuuin^ti uf Ilk t'oiivlt'tltuiw. There are u unniberof j.'.f.'kl hlorci cinr.t li��u a wide rmii.'e o( jjosuli. ���a'luiolk, pbuifht'*., tlie neishpapcr hi ulilt'h ,von ui'i* I'tuiillni,' tliU, am! tt uumbei'of athletic mid mk'IkI club'., 'I'lu'cliiiiiiie I** a*, line it** run be fumul on the PacllU' t'otcit., taken the yciii*' itiuml. The iiihifiill ik l.'k* ihuu (hut of the < ll.v of Vtiia'oiiver, the frontM tire l!i;ht, There 1" i*eli|tim fcokt (imm^h (uc hliiitiiiieoi' *>aow eiuiu^b for **leljfhliifc', ami �� hen ctt her. of ilit'Mt piiupik ij only |u*,(s �� few tluys, i''oi* (ha Milium*!' and fioliitmi mouthk (bote U litlllllll^ In (hu world to excel (he Allttirni wutithoi'. ��� 'AlbprnUk ilu'oUili'i of on'Mif the ltii'��c*t. atul utokt- '**t'(lh�� t'tilloyiion S'lin- couvcr Uhiml, lu the DlMrici'will be'found avast wealth of timber of the Ihii'kt liiatt. coal, boo, copper, marble and other coiuuieivltil Mono*, bi'luk t'lnys umi other inatci'liilf.. ^^_   ���J��������� - ' There are niimet'oux tiitniciive opj>ortiin!(ie*i for iho mtiitttfnetiu'ur ttnd in* vt'ktor. Tho Alberni Itoanl of Tt'ial.. will be nhid 10 take iIiomi iiutuor** up with you.  Write to,them for pari it'iihir*. t^mmMtamim����nmmmk*^m��%tmmmmu��mm9mmmytm\ntm*mwmmmm^ mint mmmmmnmmmmmmmmttMMiwtttmw *  I Make a Specialty tlf tX'Ohti, l^tke Kt oat umi t'Hy Pivpcrly, Itent. Kktrm l^nul hi Alttci-iit Valley, #lft,U�� \*-v Aciv, I H*v�� For 'Exchango , , Poi-l Albert*! ft��hl AlN'ntl PisijM'Pty, VUtorlw nasi Vaia-ktaver I'lopi'Cty, What Havo You Cot? ff"r  '��  v i  iv,  .  ikjfi* ���*, .���- -u,-l  t,   Y-  >->'"'  .i'Mii'."^' , Wm, Frank Gibson Ji L vfjli*}. }(ou��* J'htMtt U 09 * Jn#ur*��n��i Olfle* ftwn* 94    * *t4t*m*rmm*mmm wm*Mwmmmhfm*i *ti^��oOTT��t��tt'^����^^ 8 I '.  '/Phil. A. Watson The Up-to~Bate c Hardware Store .omKtxmttW Alberni Livery and Feed Stables ,.l. .1. MM IKI-., Proprietor. Life Insurance TP vou coutuuiphtte taklui; .ml In.tiutuH'c It will pity cyan lo InvcMlyitto llioiip-io. date I'ollclcMif the Aiiiepleuit l.ifoiV Aeeiitt'iii liiNiii'iiiico Co.  C'linutliitii Hem! OMltU', Largo Shipment of Now Anti-Rust Tinware and Galvanized Ware just in. mivtmumvv Llvory I'lgK of all icIntlH. Heavy tlraylnwritnd rrnlKhliloUvvry MMMMMMNW WJlWItllWKIIB' MllWrtlfJiMiitllM^llfniUjII 9 $ ? 1 iit i Abo large Assortment of Sporting GootJe, Fishing Tackle, etc. :   i   ;  - j Full Line of Guna and Ammunition in Stock Inspection Invited Building, Vancouver, B, C Staid iik a ctuti and Inlurmu- tltill will be fiii'iilkhed by tiiall, or our iii.'1'iit will bu pleased to rail upon you." m*. FORTY ACRE FARMS AT  $ 4S  P E R  ACRE. Piiyinonta oxinmiltiM nvot* four yoara Harbor View Subdivision Of One nnd Two Aor�� lShw-ko lit now tin tint Market Kxcollont IjiuiI nitd ParlJul!'/ Cleared Jas. R. Motion Rool Estate and Insurnnco >k>t��uttww��iw��rt'twvttiiitni��i'trttiivitrttt'i.rtM��wtrt The Royal Bank of Caitada Incorportitwd 1030 Head Olllcm Montr***! Capital Paid Up : : $6,250,000 Reserve Fund : : $7,450,000 Total Assets over :   : $ilOt00O,000 A UKHJJitAI. llANKSND IlUKINICHH TltANMAtrriCt)  it! Savings Bank Department (ini?  hV MSI! t.-t-"ni*It.;Wl!��iii����lquVartw|ii��iiiai 11115 ��� vt  * *aw ly lm Ht��eit ti>' If our Md-ttrdlinf til �����* Phono ->i I Altmrnl Phono IH I'ort Albornl n,'p(,itliii df ll.it) toid upt����rd�� hMUtlTcd tniii (ftUnvBi imlil ��u tim li(ii*iMioiiiT��tt�� rtttii. Nn IHw In Wltlidr*��viDi(. Ikptmlli, Kitty lit. iikuii* unit (klllijtrttwp "iilittM lutrtlqulRr't wlllfM'  Iif leUDi" plUUiUltlld, Ovop L'CO ItcH.mihii�� and Aiftinuicx.  .'Ill llrntiohcM in ItrltUh Cohimbl*. Con'(��i*|ioado��ti�� ?hronn'hoitt- tho World. ���  ' Alberni Branch Port Alberni Branch A. a, Fiikimi*;. MfliiHiroi'' H, ,1. MACbKOi), Mmutsfur' ^i^niuijMmtuntMiiiuiwiAti.ni^iii'.iuttMU tss^g&itgrj.'sm ^.���wyu r* iiwiiHMiitii>>wiw*iji:i<yy^ffi^^ tmmmmmm&mnmnm\Mmmm��wmuM**mmmm i'i"!*1;1 t'JfS'J i)tiMnyi'g>|wi'iii^ii|i> LIQUOR ACT, 1010. EWien 49, Nuilci.1 Ik hereby glvon (hat application will hitituulv to the Hti|M*iliit(fiiil- cut of 1'rovliK'hii I'olii'u for the tiuipv. for of the llcento fop Use wilo of IhjiMi' by retail In nnd upon the preiiibes known His the Arlhifitott Hotel, hituitted at Alhci-nl, llrltbh t.'ohiuiblu, ftiim M, A. Wuitl to Jiimu.i A. MoNlir, of Vancouver, Ih-Uhili Culiiinbin. JhitUkl U1I1 "i'tnl. Any of ,/ulv, III 12. M, A. VViicJ, I (older of Iilccaso. iliime* A. MeNlff, Appliemit lor Trui'itifor. HOTEL ARLINGTON First Established and Best Knou)n Hotel on the West Coast. ThU U the Faoortte Rttert of th* Committal Man, Touriit and Sportsman. 0u)^tn9 our vwn Dairy and Poultry Paneh inturtt a Cvnitant Sttppiy of Strictly /Vn*A Articles for th* table.    Cutehe and AcwmmadatlenB ot Ih* But. fA�� bftt Sample Room* In totOn. />�����* Bum to and from all Bout* and Troine. Billy McAllister, tormorly of tho Khw Edward Howl. Victoria, I��r*prl��tcr, The hem Known Iioiimi on the West Ottoa of Vancouver lnlumS, All modern htipti'ivmiu'iit-*. iVntrally ItK'stod. Tho lit'fct Fishing uud llumlny on tlio Inland. A ti to" for hire to Sprout Finite and the Ark Hotel ul 1'i'iHi'ul Lake, (hildcs funildhed on nhort nittlco hip liiiuihif,' Part lei at iiuxlurai-i* I'atoi. Hoiid Chef, formerly of Kin*f iCdward Hotel, in cluii"*,'e of tho kitchen Free tins To and from AH Trains M. A. Ward, Prop. Alberni, B. C. WffltESIiESffiSS!'^^ fc if Mi } f It ' THE ALBERNI ADVOCATE. -J.!*!  MJIi^lrill The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. i i Port Alberni Branch r +tfv*w**'nr*>> Birth. Tim wife of Mr.  F. McDoimlth of a titnn,hu.rni Albtiroi, A��jjtt��t l(t,Ii>ri. IV Stvltt^PittnolK kim! Kimut forty roll* ut tannic, i'mi Ik* bud ut u bat tfoln. fall on A. 1.1, M, Jyoat ��t tin* Alberni Hotel. Land Act Notices. *kj^iiW4ioi���������irui *���* �� PIONEER  BARBER  SHOP <\ I, It K U N I Oont'l'lil ToiiMirlul AriiMH Hot. uud fold Hm In* G*orp0 DrtnhiiHsttr Proprietor For Painting, Paporhanging and Sign Writing to bo done In a workmanlike* manner got pricoa from  , o  ' Edward M. ScbfFm PRACTICAL DECORATOR lit Ave. Wett, Next to King Edward Hotel City of Port Alberni 26 years in tho trade, Sim on Shortest Notice Professional Cards (IKOHOH A. MM ITII. V. K., lirititdi foluuiblii Liimt Surveyor. .Survey;-* of llui be i' lliitlti*, mineral ohihim, and laud Niihdlvlikluiifi. Ollh'O at Alburnl. P.O. lwx 113. TO H. M. T. HODGSON A, M. I. C. K. il, C. Land Surveyor end Civil EnllriMr 0llio*��:  Soitimb HoUl,  Port Allmmt H. II. BROWNE t.'lvll uud Mining Kn<��*lnei*r uud Provincial Lund Hiirvi.yor Alherni H. C. WATER ACT. S. C, BENNETT Pookki'eplnjj* uud Accountant. Hooks Oponutliiml iMoiilhly Httttcmuutn Iti'tiilercd. Olfltti - Ovor Flnaft'cOrug Store, Alfc-tmtl OTECT HE TIMBER Af.iiiiitNi i.Ai-nt nncjiucr. Itltttlrt (il Ik'tkiitH*. 1'nUn inilSw* lt,*l !<4>��4i KllriUlltJiKiriiiil V|i** I'liil, II ('., UtV-l'lliltilVDf'tlOfllHl ��tlil||��ll, Iniciuiii Oikl'i'lf |y( l^t44lliu.liMI (i| I'tovilkkt' 111* tuUu*- IIIII ilip*i'ltlwnl Utitlir. I'l.liiUtl-iHiiv Kl �� |i**l I'tmntnl ��litl uU'.lklM t miim tuiiiiit t>f W;ii-|intkt Ami mul mi in.Miiim'ki ctiritrr i>i"iuu\*r tuiiMi, iiinritwuii'li-otik in ��n tittkliuli illltk'lillll  ill 1.111  (M.  IlifUd' klUlUl til clmln*, tlin.ivt, 4'dkt to ,lialu��, tlnntn out Ui to t'llklllk, llirtmi? fkkl fl<")ikl(|k |i,klllUlll��.il'ill(il.| tiflfil Wfti, llii'iilk- tv.itll, -(il i-iittltik I.i iiuiltiikil (111 llfif III ll'l "W.-UI. Illl'liW l��.HtHlll-t|-lili��, tlll'lltk' iituili (Ui*likln# lii |ki)iit u( MiiiUiint4iytiii'iii, ��|i I'ltlilitUtlll'l",' ,"HO Ht'lT-tl. i- ltu���� r.lldiliilll J'.KU'k, AUKUbl f. I UK , AI.IIKIINl I.AiNl* nlKTItlCT. nimMt'i4i( KtHiiiiii Tuikt* iviUvki tliitl ItnvlU l.li"Vii*ll>li June*, of Vlt'Uiilk. II, 0., iii'iii'ki!im imtkii'i (iimliii'r, lit It'dltH tit H|i|l|y  lui* i'4'lllllkklilll  Ul I'Ult'llkktl lllll fuliiinliiii (Ii'M'iUhmI Inmlk: t'l'iinjn'iit'liitf m ��� i'likl elutueit mi It'iu'li, Bi.uili (lilvnlMiii'IiiiIki, Ann, mi ii'irltifftkl ikiritcr nl liUl I. tllttltllt I'itkltil'))* klllHV kill 11,'I let'tti i'llnlllk, tlii'titm imiuIIi HUi-liiiiiii, tlit-iuv ��i'��li*iIt ivtclmlin, UlPIKH' lllfllll l.'l t lllllllk. Ill imllll ill (Vlllllllt'ltiv. liicill, euitUfoltiif (Mlfii'ii*. li'ii'i* ��t lei.*. ilm lil l.li'nt-llyii Jaiiti'ti, Aturimi *, mil. Al.llKIINt I.ANlt ItlsS'l'llilT, IMmili't 4i( JsYmtlttt, 'I'ltlii'um I.'* lluil KM ii mil Mmjit-uf Vlt'tinlk. (I, ('��� tiei'til'itlliiU trtt.ilktt'i, lutittilii In tii'|ily du l.l'1'itllkl.lllll (4, I'lilVlillM' till*  (tltillM inn titufriUil IklllU' iiifiititii'tu'liiit nl a iitit I'IniiohI tout ��liu��litl tut MillllUMikl tut lli'i ill Ull*. tlli'ltlkii'imt iWt-liHlim, tiicnmi iniitii muli��inn, tin*Mt-4,' ni'm toi'iultiii, m Die r��nl iHfiili'Jar*- nt Irftl t, tlit>lh*f k.(i|0i (n I'lmliifi, in iKitiit nf i^niiififfiik'iiifiit. (Hiiiiitlnlntt JitlftOHW, lllllftl (ir tfM, I'^lttnil Hnyi'. Albums, liiii, AI.IIKUNS bANlV nis't'ititrr. nuirk'U'l NihuIih. '1'itliii nutlfk* lliiil Arittlit H��tfi'i nl Victor!*, II. U��� ntkiiicnlliiti liimf litl t��iiiiiiiii, Inlrlitlii In ��t'lilf fur incriuliikioii lu iHiKimkii Hit, IuIIiim Inn iltt- vrrtlHil idiiilo! Coitliittuioliu/ at ii |H,kl iiUntml tin tllfotuitli slitirf nl MiH'liiilm Ami, mul hIuihuO ttiwut uu ifrlohkliis In nil ttiKlrrl)' ilfi��*t,lim (rum Un* naiih> ' 4*11*1 l-lltdlT iif t^ll I, Dll'lltTI kdlilll *> t'llklUI, Uit'lK**) I'kdl iki (t)iiilui, tlli'liiM' ntiiiiK tin) kliurti Iiilli N. N. 'A'. Si) I'llnlllk. ttll'IH"-!* Ill It WCkllTl'/tll. ivtiitPli mliiiar llui Mltoro >tu��. Oinlntie-p Tii t'lmltm, tiiimliK iidoiiimcut'eiriijiit.ooniitliiiiiK ittowirtii, iiHH't'urk'Ki, Annid tUuo. AiiffUitt, tOIS. ^mmmmmmmmnwnmmmmmfe: Down Again 't-W* Pretty tiuiil to Ib^oeo Prtc-t** tlo-t-e tfnttxt bin our KjK-5'ltit fwiU*   ���. llio*, for Hmndlhtitj' lynruo ^UBfjtHlPk ��ii*bh���� u�� toiptotio ZZ ��-k����' �� Be*st Household Lump Coal, $8.00 Per Ton  3 ���2^-   t\.M |*or llulf Ton, fn�� centu jn*r i*tw'k.  Iletivoiis! Jn A11k<ii.I or liliti dUstoit'e.  Speeiul rule un ('arltnttl l^otti. ST 0Wk��m ���J*-"*��� Ckkkn. "-?,,-;" H|f'j..-,w4-a <fckk- Phono 28 ioneer  Feed   Co A, PAUL, Manager ~z��& mmmmimiiiimmiumR w*mwmmaMWimm*mi**m*$ kin." nw.il'. k��lt.ii'...i>>4i'^ ���kiiiiju'.ikytqwwy^ikiykfifikky Holies ol Appllcottot. tor th�� Aprroval of Work*. Take not leu llutt- ilm lto|,ret' frock Wiitoi'ivoi'kK foai|itiny. l.ituiteil, tviil aii)i!y to ilm fomiiiroller of Wiimr Kllk'hpi for dm a|i|ir<iviii of ilm nliim* of Ihu ti'oj'kK to ho m mil rout eii un- (ho titilbutInn of (he tvuier from Ibi'.'t'i' ('reek, it irlhiidiry of Somiis" 1 liver, which the u|i|tlk'iiut hii-* a;i|ilied for iinilor Hot'liiiii fit of tho Water Act; Thu plunk mid imrili'iihii'M reijulreii by Hubi.i*eilou (!)��� of Seeiloii 70, of tho " Wtitei* Art," ill titiumdiHl huvo been lllud with the f(iai|itroller of Water PIlfliiK at- N'li'iorlii.uml with tho Wn��t*r Uecurder at Alhoriil. II. t". uhjet'tlotifi to the ui'i'lh'iitlon iiiav lm liltnl ��fth the ftimiitroller of Wuitu" Hluliti*' Pat'liiitiii'iit Uulliliinci*!, Vintoi'ht, llHlfil ut Alberni. I). ��',, (lib* IMth. day of Auik'iuii, Itll'i, H. f, Iteiiuolt, Alk'eiilol the A|*|i!lr.��iit, lw**iw*^mM*ft**ipi CLASSIFIED ADS. For B*\v (itiMolhio l.uunuh, htlely owned h|i J. W, Stroud, of the NiiiimliH hmiibor fo., Port Alherni, 2ft feet luiii,'. Hobcrt*. motor, 2 ovlludor, lb It. |),, enifliie hotmiHl in cuhlii. In Ii'iiml rtiiiinuu' oikler. Wi". -John Shirley Itiehiirdkoii, ftipe Houle LlK'lithoiiM', lhunth'ld P. tl. 1'or SiU 4-lly owuor, four hirtfo loin, on block, beinir Lot** S,2, 11 it nil 4. In ItliK'lc ft. of purl of l^)t 12, Ulverviow KiiIkIIvIhIou, Albiu'iii, Price, M��l oattli if taken ut iiiifii. Toriim 10 |mr cent*, (lltkcotmt allowed for ull cui-.li. Applv I). Mitrruy, No. 17 Hixtwuth Ave. Miiiit, Vaneouver, II. C, Mr. ilaincM Luwler, of Ottawa, Hnp- ruttiry of the ('untidluti I*\irot*n-y Aii* iKHilulion hiiM Juiii returiuxl from Mini- troitl and the t;ity of Quebec, where liu wim muklnjr at'i'iiit'k'uiuttai'i for v.io Dominion l*\n'imtry tl'onytintlon. to bo hold upon tho invitation of Iho novum** luunt of ilritl.-kli fohiuihlii, In Vli'torut, II. C, on iSupt. ��J, ft and tl. Ho found jfi't'iit Ititerokt bt��hijf tnkon In thin convention, In which Hie Ith'titu-il Mi'llrhlo uud lion. W.' It. Howi will poi'wotmiiy bike part, and which will ho held In the htoit tlmo to t*ee thu Pucltio (^oaol atul tim prittrleK. Hon. .Julmi Allunl, MmUtorof lanalu umt Kon*��ta for Quo. ht'U ha��i eoiito'iitud to atlehd nnd he will Ih* aci'om|iun)i*d hy wonie ot (ho oltlcurii of hht de)mrtmeiit. Kimuun iutaher. mun ami lorcM eiiiflms'i'-i will alt��o be well reprcKcnted. The rullwayH huvo (minted ureally riiluueil raten for tho return trip to Victoria to deloKiito*, Mr. I^twler, who Ih looking' uftor the nrraii^eimmbi, hiuto*. that everythlnjt,' U lookitif; well for oao of lite hu-jjo>it tumventioiiK ovor held on tho uoiikI. AdllKUNl LAND DIHTIIICl', Lllmrlol uf l.'l����'H4it)i)t, TuSio nutlet* tlmt Wllilmii ll(lion,ol<*Uy(VMUoi, iKX'U|iit(liin (tuiii-r, liacnilti to ni'i'l>"i(nr |i��riul��. dluii Ui I'liivliKke to purcl4*ii# llui (nllu*Iuii tle> twrltHi! imiili: IViiniiiciK'Iny ut h |it*4tl iilttntdl nl llui iiouiSv "ifusi t'lirruti" ef Ii4it (lli'i, llii'iutfi HO I'lmlin m-ti, tiifiH'f itocttttluii kutiiti, ilii'itcn* tw cliklna writ, ilmntkj no ciitiliik imi lino ins I'oinl ul (kiituiit'iici** input, coiuulnliiii tw us���*, uiun* or li'nii. VVillUiti Hilton, I'. A. Ihivi'liniuv, Aia-tit, Aiitfiiiit in, ittli, AI.IICIINI liANI) DiMTItlCI'. lllklrlot of l)U>'4��tiiiii. Tkkc iiiitloii llutt llt'iiry llllion, uf rlayoiiiiui, (MViiimUiui fuiiiit'i', uiU'iiite lo ni'i'ly (or iKTiistk- klun in iniit'liioif tin'IuIIiim (nil ilin'rll-iki Ujiilk! riiiiniu'iictiitj ��t tt luiii I'liuntil ni tint ��outl(- WCkl (klMltirill  li<lt  Ilkl. Itll'tHHt Ik* Vllditld Wt'llt, UlCUfC !VI('lll((fllt Htltilll,  lIlt'tMM W Cllltlllk ����*tt, tlimic* ��H'li��in�� ii'inli tu iitilni of iMmuiffitv*��- nioul, ctiiititnilitif rn m'iniii. moru or \��*��, ' llcnr't- llllltlll, I' A. !l*)ve*!ei'iie, Ai/i'ni. AUlillkl III. IUI0. Ai.iiKKNi i.ANn niKriuw. Jltklrlt'iiil Jtiiufrt, 'I'iiIii. ntitlii* tim*, tillin llurvloci, ot I/tmdoi), niiifImnl. tiii'iii'iiUiii) neiiiktiir. liilotHU lu ��i'i'l>' (i)l'i'cr.|il��*.liili to liutvlonK' Hie lulltunlmr U�� M'rllkil lmiil��' rifiuiiii'iiolmi uiAiNifti I'lsuutkl nn Um nmtti tliiiiv nl �� mimll iklkiul kkuiittxl InJuilittiCtivii. qil4lltillluHuill.it. Ni'ClltlUV. tOWIlOlllli II. tlltUHf lnlltiH luv ilu* liiiui'o iiitt' in liti/ii ** flti'i- umrk Kiuuit kttlil I ft IH IMl til I'KIIlt lit IkllllllirWsjUltUit, Oilltl��ill. Illii (I'll (icr��lfi, lllill\k Of IftM. niivi* lUtvlts*. Iliigll H. durvlcH', Atyuiit. Jul)' M, lllll. MMWkmUMkM, The Alberni Trading Stores Kr��th 8htpm*i.t Dlntct i Croaae and Blackwoir�� Jama and JcJUea Huntley & Palmer'^ Bidcuitts Try ��� Stsimpl* tl��i ol HottoVu Boat Flour tt'it ��� Oraadl Wlnnor Tho Busy Storo On tho Buoy Corner BESS SSt?!* wa.'sstswy'i'jsiisfiffv Mssaws C. F. BISHOP & S Grocore, Bakera and Froduco MorcKtts.ts The Latest Word Um. Kriiinllno Itu^n to Cook your Monti Kinh uud Ve*fot*bleii l-i. lifte, and .'(.V. pur do/en.  No xuioll ut f-ookla*,*1 in tin* Howhi, This Store will bu Closed on Monday Next Labor Day' a-i .*? isew f woi'ii. 'jxum awwlikktlikkM.l.ilWk l*1*'(1*Pffffig'>*kif ntps^&jas&erirssGWM'UMiiWTi 'mrssr ���watAi; (aisjt^ja^��a����BiWBi THOMSON'S^ GENERAL 1'or 8nl#- Two (Moui'ed l^il** near Ab heiiil unit Ion nnd whool, $IW) eitcti. ���lift c�� i*h, hiiliux'o monthly, I lux "O," Adviwttto OllJiitt. For B��l��..*I'*lv�� Acrt'K none town, *1WI per lion*. Ktuy teruui. llox "()," AdvtM'iiUi Ollh'it. For S��U Jhty iJi'ivini; liorso, 7 yottr* old. Hound. Apply P. 0, Iws "f.'1 AHmii-hI, U. f. 0 �����?Qltirw iES^-*jj yi -i Tho Subdivision of Lois 7 and 8, in Block 7, went with n Hueh. .li-Mw'i-i'ikMi ��n tl VkAM^ii Skmn ���k-'fal^j All These Lots Are Sold 4,1KfWk  M*Yk*4^*��,-n'.**i'*W*'-��**llt^W.41.|klf- JL..fc.4WWv��Hto ^vrtt'.1l^l0*tt\��.vf^lMK��lvi Sold Them But I Have Other Thingis Just m Good  as��fflSBS8W5i��i^Sl3^ First Fail Deliyery Of Laciloa* and Children's Millinery Knitted Woollen Goods, Swouter Conts Flnnnclotto nnd Woven Underwear ;.i'.i.j-,-ti-ji'ffir-.,-.^mss��i fa All who tiro In i|iieiiL of W��dd!ng or Birthday Gifts ('itnimt do bulb't* ihuit call and run* our nov htook of .lupuui'ite (IchhJn, Artichts to I'htirm thu lioitrt of any br|do, and ItUhi'N to etull the inuht partioulttr. n\ \ r <?. ���Bft'l'aiiT'W'BgaWiWfW'ttq^^ ilVJf*,*Wftr."?**'*,"*'"'",*1 ,-t V -l-nVrt��� ���������*' W-Mft* Light Reading for the Summer Months i* ���. ylft.,��V��P*4t*0'  * THIRD AVENUE 9   PORT ALBERNI Don't Delay Until the Other Man Has Pick&d Out th&Good Things i* * See Mer At Once -iV WM. FRXkK GIBSON Alberni, B. C. A Good Assortment of Paper Backed Fiction ..MAGAZINES..- Always in Stock LfessHATe PINEO'S Your Dru^ist and Stationer AUJKUNI POUT ALliKUNI i.i��l.miiki>.iil..i��e-.i;��..i����...ij����ilili'-.l.f��'��k����.ik��i''��.l'��l'"���'"����"�����'' '"�����>-"��� Iklf-lAkkMifkKMeihk am mm^mm^^M^mi i^^M^^^M^^^^^^m^S^^^^^^^^^m^^m Pllw 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169132/manifest

Comment

Related Items