BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate Dec 20, 1912

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169131.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169131.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169131-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169131-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169131-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169131-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169131-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169131-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169131-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169131.ris

Full Text

 GETTING READY   ILAURIER'S ANSWER FOR BUSINESS AS TO NAVY Tin* Alberni I'Kiriel Liberal Av*.t-*<|i|. tlnli ivtVH fiil'iin'il ttt ti iiii'i'tini; of tbe l.ilM'iitli nt the (linlib't bebl ui dm olllce  el  ibe  ,\iliiM',no  ,/n  Mt liniiii I'Vi'lllI!*-*"  ��� llf    till,"*   Wi'l'li, I'l'O.nll'k, unit leltei'-* prnml��i<ij* �����iipj-*oi'( uci'n re. ei'lvist fi'oni ni|is| iin|��iioiii'.  poliiti  In A Ctsitiull'iu ileci fui' ������aciinf ('miKild'* const*, nidi a s(ipi��i'.|ii't-(t,|i)tni|.|,| H-ktlitt Celilre of ouch llerl, (In* etliiblKbtlii'iil of ,1'U'iIk In i'mihiIii and (In* htfllriiiii,' of i*blpt tin iiii' it*. pokhHile in I'tniiiiiti, tbe tleet to be munno-il b,i <';imi. tlliint mitt iiiuliKiiliicit Ij.v t'ltiittilliiiii, tin-illktiii-t, uiiii ibiie S liu il'inlit Imi j ("i'liil.* lo fn U�� tbe iiul'uf llril.tln In (lint tin1 ii.'ii ni ^iinJ.'JiliiMi Ciii'm'k hilii j iliiu-ef i-ineiyein'.v, w;ik Miiioiinf**d hrv tiiiii}' *i|lb ti ���iiniiif ilei,fi'iitiiiaitiiii lo iSli- Wilfrid l.'inricr lo (tti|*)lmm-m llil*. become im fiiiimrliiiil ll^hllii^ fiictm- in iifti'iit'ion tt=. (be pimu'l' policy nf (lm (lie irnxt eb'i'tiiin. Dominion tii (be Ihnpiii* uml oite w litcit The liiilo** liar li*-l iif ottlcefs were lie will be |i|'ep!ti'eit io eliticl d (jlvon ��1i*c|4hI: llmi. tVi'inleiii. Sh' W(Ifrbl itlio n|i|Kii>imtlly. Imiiii'U-i". Iloiit V'b-i! |'i*'*->lili*iiti II, c. 1 Tbe iiinnmmicimmt created a piv* llrcM-kti ri I'resident, .1, I'". |tii'i)��iu*i Jm, ! foundlin|ircir,ltijt. Thi*Llher��l.*ieheerod Vice I'ii".,, \VJ,l,St*tint<:'k'iii) Vice J're-.,, {mul ehecrid nimbi, Kiel when Ilm Llh- (Jeo. |iiii|l*(ii-| 'Jed. Vice I'rc**,, ^n)>[, I. 'eml chlefm!'! concluded," "Utile lli'llnn- A. Iliitli Secret.tr,** Tivuiuici'i W. It. i itbi" collid out  in di��c|M"hei��ted  (one* The Season ^i*^-.��^^ II, I'c'M'.m, ' <  j i*bleb hlmoli tbe (tmbi'irdcellin'k'of (lit* lit iiildtlioii to (be iitni.e. lite jircit irhumtu-r, tleiit* nnil mvictncii'i of nil l.ibi'irii A**, i ivitnment nml tin* public, Miuwftt a** I Hires tho rccollcctlaii tluit " Thorn tiro Others ���.H'liUioii*-* In tin* di*k( r let will tici a**, ifreul kii |tite|-n>t la Mi* Wilfrid'Nile, member-, of (lie i;��,eeiitit'e ("imiiitliti'e, jcliirttlion let In (lie iitiuilttnttmiiict'itmni mul M(**".i* iiviim'ltilion** will buvi' the-hy I'i'emiot* Itot-deii, 'J'lit* ���.'tiUerie*. of l*o**ei' to noiitiiihtotv*'ootlieciept"4*i6i ni" ilu* Houmi Mere jimmied in utitTnemloll, iitivcii in thlk Mime cciiuiiiiiioe.  IiOCmI.'  Tlie I.iU'i'dl'leader lott no time hi I.i Mr. .Inlni Kiiiil i*��d Mr. .1. K Molina ffi'tlln>f U* tin- cure oi*be imiHir.  .4<li' #���,, �����,, imr were mude iin'iiiiit*i*>ii of tbe ljKin'iiitie., Wllfrltl condemmod tin* llorileii  policy j A committee v* in upon I tiled so train*, a ' of direct coiitclbiUlon ��**  uii't'tiiudlttii 1 rt'tfard .a.l.���..J.i.��|..,..,iiIVii,iiii._i,i. ,i. ..n.,.,i,.r.k....,...(r.,u It li reported thru a *'(5rnsid Hwooj*- ktftkeii" Iikk l��t'i,'it formed nv thtt Port ur|-oi*e of pick Inn1 it winner Ui tim iii-nl mayor of Al* iMii-.ttltiM.iti. unit It i* (In* liiU'itlloit in aim! iiifllrllli.ii mul, uunliim llmbi^t !"'*"���' /bout n do*mi nMrnw hsvo rei'iicM (lie tViiji'tsl ('ua)itillt(ti in M*ud; fat me1 ltd ecendiyf tbe Jirjiihii r,mph"*jt, In tin ui'KHiilr'er (*ir wWli In ibe illmrU'tl lit* cont'lndod one ol <-tht* |fre��te��l a. un early date.  ' ''    Upee'clicu oMil** ciiiHier wltlum mitesul'- ��� *���"��"'.��"..*". in.���" ,  i (i���<ii( in ilu*' Uoi-tlt'ii |*ollv*y - cxprcstltiii,' St. Andrsw's Church. ,* pucitmnem'., wmh of coniiibmoe In die "Oft KdtibMlnirit.iii'ji'iiliij: mul eveii. hill wMcli tb*�� I'vmmrwill'e *:o*ei(i" Inif, ibmv will 1��* "pedal I'bilMititio;'��u'f>l hud brin^lit 111 ���mi-vice-* In St, Anilri-w'-'HitiivIl" 'Tbcl I'lmlr Imve preiKiiivl, and *i51 iwmter, ��� Jtcfon1' fliioMior Inhhc of tho Advocate la iiivsi'iit-cd t-o it wnlthiK and luixltnis public, (hi* happy holiday m.'iihou will have opened, ant! t'h list nut s hyconu! un itccoitiplishcd fact so far its HH�� Is concerned. So the .Kdltor Kmbti Old l.'uthor Timet by tlio foivloHi and yanlis hhtl to a Htaudstlll Ioiik cnotiKh t<J state tlmt the Advocate heartily wIkIkim: < ,v To all our frh��ndn -Tho fat of tho land. To ail otht't'H.. A ylotiror vision. To this Yoimjf���-Thu Druainlmul of Hope. To tho <>ltl -Tho Uuidyr mlstH of Momory. Ami over wiixlln^ in and out. through all our actions nnd <lu Don't Crowd," r.y|Wt.fi,iirwi....M.B a^TtflrWi*1^" "-��k For8��t��re Social. t'ilfljitltlli'*  ,��nll|eiu*��  Klii}  Cltl'Ol*.   Ci'lli. Tbe Alln'i'iil l*'��ie-*tei"�� Ktive a ���*��� k" I it 1 iMM'd by riir Arthur Sullivan uml IV. j "l"1 *''"'"*'1' M������'l��y "Vi,*iitn�� in VVbyu.'i, ltj'ld);o. | hull.  A ^ihhJ samilcki proyrmiime wni tbi TuetHlii)' cvonlni:, t 'lirlMiniu Itvn, I remli-red, full., imp liy t* dunce, 1>. H. llmclitlih'4'ii will jflvc tlielc t^iitiiini.!<,'*t'I���'���*>��� 'I'aifK' K��ve mi mlilrcw* on TliU elitcrttilnmeitt la .in old and well ] KohkOi j n�� a I'* "till ol which' lliere eilablsiibi'd one, l*"oi inerl>' evec.t oiie' buve b-in main l*i lie**.'(ipplicittbiii** (or (ittejiiti'ii, am! lltU vi'ttc ihe Invitittiim | memberiblp, itintldllbm to v-blclt fber'c U Ihnlleil mnl.v to (be onpnt'liy ol iln�� are ���..'nno Jl aimllcatioii*. foe tin* i*liirl. biillilliitf.  There U no itiliiiitkbii! fei', j (nt,'nl ii Imlli'k lodye, nnd tin* uiviiaUa. < >nl> a col 11 ot (on to defray cn|ifitM*��, tlon of Iliiu bchiifli I* imtf In bitml. W.l.l.*|..|fH,lli.^kl ��lf|il'��HlW.lkW,ll,'CTIkk'..l.lMailllll. 1 1 Willi 1.111.41,11 l..llJIII|IIM.I|.W.> kl. been M'b'Ctcit, Bnttm of diem admhtiHl to lm lltllt* ImttiJc dun blank*, and the "I'iii" Iiii'i alreiiily anKtinu'd |in)|n>i>- tiottui tluit wii* make thu winning num. ber well woi'tli boldlti1.'. Dnrli )mrt*ei ��t*e belli),' tiMtli*!.! nut with aliuju* n( dfl. vvloptntf n-iiiiihiif tnrniicf ��pe*eii. Mud* liirliit nn* not Kiiniiicb liitleitiiiiii),it�� the (���olnif in Alboi'iil I* mil mihctiv*,' an it iii liirtberduvvn (In* vidloy. Ijf-tjMf IH Hkt.ayiM'ilH.i.l twn'MW*. Ilollttay Wuidc. < Tim  Alberni  Dlmrirt Uritx-i  itiiinl propviKiR to enliven tim Itolkiuv '-nuson with Milne old  fimbloncHl  mmdci,  itntl THROWING LIGHT ON OWNERSHIP la nttillii1,*- llui ipitilillctitloitt lor vol- ec*. Iiii lie Leltei"* J'tttetlt for tbe Mniil* Clpltlllv of Alliei'lll (In* l'i*i|illr'i'lit!'ll(��t are, iiiiiotifrMtilliectHlnua, !b;i( t!te,t* be (be ''Owner*, of real property within tin* liiiiiint.'iiio liets'b.v con��tlimed a imtnlcfptilliy, of dm value of al Iciitt one himdt'itt tliiilui"*," Till*. Jiie* tint iniilly jfivcii rlhi'toilie *|iicnlImi u** to tincMtcl Ji'linlUoii nl tin* word '*tinner." Hejflmriic .lolitnitoii put tbl�� tip in tbe Altoi'injy (ieiieciil''* nlltce, ami, wit* promptly, referred to tin* "Act (d Amend tlio .Mur.lelp.nl Klec. tlonV Act,*' Chiiptec *��, 1'Vbrniiry "A", IWA, willed iimd*. an follow,**; "l'Veelitildor" of "owner'" hiciiiih lllltl hllllll Iticliiib'.. BIGGER PRIZES NEXT YEAR At u nieeiln','.if tbe ItrltUh'l'ohtm* bin Ai/rjcttllnnil A-t-oclitllnil belli ut Vlfliorla, II, t'., ll win* decided to hi- crcnin (in* vdlnv of tlin|ll-.li-lct IJxItShlt pcl/cfc im it*, to try nnd Indiiet* more of tin* JilHi'lct** to eotef tin* cniiipetltlim, Mr. Wliyte, (In* Alberni dele'.'ate, re. purlx iliiu. hi flit tire till (be dUtrlctn will be placed on an eniial looilnif. a1* all tliatt'lt'li wilt be iiilolted tin. mn tie iiimmiit of kpiice, which will ifl vi-every itUlrlei llm Mime elninci*. Tlin follow. \na eonitnUtee wn> niipolnted to bmk after (he Dltitrlcl- Kxlilblt*.; Mr. .1, A>- <Ji-tiii(, I toy nl link; M. A. I'octei', Met- cliotju: unit K. M. Wliyle, Alberni. It, wii'm(tec!tb'*d tlmt impcovemenlii of nil exleiiKlve Ithul ilmtild be  muter. (a)  Any perviii 110)111111* mi tttdatc i taken at once,  Anioii^il other tlilni;t for life or tm lnheri(nnce(iti potsc^lim,) hi IiiiiiIh or real ptopei'iy within die llmliii of a miitilclpiilll.ii itml wIiom1 tltlo thereto Is re^Ktereil In the liiiml Hi'iflikti-y oillci. of tbe dimrlc( In wblch die iimiilclpitlity is Hidiate; or ,"(b) The vendue or puivhiivi', nn* del1 nn titfroi inent of wile, of any reiil pcopeil.v nltinne withltt tbe llmlt-nif ti w||| pity tim pail of Wiilu during the tntitilciptillty, whichiij/teeiiient In re<j-|v ttflemoiHi ami dvenlii',' ofthedfiy befor** (.'lirlittiiiiUi T|iey will bo npiu Alberni on tlni ufiertioon of Doccjiibei' "il. Tim bund nlim projioin"* to idle n N��iw Vo��r'�� ball undMippei'hi WbyteV IUII on Now Vcsn'd live, mid ti�� Mi uti*. dmt tittraotImi will lmvi.upfi/etlr>i"H'iilo ol M>t 1*15, Mid #in, fiif 'Hi-Hi,' utvotnS, ami third plttcc-i. (irey'i* nivlunitru wll) furnUb the iiiitulo for the hull, lot'jsl in Iho IJntid lleKl-*try (illlceof the district hi which ihe mtinlelpiitity In oil unto, uml U not kIioviI, on (be tMXikViif Midi Lund Ih��i/i��(ry oitice (o hiivtt lu'ea (tMil^ned or (riinhbnri'd to any otliwr peiMtri," t r*-< -ix^ia-nrtriH-q .,nj��i"*r-s is*. "  r��� -i-i" Machine Shop, The liiti'kt  iiildiibm  In  (hi'* liiikjiti't.*. ""���WW Hafrl Arlittgtait Christ m���� 1012 /-v^-v* kt.l.kfl'k.lii *^i*��p*Mp!vi'<��'fff>-i*r^'''��*^p^ WWWHWWWjgHIWW fiw'* Mam (Hcter t'tick I It 11 I Veitm of TitlllHtii "t'onyiiiiiiii* (Vetllll tl hi til Mill Skitehns I'lckltnl Wulnud. '���iptiiiloh lHive*. IStiiitcdDliivc*. Irccs fioast0 Bcudablrs Whether  You Require a Gift for a lady, Gentleman, Girl, Boy or Infant You Will find it in Our Stock veiiitiii". ol Aihi'ini cmiii". in die way Komi* feed rathe ArlhiK'mi'  Wlmt t ol it iniieliliu- >.ho<i i*liich will bu run In '(.'ilniiei'lion wlih llu* I'liteiion tJai-aiJi.'. A (nil line of imu-hiiicry ��III,be pm in to hiindle (ill liiiiiih ol lepuii'-k, titttj with this wpilpmcnt the L'ttmiro will be ht nlmpe lo Hike cure of (he ureiilly in- ct'1'i.-.ed volume of iiHitnc t nit I ic ibnl U liiltli'll'iii'-d *loi' ihe ciimlnjj' (*eie*o!j, HnspKii the niti'i'lli'lit roiidi of the dU- ti'lct accbb'titi nee Uound in Imppim fitmt lime to lime, tjntil It w 111 no ibmbi be u ifi'etil comfoi't to dm toui-iiij..* intli* Ho (o kilo**1 that at the Alliernl end of theii' trip can lm found n,*��|ii,p thnt will he tittle (o titltn eni*n of uny repult'tiihtet ttie oitei't'd, imd (o hiiiu up the Cai' for the dip buck. h 1* planned to hnvo poultry demon. ���.trillion lioiiieit 'linllt, tind a imci'i*', tvlien* |iiu*eiitA cull leave thelc chlltireii" In tin* euro of nuisci. whllo ihey enjoy the fiilr. A huMilhiif ��III he provided /or munttluntitrei','4 to e.tbibll their li'simb, ,  Wind iStorm. The eh'Otrlcnl itorni on TimMlny i��v> tniliij,*- wii'. foltdvmt hy a hijfb wlnilthnl ttbl'ii coishIiIi'iiilib' mnotiitt of il,'tniii*,'e hi tlniie phicet* tlmt were iDvpoi.i'il to the foil itteep of ihe btiiit. KevernlhoiiMtii hi the north end of the l'ort were , bhitvji (nnil ilmir ftmiithiilonii, nnd the etiutli of' ihe hl|r tine*, coiiilnjf down ciiitld im bciiitl tttvity in the hnnii for m'VOihI lioiim,' So lui'a*.mil be li*(imed nn one Mit*. Injtii-ed, nnd a few Jack M-revv'*. vvili icpiiii* llui mm.' of tlmitain. MKi". '"W Ml mm) I'lckles Wlillm tbibui* Kiilti'd Ahmmda Satisfaction or Your Money hack Anchovy Dlh'.'i. nil Tornd y*t!is* a In ''nixt'ii* iSliHnip*. In Thimble** Hi*?iinieil t'btck.'ii ti St* Modt Almond Ci-Jtien. ii'hutiiprtt'ne l-iiince Voiiuk" Ttirki'v, t'tanberry .telly Prime Itllei of Heel, Vorlmhli-e t'liddtiifc* l<"ji' of Veul -iinil IhvMtliiii S(eiiine,l I'ottiUiet MiinIiciI I'otiitoci llttlit'd drown I'ottiu**"?* I'ct ll l*i��l*i  Sneet t'ot'ii  (y'reiimed fjiullltovver Saiub Lobster Siihtd < 'liecti* ItM-ehll Dessert I'ltmi 1'iitldiii;.', Itrmtdy nnd llintl Sniire t'oliii'id ililly imd Whijipid I'rejut L-'inoii I'b* Apple i'ii! McLuron'h t'li('��'��e .NntMiinl lUUins Ton ('offee (.'won Milk .ses'i*' V'"7 Xmas Trade Specialist ��V  ��� *" *v *"* Hurry Up. i.)nly * few njort* 'dnys now. lUvn yon been around to t*ct�� ilu* lino tliiiiirn foe the holldny.** thut aro Imhits,'Mionn .In the ViirloiJH htorcs V If ttollt l�� time you wore jftHdntf busy, for the t>c��t of diem will bdfVfomv noon. It Is (o be doubt-ml If thorn t�� tmother plfixe of the nUo of Albtifnl where tin* bmvlncivs hmiiies miikt* hl^tror or better |*rt?pni'.v timis for dm holiday tr��.d��. Show ihein that thi** fact lu iipjncelttiedby keeptni*; your irude at homo. Cut out the t-idit- loifiic bttblt, A. 0., F. The ipiiirterlv  iiieniiii*r illlll election of ollicefk of I'onrt  Alberni. No. trj<K), will lm held In  WhynC-t buil on Men��� day, al S p. in.  All  iiicniticm  mm.* i-t- ;ijne��li-d to alicnd. W, T, Mac A III sU'i', Sccivtjit-y, Pick 'Em Out. Dtirlni,'ilu* ptiit few days there ban been In evidence tin* (,'ttthet'lnK* of lit. ;le knots of dtl/ens ou the street cor. net"', nnd hi tno*-t case*. If you upproueh iHin of th*"*** tii'inhi'i-hif:* the M*ri��|n of emnvni-iillon will nm ���.oiuothiiii,' like thlsi -"No. J don't like him. I don't ���lilnk In' l" the miii"! well then who itre .veil In fuvoi* olV Don't you think tbiil* tin- best nnm for tin* place would ho.--" Mm why continue V  Kill lu tin* blttnk U�� Milt VLllll'M'lf. Agricultural Me��tlntf, A nieethiir of tho Dirt'Cloi-M of the Albi'inl A},'i-2i''tltnm! nnd Imliintrliil A-.M'1'ludoii will bo held In tin* court bniiM* thl��, rVhhiy, cvcijlrt}*-. at n'lfiht o'clock. r<n< Kent nnlldlnif HttlKiblo for ollice oi- ilKelll'ijf. For |iiii'lh'tibn'i tipplv to ,M. M. iStephenii, llox tlt'i, Alliernl, tiftnd Act Noticen. * AI.IIKHNI l.iVSi* IIISTItiCT. I'Ulilet til !(ll|ii'|t, 'I'hIih liniiii' Hull J^iltlil I'ltmei of  V��niMllll|-l' II, (', tut'llt'ilttlill MillikU't', IIK, Iliin Jit  ,'llniii (ni' l'l'iiiiiml.iii liietiii liHM' ilm Mlliiiilny iit kt-illiivl Imiii*.' ��, tviiiiiiii'iti-ltiit nt n i'iiiii i'IhuohI ihu uilii.i, iii-i- Uii!  dint  lli ii  liuitlniiitiUiili  illiivlliiti  (iniii Si illlill I,Hill* tlll'l  It'  4 Iiitlii*  ttttlliltll  lllllH'Ki l,ii��l  liiw'illH*il  VV. I��, S  *��liil  in h. W.  lillil Olrlli'i*ktuitll ("fiiiilim, llifiii'i' hiik*  It* fluilim, llirtiiH-* iiiiilli (tii'iuiMiK, tiit*;u'ii I'liui jiif-iihint. l.!iiiiii I't.ini'r, Ull'l N'lllW'll. Ai'l'lli Nnv. It*, Hlit Hii' y*n*J, 4*!.IIKIIN,l I.ANO |II,V(|(|(>|'. l>Ulllt|ti(Rtlerlt. T.itit* isnt Ii'i' I lm 14 'imt li-i. Wi.lftJiilltil Vbij. <m vcrli c, IK-, i.imi iiiii koi ii mi- ti ��k.ini-.iii, in IrltiU Iii ul'l'l)1 lei I'l-iiiiikittini III  (illli'li.im'  jl),i (till.1*1 (,ly til**. Stl'ltl IlllliJ-l;' C��i,'litHii,nt|iHI ,t| ii |ii.vl |>I.mliiil Mt lintd*. n��4,t ��!llt lliriiktllk k.tlllll ill��(. "I Mil'l til mi e'liH.lk' liliin tltill (i.fiii ii iitliifM ium! iiiki ill,. ..i iV, )��� S 4?;iHl4iN W I, mi.ilii'uri-��t .If'. Iiiiiilk, iiiiiiiir iki'litil Vtll-Jmlll*., Kit i.tl- t Kkt  |4ll' t'llilllJN   ||,i>litili lJtl|tll*ll*ll:lllH, l'ilW||l'ktV*ilVI I fllll. (illii St'liiK-H. Afi-.il Nni, li. ti'lt. . lli". *i iv AUIt'llrvi I.ANII lifVHllfT Uiuliii'l li( l(li)'l*tl 1  'IVltHlinlKw tluit Miilnoim I'.!! living, nl V��i, ' ttitlii-i. li C , iie< uii-vtl tii-li-tli iiiifii-lk ik s>jh jj (ivf |u I llliklil.lil lil I'lUt'llHM-1ll.-fulli.ll I.Ik .li-WJ 11. t.i llt(tl(,fl I"iiittirtii-ll.i.' nf it l'i'*-! jOiMili-1 ."��'*.'iiiliih ii. k| Iiii,I I.Ji'liiilliii ku|,Ul. llUliMH  f.11'1  111 hii I'lkl. Ill lltllt.lllUi (llllll ll lllllll n* |l 111 il'dl-llllt II VV I1,'. Illli-llilh W. ll lll'l, llll'lttl' ��l'k| til tl,ltil|h, llli'lllf l.iflll'1  ll' i't.UIIIlt, llll'|,l*C I'likl  i<l til il HIV (tll'llltl llllllll I'l.-lllllllk JitHll\>llli (41 II li litll', tuiii Ni'iitk'-n, A.'.-nt. Nm. a��, mis o.,- ��n n*, Al.lil.'KN'l I.ANO IllSTItlfl". ill.li'.'l nl I(ii|.. ll Tnlu'lmlliv (lint Jmini. II. Ni'wli'ii, u{'V��i|, t'.niti-f, II t',, iK-i'lliifilti.it iltuiiiil'ltiiiiiiii, liiti'ii.lk in ttl'|ilv tV-t lu'iililkslitn tu tnit'1'li.-it.i- tlir (u'luu, iill.* Hl'MH ll't'il Itltlilll t t'.lHllill'lll'lll,' III 11 |li'kl (I'klllill l',VI t-lllilllt, tll-Ki uiu! "li(Imllik kiiiilli illxiui'C ion! (ii Hiii*k��tiil* i!I,ei Uiiii lltilli ti wtliift-, tni-it iliM'tllmt VV I'.S t: ill to Ji. VV 1, (iki. tlu-i'ti* ni-m l.l flitilOk. lliriHM* nurll'In i fltitnr., Uii-uim- l'at,( in i liulllf,. llifuin mjulfti tlii-liiiiti�� .ikliii't. II, Ni-itO'ii, (i(lu Slitirlt. Ai't-i.t Nov. >!*, lilU. l>iv. -j.i I" ai.iikiini i.ANt* nis'ntii-r. inniiit't ni itiiiin k, Tulii' in*! lit- Uml Ji. tlk-11*. "I'n j Icir, i.f Vtinivu *i-r, 11 .,*, iHViii'rMUiii ii-uiriiki ti.iinitrt  Iiiiiiiii* lunl'l'li' f��r in'iiiiliiiiiitt iti |iii]i*!iki*i" t iie* fiii.ii>** lui/ lli ktnilniil liilttlfi; I'liitiiiii'rii'lrii; ,n �� |i��*ki |,ihiii,iI *>i 4'li-,itii.<.i>t uilil 1'iielliilmi ktiuili ill k'.tmi  ��Mij (u i,nt im.'iiy llll,4 11,1!)  ftt.lll  llitt-5,   1,-slil*,  lllnttv  BiillOi  i'l t-tihtllk. III. 11.1- tt.'nl  HI Cliulll*..  lilflli-i-ni'ilii d." ���Miiiltii ilii-ru-i- 1'jiiii t'itkt t.i, ii.eii-i luitln-l I! 'l��j|,.r. int.. stuitM-ti. Awt-ut Nm ni, iyiz. D...' v.' iv HOSPITAL BOM G Tie* llniird ef niri-cioi'i t.f (lu* Wi'ii Cnllnl (leliei'itl Utikjittul held it meetlt)); In 111.' t'oiii't I Imiii* at Alheriil Tiu'mU.v allcrno'iii of tlil** week, mid till* iiiih-I- hif,' wit*, full.ined h,v it Ki'itetiil meetlni/ of (he mihucrlheri*! T)ieillii,clor��i |ir��.|ini-4>(| n report nut. liiillij,' tbe work to (lute, nnd (*lioivinir the (liitiiichil condition of tho liimjiliiil biiiklsiess, 'riibt repoi'i wni of a very kiiiitfiictory mititre, CoiiirlbiitiotiKliiiVi* bctli leeeivcd from the ptihito of ttultie ^."i.t'd"), im well ni the I'livei'iimeiH up- prtipiiiitlon'of -*I<i,i��m. TliU hitter de. iiiHiaU tj>',',ikiii from the public, mi tind ��buu( iH.'inI ltu> jet lobe itecured ill the Miiy nf eoniribiulnn*'', Mev-i'ii. Motion nnd iMcNiuijk'litort, the I'l'ih'hijif dh't'ctor*, were reelecitHl, uml W. il. Stoue, of -Tiillim, win. tipjKj|n(C4t it dlivcdo- In plittr-o ef lirttiven. (Islhirn, I'i'.li.'iii'il. Tlni kiimi* oilli'iii't will citrrtv i!ii'iiif"li mmlber veiir, nnd a llmiiicinl i-oiiiiniiti'" cim-ltiliiti' of Meviiii. Mo. (Ion,*Hleilvio nml Mci'llntiK'k wa*. up. pointed. Tlin lionplnil will be rend,*, earl) in the hew .vear. ilrevl R��c��. Liivecntil the->|ii.tl of Kl!l|*t Wl!) he rlv i |. a I'h.iC- ��� to Ki'.'i;iiii,�� hlj.'h ch(*,�� iiinn-k j,-, .(i-iinn uti riituitbiy, wlu'ii "xii,, 1;, iuii .ti'ii!,," in* hid hj I-t. \\ .. iw .ml. *t fli fi tl.'.i ilkl dine tit nil rlj-i'l In Iiiiii* l.p 11 !iet!4*r i.'i'nlxi ihiill ���"* (i.i, <f ii 'inn. ' Ihe (inltl.* sj�� ��*il nr(|o( ilii|,iilli,i V 'l.l.ii \ bli^e "Mi'k tif (it'll tii.'i'.t i* '-.iitnitt Iiiii i��iife to btiti.l if.. i 1 itln' H .liii.'i', illlt) M'l fl lli i-iiip vi nli h. . bin e ti.-.'ii t'lkin to t|(4' bbicli-mith -Imp lo he iiiinl up nnd lit- tell hit t be ore.t'Kin. The i lejivel'l'iVo|{ I'tiuit hie. tift'ti ki it et'tl Jin- the oi'i'llthill (ttitl iill nilti'-t li.il e��|i .lilt* of li hpi'isj of n,of (bun ilfii miles pec Imiii* are vi-iii'iii^l to keep out of tbe ifdi, or dtev vt ill liii i'iiii i.ivt-i*, CLASSIFIED ADS. i*<ir finbs Two l^its n,'iti* stutloti and Kciio-'d liiiiiki*, fliVl I'ucb, ?!(��� ctvsh, h*tli(iice'i,��'i pec inoinh. Apply 1'Yitnk iJreeniirtl. Alberni I', (I. I'or ��*le Seisl !'*��iili*!-*, l-tnrlv-itosi-. Kh'*.! pi if.' Alberni hii.* liMl-l:'. Ap- |i)v Win. rh;i*��. ('litiKe, tiovcriimei:'. Street. WonltiMl,- l*'or l'ort Alberni, T.-ani". fu- ���ktreei work: *}'" for nine hoitt*-, .\|,- ply tn A. I,.. KHi-ito. 0 THE ALBERNI ADVOCATE \. TBE ALBERNI ADVOCATE Th* Alt>��rnl AdvcK-kln }'rlnthi( ��tr��*f l'��bll��b!e| C����� I*r��)iri**t��ir��. S. r. BVLOBOK  -  IMItor ��**<S Mhiikj**!- hHiiitimt nn tint v,r*s  *iii'fi* i.f ilu- iii'iilli 4*fi��i  llui' l-i ikii��-t  t-l t I'liiiiii in. tin til. (..illliflt til Mlit lit, itii Ami. Niii'litd*-" 'llil. On I us-   iM��i'i, k. luii-lr "1 Ink l-ililnll'KI. kt  I I i hull's  (!|ilJ'S'  lltlfttttt"  lIlMIHk  t)li-l,l�� 4 ,,��.( AH tikl',,k lit kiini.   Inn' ilniiet'  Illil  finitli I 1 i'liil l'44*lf |l>i  ilillHll'ilt Jl'llll"  ll'l"  k'il.l**  lllll" III' I |Hi||ll t-f <Siei<iit*lh< till I'l   4,VIHtlltllll(J  X"' *** US, , i II,UMI 1.1  it >��, i 4.4t.lt.  |l=il(ill4.'!''l<  Mull WH    j '   Ik (nr* (  IS)  f*Vlf  -> Nl"  It-* If I **��1'l Ml.. | ii,. 1 iC'timfik Mll>  1*  I I'l'S..'!   Vt*. ill  ' 111 lUif (��.'!  SI* I* 1 I.iiii I'd-uftii. |!i, ��.*<. am riti-lilt il.ttlitsle i-iiii*- j t'ii i.iittlft i,t rlln nl J. ('mietl *(tt(iti.'ii"i ;  , iv, *: ii .kl^m ,*.-i*i.t |    Allc'lfk! "M. IUII !��..,i.(,!,,-[ i| tJ( 1*4,11,!I��|,��-4"1  ��l  A!tl-|1ll   lltOikl-  C-llUHJi-lk,  (lit 111* i u t r 11- k I a nf Vmifkiui.'l |>|.il��ll.i i'i in ml ti'-tl j Oik AH-f Hit (l.klf li*l in iiMlii-ulm j H*#4 <Wlt��l  Altxinl, ��. C Al.lll UN'I USIl (���('-.���SldiT. iiinlli.*) --! OtnilMi, 1  VmIb!' In'l i.i- Hi*.! **i>.* ('ulltriiiii* Mt-.-Knf, ..1 ' VrilVKHll' I  1*  '    tit'llt ktlii'l  livilk.-, iill'11,1*. tn jl'l'l'l) S 'I l'i IHi'kkii.l! ii. |'if!\i.tky Ul.. /iniUrtH,^ , I'.lk, llltf I lt.il.lk ��l|!l-4ktl-��  |    Ct.,l41fft HI iH��"!lt  * |*"��* l*llllll��sl *|   llli' l**l��tfl 1*1 - ttuii'ti Mk ��� kiini. nf iii>��.-ll la'ttli I,  lUl'tili-i  Smilnl. lln-iii'r I f.,'l.nnti,l tin kit.iii'(1.14'i'I llu'kktO Iklini-J Ui tin' I |l..l!��| Kl ii'ii,(in-'iis tiiflit. ts'li'l'fitiSlii,'  Ilii-I4lii.it' "  "    " " I ik!-kti.ll'is>lil..ll|lli|.'thi-Mviik. Ullllii iir ll-kd '>lli|tiVfi|'l!*tli��1**|ii��|iil�� Hi Ciniu'lit, Un* 1 l'i!i*l j , Kit|it ('  Mfcl*!!**.*, llliiytttiiu. Autlikllk.  SVii /m lii.nl. Ninli.ifi.il ,   ,S'���i,-i���l^-t le, nilt, K>i* W lit Ik tilt  ��� litl  i'lll"-!  tkiijttlHi t,  till It  kiilHllil  1��>>I ill i r m��i|ikll4in��, **lll 1*4' Hi*, twit ��'ii IM li'll'iwlt'k* j AMd'.ltNl I.ANIHIIHTIOCT , ,lU!i;iiM I,-.Nil llCkllili"! ' lltkilli U.| (-l��t|i.|.,irt, '   'S uiiii mi'lli tkllatn WiIUhIM  |'i:4��.t4!|��  eldi*-"-*--- ,.t,nl  mcui'Dlli,^ foHjm   itii..,,),!.. ��i*|''v (iti ' ' 'tlt'llkki .1, l�� jn,., itsK/- u,ii f���|i,|iii|i',j .!.-*,����� n��.-sl * i-i-.i* Al'Vlli'kUoit Ink l-i"��i| t*.kil4' tfiit.i I' (ifi.rik! t*W lifrliktulkklnu llllii-i.H " ��4UUl(.l) 4-J��t* Iilllllll Ai.niuvi i.,*���*.*��� in*.uiit-r ll'fltft-1 ft 4  1Bi..,,,"f, *r��k*r outl. i'I iiiit "iiiiiii'i '(li ���ii'i'w-l, i-i l'i l'i. ill, II  .'   lk,\i|���.ll,>li  ei,,tfi.i  I  U-'lf.;,!.   IHIi inik In ��j.|i!i {,., tti ili,ik�� .'i, ,i! ,'iii4-.'.n"v- *i ,' (��.'.li.�� |ii|-il.-w.,U.V tuttiik , ..ii. 1-.1U4!!.. i��-i-i rn * in.-.! i!'n,l��4 *������! ll-**."., Ot; <>i*v-'��"<i4'l��l,'��>mi'V��t l-.ttill*.! ���"! IU* fc"i4.��- .1*1. iilrtit n-i��l,-t kit*;..,. I el, h-'utl, ��.!4- >,l ra ( ��"����l ���ln'.-r v* *i| )��lre U.i l��i fciii-i.ii b* 11*4 Ik titiWi.' t-l l'i)utt',iti l-i'K, C,*ii-!fis *ki.*ii t uu 11 *'*"'. *'V.,*.,*>,J.-1' ��1*'<'?1���� ��*��f>'s-f.<* "Ifl i*.1**;*;!! I*��' tilri.il i-t,t<,ifl t lii-iilu .kt (tinuij.i.ii.iit'k t'nitil, I*H'.iik' ,,|.i |i,i| kuiti It i,4, t l|i l.iltil i.( 1" Hlit). !*!���' "M* infill, i-i.ii, iiiii'i^ fttit��'i fi ft,.(liH  1 <i.*!t.l4>.- IVd.  I, Ist-ct  (it, litif t-i- Iiii'ii t'l tt *l ll | jiMll.pknti  A,'rl.l I'll  IM�� ��� lm,is*-(itftiitil Jnitj, lit-,*���I'-nlii*-!'.*'! i't V*i|'4!��' , Ikli-illl, Hi- U.I  ll>  I til* ��l��'tVV |ll,K|l|.Mt.l I Jl  "fl*' U'lll, *.,i,ltltll|l  45l,.t  I k.tltl I J�� (41  (itlllll  *.(  It'll. i liintin itt, i,l  .i-JIUJlittl^ f.itl, ailr* ��itit����l'f IfM!  , .' VVIilltitii t V���klllu, , IVr M��!ni *"�������*(*'(��� Aerel M>|'U'nil��'iJt (J1S, tkrwik *  (>u* Vrkf St> Mt.iitti-t l*vH*��e t4i l!ir ('lilinfMi-.!***!, M; Ktiii'crkii kml uiiii-*/ (m**litii e>'"i|l vftrkilik Cliuit'1-k fm ulUi-k'kl iwil(i*k ��iii *>r llii-nkiiik *��� tliiik4*rt.l��|.likliit4l i'l lli.'ll <" ����llli-li��l*Jk4*i��|if, mi I inttkt in' ('Hlit in Kittntu i*. TO CORRESI'ONDKNTg. Alleiiiiitutftiti'klli'tik t'Hi",itii< f"i' t>iil'iit*iitifili muil In* kivuini'utiiiit ��llli l!i��* ii'iiii" 4iint in! . ili������ i.f tl..' wrin-r, imi (.nvn-knii fm- i'ttiil!T>.>- lluilliul kkdtlllHIktllifi'f .'mil IhmIi,  VV'i'i'ittilltit midritkln- lii niuin H'iivinl eiitiiiiiiiiitlcitili'ii". N'll (4*11111111*1 kllllll **!il  I'l' I'llllt f"l" I'll in* ."I'llll! Iiiitlvi:*4*ic< j'l (ij M'.*'i��.l iiimi'in'iiii'iil. Ii'.kli'et "f ^-simtltu IS*"' {  'I'ulii' iiiiiiii- timl I. Vli lm* JtietiS.anii, el Vli* t'*1 ili'tlit. H  ('��� ftvuenllm) ki,|iit���i|M"t, |iili-i..li. in .(.ki ..ii.li.ii ! iit'i'l* (nr tx ittilk-ktuti to lulii'tintn* tin* titiivit iiiif I, k <t tl'lM'l  'l|l"kl"(llMkl lllllll.) n j i"i.iiitii.'iH'iii^ Kl k iMiki etnui.til nt un' s milt 1 ��t-��l i-nitii I nil, i, ,11, ��Hi;k!.sS lit (In-nil--.ill i't liin itiuii Itlii'r, Miiflniliit Aim. Un iii'!* km.iit Hll'lliiillk. llll'll*. I' Ill-lit Mil lill'l,. iti, In 4-tl-tl It. s.l 1'llHtllS, 1114-114 i'l'llkt H.lt'|iiHik l-liitklllk' llnWIIti lit iivcc t'.|Hili(i t.f mtiiiiiti'iiis mi nt, iti'1-n'siniiiii-ij ll"4lIU<tf��, t! Vll IH|  .III' I'llU'll <ik-l..tM*rlMt*ll. .Nni?/is Al.Hl.ltM ,.AN'J! itlclllIlT niktiiei i.| itniH'ii rl Alb.mJ, B.C, Ctmail*  .  Doc. 20, 1012 MERRY CHRISTMAS. TT In with tlio very he*4 wishes font  ri��ht Merry flirlrutiiiiih to ox to Khti Iny ll* bo tllletl  with  t-ltt' hiysof your iIchIicw, nnd limy the tears soon dry when the toya are broken. INfORMATION WATED. WKLIi thcivit ifi. AllulMHit iiH'or|ioi'iiti(in, Sot. out* at Is*real IciiKth, and nil mi clear that* 1 there Is the Ui-iUiil ^rop of ijuoh- tltiiiK, to he itHlti'il with I'ojrnrd to the uieunhitf of this, that, ttml tht? other. Up to tluto tho boon fiNltc-d; If  property Is from the dale of t for ii'iiistration, or from tliotlnn the ccrU/icate isHiiesy If the ditto from which to cah oulato residoncc is fiiiin Ucceii)* hor il, tho dale of the Letters I'd* tout, or from .Innunry 1, tim date when the Incorporation noon into foivo, or tin* dale of the noinlnii" tlons, which is .litmiiiry IIV' If tho "Owner" of property Hutllcleiit. totiiiitllfy for volinir In- ulutlOH such us have paid $1(K) or mon.. on that property, or if thoy must* have a cotiveyanco ivKlre loivd . Doom itnohllyriUlotiouterod Into to pay for property constItuto u ownership V " Ai.nritM ns��* m^rttier, i'ltlli. t .<( tlmttn) 'l'..4if U'l us- Iiml |;  M  tiiiiii.it!,  i.f  l^lliii> I li,'1  inl  .kS ,i|"l|in|l illtlil). .1 Ult-IIBd, lilt. t,i(k e.-    .  , . , t.l-t.,1 I., ti. MMIi.k;,.|| tt. emih,-*.' ��l���. (iitl'iAiii,, ' (lii, ���'" .ll'"*''!iik,li;it, tiili'lti's.'"**!'!'!' t*'l l**< tttM-lil^t*,! I,n..1��' i '!'l��sl"!l 1*1 J'"tlSf' ll.i" |..t|ti��liiij' tSi-k|t!l|..vl Jrtlt.l, , *..l||lt|. IiVIU,*  ,.lt, J.-.kl  |.l,il,l,-i!  4ll  lliii il-ltt!l  " ,  '"lill**." !*"llij! hi ll Intkl Jilit'lti.l'il lt��l! ��'"*������ "l l.,tt,t It.llll'l H?  iilllllll  IkiU'tit, 1*11(11  fe.,IU!ll hlli'llt ' 'i5>��'1 ����*i4'l HiRilt an i t-tf.",;! fJirttSS!*.!li*1 "*(':*'"' ���ki.-lmliik (it'in INji/lt- leitiiii) OifUtVtt..iiHit*t!*  ''���"'I'i'l li.iii'i Iuii Ii.iiii Ot." liioiilli nt '.tn* Mm* f-inim umiiii'ili  Hi���i .Vikt*ii)  m iiiinl nt .t��4-it mi r, im iiivcitM (������ niiveik . i.i'th'i* i-t��uu> ' mill,. Mil'.Ivi'l. Mill, i iii-in t*l..ilti*iHV *(*** -ivHi.l iln-r tn On- Hiitiitli. liii'iiiii (niitm-ittii lliii *s m'ti ( eiiliiiii.'liivilft'iil. I.i Oil M Si-l'l IT, mt ii.ll ii iki, VV  li, Oml.iltl, Ai-.'lsl 4H-.  t��ii* 1, ill k il.il'iliiiii.t.'ili ilim Ilnii tn (In | tun,., fll.t 1,1,  nil I tsilltitlllllli; I* kk iili! ".i'I-Si llit'i-l �� If!? 11 'ii-it ^ tii1 iViiKUiil  l'V*( (l*"llt ,\ 'I'* 4>l eat Estate Agent ���P. 0, Box 28 Alberni B. C Aiiiii'itNi i.*.N'i* iiiN.Ti(i4*r. Olkii'ii't el I'l.iiii'i'ii'l ' Tii Iiii iti-ll.4' lliil I, .lll.l-i kl'Mrault |lii|in!.|,ii( Vntn*4iiii4*r.  I* C, lii-tillfiiiiili, ntli'tiit in ni-l'll (el  in'iuUksii'ti in I'Uii liksi' llii' K'lt'nliiiW ill' st'lllltl iHlllla Cifitilni'iicliik* ��t fi l*nst .'irilml iit..iii( tlit<*mitlt   -,^i i-iit.1 i'..fin i i'l llllili'li li Ikikli'liCliiuwiil'rt r*',iiiti|, j ,,(,���,jj��� ,��� ||,��� tllfllti intiillut On- hl<ii|.i "( On' Mill ikltiii.i n. imllll o(iviitllil,lli��i infill, l|ii*|ititltiv llif ��lii-lii ik Ibihi, umi, i>tiiiiiiiit>i' Uin-i; tiiiiiilit"t in iii., i.uiu- nr Irik f, Jhllll's I'lilll It'Hl llnllll lit. I'jmiili* (imiiiiii!..ll 1'��li)|)it'. Am'tii M..*'i*iiil>i>i 1��. till* Nuv,M it! amuikni i.ANt* im-i'iticT (llkllll-l ul Ittoi i��>, 'I'ulii-  inn ii*.  Iiiul  l.ll  A  Siiilltl, ni-litli* in. kl.-i-iil f''t' A  I,  Miilld,  ll  A,  hlllllll  milI Uu Ai.nr.llNl livso nis'i'ioer. tHkiiii'i i*r ciiot. i-i.-t, TtaUcniitti** lliiit 11  11  Illt'tnU'lk, "I  I'rtnii Sllllit* *S|'I ill'll|4 lil��, I...III Hllt.lt lllll l'l-,,'|ll.1 I, lltli'llllk Of HI't'l* fl'l p. iHi|s*'i"fi I" l"Ul IliWI llli' Illlt'lUIII*. tlckl'ltliHl lllll,l�� CellllliflH lit.  'll .1 |>nul  J.].l|i'i4l  III  till! Ik,,t|!l| Hi kt (-.ii in |, ���i,i| (.fiiit, Mtimli-1 ..ii liu* ktu'li* <*( M,,*l!4! IliO  1*1 ��< illi..iil*ii,*leill,kl.s-ll|lll1*ll.il|ll  " ,.,���, ���," ���,������ ,.���,��� ot,;,,,,!,,,', Siiiiml, 1,,-, U.r *..���tll ttt-kllk.ii,,., ,if j   I.  il.l  i(t.���ik.i littt  .tliiii.l ��... i,,,,,,,,;,,,., ���, 'j'  |4i ",,,.,^1,  I,,,!  -.Ji,  |t|t-iti��>tti.lj i <-ii'�� en iiiiu.. (in ittv s*.-ii!( lOiiiiit I'li'liflitstiiUKr*; i ImUl) nijufi'n(  IJiIj.mhii. Sulilut,  llii lil-t-(illtll.!  j - in,! t ilk- sill.I,* ISIH' i ilht  Of! lint* I l,t iti Of I" Ull nf ���< , Ahiti.iiKi i.AN'li iiiiviKirr. j ll|<,Ui��-| ..( il.tt.. ll i   'Cflii  l!f(lt*.i  Olttl  ||,lllk  Slhl'lil.  n! t^UMtSKHf, , i mi-|l|..ll|i.'l (4IIIUI. Ilill-liltk In <i|"|-!li llll  I'l'lllilk  I i ni.'ii iii (4iiii l.iiw iiii. Id,,,.niii, iit wil|ii"l iitiiils , \  i iiiiiiitt in mi' ,tt it |'i".t i'i iiid-.t nt (In* luiiiii I I.   ((.<   llli IMS' lllltl ��� ���tltlim -it  IVHiet  e(  'I'. I, !*">��'��� Ull'llil' lll'l (il ��kl I'lliilllk ("  llll'  illil I1(IU'S| mini t iti kiiiiit-, liniiii' it, si tn Un- kiii'ie ,,( luuuvii. 111. llli' (.lltll'l Ull' till' ftllllll'  llt'4.U-|l"l  iiilli  tkillitil (ill In (iniiii *<! i'-'I.iii ��� u.s mi-ill til i'liil- II  llil'll.lltla. iv. ii.tiixi.titi, Ari'iit- !-il|ll- I". I.'I'J ,   lift  i�� IS ! ttl.i' kJ.ltit.ltNi I.ANI* IH'.*SHI��T ttlkiuitt.f ilu,tin) i-i.tliv llwl  Willi,  |.  M.i.*.|. imiii. 'S'l'iniiii"! im i,,i, en.m.iitieiti t*��' ni-tva. *ii',iuiii ll kk IIqh. S'iii,-hi i I'iltiktlt It ilrtt-iili*"!-.  A.'t'tH H'I'Ii'I.iIm-i- III, IviiK Al.ill.llN'e I.VMI ltlN."l'ltlt'i'  ", Iii.illt*l ej t'lktiiijiftsl   , 'piillt.-lliut Att-1114* A  llrni  nl l'l'l'ii-t.-i" ���IV t. "registered " ic application ahotit. y o What PiircliRsu Why, its now iippom-H, thoro it rn ditToroiit tornw of roHliloncti for votot'H and olllcorsV Why, un thin i:i a inatter of Hpi'dnl OiilorlnConncll, nil thoso thlntiH were not. umde clear,hy Um Attorney (lOiiontrs Ueparl inonty Who had the task of decidiii't' just, what luiorprcttiikm Ij* to lm placed Oil tho**.* panUilf^eH In tho Lottora I'liteiit* that are not Hear (o the ordinary reader y Why Miitttor-tot public. Interest cannot be frntited In htii^ii<U'.i' that does not ri'ipiircsn bunch of lawyers to dl.%' out their incutv hiik'r Why, in ail the Lot tors l-aicnt. ihero *Uu��H not appear one sinK!** pnriiKi'itph Mini in just us tho .Municipal Committee asked thnt It lm V Who changed il to the prosont. condition t Why y Kurly answers will oblige. l'i Ull I itll.ll tU 1"UI*�� ilfitilHIIU'lll'l'llil III, .  ll. A.Smllti  A  l.  Mnllll, .lll'l i:>iiiii'i>( iv, Muitiiii. ii. A,,>>tlill!i  Ak'iilt, N'intiitiii'1 (��, IIHJ Nn* I.'. It. ' Al.llCitNl I.ANII DPvrUKT. I lint tll,la4jM.'lHl '"llll'l. 'I'liUi'itnliivtlililJ 'iWtli.li'niii'-iij nr Hklftuli, II  IV !KV'l|'l*ll''|l ltlktrlt-l| Hlllllllll, llill'llll* til 44(1. till' fui* |i*f*lliiikklmi lu |,ilil('),iiki> tln< l.il)imlli|,'ilr,i ki'ljl'til iktt'l, I Vltlilii-lli'itik* kt h I"'��l Clklilisl 1*. i'l.nlllf MHItll ii(��,iiilii*k,-ki mn.. ruf Inl n*, "I", I", li * (illinium lll.ltit'l, I lii'lui' !>i'illi mi i'llnlllk, iimrt' hi likK l" lllll i'l'Hkt, I lli'll! f ���"llllll* I tl'l'l iv , llll Ii'i' t-iltU-l 1> fi'lliii* idit llti'ki|nn-liter In fiitni ef t'.itiiliii'in-t- llli'lit. iMU'lillllllii,' li.l m'tt'k, llll'll' 4<l* Ifka, Iiiiilli ���li liki'li, I'fl J, I'. ,1, lltilli. At'i'tll IH'I.V'li (Wit ' Nni.!'��� IS AI.UCilNl I.AMI I.IVriMlT, ll|k|,i,-i nf I't,t)in,Uiit. 'i'��to' ii"!Ii'i iliiit Miifi Mktiiimiii. ut Vki*iii>i ,  , it,   '���!, ml'inmi It'll Mini I Inlin'IIHi't lilli'lii!wHi'il'i'l)T Ad voi iiit*, nits. |,i, ji, i,���ik��iiiii (ii iniH'ttiin* nn' iiiiii'**i'iii ii*- ' kl llliet IhihU' ... Citiiilii.-lirll.il Ml �� I'ii*! (Iklllfil fc! tlit'��i'll!!i> mul I'ti'iii'rel I .i.t :-<rt3,��'!��� t ti>tii**t I >l ��i t let. i hfiivi* tn'ki ii'('liniiii. more ni" i��*k�� tiui.fmitiittin'.i tin. lll'l III t4>t JKVl,  llifllt'i'  klllllll  til klllll*. IlK'lllW t-iikii-iiv mm! iii'iiiii'ili' Iniiii**mn kti.ui* lam in . iiliiif nt ttitiiliiiliti-ttirlll, I'tiillHinllifji iiM ki'it-k 1  llll'tlll'l ti'kk Mklir MkiMioiik,  , H^ W, W. I(!iui|t*t. Aurcoi Anciikiiv, tint ,- AI.III.'HNI LAND (lIvriuiT. lilmrltHt f Ituin-ii, 'I'liil* iii'ltif Uikl I, AHlmrSt iltiKK,' Cllnl, nf Vli t'l,)*, 11 C��� tirimral iiiiilli. ittini t In uciil)' f'>r |M"l(��t|kl.llHI III  l*.if till"-"  IM ItCiTII ��f l*l*lf to Wink bklli'. I'liiiHitnit kk full'****. tVilUlti'lit-lllW Ml k (itut e)kiiiitit nil llic IK*ni'linl km.I Iuii.'-, flip mul i'llt* llklf 11 1 tl lllltl, $ 'till li( Ul.*' klililtliikkl iH.r- tu'rnt i/iii ..li ii.i|m i iii'tii**'nutl twrdii i'iii'!. llii-mut i��i"*l (nisif I'lmiitt  llittiiMi kiiiitli *(irilr' l llllllll,, Iti! 11!'.'  ' Hi!  Uli'lli  I'UII  I'illiillk IN I'lilt' kliut*, lie nm-kluiiil Uio' itieii* t*i (iniiii nf e-'in- Itliiltil'ltli-llti iiililttillllitf l��Vi murk Iiiiii' lilUfiliiil Mllll Uttt*- rtl-14 vl lllilt.l IT !,����, AiOiiii M. di<nr,it> I'lilll, Cliailr�� iJlftm-.l Itis't'*!, Aft*!-.! m*(,,"(!, lli!,, Nn* �� IS At.IO.IIM I.ANII IH*4.'|'l(!l*r lUmii.'i n( litii i-ti ,  '('iilli'Dillii't-Uilil )  Iiiiliimi litllllt'l  nf VlCti.l 111, ll I'.t i.il'f.lllkllll,  Kltllllt  Illlll'l')* III!'I'i'l itilkkli-il I" tMlit'Jiiiiiii l!H mill i'( Iktlt) Hi VViiim l.lll,,'  lii.illill-.l Ilk (tllllfAk i'iniiu,i in'iiti-' in tt i.iiii I'lttiie-i! mi itu* iifiirii ef iiHl.t mUk* 1**1. Ilitli'n-..illlll I't lliii ktiulllCkkt lie Iii'i nt l,t,t 141 I.'ll* lilllKllt'.l nut! ! li i'lll >'till!') in. iii't' tukl fun*, t'liHitm, itictit'i* keiitii furO" Iilllllll.  llll'll'"'  1'hkl  tllHIHl  f"Hl'  I'llklllti In Ull' iuhi'.hnl^ (l.i'l,i*t> kilillit tlii'lnlii, k}u>l0 In i'lilliI i>( i .iiiiiiii llCf'lllt'lil, titilitklliliiK  IIV Ii.iiii IllKvbt-ii ll'l kill) I HI'I"*. tflillL'tll' li'kk tiinitiiii lliitiiri. I titttlfk ICiluiirvt Itt't'kti. Atfi-ttl, iici SI, (WIS. ' Ni'V.n-1.. Al.lli:t(NI I.ANII UlSTItti-r, OiklrlOl ef Clk|ik|i,itl. T-.lit! liniltif tlmt l-*,ntit'i'k Mitutti'.HitrilMi, nl I'mi Ailu'inl, ni ,'ii|i��! imt Ml.ttni, tiilt'tlilk ti> k|i I'll l-'i iH'riniktlmi tii iiiiii'litiki! llu' r,i|ii.vtinij! nr k' ilimit IkliiU A Photographic Enlargement (if .lout" l''(lV(t|'it4' Sciiek' imtlii'i ll hum web dune mul it|i-loib(ti�� XniitK jiit'ticut. To eie ���sure tleiheryilomil ileltiyorderinik'. I will he liletiHisl to ktibmit Mim|th"* ittul (irlcni n\ m,v iSitiitbi, Tulir iinttri'llutt Ali'khtitll'l  *i  VVrtl ti'itilt'l. n( Al.lll'ltS'l l.tNOIUVrH|i*t'. \tti..'ii'iMi, il ('. etvtit'HUi'.'i i*li Hi. l.ill'lulHi' liiffillt'l tit 1 I.i',., iiiul ii|i|ni !,���; },i-Mi.-imil,tti e.i Hiii'likM- iiii' liiik'itttiii 'I'ulii'ImttfS' lllllt  All.N'  I'.1*1111111  tlii't Kiel  ,i( i��!'"k'".m.*l l.o��'lk' Tkl'ii'llk. t'  !���  A��� lnVill'-lll-ii,  111.141 l.ll  BiiHiil'l.'   ' "���.lll!ii''H'*l'k' U!���� l.i.��l|.IUHIi*.lt! ll-lM*'l|.'Itli '������icmtkliiki'lil) fin I'i-, iiiikkitti, In iiiitciikui Uti'' ".'���"��! 1" ��iu'l{*''i��! tsiiliti-e.'k!  nf  ,*��i-i lieu ll, Ji.|i,iiU(i��"tii-��eilli,Mi UiiiU- , luiili.liic H, l(i.|i-ll lllmili l. (In Uf*  l-willi *t " "-l'.i|lHlii'li|'!.lik'��t kltiiM iiUiionl  nl  tli.* kiiiitli fi.li-'lli^.Hi'jr" "I" li'kii.Oi "I'UI I'V"! uikl |Vti|ll��( til, lit in <��r  l lie k.tliltlWkl  i'iH (ii'l"l'( '1', i. Hi!.! timl Ik'Iiii.- kt tin- millli eiM of  M.i*|it< lliil., tlniit-ii finiil, le ilietili'-rt',llii-i'Ci'fi'tlt.viii-i; ���> '���"V^'V ���>,Ai��**^VJ*V^*V*~V Leonard Frank  t.iri��t-l ef T, I. .11 UM, (lietilll llfkl  >���" I'lliilllk  til.'14' i'l' li'k-iL ilinilt.' kiitll il tmilllliiirv i.f't  1,  item -jttnl .I*-"tit T, i Itiniii, kmilti V-n'iiiilit-i,  l,,,..i,, ii, ii ml. In kmitli, i ��i*kl Ctillli-1 l.l St-i'lttitl II  ti,i.|.kluii til, tlifittv i.t.'. Hii'li.iiim, iinji,' ni Jen in tttm I't.'-tl, miti t<4>Illhlllb.|'C'k)*l>|.*i,  Uli.|��i>r |i"kk, Ali'kkiiili I *k  Wmiii'.tijfl1, Ji'lin A. Ut'l!,'Atirlit "*4-l't4 inin-r I. Ifl!-, Al.UI.IINI I,AMI IIIS'i'ltlll'l'. liti-iiii't nf .Viiuiim, 'rule* ii,iliee Umi i(.i����, I'lhtti-miliJiiiii'i 'i(V|t*. It'll*. II 1*. i-."i'ii|i,iUi-i!l liiNKlisl fnillltill, itiiiin!* l!4H|'|.|>* 1,'t* |M-Oltlkk(l4lt tl* J'lltlltllkt' llil- lulltiw  . :  l|.��'<ll>SH'l |!.|'.l  ;��lll)k' ' ("t-utlni'iti l*!J ^t it im?.! Iiinlli.it (iii'i kllilnlril 1 tllllik kttutli iif Ati,.-liiii��( Aitii, Hint nil4,t>ulliviI'M ; i'lii iit*l ff I until r (r*l <V'i( llii'iii'.'ii.elffiiitk ii. .nt; .'44!,lltl* lllllVllllll  I'}  t."t  llW.  I lll'llll* M'Ultl S*i i tlitilliii tliiii.'i' tnki **' '-li.iiiik', ilit-iiivi lit'iilt?'! . i-*ih(|i-i  llft'l.t*.'! Jkl ttn-);...t>* |,.k,-in|il-��m- .(*,,�� t " ��� ���I li.l l'.'.<'  lliflti*.  s.iilllt  lil .'likOu  Iti lll.lOli-itK , i t-iiiliri nl i-i| Si' Jit. llii net' 4!i it! "t'l'l'tit'ik ll.i in*.' , ! r.'itiii s.ii'iimii. in cull,t nl tMiK.ti.it iiit-Mii-iit, iiii. < i t'lniiimiili'l,* .k.lMt'lfk 4 j Idiiii Mi>fiit*'Mti .'''ink   j MMKUSt I.ANO lil-k'l'idi-i", j  ***��t-"' '  ' IHMtii't ui n,,cii��� ( j Al.lll'-HNI l.AN't* tUSTIttri' ! 'I'klii' Ifiillt..' iiiul* 'Inn* llnlliii nl VJi'(ti��la,il C.i lllktili'titl N'f.ilii*, in 4'itl*iitl"ii kl'iiittir, iiii. iiiik In ��i'|i!>' fur |.i"(.| 'fitUi* imt lee tlikl llii��i*t l/itmlity Jeiic*. u( L uiUklt.it !u i.uik'liMBt* ll,* if,iti"4*liis i(r��i'in*.l I Vti'inrlti, ll.iJ. iivin'Mli'i'. Miioier (iistituvr. In- j Iwll'lk! ;lfinlk l,ik|i|.||  (i,i  |iii,tii|*i,ktti.'i |e imiclinkii Ul*= I'liiiuiirm'liik' iii <t I'l'i-l t'lniiii't rn  iti-- iii-il'i-! (������tltiviliiii tl.-ki'iiii.il miuU- V'.i'tiitiriii'.tiiJ tn x H'lift |i|*ll(r4|iii: lft-��i'li,ks.uli, , uiiii.i.t -^141-111,1111 Aim, iiii tiiiiilii'ukl i'lU'n-r e( ! I ���U '-.", UlVll.'t' 1'iiVlllJ, Itlttlltl t.t|ill*|l|-tV^I1"llkll!��. Oii'ini' kiiiiili(*������,imitin.-jli, niN��mfklki"h fticliklim. tin* hln.ic mpMftly, iti'iiilii'ilr, Hittl' f,i.i"il> in Ct'|lH llji.'.lllllll'llll llll lit, |H till! HluHll  i.i lll'l I'k, AI U'l' I'iiiiltlii'iiKiiiini: W. II tunlaiti. At'tdt *ktj*i nil. lutt nt'i nviv Ahilli'ltNl l,ANiMi|'*"llltl'T IliktCll't n( f'MVe'lU.il 'I'klii' (imii*.* iliki .\ imiiil nii'i,mtik, ,i( (vriilt Mllillk St-lllt-Dli'iilk iii t'iiliitlInn miii i nni niiiiiitu lllll lilt. It! lll'l'l,!  (t'l  I'l llllikkl'lll i'l  litill'llllt'l'Hill |,i|lim |iik' ttcn-rlt^il iktitlir t't'lllllll'lli-IUli III 14 I'likl  liiilliiii,I  lit tl,|.  llllltlll , ium (iiiiiii'i* tin m iit'iif itii' kiini luti >���( e-i in i'nt T i. Vtl lirnt* V��i|i..|i  llitt',  |l|t'|*i'i<  (-'  i liAtnt. 4l����t, III.'llll' I'll.'iKtllk  ki.tllli,  (lit-l.!*..  ,1'ttmlllll (iufcl. Iiii'ii,ii k*.lllll hi Minn', (In .iis> (mil,* in,.' llu-klime tti'kli'Hj milt inn (iii'iIt* In (.uliU uf ,-,,!,lllll IM Hit ),t. Willlfll'lt Ittl-iiillltk VV  jl tjmiin.l An 'll- St-IH *���!, IUI3. ', IIOUI* III Tor Xmas Presents We have Received a Nice Selection of Useful Present* Ties, Braces, Garters, Armbands, Handkerchiefs ' i * and Gloves, Etc. C-antu in and Have �� Look at Them CAMPBELL & MACFIE Miirik'i.r*'t Hi., Alhi'i'iil Phoned Klci.1 Ave., I'm-t Atlkiinil I'honv* ,:�� *il*( tHIIIIfflif THI'til"!  Iklkliili  itllli'llli *"'llll!ll. lil Hi-/m ��l nl Tui til  Ullllii,  (litiitit  Inll.i-4.inu i Uiukliiilf ��i>k|i'lll, kiiiilli.Dit'it'iik(t'l h i.li.t(im lie ,'fli'  |U I'llllll  t.f l'l'llllil--tH-4 |||. |ll, ' V'lint'UkUii- . VV. II  4��ll||44tt1,  Al.'4'lll sic u, tor. iii-i \i\i ti Aiiiii-'iiM i.\ni�� mvi'Kirr, niktti4ini it.iii'tiii, T-hUh iii'tli"i��ii��i niii* iimlwill. of iVii'tmiu, lli'i !|j'!!!!'f!t  kt'Slla'l'J,  Illlt Hill  111  MletJ'  f.iS 1*4 I iiiikkinii in I'Uiv'tiiin' tin' ii'lii'��ii)i-' it.'M'iiiii'i 1II'litll' 4 Vlllltll'tlt'lUll  111 ll Imiii  |l)tl!t|iSl  H!  lilt' llllllll mot ii'i I.i I iif llftiiilull iktiititl, ll'iieliii *"i-i" t, iiii'iuH'in*i4'in, kt.iiitii'iiv, iiikiriiv mul ii-iiiii fill tii I'llllll "f i.niiimiii't'iiii-itt. triMMtWfMIAiVMkMHkm. iikifim ii, ii niif^ia.tyM kkfk^kk.H|k,,.,l...l ���MUMW Klkii* Hli*|t*i*!|; Si-i'i. if, nns.' I! ll.il,in.!, At'i'lll (VI 0* ll 'l-S'rt,f!fnt��\H of ,  AlilliaCN'l I.ANII (UKTHIrr, I'lklii.'i nf Kiti'i'tl, Tiiln* iitiiiri* llial Wiiiliiiii I'lf.li.iii-U llfil.tif Vit'ttll'ifl, II, (' .  44VM|i Ulllll  .,!l|4|J|l.'4ll  I'lll ItlUl. Illlrllilt. Ill l||i|l)*4  (.11 i*i'||i,lBkl|HI III |lttil l.tllllt III* (ivtli.tiisii; ilff-lltii'il Itiiiilm  - iVtuiiu iii'li'i,' ul it v'!>t liliiiilttt Hit tli" liioiH ii( Iiii'ii itt kiitli rlt i i.tliPiHHimulli i'-ii'liunc 1 tiiiii** iiii.! liirlikiiik, lliiiM'C timili IH i'l|H|ltit, Un i*M' Illki (I't'lrHlllk 111 |i|,'ll!'!'f li-illlldltltli Wlljliflil I'lfiiii'lliii Krftlk Oil  M, Wl* Ut'l, 1*111 AI.III.IIN'I I.ANII llliiTUliT Olkllll-l' nf lltl|ii'lI T.ili* lliilli-i'Illki Jt-Mi'll i'Dllkll, uf Viitifnti, lit. II C , tit i"ii|>,ii i.ili ni. ii'likill, llllvliit-, in n|.i I'.fitiiiH iii'iiiji kt k l*i>lil I'liniO'it mi imiiil ���liin* i ,,|r i���, |���-riiiii..ii.|| m fun liukf Hi* ft-illiittliu..( V illifhii Ikliill'f, !li*ti n.illlt It i'lliilllk In linrlll ,!,.;,���   ���*��� t'kkl (iiiiiii'i uf !,nl Kt, Oil-Hill iit-kt in) I'linl'il llu him-(,ill."*tllU IH'rtH klmit* In iniiii! uf fain 1.11*0* vim-Ill. nlitmi I��l��iii4*k, liltiri' nr Ilk*. - |''llt|H-4|k Ml!ll.i" tlollirt it,.|,,lM-r (it, |��1||, Nun. kll ii*��iliiiln!ii t'liiifim tii'liti! lit * I'l'kl I'UnJ'Wl uiit'mile ni'kl | n| tt,4t .imiii*fui . mi,i*i i,f i-stvtiiit. IV Tiekiikliil. li*. Itii'lioi' lui litilllii *"���'���*! llli-ni* l"i liklin. llui III. I llinliiVktli'liilttiMi-iikl.  (Ill iti" l-'l IliUlsii kutllll I'l Imllll uf t'lilnlin'in'iill' III, l iJIK'i'llH'll llit-t'i' (Hill* i|lf*l UDii lllflll) (VI m'U'��, llniin'tll 11'kk, ,lit��i'|.|| Cil|lit!|, OklUlflllllk, Ak'i'HI Kr|*l. 14. lUI* tk'l,)'i|�� AWII.itNl I.ANO tiivriticr. Illkllill .i(.l(l!l'flt, Tuli" lli'tli'c Uikl O  II. dr-ivmi, iif Vli'liirlk, II (', tttvlls'|lS li'll I'M*!.'iisnil, lllll-ll.tk In ii I-j'if I'" lu-imlksKi'i lujiiiivliKki* Ittn ("liiinllitf itFj.cillfi'i Al.lll.IIM I.ANO nl'^TIIIC'l'. Iiivilk       ,            ,       ,. '        IIIMIIl-l til Iflll't tl ('..liiiliclVi-iiiir ht i. Itniti (il.iliti'il ml (in' ke'flli rll ,     ,i    .,  .  ,,i  ,  ,i,    i ,  .,   t     . t-klCi ..f U.i- Mm-liiii.. Ki-ti'i. ulkiiil I.H'liiiiiikfii.ni Ti-lir ili-lii'i;   i*<  �� t-kli ��'llBt-ilil �� iu !.-��, nf It, ti.iiiil.iiinl liuti t,*.l"U i:iikN l���iiinikt-."|Vk!U'*iii��i*i II C  . let H. kll.ni Ml. Mi',111, HI.n-lk llikm-t- k.i.(ll|  4" il.t-ail.  !lll'l*���* 1***1 fcl'HUl Hi'   '��� *��H,J> ''." l"',,,���,, ,!i" l-'iKfl"**" oi" f-il ll,n���.|.  Hi  fill,,*,  Ul,i:.rt  f.ill..��t,lkl  kti'H*   IHU- I lllltl IH'" I I  ihtl'lk* ,,,,,, iioiiiniiv ..tut intt.il>  In liiimii, ���,; Mtt'ki.,.'|  ' "'"��"����� '<>����� '���* "��"���-' I'lk'H'it ��'" Hill" ���"**! I(lni  tln'iitii ItiHiittillij k-nill| liitiik nf lltt't I ��kt - l.l I'llllll "if l*"!l'lill ill ��� lilt 111  llllll  .tilltkttllllff lil'l'!,'.  !..|H*il4l itni-jull Sm I II M lll'l! !>.  I(l-4.|*'i��l  l< kk St>l,.|i>iiil vi* 13, ililt, Al.to:ilN| I.ANO niHTKII.'T. , JHktiL-1 of i'lkiii-eiiil ^ '!'��� lie r*i��il��i* Iiiul Mink Jilttii  lii'lmt* tifl'ini llklillllt'll'l. l.tk'il|-Klli.|| (Clll-tl.-.-, illlfli'lk lll��li|i\,l (ill enillikiitllll 111 tlllit ilkkt till! /llillfWtlW ll< WlltTl l!t!Ul<t lifll.l' mllll Itui k( (kii ItPl* t.f s,-4,H(.ill (VI, 'ri.lfilt-.lile fl (l|l*||.l *-.!> I Sil.k �����!tllii llll 111 i> I*.' I'tinti,*. fllal, till 111.' *��l| tllii ilk (inl li., t lll'lll-!'Wl , tiftlllK I*) HI 11, t... Mill llll|lll,l|li-lll ���11,4-1(1,4l.fll|Ht|t|iltft��*l |lUl.ll|1ll klltl full) 0*. ���' I" Iik. nielli ��l i"��k V\i iiii'i Itiilnl'l lllliltii-ri. U"li Oi'llllik, A|(ilii Sri'l  ll  ililK, IM,I> 11 Liund Act NoticoM Ai.nntNi i.ani'i nis'i'ioor.  lllkllll I ill (-|i|>.n|llu|, TkU* iiiiilli* ttml Ctrit t, Wllvti. ill VVVyliiirti. S.u.li , iitk-ll|iiiil(ill lictlel I'-tiif*!, IIUrliiK in n|.|i|j fur liTt'ltiltklPii lit i'liitiiinn- Itir (tillri-A)ii-k' ill- H-lltv.1 Ihililn Ciiliiinrnrlit'f Kt ii [tint clktm-i! "il Itir limlti ���; mt eiinu-r nf T I, .IWI. IIu-Ih-* ,*it>it V,i i*tiitl|i��, ttifftt't" litiilli (i'i liftltit, tltriitf writ Vii eiuiilii*. lln-n.-n kimlli (-1 i-httlfis t.i niiltii n{ <'ii|iitfii-ili'i- tiieitl, ovnniiuiiiii W ntvi'it, iinni* or li"���� I "ml I.  VVilMiii, ,s, M  iiiiiin AiSi-Rl Niir. *;, IB!*;. Oil* IS H Al.tlKitN'l LAN!* OJVrUKT. .tllkll-.(i*l l>( N��.il!tW��i .."-���.'��� 'rkliftiotiii-itlikl O^iiry* HurrlOKUOi Aivlefnou. nf ItiwB, IJ. H. A . nti'ul'Ktl*,!!! r��kl * ttm��  tn-r-iiti intf iitt-i (4* ut'i'lt' (tn |>f rmliikjiin lo.vut'oliiike III" (nllifWlDK d*ki'rilt4*AlkiiiW! CDiiiuwuioinK kt ��� t.i".! tiiknt.tkt klitisli (Kit.-'tioiii-. Viiut ��f itiiti tn.inlit*<'*l ixiitifr i.f 'IV li. Ii'i*, ��ml Al.lll "Nl l.-VNI) tJlS'l'ltlfr. inmiii'i .*r Mn|ii*ii llu. (littt  Wiuitn likvi.*) Kliiu-ii.  ,  'I'lilit' n.i|!iii llmi  VVittun (iki!.1! lil.ii'i��..'f I'lfiiiiiti lii'lui! ki * i>iitti i')i.tui'.i ni, ilu-n uiti i Vt.iii-initt-1, li :' !iiv!iii<itt(iiii knif'nikmi. inii'iiilk ?kk| .tinir ef nn t.lun*! hmiwiiiik l,(,4lii|ik l��lmi,l, > (., ,t|i|iir lnj- |.t>iiii|*.i.|iUi n, i-ntt'liuni' tin- li.linv*- klltiki*,* HI  VVrtlli-lii t'l,nliiii<l, Jlf.1" l.i.i  ikiinhil, | || ,- (ii-ki ill*! Inii.U Hint uIhmii tisti liuiiilri-it  >n^!k  .-.-.' if ii  (imii,  I'mumi it|iiHt- nt n |ii-��l |.!iililr.t l��<n iiilln-k **��*��t | Ko.itSi Meei-fi" l��lkiiili liniiii-  (i.ltiinliih' nil lit-,* miiiiiiil  in imliii nt * "iniiii ill", iliiiu, itim, Ittliiiiii,' im "I)' 'I'" ki-r*! tliun- 44, |i kh (iltkk Mail l(i.ln-H��. Will, l.iTliiiiiii-kiin, Affei S*l'l. I��. IUII, ��K1  Ik IV Al.llKltNt I.ANO nisl'UKT, |ll��ll!i-l "f ClkVixiUi'l, 'ruin* nnili'i' Uikl W. M. I>'i''iii, tif Viiiiiimtfi, II (,', ih'i'ii;i��iIih1 tuiiiti iiiiin.i.-i'i, inifiiilk (t> u|i |*l> fill* i,'t i-fitlkBttili tl' Jill 11'liin.i'(in*!. .llui* 1,1*.' ik' M'riH".l liii.itk' ("..iniiii iii"ni.'m ii em-1 iiiiiiiii.! mi Hie ri'iiili- il>-1l "-.iitiii- ��f I Villi k  Jiilllll'l  MltlMik! Ill VVi-iil. *m t 'likiim I. (In"* thy S.iuii'l mill ni...ik .-ni. iniiu ���iinilii ilv (i.iiii U*i (i  ilii'iii*" ItilliiMiiii'kiinrti lllll- In I'l'llll ef i*4*l|l!lit lu rim Ul in llllllllllill,. (nil)' III l-4"l, IIH4IV 'il l:*����. VV, M. I^Hk-mt, Wen. I. 'l'liiiii,|'kiiii  Vffiit hl-fl, 1U, ItfJli. tK't  1(4 IS Alflll'UNI I.ANO DIM'HJi.T, UlMtl.'t i'f i'l'ilii iiiiii 'I'ulii-floliff llmi *lfk* l.'IM'l l|.i!.i-il��, ,.f J'rlll KkiititiuM. iif'il'iiUuii i-i'lli--U i, inti.iii!iitii��l',|i!'i'' fur |irrilll*fkllitl In lHOi'tt.lkli tin' f.iiJtnvilli/ (If- kcrittri! iHliilhi I.Vuiinit-iii'Uik- ttt �� i'i".!. i'lunoit iin'i|(��n'iirvli> fntil kill* "f mi Inlaiii! Inuiitii �� Davltl itlii-nl, Kltiihlt-if iit tilt' VVi!t.letli( 'liiiiiinl. Onix-lny S.nniil. mul ,'ttiiiui uiu' tiiiif in M.tiiiii-t'i}* iljciH'tieii frnini isiniitli of Miti;f.'lt'' liiuii'. tiif'iit'4' liftlt'iwtntr iliotc llli'tll"* Itntlli 1.%1'ltnltlk le i'llllll Iff l*��llilllt'lH1*. lli1<lll,4-"llliill|ll!K |kiltit'lt'��, ilnirf'T t4'��k On* iit l.li-m-lljti Ji'dri, Auiiilkllti 11)11 Ai.iir.iiNi i.ano n'M.'iiti's. i Oiktrii'i iif Nimilik, ,. ! 'i'Kki*l>"|ii " ln��t i'.illntet ,*��i,��t'. tif Vlt'liiliit. II \ I*, i.u-4 it,.ullllii tt-i,iii��ii-r. litl.lull til iii't'l! let 1-4 tmikkititi tn inie'likki' ihu (.ilinitlim iii-��4'(llfiil liiiiitk- (.iiiiiiii iii'liu' it: n l'i".! |i|ioilt<t mill .i|it4ilfi"i i.i, M.iiiii<*iikt 4 oi lui nf |,tii i, tiii-iiti' i ��kt ivi t-lmnni, llu in-4'Imllll I'tfiinllik IHi-tiiS-. Mi'ii i'.i t'lmlllk, tn III* ikt.1 li'iuiHtuiji* nt lunl 8.  llitini'i" kiiiitli (C il.k'lit lll|"'t!ll t'( fkiUillUlllCCIIK-lll. IttillVkilltiltf Vll* ut'l I'f., llllll* HI ll ����, IMh ��nl Nau.-', Alttttlkl 5 till. At.ld'KN'l I.ANO IllS'l'ltllfl'. lilt,!ili*Ui( Nii.it til. Tulle*, it'ill"** it.M Antik* S*4i', nl Vliltsrlki It (' . lukHilmlum 111*1 tit-il tl llllltlll. Illll'tlllt (41 HI'I')*' fill Jit lllfit.Biiiil  111 |lll(t tlu��l'  III,-  (lllliltl llll!  it* mt i iiii.I Imiiil' CiKllllil'lli'llll' kl !U*i>l<l 1'lKillfil I'll III* Kttllill kli.ut1 nl Mitt'dUlftl Alist. kii'S ulluslml ttliimuvi I'luillk 1(1 ktt��-kkl,*ll> ilili-i-llivil tit'il! tli.. llu,lit Ckikl e.itlift i'l I,"l !, Un-fli'i- kftlll, B-l Cllkllik Oli.|M*i> 'it'll ��' .'IlillU* llll'IKV,' IlllUlh' III.' kllllll, Hill'N N IV. (tili'llnlllk, Iliitli,v 111 K tt.-iitt'llr til Kvllt'Ji hiulif/ Hit'kliesii llii*! ill��(k!t!'f T!i 4*tii*iHik. ni|'iilHl nil i4llllili'llt.i-i|.|-|ll,Ci.|iUiili|li|{ IHOkt'i-ea, iiiititi or In* , Aijtliit Hutni. Annual 8, IVU, AI.IO.ttNl I.ANO OlS'l'ltlOy, iilmik'H't Cikiii-tiiiii, ��� 'I'kIt* iiutli*��4 lllkt Wiiiliiiii tlllti.il iifrUvii'iliiil, ��� KVtl|*'*tlllll (kl'lll'l, il'llt'il'lk 111 ^l")>()r lill t*l'lllllk- kii'il I'lCiiti'liHkti liv t'tlliliak*. tl,i' (t.lltn* lliii ill'- k"i !!.ti,l Imiilit' I'iitiiiiii-iuMiiii m k i'liil eliiuti-ii m it." k.'iiiti- wii tl. ei ttrr ill (ml em, llli'lim Vi flmlit* fikt, Vlil'lll*' ,1ll (illlilllk klllllll.  UH'I'.lH' S'l ('illlill!. llfkl. litlillV S*! VlllOllk (tiK I III.* I 111' l.ii|*ltll(��vi!l,lill'UH. ���II' lil, * l't)!fctll!t!|| tW kl'lf��. tiii'lf ill l''*�� IVllliklil Itiill'l). )*. A  lllilt'ttiiiUI'  A-*!-!*.!, Afiililt! lu, IUII AI.IIKKNI I.ANO (iCtt'ltSC'r. iHki,i.ti u( i'im itiiutii 'IVIii*li<i|lif llikt Iti in**' Iiiiiiiii, nt ltk*'t.|iiiit, .t,v|it"H(i'|l'allli'i, tll!t"i.l>. In kM'h" In* I'i'IHiU kil'tl t'l I'llll'llkUl ill" fi'illll��IIIU  ill kl*l)l4*tf iHllilk l'i-!,,(Hi ni'ilMl el ti i'i\.l- |'ln ut K.I lit ! I.<- ."U'.ti rtikt i-nltli-r i.( I.Dl ilM. ill. 1-ii-C kl iliiMlilk VntH, lltl'lHH- "��lt")Hlt(l*  Hlllllll,  tlli'tli"!'  Hi  l-||H!ll*f  T��kt, (lirm * .**' i-iiallik llui 111 In (.'Hit ff OiittitM-litif! til.i|(,enlitkliitttfj tv.*ki'i-ti* li'iiiiierti'i-k H i-i il)' liiil'iif I* A  llnlrltttiUP.Ail.'lll A.I^Utl 11', ii'lt Ai.iiiitN's i.ano oo*ri(Hvr Duulri ul l(t!{'iii, 'i'liliitiinlli'.. l!i��| tllim iJntltm nr l^ittiittiil, l.'llklali.l. in .-tn'Mieii ��|.|lit>if<. (lil.-liiia In t>|>|i|) l.ll'|if ll:ili.Hi*il Ol t'llivlinki' OiP inlliiMKIIr it* kiiilt'i-il iiiiuii" C.iltnui iH'ili,' t-.l n )>(>kl i'lkl!(*nt tot tile kimiri Pnirtolow Mile��   ��� Joseph F. Kuniin The British Columbia Cruising and Estimating Company hai* lir.i'.N iMitMiai i^.ii run 1'cmve.i: or* Ttioi'uit^'hl}'t.i'iil>>|iitf timhi't* ittul other laiuli within ihe I'iMvtnce of liritUh t'olumblu, nml fiiniUliln*,,' GVAkAh'tLt:!) ESTIMATES h,v relhthle ex|tert*i ti lit* htive Iiiul .veiti't ol e\|ii'ilence In thin Htm ol liiiiUit".*-,.  Ttm cotii|i��ny fan, unit ��**lli. nhice In your lito'd* un e��*ttm-��1i' coricet In tttet'i' tb>m!t-tlii' Itliul ,voit Cim ttinVt on ami tht liiCiUich-*. with. HANK OK MONTItlJAl.. I'orl Alberni briiiicli, HOY At* HANK ol*'i'ANAHA, Alberni briini'h. 5>*oi* |irlcc-* iniiii term** ��j.|'i,v to British Columbia Cruising and Estimating Co. Alberni ����� C "rsmr* fftr mfrmqi* The ontrea< (b'oimdi'ii mi) i>|ll>����'ii<le��< kl i" in l" ot Si-t'll.'ll l��, Toiiliklilei kliiint.ilit tninill ikikinl kldditit.l in J* llmi lNn*. ll, lli.-i,.** n iei,kin�� nml, (In lii" (OrliMtik kin-lit. I *k'iitil*.lii.i 1S111.1M, mi_i*(|. ii T. l.nuitliif ll, iiitlii... j t lll'lll Bikll  || ,1,1k I'likl.  lllflll <l  |l*t iiillllk  11 "Mil  111 I jiniiiS iifi'.'iiniii'iii .-iiu-iit. .ti'iilninliu; (l.it-r Itiiti iiii*.! kin! lu.-tity 4.I"**') i.t'it-!.. mini' ur l#��v VV.it tf li lio flit lllntnil UrI) 0,i(ti|'.k, Atlfnl *3i*in ii. nm* ����4i. n* it Aiiiii:iiNi i.vno oifSTiour. Uikl I ll'l tlf !tll|i�� !!. 'i'lib* liuil'-i! ll,ul Mutiiti' I'lliT. "f VionMHVfr. Jl. C , inx"i,|.*il)tlll lllll!..",until.  1014-llAk til  Hl'l'l) f.,l i'1-i iitiii ,4>i) (4. |,tin I,��m' iiiti fulknt Hu;  tlf krdiM'ii n iiiik* Ci'lllliu lii'llli! lit It |i'i��l |.l(Ollt-t1 on Uif imnli it l-si i iiiin i i.f .iiiiii, Inliiiit) ni I Iif liiilliiii el Ilm U (,'fffli, tin iit-ii im iiinli'iiiii-tiliitii," tiliniti iti ii m-til- crl> ktii.ilif,|i,i .i��', tir,mul iiiir|!ifil> itintlien In i'lliiii dl 4 ntiiiiii ,it i,im ,-,i, finitikiiiliii,' li licit k, UllliT* ill  I, kk Mull it >* I'll'T, vv I J, illinium, AKfi.i Aiu-iitii tii, I .'iv i)t"ii,!.fr lie.' Al.lll'.liN"! (. VNl) OlSTltH'r. iiiHiii! iif i(i)|*e*ii' Tkloi jvittif* i!itt( ,t <'. Mi'ijfi*ror, f;f Vftin'oti- t-j'-r. I!,.C tun ni-iilioi, iti*,-,,tt(i!itiil,im4.;titl��t*li tif 1'iy t(ir.|i*tiiilkHt.i!Uii|.iu-f|iiiMi.Oic.lf?Eihevv>i'*f��,fi" kcrllHil titiiiik- ���   ,i  .-���'.. l.'eiiiiiiriH'iti^ nl fHinki )i|��utf.| ���(  llui linrlll' ���HVktVl illlll'l t'.f |<i| N't.. '.Jk. Itn-JUtt*  llillill  It'llV'| Cllllliltt, lllflil'f flint 4 Ij-ltiv lllllllk. lli.'lKi' "'i'lll fi,lliiulnc!(li*-klti'i^!lti*til ItU'li Hklt-r iiikiUlinifl"! klilit lelnlsil 144 (Hiiiu of l'>l|ll|lll-||t-rlll>'lll, 4-ii!11oiIS llltf (I I! k< 111. Illtll" 111- ll Hi. III!*" llllllll*.'. !i<n.il IC OuiiKv, Atft-til. Jul) H IVIt, Cn|��U*l AHlhbrleod . . '    -    *16.0tTO,000 Csi��lt��l l*��ld W|> l��.0*0.000 K*��l irntd UmStvld^l I'rolltn   <��� ��� ltf.000,000 r*t��i Awtc   . .,..   '���*��� ��a3��,��es,oi)0 Ilim, I'retlileiit t. Ht. lion, Uni) Ko'iiliii'oini niivl Mount Ho.val ��,��. r, M. ll, I'l'eilih'iil . H. H. Aubiik. Kvj, p Vice. I "ii'ii, . Sir K- K- I'lmMoti, Htirt. ti'i'iii'iitl iMitni.j-ci" �� ��� * ��� ��� �� 11. V. Mercttltb Head Olllce   - Montrtml Ixiailon OtSU'e   *;   4��l "uml -IT Thtemim-iiU" r*t.. U. i\ Savings Batik Department - Uc|iositk  rCi't'lviil  h*nin  (���!  tiiitrm-tt-i t'olinti'i' lliisliu^k tftven evi-rj' tiltention, Port Alberni Branch   -   E. S. V. McCllntock. Mrfr. ��8��j^wawmiiw��iiT^^ j  If You Are Going to , i Bulldi a House, an Office Block, or a Barn, or a Htoi-fl, ex* any thing else that in made of Wood ISHJ"**-^^ THE ALBERNI ADVOCATE INCORPORATOR ANNOUNCED THUMArf W, 1'ATtillHuN, |,ii"iiti'ii���iii tj,.4t'tiii"!. I'ANAOA I'ttiviiicf el Hutikh t*'.,,.imhlit, tti>tiirc V.f Isy.lli.* Untie i.( Hod,   ol (he IbiJU'il Kier.'ti'iii *����� Ut.Mt Jtil tittit tu ul lii'hiinl, mul el tin* Hi it * hilt    Dullljlllliiltl  l't')'(JlS>t  (tit*  iMtlf. llmi;, tii-lcatlcr ol the Ji'aitb. Km I'cior ot India. To nil to whom them' |.n*M*iitw  ulntll fi>ti���i.��-iiiet*lltn.'. W, J, lloWM't", Attorney Uriicml WUKlUSAt** by Hfcltoa �� ot the "M>iu Kli'iilititMi Iiit'ori'omtlon Act," brim* ilmpS*c 172 o( the "Huvlited Ktiiluti't. vt UtilIkIi Coliimbln, 1911," it It* mo* vnlrd (Imt It .ilmll '"' lawful (or tbe Ui'iitcJiniU'dovi-rtior hi Council, by l^etlcm I'littrnt under the tlrcnt Ken I, to Jticoi'iiorittt* Into a city imiul<-l|-ii|- Hy any locality la the 1'rovime under tim coiiilitloiiH tlH*r��'lii ��i.(*ciCi'il : Ami vi'ticcrnH a net H Inn bun been ad* drcwd to tin* Metiti-iitiiit-Huvei-iiiir in Council by a majority ol the owi'Md. an kIiowii by the HccJif I tr* of 1 title* teniiltita anil Abnoltite Keen in the Iiwinl livKiHtryi OMcn at tbe City of VIctot'lK, ol mom tlutn <>m* tmll In value of tlio latitt lirrcliiiiltrr ���Jemiib- tii, ori-tylm* that imi'li himl may be in- cotliotnteil io�� a city ii.unit'lj.iility : * And whorwiK the ccimIIKoiih bibl (loWll til Wtld fCftlOll 3 lillVc bl'CII duly cotiiiilled with ; And tvlierran tin* llonuiiitthle Tboin* ���m WiiSion I'atDi'Hoa, l.teutcimitt Uov- *rnt>r of Our, I'rovliiri-, by and with therttdvlctj of the Iflitvutive Council, under nod by virtue of the poweiii and nutltofitli'M runfcri c.l or, him  by uu id l-.it 1;< tn It* hiti"f.'��i(l'ii) v*Mb ih**   lift oi   >:iiii(b mink nl lttn:t'r t *J��'**'fe. Iicllie. �� 5'nilil ell (In* mil th i'l'timhtiy (tl Imit |; tiietiie j-oiitiirrly mul Mt^oily alehi: tb" wild Veil t.nnk nf  Hi*},, ft  (t.-i-r,  O,  (im 111,illOi .,( Mile] titfli; ibrnii* due mciil iHrew* the jt'iftetthk Itivii ifiti tt i'uinl on the (not-, e(l}' bi.tinihtiy uf 1^-t ii, llit'licc imiuIIi. i*tl)' nml tti-t-St'dy b'lhiwini"; ll.i* tU'tui id'iifir** *<f ll.** I'biilti liin* bnviitiliif' l.ui fi in n I'ifiilt on ih��< citrt'-fily i.ii!i' til Ih?' i-hrttme! (humi'li J,ol fo, helm? i,, tin* t,ti��t ,.( iintt jiititlnti ol Let {. Known in:: Jiihttpto!) Itdiintl,' thi iki* iimlimitur (.tout,'. Ibe tdiuro o( toidS itmmii'i In n vnftntcily and iiMrthrriy liiici (Inn (o n Miint oil the Boutbctii bouiidmy til l��ot 'A, where ����ld chore would h.-t intr(cri<tt"il by the produc* (|i.)i ti; n titialr.ht llii* of tbe went htiOiidtiry of the lndtmi rei'tTVC nliovc irlciTcd l��; thence northerly on iiii* line ho produced to iv point ou (he tinulh nhore of a mumlS liiluiitl Known wW duly i|IiiiI||>(m|   te vi.lf nt Mult lit��t cb'ctioii. At Hit* III t>t   cbt'tinn (I'f i|ti.t!(!ir;i Holil.  fill  A Id"! (II till  r-lillll  in-  hit. Ill ill)' ii (little tititlt.li U'll-Jut fi (in* loll iii"i* o! liv'ntty otii* yciuti, iit-t ileMjuiiliitiit utnlrr ntiy   htif. nnd hitviui*- In  the ttiicc imiiilhrt m-nt  piniilnii; (bu ,lii>* of   infir,iei,i(i.ii li,-rii   the i,-i*)i'(i'ii'.l o-tvinr, in thv* 1..imi l(i't!i*-ti,v tntlce ��tt I he City td VirO'im. tl hind vi  nni prvprity <*vltlnii |ln> nue htivl'}* cea ���atltotrtt it iiiU4il.i|*>tlliyi ������( tin- ��in.*��i�� I'd  valll?, uli  Kit' hml  I'loiiliioil   im |it*).��i)i,-l,( mSI, 4,*} (vii, beii'liii! end (If- ty di'lhijre*  .ii- iu4,iii ,,vi'!' mid Jibove llll*/  li-Cl-nl-rlnl    JlldiMUtllt  i.}-  4'hllll'e. mid t't-mi; .*< lui iv t-^e duty tji(ulilh'��t to veli* nt l-iii't* (lint rti'clioa. VOTKUH. A( lii?   lltf-t tVclloti   the pelrt,nn ijiinliiiftl io vote for .Miiym iutd Aid* eiim*!! >*!iaii i��t. alt ftiiii prn<oiiK ot ittc |ll)t|ii||  OllbjCCtH,  tlf  till'  |U,,  tl|"    t>| titi'iity nni' yt'iirtfi, ami Imve initiii' unit in. Lot Gf'i thcrict* l(Alovvlni: tin* nhnii'., (Ited with the ItttuniHii: odbvi. Kit m nf mild Lot Cfi in n iit-tthiM'nt.'ily direction to tho iitotil wcritcily point tlmrcof; tbt'tice doc north to a point In tbe middle of the Hcnnmii Klvt-r; thence north-*vri*tmly itloitc the i-eii- tie Ilm* of tho Minnie..* I liver to llio {nterHcctloii of* i*��h$ niittv Hue with the went boundary of Lot V, produced tioutlu'iiy; tbence mirtlxily nloin: tmfd produced wckl boiindiiiy to (lit' itouth. wct.1 corner of Lot !>, bclnj; tbe point of romiuencciiiciit; cxccptliii; there" from the liidlmi nncrvi* liereinlH-lut'e mi'iiitoncil, nml cunt iiiiiiiii- one thouti- ntnt live bundled mid (Ut)' tlirci' itttcK, more or len��,*��� iilidll, hum uml itftcr the tlmt day ot Jnnunry, A,IL CKt, be liicorporaied bthire the 31��l day id I'l'i-rnther, A H. l'Jl^,  jv titi-ttutory dt'ibti'iitti'ii   that they are the oiviipf.4 id lenl piopciiy, *A|(hhi   the homnh.ili'N  nf tie' iii*n bt'icby roiiMtlttitcd n iminicipiilily, *>( tbe viilm* of nt hie*i( niti* liiiieiieil dol htl'ii, and tbttt they hiivi< lei-ldi'd wifli In the liminiliute>. nf llu* iiii'ii licichy cotiHttinted  n iiiiialcliuility lor llii'ci* niiiiitliw  tmmeihiitcly  I'H'i'i'ilhif:   (tn* iiiit** tif tbi'i-.e LeKt'iii i'litent; iiilli tie foivj (be tiny nf niicb c.Vi((ni!, bnvn up piled   Oi (ll*'   It.Iiiniiiii- Oitlcci nml ilttv'c bod tln'ii-   tiitm.'ti pbircd on (1)0 ll-it ol flri-Ofti-i for knii'li i'b'i'tluii. Hmniii'l .lohmitoii, KM|tihc, of AI brnii, ibiill he the Ui'luiiiltn: Ofllii'i at (he III"! (lection, nml tin i.lmll linv* NOMINATION, Tin' iit'iuieiiHtfji hti tl,* fitn( i-h'i*. n.-ii ��liitil Oil,!- t'hoc iit tliv * tfiu'i ti!.-,i*4.*, Alitcrm, on ihe 1-h-yriith '!e> **f ���Liuiiniy. A.O, VJU'i, l.ctv.i-cii Ik* ii (iotk lii.nii iittit ;* j, {,) , tt<���i {I,,. jie!| un: '.If anyi utmll be en iti,- ^Jxl**-iitt8 it)t> ol .Limniry, A.O, pjs^ j,n-S i.btt'l 1.4'iitiau* bar i.itt- (tity .ml), tind 0't* p.illft ktotll be krj't npeK bi'ttse*-!! tbe btjiitt* t?l v u m, ;ijnl S f in At JfitM fix sliij-'ii' lloUri' ��ij ll.i* time nod I'iitec of itomimitiiin ntei ��>" hiildim,; nf the puis (i( nnyi <,!i,t*l lm rivi'ii by Hie until IMiirtiinr Oitln-i; ton ij imdc,' (,�� hi. |inrtei| dm im: Uml j.iile*.| in (in* imnint'i pto'vidi-il i'j, mt (ton at, of i|,u "MtiniYipttl Kh-ciloin. Art." The II. (iiiiilnc Olllfi'i .hbit'l, mi (tn* '-.**v of li'iliillmtiisn nt t: ii'rl'Ji'K 1't.n , ......I,,��!..'���. II...    ..M,......    .-f    .(.-,    .,.,.1-   ..<->, ��� ^���....l..,!. . | i't'   t..k..,t ".   l��i    4 4.4-    |*.,���t.,.*, p'K in nominalhm In timl 1-ilinU mn cmidhhili-H (nr (lie f,itlti-f:i tif Jilr.ytit mid Abtt'iiiii'ii, in* ptr��t't il'i'd iij" M1" "Miiiili'ipnl ICh-i'Moai' At(," A( the ehibc nt tlni ilim* for nomlu* iitltil" tbti ciiudlitiiti'M (be ItetuiiilUi: (Kliccr i'liiill deliver tn ("t'ety ritndl- iliitt', nr ii|!i'iit of it t-mtitiilide, np|Ay* inr In! ttu- i.'iiu,e, n duly ceclilled lli.l oi vntr on nioit* (lm,i Dud eeci-iilou. The opt-iilnj/ of the liiiltot-b*.**.'* nnd (oiinlltijr the Voles -utinn be in the pit-vi'iifn t,i ilm i*��!|tl|tf(t(c��, iJi they nt. tend fur thai purpotfe, 'I'iii' riilidldntcti 'iduly tjUelitii'd} mbt) ulntll olitiiiii ttic rr.r��U-��*t iiuiiilirr ot vet fit kIimiI tie Mnyi't nti-i Aiiteim-ri) icwperltvrly. II lhet�� be v.u ^utiisty ot vol en In tl," election of Mnytir or A'tilsimrn, tlie thitisnlJij* tintf-t-r ehstll tunve (t loiitliili' vi:fe io J*e esYrti itt thft tlni* of the (Jeeltirutti��aii ot ttic pidj: I'tovid- cd thrtt tbe Jtet.iiiiini* Ollitcr *hnl2 not v,f(�� cjii<ipt |u chtiti i/f at, ei^ualMy Ol v'utfH mil ftfoteMjtld, Tbe iiHiiieii ot the jn'iHOiit. elected Mnyni" mid Aldcimeii *d the iiuiiilci- I'll Illy ubiill be ii(i(i||n!i,��i by th* Itu- tui'iifriK Oillrer lu lite (In'**-lie wUhtii ihiity iluyt* utter (In* declination of (he leii-uii of ihe* poh', Ai-TICH TIIM l'OLL. The Itctuinttii; Ollhvr. tiller the di> chii'utloit of tht- poll, uluill in linn (be hiillot pnprut mid bton-n until a Ch'lk uhiilt he duly nppniuO'd, (n whom he uliull forthwith ih'llvi*! the Litiiii,. Tho pt'iivhilou of ei'i-ttr.im K5, Mi nml Si nf tbe ���'Mtiiilcfj.iil K|rt-lItiiiii Ad' E. M. WHYTE OKNKHAI.. II1.ACKSM1TII \S krciiittt ihe Ajft'iw'.v bo- the UJktilct  4)f  m hut  I* (Vlsiinil tik the Farmer's Bandy Sale Ih'IiiI" n Send' unit Truck Com. t,!(n*tl, w hlch can IfO t.Mtl either it*, ii Tinck or �� fv*��h'. mint will ivfileit .to,* tiling fHun one |uiititit to u (on, A khlptiu'itt ol ilioii* hme heen tei'i ived, litul enn he litipi'i'ltil m( (lit. thop, mtmi b. c. ���������' , *  *- -"/ "��������������*��� "  "i ni wn*  iiiiniiiij'tt, iMiH-titniM aci    mr Bvft/iirnmo  nAim vinn id (be, mi men ..I (he Lev iuii ciimlhliit(M ftiinii m.j.jy .,, ni.* Miiyor ttml Alder   fLfclLllfcK 5  dUAI  lAKD ...)...  ..I...I1  I.ii...  li.u.n  1.1..nil...(...I.    iiii.I    .......   .1 1...I  ...   .1.    ...  .4    I   ... ��� MM ��� WfWM.I  V    ^f.wi.1'1 ��.������.w int ei city muniClpiitlty under the t'nlil  poiver to'appoint mi itiaity l'i|'iity t(.< Act nml itmi'iidmcitti tbcieto, nud loith iiiiide hitthiT piovIkIoii to the tenor anil cilerl hereinafter np|K<ariiii;: NOW KNOW YIC thill by tlii'ne picn- eiitt* Wt* do hereby order and proclaim that (hi* locality hereinbefore t't-KiTih tuiintii: otilt'em mr) uliali lm iicfCHtoiiy to hold Hticb lltrtt elect Ion. It iiiiuii In* tbe duty of tbe Kel-utn- Ini- Olticcr to enter In a book, in it!-' pbiibctlciit  .order, the  muiich,   ����l- v.Lu tdiiill hnve ti4*4*n noniiiiitli'd; nud titty v.ftctt ,;lvi'i!,nt (be elect loll fur ��iiy tillicr camthhiO'!! than (hni.e .<o unmimiO'd uluill be null mid void, If. nl (be t-kpiiuthm n[ the time iiplioliiti'd   for   (he ii'iiiiliinUoii   mi l((liti",*i|llll,  Uti  loot<���  I'llillltllllti'ti   i'tttlld in'iniiiiiti'it (linn Oii'te iiii* uii'mlicif* In he elt'i'O'ii, the jh'ttiiinni* Ulllii-r uluill Iintlniith ih'i-liiit* the ciimtidittt'it Vilni limy ft tind Doinhiiitcd in be eleeti'il. KI.KCTIt'l.S*. If. n( the en pi tli (ton of ouch thin*, morn vtiiidbhilei! ntuiid immimtteit tlinn the!c nt'e im-mliem to be eh-cled, the llctuiiitnt, Oltlcer ulnill derhiro tlio IKtdii'M of the ciiiidlitutCif, and inibHily men idecled nt the hint * led ion, nnil until provbdon he mude by byhtw tn ttint behalf, nit proi-erdiiii'it ut uml it* hiliii*.: to tht* nii'i'tliiKii td (be Ciitinrll ���'bull bu litkeii In iiiToiilmicc Willi tbe pmvitdomt 4-iiiitnltifil in ilie "Mould- pal Art," nml nil Iho power-*, piivll- CKi'it, uml diitirii id (be Mnyni' nnd Aldermen tibalt he the loimti hh tlniMn picwrrlbcit by the nitbl hitittiicnlliint'd Ad, KIIIMT MICKTINO. The lii'iii tneetlm: ol the I inijiril (ilmll lid held on the llt'-vt Moutlny (if- ter (tin tiny ot ch'dloii, nl tiie Couit*. liuuHf, Albcrul, at i'i o't-totk. minii, At the , tiriiL mct-tiinr, or m. ikioii tbcrenftei'  iih {Mieotlile, tbe  Cm mil llnikh'rk of IiHiincbi". nutl Ho**' Itotil*.. AccehHoi ten, llnitt i''itlliii."t, ilnii* mul Ciidtlle*., iK'ultmn k|iiH>liilin*s. thoo- Hue, Luhl'lcttitn-k* Ollk, etc. NOW ON IIAN1> (iMkiilhti'i Murine nml Nitiiiomir.v Kit- ik'tm"*,  I'timpliie  l'lutii-** xiipplletl nml 4'1'4'Ct inl. riret die* W��rkm��n��hlp .  ,  ,,   , ,       iliCKiief, Hint   (u'Cilpdlloan ol iill per , , , the Hfttd. Act, find ol all olbrtpowcid  ,.,|. m,d the iiilmhltiitHii tlieieot. nHiill.  koiih, (jtiiilllleit to vole um nfoitwild, l'lochilm Ha* di��y pn-vh.uHly ��tnled Hi .  .   (1,  .  .,....nHl.u.f  (...i,..,.,. nmUutliormew b in In that belml e.|.  ���.���,,, ���,,,, ,,,���.,, Uw flril| ,,���y of jJtn���.  w,���,  ���  h���  j,,,,,!,,,,,,,,,, ,(, ,��������  ���,, bn* i.otliv, mid the nlitce at wblrh tin, '  , A ��   *  -  '  , ' ,'   " ubllnKi   hath ordered   thut nl  thnt  (lly. A.lh VM, he lucorporiilcd uu  ��  nforcHiiid to have their miuien pluVcd l'��H hIiiiR In* .u. opened (or thu   pur. '^ "��   J  jVco  iif��r."y"il *�����*��.������ U tilet-e ' of tiuiil dOKCtltied   nHti.llt.wti.  dty mimlciiKillty, imdcr and  Hubject  on kucIi  imt. nml mirb ll��l diiill   be pi'"-..'of titklni, the voten of (be ecct- ,  ,��, 'J^ (lu,:;ni; Vbe  !(-. mire ol the that Ih lo imy :���*-                   to the  proviiflom* of tbc'-Muiileipal  tin* IhtL of the clectora for nuch dec f'r�� iteeordhoMo law; nml duill then cotiiirll, nint ��� receive hocIi reiimni-rA- tlon mljotirii (lie elcrllou, and uluill tiikca ,.      ,,    i*l,���t.,.ii i,���.v t,v i,u.i.,v,. llcfore (he mime, of miv perHoi, ��h.itl Ml by b,,llot  mid eb.tll c��..i.e lo be '</�� ff il��  *"������������� hl">' ����> h* ��"w he plaeed  on the \M. be uluill imiko ^^X^^^J,^^!:!^ ��*1 mWuirn nttcudanl upon tbe i... nnd hIkii a drchtiiiiloii in wrlthn:.!^              """"      ��..nii.�� tore I'unte  iiercon inithortfcd to mt mlulKtcr oatbn or before (ho ltd urn Cntumeiiciii!, at  the iiotithvveitt cor- Act" iind   miieiiiliiu'at thereto,   uud nor of Lot i��, Alberni lliKtrii-t;  thence u,���.,.r ���(���| subject to the pmvlnloim of northerly,   eiintcrly   nnd  uoutlieily ,,jj other tjtatutet. relntlinr'to inuiiii'i- aloiiK the went, north ntid cimt bound- judith-H, itinl umbr and miibjeet to the ftrlen of iitild Lot ti to the l-'oitK where provtulmii* heielmitler coiitaliied or re. the wild eawt. hoiimhiry 1�� Intereeded (orred to, ', by the  north boundary nl  Lot 10; <r',0 mi|(1 miiitielpfillty nhetll be call- thence eawterly  ami doutbetly iiIoiik ���j m���,| k���uWn |,y (|(u ���ftm(t ,lt���i ,{(,y|��� ptiMti'd up iiutlrcti i>t hii iuiviaif Kratit* ed nuch poll, Indiciitiiii; iliu mtmcH, rcidili'iieert, ami orcti|iatloi)B"of the randhhiteH (to tiotiiirmti-d. In ilm order E. FLETCHER, Boat Builder Alberni. B< C. ���kwwi'!*n'i*iwk'''i��i'��:"wi��^ iiii n Fowr Large Lot�� In thu TowiibUo corpoi'iition ol thu litihJ muiiidpntity and tin* imid election uhitll hu home by the tmld muiilripnUty. the tmrtb mid emit houtiduncii ot Niiid Lot 10 lo tbe  point where the unlit east boundary  tn lnter��ected by  tho north boundary of .lli* Indian rewrve Hltunte between Lotn iO and U; ilience eawlerly nlon;: the noitb boiitidary^ot mild  Indian  reserve fttiO the north houmlnry of Lotu II, 12, and 13  to the north runt corner of nnhl Lot la. bet'iK n point  on tho went boundary of Lot 14; thence northerly. eiiKterly. doUtbeily,   and westerly   aliiih: the went, north, emit and tmttth boiitidftr- leu ol etild Lot 1*1'to the point where the eawt boundary  of hot 137 Inter- uttctti the tjoutb botiinhiry of mild Lot l*J; thence Mrtiitlnrly iihuof the   emit bouiiditriCiU'of f.otM i;i7 and 'J'A to the HOMlh-eioit   eorner of euld   Lot 9"J theiice westerly and iioritierly ulooir the iioittb ami wewl boiimlnrh'K ef lot If, and the went himmtuiy of hot W to tlie Interned Imt of (he luiter vvlib (hu eoitth boundary of Lot P; tltcuro of the "(Nirpoialloti ot tho City   of Alliernl." The uHld iiititilclpnltty uhfill- cotn- prlH** all (hut locality bercliibufore (let-irtihi'it; c COUNCIL ANIl  OUAiLtKlUATIONK. Tb��f Cmnicll whall coinihit of a Mayor and id it Aldermen, ami (tie whole number prrneiit ut each meetiiiK tbere- of ithnll not be l('HK tliiiu four. At, iho llrni election tlie'iiuiillflca- i|nii�� fur Mnyor wlmll be bit* Ih'Ihk a m/iln liiilixli littbjert o( (he lull nee of twenty one yearn, hot diwjuaillled under any law, nml linv-icii; lor the three motitht* next prcr-tilinn the dity of iioiiiliintlon brnii the r*'Kh��tered owner, ill tlic'Ltimt Ileifihtry Ottlce At the City of Vidoriii, of land or real property (within the nit'ti hereby coiihti- I llll'll  II  tlllll)ll'l(Klllty)  Of  tilt' JlUHfliK'-ll viiliie, on lhe butt I'mvliiclul iiki<chk. incut roll, of live humlri'd didhitH or more over  Hint above nny rei-iNtered Will Soil for $350 Each westerly (tlont: the noutli boundary of ji|,(i|*incnt or chatKe, mid helm* other.  JuiIro'i* decision mtinn lit Imprnperly omitied from the voters' lh*ti "r Hint any other itiniic Ih liupropvt'ly lii**ei'ted thereon, and mny apply*to any .ludce of Hie Mup renin or County Court (o have IiIm nmne limerteiii thereon or (o hnvo any niitiuu. im properly tiiM'tled (lien'im Ktrtiek oil the (mill l.hil. tii'mirh latter eiiiii! ipakoimble not ire, to lx�� de- teiiitlin'il by the t)udi:o apiAied fo, iilidll be uH'eu to the iternoii whot-c name In proponed to be (.truck off The JudKe Hlmll hear mul diiipo��t' *>f nil utit-h itppllcHtiotm in ii numiiitity way, ami (be KeturnJnt* Olltrrr mmll auH'tul the lint la iiccorthiuce with the tin* poll Ikik cotivmciieod, the Itetiirn** (UK OlHecr ��litill, upon beliti; Kn(|i*iied of (he fnd ol ttuch death, counter* liniiul not ice ot the poll, ami (ill tbe prorcolitiKi! .With reference to (he election uluill tie rommeneed alvcsh: Provided that ut* fictdt umnituitioti ultull he- iieivtumry lit tbe cn��e ol a cnndnliitc who mood aoiuiaated at the tlnm'- ot thu roiinterntititU oMhe^pidL livery pernoii qiiitMlV?il tn vote_nhull hi*\e M'vcit votei*. heliiu iirm for eneb Atderiunii to be elect ed and one for Mayor, but be may vote for nay lemi number than ncvea: Provided (ilwnyn tlmt he whii.ll tint end more tium one vote In favour of any ono candidate, th'iiiPiind nine himdred and twelve, and in the third'" year oi our Hcl','11, Hy Commend, HI-INHvlwHOS' YOI1NC. I'luvliii'lul Secretary. f IW1WHMI  I MK I��II1IIM'��WJI��W.>BMIIIU��I4I'-M'������'4-.|"^^ MCSjc Fi',om:Noi: n. whioiit, akwh.-iiii** It'i.ial College or Mis*>le, l/ondoi),l'.i'tij Teacher I'ltino focte, llnvnionv hihI TliC4*r,v. l,i".Minh nt'cettlln^ to ui'- i-iinifc-iiiont.  Alherni. It. <\ tfilW,lllff.,>iwlif'iMlfil*lWa��lMIII|i|'fff.l*l��II.W.IltllL'l��ilWII-W'l^W*MII'llW^^ F. McDonald P. 0. B��n 32 Altwml, 8. C. THE BRAND SAWMILL C Will Miipply .vou with all kintln of I��*irwt t'litsoi l-dimlKM'. Stock Stse.H or Cut to Order Mllll order* iideltileil (o Addrcniv F. AIJIKHNI, II. C I'. O. mxM �� STEPHENS' SPECIAL SNAPS Thirty Acres of first das�� land, 6 acros stashed.  This to a money making proposition.  $178 Per Acre, on amy terms-* Nine and Qne-hs.., Acros, wcii situated- most of tho adjoining property being KubdivickiL  $22S Per Acre, on tcrmo. l*V(��Vf*\kk^f (Six Acrew, on a Main jft��ad, dosio hh  $360,  The Mock on Tcrme. IN AnifA��*-*vV*���V* Prices and td A large Lot, ot noarly hull an aero, close to town.  Ovor 200 feot frontage on Beavor Cr����k Road.  A bargain at $800. i; i.1 Uo Not Wise This Chanco /���V^V'^V'V i.'i o Town Lots and Acreage If You Want It Marry Up Dsftcriptlon end Prices on Application I THE ALBERNI ADVOCATE. i ������Kt*.1' Wilson. In a "kjK'ivli ihe otltiT ilu)  Womli-ow , Wilojon "kiiid that be I* bebiA' iuldiv*.s,"d j n��  ������iiwfl.or.  diH'tor , (troli'-kwir,  nnd' jiri-'iiiii'ol-i'bi'l.  tie OninmiiHt (iiiit hi*   H, t\  hsttnl Ktinevoi*.  Stirvi-v*. *>/_ thmi'.'bt obi In "Mr," bi-m (ortoi Anieri'j limine llmli**, ntiiiCiiil chiliir*. urn! bind : Professional Cards CEO. A. SMITH. C. E. Ultli'.* to AliM'i'iil.  I*. u, -.'(111. ittld (hut  It  hud  hi*  j-'ivfeiviir.'.  snUlivLlon'.. Mr. Wilson etiij't-Br* u> be a *ery M*m.i��' Ih** 2.1, hie ti-it.ll. ��� Iii k utrlltliiif ��**liu*r>��t, the ledSt-OKi'iii oil** New* icbiihi". ilm title-to* hitf tele' deiirlc** ol il��" rlilci'iiHiit lb*.' 'ItcjmbllCj ���iblch, It *>tiji., itttiki'i* Unlit  ilttleoli'ici J before tlio  Mocht.  "It  I- d'li.t't^il.'N'jhc. uad (Svirvry-wr i��i*d Cl'i-tniii'jla***!'' *miv*�� (hi' hmi'iiiil, "��*)i4*(bei"  (h*!*M* ftr-er. mori* ic.il lii)*** In Ifinlmi Hum  tht'.'cj ��ri* klunn thli'-k'tu  Wcikhuijjion."  l]v. ei'ylHNly U h t^cm-iith oi* ,-i ^idj^e,  ot'rt ���colonel, oi' H ii.ii"iiir, in* tt nini.--.Mi,, In I'iiiiiiiii (In'l I* Uiiji'iii'itfiij," |iiv* uitli tbe  Mtuie  a I ihi ltd I Iv,  K-mn  lie  nni* ev|i"i"t In m e iiiircttt/ens iN'jfln niiiij,* Iii Un* broad ll**ht of ili*,v tie* .Mt-nn.'i' ��ntl uiiiidi'lftt) liMlt;.* illli-k willed mttln* them ne Uti ni I'i'iiij.'*. ,it ii!*,.'|ii. Alttl n ben I'obmei (hi* Hun. Sum 11 lii'iii'* i'i'l* hi** lit Bu* (.ii'tiiit tit (I|(,*ivi(i -uorkini; lull ilim* nii'iiiiiK oiii >.i*iiil- r.'itdv btihor*. ,fittiii which on!) the l��ie*tlllj* llil*. I��> lie lijijitil itltlle (he cm., tomec mil!*���, iicoliimiiof'S'iiiiiiiliiititiiie-k ill it ne��i'k|iii|'i*!' will rend like,ihe 11.111,- till' I'll)) tit old ".oldlel't in Iv i'llllll! It ,v. The Alb-emi Adr-sate an tie m& ht Ifjtl idwtittmenli in til natters c��m* in{ the AJfctrai District, ill it Rypnt Diitrkt, NtMtka, Cliyoquot, Bcrday Dli- triet, intl tltt bUnds ��ttt ��! lb* north end el V*r&��w Island. This is an effkid ruling from the Government Office. H. H. T, HODGSON A Mo I. c, j;. Otllei*  i%*m*��t* lt��i#l.  1'iift AlkmridM II. H. BROWNE i Civil in.*! Mining llnijiht'ii" Hint Cim bn'bi! (.tind Siii'vi'toc Albei.il II. t", Signs Signs Signs I,Mllil tiliil  Atlvt'l'llkllle Sien��, |i(i',, tl.ilte with l'|-4iiit|il lles|i|it*'ll nl l<ii**��">,t I'lit*"*. by S.  EATON Mnr&irut St., Albornl k'��tii(��r umi l'riipi>r>ll'imtf��r Worli done by Cruet leal .Men mil). K-iiimniei Ki'ee. If you ��r�� Looking for A C R E A G E ' Cotntr in mtil Sm uu about LOT  8 Thin in In Flve-Acm Ulo*?k*v mul In exceptionally Coot) Land, belnj all A LDISW  BOTTOM Terms Extend Ooer Three Years We will l>�� (.Imi lo Tofe* You Out and Show You Thin Choice Five-Acre Blocks ,J ' .1 In Lot 103, near tho Beaver Crook Road <J $75*00 Per Acre li % *���*�� il'* i!' ��� 'i L jHlbbi.NS J. E. DUNCAN heiib'i uml Miinuhtcinii'i*of Lillil lliill  HellV.v' Harness We ��I��o havo the Vory Best Kosidontfal and BwtjlnetJH Properties, in the Town. Come in and Let Us Show You Jas. R. Motion Reni Mstato and Iiu-umince Win. Frank Gibson Hwiiiu'l'hiiri'? I. Wit ia-aurenc-tt Offle** I'hwe 34 i t-"��r*��^i��r#.'ti^*~�����*"��r%r%,,Ti��7c�� --^ro-^w "w*f,*-fw ptJtnnMMWNM*>IMWaMMMMMMaM*MiTMIi^^ ���ww'^wWi'Si:'"* I'hosio .'11 Alliernl IMituii* IH 1'ori Alliei'lll ,1 ^Logger's and Miner's boots] \ '    ��� - ��� ��� .  , ��� .-I j KljOl of lb"* While lliifiiiiii ! i [Govornmont St.  -  Albornl t��. 0. Hot 27 Five Aero ll!oe!<��> Inl^d ill. fonn -fiiim. |i'ini*fcl I .mid In (in* Vnllcv. p\M for f*t|\  Acte*. I !���'��' iuii*-*. oat. Very |l(,;l,( ciejiilllt'. Uit  111  hick ivitvb.  iMtm'.  "ell,  Cull fl   a nil iii'iMlr-r. lloiM. city lot- In til! iFin'iw, Turniture WATER NOTICE j f��r * Liran���� to TuVn ��nd U���� Wttfor. i Ni'ltiv (�� li.'.i-i'i mi i'ii llmi ilo* Vum'.iiiii'r J Uluill! il)tli,i l.lri't.it* .ut'l Tikuxhi! l'ti|ii|'��ii|, j l.iililiml, nl  \ li'itivlii,' 0, C,  will ��|i|i!* f.'( * 1 ItlllUVllI Ulif llll'l UM'tCl lli'll* (, *"t|��'l H'**>itlil { ,.f ifHlut tnlt ul l.llili; g:iii||i*Hiil tliiri. ttlili'ii, tlutt i (it kii t'-tntl ttj illtU'llull (llliill^ll I Villi i.ni j ��lt,l Ntwi**.tli* m��l! Ii'i" Uti'! l"iU|*ll'-�� l'i'" tin' m*s hi l.tiitiiljil'iilii'iiiii, tn nt ttlimlii-iilii Mi-tii'li ; 'lill- Kkll-I Hill U"llt*t*lllll H!  Ill'*  til'ml Hi  Ull' fdllk ��l>ll Uiit l-PUHll ('If I'll*. I't IHtl-C'I'.'-k llli Oil* iliHilifkl'lllkll fill IIIIUII tl) I'll |��l|,| Al'ljHlllillb- llll* tv.irltt Ixitiiltlto)  ������( fmiioinii ill.li li-l, en llii 1,Itiiti ik)iiallt"4iil HO' I'. 111 Olf ���vVmiikUi' an, lill'l- 'I'tilf tlf'llt'i* ���dm* |i|i��(i*4t ml On* iliewilit ell Ok* i��tli ttm' iif Smriiiiwr. itmi 'I''" nt*i>ni-Mii.ni w il! Ii> uli-il ni vl.��* iiillw ef (Itu Vi nii'i Keik'ith'i at VIt-it.11*  (1 I'. !4|i|ivll'fll�� lllk) )k'Iitiii Willi llli'  kil't  VVutci )tisHititi-r el  Willi  Dili,i'"lill'lt.ill'T nl  VV'hUi Kl-jitlt. lUilimiii-lil Muililtiiitii. Vii*l��iilt*. II (* Vtilll mt*i'l Iktilllil lltilli' Ktti'Uli'Hint 'rrHUiukl tSnini'iiri), l.ittill.'il ill" Ohi Hi ilnjti* AKi-nt All Kinds ol Household Furniture In Stock at i _- ,t Mainland Prices A   T   T5TT^TT\ /V.  X.  XJUVLJ i Pioneer Furniture Store Port Alberni i'hon�� aa 'I* I ��*i Watson's Up~to-Bate Hardware Store ivooOimmi- A Fwll Line of Hardware Always in Stock (ItlVltllttUttV Plumbing Attended to by First Class Workmen ���iV-iK^wx'.w-}:.-.^^^^^ Th�� Alberni Hotel J. Redford .. evrcsE* Kre��li Meet,  Minion mul  I'ork atw*)'* on hum).  iHileii* liiketi for 1'iinllr.v i*ie. Phono37 P.O. Boh 18 I'wfmrm nnniri i m tn iw�� iipwiwu''* Alberni Meat Market , Cor, .lohiinion nnd iJertriiilt* Ht>i.' freili Beef, Nvtun, Pwk, Vesl, S-suttgtf, ��tc, Alwu^ on liniiii j Deliver)' I" Alberni nml 1'orl Alberni tirat Established and Best Known Hotel on West Coast. TMk it (ha raitortt* tttuort ot tht Cemmtrdat Man, TsttfiH and Sporiimqn, OwniHy eur vtun Dairy tout NuUry Xonch tnturo* it Gmna*t Supply ��f Strittly ft**h Arl/cttt for (ht luWir.  Actemmoitatfann of Ih* D��t(, Tht Be$( Sample Ket>m�� in T��u>k, trtt fiatt (0 and from oil ifeatt onrf ftaitit. Billy HcAHlster, funnvrt�� ��ftlni Hinu Ktltivml t/tn*t. Virtortu, t*ii>firl��tor i1 l l TOM BUSH Prop. *s*w��*M��r**��tw",*,ffl^^ t��s*aw����wftwaara^ R. KARNAGEL & CO. Bran Shorts Middling Pif4 OIhjjw, Chick Chops   Wheat   Crimluid Oats Cnmhed Cora Corn C.rlt Oil Cakew fZhrwrtn   fflfwroQi Doeleir In .Builders Supplies Sash, Doort* and (t\m$ Building and Hooting Paper Lime, Bricks m\d Comont Alberni Phone 29 P. 0. Bex 9 JO*. o* PAINTING The Albornl Point Storo An.v llil'i',-' leoiii a iieedle to nn tincl'ni', Irom it htihy currhi'j'e lo nn, iiutoi teom n ��-lilti'li to n |iiiluce, ��  Sig3. Painting Picturo Framing Painiii Colors,, Varnlflhaf Vernon Sha��er Helen St.* Albornl '*vmfmt*^am��a^mmmmmm*w9M^mmmir*mM*^i^^ a lie j&Miy ui ot��ii'H m %<wiiuwu - Incorj-iori-ited 1606 Capital Paid Up  : ,i7> ^*"���� ve Fund    .���   i '* *..^ i AsBtaitHovor : c A  , IrSl.iMl.  .i^N'ltl.S'O  htJ.-klNI.1* -' SavihgS'Ba^ Apartment ��$ Banking by Kid! Htsnd Olllctj; Hontr#��l :  $11,000,000 $i2.noo.ooo �� :  $175,000,000 ' I'.ANMAi'Vl.'O  !  I  ' *. !-.,  ft to Hi-,:*, ;i;iS=i;'.t f*-,*4(-,tf4 (.'i-i 'i i.ftiit nt (|im ttU!iii-*ii'urirnl '   'tlti) ni tf.Hianni.iuK, ti-; , >ilii. liiuv lm Iiiinl" Uilil nil'iilf***!! t-, n.nil i'liil,*..! i'i*.lli'itlnik will tflkd I)  !��'i;iiii| li) It Hi')- t**||il!illllW klllll I'iii inii-Htti Over .'rjd tin iclii'm mitl A|(iVicl.'"*7  ltMir:iiii'lie*��.ln lli'ltiih Coliiiiibl*. Coi'ri"i|ii!iili.nii Thii>ii|*i|i((it the Wnrttt. *   o. Alborm Branch Port Albornl Branoh A. (..'Fun.'/,!,, MmiiiiVKi' N, J. ,N��,\i'i,ivO!i. ,Sf��tin|fi*r ��OOi4UiOOl|IO��Ov>!.0��i��'0*l*'M��ll��!nuti.ti*ioi4ii,it!lllit��OOitOW4Jim^ 'W^lj'^iiywIy^lilJ^^W^IKIWIfWI'tW't*^ (in ��i i^wii^iqh����wiuiki4iwk'*m''*>i*i' I -j tlMWIMk^f'lMMl'MtWHM'MI'^^ mw(iian*>*Hiii'tW��)i w����Ml* -w^Pf wa+1- 'fftV <tttm?*.'n*Hw*.iimvwt**��*Yt Port Alberni Phone I32 P. O. Box 8*5 Alberni Livery and Feed Stables ,��. tt.'itt'ui.i:, i'K.|ni.(..i Llvory i-Ik'k of nil icinds. Ilctivy ilr.i.viiur initl fivltfhulcllver.v HOTEL ARLINGTON Tin' bek! Iiiiuii ii hitickn on  lie*  W.'M ('oiim nf Viincotiv'i'i* UIoih!, All  mmier-ll  lll))��l'i'Vi'ilientk,    ( 'elVlfillip  locilted, The bi*s( l*'l-*.h!njt nnd llimilnr on Ibe Nhiml. Antn> (or hire to Kjir -tt l.nlti* nnil ihe Art*. Ileii-*) ni ('oiiirul I.iKi'i (iiitdei. (iicnikheti kii short notice (or lliiniiii}; l'iti*tb*�� tii  tiiinb-ciiie r.'ttivs, Free tins To una' From AH Trains McNiflf & Meagher, Props.    Alberni, B. C. THE ALBERNI ADVOCATE. The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths g VlrluMn II l'I<��vtl|'ktliiii  mm i.i .1  ��'-'"'i��"  I' t.ul*. (ii n|'tii> *f..r |,.>i,i,|ttmi.ii in |i.i,.'iin*.i- )(><��� '"':..��in,,' ���!, w ,,i��4i!ni,.j!k IV.ltJiill I ,"���,,*> J,!  ���  )���.���,  ],l,,,11i-,| ql  ,  ',!<   .'!   tlif ���,.'lllli��l"kt >tlll.l",ttl,l'(  I, \., tl,,,,.,, ���f,n, fl l-!.*ij:i't IM-lfiV Of at I.f(hk.|ii4 ll," '.'.��� i. ' i"l '." i llii.'.!!t, llii :���w < ��r,t t, , liHldt. I,,. |.s ��..li!','i t ll llllk, Itiift. I, , ���>  JM  , (,,,���.   Jl,,.���..���-  4.H .(-'l 1 rt.it'i,  llii ii-*.. timl "Si |,m,i��  ti,  ,���.  tn.it1'  *���-' iiiiiiii.. 1*,4 (4.f m:>| Iti|4i,i|ii. t.iii .-.! *'T  i > si. .���iki*. ill. f,t  i.-iilaililtu ft.,..,t tl" ��,t |. ��� I ��t.lll|.|, Iftl.ifk  j., ��,k '���   , IVMi  1'ltt.l. 4.1i.��..ti  .(..ill ���' Or,' IS. ��!/!**. Il4,i  .  .,; Al.lO'llNI !.--l-*?i> Illil i(ii') 0)��Ott<( t.f liken.*, ^mmmmmmmmmmmmmmrifK c-v r.u CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. P��k*M>$ A|rk'ffk��.����|    U *f4k^��4.i4f.lk vi ��>  niuvi ��(>  un tim vet jtS?f*r 'r��fcitliyiu�� i'i��t i'it',1,.'. ilf.-it.-'i,.ul Vn iniiu j *���*>"" jli i*, (bVU|-i>Otii��iii'tltit��*i |ti'4'i..*�� I*, uu-)�� *..r ; ���*w- . j^l-lillfil..!! tnj-JiS-tiottUIit' (.,tlt.d,|.^ uli^lil^.i ! ���**�����.�� idOiit. j d^k*. t Mtlillll lll'U |�� ill || ('UK 1,1.llll.I   |il   ,1,11-   .lillil' I I lit.-aOsitlkt ,4",'i.,-|H. i,J f, J.  |r,   lllflll.'  ft,i,Ol  ir��j ilikliik il,.Mt n.iil Wl eintitin  (r,t*isi'i ii-'liii".'1 lilmllia, *!.. lit*,  in kl fl �� ',4,lt,k   tlil.li.-4- -.null, V"! j , .'������������ll*, ll>, 4.141  *f-,\ !f'i".4iliil>  Ill  (iiilltl t'.'l-Ull  j, 'illlllllWtj! '.t-l n ,4> ' ��� ��"   JW in /?��wi jPh^ Sound Car of Good Timothy Hay AImJ 'i'hivti Toil** left ol iltWeeii WiC-hlt'l'lOSi Usj' li:lM"..5'*iitli Alhill��/' ^3 0��v ^3 *nrii|<ri^ -S3 li.l U.. lllll'l, I'tusste i" M'. i em.. '  Vt'tll  I'lflUM ..ii'--Jit  V��l"ll* (��-���>  is ut* (i<.  ��-.. is -.l.'lKtiM i.AS'.l OiV.'.-i'i'j" iffy i����n. *��� ��� ���**�����- i o. ji e e r Phoiw 28 Feed   Co ���-  h, PAUL, M��r,itgQr ^3 .^^���;v^^^^b-^.^ .--.115^Ui Uiiii iii Ui iii Ul iii iii iii iii iii iii iU iUK PIONEER  BARBER  SHOP A I. II K It N t Ollltfl'ttl Tilllsol'llll  Al'lftlo Hot Mill Colli I III! Its Qtargt 0r(nhu)a(*r frepritior F. LIGHTER Practical Wafckmaktr ' JtWtltr and Optician A 1,'oimI line nl .Viuclier* niid Chilli;.** iiml nil html'* ot Jownlry, i\ll kind** of Ste. I iuii* ivurk.    .    f    : Alberni Port Alberni Land Act Notices IS d Useful  Gifts Time to Do Your Shopping At.lll'lt.S'l I.ANO MSTIlllT. OlkliiiKd Itiiimrt. Tube nutlwUittl Aldfit \V'iiUlu��\i|i,i(( V'siumi IIT. II, O , 4*C0l)|lltltllll klitl't>l<r,  t!ll'llt*l> lli M'l'l! (i,r |iiitrii'it��iioii in eiiri'lmm On' ft4lkm|ii��* m* midiwil ihiiiin iVlillili'dOltlif nl k I'CH plnlllKl K'l t'ti��!ll*4 i-iml iif iiiu tn*rut***'?(4!, ciftitiir i>t hi^Hliiu itt, Tin* n**ii��i�� II, liutrli'lof Ittiiifirt, iiirniv i*-i t'lifiin�� iiinlli, liil'Ift**! midiMtit mil, lltrtii" W eleilim imrlli. UlfllBtJ IX)CllKIUf 1*11*1 lillniltlllllClilillllt'lu'ril't'lll, imiiiiitiiliiu fitiini'ji***, iiiuti'erIik*. litiiri** Imviliiii II, 'I'i'wifljll' tli Olvirlil..( KiH-i'il. ^"    AUfl'4l  .VilklllSI'li. *-! Jiiiti t,miiitiii, Atli'li! Nov. in. lllltl. i Mis', hill, amikiini i,anh oiyrutcr, I Hut net iif Itiii'i'ri 'I'iiUc iinUi-4- lli hi A)i'��uili)i'r JViw rl'iifil, iif llitlily (Ik). (WV'ii|ihlti.li.'i,ill-|i4-l', tlllt'llil|iliiiii*l'IV for l"T mlti "*lii(i tn iiuiclmkc III*' foilsiw lli�� litii'l ie< M !��4|i��-4 1 i ���  i ('iiiiiiiii lii'iii..' ��t it im.'t iilkilleil Itiifliftlim ��i��i (iiilli llu* liff lie ml fiiriii-i t.| hii'tliinll 'I'linit- i   . ,,,������,,  uliie i-i. Oltoici nf l(iii'��*ri. On-tiif io i liniiii I il<tMt,,,- loikiiihun. tni-l. ��iiill!i, ilit'iiii"**i clmlii* ��ml, iiiri'i'4' (iii'lmiii* > it'idli. iln'iit-4' ni clinnii nkt,i in imiiil nf iiiiii iiii'tii'i'itiiel.nniiininiiw itjit rn ii-*. nnil���*i.i (itt, i'f Hii/ Out niirlii li��lf nf f'tvilni) to, 'li)Mi*,fi(I|i te. hltOH.'! nt Itiii'i'ri AI (fin nil i't I'uri'r t'livti'l, JM'U l.|��U��..il(, Af,-4!H. Ntiv, IS, lltli, |).*c A' I. '! 1 kl'l'l) fm* |�� flilikkinii (���> rulvi, u.,1 Mi" li'lt-.inili,. i)i mi iliuvl ii.'ltli*. I '".lillil. IKVliilJ ,lt I. I'llt, eiMllil '1 "I  I'l ��H|k Ml k|  - (i,tii, i.iiii ,i( tin-a iuii, i ..iiifik I,,' I' !�� i\ i. ml iti.' t llklllk III.Kill (..ll.i .ill-,11|,-, .,( l!t..��<,tltl, ,-.l|,lt it, , lll'l'  <4  ]��, (lllllt".  .4lk< Ml  I'lliilllk  III  I-,,.!  >.r  On- - miie'i Hiii'le l-kuli ,.f 'I'  I,  t>  Iiiiiiii. kitisil, *-���'' I'llHilia,  lll'tHH   Kfk|   4l1H.ll   l'i  I'lillijlk,   lillllt-4  ' llillill  Hlliflll  ,��1 .'I,��iilk   III.,,..'   K.kl   ��l|i.-l|I   I'l , linillk, tlil-illv lli.lt,1 Mli.i,il 'k-.'linlllk I.i |iti|,|l iif i i-iMii|,i lui'iiii 111. ri'i'iiiiiiiiiiij ut*-,ut I'm .u'll s ' .Iliiili'i. i'lki'nll  II,ill \ VV lli  I   llll-kiHl, At" III Dei  I'l, !vl��,' Il.-e  t.'l! ALIO tIN'l !,V"-:|> Illtll llll'l' llllllll, 1 ,>( lUji,!.-, , ' 'I'llllll llllllll' llli.l  il'llllji tn   V.|44 (Illii tl?   V'.l'l ' l'4-IUri  11  I' , Ikt'lU'UHui!  k|l|llkl4|, Ilillllill.  In e,i ' |il)   (l.l  |'l,IH!t.k'iiii  |l.  |itl|fJniM'  llf,1  fifllliUlli^ ; tl.'M'i il'* (( itiitiii   , , I 'iiilltili l.t iili, nl 4i |.,ii,i iiS-niti,! f ii'luitiii  ��.'-,! I /l.nil iiiii- ul Hit tn,liiim, ill  imi i'iii  >i( |, i,  tk, llll'l k-l I lutlliv ku'llll illlill  I'  I,  Ik, , l|i,i,. 11. ,lit! fill . I miik t.i 1111 n| (I.i- k unit.11 ��' mm,, i��  nf I, I, |*, III' lll'l' ll.llll, ,'>���! I| liHk l|l.'|f. i' K. 11 i .|'!|4,l|l*4, tlt4 l.ll' lllltl ll I" I'lldllli) Ililtlli' ll.kl 'i, , i,���.Iik It,,,lli 44',id, *,-.' l-llftlli., (fi ,'|���.' i,,kl .'-' , (tilll.fc, (III tlt'n kll-.Ill h-l .'Iiiiii,k  (.1  jK.'lr!  "f ll'llii'll IH'*' lift lil. vvuimiitilk' if*' .it'll 1 J "   IVMllli4'li, A.lit llllll. i Mm r t.ii"."n "V.-iiit  j l��(V l;i. Ull'.' Ol*.  MK.   j AMICKS'l li.VM* iilftl'llli-T, I Oihltii't ,.( N..!-'!,* , Tutu* nutiCc* (Ii'ii  lli'iiti"  l-.k.it-  4tf  |...<|()llli I I Ilillllill 1W1 li|-.ti mil 1.; 1,11 >.,f> 1  iliti lulu In n('|i!) 1 (ill |u'tlllj-i1l'i.,',.li,uil llllai llil' (ullilttf'l,' tlf iii'i ll. , etl liiiu!* ("llillii-ili Id,: it! I. I'liil l-ij-llli'l iiihilil'."i'i liniiii. j ���.ulllll ,i�� Int' k.iu*,lii nil em in i* I-,' (lii ii|i|<i:i'.,lii-|) 1 i.f .Iiilit' tSi-'il.i-i-li, HlHtiite n(, Hum e,l *li'��r<  I'l 1 .VIiteliKiu'  .tin.,  (lulu i  i tin  V" ��itiiiitk  ilii-ili. , -.Ulllll P", lilll.k iiiliiit, Utl|,''| (i..liiii 111 1.1.,lf|i, ' til.-lli'i  (ullUll lll���' (III' hllifll- ll illlll ill  I I ii'H'it d| j 1 ..mill, luiiiii III, i'i.|!l,iiiiiil,{ j'.i it'lt-t, luuit'nt j !��� ����. itt-mti, ('liu!,*, > M h Kludit, A,!' HI l>.'ii Ii IDitl, Ou* Iff 1.'   ; A(.IO:|(N'l iiANO Oisrilli-r, j tnviiHi t.r A,!*mi j 'I'liliit tin(|ii' tluit llf, I' fl. '*.iri!iii.', nf Vti'tiir*! ill. II  l'.  Ill |-��|lti�� lull ll'rt tfl. Illil Injk 141 I4|'|iit luf I lH'riiflfiiliill lit li'liM* tin' fi.'Jli.ii ii.kt iti id ttml 1 lnililti! ' > ifumiln-iSi'lllif 11! it (rn.!  |.ii|ti|ik( nil l|te ililtlli t ikiuii'iiiri tif I'll *. tm-iii ik'i'iiei I'liri ���*( O 1. it, j itnilnii lliii li'-niU -nf iiiii HniiiHkt liner, iln-ntv ;>i t (1 el ff"!lli|Kt-��ti'tli ill i'lUlUtlUltlli'lll't lite l��)ll(V.l- I io* um* ikiiAii'ii bilk 1 iiiul ti, lii.'iii'*'t.iitntii'iosii I erl* |iiiJiill' I In tie luiiiii ertt-niiiftki. Itiit'i (ti tin' '��� t. lllll* llf l(ll*l|l**l|kMk I'tl-til, Ol, Ifttl" 1|" Hl.Hf-ll., > lil) ftliltfltitll,' tllCl'lllltl ef ililMil'llkiikl't'l-ll l'i , t, (...lilt , III f. .'I, lllllll' t'l  ji kk ll,il 111 nf  III'  lli'lit)  * U. kl i'i 1 i-i 11 ri.r l.i'i !. ilim'* |,!.f .1 till (kit* itil.iK 41( j ��li;t,tnt|l (, 11, tut tin. i-ii.t kiilim! tli,. Ilci'.. r l I'm li Iiii'i I Ilii-tU'.- .nfi-i'l M.iltll I" uilil iiM'tie ' , tli 1*1 ei'i'li't ������! l."ll lll.ifi, I (Iiilli. k'liilliiilkt < I'/l* fiflillh llii* llli' I..l,'ll il-itli* (liiliil I'lltlll Wl**)' Ill.t  li 'Itlllll Ull'li} i. XXv^ Alberni Stores Trading Clood Thirties for Christmas l''llln'.V A|i|i|e��     .'ii|i < iriiiiKo ("rilllbi'lliel A 1'' lie A���tOlllliellt ill ClliH'tillKi ������* unit CiiiiiHi'"! * 11 mil I/ A I'iiJt iei'S It'iil t 'itltt'H it ml Slim iilllllll,  I'llllll I'llilltlllKk Tho Bu��y Store 1, Th�� Buoy Corner . F. BISHOP & SON Grocery, Bakers and Produce Morchantu ���I' lii !'i i,i Ji I>1 Havo a L^r^er and More Complete Stock of (irocorlen, Cokst*. FrultrNutw, Cltucoiateu and Candle* than Ever Before OUR SPECIALTIES ncclltO��UeT.ll . . 4*V\|ierl|i, lleliiileer Tea   .  .bV. |��i* Hi., .'I lb-, hm *l Mt'Ali'iiiU'iMJeo , , ftOi.. |n��i* lb, SlniM'-Inx' llffiiHl Under  ,    'J ll.k. Mc .i>. Alhui'iil Krckli MkV** ��  . (hv. (lecbo!. t'o'tiui mid ('(iiiiiiliaii I'lieein", ���k|.ecjnllv j,*oihI , O * ^ 1 ' Lettvii, Your Orders with Un for Xma�� Turkeyn ��r��d Gesso Fred  ,C.  C THIRD AVENUE 9   TORT ALBERNI Phono 1R40 Stroot Grading, hand CIo��Hng of Any and All Description, Stump Blowing The Clearing Specialist H�� h Ahvwyy Heady and Willing to Sub suit an Eotlnmto ^* Alberni Lumber Lompany Cuti now Ml|i|!ly ortler*. f.ir l-'lint t'liiii Sough and Dressed Lumber of AH Kinds, Shingles, Etc. l/OCltl illtbirii will receive *.|iecinl nttenilon. ('till nt  (lie  MIII on the Scotch Setdemeiit Miiittl, or I'lmiie or wrltcio Ilm Miionj,'ci' Albornl, B.C. AMIKfINi I.ANO OK'1'iOi-r I IUII III  Ul  ltlll'4-ll Tttlii*tli'tli'('Itint ilttti"* iirlvtf. ef Men MVkl llltmiur, Inl'.iii'i'. Ititw.tttit.i'iCI'iir fui-111 inlnluli In etiriiliitlii'llu* f"l|nwili,* iti'kt'rliwit Ikiiilk' ,- INililUlnlli'llltf lil 11 |m|il el��llt'"<l I" ''Iliiili'i **f**kl nf tin. ii.iritieii'it ti'iin*)' e( h. i'lliiii i't, 'leuiiklne lil, Oioirlcl of Itiiimrt, lli"l'i-�� 1" 1 linliik kimiti ttll'lH'Ulolrllllillt  Hi-Hi.  ttll'l'i'l   ll' .'iilllllll ((llllll, tllflit'i* Wl chiilim rn-,1 t,i tin 1111 uf !*4i|iiiiii'iiri'in"iit imt llu' ti'iilli l'i'.it "f ,*!iiiiii.ni On vr i.i (.iiiii I j el (*i)lill,iltl*3i>l>vlit. illi'l t*elltl*tlitl,��! (!*C IIVI***"!! 1 tii'Jif vr ii'ii-*, r. 11 tktiiiiiii!, lice;I'n (.'. Unit. AVl'lll. One-11, If.'l ��>'C Sf*. l�� Ahtti'its'i I.ANO oo*'ihh;r, Oiki(|i.'t nl AllifiUi. Tn!it4 inline ttiii! I'd I' ll,i��iil|ir,tf. of Vlt'li.f |H, II  (',ih"i lllMli��ll ii'i ll'l. lllll llllk t*4 ��|-|'l> fl*l 1 1-tlilOfll'I!  Ill  Iitiii--'  III!'  |.l(lll*��lllW  lll��l'(ll-"t j iilli'!"* 1  1 l,"'il|i|.'|i lll'l!',! ��1 I* 1">* I'l'llll4*4l *'l! llll'klllllll 'ty lfll!llil-ll) nf U't II kill.lit.kttll. ef 1.HII nf II hiH J 'I' li  ,114*1 H'4| till  l-tll.ll *'f U.I  *�� lliil'*'. itlll I  llll li<1'l Jtf ;it f.ti  t,.i*jtlt*i ��l.rl)  lu ('���iieiin|iill"ii ef llu-  'T* In iili.Lu) tin" lii'tufiii I,-.!!. O iiii'i li  tli-'H.'ii' U ' " ..,���!  -j I'OM THt: TA��l.i: ��v���� loin-Nuin. l-Vnit: MUu'o Meat, I'iiiiii I'liddliii.'*., cu\ ('illii nnil Susici'ri, l.hien Vn- Itiflllirtt.ll'lO .lll'l  I'.iUlilV.  Oi ll'l' I'iiiiii ��l III' ' M'l ��� ��� f �� U'l nutkUtitiii.ii, li|t)Vi'k  lillil  \ll|lollh il! Itei* Rlli" ciniuiulnif ni" ������'irui n'mf" m i"��"  ��"��i��ii i'����' (!>������'.������'���*������ "O" '������ ��,��"".���*,'���", '���*,',"'V'f.V! i'1,',''!^ tin: Hi Imifiil St.t iitiii tf. 'CiittiultU'W, Ol��(fli-i ul, >!"��"'"! ".Cr.".'.'.'!'.'..-"..!.! '.,f *.li.''...4.u.l**!.u.e!,.,': I ,C lliil'i'ii. Itsii'iy iitlfi.', Nil*. 0, IUII. Ol'll  l.kllki-'Di Ati.'lll 1)14'  I"1V Al.lOIIINI I.ANO OUkTHKri'. Olkirici ul UulH'll. 'I'ttWf tiiillti" Dial llflt>t-i-l !l)ifii||ii|ilU!, of Villi eiiiltrr. ,/i-4!ii|'itti!iii tutti-kuxni. InOTiilt* 10 ti'i'li fur 1*1-1 llllllllllill li.|.uii'liiiK>Ult!(ell'i" Illil 1I1 M'lili iHtlniiilk' ("tfilimriii lliir ��l u I'm) (ilkitl.-tl i��i i-lmliik t-ultl ffi'lll Iliu IWII lii* i'k! inltlil nf StkHluft Mi '1'i'Hii* mne to, liikioi'i ef iiui'i'ri  tlii*iii*4! ki 4 iiiiuik mitnli. Ilii'lie* i��i I'lidlDk wt'kl, 0441141-Ni 1 Iiiiuik lli.tlli, llti'lilv "I elmltik I'kkl 4.1 ('"inl "f C"Hli lili'lits'iiiriti, iHiiituiiiilii^ llil. H.'ivk, littil.' .11 I'nt, lii'liltl hl'4'1 Il'li St. 'I nil'mllll' 11. (likttil-l nl itu I'i'l I > Oi'tt't-rt IllmilJI'lUiul, jkl'li l.tVCktili, ,1,,'i'IH Niivv in. lllll. Oi'i'.vnis AMIOKN'I I.ANO Olti'l'llKT liOiili't uf Itui'it!- - 'i'��tii' ntiUi 1' iiml I, NuniiKii V i'lioleb, nf Vm enuiiT, (i, I'.ii'i'iii'itlii'.ii iinitn-.'. hiit'ii'lk tn t*e Clr tiiriictniiniiiiiit (., i>iiii'li*kn ii,d<: tletiInn ils* ti f'lti'-t tuiiSn I tillluli tiiiltll Of. iili"  tin'  ".'i'l  niulliitinl I'm-, U I 111') llf l^ll II, Il.l l.l'l'  M'llil l .iill li)  k)ill  (."llif**  I |P ui,* liu* 11 vi. Htm 1 iiiiiii. en iiii' iiiiuii fuel! nf, a NtiKiitm lllli flu i'llllll  'if liillidli (tt��"Uii'|il, lill'l  Ij* t'ljlftulllliij 11 rfi'il ��. Silnlll uf ii K-*. ii l-\ It Miiiini;.    " ���? I iitiirifn C Ih'fl. Atti'iii I  On  II. lull Otct-Hi!. i AUIKitN! I.AM* |llf��r��ll(i' . I ' iiiniiiii iif Knt" it, , 'i'.tln' tti.iiii' tim! lii in-ill, *' (' 'I'iij lm. nl \ .11.1.mn t, ll. i", niviii','1 imi liiiiiiniiiitjie.nl* ,4 n.lk iiii.|ict> lui i-i iiiiUkii.ii ti, i.i.iclii'ki- Use (,.' t41't iillf.il Mi I l-V-l llU-.'lkl '   t .liniiii n.'ili,*, iit 11 I'l'il  I luiitl 'I I I S liliin. "Ilk lllltl.   llll'l    i'l   *l   k"-lllll tlUllll   lll|H"Ulltl  IIIUII "il'li!" 11 lllll''. Vi!  I'littlll*.  I,*.llllllfit  I't  lllll Hl'kl . t iiii ill Oueii i.jIn.', 1 iii i.i'e 1,ix !>> I'linliii, iliiiu'" i 4.,i.ltiifiH'litiiii��. Iiiii.i'* ttikl (��i eiiftliik, iiteniv 1 iiiiiiii C-'i'luKl** Ki'lilicth i'i' 'liiilur, l'i 1 .'itiipiltni'i". Aw��'i.t Soli H. IVll U'1*! ?���'I* AhlliOlNI I.ANO HlH'lltUT, Dlkiilil t*f Jliit'i'H 'Jtiiin timli'i |l>���! ||.i|4iI|���-a Tiiiltii. nf Vi..ie.iii ti*t, it  l', m't li��'liiliil ki'li.nti'l', lutt ll.lk In t.|.|i!i 1 !*ok airrtt Timi.shis ixnm.c w.-i*, Driivvn Worlt, llwiidlit'ivlih'lk, Nicittie-* Cll'*i, FOR THE CHILDREN  We huvo u nice iiKvironelil of T*��,i. I I. THOMSON'S  GENERAL r.'r:.-: ::: - STOKF 'ryz====z ���^H*'.-iWi'frfH^S,A'��^.''v^H,C--r^H��S��!"*":^ ���  ������'  - - ���-- ��� --  ' "��� "������-..������������ii.kk'iw"*"'*'*"' jvr l"*'l!l(!lflli||l|( Kt ft l**'kt eJklllttt ItVii'illllil* 1-... .-.���,.,, ffiiii-i O111 kiiiilbikkl initlinr uf .Ni'iMliii! '14. Ttmli  *< i<*"i". �� ��l'��l ' '"I l"-Hllt*k)iHlli..|.JIillllM'0��,iiill,��'*l��.'tl. t" 4 111 ��lil|i -t**J.  Illki I Ii'i nf |(li|-t-it imiiil Un-iii'in--" t'littli On Cr*��m��ry Ro��d.  Ono A-fro Homoaltou, 9000 '*-*^~V^Vy^*V Seaton Park On Sprout Lake Road, Five Aero Farms For Full Purtlcularm Apply lo UlUlllt'  (!)  I llBllIt llfkl,  Oli'lll*.!  ('I I'l.kitl". kii iiiii, Uti ni'd wi I'luitim f'-mt, In |>"lnl uf i'"lii iiiiiiii'tiiml, Ciiiil��!ii!i--j( ii'i lu'it'k. imiii* in li'kk t'eiils On' kiiiilli hill ill tn*i"ttun it, 'J'in.i!��tilt> $i< llitirK-l ef Ittil'i'il. ., .,,,., K.'rioiu v ("iikd'li On.' 7. IUII llivptl* Al.HOKNI I.ANO OihTKK'r liiktviit i.f MkiiIh) 'J'iiltt' t.iitliv Oi4,l I'rktili VIt'll* i ll'il'.'k nf Vd' llMllt. UlltiOl l'l.il|l|)l.|k IfiWlitikt lllll l��t|tll>��, !() It-Tlilk III I6|*l'l> f 'i |il)!li|fc*t"ll I'l t'lllt'lillM' Ol' llllltlll! ilU ill kt'lllk'Mllli.Iti' I .llltllll'ill'ltl^ ki  II  I'l'il  fltllltvt  till lllll ftutitt! tfiteii* nf lliil.ili.il tt. I(��,iiiil<!li l,t��l(t'. U llli! On" Ill.t tin ��m ����.i|m l >'li llu tllrilj'l-i- I llll'l l"l�� lf.*tlf.l iiiiiiii-i'nilii, I-��*i -���v.iiiii-i i t*�� kin,ti ji'>h><ji iii'i ,i��iiu ,i,iiiiti,i|ii.��iiiiitii��i-i r v Uuiii.* mi!ii. ran .ui,!.ttf |,..,ii ��i���!���-ii i.it (mini ��i.mil iitiiiii* (111 |,alllt  Kill   llillill'  til I'l.MllHi  llillill in tin: .llmi im* tif **itl tulii*  He iii* i-i eiikili* i*-��( f..tl..iifiiy Hi. ��iimii**H)'�� nl "iiiit -iiii'i" Illlt Oi I|,i'  t-uilil  of  .-"lllli.l'l,.J lllllll,  l-A'llllltlllll^  I'*' tll-ll I. ,lfil.l HI 1. .�� r'tmiU I'lt ii. r 1 intiliiii (', l**. Oil) li*ti. Al.lll Di-i. I, II O'-" VM�� 4'lilllllHMII'llffi hi 4i  |"'��l  l.l'.l't.-l  IVl  Cillilllltlllk. Iiell, Ml"! ill  I'll i mil ill  iniifli-'li  fl'fill I'll'i* 1,4,1,1    Of 111 I'   I  Iki  !��'  I l.'l'H**,  IlllW**'  llillill  I" I'll tllik, iill lilt' It l-kl  111 1 I,,lllll.   lt|i|U'-"  U'Ultll i-i l-illiilik, O.fit.U.i'rt 'i'tojtii, Olttf* tf* Ilm II  Afc-i'llt Nt.v (S, iiii!! U-f fa 18 AMU'KM I.AN'O III**'/HOT (��),(,M ..( Khi.t-O '|'t,!.i (u.iIi'i- lit it S'i ut Oi 11 liiUi���.ef Viiiiiiiii' lit  mt Hj'-.tli n iJi.'i ipiit*i-iiii. imt ������"!< Im H'l'li f.ii  iii'iiiiii..ii-ii (" I'm. iiin.i'- lli-' f.;li-miii|-  iti ,.. iif..*.i Iniiu, I Ullllii' Kl'111,1  1'iiJHSI-i  I i��i|i. it !*���!  I llfilllk itlk lit..I,  lll.ll   1(1   lli,   Ii1k"(])    lllll 4 tl'il"   (llllllllllill) f.jiit'  I In (il��  ,*k(  i|>  i.itfliiv   il-i-ltt*'  kllllll, 4.1, ,-l,lii|it.  till l.i-t Vll illi'l  i-liUlli,  lilt tu*.'  nn(,;,li'l llllitl.S (Vll!  ll.li ililllf iiii'i ivtll'-t 'i. At/iil! I'., limtf On* jMi ^ Notice I havo Movod my Offlco from tho Klvor Bend to tho Corner of Naneimo and Government Sttf, Klrtt t 'hi-tik llio* in '1'iwn UK*, mid i"lo*'> In Afi'i'tttfe AOill IIM f.ANOOI^'i'KhT Oiniii't ������( jJiirelHi 'i'ntin fitilli'44 (Imt Kkllili'i iid'lllilt.t, i.f Altii-iHI 11 !' tii cu| lit I-ill nlil.iH, Iliti Iiiik !������ kl-i'ij f"i l�� lllltksilfll 111 IttilCllM* llil' f.illil** llif/ (����������! Ol'lii i'ilHtk ('.illlllH'lJl III.' kl k I'likl I-IhIKivI uff'tlt Wli'lmlllt, .'iikt Otfiil On* fm tin kl mil* (lii mil Iturlifl f nlllK lm etili.il nl V I, IH), (lit in-.'t����l ��ii linlrik, ti.i'iii'i* k-iiitli StlMi'lt .V.'imlDi, iiiiiiii) Hi-nl ft.) Dlt*l|n lliini'ttiiortii klkim :c> 4'liuiiik ili.-ne."* ��tk( ��*i i ,'itiltik. llu ii" imrlli kluiiil l'i i'liiitiivi !'��� I'liltit nl DuiliUM ���M'4'liii ni.***flilnttiliirf ktKiiit f��liiCri'k liklliliii'lliJllllliM, Will. I-'. OlbKHI. A|f��"ll On  IMVif llfi'.WU A Mint!.'! MNOIHHTICIC"!' lllttrlit uf |!��it'lii)', 'Cic'iti'ti'itli'i HtkiJiili.-i  I's.-kiitil,  ef  All*��tl)l, II, C, i>i eui'ktlull lnli.irt-r. Iriieililk  I.)  k|f|i|* f.ii I'l'tiiiUkliiii t.i run tin*)!' liin fi:|ltiv*|!!ir f!c>i'rH*4-'S I miil>.' t'oilllllriii'lliK kt ii |,|>tt liUtlll-ti ItfiO till' tl.ifltl' rililWIiinifT I.. !('., Oiroi i'I'Kkt uli'lli ?" 4 tltln-i (iilllli' nf llll. t,ii||l|ir��sl mlilli-k tif 'I' If |M, thrill**!* i>,littt I', clidlMi (lifitt-r tllirtlli'iikl ftlKiut llli-lmlflit tie f.i't* ��i,i|(|| (<l i'lliilllk. tin II'*- ��i kl ill t liklllk, Hi.i',1. ii.ifili Nf (-)inlllk tif (inll'll wfliiliiiiiciici fin lii.ru'iikioliii,-' all.,u( imOat-fI'm Ji'liii l'i,i'itf.i.| Wiiii I". Oll����n1. Aufk-lil- I)4-i3. i��. Itlll " Pit*. Wit), -'.'-.. lU.IIKKM I.ANII OlK'litKM'. lil'fiili.-i nf liuri'liiy, 'i'lllli'Iiiiiii'i' ll|iil('��r.f!l(ii-.  Miitiltit  (.i',ivl��, nf N'.M AI.IO l'*��'l I.AMiliO.'i'lili'l' I ���.- Olmtilel. f t(il|�� If ��� 'J'llli. llnllll tfiki ().-ll.|iil III !i If tlllrf Iif Vll 11 )l*41|,vll|l ���'. *��l'll|-lllllll kjilllkll I. lllll Ii'il* i't j lll'l'jl  l."l |s*llli|. Il.lil (it |nl,1 llukl' 111!"  /.i|fiii*)tlfc' ' ,!,'ki-ii! nl tmnl. I  tV Hiii.t u-'li!i* iit o |H'*it elkiititt in eliiiiiik inl I uiu! t-14'Il lllll* 4.11.1! !l llltl.11,1  llllll  til  tli  filll<lfi<. j .ll.HI (In,,  fll'ltl   lllflll   1,4. If"    tjillll'l*  l|.,|(l, oi ' I lini'lH  (In In*., tai t>l m  I ji .lllk.  Illtlti'tl kU'llil I*1' I'lliilllk. I fill!'"* I'tkl  '*��� I'lliilllk ll,il,j|li)' ll, I) iiitlii/. (liin ist lim-ii, Ay* ni ���i-tft ih iiiiy , O'V -fur Al.lll KN'I l,AN*l)|)l>*|ltll'l' (llkllii-l i,fj(t!|.l'tt, 'rub.-ilnii'.* llutt '.''inl urii if nut'ef v'ittii'iiu >l*r il l*. ifi4'n|.ii'.liili It.teOiij  wi'imili,  Idli ti.1-9. i'llli'l't) I"-' I' Mll|'i>'!'HI li'l'Ult'l|.i��''tlli''ulliiM iili/ tit millifj Ittlxlh' I-iiiiiiiii "Iii'iti.1 kl a t'li'l I'lii'lti'il iti flmllik  i ait Hinl',("i'likiii�� k.iieti tiiiiitiiii mul itt mi I'dkii-rly illt.-.lli'll I;.iiii Ilm U l.i.lit., tin mits liniiii (ii .'lltillik, tlii'iii i iiiul "��i luiiiii., ititiii-i- jeiinii  f�� I liklllk  tllflli'i' lllkl Ifll'illlll'tl, I.ll.il tl.-ll Intii,', (Hill Iti'lii'i-ii, Atintl ^ii**  HI. illlf Oi-iMMII AI.IOIUNI I.ANO lll-kl'ltifl'. Of.tii'i-1 ill KnjiiTl ���I'lijte (."liin1 lliii'. 'I'liniiiiii.'C.itliir'if Vfii*|i'!'il*l'i ' II I' , .k"-eii|*iili*-n kiiiii.-iii, liiilliiii tn  kl'l'l)'  f'ir i I i,,'imi. iltfti in nun liiihii tie* f'i!|i>i*lii,r i'i hi i|l>tit - limits- ] I    ("i-IMIH li. Illii ill H i'likl |.|lllllw(  Kll'lillltlijl  I inl ' i flint !"'��� Ilkllei tt'ii.lll ittntulil lllllt III li" 'iiklerO lillii'i-tttiii  ft.nn  II...-M  l,*.(ll'.  llifll"'  kiiiilli. (Hi ' fliuiin.. Hi'ii'-'* i'.ivt ivi I'liitliik, lle'itee ii.iriii <0 \ I 4 liklllk, l.lillSfl'.l* I't'l A. I llllltlk. .'rini|i|k��'Cii)"liir, ' .iili, SelliiiMi, Attiiiil N.iv. I��, till!/  '..''';'" OtH',-f*l* ITI Alb-wr.! ����*���* ii^'4,'wB(*J<iwwsq��^'��i6��*^'tttw^l��<rt^ja^^ ii^p'*4WMiw^ti'i'*i.��iiti����w(i'*"*'��*����*'i�� lyf.wfiVrt^f mn*��MMmMmm��MiyM'iHnH^t��^i V / \ Frank & Behruyne Real Estate and Insurance Notary Public 0. Box 68   -    Alberni, B. C

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169131/manifest

Comment

Related Items