BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-12-25

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169110.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169110.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169110-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169110-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169110-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169110-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169110-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169110-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169110-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169110.ris

Full Text

 iv v-V*1- 'rfB-krM.frairmiititkiiikiktlliii'lMW'iJiwiki.iWttBmkra^ itS-ik.; . ifi', Alberni, B.C, Friday, December 20, 1014 No. 23 DO YOUR CHRISTMAS SHOPPING EARLY 1 A choice stock awaits your selection at Pine�� & TniBwelFs. Toyn( Books, Games, Brushew, Manicure Casus. Perfumery, Fancy Goods and Confectionery, Leather Goods, Smbkera' Supplies, etc. etc. are Specialists PINEO & TRDSWELL - ��� Druggists and Stationers On Good Uoail, CIohh lo City, I'W shlu,  Prlco $100 pot' ueru Seven Roomed House To Rent, Close to Station Twelve Pollars per Mimth Uooini**, ftirnlMlit'dOr uuftii'iiiHhot), biiiittihlo for Otileow, lu Motion BlooU.  liutiNOH lo Kt��nt J A^�� *��, ��� m 0 TI 0 N Hoi I "10s Into mul InMni'iuii'n Phono Hi, All'onil ��� IM. >, Uox m, r*�� fiWll>Wn^(l>illMlii'1lif i Hi ijiri'iT T i\m lo��-orpo��'ttt��(l 1890 H��wl Office' Montroal Capital Paid Up : ���' : .��ll ,500,000 Reserve Fund : : $13,000,000 TotalAsBets   ,  ":   :��� $180,000,000 ��� A UKNKIIAI. HANKI.no  Hl'KlNl'.HM TUANHAIJTKU .ii Ollllikll', llf ft IVI.illil |||iWi||i|K li'i'i-IVt'lt '���--"��� ItillCkt.Hilielll vvlntf. Oi'lilmtlh Hint' In, lintlbi Hint It It Itlllll )l I' liy imiii.  I'u'l��"', |i.i" li'iiliii'H will ii Imi' ly he iflvcn 'i> li>io<i'ici:'iii|!iit.' uti ��l", luitimeni',,' Ovor i!Wl ilritiii'liOi** mul Atfeitelen.  Iti lli'iioclu's In Hrlliih Coliutihlii. . I'oi'lVivlllHKk.lllhTlll'Odh'lKHII tlit> World. Savings Bank Department 33SS Banking by Mail Alberni Branch F. ('. MiiiKH, Mmmiri'i' Port Alberni Branch I'*. W. IhillMlt'l'V, Mtilitlifdi* taffkkttiikkiwiimkii'iiwiiwik*^^ SSSSEk R, U. Attftu*. V*��q. Hon, Rolit, Mdcltey, C. Fi. ifkumar, Em it, H.Drummoml, E����f. l>. Forton Aivflue, K��rj. EOTABLISHED 1817 BOARD OF  DIRKCT0R8 H. V. H-s-rmtlth. Bu*., I��r����.4*��nt.    Z C. ft. Qmnlltltldt, t.M(. Sir-Win. M-ttdoqaid Sir YlidK. 0hsti6lin*iieyi K.C.V.Q.  David Mortice, V.tq. A, B��to!t|jii8'teii, ��������}, C. U. Oordoo, Kg*?. Witii M<!r1it��i��r�� Keq Sir FREDERICK: WILLIAMS-TAYLOR, Gtmerftl Mumiler*. Hunker* in Cmittdti iitid  lio'ndon.  KtiWi, for the Ciiiiudhii��'(,ovi'r-��iiii'iit.. Ui'iiiiclimi (iMiitlillhlii'd Umiiitfliotii I'liiiwlit mid Newhniiiitliiiid, nt eiwh >d, which i�� it Savings Department wlwro i,i*>po**lt* of iSl.lHl nml tipworit itm received mid Intercut nilowcd nt I ItttfliiJNi.current ruton.  Kii.'liijfnfh.piii'liM'nttiei'ijiiiitHylvi.nt.pci'hil (mention <j. i'\ rurn'MAun, Mitmitfcr AI.UKKN'i. 0,0 WICK NY, Hutu, of iirlilkli .<V'Iiiiii!iIii lh!ii!��lic��, VANt'OOVMK. SmmmmmT* alien grand hall for heen: postponed. PARTIClilLAJRd - LATER HOME GUARD PUBU^MEETIG A  |)Hill|tt  IIO'MtllIJi  llltf  t'iHMI  v'llljl'd fir Wi'ilniv-iliiy, Doe. ;$(!., nt. M |i,i)i, lo i-lio Cltydltill, Allmrlii. Tim mooihijf will in* iindtii1 ilm ntihjtlt'i'S of tin* Al- lii'i'iil Dlstrli'l lllllt! AhMicliitiuo for (lm |iiii'|iosi! of dlht'iiimlntf liin foriniiUtm of n Hum.' (iiiio-d. Tlin following (iri* (ho proponed ri'ifiilutlon*. which huvo been drafted hy tt coiiiniillct.'of tin. AtSftHt}. tuluii, which will lio open fur tllhCiiNtidn tn hticli nmnthiif, , UOMK (JlJAltl) i.  Tin. n-MK'Intlun mIiiiII lm known to. llu* "A I horn I Hddiii (Initrii." ��.  Tim |)iu'|iosii (if thu < 'urpw hIiiiII lit* to lu'ijulrt* iiiilti-tiry liiMriiutloii In 111" fioui'.v drill imd miislu'iry. .'J,  t'oiidillotih (j,f JolnSntf ur*'!'*1 .(A) AH uiiilo MrliWi .iiiliJiviH t'ltji. itldn of ht'iii'injr tirniM iir.i dli^jiijc*, (I*) A|i|)llf'iiiii-s ft),* (.iirollinotiL tiiiiKb nitilin'iiilo'to M*i'vo *.ix ihninliH, {(') .Munilmi't. to Mil'inli, vvltliottt ri'. iiiiti'ioi, to point'* ol tli��i'l|ilii)t> wiit'ii nt iiiNtt'iH'iloti, nnd hliuuld not join uiiIcsk |II'('|��lH'l'(l tO dll ht). (|>) Tlid'hi* Jiiliiln*,'1 will Im t'lttciit'il tin 'ii'tili'ttloiti't'N iiiiilli |iit*4**i>d io* dllcli'iii lit Mjintd drill by din eniiitiiiiiidiiitr olll. Oft*. (I1!) oil Iiiiiiiii' (.liiikhi'd ns nllli'li'iii. |irolialloii(ii'r* will lii,'ci'iti�� nii'inlmi'i* ul (In* Ailmrhl HUtfli'!, itllli' AM*ni*iittltm, (milijnt't, io ilm niit'h thiTCtinf), (K) Thorn will Im no fun for jnlnlnj,', ���I. Tin* niMttht'i' of ollh'i't'*' Khitll �����" dc- l.'i'inlni'd uilil t'i.'Ci.'ti liji Itiillut nt ii lltiiii.riil (netl|i|; duly rnHcd for llutt |iitt'|tii*.i��.   At wliiclik intmtlntk'  tliidr llilllOM (111(1 |!iOt'('l*i. hloill (ll��<! SlO  (lihtOlO?** M'd mid (li'l.'i'iiiincil. SUUtJlWTlONH Tlie I'oiiiitiitiidlii'tf Olllciir to lin�� toi|i' I'l'tllC III (til  lllltl (('("*! Ill  llik*i'i|!lilll.  (Old iriilnlnu'  widi jniwi'i' in iiiiiiiii rtitfU. ilttititli* liu'l'i'fui'",  Il|l|llll|tl  illall'UCtlli'k, Bitftjii'iitl iii* (liticlnirijii iiitiijtliiMn of (tin ftTiiioil. Mine tliitt in (Iiii ('nun of dlM'litO'ty.t (lie (itt.'od.'i' Hlitdl loivc tltu rl��hi tti it|��|i.'iii tu ti c'litniilittm wliicli **liitli I'diinUt uf nil tin* ulll*!*'!*.. Ail 4'X|ii'llillHii'i"�� lt> lm (ifi-iii'd i'.V tl CDininltO'i' u( nltti-i'i'M, i'(iti"*l*illii|j* id not li'Mi. tliun tli" ('(iiiiiiiiiiidlnu'iiilli'i'i* uml oiu* <itIntr, CuilJliittltl' IC. K. l''r.'it Aiilirny T. Sunder** A. Wmid-LeO. TO STUDY Col..). IHilf-Htlinn, In I'liniiiHituHif llio Viiiu'oni'i.c lnfifc!4io>y lirl^ndi* Uun Imnfi (tiiiihlduriniif t'or sonic tliini Uio (".Uililihliincnt iif y|ii*s(.�� In I'Vi'itt'h nnd (i*ni')niiii n mun j,*- liinDlllcni'i. a ml -oich of (liu i'tinlcj and (Un tin ciut* to titkn op llic isttidy. Cnl, Htniii'is Idi'ii In not. to multt* uny elfort. to jrlvo tlin intin n. k now led j,or nf tim litnytiiij'o Imt* hy nllflitly ontl ithjti'tit'tlim to ^Ivn tliotn ti wiirttiiijf itnowlt'd'in of Ilm fitllijocts mi (hut it limy he po,**sltiio for tlioin to itiivi' Mitiit* oiiiivi'i'KutUniiii iihillty wlant, thrown Into tim ('oinpiinloiiKhlp of tlmlf Allies In .'Vimon nnd Hidtflliin ol* In di'iillit'/' with tit'i'ininiH vilti'ii tlicy ittko pun In ihu (tdvniK'ti on ll(*rlin. ('litMHOH lit oral itiKtt'iit'Uoit onr.lilc ii fiiiidiint to pick no n cimvurHUtionsi! l-.novclvidjin or n Innjruii'h'n hi u'KhArt. time, nnd in llmeu'in of Uutolni.'** Purlt eniup dm ('ontlnuod prnt'l lm* during slm.day in oidlniicy vonvtii'Mititon' lw- twitnii llui nicn would hti-wly (litvtdop Uiij/tilMltwibilily. !Mi', .1, H, (Jordoti, Mi|)('t'iiHttii(Uint of tin* ViiiiiMtivi'r Mdmolh wus tipokoi. to In reK'.i'd to (hit iii:itt(.|' nnd lm espri'M- uctl lihiiNi.jf (in I'iiiilSilinil timl thu plun ���could lm curried out Mti'ei.ihfiilly tind ilm holdlni'tk coiild ho ft'nlppt'd with it vniiiniili) liitowtctl^ti of olttmc I'Vonith or (Ji'i'intin or IhiiIi In it efiinpiii'iillvi'ly hhori- tlnm. llu Iiml no ilutihi thut, lio* Kchool Hoiird, In' connect ion ftw ll h Un nijflit Kclioot iidmloiiiirtiltoii woiitd ^ivn iivery fiii'lllly towitrd the citrrylni/ otit* of (ho litiiii. 'j'hiii conipoti'iii- hiiti'iti'l* tim coiild lm M'cnri'd to liiliil tip tin? elii"iM'*A lm witH iimhui'iiI, School Concert. Tim t'oiiniilitci* in chin*#i! of the bit'itl Uelii'l Knnil liui'e to 'tti|(i,uwh*d|'i! WAR PROGRESS IS FAVORAE With notliinik' conilnjf ovor tho local wlron fijr .��uvt*riil dity** tind llio proAH lutely i't)nl((lnlii(| only very yonorttl uocotint**, It-miii only im **uld in (ImMuno Ifinini'iil tnriiiH tlmt tim pro^ni'.s of iho wnc thlit wtmk lm** html! fiivoruhhi. Tho UiihrdiiiiH hnVn noli only di'iiicd uny "Hwoophi^ vlotory" on the purl, of tim Onritiiiii forces, hut ohilin (o hnvo lii'i'ii In tho xwtmplnjf btislnc.is thorn* hulVUK. Tlio Allitm urn prniislnjf nlowly for** wit nil In iho Wohi*, it iid oortttlnly ��tp. imtir to liitvt! tho ulMititlon lit hitnd. A llot'tro hoiiihai-dnmot of tin** (Huriuitn lM)NltloiiN nlouy tho UllllfllUI C'UfWt fol- lowotl ihu ruld on llui unit, cuttut of Hnifliind. The lUilkuns nm llnin>fiUJ)i nnd ho are thoHi^ttdiiiitvliUj count rtnn, ' Thft.tdtiiuttoi. (frown lu' lnt��t'r��t> from tiny to ilny, I'retorlft, licit, yi.kt.<>u|,iuli. ifourtie hits i'wui idiot. Ills hi-othor hmt hcen nont."''U,d to live ynuiii, A npoolftt trihtiotil of tliret) jodgcn htiw hrim appointed lo try lloWot nnd otliot' jimiiii- llltilll  I'i'llt'l*!, Not Kstleilcd. l/.|idon, N'lu New York, Doc. Ul,.- , Ut't'iiiiins urn ilMitisiiml with Anmrt- n'iiii view*.ofitiotni'ulii), Tho 'If'tiloifnn tlii/oiUi'tiuyK "limy pruy for |),*ue,i oil Hominy, nnd ncII wur iniituriul to tho Allle*. on tlin wimk dityM," ..--k  At Tbe Front. Umtlnii, ihrn, Ui,. -Tho SCttlfni' hull I'l't'overed inid rntilrncd to tim /rottt, Ai'iktorditiu -Tim Hlnln, I'orrn'ipvnd. unt niiyn llmi* violent- Htfful.ifr oontliiiicii dlonif the Vice. Tlio huiih of iho Heel  itte   p)ii*ih)<<  liavon  with O-ni wild tlnnilik ilm ri'i'i-lpt of +;!;Vim ni. �� (|t,���������i,,  moile*.  Tcuini  lilled whit A hot  wuier inni M'titiomilile. Innthi i*. iioth Set* l'ineo. n**i*fill Mpro ReiiimontB. b'l inn Ot lu is ii Ciniii"! llii) ivpt'Ct' I llli! lo itdiiitioo Id llu* niimtei n ("("^ilncntt of ciivalry, recently nniliorlzcd, scvp'iil ttdilitl.ijuil Citiiddiiin reik'liiit'iit** will he rui-kt-d at once, There will lm inure I'l'IfimeniM I'lilli.'d for Iwth in the miM und west, 'I'he new unit?*,, the detiiU.v In re/iiird to which wll) lm 'uiin'otinced Khortiy, will not in nil ,p'rohiihlllty iO'- cpnipioiy the scciind (.'(iiitln^eiu, hut- will form.(t portloii of the third cousin- Ifeot .or he went 'forward u** "cehiforce** motil-i foe tim (lent nnd' >('COtid contln'fmn, cniilrlhiilion to (li.< hind from Um pro I'eedi nt (he I'om'ert (flvcli hy tho Iilli Hi'hiinl ('liihlrioi. Tin- ehildrco ut'l* lu lm eoiiu'ittiiitiU'd on tin* iiptt'iidid tihuw. lii}/they miide. The eoiireri iMt*�� ti prononiH'ed Hoccei. In ^vm-y way, font indleuti'il not only tuleni hot u lot^t' itniniint of htii'd work on th.) pint of thuMi wlio took put't In tli" |H'ii)/j"��oiiii)if. Tim .inieriitltniii-ni wun thoroughly iinjnyed hy it hii'h'o tnidlonco, nnd rotiiiiN of uppliiti'ie greeted the vurloun nttinhi'i's. , City Council. A few comintink'Hilonri of u not vwy important, nititire, the piiMtinik' of miiiic ticcoiiiUh, und (t little <.;ood ntitiircd hitiitei' itbtitit lhito;> in K'eilt'i'lil, eoii.*t(i- ind'd tin* volume of biminrtti tn the rt'iriihir hcssiiin of tiio City (,'oiincil thi** wimk. No lc(fUhitIon In *��l/,rhi, and one niort.' Minion will wind up tho yeur. -[Cherry Creek'School... (:' The children of the Cherry Crook KchiHi! (fit-vii i.i convert (tod dttnuo Iiim week thltt ccrluinly iscoml-'u if rent'; MiicceJis, A liti'h'e ntiriihi't' from both Alherni und the 1'ort were 'present, ttnd ivlth uu excellent pro-fruinine, (intl the mjcIiiI dunce which followed, till the iftm-As of the tdilldren |)i.t.!.Ht'd a vory iiiijnyithli! uveiitnifi Wimiidi'd lire enli'ihiK' Mrtl��i"v. Fi|'ht. Uiji lu tiililtiif plwt'ii hotwooi' Ypi'imiiiid nimiititle. AtheitH 'I'iin Allied lleiun hiive hom. hur*M. the entire furl**,of ttm l^trdun- oll��.' Tluit Enid. The Ccrmtin in Iti on the const of Knjtrliii.il doew not urfoot tin* proyrov�� of tin* vvnr, cHcopt so ftir rs** It Ificretomii the enrollnmni. of volnnKmrjt, mid iilimiiUC's the sympiithy of no turn I I'oimirh�����, l^ord KIkIh'i* tind Admiral .Jellicoc will not chuhffe their nuvnl jiollcy or withdraw ships from tho Him or hlockudo to ;,'im it 1*1 he count *.-iiU'ji of kinifdomt*. Other Mich raid*, may t.i��Ju> pliicn, If thciihlpti ettij i-dlp through lixo lh'ltl��*h line*'. The enemy will not id way m t'Mcupe t,o well. And St *iTiay he llriiuin'H turn to iiutkt. un tirtoxpv'ctcd ut tuck to* **lm Iiii'i! done bnforo. Hut Hrltnlts will not 1,00k not it Oermao wiitcrinif place or unprotected city for t. Mtidden homburtlffteot, mid the slinijfhU'r of non-<!oinhfttiuit.s. 'Thi* inirhttrlMii Ik left to tho -stiltiijriHl race which,protests to the I'JtiitftJ KUt.tt.1 iijfiilmit tho enlistment by tho AUlo�� of Asiutlo uml Afrleun uuxlliArm**. (lornuoiy'H defmit will not bodclayi'd hy thin iichlovenieiit und when t.f-��foy of final (totllt'inorit cooien ll will not be fot'ifotton.  , i -rt -t  ���*�� -���j ' *���**!���.  ��� l" .1 * Ti*1" '.j1 *f  . *ik  * 1  *i f * "���j '��  1  ; r  ^    * f 1  *��� ��   it   1- * '*���. ���  ^    1" *  < 1 , '  Ot  *"> ' j 1   1 1�� ���   ��� *   1, * tt  ���  ���    * �� �� *r - * -nf-  \\\ * i t  -.  r   -rf��  ��**   *���.*- 1 *r  '���r*- 1 ���*.   W >W1   I-,! H  J- - B-   '.   ��  -i J  f.1- ��..  LWAitf*.*-   ff,    "Y-M ' 1.'��Wl^l4fMWML."J ,.rf->"--".*' f���-    M"*.  ^I(''..'lA...'i'   '^<?��i"J. ���^^^wl*^-w-T^4,i.k-*tkA.".h*^i��.��**-i<. (F--UW--W <..*.* -�����*,  ffi A* rii,*-*ir>*-i�� (uiiki&4*��k.i,4 THE ALBERNI ADVOCATE Tho Alberni AdVtn?i*l* i*tibM**M��*8 ��o��l i'rlittlitj( Co., Ltd., rmiirHclvrt., J, F. UU:0��OK  -  IMllor nnd Mmiui*J-��i*; OJl'lJelit'il ul .xlltcttll. Ili'hikli i*..|,iitili|ii, |i. ' Hit liilfiKklk'il Vtnii'i.iiii'i imUnil'ii iii'ii'-iiil mil ; Kit* Alburnl DikO'i'i ini'.iui"iih*i j H*��ad Office:  Alberni. U. '-'- j ���WtWMHB*W-P.W *wi��o��c,<Mrtt^^i,*iiiq^^ <mm*"a*itwmm. PRACnCiU 0! HERS! ERNI ���; ���*y u-ntn -fromi lire mtidc with [ Ativnltwl iii- lliii I'likiiitiiictci- (Ifiit-i'iiS fm i llktlkUttnitiHI lllliiiitfli II).! ini(H>. in* iiv,nni chtw j msttur, MUNICIPAL ELECTIONS ACT (Section ,'li*i' Miili��firl|ilbiiih lu |��i��h��U lu t'..��!'����'<. ���!<" l,'m��>*! 1 ii,   , ,  ,, Klitmbmi. Aiihii-xtiii. New/fiiliniil, N'ciuhiiiiiI ( I'liceior**  >*(  (IK Uml Hint mhi'i" eitiniii'li'k ivlllt Muiilm tumuli  ���������������-  ' rrifiilftlInn*, dill l'i* i.'i'i'iii'.l '*<' On* |nll.i*vlitii limine (lit,* Veilr -   .   .   i��" Mix Mi-ntht. .   .   .  It*' , I'lfklti*.'!' In llli' I'ntlcil Muni*. Mi'kli'n i'llll nil Kurni'i'iiu uml miii'i fiiH'ii/ii i*4iiiii<ili*>* H on iii'i1 viturcxtr.t lllmriffn (or nil li'i/nl iinllcci. w'H ���"' tlu'i-iimi* (tn ttinktit'Mtiiillulii'il liV'|lii<ll.<%<inii*liilUii/i'iti', nml immt tic imiii in inhume. TO COKRKfll'ONDKNTfl, Alt 1'iiiiiiinmlc.it'l.m* hiiciiihtl f*<r |nil.lli'.iihni iiiiiiii Ik* iii*k*iiiii|iitiiii''l vvlili On' ntiiiti* ittiil mt* rtr��iM(.(tb>! writ*')', mn ncii.����!ii'lli' li<i'|.iii>ll��'��i. lliill lllll Ilk ll KUilllillii'iiut tOiii.1 lllllll,  Wi'f'llllllll undnrtiittii tn citiiii rc'it'ii'd eiiimiiimlc-iiimii'*., Nfiiciiitilivrnlbm ����'UI l���� |����l��I lui'imi'tti* cu'ilii- huil(im.cxcc|ii liv *4|.<i'liil Mi'OHiiO'iu.'iii. t .^iWMlil.HkUHV^l <*. mm kW.it t ��iV lii'ii'liy "Ivi'ii to (In* iMttftit'lfiiilit.*, of tiie t'liy nl Alb.-i'iii iiiit! I ii't'iiiin ihe pro. Hfiicc'ut (he Midi KlecOiifi ui (iit'Cltv lliill, Allierul.H.c., on Hie Mil,, ilny u'l iliiiintii'.v, ll��l'i, iti l iveive o'cioeli, noon, lol'(lie pni'pii'.e of I'leeihiji itecknn*. |n rtiprt'M'in tiii'in in (tit* Mtiiib'ipitl Cuiiu- ell on .Miivut' nnil .Mtieiiiit'ii, The iiiikIc of itutiilniniini of euudi. (Ittte*. '-.(lilt) bit tl*. ItiliiiW ���*.,* The I'loididities tltnll tn* noiiiliiittetl In writlilj;'; ihe wrlihi(* ".hiill im *(ib< nci'lbi'il by t��*o voter* nf tho Muni, elpiillty n** propo.xer und seconder, nnil ���klmll' ui* (lollvored to (ho lli'',tn tllii)* Oltlcor it( liny linm heiivi't��n tho ilute of the iiotlce ittul two p. in, of the tiny til ilm noiiiliiuilon; (he mild writlnif uiii.v in* in ih*1 Porm uiiiulmi'i'd o In (he Schedule of ihls  Act-, mid shall Mmo Alhf'ii 1  41'.' lieu V5 "lOi'lii.  "'OSi'. I't'rti f'.ietoi'lii, I'linrt'iiif iluvutfh to Alhi'i-nij m every other dn,v.  1 ,i.>**i>i>jfori�� front .'(tiiconvcr CIi.v on*! t'oniii'ct wl'hthi** (ruin tit, Nii'iiitit.o, A'b ' �������� .11%' ��'"��<'h(Nl by nleimmr from V'lctorlit, und in, the Mimtuet' mouth*, there is n,�� moredeliifhifid (rip tliiiu tli'w ij|' the vtest i.'iMlMt of Vmicoii. ii'i' IhIiu'.! .,'itl iil.mif the pletiiri"t(|Ut�� ���Mhi'i'iil t'itliill, The lihiiid ti'tink Hue..) lh>*C N'ilt, ���^wwaaMpw>tw<tiiiii^iipa.wi'iw*iBiM 3 US Is bound to-visit the Somas 1 T railing Store \s now Inillillnj.f from Vinoi-pi io Alherni. liitutl prlct',1 n\ to (li'i't'itift. viiihis, from Wd to *H��i�� per ner" for lin-h hind um! fi'iiin thui to tlim for limit tlmt lm*. been elmii't'ii nutl hroiufh! tllidiO' i'lllli. vn tlon, I'l'lect a rn {���overucd.hy .jui.llty ttml loi'tit imi. tm\ hind, run ho Initi in uny ipiwntlty, For a peep nt tho lino dlnpluy of ;tt.i.��onuble' Mootls, any of which woultl luaku jiiKt tho f liln;4 foru ChrlKtiniiH' Prosuut.  Shop uziriy and j4ul n wider ruago of choico. Solas Trading Company - Altai, B.C. ���*p jtfwfut i��* +*t im 1,'t'll <**w**\mv;m It'iitte ibnirniil I'iKti'i'ti*. iiltvti Ml '���"* ������ ���--��� ��� V1TTITrn">ll idHimilWiiWWl'llllWIIIl ill illicit iaimiimM���� J Albsn.l, U, C��� CttiMdii *-  1)00- 20,  1014 ', .'��� n*. ������ ��������� - "��� MERRY CHRISTNAS' THIS Alboi'iil Atlvoottto tiiltos thiH opportunity U) oxtond to oui" frlonilH, fnt' mul .nour, tlt<k vory luirtli 'wlnlum for a Morr.v Cht'lrttitiiiM mul a lutpii.v tiiiii IM)**."- lioroiiM Now your, Mny your hIiI[>h uoinn Httfcily homo to the Imvtm of Motu't'H.Uosli'O. EDITORIAL NOTES. H Ih lo bo iiopud thut i\w llrif- S��h Naval uutliorlLloH will not overlook tho futjt. that. it,jt+ a ro- i|uircMnont of pollto Hoololy tluit it cull ho rotui'uod within two WCOl.tH or HO, * * �� * in ortlor to mulci' mut'ii that lhi�� lCaiKor Ih "at homo " tluriun tho call, tho Allitoi itil^ht timlio an nrntngoinont to icnoolc at tho front, Hitlo, antl hack doors at tho mum* tlmo, Ah for Mr, T. AtkhiM, ho ap- poai'H to ho willing U> "takiMoa the ilium".. rcKlilenet'iiud'Oi'i'lipiilloii ui'i -v " ' ' ilt'-cilpiloo of t'licli |n'iM,ii projioM'il, in] It bus boon loiiinl (hut luixeil htiiii- Mich iiim.ner im .-.ullii'lently to Idcoilfy i,^, ,m'VH htiM, On plots of from ten to Mich fitndldute; mid In tin* ei-eui. of it i...,,,,!.. ..,...���- f..,,i, ifl.l.wi...f ,i���ii,i.ii���r poll holn^f neeohMiry, Mich poll will b.�� ,M*  ,*1 m *" in����iiv, iluU'j. njf, opened on the llth dnv of Jiumurv, | poultr>- ntl-dux, hoy;* uml emtio will till ItH.l, ut the City Hull, Alherni, ll, t!���Jpiiy well. ofMhhih every  per.ion lit Imrohy r��*.* ���kiikitkiri itmn tJBHlHItmtf (jiitred to tiikt* not Ion und jfovorn hliti- M.ii ucconiln^ly. The qitiillilfutltiiii for Miiyoi' lire' Any |H'i"!*uii who Ik ti uitiio licitl**h ,**uli�� Jota of tho full iijfeof lM*'i!t,\*ont'yours not (ilM'tinlilifd iiii.li'i' uny Ittw, is ml bet** for (ho nIx nionths next iti'm'i'dliij,' th" thiy ol nnutlmtilon been I lie roj/Utoei'd owner, in tho l.uml HejfNiry ojiici*. of hind m* ecu I propni'iv in (lm cii.v of tho ii*.M'M-icd viitiie, on llio htt*l i^.'-kiimoiit roll, of one ihoiiMtnd dolltiri* or more, over mid uhovo nnv reifihlorrd Jnd|f- ment or I'hiirue, tind who is ottmrwlM' duiv iiiiiilllled ni ii nuinlcipiii voter. 'I In* i|iiitllllcutions for Alderiuun lire; Any porson who It* u mule ilrltish hub. jei'l* of iho full uifo of tw,��uty.ono your**, und who K not iliMputlilleii (iinlei' ttn.v inn, iiiul bus Smelt fur ilm h|\-utonthi imxt preeeilliiK the dc.y ol noinliintlou (lie roiflsieri'il owner in ilm Luiitl I te|i 1st ry t iiiii'i', ot hind or reiii pro. porty hi the clt v of the icftt'iscil viiluo, on dm lust iouiijciiiul ii**M'ki.i)iii|)<, roll, of live hundred oolhir* or nioi'i.,Miver und uhovo uny reulilered jiidjfiuunt or ehui'k'e. nnd who U, oilierwi*.!! duly i|tiulllh'd us u uninh'lpitl voier, (ilvt'ii under my hum! ut Allmrni, It, C, (hii* ��M-ni duy of Di'i'i'iiibnr, IUII. 1��. It. C, IIAVNK. Iluiuriilnif oiiloei*. with tho KnlHor and 1��Im at almost any old tlmo. hunoii *o*> Tho (lorinaii puporn uro (Un HiitlMflod with Undo bam for "Praying on Hiindav and Hollhij^ KmiH on Monda.v." Prolmhly tho Kiiisoi' diKlllti'H tho idea of anyono trylnw to ijot  hottvoou himmt'lf and hiw'Muniot* Purtnor" ��� * *�� ��� Ah tho (joniiiuiN diihn to ho Sn " (M)iniitktnd of tho entii'o hltuit tlon, " why th> thoy not buy n fow caruooM In the* U.H. and hhlp thoja hoiooV ���    *    ���    V ' 'Ds'Hpllo iill tho "WarM and ru* iiiorrt of warn" it can h��* Utltoii for Krniiti'd tlmt tho "KJiIm" will vofi? HtroiiK for "Santa (ylutiM um iiHiia CITY OF ALBERNI SCHOOL MOAItl) Kl.KOTIONS, Itllfi. '��, TIiIh Ih tho tmo thnoln t-hoyoar when tho hoy with a bltf fool is not worrying���on that account. ���  �� �� �� About now tho old pooplo aro beginning'to wotulor-why drtmiK, trumpets and otlior nof��o prodtic- orM arfj not on tho lint as contra- band of war, ������  V   i*    ���  ' ���' ' , A t tho liiMt ticcountH tlio Allied. Hoot wsi�� talriiiK a hack at tho lfvor wing of tho big Turkey, tho .sumo which is* located in tho. neighborhood of tlio Ditrdanollott, TliingH aro looking Homowhat dry far Mr, DoWot- . Public notice Is hi'i'i'b.i jjlveii io tlio Klemoi'/iol ilm Mnnlclpiilliy of thci'lty of Aiberul, thut 1 i'ei|iilre tho proioiieo ol tho mild nleetors ut the City llull.Al- bt'i'ul, on the I llli i\\\y of .liiiuim*y, iiiii'i, ut twelve o' I'lock noon Jor (lm |ttii'poxo of olecdnjf :iiie ,per*>on to repreKi'tit tlieiii on tho Hoitiii of Schiiiil '1'i'UMttiti-i, The nioil" of iiouiiniiiion of cnmll' dtilt"* nIiiiII lm us folloivit,' 'i'he cmidhliite *.linl! be tiniiilniui'il In wrltlior, (he  wiItiiti'  slitill bo Mib* M't'lbed  by two voter* of the  muni- ciptiHiy mi* proptiM'i' mid **ei'oiidi>r, ninl hhiill  lie delivered to the Uniurnlnjf' Oltlcer (it uny.llmi*  belwei'ii ihtitlitle of the uniice und 2 p. nt. oi dn'thiy c( ibe iioiiiiimtlou; (the mi iti viriilny iimy be  III  lite  I''.trill  liuiiibt'ictl  **i  in  the! Kt'lii'iiiilii  ul  the  M illlll'lj'dj  iili etlooi. I Ael, unit hbitll  iktiKo tiie iiiiuii'*.,  ri'��b ) det.ee, iiml orimpul b.n or ib'tcrlpiion ill j eiii'h oei'Min  piopiixe.l  in such iinotitoi'j to* Hiiilh'ii'Eilly  io hh'utUv  Micii I'ltmil. ��� dute.) mid In (he event of u p'tll  bein^ i ln'ci'ttiirv. ".ueli ''nil will lm opened iiii i the I lib'ility of .titiMinry,  Illl.'i, nt the! City Hull,  AHmrnl,  of viliicli ever,* \ pt'Ckiiit  i��  bi't'ob)   I'l'iji.'ii'i'il  lo  lulu*,' uotit'i* niiirgovern IiIiiihi*H itccoidin^ly, (,iiuiliilciitIi.iiii of TriiMei's.  Anv pe'r- Min ImJiijf �� MrJiiili  Hiibject of tlie full ujife of  I tietit.Vionn  yeiu*.*.,  mul. huviuif heeil for (lie ��.J,\ uionihiiiesi pi'i'i'i'illii',' (Iiii ilnle of nomlnii(loi-) ilm- re^iston-d j owner, in the Lund  ItcjflMi'y tMlici', of litoi.l or reiii  propei'ty  In tho  City School District of tho iiMiesii'd viilim, on (ho Itt it. citinleirui iei**c**!,im'iit, roil, of live hundred dollur*. or inure, over mid above any resistored jdilffiucnl or ehtii'lfOi und bclinf otherwlsii (jimlflicd io vote ul nn ���������liH.'tion of School Tru**. l,ceH lu tbo>iild School  DiMtrlot,' slndl be eligible t.o'bo elected or.lo.-.sorv!* ie< a School TriisttM! in .(iindi City 'School ]>ist.riet. ':  .'������������ ��� (ilven under my loind ut. Albornl thin tilt-it'duy of lloi'ionlior. Hll4. ���" V; It. C, BAYNK. Hotumiii'f Olllu'dr,' lu Albornl will bo found the usiiul iitlviintityo.ti of it proyri'dsivo W't'itefn Couutiiutlty thut hiixftiith, uud ihe com*, iiyo of ItN eoiivicliotiK, There urti u ntoiiher of yood utoroi. eHrryfii*,*- u wide ritiuf*' of (foniN, (.ohool-fi. elttircheiij the Alberni-"Advii(>uie,<- n.nvi.p!ipor, mid u nuiiiborof iitlileilt* uiut noeiiil cluh**, Tim cllintiio Iti us liiio a���( cuu In* found on tho I'uvlilc Count, tulmu die yeur iHiuml,  The ruliifiiH Is leis (htm thittof  tho City  of  Vtinconver,  tin* frost*, uri* lijfht.  Tlioi'i* i.i fiuldnm fiust euoii|ih for hloilinif oi'Miotv nuouyli forj Hlelifhluif, und when either of llu****! ciniii'** ll only lie:! ��� u few duyx.  Kocj the siiiumor y'C litmuini inouilo* ilmi'i ' lr* iinihlnjf lii thii world to excel tin* Albornl wetitlmi*. i Alburnl it, (in* outlet- of one of Um htrjfofit uml iiiosi fertile valley** m, Vm.. eonvnr ihlntnl, lit Um Dintrieti will |n< found u vast weiiitli of timber of Um Ihttwi liiud, eon!, Iron, copper, niurblt* uud ol In'l' coiumori'iu) .-"tones, bcloli eli'iyit uud otlmr iiuuerlul**. Thorii fire iiiuui'i'oiiN iiUruciivt* o|iportiiiililes for (he muniifiiciitreruiiit Inveslor, Tho Kiliior of t||,. Alberni Advocitio, Alherni, li. C, will im jflnd in liilie thes(* uiulti'i'f up wllh you. Write lo him for |iiii'Ui'iilin>.    " ti m V'lU USEFUL TTOY0UR FEIEKDifR TMAS GIFT mm ���tn   i -fk.  .  k-"|jf ���.i-c>i��iittkr*u3vin<������tu l> -��� ���u*tM��i -ikm���um ��*i,��t *bu*a CAMPBELL & MACFIE hcrui Motion Block, IMumiiKl Flr.st Ave., Port Alburnl l,!hunu TA m��atmt)fm Mtamm natwxjw��tf MJM?*iMr��m^**mmm>w*m'M*Mi**i tw+mtummw,* m*rr Artistic Photography In All  I tn limiidios, Tho Now iShiillo, next to tho liord-HoHt. Httlldhig, in (u.w Kipiippoil for JJiinhtoMH huiKhiCitpi^, Pdi'intitN, <Jroiij>w and  (iiiiiiMii'i'i'liil  Work Drnkju'iii eiitl rritll��| jftr KmUm tklm Fi*aln| J.  CltEGG u nmmnmtmtm Cun linn -supply order*! for KIckI'-CIiimx Rough and Dressed Lumber of AH Kinds, Shingles, Etc, '    Local Order** will rooelve njiuelu) iiitnrolon. IV11 u( llu* Mill on tho Scotch Sett lenient Itoud, or Phono or writ0 to the Miiniitfor R. L. FRASEM Phono R49 tti*JUtiW**1Bl**ll^to���*tl'BM*Mei*J��* l*NUK��*m\Att I B�� �����; 'A'rtt. EUIOERF0H& Electrical Wiring, Fixtures iupj &?iwx!mm��rms��r8w&�� Practical Work at fair prices estimates furnbhed en al! kincu of Eiertrkfti Work Athol St. end Sth. Avo.,  Port Albrnl Homo Production Tin*- K. Uriind Mill I,** tufiiltijf otic" Khluifloh mn! Itimtmr of ull kliiiln.  Tho prk'i-N nni rl��ht.  (live him u null, uml keep the money ut hoiim. r**W*WM��t*.Hi*\-�����* Tho comhlnod forcon of tho Alllow, ���ortpoolally tho Honii!.-con- t-ingonlf, will mako'ii, dotorinincHl itHMitult on tlio froutiorrt of Turkey today.' (An 'unconditional Mtirrondor in expected, The Beaver Lodge of the R. A, 0, B. are arranging To which the Public are invited, est Ball.  The time is "lie plate is the i��i.'' More abut it later. AND HOT WATER FITTi- RS . . E^ima.cs Furnbhcd en Margaret St Alherni, B, Phono 18.    P.O. Box. 3(3. II 1 t-V1- f'i" I':' �����, i i ��� <:' *��� i ���\ <.. i \   '-���   -   ..... ..-.-' ��� ��� :  ���.'��� ������   ' - - ��������� '_,,.. -.:: ' (MtWWIA.Srt'-lW^^ ���tVimi->M*!!*4Mm����^^ ���THE MBE&m ADVOCATE ll��IW'kt|i(4l|lMiij*tlllll(��MltWM|lil����*W*Mlli^ WkP.IIIMMtWttllllliklll-lfllllkllll "" 1 tti���I ������ ���"i���f���"l"���um t~ iim i n ii'inti iikiii'iiriiiriiTitri iiitg iiiiiiiiii,iii��ii,i]iii(ik*kiiMui iiitriiriT.il ii��.M.i,iMmiik W^.k<"u'k,l  ***(, ^,..MH^>p^.^..K.*Mwv. if r KSSS^H.'IlS.k,  ,,,!.,    ",    i ��� , i  i'i -i-  ��� ���> iitV^-k *;,  , **t i*, ...v^'tTTHi li  -  * * &Lw��&$f��.y  ��� ' *"  i1 u  -i ���'-��� i i-i -' ���-��� V- r- - -: - ���!��� -r.- *�������� -  "���* ������ ���>-'--��?wtfct'i i , Hotel Arlington The old and ovor populiir htuidtptartorN for tho Uhfli-clUHH Island Trade, lmH hoon rt'oontly CLASSIFIED ADS. WORK AND WORKERS. Until further not leu uny nor��on de. Miring1 employment, mid iIiom. who wIMi lo hire help of uny kind, will llmi tho columnist of tho Albornl Advocate open to make known their wunt�� to the public without eJmrjfi',, Tin? Horvlco is free.  .Mnlot unit of It. For Runt or Sel��.-Small IIoiim* on doublo corner, Alliernl Height*., Hinnll pnyment* thovn und i-MO per mouth will Iniy it,  .1, 11,-,**!. Wmi-itvd. Kxporlonc-ed. uiiddlo njfod KtiifiUh widow, wuniu position, us hmiMiftoepi'r. (,'nnd'rt.fiircni'i'N, Ad- di'e.sf, Mrik. K, Uryuut, Albcrul, II. C. W��ntwd.��-Hoiib(.worl< or wushln^ by tho tl.ty, hy a willing und cuptihlo ' wimmn. Adi'osx Mi% Dutf, euro Ad- voouto Olllm,', Alherni. For Ront.���Two room bnlldbitf next to Albornl llotol. Apply to il. A. Smith, Albornl, IJ. C. '--- --���p.;..:;: Greatly Enlarged ^^.^rr^^^- " > And now contains .sixty rooms, Niiitflo or on Miilto.  Tho Nplowlld now dining-room aonlnlnH a lino Holootlon of island vIo'wh from tho Httullo offMr. Leonard Frank. =* Tourists and Sportsmen -Will' lliitl -tho now Jiot-ul Arlington jiiHt tho thhitf.  Oiiidos furniHlHiri. > ' ,' k���,���,���..��.��������i-- -..... -.., >, Co vy\ ir^|o  T?ir��i/SyY'i o ���*~���-���- ,��������,.���.,.���., ��� _,���.��._��..,..>����� -k.,-��...,������... ^jCXi.jLXj^H.\ji   XXKJKJLklO ~���* -���.���������*-��-�����*.����-.-,���.. * . ��� A>r conunorolal mon on ground lloor.  Con tor i.f tho hiwinoHH J)l��trlct, J.Yoo Huh to antt from all trains and hunts, *immviW*6Mf��i*'m ���ii-jii hi nnmin���--p-- i-* ������.*.���.���-"���- .���* Propriotors Signs Signs Signs Luiitl un<3 AdvertWt��irHI|fUK, otc, il^no with'Prompt* Pi'sputch nt Lowmit Price* hy . S.  EATON MarMorat St., Alberni '  winter nnd Pfcpar-irnnjsr . Worlt done, by Pruotloiil Mon only. Kutiniutoit Kroe. mn I >��� HnwW���ili'4Mi*"W f-nW-H mm %+itmimmmmuittv**maMm\ >��MgtfMMM��i>i��>��WlWflhlllUl'>WlMlP^^ l����*<<IIWBMM>��IWMIII^'W��W*IWMKW Hy mioui'lnir your Wood from ALBERNI WOOD YAH!) Dry Fir,$li7r�� por dolt, ilullvuwd Onion Flr^l.nu pur rlok, M  " Auto supplies and repairs Cah for hire at reasonable rates   % Tim (oiirlujf publio will llnd horn (. pliint  wiil|.in|i(lpj)cd to ut tend  to tholt' various unto nocdK ut prices llutt ure rljifht' VICTOHIA -QUAY ALMKltNl, IJ.C. �����wlliia��Tiw��^l<ii'Wi*nM(wi.^i��iiit^Mpiiu^i^ ma iwn ii HtiwBttw��*%B*\gmK % mr mtvum m' mmmiatmiiMim w wii wmiim mIkwh m Situmtlon Wantadi-Cioiiorii) Mouhoworlt Apply to Mlfin Athorton, euro of Ad- vomit o Olllco. Pitman'ei Bhorthnnd .- Indlviduul lio HtnicUon, if-fS por nioiilh. CIumk of thrco pupIlN, or tnorc, ut rcducod ttiritiK. Mrs, (Jliirko (ccrtlllimtod), ('lovornmonti iStrout. , Dr��t8miil.ln((. - und rtiimlrlntf doim hy. t'xoerieticod worlter, 'terms t,wo dolliir.i  por duy, Addro.i,i-t-MrM,  11, ' Yiinifhun, (JrtiniU'hnv Ave., Alboi-nl. i These  Little Bring Results ^mrMt^mn^tim^^f^^^^^^^^u^ummmf^^fm^^,,,^,^^ Mttmtm wmwyiinOi^wowwBi MOTION BLOCK C* GAINES  ���  Proprietor (JlW��1WIMilMW'l(lW)IWM^igwt��Mi^ Canadian Go&ds. Mr. Kredrlo Htohtirt, tho iiiironu-iltur u]fent in Csomdit for tho Jiiiporlal*Oov. oroumnt, htts pltienKl ul) (ho ordors for ttlothltijf, oxtuipt, Kliiru, luimi'dl&tt'ly Vctjulrcd in tho lirltlnh nt'my, Heetmi orders phit'od w��ro for u inllllon pulru of wor,st(?d not*ks, u million pairs of wook'O mlUi tunny cholorn boltu, un woll un woino woolon houdifour. Thouo will amount in value to ulniut *tKX),(KX). MoHidos clothIiik" to bo inti'd for Um llrllhh urmy, much other iiiiilorJul ro- tniiliiH to ordered, und ordorn ntrendy /fiven will bo ditpllctili'd. Ordnrtf' for clothin*/ mid witr tiiiuorlul from Um )tm*i*inu nm\ Kronch ifovoenuumtti uro oxpectcd to bo pluccd umonif (.'uniidliiu iiiiiuiifucturoi'K tiliuost ut. unco, Somo Goods. Now York, Nov. 2..,-��� Ajfonl.s for llio_��� Urltlfdi und French ifovorniuont-H un��* iHUiiiced hero thut thoy wore in tim miirlvct. for I,,'(t*(i,fKX) wool Mwoutet's, (KHi.OoO wool Moinuoh bunds, 1,(10(1,000 wool (flovos und 5fK),(XXi puli'Hof wool Mook-N. In ordor io dotormlim ,whoro mich un enoriuotiM (jutmtlty of wollon jfoodM m)<fhi tin pitrwliuKod iiulukly unr* udvortlhinoiit wus plucod In a (pouutmr- clul nnw.s piipor. It wu.t citild thut lliii Ifoodu woi'o rcijiilri'd for proinpidoljv." ory, thnt ordot'M would ho if I von lm- mcdlutoly uud Unit, puymora would bo mitdo lu cmdi for jfoodi* dollvot'od in Ni*w York. Tho wholeKiilo vultm of Ilm goodii wtintcd Ik more limu ^(KK^XX), Even Chlnke Lsufih. From Pokin itoino.i the roport tlutt tho novvN tlutt Um Kiti��or liun dooorutod Cunt. Moyor Wuldook, Into /fovornor , of tho 'iVItiff Tuti, with tho Iron Oiuhm ^ und pruisod tho oonihiot of tho dofond- iir*i of the fort Ih rocolved with 'unman. umiit.lt* be I ti |��- poiattxl out thut morn that. fi.(KK) ttlilo bodftid liion Btirroiidorttd with plotity of iitninunlitonumlwiippHcH, Homo ci'ltiuH duoluro thut'tim nurroit. dor uf T-dnjj: Tun wan wortui thun tlon- nnil HttJit'wiiJ'H Hurrondor of Port Arthur, Tim ChhmMo OKproHH svirpi'lso thut the (icrinnntt did not put up u but.* tor tiifht.i It looltH un thouifh miiuh tluiiiiijLft* hud boon dono by tho MUrrondor to (loriiutny'ti prusiuifo In tho fur Ktmt. Tlnm tlmNu Uhrintitms ourda wore in Uio mull. A bljf kiooIc lit Pinco und Tnwwoll'H, -!-'' "' "l-'i ���.","i-",'v*jj,i'i",l;wi DRESSMAKER Thoronichly oxporUmcod in Out- iliiK, KlHIn^  and Making Up AUorationH and lionovatln^ Miss Forbes - - Margaret St, At Hotim or by llio duy To rum i'i fti*4k��kyk HWHJ.I*i||lll "JSWS Q��rS��;ud�� Bt.   -   Alberni 'fl^'W^^^IIWWM^'Vlj^'I^Jl'^W'^'l**^''^^ Profe&stottal Cards GEO. A. SMITH, C, E* 11, C* Lund Htirvevor.  Hui'voyn of Umber .hull*, mlucru! olaluw, uud hind iioMivlsdoni..  Olllco ut Albornl.  P.O. *��ox 23.  ' ���htufwpi H. M. T. HODGSON A. M L C. &   ������'"'.*���'" B, C, Lmd Surveyor t��nd Civil Englnoar OEfieoot  C��imii>or BlliKik, Port  Alh��ml Phom H7  .'���"'.������'. ���'.'���..��� PHONK If? Or P.O. BOX 111 \***#mWf***** rjj'**��^WMl**ftW^��^'*WWW��'grt*Ut>B>i!i i*iirmx>i��wii*iiMw��Ki>jnii ^���������MI'BlwmilOWM ^l- km ��� .���M'H'fMM^kim'fllH ���>**����� J.l'rtdE Civil and Mlninjf Kiifflnc-tu**. und * Provincial Lund Surveyor - f   ... Alboroi   ' U. O. ft*4 RStebiii A .W. Agttew A. E. Wright Hominfors ind Provincial Land Survpyars Ctril, liydrialk snd Hwkiftltnp^m tn.mtmt9f RtteWe, A|ncw Power Co., ���; ���'���*:'��� xtd,   '���'." Mtinlcltml Wiirlt,  Hiici'it, Oriiili'i. Kuli, (tlvisluii*. S.nvur.'iirii, WuO'i'mirlm, etc, or (iiiml iSurvcytnii 'local Olftce . . Port Alberni; B.C. * P.O. Pox IM, Port Albornl. <a li yl/r.'?. Gibson will open Dancing Clauses In'the Scout Hall, eperp Monday, from $ to 9 p.m. A Public Dance will follow. Ad- mlftslon 50c, Ladies free. wnwwuimwww" mtmmmm **.mtnmmnmml*'t*m\wto n��>*i i irnwl* Dottier in Bash* 0o��r�� mid Gl&m lime, Bricks,cmd Commit Alberni Phone 29 P. O. Box 9 B* C. *mmeM*tmmm* tm*m*mm)mmim**m ��ema*iimi��ititiiiiiwtmitmmmtn '���  /NOTICE. Notice in hereby iflven (.hut (lie firm of Fox A-Hotchkinj* jjurrylnjf on bttsl tii'M iiH diilrymon, wn�� dissolved on Uil��- diiio by niutuiil cbrwoiii nnd thnt the Ii!inIiu'*4s will bo enrried on by it; J, flotchkl'"?*. Albornl. Nov, 1st., 101-1 ���Bricldayer an'd ,*,*/'# 'fkW.WMIk.Wtl.tlWI'lIk |ktktlljlljll*k��l*<llll4.1..4k��� l.iii'fi.l.llllkk wnw..iit.wikj^wiiflk-lktVIIW / AuGtloheer - ��� 'if ��� 2nd AseaBs Fsrt AlV��ni* ft.- H? l--.\ i fl'.".-.' t\ '** f *.*M 6".."' ** D^- f:-.i;'. k 1- . f I I' *l1 - -I' I't ,'�������������� I* N't*'." fc,:*.-, - r >' !���  i i". \ I  -. u^MmmmWmMmBii/immitKMitmitumif/iixmt i? li ��J' f*��  .'.'* iw*"'. - ��� -'/' .���J . ,,, ..-,-,-.-,.- ...If 1.1^,11*^,1 Ik. I  , . ''.'^.rJAJ&^k,^, ix*-j; .WPiti&i**-' he. - .-->,���>*.��� ,u J [Wl  V   >..,T-^.    "  , v. .   -<*�����. *.,  .,  .1.  .,.��-, ^--4��  ��4l3ll II*!  . >   ���   - *��.- ��� H.-H,, * ^Mti��imi*ki4iwk��i'wi,i* ���'������ -:.-: V O^ THE ALBSRM ADVOCATE. * " '. ��f[��t��,t,l>Wkfr,ll.*|l'l"��'k'Tl.'lil*,^'*l'|-.W *4j-fl.��  gtWV-r tkk��-f4fK?-'Hf.Ttktll'.| **��� 4l��ty��4.4*^*'-HK WW.- tfl.HlMfr.tfltl.'f. ���# WiW. kk I. .fit.* IMJt>M0���:il  - For that Christmas Present KNIVES,  WATCHES, GKAT/.S.  RIFLES.  AND ESSENTIAL ITEMS FOR KITCHEN AND IIOUUE Col un item of worth and m:*Uo your monoy cjorvti two puriiouos GOODS EXCHANGED   or   HONEY REFUNDED E. R. PAINE - HARDWARE - SPORTING GOODS BASKETBALL wlNliMaMhii-W if-rW-dltCllMM'MMMfaiiMH /���**W $00 0**r Display of Fancy Table Linen, Neckwear, Handkerchiefs, Glovis and other Useful Articles luti'i-i'M iii Uu* prc<>ii'iit f-ei'lcti. of bu:- kcthiill tfiiiucs I* ifi'owinir uud the boyn iirocrtitioly ptmhstf up it Ilim brand of llil** I'xi'lllu'f-kpor'. Tho iusl jfttmo wu** between li picked teun�� from the A.A.A. und tho Pireiuen. The piny wuh fiCki (ind clean, h>i referee WoNuy Iiiul (ho anum In hund from Mint to IIiiUIi, Tho rit'on* wu?* A.A.A ,'U, Kire- iiii'ii 'iI. The n<',\(. fpum* will ho he? Wt'i-u (he l''li'''itien und mini her Icinn from the A.A.A., mul ihe ifiime will  bo culled j| for Sutu'rduy ovenlutf.  '1'itrn ottt und tflvo tlio hoyI*. the /'linl hnnii. ���''���l^f'^*^,*-*'"',^"^/,.*!'*'^ PERSONAL POINTERS i ���**Vv--'''W'>'**'4'WW/W-^^ Alimtitf the' visitor* (o Alberni this week woi'i* Corp, W.C. Clurke, of the Army .Medical Corps und privates .1, Ciurlie.ili I).- Itedford. W. H.'dr.ml. K. Ucillord. J. W. ll.'Uslip, W. K(iiio*t6 uud K. Diivie. Timy nil look (.lick und trim lu their uniform*!, tunl curried UieiiiM<ives like veterans. Alliernl lite* ci'riiilnl.v cuimi n, feel proud of (ho hoyr* tdm hits win. to Um .service of the l')ui|llre. Fred. G.  Cox THIRD AVENUE PORT ALBERNI Wo havo tho Impost and 11101-4 up-lo-duto stool? of Xmas (loods in tho district, ami at lowest prloos, ALL PKlCiCtS  IN TUkS AIM'T, ARK HOOD Volt DKUKMItlOR li), 21, '��t i��:$ it 2i ONLY. Ci'ood Itnlk CtiiTiiitt,*., per lb, lOc,  Cood Si'cdod.JbiMn'* .'lib for iJiV. Mixed Nut-,1. per lb, Hk>,  Walnut**, i'Mlhort**,'llno-.H, Chctniu**, Almonds, Pooum*. PeitnutH, Ktc, lfi to'J.V. *%*���*, -Table ItuMiiK, Phiin1 PiuldIn���{.**. Citndlei,  Cukeo,  llonoy, .Mliiceiui'ill, Km,, Kte., ut rock bottoiii price**. ���flip Oruiiifos, lurtfe hoM**., |��V*, 1   ��� l-U'M No. I Tubln Apples *J,;i,rh J>jteriai; With ouch order of $10 or ovoi* wo will jjlvc fro.' Ono liox of Ciidhiiry'n Chomilalos valued al ^l.fHl. Piin'l fuiffi't to iiikk for Ilcki'tn mi llicldff *.'l"*Sl!)i'l*!liK to be jjlven 11 uny, KXTllA MPKCI.M,  'Jolb. Il,\<; lllvHT (JHANCliATi'tlSt'tlAK ��� li'JA, MCST III') WITH uHDKIt OK tA.nn OK (JVI-'lt, CSKKC1. IMtKtfKNTS IN 'I'lJl*; JlHV cotlps SUCTION (M'AHANTKKi)  IIIIKAD Kl/il'll,   lUlb, JIAC,   *1.,V. Come���Do your Christmas shopping early and save Money I Notice To Slaiterii*. j A "fute feeof leu cent-* por'Jit'lid, will 1 he churyed tosdiutotv*! ��olu|f 'throUKh J my prom I r*it f. So in cu**o of u frce/(*, duii'i* foi'ifei to briny your diini'M, or there will Itu it front. '' Clilldroii mid'-'r ii, free, A, \V. Hetith, . Mo Coy Luke. Why not*  ijive *.oiiii*tlilnif  mcfulV ���lenty of iccfu) ��Ifts nt tlii.druif ����iore, On The Lino. ouiiivii, Poc. i.1. .Tim ih'lncewi Pul- rlclu reiflmoiit 1** now nt* the front,  It ii* tho ih'hf of tho Ciinitdlun, continjyrcii! ^jlo roiicli Ihe llrlnif lino. - ����� �� -ml ��Wi*.*MWMl*��apWtl��<nMWMWMMIt��iVWM>lf^ SHERIFF'S SALE. IIV TKNOHIt. HIIAltPLKS SKPAUATOPCO. Vn, A. II. AN,f)HHSON. Under uud by virtue of it .Viirrunl of Kxcctuioii to nm direct oil, I will ollVr for Mile by ti'iidel' ono hopttrlitor. Proipi'i'iive pitrclm>*i'ri4 muy oxiimluo Uio uhovo sopui'iKor ui ,1, ,1. Iliirloi'h livery mhIiIi*.**, Old Albornl, Tontioi^ muy bo iiiliii*e,**-*,i'd to Um undorhlifiieil ut Nuniiimo, ll. (',  , t'hus. ,K 'i'rtiwford, '��� Slioi'lil, Nuniilnio. tV For the Christmas Trade |ji'ttv^��tj;>H) " " " ISj full line of HUNTLEY & PALMERS Plum %$&& Paddings and Christmas, Cakes. And a nine Assortment of Nats and Peel LOCAL PORK AND VEAL ALWAYS ON HAND The Busy Store On the Busy Corner Id AI.MKHNM LAND MKTltK.T Ulhtrlel* of CJuyoquui.. Tukc iiutlca 1 hut, I, .lolii) A.  Kendiill of i'ort  Aibt't'o),  ll. C. by occuputiou Ilnii iimrchitui, hiioiiii to upply for nei-< mfHMion to loium iho loliowinjf doKoribed Itlttllh! Coiiuucueiofr ut it pott pluuied on (he H. IO. cono'i'ol f.ii! M't.'li chiviupnit Pin. (������let, uud S. W. cornnr S. T, J,, 7-llU, bnbill .Iniiii A. K.'Uiliiil't* N, I'), coriu'i' po,**(, Umiu'.t vvohi l'i 1'luihin to the N.K, cornel' \nM of f*ot wtL'i, tlmnce hotith !ia clliiin*. to tlm-S, K. corrti'i* of Lot MS, j ilu'iico foliowiuy Un* t-hore lino to tin* pniiil of coiniii.'iicciuiiMi, Couiitinjuy lijitv ui'ri'h more or lc��*i, ilolili Ab'.vtiilder K'i'iiditll, Dec. II. UMI Pee. 11-11 !&'*^p* ^s^mmm ��!�� Wta They Ask ftuestions  Send Them The Advocate PUBLIC NOTICE Owhijf lo it dcniro to cIoko uppri'M'iit outstitndlnif bnslni"*'*, I wish 10 rei'iin*it Ihtii nil iiceoiitilrt owhi'f by me ht* pro- honied ut once, uud thut itt'conm*i dim 1110 bt'ptild within thirty'duyii from (Into, um nfler Unit time lejful stop.-* will liu iiikcn to eolli'cl Minn'. I will um, from till'** dtitc, bo rcspon- sllili! for uny debts rout metcd in my 11:11110 wiihoui my writ leu authority, T. Pal or .Mil 1 Alliernl II. C, Dec. 1, MM. TO WHOM IT MAY CONCERN. Notice Is hereby "fiven Unit, tin*  A.v M'ssumnt. Work on Chiims  Nos. 1, 'i, li, ���J, ;">, ti nnd 7 of the I lardy Hay Croups, uud CltiipiM Nos. 1, '2 mid .'I of Um Hum- !n/.f Puylljfht  Croups, siimitcd ut Klk hiske, bus boon completed und recorded by 1110 ut (%>tiiit*.lim, ii, C. UKomib) Jl. Cl'U.KN, iStH'i'otnry-Trou's., Il.H. &.B.I). TIiJm will ho it iiitwl* inoinorahlo Chriistintis to all of dm. ' Our friends ut iho front will ho Miinlcinur of Wi and wo of thorn, Tho.y would like us to ki>t��p uj) tho old cii.Htoina. W 10 havo  UowutrooM Host (ihooolalon in  I from the Old Country,  Hulk (HiocoIhIoh, HloflclnKH'and Caudlos of all kinds. loxon dln��ot Hon Jlons, -; ff ���* 1 ���* mnn^fi p.iyi.��kin��miif��iifn Ul-tntoolc uf I'Vosh and Dried fruits, nutsoto, will ho Al Cllh'iSTMAS tiitkoK,  Nhorthreud,  Mineo  I>1om,  Fancy (.'iiUoa ami Cookies, our own inako. in ��ki*vi�� *,*��������� mm*M LUM  1'uddhmn,  .Mlno'o Pjoh,  Dill and othor plok'lOM, JollloH, oto,' (OroHwo i**j HlaokwuU'tt) , Take a look at our Show Windows come -..���*�� Tli*? WeH*!(R0Wfl and Old MHihed Qmrn, Mm mi Produce ?!erchi*nti Vicieris Quay Store, rhone 38 *'  *  . Argy.'e Street Slere, Phone 148 'ii A i -Vi, :'y��};. ������:~r .1, yyy.i. i^>i.ni.����M'i.*nt*.rri��M.i.f*H^i*.'M.., ..^^.kTM..���,.._. .���.p.. ,������ ,. ,fn~..t, f"n'-Tni*irimniJmQiLil WHJWfcTWI itMUKM^ib^ aijtf Boys' strong Corduroy Knickers 70c. to 88c. a jttilr Boys'strong Tweed Knickers 45c. to 78c. a pafr Boys' strong black Ribbed Hose 25c. to 3Sc* & pair STORES ������>��!S*M'35ifflear��^^ iiiii.mi.i  riiri^^    il ~|���'   r 'I mil ��� iriiilM.ii.iiini.wi,n,mn  "���IfSKSSSKKf Vou j^it. it iSiitinre l>i*al from our Advertisers li '(������ :i'.' y r*a^^^*x*i^*i*.ii*>>Ufil)0tWimwMtikit4* lW*%*flW*fSt*Jt*t4*i^ bk mr\niat9inMMwm*i����f^m9r*im* ^ma*spt6m^to&&M#fitm*fiiu.*f*MiArt��> '.'���' "JL \J]?..T*?*T���-���V.'*W*i&>&��h

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169110/manifest

Comment

Related Items