BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-12-27

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169109.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169109.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169109-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169109-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169109-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169109-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169109-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169109-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169109-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169109.ris

Full Text

 ��tv��>.  ,w /?' Vol, 2 AJbernl, B. dt Friday, Sec. 27, 1012 No. 18 IfcrtWwMfflMWI MRM*taMMMtt COAST UGHTS NEED ATTENTION l<*IOIIl   (lot**  (O   lllll*'   l'i��JMO't*  llUVIt reached ihe Adv.H'rtl.' lo tlie otfcC'l (luti; lb** IhihUou  Uu'  W(��k|  I'miM iiiiivi at jji'i ui ff nn .(-.tiit'of uiti-iiitdii ihtm Uu','* j lire lit  pi4".i'iit  rcci'lvIiiu.  Thi* ii'ii' vviiti i'i'i(iiiii t�� the  itiiiiiuer in which j ihtikt* in luoiii"4JI��iii'��'lii!ri����<id Un* bide" tire pi*if.n lull!},' liu I.'iiiiiiii, Imi nillu in ciuiiHM'li'it! uiiii (lie iiittuiinrln whirl thi' iit-i-iU of  (lie  iiii'h'-  keeper* lire loolii-d hIIi'I',  Uni't'iill.v i. j.*i'iiil.'iniiu, I Who Mil.lllllt I'"  III  fl  jMCk|(j<'t,  (li  lou.it c vtbtn hot* inlkliij,' iiiiuii, ib<)pp.Hl int.*! tin* olllce with it iiiiitlrmiKimi ��l licx.* icpurli*. lio -htiitk-M Unit the k'-i'i'ein of the wet coitkl li-jlil-* ui behiK lu'jUeet. ' ml. Thnt Mipplle* lire till en v�� toxin,*,", ami thai the mummi* In whlcii the-io kujiiiliii*. ere bi'tug hitndlcd put HuVuieis Ill cliui'i'e of Uu* lliehl'i hi ii |Mihitiou of anxiety nil tlie tluiti in tniow what to vsped next. St.ttie of tho keeper* urn (Hilled to be in ttcltiul wnni, Hint thif whole maimer of cut in I iik' Ui tlielp need* I* H cb'nr do- mtuiM ret loo of luck of uhility on llu* part ot Uio��e who havo tiili purl of (he Work ot the UcptirtiiU'iit of Murine mul Kidherli'i. in hfiud. t, It In nlt-o *��<au*d Unit llu* week 0.1*111*,' Ui** irttll i* rendered tthiuiit iikoU'*.* in c��v. of irtittble owlntf l*i tbe (net Unit the lelepiiime Um* Ih mil of Older mo*l of tho tiiitoi and tl���� Ihietnen hnv(��cm ��|K'iut liiiu Unie fltit olf from ebumiiml- ; cation with tho reiwthiih'rof the force. ''Another Valencia horror could liap�� pun lit uny tlmo," I* the immtier hi which the tfoiiUcman wound up hit suteimmb "imd It Ih up tu thorn* in charge ni the deportment to m*o ihttt n cliaiitfo l�� mud*, in tint prenvnt condl* Mtmii wilhoiil any dcitij," H would appear thnt n central depot for the receipt and dMi'lhuUon of imp- pile* in needed. Homo pluei* llko limn- fli>ld, whoro kU��i*.�� em'dd bu kept imd dUtrlbutcvt. if lu'rcwmry, by thu llii* Iwuu tiloiiKr ibo euustf- lf It b felt chill, tho** bunt* khonlil not be I'M'd fur Uil�� pwriMii..., iiii'ii �� ���.pedal Uiutuhuidd bokvplfoVtho ptir- \mv during Uu* winior iiiiintlm. I-Jviry ���nod lament ��lui,jr the eoaat ���diimldpom* bhu* In puulnw thb. milter wiiiio-cly up to Uiiwit who arm in |wwi��r, nml nol rout vontnnt until �� butter cotullUot. ol affairs U brmiKht nlwiit. The Advocate will bit idttd lo pnbllfSi uny ihiull* tint, may bu ftiiidcimdi and hope* thut InmiodhUo BU*|i��r will bu taken to remedy u condition (but lafiut iKK-ouditir h moiiMo lo ilm entire Mill*-* jihijr wf Iho west coa-st. ^J  Weal Coaat G��n��r��t HanpUol. Wanted, t. - A 5bti|ihitt Miiirim, who tiiiint nlxi b�� it (iriuhmti* Niit-fcit, UHt'lliitf Bidiiry. lifty dulliii"** i'.''i' moiithi A (irftdimte iNmiw, -��t��rlhi|f milnryt ���forty dolhtr*. A t.otlllli'utud Mtdu Nhiw. who will , bu *i(|HH!ted (11 lliUlle lthii*��c|t Hi'lieriilly Dkidttl, ��(n*rt'lii|f Mdnvy' foriy-ilvo did* lnrMi A wliltt* iroinuni.\iok,i.ifli,ijlii'ryiiiil(ii'y thirty dull��r*i Ihnn-d In cftch rioo. Apiilh'ttUotti* for the slwvi* itovltluiui. ' wH'oinpioiicd by (cktbiionittlti, will hi* rowlml ou or lj��*hir���� *Sitminry h, 11*1.1, by .1, It, Tluiii!|��**oti, Ht'C, llospltal ilimrd, I'orl Alherni, II, <-\ r^^ I?'  . 'f ft? ''illl'fei.^V'*-**' ��* ��� ��t i* y$t ut4}3*^S#.i-.%\ i<1* -*"  - If* lis .Vf.'-kipi,,-.'.^  , i. *.- TUT**! *' i ���?. K -.*���', J. T  ift-ii ,-j4f- r_, ANOTHER PAGE IS WRITTEN GOVERNMENT HELP INING " Mlulnif In Strltbh <;obunhlti hu,i never ku |ti*jf--!|)Ci'!U!k ux It is (ikI��,v; uud ll in thu intention of lb,* tfOvermnvM 10 fouler lriflibiini��'r uihthijr enivrpi'l"0!�� by nvery mi'Miii In i��i�� |iow��rt nnd to t!li��cmn'tt|,'e, in the uio*��l etiiphtiUii mnn* ner, wlltJi'suhifc* or imi.oit��il enttirprliu* in tliiithvluitry," wild Hon. I'rh'i* Kill- non, inhiUti'i'of ntfi'lddiiitv, 10 Mr. .1, II. .Milliter*, li'it'i-sin r id ilm Viincou- vi'ii'i'ilnoidM.r of mini"*. Tlu* Hon. Uiu tulnlHter furthor informed iMi'i MtsUterw tlutt the provlto rial inliilni!' v'li'blbll now *,howh>tf ui fUhlfit'iro hml iniriictisl mi much um (on from mitio ownerti mul litul been niinh k ���kiK-cotim tftmnriilly tlitij^ thu ifavtfriiiiK'iiV (���4|>t-nlHl ('i>MTMilitlilt,mi',)    ' Tin* l.ll**'rnl AkdOcliiiSon hold tholr iKiifiihir litoiithly ijieoUnif in Uio public FIE DEPARTMENT IS NEEDED NOW hull of Toilnu 011 Httturdity,1 antl,~(iir thooivh tlit'i'' nttotidimco wb���� nil hi, tho litniliii'sitrrtiiMK'ted wun of connidtir* nblu ii)i|Hir(tiut'c. Tim next rojfuhtr iiioiulnjc will ho hold on HiHiiixluy, Dea, -tl, when thu uliiatlun of ofllccru for tho tniHtihi/f yonr will Utko phicc. It ht to bo hoped thut thoro will bu 11 jiood ' nU UnuituKK! of tho Idbenilt* of ihodhtriut. Wn huvo I'l.'iirnt'd from 1111 (tuthemic Kotimo that ihooldLlhtu'titnhlpiiiitHitil to cnier the harbor u^uln lunli't' full mill. Mr. Fi'ccltiud, roprimontind Mcs��t'#. <'MrtwrlffhtiV MHthiihoii o( Vmieoiivur, wiu hnr',�� dnrinir U'.L^'oek lookliiicovi-r Uu* Kittlttjipii.  Jlo ri'iiorUi ovory tldttif hud r*'M)lvcd to form  itnothecoiu'on I* vory prolnl-drtK' for the itittklnji  oftt Hlmllnr lines, .which would b�� t.i<ni to HelKhnii. There wmi sln>iwly um} in l>uniloii, Kuiiltmil, mid It wiu* dm hitiui- lloli of tho Kovertmis'ilt t*l i��i��Utli cxlib bit�� of tlie iidncrul rinkourcon of ihopw- v-Iiiim In Okirtftln lin^o 'ct*iiti'i��iii 10* won tt't |M>��ithle. ' ^ In 'dtH'lui'hij*' tho Inlontlonu of the jfoyr-i-imiuiit with rcji'ttixl in fotuirhiir Uio mhihiK indtikii-y ih��*ndidnt��'r smtiii thin It wir�� iho opinUm of thu jjovcrn- tucnt thttl Uiu Iiidtialry had Miircrrd ���ovcro Injury In the pttut by imwjuuil promothjitii. ^r. .1. It. ,Minlit��r*, in bin (Jiipurlty n�� ii-tiiikiiiorof (lie VtmcouvorChatiiber of Mliiiii, oxprcMn*dbliiii*elf tii*lwbiifnmi'!i plDiiMtl wllli the nliUudo ut ih*. ^ov- ornment IowioiIh tho mlnhitf Industry, mid coiihltlurcd ��Intl nuthlinr but>rowd (wnlil coiini out of �� policy MJeb w* "out* llmd by tin* inlnMor of ni��rlculttiro. lit* united thnt It would bo tin* curie pul cndcfivorof Um Clitimhih* ot Mint*'* to follow ti kjiotJar policy, iiiijiiiliuiit'in- t*d by the dlwioiiduutlon of rolhtble hi* forimiUim ���� to Uiu lubmrtil dopouitiiiif tho provinces unit thoy would (duoup* |xi*.u In uvt'ry w��y poi&lbl^ Um lnwuhi}': of uiHi.lliiijlti h)'ormntion mid Um jiro-" million uf improved pitipertiv*. itqHS0ytt&*mitvfiu*\>*t*+it ^MkiiMii.>i|n>V'4��'p>"n' n Land Act Zhlkm Al.liKHMI tiANO tmiilKltT. (tlnlitrt ul Hvij*ii '��'*��.�� uoitiii Unit AU'it. I'.. Onlt-y.iif Vifteil*. , <"���  ipM ii;,a(ttfit tHlllttiif. tliliill.1* Ut *t'f'l> lV( lwifHtkJ'.t'll (il I'd" lnvn-'Oi* l-jllo��itiv iW^i|ll��i��.l Int.. fit. (NiifiiilBni'lfii/ nt �� (M>ri t'tniOn'l fitm-.u fciitli��Iii�� Ptikl OlAHl 0.11 tH.|(l|*lllf>��t fult-llPi-4i( (.Ul ||, 'I'llWIS .Illii in, liiiit llkltff tl��). it, I'., l'l.'*ltt*��#��M Hi'i.ilk t'-fiim* Iiinlli IB liklllk. Iittti(���*t? urnl li.) tiittldk t|,in,*.-k'Jlilli IV (,'iiklrm (0 l-iftlll til l��*��ll Ilti-I)i*lli4'!!t  t.i,ij'i-k.ilil��!lliliir *��� ����er��. III")* t>r '"** Aiii-ki -K. imiin*. i  Juiiti Onit-r. Ai'M'i 04��, if., mil,    ' I'*"."' Ai;nr.iiNj t.ANO im-mnor. Oltlihuol lltiiwii. ' Take BitllNi llifcl lllllll >l- Urtttof. nl Vli'tojl*. ' Ii, 0,. (xvtiii.miiiii i(��rii,ir, intifti-ik ti> ai'i'ir/���'*��� iMtitiiMiimu> I'ori'iiitJte ilie (uiiii**triti iU-K'tllkil OimttieBt'Jiirf tit * |>*ikt plmiiikl iitMjtit m rliuKlk c��n front itie liiiriuwi'kii.wmi'i-iit 1*0 tt. i��"*'f>" fthiinu, iik<��r Jfwrkir limr, Ji-0-. Oi'iw'K koH *J fbaln��. ttirimv liuMti 13 I'linlm, llit*i>t��i tFUkdV) I'llktlVK, OifmU'-OMlllOl 1.' clUVlltft  III (���iltllti'rfiSHH- m<i!wn*i��etu, aswl ukiitinlitliiii (!| iicii-it. limrf nt le��k. liiltOi M, Onlti;, Jotio OkSliy. A��'-<u, n��i, Id. itfll, ' mo tl I*, i, AtitlKUNi r>ANO OlWIUiri*. DiklrliJl orHorvlii)', Tklici rmlUii Oikt ll��ti*ii l!ur,|ii.k. cf V("loriiv, O. (I. Ofi'iil'ktlii'i upliiitlfl-, IniO'iilk lo nli|i|>' fur i,*-i-liilMili>-'i t"-' lHUCliKkt* llif /ntlifwltui- ii('|it't*il'i!<l fkfittk! * (juiiiinfiririiiii at a tnnt tilkim-il ��tH,ui rw i^ivtns ���fuel tri'm iho fiiMlti-ki ni'rOii-oet ivirnrr Ovtn tttt'l'dttki of T. I. *Od. Oii'tuw ��Outle 10 clialn*, Oii-ncm wt*��t tttiifiit .Vi (.'imtt'fii, tiioiia* nuitlilv choliik, tlit'tiiveiikV ktf'lil M cliutiik i,,,>h|ih of t(it��uwi��i!i*iniii��i, otiiiuiivliiy tilxiHi i'i ���Mire*., n��i. II. mt. iltilmti lititillcli, iV in, t", Oiti��)>is, Airi'iii. UW. ��7 IS. Plffiklng Pf'ogrwB. Di'ikpius tho hud woathei-of thu pu&t wiiisk Uu* tfHtiu: hi uluirib'u of (ho work ofp.nthijf do**n tho water pipe* for tim City of Alherni huvo uoidti (food piN��KC4'M. Tim pipe* tire now wtv** tlu* Kluuoiooik t'rcok, ft'id well on Um wuy up Uio Itlvor ll'md, At Urn mmho tliiiu thu work of putthu* lint line tolmii,' (he tVi'tiiiU'i'y Ht.ttil Is mukhtlf ��<*** hetolMtft)'. imdb U utiiieritUtoiit (hat hi tl lo* drty-v tin* Ilm* ��iil Im- P>d hilo Uiu Pulcmou TowitkHo. The 4)ld (<y*4|(i|ti hn* been nK'fiiwte-d wiih the tiiidh plpd Hue, nnd t\ -jiood hetuVof vvutcr !* ut Un* n'otimuind ul thi'!*** who mo on thin bcrvlt'Of ll i" eoitaiidy ��i*jn.*lhhitf. like to hiivu n ktiHJiiiii riihh of wfttor when thu tup U turned hiMtnal of tho llui" drlbtdetluit nniurih'd tin* opcuhi��' of tho tup a lew d'tyx itKO. ' * Tin* imtUrw ht of ibln Hymtem 1�� one tif (ho tlucht (hiiiKi* Unit hti" been done hi ihu iiistory of Alboail to f(.r in* the initOni��l jirojfrcM ol tho town In concerned. It Ik promNiHl thai It wilt bo only u fhoi't limo now when the how* will ho fttUchc-d io Uio hydrantu which Rre dluti'lhtiUHl over the town, and uu exhibitiontfivrnof tliciimniicrbi which thu pivdcnt premturo will cnublu llron to Ik* hundltHl. TJils nhouhl remit* In tho ik'cn'UHt* of bmtininco rwou* us well Hfi ihu K'l'Otil comforV of tuldcd ncciirlty for nil piit'Uos. Tlckotm M*.lllm(' goixl jwlnir ooucorn,' in tho noar futtiro u, Whttrf end inmiwtty will Ix* built to huntllo thu tiio. Ml\ Ariiuit*��t) hittvot un thu Ti'i;.** Uti* trip fur Vh't-orht tunl when ho r��. ttirmi In it vouph* uf woekti he will bo ijouompuuled by hU mothor nod nUt'i* lo tiiko up tholr ronlih'tien on tholr pi'iipurly hi TolitKV, Mr. I'toil Wolhui, nihil wont to Vlo toi'ln (i couplo of wockN ntro, will ho ruttirnliiif rdmi'iiy. flo lUHU'rwcot un opertttlon nt ono of tim hoMphnlti hi Vli'ioriu iiiul from roiHirli mmt from Victoria ho In jiroi/reni'lit','' ftitit. ll, In htinl to kilt (lie-no old ,*v(itidi.iK*i���  , i Mr, l**rimk Lomotil of l^mtf Heiwli, hst�� Mild Id* properly nnd loft' on Uio Tocfi hi��l trip for Vluiorln. for in ox. (ended trip llli"<ni|fli tho Knut. It In H two m ono hut tlmt fi will bo it double header whim In* ruinrni!, A , ludtf fglt wmnt tieom-i w Imvo ���trrlvwl In (ho .uhupt,* uf n hotel, Tho huildlmr funuorly ocittipicd by Mr. Ktonot u# a f*toro \�� holn^ convorled Into it, rcfcUu'imnt nnd beds will hu pro* vided for tliothc wuitry limb* torci*lon. Wt. wltih Uio ciiU'l'priKluK roddtint. ev(iry Kiiccoii.il lu bin now vt'iuuro. ;~NrtwniBrilfim,atl'l' oytitem In near* bii/isimpletlon It i-( (|ulio In line for count titcp** lo bo (nk.'n looking towurd tho forimiUon of u. IIru (lepiii'tmont. Wo huvo In Albornl ti *ph*ndid tktipply nf wfller ttndur u heml ot soine- ihroo liundrcd foot, m��\ tliU will, if properly hitndioil, tiiTord Uio vory bi"��t of tiro pi-oloc-Uoii. In order to irct tho bxtil t't!!uii(*i, liowovor, ll wlH bo nc.'t'-4**(iry to Nbuild up ii lite depiii'tmeiit ulonfj new Ihmi, We huvo of couoeu vohui"* tcor brjjfftdii, of which Mr. IJ3 M. WhyU* Is Caplulm bmn��thoupplhincc�� m fur Iiiavo heen iwnlitjod, to ti fow bucket* it will bo niH'OKMO'y to cntai'tf'tt tlio *co{K�� of U1I1 (u-Kiml/iuhHi, 'I'd tho-kf. who would nay thut all Uiom* niuttcri* tdtoiiUi V* left tu Uio incoiuhiir clvlo oltlclnl)* tt muy bo replied linti no littt'U! can bo dotu* by U thorough dik- (juttiiioii of Uio mtittor, and Unit -tit nn tiurly (Into the city count'II will ncwi to huvo wmio ovprowiton of public opinion oi ���fuM'} iht'tii in s'l'ttrrinlninjf ju,������t t.-httt tn do iiloni/ Uii��*o liuokj, .Lot iho mnu itsv bo ihorotiffldy dlwtikied, nnd at Uio I'liriiott ptwilblo tnumenl let in* httvo juift ui jfoiKl �� department it* wo run nlfurd. Wo iiHVo Uiu iiieii, -imd 11 portion of Um nocded niKtorlul, to (hui tho !*t"p furwurd to tt welt ('({iitpp.slulid properly drilled llrodepiirtmoiitHlitiiild not. bo a dlltlctilt otw 01 Oike. *ll4H*.��4rtJ��irP Mk-^akMUfr/lAIM Alherni Mayor Kwei'pittako, ���Jil.dti. for dido itt O. ii. .J. 1 ml e**t��to olllco. Indian A$mU Mi*. 0, A. Oik, of Alberni intx bi'-ert upiMilutcti futlluD Ata'ctit In pli*voo of Mr, Ai \V.' NclII, wluii bsff rcaiifiKHl tin* potlUun. Tho now ajifcnt will umloi'' ttiko tho ituili'"* of hit* (Kihltion on Uio ii rut of l lie year, and a now oilicu U belli},* built ntiar tin* t^ot rokldi'iie*. ll I* imdui'ttoiKl that Mb*, Clrtwo Cox ���a lit not Hk clerk for Um now ultU'iid. Mr. t'ux hrlittf* Ui id* now d��th���� tho ,i��{H'i'li'Hrtt of ninny yeau hi iiandlhi','' (itu lutiIntt ii'lbek iiloiiif tho wttni count of VuiuMiiviir Ivtaml, and will nn doubt liio fthlo U) Uiirt tliU knuwii"*ihr'o to good Hdvtodu^t* lit Ids now ponltk'tt, tnwi-VtiiM^ -i*r*Mn v 1  it, .*���  ���(<���4^.*. ~-a* Protect Timb��r. The policy at tlio i'lovbicimt (hivorn*. mciu (or icoiikortatltm ttnd pitniwiioti of the Umber of Ui'lUfli (,'ohmiblu will Iw cossUnuetl ii'im ytuir ou an even more i-xumttlvo plan ihtm In  Uu* pust. Tin* Deputlmont will bo incroaiicd by, it- Ih untlerntotnl, ut lowit liiblrd Um numboi* of llro dlitrict juUrolutcn imd atteinf.Hi vtiil hi* iflveu not only to Uio pruli'iittou of mntut-cd fwrckt'*, but ttlno to (hut of youtifc' imd *i*trond  growth flH'ONUli Predict�� El-action. Murtkiuoon, Baik.i-Ouorii'o K. McOrit- noy, M. V. for Banktit-ooti, who hatt jiii��t rcturiH'd from Oititwu. |iredlctit thut thorn will lie 101 election ut (he em! of Uu* |u*,>si*iit M'Mihui on tho navy tpici. tlon. llciduUmthKtmiimyCojKiorv'ttUv*'* boilevi? in thu Luurloi' policy, und \fy> llovcu ihnt tlio Liberals will ��ifftlil carry the country with 11 imlwUuiUut major- b-y* Tin.' Vaiiciuivcr iluiud ut Triub* him widti'd onthoUovcrimuust of HrliUh Coltiiublu with tt iiuiiihor of ri'i|ti<.i>U with ruKiird to tho ftrtuni hind policy of (he ifov'i't'itnteni, Thtiku rccomiiiiiiib utti'im from tint Uwiil nitt,* ba lu-lolly -���Uitod an follow**! l.'urtutl nut! cotfllo upccuhtUonon the Iftltds kOitfihlo fi.il'CnlUv��tlnii, 1'rovide triint|H?ruiUon foj M'tilor.i to ciuot' (h\>m IfOtiK Maku proper -mirviiji k ,of hi ml hultublo for cidti vutloiii Heduc-n prC'iuiipUont. 10 forty iii'i't** fin' curb pernott.    KhlHbllkh  ItOtitk  kt'llli'llli'iit de|i(irtmcmof Umtfuvurmui nt. Tliiow IndlMn rmyrvo hind opotiUiruhiviiUtiiii Mlr Ulchiird .Mcllriilo, and 11 uiiiuhr-r of the cabhiot mbibkierii, icci'ived (he di'loji-ftUou, and itfler In'tu Iiik' ihe ' c<i>-.e phm.'i>��� i* "���' '*��ki�� th" nittttcit under ofu-wol ���'.iii*itdi,ii!.('i>n> |-"or winn* ii��i�� pro. it h��i�� Im'u'?i hirt*" nhiuiowfd thut rudtcui cli��ngtii In Ihe prt'-k-voil bind jioljcy of Uu* ���."���ivcrmiioiit would be deunmdt'd by even Ui" Mipc [Kii-tom of thnt i.'tnciimiciii, and tii in jici'lcs ol ivc4iiniui'iidi|Uoi|*i'au bmiukeii an an otilllm* of Um dirm'Sluti  which Uli'lli (lellitlllil** "ill tliku ut Uu* tlnM liiet*|hi|ii!' i'f tho h'ulthiitiirii. Thut the (fiivi'i'iniii'tit Kill hi"i*ti Uinuii tleiiihltd U iiJio 1 miiorctl in >��eli Infoiiiied cliclcti, m ihnt ihe." who wjkh lo itcipib'ii htud under ti'.' dind piiichti'.i* ciiiu*.e of the I .lll.ll Act illtll llt'lliit' liiNO  no  thin* In tft'tUmf bii"��y with theirupiiliciitloii*., in* (here li likely to bo it aerie:* of clittii'.'!"* thnt will iipni't Uiolr ohmi. in a lew iit*,**. thi* *.i')ir ili|,J will hint* jt.-i'i.-ked bio. hiki'.ryi or t!m vuikto ptipt*r llis*tn<*(. iiiul lb>* No** Yeur villi fit* with uh. 'i'bi' AdiuciiU* nil) tIns 1'fiu'i'tiiko thi> ii|i|Hirlunity to ,*"'!m| mil n ii'iy hiMitt'j with ftii'it iii��|iiit itjsil prot,jni|', oDk new yeur to nil our Irleudi. ttutl u( ibe iit imi ii,no to bi.pe lliii! vv hi'ii the 111II for liiJ.'i luti been ��ti-iick, it ��lil be foinul thut 11 few more ditlliir* buve w��iiileri'4l to !hoi'}|*lif kidi'of the ledger lliiiit wen' fnnm! nt (ho cIokc ol Iiii'i, 'I'iii* clo'tit'of ttm ^i<ar iilli ri'iuln.l 111 ihiil, when the clerk him lime (o iiiuko it fair cop*, on the |'tn*i-t of hlntory. tho il'i'iiiti for ltllu' wilt cotiUttu ttiMch fulxl lor tiioii^'lii, The ofilfit nnd iinir.1 convorviitlvo clvlJl.-'.'iUoH e-4"pj'tt*;*t(ni In luohmit! life, the ChhickeKtiipiro, filioukofi' Uienbiin- bur of tho iiifoi rtuiHiidiltfiily lilo-ii'.vineii forth nitt ltt*)mbllc, Tht* loiik' cvpuctml '��� trouble In tho Hulk'tun" bloksoiiied into full (Miwor, nutl a hundful uf llttlo tttittos burliHl thomnoivt'-*! Into what appeurcd 11 Iiojkv- lex* ktrtiffe'li! wHii Uio OUomtns Kui- plre, Thu Puuci* Kiivoyn iiro now care U\u the Turkey oiU-of which tho "miif. Ihijf" waa kuoclo-d In nhorlorder, ' , Klylnif tuiwhlmw huvo paikinl from 1111 cx].erbm)iu Into ��.cce|tted fucu hi both commorciul uml milltiiry llf**, and tin* ci)Hi(ue>it of tho uir hii.i pa*i��od irit-o iihttory.   ,  * Tho ��f rent oil mnrlm* dhaM-pr of imxl* orti UinoK iia�� fHiitstml auow Uu* need for f/roator tsafoifiiuiiU fur "thorn* who J,'0 itoUll UI.UlU ��Ctt III  tibiph,"  uml iv- no wed our fttith hi tho Mitrdy mu*ihood of tho rnc��, " ,1/nilif atridini huvo buiin nitido towiird 1)10 rcco>riiUion of Uio fuel Unit" Um lu* borer i�� worthy uf a tfroiilor |Kirtion of whiti bo, p!'ixSwco,i, and thui when old ujffo reditccti tdi* prodtti'tlvi)' ubilSty ho kluiiiSti not bo cam atddu Iiiit* ti worn out IIItilShlB'-*. Tho Unilod 8UU1.1 iiiu* wltmwncU mie of tho movi rumarktiblo pullllcnl chetiKiiM* of rt*-et'Ri yonrn, ami "iiiiichhu* liohlloi*" htM roci'lvi-dnotioothal Umr ulwiiyij eotnoi* ��t tlmo when tho pooplo will refitio (o be any longer domhtiitod by "ifi'ftft imd pidl.w no iniitior how llrmly tlioto who;tiro dolnj." ibo ridlujf muy think thoy fire **cuU'd In Uio muI- dlo, On ibo other hund tho coin Ininit turmoil in Momici) *it)cvc�� 10 provo Uuo the iron ({rip of Ulan wan removed too Mum, tmd tlmt i*VJf' jrovonommt currlcn wllh It it burden toy huavy for Uiooo peoples vv|to huvo not yet loarncd to I00U be- yoiiit tlin inomCfU, (,'oiiihij; n.'tirei' homo tlin ye��r Jtitit pitkt ha-i witriijsKiHl n. ���ft'tiiit fiirwatd iiiiivciiioiii for thu ibviiluiiiimnt, 0} Vmj. couvot,* Ihlund. A nmabt.r of noedod ii'iiuk rmulii huvo bni-n project-yd, und nittity ol Utiiiti aro under wuy fur tho opening' up of |K��ctiimt* of thu l-dimd Unit huvo bet'ii clotnd Ui Um soUler owitii; t<) htttk of trunspijriiiUoii. Kctr lieri havo come in to tho vat-lout** nei',- tionti In tfi'onu*!' inmdiorK lluoi uvv*r l>o> for��., Tlio t'HiiadlHii Nortiniru rutiroiMl bu* coiiUmied tin <u'lie;* cftiniittlun for tho n|it!iil(i**r up of a vitmt amount of u*c*�� riloi'y.i Alberni wilt l*cj{lii tin* miw yeur ut u fid) li��dtf��d ��lty, imdlior |>o*��I- tlon ui (bo biu*hit"*K coutoruf a rttpirii) Ijfi'owbiK'dUtrlot l�� 'inoiuieil miimiii'd ir!boil of Um Port huv��' proved out (inch lx��d ftilliiWM tuSvv Uiit! wt* are tfoitiiijc Inuici' nciiuuimcd ulUi.tlioiii. Mo tim lUt ntlxla ht*icui*rthi)iiod to nl* iiiont uny oKUint, but tt li* Htuiluliiut to muy 'u fioueliiiiiKi Umt (hu Nn**- , mr open* v* lib tot outlook (lint In of ihe BEAVER CREEK SCHOOL WORK At (ho wlitdlnj: tipof Uio torm in ih" ileavur (Veek Kcliwil Mr. J. il. Illll- peimy iicied an chulrmim nnd o|'i>t)i*i| tiji by woJcotubii,' Uu'imitiy nciw tu'itiera wlm Imve (vmi,! into thu dl*(rlc( nhicii liu*! M*rbij��.- Ilo hltrhly comnu-nded MU>> Wclit U��' llii* way ��h** find iid- vtti(i*i'ti Uu* chlidi'cti with tbi'lr ktuillt'i., umt put tlcuiiirly ibe U'uhihor ol Uium for (bo I'voitliitf'fk cxeivlki***, wjtlch (hey wnlil thro..!i'h in it wry crisiilabto 1111111- ��('!���. ilolh porinO* end (kchol��t*�� aw ���nirry Ukii *��ho hat rekl^nwl, utid nho currleii with her thu litini wlnhi-'inf all In Um dlMi-ici, Tho |iitij|-i'iiiinno of oxorcbu'ri wiu tit fuliort*.; t'lmriia  Htinttt t'latiti K I'omini,', hy (|jlj luli.ltj|1a lliH-'italion-.Wiolcomo.byiloiiuKlook. ���7*1 lllltl). Mutton Bonn"-. Old (Jriimbh*, Oiling on an Errand. Tho Kltton Story, hy lloith* |$nynci and Cordon Ore, Dlidgjjf tin -.Viiiltora front Htorylmul. 8011^.011110 Idtllo l^oftvoH,, AcroMtlo���C'hrlkimui, ' Dlalojfin*��,AVho lliilbivt>*4 In UIumuY limit - Thu Sofiifd Wo Hun/i When Wo Won* Kld��.' Kociutlou���What., I would l.lko, hy M adult I lay no, i(��cIiiUlon��<A Hltlillo, by J..1,1'laiini. luKlrtmuinttd duot by MIm* libnshiaiid Nollio McNeil. HoolittUun - My lloit Krlond, bv Him. ��!�� Piauni and Krltx Flwtkos-inim. Kluk' Drill, by thu swluiol. liiBti uuienliil duoihy Men, t'ltrkoand MU*N. McNeil, .Chorui -1 ditto Mock llltf.*!. Honi/.��Mr. H. lttiyne. ItccttitUon-tluw tt'.Wfti Idtvuttli'd to Uiiii, Mlttn N. TJiuiupsuii.�� Uoriiiiitn Hon/; by ,Mj*. Kliwkeritiuu. Dlaloirtiu-lior Firm Plo, by Ml^ ih lluyiio, .MA��ttn* Kh-un mid Mim* M. linynoi Hnnii" by Mr, Whlolmr. oltftUon���Haw t)Ul Afono C'ounUvtl ���y MJ*il If. Ilaynd.    (.  , J'rio, by 'j'hrco Maids of Loo.    ," Ib't'IlaUoii^Mcn 'l"\iro UhrlMiflM, h,. K. lluyiio. Dlaliiiftiu -.A MovvbiK CJroin of tho Period. t.'hoi'u*.  lliirk,  tho , ItolU,  by  Um, nchool. * 'The t'hrlntmiw Trim followed tho pro <������ Ki'ioimiH, und iirovcd 11 jyrcat trimt. Mr. WuUoy ifavou nhorl talk of'tfuod advicu to 1 Ho children, uftor which tin* IndtUH cuii'i'iid tun tnid ctiko in their iikiiul fi(.fl irutniier. The (loor* w*a>> cleared uway for funics, nml a little (htncinjcwiUi a reuliuUini by Mr, Hob. ort Thoinpiuii), it kDiijf by Mr. J-'lockei*- muti, imd imd hui nit,*- inimt Mr. H, l!n,v mi recited bin choice extract from Johmiton'H Uuhbriihjed Ulctlomiry. u'l  itcoldi 'o j Mtfir*. h VICEROY OF INDIA Ull until,fuvoiTtblit nuluio, m.ii Mini ibo Ai- bet'lil Vuih*> it* imt by <my (muni the leuki fftvurcd. T�� IM -an-MWirr * *�� Christmas Dinner; A ltn%'e nmiibor of |>-iit)*ti took tuU v*uitB;.'e ��f tho excellent faro provided l,v ti)4i lintel Arlliitftori on tho occn*'lol| of tbe ><|i!'f)ftl ' 'hrihtinuN illuner of thnt (���.tttbll-liiiicm, and all iti'e load lu p.-'ubu* of Mbi" Uoivt'i MtjNIrt .V Mc��Khiir, who ccitithily did ihomselvea proud. It in imiii*)mooil thut tho Arllniuou will re- perii the pro^rumtnt* on Now Vnar'a Uny. ' ' I,' Mm, 0aundor�� th&d. - Old Unto rcfilih'iii�� of Alhcntl **lil learn *llh 1'eifrul of tho death of Mr-*. Krodi Hauiidt'Cii, who pamed away ��l her itiiiiio in Ori't'ona few dsya u|>a, Mm. Shimdort* vtKk Idiintilled with (hu early oiitUemeiit of Albornl, uud will lm icmoiubered for many'ii klndlydecd byUi'>i*oof Um old Utiurd who huvo been wpared by ihe pa^hij.' yeur*. Many, howover, o( liiiwo who ^llarlsl with hor Uu* hiitdwhlpi of thoie old dayw, havo llkewlne pasaixl (o (heir reward, and Uielr numei* coine now only a*, un echo from llio pimt. Muy thoy rem In ponce. Delhi, liullu, Deo. '^b.-Tho rutompl ontbi'iUe of Huron nnd ?.tidy Hard- l��|fo .MXerday hy mi Indian fanullit !(4'|ii tim iiollct* mid civil ftuUiorlllo�� of Uvtn the the liiipeidiiii I'lty of India iM'tniplud io* duy, A Ift't'ife miiiiimr of um-iU have heitii iumle. Il htw bueu provtMl that at IliinI, I'iO (ittoplo wuiv ifuthurod ut (ho buck of Uu, iit-omlt*!'!-" from which tin* Iwinli wn* thrown, hi Um viciiilty uiuo wax n ib'!t!��t�� crowd of tiuiiv***. Tli** iKiaidi wiik of thu ordlnm-y lypi*. A bulli.ilii lienied tlilk miirilinif by diit'ioi-* in MtU'iidhiiCi* uti lh�� viceroy *���&)(., "llaivii llnrdlnifii p��i**ed a rent* ),������ night It wuii iiiicehwiry to rolicvo hin* pain u iili In'i'cUoiik of murphbiu,'* Tho Hofdduy.    1 The Chrl*timiii holhhiy piueu'd olf very (ptieUy hi Albornl, There win* a general tendency n> upend tin* day at liomo likteubic to the kid*, tell nil about the wonderful thin*,"* Kuntu I'lruft hud broi'ifliit thorn, /' Accldentnl Oonth.* ,V citkii of ���siM'idt'iiOti ileitth otHUil'riHl ou lot U on the afternoon of (.'hrbtiuak Day, when K. T, Mllner un.*. t��trock by u imiiil lii-uiu'li of it ful'inji 11-.-4* und in- ���.pmily kilbd. 'J'hu ciiki- wh* brotitjhi be(tiiti lie, 'Miiijftui, it* rnrouur, uiiii from tho evidence It itppottr*. shal one ol Uio comjiiinlons of tho deci'HM'd, numed It. Aoih'i'fon, wtii failliijf it Ntuall maple alith on thu lop of which were twojft'i'Oii branchei, An llui ttro wttii nour fidlh'l.' Andeii*on emllcd to Mllner who klitrttid to run. The tinfortt'.-oto umi). howtiver, ���*(tiinbl.��d atut fell tw^vi- tiiklnjr ii few Mo|)f, ami theiiiuill grwn biitiich cuu^'ht him on thehctii/, kllllu>.r hint. A coi-oner'i* jury ei'ii'iVjtuintf of I'lttit, (). A. Hull, fori'iiiiin, and Mussrii. I). Hlddell, .1. Koriythe, W. W, IJ.-.Mc- AJl-lei', W. h\ (Uhkon ami J, W. Duo bi'tird ihu evldt'tit-e of P, Dcivldidon and It, Audeiixm, the compttnioit*) of the linfoi ututito mun, unit liroiik-bt iti a voi" diet of uccUtentiddcaUii DuccuScd wb�� front Ktuikrtuxm. 1 ** iM^gjb^%->l^��i'^|^J-*^ THE AU1ERNI ADVOCATE THE ALBERNI ADVOCATE Th** Ali>��rnl Adrtxrtlm J'Hntlti*' anil f*ubllrliliig &>< I'r-'.pttvtturt, J. i\ ULK&Hiit:  .  i'Mltr *rw�� Kaoajnp fubtuli'Ml mi Alltcidl, liiitlm n'.-liitiiiiB. "*, llif int-ff.t. .if Vnftiiiitiirl Ikliii'ii 111 i'ii-i I'll 4*'."! \ III* A Ilkl ill lltktlli'l ill Cklll.'iilkl ! bef.irc Um ,;!,,m* ���f ti,.* ponoil oiij^^^J ii'l^iMtnitioii Miint* delijut' may b.' received io* to tho-.** who, tue entitled  to ho ivi'iMeivd ii**' vot-oj** nt tho Hr*.i idci'iion.r j Mi-Hi  Hit-fin- ki,) i-tik!')k tii.itii    T����i l.r|.ili|U|i|4-.'l.|l|��IM-< "ll i't, t'lljillil ��� .-"iiikilling M imttif/. im,.*...;... i.tf.i*of *t..-!i,-ti Jt, 'iVmi��itiiif-*r lu-.;,,, t ,,f i,.,i��,i  , Kffio.l n',;i,l!i.,.,i .��,'��  1 kll bull  -V^i-st s��\ i�� tvi in.- i'ii Al.lll'IIN'l I,.-t,NO li|M 1(1. 0Mllll nl All,. MM "I Land Act Notices if����<4 Otflc��i  Attiaml, ��. Al't-llckil"'! I.kk It.*-!) ,i.��tt.t In it.*' I'.-��H..��.I-1 (IHMUml ll'l IlkllktHlkkJlill till!'ti��ll Itn'li.k.tk ��tk -t>H*-t'Utt i,'J������ ttikllr, ;  i    vi.io um i.isii oo-1 iiii'i- i i>.��ti,i( .I. lout if.,. I   'l��lii'l���l..r .*.*���! I IVnU; I  J'.'o **, lT Vtf*t��*f(ll,i 11 I'  ,.ii-lit nil,ill  Iiml .inl  vii hi, nil.  Itl||if-,i)i,  tti ; Vl'l'l* I. 1 |wn,!i��Mi.li li'l"|t. ||JH> (t.ir  I liitiki l.'fd .it 1.. 4(1,. t itt-iilt.'    , * -- - .������   ���- - ,   4 nutl..t-i't in,.- u, * (mat |'i.i..ti>| itlkittt 3|tJ 1 liritll*. , tVi��t-4M'tll>tl!.Hkl4tlHl!ll!*('l I'lUI'llk  II.'* I'lillltt "'Oil ll"-'"l(l.l-  �� mllll-kl   tll'-ill"!  ..('I'  I,   (0.  - Illiiitfwi  Ailivikli.  Ni**- Aklki-,.1. .V-l-i...! i) ��''.���<���. f.I ���"���.).���*'..* llii'iii! M.iiO,  to ('imllik,; l��ll�� atlit i-llid ivtliilili'k **Uli until"' te..l..rl'*''���'"������ ��**'''''��il ���>�����'�����'* OlHii-.-ii,M(!i��t��t. l4f(4JH|��tlllH��. Mill  l'4'  ��11<4*ltnt  4'1,  (<t.  ("Il.tllll.,* Ittutt On* Vf*i , Mi��' Kll Wi'iUli* . '"'' i'titl*!* In tin* t'n(!..1 JiUOs  WiiiiM **-!'-".! J"!! Kmvlftll llllll ullu-r /���'(���"IKI. 4l4iiltl(lik I! '*' ��"����� , ICkl Ull* 1 t't,��riyi'k t.ir kill irirnl linllii-a liiii I-i* 111." miiil im Itii.kt. t'i.lkliljklii'1 I') tin*!! (' llCli'liilllk" til-. Hiil Ul Ilkl t'l< I'kl.l 111 U'll I'lll I* TO C0R��L"��l��ONUCNT8. Ail tmiiilllimlriitliilllt llllflltli'il fui |'il'*l|i'nlii'li Klin li) kivtmii'kiili'tl "till ilu' iiiiiiii' nml mi tlrctaur tim hOIit. imi iirc-t-kkitill', J.iri^tri'tps- tloii imt km ���<uitmnti"��i'f k'iimI iktili  Wcviiiitui lilKSCrltli'? I" 14*01111 li-Jrelt'it i*..|iillllltlli'��t!ntik No mMium-mlli'tl will !*> I'klil |.ir im'tu* entilil- liiUWit* ���fttisu'l 1')' ki>iH*lKl an miii'i'im iii, Alb��mi, ��. C, Canada  ���  D����. 27, fOlii MERE'S HOPING. ���RKKM'tS hoping ,.��������� the. tur. ** hoy proved bin i*nou*>jli lo ��o round tim required number of timet", and ntlll Imve it portion re- muinliiK. Hero'* hoping tlmt the pud' dhitf proved to possesx just* tlmt doKivc* of ilninlnit, ho^k.v dellKht Unit (Nipped the eliiunx of the Ctii'lNtuittK festlvitiea.' Jiere'is hoping tlmt-nil the bit tie (hum found their MtorkiiiKK illled with JhhI t how 1 Ilium* which thoy bud longed \a K,*tt hut Imd little hope for. Hero "it hoping tlmt nil the Older Hoya ami (ilrltf, nay from ill) to 100 you rn old, were utile- to renew the doliKhtH of " the good old dnys " lit the enjoyment, of tlio younuHtoi'M, and ntlll huvo a f��w little pevKunnl tlirlllaof their vory own, And llnnlly l.oro'Nliophuc tliiu we mny, one nnd nil, he hrouiflit a little nearer together In our (.���very day life, with it larger toh'i- j ntlou tor thoNi* who tiro tionhle to weo jtiHt vxaetly km wo wo. if thin eoiueM im tho urownhiK i-flft- of the holiday neioion then Indeed will we bo favored. ���t-MWW4llHl��**>4lH.rl Ht'tl'lkruMlklimi M" l�� DOILINQ OVER. I" 1 (l..|i,'il  Ililitttli Klkl mlkfllft  Vtlkhlk   l!.|i|l|<'4 [ ll.iltlt illkilit .if  1 Ilk,Iik  l.l  imllll tif  ,1,11,11,111,., I,It'll,  4 ..itli-iilillifff 44tt-iti| ,'t'ft-l it,',.**. I |kln'l�� I. 1'i.t.k, wiii. r. iiii-fi'tt, ,'.K'in !*-!' 1*, !"���!��, lli.  to tl ,M,iii;ttNl i.aN'o oo,TlK.Tr Ol.tl'l- I Hi t't'lM'-llllll 'f*kf fit'llii* iiihI i'ir.1 Ii WllU'i'i.tii: Wi s i.'iiiti !��iikli  ft<��*ii|.iuin,i )i(��|n|,iiii,4if 1 iii(ti|t.i�� in ,ij-|ii, >>'!  lITIillkflttil  (tl  |*ll(t ll-kfet*  tlie  It.ll.llllii  ill' ��s-i(J��.l i 14Hill.��� i.'iiiiii.'llflii^ til k|..i��t ,.|nii(.4! .iti Hi,, tim Hi r*k| ,HHIII*r<it T. I. VH*I, On'),.'.. i'��!U V''i"!"illl> l!lt<n-��l'(llllllH'l4 liklllk, llll'll. c* ��4t'kl '"' I'ltiililk, tlll'lUti klllllll (II .'liklllk I'l |*"!t'l I'l i*!'lltlil4'lltV- lllt'til, (Hll.tnllilnii Ni iil'ifi. iiliili-HI (i'kii  l-'i l*4l  I,  VVllmMI. "��� S }��, MiHli*. A||l'l|t. No�� T. IMI*. . _jUc��iijlll- AIillKltS't liAS'O OIVi'HKX Olkliii't of N'Milbii 'J'kIk*milI4Vllmi Oi"iiVi'Oiii>(!iBA4Hi.*oi'')i'tkf��i n( lui* 11. (\h ,V , mx'i.inil um it f.l .'til iif mil ul. ittlt-lltlli !ii|l|.|.|l fel |'ii||||ik4r|i'|l ie |!lHVit��k|. till' ftilltiti Iliti i)if>l'l ll'l it Inltll.' Cuillll). Iti-iiirf nt Hf.'kl rlkiilivl nii.iiil (Vlti||iill|k -A .-VI, .If |||t< 1...llllllll k( tl,,I lli'i llf T i, Ol,4411ll kllll-Mctl Kll till, tllkl ullllfl' t>f (llil k'f'.llll 4-��l,t I'm iliiu n( Mtti'lititut .liin, S'liiitlnOMiuiiil, ttii-ltitt* Hl��l (II Cll'llllk, llli HII' (lllllll Nl t lllfillk, (111 lull ,'ltll :tl!t'il��lllk III kllllll'  lilin, lllt'lH'4'  1(1 B  -..llllll mil f-it'n'.j'iI)-niit'ilcn-'li'iii,* nni kiitui* Iiiii-li. li.ilill llf l*"llllll.*lll*4'ill.'llt. CilllUllttllg THI Ml'ti'k, lll.lli' li|' Ilkl i.'i'nii/e tltotiii<,'iiiii,\tii)i*ik<iii minimi it, tuir   , Nnv.fiin, AMU'IINI I.AMI! lilhTllllT. 0Ul|(i-l ii| UkH'ik). 'I'oltMinlii'i' iiiiii Hmii, ('kiliciliiii Mnil(��y,i.| Vfl'ltVlllle'l', II I'., iKVtHifOil.H illllkli. liio tut* in ���I'i'l)- (nl lli'i l'ti��k(n!l III |iurvillikn Oil* fi.ii.f.* itU lll'H-i IIh-.I lllllllk ('ii|lll(ll*tll'|llf( ill it I'Ukt I'lktlllMl Vt Oil' fklflf tl>' klilllt* ul llllll.-ll iklklttt, Iilllllll-)' ^tnillit, Uli'lli".' f"illll*llt|l llif ktil'rc-IKll'llfllll- klllll Itflllllil 111 l|ll' I'Ullll lii illlllllll'lll-l'llll'lll. ll'llll'ill'lllf.' till' I* tiiiiii lllkll'l, ttl|l!,lHllll�� fl MCll'k, IHIir-f til  link. '  h��ni, 1' Mfti'Kti*', NnuiuiH'i' lC, lilll, Nn*,I'iii I*. * AMiCUNI I.ASO lilhTllllT, IllkUlt't uf N'llllOiK. 'I'nliii ttiilltv-(littl I, Vli lm' Jnciit'ittiii, ut Vie (0111*, 1!. (.', !MS'H|i,ilimi kl,l|iiitiiii*r, lui.'11,1a in kl'|ll�� /ill" tH'tilllkkilftl III  |'ll|t'U|l��l' 0'" fl'll'IHil'^' ltt*4rf'tlii|*��llllllilk* '- i i'litliilirtlt'iiik* h! u 1'i'f,! littilltiii u|  tltf tfiiiilli i t*t".U-,nnt-r "I T I, 117, Kiiiitli il mi tit.-muiiiii 'I HiiiiiiHli Ittur. M111I111I1H .tiili, llii-mvkiiiiili { Al.liritNJ I.JiS'l* |.J*-S!tlt"J I Ol��lOtV '-f ll-'l'i'll I   *| kill'' lll'lll.*  tli.) A1,, 14,41 t'I  I'lll'!   I'S'i'.i-t  nt , ltkt"t) Ilk) �����'��*."|*��,Oi'iJt*'ti i.��i, j.io 'nl( lM-k| t-tf . (iif t"'liM>tt.��l<-ijii.|,yi�� ij��kt-iiii-!t> i,.atli,' .'t-Jrt'i'tli. '��� �����! itl'iil* 1 ) 1 uHliiii Hi-!),.' ut.u t',n.l fj iftotitl *3r,'! lioidi vtti . Icnvi tmir iLiiitii-iiH i-.'4j if 11 iiivtu"! II l!"��(i ' *(,*.(. f-l lUCtOi't I'l 11*1.1*1 OVMJH"* ��'|l|��ft'�� ;4fc Uilil, *lii-lii*! 1*1 i'll��'ii�� *����*'. l!f("-".*rt ��*'4lit.m�� . k"!-!ll, Osi'lll*!' !" >*|-,��"i ���?����!  *���> l> '.Hi  nf itnltti l|.i*i,tt4 ,*itv*i|t iiniitalit'.'f **( t ftiirra, tini|i-t.r Itkl. iflu*; iltn tii'iti, l.t.t ��( rut'-iiMi ll' 'l-.i-kitktilr t" Oiki44.i nf iiyi-��*f? A'4*1*'. Ii> I'*.*') i'.ttifl, ,!��tlt  |,*VI4M*i|  .tk'.'l!lG \4>��.*l��, IVIt III* IVit ',!< I 1l.1-i1.1U1v l!i.<; Ol  I" II  "4.1,1,4 .,;,..( V It-i.-l .4  1!  f   "-44 , f tl'.'*li >!,!. t..4, ii.tl 11 t.  Itli.khi.Ml   t-l   t>  ...    U.f   (.lil"* :.,' s. t-.miiti'i-t-Ui.' l.t ����� j*-k| |-"','4"! '1 '1.' 1* "*'i l.ft*f.( ,���� .-! i-ti I, um SI. i.VunI ,i,t' . t 11,1, 'I, .1. 1 t.'i tr,,i i-.,ittt n( lit. V-'i,.i 4ttt'-t  'iitu.-i  " lit - li'.'flilH, A,', t it  it, tj'.'l-jifl.'l ita, .i,,' ii'-  '-"4*. I M -.  Illil' ll *t*,-4 H tuiil 1  1 i.i!  1   14.ilim   >.-,'!,i'..' ��� lit c ������ till I in ���!"��� 1141m t.l f-i,!!'.���� li.t-1 i" !(-��� ,4,.t,t,t t.t t, it^i-. l.itt^ I -n . 1. t,.ii.ti i.' itf'il*,-i' 4 ��,lt fnitnl. ,li^ Il.l'.*. 1,114 . -I lilt--., ����.'-! J li 4" .4 |. . li, ,1.1 (1: t ittul.*.., j, n. i.iii'ii j-t ii. 'i"'��t 'll.l.nMi'i il l��tl I, 'lint to I i.i ii 1. i.l-.(.'< k' "i'i ���lll'l*! 1 I Cl *. ii '���'. I :if. nil * I ii--'l -l".'' tl- l.l ' < ..il. If.i.-I lt.iii>> .!���!-> !  t. ��� .,i. 1.1 *j! 1 ii'il'li* ! ,    ���  alio ii vi LAM* ititi iner j omulu ���'! loifi-ii. ;  "Citiii' iiitii.w ii.ki Jiiii, (oi��'i(- <>f N��-!* iV��-��i ' tiiitikii't l-si'i'iit undulyii.it|'|i|ir ft') i'i iiiiitikifit 1 (ii |ill|t'litlkt Olll (uSi*J*��llli/ lit k.'i)i-4'.(  iHiltk i .ilillilt'it-'li'i/ ol 111'i'kl (.in,1I.1) (l.l e'lirtliti. Mi tt 1 I'f On-imi iiii Hki t iii(n*r i"i*vii*ii>Mi t�� i.mtnUH' llf t"t !-",'tl ) 4*�� ljli(l, lti".|-h  !  ll.llll.-.' 1 HJ !"l!,'i" ,iu l'i*' lllt'li i' Oi't iii-Oli '.1 (M'lii ��l(  lllll' ��'i.��.141t  41.4 11   mIIiI  .li'tM I'ii   li',1   (It.fll.   !' ,'llt  ft , *-i"tlrt*-,i ll'' * I,! ivii'lt.' tf-k Hi' l-t, |S|,'I ikif.ltilt.Ii..  ., (lli'i.1 I't 14 -.k 1  0 '-Mtllitttr.   ' titt'iii-t- C  I!"'! Oil  t�� If* .  !>' ,4l 'l,  tl"' 'll'   Itt tl ��,l.,10��l*'�� I.AMI lie-il KIOT O'-lili*'. nl ,li|i..-,iii 't'dVl'll.llll (��� l*iHi 0'  I"  11, h'Ul ll."  "'  in.*1* J^  U  I *, tK-i ill',l',|.lit lit-. Ifl. Ut'l !i-'-(" i'i'l'1! I"1 * >., OikiHi'V'l KtitMirl, iiicm** ��(.),��(���.-> -xiuili i j;,<���,,','",'i" 4" ""' "���  ,","'rt,"*��� *"-' ���"''. ���   ��� mi'iiii ,ni'ilii m  >i |iu*l |fl.i|,lii| "ii IS" "'iili 1 !��lil!>.) II > lit l*ll 11, mll*.tl*lk,ii(|ll| l.i-lt "��� "lilt, It, (itiiiiM, U.i' tu.i'i!ii.l tti" ?*..i|i.i��t illii 1  (linili ��� ;,it (,.,( Mn.iijti. hti tn in 1'iiiu. im <iii,it t'l un'' 1 Ihu,ilil'il! (|Jii  ti.'ttlt'4ll  OHHl  il  l.liil  ll' Oli.iU'i ' lll'lltll*! lll'lll'VlMtl  C'llnlll'l  l.l  OH  lMlllll'1  Ul") , kt..,.,,4. III,. 1/1,1  k  |l'lll|  .1*1  M-l  ^ulllll I-I  li'"] , 4,111,11,l-ilKl tVll'ill I I.f I.I.I  I'i'l  lill'l  ���Hill ll* IH"lfi ,' Oil ill I* It'll ill  k> I.lllii  Oil"  *ii'l.l  "-.ulUlflM ������! l*l'l  ' I lll*| t.l I*-"!, II, litl 41.1-  f.i.ll(lll  til. lil  HH'I  llllll"*  j j lllj, till- tllfll -lti|��l I IIIJH'i  Ull  llll'  lll'llll I'l'll'l  ���'! J I ;-.,,in,iu. Hiii-f tii I-..1II! ifl ii'diliii iii.-im-'it, iift-l ' IV,III, lllllt!,!  1.1. ii'il 1  Itt*'l4't>i  If". I ,   u  I*. II  '-toilm*,' L (IH'lltl* f����.tltt||ltf  ��l,|,  Olt'tUH'  (ll  I'llHtllk llnllll. ' tlll'ill'4' l��'|'ti.��l!l�� 1-411.1 (.1 |UI,t,lilf J'.H||tj!t"lll4 l||l I,I, I Cii|*(ttillilli|| it{<> ki-ttk. tiiuii' m  Iik".,  I-tin.: till' I ttiirtliImll i.f Hit '.lull l��, Ii.t,i<*.lii,.*;iM��l��lilt t uf llUll'il. Ilklir llil**.", iliiitt l.mini',  Ayi'lil Nn*. It, (MIS mc ��''!��, Ai.lll'ltS'l I.AVO IIIVJHier (llkilil'l i'l it'.l'i'K 'I'klil* il'.iltiv llmi lli'ii'i'iI iUmiiiiiiuikt, nf V101 iihiv 1*1, iHx*i.|*alimi mtli'iiiiMi. Ilil-iuli 14* kl'l'i; lur 1'niititt.iii'ii tni'iii t'liMfii'u.i'!n|tti<* inn ili*��fi id ,*���! Ilfllllk ' i t'l.Milli.'lli'liiii Ml k 1'nkl I'dnili'il t*1 I'linln* i*H��l j ll-tlllt lllll l('i(Ol��.'kt 41.(11. 1  ill '���Ik'tl.lll ,*t|,'1'tlMfl  , k!ll|i VI.  lllflll'I  i'f Illil" II  IliiMiiVti in 1 liitliik 1 k.illltl, til.111*4'A��� Olliliilk  Ht'ki. (lu'itll'lkl lllkitlk I lll.flll  llll'IH-!'  kii .-(iiilli* llltl  |.i Jllitllt |l! |*ii|,|  I lllflltki.,1 III, l*4ll|tllllllll|f lUH  lll'l I'k,  Ulllll' 4,1  Irui. I'llllll ���KtVllnll'*l.  'I'.'Mllktlill  ��|.  I li.l I (,*| .If  {(tt I'I'I I, il"ll"-|l  llllH'lltlitllkt. Jp.'U l��il��t*ifll tVu'lill, S'li*  l.l tlll'l! OttiWUi Al.lll.liNI I.ANO fllS'rilliT. I'lktrli-t nt ilu|��'H" 'IVlli'imllii'ItiHt I NuiitiHii V rilkd'Uii.l Vki. ivii.lt i'f, 0. (L, iKS'iil'tiiii'ii I'li'lii'i, |i,ti*ii<!k iiik). (til ft.r i'i-tlnik.li.it I.i |>titi'li*fikti tli'-ti'llifttitit/ ili> ��4 iitrt'-l Ituulm ,, , (1-iiiiiiit'ti! lliii h| it r-ikl I'ltOK"! I r> 1.-lm I ilk u.-kl f'lHll llll* klllll lll'itkli*.'llll I  '���(  l**IH*lll!l�� M 't'i'��l! klll(i Jll,  lliill ll'l  nf l(ti|*4i(.  tlii'div fl t'lmllik liniiii, llirititc wi iliiiliik w.*i.t. 111.114*4' l'i.-ti��|.in klllllll, III. ,!(-.!  dil I'll It I Hi. I'llnl,  III |ttlill| llfl'.lll! llll*ll.V||l<ll||, t-4llHk|l|l|ltf Jl^i  KCII'k,  ,ll4l|f< HI" ll'k-l t.i'iiik' li.t' .mini iiKif t.t *-i.*ciittii aL 'r.iMiikitiii n. OlHtlt't iff Kliiu II .Wllllkll V  I'llkl.'ii 111*..' 7, I til* I'll'",)<��� IK ,   AI.IU:ilN( I.A.S'O IHikTlOCI, Dim iii t n( iiN(-,'!ii)'�� Twill- ii��t(ii>> (It'll IVmiii Vii'lii'i t|.iiil4k, nf t'lt* iniiu. Iiiniiiii r.i)iiinliu, t��vii(.itiiui) ikiioi-r, in lHllilk llf ki*)*!)  fill  lil'llillkklKU  III  |iij|-l'|lllkli il.l' f.lllltl*lit*' llfkl'ljtlisi (llllltli! ('..IIIIII. (Il'lllli Kl.  i,  l.llil  IllMlitllt  Ull Oil' Klllllll & eal Estate A gent P* Cl Box 28 Alberni B. C. *J''<**^'*\/*<\fS*^f**if**\r**\r**^*\t**ifJ^ On  it lull lit .it,;,1 I' iit.li.  *t,,i'l|i |ti,'  t*l I.' ai.iicun'i (,vr;ooi*"iio.'r 11)mi,ni ti tin,11 it I  -I'tilt** ui.liiti'. Illi'l IviiiCi Oi t', l*" Tw, tm, nl i* Vlllllllllti I, 11, ���' , in'Oili'ill mil (.ill.l klllll llll, 111 i H ll'l,, ill l'j-1'll-  Itii  I'i'l |l|lk��|i.lll  III t'lllt'.l'lV llil' . |.i|,,,i. |)i��* id ki i.lu 4 liiii ik , ;  1'..iiiiii. in .it.'m it l-inl I'l.ilii"! I I '1 lllll. "i'l'** : (wiii.  iii.'l  in 4,  �����iin(lif<<ikliil>'  illitviltiii tiiiiii I fht'tii'l II I il.lt>'.  ti".  . liklllk  Illil III 1*4 I'll  I'!  till- I'l **l t i I I li I nl Ollt'i. Lllltl-, tl|i'i.l*4 I'.lkl lil .'lllllllk  llll'lllli i 1 k-'ltll'tUHlillllIk,  llillill  tti-kl  I*'- I'lllllll'., tin 111*.' I lll'llll dll'l'.lllik *> !���               Ill III,'III l*  ('  'I'.IJlHI. j - |Vi * Mtiim Ii.iiii, Afc.'lU I  s'.iv 11. mw, Oiv j*"!*- ! ,   Al.lll,UNI I.A.Ml (ll*i('IIIIvr I OlktlM ol lt-1,.1 tl ;  'Iiiiii' ii.iini* Hut Oiiii'tt.i. 1 lui lm. ni \-tti'-'Hi ill'tili  l' , "!1'l)|'.ttl"ll ��|'l!l.l'l.  li-il llllk 111 ��!('|*ls ' (lli I'l IIKtkkt.ftf lu (Ull.. llil*"! Ill f"M'i��t lilt. lilWI 111 {1-1, (..Iliiu; I'lfinini'lll-IHii til 11 |He��! |i!i,l|!i��l IV I'll-JUlltillk t/.iit, i.ti'l llf .ill i-'!k(i'l!> .ilii't'Ui.-. lii'iii Oiti It 1,1)1,1  (l.l 111-,' I I.kl l.l i'llllllltl  11,111,11' Itlllil' 11 ��'(|,l|l.��  III, lliil H4".(  (1!  l't,^-!ll>   lillil.'.'  I'lllllll I'-' I'tnuu-t, HlfllttilUl, OlllllV lllkt M.it'lllultk,|l|.-|)i"i.||t-||||HI I tltnlfut l|.l|,llllll 4I|  IlklllklHll  l.nlil. Inlllfi lilt' Oi!)i'i!ll-il TiO'l.u ill iikt inii'll. AtCi'lit Ifl. Itl|*. �� Hi ' *t'l* t'lllitilk, Oil l|ll! 4>��1 Ml I'lliilllk, ('"llfkktliil llllllilll ill (illT III IHllllt ill itll|illlf|ltV(Ilt��(|t, ll",l|>lli|illilAtl I) l!.k>lli*|t'ki 1 Vll till Jlirutlti.'lt. .lliii,Imt )��, iiiiii. N"i Viiili At.llKltSI I.ANO OlsTIUl-r, Dlklllil ef 0*!)!"*-.|,!t, 'I'isliii imiii i' lliill I, JuHii-fii'lliolliii) OiittiiM, tif Vkiiiiiilii'r. 11,1*. fi'iillfiilnii. iliti'iia I*. ^1*1'!)' fur |'('rliitk��liiil 111 imit.'liksf tlin ft'lli-MlUii id' MTllml iintit*' Ciillillllilt'll'll! Ill It IHittt i'l i'i (till.liini! OliikOtllilr i'i.I ctfttii-r iif llliiinli'iiliilkHtlil'Ikl'I'liuil Mi.iliil, llii'Di*!' nitnili'l tin' kliort* nf Ilie milit Itlnii1! tn lnilll! i.( t-HiniHi'iiii'iiit-lit, ||it'l',li!lti|i Oii> nlit'jt'iii- lnii!|, mul t initiiitiliii*; tli ii'i' liiiiiitii'.l in ii'��. iiiuO' lll'll'kk, Jklllfk CllUlHl'll ll.llltll'1. CikUili- llttlllll-Jtiill t'lti'iiil". AVi-lK, Niili'!���!i.-|-|k. IVIl    ' Not ttf Hi Al.lOtitNl MNII llOii'l'ltirC  ' liitoiw of iiRi-i ih**-. 'I'itllt*- (Iiitlii' (llu! 1,(1 A, Hlllllll, liClllIM ���� kt-(llif "1.V (, Mlllltl, ii ,\, Miliitl, mn) On* r.lnlt' nf W, Mi-IJlHi,'. i'f iVIl.i'jtll. titVii|.iillt!|) lllllll aHH t') III, tlllt-llitk 111 Hl'lli)' fill' |ifi|lit>oklt.-|l ti. it'llkl* Oil' (lllllll! til)! 1(1 U'l iiilli illlill (tllltiirkkl l'4'-l Cil'l llfl'.l(Ht'lliHl)lll'l'(l||,.Olllilt't'il|t| iniiiitff Kiitl. I.ifl N11111I.11 ft,", kiiiti>ftt I'iii tl'il likf, Iiiit, (nttliilinml fiittiUiil |>', V,l(��i'lik iiiiitlii i-Akl em litl'Cukt, llii-lti'ti |ii itiniitk Mi-.IUi. tin Hi ii I It Imllik mm, itit-iitti tn i<iii4l,ik it,mil iitltiii kii,'ii* linit nl ttkiii lni>'*, Un iit'ii in I'likiiik i-iikt.c (iliiu'*llli/ llli' kllitli'MHi'l, i'f ���lllll k||ii|i* )||l(i lillil' i'lliiii nl ifiiiiin mi nn.ut, f.iiilululiia Un tn'liii, iiii'ii'nr IcHk. I-'imiiIi Viilu-r Until'*. (,'. 1', OiiiUtu Ai/ict>t IIIH', I, ll, Ol-i'. tut*, , \Ni��nisTiii(vr, nf liirt'iny AI.IIIIItN'l I* 0l*O li*t 'iVlii* iHilli'n (im; iiitttii,*i''iiiiilll"il. el AIIkiiiI, It  ��.,'., Hi I'llllll! Iiill  **|i|,llV,  lllll mlk lu  lll'l*!!' t.'i- Nn*, .(.(.in,UN! i.anii nr-TKii-r (lletlil'i llf illil*. it 'I'ii'.." liniiii* ll,tit,N|-i ti i-II. I" It 1 lilif.<'f Vil'iivii- ll'l, iH*4-ii|H!lIt'll i.ini! kiJinii-'i, )||li (Hlk i'�� iU'l'll |,ll- iitfltliutiliilt III |ilttf,'ll.i1,i III,' Iilllllll jlltJ it*'- ki*(||.l''i Itlli'lk," ('>.|,li|.l-|fl"|l|/ Hi 1 !���."*! 1*1 IMflillVI l'll!l!ii>.itlk llllll, i'liil HI litl .,1-1.11,' 'll"'4'],Uii| -Jj.ilil Hiit'li liillll'. tlll'lll"*' 4 U'll '��' 1 linltlk, lill'ltt'.i ��tii(lll I'll ."lllllllk, Oll'IMX* tl!'������! l.l t'll.iillk, llli'li,',' |li*|lli Oil fllaiiik, I'iii (' lli'll llil".-, .'   ���"-> unu st'iii'i 11, Ak't'ni Nn*. (.I, lulf, -liti' tii llf \ Leonard Frank +*t\r+*\t f*^+*W*\***vf*\r A Photographic Enlargement of your l',itv��!iiti�� Sci'iii'k iiiiihei ti iiio"*! well collie und il|i lo-ilutii Xllili** |ili"ii<llt. 'I'o 011- *.iii-i'(lell*ei',Vilolli4t tlel!l,Voilli��rlll)i| I Mill lm (ili'tiMi! 10 Mtltiiiii MiitijiK'N,iiiul jiricek ni nit Sdullo. j - ���I'ii). Ai.nt'itM i.amo nik.'ii(��*r, 1)1*11 VH'( Hi'l'i ll 'itt'lii i" llmi OiiinUii lli'll In in.' nf Vim u'liiiinH'Ht tii imiviiku" ilio (.iiiiuiiiii,: iti'kt ill*.*.!} iMttvt i" It .', iit'i'iii'iitii'ii kfit!��ti r. UtiiU'li. tc liiVli.U' ; u|'|!|)* ("I |u-(litlkkli>i\ ti* r'UVlttUi!' tin*  (i!||<111 lllk' 1'illilllH'llt llli.'ill �� |i.lki |i)n!|l,tit illkUlt '(AWiultlK I lll'kt", lli,'.l I'lll-lli- - Vllkl (llllll (111* (HKIlCkt lllll llli"ilktlkl|*,rrfl UIU Oil" !   I'l-illtllt'llt'lltiK III It !'"��! I't-lUlltl !*��l t'llHllt.  ��'lkt I'ftllHl tlf 'I'  ll  VIII, Itll'ill't! 4'ltkt ki'lllitlllk .  .    .  ^^^ILli wli(Mfv6r"imH"e.ii(ti^Vrof the Municipal l*ot< plenne ultend eiirefully to iheir job for a nI.ui*t time now, Tisi'ie in every tndlcntion thut thin sniuo pot ix on tim point of boiling over, Thorn.* who are trying" lo llnd rt Mdut.ion to the p;ri'nt (pie��tion of " When in un Owner imt nn f)wii* or���and who Ik un Owner uny*, way V " Irnvo ho^nn ��> Ket* n little Imp.ifbMi.w nt the number of roplUm hat have been rei;olvml to ditt-n., There are not wudilute tlioMii wlio itt'o di'iiiiiiitlliii*; thut tht.mn ipieNtlonw,lie anNwered by, notui'ono other tlmnkelf uppoiiit'j ed IokuI UkIiIk, nil of whom are mo (lend eei'tnln about half it don*| on different, opluioitit, 011 the tut me nulijeet. It witw froiu thi' ll rut ttto duty of, the iVovlndiU KooriMitry to providi' opinion* ou theve huh* jeetx, If.In doubt thi** towm-- w'e- rotary Iiiin tin* Attorney Oener- iiI'm odiee to turn to for 11 rentier*' llltf of tlio law on any obMctin* lAil'iiw f��ir the eurryjotf the 'ili'titlletl routine of roKifttration should jum�� imve been went um a Kiiido-fol' Urn ulli- cer in ehnrKOof liiiu woi-U. It. in no dim: red It for u layuK.n lllto Mr. iloliuistoii to he in doubt its to tho iiietinliiK uf certain pan- Miit*je�� In tlio Letters J'ubMit. i{iilhor is it to he douhb-d If half tt dozen a veraK" lawyern would not i-ender half a do/en dllloront rendioKN of them? touno pant' gritplm. It wuh tim IjuHinesVi of tlio .ilopartitiient u.i put tliOHO tliit)K�� beyond '/doubt with 11 nut of papora tlmt would huvo nerved a�� modolH for the Registration ;' Oftlcor.���'.���'.:.   ''���'.���';���'���''���'..' Meiuithuo we wiilliuvo to po��- fjcKM our houIh in patienco, and continue to hope that Houi*1 t-iino l*oiiit out t if CillllllH-lll-llil.' III U |ii!4ll lilulltini Ml lt|l' 001 111 Ht'.ti il|iltl|'(lf��iH't|ll|iyT, llHU'llll |)|k01i't,llll-IUV ��(-���( ,t (lll\l|ll Hltl, lltl'llitf! tl|t �� kMIII lll'l I)  llll.l 4--1IHI i'rl)' ili!*ieit>i!i lT^ltl i*iif.lii��, inniniii' |,>i.��, uh-hhi III) k ��(llltlll"tlV ('.llll'll' Iffclttlvilftlllk, iliii||l it| Ii ����� In il imllll .1 Wl I'liallH uikl iif Hint 1,11111 liMi'tfl *��,'!iii'i-I'f kin'liiill "T, ilii-iiciirhM )��i cluuiik In llli'ktlllll)tll'k| . Illlll'l'nt dklit  MH'lll't! Vi, I illlll'l' Iiiiiiii*iiiu llui 1*Iiiiiiii*;*! nmt luiiiliitui n( llu* .Vt Ik-iiiI I'nUHl to |nilli( iifi't'niiilii iiikliintit. II, A, Mttiili, A, It "kiiiilli, mitt ������ i:��tftt.'ii( vv, fSiiniurf. ti  A' .-iliiU*   ,\,.l'iil| NnVfiiilH-rd, Kill. Kin.Ki it*  ' AI.IIICIINI I.AN'll ills t'Kli'i'. Oikllli'l ill CU)ii.|iiii| 'I'lttil-litll ItV Olltl i, |j!(l!t ,1.11k, 11. ti( ll.lt'tilil, II. 1', fin'iii'iilliiii 1111111 li.t it iiiiiiiii, Ilium,!, in 11 |i I'll Ilil'I'l'Olllkklllll lll|niivllllkl' till' flllt'tllll!)! ll,< ki'tllH*.) lainl' 1 'tiii.tiM-iH'liiif kt i< I'likl |i!ttlili<ii iAi'llnlllk kiiiitli 11! I'MII llif ��1 ...I lift ill Int |k. T I*. I, ('Ik It iiiiiiiii (llnllll'!. lIU'llC" iiiiitd kfii'liiiilik, iii.iiii til |tikk In I III' I'lliikt, I llflll ,' ktllll ll It i'klllt i V , I If. HIV 4-Uklt-f I) fiill'imInu tint Klttiri'Iitiii In |iulnl tif wiitiiiit-lii-,' i.t' 111, -'.'iiliiiiiliii/ tin ii.-t. ti, liii.r. !���! !���**, IMlill .Il*llk4*tf. I"*r J. I'- ili'iiki'it, A|,'riit, im*i vi, mis. h'i't'.tti w Alilll'liNI LAND OiMKlrr.  ���'��� IHMlllH llf I0l|if|l, 'i'lUti* n.iilii'Omi I, Ailiilir MLClndiyii |-'|liti. uf Vli i.iHh, It. ('., iriii'iitl *,yilil. Idit'Dtl In k|tiii)' fui'(u'l lliKklutl In |i'.ll'l llHkl' IM tu'li-k iif (mill 111 VVii.i. (,��t(i*. iHHDiitiut itk (illtiiuk, i*tili4l,it*lti'Uttf til it |n.m liimiit-ti imi Hi,- iii-t>clinf kulil litlii<.*>u>iitout tilln tiklf (I I V) lilili-ti kiiiitli .if tlli'ktilillit'iittl tin lll'l'"f  (fill  111  lllllll  Ifllll-lll-tt Hillt  (Ml III)* lllll'l, (tii'lltui H,-kt (iriiv rilMli*. tlit'lli*.' ���'iiilli (nittf* 1 Imllik. Oii-lifMi 1 kill uluill! (i'lll I'ti.itilt tn lltbn kliwip, lliflini*kiMlitf Imlriiniliiiii" (.1 imiiil ��f ,tiif,i iiiiilt'i'iiit'OI, I'tiiiliillililk* UU ii*'H'S (iiiiti liuiiitt.-4i lllltl kill) ki'll'k) llllllll "I In* AtllHU" Ml  Ol'lHWH  t-lillt, ('lllllllk l*,ill* 11 111  Itl'lUlSI, Alii HI. ().-(, "II, It'll Nut �� IV ai.ulk.m i.akii oivrmor OlkiOtili'l itlll'kil 'S'mI.h in.lli*.' tlikt I. (iniiliiil liunluf, nl Vti-tiH III, |��  (*, i  jllff JllktllV.  ltl'411.1  llf WIO'll  (.*, lift ���"'-.-- i.f )si,iim Wfi.* llll'Ul' k,iiiiti niii.iit ���ji'i.imim. tin ii;-ti ti.'iii ri. "lu'it-i, OlI-lllV llltllti ��l"l(ll  ttfl   I'lllllll.    lllilil'll   t't'.l   tni 1 iittlllk. llll HIV llmtll kl'iitll l.'iCllitiltk in I'Ullll |i( tti'liillii'iii'Miii'llt iiiiUiil'iilltf klt'lll X' lilt it k Kflillt't'lUlillllii'l, win i' mil..'ii, Ai'iiii lll'l, II, IHO Oi'i. ".M tc 1 Alilll.'USl I.VVII oi^noi-r, ! ��� I Ilkl Cil'l  ft  IlKtt'tllJ. j 'I'ttlll' llllll!".. tlikt .lllllll   l'(ll*li'l)ll.  llf  Alll'iill, : It, (', 1111'llfu! inn iniit.ll'l, |ltli llilk  In MHilV till , In'l tllfkklnll t'l I'uli'li,!*,!' tin' tut!.in III.* tli'ki'i()*i il litliilk- : k.,iiitllll,'lki|il|f kt h I'tikl (.1hIiI,--.1 Ii.-ii- (lit- unit It  ' i*��kt i-4)|lli'i* i'l T  |j   II,',,  tiltllvt' l-llkt tll'l'll!  i" t'llklllk, in Illlll'l till*  killlllll'ltki  nltjyl. ��i<t(  T, j.  j I". ttli'lH'C kntiili  !'��� I'llnlllk  llit'lll-4- Il'li I lit nn 1 ktlltllt  lll'l iiiiilli.  till lit*!* Aiitltll  iti ,tij4tlt|>.    lilt lllll. ^ in--., mv Imliii,, llii-ti, 11 iitiMti ttfifiiuiii*. in ,i.imi " iif CiiliillvCllii'tlli III. Ikillltttlilll,' iiIhiii! Hit! ft.'ft'N   j .l.llllt I'tU'Ualt!, ; \\ III  I', I ill.null. .V i'liil.   i i't-j i'i, twn Oi*" -" o  i llll'l -.'.'t'lUlil.k MIUlll t|lkl��|ll llll.l  il)  Ull l-il.tl'lit ��� lUt'l'lllill  (1^ til  Oil'. It  dlllll',  llll'llil' Ilillllill' I'-Illijlli., Un 'li'fi HI'll li'  , Iliiili'i,  Hit lll-|! kiftllll (in t-llillllk  ll,i'lll*' -i'likl (ili-li'ltUK llmi,tti, (11*11 iriliii,'. uimscluii'ti Aifi'til. ,vuv, i.v int*, On' ��tn Ai.ui.it.vi i..\s'oti|yritn.'r 1 u.i, it". itii(,i|., 11. 'I'nIn i.iiii. 1 tlii.l Kiln i lli'll liiiu*,-1>( V��iii*itii ll'l li 4' , iiii'i H'llti'l, liillll ii'il  It'illlltll,  ililitlllk inii|.|il) f." |.i'itii|kk|.iii(i,|.tin.|,>,k,.|l���i|iiu.i*viii,i ��� li'w-ii'iii! ikinlkl 1 tnl'IH' ''-''llli! Hi it 1'i.kl |.)filili i| K*i t'linilik  i-lt-tt miii),It.'i'ltliti.k ��i.,itlt illiliiiii (imi III .tii  t'livO'ilv ��� Il|l1'li��li  fli'lli  limit  Irillli',  till tits'  li.ilill l,n|li*- ri,i'l).i 1 in! I.M Imllik,  itiviiti*  ki'littt llli iiiii ni'kl i��i,"l|.,lti->, ��� i:iiii-l (ii'U it viiiii.   ' niin *tii|i,i,'ii, Atlt'ilt, li'-. tills', Ott  ��<i IV* For Xmas Presents r ' Wo hftvn RcwIvimJ a Nlco Selection of Unchsl Pr��t��ent�� Ties, Braces, Garters, Armbands, Handkerchiefs and Gfoves, Etc.. Come In and Havo �� took at Them CAMPBELL & MACFIE .MtiVKuri'i St., Alliernl I'hour'���J** Kltfil Ave,, Port Alberni I'lmiictt iiiiuik �� S'lii, * 1 n't iiii ' iiiiiiii' AMii'iiM i.iVNO oivriiu'r lliitllt-t'i! Uvlinri, fiutlt't* Illiil 'i'lnilnuk'rnt |i.| nl V'iiim*ilit'l' k'l'UlMll.lll kli.-li-ni, ilili (!<(k In  hl'l'l*  fill' 1(1 ktv: '('till 11  4.' , .H'fUjHtl LU. kll.'ll'llt, ll.ll Il.l', III  M u'l lli..*.M��� |tl I'llH'lltlkl* (111; I'lllllll II),,' ft lull IliOuli'tl l'i  -jHllt'llUli' 1^1  k, ft* lllltl'. lul'lltlitl.il lilt (till.lit. ( .ill..iii'tii'|ii,i ^^ n |i.m( iitttliti-tl'tii tin* itt-'iii i, uf kkl'llkUi' t��*�� li,tvl"�� *"ii|ll'-( Ifl. ��� ���ii||.i'��->! .ni lll'l nf |ji"l  1*1  (i'l'.i��  (iiiiliju-l dtlif  !��.,U) Lm ) tlikiittii mil  f.-lty  t'likini,  tl.ijii-.tii ki.illll f.itlt .liklllk  llii'lii*.- i*kl ��tt..ii| linit  t'llal'lu |,i li.t-J !i.ti*i (ii.iiii-,, |in tii'.' mi'lii' Oi.' rli>!.�� ��liiii��.-t;i |..ii.ii j tinifi 1-lit' i.i (i.t- kiiiil.. i iinmia ut')' I,  in, nf 1 iiiiiiiii ;ii''iil! Ill, .Villi nil,lit,; ift'i-ui!. limiiilti! ] tliiiu*, iiitit it (it in ,i:i:ittn , nf lui- f.i,iil!i Alilil:l(NI l,AN!IOt*-TII|i-|" I Ilkl I itti  ,,|  ||,i|,.|fO, 'I'tilii-ntilliii timi I'liitillllii  M^Mliti  b'rtlt  til  .   . Vlt'ti.iik II, l". mi'iii'iil dm  Uikl I li-il  ti.iii.tui, iii .   t'.it.iiiifltt li'tj nl it I'-ik! |.!.i|ilti| ����* i'liHlitii  t uitt lililiU (ii til'l'll ft.) |n ,nilttHtt.il tit  iilil.-lii.ti.  ||it<. itli*l ItHt liHliik kiiiilli lUkltlli! iniit III till  t'.tktt lll'l filllimlnt.'iti'f.i-!l|rt ,11,iiitti.,' i.lUii'llilll fi.Hli  llill'tl, (llltf,  llli-lltt'  ktillin  M I'l'ililln-iii'Iii,! lit m ti.ikl |'liiiili'<! tti 1*111* nt (in'! ('liiiUlk. ilii*(|i'n i'ii*! 4Vi,'iintiik,  iiiiih-i- nnllli i'-o ki'.ltl.llf it I oilit'lh ni'i' I, Jl, liil'lin- I-1.1 lii "... I'lli'llni, llll'IH" **,'��l 1111 cli��!l|li, (lit'liiii' kii'HIl '.IJ l-lllltllk llliUft) I'Hkl ICi I'lliilllk. tlll'lli'-i- k.llltll IM I tnitiik, ltd till'���'����! P' 4 Inllllk, tlli-lii'ti ti'itilii 1 t'liftill, O14 nni' ,<ukl Vi-i-imiili. llit'lli'i' lltit>Ol Hi'i I'lliilllk. liii'i.i'ti ilfkt t*l4 Imi,u. In t'l-llll nl nil., ttifllivtlit'llt. it.iitiiiniiit/ iilmtlt Jlilkl 14't 1^11111114* MnrOtti i.4***i Ik Will, i'fktiU Ult'Ci'll, Atii'tll ti.*.-, nt, uiit  ' oiH*Mit >- Al.rOCltNl I.ANO IXSTIIItTi Olkirii-t nf Iliu Jity lUllla, llll'IH**" tl! -ittlllrllftlnt, Tttititlttti'!'��)'ill'. (lll41,*t4*l|iM'll. Alll'llt Net. IH, llllS Oiti V,'iV AI.UCKVI (.AND OlhTKIlT lUkllii! nl ltll|ii-il. 'I'Ullll linlii'" llllll l.nill-1 l*'iitki*l ill  Viilit��ni*.t*l' II, t', lift lll'illlt'tl klllllkll'l', Ilillllill t'l  tll'|l|l  flit' l.l'l liiikHii'ti In I'Uli tuiki' I til' fit) Inn Ittti tit kCIll'i'il IiH*i|��' IVil,ii,ii'|ti*!liij* ut H )kfkl i'litllti'il tlltl lliiit k  tin.' (kin nmt iii tt  iV'iUit'tuti'i'l*.  iiiit-riitui fioiii ���|'-4li..|i.'!.iVJIliU|'',ki!U!',M.'l|",tllKi��fVlcliit|!, !"''.^,'.', '.'t'jii" Jl'"*.' 'V- '���J"��--,?,4 n,"t'*I' 'il' ttiU1,T I  l'  lutt-lll.tiliiili i-iiylinipi-  (nli'tlilk l.l  iiiiii!* tm (-''kl ' KIM'llI'lit  l?'  I'  f*  *fi "1  I'll**  VI   li  (ill ���Vii.il m Z\ Z\Zl,'.'e0i?.i...ii.; Wiii !!"!!'���"���'?':':f,,":.(,1"!;"' J!"'!";'; *>v;A Tu>* j,,,,)!,. llli III**' liillll) t-l|i|ltlll;k, |l|,-liiln tlikt Id I'iiiilU* k! L'lutlliul ul ni).' tlf III" MUtliUl'-nl luiilttjt. ���,'!'!', (, |k, (IK III" killftll IV.I , likliitf, llit'ltis- I'kki h-i .'I13ll.11 llii-lii'i- nnilitt." "Imilio. llll'IH-.' it ml |ti ,'liklllk, tlll'ili'-t' .mllll Vii l-lilllill I lll'llll' tu ��l l.l t'l)H|ilk In (iiiinl ntt'.ilti Uli'lli n|iiv|i( , llUlUllllllif t��n 1,, it'k ��'"|illlll t', MtMlllii Will  I'Vutlli lill-ki'ii Alii III Oi-i  IS. lull -  Oil  t-'U llil kit.) t tii'Ji'n imi)r, ;-f !i-.�� (iiii.U't! ItiiliUi, I tint it'll  l.'tlt.illl III I till. .*|lill IV! VI. IVli Km  *IV auu'Mivi i.as'ii oii*riiu��r. lllktlil-l tif ("jttt i> llll'l 'I'nlu' iiiill.i- llutt ri��ii,i4<�� Mmi-t.- 11.11.1. i.f I'm i .IiI'm nl, t>. i'ii|i���i!ii*i iiiili.n, liiii ii,if, 01 ��|, |l))' ll'f* |*l'l llllfll-ill ill Ililft'llkkD til" |.!l).l�� |(l^ ,1,1 ���1 ill-ill tun-ill I'ttinilirlli'lllli Ht k I'likl I'lkllti-il nl) Ii-nlll Illiil" Vktllli* tklnlttl. Ilii-ii kt'litti If ili��i!i�� (i,i|i-iiiIi ritl i.iii.i't nf l.'it Mi, (l.l n.-ti'��ir*l f��. ilmlrti lllrlli'ii fniliii.ili.' lii.'llli klinii* In iii.iiii nf I'tifil tlllllll'Dilll'lil, Hlfnllt M 114*1414, ,11(114" 1,f  i. llf, l''|fit(K.!t * ''inmiii lltiiiirk, (k'OilM-r (m. 1811, K...,* |�� Ai.nimsi i.ano oiyrKicr 1 iiiiuii 1 nf iiiii'i-n, 'I'nlit. tttitli-ut (!iu( li! K. lltiififill. "I Vtt'lnVla, II. <), .wutntltiiil r'.IKlt'kSrAt. Ititi'llt',1. In il'i'l*/ f.ii ifcniiiinliill to I'lili'likkci liin fijllniilltii ill it-til.t-,! Itillilk- <'('ll|il|t'IHl|llf{ ��t It |>l"il (llllllll it lilt 11,1, ���mull I'tltlU iff I llf Mfcl'lltkO ItlVI't. Hlllllll Id flic lm (n.'ili li* uu ttu 11 *inl jn��rlif4 "ili.l*;, 11 kN, i;, tviruer," ttKinc-fi ���ittiO'i (u ediiiiit, -00*111*4*. ui'*i ��|44.m ,tn -iliijiiia to ilioi4!, Oiinlie Mlie*liiii kimtii liin* lltllOli'rtl/'**<><��� ���"iktl'lij*"  t.l  Hl.illlil tif. MkoiOttO Itlvft*. ilii'iii'if fiillnnliiiskniilli l-iitiltof i'li'nri<t(ii��� vr\t U* I'ldnl *if C'liiimsiii-i'ifii'iil, ttml fiintKliilfiV ftt'i iti-it'fi, tilnrw ill' li,'.*.*, lit;oii>".* (ijiik-tit iiii.VKil, .H(titi-itili��r t��. Kill, Nuv.Mf'. ' AUII.ltNJ r.AWI) IMHTI(U?r." * , j  OlkOleldt.Uujit-fl,   . ThIoj noilcwilmt Alftt-'l Wiltilntniii, t;f Vruii��iiti tit, 11, (!. 04SMii'��.vlnii *tj)i>|.ci-, (til,-.-,'.;(., ��'i>if|y fnr I'l'ttiilnlnil lo titiri.'likfif  i!io f iiluift'iDK ill'* MI-IISM'vt ik.ttit*! <"<im;,*ii'iii'iii'/ m a i*i*��t |i|��iunI tin eii-Oii* cn-il uf llwi.itiirlliHfit wmtur of hi-cllini .11, 'i'oHH��lii|i (I, Otturiri of ltii|.<!f(, ilii-r.i'it t>ii o)i��ni.xmit,. Al.or.KMl I.ANM lUk-riOlM imiiu'i nf Hint im TllUl'It'K ll? O.kl Jklnf* Hi ���t "il Iliti)  nl  Vail Ciiliii-1 |l i',.��. iij.iiiinl ^1 uiit 11,*n. iiiii-i,il. 1 kl-'i'l*. (���'��� l'i mint, '..nl in iiiiii'iinkt- Oil  Minn' .1,1.1 (v'lli'it  )n(llh 1 ti|-.,im'iir,"^ .il ii |.,it! {.tiiiit.il 1.) i't(i,ln�� tti*!) ' i,i',,S tin ni,rttf. 1*1)11'! t't,(M'l, Nut. Ik, Itii'j (ill.) (M'll-l. II I'. Af'.li! ' V"*i IV AlfltCICs't I, WO Ois'i tlll'l'. plklllt'l ,'tf I(l.|i4..ji, "IV lui lii'Ut*** litul I'lnii leu Vl'ii.-lfliiliif Vii'ittiiii If, ll i" , tin n|i.illi!U  fi<i|M)ii|a  .i��>.l.4|,HU,  l(t, ll "i Ik l.l |l|'|.la  l��l  ('I tnilk-ll-ttl  I'l   t'lll-i'llllt,"   It." (illii"! lllfi .tfl.' lll.int liiilliiii' ' "1111)11 lirti't,' nl ���! I'i'kl i'l'iiili-'l In, lii.tii. v"-M ��iiil Itii'lt'iKift ki'tlld il.kliilK ttii.l 111 it 11 i.ti.lt><0 iiiii t lliii! Iitiii. ii Milm ^k |.*.ikl Ilim ill.i it IV' I' ** fiiiil.i^  )*,  I. ID!, Oirt.i i" umiki'i liiiiii,. Oil niv (" j Wltilll *li iit*ll,k  ll|' it li" i Ji(  Ml  liniiii*,  t)|ii, ,1. '���'li .liillll, J>ii*iiit|i|�� *-iiis||i��Wut4lfiiU, (illii ���t.i-lif-.'ii A.' nl Siiv. i* iiill On  -?���' if Hartolow Mllctt  . ��IoKoph F. Hanmi The British Columbia Cruising and Estimating Company has hi'.cn; imtiMKn tint tiii: I't'ioi)**!. in* 'riiiihitiylil.v criiNlut'Umber uud other IhikU vvltbiii ibe Pitivhti'e of llilUili ('oluuibiu, uud (iiiiiiobim: GUARANTEED ESTIMATES ti.) i*i'li|iliii' ii\jii'i*(,s tiiiii Iiiitn hilt) u'iiis of i>\|ii>i-ielli'ii In Iillf* Hu" of lin-kiui*-"*. 'I'iii* ciiii!|iiiu,v ctiu, timl 1* ill, jiliu'e iii ,vour btuid** uu i'k(iiiiiiiu i'liri'.'ct in i'vcr,v ilelui!..ilie Khnl ,vou cim bunk on (tint do liii-,iitei.ii w'itls, Mtftrtnrtt ��. IJANIv til** Mii.STItKAl,, Port Alberni brimcli. HuVAI. HANK OK CANADA, Alberni brmioli. Km- |icli*i"> und terni*' uin'1,1 to British Columbia Cruising and Estimating Co. Atbtrni 0. C WMtWMVlMMl. U.lll��l.l.||l,lf.., (********��*!" The 'i| '('  I.  If  (iti lltt t ��*,( W !>(iull<l  til  tMif i,( (iif mtlllti kiiiil,- Julklk ill  T   1,   Ik  Un'iit-44  llillill h-l s'liiiliin. On itti-  V.11I  uliitii, ;tV "(imn.,  ilnitiif iii-fU)  kluiiil  iti t I)t4|i,��   tin i.i-4*  1.11,4  tftlmlll  ��,. llnttlln (lii'lin ili'i-ii, kimnl fkUlitUii* (n linll.t i'l '' l'i.Itlllll tll-l'illl ill  It'll,Ultlillrf kluflll i'l-'4.11*1! . tUilll 1  Hi Hl't'll  ilkil. win t*\ 4m,��..fit. A��t ni |li*.  !,l, !MI�� Ott* fWIt! ���(Koiindcd inl*} I hui. I'l'iililt-iu Pr. kitli'iti  .  It CKfiitol Aut!;��rle*d C��pll��i Vt\d U}��   ,   . KvKt nnd Unilivblii'j l��*<illt�� Ttitui Aaodt* ��� ISl. liiiu, l,ut��J Jt'ti'Mllii'-iiiH iiiul Miiitni Uut.-tl <!,(', ,M. U, vtii}!!*., IC��'|,   i'   S'lci* I'ii".,  .  Hlr K, N.'cioii'.tuii, Iboi. �����autooo.ooo Kt.OCJO.000 10,000,000 euao,��oa,ooo it. Ai.iii'ie'.'i i.ano om'riOl?!-, iiifiiit'i nr itnt'ik)'. 'I'klti' lii'iii" Uml Kiitlili'i-li Ailtj Kali nf V.ili iviiin , |l C ..uti'iiiiiiiiiii) riijntili'i', iiilt'iiii. Inkl' I'll' f"i' (ii*riiilkkiini In sniivliitkn tin'  ftill"i*)i't' .tt'kt-ll'.'i-il lliil Ik' (������.���'lull' il. tlijl >il h |.i.v! iilkiitmt wl cliiiilik itnl Iftni. mn- >,/ iiii- ��nnlli��i -.1 t-iiiliiiti nf'i", l> !��. kiiit lui "Iiiiiiii uliitii fiitiit I*. li IK. On (n't'*"i*kl il 4 luliit! I-i i'tiii uf Oft. mil!ttm 1 it "mill-IB \ii 'l\ (> Id, llll'IM'C tiifllll i*-l| llitilts, Uifllt**' l*l'Ht ll'i'iilllllk. tlll'IKUi llllllll I'll'lllillli, I lll'lll I* ttl'��t til .'liiliil", tlil'ltl'i'illil,|l ���,*.!( IlKlll,, lllltttfu ttt'il iv ,'itlt(i.l, On lli'i! Ullllii (.1 I'iiiitllk In I'liilll Iff t"l|IMIIl-!llV Kinil, I'liiiliitliliii; ;��KI Ui'li'i ��� Kllllll. til Ail,1 Hull. IV,ll. I*'. OlIfinii.Ai'i'li!, i!*4j. 1.1, niii. ������.  , - Ofv.vD-!**,, Aiiiimtsi.i.an'o' niivrKicr.v'  . lllkt, III tif NtmllOt, 'twin nni lei' iiiiii . lii'SKti-t. ivmU*,'uf lf.iin!nii, J'lii'liillil, mviiiCfilliiii' k|i|iikli*|', lilti-mlttt In nt'l'l)' l.tr iii'ltll|!fMiiM .(., l.iiivlia.vt* tiii* fntidWlt'.tf tlfkiTili' .(h) Iiiiilli. <*.ii(iiliiiiiiiiii nl it |ii,*,i (itnuiiM) niKiui *ft).iitiii* /k.iiillliif (ll.i kiitil|it',tf.t ii,iii,.rt,r Oil.' illil'll('iill'ii) llf Jlllll)  lVltlt|iH4 4||,   klllllll',,  ���|i   ||,(4 .IKk't ktltll'C  of Mtii'li<tl>.t - Aon. iliti.il. 4Mi,t vn iitiiiliii, tiiiiii:" k.nilli Ki t'linilik. (Iuii. " tttkt -^t "litti'ii!. in ktimi", ii.t-ut-ti ft.lliittiii^ tii" Nil.uu iiiinjttjiii,' iii(���itfii nl (i.iiiiiii-iHviitt-ni, i'l'iunitiiiih" itii nt,.|-,.*k. oodrnnr lt*m. i.-- ',    llt-ks),. t',,,,1,.,-.- , ��� ��� I'' ���    ���'  " '   H H; Hli'llf, Af/i'llt ii's* .1, misf. -    0,-c.vtitvt, Ai.umis'l ii4t,'*.'ii oiKi-Jt|i*r 0'fv|lt..'i-it UtiJ.nt 1'iVti* 11 '.lii-*' 111,-( (ilMl.ii.lni iti i| 11 tin,*, ,.| Vim nlll'l  II  (' . tvi il|.|||(i>i| t'ii lit. IllU'Uilk In ,i|'|.ti." I-I |" l'lil*-l.i'-lil"ll'il!ell!"k"Ott !,'!!ittl|llt'.("a, 1,11 i'l i.111,1-4' I'���iliiliii'-'inliiit rit ,1 |i.ik< t't'illli'tl Mrlliilllk 1*1 kl i..':,l ,i.i, I. titlit MMllli, 'lit,4iilli nil,I II; Hi ,-uiiu ill ,l||.-l'H.tll lllllll .I itillii*. |ii-��l |iu."lll,i i| W I'.ti ?.",'! In >q VV 1. t.iI. Oil-in .-' It.-fil I-. t (1.1 iiiu, |))t i,,-i- ^tinl., J" ,-liililk. On'lliV i lit! |ll|'li,Ui)k, Hi- it,..-Iiiii III (.1 I'tltlU)', Mllllklllll II1-1I llllllp', (HOI !*t'!|ll"l|, Af.i*lll, Nlf,  lli, IHU. |),'|' >,f,i ,3 Al.lll.KNI I.ANO lll.sTIOt-'r. OlvOit'l iif illll'tll Tall" (iiillit'UliU Jiiiiii-K (I, Ki'iiinn. nf  Vmi Cl'ieil f, il  1' , IM" lll'illlt.ll lllillllf!i(allllli|, lliii-llili tiiii|i|.|) fi���-i..-tin!ki.lii|i in jiiiivliiiiit' Hit. tii||t,n-. lllll ill'ltlfllH.I luiiilti 1 ( ti|li|lll'll,"l!M HI ll I'i'kl |i|lllll��ll l.-ti iilllllll tti-kt iii.il SO cliuina kiiiilli iljktl.lll, lillil In im i'tt.t(.*i', tiii". ilnll Iniiu 11 11 lUlruk jinit liiBt-rllit-il VV. I' Si S,'III In S. VV I, lui, lllt'f.iiii ��i'��| (ti t-litiKiM, ttiriii-ti Isi'llli !'��� ilmtlik. l)it-nt'4i ,1,-tki III 1 imi'ik, Oirin I. ft.'iitli it! "If.tllii. fJiillii-a li, Ni'��!iill. ' '  1 OlUt'Slitirii, At'itil, Nov. |W, mtlt. ;��� . ���',���������    Oi'i*. '."t li-.,. : -Ai.'iu-tii'Nit ifiVNo i)i*t"ri(i(rr,  ' . OlNtlitl nf 1-ttlK'M,' Titlit' iiii! ten Onu Isiilul (', 'l'.i)*lt.i*. nf Viit,iviii.' V"i\ II, ���'., iMVUI'iilli'i) liiMititil ivniiiuii, |ii|i'i),|�� In Mi|.l)' (t.r |>i*iiiilti*!ii|i tu iiUitiltto.il On. fniluiv, lis.' tlt'ii'i llii-it Ittrntk! ,   - .  . I Vtuiiut-iirjim ��| ,t tiii.i |i|fti)(,-,| tvi "Iiiiiiii caki Niiif ������jiii'lciliik kiiiilh tit itliiiil uiit in 1111 tiiit,tt'i(|t* lliii'4-t i'lll  fMIII  Oul-lt  Iffllill,  lll4*IStl!  KfUlll  in i'l��(i!l."4, (liiiu*,* it,*.*! (n i-lnilitk, 1 liiiiiM* iinriit lo Ciliiliif., I lll'lll'" i-fiki "fill III *'tlii!l!��.. (Milii-t 0, Tttylnr, tllO, S"||41!ll, Atfi'lK, '  Nu*  III, liJlt 0,'t. i'n IV Ui'iu-rid Miiit!i|,',*i I'lctul CXIioo l,tilli|iill  Oltii't' m .'nni , Hi ll It. V, Melt illtll -Montruiil Tlireuiliu'itlhi Ht., Ki ('. ��>nvini4H Bunk Department lii.jiiiiiio.  I'l'i'idvi-d  fintii  i\  ti|iwutx|>i, I'-iiiunr) Jlii'tliii***. ySvcit evcr.v mteniion, Port Albornl Branch   -   E. S. V. McCHiUock* Mtir. IliWWilWWWH If You Arc Going to Build a Houbo, tin OiTfco Olook, or a Bflrn, or 0 Store, or any thing eltio thatte msdaof Wood ; Tho Man to Sao la nnon the���ContractorandBuildvr H�� Will Submit an  fot|ntnt��,  Fir(ft-Cla*�� -Workmanship at Pricoo lhat urei Right,  . Office fiUings, Slmi^ Cases, Cabinet Work iP. 0. Box Noi 4.    Allwimi, B. C. Phone Ut i**ia-iBiBai,-a^^ Mm^^^iB^mtmt^sM^sM^^mfs^&^i^^'&iS,, ��al^t��^>'.l��.��M.wwKi..ltii''iiiwiT.ito,iM��ri.i��l ���l^^ltMff^llMMfl^^ /^
n^
THE ALBERNI ADVOCATE.
•6--n
*mmmtw9m*5mm*m*^***vm*m4mHM*mMtMi^mmv*fMimm\m wmMtmatu
..M'■•S,,, j    Professional Cards    \
KI^UtKNiT. ll. WHMJJIT. AivK-idU*' i
Hov.,1 iVilbye «f Moklc l,t.,.l,„,i:,„: ', Q£Q A  gfl|TJJ  C# £ j
Ic-uclti-r ritoiii fori**, Ilui-iuimt undj , '
'J'ld'tirv,   |y-.-4v,nt» uKC'tol'i)],*- to in-'  II. <', l/o-vd 4**>'*i »*i »or.  Suiv.'.v*. .•!.
luiid'ciiuvu.  Aiti4-*'ui. |t, I', jUuiin r liiioe-ioiiKiiii ml cldini''. tiitd lioidj
., tkiifHlhl-itiiti,  i>iltc- ,.*, AII**"ioi,' l'i i', j
i ii   .11 '
-, rr»;u<*** --,* . i
Mf^^rilMllWWlMIMMWWWHitwM^MiM^ «■ Mil QlW !■««■"*
■i mw w wn iiiiiiiii iiaftut nfti'T'wm-kM ff. *w«. m*mm*'ii*tili*>**mi,M\ mutanmrnmnMiMmmmJimta*
■indTWMIiitin.  ■*-(r\"»i^*Jo*w«iyJ"-l^i^-"»-»WP4-*>**"" Hift-a^^Mkl-U
E. M. WHYTE
hi*:ni:ual mi,ai'i;>m<tm
Wittlto;! All a Happy
and Prosperous
New Year
1
H. M. T. HODGSON
,  a. m, 4. c. i;.
ill, C, L*u*l fturvtffvf e-nd Civil l't«£btf»r j
Ofllttm:  tS^uvuKK (tout,  l*<ut AlUrnl j
i
Hi II. BROWNE !
« till umi Miitiii*.; Umtbt'-tT
nml
i'tiiviiii'livl l.,uiil J-iurvr.uir
Alliernl 15. i*.
aijonj
B. C.
DRY STOVE WOOD
A hi ii,i*i on I bind
Awciil fur l-'ruiiei' Mill Wmul
'IV,*, u I ^iiitt
JOHN  GRIEVE
All  Ilitlei.i  Piiiu'ipii.v  Allciided  To
Signs Signs Signs
'l.tutd uud Advert |khiji Kli.*ii»i, etc,,
ilifiit. «(id I'lffinjii p,i.(.«tt'lt
,iil(  J^llli-k!  I'l'll'llk i.J"
-I (,
S.  EATON ,
Mrirdnrot St.. Alberni
f'Mlnur mid rhp«r*HBii|«r
Work dime t.,v PiUtfticnt M*-n only.
ISthmitiv Kl".'.'.
Clwice'Ewe-Acre, Blocks
ft
.■ife*^
m
■\+*fi
In Lot I63« nvMr'..'Mm* , Ibayor Creek Road
Win. Frank Gibson
■■I'-!'
i/.    i lltnukci riiuiti, I, .'t.3 lusutttjjitt* Olfi-J* I'hiwft 54
if-'.'
■■.J
ft
»
*ik*w ***-.*i^**-».'»**'*'*'^'*'*'»k'^'^r»^!**? •^••'S^^r'Vl^*'-^^
' ".' ' "." tiar-swagi i i  i i r r run ,r .... „.,.,,   „ j i.iif.i.xin * '.film,,I  n 11 Hn    , ,.,..^M.wt^^.^^ww.	
*''"''' * "*  '
W
Vr *,   ,*4    ,ii(. .r.j i ' J  i) u i It* • I Jii *k-»J  i  >■   -,V1  ,  "k*l,t< *-t*M  * '<* tf- *AA • ttfi-ii  ki*Ja
.*-.. •,,, !., .*"' ,?- ,;. .-I ^ ,,„:-«;.,-{4.<I* .,*•> .„ •'....'".i.Ji.i.'t.iWSMj-lliri-HSl
Th© Mborrii Hotel
/Vr*/ Establislwd and Best Known Hotel on West Coast.
Thlt it (ht Favofit* Retort ef tht Commtntal Man, TourlttunJ Sporltman.
Ownintf our ou>nPatty andPoultry Xanchfnturwt a Cvnttanl Supply of
Strictly Fttih Artkltt ftr tht tabtt.  Aixommodutient af tht Sltit.
Tht Bttt Sampfo ftevmt In Town,
fttt Eatt to and from nil Boatt and Drvlnt.
Billy McAllister, famerlQ of the Htiio MtU'iird Hotel. Ylrtortu. IVoprUtor
il*  tut*
I  liVulcj* nnil MiimtftiiMmi'i' of Idik'hl
1 iiml lienvy
Hartms
logger's and Miner's boots
i Kitfii of Ibe White llui'.o on
Government St  -  Alberni
V. O. ll*}* 37
Five Acre I Hoc km In hot ill, frotn ♦nto. \~~-^*<~*^~f~~-~~~~»-~~^<--»~ -
l>flHpi.H,.l.ll.lllll
I "in t'l I I .mul in Uio Vulbi.v, ,
♦ Wtl for Mn  Acrct*. I 1-*J «dU'om. • jp||^*/l|lf||/*^
Im in" t.vick ivitflh.  iMtiit hull, t'ldi; •;,
< and inipdre. |
<m,Ht chy lm* in nil imrn.    • j. ' AH Kinds ol
ii ■**mnk*'im« mriliifY* w-**<w fl
WATER NOTICE
, Tor * (,lc«ne« to Tt-ko toul U»»» Wit(«r,
N«.lll*.4 iO |tt'H*li*  i^lVll*  lltkl  Si'*'  Vkll'VIHl-t
Ikimi.t Iiiiii-.' t.tf-i'l.ick'i'l 'ri,»ni**,«i (Vnil'iut, ",
(.linitiki, ol Vifti.fin ll e, **l.'l i*l'|ilt Inn I
lli'i !i>y* I'lt.-Oii* 'iil'l un.' "C*« I ii'ill' /i'i! ti. t' k««- 'It.i '
nf *imt t- mil nf I.uil>' Wwlii'iOU m*i*i*. .iiiit-!,'
iiiiiiii liikitftikti',)** (iiiii'ilull Oimiu-M t'litiit i-in ;
mi'l Nt*»t'iikll"ilt»lili ik uiiii i liic'.i'» tnit, tin-.
wt|l 1*1  liillll'li'l'illl'-lilll. Ul'kl"  (Jlll»lt*'..lll   ill'H, H  1
"ilu* Uiiii t will 1-4-itlt.'tli.l I't  ll.i'  in-fiil n(  Un'
._—i_J's4i'^^Sr*.| lllll 1*4* llll'.) ("I |l IH! I |<lll|l l.t". i't) ilm ,
I utilili ktnil*-,*!) Hkiitikiii **'!**! 'I Imt'l «>!,' 1'iH't (tin1
ii'il Ht Ikiiin.lun nl ''iiiii-i-ti.. iii.iiii'! t.n ii,..'
),ltlJ»(jiiit|li<|iiii Umi nillu- ,N'i"iti iiki'n Ul*. '
uiit ,
'Uilk ili'tli"*'vmi k'Jtlitt'"I Un'tf'.'-ilili'l *• > 'lli'i
•jtill  till*) !■(  S'lllCllilH I.  iWiS   "i'lll   ri|'|l'lt* it.nn '
t, III I..-lUriUllUn't',Un-uf llil' IV HU I Itt.'iinlii j
nt Vli'lt.ilii  II t* ,  .   ,   , , I
lilljivlli lilt, lllltl  IK' Hi.t'l llllll 111."  Mil)   Willi j
l(lH'.'ltlfl'tlt *»llll llll* l'l!IHI'll")l4 I I'l VV ll.'l ,
Illk'lllk, J'klllklllllU ll'lllllltlkk, Vil'l.lllll, 11  I'
Vllltl ,l,l»i*l'ik,lll'l lli'll'  Illicit It'llllll '
'rinlllltlOi1 l\illl|iilUl. I.tlliltl'il. :
II)' Iliti,I |*iiVl.', Am til.  '
Household Furnittfre
In Stock at
Mainland Prices
e
on
Dealer In
Builders Supplies
i i
Sash, Doors and GIciuw
Building nnd Roofing Paper
Limo, Bricks mid Cement
h
•if
i
v
1
Watson's
Up~to~Bate
Hardware Store
tlttUlKtVUlV
A Full Line of Hardware
Always in Stock
Alberni
' Phone 29
P. 0. Box 9
B. C.
i
UoililmU***
9
i ■
?   ■
tmm***m*™*»im0*™***m»i****^iM**ii*i+mmtm/*mt*.*i0\iltm*t^m*i\ttnM i»m*wMtii mnwiiii aivv*iiiwtwwfw<wi(M*<iMMMii^i'fiwi^itiiif^ mf*pimmy*
Plumbing Attended to hg
First Class Workmen
f
H
II
!
i
i
A. I. BIND
i
Pioneer Furniture Store |
!
iaaumtmmmtmmmimf*Vm
Alberni tivery and Feed Stables
:y j, j. iHJiuaCftl'roiii'ieti!!'.
■maw •MB«*'ti4m(»n"**«
WWWOWhMOJlM
%J
J: Redford
BUTCHER
Krckli lli'efi  Million mul  Perl*
•jU'ttyk on bund.  t'ltSerk
tukcit for {'nuhi',1
etc.
Phone37 P.O.Box 18
er-vwuf i tmwj »*i»'m» n» tn-Tf^w
Port Atberm
t'lioiit* Oil
■**."Hwmt>|,w*MUiimi wnn*Mr'i|'
THE BRMD SAWMILL
Will supply ,vo» with nil It iniiu
of KirM (!Jit**»>» l/iiiohiM'.
tS7«f,*A' .S7.w.v or Cut to Order
MhU iiiilcstt tilO'iutml ti)
Allitl**>k
F.
iNUil'.HNJ, IS, *'
(', *». I(ii\ .'ill
Aibenii Meat Market
('tic. .liihiisitiii imd (lertriido tS|s,
Fresh Beef, Mutton, Nrk, Venl,
Seussge*, etc.
Alitiijfi on tlfitid
)>i.ilvorv in Allu'i'iil nnd I'orl AJbi'iiii
TOM BUSH
Prop.
piom;i;h barbex shop
A 1. II li It N I
(leiii'in! ToiiMiiiui ArlUd
lllll .'lllll ('('111 lllllllk
ivor,v I'Ik« of.,.Hiric'Jmlf*j. ■ lloiivy druyln^ tuiil freiwUt*delivery
MiUiMW«ii
it^iifl.iti^iwi^iiiiik^wiiiiwmmiNtrtiM
^-**
Tho Albornl Paint Store
-*  —.—,r ?,--.„-/•-. -"*.-, ,-,i5.  .-„.-**..  --'.■-,•  ",-, - iV.:-•••".•■- ,.i --..- n-siij". ii-
PAINTINO.".An,vllihifi from it lu'edlo io un ititchor, from u btiby cii!'rlii|<i< to
ttu tittto. fioni it uluu'lt to it )iitlitci',,    r 0
Sigh Painting Picture Framing /I
Painte    ' Colore Varnishes
Vernon Shaver
I'lioitir* 01
Union St., Albornl
,***mM4km**,*m***,m+i n
■wy»m' ■
St root Grading, Land Clearing of Any and AU
Dttfjcripiion, Stump Blowing
e :\;y;i;-:;S.TBS!5i3l^r  ■
He I» Always Ready and WllHhg to Submit on Eatltnato
•Jl\l***lt*VlllVVlVlt*VVU4lll(lllilV*VllliOllV4tll'.l*iVtV.tvll*«Vl*tVVlVl»VI,VV(VV»«llrt,llt1'rtlf\'l«IU"(tt*l,-
1 ,   ' ^ I . ,
I Tlie Royal Bank of Canada ^
|  ' hicorporiited 10(10 Mond OfllMJi Wontrunl   |
I Capital Puld Up   :   :  $11,500,000
3 -    Rosorvo Fund'    :   1   $12,500,000
Total AHsots over :   :  $175,000,000
A Ul'.NCtlAI, IIA.N'KIS'O ll('iS|,V|:*,4 TKANSAl"!'!*.!!  !  i  !
I • Savings Bank Department S^BSSs^ li
2 ,- &
fi   n^l,:....* 1... '*48Ja:! |i.-i*.iii!k limy ii" itikit.* miii kvlUiiii't**.!
5   vanning vj  nun |) («■ iiiu'ii in ii'iicnciiHivKini «i«i»-
fi ' {mniiit'iilK.
|   (ivur I'iL'i) flrmiclioH und Aifeni'le*.  I'.1 Ilrunohem in HrliMi Coimiibl*.
S ' (.'orreijHuiili'iii-i Tbimiiilioiii Uie World.
I  Alberni Branch Port Albornl Branch
A. ti. Khekkk, .Mniiii«'or H, .1, .M,vi.KOl>, Moimii"»r
iU)^vWMij**t4int)tvjtjiji,»i»iiiiVii|itiintiviinu*u**v*iuiiiM****)*)iMU"oW->IM4^
linn iilt**fiiiiiiii'niiifinifiwri-Tfiywn TnTrirr—i- ^^■'^^*^^f"n^-r'"-•ll'".''^^'>^tl^^^l^■■'^^'■.v^^^■■^^^^r'r^^r^T^'^
R. KARNAGEL & CO.
(lv»f(ft DrlnhuHtttr
frvprlitter
um mmiiijiiii Ihi il-y,    i  - - -r 'I" T  -" ■   "r "   ■— I   '  "     ii....i.i.i
A Snap
l/ni|*e !.oi in I'nni re of 'i'.nMi, t'.ilft. x i.'i'ift. for Wll''.
Olio Ii4it tit l.iicliovllcb, l>. l.m K'. -l-'i-"'*5.
One Uu in I'jtUeiMin Toviiuiite. >H!in.
We hitve soil!.* of the Ki-ki AcroUKi* In the I Umi let- In one mul
l-'lvt* Acie liloi'ltti.
For Pflrticulnrs Call and See
Jas. R. Motion
Real Eslato and Insurance
I'bfim* III
Albornl
I'lume 18
1'ori Albornl
nfwy,*Mni***wiwl»l%'*—mirmmi -wpmiiinonCTiui mix ■ffj*
Bran ShortH Middling    i'ii-i Chops,
Chick Chops   Wheat   Crashed Gai*
Crushed Corn    Conr    Grit Oil Cakes
ii>i(cu ii *; -^i ii ■■**■ *w.Mi^hi<w»> it-f i»i
in rton*ii*»[wii«iiini».t«iH«^M»
-- **. tviVT-JliisiStf
•!»*.•*,} jfHlMk'*«<4Mn>
Produce
Port Alberni
P.O. Box 85 J
Phono 132'
HOTEL ARLINGTON
Vbe ln*st known Iiousd on ibe .We-M Coiim of Vtiucoiivbr fslfind,
All uiodorii hiii'rov'eiiieiU*.. (Vntrully locitted.
The lies! Kisliftij'' und l!uuUn/if on Uie b-lnixl.
Aut-UH for bin* to Kjirout l/ilt** und ilu* Ark Hotel
ut Centi-iil Luke, t.'uiil.'-. furniiticd on sliort
notice for lluiitlii): I'mfUi— ut  niodcruii* rut*'s,
Free JJtis To ami From All Trains
McNifl & Meagher, Props.    Alberni, B. C. THE ALBERNI ADVOCATE.
$(ffiM*WmfflNti&
The Canadian Pacific Lumber
Company, Ltd.,
Is now prepared to Guarantee
Prompt; delivery of all orders for
, ,!t°f' „ .iv.J^mmmfnmmmmni.mmmmimnK
t  l I)" IM'Ull 1*!|UIU»1 1111*4*1 llif*  ll(  (  lllll'l ig)w -***f
Just in From Paget Sound  2
"■i-sikfi.
Car o! 0o»d Timothy Hay
JAiiiciiii N'o!  (»>,!,  Autleut ocl'i  »t\*g£.
il'*iir<iii<t.|-T  bcid  1(1  WliJ'te'e  Hall  f» \ (j***--
Monday ri"j*lt|  (bo  f^lUiwinfc*  (inicccnj JJJJ^
j t-t civ elwltktl for (.be <<ti*viiittf l**i in:    j ****■
J, i\ V, a., A, T. \"v>lhoc! T. lb.  H. jg^'
liu:, Toy. m, t«, »„ ?■*, m, -v/iiyiw i***'-;***^
li W. 'i\ MneAllUie** re-idtri'mi; Tivsvij,^
'\i\ M. I'iiUNi if.oh'Cicdi »•*. W„i>, M'-ic j*^,(
Irayt ,}. W.|  .1, W. H.***U|»l K I*. V., •*•«••
JHhnvvrt J. tl., t*. Iiilli'. jgET
I Uiu Intl Uu* cvenluju'ii vl*il**ii*ri'C4'ivi"d
tioiii Miii. anliienny, Ui&ulet l):*|iuiy
Of t)(OII'«.|k. will) addCCW-ll' H fcl* VlOlvIk
of i l!COl!(',lj,'e!lU'lll lo Uti' kiM.«|elV.
Tbe liis'.alhUioii of tbe iit«»*iv *"Se<iml
jonlctiiik will (uk*.* I'lu-vi1 on Ui" finiiib
t Mmid&y In .inniutr.v, vvben Uie Ui*(i"lc(
jimicei-k **HI t«« (iroktin,
We Wish You All the Compliments of the Season
A ffappg and Prosperous
New Year
STEWART M. REID & CO*
Suite 44, Canada Life Bulldintf
ViiiKi'oitver, Cmmdu
ii,<tiiit^iiiiiii.;ii|i[i.;,'.
Wishing all Our friends and Patrons the Compliments
of the Season and a
Happy and Prosperous New Year
Stevens
AND
Hibbitt
Practical Plumbers, Steam and
Hot Water Fitters.
Estimated Furnhthod on Application.
Margaret St* - Alberni, B* C.
fl*4*T-
«k»t^t.
•JB»«|*' ■
ip*"*
Al'«<« Tin'***.* 'iV-n* b-fi of i't-uwr*,* WndblnutM) flay
inUr-d willi AlfuHii,
ioneer  Feed   Co.
Phono 23 A. PAUL. Nsnainr
r«kK»'
'.iki'ity
^lUiUiaiiiaauunuiuuiiiauiUiUiU^
Nursery Stock
For Sal©
Stone ,*i W.llliijs't'in Nuivry Htoek. I
Kiiti of ISM.I del! very. KiiieUriiuuii'iitMl'
ttml Sltiittbird Mock,' I'Vuit 'I'reet,
Kbriib*., (''loiiem uitil HinuU I'YtilU of
Ul«li i.'iKiliiy. nil delivered ut the
diiiir,
I *vill cull ou Uii'lt'kltloiittot Alberni
lU-lilct to tiook oriler* diii'lnir Uu*
nuuuiii-r.
J. Hi WOOLSEY  -  Agent
CLASSIFIED ADS.
for S#lo Two Inoti iienr Mtiiilon nnd
hchooi liuiiMi, iHiV) I'Hch, -tin cadi,
baltmro <tA |)i*rmi)iith. A|i|d.v Krunk
lirceiuml, AH't'inl l*. O.
9SSI8ifFK
5w^f^^s2fTl}i;
'"Ssss«s*)
*  Cox,
THIRD AVENUE
PORT ALBERNI
,; 'inti'.ii.,iii..iiiiwwwmwMkkW
SfSfffl
Alberni Lumber Company
eu» now (iiifijdy ot-det> for Klrnt V\m»
Rough and Dressed Lumber of All Kinds, Shingles, Etc*
ti '  t  4 , . , , .iv f v i*. i   p  t  ■"  V  ;^i  ""'i-   ■>   ""
('fill ul Uie Mill on Uu* KisoU'li HutUouiDiit Ituud, or I'luini*
or wrllw in Un* Munutfrr
.  .  R. L. FRASER
Pliono R-(0 Atbsrnt, 8, C.
*^'*nw^«ft«p>wiN<iiirt<'»i«''«''^^
IWiiiiiii
pnni DnriM
t-jjcnjjjjaraw"
*,'S^:*S:&iyIKi"A'A^
r«r Gaftvt Heed l'otutoes. lately Hu*u,
MrM i.rbu* Albcrn! fulr HU l*l'i. A|i*
ply Win. it'lHi"*, Ollii'kt', tluvi'i'tmu'tit
.Sli'iiet,
l   r fvik,.t*T**U!|kIUWBfrl«1*»"*W>  M«ffnrv   1.1  1  «/>*! >l   • * I * >* 1>I*(44|*K4-
WitntiKl r'orl'ort Alberni.1 'I'eimiH for
kironi'wurk; ** for nine imiii!*. Aji-
ply in, A. I*. Kllbiin.
W«n(»«i'- Plymouth Ib^'k nxikters lilvfh
nliiiwi juice -^tt-tifji. Adiliv^lhsx It.
Adv»«'iiU! Olllce, Alburnl, 11. C.
P»r S«U - ,UniiM«li«dd I'lii'idliiiH*. K<-
ci'lletit I'-ti'Kiihik. l.ctivltiif Alliernl.
Mtut- be mild. Mr*. .McKcovviio Mur-
ifurht Hi., Alberni.
The Alberni Trading
Stores
©ood Thing® for Cbristmas
l''in'c> Apple*   ,-  .'«{! Oi'miK'i'*    't'liuiberrli'it"
A Kin*. A'iMirimeiil "f <*l*«*»***lu*k(* und ('amllct
liuiiUyA" I'ahiici'ji Intl I'tikvn end Siiotlbn'ml, I'luiii I'uddlnjpt
Thd Bu«y Store
Tho Busy Corn«j*
S'**!?'*
"»i^|^iW!lliL*.ll!l!S!t?JBIl!ll*.'''J!
mMEi^mAS^im'
Tor R*nt c-A ncvcn renin b<Ki*>t*. Apply Ki.I. Iiilli, Alhcriil, 11.0.
Tor Rent Huilillnif ,i>tdtiibh* for ollU'o
or dvs'ellliJif, Kor I'jnrtlculur* upply
io M. M, <Sl(.plu.iii'*i Hos ttt. Allii'i-iil.
Wtfitml littllu I'lai*. Ntiiic iii'lct"!, S,
It. K. lliiyno, Ueitvei'l'retik.
I**»r 8*l« Abnitt two (oiiiuf M'od iHitte
tti,*-., lliiittttiik McisUlii^H of Iiilli
i|!uiliiy. Will iiitvlie ii •'ono cliftnife
fur iinilcie bind, r-'ur |irices uddie!***
It, W.'1'imitipi.iin, lli»tiviir«.-Vi»cki 11,0.
I U.i.  iiii .iil.u.ljiii.fl'.,'.,. ...iiiiiiihii.
•*^™..
in
A Choice Assortment of flower Bulbs
Hyacinth*
,    ,    .    i'-il renti-i UoKeil
Tulip**
Vidi i'i ittul IMI ci'iiw n.wi'ii
N'ttrciwd
,    ;i*i mid *m ceiit* Untn'ii
_OiiWUM.it    .    .
lficonu IHj/im
SniiiV l)ro|w
1ft Ot'ntH lltueen
Kclllu KlLuirlcu   .
(    - "Jfi Oi'iiin Dii/i'lt
C. M. PINEO
Dru^ist and Stationor
iti -*4"--i-kVwi'<-ii«»i^n«^wii*»t
™3-{;.fiiic9wl:'JM
"*"■"•' ■,Hr.'<,T" *v"-*»«-iv-"-'T7''T':,*"'^"^:r'"'
H4i.«J**iiiJii-*4l.*"i»*4«iJ'i* .»)Ulj*»K*i". '*
InoxlcndhKr to dur felluw ciU/en-itlie CuinjiihnciiU uf
Uiu KciiMin we look fm-M-urd **^Vl* ctuilldcnce to |1»I3 n*
ibe llrht join- In Uto bUtory uf tin*
City of Alberni
**Ub Uii* llrm tn'lli'f Unit It will brlnjf uk all ifn'Mor op-
IKirtunltb"*, priiipiiriiy and liuppbii.im"lliBn ever iH'fori.*.
kl.V^*»"*-r"»J^p>«-*!"r--ff'.«*flt"^*^
'•k'iftV'^ip-v'.W^
•KMaAMrwiiM iiiiiii i K i««l *»ii»*»Ht-Wi«r-<n w «»■ > ■■f iv««
t
On Crwrn-sry Road.  Ono Aero Hom«oltefl» -S^OO
**\r**\rf'\r+*if
Ft
I  i-
On Sproat Lako Road, Flvo Acr« Fornis
For Full PartleuSaru Apply to
tap
■SSiPOPt.-St.-,
■^Tf1"^^"!!^;11'':^^
jlf-^;i.Vi4llW.W^'lJ^jPl^*Y44^.>^s|3.-*.^^--4!F"|^^
The Alert Investor Asks, for
'r-r-'l '.•■,-r*<:r:iyT■' -tt
1 p ■ ' xmAS i9is   M
),< v*-^*i-.<i                                                   <!•«...««•••»
ll
ii FOK THE TAIiU. **« huvc Nuts, Kritll, .Mine* Mem, Pltmt I'uddliii,'*., eU'.
H FOR Qinrs .Tcu.Hetv, Plmmr Set*. • Vkm\ rim*, imd Hnitucru, I.hmn
^ _Drawn Work, HundkciTlilcts, .N,('ckUi"*, illuvcn* und •.arlum. otli«r arib
| 'ohf*.             °
M H*OR THE CKILORKN-Wn liitv*.* a nice a»M»r(uii*iil of 'I'liyi.
1
W-^V^.'^.'i-fflWP
av^u^^m^T^it^s^rS^^
ti-ftas^M»ii>»»i>iiT**v*<*"*iV'*fi*-W '
■»!^.l*'MI*«*'ifW*?WWk>«<^'l'*>4^»
'a4»u*Mui-'-''.i''JisswJ!B*a''t:.
yiim.jt\t*.i.w_.liy..
'VlMJUfigBW'.
jr^^4i'*'_iffwiiii.;.ifffii..!*f''i.i>.it.*!P!li**^'?jl l'?'!.1i'J.!'*.f(-'k
^
Notice
l havo Moved my Glftce from tho Hlver BeweJ to
tit© Corner of Nanaimo ftstd Government St».
MiniietiihiK' that h* a "iiiih* wii,imr, wluus* (liu money will turn
over i|iilelily nnd ut a tyfood jiroiiL
Tlda is the Class of Property Ptat is Handled by
U.IMirt*' i ■*. I'M W-i- •«*-*
'  i»l^*rt**^l(t"*l*t*^'l***W««
lio Uin-tilbitt No Otbdr Kind,
A list of Uu* 'buuit Farm and City jirnjiortIns i,o iHitoundhi thu Alliernl
DlMrict,  A call will fouvlnce you, and liiud to bui-dtir-u-i.
P. 0. Box 54
Alberni; B. C.
■ni^iwio«w*ww«*^*ww-fwi^^ »tni
rtii.fi|um'MW_W^^»f»;yn«»w
*j* Mum iWKMtt *K^^HW-*WHMB4^^
1  . PATERSON GARAGE   ' I
M ¥
• ■aSWt*"»K«W"fA^*tt"JMK^ *
Now Open to the Touring Public
Full Line of Auto Supplies
Cars For Hire at Reasonable Rates
AibernirB;.G.
V  Kb***, Otttk* iluy* |n Tnwn tot* and Ch»&' in Arret*tr«>,
il4tt'.-V^':;:':*>:Aib.Wri
^^-
ictoria Quay
\
»r*^ll»Ml<*f»^IMMItfl^rtW*»i^a^t^^
Frank' & Debrugne
Meal Estate and Insurance
Notary Public
P, O. Box 6S   -    Alberni, B. C
/
m*w*%\x%***i*m)**&m*>*li^'*'x**»
lead the ADS. in tie Advocate CareMy

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169109/manifest

Comment

Related Items