BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-08-23

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169107.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169107.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169107-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169107-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169107-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169107-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169107-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169107-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169107-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169107.ris

Full Text

 Vol I Alberni, B. C, Friday, Aug. 23, 1912 No. 20 IEMM0S 8FALBEBNIJ Pr�� <H*t��tloit to (lit Railway Coin* j mission cfsfto Case Aiu\nzi K. Nt,; H. ��* f?��d<i by tfonrd of Trade.  1 Tli ' AUfa')i)i (tiiiiiil nt Tiitili'ili.ii a. not ' prop. ��r tn ii-t tin-I!, A N.'iitlii-lul��, who [ til.' s , (ilHii  tlf  tiit.'sti |<|'t|lri  wlun llio, intuit- of AM't'inl Ikioi'iil iiiOitl, Kii unit.* , with tlo'ir t'liDtt'iitiiin llmi  tin" plmv lilts i i-t't'lvrtl nit I'tjniil sjiupi'ni jiitoit- lion ol llo'it'hiiiiiU ttlo-iMviMipiinihtith | flit' Cut f/  tlfll'fV  tlu-iP jJipsiiiii,) lot" p�� j t'kti, ujijii'iti' tti tut mi imit'li lui|:i-��',- j TO lilO  IhlilwH* *. 'tilMlllt<ak|MI| llllk Imi'lt j plVkflltml tl stlllfllll'llt   Of   llll*  jlli'il'Ot ; i'onil.iton of ittitiii*. wntl n it'iiii- ��t fopj j-i'iU'f Iimi! tlo'so t'oiitiitlonk An on] jjlnt'i p iv|iH'M'iilitiK Hi'" <'ooi|iii��.-|nn' hitk liHiki-tl ovtp iii" yiiHiiiii. witli thikj In'foi t* him n��  (in (iiolitliit iy ti"' mill' j itiittio, nnd ii Ik not ion much !" in. i pi i'l liott a Imp' ini'iikiipi'ol n-litd it'll)' . 1h> tndi'tiil vtin'O tin' pi'purt of Mm mi-j tftiit'i. r liii" hi on Pi Usiiiot'odlo, tin1 t'oiii* i Itllkainlli'lf.. J Tin' pli'M llttttiotl  lit  till*  CnlUUlltU't'l Pi'lllts-it* (,��t)0��tk{ Th�� {tonrtt id ftnllwuy Cfiitunl����len��ne i lor Ccrtjuta. Tho AlinTitHtoistUof Tniili- Imivlij UpplitH kJ  till'  lloilld  ll��l'  till "U'di'l'llf. m��l(����K tlip,lv**|utui*iH A NiiunHim Unit- H'tt,V ('ll|ll|>ttlt>  lOkilppljt plSipPP Hl'POIti- .  liiuduHol* (or tlio puhlicut Aihi'ini Sin. tlon,Vuiicomvpp Ikhittdniitut siitti's: I, Thlit lh��' tit'i'oiiiiiiiidiliioH pliivld. ml Hi (ho Mild kiuUttii It) 'lht< nuttl Hail- wity foiiipuny U 1ihmIi*4|iih1�� (����r ill** tiiiioiifit uf it-nvi'l. 'a!.  Timl Umio l* noli ii'ififtpSi tipi'Pii'i ��� i4ip ttppiitiitPit und ut'Hiin  ttt tlit' Milkl tttniimir U, That im temtinitHitJuiliiii '* I''*" vidtsl (of tdilppln*! HCtJ rtn'tlvintt* ifioilk or ftviuht *t liit' w��lil >lttli"��' ,' 1, Tititi Micro is no hiiia'iiKi' iwi��(��'p, nnd no tui'iini'of I'liii-kiiiir inivrifMjjo ��t lit.' kitut niuihui 'mill t'lf Haiti nrflv*o. ' f��. ���The** iiu�� wiiiipiiity Iwvt-iiii UPkM fti/oni m iIn' syid itMiiuii- . ti. TltHMiiiu'ouiptug l����m*�� tu�� tick* ,it,* ut Um ������hl *i��U��'JI. �����*����� "II jw-M-n- ���,'fcn h'iivinif tlmio HMP��t htt.t thoiP iSrk- via it�� Um ti'iiinoPtpuvi-ltWt'piwn milt's to I'ori AlMnt l�� oliiaiti ilpkotk, 1, That return ih'koti (pom AU'i'im I'uniioE In* oliniiniitt tin* fnpihi'ttt p��hit for which they tin* l����'j,*d lit'intf Urn tiiiiliotj tit WpIIIii|,moii,  ' K Thin ilni iniin* ilu hut *l��ij�� ���Mirth I'toitl limo ut tlio wild niallois to iillow tht�� piuin'tiKPi's t4tt,'ptii|ilioi��itloPii!ii��'hl, tdthi'P ��lilt "iiiiVlJ op t'Diiiltnt-' tl, That sillhotij*h u Ini'jfn ninoiuit u| frtduhl It kiiippi'd to Allici iii, im fiviyId ui't-HitiiiiinduUitii I* pPtividpil liy (ho I'ntii- puny at tlio sit Id nt >tt ion, tli, Tlon I'utinfij'tiop* up*' 4>lilir.'"il to haul Utt'ii' (i'��;!��hi ��i liti'i," .'X|h'ii*t' (j* mid fpoin th" ni'tiivst froi-jlit khmts tsiltji'h ttpo dlktxitit ���.���iiiih'sfpom Aliippiii. ' .11, Thin hi l!n,rl��t����ltli"��l tiHi'it pplnt. mtliyihn ��'��I1wm,v ��,in��j"'����y ���� ��'nl4> U tjllOltHl OP JjlVl'IJ US llllll fti'HI Alhi'llll, \'i. That lliPt'i' ���� i�� IMipnlittlou of it! Ifaikt����l����Vi����liuiuiin-*! |tti)jdi��. *li".��"i*bu>��S- m��H* tunl tmvul l�� spll��uuit> (" '������'' *�����*��� ���tint ion. I<1. ThHt llii' h'V4'J pposklitj,' nt ilohii. turn HiM Alhi't'iti. is dis'id��ll> diiHKi'i*- unit lo vphiriil'ip mh\ Iikii ti'ttlllt*. llio rttiiw-Ay nt th)�� |iol��t punning thsini^li ���A dt'.'p iniloii tuitli nidi'i. ol titu iviitl, *hli'h milium it hjip!��ki��ih!��' ioIioiipop tjttMi niipt'tiiu'tiliic Uithiii op hiuid t'tiik, A ntii*i*i. dialitl't' ��y��lni��t tlil�� lY'issliiii l��i |!ip (iiA't ihttt tho Allit'Piii whiiol ����� jll��t BliltVI' ll|{��'  pt.dtll. lllltl 4'lllhlPi'll ��0' Jtij/ lo Hint fottilni,* (m/iii M'hotd iiit�� hi i^jitntAtiit dui)K'*'i% Tlll'kO llllm,'* H'l'l1*' lllw'|lai.O��J III lit (till Ixitil Iii'fon* (in' i0iinuij|s��ioii nod (ho ��'ilgt��i-i-i* Mho nits fi'lit in hit<'t'i iwiii it now pi'innliis to in'^"4'l�� )ost blnu nd-jik ttfll llu oiyJopoi!. It l�� %iilt�� to ��i*y tlmt iimli'i Inl 4'li��nj*p�� w III (hmiuIhpo.1 ��.* 'tho pitissinif of .lohnkimn'* lloml nnd tin* MiU'uiy iriU'k, 'Mr. |l"in.h'y pruinikiil to non tlntl u th'kol itift'iu **'M" w���� *��!�� ntkiilt hltif c��liotl.pl'rfoli|llo"h,l"M'tino o( tlio train to M-H tti-Kot* luxl fhtt'k tMtg'it'Hfj'o. llu would not *��'i,v thui thU njfi-nl. vvoi.ld iPiiiiilnniiioiiM'iii iilh'Pthi' tinio llnill M't, fop him. (S'����p would ho pponitmt tliitt tho (rmluht wuuld I"* li��"' dliil hi itnv oiIipp niiuitipp ihfin >hni of ilm pi'i'tn'rit. upp(inj,'<"npnl, il'1 Miitml plutlily thnt l( hhlppfPM itiintiti iln'lr ffi'lflit tnkon Pur" of I hoy could soiid it down to tho I'ort nnd sho poiiipiiny WOtlld look lifli'P It, lit tihoit (hiicouipuny will do noinoro f;>r AIImoiiI tliiiu tlii'y itpo forcodito tin l>y tho I'oiiiiiilsslon, iiml liu* lliiiilo); of thnt, Imtly in lookiul foriuti'il ut m it li ffroat lnu,i't*tt>y tlioi'llli'.t'fiMjf AHmtiiI. Canadian Northorn is Now Heading lor Alberni���Policy of AggroHslvij Activity to bo Pursued by the Company in Connection with fcland Work, SpttcUl to th�� Advocmtv. VhMnilfl, II. t'��� Aui/.'Jii. Tlit'Nmili. oi'ii ('tinkiiiii'iion t'oiitpiiuy IiiihiIu'ctiio t'lift for llio kt'poittlstit'iionof thoCtiitH. tliiiu Noplht'Pii I'itt'ltlti p.illwny liiii- on Vlltll'lltlVl't*  IsllllMl,    Tills  MH'llOH   of (oi'ty mill's puns from tho olid of tlio ppotiont utii'k, it few inllt'k M't'iii of llio t'lut of Covilfloin l>i��lt", nnd Ippuiiuiiti's til it point on AHii'iiil I'uiiiil. It it tin. ili'pkioott Itliil Imfni'ii|hlr* vrlloilliit'oin. ptott-tl tluit  iiDollii'P conipiiPt  u|l)ht< llliipisl foP llll' I'XJIIktpiu'tlon of  iho Uio I'lmllHo  l^iiliniil i-'railih DMM WA TIM CREEK. Thl�� 1* iiMoilwp I'lpw iiloij',*' (hit futnoiik Ilpltikwiili'i' <"rpf.<l<. A phtt'o iioiopioits fop tho k(i|(iut|ld puti'hos of liin' lilj.' (pout iliiil him* nvv>nnli'ti tlio oiTtiits ol tho ttittuy ��|KiitMiH'ii who lutVo whlppod til" kiki-i-iI of tltlw slipdin. At tills tlioo of ilu' \i ut- tlio hi<,' mutt uro to l��" found iiiusU> in tliU kind of1 u xtpoiHu, nnd tin', mini **hn dcsiiVH to nuiki tppppoiil piMi'li will litiM' it oik Pitt inn to i/i'| oti tho ifpouiulki hut tho s|��iii isilnuv ttlnni tioiiiiliok, Tlio pint'" shimn in tlio I'tit U itt lio* lii'tid of Cpiititti l.itko, nnil N iv;u'lu'il li> hiunoh fpoin iho t<nd of no i<)n'p)lt'Ut  wiijfon rmitl thnt U no** in lll>l Viplorlii, II, C, Nliiin iitv not tt'iutl* )Mtf thnt tho si^-imi him i^tiuo (orih dyisii tho hoiulipnipti'i's of (ho poitipitpy tluii ii pollt',* of ii|fi'4".HiviMu*(lvltyMmllli(irt). tiftpphopupniiid hy ilm('niimliun North, pin riiiiwjiy in lis undoPliikSni; hi thin piHiviiifo, not only In ponprvt to lu iirn- jni'l* for (In* Mnliilitnti, hut fup (ho Is. Imuli A *itst iiiiny uf itii'ii mo ut, work on tho Miilnititid, mid In rounontlon with tlio opi'i'iitIons of iho t'liiiiidliin North' I'lii.t'iii'illu Itiillwuy Coin pit uy on thi) lo Alhtn'itl, mid on lo (ho fiMiiplioll M't'id Ii W stutml  tlmt Mipvoyi* hiivu ItlviTilUiili'i.  Ii ii. ou tin* fimli ui hft'irt'ouipluitHlfortJiiilhwdimi Aihor. ui mipoM llio ficiiimlt Ut ihu Onnptiull ilvop liisirim, llnj'lni'i'piii^piiriltisiuti uUo ivporii'il us ivurkIiiiy north tu*vtii\ji* tho iipppp oiid of (ho Islmid i'llikk *(iilt)lt< fOP llllttlk, s(tnid of "nt." Tliiur Sm it good lioii'l tin (In* hiko.  l<ook ihioiit'h tho pupi'i'unit lltiil out  ��h) *v4'mi,n  ','on" In. E. & If. COMPANY um NOT 'I'loit' art' it iiuinli.'l' of poopln, (ho l,\ a Ni t'liiiipim,* umi Pi'tiutii of llio ufii<.'iiil�� "I shr I'otl. *��hn t'iiiiiu liutt Allicini i" ", fni uiitMid. tlini itim sup* roundi!ij.f I'liunii,* u'oitld nmko �� i/<>od liitlltiiifc' innti' (or tlio tti'si'it of riutiiipii. An,* Hitk of sblpl'iiilf 'nun Alht'rlii, or iho idr.'i thnt ilio (o��u liiii uny  pluiins Ui li.' poiikiiti'ttil us it poll, Is itit't tip It J hoot'locution. Thoro t*ii�� jiiiiiiiul ftoiu ii siorin of piilii-st, Notiiltu' idiiiii'i'i Alit'iui down totlio olti mill silo, nnil iliun <i I'liiiot' iv siiiiptikt'd to In-iililo  t<>; ttil tim (ri'ljjht fur ihiitlistrlpt vius h&ud' Government Wharf. Tin* j/miK of mt'ii uiidt'1'.Mp.H, lin,iul,i U iiii'kin1.' 4.',Hid pro^ifkit with iho iipw i wlitii'l nt ilio ('.iot of iloitnktmi'n Hiiiitl. AllM'i'itK Slid It' villi imi he lout! uott wln'�� Um pidi cimi wim1 for wimtt hold ihivIuuIi.u' to luiny it iwwt iiptlii'^iiuHss P|*op, Tlio iiot>i\thlil(oPi'i|pii''i, piUPli' Piitlji tho kiiiiit* sl!o iOi I hut of Iho old um' tijitt'li tlid Mirh ^ihh! wpvlni In tip* old i!ii>* iMtfiipof(in' I'oil ttilt ovt'i' tliiui^lii of, Tho I'Kttmtfl m tliitt |Mtiut ��iii��, tihaiuitinptl fup jtms, nnil tim si'i. iloiiii'iit of Alhi'i-ui tjiviw up in iho pPO'" T DERSFOR MAIL SERVIC TliU IfllliPtK 111 lilt' WO-ki t'Oilkl lOklMMU'O ii liptd'P iriiill sotvli'ti tvlll "Itolllj ho rimaidis.1, iiiul miotht*ii< finMor in tho m'Ml^im nt ol Ihlk'potttniiof Viiiii'oiivui' Ikhitid iiddod lo tiiukn��lrprtil> puKSi'sii'd, Tl'lldopk JlllVO hl'l'll tu* |i��il foe ti ttiirvii'ii Jty i��it.'innii|' op luotop Uitti h"' twoi'tt Alhopiil mid I'liiiinpiot to- Pttrii tho itiiitisoupo a H't'oit (Jiiiittitntitowlih thiisiiljiii^w of tho i',  t',  It,  kii'imiop lilt v.* thl�� ttt ok In hiind imi tutor Hum iioxi ��-pi'lnj,', mid tho Altioiul port Ion uf It inny ho iiiHlortiiki'u llii- ji'iir. Tint siipvoy lino pIumvii fopllio AtfioP' ni MtPiititi cif (ho work puns iiiout; tho i'liiuit from (Ipiinito (Vrok lotliliui eivi'lt, puss,'* up Clilnn l'i .'ok ii tit ilu wuy, umi runs in hiickuf l'o|ipiP Mtmii- tttjii, Tho Mipvii> pii��*i'�� (hioui*h i'oii Alhi'piil ou llio I'ltmloi'il isli/o of tho Iohii, mukos a loop, ijisii it'iu'ltos Alliup. ni ni-ap du't'l'iiloc of tho si'iiit'iin'iil, it is undophiotail tiimnonhji'('tloni*hii\'t' hcpn imidtt hy tlio (own of Allit'l'lti to liio limit piisslntf iiluui/ uny ��>ipoi<i tlntt iiiu> lio wiR't'li'd' hy thv ntlhvtiy pom> pun,*. It is Out iiitontlmi to push (ho tttuk for poinplpiion to Alliorni in hoi lis |Uik��th|o, Ktimi ilm Vii'diphi pi'tk-i tho (oIIoh'> Ini,' is tnkon us roiitlriiiln^ilu' iiliuvo: i) i,��H ik>'IHIi|l'atftill*)UM.I|i>'lfk"twtW>WtlU''l��4'lllI'lki!H Stump Falls, Mi1, .1.' iVll��oiiiniil|��Mp|> hi(*P4'tiii-iii-d. to Alhoi'iil h'i!)ii' Htlimp Kuil*, fhi'Pii llipy hitio hopit hu��i (op mmio llnm in ilm i'iicii|i|u(liiii of lUo ttoik to li'iith't At, Vunpotivop Mp, T.iJ. Holt, oxiteu. livti iii/ntd u( iho t:, N. |(��� mwapdod it I'wiUi'iii't lo (ho Nopthopn t'onsi runt Ion i o. lop Ilm liulliiliijfof ii ID-liilIti siMStluii ol iho (sliuiii Him, Tho MiHillon pttfoiT* oil to t'xiiuuls (pom u polm, �� ftitf mlU'* wotti ol t'oH'ti'hmi luko to AllMi'nl i��t (hi' wi'st pousl,' llfforo jfohin id ASlJi'iiu, A; It, Muitn ulifiii'il ilm i*4iiitI'tiiti <m hithttlf of tho Nni'iiituii t'liustpuutloii Co., vvliluli will kutidi'i thti *t'opl( ut oiipu mid liuvo tti'iitlup-. mi iho i/iijiiml wltlilrt u (t��w **4i��iks,  Tlio ttorli ii, ijuitt!. lumvy, Aimtii <*l*ty mihistd tho Umi (nit ��!< it'iidy ht'on wnuifii, mid lliopn l��i now gum nt'tlvlty in iliui'oiiiiiptiptlimi'iiinjiti In dm vli'loliy ��| I'm* li'iiuii luku. ���hi'iiii. u(m'|iismiiiiini Mp, .Imiii's Mt'NItT, itliu Iili** puirliiiii- ,-d (lit* Ai'lhijfUiii hiilol fr,mi Mr, M, A. Wind whs in Hits nil-It M>(tlin/f up Muni' of tim tlotnllk of tho triiukiii-ilou, Ui'iiX" ������ ��tiylK��ly h.-aml anyllilfijf <������jui I l"l,'u ��" lilk" ,n'(''' l,l�� husliifft�� in u ���'JtMXirf.ior.iltou V"'   ' I fir**" dny* iioiv. Vrt OU III" I'ilt'l, tllid liltil (it ilii/li till''. Tim '.Miuiiii- liop��p(mi,"tit ol Csttii'iiiiW fiuioliily not of (hi* opinion us apprups {���.iiy liu* liiiliii* hit/ imi it'll tti tiiiiPiiloPs ithioh (ins iii'tii win, mil hy thodopiMt- moitli '   ' |( Mppi'lM's lUl'ti-l' tin' iii'iul 'd "AliU (o NuvJjfutmii" m tho out.(do pivss, iilid i* III uo duulii Itppi'fir' in l.'O'tti tinio in ti:i> pilot Huitl''" that iiw puldUlti'tl. Tlio noth't'i'i'd'Is: Vunt'otivi'i' Ikluii'li Alhoinl CjiiiultMo* Oll^k*, plvi'Pj hiUlt'OIlk I'oslllofl, foiiPpflii lll"U'OI|n htt*'l'**��'on  PlMll'it'tlll  III   (II" oulPHui'i* hi Iho Kuniiisspiyfip. AHiopni pin nil. 'i'litktt hi'tit'oUk luiiik tlio t'liuu. not (ituii tho htiipon llllll mi ttm siunl ht'iid* m liio hi'iitl ol AllH'iiii I'liuti) to tho wmii i'f AMh'I'iiI. it illsunii'f of um' uillo upproAimtiU'lti Tho1 t'hiitim'l in tit'odiftit tit ii ii.-j��h nl ii* h'i't in I"** wisii'p. DokPiipilon; l!(iclilii'iu*oiii'4��n. ttlsu of thi'fti pih's, iiisitnisl lojfuiln'P itt t(io lii'tid mid siipiiiouiiiiil hj Mpiiipi' hittlt't'ttotk. imit'li tMiiipoiis||ovt'.JtiKtu( *<l��l�� tool IiIhiVh ht|,*h i*'llt4'P. < 'oiop; Tin,' lu'wojis 4Mi ihu i*u*t - sidt' o| tho phiiuio't mo pKlutiil lid, mid ihokO mi lii,' vtt'kt k|ilo uf (lio phmnti'l hhtpk. Tioi imiit'intiipk |op�� of tin*  hi'ist'iiii* 81V plllllUHl  tthlll', It l��novt up *u tl"' mmviiiints n( At< ttlipfli )��! IPT*   tO  iIIm'uMH'  tUUlllll'l' Vim- pott 1.1*1', or hmdj nii*ii,*ittop of npui) m*rM', umi tfjr to imikt'u liiiijjithi *v|th hiutto 1'i'li'k' <* l*"-H- u|i to Alhiituh Uol> lu Ihtk iiiiniuop will thi'oltit'liilk of tin* il A N. Ciimptiiij oVpp list isiitvtitt"., ml Iiml it Mi'.'iuo'r t'toi In* li|i��tij,'lt! tijt in Ihu it Iiml ui Aihort'l, This nnf ��,*n. oi'mitm ol oilU'iiils do not stpp<-itr t,�� know thnt In Ilm o'd du,v* tiio htfaou'i'* hmdi'd til Hi" ��p��it I'lrnrn t*V l),uuinltui tjiis'i'iiiiiu'iil, um vii'-wiiig thln^i (pom (liu 1*. AN. limit, r.iv ut tlio prost'iil moiuont t'oiuplot|iii,f it innv whm-1 lo Uike* tho pliii'i* ol tho old oup vvhlt-h tlio K, A N. I'mnpitny miiv out hy htnup- luff n>.*iiliikf- It with tiio sioiio sti'itmi'Pi. which pmtnol j*rt tti It nnw, Tli In dfsplti- (ln�� (ni'i tluit tin- t'hiimn'1 lius hiiu'ti hi'fti diiili/iil. mid shown olllchilly II ill ('ill o(  l'i f.'t't Ut  llllV  *4'(l|l!l'.   tint tlli'tl (hop" W'us  ii.;  J'opl  |t|  fmldltrjfi liioso tlity��, /tud no t.mtd  Coiupmiy lo p;iv a pp't'iultun ou to'.'* Miltl, ilow tl|llll^������l'hn(lii>|^ I'll  III  Alhl-llli,    Af   llllll'  Pllnkt'll  It  ��*'Uh f,minl iitt'i'Skfiiy in lay mil n luwunlti', uuil tho loi'iuttiii of llili�� **iih ilUt'iuistd uhh'i.'t'  A!''.!'-'P^.��'!  jHiipiii,  H!!d tllidi' iij/i'iiis, ('tt|K, ll. A> Iitiit POPiiils ilm ii'tU'is ihtii piiihkitl ui dm tlnm,  lio UtlHlfl'ktl-ll tho kllO l,f  till'  pPPlM'Ift port ��s it jjooit pliifii for iho (on nUto, hul itio ti>;oni o( Uio Audi-rMiti pronto (hotijjiit li'kl to Iti-op tho kptlloiiiiiii ut Alhoi'iii, Thoy poluii-il out (hut (Iiopo n���� no wititip in ho tins) id llio I'oi'i, mid thui thl* **iu oito of tim ivu*oi>k thui dm mill H'li* uluiml'itivd. 'Tho ii-ji'lit snlofiotl (h.iphit'i' lirlttpiiii Itojfi'P Ci'ppli <(!'<( .KUmii'iiMis t.'l'i'uk, Mlit-poilm MUtli'inonj uf Alhuptil *vii* ItK'jit'tl, mid it Mils impo tlmt tin* loitti* kilo of Aihi'pnl w i��n Mtpvoyml nnd ii'kI*.. turtil. < 'njil, Hull ltii�� u dowl lo oiiu of tlii'Htt Io|j> uliji'h t'lilU fop ii'iVPtiiiu lot in "Alhi'iiii t'ltj," Tills wits jinitf hot (oro miy Utt'ii of liuiiilint; ti io**n iii tho I'nil  twin tluiliulll tlf, Otht'pllllltlllltt IO. ji,<i*|ii! ntii/iffkijitti tint! mupIi ;i p!u��'i> Ini sui'Vi'.vntl, hiitop on tho "Klr*l Add!" tjoti to Altioiiii" ��tii�� supvoymt iiiid I'tijfikloi't-il. Thin wiis in tin* plut'o How known ti* " I'oi-i Alhi't'iiij" Tiii'tti wi4ti mi moituia of i'oiiiii)ii|i)0<it)mt. iiiiwt'i'ii (ho ini) ptiti'os othm ' tluni 11 inn pom1 (Piiil, ii ud nil tho froitflu fop llio dUtplt't i���i   ,   V   , ,  1 .  ��.i  !,<i,! h',l''  iut*'lwiil��h'  f<M'  Iho 'sulinoli. "  :r.l,'U:!^,V,?"'l!: " ,i,,., Ul- 'l,,"iTl...i ropor. thnt ., ^ Mu-U Inn iiivu Jlilinlt'il nut of tho unit ko tjntl tlmro is, 11 tfiMnl kiri'imit/l ttiiipp In Uiout'i* t'liiiu- iltd, mid llmi ihu Miliuou **.��io iihi'iiil> wwwinaytnfaitatmB' *liiUf(Mii*W'<WW!W lllli, nnd 'Jilih, of tMit'h intiuth. Tpiidfin (op iho mull toil t Jptt ttili  ho iwoh'td nt tiHitwn niilll Soptoinlicl'l.'l, 'i'jjil pfl|>( j'tli'L U iit  pj'l Vilto   till*  '��.   i.i'fo uui'h wt'pk lioiwi'mi Aihi'ini mul <,'Sts,wi. ijuoi h,* 11 nuliuhlo Adiiimt'P or uiotop iH'llt, I'ltlliuj/ (It t|lo postolllfps ol  I'm! AHioiiii, IVhtu'klt'M 1, or,-nilImp. Kit. doiiiMi) wlu'Pti tho Wiilhu'o Kisiui'ios tiavo I'MfiMUInit ii lui'uo plitiKiiudliiivo IllfttSo 1 ||t- Vllltlltl  t'lt' di'ptil fop  11  fl>hr l��K lip*'), Kcpf.,111. a'Iiuim too ('. N. I'. Kishopio', t-i  'i u|i(tlh[y Vlitlloli, ih'ltio. hut iiud '.''ollu;!, '1 '10 sinmnop mtisi ho opii,,, oil on if Htditthifo 10 ulioi-niilo with (ii��i\ I', Ui Mtuiinop iiiul ppoi'i'i'd lo Clay ">*i(it wittt ail di'ijuiii'li, ii-uiulsi- |i)K 1I1 - 'ntisl 'Jt liiuirs lii'dipo iti' Uipuinjf to . i.t'ol mid wiiy ports, Tho piTsitut ituitl'-rliij,'huvti ihu opiioij of *'iipp>ln��f iho iiiiiiK iiiiw.'fH Tolhin mul Upliit'tit hy *iiijjoii pond op l��> wiKt'P. Tim ti'iHit'itips will iilso tin itukiwl lo utihinlt lUds (op 11 ��uiithi*-'i>t>kl,i mu'vIpo, h'ltviui,' Alhiiul on Tiii'sdiiy mul iSiitur- itt},* of I'lii-ii ttf-iijt,' Tin* I'uiKPttii will in* lop two iprtpik, Tho tli'pul)  nihii'iti'p of pommo'iM*, wIli'U (toi tniKliP ol tho udditioitiit unlit ���ti'Pt, ICi* Vt'Mk iii'iil^ dlw'llkSiti |}J Willltwi, ��U(,'^r��t��'il (hilt tim li'dili'Ms of (ho jmitk lntmi's'4<4| tui tlio wosi poin>i of iitkiuw itdvuiiiii)/i' oi Uio ciuoipo mul iiuikiiiu ihi'ic tiny up tliohtpi'iiiu to ill!* spiiwnluj' u rounds on loiitntl Luiit'. Il it M tvi-ll known frn'i iiml tho ijpoumls llllllll/ ll|l* lllko  lll'U  MilllO  Of   llll'  lii'ol s|ll|*Vlliu>/ Ih'IIs III Itti (llllllll 011 tin* Is- illlltl, hill lllll  MltlllOII  llllll  Nlipll l| llllltl tlmt' mi ki'I up o*op tim (nils thnt only tlio *opy klrunt;"st tikh I'ouiit tiiuko tho tijp, mul limn oitiy in Iho Hum of voey hltfh **iiitip. Tiuuiowditpli iipouiid (In1 (iillvwill oiiithlo nil of ihu ||sh 10 if/iM up wltlmtit tiny dliikmli.*, mul ilio r<>- milts will ho lliiit hi 11 taw yoiiPf* (horn will lio u htpjp' .(iddflloti to (ho nujiply ofllsh In (ho ilivlrlt'l. Tim uopk wtii lultl us iiitirh to tho n-iippiv us tin* huild- til)/ of ii tupifo liiiu-lii-i'.i, iiml ivlll I'url uiitliittfe** to iiuiltitiiin, Milk Inspecllon, Tim iiu'iiiiiDPi. ul llio Itoyitl t'oiiiiiiln. dlmioii Milk Hupply In It, ('., I��r, A. 1'. I'isK'top, Vmit'oin'opi Mr. I''. .1, C011J. Iliin*|, N'pw' Wi'ntuiiiisti-p, In. Aiikoii Knltflit.. Chtt'l Vt'loi'liuipy in>pi'i'top of II, r,, n'lth llu* mi'i'itut,), Mr. i'Vii'. imiu Homliiji, MPi'i*i'd )u AiliKiui on pismit 10 ilto wlmrl u( Ailx'i-nl,  In ftu't  V'uupouvi'V Island odor furilii'p uld in j WiihioMliiy, mul sidikisjiuinil) Hisp4V|�� itinj* ttltoi- ii vthtipf tout  lifou ttiiiii i- Ilm I'url iho ^i-tuiii'is 4'iKUi* ilfc'ht hy II t-i AMii'itih Tlnm inimio tim Ikuniiilon (iovirij. ini'Ul mul ��pi"U! �� hiiip' sum nf nmitry in um (Imli'iimr ������' thl** piimmol, mid tin* hutldin;; of (in* whitr( ui Alhiiui, 'J'lilo i�� now iii'iirinii r.'Oiipli'lion, 11 ml it rouuituk (or tho ou'ivht<t>l*to try lojfPt wiiiio foiiipiiny Ui liititl thflr fpfli'ht ut tho Aihi'ini *v!uip( us tuts ttoiio In tho dlt4*,S lol)/,'  ptlht. It U vi'i-y llkidy ttuit us ���wion iik Mm Cmnidlmi Niipiliui'ii Ikij.'Ius work in ttm opdt'p to utlow of ihoM-pvlcii hfliii; t.up|| j W| thoduip) hipuis Intlm illsti'h'l Ilm? it I'olild stii-pt"M>fiiil> hm>d!<'frt<li>!ii mul pjii,M-i)i<iip (ruflli.1, Now Brld��#. Tho work  on Mi il'��|.i'C I'l'i'id;, lit  ilm fiwl of  VliMoilit t^iiii,*, is iiiiikini,' koimI ppiij,*ri'sk.  Tho }vJilll^ UlllilT  foivlllllU  W's^nIi.  hill o put dottu ijiiiio ii numl'i-r of Mm filtoit, nnd tint Jtiisy �� lih tlio i*hl(ilii|f of -tho old Mriif'iui'i'.  Wlit'ii 4-oui|i]itii!tl  lhi< now tilill,'!' will l>f of nlioiit tiio SlltllH lll/U tit tho old oil", Imi thi'inliltllo sji.tn it ill In TowHftg rartleu, Alh.'nsl hi^ hi'oii *isltni thl* wt'vk ��m*v hi-itlfc'*) on'p! �����>''�� hiifc"o liiiiiitit'i- of niilo puttios mitt 1 ttiul'liiif tim ftdut'il, It Is lnij,'limlliff to ho ivuli/t'd tluit no trip to Vunt'otivi'i1 lsluud in potuph'to without li lisp (ii Mm Allii'iui HJkirirl, mid M10 I art Mini sown of tht.'M' purtli'i. poiiiti (pom down iit Option Hum' Is llio ImsI proof of tho widijiprt'iul luli'Pt'kitluit is Iii'Iiik tiiki-ii iu this hpfttou of Uio protdiii't'. Allu'nit vultoy (hoy w'tlt htnil thiiii'Mij��.)l��r��i<r. Tiio (m-t'iiimi Popot'tt thnt it pllt'i* nt Alht'inl. nnd mi itpriuii/oiiii'nt] will t��k" u,M"it two uionltisl��>fouip|oio pun ho iiuuli* with UmM'lxjiils to lutiidio fin* hi'liii,'!' wJ Mint It will ho pond) (or lln�� Allii't'iii (polchL.  Thl* would provo /l Xtlllllhlo ohjirt  |t'��i*oit  to Mm Mltild  hl'!Jj,'i' o* i'P  Hojft'P tJrt'i'k,  ��( (lit* (out mtvijrtKopn of Mm l-i. A  N��� oppkIIiop tpttlilt'.   In  Mm  itmunttum  tint  uow uf (fVripudii sni'pli  will Iiuvk to pinpy tin* tltuitl  poni*i> hvlilinl Mm imvljfii.. (all (liptra'lh' hotwivu Mm mo tonus, li,|h, ui 111*11 ��s tho  (ipijjfhl  tddlnjf  tipniks - - ��� ��� ���"-   . j Jloj;i-rl'lV4'k'. Card of Thsnka Mp. A, 11. M. !-oitl liikt'i Mils nii'.'iiiti iVivp iw't'tlly hous'i* (itti hi'lnif hullt in uud uioimd Alhi'itd just now, um! If you don't Unit Mm rarpi'iiU'Pn mv hiu��y just (foL out unit (iy to hlrnono. Aiij 111 no who ciin hit u intl) iwii-i- out of (i��i'i,',i Mint's, mn) *utv it Ihiiu'iI ul uii niilflii of BifM'it ihiin foriydli'i' dt'^rt'ps, hits n I'li'tuoo (0 ijiii 1/UkV in Alli'Miil. Mr, K, {}. Ttiylor,  of  Mm Moiiiliilnii Mi  It. Oit, of Ht'iivttp I'pi-i'k, w.iH in (own ill-' olht'P tin,,'  with  vium li'lint'K  Kislmch's  Di-pliPUtn'MI,  pull) it vl-.lt to of Vli'mi^lii7h*IWr"l<ml..'foP iViiiii-'mwi'y! ih'\ l"',Bn,,'li,;i,,!fr!ili;rV ",;i,i1'-':" i,'!,1'1"!' All",��'"1 ll,t" vv,',,k '" ,"tl"r '" Jn,'"vl oxpr,.���m, of ,ymp,,M,y oxtt-nilpd u^^l ^o" niJ!''"urlmXi, 1'^ i''''''''- -irk iitthoSlmupFulls w|���;r.. itlm on llio ik'fuslminf hUhot'.'iivoinoiit j ���, ,* <|���r".< is a dt<imuid  t-jj^ln tn hoiiii*!!( 'imwiiy lifts hm-ii imulo to oimhlo Iho to tin.* hiks of his vvlfo. J for 1 *i'p> j'oiind ol it. siduiou to tfot up iti-oiind Mm hills. No, ip'iilh'i'i'iuloi', tluit'luiitl, lusoiniij. low ppii*.h wiisiiot itti t'urMiipiitki', nop >i't IWOnll Vdtl'illiO hlokt'll ijlll llll)'win?JO oh Viiiiroiivop luluud. A�� il liimtoe n( M'ii'iiiiiio htt'i liio (rmiiliiliUt* of <hu tiipth wu* ot't'iiklujiott hy Mm dmt thui Mi', ihikoph Miti-tln. wliopipTh-H u htpi/11 livkopliiiom of " Ka.os" hoth lii'fiii'oniiil 11 (lop his iiiinii', mul onu "M. I1." (hut I-* um tin." I'.k," iitutlotl on (ho Wiiisd it low du,** itHii, As itsiiiti Mr, ivJui'Hii Imulril whh Itoih loot, mul Mutt hmt t'ittikiii Mm sliut'li vililrh wus/uli ullovur Ilm t'0|iiiir,\, (i�� wi'li ii* Mn* miioky linxu Mint "llll l)iu)*|s uloiii; tho iimuitliilti iiiiii|i'k. Tin* pit'ss i'n|Mii-u 011 Mp. Mnrtlii1 wm�� l.'ilii such cliiilt'o lilti>ii*(holul!owlltj,'t "Tin' iiilliiii'd li'iip* umi tliOjfthsiii'd tlo'olli's ii'i;i|itlilijj' (ho AllK"l0'l')t'PUlltl] wiip kptipo liitvo no fuuuitiittofioxpopi in Uio luiiiiiliiiiiSoi) of 11 lot of jliiyoju('k�� ll*kl'k," Tho'rhino Hlj* (tin nllHi'llftOI'li.tltf IHtd pii'tni*'��pii' th'si'p||iMiin <t( ,liikn|ih Mur�� Mti/M. I'., lor Kiisl Hi, I'iiut'J'iiHt l<oii. don, who upf-ivi'i) hist oii'itlui/fpoiu Vic iopiii, nlll'U nskml iijn view* U)| (j|0 ijiji'iiion which tMlt'pii'��ont i��nf*��i/ni'/ tiff kl'lioOS llltl'lltloil Of lll'ltjslt mid Cilr uiidiiiu M(4ii-��iii"ii.  Mr. Mm Mn, who in stii)lni( in ilm  lloioi Vntipotivoi'i will ii'imiln in tlio oily until iMohop J. ���'-M;*. MiirUu wit* lurUimd lo mhspriho to tim lln-opy  of  Mp,  ll*'!i��'l UoUf'UkMt Mlf.l  Mil' pPOki'lit  Will*  M'ftPO  Wtt* OP^llll. I/11I mid liiimiccd l^t Mm Vit'kop* of iId!,-1imti mul Mm Kiup|is of (it'iiiitoty, jlo In-Ill**ul Mp, Churchill's pominy l|��|( H��k \tt inMi'  >| i��tt'liU'P  tli'ifPtlii ol lioitity in (ho 1 .-outdliiu |n">|-Jc. "TJhto I* u lliittiii'ltil t'jsiwtt in Khk. hiiitl," Im pout luiu-i), "tthn w mil wiip with lii'Piiiuii*, hoi'iiiiko tp��y will tuuku nioiioy oui'iif it. Thoy ��P" lifhlnd Mt4* Virlo'ps, l-'iii/hiiiil U siifr, Hlio Ikin no H'ltnoit 10 four iiitiick from itiiiit'ttny, Tho tiitU'P piMiilry cuutsot CiiU-h up lit live or ion ,*,f'U"��, All Uiis tolk of ti wm-'St'itm is nonii'iiso." Mr. 1^'oiutul l'*riiiii(, whii hits )u*t po. lupiiiti hsnn 11 vlkk to the outsiihi, shuck Mint ilicrc ii it i,'t*'Ut muoiint of iuii'ii'si hiloif niitiM'ii ri'k'iUiHlJK Mm outlook (op Alhi'piil, Mr. I'VunW ro- porti 1 hilt nil initicu(itins|ioitit. to ��u iul- vmu-it nil ailing Mm lino In Alhornt propi'iiick, now (Intl It is wt'll iituli>i-. ���ioikI Mm11 In* i 'aniidhiti N'os-Uiorq itii'itn-s liiikSni-N-i with ri'tfitiil Ui th<> develop- uii-ut of iho district, THE ALBERNI ADVOCATE ��^*MM*-l*�� Ml, .. -  ( ft U-'i- ii ���-W  Hl***4��iHiff ^k,l #/,/ >*" it'tl i.v  ,M"v.|'-.  I ti-.i-%|i',\ 'fllfWklrt  -Wrv��l-*,-4y-l-t����*kk^1,^��^jMrt1T��,^ ��iiWiyj��Ai��kWt^kir.��^^ww.Mkl*-W<i��wi��it *w��i THE ALBERNI ADVOCATE -"''';','" . ,,    Zlllll   ll.lllltll l't-,',1",   WIUl  I'lHlHOIIt il Loud Act Notices Al,il> I'M UMji JOMIfH'1 i'lMlsi'l ��it l!ii|��'il ti,, HI,  laHlllll *rl  ��� l.ltlltv   fl,, 11,-j.  ISlol  , lilMIIII, imi,. ..I i, �� liilii)-!, v��dt< r lui'i I.  v*��l f"<l"��'Mi-' AMlt'ItM J.AS'H DP-'I Jilt'I, jlmt.li-l "f fliiiji��tt,.,S Tlte AlliBiitl Atlvotttttt l'*tilling tttt-1 Putllkloni Ct,, 1'rtJtoH'tioii. $, v. iili.i>.soi. . lyiiur no** Mfiuir^i I'.il'IlVml  *l   \fi��t...   Ill  tj.l.  I .!���<  ,.   i. tl.c mi,,. , lu i.l I .ii '. mi ��� I   .I'll' ,i'.'i  ' <i .: II,..  ^(1,11-1 |l 1,11  .| ,.,,-iM,    ... fl4M��d vlrittt   Ail'ititl, II t' 4tJ,i}-��-..lli^U i , I, il-- . i d,�� C ��.Jl, i' ' I iiilli C nit I i.l ti 111*1,11 . .1 '1 tti i '{ Mi ', +,.',,S,tl il*  . lu lt-,1 , S.,1.,., , ,|  i  ,.!.. Hi f "LI " I'l  *  " ft >tl.|t-'l.t  .tuM.-.l. S'l��  ,'' -   1 l*l'.|  Itltl!  "Mil '   l"  41.4-1  ��� i'l It .llin4iiHl,��  11,0  t,   till.1,,..  .  , Ii link lliit  \ i .1 *kl|.  Sli-'lO.a PllklC^I  (l- II '   '  I'll'H  �� I  .1. t. I til "I" 4*1) llli't ������'  'I  l---'\��  ,i" ��� 4��l I kiln TO COKKIISJ-ONDLNlf., \li .'..I'dliut. i  ill'-lik l(*,U hlilll  l"i  l'J>' ���������tiki  i.  ...a-mu'.iii i.t  liII1.  in  ti i ' '  i (III at uf 'III  Ml It, I  ln-l  lll.h .<  t  11  ', ' I II,i'I (,,it Jit ii t  i'1 iltt,, "4 I ili^l ' * ti* llmi linn' ii'i'1,1 lht ,i'i'i.my mul j.l'i'-.-mil;' tit,I ���' --  '1  .1 *i  Ml  ill'* in \i'-.(  ;',|! ,,),  ,fllu  ,|i>(  Ull.ll   \tlii-C ' j*.I  11 11 I IS fit Tin i-muii  'i-'i*  ti,"U''li In*'��h'U 111,   i|l l|)l'i|   'l''!,''*. llll    llll'l'l   till" i ififii ; p ni  llio < i'(.i:i';v nil!  ijliti nt -li( ' t-','|i\ t'eel*  vidj  toi tit'fit .Hl,i   ion, i-flji'tl  l|i  jll'1'k.i'U!  Ijll'll t'i.t ins. 11,111 UM l,t*,|l |i|* ��� fill T Il jJlj, i uf !',,������ H 'I l'i" I ��� i��i lls-l' l\ ,., ,,i, l,'i.ti*,t 1 'l. Hii-l-'-l ..' * ,1|, ,. ,,. , It 4- ��| , M|v,, | li,,,,,, , ,.,-, ,,. , I'l*, I'U  !n  |M -,(.,��' I .1, ,,,  J.  (il���u  III,  C -,.,-11 .1,, ,ii'. i,?, I ; ,,.:,. II .il,,.,,. 1.' ,1 t, *i ,,  |i .-,1  t'|IM*-l  *.  !*.'?* . ��l lit li, ii, ;lt  -.'iili, . i.ii,'u,i(  ,.|  '...I,,,, -.  * ,.,yi, l-^i,-   l  *   '-ti  *'tl|l  i.�� ,  ->'l|. I I - ii' ,  * '1 '  I Mil I  ,M   l,   ',1.   Mi,  .,��,.   .   ,;11|    t-,, '(, l   ll.'  ��t,,ult(*' '    ' ���   '  , ,   -I  ,-  |.| ^  -l,i  ( - ������ . i| .   |.   , .-.,' =  ,)  ,,,' 4 t �� ,.���  IV   .'   i  '.   ,.,    U  l .    I*  ,i|,-   1-,,.  |1,.'|   I'    fOUfl ,"'>' \*t'i,-, -wi i.  .��,! I ,��n i-i.. . .' AUII *��*��*�� I.WIf S��'MI(l>T. ,�����,,,  I,.��..,','  *,,', ,il > I'lHIH-t ��l  .j.!}-,. ,t'"'t   I  '.'���' '    'I'llll,  lull ill  t|,��t  ,\il)  1 Mill,! I  I'I StOWlM!"  I* 4"  .k<-i!ti,.tl,.t| w ,.<|(|.���k l.,i,i,.'i i i  ll.i, n i* III .,�� Uril! UM  1,\MI lUl-'i, IHt'l , ,'|lJ II.ij (,u-,iiil,��)..(, ,���,,.,,, Iiu��,  ll��� {,,',.a nt ,t, |��,-',,.l ', >,)  lfl.|^lt *li|a<l,tl IMlnlk- I ,>:i,ii���. ���1 .I,. /t".t���^iii,ni-i.rt4ii-��i,  Mul,,.���m i-i V**i  lowii ��*i<4''��4"Oh"i''iii.iii>tiiiiwi"i.ii,{Min��,iiii   >i<ihl  ,���������, ,,,���,  *���,������ iiumiiiiiu/ .,f *.'��i�� , m.,  $1 i*  in,,-,,,,,,,',.,, wv,,,. tm.i.lki.- .j,  "�� i"'i"o"i'*-iiiin*  iiii.trtlitoiis 'm ,i'��**- ����������"���*'  i.���|rt m t'.i.v.i|-i|...in.,ivl **fibi��  otlri^.to pi* ��-'i iii":jiiri.m't,4fuui,u��,i"ti��'i��u.-��n ;'i'  "* '"''* ^* .' jli.^1 intuit. Ilm IVii'i.iitrii li-tnimitt'lVflK *,-���*(  lliit.H .1 ti.'M, 11.-"*-    ���  k ,   ,..��� Mr���..!.i^��.!ll..-,  V.'illt ttt.ltttt,,  !l���  ||.||I���',.i  ,,,(4111  i'|S,-|.|.���  ,'. *"L>  "'  1"'r l,,Hllai,i|, J],  (!��� !��.-,��i ,^,,i,a k'Uti ii.i mn <������ I litlllt 1.1,*t  (li,-i,'S  k��l  , !|*|'i!>  l|i.)4p   l.*i',.|  A-' t tl.l,|.i',>��t  1" tin Hit 4'S  tk-iollll llllllll ��ll, |,.lil��IH lnt  "lii ��.(,>��, Hunt' in  li ��*  tMlnv  nni'm ii l.lltl'rtiljtTI   Plkllt. ��"< tltllkll t'll^lj.^k  I,   ,^4lti lllltl Jl.1 t.  l.^^kilU   t��* Ut *l��; ii, ul; ['I'll  fill |U-|���(li,��'iM| 1"  pull llUki'  tl.��l >i,tltlMJC,|; ll, l.'lll,.j III,, t��� t.'nil.I.it ,1,-1,1,1 -il a final  |i]ktllliut  kt  file*  llllllll ,^��t t1..,,,! t ,.i -| .���,l�� , |,.,( r,��i. i-)n,.jt,..t 1*1*, ......,,,  ,  ,......,  ,,.,  ,,. (114 1,11111*1.'  Ii iifli  l.l  ���M,,,-k  iiiMirt'ltol  fet M.H'.IIM I.IMI fOMiili'l ,il���iia�� mni'i'i i,-��. in *:.-ii- lli,i.< i.( ��.��ttiU, Jliki.t,') ,,f t'lmmjiii.t - |n|. t  U���ttiN |,.>i,.n,iU *((..|.- Ipi'-nt <i*iO w��lM lvit,i'i-Hi,'ttu'4  .Mllull  II, ii* il Mtiiiiuu i��   iii.oi. t>4 alriii  �� .'Hl'i I',) m-.,i. .-Hi 11, i;i liif/tl, nt *. It t.'ll-i  II 4' ,.*1 vJ.nll.MI t I" 1.1 i,n I  Hill '>il��  l Ut l-i'iuiWtl ..'1 i Ilt4*�� t I.- ��� !**���(  !J<t5,��v' (..Ji'itJ in  l};.'l )"��� ivlliitiuult lis  |H,ll.,l*i  Ul"' li"ll"V    ?'!��.' la.O'S Iv'<fl(-i4l Ill��,,..kt  4-1 l",Sl!llt,  llll.(l  (iJT in,  I, a. I !lnl Ull !�� likd  1i��,ii(lil i'l |T�� illi'iW 'iM ill  ������� ,li.l('lli,| IM 1 ,,l|,ll,i ,.lJlit' ,,' tl |t -��t p'h.tt,'| ,'lu-H, |.l,ili|ll<iK   flfii.,  !l,i.||  .') ii->f, . ,ltl Ok  ,i 4 l,i- wiilt*i-t -ikl  |i,i|,u I  i^  1 ,u.lt,f  1 ^al l,,ii;.ll il^ttilMS,,^ ?<��,��� i ,|>,.,,,, ,t ji|,n(i 4  tin *t"i' -i J"i *����iml'ii, '   _ iti-i^i9 jtUifltHi Ayi-lU ,i , 1,, -��  ^,���l|tl 1 1  l I, .11. I*.   Ill-ltV  llj  1, 2,.   11*.Il.lII''    Mm  !*���'  '^tv1 ' ������'�� .-I ��li*|i'i��*  P*,.i  mi**  I, iii, >*i ii'if kli.,,i.> t, . . ,  ,1.., ,,,^,,,.,��,, >��,  ^t f'ViiwtUt'l  mi*ih  ��**'��i��)  l.n.. i��'Ho ill litfli Hii l.'MI lll>IIC<t | l.tut  k'ltOl  ..I  lt|i   J,,.!!,l  ,.|  ,..Mlitl.,|.l��l��lC*,l  , I'lk'IH-t "<  I  !H?.��m-.l tli. i,.i if n't ��'i< 1,4'nn  if. i|i-ii| li-Sk  tn i-i'lii fl    'l��l" IiiiOiv iiiut  A;lii��4  IV ������ ,1,,  i'f  S li'ti',i,n (���'ti,, llii iiu ul. iiuii^iini-.'  Ji,v- s,, ,,-n  in M, ,i, ' II i   i��v "{'iii.oi v"ii>i tn ���' |i)':itt itili ,!���!�� ti����|i i' i nil it ItlMtll t I'M | llii* r.lll\*!l.\ II*' Wis -liu*' II ifl*.t  4'''*  ''    t IlllW  fltlMi ,1  fl}'   Utilllli  jl tVi'  tll(   ,���,���,, t'lmit*  lit'ltn'ii  t|o'  ili'ivi'P  fiuihl nii'i' I'f  ,1'a^  l>, ), .  k,,,.t,ti! IK  \t'i I'l.iH Al.kM'IIM IMMi ll|i|lt��ft ,���.!,.lull  til  1.1,,, |l.|t,l  Ul'-  MlJllHOI,'  l|.k��'l|lk'l! U" ��l"4 H'l III  IS'll.ilt.llliJ  U��l  Hi-fi.. Ull.ll- III Ukk l���,i.t4 Alltl.l  t\ IHU I llHH'lit ili*t*llll'-.  IW.I'I lllllli'itlitii  in  I'll.Ill  1,-li-leO  linlli'i   i*uli.'i%  ,, . ,  ,i . , I .1' N,li4ii,.ii,.i..ii.i.A.is I,-, ,.(<-.��.. t -liiivi* uny uh'ii ul t,i".ip'iriM!��Ji ��'l utiihiiis.>...,.". -j i ..I...,*...*.! ;|jli( n.tllM �� ,,,,,'j"; !   ii , i iii  '"-'Pl'i ,    II*'   **HSi  ���tlliri1,!!   llii'   "|ill'lllllll , 'i'l <""' Alliornl, ��. C. Ciotttdw  .  Aim. 2'J, Itil'i thin |i k.i i,imi ;   .'lili'i nut j,li ,.f o ,n I,,. <S ,lll"ii  Hi' I'l'  * ''llll t' * ii i|''k, t'l p"llll III I'HII tin .ii ,,t'. lit i' 'tiitlieiii'v sti lien a \>'i il,mi  \| ,1'di ll^li  it, ml, Win l'r,in>< liiiisi'tt, Ato i,i J.,It i I-'if iSi.liKi.f  .Mlmntl  WiiU.-tl  mi I!..- ||tjUii(J  Us  )it,)M.  1|||li(vV||  (if|W1( Kiillwiiy C��.M.mU,i��.it mil-u IM ,   ,;        , ,   fi   , ,.���...,���,,,���,,,,���,, ��f whttt *v,*,v ti.n.mil .vustinalil, , ��� ,.,.,. ,��� ,���,,  |(h(lM<1| v^^h^^^ ���r,.i,.,PMs ttm ,*l,.,.,Mt., I., il... piv,. )|(i u,^ UM |h |t lIi(.i|t Ui(h |U| W;x,\-'\ ;���"' ���' ���-��� ��- fill tliuunoi' t.f i��.|iiiiiiMt'n��.i tl.i- ,���,������,,���,,,, ���,,..,..,������.,,, |t,u,u!.. tlio    "' llfflllW  Of  til"  .MlWv.l.V  Ulii'll  II  ,,i,N,|l,,Nh���M|M. .,>,���.   V UIiiiim ti. i.uitli'1% poiir.nHUK Al j .||o w,^ [tM UpJ [hi,t.t, ^^ (((( |���.,.,,|.  TlinMli"-��'ivi,i����.l'*ttV.v;,'Mm��jjliKJt  ���,���,,.,,,.���,���, m,  U1(,u��� itmliii.-  ivitMiniiiil". i-��������>���������;���� ���ofl.|���.,.h..,u Im^tati.' ul �� i< |,,y II,,,*,.* u'l.ii hnvn ...ail.' a "tml.v ,��������� n,|{��� ������. ���,������ U)),ju..��� ����r tli.'|..VM'..t  t'oiuliluniik quilt.   ������ ttI1N,���lK, ������., ������., .......y itjuiri I'pi.iiitht'ui.uplmtwlikl.ti." ,���,������������ ,���.,���.,, ���, ,(,,..,,,,1.1.1, iilii,,,,^ wmil.1 iiitvo i.inl..ti..*'|lMi| jim, |||iH| a Wiih Ult<ili^ tt.iv ilov..|..|.i...'..! uf tl.i^lKl.H'l. \m,,itl, )u j,(1, ��� ,i,.Kl , ,,���. A���HMi, Wit.' tmy ��U tin' m.ju(.".II��mih .v (|| |r(jJ|i ...^ u{ ������. |ju|()N uUm, I't'lvi'ii in Komi init't l��y Hi...,ill* |)H. ,,.,4, ,1^.,.,,, N,(,!(i|ll!U, rii.M'.' HnNt.l' il...  .Mlhvuy 4.u,.um..y < ^  1(j ,���. it ,.,M1U,. ���,  ,,,�����, Not  inui'li  Thi'M' idtii'inli Hoi 'I,Oil I'Hliit' III.ll 1 'li.iif. s I'liimli uf Vii'tut|.|, ,Kfiip,l|..ii tut ti lililtl  liP.lylk In u| |itt ,<ii i'l'l  '   i'���i���Mint|i,���, .,( ��|U��i  |i:iiii(.. t ut Mi "i... 'I in ��� .Ilk.'..!!  In  j.l,|,'|..lM'  llll   f.iU.lllll^  .)l��,'l|l��.,i , l..,,,,..,,, ,  ]������  ,,fM,j | t|.,t |,���j|,,��� |f,��|,,  .ilMl.ll l''i Uiillik ll'iiili uf liutHiiiit is.iih I >i|  I, ill' lull-Ik .ili-li I .'Mini. in'iiiv ��t  ,t ikikl  I'ImiIhI nt Hit' kutitll uat it 111, ��� ill  1'iltllu I  |ji|  llt,t;  I Ullli,lllll III, lu-i iii,iii<i .ni.iii ��ti , Ii.iIiiv oi.'irur li.. t,i Ohm, tun i,i ,ti ii,ii,iiii iii ||, Oi^f r,i��ii iin'iHsi i.-iii.miiv Bii'.n'iiin''it iii.'ii ii.iiii noitti, M��'k|i ��� III  Hint  ll"M|iTlf  lit H  p-'llll  lUflVilt  kk|-*l i-l;,, (mhiiI ul I'.-uiiiii in, mi 1,1, li,i lus- titkl l.'ilmln* lliinii ul ii.i iii ibillit nf rolllU.i'lli'i liti lit. l-i'tl Inlllllli' iiilrfi'ti k  liil'l, ,'( ll-an    ' , ' ** iii  Ms  'I li'.iii, ' lliilnl,! .Inlllllli'  A*, 111 Milt Ik  lli|V. AMIIUIM l,*S'U tU^litlfp. llUlllt't  111  t 'l��t I*, 11.H, "' ��� ... ,   i  ,  .    .,..,,   l*'i iiiiiuv iinllli ul iiutHiiiil i"��.|ni i-ii  t.'i i'i , - ���  t imi.iiii l)i-ilnt <il  ��  ,.,'kt  pliinlnl ���ii il,.. liiiilli  t'|t,V(���.���,,, jnMlli 1  On *i\ i iintlli'.sn I,iiij a 111 >m i   Ulii'iH'liff lll'll ll'l'lulf liiOtnli ,jr Vll-luf til  ,1 i'Ii.I nt all .k!���!,i| l.l In.  Litiiii it ^k (,.i, mn, IkUii.l   ���, ](k(,  t.i*.iiM?tiOi niiiiul-VH  "t  11111*11  I..I ji   f-s-m ��i;i.|. tnujitf. til  Jin,M'r, inirnilkfiinl.     ^ Mill ii'ti "ll lf,i t,i at kiil" ii�� ll.��i.,.,...lini,,. ul 111 t  l>tilx  ll,. !.,���,  , ,.M  h, i'l,���K.k  tl.iin,  k,i.,iii-��ii|ilt I 'I p. Illilk.'. ,(i to putt l,4ki' On. finllti^lti.' il4' I |,I||II|< I'Vi.l,  'll'illf".  i'llllllui  ill  lllll' (if  till-   I'l  '  Ml' ' Ull'l  **'.4ll!ll,  .Il-Pll  t I'll llllil* li  'III Ilk   4.,1|((, .  n���,|,  ��,,  1,1*.  I., ti,iKt���|i��lt ,t| I..I 1.(1 '  l.ll   Ikt-lttk'.t i'lll'l- ��i,il|,l  ikl i'iilii'k i.l|ili-|  |,;ill|l  Ik (l,i iii I  1 ill   III""'  ''".''Jl  Vilkl|i|il  ���nullum  iiiallll* liil'l  ,u,i,���| IIKUu'l  llii Ink'Hi kt k.,,'|,4||.k l,i |ui|lil n| 1-ill.ilil ill III,,'  ut  u llil.t,  (ijhllli .J al  nuilll, .,.1 , in .in . ilu ��� .1  .....Hi ,m 'l oil-, tin Hi*' Hi ��> I i ' Unl'l'i I'l inH'illlii.' Ill,'" ��|i|i'l II.Mlh I" p!��H"'l  .,,n,jn,.i., i in, in  ,..1,1,111,11..;  It,' .,i'|i ��  fii.iM'iH ' Ik'Hii I ���'(  l.'ii  Ul  1 (iOik|il.i|  III.illil   iiiitlisi ���   -    ���   o-ili.iiiiiih'. Iiii-nl, illlil ismluliilii,;  Itiii,  I.UHlOit, j, ����� , j i,.>tfi, <9n���|,.,itik iiino'iit |, *.,I,.k..-iili, iIf li.inu.l  -'��� ���                              '            |-||i4H  S." I i "/I "f 1'lMlt" I I.Ulill ���!*>*. IJh'Ih* t Aklktti'tialiik lliilt'l'l .llOlllltl   A4."il j till .11'!  X'lllll '^Ipllitlllk   IllUtV  Hi  )��.��  fl' llllllll, X(|,t  iii  llilS j Hikl isilldt  uf  I*,  It  Mk , t'i���t��.i(i,���t  llrkltl-.'l I On (wV it, al ktl I'lu.Uii 1.1 (uilill i.'i-. ,I|,I|H 11,', ||i, -ll), 0 At.Ill KM I. WD ll|s.'IJJ|i*r ;i-i|.t��lttitv ii'.i.n-iik Hii,i, ,14 11*. A1.IIMIM I, VMl ll|ls'P|||<T ,   ,    IlikOitt ������! f!��tii|in'i j Hiiilislf i|.ii*.i.n. \l.ltl IIVI I,*.N|l |i|V|,||i| ill .(lit I "I  It Uf'tlt Itt'll k  till,|i  ,11- |l kk t II II I'S I'll. Iliill, A  A  l(li".|t'k  \.>itit .iiiiin I ' \>A\ (littltl-l-1II fpt'i 'IVUi iii.Oii'.llul  ViUli.iiii Miti',.in,  til  V u*    .,   .. . ., Mtiliilji luplMli'  Ai/Ull, |.iii  |,l,|.l\  ll ,tt  11' ,,llllll |'l"lH  t\ hit lli  I  ill*    I'lllil'lli'tll*!'  Illrlt  I  Ll Hit  *��l,'tltl  f",U.I|-'  I'f ; I.If 1,4. II  I' , WV l|lilf 'll  S-Ult 1,14|". I   jl.|l llllk t/,1 j     '"' '*"** l, ii ,i.,ii,-,  lit   k',',,i.i, hi liiMHi  ihu ii I-ii.", V ii'O'Hii  II T. iki*ij|"itliiit liitiui i  Oil. mil in  ,i|.|.n L.t ("Miiikatiiii |m piioili. mi llii' lnti..��m. ! \I,IU KM l<\VI> IICoTKIiTV , fi I..I I" li���iavn,i t |.i  I. In ;  iii  till' f,���',..,! .iv i -ll'I'U ("I'll Ollikv5.it! fc  |lll It'll,, <.,��� llii' I iljiiltjll,.   ,|i-ki'IO��<i| I tti Ih                                       ' |l��li���i, ���| I l���iik|il,.i ��� li'i-nil,  I 'HI Ik                                              j'.' '"'lll"4t ttOlll.                       r,                          I '���t|,ll|i l-HIIM  Mlitlknl   t'Jjpll.l  Ut  11 Htltl J1.1  I    ',,(,, |i,.K���  i,,,t  l,|ll|,.l lUttililllli'fiji.Ill Villi I  .ti,l)ii in In,' ill  -t  pi'i-i  pdoill ���!  tlon  ' ll iiltk 1   ' "M'llli-ln-IIV ii* '�� l'"��l }��l.llili*.| I'll liu 111. Iliu lit , !��� illn I wl I'  li  k|k  l|,M|i,i ll.it i  1 mli.|tii.| II a  I (, ,���,,,, ,, t-i||i���||u|, l���l������, ,  ||,t, i���t^ t,i nl'l'lt  Jili k.lMOt  III  Il.l I'll  'Hi  I'llllll-   llllll.pi   t.lll 11  i'ltl,  I "I ','"  kllllllll  Ikl l'.l|IH-|  "I  tklOt lllll ll   |llMl.k|i||l��� tlll'l    111111,1   1  Ll  f-l  IMl tl'.k  ' tit. Uf.   kll'll'l *",' l>, Olltkk.ll'l III i'lllX'l.lkf llll  fKlillHilll/  |liM-||l��M, It i iiii �� Mitii Ii t"  ill:*  llii inn  i "ii  li>tii,i|i'k 1 *l- lln|" 41 lMktili'1  llu lli'i ��ti ��l Kii'luina tl��� iii'i-  ,'mI'i. Mi. i,,-,  mm  I i i l.uin*  ll.i l.'ii in Oil I ���  J,|in|, III  rn ,  l| illti <?i l,���'l���.  tin IICI' tti  il  1"! Il.i|llii III I I'i'l Hi I'KiilOII.   lie HIS' llikl  Ul t'll'illlk   llintw'l- : <-il,|ll>  11)1 mill  *��� .1  I I  I'll'lSl.a  tin liu  l.i'pli III   , ..iini.ff. 111.  ,|l ,, |. .*! t'tl'liivl  *l I'lllOilk W4kt ,..il,H ul . i.lllO.i l���s in I.'  , .il.l-.In,l,,-1�� .1 it a ; s'liillt i-".U III*  lliill* tkl  ,'.! j'luln.  llii'M'ii , ���)> illi* i,i |,.ili(l  ,i| ,-..)i,Hi. (.is ,���!-. i,|  ,i,i(,(rf,ui(tl, ,  ,,���, j ,,|���,iIr. ;���ifii( ,,|  ;'.,,  lii'lltiMtt imillo lit III i-ll, ll'l  l'i O'l  t* Il.l  l|l I ' kl.lllll ,'"��!li,.|IIV In |l,ill.! ,'J tSillllllttllS ||,l-||l. iSlll    lk.ll),-tl l||l .,,'HI 111, j I,-'  Il'll  MlHii.   tull.ltllMlliOll  III, IWl'"��'l'i|j|tlS Will  I iit"�� In'imill  AlKII    , l.iOildli .'*'l'i"l4'a  nnd,  "I I. ��t, Willi ilit *t .;��'"'��* 1 ,,, tj  i|��� lu,  l i | j,.ili,i  .miiji,  (lui,,-,.  KihOlii, ,1 n; , iil'liil '.ijili'tt **oii��,i' IIjI-i'iI .1 ifiiii.i' A,,i ni   ir.^t  tin itH Al ill iiiik k itiiti  tin ti,-,' jn 1-li.oni *(">  IC. tfl* f; [lo.l  tliHs''   iltfllplk  1,1 llll   !lilll4-|t  |l|lljll,�� i ii.* tri |. ittil uf i i.i, iiii lint in. I'l  t,ii,f i4,iiiHliiiri|f ,Jln ^,'fi-a iiiul.* ul ,i>. IHlll.t  lli'lmlil lllt-iik- M.OI UM I  *M> lllk-'lllli-l ItK'iii * "I Itor'i' ,1'Hi" I  l.ll',' ll.lll KM l.n'U IMVIIKl'l' ;il,ll| |(M ,, tMI |i|k.|,||,'t iii.oii i i-t t :,.inmi'l , ,  .    . .   'll \  Mil,I It' !. M  I    "I*  iplll HI I'l 111,l'i l|"lllil'l  l    ,  , ,, , .,, ,,,.  ,   ,,    , iin*.iii,i���...l,iiu,ii i.iMViih'iliur.i-ui j"!;;:;;;,/-;;;^,;,,',-;; ���-;;���;:������'���'���'"i ^'���^���^x.!;V7.;,'���.V,;^^��^.,te.^A":r^ till'  Mllllltlll,  llllll  lliill  ll  ItiUl  !���'  Ill'i   iVlllllii'il. 1'.   -',.!  "������  ('I ml.-}  .'- ilnill,. I ia! l\'l>  Ml  l-_iili.kkl.il,  ill  |iill. .Mk.  'III  I..I1.1IIHIK , , .   ��� ul lii ,i io.��  ,',tl, ni iiiii-ul  Mu'k.i'iUn ."it - ,u  j��l. w'lO'i-l-i'l'l. Imuh'il inmi i P-  'mi "' i'wit-1'l' MM- i'>H"i i.iui.t i" nun .at ni i'i.u.1 i  "'"":V'"i,,,;.,1',""i ,',' i!1', .-i ,  .'.Ttll !  '���..,',  , i���tli > ��� i I. ll'l.  IIiiMi'i  mat  fVlilmil.k  I">��1 '""'l "t  HlllNl  I'l  |i Ml 1.41 'I (Ha ni'ii.lil.1 t.i^l iii  ���    i. ..ii   M..,.i.i,  .|  -i...  m. .i. .. ^ i liii't  un i.i i  Imiot mi t'lmiiia  llu iiii* r .il  in I  1 illiil    I  .1*1. |l..i,,,,- -,.,, 1.1,1..^   -|i--���,   .--r.l-'l-,-.- |lia,ll,-t .if i I it.i ,i|"l 't'lilir iii-liis  il'itt l|i.'tin  Mi-I.1.111  luiiiii uf \ ICtt'ltil  II  I'   'IS 'ipOI'ill  III* II ���)������  ill!" ii.ls in Bl'l'lt  !'*(  I'l'lllllkklllll III  t'lllt;l|Uai   Hi" ti'liilUll). ill .i'iO ul liil, la i Hliii'ii (,,iiii, .ii ,i i>"��' t'iiiiitiil *i tin ai-iUli ui-at tvillli I il> llllllll  I. it  In. i i liiii.t Ilia ill'  |||i��  liiMW  isillliTlliU  I'.tilW.i.V pt'll|ili*.    Till'  I'.iilWH.V  I'ulllllih- siitlt lllll ililt lt|t|:i'iii'  In  t'ili'f till*. Vh'W, llnWt'Vi-C, llllll  i'S [.I'.'N-iiMl it hctii.r ti.Mt 1...U.I..K i.u.i lu*.'....- '''vr^r'iuiii n.ui Ni.,,**.. timi'iil:;;::';;'::;!:;;:'��.: Su.":r.s::,iV.;^'!'.'-^ :.i,,;,\rt4\r^..,:::.,i,^\\^:j*.v;'i^,,71r;.,r; ���ui,.��i,Mi,.t wimi  wim yiKliiuii.t   ' ' ^    ' , ' .   ......"..'...,��*..��.-.'"���..���.....'. :'-\':'\!\.!-\vr:V^^ 1                       c          i in  (lit*  <'l;tvMlii'i|  I'lilo  sii'lit'iltili Mtrt.Hsury. !..'  i-uiniui-pmi-p ^    ^ iU>t ������ ���,,���.  Jnti , n|f     ��vi*.i w.'ttt mi r.tr us u> huh,. Dun ,A| |    uM tjM |iVV(i li|hj|||i " *' I liHi'i" "I ll.mli. I'l'llll,  l|i's|llll*  (UK  1,11't   litill  llll',   '|���|��� ������i.i... i,.,t  Mi�����|.,t,ir  l,ltlil,ii,t,.|i II IKliiil  III \' iKI-Hil , I  II  I    vll'iiji illi'li l"'ll| III I  I. '" ..lipll  f"�� |�� Ulllkkl l|| t'l  |lil(|.|ll'kt  On lit,. |1|11,1 it. i.l-lili, ii ^,111.1.' J ' inn. liu lui liu iii, till tin  Di ki 1' i until, inn,, in 1 lil.lli linti'l lihil ii mhiIIm il, Oi I, .i.lpio S-i|ii-Uii t* (il  1'iniil. liiii* iii  *ililil   j l*'��s i.i |"illil ill tiil'iliii lit'i-lln 1,1  |-"lilii|l|ll>^ !��i\( j uf i-,i||i|lii lli'i liii III I'niil oii'iii> Ikiiiit ii �� limn ul tllt'l'll VVItK 11 |4I'll V'* (llllllll Ifs ll) HOIII.Mlf llii' I'l'JM'l'M'llllllllHist DiUtlii hy tin* I'ttllwtiy tiilii'liil-i, imi ('! riiiii'iso ���iif!i fin jih'ii i��i'\'i*r lui- a ijiiiiip'iil I'liti'tM'tl llio l.i'iiiliul liny oMln'rohlili'iitxnf Allifi'iii, Tiny IrniPiV only t'-'i wi'll liuw llu' TliU' way olllt'liilis In*,vc h��M Jiitii'l. iifi'il* I'd hli'i'p lit  ilo'lr I'lliipis. tu idiin fill' tl)H flllliiOI'l  llllll  I'llllM'llil'lU'l 11 i 1   I'.,,,  l-lmliM  ul V ���Hi'-Hit i t  II  I    iis'np illiili li'iltii i'lll/.i'��!ls   V.oCi'  'Allilllfi  111  lift I'.iy ' ,������ ' iii-i,,. iiiul, in Ji .iNllll n I lt.lt ilk  V| Ul 1,1'H l|,ll.iiii ,|*|i|iiii' A,i ni 11,11  I,-  lUtl VlilU'.IIS'l MM! Mlfk'lllliT. |l!.tt|t-> ul *"l��! ti lll'U lil-ii liiillti' Illiil i<isi,|fi'i'iikl|i  uf Vii'IiiiIj tl ll'ka lltl'l"! M''|,i ilii 'Itlllli I ti'll"<ll J'll'I'JK  .Itlini Mm rt. if!,' Al.lil'HM i.AN'll llllslltlt'l' , Hiaiin I ���', ��� |i.>ii,|ifn| 'Pull'-II llll*  i||Ml  ll.liil. ! Hi,ll'l  .*-, III.  .it  *'l, tiltl.i  I,  4* , if, li|',il,ii|l i,0-ii|i 1  11,11 In), tu .it'l'lt *l,lil KM I.VSp JiOiiltll'Pi 'l.,.i.,, i  .( . |.,i,,.|i,,.| ) ��� K.  iii.iiii  iiiii  !'i ,i,l  i'iii||,>:  n|  Kit,,,,i M it'll  iklOpOl ill simiali |  lllli lilla in n|-pl| |n�� ,., ID,)..|.i,i i.i , i,l. ,,���,.i Hii'  I ill,ll��lli|,'i||.^'il|km, 1 lli'i". iViMiiiiin.it.  iil.ipikt nS.ii.li.l ,o tl,c a.-iiiii Ittkl t.lilu i ..I 't,l|,lU| l.,i|,1| IMI tllMlK'illil 111 lui lliill. 11" J" i tn-l l'i liiiill* llu ;U��< 111 llll III I'lt.iMW i|ni,.i mil 11 ili.i'i,. ||,i ink' hitltlll Wl l-li iliik t u'.i,. i i,l s,' i I: iili. In |n,;i)| ii, ,tij,ni llll il, ��� llii ul I* HI Ittlllw I II ili'tl ��. Illi.'ltl Of It'*! I'. Ol 1 ,.,|<(i| i |(l.'ltU|l|l '(ill till  4|W4>lll    * .I".).- ,'l, I'!.' *j,m k\i i. win iipk'ritit'i', Ii al, I, I >-f l'i It,.llllll lulu n.itii,  0,,.i  v|iiii,Ii  VVnlliim-i uf I*,'- Id.ll  M-,l,   i.- ijiumi i,,,i|ii. iiiii n-U lii ��,' ',,tli  iiiHi.  timl  lliiiii't  ,*   Vl.iikt iimli)  ul I   Mai (', piltf, ,11,111 KM I, W|l lllMltl'T |l|al|ift i>, 4 ln,ui|.|il| sum UN* i.ivii i��i**tiiu r I nnd ii'i iii t,'.ii|iiiiii{, 'I'uliii imllis timl Willi .mi iliiifii I'n li >ilnrt it if Vli'imu It <' t^vj|*u��i"��i ii.uiiklii tn'iti'lk in ill 'I'll In' i" lUllkkli-ll  lOpi'UJIi.n  Iti,  l.ilj. it HIP ll|M I'ilMlHM'l  HUH  iiillll'lll'iO'-] .      ,      .     lii.lit'l.lu ,|li-     Iliu. |   '(.lit  ii.iti.  timl  llt-iipi  A   VlnikliimM  ml ul'    \ll���..'.,l 'I'llin*   l.lliltt*    llllll!'"    '    ,"'' l>"'^ �����"���<".-��� intt    v'.ut.   HO   ��,,-,,,. ,l|���:,  ,i,...fi,��� ,��..11,01  , ul  Allii'l.tl.    Ill,\  l.ll.V\.  t'.iM|tinH|y  j((j(i  M|tjn  |jy  (|(i|Jj(   ll..!...;.";*;;,^:.-/;;;.;",,,!,...,,,,., j ,VmTLit1!!!!! . ' id,'! r,!>||',����)��,,'u,,v ui lU<',,n,"lNo(\^:;^\;;::^ixt,r;.:;.,fr,'k,i,...,^'2..v.,;,| -,���t .������,n...��.. ���,v, >... �����-��..����rirr:>r- ^ ....�����. UIIKlliU  llllll  Hi''  I'llH'I  ������llllllll  *M , ..     I M,.|,i,,.^.i   lint   l.'-ivil  Mill*,  si.lull., 0,>i,n in-' 1'i.ii, ii iiii.tiC .ti.,11, �� f  ..>'.,(. iili.ti li.iiiiki. i  lull i,.t�� m ��,i|.lt  f.u )!"��'.'���"-���'�����"' ���"'��'��    ,   t . ��,   ,,,   ,,    ., ...  .  .-, .  .lltl|i",N  MiUlKli'i*!'.  I'll'  liti.*..!!  ...ill*         ,,j,,i,.f  Oi" in  ilu iii'ii)kiiiii��|.iiii..|i��ti-ii.ik. sin- Ml.mii^il.M'His.1   "I"'" ,"',,'i',:'.} " ,'"���*,' ^"."'r' T' "  *���",' i1' A  Uf  HI   WIIS   lit.  IIIIIlM   HP',  illiil                  .                         1  innI   llmlll.  II.<���4  A,,     I .'HOI.,  lllilii' ll.llll.  ..   .llnik nikltklllln .ll'l lli.li-���  I..I  iv.1  I lit'*,*! HI, t ,.,.;..., ii.m  ii.i,  L.,.1.1  I  !  m��I.', .mil  itiswu'pil. ���*,  I.i >|U (itl.l;   ;   J ; 4,..!C V��..Vh.  ...uf*  ...i..in..mi.F ��i. |..*t |.i��'��i.n .1 111.-^1,11, '���"���'- m-w; ww-iuwij  i.,,..-s'u.., n; fiMinilK llllll  llii'*  *M����lhl  i��" <li'*,!,1  1 ,  ii.,,  ,1..,  ......ol  1....1, u.ii.ia <ii,i... .... ....I....... tu o^uit ..|.'.-ui ,w.i ....in. mi 1,11.1/. 1 ..H m.n 11.O.I.1.I..I in. **i*��ik jliiin-. fcniiii. i'1-i..i... o��� i���i . ��ku.i .  ...   ,   ���  ,.  I  ..    ...  ..,,  tt-i'lisl Ann mill, tli.U  \*iilioi  !i.iii'.11((| ,,,������,,i.,,i,  ���*.,.,�����            1,1,-1 ii., mk ..ni to 1. 11.11 !.*���.., u.k ,, ii.iiii.ii 01 p-'iiii "'"-"i.ti'i ii.-mi ��u  fmiidiiuiiif titriii'il, 4'\'i��ii |iliiiiiii'il tiiuiiilfi'tlioi .    .  ,  , .���,,,, 1 , .,    ,        '.      ,                    lllMWII Ii'lll't  lltilll .'.  Ullt'lll  J'����M'i {Mill ii! lurui'i  I nut llli'l'i' Wlls. iH'i'l' ...      ..I,. 1            , w                                ll'*l'!l 11 iiiltllv t'llI'Vl'll lllll',            J MICH ll  IHIIl'i'i At ut'i'ut liii'iiii,.��'it)i*H"'o lutln-iii .in'. > i.i,' {.���, ,*i,iii.i.,tii It'll  I I till' lOli.i'il  A.- tl|i'iri*l'l|.'illl]i'ik,  ji'iiiiiii'iliji'l** Mini iimhi'il fur ili'lu'Jis 10 Allmnii *'i'r��* liifui'Jiini ll��m ilu'ii' **u���� ii'i Mii'li IlliitV.   jl With till" I'lil't'lJllH  *V."f. w.iiiii'tl,  ,1111!  n  Ih'lu'l (uf  lli.il Ami ti,.* ������uttiii.'.T wi-i.i riHiui    ^''V.'o.1 .,:i'*!..'.V,^!.!''',' ,��. u...., ....��� .���.,.,,. Jim |,N,t*nuii(. l  ��.I* I. 1. 11 ��� '1 if.. 1 1 1.1 p,'i Ki'lVi'il lllt'V tHOII   Wl'll,  fill l.ll* ,l*��l . . 1 \u-. ml  M 1'   11  ���"���' 11 in, iiiii..,  ilii..ii.l; ' Mi\*iiu��\ '*�����!  in .11 tin 111 .iHj  ,*,,���! .|,,. iit'iHili* vvfitt riulu tin  .,1 ,1-. ,,.<...-. 1.-k f,ii,^,..��.i. to ionV44 tin* liuti.i'4if  Alimi'in nil W.ttlllii'. Ami  tin* lui,i'  s\i'iil  ,'ijilii mi il,* 1113'.. Ami llio u I, l|  I    |l|t  ,|IS   I  |l|1  t  O  tll'llin   liu  1,   'It  ill*. HT ^llllit   I .                         ���                  1 , |||���  ,.|||,l.l..|  I'.ltl'. Ill.lUk  |. ill-HM !U  klllll.-llll.' >�����'4.1 Ilk, "l'*'��;Hi  OSS {,.* l-irfi. lu-i.i moil ttiiniiii.;-, 101.1 t.,i-i.ii> out Wflnmii '*'*��.<��� I I"'"-!".!' 1 J.iillil ili,..'Ul at.-llll tl'1> illtl -'I iK'll|l,ii >m Jlli III, i ..        .              Il-i.'l'l JalOUW  -lUlillt- I llli ll,.  liuflii Vb' ��� l|���il,i  iliiiii-ill flH'l.l |i|itli| ul t H��l f Wll ,..,,!.... tu, ,.i,���l. ..,.i,.���...i..,  >.i iii'ok ���,.���.,.,j ai.hi |(VI l,lMHIIsl'l|,i'l, ll. 1, P.,11,11,   ,                    I pioii. I ul Mmiwn"! (Ikl-iJ,I .l.il.llil,', ,l^i ill    ( 'i'i-Li-in-1 In llmi  I tutit, I,mi! .11, t.f  Vl,'Il.l l,i. *(o l��  �����*���!�� Tlll'l.-'leu i.-.jiii* wfitt rutin .rnj^, 1..^...^..t..-.. I... m(..*i..*... .-*."��.. :.o,1,;;.v;}o,;v���7.:,;v,i,i:ji:.7n;;.;,,AV.r.i> .  4 ),......���.,.'1.  1 .1  .'1.11.1. 1 .mi ���it.i  " *i,m um i,wu iiimuii'p '��'V1*',   ,,,   ,  ,  .,, ,. 1. ,.... .,,,.. 1 !i,.."i...'.-,,  1  ...11   11. n "-. Ki... M.,1.... intuit!.-! i-i-ou-iM..! ,*^ "-ni;". "j- ..trip... 1 i-t* rn 1.  1 i.iM k  i4vl 4, , 1   ^. 1 t    .}  k .-I ^ I   j il ��� 1 i >    , ii, ill..!-, , Li,. ^. . III fc'l*lJrt*  Hid t  tfUl'i  ��"���*���(  1 ���1��1   *��� mill* Ml  ������Mi'Mitm** 9 tin,.- sm'iii ,'ijiiM .rn .1. ..,!���������.....(..���.'..I ..1..1 o.i'.i.. .f.aij ',���i���,t���.,i,. ,,,.,11,,���,.-),wii-iu..(v-ii'ii.ti*  ;,���'.-���-|������u, \.:.i ,.. . 1 ���,���iii�� ti,.,,���'  ''-  '   "'  '.-  I'"*  '<  "*t*l.'-.    '���  "���  III  ,  ,, ,t.���l...ll  lllt-iltl   llllllll,  tu M'1'tl  M   iMum  ��,.!���" I'l.iOlia   If., .lik'  *...!i I,  a.1 11. .in, .'  " ��� "  ' '  *'*,"��  " "���   1.. ,<.,|n.l,Mi I.i Mwi. Li...-tin (.'Hiimoitf .I..,, O..I1, ���,���,,.., ;,.., ii.kt.,,. i.f M.i,it.l4i I1.I1 I liiii... llhVVl'l  I*.  Ill��l  ,\<*t ���'  -   'I*  '  "  "���"���I'-' 1 .iti,ii,t.it,Ui,'.11 H|t><M  |'l*uii.l  ..I lii.'.l 4*1.1,1 Ui.ilf.i.HUiilt tu plltil  ���'.  l.��l.lll.ll,S in. M  IMI, J-, , ,,  , .  I. tl.*.  I  14144 ml ,,,,.,1 ������  ,,���|!..,II,<l tit  k'.i.Hl.il k,..'U|,m *l   UIDH.i.  |,...,���.  '���.,,,.  ,.,  1,,. ,  lU'-Vi'l'  liimil -1  Ullli' ..i.it'i tif 1^.1  tu  1 ,,..'������timl out.it i  tl,..i.,.'l I i-iu, ii*if1.ii ,   lltl'l    t'l  1  II t.tll'   j 1,'lltl. I ., li,lll,��  Hi. 1.1,1  t��l .(  I illiillllk  llli'l,Mil  , |l���|.illS JilitlUl    *,M,I tl 01 1 Si  I,IMl liiiMU'fi'. '-���m .1 "i 4 :.,,,��� fi.1 Mil. ll Ut!  ),l) lil.li.l,11, |>I-tl,,ll M. I.  .-1  1 ������.  'i  ,..',1  ,111. int.  in ,i|i|'l> ful liiiirc wiiMilt.'r.-tlU.'ikjiitiM.ii,v .1." i��i �����������* LHl-'iii  "I  AMi.'t'iii **h"ii| iiiuiiiIh hi Mm* ��joi,Uury. All (if  illi*  V*U^ HIUlll' NO llllllll U) tlio <:oiiiI||Ihk|ii|i  Unit  im I'liui- lii'i'l' W.'is smut  l��  lo ri!/i* up tin NiliWtioii,  Jtilil  iviiopt.  Tillii'ii * * .    .,  .    1 , 1 . 1  11 ' ,- -   '* ' ' r'- '--  ���"���*;"�� '-���   ,.,,,,,  |f  i>   jii-i liii.illi.ll li  illinlM.   Oil,-fill.  11,141,    i-'liitll"  i.litiin-  l.ll  -.  t-n.-ii-j.   niiirt   i���  ii-a.  ,������ ��im...r w��h .tut i.iiowi-,1 to nmhi.j.- ii.iititii.KHi .-uiniM.. ��. Aib.-ni. .---���^;;'r, ^[M, -% f;t:;^::::fi.:^.,;s,:;t;v,r i ^^r-v;-:�����- - !*�������' i-m.-uU ^Y^.iV^r/^^tv^i./ir^MVji^^^-ii':':.': tli.-I.Hij.f im.l (lillh'iill trip Jil.iMo.i^'H linn loiiurcy  tl will net Inn; '���������"���'���.���"���;���;;;,���.,";������;;,;;���,';��� " Km-  from  it.  Mommx  Itonsh-y j inu.'li imu'" in Um- im-iu- luiur.', tut  uiVi'stiiii'iit  fiiiihi  In-  litiiii.*   1 <. M, 1.  --.  , ...  .  , ,..,  -.,.-, Willi   MIOI'l'  l'i'l't;iilt,!,V   ����l   IlllllOul  i-i  '.ii*   ,11 t..;.!..'I  ��..  Il.i  |i,l|iii��lil.-,l(.. lll.il il.lllil''lilill*   jilUMl    l'4'll.rll'k  4��U   till "- '  ')  "'  |.!"ill*l  .11  I U'llllH'tlkl f-in i  1 iit ah-.  ,'1,111 1 1.1 'I null, 1  I.umi Ufii (lllll.ll'l   lilllU   I'liflll   Pi   llll'  I'l'f'ku'lll    Ol   ��� I  fl.'l.ll 't  .'I'.-   Oil 1,1,'  .,lM  *l  I Illllll", , . ' I',  n ,  !,.)(,I i-,'l  ,111.  ,..,!������.  l-ikl  |��  i;  \ N. liliio.   if Vim  III'.*'*'ii ll'lfiol wliii  ii  .,,.,, i,,��  i,,,<  �����)' luiiiii. ...I. iii i.j'iii.' i.|)n,,  ,1.1. .i���a  11,,,1, ,.t :i,,.,., Hi, in,, .i.litli In I umi  lliiiiiltriilKf,  tliouu'li  lii.ilij wlill.'Hi.'��4.j'mI tiling* in.' lo'ini,'. tn.sy in-'it, tfolc linm from llioirl i'i,'!"',i l*yr "'V'-ry ��l''.v. , most jn'i'MiiiiK iltUii's l*> iii'foiiiM )mny ilu* i��mciix,',f in >��' Aliii'iiii.! ,1'IIH  li  I 'I ' I' I Uli'li.il'l 1 iiilli.-, A1.'1 III, Vl.lll UM  I,'.Ml ll,V|-il|l"l', III-..1 ,1 1  -.�� . !���t iiiiiint, 'I,On jintin ii.ii  \|0,.|i W Msii't.nf lli'lmlt ,,,��� ' , ,- .    1 \lii-lt  in 1 hi i'Iuii ii'. imi.-, in,, 1  iiiii'iiiU in ul'  - 'J lll'PO It I'l' It  II llllll II'P (it  llllSllll*��.h , ,.,,  ,.��� ,,,���,!..!.., ,,  |- ,,, j, (1,-n,.. ,���|,������ illtfll" ,   , ,iii ,1   ,i VclMlll'iH lilill  il.l'  U ililillK  111 hl'l'  "i';,,',',!,,!",'.,",.", ���   .,,,t, it, I m Hi.- smitJl Ihi'V niiist  Itiito  Il'll!!  mm tlmt. , ...  , . , 1 i.ii��< (.,1 1 ,������,  t,���nt n��o iiiiiiu'enuiii ,.   ' ... ...  .. . MOW ffptlilfi lllitdl'l'.s  Ullt  Nll.li|lt'.  .>.,. 1, ���,���.. ,,���,���, ..,,.,.���!.. ci,.,,,,,, tii^Hirtitiirsh.iii Utl'll' Wlt.si I'Clllly' IIO'IMtll'It plilfO llii I  ���  ���, ��� ., .   ���.',���������   .  i I-:.'A  %'  It*, r.-iii.|iii ������lint., o'lmiii* miiillll-i'f'l- :',, . . .'I.    .. .'Iltltll  ��M SOOII  ,04 ���  HlOy ���  IlliVO tl.'l-Ml ,-,-m, l..l.��..OUl,ii.- .���...���ii���i���,, ,���.,��. ,.r |i-��.��. SO �� AiimriU, lis lio wont I'IkIM. ii.V llici , ...,,...,,,.,,  ,;.  1,.. 1 , .1 it:.. :i""' ��"|'"'>*.m��i ..f on. k.nnii".i,t i����fi.,-i-i.i I ifiu Hi III,.'!, .till) I (liilll. tlitir|i-t (nit.Ill 111,1 lllt'l I, .,1.1 11 jl. Ill ��-lilli.i 11, .,'..( 1..Ii.it, I.) ,1.i|l;| i,i P"ll,llli tli'.111! Jll, i-il.IHOUtlfr- tc iti'l. ., ilmlii t)| ,1 Ilk I iill'l.lll] ** il.'lll HiO'lM ,!.it-lltl|l, ,V|h III Mifl'.'i'O    1 , Al.lll.IlM ).\-MI nn-t'litifp llniiii 1 1.1 1 'Imikiiitit,. Tiilti-tu-llis- tli-ii  Idilnuil li  Ausllii. uf  Vic llilli.  It  (", L'' lipilliull !��� i|!l��l4t|, llii,-llll, l'l��), , tu'l j,Kt) |i,l��l. ii ..ii.iiii ii. ii.,- iii ii |u,.l ,'lJiin^l 10 l.iifli tti.'i f llmlll nlv.Ill  I  I ,' liilt.'k  llilliii .llftli-lt  .until  uf I  K.,'11 llll 1-1.1  I.II H'-l  <>f  I ^.1  if 'I,  I *l.tlll|llllt  I ll.lt ll'l, Il.l lllii lliilll, �����( .'IliOlia,  '. 1,1-tll'.'  HI nl  ',111 Iiilli.., 'Illl'l'"I  llM.  Illllllfl.  Ullfi'f  llllllll, llli Hit  fi'ililtt liir- lilifliimii'i iiiii It . liillii'ilr iiiiil 1 it.ii.rl> 01 imiiil uf ,,uiiHii in, mi iii, tviiilsiiilii^ |.n iu'u��, llllll tl ,l, .1 ... It,.Lint It  AnkOii. Hutu!.I Jut.Mill', .���tin 11, M..I 1: IiH�� M��> 31, till* AMI, KM KAMI IllsnilP.' III.III. I l.f I J.lti,-|lr'll 'I flill' IIHllt'i O11O I,t(li .1 IlliiliO*. I'f Vli'l'IIIK It  ti' , IHk'il|lkl|<.||  Ulnifl   III','ll'l.  (." <|.HJ)  fill in 1111,..viii |,i (ilu, I,,iih' tin  fiillimilti,' .1. m llluil iljll'jk 1'iililll,��� lu ill,! lit il |S,.t |.!.01tl ti iiItiiiii pi 1'In,,Ilk lll'l Ul "I tint ii.ihIhji.i I,.lt,)| i.f ���M-��Uti|| |i��, 'ilinit.tll|il,4'lic>li|ll.il O-allll'l He'll'-' kn.'Hl I" .'I.i.i,la  111. Illtii  i-ii��I  ���'. t'li.-il'ia  limit  i'l  li'.k  It. A   ll' 1    S  lilt  .114*111'  I lf4.Ul'  HI   llll-l   . .  ���    1    . . . lit ' I'l-'ll' Wlilllili.a ��� ...I  "   1,1.11  kf)||,ll"|lat. fklffll'l-lil . ���-.���,,   ,-���..,   ,1,, ,, :Ui>monMtp:tt<'t|  l'�� lu* lii'.viiiiil llii'i'iiiii!,,:, i.ii,,i! 1,,,, ti,,,,;,,, ,,,,1 4 li'.'V'is o* l>l(t<,'i', aiiit oil lo tin*  1 I'si,  llj *'iiijkinif K.iijji'"  tlio iiiim wild ;'"'" "'���'."'""���"'���������("'"iii.A'iiifi.iiiiiiiii'i ��tij iut'-s. ���A'KH Only til'*  lll'.Vi  111,'lPllillH- llllll in,',, iinch  ti f  I |,|'st'. Vt*||l Ill't-S  Will ;'!"'.'."  ' ^iOmi  W. ,-.l.,ri-.., hi.  fmio.l  l.k 'wiiv  u. Allii.i-iii.it'i't liiiMV. ', !��� .i.���.'.,�� i��i��-  ��� . ����r"i?f" 'u'Ul''**'?*' ,1 In*  foimil  his  wuy  to Alhonii, ��� wl luiny,. .Iiirii' j 1. inly. ut lll.'li llu|. t Hint U,  1,1,11 III Ml !'l,.| lA.kl. Ol , III |n,llll  ���,  11,1111.11 HI, in, ,i|,   i'iihI,, llllltlf  III  illtll llli'H- llf ll ��* ,'lilt it Jll,ll.-l k ll.i,ilil Jiii'lui.-. Atyi'ltl Mi, VI  Ilil-S. AMII'ItM I.WO |)IVl'|(ii"|' I htil I Irl III l'ln)i.,lli,| 'I'nlli' ii'ilIiiii lltiii Witliu.'*' Il'iililiil. tVikllulii', uf VI. it'll.,, II. I'. ..i'ii|!iii|..li 1, .unaO'l. III!' IMl. jii, ii,i|,U f���r ,..-,inl.k|.iii in |itu, Imiiil. tin'fulliiti 1 , 11!if ill S-'tlll'ii Iiilli!. .......Vl  t  I.JII  IIIVI'KII-l* !   ���TVlUilllHIi-lllil 1.1 �� P'l.l |t|.llli'i-lillk.lll l.ll-llltlllk AI.III.K.NI I.A.M1 MIMIIU. I. i-.ikt ,,f lli.i ��.i,itl,. ,.at |i���nii;i .,f !,4,'I(���|| ,V..'Pi.iill- (II.(ni'l iif('ln��."iiiul, '  alii,'l,f|itV'i'|ll"l lllatili-l.tlii'iiit'Mi'iit ll'flmUia. 'I'nIti> it.rl.il.. tli'til  i(u>-  Wii'liiuiut, >if VU'O.tilt, i (lii'Uiv-miiiil,  Hi i-|ii��iiis. III...I,' in !i*n. 01 mIjiiic (I, i'., i.t'tijiiiiiiii ii'Miiikii-r. Iioi'iittk .in n|ipl>' Iiirj Hut* "I Jli'ki|iilnt ,)ii|.-i, ti.iiiri- fiilldiilHi/ lilwh |i'-|''llllkkfllll,|ii tillfl-llllSlf'llli'  frlllllwlHU ill'kCrllk-41 j Mtil'f HilOlj. I'llkti'ilt' tlll'l  It'll llHTl*.', 1" .|M.||II ll( j'lli.iK' ' .    I J ikillllln-lliV'llll'lll,  l^lltlllllllUfa-  ,tfil,. MVi'S.. III4H-" "!* l.'iiiliiili'ili-lilli ill ii peal  iilnfiii**! i��l lilyh �� nt.'f ���'In.*, , llllUli,  IiIkIUI  I |-1  llll!'-��  llllllllllllltlly  ~'I|II��<J, 1 WmHiiiV llllfii l||ll  tVi'Slllllll', k.nitlim.i 4'i.iiifi nl l.ii if.vi, i-|��>'i.|ii.ii fiisii'ii'i.] Hio liJ .f ii i til in-, -viii-itl' Il|i<iiri'it4*rlli IV i'litiln*. tlii'iK* t'liiil (nl chains, '  *lii> Jl. (Ullf, li t' i��i-itii.tiiuii oil .-.'nit' iY''1"  iiii-'it'i* i" ,i,.|iil |il| ,.ii|||Ukkl.iil (il ll'ilat' ill" {(illimlllif iff Mill..il liil,.|. llitllH !i > 'J'llill |u.| lllltl Ht  lilt'  "lll'l  Iwl  III  ll'l'  SHiiUlll Itltl" I1H1-1II' ifClHii' "1 U I'-ikl |iiitlllill nil till' . oat. Hi Iii.iiii nl llii' S'-lliiikltlti'l nt Mi.' MitiOn til imilllilill) ill lull I'l. till l.i'C k'.llOll'fli, lililllrtll.J ll).'l���.li ,li iliiitk, iifllli.ki.lil llli'l' -,4ilkt���lii.l'll( HI l'!l,litl�� |hl'|i4S' l-.l kli 11) In llii' Hi .llll, ll-Olll ilf |tll'*Hl't  lllll,  111'IDS'  1,11)0,1 lit  ,|i,ilittt,lK- tin- tli *li Ml liuiili"! On' Milium n i(i��ii,ii,nw.f 4��| i-iiiilltk liliiii "1 li ���� Uit-u'i-i iihtr, l> In (litt luiiiii ul piililllii nt iliu ill '.(ll'l'iin ( 'Ciilkl, Jul, IlL iiilli AldU'ltS'l I.IMl ppkillllT 11 lull ll'l i.f .|ll.,(l,i |-4i.ciiiiitik. |i,.t  ,  ,('.., j.li Jf  I'^iUn uf Vic iii.in ,i r  i.i rn..titiii ii.iiiiii,-!,,i  110,-01,0 oi xt-jllt  ,'nt |u ,i||l-ii.|i.U !������  (ullu   IJll  lill'iUU JH��! t||l m iiiuHl Km i ii .mi ii '|il-it t'lilllitn ,.( til. lllll lli.I ii, ihr Hniiiui, Km, I .-"'114*1. "i lli,' ni it ii'at I'IiUiImI iill (In* ,'ttsl I Ul l-'llll. nt llll  S, ll,,,,. Ijttl i till,! k,ll,till 1ft .Mill. ni liu iii, nt.  ,,,i in, .-.iiiiini ill f.i!(i.u��n,r iiii> i ..,li Hi i. .1 ,i nl ll.i ��,-l-t Otli ��� lilldillin'i ' 5*1 i ' .1,. Iiii ,i,-. ii. .', in 0* llu' ���*> at' ill I'uliii til ll.i ...iii iii'i tiniM'i I'iihI;. 14) liilSiiniiiv (l;i- vii .1, if. .mill, iif (In' t> il'l lllil * ill.tMCijl.i nl kM i,.llU.  'I",.  HI  ilka  Oil Il.l t K.ll'lr't l.ll 111'Pt'llll III 1' lli'lil. 111'. till .,1 li-i-ipli M iNiliii .*,f  'Pi \hK  SlfVllli Jul*  I'l  llllll Al.ltlillS'l (.AND IllS'l'ltll'l'. Iliki i let uf A lli- ml ���|..l,. ll-Ol.'lllbl I, Mu-iihiI 11 I'iOll'l- i'f villi, id. It I' m.-iiiiiiiliiiiiiiiiiitHi'iiii, inli in!, tu op. pit fin |. onlfckliiit In l.'iiw' llii< fi'llnit Ui)/Ui-- will. A i-iU'ia. mtliti'it I 'Ulill I'ifl'iHI "I ll"' lltl't l"-*' i'f |lll'Ml'(l|a�� llllll, itilllllll'ltl'llllf "I "4 I"'*' l'|iUll4.l HI' 111" ��� -,,t,,l||i l��llltf ii, ll.i* SiKlllik lilt I-.' I'll llli' k"l||tl I'ill lm'IU'l-|l III  l,"l '.'   Ill'l.l'!  MHilll I'l  itltl'f Ik-iii! IllliliO-. llfi'ins' wnillit't)i It'lli'tiltirf Ilm i fiati'lll i'Hl||( ill  Oil' '"ll'l  tUt'l u 'imi Hi.'..'ii, W , ll.llll. IJll-llll. Hl'kll-lll I" llll* tllill'lll lullh 4*1 litl-kl.,1 11111*, tllll.iV fllllllil'llji f..||l.Vll>l|i lllll ,1 i-.li t II I'll'llt nl Hi'' ki.lil ill. I, i. dial ill. I- f.f In! i'l.ltlllk, Il.l'If Hi ll IS, ttllllK' I .IHli'l,) tl.il)>' l.'lllt tlf t'uillJlll.lHS'lill'llt _ Mliiuvl II '"''III". M 'IVIhi, Ai'i-ltt. .fill)  tu, Ivii-J AIJICKN'I .I.AN'li m.S'PllltiT, liiktiil-l ill < lii,lk,t|l,l. Tiitu' imlUi* llmi >' i Miuliluiiia. .if Vuili'iil- t, *���,... rllpiill nl fiiit.i'i i .inn,, iiiti'ihlk In ft'1'1*' ,.il  pi MiilSkliiit in ,i|t|. Iiit.ii ttltr'  fiiililnlilk' .)���'- MTllkll llill'lk: ' , ,1111.111-llrllllf III ,1 |M,kl |l)illl|i.l If) lllll Mllltlf. ��l.l <Vlltli>I III 1,115 H'lN, 4'll!lik|l|l)t fllltlrll't. I'ltcllik' 'U.'l ill *" i'lllilMk, j||.'lir,> ��,-.t Nlllmtllk, ilitilii' wiillti In slinin, Hii'iinti'iiiiUijIv lUniih' l,i�� liJloiC Itipi'llll l>, olllll|ll''i!(l'l|lllU. K|"l I'llllUlO' ,/lu' 1tt> ii* IVk, ilinri' nr li ��s. ���  ij/1;, Mitilildiilk,  . .  .  ��� ��� ,tji' W, W.ltlitwti'*, Avvttl. Jllllf IX tWU.  , i.��*fi 3KasiifiBSk>ra^BaiEk^^ fi THE ALBERNI ADVOCATE PATERSON St. Andrew's Presbyterian FRQpJ ^LB *  ��  ��� vjt j."a. Xv x**. \jy X���/ ��� ��� ��� akiaiiii,ailMl.awaii .Mill.* Church Cor, t>f John* ten IRtMkd ��ltuiM>Ot 61. lt<>v, Jtw. ('hPntthi'tS MliilhUip. ftabbittlt rM��pvU***s��� Morning* JI a in. Ktviilrtjf., 1 {MM. KitUta(fcHct>iH4('.Jp- <��i. ���  MtlttHiJOP* *W�� IHIIllittiiy lmlt��>d Hi *u *>ml,  &ihli��.�� lii it }u\ir liintiii pJmppJi, *< Will Kiipi��l,v ���v*��h with till lciiitl* of  Kirxt VUiHH LtlUtlH't'.  \ Stock Sizes or Cut to Order ���������Miti! iiiili'ii. utt��'iii|pil l��) Alllll't'Wa F. AM1KUNI, li. i" IVO, 1 hut Ml The TO HALIFAX U tlMWAMt Barclay House Hawkins Island Barclay Sound Facing Open Ocean Now Open to the T��nrlnM��� Piihltc Full Lino of Auto Supplies Cnrm For Hire at Reasonable Rates An lili'itl Spot (op llio Toiiitui (lood Kiitlilnjf mid lUiiitinif HiilliliW IIi'upIi A Beautiful, Quiet asd Kemclike Rwrt F* LIGHTER traedta! Watchmahir J*u>*far and Optician A tfooiUlnoot Wutplit'w ��mi (liainn ttm) iili kind* of Ji'wuli')*. ��� All lilnds uf Kit. pulp work.  ,  }    ;    i Alberni    Port Alberni ��� At Alltunit After (I I*. M. Victoria Quay Albernik B, G nm*v*m*<*pm*iwnffttf*mf*tuf*imkt *^^t^iQ*^imt*pi*mmfwivimnpn*"��**m The Alberni Advocate will turn out only the very finest line of Job Work rwmmsmk mmMM*mw\m���HHmawmmm***wi*meimM*wHmmtm*fl mmmm mmsm Tlitw httia inut'p Ihm'ij u lino' in tli" |��ikwryo(ilo4Noi'ili AiHpr!t'ui��tH��Hkii"iii wht'tl ttV building* uf #*vat hi|,'Uwi��}it )m��i Ik^'ii i<�� (lip foff to tiif t'.itinit Unit tlioy tti-o t��l \U�� |��r������-nMl iituuu-nU Tin* fciftu iiut'iiiii,' of llltfhwtty i't(ihiuj��*t* ��l Wfcli KlttMolkis:* iiH'i'Dtiy l��|4.HSjs(!lt ��M iliN fn<*i u-pji tviit'lu*ivpl>', unit hi ilio ktititu |liiit'iirinorisir��ttxi tinit UiOIohim* >vt liijfKOt* thinx* In iiiiif, A��vtmiln# ^* Uio Sun KiwipIwi iv* |KipU llio lull length of llio I'lii'ifllr llitflivwiks, im ilk (otintli't*. ptun It, will MroU'h fivm llu* HiilUlt l&niwliiry on (lio ninth to Mosirts City mi tlio south. TIlO Ulillt   tlUIIOIll   POMfJPfltk   of   till' J'wllif* HiKhvi'iiy AksiHilittlint piissi��d tv. Mihilliuis InvtlliiK tin* Mfftlfun Ktivfjiv iiit'itt to I'XIonil tlio iiU:l)i��ii> ((Hun Sun Dlti^owiiitlitt-nitttoilu'Mi'Ali'iuu'iipUiil, Oihoi't't-koililltin* Wt'l't': TtiMt tho iowlkluiuii'iiuf Wn>ililii|ft����>i umi Oiv^oii iip|itt>ppiuli' it<li't|iiuti'Minus fill' PUIlMPill'ltjItf  llltt  JKM'tiOH  of  ill" iillflittity |ia��Blnjf ttiitin^li ilu'ip U't'i'l- (4iiy. ritMloniU ha* ���IH.UHMnni mh itslilo (op jjood fositis. Tliiii ilm fmlopftl K'tivppiiiupnt Initial' llui t'olormlo KH'i'Piit. Yonnt utul tin.' I'olumhlii itlvnp nt I'orllimii. That till (ptti'iKl piifkniHtthpowiioiipn lo imunnolitli's, Thill fliUW it ypftp Ihi apprij|iillHr<l front roviinu^H of tlio ntMjtiliiMori (op 0) iHitrollltiB'ilio poutv ol tlio lii|,'!i��ny, itntl {'!) Uio KiilMpyofiut p.viH'inivooltlt'pp nl ^'lixiu a ypup, It vvitti miU| ihut l)il�� uIIIpci" wutili! pitilmlil.v Imi Mhjop IJoniy h. Itowlliy, it Wt'��t I'olnl vrmliinto, iintl (oPtnoply iiti;hwiiy roniinUsloiior of tlio Kuito of WiiHlilnj/ion. Wiioi'Vi'P ilinolllpopiiiiiy lip. IiUt'uptri sorvltntx vttiilwuvitiliiblo (op imy iNiiiiilry nt' KtA'tkn Umi ������inny i|pf��lpp llit'in TIlO |lp||IP|piii Ullllt'OkK WUM  tillll  til'" llvorpi) hy tlio Hon, Tlnnnus TityiiM', Mintittprtif KuliliP Works, foe JirltWi Coltiinlilit, w|u> ilostii-iliml tlio fcfiMKl iv>(tt|ii of Hrillkli roliimliiii,  Htiwitldiii t-urv: " Wlitlo you iiuvo sini|i|ii'tl out u plait (or tlio hullillnif n( it lt!j,'!iw��y finnn fJlttlni) on tint ItUofiiftllonitlUimulupy to liio IttiithtP of MoxliM, tiur 6������;lft(lon alt��*<i mttl *n��ffur*i��4 by y��ur ���n��h��*t- aLurn has ��tr��lvt>4 ��n un4<r(aklrtj of **s��t jPMt��p mtt#nUu4��, 4h�� tullt^ln* et �� Klfthw��ir from AltWM on ih* P*e��fle in HtUllasftn th* AlUnMc." Mr. Mitmni'l tlltl, (lio ��(ittlK'i'o(K^-Ki poiuiii iii Ann'i'lru" ilollvt'Pitl tin illim. ti'tttinl li'oimv on liln i'xpi'pliiipnt*. Tito tli'littftttVi'if vlsitod Sun Muiou ��* llio ({UPkiK of Hun Mutini cininty lo !n�� njippl tltr fjput tiPtsnjt winHtpupUonivork iliutii on tlio ttK.UXMUO <'ii!lfni'��tu t,ut<�� h|yhw��y. N V Frank & Debruyne Real Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box 68   -    Alberni. B. C. \ *t+,*-Wr   I it  :r i0, T-i- f   f *c  I  - r i  ���- ---f   ���J-   U*J.l ^* .  lU.  1  ' 1. H^SiM����VJW[ Advertise by Photography] Next to the thing, itself a good Photograph will give a hotter idea to a purchaser than any amount of description.    If you want it 1 < well done consult' I I Leonard Frank - .- ikkfkMWjkj.n Alberni ky^nkkyntiiw ;if wii"Wi|i enspm // You Are Going to Build ft Hqubo, an Ottictt Block, or a fhrnt, or �� Ston��, or Anything else that Is mad* of Wood The Man to See Ih Up Will 0ubmlt ��n The Contractor and Builder Katimitla.  Flrnl^insa  Werttmnntihlp ��t Prle��ii thai ttrtt Rlghl. u��r*fk��'wik)inM��u tNs(��ra< Office fittings, Show Canes, Cabinet Work ��� ^ -IWkll kljL��*��*)l*r>* P. 0. Box No. 4.   Alberni, B.C. Phomhtl ff��|wiq^tyk'>iki^',��'knw^��k��;i|!��''ki!WJ'��w^^ $ Ri utes Easy Terms Apply to  SS Owner i Ctbaml, E3U O. rag the mm Fiiiil of thti Mtutin tpuivlnpi. to Itutvo Hni/ittitil (op this ptiusi Ett oii(/ut.'o In fUlilitir iiimliipM fur lint Duuirhty Intor- iiatnon iln�� yiinpn t'limlotto lulmulii, ihn Cpnmlo, fiijtt, Hvitim, httn milliil (riim th lumliy (op Vk'toriii. Tlio i "uitu- da U 151 tuim wI'omi ntnl (hi t<>ln�� nut, ttnd w��* built liy t'iM'ht'ttnt'i t'ujijH'i'iV tStiho. Hold, at (Itivopioy, la tmrj, lft;poii' If III ok n Pit 11 U'ilitch, IK Inrlii'i ttnd i'K) liu'liiiH liy H'i iiit'lt MPokp, Hlio Mui* pup. plintiiil tiy Ilt��' I>i,ni|;lity4i4 (rout tlio Nm'ilit'tuit'Pii Kt��iini Kinliintf Coinpany, hul,, of Upiiimhy, Till* lillit* Vti��sii| will ttikt* hIkihi illPt^t jiioiiIIih iort/iiionniiiiul tlio liuru. unit lllll tihlfl!  ofllollll*  Of  ttio IKIIllpKliy ox* jHtct Intphpri" r'ooiM tlio ln'jfinitliiu of Kovi'iulitip. Hlio will ito tioiilit iiftVn ti t'fttlip)' poutfit tinio pto.*)njf tiiisiiijjh Uio Ktriiiuof Mtijft'llun, ito *liostill l>ii in tliiii ni'l(jlilHii'luM��t tilKjut Ki'pttttnlii'P, wtiti'li in ilm ntt!tflir��t niouUi of ttm yp��r In UifHui wittiipiii  Mlto will p<nno (.0 Vlutoi'iu 10 111! lIVI'I'llllMll'il  lutdilV (jttl, ittir itnrili U�� Atiford liny to lli-Ji. Hnvopinl uthi'iMpnwitniw will follow iln�� r��ii��idtt w Vltiutrld (op tlio IfciusfMy lip t/,i|'l'i��|s,  Oltit'lk linvowtkil  Ui'i'll |ll4P'-��i In Krt^'ltinil tiy tlii��t'��itttdlNii KJkJi 1'tini. pttti;i<>( I'rliipo lUipoi'u fop (oiip utt'ttin }(-;tw|n)'S, Klillwli <'hIihhIiImV ttslil.titf Indu^itP)' In jiisl rjiiiiHinfinliii; to inn turn ttnd lit n futt' 'ii'itiK  tliPin  will lio, no itoiltll, li llll ��!' lil'l'l Of  llHWlol'k  llkllllld in ii^plliornWiSltM-ii. "iniififliik i�� mlw'Hvi. wfpitjd (in vill mil ifi'l liiti tnofipy'n wopih." "Vt's. Ili'ovi'ii wolU'd until m warm day to Imy u tiH'fnioiiii.iinr w (lint dm iiiotPiipy woiiid lotdt tapifop,"  Wttsti. Ill|;t��fl Wlttl*. JiiWklkMktBkiliiliaiailwkiiakiawiiiiriHaikil.likii.lli^.kakwwii.iwiwiik.rlliiwaii^n'liakaaiiiiiialwiiii^ The Alert Investor Asks for . i Something Attractive HumotbitU' (hut |k it mipo nlniii'r( vvliorn tlio tunttoy w(ll turn �����������������!��� ii��li'kly utitj a$ �� a^ui pputli, Tills is the Class of Property That is Handled by 1Ii�� lliuiilii'x NoOthi-p Kind.  " A list of tlio llnt'itt Kiii-m und I'lty |iro|ii'i'tlt'i, to iHiftnind in tlio AIImh'hI PUii'li'i,  A mdl will t'Oiiviiu'D yon, itnd '"'id ta l��u>>|iitti.kt, P. a fox 54    jff��� TEBO    Alberni, B. a t^��^wwffryww^iif^j>��^^ Tho Albornt Paint Store ������''.' '   -i-  ���,."  ,    .  ,- , ,,   ',..  ''111-!,,.. k".-~���1? PAINTIHa  Anyilitntr (ptun u nmilhi tt^ mi mit'lnii', (pom st Imhy uuiTlajfo it) lilt M\'Ul' fPOIIl itulllls'li Ion pultK'ti. Sign IVJiUIng Picture Framing rmntis Colors Vimifahes l948��IMMSWWS��?eiW��sm!KSSa^^ WATKK ACT. Notic�� of Applioatlw lor th* Apprvvel of Work*. T��tn* fMitlw llmHijfl KorfttrC'rcs-k Wiio-rwtiibk (Vmiimrii', Iiliiilttal, will upply ��t Un' Lli'inoiunl lintrrtuir in (.ViUiwUtur Ilm npi'ru**! uf li�� un- (icriMUitttf iiittltoil Hm��r ffiiiu Ut't;*-j�� Co'.W. �� 11iliul��ry uf HotiiKSS llli-er. tut a ��4Ur ��ni-iily Ivr tiici uuimvifi>iirKttkl likul(t>- uf All^roi. Tin* IM'tlllon l��aulrml Uy< Ntii'tlun W ut Um " Wnli-r .U'l." ���� nmettiW, ��ik�� Irneii lllnl Hitli tlif (.'.'UiptrolliT or Wttct* HltftilK ��t Vlrltitl* mid mid llu' IVuler lleoji-Jnr *>l Allvrnl, tili)r<:lisiJit li> Km ��b|>llcilitiitii nitty Iw Hint wltll tiipiViuii'imtifr of Witiw itlirtii*. J'urlliniiufii lltijjilui|f��, VIoKirlk. '���.'.,- liktMl ��i Alitfrnl, if, 0.. lUU eiii. titty t��t A��. ���((llkl. I��l*. H,0. iitxtfitu:. , Aueftlol Um*iiii|l����iit, rk^T^'iyi ^���^miiiiii.wi.iiW! >wWk^iwityft?i��*Mi|lM.i.K.likf|l|.Jikllikki'>|,taiV��aa��aoil^ The Mutual Fire Insurance Company of British Columbia i H����d Qttlm  Vancouver, B. C. KM noL hnU you lo pairy pnrt of Uio liJ|��hi'p iliti of at hunt. Tlp'y lusui* liiMiPtitieu only on iMihittil loiiiscniiiiisldoof Int'oi'poPiUiil 1<;��iiis, msd can liutrofot'tt ��it!oi��i I'opy Jiivv i'{iinii| with (tlisulttto si^urliy. // for Information apply to Local Agent ���"���������' ���������'������'���"���"������'���' "���"���':'': ���.} f r THE ALBERNI ADVOCATE
77? e
Bank of Montreal
iKimiiili.l 1*1*) j
C«t{.lUi AuiiWi***! - - * SUMKHl.OOO <
c»jiii»i t*»u Uj»    .    • '   • io.ff»i.ijao
._^_-_ h«0( *hj U»divfdwd lrV*Ut«    - - SIO.*l8«J«» j
TuUt A»i.pI.  . • aSMlMWU.OUO (
lit. llmi. l.i.*\» ^<i.it|n iii.it ,i(i.l Mi»iini lt<M«l ti.i*. M.t,;.'
\t(j'ic>, l''"-'i- '   Vtv,  ''" "  •  Mi !• v » koiiii'ii. ISarl. -
II. V, Mmidiiu!
furniture
WILL PKOTECT
PR0V1CIAL FISB,;;
Land Act Notices
.p.
i
Ali Kindy of
VUavllUlU    1  Ui UHiU V   j Jul' llll' Ihili|$t|li.in ^f «'until!*  Si' Hi It l-.lt ,«'"i"'* tl"'i"» «»'M H> . I,,. 1;>..«| „l ,',m,
I.,  ,-,."" '  ,   BlT««»|l..iH  l«»( UllllHV «»'«( !(.» l*l«M'V-l Sv nv
It olUtliiOil, ||iii  Ju>i,i'U  1*1  lllO  miOVol- H.i-vi »- 'l.l.-l'i.
ti.unt .1 i.,*,mo ini*i'im-j'.
l)Nlfl'"i »» Kyi«Tt
1 •   ■-   ■"' ■   - - j   Tuilii'tu'l!,-*- Utoi  lli-Mnu't  IVnrtisiIi. «| (ft«i|-
,.„„,,.„  . „.,.    .  ,, 1»".l. I* U , ik-ciipelJitJ il.tuKi,;  Ittl, nit* in up
Al.lie'H'vl  l,AM» Mlfc'l lid1!, | |.(j |,„ ),.-Miai«MnOsjjii'.t«-!i4n«Uii>{iv!K.«iiiir->:
liWinl ill ■ j.ni.^V''^ I ^Viil*1-.! Iiii;'!*
lll<lii>llivitliiil Walltt )' »l«l*.l-i  tiflii ifii-St  I   ' "ftsllirlli Hi,- (.1 tl pwi,l «'"i»|ll!«t *-» «l. riilikviiltli
' . I., i i,|i«Mt-ti l»»s. |«'iil> 4-(u>ji> Liii"'''*''  Ik m , I iMWHtii  ilnHtiwM il'llirt vt
, li (iiiihili.il lu|mit|mw' Iti.' l.t"J..i.,<,.'.|i wOiO"-.! I '*',4l"'i • "*"  " UMiktilli  twi-litj t'Us-, lliriMV 40
1 j.n.,U' I >''^liik It 'l*'i, I'll «•»  i-l •liutfrk jam. {iu-iuw 4H
, il.i-ti» ji.,_>i|: i(,vIht,«i t-ji/iiik mil In in.Ii!| vF
i«-«e-.||..'<nk-<i>i-'ii. f'tgitftHiite -ft** wl'ii »  IlinH' n|
.' ,,    ,    , .   ,, ...  j    I »''I'IIK l!l'l»|l  Hi II |»>H  )li*pls.)  »l|  III" k'Ulfi
AS OJJO IVktOt Of  UK,' Vlhll Of   Ml'.  »> i j Will H'Hl.'l I'l'I'mOwM  lflll.il  H*>-  Ulll'HVfc.lltll
II 'II.  Ir,l«'kii|i'l»t
)'|lk|;|i|(f   •   i:  II
(ii'iii-iiil MMiiiijjir
lh»aii Ollhv   -    -    -   Montreal
i/ninii>ii «niii"i' '*•'• o'li s* 'nii4jiiiiii-iv.iii' ni..'i;, r.
Saving Bank Department.
app«i*iili  ivi'ihol  (ii'Ki  *l  ii|otiinN
t'oontrt  llu*'1" »-* j-'U< si t-w-pt iitt^'iiiinn,
Port Alburni Dranrli
K. S. V. Mi'CHiilork, M^iv
eal Estate Agent
P. 0. Box 28    Alberni B. C.
In Stock at
a
Mainland Prices
>   i i.
i
A. I. BIND
Pioneer Furniture Store
Port Alberni
iMu'it* Ha
Kill; ,\M'TH|N«J IN Till': WAV UK
ST0VEW00D
• in Ti»
JOHN  GRIEVE
MtV Wouli A HI'K<I,\I,TV
Ail  ttiilrpo  I'loinpilk  Alli'iitloil  To
R. W. HEASLIP
Contractor and Builder
jE. M. WHYTE
-   IJK.S'r.ltAli MUM'KN.MITll
AS M'l'uroil tlto Aj"i'ni'\  fop
llio  HUliirt  of  iiliul  is
liiniun in tin'
Farmer's Sandy Scale
Im'Iiij.' ii ,*ki"ito junl Ti'tiolt l "olio
Iiim-il, ^ lilrii run ln> ti»o(l oil hor
in ii Triii'tt or a Si'ulo, iiml m ill
u.I'lju'li uii.yllilny /tutu 0110 ponin!
til lltOlli   ,\,»ill]lllll'|)l Of  llll'kO
Siuio I u iivi'hitt iiml pii n I to
iiioptrlt'il in llio ilitiji, >
IMtUl,  ri>lu>i.litH  tkuvWt*.  .mv » j  ,,..„„„ ,„„    , J1"! ,,|"1,'i' *'•"""
^Unliti'iii^l,  1'YiMU Mow on. ii itii ilu* i*o. i
i'pi't.'ttjiin til tl»p into, iiu-liil j>,iuu< witr* j .M.iitiiN't t.wu i»i»iitn r.
•.ti'll'k. uftitv.  Hip  lik!i  ui  iliiM proiJiir"
arv in |i.« jitli'<|iiiiu>iy piiii* rtiii.
Mr. i'\iiiiulr]iii-n»tmi to !«j 101 i'mUhi
k|«ki HUM' i;;ni)it lUli', nn| iilmn' fin n
fiip.n'fiui; sunn viIn, ut'ltmllp tk'ljoM'i.,
I'ljjhli* op lHutl|.rij, llitil llioptiiprr Jiro'
kprvjitiuii tif  ll|i» |KI» uf jlrii j..li i'.i5iiiih
lli.-l Will lllt'ltll IIIOIO  Itlijltotlk of  tt'ltl'llh.
Ill till' pi'OVilli'i'  |HT  I4IIIOIIII IMi'lllOllU,*
tloin iill tlin i-oiuinoiviiil llslii'iioi will
lirlnii in.
Tllik  Ik   it   kOilltiU (Mil   lll'll   JMlIlt!  uf
\!<>n, liul, nlii'P till. Iltiiikl! ('iiiumliln
lllli  till I'll  liCl'll  l'i'lll}»lll ill  (rl  SmiI/I'I"-
'IhihI lor hi*oiii'i-,\,  si lilt tin' ii(l\iHiiit;:i-
Oil llll' bitlo  Of  (llll   pKO'illl'O, Jll.ll il  ilk
cftklM HiKij'ionlili' tlint ion N*iifor*
hiiiil- pliin ilu' Imh (|i-lti(i,? in llio ttot'itt
imII lu'lopi' Iiii»k jipoti'ii liiiiit Ini,' iiml
lluil tUM in loj; kporiMiii'ii iiml luiiiis
itiililoiik. iii2iiiiii1l,\ to llio i 'fiiiiiillini Kiiri-
III' killJH',
' l^'iivin;.- tin oiit' »Uli- Uin vomi! tpif*
lion ol pirikttlt'tionovi-r llritiili I'nlniii'
din iNlii'ili-k ulilrti U kiill puniliii^ nnil
is t'k,|iiv|itl lo lii« ili't'iili'it liy tin* priv.t
poniH'li, Uio l>oiiilnioii, eo> popi'i'm'iilt'il
liv Mr. ImuiihI, ami ilm protini'i', ,'««
ri'priM'nti-tjj ii,v I'l-iivlm-liil IJiuno Wnr».
lien WillJiiiiih, liUM').«o', toutilioplo ppo.
loci tin* jfiwio Hilt iiiij uit,\, mi unit top
Mini tmtik llu'in.
|lk<
(lulu (i-WitiiiMt.
V-* '.«. >'^l«.
^ivl, trmwfl. AjfW'V
A!,ni:i;Ni i,.\m» iiih4inj"*'
lUk'lli'i of l('i|i.-ft
'tVi., i.-ni,.. iiml |. t> iljinm ,Nii',»,'M»!'HI i'f
Hinii.l.i It i',m. '{.jiii'ii I, ti- h{ji )||i,ivj«
liiiippli f ■> |k itulc |.iii | i .tiiM' l>:i-ii'ilurt
IIU' ill ,A'iJi««l l.ii ,|>;
'•tii|>i'4i--lni.  ,,l v }> •' ri  >4,.| Kin- (lim,l,ii.t
i-liKitik, tld-ittv i^ikl hi ciMMik |.i  |*HI4l ,il  iviiu
l|,i fll'l llll ill  4^1111,111, Hi,/  |lk',l,'f, 1., I,.!.!,.  .13  || *.*,
t^-i I ,t  |> limn,
ni,'li«oi|l-i>nlii   Vf'iili
JdiH' ti, n<i?
M.IM l(M i,\NU inslllli'l'.
IIUIlH 1 uf 1 lui«\,)in<t
Taltr ImSli i-  lllal I. Vi't!lla|i, 1,'Oti.i.i,  ,it  V-.ll
IMldl'l  II I" , ik1'i||i,0l,ilMii|i|> I  UlM l«1 In uplill
|lll  |,HHl|HU|l>t,  I,,  |1|||<  IlllW   I tlC   lllll'lkliil,)  111
Wlllml UiuU-
I ,<lllllll 1.1 Isij!  ll|li|i,nl  |0ii(|U»|  ,0  III,. t'.'lUl
iMmiimniiii l^»t tmi 1 lm mil,,ii |tui Mil tin .«,<
lllll III u|,.lv On  nhito   Inn-  1,1  llt.tlrtll  III »,■!,,
IIUIUV Mi*J ,I«,.HH kii'llh li'ilflnlJM i'l |l..ll-iH ill'
M'Sii'lii |l»i i,til)lIim 1 1.1  i-iniis)  (In lis,,I  On Ink-
llllllll Mliill^ 111"  »ll il  Iiiiiui.Ihii  uf  1-niA lllilllttt
id ki Itr'.liii I1.111111. Iluiti 1' 1'iii.t  ,iliiri,i )l,i timili
rill |.(iiiUil(iu  <,( kulil  I(„IIh'!  )(•-•'111' In II"
(lllllfl lllll'. 11,1 1)1 I' |l(.ill„' llll  I>I|U11  |ll,l  .111 11,1 lit
'HWmllii- Ilu !,.»'«.>M (.1 klliitu |Mlt> ill Id (iii'i
1,il 1' Oli-llik- k hiDki || ,llil|i|| Hit' klmlii Inn »l
I'llnlllk, (lii-m c ,,m( ,*it , IihIIIK In I'llllll 1"! is.hi
llll ink IIH'lll '
Willluiil 1,'llihiiii,
Jli'l'l  l-'lUk,  tgitlt
.itiiii' rA ivn#
ALBERNI
B. C.
'orrest
Dcelor In
Builders Supplies
Sash, Doors and Glass
Building and Roofing Paper
Llm®, Brickd and Coment
Alberni
Phone 29
P. 0, Box 9
b. a
Lots in a
..1 Bargain at the Price...
1
°A|>j»ly lo the Owner
owaiMfft
|!»^Mi1>^MwO|i»lrWikeil».'J»ll,»WM|'«WlOW*WWW
tlMlMW*W«|4IIW>WiT'W|WW»^*l'"l
Partoiow MileH
Josupjt F. ilauiin
The British Columbia Cruising
and Estimating Company
IM\ iii ? s1 Ciikmi it i^int nil. t'l'itcn'-i: <>r
TiliMOUJijIll.WI MIkIiik tillll'i'l' Oddotllil  Imniv  MM.IiUltin  I'loUHl'.'
of HiUi»)i t oloiiiiiiiij iiml hudHiiisf,-
GUAKANWW CSriMAm-
\>\ ri'liuljJi' i'.\pi'i|k it ln» liiiti' li.ul ^i'iii ►' o! i>\|h-| vi'iii r lo 1I1U Don
til Ijliktlll'Sk,   Till' lLiilllpil<|l  t'll^l,  «H«I  »»ill,  (ll.O'i- 111  lil'O' IllOltli.
no iwtl-iiiUi' popi-it'i In iiiiT) ili'luii-'ilii' Stiin) >oo i-fiii Isanli on
unit tio Iniolni'hi it iili,
Rcf«r»nc*a
HANK' OK MONTHMAh. J'on AHtcrni ln»nrli.
HOVAM1ANK nKi'AN'AUA, Ail>,-rni liininii.
|''i>r priiv* nnil ii'Pins nppl) u>
British Columbia Cruising and Estimating Co.
Alberni B. C
i'. 0. »ux aa
SJHi
AlUintl, II. C.
Alberni Conecrvallvo AnwocJaHon
All nil'lllllfpli Of tilth UkvOPlHlillU  \»lm
Inm* not I'oi'olvotltlioipt'iirtiof iiii'iuiior-
i|il|»  HPi'  ppipiiiMtut  in. t'liiiiimiiiK'Ut*'
«itli tin.. Si't'it'tiiiy.
, Any ilitt'H in niTi'iii'  (tip  tin* pniponi
yt'iip, MU'J, nlmtilil not' ho pulil,
.1, I-:. Illuml.v,
Huh, Ht't'..Tpi'ii>,.
AiltlPi't"■ I'. «». iioxlti, Altipinl, H.i'i
The Alberni Adrnate an k uwd lor
legal advertuementi in ill matters cover
ing :hf Aiberiti Dittmt, nit el Kurort
Di«tiictt Ncetki, CJjy^uot, BercJay District, end the hlindi ml of ik R«rth
end 0! Vanc#uver fx!snd. This k in
offick! ruling frem U'.e Gmrniseni Office.
At.itijivi i.wn niK'nucr
ii".itii 11.1 itup. ii
'('Hill' ll'i|H'lv llllll (illllllHI AUkllll  III  M»llll<"'l,
P. IJ  Ikt'llpllllllll I'lt'lk  iltliili,|»t(l.||.|i|t |,l| }« I
IlllkktltHI  |<1  |H)l|>l|,|..i  flit   li.UnVillii  .llUH-llluil
lllll'll,
I t»lt)itl''l«'llltf Hi II Oiikt  iitufitiif »l I'll-.lHlk t'.,»l .,  .,,,,,..,  ,  . m».  iu,jiiiii,.iii
I'f i!ii>tiiiiii,wi»i ,-,.(!iir"5 1^11 11  Uiktiit-i oft    ALHi.HM tf.ANl* IMmTUI* I.
HHlk'll  >)l> till' Pl>4'l,tl|l|k llllllll   llll lllS  kill llrtlllk ) r lllkll'Ml  Of  Hail'im,
nukl.lli.-irtn. s?.i I'd ilm kinitli, Hviuk  i*u'|„i)nk!   'I'.iL., ,„.iij,., 1 |..i  Uul... ,,..',   4  MliB.i
r.HiH-IIMll,!  1,1  .MIIIU.U,,-, lllllll  f'lllOHICk  11"    . ,   ,. ,"'"  'M.T'',,"   '   ,V  """'
W'H k, Uiiimmii Ii »t. pii'k, o|  A ilDI'otlti p,  If, I ,, 'dKVHpMIJllO
,lilln' I. I1iif
0 I'lioiipli'ii Ai'tiii
ri!H V,
■  • „\i,ni:ir ' • *•'.' ,%<
i»'»i -ii<i <ii i(ui- 1
'Cil.i'P.'.il.i  l.-rtl  S.  Jl.iili III,  Mi-I*l'llll<ill, .i|
lllllllrtl.)    It  I',!!,",!,,  O;  tl  III .,  ,  Htllltlill  in
!• llltk H|'|>!t  |n|  |H klilll  ,„  |i •|t-t||lkl-llll>
fi'lll'l  l,tjJ IIi-m-IIIm.1 IIIK.1.
I'll tlimti'lH,'  ,0  ,1 |i,.,t  |,!-,"i.-,l niii- !,ui,i|i,i.|
UH-ll-%H  111.'J I'ltHlllk Ml'kt ,'l l>l,  1  .111,1 -,»( ,HI|
111 I u| |'/»li«lll|'lui lid en; tliiif, MiltlhO
I lllllia. t.,1.111,, HiOluv ,'UOtl {k,l ilikin^ it, .t,
4f«« m--* luili Ifitlt'liii' inivi'Mi 'ln< iik'i it,,'. |w ■
l'l| lllll, I'.lkl  |,l 1'   f  ,W ,||||, IWll'l^.  Ill   y-,|||,,,|l
l'l> llni-i-i -"".I .ii.l I. illl t.ik'l din a, iiKiit-
ill Si i->
IkillH III'  111 .'« I,llllll
IVllllilill it  I'liillll.llii
ill/Ill I I'll f
llplull  ^iM'ifl
U.ll) i(M I^Mi U|kt,-'t|t"r
1*1 i'it'1 uf l(,n,.'il
4'.il,i ii..ili.,. I',,  Mi-,iili,full, j, i,f vi  Juini u
*v> iil.i,i|,iit,oi I  k»,(U,',ii,i tii.it 1 iivl 1, .Hiimi, m
Il Jll* 1,1 ,||-| j, I,.1 j-ll),'„1„|| t,l ll|l|« Itaaf tt«|i
lillliHttMC 'Il Si'ijIku) Irll.ila
t'llllllll, <util|.f ,M ,, j.-^-t  iil^OOkt k)l l';|»lttii «|»|
ulllii (Sitii|iett»t milu'i .il tati'limiM T-iH|i|>|ii|i
J-.l, On tu, ti'i li«iiik ii.itHi, tin ,|.. d" ,'litMli., inM,
O.I'M" i»* Imltlk miillll Ilu III-,' fll tlldlllk «!*• l.l
Ittllllt oil Jt.llt-11'l 111', HlWll IScittriflltUtt »> kl-tt-k
ill.lil- .11 it *,a /In lu^r llu- k.illtlittl kt Itllriitl't llf
Hik-ll.tl, |1  'itlMllthlll till, JJ|kl|l,-t iif |(w|M't<t
Mll.i.Ki 1 ,iiir 1.
.Ifl'li Bil^MkJMI -^llllll
Mst |c, IVi|. '
Land Act Notices,
•s
HlllMl'P*. ll( ^illlllflll'k |l)lll   HOW   IlilUlk,
Api'i'ikimii'M, Iiuiis Killing*, Onps iiml
I'iiiltlli'k,  it'iiltion ,kpop|;tllii"i.  iiii'-ii-
lllll',  l,lll)|-ll<]|l|l|!/ Oils,  t'U\
NOW ON HAND
(iio-iiHur, Miii'hio mill Kliilloiiiiry l''.li'
lilnt'v  I'uuiiiiny l'luots kiijipllnl ioni
I'l'l'l'lisl.
I'lr*t ClukU Wvrltin«in«hip
E. FLETCHER. Boat Buildor
Alberni, I). C.
•tivej* uitW VanWMiu MHifltiUi)
J. Redford
nuretti:*
Ki.'-li Id-i'i,  Sijoitiii wujl  I'orU
ft t v<i in*, on ltioiif,  tlhti'is
lalii n t»o i'liiillit
t'ti\
PhoacT/ P.O.Box IB
Buy Your Saddlery
At tlio klyii of tlm Wtillo
lltlPM',   Wlirl'i- tlio  j,'l-IH|.
llll' I/iUhIs, U|I-UmI|||4I, llt'l'
■■lllll   il!   I I l|k,||)i|ll|||  pI'K'I'k,
l,lj,'hi nnil Hduy lluiw'kH
iihtuti mi liiuitl ioiil niiiilo
lo oiilop 00 s|,oi 1i>m notipo.
Ilioitl ifiiiijj- liiMiik nimlo !o
ortlcr, pi-i d'.-i li| mill witli'P
llllll  ^IlilPiilltt't'll.
J. E. DUNCAN,  Proprietor
Coverninvnt «t.. Allwrnl. ii. C.
1». 0. Ikia 37
,U,lti;ilNI l,\N'l» llWrHiiT.
IH»Oli 11>( Mitt•
T.llK- lllll lit1 I lint MllMOI.kf 4ati-(i|li ||k lll|i| )„!«'
iiiiii'II, I,uili'  uf Alttitif, 11, 1', ikViiMtHm
• llltl-lulk llkalklhlllk,  illliuila  HI'ri|i(.|l  li.< |u'(
in|»|iiii (11 put, luikii iim ii.iiiiii 111^ ttt-Mifili'St
lltllilk
(N'liillii-ltt'llik! iit  u I'fiM  I'liUIO'il ,11 llll- lii.illi
I'.lkl isiriu 1 Hi tklk'l lllll I?, (IaO'IiO , llll'tlll' kinjtil
I'll'llHIIU ClliiO'HI ll'kk InUiiltlt liHIIUlltll ,l| l,"(
DM, llu in i'l iisl ft lllilllii. (iliiliil »iilil li.iuilihu v.,
llu llll'II'.I III II'.'llllllll, h|illl' uf Icaa, (il killtMl
?MHIII,i,il'l uf 1,ii| Ml1 llll IllS'Wltllitill* »t'kl llllllll!
kitiil IiuhihIhm in jiuiiii of tSiiiiiitiitivttinii, mill
tSMIIMIIIOsi («• HI Of, Illilll'Ur ll'kk. ,  .
.M-illlj) Mm II111111I1I Mu-iiltt'lis.
llllll III 1' ilullll'i  llllll',
•Iill) tl, IIMJ
AI.IUUIM I.A\"I» IXhTllliT.
iiistiit'i uf riH)iii|uiii.
TittiP lint it<t>l!liit l,''till.\ '1'ttisslnliMif Villi-
I'lllllV! . II, I ' . •» t inwlil'll f'lllll'lll.lll, llliailllt* III
iil'ph fui pi liiilsuluit lii |i|Iiv!)hmi tlin fiilluwlinr
,'J.>kl'||lllSI jllltilk'
I'liiiiiiii'tii-itu'.it 11 I"»i pliiniiii 1,111 ilu'Miiiih
kiM'iniif ml ikiiiiiii in ln-htiiiHii ii»lhii||i't Kluml,
limit lillii; )>iikkiit!i', UIHU uliiiudmil 11 mill'inn III
n| lc"! ili'?> I,-Hi IVIiIumiIii, iln-liini itmiiliil llii'
miIm |k|,oiil f.iilim iui< int;It tkuirf iii'iili in |iiiiin
i.i iiiiiiiiiil'tiis llirlil, tSMitttlnlilti lllll' til'K''. llllilv til
ft ill A. Tuiishili',
lliimlil .lufilllii', Atiritl.
iliHii'5,1 HHI
AMUMINI liAMII IHKTIIHT,
lllkltll I l)f l'lll)l»|luH,
'P,itn> liiitHm tlwl I, Allien II, Si>tl(i|i, uf Villi-
llllll If, inkn||iultitll k|iillkli-r, IrlO'UlSk lltll)i|lij f.ir
In MllUl.lAII t" IHlM'llllM- till' fullimllllf lli'M'lilkkl
IdiM* 1   '
ruiiiiiii iti'iut! 10 11 t"-M lii tntiil 1111 llii'ii'Ulli
kliulli lllll' til llll Iktllllll III In' lOliltlll «k l^ikkll'
Jkillllil, lllUtllllllll r»kivi|.-|l, 1 jl'lll IiIkiIII I'II.i llllll
II llllll'lllkl tlf |,"t I If.I, l<IW I'l'llltUllll.. UuillMl
Ountil tlil'kllltl lklltli,t,li>l)»tl llln Itfull »' WOT tllMlll
1,1 (Mill! dtl t,|(llitl'lliH'lll,'lll.tSi|lltlllllllU I I Tlll'O'k,
lllt'lt'lll li-kk,
'  f Atfllm II, Kijillo',
(litl'ilit ilnniilli'. Atfi-lil,
.lillii'«, IUIS
ai.iich.vi hAND no*ri<M*r
Olkitiii nir|ii>iu|,ii
'('»t;,i ifiitlui IIImI I, llionii) J«|.iiiii', nf Vi.i!'
I'Hltil.lt 4*. <u«ti|i«tiuii iH'iUrl', llili'lulk In 1,0
pii  III) jY'HfllkkMl lll|lll|l-ltliki- llll' f.ljl|l»!lu ,|.<
ii,liu«l lliinla' <
failllllll HI "1(1 III « !»'"•! I'lAltOli Iili Oil'llllllll
l?,.!!,; |»| hit UlrtU'l IlllW illll,tl|t |ik l.«.i|.||i>lkl«,iiii,
10,1111)0)11 I'dUlltO' hllilf niK'lll HI'I- lllltl' M'llltl
I'l l/,l Uf!1 kiiultl ftlilli uf Momllfh^ I'Kkklltfii,
III, IKk' tuilll'i klllil  )vl,ll|,)  fi.lli'M |I<1/  (ltdII V,III'I
iliur'li  Iii t't'f'il "f tkiiiMl'l'iiik Hit ill, iniil.iliiliiil
llll. ,11 O'k, IMI'll' Hi II tl*
llulillll Junllui'.
,liiiu< m, IU(*i
AI,!li:nNJ I.ANM lllis'llllCI',
llimi-'l nt Hui'i is
'Plllili lllll It'l' llllll  \:|IUll  i|'lllit.,lll  i'f  VlllllSMI
ti», Ititmi'ii 1, inn ii'la in «i'i'l> Jut I'l'imlii.liii)
tn lillll l>iik.ii ilm Jii!l'm Iili; iliki-illH't lilll'la'
t ■.miiiii'Hi lnn iii it l'ii«l pliilio-t iitit' mill'iiiiii
uf It'll uJUllirittl (suni'fiit ')'. I,, ;»?.l«H, (In-.ulil
IHH,| inliirf iimi-itima «|l)s tlit' fiilltm]i>u li'Ui-ls.
K  Id iiifl N  tl. Ilii'liis'kolllli  10 i'llnlllk, tlii'iii-11
Hl-kl |U I'll III UK. (llt-MPt' llllllll «ll plllllltH, llH'Mtl'
t'rtkl -llM-llflll.k 0}  |>ii|lll  tlf ll'llllill-IIIVllllilll, IVHI
untifiir iNitii'ii'k. in.iiinirli'u, iH'ltik' iiiii iKirili-
i«>l uiiMMtT nt mh'1 liili II, 'I'liw luiilji HI, Ittlpfirl
PlkUlrl,
Nllllll  JiiOflMUl.
H, Mimrlis' CioU-r, Aifriit. '
|,,i(i,l .1 nun SJ, Iili!.
AI-)iril.\J I.ANII IMhTHMT.
Dikiid-i i,r iiiitkiii,
-Ti.ti'iHi'iint' iiiiii wmiiiiii w'lniiiiiifk, ,ii \',iin
limn t, fiioiii r, Iiiihii.ih l.> u|i|i|>' fn( in'ttiiUki'in
|<i |iii|<'Mn«c tllr ruiliiivlnu lirwrllnil !.liii>«;
I'lillillii'iii'liitr ill 11 p<iat  |i)iitll(-i! til tin*.kiiiitli
I'm.) tlllOt'l'l'l 'f lll'I'IT I,lllltl ,1/,ltfcl. till'kllIII j ,111,1
Ik-Mtif Iiim (IImiI »llli llu' fullmiilll,' IrtO-iu W,
W.uliilN. W. Itiiiiii- k.ililti l<l i'llnlllk. IIii-ihc
rilkl 4H t'luiliik.  tl'riiiki 11111II1 40 I'loillfk. llu in 11
Ml »( I'l I llllllll, I'l I'llllll I'l C'lllllll Irilllll'IH Kill'
Jilll,III*' llHilfli'k, llllllll or ll-kh, twditf  III.-' tl. W,
.HiHii'i uf iS.M-i.lim ill, T<mii*ltl|( SI, ltui"i|l Ilia
11 It'll
Wlliliio. Wlfiiiloii-,
h. MhlilllH't'iirtr", Atft-llt.
Jiii) pi. luir. ;
UiillllUI  AlUM'll
.llll'll  (.,|M«il|l.  ',, ,'lll
Nm> ik.;nii<
AI,U|-|t\) l,\NI» IUhl'llll'l'.
uikiiiiHi.t Um^'ii
Tiilii' iinliii'Ilifl ll'llpum M^kuit nl Mi'Ul'i it)
t', tj , mvii|iiill>il| t.^'iS-t. itilii||,|« tuii|.|i)i  ln(
IH'lll-lkkllHI III |l||?,-!tilkl'  (III  liilttOtliiL' itlkl'JIlk'I
ilili'U,
t'tlHIIIH'tll^Dlt III II |M"it  piittlttst lnW'ttkllth l',n,,l
tlf 11)1' tUlltlOM'Ht I'.illll C l,| JWH II  Dlkltll'l ii| >(u
Is'fl, llii-iiftr #ltl|,i(iik liiillli, llniisiii- lup.jiiiit
i-»kl, tlit'|,isi 5lil rll'tlllk witilli. Iltiiiuv t'lt'liilliik
tti'nt. In pnlitl nl isiHiiiiriu'lii,!, ciiilitlHliitf «■
lu'ifn, tliuo'uf |i**   1
IVlllfllltl  Mllkllll,
.litl'tl ImUkHli. Atlt-l|(.
Mhj, if, ims
Ai.uttitNi i„\mi Mtik'ntiiT.
MIMMl'l lit l|li|n-||.    '' s '
T«in-nutI111ii1.1i limn o'ukk, i,r wini'tiiti,',
Ittk'it'lllllilll tf«tf||l-i'. lllltil'lk III ii|'|>i> l.iflwl
IlllkkUfll III |H|IX'lMk,i l|li> l.llliil, lllp lll'«|-|(ln-.I
iilll'lk'
t'.'illllll'lirlll.if Ml it |M.„I Jlliilllnl .'I^IVlliiiltk V11 kl
"I lilt' llii|till Hfcl ISltllt I "I *n>!i.il| i» 'lilU||k||lli
ti t|n'iii'i< In I'lmltik iiniOi llii lire ti i'Ii no* w 1 <.(
H.i'llti' IIU'lltUlIK' 1.11(1 il. I l.i (Kk-"t«ii'l,rtllik I'lkt In
tllllHI Uf lS'limi|i|M'lll|/. !><>lllll)l|Ul, .HII.Il'H'.. lllHll
ill' il kk, ^M'lH^ 11,,'kllliltl Imltlll iV.|.-tll'(l I i,'llll'll
Mitiitf, Plkttici tit Kill* t«
ll'OU I.Utrk,
.lllt'ti |Jt«a.ili, .1,^. III
' Mmj li. inn. „
•r*
Wltillrt, hlli'ltltl, I'l itjiptj  flip  pi't'liiixtilill
tu piu.'liiikj' ilni ifolKitkiiij* tii'kfi UmhI
lllliiik! (i ' '=
I'oilllliitli illj; nt (i p.ift  ptitntittl ol) It
llpilt'll 1)11  till'  1-ifi.l   k|t||.  ttf   t'ltllnVtitll)
l»i;ii<tl In liiut'iln Kotjiiii, ilit'iici'luiioti,
lll|k' l|ll- Illl'IOlllt'l illifk III itllO hi|i|pii< tint'
llfudinl llio )kil(iiil lo |t;.< pultp .it I'ttlii'1
tili'liQ'llirHt, llllll iS'tdlM Isiili,* tlio ttlltlli-
Wliiiii),  I'ulUiUiliKy  .'I1'  iiftvk, liioii' op
ji'kk,
«MitiVUi<'i A. f*mtrplfi(, '
.luno ),'., llii'.',
AJ.ISCHNI J.ANO IIISTHMT.
,  HikUii'i ot^iiitvltiyii
'ritlifi notti'o UmiwMtirritiis-i A, Uprui,
ol Alttipni,' II, t',,  tHvttpiistiiii li'iu'lipp,
iuti<iiiik to iinply fop |n>iiftf>*.loii to jwp,
t'tiiiM' tlx* toliiiutn&f tlt'M'piitt'tl l/Miiik!
roiitint'ni'iiii" iit 11 piiat^fjiussit'ti on tint
lioplli kluiiv of Mnlliiia (wiiuni, In llarti.
Ii'-,t S'liintt. tlu'jiiv (ollostiitjj' dtii nhnpo
IIp.i' 0? kiittl jsiunj to tho p-iim of t'oiit.
iiiriiiviiii'iH, mill t<oiiiitiikUijc tlio ttjidin
ikliujti, t'outitlniii^ *ji iti'i'iifc, iiioia' up
MsM'jriuvl, A. Upitnt,
Hi'.11 maiiiiw^a>iM'tilak.i.kjiiiiiii,inwii|,
ll'kk,
,hib 'I. i*'!^
In the matter of Clearing Lots or
Acreage Consult
fi Tlio CLEARING SPKC3IALIST
He is Always Ready to Submit an
Estimate
Uflmim*m*wm\
mfemim&*ra»,w}tm
M^wwwwt*qiiT"»*l'p"Nf'*yk^
Get a Hat That Suits You
We Have All Sizes and Styles
New Stock
latest Shapes
CAMPBELL & MACFIE
Miti'jjiirpt Nt,, Allium!
J'huito i'S
mwvt*m.a*w*mtos*>mmimtMt>tntmm mucnmmtm**
Klp»f Au>,, I'npl Ailit'inl
I'iionn *;i
k>^,wiirw|ii.^^|W,l|a(auwilkk>l*k.lLI.'lll'*'WI»^IW*l*i*l''WI
,l|ywl1aipHj.imgia,ln|^..Miii|Wtak'kt'W|iitf."kk'kkuiiikkniwi
ak,,MWluiki|«alk^l*wkk^|wtlt"'*^'ktfl"t'>^yyktQ|ktk*|l
m
Cuotr#l take, B, C, *li>» Di-hiKwaear,' rrca.
Just the Tiling the Sportsman w Looking far
RATKl  Room end H<-«r4 $3.00 r«r Day
Boflto, %IM 1'ifP Day Lwunch, 912.00 l*«P Day
M
4
4
N
ts'
f
h
« i
r  '!
\ -
mmKmtm$WM^mmmm^^^^t^mm^m^m^mmmm THE ALBERNI ADVOCATE, GAME BOGS ARE RESIRAINED Land Act Nolicoet. Al.llltltNJ I.ANH DISTHKT. li.ktllcl ti, Hui't'it, Tittc tint (is- (Jut 4*l)-ilr Mm;|l| ( *k. <������ VJi" ltiliit, |1 l*. iHH'u|iiiU'il) k*lf��f|i��*��� ,���ir-l).tt ttt4tp |>l> t-'l iMiililkkl'in l>i|>urt*i-*>clt)�� (ii]|4..ti.|lltf tic ' i ktiiIm-,1 lutiilk' .   . ,   , j.,, '  ��'.iiiiuti-iifiiiir-��� ��|"��k| plittitt*! J "nl.rdtklton, -Vit iu,)*"Pl4iiil i'hn|i|;i' hi tlml'iiv ri'),'. �������, m �� n,.,iin',i) tiiir<tiu'i romi Hull tW, ninot.f iiwuiiij;in itiiiNK-tiihiiiihiu ^a.;;:;t",",,",l,", 4"4,,u,l",' "*'**��� ��"������* ����������*'�����..��'. tlott tiirScli  i.'i.(,lt'ik  Mm  tiiiuiti'T 1-1.1*1' lli*l||| ill llHit-v,  titt-lt.SI 4*��kt lklflllit.lt> It, df  iMi'tit tif viiii.ltii mi im-ltl, 4 niiUtHtltii; it^.1 i,ii, # I .11 il.l Mini.' "t l"��k , pill lis tin* uftlcll (USfj  In* klitii   lit   i.||ii, '*l!4te Mdirilt 4>M pt-pkoi, pi u tin,* to >it,  IMtht'ititllmi'i",  "'>"'" mt  ��� lilts ."Ul tut li'P't tu th" kii'it uf Mioiiiti* ; Al.tH'liN'1 LAND Ulfi'niH*'1. i   .        ,   ,     ,   . ,  , Dinti|i| vf Itt'ptM ktHhiti.-.*'*t.MM.itl Mii-tilisisiuo  c-ip-;  ,J-U ,���..,������,,,.. v�����v,o. ,., VW.'i-i 11 jllli  lu'liiiht-llt I Ittiliillis! i'V   UUl'Cll��..i|t> '<"  ik.'-it-ntimt 4i*��p.'iitil,  llilt'iiilk 1" tippll' ��!���' , .' i    . ,  ' J-i tttiikiin'i ml 'iii,-liitkn tin- IttU.ttttti^ ilimt tilktt tjlliv litltifi Ik mull it It.ti' tl.'l  Ml  IlllM'll  i|,i���la l.ll. -  u.l!  1,��  l.ll  ���ll,,*.l.lllll  1,.,I,1I.U I    ��� *l||lll'l'W llt|l  4*1  14  l����t  I'lOlttn) OHf ttllll'1*1* ttu ��,*.!��� to. do kiiirtkiiini,; iii'.uili*, 'UllK tl(ll, (jl ^ ,(l���,|������, ,lt���.ui.iit fonii' iuii I'lttUtik,  liifiiiki i.iiitli w tl-titlik.  fCli'litS' twnttll *0 '..tlilnV��ttl t llH-lii. umitliidiUli/ a,V,i,i,-|.iinli..lH<lii'  -mm' its  l��M' "��"�����'<* ��">*i" t.t*�� it-it!   _\ I'luii'  kt-:t*nt  U  i ���liihllkltnl   JMiii- it, tin* ANSWERS TO QDESHOKS VERY 0F1DI ASKED ABOUT AIBER1 in rA*x**)l'*~**T-t*~*~*-t. WL^i iii |^J^ ��u n��#t>* i ��^i<��ikl?k��^^ * ^^^-v^^.*****^^ I Make <r Specialty AlWnl 1�� rt'tavhctl b,* trttUi from Vklotin, (.'jiP.nc-iHhnvi nee niMh* mill* Victoria poitiihitf lliro.'eh to Athens! un Mundiiy, Wotlnt'sUu)' nml Krti3��f, I'ttv tim>i?i*is�� fcum Vtmciuii'cr t'Jt^v cm, oomiocv ��Hh thU trnhi ��t, Nttntdmu. . Alt��i*nil h t*J*.o (f.i��chiH!i Up stonnips- Iniin Victoria, umi iii tli" summer months Ihoiv U no 1001*1 dcllf-tutul |pjp lino* I hi* up Mm woM oo'Oil, of Viwmou. vcp Skiuutl umi ��tmiiV! Um plei'itvsip,m Alhvrni ttninjl. .... _,.-,_ ��� ,.r,    ,.���. w��� tl(lil <u ^ tt,Mtl(,,,, 'I hit ijl'til *-i'H��'ltk l|IC ju'lllllf, tl* set lit ''*'*.��'  Il'tltis' Sin-Hi ���� i'l . ��� ... ,.1   1   11    '  ' Vlltilllk  (til iliH',i<tkt  Itt'  I I Hit* Attorn* �� iii-tii'i nl, llirii \v , ,1, liiii*' ; 11,mul t,i|i..ini nl ,-itiu kl-U*IH    Ik Miiini^lifiio  Um  pun loot*  h��i  Wnpll' uiilii r��i*pU-iiilkiip ti IP) t, noil lup itltiti'.: Jul  IVlitfftil'.j AUU.tlM t.AMi |in*'Ulll'P. Ilikillrl nl llllmlt .    -   ,   . ., , 11.. 1'    1^1,4' ll'.lll 4' IlKIt  III. (mill l.klttl,  I.f  *'il'|.l|(l., UUlikl limn  Hi HO' I'iit't"! ill llt*-lllt'!s  til  ,1 t-  IMfilpiOlftt t'lt't "it, litll'llil.tiiktiplt fm |utl .iiooiti'im to.tl Slmilii.iii 11 luttil  Mm IJ^" iu ',,,","',, ,,',' ���""*"'"< il4*cnlu������l &IO)lt-iiilli',    MOO"' (lllll  IIOl  lli��  tllllilltl'   ' ttlimil Hi tlt|f Hi A |M'��I  liltKUtkt I I 1 tilUt'D it Ik ,,.,,, '  I ,    ,   t.ii'1 mt! 111 �� iitoilii.i-��li'ilt itiit 1 (lull (inlli iltift III 1 iiittlltliln i|tkii |,-| it.ittl S.'pl, liitii'i' I, ,t tit.  lix'tiic Hcst  ����� rlmlii.,  tlittttt' 1..111I1 III iili t    'I lliTl��   illti   l��'   ,li"lltll   It   I 'il Ik, 1 ' * liHIitu  ),il lli.l irf.t  Ml tltltlllk.  ill!'!,tl'  kulilll  (tl UMA.   lliill   **H.   I��   .11,1(10,11  link,   ,,���,������,,,,���,������  ���f t.MMIi.i'llil'ii,.'Ili. 41 iiil.Ulitltl Ki'ttlulill (ill  |i,t.|l I Pllittllichlltit tllt't'hlllii' i 'i"��llt'��  lltiiltilil ll'kk , v .il llit'lumt Mint pliit-jui'i'  l��Ci'l��|lltll*a'  ���'�����  NtOc'liiUl'  1,  j,,,,, m lm*. ii.-fct. mul hiMiiuf unlit  N.o.-iiiUip  i,fi,j .u,iu;iini i.asii Disriiiit. 11*1,1   'rttik. htltti'lt'P.  Mill Hlit llppl*  111 ;' Ulkltli't ���l Kllli'iU li..ii.,ii^ iit lui in 1 l>,i 11, ul Imi 11  iuiii inn    't'uliii limits' Umi ,liin'|ili i;tlih, ti, Vli'liilitt, II liitlt.'U*. iuiii*' in um iioiiiii'iii  (minun 1,,,,���,���,���,!���.���,���,..,���,, iiui'Mit.ti, ttpi'ii ii.n.i-1' ol tin* iho* Ini'i'i who miit (Pitp  hem op, inikkti.il in ,.invitttk,! tiic (iiiititaOm tii^tnusi . ... . .   .' . , L  '  lllltllk ill  Mlt* Sllt'ttlllO  HUll   l.i'ittl  iHi'lk'HIIti .I,tlll'l.�� ' I'l till  I hill* ]���*,!*�� *,tcli It" tin- I't'llC. .4��(  n'  4-l.klllk,  tlil'tltki  kiilllli (ii Vtp.i  Hkl  4'(|riillk,  OlClM t'llltrlll 11'  tti timuiii'ius'tin'iH, 1 t'lii.iliuiii/ iitiiit'lm ivit.li'nl' i.'*k ,W- II  Wiilkiiu, J.iuc ; laiB v JLi M-CRtf, cfKllLaUIIIVtU^Mill la 1  t uiiiiiiiiu liiii at n 1'iwil |iIbiUih| Hiill.'kttlkiiiilt, tl.nl.  t. li.illlll't. .  '  !,l f.,1   III,'if   W.Hl'li. l*lHl*'<  �����  It'll llll" U  .11 lit UUil  ,111111  IttlfttVtt', (, It'll  tillMllllH' "1..I  111.14   nilli I  ,0,1.^4. mt'.i Iiii l,��liik  iitt'llttct i���,| 0. (.lUikllik, IV  'itl'li It" ill.-  I't'llt'O   llll'P   (llltl'llll  'il' 1'ilkl iill'llKIII.  il.l'ltist killlli, 4kl| Imlll* 0, . , ,    . ,,,,    . 'I'll  ���'  It'lSltliflMS lll.'lll ' tSI|l|Mll|t|IU  ctjiimi^t* ilsdilil (itl'it kiilllt Wlllci.liiuls,   I Pittli Pk ;������.���,, . |^.. ���, wlm hit* 1* hen lu Mn* Imiiil 4.1 iloiilmij J  ,(ill ��� mt *wl1 Wl<��4. w|,liM,4',ol...��hink,���i,i l,ui l���-���i,.pp,*i,k|  ���    MAuuHi uAm ll-HrM||,|, fisim M.ciu iiiul ovptpt tlii-M'. j Dikiiipiot ititp.ii. th.11110 ol  nil Minis  nun  ,.   '.1,1.01,'  'Cut^'iii.uts-iiirti (liuicil W. Slmtisi, of Vic ., , ,   ,    1  ,"  ' , 1 1I410.1. (i 1  nivtipiiiiiiii iiii*ic,iniii, iiitiiiiikuntil' \ UlH'OllVi'P  lklll,|ttl  lllltl  till'  iklllllt,'  llll* !|i|| (,.| |sii|lilk)ilii>l III |ltll(i|i|iM>llUi|tillliMlll|l ill) jitci . tlorikhtutlk .'Icctiiiiil tll.tilcl j ���"M^^'uw m 4, ,..*( |.|,..i,..IMt.i|Mitlklttitt, lion, inlicp lii iii  lii'cciuti'.'  ;ij, I ui'-i 01 ii ti.H'Otvii-ki.'Kj iiittv-ouo (umi iiiiiiH'irf, ,    . . ,  ,  j  1 ll t   ilii'itm ��i*t l��i ifiitiim, liiilitsi itui'Hiwl (illU.Si  ill -tli  Klfiilk   ItCl.t   111'   k,|l*i   Hi �� i'i'.H'.  IIHllll' lint  Sil I'llkllla,  llK.lllS' IMMIIIl ��l Hichinoiiit; Dentine,.. i> ..a,* iiiiiiv ,,,'k, ��� ;;;7,!!('^;;<'l!;r(ll!,;;l,kv'i''',,',w,,,,' �����'"*��"�����"������' Mini pint ol tho t'tjiim\ *'liuin-*! on tin*,    ( . ImitfJI w..ts|*ihi*. Illlllllittltl,  lll.lt  iHtPtillll Ol  Kl'Ul  llllllllt'l.) "    1  '   -    rr p���lli.t Hlitt'l. is in the Villi' tits,, ���'. itittt *'���" W W?luW"'-r' , Jullitlttk iittjiicciit to  tip*  lUiiiuhliiit  lit''   'l'*lt.i|iiiilw��(|iiit ��.��lft ('  lliild.nt Vtcliulst. 11....... i t���inl...|.  I;.  tKi.l  tl..,.,.iiili,.|>   11   " I'.tsS'iili'tlliiitltltitltHitltiiii'llt. Illli-ltila 4tt up- iMi'i'tt. ih'IWkm in tout  1 mi,mn 1  .11,,,,,, ,����� |H,,)���Mt1,m���,,i���viiiii,c tin. (iiHtiniiiii tin Tilt' lllll��*�� for  4 I'lOlhcotik  Iiml  rVllllc  win.w�� imiiN. ;. .    ,,  ,   ,   ��� ,  ... .  fi.iiitni-iit'.t^fii 11 i��..i pifoiuM N mlii miuuiu, llikll |P(S Itftl  JiSlIU  |St'p|l*f(|lllM'V  I'1   > >t't��   llllll llll I k.llll lllll ird-lll  llilt-Clllllt  IllMII llllilH'IV. itlutH  l'i    lO'illikii lit   llll   lilllllk   ,.v.i.,m Ml  *'.  HU-ilil'  (Hilllll  ll'  PlllOllS   ItU'lkCli ��Vkt Nl (HH'f  111.   (.iUllki. Ill   it)I   llllltlk   lAlCpt   t,,rt������, li|,,,(1 ���  ������������  itl ilifilto, ||,rti,|. viitl Ml iipiiii'lt'diicKi'ii nisi* lie shot tnul|i|iltoi'i'*"'li'ki" i"U't �������� ishliihitiwiiiniii cuiitmum*, ' .��, .  ,'  1    .,    t  ' !i*i .ii'ii-a, luiiii-tir ii-.* j.iiilk of Um liiiilitltuul not iilpciul,* ��poi'* ��� , iLny ii,(i,i,ij|, iliiHt ln��, tvool! Hi'l't.-mhoP  '.'  lllltl  lit**'. ;  '.'K"''*',rf,�� I'lnlvp III. ' " ,  I Al.Sli;ttS,l LAND |i|,V(i||t?|'. 1111 ii '"' i oUikti id i.i iliipcil   ��� ���'hitpU'i'liti'M-il fills tot op.-,!  solium;  .,MUr!l������(-l ltlM, w,||. W-isirtt. 411 VlriuiU,! d.H*,*(ictt it** folio*"*: lu UlliMi'l,  Ktnii. I* ��'.iitc.ii'-t..ni fmitnT. cm iuii in ��i>i>i> tt��r .   .,         it, 1 , Is'liiilkkiiil. lu ,.|,|i'|l:i.,' till' fuliill\ ltta tJt.kt'l|lnsl liHUis,  ( Itpilmo  llllll  1 Oilltllll'HII,  h'tlil) ' ,ti|ii|k< ,1  ,,  ..,1  ..  ,,t , , 1 1 !.,,���  !��,. In  I'.il.n,,  '   ll.iUl,tll'lll'llt���-|i| 4, H'lkt |i]ltU(t*,t 5 llllll ktltklillU, Ki'plciiilnT.l" (4illfto|it'P lo, 111 t ����l��it��*'a,ill,���(,w���It���B(.��ll.,|,).lli,l,tH������i������ll iit.u*,,,., hlit, l'Vinti' iiml *'ruiiiiiMi'K', Iiimii Hep-! " V  **��*MW*��* . .    ,��� 1 t'lmliis I In iitt' tt'tllhes' �� 1(1 I P.'IOln'P |o. ; lliiuli. In pivil.t t'trt'li plit'tmaiits illiil tpuill mil.* hf- ttlllivi 11* Mm tllMilvt* *tt iNtpiuuiili, iStiiiitlch,  t'owifiutu  itml  Mi"  Islttiul., flMlll IVluhi'l' .1 t" Ui'l'i'ltllio,' ill llllll  Ml Netteiiklli' anil ou U.'imiiiii umi lluniiij blllllits tltilll tlctiiht'p t (4�� iVlohcP ,11, ' tin iho iiiuinhnul (ix'k phi'iikithtii imi,*! In* klini in iho tliMriCt* of IMi'liiiioiitt,, Ilcltfi l��i'*ifluo,*j t iilJIlHiicii umi Vitto; ht<t'Ai*t'ii tu'toht'i' l"�� iiiul lii'i't'iiihi"!' .11,, Tin1 piox 1*1) 1* iiiiuli' tluit no iuii' -.luiil i hiiiu op Itill ptu'iisiiiiis in Mti'*t'ti,kip|pik| ��.hiiu)il llmi i' l'o Mipoi' inctu's of umi**' [ on tho ^rotitiit, nop nhiill uny one pep*! hui) kill iimti' iliitn si\ liliilk intuii> 1)11,1, j 'I'lio opt'iini'itson (op ducks mul sulpi*! 011 Vutieouvcp isiiiutt, in the l��ii��lui��j olitctoi'iit iliktiict iiml Mm Islunil. yen-j initlit idipicciil lo Viiticotiii'P Ikliuiil. Isj IU41I ij�� ScplouilM't' 111 lo KchiiPHP,* 'it.i ��s(,l, i'n Mn* iui(iuhiiii) iimi Mn* IsliiiuJ-i lUi'liiiviil  ilm  upon  (hilt s-hip iluolo*, j (fUpkii llllll Mllpi* HIP llVlll  Hl'ptl'tllht.p "����j lOl'ctlllPHP,* -'����� ���   j 1 oimuiiiti op piuist ii"i'p imiy hi* htiiii. j nistidina tu) on Vmicouvi'i*'Islitinl.  ilm  lnhuiiji. j , ttV' 0'i'ctoi'iit tliktticl ttiiti iho Uliimls iuljii- e,t|ili (isiilt Spjiii'iiilicp til to Di'ccnilii'p Ii'i, iititt on the uuihiliinil 11 ml lshitiits iitijiit'cnl, pfciVp! tin the ijuocit I'luii'i 1 liittt' Ikluniis, (pom Ki'ptouihiip".' iu Do- pcnthop Io, Di'i'i* ciiii ho soltl lit*t**'ci'i, riiiptomhop '2 lllltl tlf'itihfp l.ff, oil Mm iliiitnhilitl oiti.t, mn) ihiclsk, i/ci'su titui t. liImi in uny pint of (ho ppovhico fioiu i tK'tohop 1 to ,'li lu ouch Ciis,, Iho liillCi'ilii'it! lulu il ttl'i' j Incliislvu, Nuimnf tin' npcii seiiMiim, apply *" Killed Ixliinit, Mm Vtilctitun ! yimin pttki'ivp In l.illooi't tiisiilt'i;, tiiti lilk Hlvt't- tfiiiim ivwpvo |n l!tt��t fiiot., tntit>i tout Mic t'tinm ivshm'c* Hi iho, t 'in Ihou 1llt.l1 let. v. I*��nul pptpom ns {�� iHTi'mio vmi'Ii'* fpoin JJIO, to Slltkt pep iicii* foe hush huitl, itml f111.11 f !(���> in k*|i��i (or Jiiiit) n,m )mk peen ���.'IpHpt'd iiml hcouiflii umJcp cnKlvii. (ion, I'l'liS'n nit' ifowtpiioiJl hy 4jt,mli*y tttitl locuMiiii it ml ctm ho tout lu nny ijumi* 'H>'* ....... It hi*�� lioon fotintl ih��i ftitjiotl fitpnitti); piiyx Im*si, -tin plot* of It'titti t-cii <o (���Ai'iily wtvs fitilt t,'iv<k'liii,''i tluit)Iili/. poititcy , nilnlittfi ItoK* 11 ml cuiMo wii) till pay ��t4'lt. Timet* iti't' no fpoo l,ousc>(��'Ut.ls (o tic Inttt-  IjuuI *v)II hitvo to lm pupcluitn^l, In AllMH'itl 1* til ho fiiiintl Mm tiiinir lulvunttiKi'M of ii ppoift'p��siv" \V*��sU'*ti Coinliiuntty tliitt ttu*. fititli, mill (he cottiiiKu .if tu funvU'lloitn. Tltci'o in'o ft ntiilihi'i* of kimhI ��topt'!t.p��pp,vlii|f 11 wlilo Piiuifiji of j.'ood(4, m*)iim>Ui finni'lm*., ilm iit'w��i|Hi|M<r In which vii<yu n 111 icwiltiK' this* tuul u iiuinhor of iithlclUi mul mk-IhI cilihs. . .,.   , ,���,-,-,..���,., o The cliiiutlo i�� us dm' ii* PHii-lm foiiml mt Ilm 1'itcillc Cousi, I (ikon Mm youc Mimil. Tim Piiinfitlt U Ichk ttitin Muit of tim l.'it,*' of VitncotiVf'P, tin* fisinw ittti lllfhl. 'riioitt Ik st'liiont fpos( onuinfji fop <ikiithi^ op, himw onouitli for i*hi|i��hliiKvi find wht'ii oiMiopof (hfsi'hittms tl only ltiilMt fiov ilitys, rVr Ihu ntittittit'P ��mt nutumit ihoutlis ihppn is mitliiiitf In tiio wopht to excel Mm Alhot'iil woiiMit'f. Alhiipi'it is (he out lot. i��f otm of tho liiPjfost, unit most fertile vulloyn on Vnn. CoilVci* Isliilitl. Ill Mm IMnlrlct wilt lm fotiml ii vio,', Wpitlth of llmhor of tho lineal kinil^ cotil, litui, cti|i|in'i', miirhlt* iiuilo|lmr coiiuiifi'clitl ntutmn, hpiok cluytt itiitliiihec iiiint'iluls. 9 iLknl-lklkl-iiluuitV-riTtV u Tho,,' npo uuiiicpous uMPiicth'i' ojijKiPtunUlos fop M10 iiiunufttctui'cp mid In. vi'stoi'. Tim AlhoPttl Hoititl of Triuto will he i;lii(t - to Uko tlioitii inittiopii up **t(lt)'ou,  Wi'll* (o llmin fop punIcmIupk. ,i.i..ii,.i.. 'in  ti  niiimiiii ,.,i,��. *.��,",j'i��.. ,i.;;,";i,i> "",;:",' ;,'���,;,'" "i.!. 'iw.rr.rjgr Life Insurance Tl''' 1,011 Miiit'iiiplutt* 1 ilk t ni; "*��� out  liisimtnco i,  tttll ptt) > jou to iiivesti|,'iito iho u|i<Ui. linn* Policies of Mio Anu'ili'iitt l��lli' A  iNi'i'li.oiu  Imoipunci' M'o.  t 'iiimiltiiu iicttil t>lllce, Alberni Livery and Feed Stables ���' J. J. ilUUKK, I'.'oppiuioiN  /' Livery i'Ikh of all lilmlw. Iltuivy dray.'iiff nnd fn'talittkilivory A Of Octmn, LmUi? l-'iviit iouI i"i(y I'l-ojiepty, *' It'istFiipniniiml In AH-inl Viitluy. *��fi.(m pep Acre, ij   I Have For Exchange fe FoPt AHun'ilt mul Ajl*i*i*|i| I'lsipi-Cy, fi Virldt'lu ttm) Vuitiviiivci'I'ropcpiy, {^ What Have You Got? f& Win. Frank Gibson fi    Him** PiStMt* li 93 InnurantHi Olfltxi rhon* 94 '   j Miiiiwiii��inijiMiiMMinii*n>iii�����im wMBM��MMP��MWMM��M��MwiHimmmirfm, wuiimnin��wwiw��*i����iniii.njii^i>iiin>i^<M��.wii*��^��iti��'#��i1 ��)i^\mnHt 11 hi' miUPj' 1 ��r *���* ^i����jjif^e��c^^i3-^^^:ts^^ The Up~to-Date Hardware Store SWWMWXiWVt t Large Shipment of New Anti-Rust Tinware and Galvanized Ware just in. I, tAiiAWttintUV Also large Assortment o! Sporting Goodo, Fishing Tackle, etc. :   \   ; Full Line o( Giins and Ammunition in Stock ���HWMMHtkMHHI ���m^iiw^i! mu*t uttmmtmm m**\ -���kJC."^'-*'-" HOHMHMi mtrmwtqm hi ^WJWM*fXi1IWI> "���'$������ ' Inspection Invited 1  1  1 it i.iii)iiiiiiiiiilinn. It jiii^iiaiiijijlii ij.ajiiiMiia.il n , '.lll|.?",'.Jl;.',"l,i;'^,".'!!��l.",il"ll ^(W��t*��*��wim����m��*��tvii��*��M***��*H**����***��*i\����i^irrt*rtMim��^^^^ Vancouver, A C. Scud us (i c 11 rtl iiiul tnfopinut Mon  will  lie  fuculntmd hy iniiil, ol' oup tiKcnt will ho! |i)i'tisei| to piii) vi,ion > ou, FORTY ACRE FARMS ATS4S  PER  ACRE I'nyiniiniK oxtondlntf tivor four ywir�� Hurbor VIow Subdivision , Of Ono nnd Two Ac��-�� BltK-'km it* now cm ihu* Mnrkot ICxccJIont Land mul 1'nrihilly Clwirod Jas. R. Motion Real Estate nnd Insurance fneftrj��os-iet��g l����B H**& Olllooi Montr***! Capital Paid Up : : .$6^60,000 Reserve Fund : : $7,450,000 Total Assets over :   : $110,000,000 A OKNiiiltAli HANKINII ltt!|.|NKSH TltANHAWKII  itt, Savings Bank Department LSiSw aitking bv Mall |it-pii44Usti,��i.tomtit tipwottlti rt*o��l����<l "    ll|0|il|l,lC��t4t|lfT��lll "lilutr��i��ln>tr Ill'lHIktle tllKV lilt Ulttttd HDlt k>litittt*wn *^k��Hinai!>..HMkW it,.'an���,,-..^mii. Harry's Pool Room ..Whorl fi'i'lluu1 �� liyi" l����iii��M'iim, tip loillllK ii (oucii ol ttm hi lien 1 tll'iiji Into I tils popuhiP postipli It un Iioup hei-o (too* mn ciiro toU'-lit'lit'C hi*.' the doc,op, .11  1.1 III. |..ll.|l|..lill..'ll��ll'.|'."l  ','. ���I',.I'.M I" IWI.II �����.!��� I .llllllll Signs'Sign�� Signs Liitul mid Adviiptlsliii' Sliimsi etc, done nt,h I'poutpi Diikpiiicli itt t^i*Vit��l I'ph'itM hi S.  EATON Margaret St., Alberni Pn.lftC.tr end Pujiatr-tluttgisr Wni'k (loim lie I'pficilctl Men unl,t, KsiitiuiU'.k 3'Voc, in' until,  i"ull<*��l inirilinilM* will i/led- iy lm v.vtin li*- lutitif iritaixJlntf nil *i* |iiutim*iiiit. Ovi'P ��'iK) Hpumilu'ii, nnd Atfi'iudi'ii,  .'III lIpitiH'Imw tu lli'lltsh Qoluinhli*. Copri'*i|Hindtin(.K Tj.pfiiijflioii,. th** World. Alberni Branch Port Alberni Branch A, 0, Kuiciwk, Mnniitfiti* H. J. MAt'hKOn, MsneifUP- i��>M>mwwtjs!i��*xw*i*itw*v*t��****4**t***u��ii*t**i��u��(vtw**m**����i>w wik��^p��iHWWMyT^'ilWliyiyi'V��r^^ ki).kikaiwf.k'a^)|i)ii,i.kiiii.��.ivitkwtwiiiki'ai ia.kwaniwiiwi*gkik>kaWl��ik*ikakaik..iwika HllfM.II'.IBHI'UlkMk.tll m l HOTEL  ARLINGTON first Established and Best Known Hotel an the Wast Coast. Thip it the tm>oH(* Rtaort of the Cornmttvta! Man, Totitfrt and Sperttman. Owning ��tir own ,patrg and Hultry Ranch Jmutot a Con$tm( Supply of Sttiftlp f)r**h Artklts for th* tHhla,    Cult-fa* and Accotttmedativtt* of th* /**#f. The Btst Sampl* Room* In Tewn. Free Buss it and frcm oil Boute and Troint, Billy McAllister, formerly vfth^ HHW Edward tioial. Victoria, FtrcprMcr. Vim host known Iioiim* ou ilm  \W��t i"osisi of Vuncouvcp Islam), All minium liupi-ovpuu'tits.   Contpullv locuiett. Vim htirJt J'*ishtt,|: (iuii  Utiiiitni; ml Ilm Ulund, Anion for hire to Kppoitt Iiitke iiiul tim Ark )Intel , ut Coutpiil  Luke,   (iiiitle^ furnished on .short ,< nutico for IhiiititiK I'urtics ul  iiimloi-uto nittts. Ilciid Clicf, fm-morly of Kinj,' Kdtviml Jlotel, |n phitrifo of tho kltchnn .Free.Bus .To and From All Trains iM. A. Ward, Prop. Alberni, B. C. isV- k>V. :���*; V {���.' t ��� I ��� f -I f. u WBSKBSSKSSSmBOSmBmsM wwwBmmmmtiaasm mmim THE MBERNI ADVOCATE. a; Land Act Notice*. The Canadian Pacific Lumber Companyy Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths "  f1",'1 "    * - /,_' '  ' ' t CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Port Alberni Branch 1 J'l.IIH'l llf <'ia)0-|UL'l j  Toli<*l��i>(liv��tihl('llfli>rt1 M��Mi'f�� l*lli��i.i>f A). t*l��1, iNVti|i|ilti>liMl(fi,VlM. JUII ��!>i in M'l-is fur , IK'IKIIHlua ll* IlMM'4'ft*V Mil* flllt"��l(Mi lll'M'ilUll 'Jl'II.U- l'n)iil(irrKniitr Hi ft W>��l plklllist 8\i CIibUih ��'<������! Hi IV<( lilt* I'M ���"'It'i'rwf l��ol Jl'15>. llil'lHH'fOflmlKk : IWHIi. Iliwuw lis t'tiHlrm ��i����l. iWrMi* <l'i'l'Vi.�� ���vtilh. ilj>>|itx> ill c$>��ln* ��m*t ui {mini nj vuui ii'.iiKM-mt'tiU nifiunl Mtmtcr I"Hu-a>, rirU'hcr tlrttdrntni <"Ji Iimi'I. A to m AIJtrtlN'l I.ASli IH^TItnT lIUllU'l ��i| i(tip"H 'J'*1.r notiiti ili��.t Wuiimii I'.ni. i. "I  I'liini littltftlltp ikllllHl -Mn'miKUH!! hlllf'l, H'U'fl i* i-> ��|'|il�� t<H |M'IHi>>��IU|| |��t t>im'lll����i' l)H' lil|li����lllt! Ill WlilHHl iHISlIk' ��'i'1l)li|i'"i'Jllfc" HI II |��l*i  |i|,.|l|i'il  Ml  Imrt'itifM l'��! HI IT lif Mi'l lull XV, TtiftiiklO|i ?il t lii-tiii 1.1'ullt MlxlUl ",['  I llUlltl",  tlllllw  ��<t��l  llfnllll  !*l I'llM'fll, llll-"Hl' HOlltl  ill  l-llllimi.  lIll'IXV  Wl%l  101'llHln* 4 Ill-tin' tll'lltl llll Illllllh  III  ��.lil-l<-.  III! I)IU1 |.>il"l��' IHK kllilll* lllll' III |lil|llt 4l| |Y,|tltl||'lHV'l|ll HI U'lllllllll  I'lUll I, Uiii If Jut litniil, Atirlit, JlilS ��tMUI��, AI.IM'-IIS'I IjANM )IIV|lili'l' IlKllM vt |(ll|M n Tuliv iikiIihi Him l��nmV Mi-KiHli'ili. iiM'tliM*' IHiimiU |kl)iii'l,��ii t>!iitu|i<i\l>iliiic<tii-i |h>i, (iili uilii In niM'lt f"l ��<��� fiuikuliilt In |iUM'liiikr Hit' Initio* Im,' 0> uriittiMl iiitul* l,|itttllirlll'ltlif   lit    H   |ll��t   I'Wtlll" >l   Ml   llll' N'milifittl o-nm-r i'f l*>��l Nl tin ins- ii'iiilli M In ill I (���U-lmiiin, liillnnlnt.- lllii'nl ItttM-iMI IIh-ih ���' I'HM n.U'linln>i, llu mv imiiili 'Uii i hnino Hh'Iu'i' r����t ^Ii'ImiIIik Uti oci' mum iiln,iil  IHirliiiiiiH In klllll.l llltc (iirhWI (iltitiUlUK htllllf |l|��> |l| Hull), U| i>|i-tli <ift<Vlll>ll In lilillll >'f luillill" Ili��'l|.i'lll, l><MIIUl|ll|lk' Ittlltl'd t. 1IIIIIV ll|  li ��v, Jl, \V, Mi-K liitiiti* 11 i'u il ,in,-lmiin, Attt'lil J nil ST, liilS &Tnmmmmmjnmm.mmmmmm�� W~ ���KOI g Down Again 3 *"" ,  4*ivlty luuxl ui llvilmv I't-Wktlii'MtiitHCH, itiit i��ur S|��iw*lal fwil- ltl��'* tot ilnuJliiiv' l��ui-j,:<< 4Jtiani(it<-<> .���ish1']i'�� u* w i|turti�� ��  Best Household tap Coal, $8.00 Per Ton �������    4|.,Vi !�����(' HsiK *l'rtn'^ U\ n-nu'imi- mm'Ii.  h-Olvin^J in AHhtuI up ��nis��. Ilko UIMjidci*.  Hpii'lii! in!''h�� ('tu'litiu! !^ii��,. , Sunwpfny PIONEER  BARBER  SHOP 0 A I. II i: It N i CJi"lH*r��l Tuiimii'IjiI Artl-ln  ' Hot <iml < 'olii llulliN G��arg* Mnkufat'ir Pw/tnliKor For Fainting, Paporhanging and Sign Writing to be  , done in a workmt&nlike manner got prices from Edward M. Scoffin PRACTICAL'DECORATOR Ut Ave, Wert, Next to King UmA Hotel City of Port Albernl SIS years in tha lra��le. Adrertking  Si|rj en Shortest Notice LIQUOR ACT, SOIO. Suction 40, Nulla* U ht'iflt.v jilvi'H- tliitt ii|iiilk*n�� lion will Ih' iiitulii to tin' SujH'i'lnU'iiil' ��-lit of i'l'uvliicltil I'liticii tin' llh* Ini 11 ����� tvr ����f tliii lkvici" fur tlu> miIh nf ]fi|iuii< l>y ri'inll in noil u|hiii ilu* |M'i<iiiI<H'k Idtuwil Jltl llli'Al'lill^'h'll llilti'), hltUlllill ut AIIiimuI, M1I1KI1 ruliHiililii, (runt M. A. Wiuil u.m(hii,cs A-  Mi-NilJ', i��l Viin. cdiivi'i', lirilKli t'oluuililii. Miiu-JlliK'-Mi'd. tiny iifiluly, Will.  ' A1, A.ViiwI, Itdllh'l' <if UtIKllMl. .Iiiiiii'n A. Mi-N'ljr, A|i|i1)riinl (uts 'I'l'im^fi'i1, The Lafiour Never Wot Qui Violin Strings I {fill \VlHI'l'|U'Ultf liHlStfilltfN |l��lli>l'i vI'Mit 111 iiiuKiiiim'i t>i<-|>,i Mtmi^itiinrir (<limil!>',N iwwl "w I'xi'i'lli'iii usr |ilii,voi'�� tillliliol iH'j'-iilclii^liiiiulH, UuikI I'll'lll' turn*, iiml iiih< ".vyit|itloutill,v iluriililo u( nil siiiii'i u/ llm .M'lir. Kmi'Idi,^ only (iinir li'iijnlin ��Ihi,'1m Otl'lllKf)!  -''  ��'"��i��l  I'lU'll, Tn Im litul fismi T, L, FOX Port Averm,   Ajjt��n( i��f LaiinMf m wn *tt9pm***-*rw*m*v��t*ii" l^ymijywwpw^ First Fall Delivery Of LtHiicB' and Children's Millinery Knitted Woollen Oooda, Swentor Conts Fiiinntilottu and W<wt��n Underwear Getting Ready.    ���' A iii(ii>l)ii}f of \\w IMh'PUipAtif tin' Al- ln'nil Afc'i'li'tilUii'iil'AiMyiolintuii mi��l)i<lil it) tin' v'uurt llmiM' I'oi-i-nil.v for tli'i (nii')n>m> of tirt'tiui;lh),r in luivo tin* irrmimli inn In i-ln*pi*, itml hImi t��i liino mitlnillilliiUh oi'i'i'tiHl tur lln�� liuunlnK "f tint Muck, Tin' foliuwinj,' 4'iMiiinlu<i(i vi��pi' mil' 'iIioi'IkiiI t<�� niUo tlii'miitti'p lu hmul ii'ul m>ii tlu> work i'imii|i|i-H'iU  H.'C UityMm, K.'.M. Wls.Mi'una II. Hill*. TI10 folluivlii),' roiinnh li'ii of IikIIch ��im HjijKilntiil flip llic inirjiiiH' of )��n>* vidlii|f liuii'ii on ttio (fpoitiuU 011 Knit' l>u,v; Mrs i'ok, ^|p��, (Mil, Mt>. .M<>�� ii.mi.nil Mr*. II, IISUm, A li'tliT wiin it'ci'lvi'il fpniuMp, St'iilt. Ot'jiiil/Mlnltitiipnf Ak'rli'ultlii'ont Vln. loridt in ��uy thiil UVilnul Imm'h allotuxl to in, fnp thii iiiir|Hi��i<\uf iiM.Ji.tlnK' hIUi tliw |��pl/i< lUt,    <��������� Il wiimiiImmIiu'UIi-iI tliitt In ihiM-vt-nt of liny of tin! IiuMiii'hk ltoitM><�� MinitiiiK HjMii'o t<o inuki' u ili��|ilny of tlirir (jomW llittl the iiKMX'ltttlon uoiilii k,-1] liH'iu sjiiiPu iu follow*: Kh'o fci'i jiy tlU'oo JVi't for ttm hum of ��+>."<. Tint iihsnpliilIon will fivi'l n tiitlUlliiK iilioui HxHK) fop ttm Moi'k, Any volnntrin'i* in ooiirii't'lion with lh*' work of I'limi'iiiK tiji th��1 jfrounilN nil! (ilriitiK tv'iopt u\ uny tiipinliop of llio ^poiintlo I'oinnilitco, lillol{{IV, A. SMITH, i\ K.. HritMi ('i)liiiuhiii I.hijiI Survivor. Survrju. ol llliilicp lliiiii^, oiliii'i-tii K'liiliiis, noil liiiul -nlnllvioionv Otlli'p hi Allippiil. !'.<'. Dux U.I, ��Z Phono 26 ipeer  Feed   Co.  ^ A. PAUL, Maneger ^3 mtiiiimimmmmmitMiTi M.  M.  T.  HODGSON A. M. I. C. li ~~====r 8. C, Land Surveyor itnd Civil Cn(ine*r OtUc����i  Soman*  Hotel,  Port AlUoml The Alberni Trading Stores l'r��*h f��)ilpm*nl Dlrvrl Crosse and Blackweli's Jams and Jeilios Huntley & Pu!��ncr'�� Blucuito Try �� Sumplt llit| ��I Moflet's Beet FJour IV* �� Ur��ndl Wlni.nr The Busy Store On tho 8u&y Corner ������mi���.*�����������. ..in *Hatmpm CLASSIFIED ADS. Par finlo ' (iMMilliii' l��uinic|i,'lnti'lyoivn. oil lip.l, VV, Sii<ouit, of llu' Nuhtiilm Liiinln'1' lVi��� J*ort Alhurnl,' L'A fi'it loiitf. llohcrin ifuiti'p. '.' fvMiKti'r, 10 li. p., oiij.-iiii' hotiM'il In iwiln, In IToikI i-iiiiiiliijur otilop. tl-Vt, .liilin Nlilrluy JUolmpiKon, i'iijh�� IJi'itli' 5J(Sfhtliona,o, ituiulli'lil I'. <J. F��r Sitlsi  Mv otvncp, fmip ini-ift' l��i<. >'U j hlork,  lit<iti<nr Lot*  1.'-'. il iiiui j. In; |l!iiek *i, of impt of J^tt 12. Ilh-i'i'vlow;, SuUlivihlon,  Alorrni.   i'rln',  *.��*��;' oiii'ii I'ttiki'ii nt oni'i'i  Ti'pih* H'jh'p i i Pl'llt. llixi'lllllll   illloH'i'il   fill"  Hll t'il-ll, j A|i|iiy l>. MwTiiy. No. I* Slvtoi'iithj Avp. I'!iii<I, Viini-uuvpp, li. r. I For Sale Two ('Irnri'il l<ot'�� ih'mp Al- hi'pni ".tiltton tuHl M'tiool, *I.Vi iiirh, fJ'n'iiNli, Imliiiu'n iiiiiiii)il>. |lo\ "15," Aitvopiiio uniiv. For 8*)��  Flvo Aopi't; tn<iip town, fHMI |��l'P HVPi'.   1'lli.y  ll'llllK.   I (ox  "<J," AtlVlHMltti OIIJl'l', ' I*w Satm  Hia ilrivloy liopko, *  .voiiph  , nlil.  Kouiut.  Apply IMt, l��oi  'T.''! '  Alhi'i-ni, II. r, C. F. BISHOP & S Grocers, Bakers and Produce Merchants Nothing is 00 Refreshing these Hot Days as a cup of redly Good Tea. To be sure of getting it all you have to do I�� to make it from our '  =��� Beckajulie Tea at 50c, Per Pound W& Are the Sole Agent for Alberni District \ \mtMM*i;*m*wmmt#^t*WLimi**m*ii**m*mi��l*m��**mtmmM*mian**Mm iiick ale The Subdivision of Lots 7 and 8, in Block 7, went with a Rush. All These Lots Are Sold THIRD AVENUE PORT ALBSRNI awiwmimtwiiwiinirnftii*  mm**< ihn��i���wit* w^MMwiww(HHMrii i#imwtm*m\*MimttM*mam*m Meal Estate and Insurance Wo Inivii u Jiirifii lix(in>�� of Mii-liii"ni inn)  l(>">iilii|ttlnl l*H* l�� Alimrnl uiul t'npi Alliornliit *'iVi<iii-h nnil up, AKo AriN'iifx'o froin  d>4() |��'P m'pn iiml  up, In lurjjo or mikiII It'lUtth. Wo urn njfi'ril* fop Uii,'Hi*ou|sJi  1'iiioit nml  Kulioniil Kirn In- Mirunen t'omjinuy,  AJso ilu- tfutmliml I.ISo Aniiipiiiu'h <"h, WriUior uiill on in, for foil imrtirtilnr* of uny of tin1 iilwivt-, R��i��l E��tM(��, Iii��ur��nc�� end Contml����lon Itrokwrc, KdiiU en4 Cctl^cllmnn P. 0, Bex 32, Pert Alberni Head Office, Victoria miwwwaiiwwia ifi ,j.v,i^'  * * c    1.1. -!>-��il"  ���  *   >,-  imi   -v**'  lU^fcjit.lJiM I Sold Them  (yp^d/j  But 1 Have Other Things Just as Good STORE ������li-m- (-iiikowi'ii -i If >oii an' thtnklni* of j;(iliiir Tyco Salmon Fishing pull ��t TiioniMinV uml wo our now Spnoim ami l.lnon.  It *iHl ii'pii) >mi. Special for Saturday���20 lha. Sugar ff*3$ 1 t ��.'ii^tfiwc*afc*ciK:i��(K��;:^:.i:^.ft{:,> iVMM4Uimiiinilifiiiijrnrrr"i{ iJJ "T m  I '".'"..'���"'prr'������' ��� ��� ���[���"���[ f mm tmniw^mHw n*>mtr*mr��w(mvmmm<*H* CMkMWHMMH Don't Delay Until the Other Man Has Picked Out the Good Things S6e Me At Once WM. FRANK GIBSON Alberni, B. C. Light Reading for the Summer Months A Good Assortment of Paper Backed Fiction Jk.J'ttlO Always in Stock -..-.- t.AT.".T PINEO'S Your Dru^ist and Stationer ALHKHNl    : :    ': :    l*OUT ALHKKN! : j /1 ��� a i-^- ����� i��i- ft U ��� 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169107/manifest

Comment

Related Items