The Open Collections website will be unavailable July 27 from 2100-2200 PST ahead of planned usability and performance enhancements on July 28. More information here.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-08-01

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169089.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169089.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169089-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169089-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169089-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169089-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169089-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169089-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169089-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169089.ris

Full Text

 4 Vf*1' a"--l*-! xs* ���**-"��� \& Vol. 3 Alberni, B. C, Friday, August J. 1013 Na* 23 f��ie*t>WWra)Mni mm m Special Unfermented Irape and Cherry Win Full Qt. Bottle 25c Thin 1* uu oxiV|-Uoimhli'*r'<-'Ti>r and h fm* u lew duymmly m 1 ' ��t *s V.-.-S ���V-*n .���.'���-.���������."a !*������ ".-jf -;?���.*�� ���V* -���.'.J :-. -J * i CM DfMFA   DRUGGIST St ���   -tyi*.   t^li^ll^li/  STATIONER *a-4W**>-WI ll��tlflfWll**W|-��B ���a-v-ttHB One Five-rootned House, furnished $15" por .month Ono  Seven - roomed  House,  un- furnlshod, SIS por.month Two other Nice House's, at $15 and $20 per month each Two Nice Homes for Sale, centrally located. r- . l *" i For further particulars* Bee-"- HOSPITAL FUNDS ARE ON HAN -a**aa**ari^.f-*iei*i-. Real Estate and lnsurnnco Phone il I AltieernI I'hone IN !*4>rt AlU'iul la.l***ii-ii-l'.-f.liii.aiii Mi. .1. U.I", Wood, M.IM\. who loot ju��t i'1'iiuu.'.l front it trip to VJi-ttuJfi, rt'porls ihnl ill" money ���jU-otuJe.ixt lo lie* LitUe**1 a\lixiilill'ii'* .if  tim  tli'll  tiltlll* Im* ln'i'o |ii(lii iiver, anil Unit alt llmt 1' idiw  retpilteil  U a  fiii-iitit) -.utteuiont flVIII llllt il'i'tlklll'l"!'* iif  till'  I'tii)  lll'lll I- ('liiti. |4i llu* cltt't'l (lint llit'.v huvo ciUed (lie ivi|i(li*iMi iiiii4i!itit>i 10 liiivit ilirlr (���tit tIuii ol Hit* floieriiliieiit i*riiui (ill'll* ell oi ir (ti (lii'ie, ll ttlli Ik* rt>iiH'iiilM'it*d (ten on lie* (icfftkitm nl llu* vlk.lt of II)-. Vomitf, tluu ������i'hiIi'Iiikii |iisiiiiI*ih! that If the1 huHex tie elil rni*o thn -ttiin ef .out* IhouMuul dollar.* Iii-twi'cij the ttt(i AiiXtllurjoN, lii> tt iiulil nee tiiiii the (invornuu'i.l j*ilVii till) tlllHIklttlll (illllill* more towtml.ttit* fiitut fur (lie ei-tilptiieiu of ltie llokpll'il, 'I'liclidlii'i iicceptcd the niter, nutl hut ton Ixlw Thn Alhi'i'ld ItriitU'lt Uf Uu* Aiuilhiry tut-unil thch* IIVf huiuh'tsl ���.iniil* (hu.* ����(i, uml It In iiinJi'i'-Utott (hut lid'liiillc* nf (hu I'm'! have their aiiii.tuil jii-dcl It'll Ily in t>lghl, tu thm it, * III ho unit' it <'Ue��tlon nf tho fui'iiiiill- t lei' hi'f oit* Ihe motley Id j hi lit iiver. Thi-* will idvo (h�� Unit'* a fhiiiidi id twiip'oU* tho furnhihhitf of Iho 114J-.pl. till, )Uit In llin 4-h'i'llit* lll'lll*, itlttl Jix up (In. iN'tir**.'-.1 liniui', Thlei Ik ti eel* iti-fti ifthh'tilutH been rt'iut-d lu ilie Im- uu-dlato vU-iidty of tin* ilo-*pital fur tin* huti-thi!*: of Iheiiurw**, petidleji)* tie* oi-ih). lieu ef the ri'tfohtr 'NlU���^,lv���,��� Homo which It i* planned to Iiiiiiii lu t'liiinw'i lien itltti thn iiiiiiii biilktlii'k- uf llu* Iheuiltiil, Thdnli.t (0 ihe ifotwro-liy of iho two city t tt-ui't-ij-i, of Albornl ami I'm For*., iliut Uu* aid which ihotlovorniiieut tin** iwctuly fadveu, there are now ou, hnutl -*ti(tlt*iii|it fundii io jiity atf nil tho ilt'lu*. of the hi-,tlttitlon, and have t��uuu(*li left Ut put In ��t t/ood M-iilp-uotii.. o'vlild niciitih ihui (bo Ih-Nphul uill bejfln en uu I'Vi'ti keel, and hiive tie ehlltfutliutH th-iu.'-'jhi'j. Thi* lutt hi't-n lie* deniru of tint Hli-m<(i)i>t fi'tuu llu* Le-j-lunlittfi u��*I (he* art* uht ui ally feeilntr imti'h tdtttod 'over the pivaoiU pro**pciiiii*t condition of artiilre., TMBERSUPPLY NEXHAUSHBLE A NEW SIREN IS INSTALLED lltu-fiifli'i-. when jnii hear a found ll!:n a lo*t mui! In Uii'dtfot, oi- a inun etmitt'iiiiiiil to e-i'i'ittl *ix uioiiih*. In lie* Forl.il may eel ln�� either,, of lhoM�� iiiuitrtiftil noimd*. lu fiti't It 1��. iiioie thun likely (hut yum* (���ur* are heiu*; an hit e-il hy llii' liluiv nf the new -alien *hti'b btit jii-it been Ji)��liilliit nt (he Aliieini Flit*  iliill,  When itu* ahud- lll'flll-f till* J** Jlh'IVlHl  |l,l  (llU  Ml((tl('  Jt tvlll Kii'iei tiitit thi't-e lit a lire ���ttniti*- *Ahi'iv (hat tu'titft aileulleo. tuul (tin i.fttte of (he (Ire aiipiiratu-t Ueim,' nitii- c*.t ie (hi* i'4<M-ue vtill folloiv htdmilhtU*. ly'itfler, Ktii'h wat. (he itifotiiiatlou i-uthi't-i'd at Ilm hiht it'i-ii'itr tiieeiln-f of tho I'lty I'iUUU'll,    ,, ���    . tVietN Ui Uii* I ntul '-!, In block I, OUirli'i l**u l-l. tavt'i-e iiu-vlvi-d from L. II. Vaulici'iir. 'I'lit'etc iii'o lite lot* thut tvtiiv Milei'Usl in lieu of tin* onee. nt*4Hlmt tor the i-emoi'vutr itlte. 'J'lte owr.i'r of ltie hit ti't* ha** ln'iMi tiat-iul to A la** It it, (iiiii I Iii'lt' lei et III enjiue hu|iit*4iif ���feltht'*' the l(it*i (hi* year. Wtu-d ���avun i-ii'vlvril lo the otTort tlut< thi* tliiy taj��K tiro on ihe titty, und (ho di'iif Utile jieta it 1|1 mmjii he *>|Hirthi'- nyvt-til-Mi,* iikhIkU tin ii pitRif uf l heir vwuui'-* ���tpjuxi'i'-tion of (lit'lr worth. Tho Ajfi'tii; tit'iieral reprt'M'ntluir Jtritl-fh ('ohiuil-la at (afuuduu. n��ktvi fur riOUii) ilaluii"* tu thu piii'-i-i*'-.-' of Albeini tuul (ho wiHK* will he fMinUhml. The lurid rept-fiti'uutlve of I*. Iturns A l'o., i.rew tuittiiileii lo the faot that liK'Ui  funin'r**  went  p(,-*lillh)i- uieiii. Hud ihey a Ih-enci'*/ Couut'l) tild nut know if the iiu'Mi wii* ��� "liuuie jfi-own" or uuU If not) tho pi-dilir-i would have lo puy for-.iiiiiiii,* thte ktttue, If ruUetl hy the pmllat-ti, iio lldt'Dt'ti ,t-ii��- neoueiti* ary. It ���#**>��� ii��**olvtsl to niliipt ��h<^ rejioit r<*J>onutu'iidh)'-f wiui' repair-* to lite bii(Jj*>' -tcroiii (hu KiUtuvkKiiK I'reek, Hiisi the *triitj-er�� iviJJ ho ittplaetH}. " ,'<4*nl(t iithier uiiiitei-M were tiltiuiileil i.e. iiiid (ho ('oui)t-ll mljouruiHl, .in-a-k.rlkTt-ljkl aa-V***"). IILLPROCP .ForVe^tie titUeh hie-, V-^h YihJNviiHl thai iw -3..**^����Vltif^tii--ji;*j^--. Of the tnHtit of f-ilii.iip'-. Kail*, lind tic* river In tiiut vh'hihy, ttero ooiiifilcii-il, thut ittMiliI 4-ntl Ihe work'of ilie KlU'lilc-aNytuiw rower CoiDp-oiy for thi* m*h*ihi.  Mutt t'allUt*-* It n*p4ll(' llihl  iiii'  l-lllll|l(l!|V  Im* Isuiiisll oiitere. for the uieii tn he k,*|i| (4i<-ei,her. and for the wink nl in*!nil. Ui'* the (iliuu j<i jirorewt without deluy, Freih Mipplle-t hiaVe l*m^(i oixlereil, iiiiii hi ot lid- wii'-i* the hiiih'iu Iiiii*, |n)ii)l to ai'tuiiiuiiiitlon of the work, Thett* re. )H)it*4 riiitn* fiMiu an lUitployeu of, tin* 4*iinitiiiiiy, hut mi far lutve not heen eon- lli'uit*4i from tin*,' oftlt'lnl Miureo. il h to In* h.ijiiil thut tho I't'iwit 1* otiiTtH't, tin the |ii)ti!tsll��ite ritrrylii*; out uf i lih> work would itii'iin a trrtmt deal for du* outire ASIktiiI. I'lMrk*.. The plan* i-iill f���r a jilimt that will run vIom* io a iiillllou iliiShu-A lu rout, and tiio eouiphMleii ��f -tuck a ncIkuiio would help tin* t'uilru reutitry wiiuderfully. WEL PROTECT OUR FISHERIES IS CONSIDERED =BARGAINS= "W Arive* lln>H'hu.-i ttuu!, ^1(15 ))"i'ut'ii', loiur tiu-in*.   I- Arre-i, nil j-otnt tu-ttoui land, U'l ween (I ami I* iXbii'** ftetusHl, liil> per twre.  *i*o Arriw ad* i joinluj,*- t'liy liititus, rit*) per.Mfi-e.  'Jo Ai'ivh, fa*oi)t hi g tm Ci^h uieiy H^tid, fj'iu per tu-iii, Gtmkl buyi. in VU't-orhi {Junlenn uml Hbtiur-hlo SubillvlNhmH. Pirtft'Cbu*!* Nolu-oUtm of fi and }(,) Aoii* Truotjn, Yen tt�� sot *.it��b, bt yes wut i LOT  I hit it, Catt ni tti ^rf����i*-rc. ��� M. M* Stephens, Alberni, B*C. lloxtli. imtl-; AND LIFH INSt'HANt'K,    -v    I'honeftS. J , Vloioriu, 11. l\ .Inly 2K. Fiiim Uinc (o tluu* e-tiiteiDeiits op|)ear ill (he I'ci'h* lelutive*) (o the aiiiouui of Miinillti),' (iiiihi't'ln itrl(i.-th<'4tluiiihlit, lt��hu'ieii*e hy imtncil j-roHlh Dot(tt'iiletimii'tuik(\5 hy ludu-ftiltil tiiii'1'Hlioiin iiiul lire niid Uu*iH> h.'a leitdonoy nt ���i|HHl>iihiU> a* lo \thether ihte* ri'Miuit'ie of (he i'ruvliii-w UliiOiiiiei-lilil*', it nitty In* Kitiieil llmt nt'i'(ii*lltiUf lo a 4*on*.i>i'vativi* tMlaiiite inmle by (he Foreat ie-cpui'tiut-m the (oiiil -.liiiid of 4'i)iii(iietx'lul (hnbiM- tn Ilie proyliHM I* nut leas thiin.'����tit4XKi,U00,(iou feet. Al prewetit the liiiiilieriiiilpiit In stli-mii I,*ioHMK*ti,-iKKI. fee) pi*ryt-rtr. The liitturiil ��fimiwih of ihi* foiMt-itetof IlrllUh I'oluiiil'ia yviu-Iy luaiipiiixiuuiiely (MMi, (k*.i,UH! feet or ueiD'ly llvo tluu*-i the aitiuunt rtiti no (hut unlovi the ditplctkm 4'itiiMM. (hroujih tire, hecomea very much ���.'i-euier in the futuce ihutt it hue. been lu the liitiit U U ��itfe to M-wium-thai ihrt tlisiber i-e-iouivet is to all hiteat.a and iniiptineN iuothtiiuitlbie. The Fore*! ry DepnrlHient linn oii|. Ik,rliini ou u jHiliey t Imi ttxeiida to ke��i|) puce with (I'lltiit develnjillleui Ul the uuttter of f'i!*t**t lire pixlteetIuii, Thi* |ii',jvi()Ct> ")v)*xie>i*e"k no uaii'ito o|i|Hiriii> tilt*' ni* i( hil-iUiKeli Up (he e()U*��eritil|(i|| of it* fm-t-al-i tit u vit'. early dale hithtt liiMory ol (he (���ouiuifivlitl uue ot (lit* |irod",H'( lu licit,��h (Vtliiinhiii, 'lvhiu j* why, hitvtn-v'tv'k'iiril in iheurent iiititii-nl ���jiHiwib, ('hut it h tiluioki f->i"iiihii if ilij* fiires-t liro plxiliN*tioil M'l'vU'i' ie* incivu*. i-il t-'iih expinidiittr ikciIn, (hilt lint (tin. her rchouikce*, of (hi** pi-ovtinjn will re* instil) hiOa-thutlMtitile. Ily-(.tut No. l.'l. which drain with the ;irnrv��fi-r"ot'^t"1^^*tiii'r -.j. at out lo (hi. ('oi'ixn-tilliin of the i'lty of Alberni, wn-t i'uiii.kh*ii*d in a *|(it'htl tiieeiinj,"* ot ihe i'lty Co'uni'll. l��M week. Alter She Uiiitle)' hint heen de-ill wiih 111 t-oiuiiilt- lee of the whole, (lie Iiv-Ihw huh im- porieil eiiiii|il('te Mlthiiuiendments uud the dent! will be mibiiilUetl (o (tie oily tollclior al onee.  Wlicti ii htt�� piii4*iHl (he t-iOflee.Ve of (hilt -fc'IMh'liU-ii, lilt* Iii-iii iv wilt he ptihJhhed, ami thce'titet it'i'ius of (lie whole u-iuieiactIon will be hi the hatida of the 'i!ili!i(\ Fitiitui'lul ari-ftUj-ituientu wurK niatie with the ('iiniulhin I'lpo t'oiui-'ftny, for the hitudilntr of iiu* deliU uud a new nolo oxet'iiti-il for ihe hitlunoo duo the eoiupiuiy. It wn-* Ulan ivmiIvimI t*�� Mt'purt' the wrvlt'omif Mr. Otm. Kofi for Ihe pur* |M����eef clu'vkhtja- up lli*?' e��,thti*,U'b of the J'l|��e Company, lu i-oiuieettoit with the Ihml e-ettleiiit'iit wiih iheiii, Ftehln-j Industry. A otiiiipiuiy fiu* lieeii formed fur tin* pui'po*e of (4111110; up (he lihhhifaf Iifi ��� AND !S 4>* Kor Kale at IUhIucimI Prices "5t General Black-smithing and Horseshoeing Child Hun*.   .  , The people of the IJeluelet DiMrlct hml a very {iiiitiful oxperh-ni'e 4111 Men* day taut when the cot ice rutiiiiiitiiity it-tiM lurmil out to hunt for the four yeiir old im hy boy of llir J'Wiern* finally. The chili! Wi"! mlvtOi! In ilm after- noon dUiiui live oVIocU, (tt-.d Uioiiih Mime forty people joined ft) the m-juvIi il va'ti-i not nut il (lu* w*i uiornlu-* ��t ulni>o'"*l<H*k dial the Illtlt* fellow tm* picked tip on the ln'itch tvhert) he hml j tuade hi* wtiy (hiMiij/li tltelui-ili. Wht-m found (lie child .wu* priu'llcaHy sitidt* liavin*')o*l the ���"re.iici" pei-den of hi* ehitliinif iturlmr the loisj*- i-ititihle In (he hue.lt, luu. wa* i)(hei-wj*e Itt fairly �����ou4l eoi)dl(toi). of takiU'j diiMi-y on (lie weal eoa��u, of Viuit'iHit'er Inland. A fund inn* been -,ul��*crih,**l fm* t}ie ihii'-him* of j-iiin*- the VHiiuux MVlliMin ef <h" ��vi'"iM a (hot<oiii*h pro- i*��iecltiiA;'i and lit t*otmi u*. iiiim wurk hfti heeil emried out thu phuu -viill he ttii-afied, Mr. 1',. i>, iSitiwari, ulm hint (he ititiilor in loiiid, rep4u-t4( ihm k it likely (luu thi* inula jiliint will ,hi* kicitiiH.! in (he vk'iulty of 'Albornl, (tioiif-h OiIn iiiutU'r will not tm llniiJty M*ttl��l until the i't-iuniry iu diorouyhly liiiikiHl over. * Mr, i*-tteit'*(('t fei'l*. Mire, from ull iv.*-j port*:, (htti there I-i a <-reat future heftn-o the hii*lne*.s In thi*. part of the country, it* (he wiuere, of the t-rt-Kt- cov'1-.t uppenr l-o lee swuruiln-,* with all It hui** of vttlutiiil-' ftetxl tlbht**., Binl these itiv voiiihif,' Hioro und moro lutoilomund all over thi* world. The new eciiitpiiny ��, ii) have an ��*.ve ou the Oriental trade, ui well ii* tho Itival iiuirlttt.-t. A- 0. F. The i-i'j-iil.ir tiieetiii},- of t'otirl Kullh. .No. INU.'I, A. t). F. will lie held In While'* Uf.ll lii'St.'i'ue-vihiy j|l|-h( lt( H oVIock. All tneniliers lire i*et|ii(*Nteii (o he jnt;'ei(ii)t. In mi addri'** didlveriHl t4) the Vlt*. toriii Hon i-il olTrnde, lion, .1, II. Slacttn, MlnUtvr of *Mitritit* iindKUIiiirli'ii, rt** plhn) Ut the followin-f ftox'-i-i.tltijiH; Tluu (hu khbihiiilitluif induct ry n' t'tuittdu eiitild t-ti rt'viiiflett and uc- oeleruttHl  hy  the  ndi-piloa  uf  |e** Mtrhiifeut )e|lfl��]btlun ��*.'iilii**t i.'autuihui ���.hlplniiltleif,. 'i'liiii ukmv. bett4>r mui fn*ier I'ttVuelet are iii-tdml far Ihxhery priituttttou on (lotparitlo wiiiitat. fl*hhj'' hatik-i,  , Thul the (kroveriiint'j'il nhutild jflvo HetilhUaf ('kiuuni'ihitkiii' Auttcua power to hiiiulre into nnd udjoat hti*i�� hunji-- rtxl hy ��euh't*-* In U��w iitutit" IMlbtiil-ti:!, tho purhsl prior ui thn IVrl** m-��ty, dtii'inu n liii'li (he modtei vlvemll ��it* in 1 foii-i*. ���'    v Thm a nepKiaie [hii-ifolio in* j-lvou to tt luhihuiir of miiiiiit for (In* tkiiulnhtii hi vlow of (he hioreiiaiui-ly hir-'e pwih- le uni which are pronihiir iijhik* the i/overiiaient hull)*, di'pitrimout, Ahei' hiindliuir the other mniiern la a more or lea*, ent'ouruuliii- auutner, .Mr. iltotcn iinuuiiiicitl (hat iwo new und fii*t iKuitei wtu-tt to bo I'oiiiphdtid verv -thorlly. 41110 to he dti|lvi*ml in th("��o witterii liefoi-t' Novieiiihoi'ilof ihls, year and (h-t olhnr t'-ofoi't* I'V'tu-iiHry Ui, ll'l". These nhipei Mould ho en-ml-lo of prodiicin*,*' a upeed of \i i.y knuUi^imd would t��o ntucli Ittr-trer than the veK*C'U now In um*. lu addition, In* (tniiuuiu'ed (here woiiltl be imtro) \mh\m countiiicttHl fur UM* iu t|n�� -.ervlce, Slxu*vn of iheno craft* would he tt>al**ne<| (o (he I'actllo iHiii-it, *Ik eoiuhiif io Vautxiiiter lohtial und ili't atljticeut Ulnndn. Mr, llu/t'ii (,'11 ve ftoiue aecouiil of (In* luttunel* It) which (he j-ovei'iiiiieiii wax HUeuiptlnh*- to fukier the iSsliinj*' ImlitN* try of I'ttnadu ley the i*ou*triiclloti of haU'httrleei, which hml been found to he llU-d-t Uai'flil.   It Wtlti lliii't of  h|*  l|)|i'!)v tltm, tiiMixphiluml, whili'out We*t to huptire hat-ueimdltlon* which t-uri'tiiit.. dtnl ihiitn eiifKuifiHl hi (he I'titnlihi*- of fidltiion.  He meimi 10 t'lmit till (he hedi* liUil lliillii* pi'l'ttOtllil teflM't'VlKiiiiiiii,   . . Mr, Itit'icn eniifttted the -atiilotiioiit that the Ftifii molt ins iiu.'ie*t In ihe Wt*ki, am) Miit-id that ninny ol them had friend* hern In the We*.t In *-hom their iulerenl ttouiil -ilway-i he ktu*n. Itii tfjHiki' fur & fihiiri tine* un (he Hey. liitnlr Niici-otte. hi'Ii))-!! >u*oj(t)t|, uiiij judiir <t*d tun bow thta );l)-iihlii* ttt-heiue, which tt few "i*ii(-,* tijjo xtoliltlliiivii ho->n 3tiu**hctt ut it-, vlihuinry, imik refelvhifc. (he c|e-��e ulteiilloii of the ffuvoriiiueiil, ���ahli-li itii-itakiin: *U'p*.i"��a,*-'ej-tiiin the *io*>ihillih--* and c-oi*( of -.iii-h nn unili-r* ttt'un*,'. Mr. lltii-eti U i'X])(tciiHl In Alherni in about wu tiny-.. A FEI-iSONAL POINTERS J*^!*i-'\ai^--W-'��aat/ **\a��^W-*-W^��^*%vAk^*-W-*W J Mr. (*, T, Hni'vey, of i*hiyi.n|ui>ti i*�� # vUltor hi (he I'll*, for u few ituy��, Mr. It. tviio** li**t| of Victoria wm a i.'ue*t itt the At'lhitfUxi ou MtneJny. .Mr. atitm, Uoie-*,, i?f Vaneoitver am-iit it few ihtye. In thel'iiy rect'iKiy. Mr. K, HiHiwn, of Victoria e-pitnt, a couple of diivN In (own (hl-i week. We are j-lad to not** thai Mr. Don. "tti'Kersi-le, who hu-i i-ecetuly been mi III le* iinafnat'lti to lit-out uudurouuillown. .Mr, 1". II, Snide, returned on ,Mou- klit-t"e, train from a holiday upon!. In Viiiii'tiuvt-r nnd Victoriu. Mr, ��ud Mm. W. M, Iler**i*t'i of Van* ceiiver urrlviil hi tim t'liy on Monday anil ni(i j-ueii*. at the Aibernl. .Mc*M>. .heieph und Arthur Uooth, of Nanidiuo were violtoii. hi town thin week. I'lipl. J/-A. ta'rol), ruturiusl home on Tiio*dt*,v't4 (rah) rrum n hu*hi"))t vixit (0 Vwucmivor. Mr, arid Mi-*, FuiiJitiid, nf Uchucklf*. hit weiti-ftuf-tti-t tit thn Arllnj-ton, yn W(*ilni*hduy. Mr. W, K, iWwnrile., iif the l\\g lu* lei'lnr, rt'lurniil on Tu*-**ihty from a hiifiliie*** trip to VuntHniver, I'ltivlni'Iii! 1'ollce I'tinatui'le Kvarno, of tlt'hu'h'i, w-in a vietltm- In-ih.* I'lty lltln vyeok on (UHcittl Hieilite**, AuiiHiKf-t tho itrrivitl-4 in ihe.I'lty dni'liijf thi*' week by ,ttiui, wi Dr, |)a ll, Ilo)ih*n a .tt {iii-ty from Vlutorlu. Mr, Hiid Mu. Iiiiiii. MvKh-c, of i-ij. liioiitott. ��tn-i��l ���* ,'<"*- itiiy-. livMikttipf over tlio J'l*.tilet, with k* vlow to Iwatluia; iit'i-e. Mr, W. It,' Itriii!win, ropHiiwulotf iheNt-oi-ey and t'aiuphell, Uiunc** urnil t'lirrhi^a llrm of Vancouver, waslti tlio ('It v dwlittf fiiiidneiji on Friday, Mi1, J,, |��, DuvU, of Vancouver wm' (ill iU-l'IVUi 01) H��tMI\t��y'*4 tl'ttin Ulnfsetld fiit* nuitiiiifft* at bin lmi)*,i��hi*jf 00 Hproat l-ukc. 0 :, Mr, and Mr**. I'ourtul fteltlo ami Mr. and Mre��. tf, MrKhini"ll, of Nanalino ware iiuiiiti*! (ho vikllorn ou Suniluy hy 1111U1. Mermm. L 1.1,  Fitrh*, (I. i\  lltitnily mid ll, .MeKcii/le, ruiurnml on Hundiiy froiti Hechari, wh^ri-^thn^ luut' hi'tm, tlotii-kf Miiiio xiirvtivlnij'. .Mr*. .1, II. thinen and thtui-liter-i ef Vimciiuver, arriviHt on M4iialay>it train tDt-pniid a few week�� iuiltttay ullii her -.later Mr*. Lubbock. .-t ulilll tf the utiUuiiohlhi piirtle*) vl*|(- iil)f (he dlfitrit'l tltii'luy (ho week wat. tniii'i'ouipoM'd of Mr and *Mt*-i. T. il, Mori/nn und Hurry Morj-an, who-.pent a few (ht.v*. id (hi* Ark Hotel, Cent ml Lake. Thoy reported tluu thoy had thu- luck with ihe bltf lle*h, KOHlo-i ftoini) forty fur two ihiyet fji-hln-,-, tuid llmt (hoy wvro ilellifhkHl with the trip, Tbo pttrty it-turned (o Victoria on HittuiNhiy, 1 Fox Farmiug. If (ho recent eitperliiieni of Mcnirei. F. Ih Huwttrt, H, S. t'ouiier und other*) prove it "tuece*-., the h,du*lry 4)f fox iitruilit-ki wll! be ttddisl to the oilier-il- iraetIon-, of thedU��rlei, TheSo d'oiuto* men rt'eeully iuiporioit th.-eo pitlr* of foxeii fitmi (he Athul'iukik emmlry, ttnd turned dm niilmul*. out on an Ulmul In Hnrklny H^nintl. 'I'heivu fox<^ are vthtit are Ituu'vtt a*, "(.'ivi*'.," and have the evldencoN of throwtu-kr to the much dtv chtMl "IHa-'k" kikI ".Silver" vrtrletten, (lie ,*k!))"4 of which hrii)1* .vuch prieit* ah O'.'.iMMii t;ifiW ene-h, 'I'htieiipei'hiieui will tee wtt(,che<I with ts'retK intere-tt, 11*. It i�� thoc-'lu (hut (ho anhutti-i ttlli du well in thi* (mri of iho , country, hut It 1* a uot'-ttitin a-i to (he 4*1111111(0 10 pivthu't* dip Ih��������i fur. SPORTS; IU8Kll.-tl.la. - It In hi-coiuhi',' u hahil with Uu* l'ort hoy* to win j-niDc.i just now, ,-to tii) one ����* purtlcuhirly hui*. |.*rlM"d nn Thi)i--thiy tifiernoon when imodier of the phi'f.|K)nif -.cores tuound mi with tho l'ort on the lo)-.*- end, TKNmt-i.-i.Iu tlie Tennis TourntimeiH, on the Albornl court* ihl�� week, the uthletes from the 1'ojt curried nil' the honoiTi, hut- hint a cun tor their iiuiuey till the way, Waticu ('AUNlVAl... Do not foi-fiet the Witter Carnival ui the l'ort t*,i- inui-row, 'I'he hext tn the I'rovltice wlH be* thtn'ts, Looks Good. J toad Siipi*rinioudtu)t Ivai>e, who has ju-it ���returned fi-om- a trip around. iho ' imrth end 4if the l-d-md, rejKirl.t thai ihhiKS Ht'e loniihi'- very well in that *ie**llun of (In* nintrlcl, A mtinteer of M'lllei-s lire Roil)"-* in drouiid Ilolber-t*, and the uprnhiii* up o,f ihe 4*1111rt* north end of the Alborui DUtrlrt iw prowls**.-!- Ing with a Mviu-kT thul. li htti-d 10 ivut- 1/0 iinK'ss ft Nliidy hi innde of tho entire e.lt mu ton. ( 'I'he IhtklufT up Of the vttrloui M-e- ,tlou-t of'iho niftln it-link'imuuI iiround (he Inland It pro''re**li)i*, and a** ihe variouei lit'iiut'Ii iim*;le= ill'** i-uiiiphHisl it- will no doubt iuii) very iiiuch to (ho Uioveinent for the ^I'mtuii) tiotdeuiMit of ninny j-otkl portion*, of the district tbttt have heen noj-lerted hi ihe pa-*t owink'.Ui lttok 0' irui^porttitioti fiu-lll- ties. ".-, o t* -gij-ti-**--f*i ���    l.*...-k 1. '*������  ��� r*(T.r,*r'4;r'T'*j*Trr;i !a--S..  U"aJi, ^^'.-i'*lv*T;,~���7,''*T!���*���1*'',-^^ -  l-vj.^l.  ,\  I   >   .*v..ia--,,   a^ . .v*. v  J '.,rk...f*:i:  . ., Ik .,���'--'-I,'^**  !f^  t',.t.kj  -".it - ��� Vl,*���-*-.. t^ "*4  TlX,' *,  .'  I,  \k,tl*  V(   ' I.-,,  "kt    , *l  *k    V*    -  ! * <���j!" . ,*f    J   r > v- k   ,-  k,*!,,   *  *  * I  '  i,-J*v"'l.    4,-V  I    ..-.-  |*kf|Ja*-.  .f\-4.i  , ,-,t   .  '  ,    - |-***T,a'tf"-'vl| **-��?.-? S: ��� * - \.*h'P ,-jk <M h THE AkBERNI a**J)VOCATE THE ALBERNI ADVOCATE Lund Act Notice-.-. Tine Alt*.-!nl Atjutx-uto l'ul.li��hl(i-* and JMmlnjj Cv.�� but.. I'niprl*-i*����-i, i. r. uuiostn: - witw ��ud n��nw i ���'4 ,11.01 U\'l l.l SO liliHO'l lll-ll" t  '�����  II'"*' "��� '* I .!., t--t..'.' (1...I  i '," k- li   )'ii-,,'l  >t *--.,* ...1.. "I. **.-��!,    kk i l'.it! i'lllll J. 111.,'   .'��  f.'.l.i'.k  .j.lk (.,. .. ., , 1 I!-,' Ii'i" 'Imii  Ilv"!' ���!���.��� litl it  t   'llj,  -11 (���,,* il,  MO1*  I   ' "Il  '���' I ,  '    t  .'11,11.1 'II ll���  ,,��  ,1 (v >kl  ,-  .'Kl  I   III   Hi,'   |ki,(.|  ' 1 ,' I 11k-11",, II, l*ll ���' ,1 I ' 1.' "I  '1"  1 '1 ���*('  -1 1*1 I lilni'lt '!., *(��� ' "'�� ',' !������'���' ->*-l il ilfltl'll) , ! a*,..!.,,! ���(., il. ,,-...,')' 11" kl.. ,,' ll.,. 1|| ��� * I  f-.i.l il  *l, .,'1 /''���,''���*' �� Iiki .'itli  1  H  ..(vv-ljl   ?!' i i-i., ii-. li.. ,i  ii -ti.. ���* (���-.-' - ' ti-  i')��i' - I ���tki t ��� ('i*��l  I')  ll.i'  |-nk(<mikiv,  i(i-lii u'l  J.v( I ,.,.. ,i(-,,n, , , .��.   i,,,,  in,, null (di-  li.,li tii iii Iiik,l.�� 11,.oil ,i| t>H��,l,tMi  ((,. IHr.Slk li* .*���,",-. kit l��kk i ,, ,,, mail, i | 'li.-.|'i -��� ll  i'u tit-O I' id, i li. il  ,il  tlii-lin   Mulls*!  l ���,n;i,l<' tl r 'iii*-, ��� ������* i-l \ i,ii.-,i,ii. < IkljkH,! ii, , > ..i .,i i*,*-  A!',* **JI  il.*-'l '*",  ill ('-il vil-'-ifi llimt) Otfli-*-,  Albt-rtd. II, C. ti j ,i Al.f."l it Sl||.H'U|,|(i.|H til |>l-ll!l�� ,11 *  ,ll.t.ll.|  Uii  t'fllll'it Uii,Ilium, 'i'ladi'llii. **������-- ��'>..if.i.i! ���*.. ttimiiiii lain! *Hki i,iti*-, lu.i.tiii i. k Hiiti k it,iim |,i,.imi If a/nt*...,vii��, It (II  |M'  (I'.*,.,-!!  t'i  (|i|i (illllill iii, 1-1(11* I Or..-Vino li''*' Kl- Miililli* I '" j I'.fktat'r 'iilll" t'.im<!  '���!liI.'*  M. ��"'i  ���'"! ,kl| ' l:ni.,|,i mi htftl illl,, 1  |..|afvlarft miiitdii. �� ��l ���*'!* �� ii'-lt'tliii ' ] ('(ih(��'< *. (���" a,!l "'.'"I Iv.lJ.Ta tttiS  !���*' On "-ii'i * ' A* llmi.,'.'.(��',( k'.nt i.V llll'11,4' H"U'IH|.iil'*-Mi' allil llill.i tn J ,11"' III (I'illKll '��� to cokki:kpondi:nts, ' A.i |iiillilillil)l,'.l(l��.(�� <(l(.'i..l.*l  !"l  |.i,'.|,.',i!!.ill wiiit I-i- i,.**'(.i|miii.*I i* nil ll"  (mil i* ful i'il lll'kk Hi ll.l-  it I )(?!(, (H'(  III"* k.,a||ll   f,i,  |ll|l,l!,M Hum S'til ft* a ." i. Vl niid rot i'i'lll !���! Kii t\. .",1111)11! Kliili'llet'ii' (it (lli.i*. l.'if'O'1 ."iillilllllliii'.iOiill* **'.. I. llillll,'liilli'll It lli !>l* 1*1.1.1 I'll I'lHill' l-i'llll! Initl-'l.�� r*iv|>! l'l nli-i-ml -.ririlt.'t (in-Ill, The Gasoline Cruiser ���.**vfc*��" Albeini, II, C, Ccimdii Aut. 1. lOttl CLOSED FOR REPAIRS, 'l'l'" ladiun' mu In the mllee i-huir. the |'(l,k,k tt Kk lillll'l l-i 'ifill. Ill*  lh<l>i"*lll  III  II  col  ((Oil  l|(,'l(l*  **|***l, 1111(1 I'ltr-.Hl 111* il�� till hilt*: llestruvn in llillll. uf ahiitnltii" I hull.'lit, hut hunted in thoitiv'hi liikieiitt; - He m iim i' lo mi fie hi ii ulti.v uiii. luu nil hi* till h:.d lli-d. He ihouehi ut dux"- ttiti.di the .111*1, tt'li.-ii In- it iih (Inn in;; pi<n Hiul ".'i-iiliUiil Hi* iilfti'. fil ihe hill, (Old nu.lilii'tl ihiitijfht** ol itii'ii. H he (ii.'iiln could  iirhj' lil.i  (hut, he tlmtu-ht It- tvoiikl In* Ilm-. At/iihi he 1 iii-niil to *c((u ih*' j.'1-.i-.*. |i *((-*��! in iihii-ty-iihi.'r The I'adin.r jiiinpeit funn lh(*oii;cechittr, , he i,'i-'ihliiHl hi- luu I" kfitiit, "I.01 ati oi l.'iiiupe j-o 10 iiur  I'.f*, and ���hi 1 ���* (n bi'ui, "The  Money  .Miivln 1  j*o l��t |ei*t. und Khil!** i;o wheri' I hey tti*h. "Thl*Siuu'iuui'-*i'lo��i'd (ill ftu;llier nnlO, Tin* I'ldlUd-'a |i(enc- ui li*h," THE HOSPITAL. rrill'" West (N-11-.t Ui'iHO'iil llus pltni ie* ill it lliMii'JMllilii' ctili iiiiiiii)  Hi-"s** ti'iy*.   Sunn* tliui* Win  ii'i-.  Yiniiui  |ii-(iiiii,'ki'(l  the lillllll'**'  A tl Nil l.'l I'll",  iif  Ull'  two ttiivil*. thul ii' they would'm-enre tin* Minn td' live biinilrt'ti ihiUur-i t'lioli, In* ivi)iilii%*i'i'. Ibut tbt'M* iiuiuunU would bt* Mipploiiuuitt'tl li.v Ut4t tlovi-ruiib'tit t4) tho u-*. tout of t\^t) didbiri fm* ovi'i'.v ono ruIm-if by du* AilxlI lurk'-.. 'I'lu* hulioe, huvii*. nifulu wood nt, Albornl, nnd W4> nvi" -kjivt'ii to uu(h*ri*t*uiul tiiut tin* rt'i-iiiivii iiiuotliil Ik In. nitfht ut- tlio Port. This iju'iiiu* thut. tluw thousand dollar.-, will bi* nl tbo tlisposul uf ll,.,   I,..a,   ).t'l,111.ll.l,.!   llf  illl.   A II Vi.i''li' ,-il*l  I'lHIillllK)  >il  A I'. IV"-*.!  lliH��1'4'lt��l *ktl till'  l\V4>  '-lUIU'ln*-*  O?  UU*  y-t UAI- <>,..,���:�����, iii.-i.t. llli e-M'liiUli*. IlKllie mat M I'lniiivk, iiu in*, Miiidi ��*ii'liiiiiik ti,imlnl nfehui. Kit'lllk llillit, llllll l*t*lllul!U())l  (Ul' Hl'll'lk (Hull" HI i| kw Uiclt) Uill'lili. jmii'U.1. una. An*,', i'i*. Ai.iuuiNi i.anu ��*>-k-i*ri*is*--r. Illktiit'l ut ll.tiviaji', T.i!,.' tiiH(1*0 Hilt! .Ii'ilil llili'l. ��( All*--)lit,.11 i", t.ivi(|>t.l lull tinI'flili I. Ull."Ull* Ol Hl'l'l) In! I"-I- IlilkklKil l>. .iHIU'lllIM' I |l(*' (lillllll 111*' tll*.M'l|l.lk1 illllllk i '��� , I'.KIltlil'ln id..' It! ill-ilk! llillll!.'illllfiMK iltl I'llHlll* I'llkl  .l|  till'  lillllll >'ll*t  riMti'lirnt lalll U'l, llli'lalf ������iiki ini t li-iliik. iliiiii'ii' siuilli -x) cliuliik, llicdiv Ik.-kt  hii I'ililllik,  Iliiiii'ii Klllllll  Iltl i'llllillk  (llllll' luiiiu i'i is))(iuii*(i(* nii'M), Hint ik'iiiiiinluii tiiii iii'lk'k 11)1*1*1'01 I.'**, Jiilmiliilk, .lllili* 3.1 ll'l!l. AKkt. I (8. ai,ui:u***i i.\nu ttisriucr. tuatnci nt u.ui-iin -r.ii,.' uniHk> (I,ut .iiiiiu��iiiiu, nf iiin'inl, 11 (',, IMk-|||.,ll|lltl  (I Klll*ll-|,   lilt, llllll  Hi  H|l|lt.t  llll  I" I ... . ...   i ,,i tiilkklntl i'l l-uivtlnaf  Hit*  tiilttiHlliil  lll'*i'lll-ik| iif  tin-  lumtutni  l��.V  luiHinu' ti|�� i,,i,.|*. ... 1  1  11 , I  i ..iiiir,. urlllk* iii ii |.��*i l'l.iill��il flaiiil I**"'Iiii|ii* M'Vel'ill   tU(lU*MU(4l   illllli*)"-*  (4)  **UJ|- j���,���.|  n|  H,���  ii.iKlllMbl  Ik.tltll- 111 |aii( Till, till ill** . .  ., a 1* .1 .   .    Ililfil  hi)  Cll'l-Hl*   llil'lll*"  l.'ll! ll  *** .'leiiltik  U.ttll'l- jllcllK'Ill  Hit'  llta UlN  li'OHi  ||||.  I \\'t�� ��� tVl.j��(  -ul |-|l,il(lk. (Ill in*.  Mllllll -ri I'tll.lUk (I, III!' f '   !  1 iiKiiv-it III 1 ,lii-ill,  nil-!  1'iilliulieitt'  Mil vl llllll* Iilll* A.ui  I !< llury tor llu* ji��r|u����o of ruin* ph'tiniat tbe ftirniHbbiikf of tlie iu)-i|iiUil, uml tin* r-uiiiply uf tbe iummIk uf that lnt*tltnt!uu. Mr. ,1, tl, i'��� -Wood, M.IM'., iv'ports thut. tin* tUovcrniiU'itt- bus jitiid over tin* itiuounts iironilMod tin* tiiille"*, und thut be In only wait- iii|4 for tbo afuriuuli-iUtU'Uii'nt from tin* tri'm-uivr**: of the Auxlllnrb'i-* ti) turn tbe money ovor. It is only tt sluu't tlmo u-j-u tbut. tin* (hivernuii'n! eaini* tti tin* rescue 11 ni iiM i.is'u i>i**'iiuri )llk(|i  'I  Hi   Ml- Ill*' ���J  l',*,t,,illk|tllni(  ri-IIKHf  I  Itllll Ut I'.fll  ill i.i .',1 (I 1' i.v.n .!'.i--'i Unlink) W.linnet. tt,i. iuii 1 ',1 , ('I'  1  f "  .1 )t *,*a*-'t Oil' l*'lt k'lllll'  Ii1al.||l4,> I'D ii, i,,i nt i'u il.'��ri 0*1*1 lai.il*- t ,a|;ill 1 111,'..!,' nl ,11-.1.1 i'lai.tril  ��l  Iltl'  *l-'llll  1 .'.'en 1 ,i| l,i,t |tl Ail-,-.in-, |ln i-ta* ft iiii'* (in l(,t .1,1,1a. In... ei Lui (74 lu �� (in(III t'i,ktrilf ill ,.**(l, ii 11 i|ik(,.in*r..t (i|ki.',|| f. i'liiiiiik |.i |i,i, |��i|iil til.i'i-.' tin* ������Iiiiii' lilli' I* illli'!wvoii !���> 'til" Mi'illi iiliuiii K )i'l 1^*1 ii AUk'Hi! I'lu.v'it** .*,, Hint .iuii ���*, lot.* aiiv 111  ; Maio-itN'i i.ti*.'u iiivrmcT i lllklli'*! ill ItMi-li'l Tiilien.*inil lliiil IUi-liMi.| n.iil..'.il IV. I.ciik, It (-, iaV(.|M|(.*il lltil.4 li.k l�� >  l"t'.'"ik  In  lll'l'li li-r |��'i|iilt'kii*ii tit imivliiiki' .tn* I,��� intiixw il* *-1' Ik"! Illllllk' ('niiiiui ,11 in/ lit 11 lukii , -niiti-i( i( (li.' ai.inli 4-ttkl imitH-t nl 4*"l *.l �����', il,*' r"*l ��*" l'!i��!ll��, llU Iti.I (HUlll kt'l llllll* ,1!" ill*' "'��! w* t'llH'll* limn* nr I. k* in.'..at. id =>.,,ni,li!t ttt A, I* .I1"*.*.. (!ll'(H ���'  Iilllllll III*.' Ol'  ���  I**  Mill -''Uill  (M)llill(-ll(l �� nt t  I*. |i.*��il.i 11*  n.i. i��i. it'.ii itltli. ia**t **;i llii'ii.**-.Ktitti nln'ill *fi 11, ,111* (,i Ilii< |u.|ii4' t'l eiinmit ui*. lui'iil e.,u(iiiini ii.������ ...���ii*a nun,' nc It �����. Hi,-I, ml Tin 1I1,' .ii|(n***ii. uni. A hi," I It Al.ill UM I. IN'U OlHTIIIi-l' ll(kl 1)1*1 t.l ll 111 ill) r Tiil.i"fli.lli.* !'��� 1'. "*!>.!(����� 4'Imln'  nl  i'ai l,i-li,i, . 11,1' >**. lii'il"*'* ll.ml'iit tlfllllill Illli'llilk  inil(i |i|i (,'f (i.-iii,t-i',,ii in |>*i!vliii**" llii' fulliiiiHi.-: lis t.'IIU-itl'kii.l* ...  , ' l4.ii,lli,l ,il ,1 !".).( Ji|-||l(i-i( 1*1 Hlrtlllk fikl n( llll-kii'lll, ���'��*' Itillll ]'.'( laill  til  UH'lilt-  i'lllll kttl lni.lik  il,i minintlli mil'liiilil* llli'lttl" t'l**!  *-' 1 1 ui,),.*, iiu ii" kimoi "tii iiiiiii't I., lid* imlnl !���(; ,������*( 1',1'iiii'iit iKiTtieiuii'liiiii/ "I" ill-it"* im.'i j (I!   il'kk " J "iniill't't'i-l'lie .(.im  .'., I'.il 1 ,. Alii! I >'>   , Ai.iuuiM i.imi nisTitii*r ��� tilkl.Hl *i| 111,!* 111) Talu-ii'itiec Iiu'i I'l-'ft' i)��(i.'llil(t, "t AH" ml II."  itr.*ii|,it!li*i|  iiiniilik!  *A(illiiili  Hid Hit.  in uiirli (������) 1" iii.ik-'ieii in |'iitvlm*i- iln liiliiiitiHai ||t k.'ll|,,v| lilllllk' ' I'.'lltlllriil'ltu' nt .1 I'i'ki l��|i.llll'l|lit"l"llitln*l'll*( nf Iln* ami I lit l'*4 I'liOlt'l nl I .'.I ,'il Ilii'.H*'. ilk! 1 1.1 fliiiinia, Illf.*.!* lillllll -" I'lflllllk lliclii*'tii-kl ! *ii 1 iiiii'i-., (in in -,,'iill, -'��� li.iiii* In lilt' imiiu i'l < |t,,|i(||)|.||i**|ll.*|ll ItilKilllill'.' M'l tifl.'a llllll*' *H ! ll'k* , , (.lir-'l ,.,'llk'  lltll). jinn "r,i mi.i ' An*! 111. Al.ill UVl MM' lU-tTlllrr.   ' lllkldll nl ll'Kl'i.l), 'I'Alii'lliiltl-t'lll.l! 4|l.J(i/.* I'll!* l-w.K, dl Alltfl'll, (IC, ,*k,-l(|ii|tli<ll l'l ((I'u I,  (III. U'l* (If (ll'l'h  Illf in'iin!*f.siiti it" |ii)it'lin*i(l'i' it.U.mliititl.'M'i 11**1 illllllk \ (���'���iiiimiii liiti "1 11 C"*4 I'liiuledOiltlitOH*etiat lt|  llll" ki.lltd I'ilttl  , 1.(11. I 1*1 lat'l l.'l, O-U'lkkk  lllkl 1*1 i Inilli*. llu it-** |t��lUi e*. I'luilim, ii.i in*'m-*i "I I Illllllk ll(l'(t-V klllllll Ml t'lldlll* I'l tilt' |*nlll! ('S (tiKllKli'l'i I llil'lll, 'In*! 4-i'l.laUllll'! i'l'l IH'I* �� lll<il*' '11 ll-l*�� ' .. , " lll*i|,'.l |"all*.'l>tl|l "'.Itiiii' ?i, i;it3 A(111  I I-' M.lllillN'l I..NNU |II-*'I'III'T OlkKI.'l ���! iliiit'litt, 'l'..!..* !t,,(ii*'' Untl Tlit'.tui* MdiMiiinii n( At litt'lil,  Ul' .*|t.illi>li 4'.(i|��lll'-i iMlil�� IMI* .!��  '  V..1I....  It. Iti*i'.'liv  t-lven  llmt Hv-lliw- mmli ii.i (.. i(i.<k*i.��( |it|.ttM-i..i-..'Ui.*t*.ll.twi!iiil  , ���>" ��'*' I" U'l'n.i  K"1" ,V|�� ���,,,.'> it, .iiMDiii-iiv.i.'ii, ��� '.Nmiih.>r7, kiitmu a* (he''I'oiiiHl It* (-.fiiiiiii'iii'idv io �� i'*>��( i't'Oi'iki mi eiii*3i��iiii (.ui,,," will *���.* into fmee on (lie llr��l ,-.1.1 f,.(e. 1 i.i (a.i s-ai. Un ui* *ti-.iiii-i.i.iiiii*, . : I. ..i.i ,.... ihat freiu that iitni.-i . n.i-..(.'iiiiiiik  iii.tn*' i.iiiiM *��i eiiiiin*, �� ��.* *'{ .nn.ii iw**". ni" ',���.."..,I. "I ,1,  ���. ,1 wiWmiiik i.atli/fi.iiliu ���ilittiM.lui.H**'   dllteall >ll'il,\ lUntlllll-- folll.il *A.Ulll-'lllltf 1111(1',  iilii! Ciillli.'iililk' l'i'' 111'I.'k (unit- in |i *. ,   . '('l.i'Hi,Ik Mi Iiiiiii,,11 .lulu-��-.', Ifll, At'lt. I t'l AtalU.IIS'l I. WU lOhTUKT. Illkllli'l nf Uiilt'iilt, l'i(lk(* dk'IKS' Dm! l'(-it') Ilill* nl Mlitlil, I"' 1 lll'illl.UI I'.IIIU'llll I.  iUli!i*l* 1" iii'lil)  l.'l  I" I ((((kkltKl  tl)  I'liit 1(11*1'   lilt    lk.lltlWII.il   tll'M'lll.lkt l.iiiti. 1 fi.iiillieui id*.* nl li |*ii��l ieiltiiiiikl-.il iDtlii*. |.ii*i ill (ll(; lillllll l-lkt (illllli lui I ,ut (kll llll III i't'liul (kll'lllllll 1,  (tll'dt'l' ka.alll ll Nl 1 (llillll..  llil'lll*' Kt'kl mil li.illi* llli III f liiulil "ll-lniilli-. (11 (lit' I'illlll nt ei'inini'iiii-iln'isl iu��! einitiiliiltiif tiiniiCi- * timii" ii) ii *n IVi 1�� Kill* .I..I.) .'!' Idl'l A till. I IM Ai*iu:iiS'i i.isn nivi'iiicr. iti*i(it t fi iti.ii'iin. Tiil.e (iitiltv* (liul tei^'l'l ItiOdi', ut Mlu'llil, II c , iii.i(|nii<..li lnti'iin. iiilt'iltlk in ��tn'l.v lei In lli||mli,|| l.i |iiii."Ii.ik.' Ull' |,*))il��i(ltf illiK'llllkl iadilk* ('im:.in ii"l((,t nl ei in'*! i'l-oiiiil nl*i-iii yiieliiiiu* I ,ik( Hi l!ii< iimili iliut iMHu-t'nf !.ii| !>T| iiln) nil Royal Hail -Service- Will b'uvt* tlie (.Jovoriitneilt Wbitrf, .\JbfMll. ut 7*38 a,m. of the SthT 12th, !9th and 26th of Every Month Tn alti'iuuU' with thu (.'. I*. I{. We.HiCuiiHt^U'Riiiur iti carry iunr His Mujexty'ft Midlo botwun Alberni and Ucluelet Ami I'lillin*-; ut ull Way t'ortunn Alhernl Cuuul ami Ititikley Soiniil,  AcouiuiiKMlutiun fur I'ussen'kfci-s untl .Siuiill I'Velttbl. Real Estate Agent P. 0. Box 28 Alberni B. C We Control the Sale of the Following Properties Soman Holght*, D. L. 13, HomoeHo's c  Gloncoi) II-��l|ht*��, D.��L. 100, Kontetiitt.*- 78 Acreri, with Rlvur Front, D. L. 7, Homqettcsi FWAcre Tmct*, D. L. 102 Flvc-Acro Tr*ctf", D. L. .��6 Write Us for Particulars STEWART mTrEAD & CO. Sulto :i8-:i9 Ciiiiadii Life* BiiililhiM ' Vanfouver, ninmlii C. F. BISHOP -St  SON Grocerw, Ilak-or** nnd Produce Mere., on In Car of Flour and Feed to hand this week Purity Rout* in ----- dl) and 081b. Bn*4�� Robin Hood Flour In 2A,A\) and OKIh. Bu^s Thrt'oSltir    ,. ���!.) mui ��8lb. Royal I loiiKchdlil Flour iu '���Ifllb* !ff^^ POUND BV-LAW, ai.iu us'i i.ksii uuki'iucr lllklld'l i'f Ui'li I''.1 Ci.tkHl.--. i.f , all,  ��� . , , , (ii'ilil  l'i  . Kilii.-ii ik town**-.   lius  wi!** iliiiic in i nth* r, ;���-i.kiiiiii*i ii-ii*.. til put tin* ilmtltuU����n nut (ilth'ht, j  j���,���.Wl j���'i.i untl ,s(,'it! ml un 4*V4'ti Ju't'l,  'i'hie, bn*k, heen done, nuil lln�� llmuksol'.  ,..il(|i bliT,{���. .,���,. lit., imt it'll  i-ninllillllill*  lil'i'ii'li' lil'1"'  ii*t"U*f 1***11 l*'*)l'i*ll'Wll jtilttiiiki*. .i|'|.l> ���"��� (lie I'llllli*  I i.)H|!|l|!Hl.\  dl'  ll.ll  l'** ; ,.. , ,,,'tv.;,,,, ,,. ,.|i(* I,.!-,,* il.i**-i iliun nit- tt.'aki t (It. it Mr. Win tii fur iiU uutlrlnwi'ift)rtKj,-',".:,i;,;ill,lllltM���u k,,,.,H���h,|, ,����,.��� i���������* ai,),),. these llue,.   Tb��' lu^piUtl I;-; $ 'ZZ'%\^i^ - \^tl !& mui tin- bijf-ii scb.M.i iiuvf btrtiii:';;;lrI,::1r:;;,'..V,v.r.7;*r^��^ l-i'i-clved  ll  hit  4)1'  Wurlf  4)0  tlie J1'1 *���**<���* purt uf tin* liH'ul  itit'inber,  uiul;  >li:|'<'''*''(u,:t bis Mict'i'.vt relli'i't--,' jfreut cixnlit 'Ull  ihil!  ''('iHleiDiiU. instltutiDUii lur tin' District, :iri*i.ii'i'Y> (���*( |."�� i*ni*.hii-i. .n |.i>i">*i����k-.*.' tin.- ittiio*\iti-- I .l.-��.i-iiliii.l Iiiii.)*: nice t|iitij.-s (o rciUjCinbi'r nbout,  (*i,iiiiii.'u.-ni)t m ��ii��aii'i*iitt*tiiivii-iiniii*.M*i .ilthiil (hell(|iii*ol die ('')|'|Hir(Hloll ot the City id .Vlheiiii. Mill IhmIciiU with uivoriih'uf to tin* t'l'iivlcion* ot tin* Miiil lty-l.iiWi I*. It, i". Itu*.lie, i'ily Clei-H, Appeldom & Co* Contractors & Halldvrs Alberni, ��. C. Good Work at Reasonable Rates Estimates Furnished t'ot-ni*!' ,lt)bust')ii Iv'oitd nnd' Victoria tjiuuy .  . C. CAla.ES    Proprietor Signs Signs Signs I-itml ttiid aAdvi'i-d-lnif Sluna, ete., done with I'iviiiiu l)e*|iti(ch . at la-utvenU'rlCM** hy S. EATON Mnrftnrot St., Alborni f'tUnUr -uid l*a|p<ir-Hitit*i*r Work dun** by i'l-actlcitl Men only, ('"������ihiittic-. l"i--��i*, Fivt* Kost'H MolTsit's Ui>Ht Snowlluki. (.nihuin Wholo Whom 1P ���40ll>. ���lOlb. 10 nnd *1 illl). 10'mui 501b. 10 mui 501b. ii i�� ii ���I feed: Chicken Wheal Feud Cms Crushed Oats r Cracked Corn Corn Chop Barley Chop Middlings Shot'tv-i and Bran ttftrvmnmwttftttmtii mmi*atiw\***i Hout-k uiii! t'unooH ulwnye* ou bund for sale or biro aAlbonit j3<C. '���.im riiikiiiii'. Am;, i is. ,\(,in-,itvi i.-is-n nisTiui-i'. Illktllt-l lit Itllti'iHi, T\V(l  MIU'll '  Ttilit' Hi'!let* Umt ,\|i"(t��inl. t J, i.iiiilk. nr Al 111 I 111   Iti'.  in t"l|>lltl|t.|  i ,ili't till V,  lllll ll.ll  In uuv iiiun.  If only Mr. t'leiuonts i.i  lilk'  lillllll l tiki .Ulltll*) H( lalll *|k(l, llll Ili't* I'llkl ,'ki  l-lihll..,  llli'Kl**  tk.tl.ll It  Kl tlmllliy, llll'lii't* llikl i-'i'liuln-. (hriifi- IS,uill tnL'lttildtt (ti (!,(��� itiillil i,f Cliulli  l)t*  l-timilltlell  lllllt' then*  I-i j*k..tinsi.-tit>*-ii.��-.|t, tuul v-,��el-"lol*'H* l'l" iiei.**. ii.ii..* i-sueh it plum'us Allierul \V4'iiiiiiii l<i*t. iilienti eVi-n foster. AN IMroSSIiUlal'I'V. .Illilj-e. l')r. t'l'iilflat* hiul ilium''1 Miri'.-i'iJ.-d,  In (li>iii)i'i*|(1i*,; ' Mi-m.  (l.-ivkowiii  when ,'*ttie. *kto|i|ii*il in ltd' ilftoriv-iy,'!.e\t-inhnln'*v'': , "'VVhy,floc(oj.;, y-ni illdn't Jook'io ms* if hiy ti.ii'i'tfue wt^ (-oiileil."' . . ������ "l liiiotv il, Im,V' Mild l.hc (.kH-tiir, ' iveiirllv. "Von iti-'vei' ihui  itfi-ii**. on  a riici* ti-iick''1  '   ''���������. .iktiii'w. inn ,\!i-Xkl(iil.-|',l. (.lilUll Aim 1 ri Life'.* jii*t it |.>M"|>e(ut.l jiliviii*; to- iii'thi't' nf bi-oli-eii hii-*.  I-il I (li Whi'irton, S'liu either lot.* j(i-o|.Je or .too (Imi't. II you loye them, ton Ui'lji.(hem. ,,< If yim ilo'n'ti'Siiiiieo.ue e.Ke (hie*, "!ti)(ni(i the ('ori-ier," liv OSIheri- i'iomin). ���',(.(..Is wldi true love, Mi:(i wit!) I'hoikUi. ((tid ii|i)iiti'ltl(*!i>��.: tt t'hl��K, th'itt 4*ver'y* hoily Uille�� of, tout st'iirci* tii^vt-HHty limli M.'-'i'ii,'--. Itochefouciuiltlv . eaveiger 'l'ho*e (h'*ie��n:; (he ** rvJce* of lint ChyScBvenK'ei" will Iiiiii ahttc*, io write oilier* ut ltihltii]*'-* iKinre, tlrlevi-s" Ihirn, nnd ('!t,\ HoIK ,\il iMt'iet'ii |)t*)i|i|idy nttei.iled lo. wm. nrci-ia-v, City ,,-.citve))'.:er. A. Watson . Ltice-nsQ.d *- Auctioneer 2nd Avenue  .  : fart 41krm ���J:  '.'���'���''  '���            ���   ' -  ���������' 20 ACRES line black loam, river frontage, partly cleared. (idlNU AT ,\ HAC|{||''ICK. ��� irilataTI ni riirIT it���i���"���   -..-..--. .-���  ���  Car of Baled Hay to hand last week Quality is there *���* Prices are right leiffpi-i-^rti-yii-iM*****- The (.���tUII'tll'iI I-l"! Capital Aulh-frlient Capltat f-jt-J U|* Rout ���*--.(. Umllvldexl I'roflm Totut Anus-tii    '"��� 8 85,000.000 It).(MK).0O0 1(1,000,000 fa3d.0a7.ooo Mou. I'ri>*lih'iil   *   Hi. lion, Untl Siinihi'iiiut nnd Mount l'uw.1 U.C, M, (9, l'rc*lileni  ���  It. II, Aiirfii-, l-Ntj.    i   Vlve.l'n'*.    -    .    II, V, .Met'ciillh Moturonieo Loililoil (Ulit'e Montreal 111 iitltl  17 Yhn intiieetth' St., Iv (', Savings Bank Department l)e]K)>iit*  I'l-vi-i-ffeit  fitnn  JI  u|iwm\|ti Country Hostile*.-* j-lveti every uneittton, Port Alberni Branch IS. S. V. McCHi.tock, MUr. |r,jf^'*-e-*W)T-W-4f--**��*f'fW-|a*| i^tunqwwuwwy R.  W.  HEASLIP Contractor and Builder Estimates Ihrnished on All Classes of Work in the Building? line irnimmitttv*/ Alberni B. C. AND Hibbitt Practical  Plumbers,  Steam and Hot Water Fitters. Estimate** Furnished on AppIIca- " '.tlon. Margaret St* ������ THE ARK HOIE. Central Lake, B.C. * Joe rj/irikwatw, fropiieter ;-���."-- Jsittfet Tliifig tb StjjiirtiffiiiR �� lafwMsit'ITsr -*-*--"������ *���-.'��� *���.*�� KATCi**'., Rot>m ntnt! I5"��i**l ��3 l��-ir Day ,< *i!'meera*s)<-*B-**a-a*<*m^ ���*2*-il>fl*(--i--*If--*--tl!*(^^ -X**fa*^*--iM-l��--im ���kaiMla-MIknr��M!Wf^^ ���ft! 4< THE ALBERNI ADVOCATE ���  �� -onion dtoc ���ond Corporation LIMITED We Are the Owners of i ��� RQSSLYN SUBDIVISION���D. L, 9, Alberni. Uppor Portion. Lots from $160.  Bauy 'Forms. <r RQSSLYN���Lower Addition, D. L. 9, Alborni. Comprising Largo Water Front LotN. Rlvor Road Runs Through Ihlt* Addition. Lobs from $280,  Etu*y Terms. D. L. 40���Aero BIockH���Benver Crook Rood Runs through Property. Portion of Ntum? Cleared and Cultivated.  Lots from 3260. - Eae*y Torma, Apply Direct or to Our Agent, N. ft Stephens, Alberni Winch  Building,  Vancouver A SURE INVESTME The main Nitiitiimo Rond and City Pipe Lino pusses through tho property.  Close to school.  Well located and fine vlow lots. * *J ^*fi"*f 3J1-T1 *(.)..���,�� ���"H-I'll *-������*>  v ROCK-BOTTOM PRICKS I*, For further particulars apply to���  EASY TERMS.,... iv*. vnrnit i*��rjt*rr~*���'.*t1r��\*+i****y*+i^***--H''v**iiV*+ ^rmJi'**}iiifutrti'>**'***i*f^~i'**fr*+��fi.nal Ul IkO-oilC��. 73a Fort Street, Victoria. msBmrnmBsmmmsmmmm The Canadian 'Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CANAMM PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Fort Alberni Branch i�� fejOTOTKS*^^ Stood The T*?si. Hi-. M--T.ivl*,!i, iif r.iHiihui*L*h, imi* **4-im<thlu}* nl ti v.-iui-itiHjui*!. mill It In'- foll tluu hi* iMitili-tl it hui Ui si**k.it(  him ll> llii' e.U,**jii')-,Yv who tllll*t ll4*t'i*��*!trll,V hi*  of   "klllillav!'   linrit'-.    lit'   IVCI'll'tll M*Yi*ritl ii|ifilU*iit.ii)ii*., uml when it'lliiiK ti Sitd tthitt (he (hull** iicro, in 4��tilt't- to li**t hi-. t).��rv.*N, hn would -iii'i', vihlh* 1-nluiti)1* tn ii '-rhinhi-r-tlt-t-lehiii ���-tjt.****.- Ji)>- ii|iii^hl in ii vorurr. "I'net nt ..oiir work tviiiilil 11" to feed thn ".lii'loliiii ttn-ri*i iiiul while j .ui uni hen* .toti mui 111 Melt have tl ll-*.' (tl (lit Ml." A few hid* M.ittlil ("(ii.kcut to ii trliil. tiiut iveelviit it h:i*lii of hut i.'i-lii'l iniil ii spoon. While lhoy tviirit -.Miiriii'- the liul in.*-.  Int.)  the  -kllnil.  the  -Incior IVlllllll tl|!H)\t  Ills Voh't' Ml il*. lO  IIUllll* It iippe'ir Ui |ii*(it-etsl fi-oiii tlie jntt t of du* liiitiy rtistiMiii'i". nml j-tirj-le mil, "Mr.r> (���r-liMiii! thtit'-. hi-l.i" Thi* wit* too uiiicii, (((id, without ex- 4"i"|i(ittii, (he hid* (hopped (htih,i*iij imii ht)lt*tl, 'I'he iloetni* l>t'!*;)U tie iti'eJjKllr oTl'Vi-i-.-rllln}. i. Mlhithlithi'bnilltlt' lUKtl I*, *!i((iil hi)".- rttiiit', iiiiii wn* j-lvt'n the i-ritel iim! \|Hutii, Ati.'i* (he lli-M -.���KMUif-itl tin* -.I'l-S.'tou iippem-ed ni ���tit*,: "ifi'-i'-r-iih-i'-tii'! ihtn'-* lltet'." Shovt'llhi** In din M'ulillt)'*; ",'riH'l tt* hi*.! ;i* ever, the hid Kipped tlte ikt.ll iniil hii|*!td.'ii!!> i-eiiH'U'il; "VVcll,  hlow ll,  .'illll'i  "ll'l'i  t l'l' Ulilll  Itllll' ''" 'I'iie ilui*!.ir mi .Imt u in hi* fli'iir '((ul fiilt'J.t (*i,'iri*(l, hui it'lu-ii he entiii'tu  tn* j i'li;,'it'.;.(l the hid .in tin* spot. THAT WAS SO. She ''-Whiil itu ntivi'lieus tifi-liiii*, I tvinili! tint lrli*t you In M-li't'l luiuhiu}- on ('((rib, I iK-vi'i* knew it iimn with mi little (ii*le." lie (chut'ttliu'*) "Yon toi-'-et thm 1 M'h'i-nil .villi, my tlt'iir," She .-""Thut wu* Miiiielhini*- .miu t'oulit'iti  lutlp." I'leveli-nd  I'luhl Deiih-r. "All 1 iletiiiind fui" my client," tie- iiiituih-it the priiKiii'i-'-i i-oiii)*i*l lu die voice of tt iniin tvhii (iti* |t,ild for It, "i* )ii*tl4-e " I Jiili Vet-' e-nl'l-.V li'lill'l (li'4-nilii modulo ���mi," replied the ji'tl'.'i*, "���hut the htw won't itlloit Hie lo ".jlvo him llliiro thill) tolil'leeli te;ii*. H E , owner number, uUding Lots' istrict at offering a the finest he Alberni For ��� particulars apply to Box X, Advocate THE ALBERNI ADVOCATE Water Act. Nut ft-* ��.{ A|>ji!i��-stli/n for Itiiii Apji-iivn! ol Wtefk-i, 'Ckla in in" ((.Hi Hal litlj 1 I I till, IV��... * l\���, |,,. 1 , ll ) ,i,k },.Italia.! lllll |l|'|.li 1., 1|. MUllklii l.'l !.a.v|k !,', (ll, ,l|i|.k"l I.J *<) .'kiiii vli ll .ri, >,, ", I tn !),�� l...|l|, It it .ill I (lv.li, llu, ��� I ��l*.l   '.-. Ilj.-'iijli -*l  *f '���!����� )f��l 4"���lill  IiUiiIii n ,i i ii l.i. t'.i it. *�� i.(k.i i.i It*. I nnlKi ft Iiln i.,( ( (,,   |.al,.li.<(  4T"|,|l|la|  111  'inl(n')  t'l i.i  ( 'Mn'11   *"* ,1k  ,|(|.. ll la.)   Il,|l  iMllWl'i HI M.IIUU-kl lilMI 111"*'! Hll'l', j iilkiiii I .'I  I"),. \.i|lu,l 'l.iHi (,nl|i*i |hrl \i.ii.*iik M..l)|.i.itl i,| 1,,'ll-lif'l '(la I',I'll, ,l,�� ll|'ll(l,ifg k|."|a lilk |,i I ll.ll ii.Ik I.a ' i,(.|'ii  Mi  ji fltii.t'Mii (,. j, iiv'i'.-" tit,  ),").'il  l', I al.~| ��|i..i l,t|���S* 1 I ",'it, i la> II ���* *( II j'i,*( )���' I'l'l -1 '���" tl'" ��� >kl jkl.i.i, ,'| 1(, klllllll !i.,ilaii .41 (|l, || ,1 .',( lH-.lt. i ",, 1  I'll  Illli  * ,11(1.1,11  (. ,i..i til.)   t.l   l'l,   f,*; ,l!.i in.  . i��|  kl i'i..iiii.  (|,a.���*  k..i,i(i in In,sni. i ini>I. l��� kli.xi in." AI.UIIINI LAND |)|V1||Ji,-| ; lllklllll ,i| Kail, Ijj, ''    'r..l.l  ll.lt (ll- (llMl M**J Mll'l.l In. II. "1 livlMllr' ill. �� t i.|i.ti*.i. in-trri'*! tt.ii.ivit iiiii i.ikin Hi-Co ti-* in I lulkklif). (a, ifllft liam* ("lii |if((DVkMI|.'ill *t-r((i*'i) |,tlla|*  la   |p,.l  |!|,\ J ''"(nil., (..*(������,* at �� |...k( |,l��rlik| .l( (|.i- 1^.11 li i,ii*l i*aiiH'- >,| 1.1*1 41),V tin i���* k,,i(i('' Ivlt'l.aita l It Iilll,* I,, ivi ,'nu  liiuid,  (ti.ii.a  Hi"| | 1. ,'ikill. (0(1.* | llil'ta|i|l|>  ��".,,,, SlUl  ill -.Ulilll > .,��! 1*111.1 ( Al.lU'UNl   |a.*.*.il  lllaVliiUT, i)(i.Ull-t I.f l(-i|��|l fH'ldv 5)1*4  rind'*  I,'  M*.i].hi', at ta-l -il 111   l<< ��� >|'(li.l'. 1  fi  H'llJll   Ul.**.''*  ������!   ".-.'..���l'l -1(1,1 ��l (II- ,V "A vlla ��� ;l,l..,l(, | (li  I'llkl | i| iii.,, .1 ,ii ��� |j, kll,' a.|i|.|l.l.|(i.��| lli.i t, I.., liii.l It! Ill .t'l ( i l|.|", I llllt t i-l Vtl.lel lll.'lltk I'lll (ill <i.l I,!  |il,|'.i)ll��� at  Vtk'li.tla  I**' |l, (..Mint |'ai|l|||, '    '    I'   |t  I    Hill,' |  ,.,.(Mil..f'��,lf till  |!t,t��� I (  il I ,1  t\ ,l("(  IVl'll,* ('��   I,l*t llilt-il oil  t\lU'!!ll  lit'  llu* .*ln|ii) IftJilil ll.ll |t Ull I,.,'It   kl wi, .   *'��� >i 111'.* ((��.    Ml   111, !,   I I li'i'lli, M> in)  .ml i ( ',  j >'.�����> 111-41 a llli'fi i-l J* �� l.ll .��� I*  |V| 5 Water Noticed, 3 At,III KM I. \ S114 IMMI1HT j I !,.(., 1 " ,.|  1 'Ja>>i ia,m,i( j 'lilt )'t-(i,* llnO luii-.'ilii .tuiiiiiiiUi li, .1* , V-i-i,",' 111 1  IU'  **i< ii|'ki��i,*!| i��ln*lk (, mlt-li.t* |ir- t ll| 1 ifl l.ll |il HIUvllull (���* |ill.i'!l.|*.i (ii. |,a)|ti|t!ltt.- ' ,(> m . j(hM   llllll, ' ' \  ,'UH,., la, all,'   ,.(   fl   *��,lk|   |-)|,(ltak|  ||(   (llll  *1  I*,' j.V'JIl. I' f( C 4, ("l< (leJlMl' lll'lll) ktlil .'lltlll.k, Mil. i.fl i 111 ��.l *|lll||l�� ll|i till.* MlUtll 11' ('llillll* ji limit I'f i' kk 1,4 ll(,fll -trill', llillll, (III (lit .*llk| j 1.'.I'll' |,|  Ml ki|.|lM( Ilml*,), (I|4-H*i (lMll!llt|l(- (ll,- j-i iui'a<|iiJi i.f (lu- end) tftdifi |iii>* MiUllt. ii| nii.l -  -���-  tu |uii)i| nf imiDliH-li'i iln li|,��k-,,(��)nl(i,; I ll.kiulHl II*.',,. ' ti) Itettli... I(i*a. ?*a,', Al"'a** imiiii . i'liiiiiik > aitilii *i't **,-l full. artl. *.! *.!!(.( j Ifi 11 .*'.!. n .ik) mallu ) a.| i)),)i,ali |(i wi'l hii, ll,.i*ia il  a.iiilii   *< il�� 111  |ii���* , tt. k! t*it'fl,li(lk',\ l!lilk��i )ln mV 41'l(li (I, a .���i.ilfn  .. Jfi'a l.ll lit, i'llll Jill,|4,i   I'lll-.* til "i'<|.,|t  l���U>..', .'||l (all.   ,-ikl  Wllli-ld,*  fl_.| I'ltt III'' tvin-i, i|l���  ,,|'1-,���',|  |���ji,l  (1,1*1(11)  (��f(-,<U|i Ul.'Ol* 1(15 l'l  lt"lll*l>|ll(lri  fl*. Hi Ilk *f{��) t  Mi" '" i*"-" i'tii 1 -ii".di iw 1. Ar'-'.i M��) 3, l"Af ^((i),-c|* -,'l-iik *,)l.!|,11,i{-| Jill) l'l t- I'tir a Ltcni>i-�� <4j Tat.** tnt-i U���� Wat**!-. *k*.!|l|*t  1��  illl.lt   llUl'li   lli'll    V!'"��   Wf'l'kl. ) N't ill lifMl (i.'l'li-i .lIlMillllilil *-l'll((l .'I .lilk Id! will HlU'lt fi*. . In. in �� ti. tiiln-ueitl iiki 1 ��� i.-n 1'ii* di I |*il a..ik.|,,i ,i| vtii(i>r .nil ,i) |i'i .iii), l|ii l'i.. li, t\l"!i|i  Hut-. Ill si -n-flnl}  .Iln-���(<���'(  l!i("ii,-li Tllllla-t t^,(kP \.k. I*. nn.| . .l.|t|��� k ,l|li. \il��fl|l ('���Kill! (Illil )i(tt.lt'lllil* illllilll. KlU'lll' -|'|H' Illlll'i- itli) Im' illti-lliil |il ).llll Iliill ut I'liilillllH ('l.'l ik mat l.llnHl.l J' (((ll( liikj (���) I'liki I ,ltiitillniilt lt.ll*' 1.1(1* k (l"l|| Allullfl 4 'nit. ll I'llll illil In- 11*11.1 ful idllllklll.ij |*l|l)���,klk ill) (l'l* llili'l id' kl llllll al* tl(ltill| .1 Iilllllll. Ill "i. llllll k, 'I'lll*  ill'll.'.'  till*  (I'Ul'kl illllill  I'llHlll,! .M| (III' Vlxl i!i(t iil.lii.ir (un -���*iiitu.,-i|h-..(|.ii) iaIII !-i liaiit in llu* (iilti-r ni the Wiilt'i'ltiHk,|i!i'iiU Al- iK'llli. III*. 4)11111411111* It'll I"' Mlik! iiKli tiii'-uiii Will.'I ll..*n*l.-i �����* tillli llu' Ciiiiii'li'ilii-r ml IViid'i UiMl.l*, j'iiiiliiiiit'.il Uiiliitliii"* VlfOi.iii |IC Al'lll Wl I'klii) Ni'lll. (iikllaJl- .tllillllillnl Hl.lllli, vApl'IICullla. * Ut II  UfkiV Ui.llli lil  A.'Hii, Till* innii*' Ik Hi kiil'.iliniinii nt (Imt iiiiiu "��Ui flu) nt Al'lll, I Kill, li) kiiini'ii|'i'!u*.iii!k Per tt Licence to fJfttrn or I'fit Hack Wilier, N'(ftl(*t' I* lii'li-li)  i'l*, 11 (line  lliii)  iA'i Uii 1 N"(|| (iiIII (iikil.fr AllillUilinI "klllllll, i'l .llin ml Hill ��|i|'|t till fi till'lll*' (I. k(it|,i ||| |���|| |,i���l)i llllt illllllt-.lllll ,t(-|i' lll'l nl M.lll 1 (lull. I'l.lllltDll Cm It  A kilt,III, llllllilll,! In ,| tai,,k|i ,\y illlll'i Imi lillil, in).It|ll)' llllii.\l|<i'itflCiill,t|.lii*.i( luluii'liitl. liuiiiili Id Mil.'. 'I'll.' (Aal.*i Uill I*'1.Imiii lo �� lt'��i-tmicii|'Jinn ii.*.,* ti* (f'lil'ii.'iH, (ml!! in di Nt tiiilil al In Hiltk.u.'ik nr i'l i-i li  nif.l uill 1��, llklll  lur I'lll'lkll l,l|  1'nri.ilwvk ilk ,|t!l lli'l Ikixl Ifl Wal.'l Itiiithl Su IViilt'C lain in*' Nn an' ((llili'l* 4 lliillri' ot ii|i|i)li".il mil In*'11 Iiiiiii*'it. |U 1(41  Ji .lit  .Ili't'  tt!|tl'(.  I'i'kt.it  lill.-llllll  ti|| l|||i Illllli lli-*al'|i!ra-il 11* it l| ll(i) || t.tliillkiil 'ai ln||t v ���1'llla tll.tllV It-i* |i.ik|.u| till  ll.ti uliKIUil til! |||,�� -Snl ii.ii n( iimn-. nu'i 'On-mn'ii, niii'ii mil tm llitil in ltie -'iii'i* nl Un' Wriii-i lli-iktiili j hi Al- Iwiiil, 11 tf, till). I lillllll  llll* V  I*'  Hi.. I ttlli. tilt' klllll -aVlltt-r IttHMtlllt-ar Hi  Vl llll  llll'  I l.ll.lil ItlUl'l  l<(  \V��t>'r lllivtilk, |'<it||inn,'iit iltiil'iiiii k, v ii'iuihi. |i c Alttli   Wiitkicr  Ni'lll,  i|.>(jiii.<  .Mlnitliiiiit iSldllli, Airli.'iilil". lit'41, (1(1.)- Ilitllititl, Alfl'lll Tiii* l.iilli*' I* 111 *tlii*t)i.lllifli et timi nt tin* ft-lll Al'lHi IUl1.li) kiimii H!.ji|)i mil*.. ( . ,kia ll)  (t, (ut1|i| 11 j %t..,| 11*11111)1  |1|  li- J.,11." I*, |l*l* '��* Allti'tliu Aolon >titli .Itli) !4*t l*( ,\i.in*i(!*i'i i.inii ni-'rntifr 1 Hkl if. 1  ,-l il,,ik-*M> 'rain* lll.t II* l|,,,l Si, 111.,I I lV)!kll(| <i| '.')(-((*( ia* lf-4" . nt i-ii|iii| 1,111 ��|'.|,*.il 1 llllt-tula t��*|*J'l> J.,| )., fill).kl,,|| 1,j, |,i,|i )n',��. III-' 'i.'li.k* lUD .lii* t*)i!u-.�� U.i.U I '.-iiii.,, In tin' !,( tt (.ni! I'lalit.il a(kiul iili'Uai.i* l'i II I1..IHI . .kll ill li.l.i-H'HI l.klln (111-(Uifii|i-|t*l ik,n;i�� ni ia*n f;;. ii.fii.** um tii **��it'(��iiiii��, th.-iiit. 1 iti **'.'(, iikv, (iiiiii'i' Willi li (fi i'lmliik, 1 in-nik- ik i k( k-'l (mill* (i' Jh-IIK til i*.Ulilll (a* ||U*|||, ..ill, tilllltll,,' lit' lll'l* �� ll,l>fl' .!(- It'**, lit (ilia II, Wllwi), c )*l*lili"| IVtakl, Aifi'dl, Mm ii ifi.i LiM'o ;���"���* j -M.ui'KN'i i.,tsii mvriucT. j i)lk(ljl( iif 4'lil>(h)(lnt. '(���(iln-(,,'HtS-(lift! Mi.ilti'A.  Sitlluittit,  nl Vli' j (11)1,1, IM*i'll|H(|lH| llllllilll! lllllflllil, IlllvU'lklll ��|. j I'll (.11 (i| HIIKklm)  In  |i(j|i hiiki'  4!i<*  Inilllil |(i,; j lii iivi.la*! Inililk' .M.iiciisi 1,'tsn iii**ritii*r llimfh'l ttf -.*!(��*. ��*t|i).it 'lt.li.' (inlli*,' (lull M^rl I'iiiiii'ik. fl l.iiiiiluii l.d^lHllll, .ti.*ll|l|.littll a|lll)k)ll,  ll.l, llllk (11 .l|,|i|,i lei |>rrinl-��liiii lu i'uii Iiii*.* id.* iniliiitliu' ili< wiii-.il iiitui*' i'tJiiiMii-iu'iriil ut 11 i<tiki i,!.i'i(i.t -ii du. "-> \V t*.IHfl  III 'i',la.  i'l'..!.  llll 11(1  "Ikl  l.l.'ll.ll.l* llU'lt  j'  t'iiilill,(''(l'l (Ilv' nl ,1 li.i.l Ililllil. a) *?i.|'ll*llll* Illlll'i 01'  ll'k*  |(t  till' tl|-J.t.'i|l  I..Illl.liil)  i.|  i.laill'iJ, ........ . . (ln-(ii*< binnli InlliinItiit iln M. *(.iit I'liiiiiifOt nl fickl 'i'.l, t��ir*f_ mi ,���liuui- iin'fi* ni it .* i.i iniil) it'ld-l" (llillll ,'tl (lie . ,i*i kliim-llli.'t'l ll.'kaiul.il Ifiiil-"!; (Iiiici- |,ill,."H- (l,i* k,oit *|iiii, iiii,, imiiiii th-iiiiii tn *l< in in i"i|iil i,| iy,|i)iiii-iu*' (di in. .���liiilaliiliiii .(i'i' ..ink in.111- ni l(-hv Mill) |-|.ieii"i* .Iiiiiu la, I IMS .lull %'. l'i ��� Alilll'IIS'l l,ANI> Dl-tirilU'r UltOrlu i/f Ouu-i.ji Tal'i-!' .(Sivtllftl Mm-iiaKt A, IVilt.'!*  ���>! ",'ii tl'fllt  U  4* , i-ty'li(,t*(ltfa^ tllilA.ial, )|)(i (-.1. (.1 .a)-)i': fur (aaftulk.i.ili tail'Uli-liriH ttt.' MliutkllV .li **-l I  ' ('*  '('('it  Inr |t* irilll-.al.'li  l.i  J.,111 loiiki'  (Jin  (.,) ImvI )-,it (- , (.laiiij,* id'ki rilu-.t trtliitk* ( .,llilll. III Ji'.il 11 ( 1, |.lt*l |i*,tilltivt *)|��iil| ft-t'liilCak Ui >- imi*n ,-i,*ii*'i|>' .iir-aiiitii it'iiii Oi.i o-'ii'i >i��vb( ti.l'.l (  I'l la"4  I*.J  |l|.-||��* (VO 4 1  I liafdk (ll.tll*  lllflOt  *l'|)lalt>t. fl.l'la,  |l)  l.kH.lllfv,  4j,lt,4l, ili-llik   I,,il4iu lilf/ *ri��  .ltti|<  augllt  t-.|J,i, III  *' l-l,k|i,h (l,..f,i ..1 (la-aa4*> |k>!l,( saj  .VMMIai. |u* (.1, >.(  ! l''|i|,U(tlli,aJ tul iWlta. Iliiif.i.ll ti^k ', j-IHtajiM'ti A  IValt-aia i't*tli.**I  It'iH.I   \, I l.i J**oji  14  IWtS Mil j*1i ,MalilU(S') I.ASU lUHMUK-f ili.tla.i ttt  Hall IH) Tat.1 iii.tCi-pll.at IV (Jiiii.iil .if (',.����.),���n |i���i l��.  1' , il, 1'ilimll.*!!, It'll." it  OIHO  ka,*',|v'|,  ii.lt-vlk I4f��|i|-I> (nl iDiKilMlmi It) liM(i-ii.)*i  ll.i I-"."* it), .|... i;!��'l Jului. I'ttcuii. (rt-li.t' at n |mw>|  iilatidkt ��l  tin  )."*4li I..M.I .k'llfl I |'( lak'l "*tf. ttll'IU** lalkl III, l,���l'ik tlltdt*' lli'llll i(*  I'lltil)...  llil'lll*,  ����-����� It* 1 lift).ik IliMrt'*'t It-i. 4.1 w�� alum*. lli.iM'*i  11,11111*111,1 mu llillll' ai.tllhl ||| ��l ''llitt. I* III,ifl (�����- li** (ii |<,t|(i| ��� '((<illlii��)(-Oi>|)lili-4l(, .VMlUlllll)** -tl. (u'l. * (lli.u' ne ll-kk W, (laiiAitl, Hftniii-i' tVtikl  ti,'. ill Mu) 14, Udit, ?���<*) till '   '1 .!.' 1 iiai.'ilttii  .llin , .ai".>|>aU.in n.'t.l!, Kikii, U)i-*��,t* J Hi". <��n,ii|���i((,,,, ij, mj. IJ1M,,4 ���^^,i,U lua|H-)�� tnf ( iiiiiiii. 111 Id,- al a )�����*! irjann.kl t.i) ii.ii '. W. I   , .,..., v ,._ ���,,.���,.,���,������, .,���,.��� ,w,-���..,.i I. ll.ll ,'f It..- Kill Mill ll lllll t. a.lk.Ul flVlt'.'k.ir.l-il,  J Hilt  "I  HI"  (.i.|lt|14a|  .k'f.l.'f  t.(  IV.  lifl'l  I Alaltl.liNl I.AN1) IliS'l IIU'I*, l)iki?d'( otSi (iilta, 'i'rtl-.t' Ki.ti.v tlu( I'Mlliflli \.|(lltl, lit Valn*i.i��rl, "I* . Ikt'lll'iltll',!)*! Ill)- >��� llnlk.lv'll l��i|Hlll-t;lli  IJ,,-  Ik'JIotlllljJlti m'|||-,ii .ill'!*' i'aallieill lll*)|la,* (, ��,  )l (-1 ���* | | ifl, 11 (1 V, 1 fl f ll 1'l(  | "WcJia (((�� At.iii:u*-a-i i.imi iii-*'rii��*r lllk'.Mi-i *i( ( ltil...|(l..| Tndl* li''l(.i* Ilm .li'ii'i I'li-viimdi, nl li*'ii.(i'il, I'.Uk'iniiil. J.-ei'iil' ill'.n i'i ill!' innii, llili'dil* In H|i (lit   fill  I'l-lilll-kii'll  I"  |.l(lt*ll,l*i*  (In-  ("K'llUllk* llt-M'lltkll Illllllk 4'���|iiHn-ik,'|li,  i|  l( |tiik|  (tl.tnlul uni- UllliM'iiat li-niif Oil' ��* ll  i-,'|Iiii i'f  l'l.  il-** mui inilli" *l'l|lill'lll llillll* 1 ll ) Dt 'I' la .'t,''l.ll|l III* I 11 kt Illllli,' ||,l'killll|ll'(ll|ii,lilli|ril. H| *,l|li'|M,  I'-H *ti>|-|lll|t|*a. , tin HI*, ki.nil,  in clifilii* innii'in' li ** Iii  hind   , t,i|(l-<  i(li.().  el)  I!"' 1.1*1  at.i'll���Illli* .��( li. vi'imI I (hlr di'. i'l li-aai. W.-vt ><f lilt-N I' .k'Kli'l "I latltlm, Ull'11.1* (Ht'linlllk It I a.|, (lli IH*' (li,l.ll (II Illi'klUUll (lilll'lll lilt ill la  '������*(, llll-llll- I!  i.t IV   l.illlllitill i'  nr Irf'l v.i (iiciiif e* o* um id I'lUHiilitii *ii  l^ti (ivo (Ill-Oil' \\ (ll |.,1|||| lllll' IIUllll llf Iilllllll IM'UI, (III ll.l'f-t Ii. lunnl nl i uiinlii'liit llli III (nlliil llll '.Km ��i| MitiKt SMI .li-lt k -Minis.'!'A  ���inllilltiil. r-lilllli'l IViMkl, Ai'i'lit Mm i.(, unit Mu) ..'i.f Ai.lti'.its'i i. \\n ni**Titi(T. IH-'lin i n| Umvlii). !'.ii,<> iiniiiv Hml ,li nn MiAlll-id-t nf  Vii Inilli li ia,*. ���I|i,lt|.i|| >.|i|(lk|| |,  lllll llllll tn n|l|>|>   Ini |m 1 llllkkllill |ii(ii|li'll,l*ii ll.l' |.||inwi(li( llrM'tlln-1 liimlk ,, t i,limn iii-ii',1 .il ,i i'liki  tiiilil. ,1 Iiii inilli* i|iii' ' lI'Mlll Ill'll. (till  IIUllll  IM*.!  tkl) nil'  u|  | .u|   r.. ) tin III** l!ti>tl.->i|'!llllllaI  ild lliii  I'aal  STkl  e)lli!!lk. Ill** Willi! imt'llitlll*. Illl'lli*.* tt.'kl tkl I'liiiiiik (<i Ai.llKKNI l.ANI) UUTliltrr III.llii I iif llli)-K 'I'M!����� (nidi e timi icinli i*. u-ikiiii iif i-i��*i .liiki t liio, i( t*, mvnm,(i<i(i fm,hit  Kit, (lit* (��� ii.|.j.i* (t'l |*t'!illlk-illll| (ll ll-ilkf III Wlt'k li| llillll ('ll ll|f. I (MillIII.kl |t(ll|Hlfci *' ('.���llillll lt.'ltl|< H|  ll IV.kt |'U|l!|-i) 1,1  **   I*.  fill  nf I'lllllll Mini lllll' (II Inilli i'llkl llf llwll ('.III-  .iilll ft i'lniliik (ii K rvniHIii'lil il!ii*'l(it|i l(tf(i. tlllll" I inn- Nu ,1,'K i.|n| ,(f,(, |((iq.i*i tkik( '*>��� t-liiiilik llii'li-ki Iiuiili .ki I'lmlllu llil'lll i'iliut ��!*k-i| 1(1 . illil lit. In .'.ikl (.mil. nf Miii'ini'ii lit.'), lli,-iu*'i.il!,iHlii|' llii' .-nil t'.tlli, nf (tin .-tlni'liil'll ((..-( In llili'l >'t Ikllll 11)111*1111 ill, i'llll!  i'i I. IHI'll' M.ij ll. Illl.'l Alii) tkil.f k-l'kl  I ��'llll  ((ll* Ilill l(|  Vll'.( illil,, |  |41  I,  -J. I (14 ill I ii.kjHi Ml t It.lltlk 11), li.* ��<*( a-1 k'liailil, (III ina- fvl>l(ll ft* Vla-llll* tllMll*' tilkl |f.'ltHMi. (iaa-|li .- k.,Ut(. ^tlt-1-t.il.*  (Ill 11(11 talk.  lit. i..4ittfe.|..|vii)(lt ia| 1 .^aiiitdt il. t illl fa(,  araii.l |* al,|,.. ((ili.i��  ,'alkxl |.r(v* (if". (' , ...  fl kk j t'.mitt liltim! .Muii'in, iiiii ?:  4J|i J��|> < li Ai.iu um i,im�� ni-vnun* l��lki|(l-4 <f! li'UH-li I ni'i* ('.'���til .  tllall   ll.ltail  | .I'll M ||.i!'il|t..ll(. l'( (Hrfilki'll  If'il.ilii., ,fl i t:(...(l.lll  a,.l|k]Jiltlf>>|  (ll t< 11,1- I,I a('|i!t iiii  lil )|ii'ktjii,| (a, i.ufi dew |l,|, ii'ili,,iiiit( ill ��, (ilkkkl (mi I. i iv'';i<|, >�� l'i.  at  it |.i**t |ili.it(��>i| nt) On* *.t<i:t iijiiii ..I id-- ii:,i iiiwi, iitur ^in| jimiii h i,iii*i ^ i,i-i(|i iii>��(  friiiu ((imii ttikl tv.iiiiii  ,i(  |i  ;;i lll-lillk   Unilli  fll .'Iiiiiii..  (!,, |ijv |aa*|  iki.'hliHI* (4,-lll'l' k-lvHU *k'l'l3rilli��  (In ,nk' kl. M >kfl��'ti,l!(la (n i(n (inti( nl 1*1.1.(1,1 lu* iiii'iu, niiii i*i!i(.,l(iliii* I'lil att'il * llllt..' t,|' i*-alk lli'il-i-(( I ni' >it |(uli|iikiin -MSI ft  lHl.1, JilO I |! iilillMi- !a.',.kn'.  |litlii-a-  >kiv(  t,i i-l,Hid*  ||.1(|,*. hlulKl  (f.l lllulflk  (.',I'lll I-  tl, i|  =t,|a,t,��n,^  llnlH*. I..M(I.  "ill(l, kill*   Illllill   |��.<   ��!���  I llUlil.  t(|, |��k- "���"lll'l ((��� iliallia (,ktnt-|>-i|.if ntr*ia'i(i., ii,T(nmt ���*'(l(a.'Hfila/ |l,l>i��l'li , I'virill Ifl iiiljll) IMS.I -kt'lliMd  -1 j't-lll .���lio ii jm* Jwm ���--v, Ai.tii us'i i,i,vii nisriui-r. I "Uii it i i.i.SVmhii '/'al.,* i, ititv Ilml ||  |,- "k|<>iiltv,iMi��i-ii...r V'*u .1111.11,   |lt*,,   lkkiM|M|(i,C||   |.| t||i, lliuli    in,, i^i. )*. *(*eit t-i, i* )iiii*ki..(iu I'lOt'iii.*,- iiH> f���!(����� Kll* Hi*, llillit  IrtlliUa ( ,.ii.i(.< m-U.ai ��( ii jw.ki j.tiittitvit (>!,'tiajv,��� -vviuiii nt (().' a....|||.'iat iki,in i ,i( w, .uni <; 'ru.ita*! Irfrfk,'  (Hi 1,.*, ��..(  |tl i li^m.  Itu ih*- kklilMI ���>! I'lvatllf.   (lll'lliV   ll,-k(  (DlllUlIlk   lll,-|���*i||a.fl|| HI i'iiaiia*  (li,-i.i�� i'*eit| tit-,iii| i��ii|iMiti*it. t'la aiH-n llitil. KlCIHki lui!. iHllljf, ||H. , ||,,| 1(1 a -..ai((Ji,.,(v ,il|t*>.(������)).,|vi;ii| ��|i Miiiiin-Divi.ili.l, 4*Mil��li(l|i|i i**l(ta"|. ., Hull.mi |,��k I|m|i> |-|[��-i!witi M.xi(^i.(t|i'��<4 ...   , UI4it**l*lli-a*'ll  aXedltl iU<(��  111  llllt JiUllllitlal, l.i,  II..D.*. mlimif.).' ti).-*..mi.,*|li.a..iii.,.,';,��;i��  "' <'"i"'��H..*-n(i'i.t i*,f.t.iliilntf |��i mm. iiii Mu,i.Iim-ni in.'it ttin.i iimili tt.'*i!,'iii inn ; " " "��� For ti Itlnrni-e �����*> TwUtt tuul U��e WtUtr. N'mlik-1* iii'i. tn Mtti-ti ilnli Uu'lliill-'lil'iii-iili' Uk.lli. I ili't 1 ll'illlll "J ililH'k.ll.  l.ll) , .if Vli'l.lKit. il C, milt'l-lih Iniil Uii in* intiilfi .ii.,I iiki ,iii Mi*.iilil fiti iif rt.iO( nil! ul KiiiHn Itlti-i, ttliii'li lit'*** ID n Wl'Mllit -tltl.ftti.il tlllllKi'il VlKlili il.(((llk I It IliUl I'llll'lll* 101*. Itiill,it) -ilMIII'l, (IIMI Iilllllll ill, It I" 'I'iil' llj(. ( (III) (*., I|j)|.|(i,|) Ill-ill Nut llll 'a-llil lll.il (till tu Iim tl fi.i I'.iktt'l |*l|l|klk*|k ai(| ll.i- |,|i.,| i|c>iH*|l(mt ,1k Iilllllll ti Illllill* llf IVIIIlili k r 'i'dlk lli'll.*' tin* in'Mnl i.i, (In'i,|.iiili-l iiii ||n< *ll( tliii i.t villi), lull 'll.i .i|,(ilii .iliun mill*, Itiiii in Hi,' ulllik' nl Ilie Until Id i Kiiii i ul M I'lllll,  IK*,' 4 (il'jl'l'llnll* Kill)  |M> llliki  itllil ||(c *,',(ii IVi.ll I I lliikifvlil  (ii- mill llin ('iii(ijt|iii|li<i  .tt  WitO'i Kh'tila, Uiiiliiiincfd Unllilliiiia, Vlriuiln, lie 'i'lll' III l( l.ll I'lll'lllf litilli. |.li|'llll*ll(|.|'l'oll|| kmi�� |,(ii, ll) (I ilm) Uiiltiiiil, Acciil. .Iiilt 1*1.1 C'dii iKiKi.ktii.it'ji vi.iii nf i��.|ii( n( emmi'dti* j (in ik, (lit |iv>< nmlii lie .'Imiilk iiiiii*, nr It'kk in ! j.ii:ii( I'f ,-"iiiini'iitI'liii'tit, .Nii)tiiiiiiD)( ,1,"** in im; llillll',ll il-kk 1 . ill'till t'-IKIllilllll j .liiiic I*, um j no 3'. it Ai.uriiN'i iai,*v'ii ius'iukt ilUitli I nf ItiiH'tl '|-*��tn* nn.Ii'i* lli'it WllliiiMi Iliiti.iHi ,.f Van lillil. I. lit'., int'iili illllli lit'lj.i'1', (tld lull (llli|i |||)' f,i| |ii>i|lll*lilviil to |illK'l(H*l< tilt' ('illlikl IHi/ ill u'l Jl'ilt tiOillk I '-lllllil'lli (ll)/ Ht I. ('li*. I'lllllll il I ((��� .'Iilllllll i Hkl iif in., fcifitili <ai|.*i ,v.i|iii ( .if -.i*,(5���n 7, -|"h|, *, (likllii'l  tif  Jllijll'lt,   lli. '(11*1  Mi  4..||,||||k   (ll.lllll, llli'liii' mi I'liain* tt.-*!, Uit-iu'i'KM imili* hiiillli, tin-lull ful (lulu* i-.ikl tu Imlnl nl i-ii|iil|it tli'lllt), iNHdiillilllii lull lien** iOiiio or I.'***, ivinimn Kiiti.iiii Jill It  Ivtl.lkllll, ,*l|!l<l|(a .linn'ii'.. tiii;t, A tiii. i. i.i Mi.)' I*t,,IWlil. J.'ii(( MeAlllkli-r, Miilili") IVi-tkl, Ait. ul M.t> if I.-I At.ur.iiNi i.anu niM-un.-r, lllktrti't ni itti|M'il, *l*ifiti'i.*.|lt<���� tiiut ,-)!i*-t,.iu|.'r I'lllllll I'lillll.fiii't'. (it Vil'ti'llil. II ('. tit'i'llt'lllH'll I't'itll.MDi.tl, iiili'iiit* 111 ll|l|l|t ll'l |l|l|lll!>klll(| in |iiin-liuk,�� tin" {ni Iiu* It. Jil' -.i'i ll-.il 1,111,in- (tu.ilui ni ilia Hi il I"'*1 I'l'itit'kl .ill (In* m-kl limiii nl Kin Iiln iiiii'li lilwr, (iIh.iii (Ki (-inililk (IIKlll .l|il| (ll .illillll* tt.'*! llillll (In-unilli in .| l-tlltl, I  nl  I.  ',1 l'l,  (lltll'.'l  I'lIM  Kll'tl.ifllk, tlil'lllk. |(i,(((i *>. t-liiiiii*, I lii i.tit* iti-at miolinliik. On in*- *'istli e-i iimili* in Um imlnl I'tiiiiiidn ticeiiii in mui i tiiil.ilnlii," "(iHicit-t. lunttufi ii ** Alftlllilll |  1'llllltl I'.iiIHih1(m, M-ti I,', it'll. Jul*. I |l, .Malil.llS'l I.ANII IIIKrilliT. lilkleii'l .i<!(ii|i( K Tikllk' liuilii' Ilm! I, Inilli* |''*> |i*iilii>| (JiiS4e.l(in (I (  , .k*iii|i,il(iiii fiiii.ii'*-, (iiti-iitlk in  iii'|il(  |,i| , In, iiillki,]i.li (.. jinn Ihiii' (In' fulInttiiii' ilikt'illkii 1'itnlk- 4'iiiiiim-tii'ltia! hi ii |<i,*i jil.niiikl .it  iu.* f,i,iii|, if ,** Vv. ii.rlitvi AI.IU'.RN't laANI) lUt-TIIKT. Hikirici nt iliiit'li.t. 'Inlin iinilik* nii.l Kin Iiim'lm*!<t!t nl Vii'ini-iii, ii  . ' , .*Vil|nit!ll|l *|i((tkl.'l. (llltllilk  l.l  |l|l|l|> (ill' t'i iiiil*>bli.ii Iii Inii.'liiiHi'tiii' (.ill.mui,/ ilivki'Htkkl I'llttiki 4 irlllllirill'llll,' (li !( lJ'*kt I'llUKikl lilDlill Idl'ImJllt. iliut iiuiili iiiiiu ltii*iin|tii.-iiki I'litlU'C nl  |,*i( i'i, tl.l'lh*.! M.lll ll  (li  I Illllllk, (Ill-Ill 4    lllkl f|tl  I'llHlll* (Iii iii i* nuitli "-fHi-iini.it., tin id*** tu k -il i (.mint,, llli'lil'l' H'llOl Jlll't.utllk, till 111*' Ml kt **** (illlllUk, lli I'llllli "I tkllllltll-IH*i-i(li III, IkKltUltllDU |a-1l(ll<(.'a KIUIV HI" ll-**, lilttlllitl (innliitl. hliitltO WiMkl, Ak'ellt, Mm> UVUUi Man- h lit, Ai.uiiuvi i.anu nutTun.-r. iiiMi),'t i.tt'hi)iN|iitit, 'I'ilIiii titilli'ii Unit OaM'iitvt l,i|i|ili'r, til UflitiH. .Mllli. I'*. ,\ , .aviil'atl.'li litttji*!,  Kiotiil* Ui I'IM'I) Inr i'iltttlkkdm |i> |.tii<<liH*ti>llait)|i.llt)->lii)' (ll'at'rltilkl lllll'lk- 4'<k|i|)(i. ih'IIik nt it |����*a( I'liKtlml ttii'lll)' f)t.*("i-i) ('Illllllk (>IIM lit tit.' Illllill til kt < Kl-lll I'll Ulflllll'l S.H! (.Hi- (lli.llk.iliit uliil  nidi' (IUII), Mt.'dll* Citai Al.tli.ltN'l I.ANU IHM'liC-i- Jl(*((it<( nl ll,|l.'Id '1'i.ti.' (iml'.'c lii.it I, lllln Willi, Hi) Ai'liliiimn, nf llitiniliii! itft'ii(ii.ti|ii. faiiiii-i-, luu fi'l in t>|i|i|> fm- |<i'eiiilk��inii in (i(i��'l(k.M' i**i-  fell.,nut)' -iti* ttt'tJIUll Illllllk) (V.llllllilll ill,,- ut ,i (*..( |,|iililikl nl tin* lisnlli tll'kl l*l|||l>| !���( lalll ill, I ill Illk- *���! Clllllllk kkallltll ll'l).'..I. |ll-,ll'tl. HH'IM-Jl ,kl| !l,||l|0 HI .! 11(1 Illk'-��l 1'llllMlk  ll'lltll   (it. .11 .*  t>l  1 ll/H'1. .".kt (���'l',l|l'( III C-.illKlli'lltk (in-Ill, ivlllrtlllllli- ll.l ill-Ilk nf luiitl (ltd. IVlllll |(ll al|.|l|l.tll||| I'i Mi4*ll.'lM"ll. Alfl'lll Mm 7, llllt J'lln II 1,1 Al.llliltSI I.ANII IIIMIiHT. IKmiIi ( n{ lti)|ii'K Tioii' iiiiiiii' Uml Aillmr Uln .uii k, n| V��n tieiltci, lit', (avii|Uilii.i| itiH-liloiiiil ileli'ltvl* i.t H|'|'!) (ni (*i'iliilkkinn In imi.'lin,,. Iln'f"l!n��|tlu ili-M'i ll��k| IhiiiI*' 4'nltltin,|)('illk/ ill n |iikt ),|rltllnl 11 I'llnlei* kinilil lillil -*i i'lllllll* ��l-kl nf h IV liniui nt lanital.', (Iii'i,11, tiiiftli (ol,(iiiiiiii*, tItem o tti'.t V'.'ltaln*. (liiiiiii fn hi tii en i tmtiik tlii'iit-ii r,ikl {ii ilitiiiic, lie l'l.llll nl ik.inlin ni'v im ik ; Kii M,-n'k ArUnif, Uii''*')!'* a*i|l|ll SI, tfl.l Jlilll'tl!,! AI.IIUKNI la-XNU UHTHirr. IHmtli't nt K(i|i'7l Taki' imiiiii lli.it 4'lttiilik il  Ml Uimoiil. u| Vuucn.i'.i'i, 11 ('., i-j*i'ij|it)tli'li I'lik-litt-ikii ntleiiil* |U ��l'|il)  (in- iK'I'illkkiiHi )n |.u(t'l|ti��i-tin' (nil'.**"' IOI' it.'fal*l{la*ll..ll(i��" 1*11)1)1)1 flt'llll/ 1.1 M l��l��l |'|i.t,tl*t il ('llillll* kl.lllll llf'S.lV, lil)IIM llf l��l>i *-*lf. 111! Illk-(ml(ll MHI'lltllllii. ttirldi.* *>i'*l til llllrtltlk, Iln lit <> kuul|) fkti-lmll'.k. lilt tin* ('tut e*.i lliiiltl* In I'illlll nl coliaHn ttii* itti'itt. ikiiiulnlii,! (Uu lied-* ftlllfJi), MvUnildi'll A)if (I r-l, IDIH. Jiito'dUt, Ai.ni itvi i.anu uik-iiufr, III.I|(i I ill 1(11,11 M, 'I'aiin, (iifttiv itiiii i'liaii-.ii h (it iii^c ;','r,iii-i,..) lill.'l't*'l|l  4>.l|l.l(i.  ���*! ll|>.(!|,,||4||,|,/,,(|,|   ||||, I) |k 1(11111*1*  l.l  U|,|'il  l,i,  iu'|||)lkk(..Jt  ((I  J.|||i'ilii��ll Hi,. f.iUi.rt in,!,(, si'iK*.,] laiiili.' ( I'lllllll Ill'll,J' i|( it |Mkt )i|41l4l4k( 14l,Ull) Ml, ll.llllk . mat  (lulu (In* t.i.t,||, .���!*(  i nrin'r  ,i(  l��.ai  tail lll.ili'.t  kiiiilli  4<l i'lniliik  (l.l 111*  n.'kl M'l tlitdlk itii'ii.*) li-nlti in. itviiii*, iiu ti,*,, iiki kali Ihui.�� ii.  it'iiu i .���) inn iiniil'i Imiidiidii  ..(  lv"'a��iti"V". (lie imlm 'til ,-.ni.ii��� iii'iiii-iil wi).! ikii,|.nta|i,(y |>. j Tinilu'i  I,! ,tk|. im l!i��>|i,i iiiHlt KUii um) MtHiuli Mi'l.'k  IIUllll  Hi  Il'kk   .'HI,'I Ml J  llll- Half (tl illlli .(( j III.' till.ll.4  ft,kill  till'  |ii> |  llii lilk-,' |l,i|(|| i-l|f|.|*, -vi.iti.ii vt, T<>ttn*!ii|i ';���-  I iiiii ii'i i.| i(n|ii'(i  i'lnitii-(li. ini', nki ��� i|,iiji ,.|,���in, 11��� I,,-,, (,iiiiiu AuucKNi uanh liisnut-r, lli-.iiit a ��t N',���iH,�� 'IVIn* iii.ll.v lli-il  Uailintlin iiiiiillii, ,if yM .*'io.i  ne, ikikiii(ii,mi|| kiiiiotfi, no. mt. |��� llt'l-ll  ft.)  |U'( llllkkllill lakjlilli'lliikal  (),,, |iij|�����|||j ill kk'IIU.t |.l((.!k *"'" -l��i(l(f*  III  l|  |-,lt.t|  |.lK|!l|Hl  Hi  tt|(  'llklll., Mt-ivii ik, mi i I'l.all lll'l, lii'lll^'l' Walll ) Al'lll t, M AUiuuM icnji i)i��vi'i(u-r lei.tin'l nf Iiiiiu ii Tad.- lid!.*, Ilml  Willi, t llt'll), 1.1 III)'. |t-i)ll llllllilll.,  ii.filHHlli.il  -1,411111(4, (l||, I   )|||, dilk  |,l iiciit (n| (..(liilkkiiili tn (inn link,, tin- fi,||,innii, lIl'M'IIIH ll lllllltk ' ('iilllllll lillllll) m( || (lllkl (llllllll.t Jll'HI (III N tt. li|  IVlllll'! |,| | ,,||  |, j(,||,| O |l|4,f(���i|  -|',,W||i,ljl|, ID (iii ll.i' kiiiiili i'l.'ii iln* iii.m. i,i |i���. ii. ||  tl  i lillllll   IV. ki   VlIM   l,tij,ljklllll  -.,',.11,1,  (l.l |l| |k (al)  I  I |iittin|< kliuii- iiiii  ,ti  ||  iv  in,,), iti.ti'iii  ti 14 i'liiiiiik (iiiiit* ni ii ttd��� ||ii>. ��*( ImiiiiiI ii i Iiiii- iif la-'l  It'll,  llll Illil  IIUllll  III I'liil^ik  (Hull'111  ll kk (llilllMdl)'  klllll  Ik.Iilllllll I   illil'  (41 ll *i,ft 1)1 I,IIIIH itl.ltl It  W.k(  f.Kill llll- Ililllil  ill  I'iill.IIII fill llll'll) llll Jilt'  l'i|k(   I'll  l'l|.|||ik (IU.H  >.|  il kk til llii" (X,illl nl liuiiiili ill* iiii lil, ,111,1 iv.liliiililn,' wi ii.'i.'* liiifii- 01 !"���* tVdid I iii nt Mlin-ll M. 11)1.1 A|i||| i)', It Ai.iiniNi i,\vsi m-vntuT. lii.ifiii i.i ii.i,fin*, TuiiP rtmlivildit Di.imI'I \l. e. k th i c  t.elil) "I Nl'lt (.lnu/illl, ,*,', i, iki'iiivil |ii'l ui* iillil.utt llllt'ltila in M|.|t|t (in j��,| (iiikkl,<l( (.1 |.l|(t'(i.,fi+' till' fllllllHItlif lll-ftl*| |l**| lilllltk ( kiliinii'iii'ltij u( �� jkini (iliiiiiikl ��ti )i|i' (iiirOt almifiit Jaitt. (aiatiil (o ll.oikli) -nuni! tln'no llllliittlllli (IK* kilillt' lliii' nf llin luiulilt (>< tl'l' ImKIt nf .N.iliiii.'iiivnii'tii, r��'i|i)'i|ilttu llin tiliuli1 (UieOil, tiililaidllia." 'u ju'l.-k luiDi-1,| It*. IktU'ilki ,\|. t'lllil. i C,i(i,|i|h II, Mjliiiltt, lui.t Al'ili aA it . I'ar it laleaiip*- to Slero or P��n l!��rb Wntur. Nillit*.'talH'li'liy l'l* i IIUllll I III'III II till'l*.ii lilt' Ulilll. l:li*'l !(l'Itfl'I'J IHilllt illk, l.ti|  <���( \ 1,'tllHl,. Ill',, ttlli  Hi'l1!)' fm  (I lliillii* In omit' ik | ii li tuit'lv iiity tiiiiiikiiini in'0'Iti't *'���* .i-ilii  iimn Ni*I'llll liltaiT, i. kliiMiil llintliti; tii 11 ktii-iiili illlm'lluii <it)tl i'liiiii) iiii' Iiim ilui iiii i -iiiiiihIin ,n Uinnli.iil, Iti*.  Tim ��,tti<f ttlli I*- -.un,i| um li'kl't'ttill' til f.Uktl iii'io fm | |.4i|i|inll> (.1 tm lulJil (41  ,**-.. IU K.  1,1.1(1*.  lit til  Mill  llll  ('kill  f,,|-  |..tlii| UiiriufM-* (ih iiullif.nl/ikl iiiiili'i ii iiuiiim ,i| n(i|ii| lilt).ill fill il Ifl'i'llHl'(l| t.lli,��tl ||i( IlkU ll mil  It'lkltll lirO'kkltll, tilt lint Innii i|,<k>i*til'i'ii lit llltlllli ,i lilltltik.lf I,111 llitil*".. i'llif. (|lfl(|i< IUIH ('lltlikl till (III' i'l'l.11(1,1 UlMlll' ***()) llll) llf kl(|!l\ 11)1*1 'I'll" ti|.|'!H*lllllill lllll u- lillil in llin fiilll'ii (iilll.- Willi I' lt<*i*i.i(i'| n| Ai Iiiiii, ii,,'. (il'Jlk'tlott*,  llllll'   III'  llll'll   H'tll  till'ta.llli  Will.'f U.k'intli'i or tu(l( ii,i* c*i((ij>((f Iii'i ni Willi i lUulo-i, l��tiill(it((i til HmMt'iKk. Vl, iiiiiu. ne Tin' Idlllkli Uiii'lliii lliiljn llliciiiv Mini "i'K.ifi v-iii h, l.itt, Ily llrllm)' Unllliiit, Aili-llt. July if 1,1 Lund Act Notices. Ai.ur.it!*.! i.anu nt-vriticr. Iltktllil .f| Nlnl| 1(11 'I'lilii*  IliUtik- (illli  'I'lllllll**  vliltllla,  Mil) Ilk  nf I*\��<1U*'I   III',  lak,'ll|iitt|i,l|  fillllll'l',  j.fti In).  (i| HI'l'l)  fill ji|>ll(l|*ktis|) In |>i(ll*|lll*|. ill.* Il.l'.im llllt lIl'M-l ll.lkl tlilillk' Cl'lllKll*.*-* ||l.' Ul fl (ii'kt llltllllikl ill (III- Iimili tt.'kl l*.(((l I l'l (III' ','Ui'l 11 kl 'likt' itllillltl I (I'M I It', Ull'll'V  (ll*(ll( *"' * (liltlik,  t(tt'f(.k'  tu it Ml I'lmliik tiiilu'f finiilti |u i ii.ilm.  tlii'iii*' inki nt ,'in,in* OlltltV  *ia|ltll  vllalll.t   ill  I llklll,li  |'l  da |t|i||   |(|i|���.|i fillttlMlll!)  iHiU'tl  (HlUllnt 1(1 ,111 I l.kll ilk tl).)* Illi|l (ii I'illli- vit  f i.ilil.l.l..* nu III  iiiiKtiintlll,,  ,il,i.;n Ifmlai'*!, a Tlinitinti Jitlli. �� Mtt'lik J'(I,.. 1(1 IKIS, -  All,.' ( (i. It'll  ttl'-ltllk  01  tit.'   I'.k'linill.lllll ��� llllll  NHIlllllllll Jtiilittll)  (itl!li|'lllO'la tralillllllll') lllll*, * lllln*** tllll III ...'klcrid ai-.iv ot'i t*l)i.iiif. inuri-ni li*.*,, Uii'iv.i* ileal jnii)  (HI) iiiiii)* li(ii|.>(i( Ir*. ii) M I'illlll lllll'  lll.(il(  lit  illl'  tlillllilll.'  I'llkl.  Olt'lal*'  -al)l.l|( I'illlll)'  (*���*���) I'llNlllk 1,1 |*nllll ,.f (il|((llll*)ll<t'l()('(l(  ^ ('lllll (Ml- i,l(llll< I ll. ('ln)lii'. AHl-lll. Mill V'J, IvH'i Juiii't! II AI.III'.ltNI UlNIl UIKI'IdlT. .  Illkl.li-I ifl ili.tt'iilt, '('���iln'  imiii*' ttiitt  l.iititei.ti'  Mil In Iki'ii, nf lilllllKlill, tMk'll|ill((itl|  fKIJIII'i, |l|l. Oil*  I.)  !'|l|i!) v .., lur |H*i|iitk*l..ii In jiiiivliaiki* tl..* h'lii.it liiai tie ut ikiimi, l^it vi, On tiivi'tv,ik(  i,i ,*. \v. ii.rlitvi  kk ill."iI liiiiik' f*ti* li'l'tt|i in, (lla.KI ilitlliOdk. Iiiiiii*,* Iliill!) (t i ('..llllllflli lnr-lit. II |l|lkt |linll|lkl llUulll I'll JMIilH lnH 3 iilkiiiil ,l"i.'litilli* lliillii' H \V f'.ll'HUiii'I ki.iitli uf-"imii iu'-! tvnilt'i uf Inilllil l(,'kii|ii'i.ii IkitlliilHI) illil' nl l.ul ���* (n I*, W, (*i|(Minl -..1 Iti llli'iiji Iii-iii It iiiiii no Ilio .fciiillaliniv, llti-m-i*.! Un! 3 ft luil't iti i'lniliik, (til-ink'Miuiu (it  nuliil  i,f ) I'luili,,, imii!) (.. llnlvlu) SniKiil, llii'l.i.'ekKntiiflr)* AlallllllNI I.ANU UIHTIUCI'- IliklllCt.lf lt(i|*'ft, I'l.ri.ii  ii-iii iiniiik  .liniui im.Oi  in .mi,'.un I  TuUi- tmllti-tlutl WlUlttui II  l'll-n, ul V|f ��� Mhu., t.**." 'i'.tu"t. .<,'"<���'" f};,1,,'!j1���,,**^!,*u|j1V'; uu-iu, u,(*.. .Hv-tii'miiin .1..11., i.n....ii* t....(.i.t-. (nr li-l-fiil**!"!!  in lilKVhuac  itu* fiiliiiwlin.' ���!���' ai ttlkkl Inn.l*; <\ilii!iii'in'i(i|i nt 11 (ink! |,I,m|i,1 ui On* HW i-t.riii-r nl rikin-j) u.'M'iii* Nn in, .in m*. tioftii lli I ll.lltlk, iiii'iii'i- ti(��l IA iiiiiiii. in ((in i<,,kt 1*11011110)1 11'!,iil �� cull lU'ikl Iiu'lil (In lit** uml Ir It cliiiln* (1. 1* |>i ea'iiu-i n( l.ul n, (Ih'Im. utniiif UalV M. l.l (mllll nf ii'lliliik-tlii<li|.'|.(, ('.iiuiili. i'lik. (iitifi* ur le... 11'IKiilllllli,' 111 ul'lfk llii'lt* t.l ll'.*; K(Siv IT,'IV Vl IViHI.iti! II I'lilii', Al'lll ill, ill 1.1, .Iiim* ll l.i AMil'IINI (.AND lll-kTKUT. ieikttii't i.f An* ni), 'l'lllit* Unlit'.*  llmt  111, laa-rl  Mil Hit  T)i*(il(i lliklv/nun, ui iiiji-m fur )., i\ Ni llultuio, i'.l., nl I'iill Aliiiiii, (I I". ikk*il|in!l,,M II1', Kniil am tI'ill'C> lllltilllk In Hl'l'l)  I'll  l-i-rttll-t--tiij.il In |illl lililti' tin* full,111 uv (ti ki'flluMl I )|,.K' ('i.-llillli'iM'llli/ (it a I'l.vl )ilillllik| ul (|),i *; I. tiirucr nl U'l i> Alimiiif Ulktitii 1)11 (ii*i ,N, tt,\!i-J. M'mlli  |J  lli-i ,'it , t!,iiii*< S  ,\*l. I'��'!l. l'l till'  IdiV M ,  llil'lll*'  Ml-t.lt 111'  ll)l-t kalllltll it) Ulltl InlliikHiiK (In- |t W At. I.) i*i>*.!lt nl tii.'ll Illl'Ol't lilt lit, unit (Vi|;(Altltlllt I,*.! ill'll'* (l)klli* or li-��* Unlu-it ^!^lt.>l| T)(ti|"li llniliiAini ll !((((' 11,  UH.t, .llili'l  1.1 liiiiiKii in 1 tm nt iitkitit ;v.iiiiniiik, a imt���ui* im ni in. ltit.it* dl |. >.* ).lljtlk J'tl'llkiifl Mui- ��, tiii-t. .ini, 11:1 Ataill UVl  MM)  lll-ki'Kit")' 1 liikiin i u| l(i!(.,-n j 'I'liUn nut Iiu iti.it  I iii(,i,i 1;  |<.-ii|i,<,i'ii (.flu j |'l Ikiil (U.liHiil, .a*i>il|,.il lull (i.i.iki till. 1 llitilnl. j III <l(v)'|l Ii.i |ll llll(kk||.|) III illifl tl..fa.- (llli lift 1 111,. llla,-��iiis,*i((kivl lil|!,ll, . '-'ii.iii, iii-iii,,' i,l fi |���,ii ('I.inii il ,i11.iiu Mi'lmliik (llilll)  lillil  .1" , Ilill',k a ,1-1  l.iilli  (In  (inilli .1, h| iii'dil  ut I.  it  (Inn'*,' anl h 11 In,iiln (di'tiii,, |l,l|(.| (kl* l'l,lllll,. t)|f-||l* l|ltl( k I 4-(, !(,,,, 1 lli'l (.Vf- fanatilll  1*11 I'lniliik  ill (Ivi  |ll-Ul( I'l I'lrlHtlll llin u,I'd; .ilui ikuiiHlnlii,; tlli'i'i-ii > lliuli- in h nk i,Illlll'i  I'lil'lllil  l(tt|l|l-,kil|i M.i) Vt. 1UI1 .Iltl) 1 III A I. Ill,UNI MM) msi'itirr liu.l,i,-l ,.,( Ktiju it 'i'lii.i' (iiiiiiii (imi lUiitii Unit.in ni Hi Okiii, Ml.'lili'nii I' S A ,i*k*ii|'iiUiiiUi(i,lii'.', inn tut* in *i|.|iir inr |,.-iiiilkfaltiii li-|iiirt*lni*tt the fi.U.iuiii|. lll-I*-|lt�� ll ll.llllk' I',.inlin iifitii' til ii iniil iiluniot i.l.i>t.| |(ii-,')|ii|iin M.|l(  Willi -SHI lit'lllO*. .10.4 III  (lklf.ll <)��'.' IJllf('l) H|.*,| tiirocrvf lf, M, Kin iiiai'li liivrr, lln-tiiii Aotitli lit clialii*. lln-tir.i' 1'i.e.t nn i*iiiili|��, th.-mn, omiiHn rli'ititi'i, tlii'iii**- ��i:*t ��������! ciitiiiis in tin. ikiint'df rntiitDi'tiii'ttiiisl.. luu; liniwliili)),' i��i iii'n'ttiiioo* kllllltl nr lent*. ...   t> itiillili lliiitiiti: Mhv 9(K U*i!i, 'Jti){f-t-i:.l. ' Al.tlKlt'kl I.ANU UlsrilUT, ���  . '.Ulktrict nf lt(nit-((,' ,  Tnii,' nmlii, iiiii i-.ijtin i^kiuiiid(,-,,iii,ii'v,nf Vii'tioiii, 11,4.'., .ii('fi��|iiil!.ni tfi-titli'iiiini, O/OiiMr, In B|i|*|y. (nr |'i-((ii|M.lim m |iuivi,i,m* tii(i* |,.|, Idiiini,' i(i"ki'|ilii-<liiiiii'.i>; C'llllilll.-IS.-lllt* (.1 11 |tllk( |.)MI(|.k| llliiilll (uli'ilillfkh Uni tti iiiiii in iiiiiiii* ti.'ki tiniirllii- iiuiili'iii'M li.i-li.'r nt !,'.,l'.*'i, tl|,*i:i*- iii-ii di Miiiiiiirik, Uii-ihi- tkiy.1 iii.i ,iiiiiii*.. (Iii'i.'iv *,vii(ti (11 liiiiins, (Ih-iii-.,- 1-11*1 l.l flitlllii, [Jit-tli*' ,*iil|tll lil I'li'.ijtik. Hii-lii-,, t-ii.kl in t-liiilii* (n (lit- (.iiiinl ut (iiiiiiiiriKviiiriii. HDtl iij|lllll(|t.tl|f Ik-i.iic-iV* (11,111- |>| ii-kti, '  Cllillt*  lai.'llll 111,1 tit Illlli,*,', Mill' IV, |t)lS '  . ,lnl) -1.1:1, At.ill'JUN'l I.ANII DIlVritltT, l)i��(vli'tuf Alimiiil, Tiiliu liul Ii'i' ihui lliii* it M, T. UikilifMiii, (i* (il'i'lit fni llin li A, N Itiitluiil'l\i , uf I'l.ii ,M> AH**'.It!, IK', f>i.*tl|t,i(lnlt lie luiitl *(l(ti')if|', ItitMitU (n uiii) li.r C"fiiiikii,,i) (,. le-ikii On, (lijiitiilMiti'm'tllifkl l(U nl*' 1 I'liinii'imidiM nt ii |��ik| I'Ihoi.*) hi II IV1M. iiIhiik l(.i|t unilli uf Un ,N" );, (kiimii i,| IM, D. Allirllii, lliul'i' ((.lllll A*l. iHi'll,, (lii'iu. v,, ,<*-iv, I, A*l i'mri. in (tliiaul Itii'iHkl la.inii,|ui) (iI tint ildkltntt . Iiiilim-t In Ilm Knniiihk lilivi, )lli-ISi*i' (ullu',1 itu.* nmlii in Ick* (lii, kin,! laiillliliili i>, Stttliv imiitlll, U. A*i, 1,'mlt , tin lien S fkl.-^, iui.iliii IJ Am I**��i|| , 4li('i)i*i> h  |iitt-,f. W. Aat. I'llSlt,.  llll Itli' fk,  fk^lall*!/,  IV,  A*l  KU'II , Ul.'llt'r *. nitit-rf W A*i, litmll,, (li.itiv (*. It-Ira, ir.inlti S\ . AH *'.it , Iln l|i-i'H likli'ii, (.'.unit, w, Aat. .*'��'!( . III. Hji. I* ("Meif, I", att-l, Duull lull 4*t.int ut nl'iiil/ntifr.iii'-utli nf tim-kiniiiikk int. i, il>. iuii s, altlrp, W A*l, ��i-*iU , llit-iiii'N.uisliv 'e-iiitin, IV, Akt. IIIi'U , ilu'iiii* N, iili'ij, i'jintti W, ,*.*(, .llemft , Itii'iti.' N.liUtlcu, .Ii'iiiIii. || ,\k|, Illlilli , lll.lliv MHItll Ak(, ltHfl. (11 ll-W.M, (>(( ,lu|l|lr,t,l|l  Ikilitlll.  |l)l'll.*(i  lUfftl'll)-,  bdllllli'il). i'likti-il) unit liio 1 lifiii,, (ulUntiiiif llir ktliiiiiiikjk llllll  Itlllllltljk  llf  11)11  ll.W'.aM,  (l)il|l|,-  Jllllklilll Ikiiiiiil itKiit n,la, ft, Alliiiiil, in imtiil nf 111111, Iiii'iu* on tii I'di hiklti* uf Ui'iifliiiiiii'a l*liii|it,iii)tt Ullltillilllll!  l^i* i.(-l-l'*, (Iiui'il ..(' lt'la.��, Ulllfi-(l M.'ll)llTtl��(4lK UtNll-MIII, .tutli'0, IDi,! Jul) I lit, .M.UKKNI I.ANU IHSTIU4-.', Ii].l|ll*( ul IlilU'ttl)'. '|-,iltt' (iiititi- Unit 1*1..cin |,iii*ijfi .if Vli'Kniu. ll.i', fit. ti|i,ii(ii<( iiiim ju.t kt .iiiiiiii uiiniiila in <l 1*1*1 "a fm (n-rniUkllill (ll I'Ull-llllkii'llin |il||,ill nn; lll'fat'tilii-il ltiliilk ' I -i.ll<lili'iHi,t)at ill HfiuH t'lHIitiklntt (In' nullln'ilt klii'ii'Ut I'liilki'. lul.HkilIt, U.ilillt-1 "kiiiuin, (In di*,' (.llllllilll' l)i,i klmii illiu .11 llll tklilllil ill tin (unlit uf t iiniliii Ihi'lili'lil. liinil'iliklnri iln* tt Iiiii Ikt.sdtl. ��� (���llltlllli)'.'.' ill in 11 a in,n<< nt !>-���** 1 M.i. In t.Uiflll*.. M,tt.*li 41, ltil.t Al'lll-*.'* 1.1 AI.UhUN'i I,IMI Ul.s'i'nUT. (llkl |||.| l.(  \-<M.||i|. 'I I'lii liniltli lll'.tt 'I'liuililiii M.'lMlltitili' ill V.,l\ I k.il) ,'* li .' , 111 t tl).Ill lull ��ll Mil tllitl!. Illtl'llljk (1, , 1'1'lk  ful  IllKlllktilull tu |H|1, Iltl'*-ti'l  (irli'ikifl,,- .ll'l.l-i llll'll Illlilli. I  illliliil l,l-t,l|-  .l(  ,1  (llkl  )tiakil(4ki  11||  )(|t   Ik.*! (,i|lt, 1 I (Im tmi])) (|t,| Ckltltitlv Hit,, (.al.i I'u linn (ilultll kilt I t iultlik Cliini lull,.' I In Ink .tiki tlilillk   I Ililllil,   (114(11*1   h..,((l  ,)|lli(i   illliliil, I'uii,', lint <t.ii-m Itllil) iiniliii. tu ((if !(k,:. (iiiiiu  tnll.1,1 |.i,l tin  Iltl ( lli a) Kiiritn IU kllliki 1'n't  tn itiinil  1 I (-iiiiiiiit-i)i't im 10  a ini',.nuiii|i (ilk,III  (kill Iilllllll* ll ill II *  U.UIi'Ut  It |,k I Iii-ii,,11. Mi'lVdjiidt,- tftlii imi Inn 11 A)'. ).t Mit.t 1 �� iti;! .hij.fi |,t jt A (.Hi UNI I.ANII niVlililT tfLllltH u| Kll'-I il t'.lli" lintli*'tllHt  iaili'.K  JlillVhlll.l  tillli Iliiill, 1 nii.iiiu iki'iii'.iitt.ii nu'i 1 inti'iv'ii nt, im.'iiitk 01 llj'|il, ful (>. (dllklalifll (11 jiUt* IlliMi lilt' tiiiluilllli; id iii-ilt'ikt Jiiuilb; Ciiiiviii iu-l|)|i (il (i |>uk( |i!iitiliHl ci'tai ||ii' Inn!tl ill .1 IV11111 1 tij ')', I. i,'|M) 'i*a>l 1(1,11 llllt't.lllnllli'l I'l IttllU'Jl li 4", llll-Dt.i lillllll Mt i'llllillk, llll 111*1 ttt X (il.'lilittlti, IIII'IU*" fklfUlli 4,1 1 llllll,*, ((-i'lll*' Vii-*.! It'i-lniloa lliflli't- klllllt) 4l> rllnlfih, Illl'lli* i likt tiliiiulllk (11 (Ivi'lu.lilt t.'f et'lllllil'lii'.'iu, 111 mill t--,fiilii(,li|t.i); tm! nt'i-t'fi, niuri* i,r l.-faai , ],.   '��� '  ��� ���  .  ' lailk'at' lliirtfiiii, Al'lll ll, IUI.1; .';.. . Mlty It) IS,, Al.iilMtN) I.ANU WIKTIUirr, ��� DikUientf Itniuil. Tiilit; (K.ltr., llitil (iiiitln) lliolin.v .'���iotnoivi', (if l(i)!i*j*i.||, (iiiiiiciii, i.ii*iii>iit((t-! 'i!iii!iii|>*ii','.tiit*'Hiii, In iil'l'h' U'f i��*i-ii|i-,*luii i.) ixii-i'lnntt-i On' fnllini llii! ili'M-iliftkl Itti'did.;   ��� '.'-.' (-i.ttili|i'ini(ti!.ltl 11 |,i.a| |>i��|i(i*it (ii'iii (Im jviiijUi lll'kt  I'UI II, I  llf  ljli(  (IIU,  lliillll-k'  lli'kt ".ill luillin iimi'v <>r Ifkfi tn Un* i'liki lk,titiiiii|-.v ni i.ui ilvi, lii.'iii-f imi'il. iv. .'iiKidir niiti-i*ne It-nti (,. 1 ),.��� niiiii); liiiiiii.!iii,i' nf (.(it ti"H. llit-iii'iM-iikl lii.<l|)ii(i* iin>|,' lir ll-k-i l'l III'.'  tl't'"-(  lUilllltllll't' llf '('.Ul  HI',*,.  I.tn.'lll'i'i Iiilliiiiilil' ikiilii' iKinoiltii'v >iml)l, *M iln. Ins in h .iiii'iii'i ul. Mill! Ifit, t li.'iiiki- *-i.*��l rd. 1 Iln i(ik (nt.r.i ur I,-** l.i)|iitkili|.' tniiil. tK'itiitiiiu.t, tliriiivi .xiiiifii in clinjii* niiaii' (,-c I,-** |.i |ii..|(il n( I'l.ii'iiiir.nr.-iiiini iltiil tiitl(l(lflil,ltj ;l(.l|i(*tt'* I..I1I,' l,|- l.'kri. .1,1, 1)11,1 llUltll i,'.l.l'llli|tv*t| lH.|||i.(1 li| S..t'tl.lll I. uln) ||-;ii... I.llji'lili  I'l'lilnll  Ul Mlilltl-kkl'nl  <|l(il|la'|  ki|*,)t4||| |J Ttitliikiilllil., Itli(*rii lli-.(.fi-(. ' j  ��� t'llil(ii.'.l  Ili.til.r.V Slllllill. I-.'' Mmji'li IU, ISil.'t' Ajnii^.', i;t tti'al Intl.lit III), tin.).' lint' nf Uiii��*Ii(j> ]*|it(|itt, lie iiim--lUii-ilii* Miiittt in ni'i* itt kti'iti-, Itit-m i'f*i l-JiKill* 111*1  Illlilil* InH  tKVHll  klllllk'tllSI'  In |Ultti( nt i*iti|i.ii<(tti'(ii<iii, tiiiititiliilli/ 111-f.'i 1 itlil ni'i 1'* l..i*A(v(i.i> Mli Iniki'ii i'.'ttl' Mitiit Ikt'll, Akvit'dl. .M10 :i. i-'i;i ,ii(ii)*(it-i Al.lUaUNI I.ANU UlnTltU-r. Ulktilt'ttif ttil|*'it. Til Un ttntlii' Utat hlitiir)  Itiiinlnlnit, of Vint, (iitltt'C, Iti'., (ttviil'iilti'li  r< imil.'i', inli-iiiU lo ui'l'h Iter |M'(iii!ei��ii>ii loi'uit Inikt* tlio luliiittlnu iit-MTiiuki imiilk: I'liiiiiii. niilltii al 1. I'tftt lili.nlitl ai llin hiiiKln eiiki (itnit't-nl I'lkliciv tti'ki'rtx. Nn in, tni'Div Imllll M i'IihIh* tu K.*'()n(( U|, lliciii**. i.ikl in .���Illllllk til  Hl'l'l tl'l!  Ifl,  Ul.illi' klllllll ti'l l.tOII. (ll II VV M   (litilli  tiikti-i'  KDolii,  llie-ni'ii n'-jin*: ItiW M,  llllll  t Ulilll),-  ill II (Jl.lkk ti.l'IHlnK til I'llltlt .if liiuidu'iii* tin ill, Hiiitiidi Ural iiitiiii 1.r I.***, (iilKriliillii* fMiii'iN-* (iiuetf url.-kki III Set-lli"!! 1(1, 'iimoiattlielfT. Hlilin-)' I'.KtlJdilnt'. Ai'lU ID. IMI* Jlllli'til-t' AMIUIINI l.ANI) l)l."��TIUt*rk nuiid'i t.t itot'i,*} i. Tulti* notjd* Ihnl Hurt',"' Iti.itill.-ei. of Vt.*li,j|ti, ikVniuKliii) iirnlii'i-, lnlt'iiil�� (n ii I'ti i fni iti-r Hl(k.i.l.aO  lit |iUlt"|i!l*ii ltd*  fiiili.ttill)/  .ll'ki'lUiill Imiilki i*--.((ll|ii-lli<tt|)1  (tl it |Ml.t  lillllll.kl  ill) till'klllllll *at.'*t Initio nt llin Kin iiki ll Iiiiii, lil tu itt tii) ( lllitllk Itullll 'lllll ill''Iiiiili'i ��.<k( (tillli tld' llifllltt Mini mii()ii|- t.f I. IUV, tllt'dti'.'t.*l *>l .illllllk, Itl.lii*' kiitllti !U I'ltHllm, (Iniil** WCkl till. InilOk, (Inltiii tn.Ml) ill lint In*, 4il.-l.ii* tuul tiK'InUuk, (In-l-.t ii tinUll til i'li,(lt|k (n (Id' |Ni|(i( uf liill!- im iiii'liii nt. mill ivouiiiiDif i.e.! tn ie* innoMii' Ilk* linn.')' Iliitiilli**, Mill I?. IVI"! Jtil) 1 1.1 Alolll.'KS'l laA.MI DJSTIIUT, ittkiiivt ,i;i(ii|i. it, '1'iii.ii nut!,*' (Imt Aittiia Ituliiii-riiit, itt Inia.'l-- k'ui  Uni ii itu  i��*itijii(i|i��(i -.'iio-.li i, i!i|i'iiiik  oi I'i't'l) i"( (H'OlllilklUlt ('I I'llft'titlkt' tilt (ullllHlllfi lit kl*|l|,|.l llltlilk ( ��� 'ulilllll lltillif .1! II fl'lkl |lltilll'il llimlll Ikli-Hlllllk '.ii .1 Iiiiiii illi m.ulli t ,ik( iimili | nf I, 31, DlMI'M i.f KlIlM'lt lit , llll ill* llllt -���(���'((llili'l Un,cut.-. M'lllll  Kl I'llllillk  |!|i Illk.   Illk)  i��' iiltllll.  (lli'llll* i.ntid ill i'intii* l*i tin' ikfliil (il i--nlimi. in .'iiiiitit, |il|i| I |l|)|,|l(l||l|' Hi'! fll'll r, lili'l.' I'I  ((."kk, A Ull".'* tOi'ltlkull Mio *vi n>ii Jvis >) ut 'Al.ill UNI lAVII lll-.Tidt")'. ili.liti i ..( Hii),, it ���lulu* ivntUi Untl l.iltdi Mill)' Mil da uf Vin On Ii'i II t" ,ikVii|Miiiui, i'|iiii,,t.-i, lull ii'i. (i.iii'i.-li tm et (4t>le*k)i>!i tn I'liivisiiin Oi.i iultitw lii,/ iii im'i il'isi inililk a -tiidlliiili'liti' nl it |* >-t I'liii-llikl li I milt -niiiiuliik ii.kl limn On aui,t|i i'lu," .virtu, nf la JI, li'ii ntH'ii ittui ll.i i..k'fi'iiHIi ftl i Inililk, (|,i in t- .li-.-ii( **l I'litillm (Iii Iii-ii linrOi I"! fllillSlk, 11, rtltit lllkl a-ii I'illlll.k t,i |i.'h,l Iif I tilllllll'lHi'lUI'll), litlll iklllllltllllla; till'fat'li k lliuli' ill Ink*. lillUi il'dlji' JtUt-D* Mm ?�� Ilia Jeily-l l'i Al.lll'-IIS'i I.ANU UlSTJUtT, Ulilll (t'i  H| UtlltH'tl. 'I'uii" iii'lln' Ilml Munit) Sousll litli'i'*, ii?Vie Imlit, lit', itt*-fi|ititliii, ft ii(|��-idiiii, (lllrlnl- tib ii('l'l) fi'�� l"ii��.l*>k.il tie |itiiv)iua.i (tie li,i)lii-tl(li! (l"M'(i!,!ik) liilllit,;  ���   . t'tiDitni'iii'.llii' ill ii iM'tht (iluiiOil (ilKiilt iltikklialii* Iiuiili tik-ikl  fiiiii) tliii liinulti nf Um *,Vi>e.�� Itlvei*. iiiiii IlllilU'i.UtO.ii.V iiiVltl) ��| |a, -*l, I1HHI- tlM'lU'Hll* lli'kl - .kill,IT, illr'tili.' 1-llkl llitt -ii��lntf,-|]!l*i*l>a"|i|irl*,|. 4,1 ei.'.tlidiv. (Ill-llikn ttf-jvl (nl <-l,;il!t(i, tlll'lHitl-anutll ill (-llltidk (If till! Illllill' Ci iHllillUl-.IHi'lJlVUl, ��i!tJ ,j |*.tllilll!fill! .i'i����lik.*IVl��lllll(','.|>|''l|i*a.a,' .-'..- Hliinff-y Sf)t(U) Mtt'tlN, MiO-lHl, |t"l,1, Jul,; ll,'. AJalll.ifNI I.ANH lelfkTUK.T. '   ' nif.uii-4 ni Kum'i'i, , 'I'lilii' itiiiiiis (hiti i'iiiil i'iiCit'ij,.|| Vllll.*r��,'w( Vii'lniill. li'4'.L.*��*|i|>i.!liainii.<iitl.'li(itil. l4Ut-mt��ti�� lll'lll)' fl<r ('l-l'illtkrill'll |ll  .l'llls-llll-,1!  (lit' fi,|tl,lt((l)f t!i-N*rU'iit Iniiii*: ("���illiliii-)li*nii.'i|( ll ('no |..tiiin,vi| iitkint Nli.*lii(I(iN i-iikl Oi.ln tln-nuitli (,(1*1 ik,ii,,., uf |.,i*;i. |{|���:M|,c|, | l(l,l-r, lllrfltt' 'liurtli (n I'lmlltil, lln-lli-i. <i,it,| '(al i 1-liniii*. I'liiiltt*  f Hi ill I'lnilii*, Itii.-invn ��i*o( e��j iiiiiiii* oi i-l..-* i��"!it ut ,ii(..-iiit'iiiviiii>|-it, aiui iuii, lul!lll)),'-.iaiill'll-.k tli.ili-i.Mrkk, ��� '  ���  I'lllll l''lti(U'i-r.-l( Vllli��-r-J.' Miiy.31. IU1K, J('.ly|!S(, AI.IICKNI I. WI! IIU'TIUIT, l)IMtit'tu!ltll(H'l(. Tiilin iinlliv* (Inn Jf*|ii< Cltimul*. nl VIcI.iiIii. ||4',, .**>ii|iii(liii) takiilkiit. fill, od* in iii'lil i"i j.H'i inlkkluii |i, (,in,-luiki, ||ii> fiklluitliit/ili-kcilmkl llitlltll (-.'iiiiiii mihk al it txieit I'ltttitkl I,', fliitliia kifdili uf N'.W. tkiiiii'i nf rtnlii'i) Utiiiin Nn. in. IliiiUvi Unilli \U lii oil)* iti audi ik.i lli'l', Iiii'iu*' l-ilkl  r.  liiltltttl  (tllklkt  -}|, (Ill-Ill-,* IU'ltll n.'ll-tlalSl|l, (tii'iK'n "*.-��( fkliimllli llii-.ii.'kiiiilli IT I'tlklli* In A I*. MlltVU. ilii-lii*.' . .mt .It. Imiii* In N.i; iat.Iii'i (fl .nl,) A.I'., (Iiiiii is kulllll tlliiiuhi*. llli'liii't',i*i tl t'ltfllK* III |.it|||| (.(1*11(1111,1 IKi'Oli'tll, lildl 4l'lllllln' Ml Mtfiv* iliun' ii- lc*a; III Siv |*il, Tji, fi Jltltl'Cliltlll.lk Al'lll l-\ 1**1*1 .lUiln 1)1.1 AI.IIKIIN'I I.ANU UlSTIiliT (M-altltl (>( ll(l|l*'(l Ttilit' imi If.' Uml Duttl.'l .1, Mt*'nt do,..( Vim (illlll'i-, lit', IHi'Ui'iK Iilll t.'lllllllllk' lUIII(l.ltl)'. llil'lll, |t)t.-|ii(* (.. H|'('l) fill ii'lllilkfilllU tO I'liC- lilll*'t)(lll' (utiiltltlllf til-M'lllHkS lllllltk' I ininiHilk tin/ hI it l-t.-ai I'liitit.*t ui ltit�� N,U iviiiis-r nf Ooiit* l,!i, No, li, (Iniil*' kuiilli 91 l"ll*|ll* 111 Sti", 11 Illl'llll. I'Vkt Ih I'ililllik III Sik' *|> tliiti.ii Ililllil V*i I llttltt* t'i U W.M . lixilii' ilintM (l,H',M, It flltalllk Vt***l lll.lt**i Ol- l.'��* In Illllli nf iXIIIIIU-llii llll'tlt, ,11 M-IVI- llillit' lir lt'k*| Ill l*,ni, !''., 'I'll, JT. t)��i(U'N.M.��i'��Kil(>, Aiitlns. ivi**, ,tnit,'tija. AhlUfKNl I.AS'O UlSTHIi'r. Itlktili't (ifl(ii(ir(, Tn kn iim ini* (Iiki flo.-i-t vl.iiiiiieiitinf (Jiitilklini, It t\,<ti*'.(|tt)l Iiiii ftoitii't, liilriiii* di at iiii fur iH'ruilkaliiit lu jiuoi.Hk.' lite |ntl>'ttinu t>t'��< i U��*l hniiti! (Vniiiiii'Di'linj in; ii |ko.| tilionikl ii'Hitii fi I'lialn* t'dal nf .**. K l-ill'jici latt! TTaUn'tl**.' t'hal MliniliVt t-lialiiii in )��. W, ll'lili'f'r. la TV*, ll.cnti* Ki.e/tii IiIkIUI tWoliul!;* In laut,, i Iliti'iWuHuttit!,! kUltlli laiiiii'tk*4V I^U Kitiei aniilU t-iil-i!) ttin i tluu tu f-t**, laTa-l'. Ul, uli'lll -Vtttltilli.* llii'lrtt* ��,i,tjtli Oi Iftilltl (if tmiiii)i!'IHvii)i(-|H oKtmJfo, *Vi iii'ii-k liiiiiii i��r If**, (,'lin��l ,!mv.liai.*f( K<I|U�� I'lriliKil'. Aki-IIIh i May ��**, ihiii, July fix. Alalit.KKl I.ANU niSTllli*'!'. Dlallifl nHlti|i��i4, 'l'iiki�� tiiiltm? tImt Nuniiuli Irfiui. fifitit* (if Vld Uill* ll i', ti4-t*u|iiiili*|tiiMi)i.'i, tiiti-nii* In ii|'|ih f'lrlx'filltf'.iikll 0) I'UtvlSkitv Hi.* fiflluitlll)' (!.at*ii tmi) I and* i l'tk)iiliniiu*iii|r til a 1,1**1 Iij-Hiitik- iilkinl kOv'iiaiit* c-tiiv*. fiteiil Ilm iinrUl timi wi-iit-r ii) I. tl iiln .ilit-ll rlu I 4i..i.'�� ����.( e-lt Itatd* Un (ti** tii'ltli (Wv)li:*'!!(i, UlOlllkM'kk*) f*lt'(!��lllk, |l|l'(ltl' kimlli  4(1 tiiuliifi (n (in' |.ti|.il nf ��Hi(niiu-in t'liniil adtl i-nii (.'((iftiif site-,) ai It'* iln'O1 *'( l.kf, Nurtll.il) lalllll* Nu���'i* Mui SliU-iS Jul) I IH Ai,ni;iiM i.anh ni-vi-itit-r, Ulktlll ."(  Mlat'l'lt 'Iiiiiv ii.i(lit tlt��t Mlniil.' tl.'dio.lf* Mi|u|t"'i tit Viiimftt II i'. i��k'ii|'iiiluii *(��'(iti,tiii|ilicr, in li'llitl. ill fl'l'lt  Ini  |tt'l.l(lMi!��l|)  III  IHUl'liUkW  Hit* JiiMifit tttw .it xt i|luk))i4)i,tk- ( k'ntiin'imhn,' nl a i<t>*( rietDKit alutit -i-ittialii* v-��m jfvi(,t llin timits tmiit i nriifinf (. -j|<t����o. ti lilt I. Ilifltiw aiikl ("it .limit]* tki-l.eo koui.ti (kl liiitlli"-, tll.'itt'i'ttt'*! ttOeliuiiiN, lln-n.k.* iii'lil, -ni .'iiiiiiii |tl t tin ('nil.(UfiVlllllllt'lUv-'Jllcltttx,til ��lli|tlkj It��U unir* timit- ni ir** MlltllloUtrlllii-li) Mt'Iai-lliiii, M��>',-(>. IW Jul) 4 IS AiattUUNI UANU IHSTJlll'l*. Ulkiiiclllf Ulll'.Tl, 'rtiiit* -.nlli-** llmt t'iniili',* Waul Uurlnii, nf Ik'tcitll. Mii'lUtttiii.  USA., t*��*u|'��(iifit liiinni l-aVftllirr.  IlltVl.'1'*  !'��  M|i'l>  (4*1   t'Clllllkktnil  lli |!tii-,t!��akfi lilt* ftiltoalaiit ^t-^eNt**-*! luiulan ivtiiiiit-itu'iiiii nt a i.iif.1 i'ltni4i"vl(iti��tit)tl) tfiiDii nf tin* Kin Mini) KU'er. iil't'iil ittituivij n *iuntt*ir ��� illlSna tAt'ial-trU Utidi line IttlllH wt'kl (urdi-r nf. I*, ai, ilidi'M*. aotitli imi iiiitiim, Un'Wi* ctiiti t*)' 4'liltill*.  tld'Otil (lor!)) 4li) tilmilf*,  tliCIH-t' -i*I'ltt w tiialitii lo lilt) tuiliil '"i ciKdrncliii'iiii'tit. ildil'tinii. iitiiiiioi t**9 wn** iDcr.' .ir I.'-**' Cittoic* Wool llurti.it. May iw. ini% ���������limy t.i*i, AJallKtiNl UANI) lllSTItlCr. ��� ���,  iiik(rl,-�� o(��� ltu-,i"ri;,' ��� TaV.t* tioiuii Unit (a'ltot. ICIUiil*(ilt Khi.'**, nt Vi* liltilt,  li.C.  u<*'U|'illll!!l IXltlW'ltUf,  Itll.ilil*  in iii'l'l) fur |.*i*i'in|k*liiti ti) ifiirtiiuki* iln,* fiflltittin�� f l.* -M-rl I -ai-tl I at*-11* s Cmi'iiit'iH'im- m u iuwi i.iittdi-il *4)��*iii e*ii-iiniii* (vm*( J(xnii!)ii'iii*.'ili*ii��t.*.friii'rntla .tl.Sviiimiiii I'llvlT, (lllMJiii kkt-ivt Nl l)!t*!(i��. Uli'dlN' N.itltil i*> ("leHiuei Ibtilf** i-fiikl >��i rldill)*. (It.-(iii* iiiiiiii i*i ���.Haiti.*- (�� tin* iinlnt nf tkiOiiiii'ik-iiiii.iit. um) enii |.,i()l!llf Oltl m'M'* IIMi'ltl'l-li'd*. t.'liirii t'illritiivlll;K-itii*. Mety St, ItU't. Jul)' ��� I-* IMU.KS'I l.\S-ltlil*>TI{|lTv Uiatiiit.,( I(ii|*-i( T.dtn Kiklli*. (I,nt .ii'kkii | Ijfi.iii IILvnl, nf li.iitiii, Mitiiiiiio), iR*-ii|>,i!Kin t'diiii'i, mi.oil. in M|i|i|i  fu| tu'ritiikkimi tti (uiii linn, iiu, fu|, llllt tflv-ill kl'lllMll Ultilh' ("���ftlllllt llti(l,l! Ill II I'l.kj |l| lilli'll i)( It).' klllllll t-.kl 1*1111. I <���( "kil'Slltll III  'i'tlkt (ikllll.  ��.>���  |l|kl|ltl u( Itot-i-r i. ne, iiii'iu*--*.t*i Ni|*|i,iiii., nn i.t*i tttitdi e<> liiuink, ili.'idi' ttikt idiluiii*. tin in*' kfllKl ill l llltitit., Illl-ll.li It.-M |tl|'ll,l(ll��, llli'lil'l' ki.iitd III .'Inilli. In imiiii .if tviiidi.'iiki until ninl ii.|(t<il(.llllf ie-at iii'i.* |di>i.' ni li kk !-tdi/tin-till Mllti'likl *4iii(|| li.ilf uii,i (lintli i,,.( ijiitiitt-i-ul h.fllull |n Tin*(lklifti.t.1 Jtk��!til'tl((iili li-tiv. I MiOt'li ID, lt)l,1  ^ ^ Arm**', ft ai.iii.uni i.anu nihTiiirr, lltatl'H'l nf Ni..*tl..i, Tiilie .iniiii' timi ,11.1,(1 4'ukim. nf Vl.-ii.)l.i Ul', ini'ii|i.i(Imi  lutiaioi, li'dnil in ri|.|.lt Im ifriiiikkiiiii ni |iiitviiiiai, iiiii rii|(t.i*itiif .e. w-nikki |i.(i:l*t Ci-llllili lu'Kiii nl i |.i.kl l.liilitiil .ilukiit (.i.ii'iHii, ill.tridl ill i.ti t���kl.||f t||i.kit)..ii Irtilli (tn-N U t miiur nt i'I,  ,t|,i|,-,.  Hi. i,i*i> iiuiili do i Iiiiiii* tilllflat I'll.I lkili||ll|,|H ||| 'I' |j, ||-nk (|,| II,*-i'tlkt (kl i'lllllll*  tll.liiV  kulllll  lllll'lldlllk  (lll-ll,*  ni.) (OtllMlli* lni'li lii Ui|i.|i,ikl liiiKiidilii^ mil Hen-* linrli' tel li--.li, .  , Jnlin (".iklk'i. J (Iltl'i. Itll'i July |k |,| Alalll'KM I.Wll UlsTltlCr. (Ilkllll-I 1)1 .S'lklll.ll. 'rolit'lHiniv" tluu Willimn Knit it*, nf Vli'iiidi, lit'., (Mi u|*.,llti(i laikiM-i, liili'inlk tn iii,|,ii in) t'l'llllilikltlll 1.) |filti'l|M*jt Hit, fuilllttint; ((|,��i(n��*| lutuls-  - i-umiiu-iiiiiik' io ii lu.ki |.Iiiiiii-,) un tin' s,i; (iilDu) nf ,o, llllllik)) IdkiTli'l.ll )lu> i',i-| liul nf I'illlilli  Iklddll,  llll'lHi'  kittltl)  IO i'llllillk  In  ki',| .linn, ttii-ncri' fiiiiimihai il..'uiiiiim'k.ifnu,��.ii,i. kliuikt Iii ii hi.|i(lmi-ikt,'ih ail,) liiiittiii. kiiii) illM'Oitll lii w.-il ,m,t ol i'liuli, talaiiit, Iiii'iu** lit .ill iiiuiiTh ilioi'tlnn Imiii (n tiii* |m��|, ik-tl litltlliiit tvOin'tva tiiuiti in li**. ' Wlllitnii llnvi It *, Ju|.c4, Imt, .Jul, ja I*, .M.III'ltNl UANU lils't'ltli-r, llifttrlcl ������(N.H.iini, 'rill,.' ni>liit|'tli��l Kill trj'lli mli'ii,nf Vi.'lnl'!',!, Ill,,, .M*4(l|l*l|li)l .l"i|iri'*k||IMt). tlltl'tlilk In tl|i|r|> fur |M-iinl��.liiii in (iii!,ii*k.' On' iui|iih)iii' ,ii> (M-rlla*) Ivilli!*' Cii|illl|i'tH'tt!i; nl it |��im| (���Imitikl nlkiui - nit), * iilktiini Kin -...itlln.t) illiikilnii (null On* liiuinli nf I'ktihfit**' li'itir. tin imv unilli ta'ch*),.-** cilt>ii>j tllkt ll.il(l.ltiO) (if '4*|, ilalH. Illl'llll.* llllkl in liuilllk  t|llll,k-lllll (I, ii'l'l|(|l()*l..k��(ll||i*nl||i|ttiy ..( I" id it  Hull.*  .i|uii|) kiiiil InnuiiJMij uiii lit I'llHIItft  l.< kl it.Ikllll',  (lit 111*'  f.OI.IU l(,ai  (III*  iilll |l,ii>t>*,.| l)ii'a.mkii|.|i, in ti ��,i*tittii-iis iiiiils'u.li ni illltfOi'lt Im. 1, oi i'il* inikU .i.iilalnlii,) le.iiki'ct-* Illllli' tl| Il'kk Uill Ii'i lliiKlei klUlll'.. 11)111 illli)  (t, 1*1 Ai.iuiitNi i.anu ni-.Tiucr, Uiklllli l'i Nlti'tliil. Tttitl' tlutl,,' III;*! UtliCilll kitlt Vlftiitla, l|��'. (k-i|'|.,��tl..i| tiOIMfi, tlil.llitail. A).fij)  In)  |.i",)i|,|k  J kliil l*. i'I-'I*. tntj.1-11n* (uilim Itiif lit uni Ha.it tiitul.   j (Vhihiu iiiiltsF al >. l'i**! I'iiintiki 1.1,1 Kit .uii- imii, ] lll*t��IU III a anillli. ll)  .lhikt((i-()fo>i(| (1,,'k. IV. I unfUi-r nl T,l.  IS.tef  liiiiiii.' ntkl in i in-lli�� tn , tH".(  linn la)  'IM.  ��(mn 4(�� luvkiiiKI. t,.c||Hllll>, { (tl.'lll*. null  IMVllllillir, tin ki.*  kiiilOt  fi'iiltutlak (a, ���kilkkltlMii'  ((ll'llili* ftillutM!),'  (l.i  iilllll..,* i,| |l||l kl'llklUlll'  ill �� ��l .(I Ijjl  illlli lllilllllll ktl'llj  l(l|fi- liu,( liiti** ti) l(i|�� |>v**t .t>(.(iaiii!(iv inutti'n�� limit* Vl liM-a UUHViIi. JUIlti'llDI'l ,-ltii) |R lit Ai.hi'KNi i.anu nih'ritii'r. nihi.)i-( nf Nnnti.H 'I'ltlii* imi ifit ((nil  i��nt,tl fiM'tillkk'li, nf Vli (ill ID, 11,4', (*lil|l,lt l.Hl It ,1| 1 k(,l||-al*'! lit. ,'illI'llkl* UlHI'l'!",  (ill  lH'lltllialvllilt |,l I'llll IliiavU (t)|l ((.'HUM Imr i!i*iK'i(lH.,l Itiiiitk' lUltlMlli* Dl ItiaV (ll It t'Dtil I'lllllO'tl Iilllllll  | i mill' ill ikl)  i-u.d'il)- IllM*-!.!..!)  iiiiiii Titlx Iltl I'ntiil, llll llllt  rtl'llll  "Vl  iilllllll.  lla  MlUtll  liDl'  ill 't',1.. Sl'.lil, Hi. Kk,*- Hint!.' *,i)it U.>uit*la) i��i..*l)ii|iiMi-ii-it lu kciiiklniiii, Unilli' futliji*, tiw iiiv iiiiltlinrtiief ilit* tki*iitaliiiitt id * ����i��i.|)ttnk(.!r|,t'nt)..i wi'iieriy dihv- (inti liiM'll lo (tin. t"'*-t. l-*ill(iillVitlM M-'tti-Ji'ii uf imiii (unit* nr li����*, . ' |)iivi4MeCt.ili)t'n, -Juitit.'.. nils,, Jtily.iHi.i-*. till,'  lu.Hindu i  i,|  li'.iv.,-  Iii |ui|(il  ll! ak.llll|!4 IktV llulll, ik,li(,illitl,,( Ilm luui.li, .1 ,ii|,| *l��| i .ii I,* Itiitiil-idii I'.iiiln, llllll K,l||,H l|   *lkf|,H| Ml), II, lili'l ,|,idi> |(|( Ai.ui.its'i i.v.sii invriiit'r iltktlii-l ���l -vim!,,.! 'I'hIi., l.nliii* (liul (lioiiifii (lilt., ilk..li  nl Val. "'lll'l  Ul',, n.i  .('illjl.ll kl.illl' t'iiKt'1,  llil.-ll'l* '!��� i.l'l'lt in. I" tinu.i,ill (..(in,,'|i,ik, (is,. f���||,m m^ .In ,i*i II.. .tiuii Ik I'aiiiilin tu ,11,1 hI  .. iMiki (ilutitiil tnilt .'Iiaiiik) ill kl   lillil   f'Ull   t llal'llk   k.,lll|||   llf   .Ulilll Mj',1 I Ifl  .if  11 ll.i   V. 11,..n   |l���.|i,v.'  uim   -,��� m .ii nn*, id, di*  k,���)|i, imd , ti.n.k  I iiaii,*- .-mi Int'i) lit illlk, Kii iii i> imllll full) .'liiiln* fo |Hi|()| i'l ��� Vl(..ll'-tfl*'(|,t'l|( ��� it nli'l- |(ul.i<i(ami 4l|(il e***|iia II  IvAHi M.it in |i*i,4 j,(������ .a |i Al.ill,l(S'( l.ANI) IMVHUIT. lllkl (|l( ll| -l,'|.l,|l ,| 'I'.l til' (Hal ii',' Ill'll  Mail)  Wil.iill, nf ht.'ll'kjiill, jlic, i**iti|.i((ii't. .iiiiukt, n,|. (,.|* 14t i.|i|i|i  fm- I IH (K.laalitli In |nnt'lni*.- ||||. IniltiMlliK .!�� *,.) |1**| j 'Mlailk' a   I'miiKH't-ieliii* til �� |.,,.t I'liilitnl ul k,.(i(|i Uik| li'���r...,| ,>ri.iii(..ii.-t(H.(i.ti.aniiti.ut *i Into .'imin*, :il(c(i.v 1*1111111 iiiiii t-lniliik  II,. in i'.'rt.,! liijinnii , , .!..'( nilililiv lllln hail,)' Vi*i|i..r*. ill. Inn (iniiii iliiktlll)  illiil'lli.ll  ftllllllllli^  ||l(, Hi,,)' ,i|ll|  |||,< ! 1 On o. (In- (.nltil nl cntsitiii iii*>iiii nl,, .mumum (uni tn.iii|)iki .ii-/.'. iiim.'.ii l.'���� .Mutt Wii-Iiii iltl.. Ntiitn'i*. Aa't'id Mat V IH.I kllilicUIX , Al.HCIiS'l lalNU UlsTltUT, Illkllli'l uf Itiu-J'U, Ttttn ii.ii iii' Unit Aki'ii.iiii|i'r,Mi.(i��'(|i��y*'l l(t/.'r- un|! (iiit.tim im*-i|i,oinn amm, int. j).!. i.ia|i|i|t' In) (*') llllk.kn.ll t.l Ji|||iil��k|i (111 fiilltlHldX iliki'rl- 1**1 |wii.la* ��� ' 4-,ll||)|,i U*|(f|f tit .ilk'i,| -JjttMttl.lt ItiVH  t'll'*"U|l|i iiikU*i((i<( nf I, ill. III.UKI i.f Ituivn, II i'��� III. llli*. aat k.1 lililillk (111 (HV ktlllill -|I(-||,1|(I��, (In (in* tt. *( *..i li im*, iiiiiu��* unilli (i.i,-|m||,* |ti |!|i- imtiil ul i tfltiiin il,* im m A|t | (vimnliidi,/ ;i>! iiii. tt (linn-nl it <.* , .tili'ktfiitji'f XaiSiii!-*,, Aiull.!. Ivll. XLiiltlia, ai.iuucv'i i.anu nii'i'iurr. nikiiiiinf itiii* ij TAi'ltot'ii-Uii-n Ui-flkiri Ciin-.l linlilisavni) (,f ln,,i mull ( nit,.tin i.(-,'i||,,,U.,(i iiiiinuf^i iu(i-i, lit 0 Illlli l'l.l|,|']l  luI  |HTdllk,!l,H  1���   |l|lH*||4lO,,   (|||1 li-UiiiK...' .(i-i vii- -it lain It1 ('ii||i||.i l|i l|i, il ,i ji,,*! |i)ti|il.,I n,,io ||||. luiulll* tn kl.i'lDi I ul i, lilt, Ulklilil nf lil'lill, II. I'. Ulilll*.* tti-( *���<. Ii.irik, Ho mil until) ki fliiliit., tlliliti'i'itk! v.,.fi oi,. i|i, i.i* *,nn|i*iI i-lidtiia (ii the I'l'llll t-l *,'H fdi'lii i*ii(it(U ..|lt| ti.l!!*illllll)i Olii iHif�� ini.it ni  ���** ii.ii*.it i:i-oi>i i(i.i'iiik,,ii Al'Hl.l, in i Mu> IUI.4 Al.lll'UM (,\NI) l)|*-i'|'lttiT, liikiltrtttl i(i!|H-it. 'I'..In imi ti c ilthi Mi*  Mary t'.nOt'i'M'  I*. Iklniiil k**",! .iiiiiu Iiim it,kl iiniii.ili illliliil. In (���li't) |t'( j-i tllltkklult tn |,utti|,iki'  (Iiu ftilti.Vklliv/ ,|l-V'|ll��-l |ill|,lk (-iiiii'i,i'lu',,v dl ,i |,il.i  )i|,iii(,*|  Imll mill,  i; I'f"*  ll   (il'JIlv'l la  1191. llil'lll (i *.  .Ht'ltlllll-i.lltl'll tl, t: -*>i (lulu*, lli��'-iivi. ,S' ui i'lmliik,  (It.-fiiv w Ml.'lii|ltlk(,l|iul(lt III (klllllllt'dli Itllll*  ilKliitflllllal !���*. iwica niui.'ti li'**  e-fv!  II T|i tti n Mik M-ti) i'mii i, , 'ilk.  ||, ,1,14 ii-.iii  AivTiit Miiliii l.i, Ui;l M���) sj ft Al.lirllNl l.tNUlllSl'ltltT- Itikim i i.| N',*,ti,,i '1'al.i' lliillii' Ilml !(',���� l".l(,*ik.iii tif Vli'liirllt, III', <H*t|l|i'.II. II .'lull Idlii.ij- (i. rttO'lv Inc )* iiiiikki,id i.i 1'imiiiiti-Un-fui|uiini���-tti*in ((iiii llillll*' i'��,<|iiiii''l-��*lt.i" *> �� l.ii.t iiliiiilnl nn Ht.itiK ||i(i N P. .vnloi-relT I. aini'i t tn lllki kinllti fill liuttlk. (lliillii nikt m , listlUk iiiiiiii* inltiii ImniHiiOt iif 'l'l. ,-iiiilti (In (ini* Iiuiili fi.i'li.iHik, (),t-li4*v, tti'k( -Ml.'I.Bilik tui't, tt. llii* )���>>(, oniiiaKiilliJ >)iti axitu iluui- ..���)' li-kk, li'lkti J'tOI-'tki.ll J-JIHiiV. Illl-I. July 1(4 lit. AiaiujiiNi i,ANu ni.vntin*, Ul*iit,"i .itllMivlny -|-��lii* iil.tin. (Imt (inn VVIIlii-liii Alii'iiinrtt, ol Ali.i'inl. ill'., i*vn(*iilliiti iiMriuilli'-i' lUl.-ml* to iii'l'l-. fur I'l'tilikkli'll tv ll'Kkti (In* fnlillit !l)K iln iy'((!f<k| li.ii.lk- t*..iiiilifllcil)ij al K UnM nlmttol lit tlu�� H W. ti'ttirl nf l^il ill, llii'tikK hi f,*'i ainllll. UteiMK i.iM ttti iiiiii tin' Id I.i'i jml-'Otti vt It ti lli.k k-tiiii., Iiim JO. it imiiiii Hluuit ti di (-i.itllli nf Hi.. N'.W, i-iiHlrr nf I.'H iii. tiii'iiki'ln iln- N',*tVv(tii)l(.'i nf t.iit IU Ilu'iiii* lii'kt tull.i**lll|f (In* aliuii-iliic Iti Itullit nt ilii.(li;i*llti'Jiiiii( i*!ln VVllli.-(l)) Ann lil.fill .tnilt'SI, ItUv-i    ^ Jnii |kl"t ' AI.IU'UNI l.ANI) IHVI'ltU'r, llikillt-l till(ll|t|'lt, T��Ht> (ii.iIii) iimt, -.liul Ak'di-. llutO-it, i,' IM. iiiii, Mtiiiliiiili, !', S A , tkiitutiatliii) -i|i((i��i(*(-, |(|. Ii'ilil. (<i aii'l) f.n iHiiti,Ikvntn tu |niik | fl THE AitBERNi ADVOCATE, CLASSIFFEO ADS. i > * for Cain. . Stm-rnl Slow*, tuiiiiii Fm-it|. tiit't", lituoivuiii.t-U'.; l'otni/iit iiHt-'-'iti  ' inh-o*-.  Apply Iltiioi At-liti-r-t'Mii aVl�� U-i-nl. H.I.*. o IV Kent. I'm ily Kuitiidi.it (I l(**t��liuit Himibo, tlt> ����tt't', Ai'l'l) A. A'. I<> nu. I,,. , Tor S*��r*-lc-' 'I'lioroiii-hhiiHl Shotthosii Hull, thtSry Kiraln 1 l-a-riii**, d-i". Appl) 11. II. Curl'!,', ItUer ll"!i'.h Aui-tmi Ur Hlr*.  l'hoi,,< 11.1 Alh-iiii. N*l����i f*r Suit, rJ{*h(> t't'tu*. per ikiu't-. #1,"> per l,'ii), itt'llvtr'ii-il. It, I', Tiiiti"*. Atticrtii. . .A Simjt. Mti*l -..-It. iHoiniM Alttertil hi Itihli. Intel und t'letir otic roiner. i'ilfn IiViU ti* nt  iietir  ottn lei n.i, -  Apply IMI, Hod .... I'oit Alherni. ... W��nl***i  'l'o  hii) 11 fi**t Iii'li**, t"l..*e tii ���(  I'mi  .All.i'liil,  Mn*( In*  chctip (or 1'iiali.  Fttiiit !����� m*r. r,i), Itiit tin, Port Alleorula Forfeit*-. T**(. S. C. White !*.'ifh.iiii I'lK'ltcrelK, 1'.' lllolllh* old, hml (r��ni heiiv.v litviiii* iiiiiiii. I<'..r pttiiicohitK npplv 1V.-4.1. Hllf-hi, Milt Tottii.AI' hi'iDl. ll.l',  * Wilt I'ttchpn***. iio-otl A lino ill I'roper- tl.** for Hitkliiitchi'Mitii Funn l^itiil*. Win. i'Viiuli (Ute*on, Alln'inl. ll.l'. for 8��l��. iliM*-,! Hti)v'M,v, ni'iirlv in** : il hiii'i-iilii.  Appll I Mi. I lux iiii. ^IHiWI .'���::ai:-i:j.':i'ii'':->?''';''*^^ Y^V swiiilvi lerm Yon **,'( a Kiii-are l).*ut funn Old' *'( 8 Hiiliare De: olir AlitiTttiei", Ivocate! NEW RESTAURANT* Atheinl, July }>,|, Itll.h t Mlkll lo illf'H'Oi lift- plihllt' (hill 1 little opeldil (I MtoH iii-ilef ,Meii( itllil lalll'i'll  t'illllllt*!' lil  Attt-t'lilj,  Hi'vl  door to the I 'mil t 11.iti*e, tH).loliii��loi)Sitvi'i, liiid Mill (it In "u'l k.* ioimIiIiik llttK tuny lie oixlcii'ii, Mt i.liJi'iM it III he In ptniiki", it. r. Mi'.MoNAitij:, Sl'AU  111, i'l' A I'll A NT, Por Suit*, ft ��\-'i*ti'J'-'iirt-t I'li'iiiitl hunt, hImi fi lici'i' ll'tll'!* liu-.li Iiillit, I'.il- ii'lili* tt|i|ilt  to .lollll  float, (il'C. I'.. J. Mlllllla, Atlmrill. r��rS��l��, Seed piililtoe*.. Ktli'lt ltu*e, !,itl" lto*(* ��UI(1  llllt'littllli  Si-eiMl)1'*, (lotttl Si.K-k.  .Appl) lo T. S. (irh-vi'i t'Iii'li')' (Yi'i'k, Albernta All tor Stli*.  One SU-rteomc-il  House on  Hud* Si reel' line Thrcc-ine-uuiil lloiiko till Seventh Avoime, tuo lot* 01) Iiiiiii Sli-t'*'l,  Apply l'l. \V, Fuullf)- ��iu*r, lto*. W, roil Allicrni. Wetrilctl Drhlujif |n-lt>. MUM inn In* fitmlil lit intitoci'id-i. Aildri--.it A. lb AniliM-Miti, Alht'ifii, It, ('. Por florvj-w*. A Ihif, illicit broil Hod I'ull Hull.  Town, t'-'i puitti.h' ul NOTICE, A n.i perii.it tir |iot*oii* 'muni ((tlnj- in- tiiiili'klIIik ill iiii) mi) itllt Iteill (if 4'.ill.id Iii'i.nii'hiik' lo uio, ti-ltiiniit per* (olkklini, uill he |iioki<cttiii| -.1 lilioni lui I her tuiriiintr. W. It- I 'lll'l.'!'. Alhernl. ll.i'.' Alberni Lumber Company <'all !<WW e-ujipl*)  t!|iili'(--c lor l-'it-nt i'ltiit* Rough and Dressed lumber of All Kinds* Shingles, Etc. la-h'tll l hlh'l * Hill I (V('l IO kpi'l'litl llM*'-"t tllll, I '(ill lit  !h(f  Mill iiu lie* Si'oo-h  Kt'ttleltielit Id.ml, or t'lmiiii l>V -atJ'JU' (0 tllll MtllUI'.'t-'' R. L. FRASER Phom R4t> Alberni, B, C. *   PATERSON GARAGE   I fi C��nerat Tt*Mun**t��r. DRY STOVE WOOD < * All  Dntcr*-  I'roinpily  Aiii'iidcil  To i a- i Gertrude St.   ���   Alhernl *-;^,v--�����*.-?,:irC.-lvk*..'t;i;.>:-^ Now Open to tho Touring Publlh . Full Liii(j <jf Auto Supplies Cars For Hire nt Routsonnblo Rntos (hn.'of M'rvh'p,  A|iiitv m l-�� L, (till; larftt Iti, Ih'llVOfi'l'lK'K Itoliil. F��r Salt*, or Ex*k*h��n|��.  ('hh'keti tuid I'll- I'Vtsl, frillll  H.20  ptU' 4"atlk*,  ur wlil o**i;(iun*.'4' lot* pic*. jeo!i,v or if-ootl itillch I'ow-f. .A. If, AnitiTMin, rlt.v,    �� For Kent. FurnUhriS ICihiid*, ltouril if ivtitilml, titty, vieolt nr nionili, 'I't'i-iiiK icfiiiiriuhle, Mt-x, It, Vut)i"h,iii, ladtlotiit Hosoi, Alberni. II.C Fur Rftnt.-���i'tirl KurnUlutl I Ihwimtl Moilkf,  I'lntei'Mtu  Totvii��ite.  "*ti.Ml -  K't.-itru mui tin-ffi* hit*  Apply Aili'w lilli' < Illll'i*. Fetiiri-d. A Kiiiintuln I'en, Ottner cmi litivt* ttHiiit* by pu'in*/ her thi*. ivlvi. HUJt  II.)  AllVlH'Rtl'a rofSttt-*' Yuitnif ht-uvy horiii iniilluui* Imi' m-h**uii for -.'ib*, iMith Ilml t'litnn. Apply (u T.  U'lfht'iii,' aMU'ini, Sow-, tt* Rcttt.eiuluihle forlaij-ht Hmt��e. ki't'plii*,Mii'iviitt' rtitittmv. Apply to Dux 1.,, AilviK'tde. Pur 8��h-. "Drlviiuj .Mitre, (|ti|ot, not .ifritld of itiUDi, Apply It) i\ St Ae.k4"A', Alberni, ll.l'. for 8*14* - (.ciieriil I'ltrpoio 'Poion, wu- jfDii itnt!-!lui'in*��"t. huiuthlti tor t*rttd* iuj*'tit* hfitvy work.'- Any roti-nnmblo (ilui "-ivi'si, Apply II. Hi Kiln, i'orl AlU'int, For tttil* A b'M' I'huli'i* n|ijih* ireeei (hri'e yeiir* nlil, or wuulil t*xt'luui*;i* for Wuliit \V)ii)tiloiu*(ui|h't*., Fur In. furuiniliiii iijiply in Alltctnl 'I'ntdhu,' K(oit>, or by h��iu*r Ui I*,, Wludfur, lieu*.i'l* (i*l-4>4��l< t*. Ih Motto*".  Will ilit* parly it ho took  it Professional Cords CEO. A. SMITH, C. E. H, (', 1 ,tind 8tirvi".(ir, Siirvoy*. of (iinlier llinll*, iniiieinl chilni*. nod lioid ttutnilvUloiik. lOltU'i-iii Allieriila' 1'. O. Ho* *J*I, H. M. T. HODGSON A. M. I. 0. li tl. C, Luiitl Survto/or ttnd Civil CnglrtS'tr Oltictm:  CttrmiHir  liloct-, Port  AltKiriil Phwt* U7 H. H. BROWNE I'lvll Uhd Millilll-' l'',il),'l|lt'el' lllid Ihtiibicliil 1.iiiiii Stirvc,,or Aibi'ml It. r. Victoria ���QUay Alberni, B* C, The Alert Investor Asks for Something Attractive u Soiiii'dilntj tlutl It. ii miiii tviinter, wlu*ri< (he uionoy it III men ' over unlcKly und ul n ik'oml piiiih. ,  , 37i/k? is the Class of Property Tliat is Handled by,  ,^-vr--~*.<���~r  r,,nf-T---v^^4r*ll'> # JU4J V-*,,--  .    4 -k-lllllWia *+.*>> l'i. ���*��������� v. iiii lliuiilhoi Ki) Odit'r Kind, A lint of (ho lines, Farm uud t'liy pi-ojninhit. u> ht'fotonl hi tin* Alh��'inl I'lktrli'i,  A 4'itil tvlll i*4invhu'o y4)ii, tuul Iciiil lu hu**hu<Mi. Cl*8i-v><t Acresgd* (or Jtiv-nt P. 0. Box 34    M. TEBO    Albtmii, B. C Th�� Alborni Hotel First Established and Best Known Hotel on West Coast. ,  i Ttet it tht rat/trite Sttort of tht Cvmmttxiuf Man, Tourlet and Spvrttmert. '" Owning aw oum Dtira and Poultry Saneh /��#��/*�� a Cottttant Supplg *t Strlttig rrtth Artteltt for tht tuLit.  Aceotttmtdalfoht of tht Butt, Tht Sttt Samftlt Stem* tn Town, , ���> '  Drtt Sum to and frpm till Statu and Tratnt, Billy McAllister, twtwlu ��fllte KlnV k'tlwtint potvl, Victoria, Proprlttw Alberni Livery and Feed Stables -J. .1. Itl'HKI-a, I'roprh-toi'a " l V  ���      ��� *.*'���.        it ' ,ll ' '.!      '  if,,  i '*���>  1*' - mm v  - - ' \W 'ii'#iM tifcifi ItA., *I9J>4 ^^"p--)1-!l��ai|lTa^|-ak|i^                 I*>-JBW.O*I,T|i1 j^l-5-^S I.ivury ity* ��f nil IcIucIm.'  ihmvy (lru,viiiK mui fn>lKlit dull vory *aW*Mriw�� J. ttti KtftM^Mrsin* li L Wri^l IKlil'tlf itOtl'lot'lt* ((iilll (t leont (hil.tip llnlll'aV niftir ircek,  Hlmlly  r�� nnd attvo fltrtili'!' (iiniliii*, imitttv do* I't'Uk'e nt  (ho  iiionth of iCiijft'r tVt't'lt,  Kbully ri'iuru MUtie. r��M- Rtwnl. l''lvt**i'4)oHi,*4t IIhium', rotitii* 4if Uit* ti, .Appi) A- A- I.)itu. Klbtto ht'th SUi'0(' I'itrS��lt,  t'i- trtult' nxtml Uio'.'oii mid Wli-,l)tlt),*lon HlUII'llOa,  l*Ui  I'Allltiilb'O for Alt-fi-ni pitiperl* to* ���**���-��� <<nt hii|*m*�� Airi'OHi*,  M, .1, t mnptiell Aibetni. Ft>r Keni. SiiK'UfroMiii jiodive, .Mur* iKiret Sdi'el, Alhernl. Apply J, Illil*. IHfaial-s io>J freUKCitl L*(ul Stitttr^ Ctril, llyirsBik tti H.Ricijsil DufiiiHrt t%tlmn lit KitcMi, kt<tw fewir Ce,, ltd. Miiiileliml WiiiU. Nil.i*4 llri-iti'i. Nitl., (UtlfllullB.  i*M'k��.'|^(,'f,  \Vfi(.-( Hill ll*.  (1(1, IK'  laakll'S (kill 111 Id.' Uefti Ofllc*.". fsrt Alberna-. B.C. DmI*!* tn Builders Supplies S-a'aih, Doom and C.asj*. BuUdfng and Roofing Paper Umo, Odcka end Cement. Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 B. C "-r .-t**a*aTWflat>iff**i-*1il et-twiMfciy i-at-ajtwiii iM-i-JHitfit-iTiiMii ^f-t-wwt-tjw-ittwi 11-Me-flaalMMWWfai-il Real Estate and Insurance AfefU'lltN f'Vl'Tllli liViYAf* iNHl'ICANliK t.-(l, (of liivi'ljlUlll) Till" hll-'*'i'i��t File lllMirUfK't* I'll, ill lllll tt'lU'llI TlIK  CJltllAT  \V,''NT  IjIFK ASH d KAN OK llOMI'ANY NiitfrftUic ctBur*ati��g aAlberni, B.C.  PJ>����. ee r.o.B��x��8 wiiiiiinii-wiit* -Wtl^W* iimn e-f4-{ala-l-M*-A��fMM ���"J*. Send To that Friend Who is Ttiinkina of Coming to Alberni AUCTION tfAIX  . Hoii-ichiild i',t!tn'!,i of J, Jai-kli'i'idi .linns �� Illll'i. lion*!', Murfv'.Ki't Sireet. on .MOMDAV, AFlll'sT I. ��*. :! p.iu. I'-.tllklhtiilf'   llf   )(((<*( CHil*.   tltirctllli, idittliik, htiivi*.*, linoi.-uin, rtnp.-tk, i'lii*. pt'iiter'". (t>ol* ond oilier tool*, Milciidlti 4)t|"ht-(lH) 4'hie!{ rhliiiiuirdit'tiitlf-hiitit-'i, itl-o h'(tij I'luiiiiou-, riij-ik, i"ii*li|niii*i pil. iDttts, oU',, i*uii;*i, plcini'i* fi'Kiiit's, ornti- i))ct)U(, iMttoStory, t'U'.i ul*(( l(*i jKire-hred hiMtvn 1^'i-honiH, kph'tidld )ii,v.��cn. Anthony Witt*on. Aiiflloiieer. Thiutj Is uu t'huas of pt-ople hi the world i*. ho huvo -.uch i-ojkI tootiiorlcs ilh (,*r.*dhor.*a.  I1, T, li-trntuu. O.K.- Irf-uly: "I'tmlon mo, tun nro ���ttimo Qgg# iii>,ih hild V" - , CriK'i'r: "aMisolutely, intuhuii, Tlio fitniK'tj I puj-ohtistKl them ("roiii won't clJotv ;'Jiht ht'iis to lay thoin tiny other 'Wiiy,"-rNi*M* Vork Mall. HEJiKN S Ti w Bapco Pure Paint All Colem ttrul Tintu <m He,n4 n��w stock   WallPaper  mwB^iW I Ooiiu* Knriy and Gat First Choioo *ajlt*^lltl-n1*ntti<ttttOlU.)l.tltttttVll.llllilllltll>tlull\tklttttl\lliUtr!.llt����(t-(>(t*4f^ o :oya hicor"*orifjtt?fJ tOUU CD eS -�� ykj* aw. -uwav na>-vt*s jr.    JKi. HSj,O. J&&& M. *p*-. S3--tw** A &m 9 9 ,.'-t'lu,* ln**l..known liouio on tlu*  \Y,*^t ,1'oaM of Vbiicniv-ttr lulnml. The Only Hotel on tho V/��et Coaut with itt* own Cl->ctr|o Uithtlng I'titnt. All imKlet-ii linpiiivonieiits.  fViUi-sSly loctiUHl.  The ho-t FW.i.u-' uhdMiindii;: on dm Inland. Aut-os for 11ln�� to Sprout laiiko uml thi? Ark Hotol tu. Coiurttl l-itlfif.  (Uild.t* -fttruieihttlnn idiorl nwtlo'e for HuntiiVi'|;.l'tii'-ti(ts ut tt-odertitt' ruues. Free ffas To and From All 7'wins  ' McNiff'-S*. Meogher, Props, Alberni, B, C. Hoad OfllCDi J*!'>titi**-o| Onpitiiirnitl Up : ': Jj.ll.5GO.000 Reserve Fund : : $13,000,000 Total Aesets over :   :  $175,000,000 A Okniciiai. Hanuinu ll(.stNi'.Ns 'I'ltANNAtrncu  :  :  : Ivi-Wl ffllat Savings Bank Department fH^S'(^.^ Kl-itfiL-l-nH  live  Mn.I U'lmiill-i liiay lir liimlik ait.t wiiliiliat-rn PaHKUlR OV nSH loomii. FUii(.V(,,M(i,-t(i*(kwiii.fia<j, '������**   ' '...'.' ly l'�� (Civfd.li)' Itiit-jri-'ifartllh'* till (tt-. ..''���'������  i'. - - l-'-*.rlltictU��. Ot-or .K!U.llianchtiri ��i)d A*-etiRi.^s.  -JO'ttrtim-lKW hi Hrltish Cohiiiihlrt, tf*orrvs|'ioh-.Ii��iu'.-i Throui-hotn tlnv World. Alberni Branch Port Alberni Branch |   'II. -.., M,m*im>na(,1), Mn'nitK'iM' '  S. .},'Ma-cmcoi), .Mann-jr-vr l*mi>-ww**��*^��m**3v!a�� ���W-n-.-*  Up 1  ������-��-���    ���*���<,.-- -i|T*��-- nvf-wf-*--. -tar   ^----a..-iv--''-->r-��wi--'-r +^*< 1* I if  ���-��� - ->t r-, 1 I ��� r- rk-vaa. f ��� ^��. ���-I-'*,'-'.    -*4f*** *  ������>|  "*- f*  "���*  * ���*  ��� -k���a,-  -kl.Tikk  -������-���    k-av   w��  ^,-*^-ii* <t .'    , 1 " I * 1   ���*���" ' .-*'   '    ll .a   |-u.   ���*-." If*    *    ���* * * a "* * '   *    'a." ** �� *V   1   ��� ���* **���''*���-������ THE ALBERNI ADVOCATE. mmmk**��iM*MiMtmmiiimmiimnm>n#m*!rmt*K; -.���*>r-#l*WI|ln)t-|i .W+iMttlH {yty<}itiiiW j,**}*. **( ^uxitiiiir ,iw} } }'���-'������_ -'''���/��� Mrleaf Paints m vtmwn -a��*'iM^*W).t*-��ri-jr>)-��*i**ii*iii iwmmymm mmm* mtiiomt&timimtmtt ���phono'--3 4 .. -.���':���'' .������';-���������., Albwirjj, B.C. -a*��� 3.;1~^ ******** Ttm I*. Ft **'* laT-*i**aTM-|--*--<--t| ID-SUMMER  SALE , Kiiue ('iiiubrk* ���'tiuii lavUivii Kuilmildurk*"-. liin.J-ui.iu. wlili', ilk�� jhm* yiti^l , ti-t-wullj)' ���.���fM? rimtii aru.t ynr*I. "Kuiihiuui.*. of i''itK!i\*Joi!rnn��l LlnoJmnu nt :vmi jirii'H. .Kow 1-* yutii*' IIIIM* Iu jit'*v llnd \*U$i*ymi'vu l-uun >,.;���'v- - s'''.r:'V V'V'V-r Jouitfutf for,. II, ��v A, ('ui***!-!** In NUinnu't*Wi'ijvjlilM, fur I>��uth*M sit Y.V. t*l",'iimi $l.M) pur jHtlr; An* Mnlilu uml ("hihii-on ' v ;������:������:"' ,,.!;;Vin ui) ikiUi'N, *>"K^ to Hr��e jmir,  ;, .��� ���"���������[������ -( ���.���Vkl.'^-^'-m^^J;:^ '5 ffTO.fte'. TiiuiuHkiUH I'luini thut OilN��l''lour, uuinji nunh* uxuluwlvulv uf MANJTililA .>>, I HAHl) WIIKAT,  vvill ��n,thi�� ^ot>> iuiivt'w tftut tif .ii hiu'it, uml iii'i1|i.|'KitutlitA'  '  v :" WtHiit*wiilhiifi tu': jajtiuruiilfu ihS��, Hiul u-ijl iuij>|si,v .i-iunj>It^ mi'Uir on tin* (inih'i^MiiuliiiKtliut if ihit 4*uUi*i?ly KuUrthii'Im'.v wo wili tn 1,<�� lm>U thu briiljitn>:it'l( untl inulu* nu vlutrgu ������-.'��� >--.' :}���..^tRYviy.'^^ .'.Piiphefe^ A, I^UI>, Meno-jisr Olllt'o I'lione JA'>'. ItaiBWBlWWWttilWlllWWITt lto*,, Ifio WWIWlllWIIWItillilKHillll Oii4>'iinil liuif inili'i'lit 'V-V .'V;.:';;vV;;���':.,:.;; ..-' ���   fruiu h?i on tiirw* -kiuoii S'4*i((l'*��,!:l/4��v(*l,f(***(?,!;; r'H*,k,-\i��i(Hlly.:'(th'u,i*i;il''.;:'-'.  ������'.;-;,./���;'',,;.V.:.;';'V ^,-^^ ��� .-,'&. ::'���.:: 'ZZ^^i'i^i^v' ','  ' '' ''���''', ������.'."  ;-     ���'" ':.''  ���,' ���   '���  '"'   ,. ���  .-.  ��� '"     ,t t4U'in^:A'4'i"yIviiNiihubh*-;:;:.^ ;���/ / .���     '..-:.���!'.'. v-v:;SKa^ -    302 Pemberion Bltxlt, Victoria '���.- ������':-?,.  '  '���'���'������ v.-;..'," ... ��� .  ... . -��-   ���  '. l|;���. ,:-,- *.[.."; ���>:_.'/ Bargaim^ lies- House Drises '^���v^ft^-r'tjii^ift;;. ���' Little GirFs Blouses l.*ii��-';'-o'V'..--'"HV ������..'*2.w lop ���i;.*)��"r.������,.���������' :;"'-i"-.--*"-;i,��i.'-,i'".".i��5' -vv., ;:..:^'':.'.:ii'J.v;..,!':oi: ���*<**���:..;:.'',.. '���4-' .."..: I .OU  -,'..--���' -��***J^'i:V-'- l';:":'"'. ''^i.ivi-ro'i''ii'O.V*V"; ,./<^ �����'������., m���'.--,. Iii'lfl,;",.* i- -��� S--V''..',^;-.;,.'-i-. ((dudlhu^iiluHJu'(liil^ a.'i'ai'a'JU-iivialfc Somas M All klnda of Houuohold F^irnHurs In Stock at riutnland Prlcos -   -c , ��*   At* "Pioneer Iternltur�� ;Store!r''^',:: -;'-;,; Port Alberhi aaing Mores IW MMfftHl WH> Wli WltitW*tf-**-a\W*ir*4^^ Ml-fHI ll^lll(*.;il'*fll(4lt-***��!**M*-atll ourMnnum ���&, Just arrivedtar of v.  MhhlUhp*- I'd" Wt'n l^un niiil <"hi(*i(w V; V ^;: ,y'MollKvi<;'|>*Nt. i-.'UWr ^^^[.Z'-:-}"'^:}^^ ::-t-':--V;.-rABk':iter:.Sample. Packtttjo of Flour- $I.��W); '��� r.nr. Tho Bu��y Store Oh the Buey Corner w mm*** ****** tiii' F Aiul ijoiitimu) for I wo wuuliw.  AH icoods itt graitly rt?cliit*<jtl V''-'.,::-���;v;���;.i:v:;,:-;.;..;'/:. V;,i.v:.'..:' pricurt,.; ���.'-,'/f'::;:::.'..:V,':-'-,V:;- ���',;.*-" V,;: o  -.  -, ".    ..  . ���'-. . ;. ���;   -.'���.'" . .���������,-. :   ', THIRD AVENUE PORT ALBERNX E ::&: -'�� ; Wu uiirry n full nsHortiiiutit of ^Ii'nV:\Vi*nr }n ili(> Ii,t*t*Mt V " V,,   (���'iis'liiuiiM ��ii<I BI,v51*h ioi* 8imiii��t*r 10III.  V V..'.^'ik .1 (H8tivt'i'lvuil it hI tl piii<*n t <>f rri��,��H tiiulHo-*it* \v!��Icl�� en n't be-* V .-, ���������:���;. \:').:'"'::\ ,.V;;;'t''i;;;;V .-.';������ .Uoatwiywiu'V^ SVhi'ii you (,'t) im 'yinir viii'iidnii, yuu ivitnt (i Suh ('ust*. . t'oiiiti In tiuii -':':.': -v'-v'"; .'. ';���;"���������'���  h��t lift eilloW you iliil' Ihlt* oflllOkO jJtMHll*., .;,/���,*;���';/,,'..'  ��I, : V'; v;,/;i::;;.'i:;,;v..).^':.V-'>'i.|4''ii:in^ .;:,,;,'.'>'. MurvH'riil St., Alhernl .'���:,'... I'liuuu.'i'ji'''.'. Kirnt AViS,. I'orl Alltorni . I'himoW WiratfrwittWwfWWii-ayMNta^^ ' fmmmwnmww*u��mimim*mmmmm*mm*ii{**mwm wnMmmammmm*MWMMimi**mum*mmmmii!m i *<vv*j.*^**Fyr*��i-��(jraiwr vy.>, ,"\,k'>'-'*-;''-:,'^< ���/ *-i..,l(f-a- iffS'.'��7i!.-V-.*)i' V'P'a-i ?JS k.-ll'Pfkn-k ���-i|>-*taalk,k��|k..|:l  �� ^-^ypw. r j^,-u~����f._v^_,T_w, ,���, -^r *��-akIk'.j.'iJ,1.   I'-* RC'> 1 * ' %'H a*   ' | ���   'l"l ^  ,1*   ,J-> '^I'-'-j  **��*'

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169089/manifest

Comment

Related Items