BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 3, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354188.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354188.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354188-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354188-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354188-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354188-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354188-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354188-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354188-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354188.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
UUL iSfiTK hiiiiii:i::;
:,I,W WKH'l'MINHTI'.lt n  ,,
W. J. WALKER & CO.
f.L.e-IIO..  tl, II.W WtllT.lllll.
11777/ WHICH IS INCORPORATED "TIIK MILY TRUTH."
Mil ILK IHO
NUW  WKSTMINSTKII, IIIII llsil COLUMBIA, WJODNKBDA.  MOKNINIl. JUNK II, 1801,
WU. BAtU.li: k CO,, PBOPMILTOKB
MOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
Oil  llm  T.'lliuurily  I.ii,...
Tins is Hie Best Speculative and Residence
Property yet offered,
LENNIU_BPPERDRUcGi8TS
Patent Medicine*
DRUCS
ST. MACKINTOSH & Co
Hl'.'ll   INI,|tll  illllj   |||M||',l||tl'.
, ,i \|. IH.OCK,   Nl W Wl STMINSTER. It. C
MODS & GAMBLE
Land Surveyors
III A I. ESTATE AND INSURANCE Ali|-.NTN
,,lli-l III I Kills  l *M. -I lit llf... |M III It* ill. t\. Ill- lit!
i. ii 11 ,mi I'lmaiti t i itai.iiii tu i
ir
JilJLI	
tm
.■..|...ily In ill pari. __ , . ,,„_._____,
,  ,itil Ui'.ltii i, ,, „,
I ill Ms iiii.ii.m-il .mil Un- hm
'
SOUTH  WEST-  ,oc'i»s»t .»» i.ri
XINM1.K .nd  '.utile choice ,
• I l.t 2 1-3  *,*,**
. aJ___  Ailillll.... lo , „w,.(
lattlll ll • -1 millet rl .
CONVEYANCERS"»FINANCIAL AGENTS
t    i
Ml,|l,l  te  I. •',
WOODS, ti OAMBLE. Rttw Wi-.ln.iu.li.i-, R.C.
IIIUTISII  I.I'lN
|\ UAINL&Ku,
^_^_M  hi Ma in..
• it*mi him
''•' !|£"rJ6N',Mo'r:"ifr'iiii-i
D. J.CURTIS&CO.
Real Eatate
GENERAL AOENTS.
llln- .un. Irlta-I, mi I'.il, tin-I   . I,. i|,
ll   in,I   I,,I  ,i|.|t..ll.<  Ni.Uli   Al
ii,ni,.- t-,,,.1,,1,,,,i.».I,,,- prPFUMES
-..nil.  tla-Hull,-I.r,   III,l,III,il,I,,lt  t.1,1    '^"rW"*fcCT
V.-llilllt lul. tlit-ilt. _   „   ,  a   .,   .
ritina. nrt-ii.t. ti.iti..-..i.t i-.i. Toilet Articles, etc.
Ul. Itt.iira ,ll.i,l- I I.-.I.  Itiatk. i *
. -—«...
II ImlllllrAK HT.,  NKAII IliMMIIIA
SU
"SiSSP   4 Thomson
11' r^ratim ....    ! •"a-MMIOH* »7.
«.,",'„iii...'.,L.   I miilll-HKI.1. ATTKNIlAlatlK   III In.
I-.i a ii.-i nut.in. Hunt mr ti, nam I- ii. ,,«, „.
-at, lll.ll.a  laal  .|.a lilatlkt   ,*r..|a-|l>  l.tl  l|,e  ..Let
1*11..-a  IIOO tu |600  |*r Ittt t  lent.   -Mala. Hal
Mail.. •.,«...... ji,
M
OWAT&D
turneJv
GENERAL AOENTS
E.H.PORT&CO
Sart-t-r-aiir, tn F. O. S1 KICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AKU
MANUFACTURERS' AOTS
DRUGGISTS
• nnt
DESTROYED DY FIRE
ill  I.,,*!,,...
.'. tin  • .i  '.I Ull tot
if Ciiliii aii 11
If tinlwnrr. I',i.in., llll*. Mr.
■
H. T. READ &Co.
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
Estate and General Agent
■"'"l-iiy  In  all ,...>. ..1  th.- Clljrt al,u CHOICE
I A KM I NO  LANDS.
I    OOLj-aMBIaA STREET
A.B.MAGKENZIE
& oo.
General Agents
REALESTATE
OH roMMIMION
Aa ei.^leal Illt "kl t>l»|»tttta tr, t,t. li tlie tilt,
aeUallra .let 111.tli. I
AOEMTO W U* U**iH tlim ul trl-U.
.M__KaCM>p_M<
FIRE Thr Liinilna and Lani-.ihl.-i.
a* UntjmA: th* Unarm tla *****, *^
*at*ml, kmmta.
Otill.h America. I Tantt- • mtt
I.   i-   - ,-,: a
LIFE Tha Mat nal Llf. tt* let*, it,
laat!..._. it -Mil. aart fa*
PLATE OLASS Diimlnlnn Plata
Iuiaranra- C...  All  . ■ ■■  • r.t.
III*. _otM natlfe _-u_4 late—tl|e Mil ,.
1  . f   ...  a
IELEPHONE1-0-6 :  : 607 COLUMBIA ST.
Queenstown, B.C. H.G.ROSS<fcCO.
laatbla 81.. Mew Wtatautaitar, B.O.
iftlueiflU
P-M.WATSON*00
REAL E81..TE BROKERS
nl  l,„l. HIIKKT
OHME.
* Townsend Block
^^^•A01!NT8  -
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
. ,'ii* lit* A-Mwt'int-wiY.mpiny CIVtl 1*0001fflMl-OOtOOMOM-OOOf
R_|_IGMMtMl lm«iaM*1v*epinf If**!** fit* A**ntaiw*ti<*nn*y
IwA* and Po.*l**iil Mulne Intirim* Ot,
LATHAM
ESTATE
LotTB.QcO-p t Bti'Mifti Loti baiuiilnHr tiliiit*,) Th* Trim*
*n w.it im ihrov|t, it*,* |t*0|t*rt| Th.i ii |h* <h*jpot1 in tbt
mtrbfl  Print Iron* %7hO * lot; tfiOcuh. Iial 9.0. 0 4 19 mo*
615 FRONT ST., WESTMINSTER
NfilAR    Poll, ie, .tinea *.11,0111 r.'erertf,
a  iifi'ttrvr I* •»•*••• oUc...
*   AJBrnfm**    ITMatr lltl r.lBrtB^II»B Ib. a., .la eatarltm.
O.bte lilrl,,.,   1011
i.i.o cm
Ills I.0Y..I, IIHillNKSS
Tlm Prince ur W.il.i H].. ,..U no Uii- !
riinifortnblu Quarter or uu Until- In
t In* Wit iini.-. Box On nto u-On in mi n if
I'rovei Himaeir Mucli Too Blimp
tm Mir Ollttrlua Hti-kh. II Amuiliiir
Hi i'ii.** til Court.
I..IM...S, .tin,..'.. I'.ii.ular lnl.reil li,n
I ni in,. i,-< I) in, |, a ,i,i| 11, 11,,. li-irartl
Iflll- There warn fieii trovdl rt
people In Hie IptCt 111 (r.ihl Ol Ul Boftl
l.iw Court* Tbt} I'oiild Invu 10 tiu-m
wl Kiileilut tlm I»illtllti|i, but tbey
willed l»r li.ur* it, WttOtM tin* aiiiv-l
"t tlie l'i lure ot Walei ami prlurlptlilu
tli* ititnlil cue Tlllll I'lirtixlty. Im*
»,ei, an blllt* i «a wall • tint u( many
uiuia prominent |i*iiniiait«.r Tli* lead
n.t |»iu.n* ri.uiiai luil Willi tin rm*
erera admitted tn 'lia Iiw romli hy pil-
tai. iluori, ami iln __...._,..,  in iL. *tiei*li
Lid lOMtlttt 1 ttr ui ..  ,. ,  Willi .'.tiit..*-
ol Ui f* ii.tiii..;,, _ a. lbil dlOTt '■!■
In Ibelr rtrill|iiind were ail ail I lad lulu
the lined prteiaeli uf the law
Tilt MBit loom wu tilled long helor* It
o'*.... ■ tha l.".ii (or 1*» ni i * ptt* i'l
r.. , •■-. ,i iha iana i-> ••;■'•< l>etn| pt*g*
nit uh" tlleadad letterdty, Iml many
••( Ufa l.nl I.-nit-.! halter |Mi>ill"iii
Thara war* L-i it ladlai In lbt t *** * rt
lb* hill iad ahoul t ilmen mi lh* btttb
TbtchiB|lo( ,...'..:..•  wai notlieihla
• ii.rn,t Iheui, tuare krllliaut ci'ler* Imni
worn, and the irane wai mine |<i.itit>
*>..»ibtt )»•'.. Ll.t Tba I'rlnra Dl
Walai ftiill !■ it ■ '...• lobll lllindli. e
ti htfori Tb* ludiaura mttOtbtll
(••l elii-a i...i.tihJ aud ti h* i'ii**')
lu hit Hit uti th* Iwiirti ii"- mi
.-.'-_... -i . I.*.., 1 i.a 11 i. a I,., itaally
i"■ t*--• i hii i- |.....i i. by bli ■  *ii
mi lb_| •-•••inn, md lii. I'tiieim- ii a
ir*tl * it ,.,u-a u bii Irlatdi Tb*
feelliil ol lb* itNK'lllori li llliifil)
ItlHil lilldulilUMMlOl, n il .. .ii.Uial
,-.".-- ■ '■- iilifi Inard, "II not
I'Ulty hf Im Midi t |!«it fool rt bin-
Mit" Mr .Villian in ■ n. ■* It '■■ ■•
r.a,| ■* eter, and it toytbli| Mm* it-
li.ii.ta in lllitud* lie wa. J*». .•*,.. I *
and inula Mill in d*neai,ai I M 1*1 >
tii.i*. i iatnii.itten la »bllb he wa.
• i.tijailad jailatday wuuld •*. ai i-> Im*
l*iii I.iui t*n hi* ni.-liii- Tbtft Vtll
•Iriklnt rbant*  It  bla  tioMi  |oa*
la'-lil I.* »u|e H|lit ■ ■■ll.f. tnd
< llllfd ll|l.l tiiite* Hi  bll hliidt, l*da,
I l,|   It.l..,  * 1   at.    fl.    . I'  a
'ink It"***!.   »r  i l.ai** ltu»**ll **
lUOied bll |*Ot(i|«*t*ai t!u*l'*||lnl till Kilt
and tbt tt|'lle* woro (olluwi-l »m.
l.irallilen luUrtMl It ll felt hy all Ibtl
llm li the cfilii al l-lll of Ibo It'll, iod
lbil uti liuidoo ( uMOiiai'* own "tat*
awnl bll et„i,eiettnn de|**i.d. Ml
,.- .* -i ■ ., tal tu |>|.< hiiiii-litn
mate ti*«lt*ai  and  aaiimill**! him  It*
mil* ■ ■( it***r* ii ill ti.* m-t* Hbtl|
I-* (•« liriHOitiitln* 11* did itnl. U**m-
n.r. hit* uiait*ii all hu iwo way and
■1 '01*01 IWtl  t-Olbtl  l*a*U«l  IMIIItt
*** ttm*,
rtn mo a ****■
Iti otahtai ill ibo «aptul b* ,o«UI ooi
ttUotllttCtMMttl   mti  i*  '-*-' *
IViiliaai. h* MM.*)- ibi *"*■** ■ J Ikt
*.tii*ai tulltmklii.l rillel  it Wtl tot U
• be blunder end dtfttt] imoet lb*
l-.tel -aki. I. ib* eotiii*ol wa* ti|-a| to
oiak* iliimt bltu Sit 'tnii' NM
iietlla.1. md I'ltaiot Iw ndfii'-t ******
*l»_e l,i hint .<*!li> tt-v. wllb F,td*bt
ItMpM ll lbt till Ith! w|,Uh be bid
Urett ******* tu llll Ni.tWllb*lO04li,|
|i„,!f,.t|l to *ata|U* bli ll'lt*  Uh
tint htui won ■""' "I lbt nukimt **
■•taiit i»ieM  lo th* ttor i at 'i •
fin* *i|*i**iHm * M lat di*i.billy ind'.
bl*. w_*t<il I HUM  loo  iiutnt  tb*
I...a,  Il.p I'ttbt*_f Ual*. *Bi"ii..i*-l
I Ilutb lb bt* t* ltd Tb* UN < !<i*l
JoitkO liu»**l blMMlf wilh a
(tinwi u|<tod   air   aid  lit*   lidwi
II ullll"! tb*ll Illt* lit hM
Iban Muiba* Th* *ltb*i* *******
mm* 9*,t tl IbaeiiMlnili-jt. adtabtvd.
win.ai) t.t th" wia net t.f *** In^uliiU*
tl-l •'.., MtllUllod hi* ,«Mlt*M.
allhoulb tt tortoil ibaiv oaMlio** he
w*,ult Aattt up Ibd ittoic hla fir*, bat
bt toold ******* ftcvitr lid ptmmA
«ilh bi* aniw*t. riotrly ibd utlutui*
t*d II* i*i». ted it bl* bll It ot Htu'.k*
ini tbi nil. Tbt wllteoi buiuhtidiy
littdfiwiilhomonol Wata*. ohkh
tna|* ib* i*" |*itl*M*a ia mh*r - io**
•eta i H I r ii _ cl '• -• ott0ttll|
torooilil t«t*4 with ito tiw*Jji|a.
tliboo|bbo ibowi to ti_n of totfi'i
lo bli '• lit '(*,*»» '.* **
bli IIM*, it juil* bU iimi* ey* |iiit ltd
•uliey* tbl i«alt Ulel ll lbt diy >*t
I *t*H* H«M*i; wi* loiaafntd Hat*
•liKvateiltd afl-l t lltily term w.tb hi*
Mward 1 llll* II* *t*A* ttftrA to l*id
I |illiit* 1*1101 flora liortot Ca»M1a|
u. l*mtA Comity i tub* troaiH't »'*■
,Vrte*laad Ibei* waia ahltt auhtlt*
•f word* b*tw**« th* moooi*l Tho t*
)ottioowi*ia*UliW by tbatl,i*t;a*
tb*. atd Math to tU ittotttbMtil ltd
Mnillbfltloo Mr i hllltl atl* (M|*iH
to partial tho **tin oontd Tho *. *■
Ulot* Inok t h*on lolortit lo th* *o-
tvialai nf lb* i*i*r* Al la*1 Iht
tot| eilMllttlot wa* .*>M|tlelod
imt run t ia IHI Mtt
Al 1*0 Mitattl pmi nt*. th* I'llw* rt
Wile* ent*l*d the aiitaat* U.I and itl*i
0 bllef cwaioitilhio oitb l.otd i'.d*rldte
ha -a*i**ie. hll*ia| Ibet-iW* beailHi
Mtadlal ap ll tbt h»*i lb* aip-naa**
of lb* bl lar* wtl Mtm ,»1*MI»lH*lhin
**l*l,*ht* lit ini* I ***** fit* fc "*,
tot blub ****** llatra*tt*d ihataii
with *t "A l fit tnd dilta| tb*
dolliaiy ol hi* dilwet teatiMawy h» 4M
ftotll_lh.IOte.itff Mi UwtrH ir*
who e*OHill-MI ldill****d blOlli Vtll
Unfit ll'|ba»*l. ltd *>M*li»** I*
{•llln "Ml 11* auiwaio.1 lbl|IMthitl
addmiod I" IIM In a *** Umt mt
fir*. * Ibll hll *-M» war*
trinroly  loOiUo.   n«t  Mnn   Ibll
1 dotol 4***t*-*.* net* 1*1*4. OH
rhllt** ll-HOll It Mtt **,a»*IIMie*d.
bind 11*1  hH  iwyal  hi|hn**« **il |in
tMly. Tbo prion w t* n« b*|d in ih*
hot oi*i than Mi*Mio* A* h* wai
at*ft|.<ft| It*** It a twmitblhl* l|(U*0t
orvntiod  A jtttain rttM iad l<*||od
 k bl* Uttt] liifhl*** * teller hr bid
aay lutldfton lhat ■!,**!-i| -»* i it
ti ■!■•-« lha i ■■ tt in,* i»ft Hi*
pilbi* wtlb I UN, luliil •-••-■ ih*
lniatt'«tilw! I|4 r*l*lMd ibtt l* tntb*f
$* u* mil;..T, *e rwal'daiwl Ihtt • on
bttll| t i'ii*l fin II I (wublty
hoot*, ttd II wai md n »a.H -MONNfl
I.. ***** !!,• |  ,t-■■!    1 '*■    Iho  -t
nll| loth* tod ol bh *taailr.aiit*o th*
I'ii... »•»* .a*... i aod -.-a* in lla
hnrrted iwat lltM I*p1tla| to lh*
jHffflui. i^Mfiivti, it.'l hid te loiihor
I'.iaiiiii■- • Allhiiptdnl Iho fimil
t.eih a i«e« and lh* |*tlar* relliitl 1„
lh* mna ut Utnl Klrhi. Mallei nf tb*
HoY* «ber*ht lotiheil wllh bbptttOlt
HwiaiaiT. Ar Iranei* Kntlly*. In
th* niati ***** lb* ****** ..(
y**ler*lir'a *** Ml **t* re|**al*4 Many
ut Ihe it**,Uinta (.irlt.tk.-f tenth whifh
11**1 I,ad itlii*r bntgbl wllhlheoim
had br.'ufbl lu the**, tnd lh* wmnd of
lh* i- r* ' ■ of mib* ind .Hi* h i iiiti*i
ptvvllled 'i'ii i lh* .*',n wit *|. -,
, Iliad In order The Pitt It M tTIIm
.lid tot ntin ind ltt*t*»t in ih* pu-
t**d1a|* ll||0i
ittnaii OONB wiimwi.
«bo wi* . ■-* nf tha pit*)*!* it.
lbt Iimom* |ion il Tmbf Croft,
waicilltd to Iba bot lit bti i Military l*irl*| tnd i-r***..i*I t frt'-t.
*_44iai;i t|ipMiaoiO 11* tddo.1 lilil*
to what i* aiietih bnowt. 1* ,t ,*i. .**.!*,)
It laiplOMltf lb*  (uml  With tlie twite!
>■*  » iiu«'»  11.111.   sir  William
Bttrt   l>l toil Ily   ami   Mime-
lllliu* itiV.iHell «H*i I liim ililtliiit
Un- ii.-lht.iy uf In, ii'.Umiiiiy, Tin
pi." •'■'•liiii:< ifttl llii*. win devoid of in-
i i.li-nt iiud tlmotl huni'ii ut liittmtt
Imt llm iwelll i.null,mi iinill llm i-ruii-
a i iui nil olUtmnl Wilt Imi clowd.
Uurlni ii tiiiiiiiiuti..ii sir i.iiA.n.1
l l.tlkn wi, UQttl] ami filmed ilt.ul
wiih lili ptptn  In  an  Iui|nt1i>nl  iml
nirraai trty.  Oi n^tximlaitioii bt
.nti .•t'i|,.,i n, ntlorllll tbl »rl|lnil itale>
 BltOl tlniMlIiii'ia.  Ili'tlii'lillili.illlirml
Unit lln out fm tl... |il., lull IT had cUtd
mul it lilOp ia lit,.i.i.irt jilj.iiinie.1 ui.Hl
tiiinnrriiw.  Utttvldtnt  (nuu sir  l..t
trtrt't qatttbwt tbtl I ilttdi tn t„i
too tin. in r difinM, rlii  Tim ii
i-il>eil,iii,-i',l iii.ii..I. .uw uii ilifalliiB.il
li iiiilli.fi) Uni amilKur* llku the Wtl-
miii* and tin- l.i.rilniii  could  lltUol  ll
Tbt Jni)iiiiii wlm .|iif.t thlllie iirltue
tU .'tldei.l.y iiii|>ie*itd wttb the  *iuie
HON. EDWARD Itl.AKK
Hn ii 11 on ml ||n|)ufully tta 1'reiiiii'r
Min.l.itiiilil'n Siiii'tiaaor Tlm Kui-
|nrn Illiiiti.'M the Liberal! for Sir
Johu'a lllii.iaa Tho Tartu-Mc-
Uietivy One* Dtivelopa u Now
I'lint.' riiiiiii.thtiib' Nt.v.-i In tlia
li.'liniii: Hi.a B,|iiabbl*.
Tn
ll,.' Mu
it |Mi
.In. ii ■tie-
null In
In
li I - i-» i;  i in. ..i hi
to  a   i| iie«l luu  by
RliMtll,  ibe  plaintiff
had   luitituled   I.'-
i.dll tw
npl
sir  cinrli
iiIiuUImTm
j,i..i a.-.lH,K. Imh'IUM  IH	
i.itniiitf 1. inm M. ami btntllM. bid In*
filled In d.i Mi bl* .lul'. lha I i.lled
lirvltt, **".l*l hata taken lh* onltt*r
Up Blr i larki than read two ItUWI
fruit Uanaril Owtt Wllllaii* to Mr
n I.,, tinrd'iu Ciimra.ni, refarrli't io
i-iiiu|ilillili ini'li* hy plaintiff Uni tbt
i f-ii<-i.f .,•■ tf i with raiatd lo Un
matter al lnue bad '■■••*. hrokao by tleti.
Wtllliiiii. Theii li'lien la*|an with tin*
laroi. "Hear lllll." Tha l-HttM, in
UtWtl la <i'ieitloht b) > *•■.,■»* l. ■■• * * *
tint when tnJtnuiry lut ha bad to*
|,ii.,i io it.l.tml Kliray u( the SeMl
i. .ini. |abtIttlftd na half pay, that
i.ftl.ef ti.lil htm tbt Ji -■ rt bl* Iniiii
ti|n*d lha dneumenl pretanled to bin
at I riiil.v < inli h) Utrt ' BWlff Itid
li.-ti. Willlaia*. ntuiil t.ol 'i* ovarluulied,
I bmtpot tl.e |>laiiiiiff anted tin dlffi'
rutty in iim Wtllliti*. whu wnila *m
"Vim ire ■„ .;•-• it Hltfty li Itil i Mottl
lUCtJ that yuu iltu**l lit* die uuntil
ttmlei Mill, aie piemui* ■
IT AHA/1* IIIIH
A lleilln illi|nl. t <i)i thai ih* mint
■Iftr ii'l*if.l i*dii|iity*d In lint • it*
at..xt il,* i'1'.-ani niii. ti.* tppm
. MOM ktltg a*!*•- il..*1 at tin n— in te
of lb* fi.!' i* Kliit and Koiiviorippatr
ii,_ li i wilii*l> tu i il 1-1*1 .uii Th*
ptptn bttt 10UtOl tbl ci** wllb ei
li.iup .Iiu rati .1., OWttff I" tha je|!.'i.»i
wtlt> wblrh ibt Kilter . *,** Ibt tap**
lii . <>( rt.)ilty in |lit*iil and bli
ivialw'll la pail'culai. Tb* 1'iitir* **I
\\t .. bttel "in... t*d wilh then |ii(i|
htttttl i **i i . *.". ■ on blM
It t PltttUt QttMtptf Wuuld lo,**li*
Ih**di1ur ll a  (Imt*  I.***  Mij*»i»
rbtntfntt otlj tutitt -lililli in pob-
li*lied. lad the** without tdlloritl *
maul
A ..a. it DUOUVUT.
itanetil Ht***it Mtaley uf Stuth*rb
i iLifi.ruli, UOOOOOMttot  h* bll dl*'
....*ied ll.e  Uw  t.f  Vdtiitti.Mi  ul  tbe
oiaiiMHM union of t^uwuu* tipor. i
I'Hb.lj'ta hllberin r*|nd*d •* lnpoi*1li)*
tl  t .■■•».!«    It W,lt|!d 1 '■ ■• 1, l   1' -in
i'i • t !■ li.'ia-i yoan of man,h,
i  -  l ''i* flhill) *QlT»di«ie.if tba MMt
.  MOI  t t.t miiii  vi,**
a,.I that *«»tth now tetiiltt* fur lb*
tutttruiwith* aiMutpinn tot if tb*
.1*10, *****   *
* *INI-.,a **, in
l .. .. turn ■***>•■ Uatoa. ttal*
Ibll Ifaar* i* bui lllll* hop* ttttftl • '-J
u at lln  lluorto will t*.,.*el
* tOOO *** ******
Mm t lid.  e*oiwr. a  MOMbor uf lb*
Writ _bu*ta iblppllt *ltl **t  it*  * ''It
'   |.tt*ft_*.l. JW  t.alll    II*
wi* b<d*4 for bl* phlllllhntde *piUt
lullbal  till  il wa
M*  Bfttl HMItb, I  'wia: M. I*, lot
I iiniihli*. oill loiertvf ai* lb* |ot*tt.
wt*btt* Tbntwity wbolh*! tMHaiil**
ahuoM tM bo  _4opt»1  l'i  t*l*l*t*1  Ihe
.   illil t.t J.aalnh, KatUbd
"»*,. h In^'ilbw, be oil) d*-laf* l* 4*
Mtndnl If, tb" |*tut..lt.«, of Ibealiaodt
(IQtOtl |.*pullthlb i*f thtiiioinliy
T  B* Utltod.
DONUI Ittt I   ll*-  Nil*-**ii Tim*
loll!  tttOOtttl  Ibll  lbtMlll1l|*wf
Mi I'aia*!! wllb  Mr*  icthM will ha
atdnnlfW noil w**b
Will So Xtqulnd Into
ran*. Jut*  t  M  IH  Ttmytim*
AahtgA at44l*bOl*e<** lh* attlrMnl Ibll
o 1 i*t*l ttttl *4t*m* bla lilMloml
wtthlhe i«a rt io.li  hy ibo pimp* tt
,V*wfunndla, V   II* bt*
coqa'rf.
No Vm lo i* ti Now
It. iui *  Jaoo f-Ma,*l < mul  tot
M'*M* hi* l**o* >OMMoo*»l I > It  India
oonoilh ih* iSMpMwr. to •*** **
t***m h* will ntin  lbt  lo*l|alt wf
,,-!.,. *, **.*** **** hi* lata *mH tb*
lint t*M Marshal
EfT*. t of Miemana«*m*nl
Un*** Jot*l— Thoprkw *f bnid If
lllial tll otrr Italy <>wiw* U* iw*r*o*;ai
araKMy wf twn TbOOrtOlNOI '•-*.,
* . * .•.MI'hlMtn*. ha* a*4*t*4 ta
i.N..'ri lel.tlh* •*■*-.*f tht ItplaflM*
<*Hbdllio« ,*f iffalK It I* tbtolblpta
•lhl* thll ho Will |4i.|a-t* ****** ft
priml** rt Ib****** dolt
"i'l'il. wlm-li
uu  lint day,
?■« l" In t i'u
i *..i* it statei war
'i'ii. a.1 vary
VinSAa JOOO  1  -NH|l*r4*  4*itr«|
tb* mom  Myroa t*-*i*i«tty  •***
I ■ «■ i****** Twlbai V«*ltl '"i-ti
tftd Kb|lUh Ur.|t*t*. ln.lnJin| I Nettln
bMhtr. "el* nplaiwd 1hal.f3|i*..i.
I* <wiw4*4  a  ttbMM **t  ta.MM fat Ib*
(■f*Mw*i*i Tb* tailor wot wort to lh*
• •rtwin lotbalM4*<r it Ctowitowtliort*.
H RtiONtU < bi,-«*lhtt Ctp*ttl oo ho
i*t viMnwwah itol oiih.iwth.wliW lla
Atoll* In om th* o4ti04*>. ttd tb*
i.tiweb*l* win te ****4 th*-**m p**
**-i.ter*. lot IwaiHIa,  won  M-ttOMOO,
mfoiol
*t* I* Na t
Tha ta*4y f«aad it, thi oatar nan the
0*.i*r wharf ai Wwii oo Nttorltf
wa* ih,*no|bly oiiMlMM IhN Mwtaini,
NbOOl !•*>.* rt mt* it ontoftht
(•■rkeli. to4*ttitii. r*tet*i th* Mtelltyof
1!,* dtowowd wu* Tha 10)«r wti in i
•Hi •'■■■-• M"  *•  I" |;« **   -ill:*■ 'a
hf tb* N W * R It. f*r •"** imt *y
* i. *f i \'*i ■-1 d-*ii*i tho owwih
•if Marrb A*ti«i*'l »n h*Mtil*r
dty m*rola| hat *•* am* ***** h* fowoO
w h"bn*w lb* Mian ** Who ewwM fii*
let |*ll* aim of bow ho hot hi* III*
Tho hit, lltiofm*. hnatbt It • tM
4ir1 of "fonnd 4nwo*4 "
rtwoi tta Oapltol.
Mt,- V'**enii*airit*4fMMih* Capital
1**1 ,.ithi 'Itlllnt t flit itiolni rt
, *.a f. 'i * .. ,.m * ii Ibe H*1 Ml*
Captain Mtt an4 In i. Mr »- 1 M*m
btftl Vr. "ini Mk Andeiwna. Mr
ltd Mr*  ri'ii-J I.  M  Mrn. J l
• ite M> I* w. l i |...|i 'i.|,
IV t-.rVr.t -1 «-r •!.■*. 1- M ****.
I' Mltl. I' II tt.*-.. i M .rpbi
l^d f.„i .alb. r.   the blNl ii»thf"*|ht
In If too* uf trM|ht, pHfipally um-
rbtodli* of whh o t tool Wat* f.*f Ibo
ctty nd. • Itr tbo Q r K  rmeei**
InOIr hy tb* -hntl *b"** I *ll|bl It-
tieaw, hatthe imooftl of fleitht tll
I.H ■**■*** t» IIIJ itO-Mllll't
I.-1,IIHi tlm iiu.iiii.ii of
!• I i I 111 'Mr Ja	
tin |.r*-aili-i,|it|i in Uu- uvunt uf hii
dealli, and addi, -liul tbtVl all IpMBlt*
Iimi ll.t* I... Iiiik |>i,i\aili Ilial were HliLe
limn, and weiti th.. l.lU-rii party i. tint
uu hii tnlff Iitiiu, lhl* wiuilil in' .'cm
««lll.*d   Hii  'inn*  Ittiub m I.i.i* iml
hi. ii.ii.lv ti mi mob M I* Iboofbl um
ton Im 1,'iiliiit inlay In would draw
MMI • OOttffttin ui.uiIh'Ib, Ihiuu at
llttl wlm tVel Ilk* ihttp »«lIli"UI ■ Ibtp1
btrt ni'i iim want * hit ippttnlobt
I ***** uefaortfo, over In lill ill*. Uul
lllik. u nut hii. amt bl* n< litluai Ui Ibe
l.ilwral pan, aie uul lodiy wlnl liny
w*re uiie* AtBOf lli'l 10 lbt Kniplrn, lln
l.itterai* an- li  llttl  MtUtrt ntpot1
• ll-l'* fop lit* illlirai Wlllih till hllllltllt
Sir Julin Mardimald m mar lu tin |it.»
ol death. Thai piper ■*■• *diturlilli
tl.i. m-riilnii thll "the l.lberil pirly **l
I'lni.ll tin,, mui h l.i amwer for; Ind 11
■ il.. i tittpthhl "f ■ dl.li'iil
•ml <l>_ii>liii|  Itml  pro|MMil. md the
■ **h***)u*iii i... .-,i, fur ill i •• ■■ -t ind
far a*M*in| Canailin,.  ta.  lliiuw  them-
Mint bttrt tod «'iii miii ibttotitti
fm ll,*- piei*rr*llnn nf our Independeir*
i* a pnpl*. our niiiiii' pr*ml*rw..iild nut
ba** fall Impellvd lu atari blomlf In lb*
I*" • ... .-:•• l-.ti, . ii,i; *.«ii
a Miiuiai rtiiar.
It.* DluUi  Wa.l.iii.i.ni  ..irreipofi-
ittt i-.it.ii Ml a futon in Un Mitlnt
s.* ...ii.-.|.iudelic* wblt'b um mtn
leoaial bulii.- It*..oil Ih* _!*><irtt, Im
•tli. Ihal lh* lii.i*.!  Mil* •  ifftttla
■ ubtt.it 1*. arblltiliuii th* i'ittj*i-i "f it*
jUllidl.liB.il  ii,  llrliiu.i  Rtl   IWl  '•
prat-tlftlly at* ..III. ut »uii*ndar t-l tb*
Slate* uf thedutlrlb* ot  a *i  •* *
and ii tb ababdoumeat of th* tht~m> ol
MMM tl An.*!  t-  ii>>  Mill'
t) llumi. whnl, ih* Slaloi had here...
fm» >taim*d
• lull or lUPMiVkHttTa
ititiw i, ilal . Juu* ■*   P.- •>'• a- •'
hi* i. ita-.!  lotufuttably  ill day *ir*pt
lh* iaiarvtli ut thiol)*!  twlHl* ibd
••imii.i,t*i .*t nourltboteat  Tb* • hiai*
Of   latcp* iilola  il«.*   l*tl*l.llt    hn
ap|*ratv4 afioMhl* lu blm. h* bai t*<*
**** «>lhtti*l*d l-l >u*-h ft** action rt
Iheakio. whi'l, uldituht*4l| ua.lr.lti.
■  ...  hlM.
MlttHt'e Uni* M-AMIAI.
Tb*h**tia| rt lb* Ttn*V*.'*«">
a, intiii wu rw*am*d *h*l.*i* lh* pti*ttefr.
and *!«rtluO*ru_iMltin Uall) Mrboil*
andM-abiol CiMi»lly won *tamll*4.
rb***t tbntlthtt <n •|<praiani'*uf Mil*
lla lOOOOlly l**a*kke*M*| nf U* ***%
Th*| aaM I* had t*tl tlelt *mp**1 iad
tint did not looo bta wb*t*i<a.ui*
liiipaitwi '..'i.,-i tm MtOMttr.Oti
tlai>*4 thai if ibii with*** wte oot i iw
dti*«d b* Wt*il4 hat* IP  n*.**4*t  tow
omk lu«|or bo nohl bt riMtwi'iwd oitb
lb*>oea Th* lltooonMni rt*il*4 a
toonthMii A 4*i*rllt* bti two* *9$ag*4
It boll tp tb* rniuibi Mio
ruin !**• i* tm ».,i
y. ...in. Job* : lb* Itanb rt
MtMtmi • t*o*nl M*otii| i**n *****
|o*t*ldiy tod lb* toaail *lol*M*tl.
UwiPpWttlwruf whbh l****nt!| «*m**A
***** * ********* in th* Ooiovlal »mi4.
oa* i*rfwM,l*4 by ii»ownl Minift
OhoiIo*. Mt Uotlbl tHolth n«l*wtot
lb* mm* rt th* imi aaM Ihtl |ttb**a|b
th* *taiwM*wt *ho***l p****n mm ihao
to t*mm yoan ihaiiiwMi t*ti ***«i*4
ibii ih* nnlot |*iw*i of tb* htt*V wt*
*mt* thit tw t»Onh*o*hM t**4 be
tni*4 !m lb* fotan Tbo omit|*
hod i-wt oolinty niuta*Umy. and hod
it tm* boot fut oieopt-uoal hm***. «*
M 1«'-M,||WJ.  It*  4il*« tot • * "■**..!
hi** Hi lbt* to out* to *t«-iitwl
•howibf.
A tt* ****.
A duplt'h ft**M b idoa *ltlo* ibii
fnniiti MophM of Iho ciotdii* T*
dl* Ktllwat. wh* hi* **** 1***4 lu
ih* i**n**a till ttko th* iim*wf 1mA
Mnwaliteplmt, li*4 eo h*#p h*t wwo
MM* 0W4  nlatn  aaMfitlMI  With Ibe
th*ef mm* ml bii lit*.
INt ttttOOtON
i MONO ai i. lh.1 , J..** I Tt* 4*10,1
Ho* who •«* htkll-i fnr ibo body rt
tbt lilt Pitm r*i*oll. whwh waa
***** a tm*p* rt ***** l|0 ItoM tbt
*******. ban bo** unabMtw |*i toy
inn of iuoh*rnt*>*i*orihit of th*
thwoK tod Willdlomiltioo Ibo *wtvh
TV* lOK-Obl of t|i ,***** nttMH tt th*
oiovoinaot l*amll• tttttolot Ibo **■
***** ml bU b"d} bai Mn lo«noeod * ■
ttMto
* iiiit-.i enp-awo
II. i ir * *. N _L Jott I "-TblHlttb
dUytil'hi^fnM Ht Itol l«4tl*4 MMt*-
Mtwt hill wat b*two*w can *****
aod ,\*wf,iwb4!l*fl. ********* atto. •«-
Mio tot rhtM oo Ibtt MuM wllh lh*
»if*piMo rt loo nn tn prawniM
wllh ****** 1*mm*H*t t**tt** **A
****** lo tool Of tt*t*taftf* IM llw*1
eniowol bt* OUfthhed t lof with
yhiMrlto* twd lepf-t***
■mil roiUf rttn-l
*e^< *i I. tw* t>««,*w I**** .
• • »*w i. Hot. Jaoo i. ( Ml Ob—Hi
John Mt'OtoaM li «lnlift| MtJoillt
Th* fOfeydtallow iod *ttntm> wmImno
iwolioo* tot hi* bmihlni )• ***** lot
I'.-•** iod II *l*lt• ■* hwiOMM **t*
***** II* llln II tOolHhMewl ***•
**** «******** **A tptllioitl* (1*4*1
liil*i* Mty um* tl toy
Ijmlihy tt VMUlol
uiil Imt vn San t-'ro
olbtrwlu Umy mn
iim Orion, -ir ■
rrulier.  Thu »|ilnl	
fiti'iy in ofUelilolnlM Uiii tha potohin
will liivu Un MUon lo llnmiailvn. Il
|| llnpl) Int-ttlbll Ik K'H'Ii lha ii'inaof
llmlr oparati.it>-* in time bef.ua the •*••<
wm rime,. -|i t'.iiiiui too lule," mI.I i
Hei*iiry "Hn ni i.uii,, who a (■■* yaar*
..a', inula a iiunbty nf etptuiti In Huln
it j Sna. "I'lnl, wn troBN hive to Bnd
t ifiii iml warn them u( the itrdeimni.
Than, In tua thuy .1.1 um heed tbe
warnlni ami MDtloutd tu iipliiru *atli,
wa HouM hive iu iinni ibita n.ilu ami
rllilute ' l,.nn IT pQHlbll, Atl Ibll Itlai
tm* Th..y blVI OR UN Ol I"" iijiiai'i,
iii'lf* 1*. |ti|.*li in anil I ft • i iititui In |
.Im-a (ul - i.-i.il il., little toud now. If
ii,>M nn tltrnrted not lu anlar at ill,
it ttia btffftnltl uf Hi" MOMOi tbu Ink
would ba mm li ..l,*ei Al il li, liny
II'* hi tint* ami tot Ilia aaaat.u at laait
limy will r*i|. a Inrve.t tll itiiirw thi
N'orlli Aunrlnn li.uiiuai.n! QoiipOOl
will "i'*i tin "' i' i • aad ultb unly what
tin limit allnwi.
v» m mi - im • ntin i iron
Ko tttn in* ■ ■ *'■ rtttlffod ** **■•■ ui *>
dt'parlairul from Hi* l Ini'i.bm and her
illeuce, tn,ll *.fli"i. il.i.ti.. iii.|l*-il*i
(hll ill* Itttt ii"it,ii.it of I m pur la urn lu
r*|*irl al I'allao. and lit» Itbtt un hei
,i.|i|>h uf iml am) LH fur |i|uli|U*
arbtn ibt olll rttofl lo AilMlftl Mir-
i mu ami |l I uu.l.T hi* i.rdeii.
V. t- tuna Aii.ti'i.ii
' i\. ntin  .1 ,,.a :   Tht t  ."nntii'lll
QtttUt'iOiraoiborti Ry.tiMdtl *iy*^
A rtOlOOUOirod l-ll) at Whu*.vlllenn
(bl '*■■ I'liiu i'l llm -M-tnt-M »,aitl**»
tine hundred ilrind Aimy men
ttn pfoottfflti *i"i Tm enri'iaei
*liei. a t*n| uf MMffbttfOOl I n'..trt.-l.l
■ inela. dniiml ib* *p*a>.. i ft na tin*
.liti.l. I ■!* lit* tltifil t-tut'i*'«• lo pl*.*.
ltd >ll.|*eriod lb* iiiemhlf- The tel*r
■u* want I** ifhnttflllt lottbttbtlfObl
tnd her* lh* rutifti* rtttWtJ IbtOUltl
rUttlNI  Uu  tun.  ..linn. I,    I'lll*. t.i
hutn.-i to IMl worn nil * I'm'* **..
...rd lltiinell Taybtr. lh* ItOdH Ol Ibt
tt'utli*. i'"l I'm* k>wHh melt* fili'li
itah'*rdi   Tbt  pt-Ott  ■•'  ih"  i"»o
iiui«t ib. t»>*i.*- . .n*r
th* It.U|lt.
MUOlC'H  CHAMM-i
r*ranlt*a *l ao Oreleelr* by a Neiahar
•I Clieat tmi i.m
A to* onoNrtn bu boio fuimed n
ihe \ M ' A and pittu ». iu i*.Mt*
one of ib* bi*l-bl* muii.il llttlllllltM
of lb*rlly Mr Imi ■, W I:* I hu
******** **■* OOOttlM *t .tu*-i.-t. aid b*
win hi1a| Ib* Htbtrtn f-iwird rapidly
if aat mo* no Mr 11**1'• (*(ftoa*inn*i
10 poldw- hot* will he nw,*ii*tH wllb
twal ploaut* by ib>—• wb • **n foiiot-
at*Mhbih l*tht pi***ni >m Iboa* ur>
tattoo* Hi* mm*!! of ihit onwi 41ft-
IfOMWt* IbeiMlo UtdmiuM*.
|nd h* >• UO* Of lb*** frill.  .  oh*  ottl
«oi %*it*** t**m ****** **.***• ***
rt lh* duhwl haiwomwa thai Mil ho tt*
rdlod In* li, tut tm th* lir hi|h*r iIm
of lt.t*l|t*Unt wt.ll tbt  mailer  mlw4
•ontl whn bo wnn tb* *ima* ibtl
in* tod wtll lito toot tti*r ih* login
thii ind.teil (hem HO **•»* du.t Nt
ItoM to • Moiiriin tbimiib and ihraiik.
IM tbtl bl * im* ta W*n»ibii*i iod
tool tb bt* il»4e io tbo rity ii t tn*
IOblUH|ir<iMi1*oi~w l**r all tMont uor
tlliiM.1 whu 4*tlthi lo *t*4 **A**f Mi
Hold wilt'mhnid II w»n ttabNtlH*
twill UU to ** Hn*A.U** oilh bh
utwtiod tiiiw m«h*em lot It *****
Thm* (t_Mpu*iot it* *m**t**t* tn t*
ItdbiWa; Mew*n >•*■%***. Hill. t«oilo.
•A.leb. *9l**h *SM**Am* Kt»|. I*nt>
dell. iaMpOell • .  at*  It
U Ohdiniii*l thll th.  t*im**mg  *****
Mt** will tlw >mo ih* ******** ***t
i'*mopli*h*4 ,wi-.W*. thair *rt*l«wa
wtll h» a Mtmi it!waW» M-fniMtfc** Mho
llw-ieo. Mia* M H*M*f iodM»**l*nMy
o*%*t«l cnii*Mi« ******* th** *****
****** l-art* ibi" 4 lu ***** ******■*.
-Hblt l_-  "i-U-IU  oil!  IM  I  #n»4
•tntf tto. A pn-t-w* ooi bm Ittt
*t**t*t lo Ibo miW rt Ih* V M c A
bolHltl. iivlMl IW4 ***. * MMtM
***** rt bl* ibtMiy a* a d'rwi-M a*4
leovbel   Mb**..- wt* i-»,.J.,*a||t-
thly tbtl laiiioot* •
nitrpnunf iaieJiiitvwtiy tm
itl*» hni*a'*|bepiiit*-o thepromaa
tt Iho tow Moattl ***** wtll bt
w ih **4 wiih iiiam-t
TV too-ill teoenl Menni wf No*
WeMMImtil Nltf AM**t|liiwi will bo
htM wo *Te*lo*otiy. Jooo MO It t
wVtorh om io tbowfbtwwf K II l*Ml
An* **** rt ******* tod UdoMhtl
Mieot AU ******* it* r***m*tm* to
Iw IOWMOI J  I  M'MII.IIN
||«b. ***** Im, •
CHI.' ttftW
T*wyotoff moo ohwoanth^i mom*
ot Kuoi tttnol o*wo fnot einot mm
it*l ii|ht. wo* amoi out a eloh tbo
mm* onb to iiMfti wf ***** it ww
omiMui ihty ******* m tttm *****
****** taa o* iiiihoi ti iu
tlrbbwff llmrto !h* tow ***** to wolim
tot then wn •*«* ,*(*• n«t AMMO
wo i pMfca whMi* hnoghl *o,*#tl
imlb tjio unbtlOOll
Joio t  A IdnM ****«•■>
1t*m>***h ***•***.*  H  *ii*|ro*i*
rnmtt pfwtti-ti il M l*iMn win tl*
-1 -„*-! ]t**0"*  it II "  Jill  w*
Wt wf th* mum*!* fn Ot J*h*. X I .
mh*. ** tmtt*4 t* npy Mt Tm *-
j bM* Ihil ho t* then it ill *40t ttl **■
j i.ti)  * I  1*1 m*  * Mt wht ** •*
***** I w* I******* tt* Mow ***•* Iw
; etpol hiM. hot IhU be ntw*eo l« 4* *m
OMWOOl nf Iho on_.ptmih*n* II Mlf
j HtAU*
OweoMoi tbt Lttn,l
■fti Itu,iwi*.  Jnoo  ?   It  It el
j |#v|**d Ihal the iieoaaei CnfOlo  will t*.
mr*tm4m*mth  wjthio t tow 4ty« loeow
. oawtlno wllh Ih* Inttnry  *m****r*t*
oN**1* em th* nhjott of lh*  -Hull*
•ea! l«honoa  ll hi* b*ow*l|*^1*4 thai
; «b0 twoM tu Httmm IhK hot a*
I waiiioi fnr onVn  A  room obhh
<**M* !*• hi** ***** f,M04llMt. H Ni
*lnwii1hio.iwih**ff*vt mi iho limit
finally (4**4 by lh* trwamty 4*yori-
M**l op»n Ito bnMhet wf **lU M h*
bllM OnMftl lh* |*te*e»l ***** I* I.U*.
Cotoot Otltb  Th*iw
tt iui-t.it"*. PC  Jane*  -Theina*
try OiaortMoal oill tt ton it lb* UU
low •* -•• the li'i.'  |*trllHMtl ft
t  l-i eai  *f  '*■■■•*•*  law.  I*n* * if-
|4ta**nttl lo«tlO'lloat to th* n**w*t*
: niton oa to tbo (tub rt th* North
: *-*-' '*****mt*i< • • -'Mfttnt   |f iha
hill i-i**o* by Tbnrwllf m** tie*- io-
i morthni will lo **■*  M tbonaM* j tlitiln~
wf lh* tl***. wot b	
________ rm*
mm******* at *tmpHAt*tm*m *t lbt
f<-Mtai-4ioile»|*«>   ttot olll  atlo04
lbo*woil ********* mm**** tmi *****
**** mt hH HM'i ,1 ***** I'm*
Tbo p*** *i tb* 100000 noMMtltr to
Ibo tortlMn tot imtib ooowo totutta
of ibta t*n*ion *m bt toMUbitj Nbo
tbtt *4 Ibo fMwt i-mM )o*t*alM -
* -,i i*-4 **ty 1*1! rt lAnm  lo lbt
itrti* rt a'kil Oilh < tyi*** IWH*
i*r4at. t Mii.it ohm* Mtiwml t low
fni* aWai th* **** ihtl ***tttto*l blm
Th* *O00OMtl«t W,  OhOM  IM  f *M* UM
4*ot**in|*owfiHi*t*nha* r***ty of
owtb i* Hon for hm. TV ooaoin u
feotfoliy tmafO. t*Muil amrtpimm*,
nwnnO with 4*0*e  ****** mart *******
wiih ottl ttttotla   In **i***t tn
******* ti* **otmnhMio4bH<woa-
taoet fM Ot WIN tM Nt llwoe*l to oo
ah**, tiiiMhrw tb* tntvrno»nte_l
nth* thim*|h thti w'ltMo*** a-i***
***** t*****. aod **** am thnoib
i*n*i aot o*m. er**t omoouu ao** to4
****** *    •  *\  (lb*  ibo
haMtatln* of ton It ** rtpmtri thti
it wiH n*4nln«nt Mo* MaH-lh* |o Itbt
1h*->*o*oalnlhaio**a. ***  If  Ihoawo-
Mtnm ********* *u ****** m thti
lltM ho will 0* •'*,"***** H *******
i <oo*i 'niiUM* pm* rt mm* **
inioDbtawi. e4*'al* l mow m  wwoM bo
woo of iho mm ****** ***.***** m
***, H*n*t *t*p********** iimhoo
hy oiiht node* th* i^iii <vd**a*ar aton
1**4* ***** ******, ***** **#•> hy wbHt
m*o *rtm*. -4 *i4it*fnb ■■*- ***** *p
tho ***m ibtw IMt* hbMeo Jl** ***-
***** Ihtl lh*y ***** **.  tte w' te lh*
lit! ihii cm bom iai** ihtt ***** ***.-
Ami ****** mi** rt ****ly pt_*M wtm
loth* **l t*m*tg*. ui* it tm m*
***** rt *tt*A* yenhltt em hy hoollti
lodirmlii't lh* ******* of ******
I wbm
IMoMM: ItaUtO treth MO*l eoly
th* f.O*t ***** It** ***** Iw
llr* MM u W opt MM wf tb* ****** to
Mtlt*. IVlr** Ol OHMtly h-MOMtlhtMt
wooM to owfwMeil. eowotb U* **** Ibo
bambhmt ae*mi*T wf 10* Mill *** hm
th*ll1**1e4e*l**»tf In regime* too
tt**4 at**,* t****t*tly ********
t*** iho tttltUI **■ *** im at
II* non* eonMefiin u *4 tH twfbt
tod IV**n.  il It  M ad •   bOMMO
PHI
T* mt*""
.>
*
,,.,,.  i.KiHllLll  NKW  WBBTMUiSTM, iUUTIWl rOl.tlMlUA. WtPNKHDAV IIOIIMWI. .H'NK ''
Ariimliuiit! Hlui'k, Nfw Wn
I'. l..|iliuiii. No. Bi)
Bell-Irving, Paterson . Co.
tVlnilwlK 'I'll ll"iniiii»-iiiti Mi'l'lniiila. ll'liiili'Biil''  Hi'iili n  ni  I'l'lii'i'
SHIPPINC  ACENTS
tin limiii iliri'i'i frum I'Liiiiliwil. Ill** tint "I liquor. allrlOwl drain pl|»
■InliTB Ulkfli (ttr ii.tii (I'tir nml iln'''t), «tl"»iiil »'il'-r |"|'- iplvaulwl
null wbii', lin liltiti'-. tilll 'Hi'i all i-Iuim. ul until null
f I til tlj
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M HI I.f,  It M
I il,  KIISI  lllll  llll mi un
I ' I ,,   !, ■ ll'
M
.11 ii>i in: i>in:>
rmttii* II
l|l|IK MOIININll I.ILIliULII Ir-l'ILI-ll'
„l,„*,:"t;;;t:;'Mi'..'mI'ji'*" ■£"»•
t'.-.i-.m... ,. —
ii, ii in or ini' ""■
r. J. r...ii'tr'. i t*i.
, MTV I'lli'l'KIITV TIIK I"*',''*11'''
I   i„i„„ii...iI'-ii,biii..' « .all in aim
r, i'lll,   I *  liami
l.tlVIJHI lllll'II'IH IL-I' WW I"
I' in. in,, iiii-.tlr. alaiyalii tm i-a.li.
,'„.,l.:.'.l„,   I' 1 T'BI'I'
i-aX 'I'llK TtlAMWAV  UINK UN
I I  .ill l-t.i  a .ilv  l"l  .Iii'i'' l't .ll"' •'"
_tl>l._SIIIII  IIKSIIlKSTIM.   I'"'-
f>   ,„.!   It"   tgi  ",','■'•"  '•■  "'I"'  *****
nu ll...- -V I Tral'li
■ DL'll Wtll  ••"!'■ S|V tWMW,
\ MAKt'AN-
l    ,-
"tr
full <
,,H  .".I.'"..'',   -.-.""a.il.-l  '"
-  -  *    .lVl.ll  I   t   I'-l'l'
■i.t  llll.i.  Ill V A
** 5.,Mil
Sfiffi^aewwkw
,,.|.i. I .1 Ta a.t,.
□n Mill:- Sll.tlt Ml-Mi'SUil Al
Ml,,    ,    .  ,.   ■  a  „   l.la.1.  ,.,,   ....
lalaltd  la. 1.« kr-t a.-*) .,,..ta.lr.l aa, all
.,;...,.i,i. .,- i. a" ...-I"-i-i	
ll.l   * J  Itai'l-
((  tl. II... 4 t. "a liaf
d.O  T.l III   «lll-   I'1  KHAH   t   I
^-.llllll I -'■•'-•II- " -,"  I
.   i,,  ,.,..... .'...I Bt.'l  "J "I-  rt-~
i..ii„-mii  I.Biiiilui.iitiBi ttiii't-a •
,a   ,, ,  ., ..... I.   |a-. BU  IB-  .IIIII  Bl
Mill  Ittt  III
i,*i rixisiTr.ii until-.
I     |  ,|,,„,   ,1,1k
M  -  Illllill"..lt.1,  .1-11  . .
<r,.|  ACHKK  i'l
111.'   la,||   I	
•fisb , i a i ir in i
MuNI in.vi tl in
IB|I   11  I
.\./,.
I ..lat.
II ll
ll.t.. 11'.'
,,  |,t|-  IS  I I..IIIK-B1X  •■!!■ HUH'
_    I   ■■  ll ••'I-- ..It."-"
.:' ,, .ate;,,.'''■'*
•bl l.lll It'll-1' I'l ■"'»•■"'■ TWO
Sl.HHI  ,.,.  a .t  I- ;  »l . fal
.  II I.  •  la'—'.l-  ••"•'  '','
• II • "
_;,_J   ,.,  ....  ttlll   I'lll, llt-l-  1
IjH.l   I. -.il— 11-aa.l .■-•• "a  ■■■
-     1 •'  l< *
 •> •.•;;
■ ■'  ■  '    "
11"
- . Al HI- '"* v'i i' IHl'  im*"
I , .btrral  -nl,.'
• •few?**"
lhl ■'»l* I ** *'*  II *' ""*• * ' '
. Hunt i-iin  t"i- is'ii't:
If   ....   -a   Bl,  IBt ,  '*•*-_.*''  •'*>
a  ,'la. lat. ...all*  ■'   •   .
at.  II it ll— a
VllTS IV  -'I "I  lU-lll'-l'-ll
I a  , ito ...  I- ,    . ,   ft.
.uV.ia.aaael.leM.UB  II"
H''*i;il llll I.   IIIII.IHX'.  jUTUA;
lit- >ai
11
I  i
 Snail.
Ill ■   ■  :■ lajt*
■ •
...
ii
W.TlMI
It ll.l. I'. I.'II A-l. II l.lll ,.'tlJe late.
, llaa Bt •
-I'mi eit.i  fi i""-'
>>iiini .
'
■
1,    - >.   .:.  1.1    .
H.UARKI»Un>t»S t.i'-'ii ' * I
****** ****-4 o*4l-**n *i*
• -. 1
.all/,   ,   *
INCH Illt Vl'l.li.AI.MilM \l It
l"'ii',.'' "a"':1.!!.''
A t  M tta,iilt-itl.it II,-t.l
DAiiiiKiimii.i*foil -it i in i'iik
I *   Mil   <>t   -ll   Bl    |>lt-  '  i
lltlt.    .1  UI.I . ll-  It"'
tla.iiakf r/taal  arell 1 -i  • a
.ll*l'll II I II II
XTKlt  '■ IIIIIMKII ml IHI- UMll
il   .....I  ..III  I1IC.1I  --I .'.  '
...  «...  -I  rl.ll' I*  li-l
I  '   '
1* IlliiMILIHIiil KKIVITIIIIATIIIII* *l
tl  anil itattlt. tl"- 'I'll   ,,. ,.-
 f i.. -  mill  v.
1,'aiim  Itm -Hi: m:ii:  hiitl
I  n.i..,  i li.
HI  MtlXI
, . \  wi.  i.i t—tt aiii:
I   " |. [Iitai-tlt
|. , .....
■
li - illl IN nl"
I , ,   ,  -...   a    l.'l
.11 Itllltta ■■'
■
-
I '
11
i) KUIINIHIIKU  IIKI.ItooklH  INU
BB  .Itlill. I,aim  In  |ltl.aU  I
I  I   I..    ...    a
.l|.,.,l |t.l
a.Are
I lllll. tl lMI.lt  .nu I  I mu 1
tt  A|t|tli  Ht-  11.1
K. Jlilllll II.IM- 1" IIM I
,t ■:'.-.',
ft"**
JINUKII ■-' '
'M   iiii:
tl  nn.nu tt l.li
-
t
I II tun n l.i li
,.1 tl
□
T. !
•  i tlllll lt,N
.  	
\v.
y ■  iltMl.i, I I* r
, • ,, lil.A/.lKIt,
K  . i
■
'
■
*.   "
■■  -
1*
i.
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
A lb" Iliin I* A
| I   II   llllll    Mat ill I } *  I    ...
* * *    i  ..  Ra . v
■
t*  iiMttUN wli hl.M'i ^  lib III
l .  ,  ..
Oil   i.HAM   Aa.tlHll.ri I  "t  j
• I.. rMOMMltytodCUuioaiM* i  '
l,« H'.lrtitlllr,
UHACfAMAt II |;|; tl.. lltll, I*
Cl,.*.  ; •   I
Wniie'«,,*■
'PilWI.K A  ttlhnX  Altl
1  •
, i, , It . ■ i v
H.iiiN \i;\
in tfllilivll tliai ii ll KllUi'ln* in Dili
iimili i; Iml uinii llinn it -uui'li' iiiiiin, ll
i- ni'i'il.,1; ll lllllll "Hfl uul" tint lllllll',
I,-II ,'Viutli \tlii'U' It Iv llltl till' dlllllll
uiui*.* iiuiiii'v Ii i" bi Ullu mull bi
ullowtd lo limit tii'oii lu llity will tbi
iithorwllo nut i'«iiti*uiti"i<ii'V inuit *llll I'u
ii'iiinii'ii witli ituvoiui|ilclont
TIIU HiiRMiY Mll.iuxt: 8TOHN&,
Mt ■.-!• JoilNITON mi'l lllti.iii, tbt IWD
form mte lunoiul tbi llbnn bulldlim
iliirm. -ui t" in*I'l'iiiti.uuliifiil unlitiviuu
• i i un <l , umi  tlm  I'll)1  Um mm  lu'il lui!
..iiti .i ronlil l.'.'i p>'i-iimiiili li*** thiiti
. ii,  ml ni'ii' wllllui lOpty fur tin
IM'ill 111.' | ilioi   Wt' llll* im illiltu
in lu turf i'm Aitii ibo icqulilUon by lha
J I.nif 111 .1 Ui'iilli'llt'li nf lilt* -lltll fit-
" -, .111.1 III HIH   llll   ll Wl.lllll
' i , i i'l.- In.i.. iu DOW lint tin **■
(■.nt ..1 im* iiti,* i •iniuillli'e In* belli
tlloptttli tin titlii't roJdlCIWilli llieiil in
iiu-tt CH...I fnitiiiii*  iim we ire wholly
tbloiui mluriUn. bow **** uiijorl.y
il i tm ii ant t,i juillly Ibtiuiilvti
nn .iu/ ttnniii.il nf public pi'iii > "i mu
.■mt i -,i ibi tilt pout iif ih"*!
Hit aitutiii in whlth thuy wurt
|   dm    '   It MUI  I"'  I'liatlletl Uni
icilyi ITl i-ii "i li
tbtl t   'i t* i'iiiiitlai*il a lair
.!-, .1 .i*.   liul lln I'uuuvll
I, imi iiu,- tn , imi ■ public truit,
nti i.. .ill,.id the unmliei* uf tha  hulnl
i mn l« t*i at ilia either trim
.-I. i.t  iiiiutiit  ii, dtollti  with
"ii,*-!  i ple'i  iuu|i*ity   liaini  ui
troitnl   will   tin*   ru I tmi f   uf
property, It li th* dot] ol
i lugel all ii tin fm ihe pmi-
■ Win plea. -Union, li
'.it inrpltui ||Mi|tartnuiiih
ei*?  f..r  wbliii  pOO  MlM
. ,  * i,it, bm  |"l"  Tbl  dllteiei,.*
i |fiM  ptt  *att. let
|l i led MUl I* Midi  up I'f
■ pupil, li ll ll||l*i * 'I I
pittite Cltlttb bid OWOOd tbflM *lui.'»,
iml tl Ihal pllntt iillli" hid happonetl
IO l- ttf Ul "f lln* ttoiil-era "f the
llotnlof Altlimin win i<-t*d Iur tin
lawn rttttl. )<• totM hm llbnn tin
i,  i. * ii i tbt II "  ibo loouli
.  : .'    •■  .•*i-i|t1y ill|1bV  Th*
.. .'  ai  ll It,...  • UM
■ill ii  tbaluf
l.t.ry Mtn  ibtiMld
tla .,..   .f  tba  plitillr  id
... ... iboold ilwoyi ta*
.  a,.' .i - .1 ' -  I   m.i
*.  -ltli*nd*tlbll*-iuim*
i'lllll
HARDWARE
•WO  CARLOADS 01*' IIAKDWAHR
T
I  nl, n|ii'iii'il up nml iii'irkt 'I nl '1'
\V. curry n full liiieol bi.ilil*-i ■  rt*1'
rm- thu spring irntic i  ■' i"" '"'"
cil, ii|ti'ni'il up -in
,11-IV ,t full lllll! "I
.,,,,', i.iliii'-i ni Locks, lluilil
•alll-l l.llll'
\\V nlaa
It.lM'.l IIIU''! IllillJIlll
.1 Nnila
I I llllll)
F. J. PlIHTDH & CO.    tmrmmmtm
COAL
Nlnlni 0 load Co. Ud. (ot Raailmo. >
New Weuingtoh Coil
Pianos, Organs
Imt  .III  It (..ill „/
MUSICAL INSTRUMENTS
Ul  ■■! lllMi  Illllill'-
n rt i" iii 11 i t-iiin I'litmi
CORDOVA BT.,
llM  Hi I IMIII I I ll. II.
CUNNINGHAM BROS, mmm
F. CRAKE,
WATIIHMAKK
imi ; in
St,
: H1.NUFA ITUBIHO i Jl.WKI.Klt.
Ihu,  |) m  \'.    l-t.'in l't ".
COMPANY.
■ in, Kiltllili "** nut in toil "|r*'t»
SANDSTONE
llflilll.l.'-l. ,l,l„„.| ,„__
''"'Illllill'111 t'.tlll .„, '
III.' f la  I ...,.,
«N.OOPERTON
" ,;W-c^«h;.;on,
'  ll '■■..   .ti  "i  i uiiiii.-  .iilUM*  Im
\  '-I... Hull,   I - ailt  I, ,,111.1.-1  1,i M,
I  *n|,i)  ni IVutMlal iliiitiil,',rn uudi ap
 — III J  M   V i.iit  ,    V ,i  ,.l„i, 111,.'
Xmas presents ut bottom 11 *  Simpson, Hall, Miller A    ,' • ii_.hiiaui
Co Walliuufortl, Conn., cclcliruit'd I'laiwl \\u«, qmitlruplc
plating, ,,,,,1, 1,,-m i„i,f ov.T uiico„i|K „.,.,. t. i "it.,,1" i lulu  "FOREST AND STREAM"
lion, la-iii"  Gold nml Silver Wnlclu •  Diiimomls mul licin I't'itLi.niMti ihimcanv
Rlngi, Jcwtflry, Clocki, SiK-cniclt-s m   i ittck of N«»  • ;.',",''.l'."1"„,"'.';''.Vi.
Allislii- i.i ml- ill I'l.lli it \\ in  lllll !  "  In  mil  unu   i nil
llttt iiii.t ,    1 .ill .ni.l  .. .  [.im .  u-i li"  ' '■  I.. --Itiilt i;iHitl'.
ttfliuieiaiie in ■ hi
Ship Chandlery.
i    i,i.......i...ni.I....uairi.  ii>..,ioi>'
'  . i .1 ii * i |tj ii".
Vail I-. ■  .  ,   . .  i-i  l.,  Nan,,.I
   ,i  i   I  .  , i  fi .1  1,1 -
■  .  * .-.,  ,ia  . ■■  flUU
i    i i  -  i.t a.
tti •) ib '  t..t i h* . .^'ti-
• •" ll V.ir*. ..I
i - leodlni unii.'
|.)  lul** up
li, ,...  Addraa*
t"KlM  AM.-llll AVI'l'llt.lNlllM.iit.
ltiilt.ta.laa)  Nee Tfll*	
olbir, pl.t in
he itieii,. „n
yuu will, lil, tlm ai ,i ,i
^«M*M|0d|l "
.llll lil.l lllllll, I. „, ,1.
■"a  Hai -i	
•**"•*'•' ■	
.ul,,lll.,l'i..,,.,l  !,,.,.
I'l't in. uk.ii„ .  ,
I.l ill. Ml, ,iilll
BallB.l.lalli,!
II,t I an, it
IV Ml	
la,I  I
MoPhee Br
o*„
.    >   -   ...     "a a   •
■  •  t 	
MMete a...  a |„. Uat.al ,  a.t  lit-'
'rail.
\\'   a  KIM.    .tli. IIII
,' , .i.ra.r.11.1.^1,1.-..-  ..-!■ -■
M.lnll M
I
lla ll.tll.
KI...IVIII. •   ,., ,1,1 I.
i •
.' t'i
•i-  ' h.ut t M'.i.u im.
t  t   I.,-.   111......  -I.*.
I
I •
im* t*s «»ivni
'.
■1 •  1
M-* „i  tiik crrv «<i  KW
„ |M» l.ilaa.  all in
t
\
M*8
■ ...a..,I   ,l,t  Iff.),.
a I I..J.
NIIIII  .III
I..B   .    .
. *
VVHlrN-    M
tt.... ,
B- ■ l» le.l   ».,„,,.
I.I.M-  .III.  IM.  -II
V   BB.  .    ,,  , ...
.    . I
.I.a..,,||.II -  , I.l -.
b!  ..,
r
■
le t,.r uuitfi ,r tU utt* u . patw. rf
laoi SL OlMp II.
W'iii.iii t- no.' iinni. tii,"1
* t k k  -.
. il :- *a
^y^I^ '  SS WTyRNByLL&C081,il,W1*4
iti.ih-    mii-.   "Mit ii "i ui mm' II i IUIIIIUUL-. W UU ,,,,,„..,,„	
„ .,,    ,„ BOAiSlORHIRi;
BiyomlRov-ICilyPlanineiiii,
CREIGHTON,  FRASER  & CO'Y —-—■ jmsjum***,
io \V.iiit Street \ •****•■ vti l* t
i,i.tn rv, > tu *. .-nti '* '■■  it..
fohinDiD. Siiimliiis-- '
lull uml Srt> I.. ni' lltlli- Im I*.I.-i--
Buililiitf ami Gontmctors
BEICS
.. nnd ** u i put nl Um Bit] ai i****
uaabte ni**
Kiitu
tint  I'm.-tin Ir-tM
BRUNETTE SAWMILL Co.
I.IH1TI M U  U I sl Ml\-il I U IU .
manufacturers OF Lumber, sliiiiil,':. Loth,'BUI Stuir ami ImiR Thtibtir un I ■_,„,„,„
to 100 feet,  also Flooring, Colling, Rustic, Siding. Mouldings, Pickets,
Si-full .uul Turned Wort Vflndoa and Door I'i-.iiiu' .
Lyal __ (jo.
BOOKSELLERS
At STATIONERS
HAMLET BLOCK
' .ill Kinds.	
ia».A.cc\axato  TJxToxlc G-aararitood <i
KM N IIHIIIi I I MHI It AMi -IHM 1 I I lltlXI "I  IIMI  KO  IHIAII
■Shipping Facilities by Ri*   0.  in u,- mil Jnsurpasacd.  .	
tt||.   \, _  H*->tOtlhitrl
J or tt il    •
a
oooai
NOTICE.
v lr MUM IA IHVRH THAT
■' '   .  ,  4.11*
'torn
•-••••M.I )a> I... am.
• *
i. .
■  m tm
81
. nn.ui in
I. .  a    .
tmt i."iiM-it "i  ***'
1  ,  ■■'   •" I  1  lktt.1
,_tla,.ri. -.
NOTICE.
vt'iMi-* iimttniv IIIVBM THAT
•^ ■ *, •*  l»  *****
•  * t  ***** tmt
.  .    .  , bomb
,1 It-aNI a.-twf»»l-'.l
-  twmmmm*
I
l„|a ..,  .tl-IUl
-aaa||tl_. |
.  limmim, teaali.al ta*l ,-*
-   wS-Jiv—  »^» It •• **" »
• III..
UlKKlja  ,1,11.1
ratal a t
■-,,.i, • .
 r^.
nm   |l"i'.I *--tni.l.i iiimi
I'    La.
'    .■■ ■->-    ..
*
"•< I a
*IM al Ifc.
I i .  to  All
am.I |.-ata llali
ll.l llaa til
i,\AHtll    It I — ••,   tll  ,-IIM.   ,-t
I,.1,11-...   ,1.11 III l.tMlulla
.    I ,...,-*
S.,1,. A-itH. Im ••In .II11SON HOWDKH ri.MI'ANY.
MICE-EXPLOSIVES
8oli> A-i'iHi Im- Un- .IltUSUN P0WDBB illM
T. J. TR APP & CO.
HAHOWARt MERCHANTS
Mill' EraClif
DINING HAU
lien*..** . _
-*
i
I  •   ■*,.
. ■
• Hi I lit
Columbia Street,
Nc»w  Wi'slmini-
ROYAL CITY P_  MING MILLS CO. Bai)k,„Moiltra|
-
union  iw'ii n-ini"  •
'
It.
II
-
*******  i Minus
*
.-. I-,   .
■ i  -ua
II
'  Vi.  ;'
'ills
Rl.-hnitl* '■... ■ i •   >   Now W.-s.iiiih»ii.i
Sanulaciiirurs aid Dttlm m tumuli and llrwd Luinlmr. Slimnles,  Mn'«"">*•»•"'•*  '-;;;:
uuitii Pickeu. ""' '  '
' '   Sainton  Boxi-s, nol  Float!.  I  l\   iml  'H    'I-*  •" Wooil  F.irn,sl,.ng,  A  gAi/iiiQg'  Ran,
i V'.y.'..»;i for Oannerlei, Ooori, Fromi  , Window*. ...mittimus, Blind*, Railings w»«vir.u- _
Bajuatara. Brackets, neweli Alt kinds of Plain and Foncy Turned Wood    Department
a
A-l  ll-l Ml..  
a ,..  .
Otl.ttAVa AT
•m *■■ ■ ■ - ' '  '  .  '.
......elati-w™.-  .'  ....  •;-'•
, ,, -.a, 10 anal,*a  fl ii w**t m
• .—...*
r « -— • • ttm 11(  |  tn i *■*
UiilnKAKtlUtTliM ■!'" IVKJH I    I' * -
, 111 'i  ■   ■  «■   t* «*** ■*
,_,,...'
,,*(Mi  M,|  ,.s  *l   AMiNlan*
I   *,wO«.|W ****** * *,****
•lMH*nimnmi K'-M'l <**'**&.  1|Tf U-IJHlW. t
aa *.. . •'• tmm al*
' H**Mio* «■■•-■ >'
Nf  lt.41  *
il im. iiit. i\*b\ii m i\
wi >iviivil.ll
♦|»i M-iii*  l;Mtmi|;|i  l.i MATH
■   I. • •  IM ****** <t*h4ht*g
t'.****** **** OOd
<m • _a i IMMInlM
ill ml la II* Ml
• .a****** * m
. o*t**al* *m,i
Itaa, I . „a*t
.   . _.,
. ». *• **- ■*.
it i;_<w-i^»mi*4
| a    a   '.«a|tl ll* A**!***
•    *    *  ■**
"•^ I r .wtineOribtaM
I  ao 1 *l Mil
m .
rt tbo *****
tw,,MiimiMNi.i;i iimxv  2^'*;;;r.
****!**  It*
I
., I 1.1  fllKI. K.M||-**II
-
Ma.i .,.  ,M.|..l  "\  IllJ.ltll  -I    II ti '.,-■ lllMi   I. *  -il.lt IIA
.... It a.
_>l'.V|>.KIt, .IMi.lit.A1 "t, ,1.1.   ,.....— . ,.. ...... .-,-..
a^ _ - —
. ,, I , s.,,.111  nM.I ltl.lt Itlt» *  IK." L
1/ .,«..!■ »   Ni.M'U,-.'. .    IMI
.-.., m.-**.-l.m ■'•
Int ■  III.a h|,  lll.ak t  .UKaLVt m  ,*,,.   .
.                -
" ".••  *raa
"""*'"..  .. ,,.,v.  iiiiiii u   X. < .in* i«"M.'*- •>  *■ •
Stu  tint  IVt-i '-iv. 111.1..K  .,.
I.
•    •
I
HMTKU1»»> IJII*I"N NAIilkMNI   | *..,|e*1 I I*  Minfl.  M||,m,\  i
** ■* * . .
*A o*>
o/ mr ktiu *****
lM* lit-» ll***a_i .,| *m*
..a,,,. **„***%** ************
ttflM
-    I    ■
I MNI1H»VKI
lla  ******
i i iiaoitli
AMil.M* l.ltAt4V.IHHUI*Ilkll mi
Ofall
H"VWt   t im^ic-M. i>i,-iiiN a t*A\
mi  itaii    /»  ,.m  ***** .
I ...
***** HI ttl>lMIN*llih UTT* l«'U
l»  .i, .i *  ■ |»  ■ - UJ *****
111*11*
Jl I .•0.*l'M.nM.*llMM\||RM
0 4 Art**A It • lot |
| nu:n*»i. "Ml IXVIBffWnS
li
OOIO
i i *■■•
a /  fl  tr.i.
,   IIII.I
'  "
■
•J   V.
•  '* 1 li I
I
■
I
■
I -it..*ta titii*. tot
tai i.iii.\ mu
...
...  p**"*''-**'* **** H
*  -  I* •**<
a ***mm* ********
I
..."  *
MOTIOE.
Mi*Z£
\ Mil. -tl fl
'  •* : hm-
1**1   I  • - -
MATSQUI
PRAIRIE
Hit-rt- taj^wl M ,m-
111, Bo-1**
limn iinii* i! tew H
|. ,..-« , ,: "m-
GEO D. BRYMNER.
*
- m*******
laWaHliaWd *  **- 1*1'*"
•   Ki.  •*• I-O
N
-. nm
MISSION STATION central hotel
M ata -ti*** O '
„ JAMES CASH. Pwp*W
SOME
tl tire MUtall! ike title U leal II
XttIV, rw, ,,U,tvta*n«! U. II.
Dak III. H'l  '
• W .iiiw tw ITOnaHf VII
CORPORATION 01 SORREY.
NOTICE.
6;
AMES
■ t.i ,_+ i
-i'l"   -  |.«al*  I
to ICNO OOODtflOlONO   11'**
N ottftM Am A Ttot*! .f Ml.
inHUMl*fH*o W'tlartla' ,\
ttlH.IlM- llll • II l
Mm. \.« n«w *** -tm ■
!l«t**t*  1"  tla*  *
.    ■
*********** ** 1
BfwIIOtM
NwIlM
*ifat*u * ■
****,  4*f   •
IM woOfcUo**  nl'-*  ■
m**u***i*mttv*tt
Uilienili ol Britiik Oiliiia.
A
HI PER ACRE
Maa ,»,- t
■    -
H. E. CROASDAILE k CO.
i
■..., ..
.  .,  . t a. I
JtAM
ittrft  *****
Telepkne Eiteuioi to Sleiotn
On IKtlAITKR\IKIiM^liAl MU
• ■»U * l-ll .,*•  * »••  •■
i.l _,I ...  a. I
* ttfSmS i fMIS-A N..|:l!|M.\ IIIUHl-IliH*
!^iilSS^«s-m^i   '  ** ■ '■ *********
. ,.  ..-„ -  ..-   -  '.-■■
,*t7i»*|e*Ji ii ni   m HfffeMifihill  Nitiji
- i"i.n v HKiitff*  mm
till IIMtll * ItfOt*
'I   -  It, Ht,**   *>  ■*"***
I  mt  **,**  Ml
-
I  I  -m.i.lat  iii  H:iMl> --■' 'i mf m
--.».-.■    ■■ "*   '■£'   I'
____-«
1  hf*  I
|Mtb  t**r
'I1 I al|h|\***\ l
l I I
CHEAP LOTS i
Dooglas Road
NOTICE.
th* $nih Ant tl
I'
F .'tlli.V
Ni-m** NO Mil l.i
\
M
V
•I*.. I
■
'1*1 ih   A   III. \<li  Itil
.tw. mtwita. laae* ■    . „ ....
VVllMli   I,.,-,
'-a ,1    ■ u-
• l.li IM ,..*,>.,  .»•■■   •   -
■in*
■
■
a. |
"* at  .
I-IIII ,  a    ..I  a.
a I
•  1  .11.,  111  «•-. 11-    lltl
M j .-   1 .,., I .
,".!-,' V ..'-.""-l^K'.  vi'".I mm. mm**
■ .,, ,.,,'* 'I'-    ,!e l  ■
.^^.jni ••?';*„'-.:, ,,,-•."'...	
■ ■ *4 iv***!***-
w*tt»*^tai|  *** lotto
Ninr Tramway.
•  M  1    I*.  •.,...,  f. tll
N, If ft **,*.   ****. IMOl •*h  tWlliW*
lO-ttUrt H***>*.eoi
H. 6. ROSS & CO.
.1
If ft** at. ********
II ItllitMlN l* l«> Alewl tt Ml*
.. 1 olll ebwo llteoditi
•* 1U l*Od
Fishing Tackle
...   moi
'  .Hit*
Rid Repairs Pmplli Atleai-ei to
E.TISDALL
UHHARK*
VANCOUVER
CHAS.E.TISDALL
MMMootnn
Mm
ll.H.MIVA
a-*.-
PI0NEEN ARl GALLERY
M, L, FOLEY  jHE Qrown Stables
j Piit.l Doale*. btlPOftOf ***** PoMtb
AiMIl Co'T'","
The latter
i\ mim- ititii rwi •'
quality ..( _» nu""J
which i nth •'
liiriili-. tin- uk-i
l.,„a,.HI.,|."11   TV*"
(tail, luillt •
th^^lM|■l•U^^I*■»"l"',
ai*v- (lliu ilmlili
M A. McRAE
wt.
gumuitce, *
1.1  il.im-tti*"' |«i '
(..-ilttt  l.t  l
Ufa hmorufch*****
iniilminK l'i**"-* 1",h '
i„„„Hl,l  Sli..l."l''
v„*  "The A***
oil I'rorliiim* '*'
.i/ii/i." Th* m**
tight   lh. "I***  ^
>.„.r.i...i. n^jcRte
ll l.lll
Lllliiocr diokcp    i»_jt_w
, I, .-.  Merlaelatt*,!- *
IIPIXITlUr AlllLIT.
Wlilesale aid Retail loildiips «.-.i r.,mi,.nn.i Arri-mi aaay...... rnn our—tf'*-
*-  --" l"""n    MANURt rUR WLt   .-jiJnahan
Get Your Meat!, !
«» ooatiovi.
, r I'lVi'itui
Vancouver
Ill  ii.i, ' ' '"' t.lealalei  trail I"
p., fttia* *"
*
I
,"-'*.lK,erj«*'^"'"' IR" M TSuEw*-'
T»« cnilUlBII.    rZ-0NT STH BK
lylM.lltl.aai  '  LFItO1* -  ** TIIK IfEPdlalli NEW 1VEHTMINHTKII. nniTIHII COIiUMIlIA, lVEMEHDAT MORNINU, JUNE Li
PTCDKI ASSURANCE CO,
dlCnJiOF CANADA
ipman. Morgan k Go.
r|)L. 1'ctnuT.
.,,  n.i.ifi; QOV&T.
...tiCai* WliU'li fnuilliait el
1".* tm..*  t*w**ll""*1  DltlltO
iii.  nl iimi.-
> .11 ■  i - I Mi  I
■
Mi   W   '	
"'•t '•' Ui  Jui
1,4.11m  iiHtatfullr
III
1,1 'j,,.:,. tbtn tmi
1.,  iiitori "i *"
il, tl  Ma)  UH
, 1 rod ■ 'i  *'■ ■
, .1 tuueiiiiu lorjRi
vi .1 -■,„. 1,-1 Mi
III evil
' '
-ai mt'itr **
1 a 1 .#|i.il ul  ftoieu
■ lul nottbi
kept  a«n  fi*'iii
I tiuii. •Ill
(. :  ttolul  • *u-a ■■! ) ll
-
.  I  j  in  Hi*
Hi  tf 1
'.xuilltiiii "ii  He
.  .  1 1  ... 1
" '   .  cbtiftd
-,-l  llltl   II, a  1 1*1
l
.... iitloil  i.i*i  Tbt
|,l!  l\,.t.i.   * .-   1! . !•■
,  \t,   llkllMfl   Tbl
I-   .*MI!,ilt*1   .11,111
H ■  i\ .
■ •
'
..1l.1l wiili, ami ll
■todtnot oat*
.   -.  tb<  I
i tot ibtitboti nl
1 . tbt 1.1.1
a • .
|ll|| I a
|,|| -IS   I .
• . i-'tal  III OH
|l]  l_»  r|tffa
... 1   1*,»-  oa*
'
la'  •  _rl* W*l*t
. *A toll,* o.<aiin
r,.,.* Mrbtfto
11
, ■  .
• •  li.  Wetln'O
*  •
.   ii. l.ai'iat-
1 Tltlli ******
t|  fl  It*
tlttt ul Llll.
* m""11" ""Mik-R uit-timitu.
Ju -I HoovtruiiFriiloylMVbyl ■
'"» '"IWMll ""I l-li.li*...    ||„(  _„.
',"'""■ * till  iril  ai
IhmiW, unit lln Liiiii,.,,!,!,. twn  ( "
oUlttrlnvilm ..it,.,1,11 , ,„!,,   gj
Hi'lurta-wl,.'., w.ii.Ut.|ariiit,|lli .
J "  •' I;"V1  l'i nml limit i.n.i I
;:.:,:;,;:,; ******* w .•
tll.lilvnty < ..il, .1 tWky
ft. I'ollnrdt-ol Viol t, wlm un
i. ww itrlokin win. pirtlyili, iiltd
nn UliUdll ltli*riiiiu.i, rk*<I hiliva.ti,
",| I  fill    Tbl il-1 iii*,t.1 , ataa it,
1  rroN Untirlo io una
ntoi it..- m,ii„.,i,., t'bureb in um
lllll».ilie,.l  -Lil  in ,lll|n,«m
itnl Uii Pruilnet, ami Up ,,ltl„,
'  "f  In-  lite  |I|||M  |,„  |„,|t,eall
lltll Villi  MlllltMlllH)   He
• naiiie.ii tiiiiui.ti thin hi (int
'"'  '  »"  •"»  bm I... 1, 1
'"' I*  itil" ti, 11,■ ibtrtbii *t
irlo tnd Qgtbei   ll.  |MVu , wl(l
nt inm ditiibun «n w-ii <m
it*
Obtlltl the Buute
1 ipl ' Ut| l.iiiui.  In.
tr iiu Kim milVt.ti.ru
*   'iiiu' ii.iiii Inr ■ Itrgti
union tlikk  '"Hi- i.'^"iiii..i im
11             - I ini lowlni
imi '--it. ii, »,,,| Kiii
* 1  It iblpowtitn,
rw] lotwvf
- twill  Itm
|l imt .1 ol • t'i|  l.i
llllll llietlt   ' lOtlll  •■ iimi 111  -lain  a
It ■ .1 toaniloui would
*  1- I  .Slitaliiii,
■  lne  Vttkl
mil Mlti.ei. m .. ui 1 an Uilu t *■*.•! 1 |il)
lii| balWotn Nli.alm., iml Y,'i..tn
Alter LH* a  MM Nttl
lit.C.1  Wooil
wiln  "I  il.o  VttlftMl   At. l.iJ.i.'.i,
l llttl  a  lum lllotM   11 ■
.■ 11 I u.i ii»i htowa
tbi I ■  ■ *.re, liavlni f aii'l ml
■ nf iiu or wilt, ii
• il .f.1,1  t  \   ■ Mm  Wool, Wl*
.   ''  <  • ItMlltf  mil
.11  onu l.er
Irtltill ohl twttl  ittl  In it'll
. ,  i.ai head* weta
i!at > >•*:* „r watai (mud*
• ■  t*  ai- MtlOMt)!
>t  Un-  toWtol liet leatlae
■ ami tnd -li, i*»i
lottorno ai
, ■■■; .11.1    at  I.
i
A *i ■   ii.  ...  -
Tbt Hull Alii laUfortlt, tba uMMl
-r.
.i.M- - 4o-l U'l MutOll   Tie it,ell...| tl
■ i'  t  anittial ai
l             1
II  *   * iht
1    , .. a I.,  iwrelt.
II
1   M.H.. al
a *• tte Mia
r*  ihai  the 111*1
a
it., uaa ** ******
■  -
O    la
id  tb*  •  .
Tl** I** •■■
-
II I >■
■ ■  - ll
t> t-*mt*mr
Wm  VtmtU. It
t^i-ot Im4»I*o*»
- st
Nl  AU'**-*  fti
..   •
■  tool* oodet ta.**'
* *    Ml   NMII
»»*! 10*MI
*  .  •  11 \W.'*e!*ft.i
t.   *•
. |blM    «•  Ml
• .1   '   .1  .  |||W  ooi
1.. •  1  \ . Ml
■
• lit OaoH ***m
■
ut ii*wt
f  *** **
M  bttl   Me*t*i
* *. t  .    ,   .
********  V* **    ******  tboil,
. ... . ■>....-, tnrfoot
'..    I 1. .  OOMM
a    .
la, .1 Ibtt
• Ula  Ibtl
.  f*4   1
ttt tbta If
..^i half •
Ml  I MO-
Oi  ■ • •*
a li  IH.I
...   It*
11'*
•••
e
LULU ISLAND LULU ISLAND
$200 PER ACRE
Oiii'-tliii'tl ("ash, liLiliitUT Ci iniii u
months -'t 8 oer cent.
NEW BRIDGE and ROAD
Ia'iuIh directly to thia property. For market Rarden
piirpoaee this laud has no uitporior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
S. T. MACKINTOSH & CO
•••
*
•••
*
rXCURSION
k of the Seniou
STEAMER DELAWARE
HARRISON HOT SPRIN6S
Itltfhjt  Aft
h* HI-1I.I  a tl  1*  mt*,.*.*.*  I.*,
*  1  - olll twbeM la
I AHT.  .  .,..! it., 18 AO
GILLET BROS.
i.ivery. .lack. I1 mul and
ale -tables.
BANK«BRITISH COLOMBIA.
tat Ta-i.tt.,  ur.tf.
ISCOIU-OKATIlll  IIV  aOYll.  CHIBTKI  IM*.
iiiMtll ANU COAL   Capital Paid np
■ ll  MalU-ti  A
■  I potl HlftH
1t.11 whi * *t.  INN  ■I'tniMir.
»  1 t, ti
.  -  -  -   £000.000  13.000.000
.a.Ill ...an hi t.t,.,,a.
Raaarva Fond £1100.000  11.000.000
MASTER FREDERICK WILLIAMS
PROF. C. E. A. HARRISS
• ••ri,. ii .ail-J-a'
.  ■
CENTRAL
Tll
T. RIDDLE
BLACKSMITH  ,
Mile* a s. *  « 'i ol LOCO**!* L.t
Jack li.-t i *.*(.•*  lit,  i ■-
Boom CKaint, *lc.
Colenbia Strut. Infediiuk.
llll-- HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection witli tlt.-ir general BMldng Bu-bwt-^ nd m new pn-jutr.! in t>-.'.-ivr l>f|«i-*iii
of OM  ll.ill.H  ll|iK.ll.ll.  H|et|i  illllill  tun-,nl  llll  lac allium .1 .il , um III Mil i    I'u .. ill Mil .
roar f*e Oaal. par Annum.
Depot-* i'.. 'it.. I Li liv.il I'.tt.ali. ami inti-ml .ill.nti.l .„. trrnia wtiith may I  ucertain
•il ..it j|i|'lu ..inm
E. A. WTLD.
Nrw \\V*4miitwitT. fnd Jftnuary, i8ot, AitiiiK M.in.i_.*-f.
0*1 Oa*i* Ot,.all
*.,  Qi
lOOOlf a, 11It Haal'Ol «*ltbMl*wl*MI
.
• iv ikilo
i.   • a    i-  '
a I *
• i »-■*.
• \**m. lat
*  ,..
.,- -ra *.a| i
	
i» nail   *****
i ,.-*•* .ft » i aa) ilei*
no owl oiatiM it'*** wt* iHim tbit It
otl In mm to lilt I* tb* «immm rt ****
*;."* lit** lt*w MI'hIM ***** '■" ****
*m* ***. oal ll II it ttia *l Ml|ltl |**»1
Uy m*** lo* niton of t tu* Majtoiif of
MMt |lwioto*AliOw*l will blo4if tot It
lo .rOMWi****** ll *>**. t*A in taoaolhlal
In Mltllal* IbH oil)   Ktnaiaaiaait
Mlia ItttM AltttaOM
Tbl* fawmaaltttt-ttll*. •!«•»**** ***A
it  11*1 i.ai* t**n  itm* loMwlto*
., i'i *  t  •   " It Ibtflll
, ...  a
1  . a   - >
a Oill.   Itliltlttt'.l
'  (.,  *n**1 m
••  ',...■.
...
a    l-ll
twill
M i*  J*«* ■
*    ll 4iia**i"
Hi   *»fat*  a
-.   I  *
I    H  t'WI 1*0
( .    . , f.Oottl  j
- ■
I'woee it* ****** rt ****
FRIDAY AND SATURDAY.
IUNE 511 ANO 6TN
t***ii ***** al '• jr. OtOMOtl al * p t*  AA*
...    a-..-1   f  ,   I    ..I
1    1   lata ..w eat* at It  *
WL DIST1IGUISHED
MissJessieAlexander
Dramatic aad Haainro..
Rprllala.
COAL
COAK X WOOD
r>    tl.    ,t,«, t.wl  -Ifce laal,  n.) m
I .  ■   I...I III,  ,. a«IIMt lla»
llir. .tile
■ mien ... la- It.l 11 ll. H.r.J|B
al.aa. I a4l»Hl Klrael. a* >laa.a..,itet
lUiaH. aaj Kulali. >„.*..•.	
JAS. C.WIZC.
rti.tnutit in
TIMK TABLK
Str.ROBT. DUNSMUIR
M  tOOttt.  "-..a
I'AHHVlMa "", in i -. * -  m.ii.-
UAt_0
N*e Wwooewon U* \*vimt* llnw-l*, ■'-•-.
VUaiaatH M NiwaOia UaOtet* *p*
< N-oooo* **■**•<**** Iteihntt *•
, VaottMw* M *A ******** I ******* || MM
i WftlQUMQl ldiV_o>«_iet lA'otieMiii?
\t*m***H S *******m**",Ui* t p m
OOLUUBIA STR-EJCT _?OXJNDRY
REED *«• CURRIE
M*-*d'iM.,.n| and Hi*ta.*."t Mati* .-e*i t 9i**<.t *t
*  a
teletrapk Hotel
THURSDAY. IUNE IIH.
A**mi***'*9***4 *,*•*•  Hf*t**4 *****
*
ll.iilaati  l«twt  »l'^*  Wllfc
*ll*Ol
IN
I mh •iw***
X fhmii **i Hit**g 9* *** *•*». •**•*»>
**%*.* ******  1*4* * *****  tw bat
|i**jMlt*-*l out iU* tmi ***** rt *****
tl-toutw aad (l#M»
**** *l*mt Kt ili-»rHll UW
Uh
e.  ..I  lb*
•It   *"W|*>
lla* dir-
* ,    ttflltOt*
.«* rt
■ Ml   r • ot. .  t all  aiw
.    UtteO-rvMl
.  -i  -.,.
'I
**,* ****  Tbt
-
9* 1***1 ***tit*  ti  (,all.
.».   4   .-   ii
*tt(t  „nm  «bt
' »nofh t.w«ln***
*    **i*r.***m*t*  U*
mtt tm.« ai* oa.t |*1 rr*
* Ihtl lhe(*  will
i I-t iitifkiil lllooiioilKni
wit . M
■
i.oo twon
*m ******************** ml *****
tnwiio Rttotdf* i-' Mtmm won
.*,i-a. ohkh i-todo--*** if *
MtjltHWot b"**|**l-
Frank $, de Grey
Ia** a-v* ,i#t>1 l,.,ie«. ****,
•imki> Tiu» HvnioDor
I ,K*tm*tg ********* *******
*
lt-l,  I* tali »-0«1|.***l»«l l**it***a
l..1H|.0>lllw  la>«*l»,  '
Hit •<*•** 1 1 lit  Okll' l*t*r
if. -i- I mmmte*, apt
•.ib- rti'ilmtll Atewt !«■» ***
WeoOfM  m.m  Imt** **** li mm,
t.i.r****. i m 9
WOOD
MERCHANT ANO OENERAI
TEAMSTER
•
DRY AIDER ANO MR WOOO
B. MARSHALL
DRAYMAN.
10 l-talUtr Iim Ula
Steam Laundry
|« Ml* tO 1._r*-!l><.j|h  tuOltlal
otd*l
Parcels Called lor ail Deliverei
LldtN' V»M*. Ml*, ruati.lt .ml LK,
CalUaa. . »,». 1 I,
INI I il, IHIfa i*.I
1637  FRONT .ST.
I
r.'.,,-.-  ItfAt ■»' *********  itm
^^   Pimm* »,.*.* *m*,  1 * *
H.W. TERHAX.
KILBMEinT
itaitoinii.Ciiiiiioifi. K 1'
tmt m *i* 1* iwo-*w**riM*t I***...! i»w
iinill* ai>4 lln* I Uir*"-  *'** lilnMleall
K...  I iho 10*11  1  • ■•*,*! in nj.tt*'**!**
.oUwIt* wf «* Itt'ltl**-*  tmmrii* tt**
att* inn-.!,-** t*i fc*tt*'r-«   l\**n '|Mi-
NotMoal-tVifaooen llonditi f t.M,
******* * 4 tA-m**** ******** ll am*
N** ***********m Smmmm Titian***
NalOMWP. ** *A'**t***e* ******** t ***
Uaannti ax***"****** **********
a  R*OM  1 ***** A *****  WW  Altlaii
Cuiduo PaciOc Naiiwiinn
Comrjini.  I.rr. |e,|
nil 1 mhi.1 .*>,. 11.
lain, 1*11 H'l.V l-ll. I*ea
IIMta-.aa  tw-l,
'I' lOUt  t.  VrtV. Ill tl*    a
Mania,, a. iai—tl ia
V-lSaa* VII  t.  VN ,,*ll
., .arl«l e, r-ttte .««■-
.Vt lilt. a. I tta.
..a a.il.tt.ia. m. ta
Ua VI- lllll . tteaaaaw. ,***.
l__-.aajljall.,a.l . I
H'maeablaBB.I~-,M|ailBB. tarn*
ttmm *. \t* Wbbv. amt tmmtt. a.
Kfiil iS; Cnrrii. ate .,«• nn fnr John Unit Rngtne Cn.ii|t.iii)-.
A. K. Willi.iniv.Ir.tliTin .ill ltimli.tr Matchimr*. Ijimlon Tonl
(.'.iiti|iiny. M.11111I.11 (iiti-ti nt Inin-Wittltinu Tiail-.. John Camp
l.ll. M.iniif.itltiirf of I l-i* Ittt. Cam.*_jr-t. htc
a.  .. 11, . raa  a .....le nl .ill, ill, ,|,|  a,,,  i.nr
•  I 1 „ae.Ne arli.a.a tl .1,
uiim-ft. t.
Am FORTI.T1TB FOR £3g OT8,
1 "fit aiioil duiiio or tie matiomai clco
OOiaOLTATIOR 01 TBE
Melbourne Cup of 1891
t -- ******** 1--  If t OOO feaOoee tw JtO.oooiftOMI *v f 1 **** ***  tm* l***m*t
* i *,*^l I _,
amt i ooota AUmi fi
M M t*  mimmtrt 1
«.a^««|l
{
y
tmtmmti*  M.
I' ii  .tan ■  t* i -1 *•• ' i*
fhe ******* wilewa eeor tl I*. It i*y*
em*  llltd at *..!  .-.. l-'l otih  a
tmal ea»|tr •* we**'**
Haw ValllaatoB Ooal.   LIQUORS  AND CI0AR8.
OfOlM mewdet to piwMpili  Tilef>t*** j
Ixailind l.v,»ifTi e***M|er*tahew  rail
«"..-". ....i.i.i •
JAortrrm-ii rt«o»tei,-r
******
l-iaM-ttKM'VIMlM' li'luenitiet
i Mil MU ttKMMINMFI •- V-two
oatl-oittjil It m *****  ItwawM
Mil II t Mill PA*. *o*ohl*t ai ******
tmn *,i*i *,** tt
Hemme,* V*.* **-* **• '   Mlt-fll
• hitl*ol*at Uti**** **•** IwetdM. tloK
•lit Mai **at*4., M *
a.otwita *.* *a
»a^iaail.it. iiuel>. Imiv t-e P*m* -
mi ******** ***** ** *H 10 Ml
**** *****  It mt*** **********
* * ij* at y*** *m ********** row eMIJorew
thmUtmlAm*
en* ■ i* HtHO e,w t*
******  M-tfWf ***** Wt** M At***
ao****** ******H* ******* mimtmmm
**e*
•i ia i»,*i i.w ,*
*i*-w*« lUMrr* tmtm r***t 1 ***** * * a at
ho I teawtw*. Sew * 'em******. thmtm* I*
tt iv* levtiM**ti«*ii
IV t r*^*t i"wit»i Uo iUtt ef tw-etfw
1*  ,|wtalfa-ia»a|.l »ia»t".t fllhw-il*! IM< tatted HaMO
■ a«te*ed  Ki*M| 11 **w4*a«aa>«,ilWUa rcw a* f*l!>*i
**********! mm   ******p*it**.*t ***** ***<**
tt**********   **** niaiptii.,.)   tOfWt **■
No*oio*i*obi  **t   mm* hit**..* t*t*u ****
**    9*<io*i,rtie *«4  ***** . Moo
KM*    a*-twn,KMiaai«l   Itar*
HO*. *** Ult** rt   U*m*
~ tal HSiO*
- »*ti ett* A******  nil**■»*• M.OMIata I* wa**wt
******, *tmg*** 1* ***** titer* ***** oill Iw ■oil la twll
■if-1 .-   •• *  ..»**, ********* ******  ■  i-i .-..■ ,.,..,. * Mad 1-
**   *•-**.*.******* *m*iui************ ******* *  l*.,,!-, f.
»,
i pa-in.ii*•*** ,* hi** iM*ti *<ia » twwii ***** Ut ************  *** *n
•** Wit?- t.
llOMHrilliiio*. Of* 1itiww.,li lai. ******,* *t**** Pyttm l*itialia
-UetOHEVBAOH
Royal City Market
.1. OUCH]
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
.Bf..-. UTI Iir.l.lV.-.BV
tlONt 11.. Nee, V.a-a" , Ma.l.t
anei'tJIt IHat ta .mt*  ***
* *-*AJE,%.   <**"TSkm
QARE3HE. .KEEN A 00.
BANKERS
UilTVOIMMT I*! -
X it ittaia. ll l
t**ii*4 la toM. •!*** aad I'. 0
taimM mm wait* ouoe tallow
nfl Itaw awt f. a. ******** trntr**** *i
t ***** twill f **••*•.
***** t*r*ti* io* T***o*it* Teatotee*. Oa*
Tl*mr*m. Meo *** awl itaaola.
tt*HM*fff em trm*4*e,. 11 ailily* la -It tO*ti
•f bolwa*. RmVimI. ****** *mi ********
l*,**i* *********** ao the ifiwHfa' '
a 11* I'atlet ftaiea. * **** a*4 **tmy
AOtMTS toft WELLS. FAftOO A GO
OPPENHEIMER BR08.
COMMISSION MERCHANTS
ln.|iof(ri-, anil Whoi-WM llr.iltni in
Groceries, Provisions, Cfyrs, Tobaccos, Btc.
10O-102-104 Powell 8t.
P. O. Box 107 Vancouver. B. C.
T0MIU8 OF INtEREir FOH QbNtftAL
RBADINQi
rr.uiil... tbt nillirtlt-A Hl'-li Ktlller-Ao
Hair of OMaao-OrtM in rr it tilth
life- linvlil  llnItlle  Mn.mi  Ao
Arlur.
At 11 I'l.'ilt |i:iiii|i,. I 1,-1 I'lillv '.'iii**l In
1 biinlmi lit.iiHi, win Intro-lucod 11 W'W
»i 'll'llli'  III  IlllWI'l   ll.'i.'l.lll    wliltilt
|iuiiiiiM)H lu |H> thu It.iymitiii.l Hie ituiilii|
e*-ii«.n'i riialil.iii, Tlia (1111111 r «ita htvihI
itiinii. 1.mini n'lith- liil'ln, M'tliiiK fnnu
ft.ml.in I*, ililton iii-'ii". mi'l I'Hir
kin 1II1-1 mit'., ,•_,, h mt malitlllg iiiiii
Kiicwtii. All ilitwti lit'iliM wen. iltti.nitwl
v, itli tin* huh tluwer. Imt iiu li In a tliffw-
ent I'.ilni,   ROM! "f  III" 'li.'.i nnl  ja*'-
qiltniloot t.iiii'tt niti.li-il..* ct'iitml talilo
ll^lilt'llil.'llt,  Wllili'  IlllOtl  Illllill  It H.-I.i
li.i|".| it itli fiiintlv imiloir w.fily i-rltii-
O'li  liiillnnim  b-OUlMi  II  raiiiiitliiiu
■.ii ii.ii la 11„....itiWirimlUrdtoonUob.
1,11,. I .1*1.- it,ml,I lat III Utritt, u.n tint III
>llliiH, Hll'l lllllitlllT III (tlllll.
.Mr,  J. A,  I'luinl.-. tin' tiullii'tll lui-
Il'll III.  WOI  11  l-l ll  flllll'l  'if  I'.ll'llll.tl
Nn, iiiuii iti tli,. i.ittlfiiii.r,' iUn| iiiii iii
lalff JTOOfl tiui I*.1111 iiii 1,l*tl .mi
•iti,it iii ut Mr. Kniit.li.'i Rmt tiiltit*
 uin Hi- UtLbullo 1 luiT-ti.  It |a 1
cm lint iimi Mi  ti'-n.l.*, wlm wai
t I'liTityiunii nf llin AiiiiIIinii riiurt-li.
MOOtltU .Trait ll. Hoi na -1* -i*l uf I.-II*.* -
Hii* N,-» inm, uiui 1,uiui nl MiiniiiiiK. ho
I.-, .int.* a linatit Utltbtr, ami llm lit*-
|,,ii,iii i.f lbt) tpotb <n tUiK't-li lu.li'i*
rt Inn lli*- i-.nil.it l.-im-rii It 1,1.. ami
liii;l;iliil Win nl It- liliiliiM. mul  wlmi
KiiaUtia'tli, guU*d by liml. i«li ami
Waliiiiiiliuiii. ii Im tfinlly iiiiitiit't|ta1etl
Uu- Knitii.lii Inmli Iiuin ll*.* lulu >-l Um
pop-AT.
Ur. liUil-1.ni* Imi an.tiiKtiI lu  mil
D-pd-OMui**i.-r;ni, r»i *i.. itui*-.-»f
.■I- nti.,;  ll,.. Kin.-  Ait  nihlltrtnO   III
luu ,iai*i.tii..-l i>> ,.'.|i  tlw ti...lum rt
llioHt) mi I'-. -, In   lllivwt will,
lloital»l la. mm |*'Uil'4l. Ai'lm>wl-
• ■l|-.iit nnMln I.- iln. li i|.(-.ii..l in Hi*
llilllilta-Cimni'l. dm-tHiltr i.f Itla ItiM
flail hi DHOdH, in I" '** ****** I* 1*****
n-olmlial lh.* rtmilHitimji mth* t'tonor-
latl,.-Illli-tKat, luiri|ilalltl tl. tl 11 i'l* I*
ti.-l il..-»l^li|.-l fieiiittiltitii f**r tlie Idea
thai llw rtvJI.Ttt'.ti..'f ttu lewtility dla-
I '.,1 ■•* imnh tlim ei tbti uni*'. btvw
•_•)>< lum away ft "in Ihmlta-v
Ji-'l-l, MoMI. fl'l"t 'A llw llib-Arfii
Ini 'itu U *v|eOl«l ti, te* *•** rt ll*«
i-ii  i,.„.j..i.t  lilrll III  tht I Hll'l
iiii.i, 1,1. i..,iniK. t*ni»! Mtlmnrl ai
lr.Ni* |t,t»i'.i**' lo t-i*"""' He Itaa
llllr.. lUOt'liltl". I'll OO i^i t'i MO-Oa-d
htm in Hi*  Uu** l..i-.i"-« Uul It* two
butit _n 11- i-iui' ii'- pm* *A mm
**A »|atui. li*mt -i.-i.i t» t.'. l*-"*i* 1 ■'"*>
II tlie TnUiU* t4tttv.
t'ai'liini 1... 1. ■ i.-- id I'liU. *l*i luu
loV.-ii _i*mi mi. 1*'ii'i t-Ma-tltli i'l* '
Afie«.iiai *4t**i**i tpmmimt* ** V***
Ut lb* lil roOOUWI tloallltl rt Umi
Usltlr.
" i In Hi. I.. I' IU*4 boijwt ******
bral*>lllw> -trutht', auitltiisan *f In*
tailii in itttioipi. Hr u llw Ulh-0 «d
•lUlly lt.*utiil Uw n»u* H'**~ ********
.nil* „, .<ti.iiia'afi*t I'l'il'i.t !.i,..4ii*
MOOd MB (OrHoot aod al-t.daU»at
a linn li«l ■ -.!■■ 1! tm -if *■ "I ■
Tlie Uiorhi ai* I'verj tjwl mm that tbi
t,v.i.ii PltMHt, *l- lM*bma rt *\mtt*.
ba* e'li^t Uith !•• * m* TIk- bill* Ml
bae I-**"' tlilt.tnw.1 CbOMtuftoOi it***
bn fill* 1  It**** f in .4.1 llrlbnlr
ftmm 1 *<■ **** * **•• * (>>*' t'.«a*4AliHM*|dl
wli 1. rotMoj-ioo-l tat th* tiii^t-a "t^
th*a*,.4a |*|tt... ttiiiw-l r.Mi»UuUtM
******* * lau lull"! ******" tmlh*
S^J.la ' UlM00OOt.HNbltM0gbth0l
Um IiH-i in U.i* iifiAit*,- !■ 1 .n.iiitlin*
atrt Ilial llw itvllwt i* Im bolfO-l *'• I **
1 ,,rf.l •v1J,li tlt«'|r|.*«.' il lit** 'HI
l*UtU* Ibll D-- *0|a.Mlt*'"H Ul*»A* lull
lln atti-il I ll*M*l Uu wild *»Ml
,*,i,.*,-i,***** rt d«l'fchl
TTwl'-OOl IMl*-! S«*w.*atl» bli 1QM
od-l l-i* floe OOOOtfJ **Ml *ol iiltl* «f
tl.<Uvllii»«l"i Ui J.An ll.Jan-.4t.
,.,-,11.1.., .cl U|**-*t «lwalrt *d N'thiMt'
Intt,  laiilt li, lhe*»*lMij. ttal»i**l*«
,4 |tw IWlaatlt 1Mb* td NrOrwAt* laM|b<
lh* flair, wtwh h* noitd ill *ft-*d It,
tnettlt in.«>btt',twv<**il an*  |«t'*it«
*gg*m ■ • *•!*** iithiM
In lh* Iw4_t.ii4.wr ltd** lh* rhaitooj
!,«■*, .^ IV Pt-Wt0f rt lltMter
1**11 in-1 TtrttmA K **■*  rt Th"**ohf/
11*11 «,l lln t-i* I- Hi" *t-* Hoit-od
IU. t. thii in.iw**li*j t**|0w«4ilatl** rt
lt*M Riwl-wb MBtMoM - ******* I-
int than 0 *nt ** inlM b   Yet. un tb*
aalrapr < al llw Ut*- \**\m. lh* limit.
HOtb-H-t, • -..'•' h-riUMMnl lnl>.th*
u,..|..ii. p * Ut. T'*\. Ibo
qntliMU Mwk*t. .m»I m*w \Viel»if>
lime ami it* ia.**iiii'ii |Mib <A pto onto
|nwwwint.,th*hai*l*'4 a man •Iw.imm
hOiawalootwdtli !■■ >*t imllHIitM
A■■*** li". t>, lh* Kt* Alan I twwa
|M|*4i. lh* |n|aO-at.. Itw Ht*. I  Ihal lb*
nmwiTia l.i_i,-h o-»»i * tbntl iVmi*
M lltlt   '. ll 'Wl.- 1,  -lh  H"  aul!  , ,4
•*thm Mart* rt Hal-antta*" of* wnitww.
ot>l It 1 1. 1 *«m Hoi v i.m miy*
Uf* New /,...,I He hii an*'1"''!
alott-l-*w.| hlwtalot* fio Ih* *4*gr. mhA
to ■>**■* tia*'alif_ wilh Ib* *»' Maui
|.<*o*ali 1 iMHiMftt. wn-l idattlM the patt
of llapwt II it'll Ml in "Jho lb* IVu
nwr* ll I* hi* InteMtnn to ,* * .4* blM
toff hidlamallr- « ** **l *• *i**m io
Ida ***** %** .* He haw * mini t mo
My *** * H* haa named  tlion**,*  ll
■ »a |4 >|.| aaj f * llw  AM  tlw  no Itt
■aaar *l *.'»•-*'■* tnd MH oilh 0 >***
fa* ■*■**'* tevwftltNi l| la. MdwHb
Ha-> I'- a a wwah i-i*. w,u, a Nolly
*»««**»■..■ i.'I »'-1 i*n»what nioniiowifdoro
f-l *   Ul  **„*%*  *■*****. ********
[y 1* *il I it. *i*l bta ttowitt-al tb*
Mafiwwt,|4 hi ?•*!  U»«o|w lltat. tit ha
.Wi.*--i..|  to  th*   Aorbland  l*wM*
l*l**i)
• aaa I *ot *t V**» flwww,
************* t******* **4*mti*m
****** tmt**U*****, aal
lha eli o* awl (-oa. I
hotl**  oll'tlt ,**•'*_
f>rttot*ooo <o*mooI rioKy *** *m
m***w rt ito roao M otlrt Ho |OM
Ooo* w.w4 e *  I* Hfl -f*-w oHlMrt Ha
•UWOMOtO
tt lltll '
wntitaU-rt a*m*m a *all tut tootOMol
te lb» Iwleaotw rt ih* ***** * tmt ba*t*_|
a *t***j loeraaoiot i*>e*«t** **. *****
M wl I it ba i-ond t • ■ 0*M th* *****
***** ll oill tat eat lo eawnoatNt Alt***
awl 00*0* beal T<> Mortal tbe tefi al
tbe tolln*i 11I trim beratwtw| felV-w it |
twfwioM I* "i* iboai otlb a odt *oM
wotbaewaHl Itt.* *!-«» -.***a*.l Iw fc***f tlmo
OiOWad wilt a i*-"*" rt OM*» Oiwoal raaiO-
iwt 1*** *■** **i * 1* l*ti»oH ** Uo
Mbor Kiliaew* ****** rt Mot Mai
o*M M* fetal *•> ibe ****** **** ami ****
* a t**mrt'**» Kbew ,.4 Iw ***** l| to
******* in*** iM ***** eUeatl. i^aiHtly
aletOM lb* *,iwew* wetwtfc*. a* Iba o*w_%
tatlwf ***** tmmt a-*** H It* Meet pan*
* tte MOtowwot, *t* **M tlaoia|e; br*i|M
enltamry dwM ***** fi to MoUocU** U* lbt
a,-, a-.t*-». In oo** wteto rMb **** *
t*r*i ai taw h*t rt ******* ***** H to
ol*MI4a tn leftMw It It wlfo |auw aol
toy m-OHqi al Ibe U*Um rt Ib* Iwetiwwawl
•ari lih*oM* he nteerol ap ta of tor lo |*w-
eaot mko Item Aedlo| 0 ■>-**!-4lal>** lelrot
loeoatd Ihe aerlwdel ***** ***** Uw
WfWwftt* ibelf faffil* **** iti lb* f**Ow
lo ooootey awl farm Iiuooii Otlcw hatog
■mot* fr*>|omUy f-.™I to me* tm***-***
*imtMt**t\yt*g***'****** pmrnttUma
MitortwalwnwlwMtlWittwata oMblbefiN d
I'lll,  lalLIKlKlli NEW 1VKSTI.IINNTI.H, llltlTIHIl OOLUMBIA. tVEDNEBDAV
MiHlMMi JUNE
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Hart Bawlis
tills mil Id
Black Silks
tiimii
Miiki-a
l-'la-a  Haiti
Villi..-
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
lillll-lill Culumliia Stiti.it.
Faille Ffiiucaiso
Peon do Soio
Gros Grain
Morvillcix-
Ot I*'--'-.!l!l
Surah and
Broun do
L. J. Cole & Co.
imil Kasutti Broken
Inm
it, Invent intuit
llllktr.
It,a,a||.   I I  kl II   ,  -'It   "t  111.  Vfl—
,,.,1,1,   I  It.l It-   I   II I,   It- I-' I
I lllllllllllB  Blt'tlBt Ittl-   ^^^
SKWS Ol*' THE IMTY
Oiw Liver tlieiuenti
LOCAL HIIKVITII.O
Itvirtl uilloi hfttU otro ooi r»i a
l| u Hi* inm »i*ilerdl» itlatliouii.
riiiWDllito Irvloi ttt" **<***■ *******
I,mut iiiiliii.l, imliy.
'1 lie ten llll wiielia. been itfOtl Ol
11,.-,11**1  iiiloay  II  Iai  *-  I'allnin
itrttl
. 1.1.iini,uiii'idin. eiiitiiHiifimmv
,, a ii,., atrotltl  <* Hi* Pill •'■" *' *
-
in,i vititd  Add rtn .bl M iht...ffl.e •
Th* boib lltl ■'<' iei borolM ***** Al
i, „i,..,liieiii-e tbt llr li wr. ibltk ltd
■nob] "I* rlioi
Ai looronoi iniiiitiai wl ult Iiu* im-
nlatrtbtltl I'l'*) on Itie lul rtititll i<(
IbMlglOt ltd hM' -tree!
I In* ItUMtl OOOIIOOM ll It li-'H bbi
Olll ,.i. t - tike .Haul '.i.t i."W.
I.ininl In VllCOOWf t i"
I.ai \g*\ »."■ K'WII.l lUl'llll l.i
|hilillill(illllll'i*'Ui.lU-flA Willi!-* *
**t** iii Iiiiiin Tvttd **A Mini
p**t* .nil., ttia rhttONl uul ***** i»
i,.oi. at Va  I  Utffl
COfflt Hkl . ■*'■ •<! *•( nude aif i >
Iniiii iii IL" i *i tii* Hot-mia iitll)
Ruoit  Miliar A .... i ■ . •
Th,> new <i *UW»il'l «* **** l'1*1
Unite it lllb lift " wo tll 111* III a_».
■ait" .'ai* o<ii lhl  .-*■!■ ■  aid,tl*
Tb* pUubtocuf Mn*i* tlillay Htm
a* w .linnet * ill ht .'*.»iu*«r*d In l tin
ui two Tli ribi lut* ***ii tbtiui mm-
I'latod.
A _r**ii i)uanlity of lny li ittekod ti<
..i, Uitbtn oti-t vi'i»iiu * winif. whit-h
da. iw.., bfOOfOl .1 "*'* lltll ollbln lb*
put ft** Iiti
|r«H*ait> 4A NOtl ***** 1**' IOM Itl
It lha Hamuli llllll lUmm Hi*-' A
Wbltlurb *
ii,, .. id*, brttfhl *i.*ir • bto*f
tig, *ttltnij H'4* fi* tomtotfi
Miai.at*. earn  lhl*  MOtalni  oilh a
,4 * Mfcbi • n
!'_• Iih twu»itt at.- aowaobal hna.
*i|w*rlall| "I KfOtM i *•( pftdOfll A
laa, t ibltinet.l uf *ta &** II e l |*ti-ted It
lodof froti Vi.if* .»ti
A f loll 4*ti of liolldltl Uat t-i*.*'.i
|.,i«l oa iu tbt wotb wMt*tn *i a ii i*r uf
l  .'.a-,  lit  Ibeie  Olll  M>'Hbateiy
llllll Wall fit'ttd lift
I .i t-'ii t*i*t»n» olll    i . -»
loeelllt   I. II  I* ■"  II *
It inaplllwd  l»| to* gOOUMOtt *'■'
wet* *l !**•( Lthl    "   ll|  III Ibtt
Ibtltdteoilotbot iMotti **** *<***■
ttilliy ut oettltil 1»h la lb' ill*
|i,a .1*1 tatl Itolaotl* bhufM At*!
* i.*i»i :<*nl.if faimpneltiea bii
ml , t it. 01 ■•'■ OlMttttW   *"*•  »lU
• at* f*i I hllHoifk thi* ■
inli,.  IVlBl  TlMhoi  ind
I.tm,t*i i .oat-lii) "Otrlndid on Moodtf
i rtttft «  i*tt a| -.-tl -.f t*0
Witli.41 f**l ot ItttO'ttl 0*11 "a  ti' I
III   Ki.,. .1 Mat) iBro, lUt, Num. ai.d
Fbiooll oW t* it ll*!* Otoftet. w*d'
..   JtM  lid.  ll'OI  iu t  M  tw  I
pa* *
IW tittowf Itoowoolr ooom to Iiom
KlOllOW  lt*t  "|tl. I4ta|it>| *****
tioilht ■* I • lot *»******!*  *** wall
■■ ia■* a.i-4ttt*i vUhOOOIftol
tint oio
I ICOM b*ltt le th* pulw* r«*ill **,
*■   ... |fUN ItJtbtMd  a 4*nll*l
a*- IMM th* li-l• 1 Itatoitiltt li ll
**4 tdealiioii wt a  Mw'O diipat'd
ill la«
TbeaaU »f  OOrt  at  N  l-*.*tlld'l
IU   wi-ihoie i» hn*  III*!  plirt
,,'-O'. i***tpm*,td  tltll lh*
lllb iliil. It «utM^«*0'0 uf IbO d*alb nf
tin ,  i vu-i*
UtVuteir U  •A'ltMi.Ai-i'alMtf
Itl ••*• ******* ******** Ihii pit-'  •
It tbt tO*. tttf. *llly  *«MM*t  IIM,'
«. n H****t wv'*tt.'i.f 10 lbt 111*11
c HtMoft ooJwytW* Ibtt
thmt  ***m* rt  tb* Mllf  In*
.. *• t!-iaodth**iiy
Wiht tool it* Uwl to Ot i*M*tto*la
lb* IMI Uwadoo* atd  i*  too ******
roooltt  thwtd  Cbllllowb    l**wtl
■ •i'l  oilh  IMpttlett* Ibo
i-(.»tft- rt IM *b»*11ll ******
!■ ..*•* • i'u* boi ptoiootoroUooifN1
\*ti *t bi4**Moo AlMiot wieiy *****
la| IMt»l1 Mlf H ♦**,. «t*wl.*f ftiwwd
Iba iTOrtt, ltd II I* llhilt to U* a i*f yln
itoiolil tttMbd fm Ibo till laro* ibott
•
I  a ii   . .-  I ■ I   •
I.. .Alltotl. IVwOollH I * '
MtftfOl MM* le* botMlOfl II* *ltd tn
lw|<tu;e><tadalfM»tl. W>u»ia*l*l. iod
il lb* t*4d .,1II* it*ti.* I**' o*Ulo
■a* to In b* ttb*o llteiallf. tb. pit*
olll bo t ***<uod  Ittiollyt Iti a ibott
tlMt.
Mt l» * VMttOO. l*pl>MtllU** "I
tb* Vottwtl Jllbeoo Iwoiptiy It 10
lootoilhl*! OffOOOjOMtOltftl lbt IM
I** It*** trt lb* H»aH b*l» alia ell. y
•IH* Ml VottwM I* *l<*rpti| it lh*
IVefll*
Tbtnty I'oomH OMOtltfiot M-atiy
O-lbl* tl* btt'ttttl to lllia* 1 l*tf*itl
Ibatllfli iw*!**'**   TV ftttltMIt
•*tot*il,1be*iilKllMhtywOd  the fit*r*
.  •»  *  ***p ih*n iodl*or* in
.-j rOOMf
v   ■   *   Mill bill  TiU«r,
ti, rt |  H«4|-
.1  M MiKvoii*
..    i Mb** ,i***.d. l*|<oll**l tnt
At** t*  *****    Tb*il*4*Oill Iw.k^aal
ItoM HoOat»tttP_0| ■
Ut htOlttltM lt*l M|bl I  otton
IMwd oilh |4|* ■ tl tltlMtO ft
..I Ibe ohai***. ind ilonl half I d.*fla
., ** ,4 ******** p\**t m* tup *'f lbt
loi-bleM lothwl*. wbowxlle* llt*d Iht
tii fm ***** inmtd
\ titat man >t| id wilat II bt|lniiiaf
i.i Iwetiottoofwd en Ito bill, ltd it II
'....-Hl.il i witei fiMlneotll bt Mt
MlOOt •wu**. owlblo l» ublllii
> ,** pill. tOttto t the ..tide ll tb*
linlly )of qailt fuetoeftlly
■Hilitl i4»,i"i**ioel» ll* I'a'tt 11 Iw
tlihtOMaW* Ihi* III). DOOM tt*1 In
Ikiah Ihal Ibe*  Oill  bt lalhll "(owl'
e nr* *•<! I'lk'-th Ibeiwlt t*'h
ilknt *«o,*h',i| f*M * -im. It I* In
Iwdoahtedll ta| ,ot* atot hand *ll
ci *t*
lr, , in.ft, r.,.i».f iteo il lUhef A
Wbithok-ilnoilbi. •
tba oiler it:  tbortW f»ii*nlay on-
dtroool im****,** i*otllaii| «l*adt at
9 ttot * *****  * * vi a In  IVeta  *.* uf
a a   Ml  lh*l*wiil  Urt  mtt**4 *»***■
* * lliii. Ik* week   The  Uo Had*
•*i i«« i* ih* tityoevMhata **•*, **u
■*** hid Ibe met ll**a inntlier fte.t
ThMttotot ei*,f |*t,ttotttllll ihit nt,
i*."h »,,f eiii'l ■.. unlit will bai'poa
'III" H,I,Illllill. lu I
on Afie* •Urol ;ii
lll'ld titti Tin lu
lonii'k'li-d mil tl	
brickwork nm iwl
will jtrobtbli i iilti
niti "Mii* prwaiil umi
Sunn lliu' |it'lu liitt
luiiii|lii down (unii Iht
•Inn*, tiimtly uf (oi, inn
I'liilliar, and mid ll ft
t.wal maiki'l. VV'lieii
fun will
I'ltlV
■ *
■
im- ■ ,,,■:■.,
Tlin ...iin.i.'
i  pi
■
■  ■
■ .    •'-■ it tbo
i m, iiu iwii
i i ami' ilm
tart  1'
'
,,i, itl), 111 I)
ni
I i
k.'.l  u|> llien
.Iinii  let.  llllll
Hie li'mlut |ul (0| Iliin
Uit ii ■   Mil
em iii * by i ft ■ A Up
torn* Boi ko iim irt intiii
UpM| I'ii.: -u.-et   Tbl 111	
aiul i(ivl..! i Unit **) '•*'* II  I
im I lu Riilili tbi irtdliif .|-i*i I.iiiiiii
Avonu"   Itttt  MUb
Mill ll |uud I'Ht'e*. Uiil  i*  ■
in i-t I <ti-.it iti!e iti\e,liiiiiil
ll it |tlinll| feirvd, Hi  ' >
pp um cotidlttot tl lbt i *■ t Ibtl 'if
iiimi.i, pack tilt '■■ llllli ibovi iii..
averai*   Anot|  Ihuao
*iiill*i. Hie |>ii »■•''.
anylblbi tmt uf tht -niiiin in tt) hi  4i
at llie i,iiiiiI-«i uf ****** pOl
i ai '..-.I
Rll  i 11 I-ii*' •  ■■'*  I* *
Un l*i iieftml Willi ll.-  *
KlllUllll lll.lt' l<*l llir i-i-'.- a
boo boon rall.,1  !•>  N**«  l\,
nt* H.* I ilt ltd Bw i til  Ptr!ti kl*
my in liniii'tif. ibt hi ftultwntiti
Im mid.* ,,■!> unity (Hilda, *i." rttrol
ti . tt i-.ii  .
0   I*   T   AU-'!'!-  I.    V Hi* llllll.  Ill
tlil  I Jl, Hi 41,  Hid
.., ■ a Imvy bin
'    a
wttk ni Ini
. .i
i .  -
- iini ..'it**
.  ■
a
it. in ri.iiii
lot • ■ ■  • '  ltd. »:;* ■
. • ■*.. \iii.-ii.
.  ■  ■ -
im,mul of  U    *    K  : i  "I ti ItlHKtai
twit full "f
*
■
ni"ir Uiii" '  ■
ONAta
.
\i  i  i nr from
\
IVaali
,v" Ommiiission AgeutH
I'l.rviniA HTUHHT.
HOOSES TO RENT
A^t nu lor llm National
I in A.mii.iiiii' Co. Ol
liel.iiul. ami I.u' Hie o
.uni J Tiylor Salei,
Viiiill Uooi't, eli , i-li
i , | ,"  "i  Hm * il\ an.I >..nlli
V.'- -in  ..i. i|i  i,l'.. « lh* cut
.i'ii  I'l-ninay
I loU ■•! ll,.' arte**
I
| LOOK OUT
11,11 I'M   ' ' Hll'l HIN tn  .1 I'uii
I'luN  t-i   Irll'l'  I"  lllllll I'
SOUTH WESTMINSTER
75 CTS. TO #6.00
Mil ot  i"   m.i w
HI.AUK tin,ii
0X»01l^««tl
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
/',!! lliiliimliiii Slriiot: ; U|i|tiniie'iiiiiiiiif tl,,, u,l,| r.iu, 1UI| m
W.F.BEGGS
lul  Will. KNOWN
■
'
itr art*
lh
11
•
.1 i  11-  .
■
i
.  *
l-iiH-it  |i II i  11
Slt.«*l.  Ill,   IV,ill..  ■  1,1
«liai|.    HutltlM   *  '
VVr.lailli.l.'l
Rttniblti I* i ti
Ibi llttlt lowi It ,: •  tuli  *  t
it** tn*,* ,.;>-. • ia-iii| rap.
•i. in i. i  it,* .ii , i ii. i;*'i*t.
Hi> im tin v,
n itwfimiiii i (t-rartu • ••■* i
Uie.tty obi in ttt. kyi
bar*oiI'd r'it*
Tke *l!.iriii  .
In Itiaii initetdiy, Ml.in  I  II  Ml
I >•-.  \,t.  ,   i
n,n*'ilite| i tpttU  I'm -
******* willei*  i  Irilff I
i. in j  rbtntiti   ibt   >  •
,«M|.i*io.l  Ibll in il *
y*i t a  .  	
Tbi Heraltr Hub uf  V
tolafii|.hod fm H I* NtOM   •
fi*o il.'ii_-t. t* ttm ' Ml
nd a,•*i lie* in Drirtl li i
lata  In In i.a. m rhtMi
prtiripli ,,f I'hiiiutiiiir. ibe ****** oil)
**-. i-    .Mi in.i u.a j i
Victoilt Tfatiti*
ll*iit lllit'h  Uttk
I*mi> a iln i *
Th* walei'i  uf  lb**  Tl
rlw eaftntl f*-*l * * _-  . ..•■ —
******4 WMIi
loodtd.il
...
diKifir ia tcooorli
TblWIlrl  .
Iht til tl.e I >■
Hy Ibtttwbt ktoo -    lid Ibtt tbl
l'i"mt.,iy hi.***  * t  *
uf witnlai tbe rbtt
Ibta in   Ai  ptt** I lbt    *
llltta euek  pin*;    >  •
pltniblp mm froM, ltd  -
M*llh lha 1*   lltl I •
toil in tb*  I'lUt   '   »  *!'  I  l»* .r
-  .
The \
inM.ii* Ittotf #•* I ti tOdi
fori ibtt  I» *• *    <i at '•**   *
biryrtm   |l«ia .  . ....
ItllOh.'  I .HI  , a '   .
H.-I I |.aa)   Tbtll
•a ,|ta la*l •>    a
• -    a*, it. Al*tlal n ltd a t*i,*
i .* *
...
rbtdt* pier*  uf tw* :
Mtdta Ml**t biro*,  11
in. tin i  Tl
fwplit' >
tpiia*  Tti rt'-t*" '
•lid to llm'
Th* ttiMoay line " ■*■■■
• - , i .
tft a* to*. **H *lto*u  •< I  Mn
iaifldlw  i|a».^
lha    t  MtltrtOl  *| ia>l  hi*  tl
tlil beou diar.'teio-l a-.  PlOtt  alfrot,
MirtlMl  I* K d*p*t   li •
llntd*!  f*4  II  Iw  bt  f-'Ud  op  wm
oalei OOd ***r* w»*l  Ifa*  111**!*    I
botol of ill IHI Up  *'*.*•
.ot*r*d.  I  i,ti>  |
whi'k* ..titht 1» bata uwl • 'hlb* But
"■ot rt OUM
A flMlty litlnf lo ib* tppm  put  *tt
■ * *  ■  *  ita ***** OOOOAfe  '
dtlb  *a*i*Wt*y,.i  iwrta**   >
t-ahiiy of oii*i ii* ihu n> .
aad tbetti'tdeo din tt.-.i .*o tl
Mill lotoliod (iom Ibt mi ttl
iimi ]a*l about lh**iM* <*a*   I.  i
toe* built* In th* W-.'-lltS.ily thll It Ot*
Morwly a rotirtde!.**
A -teel't.1 oil) l*a I. 4 a*
* A l*i«i|bi (ui tbi piipo** -*t tmm**
■ rt|*ila *,*rt1 MM
tbo Iiti tool-tola ti » 4 -i -   *.-  •
rldfdtb* life'*!* of  Ih,
IIIU ItUtipl tn oilh*  II I I
•porltl ittidy. ltd It ll 'iit*
tbtl  bof*t*  ItOf. lbt IMerttl
bite tbi law! intt.*-!'I"-
Adtk** (ion Ht|ihotlt HH* that II.*
>|-.|l» O ml t  **• h ■ .
ft**vMi UMt  OoUM  II
•blp Olll t !••eod 10 i **   •  I
oil) roMiio f-i ttbofl Mm  >
then fiilai Va**.-..ta, m • •.
,* iM.al lbt ITlb ot IIM   It  * |.t * *
OM Ibtl «blo iiiu •
li.Mi ****a* wi*|a MiMlbly "
iif lb* luMMei
itiaia.i pmira** 1* btb_fMl ■
Tooif liai.1t ar H   ■
Ib* ***** 11* r 1 )i.»  '    >
plittlbtt* if '""thf mo* i*d
ttt-rOMtl Hi,   1 . *   f
ood oill  ibtdtly be  hoi*!.*.
lailftut the bbwk oil) Uht
ia   '..1    let  tb*   *e  I
•HMt. ohhh Mill fito I illf* *0e.«,.| ol
addilhioil .1*1*1' ft •
Tbeiidooaih lkm| lh"  onotb lid* -4
COIt-lUl iii**l *a*i (ra* l,yl1on**>|Hiiw
oill b*,*pMi fut bo*lo*M hy lli* .-ml of
Ib* OfOl   It  ll  lb*  MIOOI
ptty*l of  tb*  "tl
■ iffHIf llfbltnw*." tblt lb* Ibtittl ol
IVolh* ottl Mahi Ihal lop fOfl lUof the
feare |.aa| lr.4 *l.l<p lbt MOO 0011 lit*
thy. M lha Mitel, lh* Ual and He
UlUlwd Kt'lwit  thill  And  it not
Uur*
An tiptn tlr  Mfwt't.fl •** *\*t,al *****
ail «i, Iield »*l htfhl by 1  •
Allot   A  ti»n  •• rod  a
mini tbo oiorotdlto* ltd
infly oi.iib amm**l bt i*< »•***• ■*  ■*•. *
routed utitwtl. f'.i
Itl ware nf frw-tveet ,*■ ■*■•■
ltdeotlhi  a,l>4atiit  *'i*  **t tiinhly
l-n hod  tbtl  11  wa* I MOllof ot gnol
dttlriiliy tnget hi. •*,•)  MtOfl
ten were OOnfOt lo BlOM   *tt  10  th"
11 a, . '*.,! the ,'re"l
iln fl'.tll IVOOM fOMOrdl]
while a**,* wothta"t>  net" ItgttOd
lb* iiiu tf ib* "■*»' lalioiy. 1 -.,■■.
a.f h.,_ai alli'hod l*>a  it**''
*'.dd*h!t Kit,-l. tad ilillwd utt  a!  a
.11,, md  will
1 .  , 1 ,-
, ■  :   ■ I I  tt.l .'
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
F. J. COULTHARD Ac Co.
11
■
• 1 t TH HUH-.
itt'ii-ililt-  , il . liul. I  I'tstisi.-
II.  ,'. ..  l.ll.i. -i-.t.
I. N. KENDALL«SON
DKAUKHTSMEN & DESIGNERS
ii-.'l Front St.
.1.. ,...1 imelfata
. ilrW.llt.il. . .tr^lce
-   ' t  *■ ■!	
.   ■    Itlt   |. 'Wit, la
PiiU'iit Ollicc Drawings
Prepared.
I* ll *l»e ItO ********* 0 I
MACHINIST
ft it*. **, eli.it r.tuerltrr, .trrr I,..tie,.,,,, *
't ..'..  t.ll)  ll'ta.'ia I'aillMwaitiltVH , In,,,,,,  ..
. a'l ltB.tilti.1,   >|ll.„ll„,,l lla, 1,1 ! ||„|M,^'|"   " '
ll II  IIAIIIIK N  I' WOWlin J  tl  IIM I.Hll h	
P. T, JOHNSTON k CO,, MEAKIN'S UVWlJl Wi Sill I Cl
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "s
PAKTTV'S ll
,11 Item*!■*' *l I t.lii.i. 1'  •  -
FRUIT TREES.
AND Sit Ak'.
11    I'l*    1
lli.' trill l.t
,|,.| t.t ll.r  iniii,
li.aix .'It..,
,..i win 'i
I  , i,i-ti„ 1 |.«, tt ..in.  .... ,
I1411. *
VANCOUVER
UU  il"*,  .  UommMm*  * **'  ' III    . It
**• ■ " ;■ Wn8l.niii8.-ei llm
ll>||.ll'Ml.|
"' V nsvil III MI.1II l\
Mm. Srll and Lease Prepsrtr. Collect Rents. Male ten |-
uay.es. and transact all business relalini lo Real v**
*    >    t  I   B'll    I,"
«"-"• LJ °'" .  .  >. ■■■•  ; -
i.ii.  1   ,11.
im oiia/i "ii"1
OQJU-iJ/lViJO
n.i' n:iv\".i H 1
partiloa I  1 ■ * I  ■ 1  > 1 , .w*,^^, ,
tablMldfaAMOttonlluaipa*1) -•
Illt a  iJlitlU-t IMtltM)
- ,||..
OFFICES
'03 9 ONVflnX NIIHVN  mm mmn^mmm bushby block. Westminster   4i government st.
CKriif* ai OOtten X  el P
NOTICE t
LOT 12, BLOCK 12,
SUI.liU.inAN
NKW WESTMI*   «.R.
* ■ 1 ■
*  •
I btttOMt Teen,
a ,»
... ■*-
**  a   I
Don't Let You,. Chance Roll By LOOK OUT
a.i.i» tuihii
1 .all  -1..'  WtVlTa*.  it'
.i,»., laiwt*
Ibi   !•■ 11 if NINTH
wiAi I. .  1 tm Mil.ill UTttKKl
,  •  • * ■■.
HENRY V. EDMONDS.
A. M. NELSON,
Produce and emission Merchant.'
-..  fnab iwwti
1. E. FALES
...iiM.i: rn
McKenzie anil Apes
-1 ui.i. 1-
Lane New Stock of
Undertakers'
Supplies
 Itlll TIIK—
1.
Front St.
^yOODL  &,  pOLLBY
Corn,',' (-i.ltiiiilxi.    I MrKLi-n.li- Mn.la.
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
I'll. >  a lllH|llfllilt|l.,|l|>   ill"    .,,»<   ' I'll,  ill"    .ll.lllf
where ,1 .!■  ■ WV 1
lin.il in ntulily iml t il
In.Ill .lylr  i.m. It. I-■ 1    -.|.l'l,
lll.l vl.all .'I tin  -a-.,-a.„
Guaranteed Seasonable. Wananted Reasonable
HEN'S • ' *
LA DIC.S   ■  -
B0Y8" • • •
MIHKL.S - - -
CHILDREN8-
FOOTWEAR ^^
HHHIFHF
UK
11 HllIIIff Im
Dam
1) 1 ll 1 Lil
«.- t it   '**
moat b* Mid in
PAINTS
Mab* luoM lot two oti*h
.■natwnilr  aiitemi   Koildeio'
11 aat laai*   Old   ti  i-
1a|*'  T    a  ai*
GRATES
IMi
**) hrt| nit
ttm
OILS
WOODENWABE
and Glassware
Ml I" tll otd*l*
' ■■ tl**t |*ltthte*d
Iim IU*wt l.i**,, it
1 -iLl,*ai> At 1
KING & LANGLEY
Oenttal  OriwKMwtttw.  Root  tint*
A|a»*l%.  etc,
i  "IT HIV IIA ll.tll
timoiop EthiK*4. CtyM tf niKtioj
OLD POSTAGE STAKPS.
MIM, tilt 1  I llllll ;i l.M  mil
1 1   -ar. *l***tp*
It    -,... MiM
ft...   at.
.1  m„4 ww atl
oUaMoltaO  I wtiti
i.i....i«ie*"t|.
New illlwitll lbh**|b
in.tW|-'.ii| ,.***-! 10 «f
fOoiioll obel* |a.a, ,**, !.*,! iba la
■   r
t
■
■
JAS. ROUSSEAU
FROIT ST., BACK OF BANK B. C. BUILDIN6,
CHOICE CENTRAL PROPERTY
DAVIDSON BIOS.
O* aa*e» w *f*t**lt* */ **>•■ -
/■"..*•» j,m.„.*m «*4 *em**
two ttm* * -■•»..   1*1 >. " - 10
III WW  ttmtt  ttlli*  1.1*1, .1.
. .-t.l I. ****  It  *■ *• a
ON  EA.HY  TILIIMS.
The Beet and Chen peat
RAND BROS. SUBURBAN
NOW OFFERED FOR 8ALE
1 tm** I. lla .aim
H. MOREY At 00.
tmtm., CtftOOOM mmt *,**>,*, *t,
m* 1 ■ t aMHM-ola iwti I
BOOKS, STATIONERY,
Lnnrnttp. Trim Io
Bujmi Ball Ooodo.
II,  - '** * *
andilialw* **,****   I' -
In lb* till and t-tawit-'* *'
■1 *■ Ij ■  *•*  ' I* ■ '
Ittortitr TflMtf *"' I"'
PrlwtO ITOO to tWMI |n ■ T ■>«.  I.imi.niii*
UW oaiha baJanoo 0. IS ami IH month*.
at § *p**r -twint.
'il  pftipMll "
.   ■
|
-   |
t* that th*
<  i|t*l llllii*.,,   Ma**
■ *
a
Bonanza Qrill Room
Tmm *******
s.... I-1; Mtuot NKWW-Vraimm
itli.S HAV AMI NlulIT
MtMU iv ANU UPWAUI
BAKER $l WHITLOOK,
i»*i..iiiii
RAND
Real Estate Brokers
iia Si, Westminster	
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
I.. t..,.-e t.ratl, t.eeea. an, l.tri-ii-'tai'   I'  ■
.,11,!., I.ettilraatl.. a.lk.ljlk. Klaallt. Tta.aa. I'
$200 and $226 Per Io*
I,. .... II, Ml a.1, l.lllt* lulled l"""*!1* "''
r« illonwili., Mil (nil f.f1ir,l.ra *rPl; ••
Brenchley & BENNETT
Olca* ,1 VuKniet. I! IL.
laaaalM. I*.l.a-I
AOENTS
. >u ti dihuH bo *** un \
*t  1-,,-a. t oan* ******  "  *"
IS OOUBLAS STRUT. C«T

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354188/manifest

Comment

Related Items