BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354186.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354186.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354186-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354186-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354186-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354186-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354186-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354186-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354186-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354186.ris

Full Text

 THE MORNINC LEDCER.
NI-LW tVI-'.SI'MINS'l'Kl;  nillTIBU i'l H.l llllll. I'lllliW. Al'llII. "*. llll
OScltl Cjt.itj
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS
Importe
Wli.ili*
OUH HAND ADHUAI)
• iliiilitalir'i Qtlfll  MHItir* O.tlirt
tn (tail P'lrtli to Will  I'i.lii  Luilall-
11 <  nvenlug at Kaliliivett Weil Ull 11
- Fn lattiii.i  Vrl llir)  Itil ■■
lln "i„I,,  ilnini-
lirgi  i.uii.ii.'i  .1. uiu in will un
TIIK DAVKY1NUUKBT
Tin H*iult ul  tin  Davaj  (Jen Luuli
■id lor thi ftii.iiiii*
Thi■iiiiHifi. Cajiialu I'lUmdrlgh, mil
 -., 1 il,. .Ill li.nl I  lliilUHl IH
II ,
ll I
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos,
100-103-104 Powell St.
Etc.
* i in I- ii ii iii-n .unt ••■
'  ill  Hi :....'!, im  IU*
t,,,  i.i--.,.. i |)avli t-  Mi  Mori
11,   tlil i "i " ■ *■ m\ a  li'ttt*
P, O. Box .-07
Vancouver, 1! ('.
1
PIONEER ART GALLERY
Print Oeiler, Importer ami Publllhai
Ariiili Colormin.
Wholesale and Retail Moulding
I   tl   r ,
:S Vancouver
OLD POSTAGE STAMPS.
|  Wli,I■ UIVK I IIOV  I l.M  i" •
I  .. uaa i**. • i i. ...  t
■ I,. .  .  .  .
Riddell &
i Johnston
SHIP8IITHS
1 I l.tl»*   l„,ll   i||   t.j.a |  ,1111),   l|,i'
mill
ll. I'l  111*1*11 I.
■ .•'Ill)  I a.ill,III.-
-.1  l||  ,
tolmnliu Sintl. . . Iim Wdimlnutr.
Canadian Pacilic Navitiation
Company. (LimitedI
■  ■
i
IIMI. 1 \ltll  Su. |:|.
- .  .
.   1  .a*  .  .
1  -   :  ' a,    ,
■
■.
-   ■
U|i ta*> .itil I*ii*i lit*-  >
.    '     ■   a        ■   '
.                 *
***** i.  1 I'M;
■
y
'.-.
1.,.
.
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
p*g*1
-
■
DRY ALDER AND FIR WOOD
VANCOUVER STONE
COMPANY
-
II   ■    .- .   Ui   .*. i' ■
gl llll
il - mlgtii  iIuiimI
li nl arrllieii ll  arlilt
Mi  .Vatim    . t -  i*  Un-  "i"  aim
, i- ii .ii.iiiiil
r liin   i"  -i."i  i ii
I,, ard in.ii.    , ul wii.i.  tban
■ iihai i |«*>,i
",|4li„|   Mill.   Wi- III. .IM.',  •
> '!..!   ******   "I
.   .'tl  a  .„,.*!
nd will  i ia
tt it  n  i*  popular!)
A M.i i.u. t Hi... t.
■ •- . i.,i iiaelilai In the *N
. -. -    ' I
alili ii
roughi in'■■**
I .n.i  n.i
aai Hut  Hi* ina"
. , ..* h* *l*
***** .hi*"
Mint UU** Btitu.a*
• ' -inm
-.
'" Hit;
\*\
■
■ th*  \**i*t <**
■
..  wtm *■
■  '
ti
(..[,. baUi
l|l*   :*ilt|ll
k« * iii'i**. tt*tea4of a wIMer*
■
• •  i
T  M' i
■
■
HANDHTONE
:
Tl
St
ME TABXE
r.ROBT.DUNSMUIR
. am.it. aa*
111.  it, „ MAJWaTt - Mill.*
GILLET BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
Agecte* ** Wai
■
lerntaodthal
Bihri  i|a*l*
.-. ...
■
■
a
•!*«-.»* At.ileei
\. ttl-a.ll   **•  **■*■■■
baaraila eatah
_■  iad
ll   . »;
'   ll •
GAKI.SH... OREEfl *t CO.
WOOD Wl' CUM. BANKERS
*•   a
..,,1 MHI I *l   *l a  Bi.ta,.,,,
la.......  ».
P. T. JOHNSTON k CO..
I* ttrtm*,** *****  I.......  *  t
"•*'  -  » *****
 ■  * *.'   *  -u .* * . , i  * i <rn a T*
FRUIT TREES. H w. ternan.
Dnn**r*a* ■*»lia
m\*na
.  ai *****  Tin
iiiiimi i iimi *u*h. ■ ponton iif
Ur_,. ■ i,'l mull m; n-t int*  _  |t*.ni..n of
i"  mti i muii miaitllt) ol dirk
.liantilililit-t. 111.1*1  llill.'  miiii-   Hi   Uf
(oii.ii..i..i. Dial the |.i**-*-i.'i "T itryeb
mu.' ii ittuutalaai * ■ •■ I I' nm*** b
ai.'i purtluni ..tit' etui 'iii|>i>
ii \m ..nt- nf >*-ai i ii. nari li fai I ■
potaaii lu u.i-ii.*..** iimi.******   ii. - i
.ii.i *, rtl* ■ \i —  the """' n lab •
method known foi lln -it* lion "' all
alkitl.tiil* ii. 'ngiiii' * Matter, ami I thu
ii.i' nn...].i.  ii..|  |iti>-;..|. .-  ,
I I . um. i » it  i|.|.,,.-l  i.. fit.**
• in, ii., ramli nut the) war* ipeedll)
allli, tail  with  Un  i**	
•i\ in,.!.   11.*  t.-i t* i.iii
i,uh 1.1» diltrata, bal rerj eoai butt**
• *_. obtained Iron Uti rtut.t,
I.. *iii* ii I iia in illudad, _I llf |.n« *■*,
• i rarelvad U Hi W'aiket
in in i  iitiiing a'r>*lalUin*
powdt i  -nil tn iia-tr t». I. t'liiii'i In *
' rr* wblikai  i ban nbgitttad
• I* fti >n ul (lil. to ii.ah*!* iint lilt*
[irmml 11 tti Iki lirti-lli.il.*"
Hi Momby iald ba wai at * >**** *••
ki,..* tn *i.*itii iii*1 iirn intiii* i.id baan
M4d, eteapl Mi  Ht* "
'  Mi -*." it. > ..... ind aald be*
i*. inai*! a laa i<u,*i- ,* i ■■■ Ml
Mo ;■-■.-  ** wairi
iiiiti u-i iiii imt tmi i.i-t.'i haaa i
- ilare  Tm bit *■  ■
knee  nf  il,,  i
* in.'..*
Aftei lli* almleiif lb* v,i-l*,. | i.i.)
mu read  ..it.,",   .ri.ntr  lb* ,***)
tr\itr*\ Ui ...a.i*1*r Iball ****** i   t'i* i
an ib»* in* u( lid)  uiiimtii  it,i jur>
ratnraed with tlm f..ii"*iiig  n
im t| rbai i'*>") tm* •
ja.it.iii *i\n, tu hin i.) William i-
add i. l lilt I .fit**  Wllkl
I*..  ■ >  * ti.Ui.a*. ta all
., ■ d tbi *i d *•• ■*•  W
i*i  . rt>ught
. i*ag itratai
i *   • l. - tban dwrnuM-d Hi*   "
■ o Valvatattf
■ *.iai>
Ibal wwnlaatloai *>t mt<titi*i>
■ i •
...  ii..
rUI tnttt in .m
> Hall tiMtmiti.*. tal-tNaf, al :
|.   tt,   *..!  11.P ' •
w .11 a r .* ., •
\  . I'mt
1 ' '.|*t   I
.. .
I   V  S ■*  * l*
a
-   * ti, lh*
- ■ , ,    l   •   11
• 1*1.1*1 tfln* ■
iai* I ' ntbw
, •
i  j . .-  hattfal
- i.a*) h*
• I ,**•**
I  -    • a**k*
The C**r*l 0*l*i
•
• • | iad it.* t-ia-ainai.."
ij aail •!>' l**ard*
Mat)  ii- -  * ******* tun
■
• 1 a
1.  i a...   if,
.  m*\  diffituli
.   *■
,
 M-atawtn-
fttaa tfcr
.  i   •■*■-«   i i,i,
in ni*ai|ti*d at-t
...    .1  th' V.  .<  .1
I 1(»  ...  .  •  ,i  m
•  ■
-,.  a
r*-,* ,.
*• a*-
•*aai a* *
*u ^ *. •
•   •    I   «
LES
* .  ■    ■  . -   ' *
,.,.,  Ml*  W .iTead'e  Ud  Ml*  I
M  lt.lt. i  **4  Ml  Raih
***   Mr
ttainelle   led    Mr    II -  •
TV *rt.Me|*t -
***** *tl" Iwla tke haiad* *>f *A** *****
I* im**, ***** *At  Mut't   *1.t<h  f*ili.i*h***a
i  in"**  ' ■
.».  , lef'rtM.i t*r1»*i«*iKe   Tba  memiei**
■•ttt* iad I wiil ****** km * i* -  ■*  *  **tm*hr
******** 4-tmtKhr ee*^»ilblhal*rti-*«la*«aa»ail«*l*.
{twataitt,* lb* »oik Iwl ai»*it*i ******
*
W, J, WALKER & CO,
I'HAKTIiMEl) aCCtlllMTANTU AND
city auDiToaa iubo-tub
TBLIiHHOMa  Bft, NEW  WENTMINaiEU
III.)' TRUTH."
lllllNIN.i,  Al'ltll. *.'l,  IHIII.
»M. BAILLItll CO., fROI'RII.TUI,8
.#*•-»   *_^
LOTS
615 FRONT ST., WESTMINSTER
led a* ma
*.t «
. - M M|
ll-*e* tt I
,   Sa
I'OR $110 EACH
ON  EAHY TI'.KMIl
B. Mackenzie & Co.	
tl 10 6 QeneralAganta 607 COLUMBIA ST. 	
fINETEAS & COFFEES
UIU
I lt,,—l, III 1, **,,, .
,1,11 •
GROCER
GROCER
DKNE
i r.Nsui:
Fmaiicial
AOAIN
AgRtual
,i-ni.. ba
llitt  ti»1
1,1   int..
iKIUIVlll*
m iniori
jittlgi'. •*
■
tl lit 11 Ml)
h« Ji.tlWr
id to i'i)
Dorotb)
|fc.i*iiii>
i   u.'l
wl  iii a
■
|*M**tt|M
■
a
»
I
.  .  .'.I
■
I'l 11,*
«a-l  ■•
'
*    I   |
*A  lh*
i, M*
a <   I
lit Um
• a
H»ti t.f
■
hi-** on
-
■
■
■  • :
■
A **i*
*
■
tv**
* Hi
-
i* n
■
*****
* aai
b«**n
.1 ii*
i» *****
* *****
•
M
■
I
Hi-**
n.i.t
it rn i
• aaa ■
it    ..
■
*
ng I..-ui, i tbi Ralehilai. bla fi li
bellpve thll ' 'i* -1 iloirn Mali would be
" '■ lul Ul I. ni Anii.iit, tin- BtlMl I'lit.*
"f  Ul'lliilt' 'a. - i.|i|,.it.t-l,l* |1 I,, ilt'lu iinl..
Illi ' " i  ' ***.• lalUl iiuin"! \rnii,i(  -Im
:•-.  ., ii .ut, ,i^,|  ii, lli'tiit, f„i ■
roggtori '*' i11"'"!"'*^ ind ii*-
ti -.1 in |ii-i-t.iti fur itu*.* aaeki aliboul
.I uiiii rn 11"iriim   .M Hi.- mil of tliai
ilma !,'■ •*** i iui led '" Hamburg ind
pui nn board .t lauel fur Kuglind \n.
ng ri lined In Ri gl ind nntll illw tbi
latw ol lh* inil*Noi lillitlc i** md iit-
.ii.niiiiii t.t lllamirek Ati*hiu i*ii*r-
iiin-ii ■ reeling uf Indignation igiiini
tin- • t-i iiiin'fii.tr uni i, nut uibav*
been tb* nmllua lor Hi* ***** ol tin
fundi contributed in Merlin fur lit*-
ti,ii- * . defeat,
■ Ml  t,,,**ll'i HI *l
il. marrlif* ul Mr Rkbird Mn.*..|
tn tin-,,ni,,.n ilngir, Ull  Kriia.l. I*  i
.-■t   It.** .ti*. 'i-,i..t,
igbl uul tl,-- lut Uni
Mt Rlebird i'*«t bll lira* i*airtinnit) la
■i-i,r|l.aiilli.l»lli*'l'i'U*l'ai,lai
ui.i. li tiiriii-il mil  iinll)    It.  ■- ■ .*■»
I binkrupl batrlng neitei luocaadad it*
•■■  ring nil dl» b ttf* Ironi Um ooan
roan oi i -i pyn u m
i" iiu. li  .f i.'.nii iciUy, Uni
. i tbai ibi Uriilih imi '*•■•<•
tnitad *\  lb* r.'ri'._.,*-n* in a iiiii.i.it
laal wiib •nfit*n*_t* eaterad
*  r " .    i * i dig mbot "f ih*
'ilirlil,  iii  Africa  rurre*
inoadednllttl* »uli inuraatai mh<
fiuiii l.iit.iii. ihal It h*« liwu >l*rtded to
■end U.i**- Itriii.ti *aiihi|i* t*. lh* ru-
m f tb* fringwi rttai
KAlia MOglTI  it. it.iUMT
i  iburgb Mtbaorebai
RrfitOl )*ii*r
It t«   II 	
d "  * . * || an  ibtllU,
ind it t* aiit.-.i that l,* |.mi**i an en-*l*
■ t i.. iblilB-taaea  Ral Mm
lawntlag •■*■ the aflalr gg*
|,t. ii..)  n.r .-iiiiii.iti ihal ii I* hiidlf a
';   |g . ml, i„ 1«
fi i.'u'.-i it, -   i - . raa ii n
laiaieai
tat tu- tn *iu ei turn*
An iBtaraattoaal blefcW ran* fi"**i
i en,. * iii lake iilaceun Mar
.,::   -. teral  f tbi Bail noted *b*i
■ i
D*j-.|mlatliig Poland.
If. I*, .t i  . Ut , ,ir
. .  •',*• a, _lultl\IBl T*t-
\ .  *■ *\*\*\-t*A1t** ihr**
'*  Hid fruai iba
I * a.
i <-i eiibuut aipraai
I * until i  tt Mttg
lb* .iif "■• *
Caught R*d Hand*d
I it ittt***.!  ti'f  .*1   Vandali in the
I Hrltlih ' -.i.t"*u *U|.arli*at.l  ar*  nr*,
hul * gaarii.t *»i, na
.
!  ,    ■
■ at* and
if be wail
.iM dawn  with g»ld and
-  gad *  ■ >
,...  i
a  |<rt*..t,
Repeau tbe Cbaife
In an**  tin;  ;■  ***.*>*• *•*■
i.ttrt*. *)ai_iM at
Ltiajera today, rageatad ibi   -*
Mi*d to in 'h«*- 4*n*i*b*i lut nigbt
mat nawihi lltali »a* gutlii at ae
att*8,|l U»W ba  t i'l."  M  *
*
:'■ i
4* t**t*M h)  bits
to *H  M.i*
,' .-_«  ,"  t*t*
lt_tib*r*d Ibe Bo*ee
Mia.i.i ..  t. Ih*  Uleii
II    t lb* prpmt
■
.  i 4 \, llui* Ktldterv
-  ihi *.rg had prmatii*d
i  an   atMUvftt*.   The
m  «'t* boriiuy  a*mi
.'  *|la,(fc,tall
me,, it***- taard*r*d lie inhatdtaat* ol
l.'ii ?.*4 in wr-r lit the I'l***, b •*!»)•
mi on lb* * * ' *• *. - ■mi Mada*
tae* ai At 1**1 immnu a I r*e* b gun-
* - *• , tUlng aumg ibe Madagi*'it
***** waning tor lima t*-*t,f*Htte»t,ii
Tort to Ptacaa.
MaMID,  Apni ;i  Te. bag* aad
g»n*»a*tit*o*ti«*lbt Ilea***! Pan 4a
« .,-it fmai ih*ir *******
and ro*bing ************ Pint
thr filil mp** tt-r* met The ttrtla
,bai«**ii'i Wabntuf II ***** Mill'
Ihi  ngvu^alrbli «**ri«*»r*d i*d
• 11*| lh* btwiea whKh then
• He*h la a llldhlfwl
.. •... nm ■• »
, rvwd *A *i*.g-\m **** UM bi dm* tbe
.1.4, a* it  M  *11*/ht*g  1b*M wilh
b al  lh*l*   rfti-tt«i
it ioah wa*
Lin a,.*! a,i*.iii| 4rttfii«<d ia pt«»»nr*
ilaal* A A,*tm* t**)U**e* 8a-
llt| in *H a**l !»•*'i**d lb* bo) abo
hi   ihu   tun*   ***   la    a
it  . it Ntt-ll - ****
|l  -.i^  (i*and  epna bl*
ad abo had i**k*d **■
•   ***r lb* 1,t*1h
Ml*  -   «  *w*ai* l*ra*«iii|i
••mrl -A Ibe Mil
a,*-e4  ih*  it*** *t tbe
e affair and ih* imt*f**»v** ***
■ m *a* ui.i. lhat iWweial |*ar*4n
#*, f.tj*...',, t.'-t  lb*  ****** *A hh
' --ttt-ii teiiiW* •"•rn  An
am**, *4   Ifc   UM,   t
-  ' ■
■
ii • *hi9*\*t*A ****** ani i*i a* -^irind
THROUGH CANADA
Allium un Autliontini Onimblntg B»-
ti t-" Tl.",'  Iitiiiii__f[iui(i Arrivti
Via  Cntuulit
Till;  JAPANESE  IN  CALirORNIA
* Tvrrlbla Eneuiint-r With a BlU-gtrltB
Woman M *.**■*■■*- I With
R«gu
EXOITINO  SNAKE  ADVENTURE
Tin* tH**nni*r  Wt**t  Indian Cl*v*rly
ll .-''.-* .i.t.. th* r ..n' Sua-
OMtt'g Union
Ua.iiiM,i*.s  \Lt I
*«iiii it BarltagloBi Varawnt, *nclo**a,
i • Si ratarf "f tb*Tr*a*.
nrj. ■ rri.'it fr-in  i
ipwtoi ii Uoatraal. wbo itatai tbat
durinK i pgrbid »f t*»ii itp lbtn*f*tbr**
i-irinadi (if eiiitarai.u t.»*i irrlvad al
Uoatraal, * 	
I   ,-,',.  f, j*
>...-■■• at Kawport, Var*
muni, raperia tbal aboai too gtuti
p*r  day  pan  ibraagh thai  pari
f..r  ih*  r,ii.«-,i  Hiatal   Mail   '
rerei  bi  *"*  »t* Caaa*
.linn wbaa SewBnglindl
I titer t]
1 it *'ii   Ki i.u  ii.,
4*liitlt*. |iliti in i*t*.j**.t id •
iniu,t_iat,kii: li i„i'i*ii. ii ..f tb* law,bal
n.llKrlnr |l*nt.|l. l uigmti that If an
lutiiiigraiii laipaetor ne ital
Uoatraal ba uniht traeatbaliinl|raalg
aad In atbai *n>
hn), Uh i mi**! Mat« aiiiimriii*.
jilt  Ht Will 111 11
t Mulinbill ol
* *■ ..ij  * *   falt*t*il  In  t:.
- . • l'    ■   ■
»Itr *l*,,r.l .
.el,*4 tb* tliatt  f"i Um  tain*  Tb*
I iti^ It.iaii,,., ,t,i
(ort*ivi|i*ii) (iaatravad ■■)  -
irm> 4itu,* tt.* war.  Tb* fliim bla
lurti [W-..1  .
All Qut.t at A.|r:*i.l*
Vi.lll.it t  Pi   *
-  I
'
*   " .
II*
•
I
f»|(*t| fluff
Drtab Did It
t ,
ttaarg* I
*■ *
Ml •  'a  1   1   |1
I .
t.f, dead  II* "■ i
lu**th*r f»r *nn»* t •- .
■
A* AUUeU'e Dealb.
t-i* 1***, •**,-  AyMt  Jl,-John T
. al topm-**! *»t in*
ii
hi-ittd ub * -•-, A*mA*A In*
flietmali.* > -I,. tntit* In
lb<*l"IWtl*   ll   r. *  *
ladtTiaaraaM
-am mi mi
ii*i^rii A ■** ■
l*a!l*4 Stat** > _ - ■■
ib*rti| m« a*, iii*!**
-
i ■ md  wbara,   I   iball
tm* *t**t ii.* ti.i ititi'ibm .,f the
haa land •
puiattaTt-
ter ***** *
ran be***n. aii ll*
tbeaaetbat  *  -  I '*'»•
Ibe puti**** «fr*i*"»titg theatfini sad
depetiai* »f ***■ -• I *>*** •
*.,
i '*-..-    U  j,,t.-.f   IVWptoO  m ******
******* It** V-._.+a*a lad H**a*Mal*
Iiii eteaiaa. bad <*o Hmrt tl Jaaai"**
at** aad t ***** tm l*_«ilaad aad II
•lipine*** taaa aad one ***** t
p»n*l*m An*n
of tbe Jit** ii ****** **4** ■ bite tb*t«*
Mldralioa *4At*t I* deanndiag t*t**4
Ihlt aotve el tb* mr** ***** tw a h*tA**
oa Ibe «nenirt Tb* I *'tewii*k*.Mi*i .tale*
tbil tbe Japan*** m* bulb ih* lutes*
aad tVttata* ireof i »*n '. * un i i
I***, ■ mat rWl *i* beatibt.
i ..... 1-4 hate a Iiiii* mtmy. *** be
bi* i.» iImw ii.t a, I** land
A T*.*****\ Mmhtm*.
101*  !"■•   tlf 1*  -  l*l*'f  l|*Mt  IW*
ttnalofl*aii in  g iiMkagfcanMf.
*te*ped ber*ua bu oaf lt*m *** Tn*-
rtnote $** it*   11* "l *i*t*d alike
lltwad l**fl»* ll*.i*i ind bad *
h«aa a bis*
"a lalatt* a no*'***  ' • ■    i •■.
IIW  lletiag ib* •
fnead* iUiimI the i-
and tba nut * - **«i *t ih*
*■-,***' ■*...,• ■ a   .  '   ■   -    ■
rdilkatMi *4 *** *****  Tl** nm
Iheo **t'1 In th* "'H ****m lad had aai-
*ral dtinb*. wbt*b  .
to t,*g*i ihil k* hi
Pb**tlMW*W1 i» t**A  lied
!(ewhM   - ,-**l Iheaetl mtaa.
■
ant wllh a dill :!..._  thn.ii  it  iiii.itl,,-
Ihu iDdqulckl) itiul tin* llil Tb* aort
ol upturlng itm imallor riinllu vrai
i-a.ilir accomplUbid, The _mhon li
iboul i.'t, i, (,.,.i long i, ,.„„!,l M1n.
in,- itrangtvd lu owner,
striku Ar* Ixpeulva
liiiti'i-'iLi.  April  II  ll i* thought
um a taitlamaai al lb* *■ itari' itrlbi
■ ■ mailed
■• ' * - ii
I.r. ami imt.
Without Caue,*.
Woai4orr, ind.. April II  Martin I.
Pirrl ** foi twaat] Bti r*an * iroitad
> ol ih- I'ii, Haadli road at tbi*
iboi ami Uu:.i voaadi
■
itui tt.uii imt a iiniiii tbraugb lii. own
tor iii*-
Warm Work,
NtW  YogJ   1;- I  ■  ItrlU.i,
iblp Ainiii.iur.ta.  Captain  Aa
arrived bar* lodai  ll  'in*  (rum
l'i*i*'i*. Chill   < ii'titti  Aiitlr***. i.
: ,i abtt* hii nii[i *i. tt,. i.
i-i* * i-irgu nf i
bkhwoI ib* InbabltaaU d
I ruf'i*-•■I. board ilurin* tba u.iniiar.t-
■ ■ ■ -■   Uaa]
■ natal
Daowaw is t 'i ni ii
\ rvauritabb t -. t tbli
- '._ in itm death ol
Callaban  I •■* up
Um water la fi"ft al in I ■  i
third itraat, aad lha mwot b.*i* tbare
wai opened to I*i tlm aalar ■
-
illppad aad 1*11 Into tba bo   i
lag water-earrM bti had) a*i*
■ it a*fl„ri r>.uld Itt* nil.lf :■■ ■
l.illniilli. wan   Th* laal)  *|i not  '■
Too 'cut* for Th«-ni
lag i uirucu, April tt,  Hm Brittih
iifimtT ttni  i. id ti,_
■
■
■
I I
Bjorelat tba aaplaln foaad ihai
..
- iim i|
■ and nW
.'' it   1*1    l*»r   ,
thai   iha
*
"I to*n
.1..a wbara ih*
tt..i IMiat* Ut  li *a<
-  i lag wai wall
a
aboard
■
, atiii wa*goini oa.tb*
| i Ho* t*< lh* Writ tm*
,. «
Ml : Vl  0.' SURREY.
Mr a* -* u.n* it*. Dtt wu-. *•«.,,
■ *■* **• ' 'ii
j   Tb* fVth., *■•■-*  •  *•
'iifellh
• i.t lbil Mr llr..*h gain*d ******
\ plM* Ttttarr*  The r.* .
(till* • Mr
tt M*i*t|...i-*t!heih*eee!d!>
it.a*, t (iinii
IIT
ia
■
tomtit, -    | «    i wttb attrg
Aa AgaeMfieat.
k .   pi. paw
-  laporlaat faaiiMoi  *>f  thai
Another Ae*«i«iit**
Mi It «  tl   ai   ** i.t '- r*
iai Rwehialral
j **t,ilt i"iw i. ■ • iQieada
follow 1* i  .
i a toed p"**  ett**d*t*d  ••  fhlel
I draighiiBian * ' Mem*
t tnineli A i». Iim i*4. at HrtmAHd and
| WiwklngiiMi. a Hun*!, itm of ««tM
ohtei*; ■**.    ii* i*«* in*t*ttw*ao
.'■.,. ...
■tk dire
aaawrei
wllh it  ,
in IhU.)..*
■ ** Waabingten OaaeeHai
M* • Um w»llki»owa
■ r»»m, and Mr-Jab*
'  hr  -   |*    ■ A •    **l*tb*
*i-».t- an***** in 11
fr*«a iNwilaad and ar* l*«t*lei**l il th*
UEENSTOWN, B.C. H.G.ROSS&CO.
■
-
gal**  bad
*,«**% in
-
It*,  WhU.wii  lh*
' I    *■•  llif  l(*!tll*-l
1 .
nt pKJe *f
1 M.'WATSON *
MEAL ESTATE BROKER*
OO
■CHEAPSIDE-NEWSTORE
w Tn*-trn«ATii. Block, nuPOT
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
t**t**UHA**i**f** •*■**! * i IH ..I I »  i*l**  -«  ** -mm***
N ..  • iti*tM'**ew*r.***a*| Q**l**rii*.t***iaiw*t*-*ip**ti
l***4** led r«*«t**ill lull* tni*iaa<* I *»
TW\*   ___^^ __a*_S  1P1 — .-..I— NBAR Pot'ti*! *«r<1iae witho.t r*f*r*.t(*
* OWHS6H-U .DlOCMs  ntpor *■*****-■* *>•'■ a*
tm~*u**t*  «i .*,-.(*■• a*'•■ •• • •••  • - * t
0.*-1 Addfatl   *' ****
ABC  Ocie
-
*  a    l|
the t»i* ■   -
ata*****>,
l«h* 1,
i genU*taen  ***  ■
'• t*mttr*  nl  th*  *-1if**«   II*  fl
tptt^h   *W*|l|*tl11l   l*a.l   '  .   **>  *   *»'
ral .,|tin*tti uthat
**ii liul* if irnihte* ha* h**o *ain**1
ht thti well**! of itmenllng the -iw
nu Wtittam. Ii'itrtit. «*« in.iih grail-
ll*d ai lb* ier*i.i*"n MWtiM lhaaXi
gal*-* ihiwigi* bin,
ninmi n.itii.*
t llaMhafl ii*M,'"i, MJ1 ***** "*
miprk'i ft *  t.  *"  i',.li«mol  ll Ihe
i),  Innd  In in
< aiimnpi in,l*f*ai hin  The lata)
lhl* toitd 1**in* etilllflt at lh* dhptmal
ot the Kai**r. ha*, n i» *iM. haaa dtawi
• lata! * iMoaal la pM
teal Um **' blni»lhit'«*l**l*'in. I*«*r.l
amlatlead li
. t * ,*i-ti-.i thai Um Kii*t mii
di***!** il.* lUtchttag la "t«i*r t- ***** *
f*i(l1* fi*.ei  HiiielM  althoi.att  t**
I tbit 11 tihimet. thn lliiiaar**  it will*
Aa Amgry Wmmi.
*  «.  Tt  April    -   I
M ' - rttaOMHrtl bad id**
I lh'*  LW'tala* ai  1. -*■
r   a  V . *   I,   «•  |l  I  ■   '*    .
Warit* -A th* l in k Chaatl  Tb* *k*t 9
iUm hid wide i«* *. #>
th*fi**beit lh* i|,*iift *■• 1111*1*4 l'i i
nawaa  *** it*A a* Mm
t.i w,rial ll*t*« wintitdtn*
htm la lh* leg lie (Imed with ber *od
»'**( • .!..(w-in* *ti„**i* ehftb fanned
ih*-*|-*-.«d io..tiled h*ti*ih ibe w*ap>«
iwai t»"*i b»r Th* wmain ****** in-
f iHaM ind if led like a mid \*t*-**
*********** gp in ate and auark*d tb*
*heritf. tolling hm nadir *** *** f**i
learlna i fml temlnalewi **1 ihe m*
-nmnler th* »h»ril! Ihen iboi II* w.wnn.
eivtindln*  her In  *tt*r*l j* * fg   1*
KMaai-UM ****** f*n ■ m -«i*«
i • •• ||g and trtfd lo
lnl*h lh* therlfl wiih 11 The *h*iif
•hot lhl* mai, in the awmlh wmmdlnt
him «■» *t*Ht   II* Uti llitn itiacke*! ^1
ether HaagatMai bal mi raacaadb.
hii d*[»iii*i af 1*1 h* hid *h-i another
mm It 1* thought none <>f lh* *>*„
win 4* Th* troniin ifi*r h*lng
«..nn.l*-l l.'f. <tl hfl »it  Inln *  bin**
■ ,i   ■ (T..I pm
I itiifb. Iht* 'I*** nn lb*
•iiMift* dapaUai Ihi *** arior-i-M
thiwn with i Oaaothei nun wa*
«!„.! fi** lime* hj the di*i*nli*^. hot  wai
n,4 titallj woundwl  V*m\ *
\*ik\l**,wr*lt**A*lo lb* lid ol lb*
ihtrtf ai"1 iha diitaiham* *****d.
a    |
m *•
- ll*ti
.  \
- '   . ' .
||   f,.;.   |*d
111  '■    ,.
ti  ]amt*M
u.i  *i* ■  * '  hM bar* t.*^ had
es-m* taeunla i wiib • •• ..
•aal*  Hi ihi* INM tb*- *,****4 ******
were Lj*>«tlag into the bar
flerh. Willi- T* ***** ih*rt**i
end iighi-M tit* «•« A bort
wa* pt***t*t*'.l and *-** of ih* wnaien tn
Meted, -.flag oa the hed.
i iad bli
efei holglng It*** hi* h*i-l ***H.*
anak* ,*%**** .1 round hi* limb* and
N*1t *»* tlghll) railed the king ot
•nil**, a wr*ai pythai Ihe dliiaond
*hi|***l h*ad «a« eiilng I** and tt** *1*A
ttw* Ibe antrum *hnt Ihe long forked
ton**!* *>ine *rtei1 ••***** hlai." "kill
hia, ' and one man nn Into the
ball lad «*ired the It* at*. In*
t**M hn  int. ■ fa'ith  «hiip»i*d the
I hill rboked im*f***>r ll **-*%^l *****
* '. ***** ***** tmm* on*. -I'll grab
hM baad ***** *  *  irI*M hM ll
l ibf-nitd %.*'*'!, i■■-■< alth  *
ba nofbt th* eerpenl
|g tb* head, tl ***** all th* nl*h1 rletk't
•tr*n|ib 1a -mt* 't ti** «"•  lib*   ■  '
ih* imii i*i*it>  I'lmiii ihe aim* ul
«tt* U**t\ aii'l he
ttt'iM th* hM V «f m* **r|*nl
nnhlnl il th* iit,* tint* * huiittt
M.t** «tih hn Hm.  with mi* baad ha
Itroked Ihe reptlU  nnlll h* Itaghl il
litolf aroand tbe rcntr* oitb* body,
• •* •* the **.
•*,*,«•• - -i* and
tbonlb*r II I t»4*1  1;f
■■***  b*r*  iad
t ... -***1***
• ** rot
ll Ihf lib* mi* id g*b I*.
Mi Mter* nailing that waen 6*b ire
-  *-d ti tifb*ep*r
i  a**n dowa to |*i- * tk** *****
I******
*
11 H-.iNAI.
• R-Kiag ' '*  MrtattlaUMMlf
Jim*, h ,   '.V •-(.' . k. I* In thedlf
« ** i i**r li in low*.
* I i-t*  af M' -'t*i ti here on bail-
J K'lttng ii itop|iii< ii ib* Degoi
l  •  Hold** ii regular**)  .
*j ...**...
I  1' intalld of Tnrnnto I* Hopping ai
th* fob*111.
'  M  **,»f(**.if  V(-*,-|i|ii,it»iftiu
b'i*fn*.*
-milileld of Vidtiili in *,-*(
*nUla
H  V ttiathof Vaofoinir ***** <,i«.|
tfit'ldli Og *■ -
John Barker of Johntfii* Laadlgg
I fiaMdo*?, *****
J |'iai*i uf llaiaaiond ii in  lh* flit
'•  * *•
, ' im* *p *tm
tarda] froM lb* -*.
• li tiiitin* th*
fitf ind U l**ui*if*l at 1t -  ,
' i lb*
h ...... tn* jmi h*.
Iilh ' < 4*ait. ul bliaall ma.
Ml l *   •  • \t   ani Knta i i  ■
th * i'1|. *h*t* h* wa*  1*.ith  in  I**'
Th* <.*«**«*«! g*ntUmin wa* l fitotU*
• ith iii who kn*w hin,. ind **rud bli
*4 .**; ind count rr a* a Hvnlenaallnlbe
. H i  trttiuri- I'llK  I.I'IHSI'LH  NKW  WKS'I
JUST ARRIVEDmm mm»ENGLISH GOODS Wpe
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS    ,,Li0
Blllaml. ill 'I'lll.f.H,i_y Clll|lllt. J,,,'" il',',
l.iiiuli'iiiii iiiiii l'li'tit Oil Cloth. ilia flu
Im Um
irtlttililltt llllll  Hllltlll- altkl'tlh.
COLUMB
STREET
_. OGLE, CAMPBELL A FREEMAN *
IC
N*. AttktlllBBii'.iit.
Ami II-
-liitttlil
illllill
VOICE OF THE l'E->
*
M   I I  -  I
■
■
a
t*
li
I   -
i.i. |real, il tht.  ill)  *
■
■
-
■  -
■
'
■
a
-_-_--_-----__________H___^_^^H^^H
.
t , ■  ,
i  i  ..
i i  Hill.  I
mug ... »i
■  ■
...
t laugoat
rtl
■
■
NEWS OF THE CITY
L. J.
■ ■   t*i*,-t,	
''.'   Agents I
LO
READY i
■
•■
I
-
■
..   .
rmad I Aib
LOCAL IUU.V1TIK8
■
______________________P'
*
-
a* I   '*•*
*
■
I
*
■
^	
Land
■
OUR W
MEN'S 1
ftSEST
WE AR
c
IN.'
1
DRAUI
lla
Palo
<
TO*
'
ft?
A
I   II
Al
Plan of Subdivision of Lot 17, Suburban Block
in    tS
h
IU
ui
tr
h
■i*
*\
NEW WKeTMINBTKR a Q
SITE OF
RESeRi-OIR.
1
4
5
ti
7
1
ll.
.'it IJ
h
UJ
UJ
tr
\-
■**
"I
II
h
UJ
Ui
<r
*-
0)
«
it
III
■e
iii
ID
_
1  -r
I
-•'
EIGHTH AVENUE.  (Thome Road)
II IS Proper.) is beautifully situated on the highest |*>int in the cit)   It lies ju»t I^clu*:h_
-■• i - *•*
1 selected by the Water Commissioners foi the service reservoir, and fronts nn the Thm*
Ri-r.nl, linn nukinu it the mosl desirable site for building purposes yel offered to the puhlit in tk
• itj nl New Wcstminsti i
.\i will In seen on tin- plan, ever) lot has .1 Imni.-iKe on a t,(* fooi -.treei   The vie* nf tb
I rasei Rivet and the surrounding countr) is thi **■•*** that can be obtain**!
The prius and irmii ..I payment make this the chcape*! jno|H-rty at pieient nn the mirkti
PRICE LIHT Bl... 1. I. II and III.
Llll*  I     t    l'i    |J fralll  !,1S.00
I ,'B  a
'   .  ll  11  t'l  ,,* '   •
"  10.  .1  It.  Jl  ,1  1*. IJll.tM
I I    II    It     ll    II).   M |(a*tU.1
II KM*i  1,nr dim!,..(, lul in, r in *. .ml ■,- month* .1 K ■**,
cent intttrti
ii ze or LOTa-BitMii i. n .., in
LtK* i mil j L i tttl
>  Jl. Itiat a ll fl . Illt
Krmtin.ttt lo I. . it* 1 *.
N 1   V.tr.t aii .11 ** tm ,n ...lib
F. J. Coulthard & Co., Gen. Agts.
. -1  .  -
- .
■
i*
an eti-eed  t
,.***    art    '    -
a
FAIRHAVEN    0EA_ER.n FRESH A SALT  lfX*CgX-LO
*
I
■
FRIDAY,
.
•
batdaaH at*
, *4**iitmwr*i**
■
-
-
*
■
-',** -4
** th« .in, ti  aee aai
it I'linin
i it.ni *,*  H*t*. *rn*** * ***■■
LIVERPOOL
.,..-....
....
IHMl.-l.lil-   11111X11
iiiiiii  MIIII  int..  nil.
. tltl.Hl  l-til.H   lllll
ItU  a "11, IH  ...|,  lilt.Ill
-.1 tttt -IUI..1 IM.
• ■lllll: lltllittl It. ll.l
III.- II lltlxl-tMlll. il
"Bllli Itil", 1 RKH HVI.l
III Mil- "H lill* l>.
IIII-1..111-111  tilt, llltl.
l.Btitl  ti,. i KR* -t t:
u.t wu,  in. Mint,  u
>.l'l.  Ill' <.<l(K>.,!„'l(t.K
•mi inn, n„ uunt m
ran ft,, itm,
JOSHUA  DAVltB
| Taarttaia, ttaaW ttaam tm.
SECTION  ©
Thr
nil.ii- nl
• hi'   TiiwnaHi'
will  bt-  |.l.i >.l  nn
thr nt.ilKi  nn  Monday.
Marrh Una.  Prim i i-.amt.lil.
may  l.tm*.  i»tmdln«
ntrr a »i ..  .prrlal
trrtn. In part-
in. ttntia
in_.
 tlllt-mll  Hit, ill-tv - _^m**\
NOTICE»IWVESTBB
REMEMBER j
Tliai the ChMiwil LoU no* oo llw nutiKet^* **
• met pinre of property known » «*
The Brenchley Pr
.,  .,-.'*•"
a  ■    . ,
' '
.   .  *mm-,*4***mf
■
 a. am « ****** *'"*
uA M -ml,-"** A** **
fa, _4tn_tji, ttt (.H tm,**** ***■ *
RAND BROS. B""!^
AOENTS.
A0ENT8..t orrr
111 DOUOLAI  BTR«»T VJUTWALKER & CO.
[lil (STATS HUMUS
...ii. tvliBTMINUTHIl -  "  "
OIHc.il Gatclit
W, J, WALKER _ CO.
TBLtiPHOMB  IS, NKW WI.MTM1N*Villi
11777/
INCORPORATED •■TIIK DAILY Till Tlir
Mil Bll lll'J
SKVV  .VKSTMINsTI.lt, IIHITISII COLUMBIA. FltlDAY  MOltNlKG, A I'lll I. IM. I HI, I.
wm. uaiu.ii:* co„ PKui'iuiTiiia
last Your Eye on lENE |1PER druggists
SAPPERTON
oeneral agents.   Patent IVk dicines
MISS liiiliUTIIV DENE
Tl»  Wall  K.n.i. it  Ki.i;li.l. Attn
Tatea liar M.aBllI Ur.iaa.ta
llllti l'i.till
Tllltoroil CANADA
a.t  III.
■ if  f«,,.l„ II,
"I'l"'
l.i > IS. HEAUTIKUU.Y SIT*
l \ I l-.l) AND COMMAND-
, m, AN EXCELLENT VIEW
' >\l i'.ii TO t r,  HALF
i VSH,  HALANCK  IN   A    I
VI \K. A 1 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
I. III.'" K.   M-.'iV Wl tlMIN's'll-K. II C
UODS & GAMBLE
Land Surveyors
II . \i. ESTATE AND INSURANCE Ati EN'l°S
I ill pill l.l.A- -l   XK.lll l .ll.l 11 III.1
FOR SALE.
t tii'-i iii.ii tin 1,1,1 -ir .n.t.
• * , ,1 ui.iu.iii I,  ,
■ ml It', .ti -it.-'  II
■  •  ■  ' i
■ , *..
DRUCS
PERFUMES
Toilet Aiticics. etc.
Macpherson
& Thomson
in
0EHG8 r.KBUI*.
-KI.KI'llHM 17
***.*,*.*.* t*t*t* a* ****"*•
-.  ...  ....  ,.-* l-a
'' '
moii .■ i ...1,1 Un.
^^^B if.*.-
SOUTH WEST-  tctiD.,T ito urt
J-nl l.ll wm. thoite |, ,,„,
'" 2 **•*  ***,**
lu-.  Ail.lttiiiii  In
Hi Wi.liui.lilrl'.
MVEYANCERS ™ FINANCIAL AGENTS
-
i   ...  ,.-    i .. ... ra.
OPS. Sl OAMBLE. Nf*. Wn.lmin»U-r, B.C.
I n    1 * (BRITISH LION
o Smokers  vimus"-
ttlHI  tii\i
,   ■ *•***
i 1 JEN.Ma.iufalurer ";*,-;.* t;i"r,'*i-.**.il*iV' "
.S.CURTIS<SeCO.
I0WAT & B
TURNEfl
Real Estate
HSBIll l» lS:«i»'t. Hii.5T.<
Thu lullowluK Property  hit** nuw ********
Jllltl'l'll uu thi* HUH Ull
Mr Omi tiun lliiiiu-t in Ilia Financial
H*|n.rt,  Wlm li  1*
■DI i tint King
llt'HAl.i.  mil.  AT  IT  AOAIN
Tli*  Cliai)*.*  ul   llrilntry   AtfHinit
llialy  A|t*ui
ftapaati i
*,. ■ i ■
■...   \ || | |    . |
... it  tal
. iad ' ii i 'i-i i  i
1 |0| I In- *|H' t*t"Ii
■•   . ta* teamed )ud|*. ■*
;. I Uul nth I '
lilii.iiii  u.,**  Waal  b*  i...'I'IihI a*a
,■ U .-1  llm )Qd|*
■ di ' il Hi-iim**. had
a".   *.   f.„ *t,*..*    *>
- ■ j)
■■lil  mult.  l,fi.-
i.i.i.*
.
j-.... ,i, (. ti** ituetoi
SECTION 29
1*ai** lluiidihc imt* ** t*
ai.iii.-'in   iad
*•■*'
l  .
■
a
. •   . a
aai* Ml
-  ■
4i... it.".* iftleatdlj
tit** I*" *
■
a ' Mil
a
•• _ . .
-
'
Mowat Ac try
turneXv
oeneral aoents
'I't'l't'l't'l'l'rri
at
DRUGGISTS
E.H.P0RT&C0.
Httttria.,,,. to r. O. STRICKLAND
aad  ■>
a  ,  1  .1 -
.  mi  ..!(*•,|.
da) *A*
*
--'"llllll   (11 lll'll   atllllllK.   Mil",
III ||U  »,.. ,iM.*!ril  Iti  ItiTllll tui ..illi.'
iiinurk .l.-iimaiiir) to lti*mii<'k mul *ti<
!,iti.i-i ih iniwui i.iriliri-'' aeelti trltboul
.I un or liaarfei   Al •■<■• iod uf thai
lima hi* wa* > !-, ini 'u Hamburg mil
pul ".,ii.I -i i-.-i lor Kniland  \rn
- i i.i gland imiii I (tat th*'
'ii.., ui tu,. ami Horialtitir it* ind tha
dlimlual i.t UUmircli A mini hh*t*
i*h'*i * [Mllni ••( iiniiiiiiiii"ii aaiii.ii
the * i-i iiaii.-i'iinr aad ii iald la ban
Iii-ii (li.- iinill mn (nr tli* UH "f tbl
' i- iiii,tnt ii, lltrllQ Iur 111**
man t. * dtfaii
Ull  .miiii* HI -.1
t.<  | till  lll> Inr*)  Mltttal
erl iluiar, Mil  Kraail li i
■ ■ ti |omIii  Tb* iiii.ii'.i'in
,.'i.t ouitbalaol ti.it
> i i:  i ltd  ii | -  in* I'liiiiituii) in
protaollni Amartcananaottiei eompaatei
•  i   Mil   h|.tll 11.    ,*   !,*.»
i bankrupt btvlai '••*■•* aocexdad in
■  |* ll.'.l III* .i.Ull
peari qi i-i i" i*i" in
In ibe II    il l..'i.t* today. Lord
Ibal ll ■ H'.t.'li t'l'l l"*ei.
treated b) | i ■  la i minucr
■ -.' * nti afliaiMU
tuin b) r*.tlii*il   It,.' .Iriiiraii.ir ut tin
B . • in Africa mnt*
•lioad*d ao little *nii MmraacM mhi
Iron i.i.u.ii, tbal ll in* h*
Ut Uab wanblfN i" tb* n<
'-.  fiii._».  IWet
li l>>.  l'i.illil   11 • ll"M*l
i    .,_!, led lh« Crohn
"
.  -i umi Um
ll Ollollt Ol  in*  in- •■   •    I]
aad ii it atit-t.i tba) hi pt**\**A m Meal"
leal .*"'imti.r in ii,i*in*ianre  Hit ih*
HH affair Vt*
waaaed Ifa* ntdntoa Mut ti I* batdit i
aa • fm in l*
atraa ■* •"
-
ititaii tn em at, iuimb
An leteraattoaal U * i tm* f> ••<*
i - rut. atll ia_*t* -   MM
iiu.  stttiBiui tbe n."*i aalad *«t.t*]'
* I
Dejtoptilalinf Polaad
Hi l't iihiei ***. .ttam ;i —Tbe Hit
11.  Ulrt i- *. utfiuai IV
iH.il t.i tttiiri. 4 bl* ei*»),t«d for tttr**
i.-J (ram lb*
•  ..
-.  ad altl
11 ..mum  it MHI
lb* m-ft«*!,,* •*   4
itbiarai
Oatiffbt Red Headed
1 *-at..|al* ia Hi*
lu  .•  attaaai d»i**fiat*iii at* r***,
-. ita  • *<t dlib*a*H| ****
• *  • i   .
■    .
- • *.**** i.a,*-  *ed
da]  a-rail
• ub «**M aad
>^_^_|_^_^Hhtrli b* bad
'it***  i*"l  ":,<
•^	
H .   ■ tlie fi »■ .**
tiiau*. tut! t*  Mt«ii*»i Onvrtr.
M |* *. i  N,.|*i,  Uiiiia,. *t#i_iti* ll
.    i .
Mie41u,*<l»*»deir*t<b*i Ult h_fbt
F ||*all  *•** t-Yiy el •*
■  i . •■
Aiitt-i  nr Antltorititia Oninililinn B<i
(-Hill* Thai! liiiiiiitfrHiiU Arnvn
Via  Canmlii
TIIK  JAPANCRK  IN  CALIFORNIA
Tiriilil*. InOOU&Ul With it lluiiicnrian
Woman M »- ■ - a - i- l With
ftiga
EXCITINQ  8NAKE  ADVKNTUKK
TIi» lUtmai W*at Imlmn Cleverly
11 ... U .t.i.i* tlm i*  .1* Bun-
invn'a UiiUHi
II 4*.iiiN •*  \,■•■    I dHmio-tH*n<
e*lt. 1  it li'irtii.*'..*'!. Vniu,,.iil. pii,<|„»t-i.
in a Ictiar lolb* Baeratarf ol
ur). t ******** tnm *•* latmlfratloa la*
ipaatai n MoatraaL »ii" »i*i"* tint
dariag a aarlod ol taa din thlrt|*tbra*
nri'iiiii nf wtfraau bad irrt-redal
Muiiirrii. iboai OMhtblrd ■■( *ii"w aar*
*li"*tiii*Ht (nr itu* Ualtad Utatai I \
Woodbrtdfa, Oollertor •' Kaarport. ******
mut.i, .apart*that %__mi too aailgraati
aer itu i*i" ttii'ii.iti u.n i-.n
l„r  th*  liiiini  Hiatal   M •■   '
(ba**    l."*r,ft,   tl^   llll   llf   l-llil-
it'l", ai"*  ■ \  - 1   - nil f*. ,..ri..i
aad alter '**. *
i ti nti    N.-illii*r  •■'llw ■!.*!   I,a*   iti
defialla plaa to iviflMt ta nn
lntat|ratlon *■*■ tbaaUaaol tbe la*, tut
c..ii.ti..r tt*t.t*i(> i aafg«ati nm if an
tmitii*rii.t ii.ii*-tm t***
Mmiireii. hi u.trftit iraeatb* iniiiiiiraiiii
and I*, utiiri •«),
b»iii tti*. t altad Hiatal tall
jut *1l iMt, uitt
• Lill .-t  l*M*rirk
Ooaaif, \i  (ilii»*d in  t:
Jilt
•lir Mjttwd • M
,«ll*d  Hi*  ttl if I   f..|   Itar   .ill..-    It,*
',*'■■ \  '
;.-|t| dnll'-lrd  '
aruiduiu.* iu aai  Tk* 'inm bail
I a| f"> fnut
AH Qol*t ai Ad*l*id*
**.,.:;.
a
lat al tba I
■
■
■
(**i*d (rum ittlH-r ■.
Drtab Did li
'iviiM'  IV, A ti  too
■
U a Via* a
■
*    . ;
',,!'   I,,'   - .,  ,
Thn  t-ytiii'ii  I*
n could .'nth
.
taimii
I *y blm
HI  tbl*
na* *i t**t
IESTR0YE0 OY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
a   -,
'
•
I.MUt
,„M,t  UB
.' i- "*- -
■M  -1 1*
Baft',**«  *.t**  aa,.'.,**   ,«
atlii*.  t
"   "
.IKilltl  I**l0lill*1l-T-I
"erLuininiuiioni
tl.nl..ir. I'.IHla. III.a, rlr.
T. READ & Co.
B
MilUllJ  UU1UU111U  LUlu
TOR 3110 EACH
LATHAM
ESTATE
lotM,0*o«iii B**td-*4 1.01* tt** is* *******
m if m*** tst* 1******** IH* |**0|l**1f   th.| •« - llw
-,.*..  M* i*t'iv*IMOi *** tVO<»«*-  n )Mll2<**«t
615 FRONT ST., WESTMINSTER
ill. k* i«l Ui* Boaaa
*di***  * > *.   n  tfc* tii**i
itaa tbe i»t*iM
•*!***< 1*4 ia*
g*t***mai T.' *  •■  ** ll .i *
*  *  t  1*1*1  IfMB'Vd
*,****.*   Tb*
w_*nai|  man
-  -
*   ...  <_*-.*..*. il   IU  atlaiMUiU.-i
•«i ta tmtm m tb* l*r**>tb *****
• maedoIJi-*. -  *« Mi .
■  -  *    i*i i"-<bitk'
It •!« -   * i   | •** Ml i_*l*-*'
• il *i *a*al«4i*iaeat*
T^rti to !»..<*•
fm* ***** aad
I ****** _taMiffi««a«4 b| tleMfal Faad*
' '**** that* **
•t  Tbe iMim
****** At tlaamH Mbit*
II*   *|t  -J-."  fcH
•   ***M tUMili* *habtb*a
.•late alitdblM
I •**«* mraiiad*
•***4  U* dltielb*
• >t  IMi* ana
.   i  tban
I ******* 1**'* led tb*  1**1 "• tarn* *a*
i ■  *   ■
dtiMiai* bawie ^m^^^^—
Aa AUUeU'* D**tb
'tt I.... ..   Apt**  H-4oba T
* at tfc.iti'-'i .*( »a»
'
Btnkia Are Eipenilva.
liiiini'i'tii'. April ll,  it I* tboogbi
■ bidi nf iti« vaafari' itrlk*
. urir alaaad  I lo uUmitad
toll
Without Caua*.
WooumTTt lad.. April U  MirUa l.
1'irrli'k, lot  iiti-i.tt t.i" ii ii* * irmlt-d
• ini.  ,-nf lln-I'an Itamllf road It Ibb
, iboi  ami  fatally  tfouadtd ****tl
>t i'ln/1-ii. ami
pal a bulla! tbroufb hi* owa
i.'.ii  So < a ,*.,* t. aaU|Md (nr Uir
Want, Work.
v...  Voaa,  .prll  II  rh* B
•lilp  AmlrtniiMla.  i ai'latu   Andrewi.
frum
l'Uniti, riiiii  Captain At Iraai n
pan
in* i tarn ■■( altrati  al mti
■
ral_f*oa board durtn* iti** bonbard.
in.i,i nf ibi leva  Maa] -  i
..tt-r Uir roml
l*li..*M !' I>  1  *l 't| n
\ i.inu. i1 ■ ii ■!■ ti ocoarrad ifati
■ Job*
Callable.  Th* toodof rain ba*k*d up
lb* water la (mlol in Kail Tvaalf*
■* n,« lavar h'.ii* tbara
■
i atlahaa ***** ******* and in mmm mann*r
iltpped * I
mt* aalai i in id >■• bodj *•• .-
nu rrturi i*. nt Id **** nuil*- tOU
tartaaaloMa  Tha bod) »*• i
tut*r*d.
Too 'cut* (or Tt- iu
M* I ..i  •  -    V til* IKHUb
.i.itufi ttni ladlaa tiu.*i*i..i,«i tb*
* ul "* - '•• union
itu
******
*
■
t   .
at
■
tbil   ib*
H   ■
■
I alia* t,
I atlb a I
iu i w  or -iimi v
w■ a- . * u. .. ui p*- w.•  a ■«*•»>
tM Hi'  Mii
Tbf* - ' s  n ■ In k
| plare ta tb* anthkipaliif fiMariaj *nb
j tb* mull tfcil Mr tlh'Wr. t**.r**l a *■***•
'
**r ,s«*htiy * i
ON  EASY TEH MS
i. B. Mackenzie & Co.
FlNElEASICOFfEES
J.D.ME
'•""•'iim t* Mm *
1*111* 1, IM
GROCER
nm
*...11,11..  a
!'tIl'|-8  Ofiifi-nl Au«ut*t  607 COLUMBIA ST. ,„„„.
UEENSTOWN, B.C. H.G.ROSS<feCO.
'■M.WATSON*00
REAL ESTATE BKOKERS  ^
ICHEAPSIDE-
v Townsend Block,
AOKNTB
SHIPPIN6 AND COMMISSION MERCHANTS
, .**■ •• *■•  *
a ■»*'** * *
t
a U
NiAR    r  . ti _..-•.._,•*•.•■» t  • Aim* t'l't   *0*%
DKPOT *• ****** a**** AiC#*.i*
|_ra«iaa, i'ii ********!■* *** **** *** **■  ••**
ttd li lb*. •* *
*it.»« ibi* i
e***** MUtWi
lllaesi  -. * tiui ttt*
mat*a* ft . 1*1 *i i»*
**pr*lt*4 *** ,4 th* li a*f4,  land  I* II
•
I ami lb*  dl*|MMl
---------_------________________■* H**, A****
*i    ■•>** ******* a
-  RHuaivh. allbvedb. an*
I Ibll 11 H lw*«* ibll 11*wat/h  i* ef,«-
I af lbe*|*iHilt>t*  A ***** ********** la-
] aUt * ** Ibe *w| ab*
I at   *  ■ • ■•   **    ■
fat
' ****d aaaa bli
*. ***** bed lackM ia
i  -   *»i» Ibetnatb
* '-whn* latlnailt
,. *   ■ mmt***A tbem*
Mf*   l-i  *,*m*4  II.*  mmt  ti  K*r
■  aad lb* ianitwetwa le
■ . < * •* t»h*« ta*1 U«***eFal I*****
*********** an *
Aft Amtry Wcaaoa
i«  1'*  h*t9 *   "
H Mtat*Mat| bid a***
• ■■ - c at  1. •
i ** -  •  ►■ "t* ll^attrdi
rwitaiiif
all i_i,, t, ■
* *a*aita**«4 h* a
********  *** ***4  at  btm
.
*  i<*   • d «iibb*r led
-■'!****■  •***,*   *****
■  ********* ** b**b lli* *ai|*'-*i
' n  Tb* eeeaaa ********* **-
* Kiajtl'ii* * m*d *******
rtiiniM ilU'IMtt*
<l),>* bad)? ea tb* feel
i.. litat* ■•-a **»**-*, --1 ih* ***■
****** Iboa ebel lb* •**!*.
! oaaftHftd bet la **t*fal **A.*t****. A*
****** Ml a Hiatal***
1 .    *    ■ '.    * .at.
•»Hbi*e«ae*HI *ub it Tbe »b»nt
******* tbi* «*!<. le Ibe ae*elb «*-ai>die*
bU* •t»t»fi He OO* thee alia* ltd b|
it ma* teemed bf
bli **Hp*t** aft*** be bad ebel aanlbet
Ti 1* 1b«*eabl  ***** *4 tbe me*
ifM  bH*d
OwaatM tetfit* h'l «lt  l*l„  I  ******
***** a* ******* «** le pttNttt«« and
I h*t itiatb. ihH Hia* ea tb*
1 ibetiffi mp****  *** aai aawhH
4-,*m * lib ailat* Uee*4b*t WA* «*•
* «b«l *** ****** ** lb* d*i ii»« 1»at  *n
*<** tiiailt awadal i entoai r «l tb*
1 ItU R**e »**1 ***** te lb* lid et tb*
i tbeftf eadiboAHlaiaa^^
ftb*t».
'
taUtodi)
Uneietliiw •»(»-• I* •
lltfitfi* t •
■
•ut m* nm
,  .i
* A,*  *t*
*
* ***
•be   	
toe  l*id  Mm  am*-^mjA*Mm^m^m^M
iai  rr^ai tb* lat
t*ft*i»l •
...
t|M   -. 1* |1   ,   .   ,
tbe f _H*** ol r*t*erllt I tbe itittal tti
detOMxi* * ****** ***** t
t i-i   -. rmroM
Tb*U*l*»i« il*a-***r IVaipta* *bab
*;tH*4 tfm \m***m* ***** lleoalai*
la»t eieateda bad m Hmt*
*** *** * ****** tm IVoilaad *****
Um**m*n***Amm ***** tm au
ftamtw*-*  A**ti*n*ii^-  I
nl lb* J*fi * Ht** mad*. ebUe Ibe )•<
aiiaratlea ■4t,*t ** d*a>a**di*>« Ww*l 1 M
ibal ****** *A ibe »ea *b^^^^^^^^^^
eft Ibe iw**ttt  Tb*«.eta'.'
tbal tb* Jare**** *• wa
■ *  , .
■
.1-** 11. Hfct
• ;
•- 1<**1*datb*
caaaiihuia ■ -  . •
A* 4»a-ia1«**l
Ml I  11
be imt**-*-
Aaetbat Ae-taiiitte*
HUM   i    ul *l l«*Hi
* of HaiUral ia**biat*al
' I
A r.i eeeai BiabfOM.
i*i*i»* Apt*'* rt-IW tl*a« iws
«*•!of l*tt • »*«  * ii *****thitmm, \
a******* ******** bH •*! I***** **** ******
.    Saw \m\
Oral
■
i,. - -., . *.
and lb* *"i
il*-i •
■ •. Wtabtaate* Oaaaettee
t  M*it* '*-* ■
* •
■* »  i
***** Ibe
. ■. ■
iiti,'
a**ie* -'
hm*  it
,****■ ia, •*.*'   t
.  a - .
, warn ******** (Me ib* * *
■■****, **itrt*4 tmt****
aad Hdbt*** tbe ***  A *m**hir ***** \
'-. *** \*m*m*t*4 A*4 ***** *4 Ibe ******* la '
| ibet****4 1*4**4  It'*** ** Iba bail,
] bHfif* Mfk It** **t*****m  aad bl* .
«i*d tt*** bi* b**d. *** ibe
•♦iib* tfcuai**  A****** *m li* -
tvdt *i« tiabiit ****** ibe i  *  *
aaal**, a <r*at t*iib*Ai,  tbe diaatmad
ibifwd bead oaa «*,-* in aad tn **A
t" 1***4
HH-'VAi
i  H b  • tf»*rt1t
Jit**- b .   » ...* ... .
it * !*!■• ,* Vi»t«t*i*r |» fa i#*a
- .mm* Mm*t**i s* b*t* mi *****
*****
* K*H4ia|la ********* at lb* H*l**l
It •*
I  I   tleM**  H f*fM*ted  il  th*
t  I* t**,a*4*4 T^i«i*-(**tirH*« •'
lb* I'-tV-ajai
' M -tf-orter* *4 Wietta h ***** oa a
**«!**«• ma
-fiiiiMd *t \ tttm** ** * ******
at tb* r*rin*lai.
,^_w. R V tliarhel \'**r***imr*** u**i
I ttm* Ibe aa*a1b *b*l Ibe bum fa*k*d   t**l*ldl! rm b I
I lAatt*  ******n*A '**** k**X "bBI    A"** mibet **1 A******* Uedlaa
iad ****** im  nn  let*,  tb*  nwa-fottftfoM
I ball • "A *t4t*4  lb*  li*  ** l-k A *A**t**n*i llnaainadHIo  lb* (lit
t*i*i hi* in'." taiatit *bt*i**i*d tbe - **d I* i-H1**** ** *■*•* lfc**,*l**
1 bill TlNdiOl |*fd***4
: ef 1ifeet4eaihM*Me*
, bi*b**d*bii* tt** eat
• *b**t>
banefbl tbe *
In ib* bead  1' ■
atteattb la aata
Ibeiect* he*
; tb*  |"t''-«*a-t   e.f*
dtabbed ihe *****  t4
miklad it tb* *aa»e lime a
Of** ellb hi* ily*   With e*e hind ***
'**. r_.r: '*
**t*mm*mSm ma ** '******]* \ Te"*ii»itit,
| .1.1, IMI* lk» *-»«, A ,** **t. I
,. l-attBaaa-r -tl V*lo,l. naia at.  ,*•-
l*l*t,t lima tba i.{att.1 a* I
allli* l****tt* - ' - , '1-a
IH. 1*. la ••. ij-***.-*
<!*»*».> .inpi'" • '  '"- '**
-Ll.im.l'-
i.ii** wt.. w i*» *»•.•:'-' • - - - - • **,
Kl 1/l.^.ltrttt tli,, A
,am-*-*a*mt m.-~:-m t lair.11*
allli  • ■ ' '* III
ij.... a-l  -,-ti'i a.'r- a-i, lattat /
■I'llK  I...IHII.H   NK«  WI-LKI'MlNS-l-l'-.H,  BRITISH  COLOMBIA,  rmi'AY MtlllMNd.  AI'IIIL"'
I'l'li'liliitiit- Nn, St
Aiitiaihtii,' Hin, a, Nn. W.tliiiiiiitei
Bell-Irving, Paterson & Co.
iT|u* jgrtftW.   MEDICAL EXAMINATIONS,
I  Hull al '
-l.MI  INM  ll   BXAMINA
ill iln- Hi m.ii t ,,1111111111 llt-ttlt-al
* ii nun i it i
IVIittli'wIi' .u.i Iti.iiiiiii-iiin. M.'i.limn., U   !'■-i'i-  In  l.i.|ii"i
SHIPPINC  AGENTS
On Iiiiiii iliiv.i [imn Kiiuliuul, large Moot ol (141101*1 illrlllwl ilrain pipe
Onli-ri taken fm (Inr ami tlw-i't), km uul itjai Kiltaitiml
Iron wtirr, uu I'lnti'i*. raili mil ill elaiai-iol motal worli
I - ****••* n Still IMM  II  IMI i<
i,t,< a*,- 1 ■    '
Tutsdiy, tin
Int.uilkil -
I'lty il liy lut
tiit|ilkitia in
It I. MILS,
NOTICE.
i:  I.A UN Kil Hi,lain lllll Kil t>l
" ',!" i"i i'iiii.'.iti'
'I'lll. 11. "11 SIN.,
Ill 11 H.l Itl lull 1 tr 1
I- .1 11,11. 1 .„ ■• I t-t
I nl u\ II,Mi'l I M  III -I IH	
I.i,  a, .11.1.11    1
,) I n|.  ni  -i \ l 11 it   list
a.  ,1. , , I
.1  |,,|.  ,t\  t ll  III   -I    "\l   1  lllll
I  la.|  ,,-,  I  11  III  -I    -I  ,'
a) l.tii
iili  III  I
fl.Iillli
'  '
1  tm  MWKIHliN  '•'"'" '" " "
I
,. 1 .,|.,,\ -1  IMTHI, I. - -'.'I llll
Tl'.'-I    l\ 1  HI.., I, -I  "I
II
1 11 II 1-lultl  -"Ml. llt.Ml H'l-
I
, . .
Ma»i. a Ham*-*, 1 •-'
I  Kl IH.IB I,  ||   IH.IBl,  1   I lltlXl
I.   ...
I.' "I.M
I   	
i ..
it   1  i .
out  iiii 1  in I.l ins.,  iiiiiii.1:
r*
1    . .
I m -. miii .... Ill 1  t IlitXI
I. ■  ■•
ia k Iib
IMI'llllVI I'   IM'   1 ItlLW'lUlVI II   ....  . .... „
I I)"'..'•"**'•*
lj ifi'i.iii'il tm- lull -11 1
ri ., , - .
t_m HI iil.-IMl\-ll.l; H'l- lllll
• 1
.
Sill.til II IHVI.II-IL1II.Mul I lll-l
,.i  il-v,,,'
|1\   \\  I M'l lill
v„-.„  vn ,,,
l  I.l I I   l.tl   tl'l'l 1   It   Itlt
||"l  -I.  II  IN Illt   II   IIMSHI  |l
Mill  It llll It   t  -IUI  I   IHU  nl
-
Vi. iii   11 1:11*111 I.   1 *■ 11; I
■ 1
ll-iltli.  1  tmi  ii  1 l.l«.I.l;
_ '— :~i__	
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
V1UI1 1. I** IIKIIKHI UIVKN  'I'M
1   ...I inm im llii*
*,i„ „ hi,1 1, .in It*!,
ll)  \  t  n.itt  |tii 1,
■ itt *****
.1 twit, i tl |*l
-loin\ It'll1
ii.i tiu.i
ttm * ii 1
iiill  i\it.  \i.ti;  i-iiiil
■
Ml hU 11
Ml   Itl.   |.Ml
■
I.
H I    H-.'1-l  .1   » •   I
Kitiimi  tt ut t\t 1.*
M"
.1- imt>
wmm 1.1 m;m- iMi;it \i iii.im**
'
C*'V«* nl  1 v.l tM' lit,M,Md i.m
l
lhf  hia   nti-  •'!  -'\
ii   ini
1- m.'i 1 .t
aul |i*U nl IItl it a*Vt**l du
i i.' f ,1.   I'lll    • ■    1. iiimi* eill
'  all 111****.
• 1  lalaad
-. ..I ..-,.ral *****
act**iu lb* **<  loin Vi
lldei imi
.iu.,1 h'...i
.  uul ..Hit* 1
.,,.... 1, 1 ■*'
.mt idbel
1 '
lad 1. ".
1 .
■
■
I
NOTICE.
Tu Panou N*»i#*ttit(; tlie NurtL Ann ui
th* Ttmtt Rim.
I *t KIXU  tin 1*11 SaT It l'i It-'N "t  v
II 1 ■. 1. - . titj Piaatai
Mill* upi ilt. ■ 1 - '**' ■ Iw *iii i«* Mi
. i,.-|iitit_ ti..-  .    mt aad ai ul 	
-""•'-"- *"". ,.„„..
     jiMlllW'l
TO STONE CUTTERS.
■p.sin.i.s win. in. tit.i kivkii in
I   It,,' tn .I...IW'.**! ui' 1 *****
■*-. (.. .ii- 1*****1 .i.i't'tr-i"M
u.i.i, t 11.. i,...i...., 1 i 1 Idle* • "liuutii*
Mn,  aud  I ' '  Mi***n  1*
U'.ial*.iml 11 in  "
I'lll,, iml -.-
. - -
...
• pii 1 ,
Ntr** \\..li„H,»l.*l  Al'Mltt  l***l
li  I ,lr- 1
NOTICE.
VuTliCW IIKBRIh 1IIVU.N  llltl
*^   I allli,,,|  tW tr.la'f.Hl-t* t ' •<>*  Ml.
. * 1.  \ ah Nut laoae*
1 1. J tyrl-
i.- .
3-U
»..•■*,*  I SI*  lllllf *
t .
I tint * ill Mt.Miiiii; 1111. 11M-1
1 •
: \  Mill tM -I -l«-i*
1 ■
,,  1  1**4*,
Vmi, I   MIIM   1.1 mi i.ii Milt
.1
.
tt   11 -  ll,11 ll
11
-
.    -.,11  llll  -11
t  * a.
I a
l  I ...,  11,11.-  I 111  11 II  \1
.1
h.
NOTICE.
t
.1
<
I'Ullllt.
Ml.ll••
li  *
I '  k-a.l  ,1  ...   I.M.-I >■! 111 M
ill
II ■ '  *N"
s
llif *l It
t.tit elll
■i-i —una ti., 11   ..in    i.i.i  .,
NEW WESNINS1ERI VANCOUVER .   .
SHORT LINE RAILWAY CO
\
'iwttte*.
•  •
at
 *"*-' ■'.-,.  1-    ***.l   I  ■
■
■
'tr ******
IN THE COUNTY COURT Of NEW
WESTMINSTER,
MOLDtN At UK* aislW'bstm
'
, • 1  ******* of I |a .
... -
I ellb ibal mt lb*
l>
t
.
• 1 i,t nit |V
1S01
PROORAMME
1 ... im
ll;tl'tt  MA) ' *  11
lii.M UM it ...
1 •
"IlllMl  I,  I.   I I.  .. t    1-1(1   a.    .    I-|1-
I   '
Illllill  I.l*   I '
. a ■ a    *   I
'
*   ********
*******  I***
***■  IDA.  UA)
ttl Mi
'Hit:
-
'
r
.,  i!..\, I*, 1,1 ii 1
11
*•'"■'■'■■ ','.———
• ti rr t %*it\i * * *
HP. HIM  I.V.IM.I.H
-
I  »\IM\I\   "    *    llaMMI.It
•1  *
I
■
\l*  Illllill I'l K*  I tM' -
II .
[ Mill l*H |.|l   M ***i 1   t   fl.'N
1
\*   l   'I NN'   l.tM.S-IH.   -'5
I *.
■
'I'tllt   A    HI IlK   lltlll.l**!!.!^
ADMINISTPMOR'S NOTICE.
'
Im  f*.   ■
******** It
A ****** j
'
I
'
-,*** It
Ull  ta
1 ill*..
1*.. 1, 1 aa t    .
MATSQUI
PRAIRIE
MISSION STATION
T
t -
ivtiKii.  umi
w   witrronm n\ni:i
»>. -
-II J:
m.tl-'M  't- h
\ ...  .,*) ibe
- ■
te aM ■ ' .
11*
ELECTION  NOTICE. I0BH111
miirraivM  ***** *****m.
.   ■ a'
II
■
*. »»r«m*lt
.  p ********
m
. ba did **>
. ,1 «mi*V a
k ,-. «". ■  ■
'
Hi*    *****    ******
* . . -
1   •  * 1 wealh
it-.    1 •
SOIE
6,000
ACRES
" »**•'
•" i* ot acftotviatooa
■, ,  *■
Mlh PER ACRE
.  • . I AP*. I  *- »
.-I l«ii *,. ***** anw -*t t* HrnmA
, ■  *,
H. E. CROASDAILE k CO.
., a-taaa.1 *■ . f .......
___*    - ***** "~~* **  *   fTT*
Auction Sale
N w Weluhgtoh Coal.
ti.- ii.t,,,,..,
 I.
lh.1
""'-1'". .„'
>8^i_>BVb|
»l'|.ll ur.,    "M-"..i ,,, «
,WO^«HT01t
p*m*t*si '
TUESDAY MAY 191
Ai 1 inn;, nt. til* li.ti' In..., mail., lit.- rlii'«|i I'll'***"
*l*i.» I,t.tll nl) |iillla ill Hnliili Cnluiiilila. thi'
S.i.iiul Cmintiy. and Eaat.'.'ll Ca.tatli. mi I In- .lai."
i.l Sal... : : Look uul l.ll uin'tli'iila. .llliniillin
...••ill ill 11 tin iiny*.
A, M. DEATTIE, AUCTIONEER.
SIR,
Ottw, |u.| m ,
III*  'I'nv ,  ■.
Iim.III. Hl.ll,, ,„ "-
"'*, *•"'"•"
B.J lllll l,,,^,M ,__,, ,u   -lltl
'"«    **" *'""«. MTI,
.»   I'll'*-.,.,,  _ ,.|  ,
•all III l..l,i,„„|  |,,„ u   '"*
|*t. aa.|il..„l. m,n*
t'l it*"", ,-tti
a-ali,i*bi*lii,iB
,l,t  ,.„.„,
tt ..11, ,„.,.,
T.lltrl
1 >a ' aau .,
MoPhee Broi
Shipwrighls ft Bcaibai^l
BOATS FOR HIR£
Beyond Royal CiWPta.,™^ I
________L__.Mmin.if
HARDWARE
TWO  i Mil
fO|  tllC   a|ill
-    Hi II  \l.l'\\,\lll
I  (..III   II II  ,1
Til   tt|* III -I  ll|l  .111.1  <». II 1.1-.1  ,,l   tlll-l-   |.|1H-,
IV. * nn i full Iim "i builder. Mt|jfili.-*. nukiiig
sia-ii.ilin-, nl l..*I,> lluildinK l',i|«, ind '-
\\ ■  ,!..i Itm . 1 mi ■ lock of I iilitt
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
KATCIISWit... : and *. MANUFAHTURINU : '• *i 1 l'i.
l iil.iiiil.i.i si  1  .  :■    i\,.i Im.,in |* 11
Xiii.it |in mmui .11 laiiii'tit itt" -  Simpmn ll.ill, Millar i\
1   tVillingfonl 1 ' i.ii**l I'Utal Win
|4ai(Jng, (mm f.iM priti  in ill com|ie(i(on ii Toronto iikhibi
Inm. I.ii..  linl.l .uul  NiIum  W.iltlin  Ili.uni.iitU .11,
Kin„i |. ..-I i 1 Lak* Si*. 1.1. In i-ii   rtlira. Rock ol S'-it
trt  •  '■   I-in I'l.tli.! " 11 iii in in-  inrll in
llrtriilU-r   t .ill ..ml v, |.. ia t . ,a, ii.inl.li i., *l|... (aia-l*.
«,*,,,, llr-
Ship Chandlery.
\W Mve ..ii I I.*.i*l 1 Very Ijujk Slock ■•!
It.ll.ll'a 11.11. I  .111- I' till,  tlllt..I|..%.
. lUlN'i   »n.« 111. .1 ■ 	
'IIM- HI. llll Ml III I ti Ml-
111.' K- l.ll- ..Allli "I  til  MM.
Fisliermens Siipplies*",IM"SM,*,.,iU,M*,"\' K
I ail .ml i" I *. 111 tt rlli- Inr I'l" ■ •
CREIGHTON,  FRASER  & COY
loW'ilrr Sum Vatic** lei  ll
f. J. piiHTii & en-
Pianos, Organs \
1mA  III hlmt* *t
MUSICAL INSTRUMENTS
CORDOVA BT
•-   *. a   Ul I  llllll l.t.  *  '
LYAL 4* Qo.
BOOKNILILEHS
* STATlOXta I
HAMLET m
11. ,
tWV».ll lliltl  1„ »,. I
Mercbams' Eii
DINING Hill
L00K_HERE
HIRD
THE TAILOR
a****** BUMNM
■ 1 i-- nl  mil -mn
'    I  ll '..a,    |.|.  Ill   IIU.  DU
in. mt, 11 .nm 11. umi itu-  CiriTAL til_Ut|
1 llll.t-.l-lll  ttt ,1, .|lt»a|a  IMT.
It, " I.M*ll
m»l
'1,1
A Savings Bfjy
Department
CLOTHING
mii  tii -n 1 fin.I HlM
nl llll lal-l Mlllhlt.-  111.
lit llll tin.. .MIIII  Itiill ^m
till  lliltl  t I IK... Oil'   Ha. haaa
I ttlll t' .1.* K .t| Wllh-tlal...
llllll-  III  . •'!  Illt  l.l.t
1 ut-11 tiinti- tm in w^ liu-j ,. tgg al
Mfl  till  1,  -AllMl   till   •*"**  *****  " ■
tili-1  Ulltli  I Hit.   imi "."Wli-"
lltl,..,,  nil -ItU- AM, «aauu_C0
• it un 1 -  it in, 1 in*   QEO D BRtMM-i
■ ' " nun- ».ti.     ***
UIRD The TAILOR H \ »
II roidl Block. CtillMl SI.    t m*. ..mmt-*, *******\
 ; l_tt.Ua|a»*all»*
_ 1 zz^mw. re*** *•* ***!,■
.... Hif tmtm**********
..,.,o,*irJ2.
Km Mm Tan mi.
t* tt n>-« u
A
\
NOTICE.
•  II  llllii*. *. „» liaal ai V .
• '-a*. ..4 .,11 .to*  ltlw.lt.
.  -ii i-,i ...bi it, itat
n, imniiKi tm un,
i,i|i..n i.t.tm itiitlLi-ii.i.
.1.
T.
1 It.llil.l'.ll   MUtl.l
t >.
.i.lltit  *"l
I
l,„|!->.l   lltlllllltl.ll   *••
* ! 1	
in mi. 1.
. ■ 11 ■ nut  tm imi' 1  I'litu.
1   a
I    IIU •  I-
| <   I-l».| 1  till M Il'll   .111,1..
* •
t *   1*   l.tllll   lillllli I  "I
* • ■
Steam Laundry
(/  Kill UIII
Shipping Facilitieg by River, Ocean or Roll Unaurpaaaed. .,, *.
,-
BRUNETTE SAWMILL Co.
ti \l W Wl STMINSTI K in
MANUFACTURERS OF Lumber, Shingles. Lnlh, Bill 8lulT and Long Timber uo'
lo 100 li»l.   ALSO Flooring, Oiling. Rustic, Siding. Moulding-. PirkoU,
Scroll anil Turned Work, Snub. Doom. Window nnd Door Fminoa.
Houm Finish of all Kinds.	
l# -A.ccu.xato  TTTorlE  a--u.axara.tood. %i
IIISDU ■ '   '  1  ' ■•  r. 1 iai I
".: Parcel! Called lor ail DM
pm ■.*'■:■*
I . i.u* w»i* i,nHn«»iiHUii
, Cna.ei * ftp-HUHf
a
11  . ran  t " " * "* 1  * **
!
ADMINISTRATOR'S NOTICE
-
*** ei
di'-l'r
S ..  r    ,r    .  to.,  _r ,*„
r» «;-  \,*   |r»li*Co««'tCo.tioiBfii*»hCoiw«ib**
637  FRONT  SI
\  , 1 ah
. \  .   Ifcftlllt   l.'ul'll
t |i,,*i  -   , 1
*   ;.  1*1,*   III
*i RiitiiiN
. ,  I  .  ■
II ,
I,' HKOM, m.mim ..11 Hi
1 .   . .
Ml in  a  •I'llltt  ****■**■*    ■
* .. * -i--i*l(.   <l •
<
I  *•   "1  IM \   1  li*.  MM II
• I,  -  , ' 1  1  ■,
H 1., t* • *   1.  \.
*  ' •    * ' '   *^*m*** ***** **^^t*t*m*t* 'j;
-,   .fc.   -****.,  *1  >h*   hMMj
I iiVtHt* '   '   "*'**"  paHilaatrttwi rothat ih*aii *■ *■
|#-  ■ m    '  '    '-  .  .
Idiwiei, -    . , *
•
Xmllt: Ii!1.1;1!!;!1}, »m*******
l »f *< f of
*■-:.- It.*  fa,||B*|   mt**,*
Mtaaad
PHEAPSIDE
TbrtM, wp,'1«, aan me w^rr ttni-n, . ii.lt.ljr out.  Wr arr now rr-r.labll.ht-d on lha
old .lit*.  W.'* B.illilHii Nrw and Cnnplrtr M(nrl> ..( (inmla.  Wr era all.
(,. Ill all ....lr.* Inr l.ardwarr nl any .I.a. i'inllnn.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Street,
New  Weslminslcr
i|i(](lf3p|i Hotel
ttiat.t  Th* 1 ,.,...4
.
U newstore ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
TOWNSKND BLOCK. Meil Depol aic.*-........ . ?T, *** wnmmm
Iunr_cln1.11 and Dealeni in Ronab and Droned Lumber,
The Matter
11 iii.trr thin
i|n.ililt nl (hr 1
ahull 1 *"t l\
m.„l<- ihi I
llllial.il
a la .ill litilll  rt***"
ihr *hi|r i*f lh* •
.-1 <h*
ll.*
■*'■--
(•nir.i'ii"*
III ll'   '"i
t;-lll.l  1.1  '*  *****
UiU.imi*i*-'li*l*15
mWiiting ttrnm*  \
imm.11.1l Sh*l
un  "Thf *W«
,,,,  I'rorhi""
Mm,"  "" **1
ri,|hi   Thn
vtinr 1 Iml'
Iron.
V*t
***\
Get Your 1«U«
Shakn '•    tju5  N,
1... , .»,•■•"■ • ,.  Sainton  Boies, net  Flrifil*. Trnys, mul  nil  kinds  ot W„o,|  Furniihlnn  $&* It/l-S^tSST
lor Otnnehei. Door*. Framri, Wimlowi, Mo,ili|,,,«Bn,^
Balusters. Brackets, newils. All kindi of PUI • *-    *  '  •--- "■
TL, 
•» *»•" Lami and 1 ickntf.
1
i'.ar*,. tBrlltaa,*.
ana 1....I fl aairt
uni lumti rimrHiniir**
and Fancy Tur'nid Wood I TrONT i TUI! LEDGER   NEW  IVKHTMINHTI.il  IIIIITIHII COIL, I11IA KIIIOAV  MOIISINO, Al'ttlli .'«
..fiTrny ASSURANCE CO,
IhAolLttll QF QANADA
,.  , Itt.tllU  "  '""*"
I ull nil, III " '* ""* *"♦*
rn Morgan & Co*
_gju» fcbflirv.
lOH-riWAItNKU
*laaa*d a-1*1 m  111""1"*"
,,,.1 if filiallil Cumin*
,  ,1 ,., I.,.,.' bill hurt*
alu m in.i. of • liin*
 1 iii.i|i|.ititf "ti i»
TRAMWAY LINE.
,  1- - "fr  ..
On April 15th We Will Offer Tor Sale
t'l
nf
*  iml I,lit Hi.111., Int
.1  e l.t*i.  llii'  -ndi'i*
.* >. [oriutd around it,,'
uiil    Im   ,')im|*   Hi
I   III.' 'inn Hi Irii.ti I'll. Iml
t 1  nirehul  forward
I  -><l,   lliillllll*   lit   tltll
1 ... i.t  1||.   A llltl,.**
- ,  '   ||1ill|ll  llf
.ht Ih- bean) ***am
-  ,   'I* 1  ii*l» ahl.li
,ia-i tbal -'"i.'i iad
It |.  i1.t>|, It.  ||ir  illlti  _|,d
* tt Imtth iti.
..!■ n«*i  »i,m-i_I,  I,,
main aiiil
.  ,  I l| I -l,,.1 !|.,
II   I"  rfl.il    H„*    111.)
i' •■ m.i Uilng
: ti.. i   *>.,' 1. . 1,
...  •
• .mill  rlilni
1   * l.it.i«u.
■- . II,   11  11,.  ill..at  II,
■
|  I
wld ***** im
.   bi  imil*il md laid,
l   .-• "Whit*
' '-f**l  I l*-|
. bard ati
I ■ ■
t.i.ittj lata mi
a'.tlr |UI Ml
■ • laaaua   ton
liwl***   na   |«iu
I It'll* !•  -1}
I i.m  aluilii-il   |"
1.  ■ .  I.t-r*. iii
■
Hi* O
'i ■i«ii*iiKi*'"i.aad
1. iioaabt] iaad
*
nil *,i* (Lat tli**
lu htocku uf 2 tu 5 acroa each uf tlm property lying bu-
twoon tha Powor Houne uf tho Electric Tramway Line
: : : .uul Now Wt»stmiuntor City, known au :  ;  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thi. property I. Irattnttd throt._ho_t bjr both tha
Ntiw Wratu.iu.tr.' and Vauruutrrr Electric Tramway
Lin*, and Carriatcr Road, and many ol the Sabditrl-
•imi Bl.irk* will hata floatage on both road*.
Plant ol (hr Snbdlvl.liin .and Print LUI will be fur-
ni.had on applloatlon.
Mill*
'llt-ltl
111*.
.   . ...It  t,,
a
II'   I  l-l  •
I.  !■   .I.l
RAND BROS., Agents
"I GRAND HI
CELEBRATION
i.i im*
»,* man.
1
•I'm. CmXBXa  "i  \ ****■•
la.
1**   I
-
H-tei a,imn
.  *,i  •*. I  Imi*.
• . ■  I ■*■
1. HALL de CO.
V.Vr»VANCOUVER. R. C.
MONDAY NEXT. APRIL 27,
UB  TUB IIH'IP  HH
aiasLk rau rinttrt 1* ********
1*4 all
V ONVBRH Nimm
w Crown Stables
* * 1 aar, -*•*_*-*•
*' .*..',-
USINESS NOTICE!
ill li.*- ..I
•>iiimi:k*>
.-1 ***** **•
* i ****_*.
.t*t**m*-*t
■ .4 Wat*a**
1'STIRSKY.
M'iiMAKKR AHDJKWKLRfl
r.TURNBULL&CO
Man and Contractor!
BRICK
.» I  -1 tkt **** A* l*ll
■*■**** lilt*
\a
*
*******
r***4l*i
t****r**t*m ml V*
AW llai ai*o**a**-_ad etitai
IHM1.il iWl -<i ,4 S-* *■**•* *****
Mm  IH*, 1. ■  * a*0—I to
•m****mt*mA* th*
<t<t * a. 11* ■> * •• *   **■
n* *f •"
...   a \,  . ■
llMkihai HhUeaeotaaaleeo m*1**** ***
•it., a** *m ******** *m*tm' -  ' ■
ft.lltO.it~d 1**11'"  1.1*11 •*
I'MMIMIM el IM* «NiiaerM t*mt*1  **!
•%,„•* *. Bnaliailim*tff*li IN*.** ten
t*\*t*A4im******** the *r*ia**»i n**n
1 ,». iraid I*--*-
taiwrlf aim* *h* ******** I*
mt* ****** • **** ** v**"
.*r*****t* ***** IH ******
iamm**lt ■ ■ *** *•*< "> '" "•  «•'*'«
thaw** **wito*l*  aealeH*. ******** a**
******* 1*41 ***m ********* Um*i4i*a* **
1 rtat*^i_e*taoeia**n llwaaaa ta tw
m,t** m* ************
,    .... HI*M*--*.*t*1.wleii(ai«r**d to
, ....   .. h*t<Mi# t****daHt-« ad ,v**i
,,, .   .  .- --.  I*el   ••
ttaaielr*" «W Mwlh***! ***** m
««tia*ill Bait** IV i»*i*ii'fca*. lantttt
„*.  ,  * - a-^lhtoltal"*!*."-*!,***** .,1
..** , l n*'t* IT *l *m .*» laetmi.
,hl,#1*r#,«1l'tl*'  *1t,IW*.1  *****  ff
%m **■ ******v|" "**** ^4i*t '• '*•
. ri  '■■' ' ***** 11- ****** tin
.  . . ,_ • ■!..*■ 1 Haa
* - *********** mm*
tt- ibat lliilhueeir1-.  -
.   ., **t** tt* iam,*A*,<***1 ti**mi*
1. •   ., ..
, *,**.l**mt**4 *1 Ihr ******* tm petal el *h*
,,«,...>-(  I.,-.**.  t'||  •* 1
tin Dai   »  -•*'• l tlaaeedaaaaatl
. |g _ dtiiei tie* tan 1
■  llarlMwr itoefra-ttWitf f.*lt»e  .
\tg*H m* ********** ■*■***!■* ***   ■
I  I H. ItllfT II  *   •   ' 1  I'.HIt  tl** *
.-• tm *4 ■
.  ll'l,It  ***** l**4'IWtll,aa «.*•  I
ibr |a*t*i af fi*aniea***Niai
I   . I 1.11  Ullll  -***** h*.  U**l   (-I*!- <
*. .***** ita lawaaailai »i Oraw ,
iwaMMt. *4 ** tm eaiipfe riii*»iit**f
t**)* taMMtan ''"  *• < aHMia**
Umi - - ••*! in ttt* awiia-
... t_**„| |fcr <*l.l lMltlt'1 lUml*
****** 1** llw ln-vt-tatp tie* !*!*« •■ *■
,   I  ..1 i|* wld taitilrt
• |«*ai Am mt*** «l IW
t ........   I ••)!,., I* .11. 1  ******
IAI*lie **•* mm****** mtwnmt
it* **m I'.iim ***** t-i* mtm n*
*,*i. n ***** tm *i*» *l ia* -ud te.ii*.t hi
tt.._ * *m* t*** ta ta*
•ai-.*.-*, .,_ .. a- vIWttj ***** the MM
lie** *« to* 1*4*1 «d «*H-M_*a*<MM »t
it Mu ll-*-"**t a*» **** r****4 **,
• - -1' 1 n ■*.*•* ti* hMedatt** -I *mt*
*  *
1 U ttt* a»*ta*«*t
**■■.* i.i.«*  t\  •' i»- fi*. Int..1
• **ii*,a*i*»t lie* I.* tta *e**t*t*
.-, f MM 0 HI  *  ****** Am
■ ., a ***** 11
I  .  ,    1    •   *   «1-   (».,»  'I   IU***  tl***>
I  a fc-*»1l*r*l| *A*
•  , ■*■ mi *• *. *.  *t* a**el *( mm*
A*** that lit* II'***** he* Ht*
atta* aad ******** ita hweediti- •
rM.aa Mt*i* -
"'—mr-r-lrd ** ita* t*t*ia**ail **»#*» 1 *t
.,.tir* \.. HMiwiMiHtO**
- li** mm** I* Ih* Tneat-tu»
■ mmAAhm* 10»«ald 11** lu tta
- riae*»«ihe*« mmmiaty *m
T •mala* ****** la a <ifi*l
I.** mii _>iu Via *nr> l<«4 ******
.  * *m Mid hna t.*ih*
n.|*tt,iM*»*t
.   .*
alkl aM te^Htie ia* H^adail** mt Mat
**y h,H*4 lh*lt*** ** Ml*.
************ al ll* »a»ia-*«ai ream* *4
**rllt-*,  tl   1   ■"*  »   1   **•*   «*a»1l_l*lt*l
■ -I**.' *"-*lll ta lb* *a**1h-**lt
twiMH id ***** * 1..e»*,a I. Itaiee e*rt
■mm Mitt  lit.*** llw* *»<ttli I*. ItaO-tta*
-  ' laaM-tlfl *d iw aai* Twee
.  \*e ***** tt ita* a>*1b*e**t
ai-Otia I* iwwe i» a diiwi
iit»*«lhl«*d*l Oil ***** ***itt1t am*
•••■iWill ***** tW ilri* ¥m 4 **** tm* bt
Ita**»*•*• e*IHw*H| « iw i*» ai*<*Ma*
******** H *ad II T*«e-ldal.ta*w*iaa
atmi na**«n I** ita iwtel *4 ****** mt
mr**..
*Ui lbil (In ll**—- ia* I*** |W»I W
Ml* IW WtaedaiW *4 %m*1
l*hiMklMe_d|MOtltMi.Oi ****** «
t'.m******m n a *n*t »* ita ***** Hi ***
i*ia* iw MUt-Mti mhi aKmtaafl
. v • »**!-. •*'** lanit't
IhatH *!•**■ alu*- Ita *mt* ***** >*t**i ■ 1
■**-*** tmt ***** *■****'*• IW**» de* .1*1
■ tW.*ll **!•• *•-• I t-i - *• T .
mp II IWw* *m tm , ii- Ita-i
iii«m tiew**"'** **-*»wii it.-**! ita left
****** * *** *********** ita ***** *A *****
**** • m 'I
tl.  iiiiii'. Il-i-l l-a* tm* *******
all********•** IWl*ia*4aHi» *d *****
, a.
|  .- Hi  |..tt  ml  tW
m*1ht*mt*mm**tH**  ' ***  *  * 1  *•
^  .  **********  |a*lflrl, tl-taf
it. ,*,, laai iM*-* I** iwnti*wi*^*)it'-f
ita antlWie WteMbit ta* al *******,*.
l.*«*ii,tf*iii iw*M*ie*ditwiiiNt *"*tai><
HamleaDeliaaldl **** ■
IWw* laadlieM He* **** *•*■ *** **t**H
B ll tw*iw*ia I*. IWeei ***
it.^th t.t IW f»i>' idmaaieH»»»*el
JtUi Ibll Illi ||.a*nwt b**l***  fWMtOt.'
ihieaaitodMai Ita Ntaedaiw* *4 P*mt
ttm** * , .' I***- rl *• * iv*** -
i .*#k^*twtt* at 10* «ne1be*il ****** ■■!
tm n Otoaf t**** ***** A m*mt*. ****** l
a... >,• 9*n****nnflMMM TAmtt***
***** 1*,* a*ik* iw*** 4m at*lia tmt
mi** tWa** l*a*lt-t*i |}*»e*«ifn«tMi**-
iW*w*ir**«**tli''*i* leitaitalta |wiat **l
IW*<* 4*»m*, lalai iffcttat i**,hi"l ttn
■ l_Haia**araihiaelearorri'>
,  ■
.-  - ■
v   lhat lli, 1
tit, t •  1 i.  - r.  ■ .
a..»*i ****** iv.H
11	
II -.1 a M  I.
i «.),.,r„|.
I«lu i. . ■
***** i' .i* *
'--•■■'
**KI»»*I», IW'- •
tta*u*lli-r*. alH iWm*
a*rltua. tu- .   .
eaoiwr* i. * i
■ait
■
el»ee tta ***ii., _ t********y I  ■
i
a.«-.  ■ ilaattta a«t.* Bond __
Hart-rot ta tin
Haa io laa _*aia***.t
ihHKf Mk'trllf *****
10* aillM* h*l,ltal> ltd Mid •nail.*, lai
IW  •*•!«!*  tl<*l*i*l*'' I
IW*NV*.<4tWtl| *:.*■* i*m eKattiataaaadat)*
**ad <«»  bt IW l*
tM**.****-!
•i   el**ia*l ttt
altefaad ir4t*m *h* lueeai*
i,  *    umi -■
I •*****"'*  - l,l*t*Hll|- ,t
ttt-itiUi* ti-t.Ma>i iim .1 ******* Itaad
*,»,..,i te.t* i; im   • i tla
■
t><twe«i«i'i.ti*4 .
ita *aM end i>* ■■• iMHt*ii-.*t *it. n»
-neirtl aiitdita Ha* 1
***** in iw ittiHi **m t>t iw NitWfe
taeadary Iiw ef w»ii.*a n. iww* walk
aWaiwe.itt.it.it i
Maaaaiwiw ia*i> ion aa*aa*-d_aailaa
• iw*. *mm Haf Um *»*i***a
beeedai} lie** wl Vitbeta tti| awl iW
ternlW** I**ie4ar* *it W*1w»Ml*iiwiat*f>
eHlla* etlh IW e**ier_ tamaOat*; *4 *****
B*M_h_-0_llOMlM twwaiintlbeltle****d
iw mh awawaaeai *
- ■ aMaiWwtoaiweeWtaedart
He* ..I iMitaa lt«*do<Ot-dta*iibi wtta
***** t4t*mm*******
Ataialtal III* llMwer m* Hm* ***** H
taw»11W 0"*edaiw*tn1tW OtWedlaMftri
*m**9m ***********
n, ■ ■■•*,*■* *
IS** R..0*"**
funtMial ■tamiari
Al**. Ibal 111* llw^i Oa* Hm*
a\*m* a*4 l* ***» IW ti-ewdatW* **t *n*r
*m***4\**il*H **h*tl■■**
ttlib-tt I**,*-**'Kb* le*triH**10i*>b*
1,-#*c*il ** ***** -* ***** Hirl**-*r.*M
■*^la*lediai*lb*fai''i ***** **h*i ta*
nttt i
AI*_MtaH1Hi11'*Wn*aOi IH  tmmmi H 1
ili*i iad ** 4***e tta N-eedailM .«f Ttim, *e ,
*    -il'.l-   '  •■ f  li  *>'
i .-otwertri*' ai ita int***Mi©T. ef IIiih* -
t .' - ,*h ■•** ** *i \ rtv," * U.n ' 1
**.-.***■*• it ***** t*h **** ** tkmi* '
i-l 1*11, Hit, tw*w*«* tw mt it******
•■**.**•" i. -.* ■!»-, ■ ** o*«ll_o**i: lOeee* -.
- -iw-it i ■*•*** Mid moo Oaiadaiy I
1* tta .  ■** eaal tmtm* ot*** ***■ *  \
,***..ill in it »t*»». * ■ it ■■ .
iuh t**l l«H
It'HIiil \«  IHI  mt ll**t\l -...i
*■ Me*** i* i" ■•»**« I ti MWfiad.
«wi tw 'TAAAt • I
* w*d le.tiwi. ta ******** m **■■•** *****u
aiMied. *wl ** *e*m Ita fcoeedeiWi ttar*
•I. it-4liM*tiN*»b,1i"**t,. iitrtiv ii-^tad-
,- ..  * * * *  IBM • *.***, -.A
it** 1b*l Hi* 11 *■*., *,.. Um, *4>***<1 h*
Mean iWlra.1 r li*lt» .il**l *iibi* tta
aad*iia»iiH*a*d iiwata***-* a *•**,** t***
urn. •*-*.! iw nil* t  Amt*
tOittVI
l*"i.Mt*ri*e aitw«**tWl  - *
*t******** UmeAi*,
te**,******* ta ****** Hat tht***- *mi*-
■ ■ <  •    •  *lWMt<* U-^t-hlt |iMl..lW
•MUMMtaiaetlMarilf ef MM
laalnrti ibeaie wail*■ maniy Mi-*ieetw
•^iWffWretNlaf-r l,*»**"l IWm-*! OrHbta
MSlBfel Miltwai. l*W**>* ei**iwl|. *w*tb-
Mb .*.,.,I,  it.4 *.*1WH| MWetad lb*
M*t*1*1'tl»t,*H *'f ****** ******
Aw* ib*, ir* lleaaal i ** Im*. ****** n
-Ml* liert wf lead It* * *tH*4
leunti. e**-» iw ml* *f lW ft.**** Itaa*
L*rWa,.l UMI
Alltbaiavifii.tt.if TMartaPMrtH iyt»«
Wttb af iw ll*f ********* RHltaM * 1* m
■*d0.r*****«tt'**.! Maed tHivi'J I***
H**m ****** ****** I-* thr v*oflW*»
Hi***,J ltM-.<f VMRM le.irvi led *••!-
*flf w tW -wa*W*»
Alw* Ihai Hu H'-*>"*i ha* l**e pit*** 1"
****** IW MlartiiNr ire^t **t l**d I*, ta I
f*H*i 10*tlM«*<VtlW11lH»f Ihe tWa-
■HiMitf! |, .-■  -
tIM****** al IW a**f1tafe **A9* ,4 IW
,*--i- utt i * -1* ,**■-« hi-r*» Ul a*dtV.
g*amii*hi>, laittut iWtf* 4**«r.*th fn*l
art* ta to *_Mi*ee*t avoir ef tart t H*,.*^
It* of ml* leilHH. lW*f* imr ***t f-.ttf
niWit lh**" le • Atlmt llw emtfe f-Mi
wilM-thaei* iw»*f*t f-mmlk.li.Itapeiat
af '-trnttt*****'**!
***** lhat tU* **■■*<»• * * tmn |*0—id I"
ttmatr IW MtBOlM **** *1 ***** *■■***
**r*nt laniirt. aadaf 10* "ti* * w*r*i*»«
UndlhaOr >i*dliuin '
i-iium nf al *hr ■•»*•■ ******* -, r<f
tW *..'.• **• * lln* vii'*-'i Iml* ll end ll.
***** Vll.t ,'-r» r i* I'i*t •* tt** • In a
lifWt line *wt '• ********* ■■ '* -,* *t' t Hee
nf th* Ml* I**tr1(i  thettte atlb In lh*
•••
e
HREAT AUCTION SALE
e
•••
*
EOFE
REAL ESTATE
s HERRINGS OPERA HOUSE
TO OE HELD
NEW WESTMINSTER
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1*391
Hale to
at fi p.m. prompt.
t ban neat-red laitfiHUoai fr..in 11.*- rMinoUfi ovaan **<
mil I.y mi ii.t, u ibota. Un- f*.lln* In* , li"lrt* and ,|l-
--ili-iillil in.i Iiuin,. ■ plop* tti>* ;i. N*» VV**,!-
iiiiii'I.t
"• fin 1 *■ I'mtUn l-litlitiJC lltialt V, f,.*iitiu«
in, C iiuin ltrr*1  I l.'i l) t
l.i r I.-.' in,. Ill.a-.t
Lii. * . *.,,-! „-i .,.'.-.   -  r i .■ . luberbe* UUap-i i
**•** i i * i- i-  i  laad *-..ii.ttti* t l„.i,i_ntlai t'll'uii-
«., lit  .
1,'1, U„.l -  ."l-l.i  - M  i  i  .',lU|t_i,, lll.a-_:
!  ■   .   - ' I  -1 -  -..i-uriii, III..* '
I.--I.  1  I  a '  1,  I*  ,.,.  I  *■  ■  I   ll'l  I  lltl.tllUl,
111-1  '
' I -.i • - itmrtaa lli-t. *
.1, na.,,] i ii. nt lubMrl-an tti-.. *
i  |t .„*.. .    nl l,i.i t, a lUirMttllWI i'
I   |-  ,„(,!,.1.  -!..., I., I.  ■ „ i| I  a.,|..„l*,i 111,. 1  l'
.. -.. ,i „ ti *. . ,'.i.... until UtUiaad it "ui",fi»ti lii'ik u
'ill*  .1, ...',!,  Ill  .1  ll
it. I  .'Il.'t 'til* -"ili.irltii, Hi,.. |i
■ i  -..-,■ nim tn— _ it
-  .1 L.t i *n,1niiWn lll'tt". II
  il-l M*.i
'- .nl.I,tm I L.i |I 111..--VI
, MlMtliMMof L.i IV .if L.i a. t.t.a-t I
**, w—'ii*.! It- u****
II
• I  .   ii   .
ii    .!»...
,,l  | „(l.1,t.  . *| .i.l «. |||.a_ V *Hlh**.-a*1 tintt-'IH'l **'*■•*
f L.I U ii.#*  :• •-"- ui|* l.'.u-  H..1
t    ..•..•'
• 11.il.   --
I.Ml  i  ■
.Vt-li.
,   .
-    -   .   1 .11,   It*  I-.I..
'..1   .11,  atr|.tl..|*  mllWr.
ntaa lai t**t*a t**t iiti t* *><td
Tlie fitll.i*!!.* iirmiii* iiiii mill Uml* elll aim I* ..!T.-i.-tl,
,«,ii,|.n*ti,_ KMM »l llll '- *l rim U-* li. ll..- Iiuni'l
■•I V* \ti-*iuilii>t.'i
l   * I   -    ■ » I.-i,.!,,,.: *.,,,.-, M .
11.,'   ...Ill, lilll.il.   | ,  V   t    i,  .    |   .,„|  |,| I  -
1**1 -•!,..
1*1 it.a lM Mtctl.il iff**  tli.nl, ImIIIJ  I.'Itkml
lit  *r,|a i,ll,i,  lilt. .
llll i  .  ■■    II  ,  Ir.ttl  lltll
Ullll II I..U-M nil).
' II
11* Pm* it*", ii. i-i. iui,. i,
SSI
I '.till  l-K.ilr,
H I, \r* V
ta,
it-, in
la  t  >, .
\  I   , - ■ ■
* _. it.iii L.I
Lit  .*. Ild.i  ,| *.i. t
l,i  * Iii-ii
N it   , -.  i
0m) hall L.i *i
•j ' . - ■ -i
\t«i hairi.| - »
It I I *. ll , ,
M t"i *
*• i  .  ' - ' ■■ *  *  i - MaakiMlltjr. ***h
Ill.J.l.lrllwhl.
*' "  Kb, ib '•  bam  l*»   .   • red e..t.r t-f tl**,
I   I*    '   .    -■
.... I.M    :,
IWumI I., jh. . , *:,i.\,,g
■  ■  ■  . i,  I. 1.1,1,
,,,--. iii.ni,.. data  l*n
■
. ii. IW
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLUMBIA STREET. MEW WESTMINSTER.
VT
a
•••
e
lat] Hl.aul lt*Wll  I'
.  ...i i   ttt* Ml  •'  '•
■■ninKiii   '   -. tla •'—* i"" ta
tW 1*4*1 n| rxMUM- Mt wr*l
AImi, Ibll III* H,-•«.' , ki. Im* pb*wal I"
'    •  .  •  , '   I  l*,.4 I'* **• a
■il'   IW  Htll
II . » ,.,.... I*. ,(  ,
'
i.. i •itaatadtatiMMi ******
Al__ii.il li . ll   ... taN (iVa-r-l w
.  .   wl et lead ta ta a
ia
Q .hi ,
<• rn* at iW t**1h*t-it r<M*e* id
v  .  .1
• n. aetttaaff i
-
• ■-a-tawnmiiM.al
.. hm itaoe* Am am* ***** r-ta
. im. MatboaM  "^i i> I
ft, tWM* d«* wata w iw |*aai uf *****
BANK a BRITISH COLOMBIA.
INCMTORITBD  IV  R0Y1L  CIAHTER  Hull
Capital Paid np
Reserve Fund  -
• -   •  £600.000  $3,000,000
arm mofra ft, i.tcarnr*
• •  -   £200.000  $1,000,000
\ *    .  Hull    ■' ' •■  *•*  ataa**d W
ItaotM irtvt uf lead In ta a
. ii .,  ***** iw 1110- «d  Ibe
°Hmew*iH***tW*i '-■
t\m**r*,*tg el IW tn rib****! tm** *4
'   * * -itl, Ua***!**.* \.-e...
mm*** I0an>t, turn* Am mmtk le ita
»<«th-***! ******* *f I*t1 *  It   ,
IUM*r*t»t.i*w**<»iaadiiT*(i iiw eMi t..
• iw«(**aiwMi.iiti*f i-iw
Ititti .4 mm**********
M*. tm** lit* ll-*.**l bait**atmmmi **
***** iw Mkiittd ****** *f Had bttaa
<*rWl leilitri a*** IW U10> td tw
'!*»**h**b..-tt» •
* **,mmi*9* a* *** ****** *mai «l tw
Mti Wta b*,*a*t| lie* *4 *** *hm * Tmr*
.,.(?,. nv. *m*m\**** UMfW Homi
4m*mn ttm aod a half wiIm w tw anttfc*
.*».l<t-fM*.*f *»*"1I*.I1  Ta-*MW»lH  IW**»
l* a *it**t ttw **ilb WIW lawiMlwaal
U*-t-4*,y Her. Ihewr **-*i llMf «•** MM
llw h* ibe Mddle wdb' «**
m ** ***** *. iWwiMa i»
tww* de, eMtatwtta |MbieleaMMa«e>
■Ml
"ii - M ***• Wee *0«m4 w
trMftetM l^weiad trwi*f fciad ww a
**Atit4 th*****. oa** Ita Ml* ** Ita)
s.    . •
t>nr.*«t*"iii*al tW**itl-*fe *Ht*a*ilr *A
. tK-ttiiti  iomm* la
adllMili***Mi ta tta ***** tWaedatt
'-.'I*--  •  iwweetahatw mm*.-
t *m a** mmttm* tataedaty Haeiwf Mid t***
ti**.Htm*m******4 iww* watwtir M*
w*i*tfiw*««*t Iiw b* iw Hit **t **-
aTT li-al ItU ihmtmt ******** ****** t.
ma*t *** ti* * *m ***** **1 lie* b. W •
Ntt—iia,i,i(i *,-fctiwim*.|iW*P*i**t*
ittl* MmM Imiiwi "
i utMMttiti* al lltMltai nttwaitt "t
\  , ..., o«t.\iv***l».*ifttlittaw*
dMMal b-IW *t-lO*ai1*tl»-U--
Ihitiiii. iw**» *-*iwtii a** mo* *****
iw ************** Um ml mn MMM
iWw* de. eaal to 1W mm****, iknmr
*-*iwtii idi****m tm ***** He* w Ita
a-** l «tf ******* -mm** I
Um, thai Itt* UaBMrbMloM |ImmI ***
<  »"* t  *  **v* 0, ta a
•ti.. iieiiriri«-*vtiwtiio*ai tw tloaa*
11,^-vtao* i> •<-  *
IhumwIi* *1 ItaMttrtti iieeil ef
Ll PA  ,K..|ptH_*  Hhwh* e-41h. 0***1  I
Mat **t* *,ii*ii.ai l*t*r*ti  iw*"*l*
I  M tl|ttrf.tW«l**^tb *Mt#*1j
ftlbieiaa tta lOnt* Hw to IW mmt* **
• **l«MtM. Hli*t  it-** ie • "On** iu*
**-t1h W IM 1*1**1 *l '-mtmrmmmtrmt
tla.* tbat ttu RaaaaarhM ***** p****** ***
***** iw Mtaeifur tra i -'
VO"**l lanH'l **«VftWtilb  M
.   ;* ...  *
*\m**mm*m a* IW _n«lh-*a*l tmm* *4
****** *!, t.****hta 1 Ve OMHaUniM
IMitrt IWm* Uw M*lhto1W 0 _MM
H*m* ihrmmt*** waittl-ii'
******** ttf *»t*1'a** I. f"**-t>1t* r  *
•a* .'kl.ill-  1..*h«hip lit*   '
***** tw Mtao** b. iw- «*>4<it* paiai n
,l_ w*tW*<t* *** **.4|ty tt** ■** ******** *.
*****■*• I*. * tti****** He* iMtihb.
lira lab nam-* N0*dl ******* *****
mtm**\ya***m iw *ai4 t*t*A i**4* ******
ttaaatlbiw aettweHa* taiev« taniani
Hai'lF T..**.M»lpl. tWet* **<* ***** l"
l w ***** of ***t*********
th* tbit Mu ll***.**! h**t**a pwaw>t ***
ttm** IW f*dl<*«iM lltrt nl laed I- t* a
**4m*M |aHfttl.**iWtlW lll^if IW ******
AM*tt»w*eL**lf»>l I**"*  '
i,t««*«!HNr*i th* etlddl* y***t *4 thr
******t*mt*mty lit*** of Mrllt-n RT'***
•MaI*; IOMried**ea*l*t**Mabilf MIW*
to IW teell* 'd a*rtb*, tt r*T*i»h1a Wl
ihem* Am **** l»B aed a half wile* to IW
lai*taelto*e1 WMttdart Hat: ***** ****
**** thr **A itm ****** *t*alh*Ml etmmt
t*1 ****"* A Tmmnih** I*. IWm* de* e**»lb
tal IW 1*1*1 1>f (t*l»*1t«HI**1
Alt* ihil tft*ll"«rtitha* to** »Wa*e4to
etran lb* tidl'-eift* liart t*f UH b.Wa
hthttot ia*itt*i.*wVt iwiiif>"fih* ^na-
*.■*, *rh"**t 10 tit irt   -
All thii trert Miami Mteitad la fa**iat
laitHH. t**ft*4 eithla IW *ir*e».lM**te
..f ■ ***** *b.«» •♦nit* *hill W i** ■*******• r.t
tta ***4 of 'led ~* ehKh IW t**l *****
Ih-M-i-i"!  :*  *■ t «'  - til  .*  *•*.-
1* a duiaw* t*1 *********** It**** **t* **>* t*
0, emaaiaad.
^laeiMiil
THE BANK HAS HI I 1*0 OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In . ..mi. 11.<n i*ith ihi-ir |>t-ni-r.l lUnking llii-mi".. unit .in now |>rr_>,>rr<l to receive l)i-|.iiiit
..l iim; Lidllar ii|i«anl». u|»n aliich inn-rr-i will Im nll„Wi.-tl ,il currcnl raid. I'mcm rate.
Foot p«r Oaat. per Annaa..
I li |.-mi received for I'iictl I'. n.*l» ami nm r.-ti alluwrtl mi icrnn which may I , ucertain
111 till l|t|i|n.llll.|l
E. A. WTLD,
Ni w WrMintntirr. _»iul Jjnu.irv 1891. Arting Matidgcr.
111 ' ' 1.-—.   " * aii_.wa.i. _,■_» I.
COLUMBIA STREETT rOUN0RY
*al   it* una nt.   Vi
* Frank S. oe %m.
J    Utoaa ■ m■■• * *••  ****   *
* riup nu- HITnoPttf 1
■   1   A**  11 1 ii I. * i. ama*l*i  E
*             a a       il*  ■*•*• f**M  8
E *"*- '****■*•*■ * '      1
a.      -      I ■   '      a    *f   11*,**   5
"  *•}•*.■•*■> n.tt fttiM e*»e--   -*
1. .,*..**, tm*
IE    ion anil mmm   *zi
REID ■*»*> CURRIE
IpKttlt,
Mi
"i-t'. •( l*. «Milalr.a| MMatlatr, t Si-a! a -a
a   a
Rt-iil „ Currir ,tn- .i|;riii» (or John Doiy Engine Company;
\ K William*, tl<\.lrr in .til liiiiili nf ,M.ichi'n.-ri-. London Tool
H  MUR. Company. Manufacturer, ,rf Ir.m-Wnrkini; tool.. John Camp
" bell. Ma„„f.,tt„,rr„f Ilitlii Cirriagii, I.u
Barber Hairdresser —" ■• ■—
WINDOW SHADES.  B. MARSIULL
DRAYMN
I ■ •  -mat   *t.
*>jHv**e^taaiU>* Heel ■
Cala_iUili.-eafC*l*a_alB*tal
1li»T AND COLO
a  tad**ll*thU   If I** 'i*l**-*< *■*   I
>.—• 1 ««a,.«i* aMe ,1* mm* ****** i.t
1**at i*Tb I nf IW t**e.n****m* 1** A*** '
FINE STOCK OF PIPES
*«i*i.,** in it haMkl *• "
M.L.F01ET.
Lumber Broker
tirttomiT aocit.
Real E*lale aad Aceld.Bt
laaaraaee.
I **** latt added lo ati
Faraitaraj 8,oclt ,h« Ba.,
aaleeUoa ol Wladow
Saada. la paHtira aad a.-
lorftiiBl from I lo 8 ten, la
width aad will will cheap.
P. PEEBLES*.™
P * ******** u t**Mt**d a
■fc-*  ai    . A ■.  t~*
New WrlllttfttoB Co__l.
-. „_?:__!,
.  • *•>■! «|iPiiar«l!.*n*
■ ■1 l't* I  lt***l II  tMa^lwel***  *hlll
!• 1* B . 11    T*h*4mmam
CENTRAL HOTEL
Haa **»mi*m*
JAMES CASH. Proprietor
T'.--*|i-.-|i v i*t •*. Rel*^*4tWMht
it'wi. |j»ftt*.t*Wili»lf**Melllirt»*lt:
m,* 1* it*1l*lM*_l*la  I
MEAKIN'S
PRILL ROOM
It -it. .pan te tltt r-niblic 'or CHOI*
ind ittiKi **m *****
COAL
COAK >; WOOD
OM tt>lltn*1-m OOtl Hi* nhlf r*ul nn
tbe r**if.' ***** ihal i« *ailt*lf fr**
fmai iiti*.
iiM*r* mii w t*fi al Wm. MtCtdl*
Nans CnlaaiMi !»it**i. ,*t Hi**"
iWetoMa *nd KKhlh otr**l«
itt.rnm-1. in
JAS E. WIZE.
I).* l.i*lt.a*t wlm* *■*** I   I*. H 4ttfa*
aa* **m *t *t*l •****<** *nb  ■
a**i Mt*if *f *■»*%'•*
LIQU0R8 AND CIGARS.
« Md I ** «** ****x*t*f****** roll
.....
 ;ivi** fl 1.11 p*r***r*
JCdKim HOtU I KSTIDIui
On <Mifri*ti»M*j}
I nlMM-fcla M.. • W»»MMlr*ol*w.
il«rH M..'lH |**r.tr  i«tl tW Rat H*Hl«d
*,*btW bH*  ******* *4  WifiM  la*t**fl m*
******
Hun *** ***, 11 ml *r *****  twri •**
tawltitii*. r*f **** $l*M«a**r* M-*H>*a I*
wt 1*1 it itt m *** ei* up etent.
**■■** * I'M*Ha *t|.*
fHit. It WITH ¥**i«m
MANURE FOR SALE
«t<-ta**ii- *******.
VANCOUVER
In Westminster Biewerj,
Tht* lM.Ht_MWwr!  hr*«*»y  hn
taen |*il in ihormal* *ntkit>|t comli
ika,, aod ii tarnina *** a fifi! tlie*
oaility ol l<**r Famili'e *»y j |.,1
AlloH#ri 1<tt it M-liooooft'i *tnr*
on Front **it**t eill hi»* \-n***,\ 1 at
lention Hr*w*fy :■• au,l ai Ha|>f»t
tntt   T*l*|t1ioo* 7^.
COCIIIII Ci*. flMMm
THM. COIIIIOBAM.
•***it*aai iiit-Vfti
W. H. VIANEN
WMOLIIILt
FISH and OAME DEALER
Tmi Itiwt, *•» W«tmn-Mf.
II (hail ptitm (m Pat aod ttaet tilde*
*tn^M_______ 1*111,  l.l'LlUII'll  RI
Iff  .YI.sTMINSTKIl. BRITISH COUtMWA "i>"^' MOBK1KQ. AMllL 31
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
lo, Spring jackets   OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
I hv \\ raps,    Q    Bljndj i„„,„„,,„ !•„,,„,-,,-
C Inlll .mil Luce Sin-,-, .uul Curiuiil Klxmrei nml
LOTS IN SOVTH
i-iVi
IT*"  I
ta."
I i-i Visitc
M.uli'.i-k Curtain.
llrnn \.-aiilmli' l-li.il-.
S09-S11 C03L.XJI>ABI.A ST.
NKWS OK TIIK CITY
Niw A'WiTtiiiiniiiti
LOCAL BREViTlS-
M	
\". ,....'■'.  !'■   ■ '■   '»""'
in Ill|
\\	
.   .'  i.-i. iiiltn*] ItallJ
tkn,'. ■   l Tnt
i * i ,i
'I'll, | '. ■ ' lit
a .*'.'* I'l
rt)* river tn ' *n*l'"
...
Iv
gu itvad
11....   ,-•    • ■
iii .rn  rin
..,.-  i*
• r ri
■
. , -. *
lk....! ii.i.'.t th* tt*'" -' *'   ■**
.  . Mi-   "
Kpt* ilwoi i -
lut ii
fl..*nt rn itiUlldl	
II,.-
*
I   ,* . i it reel
■
,'   i    at   '•'
'
I
*■   • ■ '    "* ■
'' . '
'
'
||
'
11    ''  ||
'
■
,,,„   .   |||f   .11  - '
. '■    *
|
||1,    \t,.i ■
*■
Hull  II
■-
■
\ ***** t
II <   I
ii-    ' *
'
.-   i-  v,  \\
\ Will
itulliR
i- ilili thm*
i .
■
■ tl
■
\
lit  r,    ■■'.
■
'
■
'
I
|1
'
■
ih* *s
■
■
111 I lit) lit| ii  in ikinilli i-iil  tn a  Ol
-iif ciistgoiiij i"i .i • i Hum
'■, tin -ii'.ii  -iiiii"' IAU lllll ii)i
llillili, .lil.l nl. Illt* IMil.'.l  l.'l III-
Choicest Cilf Lois
L. J. Cole & Co,
A,-,nt- In, 111,' Ci'lt'lit.ili'il .I  &
J. Tiylor 8i(e».	
LOOK HERE
READY JUST NOW ' .'-.*.-,•'.-:*,;:'
an ——■-—, ■    M ,  .,  ■
■   , -,
,  al
| ■•.,,■
OUR WONDERFUL  ■■:,*: a-*..'.'1,
■  —il'i '■■ !-«l.ll _-ll
...
J. E. PHILLIPS
THE LEMHNB BOH
A,,-,.. Ilk., llm I'l,.*i,l, t | Itil ul I ,
'" ''""lllltttBII ii„| |„ ,
LOOK OUT
■ II  "-^ lil fill BLAST U||
$m*K>WM} T'SStymmmm
.1- 111 ttii ;■
MACHINIST
F. J. COULTHARD Ac Co.
UCNflai IflMf, A*** IWu.Hhiii, Vm.' He.lmiH.i.,
Utinealiulai lip*'l*ll J   ll,i*«li,»- »'*tt ila*,*i iml W miiii* un.,iil«, |,n,.,i ________,, .
 i.l M.'Muti)   Atftlii,l1i,i.| M.. Im,.',. llnnlKil U»'"I|"«||.
n It HtitliK v l' HNOVPRM i H I IN CLAW N.Ur;hU
0. J. NIACDONALD '
'
li*,-. ii.ii.k. and '
■
WE ARE SIMPLY 1
IMIII
i-.it
GENTS'
FURNISHINGS
IMi
GENTS'
FURNISHINGS
lit bill
■t... v ..t
■
ll.lt.  1  :,|  .  1  1 -I.-I fit   1  •
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG's
Purchase. Sell anil Lease Property. Celled Reits, Male las r |?.
nd transact all tones relatiei lo Real Mi
..,. i  , < .. laaarai •i  'if**'-*
I •• llniiili'. ,,.
i  i i . i , *i i LtiMihltaIdfi •-  r*  * ■   . *  .
ill*,,- l.i-tll. i  o*< m
-
■
i-i
| a
*
'
'
l
■ I
t
'
'
...'■■
■
■
'
AMPBELLS
CORNER
fl IUI, »tl.l  a*. lt*ll*l* Hi
OFriOEB
.  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    11 GOVERNMENT SI., V1CT.I-I I
I
im at*
.  Ut  i i*
0 	
™? Dont Let Your Chance Roll By  &
MARCH!
ll  V|
■  ■
\..*P1.|1V    ittl
I
*
*.
■
*
tt*  a  ■    . *  V| *
• ll
4
ll
• ooi
■
:
.  it** to*
I .
DRAUGHTSMEN & DESIGNERS
11*21 rnun st.
- -
. ...
a  -
I mealed
■  ■
Pntenl Ofl.ce Drawings
Prepared.
e  II  ..1 It*	
HEAPSIDE
C
NEW STORE
tiiaiiiin ai t.t a a.,  n*.  *
mt
ll
...1...  lMt.1,1
/ -
. *=>
1 > m.
Is *£.***
* __?**
oo
It -.
W'ltiii-  Km fat
I.ittiil  Kal Cbnv I
I'm Tii|i* hat.t!
I ilmri  Nil. Hit
(iint ri.  I a_a  I
T**** *•**"•"I*    I
m** i tint'jttit   i
-liin 1,1..ii. tm U*|
i.
■Woods &* FQLLBY  flB.
_   . a. a  ......__.__ Ht
(•.. nt i Co luiiil. ia and MrKeii.ie Htr.fl*.
t*\    t
• .
|
■
.
The Aitl** .1 the 0..nil
■
tti              »
*
'
a
■
.
.
*
1  - .
.
-•
.
'
,....,.   »
'
V
1
'
.
,
ll
■
■
Wf   :                                          *   '
K II     J
'
1  1
\
.
■
'
I
-
,
*
■
•
■
,
■
•
•
p  «
||.«   11
-'
tilreid
H'lW *           *
lhl* ••,*>#•< r <i  •
A raielet 1* lha ream
-  f
idly law 1
*
111,*  i  1  *  N     •   -
Reitabei Ibel
• -
It,* l.ad-"   1                     1   *4  1    %
■
Th* ileal               * *
" -  i
* .- .                     e •■•
.
T**4* 1
■
treat h**t
'
■
II  A  i
a
\                   -
papal r - •*, *■
tai taa
l«f*f. VtWOMtal  ll '                  ■
-1  *
L-at* ,   ttt ■ * ki* ***'
..' • i*i
men turn ****** *  U  i
4     -•  -    t  1 *
11*11    |fe
t**n iba Mm
*,.d ****** relntbin* tr>w
.     latao In
i nlOei
.-.                  M   fte«1
idtaalac*      • •            i
i 'fine* tmtrti ■■■ * *■•
*.*t* thr *****
, .,i lei               *    **Sal lOe
yfinm tilt-d ••**
t   1,*f*|*   ItaMMfO   10*
riiet )h*1 *t*i*e Hi*  1
■ -•* **,*** ttm* tl
IMi.  Mai' * *■■■■*•  ' H  and 0*H lill
iT.i ti,, mo oaiarii
i     *       ...   ■  ,i ttttohlil IhU
tt* *,* .-..-■          - * rnithei tafrtia
llalleif 1* »»* ****** hhttk**
-   ilm*a e*f*iahled In the
Initial
REAL CHTATE
INSURANCE AOTa.1
42B Cordova St.. Vaicnver. B. C.
.\ *•'.**':
*l *\
•  luet*.-
*
■ m**t '■■*
It • M II >M.
eORDONtCo-
Bsotl .
• *■••!
.a.i .iin.it*
.... a  . -
DAY1DS0N BROS.
*r* --*• « .,■-."» •* *****
ra..a.,«« 4*m*m**m *** *******
,m*  f.a,  ■--..*.   iafe ll ******
a,*** ■,*.« fmm*j*AmA*tmt
r**nA ** **** tt *****
ARTILLERY BAND
\
/
FAIRHAVEN
Royal City Market
■I. HEICIII
Meats
REICHENBAOH
tVHOLESALE AND RETAIL
DEALER <n FRESH & SALT
tllHtt 11 .Haa, V„r.a»lla.tBl
(Jampbell & ftNomsi
I.-.In. t*4 l-tiia* .*
Hardware, Paints, Oils, Crockery 4 (W
lltl.l.' lit Iil.IIM.ltI
FRIDAY,_§R4
. -, a,it t* at '
'  '  *• a**..*  .
tlmtNi.ltt.il-   lUVIXtl
mi.i  Mini:  tun  iiii.
. titnitl  ri-HH  Kin,
till 1..M1I1V I'.ll IIIUII
..I it,, it urns IMi
..llll.i: mil tttl iv ii.i
TIB* 11 tiiit.t-.|..i:i, m
■ I--II till'. » Hl.-t iin.i
in. Mil- ".it nti- "I
mi* i.mi«iri: tin: huh
nu tin tm » s.;« -ib
it mu, ,„. nHit. ti
• •i.r,. til. ...il.itiNIiuin
Mtlf mil in. IIAOT lit
nil. a.i 11 I I'll 11
JOSHUA  DAVIK8
mBJiT nm xtvir.m
' ftMMM w raw »,.*- mat
LIVERPOOL
SECTION  ©
The
entire nl
tha  Tnwa.lla
will  be  plared  DB
lha atnrhet na  Monday.
Marrh Had. V. lee. reamnatil.,
mu|  term,   eitendlna
nter a jreari .ptf.lal
term, tn part-
Im halld-
|M a. ...,t4t,...<-l   M
(,,'fMtl..  liatl.a ta tta lnal... I
l*H.aa.la.at*|..-IT.'.aai 1*1-*******' *
II  ,.  ,r., .,aaar l.r^t .
tat'--a   - -**l
i * l-l »*»*.< taallWal a* ****
mt M„i* -iiii.i m.i* m.'.Mti- '   _^
NOTICE to IMVESTt
REMEMBER
Tint thn Ch(M|i«il LoU now on thu mnt* «*
chokfl picm of property known ai *»
The Brenchley Pif HI
las.
r* t_*r*_ii*« t*i mi m*"** t**1 *
RAND BROS. ►"A.■■
AQENT8.
A0E1II»    orrt
IB D0U01.ll  *T**m*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354186/manifest

Comment

Related Items