BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 28, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354183.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354183.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354183-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354183-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354183-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354183-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354183-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354183-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354183-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354183.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
tin. rami was
NliW WHBTMIN8TKK  ■  -  ■ H, U,
IW,.. WALKER 4 CO,
tllMlTltKllO ACCOU,T».T. Ill
aii TY 1UUITOB. IMIWt
TUlrUI-MOAll  ,., I.
1177'//  WHICH IS WCORPOMTED "THE DAILY TRUTH."
jjI'Mlll.lt  l'i'1
NILW  WHSTMlNKTI.lt, ItlUTISII COLUMBIA. SUNDAY  MOIIMNd. .IILNKliS,  ISIII.
wii. sAiUair. 1 co., pioprictori
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
On thu Ti mil wny  Mm,.
the Best Speculative and
Property yet offered.
LENNIE & UPPER'
Real Estate
GENERAL'AGENTS.
S!''..l'll.   Irilla 1111 TlBIIIWll,. I  __ __ . ,_._,
-a,"t-i n.i 1.1.1.111 hi  DRUGS
11 iniii, a! 11,000, I
*!'■ l-i ,i,i.. Hill a I,,,-. 1, atatiili |,i
Sittit-v
IlilOO llll lata- aa inuail- ami  it.-- laal
lat'll tlie new Initial'
l.lli' lii.iiraiit-i-, Uu,!. l-,,ll, ,-ta... II,.,k.
r„.!,-.i
■'I iml'liUH ST.,  NHAII I'til.l Mlll.t
DRUGGISTS
Patent Medicinea
PERFUMES
Toilet Artlclea, etc.
$8,000
TO LOAN
S. T. MACKINTOSH & Co
Macpherson
& Thomson
-~M.KMI.lNK IW.
KIUIIT BKI.I. ATTKMUAKOS
Real EHtato nml Insiiraiu'ii.
.nl.tiXI.-XI. III.OC'K.   NI-W XVI-LslMINS I ILK. II. (.'
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
lllll ll Itt IIIUII*  IIM' -llil I IIV. IN  Ml  II- HI.l\' III-  Hit-
,111,1 I  111' I'llUlilTl.l 1 tltlllll. "I I
a/y. i 1..* prORWty in .tll parts
• ie. City 'i'*(' I)''-'1" i>
r.1 RMS litlpiovotl Anil Un-
,1.
n.t
HI-1! Ill  I
I 11.
mih -
..ITiaiaia.
HI.tn  tl
tiii,-i.t
1  -laBl ifc.a.-
I-.., a 1..-1 it...-.tm. i,t ,1.. mr 11. iian-t .*, ,,.,„ „■
t.i.iit.n  la 1. ll.a 1..i -i-.tilaiiia  ,.,..|_,11 ..a, lla market.
Pllrei IIOO tu IftOO |Ktr lut, j-i  trim-  Ma|>. aatt,
....... nlal* tilt B.'.illialttilt
MOWAT __!>
turneJK,
GENERAL A0EI1S
aaaia.
,  I  SOUTH  WKHT-  ,«,„,„ „nur.
MINSTER -."il ••"'"•• iitiiiti-
,1 I 1.2 .1111". to 2 1-2
ri.-.l  Aililitiim III
I South Wi-atmlnaliir.
ICONVEYANCERS"«FINANCIAL AGENTS
l .  Mitel.  U.ttt at  it
■ tl.r
l.t.Ht-a.  t*  If t  ■■  A-- II
WOODS, fc OAMBLE. Nrw Wratmlnali-r. B.C.
„,.„ [BRITISH LION
MAIM.ANIi.
-n»  'lIKXRY I.KK.
. a 11.m ant
H.G.ROSS __ CO.
Cnlaatbla St., N«w Wiilnilmtrr. B.C.
D.S.CTTRTIS &c CO.
AOENTS
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
« tM4ll..lr A..,*a. . 1 t1| •* ****** hi, |..H|t*iM, t **9f
■  -   ..I.-i.   *C**t*** *)<mln*,,* \.ami*t*ml\**p**.
Umana aad Piwtiwml ****** Iwnn-m ****
''* 'l  • ■  111- -  •**■>•■■ • r '.:. ,   , r
10 ***** n**< r I
H^1»*_ait Hi,. 1** m******** »»** •*■*  ■" ii'l*.".
Cabii A i.i.fi.    ROSS
A II C Codo
DRUGGISTS
,VI n
•XT** v. tit;
,*-,..1 it-11 111
DESTROYED RY FIRE
.(.III  . .I..I.!,.»..-a.
. I.II 11    Hantaan-, ,'aiala. Ilila. rlr.
H. T. READ & Co.
...,,, IVi  .11 |i. |mi> .lln lill ill luil .iml
-— Inn ipi <«.!■ r 1 tn* K.ni)*ll
NacLaren ""'""w,<
•••  Ross
LUMBER
A.B.MAGRENZIE
<Se CO.
Oenerai Agents
REAL~£STATE
ON COHHIIIION
Aa euaHe,, t.ia(pt.i"- tiatiait.
ttaltilht .ttt tl.IIH.
AOENTS * • ■ *.**f aal alwU.
lt.>,t_K>Cauufc.<
FIRE Tbr Lontlon anU Lanraahlrr
_* Un-wl. ***** tm m*f*l *l
hMtMNUlanm.
Brltlih Aa_vrtca. al Tmua t mt,
LITE Tha Mat aal Ula •> laa Tab Ua
lau howM It tm* th aat p*L
PLATE OLASS Oomlnlnn Platr
In.araut-r Co. AH ***** at **
riin. iInU tarn, tf*** ******** 1.
tU.0aq_.t.
TELEPHONE 10-6 :  I 607 COLUMBIA ST.
LUMBER
•4. CO. ltd. Shlnijli.. I.mlt.aii.l Hlrttrl.
m* In V-i.iia.rn   ^Arcurme mk «„.„„„., .1
' " ""' " Shipping (tnlit'i I l't Itu "  I'
'   *   I    ♦   I   I , Qf |{nl ain-itf;
Rrwrawl
.'.  Inr
Campbell
•aM
Doherty
THE NEW YORK
AILORS
P.REAPSIDE
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS AOTS
V Townsend Block, mror
Agenta for Walter A. Wood Amarlean
Mowrara. Binders and Rakee.
COR. COLUMBIA&BEGBIE STS.
AWKWARD yUESTFNS
THE BACCARAT SCANDAL BY RO
meaib nmBUD yirr
Tho Kailii ala Inland to Put Some
roaara to tha Oowarnmant Will
Gumming tw Prooacutwd aa a Ohaat
or oa a Parjurar' Uaa tha Prince
of Wolwa and Olharo Oompoundad
0 Crima By Gonaplrinf to Dafaat
the Inda of JuaticaP
LOKDOXt (ItlM Wi—ll Ualalitl t.mluht
lbil a iiiiinlHir uf tin- leading Itatttral
Member* "I I'arllittuiit iiitctul liringliig
uii tin- Iiaii tral atliiilal ln*(uii' I'arlia-
tui'iil In entirely iiii(i\|ift i,sl i|ia|H' al an
early ilali* ami lu .u< li a maiiimr a* tu
I'tii id.'i.in.'Mtn,t-i,1 Iii unniia-uinlurtitili'
i-.-iii..ti Mr. William ttaaawra, Utaral
M. I'.uiil "ihai to cheat at card* li a
1 rlim' li well ktiuwu >i, iiu.. ;■. i.r a and
I Victoria, Chapter Hia, 1* p. if.-ri:-. ci.
pllrll  wi  Ihai  |**'ltit-   U.t>  |hi- 1.
■ aiinw an I'.frarlli I  ihai  MoHas,
win ilall liv any fraud or unlawful A*
11.-1 ar ill I'rai-iti 1 m playing at ur wild
.At-ii*. ill. >* or tuber garnet, win from am
ulher p i-m. inn,>-if. nr tii any other
or "'t.n• my nta rt iimney ur laluatilt*
ililni trtiHi *ueb "ilu'r ptriua* hy falw*
(.relwtf*. wllli liili-lil |0 I'liral i*r .lelraud
• atii t-1 i*i'i "1 llf .amt-, and Wlag ititt-
1I1 l,*l itu t*..( »hall ha [■ iinill..1 ii- ai.l
ln|l|." Now the Jury, by llu-lr vnilin in
thn -a- of Sir William liurduiK'u intuitu
vi. WlUun aiul tilbi'n, bavi* prtellotlll
».,,1..I it.ii .1. iii.ii .i|.it.L..i Nlr William
i."i4i.i.' iiinmii...* dnl eheal at rarda.
TwuquMtluiii then*(uri* ailt- i k.i.
will ihe i intern me tit nr will lliu |iuHir
it—™ niut [.(■ ..|. '.-..■ sir William liurdun-
1 i.mn.inw fui dwttlu ai *ar,l> ur f.-r
perjury? And H^imd. will ihe tlovern.
rtirnlor altl llm (inlilli-  prmet-utor lake
anv action aialml Ltttaa other panaM
wlm are admllted tu hate mm|atiihd,^l a
i.ni*. and wlm a|i|"*ar Ui have *.*,, ***
aagad In what I* kru.wit in law aa a
.'u|i*l l|»- ) lu il* f. *l LJU rmt* uf .'nil!* * '
TIiequeHtuti a* In al.llli.i t.i.ratal i*
an unlawful ***** ha. alrwady Um* ***
• tit-t In Ihe affirmailvw by Hlr Henry
llawklm in the ra*** rt lr*** v*.
Turtiln."
SPLENDID LACROSSE
Thi Sahtaittew **** Vaaurtay *i ***
****** aa Sanaalattf Pia* Oaa.
A large rMwdnt Wetioutui* r |--'i'•
want over lu an* ihe larhi***. oiatch W*
laera \\e.im.i..t. 1 and Vanrvuv-rwi
Una ttuti hiint ah>tnji. Vaomuter.
1'il'Mi! The nt-. .r.,| aaa wall lltnl
with H-- tai.'i*. and the weather wa*
I* tl* 1 the Iwn tWaOll Wo|r ,,.*).-,..1
a* fathiB*. Wo*1M)li*trr--CddMI. Mr.
Keaile. 1'inpMI, Keblittm, M*tJ*iarri*.
Mewirt. Van Allen. Allen. M.«.tefi.t,
llyil. Ilniuae. Ilalglel*!,. A th*, fleld
ratilaUi. J A fui in, tiwinui Van-
. ,.rt Uraiwi -..•Ulna, ll Uii|le>.
RauUn. Swift. IVard. -Mltk Nhhul.
11*14*1. Mm|*wi. Oinh ^ilgley. Ttmt.
*** captain. W Smllb. J KUtflOSt
umt-iu Mt TalJ.-r a.l..l i> nflriat
*"r< w.*i-i arid Mr W It Mi
reltnoa
fm gam*. 11" -"" •laii'itg Mnaian
raai|alwTl *** HAA rt tha Ull awd *****
a fair run lor the Vawruuier tmi
Ahoni *ildwar up|aiaiii* tbe grand «iai.d
h»r*v*-l*ed alK*t| ihd M the aperta*
iiirw ;irfted. aw anner»**ary blow Iron
llatthiti of ihe VaUKuw-rwr*. Tlw robhar
thwi travelled .wtttlt |n iha nl her aide
nf Ihw Held, whew a fan-off look plans
Alow*! lorioodialwl* Ita hail 11*9*0*4
dtiwwu, the Weatwiavtwr goal lafmotuf
whkh a her*p *rrioiwM__T u**k tlm*.
Theiinrr flay rt *rtA*n M Ki
aad 1 amt*eil hwSM Ihe rthel itde U* a
adnata awd **m tui** • * lai
nrraind la iKamf ihe prtt*. At*,** **
aai  |wa**al .!(. I.. ll*.  rootlO l't a fa
ihivtroti -■ . linlMrlMo*
..it Ui»*** tu.a _m hoMof itaKula
*|iher*i and althingh Hug -
dM *** ipleiulM ii**l|ii « Vth** >M
tmt the halMl -a* _a_H 1
middle uf a -wtimmitr ***• ill l«t
dlrortly Iw fiwwi nl ih<- W*iiwiin*ier
Ottat A *lr*ihe while iw ihe t*t**t it
ibnmgh flow : wtlnnt-* In lhl* taav
Vawmw-rrr ahnaed <ai*llal l**ra, an*J ni
oeaiiy a mile *ir*wig Um tho hoow laoaa.
Seiwod aa*w Al_m*t tm aurtiar, 11-
ball am la A*******,* pmtlnliy **• ****
Wr*1mlh*l'l ********** ****** ta*pUV.
agala di*h*4 loihe i?**ue awd l*i a
poawrlnl t»i*t **nt 11 far up in*atd*
the Vawmowr imal After a tar»-.iff
WfOrlheafnal KMihamiwadealwerauh.
Mwrd in M-V»*airie wh*, **nl II00 to
M(iire«i*r and la • uwit *a»ihn-ah
tbr pm* md lha vitiior* Ml " • *
hearty *H*t.  Time 3 ninata**,
ThiMaaaw -M*K*r.ikala»™i Iwitawl-
Ivaaiheftd wp Hr iaM-r awd *** a
J Hand ihrna up to ****** **A A*rthm
****** u*** plttm rltw ia Vownuinr
goal hV.rbwm ****** dUilaaoiahrd I iw*
_aif by amal ratrhing and ****** Thm
*****A •"** |*rliy paatlwa ****** Vaw
rvttiar gm* *l*i*Hy awd Hwrkllng
made alrrnnoni  elt'itl.  In MMM) l__M
tnrnri *(,a-.r*d«l in a twawlltwl throw
down Arid, ll <|wt*fklj raa*e bark aaaln
and *eiera1 bol **nmma(ra inok ptare
alrentta held A larky tbl«« l<> "ir
of the Vanrou»ert landwj the hitdwl In
frwMuflhw Wealmla.trr goal, awd another •trikr i*a***d it ihrowgI.. Tiiaa I
Miaaiao.
Fniitih s*f - -1 ii < ■ 1 '•■ * Vttth
m***t*t*mt a a* atan.I ihellwl Ihlng Th*
Vanmwier* bad l**a gradually trowlag
anmewhai *t*u iban **t*i**it'* aod the
Ur.lmln.lrr '*•»• had H put ap wllh
•T'Wte ftmgh and unfenileminly *****
Thi* *r*m*4 l»ft*u*a ih'inplrll fur ih*y
tiaried In no thia tame aod fmai the
Rt-t far**-«iff t*d the Ver„ mm ti a MU]
danrw amwad Ibe tut*  The **** Lepl
If l*r Hint ***'*  lltd  f nf a anl  tttm**
kind the foal* with a rapidiii thai
wit. bieg it a difli-uti u.i  n-
nf Ihe l;wipft«*nf it**', i|wm*«4 *.,«,
heowlltnl. ***** play fall of arte*** and
InUh   **»e rt  hi* .altl** i-i
tftii admiral-"* tohlaell tepewtedly
***** hi*  -1*!   in  tM*  t*m*   Wblk*
Ket'bumoM*' amr* rata** in fnrptai**-
[1 t hi* A **t * S nl  1 *•• - i   A '* *   1
t.-. ft*-) wwar ih" WoabolMlai |otli
M'Krarle -,w*--l th* hail in HiausM. ha
to Alien, then In MrtiKf.*! who ***
pllfint Ma :*a fv,.." 1 : ihiwtigh. Iheu
Kyall art brtdrt 11 *-it-***•*»
**t*t*A Utt tm**m* ******* llkrl* t«
lldle In the tnMvr behind the gital Ift.wi
I.-. ..«.., ,r-i **, ma. i*im.*. i. • ht,
.leirrly |*«*«1 in l»llti*'«li ahtaiiMnl
the boll ibmnalt the VawrVHilir |a»«1*.
Time l« mlniila*. Iltth mm* MM*
made a arand  *hul  landing wlll.ln ton
f»wi rt Viamnrt  *,***  *i a**
aaaln in ihe ri*.,,* bli n««al toot Ihma
nn renirv landed ,m a Ww*imin*l* 1 n'*• '*.
a** Ai-inkklt  *enl  ha*k  tnwheft.||
I . itt*" fmm  II- " a in-.. uf Ihe »..*• in-
j lereatlafl play in the «1 .. wiairh laafe
,pla<w. Alkw. Van AIW, llm**. Mi
ilretot ami Ulltielih all made trt***
******* dlrwrtly „n Ihr ttml bill Ihey
aere  gallantly   h.-Vtl   In  l^uitlev
t Hnrkllhg ami Rankin The ',."', the,,
.»*•[,, mtn i" Weaimitiiier'i ami aod
ttmt furtowait a few mlnuto*. I'hnh
■V'l'alay of the Vanmuvwri pariholarlr
tlfitingiilihH him*elf and tave M, Rentle
mme )he)| anrk itiiin   iit.... the  hall
j llrwrh the W>iltnin*w tmi p*** *****
tlie «tal| It an, .tth-H aflh fttlef  when
I tl.'j tgw It I- nl un 1..1 •.*•**, ' < M.|
fi'ly 'ii. k unu (lien lmltat« Ull iiu'inor
In Iti (light i-.ilk.I- Vaiirnnvi'r goal,
A luiifi ,1. -.--ii ,1- 11 Un.I, il it waa ihot
tlilun.'li i-lltu-i I.y lli.t 11- or llalgtnlili,
11 na-iiiilii--ii.l.-1,. lull whlrh lu tin*
(ray.  Tlim*. lliri'c iiilnuti-*.
SI itli i-.iiii Idwall luiiiit'ilUti'ly Iini
lil* I11111I1 full again and dlit;Inrgtal hi.
duly mil llta hall al tin uiiiii Hum 111> in
ii'titri' lli'lil with ai|ileiuliil«lrouii thru*,
llat'k ll latin' aaaln,  tiuwovur,  nit  llr.
liortluii'a tluailly racket ami M 1 In ba*
hlml Wi'iLmliut,T,«  gnal  vili.i.'  any
..Ill.ililll llf  It I Jti hll..'  f,ir Inilll'aUlnil I.tail.
I'll"-. (Iinii t.nul.-i. McKunrlu ami
Coldwall making it Imt fur llm ball,
sicwari 1 .niiiii* 11 notifid Uin *iilmri<
off Mt-Ki-nria'a allek iml ti-*"i it on
inward* Vancouver goal wliem Kwlfi
kin** Li.l li ..ut uf Um ml.. A (aci'-off
near Itm gual wa* folluwed by a llvuly
"irliuinat". llm lull I'lmTiliig on Ui Dr.
'...1.inn . -i'ii A In • "rt ••*, uir.'l and
ou  *tarilng  again  Hi-  ball  wa*
ntaliod ii|i Um Held tow anl Weal Oil inter
goal and wan carried ilinmgh liy main
f"f In llm iiildit u( a alriitgllng ami
..iiifiiMHl ina.i i>l aiiii<. Iiti* ami .lli k*
Time. 1 um.ud .
.s.ii-iitti ,'ni„- -|ir_|~ 1, Vain uni. r ,
t'.al katapai n*'i'i-< 11 a lliiiiw nu hU |aiai«
ami [i*....1 tu ijnia . 1 wlm Hit.-*, vol!
nti Held. Titian face-nlft i.-.i. plan, al
Die We*lmlll»terctiriii*r and w luu itart. tl
italu, siciiart tm Imid of it and ran
nearly llm whole length uf ih- tu 1.1
Suckling threw nai k ami MOllMI ttgtit
".-Mintiiiiia ciiiiied at W, it 111 In it.- r end
After lhl* it wa* a ra*» uf ti|i and down
ttm Held Bl full .peed. Twin, lo lhl*
gaum Nwlfl uf the Vaitmiivera dellbar-
il- :, futiliHl lln ut lli.- I...in. i, ni..
iiuru by jumping tiuhliUa.-k,.ii.-.1 In t i:in.
tripping liih. wllh hit .ii-. I .. i.l
■ aplaln M11IU1 nf lha Vaiiiii.'.i.t. alio
tuaterlally *-**u,\ hi* u*atu by delllmr-
atoly getting In fmnt uf \\- .i'.,n,.t.,
men ttitat in •!.■- < tm 1 - 1 ,.t oa
Hwiti tuuMi ityai. Bolaroa -Mi K.ml.-
blew hi* wtii.iiu I., imp play and a
muple of ,.....,.l, after the wbUtle
wiillldnd  Uu*  Vait'**i|ier> iboi  III.* ball
ihmuati lh* undefended W. ,Htiiii.t*r
gual- U-i 1 *..il a gual, Thn rw*
fen** i* fn,.*111 and Immedlatoly a huge
a'atit uf In.illllill. U»|-,| lln-I.itt 1 1. »t..t
advanced upmt him uttna **•* **'■***
langmga wurkting uf the Vauroawr*,
wliui.- name 000 aould think
Wuuld   be  . i.i.i.tl.   i„   knap   him
vary '.niii. made umi of the mmt
miiii. obtain* and bUMVnuu.
i*(,ii,»i,-. tn utt. tt-,1 by tin* llaaol mn.
Kfen Ihe rufRin* in the hnatint «oli
turnnl away lu dl*gu»t (iom hi* luaih*
mnn* mmilhlnt* He l» 1. 1-'. ***,ri.'
Hut aliri, 11 .'tiwri in blackguard tin*
gUlte, Referrr MrKeiille pul ul, hi*
mat and Ihrratoned !•■ toave thr Add.
It na imaii) de. M.-i in play ihe gam"
hit again. Thi* wa* prrtmblr the
loaaljoMool P *} ft Hi" mil. I., ab
though Wratmiiiiier aai playing only II
OKI . |l|l«',rl.|,  taVtU  !•■-  *■*!  •-,■•■.*
Injury lohiiarm  The. all nt hhh* at
? ti'thtr* t**,tto4*4 Ihe mali h
lit Ihe I1.1OI* pla)tta Mf Kn,|«-. Mr . ,f I
lampla-ll, KalrbuH. Alton, llmwaw and
Hatgleiih pul up magnificent larroa***,
a It Ik M Ihe Vaii«>4irr'a th* t|ul|tey
hinllui.. |*# l.tifitnn. Ni. hnl* *'t.||i*til.;0
were lh* laat men
A Ckaaaa at Owaerahlg.
Mr- W, U Iiimi,. a|... fuf -line ii».
(mil hai t*m*ntttt$ 'imdurlrd a bud
a ate I'uiinea* al MlMitwi I'ny. ba* wdd
mil 1,1. *lnrk* in trade hi Tbutua*
K-it'M. who wa* (unoerly *.mw«twd
anl, alrt.it t'uwmniham Urn . rt ui*
city, li I* aannuw<red that Mr Kearney
aill tarry nn lh* tmilw***, awd rootMO*
plat** laying In a much largvr »torV. -1
a* lu do a wafer ante of Hade
im Thursday ifceci*i.int *taminaiirw*
nf Ihe Happaltuu wrburt wer* bwhl IO Ibw
prw**tK* ol 0 lari> wootbrt of ihlMw
Mm M- ii,**. the irojctar. »iaaiiw*d
lh* pupil* wt bar diitabm In tb* troitoo*
btwinhr* laugbi. and ibe touwt*t*r* drd
tteat  .mill  U.lli  10  lr.««i*Hr*  and
1 i.r 1 r noataf, ii„.«n.g thai ih*y hai
Urt, tn**** . llrftillt and Ibtiftinghly
taoabia  A ahrtt adJnw* aai 4********
it it.. VaanrtUa Ar*;hd*ai«n \v,*..*k
and Mia* VI. 11, I . A M- 1 11 In tto. k
11** 1,11,1 oiliaa,  ll«dl» of b<nt'-r ottl
M*«nleil lu Ia iia Valtt. Awak Mm*,
andtt, Imhmk Mt*a MiIUM* »a* tbw
minkat nfa ********* gold paw. ww
•enled by lh. m Malar* a* a toh*wnf tltrit
ro*pert and eiiirw Thw *%aminattow
of lb* **** dlvtabw,. nt wbkh Mr.
wtftipto ii pn*Hi|«i. took plat* iaa*
amttaiwli  afuraard*  Tb*  wtmUr*
,**•*  tkn-atk  lh*  rtdfWl  wllb Mwrfa
,i«1ti. HAh to th**B»l*w aod tbwlr
teartof  ttwltiol ***** **** pt***lrA
to Iwtiih M. tHtmy. A*mm Mwadav. aod
Man ' r *"i Ml ** J fl -*.■; - -■ *
Htaovai takew hy lt'>w I" Ja,k*a*t
\*, , 11 ItallaebN Mary J Walm*t*y
aid KAitU \Hmy Ttowo w»*l**l by Mr.
iitupV ntwitoMaryJ IVdUwd, Alto*
"  Uwr*ww  immmI.  Mr.
Mrwdewaa ******** **** ********
rn****** *** aod g*dd p>w by tta pupil*
aa a mark nf a*t-m. aad 1* nrwad tbawk*
Iw an apMoprtato ****h. Tta *****
wa* ik4wi rtaaad Ita tta boUOaT*.
Dtt PWIMW C-ai*
Th*ra**aaaiw*t Mr Akt R»*w *■•
torday aannlog Inr lafrartinw of tb* riiy
In* limit bylaw lo mahlag aiwaitow ta
bh prvmbwa na IkgWe atiowt. waa la
irmting. Mr. Krhetrin aptworH IW
lh*d*f*wdawt awd pat rhkt oaoatobto
IVat*> nndtr a **r*i*> t**n ********.
ewdeavmlat to prww that lh*ihkthad
laid tnfnrmaltow m* hwnwlng poalUvely
ihil tb* bwlMlwa wa* Ihe pv»f«rti uf
Mr r.an, rt lhat Mt lla*,, **4 >m*t*4
the alleiaitow* to to mad* DatNOI
wt »rt to admiliad. aad ihe
fart thai evhtowra bad towo glian a
•Imi n*a- a«n towilat •* lhl* ra** did
nrt  altnl  lb* OPIMOl  ■but.    II*
a gal || ng *«iiir«,i ihai iha baiidiwg
wa< ih* omprrty nf Mr  T.m**, awd wa*
****** lit glir im******** the. a** a ban
Mr. UV hitotw agalw Ni^d awnbtodhw,.
ukiwg adtaniaa* of tb* ta* 1 lhat tto
bylaw iwwiided lk* pawbdnw-rat; wawrly.
tawnivil of lto-aller»llawa,a»dnwitowd*d
thit hii w*wahlp *wwhl wot lapoa*.
punHhlwetil lai**-. If h* «w*d lh* d*-
towdanl h*,"wM rmt order ihw r*OMia<
of Ih* i'lit at l«m*, awd 1 ww * 11 ■ • M
r*JW«M*rabto dlucwaatno *w*u*d; lh*
•ut'.i.i aere (iwnnllrd. lh* m*rin and
•b-nuiii* *■! l'i 1*1 and a«U dlMUaanl
Illi wnrthlp adjownwd Ito- <** U*
argumani awiii writ Halwtday, *tpr*«*-
ing a aiih lbil Ihi* tt** ibnald b*
ih'ift.Nghiy mm Into, aa II wa* wn u«*
l-i*,Im *1 t-virt it'he bylaw wa* d*-
rwiiv*.
■ I,*'.. n.**ia i, aba* ****** ap-
l»ar*-l In an*w*r tea rtonbl* ,barge,
laaianty awlnwitompinfnitirt. I'birk*
wa« »iir*i»d nn th* llth dun* fm
vagrawcy and «amwwwi*d in ap|»ai ne
tliaiLib. hot when th* Mn.»labk w*nl
tn mak* lb* aireil he mid* hlmaelf
*■ im il.t>* tl'* Ib* baib. Illi wt.fiht}>
•1a.|l nw lb* acrton* mini* nf lh*
rhargw. r«w1*mpt tl enari. Iml ***lnt
lltil IWnlaard had ti**n hlmaeil up lie
annld .toil knknily wiih him. Th*
prttRNirr In A*1me** *ttl*4 h* ha<1 Imr*
drlbklwa www* and had paid link atton-
I'-n In Ih* itiwmoni. and he did
•ltd* nol wh*n Ih* r~nw*labl* tafli* Inr
him. II* wa* **ld»nilv **hiw»d Dl
h1m**1f and int rt**invi*of nocooHoi
hi* mm* under ib* al'i* Hi* OOnlttp
adii**d blm i« drink Htber water *->r
lenxmide and fln»*t Him Ito <•) led «nt«,
ar nn* moaih In jail.
HHAKTIiY  DETAILS
BALHACIIDA THIKii TO  QOTATB
NERO AND IKlMiriAN
rrightful OmelUoa Intlictad un
Halpleai Priaonura Soul Tortured
to Daath Bwforu Their Pathura'
«.)■■** Prominant Oitlaeua of Banti
*tQ Hert'ileealy Butrliuri'd Work-
111g11i1.11 Shot in Pnira llorrora of
tha Sack of Iquique.
Nt.w Vmia, .lulu* ii. -Tin* .utilititf
•t.irii'.of llm iT'icKle, ami ,|i-.(miIi.iii
pnoUeadbl llalniamla. Iinllgiior and
chief Hgurn in ti.- i Lilian war a* given
.■ltlllllt.lv 11, lln- I'l.llml I'fil. 1I1-,
I'll* In < 0| lait we.-k, ar*- . utiip!* 1.1)
*i¥.*riliii|i.*iil by fact* praHOlO-l by the
t'tiHuat I't.'.i today, al.i. li ar* hi mail.'
public fur lha lint i>m<* 1 u< Infurma-
llun liuhialuntl ((..in pruiiiliituii 1 Iiiiiin.,
wbii arrived here un Ihe «i.-*m* r (ily of
I'lli* llll Week. The moat prominent
iif tha arrival* wa* Um IWru Muinu'i.
wta la Hm accredited reprtueiiUtli* rt
tin- i.-i..]*,iiiiiii.1 pariv In t'btll, and whu
1* a imiihi-r of Aduiiiii Uoooal  Utla|
praatoaal ol "■* roiroluttooifl pariy-
ihin 1'a.ii ■ Munuel. when *huwn lh*
artleliln Ita Tn*t** Ttm dupiiihai
raferriug to lb* lU-minila <r>u-liia».
Mill that tha aclual truth ha- clrmlrd
the liubllihed a* r.mi,I uf tin* affair. Tli*
ahiilrnf riilll. I.p uld, wa* .utTiiii't
dlra  dlilrra*  aa  a  r**uli  "f  ihe
■ iu* war and all -laMH •*"
;..»u.g their prutwirty wbaihar lu the
■ H) -1 11.11. ■..■■■!., u 1 lie bid no doubt
nf ll.e 1, Hi mil. .nn ... i.f lln' |i-i.il,ilii.i.-
ui., oiiht t-i.|-iei.r chili war* almmi
unantmouily with ihe  ciNUdllaUoeAl
partv. Hetu.r Muunet did Ifi ' in bi
talk fur publiiaiUrti at pn-M-ni II" *aid
l,e prrlirn-i t*. *laie bl* com* liter uu.
ami kt lb.* Ann ' in 1--1 < judge a* to
wbirh rautr wa* tbo )u*t aa* Ooooi
ifiiaiaki **** thai llolma<vda I* pracii*.
ingrruetua* uubeardbf mib* btoton ***
t'hlltl.  "A  friend ol  wla.-." »«idiu.a-
■ai ■ ptoailaaoi
(*uuri*|tcioa. Sraur iVrraan m*i hla toa
wer* pal la pu**>* ***t*au**- Ita 1 i*tuwd
loobay tl.e •*■■ ttt..ut thelyrani Ikiag
imprlw-trmd faileil to t-r**ak iheir ipirll. •*
llal«ar*da bal lb* laltor ItMO *"»!
lulu ihe yard uf iba jaU and
tor tt, ird ,\ti*-i wing initially ftufgtd.
the landi.i,. ut hi* arm* and l*«» wen*
a«tr|,.l. itudnllit him helpkai fur llf*
Thu borrlUa rroahi wa* parooiidy
pnatlaad  arltl__i  **r  *bm m ih»*
ant, al.*. wai aflrrwaidl nitipaled
In Ihe **!** IKalrwrnt  brfule lh* gar*
t.f hu father, nua (a.i .Ijtt'i Inwa to**
utbtoodaod lb- tamlt ot  I
flag KaMtarol them *urvi**d ibe
burmr* ol ibe iuiiuk wi.i,ii ntta
gkia.1 *pm ih*m -N-unr ttootah-* ato,
rrlalid a *l.n» kw the (ale rt 1*1*
ph*mii*rn1 rtiita-iii iif Wanilat*. wb** wvrv
in iimili..  arttl Ita i»itii«ii*mi*t*
I'.., •*!■ It,-a .I'll 1
ttf ltalma<*da Ukr.. to ******
and totoadrd Tb* ******
wttm ubaw to tta cometwry frt
latanaMt TWro baling bono 00
hartal aonoita laawad, an auminaiMi
wa* mid* bv ih* ra*iweiwrr aatbrttltoa,
otaoltatarrMi ia*i* •■>* * ******
lw llwirne. a M nf labrt*>ra who tad
faaaa tw. a *piw*, atrd wbewroi ibiwugb
tt,*  **1** !•  *A   ih*   *lif  bWffWO*
lag lor tta rr*idnuuwieia war*
at woe* aitwaiwd by llalmaroda *
****** aod thrown into prt»m.
evwryatbi lar a mak, i*n nf ih*o*
lltacafa mgo Ittao oot a-vd *h"i aod
lh*tr ***** ihmm* **** ***** ita i***m
wrrnpkd by Ibrtr cwaradaa. wbo w*r*
told that ♦•'kw*. into ito tile, f law
ol ttatr aamtor **b ***** thn* ww*
maoy taort't«wdtot *•**• la U*H**
wtow Ital-awrida'. ***tdiari d*nni|-4 0
pigiiawot tb* rtty llalptaa moo aod
wtwwew w*r* *H4 dwwo awd taaal *****
aaft.il.tlk4 awd t*,lwod whlk lieoww
,1 *. •.,* ptvpanng fm Migbi tw
MntUgii.  11a'lM"da hi* ihlWWO nfmO
lb* prttow dw«r in *wdar b* mike *,* rt
lb* iimlkl* to raltt "al hi* ajitttji.1*. to
awrb tortiW* attain i* tb* bfwUl
4r*pA iti* *l iw bk IM* frt |-*ar|
VwuriHWiMWi 4*ftoto4 Ito lite .1 thw
IUU lie at-4 111* MnWWWt pil»l «t-.1
Coltai wh** ita (haitoatow aitliad
Th* tail Ihal ito-llata wa* art alth bat
wa* wrted allh gh-wl Hy. awd tb*| **H:
to Hid whit Itoy iiii"-4 to to Ito
aanap* td tta ******** * ***** *A *****
Sntw-qaeolly. toiwriat. *** 1** ****
lh* lUU hod «wmwdrl«d to tta r*ai!**»
tow na kotwed with d«*p 1*01*1
Mil to- ***** i* TmWo.
iomo, Mn* Iom ■ -Onioitoi
KHtaarof. ***ig*4 with *m»g«»M
rttal I* K.wjwwwhbhiwid
|> a a* **pH*t*. *** ***** tofrtalta
I'altod Watoat aiuwaifawimliafcmai Km
day. II* wa. toM iw ita -amafU —
tm mat al l*wti*«w>wth 10 **p*mhm,
tofrt* tta t'niM ****** u*namrT**n
Stawp Kill*d Ip Moil
iHittai.,  Jawo JT-Jtew* ha*  t«»l
ton 11*1*41*4 nt 0 ryitow* wbkh did
***** dimia* » ***** mm* rt tarw wo
Thaiaday  aighL
(At, imli" ami of tlil* plac*. Tlm ■tru,'-
ini. not imw uni', and  wa* rapidly
I -.'lli.t- MBplaUODi not ttlaier* miutai
J. n. ltlo**oiii, lllchard Boberto,
J.  it.  ihii.-i.i,  and  William  laOtlae.
I frum   Mii. Lai,nmv,   l't .   wen*  mi
tha root ii ihi* iltaa ot ita *•■• \tu*n*.
.iml n.ri' liurlinl to llm grim 1 id, a dl.*
I tan. n of IM) teal and • iu*l,-*l to a jelly
j by llm heavy timber* falling upon WHO.
TWO ..Hi. 1 wurkmm (mm ttiiienmr. 1'a .
iiu.,*' iiniiii'* could iml lia learned, were
,t*u wurklng in Um building and liny
hari'tl llm aami-file a* their iHimpan-
mi*.  The i*." b, lh* 1..liter) lillVi.uOO.
rwiweo   TV*
iwo*   war*   iwjaftd.  tal   wow
******* ****** toorhafl a . ...
ti.fr.ib ,..»M„r Imi Trail. II itaop
w*t« bllkd by boil awd iha »l** rt maoy
pWlowL  [ |M__
Only IU,o Rwportod.
at I'm  Mlww. Jan*  j:   U   •
rwlway'wtta*ator*itar*ai*aw pr*m*i*
of ****** it**** tnm tta *tonoi fm
i.t*** *• t m wiaht IV Oaaaha
ufl.UHiai thai toaiy tala* mat* 1--
pmtrA ttm* ih* tkioliy rt IHaabl. bwi
*,*, .limit* waa 4ow* 1* tta tratk. aod
iiaiaair*rwwatt«drtiiioa*. Ttatao*l*wl
taiatail nt lb* ***** «rrwtt-4 tarw tbu
afbWWenW
A Waal.■ ai
*., l'i,1 Mini, -uo* tt,**th*
,W|*r Hykiwwtfi of tta XrtitarolVIti
rolinmd ua.a. wbkh kfi tot* tww day*
agxktltb* ttm* ew mik wwrt nt
Rotwbwd. Mowtwaa. ilwiwa i> 1 '*■'
wwt tta mr Hpiw4 n**r ih* track iato
ti;. ..'.. SmrolofllH Hilrao pa*"-
enter* in tb* *-ar w*-ro aw*r* 1*1 1*** to-
|aiv4.tat sow* wrtowdy Am^a ib*
utrntor **r* th" letaprtwiw* orator
Praorti Murphy aid att* rt l*i!i*hwn.
Mr* ll* Tiwto aad mm. Ilam-itiwt.
iirl . t W *H*r* and wife. 1*rttU*d.
nr*fnw. Ma)or r. R- ****** •** 4**ih*
l*r. Rirhwwitd. Virginia: A. I, Wiley.
I ttoindi: «*»n* I. Mnnm. Joltoti.
Ililnrt*.
WhalaSlcrmtlid
MntM 1 IWwrt.  fi.Jnne I«  Thi*
J ***** wa* thtlti Ihlt attaiwcnw by a
wind awd ram MoiOJ if NOMOl
Tie,* **tm t,p*****4 *r*4 *a**h4 * *1*Ai
i dl*Uw»*. while the M'n t«*wn*1 -town In
I intiwnU and lb* Ughiolnrj awd ihnwdar
vonianila Wtaotta iom wta at it*
h*1ghiah*ait tra»h *,a« heard ******
' th* ***** rt tha iimm. ***M*t 1****
in |*t»h fmm th*ir hnrni
Tb* llufffara Mawi.
IAI I liiMian, June :.. - -lu-ai toture
Ui,-Marl|a,ia*alled today wllh Sulllvau on
■ t"i a li imil iit Peter JlfltaM bmugtil
liltli tluwu lu tin* ihlp  and  lulmduCed
l.i',, tu Sullivan, riulllvan iald: "lam
aOjnaarf to ****** pn,Ur*iukttA*** A
iiuin moTanaHoo fulluweM. and Kulii-
xan .aid: "I nu t-at any man in llm
«oHdtM "I wuuld like to have airy
wllh )ou," uld Jarkaon. "fur liow
inucli'' aaked Sulllvaa. "Well," t.
i.ii*m| JoetaoOi "1 !'*»■ uut much muuey
m.i iow." "Ralan all yuu can." uM
Sullivan, "and we'll *•■*• abuut 11." th*»,
afterward tlia mru partwd un gianllerm*.
Jukaoo .lyini. "I wi*1, yuu all »_«•***»
in Amiralla. Mr- Bullltan."
nn.1 luva SOT nmn in
tattan raoalvwd nv ih* North A«*ri-
. an t ,<mnt*h'iat iomi*any, bring Inlor*
iiialioit from Alaata thai ua June loth.
iia Kieium culler Ruih, carrying
Ma-, w - ni-- lh* *|wclal ir*a*ury
at< nl. md pally, had um arrivad-  Th*
• ii.*.- am 1 -'fi t* * '•• ta lu gtaal baaltb.
Latiifh-* wbkh ha* invaded Alaaka.
ha* nut apapearcd ammig th* klander..
The ..1, .1 nm. 1.1 ■"*! .hii*. di*. ai. r*putt-
.1 u BOt having arrived at lb* coaling
ilalhm* In Uunaiuka
Pile aw4 Oram,
Th* uf<- and drum ban I in conncrinm
wiih tta draug* l*4ge at Kap^riuo ha»
• laa.it the  InilllUllow*  nf  thai
i,..-,.irf,|i,ariero( iheriiy,  Tta bawd
• I. .I. a regular march oui mil
\\.,tt.< >diy rietiitif. ih* Hw* of  mafth
. .i-ttrii ih* pcuitoutiarv tfttund*
11 111.. in*t.|. Hi' Tb* baud ha* a
Rmmbrrihipof win*, and di*r«urM-i very
...ti it..) it,fly mu*k.
A Oaavawti -I Ua Ormah*.
A  member of Ton  UtaiON iUff ha*
1 1 tiaadMiw* photograph of II.
M  I  Nympa* in (nil dl*** on tta
llirthdai- Th*  trim  unto
attiilngahlp Into,k.4  wllb flu*  and
>i,,i«. 11 tit.iu .1.a.1.* .Uin. awd towki
toouiitwl m aay uappmd*. *bito *W.
awd many rototod buwtiog  A «t«wp *4
tor «*n ar* ma»-*d mgoth*r by uo* ot
- t.i... aod an* to* »blpaa *>
...-, ,....,.-.' Tb*Nimpb* *ail*d
,. .unlay frt llohiing S*a. aod will bw
away four *m ** ******* and owao-
nm* ita holiday jorior* wf W*.imiw-
.1,1 * uirtii* gun taat *»>nw* a* ill*
Itaa aooiaoll il itow**wta arw reoKm*
U,,.l aith pk**W*bit all th* MM
ol ih* Itaial taw^.
A Valgbtg Ooiaiaw
hufoairtT t- M*wd*nhall. iu|a»n*
|i*Wd*Wl ul  lh* t'0lU4  SUtoa ***** ***
*Mt**y. ht* Morwwl from aw
rt***** vtiu to Alaalto M* *ai* "I
doubt wtaitaf Alaaka wdl -**r |«mw *d
mm* ***** ***** im******* tor*
Tvrwarewu gmltadtaiollanw u«.
t-r, ihrtrar* *m*lt *lwmw.«tUrga
tm*. urn urg* *on_* to matait wrtih
abiktoeuiitamtorlwmtanwg tbn*
*a* '- iiig* timtar in tta lotortwr. tat
frwialllui^h-aidltb f staff
Tta laltar* wl tta *o£j»•-join
mmm to ta** tan * *•**••* •*» **
********* IrtdhtooiM iwwtora away
it*** tto tointoty. tmmmw ******
. . 1 g m»4<
Uetirt WwvOaaao t* ******
tlw ibe till wl iwlf ttailroad tm***
,4 t*r AwtW*tiHw*t *t I'wItedWwtV
m** * in mmt in tta (kid hM UaH
tv pm«a4iw«. willm*
Hum************* Ataawi t»*» 4*to-
tiu._t«-rti«f4 to altoadfn-miwi
, *., .... *****>* Waahiwgtoa
awd aaawt will krtwg titowd. wiib t*m*
TVy will aittiw eai ita-woio#«t ita
I,,!,awd **l"»^«» ^.S1!-!!
f.-Wia_d tiww»ltow.otorh »lll ****
pm,* u ib* Tumm Ttawir*. «ta«
[ittmrn**  wtll  h*4HltwW4.lwd**lb^
... Ihnrwaay *r Pfttat itorw will t**a
-.Ul votofUlO-MOL RtrwrMwn* to
R_.wia_all aod rttar |**%i* rt ******
ai*pUnwad.ud toltai -taaladto..
^nuwltamaaaw wilt tan
Copuiw l*wwlttaR*hwm*d Jan**
•ay* lb* Vkwn Cwkoihi. wlm o*h*4
byttafdhd wbaltat h* wwwtd tolwi
tb* it*am*htp to tb* itotot wharf tw*
wttol ttal "tht****** win art aw lato
ihat mwd brt* Th* w aw at thai "towa* wwaiiy btgb !*•*. *« m*m ibirty f*wi
al lb* *taito*i»l l«l*t  Tb* *i»*mib'p
ltauiia.draaiwdaiitoi.ia* n(*»*wl
wator. *w* twrt torn ttao ito Kwpr***
.aan to th* IHtot wUlt |**t*tdiy
annua aiih*********** rt thrtt*
Tb* nhtk ,aw draw t**i* *•* ******
,*** tbrmu apni*wuylilil*4e*ito
i_,hai*ib*ltapr*M*«««llb*«*. ** mt
th* want wwwld to fwnad to ta owlto
imp mmmt* to 4** ttaaw- a* hH to*,
toawd ***** tb* Bataiia ton* *****
**4m tnw toffwooi**
Th* tkwmihip Itauiu artim to Vn*
utu «o Pnday anwiwg ai t w«iwth, l«
nyawtlttwmYakekima NfMlo
****** Itolptowliwert ****** to
mob* tta ******** th* Itrt, tb* ffoaitowi.
baiiwa attind abwwt thr** a..i* *m
*********** I*** m**** m******^ '"
I l,ii*w awd 10 J*t**** TV < IW
rwaabdawr lallotoo*. rt **h* M to««
***■ tt* Victoria, ft to*.* tm Vawcw*i»r.
** tm Tm***m awd «nwd !****••••
■ 1 **i, j.»' lat*-* rt i*w frt k«Mi prtwto
liatwiitwd T** Roto%iawill|wwaild»
a*,* 1* (vtilawd i*4ay Tta dir»*rtor«
rt IVI'|d«w Iiw* aiw mikiwt artawgi"
m ,.1* hi 1 ****** ******.* ***** **■
ta*«w rotna awd Vkvwu.awd if ita
aww.-ti'tid tlrtgh! iwtttol jwrtlto- M**
ltla.a-.rk1y ****** mt* to fwalMatod.
|i h ._,, ito w*tt A IV Mw*. wo,
4*,e lo Um** llmt Knwg fw*t*rday
Mi. J«b* Mnbrwr rt Haoaiwo. wtoi
la* ***** *** dirwlly rwwrwtwH In
wnthtat apita*rtaow rt Ih* rww*»4i
****** rt tb* mwrtto* rt BttlUh Od
etabia wwdrt ao KwdlW, .ywdkat* ha*
gitew an idtaial denial wt Ita itwih *t
- .'.iwewtr* ****** ita CotowMto
tVrftatthal lb* nrbna* ba* tnlko
ibftK-th, and **y* ibal IV ptvwp*vi* frt
1V fntmaitow nt th* *»wdtcol** and lh*
,,lli»ai*«n'«**«"ttVwVm*ar»* *««t
*ir*lknl. "t alt IV ht»w»fk** toiwd*d
frt nit**-* "* *"*«'a*mat*n*. owly nw*
ba* drnpywd ml. lhat wt 1n*w*w awd
K*b rt Vk1rt*a. w V wnwM r-rt hnwd frt
•nrw thin I" du* Al IV »n**wl
llm* ill hr*w*i** aiatow.d'd t**r ****■
wdMalinw. timr to Vitwo-i»*r. nw* l«
W**lmin*i*t an-t **** I* Saoalow*. II
***** lhat  1V *wppw*itton
i.i
-.a™ ITaiaa.  Haa  IIV  ttaO.  .«•   .llll.i. He—a Ikal  lk>  *.W1"lllfa
SSanaa*! •••*• *»">*>■>"**** I atumaWniaiata
aaaaaatamalaK VUit  IiUIKIElli  NKW  IVILBTMlNBTEIt, B1UTI8H COLUMBIA, 8lWI.ilY MOHNINO, JUNE
No. IlLt
Aniiatiitiii! liliu'k, Nittv Wit.tuiilnlrtf
Bull-Irving, Paterson & Co.
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
L I.Ktl.ll. k
I It Ittt-
a»|l|l|,  "I  COl
unroll il Tn*
ll'lllllt-Bllli-  IIII.I  OoillllllnlOII  M ■! i Ifllll -. ll'lllll.'Blll.'   lli-lll-
SHIPPING  AGENTS
ti-  I,,  i  I..  - 1 '■  "I  H'l
ll.l ilin 11
nli'l, lulu.
I'.nilltiii.l, Lit i;.
Inu, (bar mil i
im |,l„i,.,,-i„i-
l.l   .11  a
,- |.r|„ a
 llll
-  ill  l.iilllitia,
I  -Iiiiiii  i'lit,'.,
Kalvtiil.nl
tula
lit: il. i n iff ""-' • '"'
If. ti 11 1 ...'. l.t.r
f ll.l'HUM  I.I.I'  UH II. IIM*  UU I'
||H-I'IT\1.  IMIII-  UITH  M \l
I I   !.]  illa-l* . t
t"Z"'<',"
, I, I, -  ,    ll
II.II II ...l a-,'
I aalM.MIMi Ul'KHN"8 I'Allll  III
li   i I
' ■  '
f'taff i iff aaff ff, i f
:\i-iii.ii  iimiitis  iii
M aieifft-.tr
III!  ItliNIM'  11,11.
"  !■• .;>•-. Intr ii.-i-Iiiii
I.- IIIIAIII'rtTI-L
I-t lllllll I	
I, I. II I' I'
<;.
llll
IIIUII.S,   M.   II.,
Ittnilli.  .if  M.-l illl  III
■ k 1 t-l
,'i KKIKIIKI1 IIIXIMS -m kKTiNK.IT
L't'-'i':,.;,','!*",',','.1' ***
Aim:-  nr  uiiiii  fAiifiKii
i..  li ,i
.''.„.*,':::
'
159
-Ull-  l
llll* I"
II  ll I
l.lt II
y.ll l,i,
,,t, M,
ii]\i,--u:i'.i:i  iit"lil.l.-l/.ILl' | ''" " *  '
•'»  i -"•t"'-.',".",":".','.-..*1'-,  (JlimiMKI
.ui.i
i:t....iill.
"'I I IIIK: It., ui.
Ill -J it- tii.-iailBat
■->'!"■ I"  A-l,..-..
Om i .i  un.i. l'i Rl MAURA I "I
, i, 
■ .,...,ii.i,..iii I.
I tall,111 lit IHU  '   '   -'""!'-'
II  i.  .. IH.
Il\|  V  a'   '    l.'H'"  (ilWON   II.Nl"
().;.  ..... .
I.'mJILLL'il'iI  Ball
,   II  .,  ||   ill
HKAI III i i   Hi H """■  M" v
Pi   .   ■ ■ i" •
i  i uii
ui'*'
it 0 II  ,i
__,,.__.i  mil.  I'l BCIIASg  li II-
iiil litt I i
i.i ...... .it.-
la lat
I'.'iiiL.  ii 11, il   It
. .|.i:n:i:iii.'ti-i'N' i.i*.n.n M'K
( ,, t.t... .. ml aat1 I
lull.a., at.-ltli.itiaari l" - *
ia.aa.1 ■ ■
I iTIIAM 1WATI  i"i- IM UUL
I. ,-	
lllllll -I. Ullll IHIIII'.aiM
|a'!i:« i"n -iii. s-kaii itiiir
-
It* it.iiiiiiiiii
i
•-  I'l I   UHllaal  |
I—tl.   Ml.tl
• tll    -IBI.  I'll,.   ,!,.!
Il'.ar.l le.lt....!»,.-
.•rr ft ill .
UliNK III  KN.il lM. IIKNKVIII.K.NT
' i i
H ''rlliai li. ,, ,.,..,   "
I  III.IUIMIIII H   \\ ll N.'XI.Ilt'.X, ,,|-|
' '  ■  iXI.AIII
atr.air.
ri:n:i;r-. i.i;\in.\ii: niii.s
ni .I ., it ..i.u v  1 iiiii. ii ii. - i.jIi,.
■ ■■ii,.1 i.u-i  XXe.tliilii.lei  ,1,-it
i  Ni i.u. mmi, U-n al l.yuli  P.O.
M1
*tl*t III tS Kill S
It.'
iiiiii uiiiii .wiKi.iiri: tii.v'k
I- ia)iitu poiiiiacion 'U-.ui .ii.ei rail
aat  l-uililtut a  -la-iulii)   eiravallug
bmndattiitta .1.   ll.tllitat... iiii ill  Uiui- a.t
... rk  .\iiin.a. Phi lit im A xx,.nut,  N, ■>.
XXi.llnlinl,,  11 i
1 'Kin kl.l.\   AND  ilUNKWAIIK
*   xi, **.-,,hm iu,..  deafer*|u Uron ne,
I'UII l.liU,.   It,lift)-.    llllll,   l  HI, Itlll-  ia,  I,
.  -u,  I'liiumWaSnii-i
IJIIOTUiltAI'IIKII hi MH.A.M |*||il
J bi Otudlo UT ,'* du III Ui a mm. i N.a
IVt '■   I'fc l • Uken in -il kludi ul
■ , in, i  ,1.1,1.,,, ., .),. i.ilti   Iinoa  ik,
. i n.t t.t n« .' 1. HmwiH* xiiiiti-.
< III  lllU   l.lllH.IX   Mll.Ul lit
tl I- said. II.MI 11 Ion. A
I* fm till siunlli'i' huh pt.i-
'iiiit It wtm |iii|>cil Hint ii
Miipply could luixc iici'ii got ut CuiiiiioK',
Alberta, Imt Ho* I'i'ki' ".vi,11miii nl Umi
placu woro fiuiliv in coiiiii'iiolltm, nml
tlin Hot i'ii' I* tmrii***l W|| unlit fur llio.
'I'l M'li- uiil In-H'ImiIIi, nml tluiMiipi'i"
tuluiitliuit notv Iii ■ 1. ii i:e Impel  to  lui vi*
than "i"*i.iti'iii liv ti." iiii-- of .inu
Tlio coal lulm .1 i.I'm fn ro li of mi*
portal quality .iml tlm "i'liiu'* luriti', mul
i Imn* I*. iiii ii'it-*..ii xvliy tlm ml,.'  in nlnl
t'i iln* unollora in Hriiti-n I'liliiiniiin
■.limi.il not I'.imi* ftoiu Uml pliii't*.
TO BUILDERS.
rpHNDBRN wu.i. IIK lUGCRlVKt) HY
t; W 011ANT.
Ataliltaoi
liinti .Ml,, l*.l.
NOTIOE.
tnii,. caoofg oa
holdao
'I'm: siiTiM, OH Till-*
1  lien im ihe .'ml ol  iuit
******** ll.|lll',l,.t ll,.'lwt,tM.l
I.. *' .-Ulna i-'"
llln,  -X..I-...1
_  .m.liami'il. ami llif
lie I it „ii Tlim. day itu'
at II a in
.X  I  IIHI,
Itlill.till
NOTIOE.
Ai.l.ntRiniiT i:\ iiAiiquB in kh
**  .'lAitryk. il.ia-.lleilai.il >..■« un llell-
l"  I  *'•'•■*    v ' ■ -  atari,  rvtuati„
""ViVi'.i.'it.xiM. PATKIWONOOO
\Veilmti.«lt'r..li||ie'AIWI
OITY DEBENTURES.
rpRNDKlW wu.i. hi: uki'KIVKIht
K\i\ it., nvi i.'XKM.'in:. iha ns i,,.:,;,. ',M'.,::,,;;'',7 ^SimSLm.
ind l.ttnut " tiuii,, Iiniiii. iIm.I.uII. | ii i'  an tu,* i..|I.,.,in  ll I, „t„t, , «.,
lllll -.nl.-. II,.... 11  ai.1,1 alillik.li.il!., il. ,1., f,t| fl -ll-a.alt  ..,, ,|,(, ,.|, tl,,, "-
i it...i  li I. I I t.,r  ■
VINi.l.i;  M.UIM1  MAi MINK   llll.
O il . -i-ii. (ui unii
,".
I,„..,ll,.  I-.I.
'
,.-.  ll „ a,
.., ,,,n ttii-i- i'i '-l: '"'■
Sti,nm , ■  - '■  - ,*"'
,.a ....  II a.
icub lii'.i.- '1 i"' ■ '.-ii'"
ffiCsr  h ^ria
CLASSIFIED BUSINESS 0IREC10RY
A in fi \t t*i* i i, g
\\lif*Hn*  i  M Sl>  A  Ult'MI*viN
CT.M.NKlii.l.A^  II  lll.i-t>Mimii
i' ,\ |m  c iini.. mt. (. of Itattad awl
gilia IWalgW*  aWO   taill,  ll.  •  t„l
■
*t*  A  Ml IlliXdi, I'll XliM.M I.l 11
l    I ..   I  '•..,-.    .1. fl.   •'.  I   |  I,.   ,   ,    ll.t.  . a_.t
•ill, '   I    ■ ■ I   •    .
■ . *   ■ .*.  nrttora i>t
■  iitrntkd iii  yuern . |l .i.t
.   -I !,, \l  "   IX,   tt
h£& !	
p r-iiiiMn. #n p
" f 0 Fi.l'.K^ITY.I'AlNTKIMil.V/IKII
, : • ■"  r,,i.,..':,-,.M,l,'.';:Vl!"-'
ii..iirrr,M
i * ll dj.n  viii uni- i i'liiu. '   ■ '  *
x  • ir*\*. I*  *  MMtlli;  WAlt.  I'AI'KIt IN
||I4>K  ANU  II I.l-  t*lWM  *"* * lairal i-m. ri
t.ll. Jill
( It, uf V
1.1.,,1 ,,,i,„.i prr annum payable oath*
1*1   .1.1  .  I   1,1,1.4.,   UI.I  .lull   ll..-' I.   l.ll
ll   :  .  ll.,  ,1.1,-.'I  ,|,  I1..II  ll)  (it,. Ih t* lllllll .
IM •• •  aill  1.  i.nit (Li  .Itliiii)  al
N.a  »• ;  alien n.,ul|i-*l  TenOeia
luilati*  inn. In -I  Ik la Hint.. ll.al elll  la*
■ Ill ■' l't* ii. i Il.al altl
la* twiil ami  lu I. l-t-.l   1. . |
***** *••  iwd addiwwn i" ito* under
.1  aWJj   1* l 'trl  I., t
 iii*.i
N.a XV.-1n,ti„lri. II
I' ROltMl)
t llll 1.11
NOTICE.
is ltl.i;i i;\ ..IX
I.. ■ ,11, r  .til.  a, lab <>d  bl ani.t*
I, a . I   ..    . '    .    .
N'-illt K IH IU;i:i:ilViilVKN THAT
' .ft. I  il.l.  a. It.l. , ,1  1   ,,,..!,
Ilim i i tand* ami
II
Ov'\l, ll III. t\ "111.'Ill' l-l ill-
■
a
sst ii i
•III 1
tl I  -
....
>
( '  V\  i,|ii\|   xi; tltll.. i  ul
* i.
■  ■
S it ill- II
II  1 I  ll.
»il 1,1 * III
riVillt I.
N  ! ■    ■    •  H
VI* tla  .!«..   ,.|,l|    , .„ 111.   tlflll   1**1*
rt a ktlHUO un  ita a..t  ahi.ir i.f I. «,»*•.
Iba   lei Via In kl  ibuul U.n.uik, Itiiw
.
<    . '  ii  11 i it.r il.itit
.-la'ttini
■'  ...Hiifat ami
* I i-m tam
I   M.ll.ahHII
Nt* W.-aiaaiiiite-r. Hay *. Iml
NOTICE.
•I'm. i\M u ..l.silill UKKTINU
I l.a  Il.al
III llio niiiltorof llm lillo Iii Itiil Hi HI "i'ii
XlilV, llllll BlllillaVillillllMllf IiUl 11,
llliii ll  XII, lllllittl!, I'illlfi |lllt l'i ll"'
8.W i|iiiitti'r Si'i', li, Ti'tviiBl,i|i VII, in
tin DiiiriiilofMiiivWi'ittiiiiiKti.i
WIIHIIILASTIIKllLII'I'll'li'.l'I'ILIlll''
lillo, Nn-  illt'ii lllll IW_ "I Tin.'.Jl- I!''--
111 lllllll 11
III.Iiii I llifi ii.ii
l.aii.1 llvvlilry 'tm." Nbi Iliad it...
Stice¥dry goods men
rtHUiDBIU llll.i. iiil UB. ILIVI'.ii ll'
HARDWARE
TWO  CMI LOADS OP HARDWARE
for iln- spring trade htivtj just been recelv
A. M,
NElsoi,(
nl, i>|ii'iii'il up mid iiiaiiiii-il .ii close prices,
Wo carry u full line of builders ',ii|i|ilii",, making
•.iii'i i.iliii's nl Locks, HnililiiiH i'nper mid N.iik
i most ntagniliceni Block of Cutler.
'.III'I i.lllil'S III  I
\Vf .ilsu li.ui-,
Kir
m, July imii. luoi.
?[&*
1 ll.
lllll „,.,.,	
l-iittL';:?-,;:';,^!!;;;^';,!;;,,,,.,,,,,
CENTRALHOTEi
I 3tm CASH' Pro„ri,%
CUNNINGHAM BROS. • Mai,,
F.CEAKE.   -■ --SS-
WATCHMAKER : ami: MANUFAIITDRlNti : JKWRLKR,; nBV» **mjn ,
1'ttliiiitlii.iSi.. Tln-i-i- liitt.i-, Wi-ii l'n.ni I'. (1. mm  WWl),
hio  liiiNlii.a.  iiu In.!'   i'u  11.na|,  nml
ll,-liU'I'ur luu- amt In ul II Ideal
,,uiiii-it,-.i mil i.-i In llrltl-dt (■.■iiiint.t.t.
Nii.1 I..,>|i| al llm n -in.'.
1 .uo- in ...l.t i.i malm a till
XX Iml,-
,.[1'
11,It,
III,,MX- i I'NNINt.lltM
XX  \  I't S,  XN
I I ■
\.„ XX. .In ii.  i. i  It «   I t
\\ MV.    AK* III I l-a |   VMl   \'t rl
II . Y
" i-—■I--.*,  in , „
II. f Util* t *
llJiiaNAt.li ■   III vbii.  U|  ||  ,,
* X.    .
in:  j  it  mm
it.., ***,,
NOTICE.
:*&»**.
in i.ivi \ ;n\t
l.i aai
■
■'
1.  •..  I '
II  t-l.
T. t.l,^!.,,.!;'.1^.".^'  (The ieiiflcv.
. a
a^
Mil,.*  .1,,  BUM.
.,  I l.e,e.
.m.-l.  mti ink .mial
0
11
tem.mtmt*. **,***. *******   *  '
\\   "ll
1
I
•lit  I-II..II.1-.1V un. '
a -
I.
U
11
li
0
s
-
Ml.  ii:\M« \^  ti^t-
vidli  i i Ult*
, ,.. r.*t
- it*- i
*l  :M*  |.,f   MX  I
A Muttm I AfOWQltl
\:  . i*',. .1 ., i *,.. |a  .   -, I
a .
■
I AlgaUoo
• **■ 1.  ■ ■... ... mt  ,1
) |j»,M it AM' i
party '
I tin  mm*
■
■
RtlKOn *■' 1-* ti-'ii'i't'i.. Ia*,,(i4
. ' itrt t\, iht  |*u» * i i good
i***t**tai)-.
■
•labmrwi ii.ii u.i. ui.ii.    .   .
Mtgbt ban
*■  I»W.,I*
a,  that  Ita
ll**.wii\t mpaaopH
-  i   tal  Md
NOTICE.
.  - "i. ni III VW THAT
.w*  I "ill *•* H r-.pi  ■
,X^i ._H..*ai.*-,i«i Iw 11
lli.^ta, Im*** Maria ***ib I* i
**t Mill.
Va ■Ql'alfc.iWal*!  -ll*,* IM*. tmi	
NOTICE.
aim mi- ti nn i.ni.: in
• -  *
ai..*.
i miii
*..ii ,i..in,1.
|l. MMM
I  l,.la.la* ilt.il  ,tr,art:Ju.B  ae aattt   ||
IMi ; ' '"•''' ' **- ** .-•tfc*i ***, *******
UMliaetr a. l|te  ei|ewa,,e ,i|  iaa. , m*
I li'.M
■
Sti,
'.' '.'.' LL ■' '
L  a" '  V   I  tt.„,
, , ... . < ra .,—
HM, |jtrt„.s .in iii.ii ,
|.,|M;  Ult  "N  •(  ISI.ni.ii.
I
.lunii'i-niiil; Ji'.'i.t *-
, I,,,...*. I illil-(Itlil.l IIMill
IIUlMll -l ftKll-K- -
•a
II    I. tM'M't ">V llttiltllt«t
.   . .1 .Ifrtali
t .   .  ..,.,-.lS  ..\.| lllll imla
*{
a_aa I ......... .MB
I,"!,.   '
N
I.
I
S   a    I,   u,y,|,.  ,..
h'l lid RAltrlmwIIIlM'"'
' |ia_a
W  J  OOll 11 t '■•!**•
I.
-
'
'  I
s ■■■
_1^_ ^_J	
• rn irr-.i* * **tt *■
'  ■
eimt ****** ft** I*****"**  '
H\ v  .nf Ni HA3I  l ^iTrvti'iN
■
a   ' viieiiil vi ii ||i*i! i.tumi I
i\ *■ ■
.. .
■ ■
 : u	
i*i*#  i*r* t**t *»
I *t-i  *  RMViRii P«Hinia*'b
II -. ■ pep*
Hlaiwi  ■■
II
\\.
D
A.
■
-,,  ja*.|-W*
'  M Im.
||N  .  1||  N
i  Mat m* tm
**   il*   >,<illwg   wf   IW
***■*<■ • ".it.tint* j* ta
, **4 * **** *n.1b*i*k Int II   TV |#.,pS.
H'l awd
I AMi tl UVIi. ***b  *** *bm*m*lA,Aitm*l
'*VH|  halHag  l^l.a,M,
imi ***** p**m aitHgailwaobd
tltllo  Hm**t*y  tm* In bawdl" lh*M
M w* rtniV VOOTttNAY
■
NOTICE.
ON Vinl M  H WIHtllKtll lllll.
Mhrd  v  ■    4]
m****** *m I.-  i. **4 ***e * .
ll I , K;i  |m
it- H HAtttM
Mai-ar"
TOBUILDEfUI.
..., si.ii,.hii i iii. i.ui.ivi.k ,n
.   It. •• ... .... ,,!., ,
a ,,*... tm,
aa ,  ll. ,1
-a.lia.l
aUMINSTRAIOP . Sill
*'• Ihw C**m*i C- •*! Ol Nr* ttm***.**-
lit*. hoMtw al Mom Wtltmiwitf*
loUa #-..,.-t Pltllt l<t Villi w
mi.ii wi,.. i  i    t.- i*.,i*>.
*  \* m  ***** ,.i*i.   I.ti. .mnt
Dominion Day
CELEBRATION
X it..|. I
\ -iXOH \ t ||
WEDNESDAY1ULYI
$4,000
IN PRIZES
• tii la .,,,. a  a... .-
JMa.il.  aa.
*
.   a aa.a...
Ill HUM! I  HI t.U'.. l-l *•■.•.»•
NlH.IS  I'il'-ll'lll'.  all  IlltllUlll  |'l I'  l-a Si|ll|
Co., VVailingford, Conn., celebrated i'l.... 1 \\',i
platinga iini,. in --I i'ii-'- nt. i -ill * ...ti).. 1111 -1. ii I
'"'.Mf'f -'^i^l::,:::;;.,:;;:	
" '!'■  '■""' '•   ,„
tlta.1,,,,,,..    ,
I'lllll.!
ii.t.i. is.,,,  lit.l.l .uul Silver W.titIns. Di,. ids .ami Gem  '"'i"'''h','^";" «* **Tm,
l.tti,;-.. Jt-it.-lii, i lot I,-.. S|„. i.u I, -. etc,  A I iroa Blot I. ol Net, , ',','.'„,,.',',','" Bi»J^"Ll_
Aiti-.tit t,i imI-, Iii I'l,iini W.iii- .uul Jewelry will arrive mui) in j m  r.i.-|,i ;*," ' "' s'ii"
aiBoi, cocmi'tt. ^m
I liri'inlii i   i
I'si \i.| hill li  It
trouble t" show Roods.
mi>-4 Mat
•* .  *
Italia.
Ibe wai*.* rt  tl-
II  !,-   Wl  IM  AS iiUIII.ll  HM').
•   IMM* I* Ma It**** Iteim **
nrtlmtmim l**tU* t
MM    *
■
t   h  -  a. ,|.
thftrtl*** PM t
will  ***■,,*■ ****** Hi ttt
OyM ***■ *''
,*** -II ,1*
t ■  ■   ,  I-.   a *.**■ •
^aW.a**.-*.*!*  ala-Will fatM-WWll **
• * ****mm* '
ttrotan aatalli
awd ****  *
V&sm***
DIStOLUllON OF PJtltlEISMP.
.1.
■
**   MAf It.
-... - ******
.
*
a
II
lllttrii
>    MHfiA
•- -* ****** it*
b 11*.tl
I   MI.M.l^^.N  it  a
*\.
* ■ *   m-aa*** rt  tm  *****  *am*
Pta«a 10* O* <* ■ •» Mi* • t a
A ftiw'Wg  OH)  •*•*  11***1!}  li.lM
■1-1  mt* OW AfbwN a
-    |1   »    '   If' Ittl
>'*'  *»*! tlH**mpr.
i*.W_|1t.ll  Ha  ****** haddlt
IV mmm .-..aa, ***m m  X""' *SJSSSfZSSffS&
■ -eataa *,., .-.aaaa,,,a, .t-l   ........ tm .^m*mmm,m mmmt**.^
H...,tit. MibtvMt alialM.1 it. { JJMiT S? mS "USi* **aa*£,
twain, am.** t.** *m* em* mm Ua, : ••*?*<
■Ml _* ma* i
Ike  UM In  It  a
t*lk4 Ika  |-a#a..  .kkk  ,. ..aaal kl   ****
I. i  • .-.,,»!.. It.  mm*  BttlanaM
..■Bike, ,k,aapa
*J
a\.
A
A
I'JIIV    aa4.a, aklrk.l.ietel ret  m-
...   M, . B.|f.  .l.a  ll,  MM,
mt* IHtet .ate aal Ika  elatalHa.aiaat-
-..a^a  I aal,fct,»...,.-,ia-  f -I ,t .
, a,
*•   1  A   Itl,. | kail  tela,,at  I,  |fca 'illtW. Uaf
 J-.*..l,a. .   .lart.Bl rat-It, Imaaa-H.
'  *** -  - a--........ I! ■. 1..  ,.rf\-„
...... ml Ifca .Mea. Ika IHlHI kt
uiiiEHsmicr
EXCURSIONS
II
REDUCED TARES
t***t   Ull,. • •
,--,■-
II   till   II
...a ii
BRUNETTE SAWMILL Co.
11, itim 1.1-   NILW WI'.S'I MINSI ILK.lu
MANUFACTURERS OF  l,uiiil..*r. Shingles, Lath, Bill Stuff ami lxttig Timber ut
to 100 lout.   ALSO I'liiiirinii, (Jelling, Rimtit', SidiiiR, MouldlngB, Hiikiits,
Scroll and TiinitMl Work, Sash, Doom, Window and Duor Frames,
 Home Finiiih uf all Kindt).	
l* aA.ccu.rato TKrcrlc Q-'u.aian.toocL'n
,.ll\ laKIl D It Mil li AND •■iiini.ii ■   KAI.MON INI) KHUII HOXB1   Wl HAVI KO -titiu
ShiDpinfi Facilities by River. Oceun or Rail Jnsurpuascd
NOTICE-EXPLOSIVES   ^
H.,l« Aki'UI, I.., lh.< JUDHON POWDER COM
T. J. TRAPP & CO.
■km we.ii.aii.iior   HABuWAlic MEBCHaHTS
ROYAL CITYPLANING MILLS CO.
li. It nil. Ilinol a*,.** W.'.lniln.l. t
Hanuraclumrs and Dealers In Itnueli anil Wtmti Lumber, Slnnsles. Mi
i illi.- aid Pickets.
Salmon Boxes, nol Flouts, Trays, and all K mis oi Wood Furnithiiin
(or Canneries, Doors. Frames. Windows, ivtoiildinui, Blinds, Rulmn
Balmier*. Brackets, newels All kinds of Plain and ra... y Turned Wow
II  W. IKKNAN.
'1 N ll",l
.\-.- /3
,. ..Iff Iffff.ft  .....
I  ii r  »...,..a .1
taaaatj...,,.,. •-
NOTICE.
TENDEHS
.1 .mi tea...
ilt.ClMil.la, It a
Ii tM.-ll. l,,i tllti.-.
Hil.lir an.... thr Halllr
MlnBRh.
The Crown Stables
a ninth
Tuesday, the 30lhiDsta,
Notice ^ Lossers f
ri mi: i-arm roa uu
feptH Hud
l-M
m*   **
Parraaai- and iniitii.liitii
rwaoval »l Ui...l.l
Cnart Itun..
aatttMHlllka
"tl.i. i
ma laaa ia.
i.Sfe-
T. RIDDLE j
HI.ACKMMI1II
Mala, . *w.aan. al l****** ,9*4,
Am* OatK *m*a.. lila.li.
tamtiti C-.  .
Oliilia Stmt. N» Watumer
,^'tt'.
.  ■
au* Kit.** -*t*
..  v . , ll.kaM iBkamtk at .Stria. . Mttalaai.
; tmt*.  ttm trenta* thai kiit.*,
n.is , -..t
f *  .la  ......  .^ a.,  .... a,  |M
,«,  ...-.,  #1.  ...  a
laaNri
] Ja.llr«  Tfc. t^wta   ...» I. ,a TWI tl lllilltil. 11,,, . |-.RT.rt' ITI 'If
NatiaUla  IMIkl.  ,ka  lllla.  Ha  llaa.   flffcaet «•>•«.  .He-. ,. ear, .
] ********<"»*" V^XXi'TSSXtJ^'^-
Ike- «afra» im* let...a Kt*ttee aar,  ___S_!rurC_ __C
'it-in  - . Itwl ManalMkHMM  tSummta!!!*
. i.'l ,.*.,***.... .aA*t itm ** •  '  " •*.' I aatai II Ike
-tl ..waa am lam.
.... a-aa. .4 lllleaaieaaia '
i I   lull a... Ina the.
..   I *_. le It   1 'till tke ,ia,. *.*,u*mt Ita
* ta*Ha. Ifce t 1.1.4 «., arfet Italllk. le
* aM. ««k mm ka, , tfce*, elMaw*
.•V  ereeej,  rtaaa.,.,  lit  lllleetral
IWIHrt aaaa. 11,- laa. anllaa llaa.   liikiaa! Sti
II--att..  Kla,  Ulia  ••^.t.te»4.al
<at,kellra, la Ike ...
... ,J-mKCm
'a
NOTICE.
All. 11,1. -wiN*  WM.. || (V|E Vim;
m*    .-*,•  -   - t-l.kl.   -  -   .
-,.♦,*  ,t-  m,  ,  , t    ..
t*a* A i .*** um
a*^^Hi taa^ <>-..
*.*»w raiM *********
tiui
I **■*. **■< **** IfcWWlt-
TIMK TA lii.i.
8lr.R0BT. DUNSMUIR
m 0OOI0I. -....■
l-AhllVt>'. Mill MJU1M, - MAIIA
Get Yoor leal
Hna 1 I
--"".' LL",'  '■■>*.' •
Canadian H«. nt.-
Navigation Co.,
TIMC TABLE No. 14
W M
ANAHAN
Frui i% j fen
5
1 Btt SSftSSiSSS CaBiiaiPacUltHalHifftwl^:
- t.t *,,*.   MUM    Ut***m  Umtti  _,_.  Kt  Itaa- lalia, ,
.1.
T.
T
■iu
11  v.t un  Iiii- . *****. **.*•* a* kt Ike 1,111 Ikt.
."■a  Ika  it,|la«  ,al,!!lr-t at ,kel,
4'tMtt ,bt, .„, ,a ,kfe.,k ,n ,fce
II  II,|. ,.,...|,«„,„|,  1, J.I, „k
,  *  aaa,-It,  a,  Re.tet,^,..  ^,,  fc.
■'"  ,  ' a-aaa. a^ ., aaeat, ,t (ketrtte  ,re.  Ht|taj|
rictrtc onmtoH
CHANGE Of TIME.
Itai *■**•»■•
Vm  MH ■
tttm*  -
noaaoao 1 -
W-'i.*.*-
*m a —' i
um
* ***■■* *
l   "all
lHilMt'r*f
rRON T BTR KKT
NEW VANOOUVEN
COAL
ItttHlUUUWilliiiiai.
New Wellington Coil
lb* bi* i  l mm*
•■ ■-  '• "* '"*  ■* *"i  •
IH.00 PER TON
I. W. CWEIOHTON
•l-HMllO* 1111*1
II
M. L. flLEY
v
Jl
,*    ***** oawoao oaa   £*
NOTICE 1
LOT 12.11IKIB.
8URBUHBH
NEW WI»T«I_«»
'9)083
"  .it
ei* -llif1
W IA' i '
HENRY V. EDMONDS
__.--.aw
WESTMIN8TII
VANCO0V»
IIRa
. .ta'at
a, tk. San**, ,am »lw. la ll.a ...It,.   »♦-J*r •'• **>" !*** *** ami. .....
.Wlirl. ,1. It. ,4  Ikt-Jtl.lr  la  Ne,.!
w
Tire teat.t. ,4 ,fce matt., kl.a
I, I.e. ,t,1tvt| II Ike IMatHm. ,fcl, !'
tfca tlaelle, at ,n fce (.1. ,ke ...  M.II
te*a tftaa tka ..lie fieaall.  Tire- .*.
l*t1H. '  «*W l» ,*<*** „  rnn.  I.  Ike  Ufa.   ......
taaarr,  fcalMla.  Halt fce. Ifca atle... vat«e«,.», a..mi
llteaetre,  A  „.,.-..  kiila.  kawl ra"*. RaaMaaM
*  ,**   ,«at*a.k-r.»l«_,l  tm,  k.alla.  II
aw-1. Ikal.Ml...I  Aiaa.aallk   TJ
'" I Imie. la. tke .ttiaeat Itwaa.iiliaa-
tl\  tin  11 1(1! V.iNHIV  .,111 1*11  fcl  I Villa I f**^/\«v
Lumber Broker WOOD
Tam**********  -- ;**•****• I
*************** iia *
tiii"i> i*r*-.. ,1 -
Va**"***** f *****. w it
■*<*•, <-**#*|
■•• »-IV*!! Ill MI-lKl    *„\
mptrOTOTST Anr.ti
■i«al Batata aad Anctdmit
atlMllt MO KKMi
lllKltl
, ,, .,,
**a3(
par*a*»V
«.it>^
rilatBWa !
- -Mia.
Ilrtl" Tt-a*- . .|
f^ttta. una, tl.,aw«a„ ...... ,.
•• r.rH'"~* *
■ -  Balae a|,are.e.|.tetaa..,erB.a t.JB,,e .-*** **mit,
'*•" *a'vEr.."**'•• ■'** ■"."••«• 1  Mr 11 miii
MT llOtl AlO tll WOOD
M
•ii'l. -*,*
mmm
"oo 1 mm mm
ROUTE
\'"C"  1' SLJmmt
** 1^5. :
MWHUi  *******
I1HTI.IM"* THB liEDOEIIi NEW WESTMINSTER BlllTIBH COLUMBIA, BliNDA? MOItNINO, JUNE 91
ASSURANCE GO.
OF CANADA
EASTERN
t  i ^^^H
'Uii I* |i,.ir»i*ii»w it ;, f
(ttiHIWlltiM. in il <■ the Ih-
(aiiHgW to tnreat fnrHtmt.
'" thU I'l'il'tllr-.
Onipman, Morgan & Co,
xui.NTH. Now Waatralnatar,
mn* jpbncv.
"ii''-iniii,i,
i'uii iinni,
l.t- lo !,,
llllll'B.
 )l
"IS"!, "' """'"""i'i"' I
aud m0U'iLii____). Wa
mt tli'»'tl|,il„„ i ,„„ „|' '
a»T,,S'1,1" m«£
 wSSrS&W
Kl.::":,;,:::;,::;';i"v;; J? tt
•I.."... ,.„,.. ■'■■ *'""''"in »ii„!
It         ' "'ll-. Illilfli fl 1.- tia.iv  wlilit
I,,,|,, i,'"'!','.,'  ' """' rilt-tiil |n
""■I  l.'ll.'l.l.i-'!' ,1, a'™;,,?"'  ,'"l"""''
.*.iW,.-.:.-,,i,l,,:,„,„i;;,'ir1^«:;
■'*  MalWo,   lhn  i-imirut
lu ilia Morniaa tadaar-lw Aacoaat
Vila lha ran Oai-Oatrlaa Iiuiuk
liitaraal Ui' !•• Data,
miaow asp itouu on rui  mi
ciitit a tti mii.
ll.n almxi-llll"  Ml IM <"> I'll ll-i-lf t.i in-'
 n in tin' i.i)  lliri'tttt'iiliitf anil nn.
aiii,(a<i"ij molbai «iiiiii provided tm
lil. dl)* |'H'>lu'ii In 111" Unu' I Lul
,,,unit fin a IH|< uf  lfalG-.UH.-U Rini
i, ,in, in ii,,' i.iinuiiiia lilraa  M]
• .i.ti i-t.., iiiniiii< t.i liavi* Uouild,
I woa fortuuito ououib lo loduao Un
||i i IBptalli ll.*' w|tu uf .mt ml I
ii.,.a i. dot im, to ai-iiiiii|iaii|  in.'  It
it-, m.-  Im.iIi  i.ttiarkitt  al lliu
.uu Ihootool ."ii ,lt-|i;uiiiit<, at
III tin-  kind  ul  mallu-r  tm  a *«t.t
I M * a* ll i.ii .-in utlt aaina Iu
.I..I.I.   ttlelul.   >*tp*ttlit  "HI
Willi abOPOlOJ |.IU.II'1ll.,l-
ii ,i ii.- bad »• ailui mtilil nut poaatbl)
i «*imi- amiii.iiui) ifaiaa uiiii
 imtilllia.  ll.  lli-'  liu'iili,  ,.t
'. i. .li)* iif  tin iii  n.|f  mi far
ua iiiat tao tiai'aaoro eookl ooi
. t ■  ■ .|- lad  'ri.*' Booda)
,•-,,,!.,.,  Iti.ii'ti'i,  wl.i. I,  miii,..,,|
i i Iron DomW oa tfaa ooati ra
,,,,..,   m**  iui  '-tl.r  lliall  tll |,|t-
I n.t-li .la)*   .Na mn ifaooo apO0
.I., i.t, botio] bnana Mow ovot
- ■ iad in warm aiiiu* 1,1. tut ***
■ i .. i ,  f hi .n,i.wbaa,
H ,t iiBiI'ltlUi. «.- «, tttilulf tn-
i  it,, uin.  f.ri ,.i,r 17 mllr*'
■ it   •* *l  •*( MYlflUoo la
*
'■it aiii.*li"i.. i. OtautltuUr
| ., it.,  JiiM-lhiliut  llir Ki.'khirf
. lUdooiota riton I* Intro*.
..- *tni, i rotora atwi HI »*
hfialbit ol u.i- tnn.-r-liiawn
i.  llil.U l't .Vila.*    ll  {.atl...,.
. Baron *'• i- *
,   ,   ■  ihttfa ktU.il* I   *****  I'l  llaa
U    t ind sin. Ulna l,.tu|'ii,i
.   . "ti* ai*i«
i   t. i i.«i iIm. * raabtaoi oaaajar.
|  li.u. .   at..,  IliO juil ff..
fl * a* ,,|a.1i1i... I., Oumit a^uaitt
- tO* (<dww,t*a ol *hh • '
■ •■ ■    • • ***** taiifl.
ii  *** l.i a ai .inai*'** l.i tlin Bi.
'   '-'  - il.tlalaliil  |1..|  t-aj
•  -i.iii. .,  ■.  t„t m*,m*
;  *   AH  lliw  tirlafcl  *Hi*
■ l I   uniwl U||ir| I.
,   .iii.ddrn   Wllh Ibr
t-i.-v-wii.il aiiwiw and aalwlaa lw-
llN  aatlwOWdlOl dlitlkl, a
■  rwolrr
* >l ' aaa  Anoitrwoa.  rt tl,*-
i.,*i m.i ai at
i  i  n-miuriial m to a tal
>  -i.i  »  -i**  uan>*a,
Into tv *«*w in ifc* tit**, a aril*
P.  I    Ttii*
' mutual
.,-t tm **t n
' -ii'i-"
*   .1.  *l
.*.*-  i*tm*t****g tadwa
ikal «' It'alttial I • ill.'.
..,-.<* a*  *'   <*<**4  l||
i.ti,-«
 ti
iititi,
aim li
■li-iiln
Ull
mml
I_BB____
i'l.-iti
ami   tlm
<>(   tl,..
•  trrnai
i SU
! Dt
lili.i! in tin .'\triiiie  Twiatf.
. nf tin*!" ifia.'ii avantm »*■
l".i WOOd  Olio "ii tlie kink, ia
itlt ii.t loifaiiiiiii.ioli H-ii
-''ii'Tii  tIhti' oro ne'i uii
lew fnr llm  iilitl.l, li  bolui tm
IKWlble to uavtiato ibe liitriram ebon*
iml* ut tlia Colttmbla altar dark,
IMl  I'lll*. I  a  I'ltlMl
'iii,< iiiii,tin,iini, ol l.aii) Urooha'a
naiiif int.. tin' lai * oral >• nudul i«... iml
tlm ,i,li.n|iii<i,t  ilivur.-.t  [,(!„..,|illt_	
i 'I i" '• i"'ii'liiiH  a- a i.■■ml uf |„.i
aliased lollmaci ollb li i: 11 . i,auw
aallatl to mj mlnU lha catabraiod Mui
•Lt ii nt .*..'. ttlm i, twent) ti-ii- *»<• *u
Un- talk uf iiie i-lrtii/r.i world, u oollia
"' I i"n .".iiii  i,a-i) Mordaaoi mi
•■in nf itu- ramoai .Mttiii ii. rt*< ilitara.
arfaoaa Lwatit| mn (inai aonaol iba
I.ti,ml. ,l allllOOH lu Qroal Utilali'  liii.<
b-cana iba Cbuotaai »f DodlOT, auolboi
it,. Duobaai ol Atboh iimtbai  i.j.i,
I',.,ta • .,1 Ni a., ami aiinllier !.«■!> Mur-
dull  Aui'ii'i iinii ntoal iraaol id
mlrorawaalfaa h t Wai**; a* a
fauibaod "l raa ba ou faopi '< ulj la
iiirfiiii., t,nt uaa aiiminr htiailliual*
ami na* imt lllotfi tin nliatifil.'fill Latlr
M-ili-i  nl..I ou i* i.m.i,i..| il,.. liatnl
KHooat of Iba aUtora. Iral atlractod bu
HO lllllll.   trill  llll-  * I Itl 1,1  llll,  I,..,,.  a,[  It
.. it.ltt!.- a,illilli  It.*!  ,|i,i •».   1(  li B
ii iib t al i.Lab■■ | tbit iba wai far frmii
tfrai uui* ami •1'uukI Itim a* jitralnljr ••
a wniuati i niiiii tfall ,l,i- illil i,<,t tlailrt-
t.i. in.in. It i.a pit] thai I.ni) .Mm
dlUOt OU lot •'(ualty dia (••! it OU
tu'l onl) In HOOpHOf BUBDHMBlalll It*
u'Mim.. ti II  It. II . IUI l.a')) Mil
tU'iut alu.a.'itke anakoaaii't inr mral
. iiu*' i< r, tmi <i.. bad H'uiii I'liu-i ad*
■ t it,.' .in
,,i. i..t,...i in barlrw Uordioil  Tba
i».. n.i.'i I'liii.iii. i.t ». i. \
I Ifal  l.a*Fl  ut  li.i,i.klM.i, i
iml Wl I i Al lailt.i,-
'   .
rjodloji laaimi l't* mt,   n
i I ffa ■■ wnb ii**
t  -l..., tl,.' UUI laOn'iift,
faO «*• rl|' ii 1
>.. >,i.....  iiii Mo| ilm md) in-
■ Itlot iii an-
.ii,   tl. it* i.k.-l Um na-
*  a l|,  |.|i|)  M-t
daunt ami •-
.  ... .i .:
maltleihkdd
iti  id) TfcHp
'a.    1 tl  *   >tlM,
-
•  ■
bf Una* Ou*.' Ifal  t.* did tight,
i ■  It**, «l, '*
bt*trw*r,ai bod t ■ t.i n. i i-'  Mi
i mi i, * *>  .1. .I. t*. ..I iinnoiod
tb«    lOfaOOM    I-**1* M-ldii.t.t
I. **td iwl.iir di**! limn.
uyiwio  im ii-M ii i ibivoHWlhi
I ally ******
■  M"U*ii.t  mariKd l„itd
u.iaii.i.it u. . '•■ .i m* iod ball • t
ii • fwaoiir *m*
*k4*-*,1l|  *ll«»*i1  to  lb*   Will'l..  nl.
armootof u* aKlaofb*ti| ***+ **-**■*
- , g lo Ibrll
. . ,ii, t*),#4 arr***"
■  tail ■
- -. wiaav i,|.*
i-iw.ll.  Wbin bl*
...  [  M*. M- f
a
miwii rtrb ***, ood I******,
""I  tthel
 >i- •» i ■ i.
in ***p*.
*** *•**
I Hill Ik
14*11.   1
■  nl | I  l.al I    .   .
NpOOM wiotb lar#i>
■
i"   Not  .
IOd  -,,4-J.t.,,J  ll;.
awd iw
-' ***** i* |
• •rn i
*<ii *- f  a i* iba. a*|*-,i wl lb*
wi a«tw **j**dwra*d
' •»  • 'ii i-i'i
-   ,**,** •• .4*
*■*•**, mtm ti
* -  ■ i
■  *** *m *'-
I . v
i*rt**t *y b**p
■ tl lOlt]    !*■
♦ .-aOH  Mib  mm
•V  wfahb  ta  owttfa
i  .  ' 'ik'iwn, *tH*n a
-  ' lb*WH*« ■*•*■■
I
■***»**   Tltll iwdl
*  4 y „>**** *l o ilok
******* a tamfaa.
-.,  *t%mt*ie OOd  Wl
i*d i a w»i*rwi r***
il Ailtwi llai*-ta
* *"iii wtaaiwod *m* b*
• ' «i*iaiilMi*lwll. **•_*•*«
*********** I'
mt** ib* yagp b*w. •*** tm lb* t-,
t******A pm* *******
*****>* I M|»«taW_aJ Uw*
•***»**t*i ia bh ml
. '-m* ***4 bn animal
•" iu baad _d iwl mi iw
* *t**h*T* *il*.wa
• *•* *** t**** a
*■'  *■*"*** htm. awiwtai.d
-.a ,1   ,—    ||   |
• •■  ****  iwtrwdiwd
Atla* ****** t*****4
-'-*• vrt«*M*g|,|  tba g**i
n'.'iH '*1««MN
•*1 *H  *t*Uh*4  tmmt
r*4 tt***lt*t I** 0*
Hit. '1 WW* 1***4  111
'•  *•*  ut*  lb' t  -•.I*****!  nil**
t
-
i,,buWva(
ww* ooaaii*.  •»! imt *
•tantiAlali
1   ■
■•fciaal. ttatoaarv
-
*
■ •   r  | . . i .*
e***m**mlHia.
t '
«
<40bii*b*4 1* *w* l«* wa tw a U* * ♦tfwM
*4 it*4m*. wbal oa* *k*.iwd I*******
Ifcwftniai iwbtadl d AttV    .  ,
Wlh-J ******* ***  ****!.  *
***** th* *m**i*9Ut t4 *b«wiM
wkai *mmt4 I* **w* tw nialtb**«i
** -** - aaal _faa •*.#... u lot
l<biiod*iH.ia ICtbiMiMb, ood Ifa* ****.
*Um*h*A **tuu4t**y*ay
i.liwHlwd vtvfYtao* IrV Ifa*
•>****•** ad tt* * tutu Aaw i
iwlawawwcd tb* hnaalltwl *ian|*V* wl
•**4^**k *ii-it-iiid at h* t *wt**wi*i.
twia-ai* awd ww mu* rt dwiwialli* art
*|waM *p i* atowwt all il
OOd 0HW1 taaal lln.  Ut*  -
Ut M»i  Kthtti*  awd ttw
Aa***Mi!*d AtlM* 1- Mia ll
****** *»b*aa** awd yttu, ty** rt Ifawar
*•*, **t*t***4 *y i***t ****** tbt*
t.i,.   -i.  .   i, -i*   tt «
Ifa* IMd id Mint*-, toibaa Ifcoo trwoi
ibat *d iiad'iw*.  Stm i*t*i* tg* Nrw
iv**- Hi-*-or  oottad  wiib  Miw
ttm* tttm*  aid  ib*
AaoMblnl  Art**!*.  Iw  $**  TttAa
t* 1*1.4 ***********  Ht t*U* I'd
_a*-t*t*W *****
i kanbm *** *'i
latoifrd IHM*. wba bai* liaoat-ratwd
lb*n totowu ttwaa r*twiiwg I** *****
Itao iw wbwb ib*-| ***** bafaaof i H **■
**4 Ibigiiwob OH M|or«linwaid*iiat<
•Wi*.  wwdid  Iba  dWtatlaw  wl  MIW.
VIWiw •>•"-. *i< i*at»,i maafk **
mm iw ib* I* .i.-i vaiii inin X,-t
|bH watrft ******* m*4 •
•aMtotni wl ** m* ***tH*t onvnii*
*dlla*.o*iinawt*(lor*, Iwl H bu a**w
i, iwd -*d ***** ***** Orlboll rt
***,*** a* ******** *l ******
itbdl *****. *m***n* aad ******* **m-
tbtt  Ibry  trm ! l,*«i l„,-J tallt bm******* *t*th
•^anLOMfvlwardb* I ***• *•**•**«** ai4 "allia'wa  Tw
1'iM ta.  laawl  10 he* | all*.* lit* «t*-t*  it **itw, II «*i l»|
'  - "—  —Hot miard i« **** ***
....m.«i *nm* mii*
t f i  ■■***  *j**m
i*n4li|*ii'*i>  TV**
■**  ir* |»f»-
ii*.*!  n **■*•*
■Mi laao-
ll-ll>i tlio DblODll I'lotliN II.7AI tlin
iin'ir.'.i iii-ntiiis, «i.■.;:,, and all tbo |ilnln
imiitiii mui |,.,tiK.<,' .ni;., v.t oonupor
yard.
XXKATIIKII MilLii-a.
Till* Ii tlm HutiMiii  wlii'ii must ut my
iirllvn it iniii .  amtiiiK Itm  fair |Q| nr"
iiniiii* in t.n niiiii-itii wiib lutiburn ind
frinktuH, A ("lluxv ti'i'lini', xvii ull know,
ni:i...■- n. wiiii.Iruti** Ititnl, ami my own
niiiii I.. n,K nroii", tiuii. ii vuty lituii.-ii ii-
poauro io ibn olamonta, lo bid miiitua
I'uk.i.l Iniii.. I am naliii-iilly ln-
liT"ili*il  lu  tin-  ii|i|,<iiiitiiiii'  uf  my
fi'lluw iniTiircrs, upaolallT an In uty
lllilllliln OptnlOO, Ht'< Imliliul ii  vi ll |l imt
worth iivinK in tfaa lummor llmo,  Bo*
mllil remiill.".  will  luiiiuvn  dn,'|i|y  Im-
prtntad Iraeklaa. but Uia iiKhu*r wiirUi-n
Un.  wbuilmr  In  lliu  fiirin  ut  rml ur
iiruwn Mintiurii, ur dalaobad irookltf.
doll fri-.|iii*iiily ylnlil tu lotion*, nml
vuhaa,  An mlmlrulilu  lolton  fur sun
Lurii || in nil,- m foltOWIi Nil la'iiiii.- iit
Intnl. nun milu., uf in,,,, water, nuil
hfllf nn uiiiii it imli Ol nil uf Jn -.rutin- nml
">l nt oliiHitnls l.t'ttu in Julie lia* n
Uiiiut elfi'it utHiii alt aim *|hi|n, nml It
I I  I'tin- ill,* * ily  thi*  fia> Ur - fiirin,
mil MOD r.'iiun.i tin*in, An aicollent
wa»hfur a tr.ikli'.l ur Imnil skin Is
tnailn with litiiiiiy (inn unu. I* i.r hoin >,
'lliiiilx.il in bait it [.int nf warm water;
Into Ibi* mn,'.'_., tbu Juli i- nf
iw.) lanoia; and limn airaln
ihruiiitii fluualu  ad<i  two  on a
"I    ittQIfl    litait'ly,   "Ite   ilrm Inn
'niii-i _iui.,ii.i.. ifatka iiiuruutfiii) iiiii
■I'l'ly ll idllht wllb ti iaitti'l'-* Inlrlttu.il
Knar Uku.-i ntoi lai ipltal *-a iu_i_hi
lotion fur a healed *ltlli. ur In aflily bo-
tore or alter aa [Maura in the mn, and
ma) bl mail" fi*'tti the i-Mit MoMOOll
OfaaO fully 10 lika.Ill   rii'O tl.e.e lu  an
■ ailbeuwart' Jar ur laiv>* Jug ami eOTOl
wllb bui water, wli kii ihuiilil tmi rMltb
Ibabolllaipolat. Naiurally. ibta will
i*ri kaapnod Ilka ibe distilled ariter
"■I'l b] 'l.imlita, ti nt w Iimi atralniil ami
l-lll..I  Until tliM*' llllll,*! ul  .|illll, n[
Will" a.htetl |0OOOfa 1-iUle Will iti'lp lu
I'll lill.' tbe   ,ii  I aud i »■■ make ll the
 re * ii'i..i':. a* a llM wa*b   Blaplar
I'.tiiiin fur miiiiiirii an* mule
nnmrtiT uiiiiteiif Uir a i lu nn.- half
I'lnl nf elder fluwar wali-r, 10 00000 Ol
( ). Hi" jut,,' "f  l.-iiiuii. atnl lull
an  tiiiiii-n  ni iljoartnoa   to ikla
• iii|>tlun*uf all klml>, I iln DOlldMll]!
i. i„B,u„ int "t'lilkura,"  tin* gr<»t •kin
• nm t (• | ... ■! by ll." l'i liter Drug mnt
i heath al in. II'. .Uin. .Mas*. Ill* }**•*■
'.< i i biriule... md I hai- kimwn II in
I'.lalitt* and i'tire ibn ni"»i Irrllallng Ala
dlaaoaaa.
i: Mm rm Wn*	
PIUTTY 0ARDEN8.
r**i.iag la Aaa Oal Anaaaat Ua Cur a
ri. •*, Oala
A walk iit'iiitil the rei|.Iei.|lal MfOabl
•.I ii,. ■ m qafaki) ie\,\\. t„ .i.t, tin
wwt ni|.'tii<u. ofaaanrai tba tm * *****
i|.. iu are man) luuMig um * itli* U * be
uo ronad la lha an of bwl
I'* (I,I." BOO nt the wn»l  Itiilal'l- «( Oil
..I) «.id. I..'. llot "I Mr. A J  M.iil
I .ii.. 1   altl.  i. gilbrlol
*m H" r lUOObfall th** tl.uloal attd met
DOHlm nl  rare  Hi.wo. ai.<l
Idai't* iu ifa*>cii|.  r«o»|iii*i«*'ii in Ibe
tulk.HiWi Hi* laultw aiMsrltuoi* uf it,,
ah*"* a Imiii-il lir,, «|.lrl, i  *
idrod pom
Tba*" tn «|iiniit*w ai** i*t ***** )**** wt
IhettNwiif Anwrring. I'U'
liruwuw id *««*a iMitg m*. Tbi KM
Mi i. t*r» nt... ai-'l * mt'ra.e mm,*- *.J
Ibr Oral hbowrt * wl M*!**.-*, mil. **
Mtt* bal RM, Olwii* d" IM>*b. air , IOd
alaui.we.il twt. wbitb al* a* ttearU a
dw|i blarb u il 1* |«***ii*le fur mwa In
faO.  ta Ilia tm**t*tUmy are i,lant* fiuw
• •'.I   rt   II-*    *-,•*-* MU
.'  iiinid al  bitU'ludi «f
duilar*. •*****. i_e#tw,ia*. twauufui
gi.uaiU'f a Amptwyal|«irpl*fadtai
*Mii into a ********* ****** autot byd
nofaoa, ,*,'> >f nrw»a» ****** ooa
r«1)od o a.r|wwt ******* frtHA aad
fawottad **p lut*, fawl*»iw UA4*. * lit * if
rtrabjblaortnl ***** lottlooohool
• ■ i l?i '•-' i *'
i ar.li tb.wrr». g*f*ai«-a» a
ditaing wiim ..( iMaW-aod lb* aram-l
tartelW*  .J  wanlMOa. Illfcea  *l.J  111*
bbw%tnc iniii-. k.|i Iw ***** m It** la
ib*  i*wi  it  lb* foid*i..i*  *bUl
l_.jralW.-_,  \*a* ** ml* tm ****•
*
t***m***tK ******* **4 tbo Wlal ll-
diaw awata, «bi*fa **** '*"■
trail lo *t*d*H* fo awwlh.r i-*r  Th*
Im  itaHtalMO *4  t*"H  Hi*. *** ***
■
** it Am* lb* orw*-fwi awd ******
WkltdaWblil  10  |f*Ol  *********  t  1*4
bltb. tb* aWodii bill* hHidw*. ami
tain) wbitb **■** turn tal liwd*. wbkh
li* -tah  bwwwo bt  l.*g*   ll  '
t_ittw a iiw* "i
Tka matlt-il I'U-" "I Ml I. V
Waa**- am>.aWe la Ifca •«.**»!
1..... ll.e. 1,1a,-. lie —.'1*1.I-t'
•Me at Ifce kMaa. TfcM.1 |tae|tl| iral
; • , i.ie'i .,a •>. ...
•M Ikaa lellaat Ikt* «M-ltt akl|
tiaataet |Mlaa( .llll.ilka. Tka lie
>.. a.*  lir.  . .11.1.-1  kale lir. Ike,.
lallara. akMe Ike Ir.aa, a* <i»l.l|
Kaa, tfcaaa  aal **,A,-m  I,..,.
.laaa.  .kkk  aaaa  Raa  -a
laaaa wl apt.ati*. ia fcatla»ia|ti
.  a    .   .
II- ,,-mmt. niai.bl I* *'JI^*' '
'  *»'«**l  f *J im  ft*** *»Hfc
nil*
"i  i*4* wp *«l|, aid w*
W l»»«aaloib* ******** *l
*m
1 a.  bat  H  tr**
***** b**wl, owd W|
"•* tr»*abt aod *********
*****. thr m* «a*  <bl*i*a
%* * , ***** ymn *******
' * *»f«riwr* **«»
- ****** *******.
******  *b*lbt*A*
* ****  IrtmH*
T    '■
1 ''  tb* t*y (ou*d rit*« t*
';'41**1* MiOOtOfwthaw to
„*__ *♦ ***  •«*»  awaiwwt
*'»'l***# dHltOV *********
m ii m MfaiaiBOiOld**. wiitwo.
"I  9*4  *rm*  Pmb***tt*
'■ ******  *******
i"»»ii*«tb«. «ot*^bii*f
' r-rf.-wN-  T*oi|.
i*>i*l*aab_a'« wat** wat*
p*-*aiti «»n ***** m*p
pw*h ******  it haw
aiai*!*-*
llrvm  tltf (iWt*1»d -Au*!-WOW
-  1  *i*r**4  *H
^^^^^^^_^Po ******* ai *!** *•
****** and Ifaaafta* rood oroaraH *****
I - ii- i wialib *d 0-wtfwoodiirwt 4i
Oaf* bbutla. a*d at* w*«at1t<«i«,ild*r«d
ii* i ii-ja-awm i. tfc* * it IV tr*oi
Hfcl h Iba lo* iwOwttk* id Irtttg*
inon **** bk* H*m **lh*tri tt**m
aii|i_n*idi.k*»w«td*i * ******t*\u
*tp**t* rt Ula* awd ia***) IMa* rt
lb*tr***fa*<*aural lb* nt**t wiu**>
hind*, ood *Ur*f» ***** at* Iraa far
«wwwl»**  Ai Iba |*>*a*i now, **mo*
wl-ii I* -i| tm*t**,*t* 4**4* ******
****** ■bit* awl ***<h*tJ »|- bf Ib*
ar*** u**** ti ib* wtfc*tw.|ta*b i*i|
a*'tn tbrtmttt twd* ar* mt*r*p*4
bf ioao) fdooli. naiaww at***.*
wboh ai***4w* rwiaaibably *** ******
met,* rt lb***jM0HO f«t Mh **ww* wt
wfctib ar* twit Hi tmi I* b«a«it  tbr
<******** ml mm*. Um, H **y ******.
**4 MObrora* iwawy ******* *MH *****
*t** ****** **** mtttn Urt ***H
********. *****%*- 1*4 aod Obit* **t
****** awd w*il ***** Kwomk *'iiir>
H*at* **4 thr aU wtlb tfc*lr *w**l
wdwwl Tb*«ww*»4i|l*Wt'<* allaafcnl h*
tb* b*mm At* ****** ifi 1* pmptgtt
it* pa****** tmi ************ tataaU*
.** *t* awd ltw»**l |dawi« iw* datwat*
Mml ***** ********** **t*
********* Ml M It TnttOtawO*
1 iald Mr |»*o.ta*;-4 bl* Ita
i* ittat a lira* w*wil*rr*d rarwi wOMwiaw
laatik *IMl Nl i*o*ii| rt mtm ood
•bib* bane l*w *i*tR awd *** j*****
Keei *i 10*11 nwtwt ***** la******
******** arm* U*** ******* |4i<dwft
wf ibf>iatolbiw#dMa.al«i<taiw ill**
IImw. aad .*"** aaaot ********* rt *A
W"lll*ta fltaM lb**** *H* **• Ibr*   Mt
T-,«,a**l . mlWtita M |*n«li». u*
*  *****  tbr  bm  io  Ifa*  ttty.
*****, ****** tb* »*wly mr
tbai aaatww** aaaw| ***** toiwii**
tW iiifcw* nod* at* w»n **iim*emUi
awd tfc* ti*** at* iiaaotafbla lo ditaiit*.
iw Mat* «-*d*. tooflwag turn *m*y
wbii* 1*. a df.i*w abod^iot bt**ht mi
awd taoil* 1 *m*r rt Ibr tmm ****■• fcy
rt Ifa* ttaww  Hm*  (biwat* w,
*flKlW**tW   aa^^^^^__
• Ifcw. id lfc.lt an
t *-**■**< b*4diwroooda.awdw** !**■
firtit i**A*tti hy lb* i*o*it awd
****** rt ***** **>*** *m f*wv* i ■"-,—;--. -r.__.___, _^___.
1    '....1*1    " *******'*••**.* **■ I
■ ■ ^vT*:*m*tm"wi^rr
-  ia|tr.;,e,-,rr   !ia|"ka  k
____!.  ikll-/^*."  IH'lla  *•"■*- '"••"'«""' rV*"' ******* "*•*•
tin.**. a*B*.    ;..'ZZrZ.*mm 1 aalk.. Mim kaa-e anl a t»ii«l.k.
>
*
w
•••
a
LULU ISLAND LULU ISLAND
Thll propert* ia
•Mine aold In bltittk.
or the itou vtiuinu t ,i»i
i't U.iia.ir.ia, which ia
abnnt the right area
for a rmt, or market
KBi'diiu.
The icra.il road
lunulnn waatward
from the new Lain
bland bridge lead,
np to thi. property,
thn. placing it wtthXn
a lew mlnnte. drive
from the centra or,he
oltj.
The land l.allolear-
«d and nnderonltiva-
tlon. There ii no
bettor .oil In the
world lor general
garden and troll pui-
ponei and Iti efoM-
nentoa live market
renderi it aarti
.IlKibhT r,
nlarlr  eUgthfi
io-
lor
I200PERACRE
(liit-lliii'it Cisli, IiliIliiui- fi iimi i j
nu'iulis ;ii 8 per .tin.
5-ACRE LOTS
NEWBRIDGE and ROAD
Lt'.niln ilirtHttly tti thia proporty. For market garden
purpuKon ihis land Inu nu superior.
ONLY A FEW LOTS FOB SALE
gardening pnrpoae,.
Annora ol thi. delta
lautl (nlthlully tlll.,,1
**r*u prodnoe more
money In a jrear than
leu or twenty acre.
••I ordinary rarming
lautl cultivated alter
the ordinary term
method. Iu eatra-
ordiuary prodnctlve-
nam. ia a po.ltlve
wander.
Here I. nn appnt-
(nully tar any man
to aconlre what will
afford him a lucrative living and a good
deal more. It 1. an
opportunity not likely to occur again tor
a long Ome. It I,
tar cheaper than uncleared lin.h land at
15 an acre. Oet lomo
or ii.
a
•••
a
S. T. MACKINTOSH & CO
a
•••
a
Bank ^ Montreal
CAPITAL ill itnl op.
IEST.    .    .
ImWOB
tt.W.OUl
A Savings' Bank
r,
T.J. TRAPP
Department
Hi, bw. 0|ere-d m CWIIKIIW. allh
111, Urn rt.
iHtitst HUM u emu luu.
dl **m* 4 t-t mm.
GEO D. BRYMNER,
..in-'a. May*!_
GOVERNMENT
LAND SALE
8Y1. M, BEATTIE. AUCTIONEER.
AUCTIONEER
Real Estate aod General Agent
Property In all parte ol the Cltyi aim OHOIOX
tarmimo lanimi.
alar^araaha, a. lam tla.it, MI,
"reeiBUl,  tea..
..la. .
^atea. tmm . fee..
tire l.ll kat .weewt .
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
. Mtn, mm ******* ***■
**** a«l ar* ww* m*mi>*i
1.1.1^11*.  ".mhi u: i i  I-
« lltllV 9pm wbfcb IWtatm will t* a*
******* mn*M rolao  l*naool tai*
r«r ivr Ct« f>r Inu
i
.a,.cat, ita,«,4,H, ,i,K, «kkk
.., to lata It ||..,|,«,
•tfa,,-,.
E. *. WYLD.   JS
r* I'., Vitiate.
l'e^_laB^,. fal Jlii,f|. taa|
rB.T«Bna  _-.   	
afciwarli l-Mfca. taMfca lataBfcta. pllla ta*
*,*mt*A Ka*"*. Ike *"•" .alHalirt
kat. rw.1l,  .!.*•.
' laUialllt,
et attaMltV ,a,il
ale aee et
Barak ,a aV-.taaa. kr	
iktalw. ka... rkhtwr .**i <*"*;
BBk Mae rat <** Mleaak. t*
mtm. at* kak |i*tr*-l "» *«l
1»«^«. tr, la*,**" ."■ *" '*'
J«lTil«ikrf t*t IIMkWle «».«..
Ml. «..«' aa* ****a •ilia.*: Ml
•MMIallt'*'•<■•• —*****' *£*
lealttlel fWealfae >*A **** ****.
aii'l ia ttm-i f.rfitlva. aVt, iletlk,
Mat. .kkk ,(... etlatk tal Inn ill
mt, jl fc, lllr-k |.|l|a(aalBa. .trie, fel
krw. llir**.. .tm* nrkattrel. piek. iai. a
lata, afclla. at .alkl ia. tll*.*.
IIHIke teaM.ee-. at Ml T at-Mak,
tke* *i»e IkM ,111 ml Ike .ileal a m,
tatiki ineattaia.  aal ik«4f  tmmt
,*mt *'*). ike II,
A IIKIe I -fil-rt. -, .. Ike fcaMF at Ml
t " tiilatklaa. m I* nam* * HM
alf-aet, Ika tm h* lit a  "
tiatumai It.... faaii
Tlie litter;:,;'^
k mora thin utlt llir
■|iiilil» i4 iht* in.iirn.il .4
■ In. it ti M.ii irf cloth. * i,
ilt.nlr, lha- mml im|aitl.inl
ti»iiiilf-t.Hii.ti Ihff.npil
clnth kwtly tionlonii.il ID
thi- *haf* <>f iht- «r..trr i,
»i>r-<- thin ihtaldy.
||. A. McRAE
gll ,,.,1,1,-1 1 .,  IV, I.r |
I'll. I Iinill i|.lll | ml In*
IP'thrr li)- ii i i<iii|. tnii
t.nlitr i, iikwi- rl. s-ml latum
i'-i-'ittiii|- luiMililiHh. Thi*
immotttl  .Shik,-,|>ri,rr
"t*.  "J* .Ippnrel
oft Ptmtmtmrthr
Man." fiii. iutd ii
right  Tta-fffonn  -tnlcr
?;f;riiieiii
t ua l.i.
PRO VINOI Alt ■■■■■■■
a laal I I  IU ll-.   |   ,-.   li   \
Itafkl. I...
719 OOLitTMBIA 3TRBET
"Doyal City Market
MM J. RCIOHI
REIOHEWBAOR
WEDNESDAY, 15th JULY
At Vancouver
2,600 ACRES
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
flOHt 11 .N..( Viltt.rt'i Matin
Meats
in..: un niii it mn
W«r»«, Itraa. aal thr >•»«•• k... II a.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
l.ti|..ti. I. .uul \t'hi.l.ia.1.' IlB.iI.-r-- in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. 0. Hon 207 Vancouver. B. C.
! .1 *Ht*ja^l\t»l | ************  ******* *********£********
I'llWIWlV
• - i»- rv*i
15
* * * I i*.j. TailaitUi
Sta^I
***** '*-*  »V«o> I aaawiamw* iw tWHt mh
,  hh" V*l*a|l*-lwll*,1 W1»* ialHaiMtol I ,-at..**
1 ''*•*** d^a*ifwl   Ttt* j *********
_P. M.WATSON * °°
.LiMuivjiniiK:
BCAt BBTATE BROKERS
■"ll Villi MCKlrr
TIMBER LIMIT "G." QUEENSTOWN, B.C.
Situated on the north side ul Burrard Inlet ^^^^^^^^^^^^^^
Opposite thi l'iii of
VANCOUVER.
Tin- property will Ih- -...I.l in lots i.ni.i;iiij{ frmn
.-'.• !•• ni1.- nerd and its clooc proxtm.
ity to Vnnoouvcr nlToitls tin-
GreatestChance for Speculation.
V*t *4i*it4. it i»;'M ooiaoial iiu HWtl \».-«i,,*i am ** ***tui -aoaUm
WbavaOi^aoi •   *-  ****** It** ****i hm ******* t***t ib* *««atlt
tmttA ** *** ****** l.
FINE RESIDENTS PROPERTY.
TW li«*a«*iaf«1 i**g*r-
tmttk hm m**-*ii ****■■ i .
*• t-l *** tawwlwa 1 tti*™.al* il . '   . t  ,4 ih*
********* it** *********** ,  .  . - l*m**m**ry
TKIIX*  OwwafOlltwf t**h; m*m****iUt it* Ifclva- 11| wnatlba. **r h|ii»" <*
**^|*tWfata t**-tr**l  ********    i**te*t*i |>||**h*,1* [-„l>l,tt*M mi trt At**
A. Ma BEATTIE. Aaction—r.
sir,;
,,. r-.-i— ,b
- - ■ i i, t .
I-.I-. il,. ,1. .,b,„| mmm,*m
k,aWaka. |a> a a... .Iba. .rt...
B^ tn, ,.r< aaaka • .
.a,  NaaM^aiM *tm.t .. ,.., .
ttaittl.L,..-*..,.. r. t>! 1,
•aaal  tkal .....1,1 ,,   ,
t*-*  ** -  ..!,  I,
-.aVtia,,.,. __
MaDsoo
r .*•* ******** M,httt*
COAL
COAKXWOOO
IIM tr*lllwa1*nO llnol-lba twtt| («<al nw
ib* ivifia i.**i nn u t-miMr fr**
aw,,  h |.f| „! 1\M  MdMI'l
• loioon ouoaa. of oMfcoaaton
< .itawMl awd Rl«wlb 9U**t*.
ni>iitii>Kiii
JA». CWIZK.
Fishing Jmiie
■   a
«**-**♦   I ****** lit* t*  Hi;,-
Mbl»l A fw**t tVanal* 11*> *l*
Gii ReNin PmpllT Attaded to
UARE8BE,' OREEN & 00.
BANKXR8.
tonmnun **..    Vnoo_u_j m. r.
itot««,. tm,*,rt ia mU; *Ur* aad il, 0.
6"r**-|  Hlrrm waMwlO. m***t9t*m
ooiaUatBiA _ri'K.a._L.*'i' foundry
RED) *** CURRIE
Mimi'»_1-rttfg and ArpUti** *****■*■■*■** * Si" I'-f
llttFlteyilttlte¥wiii
■^—^^^ Wa.01.._.  *mmm
Rriil ft Ct.rrii- .nr IfmW (it John Dot) l-'nginrlHiii|wiiy;
A. R. Williriim. tl..iltr in .ill limit ol M,« liinttt. I.onilon Tiat)
C(ini(iriii)'. MiiniifiiriiiiTr-iof Inm W.'flain,: Ifa.,,, Julin ClKlp
ajea-__»jf,  "■"------" ^^^^^
li*"ll. MmnilaKluntt ol Hacttt*. Cinugo, i-Lii.
».<i.< tnr .nana. ,1.1 «i> .m an, ma-ar
MoPhe* Broa..
ShipiriilU A Bmtloilliin
BOlTB FOR HIRE
Ba-roittt Rof.l Cil» Planing Mill.
Nm Wmmlnitir.
flaHtlWl aal f. It
• •.lea aaar. ' fata.
-..,, a..rt. ...  fa aat.il Tt.rr_Tr-i  %.
t-.r.,.., ,ea Ire, a. It .— !•
I    t.,',.r.  .ra  late...  l.Bai.Bae i. .it |afl.
-I.,  a  f..a,e, Irr ,*.•• ...I e_Bl.e,.
Ia,.tf*a4 ..,,„ tmrnmt m tm inaHial .a a.
I  a ale t-reitat Walaa, ll.aaia aal leraat.
.OtNtl ton WILLI. 1IW00 I CO
MEAKINS
qrill moon
ll now np*n Is ihi- pwbfk for CMOfS
ANO STEAKA  CiSKih Strl*
********** I'llK  IjHIKII'LII; Nl
■LW  WI'LKTMINHTI'LII,  HIUT1HII  OOIiUMBlA, Nl'SHAY  M'lliNINll, .ll'NK '.'«
OGLE, CAMPBELL &
FOR HAROAIN8 IN
Summer DRESS GOODS
  OOll-till  Columbia Street   	
NKW8 OK TIIK (MTV  &*ff^^&t$£?!8L
Beaded
Visites
and
Lac
DollllllIlN
at
Cost
L. J. Cole & Co.
Rmil Estutii Brokers
V.'
ZT~X
liisiimiii'ii, Inv.wtuumt
"*" Ooiiimissimi Agonta
rou mih i -iiiiiiiT
HOOSES TO RENT
WIKTTY (lAHDKNa
,  Ml   Il'll. Ill* at
1    'HI   |hO   Mali
1,1
l.OCAI. llltl.VITU-.il
•II
-1.11.
Hon  . hi pn mii
. mnau  iii
ill I.l ,1 ,1.1- III ill ll .1,1* ■
la.-lt    ^^^^^^^^^^^^^^
Tht - ii id li,. •>• t*i n ■■* i
till!  (I-li. Illi, || Ml  II.'   Kali  I. Il|||,|„\|iik*
'■
A [,ait •■( i atll i li ii  liirdi',' !•■
llll I    hi    l-l'i. . ii'
i'jt_ in. in.i.ii
(itu mt: fhurrli I'lilanti h >
|rt  Ili.i
■
i I., i now i"'
ronloi |.|.-i.iitni mi ii..' nut. - *
The .'•■" mi".-  i imal  tl  H lotmn li
lil.l  llji  4l   llf   tut' I,.III' It   Hi...it   i'I,
Ul.ll-'Ll.ll.l'l..  at,,.  |
i ipi  IWrm I Mt  J)i
■  -  '.all  I..1-
limllUll'  li  Vl-  l-l a-l
*
'I'l..* >i. -.tm. ih
Nioilatu I**1 ■ ■
.
■ ihii again ii.iii.'iin*, nurnlng
'Mn'  i |t t.i.llt  1000 it
i
..I ii,. -
M M-tii. iCb '<** **■ llth  latl twa
Tt" - till
lia* I-*.'
a f**4
'■ a
i .■  pry at ]
Ii,. i.m
iln \..
■
arooh
!-■ .
I'll ii.t »  , . H,.r ..I,
I
I
■
11  If
■
li v •.'
i-
fir.li * ■ I
Urtw rn ta  iii'Mij tit.
Mr II. W.I
'    - 'a ■ • . l
I ' tttl.    I
llooa
|-1. .«'■!, *
'
. •   ,. I.  .*.  I
■ **ll   .1*1   It'll
■ •  ■    trwrl
Hi T.l ti. T I' !•
I H.i
Will. I|| V «.  .Vll.,1  aa,
•ion   ^
If).*.,  nil  a
K-  .  '1
tiih-ti* a tm
'*)'•« ti "'
u   I   j
i ..i.i.t
i tha Hoi
■
■
*tl -alHi  a
■ -1*1
I " t. .'in I* M  U.ii-i.iiA (...'-.U-I nl
 I '"""I ii.iir«'"f ilii-i'.i|''*i  ■
ti i  hm,i (i.ttii i'iiiiiiw.iti, i.i  i:n.
< ai i.,-,'h t.ii.i|ti.*ti'.i, rnahllna lha
I  a    I  I'll lltlt ,|.,  Illl    .Itlll    III,*
tti tl'.!.   1,1.11111   tll-it.-,. l.tl lln If  tu  In-
ifi; i i advaiila.fi  Tbi marble
li ,•( a nn.11h.i miii nm] varleti  i* *i li
■i ia  lwltl|  i|Ulll  ■ , ■ Hial
- .1 Ikiiii V, rm,ml l-i    i  '. , ■ i
i tii.ii.iit i....in. ||| i u,!,,. nta, It m
H siiniiii,. .ii.i imi iml fni |li i.iii.i: Haa
, ■ * it imi walled 'iniii ywti rdaj In
unlet i" i'lli ii ii"* laii Kn| -;
n ■ Sympbe «.n i" have *,t*U*A al n
** -it ni ii tooritlill mi'l I'V thb
nm.-1. prnbabl) I it oi In i waj t" tha
north The I'lieaianl ***** toltao ln-i ""
i .I. i-ii.,,
i.m w.  WalkiT, M.'i. i. mi  i illor.
having illwilviil wllh Mr. w I  lien*,
li ..in .it  l,I, i,|() .uml.  .*., Ut'Keillle
Slrw i   i latin - ■ li it "i  I* i'.ni<'*l .iml
• i*.,i .- null  hi ilore orlll berlaaod
■ on Kal rd n ■
•Uni tl,,' iblp Tlniii
purl in Vd inrla iod arai    adurbfd
I. .it t.i it *   ni'ii ii I,, nirt.ii
•  Iota ii-  dm i«  llir tart ■
.ii,.1 bolwarki fi rnrd ai n torn "it ami
i .iti*.iil.-M'.  ilauaga m don*, wh'rh
mil lotto -fi.il bun I
The 'i'» i. ain tm* *<<* tan*
.im,a_*. in,i win, on in blame f»r ili«
i \. i it. i, determined
I ii . ... ||| i  II"-.Hkl.it* ar-
ili iii.- ni'ii li ai.ii   *■' i i
null dot *•*> f.'i palttllni timl overhauling
ttii.i'tjv  |n ti.n I'li.i, aOatdoaaaoi
■ *|, i . ■  ..  -.,..;.  ii .   I ■ ai  Nan
tl ■.-  < ii.t S'nrmatt roqui it< ■' ihi pn *
' i"-i:..-.i. t-.,(.I it. Hog btaatoi
i in. tt.jiK >i Hjaitrat.litl.
ah tiii'it- i« nn vitfn ol trouble
I ■   \  loi i 'I • ll* i ■■ toa -■ ■ • I*' Na-
-, ■  i  ,
: ... ■ iln * id
ll*0|  ■  .   I.l I M l]  '  Illllill ll'*
u-.ia. .in., ami Mippen ohkh l aaa
; -*.r llun
' . i ■  ■
-ii.-i i. „ *:.>:. || i
CRICKET
Tla vi-"-.  t..   Wiaa hr * Omall
Majarltr.
i
■'
• , altta* lid
'  '»   |0  ll"'
c odi  IVkkoU atari it'll*-! I'a.iit
* la.tl..' I*al
'  il,. .lit  wa. t_*l
■ titmHii io main  'i iiii. raotlof  Tha
■ -
l;-i Mr It a
BOW  itlliltlg*
■
_.    ||,  |.
iiltrtl  ||-
.
U    Ml  l .-..I • Ihno
■od !».'-.
Mr. M
■  ' ■
-   II
.ui.,!. n.i,  boa
a
llll.i Wl* ,1 t 1 ' . .  -•
 t.  lb*.
 inatn
*..(■  Htllittt .1.-1  ,,,'rt.l|l
..
II
a
-
" * I
'
....
a.
■ ..  Mi
■
■
■
V Wii'l VIII
-,,.,. . ■ I
I
I
■
- -,
 ' .I",
ti,.,.*, i* ia- Riafcw a
■
Mabef ii
■
lll-t'l**   !.,**.,. I    l-H.r
>
I itm i   i ui«.    i
i
WI*tM|N-tllt
,,,., mnt,. .  .,, iniow
ii.. ii '
P.J.Kroai - • Kl  ■ *.
■  |0I '-'.i *
\ r I****, ***** *  tm* *m* *
II  11  N.a'.ftj-.. i.„.™ , |  |,\.|k| |
fc A. *j HH '   * - '
t  i Tmm ■ ii.ti-,i i    n .
*■
li ,, it ft
i*. i"-.  i  .    laal    NNlb
i  ■  ii- I*,   tg.p.  i,
•   \***m    *
\   l ■   ...   4    H  . | M||
1 ll<>*. I
l.lll,I,  I'll
i hero
ua.irti.ii.fi
iiiiii not
late tall li
i
 f tlm  |„,liiUlf  .I'.itnlt*
-■I ,' uni many vliltun ilnp ui admire
ii,.-  -ii.iii..,   n.t i  un-  mi".
li  .,   girdaii   iIIiIiubuIiIiimI   bi
-i   large  imiiil '  boe   blvea,
win.-h, tn ttatrlotli Kngllihmi
Iho very ulctureut an old KnglUb ral
logo ti irooii  Hi n aw growliii llai* til)
In i,iii.i, .. ■ ■ ". i
blanta, ii'"*i ut tlieui itn|tirii'i. *ui li i*
i mi. iiu,tt  (.. i - " ■
.-I,,,..  uiui.  md  red
piuali •*. thm l.wall !'■ wi ■  oerlw
ito,... dahlia*, and nlhei  |
Uncllval) rtnglUli. all appan l
ttl.,1 logothoi i"'" 'i I'ttiil'tU  ralored,
.„., i .un Miik- Imp  Ti"  '"•  blfoa
t.ai. ttlll, Hull llltl)   •
.it i. * nm' ting tho i
mm in iiuin. give tho p'
.\i . ni , lor Itit* IN ,i*i*i
I in* AsMiraiire Co.
.mil  J.  I.tyli
V.uitl Iinni fc.
In
111 •
■
Mil-* ■ || .
i
■
Mi  |i  "
■
«iti i. rallied fmward -
*t«„i
i
-.fin
.
*iarud
l^liil o • I
hi
i * *
mi Tu-*,* Mini, *4p'
"
A ' *
Hii. i iidi
•I*!!.-!
OOCh ' • Mr  I  W  i  .1*11. a  maiiii-
t .1  iLnir fr«.m
Than
■■
■
||*M*«|
1
I
■„*   11*
thai i*
4*nl it ■ •
Ihrir •«.
tmtm
-
What* aad Wfcia B*lltl*aa  Ititui,
-anlhtai *>* an | Will Oa Mala la tha Cllf TwOay.
Owiral  it
' ■ Wl.lt.1
.■it  ,.  m.Mr
T f* '
i •■  i Hi  i.
i na,  ■• Mi  i  t
r "  Mnrrff, Ip  ■  I    I
Rwt  I* >
.  ,...  nnd    \|(, |bdd», il,. *if.—t il.'llai •  l:
i ibwaaoo'i
I ,-•'.    Hog thb
.  ,ii
1
.  .j*.,..r.a..
-  *i  la.ii,  n,.ii.iii,ii'i'l...-iii.i
I,. ||,r ,„..,-, ■   '■"•'   ,  K«    W  , ™«
tollrdowrmittwri "  M*m*» *W "•**•••
alt.ii. ,- -
I, ■ Itipthl ibnfrb
'*'"'■    I ., ,,'*., at II,.-  all.*.t,r*l**.l»y
*-»*' l.ilin  lk*l-.Iti* I-
■
Vain*- K, .  |if  IlinlttOOttb* 1/-M lli*lni|. "f
t"*«   Kmim    t Iod m. olll i*w*«-ii at limy Trinity
Part hla  \ ' it-a,.. urtty.
V|.i,at.-i 111  i |;. .  .   i.   ■■ wli aill
>. m'-r will, r.mi'tt**  ' -i  rani* lit IhiiiimI
Od  Ki ipn i  ., . i -. 11  - ■ ■ • - i.-iai.
.  i   • India Ibrnotaffr IWh M ■ '
i- ll gmltti t« o aflpo* ami iic.fi; Tu*- will."  Btwolng  Hfflce al **
atiiaindiiairr itl l. i'  m; *'il*j.ai  "Our Thiol 1,,'i.ii.f
ibaraorhol Mi i  n **■ ** ****** •  «*r*l U
* ,tr*-. ■ bai h"ii
■i Hit* i«.ni tit ol lh* maw mart*
..,»,,,    , ,| -, ,.- - (I..,,..   Ll
Tl,.- ai  ., ul Ifc Ml  ' Hill.*".
Ukeltd tm by IM-Vanrowtn Caoolog    Major Hilton, Ibe *rt*i lotniaarinM
Co.,atlltO per loo, mabtnaa total rt  orator, trill hold a miaa OM*tlna in ih«
ah..' lam*faim IhOfO   0|--ta IlOOaa Imiight at I ttm
t alay  t*. li-'W  "»ri
tbu ten"."o mum* i.i un Colombia itrw t
t'4«i, jn*t »*«t "i ti- aivlum. i- > i-''1
.;.-...  ,;  . ,|   *  .    Ml ' II
liartlriilarli  noUhln t-i  IU
ibade treei  Tha I *>■ li iei ■***»** om
unu. baeV fi""' the itreel, ni"t tooblni
Up In it  ilirinib'li .» vliia
ii.iiiU.. fjt iproadlng bronrhe-, grraa
\tgvm ami • ■■ :**'• •,,■',
i, mn ol - nibln« H prow i
1illl.lt.'  nt   Al,   >•'•*  <
imli a one a* i» h*ad  iboul  I won,
and hia been deaci
nm, r-  • i ■ ■  mil •" n  *****
printed   Uriel a* Iht* i
narioiarlli eompeli thi -
doaervtngol meall bol tl
riearribed la Ih* t«n*
it t* hoped, lerva '  * ■*
I ..  -  i
■ \. . l\
1'KHBONAL
,i i ,.. - .-,,, fi   i  rl M.-.ii
I, W I'alakt ladooa '■-
K  l'i
|, llaih.. nlVai
Iinii, N  tt'lli
,1   I'll.'!.    .
t.t.l*!
i  ,  t
.1  H  li"''
* ll yoaUM
s i  m i .
I>r  It  u
•■ titt
K T. W|d<  *
fall 111*,   !
t
loira frum Voocoovei
i  \  it*  t.t  | .-.
* mi,
wait*) n ■
a
I ■    '    I ■ '
trivial ll.t  11.1a   |1
itu i: I ••■■■■
\ U ■
'
-
K n «»« • •■'*'■ ** *  ■
diy norolig  ll* *
'
*
l.a I   I VI   '
'    ■
I'av dlrilg ■*
*:■ *  t
I
a,ffi,u'*ii  iif t i,i|.ti nf IM  Aodroor*!
I'hwrrh.
Joohoa Potlaoiov
■ • *, • .1, nin .wi, *
trip ihiui,.
Nrtwti ud '• ww* aoatn
f
HOKAN/A 1*1111.1.  HOOH
r.»*r tnm*
a wiirriio *
-i M'lt  I 1'iwii:
a-t"
..,.-..  I
flaw
l**t****l 1*1*  lit**.- ' ' •
l.t,..,  I*. k   '". .'
Ult-n-IIU.1 a,,..
I...1. iii .all I'.nt- nf tlio rll) .iml n.mii
Wiiiii.iii.i.i, ;n i.*,i«.' ailjolnini Iho city
i,mi, in |iin|i- in neai Ibe Tramwa)
Atan farming lamb in tolatil Byb u raa
 1 npwanli
I.i.i Minr Im * l'i "t'l. wllb ii*
W1BEGGS
lilt WllL KNOWN
ll
\       , a|  mill'-
IVllltSTKIW  lit. ' I I-  I'.tS'TIMiS
lu - i" i li   'lln bI.'u- mn. -i-ai-
■
Fill' Oiintl Ii.v.wl uin.lt I K" dl
MM
Real
Estate
Brokers
A .iiiiii. (liii'iiiN Iiiuii linn' On.
Cor. .laitsoi! ami McKenzie Sis.
in >
.'.
T5 CTS. TO $5.00
"is'iir"
III.AOK BIU
J. £. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
'tUt llalllllllnil Blleiil Q|i|iaitlaa ralm ef till. Dtlll |'il||
 I- i-.lt.  Miii
l»*«»ltillim,l,-l||i>j
6ENERIuiufifi
MACHINIST
iiiat::,V.U',.;:i;.:,li"i.::;jL:;v'^;r,'1 *"**'«*.*,m«.
T.OVENS
|i It  IIMlIll".
S  I'  i\u\\ lit N
Li
THh.:
L LULL 191
MILLWRIGHTS
.niiiMiiriiiHi
1121 IYii.it SI
. .   .  a .,.  i  .
I. ,.,]!.al.. ...tee
Paieiit Otlico Drawings
Prepared.
,'. „  |,ae f.,B t.l.aaee. * ,
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  JEWELER
I JO IWhmllO Ht **m  latliiiiritt,
Sunnyside Greenhouses
Hojil \\t, Ktt WMnmHtr
' . 11.. 1
-
A. C. WILSON.
■
JOHN DOTY
al.lMITtLII •
Ntt   Mill  Ctartllivai  lilaet,
Viaaatitivt'i. II C
IIIIAI.I.IIU IN
KiikI,,,,', a' a.,,1 Mill
Sll|l|lliia.OII.. I'lllll-
ii.K. Hill Ini;. Hi Mia
Oiioila, Iron, Pt|ii<
mul Hti.aiurilli.iK,.
1  »  -'^l.llll.N.tl.„|..Ml,.
, a, Sinclair & Ci
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AO"S
I'orcliiist!. %|| anil km hf*\\\, Collect Rents, Make Loans on In-
ws. nl transact all hnsiness retail to Real Estate.
i.   -  i i
fwrd, I ii mi in*
i
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST., VICTORIA
IIII.I.
COATHAM
i hi
DRUGGISTS
Ul
i u| i Mill \ sl
M W
Wl -.1 MINSTKR
LTAi* Co.
HOOK8ELLER8
_. STATIONERS
HAMLEY HOCK
'Mill"
Mii, I I
B. MARSHALL
DRAYMAN,
I ajiaait*.  IW
■^■OODS  &  PQLLEY
Ni-w W-llloctoi Coal.
■ gHCIAITI'IlCI-l_E;
LIQUORS AN1) CIGARS.
W.E.FALES
Till', i IHU' III '•
UNDERTAKER
Footwear of Extra duality Qampbell & Anderson
WHO... Ml,  ANO HI I 111
HARDWARE
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable,
FOOTWEAR
ii ti,. inm *i  I'tii iii. .i..ii.ii
itlt. it ilm itttt tnt Wi  mil Km  tin
I.IIIII III i|H i'lll  .111.1 tliai.  lr I  I, Yotl   It,lli
(>..,» Mtli variety, beauty -ni'l merit  Th* iptcn-
iliil unci. "I it" j i"ii
Paint,. Oil,. C. uiii i-y anil Ola„arare.
MEN'8 • • •
LADItS   -  -
BOYS' ■ • •
MIS.SES' -  -  •
CHILDREN!,'
w
I  IIW I  Mil  \  IIW  I IMN OF H\M.
Mm ,im) I.«.»!- **Mi\\\ damaged 1« ww ■•jJ^JJ
rn  mWim  **i  tetv  lo* \****   NEW GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING,  v.
* Refrigrraton md let « I V. *&*
1 .mil \*m iismhimI tH.V.il t KMI Kl KV m ll" \h*Ai*i_
K* I.*** MIN-ll
Itm I.I.I. Ill*" K
Opponitit City Hall.
-
■  *m* lit
M'l.-i-'M   ' "  .  ■•    1*   M**laPl I*
■  .i ,i« ,ii****mlrt
if *
W.lt.l'
M-iHa.ti a i um Baa •
maan
t**A*m4 * ai
i.i i  ■  nt KM
,....1..    *
liltlil  IV**   *tm,*i,m-    l-i
Eauad
tip ..   i awiwid
naa
I'lulW lllll.* 'j  . I
******* *'<*** **•*
'•lllinlll llllll "  *  llil IM
hi i *ni **
Awt-tiaw >tala.
I ■ ii	
th** llotimtrai*'*- IV  RenMa i^
anvaai ti
tit  |.t,i-u.  I-,. •
• irw  aad  i-t
I ■ ■
•ril i*i wail iit.nl ii.t* Mia raaatw ■•«.
full |.«rii"iiar«..t m hi- it * ttl ba iiuk
in dw»"<" ■ I'l
>   '
\.-  \\a.1-.i    -"
A Matat u ua raalic.
Imiri't 1^-1 No  tt   ■  mmtduwlr
adjiiinlna lh" t llr Naiiu.  1 ■
aii-.ti i.f  M-in  ".it'ti  gnaa dlrwtlf
ihrxiifh It, tad it.,- KVrtHr Ttamwar
will In a ..itit'l, nf tntxill.i H im„.,ti# il*
■ I,., utt t,i ji ••! Um .In tMt.ttfh  iho
r^nirrtit ihi* |in*i*riv  T)iw1rdl!t<  ■
j. .,,*n|a.'..|..| i-* •«. f * >.( laitd ai  l'»»l ;
ai a la***'.  ii*nti*rt* hat*  !-•
rl-car and arnh iln an'ind. and ****** li |
In  |irrf«'l titTidill'tii for  1,'tiMina  |",l '
ptmm,  Aln**ilj *lt Hltrr-ti* i,*tf .It*, Mf-tl .
la.   . lit I   111.,<)* ■ *l ' f
raaalnt t'l i'H" fr-m ll.noo la *;•»•
. . i   ■('.. -.1  . • f •■
«t |in*i" '■ ■ ■  HmilH |«n- j
llwia affNtaf dlawwalntt will ** t"M •«'
'   t.ll.M.tV  IMlSHillT
KING & LANGLEY
General  Ot aught \t**t**,  Hr»i  Cttata
Agaril*.  ***.
|i.i:M.-l lUf1*.CITVIUUiltQR
I'ra^ici* l*krnaii CafM ot Kmaiwi
*t*m*t *
** ***m ****** m t* **gu ******  if %,*, *,, ******
i ti., lait **4 rh**pn* I"'! *** *** loan awi*«i i»t
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BICK OF BINK B. C. BUILDIN6,
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON EASY TERMS.
Wi- Inivi' th,< la.aral
atmli ill Sll.erararr.
Clurka. Jparrlrjr anil
Oiniiin.iil. in Ihr rll J
DAVIDSON BROS.
I IV-
uifur
e*
i—
I
The Best and Cheapest
SOMETHING NEW!
H. MOREY * 00.
i	
..M|rfifi»«- ."I*'*
Inrt.i Imiliw*!  IH,
tMwaiw
BOOKS, STATIONERY,
..,  | y\, t  ,.,*,**
lit intt wwii tturitt.   	
Bonanza Grill Room
Tmm %*mm
\.„, y it iw  ri g vnvnuiMm
adiaiitnffo In llUlflg I l"<  *
., lhl* |t..|-,it i* Ilial Ihf
niM l.ta. j mmii'liiit laia-
Uon.  Makwaniilt-ot ll. and wtll UH
HI m -    v.n rt'WAHlit
th** pttmarii ** \>;* ••** tfca Mrint baton   ALFRED WHITLOOK.
inf.
RAND BROS. SUBURBAN
lln* M **h- *m* **■ t ****** *4* al ll*- t*m** rt Mm**ll
a* 11 ■■,,., iiiiii' TMi *4***mti* U tHmt *H* ***Urt pi*t
in Hrf-.tiy aMnwaiwandi aw ■wmri^.—l *■** inh **p awd
ihKBIM T***1 Hllf-f. awl wrtttaitia i|w«»w l*aili Tb*
TAertth Trawtway win fiamntihiw tiaiyaidint IM* t*i"t*«i|
Pl In-w l?IHI In IWHI pir Lnl. Trrtnw. iiHi-
third mwh. -hnUitri* A. 12 nml iMmnnlhw.
At H |H*r rntl.
RAND BROS.
Real Estate Broken
Colombia Sl, Musier
NOW OITERED FOR SALE.
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
,',. i„, m Tea,. Iteaw. la. KtM«*«* ""-"_.,', ?^
.llHal.««.f,.,le.a.Urfli>l;'..lil-T.i««*. ■"*
$200 and $226 Per I*
TMa.t  Hat-illil • "It m
„e ia a. .a. I*'••••'•'■""'""
T* i.lat-i.li-i I* Ml laii!****' 11* "
Brenchley & BENNETT
OR** .1 V.t.f«ni. I! C.
iaa
Uai*,tam*
AGENTS
oowuisiKn*11

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354183/manifest

Comment

Related Items