BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-07-04

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354182.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354182.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354182-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354182-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354182-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354182-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354182-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354182-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354182-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354182.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
km. am BBIIKB
NKW WKHTMINHTKIl ■  II. U,
W, J, WALKER & CO.
'.111,11 fit ON J]  1.1,, HBW WtlHTMlNUTUK
11777/  WHICH IS INCORPORATED "Till': DAILY TIWTII.
N I'M Illllt   Hi!'
MOW  WESTMINSTER, IIIUTISII COLUMBIA, SATURDAY  MOIININll. .IllI.Y I. 1 Mil 1
WM. IIAIIrl.li: 4 00„ t'ROPRlKTOKH
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOONG'S ADDIT
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
On iii.i Tramway LIno.i
This is the Best Speculative and Residence
Properly yet offered.
-,.:,,mil.  Ij.
,*M Ittt litl'l.i
it II f J'
111 I'.t 	
Hurra)
11,000 Will  l.a
I,ail  Ha* I
I.ita'  I,,.!,, aim
1*0*1 'I
I  laa.l ,,|,A-a -I    SI.Ill "H.l Mill*
$8,000
TO LOAN
S.T. MACKINTOSH & Co
DRUGGISTS
Patent Medicine.
DRUGS
PERFUMES
Toilel Articles, olc
Macpherson
& Thomson
'  ll.li-iliiM RT
M.,111 IIII.I, ,M-|1:Mi.IN,:K.    Itf.-I.aa
Riml Eitate liiiiI [nminmcQi
all.llMAI.  lli.t ll  K
MW WESTMINSTER. B. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
Pl.lll.-elll.il  I. Ht,  II. Ifltllll' II.  ,,.,„  ,1
i.„ii,,.,  it prapt.ni -i. "tf >,••'**•■'
fraael  II   »•■"" .atr lot,                  *'■*■
l-Btlatitl.t
,tt ,1
I.IMI SI Ml. 11,11*
. ii. t\. in   !• • l
MOWAT & T>
TURNEXL
STILL T1IKV COMB
MiHli; Kl.VliU'l'lliN,' IN Till; Nil
TOBIOOB M'tiUKIlVV BQ&NDAL
I'm ulinr Evolution* nl Mr, Mui|>hy
Aiiiuriciin l.i ni**. i r. In bn  Am.i t
Win, Quirk i'u in,: HotchkUiOuru,
Hin.. kini; lirutulity to u 8niii"ini
luiiiini.'t  Four Mi'l) to Din by VA***
in. ii>nt Hnii: Sml;  Ptiiiitul  Hn.I  ]
way Miiaaa. in ul Havtuiiui, 0
Hll ttt i, Hut . .I'll,  i   It  Hf i'lllll-
.|<i ,ii,ii .;,.tn.if unit,.' tuHtlni
llil, tin.lliliiit li lltl 'ml'' I "I I !■".'"■*
ai,,i m.ti* iltiadi I'l-'it.'i **t*
tW,*  I.y lln.-it  Mni|ilil  mul  lil'tl  Willi
Hllat-t  . llilt.ll.    I'l,I,  t lllll.-*!  till'  UUHl
. uiiiii,4tii.i, ..I Miirjilij, -Hi'i hUcnw
eiltl&lllll it*  I'l.-i.iinl nllli ti) Mi
u.ift, .iiini.i'i r.i tin- i.r.i.u. wttrtiide*
i>mtn. 11  Uarpb) pm* bti n
follow* Ill Hved ■ i.t II i*-ari lit Ni**
.i„k. iinni I.. I*.*. titUt, I*,;. wl.fii i.-
iili latlut ..itlit-tiiv, tavlni *H III*
l'iu|n'il>,  nal  jiii.i  i-t.   ind I
Unit] lit New York II- held twu Im
mrum wblk "flu*-, beii.
U.1I.I ft 1|,|..  I 1, !•
.1  ll.rill  ll.lat... lit 11 J« I
tl„- , i, im- u.acl * iln.it I*., r. iiii  ni
»a   all,  ll    lli-  I  Ll.  '1 .1.' ,',.. tbtl  It
n-ttiainiil ai lii* t** r*-*,i.»i dliputtl  Wlm.
I,, i.ii New tmi    11
I.:- I,. _,. .mi in.i.in,. ..n,"  H irplt
*ililalmti ilm In1 Itiil obllfi
bj■ 1. iitliiii; l.iiti *-■"■■•' al betnl  fundi
men Tti'liii
ami Krmii. and that hi* friend bad *****
tortnuwy '■i1,,l'" ut* *
ll* bad  iub*r.(iiiiil!|  ilfa-
n,a m*t tout *■• ****** Mm lo «et hut
Ibe 110,000, bill *** attain  Ul
ind toll Si - v ■■>■   n • tl Ubid bee*
l.i. iif al... kt.*-*
ibrm   He  litlrii'M  >*l  Id |i)  baiti
.il
' I'D
llll.
ill
nf Hm
lllll
. I..r tin-
GENERAl AGENIS
W haw proparly ■■* •■" pari
nl lln- COy .mil Di.ii» i
TAHMS l»* "•■! ltd On-
aaaa|aiai»i:(l.
Lot, in SOUTH WESTMINSTER '■">! •""" '>"""
loll Itoni I 1-2 in" 10 2 1-2
icrci an Flr.1 Aililitlnn !•>
Smith Wi-»tiulu»t«-r.
a.a a.aaa l.a a.  1,
V
.cc.uBiT »»n lire
H.G.ROSS&CO.
Colambln St.. New W.-.tiuinalfr. B.C.
CONVEYANCERS «• FINANCIAL AGENTS
WOODS, te OAMBLE. Nrw Wi.»lmlu.li*r. B.C.
a ItlUTISII  l.lll N
AOENTS
To Smokers
'llM
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
MAINLAND,
111A It Y  I.KK.
WM TIETJEN.Manufaltirc "
b.S.OTJRTIS&CO.
■  |. •  a I **•*
■
Polidt. «t,*1l*n without t*l*t**t*
lo ****** olfkei
tri*»fc.iii.i-iin.i>''».i ■•*• **•
Cililfit'iMi'l'.
a It C Cod*
Itl IHI
\.*l* I*.
t l-i, Iran  U* !•
.i.uiM. ro n> i
l.nl,  Mi.tli.i.ai.l  ha-  * hM|wd  b* r
,t ..1  .i.u
lai Mima) Un it.**—* mml *•• U»l
l.t*. t ***\u nil  RtnHATtt
1 (,. . .■ ti. in
tin aa* ut. ■' n|t aill)  -
,-t.tniii.  KoUim **•*■ "t ii-i-
_».  in.  , In) ||   -a
i. a. bed by  »l ,i -i.i.
■
i.u lie at erne
uwrrm ei moinmiUaih
*t* i n
.toward
■ .1 a- ft
*
- | MiM
A Humble tlftufbter.
tUrmi tl
■
■ .
tog  Tin* Umbi* nuwi.it (til
HrUl.1atlw.-a_
it.d lb*
it*i W a  .it*.   V
nti I
iiiiti.i' i, imt Iri-»li|iur< li
iml Inn,hi u|i io Hi" uvi-i
aami,  < ron Idvtl M "Hi
i-.iii.-ii nothing dtitlm llvelj be* Then
i* hn radical euinie In Hi" »ii.iaiitni ol
Im* latl iiiiiriii't'..
i<> in nt ■* t in*
Tin. World'l Bln| Blni k|H<t*lal Myt:
| *  <!,,-  li,*-,,  |.. I,.'  iillltnl  hi i-lf.
triiiij nm week Imw* nmbrwed the
II n in ' .iiii.iii. r.iiti, wi.i.i, *in iim
tn • [im i"*i bwh ilii-iiiiil. imi n li be*
li.-i.'.l  if  tlm  iitniliiii.'ii  nt.ilf  .i'.i
11. imiii il,. (..nr mil illi* in unli'l.  llll
11,, im a l leal nl iltn.iiii.il ami
lln U'laii.tiu- iii- ifi .'■! wen m*A»,
imt tbi | mew i'-i'*i ii"- am I ma
found ia • tcelleiil oondlUon
uiui MUMTMU i - UTI
■*(.. ■ t-ii if'.i ii,tm> I..  Uia.Mr.i'i- n.
ai. aii* timt ibf win-ai ewp proepeota i»
ll„  Ik,iiiiiin,i, ,,l liMil,  Iii,in'  ni)
[ttortb], 4n i Meri .in iiifitn'ii'i* in |t it
, ..  .iliiiti  Ii.i.  liih'l.if.n*'  tmrnu
,i, pn aed  llwl ftlturw
n-.iniiit.i., ilm linllng  Hum'  fm
\. *r H_l«ndl unii i"*i 111. '■f ii i-t
,. i,t H, tba iti-t ril imriiilf nf *•*'•* vn i
1 tla lli,* InriWUMi of Habtlllii". ***
. •  ■ '. ni i*> i,l) pei MMt
t>  |*tl.-HI-llM. i»l I'l 1
A .[-.iii i" ti- World tttm llUibnri
li.|,ii i aiinii.ii an.) Hin r«rrto
hitlt * nn "I  t-i*  iMlfbt   Tl.i-
M    li"ll  W» an*-'.'! f«H
n . -i. i. - ind i am. t"ii *a*
Ukeu "ii" eirttodj *■ m aie-OMptlM
li..ii. vn (•■ mbMqiieulljl  i*b IK
III,   I.m   It    Hull,  lb*
«,.min.   uncle,   wldtli
r ri ■ ■ ■ '    '"ominl
|t„ If m* i, lit.    Ml.i Hull • faUHlly lllllll
• i attipnm'*, but i'
,). I. nnll.nl !<• bai,* aba' ■ t  •  .
_,.,.! I..,-.. ni. 4 *. .i.iii.a Umi li*
aUrtnl i* "*orh" Iw i«i» i"***n
ii ■ ""I i"  IWNM
riof*   lb* mmi  aril,  reined  i*"K
ma   ud   "*   m*-*in-i   t-ami.
.1.,   ii.|.|..i h.  I..  ■
*i...i<> tn.m ii*> t* da) bmI U.Vni'.i'i
|| ■ m  ..   .,„   i||   |-    ,
l,ai,*li.i|. Iml "»*l a tin/ "ii  H"  •*'"»
- .'iiiuine aampW
1.. 1..-I b. m • ."i.i* i.l.  * ** nil wllb a
Hi i i.,*t iiu.i'o aai lo  laa*
*  Pembroke*  **•*
ini  i-' ii*
l  tuiui  In ibu  »a>  ibi  •■
***** lu h*** AtapumA rt  Ml  riM*
ll*.* mw) m
t.,* 1.1,. i.  an  lln
lu  al  lb"  More  »t  l*U* *
■
'.,il  i
■ iMeroe
i  H.r  UaJial
■ Hwfl I'latiiitil
a-.fi.ti* tailaik*
vi „ tit>r> (ainill
llipHMinhii
AUTHOK'8 COPYRIGHT
Ol'INIONHOl'THi;LODDOM I'HKHRON
THB MATTM.
i Tbu St. Jtiiiiua'a Dilantin Com|ilniiiH ol
Aiimriiiui SimllliiK Ttm Qlobn Vrt»-
tlicta Dad Tiuina for Minor Scrib-
blera Tbi' HollM-dMI Honor
Killattl Wlllli'lin Tlm Vittitilll Do- ,
aUtUOM tbi' Triiiln  AIIuuku  Ro-
iml.,- of Uin 11 -. by 8i.mli African
HnmitttUico Mui).
i.i,sin,v .iuit i  Tbe Bl .i.u'"   '■'
/•it.- ludul|ei lu .i llnde mi ib*' mih
ipelllui iiimii 1'iiii- ti"  * Im <  '
Riilllili booki I't'itti'i In Km
■ |., mi ire llvlui le *
l.aia.li.i-   uii*.
iiijiil)    all!
[iniii    tli i
ThellloU belle
iiiiii i.m  mil I
uh.iv  arorki
* ..I [.'ii,
.ily  Ul .
hli'i
(ulU
'llm
luil ft "in
Nn irreib
ri'f Unlit
lluiigarl
lau
li"  t md a
>') Ilialr
-ti. in vrbloli
Uwtl   inirl.
n   ilrlnkiiiii
uin
iib.
After
.Mil i-1
* ire *.'Ht.*T-
mul bruliu,
believe   Un'   no
mull   i>*  Boilind
t*   * f|>Hi_lit   law.
i'i  tllBl 111.'  I.'** -0(1J
ntt nut miii.tr aniliiii-i
tin-  .\ini'rl. .ni-  imn'
initiiiil Uiau.i tin i .mi mill -tli-ii Ibe
publtahen in pletMd Ui |l.i   thi ■
inUion mil no* !»• lb i    i
witb ii theli raettl-M uiil I - -
******* ii vi" w ' ' umi-
A ling I- I'-i"'  There  *»*i-
|TMl reJukllK bU bMO 'aoanl In tb*>
Ii'ltul"- "l Hi*- J.l.-i'i" lUAff "'( !'■•
Iti-t- in Mi*l.i.Mian.I I.) lln  lii
Ilea of Hn  Ilrltlih Houth  A''
Tbi fww i- inrfeli •""it i *'
m. i, ..f .\. .-ii. nt laniiii i Rngltod
and ailvitiinn-i* fimii all 0»l U"
*„ri,l it i. mi. howeyw ibai
lb*, dftftfof tl Ml i*i "»'ri ** -.viral
llit.ii.ati'l H" f Ml HUM ll1 '*" ***'*■
Udtbl MWpMl , l-ll"-an* tu*'l"i''ll.'
mben '■■ n-i*.!  any  Mlenilvfl
atlaik.  Ilnti.it n.a.|.. im  ■-■>■*  bo'
it. .| in UMbooiltod to ltd **•l)" t* *■■■>***•
uf an) Untebod! Ibtl twibi Invadt'ibf
*
wu ill I «'• mtUMHI
'Ibe KabMI
.ia,. **-i down i-i I"- ■ ■■i'-Mni.i...'iii
I   .  .ml    ntlli^lilrj   i'l)
*(,.-,.    ,,, ,   |fJW   "'   'ili-fa-I**"*
■ ii |.t...taiiii."
Hail. II
■ .. ..ii*jii,aii> .l«itlnl iii*mi  Tb*
.i.l ...at^ i.i tha
i.i , mm*  li*-'*. lull)   I'* •
alii  |t|t*.**l  to i  '  '"'"'
: |M I'll!"  I""*' •*'***'*  il	
, ii I ifi- beep
-  •
tortl *ir.*i ami U." Tbaw • t.iitUul.
It.  .li.. la Will  ***** i
• iid Hall
'
la"
' ibf luftwriilfOi, of
|/.t,4rti, ami  Ibf  Kl
.;;i I- i.tUuw-d ii* * lunch***.
A Munlnmr Hi'iniitumil.
Cuu *"•>* Juh  i,  Uowu  Dlllliiior,
lliu r.uii Utjr, .tlm .i M'.ir an., swiped
rnuii Uu'juil m N.tt  Kniland, Mn, *
fllVt lii.iir-.  in-full' I,,.  «ru li, h;iv..  I	
Fa Hn i  murder ul iii* wifi
•ni.l urn  mui,  wu  irmtod  hire
■  I ii"-'aft. i Ji.l.-|i.r,ii.. run-
I( 'I i p ■•■ ufflcer, durlni
i -tint- wen Picbmnd.  Ull
iinv. i ron i * .-ii - * i i,ii iitiiiini-t U'ltiti* in.
wu •■" ii".m fii lui,i tucked up
Hla Bitliuo Took Winge.
Mil it \l 1,1 I, -lull  1   I..1  II. S   lll'll
I*1 ii  IniMlOl   iml  I* UlUMM
pailni'i nl >ai,i N h M, mi...
tbi- iii-".ii'i*r "f tin' t.inii-l.li- iron
raiij.  itnl for -i'ii rui wai. a ixiiiania
lilnn. i""i* ii pooi  niai.'-. ..ntir
befon •■-aii i ..iiiinia,i.,i,, i Uiiiii, 'ui
.-ii ..inn. lorawfn Un [Ill iniiii. nii_|i-r
an .-»..uti..ii iffilml ub ' ***\ (i.l
Itt'iijimii. 1.1> im. ii  under tin' a-'iiiii. »l
III.'  Ml ■'lllllll,  aill,.-  ill  I,.   |
YiuhU In Danger.
Hi iti.iti, July l, Tin H,.tr..n Yarbi
I'liil, Ili.i ..( .-.. juhM I.-H Inn- u-i
ulllii to uiii* part ii. tin' rriaita today
at Kl * llillliii.ir.-, MS It Tb- tWI
* .. •*.i,it.i in a in-aiy wind itorni
In lak.- Hi. Hair ami *>.. far
niti) Mi.ii ..I the bull bam-1< a. ind
Ihe •!■ .*■.,':.in Mu.li inilet] la frit
fnr thi- Mlet| ..I Hi- l«uii and ili.'ir
u**.  Klabl **l ili.tiii.-tii_iit.liti *****
Ilt fa mm li..|n.( all
41,    .!■
CITY* POLICE COURT.
Burnt oi
IN.fcll IM'  H|r  Jl.lt  t
-
■
'
turn Ibi*
■
i  I MMI
*• I. la lh •  $****
II
*./'l.V/|rf
DRUGGISTS
DESTROYED BY FIRE
III l.ii-liii «*
HKiltll  . -i il.l,•lint
lliiiiltint•  I'.i.m-  n.i. rli>.
H. T. READ & Co.
MacLaren
•e-   ROSS
LUMBER
•e-   Co.lld.
Hi  l.-11'l  .   Hi    I'    '"-a" •  I   '   I
' 10fill .,11 li. ll .HI'I
l..l,,)jll
-rt'I I I
A.B.MAGKENZIE
8c OO.
Gt'iit'iiil A|*,*ntH
REAL ESTATE
ON COMMIMION
A
nm *i ■ * *"*■*
AOENTS
1  - ,-»-  - I  :  .-
TIRE Thr I...*i.l..ii nuil I.iiiii tulili <■
.1 UttflltV    • itllW *l lie <a0._U,_| imf
a-t ,
Brillah Ann-rlea. * T«<«a. a ml*
LirE Thr Mnlnnl Lili*rf l>* ****,H*
PLATE OLA.HS  D..111I11I1111 Plnlr
Inanranrr Co.  All ***** tl tl*u
am **l mm* *** 9***f **** **
UK Gamma,
ItltPNOK l-O-E :  : 607 COLUMBIA SI.
i
II.. a.    a*.
I  .a.,.! liat  a»,r
llaJ.fct  a.-. I- * '■ -• '
11,1 I CM Ih  a__Btt  ***•■ "*  *'",  '  '
tmt  mmt I  .aa.ll !.>•*
•t-H-al llta IMI.' ... Ifc. It
,   ...   ..,   .<*«••.   la   ll»r
am, tta.*. ae. at. It'   .
e^_ ■  ■ ____ AM **
L0MRERLH.P0RT&C0.
SIlll.Klla. l.aalll.lillll I'lrkft.
«.nl, i;it.ir.iii|f. .1
Slii|.|.itit; t.. ililu • ll) Klin " ■
ur K.11I
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AOTS
C1111111l1.il
Ml
Doherty
THE NEW YORK
Iailors
IV'M'rvr.1
K .-. 1...
p...„a
1      III...I.
PHEAPSIDE
U Townsend Block
NEAR
DEPOT
Agenta for Walter A. Wood American
Mower*. Binders and Rahea.
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
.....    ,
la. ba „lel ,1.,  ...
,|a efmt*tl II.1'  Il«* *.,*■
a. t*A   ..wa    .
4M.B. -
,b,_vm. le IVt  .a<l liaal'
.all, aat, . ..l-l ' '  "  ,-l"t '. ,
■ ■  .
'.aaa .1* ■-"
...
...a. **••*• I*i*t *** *n* *****
Mai.   1.   a.a   ■   .,.,. ■'
Bla taA  A*.!*   A*   ll*   *—,
U.** **** i.U***m Itm* am,* *
atrWUUI. .Illtrl|.att  II.  '*.**•.
,.,m r****-Atmt. .Kl Hr* *tr-l '* ■'*
iwllatai. lit tl •*• * .aertiJM Ini- tl*- .
.._„.,.mi-tart** 1 Mat ******** *
lie »«,.*,.. lr*.  tale   I* «  ■***
,** ttmm ..-aa,*.!  lat  4|t*»
MUll.  fc «a- *■
mm*  ,...  -at  -a^,,,  »,  .
aa il* lt<a» ....
llr. B.^.aaat.., aat   I .
a|» a,. I .tta.. Ut Ifca **m ',
OmaAtf ******
\,a \.ma. tail  I  tm  I*
(aMIeltfa k.lt  laaa. .4*la.J j
I* Ika namam ,***, ...la. ,*'.
IMI..   IV  IMI
(aetalt,  ,,**    Tta   «...   ■
tattaaalta. la  a*«4 .Be.  I -
III Uttaat. m  iaa IV **•"*** ll**.***
•fta-t IB  :
I IMl •« * ***>• ,** ******  IV .aw .
Irlati 1-  1 .leal  a|.H. (V
' ale'l. tltaraal*Hi.,-.. 1V.«lltBltB«
■tartal te* am.Ba.1^  ,|.
.Me a.) IV V«l  ltwtB.lt *A IV :
,„..m *** *'*"* l»l**t*rfl «I1fc
■ <Vllt*M.«t*'
».a« tint .mil l» .1*
'    M.Btali. Ht. et IV "UBirrti,,. •*
I hlt-ilta. Vt.. ... aitaitttal  I.-  .1
Kraajrllll ttal.rMll   ,1
.alttta.*-, f-tl'*"*.- a- -.
' Iter, t.l lV.e ..-**  '
le, IIM II V .
I..I taunt   M  fi -
| •*,.  1- tlttt'  ' "■  l*" ■'"'  ' "
.aaw.l  'ajw.e.1.   M<m4* *>,« ««l-
lafaJ  »r,a   lit*   ,•„**   INalll»*l
a .^v. a»aa*« art IV M*i.
| II, !«• *»«■« .*rl «ill ai»*,*_ltl«a
1 are*,,, a it,f. I.l **• fcra* ••t.^f'tfal
' 4l,,.W..|,»»aae|a,,k,Vl»..r<.*a
I net a. IV llllfc llaalt*  Ma H* Vf*
il, I Jt  Ir,  ar« t-  IV  •11,'   Ifi* IH«f.
,,.,. ,11 «V* V.fc»»U Mi'l*** I"
la.  tV  »«. tl.1 ui* V amU atrt
I rraiiiv.,,, fe*u«» ^,ia« Uaa «..
Brala ua 0MIM.
1'. ,M*I   1-IV
.i-iaa.lt. KUl .aa.lta  It-
- -i .  ,    1
II .HI V .
■ |t. _t.l|.a
A Mlliluy *taMU°«'
t*,tat...t.'t. i"it *  A ,t^mv*a(
■ '. t.t 11*1 e*'Bla 1..B  Utt.  **'
'-tia.  (at
i'.    tali.
.!.-.  ml  .ttt  >*t*r*  'e.
II  aaal  .-aBa.ia.la,  IV  lllhMl "t
. a , >OT„ .illl.
' ,M  ttrtllant  te.  It,,   >•  _e«,V.
t a   r.B»%tet.f|    aaWf*!•
*  Btl.tatat.    TV
a ,.i  (M.  latUll.
*..*.*••*  tl**aa  aa*.
.
-
.* t_e« le <ett |e« .,«B« la
lai «ilhM*-ai la-
, t»»laeal,  lei
Th. Ural Utile!.
A,attain.,. Jal| 1 - Tlie .at,. I.-I
,1-ra! e,||.|eaB at tlettniai let! Via la,
Ihe 111,...- 11.1.  M"*tali-ia  Tl. ■
„,,.«l|.ll,l.-l   la.  Ilrr
llefMal   illeal.l  a.1.
Utelel IV l»'
llll
lanm IriUK*.
Hit,,!,  tell  I   A  pliat.l  l»|i|ae.
«_., I,.,  taa-eta  |ti-l.a!<a<t-4  Vh
llllt-te |a Ifce  Ittrteltllltfa  lie.. .
ertaia.la.lVtt a   *
ttm* m ,.,.-'t '1*11 IV iaflaei. .
t
rt.   lilt-
,e|.i   ll  1.1
1)  IV  Itai.,,,!",  .1   IV   U_|e,'ll
I It
,*_», . IV 'aa
Lalaat .a.tl.,. al  lk. Olll'. Mara,
■aiaatatai
It,i.iii... in ii.,-  ultra a,,a,f| J.-.I.. u,
a., le-tlet Ililtt |nr aitiae llaaa-   \|.....
I   '    Hi   JH'I  l>. M'Tlel.,,1, J. I'.
|.ai-ialt.l. at.tt  llaa  l,i-l   ... ■ Bl|ta| ,,a
i   I i  i.t. lite lialaar-
aa.tkaa a., luinii,. ,„  Itiinii, atlli lau*
lit,  -ni alltt  alinaat,.
• Illllt   Hie  -ml ttt.l.   Ilel.t.ilitil
l.al.1. i„e l.lai.
||VMa tlie l.a- a.. . ..,.*,..-,»-. tall,
|.|Mvt-al. ata, .1.1. a..llat aa* M*a,ta...J I.,
.it  aartaili'. ,ai,aHai-.,«-,,,,  aitl.  kit-.
nm,
Th,',ia...t  Ai.iiii.lrr  K.ei. lia. .a
i..tt., ii...  t.l  ll*  I In  l.la.,1  ll.ln
l.ela a litla U(,   I |. ■ iteia a.i Ihe
• na aiaaljatai-tait.
'  t - 11 Twe.lil IV Hh la.l.
I  laaidtia.  af.. l.a.  Jaiat ...aupfcttd
tttti-t* fattnllil la tt.t lirattwUl lit!. IV,
• it. ..hna* ■* drawl, aaal dt.-
..tdefl, ula Itae tattl laak  II.- aa. ItaiiV.
I.^maaa.al llaillle,
ia lladllia. .lib hi,in. ,llearra|,1trd 11**,
tt   at.  Ifuliata  ,1,1  aal  itaMit
• ,ti t>lla.it Ma The r-a«i .la aa.
ilKt-d Hltll tllWl la tka itlettaa..
11IV kiatat apiaaalBB. , Uiti. im| latel,
taled enaad ..1 ladltaa  IIM the lll»
11.11.   K.lde.a.e  alrl.,1,,,,  the  alkf_|
li-taia  •- "a lra.1a.aa. lad
, hlllae
.
thll the  lttl,.ll  aaa  re., i-
I  .
Ilia h»,a„l  l" litfetl  IV |t,twa*a,
■■ i ahd  dehti.'-
' ar.thta. I.a.al^r  I'l Immmt .1. kaill,
i.aahiltad  (.4  tltll.  IV tltt . lll-afa-e
kl« I., .laad ..la*, tattil Ike m**
mltoa, m*m I* Amt*m.*4 -t
t.  •  .. - .. ,. aa ... *•
TV ll'r.iia,i„ttt. ,,. mm* a>m ikn
i •'a ,hi. aa-(ttl«, It'iafeae
....• tl
utiv.ii>-1
..imn ta.  iatla«la,B
Tlia. ul IV leadla, ■tetwr.l.a. la IV t
.-fattiia ,..lt|t,rjaa,.t  ea a
ba leaMdua lu kt»| aa er> m Ik*
aa.tvklal* .ad  aaallllBla  Ut  <■ -
J.f.t, Ihe ..•_.,!Wl  td  IV  K.hM  ,
„d ,.. (eBlal aa., ,..  IV  IUa<tt.k  **** >
U) -I. .1^ IIVll  I"  V  lltuaMaaaalaa  ,
TV    BtaMW    a.   (V   da-
I. I.. t»  Wia,,  pit. lelka..,,  aad. Ifc j
,Va.k  IV  atrattv*******  Va  •
m. latadtaatkta ll it .ataM |i*l,ti i '<»
* lit laWaM laaill «» la|an I" IV
I la  B.-'.l  In  IV  ataadfc* •*,•  ;
lfcalfcnua.lla.1  la  laaa*-.  Itatiadta :
I aa*l«l»lilrdl.tda,|B.V ,,* a Wit
aailtki.l* la  Ikal*  leatdefctava, ,mI.
II la   hrileiad.  .a**  ut   lata '
IM   IV  VBH'.l'lt  ***  lladliad  la
IVIl klltad .1  etiaiia, iattitalata. ]
TV IWtMa laiarkWa «» atll lr. klla
<t.l. i« li.l Ib-bVi. la .kkk
up a* I*4i.i»»
*■*■***.
•  Tail***
i .t *m*
\ M
•  *M*H.
Ual tU*-
**• ibat a i-*"***ai
** «ti-«i««i. ******
,*t*e*h*  \*m*U**
i.-ilaaifc.Vi aaa* tlw
t I um* thr imp *t th*
r**hu*g Um fire
**ia  Uni,'. • *  Jil| I -Ata**!*
ii.ti **,4*,i** the it* *l*ll<«l **
lh* mpit* **4 rt ti** Valkf aid *****
*t* tbr ****** iwwtheivwt *t*A *** m*m*
MM It H PApltl* *pptm*tbl*t m Ibe
*****■*•>■ p*iH**4*hr *AlH* M*i*
ttm**e***bA** tiweil**! i»*tl«<h**b
lb* ***** et thai r**"  ***U ihr
-
■**"ts:*t*v* -"ti**"*
.  a
■i.-t   u.   ****    IV
A Ul..
TV mtmmm tiaataa m. IV fntaM
.. .Ill i. Ml hf  u MM~a
Man. efcae*V*, Illt t*m*4tm4 la«afa*
ia, a ,taa,d td attai ,al ,V de^a.lak ti
tatmam Vila, .tf  tetlial  aalwaa (MB
IVtawla >d IV in-.-.- af-uati.  ll
_ta Ve. leaned tk,. Ithe.aaa* e_H-laal
k| IV fUkeee ,1 «. »«tk • dl. kit,
tee* la IV klM. *, aMIia, aatae ** tlm*
al_|e .OrtfWt. I,. a.aV.1.
,mi lla. 4e|t-a»dia« tleit ,_a_1efe.
lka,Mlt.a IV ale, ed  Hi.  ,„. itaiiaj
• 151 p.1 ttete,h|afl,a|t ahlaata.at n. lata
a^l'_I««i^."ai«.iiaBa"i..4i«.a«it.   ajltklMIVdltVa^llthtfaaa,. a,n
aal Mlloaaa aa»»la« .dka, aWe,»«a»1a   *t«»lV„l_».
at**.  It  laal  dt***.»'»i*d  .*?• •■
..ten  ayl   t.K  1  •
ael-n.d  ,«,i,.1  IV~  ***   ***
km*. alkllMa aha. Vl' ,_ll*ea. I.
lllialiIt. «ht|.ria«aa,r|.er» lie Ultkaal
udIV tmm HWHal ta'.nt IVt*
ul.  IV*. i.1 tli-.a
lllaalt*  dalia.  IV  i*pt*«|l  .Mt
,*.  hli'i    ...   1-* •
tr. Ml,.  Ikt llif >t.
ika  11,11
bi ,.* aVd era,"at at-t a
rteeetaati. m. IV .fc,.
.Ilk klita, ,11  IV  HI
• llVal kit t,«a*lltliltra
annl IkiiHual.
' tt Bflttlad »B*.,,
1 llan MfUIV  llaate  IV ,111*
Ittla*  ra,   111.1...,..,  k.t
BBrjttBttfct|iat4,ald1ihl., IV tail llali
Ika   Ihlalk ■ aepll'
,...  .1,..,,  mm* ****, •(
a,.., aatkaea, ,aajaa,k*a ,ad
a ,.lat» .ml m* II ****
am.l al al,kl   TV aaaatlaiaea a.-n.
ini ikta i.  H'laa. let .,***
,ha, ,V ete.lle,  *•**■  ***
..ti* <V la.*.,* .llh.1 .-.
a .it.  aha .t r.,,klk,... H„ia, „
-ll..|r.H  ■ -** *'
\ I  •• tt» I*
allatl  aaea.  fca^lele,.  iati.l  t-
,11,1  ...  I*'- ItalBarta.  «t*  ,hll  *„k
IV i«at»»t *A IV Male .talehteeae
iBaaaariaBM. IV| a** .Hrt*i-t II
aai, ,ak*l.t Ir. »t-«d l |t,ah
TV, ,-aa-). (I'l k*d IV* kid
lealhllaait aaa*..) W""» V.hfla .d
ft dlia,«*ei. H .tUk. kit. flaatal
• '-.-*. 1 tit*, ia IV .Vli atiftfl* ill
...all, Ikll  ,  w»*f  .".h*
kit. Itaalitd. lit. IV ttlaaaatdi  title
m. Ifceanatliaa ..taM kite haaa IV
JleilfBl taleitft htaiaae ,d IV ,*,
tea4i.fr a||,», ., .h  a*.*A  kite  it
llr had ,* Nlaaaaa**, aiiia
II
...laitti....J.i, * W-lltl..IS
■ a li I.it.lea la
..4  Utltbdata.
la, IV ami tadi*. ,aelar.ltrt. ,a NM
l.l.J .ilk It (a. IV at*atlf«B at-ek.
Ud le* la* IV  .■atatapwditr.  *** *,
um
em im cuu
.Vtai t.taatltl. tall I It, -*' ,m
r.atlaf 11 ill.*elt. Ml V*e toll, ta,
Xiailaa. «k.«- >V *«l la*ll
..«.  Maa  id  ml  aad   *■-*:.*
dltet-l ,. taa ,l.lMl.n. .11 11.1
|ea)t tV .'II di«k,M» tail. '■' IV
.Ml .ad lite ••» 1 B'|M*bbI .a,aal-i. 1.4
.V .eria.lt>  alttt.-.  ..Btbaa,.  *****
'II  ,i
1. mma tm ad,a,.l*«ul at*
ia-4h., .tdaaia Va .. tt ..r,a, ,,
«*ttla, te, la wait., tal IV tttealaa* at ,
tu, efc4et Nkk aue. .Umm hkwk 1, IV
rt4tte, al taalaiaUI. Itr lieaHa ud liul
• lit... 1*4 111 ■ I t>a,.arl I. HII
dttalna. Ikll Ikfc KlMllad ,01 V halt
lard .Hada*l ,a IV UeeH ■all,. a.|K
.te,,l.i.ial  ,,. .V ,»,te,  a|aH«t, lad
I .4k., ia>^«.eia"'.  tV mm * am at
IV ha-d ia IV .llf 1.* IV .trait* .hark
. ,  Ihe «,»,  ._..,  .Ill ha
aa-eare,, «M
taiataN, t*4 tl"  lta,|aaB. et a
. iii-l  Ileal a. tv
1 traialia, *iH  a.,",  t* MM. H  IflUlU.
ilia a ,h* 1.-1*1 kl. taa* .Btftdial afaa*
liatfXA!
J  tt_al. . I a. >-'
• ,.a, t, a. la.*, Viaataia,
I, Haaa h la tttaM KMahMajn *a Vet
I. ,:  «,.»-...., laree 11,-e, I
II <
it ll.l. Viae. U Ma tea**  Inu lakt
.,  tt  II.*,. i. d-.a.  Inufaallll*
mmaal.
K, llfialh ***aa mm ...aaa t laatuaia.
■ ti .- ■ l.k.la-l *,. ll
ia, ...le.4.1
t  II f Va , ..-   .at. .....  Ibm.
;rJw7!--.i"lM.e   IVIH*.!..  1-1.t4ll
mmm,** ull '  " " ■* - , ,t**A,tma\**U
... I
,H*a.
I.a-tal- ll.otaraau
l-i.*....*. i-a Jail 1 A •
l,hl Ita* |4**t .eeleldii «a4«l*, 1,
.Vlkk-ll, arllkd »aa,t«ia dHt.kl
•III. a.a.t.a.1 td IV Mk I a
fjaixi .4 Maan.ua. hat Hf*. dllalla,
.Id atllla, amt,, .•* ta.an,
hmK ,V,I aktei*. ..aula, 41.1.11-
lare ,.r IV am** -a«».al dUtdaWa ..
.VaMlfclM*!,  J<dr> Vt.tl.  •
.m-mt IV fltrrtld lla. I*HIIB-Med IVal
l.td.t.1 IU Mallll* VlW* ud Vd
In kl- laat. akea, V ,.l.-*ad , »»>»-
eta ,V Milk. 1 U« .Mk..
,  li    II , . if. .,„ „ theOdutt,
altatd,,
Ml. r llj.lk.ut a,
I hata, V.lfc, tie ,, Itaaaea, tm.
,-t  Mat,  Vr|h«laat al Ua*
Hake at At,.*. - ' tV 11.*
m.,,1
llaa. Mill tialtlia
•awe ap IhU Iddaeraa. IV RflV* In.
al.kt
ldeale.1.1 Ihae-r-atn, la4 lift *it*au
tad ri*.|le *mttU* II -'..Wat
lit ,.dia Ihe.al. I..t*tA„  't-,a*V»
la*H .*< fa**,.** a, ,V,e«-*i.i nil'.  lai'.ntii'Lii  New tvi'LS't'MlNb'l'l'Lli, DIUTIBH COLUMBIA, BATDltDAI MOUNINfl, J.1 il
llllll  a .1 III  Itu. - ll I
820 .v"  vl ' '"  '
QSI.1
s
.2   ;:  -'  SJ
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
14 ail.f t I I I liaal i M
I ,llatliii,IIM'IIILII  SI Mll'.lll  I'lln
|1it\ M ill!' IIIAUHTnllli ' HI.UI
JIMal'.l:  SKIVINI!  'I n II
111,    | ■,   ■ , ■ -  I  I-   It  ..'ll   -llllll    UIII    111'    lllllll.',
llllll Mfi  111 ittttt I.l.'- Inr Ilia- I'liiitit'iti .an
I'lllWll I III!  l.tl ,1- Italian!-
"Till  l-'l- lai  l.a  III)  lln- UH
NOTICE.
in I \  UAYN Mill: l't 11. I
Nm*
HARDWARE
A. M. NELSON,
I'liiiliiiti. I
iimi i
i.lil 1 \
'
w
•uSafiS
,t jti.itun TO BUILDERS.
nil altill i.iii   *|*l NIllillH till i III  l-l- imi' i-i
TO BUILDERS.
T
•WO  CAKI.OAUS  i'l'  IIAHDWAUI*
luf lln- -,|iiiiti; IRlill! It-i"' I''''! I"'1"' i" ' ii
■i|, 01 at lll'll Up  lllll III 11 l,i 'I  'I  'I""  I'U" ■
Wit i.ini t full Iim ul Iniilili i- mi|i|ilii *, iinl-iii:'.
.,|„,i,,liit-, ul Locks, I'.iiil.liii'.: l'-i|"i mul N tils
Wi  ,1,,, li.ivt ,i iii".1 iiiuuniliiii lit --im I. "I I ml' it
V
i i1,'
ii
GLASSIFlLO BUSINESS DIRECTORY
A Iiiiii Ml in i:ii a
M * !  ' [,,,~
U'l MM.lu,I \--  11  II Ill llll-
T. ! '  [ ! v ",v" !
CENTRALHOTEL
JAMlits hash, Proprietor
11,1, ,|l |U|I  'I 1-H all)   III,I I I ,1,. I„
<    I -   1-Itai la llllf.lll,,,,,,,,;
s
T
p PAIS (Mi., in T
\ ,  ,    i'i  i'Ui. 11 \ i*\i\ 11 i. ill \/n i;
i i   s  MAIil.l.  WAI 1.  I'Al'KH  IN
II I l.i I** I I i, i |,,ii.i   i .
\  m-'-ii;i'.m  I'tti \\ ,
rt
■
,IM |  -I, a llll.i. I'l IU ll.lMi  * I"'
t I
till iini.' i  AMI
-
U.n fl   It
(IM, 'Is"1
I '
|l|-it III t I.  I" II.IHX'   -I'' x
I.
■
Slltttl
I
lllll  Wl.
I i . aa,.i a I f.
| a |-;||   itl
ll I
f 11 ftf t IH,
ll    l  .
S
., alitt It I. ,	
lu I '1  llll
NOTICE TO BUILDERS,
•|"v; "' " ' ' " "
TO BUILDERS.
NOTICE.
BROS. W.TURNBULL & CO
9ta * V iuilalaaiv  ,,„l (l„„l ,.„„l,„.„
F. CRAKE,
Bulldore uiui (Imilrai'iiii'ii
beici:
iVTDHHARER : i
.ii i.iiiii ii i
i uliimliiii si. Il.i.t I i Wwi Im
EWE-LEU, New ffootmliiBtor liniwiiry,
\„  ,',|,„'„„l',  illit.llitat, |,l" '          II.II  Milll'l
t ,.  W illiimfurtl ' "tm  " li I"''' il I'l '": ^ "'  '1'i.ijlrii
ul ,tin.  i""l. in i . I i"" '  ''
i„ai.i ui.i Silvi-i  Wai It       'i"1 ''
|{i    |, inli, i lucks, SiHi'l wit  I'll \ -   ■  li«k "i \
: , i I-. iii liit..I Witri     i -■          ■  * id)
11. ,t ml., i   ( iill iiiii m ■
itt*
I'l
■II-
UlffiOH, GOCHIMI ICOmProprieion.
\-i ii.uiv\i;\   IUI  i  li  m.m
I V.  ,| ,, \,  It    :,   ,   .   HOt***,  I   .'I  '1   U  '  '
.at    t'l  M
'I' 1   ,.   Ul ',,    ' la'Alalal. AM'
| , -  '    I  -   .   I ■ I ■
. ll   ■ ■
■
Ml KIM  i Wi  Mini*
I  I I**
I
UII.IM  l-l III,  I'"-
*
'
llll.i.  l-l IHU
sl.liiu
'
A
I.N
N itK.im.1   {The  icfclflCV.
 _s	
it ,.-i,ia I'llMMtiS    r  I7.VI7.I   .it  "V  11**11
11
I M.M-   '  || . llll   -I.l.   'II ll
I I
I
. i UKXi il ISI, -'I.l:
•I
. r.MliiMi
I
'.
I . AMI
II
filhf ta.
HI 111 -11
//.'I.''
Tlaa- It'll, t el.a, I. a, |--,:, ,-i.
It italli,,- a,| llltil .
lllll l't.-  J
'
t , tl,. I'fa
*
llltil. atinl •_la.a la. ta.-ta.tf la-
\ *,}\	
NOTICE
NOTICE.
,,    \aa|la I  I- III
rr*
HIT
II ittla 11:
,-,,  StiTIi I I ,t II
AOMINSTRATOR'S SALE.
',.* tt. .
•i  ..  A
I)
1  1..IIS
ii .
Om: a< in.
-
a I' '
I • I INK
I
II
aill la,, •
11
Ft
,1 III"
XMHI
D
'
I
.1
|
It
tl
■
rkNM ■
-.   *
uii* ll""*
MUI
i *•■
■
I  1
11
L
V   HI*M
a\ a
lltlt*!**  III M
■
- ■
'  .   *   Vt
II
■
11
-
.,1 nrw
BRUNETTE SAWMILL Co.
I NEW WES'I \ll\-*l I K.It.l
manufacturers of i,iiiiiln'r, Bhiugloa, Lath, Bill Btuff mul Long Timber uu
in mil root,   ALSO Flooring, (Jelling, Etuitlo, Siilinn, Mouldings, Piokots,
Scroll nml Turned Work. -Stub, Doore, Window mui Door Framw.
llllll.f  1'illilill   Uf  atll  KilUlli.	
i  Accu-xate Tyrone GKAaxaxiteed
- m i' in i
Shiopiny Fucilitieti bv River, Occnn or Roil insur|Kissed.  .....
kit.
aa-ram
li|»l
i
l-l lit'. 1 li.ll-
iiimni/ iim
NOTICE-EXPLOSIVES
Bold AkiuI. I.u lln- .IUDSON POWDER COM. .... ..
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Oolumbia Street,
New  Wi'slnnii t'i
H.i ll.i..!'.  -t t.
It.'*  W,..t,lll,IM«.t
Uliliu „uiaiMa.a.  aaw. ......   -
. ,,.  Hanulactuim .mil Di Biul and Dressed LuinbBr. SbinjUes.  Mv
Iti;-  ii-H PinbAti
I i,Minu««l.'( l-l 11.
I '
XlalY.unt ..tllntutWi'l M ll. ! l
'-' ! '   Silnion  Boxi"*  ml  Flo.il-  ti.iv.. aiul  .ill   ndl  m  Wntnl  Ftirni-aliini;--
*'  io,' CnniM-ri'v  Dooi . Frame - Windows, Moulding*, HI -.  Railing!
***   " Balusi't ,Bt. ..'.tai  - -•- Plai" nnd Pnncv Turned Wood
|(( .... ,*,,,,„«,-,,
■.... . , . t  i w  ii'  i ru\' \\ v 1(1111111iiiiiii
■
■
TIMK  'IAU I.''- " W.TERNAN
str.BokD    REAL ESTATE All'
■*»
mi
\i ,i mu
Ut
!■' V
I 1
.......it- tl.a.l.V  .1,1
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.  bftltU IHjUIoIIIi
\ •   "'*'    '•",'.',-.. a.    •
'* Immt...
.......
-iiii.i,11.thi: i
Ihe Crown Stables
rim-i Hm ai.ntnl Vflilrlf.
Im Iiiitin lit. illy.
A E. CLARK.
i i OISSOLUIION 01 PARTNERSHIP.
V..„.,.,-,.,,,tt t.MII.I    ,
:   .. „,„.,ii,.    i N
I
,i iiii.t ..n.i. ■ t* v.
_■ \
,m tm
NOTICE.
M. L. FOLEY
Lumber Broker T
HI Si  t  1 NT I
If ..ii.i Am ll 1
it. ni EaUtt
in-,it nn. •
II ..
s ''•
a  ,
*
I
■t tka mm- t
I ihnin
OISSOLUIION 01 PARTNERSHIP
I
■   -
Ciiiimliiiit Pnolflo
riNK FABU FOR SALi:
II I I It.l 11
I'M)
*. HaBW HAnntii mior    .'
a Frank $, de Grey
(an,
lib
•n.
ti.
toa
J
IIU
!•
I
I
IHI
,i
I*
1,
m
el
laa
U
la
I.
It
w
a.
m
t
U
ll
I"
i*
i
ti
a,
la
V 'i i" 3. 1- HI 111 lil
I  Ikt I  .>
*.
I.
a
l|, -    k  IU
ikuranl*
T.
i
CITY DEBENTURES.
•I'l.M.lll" MII.I  I
I
lfe4«ersNWIG™Co" i'
T. RIDDLE   ■■■*■■■■■"■■"*-■*  *
BLACKSMITH
M.i.-
■
- '
I
 I***r 18
ii..,.-, tmm* ■ a
«
■•   , .  . Raw
. mr I**
Ao** ****** «■«   \\?
i
NOTICE.
....  Ill"*•  »  lllll.
II
s
t If* II I*
\\ . 111. Ill 1 '
u '"M
II
a
w
11
-ttt-fei, alalia kl*
V »
■ I-t 1k» 1
. .kelke. ,ke*l  I
NOTICE !
LOT 12, BLOCK 12,
Coliitita Slreel. New Wesliinster '
NEW VANCOUVER
PA Al UUI u* UWMm ,4'
VjUaTA J I SURBUFtBAN
NOTICE TO DRY liOOIIS MEN  *m*WU\*.*mm* new Westminster.
twm.   New Wellington
i i \ i.-.
i ii 1-T.liti
i-1  t***n
*
i;
M.in.HM.itj.nn.^-i.Mit...
_—_ '
TO CONTRACTORS.
SN.00 PER TON
airhet ai
■  ' MM H
v i ■. i   . iVK.vriirni ktrkki
'
II
!„,.  till  MB  1,1 -I
I
•II »l<
\i lli 'ii:i>
il
* I
•riMil.l.- win. w; !.!■ 1.1*1 n Ill
I-M.l.'l' 141**9***1.
If "I |i.'l"*lll>,'   *■ __^^_ •":« howi a |»ai"in  *tm* ********:•• m**m
„„,,,,,,.„. Fatr-StMiT IttU i*d Slut hlMlM
,,*>  liM-lll.t" Il>*l || ui
1 !•• ..i.
II * a,i:tii
I • '
loll
I. W. CREIGHTON.
tt.._., ,.- -
HENRY V. EDMONDS
H
NOTICE.
NOTICE.
% II. Ii.i-
f.
V
\miim
*■'■ mt* mn tai* ran** ,*^ »••*, l   in
im Ammnmni \ ■  ••*   [j"E
■
;
i
■
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELraic mm
ROUTE
SIMMS
DRY AIDER ANO HR WWII)    "03 1 .INYflllH NIIHVW HLNRY V. EDMONDS.
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
HAMSTER
xvu im Kixnvn
11 *
*|l .,|y   'll'l'i'"!,)   *  ' ■*■,()
V"ii«i   ii  ^•1l   .VAH1   i' !
.\ |   ..  Hit I*
,    |   ....,,..  ..., -, pm im* ■ TIIK lar.IKll.il:  NRW  WKHTMINSTl'.i;  IIH1TIHII  COI.UMHIA. HATUUIUY  MOIININO.  .1U1.Y
faljc jc-tiflirv.
UN Till: 1H1.ANH
■    I'vrmit
»i. -  i
lui'
Ibe
dul  <
■•it un
tta.' I. 'li
111. ' " I
,111	
.ml"	
Ik   '
U*"'" ■ •■
H.I    -   I-
•rial -
bum '< <
.111
If
Ilia'
I. II
Ike    ...
lk,
>|lla
Villi
Ula
tbo
•Ji,
«„d
uml-
iu i
a
•••
a
"TT
I
tba.
•nil i
.Ii'ii
llllii
Heat
bite
(ah'tt
UUOIt '
1.1*1
.ta*-.
larl,
l-el
MUI
__ll
-M
l*.f
Ml.
*m,
mm*
BT
«)1k
tmi*
•re i
aut*
IMI
*****
t*,rt
ItlM*
WMI '
r*ml
UH"
II
,.
Llllll' tl
I     I,a  I.     I'   I
|,U1|    U ■
_  uwr« ' ,i> n»l«i
in,1.1-1,.
li.  |A I
. _n -1 i' i
I,,   Willi.  >
■
 I.I.I..-1 II
•
,■
i...l I, tlii
il ii,iiiii> a
■
i
Mi  l;
Hiit* el Uii w*»iiii
i
i i
■
■
■
i
■
■
.; Fairtaven Excursion!
Of
CELEORAIION
uiiai
Itl.
**'■
lk*
Ikl..
(tnai
lata.
Tba
•laa
laal-
J.
tltk.
T OOLOCK
Tin-,  iiiiiiii i ty  l.
lii'lllt; H.ilil 111 lili.ali--
nl the finlVfllif.lt nLi'
ill Itvn iii'i'iw. U'liif ll la
...mut llif riulil ••I'1'"
tor ll tri.it ur llliillifl
garden.
Tlir niiiiii iinni
,,,„,il„U «•<• at **•>*, <i
Iiiiiii ||„<  llt'ii'  Laiilii
i.ianaii iiinii.i laada
ii ii tu thi, proportjr,
lliti-l.liii iur. it tt-itliin
ii lfiv iiiliiiitiH ilrlvf
lr„i.ill.iii-nnlrf»lllif
oily,
Thf Imi.iI I, all.ili'iii"
f,l „i„l iiuilt 11 iiltlvif
tin... Tiuii' is uu
better anil in **<*
ttoiiti  Im-  general
(•iinlfiinml,.nil l>"i"
poiaa uml ii1* •■fi''"'-
>,i<a.inu iiv>- market
rendera 11 particularly  .-Iiniiii.-  Im*
.LAND LULU ISLAND
$200 PER ACRE
h. ROYAL LADY STUDENT
THE  DUCHESS Or EDINBURGH  AND
HI it  HUM   Lll'll
. in,in tli.
iiiiiiii'..- ai
i tuiii) in Liter*
 * iaa ili.ii...-
()iir-iliinl ( ash, lul.nn *■ i> and i ■'
months .it s |»t u-nt,
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE and ROAD
I,*",'!' '
ilirwtly to tbil property. For market garden
purpotjiis this land has no raperlor,
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
I'liiiiaiitiii'. pnrpoieia
Alllll'i'liol tlllnilfltu
lllllll tail liliill.v I ilif il
wtll prniliittii niiiii'
nullify In it yini t lum
Im. nr lwun(y iiiii-
nl iirillniiry Ittniiiur.
limit ttultlvnti'il ..It*-.'
Hid mil imt i-y tiifiu
iniitluiil. It. nxtrii-
nrilliiiiry print ucllvf-
ue..  In  it   |,«Hitlv,i
wonder.
Hfi'ii i, mi ii|ip«r-
ttuilty Inr any ui>>"
tn at'a uiii' wlm, will
award him i* lucrative living an I it iiniiii
,1,-1,1 miil'f. It Ih uu
upunrtunity not III,,-
ly In „<•,'„,• aciiiii Im*
i. Iiiiii; 11 mi'. H it*
litr iilmnu...' tliiiu iin-
(lfiiifil IiiihIi IiiikI nl
tr. nn aore
a,i it.
Oft  Hlllllll
N.I.. —t  llaaaa.lal  , I', I l *  aal  ||aaa',a
VI  art,
l til  .1 a  ,  ,',  I,  lllntaaatta
I 111!  H  I  11  a  a   a   1   111, |. I , „l 11, || ,
,i-,  1 1:1,
Iftll-ll, III. -tal.  li't lit.I --1  Hi- tm* ml
ill t   a atll, ,  |l   i: ip.   ,    I  llil,.).
I tit  I, . ii v, n  I, -i*.lit Bl  l'.,ltmr,, Iii
abl.ll Ul-inl  I I. *,-  Itaa  Itraal  . I.. la I l.-aaa
at I i  'la„  .l.n,—   t  tb.  l-ijllllt,
Ul  **■■   ll*' I ll 'itttt.
1   •    at  , latl lull, a atll
• nl tlaa*  a,lil."i  I'liiu-- A it-l,,tl:i,,i
a  ,a. ,.;,  dilaMI  if, aalty.
.   ,   , I*.>,|*lil
I,, *i.,i    ina) a i   , iiu * *,,
lat. ■ . t ..-•.  lla I.
,a.. Itl.'.r an lut  il iii  Initr.ai
I .',. in. l,  llaa lliaaat Utile-
Unil .-I i ulnar,
a
•••
T. MACKINTOSH &
MMYlil Bank- Montreal
Mam. aa, lalaa. leteeae
t .11 UAL ail»tau|i,
■
:.  	
■ .. ..
'
•••
NOTICE.
I*
tab.
fail.
'
I T... ....
I_yal & Qo.
HOOIt.NI.I.I KK.S
At STATIONEHS
HAMLEY BLOCK
A Savings  Bank GOVERNMENT
LAND SALE
BY A. M. BEATTIE, AOCTIONEER.
Department
Hit taHn oft.rud in MamdlUt wllh
lhl, B.at-ili
loitmt Hint! ti Cimm Kite.
GEO D. BRYMNER,
T.J. TRAPP
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
Tulr ' tm T  mtra
qiMHtlpml l-tl.iii :,.  Um  l»l_).l**itviil  ut
..'Irti-a
U'Hi_ tta, i*«in.r.*l  • _.-'«• H-r'iait, ***
*m*m*i
Ikr Ua.W')r'* taMrtu ***** m Uttarm
yean  II aititmiah vm*
•I mtawy In all lh* aia'wlaw rw*-
m*ttm i.i ,«i  r Uh itimuu
f, .ii* ■.i-i.ui'iuei
i. n.i in
Ibi wary
"t.l  -a:iai-.lf
I    ,  UlfklMal
•  * * ■ '*****
*
bt* ■ i* .* I i • lily I* ln*i«t«f«
t**mhjm*ewtfcj '■•*.. >■******
• 1**1 A******
*.
nn a llt-a-M-Rlfe
il »tii.*ttuiral*l|
lln It ial UifiUi.— <V.*4* m*nr**y t»Uh
•a t***tty. lie
'I* nxt-liK**-*!,
,l ****** !„ . *r* *m\n- **4> tiaia**lie
til***, atii 4* eaai
.   ...  **.*.* kiibi
 ^	
I  Dave ** lh* H-«*-Ha*
ifc*. i '
Ito i
Fishing Jackie
' (iiii Repairs I'mptl? Mladcd to
CHAS. E.TISDALL
", VANCOUVER
COAL
COAK WOOD
i
Hni)if,ly  in nil pnilH nf thi- City: nl,n CHOICE
FARMING LANDS.
71Q COLUMBIA STREET
Royal City Market
J. REICHENBACH
Meats
l -.». .  Ill
it,, fgmt
HM* rt  Ilia  lUti.l H14UM
.1
. fl
Itnl. a   ■ 1 **
■
*\**A IU
'  l
■ **** eai
*   ahl  lla.  ******
mm m *** imi* *t
mml, **A **tm pm*
..* *
-
. ttm 4»t* mm*
W> .1  *  ■
ll.. H
,t**.p,tm*l'*m**i
. i-i a mkpn
■mm, a*tt*_alf
1. ata In
*
•  mn) He*
*
1
1 ni Meeery
-
-  I
•
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
I I.U .lit I'll 11 i-i. *
I Hll'l 1  11   Ne.' V.e.a
,.,,,,  laM.a
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
l*n*A*
I
I. Mf
1  ll
llll
,1.1
■
'
JAS. K. WIZE.
Cai-i1i38 Patilic Railvav OHpHf
cAintc titviaioM
obavoi or time.
o
F«r Wr Cttt Per Ansa
■
■
■. ,(,*j 1*
E. A. WYI.Il.
\
\.m  U.*1-all.<1*1. tint J-»»'i»H  I*1!
'
'
_lil»*.|.i  *****
i, forwarded lot
■ ii
1
l * -1 -
[r. ,..., .  1,,,,  ....
^^^^' ' *n ttm* *m
hum' I IHi
ifcOHltl '■ '  -  lul  MM  .-!
eyedM
lnl-11 nn theiMn*..   \ u.i.l.
nd,   iiiiditnMiimtilii?.  "in. i.ti
I  lUlRt   Mill  1.11'f
.,1  1..1  it,., talkt |.. l"Hi.
**• 1 hlneee mil be UA* I
1 ...iii.ii   Wi- K-  ih*  •'■'»
vt. 1
•11 il„- I'aiiDi •••i*i 1l.1i Mta I-
iiiiiin  II*  !-•,<
in ear.  iitf i:\|ii.-ii *tiii.»i-
>i*ii>i a* (in*tiiw-Hii* I'.niel.i
Al reltfcaTea r-iu
^^^^ i-t 11 *t. i'in-1 *iit ifjii. Wm
nlimetr II **\t% at a tyttti*! *<•
a*T*li till ; "• -loiliuli r
imovleet t,.l 1
enjoy tin   -I i.ni* fun 1 tl.  at Tali
Mum. 'i' -  it im ini iln  1,1
el ; |ai<>en|alli. iitil «II1 *lnl
Mr.Phop  Bros..
SIlilllM.lli.- .1 lllliltllllllllBIS
BOATS FOR 111 HI',
Boyond Royal Cit * Pitimng Mills
Nrw Wctlmlntlcr.
B. MARSH ALL
DRAYMAN.
II  , ■  r 11  iieil
1 .
Niu Wflllnr.tiMi Conl.
I  Hi.kl'  ail.T.-ta I  (-.  (.i...,,1ll I,la|,l„.,rf-
The Mailer t
,1'u
 T  111
k iiiun- than .mt ilif
quality •>( iln* material "i
lllli.lt .1  Uiil  >a| a lutll. - i-
iii.tlf. the iii.".i Important
conitdcmiiott.  Tlwrint -t
cloth Uully t oiilorniftl 10
iiu shape n( tin- »■
iia.!-. tlim sliinlily.
H. A. NgRAE
gunmnltt * t r, il' ■ t
In   lliili1i-rt|iiilt I'm  I"
^aihn  I.y  i competent
tailor i1- mora elegant than
lltl-llllitla' larmall It.lll.  1*0
Il1ll11l.rt.il   Sll.llil s|ia ,ira
n.   "Tht tlp/mirl
ii/i Proclaim* Uir
MttU."  The  Hard la
ni;lii  Therefore are
your i Iniii
Ing in'in
PROVH-IOIAL. OOVERNMENT OF B
OPPENHEIMER BROS.
WEDNESDAY, 15th JULY commission merchants
* Imponenand
i
At Vancouver
2,600 ACRES
■•rCSI1 LMMel Illi* laimil* liinmn •■*-
TIMBER LIMIT "G,"
Situated on the north >iiK- "I Burrnrd Inlet
< )|i|ui-iii the Cii\ nl"
V A. 3STC OTJ" V B3R, .
Import* i- uul Wl,-'    it  Ion in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
1'. O. I'mi.\ .'u; V.niKiiivi r. II ('.
J*. FOR-TUTSTE FOR 25CTS.
■■
torn tiiOAi b-ieiw or Tin- natiokai. _luh
1 CONSUib.ATIONi"'IIIK
Melbourne Gup of 1891
.*...,.,. tt.,mmtlMi.,.t.-,mm.*mm^.*,..^ it.,... ....  tmm raeaM.4
 ai.al.Ba.
a  -,.t.t tana
I ... a..
* tTii'ia.-a wta tnii
Haa
I, U* rtalaat laaMtle, *, „_,et JttIM
Hal* Wkle.Ua,__,_■_* .-laiaae
l«,a.aVr*«-.  lla **a< ea. I. a leaaa,
mammmt iba**. *u*t* _• una aaa,
aa._a.«all  Ha _-ai a (laaelaaa ut.
.eMIe,. aat tie ...ait,, aiiawal a bat at
MHadM, ataftae.,.,kee |*. am. aw*<a|-
IWr *mt tmt **.*, a*..*** ...a, UaaV
•aeaa. aat** * ilie-aa,. a«t« IM,
ati«a a.1 aaMM^n naita. la.,1..
.a*i|Be.iaal,alli.M>aii ..-I
am* aatbrw*aa*e*t*|»n_.»__».
1... a „.*,, lit ill 11*. aaaaat*alt.
"he propert) will be sold In lots ranging from
*.. ■,, ,,*. .„ I.- uiui its close prOaXiin-
in
tn Vanoouver affords the
GreatestChance for Speculation.
___
i..n.i..i ■
atiaaltll   II..I  .IH
,,l li, Uh
'.  "t  taat.nn..I  .III he |.li|i..l
I Itlt- ...lltll.
•I, ii.t-iuii   N-.tt,
M.A.McRae
FINE RESIDENTS PROPERTY,
i   * ilatbte in Ht*  >
INnerefln lln tiriliiij. ami htvltig fih* *»**• **<* t".vl* nf
lilorka. miking (l mmi .1. i   >.. nf the
lhl* Hinn awl grt i Mnrh, antatlvMp II Into Iota iih) t  i
litttMl   ■ '■'  in llil"- 111 iinniI1i«. the |.!!v..i>li,
I n in. t,|. pot* ll.l*.C fn f"1 'I"'I
A. M. BEATTIE, Auctioneer.
SIR,
■
■
■ « t„ l**i *
Mi* itiet
i  '
,  ta 1- i.i. i *p t" ml) *■}
■
**,***** ******
■
\\
OoLlDMl -■ '   '  r M*Kh *i'
MEAKINS
OH1LL ROOM
la no* • CHOPS
ANO Sti AKS  ( -,  th h**tt
a •
VANCOUVER
Get Your Meal  ,
laa.lia  Hat,
r immaaAnaam
_ ABBSHB, QBBBN & 00.
BANKERS
.,,.,. I'll  I.'Itl l.  I'  1
.'.„ alt I'.J
•I m I'm eaaae ia Ufa
LLLL'i i'. .  j |*ai
M
ANAHAN
tM' BUfH*-
FRONT STREET
•KRCHIHTS EICHIIflE ;
at mi*
.  ■. h Twnsfffi W*t.
-V iiilr^nnHti.
• Um *ta*.*a*t* ;.. .n n*na
ta*L
, ■ ■  i *
I
AGENTS K0RWS1 is rAWoo * CO
L10UORS AND IU0ARS.
■
*********** tkitt (Vm. i	
..*•! iui******* *<** A*i Mm**—
***, ****** pnty ******* *** *n m
.  ig-MMM« eefeealM
• .**■**%*
****** PO*Ht%.
It ********** **m**l*\Mm**m
I*. t**U litem * ******** *** mm —
*
M*m* vm *** u ***** mm* m* m*
rtamy**my*t*m*t*4**M*A**UmUtt*m -
tfeaU-fi
l"i_b-a«iiaMitae(nMaMea*ail Mm mm**
H mm*l*y ****** t**t** *****
******* *****
\lr**ya*m***mm ******* tMAt* m**h
tt*.Utn*Hta****t**th4Hm***m ■
*l  K  «   I
tV***»*»*i *t****mt ***** ifce ******i
■ -*t*.*H*t**°***
t**4   ***m trmmf-y*.
ttt um H m**t****r  * **'» ***
,  .i,*t*tlia    lal_.4Mal'
N N  .  ****.
I  - I -itt ***** al aaaa*
a - .. >■*. *******
la.
.  ,   ,-    ,**,*,**•!***»***. HHa;
\*i*t**mm  tu:** -i**-iMi,
I ,11 am m* **a
i H  ,.,.11111
Lttll* M Mile li a P**H**f**t
*** *,***. eatf ifca *r**m,
t .  ■.  *. *ntrm, iMt mtm*
I 1 a'l th-rm Ut ***** aw* ***
I tin,  Y**et h**u htm
I Mle-a w*a. iv-m ***y*\ t*m ****, **m
t-l   lliint.-i .1 t-r^Ullir^nhal ym*
Km* **** i*.-.*wr«rr
*i «** a ii.tf'l ri^Miata a mm**
a a»t.I ttttt TamAPtttf** lillV *t*» *****
j af I i* ■****,***t* ********* ym
1 4*al •_•!),. 9»H ******* 1-HE  liElHlKlt! NKW  WHRTMIN8TH1I,  HIIITIHII  t'Ol.llMHIA. SATi'IIHAV  MOItKlXQ
.'I.Y  I
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
FOR BA_.a-A.NS  ILN
tm. DRESS GOODS
liOll-ttll  Columbia  Street
Beaded
Visites
and
Laeo
Dolmans
at
Cost
Ni'.WS OK THB CITY,
Nuw AilverltBUineiHB
LOCAL  IIIIKVITIILS
Mliaal'ii..' lltl a .Ha*
hi '■  ■
Tlw I
L. J. COLE & Co.
Html Estate Brukiii's
liimii'iuii'ii. lnviisliiitml,
"" Ouiiiinissimi Admits
It iin.i Mill \ -I'UILKT.
=' HOUSES TO RENT
_E=Zi.:
75 CTS. TO $5.00
For Qooil Iiivi'n(„„i„Ih ,.„ to
P.J.
Tbt K.
\t ii -
-tlm imil
ii  lii.i
Admits Iur Uh' Niilioniil
I nf llturattc. Co, ot
Ifi-laltaal, .ltd Iur tin' J.
.mil ii. Taylor s.iii-*,
V.uill Uoori, etc., lite.
I...1.1
III-III llll
lil.l
ttit.liiiiiin.|ini|.Ti) ii.'aii tbu I ...
i    irinllitl Inula In Int. til llvti a, ra
 a,„l,ll,l-
W.F.BEGGS
Real
Estate
Brokers
Aijfuis tjiii'fn's liisiirniii'f Co.
Mil mi Menzie
<— • ">
-ii'  »   i  T
,    a    a
iil.fli'li rlll.ll
l-'ANla, „,,
',. '  fANllY l''l.ANNi;i,
UXl-'Ollll, ETC.    "
J. E. PHILLIPS!
Clotliier and Hatter
QnpO  |, iillllHul lli'' Odd I'i'l I" Wt llin I M
GENERAL BLACKili
r.'.i iiniiiiiiiti.i iiii.-t-i U|i|iu»ui' inula i
MACHINIST
INI I Ull  V'latll'till:.
I
n
i ■■
I *ht*m„ „
ii. .1*. ' i\ork.
■
[or tin   ,-;''■  -ii   i**i  .,' i
I* -ii ^^L
P., 11
l t.n i  . it
'ii„ .irtli i****** Iron  11 ■ i
- ■
•'.il.    _
it,, iwlmnlui imli
al it.. \ \| i  \
•I., t-i* -. i.t i, ■'. .
n,. i,i * mniwa]  llm in *
. ■   .
,,t ,i wii ai*l] i- tti
■
-.; ,i..-
. '
ll t-
■
!. ,
■
Ii.t
■
I
'
\
■
■    '
'
'
I
II
.  , j  a.-,,.,-..--. ,. ...
,  ,.a   '■  IllVll .'  I IW *..! * n. Mi  .\  I  lit .-.•>
I i. |... v  |,.
^^^^^P^^H------_M^^^^HPV
THE WELL KNOWN
i
i .- lh.   ..iln.'  till.'t'.l
u  .* ll ■ i. ' .  \t li nn lien Uni „ *•**
■   al.'   |.lj.C*   ,11
A mi Camilla . , .... .
...    i u.n,mi I.-  , illlltllth I»ANTIM1K
i ii, nn i'i."i.i -i-i.tnn
fill    L,U.|.   ',.
■'I    \
-
'
± tlii  nail It
■
N'ortl ^^^^^^
\.,uii. in iiiii Ka»trro |»loU
^^^^^^^^^^KQi-.i'< i.t.
I at,
■
■
■
■
VtblngUtai ■    *
■
■ ■
When
■ ■
t
■  ■
foi
.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY i liM.)
_. Engineers and Mill Supplies
'I
iL
Lull lii, Sinclair &
REAL ESTATE
INSURANCE ano FINANCIAL AGTS
Purchase. Sell anil Lease Pnptrti. Celled Rents. Male Loans en ||
naps, ami transact all business relatinp. lo Real Estate.
i
.., i...
t..tta, -
II l.Mt aia '
III tV .1
|e„.  ■
|l
■
I .ttl . .   '  *■  ■  ■
-
■
. .teat
.
II
LUNCH COUNTER
0|»al Da, aaal  Na|,a,
Ire I'l'fiiiii nml I'liiils in
tlii'ii- St'iisnii.
■
I0SI1H ,1 Lllll! lMl!r'.i-l-
Sunnyside Greenhouses
Ko>il Au, Ktv Weamiii&ttr.
■   t   |U\...Hill -.Ml lil. VM II I I  \TJ|l;li '11
i^H.-------------Eii nnnafir uin ft n C01 IT 01
■
II
I-  ■
SPLIT PULLEYS
■ l-'l 4tm\
*  ■**  ^
nffl. I
O. P. ST. JOHN. Mttiiouor,
N„ mm c.nal..ui Sin-'  V ■
OFFICES ^^^
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    II GOVEHHMEH! SL. VIC10»*|
ti it
Ul  »»Bl
a ilbi. 1
In le bee
I Arm. -
Oman van .iiimi
■
H
I  us.
-
II   VI
'
■
1  a  111
TaM iMIalt. lam..
fl.. Ika
t| ..  ,1.,.,.
'
1
•
A.
C.
WILSON
1
III.I.
t M.MIIAM
IHl
uki <;<.isrs
UI
i nl.I Mill \ tl
M W
IVI STMINSTI-.R
WE INVITE
TIIK  IMIHI.II-
JOSEPH STIRS11
Jewelry,
C
LIBRARY BUILDING. COLUMBur
J. O. HKNNETT.
WAICHHAKER  AND  lEfHI
VlMlllaW    I
W.E.FALES
■xjyoops cS_ _?o*L-t--EiX
qUeenstown, B.C. QaMPBELL & ftNDERSOl
A   . , ■ .-  i AND wtah
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_1_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H
I HARDWARE
HIA I  BRATX  BHOKKHS
iiimi i.v in.** u
■
mn a« nee Heeu
■
■
'  ■  ■
I tU *4**l*W*m-  *** |*H*I»**. \
 COLUMBIA BTREHTT FOUNUKV ...
UNDERTAKER! RODAND CURRIE Z
IS.Fi ~ ~	
Upiiosiio City Hall.
-
i
rw. tl*
ilk  .1.1
I'hIiiI.. Oil,, l'i... I.-11 mul (aIn..» m i
IIW I  llll  \  I I U  I l\l ■> ••!  II \'
i l i  ii... t i
NEW GOOD!
CONSTANTLY  ARRIVING   - kaagm (it*
I.f l nam I
    i i lint I-.I UN  - i   I• ■*■■■■
..HI 1 I
Hi i.l \ . urrii Mm iht) I
\ It Willi .'■   ' alarm ill kiml-a nl M.n In--    I
Ctntiinny. Mantifitcltircriol InHiAVorkitiu l>->!  |«,ttti i >.n.|i
|,HI. Mfutufitclttn'i ,i II  I  * i
a, it li I  i , , a a |,...ta >,t ft in, lit. n,,r  ,na  , 11, .,
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  I'.ASY  HUMS
Wf li.it- (In- liuK'-'l
..... It «l Hllvi-rwarr.
fl.aa l,.  .1. IL ll t  Hll'l
Ilia.III..Itala III Hi"  • ••*
DAVIDSON BROS.
*
e
I
t*
*
r
.-.
1 aaa. (laaa*
Aa,
••if "HI ll It 1.1,11
ItnttiU, bton*,. (*jr»l al r,N,lta|
„t —^-^—^—^_____
.
1 ratlin la IM fault
<aaa.a4i.ltii
i
ON  I'.ASY  TKRMS     ~~ \
a  mm, a
  Tho Bt*sl nml Chi*»l»*-»«
ifcu.lt RAND BROS. mm PROPERTY
:  - . .   ,.,.,.„,.„ ,.,.u „....
NOW I HI Kill 1 OR 8ALL
lllTHTYIIAI.I.mrt i   ..^epHtHl^ai _i l,u„u.ll
.   .....a  r_^J ._ t.-alal. 	
ria.rarf, ,f-.f  '
...,,..,.,.,  tv. w ,X« '.
SOMETHING NEW!
H. MORI.V * CO.
......
aSMi fwe
BOORS. STATIONERY,
a- -t ■
la lla 	
^-___________________H
I
Fl iff a llllll tl. I'lllll |.f|- Lot.   III ..... ..Ill'
il.t. al ra*>lt. Imlniiff II. 1*1 nml I" montha.
al H per - ■ in
NOW OFFERED FOR SALF.
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
n*tti.
_________!
$200 and $225 Per Lot
i
B
. i
I  , l,a t  0*101,
If Mill lit*  *•"" '
jnanza Grill Room
PUtl aiia.ll
anmnmtta ,
tftall."  I--   INU 1  I"  'IIH-
■*'  oHUt MAY Mil Willi
IMt tie* j
ALrRED WHIT-LOCK.
	
niiin Done —
mm m ■■ n I   Wm w\ 11% r*t a.(.,».i.«.., w ru****** *t*t **
ilAHU DnUo.r DDrupuifV
Real Estate Brokers   L. UnLllUnLLI
"""SC Colli Sl, Westminster A0ENT mmm^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354182/manifest

Comment

Related Items