BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 16, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354181.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354181.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354181-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354181-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354181-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354181-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354181-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354181-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354181-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354181.ris

Full Text

 tW. J. WALKER &!
rial mm warn
I NliW WKBTMlNBTliK  -  .  .  n. ti
\ I'M lll'll,- 511)
mg
WITH  WHICH IS INCORPORATED "TIIK DAILY TRUTH."
W, J. WALKER & CO.
<;i(A tt'l'Ulf hit. ACCOUNTANTS AND
CITY AUDlTOaUM llllll)-V-U 9
TUUIFHUNU  :.!.. NEW WEST If III STUB
NUW WKSTMINSTKIt, IIIMTISII COLUMBIA, FBI DAY MOIININll. Ill TOHIOIt lli, I8»l
WM. BAILLIK 4 CO,, FROPIUIiTOlU
WAGONS,
VELOCIPEDES
AND
TRYSICKLES
nu: i i:\uimi
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
(Tit HKI) (IliKllli'S    'I" niiiiiiiiii.it in rani iho i 1IIU0
uviuuu; •uuufu.ua   „r„ ,.„KBII,,, „, ,,i,;, im. .mii i
lna|aa,||,.a. la.k  ol  ti'airaillllir  Inr It |ari'*l'
rRILMCIl 8ISI10PS CANNOT L1LAVIL ' "'"' **' '<"" '""" l*l«> • "
TIIKIR DIOCI'SEB. ''''"" ' '""""""'I'
Mni'li'i.-il Tlltelr Maa.I.T
L.taa lli'ijliiitniiiaiil Vtetiil laililiiiiliu Hl-lll.IS, Ililnli"!  i,-,.
"li,  Tomb tbo (,'nnrit,  Mr a-iaia,:  of. nml lit" lallmtii- lanai-
tlaaa Cliaillbor Of Dae|aulitia  rr.IIO.il  .'I In.i It linlilB|i|.  aal
V.'iy   l*ril.|l.-ll.tl.   Oo„tl|tt|lt|H-|a  of  laallHil*   liaa.f.la-fa a|  llm
Ihn Trniiii'iiilinii Oala-i in I:i>,: 1..i.< 1   I'-ri "I I In- lu in,■! i.l ||,
Llllllllllll  L'llthollin!  Iinn.!,, .-I  tjy lliil -I ll--  im,
H. H. lennie & co. Toilet Articles, etc.  u«htoto»*
.1  fa,
.toward
".l.ll III
-"-I"'
• 111	
"I a-" I II' ti.-.til.- aiiiall ..ln.,,1.,,,  j
-i ue i.iviii a \i tt ■ rm . ui
TOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Roiil Estatg ami liiiiiii-itni'i).
Ol.OM.M, Hl.tKK.  ,\'|.;\y WI.STMIX.S"! II.'  ||. f.
Tobaccos and Cigars.
liaakl.l,  eeaail  |VH.,.„.  Vn.'iiil.a  Mlil.ir,-.
ill. Illlaie.    Ain,,,,,.,    AI-"    Iml!
aaaaall iiiile-iliiiea.ee   Hi-aaiiinl.-ri,... ■ „.. .i„„.
mi ... ar.ai.' -ii. , i i , ., ii  ii I'.n a , „
T'h,'.r„'.il,.f ...-r...... .,/ il„. ulliii,.,. o|
fiitoitliirl. l-.il"-. t. In, bean dulroywl
„ , , 'hy  ill". Tl  Iiiiniiii'. aa,.  ,1'.Iimi" jinl
i .ttm. ii*i.  la  llm mim,,.i iodi, liomoluaui, u.
roii.|ila.,i'.l lln- pi | ,.| a„ .|,„|r .miiii,, mi,.,
"'HI"'""-  Ullll "I  III"  IIMl I   Alll'. fa Th"    ,.„„,„.|l„f.    ,| ||„..|„|    „„|
alalia*, ilm Kuvaariaiiii'iit .,r,l.*r |araalaliali. UI.IWIU kit. noa oo ttrilii*.  Tkolt
& Thomson
M  Hn*il» IKI-ILI'lltiNK «r.
**• AtUSB. Sllllll IIKI.I. .ITii-LMi.tM-K    l'i, Im
I III.li it  II KM.II  -\"i,ii I',,! In
MOWAT &T>
TURNEXi
111 blakopa from lotvloi thol, tHoman
wiilmiii limn,» ii,.i iil.talm.l tlm |.r-
llll.ala.li aa| ,|„, (feel a | lalli, 1,1 |., a|,, .„
The, aifale-r rie||l|ll«l|]e.| aaf w.i. !-■-.. .1 a.
the'ra'taill eel ||„.  ra-.an,|  ..... .r.,.-r a. la, . |,.-
I'.l.lllar,aa at I!   I..!..I"  f|,,,  !,,,nlinl
Kllll!  I'hTnr  Klllliiaillli'l   Tin  l.l.lln I
daTlalr.1 U.a! || ,,], , nin.l Ih- , a,|,„, .,|
ni.lM,.-. , till | la.
 "! Ilea- .alalia' .nal I team-
|ri-aia-el
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
It Mill Ittl t tills  I INU -I lit l.t IS.. i\ m.i. 11, I,,, is, nm im
1.   HH   ISII  Ilia lllll  a  l|.|,|||	
BlfflMllliCIl
Real Estate
Fiui.uitinl i.ini Iii.iiiiin,,' Audits.
btrol |l"|.ul!". lafa  I,.1111.11)
i today, alliem,ar), i„,!,, | ln*j-rt
aii" ... traiiaai'loij.  Inih" lo, I
Hn i li.mi.i ..I la, |.nn.. ii.,,.
.'■   ',  l.laroh.D|.  ae!  ait,,llia|t.  meet
laila itallaaaa-   .,,o.,.  Ika
ajrt.lb.1.  Ill lli-rllll  aiaal  l|..aia!".l-'  la.ai--
pl i-t tn alil lli.'in.
HAKVEBT  FESTIVAL.
I  lli.ml/ut ,,.,.,  lt.ptn.ita  aattlfa  I.
II**,, l.i.ii..
Tl.a—I in,-al Ileal) Trlully la., iil.lil
a.„ tli.' lo'ia.lii,, i.f Ui" Han*-t  IVelual
'   iinii' uitt   Tb.  lar.a'l,
Ilia le-aae.l , | , . ..(a, |,,,.,.| ,,|  ,|,,. fa-a/ailar
I llOH ol Uaa- a 1,'ala I,, ... Wall   A*  a  lir."'
uumbt-rot la.ll.--> ai.il ■"t.tla m.-n from
• f  .'ii' -a  .-a aanl "0.-1-1 lee lhaa
M-rii.a', whi. haa. lull,  akoral.  Tho
l.at.I., la fo, Ik.  !'• .!'"-  *..!■  !,'•
arlllto-f
*tt* Ha" Hi'.., MttbU.bee.tb
rm
HI -Illi*. A-
We' iiiia.. proparty la .hi i>.utt
• lhe Oily ana District.
FARuH Improved and Un    i
..ii.
In  SOUTH WEST- „..,„„.'.,-
MINSTER ..ml tome tlio.t.' **"****  **
■  •  tn I 1.2 .icit-i lo 2 1-2
I  '   ■"  I'll-al   A.l.lltun,  |„
Sunlit Wt .Iiiiiii.i, i.
a
I II l
S BARGAINS
* in- iln- iinlt-r nf iht-
day, in- .in- tiilrriiij*.
lots in tin- ti, iimi ni
Mo itl lhe
■   "11.l|l|t | llll  I 111
•;;•' * ,a. h .mil tils..
Rood liiiililini,; till -. .it
S.ijijm -riuii Iur llu
'.utu- figures. Call
.uul examine uur list,
i uiie • ; 11 i olumbiu
Sim i, N'i w .V. sl
minster, li. I
A GENCIES:
II I" In lliiitoli.la i... |iln*r allh lit"
ttl'  •••*■ *    la.   laaanl, aa
Manchester Fire In-
surance Co. „( Man-
chestcri I'hcnix Ins
t lir i.l.Kii (firc)i
i 'itiieiiK* In- * " "i
i .ui.ui.i mr. a 1 q iii
•ilili- l.iu Assurance
Socict) .*i iiu- V. S.1
Accident Ins. Ca ol
Ni.rili America; The
M uiii.,1 Accident and
I'liitc Glass Ass., ltd,
nf Minn hester, Kni*.
,..«,...'  H.i  fal  aub  llat
llaa- ahaeia- a.* *<.,ao.itol..t
-  •! t trnali a,
i -1 fi.nt of ,ho t-h.nefl
l,«i,,lo.n..i..-„.t.,liiit.|.t.itt.
. I,a - a.  ,.l.|o.l
11*  lie"
•IHtilll  al.ae.»e*l lla.  1   .  .  . |   ,  Re ,
loan .,! the- l.n,',
! .
.__-, |  ...,,.—„  . lb    HI. r|.l|.|.|..t
*'<-*"•**    '"I"!  '*'"" 'I'   ■-' "■
rbl»,_ra il". arrr ,..»,—.,i..c ,,,. noa .,.,„,  lau***,,,,,,  ||. 1#v„,,,|,  ,h <|„<
r.thitlnl  iberh  ao,r  M.ta*,o|,  Mt.bo.  r4rfclr.kar.ow  !!■  1.1,1..!  aa  ...00',"
.Ml «n«il, .li,m-J bt lb. >b« 1  Tb-  '
anni ..I Mra  t i.,- mum *■! ibo i
Cbll  eel  (itlarfal  Ibtnl.niir   -
O(roty .tli-r. 1 •
Ltehtnins'. Vtrid row.i
!-"*!■"  ".   "  *■■    I '.'  !
.lull!
CONVEYANCERS "i FINANCIAL AGENTS
■
• la* f   a.  I. f
WOODS. St. OAMBI.E. N, w Waatmlnator, B.C.
H.G.ROSS&CO.
Cnlniuliin St.. New W.*.luiiiiat.-i. B.C.
nr
II  Vlll' »IM
M »
IIHITISII l.liiN
M \IM,\.Mi,
III-MM  Ml*
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Ika  ina Ilial  atuel* of  bi,n-1
li   lla   iaa   mi*  ,0  li."  4l,a  *.t
Hull*,  an.1  tho  i1|a,.r.*<l  i^taliaor..
la.-a.l   J.l
* ti' .aaoia.,. ,* *li.inai. of
,.  ai. t*.A 1 hl>attt.l,  bot  |.l.alt*l  out  to
it  II." Li,it.,  b.t|  Oaa,
'!-  aim l.t.* ,h>-
a-. ,  I ,f.a .1   1 „.  ,br  ^..r  f.u
l"«  H.ra.1 ll.r  .,.!,!,...,  (,.,.,,,  ,4  ,  oil I,
.ta (,..«. hiwia...i ,0 ...1 a*, i„ itaoWaaU-
*|..i..]  i»nit  1  t.i .laaliV. • n,., IV  Uliik.  Ibra Iko
.ll.lt  111. la... >b< Inil *.1a, ,a II.
•moll,,  ooalor ai.i...|  hi*  h'«'"»"  t.. to.M K.lH't
Ik.   Mlioa   ,4   ,
• b  .4  I.iii,   lh.t   bM
'  Iko Ibo  —ril*  i4 • u tail  lit.  la -. at.a,
..lla lh.1  llwa Iko «a»  >
.0.1 Iko atii, b«tb.o*laia fail 1.1th bl.
Ifala..!   1.,  It.  lall.i.a  4o«.l.    .1,  .I,.,.  ,ht,  O.HUI  -, ».!!>,..I  10  ||ao
ti...1.1 .t.. .ni. rtii4l.,i» nil a ntarr at Ibo Irani
a,,, fcroiatrta*. wia, >4lk« .aiail. HMMa*. ..».,i. <m,*P* a
**mp  .04  ItUletV  1W,0t«ttm  .1** bl*
III. aail'llp. lllilani
.ll.Wlu.al  ,k.a   aa*„.«.,aaaal,  a,Ik  Ik*-
.....I,,,*™.  Tin  .Pan* .**  aVilll
ib,"* .i-nih-atiia nirtoat, tn-apr-al li"W
tier taaarr laa tilrt.
a M'tailtli'li. .,.*..*
•  1,   |r*iaa.".fOM    ,1|..„
b.,ln..r**ta  Wi' < ..0 bolt*-
..! ,b«' tl.hH0.ua
I
■
M|aaalll
lb. Hfi haa,. ,0 ,.*,.. 11,. ir ioii.1
Ikao-aae aiaSoMit.tf
■
rl,,.  ,.,!l.|«*l  II,),
a*t  ol tho  alml
.|a>, 1.,.   Wa ,
•IM  Ilt IjtN  M. !„•,.,,,
tli  !'
SMa. lllW 104 a ...aal.-, aoototrtt
■ 01 ..in. .*, a,a
TV,* l> WOth  ..foil,   1.  I..-lo,a
,IM< aoaj.. t ■• to  ..mn*  |,nW  **...m*,-m.
I- 1.
1 a.
DIED ON DUTY
TUBES J0UHNAU8T8 HURLED TO
IN8rANTANE0n8 DEATH.
A Cunt of Extrtmioly Hnrd Luck
Ki I'n'iiili nt llii.-y ot tho Adnma
Exprt'ia Ci'iii]*iiiiy to bn Ai riuciiml
Hunt,ni Dtiiii 11 .iu M.iln* it Hunvy
IJ- iniui'l 011 ii.. Siili-Tri'iiaiirv
Ht-iitii of ti,. Oi'riimii Hiiiiatur to
thn United Hi,,.-".
1 ttti \in'. iki 18 A liniTllil'- lu till' nt , mu Uiui in iin- iiiMti. ut ilif-,
tn. ini.. n iif tin- Imit Ocean .imi.
iMinrriil nn Hi''* lii..ii.-'i 4 E-Utern Hlin-
nia rotd tiii" morning iboul u o*doclt at
i i-l., III.  Tlm ili-a.l Jr.* I.-..ii,ir.l Wuh-
bum ami Kriii w. llrary, raportan for
tin-imi 1 iii-'.iii. a UoAffortr,irtlitfor
lln' lfiit'r<eit'--aii, mnt .Uiiiii* t'lark. I'littl-
H.'- ir.iin li-fi Kiaii-vllli' I'ftHv
tlil* ni.iniii.L' aini proceeded laftly tu
Crete, -where It ran inin ai. open awltt-h.
Thn iint-*' newtptper men arho were
killed wei tin- engine,  lleerj and
HeAfhrtf lutvlni tn**** ***** fur tbe par-
poee t.f wriiit.if ut> and illii.tratliiK *
in hi hi ttlit  iiti  tli.<  fail trniii, ind
Waaiitmrn. wlm wu nlni to l
from in Indiana trlpi nnvlni lolned bli
frii t,ii- ut, ih.  . 11 ...   1 i,.  ,,.. idem
■ **liliiuii  Hiriiitiit,  ami 11 tl,.*
■ n iilun«iti frt'in id.- in* li tt,.*
■ new i-mii;lii mul nompletel}
bnried i'it*aiii tii-* trttk.  Klremnn
imped fii.tti iiu- engine tnd **
*!lfliily injiiml. In.tfui ti„i|. m.i. wni
fi.*in thii ttu io bin the bodlei for
*-ni..t t..t I.:..... tnetedlttel) Arepl]
I., li.u detptU h ***** ilm ilif it-iii4iin i.i
\l Afferu ind llrary  Ind not been
I in.ni ittt wreck tnd wen -.|.
J-....I  1..  U-  ,i,,J. j  tl,.'  .-tir.it..    ii,.
f nt ihii md tM->iAtfr t ar ***** tHimidt'l-fl'X
.I. .K..1.-1I Two ptawtget nm Inland
the tmtptt were wttif ,.r t.-». .uwacnl.
I ■  «1  lilt'  a«Hl|l ll* ll.a
imi*** awd Hi UapuwUMwrvrked
■
atnl  Uttitii  |::ii,*.i>  irremptnH li)
(ill) 111 in , « l|KVi«l lliiil
f.ii it,*, mne nl line wrerlt   laeeeard
porting "iii.'i el Uw
II ll wt* •i-^ialljr wHI
kmifti! in haariuit clrelea. llf irairllnl
■ tiiithnilti.atfit baarball teem durlua
ilif 11 hmrt»,v. ai«l liU tftklei tUrtcM
» Mf.j.ttt* J 4liri,i|i.tt Jam*. M <iit.ii.
tawu* in iiti* ettytbeel i«« *tmh* a***
llt'»n  -*!   LMh  "tli'ti*  lu- It a.t  t-.i.
rttt|t}i,t™| t* thf iwi Deeptid tori
'* <mt.tr q| t**t*  lv •
m Umi. h. ».ii,M,.., Uie I'liiU.t.'idii*
i't...  ir- 1 iir,.,t *** ir f**n i-i'i
atid l.nl bratti emphiyi
****** h* |e i.u itt-a nmm
hr*t* U*m l*it«iiiiJ,r, Ki
II  > Ttkett lo Tttk.
Kn  \">i».  ******** 11 -.iv-ta.ni
turfnitt nf iti, \.ia»n. K*i'ri*.ii i*in|titir,
•aM ititi •tirtt«.«M4 iliii  tht* iltf.aiiiri
bad h*4 *(oninluthwi«m,it.* i
and ***** A*- -dtil Im ******  anil  itlllut
ttwemnaii lleei i ** i*»? ewnr-i  Umg
****** tlKir«iM|taei frwai him
** *tt**mt* *A hia (aauetarlliwt  wiib  \h*
********** *4 ikr m*n  V*  1
reapnelM
t  Hi ...I  .*-tl*M
I  .   |l  ■**■■   ||i U  ,li
.*.*,.**.
*
Si-ill
- III!
ll ii.|i!l|!iiil ill 11 lilttaT luw
-till
Lll
r  ili" It—nouiou ti! bli Iiiiiiui
llllll
llil.
lll.
■lalor, Mi*. II. .1. Siijiliir, uml
'hin 11 In tin' vi-riiai aal la.-.milv
Willi
III.
llllll.y  traiulili'.  laa  i-ftnii.'t'llii,,
wllh
1 lll
•Illi.
Uiui uvitruil in Time.
"^ .ll-l. - il.i Ootobor Ifl.—Frank
Ad a mi 1- mmi. nf ago, wlm la in thn
 ! I]  nt ».i 11 inif trial for tho tmirdrr
ul Jtmei Iliiiiiian, jr., whom bo "Imt
while Uu' i.uiii wti acting t<pttoe*
nitkeri wta today found to be iui|iiiruii'ii
lilt plot with Hurry Mmm, strvlog »li
it. '.th. fur |>t-ttv l.irri'iiv, tu iiiruk Jilt,
Oet'iipylng t cell togethor t» tli,' leeond
itory <>r tint |4it, they liml *i,.i,u- u npt
uf iitaiiki'in. ArnngemenU htd Ih-hii
li .ni." alth Adatni'little iliter to iirlim
blm 1 ttw, tnd Ihe btn were to Im> cat,
'iiu' I'lni wta dlaoovtred iiirmiRii iho
lilrl ami Aduni confeaaed,
CANADIAN  NEWS.
tnynn**! I'mttterlmm  Ituttmet*  lltmr*
Cuttle tl.t-iturnl*.
T"iiii\ru. October Ifl, Tin- Pntby*
ti'rlau mlnJon commltleo ha\o ovdtrtd
tlif luflmviiitf . Itiiitia fm*  mUiluii  work
done during the ptat all montba to ho
lialit;  H .  Rockltke, SM71
Hum!   HOOII   Mlu Ima,  81050;
Iteglnt, r.'.Uni; t'algtry. f-.'.'lii: llrltlah
Colambla, flt.810  AogmenttUmi <-lilm«
for i»ati «i\  in Hitli"  were  |i»a»ttl and
be i>.ii'i.  Wlnnlpefl, fltao;
I Cork lake, 13.101 i llnndon, ?-,,,*t- Mlnne-
i  Keglttti Wli laltary. M43;
llnti.ii Columbia. 1180, Tboymtde the
following tppctntme ** ol miaalontiiwi
Kn ■* Mi Klmon io Surrey, It I'.. Bee.
ti. Ilaei. ' MI..-.-I.  Rev, W.
J. MeKentln to Kettle Itlter, Hi'.
. ts \u.\ •* eroMi km tm.,
\ deapttch frum Itelle HUit, om„
*4)* ilial a l«rif and CttktttttaUo mwi-
Ing on behalf uf txilitlcal miimi miih ihr
i nited Mat.•« *** in M tbete ihia arto1
titff.   Ammig tin*  >|it'aki-ri  wtTf Sot
Uliit.. member nl jins\ lurtel ii«rllnm«*nl.
aed i»r iiti-t.-n. ei*memeerol liomininn
imrlUm. nt f„rrM.iiiti |:..rt   \iihtifiid
■ u pund
In |«ti«i ..( |n.||li. .' • .i ■•!,. tiM t> iH-raut.
ruii.tf to ht. feet In ekee I weal hi
«-|th tin "...I* *,
*ii»ii.iii 'inn inipmwt*.
M'\iiti*i. I.... Uctoktr is.—Ti*t
•tram*!,11. hahrait-ir *t*\**A )fit-rrday
..•I -I numb entile, ihf lar
••** rati iU it mml • \tr madi- nn t**r
iteoMkln They air frum Nrhaior
COebrtnea ruieh One th..u.*t.ii «oti
aietentg tn ttl olikeet ctttle taill i^«\**
port tlin iwit, Thi»y an- roniUgtd lo
Wlirhant. SlooroA irull, l^edon and
Idrerpool
•.mi «i \i MtOOBUtOin
•rn i.at. mit, Octoter ix —
i-tni;'! I..!,* an luirnnt lodar,
i mr*urr K«»
Urtilayin i«••■• M«mill at Ua U-n with
l*v*i "1 lumber and M-irral
itM iiri.i homw ha* lln ifh tiurnetl,
u„ ll.r  mill 1. 9******, -rthrr
-  i in*tiranrr arv nnknnwn.
t*t.tt>'ii it m itm
iiiiwmi i imw, Qee., Ootober tla—
IV ttat-r mill *> IlkbfHxu *nd **t*r
*■ ■■*••  trm  bnrnad  down ****** ihu
HKiftilne. i.a#rlhrr uith lb" Ian*
lltmttl ht*4**  lm*t*rr*i It. |f and 111. h*
Km,
nuuiaiefli M*m imm
iiwwmiiiimm. Que., iMntwr II.  V***t
■tll ptn keen been dlwcowftd
.. ■ -
-**• . a***  ihrmtfint
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
|-|..ii|.. Scn.l Iiii',|U„tnti<,lta.
D.S.CURTIS &c CO
DRUGGISTS.
C. R. TOWNLEY
H. T. READ & Co
iiiiiin minima
Shelf and Heavy Hardware
P.<•».. ..„. iniM-iii. „,Mi.n..i ... inai •hi. n m
.... , * l\,  i,i|a,   ,
II l'll«l-
-
Aiimetrong-Tonng Block, Columbin St.
•■all. O WfttkMl •
111 liooir oa,,
C.lllt Aaial.a... H011
luc Con.
M
Ml aliao.
I. 1V.^.
' • -o,  llo'
tlaa rwatltl 1,100
G-A.RDE3ST
FRUIT LANDS
Sulil <>h
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
SI.UA For Ench 1100.
Nnil l-'iirli tttiri I .-itli.ii I   l.-|.il.* Illitir
■tin t Intisc.
t .ill nr Writ,  for Pnrtkukm
A. B. MACKENZIE & CO.
0)1 Colombia 8tml. Ntw Wfat..,aMt>,
la* jfra ll.
at*'
-  .    ,,.
Ibal ii-
llr l-o,..  Mib-to,
■ la, 11,.  la,I  (OO  ,-l!,, •
b.,1  tto «... ,    a
Hit-*. ,«a>*"** am *- w ,**
aia*,..;,  ,
Iko lati
alrtt.   Hot
• 1|*0... ii . . . .
iod*- . -I. ot
*****  aill  li   - nJ.rf
kail bt IkoT*,,, - ini.
Tko ..kl Man* ,1a. 1.
■ll!|^.,l*!!.--l    1I.1-.O.I!!*
•"aal. naitraiiirara  .I Kill'
lln-l it. '-pl-l,...,, to, ,aV li
'
• illl. II. |.| ..  fla«.»
**, lata* .at Umi, (Hm lk.  "
loll i.o,i„ on,.1,1 » IU It |...  IIV I.
llll kt .1 We.., .oh. M 41.0*1,  >  -■--
.•Ol.klool  Ibt .aVrllaO, Wtl... I a
I—1»*4 thll hrl.a» Ibo raatfaM* •> aia.
Mi. Ilaalll all) j«.a Ika .lk.. wan,   Tb* lata la*! aatki «.. ■ •*..•*,<»-
•i.il't.  ia  io.*..tan  llo  aall* MtaaHatllf la,aV aaaa wha a** **ath,
ji.ia.ttil'    .M    «l    tka.    **,.*  .„, . itm,,  .*.*.„, a,  m>**t,m,, ,*A
!!?i'.,,^.ir.iiriX,iJ'iS:,.ri *»!*,*■ *■ • - • *****
I'lnl, ,iw.a ,. ,,t~P4  Ith -I*." tW latliaa *am*4  l»  hum llaatm
abb*, latarti.. Ik.ua iMIi al lliiill •*** ******* 'hm* nth, •**
Im.1  M.iat.la*il  k. ll»  fit^ilil" tli.ia.it**.*>. .wl I* It*,, mmm*
h****n. mm* ml ,h* m ****** aal •***" *** **• «ail«»iV4 *****.*, talk
ItW alk»iali of IW Uh* tltf In. an   tW .ill.,. ..
•lali.w.o ii. .av.i ... < .... of a i.M< ll.»*w«»a «"*l» l-aiiit. I.**
aaw a. aatbi l*e-et*» allb lla HMIH ****** *' *******
,**** .VoUa Umlmmm* *m. ot lW ****,  llao  «ol.a.,t    tW  ikMlJ
aol* It.rf.UU. .V».., .4,1.., llftl iWiaii«aila4olai,l* ,,..1  uliei at
an tiilili ai.tiii,., iu*t .ti.ai.o- kiilaakakitillMIW.i, alwt. awl iat
la llw ll'laml la>l-a aal aali n»*t'"*at •" "  anaalw
ft— It,,.  .1, , o.ww. -I I-..0.1IIU. al.i,ait4.<kt.battalia..
"" IW
nlfaaWr
alt. laaHtbiia
■ .ai i« i.t.,,a,aaa
a
•   "... It.
-!.,*,H*'
ll. ^llilM. ,11 a'tl«f^r,*ar. il  .  ,«*.  4.,.
HI COLUMBIA Sl.
NEW WESTMINSTER.
Philanthrophy Run Riot!
THE PRKBENT PRICES
11
APSIDEo
CHAS.E.TISDALL £'*'. ■- V-^"1' ll'"i;""""
 *»**—******"  ronaMr. .'IJ**'"-.-..XUHIHrV.
* im*r**"i* 1***
RIGHT P ^CE! RI6HT PRICE! tSAAFAtiJi
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
IIA&BEGBIESTS
••Hair
tf taiiT ta ttw iiaaaaw tar .a*- taltai
*.*m*t -A *t ll'loni!" I,, tko I***'! ak.. Hit Ik* t-mwv. aai
~llW1tt of ,ko 11 .li !• ,W aalMI-aal I" I.U analkM 1Wf
l*al,a«  ttmm* h, Jtitattt*  •**,* ***** *m aal M lla
,,..*..*!,-ft**?,*!. -, IW WtWOali  1i».»l*lt"iWI*).lkl't^*1<o«'.! fcaHaai
lo bu ma. ".at to «»* !•»• Mttbi ,   „
TW l**it**H.A lalMi.  tmi,. .* IW '" '" ai»a-. »..«n.o.
Hi,,, t.ua-i ,a r'M>f.t. In* a* *•*•* **hf **t* •»,« llaalia
•Uf—taJ a ,.l.|-» ir. It*kkMtay < i"*o <*an- Mil lf*-_ t'atat.a ikf aaaalw
"i.iofikt rian llawrki.t. — |fc, vt«a,ia ,*** ***, ipa **.„*,..
*koa..,kikiit train .4 Ikt .,«•• _^ . .. ^.^.^ «... .
liiHf. pita «t rawi-iKi iak.ni.ifai *"* *' ,M ■aaa.aMwr-i. ,.„.. ,
TWi4.it.Mkat tt tbt .*v«t»aa,aMi Ihi • t-iil".. 'a*,,'.,.
HV«I  li  liUI*^ Iko.  aatt .ilk.a.  •*•!•  ' '  la*  **"
iWt. ian«ti Inaa lln...m .oia.n»o a„k tt»l«*-' v.4^,1.
of fowl' ,0 all ot iki r*Mli. -4 ,h* w.  IWt m |H1 In lla 1.■■•• 1 »l< 1 im
lik  Th*nan**..iha,,mint**** *•***'■■■  n* "
it* i1.*Jik. Ma..a ,W MoMtiMi at a.. I.ial.4 a„b  .«•> 1*"-
Iki IWfob. nun *** ih.  ,.*i*>. I. VkWti •/.***** aoaM lit.  IH-4 t.„
atwal ,0 h* «,,aV4 a«*»k I* l.*» kal It" IK. a uk Hr I mt.
Man. llr!*)*. kal lla •
Afi.-o-r talo Homfliak "wl* 'aaW *at la ma* h. ** ** atr
1 ■.,„,... -,, Mta 11  * SUr^S Tmm
N.kaolw I'Kkf ot lkoir». Vi~  ptt,, m aataMa,.  I a**,  llw ntt*. ot
Slt'hieaoe,   Hal   tlttl   IMIaia.  *.,»  U*******,  atlb   M" lafOBa   lli.1l-  «
lUf ll.abi  TW Hfc» aahl laaa, In Ma ia ,W Hit I*iti1«fa» a«4 ••* IW
Una oat *fltm  Wi'itl  H1I11I* 1 iW.1 IHaf
Ifo   II -r* 1  kr.1,  iktl.  .ttl  altaaao-t
•iihaa. fiat*. raaJanf Wat. 1*4 1 Hllh* 'awf. •*• lk. tn... I
U...I  III  ,-.   th, an****, at,t*  ******** "* I*****'   H't***
mmpamm****** ■-_,_._*. S^JSTL^jySS
wn a,1k aua, lukratliaia. .4a.*v. „,»oi,, au* . a,* ma. ,* tko «i, ot
,0  V ntnan.  Itetaii, Hoi,*..'  a*' - - . .  Ikok ttaHaii* ***- ai* avaki*.
.ala'i *aAt*,t*ttat i>. wmaali,k»,fcr **"*■  *****  **"' '*• Ul-l__!
m* lh mti lk.l tin Mm* mm*m ****'****' " "«•** "*l aill rta (a
am am n Hwai-il la lln mt****. ****" ' •"*  T?.*'  "* ** W":W'
ti.ma4*ki«.«.,a,tikip.4 lln-.*!., ******** *—»  *** **'* t***""'".
i*iii,anwilli.   ft...., ,.,.„.„,* ***.hmmm-t* lk.1i *«
ymthmmt*. mm,,** ** um mi ^'V^'Vii,-^.  ,&£X
Ut.olrali a iiMtMiia tkal am nil *** I'*** ''**,**<****"   •"••"■• *•
.11 Ika 4iiV.il..  ki.o il« it-ltm-A ******  Itlaakal *lpf»,ifc.i« twb
float ib. ftaawiii-  TW, «a»H.n, «■ uaw*»a»mi**
lh.1 lb* 4'iait-rit of Ibr tttttat,*,* tr* —   _.  M
1.44,.l. ' 110  „»t**-i-r i,ah**' ,0  ia, It"! taa 1,1
,l»lia.,  .ft.-..ajo..e   la  -. ,,,^1.4    .,..,,..t.   I.U   II   It   a-  t'l
tk't m ***** am MM Ina. Hti wa. aa m.i fn raarnrHt la • itata
Unrtlaa ot lW am«i  1. IMMIjOMH au ****** MM  I
a i-  ■
Halo ***** kt .mtm  aat - a
-tta. a-a-aa • .n.,..,.i, ,ki.
aaat*,.. mat ,k*. lotkiai*. llttflllr
tl i.kla,l.tt., II  I  .l.tot-l  la
• W   l|a> 111".
•oak. alll Ua  ,.*.»,... .1 ....
..**, ..Ilk. I l.,J.<.>...
1 ' "*•!   ll  Ik*.!....  II.  *•
...1*  .4   lb.
a.-1'a.Wl  IW  .1*1
tl ,.1.aO llta,*  ,ar*k*,t-t.l! *m ft,
iai *Jt» i.l..
ikotn, foi "IHal IW Ualo
n*t.m aaf i*m warl ia *****
•tin. retail.!*, aat IW •-•».»ow.it **,.
'....I atari, a atltiai*, itatwr. nl .it.*,
,"4a, a,Ik ti.***...  tatttr*. .. alaait .1
aaaia 1*4..t ..i*.ri4 ,,...-
.,, aenl-'t «** 4.. ,kt naan. IW 4in.*
ka i4 tk*' wilt I"*4t1. kn kia. -■*..*•
im4.jii.ii, I* tko (kattta.* at IW law
wink laaHBilli allk .a
l-llf In t*„p kit. In, fc.w l.l**. aaiai* "af
•llin kaitao* ,i. tea* a*** t"i la i.ia*irt
- ' '    • i  • ...it.* I
■illlt at Oaan* OWMlll.Hl.
t, i*a,io,»* TV
ItafOMatarf .i.t" wai Ka*** *,*!**
Il-'fa. .1 IWii*  hata,. Ibr
'.IIW--.*  aaMMa>a«l«l..t . «|.,*-atio,f
11. •,..,* t4 tk* Itwltau .04 -~«t.'
tali ol .litt 11 lk. thalk -4 1 naal laa
11 ii.t. r ,.. ika
I aiM •»...• Tt» ttt.il a*naH.i-t
HMMf alua lltl  "•
Imw. tw r.mta
..«   Illl'l.' laJtrret*..    ,1    Tb*
Hi*" 'tat i«fiv- at aaai*,itial*aa la i^ata
• ii i.i'* a, *• IW math*. ,«•
.a a**!., .fti.ano* **t, taa-m
IV,.,—, ao4 llalik laa Who t*u* 'a
■Will "Wtl l-nn-w le i M
■•4 ki. Mautnt. Ikiab Ih.t
al,,*- ka ata law . WM tu* W atll
.. a, im,
,1 ,11  laWIMB
TW taaa.*, *,*.-m.,i. mlliaa turn
hn* m 1i.ifi.ii ot, ti* AiMtali..
att, i«,tt .aa, ,In itna, *ar*a I* tin
takaika Ikll ka. ml b-t. tkl* ,i*l
Itttt. fink *f .ratv ma IW iiiatair ,.
-itaHnat. .Willi, allk 4takall, Ik.l
nm  **1 mm* ,*.,, tko liml.   IW
pttartaal ^.,1 ol 1W .ut*** .**.*,. at
■Wl. IH.ee Jifra,. | .* Ik" UH tl.e
-,l,t i !.»*! Irttv. ttf tat. kil litta
rnakaajiol  at*P*  Iwtia.l'   ■■* taa>4
TW anal a*. a.'****4t*hmA a nam,
wark 411k alt,, awl Ikl. aaaala. m-m
nt ,ln mml. aiert* **,* o* Ink la
.- t Mlk-il  „|aa*  ...  ti.lnlll
lk.a.ti-1 ,aVaaiataK t**tt*t ***. mt*.
i w.. *n I*** a* tin MoMiaai. at trail
■aa ***** twannartw, a„k Iki rla-ai
'•1*- ,i|itaa«i
iw.it. •. ,»..
tk.  .fiwi  1>*,a,.  ,*!*,, -foot
W*i*i taa. tmttm*- fal - w-pnti" ikat
i.-tto.,,. aim Mil*, (a llw llar^ tka
i*-ll  hae*,  lapatra*,  *„k  ,kl la-.n*ai
aa.li ala. taa aaa. TW. roaM «■*
<*»1. mn ww .it ******. IW ntWt lao
.fft- ««,, ,,« ha* 41-11.4 Ik* mi W
Mt Im Oana.k In I.MI ...ta
lliaaa IWill
.. ■
.1,0.10 l-llta-foia »l   I  I*   ,h^  r..-..,
,  i  It n.i.—-,  i.  |r*..i,.l 11'1'arlrk-n
I*. .I.iifo  u,b.(
,ko 4*'fi-n4ia( i4i,aioi-4 II •  'o-lrr tlba
-1 '  -'al  fee.  ,
I  1  - a   -1. .Iaaf
.lal'lahlthoaaaW
-   - i..-ianola,
Wi*. In f« ,aanaatii
,11 a anntial l*f IW r,..otil.* ol  Iho
ll.tlwi' , lib. WM al IW
•4Siri41li  1  II 1la.laa.inii la.l oio*.
' ... 11 * .. ,laa «..., ...., ,., f. ,»  V.a.—.'
aii, ikotkaaa.
itl.tolaotr aai
l-ll mm* ai «..al..i4.,| t„ ..,,..,io ,1*.
aaantia. lo4 oiolttl.-t  laa  half « tail
i, anl. aWa
3o"at.w*rat g.a.tll  'lalttrtt  a.oikt br
la.  taaal  ,o.(  ,ho  W*f,..rf  "I 4r.lla.
aitb tier. *U* o|r.| ao..
e*4t* taaWalll C*WW.laMaa«a.t.
1 1 ■ t  .4 ,h«  liktail   ..WWiankoi
aaa atnhl ...i otntla.. .li tk* .laatnlw.
,hm*n Wta. m*. -1 A ,.—4at-aa nl
tkaob. *i> I..—ni tn riHaia Jtaaai,
t* Ihr ka.a-ltt-a*' w.(i of ll'intwiailir
akk-k W  pnm.lt** In Iko ll.t.li.tka*
,1 tiaaaiaak.ika, a.. ,..o,ii-4 fnaa Mr.
J.-ko IV.1. .Iitii. Ihn I,,* Mnbaak-i
latuiolr at-,r f»*4* tii hr-fla opirallnai
f..|4r-i|.-l lh. on. ..I tbo naaraila Hn
.•aaf, l.i tor itn't rim*.  Th.rh.it
Oal. • I. 11.111.11.1 la. ..aofir *ltb Ik*
>,. al4ai, ot IW H. 1.11.1* lo.'Ullo  am
,W walla.. .1 ..^awiakaiha, a..
,...,i..| li*oa ,k« Ikmlnlea l-ohlliklot
t.OOin.i lillo. Ik.. Ikl, Wllk, bar
.liatatt, hi ,.04*. <w tko itoaiaiart I***.
tat Ikl Ilk,.,,,  laa tho mental, «..
tr. t*|.1, tb.t Unit unlit
•IH' 'UOrlll.
.•ottnt.   .Itl*! I ,'••! ak-ll ol Jt-orr.1
kitimii k^l hna trana—rtni tWamt-
ia. aAmta*.  Tbi 11,1*1 ot lb. no
Ul, ikoaia. tkal IW III. a,el|l,r ,1  |k*
aakti rao.4ia. ,..*. h..l lairnami ma-
•kkfiW,
CITY MLICB ootntT.
a .......  a**m *at *  a*llm*m* rim
a-iL-o'i ttu Maa
a**...*..  111.  .*..4n,   all   lvtl»
a*.,*, on *** ,ln nkk-i, a*4 am,
r.tr. i^, fatint* li la-|. t.ll,. tka* <*4
iiviUolit IHM Jala RnWlk.1..., a-
Ir.l„,lr.,|4l|   Tkl  iknattlO. tmela
^*r* m *.«.. fia. k Iw*n41.l.ll
.In. iln iVwIiai aa,*,. . .*- 1,. a,.i.
tat A.hr*nl kiawtt ap w tin n***
TW f***a at tk» aaaln I* an, baoaa .
Vr.Utl., Waotalol liaillarnfa* «a.
.Hi* la tho taw nf alht'tota i..:nit
llklt  f.jf  .naalt  .1  atV1«hoi  a..
ra-ntitea,  roa  lV**lor-*|a,  \.  nj^, |^t,
tin wMHtiiiti mi.hl ban* Ilnw h.
.t**j**t*e..h1t fttttiM't tbr riialria.1 lnfr*i
,lnw. In wali-nt lo. ,fcr- at. kl. bowt*
•Util Ika, Hai an.olliof rr! < han.ann
hfollnro .lff-*4 l.n far ll Ihil ril, a*4
that a aarw t,u|lkwi aaia,i.l Urn mil
"frt- fo**4 .oil,, 00 1 *!Wll.r i-b«r*tl li
ka> aai di-ti twltn.1 ,0 .u*a|t ,1 na,- .lh
1 ko* **. .meet *l .ral Hlak.Ki.a4
r*n,- tlr Mtwttaai. fnt Ilk*!.. ..atitl
Ibai bo lai.1 net, ,ho fall aaaooal al
■WtaWal 1*01 lhat II attoM In |*kt Mr
•kallk. kr»|», ..! I*, rll, rnnkr.
ok,., till tn I'.tao. Io rla.o. ana .11
,noao4 IW'II, fit ttaoiahlh ibnobl In
t*M laanilillil.: a.aahlt Nn hl.b .04
*i.a*n4 a hm-,, ..p.*, for a abort
Haw. laa, .aall, th"* .no *.. pat. 104
tm tmamttl *»,m of Inll.nalkin "ih
rfitwnk .riaVII. akn ha. tiwattii 1
hrt*"4 It*** Jiotat*- lk.k.1 aa. *-o,w .wt
rt.aM io ,.. Im*, .otl *.. »*aewr,*i*a<1,
fr-oirl hi a |mlayi offlnt.  aa. a. an a
iii.. rt ..an.., aal aim* llta*
■oath* I* lall atlb b.rl l.kan I
t  1  s
it aa
sit
-.'-,
i't
ts
It
U
VI
1  in in
,i -.'.', ■■:,
In In In l»
"• ••_.*...,.'.■••••'•*•'.''"I****"-*.'
This Card is Worth $6.00 to You
, fi'f-a.! „ **l  I',
or.,**  ear  **ll
latliilul iiiiiI If'
iillliuN .1 t
i i.v imiii'
■fiat laa/aaa-aaaaari "  ••ll.fa.t-
aaaat.' .lelfaereel ff.-f   "   'I'l
li.tt lltl.l llt.et U-.-lV lllll  II lli-l
Itl  IH IHI
.llll  llll
l.llltll  llltl
>il toi,	
nil
G
ORDON&CO.-'"-^"™
coLUMBii si. BOOTSm SHOES
.Ml  Ml  .'.al  ,'nl  1,60  l.MI   1,110  I..'nl
(frijc $&$w
iiiii i*i tu i"i'- ""
ll.'-t. .1  Ir.rriif.r,'. I l-t
hlOUTll ItTL.TMIN.I'ILII  10  V KB*
!  l„„„i,-.-.m.."!l  It- l-H' "I li",'l- »'
ini .- • i  N.W.S  Italia a  * <,*■*,***
VVI.' li'lVIL  -U-"  A  I'lLW  l.'i;i"!t
tt alttt  I l.'l"-"   I'''  '"ll   I",'!;".'
.,„,.„i„i,.,.i.'i'.;ii.t"."'':,::",',,,';;
.lill.it. email
lillllll iil*l*llllTI*SITIK**t TUO limH
VSSD,
'I'laa'lVltllli|ii'l!t'aatllllll'l'i'ltll  I llllllillli! I!
tlini'ly tirlli'lii, nut mii' rt'iilliiilliii! Ilt
iiiiit -|,I.-miiii ii|i|iiii-liiiillli'* iilllilu tlm
lii'iiitii' country of Manitoba, ami tin*
Nm l Imi'-1 'I'ii i i lor li-- tw.lt Ilrltl.il
I'liiiiiniiiiiii workon. il only lli.y irouie
llli-lll.i'lli'. In ala'la>lll|i 111 ll.tl lllll llli'lr
Ml!Ii'ii llllllillli li'-uill'i'-.
tv.' un' iiiiii Umi thoro i- a iii.t ami
i'ii-!-mi'ii nm iit'iiiiiii'i lor Irull -ni'ii fti
our. In Maniliil'.i ami llio NorlllWMti
wboro  iln'  Import  ol a|i|iii- ilium'
■mount, ii n'1!' i.'t,uiui I'iiiii'l- yi'iirly.
uiii,-!- irull i-niiiMii'-'i will ini'in -rn--
t-e--, Imt In a vory  -mall a'lta'ial, wlllilii
mii- Province i- oquilly in dotnind In Utu
Dominion jaralrl.- Iiittit. tvlil.-li i-t.u itli-.*,i.l>-
lako Hia'iiiv tiuii'* at It'it't Un' vory Hllla
in'..-nil. imliTil, niu'li iliiltkidnntigo
1- ,01 UltOn ail mil-I.IIIIII ill ii|i|iiirlllllllli'S,
partly Ibrough llio otconlvo lecuntuli.
Haiti  .tl  laml  In .|"-'ilil!hi'llilinl.  llllll
iiKiiirAh, h wo nol only Intro no rwl lum .urulu.
Rlt.NEBT IIAl.l*—OHAIIUATK lo lend oui, but »ro donoud.nl forfrull
Kyi;: liilr aa-l-inal ii.aatattil I.,.,.  ,!„„ „,. .|„,i,|,l ....ll ratio OUfWlVM, upon
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
facia Latum tit in< Liiti u-i i\ ni ti, j ui,,.,
without Miylnn, wlii'ii thou rtotaooii'
corn ling II ill poll tlw, imt II st i q pity
Hint t'iiiiiuiit ibould QOMUlro with Uin
Stall's in illsM'iiiliitiin  UlOIQ  riipertti,
injurious uiikii i,, tim honor of Oroit
Ht'lttilii mul (ii tlm WOlftrQ uf Iht noblut
colony." Sonto dty ith Iuhk tho
iiiiiiiiniiiii proai iii gouoril win, wo imiii',
tm woll lorvod by In tor national tolo-
nnt|iii agouti iiiiiiiT i'u uiui i.t n control
und I'limiriiitai iiii|iLiiu,iiitv uf howm
rocord. Tin' ilotli'li'tu'li'.-.uf tlin Auu'tUtin
tionctoa nn'. it may bo addod, probtbly
dm' iittlii'rin Irish fooUObll lufltlOlieo
thin iiuroly Ainorlo_t) ui'tlun.
Bi„i i. iwlilw 'I" ti.H.tu.
\.\*\* »*Ai'« T»K
J?  n ,.t u>i .* nu i- -
tt I-\li.i
l.AM'I.KI.Y
uiiii.
IltalHl
,  1-
*.:*.
DiHil I
ti.
i. tori
.-i-i-
it vr inn
SurfllmlU  Wi»id«ftlUi x%*   '"" ■"  M.-iHll  fMi.r-.ni,
ti   s\i r  i."i' *■**■■  wn" l'o    * iHuw-4.il "«!. .
r   ,.,,;.■  ...  ilimt'h'  tumitm "ii ftlV_lftH*,i! "'"■" Np" u  '-    ■" " '
tv.lu, l « i   . '''T1' '* v*	
VoTnnLu. uii: I'ABK ivi
li bwl " ■ '   '  '' '" " ■ '"v
PAllV.^ IN AM.  I\\HT>
r i..f
lialiit'h-
VI *H.
II liMKIl
Aimelia.*"**''*-**" l****A.:li:
•*■» timt*tt*rll*Mt*r
/"llltl. 'l't! Ull.lliUT IHU **'•
\J  li-
11,1.1-1, i irnarvi n miw i*
Mltl.  WASTBli-Tii  WAIT
tatdr   M'  ■
TANTMt  -»;Tr.\THlN  A
Miss I'KTKllB, URADUATH DRBS
<!• i i him it .i tv. Tiittl,in tiialiiirlii-.
*  andulatitianiliiimii; in Vvwinilnati'i inn
Miurdar St.iiti.Hiiii-i- It'll ni l.t ii.  i" il
  wliiifaa-n..!-.:. V.,i..-.i,r
AwuinluR tho oorrootnou of Otpttlu
Poolo'i oKpltnttion u tu tint rooitrktbly
low Qiuroi nf itn* rural portlom
ni  iin'  Ni-w  Wutmlmtor  Ptrllt-
ti tiiiy tlhtilii, ll it  um  limn fur
im tu hi'itf from OWwt on tho itibjMtf
Tlii' worth) i i-ii*-us oomtQlulonof ii»«
itttodt It will in' runomborodt Utlt tlm
obiurdly ilttloutry rocord ol our rural
population compiled lu tho Dominion
i-it|iitui, wti duo to Uio foot Unit wimn
tin* roturu wti lisuod tho ilium** for
oorttln dlilrloti hud uotrotobodOtttwi.
u  Wo an* dully UpOOUO| tu Imur, in vltitll-
iiiiiiiii ol iho leounoy ol Ctpttlo Pm1q*i
Wohtvo uf oourtQ httrd boforo ill ntlittntt'offorU In our nitty oui >iu-
thii ti- to our froll product!, but tbo trtcli, but iro daily dtitypotntodi Bobo>
polntl tukoii hy uur Wlnuliii'ii i-ouli'in* Mly pvldeutly tieodi to bt tiwaki'ut'd In
portry etnuol bo repotted ton often, thf oituwa ceoiui doptrtnooti  Tlm
iinni tin* time irrlvoiwhou our Prorluco Qni grttl errow roportod a-* to Uio Vm«
It tblo md boglnt to oinorl Itrgolj her couvor dty couioi. woro ftlrly toon tot
many "kindly  fruit-.."  receiving In rlu hi. tud Uioro toemi no n-amm why
r-inrii [ron uur own Dominion*! prttrlo tbo muni' thiol ibould nut Im done *** tu
country irtln tud flour md other (ood tbo onumontlon ot Uto Now Weetmln-
Bank "Montreal
UAI'lTAL, all imiii up,
RK8T,
111,000,000
0,000100
A Savings'  Bank
HARDWARE
T
IIAUDWAK'I*.
[uat In-t-ii it'ifiv-
Department
Has boon opened in connection wllh
thll Branch.
Interest Allowed at Current Hates.
GEO. D. BRYMNER,
90S*lmoi Mtntger.
•WO CARLOADS Ol
f»r tin* s|ii-inn trade have
nl, opened up and marked nt close prices.
We carry n full line of builders' supplies, making
specialties of Locks, Building Paper and Nulla
We also haven most magnificent mock ol i utlery
CENTRALHOTEL
Ciiriinr rnliuiililn tnd lluiiitlmi utrnttiM
Nuw \Vt*aliuliiaiiir.il. r
JAMES CASH, Propri0tor
In. II III II.MI Ml i*j,  ||„|,„.„|   ,   .
illllllli.  Ili'lllin ilmtlami arii.lt..... II,,,,,'. '
11,11
I Ihi nm
mn In ili
T
KllUST STHUKT
iml l.-.'h'in«l'i pal <
ifiHttl
I'ult A Tl UM i'l
,,  t|    I   l ■  ll  ..ml
it niisk . KuhiirlN
_  \, i i\. aiiuliikii r.ft
uni ni nrovwl,    Ani-iy in
AUUHTllON- I. it-li in It *• tYNOH
S.r.lfilu! * fill  |j    ■  11   111
lull II **•■
TO LEASE!
CUNNINGHAM BROS.
■i,i,.l,.-il allli llm I...I |,i
'UUI   HlWalN  t'lllU'llll  I
.   Men!  II  .il,!!,)  Ul,
'.!."'.'. .a. a.'.'r  Valll-'a.,!'  I a", .'. -• |...  I'illllitl lil.l llllii HtlllT I'.lt I li-  M.lll-.
i- -"   w.i,i»i „r ,„iir„. |„.,ir,l bod
OLANDAGENTS
mi mutt:**.
FOR SALE.
TO LAND
FOR
Tile'  f.ill.a.laa
.....  ll.-i   ll.
■-  III I III  l  11
.ill ,i    ll, Hl.lt „
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
importers and Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
W.TURNBULL & CO
rnNTII.lt Tiiiih ami Iiiii.i,i iiiiiin. Mm it, ii ii,,.
-I'tiliiilir 1,,|,..
100-102-104 Powell St.
P. O. BOX 20? VillU'UUVrl'.
U.t*'
MoPhee Bros.,
Shipwrights k MMM
BOATS FOR HIRE
Biyond Royal City Planing Mill;,
Nuw Westminster
,.,,i„i *
TW, H.',
Mi-  vi, h
.tliat I'l I ts mil *
ii"
A*ln*.. X 1
l ll.i.. t
i*N
Until ll'ia.li'
1-.IU
-a.il.1  ii—t 1.1, i.ia.. •
. .
-«l.,| 1.14-.».,!.
?lff"
tlia.   |
 a
MllM'MILNT.ll. IIIUII... t ul.
Iiaaatala  .1 .  Na'l  IV.-al tl.lli.li I   Alil-
.i .!■ i lljii.uia.n. rt-ii-aia-i, r. Lata
ana luojitte, >l Mubw ataa! Ue.niie- Me.tau-
luil-  ,1. jil.i.  ..  I..!.!.!-. .la   l.a.i..-!
I, n.iii.. - In llii< P...,'.. .,   I j ...1 i.ai,,,, uml
l.»l lHllalllll||.ll!|)
ef-iltUCKEItY  AM"  UliASSWAItt!
VV  >lall..aa.|il  III".   'It il.la Hi  1.1,..lit..
HiiiLi; i.-'M- it ith 5-Taim:i~h.i..\*.s h
mil l.i  ••"' ' l '*," *
\,|,li,.. aa  I.
TV   illl
I ...,l  la ■
assjr,' I.
l>1;,.|„t,."AK.'IMI'-M-tr
till
ijir-iiNi.iir.ii ii'""'s  '"
-. a
product, nl whleb loo mueli i »
l.iiililil ami lirmiiilit In (nam ouUIdo
Thn "CnlllllliTi'lal" IlirtliaT ra'lllllaal- ut
ula-Ull ii".f  iiiiili'K'liii'iil liulii-tri ai!
.inr-.-'.. ll-lilni:  lV.ll.VO, a- lim-t ol
11- limit illailtll aalil com!  Uait.-t. t.'.'Illllill
Ullll It-li Hf 111:. I ■ \-  lllllll*. Ill lllllll i'lllll.
ih|U«II)' lalnalilf i an tii.illl, b. idllod liy
aii t'll.y  |il*l'll'llllli|l-    Ye l  |a,ila ll<-iill>
i.l.ll.-ll
I IHU. 1 ,   .
-" "t.'i.'.H.M, IKt.i. i."U.iint l-i-fi l-'i.'l-i" -"Ull i.»r mm
aat.alaaaaa. a,f .liliia.l aiaal  ll-lnrl'-. I't.'a'|atln« lltll V 11  ntlMI  Hi*'
'*  '"" .aliiiaiialiinii.lia.Mri.iiri'-iiiarif. Maul-
tiilia .-iml Uii- Nurilnti'-i im aiiiilill I,
.'.ii.iri.vn, mr. p
_ fi I'. I-III.TI'1'.I'.IINHLII. i.I.a/iili;. .wilt our i-ntrinco upon U wind
'...If  ..II  ..f.'  IIMI :    . ,.Kal«aaill.it  l*,.|.| ll...'..  I.  ..,!.! Hi. t.a lall. -all III.' Ii*ll »•• rai,  .. I,.|
** *AJ-l*Jll1JiSSJ^^m^m  .a„l|-a.-.-,.-a. Jll--a,li..-'.  at,  all.  ,:,.!!.. .. .   ,
aai'i'Vis'll.-ll  I'a.atl.  I"  I.ILNI ■  I ■ ''""   "t-ro .urel|  I,  a  lr.
F S-'lIa1, .-.' .mi, «fev;jws_r-; ,.„,,. lv**i* «'•" »■"-"' -'"
■aH.aiiAti.'i. (J  » M.iiil.l.. ii.ti.I. r.tl'i.i; in   ,.  ,. .,„ - ,V1„|,,.,„... ..m, a «„.,
vi •  Ilea-l.ll >l laaltl iiii. iu,,mini aiul ,.|.   '
•.■Mall!!..  I. .I nl lull, lla .l.i.tl i.!<li !   I.. it.a-t.  a-t   -ll*a|i-,  •,.'..„,  a.r.l.lia-   ,
" . ..iii,, „'.i.ii.ii,'.. Hundred!
.tlT .lln.rl.-t.
Lord t iiiiiii -  Hi m -it'liti, a i.t,'
e'ei)ll|ee'te'l|t llti|,lt*ll  liUVal Ullll,,.rll>'. Il»»
jiiit -lal.-il, tliai lln- Sui't I'anal raiiiitil
la. uld—rod an atiMiluti'ly  .if* Iil.li-
11,11  toi  ll.'  U,-,|.-lil|i- nl
III llaa- a-ialit aal  liar III lull i»r allltlt III
I let-  A .mall i|iiaiiitty iilityti.uitti- <
a.mlil CUlly Iiiuii  -mil a llllii ut rwl
tutu tin- i'at,al at MV.nl  polltlllto '
blOek   It  llttirt !>   tOt  .1  laallal   laa'tleaal
lliu,- ,l,i' tai-- """'' ■>' Itnlla '*. >»
l.uril I'lt.ltll I.'  aa|alltlaali,  Uiii ri'.l lint
»•"■■" 'ia-yriiiiaiixia..
BEGBIE BLOCK
TO DEPOSITORS
THE
10 RENT.
(TOBHS IKIlltoOlltl
i.r llil.
IIT   a'tll|llf.'   ,„   ||„.   .I. „„  H.a. I ||,-I|  ..||l|.ll..|   ll.
r al.,,,1 11.  Ill-.llH.I  .Hi  I I  -
I   '   Ml,   Ui.i.  l|.|.l,
British Columbia Land and Investment
t, i  j-ei
III Mil  V
111.,,!
.1 tlaa- l-llll.ll
I  III MMili:*'-   il
■   ll.ill..*  ,
M. L. FOLEY
....r.i iiiiiiii* ii|aiitinu, tmi rut utlt - * v\    t
liiii'i.liuiliury a,aiiitiiiiiili'.,l,iii li'iami. I ||fM Kftl*l   KTIAuOfl
BBsiim» *"•■ •» •«'•' .iioni.nn IjUlUUul Dl UIVOI
niti' belm ibo required, the C I*. It
A.O-E]SrC"Y-, LIMITE3ID.
BnooaMora to Ail...|i At. Mhni.u
nl i-niltrri
. ii mt ti.-t
Vl.llilMN.
I., n.i |H.ni
i.iii KiNuiun mn iui
VAl.t Allltl'. llU.r-ILItTYTIi 1„ .
"   Tl*  "-a  • -..'■■
* oud tti Bthlog tw *l"*'*-^'
I
8ll.lt*
■  I ■
ummlwrUM
iUI.Ul !»*«
■
. I.attff- tt
liicl,nm i.t.ii.-1*-tui. 1Ii-ii."a llrltlili
ri'Ultnuiil Hill |'rtil>»lil) mmi In* MOl
h,mu'Imiii Hang Kuiii! \ latin* Ptdflc
oi.'-ii. tli- i  P. tt., and tin' Atlintlo lu
Mill, |  tH   ll allltl'   tlllll', ItlllVt-llll'llIU -till
. m  : ti.ii.aii,   If tin*  t-i|m'nmi'ni
. nlnl im doubt « Itrui-l"
:  . I. i.'*hli'i.I*  Hill It' MUI lluUl'-
i Hu' iliin* tiuinu-r.
ii**** i .
(tuin Imiii
Tl«
I55FT
ill;.  >.|  .*'«'i'
t.aai;   .
1
111.
1  laaa  •
,,e  a. it.
le..  It  1  M  I*
lilt*
llltl* !!•   a
.Hi.   ll  -
lai*  * a* *.
IjlAltM  lllll  »
.  Itii-.  .
tan.it.'
?S,. A  If H  1—1
NIL III  HUST
•  .tint
N
nHiiiii -
it..i.i Mi.it• in.-1 n.Ni^iNiii:.
*'l,
■
*••'"  I.
ft",- 'I*
iri ... i. i
t.a
85,-...i.
u r II'-* _i**
lj„N. ", I S..I.AM'
..•. .
-TBAXiVii
lll.»llllN>il 'I
IIILMLVi'lIM
111
a-- i, .nil in imia.'i' i; -'•• I, work.
SuralV IW. **|e|«erllltllty Will laaat bo km
lir till' a.'a-ft»laali nf tali  -■ , !
.',',l'.','i  'I'l'""!  ThoreiroInd* -  ■  mi. ol
-.ate. . tarn** upltillit i-iiin-i'ti!. buknl b,
Ktiiiliala niiiin-)-, ullint ni' Uu* irailH.   Ti., l'i..i,I.m t.l il... Iinii.!.' Alll.
Wllld, mllhl  Will I-' a|'lel'e|iae| l.V aa.liar .,,  .   '  a'. a!,  l.aal  . l.'l,
I  utMl.la  A ,i,„„r„«„ i,,,,.,.,  .. i m, •,-!.-.. ,.i  M,.i,jai  U Olk-rilk
laii.. .aal ni! in,  ,  , ,,
i.  wliaM il.liti *  .*;■    ■'• a |'Ia" t ...t >l*ilalit'. aliitu In-aa«-lii
iK,~'"w5lt,*|or,i,,l-  ""' '"*> "" "l'|."'"i'ti>- quota Un .,|.ta*..n.. I.mtna..' ut Un*
-  '' !"r HUM "I mi'l' eef |i.-ai ,a|.a,,.'r-"*i.vrnly n*,!*'ia'i'.|a.i.  I
niailllllaatll   llaalallim*.  llm  ll.aflll  WOtl H|,| |||„||. hi HT,  Ul.l.llliniUi  lli.t ll.r
dU|im*  III  i-illli'llli'lll  allitllililil- tl a raaiiilia. I.., nl .  N..III..in  IVIdr trait.
lar.-.i l.ariiiaiiiililiilr linii'-i 11 . . i in talii Iiiiii >ii«td.  Tlaa'.nil
ai,,1 Hm. I..i,tiii U.i. |.i..ii .i.mial, it, |u|dlSaronn ol oplolm in wlilrh Un
IAT Incrrwlni ibi .rot lllibl. i*t..i,i.,|,t |ai„i.i|aai..l i.. l.t I tnt
,'.' trull rulltiti. and lay layliw Ua. fouotU- go, dm to dl,.*r«.ii •• lira bit li.w.01
', '    i an nl a nuw Imlii.lry ul wlaia-li Hi. raa ,„,. i,„i,,, n,, „,i„, ,i,.r.,.f tail.ai t.tr
rial I- ..nindli aliund.nl .alt uu, „„ farm,,r.**l»<"<>t"il.-r rartii.r*>alll.n*j-<
•a*t. |..ln -    Uii mil  111. lelj  laiiml  . |i,.i
lltal |tti.l..I nu tin- j.all .i! II.. |.*.|.l....!
lajki-I,.;.'  attain.!  **ahia.  t.-it .dlia-^
- ,,..! .-'II,-  l't* *i'l. l.l  tii llll .11,'
ul  Hull
ILMPLOYMILSr MBIT.
Real Estittt* ..ud Ai ilm ut
In.,,,,,,,,..
tri***i- ■  i
*y In vii'iv iif iiii- I.m r.n.- oi interest given bj iln  Dominion Savings ll.uik l)t|
uu in. .uitl tin- restrictions imposed .,. in iln mitouni to In* dcjiosiicd, ihist - impan) is unii
imred to receive money on deposit, in lorgti or
.% PER CENT PER ANNUM, und
.mull .iiiiiiiiutx .ii  mii 11
on favorable terms as lo nolit i i tt
.u iln* rale ol
,.   it.li. Heal -i-
lllllll  I
I' ll I. . II
11,.
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
lei..!  let l<   ,
l-IAll! Ull'  I*
Nil.  Mill  IIIU llll l.-Bti
WElNViTEBRUNETTE SAWMILL CO.
HllLI. HILIIILHl
THE PUBLIC
JOSEPH ST1RSKY,
Jewelry,
i.
M V. Wl STMINSTER.H.C.
I'tmiif-lat;
■
NOTICE.
N..TH I l-lll lil l.t <
P
•■«:--
A
-
KOTES i.v;. COUHIUtTS.
•  -Tlin l«'»«.r*an* n.ialni t.ii.aaia" I.
- now Un 'm.i "'"I X.n.ini., whleb m) ,|„„„.-1„„ „, ,
,bBlplMf. Tl,.* l-.,o,-n-Allium Pwtdnl
: " Tb..N..«mocorro. w,||dooblhi..li*iwlo.lflMll,Ull
'  "'"" ••"l'*' VM*",,J l'u I*"*" It-lBporMtoOlcool . Wa.l.u.«i.ri.
"-"'"'" ' '■■•"•'' •'■m.'li..n. ••..fiat, city ami .,,,1 t..„aui 1,1. at.-..-
"-""' -'" """ v m****** in. , ...„,,,„ „, I,,.,, , ,,,
COUNTY COURT '''"' **''!''"■'"'* ***** Ua»',..*i*l*-" TbU
, 11 i .- ,i..i iin-
nl nil..**! M, *..: lil  ,.,,„„ rll,*'.'in...I...a, ..mall
' i latlllii'l, II r. mi  ,   .   , , .   ,
..  ' \ .,  ... ,,  li  lind *il iiii'tnlii'atil..  Tli* |rir-t. ■
MANUFACTURERS OF Lttmbur, Shlngjaa, Uiiii. Hill Stuff ami Long Timber un
to 100 fool. ALSO Flooring, Cttiling. Rustic, Siding. Mouldings, Pickots,
St-roll and Turned Work. Saab, Door.;. Window ind Dour Frames.
Iii-ii i' Finish or nil KintU.
W^Lcc-axato  TX^cxlc  G-iaaiarxtood * 1
Kiln-dried Lumber nnd Shing^ea,  Salmon and I- iuit Hum.  We have no specialties
Shipping In iliin-. I.y hm i. ... an nr r.iil umur|
T. J. TRAP F> A, CO.
\\'iiiil.-M,ii- iitiil Hi iml Ui uiii. iu
lur.l i-iiili I.
1
lt*-K
****** .I   -
M.|.|\..
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
j*
Si
,..», .,,*.. 11*
aii.-i-t;. ii.tVNi;.
A..«i«ataatt
atWi* M*l ***
awiiaai.it.lt.ti'i
lirttit.it.
("TTiTu7.ii ti.'tu ii.* i
*,**
MWH
4,   Vt   '.lilM
M, ,...
NOTICE.
HKItaHUNN   llllii
* A1'!;,,,.
II.- Ill
IS. ,
iiuiif*«.iii.titi uiiiiitiUTt.
W,*eti< -
S".
ftllUlrli  A
A ******
Sf,*
n,k.«i
BARBR-  iiimi.' '-»
la»aaH .' ■ ■  > *_-t.-1*-«-
BiwSs •
Tv.t..t.i---tiii*'-i itatititil *.*iin
It ,-..„.,. ,.	
Vi
I" ll.. Ill*  100 alaaela-Mallaa' , |, ,■
rl.l.-l i.f |«allae. and lait rl.a,.  Naiaalniee't
, l. ..!... ni'.l Il'll. .!•  I'tuliallly  I..I! tt.rtt,    |.|[I|V |>t I A I. .|«IUT\llVl OFFICE
Ilia-  l.nni  i-llli-a. .-t ll.i  -''."I.  Whrt. ia.ata.li..lia,
line., att- vary dull, anal .I..,.- i.t... Uis UONOUBTUB MBUTBKAitT
l, rotolatUU Iiltln nittaalieal,.,.  ,~|r,.j|S'|!,Kaw'a,l5Sl.,^~-~ "'
i Ual ll.llalt, iiOa*-. N.« 11'.!•
It tim. tilll Iiii Ukfrapb nm* "f,8E5oab« twtun Oomna, I-,..*-.
.......  aliirli.ul.iHli.1 ll«* Ni'tll.aa.l T. rtl' jl.tri.irr.t-Ua.  l.a  I.   I* ..*•' ■
.lilr...'  I*'"'-  li1-!"".!  "H'l  lI'.H'Hll iilinii  IHII
'.!".'".'.',  I'l'""'" I'L" ""'at Hi'  ■ Itli-lltl, liaetir,!
"int-l. Tin lilll tlm. n-jctrd,
-.»*.•mail iub.ldl.rT mi-aiui** tn n*-;
■I *tl l.l Hi.' Uir  ,-,.,a •« ralatie.,1
'  If lata  altMtlil  Itl  till:
a ' " .',«iltlta. .tta-ni'
Ily.  Tin* until art ■*-• .a-natillngly Uk* |
ri.hl alll  111. lull rlte.1.  OOUtaflnl  H.r*  tne'tnl" I-
[I -  a.  .'I Ilea-
i iiil l.illliniiialit) li.lt. al.ll.l
a. aaaliet lllllll.
ll.ata II. .(inita. .molding lo Hii* la-.ra.1
il ie.tm hu iinii tann K"iaiii'."ll.
llaetaae. tlaieat.ll llll*  lil.l  1',1'tia la i-la-nti'.lt:
I-." tii'-tliln. tl*,(aiaal Hi i
III  THE  SUPHtML  COUni  OF  ■„, .,.   v.t;
LIBRARY BUILOING. COLUMBIA ST.
BONANZA
GRILL ROOM
nM*»it. t r -.
N.«  «,-.tHaS?,.tM   |1  I
HARDWARE, STOVES, TINWARE
lil'r "IXi• MATERIAL. Etc.
Tie COLUMBIA STREET. ■  ■ NEW WESTMINSTER. B C
■
ADMINSTRATOR'S SALE.
< lau*  l-l-ail Mi'll. AtmAt* !•• li  111
■ wl .1 Oorw i ■
■ill..  H.l.fT  Vl-UI.  l-.H.I*   1 • 'I 11-11. titii I
i  Itil ..Mat
Itmftf* ttilllatti Ai-t-it-an. t>)«m  i.  i.    .......
M rl.fi. llr ti- «•.
I  _.|.|, i. i ..1 | I-411IW. luta-llli   t>.
t HH l*iltat- 1**1*1.  Ill
T.*lltfUt..lltr*1.1tt l'ftl-1  ValKi-iiH- *,*\i
It.i.it,ai  *****  I***tth.. K»|utn  Hal-
ti.i.i «t U>-i..u hi.inii lur-'faf
Itatfiti Xa-rlM Maintr  l*-,wih  l«, **
tm im
I.In,.it..! lltiiil HmiIm'II. K*iuIit.1m lat
MpM]
-. i..j, .i u ",   l  . ■  *li Uit
is 'lla Ail.tl \latn-* l*i<llff. Im l* llh
I   ||  I.V
I ,*l  l-l.il  ttaik.t   I-•-.,Wit,.  **  ll.tn
-- 'll'il nm-rr.l lln' H-*}** iVtltiMMtk
ll N.« \l,.i-i,ln.lM u.i H | t*t*,*ty.
It
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
ttirhnitl* $t>oitl New Woatntlnitot
em and Dealeis in Icouuh ami Owed Lumber. Minnies, Shake?
Lalli, and PicHuis.
Snlmon Boxes, net Flouts, Truys, and all
I.- M..II
II  i ' ,
iiaafUlf.
NOTICE.
BRITISH COLUMBIA
L
a.,.r.t  ,1,1  IMMl'i
I. . .....
I-.  .a
K.\1>
N'"L
• '
A'-r
i   i
(.,„
-i'i"-. tun
... ..Illor ol  Ibi  Tomnti, ^,.„ ^m Sa^SSffiT I,'
IL,n|iili* "r, llll a**ltUti,t M.-Ol •.attie'Wltll  ",e,ttt,la.t l> II" 'l.ia>f.lld aial|a •! ia
tna* a> t.*liiiii.l.r..luoiiil.-..i,i.r.pby..   '"i't, i.i. itivtv. PATRaiMlc,
n Uu bn. n. iMtln , brook M  •"'"*"" -■■■-"■■■■i.t ii-iw.
1,1 I...  IVI  Itl  II ..11*111  OH  ■^^.^^^i^'^.
I .1 .,- .   Ullbndllt llaaiaial  •   HI  Ill   Nil"!,
****** "' **** al llr.mi.i iinlailaa. .ml .Ilrr ni«rt'
I* nils oi Wooii Furnishings
;s, Blinds, Railings
nnr.v Ttiritiil Wood
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS,  foi" Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
•_^;_ .._ _.. .   B.-iliisteis. Brackftts^nnyvrl-^ All kind'- ol Plain nnd Fancy Tnrni'tl Wood
C.'i.liinlii.ll Pttfliir
NAVIGATION CO.,
In lln i • '  -i«it_ii1.
Uir-ft ■   -.'>.-
IM.I
'**U1   ,\
*
T RIDDLE)
'■EMCMIITS EICHIWKj   'blacksmith
~ *
,-  It. "lr ,11
rt a Sjnti.il. ol taOM.r.' Tut...
Jut Do**., W.d|i<>rBlocb>,
Boom Chain,, .Ic.
TIMK TABLE No. 15.
,ilii..rlt.-l...i..ttr l.l l-i
I
111.
IMi  'li
INI, llf.l-.tllJIV.
ti!,,r.*fi mil*,  nan
ftillel ,n.ti. lev, T.
'"Wr-i,<*i Tt-.aa*ar« ittt'
• rrrtailil '
« ..llf   ll'* I» IIP*
t'Al'i <■
IF.*.****
11",!:*
S3EtS.5
W7".1,
■*-*>■'■•
■
GARESHE, GREEN & GO.
bankers,   liquors anu cigars. Coliiiia Street. Net Wesltiiiiisler
,!,..,.,!,.,. I.., ,.-., li.atin.a,., M. Vi.-tnau, III*   , ■■„■« ■■ - -ij—m.i oal	
".15 mmtm*m ..,.., mm, *** ..,..  lt,„„. ^,« *=;#* __ I I """ WR mi, r.-.«. I   MEW VANCOUVER
,    " Haa*, tiui  .ai|ellett  filnilett,  nil.*!  r-ilfti.,   Il.lrmi ,—a. VM Ual aUM 111
,lr,.H,a.
" Hie.. Haiti,. It eel  1 l.-.tll .!••  lla 4a,aili.    f'^, ||
llfltl.ll   I e.lainalali.  *.,..   Ill
Man In llillllaatk.-   Tin aTmiirtiia. Hn \m*Laaal I Hilda.
, , .... Kllteliafa'fr! Itllala^i  ...U.laat ii. .(I |*f,a
i ii, aiii! aii.li* tbl.. .'ildinlly „Ttire,.! Uml.M li-unliwl av*, i...n
tlalf.l-   Hail   11,.  ..,l.1|.| E  Chilli-  ^Tu^l.TttZl^&iyii'"'"
m<a nil.' 1...I.-.I .,„,.«l,.r. AOENTS FOB WELL8. FABOO 1 00
.  -' ,T.«ri.",.."ri,iV! ranadian Pacifir. nsiilvai Rmn^iiT Jl "'
«U'»ti\ m'.iMy i|nt*.l lln' tiiiif nf  HiHr
Uir Umi Inula, i.iii tbr)  Itttt )** II
•Miita tit lr-1 'lfitti.li, Iiuin * lilllp  tunic
i.i tiipni. TIME TABLE.    __
 ., ,., i """■~""" 'II.' -lultl. **. r. it. -.*, m,t| tniti
f-ritUiili li  tat ttmlll i*n    Ml.  lllll  limit h*"*.. Uir  m ||-tii,..»n, n t.^„  _•  f» n    ... t*ta,t,**u al i ..il n.it..	
t***m**mmmam*m*  ,„„.,„ ,„„ ,,„...,„ „„„. „ r TTKni.guBTUBiimirTiCB ttiaiiw HIMlffi 8M HUM flfmBMl ,   •
., lnu.a ctaa.ua. „.__, ,..'....,. ,.. ..'.,.„ , U .in *,«., froa aal .in., at v. ••■■"■"i" »""  "vai«i   a, a____p
.l.i •*'
. UMll!- lltllltlll SAIa.a!
 -
W.EFALES^ A I I
THE UNDERTAKER   I II   ll   I
ttsini ttt, Ml tr
I letmrl* Im l**me***t  hilti.
•Ill   **;.***
Imm****** Im I Itlmtl* l»allt •••i'
4*3, tt li. ,*■**. .1 nil ll.< .'i.ni
t  I'll No I list,.
*** li|)«fiilla«ittt tt'.rtr
ttmr* I Itlmtl*
* > H.ni.. i  UiWr'i l.i
l.nlii l.l.i.l Hnt,.Ur«lW"«t*",-Ji"l'r*
•larai-Mti'lar •' - '  *-1  lr '    *
r  f  ,  V .  \\.  ■
-in.i fit itai.tV  I pmliHI tmi
• lai
"■
MM.
* ma* • **,****
I'ACtrtC III VISION
__J_t_Ut_t
W'WiM.
I**, ,'lul.l. I'- I'm. tVr<llaet.lif  •' '  '*
.U,^..,,'..l.
I.
il a
ii   tii n   SAVINGS  BANK
New Wellington Coal, department
IT-.V
fcji.u l.l* n.M'i.i- M'l'iii.—l.H i.r lilomll Irrnich.nlly ujotb.dallbor.lol
,na"'ill't li!  lie'  tlit.lilla  ta la'irililair
A.L,"
..,». .,*
,-.-*•■
V. ""
i.r 11.11
I *T1 -
a-
tm ,«i *
•*. raw im  ■ "*■'
'»• -
f  V   MI.AI1I.N
•ti aiif^—r Brawi •
nnfJllWilti-" ;ti--
____
ff.fi.r.. r r.
HARM.-" MAK I I
^ j, ^......  -.
a
T't'K  *
If.,
Ill V
I.
ULU.
l.p.rl'-'
ua.-TtiT...i....,...I..i.i. ,„.,.i.ii..I.,i *i.,:*','.:a,\*a"..i;Ti*"..:
I'trlaar.
ili.ii'iir.r. III  111!  Kl'.lliti  l.l.lltai'lai''  V,M...|„,  V,lir..,a.tt.  ttb.lnetta  .f.^ ill
r >a    .    - I . aia a„|,,,1ir,|laaaaaaa|| llii. anaa|.   Tlia,r ,..llal.-aealla.
, !„„„.,aiti, mlf loo win, fa t,„ti, In "T,,,,,';';"^, *i'i„":-:,"Z Vl.l".a,\
Mr. Iti'tllTuwi^'a  h-inifki  whirl) mil Ui    V|i-i.iil«.f*lr.
rt', -III.   art«.|.  Ill   mm. a**la. *.. 1.   I* ill--' '"H *****  **   i****'* *'•*  * Mil   N".  t ■
Iiii  fitltimlliaff  iffrtt:  I  im **\t*, m- -Iy ' KMm M f„t Wh,„l|-ir »nrl «ll t-Ht,ii-a.l
,  . ti'.rrj *■ tty i" '•'■  li"*  lailly Un* |ii|tt'r*« art* lltll,-U*al in Vantimtft.
-  ;  ifiutl liy tlif ti .lerifjili.  I rant uinlt-r- UUti
lh t" •Imul wlijr  mri,  t.f  .mii  iliilitt «. tlir lOill-Ural tttm VaiKi,,i«*r.
-'  ,"s'hi itiimtiill Hi" iliffi'iiiit paprri In llm Itiio A*pnmtnmih*Am,
*  ■ H*:  w,.t n[  Hi"  lltllflltiloil.  aillimll  to tll
•li'latiiiti  ••!  vulgar  Itnl  nmlliiian',
•""•! V«fth«"» whn fwngiilw UioMtiMtorthfl HTKAMsllll-H
-  ,->  mil,,  fur  intatltrttlliiff lln-  ^ntMXim«*l*rll*rt*ii.iitim*,4*m*
•   Bit flmtn  ii|ilnii.ii.iif lliflialtig  "iriirrillDli mi -ill **  IWIWI
....I"" i ii i im. i. uio wn- &2_..°i™!;   "t;:!::!!!;
L   |mi nu iii.tt* i  in  llirr* .':,.«.,.* oti tin* ^m
, a.ttri-r'rTi'lMUIneil  Alwrtcin whodlcUtM and COAtnllibl   v„t lull |mrilpiilar«Mtn t*ir*r*r.rail on
'SWiotib.   •"**_" ' '"' '■""""""" '•'"A,".r.';.,,,ii...V„l.,!!KvAt„„
Mlt.t-i- i   -i-.t  n    Iml ttllmti t,l oilt'lli ('miwIUii him* timl , .Vaw-iHiiiT. It.O.
nf iin* Ititn  r.niuna. tu,*
HmMMH   IMl   Mm -   1.
F1DENTAL
HOTEL.
$8.00 PER TON :'"'"'•"""""'"•• ''" '"•
"■-""• roar Per Ceot l^r ItiiiBm.
-f  IT rnrtnUTnii
I !■!  ll'i'l  |.tl'i|. .nal
I, a. tl allerar.1 ..n Inrn,. ta hi. h
In., lar* an-rrUlnril ma
e|i|t]jait|ail|.
t.,.i.i l*.t, lr  ,i,ittr.irnn  al.noa.nfM,
' * -rrrll   1 f.'Mtfl.rtftrf
",'7,'t tt'a'f^.',Lr~,".iiia,. t'll.tar it ■
L.a. .tt* H"i.ataatar
a    t  a.a,* -a, „.,.„!-,
li'tt.i*, N.i.i..irii.|itii Inrki
|.-l  l-lil..,. I a|-...  ..111-1.Ill ....l-l
rM...n nun .n'l ii
t^aia- ,1rtr ,| .*•..,. m*** i
l.a 1,1111...la  aaal  ail  laa'   I
T.i.-In  1l.aet.et., aaa.l Mleatalai al
I a a a aaal'..
■   i   .  llr  !,.a  f   tarllltiln.  >"a*l .aaaallBIII. liaal It
tai".. aieel in- i,..a ,af. )..,.*, ,.. iiii'iti airatn.l
i.i I-.-1I-- ul >.*.!; ii.i.I.in ...I i r
» Mil- n|..i, wblrb liil.-t. .1 alll In al
il. W. CREIGHTON
!..'(  I
• aaaaliaaei. laaaa f.
i iafii.itr.nn«i kni i-i !';''
,.,| ,  a. ., -. .la.l.. |i.,li *****
i I Ilaamilaaal , .. I. a„„e,ll,  II
., a.,1 ult.... .Ill alll it I-  "I* .
aa, ttml i.^-l ileal gaari'ii ll'ill"'1*- "
laa.l-
ntift.,. mt ni naai-t
...«,,., Vt.rl. I. ,... Vlrlr.iiil'it All»rj
*...ii ii.tt. ii- Kin "i,""' i"""."';'
I»rlrli»ri.'*llarll«l'l"''-,1""*,
,„ 11,1. III,'.., fli„tT.l.l..t .a.l Iini." 1
aa,,ala1flll,'la   m.iaaitl" Mill I'T .lil"""
li   rt  I
I5i.0  I   ,1 tf
10ad.  Irani tn.
a Vilfara.Trt
a VllrtaaaTrt.
mllSILI'. COLUMBIA  Ullll IHL..U1I;
-IIUI. I
riaalaf a.» t.aaf,a«ena<|l|.if.'.-*.|alatf,!.t   ..
Itl  fit-,-ii.ii l.ial'l iml .""in-    Via.™^
inilt.Uaatae faaf  |. ffaaieaa fat a.f
lllfaliaaa,  i!aia-a|a
TIME TABLE
Str.ROBT.OUNSMUIR
W *or..f M 	
» -M-ll'» 1%'. IIUI MAJ»W1> s MAII.s
I M»M
VtMii|i*t Vl'--'Lt.' , i ,
i, I (im.
*,.,.,,,iy    .InllN HIV'V'.
i;. •■■ tal A frit l ■«____£:
RKMTA1 RAM IN mNNWTIfiN
M U I, I Iin WWt.   Tliat  an  Aim-Mi »n'«
Art'itt  Nm
■
■   ■
Vnwrnawt (  "
Xitti'tntil* Xtr**.*,•> ■  I
-
Ur*  Wi-t'n • I ■   ,
***mm*t h* Wr-ttfttitiitf. .*at.inUyi lft.Nl
"n attltal al  Vmfnwm HW *t* **  ■ ■
***** al  I t*it«  l>.|mah ttt.,1 It*,,,  nl
Ba A. WYLD.
Arltup MmiJHit.
N"«  Wtti ' .l;li.i,,11). (SB).
The Crown Stables
Iin. .1 Hnraiittitil VtihlnltM
Im liit. in lln*. ily.
. I*- i.'iii,. »,,„ ,
It 'till!
.1,. *e„| airlil . _
ANNIE WRIGHT SEMI
Irtnillit. WA8IIIHUTOH
BOARDING ANOifi"
Itinlnt'i turn -BLFUisii; Haw WEHTMIN8TI.lt. IlltrriHII OOIiUMniA FBIDAI moiinino. ootohrii in
®Ju% IcbiU%t*.
II, Ilium* llttii lllitn*! Utt,
Saiiiin 111 lii i-1 * I n t ni looking motion	
a.a'l iiiiiI iiiiiilil>'i i-iiui'i »l> Irum tin* rlvi.t-
li-.aiii yiiaii'i'iliiy witli miniv nun* iiiiiI
,.in|,ty i'lirlriilin* bolU, but no Krouio,
A iiitaiiii-i'iii'li fiui'i Smiiii IVoiltulnitor
alla.lllt'1 111"! blghl -lllla'il  Ulll -ullll' H'l)'
ai|,|i|y ytiuiiti iflt'ti-i'. iil'l' Itltii'l ttal Inu i'ii
l„ii [.allow Ion togol "111 <>t iiiii ruin,
„,!,' 1,*.11'I .iimiiit! Uk' bountiful word,
(tiuii  "Tli"  lll'ii'li"  ""UK.  "Mo iy
, ,,,,,.* iimi iiii'ii umy KOi iiiii ui' ,!•■ on r,it-
nvor. avori wngoon torovor( tn-li-li."
While' 11,0 *l!lll!|i UHIIIII'1- -llllll -olll) III
ilmfli. , 111- li.-ltrl laeilililliKiillii, "Tlarraa'a.
la.alllllllt Ml H,''
I I are/ fJ.aaaai/ I'le.ef.
I  I l.lll, I—  I | ],
tin-  'lU
nlilili
.1  'l.l 11.1
-.11- nf
1 lllllll.'*
,,,..... Il.m i  M
I, IHU  llllll!'.I  l.l
limn Hi iii'i'lull'
,.,„' lllll --A 'I'lll Ill-.li Hall,'' ii
Hi,,  lllllll-tti'i'l  ll.e.ill*  l.i-l
'I'ln' iiaini' ini Uiiiii!  Imli
|!.ii. itllll'b  nllKllt  ll
■-<l ul lli'rrlnn'i
ll  U.li,In l  I! a 11,
e'aeiaieiily li laa'lta'r
Illaal null I- llii'
Klvi'li tt,
aivmilii,
ii allb lli
l-ll liill- l„,
i, lllar I* Haifa' ii-tv
II I'y nny Iiiiiii- litit
ii i lint • fan)-.
iillli 11,1-1*- I- liiailinl
laa Ul'ilie, ii,. Inr Hit,
I uiiyibliiit
aaiaaa'la aal it I'll) '" • ■>
llliTa'l" 1-a'lllly  QUltO
,-i„, l.ll'l  IIKI-li llll).
,,  „.-li II. tto |iloco
lack "' n l>l"i   M.aii- lleetli, wlm
. ii... i Im! ..Ili.i. il  in- Hi- tlilltl
i,mii  .nni  moro iiiitiitiilly ibin nay
lajaalllUp   U* tl*--.   aill   Uaa-   u'luuli
.lane-,   ll.r unu',  -nn,  I- , liilill.li,
tl. miiii "li''-ii'ir-  ii'ii  a.  it'iuil ib'al of
t,-i t i-t tiuii.  ILiiiiiiii  Hi i.'  i  -
-ii .'- ii IV I'll, nml Un' toll i - ttl .la—la'
Ollvi! ,ii.'I M.iil" .:■ II. '■' ll .in I- .ii.i I-
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tlii' must extraordinary sale ever
quality.
opportunity.
, unless otherwise
ixtures will In* received, and satisfactory termi can
CI'IIIS Ull
iiis is your
Ik* strictly (
known in British Columbia.  Dress Goods
Tht- fare over to Vancouver is
for.  Offers
with
he 11nest
arranged
hut ;i small consideration
for the stuck en bloc, wi
ih
In- .uriiiiiieil
.-    !  -ll,llll.i,''' 11
I uni. lluriiliy «-
Iri-I. nollCOUIII It
1. tl.:. , mak.- ill
II,, III!! of Urn lii.i!! t an, -'mi'*
Ilia'  |..|
Uoli.I.
•  I  I   .1!
.Hull eel
Mi"
•ll
ii..
responsible parties,
ST AIM
'iiiii . A i'ii I.
THELENC.l Itl II
teni *  <
title.'!  ...-la.il-.
llllllillli lllltllll
ul*-ui.i.!  Hi.
II..  1 IIU
1.1 ll II
I'
I,I.I.I III
llun,!  lli-el
tidal  I -I
',  I,iit iillli l-linl) a,I  .at-,ia,I ji, I
l.u.'ii.ii.i- .tlu.llon .uul tu'iiltiit-  The
I !,  Ilalli"  mil  I"  III i|l
. . I   ■ ■ t  !  In  -ai'
*,.,,,, f ..afHrif
l.,ll!l>'ll III' I "ti  U ■    '
»!! IIH UlU I- |1'-' I''    'I   ll
... i   -I*!  I
,-,.llllllillli.  I' I
Mull..!, Itr..-   II    .11  l|
I ..ain .1 Morfl.iili.
I    i.iii  .
I.  .„.,.,.,,  i, 'I I-.i.. I.
I'
al '■
'
Wt,   I  I, I !■ -I   bl  I "'in
HiU.la. Ilea   a aaiiiniiilili .lliilil   f,..,..
il,..i. Araairon. t llll
aiad  Ilia*  e|.|tla,)   |t|i>l tin lil   -.!■!,I.
I
eailiei. Iniiii I  II .l-i" .»•  i-
..... I,, alll, t...tn  • l
lb. Ill
•■■*..
'
II
OURSTOC
oui' own mark.
K I
tas
Lliltl
TO THE TRADE.
been cither imported direct Ironi ihe manuiacturcrs, or bought for cash in
quotations lor quantities will '
lie Ill.ltleLI** Close LIS ,'lllV WlliilsrSLllr luilise.
• alal.'
.
Fran-
1
litt,
.
pn a
.
COPE & YOUNG.
erovlncl.l
II  -I all
a. all ■ I
I   11
I'l'RCrSON  BLOCK. IIASTINCS STKKKT, YAXCOITKK.
IITI
MONW, OCTOBER 19.
R EM 0 VED VICTOR IA RICE MILLS
Mil  I'l I li lul -
Atuli ra.ui.
i uintiillti •
1
I   \t
A TURKISH BATH
BTOBI
Millers ol  < iiim
llllll.I.  V I*
w  miliitu-y
■ OUMIt) tO 1'ili'tlii'l * ■
between
•  ■
I?., i-  ,.  r* |  it*.I  till   t*
, .,i Ki \i I. Hi ttl Min'*
il aobulnlni i
Mn i.n.i nl
t .  ; ,
lltiti i-f renlrlnfl ihr 4*1* ***
It  **•
iM* Bylaw, IW, * * Atl
t<\\»* WU a, " ii
nt i ■
Imtrui lul in «••< ttaii' tl
•
iiif.irti- U.f i it-it,  i-  ****
imiii  It*1ilf«in! '
'
'
I
■  ■
■
1
intfl of Um
lb* tin* .
.  -
■
Itn- ItM
-
- .• tlm tinti rn ul t-i In Mm lln
la-nl*. Hut the
■ .'■■    i Jatnalkm Ihrm
tt. uw tl,.'Linn  hall  **  * h*4t** t**m*
I *.i.,h   ll   Ml.
i,'.;*! * ajnbtte MuaUni nn dykli
•rn tin* •itit<>  ifa>  **, *t*A  in >
.11  tttfotititr anil
-Mill    U  ti  *■*•**  tltll  '1
nlj nirdril until
■tloudiT, Ntivrml-r I.U.. at I" a t»
ffi
\ Dijt-A Sweat-A Pluuge
Inn
ei.tt. l.ll. la.
11,1...  Nllllll'll  Nl  llll.i-
trlf.l. llllii..-:
*. J . l.ll
i !••'■ ■
Mill  -
It  11  i
j  I lil.  ll
	
IHKillXSbHOKDYOSTHEKOIIi.
-■"•'"'""*''""    llll.i.UN*.
Herrings Opera House
Greig
II It I. Ul Meal l-H  l.l
ARMSTRONG-YOUNG BLOCK
Ow H. T. ***** Hon.
NOTIOE.
la ■• eSiu.ua ri.ur rinut 1 Laat-
ami. Cr-armr. ItanlM Lu.tlllr
. VI III Hi.
111 lllllll. II. 1
lltal  |.l|aatl
Kin-, kit- M.-.t
. Rice
< llil  Ki
f. etc
CHINESE LANTERNS
l1r.Hl. 'III! llw -
III..Ill  III!,*-  ;  ,.
I'll.,!, ,*.,„, I..
If, lll.lt,III", ■
tempt to ii**'*",
ilml In-nun.*- -
t'i"  in* III
ixpouiro,
lll-tumii'l;'
with iln-i.i -ii-.'i >i    ■ •■ ■
li.lt.. [I* :  .' i,L .
nl tn m.i  ;
iii.'ilii.|..i Itn . .
pliiit'i|tni[iliii!- «
but ■ ll   '■ li'   '    '  il
llu* I.i.i, i III •*  *
li.i-ti-l. i .|fl "in
Htii.|.i..i, Hn ■
iiinuiiil" in in *
Wbaa  ih-  i'.
.in -in.' "i li
tn I.  .l.'i.n wu
oopi n iimi n
oter tbo i wl  Itl * : f
fi-n-iit l.'ii. fur; I, , i- ■  un I it
ll.'l|i|..||.llml ,'.  ll.'lt    .  !.,- ;  I. ■ Iilllltlnl 10
thi ll*I*], * i ■ - . :■ ■  i " i-i 'it'
|'ltli--*l  111  tl    ' ' 1 ll   ."V.-
-lii.f, h ll.'l.'ln.l ■    ■  ii -  ,' ; , .  " H,i' | ir
paa  .\ *.i.i n*\   ' ■ -"I mhI i i .I'- i-l-
opUHUl ll   I-* '"i'l i '•' ■'*   -1"'
tit n I,,), r ■. IM .1 - id  II il * I
lime I [-rtn tu tui l ,  , .  i  .-ii
lb | ,,,..!. .. - i Im-t' ao
it inn I'lln.l    - i •(
atttr Imgi I ' l1
tax work lid -
Bun*  tu   bat i ,ii ba Hi
tte Ufa- -'■  *   ■ .  t . i i'.  -
aii'l l'i "i "
llWill^    tr,    tl*
>•>.-  ii  1.1-ki.
aiil»t". mnl ii
I*."llo-. lull «tl  I
|,lnl.'llit- tlfbl i
nil IfaollMfl "It '"
IU thn AU, unit '-I
I* hriiuiflit niit el-
M'uni 11
U»»ti»'i>f |Jt"t.^..
WV **'*
ataiy boww
itsr  i  tm.
. bl  *-"'ii - i*
!n* t. lii
.u.l InrnwM
i. '.Ml:,' I to
:-i,T..[.iiit'iii it
Hi  ■ Imi ill -it
il.v,lrnl-l"f'ir
** * iny |ih*tiir,t-
.  .  UO  t I
I   '   • i|-ln   w
itnt'li' tm tlw I'm, ii-tit-
Tlii |Jvrt.t^m|i!t  -t ti- (ituwta ntm mw*
dlfflottH lounn   ■ -   ' *«
IbO Ullll -I'll' i* 1 *
liMt<', h in hi  '■ it J i;.n.r *i*l
iiaokeUw UiIiik nil h,.m nml uiv-i juat to
Ct'iilri. Cnti'li nn' liiniiiKiin.iki.l t.m„'iii.i any
iiimi':"
Hut iii.'ie's im imoko oonilug hi- thai ohln**
nny, DlUIWt" Nil'l tiii iiiii' "VVo bum ****** A
imhI, -you kiinw."
"I'U Hi Hmt. WVII throw in n illboo-
I'li-iimutlly, mnl \f tlmt ttttMot imikn iiimli*
wougb wii'ii burn n llttii *»ti 11*1  Tiwy'ro
both obeoper tbiui hanl oooL"
Thuy wont downitAin, iml t**r ih<> n*n
twi-nty-fiiiir lining in- linifur. In OOUIllbUiOl
with lutruotloitl litiiii lillliK'-r, Mr>  Vm
Su,,!  im.]  llm  nltmil,It-  ,1 ti.-,  I'|llt'l  '.
lllll-tltlll'kltlllftllllK^I'llli'Ullll  ni I*  lli-.  .f
wood and chunki-l«flci«l
On tin- iiiiiriiinK Ot ***** ""-'iiitl 'l.n ni tt
Ur, MeSitnt timl imt In u|i.<tTiil"ii l.i,,; .  I
'I'lii'ditt fur uvlng utoaoy mui wbllui iu a*
tuiiifi.i't nf livliiK Im I'lliiiUil ..ul in in*
rliiuiiitiy nttahi, ll.tml Mm tongtw nut uul
brought ittitiwtiktaim,
"Nn lUa-OOUQt iiii tlila Job. Ifoltt'tiii.'I,.* n. I,
h 'Mini.-, tt up, "It'-i unokad till yu mu'i
n «t Kver mii it llni-r-liwiklim tOUgae Hutu
tlwtl1
'h f.ui it look » nod ihtii iini.i-l.-it,
UllllgMr!" im-iilml tin. UoSwut, 'lubi*
oualy.
"A fill  It 'l t.illill!.' lli 'HI  , t Att  kfa  I > 'I'ni,
All > 'U n.'.il In tin ii *.t la t.i K'ttt.i' K "tt
■fitvly, MOl Off till »ltill, Knl rt»*k It  '
Mra. M.'Hwftt poUad lhl tOBjpH **(1 *h*
CrkiT, Ini'i it down mi •■•*** lul'ti' timl it lir .kt
twn
U  MM  IXlVliml  Wttb  I  tlll'k  'l'|aii   III
nOt| Wlta L'lilWTtal tlim--*l 1" lln-  i'lin  H'l
irnti* it -rt*«iiitin;iiii,ii i i-.tin**., ti.-i,
hi whi h Mivr-ml dlAloet kiml. ■>(  •■**•**
wn i Imrly |i#rti-|.til'lit.
"li h .n't Mod "in tti -i * ■ • ■ Ul i-
P**niiin-uiiri.ilHn Mtn..'ii,*ti.. .i . f
Mmni'i iiiiii
lu th.t -uit" ut llin Ihlo-Ul i- il.ui Umi*
••a.i!- nl ..ii ..iii.-* - i;..l «-4f ,.f rt**', hll
h»l . .i|.-l tll-J .e.wi.,1 .ii-'I ml**
tl  ni.:  Ii  lliii  f*A  •**  lh"  bl-WII  L|a.
bom  Itnulvwl.   M-*  tir*  HtfUftl
owfully  ■*■ -.|i-*l  tbu  nut,  •'■  •"  il
U[< f i !■:..i.'t'i'. -liin.-1 mi-iti) 'in ■". nn tht
l*"'.i*- Ml,.- ■i- ■ .iM %.l.. i:,l huu£
Over htm llknnn nti^l nf tn**"',  nt,ilrt h*
•!■ ■,'. i, *■* iui,in,;. tUAwti wii** mm*
Ul t-tUlllHllntl'ill Min Ut.* Kttllit li" Illil at'
fnt-tnl Iii auiukiliK hU OWfl U**t Urni****. ****>
out muuUlut twn l':_i*i  Li'* Ill Urn *■<■•*
\* tl]l:i-r\ ./ it), li tl 'M***** U-* iriiia.il 1.,
illllllli'tlitllt "11 tli«  ttat   IliH  h|  -fldfaWll'l
on tniiooBfortu hi htd nil.I to itiv *v bu
lmii'i-i|«Tiiiii-ni. ii i. ii'i ih- |tuii«»r a
lhl* ■ !n nii-lf tn n Ut. Imt t, ii.i w.iMtii i^.
ftinaU'tn rt nl ini nl ll.l. i-rtVv ,|uii* t*
UMitly It lu thf ,lt*t tbit Mr M..s-m ligya,
hla -.;. *,.\ tmsiim nuw iivl |*i.. wiih nit •
uiunuur wlwirmr th.. mmrtinHgl l*n,*,4 u«
titml ■  ■■,'■■■■1 • 'ii ■ -a. I.. »-. In.,
I'lll
VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
il\Ml.i:\  HI <-h K,  WBSTMI.VsTKI!
Sntiirn. mil lhl* ni-.
t.-Ulni  lt*A.K**.
pluMmd ■
liM.H'.S ||
ouUrrtngi I
edtiUthoU
tbt'(ihuirt, it •«• i, I
Tb-'J-Murwa nf Uf 11
EHbr h*A in bla,- :
mi. m»if •
UilWD.  Tbf huu ii*
i Mnrawill
•ii ..,..||.Miimn[tbit
■ il*. ilnt«itii.*.tii
i
.;,.iliwi\«'.. ' '
-  llltlHtl UO
.,1 |,| lb" i '
litr way, whkh rat,
•'i to nf Unii-ni .li-ln^
.1 «rt» tbf If.* • ttf
. mui -i. ub * ■■ Ihi
lil.l t \ IIIUMi I AMU   I M'l ll  SI l
i i-ii it, mux \mi Miiui:i>
ill'
L
Nos 64 nud IJU Stoio St.. Viotoria.B.C.
I M.I.I	
FRIDAY. OCT. 16
INNES
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
••-  Co. ltd.
IILISIOK. Mi WtKOIistir.RC.
,- •• MU ta
\V>  aW |i|.*|..trr.| to till illl l.a .ll
f.in*ii>ii iinlt-rs fur Rinij*h
.-tnii Dressed
in.I
LUNCH COUNTER
1,1  r.atlintbla  .Ife.'t.  o|,|*,a|,,.  I   |*.
HV 1*1.
Of-raa  Ol,  .id  Night.
Ai.l  lll>  I'lllH.
BAND!
•I
s l  4.0ml iB.triat.aull.l.  1*11
II.  II..  \ • .  II ii" *llo.l« In
lattiaiiiri tii petiiiioa la N.a.iia... ..aiint
!..*•   Saail,  * *  •
.ttlatii.t I, .ali|!'.l t.i * tmltlia. In*.-
ARTHUR BULLOCK.
LUMBER
Shinglr*. Lat hi and Plrktit.
tyAcrur.it,* work guaranteed
Slti|i|,iti|i f.iciliiii-i I.y River, Ocean
• i K ill unturpaiaeiL
li-<> (Vt'iini ami Fruits in
Hii'ir Season.
*.'.< .a. ..ill mat ta.talli^-1
J. 1UDLEV. Proprietors.
I COMPOSITEH0U3S.
|4rtuni un ****** *•! ttimi*Ml-l«i.iibrti.Jnal
ry*
The* |thobottni|4t« *4 lh* \*Uuut i*.t\l*r*
4**1**4 (tUtnlv lu ti(TrtiT,l porfttau «i thl
ai«*uninlUt U nHUuotll-lpt-Mli
»bi-*tbiuivii..,.:r 't.ai itirt «f ii*i-umilf
fbnuctiti:, ud n .' :  **Uv tht* mitm* m
; iMtl.'l
It la n'> **' Imtrr 1-hntOI
■MoMld-MtVooxhUii umulW trb^^n
ihnn Ibriitfh Ifa 1> : MM t1m('«ni|4it_f
•inn. i*)<n i,lh <t. -.imil ui*. ** t**li-m
m, i- .a.i ,- BM a-» ll*' Majraur* tn«a» Itu*
l liul'.-nil Ibll llw tbu
iJV.- ■ t> ******* ttnut t>' tlii'ttal n* IUI tbu
I 'iWM
MmUi ti..-....  i    iln Oil li ii — lu
HU i - ■   . ..  timnti.
Mr, Mi^n«t *•-. t u - •**• utiTnurti 4
tew **\* **:•■• ■< <Hnl ***
iti*l*tt***i\**i*-i  Ut u-i.i -iii'
i 1. ri.trn ***ti
my***-*) i •• *-■!,!.4-inititiif
*
op li - ** tin
****** l-i.-k
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
B. MARSHALL
DRAYMAN.
I|.tf«-~K -
, i.  i mm tA-.i-u,».« K'n-i.!-..
et ., • ... ir'***"\tir*e*m**%mmt***irial  *
*.,*  llMful Vti.ii-H IU|Nif*4
ttl I.. *'  I*  It  »tUlhtU. !• **rpAtt4
li•>*..*■ .i|t»t. '  •
N«w WrlllDKtou Ooal.
Mf
COMPANY  X-IMIT__CD.
•i*Atl*it*i*fi %t*A Rn*i'i"f. Muchintrf a Sftucilltr
I.,.
* ,i
M. lill Hit
-
Hiailoxoi r nn. i IBI n.wm
li- '    ■ ■■'   Uf
. -
I
■
I •
■ I  I.  .LiU  1.  k-...«n  a
-  ■ ■. I
1 .
*>    li  in. '•'  *    trl
■  i   nt.t iniiii. nl*,   llw   H*.ltl.»«
I   *' 'il. |t* 1,1!  %  **    .lllll.''
I  - -iti.l   %**
V ■   H.*.!,i,.. ill •   I
i tl .-m. tal ii •(.
Ihri.i.1 I
Ihmavll, ft ■<•< -iff iii.t ii..
t'l,"i<l"lti.ti.|ri. Inalanl.
Ily ft m
in.. i:i,ii*mi\
_ I'll..!,  rill  *«.,|.  If.
PUBLIC NOTICE.
SPECIAL MATINEE FOR LADIES
Iff I II
.  ii -
I *
I
COAL
COAKKWOOD
lllll tt.lllli«l..|a le.,1  liar .alal, .».' "1
1  Hall li Mllll.1,  In™
Imtn il.li*-
...... •■ aaal,  l»* lill .1 na,  Mil .11 •
\\'III.IIIL.t.HI-.||llNaal.  IHI- I II-1
.11  In , aal  (la
■fintitl , a   -  mwii.
JAS. E. WIZE.
lllllllnM  II
VANCOUVER
1'f lllill'ti r.ihllliHa
.*!  llltl*I  4-/*ll,.l lln
♦I atl.lt i .iiim. „i-i titii i, i,t  m.. I.i.ia'
■ - -  i  - • i*   ,  ■  \  -■ illinml  ,
i   -
■  i
. putrhuw am
,.i unHwhilk, ulutuut •* *
,1 11 . I • 1-f.niltiii. -f inj
\|K '^M«'ll« |U-»^4Wu »
Wlll| (^ tit*** WWS.   Talk  Ul
i«««iii, ittttv ******** ti*******
\.y mhhh ** ****(* * *** *it*t*t -."
ie~\ 1***1 imt******** *** *h* ***i I**1*
tn*  S********* m* *4n4 tt l**} *
tmtl <A *h**r*. t** ti-ul I* lift lh»l
•«H HI ImM"".I Thti t* mm«A tAtil****
\*}.t*\l**t*brli*t4 *\* I** **\* I)
i I .<*!
*at*M****n*
thr  Vam*t
K*  *a\.  i. .1.1
rmiHiii J«i ,i4*mt*r*i*A HthtmtU
Manson
Ascnti
John   Doty   Enjjinr   Com|nny.
BUELS NEW BOOK!
.
*...
■ ii,. ain •
"lilaala-. ,.a A, l
'-'""!' in It i  mil
t"i iiinii.t tii.tt .t.i aavaart.l l.tt Ito
atari ,,a, Italll.ll IU. .*"l lltl'ln
at a,tn ■ <! .-a ail e- *!,-,.ia |,t 11,a-
'■l*,lla| lU-tflalfat ileal ill ,e.!fllr* III'
•**t "I tt.al ||| |aaef, I,..- .11 larafr<ll.ll- I.ai ll.t
"Ilia. lU.lr-aaiaaiaal ta.t N-- I > ■ '■- !■■
iliite- |„,|„tf ,„|„| „„. . ,,„n, .aiaal
I'-i.!..
-till I I.a.lil 111
-.-aa, i, ,!.,•-. |.i|
SHOOTING SEASON  ill
._,_* .la.lhlohln. ..I l.iata-lai.laa
'"','•' '""I' i rm i"i
"••'elllflliaiair.  Ml aaal
MIU'l-
-Mill
MOT
MOT
MOT
Mini-
.llii,'
MOT
MOT
'''''''•■l.'i .ten—lj lor la.nl.rlaw
 , fall ..r.l.-r (ol
e lull, r -. lut I-t  It i    lii.i-  Ifltr.
IfnlBafNt  All aaa,
GUNS
INNES ♦
* BHND
aaa   a  *  .»••
Wednesday, Oct. 14/91
PRICES AS USUAL.
H. W. TERWAlf.
*****
n   ll.ill dM a1l..ti IH  I* j  illt.lt  at..|
li-»llh# Inlrti-il. '.MllialM ill "Ml •*
-,. .- i. a.i»l-«ii|itllt»- ntf.ali ..I ***■
t**U**r.
HEROES
UNKNOWN SEAS
A. R. Wllllama, dealer In all Icimli of M.icltim-r)-; Lnmlon Tool
Company, M.iiiiif.iciiirt*n •■! Initi-Wurkin^ Tools; John Cautp*
tall. Manufacturer of Hack*. CawfagBi l-.u
WATCHNJlKi. - : aud: MiNOFACTURINU: JEWELKR,
NeXl ilia-r In lilliinl'*, lit)' I itaal..
Iim-muchrcpairingaipccialtyi K.-jeaten,chronogmpli.
.uul l-'ii|*li.h «,iirlii"i.  Chared Imt and work guaranteed.
Pine aaaortmeni of Gokt 1'mlil l-'illiil .uul silver Watchea
ol iiu* I-iiu.i Gradca. Diamond and Gem Kiiijr*. Chalni,
Oroochca nml |cwdry of the Iih-m designs.
Lome assortment of Clocks, Spectacles and Bye Glasses:
Kiipi- tabic tt.m*. Sini|imiu. ll.ill. Miller and Co,'spIntctl
trait
I ireal r.-iliifliiiii.  t'.ill .mti m-.- prii vs.
Hi
SAVAGE HDDS.
.,.„
i life ..
ill .at tlw Khitrtet
..atfaal. ttat .rllee-tr >*l II- .
i. ..   tl.lilllti! HI- •*' ,** **■ l't**"':  .-
Itai t*eir*l!et»!« IH llltil* •_'«.»• •¥ . *>**.
COMPANY, LalMTTHJD.
I i lln 'a  •«.»- Mill. Baltram llialliy anit Hawk. Annul..
• ff fat fi
• littler  •*!
f ifltetlril li
mil ot ttar '
lln.. ati.l ln». Il.m. Ma,Inr m* t*1a,a.art, ILantrai.. H..ilrr«. **ir<ail.<>l.
".•m\- .-,».«..* tain... tlaa Haa» Mill. I .t.rtiai iia., l.fla .allajtil 1li.lalia.tr
'  '!,".£'"*7*i "*' li"'i*"'l '.i.*l. I'll!'". M-il*. Hii" »i"l I*'" IIIU...*. I-I|iin«. ill..
'  D.^HrOtLUVRAV.      A McDOUOALl.. W. A RUSSKtL.
ll.aa.ln. Inn fjn-ttnt,. M
''"'   iliriff'  l.'.l  lllllll-  lla  lllalflai.
'If' iiaTe'ri-at
I ill, lllllll. I'lll'' I" H I*- " '
,,.|„|.«1. Iillli n...i11al,li'«li'l*i"ll*ll11
**>**. Lt-'JiviL'V",'!^:'.-;;^""'"•"
(-nil It I'
OVER SOU
bHIIIl.t riaitiiii","! ran ****<l**'i**-
Ha. I,Milt !«■ ilatil-i-i la "'I '"I"" I"""
•Vitl- •.*-* ..e.t.-t.Ml -*• << I" * "SBSf* "'
',,", , fi.,t» «l ,at,lfl a*aaa»ia,
OON'T WAIT ' *'   r.
lhl.Vl .1a- • l«* Al—I'Hrll fi" up llllii. Ifa li a. ,f,T1.1hrr m.n 1.1,4 atal.
hUS .a'."l "HI iW*,ll Pl"" I""H" mtmrnm.
iZleeair.  aiai.••.!... "•,.,.•«»"  <« ll*»U,
iltnii. aia* i I'll '•"* '* • .".laali-nl
S^'^JSWrS  A*"— *""*»■ •""•
'•'•k'',iii:.'iiV**tviii.ii..ii!*«y.!
_i_
RI-tCHENBACH
Royal City Market
t. REICHE1
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH &8ALT
PfVONT SI., tot Vtantnl Mirhui
i* •■*'■*, ttt...i, Butolui 'it'iiwtw
oiiiijiHi urr*
T,-- >*• VM Amt t/t**m* AUmt To**
* 1**1*1* \tl**-mo ****** It* *rry
AmAmtU* i*tm **** 1****1 u\*ttt**nf
******* • I(. ii'it. aat   TbvtlU-ntiidMnm
, . t.-j >Ull, fn-?l Ih* pA-
hbolAoarl ithokul rarw nf th* ft»'i-l
. ht>Ulli">at Ii fwtmly ili-Mtii.
IU famllf tm u 11 ll'i'Utvt t»tU Uat Ut nt
Arltl*%rt**A*hr atntlm*'*  pnlntintf >ti 11*
ttulia. Hm *h*m h * 4*p***m not* m
tttiiy !**•**** lUt la cr*«tltljC **** thinsbt U
y m t**A yimrwir it **rm h* bun ^.t into »
"*t*lA l*tnw t***t*^***^l*nh,'' uDr.
i ■--»-, t wr ii.  \-1 y** cotch
, «t. |, .*i-. ****it tm lbt m .nUlh.
il.tt ^Injttl-mwi u»l tbnUJf »h0li
jn.i .''ii'i'ii tuin lU tinjr hm* tUidtMU
tt|'lU»0#-4intalu»til*i i* Uw tn-KftttnttU
-.a-Jlb..«i_. a-rlnlllb- .-ChM" iWllfbtlui lr-
i*"|-**iiniiiH4 ** thl« ttttrbl bufnr* tbn
***** til ill ,; -i. ni ■ 11' Aul lUa tUr*
at* <*h*t i**tm  IHw I* KilM-UthM **4
all t**mi*ttO **** l**l**m**h\n(ma*
■ .is.ili*.-...i' •■_• tit -i-nuiui
*i- Ami m yuu W*At at out -jr. i mnt to
Mh, 'Hut »b*tff nlllbiah jut AottrkM
**4 Bt.-»i**«*iibtvnlyfTt  hUlUUnill'r-
ti i IL- ..ii •!. ■* r> mil ffll In rla-mity-
**i **r *• '*mult^* 11 • i »flJ m, **4 "4*mr* *
in m> m*t f, uutll att could ai*n4 It oo
itm*** moA tml-t out IBU l-*pl#l*l Vi*l.
MlMlkounoi^mtJuaiM«r
Uir l.n t '-n-nia.tr It jott l*»r KK'ly root
*m !*• * ■•**li\t*> *»**• >UU UM* oUfirtnr.
Ud Uniinl.ia nf U» (saalt At*w*t*m tn
U A■** I* I 'linn IU cwnfurW tt"**, h*r*
t..il**-ii «i>l"r nor itdmlinM lmltnti.-ti -
Imi'U'l'to-wmciuut ttmtal T**r**t u <t**
I'l-f i buMw uUmi it ult, to U tor*,
• Ui nig'ttilin-fwlinf (intonmnJ ****
III ■■ *.' -tt 1W« ur* Ibu Maut, nr*
V-4-mtai mimrtiu uh nlatig ou *****.***,
Wilb  tNOUlllul  MUlUfl  |1«*   «ll»J.i«a,
• i!-l lii ta iliiin bf IM tvwtlMtH df  Una**
• t • ' i *,H»n •-. fti.* tltnt ii-t-
ut r |tl*mWn( onnio. u|i out nf tU t**A*
Att*) thru tbH* Ul thorn -Ibf bcaam wllb
V i  ■ \'nt* fn«u uud Murf Ann !•» *.*.'
•M U«< Il • ■ m .' I Ibt *i •*'■ anl
bnttnti hrra-rc *hit <*h*t afmrimtia nl
vrbli«1«n.nbi~-nlVrinj «•<*<*.<••* ** ***
aHI-|M**il ntnl vl-artrir-IUllI*! Utww«a of
nt Ibw Mini iv* ;„■,■! at .-Ji-n
Ami In anr ttnthum ******** ll*ett*t*r*-
ttf of all Hai. tlnnl Us utomntt nf th-
tt?*i-hr>mi«n ,-f **•- nn tnil.l-t ua IU mt*
w*hti** Ju4 i|kikm of. oUnu it -«•*! .Iiff^r-
*i *t*t*urm* at* <mti*rt*l unJnr ou* tmt.
i-m.i ,■ tUalrnln t«i ih* mini <A • arttt-
t,». >*mmt •*'■* 'in'* himnrif trying M
'tv,,].**" wllb i*Kh m* nrtiianiliii-x
/■*, • .ittitij 1 * Jump •Un -r-iMlj,.l
.* • t ■)•-• If In tU |- 11 nf MtnrifMt ihal
-minttt h'+lttg o** *vi tl*wmAty*m*nA
li • ■ i tt- ntamt In IU fnM* of t • ir c-fetUul
i -,'. l-r nm■■ v- I'li'intllitiili >ll.|i:«nip
*„■■ .tl,-. tin ,.f KiiMlvlh' AiilfirlU
li«Mfnfliare nf tU *aonltln \*twm who
ttml* iiiawlf atomllai wfib unbralln nml
..-,-■ ki-.t--.fi ul Um dflot of u Imuti WuinM
r  . i* i hi r<»To.
It. l-tnll Ibis t»li»l UU tr*e*ln|l>
j ■*' -1. nfnrt't fnr oafwltt* ntt I fnrtU
j Miftntiih nnturyf H*t*lf lUn itrfaiVI
1 Ua -vmnthln-t dluuifled ammth nol* tl i.r
■• ..ur. hit, oar llm* to lu |m(miunl«il. If
; in .!*>-. l*i IUI lUt* nulty ItrnHhlnu
j i ,*i 'ini In hoy* for-tUt lUn A no iiji.*i-
1-1 ity It unutln Ibottfhlf H*H1, *****
tnar aii,I I*IU UW *iynuhio nf un old
I - .'lihi -ihnt  ti cnotiru Hut *• un
.mn irjimttniyiiubl* lU old lb0Uj|hl, rx*
lo a-Hinailuto II **l U*M *** It ml tUnupud
•ith uur «wo IwllfUoiUir.
Ahfltnl tUlllulln-i hn* u, -ril^irull
a UUfWUun elm*
iiii.  tin  t'-n  limk  m*  nrhnpff.
I» ■» t toil tiiittw ** aiP-an* »*'
ll*  Vn. I,-» litanl ilml Mirt, Imt *hm
tl ***** \*>p*y,i*t **** btilnl Mil IU l«i'l
Wtl tl * ti I mm to Ihi'.k U-ImkIiUi Tnl
luu
w,
li
- i iii c*4
It uy* lit-
llt '-all It na rt*
**mh itn nttt-nta,
wundM i-t m it
...
,  i-Ua. WW I" »utu
■
«uuM *nli *n*i
I v..   ii toih
lit.* n HltV t*A*
*****
• IU,"  U  **hl ****
.*■ ,***** tm
\**u natt t**4 It -ttw ll-av ■
Mtn*Ut , i^ imi .4 hhwflur ***** W4
.*,•;*
•*.
.
j*;-.* |  i. ii.i
" -
a
I
Ut u  -
drill-lull -i t
'
aixICn*-' •' ' <
lftl|
•'
tmm  -
MUI  I
-! I*
■   I
* i, Mfl buj
.  un! TWittbTlO-h
.,-.1 I- ith,* *mv Ul
V-aiulaib  tit  ti***
Am ib.< lH mth-  llu
• i**f*' -
. ',t..i.
t raWWUtoraL-nt U|
%:,.  i,  .  n*
i**i._<'<.« .i. i-■-.-*
u *****
***nt iu-IU''' «»'*
i * .ni  4 w !■.;«■
INU l»**fa
: ii_-i'- i ■ n .'
"|h|l hf? UP
Utrti'l nti)  -
"Jint)i*ti *«ti i ih -■ »t-l r--if|tnl
l!-lri« MlM i
UllatUI-Uatihi • i ■„ tu.b-i ol it^4»
i.HntWti lufi-ubi Ml'. Mnt.
"Nil*   ■
lltlhnU ilu-fi ■■ nlatul Ulf it- Ut«lh
Hit*-iiI, it-.1,1 I. tu- mmlU mal *4 ***
mmm*
\ ., ...  *
Ur t*t*****l**l htr n!i«umi, i*****! * Im*
wtwlnw.il  •-. I   i
Md * . .Ii(nl|n(
'H .i  wt !• Uf 'b.t.t-
II- Tbnl ir »"it tta
I» if in.- tlm I'm. h **r, in lU int* *A
CUthi. II, llm Kui.li.it tWI ni>l lUt u(
ll iLui 1 flight iii *i..i Ui:.I., i A* **<*** -taya
M|,.ia.-iw|i ni,;.i_iiti Ifl tl«- .Ut1.it- aud
Ij Ititf tn nl ni-lil Aa ll.i*r ****> tr*\*uli'£
bintiotr Iho ni'U,<4i (« IU f'tirtb ttnUlOtm,
***** m*  ''i'-i1 nil nniiWhii hnal ****** tvtb
oWud
II.mUU'.i-   ***** Ukl m '   ml  IU  U
liipnnt \tutum \*xmt tt r**ht*t* muumI
ru Hitt«
Hul-Ai'lt Doteh ii-Mi--f ttnr. **Uk* bt)
utiH->j.h* nn KimliJi *w**a4. * mih* *******
-nunlrtf ul niiiii > In nuttiitiu u|> In Um naa.
***** wl • I'tifhui; u|*«i iU iiwh II* tit*
***** tbnmith mnml mttmrtirrm, tmi «*m*
tlm'*,** hy -tnii-iit!^ "ii hit bnd, biiiuit
b -4*liti»-«l ntnl nlnnn nf lh* imrlab-n
i>tiLi.it.-.vu-ti.i4t*i lUdH-uufimtiitM.
|4 41, ht* i-.niin.lm p||*«*wal lUt" npfUWU •
li.. It U - iw uf bUUM *bKh Ud U mtttml
of tnutui Jhitin ttnr IU Kflcltab
***** *4 tbn llriudi uix. tmn4 t-t ***
Am* *4 hit ft-uuti?, imn **\i ** tU t-v of
IU \ttmA* UMM lib" * UUI. n-t-l ******** with
Ull bta WUbl bt IhM* lt|> hit hmla * tU
Dutrhmun hml Am I Imi. Imkmt th* thill id
bli rtt nl. U l*tat hi* lulux-r. uud t*tm Utm*
Uta* ,\,*x* much ttm* tbuu h* Ud g**m
m*
IVI ********* Ut.! tUir Wnih tu ******
nt|«U,-tbi-«w bllli iluabatit bt |U^-i •* Iht
4* A. Iml turklljf 111" lltttttc ***** bli fnlt,
UU>lU«li-hut«nhi>fi*tuUb«iri II" ill i*
hluHf. Ihnw u|i Mi bnd. uud tu u MM
M Ut **■**£****£ l**hU* ******* tn lU TaNin t
VMl.t'l..*l'ln;i-l',-lt  UtU Dr-j-t—.
••****•* 4** tut if }*-u mr
tm*. ifstial
It **** *** * Mull** ut*si«* rm. *tmr
V' *K thn* an**** •** *l**A**£ •■**
*hik Ut» a4t RMMI tab. b*l wtl* *m* f**\ h
At* thm t*\*rt m l****t ******** **4
tmAtmlin* ■**,* h* ■*** iu ■***• *A *4mr*
mAimi* iU mut utt ** iU 4m* h*m*t
Ibi  il* 1***'4 *** *4 tmtm******** **it
r*****A **>*
*'1*l,*tim-.tntriam-
V't i ■ ..-tati. ttt*
•lbil t NMM -
"Ibii I Ud ntUr tuiM lwJ**l I uu
nt.*s*t th** y* n*  I a* IU i
tUt »b . lift* Ul t*m*U "HI, h't l*ma '
•|.»Uil"  IhriluuitUab
Wtl lht*r lat un uud u **** *
"■A*4y**i*m*r
"I****
^*4**w*;*li***im*mi aith u im* *4
m\9  «UUtW«la n»l U.tlraallj  •ftlt.Jb-*
hud u-i t*<ii tmtimtiti*.
***** I*  |rl.|»
*t»*r it it Ih--^.-i in n*u*wtm*m*
*■•* ** 1 ***** *hh*M* H t+h * lamntt*
1'-.-* i->|n».| u-l it sua** fi»< ********
*.-■* *u***  tru« ibi* ****** n ******
**k ***** ftud rhhttilr .f Uu ta ******
tMt* |^a.j.UUt u u tmcitfti
f *u*. wh**u*mitmtA*m*n*m
ji #• *;t.n %-iI ft.M.  ThU iU* bt
*t*0i4 **r*4r<4i*m*.s~turn ******-4
tu l* "***. An-l-tatts M* cl l*j *
***.*** (i f * iu m* turn ** tu }**
IML
lu t *' - _ i******* tt I* ***** *f* IU
*mtrr* tr mnuu Ut u ****** ml It it*
mtum *4 UU w tU nnu « Ul m ite **4t*
•rt r *m*t *.^tiiAU-.Tinmy. KmAUf t**U
fp*$*»nt*imt*m**mettAr rm** H *****
***** Pm* t-vt ***r*A* **4nu  Wbtium
■***•
..    ^wt-H^t tt* U ***** **** |U
' *  U'lKnmUJn
!
■    ■ -  i
•nnt-T >4 tm **r * ill nuitlnu In *** \lm%
***** fllitWin I'* n  ***** nf tU  .itl.iflh
ittAjnUii-HiU * I ..ri, nml «nlr ,**• nl •
tltiwrniUtw-iM"-! -iit^Ht II** ***r* ***]***
* . I* • I IU **ir* t .r-iftilwK ** thai ic***lt*t
<-I<iitmiif«lHh-hl4?lr lnHj| U»d ttall-an In ItU
ni-nllwi
In |*mrwtnj: ***** -j^M-wnidih* rfnr |**
tnna.i^lm "I al t  immn M IU liiwiifug
pntm k feDuww-, *hit k tu iduu ta *i.
(■nail In tlm al«r. r-ml tttm to* tittttitf* A
ltMtt"lnflt tU in.i^ - in •**• ylatf. Iml H
tatnar.nl tiff m*r •h<|lnh>. imklne it 1i*H
A iHitrlvr ■ 1 ****' ■ *.*4 •******. l*g>* (*
(U*||ilftV.n->illli i .mlifil'-ntund
IM 'a -I
tV' |MB1I 1
utti *<m-|i* Ink-'
IWitiiiiw!ii" i ■
Vi-.-!  !  *
Tlm* ■■!(■
MMW -1 * ->•'  »
•Unit tmt
|\.14^ *,   ,
ft*llrl.'-.
'» IU t. *. -
lAr*tt*in]4i
■- ***•***—thui;
* in I'uHn tlU ul»wil m
- -r \*itl I
-  afcteluf ■ *]4tn#
t Ink*, ntaart t
L nml ihut hr Jai-mr
tU
IrJtpb  *Amrt**.ij
* ■'■  |'i-i1*.-t»'irint«rl
'  "" ■- t
|ttMI-MI  TT*--nit rini td tM
** i ftttaudfi f ih'. iLKh't'il j UU*,
; i*fi, .rf l-M -.it  i _,.t *. tlin t, t*wu
! rtn I.* i *   i ■ I
I'tmyt**  i'ii.   \ *\   r ***
I Uci^ti.i, ry *hm nil iu
I I'tait* v mrmtttj tf
: IU **•■', A fri-ij'tnt
: fjti-,iir.-, ...-■,-  ,  * . .-
hu till uflirti ii'ii- bwul-wtltu mm* iU
•tt **n  *; ■ ■ i --- ■ .- iin i i.i
ii . il ii*.-, 1   lh  '"  1 t.< I*' IM: win
-i,. ,, * .I ai .. «-
t ■* ',.. *,*%
l|..i,v*n-i  MM«I il nl Iht
lit-a iiHiii*iii i,  HiNWtnTktim
■ ~-. tO*m IU ft** fm»U-i| hai
ft tnn_r'. fkmt nl'T lir*  mmm *, f*******
** ite tnll AtAAA MtwnW-i uteu
Ho**** lurbunun. im pm*. *******
**4 **■**>**. wt* * f**t fh-mrh *tll*4ft
l» * * m-- *•> pf ***** ***'•  nitli.il t\ *
ut ftwiatw or fwtwpt-rti nf *hm tte
uuormt h* hu bft>l In liturftlufp run Uu*
w i it hard ■"ii, und tu*uii, im u-
tlii-r te in mu of ite fnmaml mui m
It r 1 -ii 1-t.fnfT hf*.
i!,i'i*«t|ii|.i»»«i lla'.].r4U
Hl#l | inta.rtf 111* 'fwvrU* uml mft*fl
'iht ***** b hit* tUt ianf4i«_,.l tn* tlmt t
btt* t vt am ***** *****  II ii i.. IMM
t'*il.» *\*—h *■ *—'  lln* I i
th* <f4 of the tntefa.  On I
uhn4 **** t im I tu t*M  *
titUt * diftur in ftttl ********
***** Ml IVlUUllV'-
HiMai, an* **********
A Srm V, th !».h thi imiwl,
fnr lul* ami *h.> lUlitht* Ui^uwi'-*
ter lr uaj for ihr**r*f*imttt4 iteWliM
-i■■*• ■■ -1 .rfc-ii■ t.tt.'vu In whJrli yu
I- i■'■■**. Im tern unn«7*«l nu-l {  w
r*\ bf ite tiuml*f nf arUrluul! .
ft * tn Ite ni-ftri mum ta •hHi ite Mr
( ?'ih mrtnUr* (nit *n f*w4m **4 lall
ui-l* iteir nnfn tte lau aaamUf,
on *nWin« tte rhamtwt, n*4 Mm*
n\ti',*T>B writ -itm* ta fhMwmh mm
Hn mitr r >1 thu liiwHa^laMl
**.*•■•***, tUibftfUUi
i*. .u**M-y. ***t*nmtk*0**mi
ttm ** riniiui r.n* **L
fbm* **** ln»iili«u Uf• tm IU W-UMMW
tir** flftt ttwn ugn, *Utt «f*i«nU* ftut*
tui'AM fi-trh«iuiur*uNiMrd *u htm.
**tm ■ 4 thr ****Tt**U*. t*** ***** ***** M
Tn*t f •? IMT ****** hy ***}** * Md
ir«-i»«t». iMK>i 'nTibtft tU nml'teu
iu tni ai tte mnt u*inn uud thtnniai
itmiuutaL
A mtttm ht ib* fv«iary ****** uf m my*
******* Itl Imtu "te dM m* *m t* f*f
full fn*. *r* ** twin ****t M* t*m4m u
U'mimii HtnwtaWI ul u teatiwg anl autel
lb. ttr* U ft l/mi< lUug **4i. te Mni
mk*4
***** eh* rm chaifi Itr IM a***** *4
rtwuhtf
I fitt Utrein* tte ****, u Mali uwu^t.
U nM. "IH nn * fn^hi*-
AH rl|M. rtfilM lU ****** "*mUm
bHUteld. uni kf mtm -WlMMlUM
bl-n «n Umi te wuwt M uUm IT au *****
*****
Ml
__ MAKE voy HOME COMFORTABLE
for
The Winter
By
Carpeting your lloors with good but inexpensivi
Brussels, Tapestries and Velvets
(direct importation)
J U--1 arriving, together with
("hi'iiillf Curtain (in .ill colors)
ir draping your doors,
L. J. Cole & Co.
IU llH.li.tl III A STIIKKT,
REAL ESTATE
/iiimii:iiti' una cheap.
I uis ix nihtii WESTMINSTBll
■I  ll.a'i.raal N-'ftlaaTia llatl.aay-1'a'tiiiliiii.
A XII SUMH VKIIY IHLSIIIAIII.IL Ills-
-.1  trial fariaatna laml-
AQENCIES
l\-l'l!ANt'K.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN, SSfS^«
ul ijiuilllun, Uul  ■ ri-' luiruuiiwl i
■ * i in.nt.,,u. itttdat uf *iiT.-t, rumpuf
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COI-i-JMLBIA S1KEET,  ....   NEW  WESTMINSTER
NEWS OK TIIK IITV.
iltraailir |alaaa
11,1X111  .All:  HalllKS  -I  a  ,1
l.aa„ •    l-raHlilla-l  l.ll    1 l„    |.,„
- all  1,1 -.-  ». II  In,,*H  -ate-  .la,I  ,|„,
ih it ii tin i  H. - i|d  pilar*
t'llllilll
M.ir. a
Al*	
LOCAL  I1UKVIT1L.1
Te Ma.   -
Haaiaalar, I  -'.   . II
Tl.a Inli.   ■
llll a.le I   ■'-    ■
I 'l-l •-' ':   .  '
Tl	
|«.t.l..a-
rralia. ■ II
Ira'islal  i  ,1
pom
ll 111 I
III' II,.  •
IV
Thi'i a--,.1.1. I. D
a-haraa-ei Hill,  |BC|
tbe polio
III.I.* 0| ', ,
|,|„-.    ,'  '
A  L'I  '•
Llil .,,- !-,..,.
alio haw '
ita.Mi nub -- ■
tba. alaliiia.'.
Tla.  I>   -
bar, Im !,,i,.a,f ai>i>
n
I..,,, .„,,,.
Ilaeeti I!   I •• 	
an* liol , ,tu i .•
fiutiit* i-
■ r .,",•  r
Tla- .. , . • ■   A
III." ,.-*..
till llalillllll.l. I.
•.Itall.  |,-t  .||
ll.a ... I
'■-
II. hurt; .ll.f *
tier ll.' !,.■
*.-   '    |,
J '   '■
.-'
I  -   •
- -   ■
llr,.a.,  .  ...
ll I. II, III
'ill 1-
taal-1, ' • •   I
if*.
a *  .
I. an   ,
11 llaa Ilka
■ana  Be fa
I.. Via,
U.- |a
«..(.,    a
maa.
I
I
• ■" .. ■
aVataliii
i
i '
f"f „,•
•
Itt. la* .."
'
-
i
'
Iti.l: ■
ef  Ul  bi Rl •• *  - I  •'
|  It'll 'I
-a   • • I
' "'»lt"'il*'-   '
I; .
•■ military
" a- a
ai* i
-lla-li-r  liU'il Mil. HV  Hi 1* .,llun Hit- tvifli a., .11
Altl,,',.*  I! - :',
i For Good Inv rut uit* ihn ko to  :
Real
Estate
Brokers
Ant'iit s Qtttitm'N Iii.iu iiiun Co.
Cor. Mm anil lictazie Sis.
in >
ffis
RE3I3STST-A-TE3ID
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ai-lUNti-tiiiK-YiituiK Blui'li.
Colniubln Itroot,
FRANK'S
nra
Hicntliiii, ami
COLUMBIA
SUITS! -~*QUILCENE*
'
f n lii.  pull
I
leave*  thii | foi
' nra
I
.. ihe • J of otti
-   . 1 !   *
i   - *   u t ■  i mh»
if.    hn*
•   -   •
a    '    •■   - |
• any MM
. i* if. t...   i -
i* ilan la Hriiiih
CtotiMbta 4 "t«  to in aoUilai  I tl
• • * torn* in tit*  Ntat-t •  wburc
. .
-  II
• llw
i Hi hlM » Ian
ii
OVERCOATS,
MACKINTOSHES,
HATS,  CAPS,
FURNISHINGS, ETC.,
* III-..1I- AT
an.
J. 11
Powell BlorkalVluMbM Butel, Oppuit-
, Ufcuy BuititiM
——^^———a".....—..—
t'EBSONALB.
Pl
.  mh.i.
■
■Mii* ull
-
-
■
■
■
ll  hit* *
■*mr*t   hi
on
Where K.80,'
is
Webb?
•t foot ol
Mnry  81.
Terminus of the Union Pacific and the Port Townsend &
Southern Railway on Puget Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Sil  led 30 miles from the entrance to tho Sound, wilh a magnificent llarhoi   Noa  in the
time in buy,  Gel in before the second section of iln- Inn is completed,
Address or apply personally to
W. E. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
No. 34  Government Street, Victoria.  B. C.
• « . .
. • . .
•••
I . MM
• a. eV^B
<    t.aa    ■    ■
.. .LUt* ar..   ■■
GUNSD
Di I WATCHES
J. D. BENNETT S.
\,  ....!  a iniii.   1 11. it
TIUiL
CORRIG COLLEGE,
JU8T RECEIVED
CELEBRATED EN6LISH
1 P"tit»i,. \a, r.attt
■
Lnrt-oiitt. C,„ Urt nnil Bni<>
Hull Onmli. BEACON  HIM.  PARK.
VICTORIA.
531. !>33.5354537 T'runt St.
lii.-i it- in 1
i . *****  *■
•t-tnlHt    WM  JOWWBTOW
1; iil-lm.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY 1I.1.
Engineers and Mill Supplies
Now Yon art Talking'
CaipMi't
Om
■
- ■
«*l uii rtwri «t M*a*«  —.
t.lh»
CLOTHINf.
■
•***■ tn *i
,-t ifit'tti
■1 thti ih«
MactulnkB
Waietfmb
**i.*. n,
tnaa 11  II
I-
I'*-I. r la,   i
•law a. I a    .
•".fl   ft!  -
It.,  f.1 rr,. ,.
'
*
'». rj|,,- •
ltn.Ha iral llll atailHi Oi
..ttal -f
l.-t *ii,.iia.f.Ti af llm ...tl. ...
1*11.1.1.
Thi 1|| | ia,, ...
•I., llllll  III  laaa la.  Ita* l'i*  I'   '
Vet le,.,. a,  it.. •
.«' .aatll. diet at.ilaiOto.it..
"la  bf, Itip  laiaati  ,r. ,|,r  | fi>. f  ill. t
'.t|l.«.|ie,l lief  Va. I.rfii Irr!.!,.
IMl   .
:ARE YOO?:
• m
II. i. ,
Uit .-
-  - u
prim*
i JRAMWAY LINE    [
* ,
! JUST TWO LEFT   '.
• a
'. JAKE THIS IN
; HARE OFFER
u
i
' ACRE LOTS
• n
.
'* PRODUCTIVE
! pAR EXCELLENT
laltll,  I'lll  . irl'-.r  .jlara.ii  .illl.
iil.it... f.,f I,.,.i..,,. Kailanal. it II
nitOll fiat* I tia.f   ,|
ll.e  llffl  farl a,1,  f.-  '), -  ..    ,.-
*tt»Mf#.  lilatlaea  A  l.lle-.f   a-a,!i.
Il..ai ILiHIlr A Ilr1.i1l.„i.l,.,|llal|.il,.r«  ra ill * t- l.< ». ,',
l.rBliln  thll  lit,  iff  1|.**f*  IL  II
|-..fi Aie. aa* |r-tirf.iii labia I
.tl-j-p allifwa, trr tl.eir r.Orr,- aa  I • II  -
l-lllim   Ai ibi*  .if'  a.ill,- . r
una baa. aia*i lk. 'lurii, I. Ha.l Itil - ...Iiif..-,
iMtt.Ua  .'(ll. ,1 Iraajil  ** * l*l*U. | hn*l Me. tf Ua' |M—i  |»ttaatant it.
.ail   l-i
A  -i.lt..-I la-.  Oil n n.r
I. (la*, lit, iliat- Ifl, t*ait
1
IV,
'*>*. ,h** till .Mil it'll*
... a nut Hem* I .4 I aattt,
• Ml.,*.!! lbt iiii   1
latl ainaaia-tt
,m*  llii. Mill.   ll.
+ 1. e«tt»|.<tl««.la
FONTHILL NURSERY
•wi I . 0.1-
STONE & WELLINGTON.
W. F. BEGGS
LL KNOWN
It Ti
Kllumtt
'
vt i.,   \ a
'  UHUUl
\, I  ItlMi
DODG'. WOOO SPLIT PlHtfYS
till. WttL KNOWN
\ ...a  .....    •    rii'KKHM
«.. i.. n.t- . i * in hi K i-ivnxiis
I ' '  ttta.r a,am.- .|-.i..
■
ME AKIN S
OHILL ROOM
O. P. ST. JOHN. MiiuuKi'i-.
1.1*,*... i.u -.. Ko  '."i r r.i ii Hit"i, Van.timff,. II C
Qampbell & Anderson
WUOIlhlLt AND Illt AIL
I itia.nl. ,l..-. I. no* ii|wn to llw |HiWic loi CHOI'S
IND SUAKS  Et"|bib Sl.lv.
Denlt'i'N  iu  Hiiitlwiin-.  Stoves.  Oil-*-
Pninta. C. ...*l«.,*y  mnl  Olnaau-nr.*.
Paiuismi^r.'-:
,.. ,i*i ■
•a HM ia
•4
Halt-Caps ;a
« ti 11 \i i ttti* Mumm*i
It,**!* »t 1*111*
■ *  .
In  lh*  11'UiM  4***
******* UU   "
*4
M  it«r *u
**4 VuM<
Milu *Hf  Ut
»'•  "a  i ■ •  turn  ll«
'iKMU-i   |i|a1il«i|l4  %ti
lh»-r*|*Waj«»-*- .
■
**!****'*• tttttt    **•
I.,,.,.  I***,
VANCOUVER
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
FRANK BOOTH
l.n i:-t«i:n< nv
SCAVENGER.
Bnlltlt'i. llniilu-n i-i. Ctt, |i,„l,,. Tiiiil-.
Stov-i. Ot-nti-a. nml W.iinliim-,,i<•.
Tnlilt-   nml   Pm Ittl   Cntl.i-y.
Dnlry  ttml  K it.l....   lliatiii..
Hitti.i* I'ii, ni.Iilni;. nl nil Iiiiiii..
HniiKltiK nml  SlnniliiiR  Lntn|ia-
-nn*
Tit,
CAMPBELL'S CORNER
 "-  - ORY AIDER ANO FIR WOOD
AllOi-ilFt,Pron.|t|l, Allra.alri, In. Wort
lr rirjralrf.l  S-' I'lrln.,    All
',.„..,.,. W.,,l bl'" I'l
I'* 't  tn Arf.irrr r.
ll. i,...   i     -i aal,n,(
III. a aa.anl- H.1 ■ '
■I 11.,ti.t .la.l I l.M. ai.l. ii.i- r.|. ,.
lllll Clnml.i» .SH..I
N.'W W<-aiiiil..al.',
a,..'.*!,. - *-*.
a   -a   .    .. .
1
'  '
- T.J.TRAPP-*
tiBcoiaUnaii ar   •
.1 .in mi,,
i
a
:-.
■:
a
a
*.
IHl; iiiiMiMV. .1 ItlilVlnli.N i.
Seel,
On the Market
UH Un *t fttt*
turn
$300 to $350
PER LOT
■VM H»*|t* , || t  fJl
These lots
|> 1.1'  * .1 llaf mil
t.  lll»,l«le*itt   llai  latn.tain  I*
■III.  lill.li.
100 Tirtt ot Trinwij Uu
mmiB iintra
RAND BROS.
O^MtillU.a.aWl.toiiortH
TTCTQODS  ^   pOLLEY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354181/manifest

Comment

Related Items