BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-08-13

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354180.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354180.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354180-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354180-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354180-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354180-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354180-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354180-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354180-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354180.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
au bii moms
NKW  WlLHTMINiilill   a   a   a  fl,  (J.
NIIMIIIIL   IIU
Tlll.lil*HO*lli  >ll. NltW WllftTMlNliTllll
117 77/  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
SICW  W..S|'MINST..U.  IIIUTISII  COLUMBIA, TIIILIISIIA V  MOUNINH. AlLlil.KT  III.  1HIII
WM. HAIim; 4 CO., PROrBlKTOKS
REMOVAL
NOTICE
H. H.LENNIE & CO.
M'KENZIE AND COLOMDIA STS,
STATIONERY
DRUGGISTS
Patent Medicines
ORUCS
PERFUMES
Toilet Articles, tto.
>'01< BAI E HY
•Tobaccos "• "fi  _Thomson
&T. MACKINTOSH & Co
M. HOSS.
I I.l I'llt'M  .17
NIIIIII 1IHI.I-  llll M*\M I
Kll.ll  lislallll  .lllll
IllMII'allllf.
t;OL('\l..l. HI.'ii K   NKW WESTMINSTER. H C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
USD 11 lit I
I..11* la-lil, tSi  III-
.  1SH I l..illl-11-t  I  ll.l.ll II Ml  I
W* h.i.  i""n<tty in .ill (MU-,1
Ol IIH Call/ .anl I).'.trill
FARMS in -.I Un
rue
iii-iii
iitinii
-
Lo(» SOUTH  WK.SI
vm i ilk
loll Iiuin I I - <><><> '<> 2 1-2
***** in  I'itst  .1.1.lilt ii   lu
Strath Wt--iiiiiif.il i *
t.. iiater t.„ Lire
- *-  "" "■ *"'*" •' ••-
i-i-it-iit 	
f.i... llOOIolnOO  |»a  I.it..   - ."  Mii"  Ml|i. ami
MOWAT & T>
TURNEXi
GENERAL AGENTS
H.G.ROSS <fc CO.
Cnlnmbl- St.. Now W. sititiii.t. ,. H.C.
CONVEYANCERS < FINANCIAL AGENTS
Woods, a- gamble, n.-u- Wi*itii.i.i»t«*«-. B.C.
DESTROYED RY FIRE
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
1
III  t.ll-....  .-
l.lll'   •  -I  ll.ll-lllll
Tnii*** ******** *ilhoul t*1*t***t*
10 homt otlctti.
|tTi.»   nni'l|^.|iii-*'' *
Cam.A)".-.t   ROS.-i
A ISC Codt
ItnnlHiiri-. I*»lnu. Oil*, Hi-.
H. T. READ & Co.
KacLaren
•f  Ross
LUMBER
•f  Co. ltd.
lit Wt-tnii.itr.il C.
!i..a.|;li
II
LUMBER
Sllilll-.l. «  l.ttllle llllll I'lilii'l*
Slii|.j.i'
-  Katll
A
FOR SALE.
I.ll.l  IIN.lt. Ill sill*** I'llOI'llltl.
nttit *****
A. B. MACKENZIE ic CO..
•Mil COLUMBIA STREET.
.ItlUTISII  l.l"\
MWM.WH.
IIKNItY  UW,
WM.TIt£TJF.N.M...iiii.iti,i..
D.S.CUBTIS <___. CO.
W ORKINGMEN
UNDER EXAMINATION
LAMIKVIN HAI) LITTLE LOVE TOR
TIIK NEWSPAPERS.
iln oit.'ii  i'.,..i.-.i  Thi'iit   Qltlmi
Annum! Bun Francisco City Dib-
iiiisstid uh Ilim kmitil Bud Drown-
iut Accident nt Hick Luku Alurin-
iiilT Exiicmlltiiri's of thn World's
Fair Commissioners Iluyti it
Triinijml A Bu&lQ Liuly For-
eiiktis Boti.'ty fur the OptrftUc
B_t|ti
'hllilri'ii WOW riihiiliitf iiliiuil nml
■cretmlng witli IrtBlit. Tlin ik) wtl
tlnrlt .tiui Ibntttnlnt  ltd  .i  Iniivy ii'ii  I
ii ;>* 11111111111; when lbt upper dtok of tht
btrgo fell with t cnib opon Ibo crowd
I.* i. .itli   I'l.iitti'i-ii pertoDi i.ii ii'ii'i
l,|„.|, tl.r .1.,
llhr
clotrod away uml upwtrdi iif tlitri*}
more wen* uvoroly Injured.  Otkon ire
-u|i|t.i..'.| t.i Iiiim* fulii'i, iui.i iln. wttor.
I'l. to tl.i* iim.' in. iiti.it.'* htve boon
wtihod ailiiT". Tli.* iinni.'* .,( Hi.*
..  ..I md Injured Ittvi nol boon lotrnod
i'ii
.'i* bi
hm m\a, Onl . Auguil IS.  Tin' i mt<
eitmlntii f s'r u-i
tniiiliiiii'iltodtj  When t\tt* ■■*■■•■*■ il ibottl
Uio tottlmanltl fund Hlr Hector uld Ihtl
tn* portontlly roeeived *'•<*> front Jnbt
II. I,, .|., .  mi*': t trlotuti
know tint Mr. Rot-tettti ptld -
ti.." treunrerol Utt toad.  Thete wi re
tl tilv  ii.liltllitHl.ili*  to tin  fuiiil  of
which he wti ptnoatll) iwtre  At la
tin- pun bt I I*- Mood wiptpar. he
-,, 11„ i,i,i* tin* trtuteUon itu iboul
i.i bt made, Imt be had no direct i*ari In
ii sir lli*. iur niii tusi lii* uperlencc
Willi tii'*'! .il» i- Wtl t."l - ll b II U	
tun.'Iiimt'! Ibolr relll-ltlty.  It
rood 'i tli*'in M It'idltit; Ihi
ii...' be wti s*ay tnm hit ofllci  •■
Ottawa,  ii- iii'i tin*  rn ardor to
*  Irm  (ruin  iiiiiti*i"ii  while
st biideptrtmoiil work  llodi *
;    ttUdlrevv)
I. oi tlvi'it li ui |ft,000 .it
Thottu MeOreerj wtinetei MUtoriitd
in *** Ltrklt a * •• ("i I"-"" | for it)
whtbwr. Rnnlntd In rtfer.
,i. -ni tin* price
lUtH-ttttd i" be Mid by Ltrkli
imiiy A Co , ("i -boQom ' i -ni st
K*n»iiii» 11 i 111 U t *Jid ilisi Mr ivi-
ii.jf *li.in!tl lut.  ukt<ti tin* eo1
lli  I', i . .
win wiiii tti.* i
.it,iu>_ lit* rtporl -
In rnrorol.be
tirin  litr Hector ntd tbtt if hit
ii..ii htd ti"'ii rolled ta Un* hum
■tumid htve iti ii he would
•  i'i ii in fs.ur ••! LtrklB
V 1-
till. I IUI H It- m tM'U
Tin* fiottimwlnnlon nt Mr Hector
w». ...ittlilililj
lltOoMtlltgoS ■  .
-
I .  ..i. t  itKkWI l' I' » ■
*•-.'• I  .
I  . Uiui.
Of this otto-si ■
Ul tll,, |l.a| |,i t,t,) l.lll
, .i tho prink
prrtcd ihtl ii" bttatce «i* tw
. nUdlti*
:. .. i-
-*»* il ■
-
-
Hu'  liiru" <lr
uf llrooklyn fur  the  boi  I
smployeot, bui mtm Mbti pet
idvtnttgi ol  iif oieurtlon.  In ail
thora Woro nluuit 310 |n*r*ini*. marly ull
ol whom trt retldonli i.f llrooklyn and
VYtlltimibnrgb Thooxcunlon htd iwo
i, belonged i" tt"' Mill* Bi«
, union * omptny md wert lowed bj i
ltrge tug. The i icurelon ptrl
llrooklTn etrl] ihii momlni iod irrlved
* ild Spring llaritur uIniui ttooit,  The
'""  '"' l_,.l.  la t.,1  1.1 f..If  1,1,1  ,.(T   It.,II,   tlr.
* M ■
;..t.
ihrotth
Uot> tl* Ibr tlr«l *
A Doubl* OucbttXT.
*«1N l UIN, (-■ I
Wt*  Itl |i«M-i'-iil  tt,i«  t
M
lluckmit.. « eHtrtctori  mt ***** *
1**1* .liul ltui-klUti In Ihr btdl ttt A***
ihill in* Im tttm I,*** ■ .
nni . u i ***** it
Itt tht* I'titM *****-* > *** ill i
■nttlitltit Jtulk*. Ite Id .|i.»i.M-l I
• I-.. ||l. ||   •
I tt** Ytt
■
i ll at >t wt* * MtrhWitll *****  A
K Mt«w*«kitb* «ttffit-»? |-'» titrt «i*i
. ■  it
botit htd btrelf put off from lha dock
on ilm rt'iurn trip when Um I
btpnoned  Amonctbow killed wu Ihe
pilot of the bt-rgo.
iiiMiAM lit a-rmn.
11. following i|itottl ■
tti.- ISdlo  i..  *■   ". • todtvi  Rui
jiltrorpool,  Ohio,  Aogtul  lllk  Bd
Hmllh. the linn i puglllil hi    ed i
chtllengi i" fllbl Jim lltll, llol I
.'iiittii.ii. or Jim Corbel) tm tht Itrgwi
gi red  Umllhotnbtbu kedhet
OO i*> Bghl *tiv of iln* bit
•  . ■ .    | M. \ . Iffi   ..nl
K ■    Jim Corbel! todtj di
tH.iKni wiili tli. KewYoi  World in rttht
"sny nun sUni gi  md  il Utrautinl
i llher to s Iiiiiiii »r s
j iiinii.-ii nnnber id rouodi  lli
HltvlDOt .Mlt-'liill.
CANADIAN  NEWS
■  '  IS  lil. I  I  Vt.1
IU.wwimii11   Otl .  Angtwl  II
Willi* a i**»riy ol M.\,'ii ihtwii* **
in a botl   l.   ' uni, .i
*iuldi-1, Mj_n.il .irui'k sml ctptUied
iln* ptlty wi
I.U,litt
*■'. n •■ . d    Ihwku,.  lotl
i wdotmrtag t" uw i
-hi *t ***** ttot* i'i tr
Uomot  "||    \  . \\ Ilium
.  Urttt.t "(  l-.iidi.u  LiKiliiliip,
■
dty. *a* iinfk by tmii
oi i i... w .i um.
UivMit..  Mn   A
lUidt tmi (llbeoti Otltrlo
. .  i •■
-
Will frobtUy RrRin it
HirfALo, ,\ v , Am
Hi' ttl A****  Iod
,.i.i ihtl Mi*  Ram. •
Wlfr t*l  IM   *i*tili  rii*ti>lt, * it
it «d id'* .in
-
■  ■
i|tgH !■   W-.l
*
I ■
ltd ** *-1 ****■••
it
RUSSIA'S DKASE
REBPEOTmO BYE  OADBEB  COS*
8TERNATI0N IN  IIHRLl .
Priiia Disturbi'd on tht BOUTM lly«
Almost its litt ti its Wli> ut Th"
HukHitm OoTtmntnt BtUt*lng thn
Dtstri'Sk'd I'luvnn■*•« A Vlt&QtM
Hiiittrt-Mii Biiit'itli'h Bh,,t kniK A. * i
dent Nmir Potsilmn SniKular Dis-
ploy of BlalptlttiUOfl Tin* Ilnvcrly.
Crtiiit. Divur.i* Suit H.uvy Ana-
triuti Ilunk Fiiihir**.
Hi in in  Au i
bidding iho .-xtM.rt frtpi I.'
ami ij,  im ai nt .in)* kind ol brttdi
■i  in  the  ufllclil
Imiriisl st  *••  I'- *■.- ■ .1.-  i. iti rd t]
tt* *H"i in
• Ity  Tl '■■  itw  i  i i- ■ te
irpt
wu i'ii"- different-*!! In the d
rogtrdia ihedttc im wiiiiii ihe pro.
lilllHl.lt, {* In  gQ in'
tin- I'srly  dliptleheo  yuli *
llikt  tin*  tit,-*,  t*
.T4I11.  Jit -
*  iiili.rtitl
until Aui'.-'
i ■ - -iiiuii on
,■, i.i.i. inm. ut ***
Itnttedlttel)
-
i nut UU s<>
low ««ii wu eipected Ibt]
itisii) .;
Mi-ri'i tilt
Kktlutitil 11.. .1* I "I lli"
tiiu«i bu
•imii.1  . tluki  iimi'
tl to ai! tppttlf
tll-*tir I'l tllUl 1" '
KPPAU *"**• M i H.*ti!l.'*i
A W
jutm.i l|
- i
.  *  ■
■
lut wi   ■■■   I
bring  i i
-
■
'
li  .   t    •-:* v. 11 ,.
■
.Ulrvnthnrnt Miretttiy.
i  ll.-
Mnrtiit!-* p*T*n ***** Hi'
br ml  A***, **A * tiolMtirt af fit'
felt ..'tatniiiw. u in a**M  *
- 1 It I...    ..  T  •" ' ■ ■-
ivm **, tm:
-
• *   i   Tbf l«l*i ***
********** **4
■ ■
-  - I*.
IfWtt
*\m* *** mtt****!1*
\m  gg mr pi ti*  t^-'
Tbt ftrt tbtl TtAmaiA l**t»li •!<• ...
A lii-trf  It*** 1*|  )tntrttl«f'i  |
II  ltd •*** **■ t
.**** sl th« ******* *
.. .*t,t*| « -rhMlt.* ■*  I'
• i. it mtt* sU IM> He
***** P l*«t*4l  .
It****** *bmt. *4*4 It'
1--1U Hi'  **t
m*$\ ■'  * m**  *'    mi..
ttA*** *4»i"*ii«l hu «Ik*Ii It. d-.' tt»r-
tajtmj, s—1 *h't»  «»if*t »s* -(ti.tU*| it
VTH ***'** ** *,<*** hr***t***U*t ********
* *tU*A****4b* h*A -tvrtfnl l'i
■■• im t*h«>*«lHi
■i  i  u  htidmtiiy
■ ■  ». tih* it rlttil
-nl |aU| I
tl*  hit*. **4  thm bmll* tbr* *4ti
tltll I-  -
enylhtt
*
■
■ - ■
•i
B I".
DROGGISTS
(AN YOO TOLE ME?
■Why ur.' the pi it ot* nt CHEAPSIDE
mk the moinbcrs of tlu- N.w Wcstmin-
tgtr  .md  Vn uti uit v«?r  Liii-i-tiHSf  tennis
n_Cing a friendly __:inu'.'
CIVE IT UP?
Beeniisc they nre Indus; continunlly
iiiercd down nnd nlnughtered.
!!
W Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE! .*ii\:i*\\ i\,}\
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
CQR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
Ilsyti-o Ad*K-s
* *. i   ii'iict
ISWiiltS  l*^!*
mind Imi '.-i'* * *>** Tt iik*wt.r.t* i
AintviHIsC tn Ut
Ike nlgtiti.il  ll
UAiHity    1" •'
■
la* thm  swl  n*t t,tm*hl  trnnU*,*** U j
Mitiiff<i ttnii,
mthmn* ■
Hltg Ut **jm*yth*41 ilfttet I
■
in Kintrit'-^.Ja**!*'»  TVAwh tl
:-
Xm* m*.
Mr  ^^<■ mmiw-iI l»i'
Ih'ti | tv*.*-.|***l In Tm* AtilritiU, *****
' r*A  A
tt*** |-»tt "f  U itftl  ***
thhi«o*iT.fh(«ltd In *44r* In At*
IFMItllt  ftMIItt
I ■-. t(< •  ■  i- inMenllf tllli-1
ttl Hint gutt ***** tmtnpt* tt-T-nM
Apt*** Utt**** *t * -Mtrh ihi« «fi •
i nn-**. Th-ij ***** )** Hetrttg lh*
1 4*** mt tti ********* hats* U Mum In
I llrtwihlfn mhtit tbr ***** **t* ******* hi
t k MgVf *vik1l •"•' d*«hM ae*
) •*•■** liwuittbe m*tn -itMUh*
UmtiArttUmm   ***■ ***** ran high
| kti*1 **m* prmpi*  ******** **i
| httfl M WliVh lh* **tfp*e* m*tr*ti*rA
mt* KTtch  'i I  ■* I* «*it
■NlMitto.   ItOWIgf.   A
I »t*fi|  uid  em,t*t*H*
■
"  ■
■
• ill, 11
■-  ■ ■
i.t I * -
■
I* Umi
M-Ditto** *M Wur.
■
' *
4*$*  *•
■
- II. t t**i*4 ■
*•(  a-wsi-.tiLH"*.    II   ii   '
■ad IllMO ttl
I  1-lllSttd
.
'tit.  I
-
Ill ntt lUtftuhuetu
Alt-UTAt *it.  Amt***  I?    n I
tm4*U't *hr  **mt ,4 p^*  m
.M.*i.t.. tiff4 |m  M M
hrgu* i*
*******  -silVnl S thrum,  Thr
U*t* .
«**•*.  M-MKI-.
i..d **** Inih* **A**r 4*1*** *
snd htd hilt tvt»«M*d  Mr****** -Alhrn j
tn^w-ttv Mtttttl tt4lthi* 'UtU4
*  u**mr*4m*  ****■
i***b*tg**m itllMCiiytoilt*. tbulal
• uth* *b*  1*4 it ll-* *****
w*tt* *b* •fc|i***i *■***■< '•  IVAW
I  Umttf*  AM** wf
-
Prau Uw fm *•■****
\V i*iiin. i.•*.. n i   *****
■
Ami*  I
• -
|«    At* -
■
■
Tiaiu Tolh rr -tn Kh* *****.
.    In*!."   t
■
■
lln-i-iiiiiic nitnii nnd tin. turtdillttlil pro
M.ij.ir Drawn reported tbtl
the i nv Council would form a rooopUon
fitmiiilUi'c .i- lul yi'iir, uml arrange
tin-iii* in Unit  cud  won  Im'Iiiu  m.i'i'
s,nm■ niiii'i builnou wu dlwuHoditnd
ib. in , uni! wu iiiuiiiy idjourttd until
noil Wodnotdty nlghl it lo'cloek.
A Hlltlg-it Bii turbine*
i   a iitrm whUUei ibli morDlng tl
|hl I  ' iwd  10  ll"1''- P N
wbtrf. Bt?trtl dtek btndi of the
itetmer Irving htd boon imluliriii- loo
fti.ty iihore in trdegl iplrtUttndt
fighttronwhen they tltempted logo
One, .i Ulwubi wu ttken In
the lockup by it"1 pollae and will tppeu
iln- morning.
V, 'i.ni'..Ml Kit itn
Vuterdiy Mr John MoUtt ltd Ui
l.  I  Muiin, a well tiimwii Seilllc •)■*'(<
-■ ,' tht ll.i.t iKnaju-. ii.nt
a friendly gntrti r unit  Toot i it d do
tin- cinder tt-Wk at tho park.  Iloili t	
nni fairly awar. and all lie **t  pottd
BW i*  aiul  mil,    Btddi '-;i
i i.i. r. md  Mi Um, M'iilin
ntnltry sdvtmsei. -i.>  ii.-fi
' , a* wt'il  k*  s ttifliiis
•1 ■   ||t Iml  (.Ul  'ill  nti
M i.. *tu ii now looking i»t s
tbei if- f.•■uintl.
OsISC t..',.ll, AH..I
- ut. si.iiin gn
i ., ..   ti  ,*tf i i.f ti..*
trtMwty lit* ttftud i.* Uh
im.. iht..(ii*riir -f Un ■ ti)  Tlt-"|ii ii
I. tn.n fir uu in ' imln-r
- being '"uit Mtm *** *•** *m*
A  targe  iiutHtwr hivo liwn
ii..  Inftntli i * '■ Um
i. - Unu
,t- | ,, i *.i i |i
***** and .Itrlrit*  litflit  will U* li.u in
ltd ihept
11 -i.
U  IWDtUtigl
.1,1, 111
1t.ay.tl***,* til;* .11
•    . -
- ,- -. rlagUttt "Wtri
kitt nn view m Hill sitd
. ., . dot   I i.-i n.i'
■ itr*, mur* or lest, **4
ntlly  l#lottg(tg  1-  *
*  "urtugbl st l'-<.   N
■
1  HOMd  ■ *mh*t tilte
,. nurih.
>  **** ia***  turn
fl *«n*>*
au iat|H*te<gh'
9*mlA Si
'
******  C. tti'in
I   Thfl-n *** * tmrvilht *4 Uk I
-■' ttitht in Mttr** A Tutwn'*
l*,r****** Wtl*
rgMtltt-flti  TV
■
,  -   •    . atlo ***,
g
•A  lh* «WUIl  wf * tht
*    .1 *****
.1
t.-t*M-n«.
td Ifce tw«tl*ig timk* *p ti • Ut* Hmt
Cheung ik* Uuurwsn.
tit**, Ut* ******
•ell I	
Hi* U| tt|»
IM M Tuiiottt r«««itg«l lb**
*,,******, \UnH*t**i**.\m**A*.
• ■■■•* ttmm T1»i_-«-nu«i
►tififctit
1.  . ■    ■  *tt
1..-. wm ********* mm* itw_*»*l*» *4
,** ***** *p m *h* |tl* tM
•  ufM-ithtui
'   ********** ammx *******
1. ...I. _i i«t«.st-ii *********
■ tw-sii'i. tiantt-
t ***** •****,*
1 ******
errant* cnutaiuTiaii
r..  mm.
U., I.«it ■».,**.,*. lee. Veil
aaa.. ... a
.  . . larteie aweUW et llw
,. .  I ,  a,, ,-t, i., ,|.,|M«e IUI
1.  aliaituaae. tl^  J^t
.lalkBtleH. laafaiMal'i
■-A *m*
....  41.
,  1H,i,iaaia. rt
,   -,.»laa*»ba**ia"
. 1 taa.  ...lltl •
v..  n
•te*  Ha-
..... «...
Ilea. etttlnrttltlB- le 1
tbaa nt ,*!• e.,iiaa
■ sielaa. .....ataaaia
I  11
(rlifa e,i
ellli.lt I  lletl
.taltttl,.  ,.    a  ..   f
"inweel: J.  I
•,,..  «f II,.., .
ta. Unet,.. Kf  .at..
Mr    l"at
Mt    V
eitfrtitta  Int ftafie.a-tr<
.(..111-.  nlfaa-  I  .aa tl' •
lift.   ,«.  .a....-  aa'   ...
■
tae4.etaaeee.lt ...a  i't,  It*.
-  I
Mat a.  H li-  alit.a. .
r..,r—.... a- - »    a  a  a a >|Bt|Ba.a
"■-   I'll
rrieoiii
- .
■*  ..a ml..*** IM. .ke
.11 II*
a*  Ua*
■ ■  a ***■
*****  **.,  -m*  t—nataa-
-.».  eaal  •• I Teaalet eea« Ifca. t**tm
*
rtt, atatramaa.
■ . I
rill,  LEDGER) NKW WKSTMINSTKH, BMCISH COLUMBIA, THURSDAY MORNING, AUGUST  IS
!■
■
L  ■   |ll   1    !*'   '
.,
This Card is Worth $6.00 lo You
Ghc iTi.^iUT.
-li Wltol, ll -illllt- I
tll
'■ -Ill'
G
ORD0N&GO.s"",nill"m
uu si BOOTl*m SHOES
V'/iV. .t.V.'a I'.r.1'.,// \ |a
I'lll    II    J  -.t-,,i  |||0   I'l
II I. I -i  ,'   .'   ,, i  111,  l|| -  t
I Illilllll I. tlmt tin.mil iiiii li..
11,1111  II  la .1 Jl I  ,a(   1 1  ■ I
lllllll ltl„ I ltl,,ll- ,1.1-,   ,\ lllll
'   -    '.-!„,   ;i;:i,li,j,;,U   i„l:ill,
a;....,l Ullll lllll yean, llll'  I 'Ill "J
..t.i-,'|..ii.-.i, mio t-t llii ■  ■
Iimi*!  ul  llii'
Il't UP  tlli-l  Iii llio I
I III-11.llllll I II- t
-m-l-'lv nl llltl I I, 'l
,ilill,Vllii>|.,t|itil.lllli l'
■ VI 1,1  ill II,,  .il,n-,.- il
NOTICE.
,i m.n No'l'li'H IH IIIIIII'IIIYIIIVI'IN
HARDWARE m imS*
H. lai.* I  ta< UlU Mil Uf l.a... »«.. H
I'lill tl .ill  iillli 	
- lllllll till- tll,III.
- 111,1,,, li.   |„l,!„
, Willi.,,,!,!     |,
ail Uu-V.t i.i I
TWO CARLOADS OI' H \RDWARIi
|,„ |l„' .,,i,lli.' Il.i.l'' l't"' i""l l"'"1 v
,,|  ,,,„'ll,,l llll llllll "I"1'"1 "  ' '" '  I"1"  '
Wf carry a full I"'*"1 l"lM" ' ""I'l'11''","''' ",'"
KixH-iuliii'D "i I-'"1"- It"'1'1"1 '■: '''I'" ■""' x
Wi nl ,u havuaii  i '    I  "'  '*" '■ "' ' '''''**
' ''* " i " -'  - aiii ,,a ,
■
CENTRAL HOTEL
 ' ',. i |L,a_
low tt'a I
JAM1.8 hash, Proprtetai
. >■■•.■■*>-«,::■
TO LEASE
ll IN.*, iiAVMOl
t ,i  i.i.i <■ - Mil,
\. i:i.  l MIM   "i   l INI>'l
lit  *l  1*1111   I ■•!■  * I' '
I
•»i)m  \. i;
• t-t' I.,
ii
i
i. ill, I-  111  llll   N
ririii
l*a ,
Iraunlti tt Ittti-tw wop
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
l at.  aa .  I laT] ,i,,iia«'.' l.lll It I
'|* ■  la.l.!-,II.- ;
TU. Miliar., Ellilt.lt
'I'm  : ,  lllial I.,
I ai.l.iaa.
1  -  III., I.
•A nr rala II H
I ) l.il tin  111
WE INVITE
THE PUBLIC
CUNNINGHAM BROS. Mii.
F. -CRAKE,
"Uirtratton
s sales
WAT0HMAE8B : ami i HAHUPADTUEINU IJBWBLBE,  B. marshaii
toluiiiliiii Si., Tlirt-i. Uihii  Wi-si from I'. 0 ll D A V II .1 11
i '   U n A T HI AN
,1,1,,,,;,I i JmiJi!  "** '" "Hi
i I'm ,i I  ' *
li.
■
, ti.t.-i. I., itu. .in
i
. -. MM    tl lil
I.
	
tl '  .  '-. lit.          H
Oil '.IU|..\
1 '
1 s i;—-u±:	
r M
■I   ,:  l   .
, lit,  lol
' ■ i
I, 1!  !■  |>
„ , ■
1 HT 1. Itl.iaK II. III."* Ii l
I.
I_\U  Mll.l.  IV I.l I■"■
i*
|
l*.\l-i-|.l;l"\ l"t-1 ll
S3 •
•  .... I,
e it.M. N
It
l
It
|,
>..!,  .HI  ..,1  t, If
..*
I.V.I
I-
!l
u ttt*** > * I IW.H i u
nl
I
I
..  I
■
■
.
, Illt.
f Wi ' I*
'
1  ■
t Vlici Mr, li
■   ■ , |n | |
i ip, Ihui
*  nf making rol
 i .!!-"l Hunt.
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry,
Co,. \\ -lli..:i"i.l ' oi...., ,  	
.„,., ov.-i ,11,..ii.i-tnm. ti liimiilii   tlim  s .   .,,
Goltliiiul Mim W.iulit   I) iiiiumli ""I *•">*
]■.„.*. |, », In i 1.., I., S|.' i ,'l. ■* t'   t "'   , Now W..IHiiKt..n Co«i.
Am i  ■
„,„!, ||, I'lmtl Wan .mil I.win «ili
| ,,|| ,,;;,! 1,1 sIlllH' KtMKlti.
\111 tltll  111
,
••   »<-ll ' ■' , '.   . '
.   -
--
a   •   •   -   ,,  . - .. *
-■ miiii' fi	
'
'■■ ' I""-'--'	
NOTICE TO CREDITORS
MHS  EUZA EUNICE  HITCHCOCK,
OLCIASLP
11  I  S  .S-. min
a\
■
LIBRARY BUILOING. COLUMBIA ST.
ANNIE WRUIHT SEMINARY.
tm*
i V'.'ll 1  tt l-lll\'
\\
'-.
i
ll
■
-
u I.,,,.. .t,..l S..tl..|.n,..in
_____
BOARDING AND DAY SIMM
FOR OIK IS.
i
MRS. SARAH L. WHITE.
BRUNETTE SAWMILL Co,
11.,, a '.1 \*. Wl STMINSTI R.H.I
manufacturers OF  Luiiilitir. Shiuglon Lath, Bill Stuff and Long Timbertt
i„ too root,   also Flooring, Coiling, Rustic, Biding, Moulding! P  -
.Sunn ami Turned Work, Ba b, DooiB, Window uml Door I'imiih*:.
Bouso Fiuisli of all Kinds.	
t.■ ^.r=Vt.rr.tr  'W'oxlTe  Gviarantood ***
Shipping Facilities bv River. Ocean or Rail Jnsurpassed.
While tho hot weather lasts
Builders' .Hardware, Carpenters'Tools, eto.
•■
.  It * Hla,  tf.
NOTICE.
v t •-  t it 1 I
PUIIIIWAPI.T T J-TRAPP&-co*
niLLIflHUIX I Wholesale and Ret nil H
iiiilunie Meiehnntt
•710 COLUMBIA I3T, WB8TM1N8TER
«
•aaf. ff. •
HJCB"  ,;| ********
CIASSIMEO BUSINESS DIRECTORY
A Hint W ttl* I fl A
II
*
lltl
'
I
M.FjcilicRjilia.1
.VOI ICE.
•I llTJItl"
NOIICE 10 ROAD CONTRACTORS.
*.
■
•
•in i OH SALE.
NOTIi B
'
'   '
■
NOTICE.
■ - ■•
ll | I |V.t.*\ I i
*
11 I  li
iu;l1l-i'l*"'i'»*t|im, IV-JIIIVI
The Matter
iiiu. I*.
i
i
M A. McRAE
in  11< mi
la* I
Uiilor I niti,.,,,
itiiintati il  Sli.il.'
"Tin  .//./..it. /
n/ I  I'iiiiIniiii*.  lln
Atan."  I   t* "'I ii
'
M.A.McRae
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Ri.-hniii*. Iti.ol Nf* Woitmlnitoi
''':iiiil,ir!'i  -.iiiii ilealBis in ItODflli and Dressed I.iimber. Jimmies,  m
I'l M-t:-.
s.iti'iiin Bii*i"., mt Flint   ii.i. . and  tit   '-'  ..1 Wood Furniihiupj
for -tanneries, Doors, Frames, Windows, Mt„.i,ii..K*-, Bi.mls, RaiL-r
TIMK TAT. I.l    uw. miNAN.
Sir. ROUT. IIUNSMUIR
* ......t-i *.
The Crown Stables
. CanadiaiPacificMm\m|
I'ACINC (IIVIIIOX
UMI". TABU.
NOTICE.
t; nil. i IBI it mm
CID '
\|n
W..l|
t.e aid. .
.
M. L. FOLEY
Lumber Broker
■
](. nl tMi.1.' ..ml Aiili.fill
Ili-iii mn •
I  III. a I  11..| ..  ..UI.I \ •  I.II  It •
Im hin*in 11„>illy.
■
A E.CI.AKK.
,. .
I. .0  I
t  .
Kat.
1
h-LjUl';
10
L
T. RIDDLE
HLACKKMITH
I.lllll.llllll  I'...  Ha
Navigation Co.
UIIE TABLE No. 14
CuLi
ni
li
ll
C       • 1
I
II
NV.
n
,.» hi,
KOIUIL.
DISSOLUTION Cf PARINERSHIP.
\
WESTMINSTER
VANCOUVER
Ciloilita Street. Nei Watiioiter
NEW VANCOUVER
COAL
MlotBfi< UsdCo. U.. tot lieilms *
SAVINGS  BANK
,  itttmttmet  *
' •  ■••* **m  *t****mt***n
,  1
I.
I.
i I.E.
|
-
 ' """Tf
houte  New WEUimH Cm  department
■
HENRY V, EDMONDS.
SHOOTING  SEASON  "Itl
lrarr.1 f ara.-wa'
l.,|...lall   la ll a-a    -H'T
■llirT
-Itrf,
-Ifrr,
II
urn
a  ill   -tun
HaaT
Il.al
•* ■-)■■
GUNS
■
SN.OO PER TON
i.i...
Hll.l
Fui Per Ctil lit Iinni
•T. W. CREIOHTON.
II1 a,  |,
WOOD
I'.. A. WYI.O.
■
-. *
1. rra,
II - -
I r Mil-Ill It. Ill	
■   a
CHAS. E.TISD ALL
TUMII.R m.0CK, VrWHiyi.il
MERCHANTS EICNilieEj , .^ *\%*m *** I
MERCHANT ANO OENERAI a.i-iah-i sUHC
SU39N3AV0S
lilOUlHt:  AND CIOAR8.
DRY AIDER ANO MR wmili
"03 fotiifiiflH mini rui: LEUOEn: nuw wehtminktkh. hhitihh Columbia, tiii'rhday mokniko, augubt i.i
JUDITH'S  LKTTliH
to Mn rrlsml surt UutifliUuu, Katlilini
HUprtnloa et JEMtmtu m..,,.
DK-tl.l -I   llMIUIIS.  ll*.*   itillkt
ordtlian ...it .Lu *il- ». ti.-l iili.-i,
Wlllmll .ilH'Hl Iii Hn-ti'll milium i -tu
lllhttll" Ki'Ull" """I ' "'"i- ■ll"'(" "*.
lbt [Ml H'l*-" "I  Hi-' t.l.1  While tl 1 if-  ...i.t
iwtttt I.,i.'i."it.'tt.' loadtni di.* itr, mi'l
iMArit^ "ii »* iliitfi ii-,.--it i ilnluio!
dlsto' ■■  tboro
u in *
AMI «... "I!* I""' H
Of ll.l l riiti-lt   ill. tl   1 |' I"  '.' II '
\*tit*  ii>.  i >Li ml  i.ni Ilk uu  . |. u,.n
MMlllo   "l>  Hi'*   «• *l   *■**•  "I   I'
blUoii I * 'Hii«. *iinl *''ll' I'lil'I'll lllll- ll)
itdoli. !"i"> -« *' '"1 * li'  * *  ' -'" ll Willi lil*
lurali, ui,till Uk.ti iiuiii upon iti- u,ti.it
Uld U|.",ii 1,1. t .tin, it  Ij. .   It.in.-It ,, | )
Mkolr I" 'i'.intti>ii.i. ni u.n  Tii.'.Hi.-
dUOV>r *luliliil hii I'lli"  will* null -.um,
AWllt l-l* ll"'''!!!' II IVI"   aU.
Invlsibl 1*1 fi*>i" ii t" • .■' i. niitii i'lit)
Ing b«fi.11 tyud-A iniiiiii'tly,
•o l-Ufitiiti), •>*' nytni'Sthntli'slly Hi*
wboW lie .ti i, "if * in *••". -* if >'>•> work,
And etiii-i'iij" I.* iti* iml ■ • i> li iiiKii
wllb hi* -iiim "i enlbiubvuD.  foi ibo
tissdli-  ■  . i«kiim
Ibo Ha4< '   .
md iff ti"■
oud Inii*
minor »"i *■*■■■>■ ••' **■< ■ ***  *■
km*. Hi' *  * •"
went I* i..*
■wa ud i*ot ' .  -  ■'' rd i   ti  iii'-u
UMfur ii'.il.i   ■ .'.tui lli iti k
vols  ol   U iitk»    I   *»l»li
SA|0
whkb
■Wfin
AM Ml*
bm lu • ' ■* iboi
'il   Hl*lIH
-thl  I
,*  ... ,i *  ■
1 **TAAttl> <
mmAt**' t.  I bud) It ***** Iuwoai
- i'lii
1'itl   Uti. hl|il.»i't.'  fl
ftlyawti ' moiu-a a*
lb* Willi    i
Ini lbe ii
AMI ***•*'
Ilk* a I- ■   l< **- ■*" "
flVsMb''
•HoWi
IMoaIm
In And
■Iris' »'
llffbt; ii
Uttfblni-
til**b  A
UsruO'i
rkbrns'"
out ond
III.-
•
■
II t*** • -
um* bi
bAAdtit*
********
•tsrtoi
mi c*f
**thb*»
rblMrrn
A-rw<st
dortw H
Dli
■
I lorl Simpson has
■*■ adjacent to it the
largest salmon canneries on the coast, and
irum its nearness to the
seal fisheries it must
also bei ome tin* headquarters  ol  till  sell
fishing industry and
the large fleets therein
engaged. It has bat l<
ui n millions ol a< res
ul rti h prairie land,
which in time will be
peopled with ram hers
and farmers, who will
contribute tti tin building up ol a large city.
PORT SIMPSON
Thti (L.aitiiiii; City „l lhl. Nnitli Piioill,', In Now iiu tl.it Mttrklit
imil iitii*.-* mu. ol llm Bunt S|ii'iiiliitiiiiia ol' tlm Di.y.
A
WOLFENDEN & ANNANDALE
Littn W. \ tl. Wiilluiiiliiii
PROVISIONS, FLOUR UNO FEED
COLUMBIA  STREET
11
tew
lots or a
; or two
purchased nuw ma)
make the fortune ol
iiu-  investor
an*  low  ami
*
it,... ii,. I,
S ,i ,
I
■
■
■
t i .> ,i  tliiii.t,  Ailn,
■
|  .
lliin in-  Y.,1...-i.t. i iml \
ei. ii i ii"  mi I say I    " t I1
1 liUKblll    ii i IU)
n mil |.   ■
i it ■ *  i  I
■
■
■
i i
.nI,-iti n.t ti i .ill i.  ■    -
. ,.
I
■
.  .    i...-  ■ .  I..  |.
i   ||
i
■
I i
, '
a'
llKl.il.ll  I '
\ ■ .
I    I-    .    .
I 1--
.  .:  i -  I- .'  *
'
I'm* Plan of Tmvnsiin, Moos Eto. Call un
& POLLEY
prices
terms
■ i-.\, only one - liltli
cash being required,
.uul the balance on
lime without interest.
The owners ol the
townsite are among
iiu- most responsible
.itnl in filthiest i itizens
<t| Victoria. They are
offering onl) i limited
nuniliiT "I Ints. I'irst
* * iiu-rs get first choice.
Blower
Binders
Hay Rakes
Sulky Ploughs
WalktagPloiigh
Hay I'oi'ks
Spring Tooth
Barrow
Disk ami
Iron Harrows
Coniliiiit'tl
Drill- ami
Seeders
Stationary and
Farm
Bnglnea
Boilers, eto,
Ploughshares
Lots of
Extra
11 b for
Mtiiviiiij
Binders, et.
On hand
E.BRENCHLEY&GO.
DOUGLAS STREET
WESTMINSTER. B.C.
TH K.
COLUMBIA STRJEKT.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
I MlOM,
I
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS   '.,"
i ....
lialtaa
dtlMnua.
let* lira
Hee.lt '
ll.t.* I
tie Ilea
*****.
•Ua. live t*a
*****
(a* Wli,
wim**
luet I.
■elltMW
II met,
MiMI
H.IIM.
a**l c
III Ml.
am'.m;
ntli. A
He) .elk
MH, to*
auM|
,***. la
eellMti
•ell H».
****, •
Ml Mil '
I .ailn
Hie tta-
•Tt,
(le*..
eejojaeet
 I
^GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbin. Dress Goods all of tin finest
quality. This is your opportunity. Tin fare over to Vancouver is Intt a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless othcrwisi arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will In- received, nut satislactorj terms can In- arranged with responsible pirtii
•
O. P. ST. JOHN. Mnuugov.
!****.**• i*'t .*** Wo fttfO C*itiliiv» 8tr."-t. Vnnrou-rnr. B C.
(Jampbell & Anderson
WMOt.lS.il AND Itl tAi,
IiiHi.it 1* is of Hiu.hint-.*. Stoves, Grates.
P»i..i«. ou«. Cii'i'i.i'iy nml Olanware.
TOOl.il
BUILDERS' HARDWARE
Diiiiin- S.*lls! Toilet Sotts! Fish Setts?
<  liaaih.e
lllll Ca.lllllll.laa Stl.it
thm W.'aimln.t.r
a*,- •»'
rereeetli
U.ata«
alleeada-
eea aa. ■
rm at*
llahnel
tail ne ei
la. leal.  ■
taeeeenn.
leeelUUa
Mtt.  I >l
teealll li.
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct from thi manulacturers, or bought for cash in
..in own market, and quotations lor quantitii - will Ih made .is close .is any ivholsesali Imiim-.
I MIM
nkc .*-
let ie*.
ewrHk-
let. .Iii'i
h.ea
lei t Ul*
Heel lei-
immlt*
ml*,  imli-
am* rt...
eeeaaa.  a
H:
ll««|H'
mn*l pt
i .it mar
-   \
tn .tmfl. ***1 iArt* «i>ti.-ii  I
rtofti«d
ml I im i
COPE 5 YOUNG,
I-l-RC.rsoN IU.OCK. HASTINGS STREET, Y.WCOl'VKK.
:
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID and CURRIE
Ml-ttlljltl..'  ■  af    ."I   Utf* *    Mil*.  -1-1    '   |
i]
ME AKIN S
GRIM. ROOM
I  4
tlmt. Thn
■"   ft***
rukMtlli
UMicCUii
lit tl '.. .
(ik lln J
k*** *?0f|' ml hn In
■ «tlli
*J IHl t i *.! sll
d
>w:i  nifii.fi i i.t*. i f.*
■ ****** I ******* m<- Mit). s
■  .   -  |
I- et 'l'l'itt mii.'.'it lut inn
ilntMs itifurmsii'iii.
| - "i.iri. ihai
Bll-  .1. m*  itprti Hlmlmti.  ll
- -**-■*- ■  |„.i
,. t.
ml
■ i.
ho
iln *. n.tV'ti* tlii-tn.tit inHllli-
iiiii* tiMiii.. itiat l.rliiit« sin b
»m*  r**j-rlti|., ami  .ml..)"'
'■uin. I tliiith tin- 'In*'
'
.  ._  ■ ■'■-  lum *t**mn
****tm-* ■■*
lii.i rtml !"tlu*.
ll Mill
B  ftttrsim Ltnslistl.
TM-iip"    'il.'ii  r* i.tMin, Hi*-
********, * ii,.  ni.ifl si
J[<*jJ»*'    111 .1.1.U.S. fll.il  iMJI.lil.K
^Bt llll,.-!..,, I*, lull* llir ill*
■
■
|,t |.|. \ 11- .n.ilsl l» .*f
i, ihi
mtithh * ■ tamorn oprn lo Ihu politic (or CHOI'S
.nl llir  fltMf  "I  Sll ' *
I M'|*r.■I'lUl. U AND SUAKS  t. Ri.H. Stf"r
vi HI-
Ml  Ml' N 01  Iho    *,m*mmia* Kt***m*e,
Vt*    '■. I*l-*'* Itl***,
******* *****,	
UAUSHE.QREKN&CO.
In*
■  «,.|.|l.  si.*l  **  II-
|..,t'..i ..t.t |,.< *** at**** Ihtm l..'ati-r
hrtrtHl
»..jii>I  •CuhNihl
******* aaaM.
v M .i Kllt'ti
-•r<- titilti-il in
manias'- imlrtdM aU*i*
PflAI T.J.TRAPP
|| V fl L AUCTIONEER
iscwa COAK X WOOD Real Estate and General Agent
BANKERS
tVI-mlli fi*»tl»»1  ii  I
|   It '.Itlt | a. ttl Milt.  MIW IHl.tn.
'.,,**•*
iWl Ihw. **i l*.m.t*am-i*ri %*trh**i il
■
It-.ttt .til-
tinl.ii mar I-* Mi  il \*    M
■
I
.IAS. i; WIZE.
iiiirn i
Pmporly In nil imtN nl thr City: -*>•<• CHOICE
rARMINO t.ANDH.
., rht»i i.iii. - ri'-.
"isiii limt*. ami tt****}** rt**
719 COLUMBIA. STREET
11**1*  T ,  llaeHa*  ««  "   I'-"* I ., V-,'.*T, '• J,!'' R  X
ailllrllllaa..  .1 rha.f.1 •"tltf* <*•« *mv iMrnat ,!rt„ ,m„ml „■  ■
tllwlt. t'i,'t, t' I   I I"  I'li'l' .aaiiltl. aat.'    n tha lr,l-,-!--■ »  tlia
VI.. Klaa-i laa.l  MIM  I" '._'"  '.'li"   AOENTS EOH WELLS, FARGO * 00
laflila  eaa .liria  iei|  la. Mr.  II. II. |
- a,.. ...l.Ht.a
• i, a.,, in-ill ti tlm kNa.nl l'i
t. II t ...... ..„. lal.-l Irt llr*- .Ir.it'-'t.
Ul   ,   I  Mt-  -  - ■!  lU'  l"l  I'll *'l
.,., II,. tr aitlilln. ,i.t.l   Tlfl »lli -    '
I few a..-*.,  aani'tt*  It"'  -*-■ n-t -Iti'-* .   _
•li,,  -.,.,*,■«.• »n.-,.ilii Hi I".  CAPITAL .11 imlilap,  •  tlZ.000.000 ■
1..II, al.liail.li ami at rt."Iiniiii. »t"l   RHIT, • • • 6,000 DO
tlaa'laai'l'l ....,,.,.- aat'-ll"'  Wlpte.1.  "I |
ir.tlll.llm. H'l' «■"' el'li" i
< A Savings  Bank
s Bank "Montreal
.lilt Mill
-.
Shaving Parlor -
Department
lirrn 0|>rnp(l in connrrliott *ilh
this ll.-t.uh
rule nr.nr BOOT
AN EXCEPTIONAL BARGAIN
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
li- kl .I' rn. for John Doty Engine Company;
\ k Walla a,u. .',,|,Hii .ill lii.i.'  i M I   Ion Tool
(...iiitum. M.iiiiif.i.mriTiof Imn Wnrkinu Toaili; Jr'hit Ctuitp
rll. ll.ilttil.it Im. i a.1 Illicit-, < I '
..trrif . rr, a ,...., a... a Ala ttitiifi *i 11 , m it
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lllt|etr|f fa .llltl Wllnlii.ll'- 11* il. 1. in
Groceries, Provisions, Cigai^s, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
1*. O. I lux i*J7 V.iiuitiiu-r. It ('.
A. FORTUNEFOR 2SOTS
tnlM AtmttAI. im»- NATIONAL CItUB
CONHtlLTATION 01 till
Melbourne Gup of 1891
— Hm*** *" * ;  r--. n*a*t*4
******* ****** ***** f*4mtmHm. *** t************
. ,,« i  |v,i .-
J. D. BCNNCTT.
WMCNMUIR  ADO  JEWELER
■ m . *•* m mmtmm
m
nm*
mm*
Utf,***
l*t l**l
■ttt*  tn
Rata iit
...,„, iDimst Allowed il Cimil lutes.
ii *****,**<*
Hotel 	
 "" GEO D. BRYMNER,
CHAS. BENNETT1  '»""'*• M""""'
Will, ma ll.r,,- )„>„«. I.,rr,  rr
rlr.rral,  |r.,a«la ,  |.rMf |r|;  f.,f l,-l,,,n |H
lla'la. Br.al faflra l.n'rrT-ta.t>t. ll *
a BIT -I  lt.|l|i
ae in- ■ t.lt
.  . .ll I, i |r».llre- .
iiiini.1, mit*ml. '"■*,-    ,
Thf mull nignctl it mm |in*
pMcd Ik .ink Weill itl .till p.m
niiiir .ily t,r lonntri. it mail
eralc nua,  iirtl.-rt mij Ik-
Mt  ll  Till  I.l la.Hi i'lill"
M. Sl'KI Nsi'N
HoPhoe Bros..
SliipwriBlils & BoatbuildBra
BOATS FOR HIRE
ll. t. " I Hot j' dt < Plimnf Mill.
Net. Wcilminitir.
Royal City Market
J. KEICHENBAOH
WHOLESALE ANO RE I All  Tlir^^ A.~
DEALER in FRESH &SAU  1m.6cIi1nS
fit,,, illt lal.l,VI.Ill FRoNt 81,. Neat Vian«n'i Marl at --HH-
*
t'lll'L  liKIHIl'LII. NKW  WKKTMINKTKIt,  HlllTIKIl  C0I.UMB1A,  TIII'HSI'AY  MOIINIMI   lYUllUBT  13
THE GREAT SALE  L. J. Cole & Co.
NOW  ON  Al
OGLE,  CAMPBELL  &  FREEMAN S
Most genuine sale nl  DRV i.()()|)S ever held in New VVcslinilister.   Kt IIHIlllirl'
OUR ENT
o
TOOK IS NEW
. - ,n- ,!-.,i.,ii, i,i I.i- r'nl nl
ur premises ore small m -. nre obliged to dispose ol our Summer Gnoils before tho Autumn Slo. k arrives, wliiclt is now i-n
route from England.  POME EAULY TO SECURE BEST Li .RGAINS
Real Hutiitn Hfokinti
llliilll'tllll'l', lllVI'HtllUllll.
'"" Ui'iiiiiiitwinii Agents
..- aul.I Mlll.t STIIKlfl'.
HOUSES TO RENT
.'., mil i.ti-lit. N.itii I
I rt ll.ur.nco On nl
It.i.ttt.l, .mil I,>t ii, ,t
.mil .1 I..,!.-. .'i.it,-..
Villlll U -.. . I. , ,1,
"a   »"   iiiiiii*
Fm* Oot.il I.ivtiNt.utmtH Rl. In
75 CTS. TO i$5.O0
IM.
Real
Estate
Brokers
I
"'•AUK H1LK
|»| **mdflgg*
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hiittor
!
I)|H-iii Hi- null, ul llm Uilil I'ulluwai ami Mmti. ,„
I ".fit It l( ,.,>,'.. '« Ins,,, „,,,',' On.
'    'Hl^llllll   I
ami Mn Sis.
I.F.B
»   i ~.   i   i   .  ~y~  ...
»    *    *    *~~  a    •    .    i a .
'.T
1,1,   ,1,-1
NEWS OK TIIK CITY.
LOOM,  liltl-Vll-ti a
"
nil	
I - -"I  ila'll  ul  IV lit lilt-Ill
- ,1,-1  llltl
■
1 I
1 I
I
It
-  '
__l'
,,. ,.,,,.  ,„„.,„„.„ „i„i   "Cilllll
-
i,.'.'  "' I Itnlflifil Ml llcrt," Mi-- II
__^__^__^__^__i__^_^__Jl'
I'"" ' l.r'lrl-1..-.' I""" I" " I '. '   ,  ■   11,  f
1 Kart'.t   Mi—ra. li ifliiif.ll
Illl  Wl Ul KNOWN
Irclit Tailor
-
«.ti:-ii:it- .
ti r
tn   It ll.i  llli.'tiu
**w	
^w*
a
-
'••
II   I'   I
Ml,.
aa
II
'
-
Uom. A.alli
Mi    »  "J  . a^H	
'
-
a-
■fl	
11
1.UNCH COUNTER
n  ta  VlCl.altB
.fl	
__^H____^__H
In' i i'.nn .iml ITniis iii
■  I
ili'ii  Si','|*.i,n
.
hi
• i-ii
0| 0.1, nml  Negl.t
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER!
JHKES W. HHR\ZEY
•ii. I Having lecuretl lln whole ul the >*,** k of dry j* I .  - ":  furnishings &< . ..| Jann • EllarJ
& Oi. at <i price far iintli-r cost, lias tlt-teriniiu-d to
Cl.iM- out i-veiythiun at Euoriiious Reductions on tin- ordinary PriccN.
Commencing MONDAY, AUGUST 3rd.
.   .    ■
FtlSU  . i  if.tL.'-r
W.E.FALES
I HE UNDERTAKER
lii ...al-, iii ii i ! .'ir likily In net ur itgailn
it    "uiui in |,ii I.    ill .i.ni.t lli.t. 1
MAKK Mil--* I it I   I U
*
I t mi '
' .  llita.ii.Jl ill.  |>.«elt  lllll
I -111..I
"l
*
'
» P-aa.ai la Ida fell,.
iimlBt an iioiif \m\*im
F0HTH1LL NURSERY
SIONE a WELLINGTON.
.    - ■
in.
SOMETHING NEW!
1VIILLINERY
II Ill
lt..It Ittla
11*1.1....
I'liiu. • -
Ribbons and Laces
i
i
■
i ■
i  ■
-, t I ih
CLOAKS
JACKETS
D • i'    Doluuum
.  '■
III -nt ipt il Mmt ■
I'l,mi nml I..... t
PoagM, Km nil
MERVELLIEUX
Tll Ll.ei.1
ii  MOKEY .-.i'ii.
I
I
BOOKS. STATIONERY, j
■
I l.M  Iff , ■  KM I I
LYAL Ac QO.
•"■■I i. sj I i tits
It STATION EHS
HAMLEY BLOCK
IC ANGLERS ANO SPORTSMEN-
c
ORSETS
Hygenian Waists
t>
i
I!
I
I
GLOVES
■ i ■ : >
Dress Goods
A Full Luu' iu
nil the Latest
Textures.
Jersey Lisle iiii,.'
HI.A' LK
SILKS
l»imi iii' Stilt-. D«r
llllll'. !(. i;i n..' I'aiL
I'lailll'lliai*. Annul*.
Ma a la II). 1,1   Maul*
I
'l'a
I
I
Mil
HOSIER!
t'lialllllrli
sun.
I.i-i.  .in*. Ut'
Imli* truitililnDjf
Cotton H«
While Bedspreads
Ml. ■ lllll,.
PlIlllW C.llltlll.
I ..l-l.  Dntlllfli
Inu. I*
t.l...-  . lea. tea.
nml Natpb...a.
Very Special Lines
.nttt
Silk
LACE
i
i
i
■
11 ■
Mti*
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. fcLLARD At CO. COR. COLUMBIA AND MARY STS
lettttl--
& Dniierty CHOICE CENTRAL PROPERTY
*"' .a*. .    1  __   - •****•*»*****
ON  I.AIIY TEH MS
RAND  BROS.
... i. e a .71111 In IIHIII prr till. T.'i-me. mif
llin.l t nail. Itnlnllit'' III nml I** Itini.the.
ttl *» prr i-i-ttl.
m BROS.
Hobby nml HlyH-.li Hull*!1
i ,,mi 11  ni"' f.
Real Estate Brokers
ri
k-.'tf. 1" •-
ia si.
r -woods &

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354180/manifest

Comment

Related Items