BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 1, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354179.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354179.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354179-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354179-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354179-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354179-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354179-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354179-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354179-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354179.ris

Full Text

 ""WtlST
"-.•Helta
W.J. WALKER & CO.
ti*m*fmmW8fi**''
lILIHttM WU H   Btt* ..IMMISSltK
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH.
HI. J. WALKER I CO.
HEW tMRTI HOURS
NEW WEBTMIN8TEW, B. C.
N.IMHKIt .UH
NICW  WKSTMlNNTIt.lt, I.IMT.sil COLUMBIA. Sl'Ml.W  MOIININll, l"lillll I'A It Y I, 1801,
WM. BAIILII. I CO,, PR0PR1CT0B8
PDastYourEyeon
SAPPERTON
LOTS, BEAU TH'I'l. I.V SITUATED AND COMMANDING AN l'Xil'.l.I.l'-N I VI I'.W
,! FROM $<io TO $iou. HALF
i CASH, HAI.ANCl'. IN A
YEAR.ATs PERCENT.
3.T.MACKINT0SH&C0
:OLONIAL BLOCK   Xl-tV WI-.STMINSI l-.K. It I
i-aia.KWiM.ua.  __ v  "vn.riT'i!
,*ii,iii,i-ial Uml Harvaysis
VfOO^ JURNER & GAMBLI
Land Surveyors
LENNIE & UPPER!
Real Estate
GENERAL AGENTS.
DJ.UGCISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
-KI.KI'IH1NKB7.
NllillTHKl.1. AIIKMi.lM K   HH Im
Dili CABLE LETTER
O|iurlo'a   Hn.a,.   Hit  Bi-auti   of
I'.-in,iU-  Revolutionary
Btrlfa.
IM AS 1KY  KI'tilMILN.'K  RliVOLT
Ily
a   t: 111.ma  Turn   In
u Hii, .1 Ci.au I'm null May
dinar Ii1111a.ll
■ EBTATE AND INSURANCE AGENTS
,.i*».am$g»
E..I
I'HtlMITI 1 1 llllll 1 1
Ws hav* praaarly in .hi ..."H-
'of th.CliyandDI.il"'
^^^^Beatd .mil Un-
improved
Lot. In SOOTH WEST-
imnTEa and •oiti'
lot. front 11*2 acre,  :■  2 <■■*
acr.. in fltat _*ditl..n to
8o«tk Waat-aOaatt-i •
ti.riiis
1111:11
iimi
a. ,.| 11-
I  1'
Halliard
..I llttll ■■■
-   .1 ,.,.*■■
ai nm... ui> latra
CONVEtMtGERS - FINANCIAL AGENTS
Munrr wbtttOnnlraiafi
currrnt rataa.
Hat, opppMte l**..i"6i'**
iu. ttl
WOODa.TimMER .V (iAMBLK. W»» Wr.tmluattir.B.C
 ,,„ .HlilTlslI LION
/
«y
*f
0*
Real Estate
SLXOl'CXS,
is,
ov fry suburban
PROPBRTV lor SALLE
ToSmokers
MAINLAND.
lllKXKV  I.KK.
****~vmk
rl ||,.Ul  UlSt
EVUkTIETdBNaM-tiitttalui-ar'"-"'
D.s.cxfR.'ris &d CO.
A FINE LIST
Sooth iisfei ■- imm
A Spedali)  Thb property »'ll Umible i„ Value
in .In- nexl
Snapa in Huntingdon I
FIRE, LIFE AND KGCIDENT
lull, till I. t*.l tl.tNi ll atiM.-lM  •■! V •
titV-iii-iiiti'i'l. i-'lif *
V Elti.SH  E»l I, IS' I
m'.''^' Wl.'i --Vis I**  E-'LlS'l.'-    '
E.H.PQRT&CO.
Surr. .-....* to r. O. STRICKLAND
xtxr
Ctll'MMt
mm
DRUGGISTS
f. a
/, I-
llfiii
I. dial ■
ttu;.'
H.T.READ & Co.
nn n tils..
ffijIPWIBE IHO MUT MERCHINTSe
HIS  OHKAT  DETERMINATION
Bull.vnii'a  Lttt.-ai  0)tt.ra,  Ivanhua,
Kittiivutl in London with
0r«el Favor.
UooDOR, January II. -A l.-aiiliig I'ar*
'.   tl.* llllr. I-   n|   I'ltHtlllll'Ill,   WllUM*,
, n.t* iat nt*wiit aiililn'lil, aiatinl iii-
.i.i that it..' rotow WlUlooi O'Drioo re*
rdarad Um edltw-i ol tuopnrot<
ti i i * ■ ■ •,-. it,, ii iiioeki npoo
r . **. nm a laUor bid Hvoo
• i in. i, i.i i,i,ti,'t.iiini thai baton tbi
ipptiMUoo of Copula <»i>i-*> to bow
u- dliufa 'i" roooiodofloolilooQoooo'i
|,,.- ii.i m, ilt| ipajdj  In liavi*  lln*  MM
i.-.i I.,.l.i. Um ttnutiitl ilial  Its* hai
aiiUIS'S'li.l, it* * i llln I  ut  Hi*'  liiial'll.'!'.
iniiiiivaiiii* nl tiiiMi.inlm-l tint tuiilit i*i
i ,i. it, ii iiriniilit mil.  Tlil* I* alto
,  ......,, an s.it.,ii faitar<
•I,.* laUeUted tl.al a MlttftOton  MUlO>
nii nl n..niti lar |l |,i. l.*l i.u Hoodoy. Tb"»
uiil. It I* .tal.il, In- U tiuii li 0|
a Wa.*':■*• I'I'lttn H. *ii.'tiii*» *» wa*
■■li *i. ■ i'i. i wa* alili*
'nl- 11**1  alitn.l
. iii!.- in laioaoori n.i tlm Um*
..illlt*.'*
nintl'iilli bUOOU it.is
TbO BHUlh OOMTOIOl  I* il-tlil  Ita
utawu i.. push :..tt**i4 it.i pnponUoo
... md utbai  taaUOfi ii*
V * ailt iithioittr*.
, »i-.i.<1 ..(  tlm  tkill„1ta*aal  ft
■ i" latin '. ami Ilia tubal!-
,.. 'iii,..i,t  iawO| lbi»
al i'- rd lotoro*
. lor "I tin* Ki*
■ irplaiol BMQOtOao,
it, t» mad** liy
•  tt..  (iiiin i).«l m«*e**
. ., .i.itt Ml *>■■ lo Um
l*t*1  "It.U kufurmalluii OMMI
.  -.1...  ..ii(l 1  tu  Wi nm  Iml lliti
. ..I. flt.lltral l|,al  ll  '1**'
fn ia appaol to lha
1,1.111 *m itatiaitrly in*
l..t-nl UatohUM. Thaaa
t    ,l\l\*.****   ill B--tlltllt.il,  llll*
H.r latbfdl OOpah nt a waltlne e*m*.
., .  «'.   .*,.!  llkrl) 10
■i ■ ■ t.  u ihr) U*
. | liradh  M
■ i, rapport ota
, Haiti sfitinrlhia.
■ i
- II 'lllll In
B|>l>)£t**d-iot|S
••, ii,u   rho'tas*.
.,,1,1 a. i*hi*, apait a* tm-Um*.
■ .  . |   i. *. -111,1  na «l*>iitititii.r
Ittril  i.tirtattfsFa  alaiat aacb
vatiiiiiHrt t mtuhhaiioi
m i*bi .ii «>lt *\**h «t Kaahlo*
mmt-m Thu u narllt lb* i-h-atumm*-
|r^ Uld d»an|nrbtOli«df laal  UrtftaWl.
aad ba 1* t-i*** *****•' " **ib * wibtJi-
ii miitk* tb». «a)i*Wln|
■ ibi ataa, and lb** d*»t>
a   , ii,. Iit.l, L.i t..r hi*
..arlUnlllarlt l*|il..t . I. t J It.'
|t... v • irtbyltei pHtttao 11
.    tM  nt  r«l,rll,
* ,.i 11,11 i*. Ihof
i. i4*t"**" iball fit* lha
.'.i**-* that rna*>ll da*
4tt*'i..if l,i*i-t f*Bint
,, ihlt li]ad*1*i«* blalbi-
• b-mUoo. aal la in-
. ,.  Ifca iiiatanU** tt« ******
■ aill .-t.i an* it lut* aui*
* .   1 .t'-*H
^ ii'iarnta «l Mr.
., t**A ***k*-l Uharala.  «bu al*
.i-l  |m ait..* lb* ***** *4 ihrit
MMIladatnOa, »wuM \m  *W*h$
-  I-..a r-atliaairal  ^lll* lb*
aKal ntaalraa *t ll. aad Oba)
* i  I'kflUHK-Ml rvattid n| lb*
-  *<ib tb*iOipml4M woof.
■ i ihlt thr i*ta*t*tab*ilart
m w
-i \iiv-
.Mb at ba.
.r4 t*h m m* .•*! aiaaOM m* mimmrt
*  ml. i. »i«1h-l bf »" 1**.l ** dM '
IN nu i in   n
.-im' ato»m¥m' • ■'••  1--1.I.1MIM "i  UoK» IN I'll «in   tt'
D*II5l T^IIIWt IM-  ^ '■•   '•nill.t  It-
"- T-0M»*AO-|« ( xU\s|\|  \ \i;in\
k. at\  *SuC_?!!2a.
m I 1 *m  **&****
MiaOBH i
•atBtt, rrada I
. i.iiil.m. Itl.ak. llll Ill.-IHIS-In.
r«**»*
013
pk
A. B. Mackenzie & Co.
f|eal Estate Brokers
griNsn
FRONT ST., WESTMINSTER
■ **, ***  a^gbiac 1^.-*—
nt •*
,,l.,i\*tt|..  Iii iMh
l». *»..-'  *mtm*t 1*1* tmm*
mm*.** ** Wm* l«*
t.ni.m mm* lM*rm*tt*r* »*••
I *" * - * Am*m* *
n..r M.  l-a-  • -  I*.**.—*- «**
•j •*•■****
807 COLOMBIA BTRKll. *
New Weatminster. B. C.
I aavt. IJl» AaaBlBta*.-•*Ba-1
. adtaala«araa»Bi.*B|»M
I |,«*«.,Bdrw.lW.IBa.tB*.B..M«*ls..
pjlHYTHIHGIHO
hEVERYTHIHG!!, ™<«*^rx*?mM*
I |#*-H»*alllal*l'i*^*t**l'**,,,,',,*,k *** *****"l"f*-
•Ui. mm t*s> abat II t* ***** a «n*t)
■ *t ami. **ll ******* aoddttlM.
i  .   ■ • * iliallai la Am\w*
p(Mt I.. IK* It.**** '*p»»|r**l,-
thA mm** «itb ombiaa mm* f«m-
Uakk* tban albba  Tb* q*a*iaiiliiarr
A-KjtTi .  |*ii«ttaMl hy tb* *.4t*llboUry
, uttit* apua a * if t i-t. nl Ita*
lo it* ioalalaia*d la li**
1*1*4  **h*m u |.*tal |itmad lor aaylaa
Ibal lhl* l* >* lai ** lb* l.*.lli*h L)t»tal
\im*%* Huh i* aill *.  Tb*| l»*I *mt* la
lll»h li*.4.*M* In lb*
-  ii   ,  Rata l'ir  i**t-t,i. km*
in ibal too Uborol port]
*   h '*** pflti* lt**V ha* aa
Cds v.iihl *«*UU lb*M
t« fsia'ialib*
oumo unu iwt.
' iaiw^ih*lli.»allis*b i-haaiaimlarf. at
th* ra*»ma«*d *d lb* lH*b loa^it.
i l-aitwit • deawial iaa *** tm a r«aaiab*
itiiit *diadiaan Hb». wi Im a roo*
ateWlon ** 11 ** **'hi\* T**m\U*mKt*A*
i.*al I ****** salrrtaad, lb* r\-
llls* l.t'h Nil.**>»! Im|>^  l«
1  (a-l  *.<1i  W*  ***'   Ml***h***  iad
..B-wtltMhiia  It I*
ra Ma Tla*sihy llnli.
i w*ii™» Utiaiihy.tr OXt-aoor.J'.d
,  ,  ,  ,-  i  a   •  i»d  -.ih'ra.  **bo
lolatHH 1*1  lh**
tt-tt*.-1.. ■■*■ a1l****H"'.l  *  ^sTblui
• t*  i*-at*» roa*
. **
ItMaMbsrtHala*
***A Itliifi* ai*
.  I irlttW-n t*«m tb* •hi*
■ •Hi■>"». i* Un u***Mt*»
nt lb* m#**t'*i'•**•■'- **"* hr  ba* rntWal
mud iooUmooo aiait* mwi
il« ht ruMtilno lb* i***ur in th*
V** atthi 11.1*1**1
•inn it • **t* OPHI
ilr AHhnt MntU*! *««*rly inlhl*
MiaalAw-T* "llOObao" «a*n»'*la«d*i
li Vi l*i t *ll* • m*- lb**1l* lhl* »*»nlii|
11 '    * '  .  Mala ***** ,4 th* a*«**i hrttllaoi owli
i i Halilai.M   ffM^ ,,,, (»n,,fr,l  in l>**shs«s  Tb*
•Mtwlltatataiiw)' ib**llv-*** *,. |*if k*d Ihal bnadM'ol
i*«|.h* haA l-i *1*«d In Ih* *l»h*. *ttA
h.imln.t* ol tikrt* mrtm *i**h*r |.. gain
a4mlMhio *i *»  l1""1"*" *** t*im+**
*.|  Haifa. 1Mb* *l*l  l»wrh*M id Wirt
in,ri.li. ami In (ail nmrlj nil tlm llllc uf
Luiiilini wort) pri'it'iit,  Tin* Qpori wan
'received with ivory dettooitntlou ol
ipprovil, ami it ii an uodoubtod mo*
.'■-"., tiiutiuli nut .iiiiiK.-iiii-i aboveorltl*
rl.tn. fruit's any that it ln-lt* npWO,
Wlilili lllllll lit , li.u -i' 1.1 in- in aHltillluil* a
rttirk. iimi tliai uiaiiy n( ttm arlai ft.nl
iiiiiii, in n.i) n .tiun, uti.'i I'tt.'.'l. but im
unit VIDturM t" ih'ity that ll 1* O&fl uf ilia
llii".I Kn|ll*li n|Htra* I'l'T iirtKtiit.'il
Rovoltlng Military,
(i.'iiiiTi., Jaiiuary Jl ThlM rOglUHOU
ol iiilsniry ri'Vuli.iJ ttatay. Thu ru*
ii,-in*.Ifi ,.( tin- k'.iiM-.ii.. llirlinlllil tli<<
iiiuiiicl|iftl i .H'l ri'tiiftliia luvftl Tlm
allt'iiwliiliji-it id Hit' iiiitlliiin'r* t* tu i'b-
lalillilt a rOpubllOi Its'tH'U anil Itiyall.i*
ti.irt., ii lait ititiiint* fl|litlni In tin*
alrwli, imt IItl -ai'l BU) st.r.' k 111***1
un lailli iIiIkb. Tin* rllUniiB an* lurrl-
ratlliil lln'lr hOIUM, aid UOOMbNOOlai
..'lit Ii'.iu ui in *- apolotl tu ttin .ily.
Al l.lalHin tin* oily -iii-l i tmntry liavi*
t •< j. n.i-iHi, lulu a ilati* ut th* iitmunt
UOlUUMQt tiy tlm iii.iit'ini-iil. wlii.-h
IhroolOOl I'Vi'iiiually tu ii.i lu rs'Vu*
lotlOBi Tlir*» ti.fai.ii) rf|ltii*'iit* furin-
ini int ut tli* iftrrlB.ni ut 0(airtu i--i.■■
rovuted a|aln*l ths* authurlty ut {Ofom*
nu-iit Oilmr ri|lm*ni*uf thn|irrla«iii,
■ini inKip* id lln* in un If I |ta I |..anl
n-iiialQ loyal Su far Ull pOpOliM id
■ ■ -'•■* l.i* ul.. i. nu put In lln- iimu'
tii*ni ll I* *atil th.* r*volmiutitaii hivi*
't.. .1. .1 n,. -i |.'iti-.-i tu i'i--... in anil
. ■,' .>', a i.-|it,'-ii. At tli* uiun.i'iii
ilm atan* .1. 'i'ii-1, lift OpOttO. luyalliti
and rebeli *•'■■ Hihiiiii in toaiUoatl
and It li '■■*■':• iwiinu■* oi. ■■■■ti. *-'i* ■ !■ "i
alr<-atly bMO kHlfd and wuunds-d,
ClUteuvon harrli-adlin (heir lion***,
amt In thli rlty. Iht* r*|nri li trlh-alainl
iliat the |uii-rnnn-iit i* *i a isi*ryilitiii
in it. pO«or tu hurry tTOOpi furaartl iu
tin* t*.li*f uf i)(wriH luyali.t*
T0UK1N0  THE  TOWN.
■IO* That Obaw Vaatwiaatar Is nal
Oiailiag ■till ia Ua LHth
at Piatrial
Any uf uui r ttl it'll a *»ii.. biM iiiit 1**1.1
-.' ■ ii*. i-t't of ■•-'-■■ a .*■.'■ i
t* ill it.ul tin tr iruubl* wall r*-p*id hy ttu*
lul mi. Iimimib ar.-a|nniiiiii n|. oi, all
•lit**, and »alklt>r{ "t- l*>u|l*> BUooL
..i,. i an **• ii*w bOOOM a|s|i*arlni tar
.I,.*, th* North Arm. IbOWlog to Iba
dl*tium a* mlill* pal. It*. DO lh* dark
. i .'.■ "i Ai-riM* ib* N«rtb Arm
itn-it. ran be moo \h* teott oadhoooM
tut th* n*"i>. aii-., ua lh* l.ulu Ulaml ■m-
i im. iii*t,i iii it t ii. id. a uf llf* and
- .* ... i...i ..tily in th* botrl nf tl.*
. in, Imt mi lh* util.iilrl* IV»ili| lh*
jail, i'..' tanpnrary i--«t amt rail MM
cooed tti* QotenioMoi .***•.i*- ***mt*
•iiftuirly out iif plat* t«**'t|. tti •mart*!
i,d,!»,(. *nrr*.ii.iditi| lh* ad]*.*nt
Iimi... rmii.* i ii|i lh* hill. »h«-t~ hm
a iborl Itm*- ai*.i<aa*ta..lhlii|>>iit.itim|i..
i. n.i* booM at**-' bOOM ut< * Uli't hand,
nil lit* Tliuin* t\**A \* n-a* h*-t
Tin-t,r* imd* ar*. of MOTOO. hssilli
mi intd.ltly. hut what *lw Ml *<*• UMOt
.-it <ah*n ih* .ui ha* ha.) in Mih a HMTI
•iii. ..I net* tni.i«ri, ...t all ih* it***.'
nod*. *i-«l Otn*1 uf lh.***- irnln.tf ilowu
th* itlll and rt|biuputih*t*arku( luwn.
I')>«.. taa. iif iiutta-aa t>it,| imtit la far
(ilj-lfvl ".'•'uf ■» '"■ »'*'' ***** 'll*
th* uid kail>*b aad "4u**ti \mm"**tTllb
of arrbil«tui*. nbk-h »**m* i*m »*■•*
iM*- tu tl.* mil-mi IMC i *• oood
Thl**«|-iWriiy I* wry m»rk*d vboo
t.tmini over lb* **td*r p*iu.»tth* Hiy
ii . itut .** r*at#»»s*i* *• iaai»*u
of *k*i*i.<* In tb* dtoa**th- arrhlt^itir*
of \V***iatih*t*r a (*• i* *i* »#■•. it* now
thls.vn H«>1* 10 lb* ahad* Uilb Itt *U*
attd app*atetti** by thru n*w it**i|hl-iT*
I ., .4* • N.y t* taol wanitni. fin,, t
ttiii.*«i't-t t*»rt* *4 lb* *ny. »b'i»tul
pl*atilalaifia*nf lilaaad fa*t.t*l arlit-
,1* IMOM ■rt*l.i»-*l1"»'ls *t.i**«-*1
it, hhwhiao up a auiirr. pti^umahly \*
aula- a Ull* "ttssuih mud puddl* i» *• alk
in  Thi* iad ratidry s*ii,*i .tin*, neb
**dta«ln** »nsl hlaMOllphli  lh*
"',t*at *\*a,
ab,s«.*iih*t kaaue eaten «a« ioboi
tb* ***** "*> lb* t"\, *4 Ihr bill a* at th*
i-.ttiim in Wraint.nit.r e*n*tatlt aa aay
■
1*. -*n*iih| tb* bill .n. Ib* i*rk *M* M
MWOOOO m*m mstfh *d Ib* all**, lltal
lltl afOf *>bkh lh*l* wa* at tb* UM M
moth talk, aad *hai*t*r *M*ti»* II ba*
(rut *m* nl lb* 1* -d OVOOrO, t« It ha*
I ..i . <n| t»«<*l Ibit t**ti "t 1"««* <b*r*
h*ui !«•• lotoi teneeed lawo* iad
atinb •1,'*e t*h<** 1*1 flwsl s*f Ihr IhiiI*-**.
IblO wbkb bulblnli-in kt* hait*la»m*t
||*nm many |dar** ib* h«*4*»lt.*ht.i*
bat* |>Unl*d tt*** Iti tl>*nt t<f th*lt
h.rtaBr* Why ranaoi Um OooooQ "bi
•..■nMbtM in thll lln*? It** >* ti'>1 *
i< rt MO "iif l*L but ill h"l* Ibal *****
day 11 will b*. ead thra nnlhiap wimhl
km \*\**A taor* ibia ahad* trrra ahmt
..u *tt»*t» Why mil bai* aa Aibwr
|»ay la tbl* clip, aad a*t tb* tr***
Idanifd la Ul* wiy? Tt**** thi* tmtloe
•tt th* <liy Hiws»e«ii.> sod ****v\k W*»i-
mlb*l*i tea b* ***"i*. aad b*rv aiain
•iit»* *d latpmt*at*ul 'an h* h.ii«t 1 h*-
- ■ * trrtT wbaif aad lb* plank t***A
k*di',| to 11 h«da up **ty phamii.*tiii».
a* atan d» ****ra1 n*w h*ma*'»at |lM*n«-
vtltai la fart. wb*n**t oa* bmb* «*w
hntUI*** *** •■	
UAM.ANT DIRECT0B8
tha  Ohioago  World'a
Add a Womaa'e
Building
TO COST QUABTKR OF A MILLION
A  Mob of Whin  Hun Wnntonly
Miutaiu-rst  Nun.
Nagroa*
SULLIVAN   AMUSKS  HIMSELF
Ily Outtiug Drunk and Terrortaing
a Wholi. Paaaeitgar
Train.
Nkw Yuttl, January 31. Mia* Kll.'ii
A. Kuril uf iiu* N-*w Vurk frtMHiiau'*
J,mi nal, -alio li lady manftaur at tlm
ChtoifO Wurld'* Mr, riHi'lviHl a i.'i*-
lram tiwlj) frmti Mr*. I'tittur-l'iimtT.
|.r.'«ld*iit tit lh* It.ianl nf l.ady MaOMP
•>rv rteUog tint tii* dtroolori imi
ipprond »t * pruiMiafti tu  i-r**i  a
wiiiuati'i •■. ' i-iitf. and hav* alluwatl
IMO.OOQ fur tlmt porpOM,
Mi-.I a Shooting Badly
* ii tt \itii. Jutiiiar) \\. -A ainflal to
th* Ui-rald frum Janr<*vl11*, Wli., uyi:
Sullivan laal iihtlit UObtOd * |»uli*
auiui.i llm  ini'intH-t* uf  ht* ttii-airlral
cMopeoy oeerHornrd oo ike <*a> i**
tri'i l-*rl. II* laultedooeol lh* (fOOMD
uf iln< 1*000*1 tlirailifd a man WM pro*
ii .i.'l am) Umk |an**alon of lh* Inlti.
U bOO its* train ai"i'i" -1 Im dtOM all Um
pOOMOten and iratnm*t. fnnti Ilia dOpDl
plaifuitu, Trav*HUi| l,ea**fti*r AfOOl
t.iii.i.ii  uf  th* N'<ri1i«.**t*ru llailrita.l.
laOalh eoaiad bim luiu a private ■ u atid
took bla. in It*- uf-i.t tu Mber ap
White UftU-Bouad*.
llinMtit.tua, All.. January II.-Aa
aapnvokod *lauihi*r of iohim** hy a
Moboocorrod U*i lt|bl at * Mboo llm*
...al unu.'* it. Watkrr t'..uiiiy. It. mil**
_«) „| thu i Ily   A mnh of whll* m*it
. inooodod * oaota *u*r* um* MfioM
■fn iteoploi  ud oUboot ovoloi
epaOOd dr* ihlimlh llm *l.-,r. lift «ln-
.in*. rbooooroM iproai -*i' in *'id
alarm al lit* "ftr-i mll*y. bul In a f**
muemtit* ill uf tli-tn «*r* lyun *•**
tl.* ibair d***l ,*r woooded K«ur war*
ktlkd ssuitlihi snd tb* otkon
a..uml*.!. thr** uf Hum ll ti tb00|hl
laia'.l) A* MOO »» iMf hbwdy Wnrk
wa* duim tli* mubili.i*"r***l. aad **■ *»'
ti„n*..f ili*m OOVO DOM arr»-*t*sl or
idiutlii**! Tl,'11'ln* tmirss** had tsV*o
tlm ttla*-.'. <>f »tris.iiii «bii* m*n mt tlm
CorbM lllll ml..**** durlni ib* t*sr*t»t
•irlk*. aiul *h*n Ih* *lllk* wsi **ltl*d
lh* - "tti|«anir wuuld not diH-harp* tlmm
Tb* adair ha* rau*-tl lut*n»* *if-il*'
m*ui at Hm mln—and m..r* iMobla ti
uyeetodt
CANADIAN  KKWS
rth>H iur * it ii M
Immmw  .*  .** a
I ■-■* ••' |»*i*dh*y h**1***issd a prnriioia*
.., -, t..|t.i.i.tit.1 ft'iy t-r*«'n **Il.ni »t **
ini i.ali ammunlima to ladlia* in -Maul
tnlaaiirtlmlVrtt'ti" .
A mo rallrued projaci I* ibal »I Iba
th.ld*t. * Ka*t -...lutubut. Ossmpaui- h.
htiilsl Inset lb* ihttmiamatboundary »i
lh* inirtia-*vit..ti td th* rpp*r KiBtii*.
ear IUv»r. lh*at* t«» iWhtea Clip
a mnitl'a ri I'.M"
TNOSVOi JaauaiT II ■■—■Tb*"dor*
Itian... * t-sputar «bw«'knp*r aad
I-,,..l.t.l nf th* liwrnaii Uid*rkraiir
in* dtnppeend, and h* t* nod*m***i lo
bavetoo. loCbtcogo  Ho ohm ai*i*ai
* n  .i,i*iati*t cndltora. Th»i*i*
. •.•ati'Morlbat h. laa*ua»*i 0OOMO£
»„* l^vkibiam !*4..d» ll ** ****
tit MO • NO) bAtnr I* ftiirte* Mtlb-t. and
thai h* «*• • U-sk*V**|**t IO riw-teoall
at.il i am* u. tattsda nastei a BoatKUl
H.G.ROSS<fcCO.
Cltimtila St.. Nrw Wr.tntlu.lfr.B.C.
AOKNTS
SHIPPING AND C0WWISS10W MERCHHTS
Old. »iM-'»   BO***'
anc Oil*
-a* aaa.,, OUBMU.
Ktdina M.ia.l.» Ul.it. -ta rn
ta .at-dlaarll, rlnaa id»i*r-raf I,.* fa*, !•
,.,„*, IBS. Ik* BaM,»! rlttMla .bb.1-
In. aaaslilol»atartl.,UB llf ItHta-fa
.•■aid WaMB.IB.la, • IHiaa . BMk*
It I. . ...taamB Ikla, 1.. t*a •■*!! Utl*.
b„i mm* IB.* * •* ' I'"* ">'' pa**.
.a.t .1 UlBtfc-adlr •*i.lllk*«t»«Bla»l>
lit .it laMla 111* a«a at l.d.**-. l't l""n,
*Blldtt-B It rrdilldt Ik* *"t.t. ..d la
th* litm *l rttllall** H I* *a.Bl.tBBl !••
BBM.. daadl. .ad tal.ll*. litlBtlK In III*
rat laal taHrd aad taat,
Ttt* *.atl*l**a ill tha S*» Vatk Mat*
lBB.lt* MllalB I*. I**' ***** *****
Batrl, W |at '**t nt ll* ***** a, fan.'
Ik*r»la Bat. dira.ll, ,1aa-.a,d.
all* «artdtfB. ***,-'* ***A***
Um* .matim tsla MalanB-Bt.
aaa, .ialB*Bt Btnlk-,1 ataa ..I Hi* dai
BBk'tlaHladlt dalBBtBla 111* ,,,*',a,*  l«
t, Bad riatBdh to m* tHi*. ■*•"- •*"
OBtBI Hi  la**  l»n*r.- 1 Bi.k* a"
SKBtkaB OMB* dsde-SalBt  I'dat**"  IB
tt a farra. Bal *b*a It mt*** l.t .htkltaa
nl larrdar taan II I* I'la* I" ','««  I**   t
111,*  Tka,ll,"iiiarlUo. Sanalaa. and j o.B.I-1
V.Briattat ••» BBkBlB" HH ***** '"'
It.t IBiEltt. II a tr.Blal.hl* n»*a*a lr.
tail tidaa.... It, »n, lidtn In rklldt*.
anrta r 1*. |*ara ,il ad* It *fc. * H ran-
nr* harh*»tral Ira.^alfklt. |a-tliir« ,.,„
n*. I naort, ata, **» Ihrlf aat In lak*
aitttlir arlkra. Ynnrt.
Aatt TnB.mi
tan a.i*,
ABB-a. IB. aa. Inlldlatsi *., «»
,BnMI, ,» h* Mi-clr-l I* ***** **"*'
rafi.t.-, l. nn- ht Ma-art litaaln Hudla
aad llttl aaillh. Ui* Itlltt is* **ll
iBnamadak.ta-iB- anndiainr nl lh*
Ik, kl»utal llmrllalklir.lt*  IV a*.
tllLaBlillaatS^d-ltlad  Bt t  tt*******
ka.1, .III B* III** •**»» lah'Khi. •«*
U.1.1*. h.ttal lh' mdlaart laalal BaWB
h.taia .111 hat* t...«lsiidllki'i l*r aa
la*. Hi.'I *. .aula I!»• '•■•*•*■• ***»■
II 1. ui,d*r*l,**d. H I" I*- ".IB* Hi* lit*
■,,-r ll'.t.l. «HI h. .I""! Ik* ***• "i"
i. lh* Intl." WibbIi*-. II*".** "t """
E|...|, ,„.a ... a.|.l..l kl Ml. «„rak, t.
1 I,-I..-d ,,tiiiwiit|l..l.Blttil.lf*ti Ml
.aillh ha. haallad op a .*., B-.BWIS...II
ti.n*d l-lltlan to lha Idranala. Ik.id.d
.«ltr. Muniil|>.Hlr t-ra.llid .hatha B*
r^-i./.r^u^^NS^
tiihn *U1 m*i** lb* tM J»* E25J
favor*'*** aiiraitswisdlbriaasiniwiMii*
Tb*Main!»«siihW**tmitsaifr enoe*
.. fi I..1..S.1. **** ** «** m k*J-
hVk I. h**b**r. *"«h'^?,,l11ljL*!l
baltdluo will b* i**«oa.iwwd. *l MIMg
wnta (ut ti* <«i»itwribn bevtep ebool
t**c* to ha**.-, dutlhl lh* *u»Oi*l llm*.
lbsllh*tvi.md in WW* OJjBrtlJ
,*t TholHi lev OMJ pa*«bw*
Ea   MMM   sad   jWn   *b*i*
bf SB rtrwllrtl  ofrb**«t*.  *t'd  jJOPI
.  ,  r. and *np.ispUl*.*t •»**»-
Tha Lima Oaualuaua.
i.u Tut'Bilav nvi'iilnii iit'itt lln* iH'uplii
.if w.'.uiiiiiBti.r will hive an opportunity uf Imartni Ml*. t)l„f Kr»r«r
iln. rlli* all a limit bit DlUvi t-ounlrj,
in..'iilantl Tlm fulliiwlui || what Ilia
Harold Ol Mi-rri., lllliiuli -ni. ntxitu bar:
"Ti..< li'.'tm.'un Mumlay avt'iilni al tlm
M  Iv . Inu ill, liy  tlm  l.-,H mi U-ly,
'■lul Krart'r, WU t'Si-wdiiiitl) iQlonrtlOl
aiul Itlill.ly .ii-in.- i.ii.,I hy all itliu tmard
Ini A.Mn friitii tlm llttl.* i.nh lwlii| a
i i,rlu.ity, hy r*«»on uf Imr aii* and com*
ffruiii thi- I.u Nurililai.', iln* iiimti
!,I..,,,  tMUUH ol  I. •'  vivid and
imceadlngly tatenotloi rtuwripiivo iw*
Kin Of Iht I'uuiitry ami pupil.  Sim li
nuirkobly Intaliiieot, eooudorlRi Un
•iirruiimllii|i uf Imr youth.  M,* ilumltl
ba iti'ini i'i peopli oTerywaoro."
Atlar Liia'a ritfal Tatar.
I.a*i nlvhi ai lialf paai lOo'oknll Mr*.
li.u. iiiiiii* ..I ii,.. lam Ur. Trow,
i.ft.M.11 pMeefoQ} away tulmr *is.rml
1Mb Tl" .!■ i ■ i..-.i lady had iulT*rsHt
foi DWI *i S'-ir fn.iu tint ilri'idful
malatiy. •aut-*ruf Mm .lumarli, and tlm
MOMr I" ** lil.-li lilt* lair* Imr BiilfiTluia
aaa a h*a.'tifitl eiOBpli ol < tirui.au
f..riMmt.* ami trim wum tl) paUeOM
l.att*rly tli* .i,..'i.. ii.. im m a.-ui*
ti.ai .h* OMmopelhal lo null lodoon
ami waa at la*t eoaBnod <•■ Ikt had.
M.tli.al .kill wa* *\*rud in Imr ladialf
It. vain- Mr*- Tr*w wa* ludd in ilm
i,la-iif.iHtm byotoryoM IoUm clip
wlm kn*w Imr, and lmr.'ln-I*of fri*nda
■*i-\,n lira* Tin'., wlm k.mw bar
MM MtaOMid h.r tiiu.I In l*T2 *li*
tain* lo Wi'aliiiiii.liT a* .In' brtOOOl llm
lit* Dr. 'I'r.*, and lia* r**tdi*d in tli*
illy ever »itu.-.  Aiwgaolil »,| st. An*
.Ii.*. I'r. *t.i i. rim i li.ir.1i. Mr* Tr*w
n-nsl*n*sl valtialil* MTvkO, and Ii.t d*-
.. ,-* will l». .t**ply .I. |. ■-[. .1 jit,.-' ■! ibat
t..i.|M-h*aiiiit, Mr*. Trisw !**»*". tuiir
t'klltlrrn. all taint In W*iiinln*ii-r, ami
.ml i,linn 'lit* :*.'. nl will lak* plat*
(.rubahlr on Ttmaday
An lataraeitaa* M**u*i
Th»ltii)aU*tty Ih*baii..|Hub i- -I a
rani MMMOfot m**tu,i laal nl|lil Tbo
qiif.tiut, |.;n ,.l fur dial ti.*n.ti u f»t* lh*
«i.ilil-ti «ai wlml|i*r*l|hlhunr**hullld
t-utiiiltuu aday'i *uri. -*..„*.u,i wii-nh
I. imw *ii|i|in| th* ,'atimit all. i.tl.ti. ut
aitt.ati.'.l nn) OJOOI thrnuihuut lha
• iiiiii*.! »..rid Aft*rwund ariuemtitt
had l" i. pOl furth and prlOOlplM at-
(aiuusli*) with mtii"b balls.* rhrtortc aad
.i..tt.i...•■. tl.* .|ua*t.iiit »a» d**>d*d In
l|,r aftlrmatu** Th* *|i*ak*ra tor tb*
afllrmam* »id* w*r* M***r*. Ilihion,
Mir ■">-,. Jiilit.aani aiul t'ra**r  Fur lh*
aegollfo ih* i. a.tii.i apataken **r*
M...i. it*.),..it, M'Millau aad Mrl*h*r
Mm Th*r* waa a |<-*1 aii*ad0OM and
att*r ih* ■!•!■*!• Mu.li- and aeeertl aoo>
i*raatkm wa* indul|**i In op bee
m*mt*-ri
1),. ... i.ii «ill n„.i* lulu ihalr OOOJ
rs..m* un Al*tand*r Mr**i asrly aatt
wa*k. I'ii n**i Haturdiy a *r*»i-*ii sad
•mnvvriuitwi* ha* h**n uratii*-*! The
n*ii d*bai« will h* upon "Ki** irsd* <*t
proteeUoo."
Mr. AId*rmaa Voullar ba*i*rvklndlr
pre**. i*-t tlm i luh with a bot uf Umk*
fur ih* rtub -ihrary. l*bo«ld any tdht-r
* ittt*h t**l lnt*lm*d io tmiiat*
larnpl... Mi  W.  H  IU.,-
ndi. ib* i*aul arrnury. wilt rvwlvt
I*-.  - i.-.i » ■'■"■ V..****' *ss*a"  a'.lh  I
Oa.twF Aatunitenl AeeaalaMeB,
A ta**ilii« ut tb* above Society wu bald
in ih* Towa Hell Harnf leouo. m
Thunday. nod itut «h*n lh* Audtt*m
t*l**i for ib* y**r irw,*buwiO| • *eaall
hataiKwla ibe Tme*aWa band*. «a*
r*ad aad arvwpled Attar tb* traa**
m.t*mof oib*rbo*la*«. I'nabteai J**ee«
*.« tlntand ih* ew-uai op*a tor itt*
roaabmoa •'ll.itsiuttun.*' sahaaeven
,„i,tB*i- « m-t *a. i*a*i in Mr. a.
Miiallumidtlaylun. it.d «**fel lofor
mathat wa* al*«* ii**>a by Mum «
Ih-lbtvyd. A l> M» a-aita sad nlb*i
•t*oti*m*n. M*eib*n ipprond l» Of
p*H*M* laorb dlfllralty ie nbtiiaiai
l-ts'tkal laluroMiioo la r*a*nl l*s b«s**
nltdaaoiilhKi.aait.bal lb* <**dit».*i
h*i* bOOM •ireiter t« lb«»* »t "«r **itb.
bm* f«rtb*r w«ib In tt**hiuiH* »ui*.
Ih*i* t* wmbnMnllf * «nt*4 .*y--*l*«
t** ibf Mti.ii* u Ibliiab fWutoblA
aTbu BH*iine *m k*A m ia«*t* at*
tat 4*4 a* mt<M hl« 1-*a atpialad. bal
ii u bsjt*d tVbwsry »l»i will *»* a tell
I... m i.-1. it it .in. ai 1 poMMLM ■
4iit4~t in i.Ktilau*  lb* ll»sp *ah)**rt:
and iIm teb* ap aad raa*ht*r ih* tot-
Ummm%****At*m- "la i^****ei"l Xew
*A'-atmio*i*r teV.lbt ao *up* i-*8-4d
•auk*i a*«*«im**laii.m ia lb* rtty.
«h*ib*r ll wibi mi hr io ib* latenm
id tatawr* in nurny in r«mWn* sad
*r*ri attitahw huildinir* et n«mib tt**t*
iait..t*r *m ****** oib*r <.*i»ai«ii •v4*w*
no tb* wolh *M* of tb* Ttmmt ItltM,"
EmMiAoiaooM, k* **+*** *■"*;£;
Au^ai-bleitfMtloloottkbio.oo
Mi;Xih*i-srb^i-;^^
„,   dMootwrrooi ib* ww betel, sad ur-
«"■*! tts&immmu*mrrs
*X.a,a.in.B.fn?Bi"i" •***r'k*|'
.„„,. h,.i .uh rn. .it, -"_.■"'"
lh* twak. a* I ,l,atkl* •*"""•"",-,!"
II, aa- ratklaa, 0|»« htdh tldat nl lh*
M." «d tnd-1. II I. a*H»J*"*
mi*A thll • p»tin™ ,**m lh* *""*""*.
Mam. .HI al an **r>r ■••>' h* r"-""*
„,tk* r.iim'll nt Ihltrllr*-*"'.**-""
la.matid Ikt h,li* -t___**"*"S
,..tu wakkf ih*trrn t">*i»J******
Iml Innr tlaia. nn B.adtt tk. ,*tt,
uii lk* B*n,k"*r. hnld. I. I pak*
1,11k... .nd >•»"'. '"• lh* "int"'''"*.
„, ,h, ll,«*lltna fhlk- Hk»M nn, h,
. kaaad .hi an. na* d,T **• **** ***•
aa Bad Hai. al Tim
Iti.B .1 lha r*il«tt Mtims Ik* «H»i
da. Ihal* »•• a .•aa**d*r..'l* haaBWl st
•>*..•,.*.,nadtnt amaad lh* 1-tk»t id.**
■MM, .attos. I» *>td.la.it.k_l_i_.«
^..,   rt.  IB*  ...Bta
L'.Ll . a.11 .k" kid *t«**Ut ****
mm* nl tka tsaaalrt IIM tka rllt. IB*
fa.ka.lad >i MBBlkln. Ilk* tk* rtnian.'
1MB IkSI •-*—• I-l**** "a. 'Bd lk-
latBrlallttld* atd *t*a »»t*.ii.i*.
EaBtlB. .talk
• Baj. .*»« *** lk* Hala *■ "•!*"
. it «H ,
i it. hn. asafk I. Iktl la l«t«at|t t
tit oad*ralaadr_
•A .aaMar to »**. Br.
•■WbII. dna. Ikla ttal* ttatwllrtllk*
danr-tat.*--*
-ll d.a.-
* Kla I d*l hark Iltaa Ikar* tn^tlst.
at .*n
"V.B *ta.
"II.. Biark i. is. ikksir
"la.lt ..» r«.U."
••Al* In. Ml**"
1 ■ a
-I thnatht II .M •*', Imt, rs-atii
„„. B*. Bark HUB. VtBmatarr
'itBt- itoHar"
ItartaM kin I imp ot*rinl.B-
, ,. ... na. d.. ,as .aal a  llrt*l <*
.,,d- lh*t» •!» a»,»ftl|*«atd*.tllltta «Bd
ll it .a.* annul* nl itartia. Iltaa *
.•Idna'lrtr* II Ika *Bd*ltit«*ll
aallln' I .tut I" fcao.r
"tt*ll. ,.ai .111 «nd all lal«rtBSllt«» **l
Ih* UtBB labh- niai- Ihal* "
liar*. . **nll*i*.n *kfl kM l**-a
Br*,k.a.l, al.aitda. .Ilk IIBB.Uai-n'.
Jn.ht.1 th* lalto. a.ld. aad rrjrd: *****
mm » rat.tr* Hi V.nr-Hitrr.-- Ta* m'la-
islurd.»., <-h*«l»« ** .af* *•_.
tad BialtarlBd Ik.l Iknt* rtll.lr ***
. I,-, a.la ati.lili thnll Bilk ******* h
l',.lt.|tliiiiit' No,|85
Anii-tiiiii.' B.ook, N'-it Wtiitiuiuiltt
Bell-Irving, Paterson & Co.
tVlioliniiln iini Oaiutnluioii MiurthuiU, IVltoleaalt*  >l->n  In  <-<V>
SHIPPING  ACENTS
CHE  MOIININll  UDGUi NEW  WKHTMIMHTKII. 1UUTIHH fOI.UMlUA. WINUAT MOBN1WO.  ■■'BIH.I'AI.T  I
'" II
.iiii'.
air.t..Ttoiya raHa.a't'k.. Much ot tint Oovi>riinii>ttl progrtninio i*
,,,',|.|t-ltn,- IIIH/lt- I'll- lull,till, I't-tl'i-i'    llil-lftllll' ltii||iu -ii|tiitii-l,il It.  tilt-  liuli--
ti.anili.il I a, aim hii-, iti'iiirilllig tn mil' call*
ii-iii|ittl'iirt.  "in  tli*  llitii-f  tm  llin
ti.L",,,,. 'kJiil
IIU, l-'lII! I.IIIII! liul sKlltilll.
PUBLIC NOTICE.
NOTICK Is IIKIIKIIV IIIVKN THAT
ttlli Slttt-E lliaa.kt [!(_ Hn. S.-W. Wt-llllllll-
t'll
ll|-|iii-l-
l.ll,
llll, 'in 'I'AKI, i utt: nt' i Hilt
A1:!
lllllll '"■' I' l-'.'ll
.,,., ,E E'tiiiinintf "I"'" liim' lt.ilIw«[ I'll
Ititl .,111 l.i n|a ti  m al ilm nt l-'i'l'iiliity
, ta   .1 a.t  ...... It III  tlllilllll I IB*.-,, lul  ttl'li at-tk. Ul
lltl.llli-.il I««ltl« l'i',"',;,",", , l i|„!  niiili-l.I,lli'il III llni i-llr Uf
,. .i,,|„„ni,„i, -hn  Hi.tK.ii     T "'KJ.'.'ir'»  | 0f Hardware to arrive iooi
Look lor our Immense Block
ui
On Inimi iliri'.-l Iiiiiii i--.i.-Itiii,I. l.n—*- -1-1,1- nf llqw
Onion talon to. Iron (Iur mul -lift), hhsiiiI »
iron win', tin pl.tn, mil*, tunl ill itltin-.
mini .Iniiii |.i|.t
M
iss I'KTBItS, UHAUUATB UBBB
■Iiu I'linaiirvalori  TiiMimi tu .mitliiv
 ,1,,,unu  In Wf-i .1*' <'vt'i>'
i.lui  Suillli-ultinia li'M <it Iii.'"  I' ''
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
liionh'i ... .rn ti..-. .1'
i ■  , ,    ■,-..,.
■ ■I- ii ll Inmi   I Thk I -
I   lh.  I  h.'f l|BI
Ai.ii.f. imt.it.
,-E.I  ■■[-..'   I*
inui'iimr* run .in'
ii. i. t,'... ,i 11. -. /,,,,
|,**i.r.i niii  iiiwtu \*,  -■.,! ri:i;
t*-
$1'25
1:,,:,s
(.i Ei:,,-,.-
$1,200
ll.l. in \   li UK HI-"* lis
-nl in  u I -i UlNSTKII
IS'MllllTl.lltll  I«"l"l-
, t:it i i
M.iii:i:  I'KMIimntiN .1 HIM
I  Mill IIM UK,  HitlllllSTKIl.
Sa.11,11 ,.  ,1,11"' S" ll Milii tirli'
s.» lla-.tt. i Ii i  llniii') nilnaii
llliVIHlNII.I.Elli.  M  A   HAH
.'lil'!' '."'."lli'il, ,"!"''"i"'Nl-«".M!'l..ll'.
.1- Hi—' Iii.|ifllll -lllll. Ol  llll'  llllll'..
tor 11 would •I'i'iii tlmt llm l„doi diiil
Itttllil llin- |aart'.|„|<laill'.<il  lllll-l.  Ill  Hit'
Illllill, -il|i|<n|'t III* llii-flll  IIH'lt-llli'.  imil
lit-lnii iiiiniiliiii-il it,  iint liniitriitiiniil. '
Tlioro It aat„-,'i|ii,i,,ily tvor, pro*, t ol
tt -a-- trim,ul ul iiittttl ti,nIt
liltUHHAXTA \'OT WANTMD
I, ,. ovld.nl tint I'lluii- at,' iit'iim
llt.tln In illlt<ll  ,,, t',i„.i,l,i  liiiitilui.i,Iiiii.
Ii'lllai'tl  IH  lllll  HLIlU,  ui  llllll.-11 ,1-1,
Tin- -i 11. in i.i -I,mil.I Im Irtt-it alt-ii lat
'  |i,'tt|ll|lt lll'llilll alii till' |ltrt all  lln' Hiiltllll
LNOTXOE. ^^^
l|*ll Ai.l. II HUM IT MAY t'ONt'HIIN l tlVtinlllt',  dill!
ONI'. SHIPMENT is now
I TWO MORE
nliyiiHlit'liii'liI U'lirlliH •'
.Itil* liti.'Wltli   I  imvi' tltl" ilm I aflat mil
illl lln- im, -.  - mul (.-....tittiii ,.) ..',. i;.,|.
,.|l-,„,  ii< till' Unu iif II T Itm.l.v i'mii,limn
l.ni.liiiui-  t. tiiini*.. 1'ily ul  S.'tt  w.'.t-
iniii'i., nuil tiuii I mn tt'.|i..iii.iiii.* r>t all
lliiltilitits u| laid blUtnoaa, hI.I.'I. mil -nil
1*. iiirrlt'il un iimtfi llit< unii,, uf It T l..-,.i.\
TENDERS
rpBNURUH wu.i. UR RECBIVRD UY
I   il. iiMli-r.ltfii.'il ii|> lu poult, of Muiulay
CARLOADS ure to follow In
,, few weeks, We can Bell
at prices lhat will beat the
Province.
CXJ-N-lSrilTGaHAM BaRQS.
W. E. DICKINSON.
TRalTCX A-N-ID  DBAYMAN
Doalor In l.lmo, PlBBtor, Comont, Wood oto.
3
ova
aural
■aaa.
1  Ij
I,' 11 ll'iU EY I. I. II  IIAitHlSTKi
I   a Hill.  -   I  lhl   I'-  1,1.  ,   0|  S.IV.  .
mil.  utit..  t: li,K,..,.t,' Ht  s. a it..a   ,...:t
llll ll»
IIMHTKON.I, HTKNTKIN ,t tiAV- | ,,,„ ,
I, I.a,I, lllll
dr.iiilial lltiil  li-r
I-t I'lll-ll flit
lllll.ll .Illllill
lull  iltilllil
.llinn-1 Itopa
iil",'Lil,„t-ti,.rla' -.-.-'tal lilt-
tit atditi'il nn ami aflt-l MOB*
... i.  ,  nt i li tan
________ liy a
l    I IIMsTISliMi, |:,Ksll:|-i  .E  t.AV
.1  mil  llitti-i. i. Hnlli Hut- t-i.  .Eitii
ii \  . ii  -
Its,MSI   .INIIIIKIV I.HAMY, IIAHItls'l'Kll, M
-
,,u,-a .j..!«- •'''••'•'r,.''';-':'■"",* s;,'.'i.'."r,"'..'iL i timim ,*v||-1-',l'.vJlv"l.i,7li.'l'1",y! .'V"ii.'iV..v Li',"mL|.:ll' -,,,,, s,„
,,,.,,„,- SlitlU     -    .              „ .-„....,              	
ill          .', "il It ll-1    -' I lOlillOUIan   M-iiil.l.  .1  .llLNN.s
l^n'Iiui ;\ * ' "'■ " v";"'. V.1X',':".V" - "tetSSSK:SS?lit»-'S"£Jf?^sfiE
■ii ri.mli'
1
i::i:,:,v.';.:::
,!,-,! aill U' H'l hi
f.n  I|v.
.lill*. forfeited i
MH mfggggggggggggggmf*****,
" ",,;"""    UM UA I I.I.I I till
IHihll*!**.  rn^M| jjv»i I '"
II IIMI*  tl
.t.livrtt.im.iij'.  ..b.-.  fli.  *..i '
Itt.nl.  tln.H  Bill,,,  fltar  .*,.,,' -
ttt it r*i i it tut. i if i
I  It  l-»rf .1 I.-1, lata
■pun HI NMtUi \M» |||*|\ UII I
t,\ s  ri'HNl'lt .*. HAM1H-K
ii t i'.'.i'- s ,„,; -,, u!,!",'..!','ii kt  l^,1!lN * MoRntsoN. iiariiihtrrh
-i*  Tin- R*\  It  Artou,
rbiplaln »t Meotreal, li
ll' lUl ittl.Ill  In  llll'  ll,|ll||*:
lli  ■   tboi tim ii
■ Mniiii.-al i'i|iii Btiropeon roil
i.i .•..i eulnnri
ilea t't tl,* lln..<ui |iort lutholi-
 " " ' "'";  •'";"   '|l|li:.M,Kllsl.iNKI.lVII.I.N,.THK
Ba.nlTalisI Ilia |  I „.,, „.,, ,,„ „„ „„,,  • -
NOTICE.
nt tl.r HUH tlllttl.'l  an
Wli
l'im: hi siNKsi
i
*
si;:,u
0*JS,***2 "
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tei.ntiv* ..( a*iiiliii| ibt* "rejor-u" hark ! **•*■**
*  I'tlTKNimiiill. ..NtiTAHY  I'tlJ  ; „.,; m ,„,,« , )t ('kll.„i,. j Ui"; I Ml x"l i V.'- i"i»\m\ i via. ath
" l'i  llii,. i.u* tl*  Matiajjy
(or NEW WELLINGTON COAL.
PRAYING A IPECIALTY.
Orltaw oppoelte Canatllan Petlflo NevlHation Co.'a Wharf.  Twleiihono
Gallai Offlow OP. Roalrionoti 7*^	
Founrlrjf and MacMm^
^OTlGl? * "*«*   ,
WF .I, „i  ■    TtotaikBU
iiirehiisril tl„. .„;r „„_„ ou quMl
llf'l'i'toliil'i' mi.tril ,„„i  l.rin nattktr b|
'•(I  liy Mlt. I'miH,,,' Itlr rtprtitaU|
nr* new |,r,-wr,,i, "'»•»»••• i**j
b:.„,„  r '  '    '"! iktdrpr.»ac.I
kinds of „,„, Tk,.,,
MILLV.a8I.EAMB0AT i •*"i«.*«a."ii
NERY MACHINEh"*". ****** Si
Calla/a  a' "'l.O  tapOrllBl
Sailisrmitiiiii glli,,,,,,,^. ,pl,rK,|»_ll,
* tin It* iirsllj
IAS. 1' Mi, w«ra irrtnaw
'•'• Him., wore on
ii i
,.*' I!  Intl.   .1   S.a
FOR SALE
l.adner's Landing Nniwy
boo. | sw*'.-'i»*'4'rA.iyi,»,.i.riltM,.
lh* iin.i mppMtloa *** idopted, •*« ,
i|m.|iiil*.'i -f il.. to I-*-, and 111*
iiii ', aire loaded at Uottlreal, wbere. a* \
IsTOTICE].
.- ,.o
si. Ill SllllRII tsi' I ll >i
i,„ i     -    '
I  I, UltlltliV  A 1I.TIII.MI1  ml
•la  la£a   |llll-ltt   -  Hit.,   t . i.u a Ua.*., 	
•I'    iTKINiaiN  nii;i. i-il. li. mi |ilt .l.t ii.. i»*iiiii .l.-.iii-.itt* iti.-j .til |,||,'.!'.','  .   ,.* .'."L.,™',!, ■'■'.'\ Sffi
1 • ','«   . ■-  '„•'.  "",-,''   ■.'".'-  llll  It-"  «Hilar  lit a  I  , t •  ' '   .""'"Ii".'
" -       -   ,   ,1  I,-  S  . 11..I,, ., , .,., „, ,   ,„ .„,.,|..uw,. l|,P   IE r.l
. 1 ri'lti...   llllll ltaat-.-ti lltill* III Ittla I'.t* I lt,l.t.l t lutlik.i k „,niai.|  l.-n -i-l.
, e, Et.tui's  ,., i.isii,  -   -'-"I"* "I"*-- . .  r-y^tfrhUSS
1 am allude ll aver* I oM*f tb* **m* uf tba uttrr (*i.i>»n> tutd
I't-ara. I'luin*. I'rttitii. an.1 l*OUbM ",,n*
timnial Trpfam Umiaai,,! linui.t't 1>a*a
fm-Pir**. I  "  . . •,-.  >■» - ■•  -i , .*.. .ki
K»t>r|r*ri,.  .\ UtaaKtwtfc.  AiMr*aa
JAME8 CUNNINGHAM,
AglDI Int lli.
BHUNll IN.UII1NO. . i"  Ul  liltklaiN
FINANCIAL AQENTi
Muni.) I.Hhr.1 1,11 |[,..l ar. nil!)  It a l.-aau-h
alil*  lalt.  -,f  inlrii.t  amt  i,u ..'inii.iaa.Mi
i i -na-'l ii'.•■*. i
lit
I ... Ilulld.tu
I  Nltwt  V tl    11*1   l';'l'' N i. •
i.i auth • *h--'-!'  Da* a
•>u\i:iivii   uiii:  iti..*Kit]^B	
.i..iM..nrri.*
'"'  " '• '■   I' .•El-lltS 11  -  IKI.IIKTT  ..AMI
atltl  BTIIBBT   -I  !  -   lUI.I  HI  1 I -a-   I ,    ..,'' Ua.,,,   a
.JlKI'iJ :   ' '
UKVI Mil   iVKXfl    •
it
. .,,., t.dtr i i|i -  t.| .*''  || 1
RTllN  ON  Hit.  lllll
M vl
S. . 11.
s
iJ'.VKSTY itvi;  lail.l.Allli  llll.i.
■s t.„, .
-
.  tati Ib llttl'
d  tS'1.1   |l   -•-   UH  I   I.l  1    1  UH    ■
*  *   I	
II,*"., |
li'MlllSi.l.   liul I.U BLlCll.tNllK
la,
t  lllll -I  A.l'll .... US Sa, III I  Elill
.1 . .
|,'n ii  i. liKti H'li -ii i  si i,.
Is,
I  I-l  E'.l ||  l*1ltl|*| I,IE  llllll  , -
v ...i us -, .I.....I: aiiiini, S1V",,M,!i,-V.'*"''-!", V,1'!!
.i
•I'm: Tiitnii it nn i. hi. in s
i .... i......
j .Si  lill I  It lit.  IS . H t  Iimi-   ..n\
Sl.l. I li'.SI  I'l'!.   atll   lSla-|| *' I, ."l  .
It,-, I"  'I*— *■
! i:t„
ifd fn ta-   iMt>.iik.l|(.ai.tii>i!'i'aaiiii**iiiti. .nd .art. ittfitr
.l..„a.ata.    |.l*l-r. I dl,la.ti.liriti:,,.«..ltt.t h* taaa.
«>) rltii.N » -d.iitiii.sus
ll-  IIIIIIEl |i|.El  I.EMl si liEI.E
" •    . .l|ii...di.i.i..ii,llat»B-, HWk
r» irr,
'.
II  .,  . alt. a d .
UI'KTUL  in ll.i:  i«s  1...M.HI
IT   m t I  *
■
•
ii 1 Wallmt A i
*in\|',St\   l-'l t \t-     IS   \' Rl
1
■
l»
-
\V WU |l   \      II Mill
IP! '"" :'
BtaBta. laaaaa  , litaf. . 1  ■
lr.il "HI** it IihiI:m*Ii i Ua
ijioll
\ H.iSIll \\ll.l.
II  ..  ,.
■
It
S v
Bl 1,1,1a
•iti.,i, iinill:  i»«.t  i\i-
*
1  -1 UIS.. tl ,. HIM,   Mil
1)
T
■
-
ll.l.  IIMI la.ll    l.'l HM-lll I'  liia.lls  SI El   111'
I I  ■
I
Ci   si.iil i, I'.alEls tS llll  III -
• .1 II  „-  la, taatJil .  .   I
-••■•■ ••*■ ■'• a i.tiEt
t.n rrrrra   	
til  It lil.  IN . I'll  nulla   ._,.S«i.|  , S. I E\|t lit Sl.litl l.ll
-,  II ,. I
..I,..I
' . tt   llll II Ellin  •
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY
PACIFIC DIVISION.
NOTIOBI.
'I'l SHEIW will li! III' K1VKDBV
*  iu  tia<Wr..*tt**l ub to "".-a  **  i I*.
..... a *  iO.O'Hl
fn..!..-*.* I... i.ii .!<,• I    ■
1*1 iim< ■■»*  i . ■■  ' ,i. i.™ lit *
.  . i, iitiirk hy
-  1, a   .   I  *  f.. '   .    1
.......
-•a  .   tl  (bJi 1. M.Mfllt   t-t  \
i •    l-Htdaf Ui .1*1* ii- '
i> .| aad tt,t'-r '
, *■*•  itt*.*  .
-'    - '   - a   ..  ll .   .    I   .
I  .-... U,..,ly..*.ll,iit-l.,  tn  »    !,.  I
la* *"i.*1<t-**d
mat    <• n r  NKtt Al   *
0m*mtm
i ,-■-■.,   ,  ■ i-a.-s
i  m *-hi *\ t *   *-
SOT1CK.
**m***mti
tmtaammj
■
■ *
|*iii \*in> Willi KRiiM *-*
|*>ii
it (The icbqcv*
in r*>*rtt itt*s*
i  •■'. lu . ,it roe of ia*. prodtd
liul -I  in* i    •  -  h h*i*
\\ * A .tiaieooVoi
,.f »,.,.. „, .tm, ttmA * fm e*a*tai M>
. mode .*n<iut affurd to re* | iVii
itlii* Huiii  atmffl llnMt'i* ,_^^
admit  The Ifcimittissn needl any imw   J *N.".,ii.-rai,".f AtM*****
\rta n..i| ...r  *1 I-...ml- r  l*H'   *U| 1
.•*r..l --..I,  tut ■■|rt..-i.'  imtnl*^^^*1*^^^^^^^^^^^^^^^
I'l ll.l.
.v..ft*. I.V/J "'tittvAr*
.. H-.i ii • n .. „.- •ti'iuiii** at*
opporeoUi t-i teootodlo ********* pom ol
ih*  propoul tttt-i
... || r , i n*.
hm ai*-- ■ * *  ■. i  \  ■■*
•. ■
..iniii*
.1*. baod
pttaa win **U
■
n   ,-. . • i  , -. i
•
1  ."' '  IttHlda
-■ htoafbl utid*r il"* •
■■
i thrOKSh
-   -a - a
»*iai ebal bai
■
lam *.
aad it.** ,
'  ■ ■
,.  . i    t, Wu  ,
I tiptbia j
■ •%rr, laal irrat
*}**m>*im\\ay*tmmmwawm—
I. MUM i*.
t .* * t.,
. ....  V • »**t
I . II* Mill HMIV   I
U.1H.-TB UedpHt I' ...Ul'. I Cftcit t . v "*t\ u.r a. it*"-: i,r it
1»r A.I . UIIMI'b. Aiial. BIIW «iaitiiiiiaa. a i
ll. i.  An*,, -.  S. i*  is.»'ii  •■•*« >  I lt|!.„.
QTJEEIT'S  HOTEL.
('•II.I'Mill A SI'*
NKW WKSI'.MINSTKH.
 I io»ii Niaaliati
-—.Olaoii, Coiioo.
ua «ii?srt
■ffm,
~~ TMr*.
Wsoda, bank, I
tlirait-fnurlkil
Olin-ll.lti (Ot,
llllwt,,, LltBI
Waaall.
THETl' NtlltlBM, *i
*• 'SwI lk. Bd,B
ww wn I'M-t, tt'S,0*.!!
IKA, II  TIIK  |-;a.  JXlJf |H
ri.AM or iiijiiiB ,n pi.y, .ifek. I
H'KAIl, Milt III,,..  **********
•MB.*..!-* •,., srjKts
I'lllUiMtrilY vi .  .ould wlad I
in It I'M,ll ubII. In vtow.
Ika iini. II la.tiiilall, Mtwltd, i-a,amtit,|iit a ka* .aa . I al.  la..*-  .• a
ll,» aaa itiat.jtnirt.t  htl t**tt tlta.ulja'bH/ ,t.a,,aiai*il •'■•! |-at,  iB kill itm    -a
Itaaik.  tl  I  'ktit  .-  raBSSaaa.  Jl.ald  .nttTO*.,^  1111.
W. ,1. CLENCROSS Prop.
I Id
-an.,i
Ul
CLOTHE:
Il.al tal I.*
lli«iai*lrita B|
and MloaBk
wrii asm ,,u  VrlBBMi* I
.I'm.. Oti.lltU.1.1
OIIIIKIH.-IM, .ruBtbaloBl
hi nn v.... -i, Urn muck doi
MKti  I HAM ,  klS.*",,??*i!
EAHIKI' -I.l.
Tk* tiillort
...di, and •
niiiii- ,: „,„!, ,,„„
i.aii.-i i-.inii.v •lBii*r'i..n
NOT I'AII. In |_
CBiMllad ta |
Kar.a,.,-iiin IBI
tin-1 t ,Uiii ","""„ JU
IS AMI Ml: llll .aatrartaid
liKT 1'HIH- i. "I.""'1***;
CUAilAN,,,.,- I"^**
lit., t kat,
. a|..,.lu.
Iba tUIBa
••■ "B.U.-
B    III.  ,    Wf"****
POItll t'.\   .SlBllBB,'. I
clttsrilad..
 -rasilM t«i
kara  «tl  I
■"-  Mill  It,   BlttlBf  IW
■ -dsr
1 mamml********
l
1EDMI5S
BRUNETTE SAWMILL^
PM.llB.lltH
^BH  NKW WK.STMI> -  I   in
h ABa..rr
llaatrtl *B|arlal*B.l»at
1 , ..,,  a,.  ,.., l», i-.|
m*lk
TAX NOTICE.
MauHlH
takltld  Ik*
i*l*,i. dadJ
jaUS'S,*,";'.; | MANUFACTURERS OF Lumber, SliiiiRliB, Lath, Bill Stuff and Lou- iiyjf, *m
to 100 foot.   ALSO  Flooring, Coiling. Rustic, Siiliug, Mouldings. Fl,■£!!*£,_!
_a_4_ria_uB  IM
Scroll and Turned Work. Sash, Iioiir.-,. Window and Door Fnum*  *****-**, *
Utt*.'. lhl
—  Hunan Finish of all Kinds. **^m%
tr A.cc\3.rato  -nWoxIc Q--aoxarwtoodaj '^.d^ni
iBtlaa!  ll.ii
Klt.N lililKI) ii'iiittB AMi siiiNi.Us   sMMuS ANH Ikl'il BOXU   III lllll
kl laa.lb.ll
a.atlt IB* I
rl, at B a
N
^	
lllll. i-i:.«i-l.iitfll*a.i III II. *-i
.1
i.ii  i-i..-1-l *:lt  u tlil.ltt
I nl s, I TIIK Mi .uill.l.1,1.1!
.1
I  J  laaliBat*. A ,a*tf(. 1
UB
'  tad.Batt la. Ifca Bata>t*t al
•   1ta* td-afat ,..
-'.  .la.  tl«t  Ita,  lla
t.  tt*laaa. at HllllaBt-
iaarlaElB Btk.li 1-tp.ltlkaB I* ai
•  , it V«ava.„la,  Ttrs art*.!"  "a
>|'IIII..I.Ii'.-->||:si.i:i*l  ll:t«.M  ';."',
I
. n
.  ■ t»-  i.m.s  «l.|;.-tiM  | ill-Hi   1-t.BHwa .,,«. .«,. .tvtkistlla
., |i.|.  EMI  H'l! -I.  '"IS! t .'• -. ,    ...
* . ...... ...aa. a ait.al Baaa>
oN!;::,.,.m tv i vi.,,
»** .
.  ■  It.   ■   ..-.a  ||  a
■
th* ******* m-,*..*>*
■______■____■  1 m.i. ..iii via, iv iim     ""* ,—'*"**"*» **' ■**
t|ttE..t..|.|i.i..Ett««».t-ti HI    I .fcl.ttUaadl
1 MB. .td mud Kaad.
•kta Is i". "t.t at*, IB* (adata *t lit*
I. .**... VataaaKl ltd
,.K,t H*»t»ll
 H.  Ik* **■*  Il*t*at»tll*
,..,.!.  V.a tlatllaiBitH IM ••• at*
HHI  lllt'l i i -i "tsi :s iv.iii
,  B  .....B.I. at la. ...
I >l,Sm,tllll,   .Ell   El   ME.
1,11. Ill.-I It,
.III if***.* . ..rn.
IU aa*  I.l rat-n. I—i-B**.itt*dt  Ha
• '"<*..sd*.ka< n*t*iM
. i. aat-ti addtd U tk. •^Mtalkt.
Ikaa iaiar.llatt.Bt •*
nisi. lUfn.t  ***'■,-""* *'>****a**'•*»"  '
' at n tnraM vat. ta ,1 •*» at*. Mt
. -ta.  k* IMItstait* U* r*'i| *'
*  **», t**llt '•»*» I** I IUI IB* I ,i.".«„l AtBHatita.  I a
"  '   '   in '  in i ll| llll  All*. >•« Bt.lla'til'ns-aa*.   t.Bdl '  ' *	
out .ttttv ii tvti.i   A* *tn   , , t,-nttt__e, *kn*i J ————————-
r* . a aa
. ■ it-waltltai.   ™
^
,.t| In t*. taa, il Hi* rttat- nt I*W^^^^^^^m *****''.
I*m,  •aaaalbla. avtatlatttll k.a tltala    t ■
,..!.. - .'! "*"•*• '->
***** I . tall rail   _-_r___*S_, '*Xi,'L' '•.'."'
'**   -..awaa*.-.!   a ..it-.  .-.  T*-tia  Ml Mm f ,|   '.J  a
U-aataioebaia'.aemii  ** i.m*
* t  ■
i. m safe* *'■ ih* oa*o raojotrtoi ***
**m*,t*m**                       I 5_^^^__^______^_^_____
il  j *mmmn ***•**. m*          ******
M-motrtboia             r*i«dir# J "   ,—^^^—^—^^—
**■ lb* hmmmat* \ ^^^^^^
*■ t\\^A^^*\ft*
.tmtmm*. Iv^rd**, lUliiod  1 ^
Shioping Facilities by River, Ocean or Rail Unaorpoiied ;*;,;'
 i — i  t .it Miiiiliaa.il
T.d.TRAPP, §l%
» -tlatt  AI
____M_^M tad Id
General Hardwre, fl
a
••*
+  -  v. ,*.*..,  4-
••a* tiatt
natstBBa
I
NEW WESTMINSTt^
, ifca rkaif. **n aad. nl
PUBLIC PARK.
......a ,....,1.,  ir*  ,1,  tka a*rt,».d-   	
ta  «-■ • .ka It* Ik* |
>S nallBatla   llad~d  tM-   III. IIOV.I'H till. I.ll.l 1 I.S IS |
, ktl.    •*  ' ' -
***** ****** t* t-atall-atto.. ..a,, nl Ik* ] .lllllyjtj
•Mb.  tlK B-a.iiBrtaadlB. ,kt<- n  a—aaiiaa aada.
BlUrdaasM .III a, It-
Bat*l.a*a,.a*.k.lr a_^^^^^^^
A WtBllt-d Baa Baa.  k*.t tl ■...■•
tt  .%,**  tm*4.Hmm*  .Ma  ; .
Iii***. i(#t»i,u.tB»».i .at..'atttruit
lat'la X-dtka-.t 1..,.'-,,. 'aaaa
W arm* "B*. IMI MB taaart.il ll* tati,
tla* «. r»k.«-ala t..,,1,1-*. „ ||| ....
.-.iBliaaa. Id, *. '-It. davdBM,,-
.MBt'* ***** lia-1,'l.d t-.ts.il
B«*|lt,tBa ■  ,H  ita.  HtdBa.  t«laa4aat
tit* Wtttd *Bt l.t*ar,I .'.*,* ta, ...B a.,.
.
.....  I*  t-a  k-.tait.au,  	
t,.,.a  ..a*,.- ■
•V****  ll ta. ifa***1*aa. la t"
...'.
IS.. B..K...
•aratBltaia, *aa.,t,at,
...tttia
la*
ainhardB atraat.
•iu. a,
aaa r_.
ROYAL CITY PLANING MILLStS^
1 talllna ^0
Nat. W«almlnatat
 su
and Pickets.
it.'tis  Ol
■
Balusters. Brackels, newels. All kinds of Plain and Fancv
i....
tn *m smooi i raiLi
Mo-Wft| Giifi""*ceiM from NhnI
RantiUcVDun and Ilealsis in Houfib and Drand Loikv. Sluoilo •ff,*5j
Laltt aid Pickets. -^.^
Salmon Boxes, net Flonts, Trays, and ill kinds of Wood Fufi-Atw
for Onnneriei, Doors, Framei, Windows. Mouldings, Blittd*- "£*_£?
Turn *di»taa.
itaBaaa
Halt IM
Og
ne G
iX*i,
 Koeikfuio**
t*g*At*4
U*t**A •***,*** * ta*** M IMaewi iiOatfia*!)
nil »f I'-kMi a*4 Vm*t*t*
At*** M Mm. Ai. m t ******** aad ******
AmMMeMlp*   ******: t****A   ****t
/."""•".," ia, .s,..;...,vti »,..... t\"i** .TSttrtaa,,*  XV"  ' ''  Q|_tIAn  Man
., ,  ,-., Se-ttS 1 *** "I. t**i* -twn-al *<*. a ttmtl T   ■",**",^,.
It * I iaiMB.ll— kt Bt lam aaa_uia- •_ I — ■ I —   —  -
I
llii  tillKM1t.KMK.V1 •
..... r —
1,'n.n
tal  ,.„. 	
,d_____________H
■
■
i, ktara t*BBati-aa Mat a •••*
Huaaltla* *• ■•• kdal •a.tatiiM. lit*
ta-atawllMk •• '•*. Ia*ll ..
U-1M.H  IEIIlt.i\..,\.,.E.l...   '•" *k«*»l«****IB*l*>*« I*.*****
kta*.  It.  .tl*,'
Int. it ,»"-v»i*t«ii k- ***>'
,' a    :   ■   -i ■ . ,
- I  •    r  -
I . V.**TT.*J^:
WOT'Cr TO OTIIt.Or.RH
Trr l.hlag
t*. aaaa . WllM ttu aa
.Bill  •**•*. laal It B***aalla. *.
■ .Bill, t.k Ikt ,.tat.tl ,t,*BI*.t*
If .Elak .. |b*|* • a.,. .1 Bit. ttdkl.
Ud tM ,... iin.i ll M, |ka a-at ImI
m*. Ba ataa ak* taa alarl ta kat «
at* at ilalkn, na lltisi ta Bu* Ik.l
{ m* IU ,4*m**A 1lBl*MBSd|k.l'^
\*l. m* H -a. k» lata I. k^|l|
I O*ana at ,t**m**t**A*4M<httti*
*	
CENTRALHOTEL
JAV1..S GA8H, Proprietor
I - .•,la.l..**da|   ittda.talaB.atkt
Ikaaaaa-k  tta^B aBadaM latnad IklaMB  ,
I  Ba. tt .ltBa_B.tl.it
JUST RF.CEIVED
I ittt-i i (tn... German]*, *
LadiS'tii-'mT anTrchil-  I lODOBIIDll Md Wjfc
rlra-HV
T'.s.!" •  ' I -id ** I...I.I WanJ.
AwJ)io  -  > si.s,.
.....as _a*;_*nwid».
. a i**a (._._.   ■ ^bb.m
vMrrt.-. r.rt*.
■i
•t
it- , l.i, a tl ESI,.,. I,  l.l.la.tl:
..-.-,.- ,.
.......  itr.  ,,i,i,
a, ...»  A  . .
■i .law l'i.**.,*
tlaaa  all,  a liv*.. ,., Bt.BtdaaaB. tl*
"dtldUlB laatkMra
-Id-  a.  paw
■ ti.it*. m"tii.vi.tii".in iin.i '""* '" **. ***"*"* *•
|<  It  llKtNT  AIHIII1WT in   I. '   *** *** '<*-'
S' • a- " »" ■ • .tf** •* '-a«it.„Bt Vkta.lt ... V>.
.•««— . ...Sill III S  1,1,  IIS.-I .|..l,
IJIIIIAII.,  I-  -HH!   Mat    I ■
'i * Blm-* | «i ,mm iiirsrrt uiixt
hi a.t.aa .liti.M
1-KM.Htl  -l-tll. I'll. -il...  u
V...IH.  ><!>:*!,  IBMARKARI.T   "** •***'**"*i*"l**«lf. »kkIw,
t.
New Vancouver
COAL
I.UalU*(«W<rfliii.ai)
. .
MtaiU. . IBVIVl
^,a,.,-.a,,.. ,,.  ...
, " '
ran., k* I*.,**** it ta laawttd ••t**a
IT  U-ii-dlilst  NKtt  tuBK i«.M*ai,\  **' •* '**' •*"'" ** "*• ********
tl , tt tarn.  *****' <***•**. airataila. **nk *l 	
,., ;;,, .,, .,., **********?t*********** tocmimciow«oiuiiohs. ts.co per-'cn
t|^mmmmmmmmmmm* am*m*m*m*m*m*m*mm
TVbar4*"i. ilMSOOl ead e**at
m*mmmk*A (w*l aalaHl .*
llr*.
'■••' t\i* i*ti*n     ■^Ammamu  -mmAf*mm^A*m m*Hk m* ib* mswuvh mi ** * h*\* *|*r.NTn i.** »n i, m ui>t.i\ii'itv     tmv.t*****!***!. *-M**,\»tttty
\\***\ tnil* ll.l.Mil IM. UKR *, a t*u.    tV ladeMtdio. immtmt *             ___1^ .«. *••  *n^*m*m*
•*                               i  *"* **********  r,******** t*h. tmt.                _             ___»______•
.. / r.aa.-,'i«„r-i<..itii»iwibi-v. ,^.     jr. W*OEHQBTOI
ttl* *tlt*
\   \STTT\ nrntati I'AM
*
V
-»•!!• - ■ **»*i. *iki. >i-  ,;,';. **,';, "*r,
, mbBm. .nki-tarata
| .    -f-l'IB*.*"
tt
....
. CaCIOBTOll,
»,B*TIHa .„,R,'
aennan felt, SLIPPERS
Also lh>- latrvrsi ,,n,l I - ..
■elected nan >n thr rity
>.f L.ttlirs (..in. .i,„l
t'hililrrn's I,mt. Ili.it. in
.,11 ,|fdilak
£*? estfAf«<«&r&U; WM. JOHNSTON.
UARCSHB. GREEN A CO.
riANKIRH
•- ,,....*,.,. Vb-i.-b... II t-
Caci.f a*.al^*lid'i»tj
a ****■*•'  mttji*^
*actd_t»»li. ir.w rp^tt..
MoPbaa BryJ
Skipwiights k B:*t S?
BOATS FOR fi'3*3
*£***,**?,};£<—• -*-" " fan* u Oimo oi inaiu luuim
rS^r*5l*^*We'*****•* ■*- Pmw Ww.
*t ******* **> *»*•*** ai»«a»B» h J* tm*** i *- * ni IV ******* m* lb» ifcrawxli **a titkm
****m* f****** i**.aiwl*«l***<i-aa B.1* ,| i»+ .«t*^ i*,t it t1-. M-m-** m***i* I ,___a|
.'sr^Jrftr,^*irc!S—; ^JE^^rrrf! oooToan^M*^
an!*,. BOB **ll*f^ I.M.I OA ' attttka, aka.*dl..la»n.l  talttmndBlrta I * mi*^
B«yor«iBoy»lCilrp" IkTlS
fdc. mt.vn**-' ****
iBwn.'
|Ml|t ...IMI * CO    **«!»*.  at".ll W .da»a.*a|  Bl .taWaMBdrat
•* 12____. t^-^'Vt*-**.*■"?•***'"**** ,**
H. W. TRHAa,
j *****. mh*'hn*m>** ttemi fa* Ma (w***fa *4
MHI
M  A******
l llhnwaal  S.t*H-al-Mid**il  iVifiw llr***iWai
iiiMj  MlMl  -ll B I JmJL****^* _®
•mAtim**
ROUSSEjUji 1
..,»...•* es?**!
V  H  YIANJ*'
i.,,,a,t.., taiiil.iia.K C. * *.^m**l
WttOlatlll.1
l«tf«r*ak,a,kaB*ailiBli«lnaaarts-a   FI8H aDQ OAME DEALER i r^Il»aii.Bfcai,''    .rf*l
It.allk aad HaallBtdaa  tla* ranBtriaall  . »_. t» .  .    m r  ^.l'""*  j
•.HanllkalaaliBI  ,,*lttj Int.,*|,*a.it* 't*** **l***~ Ba. W>«ttt.|Mltt. m—-   ..'
._ . . , , iBaaB-aaB a. Ika , kllllBB., am.il, I .aa   llitli'., |li" I • I  • at I |i.-r lltl.a tla.*,*. tmi*-*.*" ***
*******'.******** all jiBlina, ,f«a| j ^^ nm***, t«* tartal*,  l.raa»   -iln.iaIn   .„ ,, ,
^^^■^1 ttk.ka.1...    a
-.   „. ^ar^.^^^^iCtil.'r.^'ai i «••* '»"«k** —X W-IB.  >m,*mm   ,!»;.„,.,.„ ...m I 11*.|«. la ta*. -a-Jltl
■it*. Ua«,«ii ta*-f..at-.ar ataBta.dtn.ad ■■■■■■■■■■■■■HTHntBaam* Ba.iHHHHHHHP>.w^
    - -L^   	
j " *t*a*-r.i*A*i*-M. -
TIIE MOnNlNO LEDOBE:  NEW WEHTMINHTEII, IIIIITIHH COLUMBIA, SUNDAY MORNINd. PF.1IRDART  I
OOBaOWWW
OlutUlt OMtMWB fMlb.ll Hatch
Will ■saalM*. Usat. Turn,
..in tiwtb.ll ■.ttl. Niiiiii  rnrau.
itiiiulnatar. tatk tdawa. lay utinr
on oa QnM>>i Pirk la t>r.--..i if »
na iiii.Ur ol t»o|il«i locltitiiiif it mi v
lr rtiprstasltlloii ol lha ai'iiHor *„,,
ioa.nprobtll, pratniit in cltim, I')'
tlrprtMtttikilrlKorluiatm tn ilira. Tkl dl, «u tplwdlil, nml rtnilil
,t liavri btMu balt.r. arhli. llm iirniunl
ii In .tii-h . condition ,i H Iimi ni'ii't
.n tailor* opon IB, oootalnii. Tin-.,
,o ItBMirttat iiiilllirlti nam Ktlilmitl)
iiprarltlad In ikt Blirin. -tlm. nil'-,
,« ttw timllalnirlii lor tl„< iniii-li
em irrtiiitid b, Ikt atpltin- nl tmili
itnia, wora ordtrtd lato tttwlilnii. a- l"l
i.e. NiniltBO— HolU, tjtl'k; Uniiilliiini,
Hon, lotuiii. Hm-a-fi-urlli-. IV. Nimla,
..tar, hirmrdu Woadaortli. Wii.i.n,
it.-lialfi Kd.trdi, Wild,  si.-.-...,,
.  Niatli,  falllfrs.l   tVt'.'.it l.-r -
Vooda, btcki Moniwa, l*»i- it .••■••i.-.
Imm-fi-lirlkll  Btt.ll,  M.n liirliinn,
ikt.-ii.it, lorvtrtU, P. IV.-I, iirtiwii,
llliwtt, U.ltr, Alka, Hall, aiii.ihi,
Voodt.
Niiiilir.li aim Ika MM lor *"i- ■ ami
ad tba tdmlttrt bt kkiklu. i.,««t,l.
li* aotttb or ki.ar isal. Tbn lull aat
lli'lad at .boat till o'olw'k. aiul un.
iirdl.lalt bulk Bda. tnal In Lit Imt
il.,, .kick, bt lks«sf, .a- Hm ,.'. at
Itarat-urialk ol ila natch n.t  ..- ,
iba Waaia.la.ur lor.ardt I I -l
.b. pl.t. aad iltookwl .. i, a;t, tl„,
aouM .lad Ibaatalta, dun tl., ilr.l
till, lo ik).otlka Ikt.Ikll i'ii,' Iim
nd in In* ptBOUot., bal llm tlmand
liamtalt*. Bl lit tttdt ot ,",,<, «,<iff.
md ailoalikad  Ikt oak.,. II..
a-ilama.*, .ara la qlltk m	
Lull, lat.laaac.radlkab.il , I mil,
t tun tbtt ooly bs ess BISllt- K-i-tt-l tli*
Oral Inurb do.a lor kit Baaiu l.,.l.'r',
k.i'k oa trial Itllsd kt seta..
Tb* tliituri bar. raralirad at., at :t
...da. and .tirkad tl. Isatlmr aiul,.
mrolr aloat ika ka. llaa. Int.. Waal
Sllliltar'l  •l-oaad  SSHI  Mtnnanti  aaa
nuapallsd la fcwrh Itr ml.it I ,..* In,
Brail Ikll tolland tin- kirk
it ll i.tda at tka i.-.iii- man
•at tar. atcltl.l, ud Ika lull!* in lit*
. rlanaata, ait Mil tal >.■ - Inu.bi
for lailb iddM. A Kb aud* lt» llnr>
una. *ko ***** Ika kail t<> U.i. r*
i'.-itr.l t kruli laaad at an t - Inui
Hi*BiMltkatkkal tka tktti t.i.aid.
ol ika tWlMtaatland tk*t, > ir •in.i. "k.ld." la Ika Win....- • nu.
».««** Iksat-MMr (NdUllr ' i>" • 1 Into
1-iiaiiata'a Md, nanafan l--,t.. in ■
rUttv dad|t ud . rta. It. <
vitstlM prtt.tr* ea kit «-,   Ju.i
bar*  wit  SattanftUt •!..*  tir.l-l.ia
pltrlt. lo. Ual MdMi.i.1  ,. . it.d
K-nlliadatd bub*, alalia, ti
i.ii ..I ill TkaWMUalt.it • a
at.ollak.Md IMT MtatHsni)
iba Bill lit* Biaalata'a a,
b tswaiB. tcrt.ut-.. It wm i
imiUii. dH.t-.li la d*Ua.«
taklttd tka katrl Brat ar  t.i   Tl.*
l.lala* dfcldad la IttlW ttt 1'	
.ad Ik. kblk at Ntrtwi.. >. I i .
■ tear.. ittBiitBBkar.n-.tli'    ■*  .
■I tt nr*. •Baa. aat at tk.
»kkk Wlmd. B. 11*4* ,.,.,,,
'dtllkar Md Mad. . Man I
kalttitf lk. ikrt*-.Mn*i !•■■
.Ulnar., saraiBd . watt -i *.,  .it
Uitar'i ittb iMai-td a s-taai  nt  i -
In, is.lt ol ika tsak-k .tt
t Imt lilt
al., i., tb
t-i*I ll. a
.aada. .tot
a piomdiaina, lu,
tlpa* raasada.
Idrrad  tka .
fatra.rdi ut lla
latltd ll.l; 1--I.BU.C ttdlll
ki I.-,ball  Hal Ik. .*k a
•tkiit tk* Ml lata WaHBi
n, at a aOBBBd. la .,
•Ilia laittd tt iMHa a,.
-Htmttta. ud aaaa Mm
aba, irrlaiB>t_a kUttai
.ad. .mala, ti ktaaavla
' tklt antstt. aad Ika «*ka.
.1 Iliad am* ***** I* k-
•Blal,   AltMtMl Bdk .
... sad Mm Mattnd . i
a aaotka, (atl far Iks .. -
ll.  '*
Til* I
a-.t  a  ',  ,1
b tatam-iB
IH—I In
t'ad IB
II  l-ark
1*1. I",d It I
4B-aaaat Msrtsrlus ttt.ls-1 li , .,  I I..
awivkaila a ■liadtd n.
****** **>-■
natf
its*,
liMM
•In. ta . Ipl.adld I.
a btl
-at kit an ****** in
.Ida t tanaastal kkk t. a
lata*. BMB put na IS»
IW,  . autst tl  (_l
tttltna «a.wd.t»t a
dkd t. rtlaa. BM  t
Mitt.* Mt taltl* Ml fc>
aaa IBtlad lark kf Ik*  ,
ttltffl IkltSIMItM
fjnmanam MMtkt k, •
I jaaaadt. Utrlt *ma a
«*>ais-d l« Maa, aim a
Aim . ********
ma*s3^SSm*.'''
I'l.llli'i  H lll'll  III,' ,''.1ll|',lli .    .III till  I'Utt
ii,u nylo, "timl UOVO tin"  I 111."
Thoriuiiitiutii tbon it'll"  mtuujia to*
k'nini,,: ,,i IOQ fI,illl Ml.  <i  I). Ilrvm
ni'i A li'l.uriiiii nit. alii' i id (nun Un-
Ki'in'liiry ul tin'Vlrl,niii ti'iMii,  .lulliia.
iimi tii.*y iimi in-nii'ii Vancouver. Thb
wu reofilvtd by im.K »'"i conUnued ip*
|ll(\UID.
Mr.  Illbion  llii'li  di'llHl.ti'd IbOOOm*
11:11,1  wllh llm  wi'll-kimwii 11, "Tin*
MlditilpiniUi" wiiii-ii wu*. rendered in
funnily u>.tm.tun 11 .till' ii 11 wure
i-ilv.d
Thi tuu-it of thr "l.i.'iitt'iittiii-ii.iv-
iTiii.t" wa* ll.t'ii RlVOUt win"' Hi« VOr|
i-illliiK .litiiili with thi< BtntliiN uf "Kur
II.,', 11 Jolly ii.H.,1 Helton," 0*pUlti
l.iiii-r 1I11.11 biiiii "Tin, W:uiiur Itnlil" In
.'U|.liHl Itylo,   Tin* umM ut "All I
Krleodi" Uien Rtoelvod nil tbeiUenUon
tin,' it.  Mr- uuter ttn'ii propuod tin*
lOUl ol "Our VUllori." Hint  in  n  until
ipeocbi irMtod th" Nuilno moo to a
Irlimdly tnaiiinT. ui«m tlil. il. teuton
uf ilmir (lr*t vi»n in Uiii sit,'. Tboitrli
in which "For Tbey an, Jnlly ii«K.-i Kid*
li.wi" wa* "ami, liruiiulit Mr Hlxtm,
t'a|italn uf tin, Nut1ain.11 ii'Miii.tulilifiti'i,
ami in a ipoeoli ihorl on! ivnot. In-
tiiiiiik-'i WMtnlutei loi tin* tout ue|
had bonoredt Mr Wmliwurth id Na*
iittitiin, Hun Bt1.1i * _»n| wbtob woiro*
MlVed »nli I I  IppllOM, Mid Hn' Ki*n
Iti'iiian rr** 1*1 »iidi'tl  IO  Utt  OOODrotOOO*
.iii.ii Ulkiiiti ..nm
Tii.i f.'.iiuii.. wen kept «i' umii
•iiiinlImi, at 101 l.'-'il'-k, ami uoeon*
inii> on dupeielofi Ml ii**** onoro
plDOMOt ."• Ul Kalha.ltil Utoy hud OOfOT
■Djoycd Tbi N000U0M won dillfbted
mill thalr tr.-itun'i.t
4 C iVBia.1 Tula
t'nw peopt* i* .la|i. I. iilif tin-ainuiiiil
of work required tn .■.■*. ihf UUi nf
1  1;  'iiii..,,1,.in.ii.i. u induced liy Um
iiiniiiH'i ,.(..,, ill,.I i' t;'. aim aitlnrn
Hifir iniii.* tn iii* iii). coveted anflli.
Mtbouib tberi i* BoUovoi«iooailefb>
lallnt. lit iht* maitur i* iln-n* I* wnh
.1,, i, iv iu , 11 |i. ii«i...tiari a. a niaii**r
of t-tmrti'iy to »i»tf a.it "in* tbo lia*
Mind tbi neooMori eudolootlooi u
1 1. All otvll eoiloeen ar** land mi
si-yi-r., bui all Imd aurvfynri ara tmi
nil! ti.|liii**r*. nnd a niai. wliii Hi.niii
Irl lilll'Bflf U. addrraM-d  aa  C  li  *»ln*l,
In* In* md laloed ibat till** lo ths* rr.-tui
iiiir.1 way, tan.! ba*.* a bid.' ibat an ordinary urt.- '.iU wuuld flattoi .rn
Tka r.ai..a Bt... 1 11
Tb*|i»iid*lainl «** Mf| pOOrlf DO*
li-t,.iiil ) t.i. ft a) at Hi. fi-.tliaUinit.li
Th*  Ian**  u.iad  *t.i*l. a*M*mt.t«d
|i|iitii*d sil ItttBtrtiw IMlmOM 1" 11,"
llag trim, b) liin.il in it,* WO]
ol tb* ball. »ai,ib.n..i all uier lb*) tViil
and tttlit-miM lirltiini tu laaks* tht* aaw*
bt|hly tK-lf.iHB. It drUilita a |OQd
I *.ri in tait-t ato.nl half a dmwn t\**t
laltir* MUtid lb* tuatl  ll«* tit**** M HO
1,1. Wit I- tl l't   |kl *  I  I brtt It
1. imh 1.-. t-t Um  1 --I loot00iito-
.. ll,. I.  It  |a  priblpa  (MllM  ll.lt Itf
.. r**d *'   1 '**■•  ip ll  1 »"i tett***
.  1 *..*,,t**i*i< t*n it.** eild*i of
t. r t*   1 betteeoo Ike loela, •*-. tint
t.iii* thi* mreeieri t«*
. it Itti'Htl tt.rtt.   I'mjla
abed 1 »*• ai any uitn i*>aialb away
tn.k aad |iadi*bly «»# iba play*r*
.ft <faaiw*
*  k  1
ilia* tb*
■** S**\*
- ,1  i.a
tttmm «bn I
• I \t) •!•
«h*!io«a. led h, 0 Mo>e. *-
* eeol? Mfle.  AS MOM t
ladoofMO bar* mm* t..,
'< deotooeoolln Md,*.
—-k* m***k mm mm mt it
To Simeiw and Others.
mi KOHU WILL Hi.l.i't i\i ii i.\
I  Ik. *n4r|*i*-a—d *t|» <    ■   I	
-
-■
 1  ' **t I 111 Mil. K su
FOR SALE.
•.i.vi•wxr,''
1 ...  t
HENDERSON BROS.
ofChUUemek.B.0.
I.-, \ .*., «,.  . - ^    1 ...stia U
fi*tl*Has*aj.**f»i**. lit-,,, a    1  .  .
II
7,  . ***** ,  ■ * 1
,  ' ** 1  a .aaia^,
-   a>*l*l*tllrf mi
" •* uritmla\MMjaiti|
I  allh h-**i ***: •
4**-t*'**m*mhmatm*t*t*tm *>*****. *u»tm.
-. ***m*M*n**i**m-ph**>*m*.l*tm
.-.-III hmt***m*.
■- .******  n**mt*^-*A)tttn.W*m
iTv rTTfa-T
will tbal baa baan pit, ■
n., iWibetMMiel-eMa * •
»^_Sb
mtaa.didtotnrk  1  -  -.  .
iaa.ud.lt IM. - •• •■
,
.... ii '.
-t ,B* (Beta
IBiat.  aad
,a« tails Ml Utdt* ■•••» i..|«.i
ata, ad . mm* m
ai.l* III .HlM  tk. >
*.<• MMOaaw  .
ai'-i.iill'i'
-  -
«•(,  M *m* *** •
bltbkaakMMIM*.
If.'
tail MMUBBBB.
knp*l.|MMia
mam* 1*1* ttm **-
■adit  M  Bud. *-
BtakBaibiikiaai'
a*. Bill —BO —,•
fi:t:,J» !S. IT;
-mmM^m M__*f ____M  "
••••■ tttMSrSTT- 1 -
->  art ti****** •
,   IB** •*•••. kMBA
**aMOao ft** *mm}>******* i'i*. ***********
n*Am**mmn-*** Tt***tvmn&mnml
r
a* -11 !■ * .<a Ma
1 *•■*• i. ih. •  .it. aad
jrwtkk t***m* im*-*****! **d idaataii with
****** hits bal**. H <***
wwl lalaMM. I lata!** iMW'-aM'*
«l
0*.|jlk*i..i  kftine lw*kiM,da,. m Ma
■ ■ ■** ia»-
y*-**4*e****t t'ym* **•*■* tm*
lit
.--•.•-•la
l-a M**Uf*jllia ***  ***** *«
.k*|ll*t11.*  W..-11  l  '11%.
■  ■  • ll--**r**m At***
PEEL VERNON BANK of BRITISH COLUMBIA.
KVERY SATURDAY EVENING
h. alii uf Hm 1;.. ii.iiii ki I'iiiiiI nl si.
l.t rd'i llr.11
MRS. JARLEY .ill irrlt. wilh
liar Witiaorki oo
MONDAY NEXT, FEO. 2ND
—AT	
IV
Ailmlaatnu 91 Cinta
lkair.it|H.|i 7:30 ll.tll.  'I'lrkl'ta It  ll.tl.
 llnti ■El'.i.'litlH.ti.	
VANCOUVER
[MMA jyCH
OR AND
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
INCOlll'OHATKIl  BY  ROYAL  UI.AIITKH  1HUU.
SITUATED IN THE HEART OF THE
OREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE * m INTERIOR
The Shnawup nnd Oku uric mi Rnllw-oy U now wider
ouuotrnotlnu unii will be eompleted and In operation to Vernon thU tnnuner.
till: uK AN aii ,\N a KihitKNaY RAILWAY 00 obtalaedaibutar (eltblud iratila
lltl Dili Mapai i'ii!" -, l..f..,..r,itl , , i ,-t ,1 frmi, \.ri.iui l"Siiri«l'Bljili,llii|, »tl tlir t'.ild*
atrt-iitii Yalli-y ami i In-rtyi i..>:  ptlttM
Ailiatl.'i l*l,.i l.n f *|i|.li'.l tm  f , it,,- l,..l U«l>Ialiir,' |0 I ini.lMU'l a Itallwajr
ti \i ii.m a..u.l. l.'Un lul- ii.atluiiat In.iitular)  la MB0M1 **-"■  "■' Anmrk-aii llailaajr
.).!. l.i
'llii* l. a trn*ai i-liam*i' in iiiakt* in
»tir iiltntal ilKlil. t li. Hi*' l-nisliii.
Attai.tfi ll.t-t.lt  I.Atr  ta. I,  t-'li.Iil.l.'1  »
VilMili  I ll'll.tl VlKNi'N  i. .  li -I i..in- 1..ait|--ai n. A | ti  Till* pal/tt
Liul i.y ti., 1'ujnwa.i) n. nil t.atu-.1 Ibi world
A I.A III iK Iinill. aill I.-,-!.- -I.-.I i-arlj ll.l. .|ifllt| and {alaii* IM *an.t, ara im* I**ti.g
M-jr, a* Viiiti.i, :•-,.' In Ilia* , • ■•ti nf Un- i,.«.«l oil.i..l.a
will uit'l..illitiill) I*.«t'ii' a lar*.-ami .l,.iiri«l,lii* . 11?
'  >,.|f>ii.il.lt' ii.iiii - fur imlillkl in** a Mini)
'  .. i- i>  ■■ April   1 If |<«>* r aill l*.  li u
OVER 180.000 WORTH OF LOTS
i.ati al*. ult I-
i -i. am nt* at.* utatvd
.-.lai-Hal.ll.i* iiiiluatrli-.
lli-* ,1, li*(lliii'Blf rl.lt!(,
«,|i|  Mail) nf iIh-m* *■ ill liasr |Hllldll___rM___0 H'-'i'i lliia j»ar  H|w.-lal
"t-r.. ■**  |,ri,.  li-i  lllll. sni*. will I.- alftb lu laartlaa
ala».I.1a..tt- w Ul ilwi !*■ |tVf n ti-r*»i-iti»lliVr |*ilHlah.|a|-
REPERTOIRE:
Nnttiltj, r*l* 9. Uttml Disliitlorj P,r-
(onuoc*
RICHARD WAONER'S LOHENGRIN
Kl.sA Ml-s Jl , ||
M.,- J.r.al......  d. t.t. II..1 i",t
lttll,kat.a  Erlt.. Ktll.ltl
iri.ili.iv KAnsri: I'l'.liKfARV 10
VERDI'S ILTROVATORE
Mm_HM Jat.uwth-w.il)  td< i.lini*r, I'm*.
I.ii  \|...t. llarb*  aiunaoni.
Iwibk.. *ii|ii ■ ai
TUEIDAT ILVKVlSi.  miHlaAKY HI
DIET'S CARMEN
t'.tllMti.V tlKslfll
•d.-l.aa.M.   ...  a...al  |t.a'.  I
..... n.Mtt,,a..tt *i..iBa..r,i, lti.1,1,1
at..   . lat..-, liadat
H.I.- nl Ht-at. opt<BB Mondaj
Fi.t.a-Ai.1 Dlplook'.
■oak. or .aicn	
.    , it i.  .  t.  I a.t.k  11. I..1. 1*..
I .  .. ,;»-  n.t  I
. .......  ir-ini-n* ■
Y. M. C. JL STAR COURSE
ADVANCE IN PRICES
Tin* I'miipaii) will a'ltaittt-i.ri-...-Ult ivilral loll .arly nril iimtilh ltil»mlltt| pur-
, i,»-i. ahotfla i..i ikla) -wiiailitB* luti now Inonki i.-.-Luiiiiiwalwurnuif tlil* ad»*B(w.
Wrm.t. ia.in.ai.-tl 11. a |ta*. .'H,i,-«i"tinir ami 11 .***\m tnti-iiaiy Iii It tlm aii, ll M it-*-
fa.ii.iU. 'Ualiaafai. Vallrt a'-.l il. 1 til-i.tat) tallil. I l.n at *•'•>« mtMilr* id tl.r lanarr Nlitala
.1. .,.:'.'.< .■!., t....l ttt- I* * r,. k,. itraiiil.-rtn-l. hii-n..-— iilanaaan and Mn-i.ltr* MOOO*
lain Un- i>1*t*.t .ll*(*(ln»*...f' li.trfi 1.* ■*. ami -iwa.l, 1 tv*** It 1. in -p- *--*. Ll. ■ <■■ fet In a*y »l
11.1 ai.ni (ii.,,-* •Hintui ni-i *•■■»*• ii.t. in.-1. Van
II,.',,. ,.!,.# ,1 tl«' -l, «.»■[. A nltanaaa', Itailaat  11.1. .gtinii r will fl,..1 |l,|. fit-t-rwd
 nil) aill. Uml at,,) t..li>l|,a |.rmiBVlii|-*. • li , ami will fin- antral IliilwIU* 1« tlim falinlit*
l-tui .fittwlt,^ k*rain.|t ami iitjiilna ii.iluatiit *  *""•! lu,|ii.iiai,l ImluBtrlv. Itv taM)~-tap>l
"" TUUr-i aVloa Wvnoalil V.'.'i'.". I.ii iV ".V. I,a-r. 1. Oil ASH MT- Full YOUKBtlVB
II... |* || I.. Hiram,...* ■ta*/-*tlt.mT*liatii"ii* .*> V.rimn l*a*w Vat..-*juiar tm BnOOO|l »*
I ii-Ura aim*/ VirnuiiTur-rdajr »r *atut*l«) n.i ., *,-
okanagan
Land & Development Co.
LIMITED.'
HASTIKGS STREET, VAMCOPER, B. C.
Aii.nt* will bo •ppolntad in Wr.lminster lu * law daya
OPPENHEIMER BROS.
Miss Olaf Krarer COMMISSION MERCHANTS
lt..|airti-rs .mil Wliiilt-sailc Di-iilcrs in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
[SU
UIMAUX
LADY
V. O. Box 207
\
incouver,
B.C.
Tie M Woideifil tail]
Kaon lo tie Plaffon
TUESDAY EVE, FEB 3RD
TICKETS M wad II Out.
.  ... a .-■. BT ...... at ' •  •
B
AKERS
BAKERY
,*
•  Ata
Biaiw.M    ^ia»
laatatMUsBst *s k-•
Ika Hattd an|ha Bk.
Da,-aaaa.«ll   —
«  •••
»l,lHk
11 a'tWt ,1*
,* -  -.  r
''I-   -'*-  ••
•rant M* uw
—* im,
Krwli llrvitil. I'im. Vnken,
t'niit*. nml ('miilii'...
.rn.a.11. a.t «.,.»....  . a ,,
a*Bni!l MBit airit-t
1
WOOD
MERCHANT AID GENERAL
TEAMSTER
Ik*. k> laltats kit ..ti.ttHta Iktl I.- ka*
I».,M n«. IB, K.B—  .■'  I   t.   «l»
.ad la l.tar* til aada-r* ami k* wit tt
B'tt-atHi
I.  a,la|..ta|  lllllaa. a-l, ,aa*i.* Bl-ttpl
ORYALDEMND FIR WOOD
DON'T "«i
PURCHASE
YOUR
Holiday Goods
lirlorr liatliini; throuiili the Fine Selection al ,
Campbell & Anderson,
 FOR	
We have now llir II. -1 \sM.ritti.m .mil Slock of FANCY
COOH.S. CHINA. LAMPS, etc.. in ihe city.
ItOY.ll. I'lTY MAHKET.
J. Bofibflnbaeh.
I..'•-. la all limit oi Frail to.1 Salt it.- it., tlamt. luctat. nr
FRONT 8TREET, real to Viancn't Fl.h M.rk.1
tlRAtS. FISH tad (.AMK dtiniml t • ill mnt of il» lilt Im of ctutr*,*
Wholesale
ami Retail
..- ______ ____*• a__>
1.". srtaSa t
.1*1 khwaaal ..
"—* _kMM__e aa.
.•I"
Mte«k«a
Mice in aa
men
ANAHAN
««* a a
! M
•wklfa
WRIGHT BROS. SHIRLEY & HOY
 1>KAI.K«IS IN	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
CaaatJ OMd, F,„k l.ll
Frtrllt Prkalti-r
C.tta tohar.o,
Btt-dBtt-. ttt.
i>it*i'  im tinHirim
LTRXDNT^TW.BliST
iTBROwiTrcoiiiPY
l«*raft»n tnd WMm*, tad
Wines, Liqiinrs. Cigars
• IB
1. .... .
■___
.Mia* diii-
rtiir-a*** I4«
1. \i* si .*•- ...,<.,.
\*A llr* mm*** 11
^BMeo. -raaiala id the
. .^■HtV**M'«t«l **b»li
**********
T*a* *t*ht ia di^-***-
*tt* tt* wi»t|!
fOTAl'.IOMlO  l«M.
DICKINSON.Co
lUTt.lKltl*.
**... omit. i--a oiiinii imbi. ...
ainiwiiii
ltd laaata. at*, t^oktaa a.taa,B.a.artf
dUBI,..*.  *d
PL.UMB1NG, GASFITTING and
all kinds of Tinsmith Work.
Another car load of &* celebrated
COIM' STOVES just revived.
MARY 8TREET, JUST ABOVE P.O.
W.TURNBULL&CO Meats and Vegetables
Builders iint) Contractors
'-•a
nib a*
l¥Hi-m«l lo aat Mil id lit.* <ii« at ,***
tmahAm tht**
1 t**t**t***t m ***** amt t—f-liO'tl m laa**-
Ibh ttifMriMt  am-t ******
UW Ell NtllllE WICK
TAWejl>JQ Oencral Machinist k Blacksmith
( W V JBldrl hwt   tlm**** tarn*. .*•*, CaMI*. Bt» ******,
H0R8I SHOEING A SPECIALTY.
nt-llllllW. rABMAi.R* AM' IVAIHIN* MABU,-Arn-Bmi
IH. tl.C, IN AU. KOIW lit BACHINBBT
Agricultural Maohlttatf Oapaira*.
Capital Paid up
Beaarva Fund  -
. ll/ri,  ,*iibi-:« 111 ,1, lit: ur:
£600,000  $3,000,000
£'200.000  $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection wilh ihnir general Banking Qutineai, and are nou prepared to receive Depcalu
of One Dollar tipwiinls, njani which intereat will be allowed nt current r.it.-s. Preientraie,
Toer par Canttun par Aunnm.
Depotits received for Fixt-tl Periods, and interest .illntEt-il mi htius which may I  iisrt-rtiiin
ed on application.
E. A. WYLD,
New Westminster, tnd January, 1891. Acting Manager,
FRUITS
aa. coBNcriDB.at
CITY BAKERY
iiisiiimimii
lUfltiaaa.-nia*l ttiaaavmi*** uf a tli.t .:..,
DlWli 	
K.lSW,RJ,: __»_*'*_*" *w?-
I. TAHABBt:. Fta*
ti*riatatfiattrl aw i irtara-l lu mm mn ika
t.ri tan -itaiiit, ad anad. aileuilt,
ali.a, an*  Ba.annabla  B[
RiddeU&
Johnston
SHIPSMITHS
Have now in operation the
only
BTILAM HAMMILII
Oa , ,a aitialaad id b C. aid at. ,.t*,.*i. i
W ..MBH Mtttktf l'M|lB|*
al all Iliad..
UliiUi Sunt, l : Iii Wei-tilutr.
Bank«Montreal
CAI'lTiU  .11 l«d U|k    ■    IlitW.ltt,
UR,   . BLOOMOO
A Savings' Bank
F. CRAKE.
WATCHMAKER : and: MANUKA TDRINB : JEWELER.
Coltiinlii., St., Three l-mirs Weal From P. O.
Xm.is pri'si'in- .,1 bottom priii's. Simpton, II *'. Miller I
Co.. Wallingford, Conn., celebreied Pinter) Warr, tpi.ttlruple
plaiinij. ttaik lirsi prise over .ill competitor, h Toronto Exhibition, 1890. (inltl .mil Silver Watches, Diamond, and tiem
Riiin>, Jewelry, Clocks, Spectacles etc, A large itock of New
Artistic Ui'ikIs in Plain! \V.trt: .mil Ji-weltl will arr'iE'C Citrly in
December,  Caill .n..l sit prk-rs. mt trniil.lt- tn show i>..kIs.
.til
WlSolatal, B,l,il
Ship Chandlery.
\\'i- li.iE-i- iiii Iiniiii ii Very I.aii-fif Stuck of
Aiil'.HHI*. I'AISTK. f.ENV.E- 'l.t lil.I, ET.Ni. HllA
tll.tlSS nil.-. I'lllll. .iiiilll.t-l
Kisbermeuii Supplies-**^M,,N »ftj2^««aoi
i'all and Srr Us, ar tVrllr llir I'rlrr.
CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
10 Walrr Street, V.inc.itiirr. ll. C
Department
Kat been epene«l In connection with
tbli Branch.
law* lima a omi bta.
II MOOOOl * ***** •••'
GEO* 0. ORYMNER,
•n-lM. -ti.».-... :
JOaDOTU. IOTEL I IESTIDIUT
Ikr Uddlauaa 1 11.-I
ItlaaMa Mk. • WMUalwavr.
'Uml Marl i..iM .ad laa Bu ttattad
St. taa taat Matt, id uibib Uaaara ud
tat.
tkawara* ,ar, It aadar.aUa  Ua.'.. ■
Wtut. I*. isiB aad ataBard. a- - ■> ■ i •,, la
.aaa 1. ut BtE-tak bit in atsat.
B...B. IS tajltJiat at|-t
I'l.ll. It .Bin. Baaat-K
As ir.nist.inliin-in.il fn-iiilii r.ilt-s on Smv. s R.m^rs, eic.,
urr lol«- it'lt.nm.1 UE.-HIE He.I pel 1 .-nl on and after January
15th. iniendini; Ihiuts ee.iuIiI nmstili th.-ir best iniereii. by buy*
inn .11 oiici- of
CORBETT & CUFF.
Cforimnriiii Stroot
dull -received  0 larfe coaiignment ol McCLARYf
STOVES, RANGES •>"> HOT-AIR FURNACES
A **T.3.a.i..iir--l *t.*h ,4 lir.ATKIfk ihat offl I* -.'rd cb*a(i tm caib
I'all a»-l ***• sstdl al** l \'« it. l>Vl*«4 1*. absssts {...-I*
TELEPHONE 153. P. 0. BOX 18
THE MAN YOU KNOW!
THE PRACTICAL
THE LELMD HOTEL
..A*lt>... stiit.1,1
Near Corn.r of C.ran.ill. Street
rt* W*dlU .   a..- .1 aad .*. 1
H-ltita i*ti .1,
Ttaa CMUtt aua.1 Ilallaa, i'.m Ika da»,
tt It, tataalBBt r '"a IB " * fti.
tow uvuMon
Tt'l, f.tr-at. .td AppaitUMU Cm-
,1.1. TV r,*.i8i«.l'l B«
It ll, PlSTttlVi*
rtiira r,*i»r. ********
TELEGRAPH HOTEL
rtaal ana*. t*BBMt. r*t,l l«al.*t
.tat  BO*,,. *ntau«aaa
OHLETBROS.
Livery, Hack, Feed and
BLACK1E
MMM
FOR PURE CEYLON
Not Westminster Biewer;.
Thia sidi-i  lidi***  ttm***r*j  h**
hrmt, pal tti tbtsw-kb sat>*biliil B0MU
i'-**i. 11.) 11 tondoo **e' -fiiitilia.
•toalit* M t**f   nm**m** *ntr"*i
All Olilrra bit al  M0P0QMH  »  *******
mi IWi !»t*i*' * H b«*
imtion   Iti***"!.   *>' m***M*
imt.  T-'ft-'-i* •'•
•um cochiii 11... rMir/-ji>
Bumnw (tcur.i.n a.i.a i.. ,ka
Harrison Hot Springs
IV •■■ V*. ****** i.KM«INMI.t.
10 *», '*»'• Iieiion and »Hyii_
lbw11tl|kM ttm* l-t ***k*) ti****
*tx:.'-*JVi*:"""m'">" ,,,
Ttmm VaaatnaittHr a* n**»!**ti*al.** t«
A******* mtatlam and lla**.** mm*
1.1 H*****t tm fimm
; fti
muauuii Pacific NiTipttn
Company. I imtttd)
TIIK TAHLK So. II.
takmt *m*t* 11'I.V lib i**e
f4*Miatii su ta
||A M  \t\-iH VWt  ***** *******
Vl.lkt.t  tilBliai  IN
.it- h Vi. mat A 4*** narv*
M ***** ei ti »«.***,•taa,** wit*"*
• v. N« 1 oaOL
Mil naaioiMitoi eerio
***** VICTORIA * WM
l_taft*ta«ll,Mat
mmm m >
t I'JL tmm S» * ********** U***Af.
tm I'l.tmim TA***\*\mt*m ■ in a*o rum
-l WM !M..ii'd,WI
,   l vil*atV|\«IRR *■* VirtaM
«aM*a*iiiat 11 a* *******  imtrat*
********* tt t mtkttk
rviaiiiAiritarAWk *m***M*atr*,******.
****** int* aoi-io
nr***** ***** N-a Wt*»Ui mr aat Mil
•katk am* **• bwdMM ****Tf t ******** fear*
■1*1 M f mttmk
• >* mm
SaoMiMa* **t tin* Oa ***** tw hm tmmpam
************* p-ati amtktj* *m*\ t*kmt
tmh ***\mt*k* 11 WHaeaa a*i*i***aiaa naeta,
•« **M mmm *m %%» KKmt mm ********
* hmhav* ItlaaOa.
*>. Ht *m**\**tl iwie
MAI'hR ****** \\tmtta h* ********
I'r*I It,I aad Heo*nd Taeatai  mdera
t*-* *..* --I llif
WOOD AND niAl,
I. llai .1 lh* si." ,. itr .1 «11 . ,. 1
tdllll»»B-a, rma, .thai,
ratraar, ar. *** ***t*n*tt*
** i*
TIMK TaVHIdK
Str.ROBT.DDNSMUlR
CARRTtm. HKR MiAJIMTVe MAIM
Laaiei
t*e* Wmemtmmr* km Vtmtrmtrt Mi*Mi|«6 a m
Vbo   "I-* Sate"**- M.*-.*!. 11 -
S,i.H» ia VaMMm Iw^taf. j * m
\ *r* **,*** Ira W*Mawn«t»f t ******** ** *y*m
Wtstratmm M Vrttwam *t*i>!wa<U* * ?
Vam*t**tt* SthaittMKVe4t******r**pm
S'aft* •**" '■**• *Vat*t**m**t Ttnir*U|. ?* •*
Vaiwim lo* WnaitatailaT T»mf«li*«» I • **r***
Srm \vmm*e>m*t In NaaaHw. 1'iwiin r * **.   s^m"!  ****•
\a*a» **^t<* W*mm*ei*tt* *•***•••*•■* t* '"
•Oa arm* at Vaaai»a«*r th* Mt-amri ••Jl b*vl
■  e*aai  Carmmm A Rtaa*  \U*M  M--
tm* *mi*
Loicnberg, Harris, Co.
REAL ESTATE
IHSDRAhGKand Kl .ANCIAL
AllKSTB.
Purchase. Sell
Lease Property.
COLLECT RENTS.
Ma* Im** «•* Ht***ya**\ ****■******"
ttt*,*** tt***Mtm •*****< tm***
am*
** II iitit MM1_
anawi Wmtikft h**** r**iy t«r**4it al f a ■
Sm WfBiMMHM. ***t*m4 la
m t***e lata a**t *** t •■ft*
1  tw
i'.-. hOH
********* ******* lit* t_-*a ia lataaiie
.- ia,tat. bbbbbi mallalla
ibi**. IIMal.dtaaa-
S t ■.",.• t .... a,_ait
S3
tW mtmt***** m**m* ***** 0, P. IL ******
**>•  OIlM at' a*4  ***** «1ll  a
«aaal mrt*t at a***,***
LIQUORS AND GIGAS8.
lawttl tmi t*m***m tm**mt**** t*****  * *>■
•mTS*'" ITSkWa,-.. 1
H
OTEL  DOUGLAS
nm an* -ttarrr
NtW  WtvTMIXfiTKR
AMBM '« U*tim* •ae.iaM'*.-* »1»i«t-..~-,
1 mm*' '•• T************** ***>,•**•• t* ''s'*
frtjrrl  la*  .-*, ., '  |d.r  .*'  ■■  I*''
nrrttK*  t***hhi n*-a  Reo WfrpBoH
MlalOlMnMM ****■ ******
X<**iti«t*. i*rt*at*i***i*1 ***h tmA IM in.*!-
. l,^i f*l.lK*fHi***tl_r «ti| 0»l **ft_r n*a**e*
. llii* f**falil kemm.  ********* *r-
j f -e«—-.l.t. 1.1*-* ttmiy ptttmtmt*t***ata
A.J.TOI.Ntt.,rff«o>* THE
MORNING bEDGEH  NKW \\ KSTLMINSTI'I!  I.Bl'l
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
•a^*_--    . _-,„   mie/iiii
REMNANT SALE
i
I,pT8 IN 89VIU
ill
ALNn
J1
Ss ok 'nii'i cm
N.t. Aitvitia.-iii.tii-
600 PIECES OF COTTONS
NEW  rSJnisnwurut__i -.-1ST RECEIVED
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
TOR 10 DAYS ONLY, Oommenolng FEB. 1st
NEW  EMBROIDERIES JUST RECEIVED
MASONIC
BLOCK
in mil ,ii
tin nml tilt
l City Lots
I'lillSONAI.
S ' . II  ■""
^ II III .1
T.IK HUH. 1'lNil Kitfll-.l'V
Haalat  Ttit'r  Balm-Aluitta,  MaatlliH  In
tit* Oily Ball
l<  - .    lllllll.     Ill.d  ail  III*  lln-1
II  ding  -." I' n  iimi.  i'l.i'*
ll - i hi ll.tll  Hi t .-■
\i  ii.i    , ,.,i ti,. . bal.
uocAi. iiiiKvrnis
tmi., im l.tiii I iml> ""
.1,1.1,1,1 ilnt|l it .tmi ' !--'-
1,1,1,1, ...lllllll-.  ,11..1 1'
 .m.i niivtnnli, ,ti ill l'i'"-
L, J. Cole & Co.
l.lai .   ■ ■ lit'
'
I .   . ll .
il,  ..  . ■
,. v  i-- *''"■•"'"*'  ,. I.
*
-
all'
1-krt.a
I
., i
i.iiii,. ..t the
ala-ll I.  Ill-
.1,1.1,. It
,..   1  it. '
--    I, till
,'.,■.' , ............ Na
'<*■    %.   *. J*S a
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber k
air MO OIL COATS AND PINTS, RUBBER I
MtN0   AND LEGGINGS, AND UMBRailsNlIM);
1.1
•Hal
uiirtNB
Columbin Street, Nrw Weitmin
Try J.  E. PHILLIPrja
X   <*^ ^Jt> Coluoif -" " "'	
+ K%  (?y>   —
YfJt. \   fh> **f*jQ OpposltlG.P.R.Depot
\- *&   ^C/   OolumWa St. N.,w
*>.  %. %.   J
rhrtu
■
i'
fi.„. til.  la.t.al
on dint t ■
.. it.
t
,1  A   R.B-dd"
tiiina
	
ltd  .i
t  Wla,
A *aal Bu.
^*m*m^*****r
■
a -.'.-.,
'    - -   ■-, I
a  . I ' ,   lliltlilia«,.l'a  M, If  li, t
..- r.:i luia Huh .* .
•  ■• -.  » ti„I:.t« ,
•  fund  »'
-
-
'
il  . ..tiuii. tm tn-1 '
Agt'itis lot llif Ci-iobralad J. AL
J. Taylur Sales. I
FOK  SALE
Doty Engine and Boiler:
*--1	
Wood Cutter and Dray
■ ■
H. YOUDALt.
"■  . -  *
-^-i-***
■
■
11
i\  i VVatbri -
■
il
\ ti  it  •-
■
i-
*  * *
miadui ii
■
	
| Mil
Raw City tail****
■
...
• • :*•   lie
■  ■
tl l,l.
*
.'
.'■*,>.•
II
\ ....    ,...'-..
■
*t> Itnta
■
'  l *
. -.
... i
.  •>•>  i*at
.   ..
■
»
Kt
«H11*< tr-ini'
lb** ttr* Ihi
• a*i-i*'
■
It-lWl'-' s
lead*
m. a.t i na
-  t  " .
i
.in   i
■
. ...1   \  H*M>
■
CHEAPS1DE
Is GOODS!
Dominion Building
& Loan Assoc'ii.
iin.i........ • ,,I,,,i  aa.atMMi.imo
\|. • e loaned i"> buililing
11  l|..s- -   J. al it'll  ill  lltnlllllll
I  111  I
Ik
an It'"!-' in s Ei-.it- In
in tin- A—•« i.iii.n, vitt.tt
in- ll.ml.I |i.u In ., I.in.Until
S. T. Mackintosh k Co.
AOENTS.
Cniiiiiilii.i Itreot,
\l u ,1, -litlS-IKII.
COAL
WOOD
• ■ | u
HIM, I.A- *0 ,,ldElill.llli'N|s.'l,ll-;'^',*lWII«,'l*Kltltl,, J^
P.O. BILODBAU, PROP'R    ^
'I  F
i
-  (
\
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT GO.
$.1
Of
• 4MH  Irrmt
I  ...a,*  '
,   -
1
'
.    • '
.t.at
I..-.
,:.ts..lt..*
•a, *nih.it.
-
■
a   .    '
*
■
.   .-. I.,...a
...llM-P**
1st
BE.4S0DS FOR QT^TIHG IM LIVERPOOL
III  ....Bl. •' It.  UII .
ia. t* ** **, -mt**,.  * .. «i,t L.lai
f  -  , •
i
t-1 tt*
...1 v*
.  .  :
*
AND LIVERPOOL
T. T. TRAPP,
Agi m for ihe Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
'ism
%
'We I
I lha
I-atl
tl|llO
Loll
tm
•it ii
tm
taat!
HN
lua*|
um*1
Sffi
ft
=— t*-*--!-?
*
*mma Ja*a • t> »»**»»
a
.1
J AS. E. WI/.E.
■
*
■
*.
iMal linti.t
a H   |ll«
S*  s ii
j ..  .    \
„ i-.i-Mu ir.ii   I' i M
•  I) w
■
■
. K
..nt   Matt] :*■•   -
tt*.  I..' ^^^^^^M
It* r   lln*
■
■
l'**|.|*«.ii,1i*1
I
■  ■
::
■
-
I
■
uf    thr    at-
■ I,, ■
■
I   ■
tl
I
H   a
I
II
'
ll  !..«  'p If* *  It  .' I
'   .....I
«   III
Wad****   IW l« Wad*
I M I* Wa
I
**^^^^^^H
■
ii
■
'
- -  r.  ■ -.  *
ll.. •■  1>. i.  r* t .  hlM*
Wmra-i Wit ara
iu  -*    ,  i
-
*-  t*1|ll ill*! tl .  tt. •
. --  I
M.na-1  i M."f W  J  Wi
It  \K  ""L \
.•I'M
M****
■
Mtatlaa
■».s,i«  llll "  «
-  .ln«ii,| a*.
*
.* ■
■
"i»li |r|«,|1f*| 13  .hit.
Bnaib  iJoooorrlt '***1n*  "I
llm   i ■
Oat la r.-aht a.*..
Mi imUal \*—-I*
tbm h** .1*- teA  in r»*4tir** tiriihi awl
il I
rail rat*-* -t, ti,. Hooodl oooolfl  lln
-  i.. umiiKr»i*l it***
■t.    -  V    ".a
iddiibioolitook. I...*  •
***, tl.- | -   ■ -. ai,,1  *t .»-nt*
*i'i. I'.f »"i '.-■•t.'-r -it iriinii-
a-i, leMbei in. Ibe vii
lie, Ti " -*iii'-* Mi'itf*. h**
bOloll i«f I '«"*"
..... . ■    .  ■
-.1 It'll lillwl* I,**
lln* f<1»
a.r, .!,,..,, j,, \npgi  .,.1*  ht* ***•< i
tl*.m '■ :  -  '■ ■
.i,t* It, Mi
1
la iii* baea ■
nl  a.i'l  .in  ll<* llli't..
1  '-'■ |« t (.Mil
The Matter ;:.;,','„
is. more ili.ui even the
quality nl ih. material "i
whit It ., -nil "I • lothea i-
iii.ttl.-. ih. tm >si imponani
..aii-tal. r.ili..,t    III.' llll' -I
doth isi.lli conformed i»
iln- -Ii.t|* ni iln- in .1' t is
tti.rv' ili.ni slualtl.
IJA.MGRAE
avuarnniecs t I'' rfcel
l-ll Unlit' spllll   pill   I"
| id-ether lit  • ti|»i'ni
tailor is more elegant than
itiisiiitini. broadcloth lit"
iii,iiinrt.il Niti... spearc
.,11 "Tin Apparel
lift Proclainu the
Man." "" ""-I ■»
right   Iiiuii""  ordn
;w";!::::: M.A.McRae
JTJST OPENED OUT
• llll t lull S  tU. Ol
1- .,«• .1 :.• *-.;.
*m ro» CASH
tad lb* cUtttttlt
tlm «Htiit..-l «k*tj'
attaa.il
GROCERIES
And Ktnat frulta
A SPLENDID STOCK it 1X1W PRICKS
_-Curried
BRAy&MclNMESg^
RAND BROS
ut_ ud im com   wkii« of m********
Mam.l..lt...n| ...I Rr,.j..«| ol Mathinrn a-***£■' f
ami imporlrtt ol U*>'«r'^ Ei-I"-". «"d '\'*,'m   *
tint W.*n<l«»n.l.iH Mathifl*.T>
Firtttlasi Mr, I..H.H s .iihI \V...lt...i-n l-mi^nl*^''
I t,..f.-.k.|ili l .....r«lilr,.l   Wagnnv ****** j
Hiikr""* 'i*.-')*,"mot*
mZ**j Wc5ti«ru
IS NOW
BealEstate  On the Marl.
MONEY ^ LOAN
AT
I hittrr, Jnat mltlril tn my
rnrnllttn- Slni-tt tin- Brat
lalaotlOM ot Wln.lnw
******* In tiittlrin and ar
■iit-lmetil rroma toW.i'il In
width anil will anil rh.np.
OFFICES AT
P. PEEBLES^ VANCOUVER, B. C, AND LONDON, ENC.
WOODS«- POLLI
This Property la going off *f.
Idly. Got in Quick. On* H«**J
Cent Advanee in a Month or »
Certainty.
A

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354179/manifest

Comment

Related Items