You may notice some images loading slow across the Open Collections website. Thank you for your patience as we rebuild the cache to make images load faster.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-08-12

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354178.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354178.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354178-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354178-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354178-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354178-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354178-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354178-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354178-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354178.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
Km am iioiaV
NILW WlillTMlNBTlCIl -  11  U
WITH  WHICH  IS INCORPORATED "TIIK D.IIIA  TRUTH."
HI MISILI.  ihii
NUW WUSTMiNsTl'.lt. IIIUTISII COLUMBIA, WEDNESDAY MOIININll. AUGUST IB, IMil
WM, UAlLI.li; 4 CO., PKOPRIKrOKH
LYAL & CQ'
nn: i.l.miim.
Krri hv Df.UGGISTS
BOOKSELLERS
il stationers  Patent Medicines
HAMLET BLOCK  pfrfumes
i rn i iim i KTlll ' I   Ni w Wi -i iiis-ii i;
.11 NT  Illi I IVI.Ii -\  MAY HTLM 1. "I
Tobaccos and Cigars.
Toilet A'ticles. (--tc.
FOR BALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Hi'.il lit.lLitii .iml liisiiruncii.
COL"'*I \l. m.i it K   NEW WESTMINSTER, It C
tbii- - .v ti
I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
.IWLAI. ESTATE AND INSURANCE AtiENi'S
a-MIt *l .(lllllll*  i.M'  I lilKYIKil IN Hi. Il-liui-i'th
lill 111. \  l\|i I'llllUITl.t i m.i.ii 	
REALESTATEINSURANCE!
*****    * hi ■■» im-ii r",.,,,-.
Of Kt* Clt •'"'! (-!■•■" " t iiu.ii. i 'ii.t..,.!
FARMS in, i tin
imptet
L.Oti. SOUTH  Wt-aSl*  Aci-iucKT ..ti Lire
MUKTEK mil  -."im* i'ii""- ..  ,  i ii.„i„j
lot. Itu"" ' 1-2 icrei '*' 2 1*9  -4B1>IB
•crti in Fii«t  AiltlllInu  hi
■oath Wt iiitinaii r.
CONVEYANCERS » FINANCIAL AGENTS
He-tit.
.email  -
.f --.- . ni
WOOllS. -vi OAMHI.E. N,*u* W.-tmitist...-. B.C.
DESTROYED BY fIRE
A iiiiiiiii ■ -iii'li-lti il
Hi tin-Hi. -*
Comer Coliiniliia ami McKbiizIb Sts.
It nilHiirr. l*itlllU. OlI-i.Hl*.
y. T. READ & Co.
*   a   »   *   *   *   Wi II ill li* il iini
lit mult
MacLarcn ""'"
& Thomson
I' ,  M  .* \ I    I .
I
|| ■ I  II  1-n \ i ■■
i i.i "i."M. ft*
M.ROSS. NHilll 11K1.I. AllKM-AM K.    llM-ln
'   -"" *** ****** *' '*■
i.iiiiiii,  li i- iii.- I-*t -;-.'iiiiii. |.i*-i-*nv "I, tl"- tiutis'i
Tn***  $100 to IftOO  p-r lot, •
I ,M it- Dt)  .; ,
MOWAT ic T>
TURNEXi
GENERAL AGENIS
H.G.ROSS&CO.
CaalllUllaiH St.. N.1U* Wl*«l llll 11*11*.'. B. C.
ijiiiMiFiiis
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
' * ******
Polidftl wrillin without reference
lo ho***.
ttr*.* .ui i ii ■ it* I**""■ t . -I'. ■'-
CAttltAiltiTit   ROSS
A IIC Cod*
LUMBER
•f  Ross
LUMBER
aha CO. llll. -SliiiiKli*. Liillianml Plrket*
A
FOR SALE.
Ill I.T I III.I ll 111*111** I'lll.l'l Hll.
A. B. MACKENZIE ic CO.
(Hi: COLUMBIA STREET.
it. 'I* blBtiric
work m*.
^^^    " Sl,*; i.m r lln.ili
t-ieiiif   *    •    e    »
„.s, iHHITlSH I.ION
To Smokers
,..::.;;:,„ mainland,
'IIKXKY  l,KK.
11.1
WM.TILTJEN.IVIaiMi..itii.-fi
D.S.CTJ-RTIS &c CO.
■
w
•   *   •
LASGKVIX HKHIUNS
SIR HKCTOK CREAKS  A URHAT
BEN-ATION IN THB HOUSE.
He HdikU ii Ltuigthy l,i:t..n. nti■■■:■■ uf
Hll Chili i*.-   Allli  LoflVnK  ll. .  »' .-■■
in the HiiniU of tlm Houtti of
-.•milium* Hon. Thomna M. Ui* .-■.-;.
Will Likuly Hmifcn The Four
C hum inon Oitraun'ii Mity it .. tit
WtttlptR <"i Hiiiit'loWi'-tmiimli r.
Ottawa. Onu, Aoguil ll. Than *«*-
.'ii-.il . I. Hi im i,'  I.. i>  llil*  m.,iiiiii., il
Iiiiiiii,. bom .ti. ii thti Hii  lln inr
Unu'iui hid leodired I -
t.i tin- Rrtl H ih i   i1 i -I ••-,.* i ■ ■
tin* I'rHtliit" ind I. ■
wm ;»iiiiiinl mil, ***** i*i* in i* i'i
HMkll  Bli  it-  ■ ■ i
tiiiiiiiiitin  i.-iin *_- irowded *•• th*
iloor» Hid tin* tint *A* iin.-il "lilt wa* wllli iml  'I Hf lllty  lint 'Uti
iii.- reporttn l" tnd ** iU   *\* -
iin< prtmcdlBii "  m ran
ltd dtllttdtd to I** I.ntil Me llun
ir*A a li'hKihy typewritten itttettenl
ll.- iuted Uni »lfii lhl h il
■•41111' i|[i l.ti ilrfliillf Ohtf|
-tt-lti't  him  by  Tart--,  I.m  ilnee
U    had    tiMt-fnlnl,    lilt.l*    iml
itniiitiitlom   and   dint-i
bad Ufti midf  wh kii  Injured  wt
chineter. Hid the chin
*.mli| tiati* !_!•
lowed Hif Kii(li*lt (ifMi-ii*"!.!
■lined li""' thi Umerewnl  Hot ** tt
***. in- tnd tatdeiod l.■•
• mn lit. tlm ihf Uovernneni
and 1'irllimt-iit might tM* fin- to d.-_l
witli l.i. .ht tliii.i, but
Hf Tm* lum bed lito * .'■ ttel
,.i.iii.iii «ttiiit*i
liim. Id- hid i-i knowledge thll the
\li*«i* Mrilm   i I -I witI*
ilif tfrmt'f l-tir oapini
-t »ii-r iim.'  IU* dented toot
lh-*  min I i>u I-tun,   -!
!;.'.. tt ■ e'  •-■   1 ■,
MM Uul  tl    Ml   I' I
Miperi-h
eere mud "*' i *» (•»
***** if|i-r«»tiii i*» "I the h
Mt   I. |h|l   U  ,  1    i.l  1   'll'l.
ri •- it,4 in ie|rteal
in * u do llu*
hlei in*
ipiclnf ***** iinii Usdef mtt
, -
"*,.til Jrjn.i1,   Tl
■  .
I! .:  1 .It
I  1
SI
i  Im *» rti led li*|tini*!i <
umiJ itt.- 4'i-jiin.ri I ihtt uM I
. ■  . -  .,
^ ■  ti  • •
il  1V|
. .'.
II
...
lilMtituf **■
\| Ui
ut
Senior ilugloe- ■'"•■ llenderun. t'ntiin
Uowlu|CIU-Cblci|o,woD|A. P, BurrlU.
ArRooml Itcwinii ciiih Toronto, leoondi
.1. .1. Hmt). StiinivM'i*' Rowlni dab
Toronto, thlrdi Ume B ulnutM is
woondi  Senloi  loan  t*"" Amiteor
ItiiwinK  (hilt  T i".  » "  Ul ■  -
Trunk Itiiwini: i'iui' Uontrul. weondt
Wolverine RowlniCluta Detroit, third)
11in*- i mtii'il' * I". **■* fi.tl-
rnanwH oi i tim kn i > t>
Umdm, Onl  Auia'ii't ll,  Thi *!v
t-,'1, umi ni.l Kl|| ol Mi* 'i'i-  " i ■■■ *
i.uv.'r ..( London nuth. ud HerbertO,
i lurk were killed by belnfl thrown from
i wiRon durluit i rtiniwiy.
HKi.wMi. wmi i hathmo.
A youni Roiltfhmin, Kill* lUyili-n.
i ■ [iln e ol  It* i  B. II. I	
drowned i«••**> rdij while bethlnf.
-I IHU R| 1  -I ItH'iMH
.i.titi.. Niton wm killed >-
i - lithi' * fim. Ilolden In *
A Trul of Bp-sed.
Hot in -in;. N V.. A'ltf't'i II.—Al the
tiuiiiiiR ntrk t'-i-iy tin- I'li.ur i it> itake
ol 5l".'i"" l«r irntit n tu lln
*4* Mull l.>  lUppV   P I
•ni'i.il, lliilil ud (mirlli  l..»i.   I. in-
A burl won il i>'l mow y **t uttiun
' !-'lt.
Stttl tl;*  Cli'.Mi .■ ■■-
n» i i--.i,i. i:. i. Amuti
ley tt  \
l twill ll  (kukri, •
i
O.-.l■ (■  1 tO J-J it,
UtU  ■■   * . v -  " 1
■
items iom
ind be |lwn -
i ii-_j by titti.ii.i.try
U t.t-  ,f,  i fee
.
<  i.-i*) Itnl
let Mom *i || Ihr foil
. titllt I* UiHtl  llf  ttll-tl  Wrt.t *
'td Ihr rn-
-1. I ii ihu i.|i.i.t.
PlLCtlllU Mntthnl
NowuuiiVi ,Ao|iutII  fnreeeectl
weekiputToMayWum **"*themp***
■
rltfiUbe t*****A Mike IU • ■   *
At* Mi llelee im*iv*4 * uimttt* tu***
pmhPhi ••( ■   ■
v- -.... lUltftl tii«i tii
'  *  A
■  ■
ttm** tt«ff   .  *   v  ,
r.n 1.1,.'.
Ml  ii-  t
DOING THE DKUTSCH
AUKHICAN   MAIiK.-Mi.'.   LEAVE
TIIKIK MARK IN M'.KUN.
Dr. Gttrvtir Vnry Muvh I&oOf&ltO
Thn In.| * ,..i  Bunotiily  Injurud
Ruviitt Prohibit* further Exportation  ol  Hyi*  Th*i  Oi'iuiliuurtio
Fiumiy Don't Woloomo Their N"W
DnuKhtrr A M.ili- Wuiitml Au
Enyrliiti Millmi; A»»n* mtioii Ad*
vtuicm thf Pmi' of Flour.
Ilim M,  A ..... ■
,i. . ,* Brm  ■ i
... i;*
\ .Hi   Hill k -.111-1.
lorobutnini Jewels lo the nxleul ol
i I ibeoondlni.  The ini -
Di  Cirvei   , !■  nl  «ki n il *■■•■*** -,!•
nn  t ni t MM in i.i
li i* Mated thti the K_i*.*r i
■
ulieed
ii-ti mi iln* roytl ytehl Hohennllern,
ii .i tn ■ tie it."ii iniivi-
■
"'.'Itil  all
it  '
No Mom H ■
M    l'i
prohibit'
it.itii Rnnu ilk l a u ni
Anoilmr Titled BtrnnRvr.
U.M *  trail-
'
l._. emrti l»iil. tn * *u .
M tilth    * '   Umily.
•...I it. continue
■
M..Ill .,..i\., it
btl id-
end mi-
.in mi mit.
Loan .i._* i».iy  wl,..
l •»• fe
-
'
l.**.t..'U
■.
L.tl)   -
Jotted the Mtioniy.
'
-
Mvit Ou UvBit*
Uomhlw Ui-+oey
***! 1 ti\\* *****  \  *  4
int tm ****** t*
■
*=thid Im*  **i*«
Uitt* iMwsttfd ****** h* *** ttai
IM ll*** Hf  ll
.
.
Tht
***    ihi   Mtlewt
'
theDntdiy.  A bouuboldor who ».i*
ludlintntl) donounclui tlm Mtuplility nf
Hi.,,.- ni,>. porpetrtted the crime, ruter
dty, -.iiti in i i.r.iii.i.11 roportor tbtt ho
iii 11 l inlml in nn mii'me the i'itmiu
whowuntponilblo, Ineountrluwhero
wttor i- i little utrcor ihtn u li in
*'.*■    |l i Olumbll, lb"  in.111 wlm allium,]
the imlaon to enter Lbt wtll would r*,ii.,w
ti,, pottos (nr ii i*'w boon,
Tnm, on tbt kil
It    -■■ i • In'in Iho Ottl li v j'.***. ii ii.i v*
i |», it, uprtttwon bound i»r tho rob
I     'l.-.lltiattuii»:   Wi'*ttuiu*li'r,  l|
ft i  ll|  Vi'lnfu.  li;  N.ut.i ,
fi I'.it it.tiit*,i.,i. ii Ortfon City, t;
i ■ • Ai.;... -, ii Bin I'tiUn'i-... ■., I'urt-
rtcomtt t; -iotttle, T. Totil,
, • A !i> .hi ir.un in_.|.' up a* f.ill.*n-,
retched Ihlt t iiy tin* morning it 1
o'clecki ttim nrlmd ctttla fur W.'ii-
I U  VlOtOrit  atnl  .•  fur
Ntutlmm letrelunbtn i''«r niiU; i
irttl nti Lraoki f'ir the
:■ i ..i.'i VtMoovtr Trimwiy
i   'i,tin w«* I, r' niii lit In by
b i ipedtl fniiiii engine
,11, a - row
Ai AiBpla -.oop hot*.
• .na nuiitiiliHl Into Mmi*
Hot from tho Korthwett tn Urtti* nuui-
•;•'!  liiiliviiliiit*.
who ih reported t" bi ....tiling note} in
tin- i.ti.a.. -•  Owing t" ii* '"ng 1U1 lob
mtore nf tlir tni.iitrr, Ihe
"... ■., ti.* ■w.i.i,uiitrii»i
... || guudod a* In other ptrti
ul iii.. Hi • inll| It l» » com-
.  tniii.-r  ("I  i Iiiiii w tii
• rtt.i.i tbtt ((iiertfr.
iileli >ii.a with i" uom the llnr
,li if. t,..w  nthUI iiiiillirrii
ii t  A«lnlholt thin t,.ni
',   . t  i* ri
*i»ttltr rnitrd sui.* |ovtrn<
■  i lb.- Uniti4my |atrnl*
Ud Mltm llor ami  iry-
'  llttl  tliUt'b *■ (wnlltli' tin-
lUtli,
I mnUl Ihug
,\l«.ui 4 itintiit. a** ■•'-,• * *p* \V*l.lriik
ptiichtied tW Shrimm lltm-M*. Vtm-nu-
U tUMtd lln' «it * hlrnlll.
**l ii wiib* grind (lotiri.li.  Ot
.•-i ihot) tlm
WiJdrkk hid kit Utt Iht "lii"!
il   ,., *,i* pal  tli  tin
....*. md thr miti  »»*
,: u..inlifi.i.i wheteehtwtl
M  <*■*,. md thrrrt irr*HM
rooMu uj i'i.
i ***** .».i. ind ******
ItM  uf  in  Ihr
it i  *t*\  m..rning. whenll
\V lldr-rlt  t*«d Uilfuw.-I
I 'I bl4  gonm  kt Wi*.l
. .  " .  -.. -   ll.
ilpi t.i gtH erttoeft.
k a . ul B*»IM
'   '■  ■
, gtlhrtttf In tl" 0
| ).. ikt
I  | «ltnl Ikr I«.ili.ili  wllhriitdU
,  >   *|!L.fi< Utt  In  thr
IIMttlll    A  *****  ;^4l«WltM< ol
-
I 11 ,> ... a*  i^**H,
.  ,  M ,  i , '*  i,  ■•  ti *.»■
N
.
-.. whtl Mi
.,  ii,...*,
■  M  ,.t.i i
'• -  t
:
. ..
■
II
tifCme'
II'  *'.
' *
4  UP
t*"A   f*
'
Utnm*   v '
'
lh -;•
■
i*)« l.tl Ml IW *t**<**4 It
i-i •*...<..j.t. M
tbr *****
• lM* -**«-i*i*l
■■
* u taatM
il»-tw*t.
MIM1 .•! »!»**•
,\!| *m** *A tmmmr* tt*
*,,***■  a*   |     11   II
Tkowt* M*
i.ttwn  *   prnttti i*t
■
U, ******* t  i****m
•
Ha net Wii*/
t.aiet, V   i
i.t. .inaVetwie .lellK.
iai.! . tM lima rn*-
..at,lt,la»t  tit.UA  ,*,****  IMa
!., - l  - l.tl  •*.!.-'. aval II
* „.,..  ..,-,,•• . ., ,,..,.  V,  ,
', IWattfiH
| ,-,,.•.,.. atll  a ■• .' I-.. . lea.
-
|-..ia,i»llai« tafiaatl laal, a
iMl **a *** ***•* let W.U--
...at,*.
..   .
a .
t  Ik    ,*,.„    I    ,
aatrfa t^aalt ifa ....atia.
•I  .'..1.  lllee.  let-"*'
■t,  1  • ,a  t .   ,., 1-rfrBa ,«.,.   aW.e^ta
lu TmU nv.la-
X.e i *■■ •  i  r tn. .   .:
■  •**■  S»rUiie..e. «• -t***> »*l--.*ae.ia
I... .  .
.It.r   al.lrll  lit.
	
l.ti.al .ma ■.ra.alin
i   » ft. fc .kl,. MafrtlallOT **,,** I.
,   „  ,,  .t U t*4>! naele. II te" el
,  •«,  In*  •-,. I** A*,.
. .  .    Tla  alalfa  aXI
j    ||    nl  l*rl let! ettk
'.''."i   . a'l',.' -'  - . a..l«»t ellla p.
l*l„  a.,.1,.  It.
...  , af" . ' tl    *'  -   »"  '  ' "*
a.taj laae  at*.' • . .    ,,   I'   V n.
It*  1-a.a.lla.
• tll.|a.,«« .Ufa  14*..
...  , -
a  ,  a. -IH   ".I- *****
,  I* kla Wli  Tie
, -...,. •■•... |1  I i-BI-1   ■   ■"• '
frtetl
dMbt- Hi
It • -J- ■    I.,I
|t, haala  ,«*•»..  t.,.,1  ll.a  .
eai. .1., elll ul..l.M. rt it*  '
■nl
<  UMMMMCUUI leni.
lit. MM
rletetet lai* Hi.* .Irji-*, 1t|ri>aaa ,tl,lr.t
,ti  lla  lafJjr-ttil  l»,tra<i,iat  ||
. .aiwlrl, Bttial.ta-11 brie,
•lai lla t'ltlbtj *,i,B-a (a i,,j
lkaHU.lBellel.eel Iveteli
***** It*  .HI*! et ll' Itt
llt-llt t>( iaa*  I'elaf ,*m (net, Ika
,-h-U,t.  al  lit.*!  ItttUle   Ma.  IVf
fitleelaa  lea  t-einata.  ,a ,fc*  -aettt
IlLaJt'l ■ , ltatB.,,1 Tfca
*|tl.,l.fc  tt'tat  .Mar*  -
lltlt. It  t-atl,-.  t ■  .tta*
...at.ta1.ai,. a (..feet ,fala* to .lea.
....
t,  al    I ,r
',  K.,1. |*-«*i
1  |iara.la,.J|  tU
M... li'
DRUGGISTS
n.a'rv/va in.
it tt
• -ri. l it 11 -
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! tmUn-TTiit
pivpitiip?  t-H.rORTocliO.
Ul f L  I I   Ull REAL E.STATE BROKERS
fcal*rrr2-*,l«l-UIII*BKJB.
CAN YOU TOLE ME?
■Why nrt* the prices nt CHEAPSIDE
like the in.-iiili.-i s of the New Westinin-
tktr  imil  Vnucotiver  LiicroHse  tenuis
Hriug n friendly gnnit*.'
intereil down nnd slnnghtercd.
lioa. ..rak. •».«••
C>lltlDlllt  XI W.
tent*..,, left ef/ttm.. itt.
it infta,.  Mia.  leltial II
■aatetalaala  Ikll  Ika  lttati!|*.  llr^Bta.
<luk eltt mm* earttjatmet.. aukllealie.
Oietiat■in-mat* aai ********
.-ma al taill. Ikaa. fcraj e PXilU ktt.
■tail aa~.ll ekae .aaale, Ilml Ik.
tilt, ae Wef It. N". ltaa,«,|»Bi
...fa || mt—k
«i  f It-UHM  OM   t  .
IM. el f..t.itif nt tt.i'i^.l at,
mm IIM kt Ike ara-a-iKaet-a, et l*«-
taeial I i*artl lv-i^ tlrrf|,_,, y ,*
let i»..ifn
Intnl.Ml., latetl II -Tkla en
Ika afttaaa. atl, nt  Ifca  |t«.tl|    Tka
arlil.rr a,. * .  • ■
Tfc. • •  -- -
-liaittt*-. . - I ,, , w. a|ntrta.
I  *   ' ■
Ita.eia. I tab. ~**m*rii  11  ,
i*nlaar,at. I.rai. ihit*. Ham-. I. Maa,.-
•    ' 1  -.1 fct-itjtaal' j i
li * a aa I -tK Tr-r-tftln ami Tmttmilm
. Hah. TaweK -t*ti i.f,a*
T.e.1 11..a tti riia\ Maedar,,.
thlMi IMea, . a.il'a,t* l'.# Parana,.
I'i!lt«if.'l ,f, '■  t I lata
-■ !!■-'   t .   ItaH'lteV l.iaet
*•*■: htfaa**' Itne.a, I'.ak Tnan«,n.
wtteaal; faVlf.-l «..aar,( 11,,-, *,» t.
IMM.  neat*  I,  eaiaat.a  t*
lk» **lla
.aJ..lli»ii.i**ka*ka«l ha It-t.ia1.
....»—.,, parH.-a- e».,. i,.- aeikV to *m*t
Ito- .l|.»a. nl .'.tliM ■*** *****
• '•IW kal* alha jaal,|Jl.a, In
Irarl Ik. tal.Blt.ttB-
•aKraueleteCleel
an .atienwatailli , A***-
■  '1 BaaaV.
'1   W
..  t .taa t. -  *•    . -'.,■••  **,
....   a  .-(  aa.1    ..
atonal! «•
lieteeaa.
■
la.   tte   laaaal.  I,.
a   |  a   .   .,..
tatatet-ela. am* rawkM
ltM.eUa.t- "t. te^ta
Iktelia, ll* I. VMS-* all** kit ******
llaJaHl.ll .to a,t.l aat
laa In . , toafttoal-a. Mi ka. lira ttalalra.
Ill  ,.,.,  •  at.- ... .«  a --•- .«-'
a**, turn, ta* mm* feaatena m***a
at Ifca til, H lllllll Itt* **lf to (aaa,
Itai Ira,.,  laaeto.  toaltfte...  fcaaaaataaafc.
■
tm**. *„k p**t
m.a,  tltaa aeatia^t-ri*   ■-
taali to tw aMl lltl-"  - * tf-« .ar. •
Ma.a-n etaMe ^t««,Bl Atamam*. a*
.*e_tetf-'' •-•* ***l»*l
llrrtalb  *>.e» ata-Ufa III**
leal ie  a.
ilataftltmm* - lit** '
itoa* ,to *r-*a-ii kltt to If*
*alk   «.
(oHftfal *• '
•***  *****
itr Im
■j    <t«BMrl a,
■it*  urf  *** mi*. I* ,**
■
M M.W am. 1 torn**.
a. i.ae|-»t. mmm*
...ol  lata-att.1.
,   ,. .. . ..Ua..
,  -I  |,«t.«r
. rt muilai .***. et ***. mm
fill   I'll"!
a, |   a   \r.   t,..|.l..ltf
I  etteatl-llt .newt, el eai..
M. ba,  tka k.t ata. aa-.
.  ,., aa* * * *-  *'-*
„ Viaataan, Itaa* ally elll
kal*. a-tetiklt -'  *
tl  I  I ...-  ■ ., IketWae-l.
...t. ta (nee IMewalae
,. ti fc.. t. te toe. tara I*,***'*
.l.anaaeelmelV.1 ll«"
I ..  - " - I
I, V  iaa.ie.llie  k». ta.alen.to
'  .tal
BeMap. He C,IJ». |   aajaj^ j^^.,, mi K In*  -
111"* * •*   |....f-Hl
• -. tk kla atmal* ,  ,- ,at,bkete. Vat—IIMtK. 1* *l.|<a.
aet, h.WUe,
Xiailemt. *l*mttt*A
l, llr Itaa-an-a
W. II l.itotoet._ee|lrat- Ula I*-
Uea. lia. .wit.
,  I  lkfci-.nl lea-t-ital  •
II  a ..
I ialtlea el  Vfrfto.,.  ,t  tti.ta, la
-   t.t
t .. ttto. Jf.,n,iei. ttal-. itfitat,
J *-  a
Hef fc taataaliat* ki* l*-** atalf. In aattrfc.M*
•to-> Ifca llu I nl .fce leal.
ke,al a.a#r||,lta.a lata. at,af|,  tota,-
at., m. rt il •
•M_re.ttMI.jr latltol
liiatni-i. Tt***,  l-l" -J   I* '
it.
laa.1  >
(inafcla. al-aa.  It.
^.la ta' -
a.a** 41* *'■ 't* i.t.B, Itolfc aaaa ttm*
*, mat* Mfca. e„fc «ka fat-t.ll It.,. *-** k
1-JBaf.taaaa. |H,i* mftafc..,
Tb.t ..!.-,.. Vail
lllial ."ra.;  ,- -il*. It-
t* ,1a aa-fcea.
Iiu. m-;.  tka MaiaifBi le efcfc-1. ifca
■ ti. .,*
-IItB_H
.
...i^rafamr. ttym*
,aV  BWH  .11 —a-
Tal». uaa
al,  !*..1ki».,
ra-tet".  .an- ,^**t
«*..!». Wat ***** i«t*«fi*l'lll*.e*
* K  I- .
anal lleate Vatertaete. I
tl  ..  ■•
i,m* at* Irmm-i *-,,., ...itrtu
al  I.  I   ••(■ MBitlm, IkaUe.
• , ,-l.H,<  let  <•  al»»«-f  It  I*
,-
..latrltlat  et  Vintt-ltH
aia  hi  .If   'It  ftl'l*.lt  •*•  **
■|i-llrflll|,i*r-
!'. ..  ' I- ,. . iM  *«l le-
1 tv,,.,. .,.,-
a|..f.' .ete.ttpwh.-
■ , . l-a a...
,^ **t Hi*
.
lNi.la.lll
... It. I  *
r Ifc* ke*l* "  -a--    em ien.a——*__—
THIS  LEDGERi  NEW WEHTJI1NHTE1I, MUTIBII OOI.IIMIIIA, ,V1.|1NI.S|1AY MOIININll. .U'llUBT
/
«
i lit in i -   if
This ('anl is Worth $6.00 to You
G
0RD0N & CO. m 0F1 llu^L0
COLOMBIA ST. BOOTSANU SHOES
{frill* *|l>b0UV.
al lllll I'lliglllll I |t|i' lllll iil-i'lv lliltl,.-
-il uvurrltliia-iilii-i iiii-i> itui,i.
NOTICE.
I li Itl.li Nt i'lli I. I- lll.l.lilil i.l \ I.N
VtlCU  I.V/i " r r.t/ t;/ \ /■-.'
A'  ll l.  Hi -.1  Illt lllll  I.IM.I 111
 I    ll  ll,, 1,1,1 Illllt, li   l-H
- - t,l limn -,, ill llif lint.. Mi   T lain -   i,,    a, ii,,,     ;,,
i  - - tl 'l-l '<  mi llllll   'I'ln'   lii„ uiui. Imil ,,  «...
i i,, i,t ,i,-i,-ii,i.iiui,-,-it lut in-.ii i.ii iiii i ti„, Uiirm billed >uil tlii I'M" iiii" «,i-
I., lllll tlmt tlm  . It.una.  i,, i,-  t„,l - tlimiia:  uat- llimwu  i.m,  Hi"  ll'lit-i'll
t.,1 .1  l,l,„.„||  „,0  Un, '  IUUa.il mill Imn I'll lllllll' l.t ll,,-hi,..
' * ul In- It-.-i   Ily  ■ I..
rrlaalitt'iiinl lltiraua.
'i'ii.-  .,. i.-i ■>....■.  iinni  vititordn
llt-il  il    Ill  ttl   li--,., HI i  I,
ill , tin '
I .,(S:t|,|,,,|l,,i
HARDWAKt totalaiiil'ciiii
llll, 1,1,1 III'
111 lil,.till
,1'
t .„!,,,,:,„
. Ill
a.lllll,.1,1, Il.al  I
I llllll  lllll,, I III
ll, all,.', I„
I,"  mil
,111.1 till,,, I.I.I  .Mill
-an ill" linnal, .,11
aal-    It'liotlliar  Im
\\o  i AlLl.o.M'S ol'  IIAKDWARI*
l,„ ill,' siirini! mult' havii |tiHl * "" ■**
,-,!, ,i|itii,il up anil nmrkril ,ii il" ' im" ■
W, , „,, ., lull Inn'.'! I'iiil'1'i -  'iiil'l'li'''- i"'1-'"".
-,,„-, niti,-,,.i l.n.!.-., r.iiil.liii'.: I'.'i"!' ""il N nl.
\\','.i|.,,,li.it.-,iini".i iii.ii,iiiii"'ii ■i">>- "'( "ll'0
T
CENTRAL HOTEL
 '■':»'ii'.''.'l,Z"!.!j;''i(^'''"it
JAMBS OASH, ftop^
" "' ' II 'n II  I) I., , ,!„.   ,,  .
*■*.■ .'ii'i.ii.'...i.:'.i:„„ ::;:".
Miitiimiit Miii.ti,-.
I; 11,-u.I-..i. - I..
ttl li  tttm mi. tin
320 1,'ili1  '':"' ": ';>l
,,-..,   , .. i.r,
i,'
t
illt  it,,i-l." |||l| .a la
illllill, 11.lallal  la,.<
'■  tl   ,  -1  ll"   ll.-lla,
OLASMFItO iiOSINLSS DIRECTORY
1. a I a, I f I.
T
TO LEASE
WE INVITE
CUNNINGHAM BROS. *****
F. CRAKE,
ButldormndOontwotfjn
13 KICK
'I,   'I'lll'l'   l'a
WATIHIMARKI! : anil l MAiWAirunumi
t aal.illtl.il S|..  Hu..- I '   Wl ■!  I*
I, rt I'll,I,lla
I 'i.-i. lit nil. .lit  INI
*
| - unu ill
' i
I- It..-. |"
11    !■ -    a \l
| i I.l  i-i itn   trm ' •. 	
, nil   -.'I.   I  VA I
II-.... ..  .,....'!.. fa.a
I II  III.,. I,  \  a
It
ll aa.tf ..
i II
K
II
11.-ll -
- tl 11,1.11
'
\, -. IV.-.it
1
•
M.tl la.1
ill tl
.1
UH
tll   lil.l-
.'
.If.*  I  I f  flff.f  >
IV.  II*
I 'a i"   '"I.
II. Mrl
I.
tiiiii i.u lil.l: i i.iim
'  imi  i xiMi-iiiivi:
I
I'
\i.i in rui.
lull "tl I
U"''Tll I .
a I'
a,
1 1 " I il tt;|.
Ilia. *
l.'littM
1 >,
*
It
II
I
.til . iii i.u ... tr
I,*
s
r
M
I.V.I
i
11
II.,  a-  -■  il I  llll   Mllltiti'l  "I   I
I- 11  ■
'
lil  i  ,1*1,"l.i!  ai-l.'l. it
tltftt
'
I
'  •
lltl!
,'„ THE PUBLIC
ilif in nt >ti,ii, , .tm   i
'    '  ,!■'.    I II.
II] ,   '* J llttl" aliaaat
- I  lllll tlll.ll.ll Hit' Illlt.-  lit-
'  .   i-.i,,..,..
■■laal J  1
, I ' I —  I
Silvi in in- -ii li.'it.'iit |'l
1 ,.. \\  ,lllll.;|..l.l.  t llllll.,  aal,
llll :  la.aal. III .1  |'tl  ,1 Ol't'l   il
I
llllll.
situ i Uui In -. I'
II ill Mill, i  t\
ulrniilu
! 1.1 |  iltli.l
allli .   .III'I   I It III
B. MARSHAU
DRAYMAN,
I aata.M.11,.  .,
Alt,
Jewell],
innrnn  OTinouu  l:"! *    1...1.1 -.i»i mum mi™  .*
JIIMrn o I IKaNKT. **"**■.-■ **^u* **••>** s,...i..,if..i.  .    : ..i \.-«  n..-* w..iii.,m„„ (..„_
t*i vi.1 ii   villivillj   VrlSlic Gctxla in I'lalctl Wait- uiui ji-wt-lry will arrivi
l.lll .alltt '.. t  |.liti -.. taaa ll. .'it.l.  Itl slllltt 	
Niai  llm  | ,
ml  lit,
Ill  II,
lut.
.,,1,1.1 ul
...--. I!..
'  -    llltl  tl,"
lit"  >...,-.
1. III. l.a   III   III.'   , t.,,,,1
■    -, ■   |   ,  ||,|
I   l't"    .111 .laal  l|„t..
a
aa.a*  	
'   I  , ,    la,..  .-
.lllBI..-.
■
NOTICE TO CREDITORS
MRS ELIZA EUNICE HITCHCOCK.
DCCEASID
I I l I'KliMlN's Willi ll.tVKI I tilll
'1
BRUNETTE SAWMILL Co,
[Lihiti Nl V\ Wl STMINSTI K IU
MANUFACTURERS OF  Luuibor, Bbinglos, huh. Bill Stuff ami Long Timber r
tn 100 foot,   also Flooring, (telling. Rustic, Biding. Mooldinga, Picked
Srmll uml Turnod Work, Saab, Doors, Window and Door Frame.
limn i* Finish of all Kinds.	
i
-
■
i
i
i i ■
■
HORARY BUILDING, COLUMBIA Sl.
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
BOARDING AND DAY SGHOOI
IOK (ilKLS.
MRS. SARAH L. WHITE.
■
I. «A.cci_uate  TtTcrli Cr-uaiantcod **x
Shipping Facilities bv River. Ocean or Rail Unsurpassed.
While tbt* but weather lasts
i
Buililei-s' Hardware, Ciirjieulers' Tunis, t-tt-.
NOTICE.
IILLIff Hul\ i Wholosalr ami Retail hardware M
< .
8
tan
■
___. __
1,11,11, fa, »
a
-———-
Ihi
i-ri Im ut«
718  Cr  I  L'l.LI
.-*.-»  i.- ■
i mi
CLASSIHEO BUSINESS OiREClflRY
I ...a..,.....,. a
\l
■
.all"."
I .
NOTICE.
!■
I
I •  n  11
* * •
***.
NOTICE 10 ROAD CONTRACTORS.
S
1***1* •*
■
■
MtliM
llllii \H Vl
-,T1..\ v\. M\	
|
■
II  II  I
'   '
a II  11   I    II
It... II,
lllllll-ll. **ll Mill A i t\Ml,t".
_&
Tlie Mailer
tin- tit*t-t im-
i
11..|). !
M, A. McRAE
I'll   II* IIM  |  ■
agCthci ja lllll
till"! I llllll
llll'lillltv l't
"Tkt Apparel
nf l I'roeliiiiim the
Man."  i   i
ri|;!il.   I
:;;';,. M.A.McRae
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
P.. Iniiii| Itroot, Ni>«» Wi'h.in.n*rttP.
'■i'.iiiii-iri,  md DealBR in Rough and Itaeil Lumbar,  tunnies,  tlm
LaUu liui Pickets.
Sal.'ttiti Boms, nol  Flua   '* •  ■ I all • nd« oi Wooil Furnislunji
lor Giiniii-rii . Doors, Frame . Windows. Mm.M...!•*, Blmils, Ratlfft
U.tlii I* '*   • IPI.iiii.iiiiIF.ini, lurii. .IW
TIMK TA,5U:  I1PII raiSAHlM..i '    '   l! 4V
Str.R0BT..i.••,svr„- REAL ESTATE AG NT  ;;;;,tf;~
m •  ... -■ IIMI.   I .Mil I
I
The Crown Stables ",*.
ri iu*%t BorMM-UidVckhloloa  IQ4fc
Im hin*in iIn-illy.
M. L, FOLEY
Lumber Broker
iviiMmst ma
Rent Ealnlr ..ml Ar.-ii..*..!
I„a,.,n.ir...
II in
***t
A  I  (I lllll
- - -ll.t—
... .......a tmm j
fP
B1CYCLK rOR SALE.
NOTICK.
NOTICE.
11
I
■
■  ■
IMM
SIR.
■
-
■
■■
If
Nanson
ill
rs
XOIICE.
WESTMINSTER
VANCOUVER
T. RIDDLE
HI M I.SMIIII
Ml.r , .
Jl..  I' al
'
Ctliit_i8lRH.IIeifft-li«liT
NEW VANCOUVEII
I  aaaaa.llaall I'm ill.
Navigation Ci.
in--"
TIMi; TABLK No. 14.
'
I mm.
*
f*^*  /~\ A T t%am.a*m  A i *********
UUA J i  '    ""*"*• J
I
1
MutU*U*lii4h*ua*
■ |
DISSOLUTION OF PARINERSHIP.
..  ... A   savings bank ,  ....:::;.
route  New Wellington Coal,  department
i life  | t-m *  .
II
r.1.1   rtlflaj    V"""    II    *'"    "I    U*t*
1
IN (II) PER TON
11 .
	
• ... t.n
i
I.
HENRY V. EDM0N0S.
XHOOTINO  SILAStlN  '111
llif IW t(5t Itl lllll
■I  IV   I  Itl.Kail KIN MaWfe
Bill-ill., mini
,.,.., i t, mn *i- ma,
*.mt.1
t.l-  I. ,•
MORTOAOEE'K SALE,
T
ii i-ff] »t«l«il I  ' in.-t, ll.. it
• * n*t*§m
I
■
'
-11."I
-M--T
■
-IIMI
-lllll
.HllflT
i • -Mui
11'• I
ll'il
' ■ ■
'
■■■.'■■■a---'.,-.
CHAS. E.TISDALL
GUNS
j
ti. A. WYI.D.
laaa.
I
*■ M* i ■ in ml|
lOTHI RIOCK. VHICfll VIR
¥¥ **X*M* 'IERCH1IITS ticmiHii j N„11M|j;,'i?&.o..,.-
MERCHANT AND GENERAL    ""
triurffa
itAMMtn
l-lUUlMi*  *\NI) (1I0AR8.
ORYAlOERANOflRWOOO "(JO f 0NV8RH ti\0
SU33N3AV9S
111 a HI-VI 'I I
I *i II I
I
m
*1 Ml. LEDOEIti NlilV IVKHT.MINs'li'.li. imi'l'lHH COLUMBIA, WKDNI.HDAV MOIINI.NO, AUGUST
gTlfC l-gbpcr.
OITV  POLIO- UOUKT.
1 M.avy  rial, tor  Cruelty   Uiiliiaae
liBiiit.ltia Bilitra tlia Il.al
|U Hit I'll) I',,II-i'ii,nil  yt-l, hla)-, a
lUf'i Int. It "I mi'-- inu |.n
.UH,.    lllilt(l.ll.ll.>-,    M...I..    atllallt-.tll
•t* hi, TlaTltUla, .1. I".
_|,iii,-.  I,itnl,,i,  it. a l,,,ii;..i|  will)
HllliB l„..'li l-iittl in .t„ 1 ...ll.a.. tin. IIU,..
Ml  .ai.  lhl"'-. nl  It,  III-   -Lit,
Mr. M-.fi-..., j.i-,"...... I.., ii,„ ,i,r,. ,
■ Ml    Ml • «.'    ("I Hi"     Ull.tU.
Ikli'iiiti.i  I'l'-fl" t mull,.  I.m-,,
Intiii I.
I laai ula.,
ttf*
ttl
IM.
|.1.i  -I-'-'  -l,-"H"ii Hut iln- i i
Cavil l<> l-'l >< unit nlil-.-h.-y. .mti l.t,
lurtli'-i  i-'i- ' ii-i -'I I."  ui.i.-	
eatat nni) "Hii ll   '"J.'*, mt lii-ll.u,
IMllklll'i.lli,  ",ll„l,"l,ll,,|   ll'i-  a-tlllilin-
|itr.u tt, tin- ivtmiaii  Mi  .11 t.
^UMtait tllB, tilt-  i.l-t- laaa  •-1.1 J, r _a'. t  lllllll
le'clt- ,. In ilii'illttri.iB.t,   lia.-, ulnriti-
mml a-i' .'"'I'litiafii m.aiitiil.
TMllUia .   at   Katrl   ll„|aa'   llllllilll,   a.|>
Mifeal  aatt  .!  ,|i;irili.  ft  Ititiiiiii  l,.i,l
«lll*'l   III  I'la   IBIB.tt.lllll   nil  III,-  -ll,
la-MiMI   1',,itlill,' |t|, taala-al alillltV   lllll).
U  loallaaa  I-" *■■ it, tit,  .1 iini liul  In-
I***  alal.ta..) -in'I'.itiiiiiy   III- I	
t-.Vi.Wi- ,1  tlaa    a.   . aa. fttlly.  aiul ttu
Mil• i ' -   -ii, in tit iiiii.
0(  llnii-   IIIUlill. Illl|-ll-llltlta lit   Bllli
I.E Mai.it tu,,ltii.'..l  aalla.aaa.il)
.lilt Willi- .ttuI ,11 Ita.lllliai  ,
Itureal llll Tlmr-ili,- ll-l, Itaa. Htli ii,.(..ul
Tha deli >,t, 'i.ii i,„l|t"ltl,  l luil
iRMkt* ll ..'■-. ,1 .i-i ll
i l.-t-.  mt uu rinimli]
dfittt.' i li "I  I buret   "
i.i hla off (urt i-t
,0|.  .1  lla'   .laal  a.1  ll *    ,
(MatUI  a.aa  l-ilmal  II,,- l.,,|..    lla
dt-01. I'
llenlla ..  Hii- Ual Ill a,utltl If
tlelUtan il   'It  tl I-J lit, >!.
tm* rr--. - - .„.,, .1 t if II..,,.tm, i.u
Maw, |a„-     latl i ti.ti i,, i,
A a**|a>'--
tmnlliai* ''.ill   ' i,.  .ut. iniiii.
a—tl.iiilai t iiilal-a-t.il.•-!„ i.t all-allll.
Ur Ian..' liul a lilal hll'llol ,.laal.il
II. Hal It  .111, Uld II en ta. laml, It.l
III. telut  Lalt  !>•- laaa.t drlVlt.  It  -ll"ll,
■Ian It* Ita' .,.,rittati Ilia i't*  Utile,
WiUllMa
llr. Ilia- a
•J—M  I.  tal-)  a 1J||| ||...|
a_.M.i, t  .lira
Mfa.H.iiii'-.' .lr*<t,al)
lie off*
■em.lt ■
CM. '
lllll- -I-*  lm,'lla»laataa-aal
t ' a    ■
Jia.alUll.aut ...litt. I.
>l.«ili. •    u  Mt M tt
UM delta.
VoU  ll..' . 11 - t .'   II   .'
laM, la- H t  I
WWMat, •
Ira^eeet.
Meeaetti ,-....t l.t
Mr.ntKi
..III,.  Mt . t.i (hi
tanraa-ei
tl. de(>
eelllTl'
I. lit * ai.teea
HU-ttaU.
IM. e|   I  "
Ml He.
lhl. leei
eluded II
■dleere.
Da.ariM ..MM.,
I Mill
eewlhei
..laHBtYa ll-l
.-II .IHeeae
CMeelal
fee, .M, tit  1 i. !:,„.,
ta*k Ua
hta.aaa.11.
fail Da*,
ISha.e.
m. tmt,
hM ..
a4.,lal ■
Uh alt
... Hi.
i-hleaea
I itui Simpson has
■*** adjacent to it the
largest salmon canner-
its mi tlif coast, Liinl
from its nearness tu the
seal fisheries it must
.ilsii become ihf head-
tiuarters ul tin- seal
fishing industry nnd
tin- large fleets then in
engaged, li has back
ul it millions ul acres
ul iii li prairie laml,
uliit h in tinu- will In-
peopled uiiii ranchers
uiui farmers, wlm will
contribute tu tin- building u|i u| .i large city.
WOLFENDEN & ANNANDALE
into W..t_ O-Woliuudotu	
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREET
11
PORT SIMPSON
Thti C.iiniiii; Cily nl thn Nititli Piu-illi*. In Now iih thn Mii.-k.it
...ul otlfi s ii.Ki ol thn Bn*! S|iii'iilii,iiiiis ,,| tin, Day.
A -
Port Mii.it.it.il  '
Uml \n,unit., itnl ti i< *t»i i
ItWIilu-.i ■ * '*■•** **• -tlllii  it   '■
l.i.iltl 1,1,1,  le. .. |  ,, - ■ **,  I.-.I
, .    |
.,   '
Nallltn I .  -ht.-Vfr_.il
1*11. ll  |-
**'**l. l.lll  ll-tll   li.tt. .1  I*  III
111,,  t-llll.af   „    III, II-I.    A-L
' -    ll.l
dnl Ktiii|t*..ti i.flu' I,if hi Ja|MH
Unit .ii. v ■
■  r
I! . |j. .
II  -III   -
■ ,  '
'
111*  It,.  ■  l.ll  (.ll,.  I* "-
■
-iii.n,.!  m,>  .|,.l.|al  Hill  I.   II
■    .   .
I I
■
,,i»-1,1,4* I_.t  Mm-  NtlMi *  ll.i- li
\ll.i"UV.t  *-.
II '.■!..- *.l  I  .'I  ■'■  I
,...,.,. -*i
■
ii., ,. I. , ,
• a
a
II,  II <-
'
I   .    ' I '
,   . I
... , . .
*!'. '.  la  I  "    II    I  <  *   I ■   *   '■
■ l'i
I "' '    '
■ || 11*. ,,■'.■*.'.
\
****
i
|Im. lib.] il..
i |, ... .til
l-.il .,i.t. niti.i.l  » - .'
,. l|,|l.U|,„>  li. ,1  aill.  ll..
IMtl.i.l lln
.    i .
. a    I    ,.   M.«I    |  -  ,    .
I   |.
For Plan of Towttdto, Prims, Etc., Oall on
& POLLEY
few lots or ;i
uck or two
purchased nuw may
make tlie fortune of
the investor. Prices
are low and terms
easy, only om- - lifth
cash being required,
.tti.l the balance on
time ttitliuiit interest.
Tin- owners "I the
townsite are among
the must responsible
.in.I wealthiest citizens
u| Victoria. They are
offering only li limited
Illllill li I' i'l Intl..   1' H'st
comers mt first choice.
Mowers
Seeders
Binders
Stationary and .
Hay Rakns
Sulky Pluiifilis
Farm
Engines
WnlkiitK Plough
Boilers, eto,
Hay Forks
I'liiiiglisliaro'i
Spring Tuoth
Harrows
Lut:: nl'
'Extra
Disk ami
Pieces for
Iron Harrows
Mowers
Coinbiiu'il
Binili'is, eto,
Drills and
On hand
E.BnENUnLLT & GDi WESTMINSTER, B.C.
i- ti
\    ,..,,. v,   i          ■       ,
THE
COLUMBIA STREET.
M
Unit
IIM.
MattHeiat
tb* tf»it«r«itr At*i*
tUtCUt-
m* K_li,'4-|
tntNii b
htwfUM
■itltrrrmt <
l"
UUm.tH*
********
UtoAk
IVI   H
yit
**m.* te       ,   .
Cnuwit, .
p***m ttt*     ,i  a • *•**** t*t******
MttMWOti
■
■I -.
.$j GIVING UP BUSINESS fc
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tin-ni"*i exlraortlinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Ti mis will l.i- stri. tl) (lash, unit ** otln rwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will Im received, and satisfhetor) terms can Ik arranged uitli responsible parties.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
•   lEtaffttMl
I '   h A  - |l •    , klltli I'l....ll.tl
i i iiHirtrrti*
i  ii\»..i:in * •
O0DGE WOOD SPLIT PULLEYS .'rAS*
- .  u.t|,
TO THE TRADE.
(>l'l< STOCK has Iimi either importctl direct from tin manulacturcre, or lumglii fur cash in
• mr own market, and i|ii..t.iiiini> Iur quantities will Ih- matlt a* close a* any ivholscsali house,
I Part at .1,,,
Ctalletla. '
MH-tatetki.
tilt I**—-. ll.t,   ia   |-<tl   -r
ealrt Mat.: ■
•atari la.
leee .._.■ -
T_.taM.l- *■ ■■ I
etUfMt
mtm lam
t**tu ..•
le_|W.
he-daaea ■ .-a  laa
I
I*  ,..11.
I ftita lo. a'
kt..ll..,,.a a .   .
IK Min
MMIamne.
,.'
. 1!
HMMlaa
e
COPE 5 YOUNG.
I-I-KCISON Itl.OCK. HASTINGS STREKT. V.WCOfVl-K
»
All-aa.
"I.fla.
O. P. ST. JOHN. Manager.
t.i.a*.*. imii n.1 N»  .1JO CtUtluVa Sln.t  Vnittuu-r-r. 1 C.
Qampbell & /[nderson
WHOUS1U ANO lit TAIL
Ini]ini>tt'is of Hardware. Stoves. Grates,
t'liLiii-. Oil*. C.o.-l.i'.-y nml Olneeiriift*.
Ttlill.!*
BUILDERS' HARDWARE
Dinuer Setts! Toilet Setts! Fish Setts!
a i a
i 11
lllll Ca.lllllll.lat Sir. i't
tig* Wi*eimit»t«r
•
•ato4. U.
UatHtm*
te Mtm *
■tltt. Wtti
*~ta_ei^m. *
**********
I* tftflr Tm
thmltmth'
* •».' h*** .
ti- •'  'tuttaaai,**-
■
■
••eh  M^t •
i ii,,t Um
■
Wm A** **ln *.* P*m***A
U**m*4ti
AmWhtmWAjb*' * 'I*'"'"*  «"'11(Mi. t,  I-
I «ltlt  t  *****  tw*
P*t> t.*l,ii.  i |M||
m***t*TA*% t». ii 1.. iv ii-4tr.il ttintUa
*A* t* *■** "1 • tcryiliint
*11*. bt wtm lij .I. | Iktl
Hit u.itnm ihrnntti illt - .ni.* i an
mu* min, wllli a *,*** nl
f^nltrr- *i|-.*i Iih mitlilf*
|H'il I.ii ..I.). T..1, ti *n.l nu.li
~ il..T.t. »!..,,»itt, t„ bold
In imi*'ii«i.i ptn
■Jlullml ii|. 1.1. mn,,.
Mlic tniHi iriflint .Msiii «rt"
prtotra It, I'll-mti itrTslt* of
uii-Mi Id' n.i. l- t.f tm*
■ liltt. r--4 «tlli S|..„i.,tt Inttm
^bl». Iff tiui "ihme  ln>r  of."
"I "*1   In llir |.rit|t- nt Id*
i■•*,.|  fftttttf  ****. n»«
lt>*i t.,,  nlttlM. irnl  then
" -it tl I ftM'fuft.fct' *   la lb*If ****** *4 m*t* *
.   .  r- •- *. . - 1
...... -Hi _"i .ti  * i   * h
**  *b*pi  I
II
'
t i | Al
. it,.- *****
4 -i«.. .ii
tt  ikf!* fc  *-f  ^'t* ti. ***** •
■■ -Iff*!** tbl*   II-
.,ttt. |(  .-    -   .  :    ||
.i...1. ■  *4  UtK
. .tlil **m*lt
v ...„,.   j..,   _■•'
II  *A*  **1 ***** * *; , i  **<**■■    *
. pmtj  it. T****  *i*  »-»
;  mtt*   It  *•* •   ******b»IHtfti -lHUI f>
. • ti.it rlltiM  1".«**
I  Hi - ii - * • -   i■-*  Ml
.,, 1**4*1* ** Hi* WW*
*-•.  -*u ti-. •"•■*
HU..,, 1- .^» 4**tf* M^  -,    hma WM mmt A*p*
||  .'  N  1(1,'If. *• It ....
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  ANO  JEWELED
tjmi*.m*mu. *■  ,-. e.«. ..
lab.	
MePhee Bros..  .
Sliipwiii!lit« _ Boatbntldftra
BOATS FOR HIRi:
Iklixirl Itoial Cil • Plinii*| Mill* j
N<M Writ.-
Royal City Market
■I. REICHI
Meats
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID *■» CURREE
MinufKluriftg ***A Hr-***'*"**. t4********f * **.
iiitFfliifcyiitils
. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
.........IV l.l.l.ivt.lll MtaNT S1..N.it V.ie.n'iMKl.1
r. - - ui oneii
Tha  iaeilt, t*H* ■■' <
I'iltlaU  (IH  lllii.al .,  VkfM.1 .
Iirr.rmr.rl. ... lla ,*,'
. < tfa<a,.,*a| »l ..'••! LeiB.  |'ltar iflti. (••■.'
COAL
C0AKXW00D
..I«
,1a Vm*
i-"»* it^   in.'i..,   an.  t*.."--,  **m,*-  *mn-  ■  » ,
.1  -..■   I -   • '  '••  "•'"   ,..„„.  II, la In ...a.., il.a 4,,* ,*,-,.
V..II..-.I. Il-ifta .la tw*   ,.„,,,a, ,Ml laa.le.ltoe
,| tV.rfV   a.1.  ll.r   'f...- If""   I""
T. OVENS
R.-iil & Cnrrii* .in- .i|*.-tin fm- Ji'lm Doty Engine Company;
A. K. Willi.nii*.ilr.itrrin.ill liin*!-"t Machinery: LandonTool
Contmny, Manufaci Wnrkino Toow; J..htt Camp
HI.  M.ltl.ll.tl till" r „f I I aa 1,,  I   - .' I  |
a r ii it r i if. a ,a...i. ..t i, it,, it,, mi, „ 11 . „,* tt*
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
liii|»ir|t-ri* .itnl Wlioli atilf llr.ilrf-, in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St
t
I1. O. I .OX -.07 \'.IIUtU|\TI\ It  ('.
THHB.0.    fONthill NURSERY
San ri-i 11 fe Uti L 0.1-
KiEMt eucismiH Horticultural Society
machinist fruit Growers
- tta.ana.  lav,!.
Halaieaal.
i. Bl|.t Lai Hall MMM Mill "l-l lie' mSetlHU, .rlellrk  ,f«. Im.* ill- tr»
tarttfe J.VI.al  Urt-  .'inirlaih I'lffltr  elll . Vrrfr.,,*  ■ ' ■'  ■  ,* -Ollfar,. if.l ,**• j
 ,„ „,,...a.,a  Ultra, lima, See  Il.al- r. >r .l.tllattl M tlal|av
.  latZllU .a. Hlalea   ,1 it a, '*** <  *' K   *'■'"'  *•'
aaiai.i., la.iviiii-.1, iiiiiiH-  iif-< mnamatm mm***, *** mat I* \ .
I"-'"'  I''-' ,"• •;■! - <altei.kl i" I' • 1,1..,,
aartlite,  a.i.1.'   Hit-- ,.„,   «,„. „„M  M.  * ■
Itoel
..I
lilt..
, .-a. t.|BB  IO
„,,..   I,,,  t.li.l...  t. I»ll.  .!..»*• Th, |*,^.| Ula r,a,Mlt ,« iMlaale.
,'"' ""V".i."j"i™„«r^ " l'*illla*llli'ill'»t'
r 'la"  1**1*1  altl  I".  Mlli'tf-I ,,-^u.  ..j
lllalt.aj,„,.„a! . a**l  'la*h.Mn. Itlill**  .Itlfwlf. ..**
lllllne Jritititir 1 <iltft) |(ji_M N>Kii) (M (M1 tKtkm ^
Tll 111,, ■»..»• - I. I«1  I*"*   lfl»-al  IH*- I* I"  I'lllaV
Ili.i l,.i a,'.i ..f, ....r.lll lar'a.t tal tine te II.- lolamilWill l"aa.i„
' _„„„ Ilea, itttt I * il..el .» e.laVa laar. It. Il.*ei
lhl.  |.lfl  a.1  II..    .•' it""*1'!' „„.,nal  llaa  li...  elll  |1.'.
Illltp  aal  lia.lfilf.  Iitll" t   r„'l1la.  Hi*' : ntilatril (tieell,. .. II It Ua-albl la la- la
lltallla.  eiaataltalhalUiM*!"."'!*.! •*** """■  mllml*,  l"»  i" ••.•• *** |
u,."  ' ,  1.1. t-i*.a HI'" tat.ll>!, "I •»'"•-•*- T«"l eaaiMUB. Ikt .n-latt,.
I,,„ ilL... IMI -•ielBt'i'  11- "l*lil." "«kat „•- *,*,* • mtm*  *****
at-  lataaaaa  lit  !«■! ft* tr irtaifi. ttttt-t
Ki, ta. kl. it I*    V > ■
•tiataU ft**.!. Ut* lltrlttrrla
a  - - . , 1,: .'-• —
JAS. E. WIZE.
Ill.lltl.-1l
M EICEPTIOIUl BARGAIN
oeert ...I.r --a   1
The umtpi-igni-il i. noil i-r*
psnd 10 <-iuk *»< II* in .mt I'm
,*  of tin- .iit <>r country, il m,al
. f.tti- ..it* -  (ii.lrr* may I.-
I'll ii In. I.ii-t 1 oHii.
M  S.iKI NSON
nn  iir.T boot
HOTEL OOUGLAS
Shaving Parlor
■ |"illl(iBailIt lui..11 ni.* I trt „
Ml-Ml  t,.1  mul   Ultl. .,1  , litt--. Ii.lSlt.ir^lH  "«  **!>•*■ *"*'"*'**'■
U*t*4  Unlrltili  *i Un i tnd m******* **< feWft? *S '"It .
f* tii,4 nu.,,  .-am  |„*  t„-~*l (itli AU ■**»* AilliilaliMl  tl- Ui Ih'ir
ilM-i^n,   II... .,.,11 i„  Urt I ii.t-. In wM''•  t***  Ui**  ttt* tlmnl nil
..I btrtlkifit mrtr mtA* ** ihr wll'i  ■ "1
..f  ll,^ Uin* In  I***. t«il ***** I" Ifc**
-Jl Hi. .ilif nf filing In •■rri**. •'•-** "»
no »otli wt* 4*t*r ** **** m thrm
mtm
Unit *m Int
i, ...
i.. * ii •'•
me****. Tii*
,.* .* r < t.i
*■* ttu. .-.I,
Nm in* *m***A "*** '* ********
-| tmfm***nil! ****** |«l«*'
ME AKIN S
PRILL ROOM
•art -  I   It arwa o|tan lo Ike nuktic lot CHOPS
ASSOCIATION
THE ANNUAL
EXHIBITION
rest-giA!
AUGUST 11 and i I
|-.\,iiihtio\ "i i it."i.i:- i  - 11-
IMt Mi.l. r ll
STONE & WElllNGtON.
I  fa, ,-f.  |l. I*
Bank "Montreal
i tl'ITll.
•ad V
a-rrt.tr,  la   .....    p, |T
11 1.1 Illllill- .1 .Ull.
Ita.t-
I until.tnt
•-,ir» nt
0ARE8HE. QREKN & UO. A Savings'  Bank
bankers. Department
I.rtllllMIIV *lf  . XllfltRIt.  It  I , m
AND STEAKS  I• r.***h Sti*t
CHAS. BENNETT
VANCOUVER
_ . #i1«« **4 t*\
mrtemep.  Hi*** ** am Ih* mmm t* Ui
-'.* a
I   OnM IMM iiil I'. *. i'mtmmtf ********** *'
hghem mtt*  em-***,
»___=
Ktrhttm* em Iai**)"*. iti.Uhi* iwaell ftMli
t* Ktt*i* *Um,Uei It. in t «■ ' titmHt*
lew***** ertiii l»»'*l tw. ihr MltHIMli'HbM
n im> i itHt mmm • ***** ■■*■** *.*■***
\ AOtNTS I OH WELLS, r ahc.it A CO i
Hit liwn OfWi-Hl in coifi»r|,«A with
Ihit  P-
\tiitw. Allottd ll Csrrwi fiilcs.
|l  , ,**.ml  I fr  ..ml
GEO D. BRYMNER,
Kile** Mllrl.rl _ .,_ -..-.. -....——_  — ■:■■■■
_J-_B__BB_______B__S_B-BBBBBBS--S_S
i'lll.  IjKIHII'LII: NKW  WKKTMINKTHII, I lit ITI KII  i'(H,l'MlllA,  \VIjHNI'.S|>.\Y  MOIININll  AUllUST  111
IS  NtlW  ON  A,
Roa] EBtato Brokers
OGLE,  CAMPBELL <fc  FREEMAN'S  ■»"■""»•"•hm^^
"" litmiiiiissiini Agonta
"l-l -'Hut HTHKRT
THE GREAT SALE  L.J.Cole&Co.«s=5ss
: For Good Invostmonts go to  t
F. J. COULTHARD & CR
Real
Estate
Brokers
all'..'ill- (all.,'..,.'*. Ill-Ill lliltl'(Lit.
I
< >
Must jrcnuinc s.iK nf DRY GOODS ever held in New Westmin
ster,  Remember
OUR ENTIRE STOCK IS NEW
o
HOUSES TO RENT
•-. rail, foi iu,. N.iiton.il
-  .  i  unite. Oo ..I
ut'  ] hi iiii- US
llli i- Good
rnuii' from t
i.ii! .i'i. *\i are obliged to depose ol our Sum
tho Autumn Slunk arrives, which is nuw en
..  COME EAl-iLY TO SECURE BEST D U-IGAINS
m.ws oi* tiii; cirv
BUI VITI1.3
I
A
I
■
'
■
'
||
a Fa
75 GTS. TO #6oo
' |j9tt«aibc
J. E. PHILLIPS
Clothiov mul Hatter
11   '■- minn uf llm Uilil IVIIiae, ,„! n
........   *   *   f
...........
'
IIIL Wll.l KNOWN
■
-
Ill •■
'I I
■
I
> I - |lli|l  III Ilia
'.
lai
I
I
'
iltli.l  llltl
■
l-i'i    |l
r
mi:i:ii-
 i: i-tnnv
I
lEHCBAITC HOTEL
Hi-tt, Atllv.l.
I
i
i
a.
a
* .
■
I
iHealleel la r
I <
LUNCH COUNTER
-  i- t.
Olttn Da, ,i'"l  NdM
lie I'l'i'illll .'Mill I'Vllits in
their Season,
Iti-.lt* .. io lt.!,:-r-
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER!
JHMES U. HHRUEY
Having .. iiii.t tliewboli of tbe stock ul dn K k j-enis furnishings &c., ol James Ebj
,**. ('.. at i price In i im l< r cost, li i ■ di termini d lu
CIohi* out everything ot Enormous Reductions on the ordinary Pri.es,
Commencing MONDAY, AUGUST 3rd.
.,|,|i  ttl Wl
III liUl 	
I
I i.m -II iltis-.li " *
I
MARK  I III-- I \i I   I
i
i
..  i  .  li il
.1 ■
ii
-1, uin
.met a
■
II
oval uu Restairam
-. .
. I* jell, t. ,*a I.'
•
a
I
a
t         1
*
l
*        *
■
SOMETHING NEW!
II. MOHEY&CO.
HOURS. STATIONERY.
• i* ■»..* i .inu
Tltt  MintRT
REMOVAL
NOTICE
H. H. LENNIE & GO.
MUNTIE AND COLUMBIA SIS*
STATION EKV
10 ANGLERS ANO SPORTSMEN.
MILLINERY
tin,.
H».< .»•!•.
Kilitiiiti*.
Fltiuvr*
Ribbons and Laces
■
.mti
ii  it■ i;
11
uiui. i
-
'  •
,
CLOAKS
JACKETS
Dud -looks, Dolmaiu
at;-. •
In stii|ii'il Mniii*
l-ia.aaa llllll i'llltcy
I'a.lar.a a   N... l.ll
MERVELLIEOI
c
OfiSETS
Hygenian Waists
Ituti
II
t ■   l
.nut
II
While Bedspreads
siK'ctiim*.
I'lll.ait Coll	
I tll.l.  Dai,lla..I.
T.tui'l*.
Ol.iaa llotlla
Illllt Nil, ...lla.
Very Special Lines
H
i
Ittl. Mr.
GLOVES
la
Jersey.Lisle.eic.
.
COLORED
Dress Goods
•*: PARTVI M
A Full Liin- iu
all thf Latest
Textures.
HI.A' -K
SILKS
Pii.ii iti- Sun  lit-
lllala. Hi ualll'i', r.i-  I
Kl Illlt nlal . Alltlitr'
M. i vi llii-nt  Main   <
I
I
1
I
Cit.lilil. i*
.Silk.
Lieli-. iiii*I 'In
li.ili'.tnicl.lilnBjt
Cotton H»
i
.iml
llllllfl r|
.llltl
V.lt.i** ti
LACE
la I a
Ta.l. N.t.  Hi, i-*l end l"..|
1,  III   a i  Nate,  „,
I
HlotncSa
i hiltlrm'i
.mil
i ■
in
,11
Silt* ■
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. ELLARD Ac CO. COR. COLUMBIA AND MARY Sfl
■
...
•
'■
tlt'l-
* t,
,||.  1   a
'•
'
• Wta, 1-   at  . j.
mm
—i
5
m
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  TEH M.S.
RAND BROS.
THE COMING CITY
OF THE NORTH
I-V
Nt,Mi, ft* ***** Suit*'
Pi-in** IIIMI In KKMI |ii-r Lot. Trim*, nm-
r*
• Ini il mail liiilit.M'i* II. I" nml is iiii.nllia.
nt ** |ti*r ri'til.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Great Chance
for Speculation
111,11  llftrrf,
'
*****  If i
Columbia St, Iesiister wqods <&,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354178/manifest

Comment

Related Items