BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Dec 3, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354175.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354175.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354175-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354175-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354175-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354175-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354175-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354175-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354175-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354175.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
HUL KSTATE Ilium
NILW WILBTMINBTlUt
11. 0
W.J.WALKER&CO.
CliAtll i:Ul!ll AI.'COUNTAITB 111]
OITY AUDlTflRa IHII-T-I-D.
TKIrtl'llOHU  111, NBW WltHTHIMHTCH
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TIWTH."
S,MH 10If 5-1)
NKW WKHTMINSTIOlt, ItlUTISII OOLUMBIA, 'I'lll'IIKIlAY MOIININll. DBOBMBBB I
I, Ihill
WM. lIAII.IallL il CO., PROPRIETOM
TIIK l.l'IAIHMi
DRUGGISTS
Patent Medicines
Xmas Goods drugs
PERFUMES
Toilet Articles, eto.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
C. J. BUCHENROTH
CONTRACTOR
Pel LktlilUK ..Mi lil.in. lii.i,  BitiaiHtit.
Ilivrn uu tin.ili ati..»i   Aildraatt ll *
314, PoitOBci, ur alT    " "
Macpherson
„ Thomson
I! iiii.iii..!i Mlu* '
t Utillell ll-n.
ll i.t.i hum: 37.
NIUIII III i.i. .u rSHOAHOK,
101.lm
lltiiil Kstiitti nntl Insiii'.iiii:o. ^^^
QLONIAL BLOCK  NEW WESTMINSTER, H.C.
ii it nmi \r
TUIINRR, NiiUty l'i lln-
MOWAT __■ T>
TURNEXi
: Ut.it uui'
• miiii
Nttian i-
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
REAL ESTATE
Financial and Inanranoo Agent*.
A S BARGAINS
IHELD HY THE ENEMY
ALU. WAlaKllR'S MILlLTINIi CAKRDLI1
HY UIB OPPONENTB
Brood Indication. Tlmt Aid. Wnlknr
In Not tlin Mnn An Aniualiik' Cuali
Tnuiiili ti"!!   Thn   liiitiinliil  Ten
Hull tir*.  Ain.it,I  Mayor  llrown in
Trout.ily Hn Tliniwti Awuy ll
Copy of tho l.i-iti;. i Mr Cunning
ham'. nil.illii.H-Likn Hi"* i ti w
D, Towitaniiil lu tlin Foru.
I'lli' laailnlli-il a 1.1 li.r* itril|i|n-il  llaa-lr
BtWOO.il nltntit llaa an   Anil fut tiimnnl.
nl Uin-' liinir* lii.i iiiitii! Uaa i -ii -i..1.1
Illlt 111 111!' Illllll'llll'll aajaa |.a   |iill|M-,  IVlllTI*
WA* laa-lal It llli'i-llllll III lataaraaf  Ilia  oil'
tM.tur.ol .1 i'i- IV.Ikoi I"! iiu- "inm
ill)  Ni, llr.-- bad bet*,.
' |ilm-i- lititt. In-  IlliUli
, of 4 barn Hi nii.l. I n .1
in..i,  'ri..-...i.i nin!. *
m.tiy ntt .le. i.i  i
"tlhilrt-ltlMlllllt" . |.|.'.
I|.i,„j|i.,l I ttw,
llaa! ,.„,-..! I,-',.!!
,-liil    II..! 'I'l,  III.I, |
.11 In-i.ili- troll, laml -t"
lllii'llnir,  'I'-- l-lle-   tbn
T'l.lliiril. tlia' ' I I  llaa- Illaa Ullll  1  lifr
ttni boa-a-d lo enek In Ihi !"r-' pwt **l
h.lt. Ilial a'te-rte'lai'  la.'ka illti  till.  .1.,.. •
Uon. tblikiii by -"tn'- iiii.tiii- nr othat
. Ilia' laaal it la*! i-.n leu 111.
Alil. K.-in **1>' iu- ni'iti'd ,.. Un' ibllr.
Hlfl.l.a! .aanl  lb.
■ "llllii! l.l!.lint ..
ll,.-  ltl.,1   |.f|
liinilil iln all In lil
i llnl.il.  Un wiinlil Ilk
«■ 11*1.1,li why lai'  wain!
.■i.-i irl.- Iialillni; wltli,.,,
inn',  lln WII iiii-lnka-i
-nl' -"II Hi'.  'I'll'')' wi
uni.lliinl, titia mt |
iililrrtni'ii ail Uni rlly rm
Wa*  tltla?    Wtla  It   Iii
inliilit throw tli*' I'b'i'irli
lai.ii.l  illaal II WOUld l.lll
POWOI l'i Illltli It
.MilJ-nr llraaiv
.l.i-n.1  with
l ...ii,iilllim i
i.  Hi' illil .
tlte.
I,  .-11
Ami
.  llin
Illthtln
 la.
 I'.iiii '
nl  ilhl  lln
I'HlllM]^^^^^^^^^^^
' ll.,.." ii.inl ll'.' It'll, mi-It lliltl it ili-n
Iiiiiin. liml liiiuln !i|t|ilii allmt Inr  ,|niri<,
in -i.i li propoMd cornorilloui uml bad
un ai ii .1 ii-ttiT in roply fi'ain tv i- a
tianaial"  "tntitiu  thai  I '"im Ion
III la'la   |||,    aa-iit    liinilil    In.   ro<
I   je'laa'a-r..    A   vnla'aa—"llttlly
laar )aal!,'|.    Tlif fftllljf flli|ll!'
bill aaalilrnllt-tl Ihu a ill lonl .IOI|b.  Ill
i-ailla-lal.litli be- rt-ite'el Ibnlo I'l lulf tut lit"
iii.ii whom tin',' iliiiiiulii wiinlil iiiakn
iln- I.-! f.-i.r.-ifi.uiiai- Mr. T'lmii-i'inl
ali-|i|i|.|| Ilaalll tba' lalatlaailil ailllil a. -lailln
aal a|a|alanai'.
it lyor Drown lil.Ult  *|ir«,i. to lib
Mf la.n-.iiiil, hi
taaallti' lla, i.-Hu.-
•I >. .a int.t. i	
•I  thti
Dlpptl
ibii-
'llll' llll.
I'  ...l.l.
I IM. SI III I I.MIS
l.lll I I
LAKH Mini UN.. I-, ai.i.ii-iii;.
IM' I'ltUklITI 'a  i U.l.II
We have properly ,n all parti
* the City .nul District.
FARMS Improved md Un
Loi  in south Westminster  UI.I  M-llla*
loll from I 1-2 aicrai In 2 1-2
acrct in Fiittt  A.l.llti.u.  lit
Km,!I, Wi'ii,llui'iii i.
nil
Al -II U ,1
IUI.ll-III.I
IIM-
II  >
ah taciiT avo Lire
iillli
I II  all. al
.in- the order ol thi
day, we .irr ofli ring
lots in tin- vicinity of
Moody Square at lhe
reasonable  |
• nil. nnd Lilsu
*^.«»l building sit* iai
Supperton Ibi thi
• iiiii' flaunts. Call
.:.'! * (amine our list.
Oilier, fii Columbia
Street, Ni» Wi i
minster, It. C.
A GENCIES
Manchester Fire ln-
stiiMiuc Co. nf Man-
i hester; I'lu-uix Ins
Co., Brooklyn (fire);
Citizens' Ins. Co ol
Canada (fire); Equitable I.ilt- Assurance
Soi iety "f iln* U, S.;
A* i iili'iu Ins. t.ii. nl
Ntirili America; The
Mutual Accident .mil
Plate Glass Ass., ltd.
ni Manchester, Eng.
tll.lKI.il
....a  ....
I
- I
CONVEYANCERS "^ FINANCIAL AQENTS
H. G. ROSS & CO.
Colnmbin St.. Nrw WinlmiiiHtor.B.C.
r*tt*A*m \*. tv
l.ti n .   i
WOODS. Ai GAMBLE. N. «■ Wi*,tmiiiM*>r. B.C.
it rot «im
■
. ci-'
(BRITISH l.loN
MAINLAND,
IIKXHY LEE
VM. TIE NEN, M.-i.if.,*
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
.'••if
.   ■  o.piia,
tofa-t
IMPERIAL COUGH SYRUP.:
o'irlri *ntttn without reference
tti homo ofl'tri
CaM. *ililrr»%   "ROSS.
a ft.C Code
3D. e. OTJ-JPJTXS &cOO
DRUOOI8TS.
lit ..itn i*t a laioitict • a . 'itltt
OtlataUi .nm
C. R. TOTAT3STLE Y
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
DWELLINGS
TO LET
-Om* otl-
s. illl I
uitl.UI.VKII
It  ta'ttaVf
11  l-l IMa
■
■
l,Vli-l!1,  I I.V ti IIIL". IX
tali .1,1*1
'aU
lUt
•I. .IM, |n, I. |it|".it\ M\ III   •
■ 'iilf
IHKIili*-!
ar, in  Ir •  I
nil. KICltLtlKKI.
I
■
I.
I"
1.111.11-
i ii.ii *l.
V
U..I-I.
. I.....*.
ii...
V..IMN*. llll. PARR PUB
a
, l"|l.|.MItl"
-," l\  III... K
<
im. inr is tiii: «i-i
*
la- It. ilt...
COLUMBIA STREET.
Al $.'5 |a*r Month.
 Tin- Other Two in—
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
Al $to and 5i* |»r Month
Retpcctivi
1.6. mackenzTe & CO.
(117 Columbtt 8l*t**l. Nrtt Wnlxinil.i
(rta,
• In..a!
i.Ill,.-
IflliT, „^^^^^^^^^^^^^_
Mr foviMid again ii,..tntt.i«i it. ..
tlllll! ainI  -..let In ntli laaa.la, I  laarall,
tlltlali  lljaa n|taU I I.lr i.i.i    l •
la tlltlilii lil ...in. ilial eeelitlalt'lttltllf."
li.u  i Iliniii. j .  n| lltll  Hit* IMM
.  .nal Itaillllaa'r ail •ban-, a.l.a.1 f..t I
I*'III., la.
Alll-  N .11    II   I"
Ibal   Tin* l.  .1  ..anllil. nml .
lti.ll..r anal I ..l.-.tu.- ytm my aonl irntli.-
a'  I *.W Haa- li'Mrr.   111*11* laa-ai'
.H.l!  a. j','!  .
A,...1 la.-r ...i,!..ii.ti, I.it* -ii..| up In
llae* laialle'i."- .a- a ! .,..,. *aw
Haa-   I. II.I Ahl   -lllltllll   I.  ri.hl."
Ill* liiltlliliraj llajllt  III.  aelrmill, laariaa J !'"""•'•  ™rilH. «•  I" H'l'  l*eo. a'tuia*
ni.l .ai...iin.-ai.l 11. .-..i.i. i.aiaii.i,. ii""' * nuMiad point. "I Ul. lull.,
.  . i ;. I Ihw. wiiultl la* I.lr Ma, 	
■ ii..  hi.  ma lair n.'aib.r iii   Mi   'I..»i..-i..l  'It'la-i.  I  mil*  a
ll."'.. Jl.al laalfa.lia.a.l  lb« llfl  -|-* tl.-l  ll»tM»OOl  I  * „■  ...|.|..„   It.   11  |OU
ol tl... .-n-l.lntf. AM. IVtUirr. ',lllllll U !• IBCW.tr. |W»tlMMtt, l» Illt
Alal. iftiiirr ittiraii iii i iiiiiii cam*' *****""" ' "
COI,.   allb  .la-alli  |aatilllei»,l*  Dial  a    I'"*  bol
p.ltntlMlhor.blot.rtwfrom.M.1.1 M.*,..r Hi..**. ...m . ■
llir full, ul U). abalrnilii.  Hi- illil  tml '"1"'   I H'-i'l—
M** all, Ibo ••Ihrr .-aii.ll.lal.-  ihOlMot* Viilr.-'-SII  IOW.,  BfOWl,  "il.|...i.
i          I   .         .1    ula,... He .I'aaa'l will lbt Itn*.  1  -
,h.-|   I.iai   lllllt.ll  aaaa  I..,,. |,a-  l.a.l Miliar  line.,,-  llai!  I     .**■■■*■  Mi!
jUuihlrr llil  itWat.  "I  - .1. -II.. I  | Hh**laetaailal,.-t Ilea lurlhi-l.  "M .1...!..
lit- hail arllt.ii la.. btia|i.|.t roko- «ltloni," wmtboiUd tra. antf pwl
1 i'lat.) i.| 1I..I llllii.' lli'.i...| ...it  ••' IL" hill.  Hfl  ll'" HUl"' ItlirUlilr
nl  both  ..!  il.. ni.  II* »■••  nut t i-umi*l In. .i ai
uouiln.*. ul  Majtar  llrtat'ii. i.'.i i. "ii'i.  i.t.t.  •!■!• ul..!*lulrnin.
roiil.il allh  Ihal  «.iill*nirii '   *! n-r Ilimii n.ln IrW ,u m*-...
imblli   |-   .     .a-  '         ' ' '                III
it... Ii.i l...,.,i.  II.  i.l... ii.-i ll.ii i**.i..**l l.i*..ii ... ili.«uil •hotilln. tl
llall I.-al-rlinl ■'(•Ibllr nllnnrri." Ibt  U>|.la.«, loat "I blow Ibt l.l"    1
lt.iln.ipnt •ifift< tear l.,lii«..!|'i|...  ' : lit' mim"  Aiillli
, Oltttiti. luil" lm ti-li-iraph or itltphont Townwnil ...in ilr-*toaa*l la
•ttUCHoliaal  .11.-1.  ala.ltlaal  ■'   ' -I*   '  "'"  bill  lltM  eletfrntlll
'iihtn.iirti .htaiilal 1*. drill wllh l>, 1  '-  < '
,l|»*lal  .rlajltna-e.  I.-It ..llli .it,.. All hM I* .',. l!...| ..!  ilrlltawit
IIiwmm ....i. nii.i *.«a. Mi  C... iml n"wirtiat tint*. ILirrrw.** ***»*,
nln.ban, wonb* nol cut down talartt* i««tnla |.t*albinl -HI. and ll wa.
||rhrrri.|  Thru, wn , loll, tao miiinii ■'• I.t.  i** rhatinni,
! man who knrw how to i-niiinoilii. »■ la, - - •*"
J I  II. l.a.l I-.t. bttad inai. jiiiiln.b.ai n-tpwinl 1..11, i„.
Vl.l. lank Ilk* , ii|a|iiW-nl-.   tTli-lf .*,. et*ll."!lMI  Hid
ai  tal l.u.birr!  AU. s,..il!tr b* «..,l.l tt.il ibm. t.mrdla.l,,  And;
tbaaUtlal  tbtt  br  jtwoatiirj  In*'  • li-H'i'l"! Hm Hi"  amid ittlafo  Ibt:
.  ul  praillrtl' rt.ai  lla «i. -11,,« Mil lbl>lh<"
uiur ■• tt..  ipwln  «'  J *.i* II •       " ■••■■.■-itm-b «• liwii
lid 11.1 l... — .  ll.a   ■■•'.  |All'  •  ■!   ' l>«l   ***
H.lt .1 It...    It  «1   tlet.t.ltt. !  Ill.a l!  .,.!,, a  |.|   t|.„
p, bim. ■ lintalnl'tt ind but b< a
Aid. SrtiuUii who .it in 1 It.. • 1 dull.  Ain,
"twill  ilnw (em In a inlnul-. |la. all anil*  *rn  ul
b.ai'j lb**at. lbt rl.vl.ei-. did nut **.*.
Aid.  It'.lktr naialinml   II- Utu. Ww*  Hall
l«-ratnl Aid. ficoullar. hi- .ian*i*d al bl. Ibi- Iowa  who had  •  Ml  ***mi*
.Uillt ••. ptit-Hcil aim ind ••.■■id l«*!l »•  •'  »••  •a* «'»  '"• *•*•
hi.ld blm Ip lu llu-lldlrult ul Hi- .ndl' ■    Uj  •»  ."I'll"!  >"  h,  ,h*
.lit ul Ibt .odltnrt.   Hi.  at*  lb* ti.tn'*'a!llo«i.,i.,ii.||»|*.ti.
pttrllt-tl u.n ut lb* -indtditt.. bid .■*-' b*- UM ****  |Ui«bH"f |  lit bid
mido . liwiiriiiit** In llVtiniiiaiin || UH ***• dim., rain, ,..i.|..t  lit
.it t.if •ihVti-ll hi kt^liblat In  naa,' hid IHI  Ibi**- -«i ■■■•M'  ■
i'lin,. 1.1111 1 ,.l hi* HI- HP,,. Il.inh.tr.  .mtluar ibfn* fn. It*
.!   I Heel bat-lea.a laaal-ii j  |l.i'.«blir|
II- t.ii braaskl  Ka|lbh mm. Ilia  Atd, v.«iia,-.|,», ,b«r w
ll..,nan..,.t IA •*■'■ -r an.l .|.pt.««* j
laimliiai   II* . ,..,.-.   Mi t--inilMaheUi-Uit iiairvt. **
tint ILm.ial.  .t|..ta  . ■'•-. IIHd««irlw«*t«l,ll4l.«t.
-, aba a, lb-, IM  I .  .
|»,|-na. a Illaa,*  ..f    A  t"ir*"-'-.Vb.l  **n  10"!  *****
li«|lil-r]   I  llii.M.1  lbt llnlllluiot Hi--
propwu .|uilillra,iia„ f.» tiiitnt. tnd   Mr .'aiuasbM. wtd hi* *ts- *m
«....l.l  ||n r,t|,  Ml  . la.l-lbuMPI  I*". "*  PT'*t*  *****  Ibtf  Irtdlll
btiM-huol and poll la'-  hittpt-d oa b.i.brd aril.  (Uwibltr |  lit  n-
I..1..*. atari no Mtt bid a ll.lal lo ...I- atWtW IO«t ll.l lb,« riwp.ua bui
', noftian- |eMtai- |af*.|»-il, b"i!a«i'r cIM ****** *ai*rt,  llli
who wai not hm-lt a ptop-it, o.orr. ntitt btd It-ri l»tai.bl t«lb la .a oa-
Thrr»»nrilbtd,...,«*,i,i.at,l..|.i..t tironbb. til iiMmtt awiiiir, ual bt
llbf.i-rbtl.wipH "tnnd atuM *l.ml ll Ibt Ml lo lbt Ii.t. .1...
would III,. H- .*.m|.lilt,i,l IhfO.bbtiioIWballlialwltt, llVatfi
out,*-!, 1 Th-,i,r,.»,-i*.bootd >iii.* iiitrwa, |bt* Mm*
rlrt-1 ,bt wbiaiii, rualat. i.i.i,.!.   *\\t*  *,*,**   '•*'   allb.  Ib.l  bt
,..... t.i ib-  ...trtiamr,.,  ...i.A  Ibfa- |lll..aa| aoald bwti* ko •!■*» aa,al»i*d
,tu.,i**.tj.l ,1.- iilt|.i,-l* in ..|u.l lotWtiilbHi.  Ita. ai bt MM .» lbt
nuaila-,. andlb-rllrti>nlr.lai...tillii*l .tntia-l»B a, M,.|*„.»a lb*, ownM aot
imn- tbi. 1..liab.i nun*, t, *..,-a. 1*1 bin do II.  Il'krtr*.  A •
■nd mutd i,.t 11 n.,.  lit bid >*.»i-I.. «"■' T  Mr. Iln-ta aoold le*l Ibll kt
• .  llli".!. Ia»at.|  II* bad b.d  ..ajtttalta ,«. lull a rwutint
*lrri-.l font .i.lr 1 it,.,,  t„ tb- t.b.i.1 S*l."ii>l  Mr llr<*. 1. bad lak-a a iota-
bo.nl. and Ih-t mnlitilbil Hi r.p-nd|. "»'i i**-l't-ii blat In la.l. and Ibal
lata  |.l iobt. "IWl ntiibl, l*>, ■ '..1.111.1 •li-*l in lb* .na" .—Uiii.
Uuiltl-raid.ppl.u».| Tb*r,ial.tl.b. lb<* Nofb lootiail |l..itkl*iaad ap-
mrm ot 1 publN- mibri ... 1...1 ,-1 1- •'•■•    II- *™bl  aot d-ftia* bt.
rt». bHb.woa!da.lti-*a|.ll*:i'ah.fl appttmaawuli   Tb-l. ..* **wartbla.
«b-it'lwal.aii»bliliKbii»-ib-ii*«^.. tlw i" ****** ***l *» ********
Thfiwilit .•■ 'i,.i.| 1.  a mill lb,wit«  Tb-t w.alrd to build ap lbt
■r.lhina.1 lb* .iditir.* thii 11 in 1 "It-  II-att.tr.11., wl* .1 . pVlttil
"*latd-d|..||lonol Iht ball. A*  ""1 *****  l.t llta la.  Ilt
ILiMi,.*r Townwnd  ...  „■ >.i , «ial«l totaak-i, abo_.f«.llw|«iij**.
.bwrtd in roMMia. I tluin, Tbr, •boaM mod .boaldtr lo.laoaliVf
ll-»i.l.!ri," IheMOMo Hitrlut Ho. in I aotb Milullt  lo litt rwlol llto
..«- ul  nil.at   Tb-ti*  at.  in  ,!d man  |.lr--t*I  It b* arti-tb.l«d.bW
Hl.C- Ib.l dlli.ltal llaaO ,,.., ,..  im  *'* •HH'  "'  *****   **' ***> P****
ihrito|.p..n.ii,  IIfoiiu4A:.I. It.il-r doaa I ttw kh«.  II* ltd ao. «,1l,r»
tutittt nu,. on',. IHo.bl-rl  lli-did a t*-.k |lj,u.l.,*i|  l|.,Bi>o4i"t  tbt.
no, pibllib in, t.M,**« t**i li* at. ' -»"  lit*  aitbla   tli
|iit<ii.l».oroooi,i III* hi. Irt-nd AM Inow (Hiwr. taat|.  TV ir.fl, ia-
, .... , a..i». ottbi* ill, •»• **.** aai alltt
tnd. bite I  II lit bid wlibrd hr roald all ti|»nt.* bui Ito* ptM ib»r_lMa
CRISPS (iOOH CHANGE
PROBABILITY 01' HIS EMOTIOH TO
BPEAKILKSIIU'01'CONOKF.BB.
taVniliiniitoii  Cruwili'il  Willi  .'uii
tli'llllltt   Mill.    Hill    11   Ulltllll'te
Ori.p*. Hunt:-!  thai  Tlill  iliallul
A   Ja-I.ll.lllt   W.allllll SlallUtH   Hit
Iluibiiiiil Cointnoiioro Loiib'tli'i'hiir,
Unitiiil Status Nnvy, l-'iiuil-Tl.imitrli
Bujiprt'iluit Hui-* Aliilin ti- n ut it
Bniimiai Mat) A Nuw York Tliiin
Holli Down ntt Eitlbnnkinoill
tV.t»IUM,|..\, III., Ili'ii'inlair I.   Tlaa-
aiaiial iinn! uf nuiiiliiii ami ,*,!..-,-
lillul iln- ii.itii, nl llin mrl'i'ia i-aiiill-
ilal-* for lh. "i«'ili"i"lil|i ti.lay.  In ibi'
laalalill-a Haaf- ... a. tra'it 'la-ill  e.f *,h-i u
lallaati! 11I1II1- i-ii-ry  a itnillilaii-  bad bl*
|arae|>lia-| t|.«'r«' -a. lln el  |0  1"'  il  ll-IU'ral
• •..In! bai Mr. I rl-|i would l.a.l "i. lla.*
tlrit Int. .1 Mat.I aa! Ilea' i.-nl-" in .
arab-la* au|.|".|lif jilau-l bi- l-ail aeli Haa'
lira, bllilal II inure* tlalll 11!  taala-, aliea.l
uf Mill-.  Wlilili  tll.af.' rialltae lab
liaT'-ll. lilli* llllll tf ..111 .'U l.l !'. L.l. ' ili
III.  1*4.1  'll.-- " H.[. |.*>|e!ee larlial, ft*" I I.-l .-
Illlt llat-lr eaia.li.lata. C.IIO. I-- i.ji.ii
'ml'. ii' i-t' .arranit"! laaiiililnatliiii
I. i (tr-'lril. J1..I ll,, ,   I,.,  ,|,4!   .
artailltalllelat  I. HI  t.a-  attl"ll|ala-l ta, tba-
M. Iiiiiii, jui Illicit la.ii..!!. II.llr.
*l M  aii tii.it. I,- i-aiiii'il  win  In*  will
litt hll lute* taa  Mill.  41.al  i-IHll-aliif taa
a-irry bl* own .ipportin allb blm.
It    lhll ri*|i ll.a f. .ay 1. |tll|.iai|! la-. I.
II- Mlllall'i .r.ii,be',|| *tl|-
pOTtlfl will ii.lurill, Iltur trt.|'
T'l,.. Mill.  (Mopta  ,.!..!•..  lae  ta-ll-i,.
,lh.t tirari, ' .'ii iippotttt "I Uitiii
«HI ■ "im. iiii.. il,.■ Mill- rink* alt-rllu-
Hr«i balliii. Iiiiit Mr. Sprlnirr'i *iiiu
l-.tl.-r. will .at In tbt tt.'i.l aaf tb.- mil,
drawal t f tholr aaudld.lt t. lia
tiHitnit-b iiia-t'italtitv in !•• ii- i *"t
wllb .n, ai-i'uri.1, i-.t il il.<- i-iinibliaa-
lla.a, a.f lllii.,,1.. III,!., ami Ml. lalfin b-r—
*. rf.J la.  !.  a ft., t.,1. Ill-  Mill.
laalla.el, Wlll ll- Il.ltat.-J laa 1 al-||.e   ll.|l
will Iii ill pfiilubllllt htlni In lha
T< in., tied tnitey rappotUt. -I *.tb-r
.liidldilit  tbaa  at-  aat'.l.*r!ala.|  a*  tu
all.a|a*
I, I" J. ■ ', aeaa   lalt  ,'..|
ii.tha.t it, Ibal al ie a.l ball ul IM M.
rourl d-I-l.tliiit will n l« i ll.t. if
llii. I. li withdrawn.  In Mr
-t.< lm ballot lln bi»
a-i..i.ai dtnt-r. tnd unl-ii b- till hit*
a Llf- lalir.lny ..ifr Mill*, Ib-i-1.
nrUOa lu larl!" i- H.a! tt.-  *" ■'
...alb. ita nt-n wtll romblni. lu iM. at
bin.  llll iprf llltiola  -
J' ■! Hae   e.<l,-«,  . allO.al.'  tll.l  • lla t.ll, Moaia-ti I* ibn intiii*/
ii *. .1. ipttet
•  la-.O tt'llllin ll  llil-.laul ttr.l
Vltfla,.. aba.ifn.-i.il"' *l I* >|. »i-1
•.all- lltl.   It"  Mlllliaail  10,  lea-!,, .a|
hi. pan. iitt.nl ,i tl'tiliHaiion ibl>
touminn iad b-lt Iur bum- tin. ili-f
Man. Ur. Wilton toM • l-n„nl l'i-"
ropariM ib.i b» woold vou* fm Mr
'
Will   .HOOTS  HUSBAJlll
-t-flrrii  * 1.1*1,*.* ml ttmgml*  J**!**** ifcr
*****
Hurt.- N  Y. iwmbrr :-Juliw
ttmuu Attitit k«_-MM ei M-
KIIMI an.* i  mt*  \***h*hlt  Uuily
miiumI-m i>v Ma mit** Mef-defeea indey.
■  > tlmiU* *ln»l||li«ir^ar* a|mr1,
!■ mat lM*-« *kr* hi* «lfr acitttir l«.al
Iium tobiiHl **4 ttrA t**> *h*i** Mb nt
• lilrl.  t*tk  Mffin *9**rl.   Mrlrf ****
rr»..i..i lu \hv hmpll*l *ti4 I* in e
.fftiiitfetia   Mi*  M^kt  ea*
**-.:.;.
hti»Ui -I ****•**• kt h*A **(*U*r**4
t***** *» At* vlib etmtlKr -»trtMtt
Nrirr t**tu lbil If *a* lit ing villi bu
I*.*•<■• TJ-'-tWh IUc*
.Vem.fitl. It   1 a  tVv.H.la-1 I
Uijit'lll W. teilfiti) fl. Vm**m4m**
IbiXhUiw'i'i *■  *rA*t**** uey,
tti* ttii** *«|WiK"ii«iK-»l   •*•  t**»* h**
4*1 le iW I******** Gmti* H i* «IHM
Ibtl tlirVfif eflrr ****** iir»lwH bH
4i«rbinr«> tim* lb*. ****i *** ti**tt*t **4
p*m**l I* tbt> bt-g by fln«iMdar* t***>
urthrt tt* mmm****** nle^i
larffT bill *llb l!«ei!«|la*ia**'» \%*4*
lf**t***hrt *ti* ei«**»»l r-ai**l| bf
•Heinlifl • t****** lie ****rt*4 •%****
Ihm* **** •braly  *tm* *l  tll. %*4
****** |n *m **pmr*l*t i**t*4 ttii*
-. it. r| * »* u%mx%**r **4 UU int
Ar*4 Itlel In lb* Am*. TW ***** thm*
id^i, ..i mi lh" tit******
tact« mon -mtsco
Ih'kIii illKtfliiK um tlif iliunl Itibornri.
Tlti'ii tin' wlinln K.iiiK.'oiii'in'iiei'ilHiiarcli-
Ing for tho bodloti but thoy worn ki*|ii
it tliat duty only a nimrt time, for tho
lordor mtt nruontly Kivtm 'clou th«
l rink.' iimi ilml wuh iiiiiii. |>y tliruwliiic
tin* ilirt nil tin' titu-li ami ilnwit itimn tht*
very plwo wliore the leore uf men ley
imi itii. Nn dolertntnod effort *■*•**** mtdn
tn ilml tin- bodleei « mora nlmw wtm
in il*  l"i i -Imil tluu* mnl tlmt WUH  alt.
, 'lln- ti.uk wti In i  -.tr i.i.* i ini.T nit nin bf
.Illl.lnlUliI,
■■Wi- riihtii lut Blflfl «uri(ii until
: iviiiay at B i>. m., when wo rafuud lo
M..rk any lonfOT. VVo HfOM tflvi'ii tlnn>-
i-lii-i ki nntl puui iutti town. Kurth wtm
: uiui iii'iiiu inovelod front ilm hann nf tlm
iiimi down Into n>" burltl pltce tiiet
inin iii-vi'r lnti'iitli',1 Inr iiravt'-i. (in
Thurediy tin* bouei puihoa work ulonir,
regerdleuol tiuty towtrd HvIdk ami
dead, in** a- n noeuuiHy worth aon<
tUuiiiiigliHd oeouriwdi  h chilled tin'
nn i,  in  lifl,..lil  am ||  i-iiIiIIiIinkIi'iI  tw-
imiu,i, ami I* wu tt Qod-eand to gni
nwav frum th.-ti If (hn nu hail Ih-i'ii
allii-Ai-il iu praceed wild Iho wurk uf
digging oui tin- iiurli'il um'*. atiinit uf
them mi-ill hail, been taki-n up hllvet
hut in throw uinri' illrl mi iln-m ami thn*
deitroi 'mtv ghoel *>1 a hope tlmt
eilitm wu -t Deodlih crime.*1
atoltt a Full-Orown Man.
l*t11 I-, 'l'i t.i-, Ht'i'i'nitt-t'r :'.—I.a«l
ititil.i nt || o'clock, while II. .1. Ihan.a
I i. .Mini* mail. ***** r lil I n it lu a
buggy with two other mu m-ar *lu* fair
ground*) l!"* * arriawn wa. nirrutindiil
I i-t f..'tr mi'ii The fatter iln"* rtvolvari
'amiilimwitiga UaoketQTerDou'ahtsd
.11..1 liflnl him !l.nn  tli"  liiillKV*   Tllt-y
comnelledthe oUtei oeanpulii uf tli«'
lo drive on. Tlu> affair weirc-
imrted i" il.'" Dollcei but noirmti havo
bem osade, N.i traoo "f Hoan rouid lm
fun tui today ami the ohjoel ol tlio kid*
ua|'|iiii3 I* a tut-ti ry.
Wilhelro'i Pnde Hurt.
iu in tv. Deeembor .'.—Tin* KaU-f-r i»
aaid iti meditate a -tr-p of nnrity
I tgaloat theaoelaltite.  If ho ran be »*■
aiifr.! uf A BMjOrit| l«  tfet Hi*lt*ll«UB (||0
old aoelalUt law mil bo mvIhhI end In
ait)   • aM-  tl,.*  i-ili.-.-  liavn   torn
!■ .-  ihr  .-Uallli*  IOW*
and rvjriiU'.iiti.w mih tho mniMi vigor
tgalntl Mttiait.i aeltalluii. ll i* rr*
.ported lhat tho kai^r ha* l*r**n In a ran*
[altloatwdering oo fmi| rvir ain.f
Hfir UehoT* Iwld *i**ch In lb*
llfl. Ittilag, hul ho ih*. a itnl know how or
where loou Iti oooaldtnlho-piooh
a dlr«rl rballri!*.' to hi* umnipttienrf..
lo i- poind wiihuui Mim«-»itnal
rrltlbulloti.  tlttt  r*i*lt  tlio  Kal-a^r hoal*
ut.. I.. *,*■** «t.| .t. [, ihal might emu***
* huaitlity lu ihf ihruoe in thi
The publication ur llfrr
li.-b.-l a nm. i.ni on iho Kaiarr ha*
t trtiiml a Mfllbtlon lhrutigb lirrmanv.
and It t« Mid that in mm* patu ef l*rua.
*U   Un*  !.«*«!  aUthorilioa  •."ItUml  In
"f i*r*ra ronielnmt
ih* mport.
William Xoteue.uf Montreol. tbo wull
known pbei««ra|)her, U dood, aged --A*
OROWIMO OOODY OOOD.
..leaeatMl   I.tt.   fatM.tl.  It.   tlr***rtt|
•.—al*tta af m.m*mi.mm.
VtV*»nt llltl -I 10- lYl*laOl..|ae«
|«t!i,- fufr- a.1lr*l r.ellllhlt .Ifa—1 W,|b
. dt.pondii.i. il'it-iilal ol roanlrnaaet.
••tl'br.Mf fltl, tootooklilttooild
• brap utrirt M toir •boaMtrt.-'*i-
rlilm-d . tlitrmt of lh.1 oltrUl.
-., ■ a..
tlhl'  It 1i.fi  Ik,  Mllltf  Dt  alOOl
ItUow-/ I'aa I bt of llf ahl hi toot
.it., la- naa aad ir.hbtd
bin Hath.', i. t...- -hi   "V-. |Ml
i  «.!| Ml  W.
! i i-i, 11i-ataii io lbt kvk'Op
.a, wtrk, aod f*«.i aa,nh I. m
loaf., lot romp**,, ind tht towo t*
.. i* i, iim tbat Ihtt
-i. ..iiw** dtptfiat-il.
a A  i.t!.. J ami •lippr*! iba
. lit ,ria  tbt hfaV-b.  till
lb- nMftat uiil *it*at ai-l,tal«ll, Ip
III, da«l lb*- .,(**, faO 1
Jumpnl lak. Track.
Kn t*»i. lani-aalwf ."-Al 11, tbl*
tftrraiwtta t rt.iii.fa*. ..totttil on Ibt
lla.kM itm failaa, al 11Mb llltil a*t
lltltl.*..I loin-, A ...la nil. aottk
;*.«|-il Ibr •aliib III Ibf tta.1 ral*
owttitwd o* Ibo Had"". Hur tlaiifoal
Hfl
tm.* CttiaHf. "I llvilt.iiK wt
...,*aii-4 i*. i. bi.«f ol -mtaalkwr.
||-.hu,i....|»*i *if , i*.IVtol»j nth
ia m.i.l- lot a **i
CAMADtAM  Ultra.
C. R. TOWNLEY
629 COLUMBIA ST. NEW WESTMINSTER.
THE GREAT CURE!
0
RIGHT PL -IEI RIOHT PRICE!
AM.  M III  l.a  IV
a III l-l  II l.lll I
thoa Suffering
Dull Tillies, Rl
I lowninl
i-t nn Wei Weather,
lies .nut (icncral
tctnoutliishncss
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BKOICERS
TRY CHEAPSIDE
ONLY ONE APPLICATION NEEOEO. NEVER KNOWN TO Fill, CORi COLUMBIA & BEGBIE STS
h.t-lald.l. 11**1 .. k'lit ■-■ lb*** w.i paid ll o»Vtal
•aia,'. nn  l.t  win*- V.iaa-,- rl.bll •• ■■ <* tt".****. lit d«,illloital..l«.«i«l:
Ilt did not know lb- ii.tili. .itai. ..( p****** •tfpa.iawal HJ.iiii. tb- paWb
Aid tl.lkrt. l-H It h-ial.U!i.i<li. mib "bmt  ai.  t**rlr  -at *«| t*„*mt
fa» lb-  a  ' 11 ht  alael  In.
It ii.i N.e i tl,-, wonMbalo lbt
jt brtt. itad lln.hlrrl  Tht ■fltalra. "I"' "Ilk  Ibli »!:.«« •i-etdi*  Ilal
• I...I  lad laid thai .tW  It lli.t I". I
■OT Half,  tb-  ..lla-r  f-indullti-.  nit ***   I'    aio.l llw. ladew  Mia-
,.«-,b-t  II- ... t.i a.l.,tr.in,. Ni li'lwiii<.f«afto Uw* .lit |tb.*t"*|.
fonnlnlhlta-.  rtndirltlllt-  whrn  hr *"»lf itpilall"!* loipawatl Ibtl.  mm,,
.liitn-.l  thn Mf.  Innniiailatat  had b.f-lie niton. tnitipf,«*i llwa. ibt
ta.flti.Hm  tootr  tbm  Abl   tVtlk-t do,, ol Ibf rooor.l In nr wl.il ii, ,kit
ttW    Hn lUa.hln |    lit !•'« nmU b»l hritttlta o«.l   It-  «-'
kn-w   bow    ifinr   Mm   bran* t'ttl-d 1 poblk-ll.lk-l   ll-
m.d-«tr |.biir* and ap|-lan>i|  It* •*>* '" •' •»'<* I""'  '" • ****** «»•
I ad na.t wtlllfn • l««.la 111. ttitlrt !'■». nuw Ibll lb-, bi<tlb* a.lato..H«
bid illraiplnl lo atllr ..n- Uti, on Pi-.—•!• i ,ii**~att adjitrft lolbf
I.L* II-1ml not i-id ,h- ...i,« .,,.-, ***** thm .*> <•*■ aiatb mmm,
lor n-trl, . ,r«r. |llo«i. - f it«ihttt.| •!»«''" '•• ****** **•' ******** mini,!-
Hat II b- IttnlWlfd .-" ,l,-i- IhwIHii t-lwoto Ibf iii,tadlb-.llli»ai
wa. r|tillr a lot of that wtl "Uht bfaaiayaW, id;.|i|ta>iaitMf ut •
of .lilt pnbll.bfd In Ih- Xowi- Iiw odrf. Aad lbt fit, wooM •n-
A.li. rli.tr wm-tf.li l»o |liolhl-,| a H'l Ihot-h, Tht .11, bn ff.tt
■cbnollao, toiibl Itkt. ttf atlw un tnnrii- bfn-ltl-d n, Ibf -Iff Hi- lilbl. Ill *aa.h
alfll rflnlat and rf-wrllf it Andhr tied tll 1* h-•!• lfal<ti«l.a la lbt It*
dbl nol think th.l ho, would «it II ... "i-onm,. br wonld met lllw
h'i aulhntihlp.  |Ufilhl-f it,.li.i.lrf fir.ftil.lnil -Iff lit- lllbllnl. il bf
-"Rob II In."  Tbti-utinfil of l*iih.d 'l-Lwht at. i«li  Bill '
ln-n.iit.Uri  ill  thfw  ptibllr Imptotf- «**-'Mlikf In Ifll thtta latwotla*ta»il*.l
itui.li IhtffWiiiiiMoi'h talk alatrn,. and " '''" *"» w.otod lo bof oat  Ibf  .1*
tbtiiia-ffillnii.aainrlli baalaetti,-atlla-d <"ai|»inr. ti Ibf ntt*M»nl bt woaM
Ihrm out.  Thr l.nln laland lliiati Ih- P***t* Ibtli hii wuH  Ihlt Ihf,  ntaH
llll ll.ll illt: lb- i.iii. and -thlhlli™, bttt* lbt >lork .1 i-ml  And il Uf **•
linlldlnli Ih-lnllllben i|-|i In Ib-fill!' Il'mln I'tftlitii. oanlod 10 tilt  ihllf*
liihmtii nf wiii-rwnrht on- mnm b-oimM mak-bimi pn-rni lu api w
Itittiiltir-d thrn and tarrl-d  In r,em|el.' lU'a.M-l I  Tb- •prllft thrn to.alt.-rl
Ibmb, iiiwi.ii- ma.niali'.l  MN.   t I* ■ "*•■ H'l 'aflat duwi a 11  WII  a«
,nnnilii«ltr.an Ibf -trnlni M|»t bad 1*111 "I  bh rtprnw rl  fff... .  Hr
•aid that bt w.i a hartali-n and loll, 'blllf  <-n<*  honw   Tbf  rhaltm.a
Ii Ilnw, bit, la-laid i... «l|i|. ot filmnf" wantra to h.nd Mil  th*  tiKintf. Iwl
II ht onl, btd hi.  hind  **n  lb. M, I i.tat,lf.tb«m drtlim*l 1" lai* ll
liaak e.I Ih.l  .iii.nl rhlp'i tu*-k h*   Mr IV 11  Toonifml fiatf l-twinl.
mllhl In.liirr blm lo think r-onlmiol.- mitthi*! If lo Ibr labtV tad liM Ac*.r t
|tmti ol lin.hltr tnd i|ap!iin-l Thr »** duiiat bill. *i,im imi h« bid Ml
lirri-lal i-hmil nl  oai  Ihf  mmi  lul ***** Ibll nl.bl • rolnnMln loalllaifi.
•I'llla",-  ■MIIII  Ut.l   tai.l  nrt   |.,,. lb-    »* n.li.i.i.i llliaHoo    lr- hl'l
pUeHd If ih. Ik.i Ittl.litnit, lid hi coirtRi. "• Tltaa rut
r.-nr*r ir.***. /*** * r**t* r**4r
|l*a<*l MafloOfa*. ft.-I
0.1   l'a.ai,**..,!   |lat*ai.
11.11 idaiinl UoaeafV-K  llflhO.p. I'  *>
S . b'.t oimta ,«. |*,..»« lo ,bh mf
• t|-t»*"ta« bit Howi oa lha loMHIil,
.Id HfpaWtUaVar ot a Wllb  IVH*  tMt
Imn ito ItiMi.oUitbintii ll>. i
Ilt t"i*f* bit foorlaoloait oa Itolt,tlt|,
■fll of IVilf fmemirrrf. Aid Hti lata*
ttlt.aitwttal of i.p.a ta Ito ultb «**!
** Ai'llim tad X»w ****** la Ito
walk o... la lut at ill 1-n.iof ia. ito
WMoowttf ,ato tiia.pi. lav •ininbip
i.r*   it.   ateil.ttrtl.  ftoath  1*1  Ibf
oi,.,.ea«.*t <«...! otiitf tail.* mat*.
iwl < it-lall. lb* fetini|tl*l  a., l.,tt*-,**4
tra* In* Ito ofowiat ol ito Xn .nt*.
ItkO OMtllf it lb'  "
rtilot,   All 'tow .brtntd iliaolalf
h*t!*.*a (M limit Ito Offi-Wllf  fl* 1
IVilf fiklf. lit llta f*!l< llltataVa, to
lb- «lf*lf«v itiat ol Ito lliii'.it
laliad*. aad of Ibf Ibwla Uiak.« u a
m.
_■
•■on **■** Ito lolttota rol«t aol
f.t.,M. uaia. to Ito tlfat dtplk*
foaad la if»tai« bwwllllo. A rtbU
tfoat I llH-tlli In V-kobltoa P, aif ol
ito Ufoii aid Hawaii.. l«HMi« *
inoiMtf* att mlf pfatibal kal a p*
p*t Ibal li Ittf libttf lohf rtltM oal
.a, :.
nCMDMR  CONDtfOT.
ra.. •'.'.■ *, . ..tl.il it/  a*ri-*t ■*«
OMlNW •llllen   A. 1a>
.1 IWhaap WlflTi Ibo
Al Itt lltwli- wblrb I* 11 la Km if l'l««.
lVii.ia.toa. oa Ito Hot of Ito Xoflhtta
l-Kllr lillaat on IVnlri*-.,. lillod
,oto,f failoti latatiti.fi. Tbt, wort
twrpt lain I bf litrt with tbf tatlh III
*iwh*. Tto tomwo-a nf tto riWf«tta*-tlf»
fltfi in wk*ik Ito Ufa t»tra»ti»d. dli-
|.1.,fd IV- tttt.1  b'lt,i>*i  laadllfffOii*
ihoottb* iliii. tad xtoiiif nam*
III* ,'H.lf.i.f  l.haetttr.  ,..  tke.1.1  Ikf
• titb nt IP* Itar. apna Ik- hflp audit
ohkh thill atfto aid d,.a. fmotlttft
I.f A lotllnet ol tbr rli.f.iai tin.
doirlibfi Hat ttfolal frratlai-l ol  tbf
tlltf Ito aW*blt.1 lbt .til ft*, fl
*-'!|.t,a,ttrttto, httrnt, W.I In .tlbft fa
111 Ito taifn obn ll'l fWi|—d atfttb Hid
pafM.t. Ill lit t.ll.  blip  I-OWl*.  .1.
ttm*  O'f-.a.  a.-.art.  eto.
I.I. ....-,.**. ********
llii Mil. Dan. Ik-roMlw, t-ll
>. ******* tktl Ito f I*. R. will
•taikta Inf h (tolf llat btlwtoa It laal*
pmt tod l.atr Papntof. I* ato>r ta
an.Hiaad.lt ito l.r|flt iwttwMa.
iiaMa
t ».,. a.i • NMM
Al Urtttrt"*",, tin., Ind.f l rtltf Utr-
tail wltli, ■ aawd ll.rwh wl Irt to kK
■•Ha llil an hat*** to dfllk
woanM tm. t-rnaai,
Uwl<.»iai~**ftff lltatilbw ot lk.
i I- li .it i-attf tot Ka.ltad li ,m-
■wfUaua all. Uw rtparifd IttaWMlM
ttii ,'il
•on at iimoitito tuit—
Tto Notntbtf • a.*otii twtoipu •low
•i lartwaw of *!».<** tmt Xomwih-f of
lait t'tt
ii iii.titii .tm roetie t
tttt.ol. Oak. Iiwaibff f. — Tto
ttOHllloa leuirnawtwt b.<* dfeidfad to
'oo.l.o-l I otw tittl no tto oof Ib •bof*
tl Ito Kt  lalWlflrr*  fll»t tbotl *1 Wlm
,*, ■! ■ l-r  !..   ,,,-4 (It
OH i4f noM.  I, *• fiUa>i,fad Ito nml
Will to M.tHteaW   T-tadff•  tto lltltfaj
al ai t.ttf —tto.
a.tita a,imi.
Ifl tllfl. |law»ltt»t ! -Ml J llflf,
ritlf bl*  'If* *rl**t to Ittonif  .1. OTgll
Iy- riltdita Inm U*,tt**r .0 Itaattfoll,
wtotf btwill ptMlik II it ttantlltl
|,.pt t II wlll pfntuhlf iia.pnt, I mat**,
oa Ikt oatf btod ami rb.ptoto oa Ito
ottof, tod ii|ttto«*!f oppow ,to AkkaU
IdtallH1111*10 ltd tdlnrlit oarwtflrtwt
latftpfttr-llf.
van .. attitifii t.iirr
Miimat.1. Vt*. tttrottbtt J. — At 1
■ow.iat toll toff of toiii. w aliuwo
tittta tto Mnt.,t*o, tntttl ot Ira*, aid
tbf TotWlto aid MeaeolttW! tlaWWitfl.l
Ti.1*Itff* .l«wafijltai0. . .aainttttalot tf|t
tppnlatll tn latftlb-w ito i'aiidlaa
IV,." ralloa, atUrntitlf. .od ... Ikwa
to minot tto nto wo*l ol l*ott Aftklf
Ima, loaf in iwo ffoii p*f atiio, a*
iln tn ub taaatk tto II. T R. Ill C P.
R . In tt-dta-Ito  lilt In Ion ttwU  apt.
mlf tad in hat- itott i-fiwi Ha.li
lllwd filial »»l In laaai pae-itfttl
Tto
.i. at,
b.Mi
■   rrt   pr-twat,
,.'... ., a
lat* II
bfltotf
r tit 1 j
IIK.II.  I'M Iff IIIK IH''
H-ttat. .1 f.'.aaait.ra'" Irtft.
Ulll I'll tVILM'MIN-i'l'lLII  I" Al
8
tv"
llllll'.'
II.
.1  N.\\
 -runt!.'.
I I-L  11A V I'L  AI.Sl
llll lm ml ii
tiliilllil
min
\Y
mui
'.ii.ii-
A  KBW  I ■! 'll
lial I.'
. .'■
ml.
 ,i  tt l-M-m
tl.i: TIIK  KAHTKItliV
K"l; $
Ua,. Illinium, ami I'lat-aa  I'l)'''-  ,*,',,
,l,*i|i  llltl  I tar.'.* inn Ijll'li' Uitiii'
,.|lt lllllll-  1V.....I- ,\ I.ini !'!■
jfoil  BAI.B,  i.n'r ooKtaa, tt
I?  li„|,r„v llll   il."'l,!''  [I*in"»
i ..in,„[, niuiii |- sa-  t). lediftiln
1 ills Nl-L.tli Till'. I'AIIK  1*01
li imal roaldoutil  |iro|i*rly In llm
^-.Is'ls'Ll.l.  I'AUTS 01"
V   lil.lli. I  mi  a-aa.y  le-nii".   ******
1.jiiil'le
nti-il
..favrla.affft.Hf - a..a.l.' ItU >**„,H»,I I*
ij iii.i., fur!!". I***ll*ir
AN  ILM'I-LIIIILM'ILII
i Limiii-. in iii'il.ii" I'"-
iit-
f~A NT Hll
lm
Hid.
i. i' 1.1.-"
ejeylae'liaie'f, 1
A.NTIIH UY AMAS  It
ll-.tM'ILI
It  Iiiiiiii
I*.
I i'i.
-ri'iiiNux
.labile -!•*
T
,,„,.   .,,f    ttll   ill  U
,;|-.M-  11 I'NI-lll.l'  ll'fM-.
LOST.
TIYIlll.llllIllS.lll.llUAT. I'TNDKR
- nin iv ifiiiiiili-ii.  rlppl) in "lllii'"t
Q\\)i* $k*hiyn*
iN",
NOTICE.
lor Hie Benellt ol Ctcdilors,
IIKIIKIIV IIIITIN WAT IIV
!,,!,„ I .Iiniiii liit
iil'.'-.'llliiluy "I
NOTIOE.
inu-: r.iuTXUiiMiii' iiEUBToti
I   i.l-ili.   !.!,.,.!,  Alalia.,.!,-!-  1:
llat ili-.J'
Tn. Im-l
innii i ,:>
LAST NIGHT'S MXHTIXu.
Wi'i'illiliul liul li'luli'i' with llm llli'lil
iiiiijin-lly ul llm |ii'ii|ili' a.f lilli ulty nl
Hn. "iili-li iiniiilli'-H'il by Hi- imlilli' mooting hold in llio u|ii'i-ii lum".' llll "iniii-
II ll-ll. II lllii-l |il-ii|l.illll.-i'il |a|-ail.'"l HUlllil
thi* I'liiiiimliiii ul ilauder tvlili'li ha. boon
I'lil.liil   llllelll  lay  llu*  ll|a|llllll'llls  III
.M.'-il*. I'l SIIMIIIIM  llllll TolVNIKKD tll
Hi- prtuoiit uiiiiiirnliy coultut,  Moto
I'liiiiliiiiiiil-iii III Hx' in I tn I ii I -1 in t In. i ul
uui- niiiiii-. ll iliin  -liuivii.  llll iim
III liililn-,  llllll  Hull  •'lui'Vlllllil.' a'lnl"
which ioonor or litoi i* lull ia. ilm
Jt-1,1,','1'   ai!   llii'   JUItlor   111   poll-
['I lla'*.  Ill 1.tlll-1 ]itlI  ur  iillli'llll-i'.  llll-  lit
1 loimlll boon ri'iii'lii'il.  Thf ri'itilt "I UlO
! mooting hi. ihowit tluu Iho vlllllriiiliui
jlol i'i iniii' I'luiiui'ii'i. tlm iiuiiimiiiiit
ii*|ii'i-Iiuin! llm lull'ii'liiiliilliin ul ii'liul*
iilile -
i.fllti' Huu A.'.i'i.l
,.|,.|i,tun.mnl nil In
■llllii
il  l<i
.li.-
nf tin'
I., .-. I  .ll'l '   -I- ' ':
rii,,  i.i:t  niiM-iii.i'  ll«»m
1    >\itlill  ..  t  i"  H .   ■ ***** *
HtHtMS  H'  III ST
\M T.MMir.li
1  iiltAamii aod
a,.|;,-i it At.  ■■■
159
- ..
I... ii.
Allli.-  "I
■
a.a aaal,
1 in
ttniLi:
leaaan-y rn.".".'-!. i ",'„"""
•II,. tie.
■
, inuu
I. all  II.
IIII,  -.Al.i;  NBAII  H'lLI'
ft MH
„,.,..Illt. It
- III. 1 11 1. ..-■'•■' '"'•
1,'AIIM
1  lln
tm.
alll.l
l.ll II III '
.,  ,,  |. ■■'I'lLI  UI.-IMIS-IILII,
I fm luat.l  I"'"''
Jr...;'..
t. . in..* ii  ib  -
i,„.\",.r~M.I..IM' I.I.M.i' 'I**'.
5 ■...■'•''
*,i:13,,,'i ,.■;■,.,,;..
IVIIii.au  inline
|..,...|  al   N. -
tale aal) llllll J.il
 ••  Mill,
il I \ \\|i| li KtVKX,
t.l.ilil.I AI.I N INI'I II
li  I  Ml NN
li .1  -  III Wl --IV
ill llt'lll  11 UIU
D.-lmui-li-r.  II
S   a, I  1,1.  I'-!
II  !•
LAND REGISTRY ACT.
"I'liiiini'iii iu ii
II It Illall', Illllill
mil) lm lully im-l
lllllllll'll Jll-llll'llll
It laaal -ll) lllul
Icrlugo -.-.I.  Hn
Iiaiii-lil—.  Tl...
I ll,.- -..ll.ll
I III!', llllll  II  !
lio.ru ol Hi.
i iho |i-ii|ili'
I'ti.
l-llll)- '1','la-   tll
ll!!!ll!!|lllly.    Will!
unlvorilly l.mly.
drill J i
-InlilNIi  iri'l'-lly
I- l-i .1 ti In-1 I,;, imutritl
■llllllillli Ill  t'liutlTI'lug
..iilunil 11I.-i.
...lali.i. la..-
gooUni Im-"
.1 Am Luu
|.i!U,.l ilm |
..in iii.l.int
pooplo lis
il line
.in tin.-,'
„i -uii I
aal  I he'll'
u-i' moro
l\, Ilml '
, ..i.i,. tor
llie
Rt. Lot I, Block inv,, Now
Wi'itiuiiihtfi-City.
W'HILlIILif" llll
tt  hll. ,.i .im... To
KiiTirit.iTi: rn
bull. Nu ll-la. ,o
iitililnii.ii i- luu
i l ,a tti .1.-tt-
 "l.tliplllalH
out a illllill' -lliiil I.
ii lm-1.'
< . illllt-ali'
ti.ti -it.liilu
il-
...Ull, 11. jn il.l. llllll ..lu 11- -ii'
a.li.l aai.eVclli.il I I" '■'•;''■
.,t|ll,.. a   -  a .(  l.l.. I\
II
latitat lai.-iiUI  i'lll >   N. * *1* '1 "I'I
.'111. Xa.ll ll.l. I  '"I
.ll! II..  ii..;.!.'llll llu- II   ll'l' lllllll. II
iiuriiiii.mii- ilittt Mr. It'.ii.htin, ii.. itl '
man ul many u.ltnli -it.].- qulllUu..hould
I,.in  ,! ilmo.1 tla- l»'glniilii« nl bl.
imlilli-  rtiri'i-r  In  llrltlili  t'uliunbln
, ate it   lil-   a'aiailiiliiliiri'   aiiili
p|, .'a'  iai  ajarlnlll  aal  ele'Ie'al.   Il I"
ipptn a.i iiiiii lb.1 li*- lu- I-* " .iii.iii*
,,l it..  , nit  lu  L.t- iii.iili-. Iuit In hll
■ -, .1 n. j:. ' .1 lo -.ay lllll II
Itt not alOOll poller l'i Iiini*- Hint lai'l
io painfull! ippir.nl in lu- -i"  • al
lelgllt.   'It"   ""li' '"'■  "'"''I  nul h"
nil,.nil — 1I..11. niiiin. .1 il! Ill"  i-ll.'fl" "(
Mr. lV.iijii.ii in .Id liliii-llul Hu- |...|.u
•«2SS
Notice to Contractors. •<
lar Wll.l Hull I." tier  Un*
Mr. IlllultV aiaal iinii lhl.
by Mr. lllia'iis - ,! - ai-.n.i'
,1 Mi.  tt Uht i>  l"  ii
:--■!'   ■   1.UI
aal.al.ll.' "I
t allowed
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTORY
a AttavittAit* i*ii
M'-r'-
QRALKII TKNIIGIta Wll.l. I'l: lift
IIAV.ML.
 lltall  tl.
l„„ta,.a. I.,.a
aKvUt,itido*-li«l
•|||til||--e.\
t«. llflf<|<
J.  it  HBAST.  A!.'I'*-1  ', '"
•V. i~. .... I
SIIAtii'* MA. l.l ILI AIL'IH'
.*».. II   - '"  v"
tlatlll,....... .--— • —
4,1 fllllltltlt*.
■ I u|il'
HIV „** jii, l
■
I    li*  i . Ill,11,111 Nil
1
Km  1«U
NOTIOE.
v-t'ii'i: i- iii.iLi.iit oivb* tun
mil uf luivlnii In mloollltlOll iilli!
HI III"!!'  I'lllll'-I'  ur  collogot  ui  nni-
V.-tt l.'ll 1 I II,--.   Tbu   Illl'lll   ltlllllllllll.il
ui tlil* unlvorilly may wrll bo loll lor
ilt'i'lsltin, wlu'ii ii t'ullt'uiuii' I'ulli'iti's liiivu
iii'i-.. luiiiiili'il, li ni'i'il nut lu fact lutvii
any mu' |iormanotil homo. A goiiorul
unlvorilly body with iiniltatotl oollogoi
iiuin-lu'il iiiltilii ivoll nii'i't imrlinili'iilly
Ill-si tll mil' |.tltvl!li'llll a'i'liti-ai tllt.,1 Itl
limit In-.- llllll lit'tll' ll a.a'111'lill  I'lillii.r lllllll
ii liii'iil ilil-. Tlm ni*- iit ilii> liiigllali
iiiiivi'isiiy iit Viotoria lii iiiiii iii imiiii.
Tills bus lOIIIalOd COllOROi in Mimi'bi's'
lor, Iilvorpool nml Loodi md owmi
gonorol iiiuii". lis uulvor.lt, body tor
tlu* |i!'""''i!t moot, lu Miiiu'lii'sti'r, iml
provision I- miiiii' by tho comtitutlon
Iur ll" llll.i  liii'.tlllK  ll!  ullli-l-  OOllOgO
control, I! m.ii wl  luiiiiil dotlriblo.
Tb" govornlug body tntiy UioroforOa timl
va*ry probthlv twill, boroaftor inool -r"
Iillli; lllll'I'llllti-IVi III III" Vlll'ltills ooltog.
a 111'".  'I'ltls Illllllli tt'l'l ll" tll" ill""  iif
ib- limiii' "llrlllth t'.iliiiiililuii liilu'i-
Ily," III" Ililti'l lllllll body aat Dlala-li lllill-l
litilillni* i<\:it!iliiatliui" at iniliiii* uui,
i. in.'i.t .-.-ni,,-.. miifiat mool .it i iiuiiiii Vli liillil, III a.lltlt 1,1-1' III N.lt tt'.-laallli-
.tOr IT Vllllitilllir, aal Ul niiiii' "llli!
lll.lllll.il,il  III)   || Ill  "ll.ll  Inl.Jllli-l
ji -. .*.  .*.*. .-ui i-iiiii-iiiiiiuiii iiiiii no...
ala   -'.It'.- I. .  lllli.l   llllli!   llll-.IUIllllll-
I.  '  I   .t".mul  lie allaaril!" Ill  lln'll III"
llll" llil!)Illllill lllllll l-lll. .1- llllll- ll,.
iiiiiiui  'i'lini city may. Itowovor.do
wi II lu -|n-iiil ISO, !  < *    uiur"  lu
—t.il'li-lilii.* a 11, i-i. !• I ■-.:", .mil
llm- -i-i a good Ol.tnp). I" '."■ I.illiiiu-il uu
tli.. iun liil.i!iil, luil in.i|"t lum lhll Viol ula
I'tlliiml  ! ..'I.Hi  a'lalln, IV0D  Ibaaliuli  ll
ai I-hi ii'tnrii (ur a niii ul miiri- llinn I
130,000.
--
NOT** .iv/' C0MUBNT8.
I'tai—1-mii.ii- nr  tt'ry |.r*.|..-rly lul'
IllWlllat Ilia' ,1'lB'latiaalii  aif  l||"   Vl.'lt.rll
i nl,.!.;-!  iii r-itar.1  (o  lh-  liifamutt.
ti.itli.  in CblnontH.'iiiiii, lililiiTtntar'
ai    "..'... i!, lopuulty. li
i.-ii iba, all li'iiii'i guilty ul
il ■• irlitt" will be. |aiinl"bi'tl
.  to I"' null  lb-  iiiiiiui
II    Lut.   'I'lll!"  itltlv  CM Illaa
" aptly  and  |a*-rmori.-n11y
ON THE WAY
A Lnrge Consignment nl
MANILLA
ii n
TO DEPOSITORS.
THE
All Wrights nnil .Si/.t'S.
LEWIS &GREIG
I Inlti Your Orders  Bedrock
Prices.
British Columbia Land and Investment
.A-GENCY, LIMITED.
(8UCCIII0I-| lo Allsop ami Mason.)
hi  tii-u ul llir low I'.ll
it-ii-tn. mnl iiu- restrictions imposed •!
[jural in receive money mi deposil
if Interest given by the Dominion Snvin-gs Bank Depart
us in iln- .iiiiiiiiiiI in In- deposited, this i 'onipany i-. huh ,,,,.
rate of
large or small iiiiiounts, nl Interest at the
6 PER CENT PER ANNUMi and on favorable terms ni to notice, eic,
Tl Hi..-' a.l  tl;.-  Until
uui] Ii.hj.I. .ii i.iiiuii.1 w
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA i>^sn
HT A OLIHHUD 1871*
IEW  MII.I.  BnMlTtO  III
LICENSING
II .
a.l  \.
! !
. 1 .
,,  I II.,11. .11...
J   I I ''
may mini. I. I  I. Iba
,
. .liililn'
...l.. llllii
,•...!-. aaaa.l IU--I1  at ■
..l,,t-
COUHI -
i i i) iin in tr
,1 Jl 11 .
j. alll
'
*.*** In .ni
RRONETTE SAWMILL COMP'Y.
„,.| II.    I I.let ul Null-!
NOTICE
.■..i-i i-.i
( ii Lumber, Shingles, I *****
liill Sllli! .liul  LollU  I iilll"-!'
up to loo I* cl, Also Floor
ni'.; Ceiling, Rustic, Siding.
Mouldings,  l'i*ki-i*. Scroll
iLlMIIElV  NtW  WESIbMIbNSUH,  IJ.  C
viii'uil is iiKimm uivkn inu
*i  t ii itndt it -iiini--!
■.I. i.  . ■   fail •
,1.111-1*11	
,   iii, i.i.ii.i-..- Inuan .
l.i luu
\ I.  -
I IUI - I'l N. II
;■ li
MANUFAC'
tu:re:fis
.md Turned Work, s.isli
11"" • WintltiH -.tui Door
l-f.iiii. • I Inn -. Pinish of all
Kinds. Kiln Dried
Iur .uul Shingles.
Lum-
i ACCURATE WORK OUARANTEKD.
S.iliiinii .mti Fruit Boxes,  We havi nn Spi i Inltit t  **\** * til l.t. iiiiii
. >, a m .1 K iii I ii iiirpnssed
I.V Klin-
•-
LjOTlCE
v..I I. I. I
-1   |  laila ant t
III.III.lit  a.Ill  N  111)1
,-t'll  "I
a  -!i. I  .1.1.  II I
'I'll.'  Vaiii-uiit-r  IVaarbl  -,.i,—  lit
tll|i|aaa|t  laa-  llniiili  Illla   lm lh
, ,i.-ii! lu all that *
mlbuaal lil.iiil I. Mr. It'll hi II i.llllll lul
, t|a. I  , ■!. ! .UIU |llll- al tll.
i|,..t  F„t.i*i.Mi and  11 MiMiii.111 llltllt II.,n. tv. H  miiiii. M. I*., hu
i \  ii.
iii-ii*- i.. -
I  ,„.it.  l.a  aa'.all  la  l),i! .    a
!,- .. Ibat a. .11 II.,u.ii. I -
a.ae-aiil-'a .'■  *
.....
ailula-ti.nl '   II   *l|aii|1al    *l,r."l*/   tlO, llMtlllllttl  H •   tilt thl  ni'i-
iptuded " al..|.atili. tbal tko lit-  IWwlt
XMAS!
Hi* lum- «.|M iini mil III*' IIim^i 11||<>til I.tin*
..iMtiisi-iir iiih-nii loHierlUxon«ol H'niimlB,
*U*r. INirlor li«ni|*« hmu n'i.tou lUndMHir
llraw iiimikIiik I uiiiii-.. miii ivuiuh ami ih-it.r.
iiini MiiiiIi-. nil tun I.* uf mi , irum >:!..%(,
I'liinti I imiii* Irmti |7.M* suu Hlimlf.
I».tll11ii1.1.-  i-VH'Ili'lil  ajunvllf*.  Allli tll'
atllitiall.il'* Ol  III
.   I..  i.l,f
i.-ft * (utti.I..-..(k 10,000.00a  aProboblf
amlit'lir.'  Vtt |t Willi  J.M.iaai.iMHi .it.'  im 4til.  fnr tm III all 111
i    i Uu during tin' lut I
NOTICL
WE
li.m- It.t.l iii...iut.i.T ily for ui ii lull lino of PLUSH I Wl.
GOODS comprisii l.l''   1 and Tablespoon  ■
i   : B ntt i lir'-' • I'i : li I "'I--- ' hi ■ -• -lump*. I'm • i .ind Gtutii I
,!--■..'  |-'i*j|tScl I;  i    ■  o. all marked cliwe to clear the lol
Dp Ulll  ' '■!  gOOd ll*'l-  al a,|  a. -Ill,  .1. -i,
tii.'waiim ,.,i.,. Neea*- ami ,bfnt bai-
|, a- laT l.aa ttiaet-   •
, -■ i-l ■! 00.000,000,  ' J
iia  Ibll  |*'rb*l  I* , ii    II
it ii than Mr.
NT.1
I* IIILIIILItV i.U I.N
T. J. TR-A.F F> *&, CO.
lll.ll, l.a
KI3i.lNAI.ti
lb*. 1 .
Add ft*. I
■it"  J. TII.UT  Al' H.'M.I-
t ■  Vtlar. Ilii.lt ■" -
I.iii
I llil t.l
U |.ic
malt.*
iiii.i ...
||  m.  I, li *'lla Mi. Illi..«\l.a Mt,,,.,  If la.ba.  Ill*, ll.tl 1.1I.I1II	
-lia*** bl.  (..,-;.-.. |. aluaii.l  II lau, eji.ll.- II..-
•I '  ■ I ll  th,  I   t.'l  lilli.-
.a. l.aa an lb- .at., r ,| ...i, alairllail al I. e
ia  ,1 Mi  .lima I I "Ml..|l)i    IV.  bad
,! Mi  Illi.uN l.a.l irltlll I'.lir. II l'i*
tin Uni ''■'  Ham*  Itaooaai sir.-
H*l to.rl.1,;. ni- i*i-i l.i.jtit'i'lii. t.tt**l. v"" will obtl»o > «rca ny .m. tl
' ,.. ,1 ..tt.alll   It I*'*!  f.l.'lUt  I'-ll   I* *'!' I"   *l"!'   ■ '.
I.,t**li:it i '
ttii. *
. 11-""--  ""■-
>.n,iblna bui.nu
u.n iti.iiiii."
Iitti.a... [t| boob,  .iiil-ii  by  Aid.
.i«a.laiplh*l Wf "■•im.*!*' l"'i- h»«l 11111.1. i-ii/_
• tuiiti, I..bin. in what aaaM lm.
-
■■  '   '
1-.
W   1
• UN
lii""'
I'.l-.l Itl
. .'ill. .1.1 ut Nut
1-1
NOTIOE
V'lt* i: IK III i.l M
|V| N
IIIM
11  until
1
■
-
iii'i. 1 I- '
l.i mU!
' 1  11 lull
_ra Viii.t.,,*.!!..
1 -  ■ -
i.t V «
'  II t
»t i«
KIMi \
\	
t »• A
l>al.illli
H
l-'l
Wliiil.'si.Ii* I Iii 1.In ti *• Mfi-rliiiiits. 1'-<I11111I.111 St.. Cii.-.n-r I.u ,*„..,
HIS
tt
Hit-In  '• StltMt, N.
1  ...
lAIXHN It
ItAITt
V im*
■*,a. a. 11.. l.t II  ■
.rn.*"
H11.1.1 hii;*
Iwaiaaa, i"i 11 -•
IVhal             * ' A  |*',ai"il ul
Ihin by iho tii.-pa. -
..au an.1.1 tin,  I, """' "; M'' Waltart -|.,..,i.-tln,.-*
a 1tir.il liul lb- iiuls-t... mini-  *'"'"* <"'*t *'-*1< "» "
NOTICE.
V-'.ll.l. I- III III HI  e.l.l.N  lllll
ll
1 .  ..   v.tt.it
MANUFACTITRER8
AND  DEALERS  IN
A** * Dnmd Utnlit, 8hi.«bt. Shikr.. Ult. ut Plrt.tav Um* Ina,
Km na.lt. Tn-fnaultll Kind. »t W«.i tmauk*** tmI'-uatrwa. Dam. Ita*
Wi***, M.aUliiir*. BUmU, Riilibit*. &Uutr-, Bnrtr- ud link U
KM. t itu. uni Tuasj tmi Tanitm
' f-.,.*l Ha-lt fii-lttl. ul ill*l|-|<l.'t|t nau.l
^a.lt '
a
At  ii-.:
Fa  ""
I.    !
iti;,ii l.tM*-I in t.t
► d-rmll.
'
11.1.1 II llllll
II I fa 11 ••  ,!•
H
ll-rl—1^ ft*..-...  If.-
Tha editor ot th. Va.  ..., ti 1 | .
, ,.,. ipttch ai. a.l ,1,11  ,|„„|  , ll-,..,..!..,- h.
■ ' • '.  * 1  hui  •  ■ *a.-i and ,l.it..t,
c  bla,.   Tbi.  )u.iii. . a,|..ll tli-nn I
. pa.Uk  a il..|
!'•*   ,|ai.   lul N  ,    H
-    -
1*  tali lit,  I. ilia.'  i*'.«l fjaall.  Aal.ef.
...  . «,,.  |.,,.    llHb.
.  ......ii'i  ...uiiu ". ni-n.i-lh-
.1  Ml>r.lll..\  Atlllilll. a *. I -r It.l
lb- llmnlaal..!.."  I'liilialill tht
"tit llll bim.  Imw lu tnul
11. a .... J. ,..- . ,
I,
IN RE RICHARD OERRY OECEASED CANADIAN PACIFIC
A
BANK
NOTICE.
Null. I. I* Ill.ililll IIIVKS lllll
!
Navigation Co.
Limit.
Time TauleNo. 15,
..,
■
ill
, |ati|,.»..
II  J.   nl,
'   if,
■
...,.  f. I 1   !  i  ,   *    -
NOTICE
N
t *■■*,',.,  *  ,*m l.l.lt,
tii-ti  a. l,«.l  |.|«tttu|lnll
,«.*J  tra|r(tla
W.TURNBULL&CO
Itnut *****% ynt* Vbttmnh* *'" »bowrote upg
iiii..* Tto uti
UtAtttU I  lh llir  I'li-ar|,tTT> li| I*I9*\'
Wttmm ui View NOTICE
.■Hit  itltttetO  j UtU Ml to  Hmi*li Ull tl.r
mm in tht CfcHotaii boHday*.  In*i*«i«r tt   n X",11'*! ' ,!,
ii..i. * |
I y*1 t*
««I lbe nif utt
lit** Hilt   la* tt-AAilt
I llMBt  ttltf  I iihtttlar*  ft
at|»l*a*l I'l
TL'
fi ..■'  ta
T HI-.
It". II
I- t I'.I
■   |1,
■  lie* "drlutirl "... r ir.t.i-l,, |.....t i .
■ I.".!. KhaH nun,'
•1 |.pr.|*.,«t tbt .Him
Ot Vatu.it in I***.**.  Ibr-  Iaiti,i|.l1,
I.I
a
ll'
1'le.lti.eti..!. . l».|.ti,iti..lai l| itiniit* tbiu | nl'v
• lllllll-  I ul.it.  — ,,.«.!»  ttlll I*. !
—I. tatiib-i  H.i"*'..al.i 'ir.l.i ib- .,i|a-rii.inn of
'"'"' .'■ '-'" ■ '   -■ "■ •■■
l„,..,„.i.i,i'-.i.
i'^i__
*
»
• mi. ui
.
il
* a M*"
,, a*i- - ■
IINI
Xti- '
H. W. I Ell K A N
iiiiii-
i.m * •
NOTICE.
Ll__: :
a
It.
r
s
1 , •
- im*
STEAM LAUNDRY
ta- t»jt i.i.i
. •-.
....
■tPi'i    	
-toft  m* Uvint****'[
• ll»si«t -<l<ilmi_iii|iii.ar ihlfcpilwWit-t
-MllihM wuMiijv' Tfci-f**
■  *■ ■ Mti rnuM tml
la I t|a«!*a| l.iM-typ-ft**nh *******t**tf.
i*i*,umpt*4*it
V.    11,11*   fiMnlliMl
MMMNi  tt|.»l
-
-to|«M "•  nt»i iiw
r * lalrm-hy (miM*
I  lto«  *<**  *ptA*»*\h*ti  t**t
p*tAti*$ A
1  l"l  ***
II IM> »•< *****  p***M, * *
* *  . ** mr
I
ll  *Am4 Iti
***  t«< f.lf- fiaif*
'A *!,*  -ill, lut
* nf itwmt  l'**K*f*.  ttt lr**l
• >    •  * • I*.   I   I  !■>,.. |,, (-' ,." ,].
* ■ mil ibfKtMit.*
I"l  it>r4tr-/a|  II  I*
pi ***** ****** 1*11***1*11-
• '*,  ll«»l. «)Hlil *l If *a| u:,t
"ik-fil  a|«Mlft« IhlM h*V*
ttimi ttii IttUiaM villi •
I", * t*U t*mWt *4 *t*4rtil* lh .iu tiAatf*.
»  ' f A* fllitorMd *tm* lltll It
M*t   i* ii**i**lli *t*l**t*. titii tmr l*imliH*
'•* l**n* }**t**r*i nr****
ta*«*t«lM l*n imtillt tittl*** it.tl **">*
■ Mr*.  Ittit ***p*,*A*h*ti I*
*4t*t)f** h* l**-*|rt **4 ttmtA*
Ihftuth l* *** **i4 **• ltn«l *|||, l«i im-
t***** mm ol tm**' lfc*?» ht* *** *t* Imii-
d.hr-1. ItoMMd  ptAtAt AtAti* thf iti-il
Inn Ati*4t*. **4 »  1**4  abattoir  tm
tU'tln I'iptltl*** lh*** Ihi* rAMnH Iw
rl
NOTICE
V"ll' IL W IIKIIKIIV UIVI N nu
I'  i
MoPhoc Bros..
Siiiptripjils aod BniniMn
BOATS TOR HIRE.
Beyond Royal City Planing Mill.
New Wettmlniler.
."1,-elila  '
l.a*** I ail It  iaart.wi.  pj.aM.aaa
'lllll.,. .
1..J IIMIM  ||.Mt.aMt
tla* Illlt bll a.|*i.-d t
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
l,V.
Wf a
tv rat
^ ** .-»
• ^;.
■■■■*.•***■: *
Uidb Hcbool EDtrance KianiBatiOD
TIME TABLE
NOTICE.
Villi' IL I* lll.lll.Ill ..f. i.n uin
Al   |   ...  -.| l-a., j   1 '
Sir. ROBT. DUNSMUIR
w aa.on, a.,,,,,
'I'm. -i.\ii ■ ,isM-.ii. iiiiii.i i-Al'liVltti. iiiiii miK.it a UAtlA
I
Fur fir Chi fit Imt.
*■  tltisHnl  lift  p*lt"*  I
liltftnl allr.fl r.n .tnii alwi
ina, !•• aartftalai^ •**,
ippi ban.*
• ,. i.-i,
*
li t*.
ill*. Iii*t ..
FRIDAY, DEC  4th.
ADMISSION  BBC
HilH il,i*:nitili*-l \i.i.t,.i«t. ***.
NOTICE
V..1I. K I* IIKRKIIV -I ■ ILN 111 IT
li ,
aa , i -   .
aaf N. * W« *<fr,lri.<« t. ,1 .
'  -  t.l tllal,
llll.allla •  I' M
Bank Montreal
."AI'ITAU illiaMiR
RI3T.
SI,'.',ihii
• ;,, i „
NOTICE.
.'■iur OiaiViti Mulltta  rttt at
Pi.l.l,i„it a, Ttf ..,
NTCSi
HAT
• t.l
NOTICE.
Vi.lllL I* IIKM-.IIVi.lVI-.NTIIAT
tl  1 .', litaMatpat latftlt., .1111.,...,
,t*n,h .....' .. .■
aia,..IN,. it...    ..,„.
,-*' t,laait l" II It
II."-  I " Ill   1  N  tt-  ..  ■  1-  *
NOTIOE.
>jnTi<r. i* iiKiii.nvrivi.N mn
l  :-....- ■
THF. 80..AN/A:
A Savings'  Bank    THE ^^
Department
Hti bttn optnet in toranrdion «.ih
Ihit Brintri.
E. A. WYLD.
Ailll.f Mlllal**
Hn Itnliiiiiltf. tad J.iiii II
NEW VANCOUVER
COAL
■lllll*UHft. Ud. ill imli*'
nt imiiuni N[W jujjjjjj,, jm.
__.
T
it-
,1* L.t,i
.llTIUl-i-
■
PASSAGE t HARVEY,
•85 Reward
M-ll.l. HI', Mil- 111
•it* *H W  **•*  v
'
".  '
Mi-fii**) it. |tt<**M^ a tiilllflf-nt i,nml*i ****;***
it   *A*A1.*14   *1ii*-til*   **4   *H|i|«t!
fttft-atttrit  mm **4  mmikit il
*■•!   *.!  Hv.|f**.rt*  iM  |f^i -
ita'tail In mm*- "Iiiii i tltith- tmlwr-
•itt.  tAmth  Htlllah rWmnM* ****
*»*ti«liii* «fil iMUta UrtM ** tf**,!
M oil lor ail Mml S3RKSW SS
Ibnittitalltiifiil'.  Tt.*  Vklrrtlir, t -
tataM ih*tt»te>tT ,*> tipptittad in tht
 Jljl  '   ' .-*. In,.,..,..HI.. Mfbrt irfa-tlW, ..I  V"
tb*  pmliwj. In tr-t.rt.'  him ti
NOTICE.
IlllltnV  a.av.N  111,1
a •**  I!  ■    1
.'ill (111  <.f Na.
* t ml,'lir.
rntMl " '
Htta^leelttlll^.tal N
BEGBIE BLOCK
NOTICE.
V"U'li l- Hl.lll.llVitlVI.N THAT
L* [ itiitri i. ftftptr *i lh* *+%t ***un*t,1
wltimtil nt thr IM9,.1 ******
. * I.,*, * it* *,*■ *., * ii |if,,i,„. i,f tt-i«tl
•   --il ll '< l
•  l***  alltll  (n  lhl  llll
*, ;t.„|, .(,,. H I   |,.y 1|-|M»  *]mf
MMl- ' \-M
IMImI Ilia ?|th A* •■* Vt.tvlaf  1--I
TO RENT.
fpm. sluing ANlUnKiM.M|«iiM)|.K
I   It. M|Ilf«..t Hula. a. Ihlf |«  tuttifi-**.
t*  llif  ******  IH" V.   Ilml ..,Wllcl  ttt*
u,. ***** tm* hM  *  ,
lllll -1 till ll  I ,., „„,,,
In «  Ml Mlltnil-t ||.l|i,Mw" J
*  •.. 1*1*1 *
Ifltmt Allowed ii tontM Riles*
I* *t**mi t 9»*  **ml
GEO 0. BRYMNER,
""**" Mi*
F0NTH1LL NURSERY
f-ll-lttt Tata a •
Han ri«i it Va, Hill. Oil.
ttt  I'll*'  lira-  111*1  tta-allttt*,.  le,  llali
• tr1ai|..,..,t,)l,„.  .,,,-,-  „,„-   „
 I I ■•"*.  .ad itl.  •ttM1.ll,.
teaabbi  m ************* *******
'-*lll*«ai« tilt, am »mP*,Pm* !■•
STONE & WELLINGTON.
i.a- ii.....mv„,	
i *,inn iim t*mm
'  IHI'lll If |. ,P|,
llii-  i-  I In-  PlaCC  10  Uiur;
I-.n rtlliiti*^ Si iii.ltlul in
iii.n
II. I.ll.l-il. rl-ltt*i1 ll'l a*
**t*kal ,''**! mlnt*l •
Ikn IV Ha. l .*■'
tH.OO PER TON
riKNT
.Villi Ki*.
CLAM  STYLE.
••iniiii  Give ii*. b
Trhl
U  |fMi | I"
Awtir ti
.t.W.CRfilOHTON,
•I!
. '   a . at*, lial-'
A.lM.SIIKl.UMltSllliM
CENTRAL HOTEL
■=1 ■ • " ,'.  ""
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS, jamim cash. P«>FgJ
The Crown Stables
Viiioii tti.i «i  i.n.lV, hlrl.a
lm-lii*.. In tlie HI jr.
. ■ i. J_l'.u'"*' '•"*■ ******
• tii.t,,. ii.,  a ,  .,, W)'w
-. .a'lltfl. i^a
■ fill.
A E. CLARK,
ptmmtm
TELEGRAPH HOTEL
flmST -inn '
...ittl m.l MUM l«)*•""."L. u'.'itt.lSd '
-!W**I. ,1.1.,-.,at,.- '•;<**'i.*,,'X
.,,1,11-11.1 lliindiiiil" «**■
IJ,,*,,!. atvl Hfi'.
MARY MOO*N. FroprlatriM At
The
Imperial
Stock
Company
now "ii ii ii'ui' ui this
uii, aiul will return in tttn
k*. lm- iiini' .lays with mi
re change nl liill.
John I*'. I'ii' i,
Mannger,
fjtej
ebiUT.
1I1LI.11  HV
, .-MINI  | l>   I 1
TIIK  BUSHY.
i..«  1 in-* a  I',, i
****** wuuaiuiA i'uuiusimy MORNING, DEOBMBHB 3
'lltl tint in,
lllllll  niuiii
ili in
1.1   H'l
lirml   t»,  Inil  lm  wai
..iltli I'l p*\ llll *tf|)
., vt ill iiiii would *:
■ i iiiitin ■
ili.u '.ml Diallii' liml it iii.issi.f ,-vlili'int
on  llii*  Liul.In..'  Mill  tu i,,„i  U) Hia
llliillrlm,   (H   yolco,   "lili';it   SOflUl"
Itoai ■ ni laugh tor.) Homuob ttopatloiion
wn-. iniiiilfitli'il ul iln* luggaitloti ul
ii'iuiitiK itm I'Viiii-iiti. iimi Mayor
Hrown wont nil un auullior tank, Hi
li'mluiul Imw Mr. Ountllng'
pruiuino ta Mplro La tha
mayoralty only Hula moullu after ho
liml ijliiilftyotl mcli blttor Imstnity La %
liii'iistitti wlilili hail boon 11nivi*11a vory
good UiImh (apiilsutft), At dial Lliuo tm
(tho -i.t.iln'M itm i.-:tl .ii.-i with Mr,
' Ilitflitllit for OpflONlliy III" ioIiouio IO
i.'iv.  Tho mayor thon wont Into
favor Itn iiii'iiii', tin- glorloi of Inoan-
mil Iip-l ii ,iif| ili low fn,I.  "If,"
nm. "iiiiii.iiiivL hand Is allowed to
ill- ttllli tl.- iii.ii,I..iml il,.--*, lum.. U
nn,'I  tt,  i ,1  t,4 I ii to ii dud tin.
Ul i Hiy. ii Iii tlii- t.ttiii  ttlll In'lltili'
ivo Hii- iplontltd Until in in- l ■"
r. Iioar)i  M<  n.i- glid tiny liml
■ii tbo dangoroui "id coal olllanipi
f i.'ivh oii>ro|irlatod Iho got com'
piuy unit brouglil in elootrlelty. In cou«
0| IlllOll Mlivi.i llln ttu s, u.l li..  li.t'l  coma
to tho mooting loaded lor boar and bad
^it i uiiiiliigliftiu -iinwT.i ii iiiiit* mora
lliilil In- ihould Iiiii." '.iKiiiii-, i 'i
irj i (aol
Aid, Heoullar wai uiu tod witli llinn-
doi  ' .| i ti. ■  wboti i" wai
I'l l.-lilrii  tr. Ill--  |,!.ltf'.|llt   I .1  ■   -I.  1    |l   I
tin    * ball  ■  '■•    ■ i ni"' hi*
ll  Mil   ||   I !   I    \li| .Vl.tll'.ll I
■I ■ |i itfarm.
Kol draggod, man, dldu'l rail wn mo
wtili ni*" ih.lh- ..f laugh toi .ni'i
oui ■
AUCTION SALE
REAL ESTATE
Tin. Bant Otter fiver Mmle In New Weal
niiiiaiai  nr Anywhere HI", tn
Buyeri u| City  l'r*.|...rly
lwd initru
I'lllt.ta,,,,
ilium frou
tu wllh)
PUBLIC AUCTION
AT HERRING'S OPERA HOUSE,
Ou Saturday, December 12,1891,
The il..*!.'tn,f>.i.i.'nnt l'ii|.,iii
Lot  li. IH„,I. h,  Bl  Ami), a I
II  i i    , I ,n.| (tilll
l|, . I,  r   .  ,|
fal ll.  tUffti  h,  II   \iili. a   ■*..,*■
,r..i Imn I,..   f. I,..,(
/..I (Oi Itltrk H, -i Amltr* -. 8,. tn
||nI,-,* uml I...I, hi-..! ifar.l. i. -n'l linn tin
GREAT
CLEARING SALE OF D
■: Owing to a Change in the Business, we are Offering uur Stock at :
'.'ii K:' Al"" *«•* wtalM|A'SkU'd%lf'ft»\ffj».«
,M  •HA* ...It. r., nd ,„ U,.|h«! * * t**AA*1!*S»*^ -w «"
.Ilnin, and aalilla- i-uiibl la ml,,   1,1 until l Ibowliulln.
.  lla.a-  lf.-li.l-- I.  tt. a • | ,  ,  ,.  ,, ", "L    ,.,,„.   ,..-
,1 mill ihrlr „„„„, a. bn h, . ' ,, *'', ijfjfl**& V^Ltt,'!""" i*"*
***** •*&*.*."'"•".".':"' C,'-"""1',1''"*' j-.,. 4, *.,,,',- ,.,„ „ ,',,
mpwltlon ho «.i I la,.  lib,„ ,|„,  'fig** "•> Min Ilml. <->b «,.'.!„,,?, j{
for Sixty Days,
it .
-   r,  ,
|i^wbiiBt,%iisSjt,fw
.lleiileel la, ,
....  ll.ii In* muilil t.k lh-.- ttmllf iun|iiilllnnni.wiiliit,,|,...  Whrn Iba, lift.
■ '"*-* lilmb -i ■ m, aa, in.,,,,,,,,,,,.   "  "i  ,
■■' Itm lbt  mutt I 1 mrnilarr  li . ".;'	
-I  llr
'
llhlllt '1 "•■ '■''"'t'i ml nail aj( u  Matur '"LL '"Hli'i. tii I..
' ■ 'Illnlli.t
....
hod i in iian.il   .•,.:.!
'"""lllllll!"1 '!   ||a,|  ..iL'.'aa'l'lSliri!!',.'',', "• ""■  "
.  loluntbl.il, which ttu ptr-llhilltiilltiiii^n.- l,ui„.,tiv, ,.,„,„.|, r.'1",.'I'.*.',,:.!,,''*,,„:
LOTS AT SAPPERTON.
 Iiiiiin 1.  ■ UHI.li tal-iiay-i". a,„"| ". '^V .','.'.,'.".','."''■ •"*' ""■ Wta.;™ iu"V
* mm 11 ib-, w.n.f.11.*. ..;.,",.■'
I'l  -"  ••■'  '"■  l-'l  ' 11 ...  , -.Hf-rl,
'*,"..'! 11   II..' I,,,,,,,
II "" ' *"'  ' "il"'-  ' ■ ■ and Iii an iiinl-rliai.,1
aUl.larl  lllllilllllll  ba-  l.a<l I . .
ibtl.  II- would a.l • ibu  ,,„„|,|,.
 l.l"  I *■ "   II   I   1  .  .  ' , „||  t„J
• •   '   ' I 11." law
I aa.alllil-,1
1   !  .,,   I-.;,
1
'
Abl Sruullat II,.  *,,  unt
HENRY  COLLINS
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
• 1
. hlmk ft, I  ,,| ,
.  ■
■ .'  •.'
U'l-ll.,-!   .
•iin.. ja,. n,„|.,u „„ U>1.
'laalleal
ALSO
ii.illel.i- lor lha aiijaaril or .Idtf-t «.:"•":",'"
^^^^^B,  Of  -" imjm^mm^^^^^mi
. ■
a
Mpi.1' 1 Ulltl*."!  "V-., I  |0.  ' 1  '
l.iiiHiiii lil.-j|  lilr |.li> t
iinitii-
II at.., Uni
l*'l Ullll*."   lUaitblat ll! j!
a
<< .
1  iH hn rll,? "
  •-■•■- I tli,..,  lit.,.i.'  ,s..,.ral im
Hid I •   -|*i,l a il....,,   t,
Hjatfl'll ^^^^^^^^^^^^^
aL""j!.!1i*i* '"**p..i*. Tf. ji.Mm
WKUnliisitr aod Uncoiii'tr
TRAMWAY GO.
i***,.!.! 1* in.
^^^^.   1.1.lla.Illl  l.-ainiiaatflH^
1  a .'.-.I ttiaii,
-
1
'
uii
11
.1..! it..
■ *•«-!   It- ii.
. ■ 1'
'
'
*******************************
Mia
■■ ■ littn ■!. at..,
kiphtit 1
!' |ht -  .'.l.ll-naa a,
"  Italia*,)   ,
■
!l,-lr«..J
It
.'■'I  lllfeer
■
INTERURBAN
Time Table
T J Tiarr
a ■•! a...,
af itlMMKVi INU  i.X  U11MHV. mh
*   ** -I  Vw>
. .-I  till  111
■
..... .....
. ' . . '
.1 •>.
'
1 -
.. I  ..lll-.N
m^R 11**.' Uie.it-1
'
"li
I' It.'Ui
.  itad hr
■al  hid 1 *•""!  aiaal aal
.  II   ll,
. of |M|
. . ....    II.
■*   ,1...,
'  - ..  <t, .1 .
"
- !'-•! nt, l.arniuiil
PRIVATE TUITION.
INU TitA.Val ill..*.-  HAM IN"
• 1 I.. •
.  1
Ii-i..*,.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
a
•••
a
*QUILCENE#
erminus of the Union Pacific
Southern Railway
mt
ant
the
liuet
I nrt Townsem
Sound.
&
The Paradise of the Pacific Coast
a
•••
a
•^a******^.**^**,]
•m*
*
Situated 30 milts from the entrance to ihe Sound, with a magnificent ll.irli'r.  Now is the
lime to buy.  Gel in tH-fon- tin; second section of tin- Iim* i- cmii|ilrii'd.
Address or apply |H*rsiiii,illy in
W. E. DEVEREUX <fe GO.
AOSNTS.
No. 34 Government Street,
Victoria. B. C.
»i»a
A * a *
WVMVSaAttVi'
1
iiSlat I
.Id
mmm^m-mmmm—*.    ' ■
I aflat  a|ua*,l„u and  Ibtl 111uppn
'■ tat aim «<*IUi
Halt -ttfa t
^^^^^^^^.Wilbla  f,»  ||  .11
ll-.'il llllf tl.a
- i" ,. id
II    I
!•  ...  Ittl
'  lea  itl . fa.
n,|»*l in and f.l
'   I.pplan.
•d- Inm
'
a
II-  lit.
nl
^^^^^^^^^ null. 1 lu l.a.
■"Ila.l  Vl.  I'lin-
I"tl.i
-   I  ' 1 l.-lt bih'
' ".'I UH 111 tla. I
-    a
.•< Uk.    Hit
... .. 1-1,11,  ,.,  tr,  t
' ' ta   I,  at.  .  , 1.
•■  a  tl  ..I I.,
'•^mm^^^^^^^^^m
■|llt|    ll  111  1
^^^^^t^a^am
■ -
•  1
■    lb* raainaaiillr-
.
* nraartl . I in.i. t * .
■!  11. 'Uu iy—thirl wu
lhll tbt tlarlrlr
,!l-l  U.l.
= 1! ata-aa br
'
.a-r  an  aiul, II
! ai. It -Itta hll
.- -  ■ t I
a 1,In.  tht
II- laid
at It up'
•I   lla
a t.a Hl-
Itif, art* plietftl. I
n.i  ll-h.a|«*l  Iflll
THLE
LEDGER
>lftllll
■p. *)
•y*&t*Si.
THE
JOHN DOTY ENGINE
WATCHMAKER :
COMPANY (Ltd.!
and: MANOFA TORINl!: JEWELER.
r io J. \V. I l.irv.-y's |)ry GihkIs.
1
,|MMMn  a**
ll.atr,.   *-t-fn»j1>
Is Published every I;riil.iy
Conmini the Latest
'imlCati3iliaDPaciOcRalliayCoipi
.,   rnUllRlilltl INU
■Ma
ti
1 btlp  |.'.i.-  Ilea  ill,
I  lliillih
-.,'"■
*' a uni.lnl-
■ ta.rd.nd
Ma  IJ.ataMnal  *ai.l
■**,*. )  I
-!.*kan* •Itnder In
I'nliimtritn Uni ll tra* pit th-ra to
Un !-■! Hint that
.l-Mla ll lo
lAppIIIM.1
I., na.tla.at llun ail.
PACinC III VISION
TIME  TABLE.
Engineers and Hill Supplies
. ■ 1- ..11 ,.
a  .... I -
nn -
I lUr*-.. 1-a.flL. I „.  ,„,(
f*~-a.titi*..,tini».i. f.
..llht .-ill .athaaaal Alrtad flirt*'
rt.r.r t..|.
tl— , t—.,.
Plttlalf tirtr* .'.  Tf  I-   it,*t* <
AfaalMtol A Na,' Kpflatt. ii.i.u.t baftaa
ei..... \,e  , ,i|...| at... 11.. ,. .
*.*» AMta ,-. .< I  HAWi-lllll*. Il.lllllltlli II Itllljl IHI IIM.
•^Egnarr'.::.-:: ooobe wood sHit pulley:
-lh.l*-f lllf**«.tl.i   ia.  .  ..  ,. ..*l.   .....   I .- I
Wf Ht*l 1*1,.. H*l*tffl'fi'a>t. p.n 11**1 ll.lH.f  •>  % ilael  . I-. I, I... I.  |... !..|k
 ••  • l. • . hiWlMf^ttMl-Ii>i1l»*l t*a..l»»-ir.«a*r|-ftlal.Alt«nt
>*pna-l*,IIM*f itd Wmiata UhflrallM ill.at-  li.lti.ilr. t.w MtHnt
■P Kaitlaat a*4 Ra..,!• fatllilfil lia eippMUM.
O. P. ST. JOHN, Manager,
-ii mi. Ho. 610 Cordon liratl. Vanroutar. B. 0
-   TELEGRAPHIC NEWS
"tfblll . .-...'Iidt-I
•a,!   l-'llll.  thll  lh
III  laltl—Mbltl  ■•!
...
ill,  In (I,,
• l-lll liu.lltrt.  II.
-'".trlai.. lb-rll, I «l-ll
 I..  Mr ^^^^^^^^
liruanilid  ba WW UtMllaeJl -f ai. I.t.m A.a
> Hit ttnitmn down i  cam**
laid .|..l.i>  a- nall.llt   Tht tlllll  ■ ■  ' '  "
' IH-II ha  trill,  had  laaal  I!.
And i- ihe II.'si
Medium in tlu
Advertiiing
Province
TUB
1IK0AU DOMINION
ttmm  mit ,
itaelltil.  lUtnbrf]
at.*
le  I   II.
' '''  •"'■*  blm    |l.l..tbl.l  Had allb  ll.lalltlri  lit  Wn,*".
.  !  lit  I.I.I  la.a. alaral  I.tfli la.i llaa l.faa lamit,!il .luali
' ..... .1  aa.l  ...|,  la, t„  II,.. tri.lt.
'"lllHll..|,|,|,|,p|  aiilat.ill- IMH  I in*  ll" •I"" I'll  Ui'lla).  «!'"
<lmm" •"""*"  ".bl  tlrui.ll.'  i.u .                               IliJllm.nal
lt.--.llf.il..,.-. .«i!.!..r.llm.en,.
. i.fa.laaa.al a lIlMU.h
u, J*1*"*1'I'd f-tal III . lltl.l  Ifii,  ' ......Ibi.allaaHh lallln.
r*prt1r.|i|„. ,. .ii..,,. ...miit.ltr.l  lalaill-r,  allb  .  tnltiM-r
•  nnn.m-el al . I'.l-ilnlll. boiarf. mil llm
H'-la  lent  |,|.  |. n,|-I  vl H.,1  |tp|  tltll  •,•!■•!  ItMt  h-r
ilh-ptp-r  ll mt.ur-d |,il!..., aitb ihl. li .li-llil.-a!.-ni.ll.> i-iil
"- n...r. .tna. I a.Ha h.l I,.,.|..iii.I . ll.t-at.  Ml" lllall-t n..«
i,JL•""■"!« tnd , „ lalm.tl n. Iu.ui i.r nu. ii-.et..' III.I!',. h" bu.liinil*
7*1   *****  ' Hat"  l-l  il  lol" lat.'tlu-t. «Hli hillnal Ilial. tl-- •Uf
**•** mn e.| iti„|,i,i i „„ luib- la.,.i..tnel Iiii -ni-r-.l
■Hi.   Iltbllla. .'I lb-  l.ta.'la  Mllli.t  lalm  la.fmill.at.il-  lll-l.;
•atuZjmitn *U  Hail  pt.H'iiii'l. . Illnlli.t *'.'••' al.ira..-«.
' ■■« S..I1I, .liin raaa.iai   ,t  l.-it-r Itrnn  IVmlrr Mown ■>!
t_!.!"*««lima.r-,„m|,„i an.l -a... iinlati.e ,„ l„.  MrKa,. a  piomlitnl
' ' 0  pail  aallll-a. l.a  l.ll.-l.ll ,.l  tVi.«|.|e. t. inrnl 111-  plbllC
■ U*.'*l ..!,  t.al.inil.la  .11.-1  nt—llttl lulil Hi'i*' I" Hi- lnl-!*"l«"!
^^^^^^^^■^^^^^■6. 1  — „,.|  tt,,!,,,,, |.  puMlihrd   .HI.*'
ml 10 .Una Ibr
a Ilia, liul l**f-
The
Pinal Weekly
Mainland
thi
iT.vni.rnmiKR koticb traixs
•*   *U ikmtt 1*** at,** a****,  a*  \,m
U.i-  ■ .trtltr|*t a«f,.;t- .1
|itr«irf
trio  if *rwi.v-r, **AtiU ****** ****»,
lltM  'i-m*!* el JtiiMll.tn ellb Ko  I
I ......  If.im  lhe neat f..f VeMWI'tfr.
t mn*,**
14 It  •  -  ttl. el  iuittllnn villi  Kn. t
I i|,.... 1 -* \*U,mli*0*t*A*ttpH*ii*i***l
[|l|H<*lM|l   l»  Wwil-HilliaUj  J«MltiHi
|    ****** tb* ft******..
10:90 t-.**! tlntn V«t.f«HiT*f
ItlM lipt... rt.*mlha.|*al
llto I ■ -! '* ■■•■* Vaht-ntvirr
11:00 I r»al ft •n.Wt-.ltr.lfi.li'f JtttKl.nH
JUST RECEIVED
rn-vr-i itt ******
CELEBRATED ENGLISH
H'vaiia.) t.J(f 4u**tt ttmt*ihr
I****'* ifl    ** *•*!*****   ***
seam,  mm jombtos.
PmUli iMtatl lletMlNi
LTA1 4c QO.
F"ll
CHINESE LANTERNS
I
utiii.RHB^IiBBBtMTiii!
SHOOTINO SEASON '91
Send ii lo Ymir Friends in
ihe Bait,
l.,.ii ifa- Itrlnllrtf i
',;,.
It is the Mmi Acceptable Gill
i ni could Make Them.
oiEA:*:oii:ro
Mtt  ttaa-1aVlftt.ta.il fm ,*!.. .., J.fm.
.«  f .11.... al^^^^^^
Cktltllt  r.ilflr  Witla.r  Ci-mi ..ft
a -t.i am tttttniip lh-.
cm*, ti. Jtpta.
.rata, 1*******
-IHIT  ^^^
I U.T
PHOT
I* i -la. ni, -Harp
..Jtnnttf tlth. tin v||,,p
■ Ivtetan, jfih. ,»■: i,,|(r—
^^■^| -II"!
"'",'.',"i,,i.".';,V'" ""'" '•'Ji»*>*'''_i7*itr"-ibiH.fb«..h™i,w.|
i,..-.*...IV... „.,.,  ',,,,.*%.,,.'•.'.':*,:'*,''' 'r i":* *<**'
Via-a.rri-t. I ,. |,„, ,»T„.,T'V'*"  '*■" '"'"• '" IMIIIK
;l
SILVERWARE
I'rtf tlif ft.'tt *i **• k*. t*ra« tliali f,tat   Aa I  li-tt- MUrf-l  ******* uf fond*  tl  dfpol
ami mute M llie r-'xA. 1 niuai ,****r mil .MMM In ttitk** f»«mi ThU i. * initnl^reiil
ati-a-w lo. *„****• ttmm. Si* ulU 8II0IMV0IIN 000D8. l***- ■! t'*.mt tt ItU
rtbtbltt'iti.  Tall Atnl **•• ptiiv* sml v-m wii I--.)t-tfi.it,  fa Otlh Mlf.
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
 [MACHINIST
t*mm*l*a AtrrH. *tmr* Oil*****, *** *r*lml**rr,
lli'tarah-tnf *!*^t*M^'_ll'iir*i'-a.i'«rneaT«aiiil,tV«a*»iitatn»iiMf»,-liirril.  I»" 'Winell hlkdl
■IIT. II-
'v.
liittrf jr.  Arfft(nlltir»l *l* bltiftr lU-fm*r*A
VICTORIARiCEMILLS
STIIIIK STIIKKT. VIITillll.l, II. I.
Millers of China and J.iihh Kicr. Rice Meal. Kice Flour,
■Ulll    |,l[l|||
Chit
tice, nt-.
i fflalal
lai|l-r-aa r>f I aatll
! ti|r|ri
-r.r —.    ,|| .  ,
GUNS
Alt!,. .Vl Wa-,,aaa|aa,",r,.
itrrnni-ial
.  —; «f..  lla,.,, Hrown pa I ronUnanUI iinhm.li pibuibpt.
p.. '•_•'•"*'. hn, ., ,„„„. ,„„,. |,o ,|,|,a|i„t I.. Hi. tl.Ki, nid In tlliv
it'uJi1' t.llmlla.1  liiiiaia. in.i l.tl- r.i i„ tl.. I lb-m.'.tlla. «nd
It- «.,'"""*'"'•■« H"-'•!" in- li.bi. iiiii ib- in.'iB* "' f «*l'i'i""- abb**
m*liL..'•"' will. AM.  ll.lbit.  II" a ,1 Hoi l.-l'lii.nl lh.thW.Ol aaa,
«.lT,  "" "" "" IH-  If.lhtr ra.ra.i.l.-tll.l.' tuiml"*. "I ',»"*''"'",■ '"'
^ Iter..I II... I;,,,!,!,,,, nm MVa „,.;  "Tla- lr„l*Hil llllbaatlll- hit"
m.?***  upllal  Id.la-   nifallalllaaf l-i.ia.d ...1l.lt.lt It. lha wat ill  "all."*
Ut_t_ t_».i»l.li'.| .1,1.1,  ilmifil , bal i-iiinienl   al.i'l '  "I*" - ."'""""
iJ,* "tltui wa. Itifnini tar, lul hit. Mhld It*  '<"' •"•"I****"*
•MAU u" ****'" ****"*« '" '■"I"1 ililit'". I'lHIimaitl iml • **
***ta',xlM" •"""• ««'a»lill.l mn." wbl.lt ...inli"" """"..I"."",'*'":'" ' ,
|j£iL''«1"l  Hl,..,,l iLothl ltd. a.WI,  |**.|.li-   Tnlb"  I  It""   *",*"'"•"''
,"JJW«I l„„,„rI ,  Al.t \V.lkif li.il I1.|.*.|.l--."t!-«ll 'if'If."*"**t-  *
•i*Zi.. I1'"'""1"' t"1""')* ""' i I** ti,.*.ditiii»i'-«i'i'' « '''
TtJ?'1'- I"" -Hlrllr l„ lb. point WW l-H. H''""" """,','1'  „,
•aam tv";;'*''"' '"«•«"" '**r ""I**""-""'" '■■i»'1""-' -1"1 *,: •'".:".',",«,*l
'** b. " "■"•flldal.t.". Aiulltar ll III •" ."'.-■ i'-'* *' *'''  ''
Mmm AM  w*]"*' *»' laarnlaa Inmlt. «■"* '" I" ""' ',',' ',, " -,,
".I"'"1'!**'-  11-l.ni.l • .,., hnl "'"'*''I""11" ,*,',„  ',
■*  mm.  Aid.  Wilhrr. tml pint In'" •''"'""","*'.'"1' T-'nL
12-PER YEM--$2,nor imm
.^•Wlm
tilt*.  Thn *| .abt>i |
l.l nllli-aiiilli.ii"
tilriwr Ho- "in-
R
>' J. D. BENNETTS,
lilt.  A
11 llr II
It ! la
ttr- aiti-in-al  a|ira
usi: tlm.ifiii.i ....
• alia ll*lll.|tee ltt.ataffi.nl, f,.t ||.
' IIM |l,l| III -II VIII )) )|a ||
illla tV.llle.lea lii....inr-nl. ti.t |l
111 e-'i ir r • il. at  l.iaa.1 I'tlra
CHAS. E.TISDALL
mm block, mmm.
FRANK BOOTH OARESHE, GREEN 4 00.
LUNCH COUNTER
• 11 fiilne-ablt Min-t. u|.|«»ll- i  I' II
tlapnl.
Optn Dl, .nd Night
fee Omm nml Frail* :•)
their Hetuwii.
Hit* ut I illl tnd la* ........i
I RIDUT, PiudiWcb.
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
HKi.n in:ami i ttui.v ii.iu n. si i'ILiiiim:
FMHIi. IIUIN AMI "-llflHTJI.
Nos. 64 and 86 Store St.. Viotoria, B. 0.
I.IIT.NMIII IITV
.KIlCIUMn EXCMMtE
Tbn liamltawit* Mtlrain titmt V. V. It, Atfi*
hew  mini up at I  .'laktal »|||i  _
Ht*al I'H-l-ll  nf irrntiiM
LIQUORS AND CI0AR8,
SCAVENGER.
OunuunuirlTa
BANKERS
i. H. t-
COMPANY, LIMIT---..
Ka.1 of Haitinpa Iiw Mill, BatwrMI, Htilltf md Hawba imm
lltM I la', I 11,11*  eef
Hrt** .nil Ifiaaa It'iaflt. Mirltaa' tnd Hltl! rr ILa..- li. .. ll-il.-ri. Kttlllbfllt,
Saw MIII. t*annln. tml Afrhnllnnl Maa-lilnart.
llar Iraata atnl .-itel. I'talt*. shralt. linn, ami Inm Filllnc*. 1'lpln.. tic,
itl-rl Iur «ll".
D. M.01I.1-IVHAY. A. M, DOUHALl.. W A. BVM>LL,
 Maialtllaf Hfee Iff Klfp'tir, lH.lal«rt.
l**ll Inaltaafalf n a-wini!-
....I la.l tl...  it...,| tl,, r  '
 "I'lll
rittlrn. rtll
JAtai'tl i'lil.1'1, 1*1 rireflrlni
AllOrtlrnProaipllf Alltmltrtlo  Worl
Gei.ranlffil Sni.farlorf   All
Scaaftnitr Worl Slrictl,
Piatl In Advinc,
A.Mfr a*. 11  1  *> 1*11,
 t la p»M. Him md t*. I.
rtatfUKT.  1-lif.al |*iad a—a Ilea Mtea | n lee*"
aanlal Hnl'.-I f. 1 f .in. ter. t-mtaAatt rar
hitter*) mil..- tlllll
1I.M Iffllli inel Tra*a|fl|*a Tr.trV.fa, Aaaa
l"r*Mtir-Ji. Sra Vat. iattt*iie»ili-
Kirnitl- at l-aaeiu*. atial*t*. ...-II ,tn*
a.f Rlla.*.. lattla.1. Irt l.t'l Ihai Uwl Itaa,.
(Ir.1taa.nf rfarlll 1—1 r*l ate Ih.nnh-lfalfill"*
a tit Vatlarl ntaii*. i'anirli itrt Kt.a.i*
AOINTB FOR WILLa, FAROO A Oo,
REICHXNBAOH
Royal City Market
JT. REIOHXN
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
KHKK i-ITV HKI.IVKHV.
FRONT II., Nttt Vianin'i ItartMt UKtraS'-'liUUDS Kb/VVNHNTS
Aud Others, all Good Lengths.
THERE ARE GREAT  BARO-AI3STS
Ot* Wn "Would Not Toll Yon So.
WE  ARE   CONPIDE3>TT
I'liiu litis Notion will
Withl
■.uh in
Few
III)   I'.lltll'l!
Days.
Cl,'
OGLE,  CAMPBELL &  FREEMAN.
 THE LEAPING DRYGOODS FIRM.	
NEWS OF TIIK CITY. :,:,„; ,,',
MAN
DsiViL
51
;'■-.,;
'fl-l!
I 'it...
O-mcr ^ I'lr.-I
Jf.   la'.iaaaa.'il'r  fal
HIU.V aliajta I  ulll
sK-51
ti*ruliiialiitti buy
Stilt  "I  I tlltht '
tt„*
■fir nml Itftiirii.  'I'ln
nlll liuvi' mil mil
im.- nil, lint iiKitli ,
H'ti'i'iii'ii Ruywuora.  .\
READ! PERFECT FIT
IB  OUAKAKTUED
i mn Airi'iit fur tin' PaiDDUiQalailitoli
Scotch Tweeds,
THK FINEST III IIIU WORLD.
REMOVED!
r. Huninn mmcn  jum JUHBI
WOOD
i*ripi
*ll..la Uf I'lnlll-.il all  I'' -
'I'll-   IL.  a)  Y  Ullll-
II llM
I   till'
CONFINEMENT  OONOENIAL
I'.a ifee- llniiili aeaaat Spirit, aa/' .tlr. ** Hmt* *
I'l l.a
Pronon.
Ill I" I I
. -ti r.i"! iiii
n'l ri'
"iiimilly
Jill
I'l
llll'lllfil
lllllll
• ttilii  "Sain" Ilnir.
uiii.lili-lillily  lu III.
LOOKIN AND SEE THEM
W. J. QUINN,
TMI  LLA UIN (I TAI LOB, Oftliibto Ht
iii-ar Ci'ittuvit , Viiiiiuiiv-r. II 0
MOTHERS
PATTERSON-SONS
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
TBMPOKAKY OI-l-lCK:
Ilea Near III  llll
ll
LOCAL  HHEV1TI1LS.
I'.
ii!
lllllll.
I I
, ll.
llm
ll'mlil  lil
.l tl.-l
it- .In- un lb.
-..nii-uli.i! .a
n! llu- Hull.
a'll  |i.llll!
iho
i Ii-i-.
-i.i bi
I'
.hi
tlb,
. *.|,.i.!i
lllllllali.
, ll.l
i> li 'i ai i.i.i
I 111..Hll'l
III'.lllll
"  llll-'ll-.'i...Ill to
Uoi r i'uii
i 'llllll i tlii
D .itlnlr* ..I Hi
 |.tl!..!|.|..
II...  lulaalillaiil
III "Ila.l  I)
It
'I'lll* Nilliallllu I allaalaalll.lli
bral-il M.  A inli .ii .  Ii.i'
Mll'|"l-t II Haa- I'lalaaaa  ||tl|-|.
Tb-ra. I- an .ii-. in-  pr
IVa-iliiiiu-ti-r'" noil iii.iyur wlll nut .nlk
l-Liik'll.li tillb a VuiK-hiii- tccoilt.
Tn I*- -uitl a* a going concern  lh.
llllllillli IrlHll'llll.* Ihill"-. •
Tin* Aui.tt.iir Hr.Rl.Ui >n *ii in'!
bold a *|'-. lill laaa-i'lltai: llil* pvonlngi
Wlli'll "Hur Itn)"" tilt! I"' It'll, ari-ll.
N-l.-raluI lb- jr.-  Iiiiii-  ni'l"  III
th.HIMt.Ol Nati
Intl. nml tb- -iu rr
Hi-Fr- I'r—.
Mi- tlllll,,!!!-. ill 1.1(01
tea llt-Kl.li- block. II I -
.Silt'.'' "tlnll Iur .1 "llllll   I..I
lllllll  lu  I'.'  -'.lit  .ll   Ma
miiiiia i|>al Iiiii'r.ii  < ul .I tl
"Klia ail a III hi-II...  ■
Tli- ll'laiar- titnl- boi t-t-'
trip iltli" l..f n -.a- Iraam Iba'
Ol Haa- .bl'llll   tla "   lliurillll .'
rl.*! a lar-*, rtrg i 11 'I 11
.'■!■
lb'uir-anal uh. I  I -	
ui ii,. i.i ■ ■■  I;. .
Aid. ttaii..11* now runulug.
I I-.I.-lli.tliallbi* Hll' Illall .'Ill
mtn ihuuld I*- *!'*.i 1! tprli
tlm uiiyaaralii, l.aal I nol In It tbli
III,".
ln*|H<i,tar llaaiall-l *ai* Ilia, Hi- V-ite-
cooler leper I. ai*.tiiu*l to Id knutui
Hii'i I* aaa.l  ll.  begin I—.nm the
eelhe-l. |.aait|l| 1«-|..|.-  p.* bad l*elt OH H."
l.lttid au baaiir.
lVb.il ton «ai.i ■ ii-i clu. •
up Hi- 1'neaii .itlala'.; ti'l-pbuiii. \u.
.5.
Th- laill.i.iiiu a .,( Naaealt	
.IUrih.i-.il i-'i ai.- imohe. ".*e
,-,!-.  i *  ... ,i |cijpriit Wl
the attrfi'itai-* .-ti Mirtiilaj! and aariaa-l
II bite i -a,-.
Tbr mn ba* Mopped »..,b
ra_.rt.Mrt",.... i„..,i  Than
i.....i.i. ult nd when  ''
weather |»lmil* Worh  mil  I*.  |au.hrd
leartitd laa aee .Ifl, e ee|np|-|iee||,
Untl|  II'
ll llll Ut"!
u! r
"'tli.it
Tli
i.lia  .in,-  In,  lm
-.ll-llun- I'M..l.-li) III
. l.a-. landlord uml highly
III" llllll" I'U.,ral. nn llllllillli
il. llll, ul Hi- uiiil-r iillli lai
J.l-l Illllill lli|')' ifeeeeal  llllllll'l
i.i..-! a. In--tr]i]ii.il into iiu
Iilinii room ami tata. a
Tlilt return ol aun.hlno I.
tlm
.iiimi
iii' il  li-l- V.iii'
i.  Hi-  lluial  CH}'.
*■  mil Hi- tlu hi Inin- round!  Up lhe
..■ '-'rui
I li If It:. tll'-  iiillltlllHl'li
lltleutyr
"  a'll)   a'aalialllaiail till
• llUllltl  11. t •-l.il.
ill llllll
Villi
la.'. 11 llr — . -
I'i'Ulllllll'llll*
an, ami lb-
"I bin'
" ..iiil Mr.
|iil*niu'r'.
ib'a'ie ».wn.
lllHl-.l'llll.
. i.-i i-ry
kiiuiv I Ilk-
GOLDEN OPPORTUNITY PASS
SUIT FOR THE BOYS
AMD
' Inr I... liana Ha- Mat-rial
luilbl i-'i-l i "'
-ky.
H
tbaa  lli'lltii
I till'.  lllll
overtone lu It- hippy,  Ami poop|<
nut bu iil-aiitnt  uiiil-r a gloomy
Hunthloo I* lupplnoM, -lr-  Vou **■- 1
mu hippy."  Ami In' l.i uu In it b-arilly.
"I am growing  fal.  Tin*,'  lanal belter
la-t Ilia' ulll llf biT" "aaaala  Q,   1 .ball gmt'
nlni »l«lil "ii laiy Ihal  Iilll  mil  kiuui  Ima'  lu
»urk itbi'ii I am liberated.  I a Inf.
ally trilt-ami itaui a llltloeiorclu  I
n „, witrlt my ta—mililli-iira-ale.i iui.1,,1
laDIWeen  II"'  •'laaaaal  "'"' »'" ..W.M anil.ill.  In bear all |lin
ti."ai„i  .,,,.1  l*,.||,.nii -tr.,-1 Into I ii * "*  Hi'i-I'i iii-I i-r dead. I
tiiaal- I .ii'i't liv llm i.i.i. ii.t ..I iiii .'I.-,-.rn- '"" m* '""ll'l"t'l ''ilt! than  tolW. I
llghl In tl." iiil.lill- .1.. r..... I in l.t uui li "*" *;**l*'*'"l "' my rl).  I aan, yuu
i i.-b ,.«. iin.i, -i 1,. cliln credit lor S ****** ***** "'" ''•"" '"'"' *'
ll,!.  !l.i|i|-.u.-i.i. in  although  .in   ll.tll  ******* Hi lli-Milll-I mt- t.a. I alia
,i. .,. ,|  ,,|n ],,.,,,  ami iliirlliiti ililltlr-ii   Wltli-  I rami'lit'
., |" L. , ,.,1,in.. ., i,« l»r ll I would like to cornel • fob. In.'
.,,,,  ,1,. ,i, lira.•i-m Uui ba. Kuan! at'iuail   I i.atar
t-   -. i"iii"i ti-- abititi ol "drawing"lh.
!ii,„„, 'mt  ibi..uiiu rlgbi in.i inm)
ate*a- In- mi a..* •!! tnlerat—I p.rii
ll l-a i'uii
plotauro iu ti.- stin r
Kl .1  -I"I"  I'a.ll.ll.   Nea .III-!,  lm  .Uri.
 Illi'il. tlaa  lal.ar.   It  |.a|l.l,. ■
 .tuit).  Tt) ii.  Cbrb.ll .1  * nil.
"    lltoUH •
Hotel \ ' llianl tuurita-
ror .nd    i!  t to he i oat*
a ' a .. |  ,l. .1  ,.l.
i  -in  evening belween Mtttn U
t'olem.n ami tv. IL.linen. m-i *a kun
..'.■ ,.i a..! ih I.,., I, proved
vlctorlou. ny M nolnu   Mr lirowi'i
.an. mutt, i iii'i ir  Mr.
l.t" li 111. !• laafr-   I. I alll"  "iMt   fl  Hill,.! inin-. a .iliar lanbard. and Mr.
i uti ttialt uf tba attulitl.  a  lii. atal e aia'.
'llaa' la-lt f aa„ riitl lli*-ltl ttlll I*'< "Ullll< lli'-d
iui.laii.iai)
"l'i.aii lb- Hrl-nlal llitii I, V.t
'" *** ii.-i- i. i-.t ., pletitnlrr pltee in ibe
I ■ ra ara |-ai
■ latitat-.!  r.«ant«.
i Iran . iin.i un
I lbe
.. pm-
1  '  I buf-.taal  laliajc, galnlht  ,„|,,| ,.i,|t it. I ,..
A.  IL. (Ink.*. ,.,.■
i Iiu-,  '
1  I *! H
A  ni-et,,.'  .'!   Ita.   l.-llal    |
-f -  - ,i,4 tin iird-la.ael Vtalulia na.
''-hla, ill* lia.Mt.l. 10 aeat|.|i|-r Haa
I|e|*t!t,ttu.,,l    aaf   in   a!t*tfi,    ail-
Klrlai  . f.a mil..
Addnt.
Hoi m
ItihatM t*
tb»a  • III  In, l.l I..tit
abb-b tp|* it* ! lu iba Itaaiai pat- ,.| „,-
I'ldaiibtin li>t
Thr, ttt .!. a.l i •
tb- wont and
Hairk*. ti u. at,| .|| kltdltl tiatt.
•Uh- Ni • titiettu II. •
lbt •
Vat..ltnu
,-al.l u  .li.
t*l   l.t'tjll. !■|  *• f *« ■ .-
Ib.l *l*,
inleiti*Ki,i.pt„....f ,i.
itpldl, .-.in|.1. i.-i
Tba  Ulall li a
***** tba
I tall •II.*,
Altdt litla. -.•,-
Itiott.i.f  .
f"t din*.*'  lum I..•
MttttoKbai.'
the mail..« M ... i. it .ta.ll
be lb-«.,„,..i it,, blad ...
t'laadt
I** r.llt'1'   a It]
Arid I belief, he did n-t ,1*,.,.' llll
ilr, aim li uf anm Importance Oherll
Artatltoot had .-hare.* nf ,ta- jurv. '1'ba'ii
H it «.•,-- tu. tal lor Iiiiit iu "draw" . Jury
Ileal' llllll-ll lllaar-   llb*gtl   luUld I, li* lair
bim laa bat-lb- J-ar) ana.l.r bUcbtrget
I entertain n-o uiilrl-mll)' l.i-imii ...In.i |  iian-ii iti,.-i.. i
lb--laa nil, hul wl  ■  mat.', llln-,,) i-  I    '
II alike' te.lt taitllllt I'll,,,.- llllll fiirl,..," i —"■——~*
lii. in>lliliii iiiii meiiiilii-i'iii. him th.l
pli-t'lilll. llun.  Tb-ami ul  lit-  a.-kl
•ii'.11*> hair taeui-tbtiig further In nt,
aaaa-   t'talll tb-la I  ll.,"  ,lttlliltlg miar-
tn.,. ii,..|i...." And lit—r iliibd
iui" in-t-il .iiieini t inpulir ilr.
t'rmf. ......a I.r.
The work ..| l'i..! r I* Hewtrd Id
celebrated ..i-i.iiii.  npila-lan ..!  N- ■
Yulk. ba.ln.t, a Bland .! aaa-l *
In* a la-lilil l*'.a-!ll laa .!■«> Inai i
i.l Ibla.lll aim lilt" lead the ie
1*1  let la)  tbi*  •
during llaa -ttflal m-k.ul bl. at.| an.  .
Ui.  Ilt ..blllleat. lutll-ailuplttit
Oltr AeUUItllli'Ut ill Mii!..:.:.!,
The Stili ' I'.i-l.n".!ilv-, anil
The Vtltit'i H-.. !|i,.»;:
FOR THE YOUNG ANO OLD MEN.
SUITS
Tbtt will nil
The miHua-ite or tie Wotkittfimin;
Tin V - - -' i- ■ or the link:
The PtofeuioDil Hu rf
The U.n ihtl i. Looking
FOR  A GOOD SNAP.
I i  ■.I.li'll  41
<1   Ittillil)    till   tbl
FRANK'S
NUW
lliiircollittp. and
Shavine Parlors
a l.lll.. .a|all,-l
COLUMBIA
Have Removed from Front Street toj'V K
the Shop Next to Hamilton's Marble
Works.
Annus Im" l"lm I'"ti Engine
Williams, de tli t in II kinds ol Mm diner)
nn. M.iiiiii.n iiini'. of Iron Working I
Tal.iiiiif.il inn r nl ll.til.*.. i images, Etc
I "l!!|
Illllllli '
lllll (. .
wp
Her-i.ai.   i.e..
In-.iniii  «lililt Haiti
lui-ll
1*1.1.1.
Mule",
J. B. Johnson's
COLUMBIA ST
Campbell & Anderson
AHOll .-*'M I  AND 111 IAU
Dealers  iu
Paint**.
Hardware.
til-ail -l.i -ty  llllll
Stoves,
C." III. Mill,,'.
Oils.
Where
is
Webb?
Why. on
Front St..
al foot ol
Mary  St.
.i  Ultfr-tl
A  Splendid Stock of
Bllll.l.'rHH,,|-,IU-,,l-a'.C„,|ll'l,t,l'HT,ll)lH.
Slitv.'s. Gri.l. n, ..ml Wimiti miiin .
Tiibln   iimi   I'm-li.'l   Cutlery.
Dairy  uml   Kitrlit'ii   Uti'iiaila.
Utilise  Ftll'lllsllilll*,*  of till  llilllls.
llitiii'.iiii:  nml  Siitniliiit:  l.tiiiti'-
l.'aia. «i io -i -.'* perltootdltui oeM-ilgblfd.hr-tUb
nd tba  idju.tu.
a ta.aa an in I'll elat.  I f.ll-  ill,llrlll r)rt, etltraat lata. .  I
ter .uteU I Itof.-.ward but
.'!■*! • i liiti. nuttil- r ul aiitnpnund tibln
-t.., *■>!.  la la I   '. !  !.
Titii THREE WOKTIIV CITIZENS   llrlU.b Columbia tnd I
lleaaj- Ula 'l',.afatt..f  till ,*- ,. fan aai*
„1*
FOOTWEAR
tt. i i.
!■--.',
i
inn t'.tiiiiiii.in sin 11
Nciv Wi -tiiitii.iii
"l-tvii
,1\i**i Bi inu Opened Out.
I*H****I'   I'*    ***ttmt*ll*
NiMH
HUI ■'
■
'■ -  *   Ut Ml-
•*<**
■ .
I,.  *
r.. If f.ir
illl  Iw  1
i.  ■  ■
-
.1.   aill   I*
•Tbli    i    .   rhtw
l *
a   . |
■\ tetairttil prmplt* fur .fMnlO
.' tlmaf Vlitl hti** ItlUal I
iti thttm aUU-utnl    U  I  I
MIL Mnt lit...   M  V  V
Mi  ,1 H dm*,  I'l  ii  M  •    *t  I-.
-
BfCmt-NMl Mi i  i.  M» *-li-tih»j
..ii.ti. n-nlij mii imowB.
tin  l-mMMM  -il-ita t«    l*li Ibel
Ht.ik intn uti biltd lit sbnul t« ft
• til tbfti Uk" |,i. t|f>|tiiiui>' Iiiiii lltlt*!
fell I'ul il WW I. »t»t*|ilti« fm  a .Imil titur
at thr |iliMi|i»t rillr* ***, lb»*  -"tt l *ti
I'Ulr (it hla h***** In Nm Vi*l *    \ II
■■■|.| i-t  III"  I.ai  t),«,|,
l.(.t **(. Ill" a.. Uul  ll..* f.t** a. at, |w..
t|'ijii!*_l"l in i'a-mi t*( i*.i.lrt.i • t ).*•. a*
-  »l fr-Uii) llttw l-h lh«> tultilr br tMt*** N
Ihtowfl  I*'   1  I* **• **i4. V.l* IM 1-VnT.tt*
Lacromtci. Oiirkol nud Bn«r
Ball GiiitiU.
531.533.535 & 537 Front St.
Parlor aud Cooking
STOVES and RANGES
NOTE! HARDWARE
G. T. LUNDY  J
REMOVED
si.. i
\v..
Wn  ■ ti.. OADS "I  IIARDWARIi
for iln- ipring it jtwl liccn rcceit
ttl.  ••|P'll<',|   H|.  ..Illt   H..,|I.'<|    ..I    till-. |>tl..-V
carry a full lincol laiiMcni uipplitai, making
III-..*-. I'l   laOCill,   II I".!)!!   .IH'I   N'.lil*
t inagnilkii'iii Ni'** I* "ft mii it
11
Honiara li.-*i■...*- - t mi*i ThaWipiiii't pholtt aftalXq. II MlM—I latl. Kta Yw  *
lha I'leaiina- *   Haaling Ib- ,'t.ilitltif i.'..,ii. |*nd
Nam,, .afflra al 111. Ifia'- l't llnlal Will
Htaaia. Ihtttmal INMl. u|«n until a p. in. II nfdar la.
Klillini  *!■ .,i,i..  I..I.,iii   pelf,- >'••••un-lit-  inf  wbn  .at.n..l  altl
mldplfiM          > '
ib- iu,.i,a,i*.r Iti.n-n . Mmt i. m run.
-  1  nu.Iliat  l"t   Tli'.laali,    |l|.|,l,, |j,|  $,.  ;•  |!a.  Imarnllllai,
•;.^:r:':.:nu.l,.J.;v^:^•**"*«'™** J»**«!xi
l„  •  .,..  I«|g|||.    trr.lt  n,rl|,g  W„,,    ,.„uW  „k„  ,.,  k(mW  IHOI  "I   MlIT  -ItH-tl   ****  dl-tWtlt
*«nil ht«l..*ioi-"Hb-ll,. tu-.  ihitw.b It, iad tba Bl,.in-TrimitI
N.a tll.il. ..n and .Hall, ,. ,«*..«. -at tiltaial nptun lautl t.n up .11 lb': wlll la a nauplaol ttoalhi banian. IU
ipoftkrn. puidlia. i-iti  In lha ..mpan, t h»|** fot a,, ral*-i'f, buorol Ibad.t Ibimtib Iba
it Hut lha llti-k.ai. i,..i.|..t ud .-nil--I Ibu piiip-ii, Tba lul, Su i«t
rl    ,t lull llltl itm in    .. ...tn|."-d..l l!«l 1. ...f Ie
.-,,ff.   tli.la.if'Hi. Il-.ail»t»d a* aula!-  l.*,lii.t. bat- t
l.rtHallM.1,1. -1.11 llrd.lOb lira .|,r.,|d. Had  !....   ll
*'* ***** **<*•• Imamimtaama in parfetl raadltlMi tnt bitldlai pit
Ciatlufl.l.l. ,.!!,„  |,  f, .,,  til|,aa|.!   .V.l)1* I .....   .llUfl, >1. I ll|f~|. UU .,...,.^
■llM-*.'' ,  I...I1..II-*«nil.li<l  ll  Ifiian'. I'lll. tot I" an* I  bl.ada.na  .at*H.r...  ,..„
"'"*•'• " lltfdl,  lll-,n..m T.u f"«""ihl"!r 'h.*' »'T '"*!:""
tb-l , p /.,*t..,i* .-,,,.-„.,,„„- mi a tat. ...lat.l,!- "!*  Tb-wbob-i't lbl.ipbN.dld |d..a
die fn* ... i«h0, „,h . r„« .»„.mr..«' a.  1,^ an rt "' **"** """•••' **T '""""' »''
tw-   n.-  jn-tnl^l.llrlil- „„,.„,,„ ,„. f.  «„k,  ,miti*'
* "*;""'.": «d,.n..«*,.tmi.n«. lol lad ..-.i.l
t Itle-dntem, Halt pM|*|t, ll lhll Ihi
T.'H COLUMBIA STREET.
tWI. 1. Ika pltaa laf.11.*>
CUNNINGHAM BROS.
'***.**
Gorbett & Cliff
B. MARSHALL
la. l.n
Tba Hit, la.al
ta.il.r
Boots an   DRAYMAN K 0 AL
KOAKXWOOD
I arimnwa airrrl. <>|.|miiII.-tl|.'*in llmi'i**
*  *   *  *  We. ti  prepared tofilt nil local
• r aaaraaa paten
Stick Larte aid Clmice Sefectio.
Ni-w Wi-11l.iKia.-n Cat.
....... .... *  -  .a
ut lltl.ll to, ttrtr.Ha ttd
Ml ...  .
Kt*Iil A Staitla. .till
Ml
brflta tlilta,. I. . ,,..|.,| !„«„,.,„ ,t,*
<-  ia.tlb-
|.a !  .  .;
'
Hit t lit *
II..... a...' ■
la-wan*. , I
Aid Haiti.
| f..f Ht.  ...miM i*>„,i"«,
which I" tu til- plata in
aan  "1.,'ahll,
I
'
"■tattle ..til
|'t-|.|f*tl
. **,-
i.e ,..,n
•l.'l Iba
' a ***t.nd
*** Will  H,!*, *a.aM*
*•***• a tun, ind
ll Initial*
Ala.
All hi' .!•
ilj-latibn. ami,.  |-ll... in naliaa,.'
'rrdittm id ilauhdnn.' ;p  .,k\*i
imnai- it.I ...i. nat, .,,,
a  '1  '
"  * - . ' m lat
'
tt'HIba-ddili'll-    -   I   *■
A a.
Tla IttfaatH, l.|  lb-  -ill. .*
.1  tb- afltimh-l  11-...
br Mr. !■"  .
lb» *■ ' f  tbirit  .|,-|.
•1*1 "1 .11 tdlll.-t  Rh. li In tn  li. Vn.
t-ti aatt" tllilttll'. line!   l.ll. I ir, lli-
lltili'h IidaiiMi llm, ,.. m mnrnlnt lb- doclol at* iral l.at lo
***** .UeH) 1 ltd, Wbaa Wtl rith  "*la  leoafd.
•ii t«i if"*ttiii. tin illumining Iur he ImitftlliiiI, pm
I'tlhlta  itf. " ' !aieHll!|tet.  *b*
tt. '•!,-,. It . ■ i bid laaal lllln.
fir  ..fl.,  ftlf
tlttt  tba  |i- :
,  „, e bll , *,. lied .it. >t Ib- dnrh 11  Vi*.-
■-.f.lit. K,.  irlh.tr  P..  tl.
i diii-lit ..I in
-.tn..-... llf.
Wall  nl
liial.ll-.- ,fti...| I.f*. and
"••l*i- •! brllttl. iltltd
Ibe !• - ■ ,  in
iiallll.ua Jauar.    Tblt.  nt  itullia.
«al**fi*.t Ht li t.tttan-
,...,, till a.. I I'm BtaaLMpal Uu
Una Mtba I Be* nf ll, ud w.ll llll
Iba pln|e*<l, I. pit on tba lllltal rVlot*  **,
lantlnt •   '
IVlthin tha,tit tal  b'l.iaf a*ai-t-.f'l
IH,*.,,i*,l,.litMm KllgllaH
llltltal I I aatll lit 'libl Ibataittitl. ntta
lai.iaf  1-.I, III lof |  -rrltl.-.
ind ,ha ttt.taa, tana* itn nan .t
Mttl lull (kata
It '. Midi, titb, I'lllad
td. .ad tt lawpofltd llalttaai
lai l.ll. 	
T
OUNOIICENTSMEAKINS
rOE SALE.
IW 11*^*1*4 ****** tla* I It* .
\. *  •:*,„■*.  *.,„.   |,i.  II  ||  |
■*■**. It* ;i Mni #|,i* i ***
PRILL ROOM
taetet
atto'STtaaa tt«iiMtSt^c
I tVlIHltli*. I..11 -lb* atal, *m*l **•
rti.it ibat    'in If tnm
>*• Ul al tt-
... I "at.taial.Si •»t,t»-t. .*, iL.ltliaiiifarf
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Go. ltd.
IILUIDE, In WeumlaVltr.BaC.
foreign orden for Rongli
...i'l I In
LUMBER
KliiiiKli*. Lulhsnuil PlrM«
■"..■■**- i.  it.
m ****  **41*
9m*A*m*t* * *■'■
l-l**** i»f»i
*t*rmmtt ***••*
VANCOUVER
JAS.
iui* ill
E. W1ZE.
!_•  i •   in*rl>  -.-.:"
Shipping fn ilili" s 1*1 Iin* i '
■ a Unii iitnurpanGu. _
II Mil lllll .
till;
1I.I..IMS.. *. HI.|V|.|«N I*
MS,
Will Meet
•ii..i
II"   *|a' "I' Ifllf.lllllll,f.f |"f
Uikint in*. .. ■  it . *j,rl a., par.
Ii*l Ifl bb *
abb.  Th*,t a.
Idea p..,...,1 ...
■
Walttt.   I  * .
ItralUa. nl ... a
Klatlhb In fill. i
•   Hb.   Nn ill,*,.
It difl  In,  •* I -.Veta-f
th»»M bn- ii   I, Oa,  .• ., a  1.
■HNN.th.Oprf.il
- 'trb.nl.lrl Nlfrtltfrr. b.i'  "Iitn  In I* i'l  Ml. III.I M Ii'i'IH
Wtl It aim It i 1,4. l.ttiaal  bti«  ttt-. diillllnn.
'"tti,-ii,iiit •tn.llpni. liaiiiiif
t'firl-n mit r,t, liitia, u.i i ..i]-. t.-r
llowtll, who a-i* a* bfttlh  -
1   ea|,,r,t.|   tl,-
■hip Ininiiutrtittlrii' lid  -..j.r. , ibat
* I ..a  haf.
tttn t*** i*,apie
•   !, tll eett l-.||r|  ,.,r|  aill  III
" 1 llaa till ,n,t.r-rjaiaf.
"  I*'.Hi!  1  ft-*
tt tti -tt Virlalii.  Ttia lid, «ipf tint
wilh tba dl»l*a, nbu it  Mr*  l.itlig-
V  i  an. will  lr  pUdd  ..r.
lha •,all.in. .Hit alia la Iba iblp alll la.l  tlaan  lilaain
Va.irr-ilal | '   ll|,a 1,
'-
IHEY
Tilt Hlltr thi,
ELECTION
At
CUNNINGHAM'S BRICK 8 LOG
Sll rront Straat.
*
f
l~
a
-'
r—
t*
1
M
a
a
r.
*
*
*
_  i
i  1
H
I>
TTI
3
111
lililt,II 111 11 f

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354175/manifest

Comment

Related Items