BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 31, 1891

Warning
You are currently on our download blacklist and unable to view media. You will be unbanned within an hour.
To un-ban yourself please visit the following link and solve the reCAPTCHA, we will then redirect you back here.

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354174.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354174.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354174-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354174-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354174-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354174-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354174-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354174-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354174-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354174.ris

Full Text

 W.J. WALKER &C0,
MMI. BMW BROKERS
NKW WILBTMINSTHH  -    .  It. n
W.J. WALKER & CO.
TEl.lirilialil!  ml, MJ1W  it HH'.'MIIUTliX
sum men sua
WITH  WHICH IS INCORPORATED "Till' DAILY TRUTH.'
N|:W  WK.STMtNsi'lOlt, llltll'isll COLUMBIA. SAT tUt DAY  MOKMNti. Ill 'TOIIKlt III.
I Hll I
WM. BAILI.lt: I CO., PKOlTtllLTORH
FOR SALE
Till: I.KAHIMi
DRUGGISTS
GUATEMALA QUIET
llltikte
li
line  iter.' 1.1... k  ».,  I lum
m.'line.  Ni.llnl.le lor it iiiiiiii,
resilience.  II .oil a„l,| |„ „ |,.„ Patt'Ut MtllHoiuCN
•Ints »lll lliiil,-,! ini,, lots.   "'  ■
T'ltree line l,,|.,„, tsi, »tr,*,*i.
ti,,,,.*) I,, i.u,,, „,, business
Tlaaa)'   fnnltra'  ,|,|l   Sllvlla
li  1 "Hnrllil   inuu   mil   will
taki-iiiubaiu'i'-, lam  liinilil ,In-... innii
I'lLNTKAL AIIILKll.'A I.NJOYINU TIIK ""'""" "' *<** *'*<<***' tralnine-  Th«,
BI.IL681N1IB Of 1'ILAUIL- \*j* ***** *** ***** *°j£
l-l a.,..-,! > aal,,I  I  1.. Ilal.  Ilaa-y  uaa.ilal I-
Slain 8i inn-!  Ilnr|ini ui c.illliniiin i"-' o lo duorllni itli, iimlcr llio cl!
BEFORE TIIK COURTS
0, I'. lltlNTINUTON Tnt', FAMOUS
MIl.UllNAIili; ON TRIAL.
01)  wlih'li  ROQD
follow*  bofort *<'
dive  m.i |t>  up
mr  inlmli  lo liltl—
III    Wllll'll     Itlll
mi'l'.    imt    lliri'o
iiiniitii-1 biek, I lui
III t'\i"t'lli*lil  rnjiy of
ChBppoloa mi i.iti.
So  ll  Iiii- < "im' In
DRUGS
PERFUMES
in...  neaitlltie   unr|e*.  U|  vtll IIH '"  ' | lllBl  "mi'l  ll"' ' lit   BniWIWIMI.   flaaeea.   |-nn|..|   ,,
TllOU.hl  lo  hu  llldll'luil  fn,  Ha.l """■''    "  >"'    la. Ilea' lllea !..'  ^"-I""""  8"""  Invol.ad  „
,100,111 io bu  Indlttod  lui  Mnl- „.,,.  .   ,   , ll,»  Atl.0l|it  to  lluld  11
l.n.aor.  Opiuoi  SiooKKk't. Cop- „.  s„  ,.,, „  „,„ , '„,,', „ ,„Jt|„
turi'd Tlm Aini'fiiiiii Kli-i i ,ai than .round  -  i  Ko. itrlnan. It
Praoriaiu Briii|l*rr|anrajtt foi Kiiiki- Ul. loott f.vortil .1 pttanol  Cllltoroil
liropert)
" —• " K"OI'ini  J-rili  u  null,vim  urmlkl  „ *-.
H. h. lennie il co. Toilet Articles, eto.  -*—***>*> ***** od.oU. too. suiii.it, tt»bidiy..,,d u,» S
inocmi John t Sullivan Bmkl I'""?',!?! ISSf**.  ' "Hf*'
tlin
int na
Sin. kliiilil.n in tin* Blur Papnr
Coiiipmiy Hun Dii'k'o. Onl.a to
llnvii Elri'tna Uiiilwity Fnrtliti,,
TOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
l  Hla I III la A  M «  -|,„ 1,  0|
Tobaccos and Cigars.
Illlkl.la  iBaal   |Sf|..--  Vlflftt.li   Sl.lHft-
II    leia.l.    Alienee.-.   Ain.    tenia
i-li inilii-ln in ta  llrtaatii Irtl
ll . i I  II I' i   ■
M. ROSS.
_ Tlionisoii
OUU-UU
m\  Fiuxcuoo,  Oetobot  »  n..
m Hfi' ll ■ • I n ■ i i;. irrivod Iron
! I'ttitliift tmi  **)  t-t**  ll.l.  n ||Bg
i tiittia Jtiiiii-Miii roporii tbali rerrifaliti
it: i imm 57,
N'lUIITItKI.I.  ii 'iM'IM I
HUipl In liii4l.Hi»U-.„l Mi, Salt ■*,!,„  ,l'1' ' It*. *li" ■
• hint,.-l.ll   Tl.. 1* ii,
of tn afjllliait
Willi I*  INI  ut\
no lllii'lili.kiil
■i, i i-itt-tt  iffi i  would  |sn<
vi-ni Nuiiu,vi from trottloi blnu
for.*n iinii iimi would lolorato •m-lt a|
lIlH'llllllt."
tntv OfitOI i i.i nny.
Ofl Lhl aiill.-*ril> nl  a  t'liilli'iiiAii  in
Intli .liil. iin< ut Un
t  In
IM** lliiil tin* |,if.ti Ii.t, IllltOad  "f tn'lllB
ii lit iim fur.'i* imi fata) Into an DMbto*
niiitli* iiniiii' nt flirlsitiiiliin". wf.tilliinii
uml fiiin'i.iL Or. It Iin U-aTOtlO- toy
iitlu-r tuiirtinii, it I- .*ii lit-i'i'i-r ttml fowler
if ii'i'tLiiii tliooloffloal doftaii, wlilili,
uii llfl  DfTor*. In' ilhki'liiii'U Wllh
i itiboyl "  bars ind MU n *tli »imir
nature to,  urbonee ihal roproaoh **t
A Cunvit't Conftittut to Murdoring cmIIuiu theologlt nm tiuarlHQ.
t Fellow Prttonnr 'Fhtco't Fitrht-  "Meanwhile, too whil l polptl Uio
inir Men. ndltoi moithti dftlly, wmoUnH  wiili ,i
rt ri f 10,000 within roanbol
I hu voit'i', ami uovor w mnoh u * ******
K**  '"l;h-  Ootww  -"   '"iii* derovtn 'iit.tiiii.' iiii'in.  And from whit
I1.   Hi,iiiu,.inli.   rallrotd   Htnf«[a blblo un ho cbooM bli tatt—i hlblo
ul In Supreme Coon circuit, t.-tit iwo.lwlt,rh"'«l,,'>A trannlatlon, aod whleh
, ,   ,, ,.   ,,. . , .,   no i*rii-ii t ult cao tool and fit-it irum
before J utile*  I mm  lotlty a- oaioo* n,,.
101 Im
vraod  jurv .tin.*
laity  tin-  tn*.-u  volume "t iin<
iiii-.ii. it t< »ut.-it th.t iinill in iii.. nun iiniiiffht liy  ivrkin*. world, upon which, with a pu of *»»■
Hiilii iiLtniiiriliSi-iiitr Muiin Mim.* tl,.,.  Qood^i,, *  Vtt   ,,t(M,r d.-tloM. io ro. i »l'l»" »r di-imylm!  lit., tin'  liuplnd
■.'",l ',!"""1 ""' roeall of Mil ir .   ,   in or-so for .....or for I'r-'.n u.-t.-i,,!,.» «.iii,,|UwaoBaliof
"I I Illllill lull,-1!!!,
.III.-.  liHIird III I*** In 111.' Slir i'rllilllit I'ulll.
Koal Estitto ami Iiisuranco.
OLONIAL Itl.OCK.  NEW WESTMINSTER, li. c
llil I".  II HMU  Vial, ,'ubllr
MOWAT &T>
TURNEXi
ta K tVuiiim,
,"■  .    .. I .
'■mi*.
•    , r . .
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
1.1 Ml HI Ilt I tllllS  ItSIa -lllll , |V. IS .M.I. || .111.AM ,,
iitll l.t AND I'Uotll-ll.l i AIUIIKU ■'! I
Real Estate
F,Hull, illl llllll Ills,,,,,,,,,' AkciiU,
A
 ',  *•!  MJ....I....  .ml  Hot  ;;«'■"'•'•''"«'■'" **■'■•>  "im
I i Ml faant * - la offlco, In
witli  tin  tiliim, t-utitity Q lb bout not lu it
■-M In iho latl l-tdtatoroi or  Romk, Octoboi to  1*10011
!tr'::'J,:;a,!;'f;:   ■  ******* ««
.-rt  **l  11..- 1- - !
llfelltail l.lt.leuei. ut Alllrrla'.t let llm
l'i|iil a Haiir. it.'t-lliit.l tn talk un Ihu mtt-
Irr, bm nu a.*-., n ctr*l  with .
a-  . I I . '.   - Iini II,a-  ,|||bl ll
'!ITTI!<H l'nl..„,a,| S.,1-
' I
Wi' havo properly in all pnrls ,l**  „„.. .
nl  ■!. . r,,..  .., I ri  ,.   , 111-1I.IIS Asiiimi I.. ..ITi'tnnl,,
ol lhe City .tntl District. iiAnrroiini n,tii..„t
FARMS liiipiI'fil .ami Un iimi
inprovcd.
MINSTER .iml some choice
lol, front t 1.2 acres lo 2 1-2 „..;..
ttm ni First Addition to    ,
South Wtistminsttir.
CONVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
a a aa| | la |;  a i
■  'l-l'   I lit   11    ,   - I'lLtilltlar.
rri.ra.nti..,,.    ,*.». m **,.
WOOD8. ti OAMBLE. New Wnatiuintitei-. B.C.
S BARGAINS
in- the order ol iln
day, we are olTcring
Lit. ill  lln  i|< liiily „|'
Moody Square .ii the
reasonable price of
• '!  1,1. li   .lllll   .lis..
j-annl buildins iiti iat
Sappcrton lor iln-
-.nut- figures. Call
.uul examine our Iin.
• tffiee, j 11 Ci.limibi.i
Street, Nm Wet
minster, H. C.
A GENCIES;
M
M .ii. It. -i. i l-'ire In-
iiirance Ca uf Mun-
Chester; Phenix Ins
In. Brooklyn (lift-);
Citizens' Ins. Ca ot
I anada (tin-); Equitable Life Assurance
■ *f ilu; U. S.;
Accident Ins. Ca ol
North America; The
Mutual A., ult hi .iml
I'l.tit- Glass A h.l
.1 Manchester, linj;.
•»-|l|er|'. I.M
aia>, no iui m.i in.
11.-   . u.laeaaa   liaa|ar. lea,  l,.l  „j,|,|
til.-ll.-l II.,.-.1 ,-|,lllll,
a,tllli. r aBaptl.   N** llf..1. la'rai tniala
' ' ***** "llfrelll  h,  thu  a'l.'Salil  l.uitl.l  lllll
A Tlllla. -|-.-,l,l fra.aaa laalaanilall. Na Oa, a'rialisl a.la I |.) | |,n I,J1I,|||, tin, Bin.laa|llt,
"•   t .tnnuklti  lu lliil  aat  Ibr ho lllli.l Ilml III. lib!.-, of lh.  lira  Ua
e.e'tr.a iii iiiii church mil amt up it h.n iiuuiui fulorlo. ud oltlo. m thl.
■ Itiiik'i'biirc In tliLalltrtiimnrreanlilflal, tt ll.l, in, .. ,.| Mn  .Nninlnf.  mill  1-,
-   .-  Inlaaal  llnanl  In  !i*  hrlal  a'llla-al I'f.af,.-.. .,f  ITtlllUtl   ileal  tin
lanlaasan ra'pfa .rlalalllr,  aaf  Hn-  f0ll| Hla'  a-,i|,la,ia  uf  uur  Ktanllll  llllll  Ihn
Mi'll'. I brill*.. .I'm. I. Iimi „I  Hi!. .1,1,. Iiii,i,ii, ,,f 4 in ., ..niai nl-alaar."
laaal laaa-llilH-lau! Han Nitlaalill  V   M  a
A  Mr. tt'iiiii, ..i.uii bar Hal. .la..-. ta. n.li Sulilturi Mnaancrnd.
•It. II- Illlltrr ......' aal   tf.'it  III,.',,'., |. ,„„.  , K-,.„ . ,    .     ,    tl,,,,,^,,
• laalaan allaarl nail I-  aau.l. 1 III,.,,..  , 	
it'-! .Hilt liilblltli.tl tll  In'  Irltl .laenriall
.a-l.li-ilfiit... ,..,-„  I„  H ,„ la.l. thl, II, llllll,,  a I.  „ Illaa.i.l ni,'..,l..r.-l|.*,|,l,'.lll,l,..|.n'
I- ..rim, .aat. .,„.,,„„ «i„.- I Im Mil.. hn .,„. tn . l,,„„  *" ***-4\'*'4*i.l,*t   II. not I,  ill "'I  'I'*' Mllldsl. I ..Un, Hal
ai).'lii..  .i.iiu.f  Hit,tm Il.|',,i.ii, A ii.ii.-iii.li l.l laii-in.i.i. I's.'fr n.al an,  ptMttllloo, Inohlni tu mi ilm i,..,ii,«..i csul .1 tl ulraoeo
,r.i.rd.) .li.u,,..,, mil, . .ifi,..- ,.! iiia.l-,: ...i.f..!  |l It boo*, la bt ",' ^SWHL™  "'"  Wl *'" ■'' Itinilnt.-.k.* Hi,, an ilmoi, unUml,
.aitn  tHaaand  I. Ihn  iail.ttllalUll)  nialla'l.lll,  Mlrf nf  T***** *»] rit.-al air rnlrrulliasl I.I.alu  I,i„,,| |,, H„. ,,,,1,  |,..,  Iiuiimi lanlni
iin.  ii,.- ... -1- a... llwCll It.l, lh.t II ""' *":,',*'■  ","  *****   '       * MtlaiMdll
da-",.i. I'lnaiaial -i'i.  •-. lanlia   '"'".','   aai... .  .,,„.„„   *|*lm .anm pll*, t1«i In. ptili-
."  .'Oll.htnrllll  I ,.'   ,„,„,, ,„..(.,,., a,  a,|,|,,.,  ,„ ,| „„,
"1. Halt tlaa- l.itllra llll**la I.-.I I luimlarr
Of I'ra'iait. ."l.l!. I - iln' le-,.' .1,'Hnt t.
a'.a..n l.a Hr lle.jt. ihill ,i| ,hr
nirdla'il .t|ff uf Han 1'ra'na'h eeelaan, it
Stltu-r,.-.,!!.-    I'lii- tlm .a.r  *A-  ala...a.!
Ina-"-ni tiui   li- , mn !•• ,„, ,|„. naulhok. ri.rr. n hi. .ir i
il-tlln. ini.H.rf anna ai,.. ail.in|.ta.|i,  IUll.0, aU olhara   . I ,  ».,„l,l ,''',',,,,''''',    '
«•• *t I',., i ii-  Ttw in.,. «r- l** nautb n.,.i.- |e,n-atla.u. iiun it i.  No '''«""'"' "' """"«
I*-- I allb D ii •.,.  .'.'  - ti'  •■ t'.i.i- sl ■!.  -a,,.,, *'■;• -'■-""' ,""■!-, ■■"■■"- ••>', *****
, ..l,.u,hnr,.r, l".dl.|r „r |».,n„l„.l ,„ .«„. In |,„l,|,,-  **",*>*'* f ****!*  hn .-.iihll.hn	
kiin.itai,,. umn ma.,.. i- ,f...aa,d !.., *'"*,w*»ti.t*-,,». ..f ...i..,-lum iit,...,..
brllrf ib.t I'trdlotl  .l,el,t,i.|,..|. Sin "" """,""»' mu" l»* «l'*"liii-lrli"-
.... ... Ifallll   lan-lll   llllll  aal. III., I 1.11 a    I.  >
..mintf mm
Mil alt   till  lill/t l-l
\ ...i-ti.t, i.i. i-« rt jVih! _iXt_dM.il
wi.  i.  I nma  t.^.-imtimt,  thai  '
Tiaoxi.ntitii-i.itiAMiM-itiii.il li*. <
Ihf fr-ourit for o rrdofrd rai*
rttitit* ****** and 11.40 for drttd
i H *l ti HI  "III u
It tlif Ut\l
ra mmi
.mill CHUM
aat
, •  ,    ' •  . i ii
*NM. TIETJEnI Mnniifntiir.r
IIIHITISII  LION
M.AIM..\Mi.
IIK.NKV  I.Kt;.
Illlllllllir.a  ||a.« ,'  "  1   I l.ll.lllllll-  Itl.tKKib
I'uldlr i
H.G.ROSStfeCO.
Colniuliin St.. New Westminster.B.C.
Refil Estate, Insurance and Fiitaucial
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
novo) OM tnd lit- Itn-ii  nndir tdvin'*
tur nt for Minn' tim.'. but tht' iititniniiHii
Mijmtfi!.  Ncortod  b|  I'li-tfn  iiiiit.'
itillori -*f U.f  I'ri-ttili auilliaf): (OltO,
umiiM.1 C*L QeltAm  U 'ti,.,.,_.  M",,l"|r"1 |'r *"*;>*• *»u***-rti Avhstu* rtJiSiiS5l|«B5I-
..T  '*   ,      '  n' "'* .«>»>'i,'t.»iu'i|..i.';i m InoppoalUooto am ,„,, ,.„„,„, Mt-iMantriir.tt.itiv
11. W.irkmtti. wii.limtii f-irilif rttlmtd tur n.^niti f ...loml MB U worn- ThoooMlon  ■** MOO ratareod iln* tlio
EUraard KmU I **■ fl"* otttAtA hlllnl ililt *"** «' *b"j atfiatattoM, rtm in opMtdoa Umm from thr junoio. hot
•ii|Mr t**U**r Uh  Miorriiir owrnitifi hy a lorol train.  Worlt-aao  ,,rMU" "mr,( notwIUutaodlaf tlta nallaat If at taoy
ti. .i **• *t*\*-tt
l-H t-41  t rhttop *>f  tntuiltnttii.r *** »£•<*(,! tod *** * ttifinU t • f a tm
luu »a« fltrdat IXtati. in. thotTthof Kraorimi l'.»t.if tl. a. it., udwu *
lt»t duly Kontiri ii,..! Atttimi,) Behru* KolfhlTNoplar.
nf Mai tn uir doiint t n«trn
i*tu* a.a ******  ttu i  KVuit.  .nt HANLAN  ANU  MrLBAN.
t-U«<<»'|f    >*(-ttthl (afl.tt.,  Itlll Ottt*
ttt"4tr| toalti'li   Kottllrl *|i   *******  ttimi.tmmi  tm It*  **t***t  ttlmr
t'*m* >l."t, tint tlir •t.Utiil. ItiOiClrtl  ***** 0*t**l**t
*l*thl *1*4 hr 1****** 1*** "i"  in  tm MfHUltM LnM-U)
iunn iwrniOT. iii\»im.i\  i.m.1  Octoboi
HfadllfOH'1 ■ortoolllr umirj ripwli Th*■ Wtooiotf dM|tttrh *a» rwlvwl
91  ftltttlra  Ml  I'    I ,
trntllirir* Jul !ti*  •«-.•*.■ i il i ri..tti..i|.  ■
Arknowlmlirod Hit Crime.
mid.', -tun.- tmi *"uti.lliif intt.)' .if iho
ptii-mr. tln-t VOt ;'''')• utio itml dotfl.
SAX lUfAKUt tl .ItrWituT 10 -  llfnr)  'T  1'1-T. ■ 'I  «il!i  4^tf»  Itnl  U-Ottll
Uabar, vbo brotallr »ar4orod hfct ralkm J?HL_*|> .•••!_•_* mtn Mi. tiihtim
oillVli I  .1 ttllt'•  MtlVl  II  St It  l|iH'litlti
laal nn'iiih, *** irralfutHl >i*t.r.t*v
tnd I'lt'tdtil Rulttr i» i litra-o.1
liftvrly tu llio Itit
OUR  EASTERN  SUBURB
VMM *f
Sugar Bt low Oott.
I'u it -\t>ti mtii.  I'l.  th hilwr
'u'<t* Sogar told ham today at rooroM-a,th« b-«pardoa, mvi* of Iho ntr inm hu
I   trill   tll..*   Mtltmt  ,""*tv't  A» «>"• i-n.-.-Um H-li.-r* »n- f.s,, jmmto,  **.,t .,,„ t.,nh tv
it**•,- i  **r***nt**ii* I*
Hma* **t i-.tmt
,\  l.i in.i it n*(airi. i  .li,-.ii tli.-dusl.
a»«wi|*M wtti ....t ..I i«'ti..i _ta...i t" ioiiU frrbarrvl »ll|t xhl, wlM. „,„„ „, „ Ml wrrr
t   .  »...  anl  1».  if  f.t  lhl '   '""*"  "•"'   "r   w   n*   m i'" lli- !.imnit |N»wll,l.-.ml.if t.n> in ttt'ti,  , ,
M.i;... .hit and I mil row la Um Tto braak «aaiM4i han t!rihoti.do* WatoatlaBapporior,  BoIwombIBm
amkoh %'• t'Kirtt ri-*AT ,""  *ti,p '" *um" "ft " poodoairaloora,Bprarkoli ami Kntafat. roatoaiollootrjdthMt  p n thoOoodi ol
tm thmt  *l  *t*rt**m*l  i^lt.t ul^^s! UU*  '"'  f"-i *..*'«   ."" '"  ,Mlt '* '* ''ll,m"'1  l,,r>  air imlr MorltOB  mml  Uitt  -• mp**l*A  AA  \***h. tod
uti.     •»*"••'*»  ****** ai *^r;,mi *h* ******* *UhA  H  Mtilifliitn lltr pttt** tiiaAr In lh» irutl             ,*****  -nu  _,    «*«.  .»__,     ,
UaroJUMd  U«1  rirt U rooipo^l o *,,t u..vA**,.,*,•i.SUnl**. ami l**lt _.. P          '                   I*****  w,,l,  *"»  "l™ ,k# w»^h*~
iho Mobirtii.  MUM  n-oU*  iod t. Wntmimirr tud ***** ap trluI f On. nv,, Hiffbor         tflMBOWW UMMMM Uf.no him. tho
£S1.£US >   IWttW«ttiSB|  Mt Muil.tti.  ..I   -MnU'r  to   Pit,  tAAttktAlAAAWUWA  Snot Ml ot,
H. T. READ & Co
* ■ ,******
i4MolooaraaMQM|aaf LtMtimay
l^mA*** **A I'lvi'iotttl Nfttitt Im*I*'
PoHci-SI urillrn Willi oui rpftf coco
lo home oftirn
Ctliir Ailittrti   MOSS
A B.C. Codr
I'ti.li' I  IMhiKTKllf "I
Shelf and Heavy Hardware
P.tl\T-  aa||..  V MiM-111 •  1llMn.il l.l,...  IIIII .||| .  l't  I I I
111-la  Tit  "il'll   li.iil.lali  I 
t\M Iltli  -till,  Ull IN'-  Ullll   I'.ll.  II
I IMI'. .1,  ..   it. „,„..„,i a MIV I'lit tll.l •
lllt|.|l."\a. l.'l \a.  Ilia.. I.  .
... ind  .. mini . !•■   Mil;
im umn . > i i i.i' i -  iimfyiiiti mi . i
Armstrong-Young Block, Columbin St.
TO THE TRADE
Lamp Chimneys
Cheap. SeiKl lot'i|not nl ions.
D.S. CURTIS <&c OO
 DRUGGISTS.	
O. R. TOWNLEY
Real
Estate
mce
Agent
BROKING.
Agent
Notary
Public
GARDEN
FRUIT LANDS
Si.l.l mi
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1.05 For Each $100.
Ntin Forfeiture Contract  Boole Inwr*
■iin Clause.
Call  ur  Wrili-  Iur  I'.trlii nl.it*.
I. B. MACKENZIE _ CO.
09/ Columbia 8linU Nra WMlalwtrt
tamo. Mill!,, tl  *,„„,.,„.  ,,„,,„„,, nf H*"*'*"** »lal...llin,>"vrl««.«l.t.l.W»d
Kn. n tk. M.,r Inlinr.,,, t.l illl '" ****»*»* **** "'•' *<** **<>*• <**
latihthiikMiMMaM MriMstM* llr*1 '" "-' " "'"" ',""""«
fnaanrnf Illllllli. in llir Muni Miiil'ild 1. ni|iln... .   ■    inoa, in, dr|.|li and
. .-nud* aa all ll* ....rt.., .,,, .,,„ ,„ ... „lr„.. ,„ , „,, |u>
"*' ".n" I'*'*"4 ***** * Ma lino md lain Hia air l„|..
Irani «••*,»-, a ,., 1.,-ti !..,,. ,.,,,.. i;,„„„.||,M„
art. Ina da,. l.< mtttn.,  n.aa i..,:,
"knl.ta, ,.,.l„!„, .!    I   I- Dun to lh. MulM.
I. ., Il.an.dnln  .nd Ik* S.   I  ■
S-SHSSlSair :^ tsass
«.h nnrk ! ni,n ni. kilM I..I., ..,, t in,,,„„i,. ,,„ „imr  )(,<ri „„,,irr|„|  .„,, |h, „, ,,,„' .„„„„, „, „.„ , ... , .„„  ...
r.tk.'t'. •Ull.in. nn - flrnlly ,,1 iiiiii,-r..i, ..| i ilifaarnli ,i.",l. t.t,l.»l, « ,. t I Ian,,— mm.
-    Una,... ae!  Hi, in  alaala ,   i-lllll,    N> h.ll  at,
I nul. lit.       Stiddnn Sntiilintn Styln naai.'i,.. .l.aaal n,|.|-
• ad  taint ntlllni   Tlir,  arm all    M,,VB.aa  Ij   llrlnhn.  laa   A  nnnm T'"*  Ut'llarHn  ..antlll.  II*  fall  ol
t» lirmlt  ImlnJ-rd   -I'  H*-*'"*  .Mm,hi.  .nmnirr  llad  taaanf Harm    5'**'*»"  ' •*'"-"• I  '"   *****  , ,„.   , ,,,,. ,.,„ „, „,  lh,„
•m Mrl,  .In 'ia|.l..,nd   M...nld  lk.  «r,ndfltrn tot Un-third Ua*.  Ilrwat I '•**"** N"»«d"i'  «•• *rrn*ie.l  in tint  ,,„„„«.  .I,,,. .-uj  b,||, „„ lha
mwataitriai lllh*l**~»';'<*■« '* *** „t,„ hum ai,*la H,.- nadtrr, .llppr,' Miainr Tu*-!., . l.ar at—t «ul. Imrnlui rltrr.i.l... ,f,l,r n.iii. in.i.... ahkh Ih*
Ef?1*.. ■_'.*". "I  •'"I I''*  l**»  »l  nl Ihn .,.dr. Ihn  ll.nn-.ld.'iirr,afs,aa!rn|^,r,r„il.llir.iln l«"l"*'l ■* *"*** fewrt*"
• I,-" Iil,a.,,,n'liim Il.al kllllli, hltn laa-  a.itl.la  „a, SiiiiiIi,  nllht  ahlln  Ihr !■ I*rlitl nu.'t* liaail-la ..n.|alrtkan. ind
l.lell! tintlt, nam «.l..,.  Thn H.R.alr. laid 1 Mn Irene all IH  Htnlrtw;
i iir.t»n«.||«'l„,na . r-nnll-i-   Yr«H.t' Ik'  I'll* dlltlni ■•  nnirl,  ii'tn|,l, Ird
na all tlin .!»•*!• laiaieat.  -
fklllta ,«*.,lnn hnnntnn, „.,*..„.,,„, JJJ,-J£g^ tMHUtSm
J^'iriT",.".'  '^,,*'2    ?Z1   ',\ *******  ****-  '•'""  't'l'l'
li fanrah-ttain Uk.., Ilea- feattn aaf nari. «ll| ^.-,17.,
kam-tarfatT. a* Ik* atitk t-uM I-
na a, nlltal. .'! Ikn •!,.<« hrlal III allk
- Ml If  Hi
Sla<{-  R- 1 1 "•  C.| *-a, -  I
lit Welt,., i .  llfl.,I-1 n.  Tlm awn
aup|ii**d to kit* ttiMnd  tbn  llnhlin.
atld Allntai •un* a a.*-l itm. and ala,
Dlf>coirry ol Tin.
• .tint.. 111. IM.ihrlr ».—Tfc.
|. ft t. ,. I. a l„ ,n thll «n-ll rt, llrtnrt.l  '" "" "m,, "f * ""
ntl.ti in Krintlll*. i loan ahnui  in
aiiii-aaefl Har ri,ire*|.| nirl Her dinrnirt,
•hna,,«,dlM.|.'-«'l-.ll~1'd Mt, ol , „r. ,ln mm.* I', ttllllin. llllkrr
r.la, Hirity (or Saa Di*«o.
-.1  Hll.....  li! .  Ik|,.!..f  1,1   ll.r
a  Ih* .lit.  Tlir Thr .III* "I ll.r .mini i.l Ihl. .Inmrr M'lfklf. ll.r ...tit kin,   lln alll  it nna.nr.1 Hart |.|fl aal in* near. H,  MHO'
MSI   im-riitn fnaVlMOin. f..t Ckl.l md Jhm '*"" """■'" '"•"' i-"'" I lh* diynnii On ,.i..irrin| I. alm.»i dr,
h* kit  Ihn  rllkl '"""'""        ,,...,,, •flnmliiln.ii rl,* It,, r.llm, .III, mml • ltd  ta  an  ntmllrnl  h.l.   Hi* rriat
kinilhnra.t .."  *"* '" •"*"1  'nm ""   "' *' .ll't*.i*-l.|.|.ll.i..r...t„llf th.l |timn *.liii.'lll*«  • '  "I'-l  »id  Ihr
-lit  tin- lar.f.1  ai* tlkrfa  lp.*n | ttlln  'H" Ml  tl'* •!.',-'  ra, ,|,|.  .tim,e|,e,  ,.
*"ir(l driial .lltlnia  aa.,.,  Iilti.ral tee  lit'nrltl, tnlalt laat e*-.-aa|al,naee, md ••
- •."'la I* I, I* ainnnnil tlan |.nl..tlla-n alll In*
n-anvrddi allliln II. nil!., ahlrh all!
latllll II llmai*! Int'nltatnlall tlfn*l Thr
Hi.* nm  a.a,,i.r. aearnnl IS, Mf   hrlti
- -■ - -n- - irn ilntaMi mad, f..r thn u-ninu, aad
h, UrtrrlKnThartrrinl undnM.nllt Tla* Minn,. hn-aM In a mminllln In Ihr nnlim .(.l.m aal tin  Nan  HU*|a.  .Hnrl .|„„,l,| nalk* ...nat.elUldnlionir. fa.r Ihenr
Km** t Ina »,!*-•  Ihll'.nl*  nf  AlUm 1**1 "I ttllkrf. t.tirll.                        "*•• *nitar,illi|  antrral  ..llr*  ..I ahn.tt*  lairk, rii.aii,|.  l,i..n|r. (bran
Itfira! Harn. !• nilne'l  lleea.td  ind  I* Itl* I *a|-'llle-l le. laaal.n.. a.i |anrrlal«*l Klmt t linfrh. Im. ll.i tn.d* IH*H  pltn
aril tnnaa hrln. hti  t»UUO«.  fa.idin. »• » "■ It-!"'" •< *****         Int.. I*t *  H, S|almklr.. •nil  llf  I Ilea. «r*«..  llltl  III*  nr|i*nlr|i  alll  bll*
item, Iko-i* Mil*, fmn,  th* .Ht   Tli. Tk. llllll nl IH Willi, ll Ikll HHail S|««kW, Ik..ui.i kin.,   lln alll  it lalihnl lli. -.1 urt ..f Hi* ne.fki l.t  Miao-
ntkar tin* li an.  hnnan
Tkavk*r,i.ta*M*a, I
nl lk*il.l*laai*i»ln'ra*"a«'|.in,a,ik N'*"**"!'" i-'ih* l*ili ni Nr.trtnhrt  On •it'i.fit i.ar, iir mil .|a|ai, FlrrTrlr'ii, ',oj«.i«f.ll*aai,iilifc* radii*. ,r,m |etr
i dllit". Her, orrajntlt,. It-  l»ll..ai  „f  Ik* 1.1", d.ln «lir  alll  Intr  Imlnrdl   ill lh* Ilia*. irfli-d   Tla*  .,,,,!-«.  ,|,.|  ,!...,.  ,|.
Ik. ***** *inn*ni an anal nl tk* "Wi »"" "•' •<<"*< '*' <**- ****** "                                **■"" ***** ht ihn ll..,.li ll, nlinim
llaawTlk Ilwir Mdlai   Tkr. »rri* fi*'* ima tnna Ihnuat Plrauant Iirh.ni* ot flfhu    taiiNind it* ni-. ml tn |» ...tnialrlnl
irm*md m tkl. t™iin«.                         ...... m... **lt  l'„lll.,..  111,!.,  »   Jnr "*l •*",,'■'   All.«rll„, tbl. fl„„.|, I.
4 .**, ..it.. i hindtaam* ind ri.amr .trniHi,* ahlrh
Hat,ltnl.n|t*rnf lie,, Teana,.r|„|  rlO,..ll   Iwlaafn   ta'ltilal    Aanlrilll  .|».,l. ,„|„ln, . [„, „„.  *im*i,n*» iad
*   ' rn,*r|t,lt* nt lli i-'I.,iii.'ti I,  *»i|.
IN.rlOh.Thr tail.tll lira ; ll .li a-aaaa aaf nt
 ,.!..!  I ,*  a.-|.  Mil,', lllltlll.lalllaaati'ta. alalrhlltrarli
of  aitllilr.   truarll.  .hr  .HI*.. atnl sinihl not ,t|n a. I,* .nd h* did lk* .linn a vl.n.it -ntrrln. Ik*
■ raeiil,  drmltr.1  hrr (aninl  llnrlk.n.  „,.| l,,|rt„l te, llllal min t„r 1 Inna Hair  IIIlM*. !• « ■nl.lrrlldn  altil.lht*  W.S1
It  laa.arr  Ikn
.  .   ... ,  ,- -  I'titlt  !*i|.|n*,-
i.uHalw Slrim>bl|i Aiam-llHnn, Ttunk I* . •■irk nf tli* l.lmn Kiln tilth limit t„ Aaattnlli tli *nn  fi-awl.™ and in lane. Ilk* Her m«,  ..!  Hat. .Ht. •hnai
l.ln* AMMaWMi  ind ,h* Nra  ILn.llnd  'hi.,  ahrln  lltaialdrr lllllalina .Int.,. I.  ,,,„,,rial n,ai,i,.|ll  Iblnki h* n'aaild (a I  «lr.l |la«f... t. ,t I't la it. tie.  f..frali
Naa Y..ai  ivmbrr  w  Thr a*. ***** ■Uati A. > ,«.*..! ..I ,hr ia,* *•' "I""1 «*"*'l"' "•""h "'"' J"
H.a man. in-inm*.  **  ""l" „,.,„,„,,„„,_,.,. .,„.,h„i ,,„„!_, H.nldir.1 fnr tit.. ik* |.lim allhln
inrni raiaaltlt*. oa nnilmn, hill, nl !'«■' ••* »"*"■'«"/•" hrnwholanaainn #(t „,„„„,..,,,,, „   ,*^ h„, „„,.
dl...  t.iniiillai nl  lr|.tt^inlalltri »'  aa.iUI*.   I rtiarll,  tli*  .1.1*^ d.r,| annld mat .|,n.. hr ..id h* did
leaa lb* tVairal Tra** A—i.i'.t. '".'"".' "tf!S .';!„""""' *"•*""'" nm Hitmd t.i mlu ..im tnr • Inn. tint*, till..*. I-. •nitim.ld' -I
bTmL.. . ..  .  ,.^-,.1 ""J'1"" i'1",""', afflM "Tl"*'^*"*' iM.i.i.1 mid j... bn MsHsmnia *****! id idalnbii
Italia., and  Ulnaat.hii*  A.klni,.,,. «rn,tonrd to lan.1 thn birn, dnn* Thrm ,:„,„„,,.  Hr,,,,,,.. i„ adlsntan lii.r|«.nl,., .iii.i.n.i.1
1,1! t-'Iaarr lln- lltlltaee. a.f lb* hnta*'
•nnhaT* all.a fieeal i-m|'l>itmria1 allhntal
dlffll'llll, III eeaa* eer eelhrr aaf  tb*  nhhn-r
ma* tt.a.iia. ••*-• iini I—Htm lh* lank*
,nf old F.Hirr Frawr.  If -.n-u...
MTOUapMII Mdnaad  f..«ir  tiim,ln,t ,.„„||„„„ i.i ,,„„,,, ,i ii. ,.,r«.n, r«ln
III llaa' laaaftll JalU aaf lh*  at.lr ,r.|*rd., I tt Ifl., lae'lul*  taalt,  le*  la.akl-1  IM. M
ln-l.mil  It.ln.,    Al  liil.n.t.  I   Un* I "hit aatll  1 nlni  favrlloaill
nil tlan "I'aatlaa*..  rnd"  nf  ,hr mnitn.
ttr nf thr |,ni.   •'. N It'. H .
-i-i u-i In iltr hint 11. inin iiii.t
Spanking Batwaan Ttalaa.
I'm i am ■. uiii.t in ini., in  lii.iat
find iiiiit n-1   ||*  ildli „!i.|  I,,,  ii,.
I'm •tl.i  HllklU
 I,,,,--- A  ,a-a.t I..-.I  I  --In  ,. IkO, ■ 'I
II,i.l ||. i-  ml .nil nal   I'" *"i -nnai-HI.
.anl ,.af...||..ll.a. III   II...I U.i.in'aiaa.l Hlnlilliif   l'a	
"iiaaa ., ..till i.-.i.e  i-., . , •• i» rnrriln tantllitt '"'."'
" '• I.aaat laal. air»r Ilea'%•«-IHI-" .1 - "'"' " * -1 ml ■■•! ■',  I**'  H" ' •* >' • •«"» ,****
I aaaal aaaa. nrir I tit' all', -aillll'll II maaeaee  —
l.at* tar.t tlar eaatfitaa*'taa llaa- ,'ltk fa.T ,!*•'■ ■•- al
629 COLUMBIA Sl.
I,' II. Ilea, ,l~ a
'la|a|.l  I-  a
NEW WESTMINSTER.
r*ad. tart Uilaf ind i*liipt**d a hna re Ihrd .ICiHn for •tarrtltti in narrlfnl
pat hill ol lidlni ratlenrini Uin.an .itiaa.i a .tati.t. ,errmitf,eani,lir,irind
dllbailnf  th* Oman Mil ll |atniriit In It0|arrlll  Mriira. lall nf Ihr II..,,, ,'intl
..«• ftnm Sra Vntl   Tkl. bill nf lldln, Bol
atll br aa-d Im ill l.ui„ar.< mniniiiai. . ____   ,	
la Ikr a*,, .ad alll at. Into . It.vl nn   „   ' *>"""" "' ' '*""""
IVtrmlarr !•! llir lln,l! t iimmlitlnn Iii rni|tilrr Ifal
•>«,.„. ,,!„ nun  .„,n 'I'-".* •! In nhl. h Ih* I ■■    Iti
l bill*. Ja.lan-e... . .rll kla.a.n In,.,. ''" "' ' 'I- l*»'a f. "nd I... l.,a....n
i.n  Iportlhl  m.n.  ti-nltnl a 1'lrlf.hf dale ini. alll  lar.lli It.  .lark  rltl,  lent  lfaalaa.tr,  Itaal  alrataah.lr.lml   lo  thm*
H.l  nllkl Ihatn J.alan I.  Naflllt.ti.  .ee- .„],   Tb* JSWSSl tlSB ahlrh lb   |.t. ..ail Ila.l tlar, arr* nn lantlrr aaff llun „-„  I, ,',„, |  ,.
mianrln. Ib.l bn bfcl «trl, irflmd In f„rat„hn.  >•  .lU.rm.1  alnr , HHr  H'-T arm trie ,r.,. ll.a  Hi |.nrmln,| "*"" "™™™ "
**ln I'llnrlaa-n md mum. him Inirrin.r .|,n, Har raaatmlolaii mil i l.ll i .ntiln "'" "I"' Imm llirlr *nirlm*nli tkal   Hinni,  iki..ta..r  in  | ilrlrk  U*
.tttit attk Klltln In lat* |allm aeniar i„.„ \a„ Hun taantt aaailr. ,,.,m Hi-  Ha* ll*|eublliin  |eiflT  had  in*l*r dun* ' Urriami.    Mrf|.tb,llr   rlnilhlll*.
tlairlflrr Ib* nomine Juil*.  -tertil. im- m,,„tl,  „f  Uir  I'tlirr,  alarm It  tn ia.it  an,llllll. faer tbr lltmrm.  Tll* mnntlh.  wa.
mn.ll.lrl, hrlal araatrtitianaiiiiAnkii, ihr, mi|bl Ind -anil. Ib*y mlibl Ind,of  lb*  d,y  a.,   al   Manilnlil.
Inimlr, ind nlbrr Irlrnrl- a,| ll,r |aal|llli|. ,b„ Vlrlnrll H net III* only i It, iiii III* ;
Mr  I.IIMlr, l< ndllnr nt tll* lllll.lritr.1 r,«tl  ah*r* rltlr  lllllri  liml a lllll* U** ******* mid*   l,a,nt   ley   IM  trenail  elnlib
Xr.i   Tna fnilnd  It... r.,-.,,. r I.r brillli, toalllatlmi. I   "I"'1"  l"H"»lli«  im  Ibn  n|dnliili.  eel ,,,  SI,  .l..|,t,   l*n|tai   l|.  ■ . ..,   \|,
ilalnd lill, Ib.l etnhn**.n amilal Lath
Saallliit. ,o ,hr rt,rn, -it t.i..ti.i atnl
thll if Ihr fi|ht «l« attlfi,"! * III Sill lie.
ale.hn<"*11  aanild  nmhllaly  1.  Saalllilli'i
nlnrlnl   tn   I   .nil   In  ,kn
, Haiti.' "I It'teini'ilt* f.tf Niitlli Klltrnny.
dimni lln.inll Inanll upon ,h* .tihji-r, |Mr|a*tmn«. ikl UMpIld tbr nnmln-
llraiiaairn.. „f  |.auti,,llam.  iml alll h* mavl allb '.Uon  allrr  II  had  batata  alnrllna-al le,
Al tho martini of  Ihr I'bnr.l  1'..ifl.,„„.,«,,  Inlrrrt, l„  tlra nf tb*  mart S,*,JS'm!?^*S^, ******, "a"'"'."'
..    a.  .......   I • "™"  U,  Ilaalll iIatII... .1  ..,.i>.L....:....  F,.i .Lli
TO GET RICH.
A |H*imy s.tvi-il is o penny gained.
Imi
A CHEAPSIDE
Purchase gives on average laving ol tuppence on
the penny;  The mora you buy the more
you .save. Its tlm only real original
RIGHTPMCEI RI6HTPRICE! fflJSWttJlt
E.H.P0RT&C0,
REAL ESTATE BROKERS
,.rlt>rl,*al Intcbrr  Mr l.nml. i. ..ntliuinl In SI  Ir-anitd't  Hall  !l«  nlahl. Ihnj jr,ib „f ibat .mn Amnrlnn Hilrknr
"I hit* hrrntr,inl fnrmmr tlm* In find nlllrrri lor Ihr yrar *af* rle-rlnal  iml i
•aal  If -'.in,  mram  Itililnr..  ia .1 ,„, _„ ,,p(, „, „,r  .„rk  „|  ,|,|.  „,.,„
** |-r- rr i,l,!,i  in iiniidiili !,!• It-li  itt- i »,.  ,-   .1   *,.a„.  a.  .a-..-,
hlin. Slitln bli lm,„ tnr, *«..!,* Hhrr '*1'1 *""   Mr '   '  M*-*"  <* •*"**"*
1,1. let, lalaalt.  Xlltln  limply  .ii. i.e.. |irn*ldriit. Mr. T.  II.  IVimnla  a.l  r*
Halt li*«in iia.nnihii.«e,niii I- ii.aiit. in rlr.ird tmainmr. Mr. II. I'. Share *•«
Atnrftrl.  b'lt  hr  tam1|aOhai  lai.  tltll aillrel ai|aa>n lo l*rr|d  tla*  ptHaltlaan  nl
month by mnntli  Hiallltlnln i Irtlnr tn wruntt ind Iti l: u,lr all rlr. Iral
mr brfnm br Irfl fnr Aiiitralii drrl.m.1 lilati,lln.  Mr. .1. !*. I'lnMS Ih*  irtlia.
thn Hat-in hid Kkr-I him ,<■ flalti ll •*,,.!„,, bmaa.lai In lilt mi-nr a. did
st I.aaali il lb* Hm* sliilti 11,1 In. .lid itn. tminimr rrir-am,  bulla  pratlll
Hr line Intlmilrd  th.l  if  ll* lild livn a mlfarnlly •ilHl.rtniy.   III.Iml' Sllll.er
Mr. liiini ala-iiiiit! ii'ttttitiauiiii r.-r ttii.
a-eala.Hllarlir, In-riaa.n 11  hr  Ilial II a*
mil a Hihtltt, on*.  II* did Hi *i'h m
h* nlnrlinl lay irrlinntlnn.
klina  iff  man.  minfaniltel*  |.eiHlee|a
I. Halt nl thll nf Ibn |a,h|(r Jnnmaillt.
ITi*mlitnr of our day bnari tha* .ma*
t. lilt-ii to hll limn th.l . t Ink t.ir* ,<a
111* l.a* le*feam th* tntrraHaaaa hf |irllatlait.
Itaal*.'*!. Ill*  lafnlllon ahlrh h* haalal. I.
Ihlt .lll'll Ih, a Infirm,,, .laa.aa lil haalal
aie'ia MW.  H'll thrrlrri,mini laa.airiln
milk iifTliatli.it',Imm* *<l|ritflh* aaarld,  ,
.ml i.. ihr... ..nl, iotnl i.h* I... rlair | ■*«""'"'« *' ' '"'''""k'  " I'I"'"'"-
over lulu Ibat tlarknaaa ahlrh li*  rail* I larl. rne,iinitnil  lhat  ntrr, mrmbrr In-
tlm Nntl 1,11*  Ai If nrtl did imt mnn i lamariil. ■* mill*,- im la b* ill. ia*«nl
I'rfrtrfrr*. ..tlrnllatn!
Tli.ti' alll tm in Imimtlant l.ii.iinii
ni**tlm nf th* lV*i!mlti«l*r frlrkrt
fldh thll rtrninl tn th* l'olnnl.1 llnlnl
•phftnrr-hnd   In  Ih*  i!'taa|al  «.,  it In. ,,«l„ .-ii.r-i,i.-l in (111  thr |.ailtlaaii  iirirml. laid ,.l! any lit* .rn-  nnmr I ahlrh ihianld bn* thn lull ttanilatrrallnn
aai  iald  th.t  stitaaa  i|*|!ioirhfd it apftdurtnt. im, ai thn 1'tibtn I, tbnr  than Ihallmmnltitnly nmmntnti*, which jnf th* rntfm .Itttt.  1'rinripil imnni
■■■'-■' "   •  *"  -*• imiinil him il Ibn I lh*Mi will b* lb* 1,111-illnn nf Ihr l.njt
bla Ikrt* maiilil Imr ' lamn a .aai.hl, *ai<'!*i"'hi!iilllonll ind I, mm
l|kt   ik«*   and   thru.    Saallliln ' |a,.ird ,,f  naa aail-rr. fmm 111 Ih* rhliri In •
uld ik.l sii,in l|etira.«'la*rl hl.n In • in la., aitr. hi'i'trd»hl|i'*iit"knili .illt-ly
frlrndly any, ind tild br only alibasl l* nn a plwllll nn*. a* N'*» tVritmlnit*r'i
ih.kn h.hdi ttllb Hi* iih.mplnn nf lb* rhliH hn ran profit)*' a lality eef vt.il-
atKld. No rhllirn* .111 Ian llkrn allh | III. Hall It anailil Ian laird In bnll. Tla*
Sallltln'. mlnlii, llu lul m.tok ni*ml-r.1il|t ll tli* *lnl nl lut l*.«on
wllk Kilraln w»« nnt timi»rli tralnnd.; mi N, and I.ai nllht ihr*o mnr* Intnr,
Moldiian aa, iitpnoiisl h, th* pnhllr lo aal mini* .*m hominatnd. Altoi"ih*r
h.t* irr.l |ma*rowr him. lent h* hid ibo D.bin itirti nn Ih* <r»inn nf IMI.DI
bi |ireii|a*iii. .nd Ih* rlllrani
lull" ami rtldii
*aii*ni. Hi*- rami, i,lean mnntlni, and thn
|mll>*  Wli" tiai.li, kla to *>ho»<  mrn
bi  pr*int*  for ntamlty.  .nd  for
atann faitnr* *ri ot ahlrh  Ihn pr*.*rit
fnrnii   im   Inlrgril   pirt?   Tlw
faarr.iw  wblrb Tlm.  I.  mrn  aw>w
tiarnlni run. thmiiih tk* K,*rl.,lln,.
.nd In th.t mmt hn plant, or noa aata.
Vnt h* annld liin balHiif* .ad
a* .ra i«lni In bun aot. it alwilt]
l.l.nd iiimiiila l.tnly .ri|iilrt*l by ,k*
rlnli. ti anrni. that rfforla an* to k.
mtt* In pm th* imiind. Ink, Ini rim
ramdlllini In pmimrathai lor tknoaraln,
ot tk* a*r-nn ol IMt, .ad Ik. aailai
loaHbi i" in ilml.lr n|ni tin aaw. a.
kaaailoyrd lo attain tkal tm, Sail, •
f^kinbati. .'Ih.acl.l ud ^Wta.1-
Im wtll .Im ha hmfkl Mm Ua
a-rtl-,. tmt m**t ttat* Mka .
••attak. UIIIII HMIakl. THE  liE-UUISM *■  WH."  wHiBintinoiftn.  juiuiou  uu*uu"»*
i;i tt  r\t ur rm; \ ti t
II tl ,1  full,it-/. 'fl  / I.f.
SOUTH W8STMINSTBB  to ACJIKE
\\
uiui.''
ai. ii!
nt tu
m mi'ii  Html, lau!  latlttl
N « -  Ulll. i,   il  I'llfltal
II  IIAVIL
■ nil l"i
■ ndallldnailn
'.'„„,„,i awillldi. ini
•aaal l.-aaa-lll  'V I li'lldtM
•Wl s.ii'.i: Tin:
I' II ,. l.i llif '
tlaa' llaiiinlliaeii'l 1 m
Lli, rilcl li-iiiiif-
l-'lil   it I-•*■'■!:!
Hon sAi.u, mh
Al.su  A  I'lill
lr aii'iu Hi* I'-'i-i;
.-,11,1,11. ,i( Hi* il
l.l ITS
lindln.
^__.„. aulliiii:
,,.. lV..,»I..Mlilli.l'li
EASTKII1.Y  '-*"
,. ,L"'i|'K„'i
,i,iiiii.it' uuiu" ni
,i,i,
I
.-..iiiM.i.i
lVaeaa.l.,1 UllimU'
i,*ai:m- in Ai.l
C  lii-iil't  on 'J
Kill I
turn
.hU
illllill  I
Min:
i'lii; I'.tiiii Kilj -
I'AK'I's ul' TUB
NOTICE.
NIllTlllLIS HKIIKIIY UIVKN THAT
I  .11 ilili-lliltl  iillli-ill- llit.'tiil laa inilkt'
ppllo
llll'li
ll! 111.lllll-
liil,il-l,  Ultra a-
un Hi. in.I -I.ii-
n.i I mill', llii
million  tea Il'll-'
inai, -iiiinif li
i lli<
TOAil't'Hl'  i'v" A  lll-LSri-LlT'Alll.l'L
\\  ,,„!. ,,.,-iii,.i,n. .1 niiiiii" "ntir "•
ts_fc—
, .,,,.   ",,'."ntyt
O^S'l?*'..!.""-"'
I.AH  oi
.., - rwiultvfl
\Y
im ,„,i,,
TSIiiiLitiri". rn i. v-i pi
-uiii-Mf nl lli- s.|ii.inil*li lllii'i'iii,
alaml l'i lultl-, Inuu tin-iiiiiiiiii nf 1
',\,.r ■ Iiiiii" iiniiiliiB I'litiilli'l iillli'
ili-t-r In il iii-liilv iltn-i liim In* 'I i
,f I mill* mil I'lliJiillin' aa all.liui
Hi- -111*1 II
tlil ml li-.
lin.1 ul.
mjc gcH*x
nn: w.i ii i-.i lit: at cork,
Tlii'li' I'uiiltl  latii-illy  la* i, .litlil iiiiii-n
lilillllllalllllt 10 lllii-i'  llllllillli!! Ill  | Illo
ill OYor till world wlm liavi! i'iil'iiii*tly
.I-iii,I ilml jii-llij- "liinilil linilniii' tn
Ireland, tia.au lliomlmniblo wirtim Utat
1,  111  |aIa-M'llt  |a|liai'l'allllil  lla'llll  I'lll-
iii'IIHi-* iiiiii Mri'iiiiliylti's ut I'nrh.  I> l>
null Mllliil laa a'la'llaa till' ll'lll'lllo
lllll llnrliallill aal Ila'l.lleal'- I'lli'lllli'.,
llllll    ll)   llltl'   ITI'ili'lll'l'    tn    III*
ii—Umi  Umi   Hn'  Irish  are  nut
loo llol
llllll I
t-i'lllll'
lav III.
Till' .
Umi
llitlli
lllllll!
III!' II
III 111
Illlt 1,111111 II
Iii ili'li-riiiln
'I'll- Innii I
111! lll'll
n* |irn|i
i- iillli
opptnll
•mulat
to
llltl'I	
 reclimit'eil
,* 1'nlll'll Mull'*
i. al, Hilt lllllll
I till' ll|i|liil'thlOlll*
...alaml
.mil I'lll
II,  In
liken
lllllll
lllll!
llll'li
govern ilii'iiii
,j, i. ii,ii Hi- i
dollgbU ot tin
rain-"I Ilml 'I
mo -liuuatl" .a!
llVMI  lltltl  Wll.l
I'lll'!',,
lllllll
aal  ivhilll!.
■||ilt!lti-
Tit.
ti> obtain
it dnl
^^aiii ii'iti'
fO,  all'.'ll!  |'*r-
a>  niliilil  l»' im'-
aim, i,, "trendoi!
,',| llai
' III
.ala-a'l llii'U
i„l,tli  alll.
■ niti Inn
i-.I-iiiI
nf Htm
n l-ll--
* itiiiiiitii'
Uii'
a„ tivot ahlrli lum-  ilm -iilil ii"
mii uml iiiiiiui.-. min iln< I. II--1 in
-in,,,, -,., llll.tll niiiii.. uml I'lti'l
ai.ifllt  mnl  .null' 11111*11111-1'i'l
.nl, ,l.lr nl il* .uiil fliir.   	
Ml, IIIM,- MII.I. 1"  l-'ll
0. II, Ai'ki'timiii llllii.
ll.laal.-r I
i il,,- In-ii lai'iiri; il
inly mml..i," In iiniiii
; lu Udnil ;i...|'l..l
lai Ia>  ll
'1  .lllllll
,1 1,1 DttllWAI ivllll'll Illt*
nil liy Iiiii l.lli'iali, ui-
i-l, mial WU not ll file-lair
lla' u.l.--"1  Illi'  |ii'ii|ili'.
now imil" i<> !»< fully
<il iiiiii lla* furuiir-'it ilm l>>>-
lay 11 Itre'etl ala'ltl illaa litrira'.t  laal-
Bank "Montreal HARDWARE
T
CAPITAL, nil tmiil up.
REST,
n.clau in ili*
liloil Hull Iiiuii |il
|, Heal  lllllll   Hll-)
im, boon .ii mi'ii-
llinn i'lin Hi* put
(mn
n ui
ii Im
ii Hu
I'lit*
mlu
tin
lull
llll'li
WANTED.
AI'I'lallATItlNS,  IN  I'lLH.s.i.V,
llaa- la-i-lll 1 aiae-laaka'
rim its
Tlill -'-I'"'*
lliallblo ttl "t^^^^^^_
— may tutllior oipondltum on llii
lliilil .J.tont, ami II1.1 but
t-'lllt laniiili'd ,0 Hi* effort, iiittil*
.v it nuoiiim,
ra rm*|'.i>ii- tool! III.
.ik'.alii-l
rl," II.-
IV.'  li--
11 Illllllli'
llli'lil laruk
Uu' uu Itl I
proinliioni
l.lUi-lli. .
policy -I
tlia-ll a	
ami l.tl'"
,..,,1) miin.1 1.
tl,.- laarmila mil
illirlllH ll-'  llll
III.- ."ll.l U.t" II
■llll'li  IH
y lla
III..." t
Tl,.'  !.'.
. mrow.
iln
populiUon  iiim' 'l«'-
litrllt
loollnit
-IninitaT
mrli'iil-
ia--  lllt.ll>- uf
'link*  llltllllil
Many inon
 out  rank.
lla- l-ll a-li-a-lliill  atauii.'i'lli'il I
ila.l!-!  Ill.'al. rait u.n. l.tl.l  ibal
■ell haio iml bi'iiii I'lTi'i'ilvn l«
.'iiil,--.I liy tb* itiililiiirii and
ll.l  ll.ll.l  . I III"  i.-i'-tiiui-iii
nni roforst that mt ihotra >■>
1. iiatri 1.11 III* latlll .|iii -Hi'"
■..liill nl  tin' Iiniiii'.
iidinlitiilly tin* renin
$12,000,000
0,000 00
A Savings'  Bank
Department
Ha. boon openod In connection
till.  Ha,mill
iDtinsl Allowed at .'iimni Hales-
If jiri.i-nf I j" c >'. i.f
GEO. D. BRYMNER,
Sllllliin. M iiiiii il'-l.
T
OLANDAGENTS
. mi Of UAA*
FOR SALE.
-WO  CARLOADS  01
for the spring trade havi
t*,l, opened up mnl mark'
Wt* c.irrva lull line ul' bullden
Bueclaitlea ul' Looks, Building
HARDWARE
lust been recclv-
ii ni close prices,
Bupplles, making
Paper mnl Nnlli
CENTRALHOTEL
I'onii'r I'i.I.ii.iIi.ii ntnl liiiiii:ii.inii. 1' ■
Nuw Wr-.iiitiiiMi.'i', ll. (',
JAMES OASH, Proprietor
ltiilt'iifl In 11.Ml in-riliiy.  Iti'iliiii'tl rut i-ii 1,,
l l„*  Illllill ll.    I I.'ltlllllltl.l'.l llllll  1 'i'lll l,*,|  ||| y
Olll III Ilml i In"*'"I lli'
fflclpplt
V
i|ll't'l,ll|ll-!l 111  I .111 Kt.,  .ennui.,h  • ..,
ivi* nlsii haven most magnificent Btock of Cutlery
1
Hotel
I'lOINT STItllTi
Iiniiii! iiiiiI liiiilifli.irtel |»-i  »,,.|,i HHi.1,1
M.-.il» v.-.....,-.. II '-'.'.,,  'I'l,,, Ci
I   ii,.I.iii.I ullll llm l.'.l  l.i nn,!, u| .1,,,,.
Il,|iiiii-. iiiiiI t'l,>tr*.
MA1IV IIIKIAN I'lllll'llliri'KKSH,
CONi.INGHAM BROUwooluco
00RR1G COLLEGE.
Tlie> l-ll,,J lut I,.1-loll Ill
N.i.  Hi-It .1. i   l-.il- II  I,  H
•;, Hi,-.   ii, i i. i mui -
laml.ail llli.k II.
'lit J.I  1  ,1,1 I 111. .lllll. l.l
III SHI  t  I |e\l,.Ml-
M. L. FOLEY
Lumber Broker
ILMl'l.OYMILNT AlllLNT.
Ket.l Estnte ..ml Aeeitieut
Insni'iiuoo.
BEACON  HILL  PARK
VICTORIA.
iNI'IIAl tllll-i AMI lll'll lllllll mi
llllll k MlM'ttl II'IIVIIK
ia.',iilt  llm Nil,  IVo.lQlB.llr lafla-k
III,! iiu-, iiltlt'f, ».. .in  |,i,<ii,.t,,i |„
11' I Iniiii Itii'l i.iiiiiiiIi.  Ill* ..in,,
-i.iiiii Utu iii'iillui.
I.iilil.l It ti.i.i i I'm, i
ri'lllL  -.1111  ml,I.ILiilL  III II.IHN'il
V-tl'l tVlll'H
W   Tlaa-  Ilia!" '
— |,;;ii;«rn;'.;",v,;;,v,i,.v-™,ih*i!!Sd,.: ™k>m»««i *
—a t.n t.itv «iii i* t... in.i I't n.i iiiiiii r-ik'in.i un t IrcuHilton
I'l'iii'li' I \' ill It KKT,  i'l' i" i'""'1 nf Tliiit-'liit. il t.'i* r mii.
iV  vn WettmlMU'i tny Kcttool
,  |.  |.,t   | a.Ill IH Illla-  .1'  !'■''"    '  '   '
Mlfh School.niU'tMlittnl -thus 11
uu thi:
I (hi
i .iml i
um.  mi Ytlo  Itn	
: ti.n.il.,111 lUili.it  ni'.
• '■ I. I
•rn-._.ii»i.  M -.t .1 t;  ^ it li-ttii.'
pAUM  hu; >.\i.i: m:ai; ciikt
*■  lum). ii-oiiaii) improved  i  tpltol
UplViUlllillV .'t'i. t  i ^^^^
rratoroi wfilci
0
ti. •
.•11
tOil
-.•it 11 Itt *
niU'MMA* VIW  TK.NT.
[a 1,llll.t ll
^^^^^^^■ri "r.llMt*H
in m" 1,.,'ttai.t * lliti t*'
i. Itt-MUt L-.a.n  i. i  ii i  ll
inli Ittl
 I Kl  ,VI STMI.SSTKU,
t tti, ****** (tot I  mo Tl
tt_jf*iiitt«-iitii-i.n.._t * it
llali   * It i.'l .
.. .  ti
OCXS nl  IAirl.AMi IlKNI.Vul.KN'l
S
ii ^--i-it-iiil
i.i,,a n,,» Ill' iKiMdlil
Ajilillrttl.ini  mil  I-  in. in.I  l.t  ii*
I* i. k-i nl tiiiin Nmi ii.ii r .lh. l"i|
I  U  llnUAY
MEDICAL EXAMINATIONS,
'I'llK  MLMIAN.NI'Al,   KXAMINA
11. I llu II I' Mi-lliul f II all
,.. litlil III Hit' I'llltlli' l.lll.',  N'i.  It"'
llilli.li'f. Oh TiiimIi,. llaa- -ll'l iluv -I N-i> I-
!.'.,,!
All |a»lllallljl-i.„ I. .11.lie.I ll .alll. -
i..' -I uOI'l,
II. I. Mll.M
llt.'a-ltall .IHl -
Vl.l.'lli. II  a   ii. l.t. t It. 1*11
III favor of Hi" liyliiii.
  till, will im dnilt'l *****
au-liiii Hi* illy inntti-ll In out nn ll>
thinking rip. TI.I. bylaw bad a ,rtlt
ilml iat t-iiiiii-ii.i ii. imiii mi Hi* (round
"I ft" IV III III" .'I'l.ltl-i!.  ' ', .1   a!.'' 1
I'li'itllt' plant, and im Ili.it"! t.i I II
lliitiiiitlylnit |Htrllitti*iif tin i ily II pm
ill un.oppllod will I'lri'irii'ity Im pn*
IUI"  llllllllllk*.  Tlaa..  u,,,i  ,-n.i,l, | J
lliltl'   llllll'll  IUI"   Illllllli  t tltll ka   Wtttiltl
naturally ippral aHaaii^iy r,.r public *nii
port, bui a* a milter nf fan Hi* bylaw
<t aii< ai< i oppoalUou tb.ii any
TO RENT.
IIMSiMV.I.r.
Ill Mil  \  I liniiMl".
,,  IIIMM'III'I   11
II . liitlltlini
llllll
11 ■
I.
iilHlllll.il  laa  Hit
i 111
"I'l
rati
Tb*
..I ii
., i;
al
^jaaS. a.
I  N-l. I
-
,11. aa"'-  -   ,
ri,1,-,-,
CLASSIFIED BUSINESS
llittilit'l In tlil* ti I In*    Ll
Iitn Imi'u carried mil (rum Un ■ - * * *
Tin' Hull -foterttl fur the **)■** ** a
itromor.i.itiitiioii "f thii inutility ol
.    pllbllC FeOtlOl  llltil  i-Vrli  ti.
I'Mivli.-niiif iiiiii.i, i'olumUt i.«» irtnwd Tlionyttemonro entered now, ti mold
■  *  IMlllt. ll.tl  Itlflil  MTOlllit I1.t- it  -tt ' ,
twiil/iu' be miduoM to #top fhort or cripple Hot
".» Mint-i| tfiivti In t*lr Ih-imttl AMiiilli ami  ...  ,„,  .,,.   .„.  .,  „ ,. il,..,-|..... I„\i
\tkui   '   ■ i i.. tbUJum-iwro, mA ** wutbon
!V>  ■**** , , mi doubt, n.al Hi  Inm-dnbMlv iln*
\,,.| ai. t. .. •!,,  ,.,  . i,  r tr. i.ai.i Itiat  ,
iiiti.ii Hupn-tni't'itiri i'i Iinii.ii rt.itiihiiift. loa*l btrniliil - tiiitlnal uf ilumina ill.-
aii tMtli, • th- wall.it not In |,gtvli--p ai.?
PUBLIC NOTIOE.
vniiRRKABmsnoKon thbubu<
**   !. until '.i.i   •    ■ *  uf
I ttll
!'■«.. ...
.  |»tllllt   -  '! *   I   I    .[.
 '-*  "'•■" i.UAfthi.-itvbtve
»a- t"
Mr
I....I «. I»t* * t*
*
riuiMiMiN
-  -
 'Act Sti
mm-^^^^^—
Ai. -i  I'.'II.. I  1-  ill
•   - tutttal **n futfliali Hay  iml miiii
I  tr»li1  a* *to*ti I) ti
|I  -1-   |   1...'  .If.l J.„t    ,11    JanO'.
tsaTmil mil In tiutrlmw
I ..  ,,..-
uitiir Ituvtor **'ii**t tm *
■
ii --I.I KII
•  ■ '_^_j	
I' y IlilaUtU*.  attd  i*a  l.nti  i*
- ....-,1 ..| lb* .t.  '
\l   i.ll.ll.
i*.
Ullll-
T.s.t.t. ta, . ll..a». lo cat tlatb., ..
■
Satalitoa L.at. la ll. Fntlat,
ot Si it nl. Calatalla
K
T.l,.
a II, Mlf.
S,,M,.-.i-.
'
'
s
.... llll.-ll
... !- I .J.-
'   '
I l-'l i.i.t--i i.l,1.1 IIAKKI1Y .lulls
l't.-.
t,
('
11
v'.
w
11 l****t
tint 1***1^11**
, I.Si.lM.l.K"
■
TtlMM'KKM
i * a* * Ihtoti
, l.\M» -
- •.. |...i^n-i i.-i'
S.i I...-"- •  ■
ploof IbUclt] l.ttl'BUi'iiobuti*
I trial iti-' pul I*
ff ilirir aConiM* In rotitntcUfli Urfo
Uttf w>
^^^^^^^^^^^^ I
mttitdi il" ,.. .1 v .   ,
tbey I**- ft'ttitf tli" r»-
'- i   i...i. . .in. doubt i*
Itowtbl up ttt tt..- publii titiinl  |Vrl.t|i>
II tbil ilimiltl bl I
;• . pot ft bnko on tlif dU-
'   - loeotlvo i*i piutiii* ttt*
 w»rU o
MlHUKSSKUTO rrtulu   rbo
HM  »y>tom  iliat  «rai  i<t  *****
'■  •illtntle  ^i»*
... - tti to  I
■i.i   ii,ll.',i|< uf  I* .■ ***  *-*■ i ■ i
IfO In tlto ell), btvn Hot jutttiOtil
itou*  iliiegtiiti"  ot|t.t ttliftm   Th*>i.wt
■ iitrui bt» riten fioin •
•'.ittl. 11,-IH Is ill!) li.lliC
ili tbo Iriry t-ut, -t ...w|.M»'
(til«m iii eootlnieUoo. tdtpttliiuiy ti.ti
>a* powen  ,**
* tiit-i. tlio
iiit*tiilii< fontthl tmi t im i  * "
***** ill :* *■* "',,,r fl,,*tw '*> '"'
in- i....!, rr u. i„ («, uhlovod by ibr upcodllor* nl
I *  uu ;..i iratorworbfa  it tt,. ***n*
iTnilli th' *-I|w'l1nticnl 11. till* OUI ** l'i
IbOTI J««t  otlHOnt In. tho iim* • lli
t lull * million to>l tbo »ti<uii*
nf tomponry  irrtD|t«neot ******** tin* ~.
objeol ul |llulu| tlim', -ii tint Uin n't)  "'
polio1! tUr Uovornnonl li to ponoi
mi uii i I'f quliUydoltbertlodupofl iitirlni
lli,* roOOM,  ll i« ii*si-rli'.l, tiliil iiiii Willi-
outippirenl irouodifor tfaoM-terlloa,
tblt mi iHitorfnl a Btombor of llo'
liin.'riitiii'iil .i- Sir JOIIM TllOUfUl
fii*.r*.i  tilt  DQOltdinbtl  imalllli'tltfti
nr tin- iittfiiiv proteoUvo foituroiof tbo rpllB8TORBS AND It
ttrllT.  ItliproUbl) Hit* ta. i tliat hm  A  in.mivtorlltt> **.-, ..
in  ii.- ■Uith lll.-t.   H.  I   ipptleil
Induced Un* luweetlon  from virlout Bo-, w.irr tmi I I
.,  i.uf quortin  in tl... Nrtfp« '
that   Sir   .Ions   TllOMPWI   ami - W. v t m„ ,; u ,. ^
Bdo *****  lii vt.i  ibould  'iuit"'  tt
'..tm .i it..itu...ii,.f ibe two pirtl« la i
fovornmeot to be conpoiod "f ttnl it
•*., [i|i.'t i' .1 by thi moro nodoi ibn nMiber
nf both the old por-tleo We do not thia li
ihit any inch cotHUon U ever iiliolv tu
ttko place, bm Uu- pru|Nt»al now to
•bow tliat tlir trend ff Uio public ff'Hni
on the ttrifl niti'itiitti i» certainly bottll
to any t tirilor idvaw I ou Un llBW "t
htfh protw Uoo, **■** *** lotor rath
i,ain .il (Hiiill
i  ilt i tit ihai
,  ! lycoosrttutitotbooiielvoi
upoDt Iwcouie n lodkalei a atoady ro
in tbe Butdaonof i***, aud
certain retorn m *■*-** -„it,* UUfftiiijj
tittiii.mi* I'liti' ;
-t, .if  ltfiii.ii CoIumI
hu looked Into the MftUer at ill bull
tblt 10 fit a*  ilili  (tfOflBOoj
ail   I"., iii.,   IbO
i*t iff   ouuld
effect mi im -nt ■■."«■ advootiie t.» tbf pto*
* !-i<«*aiii) nt ihe i'.MOii.ulty
nny bf tbf
   MoPhee Bros.,
;;.^\ll-,-V;:l\Hv;.^, SUiiiwriahts & Boatbuilto
BOATS FOR HIRE
Boyond Royal City Planing Mill-.
New Westminster,
^H	
"iillniiiiiily
il.l , li .1 mn
r.ll*,.i
i ini-tliiii
IlilllHlal
ml
 If ,'aalia-
..„....a|»fil-l alal.)-
I I  I -teilliief  Irflia*
;*\!i\* nu.. iii urn, m.a
.■Mlla.-k  ■' l-i  l  in ill-' t,-„"   ,-,'„', |.„„,;, „„,i,,t,..l l.iiilil...  I - trliloll  II. .I.l.v  — * '   -  ..-■■■
•"I'"!' .',',"."'n d  I'l'H" ..,..,-...- -..-.i-i- "•"""-,,„.  "itm  ',, -i "L  , I l ***** New Westminster.
*'"*""* ""i'I'i'-nII^V-Iliiiiusiiii   ,."'.',[',',,'' "' "' *'■ "-'t/kui,,.,.'.  '"  '^  ili'l-*. ii*ti mn M-t	
BEGBIE BLOCK ~to DEPOSITORS
•VeTt  HINT.
THE
WE INVITE
THE PUBLIC
 *§**  *  i
i *: JOSEPH STIRSKY,
"ail '
11..!  .  I
'i Jewelry
British Columbia Land and Investment
ACSmfcTOTT, LIMITED.
Bnooossors to Alls„|, It Masou*
ji'Mii vi.-ii i-i iii.ii in. .uul lln u -trii ii.i
.n il tn ii ii iti ntoni i mi ■!' i ""ii
PER CENT PER ANNUM
low rate ol interest given by tin-
-. illlliliMil .fi lU llll  .Ulltitlllt  In I'l'
Dominion Siivinp
li'l".-'in.I, iliis(
in large or mii.,11 amounts, m inter
.nul on favorable terms .is to notice, eti
liiiiik Depart
i!li|i.iny is now pn
il ,n iiu  rate a.i
a aikt
. Ut, Hi*!*- nn L
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
,:bta,1,„„1,„ ,*.;; Nn Mnt- l-.i.tti* l-H"
BRUNETTE SAWMILL CO.
i   .NKW U.'PSTMINSTRR.n.C
ttaii  lh* Ulll In tblt *:*..,.
I'taaaiaa.e- l|.l,l.al|   |an,r  lt,,l  •int|a|n
mill a -,e   «,i«Uo| adtaniit. t mrrti
our ,r*»t in-
J..',,.  <:    Il.al It* an-11(1 led alll
Wlknlb*  riiatH.ii- 1(1*11, ««•
nitlaa a. |a.|a. tiWita t ll-l  .!,l|a|'ia .-
Hrioul,  b»tn|**t»il li, lb* I.HC   ll t«
-
tll.l  111*   |-,a|lr-  "I  U.*  IIM  «l*l!l"l
".intt.e ,..a.nd t Ikll lk*!r I
ii.i'i'.'., t "  ■
l.tift tadnrtkia.  IV* kit* ,i**,a aeetalrlt
i.i ..ban to tali    ' ill air,
..tala i iin, il * Ik.mn,h.n a* 1 '
-•  Nl*  .,,..|,r„nll,  aia,a.ld",*d.
allkl !■  li'Wtttlard  tknlfb,, knl tlan
,a,-.a|.*i I* •*.* 1.^ a »|wtdy -
•*t Ikll rltt.,. 1" ih* arm-ril aiuol >•! Ik.
-NI-W U'l-STMIN'STI'K.li.C
liiiinlier, "
BONANZA
imutDvununmn pmiiuRiA'xT manufacturers OF Lumber, .siiiimli'Ls Litli, Bill Siiill' liiiiI Lonir Timber an
IIBRARYBUIIDING.C01UH.MM.    ^ [QQ ^  ALS0  ^^ -JJJ ^^ ^ Mml|(lingH) ^.^
Scroll aud Turned Work. Sash. Doors, Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
■pt-_A.cc-u.iato  T^crlz  O-viaiantocd. •« J
Kiln ilrittl Lumber and Shing'ta.  Salmon and Fruit llu\t*s.  VVc have no spccialties.
Sliipi us bj   in or rail unsurpassed
GRILL ROOM
■
*
.t-t..
PRIVATE TUITION.
A Nli  IHANSLATII SS  MAlii: I
*1  la. ntn ind ,m ,a-,ia
, ,t 1-tltll
1-iM tta-af
.<*
"t'iN  i-"utL/'ed„»"    imn>nl ldt.lt i-iniminu.l,.ii*hlniah
•n'i'InTriien..   |iro|tl*  may 1*11  *• lk.l ■■  U*
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
FOOTHILL NURSERY
\    -
Umn-. «. r.-itm. On
D
A.
—    it.piitO.Tltl nl U* itiitti. t.lltuii*. 2^it
D  MiI.iiItI. \m
V.
NOTICE.
:anmi   In  •|«**bl«  oal
on  il..««  ....... i*..  tkit  II  atll
.■' lla*   llardll   ft   lb*   litt
llm i' in HI MUM I" '•* lalll.twl .ad
It* |.nt*iitt intilinni-d lihl, tb*l lb*  nil
day tn.y In* itn*br*l Inrtkrr tnt" tk*
lulot*.  W* 'iy h**i tb* tlan*U, »ta|i|i!*
a*  ip. |
blilnlt S»ll' "' ritXUBM AltllhttDtBIl Tll
—at, '  ' ' '■ ' *•'*■'*"
it.  . .
I .  ■
-,.a *li."
■
it|,,i, .*
ni, af ..».»*.ln,
lilt, 1'
<.,,.»Law, Situ
'-
ae I a. a.
TILILTIIttlTll'l ]^	
■'•:' Alt„,^ir!^.„.tt,!!,:.,.,!;^J;«'".'!•'■ -"'•"<**"■""• ■• 'b* !«*-..
,..,«-.lt..>i, • ...t.l  t.r l.n  Hm-    II alilt 1. illi',r.1 I-, ..tal  i.J,~
,■4.  VltmVII,  I' rr   «,.,  a,..,, ,.,  .«,.,. t.f ....
 • tmnary  thr,  nil,  tint  .11*,.*..,.  ahlrh  ,iiladrn, "l*frta*,,,-.,n* ,nlhaathr, ■■dnnth
Mll.AltlLN.   I  I'".  lll'.M.tl,  iheaaotala  .ill  U   -leal,  «r la-.ite-lattal  Itad  .,**.. ,,,„._  „.., ,l„,i,»  ,.  ,.,.....  '.'IT 1*-
lala.   l ■ ■  ,  l*. Hailldih,  t..i-rl. ll-l*l"ti  !"!i.!ded •• etr.lli.na """I " "'■*• "'** **** '"*  " «.ll.l*d ■•-*_**
..nr N...  latl  ,..'■• .,  tt.   a.„..,.,  „.,|, ,|i,„. I,!., k  ,.l  i. .1*1.1.-1....  .ll  ^^H
M^iiLlI i.e.. •.,..',.la.  I..I ..IM'.I.-  .i|tn-« in Ililtt- ..all. l-i  |. ■ 1 ■.-  ...
a,..  UoM anta a iiniiii) •"■n**"   ,„-»,,„„,,„,  . -to,..',, ait. -I  intt,..,. It a.
. ""I  aril that lb* t«*l •bonbl la> ktaoan. T|-^^^^
STONE 4 WELLINGTON.
T. J. TRAPP A, CO.
Wlttil.'Hnli* ,.,-.1 It. tnii Di'iili*.'* in
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
Tie COLUMBIA STREET.   • NEW WESTMINSTER, B C
ROYAL CtrTPLANING MILLS CO
i........».,
• Hat  I.
i Al,tt*«>!.»l.r«a.Nuaiw.
jtliKlli • .1,1.. 	
iti'-ltiin   Strttut
Sanmaciorm and Dealers in
Laths ad
Now Wostitilnstot
IiiiiiiiiiI .Sbakes
in -tf-i—""'
| .Wtldil
I dl 11*  I
ifettt I'l
mi iin hm* **
. ■ n .-,--.-,..
Ao i "
"
I M
lli
«tt«i
■  ■
,*■*!*■**  I *
.memm Eicwim-j
|1V Mnd-aa- a***-' "*" 0. B. It***
aaa  «ll"1 ar ii'i .--k'd ana  •
am mti*. «. inaam
^^^^^^^^■nvuo  huu  rlCKGltie a^^^^^^^^^^^^^^_
Salmon Boxes, net Floats, Trays, nntl all lunds oi Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
li.thr iur .. Ur.it kut -. n.-v\  I-  All kinds ut Plain nntl Fancy Turned Wood
,*** \*P mm* iwntw^a mt I
ll«l*«4  lit I-*-!--I *i*.-*l»-p** I
,,,,,-t
^
|| llalf"  I ,1
. M tiil.l:  I
S. .  tl.,!' **■*
'.iniit
. ra*PIP. '
■
*M* ,1.1 II-
h
rri
i *••*.'•
"ll
Mint-., el
-
ii.
1 '.
If. ff 1
ll tlllll-'1IL1I--
I  - lllank.
. ,  aa, .... I  I - .  i*-  ■ .' ." .'  . a  *
Ha.lia, l.ndll.nlatnutt till |.< llarlftnled
i"*""f* "".'i'tll tt.l.lll-1-lt
- 1*1	
Ml1*1* It
i]  HAM.
.«.«■  '   UO00RS AND C10ARS.
1„„„*.i.n.d.n,il,..TO,*n..n.,b. ■„******* mm ml****1*1**
asUn  ulll.  lln   rJtUttn  |0fl  nt  t VSVWl-1
(o»l>   I'tltliti**'   In   (till   ifat-to-Mr-hri* *m.*t,**,a
Loto  i  .itm ..I  rt.r mm******* -.slIRi'JTfl,'4 |4"M" ****** ""•••
ifoT thf ttilOt*  WhllP  tlttHS"  Itilftfi  IftJ'  ill-SB-—
si i |ii«wi-T-.tlitf.  It w«tiilil t«p*i«|.ly tolmiii*'.
Mini H n« it fi**#*t>tn
TO
ii
a
B.
C
.* 11. .
D v -
Imm .-
■ ■ ■
■
T.fM.t..\^- ii in.""Mrii.i.ii
GOVMtmFJT  VWMM  SERVICE.
URAl I D rRXtlKIU* -MtllHRwl l< i"
■
' i   • -i
■' ■*n«t|.V't«-
Tin* \*r*iy\r t« t * hnV l.t**i" **» *h*t
M. t «! tltit Htitiii-ltl Ml nti i-"!' AM
Ihtt ii liul 10 1* *•*•■ A't** **, I*-*****
- itltmrti Iiti 11%-j-f U^imt-k-l'i
tben hy Ilnw 111 llttl*** nf Iht* tlxU
%9t*t*. Tin' ajndit.it » l»|i'll» tttlt litr
N .110  ltooto-1 In tl*- t tmtm
ut*A hta*** unit ool-octfty
..1  rlOlonOlOiUOO 10 lltm*  tl *    Iy'
Mi'  P**tAt  h***  iltU-t,. nti 1%  .Ml
nlii'li tt.r  "htiiitlf tntii  TOO  no*l*i'
lllld.  Olll-WWOll  ••i'ii  t»  ti.  11'
iil.il  In  tbr*  |itiWii  **it,uiA* **
|.tibll*bril I'f U.i  f< i.i 1*1  fOMtMMOt
tl.it «llli'lil wli). b Ihr- tutl^l Iitt4<i|
- *n ll.t-'ummtinily010*1 tl«t|*
ii l't llir fintMitl ttm-
i| 91'Hi* 4l..l'.|-i l»1tii1lH,ttl,f (n.r|*.|tthHl,
Wr mil  m*kr* i,i, ,i,i,t,i  tbti It tbf
fii
TENDERS WANTED.
•I'l. NU l.l:** WAXTKII  i"t  1't.KAR
|afa "a. • • t ' '.* ** **^mK1n^**
T. RIDDLE
Cnun.liiti, Pnrilit-
NAVIGATION CO.,
* ■ ■
Mak*. . S
•I
1
m
-r.n i-
NOTICE.
nm
nam ul
*.^mmmmm*ia*,   ,|a#r
l.a   a.  ,
'ikaa-  «ai««   *•  !'•"
-^
la,a.a aith ItUt
bill,
W iaa.raat a at.  a.aiar  itali ,a*f
vests'tssxn-*
******* In
* v.  i .1- NioMtf ..i *****u nm**
tt********* *,-M»«i 4oi-ttn<Miwi m*m.
******** **>*• *- * till If
'»•- |.,'tf .*..*■** it*.***,m*mt
-lArU Ktm *i** tm***mtm* **.
**A till IflMtattNl Itfttwnl **■*■•****1
ll  mtltr*  |,i,  tl.-iM  tbtt  t-t  *hr »*-•"',''
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^M IV  l*(«'1» -i.t  ***** *A  Uti* limit  In
H Ibn  |w*ili!" fcfr* *hrti* t Itt*** |sftVlnt1bn ****** th* **************** t
'-I,****  |#                      ft*t^M Ulll l«   — -  mmlmm   imm*  _._....i  .«.».,. llf"*-**        *
M
■
«*1t«Ht»l  ■•
' •■-"■' I -v	
p 111*11*'  11'
i* i  PRK1 fV I'AIMI.i:
ili.tfK«1
m*,iiry *** gnln|, IMt fft'ibl •■llt'i
IM
' I
itOO lli<^ «iipftT
i |k|Mtt.
TK I'lii.*-   im ii,
ntin*  aiitpl t*irh'*t
I..s|.  I'll
^B_B____I
Ul.AZIKIl
* *>1 *****
• ■  • i	
Hull lu
lli nHfl
1  I  I  ll"V
*** Utti*.
■  W.itl. Iillm (tit.
IN
PODflM i»t BM UfftOI lOrftl r
Mb Itfltilal l»'l
f rttfAHIA Iftl ^
fJicKIXnl i.ii.i.iN  ItM
HlStlO.NOtU THK l,ir,ITr.N.\NT
iirntrt   IM
httiiHI. -   ' -  • • - I  , Hrj
Atl.  Iit»l». ;  * . ■ i.   .  •
-
I II,
 ****,*!  ...-...,.  -I-.-...  .-  ■*-
...-„,, i Hit I'lit nf >'■!■" 'in-f. M.iMlrrf-'l I*
\'*M..lilt f ||  -ittHitllt"
— "  ami   Mitrmtiw-itl*.  tlw
TVttt-Mtf!  IU«rriT.  a*   tltflmtl  hi
"~~""  ■ .flit lul  inuu.  aiul   l/it«  M*  tin.
 11 lotp  1   if*   U.-l.'hit.T  lii-'.i '
... ,. ,...    .  I'fUwiittf iM'tiri. tn ii tim(t
IV**  * MT1 AI.I-I-   WANTKIl   A   iM-niti Iiuimh  ■*   -  "
wn political imn*
II,* ti,.j.ti.lt.• ti"m tli* it** *i*ttA-
lMHf. Auun'tt/AttU ti t*«"ii!iuv
li'UH.t tbr- HiimiliMiti 1 tl'iii't tttiiit tttk
iltf 'll-i'iiff'f tr*tim"ii) n* In tbf "nti-
■ 'Hktl»ilili"'"l lb" ttlli.ii* It'll"!.*'f
Inp (itrtf tt iitwiil ItiiWin* lb" i-finif-t
imwtif.  "flir  Imiililf  l«  murb  Ar**m*
rootod UlU tboqownl -with Mr Min
Iktl ltd lit* ri>ll'i«M«.altlio<ifh tbtl i*1
ttmtm  I*  Uk'-ly  In  yt**lyH**m  tt tt,
'ttlirr tlttr tlir- atfWi tbtl in tnr iWrt
mn*l orf-M* In-hit** **ty l>m«.  Thf
tfriii Ul  rlM linn  *tiii«.*il  *rty
iittt ibf afOMnl pottai ni iiir-f.»i mi
i i i ROY
*^m^m^^^^^mt, ■*.■**•.*,
lt.Mi1 wl  ,*l  pmlAU  Will*  UUMt
MOTIOE.
SHIP NQDOUBUftN.
\\'i  till, i KM-R-WIXRII  \Utl
TT  tnA
******* *****H*'
l.lir.Jllrkil!.
EW. TERNAN.
REAL ESTATE AG NT
*lllrT»tVI'tt,Cflll1|WMl.  II  •
1. -1' ■ I
I*-1tills  *** \lnmit*-**-***'  aim, **i**>,* St, til
ttt**t,t***********  .«*.#. - I
********* t-l iU- * Mill*! ■ --t I  it
$?* ******?*% **** ********  il*********
BLACK8MITH
* * SjwtitMf ot Lofrcrri' TooU
UcV Do**, Wr Irrt. UlotVi,
Uoom Chtm-t, OtC.
CiBljia Slreel. New Weslmipsler
NEW VANCOUVER
COAL
Ol&lm A Uwl Co. Ud. (ol HAB-Jno. i _,_,-_--__   '._„,
..   ... ft   SAVINGS  BANK
New WtuiHBTON Com. department
i m.iimt i**t*t I r tt**,***
iWill, |* i»t lniii.it-
t . . . -  „t. .,-„.
a i uin, umi
* t.unn.onn
^^^^ limit**.*    	
TIME TABLE No. 15.
Ttkiitt.«.-iiM-,.i IMsMM
nt'.ii in. MM n
lltlmti* tm Immtmmrtt  (NUIm tt*(il  At*
■  .ur. -
nmnmmrl* i«wt« IMir. *-*.*i*i *•*
Aat.*- 1t*"»ltlt«l III *****
f I'll N.i I MM
ttt rnnurai out n
t*mt* t*tlmrl*
I irf tt. im || ..,,  I .ilwt'i l.ii.llii* a***
I.-.I.. l.l.- l 1...1st at "in  *■*'•*■
* ,*.*a,  it f ...l-l.   |#*l»i
.  f  .  V -  \t,  li
titb I  fit  llat, N.t  7  ***** it*t
■111 a^^^H
II "  ,.  "   -   | -    l\.   It,  • tit    11   I   ll
•Ui m
ifo M.'if*i*T Mood, iii-ur«i:*******
I,mtt Xt* I*  .,,*..,. r
1,1  \l-1.fil   • r,  XX Uf   U  I
iir*.|«ft _i.il »iliii.U|r kl '
II.,,  -a I  .  Via*  **t**t*l**1 *it ******
r"i*ii, mt rn mvn
« ra.'-"***
; ********
■
,,., ,,....,,„ ....._, „ w «■
It,.in.tii» ■..•! "iint.Uy m ....'" '■-
I, , ri,,,. pm * l**m,0*f-****m
rin'i'i in»m
tnm '*•** ***mlm*trr
ll,. I U I *"l ">•*'
•inktl •'"•t! mlrml no
r-l-f
tut rbtnimrii nmi tt? i«'  •
l  .   ,,  T1nir«U]r *ml  **lmlA*l tl *
1,-rlotll
a.-inin us ..-■•II
[fmttttiti
I'jiikhiff but) ,   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nwo, ood on  no* tit. iitr^l in rwolTO ili«0H4i|noft|itoOidBM0r Itow fcf l^*
^^^^^^^^^^   IwAtltW, upon ohkh IntHtot will boot-   W.i*** <■***__* » "fl*?!
mi*  AA PES, TON  "*"'  ' ?r""' r*lr*-  P>*wnt rtta
titii*
A Wtti
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
IJiralill'.. ,'rr, I  r  _|  yaailll
-   afaa*,ntt|.».aat tta.-
, .    |, -tf
Fnr Per Citl Ptr Annum.
il.d l.at
..I  I.
____
TALL AMIZS.
SHERIFFS NOTIOE.
*^*a^*m*^^^M
MonCUIfl IIBRBIlYtitVtt-l TMATl
it iii tm ****. ****** 1*1 ****. ***'
ihttly ****** mt rmt***m in *r Imttm* . •»-.
■. .,1,   *'** btt* |t«MtMM tMfitl ■♦*f**i*lt»tl In
• Iitll U HH*   '"-'"-   • *■-—      f't'lll-   ,|,|,,1 IV lllliMl 1.1 11* IV-.. nl  AM» In !
i. *. %m\ i'l mful btd b*l Itl Imiii tm Hi" irmi.tllib-* ** **&* *<«* ''
,i  ■ \  i , -_ \,m 1li-.lti»1ni1*f.
* 'lltiiint* "I  "»'   prt*lAr.  Tti"  imwtfio            **.m***t*i
■**  I—  >Bl__-^__-^__-^__-^__^___^___^___^___^_____^_^_U lh#fwllnl *t_^	
;rt|Fltl)tin iii'i UOflSP. FoiWSllCfi
tfj'ilflr Mt tliflmti
111 Hii  .IK'  litlf, iml  tn  tnt!)
.... .,'.i,»i.i....,  ■'•*',;'****** fl ***'*,**** itfit.t'hvrt.who
WM reomvti *n*t* ^,^ x^n mmmrnA Ijt iiw i«id *
TIMK TABLE
-tr.ROBT. DUNSMUIR
*s OO-nttt Mi iiit
ILAIlltVIM. imt MtJI.-Tt • MAIM
ill
IV|.e.||. f.i.il.il Ii.t  llt.el  |.-ll.«l.  iiiii
lnl*t**l allaaaiil nn t*.mi wkk"
tn.t I'
l|a|alialI lean.
Iiiilti.tn.r-nl ..fia la altl till il tn-lt-l* 1
it. 11. .I Itan*,  Had  gulf* I l*.ll"H* I
Iliad"
n.aaa a ., •"! 11 101 *
MMIII*,  Hrr-li- *•* *»**f __L*__R
:   mil Hamad l..tt« lla* HI h Jfia«k ajnaw
• .lad   Tl,* r..iai|«n,t*»i»*.Hi* ""*' **",*:•',
,|, n.nal.lltie*Tltie*Til'l*lli*r ■""■""j,,'..
"   I aaaiiin-.ii..*  aaanatt, mat* ,*t *"""'
"iTA.i-Aiii.tiTii)i.  joimmtav-
-111 "IT*1 *****"
E. A. WYLD.
A< Hutt Mntiain-r.
N«W tVfilmlitii. r. Ind .tiii.naiy. 1101
ANNIE WIGHT SEMINARY.
l.t'.iMA. tVASIIINflTllN.
lit Iti III Irf.ariia  I.  S*»  ttf-ir.lri.lri  la|.lft,f. ,.  Hn,,  nit*  l.llt. Hi'i  .,1  inli,." «lnfa> l»'ilridr.itfl,l,..r|.tt . faiillV ««ta»
*^^^^^^^^^^^^^^^ma...... --ifrrin  . i!*'*f,n.n.inf|illK,a«n«aH,h.n,i
....   ,, ,.   ,.   , mm*«...........-.. ttaallli "l*'a l-i Hi  tn.d*nl  lb* Inl.l tail* fl«, ,li,iri.,t,. ;! a. ...... ,.. (Ifii P***  ivtlt latmp. ,
  '.."...ll"...! 1....1..... Ie..i...,d.ll.f it*  „„. |h„„|„|„„ ihnttl Hut Ikn „.,.,„ !*i.i"^W''.'!ll*li«.fe'?_l?Sil>i,l
I Mia all, eat lh ladat-t. H.ttl.'^
..ill, l.iillafL
Tm Grown Suuk m^*mu.
Elii i",I llm *.,  nml V.tii.ili'1
to,* hir.* in thn cltf.  M ,.,
r,l.fa.'l'.nJid.nlH«'"-«'1'1"-
MRS. SARAH L. WHITE.
Allot, l-w  I'.'f
t^iii
meiit btil o rniHlt)' *A tntiH iwooiitlm
-1 tl tk****'  iiiltttn mi'l ktOM  *s1,-.M|
it    ^^^^^^^^^^
Hi' i •  ,>,.,, "lt.il. tiprn
A  i;.CIAKK.
I'll! Nil I'Aj. Tm MDOF.ii! mwnawmiKimit nnmuH *xamm mtapa MoraiiM, ooramii
Herring's Open House.
The
Imperial
Stock
Are
f. ml,
,,,-ks
iilin-
now  tm
.mil tlill
Iur iiini-
ihnngc ni
|i>ii<,< I
it imn- nf this
return in two
days with nn
lllll.
', Rick,
M.tii.tj.
(The jgefciuur.
I   ttttk  l't'*U,  lA,  I „.,!«,,,
M'HtMM.   Lrhqv
lli -iiiy n bone 1 lm|i
lltut  un'  IpOOfl  in  -Li-I,  I..
tbor™I|b|l ill.  ?HU,'H d0W« 10 KrtlililiH
jW™"WlfcOBCirnarvoti itrool to tin,
, ',."','", l",'Ul' rt|" Iw liuill .1*
plowu  I'"-" mii.ii i,.',,i,,i improvo.
inonli»roiuiotol» appraoUted by tho
MrtUlM in »lu*l*ru
ll ulll In-1* iiuiiili'iril tlill a few 'Iiiy*
.ii." .i young mini nu mi'ii liittiiii' wti
)mt iboul to bu niitii'il nt Victoria,
WbOll   -i    ritlili't(ritlil    frmii liim■
tftlW Mils |)1|| tlllll    IllH    lltllll
lUUni  tltll   llll  wllOlfl  family  llttl
I...*ll   lil||..|  II,  .1   t.Mlltt.'   rlllWII    i
iiini in ttt Unit ill)' llllrlilii wti limtaii-
Uy lakin M-rliiii-ly ill nml "till ri'iiialin
lu it \i-ry diugeroui oofltlltloti, Tin- Vli
i..n.i 'liin.-- oouniuti ou iti" iimtiii'
euou follomi i>r. J, u. lUltoebdu,
who bi itti ndlog Hi" uin .i'lini Ritchie,
iihI.h  * ni liU I'iUii'iit lo tbo lii.iiiiittl
Thi' ti'-''"' wmithlui nifiiorloui
a I mm iiii-. -uiiii.*ii tiiam At protoni
in* iinn mi. i- nothlogt iii" tii-iiiti'in >
rolitltro to tbo illoged railroad incident
i...  Iinrin il,  lad I"' ll  DOW in a
•lulu uf il< Hr at tin' bOlpltAl.  ll li
thought ilogulir tbit uothlui ibould '"■
iii'ii.i t.f am it ,i illuatrooi railri td i« I
1 ili nt in ni.  li .1 vaItnlit ftiiilly nol -Iiiiiii
Tin* i-ii u  i -" i.tiuii.-* "I tui iiiiii ii«* ili
UlUiifl.-- Import nil i tnii". tud tbi'lr
Uii- null I'l'iititr-  It lulm
hardly  | it  IHtcbln'l  ftmlly
i  Blr.*- iWlob! n.t- ooi] ti'iiin* la "i'i" *••
yuu ttlll  MoWoOt    Ulloblo  tttiii'  Ihtii  i  t*>*
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
I he most extraordinary
quality.
sale ever known in
in ib*
»*»,. uaa. md iiiH.il, ai. .iitaaai ol
 ,•" ****** mSSNSSi	
. ,,. ..int..|»i mil) Iiiiiii! ll.*lr|ni,lil
i  !. tin'  fl'.lllli. .-, ilinil- urearl re It.rl.
|   ■  |-l!.a,lrd|.«ri*..tiil aimilH |    A f.W I lla. I||i, „ii, nf |!„. ,..!,,-.
• I"    !
IU!.-., and t,,*,!,,,,, ,u lit. de..
aaallallt*  w.i  BM.  Ill*' <liilli|ilii|  l*»lt'H
tli.'Iiiill!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lie  aelalilm.l  Mauaa, la. ,.!«-*,-. aaf
 lo' "bn **••••" in* imli i*.i i-i tna ri"- iiiii I ii„  i... .
mil. in adiniiliiie- „, .nit a. .,
,,  u.a. n iln ii.i.! i Iiini,,.,, look Iban lu tki ., Hai*.,.
■-a-  I.. |.i.*ttirt- , ,„,|, „| ...  Afaa di,. i«„ Mi r  M,.,m,
i , Hurnfn "nil... .ii- i.a in    -r.,,111,* until.'-
.'.■••! -'ifl.riulri a«   ||„a,  ..'ti.-l a l.ll*, Ifaain II,,. nilinnr aortal i,
'.jia.l.i*  I  llai llili.fai.i.l 1 tl.-T  *i»iai..i  .tim.) UMI tork l-.j,..l If, ,,.
,1,1. a at It l.a .. Ill-   1*  I   Llllll  .It**!  *l,   Ul"  4,,,|  |.'„|„, |,,„,  ,„, ,|| ,„„,,,
ll  !  ..  ,1'anil. lll!t*li  r,l*l* ir* ,,-  Iit. Iboul  I,   Tk. |.,i,y unlaid*
ll.ll  Head* Had  lara-l.laamlli,  I.e.! .... r 11,,  |,,,,||, ,  ||i] kit.  a|„a,|.
.!ii,,| ilim, on, nr uiha'tiia. I. tl tla "hi nkaUad allk tbi
|. I .ltd laa-lllfaa, aa|al,  1  lit*.) aalt,  ,,eefir,  ————————_-_
1,  r.i** . laaitiil'lndltMntt.1,1 ^^^^^^^^^
11.I'lii,  Hnl  ,i.ii. itr, altl ild
aaa,  dlil|i|>re>blllaatl  aal  ne. k  *n*. .,«
.  iiaaar |..a*,|aal | ,1.    I  ,a , .
Itaal a|.T, It I. lie, |al|
,  III.   iHjlf.
C., l.a.t   M.allMla.    |.( ,.,.,.,    N„.
lli l!,,
Ill|..,|i lai*'  • a  l.tlltl.
■  111'  111 •  I  .1 tla*
-lalt,.1.1,
tl.fe.  .aaillliflt,^^^^^^^^
ins is your opportunity
Tfrnis will Iif strictly Cash, unless
fixtures will In- received, and satisfactory terms ran be arranged with
^^^^^British Columbia,^^^
I lu* fare over to Vancouver is
otherwise arranged for.  Offers
Dress Goods all of the finest
but a small consideration,
for the slink en bloc, with
responsible parties,
■■■ TO THE TRADE.  ■■■■■■
OUK STOCK lias been cither imported direct frum the manufacturers, or bought lor cash in
our own market, and quotations lor quantities will lie made as close as any wholsesalc house.
COPE 5 YOUNG.
FERGUSON BLOCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
*'.. i ■ i
■   i .
■ ir
i . .,, in
i i i.ni.-'.,. rj
WOOD
with naro doMiodi foi nooi * iitn
i rertololf tfaiok  si
iinii uitiii' it.
... t*  tot Um im*,* ■»„«, „■*
ag ti, lodtl m-iii bj mow
'.\ *
I
I l .i. f> Lut, ..| hi. |«riitrr ia |n
it  il rbuobm ti.ti mak* *
i Ittdtl Hi ob
l'i' lilt*  t.t.f
tgollcnl iiitti  1 I
IO*| . t|.,i
.  .
■  :
N -
•U  ihtt  tl.  | f* .* * i  tin i  *!,
tdltlutthf rlly  '
W|«*l II..  t»t| *|.r,  -,  ■
iuoIooi ' I
*• iod \ ■
' mptti iod
.
Uittmloitrr.ttrl. JO, 1*91,
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
DRY AIDER ANO FIR WOOD
sir,;
Oa thin ti 1.II.-I Iii.ii .aa
tb.r. ja.. In |.i..|e..ili.i. ..
k. dun., a.11. T.ll i.
Jnaiaill, lll.ll* ,.!,,.,,I ,e,.,.„„..
Ie> al.i.I. at a..!,;* i.,.,n »i d,.i ,,^i,,
**i int laaai.aaliia. ata Uw m.-l U.i.
la. N.e nua ab* can *«*,-! I . I aai .
■ -, iaa i(*al la I,,,, tin
t.ll III (itil..,..! I1.„ a, ..t,\ a^kkW-
|da>, ia.1 II . .n ha laird u|a tn .al,  I.,
. in,
..en.n.fiui|
! .   ,..   .
■Ml »l .-.''I .i. »*.! ,1 ll. k.a i
Utiiamiir ud Vunnir
R6CITHL TRAMWAY C0(
•••
*QUILCENE#
r< rininus of the
Southern
am
w
I tht* Port Townsend &
Union Pai'ili^^^^^^^^^
Railway on Pugcl Sound
* tm*  l,m*m:rtl*0
RMTM   Mull*-
t oooMllkoto eoll U
*  Hitp
1
'"■vmltt-rr   AL
. itf.. U,f <lly Ailt.fta.al  |
'   .»!..«  li.
«ri.  ..  ,1i. | -!..  I.   it ii  .
.   .
"
■ it ,ltd i
I   .  ■
I  tlif  •o«s«»ll.
tbi  Itthb -I  Uoolioo
■
■
■  ■
tat***  Itttm   llnit"  l"  lb-  Pool
HMt tl.  I  !■ -
i»- fi-i rti
'
• . nt i u iod dm  . i
r.rtil i|,.   ■.  • , ■
■ . ' 1 I-  ■  .'
I  ■
t4toldbrrtn.iiiftt.tl tbi* ?H  l"» <**i
fir. PAUL AMBROSE,
t.i H  **  *
H   i
Miss NORA CLENCH,
i
■
Mt. « a mit...a Sanaa.,
at toa* at .ato. taaa,.
a. e r OlSSO*. a...
TUESDAY EVENING. NOV. 3.
INTERURBAN
Time Table
CtiMMKNVlNtl **S  WKIINKHDAV.
.*.*  X  * .
-  I  •111  fllh  l-ul
fiiilM intt* :|«tf| l«l«fa..Mi-itiriMl>t ••.■!
Vtt,**tn4.tnii»ir Mt»«int ..h-ai^w*
nm iitiiu
■   IW  ********* -*  ■
Y«wi<|ti*  I  'ii  Waalnli.i..,    '
WriltHlmt ..li *** *****
Ym**'***  ***** ********** t tm Am.
*.**!  *****    *l*  **********
tK'***-***  ***** Oi-.tiniMUf l.#^n.
.
i. ■*•' • .
Tl.. *.»-.i.i. tin ta i i; •t.ioutfnt*
lint Mil-. tl#t*"-*
" 'rt'-TsLm,
lil'MlW
*m*
a
The Paradise of the Pacific Coast
with a magnificent Hnrbor.  N'nit
sfilinll of tin* liin- i^ niiit|i|i*|fil.
Situated ,?o mites frmii thi- rninuu-c to thr Sotiml.
lime in buy.  Get in before the icconc
.\iltlrtss or apply personally
W. £. DE VEREUX tfc CO.
•••
t
***mt*i*m**m*\r**
f*o  tliluk  I iMiiltl
^^^^^^^  »i nil.ttlin.il «., Mit
J  ■ . *t dl "HowP "Hi
In-Ultsllii. |i|  .    |;    | Hi,.,, .li,,!".-
tVuhlnfti ii hit.
"'I'lm ilitT.'i, -iii-f L tta--ii it ni. iitivhj itml
•trniiiii..ii. I,,,!-,!.i,,-," ,|„ ti, I'vuii'in, "O
bfiv:  In'i in, nitirliv  ll..  ,-t.'tin || limi.l.al
lllltlll  fl'.llH  a  | ■ll,|»t,,.,    la.   Alll'HllT.i'l'n
Otl-OMI  llltil  i,-U_"'-N  Y. lll.tlil
"Wt *i ii,ii ,i -ill-tit iu.11,1,-111 bm
il ntUHi kIoii,
Ami >i-i iMftfl ilirnn ull," slit klitatt,
* i   i n. ii "
-I'lii.r.-l l|*i i.i li	
If i ii .'lii i ui I mml tn ntniiiltirintU,
A. t i mdolOl ta'rhiiiM sliit'll-fliMtf,
Hnl ily ii. ■' i tl l.t • Imn mk
Tlm niTtir'1 likitly tn citw off.
— \  ' f ' i ■ ',tl|tl.4l
Mi I.it. "J ,M i,,tl.,i,_ ,.f y„u 1iiklu|
■OiiiU'ln null it iitln Ymi, whn owlti
mmr I ttits mi niii;,l " Mr PoMi—Ml«l
Inn. tm .|.#i, Ilml lui't ftlir, jrntl ttmt w tt
l.ll'!   IVt,i .   tii.  l*i  ,if  tvtltllliiirt llltl
ti* ,t tii.. |(a bo told tUtw'ii.?«»«titi'1'* -
l.'in  llniitw Uiiii.---*.
Mi Unqoalto Iduwtol hooHl "Whimt
■•■I Itli-'  WbflfkT  tiiaiit wii lit
xti.   Itnqolto* "llustitHil,  i'
ft mi'  ii.i' .;i.l m n* i »■ I.*
'  ' ■■ * Mr  Mi«.|uit<i   "Just liilnit"-t
Uni- lain* 111*11 in ihiri timn ittt t*»-«'l
rw , ii ii' tfAmp ititiiit 11 *." tmm
tmt* AiiMricwt	
PERSONALS.
\ .    H j. tttm nf i ■■Ituul.it. t*ln*ti
* M:.-in ivi, Uit-Mtt HmtwiA
t'rmil.-1'i J.-liamit MtMlrlrk. t (ttruttti
Kitl  f i.tiunktl'U -OOOtV litt luttlti Ivr iif
litil III l.tlUll Al A I'lllllljtlt-T
ilim Unllln I'. Httwtll, t ns*Mill> ttttm
full, i, i.i wt. ii*.* llw. $,'«»» i-rltn nffuml
by a lUnl,n |«irt>k|ltt%], is t iiMtwuf I'u i
tit-tit T)lrr
llAlf.i-ur.TWi-f Hft-tvUrjr (<ir Irtltftt. ll U
.-■•iiiiir' i u. |i-_».lrl ■ t Allltl l.til tW»HtA|ifti
Ur 1tr.tMlll]T Mil I ttal ta I ikf* I tll ttltji if Un
AniertrtW wrlWt
I'tmiy Ha*i*ih»i« t U wli tu tar* timaiM
tOOHfOlMM »illi I-m* *h*r. *Af**\r*. hat
tn booartMl r*» tn l** "rtantttfo'tml iln
ii. im-l.t.i«it
UtO  Mill* Is ttMil1|.*0*t «• t itlttlltUtK t"l
tta l-fwi.tai.7 t-f tla. All-NHIwi lUtmbllc
Tta miii** itai ta ******* fniii Ita m U*rkntt
Ullttlt MllIl" »Ua k ll l-fvlttMy HMNtrrft
Tta OmM ' I • - ii t* •*-|iai«iI. wilt
visit Ana it.t I tin f*!l   lit will U A.wm
8ltki| ly tta tm*  ifflrtM-p. ***** tit irv
Oit|titiil# I ***** rt t (milstiil l^tyi-lta
tnd liy t UMMtihrT *4 tta Ita tmw (ttttly
Ttfl*  ll  t  |»1S|*l1   UlAt  M-tltwUkl)  vtl
uitliii a tnitl. I **■**-*«* **u*,4 SiAttW)** ta*
Iuit* ut At.trtt.-A   11*. tatmvr aiiJ httwtll
• ill I* MlM ('ftipttti *>*!■> *tl Itt |*l*v i
tV in"* tatLlitl *•* ***** *t*rUl |4ir|si-
Mtttliwhilt. Ilntwl KKmiA, wbiw»talm*wi*
n,,. , i • to i'.iriti-|ilwt i.jr I* u«r
it***, i.Ai<itiii aft ftaw^l (.Uui. >imm4
|_i talui*  l.tir  In  AWiUttlt tint Hitll*
AfMM
WIV Htroiltt llllnwnt, Ita Itnl ****** b
I* *lmiiiM In tl* \*m**t**4 lt« lu t'ftiMLH
tatiitil Hta i«|twl1y, wtlta*
|.«MC*1».*«wii4 tfcw tuUttA Umtttvw It Ikw
mttit IU*l»sI ******* <***• Ww.*******U*ym*
In hm **y hi lit ********* *4 **m It I'tf H
•ta w it) mm tt U* Ihtrhtr*** ***t **h A-tnii*
•ttt !•• *h*$*t therm *** ***** u* **r* l*
|4t. li^a tarwtr, Ul •hliAi'i I*** Itawtj
f,r tta crtttiao ttlbtgtar pmi-rytw i.. tai
AOENTS.
No. 34 Government Street,
Victoria, B. C.
•••
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
KIEML BLACKSMITH
MACHINIST
COMPANY (Ltd.)
t***l*a *i***t ******* m*mtt**A*rm nratml****.
II  .-t.l.* -i. . .-.;.   .It.  Il.,«:.,i.ii'w..»*-nii|..-.-  .-  rl, ' i.
. f *'*•'■ •*   Attt, till nni Am l.luttt IU|nl.i*l
itrti«tM-ii,4i
tJlmr's rmbjttrtu Clittl,
In Wemni-tr. B C
■ i i
Iki
4rl4^^^^n^^^l
*** pftbtltly lint  fr»ll»r  im   It  mt*
■ **  t«t Otn 0*11 lt<  tUtU  Wti
a*    . llf httllttlll ttttl llttt  ti
tO|tf1 UO <r|ll|||| Uw l*ti« M  ■
■ turn -tn rm
tt.*io...-
tramm it,** tfimmmm
• Ttrli iti.tttiil ** t**t  »t  lbe
******  i..«.|in, it. l,i.i..ft  ii i
mm*, *b*ii Uti-1 *
a    ''-.-'nt '.  . ■'
-  limn for Uw Milton
" *H ***** iiii*
it tnm rnorh ***** r***"ut*tliii
tbl   '  m  s*t. wta-ti  tm*  th*  hrrnl
iit*** i«
^.iib tt
i  bi*MN-
- '
ti  will  |llt  H.i'  '
*  1-
*- l*Ut*mm A TTwt-y_s<i-*t
REMOVED SS HSSSSmWmK KILLS
■ I Llllll  O  hall   ■ I...I (I «i.i II. tin a. 1.^1. lleaaliali ,,a,,lr. a„tm,..l ,11. .',.1 ftfru
m**mm**m * —» -"-X''.'..,,,., ,,ti...,i..i.,iu....iTnr.L'-'i!'.'J'i'.'..''Tiv.--. !<1'"BK tttAOB*, VHTliHI.1. It. r.
■
i.
Lewis
Greig
iiiva i.i !■"■- i.u -ni
ARMSTRONG YQUN6 BLOCK
Ot.a H  t  H* . I .  lion.
a.1*
i.
).*tn*.t*
ml l-alkrla'
1^	
' latleHianal ,V*a|i*ia.
I laal atallerterf, I mint*, ii,
. iiiiiii WJ'.'J ITHI'll III I.TIN.)
J,mi WOOD SPLIT PULLEYSSrtLV
ii i.w.,1 ,.f 1 t,n, npnm egnil y—^^^*^*^*^^^^^**^**^**^^^^
I*  *',  * -■    1  .'*.*  Mt
tl ' . ■ l'i . ,- ILf*-tii*t ItuMat IS, Intiii \ ttt.hlhl.tiI f.'t Inih
,|... ll.l' I M.i.l W..U-. It.-I UulU..-;,, .. ,,,,.( ran.I Allin.
t.i|.t>I1lHlr»A«.| lM.*t4.tl.'.l..t- Alint till. ,|r  tUlitntlr-atiit M«llltf ,
Hfl AMI II .lh* I t*t «HltlrAt|iift
O. P. ST. JOHN, Manager,
IJ"  RIO Cratileeva Stn*ol. Vaitra'aitfe',. II  O
Mill.
sunn: srtiiii. iiituhit. it. r.
era ni i Itn,. .nut J.ip.tti Kin*. Kin- Mr.il. Kite
Chit Iin*  etc.
I-li mr,
JUST RECEIVED
CELEBRATED EN6LISH
iKi'  LYAl 4c QO*
la.l.,  .1,..
*J	
aa jiiaaaTua
H.WII lai' ■
VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
IICLT.l IIH.IM. I lltll.V I laiil It. M llllll INK
l-Wll'K. III1.1N .INU HllllKTl*
I ..ad
I.. i-t M t
«f Itlill...
ll I'lllilisll.tl < v. tt l-ttil.i) .mil,
iln Lucst
I ttlll Hli'i
PROVINCIAL ANO
TELEGRAPHIC NEWS
eel.  .Im  .
Iltlk  aa
-
,  ,-iin alMtta- laitt,, liaittt at-^-
I '  '  a.,tt". llfc.,
, - a-t la Ha^ |aV«
ll *• -•* ei iiaia nti, talk,  "••'
'• .'   aiii ... l.»f,  alii I kt., a. I,, . .-Mit I. \la ||t*MI , |,
I' •• l.'.,«.l ll.ll tl.. lidinallll
- 11, 1!   r  i !  -■ -  ■
tint  Ihr. |„- , iraet an
■atnl lo Ik* It", ai Colaatklin
-    liri.ll,,,  ,i..|   ,. ...a,   al,
i't,l..|, i,„| |,|. |f„,  !
Tkl lalmi'.iiafa l<  ll mat*
' iia.,. ,11 ..„,..  ladi... nf  Itafl.l^.
II-  ,r iffai Ua—BS  Ctt  ,ff  I*
«'   .la.lna.ai.ltt  lull l«f|a. Mf
'■.r.n. 11,1.r  ,, irl.a ! > .. U-i-lr, II'.
I'  ""-I. .lad ll'kllr. la.lf  lal'i,..  II'I,
'■'I  Ht*"*-"!  laiaitll*.   Allii.ia|^^^^^^^^^^^^^^^^^^
M'MifH,,  Maiiai, jmama*. 11, |, ,,,,. -i|(„, \r,, ,,,,,1,1,. GUI
Caoadiaa Pacific Railva; Coipaoy
i-Acino Division.
TIME TABLE.
V
,\inl i. the Hi-it
Mf 'Iiiuii in tlir
Srii.l il
a.H
ihe Bait
-nan
^^_ -Ila.l
-Ila.l
mh rt-tiTiiiLi: n.iti. k Tn.iisniiuir
.'it  't.ajait ,l— laal  iillif ll  %n  -IHir
Irta'mi*. ttrrr. . .. f,.||.... N||elT
mum HHtrr
11 in i
tttO.-IVr t*m ****  Whtirtwn  ird til  ati>mt'!<-
^a^^mm 11:00   f.-ff"**  tt  JtlM'tli'Tt  Willi
I if****  ft*,**, it* ***i t**i TUI
tirl-mul*  in'    *UU**l*.rtr
Atptn* M lliwr |«* HM Wll twin
lltll,  ltt«Al in Ytwmwtfr
8HOOTINO SEA80N
tty,**i** tl-„t*m* '-1  |i
fit**,.f t.
Itmir* I *i*i***t  All
____^__r^^^^^
CHINESE LANTERHSly"-B4»»d «fl store st,. victoria. b.c.
Jb*'. 0-E%.-a._e-Z_Ej.
WATCHMAKKR : and: lAiiUfA■ THRIM!: J-KWKLKK.
Nr.ti iliair in |. \V. Iluvry*. Ilr)-(*»a«k
Advertising
Provittci-.
Ik**ll*. tm*. Maillli itad llmlsr.
iitam.,,.,  |„|| I,,,,, ., ,i  Ht-naalla
'•l*r.-|a.„i.M4rh.. |  *,  ■t.aaiidifi. J.
■aaimaa, it,,.,, „„i i|  Hftlmmti
*  tl...la,M,i„l|- H
' '-.MMI. Mr-I,  lle-nan.  II   I
'  1    .lll.ll  tt  ll.llft   I
lr  I'fll't  I  a|..V ,-,m|eM!.  *.'
• I. iad II. lka.aa.lr,
Ha*' kaVh^.tt |.„, „V|„|,  (atMi^H,
m*rmt tm******
Tin. .Idraill,. „a hrln. l.n.ll ,• 1 f
'"'"I  alartrirt  farrnii.,, Ill .til,. I|.l
Li-'a a'' ** '""■' WSail » '"ai t**"*
I iii . V "I. '*"» ."ihil. I< I'lral
'"II 111 iHant ae, t|,r a.,|,im |t,„,nd. on
."""ll'l. •If*rlind'alll|..lrnalaa|. Ihr
■ii.' u f.t a. |M.|.d.i Flint tkl anl'am
vm
roulil Main llii-ni.
IO... I'.il tfrin Vaamaaji-.
l.aal* 1 i,.tia«lh—rll»ra*l
l.lM-'la-aril faaa t-|n*t,fl***t
MrOllt.il fnaa Vinntati*.
S2--PER YEAR-S2
GUNS
rii.f»-**lr 1,*t haiA. flitam. ih.a.Hrit, i
ni*. lo n* ..Mtrf Ini n* In  thl* *
CHAS. E.TISD ALL
TURIB BLOCIt. VIICOUIEt.
COAL
COAK X WOOD
LUNCH COUNTER
11  t'.alianila!.  ,Ntre-..|.  ,,,.|.
DSpMa
ill*  I'. I". II.
Nrxl iliair In J. \V, llniiy. I try 1iiH.ll,
SILVERWARE
0|ern Di, aad  NlafM.
lie I'n'iim nml Frail* in
tlii'ir St'iiwiti.
OlfO "•» • rtll tint ta iaiIif. 1
i, mxu*i*m
I'.., Ihr l.r.1 fi arrlai. !a it Ihill f'a-t   .1.1  hlin
lliii  llliilr aaal Ita'  fi.|r|. | na'lil a |r|f ..a,t •..[,..  I.r fft,lar ft.rna
•tfirk to rl,.....- Ita.aaa   Ml lll.ll -llll,- IVOItN I  "IIW
rtlallllllaen.  t'.ll .nil mm* ptlrr* laid ,a.a, alll lia nl.iti"!   | ,,t .
• ,m* a.t  „.,,,  i,  .,.,..,  "J-   _• _■
»■  TM.,. . .,„„,«„„, , "•"' l-*"-"
!.«.. llHaaa a, I...  i"*k •*•*• rlt.
VancouYer CitF Foaadir aod Machine Wnrks
COMPANY, lalMlTBJD
■wt of Haatlni* law -Alll, Salwarn HmII*/ and tlaak. Aaaaaaa.
ain-rif tt mi in nr
lira*, .ml Imn IVork, Matlnr .nd Nl.ltm-art, Al|lllak I
_N*
AUDRK88
Raillie &
■  Wl .IIIHIllllT.  II
Co,
fnumam
«it tirjaTMi..ia nrtu*.*** ******
*.  Imt* ••
tmtnm '•* >*** Hrwaltn iaa
,,.,,!' Hr. |ta-"»"-, Wl.	
,.,.....,,«*. Jiriif, lilh. iaa, Hid tVrllln.t.et. Ia.il  liar onl, Ull 0.
liar I'adit imiI tktl I, aititttf let*.
fHam lltl*.
r..!hiir*iiif*i»»aM*v»,*..,a.i.*.|  itfd.i m.t k* l*fl at Wm. M-MI'.
* illklk Hllial
QARE8HE. GREEN A 00.
BAN-CICRS.
UOTUIKMT St.,
Vii-ttiati. II. C
_ Mint alal U.K
aa Ihr aaaa .a Ika*
, n**,*t*A ta
taunaial   ^^^^^^^
aaal 11.1 Omaat nrrii». u
AMNTA SON WILLI, PAHOO * OO
Naw Mill, t'llaailn. .nd Aatatkidltnr.1 Ma. I.ti-. r.-
Hat Ina and S|**I, PI.I*.. «hr**i' "
, IMlrr.. HlnHatnlt.
fttlt*  ind  If,' a  I   <■i
itock tnt ul*.
d, Mi-nautrtur,   a. Mcdouosll.
Mill,laa| JMrtllaaf. -intrlllt
 Pl,*l.«
A. AUSSRLL.
M
ROIOHEWOAOB
Royal City Market
i. REICHEl
Meats
majiiatakat it * ■,**•!*. t , ,i ■•
I-.I  I th*  ma*   It**  It.aai   lam*
**-
III.n.Ik.,   lllali.l!, in, l«lll
It Win - iliaat|a.'. ,-.. in |.41 - 1-aA
a a....... i. v.t. ri.s
A I' H ."  JlHa'—l- a  l.a.a...-..,. ,
lAdi.lm.ea.   tla my tla- un.llnl u
I'- I...   I la.l. alalia •-.l-l  l.|  11,1..
Ua-tra-.dlla-  U.l 1-liai    ll a.lt.iitt e«|
la.. |i.ii|a.iif.1 Inli. ilnt.it. Illt. a ,a.l
Of 111 ,.«c^***lt ll>.a||-*.dlhrft-iV.
an- t.iwk aal an* ilwtlli ****** I*
and . Nia-.to|aaf.br*.ii Iim »la>l'a
al i - i IBAAa, *kll* litr laa. *a<4i|* >,-■
,b|,*.| limn I Uat Ilia, att-l II .• tl.la.1
Uat-.icla Hi,, ,.*a_k—kr»i| In,.,, tatia.
—| >a,, <  aall*  ^Itlallhlll  S|-*»*
. i. i a. is-i -i tKaavt.i »a i.naiaa.
Ik. .Italia* II. IMiiitk il Ika illi,
* unit, in ll* ViMtata tli-lkal tl'-n.hljr
ta A,4||, l*lii, Jtantln aa uii,*i>inl
*i' ■! 1 |«tf.tmilia attiilrlil taal,'
.ti i. ,.,.,.,, aa* ,..|a,,.ii IW
|«Hm>, Hii., .« Ua* lark, aal. tf |aaa»a
,1-|daa»l ..,•*, a lakt*. .a,* .|».alaal
ibr knal iiti" a banal lni*ark.*f huiad
•Inai lln. up.* illtoaj-,1, a|rt,anl. allk a
.. • an>l *■ "I* i -a". taatiHaulai Ik*
,,* ta ta i.nlil Uat* Nialltnttnt -t Uaaara-
dWi-nlh ..,. iddaltotl.»hU. atll nruulta
al.-ai H.I.. entail* Tttaar.*ttn|dlli-I.
Ikr Ita. lli. !• ttftatr.1, a tlbaaik knaam,
l„.tn|d,a. I» |4*M It. iltiH llalfH. Ik*
tld.i   I, ,hi. aiaartl liV  .dhr,  **m
,1: mla.it* katawllni "* •lat^tlna I*, Ua
—aV.t Ibr |i«li.la!. |aaj1—i allk l*th
■■•* !• 1  I -Hit .t|. .. t'.. . I.. **t an.  dlfarr
(an Im la tail it*-i irraanl ikt. iimliaa
Ma*. ate.. I,, .limn ,.l. l.-th alka.la.lk atol
Ika Uitatllk nf UW tm, l.llf of lha Ibn
Ml.  Till. |l-r^«,*  I.ha tba* t*aHha.. a
I.. I. (r.t.,.- .i-^,,, Itol a.tja,,,, aH.1 .brllll
W r«*nline«t*l anlll la*m* ...itimani .t|lt
at* tt ttaall Milta,fatal, tai laa awtiati.
Ita- (*t*Mti>i ,. ,bra itlatr-al. atol ,k*
,rnia**n ri, ,!i* anu* f.dhm, aataMt imm*
In thti a.i  al.nl la.li.  tra
l*til-4. VIS—Ai I*** mlnm* atll I*
atff!r*<ai|diedtr.|.  aati'b. i*l|,,|ithati  |Hla|
,t liti~trt.an***. •♦ tb.. .h~l "illi
a_iainal4* If/ mina.1 if—l.t*- ll aM
taei-ai Hnl lhl. Hi r.analdnalteaa el a
)«,, .* tttltialrt. imalia.l aid, Haa
ntm,la.l *4 H"ill«l Hilit^at,"! I
a. .1 t.a t.a,  in Hll,  I, rk-l  nal I
l.a ill. atnl r.an|avaaaa.i, ,4 \\m ibai...
Iht,  aal  n,,ll«,,|a,l,t   ,f fh>  Pa*
• a. It ,.ai -a a a.-*fci't-la-h ■ .ww,ila|.*iaa
it,* -a rle  .liltl* nil.   II >»* irl .  |diae. na
t*. lis*, ,.,a>i. tt* n* |**.t*k* I: in,
».j -  I thm **m* lirl'etol Utriala
atol a, 'a,.*, Ik* aktla,
tlfr*!,.. t|.Vl HtllrM*tl A
nuella, iti ti r*t tlm* I*". ra,tk*l eetlt llf
l.ii|.aaa>,,«n,a«.aff, r.*niat«t.tlala
l||1nar h tra ihr *r-faa|li nf n.tnf-il na-
,|liiai.. llu. i*.h«, nt Ikr dlaphiivim
llm. Ma .inmnanlpd tiv.htf
**1t Et**l idtfinlal* I, Ik* .tifWna it
takn, illhit •*. tke* ntattar mrHi .li Mtit
Hn.!*; falilrtlnc In thr -aafaW.—
a... tolhr rt-il la ••«.
IV itaa. atan «,r»-k IkfRflk Wiia|
at. Htet-tltn t**lrftla». Ih Ihr aVaaani
aarti,--.|. itarman ahkiw h* kal a
i faan* •*,prrt*af». Il» ml aaiafm*.,
' aaaa,.. hi all lbt" .,aniii"ta nntii ta* naia*
1. take. . nr "tVw ttmt liii*lanJ  a «t-
Yak, aall lk* *»i*i».
Wka. Hi ka sti k, ___M.V
Is IMS
•WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH A SALT
'IITV OttUVMY.
tmmt s... a.., viMMi has
t*,ttk,**i*mm*m*m)m.*mi
*****
W-l.-lMa4MkSf.lar
Ihwatky-aSHsti l_.il *****
m **m
a**lm* '
JACKETS, MANTLES AND WRAPS
LATEST STYLUS, I'lLIHTIi I' KITTING,
NKIVKST illtl'lL- IS I'l.UN. KTIIII'l. AMI I'l,.till  SutllLI'IIIMi SI'Kt'l.tl. INIII. It KM I I'l-   SI'I.KMllll I.HT Of
CARPETS ***** CURTAIN" MATERIALS
lilsiul KT nr It I'KII hint us tl.i.' f-ll itki'IIAsils.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS riRM.
L. J. Cole & Co.
tll IIH.IIMIIIA STIllIKT,
REAL ESTATE
QUU10H CITY LOTS  i-IIILatl*.
I UTS  I.N SOUTH  It'l'LS'l'MINSTIIII,
Ai  Haaaliit'ail  Near,L.trt, Unltim, Te'.iiilim..
AN'IISii.MI.-VHIlY IIKSIKAIILHI HIS
Ifli'l liirnilnir I.nil,.
AGENCIES
INSfiiASii:
Nf.lTliiN.il, AS8U1UN0K in, OK
I  In'l.inlillti'i. .'.l.tilM.itll.'.--'
CtHDKItAIi I.IIIL .tsslKANru tti..
*   ,'f Illllllli,in. Hnl.  iTIn' 1,'iiiirniilu'il 1
l.'fa.lll  I'l-illun  .- lull.!  nf  WlJa'll  ,-.„ll|l!lll,
COLUMBIA STREET,
NEW WESTMINSTER;'!"
HUNT
.« iiiiiii:!*
a- ISl  l.llll  I  Mi'l  I ll
a laaifili Itiiiiin I I', I
n„l,ie.l  I-,   il,.-  ll.<
Mil,liill  Mlaal.lt. nf
Hn-   Hill	
IDlh.,  1  I  li
' Inula
la •  11. -1
ll   I' .  l.a  AaliliililK    '
allli,lllar ait  t  .1  Ifl,,   I S .|H"   Hi I
anal ilit.i .i Ur. « i .*  illi-i  I II ..
I'll .   Illillllinllil  It  I	
NEWS UF TIIK CITY.
Nt* .tAttfttttiHTHla
*:,*•
***** AhUh *\\  ■  \"  '
Toedtn "mti i
PrtntololMw  i  \ ******
LOCAL  BREVITIES.
lli' luro ami i ii k * - \** rS nd -t <* i ri i
at thoQrolto lt< ■
Tin" Donsmulr loft for N
ii-rilay norolni oiih fn Rl  i -1 11-
Ul'H..
Roon in kt. furolihed, A|i|ily ti
ihu ofiiii<. *
Tin- -|ittw win. -wu locked ttu hul
night (or being droek woi Biwd lio ***
10 do Ji In Jalt (m Iter llltlo cwi|iiili\
Tn be a..!,i ,.- ti.  tin-
ltiilisitu I.'-Il'iii - ||
A tttn over at >*.n>\* l
lik- to laii-li tho rou tl ■
Itii'lus Hi!  I.'■* I '  tl  *  )i'»li I
day iii"riiii _■
Uut.-,V jiittut: fi't I'-td' r '1 ■■-  II
rorkl&l II
lltwrlbinl wi'li OWftOT'l '•*'■*•   A  kit
.ftUonwird will bopold loron
tin-  dog  tn ti.i* uitii-f. nr  •
lofonutlon  nm  will k*ft  *■■  bli
kind, i*i-I i.ilii  if w.-.tiniii-
iii I., .hi
mi Hit 11 nv from d --'i-i''  'l hi
-ill!
i ia in :t in'.nitifiii engraving frum Mr. ivi.-r
iln-tir- l'i ii'i * rii.*.' .itiii.-.i t.. tin* other
.llniiili prtiei mike * rwj tempting Hit fur the
fiinl.iiiuii.  Atiiittriir.    .V-tilv   DYOT1
member ol the Blab *ni roapettMnd
nn* Arrtmtu ewrj mnol them iwotn im-till r»it
iiiuii  \\  vnit< hUwry *<*•**■  The Mil.»'*ii-smitlimul-
:i • nit M r i* llognreUllkolf to be rowed during the
SU  ..,ii.ii-, ll.iti.i   \    i.-..ttt ludjwlll odd ..'iiki.iiiality to Iho
.   PM.i.ilii   liil.-t.'.l  .,/  ll,.'  ....Aili.ii.   Hun nf Ui.i
tui,iiit-iit i'Vi-iii» -aim iw tlif coooa rait',
u the portlelponta ire nol i*\ariiy a*
upert *iih too I'niiiii* a- tin' raytgoun
nf iin- BagtwoiV' Thi club li iimviditiR
a sii'tnt liiim-h foi lln- mi- nf lhl
referee, m thii the non can be undor
iii. imm. Aitu luporvWoa itsvoryptrt
nf itn- tonne Tin' ro»f i*t Iho knot
• for tin' iniii*, ami thoro will b.'
ndtltooforo lorge number. It
ItHapedUmit'lifk mil ilvorowlng III
imil li of grace indty by In i ii ir i'ii .iti in
Uiiiii mit.i
s.\ri; woitKH *i.
il.r    I.tiit.li.l.i-il  KW   Tin
1 lli. w in ll-kii.nt.i KaffA, ut
GREAT
•"«  a  i  *  *  *  *  «  i
1*1   *   *   a   * *_
'llii'
i For Good Iiiv.it.tui.ii.tn |(0 to  :
Real
Estate
Brokers
Annuls Quuou'n I iinii rn nun Co.
liiirtlmiiHSt.
nasi. >
i
i.-i ,  || iii<
I ! .,  || M. I.'.i.  1  II
,1,    l.'l IIN.   llOtU I    ll.t'»
|J  I] a   ■ -   ■
,    -It i I* ..,,  a.
Ilk-Unit
At llll I'llltiKUl  lliiti t   Vt ll iti, lltailli
Uilll.l aljlll.lllltf  I, IMal. •
REDUCTION
ii»ii»i««» *^
* ... .iii...
Full Drug Wltitu Sliiiln, Coll.ti-a, Culls, Ti.i, Uiiiliiiwoiir, Ijoit In M „
N.lllll.ll Waiul,  Elc.
J.E. PHILLIPS
ArniNlrimis-Y,unii. BtiiitU. i ultiuililu Btroet.
FRANK'S
Mfl Parlors
(IKi";;)
COLUMBIA
fi?. *>■!
• *•'*,.-
, j^-mr*.  ■" >- 	
UUliUlvililA  iiW'Ji^"'*5? AL-irLLt**F^2«15V
$$] i H1.i-*"*85iS553K?j?».s *e-h
It'll  till  M \1
»   I all llai. ■
Nt.rii-n.it'u ll tuttiintiui
i U II  .-,  i. ■» Itulrhrl
,  n  i t. .n.„  m.i." ■
Ul i -
i I .tin.
H !»U1  ■'
.  i   «
||   \ •
,
■
ll*.    i .    ,   WAI Miklltn.
, ■
eo DAYS
READY MADE
CLOTHING
*, •.'  -■■  a.tintirH.t.tl
Tier,., aia ...iiiiila.f katniaail, It, |,I|||I
* ii Hill  ,..,.', .'«,  Tliink-
la aa.Iilatl ta, l|alfI,.a-,laaa,all
eittr.llll,, Illt* Allowif'. null,
laaialet-li.aiiitr,! lift., a tfa-,,1 l.-ntatt aiaal
an |a|.*lia||  ta,  .ti, .  t***,t eiaiHaaaiat,
,'iiiai liltair.i
'"" I • '■'"-'  "'  "" iaa,! Ik* |t||
 !•  III.   tii'Id   li", 4,.,|
I.l.'l.I   I'l   tt'ltllia lllllll.', I.lllll'
!    Haiti   1   11--flli.t*. Tteeeittl*
I .tllleet  Maa|.|,a|,|    I If III,In Had Ilk.  Haa'  IniUi.tflll  Tlill  ",l*l..d l'
I. l.a,.'  Hae'  '--ll'lll. tot I WW l.rk."   llllll lie* ■!*  »!• llaa-
, Ht* ..f irllllrr,  lia.nl  illllfiB  iii  Uw . nm!.-
.1, I'.' r.1.  I I.*-   ■'(   lllllll!' l|jl    lllljeal,    I,-llll,.'
... .rrllllf md lllll
.nd  »  c,—l dell  ..I  lim» l.eaeddnan I,, thr »atiil liilil.l .Imli.
.-a  ! .! ta, .•! ll..twlia*l.-r'» 1'f.mdt afitrtilti.  And
-1.   aai   till'    lalHi.th   .Itlill* »• lll'H.r.1 Had  Hiaalatfht   Hllt'lalla. laaal
• *■ l.ti-rHtlrtalSirh*. '1l,|'lirr dr* ILlifr,
a   | la  llll   1-   ,..   th*  .--'l.t,,!,.   llir   Wlttlln
la.aillrd llaltil "rural «a if..l.-«|'.r, ,|,„ «,|, I,. ,
III It,. -ill', ,  . .   Thr ni.*, I'U H'l' 'I'lin "I  *tlf»  "I" - "l"l *,.-.«
Iluik. it.i. |..il.,| i.i.  a.,.!!,,  .,! „| , . ,  „i ,.j i,.,n,,„Wniin.-ai.tn.elr Ma .i.d lnn.fa.ta. ll.. .-l"- ui.lrtul
-.nm..  la..*  lii|.ni.  Inm  111 lkl.fi ittitiad kia  lain  iln-  aritd
MilalalH. -Ul.  II,.,!  .1  1. tl.a  ■• .,, |l4,„,„,    ,.|   ,|lr|»,|„|d I,   «-»Oir.|
■•-la.ai, •<>., ki.aea,, inu.!, ..itioiiid ik* |n,„ kia iktl ,h» «-,.,«! iMlraami
..Iliin I..I • Ilia  H.r  ll.at.l  aaa.*,  |., ii'iii l.e
Hli'i  a ■    .-•. *  H,r|ld •tllllaa.  mailllal.
ID  H.r I i..la,  .!.!...  1. .. ,.|......  Ni.  a!,,...I, ..a,  I,.,(..I. it:., ,k|l l.a.d.f Iketa ,-al. alee, ttiabd., tallhtl,  kedda  lotfl
I'- '   a.  ..-! Thr Uir ah.'taal.aSlrr Itl.MIa.t  Ila.l  a|a,lla|.|
Pintail |e,n I., ■ tgak |ali..* ("t.fdii aaiaUii Ui*a .djounwd "f «,at>  Th*|i!.,h,i" Ilk,
Hi Uir i.ni and ... aril *•-• *IUPa*t t |..l t .il..ii. m, Ih.m .Ud
Bnnbod,  .ha.uld  naif  .  • **,»*i lm,.lmt,. Sraallat. fk.lt.  "ttio  kla*  lllll It
allrla.lli,.'n.,1 .  l".'i.r»«n ar|l •• I >h. "  .ltd t.i-B  Ihn  lutu/laeui
ikli.fit! «lnva.p.Uoll.1 na-juulo*. hnrd '"
Fbrinod bam. ind bum lotolk.
I'n.an  Mil-,.    t   IL  Milk-.  I	
|.rl.t..i *
BOYS*
Boots and Shoes
DON'T MISS A 6000 CHANCE!
?o*rll BlKk.dlumlau Bttwi, Op|«.il*
■   * *i"z::,!:.
1 ■   '* ..   tall,. Ihr   .kitttt
-•l.l.  .,.*!•  rllthdl  "I  Uir  .ialla.ll,   tt,lil|.'illl.-l
'"'  '"- .' "a hi- liltlil.   . . Ill  '  '"I  ll I
Ik* mii, ima ltd. bm
j.itaai a-! ... ....... Ir«at AM,
Where RS
is
Webb?
on
rroiit St..
at foot of
Mary  St.
.'.-■-  ..-a-i -'
rlrt-lnt
■
Ntoitiiiait l.iii.ij-iti II..tii-  *'■
Ibould
I A',!- '   I
li- ee*
tui***-* .
1 * *.
fltb.tr- *   -
11.  |
.   .
	
' •
• ■ i ■
-!.*li
*ii**|
I ****•
ud i
iiim.
j- m.i im.. |l t
Atnl atr l.i tw
I'm .* ttiit.u.tf Int
i.i
GUNS
Haaaraia ll- . -I
.....
• lanataaxr  til— ad 1
1, -J.    I.,
• I ,, ... 11,  , ,,,!,,»  .,., .
'- I'-' ll|. ■ . . l.l!  let....a
- . .,  H. I. '•■ V..II.. .e.I itlt.   llll -
It . . •  itlHatH,  l'a  in
!--| ,.a  fltial.'t H. I'lit ahrl-r.  «h  ahr,r".  ,|.r
'  Int..  laWftr, ,.. r.eatn faTna,-""   It k't" kUl ||',B
• . .t.Hna rtiuhl
.   .   Ul ■ I it* Hit,! inrar,
At  a.i,  tk.l  It*  ,h"Ut.l.'l  «.lV.,iaa\.
Afad ,,**»uh.U*l,,  hUt  .*"'
- . i  iia  aith.i,  tkr  uh  nh Lacrosse. Cricket and Baiti
.   I.id  mi'l'  nf  Ik*  lutiklailnB  i*rk...I   I Ball OnAila
*d Ikal" fn* AM  lillnid • ^*" ******'
531.533.535 i 537 Front St.
■TfttV u'L* M
of Boots iimi Slim*.
|llst b...i„ f,,„ llt'll out
F.-.-iii-I. Cull
nud Sl„*ll (iniliivHi,
with rni-li suit's
Lndiits'Oil Gout. Kid
and Pi-bbli*.
Button iiiiiI Luc,'
Wn nr,* S.lliin. Go.iiU
nt
Rorl, Bottiini Pi-irt-s
Hiiiiil-Ncu-ftl Bala
nnd Gnit.-ra
M.'ii.' and Boy."
Heavy
Wiitt rllu"hl Boots
Missus' aud Childrens'
School Shoos
V. ry Best Quality
Boots Made to Order
nnd nil kinds of
RepnirinR  Done
Parlor anil Cooking;
STOVES m RANGES
I
in lln  l't
• * **.a *••**■*■**•
lorbett & Cliff
I iiniiii tfii Mr««-t. ii|i|in**ii*- Him i.i it-Mill.
il
COMPANY  LIMITED.
Manufittlu* •»(-. .t * * Mi " .   S|»oalir
llf
« a
a a
a .
. .
Ul 111  ialt'd* .-1 lltan
ii tbr .v.a Hta.,,.. I;, itaarul
-
adi>a. i *   *  .- -
.- .« 11*
SoUlha f'
hrtttlui
lh tbli • *   ■
|a»|d* alil kf,- «
lovaoa-i
lYutfl-A  «r',.||l  -tlia
i.M.. U -    Nl  t
hll Ufa. '
III lha| ■..rae*,"Tk»a.l. H a,-ullBriit
Ilal kn* a.til.t . td.it* .
il  uitkdir !• ik.1 ld.itel lk*tut. le
(.•do .ltd.  K*ii, •
--.; f    ta, NH»|*|tidt.
:   .* tl.a , I..-,   ,t
- t •!' JaaVtaril rbl>r ttl* Met, a a
lullr* thr a il aith.  *«,i  UMM |aau  • .,
«»••'" nf  Ik"  I.  ■!  I Idk* Uw «l,t *,  (.flfflPf
'■  t Titan, ih- l.otUali * ...  IMI •-.- ""ini'i
.  .. Ha. .taleali li hiaet lh* »■*. aal Aid
.a^<l.  IL-t.,1 ai.a aa ., A., a.  '*"*•• -*li*.U*a*a. *,..lltta.|,." Half
* UH.Ua.    I Ikll Ikll di,,. ,kr|W»,,M|,.t.,..1.MI..|f|.«lkll
l  i. ..,*- kt Ik*  iullai.1 .ua-i-h* aal
* Now You are Talking!
•  Campbell's
a,    '
Paterson &, Son
**                 a a
a a                a.
»«                ..
Agents   I**!   Mm   Iimi   ISnginr   •
A. R. Wiilinnis, dealer in all kinds ol M.n Imn it  l.wid
('ii|li|aiiiy. M.Hiut.i* Imi i   "I I Pools! Johi
Im-II. M.iinif.niiiii i.iii * '
i  i  a  a  a  *  We nre |ircpaml to fill all local an
foreign orders for Kimgh
MacLaren *.t.<ii>n—,*
Tl.. lit. I   -  i>|  itar
. -■'
•k,|nt '
1'n.t.f    |-
tfe-ltlt a .  .
hn* thl'
klif.h* ' I.,  aill
ill' • he ii aad atilar „ a -
l'lr«h mim ifa It,, at,I, i, ,br  X«*
l.t.tl.. |f,  ,  .'. i  I..,..-  a I
p* wt t.sntll. •
Ti.t lira -a-f  MaaUlit  Ulkl I   !».«   H..
"Iff l-'.l^n -I III. . 1, i..t.,d„  an
► liaittitr. Uaa ali.Uhii*  hh,  Ihr  la.tal*
lag ..| i!
II'I II'
I
MUM IkOklrtlilra  a-.ital.  ul  Ik* UMlnat
tall*,, lit* ttafct* al Ik* Mi,ntikaan
■ -   ,,tia-„  "llin it.au an In allh it.
.-aUraf.-**-  Tkll tallhii  II. .ad thr
at ilal hall 1*1 tii*A, Brat Ima* In hrS
l.  tk*
faiaaa* a ■ —ie . ..J- I «f*a.
■    •    1h<  «l**t* nl  l*kt*bi! H|.l. a he
* ***   ,4,1, i.4.,| Int. ,..t* U»«urk ...
.' V." '*"*,•** **",'• •***•""• "•"*•"*•
H-lli  ****"**  .t-W-1  t*tli*l. Hnl l»1M l» ***** l.ilh* *h*A*
ti***i***** *****nlhitmihtA* tit***i «•! Ufij-
• tli'   t>.i»|k m, MOOrtellj
*• *mt*M ttttw* tiiodtflw-* «l t**t*' Moodioo.
Utiwt tttmA* ontiH turn *||i(lilo-Holn«M i. tm* t*t*4 lo *
i
S'.i iltmltl  *h*y
mti**'  l*» III*  t
■
CLOTHING
llCbllBlB
Waierproob
t...
.nun,
it I Ihr taataiir.
- I  bll  Ihtll"*
,   -a   . .-■   - .  ,.
Mf II i. k. alvdl» It*. T.
aiik.nl Ik* all af aalKIa*
lh.,laitk* ikoti lla* IW hra.,.1.
tk*.. 1. Mital at, alllr .^h-lin nl N.a
V.dk. hit lira la Ik* Itottai* kr ka,
-.1.4 "irt Ifl, nm of ikHMiH hud
I ..nt .ii.,jit,, i,„i limit
•i.4.hidaaa. iark * i*,',«, b.nan la aaf It boar till, tantalal. la, h. Maf.lt al|aHi"l *!•••< ■ ll 1
th.l H a.. i„i.| ,a,. Hi- ,1.1, a nr,„,
, araral.l ,*lr ll ,,ar- ,..  .-
t ne*itad a,,dn. .i.ai.... «t  *
aikr tt,. lam, iinn., an ,ai,.
I.it- '-iltoba liarnf bab, iltftW'-J lad
t*etn|.lrlr i.ralll,. aa|. ,t|.t.  |"
Iheulll. HI
l.aln|'!lltal..,[ IHl..ti Hum)  llil.ai.,1.
d,iakla.b.d..lrf.,rl.n,dl,.* ku ™,1\£**'J*^",*U''' «'***•* .i*..k.»t»«r..«.„^,ll.«l.,la Ikll
*■»• ain. U.r t«.a «..,ki.., .t tkr l*k t»lk*.i| ul I.4., ,Ut**ts  *• lit. II.HHI. a India.
■aa*l. ,»..m.mmm <****l* ** ,*** '»*■ hu ***, In ft»l
r,,r  '.It,..irm nl  ,hr  ,l.,l.„llM  lift " ** '*  '*'"*—*  "**- ,  ,   ,^   |fc.'„4|  &**   I*  kH
I  I.  in    thr haa* ..»0 ..It llal.aal. I. ,,■,, ,„  ,,™ „*, fc, (J,  S«^J mSta\*h
ttaati. I,,., ,.*, .t,, .Hitifimt ,...^|.|d, hnan t.n.ta^anatavaa.  In Ua* ta* of ki» lunaml
-  lata. I  J   I    1    J',.   li   ,la -I. la.   *****  "»  .-*»*   .IBIHIIHI.  ami  1,Hint
fb K M. M.l«*nr« tit* A  \\m*h  Hh*  •ffV.JJlt.t ttmid nl **oi  Mi IMB*WPI
"  -.llll.kraltt-fi-lntdnrtrt^iiAl I...Akl   TV tlHitlH BotM_"l S|'
0 U ' M >l liltm In t.iiy
il' >. mm** fm-
lilkhlitOk, rii    Wo  IN
t. ia ntii i" il
our (oil illicit nl ttvrtTi.
Uijfk'. lOOlb*' tbil-
diooo
*■,**  Op***4  *****  tmi
mtrknl Imw.  (itit o»liim
:l Hi. |ait ttlii. hM >' il
tonoey.  Tbt Itrgttt *>
•nrtOi*-!!) of
tbe  tlir   M
t,..« Ui.  l**.l All
i~*t ti-Mtlltnt-lil t.t I'li'lr*   '
rbilbiboiti *h* itu \
toll »**<.rlftt«kfit nf  T-i.
«.,.) DroM Miiiii \\t
Arty ..mi(trillion in
ll ft* In mlu
ti.iw tbr r-imototi *** i ,"
u»  ibt>  pirnih-r  iIm«i
•wolkit-UH   <> -
of
|« ...m|,>|r- Uur il.a*
ot Tiiit-i.• ood VoII-m • U
Ibfb^tl in thuritr \\.
Iitio TtliM* tt*m lh**
• «MOt<>n fit-ktrtwNltd In
il,. . i|-i,iUrni|ii|i>tlbi>f
Boots and Shoes
LUMBER
« o
0 0
0 *
0 I
00
0 0
•o*  Ross
LUMBER
*** CO. ltd.    ShiHuli'H. Liitll* Hll.l Plrl.il
IILUIDE. Ill litltUitf11:1
615 FRONT STREET
,'. i, an. a
lyAccural,  •        timl
Shiiitnng facilities b) Rivci O
nr Kail unwrpasscd. 	
UY 1 WATCHES -AVSS^t
J0H,N'" DRAYMAN.
Campbell & Anderson
D .unHimHn
■J;!',^"L,'„:-„t„i\i'iL,; ,w.-.", Dealers  iu  Hardware.  St«.v..s.  Oil*.
Wm ■;,;';;:■ ' .v., ,.. .  t;>,,ii.i.,^,.^B.p.Mi. Paints. Crockery nml Olnaawnre.
FRANK BOOTH   Now Wciumtton coai.
I.U I.N-IH i IIV
SCAVENGER. "?Amm»
iihbn tiutt.K.i ... |..'.„,,ii-F  ivt,fi.-- Bnilili'i*oHiiriluiiii'.(;iu |tt-iiti i . Iiinls.
8lnvi<N. Gi'iilf'o. nuil Wnnili'iiwnrr.
GRILL ROOM
lino of tb»-.) -• i
tt**l* ****'**** i.t |«t.,
AafiM hftttog o bom urfoigrvtt
nl U.t-
i umm **1
ItititOlrt, ****** **thl *** h*lot rnio«l
litttitHi.  ***,**,,*** it
**** "t.a .. . ..   .
***■****) tit.4 t  y.uht*** In M<**1*4 it* ******
.-
■ * *****%*
t- t- «*l
"tt t-o*
■  . ■  gl   4 4. fetid*.
i tM-ptht-tA **■«*>
******t  Omlilli*  1*t-tt*
1*1 ihf tl****** tMtiiut* turn * tttn
• bkb i.4t|«-1tt4 brt  In ti** up  h*t
*t*,4Um. Ilttf  V«t|il bt* i ******* In
t hr* ****** bf lb* **A »f  |*«l»
. i-m « h* b hi* mil nolr
i*,it.M *** tn ****** In mh*A. but bt*
»  '■  *  i  imr* tbt taltttOOi nt I,'I. !•
* **•*    \...1l,.»  -ll- f 1,1*1  nl
tmi bom •llgbllt Kf***! 1** * *******
f i-it*  tnd «bn bad *i)frtsd tntnt
:,*1*  tt*m *■*•>**■  ti*****'li*-* Aim I.A'I
tirnn * t'ljMOni *t l*ntl -tti-i. »t,it b
^ 1.  •!!t'w',*|l ""«< I"'  Mtdti-h*  In nor
n. inuu r *. in'Aii AiHi'iAifirai t**t rmt*
mil  ******* ).^i «AM titlKiyi*! ****
CORNER
Table   nnd   Pm lul   Cnllcry.
Dairy  nml   Kiiiliin   Uli-mila.
Hiiiisi* . in iil-ltliiu*. nl nil kind*.
Hiun-.iit,-.  iimi  KlniiiliuK  l.»i»l"
...,-t
-ikn. Ip
ha. dllt. haa  MM I    I
•hoald  la...  .1   At i
■'l-ltttilt II,. irj-r. II
Hm*. DlUa, l,ta|aa.«r a.* iadul.r.1  i
ah th* rtrflr t .,| |-,,,h .,,.,
UaHit 11 r|,|, |,..u,  ,.«|r,dit  ltd
hit r.|!r4 Iitll, | ,,,m|,|||n, ,a,,m  .,m,
•'t.r »la'r l.r.f.l  ■ ,,|  ||,„
ill'lf,..* ,
brln. Ii.fil, i-nulti tbat ail, -
• |.|at«!,ltt1  h,  litr  f.ll.tedrt.  aim.  I,  „
lh., a„n i ia.BR, Ikmmlm, „„., k. .**,,'"[ ^T  .,' .V
taenia, da ff.|.t,  ,.1,:ef.  «!,,   -
althlta rtfrlnit
ll I. nSSt. Ileal tVrtlmla-i'!-
I.| man alll larnk.d I.r larl|. II. i V,.-
rr.iiirt ,-rt 11 '• aa 0.1 of Ihr lad lit  Ihrlti
1,'litt'. ,n| ll,rm Int., in aal. f
l.h th.t (aaafii-.   Vim
i Ml I IH  , . in.  .iiiat.  Hi,,lie,  *||l
llil rail Her  a..i*1, i,.,|  |,t  kraaaat  ,.f,
IIHIn iheeeal II a.f ||i
Thr Ifltlal  l,,,,aa|  .',.«  the,.
,tl,.,.|»,  ll!,  ,  . ,
III, b.lr.1,1 l,|,   ,
••■k«..l |*'-.•
k!dr« lied It* .
11 I'l**",'!'    "
," U|a laa |'.t.    ,, . | --., *,... ,,   ,
mhiilnittrtit til t .
'. CL'S.I-I"fc^rJrS *.te **•***•* ***.**** ***** Ik*
ll,h.„..,.,,d  II.,,,  „ir.lr lh„ 4„,la,lhr p,  „,,„ "'."                   „.„...., ,h.
ad, ,l,r mm <**** -I "fi A'tt^^^Vi***m
hr alll tiaialn l.-t a •b'dl Hm   11 • •
I,, i  , p.,,.  .... It,' It.l f.l,  a,|  Ihr  !f..«,f,r«  In  Till,
Tn4.,.l  I  ■.'.liak lh* In, ,!„,,,. ***** niatait,, - **t               *
I M.MI U> U. ra.ll..
atll In InM.  All Iki-*««*„, itt,r,,r Imttk, lid !tn t, lln itanndiain,
■. «ift  a.aaapl.l,,,  I,.|  „-(|,| „at adjidnln. Ihr 11„ Im.il.   llw itenHnu-
II l-a |rf,.alnr |,|r.iaa,r ,.. n.r ,*il„,  ""  '    ■                         Ut f» 1UH  **l  Ml,,  HUMf   Mat  dllf-ll,
Slat Pi**.** I'.ali.h   Ko ...,.,.  „.. HM  lla»l*  H'l*  .Hrtttttnl   Tkal H.. II'*. Ihl*.u»h It. and Ihr KaViltlr Ttlmai,
f.'a .n,.   !,..  ,a  ,   |t  |.rfl.,,r. ilt,. .-                .       , «.„...., .,, a ill In i iinifti..t mraalhi l« tunninl Hi
ltftlt.il,   Tti  at   l.ti.ll  .t  I  1   ''  *•  **'  * " ll.l*.t-i  hi. landlf ill-. r»t, hna. nt Ihr d,, llaf...,,l, Ihr
ai|,|.ae,|,. R. la,  ,, il                           " t*l"l  1"  Uhdr.tllr  Ihf  dull'e er| r-r,lf. ,.| ||,|. |„„p. ,|,  1lN M (NO. Ml
...a,., i.a.iar ,. f<na,|annlf.l 11. aftrinl llftdi. Inrl
alk* aith a lata   Thii na,  mm miiMr.  i.mttirii hur l..a. In i.,
flllatf-Ifl I  * ll  i <i.t II.  -.rl tha, "'>! ir..| ,t.,1. Ihr ,tr.iird. ,l.'l  l.„.  It
I  it.,  .aii..!,nn  »l|| iv.a In in  |»,la-l rondlltit* tot hulldli,i Ht*
ll il ll . *1« |.«»    rtlttld, .1, I lll.»ai l.trdrtlrl.-l
: mill f,r" !• ,I«H, ,aa r,.*r,  hlhlmmr  tult.im  Har ft.
.- th.h . hthl, li«i,i. In ftlft. It..m tl i*«a In »M,i,
lit., fnllr fi'i  •liirli I"  IUM*  In di - tl<h   Th* ahrtrof IH..|l'ndld ph.*
'■"li  fhrtal* llln« fuhftal llftJIBMlia   Tier „,  HU|-rlt  Irttrp,  mair  llmllnl  nnf.
hr aaauldh.,. I..,,l„*ltr. .  .,, I!,, I,],,  i„„,|„,  |,„„,  ,i;i  ,«-,,laml |.r*t tka Ih.l,. llltad, d,.|w«..l nl! *lll hr |,a,l nn
f.llhrtr liita, J.'iari.l,  In  11,11  I,..   || ,, ..   .  ,,,„l i,,,|  ||,.  ,,„,  |. ,„ ,,. Iht atltkrl In a fr*  arrki.  IMir  „r,|
for rack l.nanI., a, ko.1 iwat  A. tk*  froa Ika last tan*.  Iht aiuirnl idiinii,rinhii,ini a h.i ind n.-rtifai
• trnlla»|,i|»f.ii,  lul  lil.l,'              •  ,  ,!.,!,  .,.,  |!,i,i„,|t .„l|.,i..rl a ir M,„r,. ,,f, ||,l. ,,„,,«,t, I. thai  lha
"','„'"".''  "'•"i""-'"  -I'f            rdat b, II..t.      ' ,,.,,, «ii „„i,| i,,,,, n..,til.l|..l l.,i-
• III...II, ... Itl                              .. „  .,!„,  ,,„, (.„„ t|„„, un,  >IHr i nnlr ,,| ll. md aill llll
r.   II |. l.a  l»  |„.|«*|  V|„,„„„,  |,„„„  ,,* „,P  („„,,„  .,n|k f; a ill.t-, Ihr |.,..,»„, ,i |o, lai lk. a.fkrl Won,
a lid  .tirt.  nl  Hel>  atrial tfnai Mnn>. HlKdmi llhr.. and i hi,lr,,
II. noa oprn to lh, public for CHOPS —^—«—n—«-i
AllOrtll'r.PrOm|,llrAHrnelrillo. Work AND STEAKS  Eighth Sl,l, «,. |„,.. j,,.,,,,	
Cu.raolf.tl  SatilfKlo.,.   All In. . ani„l,-.|,,l i.i . ■    II .^llllt*-!*'-
Scairrnirr Work .*,■.,•, , ,„,,„, „.,, „ „. . ,,.|K . „,, „,.,, Jhl| ,,,,, „,,,,.,
I'.vai an Ad....... .,.,.■..,,,■. i...  ...  uiunnuurn
,  ,,,,„  „  *:l,i':..!",7,.t:, VAHbUUVtH Bill Columbin Street N, w W.-.tmlU.lrr
UMll MIM ,
M
IR
a
n
*
*
*>
ii
a
s  <*
•*
t;
•*
m
alll make
Ttll AltliHMM. Kl IIIIIVI-.IHN I ■
Mali
Od the Market
ond -vlltiit tt<t tt i-i**-* rtnuiiis
fmm
$300 to $350
PER LOT
nn PUTfiiifinillr fti? irfitn i tii ii'liiitf
utrr t yiAt.
These lots
l.lc wrll, tmi Ibn ftnallly nl lln* mil
ii inirxfin.il.  'ii,,* HiagUon i*
tfty initial, i'.-l, ■
Rt'iiiTii Avr.ntut
Colnmbii Hi. Ht* Wpntminitflr-
»"STOOPS  ^   JpOJmtL^^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354174/manifest

Comment

Related Items