BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 7, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354173.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354173.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354173-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354173-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354173-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354173-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354173-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354173-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354173-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354173.ris

Full Text

 W.JaWALKER&CO,
wl mm; bkiikb
NEW WKHTMINBTKB It  U.
777/  WHICH IS INCORPORATED "TEE DAILY Tlil'TII.
W. J. WALKER & CO.
T.IrB.HOIill  HO, NUW Hltr.
OH Milt-It  10-
NKW  W IIS I'M IN STt: It.  IIIUTISII COLl'MIIIA. TUESDAY  MORNING-. JULY
I KII I
wm. uaili.1i: i co., i'Koriiii:ri)R8
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
Ou tint Trumwi.y  Mim.
This is the Best Speculative and Residence
Propeny yet offered,
S.T. MACKINTOSH & Co
lENEi™ 0RUCC.ST8
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
■   ll.tl MIW
I NllillTUKIal. .fl-l'KNIiAM.-K   I HI I"'
GENERAL AOENTS.
|  'I aalt ll    l.,al 'I'l . llltl I |
'.*.„ lui ii, i iui un ,,i, lt.nl  t...t ut n
II  gOJ|||  all  -I  QOU
-f. ... i ii rt .III iiuti ia.. i ii,- ii in
Siiin-y
tl.frlHI Mill  HI. II -  ,11..',  It -I   1,1-..  lol
■..'ttr tin- not* iiiiiiii-
Llln llt-ilialiii-, Ililtt* I ..ll.-tt.-il,  lltatll.
I'„.|.,l
.'I IKU'liUS Vl ,  Ml.M: i.il.l Mill 1
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  ANO  JEWELER
ANOTHER DUTCHMAN
CAKttllLHUITONlLOrrillLgUILILN'll
KILU'l'inNS.
Prilll'tiaalj'!ll»ii of BililiaBWlK-lliilali'lli
: i.i Priliinlliiat Aiiliuil llio Priiin-
littltt It Oiirjfilat'a Cllll|iaal Wllltlaiir,
BMpUld.lt  Tlm Public Intlllliir-
aalll H'V Dr. it],Ul ,'""U Uf I."I"!,-ll
a lailtla' Ba»ttaal Arallitui'llttia Mu i.i
ol Auattii. not Botriitliaiil to Fiarall-
iialtd uf Ittilattii tn
.l.lai
aat -,i)
il. ii Iiiitin
lam
't'l lllll
ilm-
tifili-l
l,a
It laa-
Bun......I tt,
lau-aa mul  talai  a  .itm..  Ii't
ll || .t.|..,. Ittl lllll ll'llaaai  Will
arruWa lull Collectiir  Hi'rry
nl I
I'll!
.,1  Itu
* tn,tti IVit-ta-
t|t.i
Jl a. I- .
Html Kstiitii uiui Iiikuimiii'I'.
COl.t'NIAI. I1I.1K K.   NI-W Wl'ST MINS I IK. II. C
T  I „a.l I-.... I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
UlU "I "I ■Lum'. '  '
"^ Itlill  VM
,\. lla •  la a I
fial I,.—I la.iialM.i  '
ll .. al"  t..l  ,
I'aa...  1100 lollOO  \-l  la.,,
(.attiiiilaftii- al'l'l" ali't't
II.  It. .1*111 I* II.  laala,  I,"
|.|"|Bfl,
MOWAT __ T>
turneJCv
GENERAL AGENTS
Wf li*,»« |»<i|ii'ily nt .ill -
a|f llaa- CilV '."'I Oi-tliit.
FARMS laiipiovi'il .mil Un-
Imp-- "ii
t„,- rn SOUTH WEST-
IDNSTER .uul .om. chuac-
M. irom I 1-2 .it ■ ci lo 3 1-2
aKtr in ril-al Ailillll'HI III
B*Uth Wi'.lluill.ti'l.
aiii.it-
i  .i
latltatlt I.D LIT.
a al.aaa,.J
■••lilt
'
CONVEYANCERS»»FINANCIAL AGENTS
H.G.ROSS tfc CO.
OolnnibU St.. New Wiwtuiinwtri. B.C.
■
^^^^^^^^m    I  " *
WOODS. Il OAMBLE. Nt-_- W...tiuln.l*-i-. B.C.—
.IIHITISII HUN
Land "
,,*,*•** **, At
To Smokers
it  i il IM
UODll 1 WAN
MAINLAND,
IIKNIh  I.KK
WM TIETJEN.Maiitifnttircr"
JD-S-CTT-RTIS &c CO.
AOENTS
SHIPPING MD COMMISSION MERCHANTS
Uonoo, July '  Ti..- evaul ol lite
do)  tii  ' it< I"  li tin'  iiiorrtiiift.
"I .1 ur-inl ilniiulit.'i  ot QOOOII  VtoiH-TlO
ilm I'rlueeea Victoria I ioo| ********
«l|t llnMill., In I'll Ull-tlll AltllLlU
Do-soOt Tin1 uorrloga li a luck] one
Iur ArIM uin-1> | l«ii	
,.,i, ,,i it,, mi. i ,,i :i . t„ .j, prlnrtpolliy
Ood I* at*.nt II l'ti' "f ■!«*■ Ul -li j'Lii*
*'i>l*<r lhaa In' bride  oho I  ol Ihe
bawl looktoiol tif iM.iii. doieoodoota
i") jl Roilbh Harriott i wllb • hoop
liirinaii iirlini'lliiK* an imt populorjoit
i.nn  mil.  _n)  i iaa*  "t  tl.'   l.i-.''  fa
people Iiw lha i»'i> down at I
aftalr  lia-  Uil'tl  In  iii.ik  'ii'.'ti  • >.
tl.,,.in.in oi  grotuloll laywben
IU i1>  ,,f Un,  ]t„>al  fjlilll).  iod  II.'
Kalai-i*. l..iii-1-lii.lil  tbe pOOOI I'U	
bolof I'll In r intiii i • .uii* a neor relative
..I tin- Rolaalfl If Ariu t upeali lo |a1
I looi oltoarooce oot <** I'orllooieni di
aii>- alluwaii'i* al all tit- wit) yMiahl)' be
ili.a|i|**.iiii.,i jiidoli.it (i-m tie' "ail wa)
tn wtti-li tlm prooatjooi thoevootou
tli*- llllllllH'1, tall.   Hi   Ull'    (Mllpll*  lit   I..III*
(Inn. Mini, it iuit.*. i.t ihi* tttiii.il
- l.ii'iti ti  i.f  iiw  Quei
lhl*   lilt" I    ■!■ •  • Bl   *•■"■■
-   .   1-  ,.l-'l   1.11*11:.H.l.i
i.i-i I., ti„ i.i,r*l.ii "I iba toipoyon
ll..-*. i. r. Aribet, wbo boa had * ,*■
II..I. Ultli It.'   I ..f  Un*
Qoeoo tor «Hoe Uioo wtll, tt U - ppoaod
hair i.u limilili' li. forOfluo "■■ i<>'
Ciaiidnit.tl.tl  fw  .■■■-.*    I !-•  ■. i.
., [,;».. .t. m ...
>• lodaor, iml th>* (jui*-!,. tin- Kalter, ibe
Krtoco *■(  Wohw KiiMim amla
boat ol nil ll  n ti n •  oi t*  \
|i. I-t ,.. ..i tu  '■ '
man lioipir*. it. atiiial'ii'i'Hiiut
la ti.' mui . ■!
bowed  i 'i'-;---i. ■-  Ui I'tnl.ra*.- tba
I .t woe ovUeoUi Iroarood oot »f
i
-  ■
Mfl* li   til"! l.t
ltiN*ialtt| ul Int  tfOOdOl
bti■ nob .-i hn
»itb a Uooneoo .-l bewildering etUora*
,.  .
■ | dreaeea ami ail kii.il* >■' -
-  ...tali la.
.ur iln-  oevoiloo fl
*
a aruMtiit >ii mi
ii.. aiihiii.a.*( ii.. .
-.-tai emaooi Mtolleool
tltOM **'**  in Wlodeofi
MiiiiiiutW li»oi aUoadoooodotbefploi
i-a* v*ii tie ^^^^^^^^^^^
Bol rta] li i broke bai oronk pin whoa
l '■• milr- fit,in Sanv Hook ami ll  lt-ian
t..»,,i u.n 1.1,, .Ni-* Vmii Uom prom1
imiii pemiu, oioooi whom li rrtnoa
* I.I..U-, in> nu boort
M.i".. !■ i-.i hy IiiihtuiB.
MoJAVt, Col., tiui) it  a report iroa
received ben Ibii ifteniuwi I loyola
iii.:-, i ■ nn!.  iitii mi, ui li daaparoVa
m.ii (.il.il • I, i-mil, l.-i mil. li.iliaiia.  I'till-
■table l*owi ra, flow  Kith IU\,*r, a
tl'   (Ull  ) lUIIU'l M'i.l) OOd alllllllltll
i trarronta t"i tba  "•* il ol
Mum* liitllatt* naoi * ofote Mill* lor i<utn-
llil ,i  t,,i>  iiu _  ami  iteollog l»o
Tl,.   n.lfUtlln   aiul  ll*-|nll.-
iinniiii.ti, in.it. toarordi iha In*
iiiaii«, wii" won ***** mootad
A* tbat droo aooi il"- lodlooa eoto*
iiii'i.titl llniiit. blllloi iiu' "tinUlilt, antl
MrOoy and iboottog  tli"  OMMIiOObo .'1
ti n.i r deputy, wbo ii"i  a perty oi
nt,it, • ooi won orgooliod aod irtiitiuii
I., tl.i' M"' The) ual Ibolodlooaood
iti..t ii u.r.ii ami iiiiiiii iiu) killed - •
aUiey then proceeded to tbopteet arboro
Lbe wbltea wore kiiinl ood found tboio
horrtbh ototllotod Thoj Foood
ift.itlratl Imllam oho bad been kill-tl hy
Ihe ooaatablo'a port] botora Iboi a*rora
kllM  Tbootbera *i* belof poraoad
Ui-lliimii.  w	
Wail imiii t i rui «*•>>■**•
l Mm i-m. i.iiiiiiit hereool *** Naiialino,
ilm I'oolfla Gooal eoffipan) notified lite
■ ,.,,i i ampao) nol i" "'ii lia ludla il
.ir ilm iint-nuiii-'ii Doinpani oould aol
tm> iball COOl am ii""1' Tbl* 'iU''
tlinai wai iffaOllVO, nml Um ImlUn bad
lollop  rtiitolfll lol want uf a iilarn lo
The Un*tat* Nun
Veaterta) lha ■>'« ***■)'• niuoommeiieod
ami IbaloklDii oon lotlafactarj Tbt
iTarogaooi a boodrod to lha boot
Tt.. !■■ oui lorta **'■*■* >t Bihloi oroli
.■I. i t ,,ii day. ibooeeupooti work
in,; witli mora thou u*uai -"•»! KUb
dowloi ind * iportan *»i ,|»' proapaeli
,,[ ii,, i.i. ji. .M.ii.i.i ami ibal Ihe
rata be i «i««i "in' Tboj
in rori tere-ll pk **>■* ********** roault »l
'iii.,  operal I loolni iom
brtakl) on ai all Iho ram
I,,, i  ii.it lln Ml k mill I
ll.tll!'
thll  Llll
■
'
PoMioe *i.ll*" ****** relerento
lobomootNcet
t#"^*_mti"'  *i******** ■< ***• *u
■  *
Csliir Addfrtl   "HOS-I
AU.C Code
\K\ T
\  |
II** ftrt
DRUGGISTS
lia"
»l..l*
I
DESTROYED BY FIRE
I* »iii  • -l it'll.Iti-il
III Iiiiiin* •-
Corner Columtiia and McKbhzib Sts.
ll .i.ti. it.  t-ititiu.oiU.rli-,
H. T. READ & Co.
A.B.MACKENZIE
& oo.
Oenerai Agiois
REAL ESTATE
ON CO/MitMUON
i ■.'..-
AOENTS It* tW WU.a.t .USM Ul taluM,
lMHI-_,C->|l_a.'.
FIRE Thi- Liimliiiiiiiil I.ihii n.hli -••
tl Llnt|Mli tin HMaatnt lr. ,**l*i HlM
l,-i., ii limn*.
Briliah Amrrioa. tl Trntun • ml.
Ou-l_. mtfu).
LirE Thr Mat aal Uteri ****,**
Itart tataUr it _M tbr anal ttwal
PLATE GLASS Diii.ii.iimi Ptati>
loanranrr Co. All ***m ml Put,
Oku **U tavarr «_a*t _*___- ual t.
U_Ca_|-it.
llllPHONl 1-0-6 :  : 607 COLUMBIA Sl.
.,*,  Uaa  la,-
11-
MacLaren
•o.  Ross
LUMBER
*o*  Co. llil.
■aUIML, Itt WtnalineRC
IVi it. |*. j. if .It. .till all local and | a
li'.aiitlt *m^^t^*t^*9*^*i^*m^^^^a^*m*m^^^	
LUMBER LHMMO.
M,,„,;l..  1  .III. aill.I I'll kit.
B.*l.  (Jll.lt.llltlfll
Sl.i|a|«n>» In ilim- It Rivet * !• ■ lit
... K.ltl litlii!l|.l^'a.,l
REAL ESTATE BROKERS
AMD
MANUFACTURERS' AOTS
Dt
i
cm
1 Campbell
n...niai  i    Doherty
It  '*' ,or | yHE NEW TORI
rii.tiiii
1    Mlnrk
Iailurs
CHEAPSIDE
II Townsend Block
NEAR
DEPOT
Anenta for Walter A. Wood American
Mowers. Binders and Rakes.
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
**i itrorft . .1,11-: aroi  i***dr*l olui
iboWWddlOl .iiaiilaiue*
(•teiriitltia  - , • ml.till
rnuallwi • irttao>  " *"
'.
ttoordt  'il ■ i al thf
title aod Ot tbo <
.-li. Iltli **« lii...! wttb OHOrda.
I .,.1   . ID a    t.j .. ..  i.l  ..
followed
tOlOlOO H.i'  Kal"'l. lh*
i ■  l  i ■
t-i'•' •
MtitA* ■ l
I'titali aod Oaoooogbti Vt,*** lleori
*i,*1 it.  f' 1 - .  .,f  ItattnO*
*.-i. ni i '  nt*. otUe* | oa«
Ml lb* bob)  Tbe u.ini i*-ii  in lbe
(I1....I..,. mt* 11..   I'C ll
■
.  P ||   '
*a* revelled a ii ll *  •
Tbo bride, aoRMpooled
■
followed il*.
Qnee*  AH lln ■ »tt,a*i» iod
in i*aiKi  111**!}   lllaita tt|
eta baioMed  it-*   rofOl  attual at
ll,*rhaprl.  Tbete lbt* aitaula *
...t.,11.)  th* trnal .liaml-tUiti. oh,.
itibeiid iice. **• u.t it ptawaa  i'u da •
In Imot nf ihi* alii t ta u metod oilh a
Wu* fAtf*,. ot, nbkb rr-aM Ihi* i-ali rt
****** aod t*i\A tor tbe »*oiUra ol tb*
i*lii ami ta,Kti»l lamllke  Th* **ol*
ol Ibo mbar toiwla wm atetbooo «itb
the  tiatthitaiifib*  KhieliU  '
ter, hot ther* **** oootbi
*\(r^iih<  a  Uauiitoi  wWihoi  ut
floweia    ttioo    the   myal   *****
-tlill^t- TV lYlOf* I.f U  l.a
i  lh*  ii* imati  l*.w|H> ii  Into
IbocbopaL  Tb*K«|ir*^* von »  *■«
OiTi*ti ****• aolhti*   Tl.-1  won  pfi
■ 1*4.-1 Uy  l**'  l.a,|*h.i  iH.<irtiiia  tbr
l*|it(*f«   .*f   \V»t«.   wl..*.    Na|ir«>
•CatkW oilh ii. to,**.  ■
atOtOOpOIOIOOl diatoimtti  Qoo*.  Vb
i**tia «aa alltrnl in tdarb wilh *
of dlaawiod*   TV  tHTtdeotiwoi taoi*
o*«l  aiih  hii  I*.*  Ii|»ll.<ti.  IViim*
l'l«l"il*k at*.) I'MImc  BdWOld
mn •.i to ib* altar by tb* myal rhear
tw flair, ii'l Own MO folliionl
by tbr bride, h.r falt,*r and
br»1ber. Tb* hftdal .IH-** VOI
*'f    obll".   l-.til*l«l   «Hh  "in f*
Momm. ii*" ibM droned vtlb Hnoii*,n
loco ood tbo ttntle »iih wbtti Bowcti
I TO*  **iA*m* t^A*   *'**■   «hlli
; t****** lo tbelr hair, tl-
* _t,1,  Ultli  Wllh  illlrt ithlk.
Ood Iboy corrtad booooeioof Mamhai
Xiet tin*-*. Tba An oMabop ol daoior*
imn .'fti*m.-l  ii'.  uaa
l.tt.l*lh-»nt to !!.'•  ,(n.»li..i,. lii lh* mar-
ilaa* illual *rt* rtmt. hoi I
hlM* erf* ltnliillli.1
mi MfeOO Ol tun
Tb* Ran IN -^i *.-•-, i* **itt,u*
utt. I
rerd Not In U.
Vn \»i. lot] I  nttAofti   Hi
tluk* JiM-ph deolata ibat hla danehi* i
11.* AMiilm It.ii Malta  f  Mi. ■
I'-  ' I afalll  II..I I f  ll-.  .'
Trofllr Not tnlemipled.
IAI iimi I--,.. ' » • Al tbe
Sttiilt.titi I'a-ifii r.iHi|iat,i'4 lrt».l.('*j,
ION iinlay ll WU t-Miin.H  *iai'tl that
tin- uralrt ****, In* IHM  fl.mtiit  llilii
liniia i-aiin ••(. ih*- (Mero-to desert in*
t.., ii,t.tfi t*4 uith irtItii  "ii  Ihe  iln,-.
Then bod beoo an ippnh -
ilanfi't mt Hi. |.att "f ll.t' nltnOd  man-
ifonaloea tin- rovoiiawMieol ad tin
1**4. ** ih*. uweb ii li'eii ond tin
trooM bova norbod to a bebjbl id II
rii l.,i.mak'iif iln-.it,laiitm jlaioiina.
Tbo wolaf twotloom lo lewde. •
*tai*ii I., t«. in* lotarropttoo i.. tit-Re.
The ttota In Coalody.
^it liin,,.. i ll . lot] ■   Nothing !•
kniiwn aa ireanit ti.*' lloto tboogh iba
boa booo bon two iofi  Tin* nonlli
in i haroeof (Ml-ttor Ikrir at pmoot.
Win loilila hrr tor  lii'tallna  OOI
Iowa (o looiiof port wlilmnl eteonoce
j.ii-i. TboItOlA Wtll |.l*a'l e-iiitv In
lhl« chart* anil pa? a fine tnt ilolalin*
Hi" i.niltaliti laoa. iin.i. i nhl, h lbe
Itala wa* Dnl **t- •**■**. ami fnr atii. I.
•intwoa iih"i«i.i link t'i th* Cbortea-
100  i ..mmiit.lt-l IVjaila  of  the  llala
CANADIAN  NEW8
.,111 ■*  mil I  l.iWIHa
tm iwi. Ooi. Juil fl  Mr  Dawdoef
loCoi  lOtfOdOOed * I'll' I"  atii' ml lln-
Sorthwoil Ti ti.t il. - !■ i li i i.ni.ii,
f..r iii.- ebwlh t oh ■ban lo tt,.* kgto*
iati\.< a»i.*nil.|y  f**r tbtoo >**ar*,  Hi*,
aluiliiiiiii nf  tl.' 101 il aiul
i-tui oil ■■• ably eootrol
jimr .jiir.lini,. tftaiit* a lump
mtn .if iin-.i, to.be iieewblyi protldM
Iiiiiin* ..tal.lt. I.iii* it of jail* ami path
. .  ■
" ollb*
..nt it-:
ipeetloi Hn' dual tooooofo, N
altered a it* ll.f trmlmi..ii
• il U.I M ...
• i-..*. i ». tb* j'
oitb n i ■ N" onwtaion **
mode l"i ■
im •• imi  I*finkTkuta
I
M,t.t..t) • audi * bra ib*
Mnrpby
■
i""  '.ii MIO.'HI.
,i_.,, Uorobi wai ****»ntnl'
etoalool ■•    ll o
tt*-tti il**- *,\ i..  t.-ta.-l ih,  .,
tbol in* 1.1*1 ii* In be < tiftul
. a, n i.i"iimodth*
H t.i.. i,
-iit, th**ilmltfiiiw
■
*■'■■■■•** it..
tmna.-t ibi - •*   Wlinoea'
■ m  .    . .'   '^att» ||W   ,1M|U
. mo  wod*r
wiit.li it *u\ Lallv.  i»itrr
weotlooedthai t.i* "i'i**.i voeloaboo
To lLtn.iv.1.,. Via Aa,•■in.ni
Jiiil_ii|.'iil   lit-   I. ■   Ul
J lice Mrl m i.i.t in iiu- eoMof Colhooo
i- Tbooipaoo Tba uilea «.i- tmigbl
by Mr. J. C Oolbooo MHail Mr I
Tti.itiii • ■; i ii.iiiii-1 lha wlvtl fiiitiiitii-nt
!•) ibi defeat) nenl i"
purchOMuiui., form londi Tlw coae
wa. boort Bl
token ii-i ■ in.i, niii' i. !•
mo |lno t" toa ■ if" i ii.it tin defend
am i. i'.i..ii.|.i.t. bli igrooow al wlibln
one iimiilli. ol Hi" laml ll t" h nt! t.. ii i
plolnUfl  Mf « borloa tVllanp **•;• trad
i.-i ii,. plilnUl iod Mi .i a i"in. t-i
n.t deft not
Oaeatr Ortaataal Oaart-
lu ibaOaoot] • I yaatoi
'!»■>. batonJod|a Rob ooli Iwo
won dbpoaod <>i  aMortio Trobllti, an
AuiirUn M-auian., harfd ***** (Moral
*if a waii'h anil frto frmu it..
■ i.t. *\ na) .it Koooton  i.t i- on
voaitira ■,» '" Uh  facta,bol after
beoruo ■ itdaoew, i.-** bonw
ti..- defeodooi -'■ bboaro neognlttooo*
Mt  la-anii it -i- lied !■! Ibi
, * *\  \  ..xi rrtoo t*'f it" -I- h nea
nbo *-.' eoaaOtlUod ("t
>ic*  ■■! ati.-nn*' I-* nua.
. tried i. tn !'..-i I * lodfi  I
I ■ .   A !   Thf dal*- of
itiat will ba lied lotrr.
OITY COUNOH
IM.l'.NTY 01* WA11M D1BOU8BI0M AT
LAST NUlllTS Ml.l.TlNil.
Com mint it 'niioiiit hy no MeuiiaBcarte.
Cnrimrvoit  Htn.r  Eaiiropriation
llylnw AilviuiiKil -. Hi-,.;.'  Appoint-
 ut of Four Si'houl Trualefa from
tin* Covin t-t I Lively Tunes Ballot-
Hltr Siiinti Very Plain Talk Tba
Sir. ■ * Miikiii.* 11 v 1*1 x I'ltaeed.
Tin* llrni.l.if Ai.l.Mm-ii imi U.t nltflit
n. h.i < li] Moll i-" iba Iraaaaalloo of
y*** M'"" Hniwii in
tin' .i.ni,  Ai.l.Mit>i,  0-rone,  uiltuttl,
i,.   Walk. i.    Kiai).
st.ii.., Hot lair, Biolthei
...H*ii Mt Uiui*
Tt*m  J "li"  lllilli').  ""iiiu l<T  mi
Uood] Hquaro, nyloo I"* vooM not oh-
j.*,! io toha lha ill ion loft i*) Mr.
M. i.-.i II be Mold verb U"- vol vith
ii. in ulfaovoolbar ponolltadi  ll*-
r. ii. i *,, n,   I iinii,.  i .iiiiiiiiit... 1,. rn-
rroei tha Weal el Wat
U m >• Waraprlu iirliod ii i..(.
. abjoroloi Iroanl bin afi,<r *
Hootb  Anwrtran
walrr*  Mi* l*fi Acapotrti 11 .1.
ami eoioa <t|i dfareot, tmi hai lne rolled ai
■ ■
II .i,  uwed ibal «i- ooi • •*•** *****
Brrtfl) *IC"I. lul H '■ tliW' 'lit  l-i  .11
h.(» ll will .inm. <mi Tbe oialn Unvftb
i.f tl..  t . Mil   .
In ihiir land toreoa althouah tt
haw a i UO 1
hand it ...
tlOOOO ami iihott **  •
ifi'l' ; t
* ted bribe
-.
f Ihr (tent th.iiriihlttf  ol
\..I.t In
IbnWQiap.tQ.wonl tu I*hioim.i' r..*
petof (xmdorti^l  Tii'i. ha* ****** u»
|n.ri.
Kromibi M   i    Mill Cto., otwUi
,   l II..1  t.l 11,,. lua.l.lf  tl|l*
lilll lili laim-, ttp lo i'"' (-tt •■nl  ura.ltt uf
i bird v.*  a for I uo  Ri forroo tuiba
it...tt.it-! Wortti la n port
l ■ *-  < iptoln  I'm*i.itii<b. lirarlni
i i if ibe jnii  in tin* t-aaeof
■t-'tii. Hoi 't-ii ilm uiil
Sttittb mow tu hi* death *• ■* iil..iiially by
drOWOlaO.  It-t.-i-nM and filed.
i ■* •. lol ll *- ukto| t*ave ta
un* a |*,riioii nf I'd.ni imi ruititnbio
* ■ rotnon a Imiitlliiir mt Knot
itraal Tu, dork *»* lootrooloi iu
write ami aurttaln wl.. r. u ii mmniled
t*i tmi ttii* I
Fn>m Ari biUi-i Hi*-.. uMofl i*ei* iu
lay liutliliiif outoiiol no Vtetorto aod
'-  iiranlnl.
■ a i; sunn, uktu laon tm
• ii*) Mi
I   1.   1   :    . ■ -S I   ■ -■  | PtOOt   'tlWl
UitbeN j  Hh voj
pbood
<  lniti.lil.lti   Mowi  otleo
** liit an ubbemitaril.
Ii.bg note
.  ■ Ul ita*
• iftiatiuii  aod lllarbl*
' -r amline ii.** i*i.i  aort boon
AM iniii. oOfaiM*l ihi. uii lb* aroood
I '  ■   l llyUw woa t*iti*
' 11**1 nl
. *m* \*e
liottlaor t*arlt
tt lOoUcoUoo
i Iwrrfu-wd,
IhAlaMnrpbv wo« rndUM t-i Ibo Ina
a
'-!  ■ ■    '
'  '
i  ■
I
(.it hatb-'i
tbl* attrr-
M    *  aoi*odni*tit i»
rerUork dMpnni *A
It,-)..**, in i<*|l a t»iiiel*tiOi *iit»*dy
II
M  |      .
■
■
Mn  ^   '
ban
.
.\
di) dtcb
. th*
■
Aid Wa
A IIUMta
Tbeaoo
ko
ft   lla*
it,*'
opinion ot
'.-.twuld
aniiMlrdhti ta»11O0
M titiitdloo raotd tW
.   -  i  *..
•**4 ibai lbe appllc**
mi tie,
. aih'*ep*r'
a rreeotocOi
m  *. u (.a
nrw  acboel
•eoie Hare reortb *l 1*1* TOoolei
Bmtoo  MdMtSO  IJ-MOO   H
VIOOlV iliaw  »**»l
.
birifh.-t fahh loemfdJ ibltontoPaJf
***■ **, t* | wt 1
* llo*
^^^^^^^^^.  ikal
■
li.iwt \at,'
I •') w.mlM)    i
vm i ii oaa uiui
Uooirun IUr, N.W.I  :
£,.«! mnol im ii*
• »• mh >»fi*l
ll'.t. lln* l-i' ••! Ihf taill ami hai *****
. |g| |A bitoN. H.ltlli.C
op tbo boon ami iuiMi.ndii.c tell*y.
Ihui t'lmiiiCai, Ih^lhi -i ■ • i; |
i * ..I Mr.|Kit,r Hal aie orwotly
eiatidi.t'i ibotrgaod *****
• uamas raautonn
TMtmo UnLi.Joty i.  A l*****,
..„!.. Uo Worn m>   ll
iM|>t*>ni**iaittt*'ihiim.ioiai*t torn** t**r
.,fall a*, t Ibllll
n that tbey olll
. i  vben  **,*■•
lall.i-m.
.  ,
i : ,,,  |„ t. |o obmo  ib*H
Mb  aod  in  •pit*' nt all
ihal I.a* bee n *aM ***  lb* *tib>nt It 1*
not all iit,*l) tlir-h • i'-t wo* aoy Intcn
ikihtif • -i.t-n  f i peetagi do Mr John
■
iu* pnM i* N **••
• U M, i.   lh<roellkoiionoio*lelao.
db*l .M.W.t.1) Ibi' ■
mil t !•! 101 wiia
\t|>tl|1...  Mil:.  JOl]   t.   Th* *iitl
llM niii If,atl  H  l.t  MM*
*til Mafiii.iCllt.il Ihr I tv* IV** I'***■ \
•i lodoi and oill likely la*t ;
Vrttbrro IViOt
I'ffiiili* lt>  Int-   la.  ill*  *lid*OfW  l,*r
Martin.
i \i unit imrtitii.
i.imi.ni i. Ooi. Job '* Pool l^o- |
con wm drowned yortordiy whll**oioi.
mine in l.inb Ikm! , i., w Dmaoaod
wai * If*inhmaii aid leftred U an
i ivncbonof In tb* turn
eon and t'tamirt'liiaoiao *****
nil  Altownm ai in-.tilt
MotTWAI  •  i.i  it"  tM*,.* ibai
■I  » a«t  ,
- "I th* tlraod
Ttulih llalloat la ntnOtoind. lUlloal
mn* rei nwttb »i*i*t*.i»i
Illy' Hill' Rl I ill
>   1   lln,i.it  A  rn..   •I.'.l.ul**
md vltb * •!•
maml •' \  I  Ooolt
t.'al.:tllit.i
.   *
■
1,1 «
-al"  Tt."
,. ll.tl  |.a  \\t.|Mil.ll*t
.^ I., .ii,i fn*, Taif-
||
I  mam. lln  Urn*  *t*
ajat  10.
-
■   ■
wenoflUnd tben *•*• '
ooiUoi mnn, -• *h*% »*i-
f.*Ot|*IMI**  ilaod'O  *i1 4*ion i*r |tn>
twtv, aod oui "i'i i>ao A**  I* U
darker*! and ih* tioilnam* t**m4 bt a
rtiiod «t mm  vwilotolwot tb*t iMOtd
bortly t» d*** iii"*d a* "mfcitub-e TV
omontvodatlMi no tb* "• voa
•ulllrimi. aod it mad* mm (r*l oooiy.
aod a»hatt*d in ** ***** rt tb* n>*o
who. dwoMb** iwOlldflrd ibenwh**
Oentteam,. nemofadlw all lb* noli »
lbt ... i.io«tbi*o.oo*waod*hlld'*o
tii iblfl tti tbeVNri.**- thu * ** * t*- ■ ■
wai to u»ii i*i't'N* oh*, had oe
m lewrb fi* forw and wis. 1 u * * t
r*\m*l at bail laWO
roiloai .i.ai|.»'., oi'Ohl bai* aawrbb-I
it a, ,.*»."dii;-n it tbey
rxietd out Mail tb* letoin * * *
and ik.ii ****** trt*** ** "tm** *******
Ha*, It 0"l l» "0*01*
.•ii ww waa int*!
LATE L0CA»«
rretont sea raaaenoete.
Knt|bl rm Ipta *•* **i* C r tl <* t*m,
ia* ml*- a* (••' **• lit'* -it* Ut**
l..f A MrK-ii. .ill. '- '*r* KBWOfO]
ft. 'alii f.f Hn -in. OOd I .n loVI ttirtn
Vl.t..!l*   Y. it. Ida* Ihr  l.rilftti «*t*.
i.u I,. rot my I'lanicff
wtiii; i rai nop tn -Ifiin TOfW A I " .
• ti: t . »i "H* l-i VI t..fi». I tat lit,, h
lor A MeRoTt "ii. » eon fleneral
frrbjbl far Ibi rtt| Ten. at* ..t icti
.1*1 fn Ida wtll leovotbo dtl ihuomrii
ini tor Un Interior Tbo foftowlQl ooa
*fiiia*l Into lbe *a*i ..it !*nn
.in.  \t.iifaM.*i.f  it Vonroonr, k*.
i.'. Nat.im.i.  't.  l".a*(iiloiall. I|
.'■ i"... lOlNOOUto,  11; INttllatid.
\ ■ i*». I| AlbOny. T|  I anl.urn. j;
oiympia. liTa.t.ma. i  T.*ui imi
The Weal toOtaa'a caa*
Theraon* ol Ih* Wr*l Indian  h*li,f
vtiMnwo (tuin Iba Vtetntodhui ftto
* III l.i. |OSt t*r-.',i mail* imlilii.
Tbo I'aiirn Oooal ttaoinablpCbnpooi
I.it a ilti.oi hold ,m Ihr liadi- ul llrlltah
CtdainbtO, iml  on artnunt of it* laid*
Tb* AtQMlitwitf'Y' iu bn -
to*b*<l ****A al a *nm*  tat*.  ood be*
elhwdy t*a'h*d tb* tbiM *
Tbe  OHIIInQ  ill  tbe  *■**
Mali'. IfouOUl t-iii" C ll.********4 1*4
rewlMinn oi latr-a oaa ***** *i nM
Mt I tmmt a.t knap tr*** i ih*uM
nMltl to**-** *■**  ' it-loo it
Oeiifdd ■ --*'   IVitata
**no wa* eiaaUd hlto It) lb* • ******* Ittl
nnhi
Ttmt * ****  a|t*fai|*Ud
lr*oa
aenoic  Ibnowdna   i
rou   *■   - ' lead **a
wiMlait
1^1* iwdt. in.* at  lln- nmileta .,f tb*
• Mdetoro  at'  ih-ai-ti <atc*t
veobbj *••■* ood « «!•«! i*ai,if ia
trtnl ** learn in lh* pinea-dlMI -f lb*
•  * ■   mil.
Thr li* iu tain ** a**«mlay mad* if*al
foriaoi waiif a t«d d«|. i» w.oir„f
th* .imi*   wmall tnondatlnp
plan* h* i* aeJ th* tr aUiiil lbe
m*alintii< Lo* I
n, Dobba boduotleolrn ».,*it«.mr
la<t nrolOO In tbe V  M  C A  ita,
; na«loot when be lertolwdan  ttt
UnlAOdaf tboflnroebl    Ihrlrrloir
an nti..iraiial oilh OMpa, diicum* t**A
l.iil't'i't • ifHHlllra.
> Thr at*i«*i„io,fiit "i lifarorton !•» Ihr
i • btbrort aill t» iktrm*l tut *****
llmr.  Tba bonka. f.tti.ii.iir and in-
i Irtbit  filliBi* will all****  iitanc*«M.it
BM.  Tbo oonbn at aptdbwIM
lOrtl f,*t llw (.-*iii*.*, ia lait'
lire onrodooi ao tt-*t.i Mrwidoll)
■in* rtn to a M ..( prnfonlll
port ••*. **■'-*■ i, imiitf* nbo
tlmiiniilifatr. bnWee beno
}nrtnni lo thr trrt ami lewan borwa  n
Willi".*.) tlihl lit and  l,t Ol
Itialdin adoWO MMOlb
JaflMh Hopbine, a ("Win. woenrbmt]
lojnnal "it Solnrdo) n Tj'. t * - ***** ...
Ilea iidtlh *"««i.  Alain it»r Wl tnd
pinnH him lit- iiu- hna, drltino tben Iota
I tho mood.  Hnbovtobodng vol Ooo
I *** mt* ttt, Intiii in «*i'iil |.la***, ami
lln (.lti* f VOI mm It Iiti.in,I   llii  t.tm
t.a|,, nnk I'"" 1- VoMvoen lni|iiial fn
I a l*«l.  llr wit! i
turn* ^ -   - »*air
• 1  It0,Ut  no lolttith* ilnvi
wt.i!.* irttitfi  d*i«"  ao  ***A  *****
Ttu*ThttH* Waiwhk. o*Vloo ibal
it t*r it ,m**' mad* brtotaao Ibo
drift* turn to* i.*« inon MiMn*aod too
irk-wn *irt™.|
I *• -  I It* aC*,l*fOO»*nl  oa*
I it'** * *** rt
rmmih   II*
OMivdH • Mrned hark
s  M,  v\n-  I wttb  i   if ii*** ibal
lb*y *** alVr tb* Quit* * ih-ie- - •
-   <-> Mt
u...  . raOnad ***** ***
t**,tA   ' I  ."Qii-t  blM
AW HMOttOt MM br d>d mi  * aot Id
iioninii Ibr t**anrii !•• an *****
*ip*odiloi**i4toaiiry  II* tn.ii»*l lhat
;.ll,tMl4||.l
ufnopri-iii*-*' **A Im* *liwt tu
mak.! ****** t**^ with tb* iiolnnMn
**t**t a***tt ** Ibeti ovn eipmn. Tbt*
corrWd.
Iii.mii It Aikrriuo. aahioOkoion
lay boHdiOO o,alrttil .*-, Tbild ai*Oor.
■
I'tion Kkhaid tieai*. apydylnf tm o
pnaitioo a« n Inmon on  tb* frtry
NaoOHTi  Kr«*4i*-d aod ovd
Turn ivi»r V].|u,4  a*«io< ibai
Eiatniil ibaniw
andttiwel iV,*i l  hnrred. lovoln
thai be mt* natal* an Aool -Kelly and
hattrry in lb* * . *  i**ind
a> * PH4
tt   lla J.tltnilno  and VI  f
.[ ■    •"   hai   tbr  .mmorit Ufc*
11 I •»
ba I it In lbe *M**jih 10 *44n » *Am*l
rt t*A4yA*t*m* toll*  ni'lt*  WtooOIoO
t.< ib* nono r "  i *■* *** i***ia *a
W'mkt U* Prprt*
Turn* M«*n* InweoboMt Hair-)**. 0ln>
■ 'I'llii.. aa*«u t-i* M«M lN|emi.
aakloiloctbr »ti*ri lt***t twlonbta.
M'Kroto-aodlh i "ft* ilnolod.
t'noHlMO*wi*Ht*. llaiiK Mn •   I
i l« t" fiintat o uh a ibat* ot
lb* Ore ioiMtao*.  baalo*** at lbe Jl*
tbr  flty rOOlKll   Urfrttid Im
lbe Fleam* I iHamltlro- with poon i*>
From lloih M«iti*i.iil| *******
alatloo ibat dwrtoi tb** f*a*t aomtb lo
Hmm*. I two*, aod I dot* ***** im-
pnOOdwd  pCi*lm iei  *  *r*  iwiroor *d
Tu*h  • 3 pi
ua*
ii . 1-1 ■■•  i  Ibal ihr
•hall out be no obatroftiwo to
um tit-.i|Mt)  Aptdhathm rw
From HamliiiN,  l*««d*-i  t.*ipi*t.
Vbtorti. a*kloo I-**  Infotmaitim a* 10
tbe  nontflpol t*wmai*•*,* running
tbrbaodlloo nl riptmii.^  within  Ibo
<; fi-rrwd to lb* i\Ak* imomilUw
h . nnablf reported ibat M»  M-
id luil him  ibai  iblpi ***
****** brt** wilh paiwibI in tbrlt  * ilWo
aod br wiii-«,| i.. hut H., . tu make ar
fOO(*m,»,i   Liaihl.   *-).iiiii<i   Ihla
mitefa
AM RewrrooM Mr. vir„ilh, had
1.4.1 him br oonhl dnrnt* thr |*<*.kf In
-   AM  h  in  bod  'noaoll*!!
tbr rill nWrttarood br
.l**m|*ll
Fiwm Aula? Mntti*'*.
at am,*iim •■'
•Hiiiiomt* li»M i*i ?«alor
I
mhi nl.haif* t M
I t h'»n  *a*A  be
Ihrw  _
a-Jnilali-m. It W(i a  t»tl*i|.ii.c ...,.irii|
l„ tbf KittltKl  nt  Ihr  IVal* t lt>mmli
ih*. inorlOd  |00l  whrn thry
pPtmA.
I nnJabo (nine. n,iiti|rr l anadlan
- ifoay, itihowi-
ndalno ennnooknthm r*oiihdtawa1 of
•Il'll llOQ■<*, OOd C|ill'iii Ihrtrlolbat
thr i» id. wllb \Ynlmlflil*r will md war
Tm*,. Pan
uM.  Irt blm
Hfii-C ihil
IM * in f 'tm
-  .-ii.i im.
li  i"    ta-l  |-l
.Inlay Mnttl-
■ ■'•  ll.*- HO"'.
I* ***** ll, *f
• I-m   nflbool HIE  l.l'LlKU'Lll:  NKW WKSTMIN8TE11, IIIUTISII COLUMBIA, TBESDAX MOBOTNQ, J.L.
|. ,1.  iaaaf-a- -  ' r.t,
ill  I MIM  HI  i im -i
III II  Hi llr  laal,- - II I
320 jl
0?
$
A
i*:
'  5  q
iHc.tHii  CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
NOTICE.
a Ullll III III'' .11,,,. .11.1 lllll  |lll||<
' 1"" ' """'"'" »■   aim ntv- m.i:.; UATI. i IN
lul -   llllii, but  i,-i-iiiivi-,   ,*t __,___.  ,. u 	
lln
I'l II 11
at tain I f I I Waal i
| >11,>I• ti.I: \l• Iil:l;  -i SIU'.AM I'll
Illil j llltllt tinilt-i Lllllll allliilllllllt'.
I .- |..-llt,l|'. llllliallllliollltl  nli.-llai'l.
a.  Hit'  |ti'.t|ili.  ul  Hi*  Ni.illim.I
II ll|llllltlll I- nm 11.V 111 lllt'-t It'ilall.l,
ill null) ,a iiniiimiiii'nil il.--.li-.' tor
Jnv.ll.i I'l'Vi lii.lllM'iHli: i I'.ili-' ; Una lanivliirliil -ini'i-, villi nil uin m-
|.l..lll'|..ll.l|.ll.|l,,tlllll ail',-1,1.111 Ta.
llllll) It lll'I'iJll- 11... 1 Ull t ihi l.llliala-lli
llialll-llt. lllll Hilt HI,Mil lllllt'll IIIU. a'
lllllll tin' Hull .tl I mm: tit,.tai.,.In-
'I'lll  »   I t lllll  lrllllt.il.-
ffill!!!4j«BUfe
.„
V''iv[,itht.liiHii,i'l  ti'l  Ti *
i *i;i'i M,i;\   Wh  UI.ASSW .HI
, i  ml |.Inn,I It, I.l lii in i -.11 mil .1  M In
"' JllllN tilt) 1 \
Nt ll Wilt li '•■ .it i  ll '   *' ii  '  l-'l
TO BUILDERS.
itm.niii.i.s uu,i in: i;i;i i;ivi;h lir.
11 \\ ll U A NT,
Aii-lil
, -.., mii
HARDWARE
T
A. M. NELSON,
mimissioii Mu '
,
•WU CARLOADS Dl* HARDWARIi
Itar iln- spriny if-i'l'' liitvu i"sl '" * " " " "
nl, ii|i(iiunl lip ,uul iiiarki'il -ti closii i'ii'■ "■■
Wt: i.nn ,i lull Iim "I l*ini.l. i-■ sti|i|ilii ■'- utiikiiiy
Btiecialiiwi nl Lucks, Uuililiin* l'a|ii'i* imil Nails
VV,- also h.iv.-.t iiii.-i tit.i'.'iiilH.iii Block ol i ulliirt
CENTRAL HOTEL
'' N'";"s';;:i:;;:,i::;"t;"""'
JAM ES CASH, Proprlito,
"jiU-i
OINlll-LII HKtVINU M li IIIM
f
0NI. t.„. ."■:•■  IT, -  l-ll
.*._ ,
(„,i „ti. -w.-
,....  .."ll'.'l/r.
II
■  - ■
I HTSI tl im. -.•' KKX'S I'Altli HI
I a lu
l-
CLASSlHti) BUSINESS DIRECTORY  B
I,aa|   aa- lllllll
I   Jllillil
nl tit.' It.,HIII,I,I,
ItJ'lt  ll it l-l*
. t.ll  llllla-a.alli
NOTICK.
CUNNINGHAM IDS. wm*
'I'm:  -I I 11N.
'I'   1  Ml III .1 IU . I'll lllllll llll
1 a   .. I..,..'.• -I-  I't.-ni'l al,,.,.' I
ITI lit iililt-li llltaj ll.tll   ,'a'a, ,.i",
.1.-1 Tlaa' Illllill   '    "I •*•*'
laalltl nl  |.'ia\a-rilll|l<lit
F. CRAKE,
Builders ami (.oiitractiii's
BS8IOK
|a,   ,. ia.|  ha  ,:  .  ;
('.
Ii.
IJII   |>* M \t I
n
r
uiiiii* i ,'i''..-'
||l  III ,1 •  I    ttl I It I.    a
I  I I I tf ll.  II
ll-l
( *   *.  M llil,I.  11 M.I.  I'.li'l
t * .
A'-;-
1 t\l \ -i:  IVII.I.1'1 IU "I-1
■
II
|>
II.-I- V  '
C.l',,,1  Wll.l.  I'l IH ll*-'
LSI ll ll I
I I I. l,IM.Il"l lull lllta-  \ I II .till    ll '   Hll  N.i I I.ii...
''  • - l''ii lial anil I- it i  -
\y i  i-a i.■ ■■-"  .'mi,
\ iil,„..t In. laa   ,   •>  . r.
'*''' l I'li'lllllltl  H , I,..I.  ..t.l    Iillli I lli.t,,,.
i;
i't rums
l|t i  . tl.'MI II  l\i'
l.i
WATIIIIMAKKIi : ami: BIANUFAilTUltlNll I JEWELER, | Nuw Wiistiiiiiintur Biiiiij,
i olunibia St., I In.-. Doom West !•' t I'. ".
Xn.,1'. I'lr-ai-iit-. ,n lintiiiiti ini" ■•  Sini| I. Itall, Mill'i i\
Co., Witlliiiufonl, Conn., celi.lir.ilwl I'luin I  War*', i|tiailrii|ilu
_   IlllltillU, i. tll -.t |'ll t  .t'l  all a. t|ll|ti llli'l •  il  la'l.illli'  l-'jillilli
km, is.,..  Colil uul Silvi-i W.iitli' ■  I'u I. ai  -
Kin..,. |. tt.ln. t locks StH-clacli s i-li   \ In
\ui.ti, I,.,..I-, ut I'lit.. I Wan  tmi |.».lii will
n, ,,„,!„,  i ,!! _,„| ,, ■,„„,,. n„ m ..ii.i. I.  I...,, i.    JIMtiSOH. COCHHIHI Co., PwptttUn j
ii,,  , in t.,i.u-i,..i i.,,.,,,, u
f'  I'l  It" ill  '
''I U  "I"  ' l't-1 , ,„
I lit,  .ticitli,!
[I  al  ll I'   ,..
...i l'i,.nt Ktht't ttlll lilt,  }
■*.**■ I. "I  \i «    II    Hi. mil I'- .'-  I  •
iv,  • nil    ''  I*
NOTICE.
I-ii
s.i. llm  11
. li • f -ta..I » a
\ ... llil \
at
\l nMMliN
i*
I*..i. ,i.i..i |in I  ■
, free iradu
\i;\   ; ||  i  |l  M \i I . ml   '
I'tla.t'  ||1
'
i
rrj
■
(The ajicbflcr,
son
i
'
■
| I  nmilil
i |  .1. |
Foiir-Slortj Brick and Stone Riiildnu.,
,.... "I,, tin j
*
uf  ll
BRUNETTE SAWMILL Co.
I , |IT| NK\\ Wl SI MINSTI I: lt.l
•ro contractors,   manufactuhers of Lumber, Skinglos, l.iili. Kill Siull' aod Long Timber ll
, tti 100 iivl.   also Flooring, (tolling, Rustic, Siding, Mouldings, Pickets,
Scroll .uul Tnrui'il Work, Bosh, Doors, Window nnd Door Framw.
Hum;.' 1'inisli nf all Kinds.	
I. -.-.ccu-rciatc  -N.Vci'lr  O-uiaiantoocl *l
lK,..l.a».al.. ,111
AOMINSIRATOR'S SALE,
, im;,,
'. , 1,  Ol.tlllll  Naat W.'ilt.i...
I. „, „_.. I I Ni   ■■■
....
, ,  .,,,,, ,,, UK II At I  *•'■ ■ I I' 111 t
Shipping Fttcilitk-M liv Rivir. Ocean or Roil Jnsurpassed.
mil
Inai
umi
■i
Illllt
Ian
Alltt
Ittl
lllk
It tv
IWl
Bm
ikat
ban
li.u
Ita)
■It*
Kl
lha
Iw I
to.
loll
|a«lll
mil)
I,,
llllll
SI
1
Illllt
III.
■tint
tail,
arnf
tto t
la.ll
a
•all
III.
larl
Ika
n
S3
la.
Wai
ttl
Tk.
■Ul
I
3
11 *s'-'
i •
C.I  I..11 "I'-'-  ll'l '
SI.ion
ll
t
I I
.   ,
■itiit-
|l
I
'
t  SM
uu
IIM.  „  I ."ff|
i IH
sr:
ak*
hi
in {l
,a ,l.uua,* '
tt. llaa-1.-.-
, a
Ost: it
-
-
!
O   1' III - ill
t
SMUI
w.
A.
-
■
-
ISI
■
NLW tst -.IMiNsIl.l Witt H COM-
MI&1ION.
NOTICE-EXPLOSIVES
Soli Agenti for tin- JHUSON POWSEB COMi-nm.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Oolumbio Sin  *
Ni-w  W."-lniins|i'i
a
a
7
 a — . ■ ———— —-^———————— ^
notice to contractors. UJD REGISTRY ACT R0YAL C,TY PLANING MILLS CO. 3
nil'ttltttll*  -atl.-.-l Net*  W.'.tltllltMf. "J
* lanDfafllDren iiiiii Ileal!.!* in HihieIi .iml HiisspiI I.titnber. ^iimln.  Sbake  _.
HIV '•' * I-* 11- I ,,| ,|  Dinl'lta *
iiiii. H'l Pickets.
a
i..iuptucnictoiniitinucvttcu ' "'; " Vm
LITltllilntlllillllliuiiuiiMiita                   SiintiHi Boxes, not Flonta. l • ..v . and all ndi oi Wnoti Furnlihinfi
for Oannories, D."   I Windowi, Mniitiitni}'-. Blindi, Rniling* i
Balusters, Bi ■ • •'* ' '    ' •'• S
NOTICE.
(I
It
' , 1.1  lit,  Btipraw.  C.Bil  ol  11*1.11.
dual
I
*'a
aaat,   *.*.**
la (It taaa...  .,  ...  'fftaaaati
....
,.. ...a. _.,,., .1 la. . l-i'- '
,.__la_ti .    . •
a
Tl M 1. TA 1U.I-.   " w '^"n^
8tr.R0BT.DUN8MDIB   REAL ESTATE All
itttt,!**.,,*. a
» —n
uj \
run
o
I. .1. _.rr.« .. r.r, ...
IMI    ......    II.   t aa
I. ......
iiiiK.ini;
I*   1*1
■
,  . a . ■    - .
 ,t\,.<■•.- .\.
■
II  .
1-' \
V A
i
i,t"i-"
11
i_
I 1 1°
t I *.
. .rr. I.'
I. I
•  * a
I
j
|
■
Ml K\*  IMi.
»** * . m
rwf«ii mh Ibii* -
■
ii*
■  ■
■Na.,*,   OI.III \
NOTICE.
i ft,
NOTICE.
1 a.l.l.   I.al.lll;-  l.t
l't l.t t - .LM-
I  t  I
'  t  1
ItH'lal
111
' I'l UIII lat a-.
'l||||\..!'-M I. k,v....
|J
a^  .
II'
1
■*  -
t
llll  t 1.1.111 It tl 1  "1
lii. Im* tm*
'
NOTICE.
VJliTKKI
1  'a   III"
CITY OILMEN II!II l.s
il*
■
'..'.*': *"
The Grown Stables
I aaa. .   Il.ai .. ...tt.lX ■ It,. I. • • ^,^
tin llirr in Ihi illJf. IL ' '*"
ll
H'l
D
•in
m*
*,
M, l. FOLEY
Lumber Broker ^
A  I  I  I  Mil.
iLsruiYMi.*ir *
£,(«(.- ..u-i An In. til
Ili.iia .aaaa .
T
IIM  IAIIM  TOR SALE   m
it # it..i« i |fg
***  iiiiii ■oor
Citiimlfnti r.i, in
iMHOUEBFS nwiisatiom Co:, i
. Frank $, oe Cret . g
T. RIDDLE
iimi; I Ail.I. N". II.
tt_-A(*KHM11 II
Mil,, ilm-i'i.H
A***  bl*t*   Wt-l*. •   *
if
'
I
aill innaa * tttn*
I ft, *i i.
\\
w
h mt**t* ii ■
I ,
.1 I*  I-J»|III
it*   Mr*
*
Milt I* OM lil '
. Celiilta M. Nn fdiinhr '
NEW VAM tll'VI H
0,SS.tUT,00 01 P0010ERSHIP. NomK T(] f)RY ^g MKN  V^a^ Ua.-Oa__i_, '
t . New Wellington Goal. '
: '1
i ft
■
 » i
..-f Ta
« ■• ■">« .* *m
**m   I *M
HI
U j
*     .■ ■=■  ******  ■•• Ki
NOTICE! s
I
LOT 12, BLOCK 12, i
SURBUHBAN *
NEW WEKTMINaTEO.  I
*
1
.,
IP
S
	
iVtlili  HI   *
(i
Mt  I" ■  ■ •
OISSOLUIION OF PARTNERSHIP.
N
'   *
*
' a.-
t. II  t,.l-
.,1
I,*
II
llll
**	
SN.00 PER TON
■
I. W. CREIOHTON.
<
i»
a,
-tit. .   .-,
I*'
I'
I.V.l
Jl* 111 I W<ii a mm
■
II
OISSOLUIION OF PARTNERSHIP.
■ \ uixT.y im ii  \ i
r i\
NOTICE.
n.i ii tv.; tlAIM;
HENRY V  EDMONDS ,
WESTMINSTER S
VANCOUVER *
iimnifimniytit'V 1
i  im yiikvu tn mi nn
»in»M "i tm***mti lipimmtt* **m*o
ai inoiMUtilliH «l;ttiiiHM
LIAltM
1
MHI
I
iV:,V'i',!«,iftl.,.!«
ui i-i*i»iim.'*
•• • * ■ i
■
*
* Oat-i li- i
It**
tim*
*
.11. l«OI
J
WOOD
3C SH33N3AV0S	
■ < \ ■  i
ORT ALOIR AND FIR WOOD    "03 1 ONVflflH NI1UIN HURT V. tOMOOOS.
ROUTE    J
m
*
V.'ll'.  .1  if  mti  ,*'**  *
,* -.,  ...  ' ■
*
la*
I
X 1
y\)T gcbflcv.
CITY  COUNCIL.
^   itiMiii-litltitiii l-an.i I'l.aa	
rut iiu- ->'>ii'-a. a- ii i|i.ini iitniiii
lnatvii-ii.iv i itiMi.lv.... ii..--. , tm
law ll..-  .I.,.-,|.|I-.-  IIH,-  ,|„|.|,,|  1,1 ,|
.lli. ,. itntl nl-i. .u-i,,« Ham alutialai
baWlltt— ti iliin- II It -lull' -I.l,.,,.., ttlll
■Mill lit- ,.1.1,.-.I „ii ||i„  unit,,,  ,..,i,.,,,,y
IBJuiiii    Hi-, lii-.l unit li!,,l
■Rill  X. ll.r tliniiitlil  lit.'  I'll'i  ,i
miii'i.u i.t.I...i tii,.u.1,1,. luil i	
IWra.l I > H'l-Hll...-I.-I  laa  ViallUIIIVOI
and il taaa.I. llun- l.t I,iiiiai it Iim-,, .aatialai
It atii   i,l.tii Intiii-illy tii luu  -ii,Ii ,i
1.1,11 ailltl III 1 In I -..Ul.a II llltil l.tlltll-Inai
II ttll- li-.l I-' I I (a-..  Ila.lt litr ll.tll
Kit ai.ntlil in.ll... ,.  Iiaallii, llll III!
|tfl|t-   Am.lit, i ula u iLii.,' .a at
lla oil i ' u.t. Ili.il Hit' .tin.,' laml u iu
aV.li t-l.' .tl-ul in  ill    I'ii--.nu	
llnu.'i.-<-i,. mti in  v.t >tu  u
Ihtt >ii'i >•>■■•* ji-ni.ii,,! "i ilif Wmi
■hit*, -iini-
t'l-.., II  l.'l'i. 11 ,l„,.|   an  ...-.iuit ttf
ttwal-.u-"I -i M.„, |,„.,,iul, i.kliau
fct Mail t  Int.   Hi.'  I,ll.|,lt|l
praiBi'i in fin t.n t,.i.ni,. I,, ,in,,. I,,i Ui.i
lW tl",>  |..lllt III- lllllll,ai   III* |-.|.I  It  at
lltll.    "-... I 'Ol.    11,-1 I.U'   tl
latiaalt   .i.t •  '.bi ,t.„l,,t Hi, . ,,11, i.t
only'.'. tu,, |,i ,i r,,a tin ,i u t, i,.,,
linn, uni ua. ..'  alt  I. ,iin ,- ,
li'll,.I i •■■   III. ti..I l.i  >li„ I ntin,.
riiaiiiii  ■, a, i ,.
Ilal U ,  i'l  ,1 ,|i,  a.....rr.itI.. I I
unly >■ I-" I- .t  t tu i,t ,„ '
latlll.  Ha"  |,|,,|„llt   In. lilli.t,. ,1
Uracil, It... I, ui In lln .11)  Ilia
ailMll |.l  |- M|  .'a   III.  a III  II.,,.   ,1 ,   , a
.a.1 la "ii ' U il .lilt li an	
,0   ■  Ulll.ll   Oa   11,1.    linillUl ll-l'
taill, - ti- t  ....._-..,t....   II.
MUirat  i, nu t 'Initiil II,.11 tin  lit ittt f Ih
la... it ll . Hill tl.* i-iiii..!
ba .I.. '-->   t.-  • iliin
11.11 .... aa.tla.ll ,»!
III. llat   llt.1   lH.a|a|l-   M llll
Mil. ,i ' i, ti, - ,„ ,a,tia a, tt ual..rail.
III.  M< ll.ttnlltl ll a.iulil l-o B-.-l lit.,.
(urt,.- ■ o -iiiiii -'ii--i.li Ui
ttall' ' I  ... III..1.11 jl tal a
iM nn-  i-'l- II
AM  1 - -a!   tlaa
ta.lt' -Ii.t l>. una  tl i I
la«Kat  it. arl.lt ibal
iMlmi•••>•• "Hit   AH II "
■aiUl. a.I  Uti, a   I.J,I   I
Mattltl
Wat.it II  ....  ,-l ii
al lla
Tlal
I-t a! It
H-a|lt
BIMKi  II'  '  "... Il"-|,,t.la  I
laa |aa 'llai,,- iad Ittt
mm*.
Ulal  i    ■ 'II
tm*  ■
****, a l.t.   t
Hlual
hult—rt ll ■■ .'a'  I. "in Uul aa, iml II
****<  1  1'  .1    ,, I l   . ,   a.f ,ll,.tll
11* roll
tmtwt
Hi. I.
■ Inta ■
It lla-
Mm..
bi—oi.
mum .
*****
UM.
•win
ftM
lai
tlm.'-
tr«t,
iw
to lit
atlwl
Ml  -
M*an
la. la
I*.
IWl
..,!  a l.t,
ta. tbal A i, t.t, .ti.-t t*
l
■ -   *
a. iw.
.  "-
UM..I
IW...
I, llai
• », tn
Ual.i
mm*
vm**
lla, lat
^CT
ire."
llMtal
aim
Ait *
a. "all
*****
a..
**^m*
I imt.-a
*****
•A U*.
t.t .......i>.
... ta
■ .1*.*!.
... II. aal. •*
*****
Ha
11.1b
IM. *,
mm* *
111*.. I.
aeutma
a* am
m~
mk***.
>•_._»,
IX. mtt
,*****■
Tba lit
aw tab.
Mtttl
la Ufa
•■Nal a.
1C_iT.
Iltaa'
•t r„-
■*****■■
im mi..
a*
mta a,'  ■
■
tti ibe t ■**>**
mtai Ht* 1**1*4 u- I**
o mto«
1.1 ***********
\J*b*  ********* *m tm
tA  *  ***,*,  tm* *
■*** ****  ****** trt tfc*
4   « *****
»    lllll!
Ibal  11.-  l'i •  tr
9 * *****   11(1-1"
lino tb* ***** lai tm
***_a*
,*.*.'*  •.-wain,  *  .
'."  Itftb la (a^fWtra. -.
. '. '  .1.1 111- **•**,,
-."UA aaa lira* .talll **,-
fit**. a||..|. latf .tirh Ma
...mt.A. ,*A I'm
lliH-iTiiur In li iiiiiiii.  l.i.iiii,:' Iniii luil,,
III ' Ifit-tiltit lint'. Una i-.iii-l.lt.lll
III 'Ul" II lull I "H.l 1011.
i" ItioiiriKii I ii now >iitiiiii'i|iniiiyiti
 Illllli  HOHlll  Vltllftttl,.,-,  lli„  I, ,
lylllH iii.li-ilv t.l ll Hy. uml ilm-it In.,
In lhl- illt- timl lln- i-nv i.l Viiiii-iiii,
nal It,
fl III. It... I Iiii
I I -Hiill.it
ai.ii.aii.ii mid ii.
H..-	
Iiimi-.
.till   11.111,11  -ml  liul  >||,  I-IjlJl.ll
lllll,ll IIII 'lllllll I
Hit. I.ti,I
i.i.i  i|.
 imrtjr, tlttt
*** •!• • '■• ,.***,.*. a*
_*WS<ll*
aaa,l  < it. ■"*
aMHMrt-.lla.kaf iar.l.va.1
llir*. I.  ,..1 !., ,1
11
dial City Restaurant
IIII.I   I 1  ill'.
'
nn\ in. wn slum
J_,YAL it, C°*
HOOKSELLEKS
K STATIONERS
hamlet block
Fishing Jackie
Gib Repairs ProapilT Attaded ti
ETISDALL
i.l-XttAKt.H
VANCOUVER
CH AS. ETISDALL
■ 1 NXAftltH
.Ml..
I.HI.i.V t
tttm ta.ll* I.
I.'ra, Iftar ..tlaa.
aa «.•
COAL
C0AKXW00D
-
it
JAM. E. WIZE.
MiaiPactllcRiiliaiCi-ipT
I At IIH'  lilVISlON
« IIAN.ilOK IIMI.
g|\  iv-  M in. KuiEliAl   HM
a t
■
*
■
■ .
■
■1  tlilOitT 1**1 **i*
McPhre Bros.,
SlnpwTi.in! & Boatboildm
BOATS FOR HIRE
Bo/onil Royal C.I' Pinning Mill,
Net, Wf-nnantlcf
B.MARSHALL
DRAYMAN.
•atii I. .  . ■ r"****
taaa
Nrw W.lln.K*..,, Coal.
THE fiEDOElt:  NI5W  WKHTMINHTI.il,  IlltlTIHII ('.OMIMHIA, TUKHIIAY  MOIlNINd, ,llll,Y
•••
Ik'  *lll lln  tl.illl.l  ,
It.'   .Ill)   llli.l.'   l.llMl  |
' Hf  'IO   Hlllitf.l tl,
'"'it'  1! llllii Ilt  Hll'l
• ***** |»alll)
.i. il..- .,n.-in,i, llinn
Md I., ii . -I....1.1,1  Ai,t  i iirlli iv.,- ]
i  ii,...i.t mute Ijj
■ .it t niii't
■ * ui ,i.i iin
i ivi  Hm tnm
ni„,i
Mm.,I I i Alii I !■ t ■.
tbi. ■ i
.  ■  Ml  tt  II-  Hold
■ ■ ■ . i
I'lanli,
foi tli"
ii.tt.it.I,
■ t'Hrk.
i ,n .-i
Kilt .i *
*   ll  Ibi   • un  ll ii .
:   .
I  .1. -i in t|  tn..|.  il.,,i,
I  ■ ,
■
; "
■
-
■
 f Iba
i -  iblOC*
\ i
ii-.i
(.  Iiu,*
■ '..nit.ii,
I
.  .
i'*  treol
wn a
•••
a
LULU ISLAND LULU ISLAND
Thin proper! y In
ImlUK iiiiiii 111 liliiilm
nf thn con -anient .im
of ltvn tuti'uH. which Ih
„limit II,,' ri|*ht ,,,,',,
for,. fruit or nun lut
garden.
Thu Krnviil roml
ruuniuK w.mtwnrtl
from thi, now Lulu
Inland Iii-IiIki' IiiiiiIn
up to thi. |ii'0|>iirty.
thu, plaoing 1( within
a f.iw mi.iuti'H tlriv.i
from t tin mint ro llf thi'
city.
Tho Iinni In nil ul.inr-
Kil nml *,i,il,'iriiltivii-
tloii. Thorn i, no
Ititttiir .oil In tho
world for Kimiirnl
Ki.r.l.inaii.11 .nil inu -
l>o.«i nml it, oloiii-
>„•••, lam liv.- iiiiii In I
ninliiH II particularly  illi;i!ili'  lor
$200 PER ACRE
()ni--tliii'il (.lisIi, balance 6 and i .•
months ni s prr t-t-ni.
5-ACRE LOTS
NEWBRIDGE and ROAD
Leads directly tu this propurty. For market garden
purposes thin Imid baa uu superior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
Klirili'llillK pur|IOHIiH.
Aunt 11' uf tills,liliilnilll faithfully tlll.nl
will pi niiiin' morn
ii.oi.iiy In.. ynur I tin n
tm. or twenty ncrn.
of ordinary fnrminic
laud t til.lviitial ulii'i-
thu ordinary farm
■u.ithad. It. oilrn-
ii, illiini y pi niiiii, ivr
uu,,  Ih  i,  iiii.itivr
U'lllllll't.
Hum Ih nu opportunity for tiny man
In iiftiuir.' u'hiil will
i.lforti him a lnorn-
II vn IIvIuk aud n good
dual moro. It Ih nu
iiptimtunity not liku-
ly to oi'i'ur nitain for
n Ionic tlin.'. It U
far ohoannr Ihnniii,-
I'luari'il lin.h land at
1.% au arm. Out Homo
ot It.
S. T. MACKINTOSH & CO
a
•••
a
All II.I.l  i't'.|.iaalllllll
Una rt tin* i.ti*.i ooQiribaUavo to ioa
raallrtana bodj -i iimratuM . .it.t frit
lU II.' "--null! drl .(lirtaljoi," ]**** lir_u_a.
I al ..I Mn I'raiioli liarolu In au fck^ltali
j  tu._ .< ■! ■ um tU wrvaul a_lrt w Inm aplilr-
■'  . rinold i.ii- ttm im,.
rislit tu.i.li ( i i..I»r'*inMi fr.nn tlMiiiiitraM
I iimi ii... iiii.it,,., i.a.t. mt ikon troaatta
t  vrvanl   t  i ti.rt |mr|>MA „f  tiiniitii«  Ibu
I  uni .In*  iiiKxuit, tun  **g*
■ ini.ir-,..I,nit naioatunlafwawlaaiap*ar
: laroHr aarnata wbo haaa Uvad *itti bar
tantnii n var  Tlil»aaauiii,.ialtiillilalmlu.|-
, adaaai ud oowar ol ixpn_0oo-a ti*-* (tan ,,i
a-i. ual. li li. i i ii.", iiu.iir'itm patm**,
aitl il ,-i'j aU.lt.il lln. •.riant girli tin
.  tail allt^-l) A** a* raterrut.*,*atwtit mliiraaasa
I Hn- 'i itu t. Uul n.'Wir
' '. - I,.:-v.-r,obamotar,man Miiiiiujrar,
lap 'I, oollhoooato aQUm Mtoatttrii
.:i tnii...I  ri«)i|,a«nuttwtaa|a
■ llmrilbtaaMaootbirol
Ibalr nio4aj iraolag aoovaotMa wttb o
* aa I protUdtj vblAIoofi 11*11,1114
■ti- llatoawayaflal-raottoobbaoi
laaqaar, baUlf, ktui .nt wnmnt at mm*.
II until t.n Ooataof UI.4- f..r any h*>ua»a
kffBJI lOalappoitt  al«ii,|i||g r*teim*. tmtaam
Ibalr Joipaaal • ■•«■' .uiiw 1* iui«rriuuua
.4 ****** ii,r, au.1 aiHiM bat. Im Ibi. I* 1,14b-
I uy tlw raaamu rt tin. t*t**a tm
laavimt -1 Hat ia* ia tu o.*im
Bank "Montreal
I'AriTAI. illwJ,|t
RtBT.
IKOOO.000
100100
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
A Savings'  Bank
Department
Hal bttn optt**4 1* connection *.H'
lh 1 a  Uri'ili
lutmi llloid u Cumil Riles.
i* ym*** * **• tm*
GEO D. BRYMNER,
Real Estate and General Agent
H,..,„-,-iy  iu all part, ol Ihr City  alio CHOICE
1-ARatING LANDS.
GOVERNMENT
LAND SALE
BY A. M. BEATTIE. AUCTIONEER.
! | %m (,..- .1 Uo*4i **A j
al tb*»
PROVINCIAL GOVERNMENT OF B O
OPPENHEIMER BROS.
WEDNESDAY, 15th JULY commission merchants
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
HIONT St  tiet* V ******* *******
i*pmni-*t4tr  iooo.immi  ot.ooo.MM j
f mmt I fWM.IlOM   ai.tMIO.MMM
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
Im mmotIIm «HUi H***t i***
I *tr. tm**  Hunt**!  I
hi 1*^11-  ' "M  1«" ' \'* ■  * ***
W Mil**
* *****  Ciauaol Wr
tortoCiafwlMia
||
noanUrb
ll**-h
At Vancouver
.600 ACRES
E. A. WYLD.
l.tl. a   '
\., ii.,.   ... mJ tit.itt. laal
The Matter ::;,;;I
,- nt.-ii linn <t.-n lln-
quality »f tti"- nt.ili-ti.il ,**
ahiili .i mil i*f tlmllr, i,
in i.l' tin- iiii".t iiii|.*il.int
ii.ii.l.la r.ilii.H I li. tun -I
.litlil lialllly i (Mld-tllli tl In
iln- ili,t|«- t.l iln wearar i,
«,>l-r  .1.111 sllt.lllt
M A. McRAE
.i| IMIII". « -1 I'l tint
I'ii.   11.Mil. limit  |Hll  liv
gdher !>* .1 competent
i.ttini I, nu-n- okgant 1I1.111
mbiililng l.nmlilaitli Hi.-
niiini.it tl Shakespeare
- .t - " Tht Ap/mrrl
1,ft I'riH-luiiiii, tlir
.llm," It" tti'.l i«
ti|{lu.  Therefore  into
ing frotB I.A.ICKie
a..... ...  I.raa. a. Ikr I II.... Ililtt.lltlt
TIMBER LIMIT "G.
Situated "ii the north *>i>lt ••! Burmrtl I nid
()|.|...siti tin l"il\ *'t
VANCOUVB TZ*
|iit|..tt> 1- ni.l Wholeiali 11' itoi ut
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102-104 Powell St.
I' (). llnx .'o7 \*.iiu'*nivt r. II f.
A. FORTUTSTEI FOR 28CTS.
wm aiioal nuviia or tu, national club
CONSULTATION 01 Ttll
Melbourne Cup of 1891
... I'M.4 *«..
. nwt'altt-l
I*.  a. ..  11
Lii___
Thi |H"i'i rtj ttill •» -"I'l in l",s ranging from
• '. ii. |..'_- it us.uni its closeproxini"
itv to \'aiiiiimiM i atTords tin*
Greatest Chance for Speculation.
lti.al.iti it ht... ,«..,., Ikal Haiti l,»-  •■• - " —
i if... Mm. laa fjattiiaar, .»,,,.
a ll \ a aa,wh il Itt.
FINE RES1DENTAL PROPERTY.
SIR.
IV m* ** Mm lino Bi
i-fl*.*  *•
•   ••  1 la 4,   1-
■
, *** ****,
* * *,«.* la**
Hi la. Int a
■
,4 Ibii « mm** pHUm
■ ■-
■
... ****** Vtb.
ME AKIN S
PRILL HOQM
It mmm itawa. .„ ,ha aa,w.t i^ CHOPS
INOSKARS  t,»l„l,|t,t.
VANCOUVER
Get Your Beat EX:
r_\;_..
**ANAHAN
GARESHE. GREEN k GO.
BANKERS
final*-.   *  *
Sl*M
alUl.J.IIl,
FRON T STREET
a    <   .,,...  a .;.-,  i* a^illltallttl  HlM.lVr
a atr a I,,. I** .ttrli Wan. tVa.t ia ,iW IK tlil,. t*A kit,., la.
*,"i at*laaala, ll.lira.fji llta »..!.. »l*l*. . I laartal tW,l,,.la   la -mm tA tlw
a 1Mb maa a*., »r, , tlatl. ...lalliUVIl ,.,.. k.a .Ml HMk* aaw,
lllllla  ,ara .,.,,,!..  , ,al.    .,',,,..   -  lHa-f  111 Mra.H>t UW  '■ '
**.l,A HI*.*!* I^tfvl't.f. ,t„ f-ftrBa..
A. M. BEATTIE. Auoiioneer.
.'■_iiciuim»uc_-nc.
|*.»i-a,.a. ***■*■.,** *, **A  mitt* *** f.
■
***** ****** i«a< I  l- |t 4,,^.
i ■*  memht* «,(f,  ,
e,*** *mi**1 ** «*l-»la»
.a- LIOUORS AND CIGAR8.
Mit .(ts It-ainmiS tlltoo 1 ill
",i .art a ,, , .. ., . ,.,_ , , f....  |-.
•I ..,,1-1
n.i.ritiii nan.
I ,,', ..>.  il.-t
yiS COLUMBIA STREET
X>oyal City Market
"****' J. REICHE
REICHENBACH
Meats
I l-a- ■, • . ("Hi .«• iimta in tba ptpm to
roMb
.1  -   11 .  I'aUni.ai* llwjf H-|.
I ■• ...  ii *■    ..I a.t :.'..- .u.n -tar
Mka,
llat  boo _nn.Hr  lt-r Ulk ********
.-1  -.tiMlimlilb-r'Tr
■ 4rt._tK.att |tttoMlfOf
I-*j iiii).  "OttMi*  Ut ***** rtAutty*
mm,
Tht* otifi,. lilt. lU-ir lalljaa, k, **4***'
t ii-i *lt,ttk 1-iiKifWM lh-r ra otO'MnioO,'
taiim
"Ao ini'it.-*tnt .i«-llU.«,"
I Otjr (u In a mnoKt a»J al«a)s |u oill
. ****** turoall a "raMbtioo."
h ***** m •******,' it matt * "H*t'
■ni.  it mt* ***** p*m."
llat ti "i*i.vt*M-l,* it *** by c-oooa caa
Ue   Uu^U."
Ami a ttnl oilO a OtKn-twaolaits tttm
li ***** *m4*anA mit* * t***lj Jittaa
it .   -..:. I-m _  . ■!■ iu -Hi*
■Tbal iroMr lolbat-M* m*a*i in tto fmpat bo
AoO buwuMta ito loi_fua(a lOaj aaal
I '  '*■ 1110*1*HI I -lal -I Via-.,
TUalm*  ttof aajf IUI 4*tt* t
nt. '** Ito ******* aiilua-
ttf* ia itooarbL
Aoco*t«a Uaiuii laahot lbMbaftotaa,
■Wa atuttb OutlMM. to to. xa* nr OaU
for Ma* o oawb Offn, atrt to MI tain o Ol rt
******* aod Oaao i laa-a lUl i« pl oat at
HaOMH
,. * | Ik. |i tto C*l**m ***** m
■  -xUiMtitfmlljr a
*  n *•■»■ MofiN
A l*«*fl***l*«4rt.
TtoaMi^aM rt I'  .0-44•
Oil l-lOl-Ur'-'t'ill
•itt* ********
IUI   -
|i4n.*|f«__r to n*i*wr
Vl t_*«tl o ***. m_iaiiac
Al. .* IU* lt--.li nt A*t i*mtt
10 OtatOUtpat ttmt al \~*'-H
TA**il IbUamr. o 1**4* Ami* mi *
U * * **tlf** m**e*y. U m*fh***fip
*4 ** ll*> I'-nja rt b4t#n tt*m p* i * **c
***** boo for tto ooltor ol' l#-*i^
tWrOowO* ItlaWat-i aar U^l mmm <4
******** rnmtt*mmb*b**tm*inm*tm
pepalu* *p* iboi tmtp alaUa baab.
A * - - - - i - * -. a-r laMOM i
iHl pm tm* ibM, *m r ml lira Mp
to **,****, tbo oibtr ****  **U* o
I  t-i    .*   >.al*   1 m* .a
l*,.*a*a imapioai Uoi I- • a gta* rt mam
*,.** * *a ta-. 'i- miM « ******
******  Iml Boa «tt 11 lao aar
'»*. tto *m*A U taStrt amt* Attmum,
*•* i*p*4 ur*** I s* • a toiwtoo
taaollf Mba ma** to ****** ttot stobo
pm* ml ******* am *,*i*i tmm* u*m
**m o mm****** il 1* tmi tto bttta
A Hsoy fhoo Tai
•» aan Itot a I
I  f I- Ml* aaal
■ajl* *4 tiira MHO
ba tool, tto ll ttor mw ihaiai Tto
tttgf oatMiMoaOilr ajoauai o ttaii wfio
«»* * *,.****
•
* a
Tto rmtrt Mmm* u * *r*** I* tto ***>
aaaitottoflMtoaroiMrO *************
,* * ttme^ ********* imtmmtttm
Itot ****** to Hmr* * }** ****** bo
***ptm**Hmrtt*m* *******
** * *  Tm **tmU***-
** At*t* ****** rtm*raty*m**m tmmt
H A«i1lia.' aaal H*obt>*..  ****** ttm* bh
1*1** *i ii* t*t*«afai4 taMa
,*v  mm *i**tt*V  .*„*(*** Mt*
********m*p*t*4* tmp ,4 mtm.  "I
•'WlWt MM totaiaa^Oto
00 Mf I*** ***** ****** *****  1*1 HO*
ItcO il. i tall •
l**hU ****** haa Hm *********
***** *m Jf la ito «iit* oataa-atoa mm*
1*v,r al OM tmm* at I0_at**« Mmm , aafa o
***** ******** rtty bit mm* rt
t*m*m.tmy****iA ** mm****4 *-.**.,*
ttot to n alto to ***** ttmnt tm * ptf
ptthm rt *******
• H i
rt-*
I..*'    -  -•*,_  ■
I  a  CMMflf
• Ito toM
aaa *.,. ***
tmm a *lar
MBMl 100 in. ■ 0 I *»mnolf *p
Mr* ****** \*m*** **l*tim*t*mm*
***** m********* Arm, It fm alt **•* m
aim*
io- Maoaan *•■■*,•,*■*,**,
A L_-ak_l_n«U l-.llm llnlaaM|4MO
Trtntr*!*.!! .IiioihI l! aai*.  Tli^ro aro
|o.,fam iMia. iil*ti.ni^nall\m*(*a. Mr*.
Kwtooi Mml an* hr* **m, Mim IVi,
■ bn Mh Mlil UiHr imn Not*. Tho
fiMmr-r toilr'a h naltoU tlw ' T>ri_14o-
M«no"0hil Ito Ullfr * (b* ■ Ml tan."  Mm
mm* rt ***&m tmmt tn m*** *** Alt*
teitnt* U* them on>1 tto, rm>ua«itlr
ram,if Iho |*rir,« (In tli* tlara Itoj;
**** Um mrg* (mka an.) torhlUojr
r**ti anlaman^i oarn*),. dut "mbm
Ito 1****** l*m' nna am ttoao la •
•*"" I** l** hf1 ***l "aht fillino lorltg
,*\* Kn. laritoa „. f i.lV.A'r*, ***
ilipht. *t* thii tlpiu* _m unom. m\s vsawmm, piutibb ootPMBa tuebpas Momma, mm
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
FOR LB ARC, AINB  IN
SB DRESS GOODS
1HM>-UU  Columbia Street
Beaded
Visites
aud
Lace
Dolmans
at
Cost
L,J,C0LE&C0.i!F
SI 175 CTS. TO #5.O0
•. ... alia   1 III.AI'U  IIII.K
Real Estutti Broke
1
NKWS OK TIIK CITY.
LOOAL BBBVITnia
■
'
■
1   *
ii.t-
-ni. n
■
K.  Ka'
I
I
anil
-
*' * I^^^^^^^H
I
t |1
'
I
■
11. - iMM
■
t-t.
■
■
■
■
C1TV  COUNCIL
.  .  . ,   1
* - .  . abulia
■
■
...
■
■
I
■  N
■'. ■■H.l,  I 'a,'',
'
*  w   , k
i' ill il.i.  -u,
I il nm  Wj)
■
*
I .■  I 11,1.il  LlVCIlltlH
. ■. 111
,  [id  Wolkor. 1 olbj
n thai tl"' looaoi ul IU"  ,,v
U„. Tui.Iif l.ll'l.iiv I"'  f"l  *****
,,.i  i„. ilatiH] .Iitll  W,  '";
• II,,-. Till!  Wal-  I,, III.ill .l.ll.i!    ti
\ il  ifiiUr iln n -..ii.i I..- i-.nl  1 '  '
1.uii tin- iiaiiii'snl ii.* «■
.  .  *
-
■'ll.-.  fl,  thai  I'lll"'!-.  tl"-    '
I,-,. ,i,n_  ii,,-  ItlgliMl  inmti 1  t.-  Im
ol tin board,
\  .  t  .-   tabad  Ibal
.iinii. i,fl In
Lit,-!,,'
■
-
■
' ''..,.!
Insurant*!', liiviisliuimt
,N" Ouiiiiuissioii Ajjimls
lit inl.l illtl.l STIIBHT
HOUSES TO RENT
Aoonti foi H'i' Notlonol
1 [re Anuranca Co. ol
Ireland, .uul tor Oio 0
nnd J, I.iy'or Sales,
Vault Door*, OtCi oli
l.lll.
Wmtui
W.F.BEGGSI
I'll,' (lllllll  IllVt'Slllllilltl I'.l. Ill
UOUIllltll
Real
Estate
Brokers
Al'.i'llt -a (lllll'll'h IllHtl.'IIUIlll Cl".
III.AI'U  IIII.K
■■I I'ANIIY
I ., I  I'ANltV I'l.ANNKI,
I   I FI.ANNlti.KTTL
OXI'OltD, ETC.
w
J. E. PHILLIPS j
Clothier and Hatter
lll.faa.iti' Illilll ill' tl"' Hll'l I'"""*"1 '""I ***** Ol  I
GENERAL BLACKSMITH |
MACHINIST
HUM UK"
"now
IV  -l\a I..tilt. !la.lai| I'iiIII
•nu-:
THI WIU KNOtaVN
It
ai|-   t'aatli  tn Inula
-  .
I ^^^
I,   i-tlll'
-
■  ai-lait, tu
.-   alaaat,
,  I .ll.tl
\   tttl   Hi."   -'"I	
WiiRSTi US   I * HUH l- I'ASTIMI
ri   .
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
Lflital Bai, Sni i ft!
I    REAL ESTATE
INSURANCE ano FINANCIAL AOTS
Porta, Ml ami Lease fopft. Colled Beits, Male Loans n lr
ml transact all tiosiness relatiii. to Heal Ktt.
.  t. am
I  M  I   M
I
altliata
Intl. It '■ '
tlttt" *'
la  1
'
.    1 a|.|,.ll  t
ll.a.,..!
'
\t, ,1..: 1.1
\  in.   ila.t 1   11
..I. l-.'t
■ -
«...
l"laa la "I  il.all.al
■
I.UNCH COUNTER
, a   •    I'   li
0|T'a  0.1,  laaa,  Naflal
Ice I'l'i'iiin nuil l'i'iti,s In
tlii'ii* Season.
FOSTER I CO.. Pnp-tum.
 1. illl. II ITIIM! tLlfiVptSa
DODGE WOOD SPLIT PULLtYS
I ■ ,
1 1 .1 1
v  ■
O. P. ST. JOHN. MiiuaRor.
"* _. .-'  ■'   V   '*  '
Sunnyside Greenhouses
Rojil kit, ** KiMifflimitr
1-11, ■'■-. *i
,1 11 1 ".
i.ato»utiwuCtill
■
,|  'at.
lir liW
I.  II
-
-
III  '
aaal 1*
till.
'
'
1
■
\ It ****
*
.x    IVI
-
*  l  IbO*-
I M  li.M*
p,t.J
A  V  '
■
tt I iaa in tin'
:
*
* \\  I... hen  **
M
>'
■
I   M
'
'   ■
'  I   1 *i-<oi Ibi-
1  olll i*-
■
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WES1MINSTER    41 GOVERNMENT ST., VMlij
This is
S.T.
CQI."M-
0»'  '  --
WO
R.EA
1.111' *., I
WEINV1TE m
 i*  nilDI in
THE PUBLIC
11
■
llida Bound,
•■il a r* out it a'
1!
'
-    -  --   t-.aj   (,,  ,
|t.k
" ' ' ' '
■
n«as li.i.iii
r .I.1..1 mtrida)
I '  .
ibf in ■ .    N
\j,. Tnt   • u
11 \\ TrrMant.J tt tt
I  *m.,\t  \*  II-  1*1  .1  1   I V
■   '
i , . |  .
- ib i-ii*"'.**' nulla a< *i In t**
Dtmi.i OooH
tit l-M  Il.'t  »l .   *1  j.t'.fi,
awl I*,
rbarfnl
joseph siiian.
Jewelry.
lii
•Mb.
W«- I..
Ol tin- Ci!
FARM
impiii	
Loi- ■"
■aBNsn
lot* (torn
Ittt-, t.l
■•nth V
CONV
wo
LIBRARY BU1L0IN6. CQLUMBIASt
W.E.FALES
"WQOIDS  <So 	
t^ENSTOWN, B.C. Qampbell & Andersm
hvhoi i Mi i ;,*<" "* * *''
[ HARDWARE
F.M. WATSON
REAL ESTATE BROKERS
il 11 -n.i i.i
______ ooLUMBIABTRKrrrotlMllKr ^m.
undertaker! REID and currie ,„.
 ' _________________________■
lllll, F
0|i|HistiUi City Hall.
Paint,. Oil.. Ci-iii-lii ry and (Jlna.ui.ii'.
I  11 Wl  llll  A  II tt  I |\l N nl  II
1,1   III.I  l.a.l.  .In-lltlt  .1,1111,1^11 tl  lit  llllll  ttlaHh  •'
mm   .,!.   ictlimt   I  t.,t  inn  in,.. NEW  GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING.  Siovi   Rangta I
i.,t.*,•.,...I I., i ,. mi I   Wi • .nt tin In?*
.uni luil nwontil M..t>.*it Kin Kl K\ mil,, t'liaitwi
i..«11
| .| tllS-ll.tl
_________________________________________  |,,l„,  I I.., a  I 'll|.ltlt.
■
•
■■
ii
,,.4.. .,,.». at,., |
, 11,  '   ,1   Ma-I.l
■
A U Will -■■  ' tti-i in -iti
(iiiii|>iitt. M.iti ill.' Wotltittg I'liU j.-liti i ini|a
Ml. M.innl.ii ini. r..( Unci I
.1  ,11. I  . If a  a |1  ... ,,t If .... I.l. Mf't  ., tl  . ft, ,,
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wi' hatr-r Iht- la.iti-,1
 li nl Bill ■-. war.-.
(-I...-I... al.'tn li 1 ami
Oinin..ml. in lln > 'ly
DAVIDSON BROS.
.. *-* *,' < *. i , .. it
|t ':'.•.
II
, ...Itr ai'thf.  II
i ■ a*broi
•.■■■'
■ ton "1.
'  lull bonimlar* ill obirh%ill ** «,•■
■■**^^^^>***********.jH
Si * tt. itMll *u *  I
ON  KAHY  TEKMS.
\t. |nl;i\
 Tbe Bent nnd Cheapest
••**** I ^^
niijui RAND BROS. mm PROPERTK
' ►asSTS. ""' u"" NOW OFFERED FOR SALE.
■
'.„«, Kaa>
!..
A|anlt.  etc.
>  i/HiMi-i .iiTMiviitii-jii
-
SOMETHING NEW!
H. MORCY Sl CO.
■
*irt.a_B
'   '
I  tl-**
I.IM1
I -,-lli'^^^^^^^^
1 lallll. (a Ul r .-,,*
Ii  tf  I Ittt S.a. J* It.- aaiaw.Hi,. I,
l-M.. ii .|ii •.  ia,. emu..'
II at    »..-   ...... .,,
i   C.I..I.I.  Tt.a,..,
-■I foraalla. laiaafftntf, tta
- - I  tl„- all. t,i,rr-aCla  flat
III .  a  •-.   I,.   -  ',
, ....Ml    a   , -a .'.!.,i,   t.t.  I..  Irr
-  a  -! ,r, tli llir, .hrrii.al. aattl I.l..- la
'
.  „   I    \.. 11, . I. .,.,. ,,„. .1
■ .taitl.l a,.   I'l  tl"i  lilWt.rtaa  a.
,. 1 i,. ....   la«'t', 'a- ,-t"  ,"tm ai.iati 1
.,. ll   Tltf alinir a.1 tl,l. .|.|.J.t1|t|  ,.iaa.  i
,,a m.mm lalall.tl ,..f  i  	
l|. -  - a -|.ata., ..I, .ill  1at*|,aa, lift  j  Xtaia I'l;-,- Mtt *11 -1,1-a-11 U
a ,   a, a,, .   Hit- ittif *.   Hit.- .I'll
..l.,,i,l.,. tta l.'iltii, 1 Itil  laatl H'l-.*   "I-I.N Hll  IMi Ml.Ill
lltl. |.l..|«,,,t. Ila,t  tlaa |
.......       ■  . ' .'i'i ai'ttal Ittit, lfartatft|a.l t,ti  ' MBAMI II   IMi i I'll tltlta
. Mat,, a Mta "I II. .wl ..It llll
ll  ,  i.,!,,.......... it..* ai.tiaiw 1  ALFRED WIIITLOCK.
'""'"' fa..iaa.I*.r
BOOKS, STATIONERY,
B
,.,_-.. ~- .-   —___________	
V, i.... WMI (.. HUM, |.rr Lot. **_***• "**"'
lhlr.1 ra.h. Imlaar..11. 13 ******.
nl ** prr r*-nl.
^^^JlOW OI'l'I'.RHI) FOR 8A1.E.1	
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
I    .-   l | hUMolna il,. Itwuioi I
it  I    •   liamaai.1'0
$200 and $225 Per Lot
ult i nn mul*
II, inn .an "*'* ' <
...•.I' -• i Grill Rntint
l-na.tt -fit.. •
■%  A __l 1%   W% ^% ^\ -fl
^M mk BH 11   Ik Wm 11 ^ i-« „iarB_t,™ .»-i
Real Estate Broken  " E. BRENCHLLl
""""■"■   nuilumbiaSt..Westminsteri AOENT Hauumtto
Ual«a, l.«l«avl       WUIU...H.M     > Jl

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354173/manifest

Comment

Related Items