BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 30, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354172.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354172.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354172-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354172-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354172-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354172-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354172-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354172-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354172-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354172.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
REAL Bffl BROKERS
NKW WHBTMINBTEU  .  ■  ■ D, 0
W, J. WALKER & CO.
CI.AaTIH.ID 1COOUMTAHT1 AMD
OITY 1UDIT0B8 ,000.7-0-0
TlliraOlll  IB, HEW  WUSTMIHHTIIU
WITH  WHICH IS INCORPORATED " THE DAILY TRUTH.'
NIIMItlOlt .liil
NI.W  VVIaS'l'MlNsi'loii. BRITISH COLUMBIA, FlllllAY MORNINU. O0TOB1I1 110, 1891
WM. llAIIel.li: - CO., PUOPRIUTOKR
LOT^
Ailjuiiiil u new lliiil mul
tunnel, y nlttiH, nml iniiii'
lll'll ol iiny llie HI,
FOR SALE
Tim i.i'iAiHMi
LAURIKK INVOLVED
iim* iM.ro iiimi. on Third
iitiiiiit'. !S„ilnl>|,a|„r„ Iiimli,
rt'-liliiii'i'. ||'|,„, .„|,| |„ „ |,.„
il,,.,** Hill .11-l.lkill,',, i iota,
Tl,r.>t<Uni* lu tnlmlr.,1.  DRUGS
ll.....',  I„  Inn,, „|,  blUllIC
|'l a.|„','|,,
ii-lini ii liinwii |arl,iiniiii-  imwili'i
oil in)]-,- tor tlii.i-iililii'i'.  Nodi
powdor Im. yi't I n r liul fr
nil WAS TO SHAKE IN THI! HAUL ""I""" ''
DRUGGISTS
Pit tout. Medicines  •^otf't tepuaiuoai- oitoptn.,, i„ p>*
DEB CUALEIIRS BPOII,.
Irlnl. lla
lln limn
PERFUMES
H. H. lennie al co. Toilet Articles, eto.
aiaal  '!  L * ,*,*■,,
.11 -I'  llll I IM la  1  M 11 -laaa I,  "I
FOR HALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
RualEstato uml liisuranco.
■ —
COLONIAL BLOCK.  NKW WESTMINSTER, H.C.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE ANO INSURANCE A(J*.NTB
I.till Mill limits  UNU XUHVKVINtl IN ll.l. ITH HHAKl'll
lllli.l.1  AM* l'ltUMITI.1 i M.I.II Ii nl I
Tobaccos and Cigars.
I'.llklali l ai'.'llill   Ml.	
i    i  nil til lllll',   Ala"    I IHU
'   In llinn a,  I; t.,,,.
a I  II  I- fl ■  .
Kliriaa.,,  Cl.litililliiti.eii   Witli
Support.,.  Hii  lia. Iuiiuil Suniu
Kind of Ult iinni um  Almoin*, Is-
aTa'll.aa  of  8lllllll|l(ll  ill  Qlltele""   It
Dt'tl.. oil KllorU lit Erniliiiitiuii
I'aaa a.ual Dunin. liny ini; Hr,. Anium
it Diamond Necklncu.
in itar
',  llllll
• 'III!-!
| Ill   llin
-  Inr
i |.ll
Illllill'
milt Iinill i'
lllll.
|,.,n.l
Wire
boon mill
i, iiimli'  Iur
Willi Hii.
■Y.'l
M	
tint
inuu
j---I
tool
it'- ii
utli ii
or, re.
lllllll  li'l'ii'lly aah.
nl ii.i- lilarl.lv -at-
•iiallilly  iiii-i-.-ii-.-.l
'liim. tlie It'lni-lly
(a-a'l  |ai'f ,00000*.
It ii-l
pol
Imiii!
pot
'1!  |lj
i ion, i
uli-r i'
Ihlt, i
dar in
<il at 1
la —al
lllll
llll*
.1-1
I' |H|- -ajtliiri'
r.  'I'liiu ro.
ln-l,.. v.'.l  ,aa
aa> hen' navy
If  II will
,100 tool po,
I ,.t tai •*
M. ROSS.
_ Thomson
IILI.ILI'llllM. ,17
NHIHTIIKI.I, .tTI'ILMl.tNt.'K   111).In,
'"HAI
I IH l> i.  II IIM 11  N.aliiy I'aal-li-
MOWAT 4lT%
turneJK,
Real Estate
gtiiin, Ootober Hi  Premier Uorolor
oonUnaed bli evidence todav boloro tbe
Mali' dm Cfaaleun Oommlnton, and in portion t
Hn-runri.liof liinovldeneo brott|btin tlte ),i l'""'
IUI it lllll  ll'SlllT till III-  ll|l]Hlllt|lll|  III
tin' Unu,n.i,i. Iloiiti', Mr. l.mri,,,, [,,r
Hi" llrti thm' Mr itatod iii.ii lln* Arm-
-tririiB ollln liad in-vi-r boon flled in lbe
iii'iiartini'ni nr  ratlwajrii bm li ita.
 mi"n"J lib tin' uti  produced before
thr iimi*.*. Willi.- in tiaropo bo received
two letton itt referenoe to tin- matter,
imoHoloai
ki\i* ii veli
-iiniiii. Thia will giveh groat range,
and a very flat trajectory, wblob, wttb
it* rapidity nf Ore, mn iiiaknit in pro*
ulliirr ih. mnl .'il.tii-..' a ;n
HURTING THB (JAU8K
ILNHIalSU DENUNCIATIONS 01' THE
riOHTINO AT COBK.
Dillon*. Kni-i', O'Brieil'. Trnitiiir.,
Tanner'. No,o nnd O-Miilionaiy',
Hi'itrt Mii.il" iih Wall a. El'i
'ini'in i! Naii'ili'il by Cork Orator. -
Htnili'iiti of Bruit Prf»ont tlm
u/nriiwiii'li With a Statue
(laa-nt Sturiii, on the Atlantir
Ourntany Aelnit. Ainerican Pork.
laa
a. ti.ti.-r
1.11. .1.1.11
l.l 1
amps and ai.ii'iiuii.nico
llfeaat
liatfta Irlf.Krrurrrr  ,'arari
ifeire- ff.aar  ff.f. JVi.r
AbOOt liillf 1 Hllla' Ileal Of I."I'l  1-l.iml  alxilia
I'ti'lm- .an tin' iii.ril, ii.ink ,.! il.*- North
.iim -i.ml- Hi.- boil liiilldln, *-ml.ll-li-
llialll e.I  M.'l'l lira.- .   Will I"  ll.  ||,nt
. I ill- ftrtl  llirui'll  aanl  tt* !.l ,ny oltlOt
-lniil.1!  I,i. l-.ry  Iii i .iiii.l.i   Tin. liiillil.,
HO Iron  '. JI!,..il .ui,!  III" aallaaT ll.al.i  In,, un- ,|,| |l,||y  ,,|ul| ,|„„,|  „.,
- tnlk.-.l
l,al In Haaa a-ilallntli.i, an
lllllll, .ra',, laatrin laa
llll-"  III   Kliltlkinl  lllial
I 11.0
■Up. I., |nil un
Irilnii.l ii hh 1.1
lla.' Iinill.'  lllll*
-'•rluii-ly mlololl, tlaa-  |ar«a,|
l.lln'ral party.  Thl lliilalliiii ni i .irk l.
llli'i'il 01 Itl "lala'i || tlaa- lini«l all*.
glAa-a'Inl iii'i-iirri'ln'ii til nil i-li-i-.il... Ill lla"
I I.Ileal Kllilfal laar  lll.ll,  ,t'ir-  |Hal.
It I-("are-el that "Il'll  weeraee  la  aulllllll
Ira'Iaare' Ilea' leailllinr al.y, a,  Ootl  .ntll"'-
-'  -ny tlmt Ih it Ii Iai tlmt* tirt-  nitrkln. <a|a
laatrl"-U,i«..|.'r I,,,, !,,,|,,fi„,„„iy |,„ I,.,., ,„„„ Hii-iiiini-iilu" .„,,l,l„. ,„-»:,  to ih«  hllbiKI  l.ii.l. ..I ,....|.',.,ln„.
,*. a,,.'.'. I.'.':.  ,.,'.",'. ,^.'"'.'k'""'..''!"."'!  1""!' '.-'.•"-'.I'".-H'l" ****** mtn int.. Mr. Iillli,!, loollhl l. .,ilt.rli.|iiri'»t|..li,
ItlWa  Tbl ami,  i, ami  iii Mr.
Ilrli-ii wit* ilntl In.  l.ad  Iiii .,..i.-.-i.
.  .i  .  '   . .    -i"-n«iti« i"»"ii iiiiiii imai-ran iinii'iinaii Hm travilnti,'Mr. llll
Uw Iiiiiii, iiiiiii Inf. by Inm In-...nl Hint .(ooddoptbol ».,i., nD| I llaaallini In hi.
laa .aad I-.-1 ipok-t a.| iiai,-., bol III i h linor n.il! ......, ,,i, .ai nroMiil O'ltrlen
Finn,,, Jul iiiiii iiiktitiiiuii Aut'iils.
A
._ BARGAINS
,,,  the   ui.l.l
a' il    It*    ala   '
A GENCIES:
Tie.
a.II.
A
,^rv,l|,r„0|,,n!y,m.all|,,,,,!l   arntma*
"' Uio City .in.i District. „,,;,,.,.,
FARMS Improved anil Un iimi  	
inprov-Sd.
MINSTER anil some choice    ,
lots from 1 1-2 acre, to 2 1-2 „».,,,,,
an  in Firat  Addition  tn
South W.'hIi»ii,*.ti<.'.
loll hi lln' \n milt ul
Mint-tit- Square .it tin-
reasonable price ol
$350 each, .mil .il-na
("innl l.tiil.litij; lilt
anppcrton fur lln
iiiim- figures. Coll
.mil examine imr liit.
1 'ni* * ;i 11 olumbia
Street) Nt» V.
mlnMcr, It. C.
Main hcsli 1  l-'irt- Iiiii nm- Ci.. uf Mini-
l'lii-nix Ins
*    Brooklyn (lire);
Citiicns' In- in. oi
t -ni.i.i-i (lire); ..quii-
ilili- Life Assurance
• ■I the U. S.|
Accident Ins. Ca ol
North Amerii i The
MtiiH.il At 1 iiii 111 iinii
I'lin Glass An., ltd
■ *i M.uiili. Her, Eng.
lurii iilill iiiiiiui Imiii  ili.- ...mr.'.
-all.! lln- litl.-l 11. ...ry .,| Haa. |*,r,aa-l-
III'-- In. TaiineT Ian. 11a.ll.im' a-tinn
Ili.u  il.i  in.rk ill  0 mail'-l.-'lli 1111 III*
' .1 I'airnnlllti' laailiii  -a.t.-itii.i.ii i-a
lum li nil Hnl u-n diiriiiif . i.i-iirtlia.
Tlaa laleiriiatfi' IIM na- rimri' Irlllrr tlaaaa
al Hi" lift Kllkt-iiii) ili.iliiii, Hin.
pramlieii i^ttmiliioeipniMd a fitfiil
|llir|Ma*.'I.I llllll' nil  GlHI  H'Mllnetaa-y'i
In-arl iliarliis Haa' ■'-.-.-. I,., nlilil, bail
»'.* lllte<rrai|al«'al III III*  ella'ta'tla  err ar..-.
1.  H...»
CONVEYANCERS«-»FINANCIAL AGENTS
inoalm ■ rl
' ate -    l.ji.il t.laaal aula  a
l-t'll't.  ... It I- fl  ,i  - '
WOODS. * OAMBLE. New Wi-itmin.t,*,*. B.C.
mniitti, iHltmsil mux
::•::„. mainland,
[henry i.kk.
,  .'
1 tl ll i.l .
tVM.TIETJEN.Manufnttircr ^'WWiX;,**'
H. T. READ & "Co
Diaacr mroBTBU w
Shelf and Heavy Hardware
ArmatronK-Young Block, Columbin St.
TO THE TRADE.
H.G.ROSS&CO.
Culttmliiu Ht.. New W, aluiiixlrr. B.C.
AOKNT8
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
•
laaftl-*  I                 **,.!.»,a.a
1          a 1 i-%tl*l>f
*******
l*»ii("Ft atdt.n «itbotil rt'ttutca
to ttomr olllCM.
OibloAitdiriti  'H038.
a it c Code
GARDEN
tV
Lamp Chimneys
Chimp. Send lor t|ttol«lion*.
D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.	
O. R. TOWNLBY
FRUIT LANDS
Solll  Kit
SIX YEARS' TIMK.
MONTHLY PAYMENTS
tl.tta For EnoLt f 100.
\',.ii I i*r|. mitt t ..tilr.icl  Kitt.iti- liiMtr-
i ClauiCi
t ,11 or Write fur I'.iftktilatl-.
m^^^mrmmmmr*r*t*mm*mrmm*r**mt*mm*
A. I. MACKENZIE & CO.
(Sl lVtlt'11 |1«»1. Kt* WaMSiaalat.
Iliutiiii, Han.  ».',a- i.,..r.  au,,,, n„. built on till, rlt
Illla. ..I III" la.l, iai. In llm. I,"  huil  ,.,. ,., N,„  ,V. - l.'l,
l.'la.l .1  tla"  fr.-. ....tn  .,(  |,l.  bOOH  la. ||„,,  batf  laae'ii  l.n  bill]  llil.
I.aiirl. r. lid wl Han UttlT .lllial lillii bolldlm l-.aal- Il i
"I"""  '-I"*" i|"-i.-"  I II.I..11.. II,,ii. I,,,,,!,
li.u iii,. .lam.l in blank im ii,,i |,iii- „„.,„ ,,,.ui „„„„ ,,„,,  .,,„„, ,
|«'.'-. •• I." lai.l .'ll. I,  aiaal,"  lu'lia,.   |!  ri.., -1 .* .1  1.1 1,1  l,,ll„t  '|ii„,
m I.fi..il by T.ria. and all ..Ui.i. ain.Hii r null,.. n.i. Aono Domini, IWl.
|ei.*.i.i ilea,  ab.'ilaa.i  ii,.., ,-ii,i,.i..,i ,\„ k..,  ,|,,.  „„„ nploiod  Ibli
a.aal. .,| I...I. ,11 a.,1.  I„l.. ,,|„al ,|,4„.  .,,„„„,  „„.    ,,,„  .,,..,„„.,  , ^ |,,,.,,, ,n.
llll. •Ul.naaeu,  rri'.lnl. ...Ilaalia..l  w 1,1, I, .,. Ii.nll |.,r  ll,"  UlldKll'l IU,
t"i-i-'i.-l Uorior witli Hm 'r.ii.j.nam, i„i„|,ai,v ji„i i, ,„,.,i r.rrylii, |,a-.-,.
1*11111 WITH IttO'lUtal*. •"" ."•! Iti'lllllt  nil  Haa-  -lai"!, J I ll af,  llli'lil. li|- ala il,!  a  |>alllia|  aal  lllllll Wt-ll
|..r.OdrOI|l|iat|l'ally da-llll. Haa  aa-a-t-  -I"  I" I'" I"l lla  la'lllllll  .IHl  iaalinil  III  all!" ll »llllll   li.l||.-.|   1,1   111.  tllfl.il lllll
iiiiii -I Hi.muwa  tn*  I'r.'..  Uul  '""'" '"""• -I"' !■«■ ....■».-.l  ban.lt I* marly .imiilnt l.lai.  An m.llm! Mr.
Il.ntia "I llil" il.-.t'liila in.  iii.ii,iy  «a-  '"'""'  -al'"',''"'!  '"  I" t 'iimi-ami I arllnale. -Iiuiili.l bit I n i.-ia. la.l. lo inika,
i* ■■■■•-  iraal ara-llt aan it..- Imtl.t.-r.. .laak oie.,,,..., UU ,1..* du.t or r.tbrr
Tin* rn, K.|n*raiiM  nl  N.ii.lmii l< lln- nid, Iral Jut ntad thn tnlfctw In
.lieallaa-r l«a» e.I  Hll* llllll'. tiiillilllik* lli.t  hll Hit   WH|a  ileal  .||i»k laiaaa .Ik.  t
»••« |'le*la-al a'.rly III  ill,  -a and  ral   III Ilea'Man w.,uiada*l in tbe* .Itr.,-
Ii.i addml lii tlmir e-i>|iiit>llim a. in.nii- .el the |e»i, In*- lain II i. la'.n-l lb.,
SI..m.iii   iki.,1.1  ::*  • i.a,...-au twlonr. al 1 nod Itttclo.  Thro Utnm nt.'tal may die..
t|«-aii a In,., .li, ti.i.id.) iiK.ai.ia i.u,, ua il.. two lull, HMU iiiiii It ita In
trllb bU rb-ni  |..111".I  Im mi. ai.,1 a, It i,. Klill.n i.ijii.,1'il.. I,., i. i,.
•til-|.iitai*. i.ni Hm laitrr maintain ll.r if nn, ..niaiii.'iilil liatitiui. ihny  am
uti",..! t.tle..M in iri.nl loChiptaoti'i lulu.,i tt,.. -t na „| |*trli' ami "Oly „|
i.ii*ni..il. and alniiliiii'lt  -■-.-llm- lo Alb ." and aia* etch oi moo ton
Ull aan ,,..  .eat.;., I   Th.,,-  I.  i.m.. Me*,!-   Tn.nHlnii  mil.,  l.aal.
doubl. bnarirr, Hta,  Un-  HKMUl  "I It'll*  I"  "»*ll  lln-  Imal  ll.l  ..!   11,1.
■■■raanlni an ulilni.iiim a.t .1.1,-, .,„*..  „„,  «,„  i,un,  ,„,
•um-'klnd l.a|-|.-n.i. i A!.l*.ll. and tb.la aanaae-r. In Vl.le.ila ami net ullll.c  ,,
dr. 1-rit.- ill. n.|.l l. l-llil lllial,-1., l,..l Inr, thai ll,. liim bat" • I., t ,.t,l. rl„r  "''r  ,"I'I',T !*'  "•*'  *"*  *'"""  '""•
'il'll  " Ika  U.f.-. tl I II...,  Ityb  ..! .t.ll, alal. la will I-  ti"'"—il.Hlal bn  |.ollln.  loin tjil.-"!,-
. I.l|   I--   il.al  111'  Inllaaaaar.  .1   ,1 lull,.   . .| I., ,! n,, I.. illal Im .|„t,,i, will
ft. ..l.l t.tl..' ae.uld. II  !•  lr.n*J.  laneln .„..  .. e,..l  i".i,!|.  ,.  ||„,  Hr.l laal.
rml'illlaaltil. II nn, la,a! tae llii-li-.l. N" \. a! ,,|.i .,,!„, .,1,.. in., li iiillni I.-l
■nal. -..I..:,  wa. Ulll
I-, r<>» ut  l, ...ut.. •■■'*! Till.', a.f l-.tirnumr. «nd
latUUpn  .,.|.'.,.,..t.' l,„,r..|,„l,a  *)»fi***-^*.**'**  ""I,"*
■a.,  in  ...tt- at tbn .im.nl i ll.-.I.-.OI Itui,. I, .M.nile
IIM-.I III Ha., jaurr |a.te> „f a ellan d la- • k
Iwo lor Uh mfr..f i.t.-.n.-un ..
Ala.rl-
Mimtnra .,,.»atio,
IH.-liria'-  t\aa,l,  Mafia.
Tlaa' llrlll.il .l.ja,..-,|lfl,»rll«.f.|.Ulli
UctlnfOTi Willi ll ..llnl Inam  lllllllliaila'
'•-I..!..!  liul, l.ir  liirmw. pul  lulu
I.''"- lialaaWll  la.l.l Tla"   I I   h.d   .
trrrlbl.* i't|HTlrlii " anal . a. i a ■ I i .- atnaaal
!!"■ a|. a k. lllll III  till-  Hai—M  .H"   Hft
.It ii. t-t,I thr raintliiaa-t. uf  be-, |a..*tatr.
■"   -I'"'-  *   a*******    .,  i  i .  ,    .    „._.„„  ,,,,!,_  Illii  -i -Itll.tl.tti III.1..1I IU  .I"**. l|„|
nn ail,.,,.,.,,,, „,„,.  laylbr  **  ' ^.»"',,'* ™"^' "'**",  *,*!*  ... r.rrhal  ulr„«M  Ud
timl,obOetobw utli  \\i.i-i. lu ui.
ITN., Imif. 71 W. ili.<  mml npUll
fmbttrtd iad noa vm tiiowioi «uii
linrrlrmn- ttltAA A Itiifli Mt ****** Ip
a mi id.. t.-.M-i look ttitnii -.-i-Tiiit mk,
•"IIH* nf tin' ***** ■» III. ti luiltlnl lirr itm*
•iilfrilily ilimtcliil Inr iti-.lt Mtiti*.
iii. .. 4 *m*ili"l i liMi.ul i« |itm^ tint
*■*.!•>■. HHII.BH   it.ll, .*  I*  lt.«   l,l«l|.   IIT   ,|1F" * m a*    I I .    Mil   •
hr.llb .n,l,..,itir ,.„,,. It ,.a,   N, '*»' '"' <**' >' *** " .''""• !• .I-,'•■'-"I  ^, "
tl, H „m. in .11 |,.„. b-M „ ,„„ 'I'!-  *•«-'' '  l'''l"l; »• *' 'I'-  '"10HH.
u.rvp.,.,,.i.i i,..iii,i.«nii.,iihr-.i. *"',"";''• '•*•'•"  »'i""-,.;i'i"1*,
,,,,„, OOtnd  leer  hrr  111,I.  .ft-d.   Il,r ,l„f
tuit  |..\ t  let I II 11  It
Bill AlO'e.1  III villi.tt
Tlir  irrttnl I.'tmrtal .-ii.t. lit tkr
! ll.i* ,.'«,'. waaik I., I...w.i. t. lliiilh Auii'Ht-.li  trad*  mrl  llir nra*
llir  Illlln .tram  .ali-a-iari-  taalat. taaaalt f.'*m a-HIUtli Anirtlr..  Tll" im|i,.-i*hi|| i.
OtlAWt.lnlaalir, ».   Kl. I, 11,111, ...  Ii.rtl,,   I  liim. I li,!,.  Via kalil. Whleb ,r lllll' lall! Will 0,1,1  .IHl Illil ll"  I'lilli.l
,,UH-t In I—Illlnl a,..!.. I.rlal   All  tlar  a,-l,t*t  l.aal.,,  In .1.,   ,,,,!,.  ,.!  tl.l. Hlaln. I. tmw In »|i«lltun wl.rm It mail
mllililtri •|arnt tkr da, aearklla. II! tlaa-lr  |aa|err t frw eti)■ a,.>   *t|,.< la i.eew ly.iel ll.ill nt rrtrrtl Willi di.knlnir   ,\"  |i-|i
tartOOt dt|atHWr|ttt    Tlaa,  |,|||  |.'i             •!  a       . .f.|  .|,.| tllntd, If.-r •""  "' f .|.H..lt.||l!, h«* ,r| ti-tai fuaaiad
t..tlit*t—tii thr r*|«.rt. at.aaai tit  ..-...!.- u, poitiloa ati.l l.rr dr*-h * kn dnnliii tlttt Aatrrlt-t will tuma out
talalally   tararltit   <nm|.le ,i»n l*ah*men, III llan.aa.1,  lent tlar lnorr.1 nt'
idmile-a Hata  I. aa,Hfe||  l.ltlr |ar.*iilni| il ,h*t Ullll  Wilt  k.la for tkr
roll and  Mra.,.  M, 1*|„.  |l„,. .  |uir |*rr"nt I drrid"! I'ltml.tr.  Tkn arn-
«i. ..niti ti.r tnulbrr uf ,b" *in.a' a I.... timrti, uf ,br mrntnltlr ktntini Irtdln.
' e.il, Willi Haa  .,!..* la,. ,.|,|| ,.f * „ll > kill !• •Iltl0|l, l.tlaH «W.lid lh>
t'b,|'lri'i • ,*.!,.,,lla.I,
..tuti. in. oikitr.
It III., (a.-alll. ,.k r.ll.. lil.lrllr,
ikr  Ikulna.  f..,|. ,  I...  rn a|.*l  ((utt.
wa ^.. U .....a.  a..aa-.ai...  a.1  .   a _  "u' ■*• l,r "'*'■' *• * ■ *l tl.a' ainaa* uf.-.t til 01  "'a... uu... ...iui,i| ...ni-a nwiaun..."
..Vjt  ...  .',',..'"?..' '    !-,»....d **• !"•• IWl. .Iil.kl.mnr|.,i.i'r.!ri„lr,r.t. .,.  al., „»m*i *> **
at. *rnta ,.<•*! ," ,.-la
."0, tm leerirr, krn
Tb* Old ll..r>-
I.Itn  il,!,. Ikll  In*! iii. t,li.iiii.i and »ti Ikr tpiiitul  Ib.l  atr  ml.bl ,<*>nll.
alllrtlatrtally 1-' aan.l |.a .|^.|, ,. t|aa< It .ll.iiit.ll Ota  att.lt|rmrn1  ai,|i IVfU. lla
Ul  Un  drt.'-lt ky a|ll»dru|ata' ri|.ala.le.|e Her I'llllrdSttln |i*1tlnf  a .He,flat aaf tbr
• lafilnr.  ..f  .!•  Iaa.|n.   |..waf    '11.' «a- f'Hralr dr|.a.|1.. tlana tktl  t  •'"  ''.*
Ai. in**.*. Kin . ini.aNr M  Milurl aiinal, i„, ntiini^i win, iiili-r liniunia-r *.r wnnld k.tr tk» ttm et i.i.in.
IViliiio*. •*" nt ikn wrtltkia-ai t.rmrr, .bin cr.lt, imtl tod .oi.tl. a** m matt iBIlIm ItaNill ll Nutitk Amrrirt i..
tad ltrar.1 Und oanrr. in A,rk,«o W****"***»' a„rk .In-.dy lnri,"l ...1 ihndruimrnlnl Kn.l.nd  nitkUP
,               ll.t-cir. tndiiiatalr i.aai, llm Ha"' "I fwllni ilnm ,ntrnlar ,• on»t •nnil.'
"raaty. *** ****'*'■ *"** ***,** mii.i.. it,.,, _..-.. t.y ,br rl.....f w,„k itn,.,brnlkr«trld,iwa«,^nukn»brf.
koaw lii, rtratni tad *m tnmlat ikn j„ur h,. run** <„, ihi. tlim t aanl aaa Ikn Smtk Ammr.n nolalno In
naa,* tn itatai al tiatihi Juntinm ,„,,,t,ir r, ,„iuii,,.i .. Hir.nnatl.ly n- liiodnn H n.trily ,kn mtntw* md w.r It
atw-alill" wl  MM  I***""*-!  'fin  llttdr tnd iklllrd troll l.illltlrr.. whn WIII lr.tnlr.11. almant lnntlt.kk>
Mn. IVIIkln.wii „,„. ^ ,„  ,hr frimt r.nk uf Hit.
— ***  f.|.|Jit lnrfr|.ltitlh.lU.ir,uf,|,r|-tii|r
la Ik* mar nl Uh* w.tna Had
lalar, bt jaa-apiai.  Itilkii,. jumpil 1^7
IttHa Ibr lidr n| ll," wi„.i, and .
alrr Ibr train xrua-k  it  kn.iklnt  tkr
krtl, Wltnn oo t..|e nl kirn and klllia.,
111. loiuaily *
Aootk.r Thin Ilia.
laaaalai ma.lkl.iUl ."l.  .Srn.Uef t^ialt
WIII lod.y . a.ln .n|| ...I1..I  lb. I1llf»
Ckalian Ha-atrui
ll .•Hi*, la.l. |l  '
A Mi.iiMi|,|ai Tfa|nd*f-
N.a ,ini.,i.i.. U. iklubr, m-Tlu konl-lM fnr 1100,000 Iiw 1,1.1.
•Irani",  Ilim  aftrr  Inttlnt Int.. Ihn —.*  .„ _ ..
Ml..l..||.| t.-li,  t,rr|.lnl I!..  Ilrlthl "• *'■ Impoitaol  Hi*.
nn brr aty dnwia tnd wlarmbr Irnhrd    lltll 11.  IVtila*  31.—Tin   l-h-ltl
-Tlar  Mlllkri, t llriaal laaal iMral wtrtal kola- nwnrll of lb. UntauMt  Km^if k." f'»
Ik-taitan-ninf Mairtt.ri,n, ihi.ma.rn. dmd h.lr. ..I ...t..„ In .ddnmn lol rn.llyMnrlkn.rd tk- rt*|ml oftkntdm
... . i !_..-...-iin ....f, j .|u»ntlty..l ma..rllii,i*aa„ tnitbt.  M.r bltettk.n am tbn laafntatlnn  mm "a",
laiatrlnri»llf«,Ltl1nl.lr,Uai, ,l,ltd ,M,,,^ Ullllm,'.Ilaad ta., nl.ltt and ; nam, nf Amrrlun m*.
NtatlaUn.tni"t.r J*lb. inwl.l.l'l ■ .-•-•  ....... Hare inltmlin, tn n-*eamr hrr
lla ttdloalal •• Ibr l»|ilr ul Uir I kllltn "tf •*>*» Ikr lltrr ll.l. mnlnlnt.  Mtnt'
I Iter  |eiifi'lattf t tnd e-f-nw wrffr tllrnn '
Uattwianl la ibn 1-tr.idrt,,. ,. ;.«„m
whrn at 1 wto tttrm ,'! tn,- wait
HatrtDr, a Lii-aljr Tlaa.
.•■nn  ik-tnkrr  n. - At  llrto
t.rnty nalle. Itum krrr, Ikr itltnlt <
latl  nl.kl talli.1 with  torrklllkl
inilon.nl rlttl (aeIktnt tnd nnmrtu
. i-ii •iM.i  ii.ii it., i-i.    i -
'inr-n I'm. it.l .,--i i . I. -.Ill
'**! ark »r...iml.el Ultra-lie'    I'l  -I   " fi-* ■
>   ' ' ■ v . -• -
I - - .. I ' -.
629 COLUMBIA ST.
* Ti Uytft* I
NEW WES1MINSUR.
TO GET RICH.
A penny Kivetl in n penny gained, Im
A CHEAPSIDE
I'linliiM- givts .hi average living *'' tni'i""" on
iht penny.  The more you buy tfce more
you nave, lis the only ram origin*!
mempLCE! right pricei mmiM
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKEIU
n-ivu+rr :ird. .•kin. tr|attii,.n '~||w|j wudltl tnd VlnH* any
,kr natwa, murd.r nl  Amrrtrtn •tlaW.'aaair  ,|,r  Ima,  a., lu It.mri  Tkr
,a  lha iltiwlt ot  Vt!t>afltHf.   'Tkr kltir nfi.iia.1'*! **P liar lain, r dr*k. It**m   .
■tniiirr lor fittvi.n alt.ir- m|.llti lk.t,ok.l .to- H nut konwn. tnd ono-'*•"**' *""*.  '''*""  * "*** "*'**
tknllntrlamrnt ol  Ikn  fnltril  Mil". I mianle.llla, l.e Ikr dty inllnl. wai «™ ' arlhyltii  lafiak" in Ikr  d™t-J ot Ibr
lnrmul.lr<  .eVm.t.d.  tnd  adtaam bnnloi allk «H*tl  Irit.in..   Tbr '"iH-r rtcktn.r. Itum tkr wandua. „i
ll.f if Ikll. without  brlni !.•!  latrk'rtraof Ikrkotl arH- .ttniurd .nd allk ••*'•'" ""*' ".*** ****** •****/****
wllb arttowmy. arr not iffr|dtklr, n<* tkr pMnt-nirn .hn int .w.kr t.i" ■*l*l«*.*rtil«  A «|kl fnlkiwrd and l num
it-oki lb., hrtvivptrt tn Ibr a.fHt-1,1, tbr alarm to iho- ah" aw a»li-rB. **">' ihritit.in.tani. van wrtoniif la-
ia*no,lo.ayn.lMrot alikrn.torr. llr'A.oik a.i Imtordlitrl, madr fair u,r I'""1
don, aol doaM Ifcr llort.Mtt.lwlilu.|.i.,  Intaatil ,ttt ul tbr Intt tad mtli, Rat " '" " i*'"*mi
',ff1nr~nilkr loia-.ll..lhm< am l.tthl ud In itlrt,. knl th.l .trnura.t tKt|ir Thr rtotlni wn It-nrwH  Umiihl in
ika  l*al!l.mrjf.  bat   alll   t...<. and nibrti «nr warn nit ol tnd lbt on- touf*  ue-iprrtu*  Iota,  tbao  Iwl.d*
aim  .nil,  lan   |a.t,adk-,kna   tad Intlaaatr pt*mptan and rmw  arm Itilli.m ti-|li1rn hid bma Intltrd *
..lbo.lt) ft bh oaa ttiOOtry ,.. J-id.tr f,.f rd ,.. ,da,0|r Int.. Ikr w.lrr. Tbr .atdtril . Ltl<1t„b,ltn mi.ltll 10 li I
t*d ...li* Ik. inllt, In l-hlllau litfi- rtn '.I Ikr t—al dl*|.la,rd itimmrlnltblr iubaitb, nt la.fk Tkr tlrt'altkyiU-i
tta-y.  llr •»,. tkr admlni.ir.ttno .od tvnini-^ and r.rry rind aa* madr in | wrrr .rmnd wiik .Unit iHrl. .nd m.n,
ladkUl ..tlotltlni k.tr larrn In..all- nmu* tbem* wbn Iilil rrtrbnl tbr »kn,r. nl Ibrm l.ad Ibrir ,.rbn. aril '..a 1.-1
I.IIM lar ifUti Ikal Ikn |udk ill inin* - ITilt t Knllarrt ILtd  Hull  l.onrkrd Ihr  with mlMllr,  Tkr, wrf ftrptrrd Ui
ilanUaaaaaVrlllllanl.w i.-.m. a.,.1 ,.ai..t ,br t.m, and kr aitkuikrr mrn i*-*i*i any tlUrk nf ifcr rnrmy  A
,k» timr,. n.., arrt.rd to m.k. kaowa j .a, t, *i d la ,drkin. an many ut ikr mint tnrfy .iint ri»rd .nraad MrjUflta*
Ika-moll.  It'k'i.  lfcr ,lmrdor..,tltr  •IHit.Hnl  aanliatlaalillr.  In  tk. ati. t   "
laa* alll ftwamunlr ttr ,kr rnili, tllbeaaa.b  Sana-. la'awti't. Wrf  t.ya.rrl  trirlatiul
*M don.(Mltmrialte.hf nlkrriutkuH,, . wrrr illhrr bairnrd tndrtlh nr ink br-
ftaa|erirat to Jad*ti" rrlmlnal ,'.*■-• th.ri nr.th tbr wtirn  tn „*n  nn ataorr.
lk.l rttaOlHkrd hy tkr rfcllitn t-*a,.!r . IVba n tkr tttrm wti mmmuatrali-d to
t'alll Ifcr tlmr an1ll-i In dtatlenrtt   fr  l|,r  |aw.|.|r l.t Mlllkrlt'.  ltflad.tbrUtt.il  tkr band, pl.ylnl.  -1 f ',l'"-a lir.lriwi,.
lull ot tkr latiiitilathaokr iannit, ..Imli a.! tbr ,itr, wai •aim troailnd nth ihr ••Mfk'nnn«> itrram- tod  Mkir wwl-
''all!. -l.!.|.n In VtL|«rtl>.k nt tlar .llli.rf. wkn tltlllrd  In  Ilrr  wntk nt  Hlrrlnl .Innt *. mlnllrd  allk 'Ibid
•Hrmrnlki- dr^ttlmrn, ihaeeaM if|arat rt-war and hi**|*IUIIly. and lbl*-w upn -*i*r Iml.nd'" and "Irr Ibr , .....,..rfi.,
.« U ' l|*t-i>kn.  ot  iintllriadlinri. I" Hart, laamar. ,*> tkr •aart lint*  Tkr In*  li.'H' I 'nam.,' Ik, Itit twin, ta allailon
atatdi Ikr trntrrnmrnt nf ll.r Inll'd t|,f al •», iii.lally lhat thr rwaplut * fw ,** Mr. IVIIIIam Hrdmnad. wbo •*! In ta
niai*..   wkaVb   mllkl   |enl   In and |atiirn|rri wrtr taniblr tee ittr any : oprn rtr wttlni a ktadk- nrklrf tnd
pat'* tkr IrUltdly trlallami In" nl llirlr a^mdl. whkh Wrf al..||n,nl. •hiettlli,, nnrdi eel iniwirtlrmmt loa-aii
l.-tillarr With thr ftirtalthln .-■ .iaatrlr.li fa.tk.wrr*. Tkry naif hrd nn,,, Ikry
nf Ikn laotl Tbr Illt" liitnnl tt|alally f.rbril Ihr lull I'lini llllr. A knarw
Immlkr tlmr Ikr hrr a,I IM ibi- ■ It ul drfiim-r wrnt nn Imai tbr Mr-
".trfttt. atnl In b-iilh.n an hnur  atlrr' farlhylti-i  At lbt. rkallrnalr Ib* fat*
r,L, m^.  ,ulmu&mAuT.  »'  ***** *** *****  '"" *  Irlo.lord Iorllltr.  I.fikr  wh.lrm  -"mhl.mr
•ftag .**. ■"*».■■» 1* ""» 'I *t- -  ,„., ,h. .Hwk  Tl ,,«,,  Irl!  tlt.to.iil   r..k   .ka,   h.d   .od   da.brd
tbr .Mt. aat tkr lait,. anal itlll bllflni '"Hdl, tipnn Ikr rnrm,. brind-
(Ii.a1.*l down tkr flirt, murb nf' l«klnl bllf klbtaiii. anal hnwllnl .1 Ihr
II In-ln. |.le-knd aria tit I *** !i»ln. att.t.a : tn|. aaf Ihrlr Tnta-i*. Tbr two rfewdi atrt
tlar banki nf lh" iltram. H|aUln Tlaa.r-' llrtrrly. nrllbrt |i,ln| aay. tltltk.
tr«ra|'h. lha. Iarl,r Iitn h.tr I air**-rndrtl on llllll*; riembtltlel* ttt«|*nd
ilTtilrn be i-fni.-i blm In  '.W nf ant
•l.ailhl.  Mrtntlmr ,hr |*amr,lllri wrtr j
nu,  •lt-r|rt,if.   Tbr,  ftlbrrrd  In Ihr
bur, nf Har a tit. In tn rnnmtnn* reiwd.
Ith  I'ltitarr*.  I'.ft.ai  aad  Ittnil*.
rlilli! and Iril with tlmir lulun-. Tli"
Mi'l'illlliyll"* fedl liin-li, hail nut in
III" I'mii"llili-i iiiu, iili-lliiulily larlil
llae'lr itriniiiil.  .Iniii (I'liiiintir ftu-t'd llm
laaalla-a' ami fi lu-i i| in iflvn Wlty.  Wllllillii
ll'-li" I iiii."i|iiiillvili'li'riiilii"il uml llm
pollee,  in-.Uiui.' ll i ua Hi" Iim.leu i.l
llll Illllill,!. ll!  lllllll -"I  "I""! llli'lil
Iii oiroml uiui miv" in.tli a ,. rrl-
lain I'litl.lilim Haul illaal llu-iii  Willi
till*   ImllllT-   klltii'lil-l!   aalll,  Hi"  lllllll
ir.du.lly !"ii but ami lbe b.Uli wa.
anal' fee) a Uni"   |l I- -alalllial ll I||||-
bai nl larail-iil  iin.i  lirnk.-ii iknlli au
a la ll 1,'IJ-III. I Uui. In Wi'iliii'Mlay'* lull!
llllll |au*.Italy .1 afaeieel Iilllillia'r  Itlll  lint tea'
alil" tii un any in.if initliiai  until alter
ll Ifi'ii.in   I.ai"  ton It. I.L tl't'.ann.tr
na-li.iuiiit lil- iiii.iiil, lia-llly ilri'-.'il
nl anil it"! lilt a-i, Itl, IiiIiiiIIiiii taa let* In llir
„,.  Ilt'ld tlalliurrtiw,  Tlaa' ,"alI'U.-llIli-- lull **!!
bin a* llirlr war Ittrtl. ami w-niiltl !•• tb-
"'   ft I  liy  III*  illlaillt"
SAN  PRANCIBCO  NEWS
r.|.l.ae.  ../  „ .itn.  fkrrrt  fi.Mf,. ./* ttr
ffeae  •  li    lil.'i.il  ...ft.,
-is I li.iit i-.n, iN-ti.tt.-r :"-• I..-.I.
liaiNlllian,  all,* llnrrf.,  airrileil aall Illaa
iia'tint-r llatyian Rspublk Hi!* imiriiliii
Irealll I'ttrl T.awit.a'laal, anil tee-faari* he
itiiild lakr hi- alanarlnr" frum lilr
ila'tlll'T lie- .U lalie'le laaiaa "ll.l.ily by t
l*'li 111.-,', and r*.,k,'d „ii a i-harin uf
irttul lanriiy.  ,.mnltnaii will !•* rn-
llirili'il tee S. atll" a- I." I* Willie*! In tbtt
rlt, lll.ll.II. T  'I.   i li.ll^a' aall  W llll'li  hi'
wa- arn-u.l. to, la.ain.^ ...iirr*l t
ijtlltillly aaf - i.*.ai - by (a!— r*'|arrue|i,t'
Hull" and dll(ii*lll. aaf tlit'tli. Tim mialir,
alal. la lar mill 111. Ill Im ll" l.a.l |llh"
ItOlltil lalair.  When tba' |ial!a.' aaltlarr
n'af. laaal tlaa-  e.|. ,  |,,, f,a!|!ld UaamU
id tlaa'li. - . 1  ,| .l,ai|.r.
Illllill I li IIIIIIII
All hee|. ...I I -iijlil. t.-twat-li Jur
lie.lalaral .nd l*a-la-| .lie k*.m lltlr laa-r||
tlla-ii |a|a I.y Ha. \ 'a , - t laarin-
• tialadrlll   Wflt...   "if.'  ...laaiaat   lindtr-
■ItntlJiM.'* dl.lmliiaatliitt lu tiaa.-l tbr
.ilala- waiiii.i If.aat,:, . alal.aat br Ikll
Hie'HI y a-lt. fall*  a..,I  aliailllb.   Ill,
I leans way sii'.,a-t  Iliin an,lllllll  Ikn
II aaa.. a  !*.,  |,,.  faaaagb,  fur  ,",. and
i*hrn a mui ..I .ij'i.aa.1.. i.'|an,t,too
in iii fur
ktm in lak. a iiti,** wnrk*' ,rl|a nnati
,1." 1'lalHrlkt-ai , ...,'. il ,,11,1,1 I.trn-
It," tli,-I. ,1 ,liaiin'i"n !.. ntidrtukr t
Miliary ul  II,,Ir  niuh* ,ban I all,.  It
,b" Halt' I, Wa f nilal"  tlte ,.-  Wa"|!d  ***
uiui) I. a lo,,., lartt.nt. md Hi" winner
eimlil rn-, . •tim f.r Iti mM »l ,kr
Imi.. I! a..1,1.1,1 s,„ ,„ Amrttt-t
li" niai .'. ,. r |a,l,r Iban ttr
alia aatt, , f.,,1, ant.",.'1,  a,  i ,  ,„...
„tlae,.. ruin, ,. llu* muni, tltrti now
lay llarlillfiiiiil. .tllilrlli I .....ia.tn.llrr
lli.li II at. larl,. nr.iilli. ttu Mr
I'aalda wiut.- a I. » Wr. k. lta.ll *.y(ol ll
Ila.l.lift W.a'il.l tf.a  !■.  'MN.  kU  tl.ll
aunt'l litr t ,•••!  putm*  lair t  mtuk
I.,ar.ii J,» HlAllUtlnr IVir,Jtrtnm.
akmketrr ...i, man jafrfrrmd. IVn fct-n-
iiui brthi l,„iui..*ld„.t fs.rdini (fcl.
m.lfr. m, ,1 i.a, what lir lalrnd*
dt'lnat   llr rrrlaloly  dnrt  liltl  hotkrr
hlmwll murk .1*. I iii«artliil  irllr,..
U*am  Up...  ■*..**.  and HumdalWf.
fallr.| ta.ll,   Tl."It«.eear.BO,||ll
1'ul.nirl  Mr l.'l" ■•,.,  , 1..I.IU.  HarfU«,
i .,,*.,. i  • -alint.n, Aim. **n
I..-.-* ,  , a!,.-., Aoilr.ll.
ual.,   I iln. ilm dietar*
■ aajtatlt  t*a|aaf*a m.lf..
. Irtnrta H1|e lea lln|!.led
Ittblait* and l..,r* b,t.- imrt-ittd to
an .l.rmlit rlttnl l.a New "vwlb ll'llM.
Tkr rant**.! Ik",en.|. In Ibr tltUr
di'UIrl hai.   If,..'fa  Ikr  .tork nl lla*
rn,"
la tn-* nt tkr fut that . oa-bw ll
ltui-l«li .le >. it.     i- . if wai In Aai*
■rail*. Crrmirr Mn.,.. ut Vkiorlt kl.
Iinrd  In-lrmtkn.  Ihi, ill  l**n*a
,11.111 ttntll '*-■ i-1' »..l idmitiina io
Ihr itaunlt,
Nmi In* t - Ki. IMi !'. .tit*.
tblt Ihr aleitr f tialrnl. ut TlOBI l**Ud
llll nr aatll tin* nihil wu
.•ifa    |, ,. Iba.a.,1!  1l.lt  *,l fc | !««■
•ammalhtn alll aM Im nbulwd a.UI
oor iMr rtlrrmiailn. Ibr nlkrr. Nr I.
It Tkn,*,..n. bilk *.m.*a*.mPmmt al tkl
ItVHrfe l-arl... will .knnly IWITUU
tuttvrttain ft I", ,-i '.. raa kr talk*!
In *, a ,tano I.. Ifcr kaiViWf,.
oiaa.i ,,0.11. ri •,«>.
A ttamimadrat ol ,kr Nra Ibatud
lltrtld wrllia. nadrl dam nl tl.UIlt
tmb: "A rramaauiKn ol tkr Warn
Yolk Wo.il aw ,|, atwk. ia ntaaaa.
Ita kuldi and alll .l-*»tl, mil. <-,**,
wry '11001 ttra. a* to Urn tm **m *
Ifciai* la Mail In kuiavtr lltrt'alwd
Malm .ad Kailind did tm. kima Ika
nal larl. nl lav rum abra Ifcrt >MMd
lo tkr r.aw|,,i wttk tirmiay la to*
llrrtla  ina,,.  whkh  iwutnti  to*
atraltrdllrrmin Hlbflae Man.,   lla
•■tmi lhat Ikr lalia-il MMl itnl
Katlaad *n nail, Iradio. tfcrlr a*nkl
to *api**.t limatay la a Uiwblr whub
bw ariira Ina. oar Itrna.o In. ka,IM
ball a miiikm arn-* ot Itad .1 » i«*ta
i-t . i'. iald la ram. ttbtl a. •tin
anrwa. it tkr •i.aaeiaa. nmkl no, Ur ttat
,n anlk ,k,i lltd. Ikr atah It doar  li.
Itakaana tilaadrn aba an *alt*p*l
tad rn.ll.nd tot tor paf|-«
tll lbr«. 1.IOI b.lr kan btWilbl la
ilma.1. bllfnf abnaihair ranft UK
Ibrbaib. TkrvMikaaoa Ml..d,n lli
frnnkra. ranalutli. •aurtial aadrf .
Mn* at amnl .ml In fcatr let IkH.
kin** la HHnani Ilk" tkn tt i.nil lalai-
Hrr In tkr !i.a>*i,M ItMtoUtfM Tb*
tittwa.t, tmrtaawat ritabiblMd la la*
tiltad k.i *r,m rta* aad laiiamM.
U.lHna aona tk* aiUirv akkk tkr,
alll tr.l Itad.,atnl nay Mlliifi. will
■am. ti la trnrllto*. tad II Uml
to Ina tkm alll aa. brt akll*
Irtl an. Ihr Mlkd Ul Irl! ,k» UK
All Iht* I bit. *iammttarrd tna..tar.
tnt* .uin no ttfttnt Uy lhl* ana, tau,
abo li ttttaiai, a ammt tbtr tad latt-tit.
t-tai man. If Iin i., not nltrrly mtt-
Ukrn 11 ,i bltb Uaa, tblt wr aam*-***i
tk* nal Ittt* tHtat Ikll tair Xriibrt
Koll.tnl inn Atarrka all, Innait..!,
|arrmit'lkti, ttn ,*.|,i Ui taaik n|e tkl*
taiat nt unfu*t tmi ea,,|.rat«,t-i",iimrai.--
lanrn tkr two foiinttii*
l» nt'i'i t..i«i mil"
-.«fitly lll.lor rtllr.1 at llir
Ifcr Pttlliitnl ind Ikr  twn  aa-r fntttlri
i arn* la t*no,allaiknt at* Ihr IhMU In *
fwrlffd tttm 11111. The mnlrrenrr
-i.i-i k.ll an knot. Merlrlaty lllllne
b*ia|  Ihr  ttm  lo  Irail*.   ttnlrtiri
Hnrai-1 by tin.
t;.t».imi. Iat, tktohn f».-Tb*
•rid md Ion*, tlr* In tkr bltr tm*
rrlkan onatinni- aad tbr llr ,. rtHaa ,1*
aty ln,n ,|<n ntm, illa.btr io,a^hl«
tnd latmln. laml In thr i*—itr.
— —n  —•  •■■ -  ■,.,' — --■  ....    ,,ff.„ .rlrtrat'li* ,11,1 tat lie litr. nate  ...— .'iiii.-i uu *iHii*ii*.iuiiaaan.*pia*p.*i
Ttary rrm.lanl wllb Ibr l*n.i.|n,t, ,    ,  ,  i(, .,„,,,„,,. „„„,„,,„. ,„| ntoh nlbrr tnd ndlrd lo lha din  tad
a I nil aa ti:li.   ttt.ji*   Ul    lit aii .  .   .li Till. . .....  I t ■   ■-■_...   ■ " -_-! ...
T^H  IT "lr". L,fc2_. i'r ',m.;,1m',  *,Vvv««' in  Wllll»mllrllly>««rncT.!M»^llh^^rh'«^ *
Itift^i tt,*t.tt.it hf wool.l«*ini'iltitif  a)(1 (>r ,.,-„, f(l lhp  mimIuII I. ***rti*h*o*tti tbr n*i lnm******i*
M   —   _.tl smiii,  tmmtf,  ltnih  IfWdM  tn* *** «h»t  *a* tl.h.wn  Th^  *itnt**r  ***
now U*1i mill*!*. New Ork-t-*   Thf rrcwwIllpntlNiMr  l<*ofl t..-li«i..l. ami mrn t-mM  h*  *****
$** Vnim, llclohrt ?o   Tin lit- tmli*^!,^,, |n XrW  Htl^tii  \l»  Ih-f Mt«h-1 ***** **4  llin,  itacrrtlnf  nut  of  thr
lift ftlr  **i*,*. %r*\r*  at  tlif  Indian  »lp|il tUlltoail lhl* MPlifn« nHnmtilM«  mr]n*t***tti* *\*h  Wm^l   A mmt t lh*
nr*4n***l<*Ati*i,rryiv*iii**u»ioAtm motolnt*  thru- u murl, aniM, km S^^ffiC^^VSS,
mm.   .  .   a  .*.   .  . ******* lh'**-  »ln> IiaA  UlotiA* oii tht*, h*t 1**to* *** **?* ** TonooMi l«  Math
Utt*4*l. hti* a liirtt.i'f t^l yretrMar. J^I'i n^m,.r llmtn »ati.it Ukr thr yh.mr of UtUt
^ "tNatarir  Thr pAAtt hatl not aottfl-
Mot ftFi«t-CI«ia Mtittl.r. m*tA ani i^rtoiiMlot tit thl******** n*****t
ffoomJtkDi  OM.,  'MoIkt  ?•>.  Thr loll,, irmt'lrriMi froinlNifi.Hlll*r#ntrr«t
tMoaof* Ittif^au t.ifiir *i  Iran  MW \%tf  In  ih^ it** »f Han  l^mmi-'tljr.  and li wii **tmr tlmr twfnre ih-^T rmthi
1**t tr,ll ij | irlvily 1.. IU |in.i^'llr, ulll.  ■ It *rp "I wllti Uir miihlff •■' Mull *'*****.  r*ffr^l.i»HT  litlrftft**.    lint  al  lMi.f!li
r-f.1 mr,*r than fiflwo l'*n*  |'l»"»Mi|f  |*l  loliifuM a vrt.lli'1  **1  §>i***1 ** *h* ***** thtitttit  l***>  htitllty  r***tt*r***,  1**1
****** in**) In lk* po*4tt cbamMr, ood <l*flre« I etiarftd u^on th» mUt-am*. *tt***** I
•Ith tmnlt* *tii*ii*'.f lo any }H allalnr-il
It* t*t4i**0t* Utti* In lhe folir-d Main
TTiUtnn wai oVe.cnM hy Ihf Natal
mrtrlf rrp**t*4.
\*n* A.*tt*Tt *>*.***.. i*ri**t -.'Mr
tltiffith. aho «a« *bot hf  Itnrhttl *m-
IrtAAi. I* i»tt t*1 AAPt'i  IV ***pm
xj*m\ hf Ihr »».»••!, «a* A *"*'<■ •* y'***i
h**A*A with Mhi «hnt
At It A***
PAHbOmlM 39 Tito vnplhnf Ikr
•irr* al Hi*** ****** Ml on *m*4 ihr
llii*«'.vi w*r*hip Minln now *% ilml
tmt. nnd dfthrfvoi in b*t iimm**4m *
***** ttnr* t*yt****tltit * Vtmttk
ntttrt htAAirt * **,**A**: hi* tlthl haoJ.
and In hi* Wi lh« ithiA*** tttt of t*r
Vrroth fltynitiu.  ll »a* a prv-vnt vol
In thf I iah*«l|< h hi th**- *1udf fit* nf Ihr
liirm*. Vpm* th* t^k-*!*! nf lh* htrmt*
aUtntn ***** itiat***** tht* •Ifnincant
word* "'(uand M toodral." A Mhrtal
Kn«li*h inWtoUOM "I *hlfh wnnM *■*
"t**Ai *oA willing*"' V*-Mal «|w*<Ik»
Indh-atttn il (>»n.h ft-Vnd«hi|i tm
R-iti* *ftf ma.fr- ind ihr trrrm****
(*,T,ili.»l'.l  with   ,nt|ti|ii*«tl<  HU*  tA
Vif» h i ur.   Vi»» ia n*nl*.'
' S'
tttl ii 1*1 lit rm; .** tir:
Uiitttl* ,1 l.'iiiiiMt'i /.ii'
dl "I'll WBBTM1NHTKH  10 AC!
S.U I
•II Ilt
II.I
; It
WK have ai
11    lUH  lltl Mil,-  I
•lil
,lnl!  .sAI.IL  TIIIL
ii ni i.i.i-:, III..I. ■
Ii! Hi .nil lu-'
titbit  8AI.B,  Ii
I   iniiiiimiiiit'itl-i
l-iili Inni'il I' i
| OTONKAII TIII
IJ bo.
Wan
1''
oil..I II
*j\IIM>
imiii; mi: iai
IN  AI.I.  lAKT.-i ul'  I'lllL
ii iwiii
Llall-illl.a ll". Hamuli* f-1"'  '"  'll'-' llU'leVal
,ijrii'if*f'-i'fiii tiollot
llV  A  UlL-I'lLt I'.llll.l
Itrlinli- i.in,ill  j
M..I .lit. i.-i.iini'iii
ITTlTLIItiY;  8MA11T   LAU   "I
WANTKI
tt   |a,|y, ,,,,.111,11. I
0
A|i|.lyAi!i-!i"
\\-ANTILII
It  hrt
N.n H.-.linlii-l,
"Hll - Majtllf ll.
ftil,  lll-lllllll.l
li ,,11111 il
,.l   I' li I
|.l.   !."!.'
AN  KXl'KIIIBNCKH
NOTIOE.
KTOTIOBIU IIKIIHIIV U1VBN THAT
il 111 alay. aalla-r alalia'11" lllla'lul lea Innke
,|.|,In .itim. ,ti Hi" I'lilnl !'iiiiiiiil„liiin-!- a'l
1.mnl, nml Hull |«inn.-nn, in 1..i.i-
tt.i- i.11..mn,' ala',i<illa"l laml. -tlllll!' in
Ni-iv "'
I.
I! |»l
lili-i
ll-ll
Tl!
nl  nt  t'tiiiiiiit'ii
."as
it ii.,.Mii.litiiiiHitt'iif.Citii
i. I'd in im* ii i-l na ni it imit
trtli ilUoitl llti'Milii imil
luauiliti ltut-i.iiii.iiit om*
lit-tliiiitil thf mui Iiiiiiiiii
rori  tlu'iii'i-  milium;  i
it . tl.-l,  i!"i .'  till' Mll'l  I'l
®|)c gefriKv
.i omsis m*
Tli"  ill Hell  Illllill
ColllDIII Hll" lltiil'lilllk' l<
Mr. t'n.tl'l.li.li Ini- i
Iiillu III I lie Iimi I Mmm-
I'aalli.'l. 'I'll.'aa, ail.I.m
l.lll" uin.,ll laa llllll
M,i,l-M aa! Illllill,!)
I'li'lnli-l- Alilli'll' "I
a/'/'.I II. I
l.i-il  In n
III" "Hoi
-IVI.nl  III-
i. i.u i.n.li
i! hi-li-iKiiulii'ii
ul  III"  iilllia' aal
.  ami  I'uiial,.
>e In tbl- oullor
..ii..
nl.ly
liiiiuilitil lltt-l
nlr nt Hii"
it Iv till
limit  ili.-
fiil.'  I If I
i.ii iiMsllBli  Itm
t.t n
>  in
nn iniiiiiii
iiieii inin
•ii". imiii
ni-u mtii"
.1 n.nili
,i lllvt't
Illllllli, I"
IIBSTi
VAI.IAIII.IL I'HOI'I
»  Tlaa' ai|.|.'l -lull'.'
llllllillli.' ,
1*0
I'liael'llllll in  RUNT.
- ii." iiiii.i brill
v it, -I...I-
.  minll   IU  llll  .. a,-.a a .   1
i .1  ll  At' .'  I'  '   '
.  i-ln.l
 'hatilon! Hi. .aid tiui.
Mil IIAMi - MII.I. a ••
u II. Ai-ki-riiiil
ii.-l..l.-r It. Ittl. 	
WANTED.
AI'I'I.HATIuN-
n.i I I
laai' llii
litem
in i'i;i:-i'N i "i.
.a. uin ul Hi" Iinii-
 lllk  II."  I'a.l.lii-
ejei «ll! li; i.*e iml It Hata aaa il< a-i.-n. I
l|a,ii liiHill aaf Tltllf-allj
ll l.M  i!"lll.l-.'\
,,   .  I    ( .11 t aallltl.l.i
WANTED.
I, in, ilniil.l illi'laliil liy tin* Ulllarln lull-
M-rillllli'-, Ini' lllllltiltlll Mr. lalllaal'.lllla,
wlm I.  ,i.iiii.il a- ll"  -u.n—ni  In lb"
lillllllllV,  |.ai|ttullii. i*  llW I l.'lli'lii.l-ii
ami a l''ii'iulii.!nii, lie belong, i" I wl
iilinii, dl.tliiot  Irom  tin- liitiii.ii
fllailull.  Ha' I* II mail n! faalaa- aaf .Inu.n
i.-i iiini iimili",ii <. ability, imi lu- i-a
Ill.ililll "I  Hi" I II.IIII"  Inlllt ai- II
iili.tl" ratlin, than i'liiu' ITiui'liinn-
tlllll'lll  aal  llllll   |'.lll).  Illiil  ll.l'  I'"
lli'l'i'lnli-'l illl lu  .'follow tli" I' t'lt I" 'i- -I
llllltliT ul |illl" I'lllll I'lilli')'.
Tuliiiirnii-t'ili ll Ullll -'liillalliilnll ll-ll"
11 ti in iim lutioml nl ib" Uj " iti
portfolio, imiilil In.*.- ''"iii i" ma!."
iiiuii u tb" ilii'itliir ul tli" tiiiti-rn*
lllllll, laal III-  I"l|!!l'.t  I.U  ill- OlUW  *U
.in.m,|,Jim,I ini'i a 11,i-.n "I ro.1,111'
'  nilliili.iii.il i,l  -'., -, aa * r t It llie
,,               .i.l  1"  I'laial.'.l   Thi
.. ■ ,,  .   i.  , .*.,... ul,.. Im
...i.ii.illi  Itllod llaa-1 ii in l.n  laall	
COUld laaal  bt  *\f* > leal  ! I'lllll  fit
a-'l.a
In Iiiiiiiiii- lliiiiilnliiii. T'honi
llli'lil, by  all  le'lHllls, ijultn
!l|i|'ll"!llll, for .lllllll", l-iinli
H>" ijiii.- bod, i.t l„ral
III   I'lll lllllliellt   tvlliiHu
ait iiii'ii- lialni. from i-i.„-
miliily ail  lui'iil, ur  imrely
al i
min
Tli" lull, ,1,'iiimi luaate'l Hull tint
Irl.li lliii, nl ,i|i|in.l!l,ii, l„ I'lii-.iellliin U
lai.iil-.' iili.il",! I,y lb„ ili-iilli „! lb,,
I'lini'- I.-iniii, nml ili" n.ii."i|ii.'iil re-
i.iiiiul nf inin uriiii tlumbllUB Wooil b,
lln- |i,i--lini an ay uf l||0 CO*mpOUdoill
III IbuHSill I iilinii-" all.".   II I, lli,-ui-
I i la.al ll.a, tin- ll l-ll Itiilllilll I'atlliillt'
lilt-l ill-.-ll V -a a-, III 111" I'lirili'llltn IllaaVa'.
I'.'111 I lliiiitiee 14, aaali.lllll,laalllll tttfKit'
tlllll Ullll llll lllli'llllti' taa |aatail.l.l<a|iary
ll.tlaili anil iiiii -iiil.il ilUurUer. The
"la-isy ulna :, .ni Hu' iiiajnrlly nl tb"
IrLlh I n ii-Hsltini l'"'ni uf ten- nt<-
nun It--.tint"  ni-u  tie  Ittminbill llillie llf
their I'i'iliii-ai iiiiiiii'iii".  N'ttor luroly
,a.i .i .limiii illllllli iiinieilrunily
it"l>i|illll"il I Inin In llali en-" nl lbe Iitll.
.ttlll",I. an.l l! llll' I'lerity *aiea.",l lu
l-al'llllllll! Haa   aaal,all,llain-y   [Ol  II lllllll
eaiiillilat" I'l iiii |iaiiii'il.ir naila-. j-M i-i
«ie|«illi-rllll I, fm- .1, .1-  aft  lit ,.\,HN,I.  It
III .ni,.ii  "all limn,  llir Uur"
Im ll." Anil -I-.,, ii.llil...
Bank'Montreal
UAl'lTAl.,
REST,
nil imlil ii|',
$lll,000,0t-0
ti.000 100
A Savings'  Bank
Department
HARDWARE
mtm*
CENTRAL HOTEL
■ i.i mi I iiliinil.. i uiui H,,i|..|    ..
Now WtiMliiilhnltir.1l "• mtH'
JAMBS CASH, Proprietor
Wi
Ha. In."
opened In lotlltlliloit wllb
Illil   Ill'alllCll.
Interest Allowed
at Current
11*** ■
limes.
GEO
al'.IIHlllll.
D. BRYMNER,
T
0 LANDAGENTS
*ti onttttta,
FOR SALE.
Bimcin
Wt) CARLOAPS Ol
I'm- llm s|irinn ll'lldo li.ivt'
fit, opened up 'iml uwtrki
iiTy a inli Iim' nl builders
Itieaof Locks, Building
l-IARDWARE
just been receiv*
il .ii close prices,
supplies, milking
Pnper .uul Nulls
f Cutlery
itnit* ti
lllll Illllllli!,  .
Illlt III lllnl .'I.
Tiiliiiirapli
liinilil ami
,11*11 Iiii,lay.  ||,„,
Iti imm J,i .lliinl
'mt fill". In
lllti'illliiinn'
 Ii'-.l ulll. ill,
inn«. mulli.
IM
""HAI I'lli'lilll lill.-.
. W. TURNBULL & CO
OPPENHEIMER BROS.
MERCHANTS
'.•.'! Ilta.k  -r.', |j.| '.i.
,1,1.llll.HI ...... l. .1
III Xllt  I  l I'V,.*,!'-
Ifttl
i'|j|..s til'   HIKIH   AI.I1KI1
.iinii, iii.ii     I'lli  I,  ■ :
i.i-i.
Ili'iL.ii. i - ■ ,  ,-    Hi, ....
 tfl.il "  ■-'
.,-...;,   M t" I)  n
,*\IIM   la.l:  -AI.IL  NBAII  H'llT
II .11.,  i- II ...  I 1 ,1'llil
llllll, ami Ibtl  the)  kite tl la.l
il.  i  i ill  a -itn I .l.tiiil him.
t'-' .how, ilm  ihey at"  dalornluod tea
—-~ bar.ml l ira'at .bal lu ordol lo .r.t ml "I
lln  'i'l-iii li dnlillllllluil." ail nlllih llll',
AT AN  ILAIII.Y  I'ATTL.  IHl:  Illi:  hai' llllll, iiUil|.lllli«l In lh" |aa>t.
Niai  tli.Ill,lli.l.i lily  Mn-I- Imli'  |,|,|„|,|,|,  UI.Hl  UO*  Ull|   lai"  H'l' I
tun t-t  hae! ii,, ...ii.t.'. tootttttl) "■ ll
ll nil! be ia-nia-a.il. nil thai .arly III
Herring's Open House. BEGBIE BLOCK
The
Importers mul Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
1\ 0. Box ~'07 Vancouver
B.
('.
it'S'lil.MTiills AMi mu.h| ...
llau "■
lima k Mim a u rein ...
Ilii.lng tttn  ll„, \,-„  H,.,1„,|„„,,  ,
rani lull i e.lt Inr, We ,,,, „  ' "" *
I Uu I "il,1  .-nni, n  if1,'"1,'"
l.l lilHialitiul II," aeillee"."""""" "'" »'""
I  '"'l-l  Hi!,. I  ,  |'	
MoPheo Bros.
Hliipwrinlits & BoatliuildVi!
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal City Pinning Mill*.
Nuw Westminster
TO KENT.
TO DEPOSITORS
milRSTOIiKHALNIlltOOMKlNINHI.K,
.a|.l
I- l-i I'.ll
lll.ll
lllaalalll
li.* - - I.-.I  naealil.n!
lilrl   -. li.-ll  a.|l"i..l.tai|l
I. a -I.-i.. .. ii|. I-.
I.'
I.
..  1. I'.
a-aapoi
mu
U'
,V ll la.l.
. !li .
-a Ili.i
Ittl fl III
iluj.l MIIIA.-  I IIIS'I
l.iiile'.l ":  ■
tll M, la-niaaal - 11 ill '
,.t„„ ln,.'ii -   ■'-  li. '   i
mi...ii ii-.i ■ n ii
ti  ii  I . nd Ifl  ll'l ST.MI.N
\J. s,a  , a ll I,.tltll.
,1.1V-"I. .  ll ■
Hall
ITLNT INI1K-
ia- -I  l.aial.
■
llu
lla
laa-i- l.l  IINl.l.l.Ml
|U  a,.,.!
 ,u, ,i ru I
i: III"' ill ii
MLflH.ILXT
all ta.lan* Na*.
	
I.I  U.'l II
l'i
.Iilil
CLASSIFIED iiUSlNcSS OtitECTORY
ilif Ui.* *">»i"ii  Immediately afi«'t ■***(
,li*ii\  Mvii-'Wit'-  'I- i'l*   i   -.'■
iiitttt  wa.  mm  t»  belweM  tin-
ttiXvn  in  il»'  lli'uw  t.i
link  ati  tiiiii n-ii. • •  till liter the
btd ttt'Mtt  Tlmt iffwmeul
eicept it. tiii'i4M'.'t -'itui'three tu tout
tttit ftltbfully idkered to, *uA
' t. ik »( ll.ltltj! IMltlili-111  lln'
.-I, Imt. a* *****
lit. ii ail».i il "-ii'ii
llun uf iffaln   i    ! •■* Ml iitiaif
tA iln'ii
... j im.it iinti-
• umi  tn ni«ltitatii   Tn Int.*
. Mi'l.'  il.tllltlA*  nt  Hurt I \i
I'l .Ull.*  .'f  llllli.ll  I ..I It lit Iti-  Ima tft llltllt
I,., i Iviiilun at It tit i.i aiMiii.t ii.. ■ .,....;. itmt jiijttl Iiu i iiitmiii •'!('■
U-'  •-'•l.l.tllll*  t  c   1_lti.il-,' - ,.,   ,. v,   ^ ...  mrnaamU,
•^Uti.l*'! Win HI-- i  1    ■    \  -  III* anil  |wrl.   |.ill.»*lHltAIII\t  Will  tl'4l.
!i-i'niSi.M\ '"''" at' •■wvltiWn *|dlt  "
\i,.| •!.. |. i  t!..  ,*.*,. ■ .i  . • i,  ,:   ,:t ||t t,l, t.  t
,:"",W.V::;,:•:'■■ :■>*':,:*.: .\ **.«i.....i... mm
.;";U'".vr,in . •,!''* """"
Irl Ul !i- I... 1,1 I" .  .  I'leiaalanaaia,   Ilea*  *t*\  H t|.*lla a.l
"',\la'j l'n!','£,"ilu,"l'
,'IU. »llaa«l.*l in. lUurll.l. H.i. .anl ..llln..    '|'|„ ,,..,,,,, 1.,  I. lint... laa.n-
MEDICAL EXAMINATIONS.
rpHB  >i:.Mi*ANNt.\i.  i:\.\min.\
X  Uiiiia.,1 tit* ll i  M,.;  i. i  innii tilll
i. ]„i,t in m..- I'uWii i.nt.ii \, - n.-it
inin.!. t - tt tu. *iUy. Ilit< Jul itay "I Niittn..
i.-i ii.ti
All (niiii"il-it-  .'I i  ■ l»i it Iy 4tti|n *»■
H'k- .'i .ii'|.i>i' | ii*
i.  I. Mil \l
i;>. -ti«i Ami svt.uit
Vl.lnll-  li i   u. I"!* t ).  l"t
~PUBUO NOTICE.
\Viii:ih:amiisiii.xi*i: tin:t.iKt--
tt   ,. .i.l,, 1...i. laa..| .n.i launrtl   a.f  tU*
Imperial
Stock
Company
III *IU'-
lai  Hi.  al- -   I
I... 11 it. i  uui  I
aid tin liil i
l„ illt'V. I IllliiNlU
. • All 1CAXI ii
■
le IJ.Itl rum
THE
Are now on a tour *>( thii
circuit, autl will return in two
mi eks for three days witli an
iTiiirf change of liill.
|ii||\ I". Rll I,
Manager.
PRIVATE TUITION.
.  I \ I i:l.\. li AKDUBUIAN, IIVO.N'B
" "i't irt'*,''!',:'"
WE INVITE
THE PUBLIC
Tilt-tin '
JOSEPH STIRSKY,
i'i    i
Jewelry,
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
,al'aii'l-.lll'*a  1,1 All1tl|l Ai. MllHIUI
Iti i ii ii ni the Ion rati ol inu n sl givi n bj il
nn ni .nni iln- restrictions ini| ' is to the amount tn In- tl
oared to riii'iii- money on ileiiosit, in largi  or small nmi
i» PER CENT PER ANNUM, ami on favorable term i
Dominion Savings ll.inl. Depart
leposiied, thlsCompiui) i-. now pn
tmi'
I'a laa
.ii interest
notice, etc.
at iln- rati  i
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
a". ■   .
I-.i.,
i:-i.n!
Mat!  I aa. i,
NOTICE.
Itn.s
fa a aal • , , « f* ft
Mi.-m;-  IIAt
Aa.-aalaal.llla
'
'
■taeai i.l..    -wn.   ■"" '"         A  iim n""*-! "I' l-'«-- hbokk
Hl.ttbt  llaafi-ll.t   ilial  all   |a..l  a  !!.,!  I " M-n.l.i
• taaaa|a,..a I.. |aaat.'l..n .at l*.'..la.l.  |l.n.                                   . ■  -anlH rlklna.*!  b,
, t it,. .!.... ii.na.,1 t.,1 Xu im ti. t.,1.. ot lb* lloaio helnr. a <.-nerii rwrlk Mi  ...   ,i. *..-.  . ai *..
riltlJII-SHX.  UltlW  la.lln.  t..l.*l  In  .......  ,....1 |„. Uknl, |,|ar.    Tl,"  ,l,alnmm.n,  laa  "**<•*"'	
n.tlll ll.'-l.l in Um I,ll.i |.a„ ..I ,!..  ...km had dim*
'-"-""'"'■'■■'tk 1*1- e.,liyium.r.l..llii,.«t»..*..,t,)..l mum
s. etc.
Iim
I'-
1   »
1
'   I!
,,..',,,!. f«
, i   It   i.|.\.*..    till lllil.i I  ■■!
IJ.  Itr,  IW
UIIAItl'l MAI l.t'lilai.tlU IIUI.' Is
S3 a * I. ■  b.al
tt, .in, 11 iln 	
II . 11.rl,-, Iv
lJBliiSAI.il '   III.AILI.K, '"I  ll  11  n
V -afl» ' *,J*.
Sa*
•I'
I.    I ■
Aal'lia—. a-.-l'ia
.1  TBAI'I'  Ala
Vnl.i. t llifliif *	
I NIKI.If. D
UAIil.l;-   llaa.l.l.l   Itlll  I ii 1 .—ll
lla. •   II
... 11.
,j.nii..t
• MKIXI li.tl.llll -I..IIN*
a
.1.1 .l.a.|-.k..ai,.l I'a.ui -I-ii   'l.l
Taadara t.t a Llcaa, to cat Hat*,, aa
Dgmtat.a Lul. la ll. Iravtac.
e, It mak Colamala.
UIL A I.ILII TTLNHILlIn AllUIICsalllllll
..!-,.  I.  ...
'. f"*-l.
a-l I...1 I-
r.
lUili.I.Av
U ivii«
(J I  II  It    M'aMllli't C
I 'Al'l \".  •'   •  -H.V.i.i '   ! ANU
.. In .
I Ilt 11 I
aU'tl'	
i-'M.l.i; AND\>j'-**A*t * *■   ';
„ I.,.*,   tl.rh*-- ' . ... Ila.l . N
I±„   lUUll.tf ■••  irt.*.
a* (..lii-.  •
..,,.,.,1 |, t ii* ,,t i i_t>-*l.l|i i
«.il .[ ti^nii  Vrli.ln.  tl*t... «..t *i.*t.t
Uni    a-Hll,    •••Ul.il-ll    M    ***A    U*
ll* ^1,1 .
o.ftlit    I  Ml.l  ln>|.  11-
.lmlitn.it .ul*. l.ttH>  Uti.. fit. M
.
tltl.-th.mil. ..1 Hm  - I
■
Im tuiifif
li,. „.",\ *;*.., *„,.,*,, _«i.i.i. -I ..- mil  liMlttl.lt.
******
ta* i-l  1
»ll|l|n*itl|.«|i
.-.. •'"
11
nfHt  tl-  *•
.  S  .  -.
ll.l. A KIIIK  liVII.KXtilSr.KlW  • rfrtUrhnii ..
j. I-.  . !  ,    -  ■   ''HI" IM.-.M •! ■•'■
;
>■■ *«   "" " ...  It I,..
\V TlllliAflu;.\r. l.AMt m UVKY-] Ji'imi. iia
I* ■  i Uiil |ir*u«ii!->t *i* lUttltrlil-fti
Nt ■ Wf'.i  '■*** i
ttlllt a .I-. '
tlHllli...  .1  t
•l'i Ulll. *l  *l  III'.  I*».|*l»l'
I- 1.1 111 I 1
tlllll 30 «r 31. • tiMi in Ihr ****** ..(  *t*tm
ill  llif*
tnliii.U)  If lln i.tttn ti m* Mim*
ukr, il.i! ttiijw.ii «m I
■  ■
ud I ***•**■ Mptcled Miff wU! 4** ***.
A li |> pUtl)   ' pUl  4M.il
mthiit * trlit* *t IHtimi, it «|i|-it> l*«
0*. I* tlill llir  OOTffMK-at  111*  ililil
llllll.lt ltd "#fltl* l'i Id".- ■■'*■* 111 I'M
iimi' "niiiii'* thorn" tA
MlblM »h Un tlr|«ilHii. It
jtit  lu I'-iy  lit  -tHi-k..
(mti'k iliniUMuti th"  wl'pfeeH
tlmt, Jtt.ll  |h.«. In  im it i.  i it tit 111
Uttyare mikliitt * ******* *yp*»* to
tii.uilAi.  |.|i',ii4i-i'  in  Umi  l«l.al|
tU |Mll.l  ***   *
thHdtltlM o| It.* II
NOTIOE.
SHIP NODDLEBURN.
W
Hit; I NDRR1S10NRD. Wll.l.
■dmII-W  IM  ntt  Attl*
lill lt.i|l ttttlt-H Iftuli U-I I  ■ ■
•A  itmut  I
Ul. it ti.f *
Itt i t  lUVIaMi I'tlUi^iN \...
U**A Iti  • ''
■  ■ '
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
BONANZA
GRILL ROOM
BRUNETTE SAWMILL CO.
,i W VVKS'iMINSTER.B.C
K. W. TERNAN.
unifiti *  |'. N It '
N.. tv.
MANUFACTURERS OF  Lumbor, Sliiuglus, kitli. Bill Stutr and Long Timber no
to 100 feet. ALSO  Flooring. Coiling. Rustic Siding, Mouldings,, Pii-kiits,
Scroll and Turned Work, Sash, Dooiv. Window nnd Door Frames.
House Finish of all Kinds.
rr^cc-u._,ato *Wcr__: G--u.axantccd.ti
Kiln dried Lumber and Shingles  Salmon and Fruit IIiim-s.  VVc have no specialties,
Shipping facilities by river ui oi mil unsurpassed.
i
i-
, , i,.mil It. Cilia I in la k, II ,
.la*tn ,b" tlantt.htnt taiaaut IVt,
l.lillr. .nd Hunlaiatd'...  «,a.. ,a,n-t la. .11
■till. .-tl. -at,-,.,!.
-. I  a*..a.Hi | m*
t*.m inifal..!* ....I mttifatn*  i  -
'itiat
T. J. TRAP F <&, CO.
WlKil.-.nl.* nnd I!, lull It.nii-i*. in
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
FONTHILL NURSERY
w \r it
. .l.t,
\ i  , 11,
■
I MMI I ft* M "I llw lMrll.it. I Ml i-i i  M
A.
F.
D  Sftitrlil   11-1
■br. iw
.1 ll'  'l.Ml.** M. ll a l. Hr *V
l.l».ll|lt, fl lit.
|l|l,i.  I   '*-,
ll-.tt ul llMMtHlsl I'lll. KtaMalltf  «*i
ailf.l.ust. Itnl  l»ltik**t ttlwll.tf.  lifllttr
t„,ut*»i- trt -1' i»
wi.i.mi. i. Ii.p  in.niwnii
■
at., ll
■  *
' tri tn 11' ni
»• I
M.I.AIIK.V  11'
ftntA-'H- lino* *  Iiiiit.*
HI,MAI,
i Uh lltll ut.
ll«iiiM"»*iu   Vii i- i*pi,"W Nu-
, ilij. Un wtminii
■ ttlllM**. l I*
' |AUM.->V.AKr.i;  I. •' NKWTllX,
H-s
Mn-,'.
fltitii ****** i
rpnK  *  HIiACK  ItAHItlKTBItM,
L   m.Mrt. ...i   Hi
•ints "I  Vli*
t ■■ i- - —
> llaall'lin,. t.-or
A • UlU k
NOTICE.
A 1.1.   l-i:il--.N>   nil"
AWIM  IA7> OOJMMWM
I, an, li' lakra Inr itaninl ik.t Illil-
1*1.  Ilallitnin  will l*i nn ****** *
tulnid. j * •' ■'*' " ' ' ****** li".m aa, itm..l ■«•
■   - ! r*l thl* Chlliil  Mil*-*.   Nae  . ,-.
Had i|.~ilta.n ul unr • m|ai.n it m Un* l** 11*» • m
ln.il l,k.l,   I, ,-. hoat-.ll.  Ill,),  rt|-  ,."..  a..
lain tbn llllll.I. dl|.Iimi.,  aill an. lli ,",-','"
ll.at l.altaa.li..-  |d*a1itk,,' allk ■ ft"
to ladatt* Ikn tklltii.* in mi.t ill Itii, ;uuaH
dt-mand* ul Ihi itftiau.l  lltln  i
Hmt in,, latntniunt.  Ho man, mllltnai j  **t
ot llHH*hi.|iiul a.* .oak lo tin.,
HAtl. indn.lr,. .nd *n. 1,,^*,. tkn  udaan- nl
tmmmm
il ti KIIT-NllKUMAllllttEKSKII |.<
nearl]
Nor. Hj* »•
:vtbiii. 0.-1-
•i.kiw
ma...
l.n .ta
-
, alakeefOe-t l,tl
HARDWARE, STOVES, TINWARE
■ - ii I ..IIINI; MATERIAL. Etc.
7ie COLUMBIA STREET, •  • NEW WESTMINSTER. B C
STONE & WELLINGTON.
ttttr-t,*,  ll.l
J.  I.I.KMi.M:it.M.^**rr
......  i*',.»«--ii.*i  ...  ixiai.M  ■>. .ati   ...ii.-.. *tm*r*   a.....  • nttt,   wit   IH*   tit"
•IBBrriiirU {W8$AwSSiI BtwiwoloiirdliaotMUrtii il»oM'W'-4l*S3^fcft^pi?.i3!
!,*.^i!__rt__L"L_-__^>*^.[« i"«"ifii tut **** u, *    *****   SJra^Kft;
\ i. .lr. .Ti'it!
it  |.*,i<i,auni nUlblM •>**.. iii.i. *t* •  -'
t.i|-*.ltil1i tMWt-M  1.* 1-l-«i4  Iii bn*  llliUMi UAA*  ***** * liill.  Utlt  IIh*  to*l •■
l*C*r\*m*mr-
1  •. 1
«.l.*ll'.1  ...
If..i|t1*  Il-I*j|f|«   l..t>ll*V*l   *»  ttl*1ll
l^k  iMfUvnU  lu ******  ***•  ■  •
■ .,*•..  .. II,...  ..,11* iM.tl |*tt.|lM>  til Tl.*' Itt.lBtl. llltttlH ml Ma-t.il">*>! tstll
llw r-tltoilnil  «t.'l  l«0 ftflL  I ***** **•'* ,  -_ .,_ ^^.a,*  ._..!_,,-
ti4ntiti«il.«lMl mU,itttr h.i, MHM..I ** *****! ■lMtlB«l ttf IttP*rt**\**tl ill llif
MttMly It. tlw .«l-ati< Mitn.| l*. »HI. i >*,Mfmrl.ti|(t tt'll t|,, -ail  ..f  ihn |*|«-
lyt*.,.il.»l ,* •■■•***Jtmil***l *M'l"TW,,"'«"'*'«*inf,»r'  "»  «»*i I"
- tlw lit laitfbUUfi  iinliMiii.*  thtir
Itf **r
•e • . ■
Thli^pifcJ |„.
Ml  ll'.'m.-lTi.l  *****   lift  I «>,*,1--*   |VtO<'
I.«ll«»T Ut -I t**t,i M mt Ull I.. IU turn**
Jtt.ti.r mlt|ti *• i***i
SKI*} MLIII Mi
** t tt-pi V l**l 	
1*1* -
**• m*m**. ***■ *
I n...  ■ .,i
.,|aar*|l*^ Milllm
'll «i,*lt»'U-l t.f
•■Ml mil Ivfiltrattnut ll)iti«t>l * * m'*t*t-
••****•
• l ittlmitl **,** m-t *U*A ***** li.
*/„.(,« IIm  |,.«,',t
m',..*v
**.-!.***,
I-v.,,'....!  ,.|  I'ni-iirf  Wirt*-*, inuu
'mJi •
mnn h mim.
> lEBCMftHTS ElCHUBEj
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
LIMIT, la
Itichnrclr. Stroot Now Writmlnitci
liltinolacliiniiti and lleaicis in Kouftb anil Dressed Lumber, SltinRlej;, .Shake?
Laths atd Pickets.
Salmon Boxes, net Flouts., Trays, and all k.nds oi Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, nowols. All kinds of Plain nnd Fancy Turned Wood
e*t|lnl l.at,' I
ll I. II I- I'
le-l  t»  all..
i—WH.  I., it
Ul!  IL1IM.-I  ll.ll.l.  ORAM All.
a
Git   il -
1
\  ..  -
'■ '■■   ' "  "-	
ff
Vl
ii  >■  ■  m  GOVl.MII.il!  1CUCR1PH  SERVICE.
l'i-.'- IV) 	
-
n.« tv, u    ii.  ui;.\i.r.nTi;Niu;iis .\tiiii:i>si:inu
mmmmm^mmmmm^m^^    O    11*  * **U t ••_. ti#-t   ft l-l   , M' *l *•! 1 * *   *■  ,
T.btft«|il.   i„,..ii.„n...,
ii-l at ihr l-ij.*«tn-.i.ii.| 1'i.t   U  ,..
- ■    .   ■    :
Olm III IXttit •*
Bt   V.'iM Ml.M \l  Wi»HK>.Ml|
•  «M.tti« W  **'*  Wi«1i  min   KU
• 1.4.1 Hu  '
11,-I.' I- •
tM*f.1«   II
la.l *  *.
r'i;i- ki
r
llltil   |j
' *  H_-.
'.-■-.
itmm  Iftli."   rl
*
'• "*<•'.  >•,,-! iff
I
TlK  «.ifl,  -
■ ' '■ Nai 1 i*K
1* I, t# •„** t tf.M*t **■ mi
mptltiir m tt-hnt* l» unnm*! It'll Innii **4
u.i rt ron **a* "** iiiiitu " Thr .uiui.
i I* hrM hr IU l*4*r* lu ihlMfv * *■ •■■*■
; tllbt h.lil hy ***** t.t MiiiltitlRiti* (iltnt
[to "^tfikrtlt-ii.  ami  I*  thi'irlW
ilxi-Mlii.iMtiw^ tW ItHUih N.ifth
Amitlii A'l »lilfh |.t«-irvlull *wh In*
UMi   Tltrir  tmt «t  nmtHbr.r.  lAnALWiTRSHKBt. AIHUU>M;ii
**J ■■■■■* ■"-ut****** *w,.t ,*„tt*.x i.t.
*t*\**\ In lb*  "fmt ul tht.  lbiwt*i ..- Utu,   «...  i.  ,.,
OttorvHotlM ]o4lrlol **mn*lt***.t lln ^ ^^^..TJlU^ Vt
bii*r ""tiMll. hnl  th'  "bwl*ii»ii «,| thf .I** nh-* 1** i»^  *•■** *%**  *******
. m ...  . '  *t*,  *t lit* nnMllti of Um* *',** , .
•I|..i,»..| KitalrAhm riHiM )• almoil  -i   RJ-m  it. i <l.  i *|t,r.,H»  ««i-t**it(f ... ,'
latl. lla l.irl.  rum   It.  Im  ,.ailil*»«l    ll  "•'«**fW*l   tMut* • I   .I,,*  t.t  |#-!
10  Im iMifllWnl.   II  .,..1% ,..„i U,1U ,.„.,,,,. .  \,-HMt»|*.t.|
'  1' U fllltf l4l,..t fill tfllt l.i)  U  ''
ihit UmMftrMoadntlffflM-iol Mtt.1-
K**ti  ttlll  i-tMilltm*  lul  tti  lMbfii.Ui
1**** ol tb* UlMW, IttituW I'fid  I.f ti*l  *********
A< 1 ..I tin  llmlnrltl  l^OUIilnh   llf
llbtttlM IbU I I.i.i i.f .|M^ttuii lu tm ***  wamuamy
1ritv4Utlhf*»*i1t*h*t A*"t*U,i, IU til*  Nmirtil
lall l«. - -
LIOUORS AND CIGARS.
I^tral.trrl  teal, l.n . * i.|..ftfl !• tiki t*   ll
• a.l U.l ai	
lAtfi-l'l N. II  .
I
M. L. FOLEY
aJLiunber Broker
1 Ml'latiYK!'.; ADILLST.
Ri*i»l Eat Btr .,„,1 Ati'ii.iHt
Ininranott.
|r i ratnTlmlriTi.'
V H -mil. ■ r I
TO
T. RIDDLE
BLACKSMITH
laaaal'.
.  lock.,
Doom Chtini, etc,
Mike, a Sraccailt, ot t ,-, . ■ ■
Jack Don. Woitf,.,.
Ciilltiiltnli Fm, itl.
Navigation Co.,
TIMK TABLE No. 16.
T*lii..  • M.HM
Ml  fti  IU'  l-kptfti-
'it,
I l.nlble-i.
•noli.., i.,'l *i,.aH, nun it.
t la a. a, a
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
Cojambja Strep,!. New Westminster
NEW VANCOUVER
COAL
t iii.n tit, *... ti
I ,'lmtim tm t*mt***t*t  *
lltlmti*  l-Htlr •• .ii-i  ■
I-* I    • - * It.  ftMilftl "I
IdHlil,.,  ll
■tir Mil.
< r li v. i inli
ii. ntmiBomoom
lamrm tlHmr**
I ... \V. .1. I, ....   I,*
I nti. UIi.hI ******
,1*1 tnt I .I.'— ■■
t*l ***
11 -i*.i 11  tt.tui.titm  t.l.tititi.iiuti
■
* imm.i    Atm*,****  m.imti.nim
I .i.iij it .  ** *■
-   .
i'u.. pK.ll    ' .   . * *■'* v
(11l.i"Kl.M   AMI   ' 1 \--\\ ii;|, -i.i.lUk  i **tl;,t\ Mi'H'Miii  Hith-lHt  ti****** *, * *,,* "u u *.„,** ii!7*mrtmm!m***t*l
>  ttl' ******* •* ****  lli*if«nil. II- AliMitir »| ,_^.1 _.. ... , att't.-t* ********  v*
• ■ ^1,^112a,n.&K.r.''^'.^.fh?S."  "'*  ********** "Iti ml, In
..-  iaka.nl alikmrna. andllatniHn. un tbn -*m iGi.«i~.i **i an, i«*.
VL.*.,•:•,-...■ *,:'.'r.'.r'.,':'..'• •"*'.•!-' llT'I'L :.-•■-.' '-• ,<>,* _ ._ **!im,.,.
—^-__. *"" .|.|.l. In t .
Mi- i-i.ii.i.- HiiAiii mi. nm-  ,,*. I.1;.,..,
Ita runnt.il. I>   T .-a .. .arum.  ,.*.,,* II. |...i
mil Itliniiin-I  *.-■• tt. -a,  ,-,. . ,, ,.
l.laal-l.t  1    ■
aaaWfe  (fa  .„..  ,,„,.,.,.„,  f„,   |,  ^^
faaa.kt I.  a  a  ,,,,,,,,.| ,f.  ,!..,,„  .,|| ,»,  ***. till Hai* nth.-, f.a,f.|„,,t man, a.f  H,«-
"f"!"."!..!.hat ..,„„,„  .,,   Hom.lil.thnlli-lnllnalnl nl  hi. |.«„,  "■
• |i|tlt  Itii I  '  ' l.rrl.l-
Th.'    ,t*|lUI,l,|t.i..   N,(,,.e, |.   |,l.t||
'" ' '  I*ii,i m.ki.li,,,..
III  "lakt
I , , Hut
• |r»r»- .
II t/.IKII,
M-i.i. rs
r t*atftritti, i u
i* r I'lti.riV-rAiMi;!.
AJ*  KtlMrtnltiri  l-.i-i I'.
.  I ■.
■ml  (n- ■ i-'i  i'ii
Vi.iii I
Gii  m.\i;i;i;  uai.i. r
» ii.* uti-.i Mtt*ri -
2nnitiii>* u-i • 1 ****** -I  - ii.ii
lla.  'ir-rifttl.- n*il  v * »■  ■
» 'Itl HI* Ult v
HH KIN', imi 'MiM UHtW iVKTRIIIW*
i'i Ht left -■ l'i *    tnt mill
nfftftrrailii.''  '* . t . ||,#i.
tnMUtlldlM>t«nllH -1 * . 'i ,i..| tu.inmli
s., .„!!,,11-, o*^ || ., :,., it, i ,,,¥
f1«W**. * ullll Mr fi Ni Hi •■ i -u ,
T*)*|ilii,it* Nn 1'  Rllmll* |,fi"n|,ilv Ml.nrt-  "-•'
.'1  |0| MtJllftCtlun fflUlailt.l'l; t.ltt.v  !„.),-   !•*•■.
■ lnir-i.itWM,   "
Alt IMI II
IV)   I UTI Al ]*•*-   \\ \SM.I.   ,\
■  liwni'ft'i"'• *■ mi*.iii  ■ ti■ i, . m,i,„iIm„
It* iii.ii
^"l.latr
ttml  ".i,.,i«i,
1'it'tvii. hi -,, ntt im • urn. i
-ti Ottotef.MW
HlMllliMUl; tiii; l.ttil II.NWI
I	
•
Filt.nrtU ..IJ.iihj.',
unit*  fn ml
inr*   rti   •""   i i.-Hm,i
a.LU,  || i M  i* n li
rih iiiiiii*
■
ramtl hnoof Um
Ibrooto Wottt*1 mktl **.A**p\U' **„
JMBMItlttltTOfUMWrtlPr, • lltfli  |.|v.
tr*t tftiiiii ih* AmnM „i mn m Um
\*t * \****t* trlnUm Mtgio^otlUctli
ti'iii or iMffiphtaU, 1-1 ii* r^afmotti
In ih*iitt*tiimftit.  tlr- (Kiiitu mil tiih
min I, t..n* ihtl i.|iiiUi,r* on tbl* l**'l«
tulhrfulmt1tt.tt.it  lh.mit.init  .thinrU,
ltrt»-It tomptttA Ol -M-llOCllUrW, fl Mn*
llWtyttiMCMt  lliit .uh
.1 i£ut»iK!J wUoo of» foM» rlalOilog t*yu**i,t*
li<i"*ifiiiii,titiiifiira« iff,«iitic Umi |>ui,  ,(„,. I,. „.. •,imi,,ii|.*|i,m  ....  ,,„,„]. -
■ntlilnlh* liiniki ui.itnii.f nfMi.«r<l    " "'■""'"""■"'rtiHm ***, *npi**i t
riiii1!.!*"""   ***** M lhe "Vtornotw mtn nf Miffiiiml  «t|.|.flr lo iiutlifi
Tn. Iimiu .I tu . it.l n.-ttitiii.ftiiu „,, i  bim f.*t Mth uftlf*   Mr  ll.ivit (mint*
In-l* lUntf-i.f Van", inrt.a.iVllM-1 l.i
VRIffill.tf I*-  Tt- ,n
nml   *tn*?.ilmr!it«   llrf-
'!m"";'",,^::, i;, *?.:•".,',i •■:,: ih.-m.mm,...tii. mioi.it,. i i
&fc|C*&.l'iSS  " ■ ll Hrt Wh in .1,1.1, on „n,.
1ln'«Miilliiilrii-i,tfflat.ni,iil|l« .j*., I,** it*  •tilnlti.iiil iotrfnni(ti1 *\*t  qtllta  COO'
l-a'X'!:;;;,'..;:;',::;^ ' ■ i .,,,. im,-,.......,,.,. -,„,.
""'**"•'* "l*^, unllfll^ dilll .Illlt. wnnld  dunbll.t.  I.  I.II.t
,*,,,,.,   ,!•,.„,,,,  |afajla|..| wi-fa  Ibafi- , n.Ui !■  al.u,-,  ,,..
_■
Uti* I    llr,
■it **ty tiulr Ibtl tb"  lt*«l  tmi  m*M
l*****,***  'tjitlil. mtnuf t l-trtr »hniihl  lloOO bl
IIJ
WOOD
MERCHANT AND OENERAI
TEAMSTER
orAm i*tnii HtpootM Rm mio,(M<
n*R.Mti>ir<r«i .1,lt*t,l,.ir* fi.* *l  itrtk-ii •ill
f. -* :..  [*»  MIH AtBfttf 1  t
ORYALOER ANO fIR WOOD
PHILLIWAGK!
Ilnlra." I.tii'1 Co. Lltl ml tiamiran i
1    lUl ■  * L ■ mil t
..   ... n   SAVINGS  BANK
New Wellington Coal, department
i ui rin■...• >
At* ** * • .vi.-1
t  , M.ri-ilr l.li-.rl I,t.|.f ..
/-.,..  |T«M  H.af-  .n.i..
l-i Vt.i-.it*. nt *4,i*A*y at  it
'|liill«li|ft|.|-l1iif.U|«t i.llblHl.
-HlnfiUi
I  , I'lumpri
rtttnii mtii. mu
I-m* \r,t- IT.ifml*t*r*
I  •  • MIIUMl ami **y la,.***,*
'Im  ■!.,
Th' ii.iMfit, eloomtl iod nm
il Got I mhi.'it uh
tin-I'.i. lli i
I a
■ l.al
lil mil unit may Ui.i1i.if*'
Tlmt"t*t t'l  ."allium
Fornitore and House Fnroisiiiis
OCCIDENTAL
U HOTEL.
I'l l-aa-IIS  uf IIM; lail.t.Alt aiaal  I'l'.
IWAItlW, ii|..ii which tiii.'ie.i mil i». il
$8.00 PER TON "' ' '
Dl
A|i|i>r l
• tiuii wllh ilnir l..i ii It inn binl
I nr** uu*  |ii<-|i.iri.l in iK.iti' m, ,,.a*M|,.,,rii,iiiv*npftf.T ***** * * I
ftMNtiimft im'-
U llT-.i.l fi
,W.
f (utri'if ilty.
cmmWii,
i-
n* ntvtu fut
.'.,«,,.,...
Iittib-   tr I... „i,.,
I uf .twill
• ami lln
TIMK TABLE
Str.ROBT. DUNSMUIR
lint  ln»n
ftttmi  In
V*ll*r.  Ajifttji  l<t llrf tmitf-c-l-frKal
■ it" * «... -f Uni hllila.ih
Uiv.m.  I (.\l*lm**k
T-nrnii,* unit rtn tlm .it* mriii'*
I 1  WII.KINHtiM
W  RIH.I HI. MMlii
MiiiNKit oouiudu ami niwnmltjAHRviKG bbr U-uamr.. mam
irmRirm ium
Nrw Wf.tiumMrn-rt Vitticnivrr Ml I '■.  I
Vtl  iwt foi Ntntltm tAottttp ip.ni,
llmlrr now 10111181111*111 Mnn ftpptemboi  - ■ '• I   ' . 7t.n1
l*l.  Hlr.i.Im. U4nlandowoni    v"  iiwf«Wi tmlr-Mei ht dtjnm
Vmtm '1 ii i  t Vm  • .t Wi In
VtMtnmt fo Ntix    Wain I    **.*
* ■ *.  ■ , i,',t dtp 7a.tu
vl rV  imhi 'n 1 i'u A-■■ 1  1
UKHTAIIlANT IN niNNWTNiN.   *,?* ]*'■ 1  ™2!Z }tmSmSln^*
n IIWIIM li    f*.ttniiii|M Sattitil.i)i ; n.m.
tin unit,., ,.i Vam 1 r llio 11 tmm 11 •**
I. MUrr *. CO.. Prttpr'i a.";'.,','•';  ■""" *'""• •""
Four Ptr Cent Per Annum.
I'    '  mi in il tm  liinl |« rftnl- tin'
ifii it-.I itlliut.il mi li*rmi wblrb
iti;iy lM a*r . M iiimi nil
.l|i|illi,il "ii
E. A. WYLD.
A'iini! Mtniafor.
Wow W. iiniiti*.in. Iod .l.i,in;ity. IWl
ii
HlmiMin Rttii iiii.ittrf.iuii- |*itn ,* ***
1*1 mid IMIi.il r* 1. -  -11   If ***m  •* *
ll .int.-Ttrfi,! ntrt* will iwll «l  1-
ilM*\V.a| tlOMl ami yw.it, i lail'u '
laml*
bam 11» mora wurt
AUnmtt  U.,.,1. hmt,* K'tttttti* f,.f AM*'
•ml •*. ni ml putH Ih* ftlh ..I tmth *,"*,*
I.. •
ml
l..rllfli-a1|lHt
Ilim
u A rAHI.lTtiN.
Ilnrtil Af
in * iiiit|>ai_f ffirtt** IU- titltl "I *'*****
11,1* Hurt.TltrrfT*! I*altnfimwwlll*""'
1- .....   **u*ii-,i* ».*?* I.f IHRHH
»li|l!l IHVIVI
*******
•wodnUoNR int (mmiHinl or
t|«ii«lMit  giii.U
The Crown Stables
■finest Hoibiih ntnl V< llif Ina
Iur lilr.. it, 1 lu* city.
.11*11 -  .im .,,„ ,„, 1,HI,,,. Inlr-
i*
(III-un
,1" -I tin |..-, .',,,„,„„.,,
data ileal 1
A E.OI.ARK.
t'l. .lll'll
I- tl. l.'l
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
TA111MA. wAffltimn-oit.
BOARDING AND DAY SCHOOI
roo oirls.
Tltp t lililli  pn, a,|. .,.  a, l.t  Wh
I ..t . tt il.etun mit iilnilllinrt'ldftft*.,
MRS. SARAH l. WHITE,
I'lllNtllfAI. itus aWmUHSU,  NEW WIWTMINHTEIl. MOTISH COLUMBIA TODAY MOKNTNO, OCTOllEll :i»
OiiDtto
R6CITHL
Mr. PAUL AMBROSE,
UlUtitii .1 i'i  l-i  -I lllll   M  I
ritiiii'li, Ni-w V.iii, nn,I
Miss NORA CLENCH,
1    a,,| I,,
M„ .-  II  W1T.OM. ll.'i't.iui,
Mf JOHN HU.HTOX, T.uaer,
Mt  11  r  leilinun   ii...
^■F
GIVING UP BUSINESS
TUESDAY EVENING, NOV. 3,
S*. Andrew's  I'ftsbylifiaii Ghurcb,
New WestmlBsltr. 6. C.
Vtmi* .
V  i ■ -1
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
hr must extraordinary sale ever known i
uality,  This is your opportunity
• iiiis will Iif strictly Cash,
U'    lil I'l
unit's:, otherwise arrancei
hxtures will In* received, and satisfactory terms t.m I
British Columbia,  Dress
over tn Vancouver is
for.  Offers
raneed with
(it)nils liII nl tlif fines!
hut a small consideration.
for tin* stock in liim", with
responsible parties,
LATE DISPATCHES.
Up In Bmolm.
Ki'Ai'Ni'uv  Vn,  ii.ttpi..-.  -I  Thn
Derkloy Armi Hotel .** Iluchanatii Vn.,
wt** ttitiilly ili'iirmftl liy lln< HiU iimni-
IliK.  \tOtt S1I10.IHKI.
Tho Wlii-'l Bunt.
lilltl SVII I I,  I'.l .  Utt.iliiT  if),   A  •*"
rlOUl  iiii'lili'ii miiii  tunny tu tin
Klmborl) Rotllui mllti  \  unora	
Ily it In H mpluudil  mui. In *  imi'.-.
t.itiiiiii'ii-ty vroekloi nvurythlng i" Iti
Ilt f   lUtll.I,   aUl'l lUllll.llil tH  U-I I  "
JnrinK tin* nirii,
Donth unit iVitr.u tm.i
ii'i'ii. Uoi i  Ki  v 'i
Unit all)  i"'iii"  '* liv..! < f id'  1.1-
«i-in.it.  it  Hi"  flood*  t utti*
nni  Itslf.    \   li' inn   Wit   iwopl
awjt iiitlu  r-iiu- ii;iti*i- .iml  twelve
l ■ *   *  '|  ■ 1 * Ulll'   llli'lil..   'I ,1    ill   ll)   '.tll.' allltl   It
Intl. Imiii'tii'il  ''I   tin-  "l.illii   t.-ll  till 11
I *.  klllll
Hn.'i Mtlltt|>l.*l-
I'Aiii-,   ti i   i .   t.. 111, rahlo	
'""'ii'"   *■-   ■ ipretoad   intuit I nMUyrubrlcotodudatnfulh'B-ldftlup,
llln*   I'rln.i'   nf  NtplM,  I..-,.ti..,*   uf* tl'''* fiiiiml what!  Tlmt within twt'iity
Ills rotoiti rt'iiitri. lhttKuropowuuv«l | >■''"'■ '•""> MB to IWT, ttu number ol
which It wu found iiii."-mii in
THF DIVORCE PROBLEM.
Rttll Will l-lmillr llASLltlritrnrtlitHttl
iiit.'i'i-iin ,,i Miiniitii.l Oonplu,
UOagOl , pm ilitali. .'in.i i't 1'iulilily
i:.m-i'ii} ith hail' ol tuit' i'fii dbouMbu
,t < ubjoct nf groat Importance, ttyi ibthhi
Bolumon Bohtadlor hi tin' May Arouv
[Sfforti aro bolng mmlo to tiring hIkhii
tlf intuit nf a national, r.iiiforiu Uw
which bind) logubttO dtvOTOMi mul iii an
tii-i|'.iiit'ii of iiii.i coming trout tlia mat tor
bn.-. boon token up and iti-** u■ --i by tin
iitili-.t writer* of thU and othorcountrtM.
Ilnw ili.i iiiu lUroomo aboutI
Boino thoughtful pooplo luui obntryod
tlmt iln* dooxoti in tlm dlvoroa ootirti
butt' fm- groan bora kopl full tn ow
llotving, ttml Unit no iiittli'i" Imw iiiiiiiv
• ■   wi ii'tit*!*,' 1'ii.if Mtilhti'woauakept
• ii Doming, flmt \*»>y\t' formed(thoro
fOTO, ii leogUff nr iiMU'ii'ly with tlio ititmi
tnm i i  topping ft Imt ttti y iiitiiiiliTtil an
' i ii, uul bung of a rational turn of mimi
iniii it theli iimi iiiiHiiiiiv. tn obtain
>tnii-n ,.   " PlgUIOl ihm'l  lii-,"  Ihey
llinilH-lil, nlnl lIli'V  *'t lit ntiif tu  wnrk
with nnmnitnm tuft illllgon<N tooollool
Bgureo.  VVbanthoj tiad Utoin togeUtar,
(Tlte iebqev.
IttttM ******* f*t H.l,mm
tt-tii-ii I'l-li.i tli|ttii|li Iliil'iittiiiUi t.,
Wgoai followi  "l tm
11 mti Hi U **• o! Vt*
I \- iim i'-i y^rtli  ittit Off!
iht aiaoH rourwai llmiliti, Bt^e_»on
'  ], I.-*.*I U|| III W. .ttilii. * t.t    1„
.<i' i-'il I tmi bim itiili
MM** for tHoo
U*1 41 «->!.  |l  1..   .1. p
.   l*   11,  a\ I*" V  ,   .Ma,  ,
'i tint*
i*l.*« iimiltr to wh_<
OUR STOCK
our own market, and
ias been either import!
mil quotations Inr quantities wi
TO THE TRADE.
' iliint from the manufacturers, oi
 fought Ini'i'.'isll
niLiilt* as close as anvwholsesale house,
m
COPE 5 YOUNG.
I'T.RCUSON  BLOCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
.ill lh. titM a.! tl .a!. I I.ai. lllll .llllll. iif hll
arllii. Ii.ti' t.l fii  i.-i ailnii  in  iimii.il
llltl tll.l  llllll  ni*  -ti' I
I. >• old, at M.la'ialit nml Irt
fatal Prim F,|hlio|.
1.tan, i.,, Mi-- . ia, tn!" a  j   Mil
|l-"li A  'I'l.., 1  i'f l.lll!!, Hlin ii.  i
lent, la ., 1,1 iiii la.l 111) lall .Iuit!) Unreel
l lalaan. frum llu- .'ITaH'l* aaf whlrh hn
tflt'rwirti.   elle-t,   na-   laOdl]   t""t"l
.aailt, ul tiiain-liiiihlir in lliu Hiportor
te.aar,   lia fa-     |i lUiluli-l
tl I 111 lee III..,. | ||d •elite I. l-ili f. ta-l
K"|.,rt. I .1 rn ,1.1;.
Illllill,  Ikl.,!.,   ■   Hi   ln.l.rlik
tl'mnah,  aaf   ,l„.  1 rl-ii   1.11.1  ''■■'..
mi..l''ia, bi. i> inuu .I Iron Ao.trl.
tnd  lluii.ar,.  whan hu  hi* Imnu
liatrilltilliet II,*' .Ill- ||d llltil 10 till-
inlturi'  Ileal  f..f.-tfi   II
KtUti Wllhlhni,llinn! lln-,,...
rmi and itudi luiluiaiiia-.l r-.a i
'
•ud Ihlitki lk.l .iiniiii firm, auiilil ho
ttt irm, ttlm'tiad nan iu Hrnil llritilii
•ml Irrlmd.
v,i,n,. J'^?'^""'""":' I"i«i'l «IH l-atllllla-l
-l.l   llm hi. .tiat|kiood alallnr.
. ' anal thn ratalalia poloU
,»....kta i.,f„„j -llllahlr.
.* noa I.
■•"I .1.1'lti.ii I ii„-
""' '•""'" •"" '   nil!  I..
I   <■   I.   ' Ca. .'la   ■ il.l!,  |l... ,,f |,,,.,|.|
'tiltni t, lafl^^^^^^H
1!
- ■'
.  idtaala,    ■•
■
, I kalian.... ar.f..e...
I
■ ■
,bf-   It*,  ne,-'  .
alth a bat..!*.-'
»". ,min->r and Vintomir
TRAMWAY GO.
IM'KKURBAN
Time Table
•ttt|\!t.\. I\.
It ILIlNOIi.lt.
• ■•  n.t. i il Van.
.  •!!!
- tt..at..
•tal aattt fat.
•••
*** i******t*n* *m*
hK4r*t**U  Mtt*
m^^^^^m^*
,   mtt*-  th* h************
II* ****** ta*. tl*
* III   ,  ■
ty W|
MM  wllb  tbf  *t*r**
I »t.**l»  b>«  m.i,a..|  int.  hh*  tn tv*
SIR,
***** ***** n Wttri Mum m*
I. Jt*t tt  I**(Mtli«  A*
htwn -t»ll.  Ttlk m
in ttw »tu rttil -H-iut...
,  «ttm »t lM »t||Mft
ill  • ■  ■■ »i tut.
... nl.. OH tflitil  I * *** a
ll ll  t*i  l.l.r tktl
(fit *- mnl | kil m
. ii it ».. ii.i i.(. tu .*|) t)
it*  ¥***»
\X -l1lr*l.r.|.1
tttW
.* I ***m.*\.\ MtKibll*
*QUILCENE#
i rminus *ii
Sou
tin
tlitin
Union Pacific and the Port Townsend X-
Kail way mi
'unit
Si iinni
The Paradise of the Pacific (oast
•••
Nmi
>i.
ii iin.
Situated -,'t miles from the entrance to the Sound, nidi s magnificent Harlior.
time in Imt.  ti' i in lu i.t i the second Kction of the line i-* complett
Address nr .ij>|>ly |«rMiii.illy i"
W. £. DE VEREUX <fc CO.
•••
Tho Oolv Two.
llMitll    l» t       •    ll-
K titer'*
nmptton  nf  Kiof  I'trUii
1 I:
Wlti 14 b»< bn'li  Willi' tbli
Irtotidir*
|
.
******************
AGENTS.
No. 34 Government Strttt.
Victoria. B. C.
•••
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
COMPANY (Ltd.)
 MACHINIST
I*- mflma **,,,,  ******** t*t******i*t* m**mlm****
U*trm*hn**a*t*tttU* ******** i*in*g**.*m* **m.***-*****iUt**A  ** *****tH*i***
■ itim* ***f  Ati mi********* **tt **m *****
Uh** I.. i«.i taa^^^^^^H
, - ,. ., . MMOtbaatj
tr.4  |.lb»U nn  Ibn tWrtOit tit*
* rgantit   \ pM bt*
1 utt-fnipt Iii muni-v-l Ibii
'iiwitmtt rittli.- IhOirU*
Illt |4»rr.tlt.(  - .  ...I l.ii
REMOVED
Lewis
tfc
Greig
MAM, Kl.tt.il r.ll 111
ARMSTR0N6 YOUNG BLOCK
Oirar II  T  K**d'. Slot*
Ensi"BMf""*i,!aVICTORIA«ICEIIIUS
uf tbn hnuM. uf  llnl.ri.n.1 ru. Kin.
I'ltkn  Ul.n.tlli,  t.-   .
niatala I.H..-1.-I io ii*  II	
lull.  I il.i-   I  Hail thi-  Itoa-j
m.niiu  Kin.  l.a.  .lit ul,
.aanlll .. | Of 1_ "tlf,  1,1.
lm|M<|l.l  klUim.li.  "lee,ni.l  ll-,.
thn Htnth Int.. It.eum.nl.
Daalattlly h  miih.i
Stall,aaaa,  I .. I  .
Mamn limn (.1.1 i,..net ..f Iml...,. l.a.n
a-ntti-d I-t .hnl. «tr«-d. imnnnt. I
' kill. mtlinut dull.,, it. dm |i.tt anmlk
Ibn |.,ll,n bi.,- kr,.t i ia,..,..,,. ln..k.,nl
ladloda, ..1 ii.. n.nj..
Iin..,|.  I'i. .. |,n an
'la Ikn  it   '   ' . *****   lie-kid
ollnd u|, .,.,,.„, ind klndllnt .Itunl.al
allk hur man and llu b..u«a. tud, tn,
kola.! a.rd  ||r atll 1» >i|t«i.uilf
|*mnn.ntnd
I.t'Odini ll, Sttra..
tt'l.llllaal.al.    tkl.,|anr   »  — Tk.
I I Mr|«, Nl.ltilhan    !.*■
oaa,, akn I. l.i. fm m.n, mn l.ad .
I-li *  It nniaa|n.I,  nt  Irtd*  l.i-,,lttni
■ ~-. i t*m*tmmis i   »
...ll;..,,,.  i ...a,. ,.k.i i,. utttklkek •
nr^taln annttaa  allk  ihn  m
l.l.t.a.  Ikn  Af^.llfm  |t.|^bllr  tad
I'raiat, -!>•• na-a «nir, ... laaamr
i «aM m ,kn Slrd tt ta-heto. aaVa Ik*
MMmtklnAnn*.  *  '■ i  ..rmnl hr
lUkU. III! dr- JlMtal Unattlldnoa,
■MM. A tlm, IOd II aat,...
Dlattm** II MnUra
*t  I..a i* tl i
| Itata. Iknl ll, ■ '  "
> atll f.ntkalt*. naa, • ll'  ttm.1. Ih.l
I Ikn dal. am, itaa aul an t***..t**i in Ik*
.kaa il-to.*tan*i natal in taV iaVn.t*
ut tti^t. aad Ikn limin*  pt**
la  «i.ni  .in.,  nl  tha
IV   it-taut  turn. ,1*
dMIttti   nl   lkt.,1-   •"
ktmninwiw  li i. .una iui kaa>
altnda n| prnajdn am .ta ,h- ,**** nl *J*t
Tin .Ul..dll»iai|a«at...
•|**i|.t  e^r^aa-  nl  liutvfai!.  UaaMIMk
k» |4*4llldlt*l Ik* ttpaet, nlnaa tm.
ll, .lain ami ntt.. genial, alll am.
Intk.a kii Maajatn.
tllllkt
laiaMk-
•ll-ai -a*!..,' •  . .i.i,'.i..i..an.Unt-, AHandn
ll.tanltTH -a in iiuin la irumu nii.rtiai
BE WOOD SPLIT PULLEYS
MIIIII STIII1.1. 1II I Illt 11. II. ft
Mr.tl. Rke l-'lmir.
pn ***■
I.«i4$r«iii
I *** UUI
I"*  lil  I 1**1- U.-la.
i4«ldil*t1i<tiitit'ill> **■
*«li*Ti*|ipllrt1l.m
ttt******  I *H 9**
O. P. ST. JOHN. Manager.
Ho. 630 CoHovn Strwt. Vtorouver
B.C
' 11
CaoadiaD Pacilic Railway ConpaDi
t'Aciric m vision
TIME TABLE.
|-siii.lii:illi;ilNi.l|ir. TnAIKS!"'''",
t i.n.1 In*- at-t utu. .1 V.  "-IHT
1•^-l •• trdkma -Ht.r
..tint
llllll.  In  i.rm|«!  t-iHtfi. I.e.,
1 tt  it   eblt«..t  Hall  ....
ilHkn  If  Ihr
dial  tad  Mai  -
IJ.I.'rii lr-i,ii.,  Haa, annhl 11a
a' , I
11>" .latamlmal laim|r,trni .
atttiln. ,*■ faadn ,kn hna •,nam'
• kin IVIaV. l-nlnt Innnd It il'
t.i.. Iti1iimt.it III,,, and I'u,. 1
**"*a,.d.  ,'antdltn  IVIlk-  Nllllltkna.
'U',rra,    Imlarulllnr Iat
nklrtUd  Xitllllkna , lia,|ana>>. Ikr I „
Ililit lau r..ti.|ll|,.l,.|l|   I,  I.  -Ikl II.
It llln, Ttin.|..tumm i."u|.in! alll md
hdn ind alll... it ikmn. . ««|
* *m.M I.***, ,1-atO  I  -■.*!. .. -  b- .
"tb. Sitaiitn.. I. tnminnln. tu hml    J";:?'. ,',';"* ***** ** ****—■
•""in than ball llai.b'.l. and li|.l,   ,, ,. ,, „  i,„ii,.„ ink X.. 1
II**».|.m,T  MM  'I  Ml,-  |  .1. It,' |,r.-.Mainn'or..nd.„|.l.,.«.,
«.«t,l mi ..... Ihf a* '•"■ '-'""*"—'«
, ma.K atuaaiad hi- ... • ■ tail .nm*,
llrnk I. l.l,,. ,iia.hid In lha-r abln rlr. k |0,t| ,,.,, *am VIMMtlt
l"l tin Ham. nrrth nl all Ikn .1,1. ,.-m ttl0  , ..,,.«. Ibn in.t
•"!"•*  lli.t  d.-.t.  1,1.  t.tti  l**t* It. u.|0  ,.. .ifnnn Vina-amt-rt
Uur.  nail Irt', .lil.t.t.rni In H4|  ,,.,t (nm Vinr. u...
unnlrh H.r- 1'**^^^^^^^^^^^^^^^^
thi-t IN "I ttn|rlr' •im and alll i«* Itimd
i'l'I" at 11  I. in, am tin  a "I'l   Ita tbf*
I I
JUST RECEIVED
• •itrintt «i>Ht
CELEBRATED ENGLISH
qpt
,K,  LYA1 ic QO.
^^^^^M Atv.,1
PtliU |jt|it«t| III
n«tini
Millrrs nf China .mil Japan Rice, Kit
Chit Rice, rtc.
VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
liKl.T.l IIIIAM" I tllll.t II""Ml  MIKIHIM:
tlnll! lit: i v tM. niioRi*.
.||HA|.|AW  M«.
BHOOTIRO
,f .    a-  a-   .,, .-
'e.f  at-fi-l I
tttllta, I NlalfntfMi
-in.i
-nm
-iii.i
«iii.r
SEASON
I pul
HI
HUT
-Hfl
lenlenfua t^mmmmmm*
GUNS
tl",  Vaatin.i'fl. WkllVinn laid 111 *.t*ni»lniipnr-Ml, t„t hit., rl.-
^"^^^^^^M ,nl in- mil*; !•■ "I "l.l ft I
l-a,|nr|r  .,  .r.f., „,_an  UHla  S,a  I
in. I
rnni
f at** tin! tiiam In Iff
H.T.
Tl**.*,..  II I.*-, ."I   A H'k   Itpnnil
at lirnrIt, hi. laaa dknnrmM a<*i
Tranal"*. *.|.~ n-Iv. 1".l-lllt kti
Ht at ft, kma di-rm. md ,a t'taidi aat
UurniaallaAwttn, Aa .ul.m.
,Mtlalma,a.l tn tka tea*
ra.i-.Mia na. '•*,,.n.i
Tll* Ka,|dl»'i Imtar ,m,t**f****l
H,i k* hatand ataa .<1kn.lt, lk.1 II
i.aan. In IM^al.4 Ikt, ***** li
aimal, maktai ,*«ta,.ikaa,. lie. kH
4>.aii« irt it. an >i Ima, ***** Mr.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1    ««tna»a tna*.*.., ia.<4,
I                             ____,._ !   tt 1 Hnaillllt*I In ■ d,1at~.- am.'
_- _ __       j.k.al*a k.a-aa  ..l^a.l.    IV  .«.,...•
uninDOD  LAntDItno Not. «4 and 66 Store St*. Victoria B.O.!-»**'''*"
mmmm    ^^_^ t^___»"-B_™» OoiotirtltiUy _Mi*f*4
■■ £^m  CaaKEj. U**m**.*n**  ******* t* -A**ml
wm  •  ^At^tm^^^Kmm^AmmtmmmA \m ******* ttm* \** >*h **4iui*k***\
or *
^^^^^^^^^  i tat* t*-|
*****!*A lt*ta**4******** J—iHWt
}*4Xr« \*h Om «' AtHt<-. *****
*4 th* t*tht*******istwHNt.. *********
tuA h*4 bi* h%*** ****   M ***** lit** It
h-mht-4 ** tU***,**** th* *** H*v*********
tm*t **• tab* t bi*41* **** a*i **  tu*
*****h **n*tJt MOO f^th-tut t^ntbt*
titttt** Itt* 1*mi ********* *t*U, ttm*
******* *4 t *******'. ******** A***,******
, *U\l*4*,4 mmt*** At****** ittut *****
«tM«4lb* tm*l ***l**t. *** ***********
t** ****** t| ||a ****** *** wtl M
*** ***tim ***** *•• p**t*A*m**i ***l
^^^^^^^^^K___-^_i^_---^_---i-----_---^_---^_---^_---^_---^_---^_---^_--Jl* ••• ****** 1 I^H
1 ■■! Hi.  Itfll * n-Mlll. Ifl! It. *0 UHl    \t*  kit'- **IM ll  ***** **t  *****  tl  4*****  ^^   (,,,  ^nnH,!,^    1),  1**4*  *******
lli(l Omrtr .in llir fitit. I wb«I tlr*t ***** mm* In Mthf *****   TbU I* t wiMfclO*'**! ,__ »ii--_m» l« l»s>, tml mm* __■!* kn
norh in. i******* it"*.  Mi inn iM..(' .tm:\ M-.iM  t**t A^mt tt im» \ ^TJ \™;A. [ £u u * 17\H$i
Mbibttion. ttiitf..l-i.ri»v«tMit».i«ulu uit.^i  I*«r tt«h»*lr^___  **t it~n******4 r***** hmh ****
ii*t TW ****** ii** 1 ** ***** *****
***** 4-iltlUm V'|W-*,M U4 1*00
IMmMiH tmt ** IliVi **A bl* mill *Uh
'mArt*t*i ***** *•%* 1 n '
I'lllll. ij M't.'r marital indoni imil troQed(
Out nl.iiitt in ih,* l'tiiir.1 BtatHOl AtiiiTi
ra, I'lii .ill hmt Um world, Tluw wort
l».lMK!i-  Liill,,-) l-'li.-iii|  ivtn|it,»mniil
t tn.i, ipntd otMTUpttoa nf manii,
Tli'* | h*|.«mh| b-KUlotiou, wliiitnv.T (hi
*"i mit ii*. oanbdoUhArafflrmaUrt
"rin,. im.' KiibtT ilivuntMani I" It
i'liiu. li prohtbltOd, ilivtin-itl ih'i-hhiw tn
t.i I.- |n..liiliitri| in mtiarrr, tbo iMrwutu-
iit.iii..n i.f iiurriakt-i latobe «ubmittisl
lo A Ktv.it dal uf rotl-ui|n', or tbt rlRbi
nf illt..nv ll to bl pU-M in herrtiifnii'
tvith i-.iIi.ijn unly n ft* ttttiAAbOUt
ttluili iIimi, -1. mit-**, an> to Ito tbo Mttnl
nil nt. r lli» t.'iuM Stntw. Tliore It n<
il.it l way. Tli* 'iiit*tiirii .tociwitrili
nun* ntt iinni tli.i pi v. .lul (wIljUi—U till'
oroetba rlgbl ud jum ibitiu. ur U ti
wri'ii.: mnl p-M-liiitltri'<*t ovilJ
Tin- t.n .|ii.Mi.ttibat t-fliirtoil ilim'iiv
_ic« of late Iran nil («*.ililo poinu nl
rlow, fit'tu iln< nlipttMi-* t>t-nnd|v^ni
iMtiitb' kltiulpviiii Of lln- Mntfttitimi
tnm thi'*i.Miilji>.int.if tbi. iintittnalivim
"tni'l, nilil tltiallv fntO tin' »ttliil|tntiit
I tl* N  ttlt-t. .tui y.'t  im iiinfliwlnni
» bataooTor mviii t-i U**** UvnmtcbM.
li tttttt *'* **n*. Imw.'.i-r, ihtt jirolouiii)
t-.li-.ii-tiil'iii. mii) ttvlI'iiKNiiiinc m thi
ttit.i* ( iho .lifT.r.m nrticltv btti
bll ■**. ll ■ v hai,. all -urt.il (hn tttOOt
fi. mi-. .tlil tl | l.ii.i  ...untie  I" ttbl
Hit , |Mtlt.tl* t.l tllfl litt "f lh.l«lMHpnwi\l
by U-'ttlJ.-l  MliIlI. Ill tll,l l.lll,I  l.l,.  mat
II  *t|tt tnt* nu • iiit.-lt
illlt. irtil t-SIlt *A *****
lit. .|iit'-ll. n wiK-tlnr .Itti.ii.i -Inuii*
I. |* nn.- .--I   . I 'I unlit n.-t Ull<rtU-j
lnmini.il U l|- btt, btRMHi N
biTi-Mi.i.  tt*li Itai li.^litttiC l.t tb,  wilh ll
H Inn llm ulli-it"!  •»[*•*
***** i*t all |i"lty I ttu ifluil l>y tin
tilt nut l m •■ linalnl. .illil. Itti'tflnti*. till
I ti.M.Mtt. ulU .if «l| omlrttt*
. . in I iu ,n  titirth.iit*ni
it, I *liti.ii**Mit<-iiit*|.< t>v iImhu t nttt
l.l |.*l-. alll-tllllli.l t.'tlftl (lit laal I- I Irt,
llM-  illM.t.itl  if  111*"   In  mil  tUt*  I'*
i.iL.-ti (nm. lln . linn b iho Uh btttaMy)
attil ba« e*t,n Uni ****** u, iw ttal*
Tlio »t.»'i in I lb-' Ivi! frnionttly an>
thwoftm, iW Autihfiiira i.i IrtftiUt" ic
nxat*i to Uw (""OtiiwMUliit if i   *ft-i»*
i tn.i it.. *ui t**t ***** .nMom'
tt\*tt t wtiiiinriittl tttn*l|titttl. hty I
lt*4 all.twt.l 1.. iiilrlfrtv tn itnrmuitt th
jti-ii.i'tii Itt.* i-f i* own tbti tun ib m
» hrftfi.    Mil *4l.'ll»a- Otty t-P U*4*1*\ U|Hal
«■ .ttw* tl. .t rj-MTfoi •* in|Miliy. Itit ttab
■ail naala i-fcftri.  ll. f*-r tm-uutrr,!
II ,h*A l.i oo<4brf, aad by \*y
fl i|| UioutiO A pHllprr. W|i  *****
itttnmivtitts< blm. tttl It witibl bo unju*.
in |ww ju-bniwnt tn Uio nlnl tbat In
t»«*l *** ymy hw i-t^il**.  A httUtlh.
U.l, ll ilt.l* |-,-m.rtl.ill.|.f IthtltXtl
.liii<.i|i*iaWi-h,wii.| nr-inHibln. i u ,..
ftltlnl It. .I.anijlrUtOU iiitnttt^i-ntitiiH I
mtm r«i<rtiilly ttuniiho InM tlw
ram., tf** mhuk llw ■In-ir*' f.a
opttoratton tpHu»t** rmtb.nin.fv. ihr
tttiht* ttt rtthrt of lb>* It.i |«irtin
****** Im iMtrftillt pu* 1* t !>.> mil
w ******** tlf'tit ,-r Uio oUm *tl
Iw Iim Ml«t tt4o tn tmr tbf *** ti-»(twi
,*% «^.*. i«l cstt*. *i|l I** l*,**h**l tfflflflj
Iti |r*r4" !■< tbtl thiltl (aitl in 11m
..till*t. tst,i.b btt Urrttmtib- l*ii pb»b
*** nK*t*.i,itrt. *A*-h ht* tttMimni
I*.. ri*.|«int,i-4lNt. Ittt« ht b i* tb** t****
*n mkrtm mhtm tht rittinw t tn tnmitfil
—Ut. tho rhtbl. lot* M II t« In ******
t*mmlllitl Mtrb itco \* talun by Iht
hwMitutv It I* tlnt-Mli i • n.itiinton.1
it* itabl mwHm Tlio nm**Hi fnr «
Itmilt ^t«tr-up»•*--_*!tti--'.iiI. and
If«nt*? Irt tun* lh* mtri* aul tU
tr- ♦« ti tt *4 it* f MU .ll»i*t» b«t4tli.m
. .,i|U«iirtiiiii|llil TV m«ii* **
*****h*mm* Ibtl IhoOhlM n nl ■ ****h
ttmpl*pnl***UA*imtm*****H**ti |HII
*t ***** ll.ii <f ••Kit 'i*mtn-l* ii
tltvi *.n_;.>tiirfi  IbO tmrfttal'M'**- of all
tv ii«» m*>b* ntHtwii hu -inwitt, ti
uk** **t**h itmAt *** .*ii ih* rami
Mttbii *4 ********* him aatiiH in
An**** \*H it* 4**if *4 i*l*ti*vi him
tm th* t**tmm t*> «iU Iw *lirrir«nl **
t**m*i to lh» rummomtt  ti*r*m** lh*
fMl'l |4tMMrH tlMtlf U|»tt tl*.  wMbH
IV iltli*. IV OOMMHTi * tbotmUnn
•*■$** t*A i** WMimo c<ttnhtMhl|i ****
!>MfhiM. Iittnlho tmrmut mu h * *t*f
******  i«*|«|1t  tuAln* I-t  il..   lit Itl
UMn-tnmnntit ht«tflatn»l Itt Uii* mn
•4 IV t.». nl tl *h-«* v«im«I *4 ih* folutv
I *r*
—'fl#'  IISMI.KN   III'- It   \M>iM|N"ir.i:
LUNCH COUNTER
Kiraoi .*
ItopoL
WATGHWAKKli : aod: URIJFIGTDBUO: JEWKLBR.
Next tlmr io J. VV. H',rv<-)-'*> l»o Iinni*"
SILVERWARE
S. Ira
m KTKAM-HII- *^m
!*.«,.,,,„ .maaklnt „«.m. ahleh b.i. ........ haaa
><l."  innilni nf 11,1,1.  mal allli-. aal laaa Vnmna******** ******
i".n., ind anil t|i|.ilnli*l I'laai't.'t Ua" " '""'""
I'ti'li.f. I......,., , .,,,1,1 .u.l  Unkind (..-.^...tJ.atein 1 ..m,rtr*nl
H' .n.nlia., r,.,m in ik. e-tnlm ntlk* (--,..„!ilina tmttiahrt «k.i ,„..,„„ ,n_, ibn nni. aaal _l
'"■ui.i. ibn ,nn.*,.l „h..n inr.al.in ^J^.„,tm„. lumty Ittk. M  " K,5^?S«h "utrto^'5
• •. nhlln t.l..,.■! ihl. atain h •"*""" lh. I trlln I"*"' Ib.l '• nniirfir  ,nn
'"at.-llb,  liall,.',,,,, |„,l,„. aha-ntn Itiam Halo U**r.
it*, .«*, .,„. .hn *mmm**mr*%*a*!Bt**■-'« ..^"^X^st^.ll^^;
CHAS. E.TISD ALL
Wmi BLOCK. I1IC0UVER.
COAL
COAK :■ WOOD
('ne'e Da, and Night.
Cream ami Krtiii.«
tlti'ir Beaton.
in
j, RiDiEY, tmm
GARESHE, GREEN It 00.
BANKERS
iiuvkoiatiit Nr..  .  Vimtioi, II. C
-f llai-  I   _^^^^^^^^^^^
!i«it nt thr mth' iiatmil amtn l«*m*«t nr'ajti*
,,;:,!:r"'"",HV'.,rL«v
""I'biilr all, l-J.tr.*l   Tin tallat i
."'I ie.,m lln Mean Iia llm all. I I'.ll
*m,  „, nttt. i"   ...   -.-■-— I aa
„| .ullliillMlllaMI
Ar.,1
I a .laaliLinnl*,
J""
lTlil.l.rilll*1K
y*vi<****.
tie i*nii. rt-iftf-* fn nM, aUi-ft **A l\ *.
"iff.'.,  1,1. n.i x***l ********* **** t*tim
104.11*>ntt nM t*. t. rnmtrr
titaltmat mti* - tut*
s**h* It***** ***_•tnrm*m
y,tt***m.htnxm* ***lfkt,m*
-SSSStiSSSS
ft Itt b'tllntItltlot, f***A*
) AOEMTS PM WILLS, P$mO & 00
TaoeoiTer Citr Fmndir and Mael-ie Works
COMPANY, LIMITED
lut ot Hernial. Saw Hill, S.twn.1 tlnatln, Md M.aka Sanaa*,
a,i, r,i-t, aaaa nr
la   • and  t„.n  tl'ilk, 1|,il,.  tad ilt|i •. ri  I'- ,i. - .  Ik- -m  *-i« .-.'.«'.
S.W Mill, i.nnlni .ml A.fi.niiut.i Mt l.n• tt
ll.t Imn .ml Hind. I*m.• ir-r.H iiai.e ,.., tnm r -i -,.. I'u ., ttt.
i .tank lair *lln.
D MiOILLlVRAY. t. MrDOUOALU W. A. SVSSILt.
M«li.tinl lltl- Ini ttexWIf, 1.>H>f
1>oyal City Market
+mt .. uaoacnuoM
Meats
ti ft, Ima. Ik* «•*• ** IWm* U a*i*H.Mn
HaaHi in kH tna. *.",, in **.,*. fc*
imiH'-IInn tli.lnlili ll Ikf lla-n tad
dl.,4 nal Iknnalk llm M*. Ill* aa
una aad ,ha,m an a-*k.l kl, lot
Mi Aall*, Ian nV. kal In IH* Ik*- l.kt In
i.t.nrt. tv»in*l •intiaii. al.nk a
Inih ti*n.|«.u-,t aid lt~. utu. Ua
artakl l.a mmm h**,,* nah .ii. .InttaM
■nia, tt-aai* tnaa Ika «t» *!„. iwnala,
■adiataat*ktai *U Im , mini*,l*jm.
*,,*• ,k.**|«t"l*»«b,m «.lb h.la,
«au.*->i. and all mm* ******SM
antlml t.a Hit i«kltaia*i nt IV miaiL
|i_rtnli a ain.1*te,-. „_!-•*■*.<« Iiht
S ad,', uk... alnn Ihr 'I'll aall!..
>  .I  it^alt  Ult- **e»-l  .1 lall
«ala.*ht*iH  all l-a wn-.ttil I . Ha
Ir, it a.m .iiakaaaja.n. t, tart
COLLEGE* Saw
m tVH0LE8ALE AND RETAIL
^ DEALER in FRESH & SALT
BEACON  BILL  PARK.
VICTORIA. '
Tllft ?;rw r**1.iJAtm ni-u Hvr«
********* **» ******* *•■* *• ■"■>*
****** ***** ******* m*** ivt- «i»-(i«*it
mtm*t ******$• ^**^*******i i
m**** **  iv* iu***** tlu  \u
tirt**?**
If
*******
*****
V*A**t
fttyj.*-"** I'tiwwtf
rt-Mt iitin-i»mwif-t
Ui.i  It ,  %*******u*mim*i I** Cam
mm*********** **** tr**, g* *m* ** *■***,
A*** 4A*, I ***** ***.  Vm %**** n
lt<i^ ,*'i1i*..*i.si*i'i.  iMifiM-4«i|i
|hi« hw*. ttt i%< _»-,, 4 *^^ ,,^.  |^.
ti****** tlMt | m******** 4*t* t*m tm IW ,*
AAAtAtl ** l** tr*   mi r  ■■ if
i*** ********
IA* kwmtnm ********** mt hh* *****
**t•*'**t*r* ,***■**** ****** RtaoHa
***** -t I** fat' IIV' * tlltftll It Itlt
*****  *** I ****** ******  ******  I*  t  -fltoti
4*t****** *********** i* *ym*t *r**t*> ******
******* ******{■'•** m IV mt1**-m Knttit
m *****. ** **my**** ***** ***** ****im*
pm ***** ******** ******** ■*r**»<*
!****■*. )*t* mamrntv**, ******** **•*,
■*****_ *****t tmamrnr*- ***** A**-* *****
Imw tbt* _-.'»• I ***** ***** ** mm*
mn* *n*m **i t**t ***• inonit hM
t** *** ******* *mt tm****** ***** **m
^^^^^^ h*  -stfW-W*  tfcMlf
* n* m**m****  Amn um t*n*
• ** mm mam**** ******** mtttn,
*m ttm* m mm* ****., * ***** ** *******
*tm* TWw>t--.ii **** ** it-rmml *****
****** *****'*.**« *********** moot»*aU
t*r**"*  *n****t * tmwm***********
_■i_■h_ iilttl *^m _——t muias mi_s_—t! _—tt __feat*
mnmh, ***mm********* aaa
- ***** m mm ****** •**
* tttaa na tatai maaa _IN.iM*M**'*f*
nm oity uiiiivmr
***** It., Nni ***** M»M
-'.»jt.jf. **-.,- ... ' -. ,— T^- ^^" —TTT*TT-—
•ti-tt*j!l| r^-*.^. *,, a iv^.. _HaMM.WMff_M.aW—..
n,am* m*m..m*— lk.»f b_am_. Mm_>_bI«_s
.-mI*' "^ **"*** """i** I* ****** ***** *
im.ri-n.anMi.il  |C?iMlJJ.*5**g|
««!»•
R JACKETS, MANTLES AND WRAPS
I1ATK8T stylus, I'sitKBCT 1 rrriMi.
NKIVKST ■illallll-LS IN I'liAl.N, KTTIII'l. AMI I'l.till.  SO.METIIINtl SI'l.lT.11, IN
lll.M li-ll I In   M'l.l-LMHIl LOT nl'
CARPETS ***** OUF-T_A.I2ST MATERIALS
DISCOUNT nl' B I'lill CUNT ON .11.1. CABII I'lTliTIANKS.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
L. J. Cole & Co.
7LI3 ttilallMIHA HTItBBT,
REAL ESTATE
Q1IOI0H I'lTV I.tl'l'S-t'lll'i,tl',
I IITN  IN Stll'TIl  IVI'LSTMINS'l'lill,,1
-•I  Hinllri'ill .Nurlliierii lltllnity'IVriiilnui. ,
A NU SOME VKUY DS8IBA1ILB lli.t-1
Irli'l fairiiilnif lianl*.
COLUMBIA STREET,
NEW  WESTMINSTER
NKWS tll*' Till-: CITY.
llftlll  aliill.lull em!  It  |,||   -'   t |
iln-. * ,'u.l'aaa till iiuit- ta ,   1
Print. Milton I  1 11.1.
LOCAL  IIKKVITHL-J
uri* I'l  |..!. I.ilii,* 11,. I ..nil Ml
Tin-nun...  |i,i. nn,.- ,1,, ,,..,„ .,,,,,  1 ,„„,.,.„,  , .,.,,„,  aOHNII
Tnaa en. e.I la.aj.l l.n \ ai.l... tvt-r. W.it
Itaon 1.1 hi. i.tini.iitti.  .t|a|.i.a ni iiucht-dta Ihe ir.ut, iia.ti r.rrWIho
Hll-""!" .111. I  11.1(1,1.
Thl Irtl., ' rn i.'i.. ..I frnlihl tt|i  lllibnutflllllw, 1 kal b. v.t.. Areh*
thnrlia't i.-i- i.i ,1,,   n,-1. ,., 1 in, 1,11 iiiiiiiiiim
Ta.  !•■ Wld U . Itolni  tea  tin'  " IWtUnO Willi Kl  M.lll '- i lllite ll Ol
Ihill.llfl Unltll:.' II -.     '     a -I  III. It  ...iii|i!. tui   Th.
Thn .-ii, i-il 1 wiih I aiih '"' 'i'i"!--'-I*' -.I I'ii Solid.,
ill.illl.l 1  . ...  I.  ■ .!,. . I  .. .1. ,|,i
T'hi' Mm-nli 1, ,. I.,',I ,1 n,.|k ,•.,.)
le'lilrill nitli,tattid!iie! lln' lra'a|!li'!il lu'illt  ruin*.
In.  i„.| uiui  I..1.1) Tlm Ikiiil'lil-ILIIl"!! bloc!  ll.t-  l< l'i  II-
la'riinie'iii itnliiii'ii. ippoiriice cooildonbiy liii|iruu-il by
.f.l, lull  il  Ulll  In'  Hit'ilildllli f lliu linn  |<r.t![|[e'  ur. In •
nr   (nana  Ilia'  .*.,,- Itllli'll Haul llil'TII II-   Tin-  I'la'lit  .tr.-a-l
iila .1 tlllll.1111. a-le'lllleen III |i!irlli-lllar lara'.e'llll  I  IIT)'
il*lt' .pite.i-.iiro, iimi Iran Hi** ritor at
iii.-  l.ll h.*ri> l..r ll,  * iirii-1-ilii'mi.'iill.'iii.l till praloi
. 1,1 ,--", .1,, iim im. ,*■ mr up »»d down thi itnl ailorwi/,  i'
ll . n \ . tori.   Tm' •'.II- •■, ana la Ii.iiii'
. Mi
illl ll
I'll
-lul. ltl.lt   llll
llllllillli llll
ll....,..,, il',1
Illllllli -ill
1   lllki'i!   I>
M  I'i
11, nt  a'aaliilirn
AGENCIES
NATIONAL ASSITIANiT'L CO., til
lr,l«iiilill,.M-l,il.|i-l,,|||l-.-i
|,1|-:il|-Lll.tl, I.IITI  AS.s|-|i.lNl'|.;  111.
■   <>! iiuin'li.-  nm.  I'll,- .-iiiiiiiiii,,-,!
- i  .'j in -in ni,.. ■ I.- in! .at 1,1  !■ .'aiti!|naii
I. aa ii-ty nllnii'lliii |ilmil
*|it,||„N'l1,  SAIT-L  It'lllIKS  .1. ,1 ,1,
■    lllll.n    l-llllil I  |sV>.   'I'l,,'   l-l.
prlllta "I lln-H' lu-ll-kinaiiii Saafa'.. aaiiil llaa'
Inilif I.TIil, am aalilili Iiini' Ufa- ."lit, |alaaia<
lln-in wnlim lln- ifin-li nf nil	
OREAT
: For Good Investments ko to
MM
Real
Estate
Brokers
Audit*. Qikhiii'n Iltnii, Httt'tt Oo.
'I >
i
Suilti Min,
J.E. PHILLIPS
Ai'itiNlt'oui;- Yiiuia.a',- Uiui li. ! 1.In,1,liin Stl'Hiit.
FRANK'S J.
NUW
Hairaliimi. anil
Mi I'arlors
COLUMBIA
iM„o«a
Phi
'tm
■  from
•iM'iilint " f monk *
Vtll|,i-*il'.| l't  .1 1,11k'l
■»i|i|. nun and tin
iimi' U anothor wooh ol (toady ilrj
w.-niln-r, llio biillib'rn Iiuin' to i-oiiiiiiein'e
Work 'ii'i'ii Hi" rtMif If that run poub
hly l* pot nn baforo tbo WOl 100100
..|i, ti*. vtnrli .hi tin' Inierlor will In'
.an ifii on all winter. TbUwIII ui the
MtHO tlim' Kite t cbinco lntlry  mil  tin*
iiiioriur, mi that li win bo ready forocou*
i ,'■ ■■ • ul ii*' x i * (ni ni.* ai tin- llunonl
tiliH-k lln'».nut' i iini!. Hi il.tii' nf ihltiK*
usuta I in- force "I workmen omnloyed
tint.-Uartroogonoaudovori •**"** *•
Im'Iiiu hi mlf tu innii fnr«mi| iln- work in
4 Nnlib.
•ui drltrlai plk* (»r it,.
"'r.'"1','                       Mr.TI ull  >,,„„, hi alal ttmtt A***.
lh* .ut.. ami i            „,„., ,,„ i,,,.,,,,,,,,, ,„„.„„. |,  ,i,  ...... i.  ,,ii  ...i.i.i it,-,  -  u.i..-,
""""'""""'" •'•"""" .,!  Hu-  Ilml.,,,-.  |l||  l..|li|.i.ii   Md  .-fi Ub a limit llalailaluin. Ililldllaan.
"I'l.i- ittl,-r..l. t.a. i I - I-..-   ...mini,,,  ||,,. a-..in|.,ii, will  an               u.ii '  A Hi"*"i' V.aannit. r  .1 II train  Vlr
'll*-*!  "i-                            I,  lllll... Ilauir  till Vl,|..|l.i. nlil. I, '"!',*  ,„,
a-.aallil I.' a,,..- imi,i-  In Iniii. nil Im mill. ! II . .li.  > ..,.1 i.u .rn  \ lb.in,n. iln. riii,.,,...'.Iinni".                                 |  il, miiii....,.,  II, || II J' M "ffi.ll. A-It i'l.i-'  V.ianiomr: a
Tt,*",iiji. .. II.                     i.u.'' SaJMl ll, i.'.k.'r' IVnaHi!i (tarn rail
unihlai I    ...iiiaii,..  lalut.lim lu lan< hllta'I Jbari.t all.  *   I  H.a,l,..  .1  ,.
eo DAYS
READY MADE
CLOTHING
PATERSQN AND SON
Parlor autl Cookiug
STOVES and RANGES
One * ** I *   - ■  ■ ■,.,
in lbt l*i
BOYS
Boots and Shoes
H
nil. tl  II bn
llll M. 11-
It'lit
ttt.  ||
-
I,   |.all-I.
II
ll •!   I .mallear   I ll l|, H-.l.lil  I,  ,,,
, Hit.   '.. •'.■".',. I ll*'**
I! II ■
•1 Iktrilind.
Uall.lt
. 1'tir.ittlu
NaniHou
,    Ai  INI   ik-lni,*  I,,,1M
'"tl   liai.lillllll  l.taiaini'i   le.
• la  ll.ll,,.
,1! al.a
-null.
i-lta. i                 ''•  ii   ***'<*<
"I- '■> H	
' ',, , I I '   N II  •   la.elb.ll  I,	
"' II  '•    illaia.l .1 wiat.i. , .1.. k  J.'.Ha ...1.1.1.1 ill.-riii.au anal  ri,*,„)rd  n'll,.,. SSa*i
.-  -I I'll. II..'   -I'la.'l ar.. tn.a  li,
I***.*:. Ill  fl.l.kl  lf..ni  dltla.l. I.. |.lii a lllau lanin.   Mlurtla,'. *•*>• S»a,*rlaaV» Cam.
dill'*' '. will in. Mimiikiiii mil worth ntt-*  Thl -■ i.-n. .• ..! I'htilct] Optic, bll
A*|.a|ll.l.  |- .  II  ■ -.id. I.I...I lh.1 Ihl. Vllli-uUln,  tlnUKfdotl.lOrO.1 lull 111 I'lleial
""I'   " III   I  II II.  ! Hi.* I'll 1,11.1,iinill.   ,...„„,  „„,,  .   .I,.,,-..,.,.  ,,., „
HI  '!,.•.,   ,    , ...i,.„.t,,Wlll  ,1,1.  UlO  M.I
tatrr ,a.i*rd., 'niiith
Thn|lriii.hi..!a.inl.iimi,u,..ni ,.   ***** .Mi  I'aul Am-
SffM-g-iiijiV-
SUITS!
t a
Iil."> Fiout Street
DON'T MISS A 600D CHANCE!
Ji
|-ll,-l. Iml ,.-l|.| I.  arlla-n  laa llin whaaln
al.l.Ol llllllillli tin-ttnii',  |||  It >.•- J   *,,,.,..,,.. - ,   I
>tbi  Thb i" -i '-I-*iiii) in ii.r* nf . ?ow,ll_BI«lt.ttiliimbi.Sttwl, Op|»,,tr I
r*.«nti.. t
Thu .(man, ln.ia*a>ui, i,,n.., ttuo,
aVaOIIO. ■ ll.l  a |   .«||„d
l«lll In,. Ot |r.H,.,.).i,  ,  ,,  ,..•.!.*  ,
ll.l ,....!.-.,
■la,  b,  ,r„.|»,l)  a.)jll-l.tt |la.
nllhaaaat llin ll-l u| H,t-*|I. ,|.,-
llaililat thn tlaiirl  lln,  |'t,.|  fu'Wat'l.
Ilia rtl. |,f,1.,| .rl.iilltji ai|t,li ||.| || ,\.>n
York. i. a. i-. ii in thn Pnitrlm hn hu
a 1,1*1 n.tr I fit   OM.  .■(  < tl.tXllr  luiab
irbn.  aal  1.,,.  -1 Jt I ..111.«.  |„|| lltna.lt
Mfll-llclM.il ll'ratmloilnr h.vn la-no
rntlrt-li ■
Thn Vni-i.iit.t  It..fid a.f -n-|.,, trail,
■ ft |. f
l"ll*J»l'ae e.n Hen (le'W III.,,I.Oil,., LM,..
■i  '  ■ -1"  ■   II  tV.!..„.\|t..,.
Iluilll.ali IOd lill.n.ll WIII |..|.|.  All Ihlt
I. hii..-  >..,,a,rj  „. Ht.lmlla.lrf  thuuld
1 Ih.l lattlal
,..•"*'. *"   l-tl-i '"."•  1-..nu..,   I,'|...„l„
ratal nil
I* Ml" KnnUt.lt .1 lh. Il.a.n I! II
„"„■;; i    r im    .tm, „,
* '*'  ■•'  »'lM" Ik. IV.  I'  T   I .. ,.   ■    ,   .ralnlat..
...u,...., •„,! *:;'-^
^L. !  " .«.di awd.-. hatonhi «.!,., aii.tfi,,,,
Tiwinaw a.i it, <  I  >•• . , ,.,.,1...
'**%* *«**•'■ • ' . nrw  an-mhr,.. tmullnd
^5?}' ******  t'•*'*,"i'**n|M»l'!1ta.n.d4ilH*i.t>il..lhn tank* iit thn
aapMdmUitrtkaa -bieb ai. Ml,., ,»r, .
Ibt,..s„„, n.,|„ .e*,,,,,   , ,,  ,,,,,, Tbr amanrn .., Ihnil,, a, |, ,.
•   ,l.,| ,.. (ar ,„  .,ttl|,.,||,   .111,   |,„
York Tain*.,
Th* I'l.'inu i.i I..,,,  ,..arada i.ttwl  Th*kotnlttd.t.t dmd .ill.'* lotliai
In0«hl|. lluaiTl"*. ' Ir^y  nflrMJO.I.dfjI.....  nhirhhl. Iiaat.enl,
ii. "ittiiittn |,..«rt, i • ik.i,-annd. ..nr .,,,.,.,1,,,) t i,f.|*».w kw to tvtnro to .rhiaoj. hot hi,
Where Kts",'
is
Webb?
•I foot of
Mary  St.
Thia
ind I.
iinn*
|..,i..l
ml*
-it" lltli'li  I'lit,  1..I
tn.kiotoonr.wln ptrtkultr n. ik.t ^r'Whil.VHHT mmm ■'-.'"•- -**.'
nil It fiillim.   '• Hr lliimli, . 1.1.line  .i-i,|.| in.,.- a  ,  ,  ^a» ia ia a—, ■ ^
I till. rll).  ho  ra .-.li  lae |a
tffll.I.al   faaf   1 ||U   Waafk  tO*.   It.   a—I
taatil, b, llr. Srw.rd, tbn Ne* Y uk
-tall'nn laa 1|,. a .« uf |||. ,...,,,_«-•.
■llae,let.,. alaatMt »l.l|, M|. lartO, |liil|.-il
'i lha ,:,.... -lainan.l li*utn t  Mm,
•illl. h '"ni|«ll.d h« ,.. file' ae|e I,a,
aiaadfra. ."...f Vtlftl |a|a .aaaamdf-d Ha
f*-.,.., if., lair u.i..ii b) Ihn |!.| nf  ,alO|
,
t*COtd k, trt*. at knnt
Tk. ...
kl, I* IV II i .
***** trail, (antil.* ilnttht j Ll"
Inaa up ,u in., i.tt.w.,
1***"**  'ttt,  it  ti
lianafi t nl ,.r I*-  w I* ■ i .
aaal*. la tmitand „,.: i ...
flint i-
lll.lln.iia • ... j
Iwl .L.t nl  .,,,,
«!*». itedir.tr natal., aaa.l.  ,,
dma •"•"■•I1* '■"■" ll" "ilt.lh.n utkrrr,
ul  Ihn
MIMM  HI
•Llll.  Alixlli.',  d.aa.hl.i. ****  * ,*
■..itl.r. aktk ia Ikf | •
llarka, imam tad «
• a lh. N .... it  ,
A<«.*ltat I- «n ti|.,t. llm*
l-t..il,in,», ,„„,
II  KlWkl I.
I Ota.  *
It >  -,»|.—.
latdl, .  ,.,,!t ;.  k"d '""It •Hllill, I'atmd l„, a noothnr
'  I',,.,  ind  win, l,,d •utta-ri-d maa.)
 n  !*»•* *<**> ****** Imd.thr.. Il-e hid
,.,*.  Hi  hi*  lltr  11.1,11,  «!.••*• M)0*ln.l h) I-m!  -naild. abbb
.■aa ikn ttiaat hnk.d an '"' '*''  Imdwh.  in un*
II.  .at* In  Inind  *i-rh.l.d, .irtllhlrnmlhnr r).. « 1!	
ll  Ihal  ,.  |-l-l.,l.l,  Ik* •HlhlMl n|n*rilhin. Thn* l. a li,«r
«.|, .,..,, ...... . nit.!., 1-1,11)  ania.nc Ihn
'kihltnn. Ihal h.tr lannn  t,r|,l, boon-
'I'd.  tttd  alltHrtkrr  Ihn  i
IHII  kt*  1«u*r.  |  l.1n..!,,rr  a.,  Van-
GUNS
Itl. lav I
t.t  r, Im...*
Il.-tf'i* Ikltftiiit, ..r
• •iiM-ntiri*ritiri,tttii<.
ti**l V. |ii li, -Ii.ii
l'-*tll|ll, tr 111..- l.|
IlltW.   ll.i,.im.
AOltl,ll.itli.*tl.t'UllllttT«il.l('  I .Ht. flf. Hi,.
lOl-ll*  lUhttlM-lna  Il|a-I4H„,| I 1,1.1  rt|^aW„
. .
11
Out- iiiiiu.'iis.* block
Mom'
of Boott. .niti Shut's
H,.ii,t-N,-u'.-,l Bali
just I,,*,*!, «|i.-i,.-,l out
..n.i Gnitcra
Ft'Hiii'h Cull
Mt-ui' autl Boys'
nml Shell Coi'ilovitti
Heavy
with curl, soles
Wi»t. i-lii:hl Booti
Lndlt'N'Oil Gont. Kid
Miss,**' anil Chll.lr.-na'
1.11,1  Pcllllll',
School Shoci
Billion nml Li.ci*
V.*. y Bt-il Quality
Wt, .ui' S.'llii.t: G.io.In
Boots Mi.ilr to Order
ut
ami all kinds of
Ruck Bolioui Vt ic.s
H.'iii.iriiiR  Dono
Corbett & Cliff
t  llltllt tlllll   Mrt'Cl.  Il|l|lt(.|.,'   ,,|..  la,   lllltl.t-a
*.  "1-  *   tl*
land y.||ae\.
Nrt.Ur. aaa.l aaal.  |'|
Lacrosse, Cricket aad Base
Ball Goods.
531.533,535 & 537 Front St.
\ , ur.   I...   |ol n   Doll   I' ■* *
A U. Willi nn.. .It ,l< t in ill '    •: '*l... I.-ii. it  I  ; .L.
Comnui)  M.Hiiif.iti" • VVorkingTools John<
Im-II.  M-illul-aa |i,|, fll1 btl
PnterNon dt Son
Now Yon are Talking!
1-l.llMiXAI.I
• n tliea. S.tili
la,..an ta.-n.ttkl,
l|  I.  -!..-,,.n..f lV,nnl|»ll. in
,*ain
•I*,  i«nlh  ...  IW  tkaiiilli.a
hilia* ,.-* tniii'i . i *. umiaii
ttt  tl 1,4,   ,! . *■ a l
****}*** ***** I ..-."J,,
******* ■*■ a,.. In lb,  *.,.,..,..,   T*"1^
nttl.wa.iltin t tt iii,..
'    •  •  I ..I Ikr lladrl
It-win. ut  lt..nli.|| I. tl tk*
ttlat.l  .
"■Itiat
.*■ r
I'f"! JVa I'd'. |iit Int t at.' pn*. tt thn j
• It-ill I, ,\'nW lie .ln.lt,.1..  Wlmrnl
hn alll |.neltn fear I .hu,, Hun- Thl. ,. \
thn It.t rll, uf thn ptt.tltitu lu vi.tt
Maa* Momini **.»t- *
l r-i.t.t i- it. r.iur
Itl.tln, Im. .Nn :• llr. immialiainl,
•dbdnint ,hn rllt limit*. Th. < MtUlS*
.IIM ..1 Mar, MWI M dll*r,l,
HaHi.l II. tnd lor liii.it Triatwa,
atll Ih . tiinfetn ul oiuntk* Ian runntiit ft*
CaiptcH'!
Corner
CLOTHING
Mackiotosties:
^r'- -^linsr*ifef»^Mirs
• aa.
•.
lamp lat  tu
.k-at Had Itala Ihn Ituund. ind |r,m It
,t 11  HcllraiM ..I Tuftnt.. I«,ini^ ta |»il"i ...ndiiinn l..r bnlldln. imr.
,.,.1II ,eV.,.»5-,-l lladrl ,.„.   ,\ll»ad, -It altlrrn. nilnd™ bird
lli.. i'Ha^tan .-llkn It-.aila.l ill, ll I" **  htodiimr  tniklrnit*  Ihnrn.
,.,i»tr,..| II lb>-1 .dnaltl, f Iltli-. In |a,|.n Ifuna tl.liii ll ,T.an„
i«nn tall*,.. la Iko i,!lt|n Inaa *}' fc^Jf'' **'"** "'. H'l* »l"l«-t.-M pi~n
*****& .aT™" lls.klka-il-*..dll.a,llloa,Oalt
«L^.1.LJ '>***** ****** ******* lintel.
aM,tnan*n|iaaaba|i,.|idt «,„ m j  ,,  ,.,,-_. „ „ ta_, ,_
a**k ,a ik. t-.i.. i.i«1„,iw,,,j. ,„ ,,..,. '  '"  "w**i i* il toa* Iltaa
.*-!•.. rl ■ -'- ' * ' ' """•" I '"
•
l i ..  S Ik, „.„||
* ta Ikn daltttnt m,d« t
allil!"
ii**|.|t, .  a hi, I
lk» 111. I
•laan.i
aWinal—,nai
1' in, .i,i*n ib
Ikl
"■III a, .i B.iir.'||ln"" ""  "I  Pl***fl,  IMirpt  ..**'l|m„..l' |„,
a -I ll.aniM.aOaluta. Sr«,^?TotRt,'«l,k!ll,|iw'pM
■diiiaia,. in bu,int i lol tnd .1.- lint i
If-ai lln  a mM*amoa H.U p«t|at„, It 11,11 ih.l
■ nantr alll ...aid hr„, maenl.I|.,l ,1,1 I
...„i„ tl LHi.lt i. it, llm illl |,..ta tkktm. I*"i   M.hntmilnnl „. tnd a.it ull
H»"»*l  I. Jl   tal". i It lln-lln..| |n, , ,. Ikn fHiOnrl, I. |,ul .10 Ikn la.th.t krfnH.'
-kafkl.tt I'tti,*,, ||a, Ih li-..'-,,   It ll l***k ill ■■"•I i"i-,dit .-n ki. '"""" *
i*>,  IV.i. .uMitri^  ii *"<*'« **•*,**• mp llta. l.tnu,,.,   ; M_...  «-a,._  .
-i il ,..„ ,ai Nr ""*'• "•"'•■•it*
n.kiKti,* imm '..i-i.,„.„..,m ***** ** *•-■• *'* i.UK.,11, tnaa  *•»'«' ''ii** "■ '•, omm*
u—laa lie                          -Hal OWMH In 1-tn.Min,  Hm!. • i ■■ " -
-   I'l              tlC. h  ■ Un Adiax r.i|.,.n,na,pin, lltd alth ihr
m *n*  Hi  h ,.., mooit iW. 11  fmnhfdd.  K.  J.
,. ••» lk* H ,,  i~t«»  t  IhlM  !!• pnndrn*.  aklrk I
Nt tola* ,«••* ash hat* nai«.NllM ,lt1a,1it  cvnf.   r,rrt   la«a,   a.I
Iha'mmtm tm*. rnrnL. |i'*l-ii.   ■'«i.»l   h,   ..1-n.f.lrnl
.a   ,.   '*• **""**'1* «V*«. H,.,   |„  ibn  tan  taatainl I,, pnndun.
•*  It- ,.,.,„,.,* .ub.,,,, mmt* imdtit Mr  maloid'. numa, m ibn
.. ,•.** „ I,,,, ,., ik- ■■•.., ..I,hn ,1'llin* Kifarr.. I „ni|,in,.
tnrntk.t, ati attdr nol, nf rrrtttn trtit«
..f Iind ..itai^a-l In i» nannd bf Mr
II -1 11 • !'• 'atnnnl HM tndl, mth. •
***** Btinlk.n ol ,h* ttmt,
ttdd yimtr. fif |.tnnr,t, now herd
1 , Mf llrm,. Inrlaadlnt Ihn ,,l no
ahkh atn bar lltal rrriu,,... nntaalanf MM
Intra ll.rtu.ltrnf 1|,n r.|.-|,.l... ■!,,,, .
l|M nn thn •a..,lh .lain nf frallt Itrhtla-.
Annlhrt |.lnt ntrnllrrnr.1 tn tlin ||.
|..,.|rr,t a. .n'lOirtl 1t-t| |. bllln. Iinn
aunirjitl t.i Mf  ll""-, ..fa |lavrmt<af ||||
-  > ltaatnr.nl I'lt.h* and It'Uliin, 11.
|l|r,tn,rafr It ,hn mm ulnr. nf ,hn  alll nf
tV.iHaianl Ihn Xnddlrkata kn U""". Ilin-atriH*  Thn nintldrritlnn
•t"*i*i>*»llilt.,l»fll,,i,|l  ant.I, rmtp-.i.A * ann, „,ff,| „^,i ■»»Hi**d  In  Ihr d.*.1  In  Mr. Uur,
••  '-v-klal la Hr...,klnf,M|.i,.t  nlhm«-l  UuiTlLll. in rZa **"**.**•**"  *"-'lalnllkn, nf .Milan
l-l.'.   . a.  .. .   . '-  » '• "llw hr* In |tn|!k ,n.nn,|. «bn.. ,|,1, ,|,r ,,|„t  ... ,|r^nd
1*1 III. a tab, al l|..,it, . ii,.,, •*■ U>*l«l'«* II a., h* laai.in.d tbit ,*■ Mt. Klnnnnf.. .St. t,r *.,, ||,„r „„
••"*"■ It'dw-nli, lilhl *ht* thn Imr •"I'pMdiav* tk* 1*1*1 llllklnllt na Ikll "!' :' '""'■ '"' "'" *** lovninl. Had
(Ut l(e>«,mtl!..d M. ha>tbi.|,|,,-fi Id ' m* t»r,  Inn anrh  "Ikridltrtiinellllaa.lalraufa.Hrrillnnt.
.llknaiatl all,. Z tTu •nl.dnlln.H,. Hip nHl'l-d nr,,|r ,.,, .„,*..  „„ ,,,  „,„
.,it,i ,-..',. •  ---•'■  ■ '-!■  In  "*.  '  v"""  '-"I"'" ' ••» -i"l-"'m
nrdllndannd.,.,.1 „.  - ...   .,„,,.„,..,*„„,. (Wli1M.    " ,,l»l.il luanetm*  m.arnlnl and alll tl
*,'l*"l"l»**a*«li*d»l  'kn  IHU-  «P«l*.H**.l«'k,li.fa*»ll*. I««l.. Intir," ***** lO Mil. Vr.lk tear a,.n |„ tbr
I'l  lll.Nl  m.h*.-  lamwlalfan  in,  inttlktti,  >..  I.  ..„  „n  bllltl  ,hn knit, ltt.ala.li.il whirl,,.  rt|irtlril  alll
'*^****'**,*t'h* *M  idSinr.  .m birt"*-«,H»aii In aiiniatnH   Km. Ika Wa aim-  Atlnrnr,.  f,,r .,..- Adann
l«~*ti,,an.  at  t. ■-,   l'f.,M.rt. J. ,!.  pit,.. allk tkr |rf| In il 1. i, ,1 .nnall.tl K'l'"'* i«m|..ot  hltr wrtrd  naalla.
Int; tk*-,.,..*,.,.  11.   V ,, ,  „,.,.  ,., IbuWi.k ,«,. kinint It  tk*  dt«+ n|"0 tkr oBtaPM nl  tkr  |j.f„  llrihrh
nr-JM-.t, ,•.,. tr  Ml 11- * ird till!    aa, ..| IP* tllkl   I, I. a  B.n»l  a.f wMtblBf OMIH Ii ****** I** SU lo
A imm aalt nfapaKintkn tmt Itai- IM*iaW, .ad aa«i km iil.i,.inllaili.*l •"•" •". aoo*, tnMr. Ilnrjnnhl. iia.ii.
Ill at* I Hewf Hf...  t.,,,„,   ,p,  tain  ****  I"  .amalr1.lt  m,  ..„.,-..,.,||,  allk Hat  rn-.tl,,,.-  .Itrti  la.  Mlrhlrl.
lit,*  lint.!  ltd  Ht  *,*»  atmld hr  M"*l "I Ik* Itm In,. ..I a.rtk  i,t  drmr **""*> "** *'"**• II'V C. llor,.«<tar.|m«.
f",    -'   . -a   ,    , . >  "1    -  .  .   *  -  -   ., ,,,  ,f  , ,.*'*"   HI?  I'd "1'h  l",l,i 'Hi.'   ninll
»«"lhalp*b!" i- •..••Upp.r nt Ihi„ll,i,l  "''""'"'*''■"""""'""'"'•''lk.l II
Hum I- • * |rt| ia Mm) nt ., Md Inn,  ****** hit,*. **' ***** •''•**"'**, lor Old** Ih.l ml,
Mim * tit* t; Mr  Hurt   Mf  0**  d.«I
"Mint *ta, aimn ivh.l   \-« j... ""•* • * •*****. "'*  """  ***.  ******  rnm|eiiir  an,
p«*',,,.Z.JZ iff hmmnnt   v'" *"""«""<*  l*'>«m.. .. Mn. »**?; ""I '•"• """'''"l"i- ■***, Ih.l
»t2l&*TSr5 r—!""'"•■--• - SU4_S5CUS6S4&-S
' l».fi. il«-riiadtnll.<-.ilM,,d Ihit  nut ,n,nti„,. a,, .itn,
aaaana^
Itaaettamirai
A Ml al I
a
iki mm mm
tttm ti
!.*•  at..  .,,.  . i,.-^  am
l*m*m*a,*nm. -4 *
ll... M.  I  a
lak,tk*.tab **%•..
■I..  4,.,|
kia  Hat I
SaaUrtmailmi>ka)nnia»,nit,i.. „,a mtm
muhampm*
Aa,«*»ktoal a h**> ,.,,,,„m ,,,
-i lad a pan km, ,., —antint
K*f*l>Jrd Mftvai'-ift |.  , a
A tnaai,| ni,-,ii tvau. ia tkitn at
. nam:*, i,.. hm ,« „,
ITtAamtta ****, mw, ,,„ Iktnita. li a-t,
Maak ,i*i.-1. .tand.t
Ik* Mnar id tt» m a,i**t Ht iw, tm* ikn
•
• II-  !..■,,.   ■
)'"lt 'Ii'ii	
Illllllli... nt. .   tin  |,r
nu* maid, fee .1.-*  ...
nor llll Murk  a,!  iiian'a.
ho,,'. ,nutll"' a hll-
dmn'.
IUI   aa|anta..l   Ilial   mal
mllke.1  lot,.   Ol, naa.llrr
'• Ha-  I. al la'..- f. ■
muni-,. Th* Until a-
•otlOannl aat
10  thn  rlt,.   Itr .an
■ l."« thr l-l tnd I tu ,|t
n»t i.aaaritnrni ■■! t'ndrr-
a l-ll.ma lo thn rll,.  A
laall  l*«*arlOinnl  ut  Taep
■lid  Hi... .shut,   it,
drf, aaamprlitlllh In
Panlillniti"""""' '""ln '""•
I <IIIU - Olllli f„.„, ||,r r ,mm„„ .,.,,„.
|0  Ihn  .NSll|  dmi.
• Wllleew till   llnf tlocll
nl
i« eaen.dntn.  Oor ikrk
ofTniln uui Viiin. i.
Ihn In-.l lnthn.lt,   lln
tiitr  latlwi   tnafn  tlir
..■otatun  |.i't.'-ii'i tii
lhrrt|arniltr*.l|r|..||hrr
"Intllnlaagtaeilllindrltnitnn bat ,.anf-
etlf. OhalhM I'-'a i.Ul ,u,a..,..t na-f
Boots and Shoes
615 FRONT STREET
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•f  Go. ltd.
IIUSIDE. Ill imtlUirB i
i ti i-.i a
\\'. illlln.ll
allltl I *
LUMBER
.Sllllll-.il s.  I Ml Its. „l|.l  Picket*
t_f.\i i ttr.iti-  wntk aguara
Slii|i|,iii,; l.n tint* l l*i Ku> t ''
an Rail unsurpassed.
UY I WATCHES
*| J. D. BENNETTS.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
fmlmmt* *,
Nfll  It. Q  |«  ||  ll.ll.*.  I. *******  In
t*v*iii> »t*ut* tm
FRANK BOOTH   **** weiiinnton Ooal.
I.U IIN-I.H I lit aai ...  U-...k |  a.  ****   I.U,...,.
SCAVENGER, m?akins
D. BENNETT S
iiri .I. »(• -,\
MM lJlll.ll-ltlalal.il    HM.  H
tiii, n ii- , -  ■
A IIM  •"•IIH -llttl li n \|. ll
«MI, U .in • I
Allnllidl  ***** nl  I^.at.ll'.  ..
CORNER
,,i ind M. K-- t • ttt.
AllOrtlrriPiOMi|Hlr Allon.lrillo. Work
Ouartnlced  s ■■* ■**■• •,   All
S' .in * !■• • WorV StiiCtlr
t*«iil in Advtntr.
PRILL ROOM
I. no* -i ■- to ii.r i ., ,.,. CHOI'S
AND STEAKS l.,i..i. St,l*
Qampbell & Anderson
WH0LIS1LI 'lit IHI
Dealers  in  Hnrtlwitre.  Stoves.  Oils.
Paints. Cut 1.. ,v  Hint  Glnaawm-e.
Bulldei-alll..,lu n.a  t'aal |l. till t s laaa.In,
Htntre*. Grntes. nml Wootletiwni-e.
Table   nml   Pocliel   Cutlery.
Dairy  nml   Kitchen   Uteiiaila.
House  I".,, uiahimc* ol all kinila.
Ilniii'.iiii:  nml  NtumliUK  Lant|i*.
i-a
i
11
It
ta
I ...
n
<J*L.
*.,.,....-1...
l.t*,., at—i,
• antat-nr **. ■ • I
ll.  ,,,,. ! '  .t. *l>"*
mt i aaad.lt Ittrtnl, olll
I h-nn, itn, |I  11. , .|-.|„. |,,,| ..|,|.  .
VANCOUVER lllll Colnmhia Hit.-el
New Westmiosl.,
II Mil AVr.MI.
a
c
s
u
r.
*
tl
*
m
;•
*>
•■
ll
t
ll
1
afl
II
• I
N
\
1!
E
1*
»
11
•1
•-:
1
t
t
a
n
r*
I.r..Ill ll AVKMHK
THII AHHHMM. s, ||,iiv|s|„\ |s
-.nti
On the Market
Hid amllllal llil ll |'H"
Iroa
ranin.i
$300 to $350
PER LOT
.rn <f |.ii..iitii>' ou| lor_n o«i
..trt .i t. it
These lots
CqIiuii.i.i Bl. Haw Wriiiniintir

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354172/manifest

Comment

Related Items