BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 19, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354169.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354169.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354169-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354169-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354169-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354169-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354169-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354169-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354169-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354169.ris

Full Text

 ■
•■cl.1 fln.it,
W.J. WALKER & CO.
BTITI
NILW WliBTMWSTKlt
11. U.
IC777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH
*W, J, WALKED & CO.
I    I laAK'l  ll'....  .1 ' a.llla .'.Iff..:, .allli    1
CITY nun' i'u' a ll][]ti-7.|i-D
jTeli.ai-i'lto.'lla  1|, HEW Wl.:iTMIII,'.'JI,i'|
VV Mil H It  IIIII
MOW IVlWl'MINs'l'lCIt, BRITISH COLUMBIA, WEDNESDAY .MOIININll. AUGUST III. 1801
WM. .WILLIE It CO., PROPElKrOHS
mm
ISLAND
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Real Kstiiin and Inminiiii'ti.
CQI.'iM-M. HI.'" K.   NKVV WESTMINSTER, It I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
notioe    DRUGGISTS
H. H.LENNIE & GO. Patent llie*clnca
; :,::,;^z*::',^-.*"  '  5RyQ§
; M'KENZIE AND COLUMBIA STS,  PERFUMES
Toilet Articles, otc.
STATIONERY 1	
I  iii* V  '■
.  -.i'lll th  \  M W vim li nl
Tobaccos and Cigars.
I-Vrtutn Ultiun  *t*A Vlu   u A   *
i
nil Ik if Mr Nlrwl, Intt k n| li  H- -^|^^H
& Thomson
_^^__^_  ' "Kl.tl'lliiNK 117.
M. it OSS.    I NHIHI IIILI.I. ATTKKII.1NCK   llll In,
-I I,,.,.Ill,, a.i »ltl  Hff  ...WHIM' If. ,..,,  a,
... |,    ,, •   _
Prim 1100 lo |100 leaf lot, Main ud
MOWAT &
TURNE
R
GENERAL AGENTS
itli.IN ii.ii i  hi Itil i,
Ult    SOUTH WEST-  fwwunw!■»___ ^M
loll from I 1-2 ■ I" 2 1-2  aA„„
WW HI  I'l. si   l.lai It well  t.l ,
■oath Went minuter.
CONVEYANCERS*FINANCIAL AGENTS
Mtwry I*.
.till. ..I  I
******* *-. it    t •■ i'    i
__ WOODS. Ai GAMBLE. Nrw W.tnlin.UHt*»r, B.C.
DESTROYED BY FIRE
H.G.ROSS&CO.
C.iliimltin St.. New Wealluiueier.B.C.
June iii Finn
aoents
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
WILHBLM DECIDB8
THAT UK HAD BBTTBH NOT VISIT
AMERICA Al PBBDOT.
roiu  Will  bun:  ut  Uu*  W.'l'-l.
KiKt.'ildfoil  lttvnl   Holy  Conti
Frum li Vmo Urowura Qimrrol Over
l'liylloxirn  LMdl  ■>*'■•'•' '   HitK"
ttm Mn of Flour Bplaadld Woi-
niiiin to Frmui' ol ForUiiimiili
Ctitiiuliiui Kh'it'-i  Hull*  th.  Kriaglith
M uii-1  Extraordinary  A It uir  ut
Brnomar.
l.<.M-.\, AuffU*! 18.  Tbi bopoawblch
llll.' Im It lillat il fli'tll liill'- lo I  I
tit. I.* iin-ii Kmperor might vt'ii ii.*
United .suti i during tlif i
.
-
li officially declared tbal tl.- Bmperoi
III* li'i llil.lilli.il  n(  Ur.
far a**} Iron home, much a- bt
a-ten count*!
I
wi -It tt w ttr*
Mm.', I'aiit will tlU i
Kl Su an n<a tomorrow, ami ktt armiHil
tin*. -iliin*. u> itt of iiu- w.uii bardib}
■
twuwt liy
tli Llll* tltll il
loaU| with ire*l  i
prnmtae of i i  ,  ra a ii,*-
caaaloa af bardi, which marched io tin-
patrtlloa  I,  .  . t .
Inaugural addn **.
dvolllBf M ■ ■ *i mttttctl
ibtlfM »>  Ui" 14*1
iliotuai'*) fmtt
n iv ******
. ■ -.
*i«ii(.iUi..l f**r * ■
: nil.*, t.l. l'|t-lu..-i
*
■_^B_^_H_^B_^B____|__^___I
fi u.*i '-■
i ■ *
*■■
*
" • tnatiri a.
AH'
In in	
i^ in iiiiii Itl 1*11111
__    lia 11KB SIS.
Wl.
Ilitrtlunii'. l*itin|o. IhU. rlr.
HJ. READ & Ca
D.S.CURTIS <Sz CO.
PelKii-l Btrilt.n aaHmgl tahtalit*
l.rt-.te  -r e'» art
>.•"*•-   a. I a. . f..e  ..........I,  ,.   ,
Ol    A   .,,-    Ito-t,
l.B.C Cat.
A
FOR SALE.
I.III I III.I 11 III all. aa .-It Ill \.
A. B. MACKENZIE Ac CO..
mil COLUMBIA STREET.
AV •
cot-
file
DRUGGISTS
l'-|"l\t- It I ,Hlt\a I '
1   *   a a   a    Wl  iu |i* |'ir. <l luIill .ill In. il .nni
—„ . order* for K»»({li
__M.cL.iren ..m.i i ».* -< .1
•f  Ross
LUMBER
•f  Co. llil.
lit Wtttaiuttr.B.c.
*Z*
LUMBER
ShlllKlta. l.n,lis,,,,.I I'l, I., Is
WOrll  ^li,ll.ll*laeel
Sl,i|i|iin . ■ '
nr It ui
To Smokers
,IIHITISII HON
.MAIMi.lMi.
  (llKXHY I.KK.
I***' - I  -MM
i it Trm
WM.TlfcT.EN, Mmtiifnliirer
ii Vim « i\t
■•••I- • unit
■
*■* tmt
W ORKINGMEN
Tmvullinir in Sweden,
i DPI HUOUti Aug. II  Tl,- I'r.i.i r of
Naploabaa arrival n ChriaUaaat Nor<
*it, ii.'i uiii ipond nuu dayi to-
-1'.. tn,« 1 Im •tiiiiimr lii-amy •■( (lie
n irwoglsu Doldi Thi Prince tu.; I*
niiiir il i.r ri tit* Ibo Hwodlib army.
.uul in -i y ink" ii jniiriii'y ti
Hn* mliif. of Hfl.'. .uiii. Ho Im.
: *•   |  || |l|t  Ul  Mfl  tin
blribplaco and any '••■■- ol UuiUvui
At|iil|>tiui, wIntiii In*  Imi  •!■■!.iini tn In'
■ ,i mllttai * ■ tumaioder.
Huiiiitn Elovntori.
Hi  I'lii.ii-ni in., Atiit  I'*  Tbi  ■' ■ I
iriitiii'iit prapoiM t" aatabllafa .i lyaten
;  llfltl nf
I  i ,   i.
..- landowner, lo brini vbcal.
**Ii.it* ** <
, i-ntliy
Uo ) i iiim u avarrtol fof 11 Much aratn
11.  Thoaa wtftftnu will
L-'iurinii'iii baoha.  It
■itliMIi-
	
AK«imt Phyltox-ani,
I'mi-.  Auiual  ll  A  tft *
ran bai I *■ Bptf-
nay for DUiOAl
vidimt I.-- i fi
\ i  uy  in
ili.,iii-i..i poraonawsabald it aBpsrniy
il t*. proKoto iiii* "!
*** loyuod liy a tmiy * I
bOltlb  '■ ,!*I'll"l
■
'
tl
,  l.Mj.l    fj.lltl (ll,.
and tbat i!.- nomwatil ** * *p-*i '*m\**
i , MiifiitV
ptoponl in ippolm Impi
I  alt  tiii.-yanl*
at.J laki >. |,li)'lliufra.
W«lcoma to Franco.
l*..tit««ni in. Atifoil  II  i
■
■
made * '
"mull moron
:   ■
-
i   ***iit-tii ti
.  itnrrf|>*
bora f"t
Tin
lltitt.I, >i,.i,a..f*war in i
'
'
\ i *
•  t-  TV
l
ti \
»IomHi
NEARLY A .MILLION
riHU ALMOST ffffBB OUT JAOK-
BONVILLi:  riiOHIDA.
DniniiKi' Anion ut in |t to Alinint n
Mil .'-u Dullum Mmiy Pri'iniiiint
lliii]in*6!i uml Ottur Hiiiiti*« Com.
pluloly Dt'itroy.il Lull nl AilvUci
Irom Htiwiui ObaagM in tlm Hin.
tatry Popnlunty u! tin* -tucn
Sltivin doming to AtiuTini Must
Kiuht Somebody.
.11< won -: i    i I    '  :-   \
lialf-iiiilllim ili< uornlttl
di itroyad  "'  building*.   Iti
Klilnlil I II    ti :
I'nltii. I. -
' i
if i:
11 'l  1" .. 1.  I'.  I li
II    M. M'.ii.i. I i' ... r- cautaga
wardi*■ .1,  llm
*.| llr....'
j
I Kk frum Itai  '
two K)uam ** ■ ii.  Ai.
t. ol dynamite oo Fowjil
ma,I.* ihi ■< Injured
umiy paopb i but 'i«lv.  Tin-
'**
-
■  ■  ■* ■  iiii!* dtnagod
n.'i.
:
ftitiiati'l  M i itiiiiraini'
|
Rocord Br-akin,?
Mt.iM.iiila  Ua
; ...
... tbi Bprla ■ i* **r W. P,
M Iba New Vorfc A-
llr roM a poaaaalk u I
wti:  *)»*!'
i
■
Drowiini in a Canal-
S
,.: il..  iad*
tli'iii«ldn'» Kpotm, mil
■  ■
■
thia altrrtmob all
*.fa wat'iti
■itt.  Tbt
IS.   lj_,|,
I..'. I,
ItlilHM t
udi_iftfutn. • -  '.
■ * i ■. ■  i
M
*t*H*4A*.i*iiti v n
^ at* tm- .
******* ana*.
Hit Btrti •:
■ II prmtU Utrfr *,*.m
■
Biral lloly OoaU
*
Irttm al)
l it'* I
tt* i
Ml M|
Nice People.
I't Mi   M \  ■   * \
Wllllaw I-
Million!  a a
*
■
__--^_---^____^__^^^^^^^|
Imt  tbni#M  that  tlir intobKt will rut
km
Rathrr RomwnUr*
I m.***\. S
■
■
itrlng ,A fni.rrnli lialf a mllo loop,
ilrotohlng front ibo gtloaof the oily to
iln- . .'ii„'ii.ry, i-io-li funt'ral imrty waii-
iiitt 1'iitioiiiiy for ii i limitc to bury ti"
itn di'iid. Amoui iii" It-Mi vit'tiins ol
thl  'i.i'.ily la I1.  |„ Snowlmll. ii wt'll-
i.iii.wn I'tiiiiiiiia-iiuii norobul of TO Wuii
itroot, wbo itai* boon in Uoxtoo ilnoa
Auguil .'ml. Tli.- (uy of WuililiiKli'ii
wai 'iitiiiiit'ti [or thorough luipooUoti
and fiimiKatloii at 'I'laraiitiiu-, as n pro.
cautionarymouure.andarlll aol imal*
I*.nni (.. come up io tbo oil) until to-
Borrow,  ni, iln* vena] in CapUdD
I'l.H!  llllll WtfO, of III'-  tllg  Intiii  .llllii).
tbo-ocood totlo and tbnCttlloriol tba
Ani'-iiinn  driu  Akbiro.  uml  i'a|italn
tlrunii ol ii Dinlih bark, all of which
ron !■ ■ all] wt*ukod
wiu. rn.ui "loitiot't.
A l-'tiiiiui. I'fttili'iram lo lhl Polli e
■ - thai Slavic ami Mitchell
will ull fur America on September '.'iiii.
if Sla.lnaooi on bta arrival lhat then
la no opportunity ******* Sullivan, ba will
11..,ii. i, wiili JamaaCorbolt,
l.ll  III)   -r.i  Ml,
Tho i Itarti i *W, Wot-ooro. BMWDQOly
known aa ih.. "Wltali'liai'k  Ittt-Mhtp,
.i.i- ii..  ahjool  »f  moob  oorbM I.
u  iht  ilatmd tp **"
*. •• i  lo  Qrotn Point. In  an i h
■ a Iniffi' rlgar.
Sin* arrlvinl in  liallait Irom  I.Ivit|hhiI.
.'..,! uoeodlnglj  mil m Uii
rough wontlnr
: tai.!- a t-ario
of maililm-ry at Ur.-in I'tilnt doekt, for
tranipotiailoti io Waihliigion ilato.
If ado a M- ,". of.
DVOXORtriKT,  Aug,  1-—Ao * i-ilonT
telocrapbi Irom twrnnavlllo,  *•*•*•
iiii llin fallun. of CliMpoft
i nunpalwaa m DM'
maml "f an i<i[iodltlou wnt out liy
the  French  Oovornmanl  to  l^k*>
Tchad  in Jono lait, and  a i.-purt
.ni thai Crampel ami tin-mom-
hen "f bli utwdltloo  wurt.  killed,
moated and eaten t>y Rallvoaei Maiunga.
r'ii'lltlV
ti* ■ ra«iavlllti.
Female Counterf-vturt.
Mi in ni-,  T.i.i    A ..".-!  It -Tliii
■
•if a in-rlit-i mould and firry
l*ank in tlti'iity Im had itn m offi-ml
tiitli other monoy * h dopoilb itaaa
bavc alknnd
It,, j  Lar lln
-  - . . a
Mtnfft In*'1 HMB .lotit*. and very dill* i
il many p**tm
•Th* porta it*'
lor- art* iqppeoed lo ba i*.i *vw_M
Two modeatly-ottlred women ban mada
irirtii.a i ii iom end
lylag f»r tl.ftn In *ilirr btfo
-i.i.t.1 tliat tin* dealer ***** Ibem '
lloortllinetlvoi •-uin
t ..i.it Mmm
anlborltna ar** making a thttrvuib eearcb
for ibf t*tt
CANADIAN NEWS.
Wkti- it McOnaryf-Tyae l-waaaanu
ifcatwua
iinn. i \ . ■   tl -Hon.
i i  V IVilM nol ttln-y
il.. i«w unliiti tbr har
... afirmooo.  Hi* i» in
J,r.l.i-*d  thai  UM
•    lia-.J.
t.  .
t..-, ,t. u.*t l.. had tfigiiTti
m all tho alorwuiMi
lug faitnl tu aitt-nd in
a. Thttm-jwwo
Wild Itil! kr Itrtakrti lltt'.t  •■
.tsn*-.  Tbi< muUon ***
■
m-'t Irdiy al
■-a****** ** prtr*
*
\i** bu i^ttdft fiir ibr
'-'.
-
•rdiaftv
■ iti it-
■
t$ *i fad
■
■
I  HI.  lltlt  Ihr
iala *b* in Apiil mad*.
■
tiioiiuan
bmitoai
■
IVa,
ebal IVpr
■
V.eti itnt*
Hm it,.
■
Tin
I
it i '■■•■■■  v* iki-
■
Xumm ttmm,* ,
■ f-AmVi* tlw Pm
W* ha* Um **A* a Iwl'
XUM by a Meteor
Itl-tfeHltri I  •  >  I   I  .
1 ..    -Ll.
-. ii.iart? Jokn I
* -l liy a man In
Proteneo of Mind,
iititwtii*. tihit. ,\ .
WM  i
wferlt at the rr
a
i I'
,-tt.ti.
i tsOt tt«ti  Tbo eppiai.tr *** t
onaa
■
i. i
■  --
-
■
Bomb)* Xtumgfa.
Guaitt. lit, Akfttl  lla—A  mwit
it tt J una tratt-df m
maa Miw ****** W
***  la rompaay
•HI. Man BBaflaal
'
■
iv
l.i
('
U  would .ill lil.* lo
WHAT*
Mali*  ae|ie  .tolletf gOHI (*l .I - 11.■ >
YoU t illl tin it tmi lillaiu.
llll H  -.  leaill ,111.
HOW.'
I.,l,a ii dollar .Imiii in Cheap*
ind ipend ii.
ITS WONDERFUL
Pajring Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RI6HIPUCE! RIGH1 PRICE! gffidf-S]
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE RMOKER.S
COR. COLUMBIA &. BEGBIE STS.
«l« tttmpmmA.  1 Vf ^H__-^__-^_-i
in Iti'i-r*  to •*■  Ihe*
***** Ut-taiiiful tU* tmlA t*
tttAtilmt **4 l*tt**H In *p*.,h**
*p  wa1  nfaiaK  dffnl-Mt   iMf
ftthl-t nl ****** U iht* Utitlrtfa la qw#*-
IMw   || wa* m*u*i*ti  p*m)*4 Ihal
litt*** pt+trfl rntmthl ******** U tin- ****■
' **** ****** Aa* ** !«t a« aey *******
**ti*nA4ru***lm4r tin* ThN h»tn
OCV-Mdlftl U V|»l irfift-tl-t tmi wyltr'tl
t ib*4t ******** vt*.**. **uh
*m*A /fitaiely Hpn *1 timf A*4 **
ttrttl*-  Ibrm.   ll  f*  ialti  lltal
Pat^what*w«n mii ai *m
irt lain Ihe wen*, awl If h* 4***lhr
] filiated win Mil** t iih-i Cant witit *
***** * mi hgaJ ****. ii p th*n*h*. m
*•-.,-* tj*h
mmt *** ■ .
Tw.* lawal fir»*!.    I
Hewteh p**i ***<,-* Ht * inada *
namlne awd t*pm* ->-^___^___^_^-__l
"tllUMil
Home to China.
WaM-WWI, I' i  \ , I
attiwa Mcmary «>i t^ in_wry ba«
dliiMlai ihit namH
try "nio
1a thr
■ ■ im** a!
Hath* to China,
Ttu*  ma'   mit.;.)  ii  th * *********
t*  *b*  "'•th  tiliim-'..  by  il^amrr
trim*   it it »••.  ind   ******t*l   thai
In*   wa*   a  natural! ml
awdftrt*l   ii"H  Hr In ihal eterl.
trial that  be wai
i itwM In Ihr-  rwrllnValf.
'   -    '-
•utmtlt  In  Ihe
I'wIlM **' lhe  iwltfctft nl
ihrli* imthlp  llHtrhln-
imn foraldlna In Ihe immiarar
rhieamati
r*ln»*w dMpalten with wfclh
.  l*e**m*.iit  *i*fiiU  tfiwi«|t
Amhm «.ab*« a t*t| di..tt-*»l.l*  4t*ti*
Fran Polynewta
rtoaaMt ***e**tt,4ei attHad
loi-i lbt* a(t<
-
■  '.a tin! bo
i why pmntatton ilomid
ban  i  r«rtoUtht
■
anal t.t irntntttrtut.
|..p..M.i   tint.,   \ V
- i At*** deal tu do with
> ril large tmm*
• tnm ***** nn pnti-haw* mad.
!■>■ bim. Iml ii ti not m* mm* thf ulb* tal
-
H'-iu   They am wot «ay
■
1. I..»i *>t the hnn-an.
■
l» -HKll tof II *** *****,<*  gem*  Atmp
Thr** t*mjtg* i ai.-al'ii. *tt* batf jw»i
i  . i rt* 4t**
■ »r iiprrb* In
Ita-lawd or fnwa
lb*.t.4it."i,t. Iti If-tflM to *l|r. quality
aad pet kma  Though the *hl|>aKWt t.|
• Canada on *m it a lart^-av
iht aiml ht Ihe MeKlnVy
• .  .
Canada of thf lotted Mat** Mathet. the
Kalliili A**'*i* *ar lhat the Canadian
**, no* bold thb math't. abac
*******  It*  •■pefionty bailee
t*t\m btt* prwiwn.
r%iiwit ran iti
•t.adlan IVideburdef ditwt.*.
beM Ite rwftiUr *ti*r*i*t t**W*lay mmitt
I  t Van llnrne. bnl lbe
ptmtmmiu** ant. of * pniate natwrw,
ifirialiiterliM'la My anythieg
■ i i-i,Wk at*.*
uw* mn **• ii i
.. a|  K1* l>1 .■..«
Ittt, and a*
ir tttttwi mmt
trn«^.
*****,.**. Ua**  ****** I*    t,
■ aae hilled at 3kf#n»«
tl.lt  * :
m ll t  ...*fii
* Umlly thr* d'f^tnl ratwHHlr
llf KM.t.fni.t eWtliM.
lr In tin* writ.
iMNJUm m *n.iw hi* i *• I
'jtinii.    A'lln*!    I* lli'ima*
I t" r«t iiawN.nl
fn lltf lai
i Haiti
i* ar-
titr.lai II
d.  Nhe
will lakentti 1,100 t.ttt* lo Hamburg.
Yellow I
\t-  \
t Hy ol U'a'Mnct"'. Wh
lhl* *•■■
■
-
■  - ,.  ,
*he ndken *t *** ***** n*t umi
a
llowt*
H[  ■,: i the Fun
<mtitt  Vi'i'i   l* -Tl'  Wel*b
■
■
t    nl  lmr*l
itn -■ rellM
• ''in
--itllhtf)
...Mtil  inntd*.
*.  ' •  ■***  •• rwiably
\.
Ml*r ae lnt#t-
ahkh tt|*alr«
am  tni'ii.  tha  prgaamltofi MM Till.  laKlHll.lt:  NKW  \t')',H'i'.MINHTI.ll,  IIU1T1M1I  ('01 IMHIA, IVILDMLSOAt  MOIININll,  Al'lll HT
>*
L
in in i   in in i"
This Card is Worth $6.00 lo Kou
(The Jubgev.
G
o nj|  Sl Oj 1 BUFFALO
w BOOTS™SHOES
I.f ff I .1 I tl lllll -III
I   ,.  I..,,.  . Mai,
•(.),,  Mill,  I'AIIM
. laid
'
11
t'
II
r
111
. ,  ,. '  I KIM
1
I
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
'I'lal,    .1    Ili.i. I,   II.MililSl'lIIIsS,
I
' A  -  ,11.1- ia.
■I, Ufa ,, a
la illl ll'l  Ml
1 ' irat I
I
al
(i.
--'//,'  ,/H/(\   IIH  /'  "a  I   J'  '    II  a  1
111 ll-li'l'l.lj'- 1,1 IHil ll It'll  Illllill' .Ullll'
,i,i,i„,. ua ii„-a i.eii.-i,11' ,,i Uw work
i'. i i,i  M.  I:  n in... ui, ul
a' ll, lllll -".tin tail  Lllll tll Sll
l.lllS   ll, Mlli M.i.l    .'I   Sal
.ii ,ri I mm ii. anil III. i rlllH
u  ii.  -    • ' i,.
,  , i  |  , ■   l|    111 \n i:  Kit
i . .
llllll.|| I    ■.,   , , ,   , '
1.. iltli..II l'lillie-e-'  rail  I".I
mil iiiiiii Uin UiiMmii ' Iim
, a- .  .   "
Ml  Hi \-u ii, ,,i.',.*
ill
'   i
Mr tl    I  tlaa-   Imiinriblii
1. ,.'11,1, llllll'l, lllllll fct't'
llrltlaltl
IJ  I.,.-.,,.  \
ai  ■ IVt II, iiiii
.
I' !
Miami        ,     ,,1 i.l   ll I,,,,, i.
 I J  -ii.iv-lill
I I   I -I. ..   .• t.l,  Jl   III HI
i'lill llll
■
sii Jims  "ttiii iii) iiiiiii mi inimi
lllll 1,1,,. llllll aa||,,,
WE1NVITE hakd„ware
A.M.
NEISON,
THE PUBLIC
   '    it..-
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry,
TWO CARLOAIJS OF UARDWARR
i,n■il„".|.ii.n: iradu hnvu jtisl litif'" reemv
,,|  ,i|„|.,.,l |l|t lliltl  III ill-i'l  III  ' •"'''"  I"",'""
\\Vcam'.t full **"* ** builders' ''"I'l*1" V*"i!, *',*
..iiiimIi,,".,.! Locks, Ituil.li.ii'. I'ai'ur nnd Nails
\V,'.,l-„. Ii.tv. .11111-.1 iiiaii'.nili" '" i'1'"1- "' ' """'
CENTRAL HOTEL
'■■■"»"■■' "•;.'.',,;!.',::;"-i1,*;-"'*
JAM liS HASH, proiiriolw
l.  '  •■■•■ ' i
•mm iii'iitii.,,,,.
ins,
M
'
■
III
11
. , r M.I.  -.'ll   .1  I'U.' I
1
aa I- Ilea   .1.1
I IIUl'KII  HI-'" .'
le I
y\n  Ml 1.1
I,
,   . iivV.li   IM'   I SIMI
II -.It, H
I, '.It', I"',
t I
1| HI.  I'l.I -
aU
li
s
s
a ' i I', tlt
ll
-iMiv-n.l; i"t- l.'l!
-.-•» ii.i;
1-tl.lL  -
s
(5
ii
1- IIM Ittt
1 »          F
.eelf  • ,1 I  i-l*  III I,
I,V.l
I,'
I
ia.il ur •
1.
I*
I .
11.
II
Y
•   1   •
■Si! .''ii Ml   ****** '*!'
I III   Ullll
11. till. I
'  *
it,.- eon   f wit
tu tl   II I ■
a
: tliat titii nni
■  -
i
Wrd
a
■
■
■
I
'
Ml  " ■
a
*'  ■
' w""—
■
-
■
'
I
■
LIBRAF
T
CUNNINGHAM BROS. *****&
F\ CRAKE.      lkiS_Eicr"
WATI31IMAKKK 1 anil i ttANUFAOTEINO I JEWELER, ** '-Wtu.t	
\, ,,,!,,. , i.i I Hard's l't* I ■■"''Is. _
B. MARSHAL.
DRAYMAN,
|.'i„, tin, I. i.|..i,..,: , "|" rnIm  K'|" ""  UiroiWRraiillH
,„„l loiulish wiiU-lii   C'liari*!  Imt  ml   larantiftl   \ '""
.iLSsiirlim  i ul i."l I. I...I.I l-'illfd .uul Silvei IVali'ltes "I 111*
JMMK3 ':**r
0 UNO AGENTS !  1*3  „ -
! «... ,,|.,i,.l mm   il«.vi i" i» "I'l  ii  f* '   »owW-Uto_to-0_-
l"l  HI lllllll' list  sti" I-  iii'ii ".' in*
. '■'. "-.'''   '
iimi'M*
p I ri  "    i ia Mui i
\ln
Olll)
i., .u.i,.
'.
i.iii    [ear till
il.al—i
Itlll .... ..ie llllll
a a a a a a I
-
I '  .
.  LIBRARYBUIlDiMi.i'
n
tta
|  FOR SALE.
• ■  n
V. .,..,,-.    a*a. I Ilia' tall
• la!. I.
'
" .
\
■  , a  l.ll
aaaa  abler  tltt
I
"
it i*t j a||
lii'.ve.  :
'
CHAS. E.TISDALL ™b oolumbi, vebtminbter
lUKfiER BWfK UM  I
'    '■  ■    '    'a
TENDERS,
t
i.a lla .1
lee e. 1'. I
I    I
It
11
SHOOTING  SEASON  I'l
■
GUNS
BRUNETTE SAWMILL Co,
I  „.,,.,    \| \\ Wl il MINSTI R.Il.«
MANUFACTURERS OF  laiiiiilicr, Sliiii(ilfs. kith, liill Stuff anil Lunt* Timber .:
tn Iiii) root,   also Flooring, Dolling, Rustio, Siding, MouldlngB, PickeU,
Scroll .tiui Turned Wink. Sash, Doors, Window nml Door I'mmos.
llmi:c Iiiiiiii nl .ill Kinds.	
t  jftaCCCLiate "Woi-C O -Uaarantccd. ■* t,
,   . ',|i  | I I  II  I I'M V.l
Shiopinf- Facilities bv River. Ocean or Rail Unsurpassed.
While the hot weather lasts
Builders' Hardware. Cai'iieiiters'Tools, ete.
T. J. TRAPP A* CO.,
Wholesale aiul Retail Hardware Morclmntt
CUSSIHEO BUSINESS DIREC10HY
A " '•■•
,M
Canartiao Facitic Railway
NO 1 ICE.
I
-
i ■ T
i .
■ i
UllMUM M.I' I." III. All lllll,
it
EXTENDED.
■
.• ttmm a
■
II
NOTICE.
.i-.i
QCPRir RinPtf ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
DlUDIl DLUlm ,„,„,„d. snoot. . N,v.wo	
to rent.    Maiiufaciiiiiis and llealeis in Roimli aiui Drosged LrnnbBr. *>iiiii,.ii's  M*
y iiiii!,- .iiil Pickets.
S.ili'ion Btixt-s, ni'l  Flttiits, Trays, nml nil  k mis  01 Wooil  Fm
for Cnnnerics, Doors. Frnnies, Window*, Miiiililinijs Blunts, Roili'p
Bnltislcrs. Brnckcts, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned woas
TO LEASE TIMK TAKLK   "•W-TEBNA"-   CanadtaDPaciflcRaltwaiOap
IULtwt mam REAL ESTATE MINI   —
The Mallei
l
NOTICE.
T 1*1
-
,, r rf,,**» * *
LEDITORS
MRS. LUtli *
- DECEASED
, ....fa   llf.  ..fr.f .
.   r  f *t
\
,1
\\
ti
I
■ I. llll
I
l.u,l II,
.
■
■
.
■     •     a     •     a     a
*
■
•  .ICE.
1 N  IHM
•     •     •          »     .
II
* '
I illllt UMI ll,* I.
i
K
II
. ,11.1,  * 1*. It. I ■
I
It   IIIIIIII Ifl.tl . I
ll  .
	
D Wf.1l II
•e
I,*
11   '.!  I. llll S   II'-.  IUL.VI ll,
I
N
■
I
I
• * • « *
■■   \
Maml'
Ulna at ll,. llojai
I
I nl mih*
I
hi wli) **•
■
■
Ml llAMal
.  a  f**l
• * * *
■m.'i ,,
'
i-    ■
Mill I* tn* A**'
*  Mi   in*'-
<|ii.iliiv ui lli'  mit
uliirh .i vm
mul'-. tin inn.i nttpirinu
ctillM'l* r.ilM'H   i
t Iniii Ixully *' tifi rtmnl in
\m *»f lh* nn
-My.
MA. McRAE
ti,  tile)  .i competent
Ulilot  I- IV-  !•  • ll  ;.alll llllll
ij; liniaidclirtl  t
iiiiiin it lil  Sli.iL.
"Tin  .Ill/nil11
nf I  I'lm hiniit  lln
Mmi "   I    llanl it
I enter
uur i Iml
ing
Str.ROBT.
W .Olilai ».,
Si, IIIII
'
UMI.  TABLE.
■
1
? a..
a I a„
10
The Crown Stables  *
I V W
rilllHl H.,1 msnltalVt'ltit Ita   "  '
laal'llll I'III till'illy. ion
|| I..
II »*
,*
T. RIDDLE
III.ACKSMIMI
If OdOU.iV 1
J...  Dalf.   A
Uoo- I
Coloito Street. New Weslmiosler
NEW VANCOUVER
T
r.rre.ee* atB*|
A E. CI.AKK.
irlep.raph Hilel
.
COAL
atatai I Uotl Co. Ltd. iol Nao-lnio i
;™: M-A-McRae j New Wellington Coal*
TOR SALE.
Illl'ai
10 AN61ERS ANO SPORTSMEN.
NOTICE.
1,1   •  till- util. UUI!!
PHILLIWACK!
Ciiiinilinn PariBt
Navigation Ci
TIMK TABLE Hull
. »mm
ii'Liii i» t'mmt**tt*
i .   .
■
■
i —.. i •
i
i
«H.(MI PER TON
B
JOHNSTON
Tin  BMI noor
-
J. W. CKCIOHTON.
«i ii-11
i
■
i«
  *  •"
i i ■ ■  * ■  -    i
SAVINGS  BANK
M. L, FOLEY DEPARTMENT
I  ,   *    m*atmtn*t*t
■
i I
I    ■ ,-■
■ 111    HI    I  ******  *
\   mmmmmmV*  *,** X\**~.\t at** '  "W^Hl**  hull-
Lin ber Broker
i
Fo.rP.rOti! Or Annum.
mto t ii
n.**,, n.
UY I WATCHES
I. D. BENNETTS.
ii
mntivni'i i ■
Rl'lll  IL-lllta  .lllll  A,', III,',,I
litem nnitn.
-I- anal a
.'
a
Tl,i undi ■*** \;<
I.,r* • 1 I" tlnll «' lit irr in* I't'l
JjTALicQO.
BOOKSELLERS
k STATIONILKS  *it-,], j ,„ couniry, nlniutl
, r,,(a  I i,a t lltlt r.  tll.l*  I'l
HAMLEYBLOCK  """;,.„
Mil    Nl
JOHN JOHNSON
WOOD
MERCHANT AND OENERAI
TEAMSTER
,1  \1 !• . ,  t ||
,,!.,,!  ...  S    *l    '
DRY AIOER AND fIR WOOD
E, A. WYLD.
i
rr, .
■
	
...  v.lVtl, HI lll'll"
MERCHAITS ElCHAIflEj „„ a,^^ $** ***
SU39N3
.11
ir-1  tlllll   11
.  f   ' '   .
LIQUORS  AND UI0AR8
1
MU rlLI--* I ft
"09 V QNvanH in*. THE LEDGEBi NEW WE8TMINHTEII, nniTIBn OOIjUJtniA, WEDNI.SDjW MOIININO, jIUOUST 10
CITY  POLICE  COURT. I Iu0*tlii
Opium  aua Wtilnky (l.t Tiirvti (Jliliu- I p|,lB,,,!i
nun Into Truutiln, ,,
Tlieiii) hail )'■■*!'ni:iy inornluN vai
(lilt'I tuiliii liiitte  uml 1 U	
Willi' tii '-it liiitt iln'l iltliiiiiti iii 'Iti
ttr**. SlUrJ  Ke.', (.ind  ill  Mn  li.ii.ili..1
Altf,  AlklV'O,
Blio.' It-" ti.i-.li.iitt"l mh i'in u.'l miii
■•lit. _   !:■,.....  -AHI I   .t   .,-  ft,
Auu-ai tti.iai-t  ll. miai ..-iriiargn)
wllh  *'■ *  I'l'Hiui.  al-.  wlthoal  .
Moan-   Mi  .I'idae  .H i  fnr Itu
Uf Oil lllt'l'a   111*1    Ml .1 '.1,1    III lllll
Vaai'..iii'i [in iim ll'l*i,■*   \ ,
Hi KiiiK) n.i,  I'l.lt n.i   i
1** Y-li Mim  tiavi  nvldi  ■
-that "ii  iiw I'vi-iiina it tin tti*  I
Atll U I*'    I iH',!   I'llI'llaf"'!   lltjlH'l    H<   ii   I
tM  ni-tuiii,  wiih li  .ittlili*'  tmi'  |'i<.
daodl tu ."iui.  Tin* iitirn ttt Uii-i iHiii.i
mi ii'tnaii'li'l in nl tl- •■ .i(iii,,'"tii  ihi
halai i.'.iiiaiii iii Hn nil. mi Mt ,i s
Qute I*->iin<*i ti- i'> ihe naturaof Ibo
llqUUT  I'liiiliilnril  Hi  Un'  Imllle    Mi
Hnllh mn.. irav. * iiii.i*.
Ua and  In i  miii iniii i;  ii|.liiin  lieitiK
lahm l i Uk' min. -•• * i.'• Volt Nln«
aad Ji«' .vim. ui ili« tiii»< '•' il" i rn* >
Mr, Hui <  ■
aelariif ***** **•**>*<* •••'*■*
waa an ii.t..ti*..i.t, ****** nl ** - ■
nt in i"
kt did i
Yoh Hh.
lalUMtloll M' 1'llU  Itt.l  III
Willi* lli I
away hi Vina
Taat. iui it* K«
alio aat- * * i **t h *<
4**mt
Thoau-i- Mi  II
al aoai*
ocalkm "  H
coalaat
waa **■
ilm*  I*
lha fa
IW ati'i ' ind •
laa of t I  Mi
BOOHll. ■
Th* * ■
Chung r -awiiiK
houm 1!
th*  drf-
aroaacuii l-  - ,   .
Ihla all*' nni will
prohahl) •*
pM-Maa
tka ii- i   iriaat
Th* ■
fltlii-m I •
ua.ir.1
|o,ooo n*j'
HWttl
dlilrlbtit*
Ihrouihtx*'
m** Tl
lalu di i >
Will It'll ■
axUMUae
******* Inf.
of rat h.i
rfflrlmt a
Of tlllUtf.
Oattiint Thimr* Aw*r
Uti frtii. i
a* th* tt-
Maatil* h»'
a *tr*m<>
la th* hai
• ay. aad '
tlUK.  I**'
how*tn>f.
ii*-atiKi a>
btaylm w*
Ira wai n
ltti-lc« th>
two itm**
lh* -repor
whlrh Hd<
tr*w of ii
trnt ***** *
tUi Ul" hilliil.
Wnmiilte.
tilth mil Im [iloTctl i
ROYAL AGRICULTURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH COLUMBIA,
EXHIBITION
ORAND
CELEBRATION
NEW WESTMINSTER,
prpT was
OLI L'^i ,,,
Tii'inliiy.
Wiln.iliiy
Iliiii.ilny
Fi.iluy.
$13,000
IN PRIZES
nil  lat
Wari|.	
., i.
(till Tllll'l'  III'I th.'  I , ,'  .1-
'.*
I'ark, and m , mati h **
■■
<
■
Inai in en I
■■ .
Quarralauiui Wuiuih
I
1
In lln |
'
' '
...I had
■
■
■
-
(lliiil. KilI.L, .1 ui Hit, lul Ult 1 SPORTS
iiPLnccc
LAlHUooc
-   I.tina,
P
irt Simpson li;is
adjacent t<> ii the
largest salmon canner-
ics tm the coast, Liiid
from its nearness to tlie
seal fisheries it must
liIsh lu-t ome the head*
quarters ol the seal
fishing industry and
iiu- large fleets therein
engaged. It has back
nl it miHimis nl .it res
nl rich prairie land,
which tn time will I"'
peopled with ram hers
Liinl farmers, whn will
t • >nt ril it it. • tn the Iniiltl-
TOURNAMENT! in8 UP "';i larg? cit>'
PORT SIMPSON
Tint CmiiiiK Oily ill tlm North I'millr. 1. Now on tlm Miuliii
unit iilliis uui' ol Um Hist Spuoulntlou. of II.,. Dny.
*r\ i,i
Fori aiin|)aon.in..nia
.i.ii. ii- tl <
.id 1.1
■ ■I r
in  .
. ■
I
■ -  |,
PROCESSION
' llrm.l Cilllliiiiii|iUii
ttUa*
INTERNATIONAL
-CULLIM IKE!
• ■IU   ll !•    ■   ■ I
* .   *  ll   ' \
1*1, -I tl  potlil
J',,I I  -,,'  |,    ,   , .  li.,   '.-. !  •  I  i|..ia
n.Hi.iti.  \* tatiilt
nt.-tlm i.i r*-ii
||U IL..
II  Mill  la  Ull  lie   -In  II.  *l   |
lit    1*1  11,1
'    I
II l-a 11,1  .I.U  |   .  ■ IV
run !■• n-i.lii.l li Uh rail*
Nclttnnl  If  I All.il.
milt.*iii mt. .I..,i.i  mil  li  ■
■
i
.    UM,  1,1  .1
■
,,„,,•"■
Ifh |S.tll"
lllltlll-*) allllOlV .1 l.t'l
•I . . | I*
11,. tie  I lianiH I  '■'
i   i   lu K
-
Tin*  lltl.I-a.If  a   till  I
■ a ■
I*    '
Kill  ll  t,  ,  ll,.-Hl|,
'
■
■
I   ||   I ..HI,   ...illi...    1   lllll   N
■
l - a l.ll  ...
I
tl .....
!
.  - .
i* *l dlilaner  ilm mil	
i"'inii
|l  ■
■' ■
■
■ ■
|U] i ■ ■
■
■
■
aa
ll
aa.    ......
i.l; Wli  WM  \l
YraltM
Hi Helta
CUM hla |.
Ittle.  *
■liytla Taait.,1
I'.,. It. I
(..ilea., la '
1.1,1. *-'■
llaa nal,,
lat eaal.
eeteti. I.
llae tie,! •
le. t afceae
eveloe l
• tat. !.!•<
akaa, I. le
llaeeak.
flaei.i,. r	
Tie.™. t  "
Cl„ii
lul le....
fkitafal ' .
aeVW II,
Haaaeel I,
eeatkliei •
ratoera tteai-
Mllta'
****** a,
tie. tea...
GATHERING A
"•GLANO
A'l Wl sl MINSTI K
•   •■••a***
THE MAINLAND CALEOONIAN AND
ST. ANDREW'S SOCIETY
SCOTTISH SPORTS ANU GAMES
qucus mtt. it* ttisiiiistui.
FRIDAY. AUGUST 28TH. 1891.
S800 OflEREO IN PRIZES
A DAY Of ROYAL ENJOYMENT.
I. lit 'i II* ra-i
ORANDILItUMINATION
FIRE  WORKS!
For Plan uf Townsite, Prices, Etc., Oall ou
WOODS & POLLEY
■w lots or a
ink or two
purchased now may
make the fortune of
the investor. Prices
are low and terms
t ,is\, only one- fifth
cash being required,
aiul the balance on
time without interest.
The owners of the
townsite are among
the must responsible
and wealthiest < iti/i-ns
t.l N'iitiiii.t. They arc-
offering unly a limited
number >*\ Ints. I;irst
corners art Itrst choice.
COLUMBIA STREET
He. li
He,,.
|«wte*te
lau. T,
toll We •
Iiilleeaet.
Iitoaall*.
elkitlM
Ilea lata. tat.
el ,11a nm
TlelWIi .
Ilellnali
•laaae e,.n
at**,  tr
•eleajeiir
Mil. alkl
Meet rail'
etole..,er
I a-eaeeri
alkl iltar <
'  I.
ilal
Jealllile,. I
fa eel Um
aaaa .1.1
aVenlM
•Win. la
11 a I   '
r a rciaeu.
* . an ite.il
COAL
C0AKXW00D
JAS. E. W  E.
MePlu-i-  Bi-ONa.
SliiiiwriftliU k Boatbuilders
BOATS FOR HIRi;
Buyoml Royal CM;< Plimnj Mill.
Niw Wctlntin.tcr.
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
|te.et|,   tt t-H1\..|eeN
MEAKIN'S «" «.' »01
ElCtCU. <0»1_-t. IX1B 111- 1B0PHIES
^GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most e.xtraordinar}'sale ever known in British Columbia. Dress Goodi all of thi fines!
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strict.) Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the slock en bloc, with
fixtures will be received, and sntisfhi torj ti mis can lie arranged with responsible partii s
n
PRILL ROOM
IND Ittla
VANCOUVER
TOR OIHI.S.
■
MRS. SARAH L. WHITE.
l-|!IVII-tl.
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK has been either imported dirccl from the manulacturers, <ir lnniglii for cash in
our own market, ami quotations lor quantities will be made as < I"m as an) wholsesalc h""si
FARMING MACHINERY
COPE S YOUNG,
IT.RC.rSON I1I.OCK. IIASTIM.S STRKKT. V.\NCt)l'VKU.
leVth.a-aaae
•«l
_ll. ....... Tl.ai.*1aaa
Tie rlaaa
laalenmtt. .'.„ i,...,.
aan .teles,
m.r_Ue at*
Mea ewl|.
^iMe Hter
a^ete. . ei'
Ueea || la
.M—M,  III l.arl   .rnlrrra,
Mn.Ull'1 !'■   a.illrr,
*****,* '.I I
______**
•JJtf|ele*a .-■. ratiean  ,,.  tl« a,„#w*
etWMan,  A . eealeaeette ,,,., alafkearae
IP Ht N.
nt**,Mt* ti  t1..lenl..l*r
till  Ml'   - ,..t...a,  lla.   I'll.al  .1.
********
***** Bl. ■ ■  lha  mutnrtit.  .i  Itaay
^^^^^^etlrra
rfl Hell.*l tht tae.r,(  ell.  eaf
tt,  11  l|
latilllaffa ail Hie*. II,
'  I .1.  Ila.aa  eal-
^ ^.'- letJeellfBieWnl k|. Illl'Ir'
t^ap* "I- rt " " ■». iii'i...»- *""
PHI  Ilrr,   Uir-  trltaal  lai,III.
U  M tareflta   Ttaaa.e'fillr.
a|lll.  •J.ral. a.aal  ll  lha
Mlir, Inf. t.ff. ■hNl.tttl  a,fr*
ll,l.   Kllll lllallal "trr -   en'ifr
lailt-. I1,a rt'itar,
Vli Ilia  lrrf,f  lr,  •
hit,','  rl  Mllll.lli't  it"*  »
v
BilttllTK
H.iy K
Sufkv Ploughs
WalkingEoagh
H.iy Turku
Sitriiifi Timlli
Harniws
Dlak nn.l
Inm Hnmum
Combined
Drills ami
Secdcra
St.it imurv ami
Fann
Cngintn
Boilnrn. i-ti.
Ploiiglislmtva
Lots of
Extra
Piocw for
Miiwm
Bilidt'm. otc.
On hand
Bank Montreal WOLFENDEN & ANNANDALE
THE
I'lrmtu dinti^
iust.
titoonin) |
. ... in
E. BRENCHLEY & CO.
DOUGLAS STREET
WESTMINSTER. B.C.
A Savings'  Bank
Department
Hll br*f inf.i,oo •illt !
th.| l>
tttfttl lllitid it Cunu Kiel
li ******* I P*r rem*.
GEO D. BRYMNER.
0ARE8HE. QREEN «S," CO.
BANKERS
a,.,, f.e.a.a -t - Vta t.rait. II C
feet,.*., ra ffatl  alert .-1 I  •
lata^a. aiM aaa lev etna* .a.leer
l.ati W .V (i.M*.II. n.i.,,
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREET
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
littportcn .iml Whttlftaili Do.lt t- In
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. O. Box 207 Vancouver, ll ('
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY imi
Engineers and Mill Supplies
Mill    -,. 1   i+    -
.1
- , .   ,, af'*,
I
OOOEE WOOD SPlll PUllETl
COLUMBIA  STREET FOUNDRY
i!«M lam, aaar. I\ a fan***, ,aft«»t.
fltr-B rraaftj •' rata
O. P. ST. JOHN. Mnnagtir.
•   '■*--•. K" .W Ceelaea Hi-"*  Vaa'ttaeaa. I C
(Jampbell & Anderson
REID AND CURRIE
Manufictutinfi iml ttt|>i"i"|E MMMMf*f * Spft'i'll
iiFideiiOHsil
REICHENBACH
WHOit.aiLf *-.!> ittt.'i
Iiii]ioi Iiti of Hiirdwnrc. St ovei. OntM.
I'aiiil.. Olla. Cieerk. 1 jr anil Olaiaevarr.
Ki'jil .*v Cuirlo ..n Rgtmli for ).<lm I •■>!* BngliK! Com|»inj
A. K  Willi 1111- '''il'ri" »ll •tiii'l" •'< Mn I""'11. I-""'!"" '""I
(fiinieiiii M-.i.t.ti.itir.-ria.i Iron-WorktwTonbi J.*lm Crnnp
rll M niiiiii iim 1 nl llitlii. Carringta, l-Li*
., ,11,1 1 rr* a ....... ft. m.i. ..11 all, aan .ni-.r
Royal City Market
t* ***
J. REICHI
■ *. *t»tl»M* lul pan* '
* *****- **m***4. itv-.iM-***! •vivut-' ____ _-fcB _
WHOLESALE ANO RETAIL  Tkl¥m%€% ati.^m
M.t NTS I lilt Wtl-I-S. I.T.0 I CO   __,..__.   .„„„._._,,. M.A_n.ljS tOOUa .
iu  r.nroTinun  DiOfliM  DEALER m FRESH & b<U I  A1AVWWO
"" ~~i BUILDERS' HARDWARE
„ DinnorS-ttti! Toilet 8***ta! Fiitli Settaf
MACHINIST larnaaa
IV BserM
T. OVENS
 ,. atWra. rtafaaaifa, Irat aaaatfatfat.
-l,.,..L.r*f,lir'a I „otra*eS.aa#aaftr.aa,a»" flaaaale. I e-r .... .- iei,. .1, Itaal
,.,„.,  ,,. I , liatteaa'.af . .amt «*Jf v^*^<t   ,, „.,, e,vl..*.e. Ilri-alfe-t
Hill Cilnmhin .•tli-wl
trm WntlaUMlM* mamtmtmtmtmt^m
BHa-B-H-B6amtr'-T1ll'lieilitU»ll' I IIM ll
A
IUK  ljtlillHK.lt i NKW  WI'ISTMINKTI',!!.  llltl'I'ISII  COLUMBIA,  Wl.l'NI.KI'AY  MOIININll   UHll'ST  10
DRY GOODS!! DRY GOODS!!  L. J. Cole & Co.
Bargains Extraordinary
ONLY 01 WEEK MORE.
New l.ill ^otitis piling in upon so fast we must draw our great
clearance salt to ;i close. Special prices for the next few days,
Will  open  mil'  new  fall  Jackets.  Dolmans,  etc.,  NKXT
OGLE.  CAMPBELL  &  FREEMAN,
THE LEAD1NO UltY HOODS V1RM.
Real Eatnto Brokora
lnsut'utU'ii, liui'sliiii'iil,
"" Oommlaalon Agenta
III anl I MIMA HT11KH1'
HOUSES TO RENT
I iro Alt
In liti.l,
M.US OK TIIK CITY.
a .  .
■I
l .
LOCAL  mil V11't
     —
'■■ l . ■ M
t
THE ARTILLERY BAND
*a^
Real
Estate
Brokers
Am'nls QllOOU'l Iiiaiiriiili'i' Co.
Cor. GMson ml McKenzie Sis.
75 CTS. TO $5^
.   • ae T *** I  •   I HM
uii^I'MIII'^"1™"-^!
'".AUK B1U1
'""NOV *X.*m
o»ofi^3m
J. E. PHILLIPS
Clothioi' aud Hotter
I a |flla-Ml ll|i|ii,.itn mini ail tlm llilil lYIImmul y„
ffi
»  »  .   »
""I  1  *  »  *  *
T   ...   »   »   I   t~
.  *.V
w
■
I
1
I
■
'.'
I
1
■
I
1
I
I
1
-
■
TUa lain. ..| tlaa .Int.
******************__^__^___^___l___J.t__H__^_^^^H^H
THE SPANISH STUDENTS
^^^■^^^^^■^^^^^■_________________.
^^^m^^^n^n^mm
*
M.llaa ••! AetllUltl
'1 j^^^^^^^ae*__^___^__H
IHlli.DAV. AUGUST 20TH.
■aaaaaaaa*.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
tiltat"ll ■llll*)! 11*4 MxliU-Vlll.
I
I
■
'
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
i
We've many
V M
VV. F. BEGGS
of them left
mi ai ..
l-l llwiNAl.
ti ' ll
-. n\*..
(.llltl tt
Itli.lla
■
LUNCH COUNTER
Open Oa. and  Nigh,
Iit I'l'i'Illll uul I'l'llil- III
lltclr Spiwoii.
Hbli-H I Cl.. PlIUHtlll,
WE. F ALES
llll. I NUI.it 1AKEK
\wkdvm
i ,:.,'.; ii. hnttbD
FOHTHILL NURSERY
. 0.1-
Sf ONE & WELLINGTON.
If*  N Mf| i,
Never Before
■ '. • iv
all lll|i,irtl11l III    1  I '    i ■
THE REASON WHY ?
h .mil i..tn|.!.i'  ttitli
i- lit l
A Mi
VOlLlt rltllLMIS
THEY WILL TELL YOU
AHEOENUINE.   : COME
YOURHELF.
ll.*  ill I
limit AIM ',
Jas.W. Harvey.
Sim i i -.mn In .In*. Ilim <l At C«.
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON EA.SY TERMH.
RAND~BROS.
THE COMING CITY
■ '
,1-
t
'
m
1
,r
1    ,
aV, lire .tINI lo 11(011 prr Lol. Term*, out*-
11,Iral t neb. hnUni-i* II. 18 itttil IH monthl,
nl I |,,'<- ri'tit.
RAND BROS
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
Real Estate Brokers
ViittntMi, j| ^ luiuj
0",-j-b ll Vi-  ttt  It C
i lat l.i . •- -
■yyOODS  <£,  pOLL|?|

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354169/manifest

Comment

Related Items