BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 4, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354167.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354167.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354167-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354167-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354167-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354167-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354167-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354167-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354167-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354167.ris

Full Text

 MdiinuMi
W.J.WALKER&CO.
kii, (statu iiiiiikb
NEW WKHTMINBTKU - 11  0
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
ttirtll'l-alaiiiil fltiiiltUMTAHTH A.t II
UITY ,11,1-- I  llltl I'lllll f ll tt
i'iii,in'Hiini; ,,*.,, new witiiTMiNliTr.u
NUMlilLli -isn
NUW  WI.STMINKTICK, IIIM'I'IHH COLUMBIA, TUESDAY  MOIININll. AUGUST
I,  IWM
WM. HAILLUL1 CO., PROPMETOIir.
LENNIE & UPPER DRuccT8TS
Real Estate
GENERAL AGENTS.
Patent Medicines
i, i,.„ „„'i',.„,„i,,,- - DRUGS
nt in i lark-on "n liaril.  l.nii near
i'i u n buil 11 eo (t.i -
PERFUMES
nuh-acQit nm i.nt.im  r°'let Articles, etc.
ti,.-ii,,. laridji
■ UN -.T.  N'lj.UI liil.I'MIIIA
roit BALE BY
S.T. MACKINTOSH & Co
mm iu m  _ Thomson
",.i i.
till II..I. I  II  I'.'tt .1 a ,.     >   | I.l i'MIIM: ,17
 M.ROSS.    I NIIIIITIIKIJ. ATTHIIIIAWOK,   IM.lin
Itt'.il li;.iiiii! aiul liisiiraiiiii.
COIaOMM. III.i'i K  -  XI.W WESTMINSTER. H.C
0*4** II   ' A  a-.-a.taiai.
WOODS & GAMRLE
Land Surveyors
fcEAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
lalHatal Ml lit ll.tll*  I  ,\,t  -I 1:1 I 1 IS.. IS  It I  11 - lil, IS. III ■  Mil
Llllll  ISli ll.itlll'lll  t M.I.II la aal |
i --I it,., -nm ni i'u.- mr ii, .mm )■... t,,,,r .t
lilllltiti    ll I* llaa  I. al  l|N*-||t.Ut*t1  |a|aa|Brly  aaaa  Uaa'  laaatiaal
I'rla.a  IIOO to IftOO  jaar Ilal, ..aa . a-)  term,   V,    ,*1
M
OWAT & T>
turneJv
GENERAL AGENTS
Jtt.,S[.e,'''',,,nly.m.''1 ''   '' ********
i MwCItt .....in.-.ir.,i iiiiniiii
******* I'l'P  ■* I  ''<il On in* '"
lmprov*ii
..iii'tii •»■' Lir.
Loll in  SOUTH WEST-
R ..t.il
loll from i i-
lo 3 1-3
In rii*t  .til.iiiiui  in
V.*«ttiiiii*ii
H.G.ROSS &C0.
Colombia St.. N«tw W.slmlii.t,,-. B.C.
MNVEYANCERS<*FINANCIAL AGENTS
WOODS. .V GAMBLE. N. u- W.-liiiitiat. t. B.C.
DESTROYED DY FIRE
All" ........ . -i ti.ii.lt..I
... Im.in....
Comer Colitmliia and McKenzie Sts.
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
-  *"pa**i
****m*v*mmt*t ************
■ . ■
i Po>«*l Wilton ********* t*1*r***C*
lo ***** ******
%******  tfii  'i* |.'i»i' ***•; .1.  — {i*i|.i#i.
Ciblc AAA****   "MOSS
ABC Codf
+ H
II ii ill. i. . , I* mil*.. II.I-  i |i
K T. READ & Co.
D-S-CTJErTIS &CO.
A
FOR SALE.
..ll.t  I IN.I I. I1I*IM** I'lllll'lllll.
niLti i-aao
A. B. MACKENZIE At, CO.,
mil COLUMBIA STREET.
XI
ttttl.
Ml
DRUGGISTS
Kta
*i,*r)i ■
«•-
To Smokers
HltlTlsll LION
[MAINLAND,
■IIKXRY I.KK.
«t*.
ITlETJEN, Mniuila(„r.r
»    a    .
VV. 11.* till nil Im.il nml
m*g    _ |H ottlrtl Ibr K.mi-I.
XaftcLarcii ""<"
UX-L-B LUMBER
•f  Co. Hi
li. »' *z
*.« «•>. a
Hi TB GET
Mt.mrl. •  I .11.. ..lirl l-i, I,, la
17'a-Vii tiii- **.*tlt KUainuilral
Shillingt.Kiliii.*It) Un.. **
... Ka.il initiit]•.iinii
WOULD RATHER DIE
ATKIM80N Ol' BOSTON CAU8r.B A
BOBHB IN TUE HOUSE
The Quiion of tho Boluinni Dyiii|i
Borllln hna Nothing to do Willi
thu Hiirr.'].mo U|iriiinfr Another
Si-niolion in tho Tnrlti-MiOroovy
Scandal World1! Ftiir Cominii-
lionnn In Berlin Warmly Ro-
reived by th» Court mid the
PfOptft
l.«.\i...s. Allglill i   hi ll,.- Iimi.,  t.f
Coramoni kkIsj, Mr. II. T  All
i-.i.*.trviUvo M I'. l.n ii.i.t Him hmi
boon oi polled fur mi" wook for liuultlng
tho SpMkeTi returned |o ItU wai iad
ukod leave i» move i" oipuugc front tbo
ritrltimi'iitiiry Juiirnnl tin- raolutlon ol
MpalllOB.  He mttd In* WOllId rntli-r .li.
Hun Im Bodligraoed. Th* Right lion
Ur. (to-ebon advbad Mr  AUtltu i
i.-i ihr nutter tm** Mr Atklnroti
deollned  it.  take  Uitt  view.  II.
nJd i nni'i  imi lubmll oulotly lo
i. it*, i.'..i. ti„ii amounted i" nil being
ilriiinnifd ..m .if ||„. Um,.,.   Hii,  ua*
m.i oouUorod lufleleotii reepettable to
tf (111 III  Wlllllll  till*   Dm  i||.  | .   .,1 ||||l  -a  u
liim.-t.t. IiiiiiIkt, llu'i. hft m.uiil Im. t*.
beat ilirtidliini, tint hr ukedto haw Un
' Ii'lulitl iml |m<t*i,I ntmt,, mul If
ii., i.tiihitttiti whii-ii had upolled fata
hi* • t'ltllrm.tl. tlnn ),■' would (••lltl.
ittiil".in TALK.
Tin-liliitic lm|l)  .uliitiHiitliiU  nn  ll,.
ltnitnlli.ld ttiunliT* In Wt*.! Virginia.
****. "Tbli .iiiirw will turoly aftoel
iln. ftitur.' nlaltuin* between Ibt Atm-ii
• im snd iiiuii .iniii.* itiitinurii.i. Tin'
Hilliiit* tru tin* nwt nt'jti tiniiililf nl
tin «• itiiiiiiitriiii* Td. > -.in lo l.i.-
kat tbelr oall rUlbte mrrti. ibtl •■(
»>|.rli*iy. N*l| it.-fi'iii'ti in *tii. ■ vl.■*
■ renowatel tmteoUoe
- not only ■ rmM, imt a tlmt
Hi.»" imirili rtT* wtll da
ihi - t.-.n* inm Um Mopd  ol »•*'
Vtrtlole, lti'1 It will Ih* tln'ti mm >( Italy
.imli (.tti-ril  in-iuiiy  mth  i
vim io * i.min iniiiui, r
will |-'il.i|.« 1-* ihorter udebai^ei tbti
t.t rt-mr.1 t<. ihr Koo  □
lywitm*  A ruiHitr)1 wfct.li.iinni <i.il
. rt,. tu.ij wllb Hi i.wti uiiintfrrn, mmi
i loui ion "I uw thii 4om
it. nrl i.*r n
IHR I.KOIKII Kill-
TtifHtlliirtBrt, t.l laAtdOO «l* 11* l.'
lit! * milllfl*«lti lilllHI
' '
entuntl (hit lbt* ioctmi *-f Uw )■
tin- crmhlai
util nl 1-Yi.lMt!Minn in Irrliiidi
i xpif* vrara
I***** „t\to  IMttOH  _
- idtlrtiSr ill  ati'l l* Ayii't   tm*
lui rii*rttni ii.. i*i i i. * . f thi* I!..mn.
I'llhnJirt i
i n nm tm 11 h n vn**
TWrefoU ■ K l-iart«tel
I ». 6****4 iH'tillt lii.ni
thr*  Itlfffffltlf*  til  thi*  nti mi hi) nl  «t
A  ttM<llll«  t.t  fu
I l.ll
■ '
****}. *•** tto
■
■   .
for Ibtt Mh . * l*,rt*„a■■***■ All*- -
I|n4  lllTr   ft   —tl..1  la '-.rtmam   It*
iritj  I !•■ *   i fei
ti*immmit** nf igrh iti irnufWKbi
rtmtlA htlAi* t*
Thr \***n nt*********** I bl|
tbr Nil In- ..( in .*ppt***,*m Hf
•  .IJ  |..*|  i*-».i* '
Wi  Tbil it ii j i-i  *  l  : »■ I . ;
i.t i<r Um
iln. imiii out of ih.' iijtinol, whin it im* I
dluovered Um curI r Rocbford aud ,
liri'tiiitn I iiniuiirick wi'H'ii.,i in tbelr cab
tt wu believed they bad «..t down aod
walked tiirmiitli to tbe otbor nnd. Tin* i
crow iiiiiiniiiiitt'iy u»ktm-1...-md round
lllHtll    III    till'    tlllllll'l. Illl<||fl,|l| Vt.la
dead, Uiowhoeli nf U iwiin* luiviuu
'tit uir lid Ii-ft iinn, wliti h  w.miiii iin'if
would hare bled blm to deaUitmlde -ri
four   iiiiniiii'*    I'iit.y   rit'i,.,ii„i.
Wl*    Itllii'H    froill Um    t |o|
limiii  (litlil  fruit)  mitfiH'ntl  tin.nut,
In*   wm   ttfti'rwnnli   roiUfilUtodi  I
It i* nol kimwii wln'tli.'r ItiH'hftiril uml
KlUpitrlck Ml from iiie i-nuii r itm !
dowu lo walk om Roo ti tor- I.m.- i
wlfo and two fthlldren iivinait A>hianii,
m.i wm *i Bond clUion ami well liked
iiuin.  lh* in-ly mil tm taken loBacra*
 In lotnorroo for burial. The two
m.iiiiii-* were In tbe tunnel ataul twenty
ii.n.uir* imi *.tnii ,,f Uir en* were
i inwtrated attoroonlni out.
Atiiitnur Cliiiiii|,i,iii flL-uller.
AnrIHI  I'MiK. N. .1 .  AUgOll 1   Tl,.'
•i ulllni ttt e (or iln- ninntt'iir ehanploo.
*itii<of Aunri'-i, win*ti took iiii"* today
it llt'il Liltn, N. J.. WMWt -JIM* .ml
lledtey of the Veener limt riiih, I'liiu*
drl|ilil|   The  ilUtitit.'  WW km'lint h
quarter mttee. Tun.' alubt •-■
U.'t." to Kn.ii i
Wa-iiim.ii.v, d I    AUfOll I'
i.u*in* I., iiu- 'in*.un PoparU"ii
froa Un- Untied Btatei  I Ignition
•ui 111  ICuttIM  itit*  lt.it  tli.<
rhilrniiii,  Colonel  W.liUr.  mth  lir
KempMer. hu t* to Rnealai *h*n
'■ ue i'liiu■ i.ii'.'ibelr 1  ,  i ■
' • iiiini**! r.  11...*,  (Hnrderly  and
:- • mil • arry no n.* ir eoqt i
Ureal llrltaln atd the loothern porthw
■ • ■ i j..
■ •* i lira-.* imoiinl ot vituibln in*
lorauUM i* t-iinr oolleeted. No oh*
tre belnt Interpoeed oSrialli *-i
otherwtM i" lbe IntmUnUooi whl i.
irn Itrinf nml*' la in inirriifw U-
teroet ihectMiBileilonen tnd thi II I
idtlrf II. ' Vt  • „ni  ttiiinitlltlnt.
ii Mrefpool, tint nffliiil, who <• i.ihk
.. ii., pHwool HriKhitn Vovai
italod thai whlk he md all x'
i  ■ i-ilteimy ii*i« .
■
; ityiany ii* io '-
itituitni.il. ih>* v wlopted
, i  . »..-,.i itiii
M ilirnid
an* i-i Hifi.rmril Iwr'Ufii
11   t  tu„t  *l*l.*i  ihit
rai  ■- ■ ■
t.n. *m
l»!tffim|. hut of tin- k*t*l imi«iMitMdity
Hat pnetN«d at pnwNii n* ibt*
railedm*i..orUrut Htium.itnl ita
I
.*i iii*
.lllll ft-'* t*l>*i*j
Froevo Fumacwa.
OiuaUi N-' . *\*t■■''■    A
i*|.l..»m. .1  MM Uttilhl MH>Hr| I .'It
i.it,f *h, hid not rind. *** ***tl**
irrived •> the *'*** ik* mm**
■
****** t<t|ii*it*"l in liit*  S'.ii « mtt*
•  fit.  dTtpltf  tl"
■V  \    «h.i aw iti tt*r*r
*tnii>
' ■ *** u nr et • ■
• * mm*
• ■  -. ,|.'.  ******  *- *  a-
CITY COUNCIL
MUNICIPAL BU81NKBBTttAN«A(:'mi
AT LAST NIUHT'B MLLTI 0
■Report From the Water Commie-
alonan Admiral Bothan will
8-nti Varahlpa Bore Next Munih
if not otiitirwiHi* Bofaged Ipeelal
Coiuimti.i..'« Beporton the Tehloli
Bylnw Doim-tii uml Buiinnu
Kli'ttri.  Li^ht  Uiitcu  Thr...'  Ily-
tttWM  1'llllVll.
Tin Hoard ..' Aldi in**'*, ****** Imi ttlihi
d.r ihi it.iu*.t. iir.u nl builnoH I'n ■ I
Uayni llnwn In the 'hair, Alder	
■Sinclair, Hcoullar, Oveu, Walker, tilt*
fordi Keary. K< inedy. < urtii
OOHHI Mi t i|"V-
11fin u  a. iiiiiiian, (or thn water
i . irtlai thai In repow
ion. idverttMtnenl publlih-don the6th
uii.. in.nm. tendon tn laying ihedt*
Irtbutloa lyel iei work*, the
[• ii..mm: iimi. t  were rw ■  I
Mn.liu  a  ' •., U  MoUllll
■. . ■■  no
t_9.M| md itating Umi iui
ippravalot iheCOuufll, it.*
domed lo iward I
*;  in   \*
II iititti-. aiklni ■
■, bloeh C i'i,
•» u.i   Alio lo lay building tutorial on
...
11-tn i  \  in.i. -. rotary ol th*
I U \-.t.mititinti-
logtortrteeltrtrk llibt I*
* ,.f tbe mil
■
Aid. tl
I lit* lllll I. a l't mth Un
nun. r  (; t mil m.»i,
l roa John ll Rom d
*u|i|ily nrw Hr* engine ji i
mnt tu tak.- in poyaeoi •-,
dt'lnit'iri-* . 1  iml fllnl,
Urltifi .uwiht'tt .*( (ur in lii.-lfi.l Uilia* tiuii
'llllll' Illlt
*
Aid Iilt1'*td mil  Mr  Kb ■
i ii.*l bad woi •■--
■
*■   ■ I lo iNn-tnliitiiil lint
■ -
• ■ ■ -
■  1,1  f*iU*_
' lAttlUU '
liotitu urootod for iiu* department. Dn
tli' contract Na 1 with Klditon d Co
•>l Qliuow, nil tba out pipe, ipoolak
and load (or tho dUtrtbatlon lyiten urn
-iiiiiiM-d. Undoreoutiactaland '■• with
iii*- Aii.ii.ii iron Workit nil tho netlnu,
tmi  vnlvr*  iiiniii'i'lnl  with llir
, nml rellel unk, except ti fnw
■mall artirir*. have been delivered. Thr
ii'ii-iriii Hon nf tin' r.-.-rinir I* well .nl
i incod, Th.* rellel uuk will '"' pul
under noutrueUon In I few Any*. A
.*..i. ii..n*i. for tbe itorea bu been tin lit
null rin-r"f Kiithth and t'anitirvnn
-nm*. Tbo Held wnrk InconnwUon
wnii tin. dlitrlbutlon lyiteatlioow being
11*-*..i on with a temporary additional
lorce,
Aid Ki'itry witttttl tn knnw whit thr
lemporarv nldltiniml fnr-" meant.  The
i i..ni informed him there wu no
■. ■ * ngintti
Aid. iiu ii* .unlit imi i-\|,linn tin*.
Aid.  tiooullir  believed  Mr. Ultra
brother wi* helping blm a linear
Hi* <Aid. Semiiiiri wueoaldeottneway
ihe wii.* wu i« inu done, ibay ewe
Biiliilttur'intiitiii.it a itiait.  Thn t'tly
I'uaiinvr *i.'.',i.i!..- iiititiiiti-ti fcbonl the
> :*   An lulhorit) hid 4t.iir.il
him ihai ii,- oltyoouMbeMwerodtor
ITiiOoo  Uecelved ind BImI.
I'li.m  It.  T.  WllliitiiMilillia tint a
, MiM.-n for ha Muiin
\ I On   IVtlh regard to Ihla. your
w.it.hii.. it la folia ii'ii V41....HV.T bad
I m  i* Uiiltim* -aIif.
u • IVorahlp made an uplanatloo thai
' . ind (iromlied lo *•• Into Uii*
If ihlt-. md lln reqUMt *** <rai.lt*.!
i  H 11.ti 41. in.) Ulty>tvq "Um
i.  i.al.l.iit* ..f lh.*  ni*rllf4*i
■  n.-t ol the illt. iiltllif it Imil Itm lo
thn itiiiBir td  dr<* iriilntf  fh'iii  thr
growth nf fern uni i'Unt*. aloog Uw
, d raaaai Iota, aad *****
ing ihil Iht* INiund llyliw Im< mi mirmliil
tbu eattk in- allowed tograuatthe
back '■( il.*  iii.. **iluni and "iln-r
north io the <*** *******  IP
Uh pollae eommttkH la repatt
in ii.ui«
fforta reportod  n-
'  It i*  lliildui  iml  II.
(or  i ■ ii'-ig *.\> Wilnul
,■„;Ail-piti  the
t.i-t,,.iiti..Mini mdiir-i'iibi*-
unii'..»i.ni iidthe corpofft<
• nd nun-ay uu
\|,..r- iitllny llrm- IwholllW
■  ■
ilimiri- ■- ■  I Wiuum lr*iii*
it** \to ***** *'f tui'iditn bruktag awty
II hll*"'   »- Tt**" f'llhtw.
A i: CUrke,
i 4*titM*il at Aodcri.ii>. Ili.i*:
.  *  *   t  i   If nt -A i
I. Ci   *  -   *   II  Alii*.
n«w  M   ■  »i*ny.
*  ll  WtiiuiH, |».UtHolley a
■■
• i  ii  1  Bf«d
I] l-iinmg Mill
lu-wiieky. ***m.  V*rp*tK *4op*t4,
,fi i.i»teiii-m rn-attrk*! tm**-
'  ih.-  rdbwlui
irapheltA Awkr-
i ian>mn*ra«,t itnontitlaa
Uoi  «|ipntotH tu
• in* hind ******* byii>
■'    a'
:    ■
. num. rt ***** *itf hooitdid by
,., I  i' ji  .n-t.i.  .;
i it.-rriTtr.
i Mti" fti y  -Suttwdnt hy
i i*<i* llniitniid. i*liUi *********
• *i<* ****** Tr*-*
**- rt ifc.  1*tUM ******** lh
III  Ihil   *******   rt
*,.*■*  ;*'ii
in
■;
•l.at^t aia laaa.
at  II
■tBtrtl
... unninw
All ll'
aarllatl a '
■
taiaaV*
.  •  a     1
lla Ul''
t.!Tt| Ilal ff.tra.Blrt|* |t*f  , aa-
a  a.,.*  .Ill M| am, Ifca laa.. Ikll HV  j
•   '"1 1. tnahaal!.. liana,
lla llallif lit. >« IUI. t-l Ut V
t..i   .-.-.-
***** Hm Om.i-m.1*.
I'.IMa. At.af.1, al  a^latt 1—ntU. la.a j
lain*.... An,** atll .taai|alifil) a
. -  a   , la.- *. a   '  -
■a. aaal. .nn.*-* *m,*it ,**
iai.it ** met**. Tt ■
Ima llin. «... |ul,M
It, A»«»at ».-atla .f.ta.
S.I, laailt A.UI1** U.t-lr M Ika- <-«l>t
<l,a4V,ia. Ilia a».t.,.,. ,|,i| pal,
rial*! ataf-~.il. ttl lha ,,*,mtla*A* *:*.
inraraiMr .1 imm mm A..t.i..i Ina.
UV.Alkatftl.tar.aa. At, *,tnA ttll tv
kal mi Ml Ika MtttMreti liatn. a.
tat TMeatHatt Maaalltla.. kra.*it*.
t-klMaa • ill ha f ,H IMM, ,|. TanbaaB...
■ . » 111, *aa..l1*tf»a-Tlla>.t Itt.
laranal .1 ta II..J.VI lk.1 Ika itlt,
aa. HI"* •'" «*».." laatlr tatral
Ttt liflaie H.ttait
Item  ■
. ttaaarl 1ha|-lk_tr. *t..tal a taaf. ...a
I.I.1M  ti.-f.  Mw  I'll, ,
it  ,kr—  IWa j
CANADtAK  ItKWI
*mt, *"*t* e*atta*.l la ■« B.a^at
(unite. BiMlanne
I.,,,-   a ' •
,laa h law—i* ab ,a la.baata1« eilk
,ka 1lMi«X<.i'.«it .•*..»». A iwe-
wit!.. .4 akllM M4tanfa k»i» Malaai
aaal  ,1
<' (Ba. ., laall.  taill..*.!  tta.-. 1 B-
' <a|kak.ltar. aa«ifclaa>a..t-. ...
-.. -,.-., i, ... at I—..Ul..-w.a
i«a„| I IV. !llar» Irarrrrtra.  1*1 ,|a
liar.a,li.HMk... .kaa■**• *** lla
tm. MW Ikt   • i  tl ..
iWUI*,ia....  •
U.IIH. ttaatk.- a tatalaa
'  >.W»:lka.rta
IMUaaa. atl-a  ..   > " •
,    <•   . a.  I.r   -  ..  .*   •  .1 .1  |  I I
...  t* *,~ kt IkamwitiHtani la
tK, Ikt laNBtr. HIM. llllBl Btt*. tO
•ajft-r,. Ikl, Ib.,!,- t|f1i»t-t***M,kaa
•.ka*. 1****1 ******* -m at ,k"l I****
Hm*-!* If t» lira,»...,   Iktr).4.4 Itaa.
1*  TV la,*., aillta- *
mtmm »aa*. na .taaaart. yea -M. art ■ **»•-
■ ■•a., taat llta-
Ataaa, 11 .Ytaak m *ma*,t
,m  »l..n t*  tt.  . ■
,1)1' I  Illil  al  *,***"•*  I
- at1lla*r
I
kaWiM a-lBH.1 na  I
I tn-..."!
|1   ||  it
■ *   -
.Mlfaaa.. afcak .at ak.lHa|tBl.  arm
ail  H...-1-I
FfiaiT  l -•'
Iltaa.UltntMlka
i ■
.*a**a*.***l*,t* I** I llffJirtMa milk
eat. Ml.NLlt
A* Hat.*--.*, aalt II.  -
IMt Ika aa«.1t,  I*  I,
*af*t.| ,1 »Ma>t .**•. Ji.,atrr|1| ...
HI  a   -.-   ,    a,  '-   - . :.
K«h,art1 ,,,-..., ... ||
■
,****
AU "
llai,  tka  *m  at
1,1  ..I.  hr .'  lotliltM  I'm
. ta Jiilaaa. I hi wt  ***** la
K| | ......fa Irtae
. . miitMae ItaaetaUn. le
tinm:. *> <*.'* I* m* m-aa*,.
itla,ra<ka*l<i*aai! k*aw»
m .*t ***** le HiHiaa I h. Mt
I*
.it**, ..na. kan ka-
|. as.ul.__. II . w*a
,   r.li-aakaaar-t.laaWaUlWta
Itaa.., , ..tu*. lei. . Mfcla awk
- ■****-*. a* Wit *******
il -ataa rata, .a if ere-M
. . I. initial lk. li.ua.. kt*
a* tt..!. t Ikla m* mta*. .ml tl .aata
Ikriaei' la. ataif Mtilta.il ■lift* «
■  - |t,l tfct  liltaa rtta-a
. a  I  '.I
*  tii a'.kl  lait-t
I  .-.  ti.  I  ..eta.  t-  Ifca
lint. aUHat: MM* Irarwa.
IS«.....»l|.'.|toatail»ka lat kilt a
'  .» ka..,.II. .*k aalwtaaal
fcaaaU. ****!■*. I* alalia ft*, fl *U|
Ml lalt Hi.  *'. I* aaa k-if, tltll
■ kaat. .1, (a. laella
'
.  la^vrta, ka -  I
ltall.il hits
.<Mti-.ll ikalW aill
kaalaaa. at tk>rit><*( ft.Up. **'
aala. 1-tl.UM la *kWKI-l "I
t (I. Maat-Mial
Ililliia.<*kalea1*i-al
MaatMlM ,1.1 ,1 . .*l<e«. aVtta~ a
lu. aa lla |**al ******* *********
..a,.,.-.,.   , ..  A. ..a-  ■'
tfca aataaai allfc .kaa. ka kaa *****
naaat., twu.i.^
tW |t|-B ,*A I Mil tatelalfcaa 1*1^^
Iktl,kt| k... *****  I*  f_»*.l»
*r...l» 1** It* H-ltrm .Itaa fakfcaf
mm at II W |.t He* aaa laa. atam t*
«»t. fk-a. aatanae Nktaf Mfka.* a. *
•..laaa.aaat.ta.-Ml ««*"».. »»-«""•
,1, ur it**** .Hk aiiatk-
".,  .-•::..
i h.*** Hlit««  Haw M
* **'
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE! .V,'V,'', ,\Y,'V
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
f * CHEAPSIDE HQR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
Omaha*
(JlnaiMB..
I ttlll.I.
Cnllrrjr
III ii.mia ai uti III tl.hi
WiiotlpntTnt-*'
Pl|ti-a nnil Tnhnr, <•
Nnt-i-lllc*. Nnlii.tia
tlllll ttftll-.ilia in
Ollfla fill,I Kmla
nl All lit. ia.
*(tl.|ira nnd HO. a
llr.att.ttk.  law*,, laaklltial ||tt_ '
rlklMIIM ll II.  '    rr    .*.
--
.11 la. a .art'p.1  aiak,alaa4Ua. a, tat 1
.lt.1 aaiBItt,,.
ana iiirti raa. an,
Tfca-, tataa*. I'll, ....
laaa aaiatr ...lata m, , amtrliil Utrnptm.
■, ||  ...,  ... ..  ,...,.   |i.  |:„
tmt* ttllt-- fc.* alltat .(tf. ul iaalltjat -
Haaa  In kit.  rtefl  Itlattlkaal  afcaaa
l.lltal I. a Tauai.
A.a, Itr, ,» . til.a, | -,..,*.< |
nival Ik, atknaaa, aa .ka artalk
kr.-'frr.ra*^t.*, trlla.l.ia taaaal..
It Ika *.»aall at ,k« .it|,tjf» aaaia*
..la* (kt* milt mart. Ifca maul .a.
mu- l*H ****** Tha,it U**m*
tt**** tka lalt. Alaahtf-trrarfrlai.
flllll. II'  ll.la  mat Ika  iera,lMle. i
• •• 'taa. la,, Raarlatrv-a-tl Ifl  ft.- ,  ,
.1  ItllMllkl  aa  Ifca .la.
Urr.  aa.1a.at  fkati-k  aal  .M-aaia I
lia«»«   SrkaV*   aaa   Ika   mtmrn,
,*,!**. .Ilk Ota.*. Mnaftia n»4att«.
Tka At*.,** hm-Am, ... ttir-lfa. aa .at I
,kaMt-ak In lha If... .„.-,„.,,i  |,
tattlav.-,  ...    i tmtm, j
'  lla la. laa Ita'  • ..
• a. Ilal 111. Ilka. -
••aaita tftavfa ,fca ta. mmt
la*. I,. ,a Ika laat-Bl. . a a
•ualB.,1. I. tfca aa. " -
a*. ,  a  .-aat*t tn- aaa.. rta*
ki..,. lkr.atfct.1kB-l.la-. A*
t    ,.,**,  ■•  . • *
* in-.
-a.lt  rl'lr,.
'  i   -
tkt tla .—*|tl** tmt.lmt m - *
Ht.. ... till IH. Ul al 11
. „.av .,,...;.... -*,. »-. t» ,.  a  •  ' **j
.,.,. a—.,. -rtar,kia. it.il ai.aa.fc. («..
• allaanaaaaja u altfli*....
.... !•*-* e****- A **m *, Imt**.
kiltkttl l» . l«»kB» .lat~a  aarfamaaa.
|-.aa,a.ki»i  all**,,  t*.  Ia««i«ih.
tltafclaaM. t.tt.al. li.tt-. *-4 * aa Ika
ai.^t* ,kt4taaa.fctita.. (an «.rrt-l. *..
...bti *« ..ia. llm. ak I.- *
jaM. RMta*«mkMN*i
atalwaa <f**tt I. .itrr,  1***.   TV
kfttata l.lf-t-1 Ikl. ttUk't
nailHta,
.
...
It .'  '•  *
■
*A <fcr
ratttlM  (atffttaa.  .M.i
]  fata.*,**. ,*A 11
i.lalfca |atar.,--
**• , r-tlaalti haaa* II
', ittl .kl
. -  a
■
ivmtoi'
uAUttt* 1* *
-
1*1**1    '           .    -    '  s
■ ■
■Hoilh *to*p  Thr ***** *****
***■*! b*A tor* Alt*mt*  «-*i«lwd. Ual
tto t** ******  **4  pi*  t*;\.mi4A*4
***** #  ltt«l It*  '■'■
t**um* lit****** lb*y H <■
***** **1.  Tb* - c • -
l  tot  ito  imp
***** mttuh m  ***
-
.-  >t
, .l..,.mm4,  **A*f
-> tiratak tlMt I*. 1  ^
Tli .11.1.1
• itwelala|-«*t fcanaia .1  *•
--■  *t.*ammaA Ik.l Ifc* *
,  l, ctM I* Ataatat tAA*,
>il1ew-aUMII«M.I*-|«Mi  .
,..a».a.*f?aah
• nfc ataam a* Tattlfc
»atM,,fc .ia.iia .al lleale*.
■•aaa .al M_*t. *».*l *****
tat.i. *.iaa1k  •**•»»  aal
tnaa*  ** 1111*1
. ...a  Ul M.  ,**-***■
Itoaaf-a.  faaHk
itl ni-tl. laaltfc iwaaa .a.
rtfc ...aw ...  Aall. 1-altfc
,  I I.. It.  tk.t-4 liaMa latl
i ..t-aajt itt. Ttitlt'talfc
.  . --.i.ai. tt.lt.
-mt** aat Im,.*  A,****  ***  *****•-
.   ■ ..  r  ...aa.  lata.
Ik.nt i    alk. Alhfll
lat*. atp-
- ...  I,tt
■ata.  IrfaaaM-  Ht.*"!!' "a.
aan* twta  ll»»|«al  ata ****
km*.. M'<.•»••<•. Ha-til ataai. *l
Ml,..
.  ■  Walk* a,„t*  In  lW"  ak.l
l-*tlm<A Ittl, m V 11 ■  *
AM f**ll* mt****** Ikal  •*'  v 1
,  ,.i. ibb, • tea*.,  autia. >-»ei*ia
>.|,,-., ~. ak, (fcat "kaaaal aat*
tit.  n.kl  ll  |-1tllla
- ika Batr* tl-fraeli •• 'kal***-*
- I ..J.  I.trt, *a>ti
.. IJ,.. a ak.    "" m~**f\'*    '"""*''
—. -
I'llK  l.lalKlKIl:  NILW  WILKTMlNH'lT.ll,  U1UT1BII  COI.UMHIA, Tl'I'.SHAY  MOIININll.  AUlll'HT  I
,f
This card is Willi $0.00 to You
G
ORDON & CO, m °^»BurFAL0
"■BOOTS*"" SHOES
<tlie £cbiu%v.
V'/'l.1 ri.Yfl f"l/ir/'.l / -
NOTICE.
NOTICE.
iTH'K I- IIKIIIllVmt UN  UIX'I'l  ntt- ll II i  II.VI
... "   ll a.    -    ,,,
,  Hltltl,,I.  ,,|  ,.,111.11.llll., N, tl lla-111
II*, lltl.l --Illllill.    	
 llllll  l.<
  twill)
HARDWARE mhui'JSJJ*
..." i-...
ii., I ri" ii I,,
NOTICE.
i in tit.1.' itfiiiciiitk' tJWwr it un*   t-i tlia* 8u promo Cumi  ui  Br Illllt
"''HI   II***  'l-H.'   ■  I   llll   I..11..'  III'I   I (*,,l„,„l„,
'i'" •! ' it-' '" i imiii i, ii ii  ■ woiumoia
Two , I.RI.OADS ol* II \RDWARI'
i,„ ihe spring ira.li linvt in 'I'"" """
,-,1. ,„ttii.,l-.|...
-.,,,.nl in,nl...I ul
\V*!t irn -i'iiiII Inn-"i l'inl'1' !■• '"I'l
nl Nails
ll  la
■-M iim "i
111 llllll ,
 llll
N"
Itl  rf.	
llll.. I.l
laa.f atiffri
lit 1.1- nil
iMcciiiliira ol Locks, lliiildiiiji l'-'l"
VVt  ilso have i ni sl m '".'"'"' "I '■|1" '• "' ' "''' r)
CENTRAL HOTj
 : ■■
JAMliS CASH, P^:
TO BUILDERS.
*..s.n.i;-. tin I un IIK< i:i\i n i.t
itt   ill    .  ■ i -i  van
t .
CUNNINGHAM BROS. -asfi
F. CRAKE,
820
I)
.
til ii ni nt ft. > in
t  a. f I  ■
,\' ut;  i il '
CLASSIMED BUSINESS DIRECTORY
NOTICE.
i  'i-iil'lM:
\'
I'lllullll'l, Sl ,  Half  1 ■'  "   W'  I  I'l'"!'  I'  O.
SiK, Hi.tii'  ,i bottom rn" ■
I
' 'I   . l\
.
H !
.   .    , :
,   lull
i i..hi,
It .,.,.•!  a
kilty  t.
• ,
.    . i
...
i
• im sin lis tti : iii i-i- i.u " in  plating. !■ lint f" *
W
I*  a
-1 IM' 	
rt r.t tt if ai
\. i  I'  - ,i, .,.,11,
ItM.
*  ' ■    ■    *  * . -.','.' I   ■   ■
.  ....    ..( tl.it li.u.. 11.. ..  . iaa.
' ■
■
■  a  ,
I)
I
1 * *..  *  I.
I  ' I
*******   * '
piT\  ll\H
I *   Wli
II.Ha.1.  .1  I ■■.,.','  '  •  I **■
I "i   niii- U li iii'-
l*
|
w\  \- *, iii
ml nil: 1 - I
s
I.
I
I
a I ll
II  • II
I ■
!!
'■■
III   .Mi.   I. - * '
■
.   '
■ worm
■  * i! i■- ' '
."
I
A i  i.
■
■
.IN
i, hi iiii.i V' . uKMAi ti
L ' m.|..- I tl -' •■! I
III  Prt	
NOTICE.
*|*  S'lH SVITI lilttll nu.
i I
-
"
MORTGAGEE S SALE.
a a.i. it <_
•a tf, u .. . t.
~Z '■
.
.M
Ibal  fl.iiliitn h
• iidtknwwt  ml  *.,**-'--' ui.i I,
'  •
■
*IJ***!*
I*.
I
•1
I I
I'
It
II
I
\ ll
1
CITY DEBENTURES.
T -l.lai I-
I
-.
....  ....  - < >
I,*
I.V.I
lr-
A
* m_ '  il  lh
ill*, ttl |t|..it H
.
■
■
I  ■
I*
I
I'
■
I i
T
NOTICK.
t.
■
**
i
*
Ull! llltl;....
 '■■""■.i'>i'Bfi..r„.^
B. MARSHAli
DRA.I.P
■  |i i
Nuw WnllluictonCn;
*•>  l't-
BRUNETTE SAWMILU,
M-W \VESTMINSTER,I1.1
manufacturers OF  Lumbor, SblogloB, Lath, liill Sttill' nml Long Timtt,
to 100 foot,   also Flooring, Colling, Rustic Biding, Mouldlngi, P ••
Scroll .iml Tiiiiii',1 Wink. Saab, Hotnr. Wimlnw aiul llnur Frauum.
lloiin' i'iiiii'li of .ill Kimla.	
t. ^LCCMiate "Wcxi- Q-vLO-touateod
all  Mill. I   a'l
TO CONTH ACTORS.    i ..  W J li t. .■ I.... I  i  nn.. ii'li'liratiil  I'ltiln  W i * >'*>''*;*•'
i|„ litm . ,i I    •  I iiuin
liolil'iiiHl Silti'i W.ail.. ■  I'uii' * '* '"'"
K,„..;, |.ti. Iii. i locks, Sini-tai-li ■ 't,   M '■:■  -«_' I '*' N'»
I'our-Slort) Briili and iilone llulltlini!,   \riistic (..toils iu I'lai.-il W.tn
I  all .li: 1 •■"• |'li"  ■  II"  lliinl'l'  I"  llHH	
-in
Shiopinn Facilities bv Rivor. Ocean or Rail Jnsurpussed.
NOTICE-EXPLOSIVES
I
■
■
\ S A Mil I
Soli' Agent* L.i Hi'- JUDSON powder coitil'ANY.
T. J. TRAPP & CO.
O0':rws::;;:   HARDWARE MERCK
ROYAL CITY PLANING MILLS CC
Rit'lt.iftl.  Sti.*.', Now  W. -itntitM.*.
Manaruiuii-u and Dealers in Itunili and Dregsed Lumber. Sliiueles.  **
, Pickets.
S.itmon Boxes, nol  Finals. Trays, and .tll ■*. mis oi Wood  Furniivij
for Oanneriea, Doors, Fiamcs, Windowi, Mih.IiIi.iks, Blinds, h
     Balusters, Brackoti ft of Plain and Fancy Tumi 11
NOTICE TO BUILDERS.
.N
,  »,*l.tr   f fa
111 ,   ,,',   "I
I
OISSOLUIION 01 PARTNERSHIP.
V
mm ***
M
r
WE INVITE
THE PUIil.IC
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry,
KLAL LM A1 h All N1
i
.  .00...  a
1-ACII-IC DIVI1IO!
TIME  lAIIII
-.1-1 \ !
..a.  i  t i, *.,.,<.
.at I, (II t
I
lla.   .fell.
'
1..
■
SHOOTING  SEASON  HI
The Crown Stables  .
. ** am
I'lll. -•  II aall.l V. Itli I. «
tor lii.-i* in in. . it %
,,, M. L. FOLEY
m*\  Lumber Broker
H
• a  a »
,  rl...
r |. ,r.r. ...    t
«
1. .0  a
.
MM  I
A E.CLAKK.
ifKAMMMh
uuiuuw uiun.i m
llii: ".'■*.  '  I |
'  l(* ul Coil.- .n.i At t li.tnl I
1.1.in n ni'i<.
:. M
■
«t
War* (:* -Xlu\_   x
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
■
*>l|n|
■.-■.■*   *•**"*
ll   \|V "'  ?' '■ iT '"'   Mi"!
*  • "    **Hii|
h| |llt
GUNS
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA Sl.
a Kiel .tltf* • '■ 1
ll
ii. „....t.
•  •
I •
•*
I
10 LEASE
 ....... i
,  ,,,„   . .laate,.
CHAS.E.TISDALL
Ula.M.K BLOCK. WlCOim
w
..  ,,r,l,,,a
| •
It
T'
i .
a
N
\\
ti
... •«'.i
*  A
-
ULlailti   ni.riiiMi.
\
MORTGAGEE'S SA^E.
NOriCE TO CREDITORS
"COCK.
-
-
-
SIR,
■•
II]-«%.. •
■
■ n*
-
■ ii
■
- ■ .«.!) h*
WESTMINSTER
I
laQdernrhara -. , m-_p--^—-—_.—-—_
VANCOUVER
ntptA   I • I
\
■
NO 1 ICE.
|a,.,lml rt.-ll..,,.,    jjl| P[ll|ln|fl  ■TDiUDfY
CiLIju 1111u UiflUln I
ROUTE
The Matter  ',
•
quality of iln- „i ,!■
which a -.iii of clnthi i in
i.irl.int
coniid. Mimtt   I
ilnil, i.ttiiy tonlontit.1 if.
ihr *li.i|»' fit lln iv
in ihodtly.
| A. McRAE
)•■ ti'.t
i-'.'i. i iiuin-|.mi |mt in
gCtllCI  b)   .1  |i.li1|a|tltl
tailor
misfitting broadcloth. Tht
Immortal Slink, .|*r.,r.
-it- "Tli, Apparel
1,11 Proclaim* llir
Man." ii* ii.i*i i»
iinht   Therefore  mlir
S"ir':-- M.A.McRae
FS
.■,.,iii,lia.il l'a. al.
OF   NAVIGATION Cl.
T. RIDDLE
Matt, a S
HI.ACKSMITII
*
'
llii SUfft. Nn W-siiituier
NEW VANCOUVER
IA
TIMK TABLE No. H
- i ii
f ^ /~\  AT "*w *M
UUbAL
IlilMlUmlCo W lolliuiw
..   ... ft    SAVINGS  BANK
New Wellington Com.  department
■ -
am mi nr u •**,,-..
IIH.Otl PLR TON
Fw hi C(« Itr Ima
J. W. ( It l.ll.|| ION
■
At STATIONKHS
Miititj
l
*
'
.   ■   '
""^a-   * '"'    V.aII. I,   11    Ifl   V. IM    I.,,,-.
t. liaal aa  aa, D. . ll
II T
.
' HENRY V. EDMONDS.    i a,„,u„i,-tu..
r- A. WYI.D.
L?AL& C°' dUI111 J
BOOKSELLERS ***T WM ll ll
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
-UW0R8 AND 010AH8,
*i'*m*t **
I'm tiiiit.-i
■
V*"^tnitt
... v i|\Vt| HI MMI*'1
MERCNINTS JlOWJjg -j ,„,M ^ %** >"\
HAMLEY BLOCK  Tl^ST .:  %WB0
DRY ALDER AND FIR WOOD
"oo i imiN »it»rti THE IiEDQEII:  NEW WEHTMINHTEK, IlIlITmn COfjUMHIA, TTF.SDAY MOUNINO. ACOU8T (
ftl)c jgbflcr.
OITY  UOUNOII.
Ctlllflriaa.a I i.,'- l r,,t lltlt SI I'lilil llll|irilVllll|li|lt
li.l.Wa  Ill-it'  tl'i'tili-lili'li'il  ,11X1  UI.I,Hi
\*k\** bylaw. Alii Sliii-liiii I'lulriuin
Tta_.ltll" iv-t  "'J * ' -  ' I-'  '
TM. Sffllllill  -lllltlll t< <l  -'  "'I   I tl"  '
la-Hia ll.l.ltll,. I, IIII.I -.till III* l.-l  aaf  ll,.'
i-utinr,ll"t  ilitl t„,t iiiii il ill*!  ii, j
aMM Hll'l
All. Ki'iii)  llitttiiilil llii'll ii.u- ii.i..
ajilUn tin. i.t • mil In <li> luilli I' tu Itttlli
tiettkaini! uml imititt  Alii-t ii -uli-i
•lata  eiiiiiinil  ul  ill-, it--Itttt  t ...ain.lt 1.-.*
tma anal  ri-,a„rl,„l tl„, liv-law |,l,t,
Will Illlt l-i I. mul li-l„..| l.aila,  l.t.ll
***.
na uraifiKBB
1 liy AM. Curtl. ami tt'illfur lint
•Hoi.. liylll.1- I,* -Until  ,.|,| |.  t.uil
Umi ii.t tittiit nm tt. t-t- i„-tai„i mi,
tank*/ In.i nt, ti,11„ .,ti.a<ai t>, tin- -.,,,-■
■mil lay Ai.l In.HI anil K.-ttii.-il)
Hut III I'uii"' litr,I' >aa- lit-llit, tt'il I"
MlOt-l Iitii .N"it,»  IV. til-  !,,,.„  [,..,„
tu. in.
AM. K..I, .it,I lli., S,.,li la Hit.II.. i. j-
lata**,, ai.-.ii i
ttmt. .ml  -Ik..tM I-   .'it" u.i.
T*
_  Stiutll.it   ..III  It,,  mil lllll III
lluae tlai-i   ,t.  it,-I,, imi s...i.h
t It. Ai.l  Kauri aa,! i>< ni, ii
IMIIia-laalr alaiaaaaa' 11"   ll
Ilia-  ta.'iai iliti illy, t-t u,iy tiiit
Wt,  JMj.it.....  aala   llaaa   llaall.)   aal
**Ul I... r. . 1,1 N , i ,i ti-l  i in', l
0.1.t ii ii tn.,a . a.yti.t in.
lit. wiaf.l. i  -..l.t at liul ala.]
Ue rulat    tii.i ii,,
rOtiai-ll.a-   ■ I  l.a lat  Bit   Iti.ttattiil,
eel tec.-,,'    miit*  lli
Hataaa. .    I I a,.„1.11,.,1.1
rial  till.
rallaal Halt..-!. I.... ,**  ,„< ,„u*i. „f
U.|olatt.t, a-a,I
Sam,
llai. I* *■<  -aM titan  - an ,„,-
»aalle«»Tlill.|l anal ll.lt a.a tll..
TMkMilu.l I.. .i|,„. I. I I.  ,1	
III. vaar-l . ii,il Attlirmia sn..-l.lr.
K*eJj-f eat'l  l'< I ft  at la .pia.ii.ltal a
cuaaaallU. ■ ,ll, a ll,,- n.t Ilal	
** rect*,.!  i • ra
(BIB    II,       ,111*
Aid.'ll'.i
lie dar.'-- ai tiii.lt'
ball. Cilia.-  .  II It
.a—Ml ea
V. M. C A   •!.!< It a-'.'-l I..I
Me.
AM. a*.. -. it a l.lai
Ull If'
la laaalnMMta- , .a ..laatli ,a,,t|at|
lailaaairi >< taaalil,  II,
It*  •
All.  Itaa . *  *.,  Btaaaa I,  ,!.„
illl aa io
MBoellbll:-.
AM. Can
afealoafcl- Mt li,,
aaM. Ml*-- --> ..,• >
... 1. |l I  Ml  -
lla  UK  • II 	
—tUIKll Ilal
twtlA M  I
II'  e.a.arr) t
I t.-tt.fi.I tl... Null
Ua a.1 a_.| l.i I
II wu at- f   '
teal otar I'' 11
|fr—alaa. .lait.
ooaLcuiii  rai
Mat.  Kali,
laaa atbot.t tt,*   ,I,
*i*m**mi
m vural, ,.  >ij '!.•  m.ti-1  a»,
aalH «iy .
A* art,
WftMl,  a
U-a-ar*'  .
t.ltm.u
•fl _Ullt-?B f*F a.*tlai.
Ida (..'   .,
■eaOle. I* •
. flta l*f<
Ml.  rftf.lv ...rial aal
lie Iralti -
IM.  Rr
■Mia .|,
—^alMol'I   -
aaetba. I,
aM.la.lt
Oa.e.,1 li   .i,.|i".|
OAKKMAN NtTHKlON
I y>ri Simpson tins
-***• adjacent to it the
largest salmon canneries mi tlii' coast, mi'l
fnuii its nearness tn the
seal fisheries it must
iiIsh I iei ome tlv 'it .!.•"!♦*>.».
quarters nl the seal
fishing industry and
the large fleets therein
engaged. It has back
nl it iiulliiiiis ul acres
ul tii li prairie land,
which in time will be
peopled witli ranchers
.uul formers, whn will
i ontribute tn tin- build*
ing up nl a large city.
PORT SIMPSON
Tlm Domini; City nt tin* North PtuilHii, In Now iiu thti Mark.it
unit itlfiTN uni, nl thi. Bunt S|>iiiii.lntlnuH nf thti Day.
A
tew lots nr  ;i
block  nf  (Wti
purchased imw  may
WOLFENDEN & ANNANDALE
Lulu W. Il G. Wiilti'iiili ,i
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREET
Of
l>  |,lllllll'*I I.  li*    a   I I  UM  .
iitlVlt'i
* i. i.* ['
* lla) -"i  ■
t. ■• ■ ... t,  | ntflalKl
■   ■
1.1.1,,,., * i ii-.  i Mtia*. *•■ •*  * •  i'
(•lalll-.-l.ili  Ml,  1ll.llM.lt  *  111,
' *  * * UfllHtl ■""I
-, ti  '  I
- H'lli.tt . , I  I-   I .,  -
itil.* na ****** i- IimIu ..Ta Mll>«t*li« IWl
V.'ni.  I..  ,1.  ..t'i*
Mil.   II ||    , Will IVi
*   ill.ami Uul  tiitl.i. i- (.'
.iiu l.,ilnill *  llun.1,  A."
-tf, ,t in it..  .  lM
i
HiatiM   I ■
it,,,,, i.l
iiinlillt.
.1 -ttti.
it.titiii. <.i
11 Kit l.| llrft 11 .
Itl.n ..it iila. im  Ktirtlt IVIl  ■
III |a> r,  .  1 ,  !  ■  .
ai.taai'l  * I . ■
mill I am  'limiii  ttlll la* llw ti
ltaii-iit>iii>*i.Ui i .
I   ' ...  .-I,  Hlil.lt
 IrBiif I  ■  I  '-.'■'   I]
iii,yu.. n i i ..,   i |  ,i
lln* nt* ■ i ;-  ■•  i  ■■ -
m  i. i
ll.ll.  i.l..--I  IIIUII  a    ' 111'111  III  I lM"  I1, It
tt.ltk   I  l,J.I,l,.|   Hll, I I*  ■■   - .
r  .   i  I lu Vl
-  W.WI1    .
*.',•*** ...   ,  M
'■' N  ni- l'i  |  •  ul tui  Uiifi' Uld  lii.i-.iimii
I rail** i.l ti*.! <  i. ... i i.  ■■ *i ii  ill i" i   I"  illi ■
i  . III,.  |.i|l,|l.  1. ullnll.t  II..'  ItVlll.ala.lt,,!,
aln-i -it  i li.. ■   i •  |. .i '.I  i.imltiit
I ■■,   l.lll-  *'1-**ll  U|l  ll.i(t*iTU|il  llltil I   >'
\\ . U   1,1   l-a    I ,'1   I.   .1   I  \     ll.'
'
.    ll    Itllli'   ..,'1. ..  Ill   H'lr   S   llll
I,.,  allt.'.i  llll  J   *■  I*.  A.  l-'l
\   I .1  I,  |. I IIH, ■  -rlr,.,''.,
., ,i, If, I i.  - .-I,.,,, lu  II,.  1,'  • ,  I  ".
-I'll mum-* iif Umi u 	
'  f .1 ■ ■
'  ,iii iffitnl I,'
,   !  Li.u,...    ll.tl  I,II,   I.,-til.ll.li
... llllll IMI  '.I  Um   I..--1 ll  ,
,,,,,.   ( .i i   i ,t
1*1. iniii.  Mn ' - .i. ''.   In   I. *  . '  ii ■
. tl  ll 1.' lllll I llllll. 1 -  I -
■   i. :,. tla- ...iiilriit-tit-.t n| ll.e l|u.|
III I    ■  i- mi  •  ■ i i  .  ..1. I.* ll,**
I'  .1  it. -. I- I ,. ,.. -.1 Until
•1   I.1I.1...11I.'.,  ll.aiill*'.!.**)   '■'!  il..
lallt   it  *  *I  I.-i.fil t.Uin i    11 ■
a ■ i f *  !.._. r  .1, ,.    (,
.  .  *
II.'. II,,   ,
I bu  , .t.i .i.u  ii,i.-riiiii.*tiil
■ .  ■  ,   .
- ■  ■'■■'■  |*t
;    I
For Plan of Townsite, Pricoa, Etc., Call on
& POLLEY
make tin' Im'tiiiu
tin- investor, l'rices
lut low and terms
•' ^.Wf^WW^iflrriit'th
cash being required,
.uul tin- balance on
time without interest,
The owners "I tin-
townsite lui- among
tin- innsi responsible
and wealthiest citizens
of Victoria. They are
offering "iily :i limited
number "I l"ts. First
*. niters get first choice.
Muwoi's
KiuiliTi;
Hay Rakos
Sulky Ploughs
Walking riough
Hay Forks
Sluing Tooth
Harrows
Disk and
Iron Harrows
Combined
Drills anil
Seeders
Stationary and
Farm
Engines
\ Boilors, eto.
Ploughshares
Jallti: of
Extra
I'it'i'i'ii for
Mowers
Binders, eto,
On hand
El BnENuHLEY &GOi WESTMINSTER BC
ir  \.   ■  | -  i. t   .  \    .   .,.
COLUMBIA STREET
(Jampbell & Anderson
WHOLESALE AND OCTAIL
Importers of Hardware. Stoves. Grates.
Hilillt*.. Oil.. Cl illl., i y nml Gllisitf,,.,*.
I alt IIB Wall .I-.I t'altt'ialaa
la la la «... A « a .
f |*l. i
mat tfm-  -   . t.
Kt   *t  **,.   ... at  -   a  ,1  II-
Ha—I Uh. ,...-..
MrMr.  Ml  r.    it
IHet-ltCtt.  . ' . i..,.n,|-,a.f,.l tttm line,
Ua f IIIU    I  ■■ •
Of 0 laatatta.-
Hmif.  i
Mtlaaaa.
** tmm
la. ItW I >
lM—M.   Oe-1   '-..a   ,ba  ...la., a  t.
.
..taffir .» .,„, 1.,,,.
•HUaaa a-   i... „,...! ,_,-.
!•! at II.
at**t*mi,*'   ',,."..' tt
tlaaa ual.
■Malm I'
lla-llaltii .  i  ■ ,-'   II -
one. awl
■Mrala. .1. ,  ai,  ,*..,
*********
****** a* ■
a  a,!.,,.",,,..,,   .Iaa,  ,'
- ■
^GIVING UP BUSINESS*^.
BUILDERS' HARDWARE
Dinner Setts! Toilet Setts! Fish Setts!
lt,r..,,., rabtellUaaa .-  i
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods .ill of the finest
quality'. This is your opportunity. The fan over to Vancouver is but a small consideration,
Terms will be strictly Cosh, unless othcrwisi arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will Ik- received, and satisfactory terms can lie arranged with responsible parties.
TO THE TRADE.
OUR STOCK h.is been cither imported dirccl from the manufacturers, or bought for cash in
• mi own market, and quotations lor quantitii * uiil Ik- made as close .is any wholscsalc house.
COPE & YOUNG,
FERGUSON BLOCK, IIASTINC.S STREET, VANCOUVER.
!■'■'
•llll Ctllllllllii.l Sti a.t
'"'ta
Ni-w W.*»tmlnit«r
OOlaUMBIA STREET FOUNDRY
REID «»CURRIE
Minudciurittf*  «nd Repiirlng Mith.d«rr * »)■
, rniiiiiir/
S
Ka.al & Citrrir .in- igcati i.i John I'any Engine Company:
A. R. Willi.iin- dealer ia all ktndiol Mnchinery; LoadoaTool
Company, Maaurttcturari ol Iron Working toolii Ja.lm Camp
i-li. Manufacturer ol Haclci • irriages, It.
*K tint l in a ,....ta ..t ji itn itit a/., a,,, . ft, u
t*it|j a,
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Hill Supplies
■uolOrtofHi
At-fc!«t—i 1, Wi. •
.1 l.o.l tl .'.
¥i*»l* -
>K .1  I--   '
'-I 11
im** •
* ■
ti 11 tttn i: in
000GE WOOD SPLIT PULLEYS
*
| ,  ,1,1,  l.a
,'   • |-l'-l.'f
I"
■Monti e.
atlMM   <
iL. »«i i.iii. i*:r':,"l:r"'1'".
--I. ' i* "U™* i
i«j|  I iM." *i"  '■"  l*n*1'it*lt  .•aa-aliHa
.1 4aaaall.lt.  ll.a |.|ll,'   *"""'• •" *****
,  a IVl. .•».!.., la.l ■„ I Uk.'I.t.al-.t
• a '.".'■  -
| Mll.iVa  Uat. II . '    '    '.i .  '   t-  ■••    I.
a- .,    I  a ,1 ,,.., it,,.. .Ilal
..„ |. I,.„a>., ,, lanf-.l.-ttt In illaai|.l
■aav. ,fa all l^alll.ll.  I „ ,..| ...I*. I... I..I 1 ••■ ******
*****, It un.. it.- la -lie 1 via m* IMM tmm
******* .•  .-11, a,,.,.,., ,-tila    ..t-l  ••.-;-. !■•
"  * * ..... II.. ,,..   i-.n.;  l.t_.
Ia,a lha ttlM-a lalraa   ..., tl.la atnl-aalii.Jlt ....  , .....  i. .
..i ta i-a.ui Hrak. iMWwt tarn i* 11.1  it*i..r...it.
•I.aa«l   I,  a    t   aal..  a. II Ib  l.a.a.  I, I .1.11  Ittit. In .  m  a*  m
i i. o. o. r.
poll i ray* la
All EXCEPTIONAL  BARGAIN   HoPlice Bros..
.  ,. i    Shipwrights k I'.o.iiinn-i'',-
BOATS FOR HIRE
rank * *
'ZllSS**
******
****** .1
111 lla I
I IVt-
_**
***** -
Iko
•••I   m*< -"Una
Tta  Iw. la..
». am* iiu
■ tt
_A»I'''  II'  1'" I .nilllM
tlfll.   tfattind  ll.f  Irlaaarrl  ll.t-
.-I. a* ItrBl la .' |
. ,a.l I-. 1,1a ,,,•'
taiaj  l.r  la.l  I a.,.I  ...
giant..'  ..i.-i-
Illutlitf.  laa-.  Ultaat.  Il..atal  laJ
.tthat*
■ 'i Si Pnm-lan.
Una*  I'L-    J >l  l-'l'"' "*
$,«.S5 Lndnors  Landing.
I. |O...I llo».ll Cil- Planing M.i i
N. . Wr.,..*.*.alrf
COAL
exeiiisioNP™1
"Doyal City Market
mto J. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL  TtiT^^^ *L~
DEALER ... FHESH& SALT  _LTXC5ct/llS
,1.11  '111  I'll,Hll.l an, ..1  sl .Nat, Vda.atlall.lal
T.OVENS
atll. law. t.a.laa.a. anal   Illln"' *«. I<M  I. ""Ut
lawn «  II,.'  .'I'll,.,...  al.laaailiilt If. .    ,.
At , al.ttlral^   larrlrltllllir. ''•' •»!' *** '*< **** I*""! "' *****! '*" "l'
ill    uaai.i.aMei.k.Mi  rl.tti-I■•■•'  "■■*• ■• '■ I-*";" ""
I ..... taw w.   l*.|l...lt-l .HI. .oaamio.lrl I"*' < <■***'
m* '  ,, I'llat-i. „ .
BiiBiit, ....- ...in™..   .•"••-.•• i-ii I* • t-«*i't  H **• ,
" a.  I..  la..a.e.  ...  Tha   talh I. *M FnttflTO111 *'•***** .
...,l, .,,r.|l hnl,..at .till  la.a  .Mla.aar-I
III'*,  .aa.l  » i-.t  •!'"I liarana'   Tin;
l'a*.  Ilrr ..,.,*«<   '
-   t   ■
BY STEAMER DELAWARE.
TUESDAY. AU6. 4.
Tit I ri|i«\|
******** llfwl  *****
HI tl.tt  it It,********* ****** Hi  ******•*■ **1t*m** a.-4 ******** *****!*****  U***** in ******** \
*n*'m»*,rtl **ehl*ety IJi|Milvil
■  .
I
JAS. E. WIZE.
«H
UmHml*
ft *i****mttyth
O. P. ST. JOHN. Manager.
i.ttfArm. '.iint Kn .^1.0 Conlnvd 8iiT*t. V-in.imvf, B. O.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lui|«.r..-ra .m.i Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
IOO-102-104 Powell 8t.
1'. O. Mux .'or V.iiu-ttiiver. ll C.
FOOTHILL TOM
STONE.; WELLIN6T0N.
I..r.,... lr .
THE B.C.
kiemi aiccni Horticultural Society
machinist fruit Growers
^^ mil Trm-mlwl HiMlniullllr
Htif)ti|irnr>i]t nl tlit1 itnillrr mu*
Til-'-it lit. ci ■'■  f Ha" npi*rt
| Wiiitim ituihif. Dr. Bmttt
[tt*tt*A**fi**i*1 •
_.l|Hff nt *%y Htm* tnti*H* ttt- nf
JAtp'f "„•• 1*i III' Ithlrlf who
■•It I ti DtlMMRi
VNMa^Olr I ' 11 Ml   I--.Milt hlgllfl 1*11
tlltllm-t Mill h**r ******* A Mlllr«»i
, , »h*lf al 1 .-,1.«K r ■  *" ? *t" ' "* *,',
Hlllr-  r-flft  l«  i-lfwltr  fiiti*liwl  Itnl j MraNiw »*l tl* %'****** let******* ihr
*h..,.*,* Im* **tt**m,,4\ it**** In IVI^Ita.ni   UttitlM. mhr** *  pi****
*b**mhl immttrm n *pt*i*i*it t*p*i**m*****************  •
liil.tli   Tin  naM ■!*■ nt * 1******* I***
Vfirk  *******.  MlKi'il 1» »  I'**'  '' '    i '-i«u -tun****** ***** ***** Mmit,
1  '* >■*** U i. ita_*titii*.
MEAKINS
ORILL ROOM
lafallW«!t ,.f.a,..„laitti-t.   1'al'i-
tat.l.  .  rataf  ''.lit  Bt-ali-l I" •»'• lif-Ut
.kill.  ia.  imlllnl Mnnll.'""« *t";»
a, ll„11,,*',,*.! il-ti'm,.!   IpO.  l—'tl I'    » **  **'
** let. ,....|..tll-,i  to  11,-   M,lil„i.l  'till*  *****!*  "fiSSta
■i. nmm  T.if.,1,,. ,.. .mi  fi'i' * .■'•' I'' -,'"'' ",','„!', '"'i 	
-,11 II •   III,.  - 1V,.,.,|, |. t^f. ,|f, ,.!,,.  f.-'l't  M  IMI  'lla|a».l.  "Hll   	
talO (lot- , „|  ,  „„,,  .,,  ■ I MM It.l. IririllatalalalUail ., n0, opla lo Ihf laaaWit lof CHOI'S
***,    rtalWlMUrtaiel  Ita WOltoWtaltataltlWII Inlaa.lt., aHOaftURI  trgli.h Sltl.
***  """  Itnirar-rllllflt, tlrA tha lla ■■that I'll'"-
1.1 .all a ,,,  ll.r-  ra.tana.at  I
VANCOUVER
ANNIK WRIGHT SEMINARY.  ,
i UMM, ii t-iiivi*.N |kirr(| |„ „n|, »,||, |n .,„, |.,,r|
i*t tin iit* or country, .it imal
B0AR0IN6 ANO BAY SGHOOI «»« rateaOttfai „,„ ,.
ainm  ni.it l.ll ill  I III'. I.l la.l'l ofllli'.
roRotRLs M soRBNSON
«■"  **■***.;  ■• *th  TymtttpturtUti " •*
.  ---IMI.       MI.I llla^—a— ,-~„„    —a...	
MRS. SARAH I. WHITE. H0Ul B0UGUS
I'KIM Il'll
fill IMT SOOT
i. < .NOVUM
a ^__r-  '""■  linnr-llil'l*. .ml Hi" I 'n "••"'' .''*""
■tattaaa. fl.. ..It,, r.1  „.r*  a.tttmlli
a»aW
Um.
K. I. ta.lH an.. . * .„|,|,l.. Hut* In aaaatit ..1'If t'It "It Itlnl" Ut*'it
P.!" . at..,..I,,,., I,,.,.,.,,, j a.l halt ta*. ta.it ll" **** **
* aalal. tfamnln.  n|. IVItt..., I l„„ l.la.kra. aaa, *•!•*• "'''I'l
laJaL-'lal-i"
PHILLIWACK!
Shaving Parlor
WANTED.
l-i. iM'-an
rVTnnTi*.*"'»
Hi'tfif ****** ■ it le, tm**** *** •  ■
***** **-***t***** ******* piit.m**--1 ill
a
V  *,,*,.  «it,.i  i^| Hit, i-Alt'Wt"*'  II
H"*»iai
i v Wl HAlflTJMmtM iiiiiin
CHAS. BENNETT 'M/ilUai	
ASSOCIATION
THE ANNUAL
EXHIBITION
AUGUST 11 and IS
t;\lltlll I H>S aa,  I laa„|,|,.  , l.a ,|.
IM* 11...1.1 ,m I-
Bank "Montreal
...i i. n iititniiii. i
la.allr. ,  I   ,  - ,
i ll'l (At. ill rani nn,
II MT.
-r.,..'.i.ti
• -..i.ini
Department
0ARE8HE, OREEN t 00. A  Savings'  Bank
BANKERS
■ „<!....naif. Va, t,,tn. |i a _ __
Hn«aaa.t faaaaaM r, m). ».,., hM D, .    "" '*" " a|»Mal ia fo-ntr lion  ..|tS
-aftarat.  tt.immi ,** m itm mm. I, I,**m |M.  Ilf.in.r,
rjaa-a
IMil |B..t_.M I', -\l.fa-aart,  (.fvfMaaaal t
iDKttsi lllmd it rutin Kiln.
Irmmlmt, \,m *■**, |
- |M i MtMMHbv-Mii *•
AO»NT8tO«WELL.S,FAnoO *
GEO D  0RYMNER,
*    MinitM. ,'lll'L  l.l.l>Ul.lti Nl.iY  iVI'lKTMINHTKlt, Hltl'I'lHll UO-iUMlUA,  TUEBDAH MOIININll,  AlUII'ST  I
THE GREAT SALE  L. J. Cole & Go.
.'■•.'
NOW  UN  AI
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN'S
Musi  iii-nuilH- s;ilc of  DRY GOODS tur lultl in New Wi-.lniin
■.il I iiti iit ii Brokers
lllKIII'illll'll, lll'.t'lilllll'llt
;i iiiiiii. siili  .'I  I IRY 11< >• M )S rn i' held
L.lil".   I\t lllt'llllirl'
OUR ENTIRE STOCK IS NEW
"" ■Ljiuiiiiiinsiuii Agtuilii
.i' iin.i mihi HTiutirr
HOUSES TO RENT
0
Ilia!
lh tl Ut  .in
ill, lilt ll'l "I
II   11 I'l -1,11
iii i Goo
itiiilt- irt
ti.tll .uni wt* nre i>bligi*il in dispose ol our Sum-
Hit-  A tltll lllll  Stock  ill ri vt-s,  wliit li i   nuw  i-n
ilOME EARLY TO SECURE BEST HAKGAINS
NKUS  nl  llil-. CITY,
,,. j i.m
n
illl  -Q-1"-!   oo.
t  I'ttr (intiii liivtslllli'illH |,.i In  i
UflUHOll
Real
Estate
Brokers
Ai;iilts <tili'tll n 1ii-.ui itiirnCii.
, Cor. Mm ml ItM Sis.
W.F.BEGGS*"--:"--^:s
Af,. till laaa Uat
i ... A. ,	
li.i.ti.'l	
tmi ,t  I .,i.
V..a'l la I.
75 CTS.TO $5.0q
M.AUK 8IU
I "ANOY /irftf"!
!
nt
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hotter
[■iMiioiiuiiiitiia^ "   i.-iiitiii-Oiiiiri-iiaj..,liiiiio
ii CltlHI 1
Sll .:   i-.il
,'.! tlltl  ',
tlil  WU I. KN11WN
I. "It.  Illt! Villi.:
I Ib.l, .1
II
II
i
M  '   II
-
I
-
II
.1 It. I .
I-
11
CITY  1-OLlCi:  COUHT
1  I  Wlal.ktl. Al.aull aud rattlary llaa Urtal
•   ill ,i  itt«t Hall Ytalanliir.
;
,   f M  ; i .
-
I fii.ii. '
- __^__^__H_^__^__H
In
t
*
'
'   '
Mi   111
'
'
■
"
■
■
...    -
IT.lt.HON A I.
I
^^^^^^^^^^^^^^^^H» Wliti'T* K ** 10__^___^_____^___l
\ iui -Uai t*t*t
■
.  i
■
■
I
.
!' . I
■  a '.-
I
■
■
I   ■
'
' '
AtncM tla Will  -a
■
* .
■
■  ■
■
Hai
a nm.iiii..i:-ii.i.-  mil i iinii I. I'AN-riMIH
*
5
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER!
JHMES U. HHRiZEY
.„ r°H C0UNTER,- ,i ! |, ,t„i ,,l th, wh,.l. ol the sto,k "I Jn ** I •■ « nts I i %> ft. *, of James KIL
\ (',,  ,t ., |irifi- lit' uml* i '•'"••■ I"' 'l."t'Miim«''l '" ^™
,,. ,;„;;„; ;.;.;;ils __,   a™, „* a-**** .• ******* ** i >■- ********* ******
"""' s" "   j Commencing MONDAY. AUGUST 3rd.
TOSTEH I CO.. FtoprictMS. . |.,i,,.- ,.„--, •mcil m tin ■ I'.-..,.!.-.h tt i*.*r lik.-l) lo occur ,tri
.trrtTilTtiCi ..    I ' '  "'
W.E TALES *^^^T
•IHE UNDERTAKER MAKK THIS FACT   I * ***
I is lr.--.li
ai. *ii, aaa... mi- -.l'a. ..laa. ...
I 1
* 'alt  lltl-
i.  tli.  '.itr ii )u»|
\
iy-*&*i&
_HI_-H_-B' *  Faruituia aud Ita Fmuliw
oval Cil] Rslinaii
^^^^^^^^K.al- '__^__^__«__^__^__^__^__^__^__^__^_i
II'
...f Illlt
I    -l
It.
1 ll
n
i  i it -
a ll lilt n
___^__^H__H
a
A f.lal.t l. Ik. Pallia
■
■
'■
il
.  imi Ma.ll I
11 I
■■H__-H__-B__-B__-B___B
■
ii
•, a,
tii f-iaaiat
■
S'll   | ' a
-  -
I
W*~~
rt.a. ii. Meal
*^|
II I* 1
Bl. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AMD  IEWELLR
SOMETHING NEW!
H. MUH ILY .1 CO.
BOOKS. STATIONERY,
i.
..rl . Ola, , ItU. f
i.ai*:- " '. ■ tl
mi'l. uu
GENDRON BICYCLES
CALL AND SEE THEM.
H.H.IENNIE&GO.
AOENTS.
10 ANGLERS ANO SPORTSMEN.
I ? Mil it IIM I
^^■^^^■^^^^^■._-^___H
MILLINERY
Btili
Id.lllll tl
1( lllltllll..
Flowors
Ribbons and Laces
(iniiii. ti
i
C
ORSETS
*
ii. i>.
in..' ■
■ * ,
i
11, |. t
In Si,,|itil Moll.'
I'l...a. IIII.I I'.llll I
I'r*I.l  ■•   Sill llll
MLRVELL1EUX
u Im-
Hygenian Vvaisls
it
ti  i
White Bedspreads
Slli.lllllta.
I'll I.a.i  ('..I I..11.
I ..11.  Ill.lllll-I'
Towala,
Oln** . Iniii*
nml Nn|it*ina.
Very Special Lines
CLOAKS
JACK IMS
DuitC  --  Dolmani
ami Vti-.
i
.ut.)
GLOVES
M
Jersey, Lisle.etc.
COLORED
Dress Goods
depart*
A Full Luu  iu
all  the Latest
Textnrei.
Sill
BLACK
SILKS
Pi'BU ill' Sntr, Ihr
itlill*. Hi*at*nii*. Tellli
It ittniilai. Aium..-
M. ii. 111. Ill  Mf.t-
I
V*
I
.tll.l
I
HOSI
On.h.nrrr
Silk.
I.I.I,. iin.i ll*.
iiiilf.itmitibli'Djf
Cotion H*
ViIvii
.uni
*
LACE
Cha.alillaantl I
1
I.  |,   I I   Mr,.    ,.a
I
|l||li|M-«
I Iiiitin n*
,\|'t*'r*'
.tntl
I *
iu
.11
,1...aBaa...4 I*, t-a  0.atat.aa.-r
__^	
_-^_-^--l----H-^--i-^--^--^-H--^H--_H__^__i
It  „.
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. ELLARD __ CO. COR. COLUMBIA AND MARY SIS
c
-
Aa llrria.B, ll.taa
Q
u
*a^a___H __^__^__-1
H
M
__-_____-_  H
Ca.anata.il. rt-aa-a.la m.
9
K_i
j^*
__^____^__^__i--H
l Dotalf CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  TERMS.
RAND~BROS.
.
ii
i
ft
V
9
I  . in. laaltai
■
'
■ . .aaa .aa..,-
_—_—H_^_—^_—i_—__^_
■
PHi-i-a I'lllll In i'lllll prr I.i.t. Tiuii*.	
Iiiiiii inali. lanln,,,. II. lit mul I* tlinnlli*.
nl t* |„'*' r,-..l.
RAND BROS
Real Estate Brokers
ING CITY
NORTH
Great Chance
r Speculation
/
N..I.i.i mul Slyliali Sulla'
luaiif  lai"a a
OlTka. .1 Vjlfaf..
J    ....
Uwln, ILai'u I
iia St.. WestmiDster "W°o^s & polls?

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354167/manifest

Comment

Related Items