BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 25, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354166.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354166.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354166-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354166-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354166-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354166-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354166-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354166-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354166-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354166.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
Riiie nm wMtts
NliW WKBTMlNBTEIt  .  .  . 8. 0.
$17
11/77/  WHICH h*i INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
t ji iinuitLii w uvt:
I llAMTLULIl ACCOU.TAae.TB ANU   I
CITY AUD1T0KU 1IU1U-7-I1 ll
TltL.rHUN.  SB, »BW W.NTttintiTlili
NllMIII.lt .".III
NKW WUSTMINSTiciI, ItlUTISII COLUMBIA, TUESDAY MOIW1NU. AUGUST BS,
INIH
WH. 1IAIL1.1I; 4 U0„ PB0PRIEI0H8
IIIK I I  al'INi.
FOR SALE  BY
S.T. MACKINTOSH & Co
lltiiil Kstntn and Iniuii'aiii'ii,
CQLONIAl. ltl.(L*( K. - M-w WESTMINSTER, Ii. c
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
nEAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
laAMIt M Itl ILII.Itli  I.ASH -I'lat I.US', IS M.I. II- In. VS. Ill - n,l
Itlill.-a  \S|e t'l;..lll'll.\  a ARKIKII HI I
Wt hive' | aa,  | a. el,  all  .ill  ,..ll|-,
ol tho City .mil Di'.intl.
TAKMs i * * i;. ■ i .uul Un
improvcti.
Lot! iit  SOUTH  WEST-
■mTER .a'l I lum I*
lotl from I i L>* .in   iii 2 1-2
•em In Firm  A.l.litlnu lo
atOBtl. Wt -lllllll-t. 1.
rlKL
n i -11  - ■ i
ntt.il i.i.i
IIMI   a,l
-,..| li-'i i   ■    KiUaeil .......
l-al.l.
.1* ■ net a :  AM. Ll»
,   a II.eel-a
MAKIIB
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
current i- ■  t * i
i *  «.'    i ■** i, . .•*.!
WOODS. M GAMBLE. Nrw W<*ntm.ilnt..|-. B.C.
DESTROYED GY FIRE
to,.
II ll.l. '. l-lllllla. ..II-. e le
KT. READ & Co.
D.S.CTXLRTTS &c CO.
NOTIOE. UK U G GI STS
H. H.LENNIE& CO, g^"t Medicine,
laivlli' Itnl. ru.l.iini-r. anil  ill. imlal,, I    DRUCS
M'KENZIE AND COLUMBIA STS,  PERFUMES
Toilet Articles, otc.
STATIONERY
 v I- ,.<„) i,ll  klaib  ul  'I.,
 1,,-ui ..it	
II -1' Itli I.IViali .1 sTtV -Iiu l. i
* Hull I .
Macpherson
MMMjn«n|  & Thomson
n.i si: »7.
M.ROSS, Sli.lll IIKI.I, ATTKSIi.tXCK.   IMI»
ll  ll  M'.ll tl
I HI nu  I' llltl II tieUI] I'.ltl.
MOWAT ic T>
TURNE.IL
Real estate
Fluauclwl nuil luinr-MO Ag.'iiti.
A
S BARGAINS
.ir,- tin- order of the
day, ».- in offering
l"t, in the vicinity ol
Moody .St|ii.,n ,,t the
i*-.. unable price "i
n !l.   .itlll  .ilsrl
t;i"«! building  tli I il
Sappcrton  fur  the
-.lllll- lu. ;• Call
i * .iiiiiii- uur liit.
i uin ■ ;i.| Columbia
Mia.t N'. w Wi i
mimtcr, II. C.
A GENCIES:
tt
M.n*. better l-'ia- In-
' n nf Manchester; Phentx Ins
t    llrooklyn (fire);
■ ■ • Ini. Co. of
Canada (fire)i Et|nii.
•il.li* Lite Anurend
Sodety <>f thn U. S.;
"t Iii'i. Co. of
North America Tlir
Miiiu.il Accident .md
I'l at.' i.l.,.s Ass., hd.
■ i Mnnchi ter, linn*
H.G.ROSS&CO.
Cilumliii. St.. N.-w Wi -tiiiiii-t. i B.C.
AGENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
■
i
PoliC**. -wtilien sulttoui r*1*****t*
tmkttwt oMcm
|<TO.*r  It ll.l . If* Jj-HH^I. « .ll. .
Com* A4A**%  -HOBS
AIIC Cod*
*■■  DRUGGISTS
„  | ir" *'■. M« II  I tl I, t\, |  . a. | . , „ l I a
• •
!'l.|*irt*l l.t till .ill lie.il .ttltl
foreign onlcrs for llniij*li
.md I li
MacLaren
LUMBER LUMBER
*4* CO. llll. Shlnitl.*.. UthSUd Plrhila
A
FOR SALE.
l.ll I I IN.I ll III him sn lltiiil iim.
lit it A  LIUP
A. B. MACKENZIE ic CO.,
mi: COLUMBIA STREET.
Ilt fMali-iir.B.C
•  •
» .  let until  work pi
Shipping i a iliiie - It) Un. ■ ■ ■
eel  Kill ll|l\ll,|i|S-B'i|
„, ,„ i IIHITISII |.|n.\
io uiBokcrs  ..■....■ ■■
"-.«•  iHENRl  l,KK.
***
> ****** I li. tit
.M A INI,AMI.
W
WH.TIETJEN.M
Illllt  it III I  1 "ir..|t HM l *1
giiuimurur su* .*
\\V wmilil .ill UU* in
WHAT?
Miiii  ,,„« ,1,'Hll )>II.IS l.ll,la IHII
Yi.ll lllll lla. II litllklleeii
I 111 ,* -, leelia.m
HOW.'
I it,a  a ala.ll.lt  llaelin In (|i,.,,|,
liali  lllal  .|* nil i|
ITS WONDERFUL
■-T1 Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RI6NTPUM! RI6HT PRICE! MUTO-JUt
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
CITY WUNCIL
PLENTY 01" HUB1N..SB BBCOBB THB
BOARD LABT N1QUT.
Oiniit t,, Furilisli tlm Llbrtiry llr ml-
uiK Room Jiulitv Oruttiti Displututitl
Willi thn Council Int«rt'stinK 11.-
ports From tlm Bonn! of Wurks mid
ftiiiint* Co m i mt ttu* Alil. Hm,),,u
Outi ii L\niiiin..mi, Invititliuns to
thn Knlnl,itn,i, U' M-i-it."t, Bent-
t«'ii*il Hi •'..,!, .mi
I 1 ■  I  ii 1  |  i:■!* tiiit-i. in. I lj-t til***
Ini i' * !■    ! i tl.'* trait'* li'.i, o| bllli.
wm  i'r i,  i.t-  wonh |  m .. .
HfOWH in *\ht 'hair. ,\l.i.-iiiii'i, mm Uir,
l<-.i>,  Kennedy,  i ..nn,  Wilder,
Ovmu, MiiuiiiT and Qlfford,
("MUI  RD  Ull'Ve
From Martin Unhand, tendering hi*
NelgoaUoo a. (ity .* 4i. i... i it,,| 4-kitia
I..U'let. ....ll*, **. i-l. m't Ul  11*!. ii.'.l
in itit. iiiatut amlitee * 'i. pmn i i*.
ifl.
■  -II.I.ifl,*,  fr    .
Ul i-uiMui* miit-riil un Agnes iiroel
Ortntod
I'i*"" II  tiny, -.ku,.  Iitva tn U>
tiiiii'iiim tusti-rtil in Irani ff tin- pmt**
i.tlli.   uliti.   i, |ii(-   ,f.   Kiting  mi,
i inn ted
Kruni II- lliirin, uklag l**vi-  t.. l*y
LitilhllniiniU-ttili.nl
CUari-wn ttnnti **4 m Tut.t tu*M
•luriiii ttu* i-n-a tutu .,1 it,.  Ti«|i|i md
llimii > block*, Qrutad.
*
Hon lu Hn* I*. | Ibll -
a - .1,1(4.1 _|||1
•  a    .  J.  „,  I   ,,_
|l  t -.■,14 .',_*. .1 tint  wt
\**m ii" 'ii-*
.*   I  rib—Ym. or ibn -
tilt m  lUiitbt*-!.]
Fit*w Wtlltsn Jitlti'Nin ti    ii . .
Fifrl..tnt^i i. Mlttt| la t.i
l*w**a**Ulna if | .   ■
tba ******* **  u
lliu, uo. bllf UwffUt. '-
1 * ,\
'-;.-!■■,'   I
1 l  Mint
turn tbt
i
].-••.
. ■■■tf.tai...  ;..|. <■ 1!  ******} •■
.    - i   '
I*
'   * - .j,;,
**4. *** *-
Mt, *m*-4U*A Ibll  i**  *
*ti*t*u* u* *t mm*..
' .....
*
t>'*-llii-Milt  •**  U*4i  ***
IH Urn*
' *    It - , wata. UA.
tt tA mtt
* t ■ tl*****. it
t* ****** **i tmmt I* ttwtti*
■  ■'**■-. *    .  *.■ '  *  tt :  ml ■*,*.'
14 Mt.
I>*i  L lH»f*r*-***. tll"-!  i
*******  *t   \-**-*%*<lt.  Ml   \U   fatllK
IIV t*t«in«l IV ****** **tu*
u Vinfftii«f  Utt*ttti ** H*At4 *4
...
T**-m A I  U ,.-.  in  tut*** iv
I  lllllll
-. .  I-
** tv  Xmtb At* pm*  11*14*1*4 u*
H*At4 *4 **** ** pp*t.
lr-* W  tj |i   fc  ********* u tb*
man********, upmut* l_.it *
****** pmt tm *h* m*i*p4* *4 *****
**** ntttpi* bt* h** mt* Itm* ti*
• -MB U** *****
i  - "if*"**!*** Hull
-   . ■ ■  •  ■    annul *t
* n th* i***u*.
■ ■
U* *!*****I ** ttm tmtHtt *******
4*H  ttPlttuAui*. (.it t input
m tmmm*>*.*HV **t* ***■ ******* **m
T*ht
Trm* i»  It *****  in  i
***** IV *******4 il'—
|.',r I....  *t  v tt  wi   ,.   a  ma*.'  *  A*  ,
**A*.
ttamtmi*,* tbti 1* tkr *
tirtm ***** U '*Uti*4U* UliltUM
lUf'tt^-i tewatormiaaftM* t
ikit iVsflMnili ****** ** *ftm*4 *p
ttm* lli* nut i«  refill  ni»*tw.
to*UtfiU*m**uti tn waul mm l«
t****n*
rt** Ailay MtfHsms, ^t^tin nf
llr*  lt*t*t*  H**4. ppitlt*  lltll  IV
***** #*iinui* Im f *i»ii*<m ito *****
IM tmm ******* **milt%**4 ******
n|«nltoftii«Kil tn tnt* tto ******
wm*h*m*emtrtfm.4**mpUt**4 rV****t4
Ttm* A  Hnttmm*. ****** Ibal Ito
ptti* V***t* irm******** Hg to ***
•***4 At* AtP***4*A**tt* bi Ito
fettftttm*. 4***  4*tt**i*g *t',ft»**i* In to
t-w*ift*"4 la Inn ' ■  •■ - t tmmt,
******  t* I**   taM *• i#s»t*tw
tm*** It *p> • lb' **■**'** pemm.
AM. WMtot-t-Tto irtoati nNMnmrn
b**t*Wt*n*. tmt **!*•*'*  *
'■ -
******* i« ito ****** te* ito pav
Hf tArtfff. I mm* HI* m**r
*4 tto ******* u *nft*i-ii kn* **■ it*
t^ *** lAm** 1* ibii
Am Knit t ibi«b ii ********
*■*** t*i**m M *** tto -t**4ln« pom*
*g****4.A*A*H* IVt* wit br mmm
*****************  | ***,%*. thai Ito
AM *U*iiti*t ■ I ******* ib
AM   taatft/t-l  ******  *ha*  M  •*.
r'-fi-rr.'i m iiiu flninoii commlttafl
Aid. t'nriN-1 loeond tbat.
Tltu list  million  unly  waa  |mt  anil
carried,
Atd. Sliii-Uli  ilm'nriit  it should  i<«
i.tiritil with powar In U"'t.
Alil. Ki-nry  Yuu hsvf MMUod  over ■
""ili i mini-, M-f.iiiit.'.i hy Aid  Bin-
iii- *wth ,  01 i,.iir i ■
AM. K* ,tr)  Wall, II i bu- (01  t	
I'lll  Lli.Mll,  I  f llil III/,' III,'  lllllll,,!,  Ul„ | ||,. .V I-
n.ai iint ruin "f order Im iiupandad and
■''In- Kl.llil.'.l.
a\li  lltli.'tl'llll.  lit   Hel"  HUtll I,,    ],.!,.(■  I,.
■'■■' Boat iiiinit'" .uni i,i-i, .in.i ti,,-
1   :, .  tt itim n.i- I iirri.tl
ii"Hiii llawkloi, iTi*ti■•tiui* aialnit
firtiln iiiuiiry wl a-nl'* for Improve.
in. hi- ..I, Dublin -ir.*. 11., inn itnnl f"t
''iint pnrpOHiiand i»kiim iho reawn
Itmrsfur.  i;. . ...|
rum. R i; Uoiaoii it. uiiiiaim iiiiiii,-
4 >•' "f Tui i.i in.in. ukloa '
ni.'ttii.a „f ii,.  faiiiifni .ailed to urge
upon lne farm-in sml olhen lalnrealed
* ii.ii.ii.. j.t in *
••miii tw i faUar* on ibi .part ol iht
milllUti't Halt thl I'  Il'lllltlltl    Hi    III*'
prorlaea -would wB. i
AM. Wsiki-r iiiij.ri.il !•• iln* above
i.n.r bt lag rand mo&|tt conn
* ■■*■* "ti itariiiim  tint  u  -wai aol
I Id I lu tht ...iiiit-i!.
.MeOnrl   l Hilnk AM. Wilktr I.
lulr ipllUlnm tblt li i Mtlni <>f iuii-t-
tsi.... in thftiiumlt iiu] t „.k i. * .
■mad. Ttm tonitnmili-itiuii  mu  ri id
ii.i i*..llttl
! I:  I  VVillistti., listing Ibat mi
■ itn ■ barge nrUI '«  Hdi I<t ihe ■ ll)
ig and Hoard el Tridi report.
i
' -  '•  .tll.l  «ll|
*
•it ti.-*. *m ba Intern
mt tin u*a* siii.ntiit"! Ih<
..ii m<*   it., t.... print ol i
mill beseollothi I .-tit..t
iod fnrtlift a*liiti* tint pbotngra]
1O0* ** j-...ltit.,
i.   .* t and red '*••* to tba idveriUlag
■rtuninillttt will, ptmrt U ait
Fram Ihi  "-Man
■
ti .i.r t- granted ull i
*iry, end
•nd fn.in IIbh b '
*
if.ii repair*!, Ini
ii
Referred t
twtntetH"' ■
I *4***t
• '-'Hi, ai.il
x*t «a>
-'
■--,'■.
•■• *U ***** ****** ul ..
[|  tlm  |to  J.itl*-  had  ijt.iaifti. it.
■ -.
*
■   ■
ai tto Iftw i-iiimd mil tto irtriulirtli
*
r* ftitinn-(unraniir* mil. powar
i.t-
■ ■
»  * a -I
a| ih.  rtiim ll *
■
■
■
.and
i.
ba
it
•■* IVibiM and l+tr*vt,
l*~* I I ********
■*. Ito nt-eb
U  ito drain f*»f
A
' s
• -1  II  u  -
m-t****
■ I-1*** -I ito gt.it*«
ttnntWilMr*  1*4  tto  <11t  tt. i
*t ;!..!
Tto  •sn4i*|*-*w*4 1-4  f*4*m-
-    . *t *m***th* *p  **  llae
*. tuAtm IV mtmUt* tm
tblt wiN!-»t*|*ttt
tb **'■ •■*■ *■  ti ilnmrtt'i n*ae>
■«v*.-rf»|i.**,  AM lutlH N-tt.1 tbil l*
i ni* »r.-tt*ti ***,*,*. v
ttoiabt il *to*M to ut* la mmt****'*
.,4 to IVtiibl it AM fUkrliir
timid m*
Thi*
*  *  i.   .1 **'.*-,-  min Hm
AM  litta*  4***4 ito ««t id  bt*
t* - * • * - ■■« *. ******* ihit it
atwdwil ln»/iiniMla'-i. |l.i«gbt't.
end **%*km trm AM Ptmlm |
*******
Ttol«l«-iHa ttt»*t l.tt'fciJMiiirflto
KnaMing ll»ia»» wtm laM ****.
it* VM* l>» i**i»*n lijlan ***** n *****
u** tm*m*u*m wiib AM. K*wn*4ri-i tto
i h -i etnhiM hi* *** mm
to bad t**t*d nn eneshtng tto **•* i-"m»
-  .
V-4-4. n. t«w to wmM *** mAhl**
*h*i It and Itof ***'* 1*3 IV m-M witb
**.** if tVt 'l****  11-intfcW l"'l th**i*
ml ********
Ttoti i« •■ -
ibn tto toll* ** *i7***A*41* imentM.
tto tntiw *i* ttow t'*4 e tfc.nl tit**.
U m i* m:**4 *4 *******  Ibll  Ito
It* tir<a-iauwe bpeeatb* In al la«l i**n-
i •* b* Aid. * itn* u* *******
amt*4****h**t*mar*e9*  T***H4
AM K*'itta*h**l tto ■*'■**■
irttvttbvf *A Vtl** llowunn ***** t
********* wiib twtiM In Ito *4nanwi*
*9**t4 ** Tatfitotl * IV Tto
I ** t *** i«Vd ** *t**h and
*i*A*i*4 lbil Ito awii't bad tmm *p
In cwtt aed a* ito ttm *tr*-i'i**i
I ton Inai*mi * tw i**t**r ttoir nfwiratntiii
In tto hw*Min# t*f*tt«tl tt. within Ito
**t* *tP**i4 h* Ito isjiiw. to itto
i-Midi bed bad Ito milt** nd)mtn*d let
MWYtbt^t tto ftvilM td Ito
* m  I g ***■■ ttm
AM IP*** tbmatbl ** **• * hittl«h<|i
m ib* <«nlre»toe« I" wnlt^ tl • ei to ito
bylaw 11*1 Ito *'**ttl .i|w»*»**«»itd
dftowfi Ito twniiftl. rt^ttiilly tto
Mt)e*wi* •'! AM»r*** Kree*«lt «t>4
u, ...  nt i  | Um *t»ttt
i«
the frolic
l -IM
Onolhornaei builncu bolni nlled lot
am. Rears wiled iho roimell'i attention
in ti.. dangeroui condition ul the road In
front of tin- iii'iiitiiitiary oottageaand
thn t i „! worki wai Initructed i"
lm>k tlHiT It.
Tl..' iiii.ji'it uf having leaaon llokota
<iu tii** ferry wu brought up, bui in'tblnif
* .  deeldpd upon.
Aid, Koan aiked tvhai had boon di	
b] ihu r.i, ption ,i,ii,mi ,[ thocouuclli
and received ihe Infomitlnn Umi tnvt-
lalloni bad boon -* nt to I i
of all tbo agricultural mcIdUm  i
t.* the im mi., r- *,( I'.ir.i.iiiniii. oio., etc.,
tii in* proeoiil ai tin- exbihltl ind wle-
braUon.
i'  it t.'t In k
until noil Monti i) i ihi n I o'clock.
DESTROYED BY FIRE.
Tll II-i.ii .n'i J).i/ Company'! I'u.*
Dwilllaa H'.tti. *i Ysls Inrnsd to
th* Ui.fiiu.i
-I-.1..1 t* in, unaaiao Lamm *
Y.\|.K.   ll I a\    || " I 111- Ht.'l-
.  llai < ompaoy'i dwt Dim a *
lota . ti. -tr..ii i by Qru ni an .-arly limit
tbt* ni'iriiliiu.  Ti..- itui ling  waaoooQi
* ri. ol ibf cwnpany ami
■    : ■
nn-1* believed to have au
iiiii lii'ii.  ii wai only by gn
tli.. clUteoi thai ihi    ■
mit* imil,hi..  i
13,000 an't i. believed lo be i-anully
■ tun ("t Thi '" wai i noiWiired tb«
Bneet in town
CANADIAN Nl.Wit
MirctiT's Oalloasasik Bicltss Huryrlss
•TfpkoU rsvsr M Tsroito
I* i,i'Ut'  Ot •   August  M.—The
Qlob *  Ua
i 'i "   i lnmeoa<
I'ltti-iy teiiutiii. itn nandal in whkh In*
and hie party have bnoniai
■ ranting * lol ol uit. around Unto, nut
..nt itnnl,c In. ..j,j..t,, i.t». ImI anuna
iiiiii' wlm have i:  ■ bta
portan
l(   l|   'a 11 I   ■
'
i'a frum it, alula!'
patted
iiittt* av eiiw.il>* iuvit..v-
\
Ileal lh.
a ,
,
r
* im  wa»
. by tb-
1  •
i   lAnnrfci
.nn hai
\
e
..I tin -
tll Mfl tlllll.
H i nm
1 M
t
"!■  '•
w itex-
\
me-jlt-i
PU
. i
■tnt
■ i.
11 al
i-l
****** *** tn*- nn
I* td tto "
ii  -
li
■
in\tit MAM  t H«'>
t.-t.li wii 1< >li Mil ' *■<
■  t.   i  -  -
I* Uv' IW i*iil*iiri'
Itvnldei
uteud 1'
in* in
iimn mn ttt* ******
-
■
tanwaht Ito null* ltd i|t.rVtf  tj.U^li.t
latMltM tV* it Fan vr p«t* ** t**t*
***t*t
***** ***•'**%*, tttn
llllll-*' •• ■ \.i v.
i-si»Mi« bit* H** i****** tm *****
M-mlbitolwt<Mt ** T**t*h iindn-il*
and Ito p*n*t* td tto llanrntiwi aed
llerlii ***** ***** ***** tm tto |i«trha«*
•(then
-*mw rr *****
*t Iom Ki B  v . -  i  i
*a**mm*t* **'  I -   .* 11*4 tt***
****** pttuof tv . Pel
an* atwh  autnmi  i«  ***** tug*
ft* WiMfl
ti« tmit tvtu wt iiws
Hit INtHM.-i Oal  \ ■
iMsltd Urt* Fartnitora t<* **PUt *A
tor hmliaad it Iti  *
•e*lSI
Tnft laPnrtkwlnr.
Winnti'Mt.  M  *   *
«
*
i^Wtir-tod f'*» n*^*
i
1..i au . *,.t ■ m n  *
n   \
-Nutria  tif  Aw
thai T-iwii* iei
,*....  .-■■ i: •
Hew, *iai*
wVi 4p4
(.hndtoew
Mil Ito Mi-r-t-weil  t«tt*4 tpHitr a bnbtott
***** tto m-nHt* *4 ito H*"* r<rt**'
mltl»*.
AM  R*et»  «b—ebt  tfc* thief ef
I nl Ibll to wt-
In he VM t**pn«-wbl* tm *
Deetb in Ue Mm*
MrntHtuTtm-ti.il    ^
A frtebif i'iw In tto
AtofntTiM |ilt eent h*t* tbt* Mtttnloe
while ell ttom*n -
antntoi ol Ito *i'i4 aM letprtttiKiffti is
unknown.  Hitiy haw *« ttl
rtfd aaiM teittt rt'it't** ttmm* Am***
.
*t****llH**ith': •
jmttw* ** tit hn* I*"
hllVd. tot Mini .»■
smtrtofi hHttf una
. mi mil  it^
iLMt
it,.,..,  t t* t*|«tt*d
that ito Ho-man **
l»t ptarr * pAt**** **ht*t" ■ **'"
ITALY'S TREASURES
nn; pricklcsb bobohebg col-
LECTIOS NOT TO BE BOLD.
Tlio Iinliitii Oovernment'i Wm*
Polit-y All Such Oollectioni nru
N.iiintiiil Proporty - Russin Will
Join Hditrtily in tha Oolunibimi
rim' D.-nth of n N ni "it Sioux Ohlef
in Knclmiil Tli" StoniusUipSuoviii
DiMtl'li-il in Mid-Atlantic.
ItnuK, August .'I M nth in tin* nir-
prlu aad dUconfilon ol lha oradllon »'
iln i'i im,- iiii min'-**', nn.i eornapoodlnilv
in tin* -»ii.ifai-iinn t.f lovon ol an, iIn-
government  hai prohibited Oh- -ale.
Which bui it.lvi>riii..t.i.fili.'l'rltii'i''-
i'aiutliitfi anil world Ol art ut IQOUOO '"
nttlfj  lltLlIllli.'. IH till*  lllihl'-lliailalll'llt*.
i i ■ tii>i. eomprtni mum «f Uu
bail worki ol the heal Italian artist* ol
.ill apoeha, At tin' lami' Una that tbli
pnrUoular  tale  **  prohlbtlod,  Uw
annii'iiii'* 'ib t.l i* iimli' Ibat tin* pntttp
Bent ll iT<'i-arinK a hill tn makr all inch
*.tl' -  unl.iwful  tn ilif future, m It U
■ ihe public ititi'P'-t.  It li  held
Wist tin* itn-al [irlvali* art nil tm-1 (on* an1
inrtuf tin- national uinry. ami ihonM
tit.i be nealtend «i lbe onpiice uf ipand.
tlirlft*. Sii.li ...II.-. iniii-. irri'W uj> nnd(*r
' -. iim; sni iif iiiii atovarnai-nl fnr
generallonti iml Ihd ihhijiIh at Urai- hav.'
an lolerwl in their dbpocltioa. It u
that Mimn arriiiRi'nu'Oi will H
arriviti at hy which the Borfheeaeoh
liH.tli.n-* willhacobo ilm imi|>i-riytit tit*
.'.i. tiiiu. nt  Tin* in nun ii et-nmn l nf tin*
, •* li, however.van dlitnni**
hi to art dealer*, wlm tiroilu wtll In-
iwiiairiil by web * BQMora.
Rueeie Will Come.
Ur, I'lii ii-ni ttu, Aueuii St.—Bi-Coo*
inaoUfl Itiiivrtti'iilt nl niiiii. Majnr
M I'  llat.ily  and Mr. F. W. IWk,
tm mt*. r* fl  tin' t. .In mhi an  fair 0M<
hav* had .altitiruiry lotnrTtm
wiib  ili'  ti,.'.i't.r .,f  furtiiait affitr*.
\\  A-  Ulan  H'l  allli  Itn-  mliiUlrr  uf
M  .Niatiin-iiadiky.  apoi thw
t lln-.ia'* t'lriiriitailuii In lh*
Unii ininliW.
baeandUM A«< rtemeon-Ml**lon*ri *****
it,.,  would MMpertta In Um ii^arii*.!
mi r la lh* '"tniiiS exhOdiloti ud
liefi'ini**!! itui itimia a,poo ibt. oeaMlan
.  .. riforu In inter-
I ntiihiittiii*.
Died rnr Tnm H ■■..•
"itiiiiin*. A'.fl'.»t :i- Kiel" ****i.
ibi-Mttuiiii -t wtoha. ben in-rfonolwa
In  Huffilti Iti: • i ban
; lockjli III* hm***, tlnrini i
iwi ut tterfitrntinr* f*ll IBM Mm. ttttk*
tnt In* ankle,  v t m, and
the ko wj> «!»|ii.uit'4 ibr man'*
l  ..I !*-- lived,
Diaahled nt tnt.
Nm v»hi>. Auetui 31-Captain Ibi*
■ . funard ***m*mt Baffin, »hleh
■ .|».  i*r.rt. u.il he iiw Ihe
AeMrtoaa l*Mkni Ooapanr**
.Irstn. t k lW 8  tllMblnl it*.
*t. li.hmeilndBad.M.
Tit* Hattl-* di'lJllH  to tto  -
-hai *h* had -■
f«ki ti, Imvlnc oe* iwuri.  nto
■ t.*»n arru*d tor* ynilaiday.
Mh  left lliwhutn for .Ww York t«
th, end ha* e lira* euatUr id
i-t* on  t*nrd  Tto
th* He* in lhl* t iif will wnd
"•itn'. a« iiintv.
i \*'** t* -MMdntnt,
I mto*iitir*  *mtdwy*d  by ito
inwnf Ito
.tiM^i fnt*«tin ind lb*
7 . imn-uelon eun in h'*
j   ,-.* ..  tang  ■ ■ t i*o
lha liutifiw** nnKi«t'
Mt- r i4i«tiit,a tv _eati*r by empVyieg
a onvn miii •• foreman end *taeiMl an
aiti*m*ot tormphtr v»ne hut union wen
tm FATA! tent
1> I., >ni|.*tfh! HU-Jl-- hi.
tah*n from ito Ibrit line* rnie-v
At ItM ito *i«i uiut.if ib* toll**
I tttiM ito Path |da<w mini
* .r  Tto totel ewmtor
MetiiiM t* iwn. nnd ito numb
■wiiiies Thl*  nmM
tt*l*.at. ihai IH prrtwin* Vat itolr lit**
in the ndlatw* of th* toiMma. Tto
***** p*t* of tto lfl<*MT I* fti U *******
** 1* rvt4*tii*n| to i t*atf*l and met*
w-tolmleg »uweh. whlrh Indtrel**
tinhwitwn hmtpmra* and en m**4tmahl*
oimtor td hndkn hnrtol nn_to*
b*nth Ito wrMht .4
n-4 mi(htn»!T. At mMewhl
irtphh iiro.b<i-w*ttt«m thai pan ol
ito twin* **t*t**4 ** Ito nwtanrani.
It is profanbte ibn tbu «r*.t wii|«44 i
ftwrfal ut*.ei*« t« tto pft«-r.i eetl-Mte
•A tto tortot. Ut* tontahl a small font.
***** and p«n of a tot. ptwunMy i Ibf*
of tor**, wn* rt*m*rwl. Th.* mmtot
wn* badlf herned and bolted a* tlmeih
it bed ***** torvd eway ft*ee ito H**
Tto wnrhm*n arefeHclenrtnt a«it «'*
defart* and It t* prwUW* thii e <t*et
eemtor of todv* wtll h*pm**t*t4*rtn*
daylight.
fctwiirth rmltntt.
lietuie.AhawM 1* .-Tto«aa<* Urttona
my• li-.taitih •« in* wa nrMIt   II*
li iweelenl aod ******* hu n>- m-tt
******* ttttettrntt t tm
II i* hntned on ***t i-sttotity that
tto l*4d t%ant*aw w«i ******* ito
*birt*nte «l Ito pfTfy iwwneil lo tto
lu*Vfi *A tAwidn'a ra**. dirtna tto
. atnni. It p prvurally **tut*
- *m owtrttina td tto
Vtiwi.«-« ******. *w**A Ito  bl
mi? mi|»ttwm*nn«tlinilngll»'**-'d
***<.* ii tto «***toitiiwi of ito
•nemnhm. Iral tto teting ibii
tto Histop wn* In no «it m *p*tH.
to tm*4 only hit* Inbffefod ** *u
***• in hi* owe -ttuwrt  Ii t* lira *******
tbu ttot* t* no* n di***«tiiia *****
tmm* ti** tttwtt, and tbit l-^td M.iwd.
•to i* e IV^totennn. he* *to*e tto
annl*M lnt*t»«t i>
r ■ ,-■ rtfthtotn Onnml.
MonrrCt-DOBin M*rh. AataM  I
Jim Hill, ito mM4t*wf4ani pngM *A
Ansiratu. and *Vttmtf \h*h* *1 Chi-
'****.**'* tt* *i.*n**Tit et ihf lt»n
Hanoi o*m*«*, «t4 letoaonnrtri
Inltotottnnwiiillovtiwb ***** tilth*
tit.r i werdm tw... iii  nr
' on-dy ii Ibebe with e HAth  III* arm
wai <fith*  ht i b»*too4*.t. wtow to
i ih^ Wow. e»4 ib* "Farmw"
it»w«4a fcmiiwheif* whlrh wi* lylni
' no Ito 'it ***** III" * t*tw. Ili4
InoifdilhlM with tto koll*. *n******
iu   iht I'liiiiwi *ntllntntettw*
.:
||  | ,.(■  «1|
The lWfiWK*
'fill* IB*.
-'! Ilt't »b**i
. ..
hm*rA iii' a *lswiM*tV"t**. -»t»fitHfi«
lull hrtng  '*ttf»4 witb ******  Hat)
. t  II* I* rwn*M*r*4 in htime
In iht- mil' *.  Ill*****  ****** *4**Ai* ..ZJZ
•f»
^,—a   ....   • —-—
Illlt.  LBDOEBi  NKW  WKHTMINHTKll,  lllllTlHn OOIiTJMBIA, TI'I'.SOAY MOIININll, (..Q-BT
This card is Worth $6.00 lo You
>|.  . .•  . V   .   ... II .'01  I im    I
■ n ■' ■> / iiifj
G
0RD0N&CO. ■■umi"
ep BOOTS si SHOES
.vn// j iw .".in// t /-
Ij -- Umi    ' 11 n mitlii. in
...I.ai. I.l    ||	
ii. . M,, .  nlthl
10  I,Jl lltll'11   lltl' la
WE INVITE HARDWARE
THE PUBLIC
victor) iini i"'i. luil
TWO  I \ttLOApS OF  HARDWARE
I,,, tli* •■I'l'int, ii.iiii' Ii'ii'** ')***** been reecii
III if til Iff fur.' il"
,. .r, .. .,.-■- I Ufa
*l.)f|   'a' III    I  MHI
I
IIMI   -    |'| I!  M III
M llllll Illt , ll'l
I Hit ll t
\ .   ', ,,.,,,.,,
il
II
|'|l|  uiiiii . '  -I tl...
.... la lee, Ml ll-l
'
mocDu ctiddi/v . . ral hotel
■'JUOtrH  OlInOMi, siK.-ci.itucBof Lucks. UuiklitiK l^il^'i-,mul Nails
i \Vl* ti.ti litM'.i IllOSl iiiu'iii'i" in RloCK "I ' 'illi'it
**   CUNNINGHAM BROS.
J™ UABH. Propria
ssiixuKrf  ■■■■
W.TURNBULUCO
F\ CIFLA-K-El.      ^figS"
ITUEIHU : JEWELER, "m°£
'.ii
\. M ilnnl  I.. I Uml'' ll" ' *■
:.  , _■                             •jllMMlb.   I'lnitt,,,.,:^-     -T—" ;    ;'■ b. marshau
I'TnDY  M                                                                                   uul  I m;li-hit,t.K -   ' ll ,1 .;■ - ***** ■**■'**  '-'. ■■ " '''I"'    ****** **  m  *a mm .
■ "I  I...I.I Unl.l  bill..I  .uul  Stl*''i  U 'Iiti*" "I  'I" II D  A  V II I II
JJ                I I iml  Imn Um  ■ « U  M  H  I  |f| A N
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  ;
I
-
L '"'" ** IIRDABY Rllll lllllfl
I i-KH lionwii uuii.uinu,
TO LAND AGENTS
I* 1  M .11 t.r.  ll M V v —
II '"''ii I * ""'! I
i 11 ,i i   .
i .,,..,,
■
i. u. »■• v
T
n ul tin I rn t .', "Hi"' nl
1,1,',  HI,!  I  |.  i
I k ivi  tu   \
FOR SALE.
... |.i,,t.,i
in ii.. i
iiim ii.,11.
t.t n
N,*w Wi*lltiiKti,u C(1|U
li.
I rale lr»7e
o
Cm !j
II
"
M
„,.        '
1
1.
M
|1
•:!*, 1 I i IAI ul ■»
M
s
'
1.
1
r
y.ll'l'l.i...
*** i
t;
'/
l*i:i:„i ii
.___:
t
s
■-
•
II 1 11 f fa
t
Ml lt.1,1
•>•
1*
11
.
.....  .,, f  '
|"
I.V.l
t .
1;
1,1
'MIM
»
II
ate,,, Iff *
(
.
V
,*..
■
I
■
SIR,
■
Manson
SHOOTING  SEASON  III
GUNS
BRUNETTE SAWMILL Co,
l.i NKW WI'.STMINSTKK.II.I
manufacturers OF  Lumbor, BhlDglou, Lath, Bill Stuff unii Lung Timber it
tu 100 iii'i.   also Flooring, dolling, Rustic Siding, Mouldings, I'■■•
Si lull and Turned Work, 8 I Dooi . Window and Door I'r.unt'.
llta: a Finl !i of all Kinds.—
t. .^cciaiate TKToxte Q-"U.aiaa__teed
Shiopin^ Facilities bv River, Ocean or Rail Jnsurpassid.
While the hot went her lusts
Builil.'i'*- Hardware. Cariieuters' Tools, ttte.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
T. J. TR.A.PLP A, CO..
Wholesale and Retail Hard ware Merchant!
CHAS.E.TISDALL 7lB Columbia st. weotmimbter
','  '    (l   ,'*,    ,
RFPRIF Rl (lPK
laltWUlU  UlaallUli Rlehatdi iti."-i. Nov. Woitmlnitoi
to rent.    Mitnufact in ni; ud Dealers in I.uurIi and Dressed Lumber, Sltingln, ti
t LatDB mil Picket!,
S.tli'ttitt Bull's, net  Floats, Trays, and all kindl oi W,„,ti  Furnlfthinf
for Oannorios, Doors, I Windows, Moul,lines, Blinds, Ratht-p
Biiliisli*i-s. Brackets, ni wets  Alt kinds ol Plain ami Fain v Turn.,I w
Canadiaa Pacilic Baiivai Gapr j
I'At't I'll'111 VI1IOI
TlMt: TABU
l
TO ANGLERS ANO SPORTSMEN.  ••• j *,\ y  ••• A ); | ]
I
Sir.ROBT.DUNSMUlH
«  fcia  a ...  v  .
It. W.TERNAN.
HEM Ml'
N" tint • Ui..
' /__*
£-*«  10 LEfiSE
f
Mecliauics Institute
IILACIII lis WAMKII.
CLASSIFIED BUS1NESS0IREC10RY
|,M,|  WIIH  I"
\|
t'OR SALE.
The Crown Stables
run-, lt.„.,.„„,IV. 1,1, I.ini hll i in litr illy. ,„ „
ll,.IIMI' l»
KOI It 1
11 ii i •...        r mih*i
V
4 *  \\  liltANT.  Altl II
* *,
■
C'tM.l*.
1
'IniWl i, a  K\U****
s.
■
||. f|MM 1 1 *
-
GUAM) WM \l
GATHERING ft
GLANO
TO
L
if in
lk 10
T. RIDDLE
111 AC liSMltM
J i.l  |*  . A '
1
NOTICE Ml CREDITORS
T
1 •
GLANO mm C0LLECE'
■ul Colo* Slreel. Net Westminster
VICTORIA. ***** VANCOUVER
A C CLARK,
leRrapb Hotel
■
i
* rKAMHllll*
f* **!•**** *** j
H i i
\l  Wl SIMINSI I K    HEACON  HIM.  PA
eeeeeeeee
IHE MAINLAND CALEDONIAN ANO
ST. ANDREW'S SOCIETY
a lr.rt.1.   tltt  .tf'rt •
v
i'lii-
SCOTTISH SI'OKTS ANII6 AMKS
tjukiis mt m iistiiism
FRIDAY. AUGUST 28TH,. iHl.
notice.
I'll
-n.i.1.1
H .llll  I •..Ml I t.l t
, T.  ll  -   11
I
| I Klllli  ■ l-ll
I I
W lllllll' HI
II .
■■ j	
D If t III
I    I   Ilrr! 111.-   |e  f  -   I.  |.  ■
ill
-ti  i  i>  -  nl.li  t\n
i ti-  HKS-1 tl,
• I. , li
S800 OFFERED IN PRIZES  ■ .
A OAY OF ROYAL ENJOYMENT. U
I  ».-!..,,  .
nm '   ' ■   ■■■■**  I ******
*********   tmr.,  ,.,.,„  ...  mil
mmmlimi ****** iml*
ncvcu coiibsis ni rib nmrna
■
tail II
' ■
t.l
-
I ii
i' I Hi, III r.|,,||r,| ,
TO BUILDERS.
T.a.l. a,,,,,.,,. |
I'tttbjliitii Clinl il Udim
PHILLIWACK!
run brst iioi.t
COAL
IlilutUriftUd lolliiulnoi
New Wellington Coal.
18.00 .PER TON .
•   tr	
.1. W. OREtOHTON,
SAVINGS  BANK
M. L. FOLEY DEPARTMENT
Lumber Broker
Cniinillnii I'm ilt*
Navigation Gi
TIMK TABLE No. li
■
t.trtl*  I*.
N r .'mttaittt
I
iLMI'IATmLRT AllKMT.
It. nl Eeli.li* .mil Ai, Ii.iiii
liiani-n,,.*.*.
s ll  - ' I
"'■I. lail l tll ,"l l I"
Foor Per Cenl I^r Anoam.
Atrmmtr letim****
I   '."
■
■
nun il *..l HU Wtl
Mrmmtr ***m4r
Tl  IHIT li"! Tt I
-
E, A. WYI.D.
\t ,
,
, *. tl a
in  i.-.i   "i.   '
III I'llSVII ill Mt'iiii
IR-
itlill ■"  '* >•******
,,U" ' ■*,.*, IS lUttgt,
_-_-P^_P^ a__l_-fe. _-0--k. ^_P^
Tint uiiiii rsi};tn«l i; now \m    Mf  | fff | |
.,..1... si„k... it, i„ .,„*, -.,,   WW **************  .JjERCHailTS * EICMIHaE ^1 ,11MN. SSV**m*m
I Itu* ult >>r cimlltri-, it mie.1 ufB»u.ut latin i'i*jin,i •*
to iiiiii .hers. ,,.„,. ,,„.   Dnl,   „,„ I.,    MERCHANT AND GENERAL
•|<i.M.i.ii- i..i: nn. im. iii.M.i  li-n nl Tin l.n. ii niii... TEAMSTER
 M sr.iiv-r,". "QJOIB AND CIGARS. Sa3flH|AW..
11   ., DRY ALDER AND FIR WOOD '   **0D * mm p0 THE IiEDQEHi  NEW  WEfiTMlNHTEH  I1IHT1HII  UOIjMIMA, TUliSIM  MOHSINO,  'UJGUBT
feije gebiu'v.
CITY  1'OLIOK  COUHT
lay Mvruiuir  Nimutui ita unui
Ulllllillll  Hr. -nl
Vftoabi' ''Hv  hit"'  Oourl iint'i-liy. ,
HlMi'Mi 'I' '  A'-    i  i.  i*  < Y.i -
■llf-  tm.  * liiitU"!  mill  hai lint '""
found I* ■* ***** "' i»'"ti';»i ■"•-' '
t*p i*tf*  t Hi ,,•*', hm* "
Vlolttt '■■'■'   "f il-'"  ' nm' "It.l  ■
Dufvini* ' ,■' "I. i  -' uin *i.i "■-
DK mm. tuts
B.  lliilil,* II  ,|'|'  I'* 'I il  ' ll'l".'' '
btvlllM I'" I  -I   t I* -. i
l-UUI*-"! '  •' I   "■  I i I '  ' '• *■»•*■
bll hoi" >
Thn .'!  - ■  l  w
tirtihti*    .......i *.. ul th'
tuil HI'I. " - •■  1I>M».  *"t'-i» <>>«"' "I  I
Mr. Judui' ini iln' i'i"-" "t j-knl foi
u__|)oiiii ih.t i until Wi.ii:- -ti..,
llMlCIAtillilillil l«-  Uld  iHitortt llm IMlllttt
nm'n' ■ -   Tin -*ni)" .ii'"
p***4.
Mwtln llniiAi.ii tl..  .
*-*eh»ii{i''i "ii ii'i'iii.'l witli «>< inf'H'
Uaa of Uk htn-HiU *ml Witn-nlki lljli*
In Ihil iii.''' ***** ***** ii*''"-
,'l ii nl ivi iim iiii'ii
 biiutit" iiuUiiim  *>**  K *** N
Wm£   -
|Ihai III  lllll1 lln a **
s  i  , . ■
trflR Ifttl t*. .!■ ■
itAUCW Of II
thll lilflil
»lrrt-l in.i  <
Kvhkari '
WM Alto It ■. ■
mmt u*
•ultrf-Ml •■
WlllUii. '
******»( ■*   ■ HIV.
kty.ON-V Ihi   iHl'  Ill-tUlil   IW« htlAlil
'
(111,-4   Mj,.,ii   I -
voul.i I I ll'l
li  llr A'
tlir.
ROYAL AORICULIURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH COLUMBIA,
EXHIBITION
GRAND
CELEBRATION
NEW WESTMINSTER,
«.erDT aas
JX"y'Otr 118485
i  )orl Simpson has
-*-  adjacent to it the
largest salmon canneries on tlif coast, and
88 23 from **•* nearness to the
t.t..
larll^laV.1 ' ••ri" l
mmt***** i ,"'
. 't,, ,1,.
$13,000
IN" PRIZES
ii
■
PROCESSION
tli.1.1 Cilillaiiiitiiiati
Rt, 11
INTKUNATIONAL
SCULLING RACE!
seal hshcries il must
alsn I iei unit- tin- head-
quarters ol the seal
fishing industry and
iln- l.irer llt-its therein
0
engaged. It Ii.i-* bai k
of it millions of acres
nl rir li prairie land,
which in time will lulu opted with r.uii In is
.uul farmers, whn will
PORT SIMPSON
Thn ComhiK City ol tlir North Pnoi_it!, itt Now on tint Mnilii-t
uml iiffoi'N our ot thn Bi-st SpiM-iiliitioiis of tho Dny.
M ft \'l. '■  H«|  '"'I m... I
■
■ ■
I-, ti
i   ■ ■-  |,   . i.,r h Mill
, 1-arl-M  ■    N't rtl l'a
...  I   Hi  al  IIH I
1    II  1
It..
ll.l
'
IV. I
!.  I. It.
'
|l  H.  l-i.-luiii- !., ML
I
II Iv tl..  *•
111   ..
i
■*1 .uiml)
■I-II I'    ■   -    ,    11  Ullll  llll
■  l
'  ■ ■ ll
■
S
■
■
■.ll- i. .  ■
,,. ■    I   ■
I ' ■
■  ■
■  i:  i  ■ ,   ■  .  ■  i»'i*
■ ■
I
■ I
■
ii .
It, t
mi
■
■ ■
■ ■
ffUUillitil BuariBf Cll-
ANfNlhn
Ctubwt.il"
Tmx't oflli ■
***9 i niiiioiiuiiTtrtLwiBTt: i contribute to tin- build
bele. |iie>- ' ClIIOl. lllll.S4llIIIUl|i,l|llllC5lT)KlLt
,.. rhilr  i. t  an l-il*
«—*' LACROSSE  TOURNAMENT! !58J».9Ll^?E c,*>
For Plan of Townsite, Prices, Etc., Call on
(ftUACkll'.'
I
tht tint It'.'
Ilk* mti  A
Inilif »|.|- - U..|;e|
with lb*- U * t
fimtiit* of  V- *•'   I   H  I  '   *  '-
SS&nhhl GKANDILMJM1NATION
ulifhtM.  Mi  i i. .,-
whuiAKO hi*
I**Mi»' FIRE  WORKS!
tibH. Th**
hilt* U* rli
^•Mtt'lf i  1- '
pm*\*U  Tl
nail c**m u
\Htti tjtrlil
All tl - -il.il
VM IW t»«1
rtttUA  Out
tt-HttfflM  I'
bf«Ait *** ih-
bmufhl ni*'
by thi. rit,it <
AMI tM Vim. i
UmIIUaiui
umm 1*4 i* .
o«« or luu.
Ia  furor ol
& POLLEY
ew ints or n
lock or two
purchased now may
make the fortune of
the investor. Prices
are Imi and trims
easy, onl\ one - fifth
cash being required,
.mil the balance on
time without interest,
I In- owners of the
townsite are among
the must responsible
inul wealthiest < itizens
nl Victoria, Tiny arc
"lit ring "til\ .i limited
number of lots. First
comers get first choii e.
COLUMBIA  STREET.
r ■ rtiiiol.
a ■ M.c.snt.
III.!
Uteler Hie la
leall  llllll
aetjuNreettl aei
lite Haa ala.
rl.ei taie-aee,
■fl'-taJ
Qtie.-. a.ib (I Gaellt,
1 teuilaeta
ree.Mlll.ta ut
Al.'lr. et N_,e '
,1. aaalfa-  at  '
Im ..Wia!..
COAL
COAK; WOOD
I'M urn I   Ri;
lh* itrhnui'
»liii.tiM. lh*
Ihlt r,.»||1   .
.ituftbll  .li,
Ihf mmm* It
I' mmlbf ut It
l-l *>f ifittit.ii
oaL TV hi
wnk m ****>>
*m****itif 1*
****** I'OJi.
****** of Tl*..
lulu ft fftiry *
titrmit* *!!*•
tm**** hmt >*
•Mil Tfcanii *
Imnml ■
Mr.Jt__iphl
hnMihiinTn
IMtftlNf ft Mini
of-rfcftrl. Tht
fothmltif «*u
vtll pi***. Tl"
OMIKVft. llrtl lh*
mta**i  *****
l.i*til Iim trmi
*■'** If ».• ftt»i -
m ir by.  thr *
wbkh Ihw Mm
*mtm |<lwrhnl. * w I
If** lltpnlli kg*
ttt It*** tiaJit.
•Mtlmlil *****
•Mio WO %*,„,
»i*«Urtlif vm.'
thf aftVe-lMl  fit
lh"l vitl ptu*m*
•ihlblih« Uh
■MtMUra Atlntlrt
Ah).me l.atii .
Mlf i.f fihllllt
With lhl* ptnth
fthovM hlnily ■
Nfif Ifttr. Miyor I
•I imr*. nml lh'
It** of hll tk*
|.ri>i-llf liW*
mm itlif* of ^ >
h»i« tll In hn n
vhMi tll ftirt,.
ItlMriyMil*
JAS. K. WIZE.
IH'OliMI I.KKS
\ si \iiom:ks
HAMLEY BLOCK
NOTICK.
It MM
■
^GIVING UP BUSINESS!*.
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
'I Ik* most extraordinary sale e\t r known in British Columbia.  I )rcss (loocls .ill of the lii.» ^i
quality.  This U your opportunity,  Tht  fan **\* i u* Vancouvi r i** but *» small consideration.
I • rms will be strict!} Cash, unii ss otherwise arranged for.  ()tti rs I-t the stock en bloc, with
fixtures will Ik received, anil satisfactorj terms can In* arranged with res|>onsibl( patties.
•SCIENCE AND I'Hui.hi ':••■
I.l|hhitii| ItntlllBM I'm" I'.'.l. Irom th|
Iimili tl IV, It „. itin ri.in.li,
Iiiirin« UM pntjm Ol tleotrleal ihirnu t*
thu Bltte ti mn ootid iu nivt-rnl |.in.M. tbil
MMtriOtl ili.eliariioi |iiun*l from ilia .Mrlh *
tn,. ''I* ntin,«. imli m fr„iiuh,i ,-: ,,,t. to lhl
Mrlli. Tht* Pom it|.i,x. ilowrtlytl Hit,
I'luui i iinni iMnUtrvhl nt Iro ntlNiuoit lint
A pot) iii-iu tit* ramttf i'**t„,ii..| tr,mi
UiiiA.|lr"ii.|ii,'liii.|™„rv,.,Ht1,i1nm„(,|l.l.|ll(.m
•eti.ni DtaohtrgH i«».ii (ron the hiiii
MnmHtarUktta n... .*i,,li,i,, mMfrvm th«
'li.u.i.:.' tm inu., Wmllwol-NrTtUoai h.ti
uiKUlnthUottyln i>v, „r |U& it,-,..:.,■•
ntnl ilnriii. itit* vnU'Huii- ,>ni|itit>ni m *i„*
AAtlAltA, .I.i'i.- II, IMS, I'l.-elri,-ttr*li«lli,*
H '-"l-rt.,l|,.,«»fr,imili«NUth.
' ■   ii-.i iln. iint'i*,-) rti-n.ffiiiii rti|*|.rti|
i"..ii.i.|'r»l.l) i.m.-.ar.1 f ,,,„ tha vtJmnl*
pniti'i-.
ll btl btM HlffdUuil llitt-syB iwinnt it*
I"■' ' ■ ilhwtl f it UriltOMI llmh. nml
1 ,|    (t dhohtrei from IM
MTiht.1 iitit .k) i. w,i> ipptrMi, an oMl<
Cftl  lllu.i. i,    tm. -I.j-iii.ni  u ,tii|il.iy,a|
11 I| i->.ti|'|-"tt -iiii.-.ry  Hmt Ut, \mi*»*g*
1- <t.«i, t. ii. it, ||. ... 1 ll„* MM| If iu
fMK»lm  I II |m ,t.rr«*(,  nUI •
* thwilt - *|i  i*  ■   *  .  u  iut il,. ,*_,
mt* *• tlwtyi from Um My lo Iht wiir.
Tht ittttmMl that dlwhtiiM art hrttb
fti.ii rromihi aij in tt»* .M,nii u t-iM-t («
u r mm ad
iltmd hr »
1 Ini (iim iit-aiiti, i  Uh ,ir H,
*, .ni -.kj-tu rarlh   Thft
"l  .'i Hi.-  11,11,1
i to MMM   Tht
'- -t*l(til ilh.ltl t.t a,,v|,|n|  ni V**
HI l-n-is .. i *** I,,It  frum ^rth
-toMylf ii i.a,iv,.'..i u,n„ ,*,_«_„ inn,,
"I Itttrtl   H N Vi D-MMTU
lllttri.il |M|| tl.tl.Wr ,\a|,h«ll.
*   ■ *    •-■  tt-  I rui i fa I MvHiauktl
I ' '   IHl J'  f.'Mtlrfly tw,-
iMMhti bata .l.ui t..u- u»<
I'll |r-li. ||  -ii, | u in «ii«.iiniiwtil tn-ltft
rahhiTft-i-tali.  it i.(.„|i^,i mnm
, ■ •■ '■ llllll,.-Ul Li i_!ji!._(l.-ii-.l, %tt,|
WM * liar* imturMl ftri' mitrt, Uk.. Ml
0«)' Mi.l.ali aivl .-;».!i.'|.*luiniUrf Wl^fi
U«ti.l .*. ibit Iht .i.ii.) uilUr 1. r«lt,.«l
l**t. -l'.|.i ,.t,t  .(tt,, tltnmr Mltf. I
.  "*  — *i rrmltriil mmWInj ilMty
II OU U *Um4v*\ fn na|i.tka. itnl t. a* *\
I I I   llMll llllll,   Ual
* - vftlitatO- f_r nitwit uWratJi
*'** aul .Ihw 1*11***** mHtm * mm am
tMUM .uUWn.vi.ot.aUL IH»-|t-1 ii..
mii*i»!li-M»r\il.lrf^»to,-i.,a__t.,| wftUr
pmfnrMh TW»*ni,faHur» ^ibt. „w.
Una* u mi I In lia amy K *A**X*. *v*A to
WU»iii«**w+MwhU|_r<Mi.-
*** ******* iHttlMMai Ml III* WMUlMT.
U N«inn> ^•xuata«i<mMi u ftrurUttitht
Ht**m *,* lb. (MU iM  ****** hy Hr U
• • lhat (Uifc-tuh tmh InnalicmU'tM
hatfiiiMtt.ctrrti * t*e*U*t* rw«lt.Ut
ami,-* tHa-g/M ihtl mth tt*********** fw-
ni4-vl I*j ty******* <**** hlMl|hMu_Jtt-U
lnlft|ltllltM^M,tlldh>Clf>M  l4t<|ilr|U_|.
itv»rw tnittat-rr.if )««n vhirh ***** it
•Um Um ;i)H4'ti.v t-f lb* •******, * *-****x-*g
Utrtmtg*,* ,4 iu l*r *>**,*r inllMli*Mlt«i4
Iht Htm  4 ttt**
* ******** **'t*nt»* tha tei-pti.
■*•!*, ********
****** .Ml Ikll ft MMI
»UfM4-*My tn "in
-w-ttWt.. ■*• * IV* tMWtblaM
.!..% TW mm****-*, tiir '-te*
kt** im**** M* It ***** *
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK In*- In i-ii cither imported dirccl from ili. manulacturcrs, or bought for cash in
our own inarki 1, .iml quotations lor quantities uitt In- made as 1 lose as .nn wholsesalc house,
•
COPE 5 YOUNG,
.  IT'RC.USON III.OCK. HASTINGS STREET, VANCOCVKK.
.
r
.
a
.
**■***• I*  lr-KM  tta***.
Thn im ,fc*h i*
||  **,t!, ll.ii  .4
*  *■!. Iwn^.
1. *tr h*t 1*4,1*4
ihMr 4m* I., tlw* , *i.  la.,siUf»   llr  H
W  lu* h. ta|,.«.-naMh,M-i* ti|.*i fcl-iw
in i't lull itiil mitttiU MhMllNftfll
thti win ii- thf 'lM»*t*_ *4 *A ti* *****
.   1  UM* IK.
tltmM '• iiMitt»i' 1  tt-t*. *
TU lh il  Iht*ran
■ t» *****
tnaA* * * * ,. ****
1  !**•
obthMMt"  H-i It, IStl'-. - • ■-' ,  *Ur*
tt I* ki I tttt mtt
tttl  »1  * **.,**" -UnH It
I *  1.  thr* a tlm* *****
TAtt****** *tn*4 *** tlt|*-*«.
1 !'«. mIIM-
Bank "Montreal
THE
I'AIIIAL all m>4ti|i.
IMT.    •
• ......
MoFhi'e BroN..
SUpwrtfhti k i!n,itiiiiiiii"i.
BOATS 1'OH III Hi:
MyeM Reyit Cn* ei,,.....,. m.i■
I Wf-ititiii.lci-
ini'lill ,.,a, liim
•a*,  lalff.
POXaUMHIA  STREET FOUNDRY
HI
*n» CURRIE
A Savings'  Bank [
Department
Mi% Itr** -o|»ftf«| in tttMitfrlion Mtl^i I
Ihtt |t'i*e|h
IMHHI lllllll ll Cilttll  RtKi
ll **g**m* * ft ..ml
GEO D. BRYMNER,
■~t Mi-
(lARKSHK. OREKN 4 CO.
HANKERU
Ihil KNXNMitNr., Vn |i*rii. 11 1
Mt fw»li».l 1* ft**  *-lm **4 I . *.
1. tht****** pM mim a*** tai****
Umj*4 f. R l*aift«H fiMWlMit M
1 ^MjVMftai S fl-iitaf't-i. ****
OPPENHEIMER BROS. .„,,.,  _ ._„  _.._..._
COMMISSION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
Imported nml Wlii.lrs.ili- Hi-ei.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
COMPANY <l.t.l.i
O
IOO-102-I04 Powell St.
IliiX .'tt? V'.illi miii
. II  ( .
"Doynl City Market
"* J. REICHE
Meats
«l kmimp*. KMttiM. Irettti ***** Prttmi
' .rr4,1**m*m*m*mpt*rtp*t
* i*l9l,t4*h*t*m.t*m*ia *** *****
AtilNISlOH Wll.l8_fAH(l(1 A CO
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
I  ,,,.IM tt  t..,||><.|><-a
B0AR0IN6 AND DAY SCH00I
roR niRUi.
( iirrtr .in- ngctltfl for Jnliit I l"l) Engine l..iiii|.,ili)-;
pis, tlcnlcr In nil kiittltt ol Mticlilncrv; Umlon r«il  tJTaiftJS.ig__ffi_ttt.tf """
niiiin iiirn-. of Iron-Working Toolti John Camp UB, «,..„, wm,,
(u.iriii ll,,!,  1  ,..    l-i.. —******** WWII;
I 1 rra a ,i„„.,,t in.i, t,i,ain *tn • "< " rmxi It'll.
KKICHILNHACII
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
fill;,-. 1 lit Hi:, IVIIIIY tWONt 81 . Ne,, V., n.n . Ma.tr I
WOLFENDEN & ANNANDALE
I.«t.* W.*O.W..II.*ii,l.n
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREJCT
Engineers and Mill Supplies
■
tl 11  . ■ * ■  i mifii
nOOGE WOOD SPLIT PUlttti
O. P. ST. JOHN. Mininger.
' '"" '"* **"  ftg° C'^'f*lt**»** _Wtr**; 1._VWftt.-T***!1**■ H C-
Qampbell & Anderson
• eaaetl l.l.e Hfl
*  1*'  1                  .Ittl.
,
.  t. ewaal
l«,*a.
a    1  -.
■  1
1
,   ,..,. a,  a...
i.eatalaal
■• -   Ilal
a - ,- eel na
■
I-.r-.tal.
atW mat
ealtet
*  _—1. a. nti*
lWlell--|a a-
Ir.lUire H-anaa «,*. Ufa-ll n.
..,..».,( rt,,™,,.^,  at aeieV tttHVBL
»1 l-.L.
ttete...  IIW  i|*l.ll*ie "**a  **l
haill.t
......te.laall.a,.  att*   ■
...  •
ta .1 llw .aiita.  la Uw taM.
•■■'■•. bbb,i ttltMalla
.aw,.Bt,t-a.aa.-eaB.I laaellr. ,1a ,*m*
all ,le> Basi.iv ihae.  »|n a^, -**
,.»*.
halite, ..mi, Ml lie *.***
.Ibta, ,ei,tV>- aM amaaatm m
■sale Una tlaefe^aaa ala
_—al  -.  Mel
«l.il.tIt., Ilaiaaaai «.,.     • ,'.
' at**•.** fitollli-el ll
• v ttt* ,*-,.. laaeeae., ata leejeU
Hat...
'                '     lla. -.if
a «.,e,i...«.aii Maraae. -,.., ~ii»
1*1 IVt laai 1 tab. aU*,**.****
* '■*.* m a he"
IM le*!**.   ||
'   -taa. alatataa *
aU.II.W| aaaeie In iiaam
I  lak.  IMa  (lana
... t**.r* 1.
"'»IS|*«.  tM.
-•  tile
, .... . tlaa
—4e.il
'• laml
•   -ae. lie «|MR|
'
n.i ii. .«~ tm,**t *•
■ -*• a. aa.eaa^i«a|llal-jrt
-• taat M> aaa ale.
'
-•■•  A a, tarn
.«.*»
' •te*
aat ee  ,  . mm,aa.
f ■ -.'
• *. uaa. **m —aaar* a 1
a  >' -
...           ...
a -   a
a .•eaiea Mat  lie ata.
ateatfl. ,«*** lalataa.  MB. ...aire. **,  a
attte Maa m at**rm**t mm* eat et
a-.". ..
.  - *... a -       1    ■ tit  * * 11  t* ** *
a   •it.lMM*'.
lH.pl kaa* aa ika ak. 1
a -  -
-ai lirateaa.takeMkee.il I
e  .
lira tr.-.la» ttmata, t*  t
IV,a>e*.«a reaea4.ae.ee.a ■
t *   1
• laateea 1 eat.1 leeHtw  •
• ******* ******
Ifltflil f *-/.!,  rt*^,D III IAI.
Iiiipni tiis of Hiu-tlwiire. Stovett. Gi-uii-s.
I'nliiie. Olta. Ci.irl.riy nml Olnaat.fr.rp.
• •- eewl tine
Tftrll 1
T. OVENS
I,-;,,,*** *it**l, ml**** t~mlm>mm*, ti*-* ■*.,>,„,...■
tl.,***l„A*,f a«t«. iilit  1l*ipfiti.fai(i»r-ii't Wa#''i« ' .i*-if. "■■.
.1 M.i.,.,   Itii.'.ili'i'il II.  ■ I
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
I  tm!, * in all llinli
BUILDERS' HARDWARE
Dinner Setta! Toilet Settaf Fish Setta!
-  I --a, ,  . |  -  -..   e'  :.  . a
I ll lid   -.a,  I aafa.la. Ilnall.1 trl-ta- ^rr.)
t atee-,, ..re lie- .«e Iftttrr
(ltd Oolntntili Stiwt Int* Wpalralneiit
..  . Mini MM .ak. »
**,*•****,-•  Hi. tmmt **•*
***** eeaa.ll   la Ika laa«e eaaa.
***** * ******* Ml tt__M__al tMHIftW ll a* * *
tt, tmt mtmnatut armmtt-
****** tm**nmmm*m*mmntm* ****t*p*
,„ . , v.a.nkea.—* r<^
a  . .  a ^,^^J  ^^^—. ^^ —.
.*» mmAtaat. Itt* aa_lli»i_aail|
H «... um mam, ia.li ill ml
ii tt*-**- a
laa .mat.-la elelk- •*,>■*
* new-Taw ml a., ...... e-a
teeataaal  1 T IknU
I Mn** tttl IMMilL
ekt-rlrtllr-Biilfal. tae*«a atm**
tm
*• **.*,, mmt a aaa. iwrfia •- am*.
Hi. eVk.i-atk-.kameH «. —T ill—
a t itaa. CHE  lal'LIHII'LII. NKW  WILSTMINKTI'LU,  lllti'l'lHIl  COLOMBIA,  TUB-DA-  MOIlNINfl,  AlUlI'HT  '-'•''
'
DM GOODS!! DRY GOODS!!  U.Cole&Co.
Bargains Extraordinary
a   it  " I ~i  .TZZL—I *-.-**■
a   a~ *   it   *   **
Html Eg]iitn Bi'iiknrs
liisunuiiii, liiviiiitiiioiit
ONLY ONE WEEK MORE.
New I,ill '.;'iuil  piling ni iiiiou in li*' we miisi draw our jfivat
a |i ,11,in.. lu ,1 I'lnse.   Special  prices  Im  tin  next  few  da vs.
Will  "I" ii  "in   mn  l'i"  Jacket .  Dolmans,  i*l< .  \1 \ I
OGLE, CAMPBELL  &  FREEMAN.
THE LEADING DRY 000D8 I'lUM.
NKWs ()K Till  UITY.
i 00  I  iiiii villi '■
II
I
\\ .
a.a,I.  I    V  ,
11 , ■
,,.i   ii.i..   I, ,1 M ,1* II
I
till I .
1
I
1
11
1 -
-
II
III
' i.l MY rilUllT.
Aa.aaaai....    „   aa.t   lliBlill'.
^^^^e__^__^__^__K':
Ml  M  .
'
li.ri,*' I
....... .
M,  I  I   I
-
II
-
m_
OommlggloH AgnntH
COM -M lli.t VI'IIKKT.
NOUSES TO RENT
Aioiil, i,„ lh. National
I lr. A.iuraitct Oo  nl
ill |,ni-il i 'i llltl Kmi.li
I  I  Ullll.ll
' ' ,. ,. I,
L.I
t  For (intiii IiiviMtun lit*, kii to
FJ.
Real
Estate
Brokers
A,'.,,, ti l|in in- Iiiniii'iiiii'Ii Co.
Cor. CMson and McKenzie Sis
< ****A^^m^i^^^^^
REINSTATE^
IN THE OLD ST ANU
J. E. PHILUPs
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 HI 911
Annul rang*Young Block. Columbia Kl
FRANK'S**-*
'
*********   4   4   ?_
»   A   4 T 4   h   *
*   *   *   •
*
1
■
' II
■
a
Vhttt HatmelMltlt
I
i
CltMllit Ullll HH*•
i i  •
_____k
.'
*
-
-
■
Tka .,.,.„. ■•«,
LUNCH COUNTER
'- ' i" li
|.,, md N.rIh
In* I .renin .iini Fruits in
their Season.
.  ,i  i,.'i
roSTt.ll ,i CO. Proprietors^
FONTHILL NURSERY
rln **. ro.itiiill, Out-
• i,, ■
■
■
STONE & WELLINGTON.
I ..(-MM.  II.I
■
i  \i i i  .  '  M.I.  Ul
Where Kit.",".
a nl tool nl
IK Mnry  St.
Webb?
GONS
l.a> Cricket nti.l Baa*.
Hnll l.a.eeel-
*.  17 Front St.
W. F. BEGGS
•ML! KNOWN
il Tail
WE. F ALES
till  INIII l( I AH IK
i. :  ;1 II.  Ir^iy
UY I WATCHES
B
4. D. BENNETTS
MEAKINS
(altILL ROOM
• >h» (*•,*. lot CHOW.
■
VANCOUVER
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
ANO IT WILL
CONTINUE TO GO
i iii "
i ' ■
We've many
of them left
Ev
■
NeverMm
'.
THE REASON WHY?
'a
AMi
VOI! It IK I ILN PS
THEY Wll.l. TILI.1. YOU
Altl. (iENUINE. COME
YOURMELr.  ' '
■
i :
J as. W. Harvey.
Sill I I'aeiil  III J« .  film .1 IL t'aa
IIMI! .11 V. I
ItMitlll
* it «»
■
■
'
>
-
.  -   ,
1 Pnelet le IM I
t ..,ii. .■ Itlll ,
l„l.  • *Ila1\l-!a.-. I
\eett
On the Market
$300 to $360
PER LOT
■
. i. ti
These lots
Well Cleared
I* twu
i, „.„,,, 11..1
'-.
I littti ol Tliltij Lln
^.■Walt.lff feataieaU.
THE COMING CITY
OF THE NORTH
liny
NOW
anil Wnar
DIAMONDS
Great Chance
for Speculation
__>

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354166/manifest

Comment

Related Items