BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-11-04

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354165.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354165.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354165-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354165-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354165-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354165-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354165-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354165-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354165-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354165.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
iii, mm mm
NEW WEBTMINSTKH  -  -  . ]|. o
Ik
Offtcii'.0iii««
NllMllKIt SOS
WITB  WHIOE IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W. J. WALKER & CO.
CM.KTr.Ui-u Aia. t'lia. T/1NT!. AKtl
OITY AUHIT'IU!. lllllll.7.Ill
TElrtraiiai; ss, ami w.:hthini,','|:u
■NliW WKSTMINSTHH, IIIMTISII OOLUMBIA, WKI INKS DAY MORNING. NOVEMBER 4. 181)1
FOR SALE ~~ ~
WM. BAILLIi: _ CO., PEOPBIBTOM
TIIK I.KAIilNtl
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
B. H. LENNIE _. co. Toilet Articles, eto.
Om* noro iiiuii, on Third
u,,'„,„'.  N„il„l,l,. lar,. liiinll,
•"•'"III  II'mil n.,1,1 in i, I,.,,
Hnl-iilll litlil,1,1,,1 i„,„ lul..
it,r,,'I,,,,' imi,,,, tsh ilmol,
■ll.ll,,'}  ll,  laeiiia ,,„  blUlllOSS
|.,'i,|„-rl.i.
FOR 8AI.E BY
S. T. MACKINTOSH <fe Co
nn 11, i H t M n -i.u -, .-I
Tobaccos and Cigars.
I.alll.l,  ,■ I  I..   .  I.,,   |a
"■'    '"!■''    -1''- ,  'II-    !.."■
tt. •  • l  !■ i lln  hi
ll-ali. -!.,. I |   ll  I-   ■  a. a
M. ROSS.
Ileal tlstiitu and lnsiirjiii'ti.
OLONIAL BLOCK,  NKW WESTMINSTER, ll. C.
•■Hll
& Thomson
I I.I.I.i'lin:. • .17
NlllllT IIIII.I. -II II-MIAMK   IIH.In,
i III II '  TI-IIMIII. X.ality l-abllr
aaf I  11 *.
I'r.nliii-lil lniiilllairv.-y.ar
• a. ea.au a
H
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGJLNTS
I.till HI 111 ILVIIIIS  . IKU -I HVKVINH IN AM
inm.t imi ritt.vii'ii.i . iiiiiiiiii ut i
MOWAT & T>
TURNEji
Real Estate
Finnnoial ,.u,i Inmu-tince Aaonts.
A
S BARGAINS
A GENCIES
Wt- have pr-iit-ity in all pirlt
I the CM*/ iint! District.
FARMS Improved unu Jn
tiiprovctl.
L.n. in SOUTH WESTMINSTER .mil some choice
iuit. Irom I 1.2 .are! lo 2 1-2
i.i. In Fi.nl All,1.1,.,ii to
South Weatmimter.
riss
ramus i
miiii.. i.i. i
IIM,
' 1
in ii'i" iso tire
Jay, ik• .in- tilli-ritii;
1**1-1 ill lilt litiililt i*l
MimmIj- Sl|ll.ir>' .11 ilia
t..i*.iiii.il*l<* pricu nl
.' ll.   allltl   alkie
mjod ItitiMiii-
aS.t|i|« nun  i.ar  lli'
nunc i ■
.uul examine our li-1,
; 11 Columbin
Sin * i  New Wi I
minstt  I' '
M -ii.lit-hi Pire In-
■ i ■■. nl Mint-
cltcstcr; I'hcnix Ins
■ Brooklyn (lire);
t ni in*. Ins, Co. oi
(  ill,III,1 llin),  Kl'tlit-
.ilili- Life Assurance
it nf iln-1'. S.:
\n iiit tu Ini. Co. ol
Nttrili America; The
M uiuiil Accident ami
Mute Glass An., ltd
i>f Manchester, Eng,
CONVEYANCERS *•"> FINANCIAL AOENTS
i
Itlnlaai '- it   ru Hutai
WOODS. Il OAMBLE. New Ueatminater. B.C.
-
IIIUTISII  MON
MAINLAND,
'-  'lIKXHY I.KK.
il)Iilil r I. i i;ii.is\t.i.i  in .mi.
■
H.G.ROSS&CO.
C.ilttiiit.i,. St.. New Went minster. B.C.
„ IHl"
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
WM. TIETJEN.M.i.tui.iliir.i
H. T. READ & Co
■  a
-
taalia. mi l-mttn,nt ",»»,-* laiaiai
,,.-..-    m 'I    -,-.....
ia ham* att**.
Ci!w Aalalfrli   "ROSS
a n.c Cod.
in.i' i imiiiiitiiili i-i
Shelf and Heavy Hardware
AruiNtrouK-Yoitui; Block. Columbin St.
•ar.ai.L cottaa atltt'r
B  a COSTIS  Ol...a.I.
O. R. TO WNLB Y
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
FRUIT LANDS
Sold nil
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
I1.R5 for Eat h SUM).
Ni'n l.-<i.nun-Contract  ilstalc Insur-
liill or Write fur I'.iriin I
1. B. MACKENZIE & CO.
«0. Ctfaaabb $it**i* Ar* Wwixja«vi
.  "ii MU  Milt lie-"
.
hi .liU *******   ,ii.
i   .
■
W9 COLUMBIA SI.
WW WlSWlNilW.
TO GET RICH.
A |a*ini) mi*i i* ■! |«-iiiiv galocu, Imt
A CHEAPSIDE
I'utth-iM- gives au iitiMKi- SAvinjl * I Wpgwg ""
ihe |n,Hi,.  Th. man rati Iw **" •"""
)imi-Mil-,  ll. lilt- .inly n ilitiijin.il
RI6HT PI CE! RIGHT PRICE! MSttfU-fliift
E.H.P0RT&C0
REAL ESTATE BROKERS
PMNCBLY BAIL
MARVEKICK  BANK  MRECTORB
BOONDOVKR IN VAST SUMS.
Boston  Siwiiiffs  Dnuks  Sightly
Affected - Somu   AnxH'ly   Full
Arrest of it CIuvit Canadian Forger
Uiut.nl Htuii'H Warships Ordered
to Chili  Oil''  Detective  Cujii'.tr "■ i
Twi'tity-Oiti*  Escaped  Convicts
Athletic Contest nt Bnn Francisco.
IIojtox, Ma-*, November 1.* Ileforo
United Biatu Comin1-ito.no. Hal l.tl
tbli morning Mr. Dane of the Mavorlck
NltlOQll Hunk wu I.rlil in ITA.QOQ liml
fur .i liiirliiK on Saturday, i hail.- A.
Browning I- mti- nl IM- Miri'tl'- Mi
ll'tiliiT nnil Mr. rniuli aro lllll welting
fur larotlM ind for their ball to l»
iii'ii. Dbtriot Attorney Alton wonb
Mr. I'littiT"- i.jtil iix.'.i .it 1900,000, and
Mr.  Fri'tii'ir* at 1150,000,   Nolwlth-
nUllilllll! lln* llllii l.iLii:.,',i,  mi lit lllltlll*
hy Chairman cimiiiii nf tin uvtngi
hank eonmlttlooon yeitorday, that
inuu* ul tin .avime banka ol
tho -t.it.■ ein be Involved In the rillure
nf ii.. Maverick National IMtn-V, tho do-
poslton ii, tl,,- various savlngi ban kl
have shown -miiiii* mtii* idiletr. tlttt*
imr iln'iiny a number of depoelton have
drswi. their mom t from ll Bi
uvIrri bank, which tosl lotto I
in in among Hi" in -i in iin  t ■ ■  .1
Wlihoul a dollar In llfUO  With  l " ■
lln- renal lubjeeb -if Rnaualal ttt'trl*
nm,. here. Tbe etatemonl ofthobank'i
lUii-iitic matli' in tti,. ttu-ii'i-i in tlif
aieeood vVednesdi] In *** totx r ihowi the
nominal lift mrplua to be -t mi.!>.
and tiii> n< timl tu-i surplus ai-rurdhitr In
the n..nt.. t tat... nf tin lecurilltaol the
bank lBtw|l,0&A,m
A i'rn*t. ronference In tbe cat* *'l
Mi>i. I'.ttt.-r, Krench sml lunit wa«
bold today between the counsel for tho
»■-'.! tamiii and the court. Nothing, it
minced) huu ui in* gives
pul on i<\<< i-t wiiai miiiii in-
Hddfd at Ihe conference a» being pro-
perl rtha public to know, Noaddlt<
int.- ht.-u have been ntadi-, ami it u
•lat'-l ihai ut'ithi r I'litiM, I'i.-h li imr
l»itu luvi'irlvi-tiImmla 'ili.-..„,f. 1.1„ ■*
it I- iHened iji '-*r the purpose
"f 'I-* uitiii thn amiMiiii of bund* tu
whi-b ibi- three nn .iboold bo held.
i; itrlet altorwy ImUIhI thai thev
■ ■ itm, 1100,000 iii • j* ii
' 4". 'i I.. * - inn ft i ti o ;iii
lhat00,000f*ample «*riiriiy. If tin*
dbti t attorney carrlee hb t"'1"1''t h
I the three men miii novo to go
At 5 o'clock It was a
that Mr. Dana bad teenred a contlnu-
an" Hm Mr l'i*ii.i bad not boon
amlgned, and Dm Mr. Prvncbhad |nsl
lhl Ittl'. .iiiiit Mt, llatu'a
hai: mi rttlurrd fit.tii m,000 to 100,000,
Mr A 0. llnmnHI ** hi> boodimcu.
V-* I'l-itur wai  imtgned  before
l ■  :■ IMil. •It.tnttiixlitliirllalii-IU.-lBV
ni* tded i" i inlllj  i nlted UtatM
Iiiiii.. l Allornrv Allrti nkml Hut hll
h*A Im IhihI at I.. I Im than tbOM,i*»i
IMI.I  trait  hnlil  Itt  ^lAi.USi f,.r  Hi.*
i Hr* t court IJ iretj b •urrnville
W, 11 rat, u
Another Nrw Lin*.
.sas r*.\Mi«... ,VuviinlM<r I.—Tbr
■tinamrr MlnmU. Uir 6r*t of Hip nrw
•tnm llm ui«iTi, ,\Vw York md IbU
<■•***. tamo inin |«fit ytilrhtiy aft* t a
rather tuna \******v „t Tl da>> Tho
Minnola tim imt leave Now York
I r t-rarljr a ainnth aft. r the
>t. atm r. xhm Ki-wwiiaw.
Thr lail-rr  I*  imw  at  Vtlpnrto
• iilinqi a prftprlbT. bavint ***** it whtln
i ******* ihi."iib stiiiili'i itrtlla. Thr
third Mrimi-r of thr iti,., thr Ma-rklnaw.
Ml Nrw Yurk "ii Tucwliy. hut did not
.-  vn far  Iii'i mathltirir iat it,
and th* mil liati* (,. t- inwnl lark lo
New York for rrpoin.
in. ttr wau i..tit\\vi \i
Anlmmrnir crowd of 10.000 (wopl*
wllimiid ikr imni.atii.iial uig-nf-war
nuirnawpnt iitiiiabt at iho Uoehulce'
I'atilkMi Thrriritmin.t »a« arrit and
<*■ h iram *** iir*t«.l «ub treeMtdoM
<h**r* hi the IMI a«"tnbiae* TAt
miiIU wirr an follows: Sroilaid *.
Unada-Woo hi Hmttand. Tltw. t»m.,
So*, (tfaimaoy v. Norway-Won hy Oer>
mttty. Tlmr. Um* IV-nmark r. Im.
'**4. Wtm by Ifetmsrk. Tlmr. 3a.
Aflrr drawina M* Nnrway *** niatrhni
taaimi Amrti.a Thr Norwe-gae <-«t"
Utu jnilntM aialml p'llliiic th« iamo
nlafal. end lh" Ifteitt dn-Iaml ll iho
N.*r»ii|aii tram *** ***** nn thr plal-
i f-rss to pull at thi* lUlnl tltnr hr wnnld
ihrn award tfarimui tn Amerioa Tlit
\m*ri* an iram a|i|warrd u|-*i. Ihr plat*
Mw end na* errclrd l-r trrmrndmi*
rhwrlna Thr Noiwrffan iram falllnf
l'i ii i-i' the bout m ,* ...■itd* I In
Amrrtra. Thr rrUri* rtpialnnl that a*
A-MM-Hr* had pullnl twice in OM nllht
br w-ntihl pnt th* trami nn Ihr Wtur
butlng and rnfnpr) thrm In |nilt i-r fof.
Ht tbr L>ui.
•oravlhinff Llhr * Policeman.
m*.Mtn*ri, Ky.. Novrmlirr % -Itrtrr-
tiir William lUln raplnml  |«rtvr t.f
tl.r Trnnmw*'ronilcli wbo latvly  ae>
• arrd near the tUir Her yriirrdey
aft.rtii«H.. aud nlnrttihin lhl* mnrnim.
all tmttm*. and bronchi thrm hrrr and
plarrd Ihrm fn Jail in awati nrdrr* from
ibe giitf-rimr of Ti ntin-—-.
Oareleae Plcknickrrs.
Jrr rr it*ti\ vn 1 f. iii. Notrmbrr 1
l-rni tir** ntnkr out la*t *\nAiit mar
Nrw lYovidrnrr ami arp •!■ *u-* ■■ *
thonsandsof dollan'worlh nt nhhardi
*'f Iho fruit Kit.in A mil hf r flrr li tag-
-1 In Knobs, nrar II* 11* * ■ iiarird
I'T i'.'tftfk.r« It thr ptrttai .an l***
found, ibr |wtiiftlr, who erv all Dghllna
Ihr flitnn. Ih^ltrh lolji.tli Ihrm.
Ordered to Chill.
Nrw YoSi, Konaber 1  1 bo UenM
Mf« "It I* now kno'ii ihal thr
Nrwark l« ttookrd for t htllan watrrs.
"I-I' f-    batr    !..-;,   Will   Itt    lltH-
Ion lo hato hrr flllrd out wllh a ftAft
f *iipply of pmirishin* end lo oOMpMa
hercrrw with two-yrar NTftoa MR.
lifllnpr* hato 1 »-. bwn •rnl OR itttt
tVaihlnalon lo rtprdiir. iho wnrk M hrr
fWHIr llllit plant, and mprrlally hrr
" l" li light*, wh'- I, llr Iho ,)-.. f  t ai>«o
■f .if tt Hi,! till,. Nrwark wa* IMI
1., lhe lioftmi yard il wa* * «ilmaM thai
a monih or *\\ works wnnld ho miiilrrd
iingi bor fm srnlir a« ibo Hai*tii|. i.r
tbrNiiiih Atlanllo naiinn, Inr which
datT tht WM IhM Inlmdnl, Imt lii<r
ihtolopmriiti havr ifi«,'l tho ilopsil-
n>i»hl 1o|wii|j-.t.f* mm** rhttitra niiitem-
plalnl. mt *hr might hr r**ady
st an oarly datr for sor-
**t** in 1 hiiisn water" Willi Umm
embdoni and an rjtra forrr nf mon.
•ho hato lirrn put Iti work on her. It  I*
now botltfwd tMt the (M be mt indef
wat iitiiilf tit Irn day*. ***** ****** «team
.t'f.ti ti.i Mt<   .Vltnlral  llonham, nhn
bo uivi'ti auotbor vonol n* Iiti Qagiltlii,
nml will nut uot awuy for IflVOrtl WOQKi
pot, "Thoro t>.m< ui-" ii'i'ii tb'Vi'ln|i-
llloiiU which tud I oa to tlmt tbo Hilht-
dolpbla »ili got  iindor way f»r ('bill
abmit tlio -ai.,.' lliu., or [Wrllftpl ii few
days earlier Iban the Newark, and the
Atlanta ***** foi low ai loon 11 ihe
(- ready, Thb trio of vmwIi, lu-
gotber with tbo Uoatoii ami Yorktown,
now 111 route,  nml  llie  Haiti re ami
mh. Francisco already In tho Pacific,
WOUtd lot 111 a (loot Of  IDVeilof  ll"' 1	
-yeaaeli now available aud would nuke
qulto a recpoctabtfl showing for whatever ordinary uurpoioi mliclit lieliileii-
ili'il "Onooujoot iii tin* leloetlonol the
I'll 11 ado I p bla for -nt j*.- in t hin it ia
uuderil 11- iu plat •* A Imlral Qhtrtrdl
in command of tin* forcee  in tbeec
tvalora  Uc li 1 wo to be iniloui fnr
duty, .uni it i> -.ml iniii t'roaldcnl liar-
rtaon -and Bocretary Ht.itne tmtk favorably upon hu dotal) tor thb lerttoa."
CANADIAN  NEWS.
I hiahnlli, ttltlt******  ' /••'|-r afHaS I'o/ili..
f.firtl SiiliiAu,,, ntt RsftpfeiHg.
Wiwii-io. November B. -- At ibr
aaalioa today Chlaholm mtt lontoncod lo
Svnand two year- for n»a.iltliiii Utile
cits under fourteen, the mntencei to
run eoiieiirreiitly. Tin- prlMOOT made a
ipoocb itrongly protoiUoibblnnoMnea.
tin iln' iippllfatlon of t-otitiM'l fnr tbe
defendant the Crown cuea wen rcaerved
for argument before the rail oMrt.
IIUI   DM  I H\l I I K'  ».  IMHI
'.Ji 1111 •, Nm. inin r 1 .1.1'. l.ittittelU'r,
i •■mii.i-.- ..I,. 1 epapotntod to tettle tho
clalmi of the llalo dec Chaloun railway
n.i- tl• m.i wltanu before thi Roial
('iniiniiiiii.il. (% this morning, lb' -11'- d
he bail nm been able In liml certglu
:.tt.ia i„. ,ij. ordered on Saturday ***
|.r.*iliiti
m 'in 1 m ■ \ 11 un u ii
It. li. Knbi't. a welMtnown lumb*-r
ttieri'baiit bu dednltely accepted tho
nomination ** a candidate fnr parlia-
III' liUf >' 1. (.n-aeiitatlve (ur Vm-li r Writ
rendered vacant by tho upablon of
Thonai UcQnavjr.
mum -\i i-m nv wjurm
i.'i..'M... November I.* The Olobe'i
Waihlngton correepoRdeRl -tai.»: Imni
Satbbury would like to lee the 1'nitrii
Mal.. mak.• a nolpnelty tr--ti ti.tli
(snails and  KowfooodlandM wrl!ata
MeKinh) COOVeotlOR wllh Ibe Hritl.h
VVeil  lia.li..  ami  llrlil-h  tiuUtn. and
ihai ho hu itartad uni by nj log (bat m
any MiKlnley aaiii-tnent iM-tttn n ibe
f, ited Slalac ami tbe Weal lodtoe,
lanada ami NiwftiniHllaiid »ball W pul
odm the iiim footing u the Btatn wi
far ** the. i um nt ..I reduced duUec h
. mi erned
Itt.'Mt-  -at  l|l\   t*l  \t'.
'Iiiniiii. Scully, fOmerly a walMtnows.
Iiotrlmaii U dead, acrd II, o( late be
in- been Magaged In tbr bnclneec >*t nib
way mntrat'ior* lappllee.
■•Ill POOTRAURM  tillhiAli.
A . jl'l-'tfldin IRM  l.t't.iimi  **)* The
rana.tiaii'Atm'r). an  fi Mtt hall   Iilavrn
vroreii a notable rioton yeateidaybv
ol  Uh Bnglbh
URgOl «l'ih". i') t*n it-ali lotme.
\ it uurrKK i**ii.
Mi'\rartt.  November  5.—A.  It.
tb a it i.\ «rii known in railroad
isdrad. llo *t* r.r mat■-. yean '■
uirruf ihe Siuihrin Hallway, nverlng
■  tiuii wllh ItwbM ll *** Ukni
over by thr Canadian I'aclflf.
umn 1 tint
I'haplrau bar UkMMlRROlbOl lOllM
hg IH- •  Il b agalinl 1'iiaiu of  Vat**,
w iii. ii ret ratty stated thai * u*\*\* iu bad
brnrBlnl by < OHIRlbckai pai'l 10 hi* ttian
*Sonrcal aiul also on tavoh l •
Shot Bli Own Sou.
lUmtAI  N. .1,  Nmrmbor -.—!
Dm W'anlr a fOBMMt of lhl* plarr tail
nllht atteeipted in brat bl* wife. Their 1
nm Kiln. * i'luua man of m inlrrfrrnl
In aijuarrri that rr*ulird from the *•*•**
latatfaCMM Ihr tathrr wai ehlpM-
||o ******* trniramr Knn-slnc hi*
father** revengeful i<niHimrni iho
tuiini man lefl the boMO ifi- r the
■juarrtl and *|irnl lbe niihi at a m-lih*
Un • Tbl* tnitrnlotf he itartitl for hu
WOrital tho plann fat lift hero. Ill*
falbrr lat in wait tor him al a srdeded
•I-.t on tho had wbkh br know bb hoy
mould Ukr In Ining to bl* work.  When
iu> pueed tho "iiii wh. re hb fathei wai
mnt • aM. thr latter look < airfnl aim
with an old ibitliiin am) pal a hud of
shot Into thr ImVi I—ly ami aim Thr
doclon Ml he mil die. Thr falbrr
mad" mi rffnrt l« M aj*1 ami wa« I'lacnl
under arnct.  Mn. tfarda b dbtneted
..i. 1 the atirmpt i" mnrdrr her hoy.
Nol eo Vrry DMperale
TKX.ARR.AXA, Atk. Nntrmltrr i,—I
Napoleon Mi hiiii'-l*. the IhBOMOOUOR'
Iwtt handli. who. wllh tbrre oihet*. -on
tbr night of June p. nm, ditched and
rnblwd a rollnnltrll gOMORfOr train at
spur 1 w itt h. Btr mib 1 wart of heir, and
who was tn Ibr Octobat tollowini citrn
a life arntrn^r In Ihr ponllrnllary. ami
who r* ij-,1 fmm Jell by nralnlng lil*
Jailer llrrrmlirr **!• Ia*i, wai raplurrd
In bl* bou*r lit lbe tmrlh Mihurtt* lhl*
mornlni llr ha* hern hrrr at homr
11. t ' ■ ■ hit ■ *■ »I-. ikORfh rr|atrlrd
In Mr tiro. Yrslrrdav ho care ht* IV
\« ar • M ".naUalltiB and thlratrhod
to kill him and Iho tmy wrnl tn Ihr
ofliirriiail nllht ami IflM whirr hi*
fall 'f wai A DOOM Inahlnl tin- hORM
all nllht ami thl* BIOTRlng HcDMlcb
• urrrmleml. after i-artrylng iw
wllh the unii • t* Itr l* * frarlni and
Oacponla man and grrat »nrprl*r )•
fell ihai hr *.** lakrn allt-r.
IMM **•** tmmnltr***.
Thr I.itIV bird al l'«" MuiKbim
will come again on * TWt The Br* 1
and last time In l(errioi'«of the l.llllr
fulfil raiintlei'iy Company mi Thnr*day
rrrnlng NmemUr Ith, OM niihl only,
li-rodadB| lha arrair*t ol ail Hitle
tohl*. Ili-nrie OOOptttO • hlM uf ellhl
tear*  who  MTM  MM |»f WOOfc,  The
nriginai l.utir ir*n*t KOuntieroy *np-
tNtrfrtl by a company nf raetern pla)ers
dlrwt from New TOt-b Pronnunreil a
hit hy the pRCO, prem hnl from the pul*
pit and palmnlrotl by lbe piddle llrlng
rnr IIIQaoooai thr play ts as «-"i a* 1
•ermnti Iton't forget to *«eure ynnr
flMltad NRtt at Herrlnis dmi itOTOt
th* M**t'tt*** mi"*,,* ig.tt.
The VltlorU CulotiLl llilnk* Ihr
llll, hh* In. I.Iml which lately allistled
•omurh sittiiiiuii wa* a boat, and say*
eg prrlly plainly. Illlehle it *t*m*,
t,. ttl'il st the Ctihiiiiifi r.mark* inriietl
up at Ihe ullii * nn Moudst mornlni *mt*
f- Bt urioii*. and Indlftnanlly donlrd
that be wa* tbe wrMol of lhe tel. ffiatn*.
or thai be . aughi nn lo ihr eltimiy
host- tf 1Mb wrre |.ft|« <rat. .1 n|ntn
him. It was rumored In town yesterday Ihal ho bid motored bl* old affection, and Was about lo marry lhe young
lady whn *o faithfully nursnl him
throuch his Illness. He was not married
>e*irrday etenlng. hnl ft I* said be will
1k> t| it.-., •■-•i.u In iln* I if■> IViliyierian
DOWN TO BU8INE88
NOMINATIONS TAKE PLACE IN CORK
WITHOUT DIBOKUER*
Redmond for the Parnollitea Flnvin
for thu Antis Kniaer Wilhelm
Oll.'iiili'd nt Judge He Cun't Take
n Plctorittl Joke Itunaona A«l
vnnreil for the Chilian Jutitn'a
Action Divided tu to the Presidency.
CoitXt Novambor li ■ThoMnlnatlni
conventional)! Um Parnellltai aod Ui
i.tiiliyite. met imlay ami weul througk
the furmaltiy of plaelua their candidate!
before ibepooplo. Mr. John Bllodmond
w.i- ol conrac named hy the Parnollitea
and 11 r. Martin Wavta bf their oppon-
Hta.  Tbere was un dlMirder.
Poraian Amenitiee.
LoxdoXi November v- Advtii-« rr-
oal red fn.m Vein, l'l-riia, deacribo the
eruel peneeutl f tbe govorOMOl
Which b MM tO bo bent Hi-Hi i'lli rniUi-
.iiiiii tin* Nrta. -tui thi* govaroor nf the
priivlme i.f Vi'iu. who I" it uratidmu uf
iln* Shah, bn* had *«'teii of theSecb
itrengled ami bebcadod, Noaben jr.-
loiiii.u In prbom ami many have tirt) to
lha denrtlt pmliably to »iarte.
why nut nm nI-
A decpatoh frum Valparabo to a iirm
In  the Chilian trade, tti n |*!y lii a tlr.
patch uf imiiiii). nya that thr noiai uf
ibe junta'* refmal tu live talbfMtlM
to tli  Amerlian OoTOmRMVl l» that Ihr
members of the junta and tbrir a**o.
i-istti lu i-uuiniaml an- .i.t d.«l mi the
nni «ti"ii "f tt"- preddaofly, and eaeb
fat-1 Ion 1* afrattl in uiaki- onrmle* hy
•• • mil u* to yield In Attierlt-aii drmandi.
and lhat after therltvinmuf a pre*i-
dent then- <stl' probably tw a rhanir
fur ihe belter in tin- iliaaikm. Thi*
cheerful claw u am gooorallf iaco|rtod,
born ror, by thoM havma Chilian inter-
e»t*, aliboiith It 1* twlteted that rivalry
foi ii' 'i'ii "id- in > u eanaloi ooRRldoh
able hlttrruo**amiiitg iln- cSwl ol th"
rt votntiuti The failurr 10 IM
tnro Vienna t> irrally rt^mtid.
a* many even of the junta party
ti.n.itl.-r ibal Vtnina wai the k-gal
t t-t'ttii. bli iltuati.inhatinf l*rn
diffi i* ni from that uf Halms. Ha and hr
bavlna been rhosrn by thr elntoralr
lnwlv in ait-ordanre wllh thr MMtlta*
iinnai tonaa. Had VIcrm biMMpland
said a f"tim r llalmairdui. he eonld
prnltably hate bOM i«>i rid of by murder
or under tho covortof pretended MbMe,
ami tbo Jittil*  would  batr a fire gi 14
At it b Um fa-1 lhat  Vi. una 1* elite **,
far || kn»wn. and witllnc to undertake
j bll duiie* if prrmliir.1 !*■ -I
rankling thorn, and «in remain *" fur
lh< I1V0 year* uf what would bate hern
I - I* rtn The uflirlal a*l*l*-l wU, a *l|<
iiiiit ant ibrui, that Ylruna might bo
lutllrd tiark to Chill yn. Tbr Time*
imlay tiuhtl*hed a Irllrr signrd "An
Amori.au," aswrllm thai ttr attitudo
of ihf fnllrtl **t*lr* lo regard Ui Chill
ta riiiiMy due tii thr apprttaifaina
..I..,.
jmii.imio WIMJAH i'liiu
A cabloaram dmpairh wm neolvad
today at tho unrr of Judn. ih* romk
ll1u*iralrd «rrkiy of this rlly, aaaoaara
ing tbil iheiiormanrmtwrur had cm*
B<-ratrd rtery COM of that papr «f th"
tmieuf ivtohrr |i«h found within Ihr*
bortm of Iho rmpirr W, J Arkvli.
r.innr and prtiptirinr of .lodge. *aid the
only |ra*ou he 1 uu!*! si*i«n for lb*
ICtHRWM that a latl-m publlsbrd la
that bMO wa* di*plra*in| in Kmt-tw
William, ll reprr*entrd bim m a|mnp
of Kumitran i-tMitatn wai* hiag a —I-
tn belwrrn MeKfnlry and Campbell.
If till, ami |i|.i|nl-ii Ii wa* la-
hrled "A dorply tnlerrelnl awdtrnc*,"
Bipeiimced to CrbRO.
TRKXI11K N. J., Notrmbrr L-Adol-
pbu*Chambrrlalnof Nrw > •*. ** ■■.**
in (anada for a numhrrof forgerte*. was
ut* .i-.i boil todav by tho rhk-f of the
Oeaadlu Scent H-gvtoo aad has uvn
lockrdupto wall ihr notH.,11 . ttra
ditktn papv'r* tbamtierlaia utbargrd
with hating mm milled foii-ri He
has a number of alb**-*.  IU bastsera
Ihr •'ijititiU't..|ri,t of Ibr llrrk*hir*r
A|iarlnrtri>t HORM
Ouarda and Htnera flghung.
KVMII11. Trtilt . >""t*siU| I   ri'
****** i* and guatd* are Cabling at Itrkv
villi* and thr Urine ran he hoard for ***
rral mib*. t»ne knadml and ally ***•
VtetabanbMR  irlrasrd, liim tllirr&s'
■ udorianilo «kip Ttw Trn.
,,.... K.tflpanf'* MOOfcRil ha* ****,
hortifd. Tbr miner* will repeat ibr
dtisr at tbr Knoivllk Iron Company"*
and " t. r ^prlnc• mine* 1 ••** rj par*
llrular* arr not in be had.
Keotuchy todetr Mm ,**, *imt* Utm wtA
Mi Hrnnuno. Ky.. K*neab»r a—A Wbiartrr a wi,„wiv *>»,** *******
prominent surbty man named Wilwm. * >*%** from a menha^t wrttlrw *m a
unrtpretadly rame kmm. Indlna his * np of i^prr wltbool anything lo ladl*
wifr. two otber prominent aiarrw4 **At* .ate what wort of hRRRNM k* I* ******!
at.'l thrrr prnmlnrnl married **» bsrkrd in. or tin* sheH Is omemrsiird wllb mm
InU.ehoUsrrnaatrdlnadrunljHiorgH*. q, |hwM, htwnmtl dt(|lw wUW ^^
Apromlnrnl lawui 1 amid Thowpum ,Um^ l.u namr 1. immHiatrly ilwrlfd
Jumpidthrmilhlbr s««ftd *i«nr wm- „Mh ,  ..ty* lMhmMilt 4n9tt.  Thb
.In-, taking the fiaiwr end all.   Wilwn, w||( _,,„. a* a imthf lolhe iratrlllng
.hot Mr I totUxm «";1"»;- •h«. afin ^^mat, lhat the m*4 mmk*** Is a ll
f.lllni. Sbol VTllMtilt, thr t**   l«is|* nh}t*Xm .horn to |alm off all thw add,
hoTMRflldk. tttlsnwIserartblRg Ibr ^gnti^x*^ ihelt-wnrn. *ht*44l »oM*
town with a *huiat,n btr tbr other* %httX, ,.,.,,^,,0. The pm*t me,.
■Thnw dlvowa Mite have Mm Ibi gfcMl irm WMdan why hb eostoeirr*
...f-.___* _L_,_ j. -v. »"wr rowr b*fl1 'ki- mii**4 Uaw to tray
nt***** **.* ********* ^t Thr rut*rr .tamp is thr rao^.. ~
The Tortmto Hlolw of iifiobor Jsir. J|aW,hirr iWe*li.tmn.
...n!aln*ilie followlhg:  William OVnfi-
nor, rbempkm oarsman of Amrrfra, re*j *'•* *"*■* > *******
turnod fro* thr iviic r**** yr.lrrdav. I A wh,,,",r MfUM" **" ***»
He went west rarly last month lo Ukr I **fk,n« l*»-"in ">»leUlard In ihe
part In thr re«atta at Nrw Wr-teim- »"«•*"««* «^r rarelf rrarbr. Iiw
.tor. ll c. -horo hr won tnt prlae. *"**9' ,h*'f" "'" *«»«*•••■»"•■*»
Hettonaealn ai IVtland. i»rrtoe. and mmh t far HMteCpianaiabaMHiHOb
then went loMen Franelwn in mr the There I* a *l Atttt^tmtt hnllrt al thr
|vi.r*on lliilrh ma oTnaimr l« In thr work* of AW-tantW Tornhnll A lln.,
ttrtt of health and tondltlon. ami hopra llla-sgow. in which a prossure of IM
nbat Ihr irpott U,ai tUenbnry and pound* I* tolularly maintained. AM
llearh arr romlng on thrnoat Auslnllan hi>r*r-|..w<i UAlrt In Ihr shop* of
*|eamer I* true lie ha* ii^oitrd no Alriandrr I'rtrdman In Vienna l* run at
special adthr of their rnmlni. but hr* t** pntmd* pn-*inr.. and thr Cambrian
llrfing In Manhnif'* public «ielemrnl Patent Fori Companv. Cardiff. Wale*.
nfhlstlsll. O'CoMfor left arii. !<• with bs* a •*• hor«r |mwor Mfer whkh I*
Mr. M. l.aieii nf Haa Francisco to wotkm at ?vi |wmml* Thr rlrclrfe
arrangr tnr a nee tnr Ihr rhamptonshlp llghtlnc mmpanks In l*mdon run their
a* **cm as Ihey arrtvr. hoiW* al a tery hlih pro«urr. ihrrr nf
"I will raw Manbury anywhrrrand thr larani Malhm* hating 13 holler*
on any course." hr *aid la*l nlthl. that are krpl at Jon. Tbr Wood Vul
"And I think I can ttrat him tf 1 do ramrlm OciapMy In New York mtm a
I'll roiira from ihr bRtiaeea, Imw MCMreofftapMaiatallahaQoPhORd
An hi" Mackentk, "Tip" Allhn-r*. lhe Hablwin RRMMtin work* In Phlla-
Hnrkllng, lloiw. Krkanlt and other old delphla ha* a hailery of four MHJOIM
Toronto boys on Ihr roast and ther are power Mlers lhat arr ran at CS-t iwraads
all dolni welt. Hutch was a mmlng prossofr.
man when I wa* In  Australia, sml he
rou Id not Mil IRM at home when hr A trai'Mone wa* tr-rrnlly pulkd iml
loft utile** 11 was tnr the rhamphmshfp. of tho harbor at Klngslnn. (tn It was
III* wnrk out here *how« Ihr inscribed: Sa're.1 to the mom ty nf
fllfforeiiFo achanienf rtlmatrwlll make. Johnnk Crolbrrs, a hrlghl. Inkltigrnt
Austnllans riled him as one nf thr first and most affrri'nnak ehlidi illsd Frhn-
M-nlteri In tbr world end hr Is only ***• tt* il. 1*11, eted N yrarc Tbr stone
nnd rla*« here. He hid an Idea hr would ..n whi. h Ihr Insertptloti was cat I* In
flmlli oa«y io win In Atnerka. I neter the *ha|w of a ihleld sml wa* nf Vat-
*aw a man more tonfldent than hr wa* monl marhk. in-rfetliy ,u*t and white,
before thr rara a! N*w Wrstmlnsin Who wa* Johnnie cc,h,.m and b«w thr
iven af tir tblt he wai aet latlded and j towhilaac came then is the mystery*
at .Portland herald be would turn ibe
tablee' lie talked h much tbni 1 made
up niv min.I in ||vo blUiMUnd Imalliin
tln-ri- Dutch can gol away very fast
ami bawonl off tbe Hue al ISetrokec,
but I ilm? Hum in, |i»., at a pi. Ily lively
rii'* and I  -  bonded  him.  llanlan
«*)• I rta- I0V0D leinilhs in fn-nl o)
Ihittli al a quarter Ol a mite.  |)« .ht.iihl
ban i» atii. Pitt ii.ii, though. Duioh'i
eyoilgbl nt'iat be tiad, beeaun 11 then b
an obataole of any kind lo thoOMIW
he'll run Into It. Ile led I'ctenon lo the
turn, but Imt lu y.irdi hy lulm aruuiitl
lu.th iiunt * n lien iiti needed lo hive
turned only one   Poienon uiks nf
rawing llanlan.  I think Nni  will Vat
i.ini 1 be Auitrelbc *\**'t*** very
highly of yooug Sullivan, the Nan Rm
lander who ehillenged Htanbarv fm the
t-haii)|iiiiii*bip  I., (aet  tlu>y Ml I
witiiili-r."
STATE  KLKCTION8
Prwgreii "/ '*••  fT'mrrrefli ^pilHran
.tlruputr t* lh* tt*tU
cm mih ■*. Ofaio, Nonmbar 1 Than
wen four complete itato tlekeb |g ih*
Bald today, and om of thobotloai Ighta
Iho llu. k< ye Stale bM known ha* bii-11
"■tiled at the imiIU. James ll.Campbell,
thl pi tit  urn. mur. wa*  th*  DCRH
trait, candidate, ami William UeKlaky
WMlha BopRblbaa oandWale. John
Uin wa* the i'- ,■■■ * eandkUta,
and J. .1, AahMhunt wm the
I'rahibitlutt camlldatr. fur IbotMRRl
governor the principal candkUlcc wen
Andrew I.. Haul*, Republican, and W,
V. v. Men if, ti- mm rat. For andliut.
Rbanaaer W. c.,. Iletdkan, ami T K
iVt-klnhauab, Demoent. fir Ura«.
met, William J. Cope, Uepobltoaa,ead
c. F. Ai ki nt  For atinr-
nry.Rrneral. J. N Uh bard*. It-publi.
tan, ami J, P. Ilalloy, Democrat. Ad-
ditionaltmportaacobleal lo thb •'■■
Um from tha fad thai the lefbbtan
un a Joint ballot all) rim a I'mird
**'■■**• law It  K  Paine,
whnsfi term uplnc HI Man 1> I, II
xim.iMi \"t iMiu.it.it,
Kitituuvti, Va. NovombMk.  Roporl
received bora »hnw thai tan WMthar
I trgtab   Tio-
lag qatatly and
up In htmit a Ililit tote had brrn t<ollnJ,
Thr  ot.viii.1,  1.  f.,r  ;i  mrahrr*
uf ih*  —Mo, ,Md ■  ■  itumtied mem*
ken   *  Uh '  'kkfaum.
The Demoerath MRU borhrIUm riaim
Um Daam t.it« aill ebi * : t of a ion
memher* of the bouse delegat™, and
nVMlaM ******   "f mm-.
tern  bold '* thlri«*n air
|vui.«tii. and tdi are l.epuhinan* aad
Aillanr- 1 1: ; cans hate but a
I". « .an.l dati > Um Md. Of thr
AHlORM MRdMlle mura than ***** halt
aio plod i. il In eats* ""iv-murrai'irau'
»m |f rlrrtr.)
runm t* nt«-*wi\i,
**t\ lnvi.nn,  St.tntui 3,—Flwm
lull elrrlifii ntam rn,*ritiit  in-lf up Ul
tl..". Um k. Now York IbRC-i thr .itualktu
may In* •ummsfi.'.ti >> f-iuw* In Nrw
t York. FIm ll  fur «otrra«r
bMb I *" "  > a ma.'-wnvnt abantM,-
majority out*
side of !N* w  York. KlRg and *t*****
, bafwad ahat 11
1*at lhe fifrwnl  hoar  Imwer will W
rkr|^ hy lhe al*it»» mmllnard Hi'itn.
t In iHtio tbr llepubiirat • hair madolanr
lain* aod have wiped »mi Rutwiw-i
Item,, ratic majoritk-   McKinky will
prtthablv ht** a lar«r maforit? «m
tampt«*:i. DOMORl
In Ms».s'l.-,.oii. tbr Urputdhaa*
hato ma l< *■ :■ • b«lft
|Ui*eH tiN-m 1 (or OoaocMf. IMurn*
nothing of a
detfelle cbaraein \athb di*patrh b
' brine written, a bulktlu from Nrw York
•lau* that lh. .ily mmpkto at*t*»
Fkarr. MMM: t'a*-n, *T.>i*i Iklhm.
J.IK; Ilrrrr. Ml |t*.«.r'*piunlily I*
1 thrrrffirr S*,»0,
till ACOTRAUAX mrtisx
'mn-.  1.   Navaaahar i—TW
rkrlhMi l.-lar ■•*  Ihi*   liy. *h**k  *****
for nrtihiy iiffcrf* oaly. laarhed thr
intrt-lutiiou.'t lh- AfiralUn *y*irm
inio llii.. u  1 t,princih* fact that
ll wa* the ar-i trial of the ******* thr
method pnved all thai wa* rtaimrd for
It. Threw waa aaattri ******* wf thr
tf*nr« nf thikwrr and *•*****)** of a
-wandatoq* rharailrr wbkh batr hrrHo-
fotrmarkeilibrday of an iWum li
U.i.ai" Tbr - ni. 1 wn all that
ronld W *:
•1. '   t   a —.*-'.._•
Thr ranil-Klatr-* for tbr m<*dkil nam*
Irtelkwii whkh. if \***r4. will mlllV thrm
ilDapraetirtf in ltiiti*h Columbia* ere et
K-pRt bring iif-iH brfnCw thr folio tint
Id of rummer*: Mrdkat Jart*pta>
drn-r. |'r Ik WVt "mllh. ptmt** of
modkinr. |k. M'liu'l** Vanemntrr:
•artery and i^ibol'-wy. I'r Ufetr-r.
Vlhrwutrr: rhrmUHt. I*T. Ilati" **t \'*r-
lortii mMwif.it aa44b-R0M0l awmet,.
Itr.Mllnrof Vktorta.
•:
;
it f.-i: ti. rtl uf nm s ii i
II ta ,1 fi'iiiaafi!,', / a.l
OOI I'll WESTMINSTER  I" tl* *'•*'■*
I •   laaa ui- mi Itaa, i  I- ..1 lui'ila in
hi ii,  nl   1 11 -  llillii.ii   J  loiil'iiln-
i'ni "nAvST also a i*'bi\ iitwa
-llll  laal .alia- an in  lln-  IMf liinilil.
llllll lllliillii'i Ham. "I il"  lit  I I"'
i il I   !•" In i-l , filliia,
mill I, lln Jill   U,mil..11.illnlill-.
w
illaal ill
Ih
a I.ai lln
,l,*|i  aai
SALE
I  l.<H
THE  KASTBIILY
iALB,
11,1' lalillliil'li- llll
, ill. Illllllli..
i.ht oiuiam
1 OTSKBAH '
1. i.-.i , -	
iV."..l-.l ;.iiintil'
ijiAIIMS IX -
with
a- tt i,iiiuiiiiiii.
I'.tltll  lull ■ iOOI
II l.lt, •'*
.I.f., if. ill. !'" '"  '*'■*  l,*"*!,,'*' '"
I tlan fir Uwf Ml'.,
11-tMl.li  HI   -1
tally. |."
M. .1 . rut- I
IHlTCBIIllYl  SMA1IT
aal.iiil 11 I I  "'"
A.-i'l! Anil
i.i,-ri,. r.'iiii.i:
Ullvalt'- ' I.
(V
ll'A ST III'
11  lllll 11 '
N, i.'lli.iii.iu ll
is i.\ri;i:ilLMi:ii
NOTIOE.
VuTUILIS IIBIIBI1Y Q1VBN TILIT
•Sljc $c*bctev
t< i.HV. Ill-
l!|i|i!li'llt!nll ll, I
I.U  Ullll  IVn.
lllll- I!,- ,1,1, I,,1 111 lull,
-  I  I.I.I   l'i.Illl.lt.-t '  "1
tut |i'Nlll,,lnll In In'"
i.'lil.-il  lllllll,.  illllllli'  Hi
illilrloti
l-ll lllli-r IHilialiiiilirllii! ill
Iii i-i-l -i.li'i.l aim il
imli-   II mil-
|i L li,'i'i',"ii„-i',',v imrlli i
i.ii  llltl I  ll! il |i"liil
.uii. i a niiiiinb- In il
i.u- -ml ilfi-r «
llalulleilfiaillalilluv
,.i,n.iii,I,li lliu
iiiiiiiii.i. ..I Hi.
Ill-
-ait ill inlli-,.
aa |"i,l liliiit- .
l.l imilli laiui.I...I llu
aal a
ilil.-il	
ul ai mi!
II,-111 III
..in!  ill.
lllll.lll.il
I  III!,,'
lla- la.mi Iinill.I In jl-I. ullla Ilia' Hull!!
ID. Illllllli!.' Ill 1! Illirllll'l!)'
. I Iliin,!. ii ill.uuiu'
.uul illiliillni- In llu' i --I -im!
llll-ul Hilt! Illllt'I'll I'lllll "111'' H'l'
tlitlli*' rillililli, laa I la.-i,!,.-■ t>
•allal li|.ia.ili ., -i.-uu-1-
nn: cm****: m* utu Otsrin'Tt
SIOH
all!  Illl|iiirl!llil  1,111',llun,  till'  lllllll'.t
.--.I,!,-  ilul- al  whli ll  I, lilui-.l In
• lilt  iiiiiiliti'llltliin aa!  lellllliltilty,  ll.a.
n.i iili'iilnlly illi'iillulii'il ill 1.1-1 Miiliill)',
am * iiim ol llu' lit, I' rll.  tt'i' inli'.-
lo ib. tnuiaii'a! of -'itui' |,rovl.loii Inr till*
lllllltfa'llt   *lrl.  aif  lilir   l' *", 11111111,1. >'.  |,
iii.itii i li. tilili'li Hi.' iiiayair ailll.'il llio
IllOlltloi, Of Hll'  aaaillli'll, III r.ala'ta'lla *,* |,'
il a- ■ nt tiiu ii yii-.a tiuii, .ufferliiR
frou i > iiiu .lit Ii'ii'i.  iiiiiiui lui liml,
lllllll  III  ailtii-ll'illlnil Oil  I'l'llillf a'! Ill''
.'ill,  la,.. 1,1 aat  I llll  111  llll'  li.i-|'!l.li
Llil  Hair,  laa  In'  la'liala'll  lit  Hla'  |allll|ii'
DOC,
ill,.
ul i
r  i i i
Hll
lllll  till  nil  IIK.1T.
Kiiii.M-   I"
l-irilXISIIBH
I' 111.-..-'.1 1
.   '    ' Laiaaea-
. _ ill.ll
aliliul Hu--ttl.l met  Iiiiiin ru li.' lu J
.a..l.lll  .lil.  I lull.llai,- II,,-,,. aan- ..I
■ mill  ilivr  in.mii  Ja  tl,  i-l  [net,
,-t ill.. I. uiui .Hll.l.., ,„|l| Hn  l.lll.a.-t  llll'
uill-litiiii'iil lilli* ii mill-- laaul i Hi in-ii.-
11..- miftli  ttlaa,  -until I ilUtttliai'aaf  I full
 a I,-uii ..I llaa .jiilin. j
Ml. HANI. - llll.I.U'  IIH
0. II, .1 in  .
I l-'l I. I'-'
Ill
'l l.l
Mn.
'.I  -
|||||||I.
illllllli!'   I'l'ltl*
-ll; itll.llill.':
Ibtoeffort, i"
WANTED.
.altli,ml  i.u |ti, ..I.- in
[toil  Jelle-a'al  lla |a.llluli*
■ooi. to Im i lli.-i.-iiiii
ill  lllllll'.  llllll', l>)'  llaa'
0, la)  a.liMlil-.,l a lull!
l.t.-.-C III-'  -  Hi- nl -Ul li  -lllii  i.inly ui-tiiiii i.  a- u
., ..H.r public i.aili.-i- l..a  I-..j,
HU . '  I any  imi'    -a
tiy  .unu-  -lulling  .at!
Tlill* tta- la.  11  . . ..l-l...  .  a  ■ ■  a .1
ale.llllll, -ull.l.l lulu.' l.ak. II lie l||.
|*ella-a' 11.1101 U -1 ti la.l'.-r.l, > t.-fii-'. . ,1'jI
"l.l, tin-ullll', ill)' lit ....I.art....tt(a' lllllll  |4|,.at i.nil  tl„.
Ilia,' I'lil.i- llOlllqUl!
illllllli ail  .--]iii|-ll;lli,
fray.  Tlie' Iim- |ili;
tlli'llllll.'li- an I.  ll
crowd ul limiii, un
nl I
llio  llll
, "uoolad" Inr H.u
.li ui proportion, ut
mil iiiliiilriul lay llm
I  blokfUTI ti'lm uu-
OOlMIIIlM ,1,1*11, l'i Illi' Iinill llltil-,'. In.
llllii, uui' l.lll.il la. -a-,' wlai'a-i' till- lllll ill
tiro of 11,0 uiii- boirdlll.  limine!  etlltllilti
tlaa- .upromiov ovor luo olu'or.  Mr.
Ml uiui I'layril ».. illmuiKiil-lii'il n
lull! in -..lliinl.iy'-  liai.illii, ll|i|i,nnul In
In' lii liv inli'ii. Iur iiiii lil, atylo in
llli'Iinill .imiii!  tli'll  (air  tin'  tirilliilnf
*.a'..k purvoywl in lil*- iirltuia' l.olol,
Tlu-Milu I Kai.illi'1111'li We'lel lllll uf lllllll*
ala-iia a-, mul iii'illi.'i- pair ivu.liil luu. ii .llun
Iii lutlini Into tlislr "Hgbi ibilloopa."
Mr. IL II. I'm. ..tlia lall. ,1 :>- roloraW -uul
-'ji' ■  uiiii.' Mr.  A.  B,  I'lttniiilrlil,
miiii i-  . i J. ,i. tliillnl.il,  Tlaaa ctiltra.il
'iini -uu.'i- Hani! tbil I'liivii.t ..ti Si, i-
niiiiii. ,\ I.lr.un n.i,iimili',Imiii Iinni,
BOltlUS i.ll.lV i le'.tlilv illul a-u-l|j\ Saaaaii
SprllBor uml llllll- bOllll taa laaritat
lllli'ilil mul ni'ii' ti'i'li lie laaa ril|llally llllii- all-till,I'l- Il.'t |1 i-l'U  |hf   tl|,|
bolt,   li  ■-.!-  i.iillivil, li.iai'tiT,  Ihlt
- .  pl i-m*-. I  tii  ln>  llllllillli
•" ui uf Hi.' Irllli lirtlu
-ii a- ! ' a.ai.a- .1 alfaiml '.':ltl .Mit i-nlr,
llltil Ilia'lull li,  --.iiiiii Mitl'llli  .polt.  llaa'
! till a -ll, I turn.nil III llliu
k|4'ri|. Iillllllii,' !l *l'li'lnllil ItWklt] *1ra'laa>!
ll.ll I   I It,  -.'-ll.  l-ll.'  luu  Weill.   Tlia* I
I iil-l | .   .-I  ll.ll  .Illil  alalia .1. I
tlllll la.lll. Ilylllll Ilaalll  tll.ir  lull! •  Un'
a!-lui li i-llllli' elaeiVIl  ,ll,'  ,','lir-,,
il lull fixated. M.n tin mul |la.l...r ii.ailiii.il
.1. .ullly mi I In-lr k'llllllil ii|a|>niii<iit, mul
 .1 Hn- iu.irl. maliT mark utmiim-i
I lllllll ami it li.ilf  illii'iil aal BprllBO,
III liitii'-.  'I'lin tli-inr, tuTi' iiiii|r.iiii-
In-t-r, aiaii,niiiil, and an
Bant* Montreal HARDWARE
T
CAPITAL, all imiii u|>
REST,
$12,000,1)1X1
(1,000 W
A Savings'  Bank
Department
H.u boon opened iii contu'Ction wiib
lliis Ur.tnch.
Interest
Allowed
-ir imam
at Cnrrcni
*****
Wi
l-IAR
jllSl 111'
ifiit'il ti|i .uul marked nl cli
e carry a'full Iim* nl' builders' -*iii|i|ilii
clalties ni Locks, Building Paper i
■ ,ilsn It.ivt-ainosi magnificeni stock
■WO  CARLOADS  0
I'm- the spring trnde hav
.nul ui.n'l-
nl  lilliltlrl
DWAKE
rn rt't't'iv-
i!.i- prices,
'.s, milking
.u.l Nails
ul' Cutlcrj
CENTRALHOTEL
Cm-iiHi' Ciiliiiiililii uml himj,illH Hlr	
Nuw Wi'slmliiHlur,It c
JAMES CASH, Proprietor
I litt fit fl lull Ml iH'rilny,  I(ih! until ,„,... ,
araJtasfi wttSfflai1
T
Cl
I'lu'.M Mini t
 PMBBvarffw-
'.I'l'. .lid" '"'"  '"""""• "I  «ll
MAIIV IIIUIAN I'lll.I'lill rui-.,,
.W. TURNBULL & CO
GEO. D. BRYMNER,
:i'.a:i-!iu... Muinii!. •
T
M. L, FOLEY
OLflNDAGENTsLnmber Broker
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK,
VICTORIA.
l-UYI'IIA. THUS AMI III ll.lillis
llllll K 11110.1, a,',,,,.,
ij':i':iii':;L!L,i;:,:', al;.'!,';;'"-!""'"!'
iitriaal
■I!   ■■•1-1M.I..I ,..
111,  ,1 ,,
111
I I'l
im SALE.
Tl„- ti.ll.,,1,1.- I it. Ill tlm I'lll "l
V -  ll,  li..    l-lll.  II
li I    I  ill. I  i  I uml J
i,I,.ni.n  Illul, II
I '. I *i  innii lu
III All,  t  I 1'IIHMI-
KMl'LOYMlLNl' All IINT.
Kt nl Ksl.itt* .illil Ai'iint'iil
Iusttt-iutoa.
:•■ l-.i.-u-iiln iboi IJ ■-■  i  i-  '"I
',  II   lllltllll I l-l liitiil.li.-.l Inillilul.
i. |, I  llllll,- illiil -I-  III- ..! I- Ill'l I III   I I  -!   i]'|   lllUt'  ' 1  '"'"I
I' II  Itu. It Tel' I'l' I.
Iti)  md  l,i.,iiliiiaf Ii'ii'
I'l'l'i-i.'Il'll.. 111 Hi II >l A
MoPhee Bros,,
siiiiiwiiRlits k Boatbtiilta
BOATS FOR HIRE
,;,'.„',„ Boyond Royal OityPlaningMllli
in,i  iiiiu.i,
-ll.ll, 111 ,   |lll<
New Westminster
A1
i ITI.Ii ATIONK, IN liLliMtS, Full
ll..-,..-all I  .ml.J. i ul ll.  II. Id
V. ,,,,,, ,,.i.-|. ri- T,a I1R.VT.  '"f It'-'i" 'u ""iiu-'l mill  ll"  I'ut''"
,1,1 Wll.l. Ii.i.ll.l.I I'l'llgji  |,it„,„, in iml I -.!.!  .'" '  ,
l!i  up|a-t  .1   '  al  i'*   11,'iinni  ,,,,,,„. | 11,„,..l„  !i,i Illlln iilllnl-umi'.null Hull, l.-iull-i
...i.l.l..,.-    in ■'■.', ti I tt  MullllMUI.
liar  IH..I '" ,'' ,'  ' -,   a  I    I III . a.lliilil,ilul-
l-lllllllllli "   '    "   -'  '    -',„,, I-"!'  frtl.t   -\'»  «.- Um -in  I'L 1*1  ,,.  |...  |,.rr||,|,.  ,-|„.  -||„|  Un,.  -    i,
llll.1.1-1.J & I ll'l	
 ^____________——_——  Kr4i,,ii,,,,, lauuliijl ill HI. ii.'Iiil mil.-
, laa* I.ll  .till'  lllll
i' atti'ltlleeli.   Ii'ii,.-
159
-Ult.t  1
■
tippuritiiiliy
■V^iiiv -\ it I.
Cmi.I Ml:
I  |n'lillaii
AT AN EARLY  DATE lull 'IHi:
Nt'w Wi-iltiiliiali-r rity Klui'i
WANTED. "  <
in-1.in muil i'.
bh i.i.t. .■ drove bin lo -*
"y\ v  ul   UOOU   Al.I'lill  *t* (ur rulluwtbi .l.'|.itn... i ' , nut'. tli.il In Unlit WHI  ROt  a  ■ Mim',
' '•"""-""• • ,huUk.|, i.i,.,,,,. -,,. ti ,j
'.,  iwsteitsKitaa ***** *** '"■"-"' "•" M
.l|a|.ll.'lllaaia.  ulll  I.- I. a l.l,   Mi'iei!  **!>.    'I llae  |iri*Jillli>r
,,-m  i,,i; -ii.i. ..i.ai: iliit ""'"•"■■"'*""'^'V'lLii'a'.'itiv *u mtikattt .i.mlnad ud u ordor ol
■   ■    • *!,;*,* -..„,.„,.  I,.. I  I,..a,* ,,|,,JM. „|,„|„,H|, ,|„,r, |,|, |, .,,,.,  »,.„.
 .-_—._ ^~~~~■~~-~"^~~ lak. i. i„ plan H"  poo, unu imdi-r
tmii in* PUBLIC NOTICEi    i""i"' mm  '*'*•* '***" "' l,""«-'
lil.l-  J lli — i  TEST IS1IB* i.ii, .. i !..i i ii,.- allin.,
■' W'SSS ""'v'L  ■    t.-.llyi-»il,..-J, u	
j"    Phalli. .-.I  IU -I-.I.  t. illltlllala. ti.i If.fah*,  |,„ |,„,(,.|,    ||  | l|,ll.'   .|,.i||  la(  |
•r  Hi*  I'll	
UU-  I.  a.I-a 'I I!   |.|1-nil.  mill Ulll! Iinill   i. -»11,111 ll  lllltlll' I" lll'l'l  III   tll.'   Il.'ll'l
,    or. I alal. I, HUD. 10  ll.ll  I'-';----""' -*■■"■ "'I'lni!  Ill MflSkl
... ,, ni I lllll.'.I.    l.l. I.I.I.   Il.al   II	
'*'  I..HI -.nl  111   II,I.U J-III,,I   0llOO.il
tba'e'lairita'* ed llu' llln  K.-lil li llll'li  wlm
bo know not boa ittoto nil illaatton lUiol via  li li reported lli.t all
liil.ala I.I.I .1 a -lj.it..: t Ill  llm |illU|l|i'l
Itlll lb.1 liml. unit. In -  ii. in in.nl..  fair
! -ii.ii'd.vi.
I'll
BEGBIE BLOCK  TO DEPOSITORS
TO RENT.
THE
Herrings Opera House
rpilKSTOKKH AM' ItOOMRtHlXnisK
I  ni.n h
■
H.
i
a,„.|,|.,.'   a..
ONE NIOHT ONLY.
THURSDAY. NOV. 5.
tlill l.-nie-*. ;-, Mi*  If* II..t.-...a.
ll*
lllla-i ii .a l li
l.lil .ui lliiiiiu'lnuil   I
III Kilt \  I ia.i.i-,1.
an Al 1 \A\I'I II II. I, 11
ae! tin luillilin-'.
BONANZA
i
-
i. i
it
,t  u  i . llll II
tj. -..
ally*. n'
II,
ti. I' Ha.l    In
COX.s-HJ--TSilil.ANII lllLNILViil.lL.-iT |.i
D -
113 ; iat.
. I
i    ■■ '
-i a..!, wiiKKK.i-.uiiiioNot: -nn:i.un
lit*   tt   lap., i .......  i .ii uutle !  of  It.
I - I  III  !  .1.  I ■!„!  ■ ,,„ I,,,,..,.,,
!. .  ■  ...ii.-i I!.,  a a  «.
!.. arl ..1.I.II.  i l...iit.t.|a!a la  I.-l
i,l*i v;-.-H i:  '■■' "" -i .'.*•■ ti rut h mid i -* ■■ md ,„.
,   ,   lllrli.nl II  i. ■■
■ - ' 1. ■ 11.
I .1 -I ■  -
a. -;■..,'■  II ,1 -  I,-111.  .lite-  uu, >| |, !
ul.r„r;te*r.'n;'   ■' «n ''"""i* *<*•> *
.  .  " ■
Il.al   atitalitte-l   J.lll.ti. 1,.   t.a  Uld.T  taa
r whatever tUt.
i   . ibo poio'
PMlli-l  I.*.-  ■
ItiwttiUl
".';;:•;•;,' ■  - - ,.,.*t pn*i,,,.,., ,n..i..i.,
■
■»AMtll.i.i:iit;
\ inciitti. -
HMMdGRILL ROOM
British Columbia Land and Investment
JLOWNOIT, LIMITED.
Suen '.sins to Allsup Ac Mimon
■ ,i Itti.diUav Tin •nr N V. Him*
.  il..  gt* lli.t ..t  all  l.alllf
LIYTLI OCOKOB  COOflK  I
l»;ii-t fr.'tti Nm
• If  4l  lltfllUB'a
lit A I.
.*,,
AUCTION  SALE.
FRIDAY NEXT. NOV. 0.
!'  \  tl I. all   I 1
'. !  II  I
i aaall, .mil
■
In i-k-it ol il  low i.ni'i'i inu-rcst i^iv.-ii by tin* Dominion Savings Dank Dei u
nii'iii. .uul tin ia unci           i to the aniouni to be deposited, thisCompnnt is now i.
pared to receive money on de|x>sii, in large or small amounts, .h interest nt the rate
5 PER CENT PER ANNUM, n I on favoralile terms as t ti..  . 1
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
-.©fl
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I,ml it ttl* I It A
1	
I
1
ID, ft.'lf* '*
r.id.t. iu, 1 L.ti.ii ta eat llaia,, aa
U i.i.ia   ■■■-.,, ,a 11. li ■
of Sni iti Colambli.
CBALBtl TI.MH. - iliiu;l.-l.|. Hi
'
-. •
11
*r.
. Il.al, I I *
'
Bi'k'l.i:
l* ll.l a. ■
It.tk'l.i.t
i"i;  u.l.
II
l.l--Il:l.l.t I1AKEUY
a*) 1 ,1 II  I ta.lH I f.* 0
I • ii'i IIS  •'•  -   l-MMIin. I.ASIl
l|tata!|a  .—
-IN"  Ulll'   ■""    •'"  '• I',
llll.i. -II
tl -,.-   .
Hn
Tlllll.ll l'i"  ■■'•'
w.
N. 1 u.
II
ia, t, ,1
J  liiai.MI.-  I*  I"
I. II
i\a   -
If.-tt--
.
Wlllllttl.l. '
tmerifl
1.**  WBl.Hii. 1, i« -  u.i; 1 if unu
.
I,a,  |..1 ,), llUl
■  |.*1    Oft,!   i.i.lll.l'il  I
I
iritl t.tit berer 1
ireetoitdcao rnadllj he»et. .Mi Um
■ • tr> !■ tlm imtviiiiui ■'
Uiii n,mt. 1 ibooM b» token up
If tbe ti»i* uniit-i I-- il'iiii\ ur
eon oil 1 v in |4ii be dooe *** Uwdl|
.
'. tbe **m*.
M*it.* .l.V/i cosiMKsrs*
Not all tb" Ht *
llttl tiki  MutmnnUbd
umlibeotbei dutrkti i
mot baM
lobe the mri'--."  I  *  •  Lbattboot'
ai.a* i.f mm* ei" ooi "f wort In Um
.■,
...
*
I «   rubor •!i«o«i» lowerd
Ul  1   It) Uii* 'iti'i" 1 jhi-un.»T
joeoeit eoiewhot bos!
'•rim) Trunk IU'i*»T*"«'
in trool    - bra
• »i MUtfei ***
. «iti,.n *tt 1
I'.tiii ■
bed tl • mart end
UM  ****  l-l Hi-ll  l>Alt\i* ii.ti,  |irt.|»-
■miiaOd b| *ii<i« im that bbe_n|
*t«intti.w"i"' foi ptmmttpAHtA 10
iMniliMi trolefi II ihr rri)ur>it «tf l«itb
lotifM  I.Mw(j|ii nndl'ittmrta*
ii,. mjtm mtti ***** UMtMtn
, tif^umalilr  ***** ***4 \*AU4 but tlir*
jcwtnlmntiUH •'»liUUf*("f IU mo*ry.*
tbuuilt Urine tw"7hatMa *U*t  *• *  I
jdurlM manr |nrs ll
. .BltMl.Nl
• V  |,,,.i)W.| I t...,i',  iti .. .,i,t. it.    Tlir l**.}.;.'i.' llUlhf, |h«- IHUp "Ittlrt*
.,.tla..l,it,--«fli......H.» .,.1. ..f
• tfl.l.lla.l.ai, lie .1.1  .1,  I*  llf.t  tat
r.e,ai,tV4  1. .Ittlil .1.  0. a l.|i ,al,a|..  t^tati" ..I  lltmi* l*,aa«l,
-' „»  -
LITTLE &WILS0N. PROPRIETORS.
H, G. ROSS & CO. FONTHILL NURSERY
KO SOT CLAHXSON STREET.
Hill.a
HOUSEHOLD GOODS,
Mm  I 1
l*U
1
■ . i.  * .  .   n ..
M ■-    *  *■'. 1
hilnim.
■ini
II  ii  KOS8 4t CO.
11 -liable iim i
G. I. BUCHENROTH
CONTRACTOR
tm.rii .in -tliifb ben kittle r»rLfciliins **A *hi**l\*t ttu******
Qlttr* rm Attftlc*1 Iitn AAdrtli Uat
ttt*. r .- uff. • or ■•- I'.iiiiiRtiii
t'if»i»»- * ******
\. .- .   ■
Huu rin at fo thill, Oot-
■ 11 I'm
■
■ ■
l
STONE _ WELLINGTON.
.' -III.I SOLAS
101 t.i al I1IKII
.-■EHCHilTS  EIOHMOE
The KiM-KKnc mtotft *t*t V  1', IL Art**
***  r.'.it-i in  ■
IN RE RICHARO BERRY DECEASED LIOUORS AND CIGARS.
A "^X'L
I
ii, I ii-i il   .,
■ t'-l .HMU  |'|
NOTICK.
Hit)
•ilm-iN*'
limiii ni  ijtMH iiunKi:
i.i-i tsltl --
laSH*    Hlllll, Mt 1 WHI U
t*'ti***h*l
A
«...
BRUNETTE SAWMILL CO.
I , iiteh Ul STMINSTER.B.C
manufacturers OF Lumber, Shingles, Lath, Bill Stuff und Loiik Timber ud
In 100 fntit.  ALSO Flooring, Coiling, Rustic* Siding. Mouldings. Pickets.
Scroll aud Turned Work, Sash. Door.*-". Window and Door Frames.
Souse Finish of al! Kinds.
»*^i.cc-ULxato  "^Tcxlc G--o.axantoocL -i-l
Kiln ilrii-il Lumber ami Shingles.  Salmon nnd Fruil .lii, v
Shi|i|ii - ..-.in ..r r.iil hum i
T. J. TFt A.F» P A, CO.
\l laall. - -la- Hlltl  It. Illil  I)* ill |1 i),
HARDWARE, STOVES, TINWARE
I. ■!!  l\  Illllllli,
-. .  i.t. ,*a,
,11
NOTIOE.
wmi  ii .ti i:
ni. in   Ti.t
.'*
I  M  M.I.AIiKN.  I..H>.
• >• - -..   II
lil.MAI.
-  -..    N I  li i<?ii«*t. UulMlM.
IU.tltl#a"1" VII . **
:i:  *,..*.] ■•■is • *i-  .-i  '••• iitiMll.li*
'.-H-I
K*R57$l *« • •' '■■**" !- ■ i ' iifcm *'■-' •  ■
***** - JSS^w-3 * ***■' *«*■*•*•* il»»l tliry *** about '-In
1.1. ti*a'i kiiiii *! etrtki
It lltM tt, t c
H.t,lM
tMAKKII
Minud't't"  i II
) f,.i,t *■*,„,  \* - V"   -
e It." l-ll. litrrelsi and Beurell->i>lt.
tw«*ft riimnt-ftfnl  *1tA
******  tlill  *'ti »4»"
,, * .',  r- ■  lbe) iod *m*l the till "«wln«
i *****? hmt ****** "ii'i uu ii» Uw tt-*****
SHOOTING MATCH «■
^^  ,rim a — __
Turkeys
NOTIOE.
SHIP NOOOLEBUflN.
K, tiii: i Nt.i.i.sn.Ni.ii wu.i.
, thiii.
I_*al.ia1 Ml.l a|,((, .,
\*-1*v Um Uit itnl
Hll.l. IUVIXIJ ium;-.\ \...
.'Mil
BUILDINC MATERIAL. Etc.
7"1B COLUMBIA STR-CET. •  ■ NEW WESTMINSTarR.
B C
H. W. TERNAN.
Hatllil. h... lo.t
I.,nl ,.i. iltli. I   V, lillia.-e,  , ,,.,. IHI  ,• ,  *||,|.,|n.
i.  .....la _,, |ta  iat-aaaa laaaatar
aa  ll-.-iaaa. -1   ataa   II.  I ....J.'.,   I*.  la   lla 1 .... .,.  ,1 .1
1. ■!  NBIVTON,  > """ -alll,.11. *al
...Mia-- rtr .1
■  -
• ivi i.i.i.mil.
fc
mi • i
I.e. I|
IlL.tlK   I. M.lll-II 11-
**..,,  a
i   1  ,  II    'a  -
T II  lui A  - la ■ .
,1 III, II
l>';
HaltS-ll-
la. ■
II  •• I Hull,,.. •.,'*.
(.    11   in 
I.    arLrllilt.-  •
ll.tl.I.  .-l: .1-1 All.
.aat.il  Ifi.
I.  II a   I
'   Ulll  !■  it
11    H-I
lia.HH   I'lll.
■
- ihialy ,n Ha,, .tittaii. nf tbi. «..ll.   ll ,.
a lea lie l,'.|..| |l,lt t,,. , 1.1. ,„,t
Im a|i«l|a|.,ll,tii|. tn, llr Hal a.aUM |!>.
An ..,*.**,  II Haiti- I. Ml  la  lllllaa.
Ikwi-alltt Ito ba aill in am., a llhr
di*,„> t ul not oaa t t**.it*rm ttmat al
l.ad I, alll oal. Iroacnt. br* aim lo
1*  i.l,  .i,...i,aa ,it  lafaili'    tlal
It.i a a|a leflttt ll.t   l.a,a|. ,   .,«  -,  „ f,
j Lttr^ftal.
SERVICK.   A ."I'Htiaii* i>utii Mi ikn.. ii In
liitat a, lt'tntil|>. tail ii-ik .ad tu*
SBAI.KIlTKSIlKlei Alililll.tM.il I" '.H'f'-tkH ..idki,.*. 1., ...«„„» thirn
"." ■ tlal no, fill
THE .TTJ1TOTION
TUESDAY, I0TH INSTANT.,
Inn-aH-lr. ..| t
R  B.  KELLY
AUCTION
. a-ft ail 111 a. Tan, in i.
I  ■  ' ■
GOVERIIEIT  li.Ll.GMIH
HftiMi llli.it
M  n
It.
t.t  ■ • 11 il
tt<<) Imp
MnM MI.NI Al. Ui'lllt"ml.
I
■
-.  Mi,,,,
L »*" i f
■
'
T-  -
SALE.
Messrs H.G.Ross Mo..
r> ia.
Housebold Farnitare
ORiuit stir hestimmi
•M*
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
t.l 141111*
RichnrtU Strnot Now Woatmlnttor
Haiiiilacliinirs iinii Dealei? in l.ougli and Dressed Iiuntber. Shinnies, Shake.8
' itli.; in '1 Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Truys, and all kinds ot Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railing*
Baluslcrs. Brackets, newi-lv All kinds of Plain and Fancy Turntd Wood
T. RIDDLE
■„.- Tool..;
Dlocl..
Cnnntllnti Parllr
Navigation Co.,
BLACKSMITH
Mitel a Sii"-itt, ot Lo|i
J " ■ II* r-  w, '.-< -.
Uo|«.
Doom Chi
TIME TABLE No. 15.
-
1.1,11
ISli
*.t.A--n till.
Si aim.:
i -
M1
vi in
flSS 1*1.11.1:-. i.iiaiii aii. niii:-
Taaltlua, laa.lfa.lta.
It.rl |.iila'a.raa|.a,
I il
. I -■  ll - -  -.	
a i-ti.tiMi. i ii r
I* I i'i:i.I iv r.ti.vii.i
*J.  K.lua. .....  l-.it. It., a
lll/illtl llll.ll  "">"  '•  '  '  •"*,"' -1  I'*  •'".'.'  "all  I.
a.t ...a.--, ...a  e"a.et».aal
1     ..'--.■
    •  ■  I'l  "I  I'lMl   tt ■  ,   1:  ■
' .1'- -   ■ .*!.,)  llwlf  |M
»    « P*  t '..atfcf
It, '
I I I I   '   *
MreDwUa «u loo miM. ** **tt *
' tw relnr  II* ***** UtttA******* *U*
n dirioi ttmAm*
**. f mttt* iiiwite of nr ui t
Uf. 1*1 OTMMIUI 4*t* Mil ***** Iiiiii
'" murh rtrti iit lhl* tmi* f \t,„ .,.•
'. Tb»■InrtnrM  |*iil  lii  *  MwrUHr ImmI
i word for UMiUUto-r-) teralnn, t-wrt'
J iin* nn ih" *iiilt..riij nt a'iHntlitnilile
**'■<**, rofmri ••( •■*•**■**  ftut
a  A*"'   ttal   •llll't   Wi|,ril|i«*  wii  ll.t
■ iBieleet plere li Cmdi, Ptti MimAy '*** "'*
*** lhe rlmidle«t it,.I liln'-.t Mf.
MilNi^Ain'* Mum WOT nrj *..i
dully re*, it t.l ud ttttAAtnA ttiuttA*
Tltef n,-n1< Ihe atielntiM t\ihi,i|**|. ri
ben
L.t lui. r 1
•mill 1lttit«
Mi"'" - - i
Ilt,1i.I. i (Mi
|i
*
■
•KIlTKNIiKlLH MHHIKshKIiTi
.-, .* i
AI.IXAS'M H  8TRKET.
<•■  Itt4m4*tmti. %mt*m*r tlh, t*t*nt**"t,*
ttat 1»tn **,*!**
** It |',,-,'. «ii|,in« I.. ili.s.H. „f
imt*,***,,* **4 .Atrnt r-ra** ,***■* **'lj*„tt
IM  lit i* t M«|| ***..„  i *
v- I ;.i- I ■
ItrtMfMllI  II,
«lf*ll i in|i
uul Mill U-i. i
Tl**- l*V|rtitMt!t litre. .-t liir-fl II-
***\.* ii    •
nf mmt
|| in
u, ...i.i
«  I  l  HOI
•a-Hlltl
<it  I'uMtr  W..tl,i. lilimi*
Colambia Strset. New WrstiDinsfpr
NEW VANCOUVER
COAL
MiDtnit A Und Co. Ud. toi Haulmo..
New Wellington Goal,
«i
;;,
**!*** IH  i**
• t«t.»ii*tt» m*****
Lag * m mt
-,,--..    -r
I %l* llll-* l.lll It '
... .,.
. • *,,**■
■  I" I,  I- a ,
• *r*t*l l mtt I» t*nn,tm*
i Will
' i *—i    * inti.ittm
• |'im *«-4»f »4it mmt ***
■
Attmtm*
i, i-
I**,.-  *...  m tmtmlmmt*
**** i*l*ii
'
Mimri ******
MAIil.l.
iiUXIKR.
a*-, nl.tl  (U|
MM; IN
-J*&
it'll t>l<a*eri Kith tbrmieltei  and  Ihefr
h «ilr ami !•« in- Ih.i-ititi I Lit, k *.f  t",u*
«ni. aiul Him al any rale ttt*** tt*
Imal pVfpOM.  The  ImUN mt*  Ml*
11**1 ttl  tht*  WiMiilir-f  "Hlittitltll
i*
HBAIfKDTRKnmn ADDRRmKltTn
tit* tie* Mtfnrd. **i** tn*,***  T- * ■** i
teif,* ai.d li cwtiliiwoeu uHoMlf '".!''='. ,,'"f.1ll!;i* t*1" .'I "-• ■*"'
.... ••'** Th«»*«l*r Ihelflh Aay , 1 S
PrnriM ui RooMtAii lOma
'il, (t,t..t.r t"*l
IJisiHiNi.it: tiii; i,n;ni;NANT-
lllii*irileii IMorb *ii'*hi*i*. mmt tl Um
l-ii.ti m»i|p Iwhif |-inllirli fiia*-mral.
Tl--i»«lfit  lli
let li.lt* If. I
t 'lit '
-.ii.it ■ i ii a it.
■ it ,■  ->■ . .
i   I.,..
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
' If.  hata  |.f.|.|f..|  ,..  ,1**1,1-
in.iii-ii- ol iiKK laii.i.,11:
IVAIIIm, ii|.,.i iin.i, nl... .1 «Ml |„ ,t
$8.00 PER TON
Fnr Ptr Cut Ptr Iiim.
t  ■  ' '  iltli'*  1*-. ait !..**.** • -1,
tirri-Ol   tH.l..,  ilLaf  **i,atJlt  •'
*.M.aiii Mfl
.ti-a>ajN.1»iaa,lktataa.faaV atatt- .'I  al-it
llr. Illttl.iaiW  Wt"
'  • a V  la-talk   II  -  "
'   '- "  alil '*ll it  l<
ll.a...  .  .*,  ...  .;w,a,  .Hllrii  I'
Tl." Ii1tr|r>at. . i.-,|,ta| ,*,,\ nan.,
r* rrfaaatnlrll tf.ll 0.1'
It..* I'l. llf Iiii.i
•I A
a Mil Itl.! le,||| „|V,1*.
****£**"' imi
ii,.',
mm,  ll. *taa*4, I .- - --f
:,.XXi'a\ * '•"<•■■'■*"<■*•""' '-t .•'*•••■■.
j|i.-ki...i ^*:i:^i;,T:.ii,^\^t,^.,h
i ii 1,1* tin
*  *•<*■
111 th-ntlit .l,„
"  '
tli'ri I
"MM'irmlntil* "' "iii
tft-il.iill.tiit..-. . ii.  .!.,- , .1 '-.tfl kt.trtml
nteitil.;.' * ■   ""i .  •  >•   ■ .  III    i   ■
fitiiiile*. itthimMi ni. Ni *  Wt**
*■*,** r fir allewl
llln Hie lll.liltl  I.m  . ,f.,. tMttll.il
'inn.'iniii telei.raiinn  Vttt*t4 al Hi*
■
in,|k,'"n '•*""■  ** I**  'Xa*i*ui*'i  DonRtll  HM lillhl   It ttA* Hi*  tn-ai  i^'l
ll.. hmlli.t Uh Mid linlii-l ilmll k***4  **,*'I ******<**i't hn'iif, dOlblimRi lo-ai
■l""rl!:;'' .' ,  ""'!•"•""••■•"•• < •' '■- -'•*•'•
1-  -•»'*•. .  \,-.-n.*1tra|Ml,f
Am   tli   linml.lt  fletfdenl
MfL.tlt.. Mnt) HI tht- t*fpu**t*tt*
..I Ntili^ WilkilMI-nii
■Wet«i tm *** ntt**-
"r io»«t m|i|tlt«*l nntl ******** *ttti ii„
l«lfiMlerr«nf 1-fndPWi
ti-tl  Ii-liti  « Imiii
tt  Mlnt-LT till
W
TALL ASSIZE.
SHERIFF'8 NOTIOE.
wwmjtimma
y-ultitt. nf -il
fl  Istif. IMt lltf
Wu'ii«n.it,irii. n
III «lf 1I,-,Uh|I t.ll'tf.  ,  tmt
Ifitk   |r*Ti-l«-iil,.,ni* m
TIMK TABLE
|K|HHit. r... w,| fm ii,,i ,.t-<ii *m*
I nl tre* I lllsWOdM I'ln.i altl. I,
may lie UetHi
ai-fli.alkm.
Str.ROBT. DUNSMUIR
N'^'^J!!^^.1;:,:''.?^/^^^'''vim^^ma"^., tii.,;,.
iMMtei "(  ..tuvll.afi |„ lnt> ImMna. V  *i
may  li«ie Imt'lnn. Il-,f,,i -,„. ,, ...,|t.-.| |,.  .. I.MIM
 lPtMVanflwmMnod«riOaM
n* Uti 1/
1/1
tlte   M**Mnr<
U i-.'l  if  lln
******  «rti1
*'»1 it, -
■ -.*,Hla I,-|   (,,,
1*1 tlllt»-***»lll-
. ....I..  I*e»."  unit  -mrmlrf^
I,,_t,.ll,  It... Ill
"' '    iilllfiHl  niaji   mi'l
Uitiii)!  1  $rm  \\<  "■  ml*  liltlil.I. hi -,„i i  i|,-i-(.  iii|h,i U™„ r  i* i,  ,   Hmvtif trttftrf
. -mti tiMs   \\ i\iii,   i  "•" ** \> ■*>'* ■*•>*** »*p ""'•' "W,MIIMtMewl«.t  It Imm , „,, MndH-nll I*.
.   . ...    V . '''  . ' " " ■n*  "  '  "    '"">•' *J"" '•"'■" »".l Ii. NpTlftlter.  KotWltblllndllH  ll.e  *,** yt tu'l.._..1..r net lenOM
■    I..-.1, nl I.."  ■■!  ,l-r-,l   I :,  r.-  -lil..||1n,,   llHMHitl.-tl. I  t.ti.li.,*.  ti,,-. »,.f ,(Itr  ll« ...    . Ill „ltW*f
t.i'isti.  I-  ■ [it r.iiifiii-rtiifMMv-r.itiitHi.i itniiliii rain and thet|jim|i ami |).-ifnf i  ,  Ann*
IiinliH.  I'n-t.i it..|,i.-i.t„..,u .in, i.iiiiil- lii .  .ifiiHi.tl bLasuIii nt U.i.afUii-U-L'■•— _,.,i. tkii*i*i*
P-mfinrtil *t*t*iut *** repoireo to un neMmih*i*-f *■■•*  ,, .,*,.,,,, pt*t
no
A.i.it.«tM i M  r "
lid CmIMi He a la *A UMium  The
-, itei I *-i* Umm ll  M  M»nin
t*,*, ii*.,,,,  i.ini.).  i„ nrf tttat ii*** twltteii tl,. nil *,*• n.iiiltnl i>, ■*. .„
(■.^XuR .llfi.rtu*Mlli.fi..fi..i,,.„t„f 'ahi^i.. »r**Ar
m*4**4 dMlT-Nifini 1«! |»H*naMbe i'..mi M<ii*rlttthi i lir
ler.il.-t   TW. 1*mm*Villi* *** WetlwlMI.-  -1,  Hi-lm  ■!,,  Mr.  fit
th*1  llM-fi.ll •  I  t(.-il,t„t  |M*1M  ii|f*,t
hair **** n .iitif .-! I-t n„ .,1,1 H.ilrt, vtll
tHifHlll'liitft ** l|'*i l'-ll h t .,nil,, 'ill.
Hll.Tf-tlll-ti. Hli'i ill \m-1*.,„* MIH |«. ,*,,«. 1..1
|fian«*ff l"ll IVMI fm.it. IhU
tnt iiiftRHiifif mil le iiHi.i. i.. i.w.tirt-if ilar't
pa* end eetijwl ihn  *i..  ', *■*,**
'\  '  MiU-Mi-.M.
t*h*ti*1**i »l« „i.„f Wf^lmlnilri
Vm We*f niiiiii'« Ii/*1„1.,  i ii
V  ■
nl ii Va.M
E. A. WYLD.
Arllni Manuel.
I JinnafT, l*»|
The Crown Stables
riniil Hot 'finiitlVihlelts.
Im-I'll'. Ill ill,..'ily.
'"  '," ■"''""' •**
l** ■*' HH ' ... ,-..
lairti '' •***
A E.CI.ARK.
ANNIE WRIGHT SEIIMRY.
i WOU-i h ttiiisimiji.
B0ARDIN6 MD DAY SCUM
rOROIRUI.
Tfe> ttfttth  1**1 tm**  *****
* ■•'*** v*4 **** lltH-wte *AAt***
MRS. SARAH l. Willi.
I-SIXIII-AI.
B
01 i WATCHES
>' 1. D. BENNETT*.
aVn*r,*'«.'.,1l.-ll I"!  ","'"
..iaa.llk.i- m* nmmi  Iff, I"
rill aU*. iwitrl. il Iri-aifil r."* *, XHE LEDGEI!: NEW WESTMINSTER imiTIBH COLUMBIA WEDNESDAY MOIININa, NOVEMI1EII I
Herring's Open House.
The
Imperial
Stock
Company
Arc iittit' mi ,1 imn- of this
circuit, ami will return in two
iii-iks for three days with an
entire change of laili.
[oiih E. Rn i,
Manager.
grhc gcgiflcv.
I*''!'•"■  •* -HI  ill.lll,  oil  „y
1'iiul...! Hi.'--I.nml, ami ,u., all |,0oould
'" I,",1" "1 I'l* I'l'iit u Iinni, lint li
would not.  .Iiiiiii, in. lum it nmi „it i,„
imviilllslitofdiiol i„„, ioIioU hi.
itim iimi un |,iiiiii,„ ii„, i,-i„„„,.s r„iiii,i
i"'1 '" inm imii'ii to ii'iuiiii un
l««l ill-'limn.',  II,'  „|	
"■uin I'm ii, ih.. ,1,1,1-
1 'I in   lln.'  Iiu  wont
not,  lull   for  >|ilio,   -n,..  0|i.
Xfflffil" ' """"
"Wliom-i thai  I
i il,
.■in
III!
llil
I'l-lllll)   11,1-1,
I'll'il  llllO, llll
Hu' llll!.
.luil,','"
nl i
lum!,,
id iiiuii
>| utt |„
II. IIOO.
 ll
lllll lllll.
Ill lllll
iiiii railway ii
iiiu-iiimi  n>
iiirouiii i .'u.i uii-'iiiui",;;,;,;;."
clliublnH iiviii |o|.  ,i |,,u , ..,,'
Hll' Uiii I, litli.li; ., lil,-.., |,||||||,,|||,|,|.
lul.  Illicit. How up a „i,,. ,|,„|,,
lu,-,-mu  .,-,.,„,.,| ,..,.„,I,  ||llg0,  ,,
llioni a clianco to n i„h tlioy novor
li'.'li'l Inulu.'il  I,!,  |, ,  „| y
ilshlitolkod down fromtl mt ,,
"I Ii'-y ku .Im-l.  luiiiiInu auiilii Hiuy
■ny Hu-y ti ill I.,-iiiiii-Ii tondorol Hi.' ,v
'iii-iiii-iii ot thn ilm,.. Umn llioy iro il
'lli.-i.-iiiiiy li,-|,l,-iiiv,i! laaa, In
li II ton
limy lliinl, Hu
f principal logra
Hur Hint ii.iy
1 III  llaa
|.I,a|,a
lull.
I.'lt
ll!   III!
,  lllll
Iim ovary mlnl.try m iittuwii, whirl, will
","i t'l'iluiu ihu provlnco win,,, tiu-y
I'lniiii tn im it* iinn."
IViitni'ii',I'lirliilnii I'm,in Convoutlon
tit T'li-.iniii lui ii'.'i'i, |„„, ,-oltitloni
wliloli ili'iiiiinil.'ii ii provincial franulilio
l"r iii.iiii'ii, imiiovinit moll n .top would
iiu-Mmm i-InliiK miiiiii, iii-oiiiliiiiiini ran.
don 'I Hi" dl*|,liiy t,r Indoooit iirlni*
Iur llilv.'l-tl-liiif  purpoiM  aif  tlii'llll-li-iil
' il'itiiii'*! I'liiti-ii'ii agoln.t Uin irnilli'
liiililiii'«>Klrl*fiirliiiniiirnl purpoiM In
lli'inrlii, II, Orirocom mini Uiooloalni
nf llmlViu-iil', iiii,- ;,i ciiloog Sun"
.li.)'*, uml ailii-i-il n„. raiting In.iu Inin-
toon lootililoon ibongo ll.nll of ltd. to
iiiiiiui llm mil.'aaf iiiiiiui,, i* prohllillod,
"Alplll Omcill  IVl'lu'l anil Ciiali"  iv,,.
I'm II. Ii:iiiiIi-.I in  ,-ily,-l,i|-|,  ol
i.i.iiii.ni, nm., iui »,.,.|, i,„. rogltirotlon
In tlio Urtli. ali'iuu- ,i ol Hi.' local
vital -iniiaaiii',. Tlioowuor of llm lomii-
Willi nnl.,in- miiiii' ii i, brlghi innii-
ViillllttriliT, Hll"  llll,  1-,',','iitly  ,unu,  I,,
lirliihiuii Ui.i In,i,ii- ,,| Mr p, ||. cook **l
llllll illy.  "IInly nni-,. in.|,,n  ,|n |  ,.,.
mombori nu I n„. nm olionclor
i"'iiiK roglitorod lioro," llio clerk .aid,
"mul timl wi. ,.iil, ngii, »Imn iii,,,,,,
fi In'riiitnil iwril.tod in hiiiini i,i,
•uii roglitorod u Jo.ua t'larlsi."
Alui. McK. Ilunlin, a run,, lul. r in
Mi-lii'l, nm , Im. I., i 'i, iiiiiiiniu,.ii inn,,,
■■"'llltl  Jnilnil il i lanril.a aa! lalmiiny.  tin
III  llll!
TIIK  HHOAD DOMINION
CONCORD  OF  SWEET  SOUNDS.   ~  (| ,
 if  ll'-in  M a.ial-
alnior,
i.:!zk.T'"m*	
. ol His Sum iiiiiiui i   ti.  ni..).i.i.,Li-in, ,,( Pnolt M"
aliu.n lagOlllM  III  llll*  illy.   N ■   ' II    '"Ha.-  a.a,  III.-  uml  „,„
»****** «"ui.«dul»ta,sr™°i , „,
iltatoal i. I iui.* Klngalon i.iu ,..!,, in ih.. r.ntrnl nml
ll  Wl    '  . , i ■  i ' . , lil  I.-l lul. coil j
i.niii throng, olliliai t.i , i' ■'. ''i - - i-"i. i""it"i*.t tl..- in..
■-  sariM
''  .. I I..  . l.-.l. 1,, Ij
Iillalt,' IllllUllli.lnl .lad  tilled  Wllh lbt.    IVoltl hM  I " li  l." lie-el  lia.llalale.il
1  ■   ■' l-l"!  J   !■ 11  llll|.l.||ll'   I  lU-.  I!"1.1,1 I.,I,  llf  llll- ll<  llll ill  llllll I |t|
I,  1,1  ili. " illi.f ll,, ,l„l in, |f,r truf), I. ra.Jta,
ftireetfi Ih I, t-.f ..at.. .1..
I   !!■ a*    I'l-  I'll' li.li, i I.ni. || uu.
Ootobor 1<
la-'li.ry bl Von.  Aiiliili'ii,,,,,  UK,,,, ,
Kilo ii'Saii. ,,i  Siiinii, wl, ..-,,,>
i.uiilli'ity wi. iiii. ii 1" ii,.. woddlog,  li
""" " " I* alli'ia'd mew, bOWOVir, tl.ilt lliinlny
wurairrlodprovlouily loltirthil rulk
llll  a lain  llu-  •llillili.-.ajt  lla-  eiililily  ,,!  linn-,.,  ,,]„„.
,''■ null.-  ilil.  Il'ir.liiy ri-l.l.'il nt unu.  Thl.lt.to
'■""I Iho i.ii- i donloa, illhough be
.1 IVIIIIllU li'l'l'll- Hull I"' ki'|al aiiin,,.',,,) with
.llllll.I Crullt.ll.Oki Wli" laae ill,..,., I,
lia-ai a Illllill, *l .1 i.laiaia ,"!ll„wlli'l-■ III ll,.-
NorlhWML Tlan .lid lul,,,,! || ,,|„i„| 11
t* ill- iii  UJ'.. IJllllTilll  Inl.'llliia aal  lllllll
Willi unly i.ii" itrni.
A  ll, -|.llt. la  Iinill  I'.lfl., Hnl,. .,,).  i,
al. -In,, lliu |,|.■  I.fi.l, -mil  l.a.l  Itui,.,.
dfti  morning  at t • t'* i... u. bumln.
Iillli.'. lln.. -ui.'.- -i | lum!,,., „ |
■ndooal -i„.i.. ».,i.,.,,,,,  ,,,,! ..,.,,,
* it- a.r Uiui,t.i.i i,,.  i,, .,.,,  'ii,,,
''I'  I' "'I'l I I" Iiu. u lul  in
lit...  i ngln. iii.-i.i-, .uui j. :i
uu Iraaui iiu north
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tin* most extraordinary sale ever known in British Columbia,  Dress Goods al
quality.  This is your opportunity.  Tlif fare over to Vancouver is but a small
Terms will Ik* strictly Cash, unlrss otherwise arranged for.  Offers Ini' tin* stuck en bloc,
fixtures will Ik- received, .iml satisfactory terms can lie arranged witli responsible parties,
I nl the finest
cmi iideration.
with
I I a  St   Audlt-aW*. i.fl'alll i,  "'I'  IL  Mlt.'lia'll, 0  fee, fa..-,  tl-.lll.'l.l  ee't   '  'I'll"!  U"'  111"  I"  Ul'  lieaaf  aaf  Ilea-
blo ai .iiiiiiiint, llllii it, Un  I j.-i-i..tta,i, fa. i.-i,! in.-iii. Owing lo iho oirly boll
lllflhl   'la-l'l    ai.l  ..'lllll.lt,. Ml-   IVI| .!■'  •■I  llaa-  Ijl,   ,l.,|,n  Ul «Itlill 1 111-  life run, I. , |  ||  g»|00d  lilO
.   i.i ttu.n.ii! tvimr a ij. . ii*. ,. iimi  """li hoaidwiy t~ f..,.- it..- tare' ,.tak-.,.,t-
.  ,iiii|.i"iiriiiiilniiji-i!. .i-i*. i  lliti, llniiili died lui weok. igid irrlved for Uiom to be ol -am Krtlceln
a   ., ai,,   ■■!. nyean. uvlogIheUlllle,property. Theeiprtn,
Ji  Hid  llllllillli ill  llaa-aif.-aiai    Itlll.una  .1.iiimi, -,,!.j  'lit. ■ ua li-ili  I.. I !-i ...in.- lui,.
...  [.I a,, ll.il ,In.  IOd ItllllatelJ.ai!  .aaiiiii-lllur ul  Dalle, '   ■ -I  |'J--,  llu  lu.il  ..la.l  lllllli'l
■ nid ni.l.oi.'. elaeerful.liul n,thrown Iran. atajooduring.run< ' ■  • llllll.  Dro*'louU.
..,.1,....  ml  light.'   Un,  1.  a* ••«>■ nnd IHM. 'in .imin.. i - ii. .'i.l, iIkiiiIS'.iw
A al .latlf, |a la  laal..   | ,| j  ■!	
'■ ' *l -'  I'" *...-_. .  —
.• "i.ii. it- t tka Mi PRIVATE TUITION.
biaai.tatai i  ' illMlo. 	
■ laa, 1,1.1  llalalllll  flllk la th< >|ll I  lalf.l  alai-at   lU  A.* " *    '  ' ' "'S"   "*""   'N
'  !!.»!   Ili*  l-ai. -   !  II   '.'•    "ilt-i   Whkh   - ' ' ,   ,  „..•.•..
la'    !!!-•— ,L|„fn„
lliel-le  II  II..
l-i. 1.1 Iiiiiii.   ll min,Ii-.i   'liul  III. il i
,1   l.,..,',l«.laa.- It" -  lllllll.at'l
■ • .**,,, 11*-,..!.-*!  ,.
V, '   - ■ .!  a. 11
' '
■    , ia.i i.aiai'aii.. alll be imiii'.it.I  at
I    1 tlt.'f  alll
. iywa.it .-I Iht I.
Iftl.a-
t 1 I ... . .aa. !..t il..- put .ii yair.
11.1-lllll*.
TO THE TRADE.
OUR STOCK has lum either imported direct frum the manufacturers, or bought for cash in
imr own market, and quotations fur quantities will be made as close ;n* any wholsesale house.
COPE St YOUNG.
FERGUSON  BLOCK. HASTINGS STRl-l-T. VANCOUVI-R.
-
..I,.."
:.*.*! illla  Ha.llat,  ilia
'   I!
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
llllii*
«-__-H
111 -tfu.it,
in
If. I  Iwl-1
> tHCft* tit* ;
■ -  ■ I
ii  .-t ofOtoMbMi
•a" ti*4
10  ihf
'«< ait»
i I  aiul  ll.f
,
■
'■  i nrtr MHI
Ima*.
■
I, Mil fl 1-M.iit,*!'
y^^m
Pirnitare aod House Foroisbioirs
v
SIR,
li..' iiiiii n Ultri llun knit ... ].,-! i i 1 III*'" U
9 I- .I...M. ii.ll |,1L a*
•till ttllt. It I* lli" nl. iml i||- unii.
I) ttliiili ts. fa-ilft a ii<ta .'
mfl ln*t ii.|. ■ .n-i.1 in ii. *mt t**\*
.ii.-   Nl »* ID *kt iil-i'l i ■ Iwl *
uu <.l • L.t In*
I
1.1,in ,-*
-
Hit  PU
W ..Iti.n.
Tail* r
I ■■  rn* i*
hurt lint
I    ,1  .•  t*t*A jlltlll.M..
bl In* I t.|i !•■ *-«lt  i)
.•..t.i \l,K.
Wc::m:n>:<r iDd Vaocouur
dmmI-i
• llr  Hall
J
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
■■■ ^m.  mm ***** .Biuninnnn
WOOD Time Tabie
MERCHANT ANO GENERAL
.ikil.il
I l.t.tt,
-
f lltbi-l II I" '
TEAMSTER
*
it   ■**,,**. ,,
■  ■
ORY AlOER AND FIR WOOD
t.a  Hat  ..lit.  I
"I   lit.  I   II
■aiataitt In
-  ia »at,a •<,*!
• .ay aa lh'  I" *
a a"l*aal t*l.tfl  aarna „
, fa «iar**l In liit  '
'aJi,**,laai   I. ,i aaatW-
i.i Ha» ••am., Im. a SaaaiW
•  - .'  |l«.  t^latHH   iitil-
t.1 *-•****. . ..,
liutnaa-alal Ii'i..Uii !•'■
'Met ... ta. fti.) ia law Hint,. ,,i
i .aaltali It !• llf
- •-., 11*  t  it*Va»ll. .a.i- "f
...Itr. lata,a V
'.  •
"
r    - .  It.
.t.al  Ih.l  Ika •!
ttl   ,1   .*   l,r.a
aril  k a-l li  In,
nil, ia naiaaM*.
..* turn \tuh*
n.if ll. Aatt.l
• |.w. it
•
.-.1 alll,
I
ll
*m* *»'»*• ii Hta-•itata thlt.1,, ,. I.ii,
i .'., Man a .n-ea>|at*i|i<4 .1
„   lllk Mallei III- In.  elaialaedj
titaa ,,*. *ia*,-'i*«*
Jalaa  Iv**-.  died  la  liaelaa.
lit.  .Jad  ,.,t   ati
II,   •••   .   n»!i»«*
<  , tad. .tui till la Hll
■•ItWI la SI. I1„H«.
...I . .. aatll lie >■»< int.
, KUIla1R.Nl I-**,  nv  HILUMLili.tt.
* * * Vaa*
a -i altl til t**ai
■   ,. -l.a.l  (.11..
•  *. m ,.a,.lr
'
a  a
aaaa
aaaa
-
a a
a a
•••
#QUILCENE#
TirminiiM nl tin- Union Pacific ami the I'mt Townsend M"
Southern Railway on Pugcl Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Siiiiii..l-,'iniiii frttiii iIii* i iitr.tiiii-unit.* s..iitnl. it ith ,t ui.i^inii,.-hi Harbor.  Nmt U iln-
• inm- in Imt.  tii-t in la-fon- thi- M-t-nitil M-riitm nf thr Iini- i. completed,
Atlilri-*.*. nr .i|i|it)- pcntotiailly i«
W. E. DEVEREUX &, CO.
AOENTS.
No. 34 Government Street. Victorin. B. C.
•••
::::
*-•**•WVVWV*-
•••
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
laV..",.,*.!.**
COMPANY il.i.l.i
Ui -,  a. Mf.
1-1
MACHINIST
***** A*t*mA**4m*m ******.**.*
 ******* *am* ma***m*m»mmtmtm***4  ******** Ilt klmta
** *- ,m*i   %/i  ,11,..,. tfil.i_-#? Ur%*m* ""'••" ■"•*
I
K JV   I «~S5ri«' ^r:l,*j.^t.?^"-,r' Will I UlllA llluL IfllLLu
llllll  U   ■   *****   "".lll*«"-.l l..a|l,k,,|..'                         .**,.„,. ,  •. -*---*^a^   '",B".
l|laal>»a|u   .   w-J-.»ll.a  .tlBI'l r   1- tt ali.lll .   at   ..
THE
I-  a  a. .1   .nni..  a, iHi.ai
I llieaeta, "fiat lite
**Ah. Hi. tltidti laad I hatf
■t aa.tklai llaa, Jit AMaH.
I, an in aaa *t**mtm am* la Jaaa
U<4. ala.*llH-tae«rallla,e.aai»al a». ,
l;mA twuia ...kiVi »|-.—-»»-. la I
lit- llaHi*- •*** '••"-,,* elMeatll I*.
ale, | ai.lt a*b,al
- - tur lha a-ataaletaa
LEDGER
Lewis
Greig
It IIIL 111.Malt l.ll tn
M.II.-.
MOM Minn
t Im.
■ml j..|nii li
Uiil Ri.-.-.
I ll Tlllll I. II. f.
M.-,l. Rice Flour,
la
,*.,,,.. f_f>i«
O. P. ST. JOHN, Manager,
**. AM OalMan S..~i. Taaraat*... S 0
I
.•'   thm* tana.ll
- -r**t ****** ta***,,,. ■
i Ht I'lifVatl! Ml. lltlt iaf I*
1- la.ti all hla* al,l*. ■*•
>•  I'll. fin*. ,'***. lu.-, ***,
• it. 1*4 la f,*l .IHtllal*. H'l
*-ta-  1,'itew  ,tm  In,*,,*. ,,*,
ahal le aSni III oayayalt ***
mat* Uliia-lite
,*■■*« aal«» ant .ha* * nask>
•wh la llfaf- ll.i*.  .
'•lata, alkl •*«*• Ihil laV
tlal am* Altl*, t>. mii.n.1
il* tatai,,, ,i ma* ahtvh tVoaM la* <■»■
•**"*.*raiaa alaaM Ht. IV»|Mli-ll
. .."la t.l.tH a. Ih> ftatli «f
•IH. ata tiaamtamth   Ihm
****** Mna|ll Inaa «l» i*> *
lh* m** *A tratliW*!* "t >lt
***** llw NHItKtot. mh» alll  tarth
lft»t lla. *,****** au»*.f^lil*>t •
'**«*al»laiM.tllt
t'raaam. ******** ttmm
iftlmmhriiuh laateti t •
•* iniin fi— rut a***, t,*
'inth-ai. .p.p tht, h») aattetttai* "a
■a. they aiaa, |ty4 httely a*
*_••■>. batitl - (^ nf Ilea. ilalliHl la
*. lai Sa.ua. la .1* ail,, le, lar,
, 1 Alruhmi Imthfille
'"  '«  lkt<aeai,|S  Haj.  ,„m*\  **, hi.
[JHIII^l aal aaly atlet IMai i*uik
'laa* aeafTma.,  Mllllfl IM If
.,»,". ItrK had
■'iVt  the nIMt aa.a
"  "*hiP.*tm*m,i,,^,htl h*h*i*
''mm***, at..  I.latere ,ha Utile
Jf* h* mi, ,,4 ,^ lfc> ,^ ,.., m.
i*
it .aiiawa !lirt»t»lf}a.
Inaa llat Atthai le.
■ -t na Saa*
.  had the
•  i .  ,1,1a llleta.
. li llw INii
• Hi  lhe
I p. in, taaail
taat. IV Kel»la^..f
Pubihhcd. i, n i... - ....I ARMSTR0N6-Y0UN6 BLOCK
I   .Hll  IH1S   ll,.'    I.a,Il'll
Olet  II  T  Itnl'.  Slot»
PROVINCIAL AND
Canadian Facifit Railway GtiBpaof
PACIaTtO DIVISION
JD8T RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
•SEP
i! m.;*.i**'*'
*!*,■*
******, it*** AAAtm*
LY Al A* QP
* *
CHINESE
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
Hit 11 HlilMt I Itlll.V Illil ||. M l-KIIIIMI
I ."1 li mi i\ i\i> Nllnim.
LANTBRHS Woi. 64 and 66 Store St.. Victoria. B. C.
B\ CRAKE.
WATCHIAKKR : aod: M*i,Ui'A iTORISB: JKWKLEB.
I VV ll.,,..  Mi, i„„|,
NaM tin
TELEGRAPHIC HEWS
VmVZu,i"™"-nm Ami ii tlnll.*.! AdvcrtWitg
Mctlhim in iln- IWinir.
«!•   .
•illati, aal aa*
.,*,* aiit.lai4.lt
• Mi ll.Maa ait Sreai ..I Teaaf,
-.aar.. la.ie  |«~t*t  1
naaSalka. ytaatliai tk»aiiilirtl»aielh»
.„!M It, etftlte ,.i tin tfaiHUIaea-. aaa-a
aat. lit-*, rtalllllUl aal ae. la iaajwt
*m, m" 11" ***** mthlH,*****
Ihai. ,«tt >it lh*- .«.ak lia ef lha Ik*-
UStkai. it I •'•*■ f*"l.lii. IheH *aa|afM
,„,aV,.'!. «aVt alll atnlhe Ihe Wai
MtatklMlka, rl IiV Hta"*, ,rt*t Ihe I*!.-
1- I . •   '• I .'* "»
1-t.llV f iw *** lltll *IIMit1> 'a M*l-
1«i. l^tlal Ihf Milt 1UII el
1- litil  -Ililit  llfflnt Mf-
1/.* irttt "<■ ' ♦a", l-aihtli al nal*- all
IH hat *** * "***■■ ***"" H'l***********
t«tk.t ■i'j«k«.«itil liaaeie VI'
«,:| I..I 111 kl* .tala.  the IH illllH
ilml tare arila, ••'   » «l-  '   *■*>**
.t***"* ti"" *l»ai*»'«"> """I
• Wile IMl la l.(h 11» i'ii"''-
. „  I ait- twa h-iwal  The
,, a. the aa»»apl«l tal" »f *'
...,un mtn ^it...'.i
tv, Itawata nul"'* Seairail <***■
mrmmai **** '******<*t .**'* h'*;
,eatMta l< • leWl. l*"l
,l„ „,, tt-nh iiaanl he ke.M. tke
afaftaaa"! i-l H" lla,**" t^lh" "
Iktlkeaa'i .».«» I" • kaael lit-kanii
Zt a„k Ike 7mi*l *»%™*\
tmr ******* <*■ "f "M»"iik»' 'kal
* atll li**"* *' ""■ *M*4"' ****■
mh.  aa.  laa-'lttale  a  w.irana,
', .  , .,„ I  .If  rltil.le.k.' .hh.
*«*  ,,,   , , ,   , • .,-....   -,,...
TIME TABLE.
S, ti,l il  In Viitir I'riiiiiN ill
ihr Ban. * •<•
tl b lln- Mml .Vrcr|.l.ilili' li
y.ni co„l,l Mali,- Tlii-itt
ii.;::::.::::::::tittttli.
S2--PER YEAR-S2
* *.  a a*.  I...
• - -. 4 f
•IHIT
•IHIT
MH rt
UVfll. tflrrilllll MITII It llltlM ill.il
• ail *wii hta* ae. Mtm* •' va mur
a..l^ir,.a.a|il.l..l--lt-i. •.IHIT
e,e,a, *•■*■*
*.-t*. V.i^aaieit. Wh*|aeeaei lift l„ l||,,T
ajtlil.taw,..
I, n  .   -<t. ** ,aat,Pm alia 1"  I
Iif,    t.e-.** In*" rai tati P. t-aawwat*.,.
■ Ill   I ■
SHOOTING REASON 111
II tim arr IM-ati*-* -I #**■>*•***** * fti
"""" ******* >'* *'■***• ****
ittWl I >  in* K   ti|«it||t|
MERCHANTS' HOTEL
- ******
LDNOH COUNTER
die 1  .- R
item, a*p»
1**4
opt* On *•** ******
SILVERWARE
ha iia ►..,. a*.... baii > .,,, aaa* a*** ,...1. ., iin,
aaal mmm mnnA. la..* *, .„, M  fpi. i* 1 ii.aile.al
•Inrltailmw tuna  >« mti i||.if iiHHV iaa,|K  r-t-k Aiphm, al Ula
•lUkWfcat   .111 .at, ir- ; ' •..«,..   | ,4 r ,.*. nal,
i|^l;"s ■" 'bs '*££* VaiwiTer City lUnt and Hoi Iota
Hll  < --■..■* t**l Jmr****,** mtt, Mall
i»r,«. tm **m*ii****Atilm**i*t**A *
tt'.tt,- UMl I" X******
******
IOiM tt***4 AMi Xatttvmnt
IfrW I *n*** trim H* Vmi.
Ut«0 tm *ili*mt***tin*
MrOfl li-al It*** X***m*r*.
CHAS. E.TI8D ALL
Tuna mci tuewto
hi*, a. . tai, •». H> *.<■***-*
ADDRKSS
Wm. Baillic A Co.,
New VVcstminitcr, D. C.
sTKAMamii.
•all term Vilaa-rtatTt /ae ratal ee*
,--,.ra«.-f l»|*1
t:aa.ae«ef Iltaa..
..tl. ,|«
*S0M
1 rifim
SAf
yap
. J*mn
B.AJT1C
(hiraaaa,., St
u
1b^..'
FRANK BOOTH
lalrBX.Kn nnr
SCAVENGER. ^«„
tyttrmtm*. m*tt***^*^m* am* *m
— **b*a* IU
l.O-Je.llV^a.'TAlle-lel!. mm  iJWl'1**'
ftiai anta^ aai|,'a,tai,   "™
lui,.,,! Wail ****
COMPANY, LIMIT-ED
tm af H-aiiaaa I.. Hul. Betaaaa It^ll.y .al Haak. Aaeaaa.
a,it r.i-,, a.a. i»,
1  llMIt  ttam*!*. .  ,2**' *** !"■ *«*• ****** *** *****$ Kane.-. 1*****. Steaialaai
.. aaaaat. tt*t*^a* f^,. „m.,-,»»,« lw, 4t(a,,i,,M| *,. p,„t,
uan-ooc, um.i.n at w. „ B<aituvllATj   A «,tK,oo*t.t.   tr.« sosssll.
ttii,,".. I»l..|r-. Ir.l.lllt ******.
—-" poyal City Market
Meats
,l*ma-tl1.l1>,
r„^7n1" *H0LE8ALE AND RETAIL '
'i'Sr^CZ 0E ALER in FRE8H * 8ALT'
iMttntm*iu*,timoa m*  tam<m tmiAimi tarn* at.tm**********
■ YOUR INSPECTION  SOLICITED.
We Have Nuw on Hand tho
LARGEST, BEST AND MOST VARIED STOCK
OF i
in .ill iln- CHOICEST Rl'FUCTS nnd COLORS over seen In
NEW WESTMINSTER, and will Guarantee You the
GOODS at BIT HB in tie MT PLACE.
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN'S
 STORE.	
NEWS OF TIIK CITY, £_
WE INVITE
THE PUBLIC
T.aa'lHiiiliiu !ur IIii'iiim'Ii'i'.uml In I'liuvliiii'il
Hull
JOSEPH STIRSXY,
Ilea* ,l„a I'l,,,«, Slivk iif
Jewelry,    I
Ctt, etc.
lltH'll   ill   llHll   Kt'.'.
Kit.,.1*.  Wnlt'lii'h t
Nu it.mill,'  I
iniir.-t iiii.i ku
« 1.1 m
mi  Wll.l
.till)
Tlio
(tmii
U|l| at
IL
Vmlf l|ii|». In-   ti,   I..-I,   t  it.,;,-
Ull \ I i.t  .
iMportt)RHiibtfrtttt i* t* fun.* A v*
l ti.li*r-..l ii Ul  i
Iiini.-  ti rd  I n. miii,* -
Opt ii il.-tii-.  - -  ....
Awlloiatto li i- i.   li
nl ,i Inih
Awn
i In
Sltl'iltl
j- n in 1.-1 m* , htllongN 'i"in
'inin in the neighboring dUIm Add row
l  Ji "'.  lion  Hi * -'it''.i».  New
Hi .llllll.«t. I *
LOCAL  MlEVITIKS
IVorh on iin- iHiiliiiii-- il pro* i.i in
mur i -it '-I. Iiu boon itooped bl
TI.-I..I...   -.    I.M. I    ,    ,   . Ill'- l|.4\>  Uii,*, .Itnl tin- t..|i!l,l' :  I- .IL
•Ttl Irelglit up tl.. i.t. i lh), l||W     w it|||,  Ui ^
lit-ii.t. md t... i.i.t Honda) dinner theiu nwfed In aud eontlnuo work on the
it ili.'i.|.*ti.. i;..tamtam ■ ■ . , ,i ,,n,_ ,|„. W|utf»l months.
Twottttol tmiitis-r ami twu ran .*l ThttnHtor li lu receipt of a letter  toi
Ifl-itlinu litt Vntr*
Till' ll|l|ll'illt*ll I'llM' llf itll'I'lllllI'M' tflllll-
bten Rgainil tin' conviction of Mr. T. C
Ailiiii-ini, |>. M.i »ml Mr. iv MoTlerniD,
.1.1'., iiiiult'mt August Nth luni, iiuin'
u|. ii.'(»n- his honor Judge Hole yoster-
iiny. The appcllsnu were Dned fio» for
look log mi rn a Kitmiiiiiin w nu.* in rtiinu-
i..wn .u the liin.' when Iho houie wai
i.H,i.-.i by riiii"/ Uouelon mui hltnen,
nmi iiitv.' now pieced tii**ir cue in tho
Iin in!* nf Mr. .MorrlMin uf Mi'inrn, i-'t-rin
.v Morrison, who, with Mr. Wilson fur
the respondent* ta im-iing ii before lii*
honor Judge Itolo. li promises to it* n
lengthy business.
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
GREAT
	
rr
i For Gi.,.,1 Investments k" I"  '
Real
Estate
Brokers
Admits Qtiiii.ll's Instil mut' Oil.
Ill
, ni >
saSrt  *  »  y  *******  *
•JspC*    »"   ...lllSll.
Ill Ollttllll tlllll J'llllllll'l
Full Dn'.a Wlilili IlllrU, Oolliri, Culla, Till, Lliiili"
N.lllllMl  Wliul,  ElC.
''' *>*><* iii Miiiino
J.E. PHILLIPS
Armitrong*Yonng Block, Columbia Street
lull  IIM   M M
nuTi'luiHlin' It-it foi thi
intf
Tin* liiitniiii.ii
than osaal toda) -tint made .i '.iU
V,»ii...u\. r mt I* r Wi)   K« ilmo
Wry roafort ll   t ilUge i" trot,
room. ■ .;.,«(   \|.|.i> .
i '   kt, lit*). flUMOll lli.iiat*
Hun,,; |,, ||..  | , ,i [ tjii.a uf  Itu*  |,
■
llfl
******** iin< water in tl"
Imi i ■  • n ril feet
An- il.tr I'itf .li'l-tn, i.t •
ihr Kra-1 mu
\..iil,. m r *
i;.*.hi )■■  . i
Theekrti   . i
* i..t * i
whleh ti.   it.,1 in town was t*dari
** ■ i--
■
■  ■
. 1   Hi llllii li
■   ■
Hintiiflit
■,  mill I,a
I It  la  I
> Mar Hi
i
,1 Wmi *i A****!**!*,
Another "genuls" hin Im Ilsooverod
whleh. In thii city ho htd no nmbrelli or over-
plrjt i-„-ti yeetcrdty mul lln- rnln nn-. ni'.iii-
It
I prohebly ntin-f
• uii no defender
ur- la ii-  Rllvei
ti dirt.
i Irnui
1 HIT.
column nml mi-
i ti-tuliuil |D
llll-l,
potl.l
■I I'lll
liul
InitaM
n|i|m ",   . li .i...
hi it..in   >«'|i"'  '  •'»* lhe Colonl*l, i
•  'I'  '   "1   Willi  llll*  ll
' ii ii... ii.i . ipri wie
>  Ing i id .ii.ttiiit* iu try
III   i    ..Mill  fur
-  -    ii di  li. -ii« he f„rt|,
in Um* niti ti. iiremred in t*m .i wrond rare In ■innci
, during
Tho it-fitter Danube Arrived m  Vi--
lorla on Monday tt*m tin* north. Bha
The rain tui  up mm* „f  tin  I.m brooght IT, UM uf Minimi.  While
Html* uiln-i bad!) u»i nlghl   i ■   ,,  „. .aim„„ 4, mitm.rttl wintry a
getlmoverfrmftj ,**•* ind msde  t fewdiy«imiChlmmtn »4» VunW
light ol n.i. ii. i.L.t.. highway*.    lata the hohl by a ellig -if ulnmn. ind
Blhlblllo* In* iimimI died ihwrtlj iflervinti l i hn in*
niaittlrli>ii-f» llin-..(. j|)-t.  (' I'.il.li.,  J'iM.i
"  •   •-"*' i^.ii  A >«»MiB inv iiiii.i ' .  ltd
A Q wt..- ■ ■  t| . i. i   irk Im •- ■***■  n
lAianrv) * i   tfat ttoiililaiduring la^rihed with owaef*i tia*."  h **i**
***%™ d.rln<l.aibit ii.li.il
Ins III* ult IhhiI; llu' ti
■illcatlon of water wai too muoh for hi
fii'iiim* imi bU phyttogoooi) portrayed
llu- nanny uhlrh Imnil holee in hii HUl.
A (lacking eaae ley h) lbe ifde of tbe
ilreet ana with a ni.ni cry the tortured
one ripped off the lul mul iur lit up*
ilde down upon hU headi ll ibod water
lllte a duck'e beck end with i beaming,
•*m r,.iir*|iiy mile iiiu gentleman of letoure
went hii' »*>' down iln- bniy itreel in
ii * cedar hat legirdlen ol the looki .-f
amiiemeni bti w»wl beadgear '.tititi
eo DAYS
READY HADE
CLOTHING
PATERSON AND SON
 ;.,,l::,:,,,,,,,IS5^5^few^^
Parlor anil Cooking
STOVES m RANGES
ti.  i n
BOYS'
Boots and Shoes
t la..,,  .Ilea
-!*•* I-'" <■•
aha
,!t
ul  tli.<
PERSONALS.
ii, in
Hif  mat*    •!  ..-'   .'!..!    1  «'.  ll'teri'aarU a.ll li'lMkl Data rafaClm!  !'-l*»
Mllaat llltrtll-t llf 1'aiitlalil
II II  Ih-nnlii 1 a.l fl.-lrrli., l.lll  ...tn.■■
tt  II  till.-) Dt ChlHltmCk I. Ill laall,,
A.C. Hm.. II n   i. .Iiiiiii, III Ihu
all,
A. C Mrlktitilil nl ll'hariiii'h ll In
liian.
ir, 'I nil i* in il i, tnm Kim
SUITS!
DON'T MISS A GOOD CHANCE!
J. 1 lis
?oa,ll Block, Columbia Strrtt, Opfoaila
Libia rt BuUiIing-
i i
, I
L
* *
015 Front Street
a .
a .
on i
111,  mrtainl  aill,  l.la  |a,1t  **t M-lffi  ■!<••  .!***  i" tii >  •-!! I  .ai,t,.|,lnl
wnilhr, an,,, iiirgaia*'• It t. ml..mmi..n  Um  alll  Ind  t*>  bk
Th.l. anil. I ,.--■  -    It "11                            '
aan..!. I  goVtll Hula  In  Mr  II  II Th.* i.a|.|lrt|l,a.„ ..I  KaMI  •laulfll.
I**,'* .*(Sfr i«"  rt"al*-lil tttnln.  il * -*i,'|i-,,„,,, t,           -. i,,,.,,,.,,,.,.
o'a-hak   All lbt- nrabrl lallbtl II ..  li... .1  • .. Im „,u,,',"r
,■ 11,  fa...ll|,<  H  fie, '   ••'   Hi. Liul-aii.  . Ian I   .    .'
hunt".. '.'I.|-t. tttl laeel ti a  t'11'tii'll ni"ti!|ttie-ll,
T'i I* m*U .. * ... a..*i t.ii.l..-I .li.* I'ri-i-
IM.11,11 l/J.u.J ||,.„. I H»* rl.tni hiitl I" lha  nil
I twit.                ,. '"•"'I""-"
>, . i   ,,..',                .,, ... Tha.,,11 M
IL i  i Iitle. |. iii (..an Hum  l!".|ii!<
Mlla
ttilii,in in..,..! il,.- trtnilml rlly It
..a town
.!  N  Itiatt.M.aa a. iti taaata fttam Van-
a   1   lllim Of Vl.|.a.!,ll-r   la  .,   1 l.i-
t|uri'li'».
le  tt.iMlt.....fill aa| l'|i-,.i,» I-1, Uir
t-.iliint.l.
I:  M  Vlfla..! eel Ninllmaa I. .11,111ft
Where RSia'?
is
Webb?
nt foot of
Mary  St.
.1  |eei < .  -la It'...*
nt.li' I. ,al laa ala.
.tf... l.ll,  "Ilea
111 I* H'l ai.l   Tfc.  .< Hata  «laaa
• 111..I ,'.. 11  |.   I -
|IS«i,h.t,4,  I  «1. nil, , B,.*t,l .ill
ta. ,h* i
Whn, fM a i- -
a|l  Ifc' l.lrr-hr*.   N.a
«,
IV'Haai,* ,,*.*
MHalltf I,., i.-
ltlt* ...
■   *
Hflla"  ' in.ni
.■  i- '■• ,-
Tla  ..•«<.*,   llalfcal.
rt.aitii ..it.a.i anal p. •-, .... .,,..
J UMlaa. It  lii.i-
A Xii«»*, A lka««,. t  i-itaaiaih.ia,
tin -■•ilk. II Seja.
I.lil ,.^tl»faiK„ .ala, || i, Horn**
IV. lit Ml uk. mu 11..1 ,.,|,,   s.
altl
• a i | at lha
t a*t*t« .
"   -
■   ■■
ia twfalaikaa*.••.•,i>* .hi. i... .,,,,.,
a trata',,.*,., i'..
II i. I
•ak" nl  Utattati in
i-fiiiit.at kaiklia.ii
.MIIII.  |^H^.aVa.  .
-• I" •> ,» Ihl* ....,»,. IS.-Iti.
aiaaha ,h*- *■ - . ■ ■
Al,.«. ..
•aaaiii lil .
iituliir |*ki-i* Hai. la. irm>* .<ii. Ik. ,1* • '" Iwl
'  l>. ,1,.' ca, i
■I . *,'■*,*. mil la.
it ,. «.
■  '  ' I   Haa-   .Ililit. ta  M
■■ 11  M-.'kk. .nil
■'laa atll, It.tal dt I.- |aait ai,...,.- a, u,,ra,
ttl  talet.la.  Ill  ,a.|,,,„|
■  la Ika rill!
■•  il-' "   ll.i. all!
'-if mi.,a.in,tnn
Van
llajlea
Iri.m
.-!
>•  -"*..  II  ■>,'■.■'* «1|.ft... . .
hw .1.,.
t it -..„,',i i. n. ,,
lauwr.
H I. tnm, il it.,.
lha i,i'lin
JiOa' • M'.l.l.' ..( II, lla.,. : li rtlflil
la tha tltt.
IV  IL  HlOSItS.1  •*!  Vilaa.eaa,at  I.
A  I.  'llallaa...laafuaifle-t  a.II, t.i.ll l.if
.,-,1  I, |,l  |>, .1-.
ll.i!..    Itr,  I
I
•,    . |U,
•ttlll,  V.. lall
■ ml ,*ta arte e\i
-  I -ail  i.-l.. II  I'.
Ill  It.  I-' I.  nal' I
e-al'ilitlll ill  Ifl
1*1,1 la. llal.ili,  Ol.l.
-SUNS
itid-tV-lr.
**t* ran II
S-.i|lf. im) nit.
a a
a a
Our iittiui-iiKi- stock
Mt-na"
of Boots i.i.tt Shoi's
H„ii,i-a,<u',tl Bnla
|llsl ll.'.'l, „|„>..l-,l HUl
t.ll.l (li.it. is
Ft-i'iit'li CH
Metis- nntl Boys'
.iml Shi'll I'm ili.vi.n
Heavy
wllh, ml. mlu
W.iltiliuhl Boots
Lmlins'Oil Gont. Kid
Mi-sis' and Chililr.ma"
nuil P.'libli-.
Sfhool Hho.*a
Btiltou i.titl I......
V.'i-y Beat Quality
W.< ill'l' S.llllll; (....Ills
Hi.iii s Made to Order
nt
nnd nil kinds of
R.i.'k B.ittiitu Pclca
K< pi.li iiir  Done
Corbett & Cliff
I iiriMirimi Hiri't'l, Bppefttlc OpW* ll-mur.
COMPANY  LIMITED
Mjti.ii. ■ M * * -tp-tc-tatl
t  ■
nn
taVlalevl.. 1. --.., 1   .  a
'.I  ,  a.  a.   '  4 ..Imal
..
Ill IMatll limht  Sku a ill *
IIIM.at Sua. fa, |..-f
Mat laalarlarlhlllia.
I'M . am, h*m* ,* tattl la l» lie*"
.Maa  Sllhha   1  t  . ,,
HKta, ■
ThaVawnaiti  11  •
li-kii. la Ika «M torn, hat aat
**m I* lh.t tta. I. uA m ••.tal fat
*t*m* r-ei,.~. .. ,v- mm, i-i ****** **t - - ■
taaWM,  lhl  ,*l  .r.tUt  H.I,  I ...
•klaah il lo Hi ,,.m i
iwi* 'Wl awl- • laaa  ,
a.*.*
Ya.hTa,h«.
Tk. .i'i., **iira» an. la *a* ... ka.a
atfl.tl  V..HH.. iti. <|-
uiaHriiaa  aiii mat  im
afiaaaii Inaa l.*.|. tmtal
llanaa laltiVaaalla ma,  ,.*'.-
aV, .na.. aa-n-lf,'
4,'hnl Son M.th Unset anil Into lol.   ¥■ I'i 1*1*11. In tha rlly tl..tu  t.»'l
a»ttt» al <n ii -t da| ***** Untiln.,
. tatwrku Ml nl lha i,...aan in   |; « nt,rrlarot tt'iunlrk I.a l«a.t
•I lha yuran'.
.  I,i.a  lit,, It,.,||e,    A  J  l'l,.,t.„a eef ll.n,atm.l.ll  rllf I.
„  "ll, III. ill UlWB.
II"   I'.llJ.    J, |l. Ml.r-llaal.l  TlllHr'l|.  Ill I'-Hi
.1 in-illk ami ,ha ia|i. tnaai N.arth Arm
'T"...*,""?"1 "'-{■", ..'.'".'I   "r llh-h.nl naimnnf VktMll I. it
 alhlii.li.ai,  Tha  IWM  ,h. Ha,,! n,o,|,.
-  aaa.l.n.a   It  I.  t..  tea    ... ...    ...
h.J.1 ihai  AH  TaW,.l.t..t, ul ,ha,  ^kiMlol>l..iiiiill'ltin«iil-ia.''
laal ..ami ii ».i aatt  '""' •' •»*llwtt •
* ..|> .-III-  .........lla.I.., tt  "a  Klalbaai, Iif lll'iiiin i ll,  i
_.  „ ,,    , «oa.t al tha r..|.atii.1
Tier H  ll  »  l.mtl...  nl  I 1,'f,.  „ ..
I, i,-..-.., tiii.nl., awiln   ',' ■* smiih..l\.i.i..»ta, I. , ,„a.l
(ht It ..:•  >m«i«I wkna, »"hall*Ht DNIUI.
•>- awl 11 ,^,..|.,.. ,., ,*,.   I, I. Il.a|*kln> »t l.lfh.irn. Ituh.
...   i  ... k.  n|  ,,„,. ,„, Ii.t Hat Hiatal Ikioil.l.
ii.i.iiiii|.«r|,i|.i|i|ril.   c. IV  llrannanhari nf • tt,^,.,na*,a.
ttamutil  lh*-  'I,til  ,•  a,,  aanoislll,  l> ti-,l>la|raj al Iba goaan •
l„l».at*»«i lliu. Ik.   ,,,  l|i„tn*.fib- rttillil I
" '   -.,..| ..,„„., ,| l|,a la.lutelll
■ lalli.ll.. I ,   iei,,I  ,.  J.JI, "
Hi  l.a III ,i-li|   1.1,■■aJIM   ,1   11,   |,|.
tit, ailiallni tba ma.nn, nl ifc. mull
1 t.ii.l. .* .|.U.a*.aa Hi- UHliail  lW .it,,..,!..II
1.. hllr a  .(..at  it  tha  *!*,,,* m.,m*m4 a. tll
'.   k«g Tka,,a,„r,„|.„W„m.n-,.„«,„,.„.
-   Fn, «.aia lr.ia.1,.-, ".alitl*. |*h,.lliltl. inai Irldlni hi.lllia-ii
•t  t.  l-'itlu! !• ftaHe-nau, in itar, ill, ha h.i llilla.1
Laoroue. Cricket and Base
Ball Goods.
531,533,5354 537 Front St.
Mow You are Talking!
Campbell's
t
a a
a*
. a
Pntei'Non Ac Son
a a
. a
a a
. i
aiah'»,
iini-
' CLOTHING
f..i.
MacUntoshes
ll t),n t-.it  |,t9t1i  |>l  Itli]
poor>luiln-i. mt'ii'* fm
liiitl'tilt-*.  rl-'.   We  ifi
mi ready t«
our fill itoek
■ mill*'
4t***t
|ti*i  ii|M-tii.|  nul  ittd
miii.ni i»w. Our mottoI
!• ihi* i-'i ni'ii fur i*»if I
rnoMf, Th* i*«"i »*•
mtimrni of
In the rlt) Wa • it
albOW llu l-M miitihf*|.
ni iimrinifni nf V*Am
etothlig In ih- dty. A
full *m.ritnciii t.f |..|,
-ml |t|.«- Khlrtf Wl
ill ft .-tti|*rtilli.ti In
Boots and Shoes
LUMBER
* •
• *
* *
* *
615 FRONT STREET
Paits-Siils:;
B. MARSHALL
DRAYMAN,
1*4 Mlta,  ela.MI.1.  III.  .Jnrt, iB^lrnllror, ||„ ||,a amlnanl
! C1K' !m.*i\ '*"■".""' *'r..)'°!**.. .'•■",."-,"' "
•|tall
Itall
I l-l H,n,.tl.|0ltk.|ailr1..t,nt,.|a
nf  Ika
" MtaHlni .ml ,h..h„„l,l,  .,.m,-1.1,1
|,n.|r*a.af t.l |.h,.tr||  ..|,tl(.   It lutHae-r
llrlrn'a  aan*  na«ia-.|,  „  |.  |e..,na|  |o
tla  t..in.,,**t" "f .ratafol lattattj |,nm lllllaa
a,*-S*., ,11 l«4t*l tie ,ha .,.,,-  |,.a| ,rni|r'mr|. ill nil t tha t'nlliil Mill*
- 1- lalaltfkj.* in  lha  ,a,.| Htlll.h I'nlumhl.. ahei «a*a srlllta,.
I,   l.t, Iti.l.,t|iti|rV It. l.r,r|  nl  allh  lha  alBtml  |alraiaita  .nal  i.ll..
a*t,ia», "ah.l'i lla* am- ..| kin.ini f»ata.n. !na,l.«*i-«ii1it|tii-t! h, 1'nalptt.et
l-^aihn, H*ta,«n*"  list •*!* Hhis* Vaift
aha. hltat, ,,rr.|||,tmit. .uUM  Iii Tha antk In Naa Itraioilu.!. i  hi.
latin, Ik* t,.Wnlit aalml la„-le!rt.,. i,,a| iar.n f.<< tt-r|.li.m I" lha tali It aill ha
-I fftaaalal ili. .(.Iin. tfaaM «»n I.,  it'iitlhl  lha  fnllnalnl an.
" .-!.t'.lt..| ,,.1 ll,,nl- 'IrttwiaaBl:
.   ' I ..-! I I.III. ,.l.i,|,h tfc, g.f.ia ||..ti,  leYlnhat;,. |l»|.
"'   N'». iaa.a ah., h,. Tii thatHlirot ..f Nra IVntaiinttar
•|.,f..  nf    llaillltn, tba Itrll  lm|iefUnra a.f n-
llVha. |I«S» ,P4  HI  llw). ..I  .-,...  tllalli,,,,,  a„h  ,l«a*»  l.n  l.alli.ll-. tlll.li.,  (mil r,a.|,|,,  |t,.| ,»,.,f„,lt
•I >IV S> a Una,., lla...,,, |. ,.,ii .... t.itallfl „.a , m.. ,,»n, im ,hi„ hnnala,  nt  ,ka  a.ml.tl.al  •tm  nl
aal at,ht •  i- ,u.f. w.i l*lal«-M I  ll SaaiM ff Saa  Va.fk,
AWatiV, lait •f.m.'l It* ***  **|, maa  iWllSI  lkl<  rlt,,  ... 1,,.  .,*,,,. f
•« VlVtVMU t.i ,,,<  j. n  i  ,., 1,,,-y.pA *.,.**.. tier Iktatbr *,|,ie*l larllHI,  aeaaaamtt.al hi.  antk anal
II Milt   !l* !,itl..» M, til. i. !■„   Thaln.tiaaa.. .... Inliful 11. ..,..„ rraa  •**" maaainl Ih.l  all out  rlllmi* aha.
staniKa. ,,ul .1 mm ui* ... „i,   ***'"'"  ,""'_*"'' '"""" ", «'.t **t **i *** .t.....l_ ui. .1-
IMa. Ja Hi.liu!..,..  aal •«. lha " "* " "*" **"*.' *'"  **•' """•"' "' i.al.ia a,| tfca p„m*i,t  ..,.,-.,t.,,..■ T nt
Hats&Caps
ito iliTtmmiiti HOg-H
tn  Hi-  evrnlng  >tf* •*
•wiMm* lall  (inr Mod
uf
i* nim|ilH-   iiir .i.-l
of Tnaki imi Vait*M ii
the .beet In the city.  \\>
hiii'  *******  tttm  i|,
• ••tnmiiii  |.|i|rht«M  In
llirr»(.i fi'ltr-utlrliithrt
W.-titiilr i..*i I-.t ill atnl* tirt.lm |.,f )init
.■II  sl-ilrtf full a».,t LllMi) a •
CAMPBELL'S CORNER
(•-ft.**!,
Ni-ti i« 0 t* li  Nil
Hew W-rlllfMctan Gonl.
a******* •<" . -i  Tsi«ii*-
ME AKIN S
GRILL ROOM
I. now opt. to the nublic fm CHOI'S
AND STEAKS Eighth Sl.lr
fiSSS: "• VANCOUVER
KOAL
KOAK X WOOD
lis l'<r lllllll i Hi' ' '
IA II Williams, tkstlei in all kint            I
Cotnpnny, Mnnul                  I    I*' • '
bell, Manufacturer ot Hack I -	
I    a    a    a    a    a   \\ ■   ■  }*■• J'irril tti till .ill Its tl -h
■lilt
MacLareii
•••  Ross
LUMBER
*** CO. Itli.    ShiilKlia. Ianthantlil Plrknls
DM*HiWei.iliilir.IC.   D v. , „  „„rk j,,,.,,,-
''" ""'" Shiinsngfacilitiesb) Rivci I
•    •    a    a    .    a   ,,f |{,,j| uilMir|.,l'.-'-*l.
Campbell & Anderson
MltOLtSltL ANti III.tAIL
Denlei-N  in  Hardware.  Sinn-.  Oil».
Palnla. c, ...*..., -.  nml Oltiaiwnro.
..I it.   ..,..,  a.,I  ifc. na,, >it,l tai
th. l-irifcr , itiii that it ralini, In'
fitaa •lata.
... ". hll al lla.  *l I..II.
let  » H,. 11  .., It nt...larrrfSr,
I I  ,11, ••!,..,.
Build.-ra Hi.i-tlWf.i-i*. Oa i ,ti nl i i-a Tools.
Ml.l.t'l.  Cilnl. .    ntlll   \l .....l.'IIUaa, I
Tnhle   itnit   Pm-kel   Cnllery.
Dairy  nti.l   Kilrhen   Uli-nsila.
llinn*  i'tn llllllillli nl nil kl.iils.
Hmitciiii; nml  Stnutllnit  Lani|'»*
JAM. E. WIZC.
lltfci.. !-.. .nl|..ai,.'l.!'l
,a«iatia4ittali< *h iai U.W ***•
Ct*m **l Italia, litta. wii iiWi tl,*tl.»ii
tl, Min.s, I'l
lllll Ciilui.tliin Sii.-. I
New Weattnlnaler
UMI. llltl 1
II
r.
* n>..?u,oa
• va.a.a
i* llt.JSI.tfl
• ll.ttl.iH
[MS  Slur na ahkh ha,as I l«il "r'"l«' "•' •• titthntii
I'* ***** ina*. latKinn
Hfl    1   ,    rf.l  tttlil,.    t|-,,i,   I. ,1a,
,nlli~ M •.,,.. „,, lUifc^xCMaa,  I ...
Itl. *ll*»l. 111,. I
HaM al Uaa  haai  l«*  M  •l.ika  ,a Tnlll
pn-mpt   ,',,.  .„a ,.  aav..!.*.  ,.,,  Hsllm ■••Hi.H-I
•fan*-.    Ifcna.   ***   •■ II  .1   Hfh»t  ********.
*h* than  ,kr  iirf.it-  ,,.-,.
•an* fc. Milan- it.   I, i. hnnnl ,.,    Total tnllatllnai..
aair.tiii •«a>«.,. „f ,u* *m,.u, Ktpai.
alll l» natkfit •».».
I ■
liti a ..aa mtmp.  Vnali . „^ K K ,v„, ., , ,.„fc„ „ , , „.,  i.l|„i.ainl lha rll, Hmil.
ImmmTmL ...    * " " "*"*- M " ' ''" " ' ' ' "*"•"* '•"""  "'  MltiMfet
A .tun tnta.af „„, r.,, ,,,. aalklai ...,p.Ai <*m,p,„i_ a i ,..,,i,v  „ i,
HI«,| .1  fct. l«.,f.lir.,  I^aaaa „|.l..... ,...,, ,, *,,.,... Va,, ,a, i,,M „.,.
,.,10,01
i ........
,1,  ,.,  •....,,,„. „a«,„. ,1 annlai
enf,.iiilifi, l|,|. .mini l.l i|earI.IIH
linmip so., nut. An.llnn.
tin Tbo. s*.a ,,-H.rn-i .hunh.
11,1  II MSSDS, Malh. rhimh.
tin  .1  II,,,.. I, ll.llata.fm ILl'l.
lltl   f- |.|  laOtltS, Hr|!   •
|-,.,friarrf St ..hi'.  aa|at|r|| | ,f \  fa  ,fr
i, Ikl OMMI-l llnlal lla alll n*m,ln
I"a1 I "laeatt lima Inn.ar. i"!i'ie,iii nil, lii
lkfr-*a> Ihlaatlinl tn rill •hntilel ataa mi
althnal filtltiaf .tally. a
1 ."tilll .a ta. ri.lt,
Ill.ltlVI Ilal Sn.  J. lla.  ,„,„,... ,|. ',
Tha , i.iiiiii.,
a
*
«
a
a
r*
fl',!., I'taailar, ,tar rt.,!, nmi.
Inli-mlh,. t«anh, a, ,fc.- um. a ii.  lat
lhal.irllat, «.. ,«.~t,t  • Mf  h
• allk  l.ttl" i.e. I!,..«.«e,,n,,r,r ..-!  |,V
Ikalllalaaliklit Ikll a„
Stlirf  S,lt  S|,„a  lllhk.    Xn ,!
*. IIM. Nt .aat!  lint,  bnaf
ibaafcl h.i.  it   Al •■•■■ ,i A llllri.
ltMmj,a,t,ili;..||| •
Tha ..lrfia.fl.  ttUm
«tn», atf.  r .,,,t,t,4  :,,,, „,,.  , -  ,
Iaa,« la, t.,r ,., „ , „i,,.  «fc,,|, |,|| a,,..
I'M.,. I IM..,  .,t.f«,tl. ,.„, „,„,,
■rMaacUlfwl p, ifc, I...M ..1 ir-rl.
lth«! tfc,i 1..I, a.tali aM ,l,n ail,
lata 'It. hull,,! ..
t ll i *
1 JCil.'. lilr
» ,  ta
■ I lalri
■ ,  I  I.
(f'i.   ■!!..!,
thH.ll.h II. aiaal  lha  KlnlHr Tlim.,.
alll in I ft.n|.la aat it.r.ntlr" Im raalan'ii, It.
lit.-.  , ... . nt, Imn! i,| lha ill, thnili.h Ihn
"if,.'!' it  '  ""'*' "1 lhl. ,.n.|»Mt. Tha laat |Na, **i|
I II lla.atnL  I" i**m,ii*aili.f 131 irtr*. i.f Iinill. Intrl
a   II UltaMa   laanlll, I. lilt-  li in !. I  1-,
,'.'';-;'!' 'tut Itnl rtaala Ilia,nmnft. ml Ima It
,tfm*m  Itm'. IS  liatfa.1  faanelJHeen leaf  laaallallfaR  ,aiif.
Hi   Mi'tlaaia ,«•   atlfr |r|, ll. r |||f.f,« ,,,,, ,|.  i,|, ,|
. ..i....,*",***! *" *****  h.nat«ema  fr.lrlrru,.  Hir^.
*■' —"-- ' fmm tl.i.11 ,.,
R
a
i.it
■
, ti i
i,'."*,.,'..' s'   ..  ',"',","W„„; ii railimln atm l,..m H.imi in |7.om
I   1r< ,litt'"it  a,il,    II,-  llu  • ■-!  H- -|  a Ml.)  (il.tr.
Ulll
rat*lt , .
IIBtrtil  ,.,  ||.i|.flT  latra.it Mama  llmllait  |mr-
lllrl.ilrl  Ikilii allr.lt, l||l|«r***l nil Olll  li. |..|I tela
l-lnr  ■
..  aa- ,,,  ,ei  ..
ii...., If.l t,-|„i,.ta, Hm mir!inl In . It.  aaakl.  Hna ,n»at
l\!Sll*  iii" "l'.nl.«alnh.l,ln|. hat an.1 atralln,
,",','* ,",','. « iflalan..- m thl. |.r..|.n, I. Util lla.
-'  lllllM a.inrf alll Haalal li.-atl' lli.iliii l|..l  ||,|.
''  l'..'.L"a';""' ''""  M.ka i nnla ,.t it, and a.H llll
ftfif  ".:  'I.'':  ".*  "•""..-"• • |WW*.V.\^'. -.  VVtV...'.^.;. lhnfn.|»*,l,l,poln„,ha„„hn,h,tnrt
ll,*Jif,f Ml. ...II nMin.il    .hn,In. .1
TIIK itlitiHMy. -I Minis,,,*,' ,s
Villi
On the Market
■fcal ■alllh, fit, I, |.t".. tintlh|
tniai
$300 to $350
PER LOT
ttfi i'».«.|.ln,Mllj r-**i l-tin
i t'»r
These lots
,1**1.1 ia. I.,. ll,.,m,i.,.f  ts,,,!,,. |»hM,"'
IHHITII AVHIOI
ColBBibiiPl.lia W.iin,it.i|tf
»'WOODS  ^   pQLLBY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354165/manifest

Comment

Related Items