BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 9, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354159.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354159.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354159-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354159-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354159-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354159-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354159-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354159-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354159-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354159.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
mil, ran whims
NI-.W WliHTMlNHTKIt  ■  -  -  il. C.i
mwjnmm'mttmQ   nw
WITH WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
"illil GaiKite
W.J.WALKER&CO.
TULCrKONl:  Hi, NSW WKfiTMlNH Tilll
M 'M 111011 .r.n
MOW WKSTMINsTI.lt, ItlUTISII COLUMBIA, WEDNESDAY MOIININli. SEPTEMBER !». 189]
WM. MILLIE 4 CO., PR0I'RIET0E8
Altl. AMI HUB "I It
DRUGGISTS
Patent Medicines
PRU08
_______________________ f_l.??rLUWES
CORNER MKEN2IEAN0C0LUMBIA Toilet Articles, otc.
STREETS.
H.H.LENNIE&C0,
SENEGAL THE SHARK ;
EXTRAORDINARY  RAPACITY DI8* •<
PLAYED BY DEFENDANT.
Alwnya  Hungry  for  Money -Ever
A.kuii: t-i M   In* t'llilr!'- (Ii'.-.'il
of tlm Han  Ho Wua I in nti 11 bin
Bioko to ll.-  otl.-i.-i  Xiiigatoii
Fearful  Hurriia'nnti  on tho  Nova
Siotiitn  Conat   Cumuli,'n  Infant V*
Inventor  Potnto Rot iu Ontario.
lalt
id ii.
iei Bon Hilvadoi ind l'
i-ii mi tlin Hiiriiniiiult ildo ol iln
l'i"w  ri'iniri.  litiit-  )ci  boot)
ed from iloni iln* ooiit, but tim
toIOfnpti  lUIOI  Uml tin*  wiiiirit- al
I'ktott lindlo_ worn wuliod ..n.i)
GERMAN ARROGANCE
SHAMErUI.  TREATMENT  OF
AMERICAN ARTIST.
AN
Opoaod thi
Vi I'HIM.luN,   s,
lllllll   SUtla   11111,1
.. ipttofa •■■ ih.
i Chiinnil.
Wnr nml Politlca.
I'ahik Boptomboi I  lit u lotorvlow
with a Polled  I'r.*- i.ttn-*|»tiitlfiit Sir
Chorlu Dllke. who hii boon wltooHlni
Uii*  rri-iitli  ui.iii'1 'ti.i*'-.,  iiriiiiiil  tlm
military-)*ii'iii ••' Frtnooi buidoollnod
li Rnfliih polleloi  It" itld,
inn*, i.r. tliat !>■< bolloTOd the l.tln'rat-
pporti
.•'Itn
I'll
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH <fc Co
Riiiil Ent.'itn anil Instirmicii.
OI.ONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER, B.C.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I tM, sl III I.l.MIS
Itlll I 1
ItM.
IVI* I'l
UIII HIV. IS  III  its I1K.1XI lll.-.Mlt
1.11 ITI 1  I  1...... !' HI'I
• I It I I. \ SI it -In
I lll'll I
Tobaccos and Cigars.
\   . \  i * *
■
■ i M i
 M. ROSS.
Macpherson
& Thomson
.', ji
mil..
I I.l I'llnSI  ,17
M'.ltl 1.1.1.1. A I IIVI.AM I.
IKl-laai
•J  l.  lla .It.l I
ll l.M II  V.aI.., ,'u
M
Real
OWAT Ac T>
TURNEaEi
iii-mw  mmm  nua  Men  iijii'iii'd  lo
.Iiiiii drawinir olihleon fool ol wttor.
^^^H It i- lli" .uiiiii ni iln j. w.it. r • Iiuiiin'l t,i
uiiAtii Heptouboi -  At ti,. ti.. ■'- in.'"', ood ww cloud li  IMI,t|ttDil
toiol iit- paUlo tcoouoti ■'.  || tolihodlptomotlo body wd
,.  , I ,   I. It.'  lUtl lli I  tall.  I I  1,1 -l,tll*
tW»wr»taU phMon»Hi»ir»ifolIoi d-p»rt«ooi un tint *****
fur Iluiitiii, Itiiil ,t Co., Toronto, told}of  Ibo  choanal  is  an
Compliant to Bo Mada to the Ourtnon
Oovurnmttnt  Nuw Directorate for _n____^___^___^___^___i
tho  Fru.iuAti'a  .tournol   Btona.
EitFol of porta Towur Fama, in i An Eipfiteiva Laaaon.
Bad Fix  A Vmnna Bank Oloverly VlKHHA, Boptomboi  I -Tlm Amtro*
Bwindlod  ExpIodtnK  Fireworka UunftrUn  buh  ol  Ibll oil]  WU
Deatroy Vnlooblo Mail Mottor. |»lndlodOBl ol 1,100 tl*.rln* todly by *
bow t jrfir *»•. bo had |ono In Nonocal I ovool tn all
forordin ood ttall a ibon ifier &">*»•» Md li
**'    It .    VOAl  I.l    llllll    Xlr.I    |  I',' !
Dtnmorclol  ili ■
y o mtltor uf
■
Hi in is, > pi s  ClHltGD Qrorn, iho bindod
Ain.Tl.--Hi tonrtll anil imiUur photo* ',"(1 "i* >'/' ro athoilitUoi •  »W,  ■
---.,„, ,  , .. Iilonol loriirj ol lucta oainr iiovim
■pKgPdg  r.t|.l,ir. wl,.  *u  HTOllOd »l  MiyiDCI ,.v,,r „.,-,....,, ,,.  ,,,., ,,.   ,.  ill ot Ull
ImporUnt lutwoolt on Iboprotonoo tlim bo mi loitliatlon on tholi  totrd,  it wti
du
An
k tuiiiti  man
pom it  tin* i'anit
-li.li  Irum
It,*
ESTATE
A!
rin.ncl.l .nil In.nr.no AgtutU.
BARGAINS AGENCIES:
ooirttulo-Uon, *
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ iuit r- :,i'i"l frmii llii' In
order fur Blllboud ami itrtwboord, ind irooilerrtoi ibotr ctrgooi
w». pronpUy Uokled lot nam tt Wbtnpoi
Nonecol.  Tlm priti' nf  Ui-* goodi wm
wry low. Tbo wlinoH bid oovor boon killed the bear,
til thi> liitiil uf flvlnc BMMI miSlUoi 1*0*41 r  "'"' ' »■ Ali" *'**
Uwltk«-|L,.r -f  lbt  I i- kootoidoy Mf-  «  "l
"   . . (forth Ann In a
boo&aptuby tho buuVi wltw prowtlni
Mf»ndthopmldoatofi ,,,,,.,. .,,.„. , ., ,k.,
Mi starK. tf 11 , . . ,  ,  , ,  .,
Qulrkly ami .|..l-lly laii.ll..t.-, ami lllp*  	
btd iii-i. Bonocol tw„ t.m ,i,.-,|iii. plni t low cortrUfM Into tbo noil
■ | i lit allalwut |I,|Q -  *', ■ .i  ptonaor
,    • i ted * iiiUiutn or two, nnd |0tUo| lolo
,.,. a  fovorahli
•py.  imi  ri'illy
In  hi*  poHonlon  him
iii'ltatlviii
l.,„l  - it - ■, ■ ■ i"l  i.*'**'V,-r. ihai
iln-  OOUpOOl  WOTO  •"iiiiti-td-ll  and a
rowirdol l,W)fl Borloi i u ■•*.t,*t**\ tur
nf  tin* empBror,  md   who  wm I ifcj doiootion^oi tbo colprit, to wbom u
i   through   tin*   BMiftUo yol tborolioooloo,
iffortl   01   lhl  '  Aiin-ritai.   fi.n.iil, 	
OOmpltlM tlill Ita »a. ri.l.ly lr. at. .1 I.y   CHAIHKEN OF COMMITTEES.
"'■ Q*nt*A  P0  WhO  imOtOd  blH   n, |Hl/ lllMl H*ee ,.tt**.*met4e*ml**.
Rli proporty wti letrobod iod many ********** *it*
ltd  i" I in -  *<'<••  MrMd  ami   A roiiiu.iti.*- Bool - -' "' 'li'" ilialrmnH
• 1   IjoMnbOWMJDlbO  mm- Lf  ,(„.   dtffOTMl   .-ntin.Mf*.   Ill VI.i|t
':,'':;,':;:;;.'^i.^;;;':::!,,^:.i.»,'' "...
llola    Ilia.    |«,ll,a-    irr, -l,',l   111. Ill  laa'lel ll-l liltlil  III till' 'it, li.li.   IIhT.*
i.eita   'Itn  In -.   »i. aan ,-r.-.. ■  t i li- it} Ira the i-ltilr
'"."'"l'.'".";'.""' '*.' I"-'.'.' '".'.'",". -'"'  iml M'-'-  I  I'"'  I  '•  l.li'r.-
.irr ll.ii iy  w.  .in
W propirty In .tll putt
■  ,  C'l| .util Datl.nl.
I'AKMS Improved ind Un
i  .SOUTH  WESTMINSTER ind  tomr cltoice
I 1.2 .ii ml lo 2 1.2
It  In.i  Addition  In
Sunt It W* •till i net. I.
RU
M-ll
IIM I
-.■1'tt-il a
1" 1 i'l 1 T *»B Lire
teals it,  lha  V il iltitV i'l
Moody Sa|i,.ir.- ,ii the
I*  .Mill..Lla'   |.ri,e    aef
ha|i|i.-non  fi
' ' •   Liiinlai-i
Street,  N*w  \V. t
I) '
Fire In-
itliewe-e, ta Mt  l.riU'.. ir.ll |i,w , ntfttM—^HB^HB^HB^HB^^HB^H
I.-1,,I vali.lv Illllill . !  : ■  I. II  l-ori.
ln.|,f|.„„ i-ll  l ...,i ***[ ' « "v'T'Thiu
lie atliattl..I, la-nall'.i, ";",'' ,'.".,  ' ,    '  ..._.°'J
II..1.  WII.  otlilf  ft.fe.liU. but  .III, teillai laQtla, lalm. tlf.tl llaal lall I., . ,, ':*'!'   '  .'". S'Z '.*"** "J, j ItaalA. II. Miak.aafl.-   .1 |.f.«fie,me ot
""•'*'," Uoultl S* dneuueeL  liShlLI****** ■ * >">«***'"'
r IJ    IO lie tl  ..„,,„,.I intal  i„...«i:l,  .  I,.11  «f„»l. la.ll " '„.|.,,  , »,,  L  »...  i, lir lilt J.t',  I'f«'i'al'"'  M  U «l«l  ••'  H"
•««rt.»n.-J   J,--      -    ,   ... f,«r,.l«.l Uy i, "|'**"'*' mW  '"' """*" tewarll i               n lull lhl.
ll»l)iwi,i,lm nifllaa, ilial aaiiali.. iii.naaaaa. ai.ia.i '  " ' -  1*" 'l*'*1 *"** ""* *'* *****
•Hi'i"!"'            .                   i.it 11." tta-er UllaV.. a lliuve. aae.l.a lilm , ,  ,       ,                . I"flli"ill'i                -.-.alt-tntaer.
.-i)   «' ....i.a. ii,' a.                                  .iirtly A lurefl,,! Bi.w,.rk.., ,.I,.W ,„ .lie AairlcM  |a.e.  ,nj i,  elll  I. . .-I
,  ,„     - riU|Ml.a. I all,  Ifaa-laa.'.t.i,;.                                        .- '         , lllll  III.  fl  a Irilll lltll leearlltl  Uaall)l. |„,„, . 1. |1 ehlafliatar
aal  M..||. lOlln.  ,a.ir.llla»  tlie  buillIU |„llalle,( aire, r   I  .  .a  ,.. . j. ,,„„a,l,l ,., i|„. **}*>** *"* '** *'■*'  ■"•" "Mler. etOail "I ym ,|... ,!4,. .,.„„ „„.,, Uu.nhli.  On
latirelli   1'ltl|iiali|«l.i,rii]rlla, llai, naa . alt III Irllinapla. liaal eai Irenejt, l.e ». I|ta *""; '' , "»-  •' i-Jtll..,.   The  fir  Wl. ,'r|J„ ,|,„ .,..,,             ,1..  will,.
■ I Ibwii .Ivan  il,. l,«.  Thi II  i   • '• Melon -III.* Iute.lev.1 ,',' '"""*■* ""' ."•" "'»' '*' H'•'la«»" t,.,i,«|| milrh Ileal .llle.f.' tporU  In.
' I'l  al>lll« llali Salae,. .l,,,l ll, Ult  |.real II,™- ll.i.il tOU.  ■ '..I, InlUml.   IIIt, laO, cteiillllaiHl, el|leTled Halt,  m.ll-ale.r
a^a^a^a^a^         ..-»  .                   r loown whin' I   rit-J.'-  v .-tt  .
wlaaa aetit I
lne  Tai  n,'1''*"-'  I '' '  I • - «I' f  II." pukil.-si. tr„.,: l»eM llU-l,
1. K..-..IIS   mil.  WO.  HI | a,,-, „.,.„,  „,  «,..|  ,.„|,  .,..,  ,|._^.l|uy„   T... .11.  a. ...II. •» ...   wlte Hit, I, ,B  ,b.  ■.!!.   Tb. |.lilH)  .,.,,,,1 ,„ , ,„in|, ., Rag|,
. »t,aT  eJa-.11Jaett.at.  "I  t,.-
CONVEYANCERS ■ FINANCIAL ACENTS
H. G. ROSS <fc CO.
"iii*i. ■
H* i.
WOODS. At GAMBLE. N. vt W. .Iitiiii.i. .. H.C.
DESTROYED BYflRE
Mnnchest
Mir.inn- (_'
I !
Co, lironklyn (fit.
tellS  IlK  CO. Ill  „,,,,,.,| .,. „.^ ,,1,1,.,,^ ,b»„^, bone.  Tit.'.kin. in litiu.illllt Itir Jill*. , ,„ ,r.   -. ...
Canada (lire); l-.ittiii -*■-,,.   -< *,■**■> * h.,ii,«« ..i u a,|.i»iiv
alal.-  I iff   l.aaar ear..  '*""' •   • ,i *■ *l *-,l  ",'*'*'*'* **."*   \* "■■*• *,*■'*«Ml**
I 1-tiniltce ,(,, .llll-,„,ll,rni.tk.-tlbhta,..,Blia. jt«"'*l^fle*'i-M«" I'lril elll.  I,i„,
Net. II nl  ill.- I   S '    ■— ''!  •'• Ita-  "■.'l"1'*-'"' "l*'.lrot*H .11  evlai^teot
la.lel.'.el   If..   Ta.  .1 "  '*'*'**  *"*«*  * -la.tt|..raa| aal  ||,.-  ||a.,rl  ^  ..•  ,.   •.•"   ""«,'.|
*..  , ,   .' *-.,.'  •* * • ■ iih:i?r  "
Alrrtll .'ItlliTti-l  lhl "   'i.i'i.-i t.i-l ' ai-r-  '  .-..
.el   ...I  "'"lit"""'  **• a  lil.'t  J'."-  .*-»>B*"t   IM  ."  llll',UI IMI'  lata*'.iH MMM*.
(1 ' Itl  .Hill  blllll    I la.- -I |.  .'.,„. !„l.,*  |,,|| I „|.   .11.. |B.||B,l.-V|a|,|,l'.|  •    Tl,"   .»■•!
.  \  .  it!    < n I ...  I . i  ', .. '  ■ , I .jgnHU kln.lii.cuT -
,11 a '* ."  .   . - . lul  mill  l.e neltt.Kailllf t(rr
IH3ier, l.ll|;.|,-,,»i,, ..aliLi, lllVB^ilka|.l ..a, tb« Ilial • 'illamaaiwlalilti. m-N-J Ue Atlmlk
- la I li).. si tour. in. M mmulea..
•.■aa.".' f.eai»l'. »a*,e». '.■ alia..'tl." I. .1 | a. em .. ..
j.alJl.r.^i.r.lvmBttaiu.. • e iiii |..l. ,at,||
'   '  " ,   .aa.  a   *a.  >  a,   *   ...
■ ' ' -BaVlljflt^.lr^|*H■"   TMle..ll„.|!ailaU»,.! it
1'  In ,a|„H'Veir.. iie>-fe|ii'at*rr nurtu.  Tb.
ui  tr.lat..l  ..,.,',,q, : .  .ita BbeiT it. il.-t*.' '"."' ',' "■• '" "■ """ !•*■  •-:.— tt*  n.
'-I*^.*'--!-."-  "—* * I    |!..lelir.   IWl
. :»• **,**.  . .tir-iai.   ual blJ  ,„„  .„.,„ „
IHII  III  ai ,. ., ., nine  . "e...! 't-.al-l a.t am. K Allow.,. Witb  II,,   ...   „„||   bloWB    blW.   .».
pp.. it  I tll  ""«"l  it"!  - ebuboaw
.1 '•efttret ,1m, ra.Hir.
*lf  ll"l>r I I'll'BUIi. "■ M.|>* "
  llrir  ltfiallaaf.1 'tll-Ataali.  Hla.linel. It  lie
.-lk*e-  It' I-  l/il  ajae.tublr. ,bl,  tba  Vial..,la iui  . Hi-.*  -.1 a.1 lalt tefaallber.
•Al'l) t-r-'U llll taeli....I Mr  llueinl I hllataaia.   Ml  t luj-mita
li bole, fur hie ,r*it a...... iia ril.ln.
•I It, ta,ia,l ,t ,*., ol ebit-b bebu eutla
„ I  .1 aalt  I - ,1 *   | It-
'■" i'■*• mial ..ne for i- * lelbu
IOC. lhl" il( „|f^, . .-tlaer.
Ihe fine
Y< .itnli) altaia.'..ta lbe- fuaer.1 el
11..I . .-.  .  I  i   1  lltuli.beiia,
j j  ., •."! ". «li" *"•-' ll •!"-1"!"1 Col.a*
rtMlMl "    ,,  ,.,4  plum*
- —    •    ■   Kt.^',,,,,   trttrter,
t  •    111- III    .
AOENTtI
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
HUM Itl
iii abttftlMM
•i.iMi'liiil
I
	
*o*h
 ABC Codo
lliinlMiiir. rmiiU. Oil*. • ii
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
I'l.. i>|*. SrnillnrquiitMlli.il..
-D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS. ■
m„„ ,BRITISH LION
M\|\l.\\|.
'IIKMIV LKK.
A BARGAIN!
.Ill eaatlalira a  a. ..
A ' ll I'tftlBa    l|.ltJl
itrtiil
•ttiea*bt,al
Iti
.
 *^^a	
lilt.
. . . llllll   ,..,.. .I. a
Ma-  |.|e.n|,lt,  eat. •  e|).  tbit  1  tJUJlnle ol  |a)  1
t iiiiut. .|i|Btit.laa.i i  K'jt*','',ii 'ii'iula.t.  In.  "ittrr.,  t.e a nuwU,
^^^^^^^^^^^^^^^BlklTi |a.iit,4. tlrrlltl, Ii.  trnulfat  1"
!, -1
■  .
i I. ij -.I.e.-
ate Ihlt tela-
a-btn.  la. a
a..-l- ..I i,
i  ...  -• a.l
.... ll'eul.
.....1 It.
Tie fuea-nl
•
.    I ,1a I
In tea .tae fee.
'a   I
(bit    It*-    .1    	
ra. Itm ,»eejt.-ee »a...i.
H«)r Dia of Hie Wouod.
__^__^__^__Bt*-
B—^BB^BB^BB^BB^BB^BB^BB^BB^I*'
ire, a.t, Troll
,
MIM la 111. rlltle laajltoaad.,.
'
•  i  .
■  -
-
a  a 1 I   la
l-aB-ltbena.
aill.wjl.f.
'V.l
tirt
I
t    if; I »• ■' ■
- e	
,1* 111 la, 4-1
Hm  u.t-
■
.
Wll.l.
Storr. dwelling nutl out* ut-n> of lnnd.
.ititnti. on Coltinibin Strt*t*t. Snppcrton.
A. B, MACKENZIE & CO.
IHIT COLUMBIA STREET.
•ail  W «ai*Ai*»i.
*ht*   n
WM.TIETJEN.Mfltitil.iliirir
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
iilLSlHi, iti Wutalititr.BC
We .in- |-t.-|..,t'.l lo fill .111.» il.
t..f* i(jn .t'l. n br K.iikIi
ttf? i '
.   . - 4"rt«l*a,  11.1 I
'-  -    V  rr a.  . ,'  ,  -
eaeU eu paBBBall,  ha latitat'  If,  t alar
-   Tbe taetil uttae
i IM  llaa-a.ll li''
'    -teeeeMie  Ibr
•    '  -
I ea.  ..rl
I  . .   •   N
ll. HI..  aa|  |aV 4'al.lrt  . |.  »,-,,
•  -... 1*1..  lie
Ul"  t'lailtiB  Jnhll  |L-  «art  (arrt.il,,  i„.ut.',*    - *  the 4ti-raIhWl
"
eni it tei itaat
It  "Ul'lllil  Iba  Itlili.b  .e.it'tl' MS«t^.e tfc, ii.e
j.t trill il.  moat Hn  i	
a »'.., »tt  IVf- II*-•», I.-Ilia,, lanUit  ll a. aill. la.] -I.ti  I'.l  |, >■  |UtV,Je
»l**»'  ' '  ■'' ...  ,. a rot.
MYltae etth tba email., rtbitatltna, aal
^r|_---------------- , .  '-*»  .mnt  I
,   '* '  ' " ' ' "   '*'"'■ .111..a, .  ■;.
*••<*'  ***** ;  *'   •  -'   -'•  -  ' .rreaJ.rf.tt~. •  .' "
•■'■,"■                    *"'*,->* .Ble.4.t 'i.H ll»*»
*•*' ******  * . IrlMttnlu
ie!,-.....,. ih-..-. elllbilM.   II  I. MM.  I» kite
Ult Mati-tlel DM*/. „ || ,h„
I br Qajtrb  "I  ar,be*t  ■'!• .14.1,4*4 fct,* ,1 eetiil ItM
Itnenae. i l-.nla* mtt*
aa.li...
He" Kin. ol  llanaaital.  ' '   ■
e it. b I', lei ,«4>14r. '
.  i --  r
O'lt-f.*  ..iai)- It- ,  ■   ' '  t  ■   a    "...
a—awe.   tmm,   .   lata,  kaa  ,.«.....*.*« Ill* lorlt-J| Ibr Ar.i*M «M,attM, U.
,.  .,    ..   .-ui,  bl. u«»a,lt (br.Hfa.^.r, ,br ,-a.t etblMUM.
„—— -lae-leftlHWOMat.. ftea lbe t«lol~ »t —Knl
,„   1.4  BatCOH,.  f»*
't'eerll  ata       '  «,t.  la  albutel, 11,  ,mm,**m,
i -  i leene,, lbe Aei.imue
„ a... ■ w. ..raara wbo raa* to Aaerktt t. *****
MuetotT WlU fc Tke». ibr.iul ,uis«.e «t Iht. m,lll«„.
*  *■<*"**" '-""• Want I. VM*,... WeHl1.1e.IM
i...tr,ia.a, ba. K.-plH in b,,b..Wa.,  ». . ». . l,i lie
J^Jj u„„u.,ti,.. liv ..*f,nere o. ibrla*. Tlm.  Tbe. hi,, uta-e a* IMt
ea at km of Ita  :.,,.,fu,.e.ll  tmitrntn  for aol,,. a ae4 wilt
-,'"..' •  .    '  ■ilriJIafttart. ealH,,r  ,0  ,1,.^ «Wa Ibr I tti^f "-.IS. ullll Sellllt.
-  ' -    '
,  _ aib'tn «w tie ,Ha4  TV,  will eater
Cbenetta. tie Dlnflonle. ,k.,  . , ,»,!,,. nr, .„.
ittt  the!  '".IH.  Srl'ltattr.  •• I  mml ... ■
-,n*,l*., ,.t ,br .l.inlr. .' •  lit" , S*. )•.,• ll lat>
aaa.ajel, Ian"' itrulnil If '—1 r.lM I ' - e4a.  lltaasH.-
, a——', leabr, Sin. fa*. 1b> 'I'lill teniae* at ****** I' *** <**"  let SUM »"
•■• Un. • trrw a-etul e( .ItsvllW*. la tt
^^^^^^^^^^^^^^^l»til Were lo Vbtn-ta. Il« killer
riiitt ebt,r tn, f».nu. in* n* t* leM
ll'fb ene bla-r t|4ee4kl aMla.  iMrb
•  a   a
Nrlaeee. ete. IV Auanll .**,*.• ta*
,,,   .,,. UIBiJjaV. |o( n.itai , aMe.
• a , aafpt am tbin Haul.
-    •   .
■ ,, ,H, HlBl
.out,. I el lira  R....1
Tbe  .OiJl.a I  ol  ,br  It..,it   lluMIe
   trie,, I. II rraauhi.iliaer  ei,h ,br
'mt .ff.oe the .«n,ta!  •  I, ,a
Hi' «•»■*• elblHII.lt II  • MO.
-, -. a a   a-l
•Ir,.^ II | thm .liar.-l
ll.a- 1, Ibe llaeol
*; '-   '
Wet. |awe<*lM.t ll*
LUMBER W ORKINGMEN
Mhlngln. Lntlienixl Pirhete W  m 	
|JT.\i. jar.ilf  WOfll  |r.aa, ir'lat.I
Sl,i|.|.i„^ litiltli' -. l«i Rill
or Kail niit'ii,
aula ,br vt|'..,al-
. aaaaaaa^aaB
. It,  I,,.  Mae  1ltr4lt|dl'al 4iU.t..il M«ee.bre*1.ilt.
• a> liar  It   - " Itira want leal la IV
1  ...    ' ....   Illa-rtr   ale.,   rk.lt    I   I   14*4.1   .1.1.1.   .*, Cble-   • 4rt, IV
-  r ol  IV Ililit a tela train. Ibeqei-aUtb <mAkm   Vaattfl,,  i  ('.leiaie  wai
•a  mnfmmm,  will Utah  bla to ...Ml«.lwb.lb»r lb. ll*lllltl.!t4W-M|b irrpoiw. .1... H4 Ibr
I'tllt cnW.IMrW I'tOl-atlil  U.  tie f-»,nt,a'~ ,
• n«il..,i-.*>t'» lie belbler.eV  w« -letattllM »'
 II   UfM.  lb.  ra.Itltrt.  Itae.  to.  «al4l,.Meb..i.,a,;.,le1l.4l.tn«l
Ikr   .1*1,
.1, nn .jtui •  '
-   I  \ a. .ae* ..,  .1  ..;   "
'  a,, blll'4.
.    I H ItM.
.... |
a.  1   .1 ,
--,    tll
la-WUll
lute   a* "" I'l-'ii* ii"** ii* ****** tmt
1*   le.tatil.n.*1'*'.^' *' ' '.rvrbrbll
4 ael,  bta ate ala me, hla Ie4un • etlattt»l-». ae. an.letl.
I pmtai b lt*A t."
WHAT THE DEVIL ?
WhjT   llllatllll}.    ai'Tl-IHl
III lllllll. |ll*l Il'll liinllliia
horn, ami t.ll rnntplelr
ill  -lll|inllia.  .... tnl  ....tl.
AT CHEAPSIDE.
Paying Rent	
is played out
Get a Home
For Yourselt
RISHtPUCt! RI6HT PRICE!
uui
ll,
lltalta 1
i m t.. ji
tt »„ti
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE  BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
I ml %*.  \*l. aal IV .itiar, ei.
."a, lelrrlbtlllrf   J
,V  liar  Ibr
tlet er,» la I JIU.,4
ait. eto te, wtniratit
M'.*l«.tl.  *rV|4ral»t  •  IliiJUl
i IVItlf *—el ttetltft'eta te l4tilfr le IV
Mrwllawt anktl. ait. Hit Mewefe. I.
Iti'brl ee..v bubra, Hn
.lUtattl   **mma ,**, .Ittt*. aaaM al 1Mb
Mara, a*, v laaiet meitaeea
..ant MIM
lliiirit.  >  «.  »r,*reil»,  •   ,1
'.Ilia! lia> taa-tt.aaV4 ifa ,*
ellb,.  ll a-etl b.tr learn  ■*
.
1.4  1  eeabr. ef  'lat
4|.bt4 ,r. ,*»». ,e Ibi. bi.lafe,
Te,1aj-fe, ..atatr It 1.*1 a.1.,., a blll'-
,.,* t.  |t ,.,„t.l   a    '
lbe lelKvwbaiil  I,
Iiilifi. hlltaot. ..■■ •
|i|„etata,b. e.t Mown e|.ei ie. ,1 www
fce,,I.l ,fe ,V bitten,   I' • '
e-f a atte le tt-e.ll ..4 e > -
t. .*. .1   .' .   .l't
ii..i lata
fteaMO,  Wlln.1 ll' arlheta ml ***** Ira.'et-ta Ib.l II la
Ibr fiaal of  frbulbl- "-H ttt* •« fJ*l.ie . ratetaVtlaaW MlilBl
1 1..  Irlaltat-w-IV h'*"   W  *******  *"** ■•HI*'**.-
■ ••hll llll. las- '*****.
 .    Haul..  i»  il- ****!* *<"
11 ll  t 1,1..
•  na,  whtfta  bai '   '" '
.4 la Ibr in blm.  ol  Ibr  ..He. '«**•  knee,
1  tttlltl ' Itr**"'*'- lee ^^*^^^^^^^^^^m
I faal aote lebalaallll entb- leo*»*r I" *•
•>kt. K.W..-1-, ii c air.blo le ,br rneitrejlbe,  .4 IV '
U-i .   I I llie  ite  teowe  bt  **m* \ , t*"***
i.taraal  Mm.  rtaalnlllenol Ihr wrasbra .Itu.loir, le    a0^__^__^___ ' T.Z:
a   11,1   I .  a t    '   .....  .  .....
Ilia ll li now
^^^^^^^^^^^Tlr.. It.ryll.,*- Will be tmeeljr. .^ — —
'    I'.olt Ht,.t.aaVi •-Tl"   tl.
* '•  I.r.  ll .. i.,mi hior,'.ti lolwhrU   **»•  **** <•"  *  roaaueeallow
-  I"  *****    ef, fritti, IB  boti.-t  .4 tb'   !• 1.  4l» of 1, ,• If,  ll  tbne  ,«,uaei
Ilul4eal4.  IN...                             ,-.1^^^^^^^^^^^^^^^^™
•lhw.ll
1. tt  KulbrlllHl.  llotafl  b,ao .o4 Ibi M, .    .. ,   '
-   al. a ,,.  I*  ' -  ' IlifflM   Ubr.
1. te" ■  '. i..,.t„l llllhtai Irtrtl-lkl aV-at-ol Ibr .|^B4r
-  I*  fei T'i'**. K K  I an ii iiiianifiiii ****  ol  Ibll   foaaeeHallfJW  lie
' '  tl tl'   ' " ,,„,,,,„, i„,i.i„„„ ... t*******   *'"■  pet   MM   i-'l
th    h-mea^M.  la  a. *>**   *******,•*   ,i*A,t*».   **«**
*T*. j"*"!!!...1.1 y.' ****!*.** *? OaeibtB.  IM.  W  1-  A**,,**,  11   Ibai
«,r.e4,ut^J!ln«  frltlrl^l.  "t"lh"  ""  *•"'*"**'  <*  **»* ***
. I HlM. fnea .iritio. • 41.  ..„„    , ,.„,    fH,^,t .mmal
a.   . .—...   1   ■-   tt*_^__^__^__^__^__^__^__^__^__^_^_^*^^^^^^^^^^^^^^M
I.  'I   I
'  *.
atl-h
allataiaea, I..lb. aee.,,.,,,..it xale of
lha l|tpt*Ufbe. to Ibr  M*4|e oe llr
altltaart  ...I.
al
It
suai.a  1  I   It.-.,  r. ^^^^^^^^^^^^^_
I    •• -  n  ll.etlllne. "" "" "r'" "
u i   .- I.". I  the A <-• ■•  t M«,a,ibb a-.l.. m
l   '  *ll|ahltl. I bllHeir k.  IV li I'fr'rt lUOrWafarra, ,bl, r hfrlrtl  ffoa  ,hr
*...,,   l|  ..    .  I,  .;    -,„    *".. ""    '                      l|a*  104   .frit  .,,,,,,
... I: I '           -   ra  tba |Vt«U'
, ntt  lb.,..,,. II..,,,   11   \  a
•'»  -  -laiab.fB. V A,lie te. r ttiei . i...
t Kla. I'.i    -  i i-    i ...tetaan. th.i ihr mi,
in  1,1. 1 lllbi.BBi . Kobn, aew ..mraalif.  r.Mrfetr rtlulm  It. II.-
e  tl  '
111, 4eajtl„arel lo tfeeV.lila IV laa*
- a,  .
ottr ol three., fafte  -
.
Ret
....  aat*
rttt-alr-l .t|tt-l:  thr
lai,In. twee In Ibr a-oelllete
I ,*,*,. elf), eej.oes) eollb ef t
 ll-Vlf.. •    » 'I Kt.  !>'"*•  Ill  I'lMfollinllwtll I- 'Ottllft.iBBll.ttltrl-  d« fil.a, In „,. net le,  «le,  4e,i
"irt* ,,',-it.. ,*.'**' \l* «e. ill.»W lo lb. .kllere. j t«alfje.lt. THE  LEDGERi  NTO  WKHTMINHTEH,  WUTIBH lOl.PMlUA, \\ IWNKSDAY MORNING, BEPTEMBEE 0
*
).;
.
i
In  ]n  lu  M  |l)  in  M    * .    ,    a    .
This Card is Worth $6.00 to You
G
ORDON & CO,m "m mm
"■BOOTS "SHOES
i i.ni
flic -jcbpcr.
Ill  If  1*1 III  lull * tl I
I   .*  ,
. \ I -1
a  a
820 ' CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
L iii.ii
()su  -   l'Kl! V !'1'"' 'I" ' K  A   in Vi I*  UAKIlis'l I
11 ii	
DkVttl !■!•  MIIURANT9
.  i
KUt I  llvort n
■
toy aid ta I
■
HI (Jul
-
■
-
I
I
■
I,
lotion llinn rn .tir> i-ili*
i -t \... i *-  * ,  p.
ul roup]
i*|.l  Quoin
itlci  \
ROYAL AGRICULTURAL
'■YDUSTRIAL SOCIETY
HARDWARE
A. M. NELSON,
Cl R A N LD
TWO  CARLOADS OF  HARDWARE
for iln- spring Wide Imvo |usl bittn n cult
,.,l, n| i n ,1 up .iml in,ul.' il iii clam prices,
Wu curry it full li ■ builders' stipplius, milking
-.,„-, i.i iiii'-, .ai Locks, Huildiiig I'.ti'i'i' .iml Nnils
•AY ..Ii.t li.ui'-i nt' sl magnificent slock nl i utter)
iiii IVIioMtt.        " ' i  I
CENTRALHOTEL
JAMES OASH, Proprietor
du. Jtaduoad,
'.itli llal    -.1
. . | |   ,
till  Mi   IIowahii V'lkl'iun
' I  I
... ■
.., lll.ll ll.l, -
'.nil  Hilt,  ll.
' I   ■ 1 .1
.  '
Mr, >    . ■  ■,  .
I
Va-* JX, AiN  J_J . ——• ■ 	
™«™ CUNNINGHAM WAtmSU
MM
Tlm
1 i
"''Mil - \Mi III'..  ,|
 a Ml
...ala,. ),,,!  II,,-  N, ■  1|,
II
M l.M-   -la. 1,1.la   \M>  I  \   M
I , .
a
I
'
SSSQCDT •"•■III    OPPENHEIMER BROS.
as-btr0,»*«i GOHM1SSI01I MERCHANTS
AdA  AAA Importers and Wholesale Dealers in MoPhee  Bros.,
\l.l llllll Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.swpwnnhta * Bntiniunt
VlU,UUU 100-102-104 Powoi. St. B  Z[T!tm]
' ll. viinil Hiiv.il Cit / ' .iinni. u.n.
IN  PI-12 ULB
<'
■ "   '•,''-   " ........ . j.j.n   j-ni^co
llll   l.liM-l   IIMI   ..IIM.  a, ,
I'l.
,',    I.NI)   ritatll   a , 1
PROCESSION
l'a O. lill.N .Llf,
I V '  !  I   II)  U   1
100-102-104 Powoll St. ,    ,,.,,-,.
. U. yiaitil Royal City PUning Milts
Vancouver, 1>. -L.I N.wWutmlnitir
Nm  Mill  I'a.l.iii, l-l,.
Wblte- - II
I.
o
c
l;
s,
S'
I
s
I;
•  ' e
1   I.l.    Ill  "la-
'
ll
BRUNETTE SAWMILL CO.
M \\  Wl sl MINS'I IK li
iiitli, Bit! Sluil' ami Lung Timber nr
•lit l\rin i
W'uliK
I'
It'
r
s,
s
I.A—-W
INTERNATIONAL    MANUFACTURERS OF  LlllllluT. Shingles, Lltll, Bill -lllll' Llllll Long Tilllhi
Ppnt j IMP DA f'UI    to 100 foot, also Flooring, (Jotting, Bostio, Siding, Mouldlogi, Ftokota,
OUULLllHI llflUIi. Scroll ami 1'iinii'd Wnfk, Bash, Doom, Window and Dour I'mimm.
Umi i' 1'inisli uf all Kinds.
I. .iVcc-arato  T*-Tcxl_:  G--u.axan.tco& *ii
I'tSiH. laUbMilHUHnUlH. SPORTS ....  ... ., ,  . *. .,  ,
LACROSSE  TOURNAMENT! N
Whilt* the hot weather lasts
ORANDILLUMINAHON BuiltltTS  Hlll'llwill I*. Clll'llt'llU'ls' Tools. t*t,0.
fire wor?:.
t  tflfftr.  , f.
\l
ta.
T  H  fBAKHUH
A  D  MACItHE 11
WE INVITE
THL  PUBLIC
HM II  II*
af  It ll.t
(',
s
II
••
T. J. TRAPP <£, CO.,
Wholesale ami Ri'tail Hni'tlwnro Mcrcliiutth.
TIB OOLUMBU ST. WESTMnSTSTER |
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Neva  Wa .I uti'i
iiiiii and Blessed Lumber. Shinnies, Mn
I Pickets,
.mil all kinds oi Wood Furnishing
i■-., Windows, MoiililtiiKS, Blinds, Roiling*
All kiiul** nf Plain and Fancy Turned Wood
B
1
IHitiiui I' i
Salmon  Bum
for Gannoiics, Di.
ll.iiu '. i ■. it'  lifi'
JOSEPH  ITOT, TIMK TABI.K
Jewelry.
■ I
aat  *	
■
II. W. TKHNAN
'I'lrimn in
Ciiiiiai Pacific RailiaiCiiaj
i'lciric division
TIME  TABLE.
I
QCs-
BUSINESS DIRECTORY
TO LEASE
* *
CLASSIFIEO
FOR KALE.
i.            ...
M
1
NOTICE.
S  '
r.
s
T
NOTICE.
l;
.  ii-.it
i i *
NOTICE TO CREDITOR!!
T
!
MHI tuZI EUNICE MltCMCOCK
DtOUHD
■   i""
,.  iwi
l
\
l.'l).
..IC.
The Crown Stables •
le tl
I'lll. -t Ileal a. -lllial Villi. I. -
UBRAR
T
"UDffl
TO BUILDERti.
•|- ■ Minn in
WARNINO.
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
OLANDAGENTSl,ulluu "mw  m
T. RIDDLE T
TOR SALE.   A,1"J/W,J1J
BLACKSMITH 1
1 a
Colulia M Nov wmiinter
NEW VANCOUVER
COAL
ligiw.Ueaci.ltii 'otimitii''
• New Wellington Coal.
Inr llirr in iln . ily
A E. CI.AHK.
r:-|h Hold
■
,0 .. I.
I.  .0 l<
II .0 '
10 01
Itt'llll"
NOTICE.
V
PMLLIWACK!
t'liiiii.linii I'm tit*
Navigation Co,,
i	
TIMK TABLE No. 14.
. ...
BE6BIE BLOCK
18.00 PER TON
.1. W. CREIGHTON.
.    'l.ttl (Ml*
•  ■ •   "".i   *l •
TO  RENT.
1
II
\\.
SAVINGS  BANK
COLLEGE, I u I cnicv   department
BEACON  HILL  PARK. . V '.   1
victoria.  FRANK    Lumber Brokei
FRANK BOOTH    atruntm aoei
Rriil E.lnli* .nni A**, l,.,„i rM' 1** C«l fit
■
•|'i'i
11
******  *****
***t ***,** p* 1
■
SCAVENGER.
■
A.
!•'.
I
A»0"i' rAl
■i   A<l
BCOfOOgOf Wntk S-    .
(?*tifl In A.i. i
B. MARSHALL
^ i UIIU'I
ImtmrnU*
*   1.
I m  M i.mi/,  i l>*<  w;ni m
M U|N
'
*   .
rhc undenigned i- now \tn
i" iinii »'Ils in nny pari
Tihccityorc ury.mmod »
"•'l-i  n a l<   „   „, ,„ „  ,
■  left IU Till I.l i-.n Now Wflllncloii Cnnl.
M  st HU Nsi IN
r -  ... • 	
OBAYMAN.WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
J;,,   ANNIK WRIGHT SKMINiR^
( V'lUI  « *■******■■ *****
MERCHANTS EICHim-J BOARDING ANO DAY SCHOOI
TOR OIKLS
• f   afl 'l«-
t.-l 0 ■
******
I.IUU0R8 AND CIGARS. •'   J ..
0RYA10ER ANO HR WOOD MRS. SARAH I. IW  *
i THE LEDGER I  NEW WEST.MINBT..H  IllllTIHlI COLUMBIA WEDNESDAY MOHMNO, HEPTEMDEIt 9
(j• Ue i'tfbflcv.
HAIL A I.A mom;
ll'  HIH'Ula'WI!
Bmw' S§ffi5^5flSl|Yancon¥er Opera House
, .l.l-Li
I  lllfl.l III.'  llil-llltif.l,
■*l  It Itl  III
.ill I. itruoti
,,l    l.
ll i-1  ilriiif. ii'itiif nr tiin'lim
 nlnl i... . ■■ i.i.i 'ti.*.*
*    I "■ ■  .-I i,ny i,Hii'i  iiiliil.il-.tll.il
It init.-i.1-  .Imil.  ,,|  tlm ..In.,'  t.l
w-MiTwMUif '■'.i* fwilHIro."""
T.ntl.r. !,r a Llc.n.o to cut timber on GOI./UMBIA  STREET  FOU3ST3DRY
li»iinni'.ii l.niuis In tii. I'v.iviiii .-
ill Hi lU-.li Cullll.lbU.
VANCuUVKR, ll. i'
t lilivt- tin. I.,,im, f
TEACHERS WANTED. S,:,!.!J;!,'.! EffJ, i^ffiJKffi .','
riiiiBcoMMi'rrKKui-THiJMKiman- ,VJ.,i,!,",'i ,li',liii'.''i'. '.r'r'-'iti'.Vt'aN
«"*,  i   *,*•*'  I IlltltUle urt'  |ii. linn tl  In unit,. |., i,,,u,,| ill In  ,i,t,,,i„, , ||| „.„,„ ,„
l-irll.ltllur.f-xi  iLLtlllli I .'i-l,.*7-t l    .- M .L;ili-..,li ■"'".:  I,:*"  ; \--u:  ...ir..  ..**.  ; ;
REIDan»CURRIE
M i tufa-durlng .md Ripolring Machinery a Specially.
,. , in . ti,
*
!•  -.'■
tin   -i  ,\
\    . ■,
*
■
■ iim
W«r III llltl lll.li'ii.int ,.f  tl,
1-1.111. llf 1111,1
1 liltlil 111,
hll|l1
.ini'i owning dIush in Uie foi
1 liiiaii.lurr Mnilii'mul
iiii Toesday Evenimcs |SSrS
S.'lit. Ill nml BS, ol
RIME. SARAH
.tal, Ml A
Illt-  |l,-l
|ltl-llil' till' ' a-'  '.Hi
anal Ilia    nil  ll
-,.. "i" ul  -  J '!"
(tl   i  '-
ai	
fill  I«- .Itl'tl  i
||| Ull
 ,.,,.,,.. L .-, i  1
 „,,,,,,, „ ,, ,,,'  i,,  ,,  1 ,,  |
 t iiu
,  i
i ■■ I* -"I. a. im iii.-.,.	
•i.'.i.
, ii.I,,1.1
itirt 11
li' i'l ci Currie .reagent, for John Doty Engine Company;
ii  A. R. Williams, dealer in nil kinds of Machinery; London Tool
■::. -    * i Comoany, Manufacturers of I ron-Working Toolij John Catup-
i
|.  ,.,M  a,  |,  I  .'
A I-i. li.r .-■■i.-i * ' ■ .■  , if Nlttlit HfIiimi)  -...ii ... • , ■.'  nl  IMiilnti
|<|..l|,,i.    IH'  '
Bank»Montreal
■..
11
■
Mi
. ■
i
|   uiui   *  ■
*,- ■■-i.t
1.,  I.,
■■'■-;■
i
, I
il • -i -.*,..-, t , tt„
'  III,  |, '•■■  r
 mil nl iiu* Ui-numlt
■
■
i..ii\ r. ii u.i -■ ..I"•*
ii.|i,
CAPITAL, alluaiduii,  ■  $12,000,000 A"
BEST,
GREATEST REST, G.000 1QQ    T ***. . T  .  ^n
ACTRESS Jj* AJU CC |^V
 A Savings'  Bank
F. C_R_A._KE3.
WATDHMAKHi: ; and: MANUFAi.TURINl}: JEWELER,
Nextdoorto Ellard'i Dn Goodi,
*
i
. ■
■
■
■
■
i
.
■
it.
. I,, i.
- .
■ ■
-
COAL
C0AKXW00D
Department
Has been opened in connection *ith
Ihii Branch.
Interest Allowed at Current Kates.
BOOKSELLERS ,,,, Srhw^T^^h Z ' fe   5f! I SK ' *"%&**
..nai i 11^11111 u.n, in .,  i hanji  Imt uul ivorI; ijii.ir.iiilc'il.
. * STATIONERS    i ...,,,  t Gold Filled Md lllver WatcltM
"' ''" ' *.  ■   I1 tnt I and Gem Kiii^js, Chain*
H lewelryol thi latest design.
I rtment of Clocks, Spcctaciei and Eye GUhm;
R0gei S  I |'Mill.  II.ill.  Milla-r  .tllal  i'.a.'s |al,ltfli
HAMLEY BLOCK
V   .   .', .  . ! ,1  l-l
GARESHE. GREEN & CO. —
GEO D. BRYMNER, BANKERS.
'*:''" v'' '■'■'   umnrlh   ■ ■ Vt *•■*•■,* U
HORSES WANTED.
.  ■
■
Doy,i'} City Market
•**' .1. REICHE1
* - |'4m.U*ll  .1    ...  . _,  __  A ,  mm   a.  . , —   ,- - _ .  ..
....... WHOLESALE AND RETAIL
I  -
DEALER in FRESH & SALT
(llll.i:-   IIII1BKKSEI1  TO  ill!
"t'l
JAS. E. WIZE.
I
•ml tl*  „■
; * 9*mm**^*****
I.  ■    I  I   .  ' -  a-   .  i   .
AGENTS COR WELLS. FARGO A OO    1 UR < 11 V DRI.IVRRV
. REICHENBAOH
Meats
I lli-1.1 Sl., N.a, V .-.  . M....I
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STIMpjE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia.  Dress G I-.ill of the finest
quality. This is your opportunity. "I lit Fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otln-ru i>t- .iiT.inynl Iur, Oiiu- I'm'tlu-Muk i-n bloc, with
lixtua-s will lie received, and satisfactor) terms can lx arranged with rcspunsibli partii
TO THE TRADE.
Ol'U STOCK has been cither imported direct from ihe manufacturers, or bought for cash in
• •ni <*ttn market, and i|ti!it.it.t.n> lor quantities will Ih madcas • lose .t- .un wholscsalc housi
COPE 5 YOUNG,
l-KKCI/SON  BLOCK. HASTINGS STREET. Y.WCOlVKR
TAKE A NOTE OF IT
THE
Tta
ST. LOUIS COLLEGE
It.ii.i IV. tM, |,|| ea„,„|,
MORNING LEDGERvv"" »»- "  "* - ™ *
JOHN DOTY ENGINE
16 PAGES
Special
Midsummer
Edition
i
Engineers and Mill Supplies
Pr.. lAiy, Co it mur*
elh uti  Hum-
leal courses.
I- lee_V.
16 PAGES
00DGE W000 SHU H'lltYS
O. P. ST. JOHN. Mnnngcr.
PROFUSELY ILLUSTRATED
Qampbell & Anderson
PUNTS ANO FLOWERS
11A i_.r PRICt
*• ■■  * *******
sum sioe eiEEiHOuiu
*  C  WILSON  *nir.
K—-■"
WMOUtUal ISO «111
With Engravings of thi Public Institutions,
IVii.ih Residences and Manufactories in thi
City uf X, u Wi stminster, also Portraits, rt tap^»^MiMr.jy2!^r.i«
*"' Prominent ("iti/.»-. and Maps ••! the I )i>tru t. ————
AOMINSTRATOR'S SUE.
JPST RECEIVED
CEIEBRITED ENGLISH
Sixteen newstiaijcr pages nf letterpress,
u supntMt coum orjdctcriptivc ofever) institution and enterprise
.mm** conweii    jn ,|)( (j(v   ||)( ( |)ull |„ .„_ ,]„ Schools, tin*;
Atlilt iii ami Rowing Clubs, etc., • Ic
DON'T FORGET to icnd a few copies
In mail to vour friends in the East.
I'rii. io iciits |kt copy; thrci for 25 cento.
T.i In li.nl il tin- Bookstores m .it this ••Hi. <.
BUILDERS' HARDWARE
*»■ reneer.ee'
Dinner Setts! Toilet Sett.! Fi.h Setts! *"»otioo skaooo vi
mil CnlnmMn Strwl
*,' 'AZ
Rr*r Wrelminitrt-
T.OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
.'  *$***** " ***********
WOLFENDEN & ANNANDALE
I1I1H  IO. W1.llr11.lr it
PROVISIONS. FLOUR 1N0 FEED
GUNS
■■■■-"
< •■ «. *-.. ii.i«
CHAS ETISDALL
cxsteUMaiA sTRsacT   maa MOU, lUCWfll 'IIIK  laUDOI'LII: NKW  WEKTiMlNKTEK, I1IUTIKII  (Ot.llMllIA  WEHNESIIAY  MOIININll  SI''.I"I'I'.MIllllt  H
OPENEDTODAY L, J, COLE & Co.
New Fall Stock.
.•. •. • .-*
lloal Entato Brokers
MANTI.ES   H.ilitla.li lal,.,
Veil. I, it *.*,■ I..HI ,,ll,| *|'»,.,.,|
JACKETS -.alait,',  T,v,.,l
Clotti
CAPES 'li. '.in i it,i-
ULSTERS I'llli'tetit iai.it,.|i,,li,
Clilltl Ibn, tti
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRV GOODS FIRM.
COLUMBIA STRMBT,  ■ ■   NEW WESTMINSTER
lllJtlll'illll'll, IllVlWtlllOIlt
""' Oommlaston Agenta
Ml C0I.UM1IIA t-TUHKT
HOUSES TO RENT
Aienl. for tli. N.ii,„„.ii
I i.a- A-i-,,1.,11,,' Oo  ail
Ireland, »nd inr tin. a.
and ,i. r.yloi Bolt,
t/null Door., ol, , on
NKWS OK TIIK CITY
Hm  AilVrtli»|.|iif.|,ti
local iihi:vitii>
'
'I hi
ll,.iti (Iilllin
firm | •  :. .
Tho i|
\.
I e
I   .
'll.l  ||| |!l.i .  ll
Nitiiiti-  i
11. * |.-   .
Irrltfbtn
Di l.i-- ■ ti,
.Ui 1.1 ■
iui; noon  ti.mi'I.ahh **********
Miii (i
Hfi Ta **i  ii *  I'm Sltthl ti-  mV
* -i   1trtr*4	
. ,. 11> ii il.'nil tu ii.. "ii
*W*a*^P=P* M  REHrsTSTA.TEJD
IN THE OLD STAND
i Foi* Good IiivoHtiutinti-t K'i 1"  '
umniDiii
Real
Estate
Brokers
.\a'..„lK t|,„<,<„'*. IllHltrillllll. Co.
•nn
■Wl* * " *   *''*'"*   »""" »  '<""  11  "ti"1  fjj
SBS  .  »  .  «T»  iiT*iiTiTi| Tt*j
LUNCH COUNTER
•   ■ lu  ■ ||  ,  |' ||
iv*"* n.a, md N.,',iit
li'i* Cream nntl Prnlte in
llu'ir 8oo8oii.
FOSTER H CO., Proprietors.
F0NTH1LL NURSERY
v irlj  * .
Sum n-i ot Foothill, Out.
J.E. PHILLIPS
Clothier nml Hattor
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AiiiiHt.oiiK-YiiiiimBlotili, Colombia, Btnit,
FRANK'S ~~
SnaviDp t-arlors
00LUMBIA
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
■
AND IT Will
CONTINUE TO GO
*if H •
1
• •
i.
1  •
t
J
i
\ . .
'a
.    '
y
1
;   1
t
iw
*m*
'
a
I'
•t-  t"
ii
.
•
STONE & WELLINGTON,
i it11-., i n.i. ".
,a.f III aa I I ft fa
»
.  Bf
. - .
I I ll.aaN 'at  ■
Where 7Xs"
a nl Illllt ill
IS M„iy  St.
Webb?
GUNS
i i.i. -I*. ■
it. I'lii-
Lt.t Ttle-i'. Ci. lut niul Hiim'
Holt Good..
531. bii, "i A  iV i'i''.' S"
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
Ll
w**m&
■
Firoilore anil House FGrnisfainns
t ■■  *****
I
BUY I WATCHES
.1. U. BtKM"! i S.
ME AKIN S
j PRILL ROOM
11, eoav one*, lo ll>r niabt-i OM8
1NO StllKS  E'.l.
»SS£ VANCOUVER
.
h
*..( intmlo
- r. IM
i*  t **
■
W. F. BEGGS
LL KNOWN
it Tai
tilt Wl LL Ka-iOWN
,».... in i.i.i.
it..I.-u.n- ...., illoirR I'AKTIMM
.  .|. ,.a
'
Till ...in*I***.It Iii'i-*" iiw
I,..11.,,..,I'l ll. ll
We've many
of them left
Never Before
lull,,- hiiton **t V* V.
mtt in ill tit |
.tltll * a    '    I
THE REASON WHY ?
Von mtm ti
..I ill.' ,11111,4111-"I I
J|  .,,,'1  ...It |
l.,..|,...|!,l|.|f gO
iH.ileli*. me lo mi'-  "
have nm yd —
YOUR rRIENDS
mtt*   THEY WILL TELL YOU
AHE GENUINE. COME
YOURHELr.  ii r
II   -
',; :
Jas.W. Harvey.
Hnrnrt.nr'.to la*. Ellmil alt. Co.
ItMII *V,\a ,
N, r r 1
•
■
'
TBI  *rr* m  OD1TIOO
*****  Tt*J*mt$ t*m*t*t**, **
t mat* mt lhl* ***** *m* Of '    '
*•-,.*   It.ml  -,-.».!  I*>  *-mm  m  ti*m*l  '4
■
.  mt *- m-mr  f i.t mta tm  It,,  1**1
■
l.a, ttttt******   ********** ****!*
* ****** t* uo **h\tt
■
■   1
■  ■' ■
•
1
•
■
■  ■
r     .  <
ll*'ater.
-
•
-
t"ft»  '♦  ftai.
lt.tl.lel  l~.
.
1
,'.
■
.  M|
■
. ■
■lut  thr
■
Ml*  llll
.
'
■
'
• I  (
•
TIIIL AIO..IMN". -I HUIll-l"-. I- j
On the Market
$300 to $360
PER LOT
These lots
Well Cleared
100 ItM- ol Tnmii) Lint
M.  U|l|, K*e *'.-.t
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
■WOODS &, T^QLiLEry

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354159/manifest

Comment

Related Items