BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 5, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354158.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354158.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354158-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354158-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354158-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354158-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354158-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354158-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354158-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354158.ris

Full Text

 ii, WALKER IGOij
m mm brokers
N11.if WK8TMINBTUH -  It-
W.l. WALKER & CO,
r.L.PHONC as. new wi.tmin.tib
ImiMiii:" '-.!!_
j,,!,--,!!'  UNEASINESS fi
• ii coHKQUBSOM PBABBD I'OK "™
I'llilll.lLS HlallNlliLK.    Uo.
v
WITH
NEW WlJHTMlNKTKIt. IIHITISII COLUMBIA, 8ATUHDAY MOHNINO, BKFTKMHKIl 1,  1801
WII. BA1LLIE 4 CO., PROPRIETORS
■ llllic ipllllioaj lla.
llir. llm .ill  II... I,en
ill. I.y tlio i  I' ll  .
nil  lln I'll, ill,
Il'll I'lli
SCHULTZ IS I IlliKNT
MANITOBA'S  GOVERNOR  WI8IUL8
III-!
..  Cliataitaillli;  tan
()i*i!  Iniliiiaaiitliaii
I   uiollom
,-,;, „l llaa- lliiliaall.all'in  Pal Upon
g  - ,...  MiniBli'i Ki'lllii'ily'a
li..ii.ua.i-'i  Bn.rR.tlt Ciani-
.-„,!, ,I  Tuil.ia.la
TBB0HAB0E8T0 PROCEED
Bel'
alillillttnt   llll
Doi
llt.-lal l.,.|.„.»..ra.,l,.[|.,.fl«lBtlll. I,„,l.*
lit Olll* lllllll tl.lilfaillllllltl lit l.lfer,.''.
.lali-llta aal-  flwllitl It tliea Ii'liutla nl ll,.*
1   I aa, lh.   Itl. .l.'.llla t  tlie
Ie.el.le.- aililtl.1 I.K'llla.llllll laa.la lllial
-a lllllll ll.tl l-a l>a'  ||Q
WEST INDIAN BLOOD
ml
Oral"
Exiiiiini tilinii
A    int.  C,
11.- ...i.r. a  run.h ul tlm
I«   Italia.   A.a,„ iiiliim'.   Allituil
Mi-t.l.a:  Mntilir  nl  il NitrtliWi'tl  11
1 1,  J ,k,  Ufti.tln.tr Snyi Hail- Ull'll II
* ._..,!  _   .  . a    111. kill, i I    ,   , a  I
.ai.
IS ONCE MOBIL AR008ILU TO THE """"""""■ „1"1"
BOIIilIlll POINT. .,
laa* II  |||  .111 la'llll.a,
u-   nil  ni"- .. _ _. ,v   „ . .  „f .,  ,.
H,„  p„,,|,,   ■,,. ..-,,-. -  llaytiO,,.'. More on tit. VerR. ..lh
Internum "i it"v,,i,'ti,in llni|,iiiyin8..iiiiinirlli. .,
" Fiaaaiily t.i n Hiittt li|n.,i  HwiRnik'    ,,  \\
I  ■ 1). ..„ riit„ Clinrniti'r in Mia
aoori  Di.rlaailli ttlu Oiilnrt-il Utlltaaal
1',
r II  ii
M
tl
ttt 8tt.iili.-ri B.iuiiil Wt'at
llll,   I-  ,  -,"  --IB  ll
v i.  i n..
- ..' ll ill 111- 11
I I  II
.!   II   I
I
It   A
:   I    ti..
i
.-,..• It
' I „ I
' II tl
■  i:
Itett-iMiliiatt-rtolIaayti  GiaailBlaii'B  .
II,.ni. I Tlir 'ii'ii 8|ioii,ina'0tia Com-
ItiiBli'in  Pf.aiiloiit   lltirrteun  itt It.' ' < n
Cijee Key. I  -himin. M ■
■
•aal a
'
II
'
i-,: .j .,., d .\  . ■ HTurkUbl
i
I
. -
. . ii
- it
II,nt, liella II. S, I   l.l,'Ut.,t
i   i
■
II -  i -
I
, -  -  - a."  tt   i:
I  I'lll
■
ni. II. ti. i
"
ana
1
■
■
||.ft
"
II
I
'
il  •
tt
'..I  elm •
..-liallli.  Ilartr
i lolaeal  a
e_. .mill!
II
taiiiii in .iiniiifv. IM
i
-■ II
.
.
I
t\
»*W l;aj.*
■
Itli  in*!  iti
*   . ttt** *
*
l*r*a*  At tli ******, I  i
li ...
-
•M  m.W tui"*t.i
I..  *t* at**
Au Xi.ittt-.tf Aim
A Omrt tu*4
i
ftrntf ¥ tHmhm
-  -
• T 1
S*itt H-ttvtmtie*
•
■
W.J.WALKER&CO.
WINIODI I>, NBW H lIKTMIllllTtta
WII, BAILLIE 4 CO., PROPRIETORS
llir
t,
it
tii. OhIIowi.
1.
CHILI CALMING DOWN
! EXCITEMENT IN TBE LITTLE REPUBLIC RAPIDLY SUBBIDINO.
[United Sl.to. Steamer Baltimore
U.od au a FaiaenRor Boat San
Frini'in'o Steamihlp Lima Mot
Alairiaaa.,1 „ ,),, o. p. R.'i Big
Stridli A'lBtriiliiin. Oold.Shoultlor
tho Sullivan Cofntiinition  Shock-
.Iniiii..  t..••>.,
snikit'iiiv i.r a
ri'tlili'il in lilt
tVlVMI'lli.,
Iljiii.i.i, Wtl
t.r.Jtt..-r ll
Ib. ibooi
1,rally
llll ,1
nil  linraa
I'l.ri'i*
Illi
illil
oily
l.iiMi.il, 111
,.,
iiiiii-Imiii Nihi.uti 1I...I  .a fane
...Ri':.,* .niii. T.,..«».,«..,.,i gsfisfiSSS-hS-a
■iniitur Ordered to Bocoffniie th. Lbflilpwol *tt* ■...■<in.l», Uu ttmtl
Clnlitin .finilii  Lili-riiiu Bliivitry.    tklHkfitl Hi" Iml  li."! m lUffloteotl)
pQOtlhed, ili-liitt*rr.-.l Mn u timl him
... .iinn..I dud frniii mffoofttion nml friaffhi.
n iHiiM.r.is. ti (,. Bopt-unber 1- Tbo matter oomlni to ti in of imluli-
i tiih.tii  mh.  al  ti,,,  ,,„,,. ]Ull|  |l(^y (Hir-,  a  innnl.i-r  i.f ili.ni  vImIIih!  thi'
ili-1'artm. iit* *_. ai *.»t,-,. iikIbv -• ti  'WWirt bou in'ti Iff til and tarred and
I-t '.'"r-"i.r.f  il-nLiJi"'.",'.!.:  '-""""" ;.  	
Blltee 'I'l'ltl ail r.a'I-llitl Uf ale'.pila'h «.  ,
fmaii .Itlail-la.f Emia  lu a-oiitooli  a.Taa
Ileal  llll'll  1,1,1.  wllllae  t III'IIB V y l|a|aj f I
lua'lal r.frl.itt I tlaalfl iuaa..„e< a.aaly fa-,an
Admin] Draw. bmUIbIai uibloi d.w,
Aalnalfll llraaela', aleataal.l. I» I. laallmi.i
"I'llpiril-... -.iii,- i :,.--Ti,,, imn.
litaare li-fl  ya'.loMir  for .-llaP.al... IVraa,
likllil  1*1)  laaiity  rafniia,.  aba
Tk. Ililllniaira'  elll  redirn  wllln.aal
drl.y,  Klelta-tnnnl  .ailealelliiii npldly."
ienUI ..',l'i'? at  Uell '*'*'* '" ■ ""'-I' *'"' 'I'"11" XlWbell. o(
n,*'.Tbelr J J. I   'I***1  *"""""ii''- i» ■«n«.ll«e
.Iurpt^attrnmnr-****0!''."?"*! ' ******* *>*•
-vTiiAiiiM-.iiiiUiin. Beptuntar-L
-Frank Ui-. t, .„. t hulmitbor, A.RIicb.
Imiii ot Tiir-.iitii, wan .it M. i.t.irffi*-
n,i. iiii >r ill nit, ,.i., ■,,.. tlif ,itrh,il nf
tlm furiiiir'** DrM-tH Itt t, *U*i tin* potleii
arrived ind arrcl.tl th. m oa i i-fianti*
Of hiii'tniiii'ii ibduoUon Tin* l.rldi- io
li* na* |.uin  RolU.1  l,aiiiJ*.iiiii* jrminc
.I'll  .-f  -.llllll.  aUtf.-l, ,t|   a,*l..||I|VI|  llllll-
 ■> »-I" m-t biTi,-ih« u n., BSSft'rh't! ];;:"■','"';:'?;!";:.
.:"-."> * <****- »i *»s*t: >ui;,,,<'J>:,.':;:\:*r*,t,r*ti*X:
w.rd. ami Wll't nt. ■■ Ifl In that m.te-la.
'll.a m.lallti, tnt lo I-' a **. r< i aiaat, and
Moi ni^e„™~i '""' "'" "l"'','r l"'''" » '"•'' '"« l.i«r
«0l Oa.cour.Rad. ,|„.  mn*l»l  Banalal lent* bM.  nltf
-ll lllll, ,-.,. Sa|,l,ml.'rn.-*.'..|iiln*l Ml.. Hull.  bU bM.  all. mllon  laearel-
I'  -  I It-kef,  Ii.  .|.-ikliiar ilanal tlaa, 'n| a»t_Ol In Tear i, ind 11 WU Dm
Tratia|ta. im  >. t.i, t< bihI eompMIMoiia. ""'■!■■  '■  i'<" auinaltitatl allh ltle.<h.
*ild: "Ai fir |. ...Itll-'llllon aal llaaa tie'W sl>*' ***** tm ***** .fill wall klmwia
tlllidllll   I'll 111,  .tt'lllllT. ..->..  »,<  ar,. Hill  111,llll   1"! f  tlal.
Illtldllll  OOr  OIK  Ittd  MDMl  ta. ala, -ar.  I-"!'
TblJ if nn. u.i,,.' i,„ |,rB.r ,„„|„„ n«„™..^ n..a..<
aif lio.li it..., lul i.'.f. ilaaaunl, ill   „    Onllmiwd C.pit.l
ItM. fa.tr. Ia.tf*a«.l ilie-ir I,,..!.....  IV..   HIW 'iiiiiii-  -.-i-i.-iiilta-r  , — Pre.1.
aU.nttln. I liriaT tbiret rlllla .'l.-r ..f tt.-lel Neae-ll a.l Ilia- ,,>.,,|,,  Alla!a-li<-(lllb
l','r.'It''", L','" '!■"*' ,'",,'"'",-W V'*,k, "•Jlflil « 1'Ir.m -Inn inrMi.
lay aiy a.f M,r, a am! Iliae-.. .N-,at,«t. „|   „, ,   , ,
r MW r.'<aalar i.l.-. ii.i lank.  Tb. ""r""' '".'" • l"T- "' I** <••' *
* n,.|iiri. null
Ca—.pUl«  all)  ,ni|.|  a,
■■'in I.. Mllehe-lleitli a nL.riie.1 (eer
™'*™r no e.rly reply,  la.i.o... •  .. lliuhrll
l.a- ■ i|a|. -...1   ..   ■.'..!.. ttioe, for*
,   ,    ,"   *'""'* hell .Ulay Una., ii.d f,.r l«  I.
it-' -'"In I  -iaa mt,i.ii an, I,.. ,!,.(„.,. aaa.l Mil. tarw  .1 red )•  .
'-■   j dttrn.1 I.llurn  lo  Aaa.tr.tn. iY.ltl.iili-.era* and ll,a- dab nM wbkh
Ni.ltl all*r liltbt John haa had lo|il«y hla tttlltiUtii-l tee a,.eatlt    a-|ao,.tkan
!•■ .'. in.) aal r*a|.iy l»i„l„,. „.d An f"t lau a 'aahlllly
thf .llllll. .a a.li. n.,  t,.. it.t- |. ..| lh" ol, bar* ,«*lia, in , ii 11 t,,.. I ,, la>, lata
• -1*  .ai.an., f..f >aaa tfanrl^ee llir la., tn.-n
i-mm lal.bl all ibr ,.,0,1.. la
..! ,,.... hri|a >«_, ,,„i ,„ ,,,r rata e, r.U.Ha
.11... . r. .  a_mi ... |..i , Ud- ....—   A po-Me-b toll |. irt tm Ihr. lol.
N...   I... „.!,.,.  ,l..,,i,:.|...,,.!.,r.|  ... ,  ,.,rf„.w-
It w*. i||,  na:.    I,. .|-, ta''.* iniiir  .
would MlolotWpUj  Miiiiiatihi. ,""" 't",,,l*
tmm rvwilithi II. M. 8. WwiplUOah, **4 nwim tl
'r tot Un* bom** iid" iiynifbt
ttm <>*  t.t Hit tu in., ib . •*, \ in-, .ii,t,
!*• t* • *u.. i...iiim< ....iii.itt ttfbt a*ra«abl_il In I .rnviimi
to? mi lu\y drfiauitiafiirlf diriiiir maittirr. Tbu
tM  itn at bind, br tb*  M»t 1—-I- ai.ii t**n t„rilir VkiMta  IStlo Hub tm*
*!. •  'i  .'*,.  I,,!, Atl r,-n tit-rirr ito-adol Utmr* S T -*  *4   <  VI
la ii,,  Rrii A iv*rir,r u.mn.j li |; S'*io*.
• ■•l-lirti. ga* **t *htm itn* llrii ttim.-d imdi-rH bk>»i
•r a wu I,..i.l.i  TrirtMn raltln foi- wliablo *r\*r tobl» **** U* buaaih*
..*,*)  iimHiM iTvriiinf n.tnti fr«rf«tl tot lilat   I pnaaaMl
ut'.iiiBcdi  iu itn* M-miid h*ii„.i \u ht hi i  IVan i;uft,
tBt-t-rt.ai, i.ititHiln Ai.iiril'aii * '   • -  *'•  .ri '  «"■
ba nii«. Htfblihi Ilk* an r»a.|-tatrd ****■ *** imvutit *.* *u • * " *•**. ...it
"t-'i  itoum »n u.. *i.i;a-*_t tbai Calait, fraw mtn ta
ratfcd   lh.lt. **h mrt*   II
tt bknd. ud tin* n*r. ui'-ri im-.tJ ib*- < *m*m» tttm**
*\***Utr4    l*f»ll*lOf  J*«li-*  WbHMIti.  of  tk*
V"tU*i * mimit.. nt.i-ftuki Ii.-i.i4, Huip., j, i-riiit, *** bl* ***■* **
SL'K^'Tl.!!a,l!2!: *****h1 **«<«**"*>--av> **'t-mut***********
'Mint sin on«n in ■ b«>aii
on...... •«.. Ham    ;;'""' *"* *** _ "•"■* J««*'
..... Iltae *-i'h "I lla.-  ,.ii<t-t. det.„hia.
r lo.»-;•'"- '"I •••■I—*Iitl"«  ,h,«  „J  ,1.1,  .n,V,oM„_,  t,"
LStImPlOU- ' ' a ***** '«*""•> '•******' <» "I"-
I'll.-,  ,.:^.m«ell.lke.llrfleH«r
'',..»,'"..' "'I  Il**"** tthllW.* leleeK le.  f-.In
5';,..; ;•    *■. j? 2* ** >** *u>**»** ***m*i <**
m H.bt !*, Ifc.
f I
•rt, lb. eed
"."I'1 ■• 'I puttubly -leril'i.i
"_5"J* _**_*■___• it*  - ul M*u.ba iftami
*  . ."'.' 'f1 "■• " " '  t Ike leK.lttrtfa.Mta.M-
__LiSL  J.  HUle.ml tk- mwa .itl dial.*.t. aol for
•Ml. ..ea a. k. .
-S.i.1 ta Ikt
wu . rw— **"r- "I- *'**' """* - ' *'■ H***!
We. . It,.. Abtatairf Ibe r l-ll. k.. .|»la.ie
I-i»,iii,.i,i II I ,-.|.i.wt-i ,.-Tleima|liw*urt lata..., Il..:-.wlliu-
l... t • '.lerra, r.1 *»ie.*Y»lip1l"e. ol l'ia*t*.tr.»t lli
M.llk, ..f J.f-. it, aaal ltd.,., HrM>ltt. •• ««*U,n<<l la a ie|*ea ol
■ ttatr Older •ea-nkrartii'la-.pallidal,a UreJeamil
. . .1  ...J,t. RaY.l» I.Ufad Atkle. .   .
I Oak le  Werntlle  -aorkliid ************* Karl
tatled in , -itaa                  '  Tk* di.pote eajea. Ifce *WB«brr. a,
Ike llRri loaal •*,taa.t-a, A.-, mine
Ipoalaaaoa. OoubaMio*. , *, b_» „,*, m ,„ „ n,. r._riu.
.,.1.,.. •  -,'.- ,-„,,,  Xa^guiM ,-euaaauit .ad He
• 1 lltlaelllMielaa , |*1W| **,,,m tUllllMl l.tUptat .1* "»*
.reel lie llnitak  a,™|  U,'. a ,.„|k„. I,,.
' .   ■   • -.1  -- •- *.  i,rr-*l i.a *.-,' entile Ifctlr e*a letfl*
w .ttd hatll la IWi  Tka nwl  et. 1*1. t*|.lll.f |. I lbt lialdUo IVIl
etad (he** ItlM.- ,.. tie dear a-** ki. aiikdrawa it. twit** ml eiifcdr.*.)
II f.tat.1 leiB **t  IVltla-fc  .fJtliet  e-aal*,   It*-. IkelMaatflilirw.   IV *,— .  ****
■ la-Ma !•** laadlfi, port .oa Jaea lu «l. teea keM el
lk   IJaiaUaaaeeB   Beraebaalatea  la Ttaetiaai aa. Tea-etar ... a.a**4at ,fca aek-
ttt-r-al I. t,,r   i'lta. .ad  tfca.  *****,,  *.,*, **4 a* t,,, ,,.'. ,at I**  ..**
lefcaa ,b ik.l ika. rile ml le.ari*.* ee .llaa. • itl tra-t aet 1 una aalil *e|d'»
.   ...  *   . alike Mllel.lernavd.  W, It  Tbf iia.in-l eitfc  tb.  IV If
J'   ■!■ «f.l t -.«■-,, I  rilJllllaa  Nliidiliratl    (Me fti I,    '**'*'    l-aHH,.
■ taea-l-4  ellb  Ike allptaenb   Tke eawllled,  Tkf ..titti, abkb klib^t.
If k 1-4,1 IVrattaew. all. a ..rt-. el latle*f lawn plk, Ikll ranai|«e| aill ee!|
• .*■• bled et .tui. *.. ttamrl nd ."ell.w nolimi.-l-t |.i. ind iti., Hai
ll le Ike til*air vt MaeleeM-, N j„, n, M,^„,i.,| „,. ,^.,i,imm* u
,o riia. ead ,tiiit.<t will apply u it w
_„_„ .  ^ n.a.~i *° '** **".' **r*m*ft •*****'
aX-<eeaxoilaon OlWaml .... ,«, „•»_»• 1.. |<t~l  lb.-  rnall-
flw 1-ei. *rfJjlB*il.t ■-  T*f Ilml a Ikati. Ik. aptkaa at wilMraw,.. Ilea,
l«hifa.t--ae apetiil m,. lil.al.tai K«le late  iwurlltatwe  all, taaatlte. lai  lie
ind bn tt.twt lie Ike I kiltie tllpalaM »dl,t a-ls-» ,.t e'1kdl,e,I
fct.  Tilt it paMiuiw. Ikoalk Ike hM Mt tH  • r *i latt-ttl-
aT dapartertet p|*ajr,,r.  ,.
l-anler p.n*"fl.r* bai* ,*m m
——  mm m~ -_* -mt s-XX V  X X
Eyory dny in future CHEAPSIDE will
Exhibit in the Columbia St. window one
*>»• more art iulcs with price mnrkod in
l»luiu flguros which will bo fnr nnd
kwny below coNt. When sold will not be
*fI'lilnecd.  Something now every day.
MCH THE NORTH WINDOW.
for Yourself
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!  !  .,'t,,'„n
E.H.PORT&CO.
REAL WTA IE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
tV aJawlYkl- fa) Re«ll et tleifr. la
lk» »«»i ,»,*. teaplel will Ifc.,„*.,
«tlB|*e,*|,toa M Ifce aatlaa (t. lo HI ke
n* kl aja* Ba*-ad eat at H,,,. .
1 ,**, ll,» ..mm i. Ilae-ed
Kl- "<   l-i",,.  tkt-  ItaailsBBi.
■ . •  kaMd  Iraa.M  >..,.-
,**. a'tkoatt ,.» p,,..
t f!.e>taael h 11,1 fc.  fc,, ,„■ m*a
, ..1 ta patfta. *-..,,
******** *m,m  iu,  i,
... crt-rlpitit.d I.  ■  Mark *ttta*,
TV .ipptaraaira, of ktlayiMitr
•"lllnl Ifc-l.'.l  l.tlBWil^.  led
-'ei.l.,et je«k». ,ad ,m* i.
"d»a, ,e Tatta.b bi.ta-f. (fit .
ekf*«.V.ewpr,| .ka»i»,.„t«*«ffk
JtwaM   TV  Ttalltak  ».Me»l
'  "   *t    ,ma.„m,4   „   t*.
Im-Ht.  a*n   ,<  ,  Me*
I..'   iad  ifcM  »   Ike
ft.U.1 - "
a atra .laa, I* lei* apt-, «
IV l-rtea-r Hier. .ad ,k«e lr. •
II. a •• pi„ awaer et IV Hut*. • uia
led .bltt-d IV oaaattklpol IV
a tt,  *a|tf,ielea-
1  It  afctnwld   II* a.« liar, nee
*t ,Vp.,f-rlaJail pewprak*.  *f. '
ot  lk*  tVitffi.  ..adi-feb  Laaett.  ea,
..... efcfrk I, .,,11 raaaia..
llhlV V aua^a tAmait ml a.*,*, ,a tkew,
: 'rtl,aa..
,1 II lllaeall.ri""'' le»
1  -* *  • ■ » .ed. ie
at.!, HI*, kl.ie. ..lead . , • • * >
adata,e*ai «. a .a*.*..-, - ba* ar f taaa Wa
Ikt  »ak fit 1 alter
'• ailt-ei  .ea  IV
....   a
a-a-trflVaatkrwi Ifce K-i Itelll
rtrl.t ..a. t*l IV rtat-tplaiaat. frf  afc-fh
WWtk V Meteed le kM .*. k•■•», IV
dfadajt*. efckfc fc* kaa „*a,»i, t.l  In.
IIHrulHrttn t-->-
•t... 11,',..- it iiarai,
... tt- 11 |-|,h«. laeetlHtat-t .IlllaU
*t,i elk fci. daily .
a  Idkaru. I»  akkk  llw- be kid  "** "• 'V d,a.ppB*r.»— * I . .**
Sri. idiiat-d i"i in.    ii ■  TV
 11""*.  *.»*«( ,lr*l..«.l*ll.|-k.,k«!lkkaa
'.  ...  .,).  ...la.  II.  ,.  , ...0.  ,.,d  klakwela  *V
tad .1...  . ,,r ..,,,;,, ,, „, ,; „ ,.„.,. ,„.m«,
■ 1 layAaerkiaawwream. „,, lrJB,. *.„„*  M, .. .;, ,„, me
l«..aa.d Ibr- wara.1  iifabibi,  „,.,, ,u i .,  4u,  MM.
ii'.I...  p..,..,.,...,. ... aaa**.*****
ltd ky  lb* *t'Aa*re*a-lte et-f rt>f-t be- a!,k i f - ......
Ita- ke etoild aatrd her, . .... , ...
MitWieBBeaaae „ kr,0. Mil k llee, ^i.  -  ■ .
lAltAItlA*  KKWI ,^b  r„||, . ....
aew aee. a*ak> In Ad.e» A aaa. Itel.lte*.
„,..,«.,. .*.-„,.„,„„,„,*. tll,,„M „fM,..   . ,,,,„^
f. r....- ..... «va«, 1(|)4 ()lt  j, mJt ,,,,,,1^! , rtlT
irriw*. Kpuain lr-lta ***** ibnivthki fc.di.fc.ntvY.k- i^i
• Ikll aoKaitaalllenr, *kk^k I. prapar- TVapidke ielketlilitt it lltnaaaed fill
• let«1«prre Tir,*-.  rbire|,..  1,*  k.1»a Mit hf»a atd,..* ladie.pb
. Ad.a* .al ****** J*** ** *** *** ***** **
1.1I"  f*'f ... tr i*ttdfefc,mrUu,
I ■ *.*A ia .ay .*»
tht  a,, ■  .-  ar.  ,.i,a!n,.. V
■ '  >'" traa .aa* ,«
Mr 1'ir.a-e.. ekrta. Hft.,. i. .eeae At*
latin* oa, oa  llai!.* laaead. Ii-aia IV
" Tknaapara, fce. IMialltd thll  pnaTlnrllt .1.-1. . brtr b* hid Jet, r«B-
• ■■* flfBdrtdaVb..b,dloHnUH.  ,^M  ,  ,„M  „,  ,»-«..,»,.,   ,,
,'  • ■  .  ,.    t,..y   aardlflaei w.a  led.  rkdVd.  fcoa^ led  r *'•
l»lf>.. f.dl.l.1lS,lbw will Iw Inltetdna-d  a«wb. ,n ,b* Vpalh.l V ■ Ikl ,.l„n.
ll.f. rati, dil* wtlkbn, tile, ......   d,i., frmebtt
■en.lar.|..ri thil 1  «..«.,! rmt*at mm ttmA-
I «l.tflf will b  llk.e«d. \  ...^ Wit t..!k,eatl 1.  llf i.  ,.f
|i.a,e*el tfca  paaV*.  wrtbt *pi,|. fc,a~a. wh*t> k* l.kil ,0 *Ht IV ,r*a
lae*a, k.a bt.„ t,.,»„4^ IW, elatne. h.a, Male be r—ik* di.prwe
nra,,»r ,*.e..ai.r i.e.. ,„.-.<«,, ,b* axe Had
li .lb' 'a llfnnlp*. In Jely  aara S. .****  * -  I  ami* bmaatel
,| .,'.-, Mt   1*1,aata".
••taplled ellb t, Ib* titfat aoofh  lltl 1* - '* "■ (".Hi—tea laat wtll Mi-kaMy
.'.■  Tie a»f-r.,t„, ,,,, ia ,be  ..4  h.i*  Xk.**i 't'i
IO,    ' •.  a 1, -t ••'. *a    I  a  -• ll 1  -.Irr
l.e la.tBi.t  ' I
*m*A*nm, *\**u .  . . ,';,'^
l  I  IWpf,  mr,W*i  tr,*Hi  ,4  iU *,*********
mttt Tttrm A Ttut. ******* ntt- af«ifnh***
*'* atttl* MM t.i iw U ttnmrt UM**,*
lift tor daHft-ftMilr. *h*U ibf ttf.f**!-
!<.-* immut* *t - i i Davfca, haii-
***** luadlna mil for <«nd'Minaikm
•___■  *"*  1 IMil i  n L
THU tVHS'1'MlN.STHH taBDOKtll NEW IYR8TMINSTBII, II. I', 8ATUIWAY MOIININll, MLI'I'ILMIIKIl  I,  lain
E-NEDTO
New Fall Stc
MANTLES  Brain n, BrowiOn,
Vila'!,  A  lit  1..I l ,111,1'i'll',',',1
JACKETS  '.il-lie,  Tweed
jiiilt'lul!
CAPES Thoinmt Hoot.
ULSTERS  I'lll'etei.i nutorliili
ILIlililli'll'-t 001,1 I, lailLitf, ale
;*  tu i
n.i, .iiii.t.. nni
■
OGLE, CAMPBELL <fc  ]
THE LEADING DRY GOODS ITU
COLUMBIA  STREET,  ....   NEW
NEWS OF TIIK (MTV.
Nrw .'-i't, t '..■	
I'i.t
n.i.    . I-.*
LOCAL  BREVITIES,
Tl..'-'
I. *1. !,! t]
Tbi 11
(,.r Nankin
..fm.. ■
l'a
I
-
II, '
[I
•*
**   .  ■
-I
'
'
'
'
|||   -
rardl
'
Aty*
il a
Wbn. at i
paaj *****
*
*
Tin* tit*
Bfaa Ml
ii*! 11
How
ail-nil
*
. i.i t.
n
ui* n. ■
i
■
-
1
' ■ ■
Mt i
I-...  •
I
': ■
■
■
\  | V
"
fct liit »va«.ttiafctt
t  i
o
■
•
'
•
a
'
.tll Ik.  • a
TV mi
.. ,.
*
.
■
.  * ■
.
ll
■
aaal..
IV*
|«eie  al
-
Mrl . OU
l-aa.   -   •   .
l» Ver~ 1 '
'
.•r. Belli,i
■ ■  ..
1. Itall
•
.
*,.-,*'
■
Ifi
I '   • ■
'
Illlili  ItliACIUNd  l'OU  1ION1LY.
I.,-,, mil, 11"
irllral.r. S
S^A"l«*Srt Stall 'AI'I'-tM-ILKlin
I.l- 1'1.1'Jll I'll  llli'M, ii  ol  Uin')'
•I'l It Ilium U -'im.
I -  -  McD.UR.ll,  I '■ .1 -. ■  .mil
li uvill n.i- I, |,.iiini'.i.l.
' ll llllg "( la*■  . laa llll, till,,'
Hll'l   ' li'llllir,'   laaiiilnfl.   HUB
el..Il'll laa lay J -. t. a.. ,., t   I,it II, I >.,,..-.  ,,l,,| \*.m, |,,,„„
j'.i,l',..,ali..-,.,lli,ili,.,,.,il..,l mial
I  l.inl.lllll  III,II*  ll   Ull
I   0||  lllll I   II. ,111
III  IIUII llll  It  .1  IIIU  II
.llllll I  III.' ll.,.  11 1 11.la
li.i|.|.i   liuihlui  .l-.'ll.l.l!l||'
lllll il 1- -' nil I. . .1 III.' I'lii
llll
du
: l'i
il, Mlu lla-
wl a-ITorli ou
....! ll.e I.I.I'.-
DRUGGISTS
Patent Medicines
Ht H. LENNIE & CO. perfumes
CORNER M'KENZIE AND COLUMBIA Toilet Articles, etc.
STREETS.
II -I  Illi llll I.  l  M 11  .Itn |, ,.|'
rlli.l, I
lllllll lai  |b,   , .,1
Atljoi iiii,,. UI)W mH1
f.iuit.ll-y iltoi, ,IU||
"Kl' ol Buy „!.,, ,
Ud |
Mti.
i
i
-a
- ....->>   lla.
• pa
Tobaccos nil Cigars.   ^ Thomson r<",s"E"Y
S. T. MACKINTOSH & (J,
Real Estate and IttBuranoa.
. I  ii  |*orl 111,
M. ROSS.
 HONK 17.
M..inm i.l. nil S'llANi i   mi tm
UNI II. Sola   i
If.. It-r'f llwrriuiv
.   A puny ol
' ■   , .a
M
OWAT & "O
turneXv
Real Estate
I 0L0N1AL ULOCK,  NEW WESTMINS1
■■K ij (I
i
.
i ■
ii
■
■
■ i
*  .
tin tbi
■
.  ■
*
■
*  ■ ■ ■
,  .  ■ i
L  i
.    I .   .
I .    |
rn In iiiiii't
irn fnllof |
■
. a
'
' '
'
-
A
Fiiiiini'iiil miii limit mit' At,i'»t*..
S BARGAINS AGENCIES:
lyadiwaad ,e»tw i..b..
i
II II St
i
I
tP.al.lBI IB lb. Mil,.
led S
-
a a
-ale' Ul !'l  i.l  111.
tliiy. m
la.l-t ill  tl Ol
M   |y S
'
uul .,!-..
■
S.i|,|H*rtoi   for  th;
-.111,.-   I Cllll
\' ii  Wt i
!. '
A'
WOODS & GAMBLtl
Land Surveyors
KEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
M.tnchi in  I-m- h
t  11  .'I   Mill
rhi .t'i  I'l.'nn  In-
t  .. Urooklyn (fire)  l.lin M lit t.ii.it*. i.tsi* -i i.i i us*, is n imt
t III .-,,-•  Ill',  tn  nl llllll.t  IM' I'lli.lll'll.l i lllltllll nl |
t .in.ul.i timl  I    :
alili  Life AsMir,int:i
'
i  lent I   	
North Ann ri* i  Tin   ,,, . „ raw
... a   a a Wl'  ".IVI* |IIU|II'I   V  HI  .lU  |1.H|'. ..   |
".' ol Ihe City ind Dl li  I
..ite Old  \
FARMS Improved ind Un
■
H. G. ROSS & CO.
Colombia si.. n««v Wiaiuiiimiii-. B.C.
(f IIIMI1"1
f Miinclii-si   I    Impn   I,
   Loll in  SOUTH WEST
iii'.isiii.. iii i i    MINSTER ind ion i	
ini-. in in i i.a .Hi's t" s i-a
.Hit*', in  I'ii*.!  Ail.lltliill  to
Siillll, W.etlllillati r.
lllllll.
llttl    ,
-in
lOOtSnra a.o itrc
maim.
I
I i*,,***■-, *.i ***,*-.■
AOENTS
SHIPPIK6 UD COMMISSION MERCHANTS
CONVEYANCERS ""• FINANCIAL AGENIll
M'.aer, .    ,,,'!',,   . '■
It.   II    '
i ■'., ■• t-  ij    I"n. am*,
WOODS. .V OAMBLE. Ntu- Wr.lmin.lrr BC
DESTROYED BYFlKEl
,
III  llll*»ll|l *••.
'•iiiiiii niMi.ti.it.v
TAKE A NOTE OF IT
rafaranca
 loiam* tn-floi	
Cmi. Atldrail  ' HO>>S
ia
TH__-
MORNING LEDGER
Special
Midsummer
Edition
II,ia.,......  I'.aa.l.  ,,ll.  a a.
A BARGAIN!
H. T. READ & Cc
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
WILL
GheOp.  BOIld tn, i,llilt,itiulii.
16 PAGES
'AUKS
Store,dwelling nnd one itciti of lnnd.
situate on Columbin Street, Sttppcrton.
A. B. MACKENZIE & CO,
BO? COLUMBIA STREET.
D.S.CTJRTIS&a
 DRUGGISTS.
PROFUSELY ILLUSTRATED
W ' t fcllirnivinjr*. ..f tin  I'lltili"  ll
P  it. 1< -i<|. ii. < *• Ltiul M.iiuii n thi
i    I \   \\  ttnin    nl  I'
I  niiii'-nt liii/tii-.. .mil M.i|i-t nt ih-11
S |'l|lt I   jl'.-^l    "I   ll !L< l|tl* •-.
di  < i" rv institution .liltl cnti rprisi
iml" Tli*- Churches, t'  S    . tin
V t-l Rowing Clubs, •!■
DON'I I < Hi«.l I    i copies
In mail t>* \inir friends in ll  I
utlt. Im   •■! .it lln- I.'*-
\\.
ill l'".ll .Itlll
■
.    a    .    .    a    .
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
••' GO.11(1.    Hllltlul... I.n1li.„,i.l PlrU.la
LUMBER
IILLybt Itt ItaatfiUtrJC
I  *'  tt-.fl  a
*    •    .    .    e    e
|> V '  i H  ti. ,1.  ,.,i.,r.,|.|i.,|
i a i
•*r II ttl
tA„ , HKIT1SII ti
MAIM.AM'.
mm ib
ttltA. TIETJEN. Manuffliuror
Good  Business!
LOOK OUT FOR IT
Every dny in lut nt-eCHEAPSIDErJ
exhibit in tbe Coliuubin St. window mi
or more ortlolea with price uinr-d-l "I
nluiu llRiirt'-s which will be far U-I
nwny below cost. When Hold will noil1!
rcplnccd.  Something  new every *******
WATCH THE NORTH WINDOW
xaactav? iwuu
ht-m'ji** ■*"*?**-
'' "WOODS  <&,  pOLLE^ TIIK tVILaSTMINHTKn i.i.H'ii;i:  siw 1VKSTMINHTK11, H
-ITI'llltlY  MiiUNINi,  HB1TBMIIBR 1,  llll.
IM.U Sl'lilM. FASHIONS,
.  iit voun v  by PAIN
LENTEN DEVOTI I I
 IVImlo
|
ml
i
* i i
i .ni *■*  t Uj
111 |TOU Ulk |. |-'l I. Hr, I  I  I- ,    •
'  .  I, !', .
;,.,'*    |   Ul III '  ■   I    ,i |1   t  |
i i, in  i .in. Uiitlaiw
||t||   I  ■ *  , 'I Hi'  '  II,f   -a'*.'   | |
fall   i   iya un tin I 'in.   .,1, l uit, i, „
*  ■   ■■    ,*>-,.  ii,. Ul Ul
.  ■  " • .  i ■ i:.
Ifl l I ■ • ■  i Uu bj iti.'i',-
■*.-■*■
I
ii i -', auuu -if.. u  ..
•■  ■
i  ii «  ,', i
I'll b» ttw I
■ .    .
i ,   it to il ||
t *  ■  11 .  i ■
■
...
| t.  •
■ '   .   I'"*   II'.-
I,  *   , i    !-■
' ■
i ' e *   ,
' ■ .ml t*(it |1
-   >'
■i'ii.''.  * ■
I " . I j   ■
an i I m . i ".
I
i
•    ■
U .1   1  ' ,1   Ml  ^  |..»! II ■
! *  \  .  I  ,' . .**-   I ■ p J
*x,4 fiiuitl* mti.
***,.
i"-riii tqr Ummeblldrw, wbo nr.* now Inr ,
■•l.alll   ■lllHl 1,1, | ,  ,,„,  ,],„   B|„.„|.,,,,.i:   f „
■ '■■■■:.- •'.,.,.
I   lUU   U| I a
■ .  ! ' ,    , ,. , ....
' ■ ' ■■ .  •; |
i  i iri ■ . '■  i ■
[■■• ; '   i ;
■Ml.  Kdi-OO. Ma ti |au i.nii.i. wu   ;   , \\
Mi,-   :|  •  .|,.  ■   ,  li
Marl ti
i: 'It   |.l.-ll.Ml|   I'.llll,
'   ■
' '    ' it
■IMI,.'   |    I  . || ,.
1   I I I  '  -  .
tin t Mi ■ . i ,
r|.t w.,1!,,:,  ,
'
I    ' i
.  I ..  a ,'  -
"
■  |
■'*  • '    ■  •
.  I
.   I  ' .*. *  .  |
■ lining i '.-ii , h ii  ii..
•  i ...
Mired re,   form
Ui-k. i i   -1  .*.
mm i-i- io ti  • -. .   • ..
At Mr* ta„*i-r, ****!■". H
UtU    111"  tiller   i.    . .t,
I I
...   .  I .  I . ■   f
I I.   .
',
.  ■ ■   .| .  ;
9* •*■  ft* ||  .-..   . ■ . ,
tatf read ati - i bj
in i. •
Vancouver Opera House
'. l.\l aal I I.l;, I
».i-t- -'I i »a
WWT.. SAIfAII
" Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
WORLD'S
GREATEST
ACTRESS
Cauadiaii Facilic Railway Comiiauv
PACIFIC DIVISION.
TIME  TABLE.
I UTIIlLll .Willi: TRAINS
I ..' a.. i   . ■:  •  \. .
I'llKet l I III I
: i
-1
,
no  i
ih 1  .
nwdautl... _n- ii-i. .  •*
•                    -    .'       .     .      J      a
\
,
, - ■
'" '    '■, '" '
*         .       -     ...,.    .  1  |
14 II   •
.     '         ■'■■•_'
1 i|'<                    ,
4   1 -i *.  ,
Hill,-1.
»i Uii M i
\
Ut«l ****
■
10 II  '          ^
■* ■
i .  .
-
11 40  1.*
11 40  t   .  '
1001  1
1
■
*lt.\M*>lll|--«
■
-
;■-. H*,mmmmi
'at,
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COB. COLUMBIA & BECBIE STS
RE3IlSrSX-*cT___D
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier nnd Hatter
HIS REMOVED Tl) 9(19 «ND 911
AriUHtroni:-Young Block.
Colli -ih'.- Sin ,'t,
COAK;«0
FRANK S
Hairattitii. a;
Slavim Farlois
COLUMBIA
—
.101 ICE.
w
JAS. E. WIZE.
£YAL & QO.
BOOKSELLERS
It STATIONERS
e   *   *
*****
: For Good lir. ...•„■• .■.-  ro to  :
Bank Montreal hamley block
.
A Savings' Bank
Department
ii $ (imn tun
GEO D. BRYMNER.
nniI IT
Mais' Institute'
i   At I.J K»\V.*-.") ED.
.iFellffiilHlt
Real
Estate
Brokers
t Cor.
A • ■**** Quoon*! Iti-i.tt-nxict-Co.
3   UmU tttrtiA   f
•
__£_. *   k  .'.. *    *    *    *    *    *    -
1 •    .    •    * i    >    i    #._
Ifi ANNIE WBiGHT SEMINARY.
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY Mat,U
tut^lz  m. sirahi whue.  Engineers and Mill Supplies
a
OPENS TUESDAY. SEPT. I. BOARDING AND OAY SCHOfll
_ , _ ron girls.
Priui.-iry. Couiuier
cinl nml Clits*-
-
F\ CRAKE.
WATCHMAKER : and: MAHOPACfURINU: JBWBLBR
Rm
i i  . ■  ... i
DODGE WOOD SPLIT POllEYS
O. P. ST. JOHN. Manager.
 Mn. MO CnHieta Ufa-,. Vaitmaw.. B C
-
a  -
-. taa** eel* *l a* et|li*.| fl  .
<• l-.l-
-  .' lafa*. eel-. *****
r-l-  Aatam *tmat im* *
• i < ■* I
la.a a **•' ■
■  •
a
•   .  r   .
, ,. .... la— a
tie.*11*1 l"ie H»e
m Ril
.. | . . ' *
i
I .-,..,■• i'axi i    *
Simpm, ll.il! Mill'-i "»i i ■■ • i'1'ii'.l
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
B-,l.t,.1... |."  , •  Mitt.
MalU.Aftoa.Kll  l.l*.>t_t t,tt,,l tl-lllKlWII   till .0,1 Kl  |lfKC*
mla, a* * »*a** ei4 •■» b V  Ilal "I*
MACHINIST
i*—n *• ••■'■' *■ ■ ■■ i-"»i*>,.ji..' ******,***■*
yli rt i* i t" ith  S** t*trai*1*r1*ri-4
Mirli'tll   Afi ,*tt*t*}g* *, ,-tf I*. .• -.
W. J. WALKER & CO.
OMBTMID Mtloll-l'I'Jtll II INU
OITY AUIItr'lllll III:'., f la :a
riimoMI II, .car WI.THIH.TaK
Wl. BAIUIIL A CO., PBOPRIiirORH
(CHILI CALMING DOWN
EXCITEMENT III THE LITTLE RE-
PUBLIC RAPIDLY SUBSIDING.
.Il.lll.'lall
fl'<llltil II
;.ii„i,  tii.'ti iit.ftt
-i-i nlfbl  I'I.tiib
'.lllllll-f
a 111 -
Onitea Htnt.'i  at.fim.r  Baltimore
Hied au i Puienifir Boit Ban i
Freiil'ili tl  Hl"aa.aalai|a   Lil,..  Mot
AaHflll.'al  nt  ttll  0.   P.   11 'a  Big
Stride!  Auitrallana Golil.Bhotililei-
tlll'  SulllVatl  Caalallalliallaall   Ullll. k-
ltl| Pt.BB Fiifh,  The Dnileil Statei
ItiiMU'.  tl ,, i,,.,.,, s.|,i, ai,|M.r n._
llirrleai, IV. let., »li,.  a.,,  ......  I.y  hi.
lerailltaar I. .llll llln, T|„. aaaai, atl,,, ,||,|
tl... .Ii.tilln,* «u l.faaaaafllt llalai  Hit,  ally
lla,
lltl  lli.ut
Chiliin tainta -Liberi.n Bl.vary.
IjaM.al. (Il.taiaa. ■a..|...-nita*r la- N.W,
."Hla.- fr.atii N..»l,aafy tlaa,  ., lifnaaT til
tlanl l.lai-.-. «. imiii.Iiiiit'iit  Iur .imiii
.all. lit.,  aa.lnnilllaal  I.y I.l-  .aalal|a|a-a|  aaali,
alalia laa.let anil .„...f,.l  I.m,  „[,.  Aftter
■miliar Onleretl ,o ReroKiuie tlaa. ii,. ■.,,...  .i ,,[,., „,,„„|,, i|„, Urmrr
tlalliklli.  Hie  l.tl  I.,tal I., i,  .,.I1|,|,,|||,
['inu.lu.l ,l,.,,,t,tt..i  Kim i„ in,,i I,).,,
jliuaa.l 0. a.t Iraalia .llltal'llluii liaal Irlll.l
I   ilA.lllli.i. i,  Ii  a   -.-i-i.-iiii.-t -,    '|'| al.a-r .....alt.ic tt. It jr. aa, aat-t_,|-
■ ■ -'Lilian ma- II lk. -tile, anal lean ''"'■' * "um'"'' "I Uiui. il.ll.-il III.'
,l,'|,arluiaiil.»a. a. .*„,* I..Ii> a. II '*'""'''• I'""*" "'■'■ u'lltl .... U'ra-I iml
'l... I.. .. t . ...   ll'illll'fl'll lllll
Iii. I... i, l,.r aa.nr.1  .lay. |.|.<   II ||..
•III.' il.'l.iilt , rr.-Bli.nl at.* Ut-apat. 1.   .  , " " '"" '""
f,,, „, ii,,,, ,P..   „                 ' ' t id t,t,M .. i •!., jr:... r-M-i.tt-tutit-r a.
'"■J" ,E|""  " ""  *****  -tr.ril.lllM ll,.t,„„l,„'A,||l„h.
laarl  lIl.Hl  aaaa,.  - l.ll.-  Ill" fllV, .|.'Wfl   l.alla ,,| -|..«........ «...  ,,  S|   l|oer|a'.
aaaaiit r. ult.,! . .laaait uia*t.i|e*a.a.ly ireaaa  I*'11 u'"rri'lt«. awallllaa  lla.'  arrival  ol
.l.liaiiralllr...., ,a,a.lali.l..|li,,,llili,af a,,.«  "'"'"•""I - " '-l- ' '  '  elm. Ihaanllre
^!i::;.l"""iV''r",",;"'?;,"i,"rr "'^■*<*''^'':*"r-iz*d*h
' t„,r,P| I  a'' ___?*!:  l. ,":"  L"'""  ****•• ''"'"  '<*■■-•  *'••**-'*'- >""•'.
ui?, J ..I. ,   ,   ';    "' l_.  ■"'' **' -'""* -1""'1' ■" " ******* "im
i.*..,,". ,  ,:'■■*;,' ?.' * ■ '.*-■ iiti-*'.*I..
^^■"u^tm','"*- "'","!"'  '""1':", r-l...,? M*.K„luT.J
iiu-  lUllim'iri'  *!il  it-iurii  ntHtnut warj .,ld *.*,,, ,.,., ,, , , . ,i,_ -,.,-i,
M" *"""***********•**>**»■ Tf.eM;"l.":.-    •.:.";'.
N at...  ,,„.-. laajll., . aaa.|,i,lt, ||,ar
«'iU""'i"a,-i ii„ ,„,»,,„, mlimiM „,„
.-** tnix.a-... haleaberl  ... ,,  M - t:  . u. *„■•■. tUaalla. unr.1.
1    -   'l-  ,1    ..   [.....ri  a-l  II.. •'  ''         '  '       i*t H *** Ittt*
Tr.al.pft                 .-I  e-a.mtaetatl Hi *■ •!'•  '■ * H *  .     litt.  a -  I la Ilia. la.
'                          *         . -                                 •   . •raaaeaa
lllilalllla  I'i.'llt, alaiaae-i. ,.~.  a.  ,|. aa.-, ,.,_,,    a-.|.  *.-!  ....I.i.t.  a.f ,1,1*
la.llallll,  Ml  "Bl,  ,|i,|  , ■
Tlaeajf ar.. ima 'aa.ia.aat i,.a tartar |aa„h.n ......j «.».,.,
'of liu.it,.... Uu Iwl Hav, u,.,,,,, iU .     UBHmlled Ci|Mt.l
Ham bll.' It,f.I-.I Ihrlr i,...i,,,..   H„ ."I'* "ni' it.  KpU-al    a   tm
U. .alllla, . *mt tttn lll.ll ..rial al, a I •a.'.a.ll „| ilt. Il!,a.r.  fi,  '   ,   ■
la, eiya.|*.',rj i aieai llma.lBK.IM. «l  -.„.. .,
"••-I-l' ^i}'.*... mZXi
u afllrtna.it.
i'lill......    e,|,.... llatlf^ril,.. I,, a*"!''*'',, '   ■ "  """"-t
11..-laa.r I.l,,..   Carpmeitl .lr.».r. CJL'    .  $?££ ' '*k***nm •*»*
...    ,,„,,, I-- .-..t t*l i. tall eiihamaeeai I..,
I'••*'"*• M Vlllrlell
"-■'*""'•' I*  ***** tteeltlr*
I  Ullll..  .,1.11*11.at
'  ','  I   -'aitl,la*. ..aaeatalla.tHaa, ,,..
J  etl.ta.1  f.llaf.
NUhl  llir,  i tlii Ja.laa, I... |a. I
lee IU ir.1, aat t|a>.l, »»|,«|irt. Ual alee
liVMj'
a-.Hf I,. 1-i.e I ■ •
Ilia tbr oarnlli laatbl III ll' Wl.ll II
"II. bu, In Um
aim*.  • t  *  1' "■  ... a ,-i | 1,4, ,„
ItM ,1 ,,., I    ,  I * a  ll. j
.aaal i. tt,, eat** ,.t.r*A a a
.*. .a** .la*  tfca rle.le Ott. *lh*
.• .    'a, . ,   -   a   '   ra- ***
•tl  |'Mle.HHlt
if. .eaaaHie. be«aHea
lie ,e.a aata
ba   A ,..t,. mil. I. t,*A. n»tt* aa Ike a let,
[Ti ' •'•__ atw.tth.VWaW-,-, l,a,.,iIu,eooe.
,t  *..  tb'   .181. tie.|.,1.1a.   ..*... .   . .    ,
.   ,,  ,, it.l-*i»Cl*k tttt-t.Im.
m „,a. ,o ,» II II - ti .... t—...I1H II
e   ,1
|a|B*iB„i,. ,,,,, .„. «,,.,ai ... ., .lak
ItrUlla-t t*. .. J,t. I,.!.,-,,..  •(,., • ■ f.lkait
.titb le.a. |.l.r. ,| N.;i.,,l,ao  ,^  J.l, .  Tie.
Ill,-  Ite I, blllt. b, tit'  M*. iJMli. ilrrl ''*»  fa* I tat  l
••  •    ii. a., -.at. ,,*.,, " I' I' •..-:.-  ■   >t
'.oibelr., .«•  la ,ke Im * ''-"  '  n.M.'l II I". Xt»t*a.
roam!.! I .1 aaaa ,lw .r., a,**** italitea, mml
If.Ml . lane. M ' '' '■! bl.tU*|.
a.a..,  i...,.,,w ittti.-M .mm- ItaiM **t fl*t*  TV We. aefe f>eerf--awl
(Ullikaei,.  la ibf «-.*. ti»M lb- IHbel-
lnan<iM,iir*4ib. Au.tiiin. . -  i  t- ..
.■ Ilbtlll 111.  II  tii.,.ia,.4 '**• * l'e,riUa.,e,ke.,rl«arta|»lie„
a.. ...It.  ... ..(lt  ll., 4tt.it. tt^a. .ut. la ..tab
tm furl, lea!*.,  llo,. aaa »W» **tb«el
a M-el, .a. ,1" .^* i.i. I. urn*., tm * "*•»••• t.f*
a   ■   ' .-.   '-.IIH.fa. IT-If..'.   l.H|.a   IfHtll.*.   «l    lk*
IW l.l.f .Wale ttetaabl KM.*. lletteJearMl. *k» k.a bee. le
I  Ib'fnl  <e.aUil4.  r|a|lM  bf
WliM bin ela.ee la a laaatp
...  . am t.i..
*.. a.....a
at lea, Mel abate Hif**. aM Ike -leerea,
tna*.  eat «f laV.--  f*.^ IrMarfllaM
.  Itaaatif I.-. .-ZZ "_J  itmumnZ^lmmallZ
: -*.A ll»n*f „'"*. timatia l*l*Vwr*u
■*'*&*ti''**~™*™ tTt*TZt**1,
I****** ***** t*Z^%^!im1im*IS^*t
.'*:..,._. a.,, .n*. MaiHa, Im
•e l.bl In II* leT-et,^efaaa>| MlM <■
teal Tke !»„•• la altl tm lata tma
tm ,4 Ike *** •«. •-** ,a Ike
leaa-ti Ibe brafaf. ee» ,.ra a. to
•tl. It
WU . I" a a
IV'tlleltil. U I —a(t«tt!wt l^-Tke
— ——  mm a* *a  _. *_a*X *. X X .
Every dny in fnturo CHEAPSIDE will
ixhibit in tho Columbin St.. window ono
>r more articles with price worked in
Mnin Bgiircs which will be fnr nnd
Iwny below cost. When sold will not be
I'plnced.  Something new every dny.
fATCH THE NORTH WINDOW.
.ror Yourself
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE!  '.s,",-*,",'t,V„')
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
Tk* imf-rkiar'  b. Raj*... rrf ibify.  fr,
■• ,*. "Btei|.tfa| ellb ,be*ftfeMfa1
Jrttfffalaallar,,,., ,1,. S'lllir, ,...,., ,|| ,,
*   i"  l^a.lae., f..alr.f l^er|,l, a.
• " lle.tier,
I 1.  Ibe   atl.lfllaar.1   (f,,„|
.trtr  alalia  I.arta-.l  trreinl  llteit
llfMi'.. ifi'l. .Ilbea.l, flat ,.t»ltit I,
I. itlakleit  la  ,,,.,  I,.  | ,.
. flt-tfnl!,  •a.tiif,!  in  ,'i.itrf  ,t tn
'fl'.tif, a.,  ,,,.,  j,
a,a  |'tt.jtrllaf.4  t'l  1  a|
■  * a.   lh. .'ji-i.i... . .  .1 a.ra.ifttli.B
• II .11,11 n| lha bail Ul,
'I lbe telnl.laf nf jaitllrt, met ihart- It
i" '-lent In Trerlieh ta'.l..rr l.-t .
ebntnB*b-.a.»..„t tha aal,
> .fun., The Tnlll.b i .Una,
fflnlallVa, ,. ..,„.lt.,„| ,| a|„
llr rial, f„t. If., rrffi,, ,. , aa.ee
l.'.l.t.'l ,,.l aa,. it ihr
.. *t. - ,tilan
aanainia.fa, ,-it ,r>-I tat ...a ,.a
,br-  |-.iter.  filft. |f,al  tb't  t   r ,, f...
llaeit r»ti ..enerot Iba- llltl.. . Ilia,
in ter..-. luel thirr-t Iba nanalahap nf lbe
l.«ttf   f ifraf.tftl   ellb   Be|et
rtMttl. tV M.riiar.t  lla a i. lie, nee
ml tha |i|lT' Ifiit ,efen-e|w.|rr,. If:
aef  ,ht   lllte-r'l   Ml*.!  ,,8.11*1.  al*
-a-., i.e Mr h i. .,,1, .ehaln..
IVhUf* he et.4e- ,'rr*n,t r.1 leaaa.'i tn Ihe-a.
Btltee., be aat —t eti1ta.atl*.,it- i ma*t*
,rrf ,hi, tt ill et-a t i. |ab it. 1. (I ram*.
>. telaittie.l Iti VtVle.'l. IM. In
eiit, lite-, hitln.  i,'tj, i  |rf-.a,aV.l
I,  t, 1.1 •t-ieain- bitlftf
,b. ,inh al i aula o. lk. K • 1 tt.
- trtltraf-rl  rmi-rejattafil  raa  Ike
-rrf,1 r,t.4it  fait a * kla*. beea.
in f hiffe ml .hf* anil ne Iba Ra,ntttll1
'raff., all*. ttt tk. .a,*ntn1^*n nt abtnh
a,...  ht*  ft-faaftaft,  ttl hi. .'let tr..., ttra
4tta|ff.  el.irlr  I,-  !,!•  , aataffaitatr.,  tm.
i ,h, |**I t»,l*r tt.fl"
Mltim. at tntaktf aiml Mwi m
11-   -.,., -,   e    MM  -.  .,.„.,,
•Ill   .I,,.'" |M|  a.  ,J    „,
Wttta. et tke Mr*, aal Ahttau a* f*.
«»tt*e. lla faa, kMerf. leak wl ••
1l1.raie.-l fill ba Ibb baaekUl I* ,ke
tl-nae ,** llr. Mt*ff
AIM.*l ii- > l> B  bate .mar* to
**m*4iam.l*t, bale.. ^ l-Ma-aa. tlklta
'.,«.«.  Itfal  «*"♦ iBaaa-M.,**!-. at Vaaeer..., tat a,.
...ill.. '■' )■-•*, i i, i.-i ,t*t, ttitati.. it .—U'.-l to a aai*.. el
Hate attle, la**llli.l»ii,*lti>«*Htolk*JI»erMl
e iia.fah.a J ta, Um* I*** Alkie*
1 Clab I.  ,atae,t,lle  toaHb,  ... Haea-I ^ael »a»a4
nit*! in ■ 4tia Tb» Amaat* am*t tke le-eat-fat
,1f l-e^t Haaa. NUtotoa., AwaeblW.
•buumw. Ootok-H,a« ^ y^ mllrt m tu ,, ,,„ (a**ma
bte.d.w.a.... tiih.u,a!4t-u»j|«» i'.hBalVi»<B*itmili-B*iH*f"»"l'
.feet ,aV lllll-b »to^  eekl,  a,,,   .. .,1   | ,. a.aw.. Ut*
a   -  - '.a, maa tem.
«r *aA bam l» ...   i -  .,< • ti n-.it.f ... lh. raaMtt* tm**
aal lne* I'ii-!" ,n aaa Ii,ci«b la. *iiMi**a ft.a*.*et enwi.-a,
Ikt.aB.I  *   .   '  «   I,  .|,!L|  ,—I   fraaaet,   - a  leal
e aalleal llaae th.* tea.il. (aaatl na lean IM ahifi, e|ak. Hie a*., kebl a,
ik    l*|aWUleaaa   'teaeabatt-e   t. Tttiaaa. ee T»<ein •  a»^4.t lla tale
•tllnl .• ,k> ..eat. Mel Ika. leeafi, a,*. .•. et. a,,. ,.*•■ **•** «~**l-
lieata la ihil lla-t,t'«f te.aiie" m a.iea a,i, wa, aj».t inieaatn mm**-
- ...•!..a!ei'!ta.u,«e<,,a.fn,«, h., r- tie ,-,Mai| Uf IVlfc
In. ta Ike «>t .< .«■*•t nl raeuluw NattBtlt"* ■ eeateif a.,U e>a_ilaa
llaatlBa. all. the ekle>tte*U TW aaartljal Tka' taMatt <**** I** ***
Ub ■tUblVtaiaeef. .Ih.i.t,; * Ut*** baea p," '111 'arafaMf *tlt **lf
• aaiee llltl el •**,. at. tm,n*t ,t* ttaatsaw . .la-in.j., |at. ul an., lb.1
tile Ike kiltait et  Hm*****. -. !*■*,*.******.,* ,* a—lata, m
'*ttu*aa*i*t«M„am*mt •• ttu
._-_«i.i,» n«l.-_ I* Ike HkafMtoakll .*•«.**.  Ill,
*i* Vn. **.fu..,.,-  TV llali lleaa. laV .aal-a, et «,IMa*a«l*« fl*tt>
l.bata.l... .p.,.,: a.|l 11. ,.l»l B.I Ike aanetolaaa  a.»  f-a-'a. III  Ike
Inbi ,.. l.Bea*>aiielkelbMUa a,leaa«a«lie..,a ...w ., e.lMt.e.l
b'a   Tkla >. |~i,«e.  Ibaer.b  taV k*a Ml  }*, at** a*.** ■  t*-*, laWl
I' 4ta>a|ltaaaKn| nf>a.rit. lla affeattre
•a,i. t, ,.„.. ,t nana
It.**. |l Pul.. iai,l.ib.n| A* .
-I aWn ,*,, aaik hi. liaaUi "•'••i l*n*r*««  ****■ *** t.
m  iJViii. le *bbk , *r.  be bet ***** "* '*•* ti.if1-»*li*"» *4 * «*»•**
I..*, ill tee. let telle aaa tt          .' ■  TV
I    '                            'l*l*-  .|*al'..l., rX-bett
t MIH.* n| l^hff.i. ha mf. iltl.l  , ,  lh,
l,le,n.na4l,toe «M Bi.'..  .'.,,«,,., matt**
. ran eaa-ltlr.-aal, h| Ataatfl'lnwar'te-*.  Ibe taaa* ta Jrta-r-.:| !!■  a  ..  tta, mm
ruMmllMrltol ... ■**
.m.llkt.ii. .   1*11. „  „. "I ap«ka
'  '   '  >    «'-.'.... ....
t»'*.hV tatf. ,, r tea- J..i|«e e  r ,,.ee»|eaHa.
„ Iffe. btolh lift hi, |aa,.rr,r«-rl» .raja,
en,,b felt, *■■■ -ji. i
*a* tat*. .Matt. 1..t*lt". te*. ItolaUtai
 "•'•.ir— La    . a««.el
a  r.«M»..t.^ *,._. u„  „„   „  .„  „
Illiai.iValea.h,, • ii,,llkeUital bet-lit. lha Vlf 1*4
r thll B',b<naiailllt.. ahatb ,« nefar Tbe|eala» telle**, ••!, tnuaeual I'll,
lltMHp,  ,,•'  .  ',„.,  ue ***** '' '  '*"" **********
,K* iBUtft Tbeaiearai,  ..I.e.. ..* " **' -"*•
n-f.fil.|a>BiMlnbe,ef.i.«et *.„,.. ******  '' ' ii-*.M,n» Ikll
HftlnrlnaiBa.'-,. ebtV.br a- .*..!-
,e*a  nettl-ei-a. " - It, tea
ahftf-n aUta.lln.nat tatf. «*... ainiltra. • alllttllall. tmm,,*.*   >* taatt B«aje to
att.. a... ...... .. 1' we"** «b*« rr*.l a. ny ,-.
■""'" .1 ea I.-..,, wu tr~. ib*
- ha Tfcaareaaw, baa '...»,,.,| ,a„ j^.,,,1,, M .,w -^ k— |w, „„,.
' mimmAmmtlmamkmAlmtiatam am,** a -ala.  aa)  ..**,..,.,  „.
    **l   l>"titlt«et aaa  Int.  .IWIwl.  IVta-t,  aal «ata«
Mb*ienellal,,ha<taa*fll(e  ,a,flal»~al *M|. i, IV *,m* -ia.l aV a, tht r»|r*ae.
*l .* **"* *"' *1lh hel tliel t»na.-~ aMaJM fnaa kl«
ll  - ., a entttfan.., Ihii •  •xUaeil a>r..f .. ,at*-
l-trten.t. "I .l.tmalllhr.llnatal \  .                    ,. I.r
IB.ai.fanf lh. ariMk  e«*h. *t„t .im.abf.kiiati. am, ta. laa*
mae, hit ba»,a le'lae*-. (m a umm hnl a*,** t* <*.*, *,<i*m
"*"1l*t  l.*aa.*l<> ettbeto '•■• .rt.iaJ mtlt-iaa Ml
tm bt- ettiM an. ba,
CAII-DUII  IfW»
Ittalh* tn ll'leelfel le -let,  earn » **.
Iff  J to  e-ar.  t|riegeaH h. * a
'nrei-imaleKb tl,be*.»t wnntb  l.ll tl
.••'   Tbt |-rfr«,ti.r file la Ibe a,*. k.t»  Llhbnt
Mnealr**.. tn, Tm -■
Vhln.ll.'*! ■•'.■  '  ■
l.tl I. ...  iftryfltl
I  A. I, IVfrt-. mt,..,  at**,*, ml iht- tt-rt-  ,r  .,
(Itnef li*Ha 1 Mi*, wain mt* ...  .■
Mf  ,.
a ; -    .
le.  **-,'.
-'..a.
■   ■   TV
-  't-rafralet
at. ie.
•*r,toB.# ivii :te*i*t3£*i**#!*x^
E3DXO
New Fall Stc
l.l'.ll^^^^^^^^^^^^^g^^^^^^'^^^^^^^^yi!;!!!.!!;
(iEhc i"i^iu4v
MANTLES
Vi-I.'. ', ■
JACKETS
CAPES
ULSTERS
OGLE, CAMPBELL <te  :
THE LEADING DRY GOODS ITH
COLUMBIA STREET, NEW
NEWS OF TIIK CITY.
Miw Aitvittii.-iii.iiti
N   :    I    I. \  '
LOCAL  lllU'VlTlKB.
Tht •'
Tlii Hi-aawi Itobun lh.u<
.
in  in  in  in
NOTIOE.
Jjix'-n u.u ■ vi n.i: uati: i
This Card is Worth $6,00 (o Yon
G
ORDON & CO,SIGN 0F ,H[ ™°
COLUMBIA Sl, B00IS A*-1 SHOES
N ROYAL AGRICULTURlAlT
1   INDUSTRIAL SOCIETr
ggSg BRIT^H COLUNhl
NOTICE TO CREDITORS
MIIS  I l.l/A I UNIltl  Hll-IICOCK
I1LCLASI 11
320
tr
I*'
NOTICE.
 I
■3RAMD
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
SS:J_FPTa*88
• > wtrii^
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I)
(
W.
IN PRI2EQ
PROCESSin
11
'  	
111 .   •"'" C.lll,,,^
INTERNATIONA.
SCULLING RACE
1
1.
D               |tf \
A.
••               la
s
1.
1
1'.
.1.
WARNING.
1 ll"l 'tlb.tl'l!!!f:iial|; -.,
lacrosse mtm
s.
t
s
It
(JRANDILLUMIXATItii
s
■i i \ illi
«'.
NOTICE.
FIRE  WORKS
A
■
H             ....
- II
n    HORMKX WANTED.
I 1
1 « rut, ,
> . ale nam
captain not mmi
TOR  SHIPS DILBIv
T
T
ri\ i*t i ii
*,i. .in  t.i, Mir
M
1"*
i
1  tt      an.in ,
li.
»'••'•            TO BUILDERS.
1
..
TIIK PUBLIC
i :
T
I,
l'a
V  ■
I a|...
-
a  a -
."
1.111 it.Bsial.tl
nv
Uti
TI.
i
-
-
eat WW 1.1
:~xii
CLASSIF
M
N
-<El_.   n
i DIRECTORY '
1
t f
1
i,.
it
i;
T.
\
TO LEASE
FOB SALE.
NOTICE.
Well Cleared
|  .  ., „.,| II," a,.,.Ill, a.' I
I.   ..... ». a - ... tV  .ll.lillr.f.   I-
IW 1 'IHl* ll Tf llllll)  IIH'
JOSEPH STIU.I
Jewelry,
CORRIC COLLEGE.
BEACON  Hill.  PARK.
Vli I'OIIIA.
rilflflaVlt lltl I
I* 1
HORARY BUIlDWC.taitKJ;'
SHOOTING SHAKOS *
OARBHR GREEN I CO CHAS.E.T.SDAUI
BAMKrpc t.  .   ,  It ■
T
lOlNlSI tl« WILIS, I AW.O 1 CO
FOR SMI
uAKATt *m
* ::'■ Hm W*i>r»i"
" -Woods <& r-BHTMINHTKn i-i:i...i:i:  NEW U|;.TMIN-Tl:lt. SATUI1UA1 MORNINU  -I.I'll,illil
;.u'H.it ur iiuii.niNiiH.
CITY  I'OI.IUK  tlOUllT,
,ll*lan  li„  in*
'   l'i" fffflaatinr,
,,,!,.. rl..  It.,,1 I'll, f.-ree'iffaie, a,a...
I    It  laltu'l, 1.1   lllll,    It,  tlil. i nv  llilli't, , ,,,,,,  ..
1   I .'  I  :- :.". laWilu I'lll |i, j|
.  .lau ain i ....,  I,, i, ,,  ■    ..., ■  ,  , ., .
I a  "  iril   al-alallllllB'   ia"   ll.lll.ll,   !,,,, k|,|l'l|
nl .i i,a|.... ■ i.i
lau mill aaf Ihi. fral |
•i
I
KNIOIITH  01  Till.  WHKKI.
I
I
■  ■
1 ■
■ ■*,-.
■
  |t| In
! ■  '
■I 11 *
' '
Mi u
:
;
■
-4 I,******
i . *>,**** * i.,a,.,
Mr  **4
i:< i  I >t
■
t.,n
■
'
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
ANO IT WILL
CONTINUE TO GO
Till somebody has been mude cheerful Iti  iln  vry
I.ut bargain tvc have to offer, .ami
We've many
of them left
Never Before
In the histort "i Sen Westminster hint
THE REASON WHY?
\
i that ihii ii not an ordii
'  .  .
ir s buiim *•-  1 It* -i'-
;. .111.1 ,
1.i-ltl. all.i! '   .
1
ari  i"i
hiv,   :   •
■  nd if j
YOUR FRIENDS
i thi*
ud
huh
 by tl
THEY WILL TELL YOU
ARE GENUINE.  1    COME
YOURSELF.
% come .utti go will except
a. . ;
11111*1  Ai.l.  ! a a I*,.
Jas. Wa Harvey.
Sill I. »•.II |l. J lla. Elll* I'll it Co.
TO RENT.
T
■yyoops <£,  pOLLBY
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
MERCHANTS EICHINOE
:W0LFEN0EN & ANNANDALE
rat ...cut romo» 4 ...  B .. •'-"•"'   •
"'----'" °-K:;ra/" ."odors and cigars.
*•'  i* *••■*>'  '***■-  Mi,J in Ad»i*c*. \ tmrtlmi t*rn*  ********* *
,•• .   -f    *■**  <    ,-■*•—**• I*  Ikl  r**l  , ,.;  H.t  ,*,,... a),  ',-.,
t**t**t rmt* ************* 1  AtMltM Ut ■ *Wf I* I I - I I A* "  I I * • ***
Lull- W. at O. Wi.Ili inli n
PROVISIONS. FLOUR MO FEED
COLUMBIA STREET
-   — ——  WW*  « -a-a-X X.  X X .
Every dny in future CHEAPSIDE will
Exhibit in the Columbia St. window one
*>«' more articles with price marked in
iiuin figured which will be far and
'way bolow cost. When sold will not be
"placed.  Something new every dny.
fATCH THE NORTH WINDOW.
Jtor Yourself
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!  '\,,'Wv„'T
E.H.P0RT&C0.
REAL  (STATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS
TW ftartbiar b, Reataa of .biit. ,,,
i'f-t«llbtbaeiMa*,
tfItfealr-llia.r nf at,, lallaa bt fbt .11 be
II ' ." IW,t*;t,-l eel ej | aaa
f-iaUe. aa little aeaatirm. la KaallM
Kuetl, tl.bi. laV dl.eaie~., ,„m
e Iff. lleit. '..at.! .. a.M ,1„„
llltala. Mak |-,b*eejh Iba er«,.„ f,a.
b'« rite,*".! i. tin a. k„ M ,*„,
* 'timet la nallliat *...
••fltaAttm. Iben la ate afce*M ,ki, -I
ei, lN.ir.lellll.Jfl by I aMk btata*,
I*    If-.. '•«.-.,
■• .a illl, ol tbt. kaal ia,av*lta> ,.,
rat ,b« lelnlita, of ;,.|i,.. ,„ law ,.
• i itta.^.a, la T.f*..,, kbabat Iff I
eb**.** .amtprnt iht ..I.I.I,, fr* .-,rk
.  .I*»M.   Tke  TliUKb  ,*,>,**,
...adalba,   „    tma*ttam*   II   Ibe
Umi*  fnerlje  **   ,.
«   Ke.lled   ae.  thti  ,.   lie
•■ta.t.l .Hato.
|W. J. WALKER & CO.
CMBT.MD ACtlOUl*T*NTIl AXP
CITV AUIIfT'lllll lilittl / u ft
WitMOI1  »», MW WC.TMIH.T.B
WM. BAIUIE A CO., PROPRIETOR!!
('IIIU CALMING DOWN '''.,""• ' ''■"«'■">**• ****•>* *>•""
tli. ll.tll  Iftf ll.t  „„|,|,.,lh „, I,,,,,,,,,,, ,,„, ,,,„,,,   ,,,,.,,,„
fa'.lala-al ii, llllii,,., ,,ll -.,.■,.i.i.-r.
I.
• I*,., I
.....'"^""NTUiTHE UTTLERE-
,,,,1   PUPie.C BAPIDI.Y SUBBtDINO.
tallL  ,
,„,  Uiiileu  atalei  ll«,„,e,  Baltimore
•li.
111.
ell
lit
in.
ml
Unii u i Puienier Boa, San
Frani-iito Si"«a...laii, Line. Not
Aliinnaail „ ii,, o. P. B.'i Big
Btrldli Aii.ttailiitii. Oolii.Bhouliler
lite Bullivan Combination aieaiik-
i„| I': ..•" I'lulai Tbe Ultileal Ileal".
M milter Ordered lo Reconniie tbe
Claalii.n .l.iiitai  I.,la,.fi„„ Blevory.
liMlbm
.1.- -l.a
Lilly
l.mi
ittt, rii'iili'iiileer tl.—
ii j. -liin liv llll
Tli" man u In. a.lat
Illllt llltaa  aJkl  , ||y
I   .    tt.WI
i flfllliT aaf
•a |.taaill. f  ',
I"
111,
I'll
|rJ    It l-IIIVi.f. v.  |,  I
. r ■ tlim  MH  il  , lit,
"I .l.-1-..rl
• i. I..r .,',.,-ral  ,1,), mu.
,'  -Ul  't' I'lllll,, 1,1 rev.-li.ad BUT III
ii irm Mii.i-i.-t cut iu
10  Hi'i .lla-a I,  n|,|*.
Ill
"iim - rr.-ilk Ni.wi..iry thai
tliat  lilara'.  ib  |..iiil.|iui.-|	
OffUCfl ntltililllt'il lay lila  iaa|ai|ala-a|  -aaaa,
.hilt.i lia.l.t ui..i ...i.-r.-.l lum lip.  Alia.,
lb.- I..|..i .,! i f, a. ..,,,".1,, ii„, farmaar
ll.li.kn.it lli" tail Iml I ii .iiltla'la'ially
I,uin.li.il. iliaii,i,-rr...|  him I(, tin,] |,m,
.aliaii.at alaa.l fr.ttn .iilf.B-all.iia .n,,t Irl.lii.
II" mailer iinn laa llaa-ear. aaf Ia"l.h'
Ilia- nail  navy  '•"•■  a  RttttbH uf tht'iu  vl-ila-el  lla,
,,   • -i.y ,, |.  'anii'T'. Ini'i- "t.iitlit anil larr.-l ami
'*, -atlii-rt-tl Itim
If lltl
t|e.l.-t.
,.!l|,'l.,a   B.-f"
tla" nal, a|a'|„rl-
m.1 r.,,li,.l a .l,,,ll .,..-..,« ,, t,„„  III. u.,,f,,n,a. aeailllial  llli'  arrival" of
*.'.  .t'luilral lit". i.iiai,,, aMtll.1 II*  "'" '"',""'■ ItM I" t, ali.-i, tba laolle-e
,', A.ttlf.1 lir,..,, .0.-.,.,.i , .., ^"if'; ,.' \±"'
il -Vatpua ea .-. i ■-„,.,    iu Ilim. ,'*   ,'    , ""  '*"*''  '"
- **""<-« > '".mj i'.;*  ,.;::;.':    ' "5?.»«««
II *l  IS  TIMI.
gr.l .iTii.uiiMM.niiurin. Baptanbwi
-Knuk IUm-Ii antl lilitiniilifr, A. Itlich,
Ik.iIi o| ToroatOi w*t* ai Bt iieonn'*
i
''"•  uh ol ...m...rn. .i. ..I aamtaw'Mi
"""■ *mm •"•""« '""""• Tb-'tdt,^::;,:''':l.'::'',I,;',.:',;;'d
»o,Dtt«,u^. sytrte
■•   -tt lai.i'i.., s.;,i.n,b.r«._c0|o«al 111.. I: ,tt.i,,li„« boarti.
**   I    -   **.-.. |.  I,)  ,|..|,|„fa  ajlkoQl  ,|„.   I'',  a.taa.ai  H, T,.f..|,|.a, „,,| |t *,, ,(,.,•
1  ,-.eee|etiiiii Hill .I," la . ,lta. ...lai.ll.l.al anl. Illw-b.
t.f.f,, ...an-i'ii.,,, ..I II,,. t„. •*•''" anil lia-r n-litlva-a irtaill aall Itliaeaii
lliiiellin I'lrin. .Liiiarf. .,-.. ... „. laa.l laijl. .             -Lit. i,f ,kl.
, keMluf aeur .ten ami , i|-I ■„. ' 	
J  Tbt, He. ta.ea l.illa,  a„  |,f,,, |,.f||.„, "
..  ...i i.a, ii.,.B»b,ll Unlimited C.ptUl.
* lla*. kit" lMn_ttd ll.tif tj.la....   ,1.   N.a aem,,,.  jea.plrml.'r  f   l'a...
. an* (rini,. . unrr •!„,. tl.ua t.rr.af draii Nejellt-at Ul n.Bpic AlkletklCl.b
■wa^Ur-i. «*.-!*. •****.
■ Tbtei;!'?''! *><*• * ■ „■*".'"'«
'•  'i.f.uiii4ii,ivnui ii.dl-a.it. Mail ?.*"':'" " ,!'- ''• "•'''' ''"i!" Mtwkell, of
,.*•*** at. m ifllreiiiii*
n*|aly i.t ib. .atr, .nd . cbtefrim bi.
a | . .1 '  r
I'l.m-tab  ,. Mll.-hall
M»«N I  - tfllllfUMMlaWMtOaWa
\*  mt , . «"'.ii"i ben ., ,nr ,iai" .i,d f..r am im..iio*o|
.amblttftltee hia rt-.t.eai  at.<!  a. Ill" pj|-ar a.lf.fr.1  |.  a
*  dlitul  flllalt  ie  Aia.lr.tla lr»l,lai..' .... .|i,h
I-t  i etbl-tutu, b.a bad lie |eli) hit atailletila.. ■! j a .  .  '  t.i.etattue
.  1- aee airat .r .taj.i, .•f.,bta. latdahea fo, la.a   - ■   ;r,>ttt„Hiv
lbe> Mir laii  |af,. ittt  «J.lBl.|t  ..f  lb.  Ill itt-t" I-  I ,'  . ,  l»|at»|,
■ ■ •   lt«oa-!«i>,  Ihe lea. oa.a.
*  II  btntutubi.it ibe <ue|k> H
Hi Ihe ral.e. l-fatf.
.,. ,.. be  A He anti-h I...1 |da>« at, ih-, lib
" '"*',l!l_? ?__"' • *l.oa 1'rtd.t .t,e,MMa.
I.U". flak ...lib.
a ' ..   .
taaaaMMr.  «ii| iei|,riee,e ||,.lr . .,
'• •  IMwwn  'l''l'"'t'*"'1*-i and > c.
*lll  la- BU|.|.lili,..l b, let-llr, >.,d f.X.,   ' '
aia-awr. mm*t mm »kD_-
•l '. lt.d |V.aalted 'b
' t  1; ,  I. ...  .1    . . ,bl
.  * ..rl.  .tub
I  |t-e.teMl«
-a.e,*i  Tt.-
■,b rm,-
M '■ - l   M
btllb-ikaa Ike trt, hh  ia  He lr», * I*-"*  *  lleK.nl II  IL  N.ewa.
Hned tbn, n.ii,»i,.,.,. a.^.rj. ,,,  eat akMB Ike-la-tt fllerd  I.talrfrd teat.,
H«,l.„>.  M,»in ...tte. , .
■ Mk* <...Mirdlke.ie.lt -.i.t •"
|dlt  .1 Melbvtalla* e. Jet, *!'
Ill,  n» it Hid. b, ||. Niiiuu. led ****
•tw*  II  la lil- baa* ll etaettpt,
a.l.
tela MM
Ibleaet. eke
tl. la. ,..,1
ikr.lefi baa.!.!  T.fiibt. rente. f.Li  ti 1.. bl. ***,
taami, iMdint ttttttiii Maae t^rfil "'#,•:»'   '
I .bltbttall  ll lb. —- a J ,....., lb.  *-.  I"  '  I'
Awrtmat-aiM„,. t uni,  .
tb* it... -.   . ...,|-'.la.l  •■
V>a|   la. k|, ai. ,1.' a^aeiavCbl  lbil
be fail-*, let *4   li,:-, ama am* Mlb-4
lllbbaul, Ua,,t...,. '.I... turn,** *. ' ""•«»» a*»|»a.
. *** ta ttaat <»«« l*e|.iiewl   1-Me.e-. laat.. ttt-ii-e-.i, .., ib.
*3**9.i*** ****** Ib.itMille^'-l-.nni.wle.li.. fcaeala
* VUKMIet .edit.n*l.fa. lk. i.i ....
-..
kltt laa. ia • ke.*
*a * m *■*.,* rp,.,. i.i.-..-.:
.... mm ..? -y*. *L*r,..!**i.Pn**
lltl:. it,,.*.. ..—.__._ wl.*l'  am*  Mn**—Mia...  b.lr
^^Tu-SM •'
If ,t -itWiy
tt.tl*
" atiai*., ike
'  I |a>klklt  aelenil ta,*. In
lk»  ttit 'f*UW
aaa ,  ,1 a, ,  ' '■' " I  -1  a, I
HSUea^ Ibtknaea.
^IUM
111. MM
al
UH*t.
I. nM»ava  ,,  ,.„„ ,  .u^*,,
a ,
*.teieilblw*|a tin-., tte,
Ib|anit-ta4l, dMajafeitaHat la. Ike
.etWtiia. aata eh*4  Nar.lt baa,
lake Mkt M Ike ,e.a,,^t««a4 reaed a.
a laat  Tk* Mill. 1. Ml le ktt* bm
ear** of „. . m la tfce
, .."araatrl. ,|«  *.+,,*  ,*1*  .,**  a. *
< .,  , el a t.  •
I'l,  >
t,    I    '   'a
ft.-, „*4  , ■
l.ll l« ttt ItaifcUl Ul lb-
rr .... Mt. Ilaanr
AblM. ml ,1.  a  I- II   k„» .Ha** I.
rett.tltt.alit. leflea ml Itt*****. lib,,'
ttia . «.b»,!,.v«. a| l'ia*.e,it, aad ,u
Ww .:-..
. '••tar. *J-TW
kt a, *.**, CM, «*. lb*** **"*ilt. »* '»*l*ii»^ ia a art*. M
aAmt •»*.1b,aH">«|*abl|i|,r.|10tbeJe«Mrtl
tUly  loftiahl  Al*4 ********* *^mtr**t *rg*^*i
Tke .anaai* waa. ifce _e_ken at
 ib»IV<llloaaJ1ii«tttttti Aa~.uiM.
■.il.l_.iwe. tMNMIH kia taaa aetllialei tnaa Ike laeMiia
*" ' I • X«> ..Itt. leattaau. Ual UH
ralattld.1—fp-.l IkeMlaVaeUeafiai ,-.am I aMefuen*.
bt.le-l Ike llmttk Maei ak,r ru. tataat.  Tke*> lea <<ama,fc*.a fcan*
tUb.tr** Mtr.»tW.ar*Bta| la  *.*|. „t.~*  ... *..,, a,,l!a ffca*. *»a it*.
...             -    tl. HM   .,.-.. I.,,,'■-.  ,  5,1  .,.:.  I-,,i •
tmrnaA If* I*,***  le ttt.  l-naVtarii ... ailkdliea lla ata-ake ml *1IMr.*lt
aat. toa aat  -Hrb  ^t|t,  .aal lajatt ti. ..'   ,1 !>•.,.. •  ttt'l
i*b* ***** le.« ll» '**,!.* mn*m Aaa* Ittt *kbk *t *..M al
- ~w   <tattila.1l-e   IB TveattiaaTete.il at>.^.iMI,B .ab
aeaKWI t, .  .   lad  Ifca  a»lttiif_t ►.- *** ** Ult  I  l<-  led.**  |tBa»(.
' tanllMf* aa .Ue* ad! ae* -
** ,.*>•.,. Tke a*ui*t aitb tka. ivitt
■ •  .' -  ..... .., a  •'•ataaaet  .,»!  i<e,,..
•   Tke ea-llta*  TV ..1S.HI .kab bl. t.la-
• Beat, a.lb a .«*» at ***** beea **M lb,, ■>**••> all! ~,l,
II' Mia. 11*4 **. -**«. av ***** ul ntttU.ee a.UllbltVt Kb lad attt Ihal
.   .   .av kin*, et  Ma«bn»e a* l.l>lkel.|eettn,lef IkeaemUllee u
'  'I'-* i«Mi*.ata.i.nti.*t«ra,*>' ■■*"•>
tt_.-..t.™ o.e__ t*tfceellae,.|»al*BH|.a»»tae  ■  III
■avaniUaa* Ut-*a_4 ^ri aal rtaaa. - at*** lakeea „mm*>
><"*■- ' <••». ,fc« BBathtt el eriWfa.r.. Ima
.* •ttaatrttlMta MieWe.  tttm laV  laaeafl.ltaaa.  aitl  fttHe. fce,  lie
,, ealfce.bBUa *«|.alll*t la.dl,t ae.** "f *I1kdr.*il
'   lk*t.b  Ifce I,*  am,  ).i  1».».!l.B,   fUtllWH
t**u **a*t*m'- tmttt.,
•ttt. iniii. at mam,
,,**,, ll 1-MB I ta-aa IIIIb.., AUMlat*.
...  ... ..... .... 'ittlt,
It*.  laH*.ta  It,  e,.lab  atitai.  ke kid bit-.
.fettl
r .eeinaty la .* ■ ,   .  .
Iba I'taat* 111... IBrt Ual t, *
It. eat **(, raeia, t* ,,_ lau  ■
.fad .b.fad ,aV aaaan, P rd ,be
Irt.,.. riaia)-t»tt *Ub ll,.,l,ttl
ettatll It' *tttpr*tA lie aia eta.aaa
t-f fbe^fletlp.! ^rt-etpfabftt-a i...t . .
td  Ika  l*i.»>t,  •ara,*™*  1- -
't*tb. abVb  't mti  a ,
tt.ltt fce a—le |lr*„ * at***, ** lamm.
tt,a*a. be ai. aaaalb-. *
If* Ikll II ill a. ■
" Meeatd le Vk*>**L lei. Na
M.I. Bla.  kltte.  ..'•ta.  .  i
aderaltt* .. i *.,.,.
.fc. nab ef i aaila * *
Haaia-iiBadahael  .a»|atr.,tt.B.
I*fiit»lai»tel dtaatat*  F«* I a,  ■',..,
ia i hut* a* the a** mt ,be ICa,a,au!*
f»l*t at.*., ea lb. .»»,*,*», ml ebub
•tab be Metatarl le bla aM lain. Ifc.
1,^,,.  ebbb be ba* it*ll>iBl la.
IUf.fWtt*M1*,'> •
fin. ..mtm*. **•
IU*. Itt ttaaetl iad a.,..  .
CANADUII MW.
*•.'. ...a*. t.tt«'t.«a..M r-» ata rr-a.
...  r.**.m..r.*a r-*..-t
I'll 1*1  ***taBt|a*a| t -,l at ,tpa*."et
Iba IU, t. tnwrnnil... ablek m M»,a,
f-»  .......  m  I***,  r*..frtt.a  |f.
«• aafa-t. TfclattrWfat,. Idle.. „4
taltateeld iia- *UI tta t* ta f.ii* .af fcnia.
»*. Ilt.it* *t.am**slt. ablV I.
| ttt* ******** MM. lhl II.MM, kii*
tee* ere—itdttef aat ,* faeaVtta.UMI
'••   -.1 It.* I It
*.. ttr*.,". ♦ Ita lelittlltad ibn
1tedbrbeat.atfa|,alfce
a'  ' «  «*...   Dial  par<Uf«laB
M».» nlMHtttlna. aflt le- lairmtafm,
.lib.
I, * *H1 attttmetaad lb.,  1  ateMttali
i  '«*•«.„ at ll.tttt «ilt fca HVteael
taVBlaB trf ,1*  faMi,  enatla  attfal.l-
*aa*1 kl. laew aaaaea.'l
anil*, ltaat.it.
I—» W WtMtMt H del, aat* it
*    ■* '• fl  ifcaiH
"*r*i*A**tk il tka ■.*.*..** 1  ir-
,...   „. , r„, ,,„  . ...  ...
''     Mfttllt*'- I !•  Tenailtt
I Mb it***,- 1*1 VlfJ**!*, *«,
MM" of .Wa-,,,,
I  I. Ytmrim.  ma***,  aettba, ttf ,b*
(lln** Vtttr, 1 IVb*. intwt ttrt-
-   bll-   -
4  ,k*  dla..,aarralilar* «r|  I
1*a*tt ea U'-I'tad.,  t'l.ht   Tie
td .bet- .1 . Naktatt
■a ike
I af MrH it i-.t.... ...abataa
'<♦, *!*
II..   'lill   ttia.
• ' |*a —,..  ia.  .paaib.
lhl. ,ke tbkf bid libra lb> lata |e«l
Tfct.ee.-j-f iala-.il tail Inuaeaal l-it
fc.*.* bl.e tee* a-,aftraj. laad 1 eattb
tt Htte.  Itr*-t*  i'l tb* rami, at tfce
tt**» mkikimi ibii
. '..hi. led le *ef .*•*
".*.** Itt
•lllttila,, rr.aatl.itt, Ntr.rae title. Ite
Ml l-irertaa ataiee a.as-b u aaaa IV
111** tail ma Ibtetlit land, fma Ifce
.*****.ml trtrat. afctr. fct ul fa., f«a«-
•Amt.* 1 lettt nl 'tt^*ar*attaat He
.*• Itad. tbitfctte. aViaaaa, a* .lie*
tm*. ia tbt. fcA^a ti,., ka atldkl irtruai.
•Ilk lit fllal tartta*. Italf laa, ffa-ae ht.
'.-1*
111,
I ,<_ee
a* reneM dltpatae
.beleiaa  led
■j .K.   '   a
■>  a I • Mf  lllBeea.
. .e Htd aill alarnfclktl
...a   1   ' In.   *.*,**,
**-*,'* iei" lb» I ailed •'....
.Ibtt.  TV
ttia la ka*« f.. Ibr petift- .alfcrtfeli*.
•• ■  ■ "-*-t ,tr* **d
tfcaeft-  tr* ttt'lii Mean—t  •™.r»,ima,
...
<{
iM THE WBBTSllNHTMt l.r.i'i.l.n  S'lilt UHMiiivi 11;  II I  UATl'IIHAl  MiiltNIMI  -l.l'l llillil'.l;
-tl
EDTO
New Fall Stc
0EN8O8 HlLTUltNS.
MANTLES
JACKETS
CAPES
ULSTERS
OGLE, CAMPBELL <fc  .
THE LEADING DRY GOODS FIU
COLUMBIA  STREET NEW
NEWS (IK TIIK iTI'V.
LOCAL  llltl.VITIl.li
■
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in Uritish Columbia. Dress Clouds all of the finest
quality. This is your opportunity, 111< fan over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwisi irranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will lie received, md satisfactory terms can bi arrangeil wiih responsible parties,
TO THE  TRADE.
OCR STOCK h.i.-- Im n i-itlii i importi d direct from tin- in mulai tun rs, or bought for cash in
uui' own market, uul quotations Im' quantities will l» madi , -1 lust- a- an\ wholsesalc house.
COPE & YOUNG,
I'KRCCSON BLOCK, 11\> I I \< ,S S I U I I l\ VANCOCVHR.
COLUMBIA STREET FOt;-"
REID^CURRIE
BRUNETTE SAWMILL CO,
MANUFACTURERS OF  ■
■  Al SO  ■
•if  11 11 I  i I i ii
it im i it. mn mii * ui i,
T. J. TTRA-FF* rS* CO..
*\ Imli -il** mul Ri'tnil llin iiniiii* Mrrchaiul
•rie coLUiii • ::bter
Royal City Market    _.„.. ^ .    —- ,
J ' J. KE1CHENBAC >H WU1" tb" h°* ****** ^
WHOLESALE AND DETAIL *l|l|' J ,
■ IAQTQ Ciiiltli-i-  Hii i-il witli*. Ciiiiiiiilif-. Iimi*-. ,-ti.
DEALER in FRESH & SALT AfAwCIl tJlD
*    *    a '■'    '
Campbell & Anderson
in,„„,-„.r„iH,.i.i;vi„..s,.,v,"ii,...' ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Pnllll*. Oil*. Cftlflfiy llll . *fallaa.tH.li . l*ll.-..>-W   *»V
E
HARDWARE
■ ■%■  i
' H
Dinner Sott*. Toili" Si
*, 'I'.tCf
A. M. NELSON'
. - .1':'  y
'.   . I  .alal.ll'.ai St. . , I
H. V.  I 1 1.*
B. MARSHALL
REAL ESTATL AGNT DRAYMAN.
CENTRAL HOTE.
%
I  ll.lt flirt**!  tm.
The Crown Stables
Vli    "J   Vl    HlM I (Hill    '.
Imi hii  im i in ell
A K. CLARK.
New Wi Ihtrc.ii.il Cnnl.
II ffill
W.TURNBBLLASf
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
• XX. - — •
McPhre Bros.
PHILLIWACK! Groceries. Provisions. Cigars, Tobaccos, Etc. ^[^j,;^:
U 100-102-104 Powell St. ii..on.iRn.ic.i'P'-i"iv
P.O. Box a Vancouver, B. C.    Ntwwmmm»w
Well Cleared
100 Tirdi ll Tiuii'
.
n WQODS <So iiih *vi:-TtiiN.it,i; i.i;i».i:h sy.vt
-t MIS'-TI.1:.  II  l   -IHI.  At  MaallNINi,  .|:iT|;llll|-|l  '.  latl
the  tirtiwtli
Unit tlttt
ali,l Prosperity ut'
Wc.it mi list IT.
SOLID BUSINESS MEN
facturora. Fiiuuiolal and
! ii'iir' of
We tmioBter,
Alia
llllll  1-
.1. i
1
I'l'
11
l. II A.ST
||
III ll.l
a,. |
■
>
DHU>GKHIK*i llfil liUIKTa
Vt lt\ *  II..Tit   »!"• I
•    '
T in I;M.I i
■
.
MuruiM a** Baldltr)
l-'l  t.l.A*   A   DAV10O?.
-.,... in  mim fti trittM.ur
IIA UN HH 8  ANU BADOI *■** \
....
taXtatr atablaa
.  I-,   a', ii \  -  : ,w i.-,  KAI I  \Si'
Ml II -i \ltl.t-
A  >: I LARK1  Pl
uin 14.i Tranabi 0 ■ ,' '  Mala Oflca
•t.l  Ik If Ml<   Atfi-nl
tm «u ual a* io abort -amy
tiitii'i't  ' in ••*■ t. aim 1 1 ■ 11
llr.  I-* I'   ... .    I'
•m run
CAM .WELL
H  I   tk|r|HW,S
ANDBJUO.N
■WOT]  im,  PHAUMAI V
'
M'lmu
• ||w
UAJOH A 1'I:.\I:niv
Kl \l  ERTATI  RUUKKUll  illil  KAT
i in iN-t RAM 1 AUI NTi
■.■■■• .  \
'
\. ■ Win tu   .un  11 *   Hi, k ul 11  1
Va   .. ■ ii ■  iii
WA U, 1 nv  iivn.v  ha'K
AM' IAI I  -lAlll.l*
un.
UOWA1 A
*t  1 .'. 1
'it 'uxki:
HANK »l  IIKlTIt-H 11
Miwis
■
H  -  -.*.  i)
1 •. •■
1 ,. ..
-
ii   uuaa*
t
■
■
l
■
, t \MM.HJ
llKV.UW ,1
\MU\*I i.w
I .    Ul  \t.1-1  \'i :
-.. -..-.'
I-
I'l.l MH  ,v   li' RTON   I'l ;
a    -
■  MAS' IAI.
taNIHNil llANl t A'tIM*
A  M  HKl.t.lV* A
stiilui nnil Ki
r*• W  ■ ■
MIKI.I
A .Mi  Itl. \'. >  M.\i:iiWAlIi: ,
an .. *.  ui.-,.• ar tn
i.l  !■  IU.\
Dtitii imitr
'   •'
.    -
1. 1  UoNl MLMU. VVOBRI
■
——a
..  I v,v .1  HAM)  -
Bool lulm *** fnitm
■
I.l ttl- *•
III.ANK II
I
inn ua auunifi
II  I.) IL a m
I
I I
■
■mi Mi-t.n. ■•«■•!•
Piatt, ram* aal ******
-   I Ml* 114*
■
r.tialiti ui Mutialui
•
■•Ull
MAI.
I ■* (• . t
•  '
na tinni
I K'ull** Ll Al. I"' *■'*  •***
..it
***• 1 1.- 1 |.
'   , a I
' ■
'-
*
■
* '
1; it h'l; 1 a
**■*■■ T.tt
\\    I    til.t-..*.
EXTRAL  IM
Mi! \ II llM->lllli
\*>n 11
a t i*>i.wir. mot-Kir-Ntt
.. •
■  -  . at    I
t. SAWMILL i"
HABKB1
IE> Hew* Ll Miil.l; '••
■
■
*ii*i it  ■ •
.
r-  ■ i>.,»in
THKLCAlilN-ililivT
■  ■
a ,
11 i.r.
'   a,     -.a,
rem
leal. IB. Ua*.
•
'
rt AttUt* *~*4a*U* ******* 1 •
t ■  , .
MBCUAS HPAST\
■
tt««af-ie.'t-M*i-v) tHa*
i*>ll  DOOR HI.IM"  »■<
.  t**n**i
..
turn*
n   unm mill*
BBANi ||
-
ouita
.
»1  ...  Ul liifn
mm*
3
■it
1
.
-.'.:. tti Ilia
ll ) a.; ,
nraaflaa.
1   1
'
■
...UlllLIT .1 e||l 1
,'HI  III-   IN   • •   • "I
I
'--■ a . -
■ ie« tlieeal
" *. . I  I • . a I '
:..-...*. a>
.art.rat
Cm
. *
!»••!-
■
. . ee.* Ittaw Bajtoaatei 1*. a. m*
1VI.VT8UI II. MM
.M* MUM.
Oaali rereiallMi
i.e*.  ai*
a ' "111.
. -kat
r a *  ... 1    a
.  B-ta—1
Ihe'
. aapt.1
trt .UN 11
...i., 1.1.1 •
1.11*1 I.TI
: "»t^et«
,   , 1
*»» ...  an
• . |aa< »    lit- r-  - a Ie.t7.rt.ai
M«IH\..>.
l.t*
Mafaaaa aal .all,...
'
.11 Meat   .
1-.ITT
-  *u*
. 1                       Beetle.
PllMl.M
-
HKKlilN'i- OPBBA II
cwHtrn * curr
■ ,4. Pimm, llm Ht*tt*
■
1 1
It* TtVkitt*
* * fi
II  **
a.. ******
Wfccl.til* ul C***iiii»-i
ft
1  .»
■
|
■
■
■
.
■
t rat* *******
\,.                       11 <
■
■
'
'.
1
1
■
<.:: m.v  UH-UHLi:**
.-4 riwi*f**
■ i
-
N
* ,. ll , 31
W.J.WALKER&CO.
ritme.l is. «dw westmikstm
WII. BilLLIL k CO., PROPRIliroRtl
CHILI CALMING DOWN
IU 111 J
tti h
ofa
W|l
Int
td.
llHl
lllll
BZOITBICBn IN THE LITTLE REPUBLIC HAPIDLY 6UBBIDING.
* limit*,  Ituiiiluii. BnttaD-d,  .liini imrn
ludtfanh ol ipopleii lui nlgbl  I'li-rcn
r. -..li .1 :n utlana ill .tLiiiint 1
mu imt
WivMii,,. Uanltoba, Ba|fimbi ■*
Harmon -SVa&b** abo n.i*  ibal  b|  Im
Dllll-.t   titrn**.   a. m  i_t_ limtlliT 1* llltl llll*   'I'll*' lull, nl„i  lllll
wmtod Itataa Itaamw  Baltimore un ibooUag wub*.,,_i,, mt., tin u.y
UMd oi  it Pa»ens«r  Boat  San today.
Framino  St.amihtp  Linw  Not i.m „n ii'.iu
Alanned at the C  P.  R.'i Big Lama*, Ontario Baptontwi 1.—Nawi
Stridei  Auitralmni Oold-Shoulder wmaa from Newburf tliat .1 f»nn. r „f
the Sullivan Combination-Shock- '!i:"  |,U"  H 1  "1-11"""1  t*t imn*
in»pf*«v.oVt. mt.. tt . a *. . ****** oomaltioa by hb adopiad uon,
in»Pr._t*Fiffht  The TJn.ted Stat.i .,,._. ., ,..,.,„.., ,.  , „.,,  ,, ,,  ,    Aft„,
■ mieter Ordered to Rwoffnue the tin- i*i- ,1.  n„. farim-r
Chilian'unta-Liberian Slavery.   thinklnw tlif :...i bad baan loSeleoUl
I'uiii.li.il. ili.im.-rr.-.l  lum iu ttml liim
.. alnoit ili-nl from lufforaiinii mil friffbt
» i*in\i.f..\. u r. V|t,i„ur -. -  Tba waller oo« .■■  ■ i/naJrb*
Hi  nam  at  Hi.*  .iai.* anil  navy  htttti  *  num!..r "I tlntn  vliltod  the
for dapait—u ** u mtn* lodai a» it ,trlL" RbtudtAmdud
!J3 '""-■  ' ■   ■   ItHpM  u me f"'
iii. tl*x" toTAilmml raoattad um daaptteh
In, frrnn Ulalalar Erin h- ■■ vt ra
JI it  I*  IIMI'.
\*t * mi ii.iM hOaUrlo. >< |it.*mbi*r^
Krmk Illicit ud bU broibar, A. niicb,
imih nl Tonnto, wrre al m  tlrorfe'*
tltt- iii..riiiiiff, awaltlni tbf arrival of
llM t rm t    :    - •  t  ukm tbf oollre
arrlredaadarraatadttioai m * ihtt**
ofattaMted ibducUos Tka bride la
be wai Lulu II..II*. 1 tiind>ome jrniitiR
i-ii ■ if •  . - raaiaaa *tim-
itur*. win, . raportad i« *** hwrnu to
I **•' t,  Mil!.*  ll.i' navy drjiart*
•J -MatraealndaalMri aMaaafi ■  . h ■
JJ Adniral Browa coautatet -Mttitoff aaw.
tor Atlniiral Hrom.. .I..i.m. .. aateUinrai
1,1 -VaJparal-*..  -ri'.'tibai     Tlie tuttl-
tefi ytatordar for UaJaalo, Pen,
iikinir ava? tveaif rofafeai  vboai
,.  line were nolsofe la Cbtlli ibera i* ao ta.ooa.  Tba aneai
„.  llat  lli'llmurt'  aill  nun   *lltle.a.,  a.rtl. .nala -   ".  anila-h
Utittm.-, ..Uktlii, ni.111,." S.«3dl.|, ■ taaS.'.^
it,, ti a laiJ itar onl.'. t!.. a. • !,» miiauit. t.ier
nui uucouniea. ,|...  mt****,  ...ulrj hll. betti  ever
-.1 lll.li.l-... •»|.lrmla»rll.-C'..|aawl III*  llfill.  lai. *_-.-..  ill. r„llla|  UelrJ-
-'  1  -  't  ki r. lia -|.iklli. lta.au, ,1a '"I ****** ***, Te.ra.eat.a. la.el II ai. there
■  a.l! ,.rvl,j.  «t,,|  a-..m[tB*,i.,. .11.  ,h'' ''•'•  '- ' ''"'  •' 'IHlll'll-l eil|, | >.. |a
I   ava I ***** *    '"-t" *'-'l li*>*ti
'  liliidUli  I'irllt, .tain,.:. .-..  ..  .„  Ifaal lal.hlt  I-, I. ttl tbl.
.  hullllul aaair on ll.l -.  r"t
™ Tliai ire, una Ukllal I... Iirin pwUg. nnlin,,. I r.„,..a
**  IIH. hlta- IBCR—Nd tt.aif I  .  ...   IV.    «IW OHim  --'titrftlliaT  ,—i'rfal-
'* if t-tti-.-i ,t.*.r .int.  Ibu II rd  l'  ' N'taellael ,ha nljmpli-Alklellf del
•" l";"."-.''", •'" y-T* a",,*" '",**" V"'1!\**,mal I lelecnai 10 Jim •****,
t.» •., ..f •-.... a aan: litt,.. >» at,., , ....
irntMUHlm,   I    '  • ***.*• ' I •'"."' **•*>** <» '
,.   ,,    ....  ".ht nil Hiai.li .uiil hirli.Vlu-liell. el
Cfa»|a*aai.'.  ail! lltpral.' Jl.rlr Hfi,
Knilitail  Clrb.lt luiele- ii, iffirmiuia
II.. HWl ■  ■    ., • .•    .....,.'_ ' '  "   „' ..'.'.
wilt
•i^autrr. ba/ora a areit while.'
va i.iiiittA
;  B ■ ■■**
h*o a dtiaul ttmt*  \*  Attatnlli
wti! t., Mn. li«*:i wiib a rtH.-iit fur
an early reply, luaimuh ia Mltrhell
tn*. ijirr.w.,1 4 wtll_B|M-aio_aaalOH*>
belt »t any 'im. aul fur mr am-uut nf
ii.-I aatbe pun* *.ffer*d le a
kflUuta oaa aod ua atab ooe wbkh
.Viaiit afi.r alcbiJobabaibad-op-aj baia-alaUtaed aa aitalleai rrt,uuuoi>
amyofeapti btoabae, aod wbaa for lar . ■* -   • i-iNUiy
laaJianpoaa kflitoc *rmi»-r* tt ibe oftbaraebtiof aaaari] merum twtwM>a
.  .•   *   I rtoeteo. th* two men
•  in. itropr-filMblfbtill  tfcf t-  .
f** ml *****
J"**  ■' - Uten *i- i i % lady to ba   A polo aateb took pUei on tbedab
.t. Played tnii***. Victoria. m> I'nday afteraooa.
it w»* th** naii   I;..--.uin« Mopla .
,   ,.,,.- * iPoloCJab aad ibe
fitlniiatobarruiiBniw-tii.il>- H M " "*'. . it.d r***ulied it
■''■'■ avi.tory for ibe horn*- *4* bprlph*
D-MUIIIM mn'Mi ut-intii |OaN
IW4 irevtoui
wfairh :-*, , ,  ,■ Uelboarae oo July Art**** u * fairly durWw manaer, Tlm
ifem _i_d. by it* Maripou. aad ***** tor th* VI mm . I*   i tub too*
•-  ■ ii evaa terror "Medal M-.-i. N f Konwden. C* Su
it, it,, im * !'■*'■ I nrtrdtM 11 t. Nrwwm,
I'-ltiri* -i   ■■ * 1 ■  *ir*r**4 »«Ht
iWrlMo ralltr* foi ■ l'lidaab.
. -if MM  frirf ••'*  lr|-H-wM«n|
* 1'uiiiibawtt  I           i tind the **» i'i  'I'             '• KUiet*
'• Aateriraii Uuri-dthr a
I  .        4i, ataaoifiiad wia all anuria* latbeirrtorte to avert
iMtem oaaibi  • * .«bt thai .I'f'Ai. from .un t« i  .
J be fairly reried,  llnti, tmn **** h*ti**4
*i  laton iiouod ih» • '*"**** ******
• .■ - •    t.,1*,  im benaUarad lv r... •  !»»■-, WUtanj
Iur fully a aifnuu> (^oyaibl Boitoa Uoae Journal, who hn ***** la
' Il__lL*I2^!H ,ti,,,,i_^,• •*"" b| VuL-.'-iiritf.           ».,•«•»,
,  **ndlna t.m*l *u 'u a beat.
I I '-   -   -  .
on -t no  ai.t n..ni* t ^
I   OiMe •■ rwaily uM ,j,Ptt  (
i-  i  Mt.rj.t.,) ■ » ttorj ot*ai
1 •. '■ ' M 'il»  ,*,  ■
H"  ,*|  ,  luiiBiu fti
■  ■ ■
'■■ rt'by Iwl
|bt|a ibe iwfal)
ifce Jour ml
*, dewnhlnt
afl  tin
■
■laji. and *\
altnt*»r ud th* fouatry
. ■
. ■
Dearly the end
Woa a Draw.
i
mi»* Wdt-
>*l »**M tbe
ml Hiu*t* u
!■' '1r**,tit
...
• i *>t lor*
*  "  .■ -    9*mk tt
*■■ '•  '■b'Stial to tbe
Mt  Vir, I I-T n-  |    Ml  II  ■»
\ I' ll   kn" ipokeo -i>
rte*\iti*. i i; uf-jp«aaihar<*—TW[coai&iu i*Ynfe»-erWbit>
fiftoeii  t .*..   i i  Utideerrlpl I i iod in
NH'arthy of J.r-v  ;ty aod llobby »te*ally, la   I It a *m* of
Raraiof Providence hob ^m* uoArt *entlbyarliei^pMMi#bediBib»iattttl.
'■ llht i|e lull,J  AU;>-
Ur  Clob  ID   OineiLile   toolaht  and at*******l t/mmrr*l ******
re»utted le i draw. The depute ******* the amoiber* of
-   -I f-toomboai Ae»iatma
Sposuaeoua Cotab. mon , Ht (jr 4, ,fcr r*aadiaa
s,i|,.,x  .  H.:.-...,  s;a  ,  Vi .  vi. *iitoa Compaay ood Ue
ttneltot faton IViflr IUlinwl«*>aip«ay are tm*
•  n  f the Itnti.h Me»"l »h!(* tut cattad  Umm i»*i infutalfcai bate
!'.  *  *    i -a*w, awted tn !.;».. aif«*i to Iwep wHhla tl
**   Tkt ***** wta{tot 41*1.1 tbrtaoidlaa t-tirit*
' ■  - •  I . btiwltMrawa it* notice of witbdrtwal
•  ' •  ■   : I   ipUal  ooal   fhilW the |«.rUlJiiii   Theipwllt 0K--1'
i fnim il,-imiliti* i«n..i, J«r,e in* wbteh Wta to btfl boat beM al
••mbuition  li Tamoia no T*aaHhl| u ir«iider the **H
uofbadtai-M caaaaittd ih- teneni ;»<i. dM not taa* j>;»*-. »d the laaajri*
. ikal Iba fat-- "f imurante on alton will oui m**i atata unlit t-epteoi-
liliclaea of coal will balartafrloeraaaad, t»r J?  TV imrtTiwiih ib« Ivit*
•I,. _Mi i.-j-n'-r ..f ctMtltlai Nav^raitot  Cowpaay  *****  ********
t  wilt,  Uir ibi|*nger.u.   The umettled.  Tin* * .tnWy whKh ba«berr.
i-.t   r-Hiu**-*". witharariii of Wore heen i-aAlti that itimpiny will noly
Hi" nni' kind nf cnl. wa. btlMd  nd **'OHiit.e nntlUWl-l^l 1«. and ilirf llm
•oak in tbe barW of M-ntrtidn, at date the oarer-. it ton a*
in ra'' i tan 1 - ■* apply to it *•
_ *'■***• tlk*l .tc-aoiibip'o«ipari.''-i  If it
R^cocnition Ordered ,,.. ** ***** *m*4**
Ntw Ynna.SrptembrrS.~Tb. I^owl'w tloni. tbe opiina of -ntb-Jrawtod fwoi
Wiihinti**n *f>vlat aayi Miniiier Trttu the anoriat-w  will r*-OM<a. bm ihe
told to tvcinti.** tbi-i Midi, illpulated toti-ii- I - -i.drawal
Jiiiila Iho'ith  tb- bai  o.n  y.|  boat ft-TOt.—1*001 ttttOl
•tatedeparimcni iife^n*. i. . ,
•i in ii him. ia n nr an
 w It- hu*a, aaialaltoof AUaala.
i.a.irn.-i bait t.«lay wttb bd family .
he had ,1*,'',■ "f -*• tlitspasiittaal ai
^wlarai**! a  |*ar ****  I***** adiiml and team oa W .m  Tbe
\  -  -t  ifnee toiU) ilbetN ******** I iXtckoti
»ayi. are tn a ||e u  a *>*,.'.*  atd  ba. **** lo  the
empli'i of Mr R •• i'u-.. in**mm
ptaTttetlan hate
"il. hr
■ a iad atari n  * • tt*
rledim merrlleaiily I.y Arnerdan i ■ .-r « *.
wbo bavo taataaat tlia m.rit tyitttwtli
• lk* •***<*  I'ar-. in .-.tra-
i  Um ei-Amrrlat  ■ . _r-
wotM iei btl • iai *
CANADIAN  NEWS
tbe Pan, t*
la. ti. *. ll
wiihaf'-f .
vaii.ali'e "* -
it Nina Ida
Ullll   fl.
Hi  •
It  feet  i
dart mu*.
II 1 i|-ak»
"im wai a
i
■
»i.f»ii wo* a
For Yourself
RIGHT PUCE! RIOHT PRICE! ■*W*mthm'
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
ATCH THE NORTH WINDOW COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
LOOK OUT FOR IT.
Every dny in future CHEAPSIDE will
* vhibit in the Columbia St. window ono
>»' mnro articles with price marked in
•lain figures which will bo far and
Jwny below cost. When sold will not be
fuplaood.  Something new every day.
... one*, lai'le- t'l.Vim.. .1 Sen.lital.rti-,
tt.rt, l.a-te. ,..4.m..,l.. ,«..,,,. a.,,..,..  ,   ... „ HlttH* at
.«■ r-.ta.— .i... r.i... M, ,,„  |,  «,.,„,„„,„, ,lrt,r
Hinai. S|,iaaial.r V-|, ,. ***** Ileal It,- ll.t', hnl ul,n lh.* Vile rta*
the' thll t'lb-raemtDlttrt. elaee-h 1. |aff*(-ir- Tlaa-(etltt-t- irilha.filj-aat tllllnf.it,el I'llf-
l». 1 aT|a.r, aa|wa Tlftr-. rhirajft.  ire *•»•• *•»« I"" ta"l1*1ral. anl a w.lrtl
. 1  -rol~.il. ,talin.. aa.al '"  « ".' r-i.|. I.tth.
l.lneaaar.taif •altl,.. taa-ln r.t«ri.| latiln. ,""'1''  rh"" " ''"•' l"**ll'llllt IIH
-if ll..t..rdo«ia..llr.»hlle.|hall|.,.r.; '   ' •" a.a.lal. aorl It, in, ei»
I   ..,, , , ,„...,.  .,.,  Umi  iiir-ini-Brt. lllll. atnl lUilr-,, h„, I';*- •««•■•■ in*11'lmirr  .fi.iol.. h.
■ .1, ,l r/r,. llhfr im  ;,_J,  l'-n.UO,tlo..",tt..f.oo,|.m„.1l,.„ ollini.te-lt t.t...'f..l   Nl. l"» ..wl.,
„,„ ,  ,   ,. lit r.ratMK ah.~- rat,, h It «n.o alia-
,   1' I**"* '"'• ""  ll'tHla-lead. Iroa. lh.
-■—■■"- --.-.-.,,,    -r.i..lata Tht<oa|af.i, hit imiiall.tl tll.l imnlna'lll <|..i. «h. i'  h- lil.l
.*,.'.,'"""'  V"*'   "  '"""   r."l*e»    *»'<h   MlllTlllllf'fl-  |.t.'fe«liltr.0O.«l..l.tla*l..,|,f,l|,„ Iftlhf.   ,1,|,,|  ,  la, .   „„,,   ||,
ttYmi,'71 £'It* "■',"'' ^"'"'\ •"•"' " "' ""' »*—**— >■-" <>* •"■**•  **"•! i-it'i-'-t" I*.* iod tmm, i".,1-i ... „"*,
SS* JOS* SjJ*m*n •'""  " "'»i' . ' '■ *t"i'."i- t-iio..'ro.ii.iril.i,ii„„.in(»' ioir..I.,f..l ntt. I, Um b..f IIM k. eai.M nto-,
ff.  alen.  I..OH  i„aiM  llffil „,  the  tlltotlt  laatroola  f.rinrl.  a.o  I, II. rlflr allt- allh taaal tilt.l an*....  • .l.la.a free. hi.
Ili'tio. .nd. iltlaoe.,, ,i -  -1,11  riioril*,..   It I. well aao.lor.Uaal thl! •  -t.looil "„"„,,..,„* '
a: ."   "  ""'  h'  '"'  n"'  '**•'  11'l.lle be wide |.lonl. Ill OlOfio, Initiate  IfeelftlttialT "I *I.V*1 *lll |eo«||..«ral V  ..,,.,. .,  ,,  |„ „  , „,
I,  .1.1110,  In  ,aill„0|  daaan  eilltat. laaei. aaantl.ea.ll.tlr 1 |attaai«T-   lllr.0,,0 ol Iho  inalallr  aa.fht  rltapar,- laiion  ataato I,, ttle-l 1., .all the- taiea
I  Ihlt  it  l.t il-.l H all «...,n. .,.,1,1,1,1...,«...  na.nl hl< been iai.|>ondod. „„| ,,„,„. be, lafaR b. ennld *****
aaaafh bneiter  It. l't; I,. lel.,ttit.| l.a Via I..tll a. In nr ti nil  te.iia.it.. ol Ihrm. It" ei. itr. .ltd Ibo leim lad
Tie pBltbi*- h, Ratal, ol tbirr.
>■ .   '''i|IM allh Iberiarletal  lie «,. |>,il,,aoer L.I li.'e ilirket'.Viltn
drlefmtn.Iban eel llaatBllinlorlaiil; *.•  an IH,:. laaa, .,,ir..| the aaaaae|-abl|> a.t Ilia
ran   In  ...  I'..*..,  »..a ...  aa  -  -    ... . r
' l.'-l.l'
—I l't'-ll'llltral  b.
fbe.upi.faa.,..,, ,,| laf.tan'll.e  a.rtr  tiff.  la.lln.  lllnrtl
•tintirttr.,
' "Ki' ..m..  i<
• I    r.'.lir-l    .,,.1   .hi.
tinartl o.l.l»a
ll   Ihr .raltef date, a.aa lla. a a,na,elftleeei nl ahlrh
labia  marl  l.e  art-,l.Traa-t,  |ar hi. ..1.1 I...... II...
abe  .ir- ter  al,,,|,  1,.  I,,. ,..mtnat,rb-l  lair
i tb. 1*1,1 tea-It, ,  ir.
i  •■■■   t,faaa..nl
fti,   Mr  t'lraaa.
la-lel  a!|| f^rtebtbl*/
ted  for  br'n.lii
Ihe rnlle.1 -Illt..
blfn la,' k I a fa    '||e
,,.,.,,., min  K  lii.aeaa  l.a lh'|..!',. .Illborille.
1.1,1..',  ,1-11111 „  ,  „„  ,„„,   'a.,,,,,.., lrp,, ,„d
.1. I. l'!--t.a.  «..,I-,i  i.'.„il.|  1.1  ,,ie  ,,iO,e  *tf*  *,., ., I  (,...iri„.  a„nfi>|aVa««
Itrnol 1-i.tt. * I'tlce. mmiVr mrf', ..ilo.i H~
'I
I ,•
' I
1  ■ ■"*ma******mmmmamm*m*ma
.,,,
ENEDTO
New Fall Stc
MANTLES bi.', i*.'. llun .ul..,
Velvet, A.H  . .. I [wooil
JACKETS nil.', Ttm.l
Mill Clot!
CAPES  ! .intt t Hecu.
ULSTERS Diflerem uutulili
OGLE, CAMPBELL  &
THE LEADING DRY GOODS FIR
COLUMBIA STREET.  *    -    -    .   NEW
NEWS OF TIIK CITY.
New AilverliN.aBi.au.,
N.ll.i'    It'll  l'a   ,.   I'.I I   I
LOCAL  HHILVITIILS
Tli uoi Hi   • ',
)..-liril.u i.i.i, i..-
Th. aieamer Robert llui in
lor Niu.lin.itl I. mm  >,. ..in
nt Ileal. I ||  |
I  •'   .
an.l «
Two
laaa.., <
t.t ll.i
Tb.
illy ll
laid  I
»!'!• '
i.   .  Ill  •
lei!  (aafalfal
.1,1
IVkM
***>me m-r.
TIIF. WWTMtKBTHII 1,1:111,kii. \i:w WB8TMIN8TKII, II. ' ■ SATURDAY MOIININll,  8HPTBMIIB1R0, IUI,
NKtVS l*V TIIK CITY.
LOOAL  HIIEVITIKS
.1 ..I Iri'iuln 1 ui.i i.i.i
it II I'  Itllli.'i I.i-i '.ml,1
V ii.i.,,i li l>.
TRUTH AVIIM'I-
'■"'"'I MMOININ.I luimiv,:
New Fall Stock.
ol lla  a .a ..,.,
MANTLES Swlitte, Brandt,
Vtilvitt. ABthti'liiiu uml Tweed-
JACKETS Bmlelte,  Twoed
.ml ILIutli
CAPES Tin' ta.'ii.'.ei Bbati
ULSTERS DlHtoint autenlli
111 Itlill.'..' llllll llllNBl'.' HI/., t.
Uliililniii'. I'otiK ri't'l'iTB, I'te
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
•   NEW WESTMINSTER
On the
*',;" fn..,,
iniiii  '"•■.
$300 to $350
PER LOT
These lots
COLUMBIA STREET
.    .  _________________
■
Till.  FOOTBALL Ol.lil,
I  t'-f-ia ...  *•  '--
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
L.J.CoiE&Co.w^re
Whs.
frot
8
UY i WATCHES
J. D. BENNETTS.
Hl'all  lra-talll'  Bl'l'kt'l'H
IHM!!'.!!!!'!'.  lllll'ulllll'lll
(Iiiiniiii: inn Aeonti
,****.
IC ir***5*-*
.IS M.1J  J,
Webb?
'..a.    II 1,1.
'
a
MEAKINS
GlUtl. ROOM
VANCOUVER
W. F. BEGGS
i HOUSES TO RENT
Lii.*,„HH,.,CH,*|„.|M'.  1
Bull GaiiiiU.    ■
'31.533,1 ..,v537Fr?:
I
Hi Mor Lumber Broker
wooil
Mi  cmcv    mm*>• AAA
• Li rULtl TEAMSTER
Rl'ill  E-llll*  ..ilal  At I ll.l li,
Ill-Ill llllll'.
DRY ALDER ANO Flfl rr.
Ciinii.Iim, p,rtf(
Navigation Ci!
IIMI-. TAHLK
.•>'.:. Kf
MilS IHL
I.UM7H roi'NTKK
1
> ;
t
^P^^
a
.Ion.,,'
...  ,
■
1
,be,a *i. -
Ham ■
.•'
Mfl. I*d|
■a               '
1
t  '   .,
.
■
1 '
'
'
I    I
I
nl Hat.   ■
K
ID
In- I l'i,llll nlnl llllii-- ill
their Sennoti,
Htsrca s «t. humtn.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
J...   0 A.l.
cmiilna Street. Net Wesiiiosler
NEW VANCOUVEK
COAL
Itaiaiijl LiaiC* U< <*•! ItaiiM *
New Wellington Coal.
FOHTHILL m
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
11,800
«s.00 PEP. TON
iltlHiiWiiO
CELEBRATED ENGLISH
BOOT.  T
am. 1
'    tlUIIilON
«ll   'aaa..-
l .- in Cm hi Itm
E. A. WYI.D.
« ».  -HIP*
PLANTS ANO R.IKI
HALF PR.-"*
' I
I
SUNNY SIDE m*'*-**\
A   C.  WILSOU'
Well Clonreil
lallterfe  le
IN MU it ttitti) Ui
'' WQODs &,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354158/manifest

Comment

Related Items