BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354157.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354157.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354157-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354157-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354157-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354157-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354157-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354157-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354157-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354157.ris

Full Text

 Official audio
WXWALKER&GO.
DHL ISM BRORKHS
I, an'MIMHTlill -  -  II' 11.
W. 1. WALKER & GO.
OIAITHID ICOOUaTA.TI 1.0 ,
out ivoiToa. utt-T-a-t
WITH  WHICH IS IXVimi'OMTEU "THE DAILY TRUTH,
L-MllHH'"*8
JNI.W WICH'l'MlNHTKII, IIIIITIHII COT. I'M HIA. WK11NESHAY  MOHNING, Al'llII. H, IH1I1,
WM. BAIUIE _ CO., PB0PRIET0R8
last Your Eye on L«^
SAPPERTON
GENERAL AOENTS.
Patent Medicines
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
UATED AND COMMAND-
IV,.\X EXCELLENT VIEW
I."j'oM $(.o TO $too, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
1 MACKINTOSH & Co
■  -.l.tlt'K. ■  NliW WI-SIMIN.s'll-k, H. C
ill.iDS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
lui tlltt I Kill** I tU'-I I* I us,. i\ UJ, m mt ii-in- AOCU
l'i"""    ,ii i ,\n I'llillllTI , ' lltlllKU "I t
DRUCS
8 A. IIW "it S'lim vt'r lliiitil ———————
Lot",' if'i a : PERFUME8
Cot-nor !■"' mt 'i'i "■ it'iaii .-i""  —,,....,
Choi.... B.iuibi i Toilet Articles, etc.
WANTED  -*""i."i-
I'll) timl it. „„„iy iittitit |ii,ri 111
pua aii.ii
A a|a|a,|,llltl lul <a| .|m.|b1|, .-laa-ta-.l
DRAUGHT HORSES
Macpherson
_ Thomson
.i,|,l,i,ia I" , "KLKI'lltlNK 17
.,. ,i. atiKtrtllK It to. NI01IT 11KI.I. ATTKXIIANCK.   10,-lm
..III ta.lHtiit.l.i itr.-r    .
1
|
Jim
I
riat
.    'y ,11 .til ll.tll*. ,  , "..,*! .   '
T***"'':-intl. iiiuii..nni....!.....'.  niaiii.'ia
■fAKBS lmpro.«d md Un* ******. <«'«,^
SOUTH WEST*  tctciD.aT no Lira
tSUKK .nd 1.01111- tlioitc .. .,  , i ii.tu t.i
■  I ten* io 2 1-2  „,,,,».,
Fu-t  Ailditiou to
I   Wt-.iiiiiiiat.'i'-
■MKB" FINANCIAL AOENTS
WOODS. At GAMBLE, New Weatntlnatrr. B. 0.
 .ItlUTISII LION
MAINLAND,
......  IIIKM!V USB.
,.,.,, „.., ,., , t..-,-.,... mi lli.tlK 1,1X1'
I TIETjWn. Manufaturer "■.•*■■.* !W'm iii*--'lY,1' "
.S.CTJIRTIS 8*z CO.
ataaaaaaaaa
t    t    t   t    t   t   t
I0WAT & D
TURNER
Real Estate
fiimcul im raun HER
Tho liillowIuk Property hai now boeu
pla-nml on tho markott
i**i tt, ttittui* ii
I'ii..! raafa tt**** llut) to tttl * *  not*' iadtwtai-1
SBCTIOlSr 2©
■ i.t mat.
Um ii.iMit. i-
,,,t.t. ailll*
a ...at  H.l. I.  I.l
auMlll.ta*. Ill If! ■  11"  k  Ul   ll ■
MOWAT it *****
turneJCv
general agents
■**—r
'.'/..•.....  i.g
J
DRUGGISTS
|f ti.l.l* II I. It II .V | a -H. I tnll»
:.*m
.via
•rSSTMIXaTam
IEITROYED SY FIRE
ni.lH i.l..illaha*t
' ll.tll. air. I-NIHI... HI*. I'll.
T. READ ii Co.
E.H.P0RT&C0.
Marrrnaora lo r. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
FOR $110 EACH
ON EASY TERMS
B. Mackenzie & Co.
^U1-0-6  General Agenta  607 COLUMBIA ST.
'UEENSTOWN, B.C.
I|"a**- 8 !'**-
in m**tT*s-******4 **************
.HattlMal»,'l IMa 1**4*1***
*.m futliwwlai* **4 tmham mt
M.-WATSON*00
REAL EHTA.~ BROKERS
nil tilll t 11HI1BT
ICHEAPSlDEt
MffHIMMB
EVERYTHIN6!!
ESTATE
L*l 1*. O'Oaa I  landing loll WMalilal't l*,a.,M.  Tbt Trial-
«t, .til ran H.it>«|li Win tatjptnt. TW. n lb. tiwiettl I* lh.
mirbtt. Prim I**** IMO t -' »'•" - •"  ■»' *.*.*! ** mot
Gi5 FRONT ST., WESTMINSTER
FINE TEAS 8. COFFEES
J.D.RAE
« H.***| A IH \* H«l 1 1 *
flfijl *, II*
GROCER
GROCER
r r. a... -;
H.G.ROSScfeCO.
Cnlaatbla 8,.. Nett Watlailnater. B. 0.
AOENTS
SHIPPIN6 AND COMMISSION MERCHANTS
ANOTHER SENSATION
Partial! Said to Have Socrotly Mm
nail  Mrs.  O'Bheu'i
Daughter
PARNELUTil    HOPEB    REVIVE
Caj.taiti  O'Bhita  Scornfully  Ridi-
eulei tho Whul.i
Story
FOPE LEO'S NEXT ENCYCLICAL
An Eiuiiiug  Maotlng of Btaffbrd-
iliin. Iron Workora Broika
up iu Diiordur.
IriillHH, April 7 -Tlm i-aKi-r. niii.-Uf
ItOOMd I'l tin* report tliai Mr. I'ariicll
lia* liatiii nrriliy married l« Mr*
"**.'*-'Iii.l,'.: -* iliar|H'nt'il Iif cnh
iiu-.fedltig fllluro mi lln* pari  pi  Mr
1'irnair* friend* aad opponeati alike to
obtain iiiv inftirioatliiii whltl-W i* to
llif truth or futility nf Hit* ranor.
Tin* I'inilllltai Ml filled wllh
hopi Um iln- aiury li inf. tfli.-Miiii
Ilial II will eipiatu Iiii roiitltii't dtiriui
lln trial nt iiti* dlvurra mil aititint Mr*.
ii'stna, and aiiitili* ttn-ta lomviT liim
mill a tneit coat uf whiiewuU -.■■.--
in ilia ■* • * uf ibt nis.tt,' Natit'iiallita
Tlia mml Iruitfd uf .Mr I'lrnnll'i nil*
■•*••-  i * '■ *. profound  gti ■* u ■ of
ll.l lr.* - *.|.ata*l. I ' "' •■'.'11 Mr I'lllll) iml Hi** )iiutif I ad v, aiul tin* iimti
titii"! '.f lit* *'ii.*mit*» an* a-'niU*.  li, ttia
•iiu  Capt o'Mn-a toorafollj rUteatat
Ull itorji it* larliii lit. blllal ilnl tltata
I.a* ia*fi la*.*!, ilm ilIgbtMt fo'ii'li
tin, ft.t mi-li a ilitaun ul
* ttf'. iu; i.i i, vm
.-'..'a *•■■*< •" Mr. Pirn-ril aud Mt*
*)**■*,** A :.».t t ,,-t. *. i. I.t. l -,.. ■« L.i.ii -
uiUuaiTii ti> it***,* mi*-.it. Na
-;• *!*■.It■». tm ■/** Ui-u nn b] Mi
I'ii. t !.'ii..a,l ut t>) ia) (wimiii auil.ur-
lndtoipiaklaral-UM  " itm panotn
• hr utin.'-J
>m,i*i\*. TLal
i.'l atid  !!.•
■ ' id
id* a
■i In
Will
Ml  -!  •  Ml
IllfUl > f U.I It at* IBltOU UUl U - *u.
Mtaoti rtualtoa ih«M tf i daiad ip
Tll<* Itlta -f 1-1*1* I.U >-I lu ii.** l|.rit,|-
*ti**up wf arropul romor* ditttiniis tu
it»t* i»i<u!ai-*i>!< *4 Ut*. *fi.* ■  •
Ul]   a *-.».l-_t  Hi   WUi'lt  niltltlhiHll-and
Tmitahoai Mortal, ittii imi** or ',***
fuuaitatltili.  ftilHflttial-rd  111  Hi**  l*|«|t
j. *t»id** that lb* mirriii** mth Mi*
i) *t|.ra mmilA hut tain* plir« ai .Mr *****
iril bad allt-ad) tmu «aiittdlnaii.iltill
lad) A*iiitiiihw*tit ««i llif lia Ml I'tliif
Ih-ladt   Btml    ll   -a
* Mn
T| |t.
1 "
WM   .'. ».   .(sfaad  raptdlt  ta  IU
,:   a.  • !t.  II   ..   T  ■
*;.Z ********'}  ll'"l  '*'   ■' t  ' ■■   tm*
tui Ktidi tn* twltt-irf*
it _M mi tn QMAMIKUI
tt * lamaaaat *f KivfiMaalaad tut
ippolatai PHaebll. Km,*. M I* In
t»*it*lbawptotit who ba* m **im!|
I.;. nal ita*ant*., tjwial omtatiiih-itir
• Lit  Ut.1l»l1aitJ)-»*ll Ul  Iil|ttlllll Wilfa
liar Mi)****!!'* iMtwrtitaitit a *t*ii!tti,^tti
"Mb* Al9*t*hf*a **•*•***, tht*, lh !*■**
{aid lu ifc» I fvi.1 b f-iliait rlilto* Mt
',**** bu hm* adtliM b) tb-* *****
* '  .  * * ,**  , * r, tl-lljl  .■•  ... ,M
|« ttmutrn **, immmAtttr tmt****** vt
***** ktbd to llil? tb* plblK Itflltif lit
lh**-*-40tiF
UHman »*i ooii mn,
Th*»*w**i4*id.«-4ti»*t. »t Um  Pm ■
*\*4** t* lha t"Ms »i i.t ihf II **■ at
tm*wm* *** * in ■' '*■*<  *
ht-i hf \h*titr~*A*htt) ,4 Ihr |iift*.| Itilt
m,pnf lb**«ldlt*i*nf lb" TwaJI pirt> »ili
•htmil* vt'tn latkaoaafUiiaprtad*
pal ti • tt*** <iiiBir.il 11
■ bi NMtsf wbtrittiiit^ at,t i,|
tbf ar-atidli* *4 rwaal frAt*. ll >* th
l««t><4thltlb*>ME*d#l*'ta|*,t.*1  tl)*  nf*
tntttkt rn****! I* t'l) *iruM
IHI %l%t I*** |itH 11
Tbl Ht*b-*t"f SlWpOTt \Xf}*'-*** bl*
-iWH-LallaJ tfc^ ItiL-'illl*^ ..J f«.ij- !#.,.
Mllt*-.*llfi*  -ttftflkll   OH  UM   H'l
wtiiHMia «bkb *lll tw pnh»*b**l *****
:   i*   1  %  .'.  |..,   i«   I   \   K '    ■ f  '
Aa* **t tta ***** at It,**-, it i dair y*4
tat dliUbl
*iw,hiI A i **•**.*•* nan
Aa aaartMva'i mhiiimi ol »ai|*>i*ti
ltd ***** **4 t***** rmpH"* * m*i**
***** mii,<**ir, and iiift iraaan
lltltfof4»bltw *** blM ll JMafl.+d ta*
4a) TW ■»•*- MaplWtH - ■ ■
MMfllMia ippttrtltHl tbl fct-HaiMdll
Wli tiMtlWIlhS tr**!* latatf Th* *****
tm** wbo *m I* lb* miH^l
(*ts|«M**l ***** lt**«diilh«* *** Ibf
IHfit.d tbil bt Ibf |*i**i*t' af
lath a trill UMttMbdi of «i>m**,
wmU m ibtwttH Ml ol *mh l<* ***!***
M ***A Ihf* nf *ha«f Tbf dlKo**IA«
***** tm*,.*****. »bkb *** **** **
(DIM* mAtA t* ** itttaipl mi tbf pall
ol Ibf «mm« ******** tbf tarn uh** bad
***.** AhA *tippo«l«d thf *m4h*n* ibd
,,, **.* e ••'-.: * '■• «
tliil'tofM Md .lif>M*l mib-wil lia*»
MUM *** balliifa*
******* uiisrutuu
Tbf Iff Slid of 8»*wHW*i «b^b '•
(itaiMt **m*h* iara«« tbf Ittutllifa I****
Hit* ** to i-lfrtfit lalfifiifwr* la lit**
bidlttfi  bl* Wffi paftfrtitlt ««H«4 M
!  -*| -l  ■-,  ..  *  *   i  *  *■**-■
It, ll..*  rl
*i*4 that PiiitwtMit ai bf •«. bf df-
•*t*A Km im******* thll lltdind -aa*
*h*afi A ti**** lltbnth imHIi. I"*'
Ibay Milt faaillr t*« li *^'l iha! Iif
land unii ind allnffthft II I
AhA Ibal • pit*** ***** *** **** mantimlm
tk* l-Tidf*!**!*  i*(  'hf i«dHb*,dlhf
main  it****** ttm ii •** mi**i d*
, .,   .  1  a'  • - tv  g  *l   .  )   -  ■',
Ihttmm   Ibf   dUU*-alt if*   »*t   Ibr
*h*h*™b bt »ittbi*ri tbf mn* of ae*
M  I'l  -I    '  fl* I'l
ihftabaii***** it* ***r,y *h*t*4 h*
timl*** iim-tsmttmnM* ** **,* i* ky
lri*h IYM***t*t,!». ind tb« ilaii m tb*
iai«t»iK*ii lh Ibf Si*t» ******** bat*
Kit!! IiikM io ati*i-nif tblt *n**t
ma ******* n i»
tl *ppf*n ibat fbiwrth* dpHtfi
tv^.^all"rA  In **ad l «tl»rit  ttm*  h*
Otfltaa «at«n aai pt*m*4rA Irj -•-•*
tm>*l**A It lUmbnia ti Ibf  ttvittntit j
In  wbkh  llflllllll  *******  *19  W-it.aj ]
*ab}*vl**4   Thf  iM-attftil  ««*l  bn
*fl*fd a Itfltlin  bitqiif tfWdfd  Ultb
***** aad rati*** II nit.  Tha if tftf* t  I
MN nt  Ihf  IIMH*h  tn* r*v**4 *k*
htt*,-** tt* hf Wtf**f*l. Ihf «*s«!. h<*mt**i.
balm lalfi. *t»d «fil ***** t*m  Th* ****■
|«tbw,*nf IWItlih i*Miifh»T,i *****'* *****
tattt**** In pt*ifa! tnlfttfififfwilh".,!
AppeAl In Ibf lt*f I-
With Aiii.'iinm Fiih.
IVtniK, April«.—Tin Si'liii- Iim iii'i'ii
rvitochoil wllh 10,000 Callforoli lilmau.
IVRMQpD llll UtriR.
A truKii-ul -.inry win uafoldit] it  tlm
a..in i'.mit ..( ctiiriutt idiy or two
uu*'  M  ArHn'n-ili'f WU I Uw Ktixli'iit
nt [tordiiui,  Onidiy Irom till window
In* |i,irriilv,'(| in .111 ii|iiirttiii<iil ti|itHislt.' a
yiiiiii lit'ly. M-.HU'. Uroclio, wlm lived
thirl witli lu-i |.;iniit*. Ho (nil in jovi
wild Her and wrott to Inu Tin' yuiiiiK
lu'li niiiir I lit* pmlon ami i..-f.iui- i.i.
intiii..*-.: ..lie d» iiii round Iif-r-i.ll in*
i.'lnti' St* AilliinuiiT iml, bowiVM,
iiiiiit.'i||ii.i.|"ittiv,liii-*tiiiii.".tliiiili.'ilanit
iiitd iinni* tu I'titifiilt-iiv Mm wroln to
liim, U-tflni li'in tu iiiftrrj linr. Imt Itnl
iniii|ii)  Mi., thm uni a euro, but iur
DMUngir »in UQt unin* lurliiliala.
Kit.iill) iln* lai.'dli'ii llm ali«li' maltiT lu
Imt iii'iili'-r Ulnar l.tnalu* purchuMl
irevolver and *uti.-i fur Oonfoleni.
Tlii- ii....,1, tt..' uii q| .1 inmry- Tin*
in',1 iia) In* liud an liilvrvidw wltti M
Arilit-ijitii'i   Mi' Hiiui.ly Willi liim imi
..iinni.-*   Nu I,'ihi llm  miM.ri  ol
llriinii. ur aiiiry Wor*4l tpokim ; but
Wbm Lit'** I." lift tin' ii-iUif l.n unlit
ilralilit I.i llm [i*.Ui** .litluii
ami iald bi Ind tlmt tim yuum
...ii.'t li..- t..ii,i* va0| i„ tht. hoiiif
ai,d fonnd iimi i"» iiad iuM tin* trath;
tif-tiinn wiidtlni iod niiw I nrw
'..unin ..i,....  Tti.r.  bivlni t'ft'ii no
Will,i.... tu Hi.. IlidTVlcW, wlilt  pll«*d
I..n.i, iii,,.ii, tn.tti i.ni...in*.nan itata*
iinill A. ".t.Imi! to It bl lia<l tl.'iii-iii.l.-'l
ul M  AiU..'|'.l. r  in  Write, under lit*
i '.- it .t mmbIm "i minHifi. ■***■ *■•*
Iiti |>«rt lilinlii.i liiuitftf In "illi Hill Iiu
inn ,|,i.tii.i |i, j.i(..t4 .lit ni. *r if tin. mir*
nm* did imi tnm ont a inin'v dm Tbi
,i!ii.-r refund toaln tbepranlMi md
niti in-a.t'iid ratherdb nun toearty
U'lt   ill* jlfl.ttl.-n,  l.i  tli.ltlT   l||f   ) ulilll
auitiaii In* li id wruiitfiHl, Ytiutii l.i*
roebe. tho |iri*utiar. h. * tmi ****** out
lit* it-vtiliar and iinii lum dt'adoti tbf
(pot  'Ibn ait-uMHl wai *' * d-tffiidfd
I') 1 L, a.litr'llr  trnfurn  lilt* aillH COUIt,
imi u, iplieot iha *:*•■• it uf tb* nub-
't  »*.,li.it ibal i ifrdletof
i Mtiiuiiii.il dnuaitaaaM
I  niii iu ihajurr futtitd Hi
(.iitutifr "N»t l-illlt"  Tbe  vvidlot
trt-ttiwl lu nival  thn  apprutil ol I
crawdad aoart
<tint aa ivwaTaniM
\    ...  *   Muaad rapporlm
.  Iltotal.  IU tun-l*
■   .i  ...i  bj  a I'hilfati
i .  t i itil* df*|ialrbt>l irt
• t tbal lh** fiutf of
.    g,   -a   ...  a.r,|.',,' fl*   |,„1-
ebu*ud *i.i|utib aim* and amwnr.l*
iioti ihi*,iit(ii iha Mult taiertl Bit|ltah
ti.Mit,**!* '* '■■• - bb I aart ol ib* iroop-
i.tHMl*-.  t.tlltillM |*t  I-A Ma
Mill • I*- Iba tulli-M
e »i |i-e»«  - h-li| *'
UH trmaltll  i'.,r  t, .....  a'
I  p|fM .<« lai U hill *
i i.-j  | i.ttjr .if»ihr**t,.*bi,
Hfttnl  iddn MM  WW
wi: I,  \*.r  .!.<;*.(. tltafliM
11 itilti» h*'i»f If****  »-u.d  du
ibolUI  Utt t*bi-4*itii*t
-.  ,   -■  *m* *iid did
:,■,. -..-t wwrbntHi
nhi|i
•lima
i •
pint, t>f
TRACY IS PTJZZtED
To Know How Boat to Dlitrlbute
Aiimiii-ii'i Nilvul
Forcoa
THE cnARLESTON TREBLY WANTED
P- T. Illinium tin. Oront Showman
Dm* at Hm Home In
Bridgeport
rimrli'iTii]
'iinill Hun
nllftiriiU ,i
, i bata tmA itheted FWaca mmm,
TbideAdiof Oorradtaltad iba Ah*****
***''tt1 f*.Rt>r|) |*(,|ip»f lilfd I l«Ul of
Vl.tiai.iaa>. a Ml*1 vt mlikh ■*****■
(UU ..{ aaeolrMd hillnr** *ltt*i-ll.l-
•tg   ;.,  i;-i-i,ii«  d«f  tn  ttt*4ttb*n
Inn Tw«* af ibf larab,«m
htm* IbVidtrd, lb***** of Miif**ot*tdatu
lid Ib-ba-iMhi will itbtiin iptniif
• m**fOi  I. Vaiclhi* ba*«buiM4 a*
; um* it, whkh lu fw*ni«r>
» *.   rn hla \m* *h**m*
. deebtfil*  Aaftnai
ual*. laitii'i; ****** in hilt **«n tmlt
■■    '-    I,::****
****** ***** with, .it Iw a !«!.« t»tl<4 in
Thf <■ - - a KlfCUOB.
v ' Atl ttKftifig tndll
nUp ai-taniUff. tbf
;<*4 tbil l"*lk»'l
■ a* a | ■'•=,- ind tiltml with
•di   ■ ll*** | it ibal bfatbfttapHfi
lb* t**i|tnb*lt4lltt *4 dl«*»*d*
IM *** ^^^^^^^^^^^^^
**'-■*' Pt-.r.-T-'V".
**■ PBtOMCM IprtT.-Thftwiein*
>•  tdfted tbe 11 H-Ab
*gm**m ********t i«lb* nmifMHit* nf
i an to 'iif tan in ibf
* aa lh* l\dt*h ini iWiiiifi
franllm, Tb* nuntratm ue «»f an*
0*««1 WJlSiiltiidf..
It** I* - : *,*< \ thf TbilU*.
ItiMin. April :-t*t*r** Witluia
ha* p**-tvb*i«*4 tbf *«VU»tf4 tk-atfb
riti.1 ti'ltlTbl.Uf. abdtl I* *tr*Klnd
bf aitl fetal tbf boll tn tba t$t**K ********
fnr llw *t*i****<*ip abkb label pl*r*
.iHibf l*Vnf ttri|fct In tbf rar* tm
tkr A****** *■**. lha Thtitta *il de*
Itiltdhi lb** AMfikan t*'ht  Wan*
flfrtvtly Kttcmiraavdr
I.i.m\. Apttl ? -i "rfnpiaint li laaAe
bt tbf IV-miia** nvlfeardtttf* I! Mori*.
im\m Ibll nrtnpihtai of Ihillib tiwpefa
Mhilaat the *~n*4«f»ii m Maaaraiaad.
laiftiif nl t«df ia laiavd hf tm4 ****■*-
-   ■**.*-* .'. '1   . i.a   *
iti ■* ***4 tbfMlion twnplitned mt t*
•araaH ht Uh* iinti»b Wwi*
*t%-*mttA ttl! thm Amt*h
***. |(i,tt;at.  A; *i; *   1*>  •■-.<
Ii-hiw b<* ttm* ibe *tnt*t **** I'raM-tini
raaaD nn*,*** ******** in tattttnf
piwfMaai in thf ****** ***** win fan*
a toll tnptdf bt bwihtbt and will aall tmt
Vii|*arii*« i.taaistt„a al **.***.
. it in* n me., umi
Hmttiai*} "f it'*i l*rwtnr *iaii»d ***t*,
ihlt b** me***** ***** tm \***hii-*\m
Itlt Mn»4*f ttilbl, ai bf had hffli
tiawiwd bt tfMttmpb llf aald bti
*add#w iwtnm hid tnAk*t,t ****** with
tbf Italia*! (matter, and fr-l-awdl tn
Aim*,** thai a-^thw  It* tmiiniied
tt.lMt*-i'lll Re«f|. •bn tl IH* tn MM*
mad nf tbe dfpatt«*i,l of IMbeta.
traM*w***Med '*■•■* nibaaa *«<*«•
«Mndf I »*f Ibf dltMm nf Ibf l'i* \t,f
, leaving I.-
nil* initio
nwbllothi
poitpontMl for tbo preuot
Tim Qovornn ** hu
tl"t "f tin Mitnlt.itiu L.'HI
ItiK Him dlMUM t.f utiliu
ii*.iriatli.ii nf Uh. fc'wlan
i-K'Ula*
wilt im
..fit*  p
I iimiuii't
HAHNUM THE SHOWMAN DBAD i [« MrnbriUl
-i. I|i
Youiitr  Bridegroom  Shot
Whil.' LanvitiK for tbo
Honeymoou.
.•-il umi i
irluton t
Maitimba
tlifi'lt-il I,,
Ju.tiliii.'l.l u
i.r m	
inrritury i>
*un imitiii
ultra virtu
liulillnit pot
lun An
,   ll i
tt Ml u ili'irly
I"  > ..|-,".|.|l!..li.
niiiTluliir Ikimlii*
ii! i
* in i u.i *
Id
*. t.>
Itttan -arr) tli*
nn Tw y U
thiol "f tin*
i*i*-idil^fe A*aatie*f i***-***-* **t*y rt ********, Ttt*Itmmt****
a^ai(itpaliaeli»*i,tai»(*r." I*-* ******* fit* Am*t***t*v*m,m*'*
i*tt*i** **A PrMlaHtl Mai^M iMatafK* l*v*
fo'iii wrliltn wtlhoiti 'iVi-ue Cib'i AddmM:  "UOM"
iab»t-to*mtei **C CwA*
iiat itu ofpnpirsHM nw m, hwmi
« or Itfbala.
vn 'Qatiaitda)-'
* ■***!„• in*** aiiiiid la lhl*
,i,t >si titamM tmm Vitfaraiao.
ttf.!»if that thf raaj* of lb*
reivdathmMa i< miblni pn^ffM.
Th** a**ii. lhat la Viijtaraian,
Hit* nantiN-ranl In fn-nf *4 Ihf If .rda-
lirtt.ni i*»t!t li biw-rtinin* tflt -»H"Wt-
livai nawaBi fti**i«t ***** in*t
Mil IMa. that t*n Ibe aimil
nt lha fbft lh" imvpa en*
idhatinl In thf ltatmi/fdi amfrnwfni
w«iiid t**m*m* Ibftt lilrtiii!*. and p»»
otft In tbf np|«t*!lh>f) ll 1* affifd Ihlt
IV**d*T.I IUiwi.w-.IJ tfalitf* Ihlt
■ . . . hi* * t*i»* i* winitiii ttvtan ihn tatt
tb* in ntdfl tn -rhiltiMiif tha Pttnff nf \ **%\ bf I* lf.Mnlttn| hi* ti*tt** tttm the
ti*****. liftman Amba*Mdnr lo AollHl. j ptiatvft*. Thf tfpntV* nt hm of
Int aa ittmnt whkh Ihf litur* wife | tiff aad pencil?. Iffoitlni frma tb*
i***,*** '-*.*i*a *■• *',' * -i • ■ tba laa*
minim MlM*tft it the hall a< *t, a* th*
ttr MO Kmhaait it the Anttilm rip*
IUI*
llmir
trip, but Jn-fii-ian TlltJ Mid OotDno*
dura l(aiu.i). * lili-f  ut  tin*  bUTMUOf
iitiviULitli.il.  ifli-r  tin*  t.until, rill.ui *d
" i  - .' ..  '  iOdl)  ili'i'lml lltlt all.* ..mill
not bi ipirnd for iiii* pnrpoM  Bhali
iifftlrd |„ ttmrfaif Hia f»r*f in t'lillian
watan iod ItU itlll phihible that iba
«ltl|u ilt.'i*. ll.i.'iirl, Ibe ,*uiidlllutinf
Iffiln in Hi- llaaatlan lalind*
U midi tbit ihi* may b* tant
iiiara iiuifid. Tht Ahuwu niMiati
ot  lluitululu ind oltinr  i-~.it.is  in Ilia
iiiituii bin vrtttaa tbi ***-(viar) uf
itata tawaMpUng it.it PtfUib ifiati
at.-  Mulog  in  i.t..|i-iu..i,i-  Ani,<ri.'ali
antttiiliin)  in  Hawaiian  uQi,'*>*,  and
■* * * that a .it.,' nital (OlM M **ui
tu liunuiuiu i* i i.u'.. i* ui BaiapMa
oilluti* that tba Uoltld StltM dOM I.-■
pitipiHa lu ttHi14ui.il witii 11 rlrtailt)
bar ii.t. ■ 1.1**.* - s, .* 1: a ...*..-!. been*
tn) liit) In. tbtSUbJtOt under run*
•idrtaitun and ll li prubibla lbil tbe
Cbativtit'tt aill iftoain ai BalUawn
I'..nt.* t litfuiiniiiuii 1* ia.*;*.,! from
Unit Ittitiuiulu and thill ahkb will
etui.,* Iniii I., dt* h** al * Iii* li |>ii." *h*
llBMl ii-H-"*!
taatm vm ipmciii
In in Interview lhl* iftfrnnun rt*
1 .it, (tr, ttm it .MfKitit,.) dfclirvd • nth. I
Oiaidlaa radpndt] III tapi Uul Um
ballad StalM ttu nollilaf to pla tnm
Meb radpradtj nbtloM
Th«> Oreat Bbowwan t>-a,t
Uatoaanw, * *-»■**. April '* -.'*,*
iini ibowaaaP I lurnuw udaid,
Mr- llarnum'i iiifndihi ptt
C. C ****iff**#. hid lawn In atifiutamw
o|ambini illniiht  llf Mated laaitb
l*l!.| it I-'. .-'*--■    .-..•■.
!-;i.-»..i tt,. faMM lAmmm * itdaot
lit* man) h - ui Hi a * '---.f! 4avil-ni*«w
ta*i *thn, mldiit|ht it.* tl-.-.i df
»'TH-.l t,«. ,M(idmu» a* -"rifinoUf.**
lUrnunt aa* "unarhiui op to |u „'«to*rb
ihu BMtit-f and i**i«antH*d ib»»*
iaih-t>tTd irtivnd bi* 1-fditdf  M.*iiit
■ftff InVhirk III, liwlllft l^usMal bin
ftvat a fdlrjbl liumbpr and t*dd hint tbe
«-iiy had |,*f llvptiblkin m tf*ifida>»
rh*riii.t. In 1 im ff^»t*f tohw Mr.
Hattion, tnniiniitvd "I am al*d." Ur.
Oodtia) t^hfit*. bi* deitb *** 4*,* *•*
km *4 i* ipltalbtn it b*iil fitful*, Hu
ttipiratt'tti and pill*- war* ftt»wia|
****** ettff nont»nt ind lh* dortor
fit* 11 a* hi* optnhti tbu Uh >•'--•
•Imwttin. <i fj id t**t tut tba dap Ibtanfb.
Itart)i,m* davifair^ ai* ftpadad bn*
ifai*K,4atn«. hi*ttu twwa tfieiripbed
f** _^_^^_,_
Ci,*;;*ni.*-pi tb* Sutfttifbi.
N'ftw Vi,an. Apitf T -Thf T**** pttnte
PttMinenUl on Ibn fditnitit pifi* ibat
i (Utd at tb**«tHf * Int I pMp'
frit autbantkatad **<npt <^ *nt *****
****** *Ithtr bt tbf l*i*rtdr-ni. **- Man
nr AaUtaal Swrii'tait *4 ******* m ***>
t****t •* Aariftaal RecfttaiT nf tba
Ti»a**art. n int «db«*i ,*hinfl nUeer
ditfeiib4 ibe i'niM btatm maaM
roltera nn tbe IV*•*■ CtMM t" ***** tm*
•Jin \***mi* ******* in ***** hilltnf la
tb* Ita buna ************** ***t*** ***•
ttm* tbe Atnarban ******* m dveUitnt
Iba * bote of tbf **M mm t** h* the *•!«♦
nf AUabl.' fvffttwd U* i* *** ******** *4
MernlM*t-ti«*
Anion llfait •<* mattaad ll hM
ttahaif nti i**\ 4***,-.,.* U* i1**
Ata* ihla nwfnlai -Ufa • battel ta bH
bnin. Tb* aaddlaa **!***>** *****
plat* at tbf I******** *4 Um* hndf**
hanpnta, ard ***** *** * *ht***t *4
litfada ptveenh who bid • mutt unw
lnths*-MM*l nf tba f*a*t tba Mtde end
*************** tm thair iwnuff in lab*
ibf liain tm ****t htiwetiMoa nip Th*
doftl* * hiadel to lb****** wllh tv* and
«dd ****** u* lt-1 tbetn food *p*fd IV
an imtant ****$ M*mt *** h» bH4#
Mood at tbt «(*n ataittitf doer
ibnkin< bind* with mm* Ute
*"*.rt*fi-a Tbfl* wu (brfifng and
efaiiuaf and buUe all ifwnnd
Ibein, Silfanwblle llfelt Main. *
fitmd nf tbe ****n*. bad tib*n a **-
mint ft.*hi* ******  ll*in-*(_i it
wai b*ad«d enlp with V****. cartitdlH
and Mfanito Ire aaiMr II* i* be*
lkt<rd lo bit* ***** mwreobit the »«•*
fnr w im*.. A *A»UA ***** 1**4 *ni rnprn*
ibe aiafai air. Tb* mm bad f r*d MO
lew. and limit tall to Iba ****Wllh. A
toomani Uler be bid tWMtbfd bl* lut
III* btide filnltd. and Ibf Mill'
****** *i<*«| for it* initial itaened-
Tfafn th* 4*rlM *»t tent fed and lb*
bldlM id thf bride and tt****** ****
tmm ****** tb* be****. Tb tb*H> wbo
lairbd AnbHi la tt aai ***Art,t ibat be
wa* dead la half in boar lb* po-nag
witf bid t*>gaia«d *w%*ton»*««t
Mfnirial<«bM ip
t*f,*ii- •* Otwnd kit.
I », a-|  tir   *   I'' 1 •  ** Ttf**
liapfakal t'nuwt Ibi* aftfiai*** dwided
tn alt* a giand Mil ebMi tba n**** »i
Slit, owe of tbf fealat** «rf«hkTwtii
bf lb* pliniiftC nf * MWIpapM ia foii
tlfW of thf aadifirf* oiw* fmy t*»at
daitaitfaevwhlinainrwof tbf hall- Tbf
ttpo will be ml ap and ifaf |*ap*r pttafard
,wn Ifaf ilae*. •
CAHAD1AW  NfiWS
,111 tail la.,,y
'it-it II lulm tarlluil «,II .lit.illi' rami- atttai btr-ora. UflaUaOtttrtraor ,il
iii.iari.t. Kltbir ll'liii,. or Klrtptlrtah
a hi ateettd Ctrllni, tlm iiraipMH Mu,
In fatiir ttl tit* l.tti-r.
ritt. .i.txtii. jia.
.Sinn,nil. April '. -'lla. Bl l.aitlll
111* It.* lia. i-unailiian ltd lUUHd ,1
lit* Vit-liirii IiiIiIb. Tbi. ibiiw.1 iba
»ai*r i.tlm-k t,|t .ml tt,.., ib* ..inli
ihur* .li.lrtfl. alit.l, i tti a.i*r Iw
Bllt, III* I Ilia.* ill I.a l-t.I,it I,
tt***rirn|. Thank 1. utt Ituiuttliaik. tlaut.r
nl a rt-*-t Iii Miitiliaal, Iiiii t,„ ,. I,,,,.
ai* i,, itt,. .■ for ibti kuti.i .mi.,,, „„,!,
liit lltt'ir a-t-.la Irmii tin, i.,„ tn, tit,
■I IttGnatt. imr
Th, -',:,.'. I,
,l„«u a tiiitli.ti, i,i i
Ian.* i|tl*m
ai titii. in
ti..t, ... , in,
a.Ill* *l|tatt*ra ).
lh., ell,!,  a*r* allltg ult*
lulihaitulwJ
tl-  -al.ta.1
I I tltll.lltll
trriiaiiaan aiauu. ,b«
'tatal.r it|*tri latrnlo.
ttlllu, Ult* .*ui tair
[-r,.l.,|,l. .,„,  tU,-bleu  ,t,,t,  tril.r-tlt
tl,. tbaul ,11 |wr lt*itl twftit |m, to
ttrh   I,tlal  .,(  aalt!*  ..ial  ||,  till.,,,.
Tbt* U an , iti„,,,li,,B,, ,1.,. „| .*,,,,,
.it,, !„,, *aill| ,i-i-uun,*a Iur I, ,,,
)..„. tlttt* alni-a , ttwltir iblit. b«t>i.nial,
ai.,l *>t., fUltoWt. a,, titaiil l-.al..lira
11,11 la* bail lot! .1-1! ,i.,!i,r b* Iia4
-i. Iii ilia lUfwial Hall „l  ib. laar-
a.t.
.  tl|
tb*r itili
tttatiorai at mut.
laaiowtu. tlttt.. ,l|nil ? -Tha lined
tVutral hut.) b*r* ..* luirnM Ibta taunt*
ii-t  Tb*.niai.in.i i tuna ..at..
ikwln. til thalr
,r..i**i
cauMiti
Mum... .bo
.l..|t  1,11  ... ia.
,»„ |*ar* in lb*
lolblu,
T„,.l  taaa.
„li.r,
Thirtt* tot *Ii-t-rI
Hn*.m*r. April t-Th* Kit. nl
ll-.jrit.--t  bl*  taint*, lu ***  tla*
ra»i|n.Hria i-i *t*tU** .* Mlnln*r .1
s-r'-;t  V,r.rt-*«iu(l*n-rl hi* rt-titn,-
■ -atiaal OallltaaM atalaa-l .1 ttt
lanaaaa It tllraa
iirnw,, .|t.„, ; tla ,htt>taaa*a,
bi, <l*t-Mnl ttl to ,n,,t(*ra .lib lb,
Iftlalattrtn wl Mitlbihi. ,1*«li«bin« Iba
OHMk Vr.rU* lr b-*-1. litr. ,ba na*,,!
ItttN,, llntnakta-r- in lb* lr*«t«!,1ar* tnat
rtttiil.rrllbal l-rmlart  Ti* -I. 1
,rl ta-rn1ai,it t t|w*i,l ,,„>iiil,ai Inr tba
priai-t lion i-l lb* t,l*o.„t In twtfWT, ul
aamtltai lh* qtw-tlhtn ul ,h* rta,'
atllalbittlltt nl lha l-ladl-a* Art I,
t-M. t»t.a» itt raatt*. .na iba lai.i*
ailiut ul ...a llut*rni*trit Kit nlal,
tw |l|u*tar| |o b* b*tr1 in *h*,t*it*. ****■
in, lb* atwrtltt-tn ul ,h* r-un,,,. ,b* taa* I
lartt. l,t*ll» la Ihlt nl Ih* Ll*. ttl-tta-
.  .kb atbanl Ml  tt I* tiatlrttlaiail tba
tn*,,.  uptiiln..  .hkb  btt* 1 Haitrnttant *tiia*lta, ,b# aipwtta ut
bail Ih* **!» «oll.l, tl,*aa |.wtat- I «™.1  liti|»lu*i  |a,ll-1i». lb*  *»«!
la.a, mt am,
Oiatnumu, .t|>ni :-Tb. i».
l.ir..-.j'.llai,l,tr| „, J,wa|,b lirwn*, .1,
•tt.-wu-l ,..,.,.!,, ,„ ( vail,
■flalalt I,*,...
I'ri.aitaut'B. At.rll "-naatar ttt-
ta.*. I.raiar. alilla illlltl uh ,b* ttltt
at t ral.tn oatr bar. !*.l*til.) trti
tliatb bt tha .t*|w ol ih* tar "f t i«b..
tta in,* tad inai,mi, kutwl
t i.,*ti.,'. i.„,»,
i.aniia. .lltiir lada,„ni,.,. (a||
tnaa t l,i|»-,. it iha Ilutb Irbwl ttm-
Malta. i».iiiMii ud InrttiKd bl,
•bull.
n Hr.lla n,»a.,t
FatiiMutikit. N ll, At.il :-Tba
.11, at l'.l!«b Munibt. Lhular. htutal
bi-nwlt  ,w,i«id.!   Il*r  bttbaaa-t
b.Ntat. rniallt li <b» lli-rn, tantw
iim ii nr un,
Ltlu^aanua. Atnil t—ltub*,. Lara*
• r.*r „( th* linihdrr tat iilatltt
Kill b*la. mttttwllltt, taitHl* ,t.,at_,|
b. f,„lr,, fait tkm, - _ .... taut,
'  ■   *' a   kta.lt    ||.
.... *>aa(b*rnf at*   .,.
aiMln... Ulal.t,  .,.,,,,
Itlttir.at Itrfll -Thamstnl lt.t
ni.ht  ItaatrM  ,b*  lawpnatll at  Ilt
Ml-1 It ill a ii i a.a,|,ia, ,„ aaUH,^ tl
.Iwrlltt- anlalt It Kllwt bttt ,o bt ra*.
tiawlatl ,t It aMIta. ,b* mtitaat ban.
,11*1, attaa*JM ..I Ih* llat'hlaaluttl
tit-*
•at la i._k*,ti,.
Ta* A*aw*at*»*itt t .aa.iui,^., |4tett
Ibaillt', titaataanli, ,a,t,,t nulla*.
.*d ,lr* t*.tral.1aktt .1 l,*t*l
.Itami mm*
CmaatataiH.  ,u_t.n-ti* ,  ibtnaik
tatil  .111 b. >*hl Iru. bia* ran
tl tvlraWwlal lu th* rit«H 1. a him, ,- -*»
I i.Uian I'ltlkK bu,it>tna tl i. ...
,., ,.a ,bw raaalar ,-wi.t uir mmt*trtl
•taa bt laotartM nt IVaaaaw,,, .
tl.1t, tba amt* a... ntb*rdi,a
r»a aiai ■ i
-ia..*. Apiti.  Itu. ,„ m nt
lata,,luttdoa It 1.11b. rhaliwd *„b
,b* .aia.r ..I Sl.ita CUtttUtj, a_ on
ib,tfwd.ibf i*naatrabiii.|iit *.t.
***<* In ult.r in la|tia.t nl lla . lalfta
Itata ,*r tan*.
Ttiamiia. tM. Aratl ? i «*,_.,„,,
onlbaoaUMtaol tbtutdi mtama la
ItiablMtva tbt IL«ntl- aait. ■ ll |,
telle ttMtat Inn Ut ,.*..*, at tba
rw*.l tbt, b» «fl*b*a *a tH«b, ,_.
pull.Kw to llw .niti. tta bit ttottrt
i r*t«.,lit Ua tatriittittn
- • *****, I. dllwd t-.llia.w„ i„ (ta If
... ll»*t, It lb* tl i.t ..»t.«. Halt,
•nia.wt .bw atmuma A Caatau
rwltatlfllt in. lb* i.ptalaa, rbtnatar
A Iba •***•! iim*. ttblW
i, nub, b* am* aiUfltmrt
•a   bat.   bid   ika   .waibaM
II laa»» dull aitb ItlatatUMr, Ottt*
tttmt tw bt ta »*•*.»,... rt-arwl Iba ttf-
i-at>«a«i*a .ba-b b.ia w,« ,b*prw,
|a«rtl**lt. a. ll.tl it* liiit,.b)*toa.t|.
.ta**"-"
tat *,.•*,-• u.a
Th* affltla l-l-arrartr*. ,b* tHaaVat t
ItaMtillit. Ililutw. 1*4 ai,a ,b„ Ikt
futadnr I m «t*tt,wn ttt ,,,* ltrtt*t*wa.t
dnllnt tad llw* tba alarum Ital.tw,
lb. ,*d,t«ra*i» A ih, Aawtatan Ua,
.rtttant it lb* ti.ti*,
i tttn, r.rn>Ri,
itl.»,"-. Aal,! t -A *M r. w.rHM*
Ht, .lib on* fln,*i *** Ijj,], mi*,, h,
A.aMNa-t. , iimtlaN*. It t-ya*dB nattta
than tb* ratwrd tautrtitbtt. h, lh*I,*,.
d.,n h*li->?**. Ijatttl. I lr ft* lilt*. .
Ptt-lw af imn nwlthin. utwr It. lata*.*.
.1.-1 T -1 Vi',, .literal «lt|, ,.,,, ,,.,,,„
in Btiatdt at,*,drat-d. ,nd b* „,*wd II,
milln. * lut.nilt ttl im atrtaada.  t tr
bid |ilw,arka*lj h*ld tha aulrrl a rar.ttd.
a..R,M r ll-IIIUtn.
t.t»i,i. x iv t . ipiii r m.iif
M.nrtrw *alltt,n. nl Ortn. tt-in,..
-itu*l«nk ,. b*rt tnd utar* em rtw,*a
In, ,ba ,|t|-twb,ntiurt ul oa* Allwrt II.
11,1*1 alia. I'h.ri*. im.lt, w.ntwd tar
Iba **.i*t*ta, olnna Kmt.1. It f„„*
lltitnlt llil fatiln.lr Tha man wantad
tltt-a In H*,in, llll 1,11 ttrultr lb* nkta*
ol *1»«<vl.
t talMt* lil'tiiKt
rblllp Brown-, tta.lat. **,* r-.-.iwr,
n.t,.(no 1
ottb ol !iw,„, 1,1, .-,i,
t.„d«t,ttb,ta bw« aarb tia|t*i I l,n..,«>. Tba ailtl.1,, A |..llt* ».- I Tbe lbi*tta bit* Hll to tla, ,td it*
Had | tl«*». dmitrl. t.lolt. tonlti,«,kt«l,tl|, I tt.M.*.
• j  - THB  l.l.l.l!l.l! ■• SKW 1VI.STM1NSTIL1!.  nitlTIHII  (Ol.I'MIIIA  HT.liSl-Ml-tY MOIININll. Al'llII.
I,„,,1,1.1,1  Na'.  hf
Aniuiruoi! llluitt, Ni**' Wiitusiiutei
Belt-Irving, Paterson h Co.
atlall,
miiii ■!■:
NOTICE.
SHIPPINC  ACENTS
, i ,.t nu -t.i-.. i
.ti, ,i,tt ■ it
|v. ,,.,.,..,tii.,..
, .... .    I;.,,it., t.i uu i iii in i-i.in
„ it ill
i.  , ,. ,  .
tltllllllllll  IBll.lt., ^^^^^^^^^^^^^^
'';','  '    "*"' vi'i'i' ii i- iiiiiti'-iiv i.m.-, iiiii
Lil,  allli!  Ill   till- i>    I „,,I,,..,   I.. I,.,|.„llall,<,. ,.„  „,l|  ,1,1,1.
j  ,   ...   .,,,  , lit , . .. It  I ll.tl-Jautl,
i,  ,,.,[•
i . .' i
iii,.,i drain pipt*
{Tin* gcbgrc.
ADVERTISING FREE
io rm uni mpi iybo
liiinl*  IMl
NOTICE.
111 iii ia  > IKH  S'uTU I-  in *.
I,_   III.   -.111 St  t   lllliilllll.   I  "1   •*•
v .   ii  i pi
■ - ' , ni iteei.tr) tiffli*
I*  • ,.i .t.i,* ..r -:..
i \MI N  ll it Sill I I
I.   '
HARDWARE
TWO  CARLOADS  01-  11 \Klt\\.\UI' W \_P\JJj
 i..!_________________---------_---------__-   ***
■Wi) CARLOADS OF II \RUWAKIt
for ilm ■tiring tradu havi jusl lieen recciv
nl. opened up mid miirked ul ch«e prices,
Wfi.trrv. tlnll line of builder*' nupplii-s milking
•kiti't-i.iliH-s nt Locki, Building 1'nper mid Ninla
We .ilt... have a moil ntugnilit-.-iii -t--;- »l ' "tier)
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
it, >-.,,,
l.alllllll
NOTICE.
CUNNINGHAM BROS.
i:i.\! tlttt  111 \
■
\VOMI*.S -  M  \  VoltK  s"MM«'N 1 f
II • ■ .    I a |
iv--  i. \M»  M.i:  "1 It
*
t  i : ni ii av.* ni i;
i
-
.,, ut,.!11<in
I. a I
i HUMAN 1
.1 i
■I-
I
,
i-
l.'l'
...   ..-.'
■
SLjltll
I,'
I.
w
-
hi
»lll
ui..m n i-trnr,
■
\
l
hi iui i'
It
'
Wl »|i
M"
-
i
-
.1
■ I
■
'
',...'.
dia Iron
-  .   ■ ■
I oa tbi
-   | ihil
Bank "Montreal* mu
>'"•>  CAPITAL, all t«i,l tin.  -  111000,000  tt..,.    IV  fl
IBST, 6.000,000  | jW
|i,.|,  Mlllt.tla,
II.'  ,1 II.,. i'l!
ANAHAN
_^_______ '"'   la" '.If
A  Savings  Bank  f} ■* \* i ist
Department
H
OTEL   DOUGLAS
\m  \\ i iis m
opined i" conntctlon *****
inn Brani h
■
\ -  •
:-. t.l-a.t.
■
-
■
Itt*I  I 11*  la.t tfl
I.
-■
si-Jim
(.1
lar ./ll.i
I '   "
I)
I
**.
|  I
a I
■  *
**
*
-
-
weed ol
I
pi »- .
-  .  •
. -
*    .
:
.
*
■
■
■ ■■
-i
■
a
'
■*
TO BUILDERS.
T
- ■ I
tt.li.
■
torc-l tlloinl il Curtm  Kilt..
 -• . i i. j. .... an ,1'rap.
■
NOTICE TO BUILDERS.
GEO D. 8RYIVINER,
no  -att. A...i,t
G. S. MABEE
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KALSOMINING
Belt 0* *0(tt  in  t-ttjil  unle*   Ctt.
a**d tea our Na*  Paiiirm >** Will
t Dacoraiiom t
G S MAUL! **»
DRY ALDER AND FIR WOOD
LOOKJjERE
HIRD
•»» THE Tailor
IHII -   Ml I    I  %
II tl II llll I'l |
''  ***" '
III til SOU li
1M-.S.II. II.",, I
Illll.ll-.tl'IH ll,
I" I I liM.II
CLOTHING
tnii  IHII
.'i nil i i
Itl Illt MUSI -i
illi   I lltll
SAIIII h -n« i> -
i r,
i hi -i in
mu i.m. ru
iit i-1 sun -
is im.-i i rm
t.t u.iii
H
IRD TheTAlLOR
Pollll :  •
BRUNETTE SAWMILL Co,
i
NOTICE.
\ s  III \ I
.1
,1 " '"-■•■'•' (Limit.)-  ■*** *V Wl STMINSTER ll.l
manufacturers OF Lumber, Shingles, Lath. Bill Stuff and Loi
^^^^^B to 10U t.fi.   ALSO  i loorlng, Ceiling, Rustic, Siding, Mouldiui;,
notice to builders. &ro|i ^j Turm,| w„rk. fc'.t.-h. Doors, Window and Door Framei.
'l'i ii    i ,ii m. i 	
■ Hon " III   I .ill Kinds.	
tlwtlllat,  ai.   tra  r.w
lfwA.cc-a.xatc  "T7*rcs.te G-*c.azar_tcof5.
i
a
notice to tun .ders.  ShiopiitK Facilities bv River. Ocean or Roil Unsurpassed.
T '
■-^^^^^^m _^_h_^__i
-
It.
i \\
M
_,
V. ...a
TO CONTRACTORS.
w
I .
T
ti
A
O
-a. 1.1.".,,
1
..«,1 III 1
t
. .  .
>'.^^^^^__^__i
1
T*
■
NOTICE.
r.i in i«.iiui rn
i .
la. .... -    aaj
NOTICE.
t  *
■ i a W- ■•
'I'
.   I
i.i.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
1-itstC.w'iCe.." * ti
THE  G-REA/T FIRE!
i wi .'tit in u-i* u-i-ii- iiiuii. «tit.i. 11 nut.  Wt hi. n.iu ir-. iitii'iiiiti .i
itil *tli-.  Nt it Btilltllna. Ni'U- mu' r. iiipli it Hliiri, nl Gimil*.  Wt an nl
III Hit 1.11 HI.l.'l *  lul  lllll 'III 111 I  III  It 111  .1. a. 11(1111111
T. J. TRAPP & CO.
Columbia Street, UMMUIADC   ME
N,w Westminster nHnUllMlL  llll.
i '
i «*
i.-
T
"_^_^_^_^_l
\V.
•
IN THE COUNTY COURT OF NEW .
WESTMINSTER.   N
HOlaOt**   .1    CXlalallVICa
r.
A
A
C: ':'..:. r:-..ii. I*,...*.j ■***•]
NOTICE.
-
Wtlaeslir He Kl Gar af April.
.
\\
I.
.**
**
s
■€^*" ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
uaiiti.
Rlchardi Hm i Nat. WattmlnKoa
Hanulaciuttn and Dealen in Rongh and Dressed 'inker. StaonlM. Ml
Laths ard Picket*?.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood f
for Canneries, Doors, Frames, Wiiulows, Mouldings, Blm,i*. R
Baliislt-rs. Brarkoi*i. nt*stv.*lii All kititlai of Plain ami Fancy T.ir.s.ii W. ■: |
NEW VANCOUVER OIILEY BROS,
•PtO AT  Livery. Hack. Feed ad
*" —'   Sale Stible^
l;:ia5UH(,U(-*liviii-   lBii i0t*,c  « '
|M|
ADMINISTRATORS NOTICE
tM*eCOw*MtC«wH o* 0* t'l1**Co'-*"»-*•
l. .... ■ J ■
,91*111/
_^_H
ELECTION  EXPENSES.
I
1^
A.
I'.
■ Mi, i *• isi r**
••
w
NOTICE.
*• \ t
.
MATS QUI
PRAIRIE
MISSION STATION
CAUTION.
M
IMPORTANT
The Matter
• i
rial "i
■  •
ihr moil itr:
I
'
lln tha).-«.( tin* »•
"  ,11  talaialall
1I.A..MAE
i •  ii  •
■
Hill) lh. 1 h>
-
"Th* dpportl
ufl  I'ln*hulii*  thr
M.in -   I
riuht    I *
M.A.McRae
New Wellington Cou.  !BR£?"fa
'••miiii *i  *** *m*At*m
is.inipr.RTON  FJ-PiimruC-
xw.cRtioHTON. pianos. Organs
I.l  |i, fc  .a.
D
■
■
■
SOME
■ ■
6,000
IMPORTANT
ACRES
1M' 'lIMlali
KIVKH IN«TI
-
621 cStBlB oJ 6 .*■*.;; *'
MUSICALINSTRtmESU j
■
CORDOVA 8?,
1
I h.tr |tt«. *<l*l*j*i£i
r.«tll.ri. Sllttl* ,**lJm*
H-lirtll.,,    ■*(   *<lm^  I
..■Lii
ah.ili. It, tiBllnnJi
 ■mt-.mrntlrnai3f'*!^lil
Phec Broa..   lrtA.*. .,* -..t ^n ttgl
il n  isn
. -
.   a-- t.
a   *  ■
I
ipfiiKbu t. Boalbuildeii
BOATS FOR HIRE
,1* nm* i-
MuraalicR3imiQi|99i : *\)\\*\*m¥^^^m
NOTICE.
.ti.-, PER ACRE
■IA  I'l'-.
H. E. CROISOMLE k CO.
m*
* ■*A*\j\\\\\^^^^^m
Beyond Royal Cit f Plat*****, Mill*
a-! m».»..«lh  MEAKIN'S -fm*mm„
"! *r***rl ******* *" QUI 1,1, ROOM mm********
,.aa,r*t*trranla*-V ^____  ^"-^^^^^^^^
P. PEEBLES"
ir r*..i ... r.aa^iw
ff..... t-aala-a. Kara .. 1111*1 rata Im™..   t^ |li,,'i,*"tM,-ill^K"lt1«tt«5 |
mmm   \ nmr,imm am  tat*  fa.  ***  "tt*.   r*" ***** »«*. <*• *****
.Itraal .ati aa ta
I, I *****
. . ..,ixz::'r*- ' • *m*m
■ ** tmm ********** i******mm*** .    AHti %****<*■  I  .  .  |Mg
ia* m-******************
T J TRAPP
a.^t.
i	
*  VANCOUVER
VMtalt ail W
m - mt*
- sssr?" Vaocooiei
r r a  .r.Tti'i   .a*- Till. LBDQBBi  NEW  WKRT.MINHTl'.ll  1I1.1TI8I1 OOLTOIBIA, WEDNRHDAV  MOKNINti.  Al'llII, -
lr.PTl.Dltl «SSURANCE C0'
HJlCnN of uanada
i Morgan & Co.
I rtl'I.LNl'II) HLOOK
■ukli'i Fi,i* M'w *"tfM
,,"t*  LnniNitwUiiilHWiI.
m Hotel,
iluibli id*
- t j ■ i. mr* i.
ni.-k, llin'"
 «■*  IBU
■   aitb
ifl 'llllll.il
i  , UiMn.,1
ba  '"I'M
Til,   ill')
I >   f.O'l
,, Iluail
-, i ii, mliu
n itrlig it.
:i, tbroti|li
■
., iritl iiiliaura
a  i-i In.*i..l
I
-*,.  will la
.„* tecoid
tit
,.i,  iii.'
UM arriiifial
lltl  Ita.Hii
'•illl iHily
,■  .,' thi treat
■Mt  It  tltll
,.- al,  ■  *
. -i.i.a tela
■ . .*
■
'!,* *l,*,l.ia
mat in
* rmi Ua
a. Virf^ta
i. Vlflmti
■■** **• **
. Am « u.
•
■
•ill tn h**A
■ * .-«*, ult l*»*
.   *   , Itu-:ttd
T T  «Mt i* **
Mail Nan
a..t latitat.
•  \ i
.    a.    a
i    .-.
Ml  II Ida  lata*** m
i II.  wilt
■
.   i (e** en*
TRAMWAY LINE.
i^'.*",■"'"■ -" i5_" 't:.*
On April 15th Wo Will Offer Tor Sale
In bluckn of 2 to 5 iicrou oach of tho proporty lying liii-
twoon the Power Hcimo of tlio Eloctric Tramway Lino
:  :  : and Now Westiniiistor City, known as -.  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thia |ini|n i ty i* 11 iiv.-t aaitl ilitiiii_liittii by both thai
New Wi sliiiln-li i mul Vnu.niuv.ir Eltiotrio Trautu-Hy
Liiir .ml CnrrliiKi' Rm.il. nml .unity ul ll..' Suliiltvl-
ai.il. Blm li. uiil hnvr triiu(,i_i< on both .inula.
Pinna ul tin. Siili.li.i.i.,,, nml Price Lilt will bo for-
ulahiHl on niiplimilion.
RAND BROS., Agents
*p
.**
UVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
The Property of Is Company
Km ta- iii.... ■! wmtrlN tha M wtiuti aul  and
iiiiiiui.nl ii|iaini*..r loo airtri.ii ilm 11....1 .h ttrabla laud n
Ibe *>*** ***** ai ».*•• mm li ludjtii llw arii -..■ ■■! m.i- ti,M.
«iiBt rninlairu alii,-i,,-,i, ,,,i,,,,. ■-.., , ,,.it miinaon tin* i'ra-t
l(ltr«r, front lln- Nil* llailaav ttl.al I .nl. ami u II, It I. ally
I" ii fm *i,  m, I,,,,, __- ,,, i itji,...it,|f laduitriu
, ,    ■ ,- ■    ,r  .|   1.   ,.,,.■ ■
I -   . li, I .tulatlu'vt,
• 11 .1 . a. II I,. ,,„,-
• I...
AND LIVERPOOL,
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
i ti iitfiiut, u,,,ii*nt,i,ii i-i partial attain luttmrttlaaai
III,' ilflljl . 1 1,1 I.' J-*,.  ||r.I  ,l),r. Mtlllirw I'tu-imtltt 111 ,l,.|,| ti.lal
l.ii,.|.-i|,, t|,.> t,ri,iliui,Ii, ll C. Of ttw -\ iit.t liai, uiM Ol
raiUa)*  |n ia,, yvan.lt |,i..i.i arronnininti ait. inaiuir.1.
iim. . .,1. I,-, .in ivraltialaal l.i.i-ria-.r  In a t,*w am** ail
■   -. t ti,.''  e il elllfo ''I 1*| .,1 1.1 i-i--
All ii.»i.'(lal (i.r ilm .ail*at  fn.in |r*dl*l '" ***-illla mil I*
HuiKl.'t lt-i| III lutlt. U] H.t ll.11 a.i I ..it,|..t.i ,l-ii) al I.U. ii..,|
I'.  ■  -• I- .ml I .• i.'l.l Imlt, ••.atll.-  ami  I I '*i...ii!  I..,  ||„
|„*. |..i.i.,,i \..,id,.,i aill I. I-. .k.tltul.ii  'it.,1  a.nl \at*
i-'  '   ■'....■ n.i -  I'  It   -. .It a I.    Ith  altl la,
" -.- ■ ■ ■■' * t  *i  it.' i ■ an i. -'I- B  *
i. i  *  . I  ,. ._.. >.  * it .in.,. ,,,, . „ n,i ,i| ,, .   i  ,
I ', t'.,t r . n , -.  .> i (. ■ i.  ,, i *i„ i  |*. H  ra.it* ■i..|.i.-.i
in l.i**.!.    iln I. titn 1.1 i.ni all luanufi
l-t — -li I'  ' -i'l .'•Ut-- 1 l.  ill  l- Hi!,  ll.  (I.a
.  .' . tal. .a.lr.,1  v . ,\.
i.»it-• '.I*.  ■ n nl uaklif iniiiii-jf
Surtb
ai IA*
\ -aat..ill ai.il-liiii.-l,'-,..Ill aill t»-*n-.*I.ii al  l.l,a*l|aa,l In.,
li,. iiUIIWH) - |.f|. <n  .'  t.is.i|.-*,[ || . ,
tal...  Ibal I Ini. ni.'liiyi ami Irt** amy  All |a*tll.uiat. .I
T. T. TR._A.-IPF>,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
■*> + *&
*
*
a
•••
a
Tta ..i.t... ana...
■
Tt. Dt.lia.-B aata
•   k,lw,*l ,
VANCOUVERSTONE
atiii'ii'  t».™a* - ■ ■   ,.    ,    .
COMPANY
• aa .......
-
It .
'
■  '
1    I' I   -    .
■   '■
.   I  li S I
I *
. .
■
•
alattl la Ba .a.taaaral
II* lla .Mil ltd HH ul  Ilia ta*a.H-
i .
.
...   I.
atl I  I,.. .
■-a*1,
SANDSTONE
******
a
-
J. Z. HALL dt CO.
****..,, t,.*.. .  a*a*i
319 YtVAV VANCOUVER. 8. C.
PROF. WALKER'S
I oi
A TRIUMPH OF OENIUS
TAUGHT FOR 3 OOLURS
fiew Westminster Biewert.
It,,. , i™*. M  I,..
'-*'   |Ul  II.  Ill' I    .Il  -   ■»  ' .
I hi., llttl  ll  I Ull. I t.t*  tmi  * (.r.'   ...
quality ol l*rr   Katwt'i*** *«)'■,■.i**l
AU m4*r* Mt at Mrllonoajth • ator-
nn Tt**** Slpra-I atll  bl**  | | ■  **
Krtilttn  llpmrnr loreu*! a( **\*\**
i*«i  T* **pKoi»^ TS.
IIISSM. WCHMIIU-. PlwleliR
TIMK TAHLK
Str.ROBT.DDNSMUIR
ta *  !•» •'■ i
GAunm iiwt HUHfi i \ua*
******
*s..  ,1 ,  ■
Kmmmm -
BANK or BRITISH COLOMBIA
iNcuaron.  - I, BY KOVAL CIIIRTKR  IMt
Capital Paid up
Reserve Fund  *
r*,r» r-i.at m .tiaria.
£600.000  $3,000,000
llltl
£200.000   tl.000.000
. *    *   *
*
la t«e**ta*t C*******
n* ftmm
* ********
-. nbea di   it* • -    a
.-. . .
...ma*,*,-.,
•-itdai  ****** •
.;   m* IJ ,
.  ,.   ,  .
- *  '  ' *' * a ' " • ^ I 1 • . *   •  '
a '
■ pm* «mi »
.
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
IM\:oT¥i**** AIM
Real IMnii* nn<l Arrldmi
IliatltHIlt* .
s  , . * ***** ti |
■
\ a-.■■■„
\t-.a a
■
, 1..
OLD POSTAGE STAMPS.
CI****!
*
■   i  * *
■  ■■
alld* II •-■
•\a«  Wu*
1   I Ittl l-l " •
I ***** *4 U* I**" *
i fi the*-*! »****•*• Anrnp mn* m lire !
I
■
*
ail-
l-a*   I  -
<    .   I....,**  <  *****    *
II   .  .   Hr  , r.| |,-»H ,ti
,...*.
iita.tata. ll.tr.-' - *
It- •«
* IttaMlff*  .taaiawMW, '
taa-ti.. a, 'a- immh  (la* t
. w  *,   I . •   .*
■-
a.,  a* a*, nt*,
,,.,. ,••*,, ■ - •**** ****
J_YAL Ac CO*
L.OKSELLERM
* STATIONER
HAMLEY BLOCK
Owing lo oar bt**
laa anablr lo ta*
ran* .ailablv pra-
mltra trr hnrn ilr-
rliln, to rlliar nar
aBr. lu Ihla rlty
lor lha* pt—aatat.
BOURCHIER, CROFT
MAUETTE.
..    ,   . ■   a    *    ■
latitat]* M ll*" •».*»  I-* •*"'•
■" «"*" HitHHv^^H mrmu m mm
-e, iu.„. ,  aai"*"'
*,*tm*-Afl 1 mAammlmm*
.  , , • awaataa
irt. ,aa *.i.a - itw- ,t  I, .a, ii-
a  •  f. ***** **»<•** I"" *'■ •
- .1*1 la   ..atl  I ******  twar.aata.la  wt ... |
tin*.* im**- i*ai**iiiw.i Itaiinw j
Iffl Mta l» fal at 1 ***** ** ***** ***■  ■
anwawt  Hh  aaaaa.«_ila taa**"
UARKSHi:. lihKEX k 00.
HANKERS
ilwii.awia, *l la-la*,,. * C
-rati mm m* ft a
.awl**,  laataaa. twaTaalt* aakwi.Wt.
*XSw««m i-.anmaa ******* m
''ttfm-^'^mm'ammt wa ita *fmm*y*m
ti .*.. tea atut ti.coaeo
CENTRAL HOTEL
.  ."..'"  •
JAMCS CASH. Proprietor
Jist What We Warn
WESTMINSTER
B. MARSHALL
DRAYMAN
Hm it I r it *****-
Mmm Wriim«ion Oo*l.
******* ai-v*tt_ai ta t**ie-|isi  lM*f*"i»
%*■ |e»     .
llll* HANK ll,\s IM ** I IM l» IO OI'l-N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
ul Haiil.iii|! HtiMiit >.. jttil an noa prepared iu mmlvi De|a»iu
i>| lliu lltill.it upward*, U|t>tt alu.li inttreil will la: allimt-d .it lurnsnl rile*. I'rcMiil rale.
Toar par Cmi. par Assam
■- iv.. tmi for Fixed 1'crii.li, attd illicit.! allowed on irtnn which may 11 lucrum
rtl on jiiiiln-.iliiiii
E. A. WYLD,
Nrw \\'iaimiiiiirr. rftiil jatiuittri-. .891. Acting Mnit^rr
MANURE FOR SALE
COAL
COAK X WOOD
.14 tVaaaaatwa .*.!-*..** w*tt
11* IVik tv»l ,tM ■* a..**. I—
htattlta
IW4...tai, la- aft .1 a*, a •  a
Mata. .ta-iMM. Niti a. tta*'aiw*ta,
. ,   , ,..  ...
.AS. C. WtZC.
tn 1r11t1if.11.
.■wiim-uciiiit-j
TH f 1 "llil -IU*
 Mhan -BidHwi J
W. H. VIANEN
WHOLIIILB
FISH and OAME DEALER
;.    .    '  \.a :.:■   :.'.-
11-riWi !•"• M F*i t*t !*>** Hll" j
F. CRAKE,
WATCHMAKER : aid: lARUFACTDRIHU : JEWELER,
CotumlaU Si  I in.  I loon W. a l-'mnt I*. 0.
UOOORS AND CIOARS.
■
v u r^* <**••■<* ■•
■
DINING HALL
oi.aiu auauiiu j
ll  •.-iS--M«Ty*jwi3_!f U ' "-"S
",l '"v*:."a...MiSS3:ll .1.
mi *i 11****** *_• "5?!?__?_!!;
W. TURN8ULL & CO
Buildon and Oontractoro
23J5IC1T
|*  ..att... B.l ...l't lar** l-'l*  '
wttM. Hla.
.l,\Mia,lTNM>'lHIAM.
lima, it*
ataiataaaat caiowo*
t-INANCIAl. ACENT
j&*-rt5»*ar£«aa
e**r*m awfw,
aa_t. i.i em.********** a*.
RiddeU Sc
Johnston
SHIP8MITHS
Hiir  •  ..    i«r.in.n ihr
it, ta .......
....... > ■■■ ,< •  •   • ■ :••■•-
Hr.i. . wiml.,a
a. aM ItltK
(ititti Swt: : hi Itnaaen
tUoadiaa Piciflc Hatitrauon
r mn 11 it
till  llllll  In. II.
*****
I
. ■ a  i,.i *%t*|
.Xitui |tt*-M-nli il Imltnm lificd. SifflplHI IUI. Millar 4
Co Wallinittiutl, Conn., crlrltrattxl I'lalrtl Waif .|u.vlru|4e
|.lalii!i; i.ai* tin! |ai«- oirr atll cuttl|*-(ihai u Tnronh. Kihiht-
lion, iSoiii In-Ill-uitl Siilirr Wjt.hr* IImiii..,,,!. »m l.rm
Kiti^i Jr.. In Clock* Sia^iacln rtc. Al.rct stock ot ,\-ta
.\ni*(if (".rod. in t'latrtl Ware and Jcarln- wiHanitr t-arly in
Unrmlirr  Call ami **<• prices, m* td*ul*fr U* ihow _ji*«l*
 at- 'I
Rtnkr lie Ate G. A. IcTAVISB
[NVERTAVISH fJURSERY
VICTORIA
II joa aul BEEDa. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
aav Oardru Rr^ul.ttt-.. wad lor mf Catalogaa.
i-ii,,,. ......  .i, i
.T.m una.it »\ tm
mi. it.,*i
-
<*. n i aift r i* Is
: ta*  liarlaat ,*.*■**
,,,,,, t  ■ t  ■    .
.wrtat,
. taawataa 1*-w*
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS  HIE TREES.
**-■ ,., . n**»'i
Ship Chandlery.
\\V hair ,m llan.1 a \'*i\ Lam. M«*k o(
la. 11,11'. IIIU* I  llll* 1.1 Mill  HIV-.1.1,1.
.Htll* ,HI.« MU.. *tl..l« II"*• I
*hk..i nn. iiu iit'-ia rinna
■• Ml* !• l.lll ...III'* "I  III  Klllt.
rutincii'i Sppplin- — ","";-,-\'; «Wa
i all **4 S*r** I •. «r \* rllr |.,r Vtl****
■
CREIGHTON,  FRA8ER & CO'Y.
io Wall
V^IKIHIVIT  I*
A li.11 aaai, In | HVKl*. ****** », ^-^.tlm
PHEAPSIDE
V   Auction Sale
jnmrm wni i iesiiuiut
". '-.<., rjH,.T I ^i_*%____WS_tJ2*ST
• *>•, tarwt taaa, , Cm*** ****** "•'•
......1,.  tn.t,.*.iiia»iin» * *4**'*mi.rr
.a taM,. ' '»' i *"" '"' '
■  I  a»-r    aril ^^ J..l..,.,._  t-t-.lt—
i •' SS i gS2B»« ■ WW SATURDAY lYMiWi'mmm im mm'
t*., r.at'i  -. r «.
tl^tnl.atar.
wi. i» (I* wt*.*.*-  .aw* **|iBit
la. .t*t aatiMw. I- .*. r*t- A-m, ■•
• • .... .rrawwit Mi.** - rataaaktalM.
, ,<*. ail* ttl.  ...aata I
: :   ■.'4^J.,^M£r^^*'^r'
ttoa,^ em*, mmmm-tm *., | jggi-i^^ajatJBB-
X
■
■
■
***** ***** *n* mmawm **********
exeeiRTON
ttii. ii ■» a-m •*• .-
tia-a, . *-.•__ w. >
taaa .«"* .-ara
tmTm.Z'tmZ'Sr,
m*,am
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
liti|*^1< r* and Whoh-Mlr Itralcrt in
....Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
**********
100* 108* 104 Powell tl.
*^***tBU ' P. 0. Box 207 Vancouver, 11. C.
m
A I'llK  I.ILIilllll  NKW  WI'STMINSTKl!.  ItlUTISII  COLUMBIA  iVBDNKHDA*  MOIININll, Al'llII, B
JUST ARRIVEDmlm*ENGLISH GOODS wSiii, x *+ >
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
HriitiM'ln iV TaPMtrj CaiytiU
l.iliiilniiii uiui I'],nii Oil Glotlii
I,nt. in s..iiiliU.'iiiiiiii*li'i, i
mn mil ttu tt inaiiiillli'i'tti vluw ul
COLUMBIA.   Afll T*
ML UuLll,
_
Dull.una uii,l liim,I
til UU tint il|i
. iiimi ,ti ti.,.
NEWS HF TIIK CITY
No* Atlvei tiaviiifiili
l'.,,tilll... I-   l*l...ll.|l.  I
local imi:vmi:8
';:,',;::  late dispatches
An Oiiiiiittii* Bi_»
-l.-i    I ii
l'"1   i i
Choicest City Lots: \ ,%x%
L, J. Cole k Go.
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CL0TH1H
H  ,   lull.'* I-I
; I.* i -i.....I.... .*f,
W  uiil •>! OM
I- r
Papon v.  n v
Tli* W   . ■  i    ■  ' C'
Agontt tm the Celobratod J. &
J. Tnyloi Bflfoi.
LOOK HERE
READY JUST NOW
OUR WONDERFUL
MEN'S ANO BOYS'
fINEST SHOWING
WE ABE SIMPLY I
CAMPBELL'S
CORNER
i   laad m Keaalifli*
new ■*««« imof    K*
IN FULL BLAST Ul
IN THE ARMSTRONG BLOCK
t Frank $, de Grey
m*.,t* Im*.*
* ImA** tt** ttmm
■
*  *
I , 1  ■
*
-
■
a
'
'
-
,' .ion*.  NitiNvit  mm \
CHEAPStDE
GOODS!
The Crown Stables
III f I  1  * I  tt.hl   Ptmp't*
GOOD
NEW
CHEAP
'Mi,'
GENTS'
.SHlNua
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG'Ts
Purchase. Sell aud Lease Property. Colled Rents. Make ImtU
nates, aud transact all business relating to Real i * |
I   i.  I. a ,1,
1 a ,
OFFICES
.  BUSH8Y BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST. »|[![;|
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Tl,.. LIVERPOOL Property oltead*4- \
im- .uii- by ti* i.u.ui-iiii.ii'1*' adjoin* th*    _^; \
Wli.nl .ml PM...-IIK.-I- Di-ptit.  LOTS ^
im .itlt- iciii. iiiiii iii iaar». ,_ ". I
Woods <fe Polley
COR. COLUMBIA AND McKENZE SIS..
AU
BON
MARCHE
******* lIUIl.   C.tat
While  K..1 i
I.lliltl    !
t-'llf   I',
dtt nt.. Nti|u I
Gltii
********* '•*"*
a*-***-™
■
I'
«n IMLICI. COURT
1  ■• •
•
A *    A
. ■ **
•>  .  lltltaia
t
HEAL  KM All:
INSURANCE AOTS.
428 Cordova Si.. VancMver. B. C.
\ 1 OK  IHI  «\N1>
■ »
■
*** fall
■
ICt.UllliiNK
DOUGLAS
*****  &, co.
ISO
Mia St..
GORDON. Co.
Boo-ra a
■ IOII
, ■   , .'.Mil.
ARTISTS' MATERIALS
Jusl received, *i complete stock ol \\iml-
.iti.l Newton's Tube Colors
T>oyal City Market
*•*' J. REICHI
Meats
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
; DEALER in FRESH & SALT
Qampbell k ftW
Thr l.i .iIiiik HirdWMI Cnrnpanr.
...|i umi -llll.i:. i|:" "l''|,'""!.
COLUMBIA  BTRKICT  JTOUNURY
REID ***** CURRB
MinwlKttflHng ind M»*>|.t.nR Miiit.wi a tree*"*
•  •  l    m*t 1
Hll
i
Hill. MM lilt I ll.tll
tHON, lt,.N,a| Vk.r.,1--. Marlal
.-.nl
• til* 'I  HtrtW hi*
tl
■
'.
Ill
1 Mii ar
I
d»i la*l
land*
a Patau* 1* t*a PafclK
•wallllrijr
I
1
a I t'   .** ***  A***  ttt  tt****
I  •
I in I
llaltl  -
tilt i i
"1
■
■
***. f, ,
*'
< ell end* *
tta* ****** Oaaaetlaa
Ml  A    1
*tr* (-.ii *t a ti*** nlmm i »• itaf ■*****■
■
*!***
I a Nd
Ibll il.*
«
Mahl '    ■  I It  attd mil llll
, IU |<t Ibe tnailal imlutr
1 ■******$ *
II
■
till)
ill*"    '
*t1f..ti«  I
■
• Willi*  tit'   ' '«■ fwiUll
gaintl iiii-*',^l Imm Unit* ti*"" '*a*1
.iti1li.*>«ial Kill*.*!**-
Ul  .'
■ , * !* *,i i„at-,(ta»yrtirnl Vatifnttt**
I, a,1l)r..  f tttt.ati lotall tt|atti 1* trnliHt
■
DOUOLA8 It CO.,
ittt ,,.*4,t* a,  V*t,«..i,*T n **
1   r 0 ****  * la a,*.-!**  Ml
LIVERPOOL
SECTION  e
Thr
it liim nl
thr  Toarn.lt.
will  I.r  |,l.,,,l  nn
thr mnrlx't  nn Mnodajr.
Mn. rh 2ml.  Pi ill'* I .'..iltl.ttlr
rit.jr  li-rni*.  .-sl.-t.ill.it_
ntnr a jrrnri «tiii I.l
Lima In |>»rt-
!••* tinlM-
ln«.
RAND BROS.
■    Kt-i.l t*C * in  iinill Im |..lni Hi'ti I- ■
| A  R  Will, tin- .!'.l. i in ill Iiimi-. ••! Mitlitii'it  ■*■**
i I i-iii|i.ini  Mill .In I mi- nl lum Working lti.'1-i  |l*l
M .iiiul.it um r ot 11.. In ' arriagi  I
Bl  ,1,1,  , ,1 a w ,i.nla ut „(*,• ,tn am  .*"  	
NEW WESTMINSTER
T. OVENS
"GENERAL BLACK**'
AOENTS.
MACHINE
******* mnn ***** i*******, %**■ wn*m**m*
„ «.. _, **,    I    1 II   fl . - • • ■*;":' ■V*" mm
Mil-** M'Vi; l:l>M;\l 11 l"I-
Brenghley & BENNET1
REAL ESTATE
Commission aod Insurance Agents, Convey
ancers, Etc.
.<(7/.*.\*7*.s- MR ROBBl-VS COMBlMD AXTn
VISE .1X1* DRILL.
ornoa  douoIbAI btr-iti

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354157/manifest

Comment

Related Items