You may notice some images loading slow across the Open Collections website. Thank you for your patience as we rebuild the cache to make images load faster.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-17

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354156.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354156.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354156-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354156-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354156-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354156-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354156-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354156-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354156-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354156.ris

Full Text

 flWALKER&CO.
uu mm limns
11777/ WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.'
W.J.WALKER&CO.
OTSlW!58A^^"^^•?T.V,n,
TiLirio.t ii, *.« ai.TH.a.T.a
M
Mil Kil :'!''!
•NKW  IVI.STMINSTICI1.  IIIUTISII  I Ol.l Mill A. llll HA V  MIIIIMM..  Al'llII.'17,  ISill.
Wl. BI1LL1E * CO., PEOrRICTOBB
least Your Eye on
SAPPERTON
l.i US, BEAUTIFULLY SIT-
UATED AND COMMAND*
INGAN EXCELLENTVIEW
LENNIE & UPPERi
Real Estate
GENERAL AOENTS.
I...I "it M ll,.,,,,,. Iquit  iim  in*  i
ttar.alit; .l.iaai
»i "i,t.iDiTr.mw.1 i-i.i .nt* 'it,
iiiuii.
luiilli  ll'aituiliitlur,  tliiiiiliiitlitii amt
Vnrutiii In,, tlttt,
I'.lliit. ttfttl. Inula.-, at.tl Int.
l.ll* lii.iiiaiiu- ll.nl. (..il...t..i  |l...a.
I'...i,.,l
■'i Ittriil-ii i'l . MUD 'in.i'MHit
'INK l I VI'IM.
I* ROM
i \SII,
VKAR.
BA
VI* 8
ro i'i"*., ii.
LANCE  IN
PERCENT.
\l.
a *
A
TOR BALE.
-i in.it tut i.i.i
rtierapras
;;l: ;:;;'.,.!:,lx.'.'
in nt.H
DRUGGISTS
Pntcttt Modicinea
DRUOg
PERFUME8
Toilet Articloa, etc.
Macpherson
& Thomson
| -KI.KI'HO.IKM
MIIIIT IIKI.I. AIIKSU.IM'K   l-.li.,
CAITA1N VBBNKY
WillTty to Olaar Away the Blmck-
ui( Cbar|*i AiiHinit Ilia
ObararUr
NUl'OllNliUMil Krt TALK PiBBLT
Oamral Booth Eipandlng Hug* imu*
for Laml lo Cany Out Ilia
Bchamaa.
ANTWERP! MURDIR EPIDEMIC
Pat'ullor  Mothoda  ol  tha  Louiluo
■octal Purity Bounty Couae
lurprlia.
T. MACKINTOSH & Co
i\lM. 111.di K   NI-.W Wl SIMINS'll K, ll.C
t  i,...,,-.i I, tttlt ,
n .i.i, r.,i.ii.
HODS & GAMBLE
Land Surveyors
UILAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
lllllll llll ll.tl.  I ill' -I It* I til- ll Ml H-ltltAMHIS, Aa*U-
1 nitii.l ill. I'ltiiiirilt ' t
iiti.llinii I
Bitty tn .'I B.rtt
. .nil Oniric!.
[l 'illil-* Illl.llOVCti  ..".I U"
SOUTH WEST-
|1N , i ILK -""I turn, choice
1*2 iiuft lo 3 1-3
lil.l  A,l.ltlli.u  lo
th 11. ..lutluvlrr.
na.
HI -ll I.l  I..,.-
1,1,,|1, iHllltil.
IIMI a-  .il II.III...1
a. .., |,a„  |  a..  ,, «,.,|  l.tt-tHal  1***1-
a -.tl.a.
.CCIIHT i.u un
1  ■ 'I  ,»BI„aatl
nam
. I'.*., lataiaaraa rtma.**, *•*
-.  i..-...»..
CONVEYANCERS "<• FINANCIAL AGENTS
..la.!.-,,  ta,,, .-,* |\-l.ki».*
,...,*... *i l,    r ...a-, tal
WOODS, a OAMBLE. Kern Wt*«tmln«tar. B.C.
i, t.
ti ni
IIIUTISII LION
MAINLAND,
1II UN It V  I.KK.
iiiiii Ml IH,
v» all i
t IETJEN, Manufaturer "Tn;* .i',"-."."
 ni
I  .  l.rt
, ......... wuk.,.nrf Mumt.At,
S.CTJRTIS&CO.
^S
EP E
I0WAT & Q
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Thn tolluwlnic Pmpi-itjr has now bwii
placed on tho market:
i**t it. ..,.*.( i if
l'i .r. ,»,,|,- Ir.iaill**' *•** -ni, Mi imn
******* h»r*l*m
SECTION 29
|i, ****** I- **■**■    k who i **
Imt** ll..i!4ih» Iml* al ll" * i* **  1 htm
, ,  .. ti|| t- i,., ********** Mat* i. i.t
hi Westminster Ws
a la la.t 1. .link XIV, llaa tit. «|i.alila
MOWAT __T>
TURNEJCi
TURNEJ
6ENERAL AOENTS
=
*—T
^
*   * ,.
nicnl   ami   ntli*r  (.timilni'itl  men.
-itui obulnlni 'iviiiiiiif iiiIbii iinni .
Hi liiilr ■ iiiuiii.  'I'lit* itaiiuiiliiK  du 1-
bin bui (iiia*»tii.'ii to thi **iv*.* uf tbi I
Iti '• .mi  Ittl 'll. lllll till' .1*1-. ii I lli.t
Hi.) ii I ilii-tti.i'it,. l>>-illti.ri'i- Ol ""li
i,ut*.miii pirtniii HtraAfll) iQouih
Ui,*r,. ati*. nti, • al...t*t|.i,**. in linl.lliit
It, |„ I, .it,' I,utt it,,, i'|ii*<- nf imbllr uiur-
alii) I* in l* w-rv,*,) l.i iuiTi BUM
Tli*. Jit|>Hi, Cm..in*
i.iHHit i tu, April lit.  'I'lit' r*ii*ilt*n i
I'ai'tli Iiniiii i".,iii|iaii)**ill *ii-iui"r
hui|>r*-*. **t Jiimi irrivM ton ******* di
lit*t e\, i.i.mti litur i.f ih* world-
A Mild Rnquaat.
1'im*. A|'ill i'l   Tlie eierulor* of 111* ;
mil id lln-  Ut* PrlHI Ni|»'l'i<ii lute <
liir*,-nitsl a fn,iiiii t**|ii**i i" llif Ini * I.
Iiiuii,uiriii Iur lariiiliil'it. In inter llie j
i.tnm.. nl lln (iili.it* at AJicrki, Uu
niiiiii nf it.ttin. ami iln- Iiiuii i'ii** nl
Ni,-' ."I. I
%A*tr
DRUGGISTS
r ii.llt* It I 11 liv I . "I'll lli 11"
,l»«
**.nn\*ru
E.H.P0RT&C0.
SnccrrMor. lo T. O. STRICKLAND
IESTROYED DY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
.AND
MANUFACTURERS' AOTS
Putin on  in ***** ****mhU*kr4
. ■
T. READ & Co.
LATHAM
ESTATE
LM **, On..,,.,  B...iti,". L.l. ,i. fi." .-i.ii.,,  Tn Trtm>
• a, mil nan ii.. »*,(.*. Ihil i *• i>  Till ■« It. ■ *"'■•*" - ****
mu**  tl .*.••"- *3t.O a i... 160.Bl*  h.l ] I Bl 12 maa
615 FRONT ST., WESTMINSTER
i "Mi".  \|-i  i.   I • . '..I., nl *eii1i-
UH nl Hi larflt'l I" 11,"  ll.Utll.iu.  'lllllll*
liaii|iii| mar lli* *>*•*,* ol 'i pi a lli K*l-
in it inI Wiiir), M I'., t* * I,niiiiii *****
•till Ih tlm raplalni  fit'.r   The  l.ll'
«u| l--at|.-ft ata •....n.lt-tiiit |mtHl|
itai tit*, i|itiii. i.a* bOH Hn- tli tiui nf
iiiiiir|„i-M>i.teti*<ii imt that be aill, al
liit- |iii>|wi ttiiiu, li t****t iltli a •■ in
flfie rwtulalliiii nf Iti* illegaihm*
tuning It I igalii*! Iiii ai *•! niai* I litn
i* reanni lu itiinii lliat lli* evltleiii**
iflllill Vrrnof i» a* ifltt ralli*r **tV
| ll roll |iflurl|t||ll nn tii* ItllMMll ll
in ii'ii'.i'iiii-*! »i*ia" tili'i iipurti >>i
I ltl*rk*i.iii« i ifiala Vtl.,.j. .i,iii.i.i
I In I,, r*. if r». a,)-**  a  i-.i.*  I.-I0i  of  In*
|tiiM>nn.rni ll ** lurilirr rumor**! ihal
>. ai, liti|a<itatil en.-- In Hi* ,'a-M* lia*
| i it'ii...i  Thar*  I* aikleoU).  i*- '- •
.ta*l- i*i. * lt..rl  In *******  Van.*) uf the
• lull" ltd *n* tk0H ol."  1"*Hat* l.ltw
l-.'-ti ii* .... !.t..ii l„  il..i.i.  lhat  Ihe
nun uf |.iit.iir umi iiu r win ia u *.'i
***** h* aii.i»u.| Hi* mallei  i„ *lr*>|».
lb • * '*■' *.!.-• mil ptol iit
leaalti hii fufOiei it itnl in* m luluetiir
, TW *•*,*, \ of rtitu*ui*iuf Hii. in >l IBM
j (tulillr wti lb Ki.|l«i"l ti **ll Uli.ituiwl
iiith*i-ai* uf Mi  'tiirlr.  In.i.  -•
■ .Hi ail til* -MHpUOQll  ''•''•'
j  lllll I* lil« ILr l'It.|l|.  -I.t. 1,11,. .  ii.'l*
I ullb*ijlttifi«*ii,ulti4i>*l|ti)r4
tli.*.|*.l i K|U|. tt.l*.
Tin ,\. afiaittnllaiii) t)o**ll*oi ha* l*"'i'
i'ii  *i||.l  Of >•>  lha  mMIB  l***iitlt,
■ ait-iluilirr mill imt U.t- a*< i-l. '■! Um
..-i "li) il.'t Hi* .1.1.1*1. • l**ir it. e.iH
li.| Ilhel-atei* to ***p tt* lilrtiore*
ti-fuil tl.* *ii\rrti*met.t t.niii*. Mi
l.n.*n*«i lia* t*«*ii it«r* tall) tulritt***,*.!
i- **tm****** lb* ****** ********* t.'i'.i'tai
'•• i-i, il* >a»» il.* aiiit-tii.t* roollim
lo '. I4R. nt ******* I*. il* reon it* Mil
■,..<* Won |*aiHattir>il lhr| ilrftuatK*
t| lariuir 11 Oil llitl**|ute*l ttllhi'Ul lli*
iai»tint, i.t lh* tiih.,11. I****,** iii*tii
tttlnl ntbllldlrMuo In IB.|-*Tnl p'**4t* *
I.. ilt« OOloOft mti l**r*ui*. if |«aii*il. II
• unit! *m ll, n.f..|*TUi*i.l -I *••*'! •i'l.
.n.i it,, ■•.111*1.1 of «,e aprmaJ. iihi
otilmot l*«a|iltiti tb* nihn-I IbOM
■4tr**tt> titairioad; i-i*tiirai> lu lb* trit
|.Ui,<l|'1* *if  |i.t»riitiiftii ahl-h *a»laia
uiiit.h.d bei*thrr uiriiriu.u mT*n  '**"•*"-'",!**£
Tb*  delefllee  «ill  *i »t*l)lbl«|  I* | JHh *'"'„!!!, JS
1I...I i..».i I.. I.ii-*  Ibooll i*lll*lo*bl
,4 tlirir d*%a**t* eiii.tiui * mum lA*MO.
twitat I'ttritimt-tit ti-iittiiie* to itt i- iih
ettli ulhfl (•••tt* ll ii e-tulti.l !."•
*t*r, tbal ih*l *ti< i - ii|.atiii.* aatt
ai** |.re|*ai«.l U *>**i II ''l otakiia* II.*
•llt.bf**l |t>i**ili'* nptt
tlalai*, ami ***m*,.t aii mm
Itsm ***ti n«aii*r It n ■Ifollriol
uii Mi l.*»*r*Mt. ud hi* Mt**4* lo oil
th*ll MiLtef tali*** l*'*r ial1i#fi(*ta4;i**'il
tan itl !• Iba I****** *4 lh* I Mini
>U1**
otfwow nmanunm
***■■* N»«fi,itttiliai..| *l*;**iit> h**A a
mil ..tM** at lb* It i*  Hi
*i*bti,i vhonlbn *\* *
thiol* oitli * tiw-Mp latooodtol la lh*
i,*u*r Uimih lttii>*,*t*i  *
• til  CMttlol]   i'"-"'  1
tfvt,,  hniMBlhl  i**r)  <*H,Mvb1l*l ****
\   ,■   . ... flu
** .i.t*  nm   ' *■•   I.l*
Hh **i.-i|iiit1kittt**r**.t im
Ml    K*l»l*-tB.   *h*t  i*  th*  a**al.l|,**t
Ulk.i la llw *J*Jt*|lt*.b. a.i.ilTtl Hf >"l
i«l*«,.|i.ht Ihal ll tb* ta*i.it*M. tall* to
•crn«ttii«h Iba .*ii)*^l* «b>ih lh.
>»ltibt*li l-it* *-t ll't.i i.ta-iit*!*, N*«'
r<Hitt*tllrtt]a)ii mitii ***** I- Il** t *****
Malm f.-i ll* faint* lt.*|.i|ii**mi II*
nattil llalil*K nilN • ' ■
•)«Mlhf In* It**  X*«f.atn..tl|,iil»|i la
tb* vt***** ******* tnpntoUi mm Um
nmlatvnt* h»l»*»o Ml l**** ***A
l***H>tait Illath* Tb* A*--■
4*t*l.a«| ib* Ml uat lu* b*ll*r **** lha*
foimeill ao*l lb*| *at* *aa>r lo injoti*
NioliaoiHtlmd a* Iba h*r lo lb* tala*
***** 0i4lb*l,< lih*n*«
nmn *•• ***** toio
iMfOtori  Matll.*«* *ial»Hl i*«lit *n
ib*  ll-",*- *'t i-woum* ihal irioairtol
• airaot* ba-l h**a um*il a*iii.«i ****
w*iab*nut i^ii'*m*t.t. tiui titb had
1*11 lha (l-M.,111. l.*,l tlm tail V*l„*l.
no* .if lb* *(*'•**** bad l*>*ll| **** tt*m
ttal) •» *■*.*■ ** l.r bad l • t' i ot lb*
•airanl Ibal ba b**l *toll*d f«*r Urn****
to •**■■*■ lh*
,-■ *iti'i i ** t-tiM.i pmtt i**i>
0*0*1*1 1*w*tb. i**ftOiii,d*l-i*f*li>-f «t
•lauibuntiK lh* Mouipurta.
i in i nt. Aiiill || i ltaii|i*'u du*
Mil I. lUtM Ihal l li.taiii |'rr**rne iln.
wi* r.■*..,il) npOftOd lo have rein*
f - || ItoautQrtat al lurl Thah*l
haa hail a halll* •Illi a fun* of MO
Hi ' •t'tai" Pminit -lefealwl
it.* n.t in), iii. uiii'i'.i*,) lufanlrir vur
lui Iheot after it., ii ir|i'il« i'lit ll
ihf Maiiitiufi. won um***!  Tha Uriilib
Uml ******
The Chen.. llui'a OhooCML
IIImiv \iml I', i'fi.t'f llliiuaifk l*
at riirilrl. li.r»l,r imlaf. ami Im tv fai
d*iiii**l hlttiM-lf tn all bin litiimai* trl*ml*.
||.- rofllld ir.i. r*|») in **i aii>ihiii| mi
lh* lulijrtl .if till lifr.tr Ill.m4* *l** ll'lH
A ■MINI ul N. Uh.li left lliml.uil
■Hit) thti muriiHi* fn, ii" .leoiumli' In in**
ti.nit loflooori linn*! Iiiitnarrti, aad
Hill,) .illirl* hair blOfl tb*n »lln*  liilli
.la, It I* kiiuan il.al ill tl.r lllmn
tt.il ..tli. 1*1* iai. run I. uiui ii«'4 10
tlrtral th. ***** liaii'tllur* ami tin* iluiu-
lar »i-- lul* Inr Ituaala. hat l-***u iril*
I,,-.*,*, ■•( it.. ,i„»rM(n* til ufHrlali i"il
Um iv.'allit* •i.ikn-i ll UMMJM •!"-*
un ih, .iii.ri tiRi.il. mm) atlmli'n -1
the m-t haiiiellui bat* *..!.* tai ltt*r*le- I ^ral»d Injur)
Uiuiidt-I.i •alih Hi* *.l>*ti"ii. ibd du
ahal Um| i an id t.i. *-1 I ***** Kaiaiili)
■ii.*iiiliu.iiilli li-r tt,. n i haii.ollor,
m ih* i|ia.iii..itirn and wanu*
I*. llt,.(. M.r   I I * l.al.'.H'*I •   * II
jattlrt* ll** *lia| In  If  ■a,i*tlll.f  "I  hi*
lltaaoM  thai  PrtOCOM  U-*
mi,**, .ini ll.r . l.ilalr*!. all Modt to ***
ll.« l'i,.... return, .ml-.f |„il,ll* life. Tb*
" | bmol b**lib
and .|.i|iti |ii||tn| lb* ncMt lml*oi*iil
* b* in* mlttH ihnul lh*
it„r,i,.i., - i,  Ji  *.. ,'. rlibo -  >*
, *■ - ... i i-.t,..! t.naard
• Hh |>t*a*uiti I.. MVtc* lu Ihr Hn. h*tai.
ami !• bui.tiiii aud bnt**ful nl ih*
f.,t..r*
Tba Klatin. T**m*a 1
Mr M Ofl nt]  *nit* thai tba mkiAr
..f tln-r'.  II   mi ID it hwdttrd Wweati
|]  ii.t  il.r *-***mt biiii*r •111 t*
m.i, f.*r th* rati, io ** Aay*.  Trwb*
batUN al um*. and
.tmiltabi *l|i**t I*,
hat* ti.*■ .-it. r.n.i'1'.* otlhln lo A*y\
,\lt it,, flt-tii. pt**t ati-1 lb* taa.hltt*l|
HUMAN  ItlHKI.S
Hold tht< Nitroto Porta, But Fiml It
Hani to OhUin Hu|.
pliua.
CAUFOHNIA  IR1MT  AT 0H1CA00
Tha Tug l.i-i n»* 0*U Into Trouble for
Vlolotlotl of Mann*
Uw.
RAILWAY TRKSTLB  ACCIDENT
A Poitmtetroea and Hm Son Beitvn
In*' miiii*  and  Tban
Burned.
S'RM  Vi.iii,   A|.rii  I"   M...t<i I'lHil
and inuiiiaiiv  have MMltfld idUDItOh
(mm i hlli itili-ti iiii*. Hut Ui* itiilui.
BOOfllto held IU flnt leillitu **,**■ ,
Aai 1'h* il*-<•['■>i'i further **1* ******
liltlil i'» fiiiiiulatlnii *lialeivr f..r tbl
ir|-ri that **••*• tarlm A11 tu tie* had
■,.!». ■a-l th* iHifniaii'iif* fundi at
lh* dli|a»ai '•( Uir ii.*iif*ftil* ami had
rr*l*i.t*il   hi*   |*»t   a*  mlnl.i.T   In
Itm.*  'IT..- t-ia.ii I tin' iMUfMtl
lb hulitlbcllie nitrate tmru  1*  a  MM
dini'uii mm.  ProrWoii mm  hm*
iif."i*i.i (i.-ii. the math at an IMI Will
nt-rii**. wiiii,- the) lain mithlni In
re*rime|i Ihe oltrat* I* iml ItOlui el*
l-tll*d
Tbroufh 0 Tlr all*
lllllluaiM M-t. Al'lil II -Three
aien «*i*i kll1*d and Uu ■■ri-"i*l) injured lhl* murnihi lit an acidam nn the
Maijlaud iVnlial Kallruad bear Kail.
i.m. Md  A  bttrtlihuund ft.i*;.i trail
Made u|,ut Urirtiiud ll,t**r *-n*!l.r* *li
irtmllil Hi* "llteiihut" 1|r.|l»»l,flt Ihe
tretll* ii.llil."^! |.|**'i|'U*liii* IHO nl Ibe
r(,|l'.r. at,* |U the tin li.l.i Ihe *ti*ltU
bal i*   I uur uf th* ■'■■-  Juoioetl  lbil
,-»■ v.,
1  I	
Allan  Unu
mitt at l,ui>-
limn
• if Iiniiii
llm *lil|'
Mil
A|<rll IH.
t lir lr
uiil,if 3| t
%
A*-a.itu tba Low
l**»OI  TIlVMU-U*]   Al'tll
lir tiuii lui Ivnrne Iiu ral«^l fllMI
UM-f \i,i'it*in  lul tuen here bj I0»- ]
lol 1 \***rl *ip hound. In tbdaibw. II U
■ IiJUi.-l. t.f l|,e I lilted  ilalra  tlatulea  j
The I/i.f i.r (tlrked u|, thr Al*e|tiab ibl|>
urieblal in  lha  alraiu )..i.r.f*t  a-.l
lu*t*lhr|  Ibinufli  the** »aler* I*. ****
allI*. obeli ll.eta« |.iuhihlla a f»t*■)**
till l*,«ll.| an  iBl.ti* Hi U'Ui•*! l*M*i, 1.
*i*»r*U. ptt**   lhl* I* lb*****,* "Uri'i*
f..t ahkb tb* Awrii.an tu* M.m*  Ml
|i.*d»l«i b|  lb* lanadtau Ul§M I  *
la.i eittlrr •hm  uur .*»h *"**inotei,l ■■
Irfuwat tu interfere, and tu* own ai* '
lubd 10 ibelr *****p****** annul trnni du* j
tlliaiuittil alalia.I Ulhl  bete It  hootr. _
Th*  .a** *****  *** ii.tr.i.ialr.1.  and If
•uH'itfi,! giitut-di ui.i hrwdi ******* !
Ibe Irmmm «UI k* ppor**4*A i*ii< **
Uuri
arrmiRliiit fur
ilmbli iii'ivr
llrillllit li'Tifi In lttlll.lt I iihinililu. The
Iiiiii,-*  kin* wiiiin nf  Hi..  iH-it  nvor «l-
laTir.l li.mi U.i* |i*rt ..f il„* o.iniirir
ffAM ,.r PODl 1'I.AV.
Wooomra, "nt. Ainu i». -Tbibodf
uf .Iniiii Tip*, a m, li-tu .in (armir .if thii
liellliliiirlninil aii lo'lliil tui 1 Hi 1 , f
• aler jeilrrdi)'Huh a il.i.l ainind in
I1I1 linitl.  A* hi* |uii **- lying hiui*
'li.lai.' .- fli.in Um laal). It it  (. IHni that
fuul |ilay lia* i"**ii OOWnllUd.
iui*. **r onitm,
Umk* ri.ii'mi, A|irll Hi Theiuebil
letl Un lurtair ami it,, (, 1, *** t,,,thto|
10 I'letenl llir ..!„■,, 11,* „f naviilltloii,
li-.-i. .*i. r*|M.rli timi, l.aku BoporlM
an* tmi liti'iiiilr toM Mri| IpMlBI
ami It 11 iliitit.iful If an) uf I'mi-liait
I'a.iti. llefi «ill .iiiin-f.it.- ihe lu 1 ,.f
Mil
\"ini-... , 1 i-.i in
liar ISmtiui.. um, April m—ltii
rr|Mitinl nn hi-iulii||t; rellahle aulburity
ihai  Mai-It* a||  tun  not  *iiml  fnr
lu.niliiilhiii rn. Miiittiii   Ii it mil Uni
II..11 Mr  I'ailiin. n r uf iir.rul*
tore, em In*!' »•!. ami Ihal M*.T**,i,i,ell
ha* t*** tiR.-r.-tl tM MMflotOOdlle] of
tboHloll Wo. Mule 1 anal and that
hiti.tM'it li*. booo |.n.miuii a *eiiatur*
.Kil.
BATMATIM Ofl M
lUviijmm. A|inl IA Thelulunhla
Hlter li rliloi ,.j. .!.* The iieinii-r
l,)U.,o nf th* I'. A N. Nivtial!..', (..,
will iiiii* Ihe flrat tni> nf lh* HOMO
tn S|ini*l'* l.n.iliiti un ..alurda) nett,
I ail. Iml
Thr) A-trd Badly
iIoki-i**! *,. l'i, April  II  luruner
Wakeleld'* Jury lu lh* Monwood riut
rate teitiUtened her* ttalat «ltli a W|
lal|r allebdlbc-e fn.m the tiilnllt of lh*
rhil. The teiUrouuf *a* m* danta|lO|
lutbe  .lllael*   The  »llbe**«l  tlat.O
tbat tbe rtutei«, abuui ***** In bomber,
bad beea t«o di*urderli ,lurlti| their
l-it- 1. !.. M--I* «.*.-. batli * itQOOd *****
tUl hmira and 1bleal*h.*.| tu bill lb*
ttial"ta«*w|*ahl* (nr telu*ln| to J*tin in
i the tab! The) Ihlraiaheil tu hi.lb lb*
I tutttltab)! .i.-i** u.'l .li.H't) lh* uteba
'- |1 M",*l" 1*1 tl'd ll.it-*t- t-r*l .Iflitittrl
; allh ib.lrme ai.j »r|t* aiiii**1 *ii'i* ,'«
1 and ii'f.n. en*,* i.u .-,* t. ...iim mhi. a
1  lhr| ||.->ju*l,t-. '*i.iii0J lit
lha *•• 1*Hi, -I the tolMf-1 lOtoO in Ihe
Mill MUttda^al-ril Ibe rtblem* *it*a
b) Ihe tb t*uH**,
Boud1*ou» California
Tb..ua.bd.„ti^!|r;^l
rOMT MOODY BlI-rLM
WMl IM ******* at th* P*ri or* B*toff*
Tlialia* *** Om**
|M*i M.-.i-t. ll 1 ,  April l«-TM
■ i.Mlrllil llbt-M t.f Ih* lull Ib lt.f l,*i|h<
ta.ii>.a_l*)f T*>4i M'-al. (•«( fr*iii . uiiur*
irea,* I.ili*i* at l|H tll*l.n| tl|at|, the
|mt|'!e a| ItillUt, I iil-.a.t-i* Hi, **\,<*4ai
* pait* nf lh|e« tenll* OH", l?,|e|t ilM la
Ihu ftil at tfatU tailed  tap  fttow  Vio*
rooiar  iod after 0 t*tt*t tti.^ii.**,
...  i„  a. ,„  ,.... hrr*. IOd 1 hightu. -n mm. tbe duplhltloo of IM
,,,„ 11 n.,»..,..,..., m ' ;■„•;•;- BiZSttS rt*.*J8S
t.Ir.i.H.at  ih* eiblbllfcut  l.'UWlbl  t»  ■ ^»wft»H.l*il*t.|b*|ii|t*  '-
• Mbti a few d*i • to «■*!
Hi*** In p*at* ■<>* tut* ti.* |*.«*r ion.***
•A,   Tb*otOl|Uini  hi»*»tlathl)  *U«b
£tlt*otdlnait  *i*eill  in  |>u*hibl  tbli
botafprin lorwtfd 1.. mo,(,iriioo.
tr**l ,ll|u* fair Ibal oa* incriillr held
_ lioiier
air*.  Mr. Morta) hai „.*w .h.^mmI of
mmm ol bl* lltod (ttf Ih* aaote norpooi
IOd ll llMOt lb* MOt* pth-r. • '   .:*]*,
TMO*rrow ■urn a Tiaai
I he r ,,lt Math went lo be *****
t,.-..,-:i.( 1.) II M B  Sioibbe ttto
M oenpf a tmoolneot
.  f eterinn* «M
:  |r)lib*« a l-ial nl*bt'i  lub
■i^*ji*ntm£ as-r*** -fm^^js .vlt!, -trz
..a*, a m m* ***** *-''! IT**' uZ***?,.. m, "Z *i
bate a In* mi* bard l»k>uoilt>* attend hi*
•lira III* ti*»Ih*  OtM |0IM
« ..ut ..I  |\>rl  M*»*4i a
proMtonilfititmi  Ihr tuihu* ******
* t  *,m* and
1 I '... ***** lull Iti* in
eiita r*n.«*t tm\w**nt m tb* (i*«**
Ibn •lilt- *   1,, Tbobwl
■ ■< *atlp and iitdd Oie thn**
of Mt log to Mood "I* iiii».ilb*™i lb*
pHttflM-. *
11 Vaa Ba •**
*i*ttti*t», iti*rn<**ni tf*oH*nift 011
rtdlei I iwill nm puo) up Mi KeaiW
»iiw^ «b*b ih* antflial. ***tog lb* o*o
nmn htmm tmiMiM. • a* to alrtirb *nh
a*imi*tiOH*ol ood adMltoiiirti ihal M
beht  Op  bl*  tnr*fe*1  Ibd  J*""*""'
ih*«nd u* hi* bind *****  lli*i*4*r i*an
uW rat ittt man. aod ha*d*** tvoi-def-
■1 ■'•*  in \ iitiall*. t*,fa*a*t
1.. **m* t** —Wr ui* hi* ontunt 10 muUr
•*li|«>l*iti fa*biu*t Th* (••ii| •*•
|M11| IOd hut hod. ••*-triad. ptt****4.
. ,.| nut h*htnd aod tiled
. ItOWO lu IIH1l*h lidanUa
tmnlral.. it**at bi* r 1*1*1 Hot It ***
aU **t <t*> ■*** and a i|oi*t*r aolmal rnold
1*4 he found ob*0 hit OWMI h«l* ***
nR ahttol hall ao hoot aim*ant*
•tnitbrtn 1 ilift-roli. Iron tha Mujit
Ar*n to the MuM bapl amuoUlii*. **ii
IU .-table* aod IM dl*pla) il a walnlA-
real *** TM Hanta lUlbora ethlWI
tmt oitb 0 touhip tM IM day out, ihe
Halo UMbllM o**l m rtoMobowol
aodd*ellt>)1n|lb* etbtWI Hi luOvuf
A awoibei | rm*.  011b •rhor*«iei1*1lr *ai*tii - *
FOR IHO EACH
Ifutlglt |t*.*rta,tl*"t'l l-id 1, It  * *  1
\. a  t\. it in tn.tr 1
t***, |u u,1.-tdl!a* *» »'  '    '      1    *
-*tl*ri:iil«tN itidl-tt*
*t.  f...
t a
• oJultM
ON EASY TERMS
1. B. Mackenzie & Co.
|:*  i-iO-S  General Agent*  607 COLUMBIA ST.
QUEENSTOWN, B.C.
NT lltl
'
***** !M.,| btl
' 111  .1.  .bit,
1  ,
bf  hWlto U eeanii**"
t*pi.,aid fi l.a««i<*
tiihllnl tfln-
I*ari0r B «naeli*>»e* ** ****** !•***■
1,.ar..il,'
1*1(01)
PM tt«ilHt,ln-* led
a  ,.  tttl,
,.. ... ■-!
iP.MaW^TSON"*00
REAL ESTATE BROKERS
mii 111.11 Miir.CT
p;AIIYTHIII6 AND
Severythinbii
FINE TEAS * COFFEES
J.D.RAE
1 BUM! A Ml li bull.1,•
nit li t. II•
GROCER
GROCER
nm iin.i..- nnt.na
H.G.ROSS <fcCO.
Colaatbla a,.. Raw Wa.taOn.lar. B. O.
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
■ •■ » ii Iif* A**niiff* runipant
Unii rinadlan 1 * *.i, *,.:* .... (n,t
l.'.iit' ■ ind I'rutlr
111? nl 1-timhm lit* liiiiitanrtir.irtlir1***''
yitftar I'lf* A*.iiiin(*rtitnpanf
ill Mill* I  ltiai.tlltia I  ,.
Policial wf imn without nfonnc*
to hottii offlci*.
••111*1 nl **et-*t Ma* f*t nl*Hi. m tad *
At.C Cod*
theHaltati* AIM), ba* a*r**d *** ****
i i.i.... t„f ,*.**.,.. ..1 iwd 1*01 A Hb
*0d.  BOO* Whfrh he *l|| Mtll
fain n**0). «n* uf  IM a**'
■ahkh he *tortt* M liderOl "IHla-ii
Kniland ll* Bill In*** tlio* *******
kny addllbinil land, and aill *|*nd fi»m
|f..l*. I.a IJ-latll ilt l.t.li.11,1*.  >ll«*    I*
andnlb*! l»|it"tein*nla  lh*-*«
Ibe  |'tT|-iit  Bill  a*araa> f-ti, i« *
pttmmttm*  The laml I* badl) "|»*l
j led. amt Ib lh* Jml|tB*n1 nt ni* M* tb* ,
prb-e p*h* I* *****,tAli hbth
1,, 111  ra.e tOitbi
i   IlllfmHi.  Hi* Bi*n Bhn**l "Ml llt*Ol i
] I'ali* l»««lb t" MlMtM no*IHH ••«
Obllde 1.*m* lb* KuaaiattllBBtH-l. I*"i*'.i*
lb*t* 1 Mined ***** h*  lh* |*tl***   II* 1*
1 nu»   |t*lluiwii|t|   with  I  ttttm  In ,
I l*t****
) The Uml ihimelkti *tal*d ll lb*
||.i,ie..( l/.r*d iaala) Ibal Um  U  ■
1 meat wmiid nnt introdur* 1 Mi' ill 11
huilwnd* tbe poBer In pot their Bitn |„ ;
! prim fm Mu*1n* In <*.tn|<lr «lth an :
, ,.rder nf a ota|l*tia1e  re*tuMn| mn)*- ,
|*1  ii|t.li   ntHUMtl  bai  at..]i»l,..t
1h*p,iB*r li»lBt|,iia..i. a *»ife t«t  r*ln*-
I In* l„ lite Bill, her I(in1*an,1 and Judlei -
I mold md all*r Ihe laa.
ri rn.**** ra-i*. ■
**<■•* -. Ihe llelfa**  I I' **- ***
I pined thtBi tn*'*iii'.li, ahlle «aitant*
wet*  t*ln|  i**'inl  f—  bl*  all***l  nn
• hii|e* nf unnatural pm lino* hi* l"**n
Irtrad lo I'art* He «prnl a *** In
INIendlhebr* aenl In limn* 1 and I*
Bob In Ihe lt*i.rh rapllal.
IMUPPBBBBI 1 -iii'i id
IVemi-r Hudlni *tate*l 1i*t*1 '■( 1
r*pr*aen1*11teuf i,,,. 1 - t..| I'm* Ihil
Ihe ,«l.l.il ...mrtur* * nf Mr llllfn*'*
llatement t»*r* lli«d**(ii*te Ini hint 10
fnrm an nplnhm n|inn. ami thai h* •••
• litlni Id Ihe leit and wa* lincerel)
dmiroiiinl l friendly ***1ull'tn «( Hi* *t
llllni dlfflrnltt *j>
trot nOBUAB onttmtta
The Hm-ial rmliT fbwiely. nl wblrh
Mr W, T Mead i* Ih* laadin* Iplrll.
hi* been mahln| llaelf nnn*iiali* plim-
Inenl nf lai* l»raii*e "t Ihe noiel
oielhndi It h»* tlb*n In ' alt? out It*
('ti)a- la |U d*tertl?ea hit* h«*n • aUb-
ii.|  tuloui  Mmbor*  of   pit Ha
ft Baw Bl-ao* Q*i»if
ll brrOON* hnu«* lo Ihla .il, •>.»**-
i"** a**< ibal a IMI laluitde ilna*
'(.lain bad beanhnaied al llll tt***
.... I*.. i|t|i and Thlhldeau.
mm Ol lh* daim •u<tw.|*d lo l>l*
UM It twrH»rtlt*d ti| lb* <*irelB«*0L do*
******* "I •'■eh *** potdl*b*d al tb*
• • l.tr-alit Mi'«n* Thlbftdeoi.
aad Iiu). *t<*t«i|*ioied b) 10 *lp*ft
firnn ih* N*1***o l*!*nd .juirtie*. and
* M ha* bad a i<**-l deal wf etp*rl*m**l
k**f*l *a|uair) .mi lltiinaidinM.«*blap
rot »*»i ...loapect. Th**l|**ll
*uh}*Mod i**r i|i*r1in*ni fnaad lb*l*
to a HlM eiaaainathw ood pftmaaorBd
Ihr al,w* fat ati|t*|.)<i4 In Ibll ..faith*!
N.|*m> 1*11 btl t,r Kaelrr'* II* «'**
il»t..,l,|t lb* it. ■** rtitthl be *t|mttf*|
to '•in I'ranrinH. *^at1(*. lAmland aid
1. ■• • lh |*i,iM lolh* pttt|.lle1nl«
The  (.i-atdatl  ul  lb*  qaart}  1* 1 lne
i>f ftwll Bill alttt* awl IM
urmnal *l*a «t a liupbal laltkn Bill he
< illw-| ooti A llob* 11 |**l in dlinwlei
aol'i.i'IBd Bill m. (*•* 1MB 0.000
«-ia*-.|*i altia*t.-l n***hl*iobl*atl*olhm
Tbla *h4******* ***Umm * ***** IMI
-uB*niB*d :.iiwmani*a|n Ih* hiildttt*
•*t It, ind lb**«* Ibo BBOdefa lib* up Ib*
rlb.ltil *\r**mu t>) lttab|eo*vbl) I'ael*
.).,,■ 1.1, a|,.(ii|. a Mtaiablil tuort *U>
fe*t hllb latalll uf -xyvtm mt**** tbe
M*lwadW!*tll*!*pi*i»*bi-1" 1 M'
b***M*ian OBn^B*. 10 tM iMmrorttoi
of »bkb l*.^--in*** Bar* •*** A
«<4*|tdlM rolled MO ll*Mt*l Mi****
thai oo* h***H in ITMi |* a ohmI internl*
10* itaii *nd MuBibt loiu put *ywn
-. ... \,.| lk* l*o*l ,tB(«>*li*n1 t4
Mhlhil* I* Ibll ul *** lltedu. ahuBtnl
It*»i I*.. 1*1 aod tM barbit* ia lM di*-
laat* Il.e ntiitpi a»d A******* Bill ha
im, •ihlbUhio llll IM )•! ol Mat.
U limit, April 1* -Aoulbet too
d-dlai ,.ibt*ff*it itltei .el ill* ale
oo* r*rrti*4 it IM ti*>***at|
deparlBi**! Ittdat It WM IMI
1.) a *l**hlb|l*-«. It t . ***** TM
tiN)bl*!t*11 la • l*!t da*l»!t**i*BB*i 11 I*
«4lb*a*|t*aut l*«0.th**hl*it"l> MM
TV OM* bBO!** IM pttltl»lt ot liehelBl
lliotwrh ood la.tioedhl W B ll,-«lab*
■* ,t*uiff and Ja*** tt. Itfall aa
I nl1*d Mot** ir*a*ar*! TM "I" 10
HniH-tt* oot dMIed aod lb* -T lb
Mile* i* OM    rrvaaed    TM
g**mmttha* UlMo««h ** mrl* tktmr.
Thr ****** IhrwPBblrrfelliieireHeoUt
ete> uled at**t lb* lebeial ari**aiam* M
IM out* h (ibel) tu d*v*it* MM IM
• -t **|*>!1
IB lBr**Bl*it rtui h*
Au.4n*t Oenerai Mtil*t I* alll|««o-
lB*d 1., bli Iteaidenrr b| ****** and OB-
ifekthomh 1*11*1 in Mi>odai Bill
I* ****** In appeal  to* IM ************
In ***l. fltdo IM  nuotSrrufe
untlit* IMt *t* faelb* load* tor Uod lo
: Ihliiklaltl llai) MrooMeotli iial*d
Ibll  10  etetf***'  *****  ******  *****
art.bl4ua.tta- than Mai* al lb* T**ri*
TMt*  Mif   tpm*   Ami*   M
* lo   BbriMr   IMl*   Bill   fa*   *u|
' ftckoi  Bai*r  ai tM C 1*. It,  wMtf.
VintNi-f. tu Bt-*i IM it.aonhip K*.
I pfBM nl  India  BtlMBt  it- tm ol a
dr**4|*t. it M* b**n iot*r*t*d Mr* IMl
. IM *t*i*ll  ****** *MwM iii A al l*m\
Mu>*l). •Mit.  *n«  at  Hm ltd* lb*
Bile!  BUBhl  bt'  quit*  d**p  raWBlb.
AmBM, imt******* thin* l*b) bOMll
i* Ihal. while IM p*Bfd« nf VaonaaiM
Uf al Kt*-* *-.( •>••  •  n1*,Bhal bind
uf a !***p1bMi  IM ***l*grt* ahtmti ****
\ IM p**H* ** lb*  |**ii. hra-M br bU
- Bufahip iM *4*ym. *i* * oott 10 aot
*a1*rpri**  IMl  M* bmrtlllllr fnr IU
Nan.  *k******  lM I*  T It a.* || to
1 laad IM KOiHvm  uf Ihdii a (i*wt>i*ia
. ai l-Mi M-»»it IM ir*t«Wr****** *** *
a,at.*! ***.***** **■* 00 **ii»*a fivao bl*
Bn**alp IMI  Bill aiihe iMm t*el it
I <**>*** ******   TM  Ma)o» il e**B BOW
prppotiof 10 aUbxrai* uriibBi nl IM
*p*m-***r* and -i^Bbntt Irrt."
*ah*1). t*«lBblB(. "MMIbo iHt* dill
Md Am* Mb*-bmb t*4i." ud ***«bI*«b
nlb*t tttm* IB IM IOOM* •train. ******
|.Md bi bt**+!f and lb* ni. riarih A
Mm***! Bill aim M 1*fi4e!fd IM *****
tm* *****U ********* M*.
I Yubi twir**f*md*Bi B*a «mwb •
I ttlbM lOtonMlBB pfaM^IMpb iMMbM
dil ll ■•• • 1 - I <t».*f IberrvB IMI
BOO lit* rnBtMMieal IU !*** ** IM *t**t
tetfllta **** MM 10 tb* Mtnii,*.
I* Ih* til'i ******* ***!* blpp*a*4 tu M
•***ialBirah)fti*l tt**tiai.,ilH aad It
tn* i**.4i*d lu rMehnu IM 1Kb ol
Mif *y UMBbttot 10 0 Hill* OBaatlr
•Oia**o»*oL TM Batf •**! |** uul*
nibbed hi Ihtif aaaari***t ****,*****»
iad IM Mainlaatd Ihoaibl it bimM tt*
It* band la th* fa*, oitb lM mall lbil
IMt«vB IM OilUb aottd tM BlMeM
*.*B*id*slMi*la*Bi   TM tiubtai.  1**
n****m****m Mtoojn  M-**rvJ T.
**,****. Mtob*. ik* allli >• ra**t*m* to IM
Cihllr II hto muto-noM* ***** al t»-1l
undltT AltflKoM hi*l**a lUhl-
*..r*** ■*****!  Ol Kl'* lltfcl f"T IM llll
ibiM MBitni-.f Mum mm *****  tfJ,fc„ -mpn-i ***** **a\i in***
■ op lo tb* *opt*M* ivwn, Io lM
a**anlllo* *.4kilor *>>.*r*l UM ** hmMly
ri***g*A in piTpiilb* IM ri»t»r»****nl*
ai**- and In IM alW-ne* «t albdnef
l*o*rol Miller. Bah*** a |«*.l|«meoieni
rao M w^BttM. Bill app*ai tm **r
I'oitod >*t****
...  •    .1  and  beaalitu'lt  dippled ^ iniii nitnrinut i.ti
I a -oil.rntlt  *U It I I.l* fatf b„i*-|t,t*l
ul  HI  bind*   ll BttOM  mhe  * an
f*-  ■  IW Iftffi  pvbtk airu,-iqi*a and
al*,. ta-intlliahte In! be**) dmb bilM
ln| and *'»h ■*•<***  Tbe  ****** Mtbl
ia.fi  t-iijit  <ia.ri.ttl   I'M  pr«i •
bin ■ biMi H
Tw* ■•itlll
Thi*** «b't«* l.iiiin*-i« rail* th**a I"
Vhiorla .lufiti* lha Muiin ia'(..»rt« md
Bh.t l.lterollurwd Siuabll  t*l*nti  «il!
hat* an iiptairitttnil) nf h**Hh| im* *4 •
lbe*rai>de*t plerr*nf oiM*k**tf *rilt. n
plaietl i*t one „f Ihe n< ***** tamli-fani
of the da).  Thrl'nlunUI Ihu* de^rlbe*
IM pi*.-** and 1I>* |.titt-r-   "At  nn* nf
tM rtHWBM'
• hkb
tTimpani, h* «ill plat lh* <*lebia1*d
■KlMUM BOMU.' Thia pin* al.mr Bill
I*- U,< m**aiiiuf alini'lln* a ****** iai** '
n'iml**l "f \ j, inria muakal people, ami
ll*., lh"** *b'i do md *"lalm In **r mill-
ill Thi* nn* (rkl'til*-! anmla wa*
(OMpOtoal bl HMibofBO and drdkaled 1*>
Kl*-'i1r*T. a tlt-mli t!..|lnl«lnf the Ml-
leeblh f*nlult Th* *r*al »i,*k!in
and rttmi****!. Ikethitien. did not knot*
***** h* iilififf-l the ittiBpniiimn. Ihai
It oniiM Intoi a nam* lot 1M norld te-
1 ..*'-- I '"*<'. Tbe muik uf Ibll mnala,
a* plajwl by Muiin. i* Mid to be n."*t
•t.i hiiiltul lbith lh* piihlk iod -rilk*
have rated fter it wbir**T*t Muiin hu
pll|«d It
The t<.4ni**.l |*-*|4*.4 tta*bib|iob I.*
dl) ret*Hli*tl lM Pith anbt*»r*a!) of
IM *Btam ii*at*»n nf tM dale* la IM
tMlrki of r.duiBUa- TM tatkmi
twhttmA i<*ibii*U*m*(*l*.»*il"i' *U**1*
t.f lh*-HI)    Kt-Vnalnr  IIIMI*.  II**B- J
M l-.ar.l-* and Mb*** d*4U***d id
dm*** and IM pupil* nt the c«*M*d
potdh arlit**)* r**ad r-aaat* t,»r ohkh
f'4d BMdal* tttm ••ndt.l
CAMADtAM  MEWS
toBiaii H*>oa mill
M<**ib*ii. ApHllA'Mt-nibinl.mo
I'ranrb 1 anidlim hat* >■ ■■ " ••* Iftna
the N*b KnlUbd lUtea t„ Mnnlreal and
«**** an...  hm  bt  M,*in.  tn   „,, ...r^MlM omnlri .Ilhln lb* laat ' J '»• '•"»' \ »«J- "^t* '^
he 11 i,ipp.*fietj I,,  ihi. eminent   t„„nlfM. and th*- m*.t*m«t Hill *•>*.   •*'*■**** h^ M*" ' **T4Tj 2* -U
t*rih«*f ***** bat' *t*mm4 th**tt*t
I dllkte
Mr II lIlMlP ****** **h**i*i*4 ao*
i la to*o l-*ln II* ****** ***** *****
1 Btnh of *B**w*r*lin* MWM
Mr IliniHon. a fi*r**er ,<*^**l aad
, talk*** bub ut PTaMMfMir. *,aaai*tM
j to Ind IM* t« Ub* • Hip lr**-* hk hwo*
j la Am 1******. HI. I" Mth mm hii I^Wl
. M.**4) pf1*rit Ibi* «Brh Ammrm *A*
* 11 ihii M •till hop*** torn tM«uiBto*r
1 TelWiaa* tamBi
PMfOMAU
**. M RMdoa. tenet*! *bp*Hnt*n*l*ot
: nflMXe* VnK>mit*r *****  Mlblbl iod
I UitdiuBipati) nf Nai.atBc*. dittt* mm
'. It*** Vaof*mter tmAay and i* r**t*i*r*d
■ ai iMi.4ib.U1
***** Vlib a C*BOk
I   TMdertkb id IM |4k- dlft**r. oa lM
I Am*imat and  KniiM, hM*h.  *****
i halimeat aod **** 10 IM irttnnd wiib I
taih. )*il*!*lat aiT-nl II a. ***** *tMhlo|
The* *l) Mini at* pr*tt 1* Ihr
nlheraMeuf lh* (lb*, md Ihal farlot*
hin-l* hit* Um Iteale.t dlMriill) la
makinl Mib en-li oiefl
aa.ii.it n BMRBBMB »**t.
Hridni ippBon to hn*h*p(*»7,#*iBbii*
tMdertkh aai ****** ****** *\t* th*
bamuer ai lb* t**i* of tb* *•****. IM
hm * "-fi -* '■ ' ****** and iM fe*t
ohkh ar* ub bM*I* inanlni In toward*
IMeBfine. Ibn* tandem* the hack «tat.
Th**Wl*a"i uf llM.eur. I.ti**f*i okw- ! Bhkh'oai HttH it lb* Um*. perf*r1(f
tmt/t  pi'liaavnt t*t  Haorllhl Bill be ; tn*i*t*  In II* fail iheiopof ihederrkh
a r tenm| ..,-, i the tta*k'.f rnnnln*b*Bi  *tt*n*.
Itl  tIMt'ii mil , n.rf* i||f hilt injnlln* IM BlndnB  Mil*
HAUPAAt K. S.* April  ll-ln  ***** '* iml  Uirlnl oB  m" nt Ibe ihnltet*.
*—- "• ****** r*** 51 nz iisrs^^cwa
It,* |.«,o«ra .iitht.iitkt i,.t*nl,T ,*«, ^,,,^1 „ lh», «, ,»,. ,.,.„. ,,, .Ml
,h* t aai,,,, *. .tlb th* Itlln .lata*.,, ,--iri«rt*ii!k> liat.at* it* tta *ba*i I.
(ti*i|.«l,t (in t ttlt'it. tinli.ll* a.tli i ,| a,a,rla,|.,, ,ttt an aar* l|.tf* am
tt. .tttl*. ,i*ar,ttiltli lltt.,1.  atlll I *ma /
,,„'-  utDOKR  NOT  llKKTMIMWKll  IIIUTISII COLUflDIA, FMDA? MOBWHO. APIUIi IT
I .■, ;,t.a 1,,- Nu. Hi
Arliialluu, Itltti'l, Na it Wit.tltiiii.lut
NllTKT..
Bell-Irving, Paterson & Co.
.iiimi*
WlioMi nn.l Ooiiiinittlun M.i.liniiii, WIioIhbIi  Ural*ni
SHIPPING  AGENTS
,i,iti,,l drain |il|n
un. nil in tinsii\t,
it'll, mill in ii,,,,i,t	
tail •■-iinii- fn
iiii liituil ilin-.-i (ram ILiiiiliiiitl. Imil'- .mo, "I Hi)
Qnlun ttik'-ii ft niiiii-.iii.l*li..-iI. nu-im-l
Iran it in-, 'in flat< •>. mil* mil .11 .In—
I llll.,-
tTlu* gcbflcv.
PODLIC MARKET MEETING,
U\  imUKII **T TIIK  i'Ol'Ni ll.  A
i'lit.llf Mi'i'iinn mil l»* In-lit lu lln* I'll v
i!X:X;:x:x*!Xxx*az
;,^tt:,r^,ri::r;^,?;;;!,,xi*:;;;ii
t mrii'ii.
SCOTCHMEN, ATTENTION,
l 11 lil..1M. I'l  ..IK i .U.I'LIihMAI
GREAT
ADVERTISING FREE
IO llll  UNI MI'lOYED
.11,1 inns  II 1111 lr
,., .  ..
it	
'I IU
 t ,
B	
I
'
IIV
1.'.
fHt UAHKKl *ii'i:.*iiu.\
ll i. h, lit. I,..;*.-1 lllll  ll  lllll
In.il.- iiiiii nut nf t iliti'i.- nl  Uii-  I'ii
ltl.tllll.1 Ill-Will Hi.- i Hi  lltl
I I llltl.,,1
Auction Sale
a-i  I
.ll*
II.
,1 I   ■
NEW WESMINSTER & VANCOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO-
V'lli I. i-i 111.lit u\ illVKM THAT
a>    ,,-1,11.11- |  llm  mh
;   .  . * „*,'. 'r,r,*"•..';'
ll 11 in,
"... K,„.l,i,u iHirrfol
■' .  fl
■ w u.n  \  im\  AT  I Il'll II
■ 'i 	
I'l Mill II
■
inr. ini
m.i;  SAM  SI Ul
• in |,..,.,.i
wi f,n it
, i.M *■•]  MALI  III   i m;
NOTICE.
• y I. i u>Nl It w i
i • in , i * , ■,. ,,.
i \ i
s.., it.
NOTICE.
titVKII "I
"it Ml .All"*
ti.-illi Ami ol
COAL
■^iuochi.hi^/
New Wellington fc
■i-i";i'«.it ■.,!'!, .M|
Iki'ilVllcl ,
I8,.°1?ERtoJ
luil,'""in.,,,,,, **
ii1.
• IMl llitllXIMI ,1.1*.l.n I- UKI.lt    , ,' '  '   .'
I  .
,|ll  I a, ,1,  Hill HM
,- a. Hn. .. a ■   , I -*
I  "I ,,\  llti-l'll 11.  III.-I llll  "I I
I. ,
.) I.-.I-  .is  -IAI.Mil   HUM   '
a.  It. . , '.   I.
I  ,,,,- ill I ll  til  -1   Hll.  1  tltll
I  i  Ml.-  li li -  -I ll.IH.iN
.1. ,.
• I n.i- ul 11
.1  ,  *
I nil ill III III -I  -•
.1 ...at- -11-11 I. I • -1  liltlil III II.II
■  ir. i 111 .ill in II.n
,_) lki|..H -I  I'lllll. h - -'Jl  llll.
II -I   IV. 1 111  MN  111 '
II
1.1..1,1 ...111 1. I.II.
I
.1	
. 1 liltlil
I .
,,- ..I i -ii ni.Mi-i  ,1.1 til'Kll.t
I .
|  it  Mtl.,1111 \  I H-  in \l It
,1, ...
«.»
■I ,i. ..^Wt'i t,*l
S"
I 111   l,!..|,il  l.M. K \  11* INI    (,  ,,.|t,„;\  lt|i Kl 1IU1   lllllll    Iba. ,i| Ilia  .,„..,
I"
i;
.... .aaaa . *   ....,*. . I 1. l.t'l* •    *   *  ' .l.'.l.ill..'.
yMtl  llll.i   IV' 1.1 ill  ,l,r
' ' ""*
* .tm li  tit*
i ,ti  ,,i,,11   \l'*- I"' '' '•- '"'*'" *"• l":'*
|. ....   .'I .
'
IMI-llttllili j ' 	
NOTICE TO BUILDERS.
S •pi....... .......... i  •'
S  , ..a..*... „.,...
• - -
,,.,  It.-
I ,1  Ml,   llll  . .,\.ll,l , lint  nl   1
l» ......  14.   .
,   .    -.  Itt
, ,   ,t ,,i,,i, lha
IN THE COONTY COURT OF NEW
WESTMINSTER,
HOLDEN AT NEW WESTMINSTER
j., ti.  naodi **i  l'*it,*t  I.  *'!,** *i
t a. ui.***. a. ■!** .a* it di
•rt Mil HH IVII i III ill' KIVRI1 M\
l
i. A .
,  I |, a,
a   ||
■  •
It  ,1111 HIM.
lit .  .   ,i
Herring's Opera House
lull n\|, lli.lll nil t
SATURDAY, 'is
*
trim ibn wl ii
■
. 1,'.| -all
|loul
'tilt  liavr a
■
rtil.H't...    i
■i  111,-  tt*
'
i
■
i-Kt.fnl |a (i
-  ■
■  ■
■
'*■  . ihi
MISSION CITY
*"" '-tt.. m
u",*X"
,*■*..:«.  „,.„.  ,,.,,
'*',* ******* ■
ahal lli.t tn,|„r„,,,,,,
'"'   1 >'■"'■
•"""t'l   .',  |
.ultlllli.liti.,.,1 |,
I'l'),. Bint 11   .,, I.
'tiilallii, ,„u, .
,.llllrltl,|,,M
Ut.   I'.llt l,
ll '.I ,.i.
IL
Ar. Mili;i nn ill. ham bm-n uiaili- Inr i-l.i-a|, >.»i-..i"
.li>u. Iinill ull |iarl* ill Hiiliili Cttliliulilii. Un-
Siim.il Ciiunlry, mul Ea*li-ru Cauailu .... llin lit*
nl Salts : : Limit imt Inr |i.rtli'tiliii iiiinimui'i'-
uiki.I In a Iiu* .lay*.
A. M. BEAHIE, AUCTIONEER.
MoPhoe Bron,
ShipwriRliis 4 h,\i**\
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal Cat, P„.v I
N*-» W    '  '■
BOOKSELLER!
* 11 ATI05tt|
HAMLET U
i "i -i . n ai
NYMPHES
DRAMATIC
COMPANY
a   a   a   o
Si M"SMI,*I * ■*  t\l*  I'UHl Iti *
■
n  r u-n • i *   ■ It*
I iVIiltlloil  UIIYIWOIINftYN    »*«*«>■*■*— ****** *****
'• TO CONTRACTORS.
■I'l.x"i -in t.\
*********	
IN tin i,i  nil: *:*** II.
w iii,*.i'i| ti
.
i.
i *t
ii.    ■ it,tm iiit'ii*
w   i.t.t \i;v* i"i;i*i ** Bl.i.i*! •
I*
• ■
i.lill> t.l..Vl.Mlil.i. KIL *
•j •
NOTICE.
v nu rm mil**
t  -
■
■
AUCTION
HARDWARE
Tttu . IR LOADS ui  HARD.'. \KI
*|tniii; li.uli-li.itt- |ti-l Iini n.iii
nl n|« „..1 i,|t .uul marked il iini- price.
\\ i our) tiill Iiiii ni liiilili'i- iu|t|ilii-t. mnkinii
si«-i iiiu. > ..I |.«lk- Building l'.i|»i .iiiii N
\Vt- il-ii Iiiu .i in- in iliicli nl i mint
SALE.
FJ.PllHlOHiCo
Pianos, Organs •
tmt in Ktmt* *
MUSICAL INSTRtlMKNTS
i*i*i .bt*. *i *--  i, , nil-* *•
CORDOVA ST.
.. a . ,,. , ,,...,I,a  . •  >
I
DINING H.U1*
BS
*c
a.  I  I - -
'
I*
a
>
AOMIHISIRATOR'S NOTICE.
1nih*Count|Ci*Ai*io-tl*-i<%i*Coluiei|i<i
*
H. G, ROSS & CO,
ST.  LEONARDS  HALL
MONDAY. APRIL 201H.
CUNNINGHAM BROS.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Wh.
v.,1.- I IIII.
I
. -a  11
. "fill'
• *■ I 11 tit*
■
Itm** ******* n*  ****m  ** i    ii  ititw.
■
K It !!• 111
POSTPONEMENT.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos. Etc.
tuvcr. II C
100-102-104 Powell 81.
IV O Ihlt .*..- V
ll
i m'l.iim.M
SI.
I* .  •
^    I*******    - It "Bl* Opt**
AND BTEAKB t*•-***** ******
MEAKIN'S  GILLEY BROS.
*ihiii ass*   Livery, Hack, Feed and
Ii i.-i ni.
HM vi.li u it.. i.a* •>>!
ELECTION NOTICE.
v    . ■,
I*
\v.
1 1. 1
«1 tii **n A UI.I llBI
■
1
\v.
■ III!  H-rlHIfl
\|\   11    *    )|  -|t||  1  1
3 |M*
• tit tr lit *
*1
1
•■1  LA
B1 lll'i-
-UM
NOTICE.
-
* II**- wf i
■
*■  ■
, **hm  li i*   ■
i
ii.  «,
■
-
t.f.... **«.*.
Sale Stables.
Ihu  ti »
UihiIi ,\Mi COAL
VANCOUVER
H. W. TERNAN.
mill imn im
i --.   .
V   11-  .  , •   I *l,a«-
• iil, ..,, a.   i.a  a.t,.itt,,
.tiiBattaat *.  Hi
,1
PIONEER ART GALLERY
Pt't.t 0**lf*j Itmtmtir* *•** Put,* ***#•
A*t**t% <m**m*m**
Wholesale ul Retail M\.\m
Vancouver
•tu. roNltivi
•  I  a  .|ltt..l
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
a    .ml  lit
II tl II till  II llll  llllll
• I l-i it| i.iaili* ml 1 -lllll
in u  ■ |l UU
III- liil, ,1.11111 IHII ■ III *l
illllai-iiiii «t m nil.-'la
rn il liil«l,
CLOTHING
«...  tl    llll-lll l Mil'.
.•I till ltl-1 VltlKIll-  Hilt llll. U*«'I iliin I «'"l
Ull  I lltl,  t I UMI  -i
llltl...-I» K ... «"K	
mm*, in .ut mt a,
i tii.-i i mini- IKH ' >i
in, . in i.t uti-it i.u
Hint t ii in. i i«t.   UM|
II  111--II  III.  alllf  ,11'
•.. i it.Ii !■ .-.mi. i im
ul „tii,,,i.
H
IRD The TAILOR
l-itdl Nil. MiaM Si
■
••-■ it.,, I:,
,.*,
IP
BRUNETTE SAWMILL Co.
Bank Monutj
i»nt»i. . ■    i-
HI*. i
A Savings Bw
Department
■• . r
mm iu,i* t im I
it ymmt it*****
GEO D BRYMNOI
H
••ii
OTEL  OOUO
Wi*
I.IVII.I
M U  Wl i|\t|\s| I K IH
.**% *.**.***
■ fiitltN
*
I*
I t.
•in >l  i  iii.v
T
*
i ini4* ^ tlv* lit* I*** '»  I
I
i
-  t  c **** **  I**    '*'
MANUFACTURERS OF Lumber. ShinRlwi. Ulli. Bill 8tuff ami Long Timber uo
to 100 feet.   ALSO Hoaring. Coiling. Runic Siding. Moulding*. Picket*.
Scroll aiti.l Turned Work. Saab. Door*. Window and Door Frame*.
—  Houao Finish of all Kind*.	
I* ^.ccarato "*WToilc Q^-u.aiaritood-*»i
MUt 11*11.1* IltlllK AMD llt.V-ll.i   HIM..S IM. ...I It l.illv    it|  IU1I  Siiill.UU
Shiopinu Focililica bt Rivm, Ocean or Roil Unaurpoaacd. mtm,
MERCHANI ANO 6ENERAL
1EAISTER
J
WOOD
W n *•■) "N * •*** v
**
■
AOHINISIRATOR'S NOIICE.
I    *    tt  *m
*  *ti at
****** am t*t*n* t-tsmyi
THB C3-RE3A.T FIRE!
**k
old .llr
.  Thffaaa wn-l,. ■■<• tr Wffa- hurnl mttt-a-lt imt.  Wa* mr- ii..n ... <....t,||.hral o* Ifcli
"*,*.  Naur BnlliUKR. Nrw ami C.itn|.l... Htm I, nl (litmla.  Wu .rr .(tli-
i-.ii,
t. ,ta IH..1,  „A ita*
\\ . -.*al>-"l,Caw*^la.*.C*-*!j>l
.   m   -m-   a,   at.   , '    '
,^... ... tr-.. .* tti.r*.  .
ta*in,*. A-..-J.
ORYIIDII HO HI WOOD
\i  |n;tl*.M 'Ht,  «  K   \i\U
■
I,* tt II'* t tt  1  I  II  1ctMilMI.II
I  .
I Im  -ft.   - ■
t***ma*t****at* * i'
M\  A
S
A
1 MiHI.lt I i
■ rn...i,k,:,i-i.  i.u ■
...
•I.  ,  *
-
...
■ *
.ai'.-t.  II
tth.-la*. In putta-t-a »■! **
  Columbia Street,
Ih«tPl«n .JdwHtmi New  Weitmimler
la III all nral«-f-. Inr Hirrfwarr nl any rirarripllnti.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
rarnltarf gloch Ihr Batt
Hrlrritnn  nl  Wtadnw
•I'
I . -    -    i
,' :    ,  . LlMIWNIt
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
ngln,  Ibikn
II DrrOirC  *•   Salmon Boxes, nt-*I  Floais, Trays, and'aM kinds of Wood Furnilhln|*
I . I CjLlDLbOt* V.U Lor. 0"n"PoeS l0?0"' Ff?m7' S,ndow*»i Moiiltl.ttgi. Blinds, Railings
mm  i.i UUVIAJU „.„. (    Baluilers. Brackels, newels. All kindi ol Plain and Fancy Turned Woocl
».,. mi *ii*.!
The Mailer
iv man
<|imI>ii i'l iif "
• hull
nt ,,i. >!t<- rn.il
comidriiliai.
•(.ih I
thr *lt
m.n** liim
li
glMI
|-,|   ll.*-***** f
K* lli* I  i't  ' I
tailor b i
miatiini'i; !-*  "
imnwtii *m*n
■ III, .Iff*?
•»"»" ,hLMJ
"K1"   lh*,,'  mm
M AMcM
mu
■
*******
w,r,TB,im,»,ni^,i, imfcttmn anil Dealen Id Rough and Dnswed Lumber,
»t.i.h .mt win **** ***•*. Laths ar.il Pickets.
»iTt_^fcM*j_uiiif'i** n   •******"•** ***  ***■"'  i*t  •'   >  " ~"
,".*   **"•** ******* ■-. *wm***t*
i*<iii*iM  1*'  '■'**'  • '.******,**
• M I IM I - '.  m t ***** teml* * t*****l ■  i
H* ' ******** i »w»i«w» '* '
FRONT ^KE' "~r
TIIK 1.1.1.(1 lill   M-W  (VKHTMINHTKH.  nitlTIHH (Mtt.HMIIIA. I-'IIIHAV  MOIININll,  Al'llII, li
rlOTCDN ASSODHCE CO,
tAoltnUoF CANADA
;hipmm. Morgan & Co.
* ...  u...,...l,,*li.r
& NEW WESTMI
TRAMWAY LINE.
\,i* \\.-*iiiiliiili*r
(Tlie i'cfrftgr*
U uiTY WANTED
•aaatl -1*'1 0»trlot  rirmara
Un Unlit ll *"**■ *>***■
 I rauvenillQii *****
'   |M  ||"-l'*li.tl'ti lllil.'l'll)  111
On April 15th We Will Offer For Sale
I .il I
nf*
lla
- iii,,iri..i i din* i
.  t , i, i..|H.iiii ( I il.al
, t. wan nol lorlouili
t Hm .iif, vtiil tui) *i*ii.
i  iw* till i.iirk.'l. ami ai
.. j luinnll Itiili i'i"i-'.'it
■  Un pu■_.;*> ii,.I iiu', mn
-ml iim* iftaiitiriiian,
„. tM ii'i ti" m burri nf *■"<
,  .i,.|al""ii il  '
a-tt.i.*- i-i'il iii'iihar, "li a
,t,,  iiiii.ii Sqoit* tin
.■- ii. IU fin"
■ .  linn iln* ni.li.au  Miliar**,
i.in,*- in. in lion nni
i al Um  whiitfi lli-t '1 "ti I
 ill  lint lllll tn
• if.-,.'li thi| I
, .1 lli. in *1 OO* IBI. n i*
- , t -i-a iiniiii il
i  mill it  Biiili.l  i.  a
.
I. Mi
,i. • Hltrtl. rar
. tfantWuiR, 'iml U
. • i.i liatr lln*
ti t i1»n in ii i.'ii
..t| ticiiii ilaiw*
i'    ili.O'l  Irl'l
* ibool a tlir m.i-ii aa
.' 'i.. nirboi  Ul
'. i
■
*• iti I  t'L nti'ai
lllll) 4'luiW Iif
.;■. ,*   t„   bat*
•Mill  a .in* i.
>  fniai  II,r
. -   ttte tm*
*  •    UllOMMI In
'  IjVulNl
i.  -  ,   !
.*  *;**•   laiNirt*
, ptMlf I- i.ii.-l tin
.-..    Ul •'  ti* I-. ■   ■
. I . .,••*.  -
IfHlof ttt-atl |Uii
■ rt ' ■ ■■(*»- oo llw
.- tarn**** tfrttu.it
4 -*l • i I*-, H.m at.>
• aiiootraol   Thi IM m*.
Mrl.-t.tMli liit
-    .1.1.
kOiltai
!*• ratMiia  Vtaw
| ,   ,
.  *
*lm| IM otllWi
■ . pt*/n*4 *h*
tl'Btt,. I IN. *.||M
•I.i  f,  H
'  ■  —
In bluuku uf 2 to b acron ouch of tho proporty lying bo-
twoon tho Powor Houho of tho Electric Tramway Lino
: : : and New WoatniiuBtor City, known oa :  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thll pi upi-i ty I. Ir.viTx'.l throughout bj both tbt*
Nttw Wt.liui »*,,-, aud Vanooutor Eltiotrlo Tramway
Lliii' and Cania_« Rnad, and many ol thn Hubill-i-
•Imi Blni'k* wtll hatn lnmt._n on both road..
Plan, ol tht Nuliillvliliin and Prim. Ll.t will bt* In.--
nl.hud on application.
RAND BROS., Agents
*****
a
* !
t
»
.
t
t
a
•••
a
MEAT AUCTION SALE
zOFr
REAL ESTATE
www HERRINGS OPERA HOUSE"™
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
Suit, to oommonoe.At H p. iu. prompt.
I I,a*> i* ■', ii-'l .ii-in,il1i.ii* (tuin 11,, in -|f t i.u
■■ m. 'linn a* al-'i**. iln- f"! iwlil ■ '■•
Ulbll I' -l.li-'ttUI I1..I l.'l'll,.-.* |,lii|*f|llr.]|
mlii.i.i
— ..(.-.linn tit.ttll andli. lll.il. *■ ImhIIiij
■ .. !'•  ' UD *   U.'l ll. It. I al. ■■ la
.... ' !   ' . I.
■
lltll  '1  a.lt.lll
a lli 'I
j   j * .    . .'-.-.. |l Hll.1,   a
'   1 ' ,-..!... It|—   h.   a
' 1  I -  - ,t g.:~.n 111-. It .
• i    land  uf U*t * •*•**■*,**•*„
i it.) :
■
■
II
■  I '   -   -    ' --.. **
■1- II it.M | I   '  |   -  ■  i.lnn III,. IH
■   'l  * ■ -    rial  ll
'HI. III., kl*
• ; ..,| ||  -,,.-.
■    - ,  i
I   • I   •
t .  .-. i hall
.,t.  ..
Iml  _t •ttl.tlt.*i.iii uf 1,.i li III - V I4.IU1, lira*** inm*', iml
lt.i|.titl. II..',ill
brtalaoa ti .'.i-in1.1.nt i: lit., i. M nut. **. ***** apttim
..I, *•„.-  ibaaaeatU|«*BltBa lol friM i**.*i »llt i» *■*,*
*. |Mll1i It
p.. .i. t.iii'i. (..i.ii-i.iiii i..i. in nit-1 i liBdiof \mi fftprooi
I  ■ '- IM'  I.-.i.  I   .1  .,.:-'. ..||. ...I ",  ********  t,  |   1
It.I .. I. .
Tlii" followl_| limlD| ii.<l  If'ilt liii'li "III i!*i I-' 0ff*f**li
COMDritiOl  *••**•" Ol  ,l"*  '""*' •'*■<• ***** ■'* *****  I'litH't
"-  N"*  U.-.l ..l.t
i-  - i   -  ■ i  -- ..,!,.. lorn i !"*•- '• *
Kill    -I   **    I ,   1. > i -
- '    ' . .1-1
'
V.,ll, hall'' ' 1  '  '  I Ml
Moil 'li"l*', ■ itlll.il:..i,
\ t  t*vti m  11* -nn' i
■    , - l-l a-   I" ■   It  ,    .  ,   I.l   ,-,
I   , It    a  ■;  ,.    ip]
I 1 . II  . I  I
** i,  , v .   i  i .i,.t.i,. ii Unalri
m_   I    .at   - ...I .  i.lli* ... L
■-.U...I  I,|  -vr,.
* it hall  i
Wli,* | 1..-...iiti
.. i r\ i....ni. I \ - n-r-t
M  ,*>  Una * I.i.,.i.i|i*i
itr ui - n . - '  ii i -.-ti..t.i|*» *im»i «y,,i.itiii,r
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
a
0
0
• Urovo,
u '*  ******* ti.*
. ■
' -  *   . ■    .,!,..
I   it* h*r\ in.) walk
, i v- I «n*it hh
i
.
■ ft, Itta *ao,»*ttitrl
. i...
1S91
,  ,.   .  i  ii
iaiw.lt*.*. lhl
Victoria Jockey U
.»i. *.ii. *
VANCOUVER STONE
OOMPANY
tt*..* l.ttHafl,'
tlaa.  .'
SANDSTONE
Now Westminster Bunny.
* *■
1    -JH-H-ll*
. '
. a
t '    . .'If
-.
a -
.  ***** a
111. ***»**l f
*l III
... M  "
,   ... ,-  ■  •• i- « ..I ■ <...at>r a*
.
. thai th* h*ai
*•    llf  BOth-M
,  o-.i  t*t .  it* la aunt
^- ftllMltn
ii, tmi I —■■ ■■
. I
,'la  a  lltBH-4  lt.4
i *•••>• ft.**,.**—* la**,***
319 ?,V.°.V VANCOOVER, I. C.
FROCRAMMtt
I ■*** 1MB
tMli 11  \f*\  '•'  i«MV|\. IN.. \t
* I  H
,  I at .Ua*  Man I
' mt* Ual*
-
*■■■*■ a,  '1 ll ..
',  tt  a.i.  t  Illti
BANK v BRITISH COLUMBIA.
Hilt oM r*llWulir*t I.l.-.1. Im
bmi pot Hi tbonaiitt *>ihIiMi| (ttall
11-*,, iml  l*  loii.Hi  not  «nfittl*» nij_n.mmjLm_.aaam  ■*  _»_*■.   ■■■■■■■   .*--
tilrtyWW    P....HI.-. MU IKCORPORATED  BT  ROYAL C!IA*TR*  IM8
ll ortl**** i**li «i MiD * . i t**n
to Front ."tii**t *iH ****** ptmrnpl *t
:rw,T*l!;:r•:i':"","""""' CnPitnl Paid °p
....
um,
"V.1
J. Z. HALL dc CO.
•
|i-i hi ii
--*•    HilWIMlB.  !
•  *  *****
**» i.t.4 tm*,
MTI *******  **K\ : Wl
iii tit i ****
• it rn i '
Mtltit. , li.. IL •
-
WW  llllll HOI
—.«-Hi.Nai» 1Ubww> rnnd
TIMK TAIIIiK
Ofllf  |..*ll,  IM  I..I.HU
£600.000  13.000.000
III
£200,000  11.000.000
Frank $, de Grey
■
***** ,
*...'-.   ,
■
a
|«OlMtlllB I	
, -,  Bi. , . it.  want* tm*m IX
»..'.— i ••-* . |^
i
Bmoloi *••* l--*a* *** *m*
Str.ROBT.DUNSMUIR
—'KS  A SAVINGS BANK DEPARTMENT
-.- i ,  i
'BBrtlOw* l«*t
...fi...
a 1.
an*""*"' * it
,  ((  ,1 |l\|ltll|n-l
*. •  ...
r n n..i i* VM.4I*
H. MURK
MATSQUI
PRAIRIE
I I*, fettlt lU.ai  1'l.aa.  Rlltl   Jllavl.t
llll- HANK HAI I'ii IIU li in (ll'l-N
ill T.lWH III Mtlltlt   •"•W-t
B,rb"'_ •*,irtnsMr MISSION STATION
-6,000
B. MARSHALL
DRAYMAN
talaaiii  .-
1  1  **.*
In connection ttitli tin-it t_niu.il ll.iitl.iiii: llunii.-- .iml .in-.itm ptepwed to receive |.i|a»iii
r On.  Iinll.tr upward*, n|a,n which inten*i mil iw aHowad it current rate*,  Present rite.
Four per C.-..(. pa-r Anaam.
I'    ■    .ti-iil (or Hied I'eriotl*. md inliitii .llntnil on ti run .hith may I i.,-.ertitn
'al Otl  .Illllill,l.lllll.
E. A. WTLD.
Ne» Wt-MiiniiMi-r. ^itil ).inii.iry. .801. Acting Manager.
MANURE FOR SALE   F. CRAKE,
1'ITIHIllllS : mi IIISUH. TBILISI! : Ji,»KI,H.
IHitt t-USBIBOBAB
1.  .  . at k *
(.'■.liinil.i.i St. Thrt-e |lt«tn Urti |-"ntm I' (I
New Wrlllnalatn Coal.
1 iti... ,i.iital a., •tt.tBtilt  *aatat„*
•*ft J|#  VIANEN X....11 |.n .-itta. 11 latiii.m iint ,1  Silipnn, H*H, Miller A
"_,_,.,_ 1 ••  \V.dlin_jt.iril. (..nu  .-i-l.l-r.iitil 1'l.iinl Wale  i|ii.nlrti|ile
_.l.,li»i;. l.i.li I'm. i'i'.'- "i'i ill utiii|a'iiiiin il Tnnmi.. I- iiiiiii-
HSU .uni GAME DEALER  tlon, 180a  Gpldutd Silver Wiictie*, Dltntondi am) Hem
-niiiiii 1 Hi.-uaaaa    KbtBB |e«rel(y. I locb Spectacle* .-t.  A hm Hock ot New
Ant-iit Goodi in I'l.titil W.ita- .nnl j.-m-lri mil .irrive e.irly ir.
Ifr.. inla-r  (..ill .mil v.- [im.. in. irt'iilij. in ihitt* ^'««K
Raeikr Ike Ita G1. McTiVISH
*\i*f**m f  *••• Tm* «ii*i 1
Mil.-.
,.  .....    ^.
11**,****. *B*I ****** i
• faitoat, •_** j
ii a* *o4mHbi ]
i*g*r IUI Ilia j
.. II*  fll*M^
• 1.
"03 * 0NV8HH NI1HVN
NOTICE.
V""'ii* iiiii'i'i i.in.i 11111
.1  .    .
.•JIT. .
•II - a 1 .....
• ll 1,1*. >.***** j   l.trl ttt »l> rH.ltlt. 1*1.
PUBLIC NOTICE.
tem* * ******* *****  1
hminih* ■ •
-
FINE STOCK
Hai*'.
or
PIPES
l-lhl
• I  11
■ f*ailB»1*ol
.,-,„
PHEAPSIOE
V   Aootioa Sola
EVERY SATURDAY EVENING
M. L. rOLEY.
Lumber Broker
,4****** B*ii. 1,.-*•*. r***4*a*a ********, Hi Ib*
*:■**:***, .-..a,,,.*-*.
t   *titaJ_.
Ol PER ACRE
km* ********* 9**1 *•**..* *KT** *******
1*4 tail i*ti-***aaiW. M| U**M*i**4
m ****,*** t m 11**1 *•
H. E. CROASDAILE k CO.
COAK X WOOD
■ ■t. lt.lll»»|aat Iw,  (la .a.lt ..at a*
lla .•att^ ti.. llll 1. aktlM,  tltt
li-aa. .ill*
llnltt. Ml, a* .ll •• Ht*  H.IW,
r ,,,l.taitataa>l
,Va*tt-.*t*.lil.l.'
JAN. E. WIZE.
n 11 tii.>-ii 1.1
.  II  Hll nil I,  ■  11  . •
I ttt. lltltaa. ft*. *lll thri.  lata**...
I ******** **"* ** laa*.
GARESHL. GREEN A 00.
BANKERS
dMIUII s* ** *** MM* I* *
t******* ******** * mn ***** nil  1
I *******  tvrrtm m** **i** mm*,allow
■EWlim *'B0MM_t} tmmt mm
. ttu******mm* mm 0 I' A ********
ma*  ttm* a* aul mm**4 am* *
gtml a*n«'| *l fwt.au*
LIQUORS AND CIGARS
Riddel &
Johnston
SH.TH8
llii.- ii...  in  at,.-r_ii..n thi-
..nil
*,,.*, t.taaiLW
llll***a..|.*l.l „•   .11'.,
b<.l*r.l   Mnt.|  l.ltl.t^
tl all titata.
t
*Jr'BSy7S£?ftl  Can&dtan Paciflc NaiiiilioD
jNVERTAVISH fljURSERY
VICTORIA
II yon waa, 8EED8. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
any Oartlen Rrqalaltn. tarnd lor mt Catalo«ae.
i Hit. nil i ti.a a -.i i.i.i men • •■nr. i.ii: ,,«, im..«..*.. it ..i tn*
i-i  it i.i;*i nun.... iiii. itt.li
**********    HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FIRE TREES.
.,  ...  „..hj...   .
****** IB 10* iBl
tf ***** i*»* Itlt
»**t*Bi*.*1#r. a **rm  1*****i
■   ***  IB  M|*IVBI*
*** ml mrirr ***
******  ,niil**.lM lo
I M (.1 M|  U*i*
• m  *4 1b*M It*
"**m*A thr* tilt* to IM
-
.   *a   NW.  I
,*a «.. ittnalt h»iV
' ■>.  |»  f*.»ralWl"i1
l: ■  I.  h*A  «rfO*1hla|
i* anH«io*Bt BBti»*
....  -  n  ■-..•
■t ■ ■■ i**t hi*n a, -I
tl tl   ,  |ll»BB
• •   •  *hr *>
rt  '-   .!.*,« llllt*
• ''"   * al * t'wi*
• l**.| i|» **A tik*1
Ht  ***** lh*   *•* 1
It.llt li lltll
h*ii
-  1 lit* tt.t.1
The Crown Stables
nirr * it loor. r*.«f»
H»» i*
rl*.  I'f*
I   I  *   ' ' ** *'  *
M  Mt (Va
V ii
Binoiuun aokut
Rn) Cititr nml Acoldimt
InmnniT,
■ x    _..
ki *■********,***
s  .  .
Ir***********
m  **. ^ .an. ami  t**** * tm
It****
tm* 1* iw**,*, ft*****
* ****
' * VJ7 Irnhm* mt* mm***
■***..* m**mimtma*tm*'an**m
.**** tm* *******
At**** 10* **• ill »**r.o * CO
.... ■ .
010 P0STA6E STAMPS.
.  Hm. IIIIH CIO*. HlLXr (till
• \a* * "fHi
CENTRAL HOTEL
****** * ****** **4 lM-«ta* ******
***** WBtfBrtatfor ll i'
JAME8 CASH, Proprietor
***** |i || ft I t**t ***  Ht*****! tat* k*
! th* ********  «et*,m-*hm a*******'** *hi****h.
Mt la liaiartioaattla	
BUSINESS NOTICE!
Josi What We Want
WESTMINSTER
Steam Laundry
W.TURNBULL&CO
Builders and Contractors
bbzci:
(t,   ,.t*^l 1'***, pAtt ,4 lh*»'t1 •' '•*'
naihV MtM
.1 ,\Mi:** 11 VMM. II am".
A|*B! M  *' '
ttr* c* torn*.**
Compini. . I iffltMl
thi miiii n.i ii
l V .-i*.  i*aa
ii om
t *** •*! vr.o mm. ******
■
.  \i> ****** iMt rm***
tl*n.1tt  it *a b»*****i* t*l***kr **********
*
*****  *****
t*t^ ***************** ****** ■'»,
'  a I   AWfUl
V|, 1 « I'll*  llalaiMit ,**tlt t*.
11.tti m *,t iti*tiw!\»u-* Ai \atm |
-  tl  --il,,   M   l|  | I P*****
It, Hi tkliiBii*.*  *********** thm*
rutu •"*• *"tii
******* v   -im *******
• -,*r* 1**4*1 !*»«♦
I WlMlt"lM»'HMMV,(L*T*OMlH-
i
.-  it
M V**-« In -hMOlOt-   ' lag '
u.a Mt iiiii*. ia<T  I
,i t.i ti
t**,*-»ti atll I
Jt-Bt-t*.  '
******* m*-*t ****! ***• **
w,«„ i.l *4a *i»
. ,[*.-  i .ta*.  tmi*  < ii
* -   «   - i'l ft,  H
.'***■ iii tti
M **•
**■'■*** at ***
■ '-  1 t*  * III* '
'*  I'.-ffitnia*, lol ti*
*  "<*  am* tn iha
,   .-,1 iw nt
-.a |  ..  a
'   "'•«* ***********
1 ■» VjiiB.ri«
ii *******
F.STIRSKT,
I* Oott In fill n|w|*thBi   thtmi* **V-*A
tm *** 4^nt**r»*l In ant |**ti <*t il* < it
th**t*t loltl lOHtaal itnl i*t**»**t**l Ni ihf
tm** n*tr  teAAh* **t*. * **. Hi*-* «
,  10*1 tit* MltlllM • if*  * * V  "   *
**^ I n*t. MM**tfti  ttr«J*t* m*ti* ******
Itttftlh..,   Iltttrl*  «mitltvt1 111 *****  *l*f
VMf*».
FINANCIAL iXOENT:
***mt*m*ri*,**.'-*-■  *  .- ■  M
•vif ***** mm**. **n m
e**tt*4 *Jhat«**
«*..:... Cmm,-*.*-*-** *T
.,. at.tai.-l..  ar a«t »aa*  HrfMMttMrl.
. ,	
jcctmriL wm i ibthiui    .,,';,«,„„,.
i^l .tHlaik.. , „,t, •»*•  lltl l't  rn*.*. Va.r.1, Ira Mat*
I .laa.ll. M.. . WntatlaMt*..   mttmml *mt,.at. *a**am **********
Ship Chandlery.
WV hit* ..„ Itaind ., Vert I ..ic "ii.** •• "I
tl. lltlt.    I'lllll   I Ilt I-    II ,1,111 till.."II..
.mn.    ii||> 111.11 «inmn..i
•fl> aiim- ii nn iinii i lltllll
una*. im. m*, ll lit 11.1. Mil*.
risbermen'3 Supplies*' ajra""n"£';' v * ■ "•"'•
t .11 ..tl Vr I *. nr II rile (nr ITlin
CREIGHTON.  FRASER & COY
10 WattiT str,ft Vancouver, it
■i ii—n it  i   itaii-a_-_________________________^^_-_-_-_-_     mmmmm^mm
COLUMBIA STRKSn* rOUJTDRV
RED) *»» CURREE
M.- ', - --c and hm , *-t M..-1 **•* a "-i■♦■ . •»
liitFita&lttls
WATCHMAKER AND JElftER
WESTMIISTEI S1UI 1*01011,
aAFPaRTON
m.,*'*** im* twin!* 4 ******* *********
rtgm*
tU'*«p»* ^i»  It aM **t«**4i  hmt-1*-
******** ** 9*m \%tmmmtm ************
*****.
aliia at m i«v» Mt i«ti IMt.
***m H *m*r*m **■*
nu. * iniTi ******
A*
***** ,„,t wu Rrid & Curria atr .lUdit* fnt Jitlui l»ot\ EngineComptny;
1 ****** **n l    .  ... .„. ,  .    ^,, .   , ;, ,,, , *    R i   ,  *t- '.
... v.. *a..-  **** tt*-*t4 i-   A H. WillMim. iriitin all kunU o| M,Vilunrr\. I.imi \**n tool
;  ******** ■***♦ I***  •'
*'«*K"im
.........  ,.,.
tt*atl1«t
t-.t tm
**•*,■
Company, M«nuf*cuireii« tiwi-Woriiliia Tool*; Jnhn C«mp-
l«ll Miiiiil.utuii-r nl tltitki. t,irria((t-j. V.lc
...n.i **» .tana*,.* «... <an.ni am rant. I'llK  l.l-'l-UI'LIt
NKtV WE8TMINBTE1I, BWT18H COUIMBL. I'llU'W MOMilKO, AI'Hll, i;
JUST ARRIVED'"•» ■" * ENGLISH GOODS WESTMINSTER
Kit- I
NOVEL THINOS IN DRESS OOODS
llnuttiili tVTill-i-ittl'>- I'm.'tttit
Litulltnuil mitl I'lt'itt Oil tllittlla
Itlltl.llllH llllll  Illllill--
Imi. Ill HiiitlllllVal l'-i.i"i
n.BUtll.lH a, llimilllllrnlll il.'ii
iiniiii, ii, uiii. lul ,t -I tm
llll it mil -niti t'l ><i> mitt it
at.lttl-  .Illllill II Il.lt. HI
11,11 .1.111,1 lllllll'
SL OGLE, CAMPBELL & FREEMAN ctioicest cm Lois
COLOMBIA.
STREET,
M.WS 01'' TIIK CITY
Mta AttvarllaaHiBlltB
LOCAL llllliVU'llS
..„, Hi. it..
-.,  . rtiati  I
.ii.
,i*i . -
. .  -
b.ii. r  it
-
i.-i i
,.,..i..    t.'ii ii
I'Hiii.
,
Illllill mi'iii .tili.ln. li.ai. iitttt thr Till. i.N Ittl.lxii HILL
, lllll  I,*  ttllt.lllll,I  1,,   Hi*
Ul.a   II. llll' IIIIII   Illllill'    I'll'- 1-IBBly  UlBktt.BB.I laa.l  NUIU  L>   M»IH
'.-.1,1   Ul  ll-t  I. I.l|'lll'l."t  III*'. |.,.l|lllllBHt  VilliBI.B
 t mil ,,,■, ir. liiil -    li". t .-■ ' mill
iini . ..> i uvn, ut.'i lut ib* ritt Hill «
lllll U (ill  I'.lll.lllil!  I.lllttl-. I."
-I Itl tinttt in uml ui li->-.
..I I,,'It.tlt..  t, nil |ll
L. J. Cole k Co.
* 1
a 1
LOOK OUT
I
I
*
a
*
* nut TUB BUUWV18I0N OK A l"»»K
* 'HUN UF l.ttr ll). UROUI1 i,
a
J. E. PHILLIPS
TRE LEADING CLflTHIH
Arlntt Ilk. I'liiuiil, Irom thn uliui ol llio in
tlin in lau iiiii I.,.
SOUTH WESTMINSTER  IN ™-______qb*_W
a' I.l , ..,11111*11,
iilj" ',ii,"i"i',li"',!,',ri';'''i,-"."i I'liii.'t""
i wli'"
T (U/FNQBENERU **■
I li .-
ll
U ■  atll t.ii ii..- '■
, ,, iui* tn ii-srutitliii i  i
m  .  .
iiuin ^  I limit !■• "ul; Mi  l»
i it r |  -  i  si
lulill \ni,*ii,ii^  .  '  I
U. Will -  ■ imtlwaltilw
I, in. -■
I
.li
li.nii.i.1.
• ■■
* | i ||h**I llilHI
'
I  '   .    ; .
I
■   ■ i
A  ltl\M M
■
■
■
M.I'
-
■   ■
lh.  \  M  '   I
'
•  ■
■
.  ,  ■
■
*■  .
■
M
■
*
II
V .  '
*
'
'
t.*a.
■■1 .  t
Bl   .
■
*
-
t
i  lalt* ol **_.-
t -
*
\|..|.-i..
■
CITY  POLICE COUHT
A  l*l,i  Liutlt  li.L-a* Cut. iad  Imil
Ull"., i*i al UhlBiii Lili
| ll  Idi "
I  Ui  dV. II. Ttm
-
■  ..
-
■
■
| Bi
ail
*  , Hi*
i-.i
. .  i
auniiimi'iti wti
i-i.ii.ii..
t|lt>  Illii   '"  . I
* ■
.* ,. i. .
'
VI,   I
ll
■
Initial I  '
.   ' . .M
*
ii  -  Intiii In
i
■
■
-
'
|
a,. n'i tm tht- Celebrated J. &
J. Taylor Safes.
LOOK HERE
READY JUST NOW   . ■;;,,;:'
*******  '  ■■   "  -"■" i . k.<i  ,* ii.aittiii
i li i.i.li
OUR WONDERFUL
MEN'S ANO BOYS' I
I'mnv/aiUS
i
FINEST SH0WIH6:
WE ARE SIMPLY I  *
F. J. COULTHARD & Co. |
==11
IV  MACHINIST
r.,iii,.i'.(„, tc. n..i..„„,i,r *
rt-ol iiBpot-lilii  ii'iw.i. - i ii'u„,,,„in,M -,...„,lU i  u,
 "I tUj-Mi-fij   Aailfiilliiial Ma.'.li..i> l.'|-t"*-l
N'.l IT, a  ll.til   ,,(,,,,
U it il.tlilih, ** i' INOWIH *. i tt -im i i
D.J.
GLOmiM
GENTS'
FURNISHINGS
bjhk
INU
GENTS'
FURNISHINGS
\\. 1.1,.•
lltM it  *'l
II.ni. Mul* * liiil'ii.i.
||   .          I       |   -     1    '   at-  .  I)    .)      Tl.'*
si,m,  |1    , 1 ■   'i   I.
|t«
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "g I
Property. Collect Rents. Mate Loans t_ fe |
anil transact all taiiis relation to Real Ea.
it. .    . l- a' I |1   I   -•   1 . , j
I •  . '   Ittl  taaorol .. > I.' I < • '  It, ., ,    '
■
•■■   I
. . ■  '
■
'
a
...tiit, «  ....  ih.- |*a
I
I
■
Ml  ti II
ibai Mi  '
■
■
■
-
II
■
*
'
■
*
CAMPBELL'S
CORNER
U.'KENMLL »SON
MILLWRIGHTS
DRAUGHTSMEN & DESIGNERS
•I'.'l Froul St.
Pnii'itl Oftice Drawings
Prt'pnred.
I- .* **. ttt t.i***... a t
tl. •
■pHEAPSIDE
■  ■
-
. ■, ... w . 4 tt
- *  . «•*
■
■
* 1.11,1 al la»****otr
Vt.i**ti*it. Inimti  -
i
\.o  IV*
'
GOOD
NEW
CHEAP
i
GOODS!
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Th* LIVERPOOL Property «Vt*rrd
(or «iilf by ..* i.iiiniill.ii'li .iljiilti* thn
Wlmil ami ********* 0.-|n.i. LOTS
lot- tal.- Iron, llllll to IliM.
OFFIOES
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. Wit. |
AU 1
BON
MARCHE
********!   111.1.I*. *.-•*   |
Wltiit-  i
l.in«l  K
Woods *k Polley
COR. COLUMBIA ANU McKENZII. BI8,
m
?  I   I?
***   1st
3 * re,    ot  tr* Op
_2    *• _  S
i   o> I «  o
l-itr 'Ii'|> It.,u.|
filnvt-i   '- |
lill Ufa   1 a|r  T
********  '
^***  ' - - ni 11*1
liin Iiimi- 1 ', |
.Imn Mnn ,*.
1>
|*t |tt  ItU.    Itl-ll   h
■
t
•
'
\.,l I'll tt *a
I
REAL IMTATE
INSURANCE AOTS.
428 Coriova Si.. Vaacoiver. B. C.
■
t
■
. ..
■
-
i-ip, **i
I   *   |
r  B  Wli B . ■  • *•
•-1
■
■   1*   II
■
-
-iM ,*,
.-■
It.
It..
I    -, ,*■  llllUllll- llll.  111.
.1  .
\* it 111> II I 1.1*11'i\I
• vi .
■
■
|| .  t."
.1*1
II  t
-
.
GORDON* C°
Bi.tttB  0
■ «D10
i  It *  I ** tihiau
. •  * * ail-
DAVIDSON BROS.
JEWELLER*.
If f*j*t . .... HU W*U li H*
|BiitB*l hriBf tt Ut ua
Hill
Mia SI.
Royal City Market
I. REICHI
Meats
W'ln.l.a.l.' and Rilnll.
reichenbach  S|irinn St... k mnt .ii'riving.  Sped
I
iVMOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
H I* It*  r
im  Hv I'UHKiU
rUpNt SI  Han V.|t***-*Mi«-t*l
■  ■
■
■
*t lha rm
I
It I
MM A lit
1  ■
I
■
t
|**itt A <..
11 i..-, ***** * I
,*£...
■
■
Ith B,*thH ***:•
-
■
■
I  II
*ttai*.
'   H*<l  lit
m  —  %**-,***  l,m
I POUIOI 1* lh* Pa-It*
\ -   ..
ait* *
■  ■
-
■•
l-a**t|fi'Blf*1
■*m> ** **.,
■
'
'
-
|
- ■■ i pn
•
KT* inaik't to 0 lM «'**- "- ttmi
i'l,a*ttaa* Ir it'ititt* * tt.t iml nnlini
********** **,,.. tm****! I* 11**1 *h*
,.*m*t Bill m,tM l^*%| b,.
1 Uno.  Matt
... ,,.„.-
• i.t.*,.
.  ,    |
; it, it,* *****,  ii,. wi
fit IU  I I
! ttitn* a..4 **rtn|a*l*it Rill
•.nil Wh1(*i*,I,i
tt..t.|.A    llOOt
i(.|..-ti*.  I   I -*N*  *4 }
..Vila .
»tUi tn % * *i *** I
Ti*****, -nil* *i *
i <mi o mn*
...
.•tallt.-H... •«* ■  HUM
mm.* tm. *****,.**** itt *  T •
■  \ iwt—t-M  Plhm,
I. .. i . in?   It itvattal
-   *  ■  .
mil* ..I Vawt-B-
•   JM   t
iBlltnt* lti**n*1 I* ttaat.
II i^htltlalHl  lain I'-Btt
LIVERPOOL
SE3CTION ©
Thn
rft.lrn nl
th.-  Tottmlta
twill  In-  placard  on
the marl.pt on atanday.
Marrh 3nd. Prirc. rraMtnahlai
nuf  ti-rm*.  i-ila-ndlna
ai.ar a yi-ar, *pw-lal
lernu lo par,-
Im hnlld-
lagi
tnm ..I Japaneae Chinaware just **[*•*•
Campbell & J\nder$i|
 ttlll  llllll  -llll.l.l   Mat*   m.-IMll-IH a   '' _^**\
NOTICE" INVESTtll
REMEMBER
That iho Cliim|HM.t Lota now on tlie iiuirkel «•* $
clioiro pidcti of property known as Iw
The Brenchley Propertj]
t******* ******* a*4 *H Ka******* M^?!jjRtK"
"It rjtMUlHMlHN, 0 0p*j"BB«l'*r'  ,,
.,*i*ll»l*lWi-*i**li«,,»'*w^
tmmft*.F4*,*.  *  .   ,  ...iiiMfjl
nu iii< im. nn tin tv in*, ibb iMiwott. 1"*' * "
• • ■■ * p. ....
lift *iitttt. it. alt i"
i*m-l*\li4*te*\
■1tUt*,**-r,*tU*m <•>****    '
ittt*.ta.,  •»,» ,i,i^4.tn *m**m*.|iiiwl1li**('i'"tl  **
Tn iifamitirt u4 hll ********* *t¥t "
•*aaM b*a*t B,<m*Hl|«Bl tat* *,
ii l MM* ..1 li. ao4 oat4, till I ai
tt <i |ntt tm Iht- waihH Ntl.tt* 1 1
• I •
■  -*'•*.  ..-,".-  -,,.    —    a".™..   --,   .   *„**,*,* **t*J
.-•:*f   TH   l****-*1i*
lf,l*tti|i*,« im********' OlllrfclOBlltOBl -
,.,,1 tM.tlMMi  |..,-m  t.  ,-mt*  hn   ******* 9nmm***m*1
ik*. a* ih* h*** it* '*-*«b*I i*. ItvMa Ib i  * ■■ *
-1—1—l —*_!_*_  _  **.—li t i. Ia. *—_.——at*at—•. A   —i  —a
~r-> VaB"iB*»*
'111 mpem *tl l»t,it*
BK-
***9* Uttlltt. I ***•
*****  IVi,  <•*
. .t*1» "B **t*.f«4ai.
"* ... A 'ittit,
******** A*****
DOUGLAS it CO..
1**l**t*-*i«a •,  Viafiiatti I
**,*  I '* •:***** **■
RAHDBROS.B™»iB«
AQENTS.
AOENTS
IB DOUOLAI  BTR-*-**1"
OlT**'

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354156/manifest

Comment

Related Items