BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 29, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354154.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354154.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354154-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354154-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354154-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354154-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354154-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354154-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354154-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354154.ris

Full Text

 W. J. WALKER & CO.!
NILW WKHTMINM'Klt
W,], WALKER & CO.
I HlHTUltllia Aa-UUilNTAMTU AID
CITY AUDlT'ins lllllU'/U-O
I'ULKPHOllr.  Hta. lill* WIITMIH.T.!..
tYlTII  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.'
MMI IllCIt B8(i
NKW  WUHTM INST un, iiltii'isil COLUMBIA, SUNDAY  MOIININll. NOVKMIIKIt liil. 1891
WM. HAU.UIL 4 CO.. PROl'RIETORP
FOR SALE
ii.l> / W 1/ t l ASM Wll.l, TAKKK
■Pa-.t It »t I	
nu: i.ii.M'Im.
wu.i, lAKi: ,t NKW
iptranm ii..i. I, r.n
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
did ,-,(l(i "H'l. i'l
f  I..Hill    I. ,.,.,   a
   .nil  Jll. i  a lla  "1  i.i... .
Proprietor tlvli. up i
li"iii iiu* nn. ii.titiini. innp.
H.  H.  LENNIE  It  CO.
'  .... t M  I, ||, .laii.l ,,.... ,|.
G, J. BUGHENROTH
CONTRACTOR
Tur Latlili.tf aiul Btl IBM 1 IUR BiUllI ■*■ ■
IllVrti uu Afl'lli atl'Ui Ailllri * i lui
Jll. f ** OBI. r . , al Ktiaaall H ■ t-j.
Carnarvon Kiir.i
DRUGGISTS
Patent Mcdioines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, eto.
OUR CABLE LETTER.
t I MIIII   .Ulll AN  MIA V H I.I.I Nl,,
Ni'tvi Ima Ihtii rniilvt'il  liy  tin. Un|.
VOnttlm lOlulOH to Coiltril Africa  fruiu
NKW8 I'LABHEDUNDBRTIIKOCKAN ■•' BmrUioi which ihowi that lia li
LAST NIGHT. lnWt' '""S V.!'1, *"rk lil I1".' l!ixrk
iiiiitiiii-iii.  I hu Intiii-* inu tl.iiiii from
l.lkuiiiii. Iiiiiii- Nylin/;!, uiiii li tkftbllllOp
Importune, of Ituuniuum  Probublu rowliod iftari very trylni journey nf, RomarkiibUi  Inon
Dnti> ol  Diuolution  of Imporlal •*"■*••!"  '
Purl nun. ut   o.'ii.'tiii  Ruviow  of
CHILr8 CALMER MOOD
AMERICAN  IIAILOIW   TBBATBD
most Di:rKRi:NTiAi,i.y
I.. Ill 1.111.. 11. .11 ■ ■ (
Tin- iiin-liiil |„
•li Thomson
MB 87.
Ml. III llll.i. AIIKMi.tM'l'    llli'lil'
lava-i-rttla-il hi. power.) in.I ii! lil.l  t'liltlil
iiiti 'llinli nny Uin   lh- ili-u .1 a
lruli l'i.litu j  Oilburi and  Sulli- m,,,, bl. la-it wtalol, itm woru
vim  Krluudi  Altnin  Adventure. OOntllO.Ilt  Hid ''.Now," It.  aul,!-, "all
of  n DLliQli in Africa  8nur|,'..oli "'" :"""'*',;■'.'",'•'" ***** """," •'"•, "'
... „ '.. .    .   i   *  ,   I"" I '""l'i lie hi* tn.lililil, tilt. Ill- utlt
Oiitilui  Better   Lord  Lyttou'. ,,.„, .,.„.,,„. „,,.„ t  „, ,„.,,„,„,  ,*„„»
Funernl. |lmi ilia, lm. -t t,-,«.rt- received ihl.after-
noon uy. ..*-1, twltoi
I...M".l,   Naal.tnl...  -.'.. -All  111.111111' lll.llll.il!
ni.n  polltlci  now liliik'i  i.ii Hi" ihiiiiI ,, n,'j ,n,',''y'L!L I ,u'
whaiihrr Itouiuniita Jinn* Itm*liorlbo n,. r/eeoT.j*y ot Ibo ret
TtlplH Alllaii"-  'Hi- iii.ijiully i. i!ii tlir- la, foot Mr. .**|*eirtr a
llilullli ilde.  Ttu* milium*,, In-ailnl b) twltoved In hU iiltiiniiii-  le'inver)'. it.!, of Villi
tin-kin.in,i. ihn .id,, ot thi Trlnli •" "'••"■■-' ■■'"""-''"-I- i" l'i- mi.--. .,,  ,,,
....  •  , , . in.* la.tk. lurwnril in I complflt. rt«
•HI'"""  '""i ' i-'-rii-n- '"Hn- rover, ind return lo Iiii pulpit.  How. '"'"""■
.-i.lill.lll   Ilea-   Va.ai.a. lalal.l,   ill"  , ,, -,, ,|  |,|. frl"|,.|a ill Ula' tal»'1ll.i I.- i llll  l-a.Lit.-at
of Civility
Since Hi.. IJiiilul St.it.— Statnillllllp
Vniktiiwii'ii Arrival tit Vitlliitrnilo
Cliiliititi Pom- Iiniiii. With Ar
tilliary Si-rioiit Firu in it Mi. iiitiiiii
Iron  Hiiiii  A  Hi-li;!n.n..  M-imn.
Murdorl  Tluu   Sun nli-ae  Surlutll
K.a:;-..'lay Diltlit'ir nt Tolajdo, 0.
A.lvi.-i-i
11-11- III.
'I'lil'-V.
■I'll'
AllllK
he.l foaiun
u.'l lllll, IV
inrr,I'll iln
Mr Ith l
lit l.ittli. tli.
If. .laaafrra
millt l'.-..|.l.
'.  IV.lilt"!
ami f'aafelaa.
'..ii |ilsyedl
'I'll a ill
Iiiiiii Iiiii.ruir
ii iif.Iii- nr...'.
.-. Ml- Rdn.C
. Marl.
ii pmil
ay  I, 11
.....I.
..I..
..1st,
a.f lie. If tale*.
Illllill.
I'll r.lll.t 110.
Nov
in lit- r '.'".
ai,.  iiiuii.
-I'll"  tlill,  lha
Am
rli'an  Wl
erand.
null*.man.
Yiirktnwii  laaa
nh)t
01  aaf  ,-aal
>ii„, p
l-l-ti-iilly
a-iirui.it>, ami
mini
. fr.iii, tin
liter.
(rum
■Wet
-lal.'l :ili!.<
vieliilly
■'. I. I* I
I A--".litllail
Iiiii < Iniielii wlll, Uiiii,'i.lii.liur.l.. I."I.l
-...i.ti-, ill it .1**111 uml
.-nl", whlrli, Judlllll
a-lijiiyallln  all'llllll!*
-Ilaaaalal lafaalla Va'ry
1 I'-JI-lllllll'
ll."  fm r  .
lay  till,   alllll'IV
iu-.—Iiii   Tl i
llll llalllll- Ol Illlt l-lltllll  Ullll tlMalllalllllt-
kl to ...iiii- l.tli-i, - In .it Itl In,aire, a (It
t liltliill,lm liiirliur In llirlilliil'i.i.nm I..r nil nl... all I.  An
new arrival.  Tin. Ilitiiintire
a.Iun-,i.,n !.,,.! iseentawlllbe
Rnal Estate iimi Insurance,
OI.ONIAI. BLOCK,  NEW WESTMINSTER, B. C,
* *,* uon u
lll.lll. 1IIISI.II. N.alaty Pa I lie
MOWAT & "O
turneJR
I  III**  I   W..I.I1-.
Pruvllii-l-tlltitiul
WOODS & GAIIRIERI!AL ESTATE
** m m m* **   mm   WlllllUkk -financial mul Iutmranoo Agenta.
Land Surveyors as bargains    agencies:
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS    **    >"■ '*"* *>"*'>• "f ***** **
l.ltl.ill 11VI". VIMIS  I ISI. -II.\ I lis.. IS 111. II-III; IS, ill* '., , I-
i:i I I.i.i AMI lli.iMfll t i llllii t:ti iii I
HLKNRII9UMI
tli*|iariui. ..f ti.< .,i.i. t, mui th
thoklni ti.* i  i l-rtiit haw All luil
Hiiif-i Inportueo ami rwulli  Thi
nlnlitn at prntint la powv in» |iro«
l: ll.. . n.u vtl.lfli Iitii t..-i'ii fur
»  Ilintli.  Wt'llllllIK  tii'AVllV  on thl
WUnln 1* UttM.ll.-Od  hy  tin* lul that
ilif iliv la «ii|iniirlitnK whi'ti Ituiitiiatila
 which "tlin'
twoildi i Into which Kui"i ilinm
ii win tH* fuuiui   Bonntinti ** *>* ******
ii !.*•' lit,- lllti.l  il.lllll lilial  uf  Illt'  alllMll
tuti-ti. MAIM.  A lluaaimi  .i.|,
Karti* thi* Uofphon '. thi I-
t pvnuida him, Iiii u
until ittl iliuilil
ll Ul H'it
TIIK Wu\|.|ltll t
ri'iitiln at M.'iitn hi*,  rt'iun-ry
*.
Imriti-U.
.   Till' fulluwIliK la llu' liruKratllll.r.   I'lAtlu
HghUd i" bo relieved ol thalr &m%i Mu.,.| kMnwjj md Vuit radio*.
mitt i.-ii ami row ful. "uiui' uf Mr. iimi'; nof, Mr. Aiiiii Beytnouri
tlii'in aay, a* If th.y itiTi- tmi afralil of rocltttloo, MlnKltle Ifraiori nog, lira.
« « L ; "«"••"" •''";• SmtiS :■;;:; &%«£
Aiii.'rl.aiii.iilt.irriia.linri'l. ir.'al.-ilwuli Ma,.|ial„; nil, M>  Inn''! S uati	
anil
Mr.  iilatl.tniii.  .'i.alnra'al ...  wrll llai'  '""!''r.'-l'" t thai, a-va-r ami thai Chilian Mr. 11 le-r-.ui: dltt, Ml...-* t'lnla.
lull . ol  .ii" i.-' thi i.'.-rai i. P""''- iw  rilhit  iter  offlelou.  Id MliBwia.
Illlaala lit  Na'*. |
CANADIAN  NEWS.
iHfffirM..   I !.,.,.!,    I a.af.a    a r.   I at*
tirt*! Il.t.rrrt  * ..*.,.;,l,,i,.,„
Kn..-i..-.. it, i .  Num-itor  M.—A
a iiniiii!. .■.! il..  \i ailia-ait illtM-eie of
llliaidlT
.  ii ibe limn!!- -■' ■"
rtai
-.11-111, S 1
IUKll"ll|.:
IIM!
-..elll-ll I
Wc have property itt all purls
ol the City ..ii'i District.
FARMS Improved and Jn
inproved.
■J-.'^'tU,80"!"1  WEST" «n»"T.i»ttri
MINSTER .mti loini* .
Int.  Imnl  1 t.t?  .it ri.*.  t-i  ° 1.3
101.  IfOffi  I  a-aC  ata a a  .  i    -  a..  HUmB
.tcrei in Fimt  Addition t.i    , ...
_   __ ■ i
Sim 11, w,<at in, tut.i.
CONVEYANCERS *» FINANCIAL AGENTS
,,r>' the order ■■! ili'-
day, we are oflS ring
luis iii iht- vicinity ot
Moody St|u.trt- it the
rt-.."..iit.ilil<- price of
- ll.  .lllll  .tlsia
^eaa-l |. .slain!:
Sappcrton  ti   I
•allli'- ll^llf.*. C.lH
nni examine mir Iin
Office.;1.1 Columbia
Sin -I He* ***** i
minuter, It. C.
M.imlifsitr Fire In-
-.iir.ttii.- Co "f Man.
.It.-st.-r; I'lnnix Ins
■ Brooklyn (fin;):
■ Ini Co. »l
Canada (lire); Equitable Life AMuranee
Society nf ilm U. S.:
nl In*-. Ca ul
North Amerii •■ The
Mutual Accident .md
Plate Glim Aaa., ltd.
of Mnnchctier, ling.
IlK-ral
Ihal It ha. t**-•-..  *.*"*-t,,Lr  lhat .tttiiTlran .iiilnr-  aire- ami
widely hoped lbil b.< mliihi to counted , v,,,,  Th, ;,„,.,,,. ,,,,.,,,1 „r,i„r.
nji.il laar  aialllleer  -llllll.r  a-ITttrl iii lh,.  ..,,-, ,  , .   ,
mar fuluw.  Ib.  lorlbcomlo. uri- '""" "*"lr """"" '"'"'"'l"1 "' '*'""
rial,nil.  toll  ■ tlaa-  Nallaaiaal  ■■ llttii-  iinilail a-  poallblo  Wllh thl
l.ilu-raI I'lula. li w.i hoped would Iur- Cblllanft.  atlllppurlob.li,doubt uto
a.l.la tlii'i.-t-ailiin fear (lie- VOloril .UlW*|Ul.tllllH.Od 10tOTnlll  le-lallil ha. ,.l
ma it  -t|.|. .iiiiii" a-an eiporritOI  '"' " riliiliTi-l liy the jintif. a.f the • rl  it, ,  ,
uf bl. put;'. |« riti   -■.nm" i. "I 'iliin-- .i-t" tin* killing of Iho lulu
lllto .rtloll which Wlll h.l t. -..'.I..r-.  The ■ hlltai.  «.ir i.—.!•
•hb*. rnuii ■>.•• ibrouib llouni.nia  It"- an iui|aorianl Imarlui ii|«aia lhe aim.nle ban* l***u taklni noma Irlni pricllte, taronc. lor tbo onKm ol tin* i-littnli In
.lli-lall.al, aaf  ll.e  IfUtlol  thelil""..  .,, ll,,. rural li*e|. InaalU lhe  l.ll»Tlll. I Hi*' H *• *>kl*<** \<*l,***l aala all hand" lle.it  l.ina.la    I'l Itiuilll. ■*• -\,*l* "* ll  In
"'    "'"-'"I    II   ""I  '"'  11.11.  a  tie*  ..!  oblllllOl  a alelilelle  alth" .jl, -l.l. I. I..I .|.,.|,  ll.a,  .„.   ..,,,.,-„. jnni.r.al "I  lh- l.|»l  Ill'l II
Illllill,,    W.l.ll    ..l-l    II,.'   111.-.! II.  .„„.,,„„,a.  Ii.lil.  I.,1e„11"l,  ,!,„,„„,"  UM. .1, la.elll.-1,1 . ..!„|.afe.|  With A.,,.,.- ' " '''''",'   ""   '  ,'' * '    '
*    I  ****■  "-I-  *" | lent .,1 lie.l-i.ll.-l l-f.-. a.|.lr.»M*l rm in r.. " ' ** ******** " *****
Iia.rli.ul.rly  dlriwlod  lu  lln* peelm an lunula u. Mi  Qlldtlooo wblttb bl. '" *■"»• .n..n*-ni* n.ou iboiuhjeei may
»'•■'•  '■'    I  ■*'    -l  *'-  ■- *■  "  . .  !..la i.pl) I..1I.. .d..l that th...-t- Flame. In* lhe Mine ho arrived »l.
it....u.t ...ar ,„-,„„, ajomoi ..,|.'.i I., prepire ani  liurivnio, Mldio  Novejmbet .-• u wnr ooaaun
i,,!n,et.,u...i .h,*** jutuu r.ii.a,. SBStwUS i!wiiyZEm •Mrl0'ln,n *•" **>'*>*<*•*•**"<*'*<**'*" •*;',";:'';';;■"'',•";' *SS*mmSSi
Ulll- I..iib. U   Mr  UUdll  'at.  AIIII„..,,el,e.,'.|«Hll,y„„„|,.'r„ne,,l,i,.  g^Jj'-f^* "„^CTlWW^|  ct"!j
|  ..'
a .a\a. 11*11,111.1 \  i. t in,.i |.
t-ealllllaUi  laa-larea,  I«a. |Jfka- Ma'.f" r.ll-
nnd ,<."*.*ra8er  trtin*  neirrid lhl.
t«Ml.e1  trltl.i.. Ill* -Uy limit.   II ll
a.le
.. I,....
IlltelS ll.tll  lll.lliltll
Aurtiam—i
H.G.ROSS&CO.
Oolnmbin St.. Nrw WtMmtnM-M*. B.C.
I'.itit Ai.iiit ii Ont. N>t.itttMt M Tht
,.| l»ii ti^hlalna Itwll
Inti'iiai'ly tulil  Tin' rltui- tttul harbor
.iiuitle iiuthlni
ratiN  M-.-i, owlnR  *** tli"  Nmrmbrr
I ft .tu lU- »*i«r  Thf Alhl*
■iiihI _ Imn i Ja ik  >i .ti nlay anil
ttis-t  Tlu
-I tin*
i i
l it tt** t*l
WOODS. &. OAMBLE. N* w Wrslmnt%trr. B.C.
tr vm- wim
**;•■*
I
t.ii
a IIIUTISII   I.IMN
MMM.ANH.
IIKM!Y LEE
AOKNTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
*****  HAt*
iiiiii
tWM.TIUTJEN.Mi.i.i.rat.--"-"
****»mV**mpmct
t -   ...ii-i-i •- ■■■ -
Po'-.tt* *tnt**n *.lho«l r*<*r**C*
10 Komt oflkoo
• I
t.   ,,    ItObh
AltC Cod*
■
'<rtint.i..i,.n RTRor
n * cttNTinoc* ot*.
C. R. TO^ATlSrLBY
Real
Bstate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
•i'.llll iiii I, lit i t u..|;MLi;  l,*i>K*ii,i  il s ta t:l-im mi:
\ '•.'
mil. it us l.t 1,1 i-i im>  I
a a........   .   |
II ,.|-.,\.|SIII
II  A. i,\i|| «
lltll  i*'*'-  "■ li'lLl:."" !
...  it I,*"!: *»
• •i*.ii*. I
ml   1. Ill* i.S   lllll M.ialll.hl,
I
■
T i  i ii.
a ' ' It*"
•imv. iiii: I'AUK i .i:
'||ao|«t ■
•ismi
i UaK
II..' -I.  ISI. 1...1 IS  llll
II. .
Ilrtf.aftlll0ialr14i.ft.t1
DWELLINGS
TO LET.
One on-
COLUMBIA STREET.
Al j:t |*i **l -nth.
—Thi- l Utu r U" in	
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
Al $10 ..ml  $IJ |-r  Mnnlh
Ki i|«.liteli.
,. ^*a^^^^*^a^«a^rwN.v.^i*^^^^*<
APPLY
A. B. MACKENZIE & CO.
'll- |   . : }•*   '  V- -.
,**.. **t ti. i.l ariill-ry,
•!.  Hid  -lllllll  IMl  lee....*"
i li.ht trtllivry. OlheU ' U" ««•[■ ,.
i-.in.-t... n**i .|«i«-d and t..ur r—n- ■»". ****i»*' •■! ll"; '•"*' pf' lot U. ''"' "• "."'.'''"'' '  '''"-..
.3.ali«..wlibth-u.utlii.illi..,."i|.  «.«  ."•"•*>  » I'U ut"""' I" ar.....lu«;-T ****** ***** """  Hf****
•inlJltlt-  faaK**  lie   lla-    t.l*. t*lL IIlHCtl*,,«.,.    '1 I,"  I'.!.|. lit. In 1 ""l"'-   .______.
tnd tlikth turpi with Ihel, *<*■ rWllll  •! n.*il >m Ic-lit. Craicd by Holliton
mil   ■■ i-d ii'd Ki.d  iiii'ii.-.!!.-1 ■•!• ...hi i-i-li. I wmi*.    ,...„.,,„„.   ..„,   s-,,i..mt«, rriurnnl ii lu p. m. md li Mill l,le|
I ,a! Il.a.al.1. It0lint.nl. WlUeld  I                 -»»>"'» """' "- '.•bl.il     """"'"    ,,      '  ,          , .l„„|.i.lell,,. Ife.Uller
.tl,.  I. ..nn irmt.  A l«d-lu ,1,..-* lu. al,,ir., .im- then* |.*Ji.-A .ho.klt.i.h.iiblolraii'dyoc.urred;''"'"" "" "" *'"'"
IU,  .,..|.,.tu ..a, a-* i... i. i.a.i. ala, ..|>.-i. in .hare- -f I,, t. .aiii lh- ia..iiiln«.  Jaihti  llovli- It*** A UUXI UUJtr.
i.i, in uri-1 pit* il*-•liMiild-i-M-.ny.r-n  ,,,,     ,,.,,„,  I>|i#   , 1*81    k,Oil  NWrnhtr tl  -Kibel
lb. run M .lii- \\'*-* "_'.  ,.'.,' *' "'"*,*' ,'j Ma-Ka,. a..*l llie. a.. ktll.*ll..lav *.y a
■peekoli'            '    '.'* "I'lii'" «m k,w  ,.  I.  .  T!,.!«.r  ..,,- ,,f^ i''"'           -'"'*
tha»io» ii           *       • :'**"' '■• ","*"" "i"'.*;; ********* '....,iei.; wbo, i-.t md him hi.,. *r'~'" **" '•* **•*'**■;•>
a,-   ,.,,,|     ll"   I..  .1.1,1..,.  I.-l   alVUtld    I                            a        (a,,^. „|,,„„,.|     „.„ -I.-l  t ■-. -      "I,   .f
N.i .uch uosuillllrd I.-                                    •'Ifr.,,,, uni aitt-na ., Sil.al,..,, -«*•-.. ,.. . i.-i
!                    ■ I..H.I ..llr.lt. .. al'i.h  A,„„. „,,..||„.. ;.  t*.Ue,-.l  I.. I*,  lh, lllll, iv V  -   N..„n,l*r !i.-lle.
•",,,   !lt ..,'','".);. tiv'. VT "* Itbetrairdy. I'l,l... 1.. ih.. ,!,.,, .u-i...,, ilu.tdlin.
llao.Oi..|„l   •111   llol-   a.*  -'IbiUliilMlly. »adaii'*i.t.*..l, »l.l'                l^ ,lu..ra. I 1. a,.-ral  It llr  ..,.  b-  U.l
ihaalapaaliV *h, )„•**         **¥<>**]***■«*'.'* fif****          WII********* iiia-Ltltii-
T  SS  , Ja*' ) ,".,  "',',                "   nail. «• Ito 11                     r-.ttoWt
. !:;:;,:::;::..!";!:;;::'.•.! >., ..te,.,.„.,
■  lh,  n,u,-r, tud ieme.|ial utinion'. .tcih-It. .i.tn I't-.uri-riin law nt I wiini"
.itautattyaVkioknlfir.         .tli..i..nar,.  Il«r>dnrief Ito| urn M..M111 u  Nmrator II.-I1 ton*
IU i.ttaaa-al,     witu t..u.-im. tinaao\t      Blrt -,|r. j„i„, Matarli. a .lodeniol *''"                  Btlta
idWi«n|uln» taaa'  |^ |.„t„t,-. f„n-ial In I'.ri* ...I.y Mullob. ,..!!..-. i.h..r-,l l.ltbfull,. ■»"_'"           ',","1,^,1, ,'.,
...tb-,U-a.ion ofa d,.ti,,|.,i.l,.d 1.  II- bid i.....ih-r .int...... nr. Kaiitn- fj';"* *"*** '*" 4''j'" "'".t. .Z'.
int.  Ih--n„rr  HUl and UIM tttm   III-  ..Uk  ... '''^'i'''*''J  '"*  ""'  *"*  *"""""
Th- i'liiu Itork coat fhl,«, .mom ittlway hand-, ititn-i* "*•''""*''"'
1  •  ... ralnliltr. Mr. IVblt-ltw fn.m lb-.tmhrif »•• cmi itm ind. " "i» - ' • ,**•**
■.,..   laM| .  . thlto  1*rll   f-*  Ian.halt  lil  Ih-  tueeitnltll.i,  Mr, et,,.   ,  ..  ■   *,,.,.
.!  I.,,  re.1l-l.eee>*  trppr-  Mllnll  a|!li.  "In  Miult"t'i  OttOOl ,* lik-lt I'l 1*- 1 ■              '   ..i.ftl.-
I  lla." t til. 1  ..la.la.le.  I..  II,. ,.f 1.  ,1,lu,   .....    lh.  I . it*-.,  -itai.*
I tbl  .1- lllltl.h  I bllill.la a.alk 1. ahrit. lean he,-  Ib.l l.l  II,.,,    1 .  ,■,.".   A  Hltp  .al  P*
11*0,-faO. Ma fti taill',  ml  .,an ttwt-*,  j^i^j^,^,  |„  „>   ,t||at,   lUll al. la. 1.1  *  11   '■ H. ..  feel  l.iallilltl Mil' 1 f"l
bo.lt 10 HKdloaB.                       at. llar 'in.'  ..-I.I  tb-  tlm-  -I  lha-  > au 1-' .'laato  In  tll-  mi'Hiililli' I IVial.l,.it,,,, . aa>.|  ",  alah li i* •llaiilial
am ttail!, tn.oaill.1 |. ...: ut ll,* !im...it I't-aaih .Ula*.min 1 ,-n 1 |.a,i,ea  Hut  ahli-  win'., I* nn la,..  |..,,l tl •   ' lla,11- ,.
I. I*i*a.arti.alit ■•'iiiio ibal lb-tialo Thh*i*.  Tho raiu,- ..I ,h- praeanioi ■•■■•tatt.- h.i-  that         1  Ihlof. - titnar.l in •!. 1            n-tti-t
' ot .lit dliwlal^ii id l-iltatloe tal will if *"  Hti M.l-f-a lu !• ullh and hundli-4. -I  lla- IMM1 ot whleh '.tiaaa wllh  IV. Uaa, |.f...:.|.' that lb- llu* .hill i
kia.at ioMtitb itoj'tt*f.u- I'tiaoibo eiliwo" Udm-d In tb- nurrb «• Ibe ItuotMaMl.>ed tb.1 h ihi-kt  It 1. .                      ..iniliry
iSalUBltli- at •lp|el(. Ibo ttadrl* of  lb.                *   ThU- tl« in ltn|«»IO«  |alnliUa!*e.| la, I... I-ii  tla I.talll, »f at'laat,                      ■ ft e.t Ihr
oM«Ht,8taaa wtll he oainW iodeawawl am, ** It -' 'luitiMii tod a number i.t i*tmit« •."m*... .I-.t,.., Ito -II—t nl ,a.ar....-          ■... Mrttoaito
aillliauol Ima. lb- etotTtaiarai  a «n.iiait l*«nd« lor.al.ia". «i.nui mmie  lh- law.  At *-:t ;. nl.. n.in and hi. point ol dlt.roart*. Ua IMlld, waato*
titatiiltlttttiat »l Ib-lr tntrotaioe* I* Tb-aioiloaitod ttidi td th- boo**** oil- hit-- t**n iltuni -my dt, Iur a tdHMR.ll           -l.rr. it naa* ba
ttttaatall-t    Tbil*' tl-  1010, pltttateOt.  atettr. II.- lOUlt  -l-l-  llhd  Will,  tf**  wltol- n,arf.Ul.   fbU I. lla" * .'1*1  tt* I 10*1 th-  AOa-ll. Ill*  f.lUUd  tOoth-tltt'
tat ia<h.itil.llT'Wtali Tla-.eppraithia tal.4. Un arrival at tbo .tailor  Ito bit- *-*i*  tolMl t* Ito a.l»iar!i** ihr,-aeitli,  Th-lie,-, it-td*.! tod lb-
wilt tie la-tHnl ta Ma*--,-          'tdln wai biattil  ia a  lunertl nr InlTirlitlan wnrk." pi-M-ni  'it.-  aa.  e.ithii.hnt.  Tb-
Kt Hid tkt llWt ia whkh Ib- dKaa* alUrbid to Ibe nwul.r lralt,|..| llirppe. ilrllt.b   mania" |.    .Ii.t..t.|,
irmaiadlbaatwriibltolliien-o pit  aodih. i"l,.! na.., M-nduli" at.    CALIFORMIA  COLLINOI rlaln
ll.«tati>«htli>bi"ai«tt*!apli«ba*ai, III. mtaMawdlmlawud. it« h.a.i t-aiini
th*.aadl.itooWiloaofall tbeIrito- Idarotoliumb~tl.              """»  '"»**' »»  r>"  "***■'••*•
Nl ba4-l*  IIH Ikt »"•'«*»• "I «*lW         IMI lllllll .,Mltll'.v                 ll.a.iJ llit.lia. 11-at.t „,     " '""'*
aot to rttltiltd ta tto tie,.,.                      ...f llln^. ileort-   !*e-»''*•' ■'■ W*"-' !*-» «f '*■            !■.. mph.1^1.. •
in  ail •apply ft* llto mui! t*i»il „, \\-,|,.|, atli't'it"! t.i t»ei taiattart ttal* m..inlai« lo Mi* A  l'.,d-n • ta» Ittonra. Ito walenrotkl -tritttfceni.
atlwrltv MMaths.od *tpoi Uii l«lal<(Ua|„|Mn,  toil  tbe  ltd  that  Ud,  .I..,,  t.,:.k  I.ailtdinl ..a-uple.1  le, M. wa. ,..!.!i*.l .1 i|u li  Ih- all-ti..i! Ib-
m ^i.*Zl7.l,Lm!j Kr*II!lvr",'2! Hotter and one or lao irib-i jirontlo-m |M„,.. „,,|,„i.,-rto« e.i.bli.hm-ni ind u-M-nial II..I-: lul nllht.  1.
■ewttOO. lie-  iw^ H.tol M, Ito  .hil.H,  ba.o  .1-
*** Ib.t tht
; *r*aatit**pl-a a»r a *,«»•! ■   * 1
nlao win to a-nifi will
fatoM 11.10 -*» Wit   Till lb-   -
• 11 *•-' '
"'    .   '
li-IWItlt pet*t.»k- A * . ■
■at, 111 ■  r ii.tnt.10
te,eir>no-„,  had br.
.011.1.1 on- ta*. . .  , .wu^i,*,,,, wul.lolaf.iWd  II- hid h—a In lbt
m*ii*.,,^.ui.^,..:*:: **>*<*"* <** ".i<*"M !*!***.******  ......;......!...,!*.v t.mp.nt..fii,-m-n«bo.m..pi»-rdto
•ipiii.tk*.  TtoaVit oplnleo li Ibal l>m 1., t-tr ol in -pMtoii. ad th-dlopatK ioib--t.-n.ial ill.*."', lao tblidi ln<
ito,will .<l t'.'t.kli- ouiolh'  .*epplt 1, ,h„,,i.tertlo di«ii.i..t ,h.  .„,. nnd
lloia Ito lltl id Miith and dliadto la
Jat.. a.bi*** tliirai.il.ata-1 t-t-dtt It
mttaltV la ^ratpoot tb- diiwdnlkm la •
tbo ia.l"t-t  t-oaiiwwot  llwe .. tto A ******** mo 1.—.....-.
.alalia  ll wwild to abtutd to vtpmm ,,.,.....,..,....
ibaitto onwailM wlll ti*t»aii..,h-  „ , ro„.,a,..x.„,»hcr:*
OOLDEK  UATI:  OOISIP
Ileal.
ntt tm ten ifaeiM 111*11
lllii*'!. tbe |wc-r. with . r-«.t'l ■'  -.
went It.Iml  III"  1-tt.M  tndiy laei, tell
ihn,, lay htll ■ iei**d.  The pole-* wee
llai..| mtd- In ,l'i.  Ill1,  tnd  l.M.  Tlio
hii-1-11-1-1*1 hint ol hi* aotoei and wa*
•e-n alilnkin, h-atll, with Ibeli.
FOUtt  uoit.lt  TO  KOTHINO
,- 1 ...I...- a.... , r**m.ti ,.*,-m4.,
at ti....: Vat*.
Th- He a,mil,al. I  l*iwl|,U,n  li1tttM.il
r^7.—.r"- .  ~ -■  .  .-  '  ,-..,„    r-l* ,»i..,iw..v.iai».'i.r-ra.....  ----  ■■■  ■■ ■•  '■"■■^j   ." ',1-llr.lmlli.1it  l.«*1t,ion  fiolball
latMtattttw, at t*m»itn tnr  ta-it-    ,..,,. n._. ... .—u... .., ..- y-arlluat  tui.-i ltn.it  loa-itu  n-r 	
aWOftlb. wtlbo-l pnwlae laloiwil-oa at Hfbaid I  ll.mao*d. |U>-*ldrni ol lbe j^^. ^ pitnt ,UM[„ ,„ , ,;H    ,r,M p-.t ,p„ „| n-,. Ml. toiuad ol
Vioe-nllt-,. tt  t|Uf**n*l  i'.lk  yi-ittl—.*/
tt ,.1 111- If -,.tl» let all ll.t II till
C. R. TO-VSTNLE3 Y
629 COLUMBIA ST. ¥. i.>M ■-":    NEW WES1MINS1ER.
THE GREAT CUBE!
To those Suffering from Wei Weather,
Dull Times, Blues and General
I lowninthcmouthishness
TRY CHEAPSIDE
t,.ib-liw*;iiioaiad wiiImoi praaaa t*«id «l |«*- riaaml«ioa-r^ a .-..
?1.2tltfJSl^,hTm!l£lZk*°m**U> "r*Ml '"""'■ """' M* ***** Clt,  Sat-mtor Si-The atternnon. by four |o.l. to noih.nl.
**^kPh u«auf!imhamt,Jll l^ij atletwooa Iltaa paeoiaoal.. ,.. ,,„,,,. ,„| nm„„i, ,.| tv. N iinboul. Th-V.ni...nrr m-o btd not ,b-liibio,t
to^'Kil^lwrlMh.woaldla.'lo *,- •""" "« ******** .1. m,l-ea*. ..I I'iMia., wer- bum-d ,,,„„ „„„., ,|,p  t^m, lean.,  ll
MM Ito mttlrv ol Ito what, rml.ty. Jaaw* T. It hllteo. ...nlr.rior. Hid a JJ*'"-""'',«  STLS* !* ,*;';',?,*,. •boold l»* iald In iu.ltre tbal —tal of
i«..e.». pttlttonnftea^nc, l«l.,.  lla *■ jSyjSW" SUlUriliif Hi' V.neo.,«t  pl.,-.-  .-,-  murb
Tto Mat tula,Hi-. ai» ttry .IMilae'dtW-ln-.. Ia*.u op iboul ttt.an.  lit: ,r .ivrnt  titnionr ,o.n,|er tnd .millrr Ibtn ih-lr-ppon*
.-.-..;:n« wlll not bold »■.. im < niimn. „,,,.,« e.l  X,.v-mh-r :« -ll ... -uu, which m.i «eo«nl «m-«h.l for
MV^ltXJlluit^ttot ..,tr„ ..-..,Mrt...*i. C.^,L '.itr„.«:'ita.  .LlJ. ,to ««t  dtaWM  Ito,  *****.
IktlliUla la.iatu. tiia.k.a  ...llllll ' '*  ' **.. A**"**,**. .1' OtlU ..I. , ..^ aanl,tdlt  ll,-lt,a..n  Jailntd Ih- .     .          .  ..  , _,_._||.
dktartSLlto^.bl^.'l...u  ...I,, '""'        '"  '""""'  ""M"- H.I..II..U  Aim,.  I.lllal  ,b-  VO-..nd *S^.StJS.1^P*SSSSl
HMblM IwWf, *** mmp, ****** ****** - «* l.traa.1,1   T«.i-nslt-r-ta »Iti.l.  «rti* i-.i.-.i-.iu,-i  •. n.loi.   \li.„iaonr.t. * It If It i* Hi" l»-a| *** **l**r\i  ***\\ti**,
niti If...hh polllio, tread Mtdwbl, J,1..            ,u  Jnd ||ir,||ol,. '• • well anuwncitittn. nAl JM flf<1 (u„ ^ fl)| v,ooouw*r.
tSTJl*1??  'IT ST.**"  a.'. 'V^ ""** *•'  lb' l»,«'H  "I 'b- ...mmttl-e i.f, I... ,.. »„., of rh-  lV,.,,,„ln.l.-r ,.!.,,,.
Nllarttty  bn  t  ,t,r  ib.lrfo   ol ,-,„!-,_,,„ |raIH. tbe oltn hi  which fi.  .  i-  , it..  • .,..,.,-.a  I... „f llnl*il«lu*l  laim«-ll  ai mark.  te.tked
1.1.1  NUM   t.1  Xo,,b  M-llb. fL^^^KwT0-ltal,ed iLtbt ?  Mf '.*  ''?    .  ? I'"**' '"  *"•*<** **«"* -Hmrll.od
Ibiiaib Ih*  <aa; ft., .olewl ... f,h, ,,I^ »,.^,oonii" with ib- tall- "'brrm.n J..hn lluwankb of Udnrr. ippi,„«. ,|,,n Jimmy Kl-ld  lln .or.
. bl«a.tb.br tw*t rairtHdil- ibr, no ,(Wa|J g^a,,,,^;  ,\t , late b.iur it Undlni. an n-foi-ml fnim ,h- wal-t wllh hi* bead ... i.,.itii, In
'ft**}  U" ,"mA**\*:~'m*«*' at.«l.eooo. Ibtl  i.rll.li..  bid l***n lhl. met.,.i.r  Th-. h el, beam- on Ib.l allh hl« teeb audi ■  -..•rdr-lt-
L3,,.',tit"f!,"l  i,    , ,*..'*; li'iwapllibod. atol Ihal  n'dliii.. amald Tbuflty m..t,.int. ind nolhlnl l.atll.rl ln| an I dllbbllo. w-l- Ibr 1^*1  o«i (h-
a^ltlatto,IUa«.  II »•..* 1.■***.**. ar*J**Bk 1..I1. a* heard ot him llll hii l.rfy .•■ Held-  All*.  I*  Wjab .ml J.-hioti
'' <■*<•** "»-'*'«;'.' I'"!'*^!*- . ,„„„,,  I,,, .ufpto^tl  thi,  Ito  lilld acre •inm. mm uu the b'-me .,,!-. tnd
iiptittdbyltol ntaat.tiin r.*«|iea-e ''"" " "'" "" i,,ni-oi.n. trl! Inin tb- ilt.r   No Milln-. la-idn piayini •
.-f Uw .pill  la  IH"  X.lk.i,.t  nal. Va*H  Whi  bl.  (win  i.lull', *""'«'«'" ""  '""* ""  <***'
**,*rU ol  lh.  I '•.*!  *•»,« Initodlai -dumi*'. 'ii,|..Mn I 'nn. tanilorlnl Ihe '"I"'
ll.*1 li. I.al ..,, Sa.fth ltd Ullll  ll. 1*1*1 lew Otonlb.   ll bti tltltf*l Ifi  tb- I f.a......1. la.rr.t
**■ til il-Ia,aiii. tod Ml JoHln Mr totm -I Knill.b  ...i.tollni llom Iho j*,,, |-th,,, ttenlni  In ll.iim
••hi pit,In. ftit-llent  fat.,-
lall*.  I'teeil.leal  ,  ttand  aaf   Wbot-WUIM*
mltlb li, hl« irlkroi, i-ipcci.ili In bit
cletet la"klin«. The idly ot Ihe IVi-tt-
min. 1 en wt« m'aa-h tn.-r--. ..ti.-t,*,l Ihto
RIGHIPI'CEI RI6HT PRICE! 6&SUJM
E.H.PORT&CO.
HKAI. ESTATE BROKERS
llrullt !• ao*«ibliatiy  ihw,t.a ,* to AoitMliin btohi.  ***** 'h„. nm  .    „    ..   .,,.,,-., „.„* _.,, ihil Ihtl ol ihrlr opponent., md prln-
. ...- ...... ..._..  ,*-  __„,,  „. ,..  ...... .pa |,„ I,, nanolh.  aa.rr »:.eioo.  "Per. Ilo.lie. I.o  firillteri  111110  Wlll  .,„„.,„,.,.,.„,_'•,...„ '„  .
looloadltt, laVaath Ibo  Itooll  ot Ihe dullol Ibr It.l lew monlb<  ...rt S:..il0-
■ail itihktatit uitt* la lbil itt, nto. IHatMlh************ Iftltll •!'- apmmrnideeteor-rl  Mr. tt'ilton nJjLjJjfcii,
prnlid la he tltmielt latotabk lo Ihr llom the **,dii-t tnd Aim kl.nrl  Irink*  I. tlra.lnl up l dtlily mniirll menu for
Silk*
tnt iiat tt inn
Th- Mitl|*»i. «blfh artii-.l Iti.m  tan- „,,, (<1,„k,„, ,„,, wm(, , |,„mlnit nt.i-1
clpill, lo thii Ilr-1 wli due the loinll ot
Thef- wt" « iii.i llt-iadini- "1 •|re-r-
lilnri. lh- rain. Imo-t-r. tl-t-rrin. ,h-
111*11 am Tbinkill.ini 111,. I.n.ii«hl ,|-, .m |*. miMurrd Therb.r.- fnr l.dle-. fmm trnta.lint t.arlh Kt-rtlmdy
AHkoalb^b- lt*«fr!!ilthfl lalo.f, " "*' "■<*••**"• «'"<'. "| ■.■terelini. „|m|..|„„ h.. I***!. pliieil al « ren,.. enloloit Ihe match .ely mu. h. and
I Altbot Hollll-a  .ltd  Ml.tlllh.tl I. lody-il-tdl, lh- bulk  t.l^ Ih-m aero ttii-r-hwrwo Iwl, 	
- •
Itil  t
*|delo.H.I0lao •ill.-l pn*,- Ir7-'wji,l'.•"*''"''r"' **** .*** *"*
laeiiat mid-tn leather the rent voted II lb- imirleil pttyed It llui-en'*
ol the  ii|**ri  him*-.    !*liiinlil  Ktldt,  l-ttk lii^aim- lime.
Mil IK atmiMTIM IEHIEO. KM l**t 10 Fill.
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
W.ft-p.1 f \vtmVWr-,***.  i.tan  it'   ■!■*".   |*wrwt- " ... t*l  ....    »i|i*ia*i   umi""-. .-n-....*•   a;   ■*•*....   --.**	
llwly thll the limooiwlliliUiint* hn- I'1'''* '"""'    **"*  ■nieieim«  ire ni,,,,-. „„,,„„ ,,hei- mectwifnl, I, !• Th- U'-iimtiiM-r letn, wlllplirin-
AmetitA lo .How a .m-trete-ltM* |»lh«l tn "iweolaed lain Iwealy dollar .mil pWaa, |toIllnUo. tofitlUMI tOMNtl tori* Vlcloril all, t-tm I. 'lua.i,. I'm Ihr
,t.ra« Nfot. -llir.!.. .o,l.,|..r.a,-a •** fl»•**,*** IMN nl»hlly.   Th- Atllnillutll lllll  .1* S.tunliy  itl-r n-ll.  He.-mla-r Itth.
1*11 let Iko aiioy  t^ie ol thill |W1n-     ..atm tlan .1 .in- .'inl.tOOata iai..r«te.l »• a ..•*! |ilaee liar the aaena-rl -ntnl ...» Ui Halt  alal- lh- men ire et-
fipll twatoo* f<* Iht* It Ih.l Ihr. lliinl   „q.,rml!l i< .oln. to forlll, ll«  Iron hut II .!• Ilaaaai.hl loo fir fmm  laa.n p-cl-d In iiiiii out lillblullr ,.. pm tl.i
II nol, llir ,o |l.t  •  Inai llttl In Ihe n-r   fn„« tm ,n he built hol.-en lhll "d Im.e-nlil. The  Vltlorlini hit-  Ih-r-pulalloo of
.|«tt atlll-0  by  N-»|i.  Illlbrll and .late tnd Mn Olltldor. tnd ,«.alrr  t"1   Thelo ibould lao a Ittl-audleni-e |.t- platlnt liwlhall  Mill Ihtn in, nlhet
lldl-f. «bkh will anna be btnalbl oal at ik-ca.n.1* mint (mm IMn Frimla.' wn, in., ftldi, ct-nlnl. tnd no doubl time In  ililrh Ihey mine. «i Ihe
Itol.tlte.  Aaotber l> Ibtt lit Aithat <«t.i tiooiit. thtuhnon-r Nefiun- atli enionh enrt.aituemenl.llllhnilieiltrn ncc-Mlti ..I M-tri, lari-ilr- oathep.il
bii IUI I * will- hi- pltoalwtl rinlati m tolo th-tlttim ind hud |..oala-r la*r lo lodttre lb-btod lo tirry out Ihi* pirn ol lh-Imm-Iram li obi-buti.
feit*bol*»ad<le*lltalot IM, tbt *nb- lm I....- .1. final-mill, inn  II  .III  h- "' • I'Knnen.de ronccfl -tery I.o wetki
1-a-l nl wbleb hii onl, |u'l h-n d-ttlod ron'i.o' I  '. Ih- (linl-m.lin tot-fn- dnrlnl Ihe .lnl»r letain In iln .e (I'm  a.l  I'ohllther Oitatoilhy
lawa  flaillylnibefif-nt thfft.ada                                     niln.1 ih- Toronto siti-t  Hallway.
«bkh outflow Ito !m*et iiaiiiir                                   rtn lam.-, ullrm tnlnit sit Arinlphe rltlmln. tlo.iiio la.r Inlntlei r-t-lt-d by
ikift momi ore rrarua,  f<.. thinkini   In-   •"•  -I  *mi!ti-'t  t j.   '* • imn In rtinn-rltnn »llh hin indldituf- ft-lti. rim Intn l*y ai car.  Indimtnt  .ti
•boat a tatcewtet to ll*  Ni lard  i.f t.poited troet alhttl, WIS *** *t which la Chlroullml aed Ht|u(.ni, h.i h**ia tliin for tie- ,atiintil,  .a.tdint him
of wt.y w.llt. tl «»e pr.t.l!.i«i .b.adon.d. H,Ol», 1
Olll III ltlL*TMIS
l~ Ii. ill.i.-i till Ireall I
I,. an. aal  Nil -  I
IT'KII  i" At'KKi
i*i: ham:
l  mn nu -j
l n.II.in .. ileal!
 I I.e.ilil 1.1 .!.. ........  tl,...I  M. .in. lie
1,1,111  KAT.I. Till:  ILAMT.I.'I.V  -....
I'  ii . i i   iiii    mii i, ....... ....
ll.e 11 tli i j..  III,'! .    II. ll
il., li  ii.ill i  I  .  lit jllillile  uielelll  llii,
.111 lllllll"  tt -.1 llllll.I.I...
IjttlU   -ll.i:   l.ul'  i.iivl.l..;  WITH
i-a.ii.nii'.l'il"". i. ■  it ' tv. '*■'*. tla
" ,nTS NKA1I I'm: I'.Uili I till -'-.."I
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M tint M.I. l.liYllt.'i. M
n .  \i..m.mi:m'.\i. tvoniis, un,
!•• iii.al.1.1 .-1. S.'ii  tVualiulliiton ai.i
I ..inii-t Ilnin
   ul Mm
j laia'lil".' lleiul.ttUli'*,
I Iiii.im— in Ihu 1*1 t.i
laal itaal Iiiiiiui,hip.
ul III
'lulilei*.
('
WllOH. atll
PIIMS
UMll
lllllll'i*
s
(II.K-lillllV  ANU
'  M.-l I.I  III"-  .
u.l.
r.tiMii
l.i.ll.-! |il
lIl.AHStYAllK
IS'  AI.I.  I It
i.Asa
Hull, iiiuiiittiii'
I (Illi.  |*«ll|l
lllll'ltt'
II.  Ill.tiliMITI'Ll.ll
ai.-a- "i -Intiie.l nntl
llllii  t-lllllille-  lm-
ii.aaal  'aoalaat, .al./aatfaaaa. a
l.l Ai ItHd i III I.ASH. I'.lltTI.V IN
!••  .itlill ... i. ..   . a  .llalill,
ItWldCIIII* HI ta'I 11 U.l*-  |alll|
aa. a ahull ■'■   "
.  .  ...  ll.f. a   [alll
I...II.  I
- iiiiii  let! -
I'l
i.s i.ili' A i.iii.H tt.tli nm:
In  llie I'liliiltlllllirn-
iinly I'..uiiuitiv iiii i I.-II.,i
aaal-   Write I*. U  lh« Bl, Via
I'lll' IAN i.t: 1- A I
I  a Mlll-h Sell  [rut;
mwo wits ux i
 ll'-|:i.\i
L  in.-1 Ji  -in,.  -
rnivo 1,0'iti ns uiii. K mu . tvi'i'ii
l   h. in, - , I -  ...i  i.i
,1||| .  ..... ,:,,,,,   II    ....
Lul' UN  ILliilll'll AVIJMTL. Ill.l'a IL
\ '  .
w*    ^^^
OSB UIT UN  lll.lKTi XII.. PTIUXT"
lu Th.'aiu- I;  ■..   I'i  ■  i ■  |.i.- in
ijiltii  l.ul'.-  us   lul IITKKNTII
1 I IV  I llllll
i-,i  mi.i;-.  in
l.lll v
.'I.V  I .VI7.I fa.
r|iaa   i.tl'IT.ll.M's   tVANTKIl
1   l„.,i,,.11'. ,, i!..ul -Ual..- -Jl....
Hillt.l-
nrlly
TENDERS.
r|*iLNiii:i:* iiii.i. in-: rkckivbd HY
I I!., i....!. .-..-... .1 in.!.! lur-liiaa, llerrMe-
larr I.r. [,tt .Iiiiii, i- iin.! e....lm.. -.,, ., hit,
,...'li.ll.l .tu mi.
.i c.i.w/'.t/i.-.v ua" iaia'/i/:;,'.
n uud to im "aid iimi a ..iiiiiiiiiiI!' inr
Illllllli' lllllie lllllll e'l|.i.l l.a lultl' Hll'
li'iuilllllnli ul  luu.rll iiiiiI  III, .uii,-.I.if.
IllI'M't'l'I'Ill  i.'a'111'l.llll.ll-  la || relied l||ll|
lll'llllla'a'il III Hi- lllllll Ul III- ii|i|>iu.<Hl-
Tlil- -.iiiiiii, happily, Il nul -ii Ini" ii* II
u.i- umi. inin, before I'M'i'iii'iii'u lui
"Iiniiii iiiiii ilri'i'iii-y  iiiiiiiiiiI iiulltii-al
|a.lllli - |,|,| botl ll! lhe Iiiiiii lllll, llllll
lll.ll. ,!llel llli iiililli'iui- ili'itllllk' aiii the
pill't i.t Hie  |.Illilit llll'li llllll tbu pilhlli'
proii i.u.i.ni- iiu'ii "|.|...ni-u!-1* it iiniiii
lllili'll mure lu he )i|i||,eil iiiiiI lhe ie-1". I
i\I.ii-1, ii. lu.tiiiii- iiiiiii* furih iniii-li
lliule I., he iiililiil ilillii. i-llliell lllllll
OVOII lllii Will lll.lll aaf |.llllllr iillli.-.
Tilll t'lllliuia. Ill Ilia'
pa'aaple l.ll Ullll! I.|H
inuiilili- In laiiailii
Ihelll.elll'*, Illllllli III
II lllll'. lllll   |'|. l.ll! II
Itailiernl  plllllla
.. lllll
I  III'  llltil
in, would
a-lu'llli'lilly
prevail'
mini ul
 dj
ealt'hl
iii.irHT.AM
I'.u M.
too
„.,l
I FINK  Mil IT
Uiui ttu
■
iMtrilt't'i.t rvl.-i,.<i
Kill  I.  - H It.
t  - . ii t III
I
I'lllliajl   H-   ' ■ .   \    .  ■   ' t'.lHVl'J
II IMi li
.-•..fti  I'U*.  It, *!.! I  . '   I
'■rtl*, tt-ttti*
WN I l.H   AN  l.\i*!.i.:i.V l.t'
mirk uu lliu
rd 1.11 in II*  N I' -Ul
.i.n.i.  Awily  i"
I.  i'  i •! i-i'
[yiiliflitn't. Vm.tinitft.
$25 Reward
\\ II I.  III'. I'll I' III  III!', ll ATI-LI!
11   l'aillllllla,liitl|.|* fee
illaal tatii|
h'tllitioii laa lh,a X. ll
-.-lillllli-lil aaf IhO
i which inu-l ' ."ileal! i-ollltialllUle
aaa* a|ll«lli'l- tl lie-It.
itliietii-e Is t.i llll.
ily an a—toi ul lb.
ee u! Ignoraneo lliirw.  Tu lh.
ilenlil till nil lla illiaelli-i- li 'll.ill llllll llf lllll' "I'll.llilllll.-. 1U..-I
P| aiul In ulie i.f  true I'lirl.llllll
-  ill.-a Ilia'  leti.ll-  .1  a-nia.lltl.Ul
ul iiiiii.iI .l.'i'r.tini. I.-lliinl  a
ill >lala< light lliln lbeI'harili'l* I Ol
it at hhii bodlM forth IU ***-
in.I - in  ll.ll
thl
a lll'll *|.U|nT
..mn.i,H.  ..I
A ll.a*.- alalia I
ba lilaililenl ul  III.-  .'.ami
luu- .uiui limit ..i-e Ion
llllll lllllll'"llillubllaarwiirdl)".'
Iiiit lhe |...Lui Iii Hi.- Im! ,|ii,il.-il imln-
iii.il.li Innii llii'i'uliiiiilil.iii |« . ..HUl I mil
III the- an.ul-. "I'lilt-, ha' 1* pra'pure'll laa
mill..' ii lilllii I Ugly inhnl.-I,ui iilinii, Ibn
.■Iiiii.i,i.-i nl hi. mUh.," etc. Tbli l> ll
nni"! niiitintiiii* iinii liu|iiit|t'iil liiiult; ll
ll lli-illli'rilble Ullt "lll'll  lliaillll i'lill  he
t'llt'ii-ii in tbu iiuiiiii- prouwlihouliniiii-
ini,'iimili niuiii lbe bend nr lillii tt'liii
ullll-ll "lii'eilv uml "even' |iulililllll|i|l1.
Naa lllllll l» ili**."l llllll ul liny li'spi'i'l wlm
iiuiiiii mile -mh a .eiiiniit't'. and II ihn
oit.yi.i- u( llil* iiiy Iiii* I i guilt! t'l  ll
111' ll lli'M'I'Vllll of Hue I'll)! ll'lll pl uf ul]
ilet'l'llt IIIUII.
If IIII'II wbaa pri'ia'tlt llu'llltelli'" !*»r
public eelllee - .tie lu he IlliiliirinlV tleali'il
in hi ihiiiniliii a iii.iiii.fr it* lhat liiiriui'd
| III tbn l'U»e ail Mr. IT'NMMlllAH-lIld thu
rn u.|..i|...f n. .pie,Hun ihu'*  iinlliiriiily
lieill III.i.e 1" lib..Ill II !• ai|.|...-..| Ul Hull
I.Illlllirr llllll luiiilel lll.ll llu- I..-I "I
nail- l-ltlrili- li fn-f In I*' i.lliillil.ll'■ l't
llUbllC P0.UI    If  Ml.  I I lllaia.UIU,
noiwIUiiUodlni the III bulUiol whtoh
h iu|.i.iii •, a.iii he Induced lo plioo hll
i,.uu.  ii miiialbui  Iur ll ill""-'
ui.ii"!  in- hate "in-li tilth iu Hui' •'"■•'
..! iii.ine .mi i., root, am iin- pari "i lhl
people ..I Ke.  IVoftl .let  Hui lb.|
iiuiiiii eh.i huu in- .tn overwhelming
uui'uriir, It only lu ihuw how illicit
u
Hi'lllll'llli'li. Illii-I i'.ll
clpal oflliu  '	
g.lll,a,  ami'  i lllfet
eluded by He* high
CUllllll It llllll lluhilli
III  lea-l  I'll
Illllllli! ii!
 »"' * ' "'*"""'!" "' l.:,'1""al ITbii'orrent'ui tb'eli' him ni dt i.m i *•
NOTICE.
Asslgomtnt lot lbe etneQl ol Creditors.
N
•lla I   .
aaaa  laaali
put
ill t;i u\ i.i\ I \ .il \i 111
■
Ni.n n.l.i  l-'l .mil mmi.'la-
Iltlfll  llu*  Wt'itliilli-ali-l  M.  .'    N. ■  ■  i
I't'ttiiwuv il.iiiiilii|i.;iiii| .lulm IMwhiiI Iti"-
■  • 11' I. ll.ltl«I.II..'w«l.|.tlll.
imiiv ilnl k'tiitit nit it- unitiiiil frvU'liI, tiiiil*
■  milu ||h -.il.i Jiiltti 1.1* ml I'l.i utwil tltui Ifi lli. |. i.. lit • 1 It.--it,.III*■!,
run  . i  * iim i
I'l'i.i" - iiiniK) • i s..i.i.i.t m
NOTICE.
oroUioropponentitroeomplile. Tbert li
an iu ttr ibwnH o( u. Ittdtettlni ait
iliu.i' |t|.imllllM ami ili-d'tinilli-a ol t lilt-
ai'trr wiihii wu luve polnivdout Then
|l ".i-i'iiiuiijly HO tvtlflun tOO pUtrM '"I ii
!.. I.tt.- tU UlOHl in iiuiMitnuly, iiii it'im
utiuii too pan imi ii will Kok to fling
tin1 lu'ilil tnaa' at. In tltl» |ili*iuri- every*
.uui' will rooogulu tin' i uiiiitii.tatii
A cufl In |Hilul; Nu MKititT I.ini tin1
naiiti' iif Mi .1 ttii w Ci vNis..n\ti. oni
i.r Hu- tiiiut prom nt uul * (nl
• Min- ( llila tun ii, invu tui-lili..mil it-.
a   ll'l   fOI  ill.'   lti-t>I.Mlt\,
\V.\STKIi HY A MAN. "*>»"? w 'IMIK I'AlirNKI
I'    IL   '-' '   * V'"'-   " I   .ttallt,
•ANTKIHIYAMAN IHlSITIOX ON
111    ■' -• " ' """'"" j tltmm
I',:: Ml f  ul.  HAST, H*"!?
V- '	
I.V.I
,v ;:i ■•  ■■-
Mtli'i  l<  '
I  II   lltM
vlltt'Wliatl
.
IiWKM  lllll  *AI
I  ii.
nlitkilltli..' -
Apply A  if II. U
mr iti.t;t.i"i"i;i:
..__  .-._.jtii  Alftamli'i  r*iii.
Al. i-U-l.-l  tMi.i.i  t.Ui.* **t.Ilili imt
|i,,i  .-.i.u       ,   ,i rtiii|-,'it Iitlalltt»»
ll
.......   "■!- ' UUlld  II '   llllll *
IthN i.  i;  \   .1  'in  iii[wi . i...- :•
■  '   .1*...I i.tl.-iltl
TIM*  I'llill.l'"  Will la  rillll .  i    ■   \
__- I.i-li t I u.t. an.l II,... I .l-it. .--.  Ull HI  ..'Li
\| iiKR ii- t^t" i»fihr li   \   ■  i  ■.  * -
- |.,n |a I....I, tm.  mil  ,||  l.,!.!|Hi....ttl,|t,
»|i!  iutlt.rl»l..|.  .1.  ..-.u,.. .1  tl*  Itu  ...I  11.I-...1   li.
I ..!,.''
\l I N \N|.| It I IW N J'I.U'Viil n •
lihuti.t: Al.i:x.\MHll.  ; u**i*> \»<t\**\i
•it,
i-i-
.  lit..iai a*
. I  I- ■
.1* i.'-
ll NV 	
1.  i  -  lit NM'ahI \
ill KUirr  'i M.I'
W.-ltlal.  *t.t II    I   .  ll.l.
„, LAND REGISTRY ACT.
Ro Lot I. Block xxxv.i Now
WoHlmiaDNtoi'City.
hKiNMiKl^i-lUNti UK.NKVirt.KNI
1 . -   VVIIKIIKASTUBCKRTIKICATK OF
| ■'-'■•***    |.-  .    '  !,,  .a   |  ,-i    .,..  \
i i.ii.  Iiirietii it. tin*
in.ttii.11  Ttu' bm tiiofi
.ii.  in i-i*- ii--tiiii.ii ,t
....I in u.ii ea
■  * .. i ■
•t * 1.  .!■ »!..  ||
il t'V iltoapli *»ifit »■
t't'llltlllUJIl) Bill)  **l»i III*
fi--.* lii 1.ull I itt alt- boilniM
Illll1lllltll1t, tl-ltlllll)  lltlt
eicollnt. !>>■ my oilier clltnn.  li
■ iunluttimuttin *iui.
.;■ -.itt |..i|iii'jtii' i'V|mv|i.I I..I*. l .ni.
lint -ni'ii a uati -Iiuiiiii In- nutlu n ur-
(tltfoi  llu  fOtttMl  ibOHS  »llii|tl>' Ik"
iln' iiU'iiiiiiatii.- t-iui|iiiiiii uf • ijutit-r
wiiii-it ims bono I'liiiftsi upon ***** inch
ifatmoful iuilit-li>-.
.WTW A*\'D COMUBiS'TS.
Tin' Vklorii t'iiluiil-i -| i... n . p *
t. i.i.t * .. ..I. i Ibtl "tlir!.* i. lia. iii-ii li
" mi'iiul •UBnailuti atiin'.i it.lywlu-it'
**in tlu*u d4>a" A ri'iinrkal'ti-*utt-
moot im* ("i m,nt |t..,|ii,-,niiiiii.- uur
• itt .in* I'*.., n.i tu Imi llvtnii it vvry
I.iiiii t.t.ai.i.. aiul tli" bill liitrlltvl
.ii. ,.[t. I. (tied lo tin* iitniuit h*f llii*
lUirtn mul ******* uf nodoin lil'*.
Tilt* (till I II llat'  I- lUUtltO In* tltlu ll
i .till In Vli'turi.t. when ***** a
fen Imiii iliii llt«' jurv alimilil ht*** two
■  111" loti-tl, t. lllll  lull  I* ILllll
"I I')'  Illi' a In-r iff,  III.  Mitt lltll
ili|i...y U'Unt ).|,», lii-ijlt) tlii* t '
KoeiMptiOQ  »a» In.*, t.i tslu it t-i tin-
jurv at lln1 Hint' mi iln'(irlMtitfi'aUlijl(.
and llit-iit |. i,ti duiilii lliii ll* tiifttittrr*
won Inclined to irmptlhltn with Mr.
UmtKM Ti.. i* wti cvruinlj m »isii *4
inrililtiy lowtrtl Um i> \
foil Court *lll. lu.mv.'r, uti Ipa-pHl ****
rider tll lbe rlrrtnaiuncM ••! tlif mm
aliuiiiy, ttd ll ti beel till tin-it fur fur*
ovory loo tvurltluu utoui liowovor tblo
ami wtttloN lo lokotlioli |wrl tn tlio olvlo
tdnilnUtratlon  Buuhlitbu ultooi of a
ru.it iui.|'.*n> tiuollflotlli f liooo .lotr
ut uortgiRo.  iivii Viotoria requlroi
unly   u I  |i   wlilln  N.i
littlniti |i inniuiii \iltli uiiu ut |3fiO.
AnoUior unwlio mtrletlon on llto choice
ul tlderutoti in Uitt my I-. iiii|iiim-iI i.y
llli' ir.jliili llli'lil Uitl .U lOtlt >'.Oil  u(  11
iMiuii,i;it-\ proport) tjuLiiiiif.ni.ni ihtll
bi iltutto in iiu-iku tti 'itt;ii "\\.mi in- iooki
tu npntont. Now, it umy well liappun.
ami huu |ii*iIi.iiii lit|i|ii iml, iti.il a man
wi'It liit..l tu lw tldcruiaii lut* licit! lilt
propi nt quit Si itloi lut wtri
tit.it ni ore be t.-i  tud
Tl..' u.t. in* ..I id i   :
of hti propei ■ *-  *
It k* iu i.i mi mty ihenl	
iimn tin etndhttturu lu -*\ tlUtrlci in
Wllli'll In' till* tin iti.tiu t  *
ili.-t, twlni bettet known then, bo might
oven if itiuM'ii t.y accltniatlou,  Tho
.-ay ihould mtelj Im regi
mul Indlvtilblo i
A mannwnlni proiierli onti iti Bnpiwi
lllll, l.'l  . i.ll.
tartli'i 4* Inetptble ol
■Mtntltii! any uiiu t wtrd i)  Tin'
r* ll    .  Iti wlii.lt «.  not i. f. I  li
i  . ,.( the worktoi ot the
ntrrowt m i t "ptroi hit) mlndi
AMU
BO IT	
i.llllllaMI ',.Ji ',','l'ii iuile iint imil
know it. \H;H'i;Il\H\i:'
READ! PERFECT FIT
IN  CllaUllt.Tlllltl.
I  I..... Au.-i.t n.t il. I..........11.ii i 	
Scotch Tweeds,
THB FINEST IH THE WORLD.
Alt Illllill -a.-l...( t'h'ih. til.ill  ..
. i-i  ,,.imiii .... I.iiiiiI
lookin and see them
1 I
111  COI laall  Illllt   I* 1 il ll ll a-1
lltlll.ll-l
N.ilii
Culls,
ll   W.ll.l,
Tins,
Elo,
Uii.li'rwcni-i fox In Merino
J.E. PHILLIPS
AriiiHli'tiit,',-Yo..ii,>; Blotik, Ooliiinbin Stt'ttnt.
FRANK'S!
W. J.
Tin:
.ii.aai-iii
llllOAU  1I0MIN10N
"^aaaaaaaaaaaaaaaaa
.a , a. .a  ■. a.
Iltaa  1—1  aaB lla .,f..*.
.
Idler-  •
Natl,
Bt--
"^***m*
■
■
■
ll
II..tll.l I.
tl  tk*   l*lr*t  XtH*    It*'*    *l"
llfWf  (*****,
Mi-   lllll
-.1...   tl «.'•'■ ■  line -nrn In*
rtlomnl to lilt pwt tl tho -rhool.  H>-
will (tmbtbli btl '• mttltl
i i • itia.-iit hui,. .!   i.-   Sol
htrloi ^i>"i ii
iIt-mii. i ind Hu t- low '-iv. * lit. tiinit-rittl
i ■
I o rteen .*•«! lu
■it iln tt l t«uoper
ittwi
lllr-.i;   I  l   N.. aa. Imil   Thf
truutiti iround ww ton
Tli" 11
■
v
An oittwa d#*|»at b **** it   Mi
I'.iat.T lliitia- Hi-
.   -
||
'
||
■  .
■
'.
Mi I  I. KewtuUi i
» i
• •
,.l ii
rlirt.-I  t>y  *
•
11
Villi l.tUltlNil TAILOR, r.n.ii-i.' Ht.
iiD^i'Cortluvit , VHUi-iiiiv«r, It V
MOTHERS
Iiu  Nul  t I I   llll*.
GOLDEN OPPORTUNITY PASS
SUIT FOR THE BO.S
Our A-ortiuegt i. Uinlflotat,
The 8ijle« ruiliioonlili', ami
Tlin Vilut-a tlverllowiiij-.
FOR THE YOUNG AND OLD MEN,
SUITS
The Millionaire ir ttl Wnrkti^rmau:
The UereUnl or tit. I lik-
i  i  '■ - -local U.n or
The H.i:i tint 1. lev'l.iie.-
FOR  A  GOOD SNAP.
COMPANY  I-IMITED.
l*d.inuf.icluring nnil Rt-,. i... ',  Michinerv a Specialty.
Agents   for   John
R, Williams,denier in .ill I.
unpany, M.untl.n ihi-.t*; nf I
II. Manufacturer
liniy   Engine
ii. "i M.n Iiiinii,
n Working Tooli
f Hacks, Cnrringes, Eti.
Company;
London Tool
. John Litii).
(Jampbell & Anderson
,..t  nt.l :.
-
" .,  I It I'
J. 8. Johnson's
WHOLESALE AND III 1 AIL
Dealers  iu  Hai'tlwnre,  Stoven.
I'ltiiit,. t'.iiflii'iy ..ml Gl..NNivni'1-a
Oils.
- itiHItln.W
llaiiar,
-
CIASSIFIEO BUSINESS DIRECTORY
al^ Aft*,*, t'l- I I* A
aM'
Mm.
-I.n  ll,\V.\l> A  TIlMMISUN
■
Notice to Contractors.
Gil   * HAM
a  | ,   (f.l   I
!
i_iiAiti'-M.ui.ritt:
ra -
BKALKII TKSI1KIIS llll.i. Hi: III;.
I ■ a. il
a.l ll
■i.r"
A-t I'l
t .'■ ]l»ll
it -
„iil
A.ll*
T.
'.IMl *' '
I .   .n
I*   li.
. It 11. Ill h.
'  \.. tti 1
'■"•-""'  '""•,   "" "'-  '"'"'  Ihrr  pill  ,...„tl,.'.it in, the  lllll  10
ma,ul ul llu*.111.   II  la a «.••! lliilil i,.,Ji|,
that then !• llll illepauiliiill ell  Hie |a.|| ■	
itli 11 win.utu . li. mta tu niti,- Ttu, report liul Lord HTAIIJatrl.Uftdl
41.' lit llll' •Illla'  Ilt.lalaa'ii adhrrale*.. lhe ...,.'•:.,. ,he ii..ie,,i..rali|.ni.ratit,lp hill
aiaUIUtUnll, a.ailld  thaattl,  Ualla' t .1*. ' •pflaa.* W U, | . .-,t..l.  a.,.-!
la. le i.l llwll lo th. an al iml If*., lait.- the olh.r .Inv nl Mr. Una, in Yltn,
i.ui.eei., tin. iimall, tell liifurmiileilltiir.nd phi.
               I  Un  ..Illaa' plaetaal eef the |a*tlih*t!  It nthl u| laanduii.
'-.,•'  <*(  till'  1 ..lUUlllttll In ILlafilaial. t.atafat.al it   The ,e|.'|i ||||,
laliiinlilile lhl. i iiiiiii'*  'liilntu   ll h"*i an. ii'ii,. !-.u ..ni.liil, d.iile.1 eu-HtaidViiLea uf  J,.I....  *.„:!.
.a,'!   "Il«  luialla!   e.plalla   I",   lhe thai Ml  Villi !• Ippalellll,  aie.aa. luaSatlll. ■  . Iitt.ll. I..  Irl
l-tielll ..I lh*'.e aim hate mil  lawn  lla hiaailtnii—   Iff.)  S, 11,,.,  m.,  ,*.|.
Ilea-ptu,line llll.i e'laaaaiela  |i.  |.*m.'Utl*-t. la.,'* hai''it ..,•! laal. |*li.| ,.a |e ii||i |||
h at ha. iami-lu trtllli hl» »fal  lu  the atletaatil* I** a. i....i.-.-I t.a  .**..•.«*.....  ,.a«.
i ..iiiiiiiiii. I.tm.  hi- ll  aa* up    , hl-.h 1. nnluall'iii   lie h» illlt* >
.  .  .  wliht|>»l..ilpl..itairh«ndh-a'' .1.-111..I aula i lull.. »■ i'.i.... l.i • lak
i.t.nipiit'ie.uiiu. the ii'i "I lag il            a
t  man'.  Irplllltiaal,  Ihtla  till ild ii|.,at                 nt  I.*  ,*<-a'a>
. red  I, i* i.i.r uf ih- nu*i.l r-ltir' in ...ittni tlim-. iiie ihm.
at "■ iu f "■ '■ -.nt.     '",
In Uriel. The in nt. inai.i.i.  'i.i.i. ,'      ,."
llae,,.., t.,,,,1"... ,r.|.  ,.,.. " '* *"> *>*" *'>  >*
■   * ■*  ■'-    ti rt  i
,h"  It'll,   lla uaillil,  -llUI.M  I" .  .1  Kimh-.f.  I|.
Where
is
 Webb?
"* .. N...ihllu, iitii Columbia St,v..(
********  iiiuviiiuiiiafiiiaiai.aa
Why.  im
Front It*
nt Inn. ol
Moi-y  St.
-
i.a'1 .la  a
Hitililrt sHitrilii-iiri'.CiuTi.'iitt riloola.
Sl'.v.'s. Grut.'t". mul Wood)-uu-urii.
Tt.lilii   unit   Piii-lit*t   C.itl.',-y.
Diiity  nntl   Hlt,l„,i   UlcimiK.
HotiN., Fn, iiislii,,,;, ol i.U l.inal*.
Hitiilliiii;  nml  StiiiuliiiK  Lnui|n.
dull
■
GUNS
Na u- W.'htmliiit.'.-
I
■
V
'- la
ll.tKILl;*
II I I. I I .
II*..  i
II
I
.
111!.I.III
.11 all X
i
tl.
H 01 ICE.
111.Llllll Illt
.'. ii. .
I., ni..in . ■
raring., i .Ula   I ala.
!''..	
I- Haiti the m and th* ntiinWI|al lltlt*
<>l Ilea.
..- ,h* ltd* l.f
lalK
iiui nt .;«.< i*.*t.-1, -i.i. t, ***. ,
Mt i i XXOtitHA-t i -if*
i.ii li tii. ' '• «!• iii
llt« ta| t.r (Wrttil-
*  lluina! <
Ittillil-1
**
■Hr -l'1
lll'll   / *"-l *i » '•**
flAITAIN VV X  J KM Mini  lAMi
V/  taut.
ntfUit' ii* ■ .'I li •
****** w
llll i
IV||,KN».IM.KIU\
IlKAl . UNIt M'UVKV*
i"
N. - 'iVnltnllialf r "
W niiiui
** a  ..tai.tll
D
a\.
!,.i.n "t hm* In lln* *•* ali.n.
*1*1 l-ll..*!!,-'ti..   •
**.e** **r**i mi it
Val.l.--, l.lai.. ii -,.i |,
■   -   .   i
■ .
luitttli.ii uiil
*  ■
-
I Mrnltr 11*
-.t.i
ll  ■
IUn'M.*,!-.
II  iT|..<a Lia.ni
"i.i ihath*  ■ * ■
Ut filly •**•
iMtina: il.ttti
rliajtaat ttn u-i .a.t m,
■
*** atmlt* t.. iniiii .■! .i
•tal a -Ul
lilll.il  lai
■
., fa. .ill.. Uefarli ttf lite "' "
"'*'-	
Iiar.1 la-wi* -
lhel,..,ai ...I...... -  .
■
 ""***'   I. .
1 - Ul,.  ..!  th.l,  l-lril.aieret.lt  Ihi  teem,,,,,  uf
nl it.r.ti..t ia Sir Jut -
I'.CMan Itall. aho till hi. dtalla fa | a.   u 'i'l
•a-lllnl  Mad AllaUla  ll.  lh*  tenth  nl
,1 b
.|'ai|.*l,  anal  Ml. i l im\..ll.a'*  ntuie
Li!letat|il*  a|i|*-lt«-l  In  Ihi*  puiriie
i....'iiii*j. hitlni tiippl!"l llu* me..
Thl* int'itiiil"! I** hnltall, In
i
I'l I'l."
Litcrni*,'. Crirk.it nnd Bun,-
Bull Oo.iiIn.
! 531.533.535 & 537 Front St.
NOTE!
G. T. LUNDY
■ •— -BAe  i  a
REMOVED
186 COLUMBIA STREET.
PiiiJtir anil Cooking
STOVES and RANGES
■
I
■
■
■t.-i|*«f.jr at J*, k-.it,
illirlehli
il.ait..
l.alt.i: il
ply ■
I l.#l In*
■
IU,.
l.slh*.
.  l.i'.
\?   Ul.l.-H. I.  II -
ll.l.lll UITH-
■
Ki u
1.MA1,
I
•I*   atttOtH   lltajMlli
'  I hatha
.  m,.;
i.l  fit.,-
•    \ lull! iitii    i.f  tin'   HiilrjMi|,ilMt, n
of   mi ml" i>  nt   (i-ailifini*'.'   Ot
dbeovvrini theclttnarittcti, Mi * * **>
l|tt*l,.I   Tllla ***** la litmrtrf ptfflfU?  **' tttl
•tlr fm iiii* Iiti* rartntwr ♦ tuti). • ittf
mal-.fiir nf tli- *****<r* trntnt 1'nioniaK
trtdc »»i-
i,f*..i.i
'•tli«l.
Gorbett & Cliff
BEGBIE BLOCK
it.*.........«t.h....ie..a**. ..t ....*..!., '• **'**<>*»*«i***-*u< ihi, Hi Jaaatl
II... .,. hlthl, i.~t.l.l*l* I" Itiat. ln.f. """" ***** * '""*
.  i.r 11 Hi"' !■•! tenelll I'lerttftn tiimuli ,l.lv
,. <l lata hi. ,r«lt,allhdl Kiel*  la.i{*,.*l ll
,., .  ,  ,.., .,.- inii'l'deiiana litl.l ,*ill nl  hm*  llaile
otaa.. -lll.iii,.!, the |'|.ttii.-r eel Ibtt da,
Hamuli,  lh"  aagrlaif llllla.t   a  •III- ' _..—__
Itailllil nl the laa aa.-.ltlilil Ihlt Ml.   Mt tl,M,»y lUaOMflt not. birid. lh*
fa IMl. IH'i WU II I'U  1 ll.r l"i.|..,.|,l|...t the lltill.h
I'""- I" n-'lllillil ia|il*i..li  ■•!  |ee|i |.||- fji  ,.,„,  |„  .„„,..;„,,  ,.,   J|,
~.l,alaail|a«lallllrailarhlll| la, lalm ill lie" I,, ,,..,.„,    |,   |„,.,„,   „,..„,„„
ti.'t'l Ai"l  II "  I'***  Pl'ltul llail".| llafiitvl,...l.-t  lla- tlthl lit
.flannel..,a. ahl t,l..  t..'iml.lait  min ,,. t,„| |.  .„!,-,(„,  ttilouil, llvaa l|1||K KTI.III.- AM" I '.'•
It, H.lll.l 'llil'i  l'a  a-l*!**   ItM  ■ l.a.l. t.r t|,..,||„, tta* t. it  «|ll |» ,d,,.|, ill,   .*** ..ll
Boots and Shoes7
I ur lltlt nm Mm I. ii|t|n>*a|ti' 0|iilil llnil-r.
w
IO RENT.
   -'" — l—l-a—'I   ,.   .
Imt.-..i.l. fn. hint In lt"ld hi. pill,   It I.   ii	
^*-^^^^^^^^^^^^^^K    ItM tea iki-a.
HA11M.
H.a.,'
a
-
T
__^^H
Ilia ,I
l.tlllll-ll.l.
",,,..  U. rr  ||  l.a  |. aa,   •    ,,(„,.  „,
T II tai".
■       aa/ni if
M
||U  KlINKM
1'
a
-
1
t<  it  in in.  m  i*. i
lit
Ha'l
, * ,
1
I. III-**!,. -
rtfiflim
* all  ..IH.
"
"
*   *.-\   1. ■
I
a.1  ta.
.'
'**  m-*t
Itlill, .,
t
'
■
ih |;.« f.
.aii.hm ..li,.
■
■
eel a una, ltd le,at fi'lhlli ilifrti.  think
I 'uld. ihe rtuni. I" ahkh i.. bottler, ,„,.. hofti ,l.i, lh* ntht
'. a, |. in.!. Ihal lh* du.l a.l haen.all.ale  .-nllrntn'.   lltll'lhtn  HI,
h partially .«>iitttfio np pmmio  - *,,tt*,,t*.i  Nhoald thii
nil, I*  ata-l 10 lallaal He.  •..lllll.   I ,e  t> ,,.,!   r , ItHtfn  tilt   If
Iit their rrtl laatm toil •IliiHli-toif   A mnl  , i.iaaanl.  Inr  ,h*  lulnrt
n,ri,.dl.i«pe.iriea,,nii|i, .1 .l.noei I. l.iitaral  li.dw.hla>   .taioni  IImms
Kldom met wllh, i •   . ,tr.**l y\,  j„,n  Mouat  aiii  la* pixMia-
II,. r.ea.|.,|.r aha. I. .1." II plltf. ei.,. lull  III. . tain • •  if.  ...aa.ldr tll.l,
II "I" I.  ■ "'i  mm- lift I. ...u.l  ,,.  1,1.  atnra.llrl.rt,.  whirl,
chill Ull another llm ap|»ar< In lln- pnJaMllMI  l.la,  11*1,1,  wllh  ini
•ami' Itllele then, whleh wt hue lli-eld, alaiinrh  l.ll.ltla. who ll* 1.1
I! a.aaaia 111 lh<- f'llliaiaa. all' |^,, „f ,,,-  ,t|h,„.  |t !j|lr.a|« den"tllltl-
tlritat. I'aal let hit ..p|*Mltnm  llldrm.ndl
Mr niMit.iifi ....te la.t Mal' la -I II. Lt.ili.I. lal.er nil.
(hit we hate Ii'i  t'.lil  t'l lh.t  letelaalt
".tit Hllllllat I   lliafela.t..  aaa.
At* CA.Tiaii raicci
Stick Lane aod dtoiceSeleclin.
0LANDA6ENTS
N
NOTICE.
I- III.l.t
T
FOR SALE.
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
Co.ltd.
•••
mi-lSIDK. .Sew Westmtasler.B.C.
I'  ee  lieel  It
nre prepared lofill .ill local ind
;|| lll.ll I , Iur Killl^ll
.111.1 I In  * .1
LUMBER
Hliinclci. I iit lm iillil Pi, li.t*
l-'l-
. , I.lllllll
ti^'Atimiii- wnrk guantnieed
Shipping In iliii.--* I.y River, 11
nr Kail tit.sur| ...■.*.. .1.
1,1,1*1 Ita
NOTICE.
wtiiaiw.. X'^",: '" 'I'LiiiLi'Vi.r.iln ni.tr
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- ■■*
I... he l<  |,|.|,i.-l ,., mate 1 ulher  I'lder tnd tn  tide titii ii,l|,i„,| m>.
aanl;  a.dmli*|e.n al.a.al lift itttt.. I. r ..I  hul he i.  (..lilitill,  iit a... melt,. 10 ihtaatimaHi '
Sa. I*, la
Lil *J-m	
———  -"ata,
'
■I
l.l.feath..  e,r. ,,„,,„,  „  (|„  „,,   ^^   ^^
Niiw...an,.lt.i.,|f„l..l|,i,ii,i,.  .„,,„„ |ral||iii| h).  hh Utn>
• it "" I""'-'" «l». I. iiiMhn.i.1... |„„, ,„„„,,„„, wat-llla.tor, ot, lh.-Ilant*
• him Hall  I:.!., fihe ||„,„ ,,„,.,|„„   „„ ,. „,.„,,„„ ,m.
I^lll.l.l.a,.. ah.r. lhe ettailnallaalaa eel.  .|d,.„,| ,„t|„, ,a,r.,„,| huh,,,   ,
liltl, arte mule, he «ldl „,.„, „„, ,,„ „Wf ,.„„„,,„, ,„, |(|„
ll.   II -■.    II  .
Itatwd IMt tail
■^m.tSJftSS'OSSKL '"«'"" •"«""- ••""•" '. 1**- i.<.
I    ,",;J  haillllf  laalaa|a,|  ,,•,,!,  l|l.I.I.II.  ,|,,|
il'
sjauE-
!■« Ul  I
■
tte'A;ia>7mi£^iiSS li,h"." ,"",f,l-.M ,v- * ■!*■
NOTICE.
V'TI' B 1- ItRltKtIVOIVRKTHAT
.1  1  -.
I
I ; un iirnii«*i'ni in inv -.ut iii)*.* it.Mii.j.tr ^f (mfwlon,tgood
■ ft
M1
a
Illlllir.  I I
;i It I'AI.mi.i,
•I  IfrllLII,
-
■
MAitlLi:
lill-t
I.-l.
W.M.I.  IMI'lill  IN*
el.ta-t I..1I-11 -  |n 1 ■
1   It-I -al aaitk III .hut"
a.ltt.lft.llial-.a. -1  Na. tl
,„ v '    '.«"."'"" .■...I«»rmi-.«..»PP.T "* — ""*>"  *****  '*'  .'SJ'nVvi
.  -.  ti.eiitiialiitai.il. and imw ...n.|»le with niter, lenerallf popular and a •laun.h 1**
HI  . harij  ill, t.lilnlonr ttlaat,and eotapelllm ui it,.,,,.. \|.t,,,*,t.,  u, 1,,*,,,, 1,..   '•■'"t'i
.  lliu llll hill,  t'l'iiiii.   Iii 1 iiini.ilt  allli  iitiltellet   I  hata' t.a . * —'  ~~
,   . ,';:,',; ■ ",,„:!!. ...h tai-tr! 1,! tan.''.,,,:,- •**<*<y^*i>*i**ti*.i,.,,, „, ,.„. ,-„. NOTICE.
II, fntl  iratitrhi Ihe li.inpaiii-. .nd •* 1 In- iii lh* Itlill'h lleeaa- i.f I..mniiui.  and
111 lellullfit  pater.  I am laad a,|,|.,.,*| t„ tin-fleet,h lie |. ti,* atll In lhe tiinnltil for  l,i.|,  VllTIl K  I** III.IIILHV 'I* I.N III AT
!",■{ , ,,',:,!,,;.;," iigi„i„i.ri u., .i,.-,. .. i,.„-.t..,, „nici.i,.,,imu,**,* 1 t ,,,... ^im**'i**St"\
I'.   |l   aat 1111 Ihal  liul   I link  lhe rll,  hate   ,   , ,
^^^^H .1., filial lai lull, ■■■ lhe  In. anal.-., ,.„■ """• "■"" '•  lla....ldlh.'M..l.. .„t,.f|., ,.,",„.'
llllll.  Iii  tlin ..! Iiit. Iia« lumpaiiii nn nan »l*alt,  artr  In*  11  an,  fan-  .itna.nl •  •
I'l    I lliinl,  Ihal  III-  111,1  llllll .luxe 11 the l.llarril leader aaf  llae  lln,,.,.  -""«•"    '* •    '   ' * ^ *,
I'iiiii. 11 man and man. "it nf r.imiii'.i.. In-urr e..|„t, l.r Mr fitu,.   ItaiwIiH' itilrdit ■*'
A itiitie llr.lghUww.td and haanfanlale „„„  ,„ „,- -„.„, „, s„ Hlr,, ,„ „,„ mni*tr*u
•lalelltetlt iif III. |*aailliali  la,  llae  |eft-.|. ,.„,[,-- ,„tf.|.arttT. NOTICE.
dent ttl a "'lupin, alaa.e Ittteni,* a« he
It.' 1I111111I11 «i ie .i.ini lu 1*. de.tm,rfl nr  atowenolleai.aii.il wing liken ot ** I tewed t<*.ppi,
.1 lent Jef.|ialdlfeil In lhe Inlltilltf Ihal! the tie, uf lhe ei.ei.luueill.  ............  1*1***!*** IfclHiittl"
Iff  a   r.te-lll|!|.a|la,|
It. W. TERN AN.
('rail ami.t.t, Cuu.i nt.i
i-Miiri
Nin |r It IS IIRIIKIlVIIIVB.tTHAT
,l.'»*t*m^^^^^^
l/rlllul" Ii tin-tl..!    	
iiielllf ileal  Manilla..nl"J  .t». li.aaa.. ...all
lean-, .attbt In.iei a  llelfigbimte.lei .. .  .-.-,....,  1...._._„™ ...,-■.,l,„,™ ,.,
.. ■ i;;:';;'z;;',:' '.:•',:;,*. -"•"<**"■""-« r*an«* i".t»« «>........t.i,..i...,„...,,„„„,..., ,„,„,„ :;;..Vr,:!ir,Vi,,,,N,
denrtatllrlltd | Illllill Ih.l UlO m.tOf a,l lhl. lOWn fat the  Iti.til Whleh 1.1* aaaie,  tulnilatl II. n|,|,,,  f",'HJ!*,'Jf' -*
^_^^^^^_ •■■t"|.ti*.i.all, leiirteti,,. „;,„-,-«;, t.m^mmmg
OtapelllOr, • ""l.l  |i|e,|K.,t,  epialilie iiini,  |,e,e tr,|ii|f"| „|  'I'H'f «■  t-ltlln
i H.
.'I .
-.Inml.',
,H,l*f,,al«-tHh.l.l "t Nn..-
COMING CITY
NORTH
Great Chance
r Speculation irorniitPiiPiiniiiiiiii
The
Imperial
Stock
Company
Ulb fn
i Hie l.
ll   l.l
'"'■  Hero Hm pl	
"Hi i Oollclou. half
•HI llllllllala. Hllll
,,','.' •'I;'i>**<***» UlU mil I,..
ll'»l'»*l»i.d"ftoM!ulu0Vltd,To^'„l?:
- I  iveopol ,i-  '"""
.ii',11;,'"' ' """ :'"' iii-i ii	
S?S . .s^rts
il"."I  |..lliillli,K, ii „n '
II''!'' tl"' ..UI.II
'I ran Tuiuhiiii
i"i- il.
"ll. nf
mi'ii HH-n!
IVehlid
\i. now "ii .' lour ol ihi. ',','' ',","" /;  "ji."
uji nnd ulll return in m
l,| im ihi'i' il'it'i with .hi
■tttrc * haiij
John I*. Ru i,
Mniiaeci,
im
dwolllng
 * "" •'•**- .niiie .'mil,.
1 " i  i'i -iiiimii
- 'Uil.lll,llil! Hie paaririili.  „|
,  ,  ii . ■- ""■!. I gtelloa  .ami
t'l I'lll. ! I'lini"!.. iiini.,,11,, H | ,,. ".'.'
"""" ""i ll".it tt iml ll, , i,,';'
" i ■ "•-" i* ".ia ,,,,(,„„,;.,;
»'"' lulilii.tiiiii.   m,  |; „„.,,,,,.
ITUc £cE>flcv,
A  I'lllNOlaltY  IIOMIL
hi, l.
1 '"  I"'"'' "l-Lr  '. ."r ^ V,','.'."'|-;t,,,,,
"';',""!: ■iiu..!.-; in.., !.,,,.,,i.,,i,.
■   III   ■'■■   -.altanlll  Coup,,,.,
•  •' Ihi lirlcullunl as-
'   ""' md t .pecl.1
Bank "Montreal
t-APITAL, nil mii,|,
RUST,
$12,000,000
0,000 x»
A^ Savings'  Bank
Department
H,u btcn oponod In conuocllon wllh
Hill lle.iiiili.
Interest Allowed at Current Rales.
.11 firrinit * p.P t,.Hti
GEO D. BRYMNER,
*'*'*  Miiiuiif.-r.
■itmilll mn.
tl taf*. ruleeir.el  |f, .|,|,,,,, ,   ",'"  '
 ' '•"' I .,..,, ,„,   ,.
1""""' """" ******* 'I "-> jl 'mi wer.  It, -,.. u,
 nn "' ii" U i ' ■•'   I l woodwork, tl,  u
, ii tool . i . . ' ' md ii" in Ho Kia
-lh   ,   ,  , i  , !,' Unu a .nan ■
, I.l.i   ...  ... M,   ,,   Uc{
'■ < ; ' '*'"* plunking, Hi
ii iiinan lln.. ell*/;  „■ i„.,| i,,,, *.
*ii l:  i
Hi II tt Hr.nl
ON THE WAY
a\ laairiM-  I   1 11 | -, | g 11 | „| ■ || \   |||'
MANILLA
G-R,__D_A.T
CLEARING SALE OF DRY GOODS
 : Owing to a Change in the Business, we are Offering our Stock at :
Cost pmcefor Sixty Days,
Mi  I
ll.a 111
In MiMIrr fennifri..
ll.a !•  It Ittt ' -tt,.,
ll II
aed -i.ai  ..,i).
I                                Itltotdei  Thelio.il
■ nulling., H..I. I,,. ,„.|t, ,
ail..  I. lllll*.  Iniii  li
,| 1. llll alalia ....... ■
U .||
■ .
' 'i" d.ngei
ll   U   I la-la bin.  .j,  ,| |.ad-
I
» Ihel
'
■ -  .' i rata "f
1  Ihe Iml
H.t- . tf-ai the
HBlSTR-y  COLLINS
LEWIS -GREIG
■ a
...Hi, o| lit .1 *■
'
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
Ilnl.i Ynnr Orders  lt.-.lrtt. k
'
fan aha,
than the
——a.———_————_—_———-
AUCTION SALE
r* I'll
Mttrwi) i
WOOD
Westminster and Vancouver
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
Time Table
REAL ESTATE
Ti* till Ottr Itit Halt in ■•« W««1
Miftetit »t A*r«fc».« tU*. t*
•**«ie«rcit»  *i*rat*i
Mt J. It-
PUBLIC AUCTION
AT HERRING'S OPERA HOUSE,
Oi SattnlaT. Decaiber 12.1891.
MERCHANT ANO GENERAL   C
TEAMSTER
itn ■ *
llllllillli iv.  i.s  UONIIA1
a.
' 1 '
DRY ALOER AND FIR WOOD
HcKenzie Street Loan Bylaw. 1891.
i . E
■
■
i lllll It?-
I.  |  i,|tl*,.\
■lan-pt
PRIVATE TUITION.
t ****** t*lm A* l**m ****** *l *t I****   \ "MVs|  *
(mr  Itm tmitm** *l r*t****,m* **•' *l   ' "
ii'tv- M\hi: ix
Tlii UftOlf**etlaft*4 -91**11*
*
r*. **
I*,, * ,1* *•  A.*  *•
Hl-.li a .*    *l  Hal  *
■  ■
■
1 ■
■
I \ MtVRU
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
Ami
a
•••
a
. . a a
a a a i
4
• •
a
•••
a
*QUILCENE#
Terminus of the Union Pacific ant I the Port Towhsend &
Southern Railway on Puget Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated 30 milu from the entrance lo tho Sound, with a magnificent ll.irl.nr,  Nmi is ilm
tiniu to buy.  Got in la-fon- the second srciion of tin- line i*. completed.
Ailtln-ss nr .i|t|ily |»-p.tin.illy in
W. £. DEVEREUX <fc CO.
AOENTS
No. 34 Government Street. Viotoria, B. C.
.■mm~****m**m~*S***
•A*
*
«  a * *
aaa*
■m****m^^mm****m
*
•A*
»
THE
I JOHN DOTY ENGINE
COUP ANT (Ltd.)
Fiuitire and Hois; Finishes
Engineers and Mill Supplies
tM   ***•*  *******  **********
Mail
-
■* Xhn**t* •* t <
y*"it*4**l*t***,*t Tl flu
•lll.t,tll,.ltft."ll.,-.
LOTS AT  SAPPERTON.
f .*, ***  I*** >
ALSO
l.arr.111 Ml. tllaar I. If  »   '"
...**.
■  •
- * 1*1 ttaital
Canadian Pacific Railway CcEpaait
rArn |i* DIVISION,
TIME TABLE.
I'mu. 11 1,1 iii.i; KOnCH rRAUM
i   tnll -Irmtl It.*, nml a*t*a* til Hr*
ArntmAt    1*   - * ' ******
tllO   I  * Hit-— -aMl mil ptt*** *tiih
I l:tO  ****■<**'■ t* il J until.-*,  *•   \   I
1 iMm  it*.** Ifcr .ml l>* Vet-wmm*.
\
II II
1  .
IS II . lm** II**
IOM I
11-10 I M
It IO I  ■
****** tm
AnMunftii A Vtm*' Pj*****.
*   -  ■  N«1l.tl«| Il.al U.l
Umm hnti|n
.If*.,!
'. -I-* III diai
-tttt,
fiaMhrl•* ."jeaap. aal tat M.lll* li*tilt* >*e*tl.** 11 -
.. ..I  .... I.,.|..,.. Illla"..l.ll.aiJa  11,.
'  !*tll IL* *lil1*-| lat... llt4MwAlia—11*
tllltlTIH l.tlTIIIJI lllllll*.
__?*. 03Ri_-fa._K_.-Hj.
.-MAKER : yd: MAHUPA TORIliU: JEWELER.
Next iliair in J- \V. ILmn 'a I'n Gooda,
SILVERWARE
•air Ifr*,. I,, ,1 f 11.111. HUH* • >,,, lllHTIIi II lllllll IHIItVI |  .
raSsBsa»i,3aip-l wood swt muwinisr •- ►-
lbrfMt-»<  Al—a-at I.n.i. t 1k«. \* V**> «t.4 tntlllt^. il.al, |n
IU"  -
nal..* |1*Harf IV-aiti*  I*wrr«t#»l H*,l *. .  S  *,
t*****Am*A**Ut.\'a**rKt .IMt Mn«j Ii.t. HM U-wl H..
aiaat li-..! '. . **,  **,**.** \ im'titttti*,-*  M Ki4t i rtlllUO«
b
i »'ih_To*|a*..| ryllt ' . « *l M.t""*l I" l.i' ....
MM -a'r | * t  *■* *••* 11.41*t» r-att-Ll* |.**i aw'j
**f  .ItMtrt  Vm**. Ail***  !
a,I.   Uati..|*t ***** *
-
ti.|*l. I WiH *,**** .-ut a.
tl ****** «1 Art**
Ulll t M«t«ll-tc««l
.  A**A**ti  til  \tl*
O. P. ST. JOHN, Manager.
all Mi. Mo. 630 Canton III***,. Vanroiit*,. ■ 0
J 08T RECEIVED
nirirt* **t  **
CELEBRATED EH6LISH
>- I l-Ut A***** fi-*ilW
ItKlt.ti   A it  *im* ***<*•* *i»l
iiiuii  «« jo-uraroB.
lafMll
I'll I.. Utltf) IUI Mi mr
J^YAL At QO*
*****
CHINESE LANTERNS
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
■ttmm**** ttt*** ■****,* Tn***** ■ I  ***■ m,-*m,tm**t*
'all*  Iti-..- *****  **• ttmttititlh
*,r%m*:****  \f ■•** tintm******
VICTORIARICE MILLS
Miilll Ullll 1
niMi.r.v ni.-K  nnaim-i-iii;
Millrrs <■! I Iim., .iml J.ijxti lii.i.
i lm Ili.i  • i
tin iiiiit. ii. i.
li...  Mnl
Ittai'  1'ln.tr.
8HOOTINO SEASON  HI
L
t .- .aarr
*—'**•"
•
'• .  •    . !*..   a
wttt.  art*' Halt
I,. (..  .  I
I  IMalii.
1
ill In twatra Ihi*
l"t •aitaltitlta, In 11,. tnii l
'"iai ttr ti*«ii "I .1, llt.i-1*
■ t'.llr a tttl ear, nil. allk
lllll. l-l ,1.* .llltil"  '
'it. I..r tkr iiyM.nl a|«i*
' ill "1.1 Kolll.k .||li*. ml.
'  aal.iem. ..| ..11,11,  anal  lAaw
aaan|..ti  *.,*r-U r.ill li,»Wa
- 'I'***'.,   ,llr.ai»lt.
'.'* IrrtaOliiHt* l< Ik**
' «.ll .......lata,  .an*  l.a.tn
. lak. Ub. tlliat I. |«l*l.ln.  Tki"
.L_*"i.a4i*tt,l»|.|. t-la it.l HI
iftilillll Wl.
In.tl Hrrrllit,.! ,tn  I I
.,*"* -t fl'tllatin. Vtnn.ii,ri. It-tint* t*l-
• iialnt-.il, ..I lla.i*ii.m. It
n.tmi li a  niittiirai'irl
»al I. ,.l. tk*f inial iipw.
-Illlt aaak-t filillti.. t.a  *»
'•'""■I  Imm II,.-  |iitt*t  l..li.«.*i
"""■Initk 1 iktitt PUma* li Ike* ton'tl
«   '   at r.i.,. .,,11*1, WttltlM
""a*  I».|.,l Hla tkt  teller!  |.lllt
^l-Hs
■MM
* All»
i tmmm ttm
in ibt I ****Al1
m*t** Itt *t4*tlf-* •
t**t**>* .ii ************ *********
—**t**4 i**r
IM Jlw tmltttu* •
jrt r*»rr
■
. .. a ,1., ,    |   -I".
,« n**1** t*
M ******* mf
.- -    tt
I IMI -»*.lll IMI
,f**i*m****ttmi*** 1"* ***■ *i*****1***'*
tt ***** ********** **hr$ ***m»**li
*'**r.mt*h,mlf*ii*A*,*l'--*
,, ».,. . - I...--I •  *awrtl *t
- ■ * *  1 **********
fiii* liin *i*l« h*ia-*mt*m
•  •  ***■ tiui p******
.  . ■•**,-■ ****** I*  Ifc*-
*■■**■*** prmtAiA
i» tm  *r* mmitmimtm A*** l***~ *«<
i *. \ *
it  Tt  'ill* - i» *<■ ■ *'~' ** **•*  *■***"
,m «ttv«i Itm-n ****** **■•
mi;am-»hii'h
1   111'** «M-lli!i.tit.# pf |.4ivl.«.i. r
t.tt*t*ti*m**mt.,*,*m -.;;-„;-,--j;;, •  »- '«-
jtllirr
i I IMM
1
tAtpttm*A4t*AA*
FONTHILL NURSERY
NOTICE.
if»f» n-t «t r-.ti.iii. o.i-
m.  ,...,  II-  «!**. l!a*Hlf*a.  "I l*****
-iltl-Blta.*.!^ «••**. '"
•;  ' ".'   ■* •-.- '*■'"*>
liLiinli  '   .■*. *ii** ',-** " .11*^-
SI0NE-WEUIN0ION,
I,.*...*.  Wtti
,** ammk*********
,  llat.t*.* laARN  tlw**
„,,ir< » nf"
Tilt leatlVitkil Hatlh'1* '* • *'**'**
1*1-1*-'
-i.hr....  * 1.* ■*■ '  ■-'■■ ,- ■':**
wrath Ip* ,kr It— MWwl_!lJwr.aM»"
tMlitWtf t.«.|""p.  •' ■
llm I'** H«« m ,)r ******* 1
......,-    ■   ■   —
.Illt. lit.
"
nYkita • a* ***
p-at* .afiraia. triaef,
IW P*** -I tll*.
iwaitt.  I* *tH-fit>l  la will * ■   •'"*
rjfaaalf.a  !.*•  I* .'".*.,.
.■i-i.i—* - "i-t "<;i *-***.*' -.
lI-»*-l1'l Mil' t* wti aii'l. I" lit'l >'
Kr8® TmxmM*
B
lln.aatwf lith
J.**.r. Ian, laal
1.1..... 111. it.
.. 11'.',  t.
1 ii*f**fit I tl I"
I  11  la.|ll-.'\
*. « tlr.f-a  i.alif.
• lli IT
fttitr
*ii*ii
HllirT
•ill.rr
•- '
-.IIIIT
*f*t-**r    ,111 lla.
GUNS
LUNCH COUNTER
Ml lialaaikit Mitral. .>|i|.»li> I  P K
IVptl
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
lllli.l t lllll Me , llll, V lllil n 11 l-KRl IMi
llol R  l!.:i\  IM, ..Inllt-J
Opt* Dtt .ml  11k.
.! , Ire t'rpaiii nnd Krnllt mi
t*^ilt-laiiaV ,«. a., .atlrt le* ** In IMl tt.-,-   i» • .  ..
Piatttti.  .Tla-rii* Iwrt tilt* li In-ill" lllfir* St'HlMIII.
OY i WATCHES
■ J, D. BENNETTS.
•llll W«IHt|l|i |»wiliiWMi1.f.«t ll*
•t MM *)|.||i«ll vm vi *i, II
« US H'«lll*«m t».it*iw#ii1. fm |l
AllMlM ***** ll  li-mral ******
CHAS. E.TISD ALL
TUMEI IIMI, I1ICIDIO.   ,
Um *a * ttU **A hr a-aii.*"*)
Noa. 84 and 66 Store St.. Viotoria, B. C.
Vancoiver City Foundry aod Hacliiiie Worb
company. imxmrTKD.
tu* nl tl -•<*!-.*•* aiw Hill, a .wt-n Htaatlt*/ an* Wawlt
i. ima,
FRANK BOOTH
0ARESHE. OREEN li GO. ■
Hi*** *» 1 It**, \\**a Mtttm **4 •***%**i* R*iI«hi. tMbn !*l«iwhM-L.
a** Mi*i.i"**ni*t**4 AtHnilitnil Mtri
lltl tti****A iiw*!. lliHi. ******. ****** tM Itw* t'titt* ******** rlr .
I.K'KNiHKIl HTY
BANKERS
tl MfOtLLIVRAT A MtDOUOALL* W A kOMtt-t,
Mr tt--?l* ..  v. ^-* tittl* il**ti*H.
■ <   M
li ******
llm h**4**w m*t*m mmt V. I*, it Att*
mm tttrA *r ***** ***** *iih *
***** ***** tA ft-tintf*
LIQUORS AND CI0AR8.
I .ii *'■* 1trr*t* mt* *p**f** ttkrt*. vt
t*A ta*t Ifc*1-11*4* h**i:
JAMM 1'IMHI l-tnttWo
SCAVENGER.
Iletltaiwtit HI ,
Vawfttal». H I'
mam ***** m*
ttS'fitM mal I-. A vunar, •/*"•*** m
•ITti law. I  1
it Mta*
REICB.CWBAOB
ailOrtl.r.l»roa,PtlTailtnrl«lto. Wo.1 ^Srffi'ttaSllo^
iTlaaa-a-la-al   W.ll.t*.l-a— til Iatattl lli 1 tl «■■ 1 ll
OtMrantM. ailliltttorr-  All
ac.itna.tr Work Slrictl,
Ptid In Adiantt,
ArMr.*.. B... r> rn.
nnilillUa
Royal City Market
J. REICBEK
Meats
ATHOLE8ALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
..,.,.  _   .  .IMMall
ttiPamt* tl llei—na ltlft>a» 11 Jl |.
t, Titiajt; a«i*airi»lM«i m ****.
lmtr.fl _tlll awtrt an lit l»»r*t-rl
niktralol*.•<•«..WMalaaal .arati
ta_IMTil01IWltU.r*1IOO*OOi   *m*ttmU*m* MONTH, Hat, tmm.,**** \J VStLLShJ^ r\&lmmmdlmmmdmmmjmm-ml
And Others, all Good Lengths.
THERE ARIQ GREAT B_A.RC3-_A.I_SrS
Or W,t Would Not Toll Yon So.
WE
ARE
lti.it iliis N'i iin' ttill i
Within
CONFIDENT
sllli  ill
an
Davi
'.mnt' Cli'.ii'iiiicc
COME EARLY AND GET YOUB CHOICE
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN,
 THE LEAPING DRYGOODS FIRM.
M-A-iN"
AMU
ll
■MM.' lllll'N  I  Mill
fflvoiiiyltoiilittiiil
f Now Wwinilii-
»litiHliiillliiiy
ll .-/ il.'W,.-
... ^—/Vnm mt. H nm
"Q /"-N ^^ ** Timm  rn.  th,*
_-_■■!  **********   JL  Ii.ihii'.iv In  Iimi rt. ii
■vrr ttHit llrtm-H.  'I'tlll-* '
aMOULu    vim uiii litre um unly1
H In*.* liiln lull it Snll <>r
KNOW IT,
nil Ki itlill .-..niiiin
a,.!!..!  Ji.t.ali,j,
at Ul
NKWS (IF TIIK CITY.
XtoH-liii"
Tripp A i
ra Riwirdo
BlH otl i
''■I'
- ,i   I  i
■t 1l,i' Wa'. i '
hilli.aii
Not) ■',.  i'i  ■ i ■ v ,,. .ii.-ii.t.-nt.-i
»Uli|il>lli|,'  llm  -Vitl.t  Iliat.
Kuril N
WtDl.il apQlltlOAOn * Um I'
Ai'jiliitili'u fur Uctru* ■****■* * I'liii, ii
LOCAL  BREV1TUS8.
'I'u tn* f..!.l .i*. .t v'i.iih.* ...ii.. ii.  tin
H.'lltltl.'lt   li'lllillela'  UOUM.
Mi'l* wiiiiatiia, dmratlteri titii
tn liifbli block, Itn-um IS. *
!,.ii ili.tit.i  Ii.ti.* yiitiK off lu i-ti llir la»l iiiy til Nuvi'iiilitT Uitl  iln-y
an« " «' .Iniiii TnniMiii'a btlrat"  Wr-i
"i *  ii Hotel, Vnin'iiiiviT, niloittr*! "iniinlly  flilfU" wlm  It'll
tin i im-iii tin- >,',,ti.t'- rugged «ii.ir.*a jretn tint jrttri
*  .'  itufiii  Toei»trt ISOiuo, i'«i_ f.invini with dili|bl in the
i*  ii I.-.1  room, ululii nf uiiiii*   l'..tm-tt..n iVttiliiK tt
■ -I from ,i 1'i.mi i>ti tii. ijinin', imiii tiu'v miii MMmbli
-■ *   *  d  <!*'   bOUM  ll  I'm ruiilnl tin' Lm.I tint I'trliaiilti' ...tit;  uii.I
vt in.- brliide  l'i"' '■ «i. iion •nni n nlntaotaen .. ipfondM
''.  ilr|n't thll llliMMi tint lutat Hit llRVti ln'i'11  |'H |..itnl
II  IO$l   I  I'l .mil full jililli"''1.. Httlil «IH U'  ilnilt', ur
.1 iln* niii'tiitl Hcou ire cbinglDt for Ihe wont.  Tli
Li   t.t  rm nt* iiiendtoco prontm to **** tin' t*w
w.'.i .it'.t. 1-iira'i'iiJiiM. Androw'i immitu
■ .  'mi • llil.rlty.
READ! PERFECT FIT
II OUABASTBBO.
I nni Aid'til fur l In- 1'iiiiinni QlUlbloli
Scotch Tweeds,
THE FINEST IN HIE WORLD.
in llMULili-OttlwIi llf t'li'llii »f till I h-i
prlpUom oonitauily t.n tiitiiii
LOOK IN AND SEETHEM
W. J. QUI.,
THI  IaaltlllNIt  TAII.UH.  i'.Hll'l. .1.
tttata l'..t.l"i-.i . V.iia-ani.'ti, I 0
MOTHERS
GOLDEN OPPORTUNITY PASS
«SUIT FOR THE BOYS
For Gootl Investment" (*'• I"
F. J. COlU
Real
Estate
Brokers
AkhiiIn Queen's Iusiii'itueo Oo.
ill
«^  II I  I 1-llllM  I".
 I IH >
bH rpn,"
111 I
Full Oro.u Wl.itu Bhlrlli GolltiiJ,  Hull-.,
Nllltll-.'ll  Wallll,
Tlot,  Uit.l.. in .,,. •,,„,„ Mll
A.'iiiNt iiini*.- Yi.nii,, Bl.it'll, Columbia St nut,
FRANK'S
NEW
llairntlim. nnil
Stiavimi
FOUH  MILLION  RIVETS.
SHOT  11UT  NOT  KILL1LD
a- l.t la-„ 1 Illil. I
a.>U|al a'eal yea.
<*.!  reeelr,   llM**|rrrl »«*• tf tt*  I*. |. rtfrta.tt tlal *** 1****1 If 11. OtlWf
Ml ll-l,err..,I. llf ., t lla*.
Twa It" I....  Ind --I >'l .ln*| |l|||t lltl tl||  I'rill., taallblaaaail  la* -| lllf.ll.ll
,..*T"."1..*,.,*.'i',-,.,!.", rlt.ll UN b. r.*|ulrtd rat, in -,, ua » n lit ID. gtotrou.
Hu'iniiiiilniun' ol lha milu ■i'rtl'-ii aairra'iti. atUllwliDow,Imtocculoitl
I of 111.  it.-.III.Hi.I.f  WtUrtTOrkl. is. .In aaa laier ..lillit. «>. llwr 'fi'le'lilumi*.
Tlll.tl. bolllM In.;.rial  raeUlh  .11..   '                    ■ '■!■:..laal.l  Matall. |h*lll| ut >  >|lirtlll|  lulu af  ItllllJ lllll
KIIKK.  P. 1* I i.ll nl !•■           •   .i.a.\ work) am   I.ulu  |.lnial In lla* .,|, f.t.,.1 n! Ill •Irlifii-r liiiuwii at NHl
A nit'tlll.l*  a.l,la.   iljal. .  Jllil  |..l..r  lllltlilil.  1„|..  .,!   HUM'   ,l||*t. Had lltll ||Uil.|.|   Iiu  la.'k   l.l.  *,'!.'I. .11.1 •«! ||U||
I -i in. ..• trill b. pit ilnin.* wllh liim.  It'lirn Hit. l-.it atirn-1
.. ll.il  light  fi'tlS" i'lll 111- i.ii |||.r  la.(j|(f  alaalli  llalaa  tin-  |f,.|Ja-||
tilll Inuu Haa' aalal nlUlilf li i'll|a|aa'.
llf itirf nul ukr )iuir Siiiuli) tliiit.t r
.1 llif llra'Kia lla'altllir.lll.
Our A- ■ .irt'iii'iit i. Hacuifiraii,
Tlir Btyla - !'.. 'a.-:...! I.-, aud
Tilt Villi:,  llt.-lllmt-.:..-.
FOR THE YOUNG ANO 010 MEN.
I Ik <*} art'
SUITS
I'lulaltl.
I'|*».*l taa I.' lit"  liark  ul  .ut
lll«lll I-
Itl.-*- ll'lll! |
lt'atiii-il- ll'.ila'r  laik.-i*.
Ali.iut. trnt. tti.rle*. 1
lliill.li.
AiUl-lalla'll Wit li'lal lli Ilia* |'t.lli-|| |a|a*l
ll'l Hll'l I
ttii.-ai toi w.tn i llr.lali.. lai. k rail
UD  lhl  tfili .UblMI  l-l.'l'li.  Ko.  •• 'l"1l"i"il!!'ll!l" MO  !"•!  "f I'U—- wi-.l lha ui-tllaa-.l  lllmr.il a«.  mnifort.
.j. i ihi i* in I'Uliitti .mii ■ *■! i -i|» • !•■ aM, |ar.-li**l u|a ai Hu* bow win, a eWu Tot Mtllionairv or Ur Wofkiupiitni
Ifiiiifal-tltrk Iur lii.qrati.u ulllaa'.  '•'«"* <************* * <**. aiul awanhlii wtalliirti|atiaa,i, tin* al.*rt Tb" Mwtiut or tht Clttk:
.'...li.i.r* r Ind  .1 ii. ii.:. ' '■"■''  ■'■'--■- ****** I' uf torthachuM oi.ll.r.1.  II- .i|.h-i,'.i Tht Profrwion-a Mm or
. ■* . • llu - lililifi *i .i».. I jr - I la- ,iiaiuif.ilurrr. ihai tlaenlutl. wuulal liat.  "I.. • ti*. u.» .,,.. I. .—.wt*.
.„ ,„.,. ia.,,1....... ii.,i,„.j., ,.*i.......i «ni,i„t,t.|.'..f i„*."„*..„ Thr Baa lbil I. Looking
.,.r,.    L-,...,_"  .''"'.  '',*,,' ■  *""'  "•■ ittaiiwaai .l,.„,.., H„, «„t i rlm,.-t.  luu t!,.. pQD   A  GOOD  SNAP
.. „.,«,. .ii.-. ui ».i.,wM.dMn-ifwiM,iMuid.iihii-ki»Mh»lrwn  H  tawww omHr.
|.I|»S   11   itlillfa   .lid   55 ,-tt»*lr*|   ||,a WU lellkll.lt ..nt Haaa .Idea   !!■ I' 1" H"' ■ I'lU'V. ...|.>.' ... aaa,.l „ 1 ,  ■■
*' *„' ,-• ' ;'','';i-' *'■■■'- *'••" •»■'•'""'» fc'* <•*" mm*** ti*-1 W*Lmf£i3H*f iE!a» S "iti
I -  ■ tie, l|,.-le.('.ll!ltUlell..-,fa',lUiri |||  a, |,|  uff, ||*  l'hll|i<  Otllln. Ill  l|..|».,*i.el l.l I'.il.l,..:..' Ia.„,
- it*-t..w«rdi a divk hand whn wai
lie.  llll  It  UM*  l  ll I  l   Iht. II l|    .' :  .I'l  1  a-a.llarr a Illllt Wt|
iSuiaali, iltafi..,.!.. am l». nl.ti.....1! Hi.-H1I111..I „t,  'llu if a., i tillul |.,iu .iui Irnui
111*.'. Tina  lla.'alwlli <i..l hi*, in |e!tri"d  11  tht*  H.ti|. I '    li|.-al  Null.  Iiii  .hut  atld
telnod laaa|..-ll„t h.llf I tl.a'  ' '*r">' *'*'* "*»'••' "' '* ••'•'••••' a."!, lalllr.1.  I|r||l! "   IA. rjl--.ll  l.a.l.a-d lee
ir..ll.   Mil!..    A   I •' 'I" He*  aailfaeriUlaHie  Uaatl'i  aid aiad Willi.    IV..II  lll.-l  a..Inllil.l.  .1!,,!  U|.|...
Il-l.ll  .. I ,  .   :  ..  ! .  .  |,„|  ail.allafl |iale!».|  l.lt'll'l IliilMUit
alt.,. ,,,.,,...u»'l.ll.' UL 11. •! fit llll* 1,1. l.-||,|.|. .    ilt-  l|i|uml  Bllli. Willi.
.* lilllt .hi-d.*-iiirai. hiitatlni m.und (ear In* -WWTT-.   _._   Why.  on
H.<••!•' inifiwoli. luuanrd. -Tfll «,.a,li*r I ****.**.**.
aha,  a*  tia.ai.  ..   .-, inin iun .lir.1 ln|i|.,. I-1. m, tliif «r.f I., mil
Xll'atl Of W.IW aaaatld tal „),. ,,,*,,.,. ||a OaaalJ.l.d alilltt'l,. 10' I, _.
.- mm ai.i.i.i,ii,-iiiiiiun- Th«d*«-,.irf»iltd| ifi Mary  St.
• •  «"t lo Iod tin i ..nl.li ..n Ibr lubb»r*. ttm ii.fl.it..!
■Uill.tr| ll.f I lta.UK'  " I ia .1 |„|,. tad |.*l IllOt  ll  |t|  U|.  .udll.f
rllMiefll • ' fo.  >■  Mil  faarlf   ll  ..tttl.  Ihal a
COMPANY
M .tniii.ii tut "*(', ami Ii'i
LIMITED.
Maa l.uua-y a S|act
..,.41,
prwor.
Till' |'H "lllllll llll.i tlll-tlil,.!
Il'b.llda-I  la. llai i.aaail jl ll„ j
taitunii! il   ■-
oinniliii
Btcbia|*9—Acrt |i.'i*ni U i
UUI  fur  ill,  laaellM'  |a|ea|-rt|    .1,1*. a.
lie*, tr."' •
Htl  llllletl. H.a  M.I|,a.|i.|.
all|iirr«.It in ii..  11,.i Knd M<
rbUhll Illla tSa.t.1
"Tknalaioaol *
Da "•  gl  IM ileal ill  lliiel-
it Ilia. ,\r» lill.I!.. II. .1 a
aad ii.- -
A tarn ii,.- mkl| |i|,'
IKhrd .1 MU I r |l will
ktaiia Ititi.Ii.i !■ ...f.i ottl
1.1 ill I'l' -
ti.  ll..un..,'  Ti,..  ll..I,.
Ult-la,  ,,a.  Ila.iaiiifi  llf.,4 ll
l'r*e,i| .|,.,1 .
II- -ml.!,,)  Inula,  i ||
rhlorr, • ,.
|l|'.i,l*l ll, lla  .
hft 0*1.1  if ttia.'  Tlil—ll|
I i*.l, ,-t.*... a., ait, .ijt* at I
OMIt    llj  i .t.a  In ..,!    1
aritr i.. *
M  Cl*.;- li I.  Ilatalila    U.t   1:1.11
•latBli-t*>a Will a.rtaelee-l ll.t  •,„*t
th». Had Urt ll.l*,, '
I
l'«e<afuHal'I* • '■ .
•-bird; ill It**!.
M. Ilia,. I.
A laaalt!  la.Ileal lleeif!  - ,t...| . .,,**,
tmtlM In lbt '
.* I'ltdlf.  II.  atll
am foroialar.l i|ut,im. ui. it
aalla.l.f «., lum
llldw.itlaii ba* •
IHl  .  ,|.aaUjk|  ttaall .
•i.itf. ii riaaiaibta, in... • *
llll laWaff iattr llaai* wall..,*  I
I ."lit latl*. a,  la... Ill    litlil Will Im,
.   -: • .  -
' Hi. lib
I   '  -a I
Va.atlal   »f-l I*.  hfl
II I-  «,||.t,.,|.    *   | *
Th*  idi.fl " 0. ,.i
T,t|l|l  A  »». .  ,11   if. Ual,    ,1*1-....  -
.  I l.t .lee...  a..!
lllli.l ,l.f .,*..,  ...,,...  . a, |bt
..lit  lew  hit.l
J. B. Johnson's
Where 7JS.iT.
at foot of
ii,.
i  "t ipiloUr In.* ltd
•• ,ii..aa,f .iiurk tht ail*
■at  Ihf I'lltalUll
.  .ud  I.f i'.i"",--.
Webb?
all
WnttiliMi 'iUifontlty
l"lfl llll.' II I
atnl alt* t..la*kii|.|
I  Ihuiiiltl hi at. a drad MhHtritihi ol  .'*.;*.' L.V -  - ^'*i *£**
'tt,.,, *||.f ul.lurl, |«ll..l Iht .diul.laa,.. laat .i
,  al.al.araa*  lt,,l  h» brau„tul Iun  '•'■ -
llvi. tl- I.-..U  "i
- .rieulf.
i ail Ihtl  ..
uf a a* tii.aiftt rlaan ul at lh* attach iluriiai
iltltd lha fill  Tha Inrtdant i-.tiaa*! ot..lf * l  await.,, i
I ! nil |..l|,| Hit  Tflf|l...||f  ,1.11.  ,.'
'  »l.lalli.  ll'l
GUNS
■
«*a  l»gtn|,tr*l    l.trft .-.h  IwIim, Itar. t,„i, t> U|wtaaii,| |1r|.| ft|.
. a
. .
Oat- itum.'iia.' stiiflt
Mt'lla'
of BootM nnil Sinn**.
Hiinil-ii'Wfil Bala
Jnil boon ii|ii*iit*il out
and Galti-t-a
Frinili C..II
M.'iia' ami Bnyw'
nuil Slii'U Ciuiltivi.i,
Heavy
with.-...-I, mil's
W,.l,i'tiKht Boota
Lailitu-Oil Gout. Kid
Mi**.,*' nnd ChUdrtina'
anil Pi-lilil.-.
S. l.i.ol Shtii-a
Button uml Li..*.>
Vi't-y Bt-it Quality
Wti am St'llinit Gooila
BmitN Mad.* to Order
nl
nud nil Uiuila of
Riii-k Bottom Prici't.
Ki*|ii.ii'iuic  Done
.\'.;a ni-.   for   loliti   Dott   Engim
A. K. Williams, ili id.. in -'II kinds ol Mai I I   Ion Tool
Company, Manufaci rcra of Iron-Workina rooli |ohii Camp
belli M.iiiiif.iiiiin i fl Mm   ' l>s. 1ml
(Jampbell & Anderson
WHOLCSAU ANO III I All
Denlors  iu  Hai'dunro,  Stovos,
PililllN,  Ci'.u-li.-ry  .....I  Glitaau-..,-.'.
Oils.
Bnll<l<T*H<,iilu-iirr.Ci!i ]'i uti-i'"Tool*.
Stov.'H. Ciiiii*. nml Wniiil.-iiii'iii't..
Ti.l.li*   mul   I'm In i   Cutlery.
Dnicy  mnl   li i • i iitii   IJli-tisils.
H.iiiki' Fui-iilililims i.l nil l.iii.l*.
Hn„l*.i»i;  timl  StmitliiiK  I ..i..,.>.
tt.
tilll Ciil..iiil.iii Sit. i i
N.w- Wiainiin.li,
l .-'.I :
...«!,..!. l..|.l ll.f el,, leaf il, J
Wholbwghl  lali a lank.  I.i.l la* n .ft
llllll |i— .1 l| ailtuuit hl.ra.iwat.
a.uf  a — _—
JaW  III Ittl
Aa.mil land ,.f null aod bolt.
■ ih* lurh-tt, aai i«jf.iiui,. un 531. o3J. 535 4 537 Front St.
»<ait<*>. Ldaiml'l. •lltatt ttiitntar, Tha dliaa.
|im| thaldra  th.l th*  |«i|aUl.llein
I IVaatalutft Bll •i.dilrlil, ,.. t-auree,
e.|.ai,d..  Kl-la  ..ltd  Ibf  lelbtl  lauw
ata,  ftatllft*  Uati  C0.M < "UUI U|*iO.
I . a,  .  I,|  nalnUll  OtlU taatal**l htl
II I.  lent  11. .,..  glltlrll I  ., tht
.!,.'.  fee,Ut*  *|lf    KlUI'lIrt
. ib* fiiifmi  Tl**  •
. •. I . ! .*• Ie.na  Ku«|.-t.  «. .11. aa.ee
.  it,  aba hit "JO., li»* Olwt.
bio,  llaf,
f  aitb ,
111'  U'tll   ---." N.a.ll.. I  illla   |*l|*|*
*l..t >**, U-N
Lnr, itaa,*. Crleltct and Baae
Ball Gooda.
IN 0 TE!
6. T. LUNOY
. a
a a
PiiiJtir nud Cookiuc
STOVES and RANGES
It'aialalaa.f
ll,   ll
I
I'll... ...  ,
tm*K -Bi  l-.lb.ai  Ml
•rtin.lii.4t.  IMl,.  tla.it   t..f.  Ilrtl*.
muh •
.Imal.!-'! lh" a.'*,a,a l.| It**,
la*A,m  A I I  I ll
M ill ii
I  • *-la i .   . a    it.  Ii, a
■laalalitiia.it il. xi oai. aad will
itim ibf nan a.
lit atii Wilt, •! .- f.*at«
*t  I I"  l-lf !    1||  a  '
I.,,»., I. «
Tb.  I.   a '.,   ■    I'    II
lm. V,
Ikt Cll|    a
rlf.laaaat-f.  ,
. *    '    .
•lil.l
t
.haaM l.i.' v *****  \ <  ' ,.   u.  ,,
*.*,■*■■  U   l*| .'.I,   -
,.,  . •'!> mn •* i it
Hi* I-,
-
*«'.-.-
•lit. H.t  Ittillla I-. lla.' .HI.in  h.t It.  «,..„, .„  Tb.et-1,
ll.att. »a la*'*t
I  . a   i -f tl., a.,*, atari.
th.1 ll.l a.,. .1  .»..|elll-ll,.l, att
..... ahoilii ihrlt *yhl. aithtr ta,
•*aifi*r|'''-' """'""I "  b»  wttilnt tl,.*.
a   I.Jlft* j Wllb bllltl.lt Of ttl*... Iht ae
I  lk«l  BtlMIW t.b b.*a bal ta-ta llaull  le 'I
***** .**  llll I. In  •hotlra lha Ilia of  '
.l.t   Tli* ot*aa* <d t,*aw ala lh.
■* in, aanl  'I'li'li.I, t.lHaal of ta, **l lh*j
. HaVaal ,*.,,■ WheVh  aju  I"  Ot.l   Ut* Iht
.-   .tata ata-rhaat«ai. and. Ilka all thiol*
f**,ain> tbt 1**1 of ,,11,oaf ta,
. ., tb* mat rubiuni ia^a- lr,..  -
l.a.l.*  |t  |.*.!|>!f. lb* l-llft" .
.  t nd  .,"*llbl |-t*l|a|f
• *..«•-.  tbi'btlf d*lt«!Ha*,alihoold httath* 1
'■Hh  IBHataUtaallabllMot 1 •llllaal i.|.llr 111,
.    «'Ha  rf .. Ull.l   lb* tl»l* ah-Uftll. ffllall.f
•-'I l't .llil**  )•  aal.f  uf tht  b-lft*l  HO'
I'ltani iftiMi id lift for it |t "i*r
tt*  tt-'tl  |tl**** liaorat .hue  Writ ll*| ttat lal-of'
. ttal lho« t.»|a tb* tlttt idtMid to lb* ***, lha limit*
Amu h, lh* la.t't.a|«l |la«w* 1. ImlOfdl-
.•nlla  lb*  inkillO'-  t,a toil a.01,1,  ,—Itnl.eHa,   ll  ii tnt-
t i. laall,  tail* le* loaata teat lb. Imid |w«fih< td tli-Holie-
-  . -'-". .i-t H.u il.., l.i.. ..... in Ibrir atidil a
*'!< UlO IbWieWlhl,  a|,||||M Iti n.t, Wit
I  ,. .!„,,.,,.  ,.,r| |, ||„ a, wllh |i|H
...WMaiMt.. '.....,   11.  f.'rt  I., |.|„f  t.aii<l
,tl lha It dt-li. .1*1,  -til',*  iif  lbt ll,. .a*,... r.1 Nra *,.a||a ..|,,a>iin ...tw it
fhainh  >..,„.  I!.,  ibay-...  -it-   I *-.! ifc wa, i atakri
,  ,• *,** >'t| "I fni.i lk. •■». dafifllit
' u'l'it ■ niirait kiaw-ai
'••  »"!  .* II . I.|.... .,. |.ie»et,|h!r ***
1.1 lit tertb tied  bf  tWlll*  far r Ifir.f
lie t ter i ' aa.itttbtn  .od t.tawlaalioo, m.
Hat! lb* tlt*t. -i .mid Ind
.'UMlttai fti. II, 111* ...tflttbtb
> "labi, ,«d"b, fllllnl
lr •  -..tli,  l|,f f,u.,r . II  >.
«•  it larthtt dtlt,  I-t tli, rt tar,
I'f-rf  IVwtld  Wlll  IMi't-lIrt* lhl  Itlil
*   .  * .!.,.,fi',tr fnaa
lltlllal. I nloawMl *
REMOVED
120 COLUMBIA STREET.
' i,*l  it  It... In  t
■
615 FRONT STREET
Corbett & Cliff
"  • " B. MARSHALL *m  g*
BootsandShoesDRAYMAN. KllAI
aiaT.ii raicca II  ■ A  tl  I
Knl tn li In    *  *   ^m   *  m  teeeeeaeeeB
KOAK X WOOD
f Hrniirtiin airt-t-li t,|,iH,*lli' tt|.rra llwiiar.
,,tt  Wt-.iri-nri'iiit'tl i"l
Stock Large aod Cboice Selection.
Now Wellington Conl.
T
0LAN0ACENT8MEAKINS
■ ifiiitattai.
FOR SALE.
I* lull
Irul*
III... St. I-.I.
t il alttf laal.lt, tlifflly „,
S. . tl. .ifiltllft^  Iful* II, It ...
a iii.i   t
awtaiiaiii llla.l II
I - ! lr r*.. ll.ta.t- l.a
III Slll'l- I litlaiMK
GRILL ROOM
It now opru lo Ihe public for CHOPS
AND STEAKS  I • ,   ■  Sl,lp
Ilial It'rllllilliiO I ..ll  tl.f iilil, nail aeta
It..'  I'l.lli.  f.al.l  lla.t  I.  tf,.,.. If  |f...
r.td. r- iiii, It* Iffl ll tt'rii  Mill.H't
* --',.,.!.it *,,.., ..r ,,a Hi rttar
I'a.i.itni.ii-H..I iLitiaiii Km.li
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•**  Co. ltd.
IILISIDE, In HLmm >i Hi"
*l*,.!,.,.,'.  frrl,
Ist-rrt* in • ' .
nrfjmnmr Mtrtl
VANCOUVER
JAS. E. WIZE.
I*  It llll.  H
11 l.l I'llil-il. Ill
.irt* prepared i"
n orders for Rougli
..ml I >n  "I
LUMBER
ShlliKli'. Lnth.aud Plrkota
tJ,\..ui.ti"  tvrl* gual
Shipping I... iini. sl.t River, Oct
nr K.iil unnirpaMctl" _
l.tl«elta
■
I Ta.
timii AVRItl ,
1,
• i ,
. tb*
m..na,
h-  <MM|ttot I-.Mfl, .
"1VU,,   at*  ,..|!aa|*||r*,  |a,  ||t
It*, rt* I
«i* t."
Iran  boar* a dl,  !• "It* n  *
'l.t.ff, .r.rjj.at. f.    * llif  lh<
VifUirtl aW li t'l
tit-ud  la,  lad,.  |*aili*.f,
•Itim itantthilae! lied  111fnttittarn  ll|*
Willi I. tnlntibftl. taitl It
i "
KflttflnAlit,.net*.
Rrmtll imi.-llllal flail Mill, awl-ret. 11-
|t!lea IfMwmw talllal  Tlif ifataaall *•
Vi.ifr a . v-.-tt baoqarlallh *.
Itaf tatulll mtUlg '.I lbt nil
II  llllll  a.a,   , ...    a|!.l|ti-|t;
.tad  lla*  laltl.lt.  tnrfiiral  aa
nlhtrtig it, iiu at  lodtw', i*n...,.
Iflitn li-ftnlf Iti'fo.
,. .a,I.  .a
• tit
• l'<1«,
l't *d
■'
>af.
I riii.tr tt ut ralllt.
I.tttrvt Im No. t* IMl lotandlaifl,
adtotnlni tht ill. Halt*. Tbt rootino*
ttlim of  Mil.  -tfttl  aJM  dilfttl,
ll.f-.ath it. and to* ILIr*lilt Tiiaiwti
wlll in t it»i|.aV taf aaanlb* I** lutilalnl Hi
'tfi • trf,  huur lef  tht dl, tllMgh  tlaf
trait* al lh*ptamnt* flam
|l I..Oi|*.Ma, „l \,. |r Ift rr| '.1.1 It Uir I
1*1 libit t.atalrirll I.Mf llita III In
• • .. I..I I. ,1. ll.r »f...||,r|. Ifi.1 Irllf ll
Itt  ,*rfr.l  rtriftlilbiO fnf  latfildlhl  p*lt-
t tnd, i.t riUna. n.i'
'"  '!" I  bll.d«"ftff  r*-»blffaff«  thtrr*.
,,.  ,h.  tlltintiea |.,|f  Ifuoa  H,IM  lu ,:..••*
..'I.   II' wta'df a,t 11,1. .j.lftadaal i-la...
• et  |e|l*|a|lt  |f|.f|.1  la.Olf  IllOill-'l  |f.t
IrrUai alftldt rlitpaiatl nil Will  tat ,!•!. Ufa
th* toll ifl in l law at* I*  lint tlflt
'tin.
.-mi.... In,
To-ontn. i. tl.  nml tnUnlof .dunla.-'loliiijlnll lul tnd it
svollind. int. !■ MHI  III < hi lln-
a.aa lla!.  ('!",* It, il  th.l  tilt
UWraet Wtti lle.i'l lull, tnaatalr i|r.l till
a,.,ld.Vol.l,a,i„m.«, ..• tin ,„.|.|.|. (kni.  H.kr . onl* nl il. and wilt llll
I. .!"'".".T.1  v"V".'""   '"  "*"' "«id I'"!!'  "'   "it . I Und !liM'"'l*Htl» iat *l****** Htm
It  St....  I'.  .1.    N-. .l-a*I,  Oft tl!,,. "m  ,,o-iV- •
I* i  . • »*,m*mt <*"*"" ■*•"' """v <*'*"* '■• mm ,"1'"'
*  l lilt.  Ih't lli'li. .... it,   ii,, ai.ntr. nl lb* wri-kir M.w-olla
a  a ,. al.nwa, lltmt ll,f linala.lal,, m'.l, tail.-a rantol  ln.|«*li ua a,f tht hull nf
awmalala. and ii*--, bit.. ■ ,    -ia, I'rdiu. will. ll,f tid of dlt't tu,
*****  tlllhl I* 111. |.f..|.HII..t, I-. tnillnl  iraaalffr
Wti*  lltll wli*. -•  ,- a. i|,f rawiatl. ttellftandratliattlhr lbl|a
al  lla*  liOf.aar  with  11 r  | ,,  „,|,, , „,„|„  *f.  |f  ||   IVhlH.W  ha* ll".
'■ ittltfd fri'ltt Sin  r.ii.rlarn. ...  tllfl
.••lii. ol latlnoeet ati,, |,,n| in ip, nullrt and nviir* lln
■"i lr?lb* lank.-!-Irr laui  ,„,,. i, i,* i. ,i'r,a„| to tali It. and
Ikol. th. wbolt world taut if*tala»i mi profit lo H I,
Slat
M *a*H. n*r lilff
10.11011,    Tr,  II   tratlal!
u|a|*»l|f Itaf Uprll II
litaf. |,f|iallf  1 lilllt rlrilrmrirl 0.1
ll Noft.alttlrl r.ir I a .  , ;
.1 fooai lad, llu lllghMri' -
fllld tVlMitt I a*  let |-t  ,■•
I «ell-1taiai,
Ifeatn. mn  whn hi-  -
all I. tn.-i ,   i
II
It
li
II
a
a
I!
II
a
•■
ii
ti
.i
:i
a
a
TIUI AIUHININH *i ii|i|Vi*|itN I*
MHV
On the Market
$300 to $350
umn ii ivi M-t
Coliimhi.8t, Haw Winlinimli'i

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354154/manifest

Comment

Related Items