BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 9, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354153.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354153.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354153-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354153-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354153-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354153-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354153-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354153-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354153-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354153.ris

Full Text

 W.J.WALKER&C0.1
IIKil, laXTATniltllMS j
NKW WlirtTMlNU'l'lill  - -  11. Q. |
^ff-VIWig    Q
WITH  WHICH m INCORPORATED "THE DAILY TRUTH,"
W.J.WUXES&QQ.
i,Ul.iil'lllrNi:  65, lillW  .,',1:11 ;tiltlti-i-i!H
NU Mit I.l.' I'll
NKW  WKSTM INST Kit, llltl TISI1 COLTIMBIA, TllltltSDA V  MOIININll. .II'I.Y 11. IMIII
WH. BAIU.IE 4 CO., PROPRIETORS
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
l^i_™_iuo5n.
general aoents.   p ate nt Medicines
On thn Ti'itmwny Lino-
- ■   I.,.i..,iiTi..iiiiiii).
-T'.ai lul It. t l.ttl. mi ni'li,ml   1.1
lit nor ii.-i.- rn
Burro)
,1,1 mil  t.ala-
l.ita-  IllllirillCO, ll.-lll-  I aall.-il.-il,  IlllllV
l-oitotl
., DRUGS
  PERFUMES
Toilet Articles, otc
is the Best Speculative and Residence 'wwi _k_i_2____i
l|H« yg| niToi'flil REMOVED
S.T. MACKINTOSH & Co
Kill!I lilltillll Llllll  lllitlllMllll'.
QOLOMAI. HI-'" K.   M'AV Wl'S't MINS'l 1-U, II. C
"n,' *.:•,..,  -•'''''*•'"'
WOODS & GAMRLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
k Thomson
\| llii---, I III IT--.HiM li I MiM.Ill
HI.  b,„|I a,'....Uiui. an I I"-  la
 '"--'  ,-' ' I I.l I'lluM-: 57
:;,;;;,!'; *d,',::*":*:'.::,','\:, •*.-..'' I su.in uk.,i. ai-ikmunilk.  m-i..
. tin.
Itatl
lln
laiau *>l ,111 lllll*. I *-•" -i I  >
i ; ,  tin ll ntll-l
ll I  li. ItltANI III   U ■ '
lill |i nl I
I .',..! llal.-.lllt. t.l Ull.   I-I'l-  "a ""'•"' "'
,„„,,„„  ii ,. ,,„. i.t  ,.   i.itn prop.ni •■'■ n.. at.jifi
fn..a 1100 to 1500 .ht lol.
,aailla-a.lat tl-.
MOWAT It U
TURNEJX
GENERAL AQEN1S
Wlliaiai- |,iu|,i-ily nt illl lii"''
ol Ihe Caiv -"'ii Or.im i. ii...i..ij
FARMS I" .«.-! .tit.l On- >>*
liaptov.il
Lot,    SOUTH WEST-  Acui.MT aid lira
■ORTER a-iml loitie clioict-
lata from ' '-2 «nfa lu 2 1.2  „aa,*c
in  rii-a.1  Addittno  tn
I Wi'.llllillalil*
H.G.ROSS&CO.
CONVEYANCERS •••FINANCIAL AGENTS
(tataa, i
rana.1
I.l..*.--  <   ' ' _  _
WOODS. It OAMPLE. Now Wi..lmin»U*r. B.C.
KOIili  HY  KOIill
TIIK UlllaY M'ORILILVY SCANDAL II!
UNWOUND.
Aiittllii'f l'niciou, l-lati-aa o( Villtuiy
Kilitiai'il Wi,tilili. I Tllkn Cllaii, 1 lit
Not Abovaa Aa;iti|atuiK ll Praa.aaaal
A Olork li"t .100 Itu Ilia Uliairo
Mi'liityra'i A|i|iiiiiiliiiaiia, on tlin
Uriitiit Trunk Itima-turiilia liurtiiiii;
of Lat I'liiviila-in ■ l.'uiiviii'.. li-n l- ■
Ottawa, Onl .Jul] -  ti tin  I'ri*  ■
lla-l.-ai.al lii.-i -  ' *'"'
tttl. Illnlltlim, nil lll'iltt't' "' la.nltlliili.il
,11 iltli, lul ttlll -nl',in till, alli'llltt I-'
l.-tl.-.l  lul   Hi.   Ill.-li.lt',..   -I   I"--. J-l.
I,,.-.I|,| .Hll I aa I l.m.i -. Ill lai H U
(Sir lli-tliti- p.|MI I ami ,1*0 tt-i illl I''"
itniliiil, nl lli.t, -tin..  II -it'-  b.,1
lBBlkllialrlltt|Hi-a  1 I ■
nl llwa.li Mtl|,,li>  tl i
Bda.1  'li'f.tltitiiil  al"-'--  •''•"
ill la-It In Hn-  -UH- ail  Till
| it-1,"I, lit  al.ltlt  In-  -aid.   I
.lal.UIIU  Ua  - '   II. -al't  Hit-  am
tin I lit- aim I" la,..! ' '-   ll- -I"' '■"'
aiaat Tall.-I.-  .'-"a  '■!  lfa.l   Rd|.l
aaa.,1 a.t.-l it ail I..nl i-ta-i miala'  a
lllllaa  IVll.',  "I t   I'L  laililll.
Mut|.|t,  'lia  Ul.-lt».'l  luiti.ttll,  laatl
,U||_Ull  .-. t.ll..  ll.tl Hn  - Hal llW
.,null,ii-B l.tl'tllt,. ami  I- «••
mu. j  lo litr. I.-'— I- f. i ' '
.uul.  „l>a II.  'I'lll-  -
IMT.  IVrla,  f.laiM.I  tl..  aaa,ii -
..Ull., a,,',!,lljl. b llttli , a--aaal. lallll-
III, .Illt It Wl-    tt'l llif-  lit- I. .Itlt la.
Maal.lftll  lliOlB.aa.lal B  a_.|. .. i.a
lu. ttl |i-atlt,  a..flit  II.W   IMlMalll
tut-,., i.,  an.  IIU i ■ . - -ia li,,tii
I.,,   ■•,.  .-.Ill .  'l-i II. Hin
f-.liBl lia .|a|allol I" l.i" natii  i
•, .1 I, I-...-I,'. II
.11, II  III"  .Int.-nt  ll.-t.lt  tlin-  11
UMI,  It.-l - . ,1a ...-1  ,1  In  'It-  l-l   '
llru-aal latiliaaaa allli It. a- II -
J. I.I...1  lltll  .1  a,.•■!  lat.l  1»  In..Ill
.1..,.,. il 1,111.  II. llltl f*It'> allli-
a.tal. aa.iia-B .;.. •■( llm Hit,., ami
I'.ll. t   !.'...!  Mai  I".  aaalaalllil.tl'.
.
-a   .b.,1   il.,   a
II
. ... •• l<  Ul d  . i
-
i. ,, i . .-. ..it. a.... . .iiitattaJ
*
.  ..•  -i,.,,t  t,  aa*  t
•ai., II aaa IIH■
Mltllla  II-   ■•• ■'   Hi
•'"I   -I.*.-.—I
t.l.alUa, ,i,,aa. lit
lla ,|tl ka Uli-rat l.i.
,,,,,, Oa^lllalla.. Illt la*-  «l
tital.1 p'M. • "*''*■• **m
i mil. • - ''"  ■'"■■
Mftt. ka ill. at-.-' ■ i-.t ■
a.   II. l.a.:
illtlaall ll.|,ll  .lit. I  lln   JMIilrll |,»,|y  ||,
lliltit-l lllllll  liul.''.   'fl all,,  Mil-  llm
IMIII  llll  -tllmluli'il  Unit   lill.,nam
Ulna M" MU 11,1  -lull Illllt-  ntll llm
-nil llltlill Im :- In tluU 111 lilllllllilll!
i 1 r ni.l i lull III I. ■ | a I'. llltllt- .fill, i.it,.1.1,111* ,t l,i.l, mil bo undo
i.-l.. liy tin- Ift ittil.-r, t.ii Hit- ^iirl a,I llm
i|,„,ljlliili.   Aflir lllllll,a,'  IITtllnll  aallt
-'"* - li, lum in Truth, il..-
tn,ii ii.i  inii-l  -nliltill ll tii tin-  .|a.a t-a.
i, i|i|trov.l, iimi in.nl onl] Uti— i-itri-
It't
|,)| |||
-I) ■
||
To Smokers
 ItlUTISII LION
AOENTS
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
lil UNIiANU,
......i    ■  UM
II hMt i  .hh.
WM. TIETJEN.M.innt.tliii
D.S.OTJRTIS &CO.
I'ttl.i.f-i ...ll.n .ilhoul „l,f,M»
10 bM, oltlt.l.
|yt.aaa. 1'.. "1,t-|»..laa.-a a.'-,  .la
l.t..  "HOIS
IOC  CO-J.
DRUGGISTS
IA.I WWII.
DESTROYED DY FIRE
III Im-im -**
im  I'M   -  -I  il'li-llllt
lltinlii mi  I* ..ni. llll*. rli.
I H. T. READ & Co.
1
I   a    a    .    .    a I In.ill .ill li«.it illil
l.tl  Katnj-tl
I '
A.B.MACKENZIE
& oo.
General Agents
REAL ESTATE
ON CoXMtlltOK
t
AOENTS '•■-.'
TIKE Thi- Ltiiiili'ti nml I iiiii-H.h.i.-
;,*...  ■   • ' i,-« ■
Brillah Am.lirn. • "*'
ll 11 i:   : ,,*■■ t
l.ll'E Thi- Miitmil l.ll.-
PLATE OI.AHS  Dnnillilnn  **!*„•
In.ttranrr Co.  A'l ***** •* n*i»
,i, ,- .--...»
IELEPHONE1-0-6 :  : 601 COLUMBIA SI.
**iA*r ftuvttW tmm t*
* , I*** TVu*!*.*. a*k**l lha!
*•
I miUMiit in
.14 rtihiiii tl
***** hr 0»li
• **t in aii*ii4 i*-
| uolUa* s*"""!  t*
***** ****** t ■■ i*« ■*'■■ tl. 1*4*1
-*
\Utmr lh* T*V*'  K
-
a*
'■
1
. - 1
onto* *******
li— M*
*** m*ntm*nm rt *H
*m*it**1*U*
•lt«r|li*
SWSit  tilll  IWl  I
.*, *** I
Pmti ■•*.'■,  . 1 *
Olost'il iho Bunk'* Doors.
Af in in  I'Mlh,  X.  S., Jul)  '   Ill"
A.i.nn I'arl. Niiin.itiii ItiuV woaelnad
1...i tt bt "i-l'1 ol tl"""iii|'trtill«r ul tlm
"ill.li. l  li!   Wa.Iilliilt   WhO  it-nT-
t.illi.il Ili.i! lln  li.u, k  I,,nl  lii-nli  IIIH-.IIIK
bail litotii anil il'iiiit un ttniT'itltiiilii
I.... 111.--
OoanQt Hultlii 111 Palmtinu.
\iisni. Jul] *  \i .imiii. n- bi Id
..1 I., mit. 1. ii,.- papttolot 1. ii'i -a. Ut
tin lr.tiiiiii Mi Aiii.ilil Will to, ttpro*
Kutlni lloroin lln-'ii; ll,rr Fraiiio*,
1. 1,1. -* niii,. lln .I.*-* nt IWIIli, and IT.
1 .11 wu igraad tliai
Hi.* tmt du.-. inin ii, m|,1.1, tn .'"i.t.' tin*
i,,i, ..I .1.*.-1, . iniiiuiluii waa toward*
toe Arii'iiilin' lli'imlillf. U wa* «l»u do-
. i.i.ai ii.,i ii *j. lapooatbla loeoou to
an) ttriamt'iui bl *<* ul"* I* '
Ina Jewi eouM ha allowad i» laltw it.
QnanlttaM  hato  bwii
Odaaao and it other |K>rta to
■ ■!.. pUt.1 -I iif molar-Mica
Polynesian Newa
-i\ I mim i-.,r, .tui) : |ti iln*
. \u»itaiu, whkh arrinil IfOM
Hooolotu Uiii* altaroooo. oaora aroa
Immalii nf lln-arrival nf iln- AtoatiCOQ
MhtaloooiT borhanUoe Uoroloi Stor **
tint i*l»..', alt.'t a crotaa ol m-arly a
iv.,.  . m.i. mail- at  |*Otil|t»,
in it.. Iral * Ml thi
si.iii.'l, M'lilii■!« aia.l  ll.f  OOltVM  ** !•
.'•i.h1 it. naif ar.-  In 00a iiaiili
n . tij .i,..i. troopsmuiitarad I.IOQ itiooi
'   **t*  llffUltHl
I  lla.    til'**   .-t,J.    gllh    I"'*.!
-1 oi \h* Uoro
,  -i,  t iUtm oon  t.,«tid at
("•a.i*
fully Fin-til.
tt nm*. i..v h  1   Jol|  *   '
,t . ■■( It.*  TtaOMT)  *** anllitil'
Tt
mi,!., ,.i iu Itoto to poy Moo lot Ho
towa,la luiiti*
I
all   Thll  la lha lull
1  I   •
l,|
ul  Ihla
.  1  lultfil
. i) law.
.  Lii'til *.i
,t,.| lltal  i-ii-paint  tttihtl th»
I'll* • i!
. '-vtthi*pu*Muhe«t
•  ■ '
A Onifwotna Sight,
N|«  Vi'tm   *  1  •   1
11., loioi •!>•
1 tit- mmttn**. Hank A
., ;*h,q«M  in M
*t llurttmro 1*
'  **:f.t MINI  ItM
i**4 by
*** Ur maiiiM
■
» I    ■■■**  ***
■  utraoO-FMtfiil
t—m* in
1 ■ ■
a«st*l«|||a
, .  t*l* l4l.f*l'
IV ii.i  «|l  l.a«4|lli^
•HNllrr'a
•I kl Ibr
>4 th* ap
•4  tbr
1*4*4, tbr *****
. hinowwl
•11b a M imw.
UmIm *l a J**
llfola lb** w*rr
Pnaa4o| *H**t
* 4* t-t tm* plain*,
1 tb*a,il**tlM»*tt
THKY SHOULD PASS!
LAST NIUUT'H  PUBUC UBBTIHQ
FAVOHB TIIK BYI.AWB.
Aid. Wiiin.-i Lucidly Biplolni k\\q I
Four Billa  Tho Forry, Fire Loan
No.  1,  Wuti-r  Works  Dubimturn
No. il, nnd Blaotrlo I.mli' Dyliiws.
Miiyor  Brown Dona Moat of tho
Tnikinu looiUo umi Wootmlnotoi
Tiixiis  Coiniiunil   Vol...  of  tlm
0]-| it! Hi
Tha t'liii ol il"- public meollui tail
ij.-!,', oai 11 Ivod, tiui altar tmarlni
ll,.', ilti.iiiiil.iii.  .'iT.-t-.l  Un-  i'1'iiiitit.
Ibll tUug 1--I iiimi thai tha by
Iowa ratarrod U11 Id ba paaat
peopli rn.iiii  Corrlad  Thora woa,
1   ...nn-  oppoaltloii, iiiii lha
cairjinil m.i|"i't> «n- -t 1 iit-" '"■■
ii h t mi whan Mayor Brown
itappad upon tin' plolform ami wado a
hUaOorom • .'ni'ii' iti upon the slim ap-
i-i-.imi."■ "t th" mdlanca  Hi   ltd
■ lh<  paopla iia-i  mfl *
boundwl i.<t.!..|.'.>•■ la tha Cou
that 'i-'i aol ihlufc ll " ■■ »rj  to tutn
,.■,* 11,1 ,,., ra tbi
t,,.i,.  \ .i.u. .mi lordouti •inli.' *iii '••
uii.i aiti'.ii. ih* intl*«ipendltura trowd
ill Hit- laall t-l lha  liali  Mti
pleasantry,  lit* worabtp than Mplalnod
[01 niii. I, iif tnaatlna hod
■ "lainl aaid ihal II  tl."
w.niiii not cow b uW imi lii'lp It
There wore nm* bytowi lo i*drali
with ami In* admitted tliai lha ■ lia  na*
 n'lim bowUdarioi  n  woi  oot
idvUahla lo ittampi to paah ••] theaa
iiylawi Utroufh ol ooeo but lha low
principal 0001 would ti-deaii * uii m tha
i.t...nt ini.'iiii.'
M<-'t- Jam. ,1 iiinilimliaHi  ami ttll-
llin  M • I "t Un
lit..*n took ll blotaalf.
Hi 1..,'.... 1: hu oei isloowd
...i.-uiu. 1 i-i.i   Illi  a i-t.il' thw
tilled up*.!.  AM   tt'olktr,  'I" 1
i;. 1 .,,, 1 MBMltla*. «" - v|.i»tn Un-
bylaw., iini .il.leci and all alrnni than
\  lYolker aaid thai I
lualuii lie w.iitt.1 ..niliiie Id* remark- entire!) lolha totti wimipal brlawi tha
l.ll.   1. ."!'■■  1. Ililln.   tt41.i   Vi  I
\ I- I"«n No
I  All Hie l'»law» ei*,|.i tha Flra i*m*
projnlM »i| u«!
.■.mt,. It, Tl
bylawabadalreadl hawopMfad 1
.. tbai than »v »f|
»  Tli" ***** niniKt-
>l«w. woa lha
H,,. _*tt*r ****** whl
. ■  . ■
I,lie nf
it *.,.ii.. U amt fur an>
laIonaaUon«aiUM tootwtha ..unwia-
trt* tin pntpM  i-"- hi Una"
yp  li iimpli attii»nni«l tn a *j ■■ •
-  '
II   ■
\  kt.***  aliiol litem a* Ibat wa*
ifHenurri) 11, iln* boodool Dm
.,rt«inlaih*i'i»  The ***** Un* bylaw
.*. mw  badai-
" t 11,1*  i-ulp"**"
law imw li-im* 'I wai lai-t until iSte!)
tbat itr ,.u  hod 1*■*** !'• nOOlMa ib<
Mn   tlO ■ '
than ih- RamooMri
P**t IX,\  *■*.*■„
l-tWlt...*.!.  (.,   1
ll.t*
*
' ■'*
mmtihuAH** ********  lh
■
Ihwiul
pivwut i*a!OI mt* tt*4 *t**tr*K  1<
pupaamrt lohtl |
Thw
I lbe
MacLaren
•f  Ross
LUMBER
a*. CO.llll. SIl.llKl.a  l.l.lllanilal aVIrki-l.
■IOW. Iii iwalMtrlt    ( l(irl KUMiWU^
r " *•" " M,.|.|..ii|; l,i. tilll. .1.1  RIVCI  II...II
I  ~»    a    a    a    a
__■  ■ ■  ai^ tm  £M
LUMBER E.H.PORT&CO
■ ■
i\|« Htlmi
b* Ibe •WWas.WJl'*"* *A * hmgl b**A **
■
*,**<,***** I4».*4i *Hb Ml  M
mmmmt
***\******
** Mn itaa *; ■  t  * *  i
. tiill pltefiaM
* *4 IbtnMh *****
■
- 1
11.  *t** •***
ll **IM
tin ******* wa*
M<Ctttt.r Vi«i«4i«M
tm.* it********
*u m* iiwii
lo mm  '    '           af lU
Afe iS|iiilta*1> I- **- ******
(*4HNttnlWlb*w llUlialM M 1
r * Tvi* p**A.h***p
-4 i-tfc* lll*l*atl>-._ i<-
*t.» *A H*Abt4*t*U*
«a* * * -                     **<•**
tl .HM11 lbe i-«
-   -4S HAl**»*-a..|
1
|  Ll    -|.
'
,'Slll
M tbifle  II  mm  mm4  1«
Ibf  *4hrt
. «-*4% htUati ■ww*' Hwb'bti
**i wilt lar U**4*mtt*  Tb» bii*««.
.,i!-*ii.i" karol •'•'ni«» M *
1
\|M.-llK-«' lb»« 10«t«l fenttaWf*
linM tbe **AH*t* *** «*»iale lbe.!
Mln-MWK e>wl lh- twtumm mm**! *rt
lie, ibereU*. ****** *** mm* lain tbe
t4»*b aM *rt tbat b* ttt lb* lar«ei
pmtMi rt it** m* ■
.*** mtAimtHA by tmmm
mwlK owl wtUi lb* !«*-*'
******** •*_•! tm 11
mm. W4*al 1»I0«- A ***t t*A a bait  tm*** m*m*A -saw ******
Mm be l««*-! **** * ***t*H *m**tii** ] **** ******* ft* ***** WO
iMfrtMltadlMnwol a»y Oi
**t *m *H * * '* *>l I* thr rli 1
• Uelb* iia-**" 1*4 lb******hlA 1— , „_.-  I Oat ***  *
iUmUAg*** *p ******   ***** ** ywl wiitlbeOie.  Th
1,1 tow*av4 fi
■ •• '    ♦
, •-•  wp   *.**•-' ■•****** with'•
iirotiK, om. ol Un* cotumlulouara, bad
workMl manfully allium winter  tu llnd
.1 ipol thai would onawor ilm imrimsn.
Often Mr, Armilrona hud to Htrnitnin
through mow drift* up to iiu ihouldont
Imt hn Mini ileil In Itifatliin a stmt iuit.
tiiiii* fm- iiu- raaervolr al Ui" hitiliest
poltii near Waitmtintiir lowmlto and tba
inr rn !.■> -ri iparl fm* tha purpQH bad
I- .-ii prapond.  All iii"s'*'llftlniltl"sliad
1 uovorcoma whlta lha peoul. wora
v.nuiiiii .mil wondering whoro tha w«i«r
worki bad goiia io. Tho wurw was
iieintc puabed on in ipltaofdauhladuUoi,
iDCroOUd fr.'lulu ami Um Iiiuii,.r  pflofl
uf iron Thora wu 1 graol dlHanooo
botwoon 1 prlvata rmopao] and ibo oil)
in....i-i. i,r thti kind Tl.e company
would nol Ltavi iccomnodalad Um pao.
pie in tbi- woi union 11 had t»aiii it	
tiitlnii Mu vurahlp fall lerlatn ibat
the itiimmii asked fur would WW tbu
,i..i..f tn.' wuik. 'ri... Qguraa bndbaeu
it *f ..i!*> rhaokod aud reoheokod and ho
in.nM in \i-t-y imn i, iii.i.'iii-,i it a coat
.un 11,iiti' than ii'tit amount tu inm mi
thi wat«i Mr Mill, Un ensbiaoi ut
tin wotai mlii.-. iin.i utada an 1 Ulnota
that when tha woliar lytlooi woa imiii
ami in lull OpaimUon. Ui"  WOtOt  «"'tli".
' tal ii h It-. I' 1 bead than In any Iv
*lil.' ...an .liy. and i-viui tban In
man) Ontario cIUoi  Thi lyitotn would
lUpply frum lln rowrVOll  a  |>u|<iilatluii
a with Oo golloni 0 doy per hood
.tiui keep 1.11 im-" itrwinii playing  And
'it* !•- 'ii- *'i id •■ gh to double tha
,i/i. ..f tin reservoir, aod II nooeeaory to
Iteon
!•*• dona i'i  ilm gati  iod  in • im
1 '..,*.■ ba -up-
- populoUofl woohl bovo
to n.,]. i-. ui i".""i ii.f..ti' ii  «..uld be
iu duplicate iit*< aula i>i|ie
(root »*"i'iltlam  lake.   Ue  ma* fully
loodni toot ihoacboiu.
Tbeitrlk the tkotch .ail»»>a bad
di i 111*1 Un- lolling ol the raaaal with
the pipe froaQli • ■ d Ihoi woi 000
reta n.i iha wort hod bono ratonlad
It w talrylb|tOlhl I'llt-m. . ln'iertlielei.
ti,. work wai being pnihad ibaod aa
. *   ul
all Uiu*e blmlra'
■ ., ooq
Ii 1 •■'■ U ami an
.•«,, .ml
i.t  ul
- .  *.,..  . |||
|ht I  ."iiilder-
alitt-ntu' * ... i.i 4t>|i..ratus
1 iu be paid for.  Th«
mi'i.ei nuw a.k*v| f.,r wa* fur aupplvlug
■ mn aaodoo
»n lbe itrawta; Ihalw were aUmt •**' now
ti na  i. 1 ami
l , .t   Um ,   tnu*t
41. 'I    lbe)
iii-i.i in*. .  Uh '..nt. «a*
ipmdlnf ■ w to tnako tbe
<i,t u.iiiiiifijit rorihoatfoot
ItChtlnt.Oi *"ll aa pay for iiaa-It,  In
woold  aal very
IllUa,  alOKHt  i.'.Uil'K    Willi  dlceut
"nideailll be
node to exceed ihe eipettdiiuir. Hut
u f.,Ti- th***' iliiisBir..ni4iae leMNOpUabad
it wa* i" 1 _aoooy, and
0M0  ■■•'■-** i*!'"l lhat   It wa*
(1 In link i-apiul lirt*.|f ■ a(*ital
made.  He would admit that
n.1,1,  11 wi. I.. Ite el*
petted tbat *****> mUtakea would be
made  lint tf ii ■ 1 1,itu t*>
10M 9*
■ J *,.iil.l bale Ureti aiulde.1 end
»..i»ai that bad
.1 tbtieifh MlsratewtaUoa and
want it i '■' *t*rA  It
ii* tb*  *****  in mfl  walk ot  lite.
• imI tu liappen  IViipht
•  !.,»! BU ll"
.* u.at ihefity
..   1 ...  |||  then.
- ■•-. i-iitihl
perotod
lolotlM
l    '. l.tieflt
1  .  leienne
, .  IM11  tbe *il»  iKi.nry   it
, ma* miimanaayoiewi to
•.i.r *****  ***** tu,* pa).
,*   \fin|.i't  Wil^r OOglCI  t*aid m*
$*pt*A
*He*t*e
■■ t 1 *********
******
= ,  ■*, ■ arurhs iliatnW
•  - ■ a J l»  ****.
II* a-i ii  li
Ibat th*
J r«i  kn,.ta  wbHbet  il  bid
' Ml ai<il ilwllOO
llun |*-t*a| i.| tmleiiabth tin*  feiry  had
mn itaHf. tad U*>* a* be nlHA 11 *****
Htm*, an entmualww  Thia had le*
**H*4  ** Iii-ii* tbal it* Uaat ts.l U* **
ptaltrd **** *A ite water the I*****  At*
ttl bno>
' 4t*4 4 ROW  tt*  ***  I'-iieiao
.hi end
1  wiib
' t   ttu, all
l*mm iyltl.lir. H IW pm*4U. 1**1*1*y
*'    11.1
aa well,
inO lln kswMN *** drw
] i***p ttaili to* ln*Unl*iir" ».i|fai t*A
4ty. ***** W iwa ei a laoa.  If run
*iai|d| aa t Un* the t-*4i waa p*****.
■ tnd h* **• **pr wa tatepeiwt Wvald tA*
* rt *t**yi** Uw
> %pr* up and * wait fc mis *m Arty.
1 1  hm*  ttine   li*   bed  Hm*
t t*i  _»ttiM  any  wi* hrw
.  ti   .wt   nnnwnt   id   tbe
] ptnmt*  *****  taaagwratlMW rt tb*
a ■ , « '...  m| oWitrtt
i-<eB4r«lrft0lwelb.iii  Altbuwab
*tek*
a mppli
Mj I-
I.MMtbe
■** ****■
* h**U*l
11 "Mild
Ot
i
(ttt
Ciini|ili<-ll
f\r*rrwwl
K      Inr
...
DoIi* it j
THE HEW TORI  |
1AILORS i
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AOTS
PHEAPSIDE
V Townsend Block,
NEAR
DEPOT
Agenta for Walter A. Wood American
Mowers. Binders and Rakes.
COR. COLUMBJA&BEGBIESTS.
A^swImw at He«l«y
tmmm >*.:t *  i*- ■
■
■ |n .,."••..-   ;   *- ■
»^„ hwwwwao, r*< • *>**'-
1  1   1   .
turn h* *****
rt ************ tmm  i
Xi* ***** bnd H*
. ■
t* pi**** 11
*********** tt *p
mitb**  tag*** Irt  II- ■■
<U**tm4**-i* ********** ******* A**** •■
lbe ******** *****  U IU At*
lb*  ****** ******* *•*:*• *hrt*h4m '
M****g I Mi y#*i»i* i-v
• _il- tn..i  '*•   IV,- im***, ***
**4***  wewla  *■."*»'"*• **4  U*
thmt !•*■ ***** **"  II ******* lbe**
*dasli*Mt. twowlwo wrt* *»!•»-
•M'.i^li*   (III  **■
*********  **  tb*  Hit**  *****
iw*-}**. *«4 *4wrtl*Nr lb* **4  '
********  Iw ibf ***** Mm*.
*Ue l***4e**Uh ppttt'*4 Ibe tt*******
■
t* *** *■*>**!*■#** Mu*g****>, ».-Alwttb-
******* ibn ib* Iiim **a ****** * ,
*9*v*g**lat **mri ******* «ai*ae»w
ll i* tbrnnh* b» *mm tbal
tbl* ****** *m Um* I.*. 1 teawdwIMi IW i
11*  hi**-  *A  rrnmr*****   tm* I
**** ****** ibtmntWal •
Tj*t'**4 ****** *a*a*0e»i4 lbe t**tt J
witb   tlie   |MM   *A   *******
wm w» HwJ* 1* I
IW ****** **4 ********* rt ***HK lbe I
******** t*mb*** tA BHwUtOt
iNOe rt ****** ae4 A*m**n. awd
1j*4**4 ***** mpitU.,1*  m*t*4 **•
***** ** Orll* *l T*««
■
H
cut Fwliew Mmn.
Iw lbe ********* y**u*4ay mm*****
I  .  a  U *_.-««  U  M '
tl lb*    IM "* I    *-  '   *    I  '
-1 bH KHWMew  mbt*
■*:*,   *    TV   t*lV*»*r*  M
mt*** ***** ********* - t**Am%*t*i •
*tt*t* mm tm***"*
At** Rswwd,*h*t**4 witb fcoaM .
in Mit y**At4 nlttl.
fw m** pmt**4i4 tm mr
tmiTh,
Te ***** Oeawe
tbr *t*u****** wbw Imwmi lbe itr
nu*  W#*l*wOii*i  i***** *4  \Armntit
*,*,* htm tttmi wilt a
-  ,-** .MWeWw|*MWelW«*iai
tb » ****- tw  *****
tmmm wbi  ■    * *   *  Mtm*** tn
te ta* m t***Pi u* the ctowliM rt
i****,**  Ut wli  l^«W by P***    *" ■*
11  Ibe ******* H twwwl ** tbe
****** tbit tbe r*imv** ***** *a i* l
».yiM4»»-* *Hb *br All   Ml I r**p
Hilri VimwiM P ********** 1* lbe
Tm tie** i
r«wi4 itai it*
Ihw aiw**4ib** •b*iWM fbf
te***^ tad l«e*. ***** al lbelb*a,lw!lM
. 11 b«4 be»w IbewObl beat t»
rwM)wwetbe  Wallb
ll<
IU 0|«i
t  lbe
|*B«r|
ape*.  Iba* hill *****  IV <U|   tVl-e
bad Hf, ***4ttt*t * 1******  '
■ ■■* IV ll*i awllwwla* were
twa^ TV pHm*-t ***** *** be*^4
WW IV  ***r*****t rt I**.  t*A  **•**
****** Mtppt**** and standime awd
• eilewl In IV new leritMi M
IVnwt (<ii «'«iH knwM   *
ma*  **%*i ** IV  wcbeese l*i
***** Ait*** lu* 11
•bed #*t#it had iwil.w«wdl bi*
***** ***** **<* **** *  ****** P*>
mt* *i ******** t* tr* ptedwrlaiWW In
IV '«)   tV el|»lt re*e«»i*Wfa4«l thai
1   1**1 tv**   V   bwltl   **  A*  *" .
e***t*  ******  *4***mPr   M*  Ai* I
|«H*awl  l*<  - *i> IV
..- tollaa ta '"wn,
■  .
4<tv« 11    1    in  >i plwaeOI ww bawd
-.- '. in Va
*   alwani
i  1.,- »w«ld Mb'
■«tb   ■ I'epllW
iw mppn pail rt IV rtt| wViw IV
- •■*** bmw
**■*,** gl**** h»  waiiletd ill wiel Wile.
tHtm  a*iM V hidrent* *********
»*4. rt r**t*r, tVH** ***** w,«-4base
Ut I*. ********* tail   AHtbH wnwM
*itle onwey tw *K bwi tVy
wnai aaal -- wf, tVir ***** I*, ***** t
-
• wn iw
ie*  *m
**.    tmm 11  W*a mt *******
|»4  tbf'WI l»  *****  IV  0.WWU-W1 hr**.
wVtVt lVl<«W*Kll«tWwH(in i*W  wllb
tH**m ************* m  ******  IV
«VlVritiVwM iwd.   It IV
pe*.pp ***i ibiwr Ihlat* «" •" (",H IV
hand* rt ****** iwdllMwal*. let tVse *t
II, ami! **4 biaww IV ******* Mh
,*\**Jim* * bit  fnr t**p** at tV
II^WwwM like ttt hur a *****
tola* waaOa mo
r*in, blWNHlf.   llat V »i«itd adilee
tbe   pimp*   t«  hf»|i  <wniei*l  rt
******  Haphwunt  thi***.  s*  ivy
*wd iViblhlrew «ite 1'. t«l], IV  Vne-
KlnlthHO.  \\**i •
It . - t-witae and »**■
*
•tt^iblr •l-,'» adar^i^ai  IV •■
'allia*  ■■•*  1ba»  l«  nmrmtm  IV
t«*t,i eve,** twiei- Put*. i'lll.  I.I'LI'tll.ll   NEW  IVKHTMINHTKU,  lllilTlHII  rOI.CMlllA, 'I IM liSl'AV .MnllNINO, .111.1  "
P
i
■
This Card is Worth $6.00 to You
G
_ co,m
IHE BUFIALO
COLUMBIA Sl
£ A«U 5
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I, I. Wll.l J 1.
, _  i'i i l i.Mnui.n  -Sii'V.Vlft  I'l ll
■,'_-  wins
T
NViii,,i
\Y'".".
■ti limit Unu llm  i "iiii.i- ta
r
il  i;ti:iii-n.
NOTIOE.
TO BUIItOKUS.
NOT1C1L.
HARDWARE
Two i \i;i n,\|)s nl' II -iKDWAUl*
|,,, lhl! ,|iliit-: ll.itl.' Inu- i" ■ llUlill I'" I*
atl   llll  llll  Ullll  111 III.Ill  .It   llf'    I'll"  '
Wt , iiit , I'i 11 iit
iiifi.-i.il i I <
W.  iliuhilVU nu
ll    ll, lllll  I ll|l|t||l -a    Illllill",
llutl'lii-  I*  '   - -.1  Nails
,ii mli-rt
A. M. NELSON
CENTRAL HOTEL
'  II  I  nl Ilia, .11,,I  I, . *l
;eri
JAMES UASH,
l'i'ii|tri„:
CUNNINGHAM BROS. «***
lit ll  I w I I
mt*
i
u
1)
(l
I
I
T"
ffit
F. CRAKE,
Buildore and Contractor
J2JZTC2Z
*
ii
N , mmm. I
HI.Hi I
\lf^ IT.ii.i:-  lillAIH Ml. UKK*
.11
\ i  ut* I,
lb
NOTICE.
■
ii \i.i,i l;
WATIMIMAKKI! : Mid 1 MANUFAiiTllltlNll : JKWBI.BE, New WiiHt.intiiHtur Bm
I .tliinil.ii SI ,  llm.  | i   \\-  ll- I'"
Xntiis |iri-st*iit» iit litttl H "I M 'll- ■ ■
i ... \\ .:.  ■    i ...
tii-
NOTICE.
(
u, • IMMl n  ii i \ il i*
*}
 L_
i
ill*, tit , , • ..I .
' '  * II  •   MtlM ^I.M \l  tti ■UK*. "'I
w ■  -   ..■, ' ', i I ».
i*
*■
..  laa.ala NO 1 ICE*
V'tl'l. IMII.ltli
a\
,i  i ,a]
\\ ii.  ,| ,1 |. inin will .um
lilt- I   ;
'  ' il  i mam .J
, ,.i in tin ,. .  •   ,
'
lllial    'i'    ' ! -
■   t Mrl.
i .t t i
V it
,|\ I,,  i,-ii   I   	
JMKSOH. COCHHAMI Co., two]
11
1
1,
1 ,1111 III'- ,1  U\a Kl II II.   Ill 1' la
t   -.    alt ,* ,  ,  ,
■
|,l
*
aa I,. It,   II    '
l.'l'. I
11
,*i i:\t-iil.ii
|,mti.".I; u nl I:  -i \lil.\M fllit
'
l.lll  U lit'  ll.tll-llllll,  '  I'atll-
II
• alalia
j  Mii.  M.I.I '•■
■
ll
in u\m.
■■"--
*
■
F5 i    . i .•
■
I
I
1
-
I
■
BRUNETTE SAWMILL Co,;
Luu NKW \VI-STMINSTKR.lt.'
ro contractohs.   manufacturers OF Luinbor, Shingles, Lliii. Bill Stuff and Long I
to 100 foot,   also Flo   , Ci    Rustic, Siding, Mouldinga, Picketa,
s,mil .mil Tun..-  .'      i, D   Window and Door l'i
■ i I'll: h of .ill Kinds.	
?  tAaCC-ctieate "WoUe a-ia.aian.tccJ';.
t ■ It 1K t a
ADMINSIRATOR'S SALE.    Shipping Fuciiiti.-, b*-> Rivt r, Oct .,n nr ft;nl  nsiirpiissud.
f
i
a n
I'wr-Sioit) Bnd iml Stout Kmliliil.
v  -ii...iv.- n iiimi
i*
'r
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY   '
(l
\l
•tar. tiot-li >. at t*a a Vi,
I
NOTICE EXPLOSIVES
Bol« Ainnl*. for tin- .IlIOSON l'OWlll'.K COMl-AN V.
i;
SI 11111
.  ■ I
I
1.
Sl.lllll
\
11
(I
SSI III
t .
1
s
I
5
i**** j
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Culnniln.i Stii'i'l,
Na-w  Westminster
•
I 11 f It II I V
11
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
N
tt
li
A
l
I)
It
ll
, , .
■
„  <TUe icfcnuT.
XLIV it Ui
ii.. . Ill I ,
IW   •■   ....  ■.:.
llali''
intiiit- '
Ii.ii ..I-
ts*
sk:
haVI'I'-i
laalaan
.11,11'
bodt it
Ittlitl  i
lar.li
liliai
Mi ■
gWllli
forita
it in
»ili<
Mr
..It
llin  I
llltlfi'l
riiM.1-.-
lhl, l
I... n
Mi
UHHtli
.Ilia
i-t.iii-.
aiplan
alttlll'l
»***,
Wilt *'
lla..
.uwl
111 ll
I Uu.
Mt
ll.li
m
.bt... i
ht
th.
Ita ,u
II. .
HMH
tV»t>
Iron
Ui
lot.
ll<l
I.ti.
l-ttta
»ai
.llll'-
lll tl
trill
l«la*
twit.
IWl
1.11-
.. h.
lain i
A.
1.4.
aaaa.
trail
l»ti
tub'
Ma
Wl
coaii
.11
.Ml
Ui,.
Ml.
ll.t
laat-
IIH'
Ina.
■I,i
tal
Hat
Ula
■»i
Ilk'
Halt
Rlohardi   trt ...  Nr* Weatmlnatei
taofulnni nn! li"   in Rottili a*.nd DreBsod Lumber  '•liin.;ii'«.
Salmon Boxes, net_ Flo    I ■  '.v..u.i Fun. "J
tor Oanneries, Uu..t   Frames, Windows, Mouldings, Blinds, I
lers, B '
■*i m.
-
TIMK TABU
Str.ROBT.DONI
iii
NOTICE.
'IMM -  IIV  a
1
I- .(.. MMI  - i   -  ii| mm*
tmt  Otmap  It
9*4*4*
it
ti
■
Itm. t
I
II
I.' tt  a
i a
a.
-'
I I
l)
II
|-'.
t
'
NO I ICE,
NOTICE.
V"l|. l
M. L. FOLEY
Lumber Broker
IVi
Ht-ni E.ind .itnl Afili.ilil
III.it in ,..',>.
The Crown Stables
lllltat Haa, al.aillil Vl'llirlf,
tor Iiii,-Iii ll,. city.
A E. CI.AHK.
tati
.al,
lit
•a.1
It,
Tu.
T.a
la,
la
lai
a.
a
.'•
ri:
iffilcpl
J. li BENNETT.
WATCHMAKER  AND  IEWBI
a<
• r ■*  run. a,or
I.
CITY III ItlM t l(,s
: Frank S.otC^.
Hjjgprs Navigation Co., |
,itRtqmmmmmmmmmm*t*'~**-  ... __■*.._►.
i's    JL. .tiJLAJI * JL.*L* * .."..
i    i.
,*•    .OR, .i,„. ...
Cilliniliiiil Pn, Illi
'
T BI.ACKSMIIII
I  Mill
!«.'
,,
OISSDLDIION OF PARINERSHIP,
OISSDLDIION 01 PARINERSHIP.  * i (
• ■  in
I
II •
- i
V
S\ a
I.
Mil.
Mia Sirai. Rti Wdnnoilcr
NEW VANCOliVt.K
COAL
IIHMlUWCiUI 'illiuiao'
New Weiungton Com.
Ktin-1
.. t.
y
i ". u L
iiim, ui.i
i
- f.r.i a.  ,a
18.00 PER TON
\.
■
■'
4. W. CHKHimoN
-■,..-  |
1
■
,;-.
arr* iim.a* n i*n t'
OISSOLUIION OF PARINERSHIP.
, ,  . W i IT It
'
a
'
Hi* '
Vi*
>*<M
.*,** •
NOTICE.
NOTICE 1
LOT 12, BLOCK 11
SURbUltBAN
nkw wi;htminsteh
11
'
Wl Si I    i Ittl.MH
HENRY V. EDMONDS
WESTMINSTER
VANCOUVER
u,
M
li
I'ltWilll" I!
'
■
j/ ihi
•
ill tl rn b i
K
**   Mil  M.  1-1
Jl
WOOD
Z2EL SR3QN3AV9S
."|L> i i I
DRY AlOIR ANO FIR WOOD    "03 » ONVBIIH NIIHVW HENRY V, EOIDNOS.
■iM Miinii
lit 'i;, |anr
I iii't'ltV  'I .1   1)
ROUTE
V..II. I   II   t.rl   ll IM
.> I.... . .1
, i -la e* f THR IiEDClEni  NEW WRHTMISHTElt, BBIDIBB COL-MBTA, THUBSDAI MORNING, JULY 9
®\)K* jCfclUT,
T11EV  HIIOllMl  I'AHH
Mblli ..... H'.aa ... 1	
jBi.il, i iiti.it-if '
MB'- Im  "''' •"'""■'1l
Iltaa r.  Hi-  .Willi
ilaftry I-'Hal ,a al I -I
miiiiniiii-i-t, liariix-tl
]0,ia< It lllllll IWtllll '
■Bra., mul Hal. yi'iuHa' I
lllttli- lii-llu- I li.ni l-i-i I
K-V..-.I-I  in" I'l
■nn
,aliu-
III
aWflln
(Will
,1  IH
.(■In
Mr
I* liim
a,.,,lit- lill..
„l
I  I    I*
'i'lit- inult.tr
lul in ti ft-iv
III i.tniili.r I
..aaal  i I,l.t,I' . 1
,,..!„)-  lllll   -
|.-|l„,ll,tt,ll
lllll.
I'll  ll
M
' 1-
ul i
.1
, lllll mul
I.  ,1   I
..I
'Hi,,
Bblll.t "itai  la.il  Halt-Ill I  '
movt'ti iit i' "   i •■  ■ .
lanolin .... n.i- ti,  ,t..    ,.,..!
lh.t Ilia |. luttlil |..i-. Hi.- b.
l.«> t,i, I rltlill   |A|i|<l:ii|.. |
Ml. Itiialla -.ml li* It.nl	
UHtli,.  it*,...I,,I  I.  i„t,
tali* iiii
i-tam-t-i i.i* it.»-. iit ii
..pla I t-t llllii t'l-a  uat
lIMUIil i .. • i*  llll    I* .tilt  ul
|an|a''    "-'   'i i'l* -- I  . .   I
wit ,- - II t"i  -!  'Tii .i.l11.  It.
lla, it  '   -             . .
■|IMl < illy, Iml li-  •	
IO   l,,l. t',| till.-.-    I,.   IB
■blat.'i
Mt  I  A'l"l iiiiii-IIH It." I"
ll.ll" aaa.ilf.t I Mt  t.n i
uulrl.      Hi   llo*. l  la,
.III        it  aid   la    tl.a.l    11,1)1
abfltil  "    t  ta lit-......  a-
iw
Ik.
llat
H.  It
uultl  Int.-tm III.
MaMII
luil-
Inwt,
IM
b.at-
lata
»aa
.Illllill 11
rant  -
Itn-
taallt
n*l
Ula
•al.
lhl.. '
A.
llta*.
mm
Mta.
taa.ii
IMI
fill"
l»t *
valUt '
Ma
CM.I
«tati
•II
li-
u>,<
Mil
ll.l
•aat.
IIW
Uii.
aaal
llkl
n
nit.
Im
s.
Uii
To-
tl»
lat
(aan
tola
Mil.
at.
■aM,
llaa
«a.
Tl
rwt
Ti
■'I  II.
.'*.
„ :
it,,  lat-
,,,,i  mil  lb.1 '--li
1.  II ,
■
■a  ■ .■ ■
-  i-t it'-
'.aa    ' Hit'   llltl
,
lai. 1,1.1
,   I,*  -la
,    t lil ■
I
,:.!  I.-I
lkaallaiai|i|, IV. ,\. Mult,. W  |. Utjllllllllll,
It.  I  It   Ml  I.'.it.   llm   M'ltat..  lli.t
I      i  nail |al.ceal  ,n  .1....
I It..in U  Illllill ami
■ 11   - II. id mil  Ita,  -'umi,
" Uti 'il-.-  ' '  r.ti"l i"
I .   '   11,111   .*.   .111,1   It   a.,|fr, t
.,rait ml Ul IH* I t-l    I 111  all'l'lii.llt'ill  i'l
i l  it...tiiti.1.1.1 lull ill Un iir.iitai*
' t
.   - t Hi
It. H.
.l.a  tl.—i    tin,.In.nal.  I,-.-.I'lit  -t
. I 'it il'ui .
il" Il'itl
vtll, ain .  ,    Mr. J  It  N
\i.  .  i
I  M  a |  •.,.,,    .a
' I'm  .',
-
•  k ,'  Ilt
Am ..ant,a, Joir.i,
I
'
B.i.t  ,1
..*
allli. l..i
lib a..I
'
Thia
ia
Sropi'i'ty
,1 lu bloolu
ul (hi. .■tiiiviniiiii iiie
aai nv.* aoreii wht.iii is
iiiintit thn .•iisht area
lor a tiuii nt- market
Kl,,ili'll.
Th*> is*',»v«tl i'ii***'
in,mini; wi'Nlwi.ril
from llm  nrw  Enlu
i.h,,i.i bridge ii'iiita
,,|, l„ llii, |ii'ii|ini'ty.
UStUplMdngil within
ii inw mlnntai drive
lrtuiitliii«!«mtr«i oft h«'
dty,
Tlii* Iniiii Is nil iii'i"-
ml mill mult it nl'ivit
llun.   Tlitit-  ia  im
Imtlii.'  anil  in  llir
world  tor  general
i*iii iii-ii mul li nil |"ii-
|,o,i.h and It. «tlomi-
,,<>»* to a Hvn nimlii'l
i-nndi-r, il lilirliit-
ularly  ell«iw«  Rw
SUND LULU ISLAND
$200 PER ACRE
a
•••
a
One-third Cash, balance '■ mul u
llHHltll?* Lil  S  [111' tl'lll,
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE anil ROAD
Leads dlrootly to thia property, For markot garden
purposes this land has no superior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
i-.iu-ili<niii|{ purpinm".
An n orn otthll delta
limit faithfnlly tilled
will produce mom
minify in a ynnr I linn
t.in or twenty acre.
nl ordinnry Im minu
latin1 eultivnteil after
the  ordinary  farm
iiiitiiiiii.  it,  extra*
ordinary productiveness Ih a positive
wonder.
Hern is an opportunity for any man
to acquire what will
afford him a lucrative 11 vlnit and a rooiI
deal more. It ll an
opuortunity not likely to occur attain for
a Ionic time. It I.
far cheaper than uncleared bu.li land nt
tr. an arte. Oct Home
of It.
'
1    H
■
-
I
■   '
■ •
•••
T. MACKINTOSH &
NEW WESTMINSTER WATER COM-
MISSION.
NOTICE TO CONTRACTORS.
CKatl.UI) 1'KNIIRIW IIIIUIKHHSUTO
1 ■•■'■■■ '■"■'"*
j LAYINDTHEDISTRIROTIONSYSTEM
nl  lln*  Nl V  WBalDllUStl I  WllUt  Wink, III
SOT
,.-".'r'",-""li	
In  Iho  Supremo  Court  ol  Britl.h
"'..-r:.'^" """••"	
I,..i ... n„ matlrr* l-i I lu-ek
it^asi^jus'^
Vault I. I- HKIIRIIt UIVKN THAT
IL1   , ii.   -t, .tut ..,_ .„,,..._ i.t.ia.,,1.,11
*
_. ...LL'iiLLi.LLi'.li!' ii,
,  .    I ,1 .1 !,„.
al.i,  Hi  fia,
1   . 1  llli.l  tt.
aaaa  11 a .liul i  I tl j    I ll  lM .lltl
It. ,    II  S I-  .11 I  .. I-  'I* II. |- •   *li  .l.a .1
laal
lalaa'i'tialaVai  ,   lTaa'i'  It
i -IU I.l.*-. ■ III Mill.I illN
-■I"-'- tl'l'li'.iil
I I'l It-
T  l-IT
•••
.1.   IV.
'
'
||
mm
■
BEST THREE VERSES
*■..
,   , .a'****-*
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
The Matter £
i-., inula- ih.iii even th.-
qualil) ni the m iteriid of
wlti. ll .1  -Illt "I ll.illli -. is
mule, the mmi important
niii-iilt-r.itii'ti.  The titt.-st
cloth i iw .I M
the shape of tlx- wearer is
worse ilim ihoddy.
Ip.McRAE
.■ - .1 mtt -1 i l'i 11' a
l-'it. Homeapuii (mi t"
gcther In .i competent
tailor ii more elegant than
ntlifiuing broadcloth. The
immortal Shakeipeare
- ai - ■• Tlia . li>i>,u*rl
ii 11 Proclaims the
Man." it" I'*"' is
ri|"ln. Therefore >rdrr
.
lag Irtiin
lllat-
ata
A. WHITLOCK.
GOVERNMENT
LAND SALE..__
RY A. M, REATTIE, ADCTIONEER.  Royal ^ "?**
Meats
Real Estate and General Agent Bank-Montreal
Property iu all part, or (he Cllyi al.o CHOICE   CAPITAL ,L1 in., up.  ■  II100MC-
FARMING  LANDS. SECT.   •    •    -   im*
A Savings'  Bank
Department
l.aaall r.allta r.t.
Sunnyside Greenhouses
Iniii Ut. Id WtsIBilittt.
tVHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
PROVINOI AL. OOVKRNMENT OF B C I^M^M
i i:l,l, > 111 IMT llllii rwoM M  r.r. v
Ml, b*. ****** ■** coariacltty* .ill
. REICHENBACH "•'» ***.
Iwmi llliitd it ttmit but.
i.........«,......
GEO D. BRYMNER,
Tlii.mi.
OPPENHEIMER BROS.
■
Wi
van
ira"
r..
c*.
**■
l..tia. Caail
a
,.,  w t  Tll-
Ta. llama,. »«al.
Oaa.l, Oaal.
Utla
Ml  I
mm,
art*
■Bill
i.  imrl
it.i ...
.... I , iaa.
A. C. WILSOM.
■
LYAL&C0'
lOOKHELLERS
IL STATIONER
HAMLEY BLOCK
    COAL
At Vancouver
ACRES
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos. Etc. COAK  WOOD
I OO-102-104 Powell St. * °   UW
1' O. Hiix 2o7 X'niiiiiiivn. II ('.  ••£•_;
J*m FORTXJ2STE FOR 25CT8.
tl  Ikll  la
, 1.1,  „ tt_  t|
10TB ASKtIAI. IIIUWIIO 01 THI; NATIONAL CLUB
CONSULTATION "N Itlt
■araar i.i-aa. »t n.. . aaaa in.....t
I Hi  a.a   \. •  It..,,,..,.
Ta. r.»..*-i rn,
•""" Melbourne Cup of 1891 |g
- -■    —,, I  ■■ I    _—  _M.«__a _■«■«_■  . * mm*   %* * *•■* IIt***mt**i*t*im A*m.*mm*m*+a*i tt *******  t*m th******   Itn
TIMBER LIMIT "G.
JAS E. WIZE.
Caudtai Pacific Railia?C«pf
1-lCll-tC  I'lVlllON
CHANOE OF TIME.
w
r.  a. II. I.la.l Ca.ia.l
^* ■*-..  i V, I* lllll
|k. laal am
i
.
II  ll . -i  n  -
a   . -t •-    ,|    ■
W.   Ml I ..   Ilt .lata,
wan-
rm.
It a    i
ul.
,B.B
Malt.
btati... ...-.aiit.a
Mi i '  i ana.,'
Ian l
flat,'
UMI ' ll'f  I'ttlliral   -
taA *
Cna
Una
.11..  i ■ ri   I , I
I.,'
a.aai'
.ll .- tla   |.|..wai.-r.,  a.
Aattt.- 'la *1..a.lrl
I,*  a
Ml. I  nal  laalth.  I
.la* al 111.- 1.11  |.B.r« ' Ilrr,
*~**H *ath rait lha * -.ft
Situated mi tin- north -i'l" of Burrard I nl. t
(Ippositc tin Cit\ nt
VANCOUVE 7=1.
::.:?:.
* -  ^   \a' ' ,   -■ ■ I   ...   ■
Tata Calllatalaa Cllrtl^a"
ia lnw.ii.
I ■
'
'
' '
larWaafl... I,  «.a«.aiBH>  ll.MM.MM
a.tit ammi
T.I 0,1.1 at Fallal
Bft , la-.-t aat  ,B.„ia.  • * '   I
|Mb I'll. «atrr ai|r lai. ..Itarr a.,r| ...I. t.l
I, !>• lr'liar t ll", ,..,,,.rf a... ,,|a aaaallat
tttttlr.  llllll.. al|tll»t|   'll.i.JB.tf..-  rrrf.
■at.1-
|Mat  i»it, I.,  ."-.it,. II.  .1...a>c a.t
alkl  , 'I I' 'tt tt I 'i   ' -   I. a,aa. aaaa
aal* tla-'  a.|Ta..i .  .In,. I I
HM.al  *1a   T  ar  . r  ,,,. ,,i,,
trtla.
__^BB^^^B . .
,    ,  ftr.aal.f ■•! II" ka.lal.kM
It..- fall.
' ttl,alifi...ii
a. ....  I..l,.»a
r.rf  |f...atr  M. laa*  kMlal,  r.lltffflak
,„,.. ".  itMatalM
r.,1 ,!■ a..., ,,trial, .llll
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
, •  - - . , kialia, Iro.i-
.
,., ,a..||.  t i,M  I'U I tU *"' I'l'
It llll".. a,|,aaMrl, 'ala l"l aill t» «l
a, Mi-TMinla.  \*,m*a,t*,m
WrMdahttoM.
,.. . .
ial.tttl llla.aral.« I.lt»a.kkk
MI, ,» ,aa-et..liiait M
||rr,rt|.*l»r*
R A. WYLD.
l.„aa "
Ka. ttat.Mla.la,. 1aA t.aaltt- .«.
The pwpcrtj will bi sold in Iota ranging from
.•  ,., , ,,i. teres and iUcloae proxtm-
iu to Vanoouvi i allords tit*
CreatestChance for Speculation.
FINE RESIDENTAL PROPERTY.
SIR,
'■
m,}*4t* ptgmtlh*
^^^1 _
IM •**,  •
***** laal-
■ 'i !*» Iwl s
-
lii.i, mi i* '" **'> ****
t i*mt
'
,-.   i
* a"
fail* !.^_^^^^^^^^—
MtimtalMtKHaia|
MEAKINS
GRILL ROOM
I, ... opaa ,tt tk, pubkc 1^ CHOP!
1NOSHAK1 (.(kitiifi.
f ishing Jackie
Git Repairs Prwtlf AtttsM ti
CH AS. E.TISDALL
lU-NXAKIiR
********** I *******
l*t*te. a**.*.
******* *tt*t
VANCOUVER
:...*.
DOBDOVat
1BEBHE, GREEK A 00.
BANKERS
,...ttnaa, t, .. .
 VANCOUVER
Cm Ynnr Mm! '  y McPltc Bros..
ucl 1UUI BWl ■-»««. HhipwiiRhts * BMihfiiRi
■ ivi
ANAHAN
FRON T QTRKETT
BOATS FOR HIRE
Bt-r**n.l ****** Cl' Pl.-n,r| Mill!
Hr. Wmmlnitir.	
B. MARSHALL
^^^^^^^^^^g '"„„
I ,KiicmTi-ocin<t;: nRAYMAN
,  ,  ,. .1. t..m~l n-l-a^a' aa*  *** "'"V^-a '-* *****
tt. f ta tlint- (II aaatth. ,>_atr^
A. M. BEATTIE, Auctioneer.
:Js^M^r- LIQUORS AND CIGARS.
t .a I BtTthart ^^^a^^
...at i«aaalM..laa|tnarlMlritit-t .         . a__
...laataf_.aaairiat|tiar .itS.'H 'Valil __.'•"•"'
A,.i-i I-, inn*, ti-- i.m .oi .ii  " * "i'*,.*l7t',. ii r..,.itf"
N. tr Wrl'i..|«..n Coal.
i**' ***t'4*i t» ptmpU   I .HE  IjI'LIHII'LII, NKW  W1.ST.MINKTK1!. IIIUTISII  COLUMBIA, THURSDAY  MOBN1NO .II'IjY '■'
OGLE, CAMPBELL k FREEMAN
FOR  BAROA1NS  IN
8" DRESS GOODS
OOtt-ttll  Columbin  Street
 . CTS. TO S5.O0
ucDLEUo.^ --—-•■-■ •: GtfRdBSkk,?>=«c
i-l r.J.LUUL1 HAKli6tL,U. :• J# e# PHILLIPS
M'.WS OK TIIK CITY.
H.-iv Aalv.rtl..iaianii
I.OC.II.  lllll'.VITll '
■
I
I
lla-t Mr. I
■
■
a
iotll.il-
f
'
'
Ht'iil Kslatt* Brokers
liisui',iiuT', liivesliiieiil
'*' Ouniiiiissinii Agents
at 01.1 Mill t  -I'lill  I
HODSES TO RENT
A,-,.-aiis tut t*..- N.ltlOlt.ll
Ta,,. All.,.,u.i,- Co  t.t
... a S
V.t.tlt Door., .tt
I
I
'
■
'
Mi>i.Uf.vri Oris! Cihlbllliiu.
i:.. v  *  . Ki
I
\.-
-
■
■
-
■
■
■
■
■ i **)*
■
t.* . wail « - • ii
-
-
'
LMhia. ui *****
■
Inn  P
Real
Estate
Brokers
At'.I'llt'. I) 11. I'll s Il.Nl.l'lllK'll Cat.
11
Clothier nml Hotter
7241'laliiniliiii Bli.'.-t   Oini.'Mif iiiiiii ul llif U'lil IVlIu*. ami Mmauk Bt., 1
" GENERAL BLlift '
OVENS
1***1** »n ■ al
II |l. HA N  I'
MACHINIST
IV  I  Ml.   Sni,,, |',.,.i:
UU1.  UUU11UU-1  Ullll  iiiuiLuuuiu  wm.    |j , t
W F BEGGS 1=3 • i ■ I isdl ** *Sl*& *
REAL ESTATE   |
INSURANCE and FINANCIAL AGTS
THI WELI  KNOWN
THE
llii JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
^^ Irs and Mill i
*i
iti "
IU a  I  I  ,11,1  I.  I  I
lagfleaal Engineers and Mill Supplies «-i««»*-"-«*l
iiniifin i nun'  iinmni -
nan's, ami transact all tonus nslatiu lo Real folate.
LUNCH COUNTER
^^^^^^^^^^^
SPLIT PDllEYS !..-•".«•
1
iff*. OFFICES
0. P. ST. JOHN. Manager* _ ^ c  raBt ^ WES1M1NS1ER__  41 GOVERNMlhl Sl
li-i' I ivaiin .'iml l-'iuits in  ______
their Season.
NU 111 n
~N(
YI
This
Sal
I'QI.li
W
it
I.SHII
WH
of thr
l-Al
Imprti
Ul
Jl
I I*
rtatuoxit.
-
■
-1  Ifl*  Vi-
DRUGGISTS
-yyOODS  <&,  POLLEY
LIBRARY BUIL0IM6. COIUIHA Jl
*****  Queenstown, B.C. PAMpBEi_L & ANDERSON
.. ,  mn *w * *
i -1 MI \ •> I I I.
• ***** m a_c. _*at am**.
P.M.WATSON- HARDWARE
GENDRON BICYCLES ""iBtm BR0KEK8
LUHH 08  iivuv.i ■ ,'.
IIM. Lilt
i.wi l.t ,tl
i ttia,
ia. tnaa. -.
CALL AND SEE IHEM.
I
k*i a (ii«-i#fi
a
'
|
'
-
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID ™° CURRIE W
HE IMl CO., . —^ -.  nm . ...
WXFAI__sMatlltFiWlW^^
■ llf
THE UNDERTAKER
£M/A'diAriU
Finilii. ail Htw Fi
W. J. KING
Paint,. Oil,. Crn.-lt.-ry nii.t (il.a.tr.tr.
IIW I  Illl   \  IIW  I l\l S nl  II\KI*
I l.t  «..tn at
^^^H NEW GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING
I
■ ■■■•'■ 1 I  ttllt  M  lt\  111 ill,  lla -.ll fl
It ill
M
I
To
»*
WM
ID
i
El
laall.a ,11. _..., ,t  tt.. , (.*•..
.'• 1
mr iui4.iitfi
ti UaliT*-1.. OlfM « E.tatt.i
K' ;■! it • Mm I I'lll I
,\ *{. Willi •- M 1 1
*  tlttllMIl)    *l Ir.lltl   l'.illl|>
ell, Mai II
a,  at,,,  I tta,  1. ... 1, ■ I „ 1.,, a III  till  . Ill II
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  HLM Ms.
RAND  BROS.
t*
—1
■*■*.
-at'
Wi'  lint.  I I,,'  lill i;> • I
.Iml. nl .Sllvirunii'.
Cl... I,. 4. «. n > nml
Iim in..11.1. nt tit* • ii *
[ DAVIDSON BROS.
1  I"
	
a
%
n
n
A Kiftitr t. UM *****
*■
SOMETHING NEW!
II. MOM ILY II CO.
BOOKS, STATIONERY.
1
B
. mu aai, *i. >• >
unnnzn Grill Room
 m*-
^^^^^^^^^^^^^^ ...«,., .it.
"t  ■., I.S l.ll  IM, SH.II1
MR1I I uiil..
At.l-Rl-.II WHITLOCK.
Piiri', tlllll tn lllllll per I.i.t. Trnt... nm-
tlin il 1 mii Imlnni r- II. It mul I** ...11.1th«.
Ht H |»'|- <-..nl.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Columbia St., Inniimr
Mtmeni
Beaded
BilllliT:
Stationary mul
H.iy Raiki'd
Sulky Ploughs
I'.inn
l.iiginiM
Wailkiiii: I'lttiigli
Rollers, el,.
lliy 1
Ploogtmlianfi
aBpring TiM.tli
HiiniWft
luts llf
Extra
Disk uiui
Pitti's Tor
Inm Harrow
MllWI'IK
Combined
Binden. etc.
Drills .iini
On Iinni
E.BRENCHLEY & CO.00U6US sw"
1 WESTMINSTER. B6
06.*. ,t Vn■',
l«at«. b«l» >

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354153/manifest

Comment

Related Items