BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 11, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354152.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354152.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354152-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354152-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354152-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354152-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354152-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354152-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354152-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354152.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
m;*., ran iiiiokiis
NliW WI-LBTMINBTIHt  -    - B. 0.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH.
W. 1. WALKER & CO.
UltAttVUltCU ACCDUNTARTH AKD
CITY AUDITOHH lllllll 7-U'J
| TULttPHOWIl as, hew wi:stmim«ti!B
Il'MiiKlt iiil1
NKW  WKsT.MINSTICI., IIIUTISII COLUMBIA, TUESDAY  MOIININli. A.UGUS
T  ||,  is'il
™ i J™ OKUCcisTS
GENERAL AOENTS.    P_j_gB_ MedJCJOCS
DRU08
PERFUME8
Tiilt Articlos, "to.
WM. IIA1LUIL 4 CO., PROPRULrOKB
OITY COUNCIL
wli  l.'.i Ti I,-
'"I li, llllll ..art liiir.l-  l.t.t-a
II.AH KT   \li\li aaal.I ||||| \
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
lliial Estate ami Iiimii,nut'.
OOI."xi \i. iinn k   \i.\v wi-simINSTKR, 11 C
Ma-  I  n-.-i- A  i."i ....st..at...
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
UMll *l III I.tints i iv-i in i'. iv. i\ mi. i,.,!i:.\M in
I   ■ '   ,-,-,-■! IIMI'II I  t  allllll i' aal I
 Macpherson
Tobaccos and Cigars.   $ ThOIHSOD
ila-aa.a-'a!
I  II  I'-ti .1' '   l.l.l.l'IIHM. .17
M. ROBS. I su.in hum. .iriKMi.tMH.  im-iai.
>   I'll ft. ailltlff II.
*  ■  aaa.t,, a
I'tlir-i  1.00 ttr |.-.00  JafT  lut 4-1  t.frtf
ll
MOWAT icwy
TURNEXi
GENERAL AOENTS
■
At'CUCMT «.P III.
Wi h.ivo iiropirty In ill pull    nun-*,
ol th* Cty .nni Di-.ii.ti iiiiiTii.il
FARMS Improved .,,i,i Un ■'*"•
Improt  i
Loll  "■  SOUTH  W1..ST-
MOK'l t'(
loti d < lo 8 1-2
MTM Hi  lll-l  Ail.lilt..ta  In
■•■tll W,'*t,„illHll'l'. *^^^^^^^^^^^^^^^^
CONVEYANCERS ■ FINANCIAL AGENTS
***, ...
WOODS. A: OAMBLE. New W.-ttiiliialt-t. B.C.
H.G.ROSS&CO.
DESTROYED BY FIRE
An .1, nn caiubllahed
in it	
tar Colli mil Km Sis.
rn-
lliiithi.in . l*n mu. oil*, itt.
HIT. READ & Co.
•  •   *   a   ■   <   VV. I to fill till local,Hid I
^^ Rough
M&cLnren
•f  Ross
LUMBER
•f  Co. ltd.
ii. I. - - *" i
ACIENT8
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
■
■
PoUitft ******* without reference
(,. I, ,  i.'tlr,
ppr**** • *■' *<*t ■ ***** •***•** * * •*• *•• *
c»w»At»«ir«« -nobs
•** ' case
LUMBER
SliillKl,*. Ltilli* mul I'u I.i-i*
A
FOR SALE.
t.ll.T lltl.l II 111*111** 1*11111*1 llll.
ll.tl. Ull
A. B. MACKENZIE ic CO..
(Hit COLUMBIA STREET.
•   I   .   •   .
To Smokers
I'l  Una I. I >t. ill
„,M (ItlUTISII MUX
MAIMfWH.
•lIKXHY  I.KK.
WlliTIE TJEN.Mamifiiliir.-i-
D.S.CTmTIS&GO.
*  DRUGGISTS
fj
.   . *   e   e
-i lill. I - af.i t.t
If ,1
11 >■
CAN YOU TOLE ME?
.. *,,v «»« ***** prices iit CHEAPSIDE
ifUie members of tho Now West tuiu-
nntl  Vancouver  Lncrossc  tennis
■Rn IVii'ii.lly kii uit'.'
CIVE IT DP?
onus© they nre being continually
erod down nnd slaughtered,
■I. Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RIBNIPUCE! RIGHT PRICE!  V.",:.",WV,.',
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA &BE6BIESTS.
LAST  WIGHTS  ?ROV£B  TO  UK
KATUI.K A LIVELY SESSION.
Tii" Tr.*.. bland Mnit.T ami Piadlnff.
Aid, Citrtta Mukua Poiniwl Ruler-
uncelo il... Worchip'a Bkull Proa-
pert of Ettrly Coinpleliixi (if Wnlt-r
Worki Tlie WuBtmiiiitiT Specie]
Edition of Tli" I.i tl kit ArmoRi-d
(■ii Hivnii Rt.tlmt 10lis on B.lui
•i.i>  * LMCMM M it  I.
I ■  :■ it.-. Un|   "!  ll
lao!  | .fi* lau m-lil  mil. III*
\\<ll*lli|l Hi Hi.  r li,,lt,  j*|i -. i.i  \
slni'lall.   In in.   If i.iiiily,   tt.i!ki i,
IIVl'IH Hli'i i
i..uiil Mi .TtOM
I i*Dii I., PofUO,  eking llm'  U |
.'!.. I I-  i.\m li.tt li In*. H **   •■
N.t-itii Arm read  Ra * t*4 indra.fi rred
i.i Hoard ul Worki i(* report.
Frein II AliU.ll, general n.t  I
.iini<  iv is.. icknowMglni •■ i
rt *,\*i,** Mu* placed
(lit* rait* "ti I altiluI'lK itreet, mul uremia*
iini lo It**'  itn' mallei lilt *
U.iihixl «fil tltiil.
I'l'.w  ||.  Vinkiiughml  t»  It    I
llnrdney. r- th* cunt of Tret litaad lo
ti..'tiir lar tlii  i i ■ Uaa a
a. .i*iit>.' laal
• -li a* lo uliillii i Hi*
I.Uml done m-t fur in \**tt "I Ibem rt*
•*.'■■ ■ --,   m laulaaa. ** li
n..ii.. *.■(, •
Indian* m.dir  lln'i'ii "i>i •) .iitu. u.'l
taylai laittw ***** **• *>** **
ritlai *iit^rlnit*tttl«iit «i Virturn
*. i lafanaai  • "!* Ik  i ."• f iad ao
«ilt  *«*iii  »imtnunlri|i-  mil,  Mt
I.- > vul iad
llai
1 .   il    I. •  Vi
I
Mi  Van-
ii
, trimr*i *******
■■■■ i t-»iii.*t, la •*.' ■
■
■
■
' fttuUitti nt, ll.# ttt«tl<T
OMBHltUH I*.
******
Tt*** J. TbutntiWiii. mum i" i
■
I
■iMk_h to Ur  IwiMlM  taiirrinl t* J
■
I
■
i
'
■
Tfuiiji.v Co,, llti.Mi D,  Itui'*rm  M '■"
.i  Hbouldloa, |fi.00i  Held ***.■.*
•100.18.  Iti'icirt ml..|li.t.
lln- I'iirl* r.iiiiiiiltli'.. r-'niii'in i.ti* *l
I'.iyiin'itt nl Hi.* lollawlni acraunu: It.
i r null., HO ii. J A. I .iiim k. no n
llw i uoHlaitiin, -i t   Adopted
Willi ri'tiaril to llm lltmii' lul lUU mini
t.-r.imi.■ aw. Kuri wantod to knoa
niiiii tin- iti*m loom *n*i" u-i wu
an re]
Aid. Wttlkir waiii'i lure, bui UiouRbl
t referred to lb- wawi aorki.
am. K'.itv uktdtli- cbalraau of the
Hoard ol IVorbi vbal thi til| amounl lo
l>4rk ""I., rtfl iii'il to
Alii. mh.-Mir,Ii.i m.i i.i,...i
ALL K. nti. i!\ -.i'l i -it. -1 wool fiiiiml
 ni 1'itrk timl iliitt arai Imw it
- a.* ii..' Hoard ol Worki
' ■* f* n. i| I., l if,,,I.., ' .. in imn..' ko
ii part*
li.'tr-nliit. li Oi I- :! ■ tat i - "tniiiiiiii-
i in,in, Aid, Walkor waatad '■
■  - i.'...',.' front
ibii*t.iHii  li- .. ihoald
l"'t.Ua|-  ,1,  .  ll  ,1  .t.i'll   *!,I 1,  *..
H'le ..' .- ' .It    Q| inilt. t
Al.i mi,i lair Lbougbl "iitn-  Imil and
*  froa tba UranaUa Hawmllli
Oa. wtui ui. and ihawad
f u
■tattitod.
Hii worehlp limn.bi ftdtiTti • t'-
.i »11.1 ir bettor thin
: '.i.i, I.n.i tt.a* we ran
■ intern
■ l.e ttiouclit wm
' "  .1 -ii  • raiiiir llianllii'
eltr.
til. mil, heard In fruit.
tt.ai it «rai bi*-' I Van
roarer *<**M ***** UwddUkl la recard
t»friiii, ai.d ibii. ii •** lanaara wi
* ■ t laore ili»n
■ i'ii.n!i!t.it*l.<iii  *
• ■ forvardi ■■
l  . .
■
tt
Itl. .1. a,,..
'
'
'
-
'
.   •
■       • a
aeitail
1 .
.:.   .  ..
te
I l.lai *
i
*. -
*
■
men
'
i tt.
'
1"
'
■
•
»<•■,..
I* nl a **■**-ni'l Utn*', aii'l  ii|'Uiiinl  tlia'
lit. did nd tiiinii it iboatd I-* referred
te a i**nittullii\ ai ti »a*> a faTl l-SpOTt*
am bflaai ami ibaaU bo (mt 11. r
.^a* *** than
- -l umi"
■ ■
waated ta *•• lata **'iaitiitin
lib -
iboai ii,
\ .*. •
■ Lot inr
faatt
11 Mijrtial
** III.  f Lair, **  II   fell
tbroafk
lib woreblp * iptalavd
-ii-t.ia> bylaw
■
■
• llai ol
..ur
\   Ki if] ■ i  «a*
II . *■  •
e  '
*i  -a-
I
-
rtWpwiaL«m in i.»-i
' rwalloa  h*  waatel
that
RKroma
-llllll* I-V41-  I
*t*t*A
■
-  .'
V, tl  Mwiib. tli:
*  * \
'"'"'■'■n ii.t. .i.,.i in. rowrvolr?
I'tli't   AtWUl ll ni" || III llr*
fiillowinu Caorroipond • t
■ iln-fi'iiii'll I.y Aid, i'liiu* writt.'i.
■ ' '! !"  J I'U' -  Will |l nt  l*.i
"t  M*l,..,-.  miliii  ,,-  |
I ■  *' 10  I) .ii,ft  -ut, .* i  .
Mar]  treel  ■• • .rtj nnd to
ll  | rl" lit.nm
""  ildowalk li  bid I]  un   ,
lower  tlm  L'lmii  hi .ui, i  ||
propert* living u a Ifttli  ■ ■ . ,■
ibore lha itreel which li  It
llewe atiawi i j... Itoavon'i
*iki don'i u.  ■■   i ,',, mm iom i,, my
on with Hi.* work.  [Uuihtor.]
lit.- i.'ti.t ii,.  ,, -  written by Mr.
■*■*
I' •*  ' i mi-, i;    i
1 in tlir New
WMtmlniter ** I laterfurlni witb
ilk nr fence  unit -  m  * ;  :
iln- fenceln equally ..* inod coadllhin
Tli.'v nun t' ti
■
'   it:*  UtOU|bt IU  !
■ . rorkand
*  could ii"t if more tban a
few dollar*.
Aid "*- ni wanted to knoa bow much
il
"fer goadni ibing t<. do
wm. it ..r we'll batroanotbei
our hand*.  |l.a .
Aid. Walk.-r ilnitiul.i it uughtUi bodone,
aedeiptalat I
-  .
■
■
■ Worltawllh i-.*,-r
■
AM. Walker bad men wn
■  rnterda)  lad
nua i! ii.. work wasaatbu-.
II Aid. a
■
ni far a» il,-
ibi r- *a* i p|  tb.*  w..rk
belai goae oa wttb. bol li- didn't tap*
bi-  word
la it.  natter. *itb n fin
Ittianiol Work*' work.
t.i -•• i ti..\..
M
of W|
I 1-QpapHI.  at
:*^t.iia ro|
■
.  :   H|    |t|    .
■
'■ *. and li<*  bad  at-
Mr t.-il to
■
'.ma  what
■
■
goal
. lit
■
-ft. r.  It **
■
• ^ tii.
A s  *>
■
■
'-■ te******** •■■
-  ••   ***>  I
1
-**!   Ttt*
Ml Uatolii.'
■
■
\
■
*
i
• tiir roo-t,
- -  -
IM IKSANT MKINLEY
QUBAT BRITAIN BEOINB TO PBBL
HIS POWEHrDL BILL-
ExportB DooroniinR1 itt nn Alitrniinn
Hu('<  No Doubt Tiuii thn Fitnioua
Mi-.ihUL* ia Taking ttu Kit.**t in
iiitdt'd KiLMiin'n Corn Croji Vury
Poor Stronb* R<*atricttvii Muuauroa
Hi'tLOiiiiitt'iided Ell'orta lo Prevent
ii Gliilltin Sliij, Obtaining Animu-
li.i."ii  Pa nml I n For-ttken Mnn.
l.i'MMiN, Aug. Hi, -Sl. .I.iiiii-*  La/ill,
i.iii.i- the following! .induing from ra-
turni Niuod by tbi Utard "f Trade li
though we bare ilready ran bod
tin* end .-I good Umi - Tbi in ll di
• iitn-in eiporti from Great llrltaln li
undoubtedly duo to tbo operaUoo nl ibf
.M. KinJiy ittw iiitii.< United Stale*. Wi
iui. been told tlmt Uu ul would
i . pi... .i mlalortaao la Im
i i i.-i Biati -. 'mi Ill Imtaadlate objadl
ft- i<> t.n foretga maaafaetonn
oapwlill) 'ir.i-.nf iiu ai Hrltaln, and it
la plainly ivkfeal Uib obJaot lia« baan
attaiaed.
stu.txi.t; iiiilAVi.iu,
i   Italian lutboHUaii anttiB, It li
d< i laitracUoai from laduaatial
|iartli'» itt Ki |laadi ar- tbruwitiR .-vi-rv
Uon m iii" **i el lha
Chilian troa-clad I'mldaata llnlabalai
With -ilium.!,mmi.  Thl* W run.
nn*t aitraordlaary Doana
i ■ ■ i  u  • .iraHl  pro*
t.-.i  ft.>iu  the  Chilian   Miufi.r  ll
:; it., faitt ippeantbal tin-I'blllin
■  i ti!>  ami iln-ir frliiid QoL
n rth are oeaaerata aad *i"i- ai noiblng
il lijiuui..la Imm it-itic rein*
, •!,, u<> war \...r;*   1 ur Ibi*
purpoK '-1* ■**!'i neaay ba* baaa n**4
■  lh*  I« me ufA at
_________
DvaerttOK Pernell.
in atutt Attfail in -A titegram fnmi
Ibiian nyi   ii i» 'iat.il ban ihal
* !■    ... panaadgd taar
promlaaai leaden of the  ParaaUUe
4 taa Irhh Kattoaal Party lo
l ! .  t an,, •  ..I  Il.e  C'tilli'mni.
iwevei art <■•■■ |
Ul... n. Rye Beotrlcted.
*»i  I'r.tittininit,  Aucu«t  IO.—The
.rait'- iltaatienaraatad by Uurallaraal
i; •   *  eauiai ***•
ai'i'tibi-iiiinti in nil iii.i.*
- | ipat daaauai
ibn in-   ■ itrauea. »ui **
- tbe in-
lialiltetiUi'f ihe dhtre*M*d pruvim.* II
tptcelati red la upon tant
..r if ii .tf corn
l ■ pap« *l* maitd*
Ihal lbe aoforaawnl immniiaieir aim
^^^^^^Ttii'
ntf. i .I***'.are* ibal
■ : , i.
CANADIAN  NEWS
Btfctia* *** Svauaaa Dtaa Sarfttat
Sawa tth* tnni. tm
\  ;.-•-' ,\  WaaIi-
ilal mt*  ibai ii
lovanuaaala an ta oara*
. it io iiu daurmtaalJen i« prevent »eei'
"•*during ibe nettt ta
aa**. Ii    ' tafni-MM
ibava by ata
I
. Itaek *** ■
r»i :
•
in
j -i
Ttm* 1» ******** tmi i
(*•«(«*(■•* lb* aatmtil (•!
IV U*4* .4 *** llnitim  i
mmtttt* *i aiPPth ******** aad ******
nt**m **m*4 **u*4 * mm*
*•>**4*H ********** m Tl.iti*4ty wn
Tumi \
*** H It* Uamitig ***** i
it*** Prt*-
***1mm*mi*t****'
■ -i* tr**h4 m, t*W .-toil
*i*«i4ii-to,« **4 tlr* ***** itarecupti t~
t,ii*Hr.*h4 n**H.J «■»,. io rei-H
Pre«T-Mtoa*Na-V. t  *
K**rtmm **4 It \tm*h. *** • i
< ****** hn *>  <
it* laad aimBaMnb* gtadtw  th
1*pt4 to ll- *****  •
Tt*m It ll»«« ■.. ******* |.,Mk..4
^■tiiltareea*
A*4 Ibll it b*A ptmtlm4 I- ■
■•**** m Thm*****
—m*h tt*m TV*** ffvih-l n * ■
■HaC	
•
.
1* II 1
Tt** li*".  I'llVt 1'ayaM tuA  Ibt***
bit*. ***l*t tbtt a *** Alt
**t***.H-
*.    *   1 * tuA *l*»
lM  Int*
iH ****** *b*t * Hi 4p*t* I* tr**4iA
*****
*****   Htp*t*i*t* U*At4*A  IA***  In
..;. ri
item
I'reeiT Utt, **klwi It
mat* **4tt*ei ,**, Hifc/t *<** *4h** M*'
Unird ei Wm** to 1*1**1
■NA
TV  TlnA***  Ctmmltirr  rrpgtrA
let'em*******  Ibll  IV «|tfilt<4t*V»n of
\*. int.*** i„ hate * u*** ri hP *t*mr
I* IV NHiV UigAt* 1* Ih
*tfid ef a-i ,44*1*4 Iit Ifce-j
Vei*.  H* itl****:  Ibat the ih*A*A el
TtAArht: thatge* IIM f** ****>* 1**
IV ear «t  liv*  tram  t*  thr  Tnbth
'■•"U* Pm*. light' Ivel aed
(leanleg; thai tbr ttAHmtmt *
pAH:  TrH**bm*  t.>Wi|4rit.  tt* m- I
• ■  c 1  v *■
U  1  Art* A <    * \*  i.  **
Dl tt. J  P  Dt I *■*:**■
IT"
ill to ,  r  i;  r
WiftUwi llaMlto A '   «    (   b***4*
llr .. .   '
II
*  II I
l: ' P M
««  \
1 p lit.
•  i  I;  mil; J A
• il.  -  t
*  i niTK PtMi iiiliey }
■i  IVfcenl
me**i thai IV *et*A*t .-ft
' ■
llHllttrla-Ur^lll   It
■
mat***
tt*  ***** H WW tV
 Ha tv-'*'
v . wia tti Vin-.m at J IV
• ■
if Me*
1 that
. i taeutA |rttt i*rn up- |
II* pmi a * . ■
gnoati Hmnnrtimrta
With ttgttA to IV **U(  m
pm* laid e*rr trm* la*t m^itnt. AM.
I I that IV I wei__l*Mn*' *
m, bead t.t tttwaf Uf i(tn~«tinn thai \
Might V (Mil, ***** pttmrt'**** IV
leg <*****,*,u*um, tnm A. Mill: Re
tr*4rr *4 M't^attle * r«. ifc.  agmtn
nt lbt* lewder ere *«n«td#-t»«i fair and
•nllfv«t toatottl a -tvMNtriiior * fair I
etiraie nf ptutb  Re SeM ***** ol ■
ma**l •  1**A***A1t*T*t>*.  M' "1*   K   I
Hill, in leMrvimeeMli*., W. A tinpn,
a mdMie, end |i. Mela*eaM. ao aiaawa.
• ai *m* Im tmr day* in July
**A Ihr l**t 1i4*** are *ti!l a-MMItngoo '
f***A «r*k whiwh i-»nM»t V ******* 4*
■ ■ pipe grades
etll VeMeMlafcedM-rept in coal
• (tfc ***** *t*4r* aaUMMMitM
' \- .  ...  , .
* **r lnl»*ie*tn*
Hr i
■ «a* a i "
«i.at U
■
llMpltal
■ ■  .
i It eraold )•
■ *• referred •
«wpart
moikim «t noma
■ .
imikII, ttia.i
|.*t.}«*a!  IV  I t ***t
• i*.   *    i-M to prmtde
,.. -.
4 turn t*,**, s *i«
■
tie to Intro*
■
' r ar, *p**'.
■
*.
l*e**t***> rloti f"t
' thr *nt*
iff Va will ib*
• tut i*
V-  I  - || ".  *****)*  tutti* on
Um* <1 will t*e in le-o t* ihret- monthi.
Mr »<itiltitfey ****. Imt I iblnh «nwe
Urn*-* atl* Iti tV *
AM ei»Ki*ii  rti. •
PKRAONAL
\\   H   I-. ,. .   a *   -,-
ton.
i;  i  H try   u  p leraed  rraa
Victoria.
tv n -'   .
la*lti icbi.
I.W.i ' \   nobataylag
inlVritt
AH*. Httiwii **( Mairix'ii u alarm* at
*:
MiM I
IM In 1«« tt
li .  \t    i ■ ,- ,  jewi  Imw Mam.
mood tr-^irtvlay.
Jiihr Ileal) | (rem Van-
-■• tdar.
Marty I < i* **,**, •
' i * few datu
etlaadM K l'...!
are in town fnttn Victoria.
W. Knight, nf Kniahi Ihw  i
i at llielol'tnlal.
ll  *   ng came up frem *t*r l»anding
jnttHi   "- •-ilial.
II »  l; m, ll
I f nt.taii*. «itt, Mn  !:•-'.
■ ■
hBingham, of tv firm ol
" ■*!   In-i.t
'
t'aptdin .lit
tthnli Vftnwt
Ihe Itohe..'  I
I
M-llf l -1 >  • I l I" -'
Ilnabnell. II .1  Wl
l; tirilRifci and H II
tv,** Mat-f.-.t yactartay
! inm lbe t.* iibi-irbm-i
tv t
9*
* ■ IMl
i
i  ■
- •  oon-
***r *tP*4 n|««t by UM saSiib try and
■
• nmpeny'a calrh,
•l  ttf  the  root*
,■ -. naiinc ba» imn en*
***** ituriv tu iivi.
*•  t M .inr. vad iif the bta retail
ihit name, lion ifce ••
■ beau rt**m it. rmany. wl
n*M Um bl« fct-ellfc. tmi It la feeM he
rayaia.
• nt it- nt tin ii t
IA.Q .'"bndy
Ryrreea, lait wllh ifc" uhi
vialVl »4i Ii.-.mifi»iiti Hay. ha* lm*-n f,mnd
t of I
ii al the iime iimi* la •till
HMa|.
i am nr virtual I MRVUUN
»ti\iii..  Mm   Aagnri  io.—Mr.
- l*. Inr Vkhwie. ll * - p***4
thmwgh t«->ley *** reele frma iHiawa.
tmn ItOXO lawnwtna.
HE_wtV-d that the body
m irpby nf Tiimtitn. »Vi
Ul lalt bv IV reiHliint el
t Ki*«atln In l.ake IVinni|w*.
■ nd TV iwly VMntafaM
*<  .
4 h* lbe . btthlnc ami ifcr
goMwatrbof tl.<  ifca laud, ehith *a*
I -*lt  ***
***** a»hore end \mt***4 hy ibe Indian*
was nr Mmm *****
A lumVr Udcn benre *** • recked on
it lar 1**1 **i
- tiniahl.
TVlw'* i l.illl *•**.    ll  Ue-
*■*. ..r. ttrowa a lioivrforti
p. bugi mak '" Ita
i-.n--*
mi u i. i> nan iinn'i
i  tt  MMlaiM tcamitet
j na*  kii'-il In  ManUoe *•* * ***** tit
llgbtelng while nutated lo •mucal'eg
rhlnamen over the border from tana-la
■ ntwa i i nm i
■ m langentiHig tayi
-   • i. grorklM Irem
ho»e \gt* ■    :  i, ui itnltig iiti
* < I..* fntitid hi* wife dead In Um
• *h  her blind baby bf  Vr aide
bad ayyaiwal *
■bad  Hteral •****. and her bany ha<l
(bed that length uf time
Mi*  bad  baM  inhjeift tii e|dleplle Sl*
! and I*  nypaeed  !■» hat** died wVn
bariagata.
Ltlfir *. CelimVlaa.
Tbuaftamaaaaililltin rtnJ ia**-
tall IrmUi* uf IV Columbian  and  Tim
Moaaise Umn AthMlc Qaaa win
tw et at *l*„ * n'a Park and play a friemllr
matt h for * Make euaihrtlM nf a tmt
•ii Mataaa rieer* inmmafcie
hi IV tilt. Ilnth  *idei  ..mill am.mc
tb* rn aai i lever  b**ei*ail  player*,
and   the mat- b   1'ilav   will   V
n*r)   far from   *liiw   or   unln-
t»-re*iio*.  i»'ir;nt  practice  II ***
plainly obeprraMi ihai ihe player* »ere.
- nilh ihe
ball aad rleb TbeOolomMaa team i* a*
' iddwril. liaratetf, it. Kennedv.
lai  i (trelg. It I  famji
i  ii - ue, i"t \ i «■ ii". i  R
It
I in ti,. - im. 11 nni n '* ic •■ utaiive*
M Una,  »* ben  llaibea.
Itandmme. ihnfl  ***** Sheriff.
m ha*e; MiIHgan. lad baan IVele, Ird
baaa, )<ft aei.i; Nje. tentre
InaMroeii mh
■ i nflktal mrar win
I.  grweadi "1
a
, - —"■.-----■--- ■'
/
TUB  tal'LUtlKWi  NKW  WljKTiMlNa-Vl'Kll,  llUll'IBH rOlil'MHlA.'i'liRHDAlt MOllNWl.  Al'dl'RT  11
!
This Card is Worth $6.00 lo You
(frill gebflev.
.\. r/'l.'l'  .1.1/1  ft'l/llf-l  |l
I till'  lllll,
llllll  I III
NOTICE.
ill in H Su I li I: I-- IIIIIII III lilt I N
G
O. pit  Si-ft fiHlfc-tHltf-AL.
»-BOOTS "SHOES
nl  iln
,  ■  i,,l i!   .ifi lltlutl  111 lllll I,lit I'V  ,
nil I'tinipleii I] H'l" ti. i"" "I"< If
HARDWARE
TWO  CARLOADS 01*  IIAKDWAKH
l'i ei" tin* s|i| ill;; If. uii- li.ni- jil'.l I" ill  li-ii-i\
A. M. NELSON,
•llta
.■ii i.i
iln*
i m ivujii t mi*
I'l,  ■  I",, lllll,illllt'
1 ■
; . 1 ft llltl  m
*    iiiiiiuit.li
t   |i,| ntin. Hi, '  '   *
|)|.  t.l,  I  III.II  tlll'll*  H.lr    -OVl  l-l
! in, ml., i- ill llui  I'.tUN  itlt"-1
t, tltftil -.un* ll wn* ■ ■*
,,l,,,|„'„!-.l np-iml nt-.'l-'"l  'I 'l'"' l'1''.''"
We ciirryn full Hue ol l""1'1" ' ■■''I'l''-'"--'''■'■7s
),l.ialii.'Sofl.i.ckS, HuiUing 1'iiiK.T aiul N»ih
^^^^^■k "I' uili'i')
CENTRAL HOTEL
I'ltitti-l l'i 1.1. aunt u..„ -t **
N.-i, iii-.i,,,,,!.,!; -, |
Wt- also liavi
J AMIS OASH, 1
.iSiXiIiaaAes*
roprlot
I.f if  in ita  .1,11 • ir ■
l  ,  I  , , * ,  *
:.20
n
t-
r
CLASSIIIED BUSINESS DIRECTORY
wliii-lt ttavti
ii   Ii„
mil .nt it*
itl'l"
i Hi.. i,i,i,i,i,i,
-
'
"
■
i |,n Mi lili'litl
i t,f f,,, ar
I I   .'  ''
I,„,i « ,
CARD OF THANKS.
!.),.  |,i Hi Wl.  Illl. I'ltAVKl.l tttl
_______________________________________________________________________________! i i iim
. li rti
■j-^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmm^mmmmmmm^^^^^^^^^^mm
,  . , \* llll I MM UtitilXI.
I \ «.
NOTICE.
„ „i,i,., ,f, a,   ' '""   NJnTU 11 I* HI.III.IIV UIVKN THAT
0 I '•'  -"
I I
i .'n't "hm.i --ii i vAi.i-.iiii.i; i— —;—  ***** .':,': :'.*."..,':',',"j:\"-".'i'i,.'.'.i"',"~*
II I ,i  I-i.i - M
II...I. al HeeaM.'a I i.t
it: iii •• K ii uui k v. rimsr
to lease;
-M( Mi i ItuNtl lib  I't-.IN .\ ii.\> Still  i
■
WEINVITE
THE PllHMC
JOSEPH ST1RSKY.
Jewelry,
CUNNINGHAM BROS. Wm
F. CRAKE,
Cuiitrattoi
SBIOK
I'AIITURINII : JEWELER,
B. MARSHAL!
WATCIIMAKIall : aniH	
Silt, riviin  ii lifiii'iii i'i
i ,.  U illii ifurtl '
I  lulu
iinn, t.v„,  Ciulil umi S .'■ "
i. l.n. In  i locks, S| AI
Aui.ii. I., ml-, in I'l.iti il \\ !• tn Irt v
'   .ill   lllll  Jl  I'  ]a|il  a  J.   II.I   11.
N,*u* WtdUngton Cii.i.
iim r.ii.iii. i-ii
, ,.i i iii.,« i, ii. nif i. > i in
l ■
|JM\   Mil I   IN- I I I'l"--  I'lM I a
 H
I
I.
I I '
n .
t_iil iii hi -r
I.l-a a. IIAllVlLl'1-l
s
lueratlvi
1
\  U  S
**
>{*^^^^^^^^^^^*m^^^^^^^^^^^^^m; *!
1 » i i, \* li
■
S III VM Plltt   '
-
t
■
BRUNETTE SAWMILL Co,
. I '.i VV Wl STMINSTKH H.i
ullDu, manufacturers of Lumbor, Shlnglos, Lath, BUI Stuff and Long Tin.br i
to 100 foot,   also Flooring, Ooilii  Rustic, Siding, Mouldings, Pidceta,
Scroll Liiul Turnod Work. Stub, Doors, Window nnd Door Frames,
Iiniiii' Finish nl'all Kinds.—
*  ,A.cc*cixate  "Wcilr G-i_-a:_an.tcC'_t.  .
li '
s
!
! iu* i	
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.   *M
Ml WRIGHT SEMINARY  Shi_pin« Facilities bv Riv.«r. Ocoi.oorRi.il Jnsurpasscd.
it.aaii,  WAMIINi r   n r i	
While the hot weather lasts
BOARDING AND DAY SCHOOl
FOB (1IKI.S. „....»», .ra . ,n .
Builders  Hiii-iluaic. Car]ieuteis Ititils. etc.
MRS. SARAH L. WHITE.
i^^^H ^^B-___-__,   _____
It" s
,__________--l__H_-i
II -Ileal: 11
__^_0
la.r  . III  ..ll  I.l If
1551
I.-
I
- 1. ■'■ '• ■	
a\|
1    .
l-a
1   .
S...N
unii.  it- H^^^^_
■
DISSOLUTION Of PARINERSHIP.
v '•
a*
Ini'i haul.
I-l II  :-.
I it, I. n.i v
^^^^^^^^M
V
NOTICE.
it**.
Cmi I lU/ApK! T. J. TRAPP A. CO.,
niLLIfl HlilY i              Wholesali* aiid Retail Hardware Mt
•7IB COLUMBIA BT  V ]
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Rn Iinni'.  It tool. Not-.  Wi**itiitin*tt"
.iinoiarti!"-\. ind Dealon in Wwfii and tad Lumber, shinnin,  <Lui
liiitli,- ,ii.ii Pickols,
S.tii'ttin Boxes, i"! Floats, frays, nnd .ill kinds 01 Wnmi Furiiisi-niaji
for Cm.*, i ii ii  l)   I-.,tii.   Windows, Mouldings, Blinds, RaN'mf
li ,! a •■ i  . Br.,i k. Is. i  i-. (Ill ki,lit  nf PI.mi  ni.l t'..   .  I ,t <■■   .'.
TIMK TABU. np.^SBBTnwi!C**S_SBBJ*
REAL ESTATE AG NT  'Amamwm
«
<t*
©SB"  (j*  "£•-.- MORlGAtiKE'SSALE.
B
CLASSIFIED BUSINESS DIRtClORY
 IMIM* M'
M' • NOTICE TO CREDITORS
•"tcMCoci.
 L... HI..* I* 	
I ,
• A
11.
<il 11
**>
|-
I
'
NOTICE 10 ROAD CONTRACTORS-
i -
MORTGAGEES HALE.
****** Ml! •
:
The Matter
i
H.A. McRAE
i
i ni. -
"Tht .lii/i'iiil
li/1  I'lill lliilil.  llll
Mllll."    1'     ilat.l  l
L
M.A.McRae
Sir.ROBT.I.UNSMUIR
m,  * m  *
TIME  TABLE.
it in
The Crown Stables
I'i ih si Iitn m s mitl Wh ii'lrs
■   i ,   i.i    i. '  •
Inr liin* in Hn ni\. „ w ,
M. L. FOLEY
Lumber Broker
,. to I
.0 01  i
A  III.Mill
,..i/Mtf r t.
-
T
lata
H tf.H...   It,.  It,'., > i,
•   I  f
\ I III -I.
■*
*
11
11
I,
I
-
NOTICE.
. rr
NOTICE.
II .MM
I I
BICYCLE I'OR SALE.
■ )
fal'l.* I
M
■
i. ii,i *
11
It
C ilirf ri.riiii. r
Illil.., I.lllli  ' 11:
I I
\\- rii
**.
V a It-   - - •
D I.f If ft 0
t 11**1 m;«  lr
all.
NOTICE.
I,*
NOTIOE.
r  r
r   . it . ,
^^^^^^^^^^B I, -
.  llltl
CID
NIK
Olll.
■
Mansi
in
IVrili.ttl.Nr AUILST
H.nl Ealnl.- .lul Ai-rli.i-n
Instirnlir,*.
*T
l'i ;. H'-'i
Ii!
T. RIDDLE
HI At ItsMI III
Mini . i •
j... li ,   *  .   i
Colnbla Street. Mn WaliiKler
NEW VANIIOOVER
... mee... ■
*a,aaefc*
-
(-■■...ullll,, I'm ill'
Navigation Ci
TIME TABLE No. 14 |
.  **.*»*
WESTMINSTER
VANCOUVER
_^™*"N _^™\   A   T ****** i
I    .1   I  / \
y
IlliMt Uld dUdlDtllMiM I
^^^^^^^J^ SAVINGS  BANK
route  New Wellington Coal,  department
i *  **mtm***t
N
tt*  VVKI »H  I
I Mrl \i;i.N  i li!"  ni;.M \i.
*'. t
TO BUILDER8.
■ i
i ■
it ■
P. tM
I ■
I
,  i ■
imn  .**• ^
I
i to. ThbaMoetal
I
■ ■
ViHK I   II   **
i ■'
.*
I  "
HENRY V. EDMONDS.
SHOOTINO  SEASON  III
If pm. I •
I
ta-tt*4tmi"i"t»'
SM.00 PER TON
Foir Ptr Ctnt r>r Ann.
.1. W. CIIEIOHTON.
^^^^^H_^__^___^__^__i
. \
■ii"«i
inn
itm
-i,..i
-nm
-HIT
tllltl
II..I
IKH
AIIH A  JOHN JOHNSON
liUNO WOOD
MfRCH*,V._!!LGtNt,,Al -"•
TEAMSTER 	
E. A. WYLD.
	
l__^__^__l *-*-'_. I
■   ■' .IVttl III aSII
MEHCHANTS E1CMIBE j  M *%** C«* H
■
A D**«t«t» H ' *-MH!IM
"  |
mm.0
CHAS.E.TISDALL I.lOUORi  AND OMARS. ^	
,  mm mm. Tununi    ory aloer and fir wood   ^,*^HSI_,'J__*_^  "03 i ONVBdH BP|
IP  M 11  I'l i'i
OHIOKKT.
■en r inin lai a, v. Wiatniluatar A t;.i|i
tal liatllla
'I'ltr iiiiilt-li I'liitftliil llit'tjit i'i I'm 1,-
lia llii-1 ny yi-li-itlny In In- >  llio M.i,
I'flila, l-ajait- llll.i  .S-l-W  Wl- t.lil,  ,,.
I'.aillliul Iii i> ili'tniy Inr tin- yl-l liy ii
■^tllii'-  'I'll" llltl-li.tl.il..- nl -|.,„.|,ii,-i, wl,
■ lllllll, llllll,,',a|l<   llll. Wl-llllll-l   llll- Itli,|l
Oll-I)  J Ul,I   lliltl lll.'lfl't I   lit ll-  Ill„
-email a- mi- |iu..IM.' In Hit. uii.,mt.
olit til  i-i-,   II mil)' In' i,,,!,.,I Hnl
llll,,,,,a-l,  il„,  ii.ii,,, „-  [,,„„ mi,
Kr.n.,1-", n"i itm'"I il Iniiii' ii,
In >ltt<  I'liiu I-" J niiiiii- a. |. nl lai,at
llali ni.l A" lul, tn.  Tin-1-„l„a,li,l,
dial  II -.In ■ ,ii,-l ll-.   |.l.-fiil  ll.t.
baat I  niiiin lit,a.' tl,,-  liiiiial-.itiii'An-
.nil t  lllll' lltuil  llio |,„l ,  lit.-.Iinni
Bt-,,,
bis riilSa'|aa*a
fit., l„„,a,aj.. f..r,a„,l Ibbibi/.
laal. i, I, Mtn I, -iiali.jrl..ii,t,
SIihIbIi It,
Wat- I. a, I.Matin. , ,  lialii l.tl,
HOIIt.ll    a   tilll..1.1.  I.
Illt, Ull ■   I, Ma 1
aUv|tl„ a,I i,llal,i, i  t nl 0
Avai,,I.i. I, -in, lill  ', , -tlmlflii i il ,
I ,. i
Ua>>. ,  , -.., I.-,
1 M,  I, I I.  ,    ,..|  I.
Ulatttt'-   I  - II  I  '
Kel.t, I.ii  t.
l.lll,- I aim,   I,
a-.,„lll,.,.i  |.
Ileal. -.-   .It It..,.   ,1,11,
Wl.  ■  ll    ,,. I   „..!   . ,,,
111.,I ,. .11  ll.-.,, ,
|,a  I   ,..  '„ l   „   ■   ...-,.„,
Ult
1
Ihe
llai I.
(Jtelo .-tti
-laa.l. IIII
Aw.., .a i a  i-
II a- * », II  Blllit
I   l.lll
Hm
ltac.il. -
a.-taii-ria,
***m I. .... - I /....it.
Marl. - ataaaa    .  In..  .
P
•ri Simpson has
,'i(li:i('i'l>l lo il thr
Inli
Mia.
tm*.
k at-t*
WM<
arm.
la...
Ila<-
,
largest salmon canner-
its mi iln- coast, Linil
from its nearness tn the
st-;il fisheries it must
.ilsii lu-t unit- iht- headquarters  nl  till'  St'LlI
fishing industry and
tin- large fleets therein
engaged, It tins back
t»l it millions uf acres
nl rich prairie land,
which in time will In
peopled witli ranchers
and farmers, wlm will
contribute to the building up I'l ,i large i ity.
THE IjEDQEII:  NEW WEHTLMINHTElt,  niUTIBII COTjtWIlIA, Tl-ERPAY MOUNINO, AUGUST 11
PORT SIMPSON
Thn Coming City of Uu* North Pitrillc. Ih Now on tho Miirlt«*t
iintl niters min ol thu Hisl S|m i tilntIoiih of tho Day.
fort attuiniiii i'i ■   Uu  .- - .-,.;- .*.,■ i, . 'I"'., it., i ■...„■, lUyl
i *■•**•* ii**'.
.  .   . ...
I-Nli. till,
 ti ,t
•Ul.-1- Ilml ,
i i M.ii. ii
t
;
Iiii. Iinii.,*'  ..  Itr.l.-j.,  ,\ H, ., ,1,  t   i.  ||,i  i
" *  * -ti.1
II.1.1  Bl-    \
Il'll'■'*  V    'i  ■
I -.'...■ ■ ■  I ■
I
ll llil I Ill* *» '  ■ I I
I
I
I
ni-t Uiui. Jn.l  ii.  .in.  * li.  li
I 1   ■ ■ I  ■
■
■
..,11.. II. I
tf  ' .'
!  .   ...  |t  .  .  i-   .
I' ■   '    I .'.■■   ..t ■!
|.  It ' ' - ... I
, ui |Im  i.i  ii. .i  ,  , r ...
I.. iiii.i    ii,. !■■■ i„, |, muni 11
a   _ , , ... I I   . I
llH'N   .
' II.- 11 ■■
V. (I. 1 ,   |  U  ■  '.  ■!  ■ ■ i   |.tili
l..i„.l ,,  ,   1  . I    ■. !. . I ,!.*,'
'!>...I...
H It. I I li-*  Iiu.,  liina'tlini. 1..  11.,  I"  *
■M.II II  ■,   ■
I'   "    -
.'.    lit,I   •.*.,*..Hi-,
ii„v. Uitti mu    ■  . ■
.......  i iiu
,1   ■   ..  I  , ilvh I   .. ■   ,
,  I
 '  I  vUlnl  Kill • ii-iiiii
I*.    ■ , 'I'
..I
,  Il I.
.
It., lli.  it  ,  --.-.■
,v*. llw ..,.■■
II
t
am
...
....
i  ....  '
'
For Plan of Tmvnsito, Pricos, Etc., Call on
WOODS & POLLEY
COLUMBIA STREET
• •
WOLFENDEN & ANNANDALE
l.llto W..V. (L.Waallanalin
PROVISIONS, FLOOR IND FEED
COLUMBIA STREET
A few lots or Ll I
*** *~ block or two\
purchased now may
make the fortune <>f
the investor. Prices
are low and terms
t-Lisy, unly ime - tilll.
cash being required,
.uul the balance on
time without interest.
The owners ot the
townsite are nmong
thf must responsible
and wealthiest • iti/t-iiM
of Victoria. They are
uffei'ing unly ;i limited
numln-r "I l"ts. First
i.tmiers net first choice.
Mowors
bi'i'iloi'i;
Bindurs
Stationary and
Hay Rata
Sulky Ploughs
Farm
Engines
Walking Plough
Boilers, eto,
Hay Forks
Ploughshares
Spring Tooth
Harrows
Lois of
Extra
Disk uiui
Piocos for
lion Harrots
Mowers
Combined
Binders, eto.
Drills Liiul
On li uul
E. DnENCHLEY & CC. westminster.b.c.
;•  I i . . -.- HarhlMOg
THE
DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
y«i..i. i
.  i*  rt.-t.n..«
' ■
SPLIT PULLEYS
■ ti*,. .1
*
...
a..aaaia  ......a.
a »ai  ■
a e ..aaa
, a  ,  .-■
t
■  ll
rinla-
Ml*aaa-
*m*
ka... a
, li
.lalan
eaVl.i
Jtm* i
aam,
**• ... ..
t
lea  -fi    "•
I" - a
11   -
M, lei
ee...,
■Mil..
Tl.
Maaain.t
lea I eel.,
elllett-
M.lll..
******
ear,:,..
tmm*.
* Wen.
ram*.
*W
tlele*
He In*
den I
Mt. IV-
e
e
e
^GIVING UP BUSINESS*^-
***********
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tin-must cxtraordinar) saleevei known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. The fan over to Vancouver is hut a small consideration.
Ti mis will Im- *ttii tli I lash, unless titlu rui*i .irr.uiv;. ,\ fur. (Itli i* fm- ih,- -im k i-n bloc, with
fixtures will Im received, antl satisfactoty tuin* can l« arranged with responsible parties.
»
.
e
e
*
.
TO THE TRADE.
( UK STOCK has Itcen cither imported direct from the manufacturers, or bought for cash in
uur own market, and quotations lor quantities will Im- made as close as any wholsesale houst
COPE 5 YOUNG,
.  ll'Ki.l .son BLOCK. MASTIXOS STREET, VANCOUVER.
MMll
.ee.fl a
*****
•  i
ll'.  II
Mill. ON A 0AMM.IX.I lit.*
Call leeitaae IM ■(. Mae Ileal e, e
•a. am*
'  Ba, I a>aaa|t»a t
mU&
-l-lll.
mie (Tht
.
J. D. BENNETT.
WJllCHIUI,(R  AND  JEWELER
lit, a •    a aa
McPlici* Bros..
Slii|iiiialit« - Boaiboildprs
BOATS FOR HIRI.
Ik„ ml lto.il C.I • Mining M.I'*
N.» Wraintiftilpr.
3. REICHKNBACH
Royal City Market
Jl. REIOH1
Meats
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
,,,,  a,,t  iXUlTaliV
UtONt 11 . Nm V.iaea. M.'I..
O. P. ST. JOHN. Manager.
I...,aa— .aa. it. Kaa  MM Cfl.tla »tf..t. V.li„»i.|, g C
(Jampbell & Anderson
WMOLlS.lt ANO RETAIL
Importers of Hnrdwnre, StovoH, Grntea,
Pnitita. Oil*, fi it.-l.. i v mul (.lii'.u-iii i-.
' TOOLI i
Diuu.'i Setts! Toilet St*tts.  Fish Setta!
iiiu Cl nml* in St rift
i tew-rlme
aat tltf Bar.a.1
N.*w Wi'iltnntelrr
COLUMBIA STREET FOUNDRY
RED) *» CURRIE
MinylKlutla| Ud ltnttr«*g M«K.~,a, , l,M.ill,
I
<m iui.il ,t-.. „s,
tMkla-- ta.  Ba.  .ntali.ttf
fln.it.tf. Dlea *f-*-e.tl»f
m* I-* i« ii.-1
^^Mtlttl tm f.<il.| at lf.t-1 .ttMUl ]
I ** ' - -i«  lh*e  llw '
IMlMllr    Hi ll I, Rf-_M)
ttmtm *  * •.*.«.••». iti.li ueiv
****' • t. el.lh'llt. tha .ll.l ]
•ttH4kl(> l|1  *<r-.>i|!|    ,lt,t,  ,lw j
Milk.
"-*^^l. , l-l ^a-e atratja iea|4t J,*l**tm. I
Jet lltf ..taffr-f. -iht-rilalrBfaii j
IP'   a., eM,.a^ iM alfaat
p>   Ml  tlMttVll*.. ■    f
*" * .   I. l-a.  ft.,ayfr4ral  It, I
a-l '*a,BaaK,|  hrM|B,ri,r|r-(a  I
■I', ' , t ftra-tlftal ,a<  1,1  t.t-rlt
I  .iri.il  la  tfca ill,   II.
. Ilflaalealr. fill, mil
. .a ,„ .,.,. ,1. rai,.
A* llta" tina,ai-
ipttt  ll.a1a.la,.|rf  11»|,   an
~ i  i * nelele imm.1... .1. ,
tl.1l'   '•  lhl.  line,  <BI(aMa '
I lit-  ,a|t|,a.| r ...
ilattli ..I  tt,t*  * . .  ,
•    I*   ,,ai„l..|,llr. |
•MUM..
A tta..-. etmW,
l*.l,1.-*i  II——ItM
^.aatjinafaitlt a"
l.„tmm. falt'l '  • **■"*•
t**all  lt.il  "«l Href.* 1  *r»a*t  *f
.Itrral.lt .. 11* M -  •♦. "rr 1
eiVBat' evtua-fa. .il . taaa** «*** *»lt.
elrfa ilirf.rtta- M.,fl»«  aUatie
r, il .tat.lt lata Ifel  ' "
Haiti I.M IMI' it  .1
ajairaartlv-  !-,  Mill  At,,*,,,***,  ta l*r'
ftietr- n. f—Wifltra. *rra'| A*. I I
Ma« In allrrr.r ||   |  ,.„m  m*.  -.,*.
at-rrJ. -I ttaHa'trat. te Tatr-attajltn. *ttfi
nl-mm, ».*..*,, II I
,   ... \   .   II ■
lar. ntaai, al ,*m**mt laeiatl aa.et-fa.
l-ilfl-i '" t**
Illlt. h,-* a t .(»..*. la*****.******
tttAI,***. ta* ** U* IMt Hit
IfSrt*,. ,1a eta*M llt»t "**>* * "****
•tlf.a ell. •«! I atam-WlmBil atl t»t
mt* it.left 'I**. ViWftttattt*. ,*Brahrt,a#
(a,wtat|
■ l.i,., aa.. a,' llatejai
laaa.1. a
I*
I   I   ttt*' a
tatea .t.lrttt.i
Jatta.|l'tl»t«H latelt-fat ..tte. llf
— lilt
N .. r*eaaa«ea a, K*1l-*ea*tt **.*r.ittaat
ttmat llrtra,,! tta tla (.Uitti ,ta,B,^i,
MfrBfeNtJl
■ ■  -.  K-M  ,'A  «
C|)ALT.0VENS
Ha  II  ■■  m
■  ■   ■  ■   ^m   I ,***am****w a
coakaWOOD Well Digging
6ENERH BLACKSMITH
MACHINIST
I*, i.l .V Curric nm Agcnu for John Dot*/Bngint-Compfliiyj
A li Willi mt-■!■ ili-r in .ill limlit-f M.n liim t\. I. ni.taa,, Tool
CitntiM.il-. M.nnif.Kiiift-r* nf low-Wnrking T"in*l*, John Cintp
rll. M niiif.it itm r. ■ it
at It,, p. | ft. . I....H ... wit., ill, will .in .Hfr.r
OPPENHEIMER BROST
COMMISSION MERCHANTS
lni|«irlir» .mil Whnl. *-tl< |l. lien in
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Etc.
I OO-102-104 Powell Sl.
I', O. Hii.\ ioi V.iiRuuvcr. B. C.
Mmm* mg 'mU Mm
i, *
■*■■■  ■  i ill .IMi
A-WVll -(-*lfMl
X.TAI it C0'
BOOKMELLERH
It HTATIONEH.H
NAMLEY BLOCK
i-i'iiii *ie»»i  1.*. it.'.a.t.ife
'
■
* .'M»B»Mi iw. I:.
JAS. E. W1ZE.
All EXCEPTIONAL BARGAIN
Tin- uiiii* r«iit*iif *l i- it**ii |'i*
|*,r,.l to *i„k tt. It* in int \-*m
.■liin-nu or country, .11 mod'
crate rati -  ' Men imij be
lift ,n Tm l.i i-i i -
M  miki NSON
r»iwint*titt i ■-- «
rm  M*T  BOOT
HOTEL OOUBIAS
Shaving Parlor melakin-s
Fruit Growers
AmoriATlo-at
THE ANNUAL
EXHIBITION
miii t- ■ * •
AUGUST 11 ml .: .
 BMft- Bank« Montreal
STONE & WELLINGTON.
.... ...
..,11. a ,.,,..
,m*  *  II
i tlllll. .11 nit eta,
smr.  .
OARESHC. ORKKN ,*.* 00. A Savings'  Bank
hankelro Department
Halt' ..
Mm ******* *pr*m*l **> t**e****;m with
******* * ■***. ***** m* v.* ...
imhmi iitilmit mmt ■■ **** B*i*i«ii
"V'^j '  ll ***m *pt** to *htr pmHit f* t**OPA
ANO STEAKf*  ttffltM '■** *
K*
CHAS. BENNETT
VANCOUVER
IMC-MI  *B«ff=- it (tmt  UH
ttmm   i
i tmmr, tmgmi. tm***** at** *h*t*i.
XT^^rT_a,ll_^l_alf,"*   QEO D. BRYMNER,
Aiii ni s ton mu* •»"■•'-1 i-i>
rr-ta
,'......*  - ■■BHHBnMHMMNBBWai
___a
'^^^^^^^^^^SH'MINM't-'.K. HM I'M^^^^Qff  MOliMNi!
I|,l\| ' .    I a
-:
"t
Oiil.t  CAMPBELL A;  FREEMAN'S
"""v" ^",'
a    a  a I l l '    '
.,.-... WES TO RENT
I! EMT!?'" STOCK IS NEW
o
\
i, .....
\.
j   Real
 I   Estate
Brokers
V » C ■•!  . -\ i ltiiui uu* » L'*'
■'; .:  ."■ : IcKt- its
W F. BEG6S __j_ ■•■•••■•■• •___
THE GREAT SALE  L.J.Cole&Co. f'^^^tS^ S22ii_F Sf5!
F. J. COULTHARD & CD., j E pHILLIPs
Clothier t*t4 Hatter
 . .. ,^
FRANK'S
*  •   -.■•
....
: it Fai
I l'.,i'; rr."
s    • srvsjs
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER!
JRMES W. HSRiZEY
!
^
i".•*. 'i-.ni ;. EbsraMt-Mt *4m**efmHim*
Commencing MONDAY. AUGUST 3rd.
\V E FAXES
R'   laWS
(Mil
■
-
CLOAKS
a .
SILKS !
•  - 5v
Fl
a.—  A--»l«t I
*.-.—.. ,„--v_. Im. '
- .
.
'«
a
*
a
»
:
■I
I
...  '.-
I
*
.
****   ^9r
*:**■:'■ \
\[*
VAL
: i v
.-
*
i 7    '.   • -j.
w *« »  • •          *-~   ■■
**•*»*•••          _ *
S : X a
£....
•  ■  v
i
f«    GLOVES    HOSIER
 — .                     t*mmmt
♦—"a
•a*"'
*
- i
LACE
*   a   -  a.    :•■
JAXES W. HARVEY
___________ _. :           ::•.::.  -r-vrx j.bt s.
i
• *
POSR.T  SI-M-PSON
1
RAND  BROS.
RAND BROS.
^=S  cL   P
ZmmamajSi

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354152/manifest

Comment

Related Items