BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 19, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354151.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354151.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354151-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354151-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354151-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354151-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354151-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354151-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354151-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354151.ris

Full Text

 W.J. WALKER &I.
REAL liSTH'i: BIIK1IS
KliW WliHTMINHTIilt 11, 0.
W, J. WALKER il
| Tltl.tll'llilllli  tit., nuw WBKTMINli'i'.K
WITH  WHICH IS INCORPORATED "TIIK DAILY TRUTH."
NUMIIKII I'l
MOW  WKSTM INST Kit. IIIMTINII COLUMBIA, SUNDAY  MOIININO. .1 HI.Y  111, Ihlll
WM, IIAlIiItllL 4 OO,, PROI'HIILI'ORB
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
Itlll! 1 Btt DRUodiSTS
Real Estate
Patent Medicines
OENERAL AGENTS.
-,.„'i,. i."i T DRUCS
On dm Tnuuwiiy Llun.'
This is the Best Speculative and Residence
Property yet offered.
it .going ni |l,i	
A splendid grocery bus ** t< i -■
'. ,n j* lil... l, ii. . Ityi In,ily li» ,i't r
iltll'l.'l
**\  ',IH.  «|il   1,11,1-  ;i  MlUgl  .llltl   It
in ,,i ii,. 1,,-n t'li'i.'*
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
S.T. MACKINTOSH & Co
Html Kstatii iintl lnsiiraiiif.
COLONIAL lll.ili'K,   NI-W \\ TS I'MIN'S'I l-.K, ll.t;
tt... I Wi...
fl.a.latt.l I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
ESTATE AND INSURANCE AOENTS
\l i;ii-*-*,n:i ii^.M'Nl i:i'li'iM.l:\ "  1 llUlHOUII
ill.  ui*.11 L| ,i ■ !■'• ■.' n ■■■■ --I rt
,.':  "Ki.ii "•■»*•
.;.,„,! i  ii,,.i, -,  i , i  il  III*..... ' NIlillTIIKIal, aVIIKMi.tSlK.   Hll la..
■alNDMlllll UUI* ' *"•" -lit*'*'*"• I"* VM- ii-i"-*--'!!1- '"'
Ma*miH*.....|n xs>. l-l:»\UTI.l iLAllltlKii 01.1
i .....  .  ,, itini.i .-it. mr ,,, .iimi I' ii.
tt litlil l.-l ,|aflll.llVal |.|..,ail|  in II
Mm. 1100 ,n |lttX) |»r lot j.) 1.1",
-  uaa a|t|tllt'itlaj„.
MOWAT Ac T>
turneXv
general agents
Wa haw* pi*.,.*-, ty in .iii ,t"t      .,1-ni.s -
at Bw CitV It'll O.'.l."'■ in 'ii.fiii
rAJ-SDaimiii n'-i 'imi **<*
Imafovada
Lot! In .SOUTH WEST- .,,,„„» mo un
******* ■""'      ''"'"
loll from I 1-2 .icrci to 2 1-2 _,»»,.s
itm In Unit Addition !••
■aHallk Woilllllll.ll'l'
CONVEYANCERS "-FINANCIAL AGENTS
lil..IMI.I..  III ll.tl.
Maaa. h.t_u.
tarrw. rata.
..al
,.    .. ti.rn.nl
iS. * OAMBLE. Ni*u- W.*»iuiln»ter. B.C.
I3.S.CTJR.TIS &_ CO.
H. G.ROSS & CO.
Colnmlili. St.. N,*w Wi.liuluatii'. B.C.
JiiieilFiiiira
AGENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
. i. i.in
t
Po-k •!■* ****** ikilttoul •
10 Itomp oitlrri
ttr****rmit>,***4pt ,pt**aU■♦ •*** ■!■_
•  -upsey
ClI'V Ailtliru   "ROSS
ADC Co.li-
OUR CAULK  [_ETTER
WHAT BUBOFfffl UU8Y Mll.UONB
AKU 1)01 NU AND TIIINK1NU,
Tiirkt'y Stttimu Duoiiunl Friinro And
BllSSta mul EiikUikI ****** Qnmuuiy
Ilif. - Di .'illy Eyes on Constantino-
iiiu iiniiii tn Diiiiu-'r *>* famini
Fmlurii ot tlm Ennli.li Kivit Plata
11 ink  T' u.t.I.   Aiciilioit  lit  tlin
Mttm hnstnr Ship Can it I Hmlwity.
UOXMBi .Inly  l".  A  wi-lt liil.iiiiii.l
OoBilBQtlnopli i "ti* ipoiidi nl li Ii |i 'i ■
thii sftornoon thai -ii thi | * i i  t\
ii  ii.'i mount leadingTurkish ofli Isii
Ha. ti- lit. i tl*. il. I i.-aiTi*nidKjlii*l
llll   _l  I  I  Jll.t f   till'  ll  |Hl|l   aUOSUStiBI
(ftitii B«rllti 'ini 11 Hf ihi
lluuls  mi  llll'  ••liliji'il  nltl  DOSllUoU
attainit KiiitUi.'l, nml iti
I. *,  tin-  ..-Kim- nl
■  ■   . ■   ■ , . .
BOW Tuiki»li  tUU in  a\-.,  ■ inl'tai un;
l.i'M'i. under Praueo*l*,Tuiilin .
Tin- tnlillliilil* nl  11,.* li. it
rliltol Um Ktnperoi William
i*. i/at.i - logoUter
mill  tlie  tail  Il.al  liiimaii)  hai U*
i. in I-. i. grafUng Uii'i.ii- ■■•■■
-.. i. .1. juntiH'i.t "f tho otto
I'ir.', hsvi* rsiutl s  .thing > .--
in  liit-  inu.'l*  **l  ll;.-  MB]  li-nlli.*
TurkUh ilatauaoa tbil  ll
11 .i.*.. PruMlau  pi 'ji.iii"i.i'  i*  in.-
doubtedly tu Aaikpusrasu image*
in.* tl  Hill. i.. tint'..  |1  I .iiiiUiillliit|.!.'
. .1 Knglaad ii, \>*)\*\  'lii.- in
l *-*■ a I liil  Ilial  lln- ***** I-
Iht   t .n.i.1  ."ii  M-.iU*    || •'
Mum 1.,  btl 'l'4lla  -.i'l 1!Al  '
in.  ijiii-iiit.ti  would hll
at IBBBOWfol i'iiii»iiiiiliin|'!i'. iad ll u
ruts ■ tstirrclty tUi
• -..-■
wai u|i tlit* DtftUuellra ran •-
i
. •   -
11» via l-'l*"' u
■ ;, il. .  allh thi
* .ni.l bo  Hi'!  •
It. putt]
"  '  ■
'  .
■
I
ptvrlftttal
■   I
I ,'. I..I
I
.
kt II tt"-** - ■
■
41*1, A* »'
I.
!'. ,-ut. ollb
■
II I*, t.t kt i.\ till Hft ITWB
Thrdr*l*U.>  ,
Nl Wli'lll* Hi'
ni.l    I    I
M  •
■
Ml li"l l|llllllti*l| 1I|I ttl Hi.
iii'i*   il.*-   (llllll U   WM  u ii iimi in i it.
iloipllc iii.- r,i,i thn tho ii*-iiiiiiii,ii win
known inin' .i.iti.iiiii.-..i i,j ii,,. lotloti
ol tii.* A mi.'11 tlmt novo rum uul In rilling
t..i,.'.'li u|. ii*. Uilineu. li wsi tup
uomh] thll thii dlOli ulty «..- morel)
lOUlporsrj  ami  Ihil  tlm  Imtili'a  ri'-
* ■• ■* «i'H' lltl pin I*.  Uiii- ti i.i.*i iii,)
"'I'll tllfllt |.|i|l.-a Till' |,l.||(|l.)| 1,1'Wl-
plpon K'tntly  |iiiitli*livi|  n liii.tniii
■"'l BUIORllllll Ilm ...iiiiiiii' mul iimrity uf tin bsoll'i
in iiiiiifi I* duHUI ll" nt nut tntainl.il
ni-i- in  ll„-  Arit.'Hltl.i', tlllll  lillitllitf at
tin oilsloi f n ooniplraej I'Mitui
It
lha ..
jr_wr
lAlUlXt*
HOT**
DRUGGISTS
\i»
DESTROYED RY FIRE
HBillll  ■-1-ilili-lnil
III lm*Uti ••
ll
WlN..t
l.tlltl,, ill. . .'tlllll.. .Ill-, it*.
H. T. READ & Co.
To Smokers
 ■.,-., I BRITISH MUX
„:;v;;„, mainland,
II1.M1V  I.K.K.
i   IIM
WBI.TIBTJEN.M.„.,.i.,i,„. ,
a   *  *   ,
a   IV.  ir* |'i. |.n,-I t',1,11 .,111**. .tl .iii.i
fotvign a ,.l* r*. (nr 1-4**..>;li
MacLaren
A.B.MAGKENZIE
Sc OO.
General Agents
realIgstate
ON COMMIUlON
A*a,t.ll.al total *****
AOENTS I* tit. WI«.« .imtg ut it-liwta
i*mi**C*mf***>
riltE Thi'Liiiiilon nn.l I.iiii.iuttlt i
.*. L.t.-, •'. t • ■••  .  * **
■ ... ,,  v  ■
Brllt.b Amrrioi. rfTa«M« . mtt
Cauda. n*f*j.
LIFE Thr Mul uni Llfo <* la» Tt.lt llw
fc-at **** h Im. _» Mt t**-
PLATE OLASS  Du.iiliii.iu Pint.-
In.ttmitct. Co.  An ■ •*'-■
TELEPHONE 10 6 :  : 607 COLUMBIA ST.
thi iplilntho in-
i ullai roll mi ol Hf Itui'i.'i*  \>ii * gov
■  I     '   i  I' ■ i 'l-l-.L   lbt   ' tllUrl I'lTll
"tl h'l -'.It.! ll,.* .\,l
■   i  Uti  'i-m tori nl lln-
booh, sad it i* uudintood ti.^i bsbj *a
;i .    l ■■ 1 i-  nf   it.,*   itook   w-T*'
Induced  i .tin  ilm  iiiM'.iiiiniit
oh   U."   itnnfth   At   lil"   liStlll*.
in-' uni • iii..- Ibli < nii'ii,i*ii.i il ii-
li'it.M. nl.i.l. Imao I'Hit.  Info rilsinl
1.. ui.iuIh'i. „( H„. u.a.[nn,•■(,i  bolas
-  i.(  i4rtr"i*
-. | ■!-   ll i.  ii:..'i.l  itui  .I,,.-! .,[ Un-
■■!!■ *■'.!'.I  IISMllloa  faitiiil)
hulk nl ilnir iii.iiini' frum
Unit   it .1,1,*-, ll,. li  Hit),   >„!|||,al|l,'.,  Hi.'
itoekof wbkh laoi raoolire lo r*turn
IBM    'I I"'
, i.i |i wtdtaprnad atii..ui ,
i || « ipMeh al t i«i-
tj&g iii i iii.*1.1, loalfhta. it'tA
Ueorfoii.ti.fiiii.i igroup fl .)ut|t«tliit.
;- tbit ths baak wai uaply
' Uw Arimi*
I
I  .  1   V.rt  1*   IM-   till    i'l  fl||<
M ,  '.■.!. t hub
Caasl BbIIwbi si li
tie*  Ibd I
i. ii iit t».r of "ti.. i- van Island* t» prutt-
■ i lo rallwsi lettal.
TI'*-  tWOBtl ailfil  Willi
'- iiiglisnliil
lij  i»*. pi |
si (iill  i|*.*-l  '!!.■   i-.itit.auii.  I
Ud rt IT oat    ' '  *  I
•  Sl  •  ■ I tl," Uati. I,[-ll,  u   .
,■ t*. u." brtak *a i**^'i.ii*i
1 I    ..iti.tlt Il.al lltorl.
v  llir  ttltlll**
.1*. .ll ..( ll.l
"t.t   ll,.*   . mlniikwi-ni,
t   .t. iit.   ut   lorti   r**i   lata
I'lill   fi.*|   •'
■iii tii_i,t,(,..|
■  ll
1t..
■
■
- ■
nt  i.t.tu
rt
■
»i itn
1.1 ..UN im i\ ttaiBBM,
rtUM in
.
tfi*ai  *lJ.I|.n  IBNttg
-
■: ■ -'
PROM PILLAR TO POST
RUBSIAN JT.WIBII I'AMII.ir.fi Tll BS
RKTURNI..) 1'KUM NKWYOHK.
Drivmi From Kussiti, DnstiUiln, Aiimr.
nu lliii'iistts Tlu'in BafUgO Jnpnti-
IM Bml.im Iur I'tulllt'Ciiitat BUBB1<
ura Ni'lauti, th» Fumoua TroUiiitf
Bttillion, «n llm Truck An BfigUsb
Byndiiiitd i; .■.;!., Up Moiitntiii
Hiu-*s ut Htgb Moos Potato flur-
Tint iti GnlU'oriuit-
Ni.h Viiiih. .Inly li.  TwBlit) rsulIlM
q| Huh    i i .i.t.ii,-
■ i ti,.. • wbo haw heen driven fn  H
I .i-i.t.-.i ii> foreign ••»iint-. io
I..,-1. ii. - ■ .'■.. ii. a. i i.i. .1 ,i ii„'IUn|i'
■ • | .   i ■ .
-ni,ii.it it |iiilill*' • i. <
wi hm i -inMan
JavUo ■ - ni".'   ■ t In
(,t,i,ii. *.
*
ua indtlm lion*
I., mil -
bill ami itMkl -aitl lOOtl b It
■  ■
A llual'l ipoctal ('"in Bl  I-" •
it.... ■ Imn> "f whisk)
l .-i.i Kl ■■' revenue
,.it.,. i. ti i .ii. t ti. in VVsaitlugiou utiii
. ui) haul i" i. I if "in."
Um n »l ■:■ •■ !'"1 helouged lolho
NriMii lilitilliiiti r.itiiiuiii)'. A
Jtil.ti li * - n ral other well
kin-mi liquor lum-... ami befall '
lhl sdoioa i-r ii'»ri' tuin. uiil have
Intuitu -111111*1 Hi Hill, ll
tbe  adl i>'  iln*
j -I tlm govern.
• i.y «il*l
I.. i. ij " i ii* proof hid
Lbs ^iv-
-
tiai.. .i ifi,!.-. hai
lUUBplfd
fraud saslBat ii*- gow
•In,.i. ■  , bl  • ani.it t-'
!. 4 1* >1 1 »«•
Brtttah Tramp Blmiu»ni.
**i\ i ii»\. I**., .i.iii 1»  ****,
'  ..  1* *iltl
kit  a, mm i. in  iln  I'-'.!  a«aiii*l
iii itim* wbeaiwtiflag
I
iraup .t._.t..i  iai.t,..« has
tliat I****1 i.ai'i-< t"«'i rbirti •
■
tvltli
»la»  ai.t
*****  *•* i.u.
Man* we iball bav* la -nr) *****
.
*.  *. ■ ■
■
.i-.t.    Why.
tbry*** P"  ■
. -
nn  mwtAA  oaiat ai Mt'h
■
i tt* at dm) tn mnmef a
i.lli.i,   Thuy
«■" ubduetlbi o ilroaui fmin tlio (Ir-
li yuraii I Collins mn rerovor, imi Iib
wuiarrlbly lujurad,
Arrostml lor Monlnr.
IlitiNii.ANi), WU, Jul] ii.  Wllllim
I lau Ida, who fought i prlu Dglil ,n
tryvtaii r.iii., mi,*i,„ nn  Wodnndss
niiiii. wu tods) .nr.--tfii, togother with
lii*  two  iiLii'i.i'i..  for  niunl.'r. nn tin*
ol i telegram from thsl i-im-.-.
Nt.|,;iitl,'.il.r.,.',l.iii,:1l,|,..
A Oront Trotter.
t*AQlNA«  Mlpll   .Inly |k   'l'|„. iru)
1"» ' Ni  ..i rn i.i- ii, ,,t.,,„,,, bora
'  ■  hll l.ri.nl nf I 10 1 I
■■•I  Tho bom
unwell i.u tlin provtoui .Iny,
mil llio tulle,
mil ■ iblp nr break,
Ponnniu'iuly Cured.
HlBBlKQll IS   \ Jul] N>..
■ ■  I '■  ■  -It.,  i
■n-'l  Mi lit."ii., ,  I. i.-i  \1i.
ii.iii.-nt Untii-i
I-Ul nun ll  "  II .; ||  ,,,| |,y a
ll   At 1 •*',},*■ I
it.l* wornlug while being laken hi till
bevsi taken frma the uOlcers by tbB
il riddled uui, imil,.)..
Q*v* It Up.
Hi in i\t.t..',. i.i, 1.1) *  Unrllsi
■.. ,
lq tii"
Plu.iwo.taiQ litrorpunUan with Mr. T***
■   -  "I  lit' I"  H«l
ifl tin- .nt. rpriM sml - • i*
—Iml II ' Lil    ||  ll,4|,||,
i i'i tly hii new m.i, inin- irum
Ittiriiiin.H. in Ni'* York, carrying four
people ti *.. irl]  i*'il,.ttl.
,.i**i -.' - rlpthj ■ t. *■
Tlirouuh Omnd Canyon.
« in w\M.   W).. .   .1„U   ||   The
Wukei 11| ; MaofsOBtS
It    <  Mittill.
\*«_iiii.- j...i i iiu* ttutii BnpniM
* smcbaal
■• ■*'*•■! of ii..- Usgbtalarai ami
ll'*' Ihi.' I -„i,,.-r«,
waal >•• pul a u*«t i.u ii,. I.*.   .,! i,..i
I bsveoMBaliral
.  *!i. i
Ii-*
■..( i.. t-.
.  ;
I
■
1 •'■ until i.u.*-*.
tii* eagtaaaTi
'i.l ihMUgh H*
iini ti lunrn*
■   -  -
purtagn aruaad tbe dsagemua ftili iad
• i >tir in tbu
Arab! Paths Dying.
t.|MI|.,--l  J i ,.h ,,.,„,
■    •
*   -'*•' t. ehk-h
lalag for tb<*
•.  ini nuw  naribsi
i  *,a!r>  irai.ii  ilsnslH  In hu
al  ,, t.».  ntiailf.
n»"t.a»' •
■
%i.*«| |»Woo P*4  *•*• • s l
**A   la  tb*  *****  rt   lbe  tt* ai
ntnjtitiii <
LUMBER LlfiTKl
•f  Ross
|1 LUMBER
aka     CO.llll. St,l,ml.». I.ni hi,,„il I'lt'lii't*
Ml Wt.lBimtr.l.C. ..  w„rl guaramcej.
r-" ShipiiingI..,iiiii*  I" Ki"t ""hi
•   » ..r K.iil itiiMit|
•   1   I
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
a&£b& ''    ?  1
Cunt ]i lii'll
T
Doherty
HE NEW YORK  |
AILORS
in
iffownsend Block.
NEAR
DEPOT
*<%5l
Agents for Walter A. Wood American
Mowers, Binders nnd Rakes.
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
.•,-  i.. k  «
1 p**4 In 1tit.ttt.lt*' *ui tbr i ■
n -    tl  l^igUlrd.  Ill
' ni'tilii lUTli|*> Alltisft*!'  I
i Ulid luu U*ri •■*'** *<* U»l wl U'g'**
•-. ..I pUitm that *h* ml** *** lb«>
I Molts* rw*! fr«* AmAtmtm
plPlvitl iW*r»Ui t.|«.*ii tl>* It*
•bealll t*  -
K *brt* U*t. ***** imilit*. Ih i«4t-. **■
ivnttal KaM|«*a». .* * ■  I  I
ItagUad tl tbff |MMiblyiaa.aa4it »
imp ****** *
iMtrttU *H*9'4 I* lifHsai
try haaa t"
fatH*4 ***** In b*  **
itr*  thlrptrt*.  U* I
fmaieiiWr ******, *• h*a aanolmita
Mblaa and H t**Ay **i*r»m *;**■**
*htmr*rt* *hr 4* rt ** i
tal uaaasnt t* lbe Ittt** t'*m*'Ub p.*h* "
i^iai rm »ii»«?. »na potoa
Illil- ,-Hl.il th* I
llir tlttt el rt tb* issrthwvit  inn em
tala* li- 1
,.  j.  1. ,11    |-t.  .    - 1 . •   •   *1
«ltwt,,.,,,tH^.llr' 1 il--
I***  Ina umt*m rt Media* ****** p
i.lfAwal*l«tly«ifn tea* **h  trnt****** I
smIIIU vpftela lasllniV f*P
4**11* u at** U4 *»** |ijI*mii ifi
»**4   hr   tv-*|*«l    •tlsHl
ta*y  bt«p  anl  t***a  ****.   ***** ■
am*  rt   tl»y   »*!■ i   •"itil   tti
iiw  ***■*****,  ttlm  !*  lad i
prmUtv u i- i ■ i. bm* ]
wltbbnM IW*.
ItllMlif
'
«I*l*Ih.  t»4  i--''' *Ur mm*
m Htm rata*.  TW * * *
a
IV IiwiJ giitt.1 ******
******4 In ***** **4 *
rt    ihr    U***t   tti   ll    Hf
-newt   of   tbe   in* I
|^t«*tlii<i.*  mit-lt  frv>«P   1Mb  rt
*******. tu* n-g-rrtally. tvaeite *
M^tatiitP.  tbr Intel tultiilt.-t I
tW Media* Ttmt*** u *****
■•miM...! mhhb ****• Ifcf '
1*1 ttu* illtgtl*
I Unii tnd «'!**   TWe^tlv *.«l»i **■■
' * ere Mat-Mi ****,* mm fell, Kl IW
I i*witi**r I* eftrvM 1 y tW IP*,*** rt
lWanane^i tale*,  ll t* <*it*la, *****
'at IW 1 inli ae gmeinsoeiil «lll
. hive to dtal mib fimlae In s mm* nf
. Hm ***.** fntaiPter a Bleat I'ltHavmr. rt
MtAi**  I*,**** hai t»v*ii-Hi a fair
taKrant of rain, slit tmt* II I* t'ihu*
] Ihtn  aatitl, and IW ******* ******
I ttrty ttiMikd lbiwibay bt* hm* *•*  * *
i*-i**l  Fiwn Ibp lnli*rW nf «t**t*#*i la-
•lit lW t*p*** ****. ****** p***m* bti
11 a »«**i'*i*.- tiaeeat of tain
while fn otWt 1*11* Utile tw no ttia bs*
j fsllpa.
BBPOMIlBSn MUU OTBBWI
Th*> IlllnlP rt tW KeglKb ***** of
I ..f Ttu -it* mil ***** ****•
tpntdtmtm**m\ lanaBNs  An aa-
•miiily Itit*' ii*!'i*.ti^fi of IW ******
HI*  llat  DragM ttm*
*
■
.  \
i
<**,*  ***•
■
'ii*iii itamiwiti'
I
■
■
■
ii tWy *.
" -I U* mtmt'l*****-*!*
pinmi-v* et ami
Bl  I'lit'*
ii  ObbbbIi
■ ifiwim
• -••« .4 tu riiterp
*■  ll.-i.- 4" Urnrn*
Md  lia-ii,  |Mii}4ia.a*  *T*>
nntu m ******
Trt* t*4 1***4*1*. MMabef wf |*llSl|-
■
i-t   - „■  .
rt tbr ***** ire WM In *mill i*wk« by
■Ml'Sttlivrlt |**f  MMM. J*  SB  t»
Kitm.nl ted tW t**\ U* U ti p:*r*4* ***
*li*1*U*m*hh**ehHAAn P ***** to
iniHldttbm.   will   tiling   tela   to
| miiiy.   TW  •latiilily  rt  lW  tank
■■.' 1* AhA
■,»1 ttm mam*-
-  | .uii
■
■
«tbSI-i
New r***uh Tart*.
I'm** J*tt 3* * IbhbIn
* < ■ 11*1*1
■ In t***-
(•-ti*l in* «dnl«*4Mt 1*4 4*tn.*n, '«i(*i-u
i i* IWw
|M*a-Mn| *1  I I*.  a.f  M *
TW i***l*
* ■  • i */** 1*
IWtv-* I   * magnf
ibr 'ht«Vt ma*  IWtelntP i*.j»m*M
I la w«n-
*rt*t  i**  mtu* I** **  *****  M
i*r  ■*****$  hi*  *********  ymt*m*4*4
■■• *t*i etm*ie* rati* mthP **■
I   t IW *******i*t»'l». iw
■ei*- IWl IW
.4 ii-|.|;H<,| mi iseyti*  t
.m**mrtnt*r ******  tW
******* aa* IW« ttti l II.*- l't*!  Mil'!
Hr. *A*h**i lunti. Uw fiwNM.* ltt*b
mhhIwi nf latfelttl l*atllliiKat. I* M*
I*-, UA tt, tittip la thh <ily oa tW Kiel
train fti*n VtMnatit tralty at H >•
a. m \ *p*l*tum of tvnlletwMi oil)
N*f*-l bile tt IW ****** twd dttle IW
«IIHIntel*tV*l ****** tWnt IW ttl*.  It
ii i*«i*^vi ii ****■ * abort itta ew tw
*.. Ibll Mt
im '•  .ii ti-atfinifbiy a™-l UP* nf
|  *>4i aula**
Ht  I'ii tl -.
Vtanmtvpr na tW iflPtwrtwi ttaia.
n *** tn*
II  il  eai ll.*
I.. Mil* tH
■
,*me*
In* a-Miar* •*"
**,** i„* i**n mn
*
mti.  He
******* ** Sibling M *   I
BOtattlrfU
Ibtt w  ******
ttbU* a*
UHrnA* i •
***** *******  bl*  «-'
•oil. I  '
*******
**** Wtit'S.
.llll*.. » "
TWKiB-Slaef ibt*
(««MSei»ttl*V*^ turn*  **••****;*******
n  ttm*
Vetait  «
«01  tW ****** ISMlda  4>.
.  tl
IW iwwa*, in-t ted tarossl •
into IW *h*  *   l
a*****!  lepelf-Btp *iu*
I tW ( *****' *
lW BW ***** obit" ttm L**
* *u * Um* lai IW I Btm-tl i^«*i
.*, 11* *** *■* Ibr 4.1-11
ll rnrnami to I* ***m*Ht *** rt IW lhat
le Matey y4e* •** 1 V^i « ** t Utt Umm
IMtndlW ,*■*****p**,
***** lbil  lW Hin »ill ii*
i* <i*a«iiati t%4 tM*>« igfwsl
***** rt ***** ***** IW 4.*<it
Crac-al by Hewaraa.
i m< ■
■
Att al
i  eelil
.a,    n*a
■
IW lie*' rt t **  ***
l*r ***t  api* ■  iwnle
lliliii. I .■*****,
*t*A** » ***** until W
***** *** * •tti4>.« nf bl* li*
tteagryr ttyeant.
IhMis  Jeli  I*  ffntHJB  '
iwuaieH i'-i k'a,jif* ,f tmm H,«
b*rt«'
um baHarti  »•  ■ * ■■*
■
AhA   Hit*   tWlt**
lag  ill' -
'^lAail*.  a*
IW  i •
no t 11 *'- ****■
pt*"|a|ii' UPWa-
lng pm**4* !!«■ bt4 )**** taeteaad Ut*
Attn mbt* tW ittf*i tn'%il b I
him tad la-at-HH-d Wr toMh I* *P *****.
1*4**** ***** bh PlaK but ti
******* **■**■ on Mm In a *»«o*d. ll*
foesbt twt ii*IM tnt Wlp hnl th" t**l
of IW MPWtt^HP Wrvunp mt tteipi tbtl
tW  easi-Vi*-*  wllb  ilifBt-ellt  huN
tw iroeMp  Coflla* btd by ibi* ijmp
*******  M utiiiHitl llttl  )<• ■ *' '***
at af ' i
hrtiim la 4.-tth l-lnn* IWy Mrwog
tWlt WM. t»4 tt' ri- iw««*nrer«a\
***** Am* tbtn sir**, IW tahatt* «rat
urying  re*
I   alth  an  uiraeill*
Uh  jut of  IW humo
raacefa-
■
■
I rt bl*
;  t-tPli. ehn-li  wti  lbe
mppurl  of
•   "t   |tt,.wlt^til   idBeUla
bti*>  We«
•li  liul «iaM« iai':* Ibtaogbewt
*
iitii   m
..  |feBI
. .1|!*.l
it-ftwawil
I wlllaei
i« i tn oal
est* lntW
* .tr-.-
■
CAXADIAN  NEWS
• ■*«•*
Tme.*- ;*  lip ca*«
i.-as* tntteWtth•bM»- bliebrea *A*l*4
I aft-MMfe_Bta 41 ** We" j |,it, X V. of
Mala fH*
tW iintl nd af
iiaaUsa. TW nwd «bipatag
..   tm**
\ ***** Ibtl Uf I „*u4
■ 4
******w* ittriH r.llt"'
I   TVl;*i|*nti;  "ibn. thing •land*
* ihlW
• -gi
■i  ■■  i-.|
' - ***** ind nr i B hi
I  (i.-gtW
.  ti,. *l/i. twins-
' i n bite a ash
! Hiaceintatde
. ■  .ti-*r,i|i rt tW
*\1\*  *T»*  |» MI4V.
-*' AmeiilMi
I >n  rii-teg lW
iwd pntn to ** ti* i-t
• ■- - ■ -, .I ibat id ***** • *****
■ *
********* * i* ■****»'**■*.
Tb" -rt*. kid *n«i*h *vi«<«**w TnpMttH
• I* laManl ibis
'**. newtnlng.  T-t»*l.. ••■•
iwr tntwrwie r*j«n*
Ttmm
ttaphet  ***** rt  titrneiln it **4 IW
Ntitata tH.r )n*l aWt* IW «b'ti|**4
,-iilh Inrh
>  Utn iii i**>.i''!iae4 •hodder-
*tt«*«-i**i  ibe  4lHng
n*ta MeooUleeattoga
Mi  »   H  ■
he* t f-ltlm >wt  lW Mlddb* fntS id lW
I tnd  I*
Itlll) i ■ lh iW*K«iniry
I tv n*a«i«ltin. l.n a**
■-
-.
i   ■ i
IWy
Tt*
lW l
ilttl **•
'  t '- 1 airi'ii. waa bBS tetde
■«|.i"l
**   t !-.* ■ * alth a |.tny
.1 AnaaM In ieea.
i  . ae«|  p turn
<■***
,  -a  obetaUHf
.... m 1** m*u tnd im I
I
'
K
llll'L  lalLIHIl'.ll;  NKW  M'l'.STMlNS'l'l'.ll,  HlilTIISlI OOLUMBIA, 8.NDA.1. MOIININd. ,11'ltY  I!*
t'i i" i" i  i" i"
This Card is Worth $6.00 io You
m ,, i..j La, Uiouili."
I,- f It,) Iiti) Wtlli'lt.altl
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY Z'.iZ
NOTICE.
ui  inimi,-a, ,, u.in«
a,",','".1,,.".,,.'"'i,','"i'i,'i! slsn "*''' ■'"l: M" ',N
HARDWARE ***
NELSON,
'iiiliir
TWO OX
w
G
ORD0N&CG.""1""10
COLUMBIA ST. ROOTS *«» SHOES
1.1 If I .t III I'll-' llll
I  i  ,,.,,., '. r..r.
It'JO
II
r
'
..  .... llll. I 111 -----
I
11
. 1. lil   lal.ala-
I.
Om: v in; t.*i i-.* in il-l
■
i t -
■
1 iff fill II M
I in nnxilvi' ii.ti i. liii till tm
.  a I,    I.,,,.,.-    M    |a    i M
t ' , ■   Mi...   I    IVI   11
an in
■ti i— i'lill.!;--. i.unu \ 11l imr.-
I'al'aa'l'.fall  tl  I It',**" U.'Vll '.!"l!_'.Ta  ' I'"'
u iim 111 i trnt i ttt
||  i  lil.'NI Ml.MM. IVllllK**. till.
Ha  Ill.ililll -I   Va.  tVi.tiialllat.il   .Uf,
mil,! tl a   '     Ii.ti   Mn .11.1.-1.11.-1
,,„,li |i n..  ' Mi" -  -  - ' '•■ Muiin-
, ,,.„', .1  t ,1.1.1  .1-  I lllfl ■
llllll III-- .1 tit'
|.l|aa|ia,l;M'lll.ll  -I Mil.lM  1'IIH
ll.l'- '  '    -.a -'...'•. ■
I. ' 1.1111   „ I
I.    .
\ 'II...
—LSalli   ,,.., m.i iit' ii..\i;-i"t;i'. i it.Mint t II I i ti . ii I t I f rt ll
l   Ill  i'  II.M-l    I   1  llll.lt  \SH a I 1.   I 1
■   I in*. 1,1.i;\   ASH  a,I isstt llll
t  it ...  I,
I"
,',lii.|lt  .i.i-.tiit-  Itli.  i.l.li,ullll   1,1
 i, t.ii iiitiiiiiini-r-i.ni, iii-iin|i,itiiy : '_;'„
Ul Ml lii-liv   II I-liil|..t-l Ulla.ll.lVO |
. a-  iiii<  .iiiiiiii..  in.niti  .i.-r.-...I | -
 minion  <-i  M<   i't nu i
-nil .-ii  mil  iit,.ti--i.i.i
.miiii ii- iiiti.iti I*- u.n.imi ...... i
.., Lin.>-i nt iiitiiimitii.it mui
itt.tt, .il,,., li;,i',„-,iti„: I-imil,. ll	
■out
TO LEASE
-WO  CARLOADS 01'  IIAKDWAR1*
for llm s| -,, ti-i.li'l'i" i""11"'" *'""
-   „|..r„„l,.l. .uul •»••'-' 'I  " ""'' I".'"'"
Wu carry!, full lint'n *>*''", ""I'l'1""'*,"' j*'"*
ialli.., ".I-- WiilUlInu I'm.
T
\\\* .il
,11, .. llll .'.I IllilUlllll
i.i ,i,'.l ui i nil' it
CITY DEBENTURES.
fl'l mh i: - uu I  1,1  I.l- I I'-' I"
,„.,*.,,* a.t Ml
N
CENTRAL HOTEL
JAMES OABhT Propriet
CUNNINGHAM BROS. «'»
F. CKAKE,    """
WATCHMAKKR ! and i MANUKAUTUKINU : JEWELER, New Wastminslfir Buqj
' .iliiiltlii.M.  Him  I'.ii'l -W' ■' ■'""" I'  ° -,- ,,,,.,,„,.,,.,„,   '
Biivurwiiti  n boltottt i'i'" ■  '"'1' '**  ll,H' M'"" ?  '"" '"! '"', '"''' ' '
co. wm < ■ **'*'"  i   'A  '''a"1':"'1.
TIHU Willi
lalta—all
i I_ol ll Block  K
,   .t\  i-l I-.T    l-'ttt,
' Ulonlrn i.it ..t M.i
G„|,l .if.I -iilu i Wan-lit   I' ' " "'  ■■■ i""1 Sl"" *■" '"" it
\ iif Ni «  *■ i.iiiiii  Hi, "".I i-,ii"i ,< v.
aatlatf lllial a
ll.au, UaaaMV,
laa.,,. Vaifll
latl If lii .
Lllll-, . Ill  SI  li'll  \ I
r* s
■
ai.'M HI I
IIIM II
,.,  It,, t. t, i.i.
aviN'.i.u -.r.itisti M.n him:  thk
i*
.
i -  ■ .
, •   -. ■
ISC*-  h  -g£3
Ul MM Itlll V—  11  I.H-'l'l 11 I II
a^
'
r |-  HI,, tta.  I  II r
I  |-|;t I I'l iiimi ll ill wi 11:
t
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  r.1..,um *'*'
rui.it nm ni'ii •■'■' ii'i
t
...in,..,.-
ri ii i- ti*
.
AaL.-lli.i. .ala.
1 1 ii
,.   . II
..I  Itl.
■
I'tiii.. I..,..ti.ii.'  t.la.niti.-  f
"
-
T .1 -Iiiiii'.
all.-  ■
Sa'W It
I. I IlK-liS  SlHflil
1 Ui II I Artistic (1    in IM.itt.-il W.tn mul |*w*lr)
C,'.ii .V.itl"s«r't7ri"c.H.Ho troiibt. t- iiimi "
ill
UiOiilricUl HewWsstn
uiii;i.i;\-*mi.********* \TKKtH
-
■
-
II. a    ■
Stall
I
A
iiilMIWHt'
it i:.\VNI>"a  iii..Mi-'\   li  -  MAHKK, WMAt I'AI-BH  I.N
.M i **
ii \l ■> ■«
II
f; r. IJ
I • llll lllll.	
■ ^ 1  111 ll'l*A  11 I.  I  I  t'l*  ll'l  HI till"
TO BUILDERS.
•l'i KHKIIiilVII.lt UK IIW li
I  ll,
1. I
IMM
NOTICE.
i I.l,l-l ums ti UN-i iiii. mi:!.
.1
ii...
S I  11  M
,  v BHICKLAVKRS AND MASONS
ATTENTION!
t .-.,.,. i..int.\f
1
.. IIV.lt 1.1. A  IUI.."*   M.' Ill ll.- I-
11, I
■
• __^	
ti '  \n. _____  tTUc gcfcflev,
Hi if>.\-ii* *"*" - —
ii
T
SI',1111
llll.i, I
it. ■ ■
I,
•   I  I mm...
\
a*
\\
;.:
a  ■
1.
MIH llllll trails IBI
rai ac.
i i*i ■
aUMISM. CftCHHlUCcPnift,
Ni n  Mtn  I il in  |il
,1.11
....:.%
■ ini ..r uni hi i.
Iiiumlijf i.n V
©1)1
BRUNETTE SAWMILL Co, ni
|m lit MMHri * Ifc*  in'* l« tM*  l**l *****
I,,:   *,*,*i*  II,   * "
(...it...
VWlMtKA* rill, i i ItTH
V,
[l.miTti,    M W Wl STMINSTI-R It.l
manufactuhers of Lumbor, SMugloB, Lath, Bill Stuff uiui Long-tatei
to LOO toot.   ALS0 Flooring, (Ming, Etustio, Siding, Moulding!, Ploketi
Scroll .uul Turned Wnrk. Snsli. D **. Wimltnv anil l)"or Frames.
Iiniiii' Finish of all Kimla.—
i. Accurate "Wcrlr Q--aaxa.r_.tcoa. *i
nut usiin uu * ;   Ul "AVI '"
Shioping Fiuilitii's bv RW'-r. Ocoun or Rnil Jnsurpasscd.
vmn.
• -1 S tlllll   n li-tt\  111 l
t -1
M A A-   ".*-.. -la. A.MI 11  I UM
MISSION
NOTICE 10 CONTRACTORS.
-1 w
Sl.IIIII »
11
t
'
till I. ' I
■—~—*******•—******
I  a.. a
II
a  . |K  »tt|1lllll  I
I I
u
n
S-i ll I
■1
■'
l'i.
nn it, ,
I
I
i invr.ni T
leei
\. . tt..*
■
s
i.tnat.i.M't;n- .11.1.1.1
a I tMVal,,
\.  IN
POSTPONEMENT.
11
LAYINGIHEDISTRIBOTION SYSTEM
'
NOTICE.
In  ths  Super**"* Coon  o'
Cotumtltl
tm  ll.   *-4*l<l   -j   **■
*
I    *   .m. I    .
I .. ■ .
im* * tttiunt*******
*> i n M
N
, . i    n.*tm*m****
' •
'
*
M    uiiiii n\n
\\
**.
■
"
■
NOTICE.
4-m  -
Tin;
i
NOTICE-EXPLOSIVES
|0la AK.Iil* Im Hn- JUDSON POWDER COMl-.... . .
T. J. TRAPP & CO.
orr::,,,::  hardware merchant
ROYAL CITY PLANING MILLS CC
Richmii*. Itroot,  . Maw Wootdilnoioi
Hunfactttn-rs and Dnlei? In H on sill anil llresseil Limi-iii, ShinelB,  M
Laths iii.il Pickets.
Snlmott Boxes, net  Floats. Tmy-. .mil all **„'*** <** Woml  Funiilh"*
inr C.iniiri'u--, Dntirs Fiiintis, Wn-.ltiws, MtniUlmj-s, Bltnils. Rail :
Bnltisli-rs, Bratkii •'• |  nl Plain nnd Fnncy Ttirnoil Wi
TIMK TAIi 1.!•:   "■ *• T£jjjJ*"'   C:?.-..iaiPacificRailiiij^
Str.ROBT.DUNSMlUK  REAL ESTATE Ml NT    r^S.
*,,,,'«. ......
. Jill
rinn la
•iii. ***,
awnlai, «
•annul In
.UH.|k.n.
■nattlai I
.1 Itltaftlll.l
llaKIl  Ul
1-uM |>I|
l.a, COla.
Nuinlirt. ul
l..llil4|.U
ua. mt*
u.am.m
Ua Ih. kl
will-* .
Lamm,
.hulk.. .
llaal\.lu»l
Itaa... aa
la-nil'.
bafl? On,
.1. Iua.lv
ul..latum
Ht,«ltl,
1(1. «...
lumnhtl
MM Ol
l-luk.l
■km tra
taaaa.il
lam ll '
■kittam
uk. ten
aatuiaaal
wla.l Ml
in. tl
rutlala^
mi kal
lnak-1 t
n. tmi
^.-i'lill
lit* M.
•kifkn
*** t
ItwiMa
r*.
•x
at mt
.IIV  Illt. **
I
A li I I ■
OA^IAI    B. MARSHALL
SOCIAL DRAYMAN. M. L. FOLEY
tlin Aii i*ii.it ****  m*  * 2T   «
The Crown Stables ..
I, .a-'
riin-.l Hin-*i'«iniilVclili-lf«  „,,., "
Ira.  I,||.  Ml 111.  a al t |,|u  a
I, ...  I
MO.  t
-ll.tlialltl--
.-
A.
Mt.iiiliiy ILv. iiiiii;
11
,ai...
■
Nut- *K, Iliin:!**ii C..11I.
II
il
H
I.
I
is
K
s
III 11,1*1:
...a I  a  . '
HarM. a afal Malta
T.YAL it. C°
*" i\    1    ao    a I
' HOOKHELLEHS Ml «•MMl
Il SI' ATIONKKS
CiriTAU .!!.«-1 *i*  •  i*  *  "
I : ■• a  .
" iinnik  1  UI.VV11 _. -•
________-.-——-———- A  Sa-itur.*;   Bank
Lumber Broker T
It. all  IL.lt...  .111-1  A" a laa. tll {
|,,.,1. llll. •
A E.CI.ARK.
_____
a
Itata
town
tm, m
Ml..
i
Weill,
.
HAMLET BLOCK
II L
..  .,
ll
TO
ll
a .1 ,.A
iim m.i;
HOTEL COUGHS
t n* 11
1   HI s
r\.
1 Mtll'li'.tl -I-
1 I , ... I . |-a I ...
"-■  Shavinfi, Parlor
lii
Department
M.i ,.*. .,.'■ ■ 1" ..IN
lh.t BfaMlll
■
*•****?.
i' I  '
ll
Cailliiillnii I'm il-
OF  Navigation ti
TIMK TABLE Nu.
■
at aai
talk.
•KM*
c-M.1
tm 11
t**Wl|
Mtm
kni. «
1 l  Itlll*   '
.1.
1
\
■
■
CHAS. BENNETT
If.
I'
till.*-"**  A
.   ltBlM-4
■
llo  el.il
.1 I., Um
!i(»i**ll
*
tt. .,,<•*• * I*'.'*
Hi  -.
•<
'*
1 r '
*li
'
T
far,  Biff  r.f-  >. •'
I,' J i-na
It
■ . * * "
|- it ll. 1.111.1
ll.
|5|l  ' it ■. 1 lil ti  *'-'!"<■**'*X' «■""»•■''
\1 , .ml, I lf.1.  Ittt.i.M" *•
Ina ai.i'it
.. -.. iiiiiiii.
I \\ Mt  Ml ...111 •«••»!
J
latmi lllinl it Until Rtia.
If M*"***'  * #••«  ■'-'•■,
QEO D. BRYMNER,
trnlaa.
Fishing Jackie
■kik-a
mill I
mmi.
mm*
tfiem
....
... Iaa.«atat  I'.
I  laaaairr I. ItrBia  !•■
*** »mei«'it» 1
trm* 1
1  * w
T. RIDDLE
HLACKSMITII
M.U   -
J,r.  B^t». W. I.r.  I
Dawn Cliila,, ,11.
Cfjlllll3SlltH.Nei !is«r
NEW VANCOUVKK
COAL
IIIWIU^ Ul.il liolai,  SAVINGS  BANR  p   ;
New Wellington Com-  department
if*
* *t.i.
1 ■ ■ ■ *■-• •»	
it.
nn
ll.r ft'
...ait
llll*
ll Hi
an .'
a'M. |..l till  ni  II
,.  ,, It..  Il.al  I...I  ..a-,  ..
, m boot „„.« P TianATf  «N.IMI PER TON
CHAS.£.riaUALL    i***A*.mmt Fair Fit Ctat Ptt
tiUNMAKklt a  mr  <-ltric.il 1 ON art. m
t, WrtaltaMUIIIUil, 1   „..„„„.,..
^VANCOUVER
WH
■
tm-im* .1 r, tmi, On.
I h, „i„|,-tnii;,,, tl is iifttt |,n*
|Mr< il !■■ •.int, mil'  n my (MO
..I lln . ily ..r tiiiitilt) .it maul
t il< •  ' Mr n iti.iy Ik-
Mi  il  I III  l.lla.lli tlllll. .
\l SORHNSON.
I  ■
FOHTHILI, NURSERY  JOHN Jl
WOOD
I'.. A. WYLD.
MlBBfOf.
MERCHANT ANO GENERAL
STONE ll WELLINGTON. TEABSTtR
*
tt,e iiti-inn* iiti* I*1-'* *" .
„.,***, nit..*,  iim
..  \ - tll I,I l"-V   J,,,*,
I
„, iliiitvitniiH»tm
mmm * exchanqe a „„ ,N . ,„PS ',»•*■■* *
I tttmti*, 1*. 1
lt,1\t* * 1*11 i'
■  -  ■' '   I  It  *li i*A
tmm  p,",-!  ,,|. KM  .1h«tin| mil,  i
l1-1f  .if  (t#ll*lK*
LIQUORS AND CI0AR8.
DRY AIDER ANO MR WOOD
1 l'i
■
SU39N3AV9
,1.1.1' "•i,s:'J,L„i
"03 v ONVOIIH 0a
m,l
l.ta
tatf.
mm
aim
33
SS
IM
tnt.
*****
sa
Tk.
rial
«-,
Tk.
£1
71
.in
S3
a*
a
3 THE LEDGEHi NEW WESTMINSTER, 1IIIITI811 COLUMBIA, SUNDAY MOIINING, JUI.Y 10
-TWO CLASSES OF HUSI
■ENS MEN.
l'A-1  l-l.I I I'
(TIH WKBi A tv a i.i: in m: -i
.iltrt-i klua) uy '  ' -  .   I
alaaul laattuaUf It I' .j.aaall
a4«njtfli-ilM''V i't-'  iiiiiii
Ma.tatltiai 1. .a nt   i
..a itaalla. ,,,	
.nil nt ..iiIIIm i bi. '
latuuili, ua riiaait -in,
A. *t, 11 111 aa I,  t
®he i'ebiKv.
BEflTS BALANCE
K Ml H-nlai  Ltilatf la  A.ta.ial
tatalT Ma.  111. tll. -  11. .in .
.taa Oala
* JULY in M  1 t-l s
ttia** to |o»i < - I
Hyl. tmt na i i a r.--1 auniui.-i
anral.li aoul ml lli.i.l, WIUl tint
im. (raalai 1 .ll.j.i.i.. Iii 11,..
.UH.lik.i-. .1 -Itti I. b. "I lln
moanlilai lai > a ...
•Otku.ltU.klt lai  II.. .1
llaUkl Ulll. I. al.a  li.
laauo.ld tilllt.
IWaVaMatial..  • •-   a
NuaaVl. ul ua it
kaalkU| aU,,.- -  .
Uh mum I,
If.-Itall bal  ., , „., .
llalHtkataf , ' it  ttl
«l,k_*  ..ua
iiaala*.  .ml
.hl.llaa, *•'at
lla lailuaabla Vila.,
koova aatlait
u.a.111.   I.l. I..
barfll'ut. lla-  i
Ul. lumta-l a .   .
Ul f .HttUu. II.   ■
Ha,..* kwa tl
.lljaiaiT In.*
WaBtltt. U.B   - a   I,   a,
ft****,  .1.
iU ***** Wii '
• aWfa.-lat. .
Um.. allot'
loanm I. rn*»
wkoa wa  I.
ok. ..«• all
da..  Wtll li r |iti.  I lalt a
iMMl*  '.all  annua lh,
wka* bAfm
lama Ika  ■■.-. ,t,  j i  i.
roUW**.   ui .11
CapUia lia. ' . i-a .,|
oa. kat   I Iff t
Iraalul .Hi
i *t*m •
•ii**,* m   *
tl.Mi.aai
a
In pMjr.i .
Howaa-li
at tkalMl-
■l t_._at.l
U.
, a   a.  . .
• I
' ft'-talit
■
'
i fiii
'
llltl Itllmil .III. a t.| .
».-  i  mrttlla. t-ljf.
•
lil. aa.i.l. I   N
ll-k.all.JII
-
raiM.U.1
ma mt*.
taaMMttuil
M.HII.I
tnk.M.
i'
... •
a."
■ad
IV!
ni .
Ill
I.* 1...M .-.tb »■""
***   boob
I    htm    IU
•'
I-   .  '
ill   I I
1-1 ;  , ;
,  m\. m
PI*. _,  urw Irum ih.* ii.ti.
krtf tui- i, in.t-i v  i>
._„".. »1*1'!. ■
BfBBrBBkli    ,'li-f.WI **»,, *,*  - .
AP**** Bl *1 l ! ■   IW_a_.ll, tklilrti
thtoilBwIj
tfW bb ki- • •.
'..%*•  I - 111  in. pM ,
iHott - ,   titT *,„_
M  ■
|ht l< . IOM .'It  Ifl  lit*    ,\
   l-lll  **-■   ■*'   >i
JWhii < tu uiirtii. m,.l
HlkBMi
Ppthtli h*****, a'..I  al  ll..
fcl •' - -, lli**)- mm  ir *
|lr*l tt  ■ ** *  *
•fc  "UB.* -Hit 1l..«t'a1'*l
OMobf Ml
•BOBtTBIt.-   ■
IkB.dUwi    ■ -fl  Niim  f 11
MlMBBBltl '
obifHtttii" ■• < i* ii
fcllvtftMf" i*l
••fi, Am**--
BBWMHBli!
ol Um WW
ttm*,* •»' nf.i*. .,.n  !-,  U
hmrnt ***** Mii*. *,„„ hy * Bnf Imy
tomato ft ■ H*«-i«it<-«. ami *
tbM-0, ***1 t *******  ..nil**".
#0-t*?>*t* -'l"  Imllaii i.a*.
■•HUM In-    11 iiippnllillonol
Tt-.tMBrt I..   11 -.  *
■IM Ml otii'.imi in  tiriri
W*mtm ' ' 'r ■ .. ant IHMM -*f Hi'' *"-l
HUpA*****!'-■*..4 •^.t^. ,,    li ,
litemuM '"i,i. »,t. tt,* f.-tt imi
BorBtortn* i«....mi* fervor Ml tu
Twrwrt of • xitaty, Um i.m.i'. nn
MMI  WBO    Mt  Win f  it.,',1, *.
TfcolBtofvu  »Mli nlit.lt  I'
rlttflM.*, nr ti.  , utomrf *tg rt l**-*.
«• iiN  -IT iti iriiimiili *** DobbM
Th***Tt rut* ttain nl umin.l it|i nr?
•BH%Mf *»llli *i Tii-nilillil i'|rtil«|.iti *'n
iBollMBcia w-1i1.li na* 1ir«Hf inllioi-
itm, | mn tt-ry famllui Willi ihi*
DodMniti ii„ i.tinmlria nrrt. «iltilt
BVOBltad ti" Ultai iiiiiii fot ni''. ami my
9*1*9* Wlil'li ii'.nit-rnl lau «ntall
fllK*BfBB( *a« t,i tiuii* ilmiit B ponlbfa
\tlir m.tl'1. «.lt win].. I.M 1..
IBinf Thr- niilf ilriwhirk It.
— --JIT 1 r l|i i t■ 'i,;- .I to tin Hit* ii.
■BBBBtjpt Iriln nn nlii.il Hcmr-* In
IiiiiiiM. Nine wi* tto' lurnr
M|IIVrtBt< 1
OBRBttBlni"" 'I'lit • nl "f tlill  i  < '
WBMrri.  I ,.l ft. ttrl.i  m*l,i|]..|
un Iiuin  iiudii Imil Int.',
llll.'l,   \V ll|l||
i Im
•lu:
it.Um
It
Willl'l
-lllllll
i iiiiiin-n vory Urod
iplroO alaut '< IQ <<• |iaj i rlili in Mmm
hii'itil*. ai tlin lUtloit, Wlillc wn wiim
KOIifoiiiB In ilit'li iniiiy nlltliiK riHim, I
iii>ani tin- will-tin nf mi ipiiroBolititi
ili'.llh.ill  I
I II lllll I
liltlil I Ilk'111
I ml Ifi  I
MiUHi'iiiil,
Dilator  wai
i.iy [iirll
i.ti toutlor
mit.
Tlin -I
ll.  ll<<
uml  liiti'ivii'tiitl Um .'HkIiiht, ninl uii-
I,Htll,H.l  llla'tl  ttll,  I,|  llif,...  |,[  l||  COuld  I'O
.rn Mn* • iiuini'. iiiii, ii iiii* ii Lit) i mill
,1   .-I,  Hilltll   I'Lll,    I   1,1   -IMM  ,,,
imitUll '•' Hi" rlillilh'ii'r* MiiilliiT. .nut .-l
tii.iii."i ii." illuilluti Auytlilni, ilia
.i.ii.lid. w.i* bolter ti'iui ii'initiiiiiiK in
'."Mm mi |KJullly tn Id it lib I, ... tin. two
Infant* wii*. lihT-u. I ft.i it., ii Jouruiy.
W l.i I,  I -,itl   l||,<  ,llin,■!,  ;,,!,-  „f l|„.  ,4|,
lulu wlilcli  Iw,. (nil  ifOWB wnimii, my
llll'lltllli I.   llll   i Itit.h". I  ill'il   tin-   ttti,
'.it-.*  liul in in* iquoelBdi I  wm a|i-
I ii  .I   ||0W< .. i. Hi.* du- »;i* ... |L .u, ,|
I nnd" the tiitt |ilun|6, md bncwj my
■oil im.. it ..nn" ti Lw.lVU Im It Kt'it,
wiii> my iliouldon "ini'i .tii Iron Blip
pari ami i.t." tool "ii iii" bolli-fi my eblfd
i'i'*i.i" ni"   i undorUioli t.. bow llii
■ bit i, ii a uiui iiiii'iii_-i in! mi-.
Tlm tlim i'i."*.: ini-'f ou tbo Dlbot
'•r,  in
ll'i i,tiiliii,i|
Unll  UlU  |.t.-itit.i,  at  tl,.  itnl.t ll,..
,,,■.,'..
i'u.   W'   »  i ■ ■  i.ii,  Iii ll,.-
Ml riifi'tliiiiatnty,
: -un i.. I»..i, iiil.  tiliit |,
„ '  ||  1  •  .- ,..!
Iiiiiiii.. !' ■  t|n * .  .;, .;,. |
.11 '1 ■  ., ■ ■ !  ■
rooilorl    ■  ■   ■: .-ti..ni it., ai.l  in
*\ ■,*.. > n
lit  - L|(,-l ,, |
Inn rirnlf iml
li tl  ■ ,■ t i ttB-ilod
■  .
, iwt i I I,..'1 |rq  '
J.'HH.if llllll,tf   Attn"! evoff bill i.  1.1
\* -alU,  a  Mltlm
I ■■••.  ii,.- [ni«i
: opoo tlii-luriihn*
il"..r. |ual MB)
■ud nil u.
c ti In d I' ■ .t ; ■  Un
'  4)1  rti-
I I li|i..l  iiilmll  tlie  ||j
WAI .tin1' II n.v.i  | .|„„ii.|
" ,•
»A* I Ol
I    ' '   ■
i;  Uui -..\ Ki
CITY POMCt. COURT
I*** ***  Lo  M.i.  ThtMoilf*.  Uo
i-Uiaiaitr Pii.rii««rI
I ■!■ U  l|
■   I    ■
■
.iV I
I
I - 11, ■■
'    M  *•»! lit. lbt*
V a.
*it!..tta* Um
■
I
■
dull.
■
\  W
■'.
■
■
I rial Oil fattarr.
mill
■
I  , (  Ua"  i
BmUUm Nr t******
■
■
| ■ ■
'
- t  Hi**  II
Viam*« Hit OU ■•*•
^ v   -v  i
AM
' ******
•    • Mill
..  I  '■
. i i itm
******
•■
' * ..l.lai
lay*  A'l m.i;..  it,
IH If *Pk*4 Itim
*  I ...iii.
A r Miani.t
IN.* ii,it  it
...
uliiOl'
i  gtiiraitt.-r. lb* li. > )■
i lot lb**
-
annum ami * *****   It i* _'*• 11
*  wiMb lii«ii .bulik
•kkfa  H
* *l"nialr lit mt*it Ihf  Hut. ii«n»
lUi Vi V i.-i n miata*
II
I 1* |.|i>(il*til" tn
i.u.  ■■
TB* Waal Fi»*fcft«rUft Clarth
I ..   ■
■
)   f  \  Ml
s.
II.   *lr  Mi*  lla-
B -I 11..'
trh«III I.ai. il.al**' at
Um I f  m ■   Ibo iiiii*.
' t.<.f*|,l|i (• i* tm) 111*1 ***»fi*!
ulilf ll MBTtOirV a* litf In lli-illr. **A
h*» a «ai'.ii rOpK-ltf ••( MO It n
ItltPfall)  (iilnl«l  «i,.l *t.  i»it*l. i-l
lltlrilllllt it* ■»■ II A* i-llflitlllj hl« 1
tl r? i B Mi |H IIBBCI Tin* li*-w
■ Inn* 1. nil* a titt* Imil 'fit In thf WVil
1',int.  ai-il  lln n  • an M BO il<inl*l thll
Ihitali'Kti oill Im ll.<* rule- llo
M-- -l.t  . i. ■ t. it  ..trm Is r*
in af tin . lnitvli will U'Ii-fM In
Hit- luiilillmr
■BBWI What Na * TalllM *****
v.  I otifanni itt ihiBffm."mnlihf »!(««•
ffft lall ami natiM.
A* ** ill *n t I (i-  litib* In .wt 1'hinl
■ mtini
V al I .-  I..-  1 ■ ntnl H>1« tntKialain* •|.l*»'tH.
rn.l ll|. «I,.I il.aHtl ***• 'Mill
it-ami. i,. <■ tt Mm ■ I >li*ri fhimrlatn
1"("ial»"»«l.
I.-.-.  .,,.*. f.,i . *■ at  ■ ini • I i btt a n.t
*f.^i^ nf IM Ha*. •/*(•, >%«v
An'l "rll im-nnlnc  bill (WII. -I* alln| «1tl*
•hnlwl,.'!!.!.!*' fUm Hm-I.h-Ii.
Alt'! Kill 1 1  rt' Ult I  la all f  II rl Hn Ittllf
l*t.'ti.l *****
Tint «t- t.at. in **,* W( '1'rttn.trt iniiaui-
Ul l.ilat,
Wl.li-li  f,-t  •Imlfwttm W-a* ami |twt|h«t*lf#-
I hill .( n-fl I.ni in l*kr.
UMll,. t. i IWnnt* litilf ll.-.n, -,,.-1 unlr
lil.-'
' **!*** I ii  Hit. ni -
1 lort Simpson lias
-^ adjacent to it the
largest salmon canneries on the coast, and
from its nearness to the
seal fisheries it must
also become the headquarters of the seal
fishing industry and
the large fleets therein
engaged. It has back
of it millions of a< res
ol rii h prairie land,
which in time will be
peopled with ram hers
and farmers, who will
contribute to the build-
ing up ol a large city.
PORT SIMPSON
Thn CoiuIuk City of tho Torth Pacific, Ib Now on the Murkut
nut! olfci'H imn nl the Bunt SpcculntlouH ol tin* Day.
fan ■iHi)ii<iu t'l. ii. iiti Mwonoartaoll) Nijo
,.  I.., . t,-l., ti.,I V*. .,.„,,, i it|<l I, ,, n.i  „    |.
y.4iu«*.. |. I- 11. Vm,.'tnti il.it .... -.Illiitf  Im ||iiin
n.iil.l Imvt U.n fin. In*..! ful (Lit  in]  it,, i, wain,,)
- '    ll'llUUlll   "I a,   l.lll.n.l|    I.'   V»lll'..'|V,(   Hi   ll.ll
■ i.i.  ,- iKitv I* i.-lay iiiu uin. .'U" tv ii tilntuwiti,
Slli.l.-t,»..l.l.ltt,ll„'l l'i'! 1* '  .-
..It.   ll |»,.^i',-_. II I) In,I. ,-,.■-%
liul Ihtt l.iti.ifi* umimmiml hvalli
i,,- * lliuuii A.lmlrali l" I.  lit*  tta***! n-.i
■*. imiii
I'  ii »:i  i-   '  '  Uf* lllll 'It* -li ■ it ■ I., i.f. In J 4|tai,
I  - .   '  \   ■ , ;   a  .1  ti„  .,.,,
i.l, iiiiti „l ii„  nil.*, ft, ii,  I'.., i  - i , ■  |V.ti
.  iiti llutl.tli'. II.,
ii aill I..m lli.> ih. Hi ■' i ■<'• 1.11.. t  it .Uml mil
.  .
nl ii„-i
t.ll,. *nil> il*. ■ i. it.. Nm
'  ■  l V,  lit.  1a.ll.ll), II.
111-■ - a it*. Kmih f. I
], 'I. 1*11*1).II..1
mil mi.I  fftiii |j|titiii.l,in ihil  I
Ihal
Lllt*i.|li|I I..'III.
I  Al ■
ml*  .* .i > ,1 nidi till '*  Ht* li;»i  ir '■ ■'  .i  "--
■ ' .i ntlaar mlii'tti a t* * *****
..   «. •■   .  -
h-a_-.il
IM laml.
Vi Ul,
I?
a.,,'. ,, .1
■   Rl    '
'
■    ' ' ■
ll * .,•■■-1 lt||  , ' I
I., tw t bat
■  \ .
Ttw Unit-.it* ti.. i j -i   ti ud uu  hi
l-nrl i*tln,' "   . .  . i   ,	
lIm Nurifi I,-.. .   . , ihiitMi.i
'III'   Ul  ll   I llltl   I,  Ht,  l|,|l  .  ..Il.|l,l|, I  la,   .III,  |.
•rn   II' I'' 111   Ui.i   .-U  till,
HI., t. ,, ,  Ihi  |Ut| M ll  l.tl  tla " fill'a*
I uu liulHirUliI  iiii.-- I .ii
\\illiitn tv    i-t        iml Vlfttula .i. tlin-
■
I  It Tiuii.. miiltm .I  inn  N.iiiliUini iml.
■   .. U t.rl
\  ' . '■".-' 1  , ..1,11, ,I..I..M .1
,.  :  .   i.    II,  l.t  . ,  I  t,..
'    ' |1
I |  Kill
'
-  " *   .   1ll|||.|,
.rt."l ll,l|t»tUlll
lull-..I llM  I
H' '  ii-  " -1 (i..-'iViiitr>.
ii., • ..*, ,".-. ,1,1]  i. i- thai  I ■ i-U'ni  mti .    ■
-Ily ai.l lln- linii.l.liili li, ll . 'll
i ■■ - - ■ TtaltHiMiriaiK* ..I lands it. iiw
|t'"*i "-'ii in i.«.ft.*i il,i.i ti,_ l.i it-ai. al u„»l
I Iivl I lltl I'll ll..
I'.lt.ll  ivl.ll.in.   Will.
li' a* ll   , .  . , |.
II I, .  .
II,I,.... iit  ..( ati  in.
llif.iitfi. ■ ■
,,,-.11 tnii,n,|1 |..   ,. - -I.-.1-. lit
-tVi.i
I Wll.l. -1.1.t. 11V I'l'lll.tc
AOCTION
•w lots or ;i
or two 1,1..!,,:.'..:•„,:,
purchased  now  may '
make the fortune  of  *
THURSDAY, JULY 30TH,
•  n  ■»  In  ..Itlll
.1111*111 I.llll.Itl
',
For Plan of Towiiaito, Prices, Etc., Call on
& POLLEY
tlu' investor. Prices
are low and terms
easy, only one - Iillli
cash being required,
Lintl tlie balance on
time without interest,
1 In- owners ol the
townsitc are among
the iiu'Mt responsible
ami wealthiest citizens
nl Victoria. Tiny are
offering only a limited
number of lots. First
ittmers get first ilmitr.
ANNIE WRIGHT SEMINARY,
I.tit.Ml,  « t-lllMtlll-i.
COLUMBIA STREET
'  ** *  •  *  .
GIVING UP BUSINESS
BOARDING AND DAY SCHOOL
FOR OIKtS.
I ... ..*. I  11,
1
MRS. SARAH I, WHITE,
 I'lllNllI'M.
MEAKINS
GRILL ROOM
ll taow oii.il Ira llat- |atalllic tor CHOPS
ANO STIAKS  fir.ltlli Sl.ta
VANCOUVER
■M*m*m —*~*rr^* '-^*^i*>|*f
Matter t'X
i-.. more ilt.ut I'vi-ti tin-
quality nl tin- material nl
uin. li .i niii t.i .Iniii. -1-
niaiili-, tin- niia.t iiitportani
coiuldi ration. I hcfmeit
ii.iiii li.ullt iiinfiiriiti-il t„
th*- ihape "i tin wearer is
ii.n-i ilim ihoddy.
M. A. McRAE
guarantim.i IN<i.ti
l-'it. Hotncipun put in-
geiher I*, t coittpctenl
t.tilttr Ii man elegant tli.m
mUtttUng liriiiililnih. Tht-
imtttiiri.il Shakeapearc
••'>■• "The Appartl
n 11 Proclaim* Ihr
.I/,///." I! Bard i*
ri|{li(.  Thetefon  .nlt-r
mK from H.A.MCnllO
* COPE St YOUNG *
VANCOUVER
See Change Tuesday Morning
MoPliee Bros..
Sliipriiilit- \ BoatbuildRrg
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal Cil * Pl.-tn.ng Mill.
Niw WeUmlnil.r.
COIL
COAK X WOOD
u.i Wl -l! .*
ih*> Vtrttr ii4*i ihit i* mm*
u m * tit
■  ■
i . -. 11„ ■' -
Tllll'll.-M iv
JAS. E. WIZC
\IK  .mi.|«itu t*><t-«tha *
M,,Mt*f .l.r-i, oall T.U *
tmwtt* tti*t»«* fifofo-l tpftmttm*
h***lib**,,lft*m****  *• *Wr'.
1*1 AnltHWa-llaOl a*** Ilk f
m* S*»,.G •*•> mt ****' H .* *
mii rt ihiH*, mm *t**A * ***** iba
•■it tn tuMmm, Uii ii mm*A t*A**
t*j, **A ii I-. **!} bf
ni****t j*m*
mmmmtim
tW Tm***
\V i %i«iiii*if i
I*  *
"» ,tAem**T*rt MttPttH
Mm
sty
llll.i.
IM*
CU.ATHAM
tin
DRUGGISTS
Ul
11U.I'MIII.\ sl
NEW
WI-STMINSII-.R
T.J. TRAPP
_A. FORTUNE FOR. _25CTS
i. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  JEWELER
AUCTIONEER
will ANNUM liEAWma or Till. NATIONAL CLUB
CONSULTATION "I l II l
Real Estate and General Agent Melbourne Clip Of 1891
!l'"*J.»'..l'.l'-  *,**m,
*a»#W**  " lull M  *•**!*  *******
*********** trntttmUti
UARESHK. GREllN .1- CO.
HANKKHB
Proprrty In all part, nt thn Oily: alio CHOICE
FARMING LANDS.
A- I a
a<-   a  -  1,  a'i'f '  "1 Al
71S COLUMBIA STREET
i. mtrmtii uiiiii   oppenheimer BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lm|mrti*r* uul Wlioloialo Danlofl in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102* 104 Powell St*
!•( *.tt  11't—nf.il rwTnimpl_*i-'"it a
Af^mJSSEriS'i  p. O. Box 207 Vancouver. 11. ('.
fl •  till .*.  a  1, I
* lai t-.-i.M-*! ..r t.iiit*-r.iNi I'alta'fl.iit tht lnti^l *****
-I   l .- ., II  a «*.|„.r .,1.tlnll., ll'flr. a*  I. II  a.
f    II |  •    a
.' -I  l-l.  'tlnia'l    I*'« *tl,
" I'li-h  tln^ol   l«i«rh
.. *.  a  .
• • aii **», *tlM-i..|   liwh
..
I   H
1    *
-'
1-l.tl-
[
I
tg I** Art**,
im*
*****•-
"
Hll.l-.  « t *
-ll-i. -. tni.,1.
V -..•'.'.I.Mi'l.
II Hi, 1 '    ■
******* r.'n..l  I •■
1*M k-*alt,a-»fii<-Ti>ii. 1**. nl !><*.-'* tug*,* SMt***  II lUatl* (. t \,l.-ltit.  I
. (*nnir,U*i..n .lailtt. it.l It. tt, 1'iln.flti (•! lh.* I' .l-ital I'liM-v »M.I* *)|| ttr> fit:.) I*. Intt
1  IH«*1n« lalt.-* (.1*,. ■    "   t*l hi   ,• .1.. .iHj-iiI «ti|a tilil-n   I'tinl**! m-.hIi« |*«u»| In
i aii "iiiMrfii* iv ,**,■*, 1,4tMtmtmnttm********t*t rnnrtm* fxtmn ,
i  lt,ti»nlir
II*mil r—lallinh-r. r lli.,k Ptali. ■m. U ..i.t*. atl.M |. ■ i*,ni *,,. * .
Hfih*f.*n.||.ll" «-   It
' \MI - III lit;*'»l-  Hfl  IteUoMlClOO JUIU...H* «ifr.l.ai.t»,i  KtitUtt *
Royal City Market
-. REICH]
Meats
1. REICHENBACH
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
tllBK.ITV ItKI.IVKilY
tRONT S1..N„tVi,n«ri'tM.fl.l
ia--:,.l aaaraM twat. «,, I  a
t.n*t. Immm m* mta* aua.,aimm,
UaMlatJM aaal I", *tt-anaa_. mt*** .1
la|tatallaa-.
3z£&?mten&z~'m --
hittmtm n 1*h*hl ***#*** ,*•» t*n.
*' **t*.
■* irtiit <***ir-
h hr *'**** ****. Vmt*4a at** tim*m
AGCNT8EPR WILLS TAHOp * CO
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELECTRIC TRAMW'Y
ROUTE
V"H' i;  ii  >m  w tsi  tnii
*~  w*alli .*i n-t ii '«
... ,
HH .
i- ■
HENRY V. EDMONDS. THE  liElKlKU: N1W  WFrHTMlNKTI'.ll, H1UTIHH  COLUMBIA, BONDA.  MdllNINd .H'l.Y 10
1.1
t
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN |_, J, COLE & CO.
Arc it.it going mil nl biiNintiHi nor siilliilu' OU iit
Cunt. Imt nv,* iiil'uiiiiu' Ml I'litii'iiy iii'M- I'li'ini ittiiok
Ol Dry Qooda, Covpoti, oto..n1 lowor prlooi ttatm
Tuoio ilim** I'ltlti'i' in Woitminstoror Vitnoouvoi'
Who ui',' lulvi'i'tislni', oloiUl|fOUl hiiIuh. Dmi't Im
'Iniii,, in, It's mi'ii'ly in. iitlvttrtiHliii; iliitl|;ii in, tlniii'
Piivt.  Our Sutin-tiny Hiu'ciiiu Day Is „ liinti* llllii villi tictitiu on ttll r.timl-.. Siiiiiiiiti' lulu iiHiniirlii'il ilitti'ti
Tu llrm imil mull,' room Iur Full GoimIh to itrilvn.
THE LEADING DRY GOODS HOUSE. New Westminster, B.C.
K cm
NEWS nl* T
LOCAL  lIHlLVnll-ti
VANCOUVER VICTOltlOUti
at  M.alall  att  Qtli't
1.1.  llltllt 111. II
iiii iii- Only
 .-l.n.-i
Real Estate Broke
liimii'iuu'n, liivnstiiuint
vs" Ooiiiitiissitiii AffliiU
;:i.' I'ul.I'Mlil.t STHBOT.
HOUSES TO RENT
Atiinl. Itir tlm N.nloit.il
I nr Al.ur.iic. Co. of
Ireland, .nd for tint u
.l.ttl J. l.tyltii- S.ll.'l,
V.lllll Damn,  I'll- .  I'tc
I.ni. I
l't -linn
ml . tin
lit, iillli i
kl
, .liiait ull ttll I
-
-
■ .
lllll Ir.aln III.II
W. F. BEGGS
llll  Will. KNOWN
Fur Good IuVOBtniOUtl il'u I"
F.J.
Real
Estate
Brokers
AgOtltl QtlOOn'l IiiHiiriniri' Oo.
1
>
<75 CTS. TO <$5.0Q
J. E. PHILLIPS
Clotliior and Hatter
rM Qolumlila Btreat! Pi'i""*"" ■«»'■ "I "'"U'l'l l'*** ..O^*
GENERAL BUcB
T. OVENS
MACHINE
I  11  -IM I  Ml   I
.•".-lift
y
nil'',
i
i
it
■ ■■  •
■
-
'
Hut  111  li I
, ■■ -  |
\ i. i.i
Hl.lt.'. UlU-ll "ta I  >
'
.1 M  I
-
'
■
.
!
.  ■ I    \|   S   11 1    'la
i  l; l. i
.in  .
■i I |iln-
i  Tl.ii,. in-: i.
I Ml  It
\ rtt'KKits,
li.'Ii-t I i-    ' I I  I'ANTINtlH
" i ■
-
■
1 lai. v.ari.B tui*.
.I.lall.,1
In,  Ilia  ll-l
Hallway
.
II
■
■■'
i
LUNCH COUNTER
la. C. I*. II
0|u**i D.ty .i"ii  N , a,-
ci* Ci'i'iiiu nml Kiuits in
their Season.
rnsu  .'  : •  •
W. E. FALES.
THE UNDERTAKER
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
ii
i-
OODUfc WOOD SPLIT PULLEYS
0. P. ST. JOHN. MautiKt'i'.
N  180 Ooi    II    I
"1 Hll,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL ACTS
Porta. Sell awl \m Propttrtl, CoW Rents. Male la ifc
m aud transact all business retail lo Real fill
OFFIOE8
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER  41 GOVERNMENT ST. W*.
It,. .  a'
I
, ,    t
1.
t-iLH.10.NAl.
-   i  .
'
i  ■
\ "  '. -it Via-
IV, I
la-- -l
■ -'rain Vlf
-•
Fomiiire ani House Firolsliiois
pl tl::, Reslairaol
ff
us
lit. I*
'
.•HA 111  ISI" Mi.ll'l
■ \..» itt*.
Till'.  PUBLIC
JOSEPH STlRSf
jRwp.lry,   !
Mines ■
FRANK'S
UBRARY BUIIOINS. CQLimT
A t| I
'  it Janata ]
.a-
II ...I Ili-H
11
n  >  llll.ala
'_" I
lla
6EHDR0N BICYCLES Ha***
Ma PirtB
CALL AND SEE THEM.
! COLUMBIA
H.H.LENNIE&CO.
AGENTS.
Campbell & j\i
HARDWARE
I'aini*. Oil*. Ctiii-t,i*ry nml OlB«*trnrr.
COLUMBIA STREET FOUNDRY
SOMETHING NEW! REH) A™ CURRIE
iis.Fiteyiiiils,
w
II. MOREY At CO.
UOKAKM «.HIM.  HOOX
\ UiltTM'-K.
**\tu
******
■
■
a
'■
*
U I  * HI **
* ****** I* Iht T**Ut
BOOKS. STATIONERY,
........ ..f I  atr ll-l
W, J. KING
Oantttl  Da.ttgi.iti**,..  Ran  I
Ijuii.m; •!■ ■ ni iiti.i.v.ii
■
Campbell & Doherty
VI  I I 1 1  \  IIW  I IMS i'i
i
NEW GOW
CONSTANTLY  ARRIVING.
* l.i ii KI-'.RN   the ll    —
Kt Id .V '
A K Will '
Commit)*, M
M   ■  I
a. » in  I ... « I. ..iiiiiii I'l.alii .in trrnr
CHOICE CENTRAL PROPERTY
W. linvc Ihe l.n i:* •'
•tori. ..I Sill .. u ....
tl".  L-    at.  ll  ■  I.  I Il.|.|
Hi  ..Illllill.  IH  Ml.   .  lit
DAVIDSON BROS.
ON EASY  TEHMS.
tn |..|ii*
■■ainn. 1 tt.
•
I
f
0
n
....
u..m.i.i.ai    Nnhlijr atnl Hljrll.l. Salt.'
* I a r.ra r t ,  lal.t* *
RAND BROS. FARMING MACH1
P.ir*-* IIIMI In 11*1111 pp.- I.iii.  TiTnt*. **B«-
I Itil <l rnall  l.nliui. .  II. I'J ni.ll  I**  ..Hl.ltll*.
nl •* prr rrnt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Columbia St., lesinisier
llowon
S***l«'r;
Bunion.
8t.it imiiiry ami
ya
Sulky Plmi|:liji
Pun
Kngimw
Walking Plough
Boiler*, tto.
11 It l'"tlit:
Houghton-.
Swing Tnnth
lliitmw
1,1.1,1 uf
l."xtr.i
Dixit .mil
Ploon Tor
Inm llan«..i
Homn
(rttlllllitll'll
ItiiuliT ■'
llrills mul
On liaii.1
t*H**\*****f: I *
.aa
Ir •', I.-i"'
E.BRENCHLEY&GO.Si^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354151/manifest

Comment

Related Items