BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354150.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354150.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354150-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354150-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354150-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354150-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354150-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354150-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354150-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354150.ris

Full Text

 W.J. WALKERl CO.
kii, mm win '■
MEW WKBTMINBTKH  ■ 11.
 1*3
11777/  WHICH IS INCORPORATED "TEE DAILY TRUTH."
W, J, WALKER-00,1
j .'uiatifitouu lift, H.lirV w_ii'.'.-iili.in'iiE
NUMB Bit la
NKW  WUSTMINSTKIt, IIIUTISII COLUMBIA, WIHIN Ilk'I'AY  MOIININIJ. .II'I.Y 'JU, IH1II
WM. IWIIrUlL 1 CO., I'ROPRIKTORB
NOW
ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
TIII'L l.l'.AIilMi
| A .,,!,-,
On  (hn T.'iuuwi.y  Llun.'
»n itit-.il.. --1
i In; III,i-l) Ii.i
the Best Speculative and Residence
eriy yet
niiiii  I.ii..- ., DOtlftRI
.I iti tin- iii'w bridge,
iml'til.ASST.,  NKAII nil.U.MIUA
it  r  itl' I IVt I' A  M i\  ■'I"! I* ••!
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Tobaccos and Cigars.   $ Thomson
Yllaaaaa
■
SiT; MACKINTOSH & Co
I, ,11
M. ROSS.
I I.l I'll,,Ml 57
M..I1I 1,1 II. ,M IKMi.tM'K.
,.,i_aifli[M!'
Hi'.ii Estate mul Insurance.
III.OCK. - NEW WESTMINSTER. B. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
ESTATE AND 1N.MIK AM-t: AOENTS
I
-innMim i iiiii*
lllll  IMa ll.altlfll.l I ll.t.
II
Wl hivi pi
ol Ihe City '   I
***** I'l'l	
.Ilial  Jit
—Ji* fa wonj_u__6ST
m ynafsai
loll Horn 1 '■'-' '•" a 1-2
MTM in Ilr.1  A.l.l.t.....  to
alMtl, Wm "I!"«" I
a 1 J.t.MB Urt
■.Mil
,.* u, mr ,,. until t*...
t.a.tla.i,   ll   ■ ,.a..,-<>a  .„  llll  I.i.ni..1
l*riii» IIOO Hi IOOO |.a j lot, a
l.iana-iataf- -*  .
MOWAT Ac T>
TURNEJCi
SA GENEBAL AGENlS
H.G.ROSS&CO.
Columbin St.. New W.'Mliuiuslcr.B.C.
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
No**-* w km
r.lta.1 I.U.
WOODS, le OAMBLE. Mew WoUmltut-r. B.C.
1XB.CTJRTI8 AcOO.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■
i
to -Horn* oHUei.
-
XIX r
Oltll-tl
imr.
DRUGGISTS
DESTROYED BY f IRE
•...III  .-.Mt.l,.Il.al
«*-•-.
tt,,.. .»,,.  t 1.
H. T. READ & Co.
To Smokers
■
.IIIUTISII LION
(llAINIiAND,
lii \in i.kk
WM.TIETjF.N.M.i..nl.itiir...
MacLaien
•fr  Ross
LUMBER
•fr  Co.llil
fill  .11 la. ll  itlll
l;.at.l*ll
FOR SALE
Residential Sites; Lots
.uul i' n ag< ■nt llll  I.l' ■
trii Tramway.
.Siv hum I ml acres of cultivated
DELTALAND.
A. I. ngi "ii Lulu Island.
Improved Farms in the
best  Im,iti<'it-  in  tin
District  Apply to
A. B. MACKENZIE Si CO.,
«W COLUMBIA HTHEK1.
JUST INDIGNATION
humor  uakku;b mrb. brown
POTTBE AND KYRl.i: BELLEW.
Tlmy Am  BXQOlltvnly  An^ry, nnd
Will PraiHUti iiu- Hiniiii.'t, n
Dumnii, the  Htitlws-y-i'O'iii  Mur-
dtiror Dmiii's Tlmt ll« in Inmitir
Clinrliti  Mi'.i in i!  hi  ii   Ffiinia
American  World'-  tii  Cuinii.ii-
liuiitiri Wi'Uotiii'il to KdkIiiiuI  An
A(;.tl  Itnrlinnr S !■ ■  for  I. ■'■■
Tlii I
ay- lir
It.ii  il.
.iii.-ti i.
\\l\MII
1'i.tK il HI
•llil)  '.'I    It
In if itui t riilwaj *l' ll "t I
Mn
It
.In
j..i
Thi  i mw
Un   J ""> -
itgrai in ii h.iiii
l'i,nu.  I'.ilt	
I'.in- Iur  putllleiU a «l. i.l.il  <>l  11"'
el-Hi ■ il ii'i n..', \ ■, 11. .i prime
in IWl   Itft Bl )   tl. it   Uf-   I'r'lli't   Ii.fi
married .Mr. Kyrle Hollow la l blm, on
llOUrloi i rtnit'ii ibn In i  bill-band  had
pm hi.il ,i  -lu.it .   Tt,.)  inilitfii.tiilh
iit'iniiii,,.' ibli ii i-m -i  .,  i
iiuin im,. ii,n i.i.r.i.
nl f<,,!i„l.tli.i, M tin i  Ml   .J   Mi-
I'liit.T, mul trail il,,ii ill pap
Iimi iml Ann ti>» w lii'ti imlili'lii.l it,.
..ii...,.,, itart mill i't"'* Mils cantradh
i, - * it in i...i .1 m ia I.,  wind
Ui i rqubart, ui-iuu thn 11
luri-rliitiiul lihi-l In
.ii who bam i- i-i inithli.- '" il" uiiii
llii <ii*«i.iiiiit»ii"ii nf tlii*
moment Mr-  TuiU t
Illtl'UUH.I 111 llltl It'll l'i.' 1*1 t;
rhnrlli* Mm lull Un***********' ***** to lh*
(nml »• » it - Ito wai
timtik imi'. etporumin
Club _t iiil'lnillil lut  iil-I'l. ami  wbe«
•:..*  * ■ . . ' .•■  i*I  Unit
-'■.•..'.:■!■
||
kl  - i.'*l * '"i    dOVB,
.1 ''HHl'lli.
i t mnti lonw  i
ill  Ui.-tlu'i  managed  bl  tl
■*,* tin* pufihsi down, md
ftil   4  llll.III.lll   Hi'i*' It.'   l'a
:   It..Ill  «I,i.t,  H
|||
mw, Ai
lllll- • I...'ii. 1411. I. ..„•
*  it,it.i  i.ni  in*  ii.iii
lh.   Sri.Mi nil,, i*  «i'it- i'uii*.-.)  u.'l
- tan In-*) ii
■
I
Mil* In it  Rll Hi  tr)lhl  I
II
-  '
ruti
■
:,'. iiti .
Tl.* Ai
■
■
i.. t« it,.
rumored
__________________________________   ********
llldl I ■ J 11*1 fth.lt ll I* || lilll.tr*-lllltlll uy, ,i. tin* nllii'UI* ul Uiiii tltn iirainl
'rrunl, mul i atii.nli.iii l'.n iii. int iltituli.
|1 I. Util l'i- -nli'i.l V.ii,
i: i li.t'ii Nim VortlOQ Wi.ii.. |
titty Ll.t for l.i.tflttii.1, wlille.uii. Itli inn
solemnly ilii-lati' lie Imli n pit
In llm mult rn *lati *-
Ml l  illt  t t-i.
Tll"   atfinll   ■'(   It.''   ll*l||||ll|**'ll   liin1.
. i. ■!..[, i ii.,- || ,._,,**• .ni II,.-
Inland »f At.ti'i.*!!, iihU> i.'t ul
Vli t'* In lliu vtlii'l Hilt ('•(ii.i
WllD  li i'l n tn tlin I
al Iwlng aiiin
■ ti.'ii.. ■!   .N'l | ar
ll,. i, t'i.. .
"IUiii.il
Wiitll   I'l" I'-l i.l -
OlTAWA.ODl   I i
lint! ...lillitltlti' lln* lii..11.11,tf.
i iticturtf »I
T.'i-iit.i. *** lh* lii-t ii'ii.''.* Ui i. n
iln.'-l for tho •'■"i*-<*i* In ilt<! laiiii'Vlii
blurlt.  lli- ' III
lltal ulnit I'I*'iMrli.f- I
i-.i*. tlin rontrtrtor for Oil im tiding. o_-
. ■■
be bid a peitentav* m iho inoont.
•  ll.* <l .ii
ion's) i.ii|infti loader **- •
■  ■
Ui l.'l.IV  I"  I VI.I  'IV* I..MI1'
..i,  I.ti. i  ,.l  *}tiiialli|  fhttn
■
....  befofi
■ .■t'lut. |«d|
iniiii > »i.n mi*
«*t u-i*    lol] i
-
II..- J |tl.-t itllt I.I.IJ*. iHtliliif  ll.r  i
wn h
■
in* ..,; .;, »*nl ttinl Uh
u* ttu
•   .
l-liH.
»»l|(t.l
'•  ■
A *m*4 Hera Hnorod.
l.i viMif.v,  Kj .  Jwli
...  ......
OoiLRlit at Lait,
QUITE DETERMINED
OOAlt QBBBK. TKNN.i MINI..:  W1M.
NOT PKRM1T CONVICT LABOR
Troopii Hi-mi; Mivsai'd Xhrougbout
tlm Stiitti Qrniit Troulil" fotrtd
Tli" Hnll-KiUi»uiiiiiiinti PrlM*_ngbt
Blnpiii'd it. o. Men Arr.'Html uni)
PUmd UniliT Bonds OompllU
Wruck ul' tlm Qliw|,'ow |UU&i r
Ciri" Chili's Nt'w Iruii, liul, BntUh
j   iiril, Bulls From RaglUtd.
• mn ti v. 'i'.-iu,., Jul) .'i  The
iim i, iii.ii. Itlfli. ul Kailivlltu .iini the
Nultvlllel.lihi Artiii.tt. wllh te	
Unit wmi". tl"- rttuui ll lu ird . tbi
Bhelbjvllls  liii.ti.i- ud Un
I.
prtparlni tn «•• lo i:*«ti > >    I
•.iii ■ |
i.it.- i |.i. ■ , , i, I,, i...ii
Creed imi»)  h-  I I  *•*
iiinf.ii Bt.- here waiting ordi I
tll.l tin) nil) it., Hull dut) I
■ ,    ,   i
■i • | arm.' ihi* .'-
...
'  .  lllll   Mill 11,' |
' the ntnen
|Vai
Intend in luu- ***> Igbt * Ith the troowi
m>ii-.int t*.ii,'V the traopi i
bare.  In  fact  when  U
i •*
trader I
*..i m Hut iiu* 'i'ii*
rli ■-. mil * M| it  • i.' i-
i nn. Ooodwln »| ah* f"r Un
i  f..i  tbe K(i"i»
in. ii,. itn uth -I ihal  *u
|.Uim| luartl. i.. iii. i the property of
tin' iiiliilint c.mii.ii.ir.   Nm*,  il  UMM
unit* mllltla ooaipai
Wl.l tlill I"'  Tv-l-ntiilt'li'  (*.(   *
lilt") It'll li.'l l»
i.iii  we  t.ll  |oa  owe thing*  U
■
*4*i **• Hiit.i. then ""»( ** i'»i' who
■
-
| ■
. iln rn lii.nt tfrttitttf
Hint nt.m 1.14 will Hi" aM] *t *****
...il (iti.i-H) ir _
.  ■
■
• iiiu- It bi
■
■
Pr*panog for a Big Kill.
M  |*|l i  H
r:(t,i !■!».,  it , i
■
i
Glide Addren   «Ol»S.
A O.C Code
, .'»■..• it, »..,i*t
in ■.
■
flirtM ll*. K-ttlM- • IM
- I
■
■
ilWOI »f l't»('»i l
cawuntMen will nan lor i
■
mt fUlilk *****
iM-IHIB i"tUI M****.
i
.  i. \
*4**} *
*
■
run **•■ i«ii"viwt
i, •  li  i  id ■'■
wl*. wa* i
.nut.-.
MUnlrl I ' ' V,,
t**i. hi*
aaf Ian  '
•
******■•
Tbr l*tv*a.l. it !l'*,ii!
A -Ut: OocahiiiaUftW.
t \ *****
**% h?***** ' 'rf ,h,k* ** Ji*
i ******
******* Aoy tiaader.
Ul  |
*  iMwaa. tm iniimi
****** *p
ltd  11
that »»
■
DOMW-U'l Will
Att
tMt *■* * ******** mt aa
la i"*
rt Ai*
'
* . In
■
1
■mmi.
(atii-
H.a a at. i.a ,!-
,
l,.|. ItlaaaBB. liV Waal*.. *t* -
It, •<• *at<.f4a,  •
,.»tar,-*a,B.  1*1. ^-1* ,l» al
„ .it .aat
ttlaltf-  „rr  tftat  I",-' llt-ll «I  i-*IB*
I lh.  t. '  !l--*a Ha- aBBta,
l<tja,vl,  daall.laW  I
t tlat.ttl **-, **, Ilia .twill -
Ml  Ma.  a«ll.,B.I  lUaf  *  Imt* laW
fail    A.   it-   .',.»   , *
It*   laar*   Mtlaal
■
<<w
It.
it.lata.
^^^^^^^ . il Co.tt.il
I-
lla I'liM
ai ■ ••  laaMia.
■1.1 ii
a_UaW,
, ta. tlBf Bailiff IIH* ***  Ittt.
t,-l.,tt  kt-4  '•*•-.! -
tit
It
fa,  a |   pi. |  , fi
*U ■■ ■% t*\ **
LUMBER E.H,P0RT&C0.
Hh,„i:l, -  l.ntttannal Hlrlirt*
IWIl-
Kit •■■
| | * ' '
RF.AL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AOTS
*****
mUla  |>.l ir.int.-r*l
I.. Kii'
•   *   .I Kni
r
..i
lor
Cillll]tlii')l
t*l
Doherty
NE NEW YORK
AILORS
T
r
...ii
BIlH-t.
i
wm I
UnMoIU'  rmli
Miff ami th<
lllll'lll-'  •
A*-J-<-w<l to itm Ttmt*
Iteai* I
WlNi ****** A Ii.t - - .  I i<
*****  wi  ibr  *
l**t*"tK *****!**
tlmtmit**. br m ■  ••  ***
m**r ll an|4iw«tet I** ' -
I*  |*tlftf l«lilW
tU*4**r T*****. *g*4 **K **** htmmit 1
with a ********* ** *
mm****,  lh Invl M '
lO lit*- *■*******> b* b*A  ****m fttt*4 V*>J  • |
CAKAUIAN  Ml.WW
th* C*MO*l Hirr *••*■****  k ****t*l
tttmt*** **** r*it«w.
MfflTWAI ni.rt'rt i*> *******»
|..t*i*i-,i.i**i .I**** II   I
| iHtaww rwff«tt|MRlHit **t*   1 ***** 11 j **,
in
■
■
Mn* illil imi mot* i in
!■ iinii niiiiii ibortbandid.
MAYOR AND ALDERMAN.
iv i' ..... , i.r lit i.m nro SttllBil lu On
■■ i i • dotk
■■■I t"--.ui lalklni
* t.  AM Ri ,m . .um. in
I >>■!.. 'I   "li.Imil  nIinii,T
tthvtwoulkera. Tbaa,
•-'I with
. .1,1  ui
lhl) !.'• t'-
lil:
r woi-blp
»..
^^^^^^^^Jeni  nn'. AM. KViry,
tloit'l iiniiii un1.  Tr.iv tin mi, *>lr.
Aid  '*■ " ■  To * itli >*nr*Mp.
i I i ,n in li ipoaklngi hn
inn.i .i.iiii , i. i  i ban limn.
. ii
III-, Wot i*ra m<
tir.lv nlitaken,  Von ibould iddraM
■ i  .'.I' im. it  ll,.-t  it,* ||„  |„ i
10 intlu
" . iiW.' Iltn
nldr. belt .  .(it,, deoatea.
i.nt it i- nol ii. in  id In *■ tti.-
i-balr laronnrll.
t  :   I- | < ;.  Mil*.   >,..ir
0  . , ....  ,i - n tfuiar
.  n'lthlakaa,
lh. u , I
. down fw it" i."im'.
i.ni far from hi* LboaghU *_* iln'
ili.iiiiii ■ -• .,(
Id '"'-j ii* pn>
I*. .-. ,   ... -i , ■ ap] nl iiu'
■■■ ■ i . ba
.*,.t jiiiiii-
piUoftindi britlfit indie, b» waited bli
"Yniii worihli
ibort ■ itn-1 tt
|| -  i    .1,  iir,
am if ... n nil .-  UMnlwn .-i ih.-
• ..iintu -tun iptwktnn williddraai tin*
ihenl
\   PBcnl  »ti'i|.'  |U»*.*l  iit-.tnl  tin'
i..it,I  i tror-hlp
.rdtiitil, •. <• ..i
*attlA ll i'ii IM
, * it  i...
■
i    • l  .*t,ltr..
(ail t* juii
.  tU.ll.l
:',•   i.|*mt.-t.
I bl Ht.  Wild*
»ltr»*
.v, ii, by
Waai»a Di ihu UMI
. I l-Tmti*
imHaadiy li>t *litm<< -it.t-.r, -fti.. ui|...
I i -ibada
• .ub QO
-
thf col*
Inid «!lh ttti* _tttllj
rer the ruiaut.
Ittlhr liinr-<i *iM.n )r.u*il**f, ihe
Una \Aw*t ********
.**•   *■    '■•  "II   l'a  * I   ■ ' *  *   * '-****
.. tho tat ii id U . ■ ■■■■**
Ml \rt*} Vmtti*
Hi  I  :.-* f*if the
Him mt* ******
*******
ihu ife* tmmm**"* ■***
* ****4*4  H *m for
eg* br *****  *
A   Tk*  tr*****-
rt. t* tb** mm* ***■ **>** ****-*
iU'
E-
.ownseud Block, ^iw,
ARcnts for Wnlter A. Wooil American
Mowers. Binders nnd Rakes.
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
I ia.IWt.a1  ntlarllli IWt  H
! «rrl  *l»  tala  "tl»«tr-i»  Wta  <k»
■if.lltta.nl ,.. Ika.* Ittit**,*** la
I Watt. I. wt lak. ataar-l  aa aaaw  IW IW
' aaalW. I****.,.  II  ,*
I IWa ,aaH. «m tllkllt. aarf-1. aha
*.§th.m*t*m. tttm ,m,
a - tft^Wt- ,  afar..  '
| IW aalt. a. tttrtf, at.  ,W fi-.it..  tt.t.m
***** .atr. ... ,W. «• «  '
.tiltatalWi  TW laaaaW-i an iw*. it»«.
IllarJ. .... 111. it . Si-a, r1,t a
.  iha- ata|,,^B|. tmtt  tt.   ,*..',. It-rl  itr*.
I  frrll ... IW.aarrtfwrl iV-.at'.flatfBtt-t  .1.
lata a. lflatwl.nl ,a tit. -
!tt.ll. altl, »,« m**A ** * t*9r I at IW "ttrtt-
........    ...
M„jtm..r.-l.««iaaHt  kiart   TWfa
a.f I ...  ItltafWalata ,*at  W  a*,,,
.•tataa, at lanalltata.  Haaa.'
WMtalW aflirra*  If*-.  IW  ir-aat
Iftrrr ,"*!>.*,'• 1,1^^
*.,»
I lultl. .Ill Ula|lar-taataf
la<* aeaaHliat
I al.lMat. ud
1'r. aaaa*.
It  ail  IW
.,   1-.1
HI
ta **ia*  r.,IV,  la.ht
aat, ItM.- a, H-a-at*  0.
■ tw i^rlialaur
<-a attttat*
■■**■ null
I,  *.f u^
■nmatmtmm* ,i
.-.M It
•.-..Mat, ai>4  l^»
ll  • 1.  IW. .I-'
•4liWlat>Mlttat(
■ lBa.lt.1.4 ■alimiliniu
a Ittit ia III  ml ,W  ..-
>rt..'lWt-al.laa
|,,f^B   . fa*.-,   tmt  ,,..|a«^rM.I
■
■ •
a,     !„,,
■*mit, *****
'
IH4  **
**At *******
m***t t* r»iurar
H.^ffMl fm  Cbili.
'tl Tntmeeati. Tm*
•l*br Mil . I -i
l»i*| Ni
t*  *4t
a*****. Wh
I  ■-,*.-.
***  •altlMM lo all
IHlh lift**!
.  1  .*i4>t*4 *i*
1
tmtm   4*t*t * U   ttmtrt
-
bl ■*■■■' tn.  Tbr
■i •'t.r* mil
'•) «.ih i
■ ■
• i
It*   \\ , + kr*.  II
t-.mi '    .lr*«|  •■*'■ - "NU Mf
[ i**H* *** t****it *p ttrt**** ****t*
**A tmtUt* hi* ***** nt MWtj ill
ll«t ol«H. i-fl thll hf *****AUIy «_i I* i
tt itm*    * *  I!   **** ********
nUtal /
I
•n
'I'llK  1,1.1X11.111  NKW  IVKH'I'MINKTKll,  HIUTIHH ('01,1'MHIA, WILI'MLSHAY MOIININll. JUM
This Car. is Worth $6,00 to You
s
OROON&CO,S1GN01THEDUHALO
COLUMBIA ST. BOOTSAND SHOES
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY 1
It it 11,'irit, II
11 mim.— maYkii i:
11 ll,I,lil.l Itlt,I I.l lllll,
Ul iii.il.iil.li llll.-l-, aiul llll
IHII IHII  IIU -ll.ii I' ll  iin.i
ti in. - in in. im .tiui -
llii   l'i..in,i,  .Inin,a Hi.
S'x
NOTIOE.
i\  ii\\-. ai ti:i: i>iii  i i-i
il 1,,-li'll. ill. II
I MIM.— M.Utl'.l:  l: .1 Mill ins,
'i'lll
ll till' 11 lllllll It, till' I'ltllt'tl
I  |i|v.i-Hl  t'a'lall.'il llll lliii
It .IK Kin I '!'',n iii'l'iiialli ttiitiiH (iiriiiiril lu UlU
tii.r.i;-  liAKBIll  inn  iltliMi | -'■"'' """""  It ti lull tUil llio Bo
I  III...I. II    '  ' all  llttl   I lllltllll .ttl  li.lltl  llit.l  It- Ititllt-V i'l llllll
1 i i. -it. tnii, lit t.,1  ilt.i... uml lllltllll
. -I,imlil I*, tlil,,ii.-i ii mil l»'
a  I i  ll .-II  aal  laatll  lla."
lln-  I'li-lililti-l  lllll  tin  11011
| tm iil.t-MIIIXT IIAKKHt
1 '   I, H'l,    Itlll,.!   II util
to lease;
HARDWARE
TWO  CARLOADS Ol' IIARDWARli
I all.illf  UIIL'  ll-l"'   I"
llif  ''|tllHI
,,I'llH
.1  l.lll
|l|  lll.llla.ll  .'I   * I'"'    I'""   '
Wi* carry a Ml  l,t,ildt-rS'siipi'litts. ..lakiita
,,,,,,,1, i Lock  IliiititiitK I'ii"'!.''"''. NhiIh
IV, tl ■" li i" 'I "''*
.,,,i„', m -iitn I. ui i nilerj
A* M. NElSOj,
I'l'oiliicii iiiiii ,Ciiiiii[|ltj,,
 al rn „| j| ,
CENTRAL HOTFi
'' '•..',.",,,;La::;;!.l::;v" -
JAMES OABH, *?m
two en
t
m iirnirii
I KT,  U.M'M'  II M.I   III! MU  VI
l.i
•l.t
CITY DEBENTURES.
M. Kim i
L'arll!  II
CUNNINGHAM BROS. IB
it in
i.i ,1 i n in mii -1"
i 1.1 1-
.,,),.  tl UK  t IIIM  "I  I IM -I
.UH ii
, tMt  -   I'KII  It III
t I
a .    • Kill 1,1 |l   t
I
... I rn un: mi tsii n."i
l
-
| l-l IMt 1
1.
G.
■  -
IV'WH t-Nii
,n.-'-i'. is M.i.xM,  M'^'liV.'.'-Y" v,,■1"',
I' ,. It I 1 la a.
at l.ll.  I'll
\ MAUI   II'I'II   Iii  MII-      ""■ ' ' . '■"■'	
I*
UlSTI II  lllllll   " 'll-r'lr lllaali M
I |>  .   Mi'M Ml M II, tlt'llli-  ' "I
.'I.l- "tilt    It. HI.. V rti 1
I r    , lltalilli- V
I - '''•■'   '•»•«"•
t..a.
lill  III.rll  II III, fr
|  '
t •
I -1II-V1S   tllNI-
11SI  f lil.l"! IMIII ' '  "" '"
*• I '.'--tltl.l;   i lull,
.1
.  ..... .... I
(•111  IIMI
I Uf. tt llf, . II I.ft f.
Ill, -  I MIll-ltlMi
„ ,.  I.-.....1 a. '. I .' '  *
.1.1 Illt II  'II  I"  "
I .1.1 I.U 11  lil.l  11
1*1 W
•*
■
11
irrr ft (,, a
 Sl
\
 -
I-
I iiiii. i. ir- ,i ntt iii.ii 11,  mi' i.
t
\  .  i
.    1.  a
|,H.i|iB.lilt-Ill.I;  -I MtlllM III"
I a    a I
|>..\ il illlt ItlAllsTiiili. i 1'- ll.ii
I *i:*-I.l.lil  ASH  lIlaAS-alVAHK
* | || tla I
t-ISHKli SI'.ttlSlI M.H IIIM.  HH.
i*
-
_—__—_——__—
\ —  II  llliBiMIIILl li
, ful IwlllotlllOU, .11 *-111.t.l.'l.'
iii  ' .'I. ill ill. mm-In
■  '   "  , ,*. ilif luiil
ii ii>. itii'iti-
ii. |la*|allli
I ..  l.t,.). llaitll
i i i 111 ,!,' .i. ,1 I an iiti is, tlaa' alali.al"l
'  .1 tli.. 1.1-1
In  uin..
I., all  l.ll III 11
ll.l III. ll.tll.1
,1 ,i. ., I..,,...Ill ll llltl
,1.. I.l II    Illlt It I- -Illt. Ill tB' llllll-
III
I .  1,1,lltll I lllll, I ' J* ttllt 111 I
... '
l.ll. JUMK.   a ll'Ul  lllll  till  ll'ii-
ll  -  I ., "'  ; ■  -   ■
■ .
'   Ill"   ll.taill.111!,    llltlla-
, 'I..-,,  I
"
F. CRAKE,
13 23 ICE
WATCHMAKER i anil i KAHUFAOfUBINO : JEWBLBR.: Now Weitiniiutir Bitii-,
< "'"■■■■-'*■ ""■■ "■"" "■ ''• ''''
lltll  Mi"* i  'N   '"*' I"*' I'' I ml. -
l,|, |||  ' llllll, llllll   la  tlllll
AH ..nit r. I.U ,1 M.I,
'" I"  ui, lai.tii Kir.,* .il: i
SillM in if  -it  Illllt
1 ,,, Walllli-.'.l.'l.l  I "I
1,1 illil,*. I.'.'l, In  I I'll '  oi't'i  ■**' """
(',,,1,1 iml siln i  Wai
Sini|i
ijtln ala.l  I'l.l'.l  W ll'
i,.< > it  I.
'1*1111 Will
1  lik.ta-'
..llatt Haul
•m
III,lar lli.it!   I  I-' IL I"
, |n  , |,„|, .  S|.t.|a. I. ■  I'll '- '*' ****'***   '".li.iit   I'm ••rttJi.Biial
I   ,
i*.
M.r.. '  'I   \   ■   l.n, ri.t.il W l J.w.lry wtli.trt I '  '^  .,
, ,n ,ni|,,,-,.,'„, . ,„, 1,..nM. t" l."*> IIIIBIW..CIICHMIIC|.IW||
8,W quitter I   I VII, in    '_______] —	
l-i
a|l|,l!ta ' i '
tl.r lllilli. I i.l N.tt ■
Si .1  lllll  I I
IIIIKIIKA- Hll'l -I-m-  "I   '
,,,   s
.
i|
.
a.
n i -
I    W   	
I. • a**A*Jt*t*
, i.it  rum
CLASSIHEO BUSINESS DIRECTORY
tr m
0
ll
s.ii.ii
- ... mn
Ifr ffilfr fl
I
I.
1'
I*.
Hi*  III Hall     "1
s
T
W.
* rrrrtwr.v.iJt)
II
■ ■  r  mi  l.in
'.  ii
»Va.
W. ■•i* I lu Hnlltt
Ml
-
T I nnd it
■ ■
BRUNETTE SAWMILL Cc,
I M \\  Wl s|\||\s|| K ll *
MANUFACTURERS OF  Lumber, ffliliinli'i. hitli. Bill SlulT nml hong Titnlf.t
to LOO feet.  ALSO Flooring, Colling, Rurt.0, Biding, Mouldings, Piitas. j
nil Scroll mul Turnod Work, Baah, Doom Window and Door 1'r.ni,...
il  o Fii ' ol -ill Kiiiils.	
i. .A.ccaxei.te "Woils G--u.ara.ntcccL  .
iii. iti'ttii ti ■ "' " "*X|   ,V| "*
t.i i- nn: .ii.iiii' ui "i   l-'l ■ •"'"" _  „..
Shiopin« Futilities bv River, Ocenn or Rail Unsurpassed.
I   .  Ittl ...I
If * N.la«.B.frr
'
Na fl Aa • -V 111.1111 I...II' V
MISSION.
*
• NOTICE TO CONTRACTORS.
Coliinilii.t S"-.r-t
t
w
£
NOTICE-EXPLOSIVES
S.ili* Ak.iiI* Im- Hi.- JUOSON I'OWOEK COM
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANT!
-„_j|«niii
iit--»fii lh
K.| nl it, ,1 til
ininliy nu i
©1)1
"TB
Tla Wmi
...fi Tiimi
•lllabial. 1
laoalll.au .a
l-aatai. toM
'tie laollrl
oa Ut. .la,
•IraIka.
I.r U Ihtt
1-taaC.r.aa..
••«." Th.
triall. "HI
lip. aul ta.
lualll.i «
a. In.i. In
■taMntij
Hall Ikac
lulha.  aa|
aula .In,
laWneaV,
Ua. laa, .1
HaKitt.ll
uawuii
UlatNt, ata
puttar h> ti
aallralim.
ell. It. ll
lla .. taut]
r.1 teala
Ik., Ill
tla.lt  hu.
Nl-W   Wl"-ll!1i'
Y i-i
.-   ™.7rr.*r*. ?*~.^ royal city planing mills cc
o lie tcotfce,
T.
■
ii-..\
•
NOTICE.
Sl inn
N
\ \\
11 \ 11 i.i.i.
to builders.
»
(1
,. ta. ...... na.aT.aai  I    >•
****.* la	
...
I
Rlohardi stunt. h*** Wottmlnatoi
^^NoiicE. Manuftclnrm and Dnrdera in Rouati anMitssed Lumber, shinnies. M
,..  ll.r  ..,-.■.   | llllll.l  lll.tl   lltlaOlS.
c«t, Salmon Boxes, net  Floiil*. Trays, and .1"   nds 01 Wnn.i Fiinti- .
for Cttniu-i li ■. Ui..n-, Frames, Windows, Muuiiiiiii}*., Blintis, *******
B.ilii*lt-i-H. Bi.uk.-li. m-wi'l'i  All kttnls ot Plnm ami Fain y Turncil*„■
ismoib REAL ESTATE AG NT  ^rSS
1
.ll..
tottmrtjl
allkat In
taaraol
(l-a. am ill
Wl.raaai
rlMt-l «l
WttllWla
laapial, ill
fatal »-«»■
"Hm*m
aatallalt
NMatial*
la. ula ft
•*|t|il| ul
li-aaaa.Ui
la. .Itr.
r
r r
|.l  a. -' r  r
r ■
a II .III I
lar Iim o
.avtlbla,
tj*  » ■  m
. 1 ,S*   I  I ..  V
u
SMHI
•I
»l
L*
a*
It
ti
I.
s
t.
I
I
T
	
....  "'iini. t
ll
,a l .
.. 11 ulilM
-
I
II
1 AMi i
.
Y   M.l.l;l..|t l.-tl.t' I" un •• -
.. __: _—j_—
' T YAL Sl tf'Oa
gj * **** *** \J
B. MARSHALL
I ***** *** *'
»»»««« DRAYMAN.  M. L. FOLEY
Lumber Broker
Ni-w W'llini;i<Mi Cniil. PtPLDTSBII  '  I
II JO
The Grown Stables  *
n.ii'.l Hiir»i*i.ntlVi-l.lrl.**<  ,0 ,» .
Im lilifin tlicrtly. i. .a
lite 1
•a...,
at* I. Iw
Hath.
llaWWal
attat "
aal Mai
Wta, 1 1
lata .11*
* Utlt
a-l Ml
-Eft,
II
.
1/ 1  J'  -  1 H.l 1  IMi
I   a
I -MM,
•li
MOOKSKM.ERS
Sc STATION ER.S
■
■ ■■*, **.••* iuit*'
■
■
■
■
■
*
■
Bank "Montreal
CAPITAL, allmt'lup.  -  li - "  "
ibt,  •  • "«•■••<
A Savings'  Bank
n.    ,    n  1 Department
vnai/inri  Dqimap 	
 . iliinv 1 nu. rni iui .inia"-.'!■ .,a«.,h
1 miiii 1.1. Q  ««.»»v. ilHBnim,
\.
11- r.1 E.lntr ...i.l A...... t.i
Iti.n.H.in .
I *!*'
T
A 1: t i.\Ku
	
1:. ;' 1!''
*»,
*****
krma*
IMwU,
anm t
rn*,***
5n
HAMLEY BLOCK
\ "n.i 11  Nm WnnMinn 11
HOTEL DOUGLAS
■
■
'  t***ttt*y wikh *
,.! \ lflt«nst Mined 11 Cim« Uv*
mm 1 p*t mm
A. GEO D BHYMNER
CHAS. BENNETT
\ - r.\i.i;i-n,i:  -.
\
'  i  pity
■
it ii.ii
!*-. f t« *l.
iml It n
■ m
[■-,...-
Tll
T. RIDDLE
HI Al liS.MUII
Jul O-ft  W.if.i  IllfHkl,
Uonii Chi-• 1
Dilnlii SliTi'l. kt \* Blinder
NEW VANCOUVER
BRITISH
(.tt .tt Purl*
Navigation U
TIMIl TABLE K*. '**
nn «ti
.m uat
(tailM
**
1
****,
*****  I
mm
*****
*****
*****
*mm
•uit-,
..mm mm*.  iriaaBB.
i..a    1 >-.•-*  liaa.111
,ttti a III  ".  ' r •'
I,...it-   !'•
I
*
1  I  •-
1,1 lill.lll-ll.li  Mil.
I ..
Li ■  litiitii-ii.i:-.
I S.a ll.t
11  Mrl ni*  im 11
'  • —  s. •_,.
r .1.
■
I
■
COAL
VlBlMl UlIU Ul (Ot llUtM >
New WELIIM.TM Cou.  department
Fiquiuo Tapvi c
loRINb JRUMt savings bank
•  *****
a**
,***
TIIK BlLBT HOOT
 .aaa.
fin Repairs Pronpllv Altei-M lo
CHAS. E.TISD ALL
UUNMAKtill
SH.00 PER TON
i*i ,*.-,,-
it iii,.-
, 1
sni*
CORDOVA
atttf.
• 1
I.V.I
... ,|   -it I.  Nl.li
I tt i    Ilallllll-TILII
11 .
•I- '.111-till -■■
T
I
1  11 It
. 1   l|\ iliN-l-ltS*. "I tt
a\ 'I
w
wp iiiDDind
II til I LII (ii. I llt_
11 Vli -^IQQIllQ
. ll) l.'.ai.lli.l- r.r **
,...|,|a,    •!,..   '.
i'.aii'1'.ll.t'l llif it al.i'I. tbe
• a.ll b. HI .it..   tin
-multi!. "   '    all. •Utt. ttllt
J   ft t'r  (rtflttllll,
t.i Mm -". tin
a ^    ,. illjiil, •■  ll"*l.
i"   ,  S.a tta.ttt.i  t.l a.il la- .11 It.' Itl *l'l
I lu- undersigned is 1101 |ire
I...r* *l i" sink wells In nny jmrl
Iif llll  t ill  ril  COIIIllry, .It llliail
I'lall''   I'll'  ' ' 't'l' I  -   HI ll    III'
ll ll ll I III I.l I'l.11 lllllll'.
M SOKHNSON
VANCOUVER
FONTHILl NURSERY  j
WOOD
rot **,* Col **t Amu
1. W. CKEIOHTON.
aWllH
f.aala,
ralla.1
Tilt,
.alia,
llaa aw
la*Klll
as., Uh
I.M.,
a (Hii
am*.
Ian.
I.M 1
■Ml. <
IIIM,
IV.
(mat
E. A. WYI.O.
Nun rial .1 Ta Hill, 0.1
a   	
'  -
-
STONE &. WELLINGTON.
********  t* (
1*1*4*   **.
i  Ml IM I \l:h  ********
lill \1* H IIIMI
..    'a,Ml,  III  Mi'l."
■EMNIITSJIGMME)
-  a    II
• •.-■■I.ii m
' f**1**<*
MERCHANT ANO OENERAI   *****
TEAMSTER
I.I0U0R8 AND UI0AR8.  - -
DRY ALDER AND HR WOOD ' '03 1 ONMOH Wm
"",0\*!,m**,'
•iH»M "I WHI. 'tl*1"
SH33N3AH! |
'■MU,
la 111
Jim I
IHWI
Sin..
X
itot
*****
*ttm
a
•I THE LEDGER i NEW WESTMINHTElt, liltlTWIl COLUMBIA, WEDNEHDAY MOItiNINO, JULY
TWO CLASSES OF BUSI-
HESS HEN.
Bl    !•!
■.am i-ii11-
qillHtVlltKAtt.ii.i. in -isi.. -11 is
ika.
•lautl matai, li ,tii t"" , I-fl
HK.I.  V..u"n«a a , | .  ,1
"LSl'S'J"!Li»|- '"  •'"•iii
liaiStlllialWWI.   ■• .....Blili
HriiVr.tiii limiii   In	
ral.a.a'aa llaai ,aai
.ml t.l Itiillilli, a I. ■
Iliuiulry nti trwii -n i.l.,..i
 A. Will I lau It, I'h.iiflitltti
*%*** gcbfllT.
tfti-tWAY  JOTTINOB
iiiifti'.i - ii im ,11-nim,' ti, any country.
Aiiihini im*  iii'i-ii  vary  uu for lu unto
III Ui'lllliK WOrlltlllM  I i  tn lill Kiivi'lit-
nii'iii i.iiM'i" Bourn ie"' ion niiii'li
lltliit.i,iiii(lotli«r-iiivt'iiiiillli'li>ii*iu)iliii't'
i-ilwLiy- i Iillli,H wllh tlii<  clttioni' uml
iiiilht'-' itllali*, wlilt'li nl coil 1*10 run mm n
Html ittinnil.t  ut  timl  U'fWim botWftflll
llif elll min iiiiii uoveri) mmi I oflhlali,
'i'lli- wciiiiit i in- iti-i'ii ti'iv warm aud
ilt-iii toi tti.i luoutlii, Uio gardona ara
I't'ti intiii. li it| .it  rain,  'fill itQtiu
lOllOOIIOI Ml-.)" -.Uiiii fi S,,. I.:, forUW
Woilwaril "ti iln* i-i i>l .inly ou llm nuw
mallconlrarl  T B Nowoll'i in uin
Bravo! .1.1-..-.I t* (mu tlim ilraUnl by
n-nils already obla i  Tho lira vol
i-'.i.ni- n, nil,,., - Hm moil uokuIiio
i\|,i. liUliili*. 1)1,1 mil,,|- -l.tl*- Unit It
I. tin* II. llf-1   -till M<|   III,nl Um
I'.u nl,* t mi*ih niiiiii iiiiiiiii-i- it, iimkn
tim owiion "boi i a ma klnn." H win
materially lucroaw tlio u,M uroduaUon
ul iim country, *** ** L uulrwl i>y
I] III III li'l-  lllt'lllllllOIlt  till' lllllll.
INTO  WATEHY  OltAVEH,
TTt* ftraoai Dromid on thi uuiir
Wli'irl, Vlrliirlii ON HuniUy.
Ki i Utrrlb  druwului act Won I
I OUI   I  It
Kiln ini  I  M tl K M'i'ili. Will
i.ini Mt'iti-i.ii. uiiii Kdwanli' two mui.
.if**! uui- 111 ii** u, vara
nil "i,  - la)  uvi'tititf, timl
iiiu ti ■ boi it nn"- mill
ill,.ill il,.  i*o*l
Mtii.i. .*
l-icl
■
lilli Mat
i...i.  u|  Mui
i,i,.l,i   I..I.I..
.ut.I li Kti
j ifi.
.il il uli'i
.uni all iavn
\t ,' |i .1..
i  in -.* ti
..Ml!  TllO
..I.-I lul
I-
'  Mollis  iml  Lin.  llm
r Am rrutfrs■■!*!.
TlM WmikiIii ' i -I I -
art* Tramway *••>■** ■  t < -
•tiUbwI.  Tbr 1**.
intltlou ud all ili-
mil toeoNNwi  *' itt'ti.i'.
Tbo twlkr It Uii.   * ni   i'rl work
oa tbo tlmm ****
*hr* Khm* ui' .
lar •* tbo **>**\ i *:.< ii  i*
coawniMl, will I i  f-.i  tlf i*"i'l
****,**  Th* niai
trtelty will bo-* . lbe wire ll t-i
bip« not Hotel, imt t
fualltar with e:> *   .  .l( n ,m. it **.
■I least, luUreiti'*,*   it.. •   '-
******* h* caMnl t-ikultlluni. fou&il
Uat thti curr* i ■ t> ta i* ■ •-
turned upon ibf single lrawlilo», ur
Mali wire, won'
b-cary i-tr*. |ei.
tb»lewat«H»fi-'! ni' ibn
ll tmm Ibtl U>
iba-MittUMwii
Utrttr.ei.il H ll   i
power to tv tin
mUmIh-m thtp**• i
ell. Hr Ihr Mlti
Ue -** tniJ Mib
ral Kmit h*\ •
Uat Uo p
itou tt*m  ii'*
*m*Ab*\a UU'
p*k ******* .
bUsm-h wire -
■
-
*  (n.*.  '
nti im *
■
either la ***• •
looted IO,*** I
(re^bf oily Aatt.
******* Loadon ii.il Ihmhai '
ePttrA tiui lh-
*lKhpnt**Kr*
•opvlV uf tw*- t
fiwipaay'ietii*
"t**4** mitm* wi.-I
p***IWl tO Ur *
lUMtmlM, ui.
Am on* temAn
a*pp\y rt m**\
ttm* *********'
Ihf wife. Uer
Ue  pwwm •'
****** Host-
mm ****** i
arttl tw tm r
wlU Un aula -
ni m i
W....1 N"tt la-n.1
It 1- lliliittH'1 Hull  ll"   l*KlflO,  I', i  '
. II  : |||)  |t|  „41   WlliCll
I'.ill  Mti.l'...i,
i*. i'.,ii. ||  i-.tn Day i* ti)
ln| l* un il- 1,0.0,000111.» VAliiBblf
[mi-  mti i-.i, it.  ■ .. t. ,i in Ua
\i.inii*, .,( ibr farmer |'U'» by H
-. ni nt,i i,j id- tiroYluelal Kovernwenltu
Hitli  *c*
*  i
. ■ ■
:
risk H-.t. i,*f.
ll I*   .
li,. I,, who lu.  Ihi Imt' nl-*■■'* *" UlNh
.:
I tlie i'-i'llll-tii    i
uniit, umi kllllai n*b ladli
Im n.i< uuul it *  '
,-t tWO I I t'.' i  •  *
uid wlthoul t'.Mi'i la tb- ii
i .. i ■,  H .
a 'I -
■ !   '   l.lll   4
'  *,  ,.!.*  t'l
'
IVNtNNNhNkr,
Hoc win, whi. i  -
pm*-*
nrwUTheil
IllrtlM M ***
tmpiibHAtmu \
thm power hi-
irilh-H ir ult
MtNlm-clai'
lb«b-Nd|Me
lh»tnwrhUi
***** l<m».s
and ***** lb.
i»rkm * ******
tWtli ttt**, M<
'
O.tl iimi _| ll* Cluit
I.i.t, an *uA
<4 I" U*
■
■
-
b)  ...tt
I _t>ri Simpson lias
•A- adjacent to it the
largest salmon canner-
ics on tin* coast, and
from its nearness to the
scat fisheries it must
alsti become tin- headquarters nl the seal
fishing industry and
tin- large fleets therein
engaged, [thasback
nf it millions of acres
nt rich prairie land,
wli'nli in iinn- will be
peopled with ranchei
and farmers, who will
contribute to tin- build*
i nj4, up nl a large city.
PORT SIMPSON
Thr Cn in hit; Oity of tlm North Pmllli*. in Now on thn Mniltci
nml otfrn-N oim of thn B«mt SpnoulntloiiN of thn Day.
Fori Nlmpiou i '
.i ii ■ ,.|.iiiii,ii>' I.,in
S'HlU -I I'".I Hlll.UM.ll l.tl -, M.I, .,.
niti  |l| . i-.iH. i ..i, llif V.MI. IM, ill.
> t....i...iti.iii| l<i all n.a -i-
,|,..|,.'|.l   a II                      \   II    ||«l      lit-      Ill,      |
.i.lt.1 III III, Hi.llil
ll.l Illi.I It,  II,.
I
lli, St.nl, I',  .   •  ,
,    III   i, nl
'l  !■  ■*. lint ninl    I l.t- illi li
' .  t  Uul  ,  , t-l,
"I • ll" Hud   ■   Hi* ' ■■  i  ■  l I ■'  '
1*    * U-I.    '  ,.,   t'l'.**ll   li|>  IltilMll-.l.l   all|, | ,t||
\t iiiitin. i'.    !■    i i * ■  In.
-
•  I.  I<.nl Ilml  ul    V..Uiiii,.I  iml.
... .- i.i
\'  ' *  It ilim Hi .1 li iiiiUtiTl nl
Uiui I* i l| ■  i ,■  . . i  " *
■ i| Mm  II . I
milt a mh
'
■■
..lit
'■'
iltr -ii.ii)., |V.ii.Ii,t.ii
li.. .  .   |
■
■  -■ i*ii t..*.*- .
i.n,, I, ,
'  ••
• •..•ti.
Hit.'.lllll    *  ,
<-lll*|.«|lt
',
'
f
it.'  Iml  v.Ki.allj
■ ,.  .   U, ,1  l,Ittl  II  •
I  III.'   ll I.-I  Ill,|t.ll1«l,t
in.ii mul at.*..|nt. I) in.II.i. i,«*
.tit   In Ilim   I  i
i- Hint  I  iUi il  sl|| in
■ ||  ii
l* dl I'MHaiU I" lln*
■  ■
■
ni   Willi
■
■   •
I' * till .mi'l Iiii  M»|.
I.all.'    llll. '
I **,****,   I ,
,  ...  It,.   I., ll   - '
For Plan or Townsito, Prices, Etc., Call on
& POLLEY
COLUMBIA STREET
"  .
•  .
A few luts or a
•*• -H block or two
purchased now may
make the fortune of
the investor. Prices
are low and terms
easy, only one - lilth
cash being required,
and the balance mi
time without interest,
The owners "I the
townsitc arc among
tin- most responsible
and wealthiest citizens
of Victoria. They are
offering unly a limited
number ul tuts. First
comers gel first choice.
I Wll.l, .1.1.1, IIV l't 111,It-
AUCTION
THURSDAY, JULY 30TH,
ANNIE MIGHT SEMINARY,
TACOMA, IVAHIItNUTON.
BOARDING AND DAY SCHOOL
roR (tu. ts.
.il  ii it ■
■
Ml, SARAH L. WHITE,
ME AKIN S
GRILL ROOM
Ii now open to the public (or CHOPS
AND STEAKS  IrgUlh Style.
•H?.,.V;  VANCOUVER
•••
•
•••
uiiii
.iii
■a-riai tla >
aal b-laaat
waatlla, ual
nt tttam. 1*
amt**** Ul
InaM Uw
Mlwl..|ii
***m m ci.
■
rata-..-tt-.- a.
**m *p
rili
rt-OMattut
a**m*mt'
***** tm..
ataMVI*—MM.I
II
•1 .ttl -
n r**A.
ran alfi hi i Ika nal Im ,..•*
(nl Uaw aa.-
.lailn. al lai
■Ua ail r. - . . . . ■.
HI.  VlH-f. '  li.-a-rlll
IMIr'i" I'Mi Im ala.liil.tt.
I**'
***********
a* lit
•MHi
.rtnai
i   Ilia III
.t
tl   -=•
111   tlm.
r.t*ti'*h
AMsllkC
Honxum
ri mil. t
1.   Tat*
■
'
■
■
li nihil  '
-  »tH.|
t ****
■
1
■
11   .lltll   ***
***** m
.  4   yuu
1*1  Ifl  -'
^GIVING UP BUSINESS^.
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The must extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goodi all of the finest
quality. Thisisyoui npportunit)'. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will Ih- strictly C.i*h. unless otherwise arranged for. OlTt-r* for the stuck en bloc, with
fixtures will U- receive i. and satisfactory terms can Ik- arranged with responsible parties.
The Matter '^t
U, iimf' than even the
i|n.ilii\ of iln- material nf
which .t --*iii "i clothe, it
ut.ult-. iln- niii-ti important
consideration.  The finest
. Iniii li.ullj  ulllt niiitl In
llll- s|l.||ti- aa|  |||a- lli'.irt'|- is
ttiir-i- tliiii shoddy,
M. A. NcRAE
fguarantea .i I'erfect
I'ii. Homespun |iui to-
gciher l.i .i competent
tailor i- more elegant tli.ni
miililtiiil* braadeloth. Tint
immortal Shakespt .nv
"'/Vn Apparel
ii 11 l'i minims tht
Man," ***** H.ir.1 is
riijhi.  Thi-n-Cir*-  Ttli-r
M.A.McRae
laat,, .'. 'tll
a;..'   It,.lit
TO THE TRADE.
i H'K STOCK his In, n iitii. i impiirted dired frmn the manufacturers, ur buught for cash in
uur own market, and quotations Inr quantities will Ih made i*. I..-* a* any wholsesak- hmi-i
COPE & YOUNG.
I IRCrSON I1I.OCK. IIASTINi'.S STREET. YANVOfYKR.
1 m _■
HtSHI. U.
KlHrl .
*!*«*" In.
•mm********
**U9**t*.t
-aittatt
tw ta*.li*f
IAVI
IMil -I llatl.ltll,
u** **  ■
la If *** ,*,*■,
fllTW-ll:  1
antl|li.|.i.
raaalal. —a  ,ntlH  *'".' '
r.ltaa,  CMI*
Tlia.  aali*
a,a,lalH*f>i
llaa awa Wli.
latWllalUa"   '
tal tla* I. II"
t._*l,, aaa-JTai I
*•*,*** *
aaw mm, m* *
a** kal a ,1
larl.  Ill.lt- -t'l .arl„|..laa<al ata-ta.
Catttl llaa. a'
Mtt Kill  lit' I It-  .Intnl.  till  *:m
IIIM, M, I,   -.-•I...H, l.a n< ,ha
•ina. Unr t* -'--....idiaiai
tWB in rn latia
Tka M—«!■ -•  a * a-  Imia  III'I..
tram Um H.i •
tmtm**lllii.-i.ti Tt.. ...aim. Iml
"Mm" Mtttr-I laa .llll am Ita' I
la llltl  fi-  lilnli  lut  •
JaMlHS, .1  -  al.tllri.  "  '
OUafSWI. .-1 ' <-'il-r
SIW.. ***** 'I'" ."1 "1. "ll"  t'l   'I" ** ■
(Wat aMga. I am,
*******<<** •"■' ' '"'-I'll-r
lltt.SM»'t '.,  .1,. 1,1.1 nl.'
*kll_t ._!.- -.,i.," i.-i-ri. II,-
wMII.art.iai lata" .1-1. TI-.-..1
-axaMMMa.-.. Alaaka  a,t itanfalial,..
t**,*tm 1.1-> <-  it-
UaMM tar, aitt.lt ,11.,...,.., .1,1.
ItMaW. ,lt -Iii-ii  tl..  r.ntil it trar
- it. Ika
lli.t
PaaWU.
■ laata. Bllllt.
I   ' , '-■  - 1.|at|tt*a.
al-MlT.
t II  i tilarta.
- ||. M.I   tt.a ■ i   •    -   '  '"
1l.lt It., klia
ttalaltaaala  |r,-fcfc,i,
ll • ''  .
.  .
ll m-t*  .lairl,
tl  t.a.t>*Bai  I
< lil,  Ttr"f
■  -   .
.1 .,.,  |
■
.
.,
. a . '•  .  -
- - , t »  *t..,aw-Il,  am... I
.-.I ■-  tlllltl Ika I
. tM.t-l, . Btitil 1
. ,t| 1. k.al it|t mtt lira," ,*k Mil  ,111*11 I
llri.l. .t.r-ia It lai. alt.1.1lit,  U'ta ',«t I
l-l  t    Ihttha. laatart. lalal.ll. In tka
ahtp. thta4la*1ar*n .*• .Han I" Ika lariat*
•t.att ..It- mat t.. ill |.l,.»-t .tlhlh
Ikf rriht* •l.lf' ,.( Utt*  -
At..a.,.  ........I .I'-ltia.  Uaa  *****
.t,"«!l|.itl,r"1t.>l  Ikl,  taa»tt|l,i«  taM
twa .^...lllar-iwa r.f  r ,.,.«.   I-.I
1,1,1.1  a.W  a.t  Itta  l«|*f*f  kM..  a.1
• ■l.l.f., •...,. .lar. 'lit  «I1I  l"4«t  flalBf
Ihr-.11- ... ..
,ra,,.rla.a|a-rrl|ikk,a«la|*lkai tattl aallM.
II Hit, ahonlal U,* la»afl«.kl In  Ikf
fiil  r»„M  "Wt  tal*,!,.  ta.
Mainlna It lai rirajarll
a,. **tr .Itlt Ika tV|,-,Hr- aaa k',
I..ffrrt-r ,i*JI tlir1.kl|a*.** iMt t-ttttVll
at Tirana*
•••
a
1
.
.
a
*
•••
McPhi-t*  Bros..
:.|iiir*iig.M. k Boatbuildniii
BOATS FOR HIRE
| Bryonil Royil Cit < Pl-ining Mill.
Niw Wi.tmln.ltr.
COAL
COM X WOOD
.'    It |t a    , .    i
-. ,,.«, l. talitvl. Ift.
■■
t ...^..alaaMar
Oriaiata— ,!al Iki.'a'la MllM ll
JAS. E. WIZC
mi.i.
IS
(OATIIAM
Tin
DKICCISTS
lil
i nl IMIllA sl
M W
WB8TMINSTI K
T.J.TRAPP
JU FORTUNEFOR 35 CT3
C1D  "*"**"'' *"**" mm mm
\IK   '"f. I.rfla l-ita_l>a|lia.  aa
**lll| i   Im «dl  IUI a.
1*. .fit.  It ,a ,*+ a.ltt.al  -tf.'.*****
ky .l*tk.»!*.,-» t tai, altar- **.i.
Ma. It*. l-|lliiat. .11 Wa Ua. aaaa. It*,.
ia,.  Natata .aV eta ilw-t la Ih> a
witai.lt,hit, ..a i.r, ,. I.
laalbWi Tkal.. aatai. fkatwa
1*,, iia-i I, .tM laa lt.l-1 a|> 1. ml} If
•rtumtfi mm
Uaiihaii
nfluiiQiin
tr.-_*.,., IlltjIIMill
0*i'*»'i *» ,1 1  -* 9,**.* 1*4-**t,*
*m****,m,m.-m.
AUCTIONEER
Real
Itim imi ii ttlAVIIO or Illl NATIONAL CLUB
CONSULTATION OH IHr
Estate and toeral Agent M\y*m jjup 0f ^
1. D. BENNETT.
VWlCHittlH  ANO  KWEUR
Itmtatm****** m. *** **.***,,*****.
,    ...| I -   |
■^ititl^i-wi ****■*-•******
DARKSlli; UKLCN . 0).
HANKEH8
-*-*, '. -   , 1   |(1
ProfHTly in nil purl* of thr City| m\*o CHOICE    m*m***m*m*itm*jmmt»m ***.*******,,**rt...m**.*,* rmn	
!***•** t,m***mt**4.
rARMIHO LAMM.
-****.* p*U*t * imtHimu* ***u
' ' \H>*1***m*** ******i*
•   i
TIB COLUMBIA STREET
a*m*m*i**4t -^  tifc
' ***** lll'IMln * Ptt
**. *itmmrt pimemh
*
**h *tim*4t  tr***.
***  *ltr ■
*******  His, l.t.
t  it
I ....aC.-*aaII•
mm. iaaMIMb.alaM.la, .tm, taitm. ....... wT-. .....
a ftHft, am It mat. mum* l.a ..,,a a,^...  »rt» „,
*f.»lllwl,l1a*fflai«)..B.r ...... |,..„|„
II EJCEnillll IIRSHI    OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS =-'-. _., __ w
,    ,,.wi,..1..-.,».-...      R°yal Clty Market
**** J. REICHI
'
tlMltYil   *******  ****
pet at**-, ljp*r*9r*\la*'  *\f
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
d$* 7&9s^mmrsr, | p. o. Mux 207
,. a r1,«t rt.,, , '
Vancouver, ll C.   msfrrrmuvnT
. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
rnoNt it..nb., tmmnMt....
Meats
Itrr-W mm,** a, a*. «ni aal,  a.
*m*mt* |famna_ u_it m I* lanaa la naaaa
'iMtifaM m*,'.*. 1-MI...I iitilaal a.
■aitaaai
ftaMMl iMMl Ma
Klri^att aa lma*m. a»-a.lala. la J, Han.
■Kama, lawaaaaaL IM*arf a* l*«l_A
-•r-, aa lla fMBrt._.ttlt.
>mat,a*t*m
...  Bl  . ■'  I .1  ',.!.,  .  |  ,,,,
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELECTRIC TRAHW'Y
ROUTE
tii- k  ii  ^i-i    i\ i  •. i-
v It  11'WlP. tmt t*
'!* I*.**, mtdtr- pm **** t
• •i.
HENRY V. EOMONDS. -n?-   iiiliMiiuiiiaW :•■:.-;.......-..■ ,-- -..-  ..   ...  .- :.~   a.,.  ,.;;■ j^.
h
l'lili  lal'LIHII'Lllt  M'Ltf  WUKTMINNTKIi,  lllil'l'ISH  1'01,1'I.IIIIA, lVI,|iM-'.Sli.W  Itlt'liMMI .U'l.Y
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [(J§ ^ fc [Jq
Am nut KiilllltL 'ml "I bUStaOBS mil' mi'UiHIV nil' ul
CiinI, imt im* offiorlita un miiii'i'ly now olonu Nlmili
Ot Dry Goods, OiU'potl, oto., at lowoi' pi'looa Uiiiii
'J'iiosi. ti*-mt, ,'iiiii'i' in Wostminstor or Vouoouvot'
Wlm iii'i' iiilv.'itishii', oloslnK'OUtSdlOSi Don't 1,»
l'lilit'i, iii. It's int-i'i'lv nu ttilvfit iniiii', ilii,l|.,i' on Until'
I'u i ■ i, Our Su I utility Bni'Kniti Dny Ih ,. Iiiiiiii tliln iii-
thu Unu mi illl goods, Siimnii'i' liilirii'N iiiiiilii-.liliiu ii
To ili'iii mul iintlii- room lor Full QoiiiIh to iirrlvt'.
THE LEADING DRY GOODS HOUSE, Now WtintuiiiiHtur* B. U.
NKWS OF TIIK CITY. *wmaanmboy.
It   > ttl'   (a'aallllllltB   U..III., tl tl.U   Wlllfll   Ut.
How AtlvcrllBatiiai ait. Laaltia. attatl tlaa latla.ral laaliitltal
Wall l'ai.a i.
LOCAL  llltllVlillii
Ht'iil lislnlii lirnki'i'ti
liisiii'iumtt, liivt'stiiumt.
""' I'lmiiiiissiiui Annuls
IM ml.I Mill \ HTltlim*
HOUSES TO RENT
A.anl, tin lli,. N.llion.il
11"- Ai.ur.nco t'.t  t.i
Iti-i.iiiil, ...... i,„ ni,, „
mti J  l.t,i,n  B.r.1
V.iiiH Door. ,t, , ti,
I   *   *   *   *   *
a    a    a    a    a    a
. "I-I
75 CTS. TO $5.0q
For tl.iu.i IllVusOuOUtS I'.11 In
F.I.C01JI'
Real
Estate
Brokers
AgOUtS (JiU'i'ii- llisiifiiiii'i' Co.
i
' nu   tin.
-
1*1 ,
■
-
■
■
ral   III   ll*.  11- |i
Mi  )  I.  II
.... I.- '
'
-   '
■
'tin -'
I t  ■■•
•llll lltll
ru  Haak,    lr»i llun 1
I - -a  I,   ,  . -  -   .ttaaBatliii
I.M II.. 1 *
ta.aH.tt  .'I ...
I
||
" II    ' '.
V
it
s
-
11
I. F. BEGGS
LL known
il niii JOHN DOTY
. "LACK :il|,K
in:*m&
J. E. PHILLIPS
Clothier ami Hatter
' '    -<-i.i Hi t "t'l""*'1" '''■'■ "''■''''lUa .uii JIU^^
GENERAL fijjgj
T. OVENS
i  I a.f bt*,  fVl.ll   II'
MACHINIST
,. K..|.„iii.,i
II  -IN" I,Mil  '.
f Gor. Clarkson and McKenzie Sis. f I  ■■■-■
*'•==£.■.-a^ss-i Mb liiSiSi&t
III'  ill I 1  KNilVA'N
I'l I !-,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTS
HKKIW,
11n|;-ll.|i-  anal . Unit l:  I'lMlv..
COMPANY (Ltd.)
■ - • '-i Engineers and Mill Supplies
niMiiic nnnnii
li
Mn. Sill ami Lease Pupil. Collect Beats, Male Lu
,
Wt.tialaitat at QatlalraaM
.
- II,
LUNCH COUNTER
* • i- t:
0|MTH  Dl, 411.1  N'fclat
lii> Ci'i'iiiit uiui I'liiits in
tlli-il*  Si-iisnii.
FOSTLBI CO.. Proprttaors.
W, E. FALES.
THE UNDERTAKER
-ft-U-U
OODGE WOOD SPLIT PULLEYS
O. P. ST. JOHN. Kanager,
:. I I'
OFFICES
BUSHBY BLOCK, WESIMINSIER    41 GOVtRNMENT Sl„ VICltli
M*sm».
MM aid Hois F-rnisblngs
■
I'I.KjiOKAL
■
8
qal City Restaeranl
I.ITII
-:■ \|..l|l
NOR
Chance
Specu
lat ion
WEINVIli
IIIK PUBLIC
*
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry,   !
1**1.1 •
1.1,ta
-  ll   1
"TttQQI>& At PQLLEY
l IBRARY BUILDING. COLUHBUf
FRANK'S |,
■
ii.
GENDRUH B1GVUI.ES ™f
Sl-iioi: Mrs
Mil AND SEE IHEM.
COLUMBIA
H.H. LENNIE& CO,
AOI.NTS.
i Campbell & ft
J HARDWARE
.  m. ^ m* ^*T £.^. '
Fllillt*. Oil., f, ... I.. , I  1.11,1 tilna.Wn,,'.
COLUMBIA STRXET FOUNDRY
SOMETHING NEW! R£ID AKC CURRIE W
■Mite
II. MUR ILY k. CO.
...i-li, at
■
CIIV 1 .Lt-fc COURT
n.en.
BOORS. STATIONERY.
;;» ...I. Ht ( .  *l.l I I
W. J. KING
IrlttXl
;■ -, I   a  .   I  ,    .111.
Campbell & Doherty
I  uw l  llll  \  IIW  LINKS "I  HAI
I . "1 l-l  n.tl.i '  ,
NEW GOOBl
! CONSTANTLY  ARRIVING   Si
I
• iml I" i " ■■■'■■I -'■-I. ■■'' IO" Kl li\ nt llf I' f '  .Jl
.till MI-IMIS-I, li
ll'
K-   ■'   •    '          ■ 5K
A K V,         ..fin .ill liil B
• ..„l|..;,t  M                              ' I' ' '  '  '  i*   £
i ■* *
a, .fft I  III* m !..••• "t llltl. l«>. «... •><> • "• "
CHOICE CENTRAL PROPERTY |
Wl* Illlt.  I III* luu;. a.
•tt it, I, ,it Silt i-i ilim-.
t'l*.. I... .I.ti-. li I mnt
IIiiiiii..ml. i.l tin . ily
DAVIDSON BROS.
ON  EASY TKHML-.
1 fatal., la 11. faille
., tta ta.ll.111.11...
I
i
H
©
9
*
■
■
RAND BROS. FARMING HACHI
■
N.tltliv nml Styliait Hnil,'
I fr.. , I  fit rrr |
l't it a . iinn Iii '"tin },<■■- Lot. Tritit.. mil-
Ill iril i niii. Iinlnnri' II. I..' am.I I* month*.
nl H prr rrnl.
RAND BROS
Real Estate Brokers
I'liiiitnliin Of
M'iwt*nt
Smnlors
BlIiiliT
Stationary iml
y
Farm
Sulky Plough
Kiigiiitw
Walking Plough
Buihtrs. i'l'.
Hi. I'ttrb
Ploughihani
Spring Tooth
Harrows
Lots nf
Extra
Disk .mil
I'ii'i.'ii For
linn Huron
Mtnii'i
I'liiiiiiini'tl
HilHl.T.rt'
Hulls ami
On Ii.i ml
1<*4i>», ILmI*. I
E. BRENCHLEY & CO.
DOUGLASSTREt"
WISIMIIISW'"

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354150/manifest

Comment

Related Items