BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 6, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354141.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354141.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354141-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354141-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354141-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354141-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354141-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354141-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354141-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354141.ris

Full Text

 ixikiti UM.".
W. J. WALKER & CO.
iiittiiBrotiii-nuaitaia *n»
,i,i,,ihii cm tt,  SIB amaiatiti.
W. J. WALKER & CO.
REAL UTITI IROKEM
NEW WESTMINSTER, B. C.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
SI M III.II IU"
NKW  WKS'I'MINSTI.H.  IIIUTISII  i'Ol.l M lil A.  1'ltlHW  MORNING,  FI'.ltltl'A.IY II,  1801.
Wli. BUllalE I CO., PROPRIETORS
3ast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
l ATI.I) AND COMMANDING AN EXCELLENT VIEW
l koM $6o TO $ioo, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
I. T. MACKINTOSH & Co
.MAI. Ill.tn K    NKW WI.SI'MINS'II-K. ll, C
|00§T« ^AfLE
Land Snrveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
km .im i i»n. i tun -i i mi is., is tu. ii-i.i .-"in- i"i
|S>> s.„,. •»*»*  J»(| ,.,.,„,,.._,. , ii.i.in,..I i
LENNIE & UPPERiDftucciSTS
Real Estate
nrnts** .
..uaatt * t>.
FOB ■.i.Bii.lu I1tii.iinifi1.il. Uii-aln.il. llii.
rttjr, Hs.uii. Wcattnluitai  -\< rttatuu
..mt  U,|..,Mllilll1  lilt  E  Hi
rOB I.U.'  I.i.iiia.n*  <'....,i.,i..i.i..  .\|. ni
a...l.iii.«i.'....-i.....l.alltiit
""'"' LENNIE & UPPER
Ml 01 I** n . Near 0afmaMe«
llTl.i.i ,„iai l*t,.|Bi.y altii l.annh A ' ll-'
HORHEK.
I y. \i ..ll I \M> IIUIVKIW
ll...  flit* at  Km, 1*1,    Im  .air al
Pi.. •
DRUCS
PERFUMES
Toilet Artlclea, etc.
Macpherson
& Thomson
....M.i"«i.. if"' r.,.t.,|,„^ri »7
.. ,, - SH.Ill llf.l.l. AI-l'KSIlANrK.   11,,-li.t
1 ll irilaa-t  I ' Ill
ihaveiim|ii',iy In all plrts    u,.,,,:s ,-....
.,,!• C«ly .mil D' I  ' ii tmiiiiiiiii ■
lAllMS i-..|"  ...i -.ml Un
it u-n i - -
SOUTH  WEST-  ti-ciaaBT aaa Lire
INSTER .mil tOIW iini" '
> 1-2 acres to 2 t-2  ..bibe
. tn First  Addition to
itlll Wi'.loiiliali'1'a
1NVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
toons. lURNER-OAMBLE.NrwW.-atmliiBtri-.B.C.
 iBUlTISH LION
•„'„  MAINLAND,
■ -••;."  liiKSin i.kk.
-...-„., ,., taa.    ■ ****** ■■' .""" "'*'
I It It IIK.i_*BaMB*|.il-.iI*a k| .• a ••
|M.TIETJEN,IVlanufqturer '"..Tit*».'C.-itV-.il'ir *'
.S.CTJRTIS <3z CO.
ax M. |t/|OWAT
&, CO.,
Real Estate
Sxclsoxo.
e
ill
is,
71 I  C   .,    -   itr,. I
A FINE LIST
or cr SUBURBAN
t'ltOHERTY lor SALE
■
,\ Specially.  Thi* propert) ml! Dnubta in Valua
in ,hi- tit-vi So .lays
Snapa ia Iiu;-iio«,ti • •>!
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
•us.in,-,in nn, i—' i-is .lit.tt
S lll.aS E| 1 —i MS- ,
• lll/l S- IS-1 I.U- I ■
Ml II ll- I" ML.*. I  IMt i'l IH  ' i i—  I-*" HIS'I
tt.
r>iS-*'SW'
%ViWlVi
DRUGGISTS
i. T. READ & Co.
E.H.PORT&CO.
Ha.-rr,-»»r. to F. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AN-
MANUFACTUREP-S* AG.1* ■**
EVEN TIIK KAIIII.A1.S
M-a-MM  ara  too lliituli  to
Ttil.'i'itt..  Hti< uiliat
Avaliuff.
AB   UHADUUUH8   BUCiJKBBflR
Ttm l)t,k. uf Norfolk Prutaita Aicamat
tli,- (luva iiuui-iu'b Attituda on
Qladatona'a Bill.
RUSSIA 0PFHEB81NQ TIIK JIWS
Tim Khedive A U vim a a Britiah Wli*
lary Eii».dilion to Beopoo
th*. Boudan.
Tin- -a ml hi Blurt of Soflallit Avfllni
f.tt llrnliiiiili'B aa-ai truiti Nnriliauiiiiun
hiiiruu.i.t in i* I, aii'iainii itiiniii Hi..
tu nu of Liberal leaden wlm wiih tu
prtatrvt tht ptrtf ti muflt a* potBtblt
iraa aov appttraaae of *f..i|.atiij wiih
Aill*til v|i>a. ,Nifllu| itim* lint ."in
lUltiil tlif n .(-t t nf Hit* Sa-lillaU, Wlm
Ur,*.  upon 1,1m Ka In* Iiu**-*!  t» uaa lit*
iwifiitiiiii* pritelpln Itr ptraontl gain;
however, n ta reared tiiat in. tetaf la
rtta -it all will Jit rati from, alitmuih It
mn net itdttftr. Ita etaMM ol l.ll*-
ni .I,,,... S'lirtliBttitit'iii ittiMTila,
ali|..,«|li Itasllral, an* thmuutbly
tlrin.li. iml tin) rrfinl Airline e» an
Ititt-rii.i* t aul. i." gtaalM latent! ll
linit.li affair*  The Ubtnlfou win I-*
I ,,  ■  Min.iit-i.i. n*i|itilir iii.-*miim*
.  .. • . * ... i . Miinr *•( Niirili*
I'iiI.i .i.. ltd ai." »tll. i» I* •*lt***l**.l.
tattle  ******  wlii.li  l.tbrtita  of  [ir..'
buuural r*'ll|i'.ii. ><>n\,ii » itonlpd to
Itred lamb MlMltM lUtdl Ilka Mi
It, r%. ,.i, ii,.' ||. .un It iV |.laili.riu, In**
..i.. it..«ini lit* rttdlteei la lanorl
ra(,.tm* In »iiltta|i' ami Imuri si( latmr
idvoreled l>> tin* laitwrat iiii)
IB RtortN ma nvOAN
I  lllllll In* ...Mi*.!**.!
lull  I,. ■, *  i. urt■ m«i.t Uh  ai*-i..m
'*U.riw, with A  flaw of
I in.i.  with ilia Boadaa ami
■  ttal .a*' deaa_4*
ii.. ;«tr.t reportl frs.ni
Smk in*  it*that I   rtritl u.**MaLiH't
■ ■<- rtltii hm. and
U.a'  ■  * a etreJU ta |M0tate a ItM toi
Itaaeltat tTBiatti  llii laid t hat Mtnr «sf
B ih* Matlttt amy era
.-  itotl  lh**  < 'til,' i  •,retlti|
rhltdnttta  "Hin* Hi**w In AraUati
. Rid **A tialBr
lllllll* -4iantuu*»*
t    , . ..   OtttHlf I  haa
• ■ UBi lM"Hlh lha  IStttUliiaaa
Miitt'ift la U»ii*l*.n. fur tka raaakw of
a  "nam aaa.tii.t *A tarrlhsn ttotr la*
i.   li li..lliaad alke>4Uitia
. uaM.'Mt.a l-vsriiKiu**** !•"*
niatati
s nt tar rt"*it
i Blwti Ifkrn —tar of Ptrtlt*
airt.1 aaul iod it that  I'araalt aad Mr*
■ i.ta it, fa*** «if llilkiei
atitl Iil1l*iti aruel*! la* twistbliad a* t»est*l
hj alt lrt*h i*rt*-»
\uarsit a* rtmtai
IV lltiha ul  Norfolh.  hr*4  <•'  lha
uni Iheaan t etlmlk'taat*. tf Ka«it*h
< aula* in ihr li*.t..|.*n lite**
I ■*,'*  *i tl.r attttDde »f tba
i. idnattt Mil tore*
' *  i.t«aj>.irt|  li'tinati < III
iitt.ni Mr..at ria.tiani..st
A ra|aiH l»roi***eat ln*-%ai*rs'ial rlr*
rlra ibal I1.HI t.i* (T.shlNtrUlharH«r*
latirsasif ailralr*
nn  i i*ai -■  a: . *s i*
ThatVtairal I'thm trill tattiaaeh-
Mri|,ttr.,.,.l ii nan**,i..»fl.-n lUroa-
Utrl am, Ita ******* *A rtaMtrtl
*****  , * tdtlaed 1st tba
Tlatr* MH 1st aalaar rtta*.
UDOtnt ant a i«
la aa lairttir* tsatay. tl-wtat Mitre.
.1 l,..*i*|aei.ifltaArfettlfcr Kaeabllr.
.,,-.. M ,i ... M,*rti la l-  in llstaaata
tit- * is*l ia a |a».lb*> I*- ft'terd «llb
hi*raedWattiiT t>st*kt*t lUarathaofll*
•at af thr KrfalMk I'l Matrh Ttd.
B.ii. i* a BtTU M IB
Jatar*>  H.  ItotlT"  fraMtr *h**A  It
9*4%
till  II \<<]\s-
fHUDwrn imp riBT MERcming
01 M.rt iWTMINtN .
--  rtaatl oall ** •* ami eiaa.ua .al ait*am*r
•wi, ..) Kiiti.tl. .laitr.-* Pleiltea
no Aim i mi LARown nnoimiKKi **t locm in tm am  i».
Ill.s-I I1.,.|..I\.. I'AIVPl \M-sill*. «l  |t|i. lu. lit  t , UA
ll'iN hi ill |t | MtA-IM  \ \1.1l II
tii *h**r*  tn* .**ai < I **** 4**rpt*m  ***** Ta
■  i **** , nt-*
'
_ Mfii\n ^\|(,. unii.'«- m--k KEtt'WMTMIwnBI
(I. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
I_ATHA."M
E8TATE
I"' SB. O.flwp I B»il.i"» lat,. ,i,,ii,.l«llr «.Ib,IkI th. Trtnt-
.„ anil r.» IBre.|B Bat ptor^tl, Trill ,t Hit ,Bt.|t*,l I" It**
mirtu  *>m». Int-*«0 a l.t. llOtiiti. btl S. S. B* 11 m**
615 FRONT ST., WESTMINSTER
r***.
iii uni in .. •>•»•
1,1..is ut-.  Ill Ihlt.
H.G.ROSS&CO.
Colamlilit St.. Nrtr Wr.tmln.trr. B.C.
riRE. LITE
A.D
MARINE
mmm.
tmrnt* t*t  **•*—• > I 'I- I****
• 11.1* **,  %*•* t*t*
Ia******* mm*  l-**,r***\t***  t*t*
Ititia*" St. m] Ami-tim-art
" '., Iltttr- ,„,,
0O7 COLUMBIA STREET
New Westminster. B. C.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
^ANYTHING AND
SeVEWTHWO!!
laaatlaUfa »**ai«'f*M--I** *
•   •  ..Ma|a.aiaa«>l'.yiap*t.i
.  irt.nwiallarifalaaataaiat.*   t*mkmt*tt *********tv*.paai
,,, ..ri,-,*ailii^la*ai*a*aeiviaea«j
Baattea |ana»<*e*t*)arttttl(ta ***
r-    ' * trritlrii art|K".a* .ffa*ar.ra
lo homa offitet
tt*-****■** H*i <4<Ayt*tprit*r*h*t Mia.ata.aa *a*le
Cable Ad'trea*  ^BOSS*
A.B.C. CiKle
i ib*-l*i*.*inre aad«ato*aof
Ihr na.*»l pn^llaral rlllieaa of tawkw.
llr ea* ,i a nil* af *** trar* nf atra
Waldareee't ttninir*
ItMUti  IVtaeait  ' -Ureteetat*
ll-M-tal atd  Atd-tVeaiaHlei^aial It*
Wiitkh ba* bran  a(-poialed by  the
lUtHl  !., **utmmA Ci«i*t  WaMrlaaa I*
Chief '4 ****** nf Ita (toman amt A
i . * itttfeat Atiicia i.*nn»r baa
bare t<iia**l at llaatlmrf wllh a rapiiel
wnaa iftls ISONBBT.
la lha llrHi.iaa Ma? Ctanralh^ Voo
r*pl|lrit  In a oeaalk*, BtWI Ita
oenlnltrat a»,M la- f..|  Ibr  ft***m*n
cohiiit InJttwih^raHro Atitsaa )r«i ..I
j lital  Tta' hawallnr ***** k* baltat-d
] |itfll#ar*ll»Mr1oatreMltaatWrtlt*«*ti
trflhll rt|*Mlaia»ttl **!*** **U4m aMa-
dnaWa lha iwVwtt. eo»tillb*r^y  tihlrb
•**\A .-iUit.lt *****  Ita Ibrtatmarnl
,-'rtt.»..ia'tii and etiisMaara  Hair
U i.t  Tt.,  iratli*!  laadai. ta**i|ad
,t  ..-uliliaril  *sii.(«.rt nt
, -.. Huiaffeai Aferblef
aad lliwi'fi't. lra*lrr* »f tb* t.sta-ral
Cril.nt*|.i«**I'MtTlra,ar«l  Ut*** la
*  s|* alat**hairi.t  *4  llamas,
rnhttlal  ttttttpttm  la  HoaihtiMirro
AMM
• *•*..  v nrtnta.
Hiati*  IVM-iirr-   lr  ir(.ljli,f  l«
in iMf-HM irtv**rnl«*il  bt  a *lr|rtalb»t»
fiian Mt toCTrilpelle, ri4haa*"rlt*rf !«•-
tnlfi k la |r|irrapnttd lo hair utA Ihal
tafttUfHt w rraamt f«r hi* lafraits*
« t("in t'lM ri|*rr*«ton lithlaikaa
•*r> loihltr alfalfa Mr Wat ..^Hamt In
Iht* nplnbi.*. «lieti hr ohanal lb*'tt-
li-mtit* whl«n ai-rr l*ln| laa-l* ttt A*A*t
er\ .,ii||1. r* !*• NN ibr hm fnetdalbwi
itt tiifiirtaiaii Kmpiie
.   i-|   IT  l'1-.ltl T
ItiBiti  L'tairi  \  llrnftal  I'-os-t
Altird Vim Vhlklfm  n.,irf*1*  UMtl
WaMrr*aa •• . hief nf Ihr icnrral  tlalf
lla hat hrm a atrmt-ei of Ibr ita* and
I haartahlihaillitatt rofolalWt
CANADIAN  NEWS
BuaitaajiJU Jit .aaiilalluua
WlKMirttO. Mai.., Ki'l'iiituy '< Till
runnii'tllliiiiK In llii' Maiiltiilin turlliift Iwn*
*tn'il, wiiiiliopaotdTur.iiisy.nn- narrow*
ln| tluwn. *Jt lift rlnlfBt'iilrn-il ooi) loai
rt'itialii In tin* iraml ebllleO|i co&ten.
Tiuii urr Flavrlli, i.t l.linliay, rurliiiii-
ami lltntoai nf W «iiiili»'i. ntnl itrmil ol
t'aliiary. TbtH rink* ,.l*i> <.tT for ilia
*-ii ii t.iiiii.r.i.w.
Tlltux IKDIOIO ■ Alt*
ToitoxTo, Keliruary a.—A Waililnituii
dl*|taU'li liy* llu-ri, la aiitnlaiiUal truth
In tin* ilalrttiniit lint Sri-ri'tar) Wltiduiii.
had Im Iliad a faw .i.u. lOBief, would
havi' litmil an nrdur f.irl>i.ltliii|f Ooniu*
in .it,-! ..1- fi.'Ui -ii.i ■•: BerehindlaU in
laiiailltn lM.rli fur tnoiporlttloo In
u.inl in tin. i'ii,!--ii sin.-. 11,.-..rii.-r, it
I* «alit, wa* lo itt'i'i) I'ltlv in il,*- -a-'aliua*
■if rar* with Imliilwl HifrtiiliitllMi, ami ll.
obHct waa to prrvf iii iBportttloo l.iii>
Hn* t'liltrtt Suit's i.t h«bIi fr.ira .li|.n,,
China  and  An*Italia.  <m  t|„-  IVH)>
i.iiii. and ft..in Km..i" ni ii . l.ii-i
i imi.in- i-.i, oAinoo.
AlHONOVTi Krlirmr)  .1  -K.  Ii  Har-
nar.l, Botan MnTitiei M Wall am)
QtOffl Frritiiaiii att* iptAaa of aa
t-rsilialtln raadldatei (or t mrti**-* .li-in. i
i U iillli- ms
WimnfM, Kaltruary I -—Tlm KM af
Wilfrrd laitirlrr arrlvwl talt ***** BOn
i.u.  lla wilt ratlin, in Hoalntl to*
BAtfOV atld Itlltal blBta-tf |taiiiiili>-nt!T
at St. I.i wr.* tn-* Halt vtart be will
lltakr hit li, |.l.|'Hit. r* till tlm rat.l|<al|.i
I* otrr.
Alttl IfTA * . IMUliaila
tii.tiAHv, Irbrnary 5.—.N. I-'. Matin
M |* fur Altirla bUtllttd] aiiiiiiiiiiii-d
hitnirlf at a i-andldai** fM H.r Doalalea
llnuta at ilia nait tltetlot  ntimt ett*
ill.lalri Btaiitn, of  air  Minn  Rtllll nf
i a',|ati ami I'ratik OUvtl *>f BdtMtrat
wm in tOAia
m Jam, S. ll.. Krtirtia.i I > at,.-
wi„. ,,|.[..«,i Halt.. l.H*ral. at » •
-l--.lU.li am] aat dafaalrd ba* bran rr-
tmmltiaird lit Cartion tlouni) Cbtaarvt'
in*.   Uat  Mr  Imtrr Will ta ontaiard
ill Kl* # .1 nlllit) I') In)  Ih.ltnHIr
Lea la Wary.
IL. al. tabtuarj \   Tlir |-.,|a.4ertlha*
lo tialia in oOlclal raatunui.t'•-
Iran, b i.i»h..j.i a* lu th**  alllludr  il,« »
ara lo aiiyat' inward* ibr RtptUb
An laportutl Blrtba
C_NMfr,  I'Vbrutn  I  -1  |tttnl
airikr of sJos-k lilurert t* b  MVtreti
rlrtt coal  |all  IR  Cttalff  *•  *A\*  **,*
plekt ii nt iittk*r* ara ptrdli * ail dork
To B* Oourt M.'tt.ivi
UM "**. Frhmirr  I -Tb* Utttfl*
t... 11 bat ..'.ni a murt - ■ ■ •■ i*> tm*
irtir ,.b i.tttda ear*hi|. tratr lyini In
lbs- lilftatfnf OtKtrtO i* Mi.t.tl) tUl
lOtfl ii..,.r|n.t» iitni'-i '"t i'ii'   . *
nun in tt- rtettt i'i"'.ii",itt Bote
rn-,' In ihal i-itr Ttal Ittllat Vaitt.
an i.i*urrwtis*ari traitor, btl ■•*ai**d
ft**w Mforte atdle ttambt t» hai** maito
hi* way lo Kailand.
TOO lltisrt for lha ftuaataiia
*.t hmjMBI *•" MtBI] • -Uat-
•lam m iVntral A*la aia.Utaai,.iin« ttal
Jf-aa tin riprlltd fl** Ibel rrtt.ni TV
Mle I'trirtt hr lb*- tkaiand i* tbal ihr
Jetrtuoiwiitiia lttit.ui.* lu trad*- and
ara aiaiautBtltit*1" Ibr Uafllr s.f tm* A*l>
eiir mirwt* ti ll WtafBl thai
tired unb'r fur tbr Pit..il»i.sn «*f tb*. JtWI
trill ta Itttiad. If Ibdrrd tl  tie*  tut  al*
raady taet trnt -tuleili bt thr dart
fttbrt-eealailta* tn iVniral A* a
taidoii ud tta Hoi Polloi.
I'aaie,  yVbroary  S-r*ardoa.  tta
•llinatltt. 1*  <rrtt iMtfiatl at ita ihil Wit too ttat be a-iotd «**ani It rapt
dtft'll- -' aaiulilalrd  *****
Is* Baal liar .4.jr,li.+. .*t |_t lis..art.
wrnt   T.i I >rtilMli*l «b*. IntanWanl
hlB, **ai4ttu italaird thai ta tmald
naiat rMiiaat ti. Msdlft ibr (day. thai
ai It hai bran *si|t|tr*r**rai it, part* br
****** ** ita nr\1 la-*l ihiai by Harder*
Itf li ia 1****** Tta or-iitae* tdi). br
drrlaiad. aouM to..iar«4 at ih#l.y<**.«•.
U*nd.WI. tlbdrl tbr  I |r Itfrrarltt  lt|  IV
•■ariiii  itr ii, o raaaw it taBett  »m*
Ita |sKr|tlb<a ****** kr *l*»t fair
T *i<- maA Sttirlente.
Vtktaa. tVbraary *  Thr <**mAk** at
-WerV^aaiiV**.-.^':
th- etti.h*r..a M*>t*aMl In h**W In tot***of
tbr llnhfiria* Mintttrt *A imaBrr**.
flaroa*a Tha ttn^rt* |»t...t»i bew-
atar. la drlema wf Ita |adb»* **d taM
Ihrlr (rtobralbsO
rmrtb t<* *•* *  -
Vltlta, PrbfaetJ I M IMttpliea
ihal Ita raalfnaltoa if Mr Uaaa)aa*U
late Aatlilaa Mini*t#-i id Piaaara, aaa
ramtolW nrraaaitr 1" ***itr Ibr *ui.(«-l1
nt tbr t.ibrrat* lo I nont Taifn f*.1..tr
!*..»« y. Xkry tam« tonlito la ikr itotman
-iMtiaiiiar .*f Tiaatttr
reaula WroUbrd **• |- tt*t
HtrraiA X. v. Tmmrmn  *  fh*
cltll daBetr stall .*f Mr* Miib Par****
To(p|*rr. *ta»trt|*r imIb-Ki
a||t..t   -%-^a|a'Hnlr»».tr*tl   nt   IVI***
Mitllii nf Ihlirll} t'l tii*- ttftai m
Nttlhl Itlrtil it it* -mi-trtir i**eri
I,,,, late]   M». I'.i-i-. su irr***4ed
I*. t"t<ai.*latl Jul! b) BMlta a* il
»a*lb*Mi|hl thaaa* a -tt -
l.a'1 • .i»mlU«*sl b*to M '« HaNato. atol
«br aanla|l«.««.laan*r* Mt* If
l»f i* |rat|f|ln| t.Al lb- .H41 lamb I*
11 bt* bran |t*ro tmUtl*. 1* ****** .* »,•'■'
<aiif ihr larbiui .n* ;• al Itanttiltt'
ittin In Tntimlo Jail. ai«l  I-
rv.aaluite.4 in a atannrr u* lltlblrti ami
hnBlllUIr h*<   ll trill br r-aMiliqiar-d I"
■Btl*B
Balar-natnt ■aaataa-
Tha Aawalelton Kiailtall l bib  ..1  $*•
nal*»" ba*r *ai,l  an nrstor  IBB)  **•" •
binslattnr atttrt ru|i. ahtob aill  B  pBl
H|.andrnalr*l*sd t«*t Hurli.«r tlrr ba-tMil
arawm.  Thr tttp aill I* •■(*n  fn« nm*
\*Mth*n !•• ail Ibr  ban *
riatl in Ihr Pnitinra. anil Ita > hii. «.»v
nlnl Ibr atlHIll "1'br limr* aill to-
t*m*- ftiatraant nf Ihr haiwl*"***' tn»|»ht.
Tbr trlnnrt *lll he  Waiolml  tu  *t*rm\**
at.) • l.tlknifa thai ***** 1-  -•
nlhrr rtob, and Will hair lo  •bna  tbrr
an ibta in main it  Tbr^ Mtreedi
It.aatdathr rt|trn*r »t thr run ba* to*>n
****** tm-tit Ihr »<*r* bant* nf Ibr llif.
S||| 0WARLG8 TUPPER
Fruvly  Ex)iraaaua  Ilia  O^luiou  on
Ht,ti_iiocity and Sabring
ilea Mattara
MAtMOtsAUj WILL RISK iu.rur
On tho Vital Iaaua uf U... itriattd
Itm i|,Mti ity Batwauii Oatiadn
nnd tha Btataa
MEXICO  READY  TO  REVOLT
IV.-i.l'in  Diai  Acta Without  P..*
t -.i'lit in CouaultinK Statn
Qov-arnura.
Nrw Yuita, Kabrutry ** -Nil I barki
Tapper. Ill|b OwantBdatn lot Ctttda
4i»l **n Doaild Snllba inind inday on
ih,- .iiaiiir-i Tniitt.iir.  In an inlmn-a
Tapper laid, In refirence tadbptlctai
In the raomlag papen hnn niuwa in
reftnt to the propMtl ol ihr l-..wiiih,ii
i.iii.n.i, ttotbeUtllad BtatM l«r a
rs'. i|ir.». in trs-at), that tin- aillrli* taa*
HT urate.   In hla iiltln Inn, 'b** preptBld
trrat> l« (ar mnn* eenpfabaulira, Man
at>|.!.< alii.", and in wary wav brtier
■ ..i.-s to ihi* I.-..I* nf taiib roaatrtae
tiiin any im-vlmi* traaiy of a
Ukr i.ainrs'. Ttara i* tethlai aattad B)
. ii,,.i.i .tin doee imi iniii it* aqalnlaat
In t.r.iif.11 lay lln' I'lill. il NUttU  itritl.tr
do tbi i i.ii.Hi Man-, or Caaatfe Itaa .in-
lit] b] H" nrw |.fti|Nt.al*  Tbr Mollmr
s »in,tr* wilt tin all it rin i<> adraaet
llmlr aiuttial ini- i*-»i. ll*-frrrlu| Is. lbs*
i*'.ni.u lakt'ii hi Mr J.ilin Mii-dinieiil nn
iim in,.I-....i uaaty, Tapper ****** thai
Iho i-'ti.. i|,il but II tlm intrril atot •
I .. i, .im Doalalot ita uttn i-m tf
ini. ni.ni11, «..ni.i bi ti.i* tnaty "Mi
J-.in, ami nn-fit l«i ainitiina Ibat tba
I'anailu.' ptBpte »'il Mtatai tin* *tl»n
ma*lr in ihrlr brhall In thr i«atar   Mr
J Ok tk W Iiiiiii tn tl.lidi'fral."
U ,.rd ii iim >ayward rear Topta-r
ittd 'We ihiiik Bntt-I ***** by thr
I iut**J Mat.»iittifriiaM.it Ulif al. lu tta
-a*, i.l a ir.«! ukrii In Alitkan oalrra,
t aiiada *-ai, tl.i.iulb tlm bmnr Outara*
na. til al-t-rai 1.. IM t'nllr.1 s|»i», s^
■i n|-tn tbautartlttat. i.f tofal
a.t*..t, of bM BWt .'iMfllti i ai.a*ll
pran.. llif .!)» In Uh  I mi*.!  **U|rt.
\\r at** a iii,i,i u abMe tta taaa ea dr>
.i.i., 11,, roar owacatm lat aaaa wi«*
lag aiii'tii (rear ava .urialictkw." tla
. *..,i>.\ ti,u.imi*.i etteaaai ■ I *■<**
laiib tad itaal -■■ tta it.
l»|til) ami alMlnni.it llm laltr.1 *»Ut'•
• 1   lla  hi* npinto*.  thta
-'. tiMaatl) thrmilnear .4 atanla-
th-41  l*r.a,«t,  ita  iw. Mltm.a. maj l*r
.'a* an addiitooal aiamptouf
tta aaad am at**J *>*ii*-m i anaiia baa for
.4 staiai Taptwr »d' i*titit
It Ctttdt tW atlrr IM .-..It*-,. I r
IVnttaM NttiHi *at.l bt»»t**l tn Gotland
a*. I.-r i"l*a*«fr.  an<1 br trtttTTtllit
• ai ....ii.iiii triits|tii|i ankliat* |**.:tti*-»
i    eettletaea tare lafi f..t Mm.treel.
Mt  una. n**Misf nf thr iitttkof
Mnaifael. al*oBtri Tnpper, Itowan Mr*
.1 taut tatutind
tt-iTtt iiriMniRtftti
mi itaiiea Tapper. Utah t.anana
*h*mt **f ta.iaJl In tawnb*. wa* Ittlaf
iua..1 tl tl,. t\i*n!a*r llslrl |.«lat   IM-
.. i    i iio i...|i.Marbai<* |*aili'v,liti»
• ill, Kaitdl" IVr-lillt.| i*a •lilNratito*
..I tlm m. . a|i.-t| *i)wiiil < a*a. altbiMilh
I aill insdsabl) ba.k tab. Uth Matter*
wmto here. Mr John MardottaM ra*
i)Oa*l«Bl that I thnekl «eaa tu Aim mm
mmm* I«|a*rlan1  publk  ^laaaltota Wllh
,,,,. t* I., aimthrt ] thaitutaaty
artlta part la th** nunlMn*t»m.*. Uii
II iai|a**«1lilr f.il mr v *tt al |iiaa-al,
4i,*t ttna t hata Itu Ua* nf n«sfttlat lb*
l.iainl..'**nrr«li.|i,i.ttka* .*•« r»|«*i»*J
i - I»it Un •.•.m vi*.!, tabi'b tta
atorlhosalllla'fiiiailal ttti talltdpltarlty,
thara It Midoobt   1 ».|*-t|a i*al (** l**rv
nty
It ta a..| l-aT«.t»|.
by ita bum tl I A in
It ao*h a ihi. i iw
atottti. elltai laaasta of Ita I ******
Stala. a.aiht «I',I In t**n***h a **-**
t,th** ral ftntaw **.-** li ibfl etw
Mala, twh a* a *iao4al4 Iba M*h-*-t
Itlll. ihal wold tail *»it taatda. %•** if
tar-ada MhaBlltN tot prawai lontt il
I.'eiM «tkr tal a I* I ttTMMItot ' lh
watts.Ita Malta Ibr MrKlatot lllll
I,** *■•• Atmkt. !•* * tmtlAU
.iin.u.1 tiaito ai^lba*'at*a4 ib*-t*r«tsto
. * *«B*/t*ln ******
vp tmb  wllh Mb»l  rrMitllx**   laa)
tatettetotolua *
onta BH a ***** tan < 1 l**t *«»», »*b
laair ««.l nihil  ).**"■*»  la  lUetoral
i . i adapted mmki tmir to-
tinea 'anasla aad u*r *»taia* Ita*.
■H.atii* aiil.to<taa*a lie*to. Nit ita itm
imAhk* at* walr apart IHalMa tuy
tal that a i*iw»d iari|e*a«t m*m**t* **■
- I-.-*, im < i"fta
•laibl dlapeta nf all diNk*i1tit*
t iti**n •*• wiwir
I a.atM Ukr lu wa liedr  fataltot.a  to-.
-i.raandlaMda ytatsHI w|«*
tl,-In-a-l-.l  aad aaal  fltoadlt  lm*m
avl t kfttra **a*k a *t*ta  *A  at-
lain watM Meal «nh ita ai**matof
| tl-a to*te* tbrtriatwat
II hat hair t teBs| ato*it ltohHal *****
iioeto*-.' ***** i itaat d«el  Atomi the
I ariha. tabra la ita *to|wat4 Metier. I
i.aiisi m aaahhth nonHietra.1  r*W to
" ibal mn**, -\ti** bit araaa  la toailot
^ lha obnto tMltot In Ibr f**i|-«*ta* * *mt*
i i.t lltal nltodNeto* '*-# •."'-aaral.  ll
Ibtl Ctttdt hBI Ita alia*..*! roa*
, .- * ..  iba itfTBBiri tta
l*«l*to ai laitpr  Ttatrawi aai *«iwd
ai *< ihlth. 'i  lb*  I ailrd
HaMsfrMMBt b*il  a* it  * a  a-
•allhiniha-  ,mt«l«lim, el  ibr  lalt-ad
Htattra •» pi**** t..utt. a- air attltoit to
ahbto t-i  ibr  dtwtMs*  *.t  Ibal  mail.
IM tahrlne •*« i*-*irtrt*r*y I
lair ii4biltl In *at J sail *****   1 OHh tn
allh Mr Jnhn Maftha.ald Irel.
«in MBAUft '+i*>h**»
MfCtaritettM ibal hr itotaaht ibr
*tlbat*-nt nt tta librli qarattoa awaM
l.tii.e Niab**imllaii<l and 1tAaria*baar
1.«'1lirl. and to nf Mnlnal brartl to
**4b. .-.tal atlhrriisrUHna nr i«a|*nrt
fnt  »t  fi*h watr*a.'rf*t.«l   **>t t*-t,*kt
Malth. whn attii.-i wiih Mr 1 ballet
Tapper, aa* itoe iatrr*iirwr*l aa-det-
(•rraanl birawlt In  faint  nf  raalrfc-led
ret Iprartly, piotbtoi rmtbiae in tk* t*>aa
■•larHttlneifsdaiainit Kmlaad; annrta
iton wa*iwl nf ihr n.r*lb*a Mr tton-
it.l Smith ami Mi tbtito* Tartar r*Mh
.rfl f.-t Miatliral .* Ihr a n*bak into
ilil*rtatlai|
1 Ht\ lit f. i  .ti. i nn ii
'i i»  iteaoublp ituti'-rtlim,  about
wliiil. «iiiii. anility waa Ii'lt iMt-aumi
ibe a«a a fee iliyaoverdue, arilvml thu
unu niiiif. si,,- raporte wyj imnavy
vetlher, On I'.tiriiary l*t the .ai'taiu
report!tbtt **■■.■■•*>* off the baaluaf Naw-
f..i.-,illi,..! Ije lighted tlm itnainihlp
Meaiaark proeeedlai tMtwi'rd, ai>par-
enll) all rl|h|.  Tin' alilpa Ota imt  ti*
.'hiltila. .I||i|!i,
in hi oi me mt
Thiittinar lUebtwod lllll arrive
ttdt] frniti Lnininii and hr, >|ht  M'-ii-ral
ralutble borate, unoi ll n Ita oata
bitted :i*)i'ar-nld Si.' Mbiiui*. iMau.
Uieerl r of tbt SI Ltiter lu tBSS* dM
ni. Iblpbotnl ilamiarv  '.'t.lli,  ||  tin* rt.
.nil.,) ilm nniijli H.-ntlirr*
a aiM' i.aii-t n ■* i M.
The bodf of the ttu whn ntaUadla
Ibr A.tni lln.iM Tuetdti abrbt and
railed blaurll Kred KvtM "f Kimlanii,
w a. tdetUBtd i btl iu»t mm by a .irau|t<r.
AflCordlBt Ui thli ■*■>-•*■ litonlUlealtun,
ii,,- ..ii.-iih- Mtotertd unitor hit rliltt
imiiii', Fn.li'rl.' Kia.i* wa*a wrll-knnati
. lar,  whaai  optratleei wnn*
>','. ti. emitted lo ilm IVItli- «lnpr, and
arboaa ronaoi ratlde  «»* Baa Fran*
■ Tht imager la pport »f in*
auii-inf.it. produead a aboi Bntp^al ihr
it< iii linn ami a totter in*, iila with laa
•ttftitiiir..  lia.ih oorrHpoaded r»acll|
* lib Iht*.. f mi ml nn thi* •iilrltln'a U-lt
Ghirago'e BI*f Subject
' nt. tOO, lil.t'tari '.   Sni Iniiini*.
win beaikad by thr Wortfi OataBbtta
Ki|-t.itiim  for  an  appnipriallon of
* 000,000 towardt lu aslva..iftnriit.
I in. aiihjt-t'i bu taaa aadai iim*i4rra*
tin by tta Wart atd Mitti OotiaUUai
ofBeeriol ilm Nailnnai 1 •iuiniia*ii*ii li
w«. i nt itm.a i, iinill |rait>n1a\ that tha
dim im. at*rr ni.ihlitu <ni l t.i,■cm.
• i iiim. rat i..ni nut*
flihain oNnlili ba.r to*rn *wora to
n larrili i tta oaaataal mauipu-
lllloai 'd ra*iNtund train rair*  Pruar
iiin.t ihlppen its** tot** that all. nr nrarly
Mod IttM at* tuiuni I? lu ti
1*. '•<*i  bt  aliattltini  Iba tlihlariffa
* h»r|r*i it Km \i* "i-r w la-rrant
nt ihr itiln at'ttil to ita araUwrd fur
Um u.i taaj bnnUh i.»* <**»** at ibta
■t ni.
•poilios t'.t Trouble.
*..\ \ii..m.i Tm, Prbiuan '* A
detaO of DttMdBUtti ami .dtaarabevt
;,.i ..taii'^inl aa viaatlnat-uta if Mnl-
tU tuini-l \*t.*m. end aU. daft-tana.
Tlm) f»mit| tli*M taurb twia ttarttf h
u.i,. t*teeipeeieA, atnj n***t **m*** it
.t **t* i-i*<r*-»*ii.| with frail
rapidtii.  Ih.a nt lha ufirar* wta taa
*■ t*t  Hr4^Mti-dll ibal bran  |>>
Lat'li lafittMid thai Piaahtoai iHa* bad
- ...tilUUnn wllh tta ttotaitiort
i M.ii*a..  Mil..  Tbl*  i>i*.f
. u >iny*titl. and arnrh ...otawnl
aa.ffllnlbi tbafi.t  Ibal Ita Tt**t-
deal ****** aborili Um Tt*****, wtara ta
wilt rrtniln ata# tawolta   llr Ii aahl to
to* *it*»**i whtailt hrwket do«a. Tta
fa. i ..I hi* dr|*trtbra 1. ual) know a ia
ita hlltoat rlttrlaa   Tta dotiatry It tart
a. ,. i *i ii atowhi ta. tad ttal ita la*
•4ira. toiaary aputt ayllrtMa *u da*
tomtatrainl taitH**Btt4n*tIratwl*ltotof
i**t auattaat Tta drptnira af tta
|*iMWfai la attnuatiwruit lata ItlttBtA
t.i ttiMtbto. and fisr ihlt reaaat the Owe*
artnrt batr boat ia roataltaltoa trtth
hltla ^______________,
Lacmliewd BtltttlaaTi
Urr. I. I, Ftanaryh.
—Tta probtUa Mb. brt waa* tha two
feataae t*m*h*t •Hatbla.Cal McCarthy
Bail t* Itttt, ii **A down tonnar
t ■ aa al Um Poitut Aih>
n Irate taiawd Mil inalthl to
bf f..v|h1 a.ttoiii latompttot. Ittatlff
t»*ierr had, ap to a lato taat. iv-»n«d
|..1,   i  UMmj  ta,
ptataat ita atbt.  It baa too* *atlM
Ihal flta-aiara ttoiaeirata to* tned, a*d
ibta. uk* a it *-**a**iBB Btth Ita fan
itai talk mm are attemty eteeet
Iniara. prKlttdra tta touMrtr*! by
any  towial  f*wt«t«a   M*atUr  ta
alktbtlt ita tatwiito it  tta  taiMM
*m-*** th***t****** i*m* l***andWya
and If Itaffe to to totorfriaa*a ky iba
aaltatll to*, and lhl* to oat Ntaly. t ***•
kt** balito *aa Iw ,***m*A mm*.
r**air«.aai
**., m* *-  **bl batvee* tat  M*
tatiM ii-lt—att*- tM«a. aita*««.i tm
towtibt ai iba l**tiiaa Athleth i i*k
l.*l IViad » Hi --*t f*W Ita \4****K,
watiawta haiief too* taBta ta ita
attaftl at lha ft**--tf/sato Ibr rtoh **%*
<Ula aas>«,a«»J that Ita agbl wow'rf ta
tod* lenity toal|MtM4
Tta Tantbto Hum Btttotaf.
ItawnitV ■•.***..* --laMatiuy  I   Th*
BBbbbbB-BI to Hntated to derp areaiBlM
by Ita awful welM dtoatirt at itm**
UltoMtor ll h lafUla ttal af Ita
«.a*i*t _a*. ********* la all ata 4t*d
avJ thai aaat *A ibm *** tta« 4»aih
tadwaatoa] ****** *m> ita pitth of
,. ,.-•* tm t****- wbbk it a
hhtbrt |*aai tho* aty ol the *******
tm****** tt**tk****k tta tmm ****** *m\
4t*mm*.\km***Hh*UA***4 mt*
******* to*i tafota tain. A Itiea ******
Mlor paiap tthlrh tree -rtllton^i al ita
WaH.4fi.af ib« itnpr la he»p tk* towat
total taa tr*wa weior. it t*mmt** wttb
aatrr *********** T*»w tanatto* Blew
paMpe beta haa* ******* to tta •»* ** *i
ltd ita ewth wf laiallat iba «n.i aa*
****** A* * I* a* ir.-Utti. I* a iif-*l
t*p*m**A ibal aatot had ********* lh***w|b
fhOB iba abatdi-Bod walkt*** af
uhl N.i • *-bafl Ihto <aa<
wat ba* too* «tof*a*l Bl t
faoliwf mtn t**k, lad e«sHiBioi to
asifonf Ito ***A**mm *m atoail aata*
f..i ******** ibis. Iba laaiwai al Ita
vaet toia' ats4 wa* -t^retoai ftoaa H
ht ***** **** ** m*H toa-h II H to-
***** ibal wh'V i hatto* Ptoyto **** \**t
tHH.Jtaa.ln'iaiato*-i* Ita tm*
*4 Ihrlr b««l 1fcrt mm*********  h****r
itimim*********** *mht*$*** ■**•*
* .s.ifi aad Ihal Iba ttttot toateattt *****
■ awat tba latortaatoi r**rh and ******* to
| afatwlbrta   **m*r**tk*tm\hW**r***'
• liw-.) I..A-M lb**U*"tl- aad aaatbat
' «* ml*i.. Bulbil tbr «ator ** t**m tat
tore**bl m't-m. krttrt ****** li lbal>4r-
tator fist* Miar ba* !«*a a*m****m*A
tm ataot t**r* end Nltod *«* watrt.
***** Iba llw* Mawi tbr w«*h« ******
wtt * -im t.*r*th*t I'wili tt to toar*»*4
wbria Ibr ail#* to fmn f ** t*«**«aelbto
- .., .i..-, i-a., t-lB-aa-.aJ a* tt **»
J rail hr toari-**! to** etwrh wetot wil> t-ta
-,. n,** ******
Waforla*ato Ofybaw
HBKBB, PftaBBff * -Ao otptaotrt
j InlbtoHl) we* **r*l***** by Sfe tbto
tmmhtht at** ***** ******** ***** Varwd
•
_:.
.* Till''.  Mol.NlNii  l,!.IK',l.lt  M.W  WKKTMINSTKII.  lllil'l'lsll  I'ltU'Mllll,  I'llllUY  MOIININll,  I'MLIIIII'MIY 0
Wi'iilitiiii- Nn. !b
Afiiiatmiiii Hltii-k, Ntii V/nBtuuiisli't
Bell-Irving, Pateon & Co.
Wliulriiil.i iin.i ii.iiiiiiii-Mini M.-it-liiiiiii, WI.oIm.Ib  llwlti. in  Irlquon,
SHIPPING  AGENTS
NOTICE.
I|.,inlll,tlllltl ,'n  Illl'lt  ,'llllliNli
On I111111I tllracl Ironi Bnialantl, I.W ■
ti.ili-i, luiii-ii I'.n Iran (laii iini -I"
irnii iviiri-a Hit tilni'  talli
-I iiimi. |ii|ii-
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
la Ml 11 '
,||,  „l ,1,111,  lai
l"'   ',"'*  ")'.",
.1    11*
rl
tt..
in ii in in i", "III
I  II  r I i   •!••'
•1'iiit in siiimii .su i ti ti *
i
i   t
Osi; in Sttnt.li ist' hi il
LtBVI silt HI.  t-'i t HI*  UH '
I**
■
|,-\. ins.-i.  if.! l.ll KXt ii IXt i
I.
hi ii tin
iw it in." iiiiiii:
|). I
l'
ll.
w. i »i
\  .1.
r.  i.\ is mil nu. \"
.1.
ll-  I.l-"S  nn. ins
\V.-V  !
ttti lllll i'll
--I ih. i li
all Iml 1
•StUa So*hcre_.
',!"„,','..'"
n»i/- ni trsissrsn «\xra
E tliiiit.ti.-.llt.ll -laa.ltil   UH-   I'	
,il.< i-l uiii itiiiiiiiali-lAl nntl llltililt ll'.ll
VVoalitiiM
ll ta I.. Ii.i lit It'l  iitttltl  ItUOW
nu-iit in
 i Hi. natural nl»olt|«i ul ""'
a   |i i  unii It  In  -ai  ll'.n
Judge 11
lltal Vi..... l.t .till V.iiniiUfl  .It*  milk
l .11 KIM
.  , iiim-ii ua thr ii-'H-i .it  -"-'i  i
...hiiti-
t ,i .. i Its avail .llinn III. Iimi'- "'
■'
It,It-It I III II
Ik k .111.111
C1T! ASSESSMENT {
1SS1.
ll.l,  I'lill-IlN-   UllllMa   NAMlis
"..- ,*;,'«t'.'.'-'Ii.""..'•"■ i ,''l.l;'',"'.'.'"'im 'Ilia'
'"'  11 T lliiilt-l.l 1
I  .  iii.i.t I ..limn
. ,,, 11,11 Sni Hi-unit,-Ifi  I.l- I lull
I NEW WESTMINSTER
' Foundry anil Haoliiiiij sin
Look for our inmiense sunk
of Hiirilivitre io arrive soon,
ONE SHIPMENT is now
„E,-,-ilti,-, and TWO MOKE
NOTICHl
WE. thti untleraignetl. havli
tin-, iiniiii-aiul .nu
i.uit.lKi atttl tin- lulu-
I  ,.. .'t,l..lllt«.t llttl
.  it t i»H.|,i.- but,
.   1 Iltat.l    Hat
NOTICE.
'.'III. issi ei, Ml'.liliNia ul  iiii:
MliitaHil-Ciiita!
I EIILI.I IM.nl  El.l.iiiSI'll.li'l'lllts
.1  , ,i  ., i.... a..   la i  ll
I HUM linnlm, next. I'll), (lb
,n , ■..-,-. in   Uu tlSalimi
It.aim  -- t it   ,i ■ ii-
, . ' tl,*  ti i.l.   til
' \L. It* tl   ,  iv  -i.ii 	
NOTICE OF DISSOLUTION
■aTJl*T.ISrilTQ.H.ijt__M.B_g_Ogi_
W. E. DICKINSON.
^TP.TTCK  AND  DiRAY^^-**
Omtlor In L.nio, . n...   r-n,„ont, Wooil ut5.
CARLOADS arc to lollow In
i ...  .itanlf.   \\'i' CUI1  --I'll ,    ,  ,
■ ■••» "'  , vviu |,,.„ ihe  purchased lha enure bii*jr.*2
■ii I""" '"''' heretofore owned and conduo
Province. | cd |,y m„, Romi {My *
are now prepared in miikt il
kinds nl
MILL, STEAMBOAT f, can
NERY MACHINERY
Satisfaction guaranieed
JAS. I-. NELSON,
in u.   Fottnui
COAL
Orders liooived for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
officio otmatlla Canadian Paninn Bavlaatlan 0*.'.*Barl.  tel.Bh.n.
Csll - I  Office 03  H.'slrtiilimi 71
FOR SALE
an    EII'SI
-
■
,i..., . .iiniititji'iiiiitiili .ml i
I llllln  Ml Hm it mi*- i- ii-
tti. iniii. I anil ittarat.
. .,.11,1,. „| ou,  nil, Ill.tHlll liti'-'l-
,  ..|.|..iiiiiiiiii*a whirl .»• , "
.... ..,.-., I., iit.n .ttti ii.iiui  "' 	
.   ■ -  ,.jt ,■   ttitltl  IStlllBI  ■ • *-- J
I-i -inaill  anil  lit*..' ! , .
, t. t,i I.  ltta.it.  at„t  It,■    ttti. i malt.
.1  .*|l|li,ll-  t*  III* ! I  '"I!-!  '■"
, , llll*   mil   ll
"  ' li.u allh
t    .  ,,  .-  t.,, ill, a - .-  ■-
-,   tt.    .'.i si I .-.-».i  atll
.,.,.„ I..,.„..„l.'
.illllllll'S
lllll
llll
I ,    v  II -   H'l-   -11 H   Si  lli
I'    Mali j'
I I.l ,-ul II ll...I-l lill llllll 1 -
I iaaall..-IIH
.  s  .1  litallltlll  -ll.ll i
.1
•i'iii;  iuntil it mi, < '
S"   '
II  t It
S"
,a. ......  .......
I 1 l-l 1. I  Eitl  i ES  |>||„
till ,l,..li . inn.
a  11 1   ISI. -I  I
fain
Itl
4
4*
■I'll I SIE   l.tl I Eli-   IS   ll I.l
I
a.a-l   H.a   <
.
flllilli SIHllalH.il' '
If
111   1   11 Ell-1
*,
-  	
mai.aai- I
,at  ,. main  la. lllis. in
, III >'-
i  l-l,"JI- ll
.,  .    li,t ni ,1 *i  .
..tl -.-  a
S -BiBllllr.1  ..|  tin  I tttl^l Mil*.
|| af, iai    -
• a.aill,i,
IV.lt I
il
.111 la* a •*,-!
'
l  •
altarl*
NOTICE TO BUILDERS.
TO CONTRACTORS AND BUILDERS.
'l'i SHI Ills tti I I i-l lift KIVI HIN
II- I'll •
-  -.,,.1
li ,1,111  >.
V. i\.
nr mi oi i. Mi'i i tm t v
' I H 1* "HI Hill  I". ' *•
, i, i . -. Ht,i iv.-.. I,**, iiraa I
.  .  .
,   „i t.t  I mils  -i,i,ii.   .' -i
i.a    *   Ad-lima
I. lit it III IIMIV
. I •i.itii.tl i- U  li i
Or 11. IMI.M»V 4«rnl.
tt.ijal A.. •*'..  Nrw \V..ia..»»l*t
.lAMI.-t TNMNiillAM.
E.tl.l l"i  lit*
1'tmt.ii anuaaaoi ten oi ui.t-*w
. l,al,,,| BUI. nt
eir.c«. Cat 3aiI-,ITavHf Oirr BT
a,a,  ai., ut..Ill  a W
1*1, aaa*
QiJEEIT'S  HOTEL.
llllalMltlA ST.   •    •    M.*-V WI'>TM1NSTI-II.
 atli-a  •  ---•   . t - - ■•-  •    ' •'
U. 1*1-- Ii*  -i  •  ■   tt •  ' I*'  '- *••''*•'
, Ell'lnl
BRIGHOUSE ESTATE.
■k',1,1- t  I- HI lil i-l  • -1 s | \  Hi \l
i
■
ma is	
i*   -i
l\-EM I.l
| .1  ala
■  ll  I  tl
.1. liim -ISI' 1**1'
** .,
I tsi.  Illol -IM' I*'!
i:tn
i.
it
■ -
i
W. J. CLENCROSS. Prrp.
NOTICE.
<l'.i  El I  Ull.ill  II  11 El "iS. I I.S
It
Jl
LOOXJtERE
HIRD
THE TAILOR
IXIRS  Sill  rs|i||;nk|
II11II  llll. II llll,  I
I I 1- 01  ...ttal..  Ill, | ■
in ii; s..i, in, in ,„,,  ,
111-,Mil! I'l.'tili Ini, ,
I'lllU Ill  Ml  1,1 ,ls
in II IIM-.1I
CLOTHING
ttlli  'S|. tlYll-lll.l it, ,
tlf'IIIKIII-l 1IEIIIH!.  ,
l,V llll  llti-l  -Kill, |  .
tlKJi  I lltl I  t
YlKIKlt SU* k ill
Ullll-  I li   ■',
Illl-I 1'ATTK.IN,  i I
Mil  UII.  Iii  -til-,I    I
Mii-I Hi.Ill' 1 ,-lt  i,,
is ,si. -ii mi. -ni,,. ,, I
ttl.I   Halt  I - Hill  .
UUlHlBII.il*
H
IRD Tk Tlil
I'tii-H t.tit, Cattatm
NOTICE.
'I'm i si,i,ii-ii.\i.iimii t s.u in
H..,   -s,i ,. ii itt.-im  -it
*
.  a
It I.,..ti t ,. ...
-aaiaiaBB*lB»li !•*-
-   - '!•	
' "^'.'."".'.uniA.".'. T11 ■   \ ''' ''■"'■"''
**Bmm**-m. lit',Jut'al "
. .... '" •- rr...-.. .' .• * -tt.,*
* a
IHH.ll   ,111   I ISI - a,Ja-l I.a  t.  .*,Ull»,  M  11
...   ll  INBtlB, •
.   '
V  E. 11"'*,   '».
I..I- ,\  •• I.l III-
BRUNETTE SAWMILL Co,|
l.iMiiii.    M \\ WI SI'MINSTERiB.1
MANUFACTURERS OF Lumbor, 8hingleB, Lath, Bill Stuff uml Long Tinibi*
I,. Id) reel.   ALSO  !  iii  Oelling, Emtio, Siding, Mouldiugx I',-
St-rull nml Turm-i Work, Bash, Doow, Wimluw nml Duor Fmma.
Hnn I- IV !' if .iU KmhIs.	
ii inu i.'.ir
A.D.CAMPBELL
VANCOUVER
N
A
\. ,:i. i-t,..,-,,
r j ,i-m
I
1,1  (S-.l  .„lE,,-a|
,-.,. ,-,...,-,,:,.  lit,
|  ll   *t 1 El i
.1.
I.II1EI   '
a,  |.*1
•'
tr
im, r,*.,., ra.
I -ii i ttl it . ii;tit.i:ii  i *si.
t
llall   .tl' * ,.'
\\ nnnii hiui i in- -
**.
I >ii-
II
llt.t..!..!. I.l 1 ".tt l,.B.,.t •*,!  I,
I
tjtl  if-, t.t -i-i
.,at .... -
I
Kl\, HI.B   US,  .l|   1,(1. HI.. |  |U
I lEI.l.lt*.,  • II,  IM-
ll
I
tw • r r
K
I l.'i IIMl-tll
•a  IB...
1 •   laa a a a
M-tt,  B.1.1SII.   lai-t**   *'
.Baar Ib |*.-a  '
.
.ttaataamtBiB ttr.t|*«
■a..., a.--,,  '...,  .- 1
bi. tilittm an
...   a • "•*  :"...lt-l -af
\0t* tSD >•■****,•
Hi... Iltai., Bta .it*. BtaitB -A *<*
a.t.BlaiB.1..  ttt  tit*  l.ll*    •
*.*.. tBt.if l» Mi*.
,. a Mil i» r-sa-mt aaa*r t- •
tflB-Btrta*'
.....    ,
.
aaial
I'-ar*. •* a it..* *
. .
• It   .. ha tlatia..**-.
«  . -.la.. ..*.*, fr* - ,
.. (,«|asa lBhrt •    I  •
I al.tn.  • -><-■  ..—  "> "-. ***!*■
\\ ! mm,* m .nil* atSB.nt ••  	
•  IM)  Tt***» a.«.aai.«',
i in mi.  ....a- ... B.ta-ai- llaB  *»• i
\\ Ullll, «1. «  j  B*..tt, -ll. .III|..»i.B.B.»,-B
..  a
8hiDpin« Facilities tv Rivfr. Ocean or Rail -Jnaurpuased
r  *^ 1,
T. J. TRAPP,
•v-  General Hardwre,
+  tABll.lll a I
•e>
+ aiLwr..w*Bt *f
NEW WESTMINSTEfi
■
|,< - ii.tti t, i i.
IMl'ILHIOlHi:
latiai  lit* « tiru-i tB*iii»i
iai
RICHARD WAGIER'S LOHENGRIN
•at*, n...
...
tobiiay iAiisi.1 rcunARr n
VERDI'S IL TROVATORE
TUESDAY t.Vr<l!V  ItBMAlY 10
BIZET'S CARMEN
>
ROYAL CITY PLANING MILLS CO]
Rlcharda It,not Na* WoatmlnBtai
f" iimiif.iiii".$ and Dealer in Rouo.li and Dressed Lumber. Sbin_le&.
Laili.* and Pickets.
Salmon Boxes, net Flout*. Trays, and all kinds ol Wood Furmt
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, R*
Bnl.i-.tt'i*s. Brackets, newels. All kinds ol Plain and rnncy Tiirnr.1'
TAX NOTICE.
■ tums
t„»« ti ■ ii
s
*
*\ 1 n:»I
A
V
('
.  la*. It trail  -atlM-i
IB. lis,  Mi  IB.iin
•  • a >«•. ,-».
•  • 8.I.-I.I S- -i  • 11 ii*M..„'lny
i  ,. ^, .mimmmt.t. ' r.'ti '.' ol Dlplitrk'.
.....it., hai B. l Mb ,a,a.«.»t.., ;  Bettt,. or ratc.a
Iti'H.IS  t  -I,
-• H|M mm*M *, Ik*
j lMaalll.1*  1l«TW*-.*ilsaiB. **•
.   ..a,..a*ttlBB.*.i
lawn
. t stun.is,.
Baaaa,,. aatt  -a., .a.-
Kl a    r.awaaBt*.
1.1, laal
B
AKER'S
HAKCRV
?&9W;
OlD '***mm ***xx"
\IK ****** ***t* pt*
Wlll|  	
t*ll#s Uia ai
tti^atlla* aa
1.1  ..
• tette eiiarail *ii*n»*it>i*-
• * )**gt a aaa« it Btal *.«t,l
i*A tr*l ,m.**m*m aim l-he VMit Int
t|   N    *h at-. *»a aH^d ** Ut a
.  ■! tl t- aa.a un
,  Ited  Hal «t-a*il |.ttil-s»--,
|i) sari ll •** t* titad *p i* ml*) ttjr
fflanSiOn
Ttfltl
.i . • ****  • VI I.
CENTRALHOTEL ^ Ap0WE|,Sj(j
JAMI.8 GASH. Proprietor!
• I    I  .   ■ a t*  ,
* , a
JUST RECEIVED
Direct Ii.iiii I n'tui hit.  .
t .nt,,.!.-,.*  Aiiairtnti-tii  ,.| ,
- -.ii.- ,.'..t- .„„i ci..i  HonntnenU and Biiip
,i,.-i.
German Felt, SLIPPERS
0...,rn«-.l>*'***w*
• S.r-r..at
HI Ctttn.ta.il* 11**0
»
■ ran,IH I*
,• n  ita'tit  ti.i.n.i. -I
I..
Kt* ii .tin i- -iniii- n - i  ii
^^
.nii.ti tn.,...
I jl ll
-
, . |a
a-.aa.il-. .«  **!*  ».."  .  ,"*.  1 '
I' atmaiutia  .
i ',
i; a. In.i,  ... •  ■ |'"r.-.|| llrt'll.l. I'll'B. I llh.'..
...*,,,■>'   i LVnita  I  .',,11,11,..
■ unii    .it tii.M.i .rn  aiakt**..*.*.  . *****, I   rriiin* IIHI ' lll.il.i*.
*'a
l.t I* .'I
l|*  .    .tk.latt'i I;   a., •
I . I  . '.a»w*  Ml IBtltll.  *l* *<-
 -. ... ,.at ,
....... ■ ......  - ,....,a,t, a*"<
.  .* tail, tra I- t
la aa tlfl •••  *****  ******  *'.<
\\ - a.i taa .,,1.1.1
. . a
* .*  r •  r i-aMH„
SELECT C0MMII1EE MEETING-
■j ifjs_s.ni li.'.KliiSlii;. liliiil'iN & CO.
PUBLIC PARK. BANKERS
a*lt *I V|( la.ttl  .  I
,1-I.Bila aaaa*.*** |fl mat. M.'t ,-. I   "
M.«  IHlN.l'  .1  lllll  .If.'  IliSISI ******   I.  *B«B»l«1t*a»tM..ll~
.   .
•   » llaM !•  a  a.i T. . l-intt>t,  Baf*t.taaaa| .1
Alwi iln largi si .„i<| imt
vrlm, ,i Mock 111 ih,* city
■ ■I I iln Genu' ami
Children's t lum I1....,, in
all gndaa
aia mt mbii -mn i
m
niti
in. - •
JVi llis|t**t\
i ■ .  t  * * •
Kt.haiar **a t*****!*, aiaiiataa i-.ii tana
•AWar"
tit*
ii
an «.is lunwtlLI mtOOACO
ll* «*t
MoPhee
Shipwrtfihts «t WI*
WM. JOHNSTON.    BOATS FOR HIM
• —' *
tatlu Is Otan si tuieli litiiiUa Bf,ow1 R<""' c',,,"""*
FrUtrRlttr. Nrw WrtimiaH**
■    ■*■ a,B.lMll>.|„>B*lltBt„B*l
...|   -l.ll.ra*. ...'..-.-l»*l*Baaa*IVaallaBl art. *, Uta tarlst |a*l al <t* tll.tt. BibU.
s .'!B;r.*!!5S'^!Sasrisr,,,w ^''^^rr^'-P1
tt***t„B*,B*  .,  ,k*  •)...!*.,.{..  ,Bt  a,.*
if^aiillt|
H. W. TERNAN.
»■ f I  ,...• |l, Ml ,1V,
a .Its, ,., (ha ,«a.u* a.
,..,  .... .... ...
I..B ail.
I./' tMitt "I "I" I'tll'.B. >•
.1
m-	
M
*l
I
s
*****
,  , ilit.aBia.,'aa*.    I"
.   ..-IBat-'l. ,
• - it.iliisti bI *m*A ***•■  ••>i,t,«,-,i |> t .iiM'ii',1.1 >.,  tin
i -. ■..,-. I_
. MttttM..|B.t..l	
.
■  I.lit, • , '
1    -.-       '
-f ml   iaal*.a  >, M. .*.* I***
■nttt....    .» ,
THE MAN YOU KNOW!
IHI PRACTICAL
It* **M <BaBBtK IB .1 »■
**. .haat. ■■ ,BBB IB-4, ,,, „
..aula
,.   It-  l.
•*.l*,™,tBltB,  iMmBs*  I.,,,-.
 * ' • «»  l.af-a.ar, H
'  •■ ■    -i  l**l ,-.,■
tOOTt and atOll
tA8Ti"tNP-"Cl
ROUSSEWlfl
. nntiti11 ' miiitrt't. H ■
••  •
■  • ■
BLAGUE
met*.
FOR PURE CEYLON TE1S
W. H. VIANEN M*^^>
tmt.Hm,m-mm*-e "*T^
i«iB*t -jf -...rifHrfi
. •*******'*t**e„,*r-.t~''
'**  "W -
WHOLCIALi
i,H,i-<«t.i»it»a^M*i.,i..a*-.i'a* FISH nuil OAMli DFiALCR
Itr.lla* .**, l.aB1ll-ar*»B. .!•*• lltllti'lB.,, r   . a
•a„«i*ttollMiir. «iaiBtt..t*,*ii*aaa!.a lw*t 811**1, I*. Wanttitalet.
iB.«Mr-*i'l IB* i-Billlssit ataialirlrsB l|i«ti**t aatr. tta Cbi am. Ii.t Hiilr,    .iiaa** i <-i.l"
|l*B lan-al.*. *** tait-SM  IBHaaBBB Im.*.,***.. „„..*. ""I""'  ' "silt. Wl'H *'1
, mm., a-atialtaal
^11 .* »
...   •
,mt *•
MOII
ft. kiaattt ai fc_B Till". MOItNINli  l.l.lilll'.lt  NEW  WI-LK'r.MINSTI'.ll  IIIUTISII t'OUIMllU  I'MIMY  tlOUNINll,  l-'RHKI'ARY
BUBIKXU 01- TIIK WKBK.
 ,„r,,lil Blltiall'iit nt tn. UH,
„ Bali, ttr IB. laia.ar
,„,,- lu_ot lias-Ill uul, miiiiii
 '.,'"..:.■;■.: T.I.
» Colit .alii
, l.i.I  Mt  S
ttl llm
lil Mi'
llrtlt H
ll.t
It!
i a watt
> In
|,ia,nu, tin
'
ii,,i thin li n*-'"'' iHiiluw
ii.i ai Mil. t.'H.m. 11,1.1 wa*
I t-'.,,, till'   llll1tlB.il    (ill
.,,., iiiiiii ..( iln* -|.rintf I*
ii.il tuit, it., targa nuiabtr
. , n,,ih .ni'|,Aiiiin toenail
i I,, Weaituliiiier and the
ih.
• il liim tl
limbic pli
n milt, i 11 ii*
III I'lllllltmliliW tn -
ii,, itetuor, Mi
iliiiliNiHii..' ami
I ia*ii   ll.ii luu* K
iimi nml l  lunli  fr«
*l,i,l, In t'lti'li liaml, Im wtl in**ttil
iimili, Imt In nrtl.'i in -uii' Mm-
WUOUllgtll tO I-t Ii.iiii tin In tli
imil  Mr Niiwliminii mui-i'iiii
1,1b l-l'llluii. _tn.lll.ili ni„.* lln- It.,
III. .-M,.'!.I'll.,,
VERNON BANK of BRITISH COLUMBIA.
it.iiit
ii, in<
i	
., lot
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
INCORl'OKATKD  UY  ROYAL  CHARTER  Ih.iu
itn'iliti |.i...|*.
I ,i iti .nn , .mil.Inn; ports
I ,| ilreail)  m envltbtti
,  ,|  Jl ..-i-. ■ U  ol til iii.ii
. .i.n>i tiuii are s'.(ii»i it not
Bol III) Ul Hi" I'luMii'Till
I   i . i,i tln-u-ttit, nn leu Mnn
.! :i, i.'Liti .. mdoapael*
||  mi  till'  liinl'-  III  ll..'
.  i   .ti..i.i-i   WmI
-..„.- ... Ltelni ■ i|i. i
i uverbttltdi at.'i  Im
- ,.,,. Uf MI.WI, (l-ll
■ ai. balnj bulll •»
.na i,ni It a. i'l.a.-i.i
.,; ■ ittt ti,. utbai
 bar uf  Went*
i, i.  i.t,a  ii Ufalll
■ .1. at uvei '•». a lat
• ih tain
■ * u| a market It Hit*
...  >. a inattar
, ot  111  Hi**
rial*  lit*  i*-**).
.  .
.a.. 11 {.alt-Mi
a i Murlali bta itt*
ii.tt plaits he
'
. .i'ii,i.,i. nt
In Ian l.at
,, .
i. Iinraute tl
'**obtained
■
•
liherefart
.  .i.i-i  d.f
■
ll. ewtttHtte
\ Itratt nm
thti ttun.f
lereetlt|a
Uf ui
* i. ua lb**
•
Itu    i.«ar
1 - li.r
" * lu  *tt*.,d
» - '.■iim* lh*
. i ii,. i* i.
i ■
■   1
".'
Kntal Arrival!.
 NIAI   Mum   ."  Wli
. WU
Until'   ll.l
1*1
M...i ,ii,.i it,;,  \ ,,, ,,,.., aaorga P
Jahi-B.rairl.iit.ii, Mt .tmi Mi. UoQIIII
tan  Kuntai Tbotnei Witiiitt'. i|,iiii'
wtcki 1. J Moraii, Kealtlei Jttuai Mi
\r'i.',i \ ■■ ii.,.* I* Ui i nan, Ut* rpool
Ar im  Hun i  I) i ta  J I
l„.Im. Liverpool' A  M'tiiilliari. li M.
lltl -  VtB I- I   »  Illllill').   \a ■    Mr
Wood tnd ilillil v,it..,u. w n Ctwley,
Cbllllwteki Jinn * l.a-iT. Tactual
A. mi. |i»i..i  II..in   l> C tii-lly,
William Wlniklll, I rtderleli Qrannan,
VaiiMi.ii. t  ,l..ii,.-.  i.  Ul Allan,
i lb ll Howe, l.m,«ii'i. 'I ii.iiiiA-i
Mil i ink l.ali.iii. JIM itlVtl Mn i*
n l   *  t.i.,,
*ii»i» la it I
li || i.tti netrl) Uaa u><it ihe ipaefal
Weeinlttl-ar umber ul ti..  DottlBloa
llltitrtlad Imil i-ni in an tppeartactf
Tl.it i„.llln aii.,ii.  tbe pan)
eili *• re i.*,i.aii b| lha .agent whet in*
i,..!■ ,i',.,«laal.,i,it,i.i, MHiiiii ini ooi
Ibe I Q it  wu
aber, imi tm
Dominion IlluiiriM iau)i'.  It) tbt ttd
.    .i. bad *******
n„ii. I, ii.iui tiif *i-  -
ii.ua a*u rta ***** turn Mm in • tl *t
ll.*. Mptf -
middle "f Juuari ..f tbil t i
tlalr I.a. -r.iinr  a I,'I  nine,  liul hmiii art
atll  **■  in  Iht  mlittlli* nf •
litnliUi. Iuit .till Un- i
a» (ai i.ft U  • ,. i ■ ..   | i,.  |- • j. .
par btrtmmld
tern ktot *i..-tii.-r u.i.
* in inpeti
•i i- i  li i* generally uoderunnd that
' ia*t reti
'  tn appeal
in ll.r ii*-. lai auMbar II" I I
•
SITUATED IN THE HEART OF THE
OREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of ihe INTERIOR
■
•Halt l*til !
■
■
It*
PHEAPSIDE
w   Auction Sale
EVEKY SATURDAY EVENING
FOR SALE.
Thu ShuHWHp aud OUiinitt'iui Railway It now uittlur
DOUHtrnoUnn auil will bit uuwplotutl aud lu operation to Viiiiiiit Hum Numuior.
rtlKORAMAOAM .v KOQTSNAY itui.w.w .i«ii...i nunir -ttin. land **********
 i pel    '  '    taiiui a tall»a> linn. \.-ti...ii i..**lirtial bIjukIihj Ha I'n'  i.l
• Hiain Vallf) Utt) i Ih nt t i„L it-litm
A i'li*Hi*r i. im* i-.i.rf applied tut li'.tt. lla  la»Ml laagtllatura to eonaUlMl a 11*11*1)
<  I. \. fi.'ii »..uil,i.. ii.. Ii,i.tiiaii..i,al I*.tii.l    i.u  l aill, llii* Atiifili-an Kail**"
I ,  . ..•iml .-Laini'I.i mi *,*..* ,,    lltaltvarl  I 1 'll   .1 .'11*1.811*
'   al  1.-1 li,t III Iini |'l. .llin,  aill ..till .'.M..IL, 1bl.1i..'a Ultfc '1,1.1 11.illtlal.lliK t-ll jr.
Miaul -  i. is.ii,|tl.t,-,t am, it....,,,«il,|,< tMllit. (.-1 t">I'll*l<"if " ' '■
•ti n,n i'\ri n a i \i iimik I'., m.i i..in.i...|.i*- .\in11  Tbtivapei «.Iii*ctwu*
Uit-.lt.) II,. • ..|.|,tiij l.ialliHtrl.i | 11,*, an,
\ i \i;i.i. Hotel, will i- •ui i.'i.aii) u-i. .(...,.' iad plaai **** **»<* are ao* betai
OVER 180.000 WORTH OF LOTS
bare tliaadf bete auM Hear ottlwea alii ban ■  -ri .,,i„* lUami  ftpaalt]
*  ■   . - -  Ri ii.l.i. I uittlrra  **» |itin    I   ("lli.t  -II l* a Hi l« ptn* Ui itlilira
I. I  . a    ■ .    _<1l<!'lla|t.|-l!.tlL:.   ||l|LM.1|l|
. '• *   »  ' , *    •
ADVANCE IN PRICES
, iiu I maktw irllularj loll Ua  *'  -•  ' *****
• • >ta il ii.i,.if,'at. i all*')* It-fJ-fWltta t.irj nf Ihr lanwar >   .
:    'li*.I  .,*.',   11,(1    H'Mtll.-..   MllUll*
It ilmp i ■   •  i  '
Hi al. •   .  . it|
■* .. ..iiiiiurr aul (1—1 Ihla fat"'i*'1
inll) am, la. I a .  ••  . .'•- al li,iia-.U» In .In. farn-l'-e.
»-,... . ,-, .-. i Itnlualliaa a... pi ;.  IM
.... ,, i.u AMIH1.K iim vm li-H Vtl
ill.'-.' •■-,-•' -.  laaaia Vai-i-4»«t "i. M-ndafa ut
,   . . arrtreYattaa i«ra*i-i qth .
okanagan
Land & Development Co.
LIMITED.'
«ERSON BROS. HAST1HGS STEEE1, MOVER, 11
..I  r*t.lllsB.a....tt    II    I* '
olClulliutitU .B.C.
.
t»* \*mt
I I-"IHt.«.|i -,
•
t
I  . . ,11 ■»-
■
a <•* *■ t-   •
III
.  ,.|H ..I
!
a f -
• a .
a
t   *»
:
.  •■ *  -
•  .1 .*■
U Mia r.'-a.a «aaie
•  a *
Ai;iiits* will bo appolntod lu \V • imtuitr in a few day*
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers ind Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
I' (). Hon so? Vancouver It C.
Mult ft iii
*4. m
• It
* ■<*> t *,*** etrt t
I r-
Tee - * - • ■.***•
ktetnel at Mtfentt I
•   tta  P"1**-**  lb*  a||..l
fca* eii*la ttt   I
fall-
New Vancouver
COAL
llaltut a land Co Ud •*< IiailM..
New Wellington Coil.
(Jampbell & Anderson
iiii.i.U.ll.i. AMI 111.1 tu DBALSBB IN
GENERAL HARDWARE
Qiit. Pai'.i* atii BaaMa Oeo^rt wd Q'»i»i'», sio%at.
Qralai. Tm fttwl Woodtnaiarf, Tr*** Cot la Chtmnay and
Drain Tip* Builtl.tsg Matar-ai of i'l lunda, A Carload of
8io»ei da>lf eape<ted. Call and arm our eiocl. of HatiRim
Uatpt.  Table Lampt. P*nn»e end Tea Sett Sallinft et
Reduced
T»»ir ■• • -j . nare
* M » A* la lia m* mmttttm
■** *4 Ut*  TV
*
• i **• a- -1 ****•
mmm***! *tm\ atte*4 ••*
i-i  •   i*'
i
• < a  ■
tbt I'tinam
ia*4M4it>ii«M saill tf*
' *  ft a«rlr ****
* *  •■ *\t** aad ni*.
■
a  -.».  TW
» ....
"I a    '
•  * ili*r*>
' ■*•  ••-»t,a*li>
l * .
m ** iw k*mn n** la ib»
a s*  tka
I*-* I  -Mi< | mat
•i'ii r*»" ttilli
I iln  t*iaiMta«
s.a m*m*  lM|t*->t*
. . ;i |4»*.
**  f **r-,i*lt. aaal
**>si* IM  *■-   ******  »,,
*
',1  «ll|
-  - - -  ,.
it*V
'' r»«nllK»>
.  "■
IW V. M i  A  •nt.
. t-
•ft 11 I* t.(a.,*^-,t  |n  thill*
f<*tmeiif ****** *m*tttm
i - date ha* mA I
t ll >* a  tw*d
i  •
I  nttnt  imptva*** ■■
■* ***•*,** In thtsrh l
ihlWrtlf «tll
llw *htt*****t* ma-itl \
t<e ******  It,  Hittr 1
S8.00 PER TON
'-  *•-  ' M.*..tt.t,
I  ,
J. W. CREIGHTON.
»• I 11*11 I  • Hlltlil
t*t*-*ti,,**.* gttmm I** all eatltttp* <-l #.-al
insiiaa-isai * ****** ■**■******a*.**m
t,*J*  |-r-1 ■*■*--•>-*-1 a	
OREGON RAILWAY
AND
NAVIGATION CO.
tVitt'Li Rim  Reate,
fmrnrmA
n >tH|.iiii   iii'l  Nnrlh  I'm IN
_r4»taa tts«s«t txn tn loitit
tl* Mhn<mmA***tm *******
jWrWii
t tcoMA tuttoiua noon
l*iil| H*'»i ■  ***t.
la .IB 1 ******
-■IK'
ItOY.lla I ITY MAItKI-LT.
J. EadienbclL Whtr',t_i
llai,-. .a ,11 litiili tit itnti in 1 III Uratv Itatnt, ltitt-n. ctt
FRONT STREET, nc«t lo Vianen't Fiatt Mark.!
MK ATS. I isii itm! li ttIK .If ...nl i.i .11 mm *i thr t.i* fir* *a rliir
SHIELEY & HOY
 iii;.\i.i:iis in  —
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
feM[—.
I•«•* I7*r t
Imil* Vlrlaa**
lai.ll t.it*t*-«*i*it.
it*** VktMla
.IttHllVSI T*t*i»-**l
l***a**'l\vrt tti**,*****,
iBaS
I l^rff.
inwt
I
******
* liim
taittam
1 t«ffM
1**t*m
•
TNtHaswaili* mill |-nHrt*aHit'aiit*4 |Wei
lata** astieaii^*.s-.)».«i'l'*-'*nris*t-
■ ts«t*¥*«l.r**».' .1 Iisk*. *t4 all
tmmetm traak htt**
tVHt on* *> n,* * *ri**i n** Whi-i m-
tttt******* a* imiitme. t**e*.t*m*!i***it*m,
,.«..,., •"'VT.tifipa'.ru, i
PLUMBING, GASF1TTING and
all kinds of Tinsmith Work.
Another  car load **( tli<'  celebrated *
COPP STOVES just received.
MARY 8TREET, JUST ABOVE P.O.
Capital Paid up   -   -  -   -  £600.000   t3.000.000
iiififf nniri; in iMttKt<*t:,>
Reserve Fund £200,000   $1,000,000
III!. HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Dunking Business, and .m* now prepared t" receive Deposits
nl One Dnll.ir upwards, upon which liuerem will be allowed at current rules. Present rale,
Four pet- Centum per Annum.
Deposits received for Pixed Periods, snd Interest allowed on terms which may I . ascertain
e.l mi application.
E. A. WYID,
N.-i. Westminster, fndjanuarr, 1891. Acting Manager.
FRUITS
ANO 1 lit*.! r I iO„i a.
**ITY BAKERY
811 C.ltlmBIB .1.
tt»*ii,»****ura-l ll.ai*rfir»t ul I Bral rlaM
' ■• ■   a   |. -a-l  I llll 1  i,.,r!  (U ".'■.  QUI  *' .
?*n Utt . .. 1 ul llroatl. Miacuita,
fatiea. nnri B< »■' nabie #aa»r,,
Krra.i.y^rliiarr MM
 a* ta%aam:* i>ntr
KITAtLIIHKO it
DICKINSON. Co
BUTOnKH*..   «_.
laaril  * .-a.i*  iha (Menial HeWi.  ■**!■*
wtatwimttN
I n Uaifet at.1 (******* A*i.*TiiM*at m all
itom.|'t«M ol
Meats and Vegetables
■"  '. at tiiMt aat i-Jin-iasl ta lnai*
*• t.t \* ut arm, ant nana-
IbmU a. tta
LOWEST POSSIBLE PRICES
Bank "Montreal
Hi 11.11.  i.ai.-,
EEST.
tiii>j0.i»J
CEWlttt
A Savings'  Bank
Department
Hat itaen opened in connactttn saHih
ihil Branch
lottmi Mined u Cnmii Rites.
Ji r<«H>l 4 *-*•  ••*■'
GEO D. BRYMNER,
ft 1 has -al-Arrs**
OCCIOEITAL HIM I KSWD1UT
thi tM4f*iia*i lla'
I iilMMlllllM..  >  Wt%ltMlM»We.
lla.ii.ai*>' iay  11 at.l't|*»*»il»  IWBV-iaatt
,.•4(114 **' ****** Va*waa*aafl.*"»«.nli«B ir
aai • ir nt ea.aa. • •» •*■■ *•*-■'
•ai*#1 tn ttei-rtaaa t*t**m.
I'.lli. il inirit tt.aaa****
F. CRAKE,
WATOHIiKKk: anil: UEH T08MB s A1NUKB,
t.'olumlii.i St., Three liiair- Wt-st l-'nun P. 0.
.\ni.is pn-srtiis ,it liiiiitini |irin-. Simpson, ll.tll M ill.-. IS;
(.'it., Wallinglonl. Conn., celebrated Plater! Wan-, quadruple
plailngi iimk lirsi prise ovei .ill comp. liiors u Toronio Exhibi
liiill,  I Sijh i   Iinill .iml  -itKt'i'  W'.ii.-lii-,   I I:.illllill,Is  liul  lil'lll
I'ini>s. Jewelry, Clink-.. Spectacles etc. .\ large stock ol Nea
Anistic (i'MxIs in Plated ware and jewelry will .irrin- i.irli in
I imeinbrr.  Call and lee one.   ■ trouble to show goods.
 »i it
iai... m.m,m*   '.. I IBt.l,  ii-VB*..,   * a  i    i  t  i
WBtlauls ...ui,
Ship Chandlery.
Wr h.tta- nn i I,,it.I ,i Ven l..tri;i- Siia-k nl
Aj.rl.OKlt,     I'AISt.     CANVAS     I  ,.,.,. 11 is., mi -
•.BAIN.    OILS tit. it -II eh I
"UI'K. -Ill.l- I .Ml. AMI  -ll ill I El MS
BUCKS, S.tll.\ n.lM E| ni .Ell. KIM*-
Fishermen's Siipplies-*av,,,N M' - \;" ';'•,' '\'; K* • -"1K*
Call .iini ••..• I'., ur lliii,* Im I'll,,'.
OREIQHTON, FRASER & COY.
io W.ui-r Street, Vancouver, It. C
E. BROWN I COMP Y
ImMflsn ttti STltlnalr ut
laltll D*.!— It
Vines, Liquors. Cigars
••is tan St. Nv« VVt>.imta»t.|
W.TURNBULL & CO
Builders and Gontroctore
BBZC2:
I»*tiiefwl t-i it i ;»,■*.   . n i'ii
oaiUia til***
TOR SALE
Doty Engine and Boiler
,-..iE„i«. pntn
Wood Cnttfir and Dray
a YOUDALL.
*l. tla. .■*■• Il.al
WOOD t M
CM fow teal •*•*:
ANAHAN
THE LEI MD HOTEL
BAfnra murki
N-ear Comer of QrAnvillt Street
tV tMadina iitaafMrrtal aat Tratallata
n  .   IMCIV
i.i,-   *•..*• ruilaat ha**o* tea taat \
lo all |« >Mlt«l fiiil* I* ti*f i'l
coon Mint kxms.
TtM. Samtt u' lrptaiut*tti Cm- |
t'-tt*.  Tl* r,tr*l Slacli" Btl
IB li* Pl-jraK.
rant r a rtuar.
MUteWUIT AND 6EHERAL
TEAMSTER
IV** to infnna hit rottvitrra thai in* haa
bueehtfiul '».• t 'itltttai ol J M KKif
aatt la tuiiti-Bi' -tikta tut) i*a kit tl
Mrli-naitJlUMi vn*. t .*■*.*,*■* *******
tflrt'ti'ti** ll IWfcl* *'l* taarita t*n*»|>t
•klUrljr toT
ORY AIDER MD HI WOOD
TELEGRAPH HOTEL
r***as atraft. araMla Tarty Uatu*.
IHB...1 i-s u***tm tr*t*t mm **A**1******
tti ******* NU' ata tt* iw m mtm***
* *h k*i*t****m ****** im****** **nm ■
Hew WestmlMter Bittwarj.
Tlti ..'.. B-.aiatt.liat.  it-at-rtj  tta.
tWati I ii, in tlmltmiil, ...lla. ■oodl
Htai, a.,,1 it laiititit oa. a Im tlaat
aaall.t < I*" t'aiai.Ht ia|tlr*tl
All -••'". Irlt .1 M !• ., *,-,« "-f.
sa Fnatt !*•—». aill h.r* l m' i' t.
I'.ltBltl    nr*at*r* ■ - *l-l  t.  Bt|*tat*a
lia,.  Ta-iriilaat* tt.
.111301, C0CIE1II Ci.. Pisp-i,: r..
T^WWI^jei OtMinral Machinist k Blacksmith
t ***/ V _al—. W|  tarn* •--< mm Mm** *— ShaalaBi
HORSE SHOEING A SPECIALTY.
i.ni.it- i inn. ei in INDWIOOin HAMlMi-rfliKli
IH-,11 I II ll ,11.1. KIM'S l>, BAI iiisriiv
*t,tlcui.utal Maohlnary aapalratt.
GILLEY BROS.
Livery. Hack, Feed and
• Sale Stables. .
t i*  a aa-l (leneftl Teeaitei  fHstere
WiHili Wli COAL
tuber at <ha htMM " at Maihate A
Wiiliajtn'e. t*is.ai **ttmt
tint *t*i* At. Alt* mr*i*i**tm*
t'**t**mt Ht. t*.
TIME TABLE
Str.ROBT.DUNSMOIR
W tOOttt. tin it i
i AKhviss nm luwm maiia
>. a Wetati tn I - Vaeeaater Mi»«hi.** ai
Vawcoaiet lot Hamrn Mmi-ui* 11* *s»-
S.ittrtti rw VaatBO**! ItsMAlt' I * *
\*r*ct*t*f ■ . \i*a-  mm Tamaftiaaeet.
■> *»r \t'Mra-Mat i *
Vaacnrtetln Sth****<**v*^*****t*irm
**ar**mu km Vaawaifl IVit"1*t» ? • **,
Vimetm*** t * Wt**i»irm-HM ThM^U'Ti *A !*****
\**  \\■****Mt**l*i tot NlMttw* tretat* •* t <*
WtH-f***** **iin*!*ii» t * *
i at Vi ***** *iQiasi4
a  Rt_H vnnttr * t*»*<* KVhatt  AHm*
tttm *m ti
•ummor Ceturaion -tttea 101*
Harrison Hot Springs
r.-*a 1.-I.H•* .1 i-tmv«i' •
.. ag.SB'l .ISIisn (M B.luir>
aSariatl..iai. (•  *
BraatlllBBa tta.* '1 aaitallraa.
»*J„!r-,l."llW'"'k*,',',"M  ..
Pitaa faamaita* **r *Vm ******* t*A
%***■* MM ••"! ll^*.«. *****
trtmrn rtvtmt ay.) *******!* ******
•sataMai aatn fWsrtaf fie
Lowenberg.Harris.fi Co.
REAL ESTATE
lH8'*Rr*K»nd miMIM
AilKSTB.
Purchase. Sell
Lease Property.
COLLBCT RENTS.
Ma*'  '  t" mMi*********  ■*'■■"****
ii..  - H-.- •• mm
Am***** tr******* Amat*t-t* tm*********
1 iaa#rtM-nl Tl* t**t****a-t* * ** ■.*,*,■ * *****
ttm*. t*m*Ae* *fi lj*m«.Wt» lit *•*>****•
tiMaiaar s'aa'ftii It***.-*.*---* i***** ******
■EH
li t
GS   IVI TM IMT- hi*
FRONT - TRSSBT
tastl
OllUtd an P-nli" N ..i'...!'(ir
Compin*. :i.a,iladi
TIIK Tllll.lL l„. II.
I tba, tttai, II IE ,-U  ,as»
.1. ..11,  tttt
. I- .tail, ta VAyoH-VM lat, ttiis?
BaBli, », la.'*"
.ta i.is *.*^
tl*. ata  aill tBaitatlSlSSIIt* atttaai-
a* t  l"l Ntk , Ua.
..a .i.iaii.m tarn
IMt* Vlt ttl..'. tl Baasslttla,. lata..
.iata>.iiillt»B.tBH,*a«ln«.tBitaak.
.**.. ..i 11 *at at / a altatk. a-aatat
BlflMII - " S-.   ta*   -i-t  a.  -  |  a I
• a* Sb i fan. aaa M**klat.
•   .   a
at IB.aatt,
I... MuaBBBV ,*, EM, !•-... tt |*'d«t
..LIE 1 SHE IE IM UIMII t
a ■ ■
aaa alaaaa..,, t,p *.
".Bt*.!. . luilstt
llll.na-  -.aa.. M.BlBal
IU.lt lt.lt a.al'11
H_MBm laata Nttt tKfmmmmt** tm i fcsit
■fea_tttl*tti **************** ttawbr.Itaafa'
tit A** saaiaMil at J • sl-st
aoatmaa tctit
Taaaoirf^a at net iV ******> m T*n ****■*■*
mAmmmmm tm* mtmtm am* ifftrf
*mh ******** II ******** iataa-aaw ***>**
* Mftniai*->».att**A'r<ll<sa*ia«B|s^--
■  *
ai. .it tamtam
*******  Mts M httea v***m tm Ateta
-»i t^nvtea itlitii itHitmai
unii *
-* .*tit
Maaaett Am*, ****************** mi*m
***** %.********* mmm* *•
-Mltt«Ki'<>*JMI|,M
tw i ******* ****** ii****** n *********
-. V**m* i ***** al ***** **** mmmm a it!»»■
<%• h***a*m*e *h*m ***** Q f*. H ******
I  „a *-t*\t*A **th a
********  *i a*mm;ma
UOUOBi  AND CIGARS.
A MODKI. I'lilHTATION.
A MAILttOAl) I'l'lSODt  THAT ENDED
PLEASANTLY FOR ALL
A Wrllar Talla ul Una til Ita Mati>l*il
Travallai r.i|inrlaiirea ul  Hll l.lfa  A
Daaiaie Utile mi** ra|iiwat*>i iiiw
wlltt Urr I ngt> n.i nn an. ••
I la'lii'tI, r..mn tliii,iiii.n*t Oo a man
iMi.it I vu nod, Tlm wtttiu may jKuwibly
I*.* wiltl.,[ a Muiuaii, but i.'iiin a man
invBs'lf 1 um iuit ud ttiiru hIi.nu It
I li.u r.v.-iiiu nttunilng tu Kanaaa
Citv fmn «» Htttrn trip,  I luul trav
* '"1 two i,[.'hi, ami a tlay, ami my jour
ui'y liml litt'u tinnvfiitful ami tcdlotu
t-iiciiltli I waa iu a .tarttrularly tntoep-
tii-li' tAOOd I iinii!.. ami parhapa too
i.'.t.ly tor any illveralon that promlied to
nuil,,! thu l:i*t .Iiii of my jottrnay a pleaa-
aul nun
II it it nt U".-H,i.,iM-, llln., t think,
that a fO_n| laily of itriktui. twauty
t'literwl our car Almot evi-ry arail-
ahlu mat waa utr.i|iinsL . m cam* mom
Ihan half tin* tiisi,tii.-,. ,,f tha .-nr ami
ati*li]*tl oppodtt l*t At  I n'tniivMa
|'.t-itiipV h  in lu.--'Hi  1  tiH-tiiri'ii|iVitl|C
ii. I ufft.nal IwrSBliwa l**^*iila me, which
■■ ■■■■ at' in ■• .1. • • ],!. -I
Aa alia aat down  I |ia<l a k«mm1 OppOT
muiiy to nut.- bar •rmnniTlitri  Bht waa
talln-r .until dtiil nult'iitly qullw yonng,
IttuuKli iho Im.l a manner aud an **\
|in*vli'ii of i .ti i tlmt in-Ill -t.-l kitowlotlKe
Ittd valtnit btyODd hrr aiijan-fnt ynara.
hlw waa lativiilintrly attractiva Him
had an i-ta'ti. iti^.'iiit.iu. iiirtinnr. an ln-
■OVttl ml that ipohe iiiiiiii.t..k,il.ly
tliinuiih i.' r .li. .nn I i tjta, ami lite
jiii-ttiiit uf n*d h|- (lar hair waa
if* Mm *.-.i hat ■ ,.i!i_i!.'i..'i. waa ja-rfiM-t,
aii*! -I... |.i. .ntf-i a (.i.-ttirf ihal altDoat
(nt--i.ilttti Ilia*
I'MuMi im rauitntirv
11'-tii, i t. liit'ttiitrr now how we he-
' iui.' a.., ■... ui. -1 I do nut i\ tm rritit-tn-
l-r tli- i:i i.,nl. ._.,k.-ti | only r**-
ii.t is.i-r u..* ws* worn atiuu i*iii;.i-**''l lu
an iui**rs**tiit|{ rum..--nation wiihuut any
ft-ltint uf i. -ii .im or Hubarraaum ni
On my pain, at taut, tt waa otta of thuae
rar» iii,. (i|i„-* wttrrnthaalraiup.r a.*'itir*I
Rion*liknan * :iinn..| Ituwatww ao*
i|ualniam**> Hit* as-knl n..* luuy tiooa*
ttniia. wlii.h I ..ii.».*r*s,i [,, ihfiwat nl
tm kii. it:, !.-. and in turn 1 _.li..l bar
with n.t. ti .■ ,i -n,» cm man*; dlffprsmt
tuhjsfta, dr. while, tlirra waa nothing
•tnaiitjjly brilliant In tw*r rvpllea, aba
i.a I .. *",'.'** f. i. T.B.i.ni ai.J 1'ili.nndl'
rldtul ■ t.-ti*-t. t.*i'.t. of ijatast-b Ibat
n.i.', it. want In hear It- r uik rtmlinu-
t'Uily, and ib*ii aim bad an lannrenl and
*••■ «i;- iiu .,*'. - i. that enhattnl tbe in
t■ • ■ *\ i.u*.
W i i -'. i .I,-*h .*u*'it fttddrfc Ilk'
lat for i a.i. t*hm, and) **t no t r, * arvtt*
rd In tnkn ati> t..*r.|, f u*. r\*a thitUgb
we **••*■ In t rsatlwajr • w where |wople
bar* liltlii **_ij,: " .. t.'. (*tber than to
walcb ssarb • ttw t * t to (all mltxp
Wa i.r*.»i...» i.im ar*)uuntad and
wuiv Inti-tntM in • *- '.i ' ii,. i   Aa tbt
* -ii'*.* iaii ffrvtr *Mtbn4tatle ****** a
****** ** «**» |*awing aba laid bar bead,
whkh I aaw waa Illy wblt* and dainty.
onujrartn. n*sf sltdtlta ateta cooariotia
of tbe art
■Mi.- '■ - ■-> -•!'.■ i s* aid. In  at) _Oln_ll«d
.* m • Mii- ti •*.<• Uwtwd totrard aaa nu
ttl tin f■ ■ * waa i-- at ta i.,ti.<\ atd after
a ti. m.t.i I .* -.. t.•*-.( tbal Iwr am
waa tying <•« my tlMtldm. ibotgb I
fiinld m*t irtofttilsar wbaa aba pland It
ttvtf  Ami what may mmm Mraagte
Ittll U Ibat !.<•'.• r . t U aavtin-.l at tbt
ttm* to think that onr ftmdort might be
HUT* i-t tt that any ooe ertmld ttbt
•fsirialmiUreoftl
Thfetn. * ta* t***i*|»l* wbo atau>
\rnmm mmm mlarhtW tt t Isofc than
otW* <*>*' 11-—*Uy pel two toarett
I hat* ainsady *m*\ *ht*agh to ahew thti
11'. .-..-m nt* Ittt of thu yonng lady ot
amemat nf b*-t .i«dtKi. whk*h I aaw w_i
tba tmtgfi.wth of tntoemca.  Ot tbe
■ ..'.iai* t w*afharfM*! by a
•nt ttWUl BIS at rAtnto
I >*■*-.! wiib ii,t|. :i pt*aaare that ay
MW *r*4,tail. t*t. <* a-n',1 tot ItetTe the
ai nnitl w* r«a- t.'.t i *iW*a, wtrieh wta
otdy an h* ur"* rid* fr-tn my own dwtt-
nalMi Inatasail >*f t>etaitg for tba *****
lo ******* I ft*Q»4 myarlf conmlung tha
tlm* utile fr«nt»**oUy and *- -jnt.ag lne
.'a •■*• ■ t» * **.<*** barradgtag etch
mil* iba tngto* tta*U I had tt ether
b- in* thu v ■ ****** the tmal of tide
* ,-^lt.t*'* * -I-artna1 lha faw home te
artOcb It w>* a*sr«a-mrtty llta'.M I did
t*r* ****** km* tba yootg Itdy^i ftU
nam*  lM*t*t**ntally I laonad ihat btt
■ t-r.r at, ■ »:, . Wm M»l*l. lb(N|gh I ttt*
t "■*'«t -  - bating ***mt* bar a^ath tf
fa*;-*! a* *datn«
Thai Ihla ■•',' n- - i-i n.«*ting made t
fi*il IttpW-l *** *** both yi*o will bet*
tat .■ l*r*-i-1 what I tieacltfae «*r
latvtg «-:, ..*• 1 t a i*l**a* I aataen-
I ii. **l bar tn tb* i *»tf. rrn. wbm I tt*
enisral M -1 my f**Hing of obtt«atlot for
* i li a I■ .*: j * day th* tavm««l **iu«Uy
greWnl i- m* AetbaMI twig for tht
trait to «tart I Inrwd to aay gnod-bf
wbatt to my * -rtr.* ***** pot b«r viae
a1 -■ -il my •■- i •*' 1 htfaasJ tn* Tho af
lion wta a> tr * . **,•. and. eVftte Ha tr-
rntnlatlty. aa m>*t«<*i ae if I had l**o t
brvthat Ti* i* wta i> t t algn ol t
Utah, in-l ti i w-tl wae rgwht-
*»erWi-i*i I Ml tn* WpWraw—liI tS
noctsont of what bad baprnpta*! At I
tt*n*d *** th* mt"ln« unit 1 Mt ihtl
whtf* wo tha_U protehly teter total
egale oar * *t,**nt,tot** hod km* a *******
i '< a*—tt* »r. 1 n raSntr-g tonaSt to mo
I do not thlnh thai tlrtnttot la gas*
ttal ai*. *\\4 tw *ftf*'i:ra«*l I an ttlt
of IL Jatt what *$•*■*. tmch a mtottag
and e«rb a [r .—-ling aa I bate A*
* tired might tta*-s*0rle of di-tmt
agro and B_tttt_—M I win act at
i**tttt io any lint tn ihla tatlatoa I am
tort I did tm nteta TVro la not lha
alight***! ting* ut ujaacMee aa I wtwm
i-t 'ha trtHfuL Inmioal otpmaooa la
thnat draatiy Moo oyea aa Ihe fait
mail*-. ktaa*d mo good-by TW ttttt
will -iuobUroa *:m** whao aha m***H
j trial tm diffatetilly aadcr tho oaaae <t>
*iTr*iar.--*« Hn yeare eloao plead
nr ogly in aarwto of wbti I bate roll i»t I l«ar«ed fmrn bar anrealt, w ha
by Iht way. wscmapt-led W, thai ehe
\ la no* 14 yaara rdd.—Chlcafo Tlmoa
H
' ** a* r*m***t*** '*****  **'
■  *
• ttf* 1*1 It II '
OTEL  DOUGLAS
• itittii *ra»rt
Nt\\  \Vl-*IM!\->!l K
n#i*wiitn*t wa tad Ib* tti.*!-
11    t»*t'..iii w/tttmi inrj a teas*
■**e* »l  ihlt |*<if*tl.t k***
r*mtm**t*timtt* tn**t» p**li****"»*V***rtla
i. j. no air. rr.*.-
B **** m m ****tt* **> (t* f*n ■
I ■■•**?KB_ln.lt ll»SMilKnlilim,.
lt«t_f .1*.} ot Bta, Tort, lla bi
Int tut ttaabiatt. l.tta. m**Val sit.
sanv rdwUMika. lartsiss it. art, rt t
aad tla aortal, rate, aaal lis Mtor»t-
bla wtl tl lit* aapara. t-ititA Slam at
i-tints-h atrrrtaritiBt 1-< 1*0.  Ifeartal 1
•It-.i- tt la mm: . -titi-int IM ll. Ian
,-.*.* a. t t*|aari,* anal aaa,B*t tarn*. -
a^T.i,r^n*n, B-ith IB* r*-itlSBor  I. I
l^arPr* |.t |»ti. ,.ti, tha-r. tn tt,r**
far fi*-*t,B.l l'at'ia-**nt'-nnlila*|t»BlB* -
1*1 a r*ar - li.- haa"-.
[*i_—*jMj_raaBjaft***a»- —
""■['-..'JLliB. iu* .^^CTsaran THi:  MOIIMM!  I.r.l-lil'.lt   NEW  iVI-'.STMINSTI-.l;  IIIUTISII  i'ill.l'MIUA,  l-'UIIUY  MUHSINli.  I'l.lllll'.'tllY  *>
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
REMNANT SALE
LOTS IN SOUTH
/
_■* AND
FOR 10 DAYS ONLY. Oommenoing FEB, Ut  I 600 PIECES OF COTTONS
NEW  EMBROIDERIES JUST RECEIVED
MASONIC
CLOCK
OGLE, CAMPBELL I FREEMAN limn on
*t.*-V
-<rs
\ .1 i
'■*<,
"«;
NEWS OF THE CITY
Nt-w AdttrtlattttnU
LOCAL BREVITIES
I,,i- . .    i
LU1 tu
II
, -
A Laria CnniraotiI.it
\ i.tiiti.i't (..I iloirlnui Iml
'<9
%
\x
V
%
nl IUI till* ll
V  M  I..
ii i.'in -i
■  I '11.1 I I'
ii -mi r ii., ..unii.tuii'i.i
'i..- wlmle ut iln* low ml to Imtli
lowii iba i t.i iht*) .Itlt* of i
Pirmiaatmi  tl ran tail
-    ■
1 i
l.i.tt.t  «.ti
i
I.   \| :-
I t
'
I...t    v
■  ■
■
1
■ -
I    -  I,
*t\
*■ (alh.   Tli.s
■   '
i ■
I , ■ tl
. -ttlMlllcl  *.'
■   *
s. idyt
S** lh* liala Ol R*al BalnU for aa
on tfnd peg*
II * « tbt* a
piiit.li  ■ ' n
"• net tin
0 A  R-sil'
IH;*. t
IMI**  **" "  It '
Its «
iimi turwtnl
..tilling l't*
Ai.  ' till  B.na.ra.  Bl.-tl
..  \\   ..• .  ||  .
■ *, •■ ..,,-■.,. irgt bun*
. i , i..i bj Mi Jamee
Un- lot at Ihe .•■ii* i ...
.  .Iriandei HtmeU   11
'■:. i by  \ ■ i
L. J. Cole & Co.
Agenti lot lha Clabrstsd J. &
J, Taylor Safes.	
Riddell &
Johrston
8HIPSHTHS
iim iinii in ii|.ii-,iiiiiii iiu-
hhIe
»nit umm ii
Hit tt.. ., , tin i  - li '   ,   .
Ill-lit) 1'i.r.lil.B
.1 all 1 ni-
Colotnbld Siitii. : : Hen Wtstmliisltr.
V  \ *$
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber Coats
MEMO OIL GOATS AND PANTS, RUBBER HITS
BltNO   AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIPS
Columbin Street, Nrw Westminster.
Opfoil.t C.I'.H. DtMt
Culuiiiliiii St.  Now
WoBtmlnster
DEPOT HOTEL
tills! ll.l- Ail till lltilH I HiN.  ,'IIAItiiKs.ll.ltl 'I'll 11.911 l-KH ll.t V .An,,,,
IM.  Ill ItlHlEI
I *. O. BILO'DHJATJ. PBOP'R,
i«i	
a
•••
t  .  .1. B.t.1.1 Lib
. I.a.l III.
:  t i  *   1  -..
i
■
■
.'..tit. a-i.n
•
'
.  .i.t.g.  U
•i to afford
s
tt  **■ ..ta narrua
.. | ■ .
loaa hot ntn ••** < n
•   . I ttoae to tube
.
i  .  ai, oi a tpltah
E. ll    1..    '
.  . |ht|    -■■  I
...    1-    II..    '.-fi-il ||
IL      . •  III  a
, ...   font pewoa
I r
.  *
• I.-.I**!, ufgri.tu t.nntia ..tttilar towi.ttt
SGOODS!
Dominion Building
& Loan _880o'll.
iniiii.nr.si i..,..1.,i . aa.ouo.nuu
Monc) loaned im building
|aill|.. HI  tilt.lllllll
a
•^••••fc
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
1 Properly of His Company
l*
.
i  tbal  ib*
***»-' *.  •  ■■
.
A Ntgolai ■*•*)*?ait
.   ■
-
a
'
Ukialta-4 aeiaiitr
P-alttr ant Pat Itaeb Aaeatiattaa
Ilial airrtine. with * i
fiHtUM Ihe I's'ti* a***- lalt.ni. btt  -*
.  I .
komeel Uml rmalhb • ***  H-
■
A n wlwi
lit* us.,iM iiii) if ii I.iiiillt.nl
S. T. Mackintosh a Co.,
AOENT8
Columbia Stroot.
M\\  i\l->|\l!\*fll.
i
.  - . -•**.
'  I
"tttalllo*
lhl ...trlail Hi lh* MMM
- . prnlltl * iitti Irhty •! i   • **•
*
a
llw*  **•».*
. *,*' **tl*« 1
....  I,  II  < I
■
*
Tto
rraa*i a Waiatnaa
...
S >   i
*l.gi#t**»-  *A  **
* i,   nl
■bKi. ih*»»
.    ■   . •
ihtttH **e itata*diat*l| t«iai**i
blUoa tiitl it t;ipnri*a'
,. ****>*.****>*, oiih th*
ll.ii  \mi a  •
» i* Hepteetbtf
■ *"  ■ a C ll.,a
it |]  | a tbl  ********* *4
*    rial I art-lull *
tttppnaallon «I hot ■-■
..
m ii.tw ... i*ntatortteeIhei  *
■■  - .
a**l lUtit-tleti    I *
IHNI *.iai»laht*J Ul-IS<w.M«
Hbiat -rn*.**. tuolu
| ta Ihott ta Ihe taadui of a **  *  ■
• - ■ ■-*- mm* *A i» It"
l^al etaaght *'***m*t* A"| iM * -
ki i,t* felt *ae*<
*ti  .*. *•• il*--)    >   ,a* HI
***** * nl t ij thai
■ -•wlnai *hnruM aa*t* tt*
,...i,... . *., *i*«*tt a.r -.T ths* *m*n
,t*pit*t***tihh**k****yt*
4 **m* otatiwHie.  <•
faeigbt* i* ••**
• *. **,*'-* II WmM
ran tltti
COAL
GOAK :•; tiliOD
*t-m .-'»..
a..*--... a.
REASONS FOB OTaSiCK II LIVERPOOL
tit *ttn***t  - iU tin*-*-!
,.   .  . ... .11 I.-lai
t
.  - . .... i
■
4 .,..!  Mill  I*
■ *
•••
I
*
a
AND LIVERPOOL
.  i .
i
T. J. TRAPP,
Ijri ri tm ih. Company
LIVERPOOL
LAND AI.D IMPROVEMENT CO.
#-?-Is>
•••
jas e. trnsB.
. lata* Bl* i-ttai'
IB*  MaSBlaa  ataBtBtlaa.,.  tb-.
ar.«t»nar ia • i*
It la |*v*.l«. In itnl* a.a) ,U Stiis*
,«BBa«,..t ,'•, • at****,,  ***  IB»aiaait ttt*
... Ill I   IIS.BIB if .--..I
a-l. bk .H|i|"at • utt, i-aBUiaa**!
• .-'*! la* ttaatat-
• 11. • at   '  .1.1 4*I..H...!
a- ataa-tl laalBW<it.    k.Utttf
. .   ■'   k,. 'a*,,*,
, V.. It
	
s
*    n ......  .  «
aiftl  nl
.*  I* ,*   I, a-
■
.1.    11.11
'tit
-  I
•   ■
■
nf    litis..
k,    IB*
. •  .a.    a
'
Ufla*.  j
a
• ■ I
a
...a-
■at*.
The Matter
,s   11,11,.   ill.,,,  . .
I| llllll.  III  .It.  lllll.'ll.il  ..1
aim I  ,t sml ..! clol
made tin mo-ti imp,
intl-nl'r.ili'Hi   Th
iliilli l.ullt i<-nil rni. .1 in
ihi- sh.i|« it) the at
worse than ihod.1)
H.A.MAE
I'rrfrcl
In ll<
l5«-ih.-r l.i
i.n!t» is in kgi
Itltslllllll'j In..,|.|. |.-l|t  |i.
Immortal  si it* -(.. ...
s.its   "7V«t  ,llllHllll
a/l Proclaims ihr
Mm,"   lh.  Iimi  -
tiijhl    lh. t. I'.f
mg iri-tii M.A.inCKae
JUST OP BN ED OU T
tt.lH a 9tth*\ «*OC*t O*
GROWS
And Kmai Frulta
A SPLENUIlJ.vroCK u 1.QW PRICK8
BRAT&McINll£S-*_^
LIVERPOOI
IS NOW
On the Marke
at
■ at
ii a ih
■
■
■
■
i«m  oitb tr, a
- '-a   bealiby.
lad  ***** t»oiis**i*H iWl
|    || t-r   |,||  ttr*|Ot*  *#|  bf*
iai >l *'**,* i i'gb *4
•* ** i* < r*t| Wa * tppl ** I <bat
tan im na* ^i«i ■ l-ori M*tA* t*m
tfimh' Ut* and t
■•■  **t   At*A lhl* row* aMtaal
iteraated i«i»» p"rii napan* *■** ■
m tth*i. ma*M. Iswtlwl *i*oe*1 - •
.««*,t dMl i -f lh* astft end
,   ,.  •
*   '■  ltd  liflftga  »..  hi*
' natai ****.-*i*.
*■•  * a
S.
RAND BROS.
Real Estate
MONEY to LOAN
W00DS-P0LLE1
Tbia Property is goioK off vary r.
idly. Oct in Quick. One Hundred f
d'ut Advnuoe in n Month or Twoi-
•Jortiitnty.
I hit.r Jnal mlili-.l ... my
rurnllnrt- Sliirli Uu- Br.l
Srlrrtlnn ..I Wl.i.l.itr
Shadr. in p-t,,,*,ii nfiil a.
.tirtmttnt Irom ll Iullti-i-i in
width mul uiil .ill i hi-aii.
i .. - i
t..a.|, |
•  I   1 h**, a*-. It t<*
*'-**  .S.i
P. PEEBLES ?
35
(all
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B. C.,   |
————BMW.ini sail——a—
VANCOUVER, B. C, AND LONDON, ENG.
■ -...,„ „i„t.,l inii.|,i rates on M-.tr. Kane"
lit! 10 la .It.,-,. ..I Ittmly llti |«r.r,,t .„, hiuI .ll.i I I*'
nil, <M„<„li<i)* laitrrs tt.ail.l inii.iill llin, l«-tl inlr.i*'*1"
i.iK al im. ■ >•!
CORBETT & CLIFF*
Curnnrvoti Street
4 <■ ttm*A*mi  % tt**** tfini-gfttmanl ol MrClANTH
STOVES RANGES *-* HOT-AIR FURNAI
s .  .   '  HI  \-t 1 - "  *•  *
we ««it *i« h   Ataiji • i'**** .  *a
mtmit i53. t. o*«

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354141/manifest

Comment

Related Items