BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354140.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354140.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354140-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354140-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354140-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354140-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354140-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354140-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354140-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354140.ris

Full Text

 I
Bttklil aa.nn.
W.J, WALKER & CO.
iinii. am bu
NILW WliH'I'MINHTHIl  ■  ■  • II. C,
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W, J. WALKER & CO.
'I'lia.iiriiiiria; ttl, huw WGlil'iilMUTltlt
MUM IIILII ."ill'J
NUW WKST.MINSTKIt, llltlTISii COLUMBIA, SATURDAY .VOIINlNd. AUGUST
aa, iniii
WM. l!AII,I,Ii; 4 CO., PK0PKIi;r0R8
REMOVAL
NOTIOE.
H,H, LENNIE HO,
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
M'KENZIE AND COLUMBIA SIS.  PERFUMES
s.
TOR .SALE BY
iT. MACKINTOSH & Co
STATIONERY
1   . 1.    imi in i.i..it. ui  "
Ill.Hllllll'lllia.	
'■  1  1.1. 1 it ii* \  M w **Tnrl< ul   j
Tobaccos and Cigars.
\i
it    	
M. ROSS.
Toilet Articles, etc.
& Thomson
ll.l. INK 57.
NU.IIT lllli.l. etTTKNIIANCB
II l.M I.  \,.l.a, I'lLlk-
Hr.il l!:itllt(l llllll Insurant'!!.
COU'M \l- lil.'ii K.
MOWAT Ac T>
turneXv
NEW WESTMINSTER, II. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
-LEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
REAL ESTATE
A
rillallla illl iiiiiI Instil 11,11  Ak,*i,In.
BARGAINS
UN* Milt I 1..IIS
are ihe . >r«li-r nf the
day, wo in offering
loll III  ill*' via ttlll\ nl
Miaul)- Square nl the
blc  1'Hi i-  of
*< li  .iml .il.. 1
^••«l building sii.-s .it
aappcrton  inr  tin
-.uni'  lijeiiri *   '
.etiel examine oui li ,1
> . liiinl.i-.
Stn et,  N, « VV* I
minster, 11. (.'.
A GENCIES
in  SOUTH  WASTER .mil  toina- .
loll front 1 1 '.'    '   te* 2 1-2
1 in I'u .1  Ailililiiu, tn
■Mth W. -innii.t. 1
CONVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
H.G.ROSS&CO.
CluUllliH St.. Nl'W \1. -lllllll.le 1. B.C.
.»ll»el  1.1
WOoii.s -i. hamuli
Wi .1 initial. I   B.C.
DESTROYED BY FIRE
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
\**i
im i.ii-ii.. -.
1,1111 . .t ii.if.lt.^l
■ m.i ■ '
II
• Utotil rtfertne*
IO homr o<t«l*l
1-yfc.T •*< *'** - ti********* * **u ■'"
CH-. Atf.  «    HObS
ABC Cod*
a.  Hall llHelf I-  I'  '* "I*   ****'   ■  »'  '
HJ. READ & Co.
_D_B.O"CJ_RTIS &cCO.
.Vt'
WlM.t
imt.
DRUGGISTS
./;*( v
W-
MacLaren
•f  Ross
LUMBER
•fr  Co. lid.
tm MMtltt RC
it 10fill  ill l0C.l1 ...tal
li*1l|_.l
I Hi I
LUMBER
A
FOR SALE.
1,11.1  I IN.I ll III MM h* lltiil'l IIM.
lliltl  LAW
A. B. MACKENZIE ic CO..
llll? COLUMBIA STREET.
Maw hestcr Fire In-
-.iir.itiu ( 1. nl M.iii-
chester; I'hcnix Ins
t iti.'.ti, Ina 1 .• "i
' ' 1 iiu I; Equit-
iblc I.ii* Assurance
Society of ih*- U. S..
Accident Ins. Co. of
N.irth America; The
Mutual Accident ..nil
Plate Glass .V . ltd.
a*i Manchester, Iini*;.
BUNGLED HANGINGS
KNULIBH PBOPIiBDIflOOBTBD WITH
BU1.NK8 ON TiU: SUAITOLD.
Eitiitritity tor Capital -PunUhmont
Bl 1 "iu :ly Atlv.n .tt.-tl by tlm EdkIibIi
l'i. rn* Miiitiiiinni-',. Ori-tit Di'iitli
Koll fttlUla M 'In * Warlike Pro*
ptntlOHI EiikIiiIi Potato Crop 11
Fiiiliir.i Iliily'a BtMUIgO Exlrnvn
K'uii'' Hniitlillnrry TOfiA&tl Still
I)"ti*rtuiii"il OlAiUtoiitiQuotuifrotii
Lord Hiilwliury'n Lnli BpOOCfc
l...si...v Anguil .'..  Tin* bU»|llu| ill
'    '  I  1 " "  '    I I  *  a"    '   I  lllllll,ill.  Hi
I a 'll'.-l    tl',  .  1.1
.   It   ray, tbt  Mrerpool
nurdi nt, bu *•,**• bi * ■
iiim, ami tin* paperi prim .1 number of
itloBi from t'K'i'ii' wii., ********
Hint aueh .1 . !. ,,, often
*•*■• 11  vrlUii  ■ 1 "    iffoM.  In
• "inini'iitliiK editorially a* \U„ mbjeel,
a larpriaftfity larfti number ol popon
idVOOltfl It,,- iitmljlltit, „t bUglO| U A
'in U   •■(  • njiltal  pOflUbl
lQf|Ht lli-l.li .iiiii.vi-!.'. tfii ny i.,i,ft, r
-ii, to 1. preform! t» tlm by tbo root,
■■■ • ',1 u tia.  pub
llkiiitlntt ll «|inli»ii i,( I.y th*.
lt.l| .'l.'.-lttK-tllitrl,   ,
.i".*t*i mil, m m.ii.  . ;
a iii. h mtn
it fii-t mint i„ii.j.
Welly, tt..-* laid  i
1 bo HI 11  11 i 1
twllel iimi 1 t* a uon -h fa alroelUaa
a* Un- hanilng of iiiim.ii a
in tin* .tlmliuon ol capital 1
ll
nf mm. tin.' ilm
.iii'iiittit.*.!, ■g.iti.i a larti
il* i-i. -•. in fat't. UMOtllM
abolition.
* ii 1.,111
having oloau of Uwimbh
tbi potato bjtnfal
ll
•itit* ami ' ■    .  ■
inm  i.-i*.!. _ appeared li
II . (.. oi tbi
1 uuin won* tbitt an
■ ibn ii
1 ■'''■•■*  - •rtilUil  Itiat
11 -• 111. Tiiit t. tin
1.' .land, utti
though thf ootnia crop dote not aaeu
l.'tfiiiiiJ m in I;
all itnj»*rUt,t Mltti
tf lAtotlM, ti*4
iif tooon i.f a-  j;,!-
toptlr.
monuu iMiiMni'
«i. i.n.'l
•  1
■
j.|. .«-(    1t|4|    ||    ||i1   epttKfel   til'.ltl't.l
'■ 11* r Ai,**  '
'
n
1 bill 1
-
■
lbe AlrMi
■
mlKClllll |M.  Hut Iltfi" i.i.n,l-,i-
douol ii.i'lii.ii* ih.. doatbi in I wta led
I'lLU'-'tr upon plinuilom, with wiiiri,
no'"iiiiiiHiiii'iiiiiiii tun in* had upru.
sot. A roiiaii natlnileol IW killed md
i,i«hi tiijiiri'ti will |,iiii„iiiiy cover td"
ITOU lid. Tlm inajurliy of the liiliahl-
titiit. uf Martin qui tt* practically
without iboltor. but that ilTordwl *■■•
luil-. wiii.ii tit,'> htneiw t"i foi tbom*
ulvea u-pon di nur tbi ipoti where
their lii'inc* finntiy iiood The
Kiivirniir and tha mtborltlu in tin i.
Dvorythlni apoulblo to n
iu Henri
|h.|i  \.,|  I ai I.  II tl tlil ii
Tbi 1 nm -4). ihe antl*|ihy)loi.n
■ ii,i|.iijn in ii,.. wint  dlatrleu i- led t*v
u ji.'iiij Journtllal ni i Teman  wlw
ilurtnl a \,*pf devoted toll
'■  irowen ind cuaWIni
ii"-ni to retain i*i'.fii. now
■■■"■ in u  ||i rlatmi timi
iiu* |,ii,'ii..\< 1
■
1' ■ I ll  council  at  I'lultii,,  ha.
.1-l.ttl  liim to iii_ln< a  -tatt'iin-nt t.f ht.
■
In a Bad Fix
th  i'i 11 Liin I,.,  KupuAi  11  ii.*
Uralprovlws ■;., KirfbiM
in 11,, tn || ,.:,.!,, 1 t,y itn- fatiun of
Ily devoured
'••nm I-, ih.- ibernce ..f
I  .Hf.fl.'.. |.i
ndloveihi people.
11 .i.i.i. 1 lor Lu-
' .LCI lit. Aufuil ll.-n
mceai(tb«JabnJI win inu Ue leader
nf ih.-ana. It upon Ihi ItrltUfa r.-...|. >...
atManlpur. and Tt
■
■',* itit hivtui km *
lo irtofportaUoa for llf* -
fiittirf uf iii.ii property,
I>. t .■.■• ll.ii^m,:
Itnuji  \ 1
imated fn
'i->i*t .i.'.l tui at IVt
I'-i. III. MUI  Wlttl IIIM.
a tmmtim ktt
dit_i>|«-arai
II
■
latlrf)   ll
I
Looka Ukr FoUy
Until.  A
. M-IMftit I*
Uw tilllni tit limporte dm  . ll
f . H-ft. f
MUTINIED AT SKA
RIHOLKADKR 01'  A  UANU11K0US
MUTINY BHOT DBAD
Th» Otti.r Xutiiiuun Unveii tti Their
Wurk nt Point of i'tatul Etrntn
Ilt-Ki Moatio Not to Allow Wur
A Nuw Lnkii Found in Citlifornm
Louir Joiirnity of it Bicyi'liit -
Oreai Hull fur Wl|*H Btfttfl In
flint nmneUeo TtRibli Pna« Fiuht.
Ki '*  Vi tti
Itahherid thi Ubdt which
.an ad  ll* i
ii da] out
!   ■
'
■ i  .  i.f  || • ■ .In Un lr duly.  Thw
,'  !
towardi night it." iliin •** ju.i drtltlui
about ami tin* proapoci wta lhat aha
-
'"'ina  ('apiaiii llakker went
and demanded il.dt td-t*
murn to work. Ftorwawnr iheyburtl
*
kill Ihe captain and everrune tn, i-uni
ippnni b«l
l afUlnlli
followlni hla
lb. l-dy.  II, |
**"'■**■ *A  Ifa trnifd lln*
|-,.«-ti«.t.. and  nt,
■
*  ■
-rl. *i the
Illt. Itt'VlM.iS   lil HVrJli
*i**i
i' Uartaoalhuweiraphod todoonrtl
Ai.ii.tii', ihu Mexican  mlnlnUTi to pro.
rent i wat if ptmlble.
CANADIAN  NEWS.
Uavirniuint'a  Vary  Law  Hajortty
Aniialliue Icandala to ii. Uuivitatt
Ottawa, Au|iut ll,—It Li mardod
i-.;.mi,...tM iii.n iha Bnt divi-eion in
ttl mi  tin'  ailmlii-ilratloii  nf
tiu* imtiiit  worki  deportment ibould
lii.ll down Um liiiv-riniii'iil majority in
iln* unprecedented!} low Bfun *>t hvor.
■
"Ul' Itt l-V NiiTiriKlL
'Mn*  marlii"  dOPWl-BOBt  ** idvlMd
Hibtni *' hi-ihtr Dyno of Yar-
iiiiiiiih, N H , .ii.ti thl Anmricaii «t**aiii.'t
MonUnb rn kid off t ai"-
Ita   \. itfi.iitiilUiid-  Tho Tm-im-ri'
•an*.! Imi lhl reawll ari* total w,rooki.
■  i-.i. HOMU-i
U wtm 11   \i..'..i  ,'t  La Mi.ml*'
il an enqulrr *****'- ibonly hold
In .1 I*, i -"i:  "Aiiit  itn  Moiitnal and
St.rii railway, whet anhoaid nf ami
intiii appalllni •• uhUIii InplloaUoi pgp
• |b ; - li'iii in llin tjnrtnf liov-
< n,until mil bo liriiitlhl i"il.
iiii liiiiiiiiui' annivr.*.
'!    * BttphMt a'Ctini|iaiiltd by
n   sifphon
and bml Klpblmioi. I.ai** arrivnl tn re
■ 1' |o iif ii'iif l-ord Aloi.nl
** ill lat*.. a run out io lbe I'aclflt-
IHl.i. U   . tUVI.KI.
• i'i. Auauit II.—Al a m-vui
niiftliif ut  tlm  lul-HLtiuiiiiill*-.* nf lbe
it atalairtaa u wa» t*t*mmended
lhat ibt* i.flii'.. of mayor hf mad* purely
bononri ••• itfparimt.nt
tm aUilt.lud. and Ihe (■
do lu worki ood that tin wotorworka
,ii* iiull-hcd and th" W'-iii
imoof three of tho prmfit city
oQIrlali.
Will  \ **„**
doapotch turn Lwdoo myi
ihai it..* fr*dom of thotdtyol Rdlf
■. ■ i on Mir
I l tl.*- Tt.runtu
Unlnntt|i
. t iqt ii.t-
Hon •• rramn
■  trernweol hai
: ■*'
ty nnud iii'i' *
niviwii et.itti
i|ith.
■
Quite Determined.
In mi*
1   , ;  li
'
1    .
V
l -
I
mi Mama
■
■
%l* t« am «' t'
M tto
ni. mr nmr
Uarrj tleonta
l* tlm  It
.
1
•
■
Nl
'
*) n».*,
nt* nt u*u  '
"
-
»    1*44
K.a      '1    I-*
■ ■■
■ *p**h
.
iheul  i al  Im
tbtt* i •
i-  .    ■  •
1
-
'
|
tr-ni thai *>**
1
t#lfnr«i *u*t
*
ti ■»■ r*i **ui*4
tu -trnpu**
. i HAftlkQ nriim
'
Ml'.
'
Hetd Tim* Ahr*4.
I -41|aoaay npmu
,,***   !f..T.i   II
**l tic i  i*d Rraod-iihaif. In ti*
Hundm dlHih ti oaUan«*«nfi
■
■
****** ie *h* lUi**'  I
,-.- *.   * *  *.. i tm
Ihai ********  i
live it* HH  i
Ihe eMt»t*W»i! t**r lh A**
how Tltt;  MArr&tt  KTASI-H
A ***** ***** in cit-»*uti*« if Ua
* ■** ******** *,'*■•****
Al t
,****** -  ' la f*Mi»-fii*il.
\m iwm*!***' -.
tm* tut ************ «f *u
I-tnm*.
*  m tr******** »*
al and f«4enl euhaldle* tu thf
I.it  a •     I'.a  -.1 '■■:_( ii.y
att J.ai   Thi  i lai  • iMt*
Phi • *■'••-* Wert
|4it*«u imtmUh* front lyphtdd
*****
Mpprft«in,  The
lUitnera CUtm Th>U Wngee.
"a*« ten
i«r i**i *****
'
g**b*t la •«* htttMtal in thti
•
'ne **4 eperard nf
i oonh
*m*. hei lh" faithful r -
-
i  -adly tt"*d
t  Hf** ****  -
Ik* pet                tt" eld
i
.  i,
.  *   '  *•}.■ 1,  *•• til
lUti te Pen
Ul   i .
.•'nti fwnr m
•
.  al'|«
***** «hkh 'tm* ****** h*t le
m Ut*
'
.* *** ei ih****** :u
■
.,   ****     0   ****  'A**   *U
Si Si m 11
J\   m*.   .   ■  C     i,   ,     i.     '   •
4 at) *«CL havM-t lh* day ulnar*
*
* *.*
'•
. ,f*. t'i-  a»4 Mpphire.
1 mi bn-* th- ****** of aWni
11
UieMUn"
-
ultie tHWHiw
Hi ill*   ■
i-^titly *H**
i
h<ie.
i  I
■
•immuA ***■*****, ****•
:
Sliini:lt*  I ill lit. nml Pirkrln
,****** I nnti
Tfjmokers
reejit.
WM.TIEIJEN.M,,„„(,,|,„,
•  r
a IIHITISII  laltlN
[mainland,
IIK\lt\  I.KK.
r
!•  i •
Wi «.mt.l  *ll lit I"
WHAT?
Miki "in iMIirga  I
\ HI lln it toil limit,
lltl t. '. I'll. III.
HOW?
,, ,liell.ii tlf'tiit in Cheap*
njili- uul tpend It,
1,1..
ITS WONDERFUL
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE!  '  ■
E.H.PORT&C0.
REAL ESTATE MHOKKRS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
a i.
tiet" *•*
la ae itlirV
liVT -
tliat, a
e-ktHaeeeetlenl
rlr,',.!
I
, M h
tiMeteet-
,,-aa l-l
• THera
. leir.i.
llitt
"TlH* f.t«t» "*i lataaMae, *,,. t
I lelnatva. eteivh elll |.M.,*t|
I Ilea nielle-tlett
l.tqrt, fa Ml. lllllnra tt,|r ft tt. a.,.^,|| |a
*•***•*
B..11 .111. I Wrtfaa.
T-ftala ta.ta tetaae ?l aVeefa .1 matfee-
.1 Ittll.laf.  TV
e-etr*r<  hi* tte-an fnrtatdlMtllar.it tm ,|r.
rfe^H.   IH Itm*** 'l.'f. Hal.  IrltT
laato *,m,
Mertlnktea'e ttaelh Rtill
I'm,., rl'r.'a., lie  OaTMtlH I'liar art
Mll,lnr.,r,t- latfi*gtatUJ_> a;|,... rta-
ll. Ilt ',
.Ilk! In  lha  er-i.t  fr.ar..  t,**.  ih*
inaa*  le lha  InlarVe*
ltfa*n  hmttA  Irtm.  Ttia »tt*i,h  ti.1 la.
.  It  WaVaei   -*   I" a
lletl   ll  .   *  '    -'  tvaeia?;
*'•  kaal .-tAi 1*1:
-' ll  V,..|,aaa  If.  ,.,a." I
I'taa.a.la lit  „..,.„ lla III..,. (Ilea ta
^eaae-e.».t   .'.e'l-a....
, ..at***m*
-
eeelafcttia e.la tlft-aaaa.!  -
.- .mm,
******* mm eee 'a
■
AerrtM
'
N laa—Ma 111, e„l la» »«»,<
el tiVe. .!> Ilffttlt- *, la"*.-—, al
t mfcatelaa. fe.wlillf letat-
rttlet ll I* ef»a"t trt Ilea"
|aealet*«ite ikll ifa lit
i«
,** Im mmi ,e He
lhl* .1*
haje«l f?
* ,a-a '
•Ine-k,!"
alt.e..t, iik't, l't
la. ,t.a lei.  ,a  *.,
,e.
Keel? t* We*»,.
I
.tliea i'u' ll
ttl* lam* Ika CeMte.
lVe«t  IV-.-. I  .  - I
.l«lal I. lie latt-lmM at lift- tUit**
at  la*,  lum
■
...... ,
laltthal
...ft.BBaa t* C'ae.it
He lie. tie! atari. ••» eae^ le*V
.llllii a*B<ie. 1**1 "Hll-  I' **' *"
.**. Ua lalaewa _ •*■ >le te.lUlto.
,ll,,|,. kl Ue VMMU 'lei*
11,, eW«"ea l*a»ellll~ la* »e *****
■ * Haiti* tot . »la>e*le« ••*«•
t tat*, Ma ..He. IkeatllMtM, e-e-k.
. faraaM W ,,e*,***t l«
I.. taaa.tt ateK Ana.
fta-tt t» «t*"l I"
- .IleaDee.TeK.MUll
rfieHaee Ule Irteel, let am
« .111 a Me«l 'let
—-a U Will  M  Maenu l«l- ***
■  . ..till-. «l,laf «e^
•   ■:**. ■■* lb- l*ii  '  >
atrna lr**al la ltr-le.i.."' •**• kt-*
m* at. lie V|.
a U.t .It,-.
ae... Ue- t*m* ** ** r"**"*** II"
mt.**,  A ***** <**, *ill *■ Mt
, ,  UW mtm .en***
SSn m i— nt**** it. *****
let ,*■ ».!*-!>eUIleWl-i
leee tti—1—t litMeel—*..
.•.titan. II eVtatl—^Ue
wa, .,ll**l.l-l» *** *** ***•
MBMeKlalwl 1*1» ♦Wll'laW** H-*"^
ZmaSSm. la lie wte*Nlranl ,**
mm *,m*t,*t
TW-tu, rm eel at • we.ll ll'l llr*
,  . Mtt.a t-fl elee. ll.
.. , ,. twa tie tawell <•( *►
lira, .W ae  lie*  Itoa.ll-tBtM,
-  '  ■
,.,  ....faal ll.l
I eaaet. ite* en—HM
jZi. MMtlaee.  I***. **  ***  *****
,, taiaV .•telle* «l
.  fit. lai. *>*m*u*
IV ^ellalatt* ••• •»••
mm ..iiil *
.   a ■  ,  I,   ■   '
"  ie.
lamntit  ******  u '"■
I  rtmia. tat mriamA a, **
■, tla-eillle. fn-   1 lei.lt
lea*  SVaa.ll. at .ea'l ,.* ft" ••• **
,„* .. a l.laa'.e. m*. ' * •
,«**•*** mtamral*******"«
m,*m***r,******* *****
,111. ta|. *A ttm I**** *ltk— I***
epa-lka MMrltin 'i" •!__",.„
maa.! u, lla, ** «a.|l.*t >
Me-ll. aill. If ***** ""*•• ****
*,**-, ***** rtallm,, **** le ***
M.I.M »te* 11* ***. >" « I**"*
laktr, i»*l!artet« l-Btet* Ile/I-'
Mat. .tt."llat tr**, <****** *>."*
hie,,—atV.aeailhil-.a-  ^h*«l**-"
'ei; ^ «ai.n.__-_,_i^„c;
(a "mm Wei* «ttaia«afaa. ae. "eiajeri
ia tmmt MrtaflBi-til' *"** *S°***Z
ll-ajli'.- tl**** ,** *l**«rl'*"',l "•
.      ..   a.   ,.,..'       I  ....    "'  <''  "*
 ,   ,'.'
War Rat WakM.
..., .-t  Ml.a„   '
•lllaa. *-e ,
ec-le i • 11*1 II" I
....  at  lh' ttret""• N> ***** *
■  -  '.  -ai1el„at» n,  *.*,.
ItlUfHeWM. ' ***
■
*. th., **t. ea-*  '  ' •  '   «.' "
.
eietrl. Ill, •>•»» nl ll*» <****'■ * •*• Meats -.
^m'*mmmtr*mutm****ta»aa ,..—.-  Tie at*, ran. a-
a| 11*1, alia **t» ***** •*
TUB  t.l.i'....Hi LOU ivi'jHTM.NKriO., BBSBBB «W«MA. BATOHDA* MOBWMO, ATOOW »
This Card is Worth $6,00 to You
a &h   '"    .*'** 'j** "
I
©Itu $etnuT.
.Villi,.- ASH I'"•"■'"••>''*
IUIII  lll.ll  lla,  -,  ltl»>,  '  Ul   "-I'
tiinlmlii ..I iilii'.n, ' """.""" Inii'tfli
„„,», a,-.'.,.,,,,,,  i,n-li,'l-.   I'lio i.ai.
Jlt-ltlitl lllii.il llM.dO.il "ll H"''..i-
,.i llali i'i ii*. will Iiu  -»Itm i'ii
Jl,
.1-1
l.ll I
II L 111 1 I I L oiuinA'itTby HARDWARE |fflS?".£
NELSON,
,,i,i
THE PUBLIC
n
G
ORDON & CO.S40N 0F IHt 8UFf*L0
uni si. BOOTSm SHOES
0
■■*■ *tM ■    	
itiinii-. nl limit' ihiin unu thii* of buKlmwn
imn io Uu- commit it It) Ai wu alotcd
•.niii.* davi ago. il*** ..'I." li i" I"' I'uiii
down pan llw* '  tin* ferrj   ;■
.' Nt ,t \Vi ilmitiall i.  ll ll lllltli i ■
i (lii ul wai lit* '""■ I"'1, Imw 'I lliwtigh
i Hll i   >i .1  Mi
ri •*. ii  nml it. it t*
..uh raw win 81
I,''-.,
m I* - "l land In Koulli Weatmltiatt
i.'iiiilii.i i
mi-it* rninoi.  ll iruii ii would
■ i'.i
■
|tul ll
JOSEPH ST1RSKY,
 in n„i,,.. i
i-miiicliitlvK  itui.—',!.,,,ii.'. to   TniilftlliU
I .-' -Iii.ul.l  l"<  l.'.l>lr,.l. Ili.'lmil   alhltmll
ll   UU1HII1J.
it tV ml ,
,,|,. irum 18
f.'f 11 1.1 Ilt l.'l. llif
I  r. I, ,, i ■ lL^ 	
320 T ' CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  ' *********
■ i
*^^^^^^^^^^^^ 9 lu  i
QNI.Y lis i;i:u ,\-i;i: i  ,\*tm ^^^^^™
nutghburi fnr fin' \ .-ii i .ii iiii-.t
Tlm cloud* ni - .iiiiiiii .,,'in I,, |m
iMrki'iitiii: nUttit tin* Ii.'lhI ul Ml ti. it ll
.if  l,iii,'lit<i    II,. i   i   a  dlrm-tllBM  "1  ;
1 " .  .'.
•■*"■"
Ml  Mia.. , a, a
al   i
-TWO  CARLOADS 01'  HARUWARh
|  f^ the springiriuli hiivc |im taw 	
I .,.,1,!.1 „,......I "•"'-■I-" '"" I11!'"
„ ',,11 linuul liuiltli-rs  iii|i|illi's, iimkinH
U"'r.':"  ,  ,  I.i.Mii... l'"l**.-'  Nalh
fiiiiii ulwava' l. i? "V. ' ""'*■ Ir-al
■  !    'I  :- ■
CENTRAL HOTEL
 tiii^iiiVi,;,';;!,'.^^-'''.,,
JAM1',S CASH, Propriety
Clocks, elc.
CUNNINGHAM MM_Bga
ww ■ ■■_■_■        -r>e.-r-p Builders and Oontreehal
tt  CRAKE. BEIcp"
WATBIIMAKKH": ami 1 MUFACTOPU I JEWELER -
,*
I*
c
■
*^tiW    ^^^^^^B
'I* U l.  l:\UUI-ll.ll. '',,,,,,.	
,,    , N
\.   I  ilnt-l  In  I'lltl.t I'll  '.Ullll-..
^^^^^ | ' '.I  III   I.|'l|.
-   -. ,.!,.,„.',„„ ,.u, 1 ami I     ,vii      ' ■ iml.  A im.
iissnrliiit ni ni i itil.1, liulil I'illiil iilv.-r Willi In  ill lln
LIBRARY BUILDING, COLUMBIA Sl.          '' l""1"1 ""l '' '     '
la lla In  ,,1   |||i  I |l.e  t   Jl Itrlllll 111
I altl.. w
*r
1
ii-a  t
\*
_^_^_^_^_^_^__.^____^_.
I.	
„ ,ll«t,.i.,,r." H
tree* I 11 u:\l-- II.1KILII
iml m i-t ;.■•'' II
OSBAiill
.  .  ...
i
" "■*•
e_a.4 ai—'   '
I. '
'-. -•  ---   .the   ' I'Ull   lillill.la   l.a   lllllll
 at   -   '■
W 'If fete  ft kl    I
all. ILIINI'.vi
a-vattet
!■  '
I,| i a  -a
i„.elttt  .1-  I..
..  '  I. .. I
l'a
'
'
...
^^^*^^^^^^^^^^^^m^* - a
. ,..'! (ala.
_nnnnnn___n-
.
t  . V,    |. ... -    It    11    t H.a
( * .
la .
\|l-- , I I  I'lll.-
a■^^^^^^^^^
a-l ... -1  t.'  t.-'   II I" It" t   tl
,' („l  It
eliiaaill  eulllel
, II  '
Willi ll,,  !'
T
OLANDAGENTS *
a iaa  ami.. '
FOR SALE.
H mn, 11 mm a u "'__^__^__^__^__^__
11 '
_..'■'.
h
, ij tv wiii
i • i
s
. . i a
.ii.,',
H   .  ,i
SIR,
i
-* ___^_^_^__
Vitri'l.lll'.N UiTMlill -Ul  l>
■^ ,
t
laJILIL.at It.lHV, all.-,
P l __________________   -,
I •
It
It
-  ■
I**
\ \l
II    ''
r l.ttl..  . '■
le Old. llll ■•1.41.
-
^^^^^^^^^^^^^^___^^^^^^^B» i
i
^■t"! in....-..'I, i •
iv\,,,-
• '*■■„, * It.- la.
• 11,11,1.
• Mul,
-
• I'B.aa.l
-
*^^^^^^^^^^^^*^^^^mm
*m
■
-
i..„.lll. in tl-  rtlneil  -
'
',
'
I
-|J. faaa.y
sllOOUMi  SEASON  III
B. MARSHAU
 DRAYMAN,
■.lum. ,n3__^^^^^^^^^M_HH__-^__-H
irci^.sr.^ i'*;*,   ' j  !   'i,
; N..wW,,i„K,„UCo
,., „,:.ki i."im im .utiimiii'i'- '•"",- *****'"" i
.-ill   Utlt  -ff  I'ii-'"" ■ — " ~ ■y*	
BRUNETTE SAWMILL Ca
NUW WKSTMINSTI-R.it.1
manufacturers OF Lumbor, 8hlnglos, Uiiii. liill Btuff uml UitiKTimlnl
,„ „)„ rMt.   also Flooring, Dolling, Rurtlo, Siding, Mouldlnga, Pickeu.
Scroll anil Turiiot! W.nk. Sa..li. Uuom, Window and Door FrauioK.
Bouse I'mi-li of all Kimls.	
i. dA-cc-atats  T77"oi3s Cuaiantocd^i
util HOXI
Shinpinfj Fncilitiisbv River. Ocenn or Ruil Unsorpnsscd.
While the 1ml weather lusts
,
( .
..... at..  ..li ,1 ti
__^__^__^__^__^__^_i
I
(*
*.
i  ..*
'
_
r
■
i
•
■
GUNS
Builders Hardware. Carpenters'Toola,otc
lllal.al'
■
a
1
•a.., ll. .
I'  "
I  .
\
T. J. TRA-PI3 6* CO.,
______________________________________________B Wholesnle uml Retail Hardware Kexohm
CHAS.E.TISDALL ti? »""" OT  """""^
ROYAL CITY PLANING MILLS CC
mrhltMla II I.   . *   Ho* Wcet..iln.t«'.
Mannlaciuit-K and Wets in Rouali and toed Lumber, Slimiilw.
Llil aid Pickets.
„ , ».,.-», ne,  none   •  ■.   •<"" •!" • ■■•'•• ot w.,o.i  ri
-..ws. M.toliliiius, Blmtl*.. Ra
B.iiti •!•■•"-. U* All ttindtt of Plnin ontt Fancy Turned I
TIMK T.M'.li:
RintTIHHaSMUlR
■
l ■    |l!i| ■
BEGBIE BLOCK
TO KENT.
T
1
114-1.41*.*  mm**  • < m,*t*t1*\
*  i*..,i.
K
§**&*
■
GUSSlflEDIUSINtSS DIRECTORY
I „>a, t.lll. ... I
-
Caiate Facte RailiaiCwpaor,
NOTICE.
•|-
.
RA.NI1 WM \l IU LkAoL
GATHERING O
•GLANO
II. W. I I II MN
inm imn iiri
\ I VVKS'I
.   .   e   e
r.
<i.
.   a
T
I,'
T
I a  t,
M.illl.. it
■ \    M', I)
I
IIM"
^^^.^_^_HNi itiiuta lite...i m.
IHE MAINLAND CALEDONIAN ANO
ST. ANDREW'S SOCIETY
SCOTTISH SPORTS AMD GAMES
-
en iv* itiik. m wbtmisni!.
v
HO lICEa
FRIDAY. AUGUST 28TH, 1891
S800 OFFERED IN PRIZES
A OAY 01 ROYAL ENloYMENf
•l ■ a,  .   ■
Hmfl.a-.ejr    ' m,    .,,,,
mmmltmt ****** m lli.
!• * !*■** I '
■
I
■ m*tI*  tti. .
•r   I   tm,-**
V
w
I.
I •
a\
I
r-liaULLCOimrsrOKtllLIROIHIb
NO! It'E Hi (LltJLDIIOHS
a.  .a__
ItMCOCK
no
i
*a^	
I  tltll."  I I.I.I.
The Mailer
aaf ill.  ,„,a!
I
«. t>atll  Ital.ll)
llllll slnal.1)-,
M.A.McRAE
m  •    1*1  *..■
ii mm
The Crown Stables
I'ln.el Ii.i, ..«.,„.IV, lit, 1,-a   " '
l». hi. ril. tllflltf.
i  .  i :. i: .,
I-A. llll-MVtltC't
TIME  TABtt
I
i t'ltfiti
i t  ii
i.y i tniti|« inn
niiiii
15 Im.i.ii Inih. The
iiiitnxtl.il  S
"Tin Apparel
a 11  I'uii Iniiii.  lli,
Atan."  I
ri|{lii   I -
|    M.A.McRae
.
,1 lee
.» **
TO lll'll KILOS
SOU' I
II
1
II
W.
iiiiii
*.f  .  .  I  *  ■
N
■
■
T
PHILLIWACK!
Tll
T. RIDDLE
III Al I.-.Ml I II
Mtt l- , t
r*
■
(Xliatia Slttfl. Nr¥ Wnsliistlrr
NEW VANCOIIVEK
COAL
■mi unci uti- faunn
New Wellington Goal*
tH.OO PER TON
■
J w riillf.iliiiN
T
A K.CI.AKK.
it'
i \*n*>inr*
Cmm.llmt l»- '
Navigation
TIMK TABLE M
laWHMMa.  .,aeeaaeej
rte.eaae.
' '
TO BUILDERH.
'I*
1
Plttljltlltl Ctlttll II  ajdMI-l
■
A.
tf'.
.1.
TENDERS.
aM lit-,
llf'M.t
 FOR SALE.
li
tli.tlle.llla., i i
NOTICE.
|,'l.'*'1    uui'. III1I.VII,I.K H
a.  ■■ '
|
till  mtt noot
SAVINGS  BANK
M. L, FOLEY DEPARTMENT
Lumber Broker
IVI1"VVIM  l'-lll
II. i.l Eetnl. ...nl Aula., nl
Iltalll lllll •
"
^tiV
P|  J0HNJ0I1
I Iii until ■ |.i.
|nr. *l If" link wilt iii -nil |..tt
"I ill* ttt   ll lllial
.t.i. rnli   'In
I.ti ..I I in I
\| .OKI
i
JOHN JOHNS!
WOOD
. ■.,.,.  .,....
E. A. WYI.D.
-
'.  "l  a  llll I *"1 ****)*
Ml III Mill*
 J-_--___!!_-__W!!^_j
MtfiCHANt ANO GtNtRAl ^HinailfcUlK
LIQUORS AND IJ10AR8. *-»0aSHwB'*l*
ORYALOERANOFIRWnOO "0|| *f QNlflllH I "
m ■
THE IiEDGEItt NEW WEBTMINBTER, BIUTIBn COLUMBIA, SATURDAY MOHNINO, AUOU8T 99
Willi,,,
I Hll
if Ijc jcbtua*.
milll'lilNl:  KIKNOS IN TOWN
liaiiiB viiiiiiib ur 111. laaiidluua  Draav
Ltvi laa W.atiiilaaatar
I  "IVIaial'a tlaul'/" neali.a.l I  ra'laarli'r ll- ll
Mrtlllixily ilriiK.I-t  tiink i .1 n in-,-
in mu,,, tin' I'mUim luu,. in-iii,i ,1
brllllm,' nil! IM,,,I irlii- nml -II,,,
plltt'. iiiiii iiilnllilly |il,k,-i.il 11 II i,.,<|l ,
|Olnl In Iiimi' lit  >nil.  "Illi. ll,in'.
llyi'i'tl'T '  IJ'fllllla',"  -ill,l  u„.  iinn,
|lll "II I- mui,rally ii-i.I Iur laajail lam
Ileal,: 1111,1  ,',ii'iiIiii>.  laa'-ltli's  aallia'l'
drill'  Hint I in. I lllliliiyi'll Itl llllll iiiuii
ana    In II I I!,* ,,,i,!,j.jl,.,,, I 1,1,,,'
Will- I  I,,ll"ii<-'I. II  it.l- i-li,iiiii  ll jl lla.a II
eauii    liiil.ll I, I" llii I iiii ii, tt.-l  j -.in
ajlia-la a  limit I- -n|,| |, .a i,f.,| a,.I T
..l.t ,'t ll." .11) lii'lltaf 1.1.,!,,.,,I.,,,I | I, a.i
"aim I I uiii I'l.liili.'' lliii' liuly In |.:ii
llflulai. lull klitiwn In Ilia- alrnattK'-l.
Cluaa. lu Illt. alitrai ntHiilt ,'1,'ry latlaaT allay
litlil a'liflat ailllaa'ai plilnl, t'Vi'ry iraaallaa.l
Wtla'la uu- ii-it.  Aliullli'r vi'iy l.lil inr
am tlmt ul * yaaiinii until, nm-'l ul t
n, wl'" nni III tlttt |, ,| ,i ,,| nallaa. a va'jy
l».|e<l talt'i' I'ta-ry alny.  'I'd.'alt.-,-,
II Ul) I" I. tiinrt.il, imulil In' aufllt'litiil
la. liill a alttfi'ii a.rillaiary iiiuii tiitu
1.1 tit" min In ,,,,,..II,,i, , il.ll.ii,.1 l,i.
tit,. I<> lit" ilfiiinl-l I mui -.in
aa|,l,'< - Ilka, it." I,,.  ..,i,l  -Hi. arm.
■Me  |..rl,,ll|  lai.aaa I  ., atltl,) .ill
WW, , Ini'.l  In  .tlim.-I i ii'l)  I'SH
S,| RHIIlltia lll.lt'.,  ff'lll  II,"  llll.i ll|. Ill
■ ellBia   II,-,.|,!., I IM-1,) uyllal
.ll.tl" I,"Itl .tl ll* -nil,,'., lite,
In tin .mu i* at •  aii.il  l.a- It'll, m a* ,.
aealJUlll)  aa.  tall)  at  -t.l.  "   Hll. i
aee. I) J' "el if I" ti" i,li,,|,,*t. iiiully all
neldi'i.i- ,,!  it." .in   li.  l't.la, . .'
luu label
I.V.
OHIIaMWACK ITEMS
A   l.'lllll't   Malt. J.   Wall   Pl.y.d    Qouat
PritaiiBait. liar riaraaa.ri
liill I III ti
IV.-
I'l") t
luy  bolwoon  I
Tli »l ie I iiil.
llr,  M. alo».ll|l, !i; IV,  II.
I. W I'aliloj, II, ,1. I',,,an,,
ROYAL AGRICULTORIAL
INDUSTRIAL" SOCIETY
BRITISH COLUMBIA,
at.  .1.  Itnl
laiili.y, I
IT; ll,,.
 .-- iiJ-iiliiy.'il.
Mouri. Mali ll  II
ii  l,,niiiii
Mini llll!
I  tf.'lllltiitttli
,- ll," ttiill,,.,.
nl  ll,l*-l,l
- tin f.tliin
lln- l.l.i,.   Al I , 11,1, I.'- I.j,, ,.	
"I'nml ui" "■" 'I.
Uui- ,.i DiillilliiK t'"iiiiaa.Bec.al.
Tlaa<  lll-l  -I'tlte- nl  ll,,-  f I.,-	
WIT.' lllll "ll tli" |)U| tl.l.B-l. ).-la|a|,l).,
iiii Hn  -,,ntliii"-l , Drill a, on  II,,, lower
-1,1"   Hll'l  inn  W.I  I'.n l„,I  a;  f.,1
Irom it." -nl. u.ill, i.i.'  tu  .
ItiriUi  ■
ill,,, I,  ieU  .al >  I.,.  .
OEAND
CELEBRATION
NEW WESTMINSTER.
PrnT 2283
OCT 1124 5.5
Taa.,Bili.y,
Williailiay
Tlaaaraalny,
Frlilny,
la.l  .,-
IliaefMin il,
II...
$13,000
IN PRIZES.
i •ti.|.bt
'.  I ta I.l. I
ill    |.l..-t.l,,|
fntnani
fnr it
Tfc_.it' •  '    "* 'I.,  i i,
WklH . * i"i*" '*  liKik'ntt,  Imt
mnllv i  >  <  loaMlum poison,  it i-
pt*m'' ' ■* ll- ***** ■«*! * npli
nni In ml	
nntaii't"'" •■' i*..  umi   -A drag
ItU of ai.i * if it* i . • ii. t. , 11,
A*mA t
tOtih*'*    lift.!niaiil   ' lli'it   i< I
cnnMti'i  -■' *•> ll you,    It
aaort"! Inatlttfl iimi oawi fat
Hand ilt ■ ■ ii.i --f il* m*.'
"Tnaj !'■  I- •■■i.i" ll * i  *■• <■*
Uni n *t ■ ■
*******',
'•Ao-*'    li <■* *'■"<"-•* wortibli *
l* lli»it '- i * > win am
bntrvai* ifloid h
but Hit. i
furl-bar. ir. '* -   **'<.
dlan **•
In Um>
»tii *
■ Uf    .tliltl* i i
fnll nf i- N-ntjr all
***** linn
,  ,
v
ton. In *■ *  ■*..
Only -ui
at at*
voltintai •
***** m* i    v  ■
of Atue
tim  in- *
raowfulh
lai-Mtoit ••
lb* f bn-
bli wat
tt* u tt *
CITl.'l NH  rl I.l MHATlON
h> li.
PROCESSION
lir.uii C.tttliiilniil.u
aia.W iU I'La
INTERNATIONAL
SCULLING RACE!
,    L '   '-, i   ,11,   . tl
II * . i mi I., Hon iii aboul an
(tit is 11 ■•it- !■•■ t'ltiiit"!  tliiot
wall, iiii'ii t-
VI ll |  In.
■
■ !■' ■ f !!• word .i -I,mi tu.i".ilt.r. wlirn
, ■ ■
■
M. ■ >.'._  _| ll ...
'lit- !•■ "
|p  Ui  I   II   1' -f    "  *  lui  '
'- I *ll
CANOK HACES & OTHKRAQUATIC SIDHTS
aal  l.a • 11" lla
:
-
I )ort Simpson has
•~* adjacent to it the
largest salmon canneries mi thf coast, iimi
Irum its nearness to tlie
st'iil fisheries it must
also become tin* head*
quarters nl the sr:il
fishing industry and
tin- large fleets therein
engaged, It Ita*. li.u k
nl it millions t>l ai res
nl rich prairie land,
uiii* li in time will be
peopled with ram litis
aiul farmers, who will
contribute to iln- Imilil-
PORT SIMPSON
Tint CiiuliiK Cl(y ol dm Ninth PaclHti, it. Now on tlm Minimi
,111,1 ntl.'ta Olte "I till* Bll.t S|„*,'tl lilt ill lit, of tilll Diiy.
LACROSSE  TOURNAMENT! i".u >'P "I a large .in
a    ' *
I
It.ll.f.
' \
' {*  I
'
ll-'
GRANDILLUMINATION
FIRE  WORKS*
Mi
Pmi Hii.it «* ii . i  in  /   Tiuii.. t.i *   it*i i trading pott at
i.'t { i
tn *....-, \ a-- i .    , wiriain
i
\           ■  i. ■    ■ ■  i ■■
»            ,          :i      i.  .
^ I in .■'■ in '.i i> turn i
••   ■  i .  *   ) \\ *,    a \
■. *
t.i., In.In.,  i II \ (ill   lt.nl.   .ni,. ,  n|   inn  s
-•I. -t ii* I* in. mi. tv.ttui  ..
I'. ,i - ■  . *  . ■ ■   I., ,   ) i
i
, ■ * -   ■ ■ ■■ .  .
( loit.l.il' <l|.. ■ ■ I
It ullll. , '
ll.ii i   ii.it itm > i- lit...* « *- .  .   M .. - I',  ■  ,   -
) ■    ■ i  .
It t»M ■ I  ,*•>*. 11 .  Il.'t   '  I  .    lul, i,
"a
... .1 *...,..
I * i' ■    •■ itn* Ilml
) ll.t  .,,:-.,    TlM
i J inn i.t .-.nn,tn im-trn-ii iini in h |.» t. i.
It I UI.I I    -    i  '   ,.    '
HI   llltl,
t ■ *
I *-    ,1,1   ■ ■
J   .  ., ■  ■  .   ' a  ■'   li
ltn.Ht-a.uiH
* 1 I iitm.li .-i, I'li'irtin i.
.i It.*
UI.I  III.! ',
For Plan of Tmvnsitc. Prices, Etc., Call on
WOODS & P0LLEY
COLUMBIA STREET
A f-
-^^bi.
purchased
make the
thi
few lots or a
ick or two
now may
tirtunc of
investor. Prices
are low and terms
easy, only one - fifth
cash being required,
and tlie balance on
time without interest.
The owners of the
townsite are among
the most responsible
and wealthiest citi/ens
of Victoria. They are
offering only a limited
number ol tuts. I'irst
,'iinitr.s i'ii lir>t choice.
e
•el  eatlftl.lUll ta 111  Cl.
lieu.a fee.
Tie I*.
IB.-ell.al I
fkielenli eeitlt.a  le itMllkw  ta
-Met Ike I
C.P.1,1. -   •
tl.lle.. I*
e-Dell I
1'ie.eu.v .t
ll.itl.'. t
II-M-.T
M_tLTa
Maeeitea.
******* i *
Nnaee. s
Me... II
Heat.aa.,J
r a tui.,'.
. . a.c.twii
COAL
C0AKXW000
•
TEAOIIEKS WANTED.
lt.*a>. a
lllll... I I.
miw. A I
Maa raa. 1  i
ttHttaJ
leeM"
IbMBI. A
rilefcta. II i
•lne.. I*
IWl. A
*,* I'
 .T
t>tael. A
"Hen Id
Halle. I i
HllllaJ  J
- till I
111
«.J
t.ll
Htlll.1- I
" .11
TWUI .
I_ee.lel
'
Ideal .t-i.
Nn a-tal ■lataallaa
I laatal'' '
Mta IMM*"
l-l.lt tt.ui
aaa—ra at •
iVeel Ma,
H*ra atll
eme.to.Uea
.at*fM aaa,'
Kea.| *  ■
(-■aa*. a,
•ttaat., II a
Ua. ea leu
„  te.  lie,   .
** aaaaie e llaaalaieei et tie
■at. lat. lata, laaee
ll tmI te -
*******
ie ua aan
"" "iMafTi
•-  H a
aU. a I -t * aa-al laaela
aa.
ANNIE WRIGHT SEMINARY. .
If..tl.   tt |a|„V.|..\
B0ARDIN6 AND OAY SCH001
TOR (JIKI.S.
■
MRS. SARAH I. WHITE.
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
I
Mt'Pln'i'  Bruit..
Sliipw: mills k Roatbuildm
BOATS I'tlRHIHi;
Br»o"fl H"»*il C'l' PUniltf Mill.
Nfi. Wi-.lmrnilor
10 ANGLERS ANO SPORTSMEN.
I ll,, , '...!• llllll I
|
JAN. E. wt/.r..
LYAL dt C°*
IIOOK.SEI.I.ERK
li S I'A'I IONERS
HAMLEY BLOCK
I MMI "MM.M. 'St* Wt*********
JHM.
^GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
NOTICE.
II
I VI li  till! ll'.l H.M-.1
The most extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. Tin fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will bestrictl) Cash, unless ntintuIm- .irian^etl for. Otli-rs for the stink en liloc, with
fixtures will Ik- n i * ivctl, and sntisfai tor) i* rms can Ih arranged with rcsjionsiblc parties.
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK In-- lurii iitiiu utipnitcd iiiuii from the iii.uiiil.it tun r-. or bought for-cash in
our own market, and quotations lor quantities will Im- ni.ule.is i Ion as an) whola sale house.
COPE & YOUNG.
I'I'KC.USON IlLOCK. IIASTIMiS STREET. VANCOUVER.
i
Bank "Montreal
THE
nrtlAU Dlaatlaa,
nrtr.
II.L '■ "
II It
OPPENHEIMER BROS. Pi.«...r
COMMISSION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
A Savings'  Bank!
Department
lttt|l<tt> l« llttl \\ Il'll. all.  llr  llr t. Ill
COMPANY (Lltl.)
, * i I
I**.* O't-it.
laml Mrrt t Ohm bm.
i  , . MMl • f** ***
(iracertes, Provisions. Cigars, Tobaccos, Etc.  E|)gjni3ers |Bj jjj|| S|ippiies
100*102-104 Powell Sl. ° r*
T. O. Hm
llll •Hill I,
r. t
it
UTn
I Ta.ea.eeaee
'at.eiTlealaalit
II lea-f*f*„e..iarrta etfa
^J*4 ,1m .-..a «a.le. Ml  |-aallaa
-■lea i .a. • r,l .
at, ti
Mta* ,.11  Iff. Mf'
i aeaele. llaat ,lte eifrta.,
lit Heart it-
Ifrl-W't  tll.ta  eel  latl.-
I*. aattt, Irar,  »r,r|  ,,tfjta-, .frt.
IM.-I  *l.„te   . ..realer-Itrrt
m, ** .* .
lr ■!*   Slllrll.frr,  .fft
la.t   M,   V«,B*.ll.f«l
.aa-rll   Ml  Mai.
1*-*,  Ml.  Illllt. tart
Ita  J,.a». '
"Doyal City Market
m*WI j. HEICIIE
Meats
.  ■  -  r- nil .
1*4 At* amAlttrm
O00GE W000 SPLIT
LirHI.MIACII
i   t-m U*h
Uiiii
•  Hin*—
COLUMBIA 8TREKT roUNDRY
REID **"> CURRIE
Mitiitntliit "R ***A n*p*'*ir*p tA*th'i*tt* a 3********
GEO D BRYMNER.
0ARi;sHi;. QEEEnTob. I wholesale and reta.l
tiANKHLWit DEALER iii FRESH & SALT
OMtuunuurrtf^    Vimtnu. u * I
luirun HSUV8SV MtoNI ri ,h*** * .a**-*********
. ******ii*4 ******* «.*■) Mil
■■" iiiii mtm «*•••"
<S«U IHU- *i I. • *****m* pm**.*** *■
.
*-■„-■
* - - t-J'*_*«.
-
* ***** **,* ft b*t*
AQtHTSCORWCLLS. PAROO * CO
******** * mil .**
O. P. ST. JOHN. MnnnKer.
Wo HBO CoftloTw *****t. VanftnitrT. B Q.
Qampbell & Anderson
WOLFENDEN & ANNANDALE ,_„tM.-t.„0„ta
Lat- W. It O. Wollrnrtrn P«ltila. Olte. Ci-iirkrry mial OIn.awn.-p.
PROVISIONS. FLOUR UNO FEED — ,_.,
IN EXCEPTIONAL BARGAIN
COLUMBIA STREET
t ,i1 a taiatalieatlti*
K< "I .*.' ' ""''  '"' *S* "** *"r *"*"* **"*) aBltgltH!Cont|MUI)P]
A. K Willi.iiii-.'t' itft in ill liinilinl M.„l,i„. 11. London Tod
i r.iiit.tin. M.tiitifittittrrinl limi-Wntliiiiu I."*!*. J"Iiii Csnip
ii, \| uiui llinn rut HaKJo, Cttttag* t-.tc.
ar ttrt i rr. a IMHM mtn IM »•" *»" "•«"•
ttlea  It
.  .. ,  a
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
BUILDERS HARDWARE
;,.,..,. .  ■   ■  ■
a | ■tl******-****-**-***!!,]^
Dinner Setti! Toilet So tti! riahSetis!
MACHINIST tv^tt^i!. i . itu \tmtm* a*a a******,
,* rn.**,,**- llif »wl Tit**l»iii*tiijif,  Tt** rh. Ifcit.ii. t A.M. tin i hUa   Jhr *.*t
*tHt* itn thf milntinit I*, thm*** lr*,*.
■
•Kt Otilamblt. Street
Miw Wmi IBI  |,|.;i„',l',li, NILW  ,VI.ST.MINKTI.II. llltlTIHII I'Ol.l'MMA.  SATIUll'AY MDHNINO  .Vl'lUW
DRY GOODS!! DRY GOODS!!  L.J.Cole&Co.
Ki'.il Eatotfl lirnkt'i's
Bargains Extraordinary l'^^
REINSTATE!)
ONLY ONE WEEK MORE,
New fall i^ Is oiling in upon so fast we must draw mu  great
I'learaiu i  sale lo a elose,  Special prices for tbe next  lew  (lavs.
Will  open  "in   in w  fall  Jackets,  Dolmans,  etc.,  Nl XI
OGLE.,  CAMPBELL  <fc  FREEMAN,
 THE LKAOI-VU PRY COOPS l.'l HM.
\K\VS  III*'  Till*   l' l'l'\ '"'   '"ini  COURT,
.11,11 .->  "I   II,,.  till.
.!,.  aa-.ali  tt'iiai.l  ..a  1'.!.;  I'aa,„i,. ,1
LOCAL  IHU Villi ...in..
||
ii.	
V 1 I.Jllteil  , "
_
I
Hurray A t
'I'lla'lt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
I I
I
I' l
a
'
'
...
II
I
\
*t^^^^^^^M^^^r^^^__^________^^^^^^^^^^_
*
'
I,  -
lil.l on
"
-
I
ti
'■
! ,1,1,1 Mlil.t M'llKRT
HOUSES TO RENT
.mti j I.
i
a
\
'
'
!  FOr Ollllll IllVllHtlUIIUlH K» 111   i
s
vK'
UK
Real
Estate
Brokers
ArouU Qnoon'i Im oi'atioo Oo
f'lllli/Il
<
II >
******-. *-Tt** li T  li   T
IN THE OLD STAND
J. E. PHILLIPS
Glotkior and Hatter
HAS REMOVED TO 909 li 911
Ai-iiikirinm-Yonng Blimli.
Cluinlii,,)
'&.' ',','**   *
FRANK'S
t.i IIH
Swiii Fata
*
lalllallMlilA
I'l.ltbONAL.
■
I
n^^i
II
LUNCH COUNTER
i  IMI
a a a. a  Ili.i..
... I   I. -a    ■
Itr i renin mid Fruit, m
Tla. Hani Clltialeta
^^^mt^*^*^**^^^*
llii'ir Season.
HOT It CO., PnpilttOK.
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
FOOTHILL NURSERY
a*.  I'iHaltlll. Oil.
Meetlll ae, LaCfaeBa. Ha,
■  I
•>^H	
' ^_H__^__^H__^__^_I __^__I
fata
^^^^^^^^    STONE & WELLINGTON.
IMnw, ll.l
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
■
-
Ufcit.t laa., ul la,ita,,.
• a . a -  * a l If le
Where R&£
, ni iimi ni
]£ Matty  St.
Webb?
GUNS
I i-.tr)
n «. hn* i
We've many
of them left
Mi e. tt rraa i
''■^___^___^__^_—^_—^_—_^-_^-_^^^^^^H
"
M.  i
'
L-oroue, Oriokol mul B»a..
Hull On...I-.
bit. 533.535k537 From St.
fa Fa
Everybody Says
ill at . Lit
Never Before
in
a i aa 111., Bit
t
■
II
II Chaaiel.i
n
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
In ill. - *  '■
ll
*.
THE REASON WHY?
B
011 WATCHES
J. D. BENNETT S.
' * .a_—^_—^_—Ha_—^_—^Ha_—H
'
ll  i.tal tit|H|'|e|'  ttillt ll
ASK
yPOg THI ILN OS
THE. WILL TELL YOU
llll. 1.1 MIM    I COME
voritsiLi t  *
a
i
itiiiM Ai.l, 1 •  •' i    \
jAS.Wn Harvey.
Siur.'ia.n tntia. Elln.il At Co-
I
•
.
■
'■
■
■
ti* iKiiHittaRt 1
n i.l Ariti-I*
■
■
■
■
1
"
'
\-                        I!
1
■
■
■  ■
■
:
.
'
■
lUynont)
■   ,
■
a rmniti * - *********
■
it .*■
■
■
.
■
|
"
,
'
• MI It, i
-
1
1
■
'
!
-
-
■
.
■
■
fl
■  ■
■
:
■ ,
■
■
V
'
■   '
1'
'
■
'
,
■
'■■
-  t
■
'
■
MEAKINS
(iltli.l. ROOM
a e.ffl'S
ANO Still
VANCOUVER
till.  U.J..IMV. >l l,|,IV|a|„\ I
V'tl
On the Market
■
$300 to $350
PER LOT
These lots
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Well Cleared
II  a.
..  „e>e.. H '  alMe  ll
ItO iiiiii ol Tniii! I.ta.
Bm
NOW
nml Wmr
DIAMONDS
Great Chance
for Speculation
-aaaa. I aillaaaaa'ia, Mf'Ka •'. IrlitliW liaal II' * ,
I  ll'l aill Ia'lll.ll,__^^^^H
l*-1nmli.»aiiN*«W>.liiiiri'l-t
WOODS «S-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354140/manifest

Comment

Related Items