BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 11, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354138.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354138.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354138-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354138-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354138-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354138-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354138-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354138-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354138-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354138.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
nu raw minis
NliW Wl'lh-TMINHTIIH .  „„
lk
W. J. WALKER & CO.
t.h.mo.. ii. miw •■■raiiiiTi,
11777/ WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH,"
si
lllll.ll II-
.NK1V  WICSTMINSTKIt.  Itlll'I'ISII ('OI.ll.MHIA. TMUIISIIA Y  MOIIMNli. .11'MO II.  INIII
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
WM UaUl 1 CO., PROPRIETOR!
TIIK I I \l• I-...
1
LENNIE & UPPER
Real Estate
oenerai; aoents.   patent Modicinea
DRUGGISTS
On tin Tramway li,,,..
fins is the Best Speculative and Residence
Propeny yet ottered.
S. T. MACKINTOSH & Co
Real l.nt.itn .iml liiiiiiiMiiiit,
tl. II l.t It ■■..   M'W WISIMINSIII;. II. I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
It I.A I. ESTATE AND INSURANCE AOENTK
all -  Uti
,,  | -i r.pa-, , _f III  .ill  (l.llH
Cily .uul D
I Alt MS liti|itt»ril anil Ut*>
SOU I It WENT-  mnjinimm
MIN-ilEK .uul Mwnti thoicn ,  , „.,„...
i 1.2 .t.n-t lo 2 !•_  «,»,„
l-tl-l  A.I.I..,..,.  In
- iitli U i .tiiiliiiti-i.
CONVEYANCERS *"» FINANCIAL AGENTS
.1 HODS. It. GAMBLE. N.-w tffmatmlna,**. » O
„,.,, liiimsii i.iox
MAINLAND.
TIKMn  IM.
M TIETJEN.M.inui.iiiii.t ..m.*'
171 tub.  LoitonTntiwi
lAiOOU,  m me l..t  mill  haute,  frull
'"•  btrot tte.  I ni- ii.u,.i (ni .,
(.ii.itly i«,iilfii..
Hoqh .nut  i,ii oppoilte  n ttt* ■  Kr*
lllltlll'.  llii-ai'f..r a low (llf l
I'lrin*, itfiotv, boum ind lott,
Mb. In.uran..-. l;.'iit- (..U.'i.ii,  Itmii.-.
failed
.1 Imiiil.AHsT. KKAB * in.i mum
$3,000
TO LOAN
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
i  & Thomson
J   11.1 I'lluMK »7.
I Mi.llTHKt.l. A7TRMDANCB   iviim
good h.i.-.im.'..1 ,-n.  ***t It. ulntl I* II. mur ,f
-.I, Iht (m*thai
Ttw** •IOOtti|BOO per lol, M*(„ ted
i •*  on ainiii* iiimi
MOWAT It "D
TURNEXi
OENEHAl AGENIS
D.S.CTJ-R/TIS &cCO.
E.H.PORT&CO.
Sun iiimi a Iii r. O. STRICKLAND
REAL ESTATK BROvmc
AND
MANUFACTURERS' AOTS
I_. _A. T H -A. -5*1
ESTATE
la, «,.0,,ari,  BmUial la,, la.tiitiati, Kiualt*.  Th.Tr.ma
.., . |rm Ihroarrik Alt attaitetlr  Thti it lh* lh*ip*tl In lh,
.'.,.. ttr.... aMOiini.UOcttk, lul.*,*. tail mat.
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
DRUGGISTS
,V«a
Wl*
DESTROYED BY FIRE
»_MM   •«!   'atlall**!
111 ItIIa|Ml -a
Oiiir Columbia anil IKeui Sts.
IIunii*urr. I' Ililtt. rlr*
H. T. READ & Co.
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
•'• "|..iljr In nil nail* „l thr Clljr: al,o CHOICE
IAKM1NG  LANDS.
719 COLUMBIA f-^TiREET
Queens town, B.C.
i
  ■•
P. M.WATSON * °°
REAL r-KATl BROKERS
i.u min
I.HEAPSIDE
V Townsend Block, NEAR
DEPOT
A.B.MAGRENZIE
«Sc OO.
Oiinernl Agents
REALESTATE
ON C0MHI1II0N
i
hair-ilia ai.11'
AOENT8 fat tla Mhato «i*mt **l *******
laa,r.K*C*-|a.a.t
riRE Tha London and Lama.hlri*
*t Limjarii Ua wt»**l In raa|».f tlaa.
to_n> I. laertk-
Brill.ti Amarica. rfTmrt« t mtt
ILW1-. tanpuf.
UTE Tha H.I..I Llio *l *** To,*: Ua
bat lamma It ibr, Ik* -Ht |»*l
PLATE OLASS Dominion Plato
In.ai-anr-k- Co. A" -*'•- a n>"
Oka _a_d twit* itr-alM baala-a ul I.
lli. C*M|aat.
TELEPHONE 1-0-6 :  I 607 COLUMBIA ST.
H.G.ROSStfeCO.
Colanhla S(.. Now WiaCminXor.B.C.
Wl
AOENTS  -__-s
SHIPPING HO COMMISSION MERCHANTS
raoel* t-f** *•*■**! •* ■  ■ P"'
R/tf ai raaetiii,, Ibmmwm i
* i • laa lit* Ii>*ii*iih"# r**tri*eii
yd** ***** A*»al*m*- Ittm***.
Utile* Imal**** i'l
llll.. ai.il Utile*' Itai haii|.'i l.i. uiiml Hie
."iM'j.in- wllltdopl * pollc) ..r na.
ill   -'tt.  ial)in| mi  Un' iotn il)
iirlkw fiuni.  BuUnni, iiit-
iii 1*1.
UNDER FIERCE LHillT
THB rHim.i: or walks assaili:d
BY Till; KNUUSH PKF.B8
Hold Uti.'iiiiit i * by Loiulnii Journal* CumniiiiK'a Furtunttlu Mur
niiKu Lively Diacuaaiou _n tht
Doiemtnl Wif"'* Siatttr Dill Lord
Londonderry H.ttliit,; Out llii Inih
Eilata* The London 'Iiu* Striken
Niti.il lltaiiii mill Money.
Looms, lut* to  rtn ontlii ptptn
ill ie_*i.] U,a .n.t. lima  nf  |.,
MlOdll  *i i  luaitia  ami i vi ii mii. in
t"»»ii). nid tn i< procttili i" fi Im in
*U* Ua. blii| illai Hi •mi, BUBII I'-*
Sl. .lauit-i' OutUl OlMfltt tbil em.
nlfin. Ini yiir* aal _ttptalO| mpMtl
lull ttai ilm PrlOMOl Wain will rule hu
Iiie hereafter nut. dacuium itOfltt]
Hid *elf  leituiiit,  will* li  Ho ifi]mta,i
ruin in Kmiiiit gtoUwio UyunoM
Hull iri.i.llalli.i   Tbi  Star  declar-.
rutin? nuil bt vortb] ft III Umi othti
■Ito Item tutiti, ii.tii, lu ova lo *-
ltd OttktOH   Ml  IVI  III  '■«■'"..
ntitlttlli latimk. n.at ii ti ii. ird '
mile it prime* pUjUt beoctnl obllt
|tul>!l<'liliir*fli*ii,-|ilai*lamli< tOptt]
blirk|uird. U- ■. - *n* lhat Ul
■ i..[.-( Kutiuii teettt) iii. itoIii 11
dbnppdtUtf lodlfftrtoea i" bli*fH|QO<
kiMlill**, and ••ntifr* iml |tOtllOWt
•eatt rtlluiii I.. it.H i.-le „( lotor, tbtl
ili'pltiralily tiftititilni tbr |tOd MM -I
Knit I ih teailein*ii
1011400 -VMM Hmci I iiii
Tb*  reitl  pott]  ai  Ai-nt  *****
iremad 11 ii*.mo  an  eiiri  4t4i**a nf
t.Urili. || if ItlbOO tbiir  ltnll(Iatii,ra
in tb- Hie nt i ttti. tttn  «l,i, d  |ia,  th«i,
oottritg ttpoa Uu l*rtote ol Vtth * >
In iaiimai*'* * * -■■ rdt| Ht
ini(..a iiimiair oa* Ibttotll -ttWOItftl
InolthiuooB it_u,.i- ol ii., u ,
D-dorlti?onboi| ••• uikioi of it,*
iittckiot too prtoco, which ***** ***.,
otttuei i*iiii ioooIom * ■
VOIOlOC IM lOOPOol lb* lul lb*t in
hi*«i* a tbit lau it, •
ani |.k**l ohithat bt •"-.,! divulta lb*
..■i-t nf ih* prtCta, * title all lb* tibet
btftltt 10 tbl ifflll •-!•  -.la.tioi.ni DO
ibal t-iiat. t< lalee a* a iiia-rtiiitoe nl
■
uooll* plbl'i HI IO Iba ■ it, 'a.i 1**1.(1.
ol hll mjfil hlihiie.*  The - *    ,
icft'le-l the Mum! i» !-.
(•unit*. Ud* Itltmho. who III lui* if
waled It l«il Ill-mi  ul hn   |
|-i.aj |.r but Im. ;. **T*I*A  ll  hll  WH-
line Ib-idttt, «'*aOt niai, eod ebo it
OOM MW lo tbu eplKile Iba nppoilutilli
l-i ber 1*1-  .*
OKIImHI  at trilll
th* •unit* ef Mi Wiiltawiittnt..e-
tiiMmiiti to Mn i..tt,-,  .! KtwYwl
' I.Hat U.a |(*l1*it aeoailii^ lieie, ind
bll IOIOI»tlMlf  btlOal I'tlOlOtlOl in  lha
laapelar tHiinititie.  optokta ***** i*
ui..i» fn. ti'ii.* ia thobontni
to- i*i.ii.i rtatordti a tut Sli u  .*_
Ittd bt| li|H« »ete heamif e*r*r*4 t*
Mnttlt ii * fortooitt * •
tniii|, to ottiiia* ib* tmi ba* bote • (net
et|«**e  HlinUlt" OOfO *   *
|l|ed. Ibnull pled
*«t*iioibio leteot*.. hai Lbt trill *
tain. rtHoool i ■ ••» 'b* pooittt motti
Biilhcilli) bit Mil ■ ll
'*  --
tm* *•*'■ mfl • nm om
Tb*  pretMler*  el  ib«  "lieretiod
Uf*. ***•*, 11   OMk a4i iiilic*. -f Um
l'i*  ai|eeuoiberi>!
al.ll i.l lie 1,111 **IO tl tb* linn l*-ll|
lu ttteteM te r«*b ib* ■eotoi* tbrowth
lit*. 'E»l'1-r .lll-l*  Hr]
eelt aata|tnlio4 l't o itlill bol detel-
e,iaelii»opol TMt t****** -
*. »«i nt moll i* tbit in.
* .    _  lb-  Mil, III It'ieJ*
bote latdefed II  itopeietott lerittobt   ,-,a. . ,-.*-(  use Kilboatot lloo-e.
leader nl Hi.* blinill, anil .lulm line.,
tti" prwoltitnl  UIht atilU.i.r, bt.lb i.l
* l.i'll. 41- iM'lit  l*> IIUHIil* III*  It 11 lil*,
• I.. 101  IIM ik  **  lbt)  t'*»»  ''I   l-lll
in miii liuthtril iimuoitd lb* alrike
iin.i liim at the Nilluiiil
1 Tht|  replied  ilm  l„.
ti. ,.l Lu. lotOMt to lotto If ba ttaiil.-.t
in Mt ilifii I hi OOOlloi ti tbu llif
•triki. bli I nl a.) *» liiii|a* ll bn ii, tltt
..I  iba liel  „|  i„ , and  lir* I in di*
I'liiaJ.
mn vim iii.wAHi'ii'
I d||| '■( tbel ulledSuieibl*
, mud <<■ I,.. prtHtlOd * *•*** mtt-l. ami
ni'l '" ih* <i|.tiiii and ioMwtltboi
■ii.i i bum tti the fltil md
Ibll i "fti.. ri nf ili« Allen M,m f,.i
lau |.In|  lh* HbtOOtf  Utttrlt l.t*hi
H-atilili.il)  Cauk*hl
iii ii, i\, Jon |«   A ;.   *i alary uf
'   .'•!•• ia iba faaili) i.f a eall-
kMvobookorol ibllOltl hll Imn ir
veiled aia  roonqoet-Ool ihlt-lplute
••fi mim il toor-Ut bj T.ikiib l.n
(iinii Ifbll iha OtOIOl tb*_ailu|
- tiuii. b| tb* t.iinltlit wai Itnl will*
-niai. it m reptirtr.1 ihal iln treaia*i
fii-1 aii.tlii.liia.lt', Muli'i.e Ofltftl
OtM tbt flit Ol  brt luiil.aml, nl.i. «,*.
otool iht pt-OMtn led wbo mou
rttd  ff la ti.* btodltU*! itnoihaM,
ttblUiha  iiil.!i  bel.iml  itnl „bli|r*J
lu temilu ll AiUif'tile It Wllim. Ml
kuuotni tm win* iiit. whether ur out
■-• ptnotltod to ut ber b*
lend IPOOM Iliin   ll m. h*|i|iene| tbu
UtrrOmiti hid leii htovui i*iui
lit irbtt i.e itiriod nn in. rtttn
• i] ii.,I tt.il oniU,) latl md "ti
n,b iiiipiiae lla u*>r? ,.f the |iM ol
th* nl* oho aai bnu«a to lha lulhori-
tie. uf A'liiiBtipIe al H.f »if* nf Hit im
prtwttd iiniiii Nn ramadimioitiea
t" ** mile lo • .jutet **y md iiiice*
»i.4 il.al boi li.i'hia.l hid lwoaHoo.1
ai ivna  tn a hiad*na>ia f.tuni lad*,.
aitb "Iti-O lia niallooed btilraial*. **■
i ■• |n _r|fl  Mart OfOlttl
-  II * »*1 b-ilo*. baiiot ba»a ie
aill.  li.  tmi*t*  unfoitt
* ■•> tUtroUooof obitforootooi
h .. mdhn u *it iiii h*> •  >, . , ■
4 an* l.mlr
A li* .:<:.. Oj-.t
Ilia lUtiteiO. Maine Jy_. *.~*mt*
in i Itlalt* *oew* I*, be  tou> 1 inputted
• *  roloon   n.,"i '■ •  .
• i>*r.i|ir
H ■■ „'*!._■ 1 ■.. ii. Bock.
K'igii *!■ l.»'t*.l„ii. Jooe to .
Tb* Im* aill  klfl  foi  ilUfertltoe
lltttrdtyvtth hn .i,i*of tiai aot
lenetoiuee »i> betid, inoapteled hi
Ibe i-l(!*.ton
Queetlonoblo Ttm*
(•MU. IH JOOO Tt TAmtti ******
tile, ibe diiiitlei oh*, enjiiiied toeia
roWlilll^li.eoaoerltoe Vtth tfc. *  n ||
••iei nuttier trnt. died todir (ten it*
•   a,* .... it  *b*n  lefai
f !*• I Iii'i*'
Deodtf  H»-iiir-
tlitit. M..m  Jtiae 10  W  J  Tt*
t***. *A***i of ibe Il,ait>| Jimioll iei e
ot*'*.*»t nl ibe loi-HllOII l*i i*et.
ftttnd emi'l't"! o*n  li* 1MB*  To*
ikoowo  Mi  IVi
ran - *• >' i nti ti ib* i*oii e  ti '■*
■ •    .beechnut  Uw Mulder «i»
r-'OiOiittod It *eote MOM **b-> btd *****
■ a'Mll*ptp*l   U*H
lliviooiot * i. ■ ■  ifrtOOOlOO tOl^rlee
AUobol •roreo Aftio.
Hmum, Omoh J«m t» a***
titftta. biethtr rt Mlhe \*m*t*. Ibe
t ibi ***** fetieoill ot ihe Ne* Vwk*
. .*  ieoen bell pilfer blMieif-
•a* loaod whwli Ki >*•! et«OI io o
I'tt.utbl u|. Kelt  *i  Ibb MOIOM vtth
•*,. * ■ , ••now, bol
„   l.t,   a *!****    ttl*   H|'p*Oeall  llf
it. am* ••   *  *•*   •*  * •
Intend 111 0,-mi ttlottodini UfOOMOU
Tt.*l da* *t*d tbtl  a Mil  petMtttlOl a
Mio opoo ib» d»*ib of hie eifelu e,*i*i
- , . a    ..  Ml •• aal lu  0 Wli  lu
I#imii :oto*l  mi'l* mood thii it
trti tt ItjoitkO letbetVlt, •-•
tl.* M !■> 1*1 .-ulllfl l*ilheil toaoleo
tu.** prteciploi ie atit?i*t pat****
.. . i telattowhlp Sir Teelie
■ * nine Meeibel I I ■■
efoied to tei«ede>*ot ibal «b*n * o.te
dM. bel aairlnd pailoer ***** **i ***
lileted itlier* t* hM ■ ■ •
IhtlhehaidiOKtoelhHi* nbjofib** le
miltitif tot Ot toen ood  «tll lb*ie
.  * ivodblOMelf uf tiui lha ei* nl  Tl* l*eodet*nl oa*
tiled eel ol unlet •• " *•*** *'** ***•
umrrt **■* *'  •*
Mr.JMepbtlMBtMtUloted DomMm*
leiatt Milll.au* bonne Itto'ied lo t
t*tn****y *tt* diMoMbto o*<* *'■■'
ItgHtMCI I'lthi-droo bmnoliuffa Mir
tile* i'*inv ih* 1'iintr C0OIMH-*
lo|lbllih*piOM>ol 1*** i* uO}n*l-iml
ihtt III ik-tin* it* eo lilted io tepata
imn. ** i lie inter ttdtroted tin ****■
|t.O T -ll*diiie*|W»0 MMIfhl to lie
•allied It ..* bill bt* h*e| two 110«^
leM Ii lliiiuh pelitka. bai wen* ai In
ti aiai fittei lot) idjeitneet.
im* Tiowei* ro*-***
MiOdiotito. iod VOI laVro lu Ib* to kit*
At io eatl? boor ibu Moteiai be tea*
fnood load ie bh *etl tkotwlun *****
the eto** irf *te|lh.	
The Serardl Brokoo.
Tai*. ttti*. N J .Jooe 0 -Tbe tiie|l
H-a-l-oil* dm t*o*ea *»eie held tbl*
M'ttei*! l.ethei rait ittele ibo oretld'i
***** le !(*> laid dnl T *n ll*t***
behl t«e «il*b*< Tb* ttt*
*****   •II.-I    ibuo*   *K tO*
setitaroKiiod *nl'b *u totem
»H   Old   t\    ****   *tttk   mtt
I net'* *s Mtoed*
Tbetetotd oi*Mid*e» t't***t IVOUl
The *>od oi* tdo»io| ut1**! 11, *
Pole*!? CtuutooV
n |..niUi..v |ti\ dee* l«-Xt*il
,.**, .,, iod Pt*UM it Ibe N**| t**K'>-
• nttllOi oe lefmmlMe ie
|antl«l Ibo *!!**jed iMat|lie| ot U»tll
.  | . \*4 ***** ******
***tht ted **•**-*'•. *ed p'if* eoreli
aoto n lb* r»i**i iiflleer* oe detf It
it* 4*|oitioooi. *** bate loee ht the
lliooo* ltd J*pat*o* *ttliuet,de l el
toiieoe tbe lepert ted itou tin He
dalf oo trnal* 1'tm.lll  It** i*a* *****
Hi   •  ■•• *e ' -aaiooeaUtomei
a fe« huodiod d..' *i*  t<4 llll il? thll
ih* ******  *i*  !••*• leiportol Of
-
.... t.iiiiimii
*   A wti, of ItpineMt* **U tmm Wail
I ^ id it* i oe«*pipett* Irmpertlio of ( illfl^., bt,r ^.m neo'thnh
(.nit. <* l.eden IM.UO fTOOtOtOI OIO ■
4eit«l., •tinciihl ibe Piinoef WllM
fnr the hi* eioioid* h* hoi t n
tbo p*W»f.  ted  aUillioc  • it■*■
ttm t**m <»ii*t.<? ii*i Um l"(.t - •
bind n| |t*)l1l? I* 0-1 lulled  to lb* it*
ltd to tbt people. The S,o»mef«*«•!•
o*ar?oiat*ato amo**d aad it#u No
dl? elll oldoobtodl? tailor* **a.e ..f
Ibe pllloe*! uiteian*** of **"
teatui? ftun lb* poip.n «f M.n
lliiltli Tha tti;*-"** ate IfMtlj
lUrred op e»*r ibo oittrle lo ibo
I bmolrle hlldlill 11*000 OOdl
witOoul tlotoi. **A the? tie utd Ui
*  tn e-.i te* _f   I   111*1  *uil
Tl* HI*' of m-h I Kill tttuld li* M-t*
inuwtiftt ibli lh* hie^nil c*** **•*
i.iii.n "I He OOltOfM *en*ltlon ta lb"
lOrotWlt  ll  **»!  ***   0*   Ml*«ln|
hii
mm*** 1**t ******  TOe pi"? •>"
* u *<*aibeio*tltiMe 4 *uto
•l#l*illM*ot l<* *l*i1 tb* *ll* OOOOl **4 hi
thoWi  "it- *' ii" **l toe lait
.*■-**** *****   ***** MO *'ii't*ethoil I**
* "tamoei* **** lh* ptn*p**ia
a* 11* K* roo ton Ihe H<lt •*" ***
.l»10Hh*ri»e'bMiHil*,.Ml  H*dM,
H..t.i*r,. tbe Tuiknb MioHitr. Mt*
i poyool iwt ■*  .  u eittei-  M
t n.|t**i* He M »'.l*t froa Hel|itei
M Lethal!. He Miaiiei f-	
, ,\ . i, Mr itt!|v!i|ietitthUiattt*t.
j Hoeot lloaoe*. Ud I
N ***i i HM • t.-ilbie miei
I  (OnOltiOi •    '- t*t'T«a***l*«l I*  loltnO*
mil  MnHifni.  Roi*i|.
M Mt  lb-Hie  ll*t  MIlintlT  rt  11*
j letaHrt,; Hl*il llr .Hla, br He **, lain*
1 - atn  a M, ^.*tt*j.*o. led llin*
PDNERAL 0B8EQDIE8
TUB  LABQ88T  OOETBOB  BVBB
BKl'.N IN CANADA
oi.  oho  «a*  f«m*U?  a  »HW   fc* n,M| Kenii Vu aed Mr' Ho   Too
'   pirliniUieMlioiOl-hkituitteitldlf*
Pol.t.** *till*n •ilhftol reftrtnc*
to home oHlCM,
-e«t nn tifp*.*ve,ite*fm *ai*,en,eelodeo|e*
Otbdt AAA***
A.i.Oa©
ot, ihe Jttir. iod r*mo»ed from Hal
piper uridyl He ne» e«*n*i*l.lp .■,.
trrouttiif hl*ld»a*. * e M l •
•ho Ibo.iihl Hei l*d ttl Hi „t **m
• lit* Ih't leauieil hi* diioiiiiil fl***
HeOltr. 0<i« Iml It'll He? oal* t".i
bin lo I ofdor tod more ln|«Haot R*M
The  rhtuflf-rlo  had  an  lMB#n**iT
ir,fie*«**l fiti-oltlion toil*? ***l WOO
ultb  otttl   ifiUOM   BOpUl   **'*
bird tn t*i Tbt wiiKto'*
hn* kepi vert . ■ ■*' ii*f* He
tndlrl, in.lMlo Wllooo ii Mtdi" bli*
been thomoihl? frlthl*ne-l h? the hi**
i>l*it*t."i*li' *lte left Hi ci'iil
iml.
i.no otiiri' Ail* noil**
AlHouth Ihffo •*" 108 MO. *"
t'l'.ninl mil "!il*rll«'' dtieeri Int
el|bL end Ho e,teipanle« *rtr Jubflmt
over lha appii*'ii • '■**,** rt thaitiiv-,
eai? I«ee1? of Ibe now .lii*er* **** *****
for dnl? lotlt?. The .1 twt..i*.,' >e
trompli.lei  lillorl?  complain  thai  Ibe
■in tht? pmroreir* littaMtted, art
Hit OOOOON tlW MMbntOOn ,<llhe |a»-
ItMlO Out Otor*llo|«iifflrlent pmlei t  n
a iin.i the •irit.tii  rbef nk for an
kit lkie|ti.le 1b*dti*er and tttn mote
hehted  m  nett mooHm*.  ll.tll i ooi-
el  IVllre  Hiadfenl !<•* lh
0-M C*»iaie 0*oll.
A detpivYh thiie Vktntlt. II C lo ll*
**e TiioriMii pai-i*. *e?*: 'la ***m
rt He iteiimenl rorelted by He iteaoMt
tteil Itrdiil oe her ll*l fill ll Mo
I'ltnartore. dpi tVetl It eo« atoilai
hi* croor. The *ieaoi*t teioi a men*
rieietr iioolitled to t loll **»w*i *♦•»*-*»»
of to-inilioei ttf «tr- 1 Ifi H'*4* III*
h. imt nol ptopo** to all •• He lite* nf
hteptttMCOn to M eodi«|»i»d by a
MlMM KM* be iliin **ia I'IImi**.
Mi hi. tm Hull lo led tttih He pelico.
beiM tll.ettil tn them f.o H*il tlthl
IMO, Ml i**n|*Ste* thalr t,,*biliiy tobe
il*m •m bled."
; . !■,•'^oe*t^eaelel.«^"ftlPOlMt
•he frt. »• lof -i-i**-'*,:*i i * t*tt*A
*****} hKh. ii u uedet-n**d, hunlt
• d-la-l I 1*1 to Ibe rtptllnioittb 10-1
MIM •» 0l0_MO0M-li*Ml%0__-A*
l * i >*lalo**of youieatf b? toiat
<•- _ \ MM. !■■ I** Ilk* I nto. and
nl i-l trf en He *ln* plana Mnthai
'•;■!* -I llldlnt lo t**n I'linelRoind
li r 1 Int IVtl* Tbe nooiMP"
Hi', oil e ' <>•«! no tmeli huollet op
MOI l4  lea. rtpttlo. tod ml? iprlM
■Mtleettof  roilro  liiatiloril in* lit.*   |l*n in  fee.' i|oai». aan no ipno ,
It ptoeo'itnad  ih.* return  pi*po*1*t  I it «n ?o| lafert toot  Tbt* oa boo*.  {
Kolliiwa tha Remaiiia of Bir John
M ,..I..imiii Thruugh Ottawa'*
Uttovt* Tliaiiaaml* FliH-k lo Oa**
Up hi Hit Fm.* Matrniltteiit Fun-
er«ul Appoinliueiitt The Whole
i'.'.,i.ii,.ii lb -i-i. ■-'.. ni>.I in the Pro-
iitiauiii Ottawa Ov-rHowtut With
Vialtora.
l'i i in i. Jut in  Th|| Mill |„nv \+
nowotboroo •■ om ol Um owloioor
i. u.f iiiitt.i) t| mum  Frum
•nl) murnliiK  ui.in  _,..n  trail  after
miii niiied briniiiii tu t„ tb* Itotuia-
• i'i ■ .1. iiiiiin fniai  ill  putt Ol
Ootorto, Qothto, Hooltooo, Unit Ihinlli.
Nt* lltiimoiik ami I'rtii'* l.*l*nd U
li'.il I.ton j. ».- u( biiiliie-* wn
rlntr.1 and all lb* .tm*,. public build-
lu|i md nearly all pllute tendeine*
nei* epprupiiitflf ,tri|ietl in lh* blbiii-
Bii l.ll   a,f   9,*    lt„   BM||t   ,1,1*1*-1
ohondt <*) ib* treiiint iu ib* luetiiit.-
Mtlti, WMolottd ll MM and ib.*riii
1-fm* ..ne ...I.a k tl.e pfWMtlM OU
a.i ral, |1t*l It Maui |i lh<- i't" a.. M
aitit»a| al tl.e*l.i.itb. lb* turtle  in  tl.*
• nt '«*(*it to lull ThllO ••• a iraoteud
uui JaM ef ruiioiit folk it the d.aii* ut
tho tdlito. whlth ll iol| i .mill ****.
* meiu.1ai* but-ibi |«opl*. It
hid bMO appropflilrlt duped In  rOfOl
per) • I'.- dm] n
iiafii'r Ib-ihurrh ul Kailaod
' ,i a *ai. i *ai i*id. ib* prayan
toiai told by Arrhd*|ii*H Li
tUeoiMOiilli' *MrirlM OM lead by lbt
i-.i. i li*i J J Mim Ai *** mr-
ike WM toin| lead tuny la ihe fi>e|ro-
lilttiii wepl il Ihe bn* of H* •■■!,»-.-»l
ofl'atadai iiaioneea  When lb* pre*
MMtoo nfonMd.lt *tooh a ilntltoti
I.',ioi.. u.n mt-to.Um until total
l.l.nl li)   ll...-t.ai.tli  ..I   l|nl|l  |.   »t,.
...  itemnd Um i
ii-  u*u  pumtt   **■•  *****  •••
* *u'*eia u-i .i>i.|ri,ii,( •„* Th*.
fobortl  Iroln  to  Ki'.|.io„  ruot*yed
i*ei| ti.e t i.i*i onorotn n-d 10* tull
totii*ta. Ib* tabioel nianiera aod a
limned nueihai uf nonhtn rt the pro*i
I* •'. Anuthei tuin a.r, -..* *■
fl w loonoi'ie. nrittot n K'i|.t»n
•i ll PiuViork, **!** and a half beun
MlOn He laeenl itnti flvn Ibe Ht?
llll! All Hi mmUMm oill l* t*|.|o>
»eol*al ll KmilluO. but Il.al* •ill to Ou
HlMOll NlkM al lla tm*
•la MOt RU
mi Jtbo Mii.b.mbj i oill. will om he
proband letil after tbe foe*iat It oa*
ditoa ap **** ***** ****** Hm Mr.
AMinii. tod I* ieu r*iuw| tereotolii
•uh iln Kietnuo ibiMiid i* biiio*i
le.tint fti.* The mol-k IbatoiO om
*.(- - ,-t,. , , „, t.i * •• He
Ileal bell OMO_MtO|tl ibe loitlooMllai ef
-. i ...mo 1- Ml Ji'    •  i *
Ha < .mmtime pirly iod melted in
ii*"i **n*\i»*in*t io* tm**
Tbo rtpltil wm Iht eteee el muen
ettilonent tudlt 10* HI»*U »eto
t ntotded wllb peoipie tree a* Mil* bout
I*  ,i d* al f(  RlMOll *■■**** iifttod
i. ...m nut. iod tll tbe botoH wer*
,-r..«t**i ta**f«**  launder tbat eier?
itppioiooily «i|li to tuee to too petdw
. .*•*•!** of i toad* i Ami
tttiMonti Un noilt ihfbw ■
• •t.tai tiiUeatiy wtdnieOl A
I  a*   lb»   M.OM   ***
peewd Ib* Mm luirt*|it aed tail
olfbl tl ***** Aitb* Ooui« iwlied o*.
ted He Men ipt-eoted tm tbe rwn>
.•o.awoei of toe laeenl nnnmbn
tppti4*b**lile»tiit*«eet iMteondto
wmi liim* oiuel Tbo oe.it* *tr«*i
te (met rt the patiianeot t**iUiei wrn
a*i.i**eof buenon?, ted tbe mod
»,i—.-j an»-* tteiiioine »i,"t twd
e,»o H* •** lU**ta Iroe *,»•*• '-
ttoiiietwe mrtm ttuoded ••** to
toiMu* nullii'ide Ito ***.* i* ttmtt
01 tb, eitneio h, **• ****** U*\-*4it*g
ata-ei  I  "irbel  bei«»'*-L  '•>
To* p.,ii«te Nnt, iMi*i*_i i-y ibe niiiut.
Inaed <l ilnwl lnnw*4Mo to loop Iml
He ***** . te«d Tbe «*■■ in oot inowol
tlHitdiboii ... *  -.. 1. ****-
ChU4 ** hi* mt. tod **Ht*4 lh*
UA***. obeto 0* •*» m* of tbo Ol-
oi .tm Toe? o*K*r*n lb* drt|*^
tt.10,-Of. olkb ••• Ulonll? roeeted
•lib Amt* niton* nt *m«a*t ****•■
nee rened ito naM ******* bub led
e.-*iey*«lii ««tef itotbinvnted pterod
It  le  tht  btaie*  lh* ******'* **A
•tat foUoeed tto nenie* Inn lb*
fbintoibiH* i.n»*  A* lee.otb-H
• *. ***** la Ito le.i*» UM Ht|o toll
10 lb* tenet o**Mto«4 MM Itentllt
tol inweduniy ka*di«4i «t lOanh
twit* ted moon |0M *44wd tbni ***■
tal **** H Ito alliia Tbl* «ll letl
ep dollol Ibe pi'W'o** ot *** I******1
ini tt***on reitnei
tlat-oiete wti How Innod tint
fine ■ no-4 rt Innlene *j«d-rt lo
OM*y onotelafi t r«*oiiet*ot ef Ibt
l*tla"**** 1^-t.ii** ittg*** ****** trt*
H**4 *** *********-1. Ito* Ibo lietoteot
lleoeni* ftaoiuiid* led 10* llll bel
uii.-** rt fide*, tboo ***• tbe oeVttl
<S***t to Heir ***rt rtt'*. thee 10*
oedonelei. followed b? ttot-*" oponta,
. ,-wi-eeial »f na *t«n rt ito Itn pi>
n>*t ••oldeel. *it Iboeloboi palhWIMe
-L-*. i*4n eeema tamr aott. I***
ttm* tti****** nttytoi OnittnOoto*
llaoo 0? foot tonoi. law ***** tm
*mml**t* IoIIhW*4. Itoo lib KtlWlleM?
* t inoeril iod tut fnnwed
by Hel.>oleoaeM)«*no«f«etttopnt'
i„*». ..T Ootoi-_,geebM, \*nt *m*t
ati Nr- BnotwItO)cUm bnlei o?
An bbnb»p inline) eeroind lo mil*
iod Moth, F******* Ho *i Mentor* •»!
Ibolllowi* •-•< ii  *-•  •- •• • i •
,-   . o>."   *  *'* ****** p**.*4**l
the jodfe* toil nowton of ito ptt*?
toeotil. oell ito *tH**i MioHni*.
oM*eii*ei* rt mt-atr lo.nw*a| aod e^otaker
tt one tnd ewWrton rt ibe mmi
I MOM (veil wewtot* rt pt*9*H * *
j etaneol**ola*«enbl«* w*do f«H*oied
Of Ultn Modi IOM MM
momIi ol ("noto ******* 1***i*n **
■ d*|*uin* rt Ibe ttttel* 4*|W«W»*t* nf
at t Um oowoton rt nttt **r*ve
• .* i iLhMed bf tto tto mmntu*. t****A
i lo *l* ir toonii eOirni* rt tbo lined
I Ttoob ood i. I*. R. •*«* followed hf
odken ol nlllUt lo eelf«t«; ito
nay.tt tod oatpntlire rt ******
wore feltoofd b? ito onton aed
rntnwtiinei  el  Ton*!**,  Mooitoei.
Kit'tH'-o led idtot *4t*m t*r* e**r
I beet of ptHtlrel 'UO*. frdh^M bt pri
tin rait'ii** Tbo male rt Ito fuoatal
ea* Ibriiotb Ib* eeileio|»i* of tbo I'll
HtMent bnlMiet* *•*** K'tto *ll*o1 In
MitU. ■'-■*!  Kill and IHM? tlioel* In
■l  11000*1  ll'iKh. ohrcb  •!* toaali
! toll? dorvoaloil   Tto  r«*1ote on lha
■ lin**i e*at MM *>• * An ad*.
I* III* (010* M.
At ito chert h < modi **** ****Mbie*l.
tni MMooti «'* buadtod pgmm tm
pne.1 thr btimif of oiiamlel tbe l*'l-
I * **ltbe AdmlMfea •*• bt Ikkel,
tod He fa,nml lew taotoAoi lln Km
leert. )ndie*. MOOOOb **Hr,*t ail*!*-
ter*. therblel etoureet**. Mihteit effirar*.
Ml UMI tnd member* et pOtllinen!
Tbt MMet oat fail at He Inilf «"**t
totrtotw 0? tl* reel t, J -1 Ibojiri. ted
VaaeriUt Af* **-**% ■■■• li***. *ho ettb
■ ■•■ *■'* i. MltMhO, ***** «'•;■.-• oed
• |t**a *l" * Th* laiptif*.! cbeir. 1**K*
lioontor. lioMuptn Ha * - * liter
Ihe preeoeMlo!  nt  the OeeMwitoe
Ibe .1,-1 at,.| Suintr'a tit mil,
"Sevan t'ulil Anion." The iiniar*
llicn    left    llm    allar   i,,«..ui-
' Ifcj Uneiltbnoii ami pnotdloi
ll.e mkfi, rtiiidrr.-d Itai i,all ■ Nuou
lliiiilllli in H wllh toaullful alftct  The
. ■. to ihitufhsal ea* full t-I...,4i Tht
fmiirtl trtlli, obli'h roniayed ml? tha
i hif f iimiirnera ami pill toaran, wku
oill to .abiii*t mini,i,ir*. and a nunher
Ol Ibe iti.iiil.fi, „| Uin pian Hilar?
•'" lt'" ' I*. I- lIllhM ui-oi lhl
-iiiiii t,t tha mtid. Anaihtr train
olll lent it 7 i. in tuiuurruw and arrive
al Klnfilin i* II tu. tbr-a md a half
hour* before tbt Tumul iinu fi„H He
i iiv lull All mn-iei let will be represented at kliiftiui, but llitre will be iu
UllMk .enlre it  tb*  |nve    Hue
Wlm Mown mil j.n.i i,u riturti n
Kll|HM
ai tixuiru*
Kiiano. .Ii.iti 10  The specltl into
Imirlnt tb* '. in i i.i of lha lata Jilr J.ibu
MtMMlId IfrinO htfl  at U o'.lta-k to
nlfbi A. • M_poai u.t tbt teiai.i,. m
tbt Mtn i.niLi.iiiui. tiid a f-e Hilar
i< • • ..... and nplMIDltUm "f tbe
MMI The train heailnt Iba ui»ni-
**t* of He tonne iml llm,,.. „(
ti  aitur-t btt,.  HU  mum tea
ll'* i. lllllll. »-lr la.ri.i* 1.. I|,t illy bill
W00n.lt Ihe p.,bli,- halt, thty ear*
plu-edoii a  ratatib|ua  liiii,..,r*|  oill,
kMV] loUlOl iiil.etoi* md a.ii, ...1,1,1,
ftitlitii *.n lb* fear ten *'ta, Tto elly
ball lamifiill.enll) diaued. Tl**rlty
nt uiauri'lai. a'l ibf hutldinti
t"i-| dii|i*d in hlMk. All Ibe
iiniont and *t.|it.r* .,., Ho
• I' ll fitm He Allanlb l>. it.* IVIle
nediapailiuieournlii 1„ tiayy <ny
aodbiwn ihrnufhuut HeHttnieioa belli
mn lotM ionoi tin pncmi it Ho
l=it.nal pi.-.ntui, a, OuiWI md ebtie
leld I'liiny a.r nun..', |Uh* o*ie
lUIMaad. Iiemitiun fm,, mtn ited
I.-i*. ii ■ clay of BMfBlu .„ tatui
ritiMuf theruooir?.
...Hi  I .ni*i  ,.,.,,
i.i i Hit, June in   All lb* fulr.l |bo,t
il.** im* ef the Uk* M Jala Kllloa?
IpWttn io n* dtmeitd *• iiemn t..i,i
d**lnte|it.u  ..i.l*i. tain  faili .1 i,
lb*intuiLui uf bbenHwoj *i kuton
Hit. ot Ito ■ * of I-,*.- si
-•■ i.e lu I i.e m J.tteph. eel? M
ot'letfmoi iblictly u *.„e tollnf Ire.
Ibd  It
le U ■•eet.iet oewtM
tlmuih  tht  elmle  i*|i»,i    .Ml  Ult
«.._!. n H, |.|M, ,„,,u4t;tint Uh. H,
debt in al*ooi Ire A oontot rt t***
***** ait roputleat io bit* been boned,
ink ia i-ueiio
li .. Ml admitted ta (Hejtiiil.i. Hit
Memtot Aii*.ii i* to to He uiuie pm
niei uf i aaadi  It. em I* **** tm br
i  *t .mi I'ridiy   The t*mp**t*
lne ot iho aee caNaei Bill be eu> tr*
He   mm   ti   the   old.    An
*9"tt  Olll  l«  Mlde  tu   eereio   tl
early pmt*«*Hoi ef IViHiaaeei aid
duiiai tie fidhiaOibimree* a mueatrec*
tkm rt ito Miami? will lak* *:*•• win
BU J**a Ua-oieao, a* |*ie.-|eel ef the
OmmII, *ed tt 11 M.ieditb leader of
H. mum pen?, ted J. A.Chipnto
Jeidai ef lbet|aeba< putt
_Juri.rwr.T_i -_.-__«»
Oaa tat i'*  Mat,lata io Mit* HO
Vt. 1*.ati loooM  lh* **n**is*e of
1. * '  ' to*  111  ••■*  '-llll   La.  ****
tbe iknptoi eot et  ITiiinn Wh?to,
HI. ■  * M.iiti  t>  tBitaaii letitW,
oherabebtdMee te enpb*yte In the
lait It* |Mi*. orfap?iet ito t*Mitno ol
lOeOdeoinlrieil ted it***ur*t of the
nn Ilea Ki-Mtt Itoemoir It wti
heeoe tbil to ••• Iiviei In to?uod tin
inonedntiedliooi hu niai?. boi ho
oonund to »■**■* nii*i n ml oonie
oed i*\*** hionoil w M mint
oeeee? It tb* tortol tell to hh lioe He
Hearted tuMtino ohkh be attat roebl
Cit. ud wtoooiM be tn * rbtoroM
n ttm* dklel-ed. eo ntllet boo ceoUt
toeoitwie«4 tow eoee*e*nt? to bh
eeUbllHneol. It •*• bwatlla He Ma*
dtt ii hehed mi lhat be had laloo hh
depertero for mm leMi tod treee pta>
ten* toymd ibe ton**  Mi* rnditon
. • .. •. ... b m,m*
let all*t ' (Jail'l .*eihH*n*ity in
M"Mi? iod Terela? 10* tine of
WilUtn Whin ee* e pnaeieeot <*m to
10* rwell Ito leete* Oebiod biw i wtft
•od eee child. «to tndowtiotettho
•iooem*! nwrtto?. a* it h looee ibat
Mn tthfi* ot* e*i,OM»k al tod «anfal
to hn neeateenei uf tto lot• laid
•fin* Uh ohtntOoon on t* yet aa
knowa.
11 h toiaaowd that • •oddllt to bl|b
lite vtll ttotiiy boenbnieiieei n Hi.tiiy.
Tbe tvmln*t*** put** wilt be t beieooi,
•to bn loee *•}***i*i*I ie Ito iVutlere
lot tone uno, led t 'haiwiat. ?*oet
aed ittrwnplllhed ltd*. OtofbtM el 0
derM-wd aiifhetm *tt**ly loloinied ie
ttohiaodut Vtecooret. It elll be 0
need of an ud •ill uhe pin* it tt*
Aodn*'* l*mbyle*ui tbairO. to ahlrh
.*e|i*t*l*wa ito led? ie taeniae to*
net* It hoed ret i—oo •bettor a
ipemi Ibwon »«i M pnrend M Un
be*** m*M***A Tbh toller ***** be
******** M *IH«ein TOO toldeetot
I* mt p*t*t*t la Ito ni? led eleewbere
oed will totty eiib tor the ton onoe*
et I wide tinlt et f-Heedo tm hn loton
Mho Vetoeei JttbMo to bet pit?
•tnili|lL h oe* of Ibe ue-je* l|en*
«o ito Anontoo tut* A |n*i nto?
nun Hat *to h ito toctwMn rt Lttini
Raontl. Meten *to Heft •ell, batoo
•elL twd hM te ***** ** ttaga pteo
In* J,.**, ita. tot
Anitoo* Mm .
that.
ted .11* kn ta'woi o* o teaoodMoM It
h wee Ihief to •*•>• •oil ted ton pnU?,
0*1 II u oell* toelhM to III He moire-
enoti el t ******* aoutfntnii?.
"Witinthr ** m* o *m* ***i en? li
H fatokaaed eo ito MM ef the Hitter
»!**>• ef IM ***** Ait**  *  tutor
■ i.u.  **•   •* : •  ,-* I!**'Hied
it t* niiii. itubt ted pnm*| ran*
penitoo. wlkh. •itomt |r*oi prr****,
i. yet *e fell of foe Hit it elll tbtii
■ >. it*, i. .  ' i*. *tt*--t* fi-eo  Ito
h*joi of tbi roito'o ie toe ***** Mm
JttbMo h I rbttniel *•■•*. oe tr-
•".•nplhbed t*Wo*i iei a miaed Hater.
TbemnMo* "pp-iini Mih Jirbeoe
•• io eltelieal »»e Aral* no ule ol
llitt.eai l*tut Olote. "tltll ******
ta*a at Koeleel Oeeftn
Tto Int oeeatl l«a|uat rt tto Roe*
ef IwtonWa Lnlt* Nn ill. fee*of Kof-
laed neeotvioMl F-whit. tu *«Moo*eM
tan Ho aeeturtait of tt* foaedtine,
•11? late r-tor-e al Ho l^iiei, llouteo
Ihe llth tort. Ibo .Tlb aonlfotMr?, Of
Haen i.f Ha tolitoof ttaierMn Th*
iotiieino card* hi** alreed? here pre-
paled. iMHnebeeeittittkallt ptiolod.
t-etttot ibe bad|e of ibe iwd ma* deeree,
i-i »i * t eatrtfod ted ptlend It
rrtm* Tbetoe|tiel •i!lto«o laneoie-
. * eiibntai* nale. ted will toto pttr*
it » ** p *. Maty prominent ao>n will
b* te*ileal, led lit* dinner will h* ooOof
Iho oool btillloot ted a»*«netiW* **m
..ai. tto I 'iii'-rt -■! tteftmn*1*t
Tto nraeioeienl* tm toin| met* by
*** popular and enertettr preildeol. Mr.
i;i|ir ItktneitoM. eto. dnlin| tto itori
tiwe he ha* Men le tteeioitn*nr. bM
^ made ii'.i tmedi. end h itoeitll?
I rrtotnlred a* a leader la lh* Point*'*
I wnth. ll 11 **ii*fn t-tt tn nolo Hit tb*
| n*t *1f 1* ll t wel leailifalot roedltoM
le Wntnloitrt. tnd it <me ot the ohm
i pn«wfal on mt boe*tideel l**mlttnot
1 to V ""  ' —
ta \
■I'HPj  I.EIHlF.lti  NRW  WKaSTMlNSTKlt,  IIIUTISII  r01.1'Ml!lA- THI IISHW MOIININll.  .11'Ni'l II
|',-ii-_iIiiiii.- Nu, Hfi
Arinilrouaj Hlnik, tit-tv Weattolnatet
Bell-Irving, Paterson & Co.
P  p  g  taj
-iVIinllalllf  nu.)  *
*0*
Mm Ii.iiii
ll' -ul.-  ll.iil'la
I'tytlO
SHIPPINC  AGENTS
Kii Inimi ilii't't-i Iron, Kngl
'Val.ra taken lor Iron
Iron iini.-. in. |-
I ft,  If !•
1.1.10:1;  i'i:miii.i;i"N .1 in ii
III it l-f lir H'l.' tll.l
if i. fl i >•■--'-.*
|||, II  ,l| I  lll> l>  ><>-l  >:>' >!
tl..-. .1.1 it-  -
1 i.m:--ii:i i-i  ri
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
b
w
i l.n.  i  --  Sal ll   ''"fi i '
ti'limi-ii'i:. .i llnlVAY, HAIlllIti
j "ii ii',!',,,,' il'j.'i,' n' 'i iiiinttiiti
_ iff nn It a
lit;  i. i:\i.-i  u.n -I- lill.llil ITK
,1,','; t'..' M.tliillali I  II '  I'
I r Valea intt  lltitll
I i. Ileal   It.l.-I  	
.  t i.l II I >
.','■ I,  S A AXIOM rt.V/i  lift.!-/'
u:\-:*n: HAI I tr.ir.
2 Bank
CAl'll'.-ll., 1
Rl',81',
A Savings'  Bank
UAl'll'tll,. .ill mul i'l'.
Ki:sr,
.•I'.'IKHII-l.l
l.,llll.ltll
.V.I
lli 1 ll
\iiss I'l.n its ifiiAui \n- mti i
,>i .1,., i
a Ul   V ll  1)11 II
Department
, ,  lifftt  ,i|i|-tll'il  HI  I'lltillt'i laai"  Willi
ii,,. Branch,
Krai Mowed il Cwrtil hit.
GEO D. lillYMNI 11,
HARDWARE'?•""»!.*.
JtyOMRLOAD^OtillAllDVl.ARB "MW,  OPgdllS
■tin  CARLOADS 01' HARDWARE
for tho itprlng tnulu hnvc |uat been unu
n|ii'iii'il up niitl marked in i lu',1' jH it i...
Wii.un -i lull Iim'"i liiiilili-i'-.' -.ii|,|tlit-„ milking
sinii,.In. -. nl Locks, Dulltling I'nper imil Nnlls
Wr .ili.i»li.u j- ,i inn-it iniigiilfit nu mot I. ni t tutlery
'■"■ nr M„,i, „
MU810AL1N8TRUMKN18
H-"  M|| kt  ,,,„  y-
"' -IBtMi  .,1(||
""" j"'
CORDOVA 8T
.''alWl|rri__ ,
CUNNINGHAM BROS. •»
,ut ,t i','-
■  I,* i
,1-., Ei fl---  II
(I'L.'.Ltt-L.L  li •■ il int.I.' -  ti"i'i"i; '.ll i-tiv TIIK
jimi.,  IVII.I ':   "   [',
l'i"
,,,,,  V iiuii run mi nun.
0, i a .  ,  |'i| .,An 111 UMll  A |
'! a
1
11.111 IVITllllATIIIWilM
" ' '- ...Ill"
r.
I .
llltl 111 t It III»
HI   MOM MIA r.t I. ""Uii- till.
.   -.    it let. Alei
•  ■  III I'  i
ll
t
r  . !a>**at
j IHU "I III   IM'   ill INMtl 'HI-
I   t ll
■
llllnl.a,li.M'lll.li  til SIIKAM  I'lill
-  ,
MoPhoe  Bros.,
SliipwriHiin 8 ....aliiin:.'1
BOATS FOB HIRE
F. CRAKE,
ER STONE
OOMPANV
tlm liliml ll .' -Ma iland n   I bttht
eutllug ol lbt '..'iii,nu  knot ibat nuw
Itttpl tbtl Iplltl I il*  "Olll Hi ibe i'iiIiI "
immunliltloD u coo-
fii*   t  lorlt tot  in* * rbitci to
.  t * imiiiium bn  Beyond Royetl City Planing Mllli
.  -,.  .    ,.-,.„,,t   tn  nn* New Woitmlnsler.
,   ■  . .  tu thll ehioi
allli foi *  ■ "  t.m. *i* vtll tbti b
WATOHMAKBR : and: MANIIFAi.TURINU : JEWELER, ,., handstone
t itliiinlii.i Si., Three I'.'tti-t W'-.i I'i.tni I' 11
■  it. .... i„. ...,.«, „-i,
I.' -U-I-   NK.UI   IMIII'    "',    ' a   a  ...It.,.,   t,   II,.
■ "",'• ;.;;,„,., , num..i\.i..,i;-i......■..-v.:-* ,,. . t...■ ■..,.... ,,..„„..,,.,	
1600 Sl __**'_ _: ,b".- . .- „_.,
,,,., - - il IVInl II ••"--  ri.l -'-  i ■
a,..,,    ...... "l"| ■ '-■   -   '    I'.U'I S^"'","1' '
, 11 KAIIMIUITM* 1.1'.lllll 111   .1 .,,.. „l,Ml,
' ira ,0 „li,   l  '"- i'"i-  ■■■
I   tl,-.lt.lt .i.r  to.  a  luu
"'..'.  L...   i,.i.  tl  llll    -■ ' IJ I .I1M.I"-!  !--  II  l-i'"'Ml HI 1' ...  m.L. , "nlimee'la lllll
LYAL & C0'
BOOKSELLERS
& STATIONE1I.S
XlltllS |l|ISIll|-. .11 ItHllllllt  |'l la. ',    S
I ti. \\.illlilt;!.ml.  I I.,  t t-li lil.llnl  I'll
|.| ilitla!  |.-"l. Ill .1 I'li.t  OVer l.ll iti|ll|ii-|llul .  it  I In  I  klilln
inm i - '  imlil .uul vli'i W'.iit In -.. Dluiii I. md i.am
*  in In  I lot I. I, S|« t In It *  Ull    \ I .:;'  -Ittt I. "I Nl u
\rti.iiit ' liin I'liii it U tn .mil |t in lit tuit .iiiiii- i,ul, it
|l. t. inl.t i   I  ill ..ml -..i  i-i in .. tnt tiiiuliii-In-.lum flints.
i..,|..*.... Hall, Mill, i iS    ,'"'"  ', '
iliil  Wiiri',  i|ii,iilni|i|t-  *
'FOREST IND STREAM"
1*1 111 lain*. ■"HI
'
'
$1.1110
'
1 111111,1' tl
lllll, ml I'M., tllllliit I
*
.  it  -
. It,
t
. ■ -it is il ii Itill liul UK
i •
al
.) 11 i:\,.iii.ii  lil.ltli.Biii.  .Mi
_
I  .i
HIHIEY BLOCK
t.  tlie tiui* "!
11e.tiltti.tir  f"l  a  I.'Bn.
'ati  -lira a "|>ln!i|l" ll tltll
.   i.i lime all milt   i". i "  '
1.  A  III Ili.i It,., I'llAKM It'til 11
a
-   .llll   |.|l
tt- i ,  i \..u ,i ...  i. tout; niN
tt  a
I- ■■
_B f  tflfflr   , fr I-
,  IIII.I ll I'AINIKit III.A/.IKII,
0*1
o   U i;|.» ttIIUIN
n
l.-i Ml
8
*ea
(V
ti
CLASSiflEO BUSINESS DIRECTORY  *'
A II,* UIII 'I* A
• \*\*\- "I   tf * II < mn  KM* Ul ll.* i  "liltl,
*  . S.a  We*t
i ■  * . 'i.\ in. i.i sni.*.  \t;< Hi
t ii rt* nt *
} Illi KIMUKfl l"M VKTRIUSAIO
( - N  \|(i III
SMI" ,-'
-   -   - * * * ■ . alia I.
•>
• I .   •
.  ,-  .
ll
•I"
T
\\.
I.
r.
tin u.n. i>
111  \.a
i  is:*
 !__» 1—1.
■ <i ii ii
nit:* in hunt: POM* /
I linn ii iei*.) ..f  i trait deal of MO*
- .i,iiiii<iit ua ll.e i in tl Hi*
In ipttoliMof * *• ■****« '■■
Mi I'i tm ttl I'hltl •' 1'■
Itir.  Tba *t'|*"iaiin*iit  iboaU  n,.l On
...  j, Ut  pi] thi  -, lohovi
.  ut ii. ibe tillL-a ..(lb*
. .  *   We    Itntiod ti  lilt li*-*ti de-
•  to win a I'Ur? ul
ud to d MM 10)001 tkt
i nitttr] t"*pe '  ■  • ■"
i  . ., ^ .  • .'  * •   .  •
ifor i iint* **>
bttd '•!  tba d. |.a»lui-ai.1   I1
■  ,-*i  a nm tf ibe ri|bt
*!*m|»  fiwn  DM  tl Iht Ml
,1. l-i'lltiaU'*  lhlM*l  'i'  libit OM
-
CORPORATION OF SURREY.
NOTICE.
pin
oltli
Willi
,t.u nil, It  '
■
■
\t ntttla ■*'
tt(lOll-».,H" III'I III
Ship Chandlery.
W'f lint uii | Iiimi ,, Vert l.iirjje Slot I. "i
ti ' I'AIKTrt t t\l 1-. 1,1 tutu till.  "II
. n\i\-   mi-. im ii ii it i
' Ill i I.NIl  iiimi II KIM
lilt" It- S 111 ttllkl 11 ill  ll ,  MM.--
Fislieriiimi's Siiiipliits- s'
lull mul Vr I., or tiriif Inr I'm.-
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
it. W.iii-t Sin 11 V.ii  l.t
W.TURNBULL&CO
BiiiltlorsamlCuiitniitiir
A
-
. .*.., ...^    ■.   1   '.   Iral-Mtl-.,
twff IIH
LM*S* a*  I MtlirtMl III.MAii! l.M
■
.   > ihM 11
tTO  i  i •. i  im.
-■
■
I HUt NU I UTAtll
i  0 t
i*itii'iiiiiu ifir
e*i«
<  a  \  . , a
'*    I
' tit. till, I, . MltM. tl
.11
.Uii.
ft......  .it. ttf..f t
laaeaela... .a.-  I  •
tS   f I '
II
is
A
i
I
it
•a
II
A
Ml,
II
a
I' \
I -    a B- . » • »
a,
■I
ii
s
*l
I.
S
I.
I
8,
. i.m
N
\\
li  .
A
i
It
II
II
0
li.
i
II
W.
0
'.*  ll.l.  Ill *.
■■
111 AMi «.i.li
Till* rim l*t*t
lo I a ..-imn *9
• •   •
I Ir.t    ll.l
,i  a    -    ■ .
. am* ** moi*mmi *** t *** twinu*
wit*  •* taeit * •-|  ll WO 0  •
lOMtllOl
ll* »  , *-* Hi
it.
 *  ||
*  ■    e   •►  *,.    i
ll Ih* *  i   * *    . * *
• 1 •   ■
Ml MOOlh. Ifce
-, . ...
• ** • ******* !*•
*
, W'tlMiMi  llll.t l.l.Hll. \
*  *i-
NOTICE.
A
■ a ,
ENGINEEKM WANTED.
'I  Ha..
BRUNETTE SAWMILL Co.
I l  ui.. Nl \\  Wl ^t \||\s | | K I.l
MANUFACTURERS OF  l.ituii.,.., BhiflglftJ, Llltil, Bill Stuff anil U(l Tiinlw-it
tn 100 livt.   ALSO  I'luiiriiiii, OoIIIng, Rustii'. Siding, Mmililings. hi-keu.
II ami Tiirnt'il Work, B Win,l„w mul Door Fran
llmiMi Finiali uf all Kimls.	
;1,, m a^coaiato "Arctic GiiaxarLtoocL-ii
^'■ir.i^i   '•' '■  '■ l't tl 1' 11 -tlil H IM   Hfi. i i-   '-vim..', ••.it , i.s ;i |i.\i .   t.., HAVE Nil MtCUU
M|*iv^'i. Shioping Fociliti   bv Wivrr. Oc-.m or Rail Jnsurpustud.
NOTICE EXPLOSIVES
Balai i ii.son I'ouuiLii com
T. J. TRAPP «fc CO.
HARDWARE MERCHANTS
Nn Vauain C«»i- ROi -,, CJTY pLAN_NG MILLS CO.
'"">*"• • »i i.  . New Weatmlnmi
In.ooperton « 'niiiiii!:-.mil Dttlin in KflURii nid Iteed Linlm. MuirIk.  Mm
. 5 i_™Z,  o    „ I PlBkute.
J.W.CRLir.Hio.s.   Snlmon IBoiei, net  Fit !■...   md all h ,ul» oi Wooil F..r...»l.mit
(or Ciii.n.i.. -. D  .-. Frames, Windows, Moulding.,, Bl.n.ls. K
,. ii.ii.i-i..-. .ittwoli All kiitdt of Pliln and Fincv Tiirnml Wood
totals' Mm s  """"   LAND RKCISTRY ACT   ^
COAL
IttlKlU-Li
DINING HAM.
e   mmi of n    • •
.  . •  ■
• *
• ■ .
• t-ilHM.
•   a •  *   <
.
*  ...   i   ...   ., ,
.  a . ■  ,   .
> A* Um*
u
HM M H*lt  lltl, \\*\\h 11
UUetMlttiaf tVlal^iULet  II, fe-l »WH
11.1 V, Mtt nMft-._ie4.ICei l>-  It    111
•  XII, tU,". Hn* TtAirt Ub*   '
* et ^OMtrt Iw 0. \i***hf VII. n
Im 1   *m*
NO I iCE !    JtlCIIITS_HCMIIIQE
LU I  \l, BLOuK 12, i.lyunR.'-  IND 'iil'il!-.
10 tt.ilit.it Illt, Uht
8UR0URBAN
|, NEW WEHTIIINHTER,
'  —  .,., Steam Laundry
-111 .IN-, tm
iiti!* I tM..
Milli I:
1*1.1 .111.1* l"l«  ll.
■   .
-
• »-*   ' llr    a « J*
•lltl.l. I
. trtta I
e
i, .1 *i ,i r r* ■
Z  HENRY V. EDMONDS  PilttlS QU !'' il II r.  1
The Crown Stables
JKR<it ll \|i\|.ll-IA=iJ>I'tMlli«t
A.
A
11 u-I'
.1
I
.tea.   tt   •
ai*. la* atriiil at It* _ii.tr.ajai Italia
t '.aaeMl Ml  H   ll...
..mii. ee.ww. ata.,
«| .etH-efa*  r—t  .,  -   .
•
- . mtftMal aftall „a.-
■*.  ' - -   * 1*.  It*,  -a    '  ''-■
A  E. CLARK.
I.LtHt  Hit *i*ll.U*i
• III tti'ttt * mti.
■t  «i
■ •t-i im hn
i *.
I MM  "»l
'!• '  *ilhlN*^»N  HMllll*tliH  MO
I .
M
V
'    . \\ ; l^'Mlll
1*  a
Ve»,t-
tOO HlfW mm
■•* * "• * •• •-   ****** t-fvo* i-tiiM rno u*i r
**»<•• ■ lrtl*  ■ nnm  AV** ttl*****
tmmt Of p***t* who obooM oom Umi ,r httmim
i*;i»Ieii|.-*tif'i  It*  *.
■*.  th*l  Ihr  p'ttl that
ht*    Hm*    | it    la •
MtWOl  _l|Mtlll i'lit* ij'a-e U'mlh'
*. ■ Oil 0   •  UMMtMM'
let tii iiiatlOMi Im ta***
•  i'lill Ol* *h*
ntf* tfc*t ti* wm* *
10*. i-'anv tiiiatlkC  '*••  **'  -
\ itii:i:i*tii.i.e | *'"<***rt tt* *****. int. n *****, tm
•, * * Mm I** th-* *****
***** MtlfMMtt*t*
a
■  m*   !»»• ••
*rt*e i   i.teiutim* ibe
nf tbe mallet t*f  t *****■****, rt tm*
• *4 *\. <  *
* "'* I***
th* * H  < Ml  eiie- '*•  61*1*
ti*t*i tbt mmtraiit i* t#* ****'* i**m W   ** *   .
Ati**H*4  ***** **mi*t*t  MM Iht '■*****
tm* rt ******** ilfrlwdia*  «-f JAM  E  WlZt*
l*l«#*l tia*i*tfiw4 *u .* ***** tmt- I ihimkhi ,.,     *            '
NOT1CK.
L*i*t Wa**, RM' ' jittn  Ml* j
C*tf**t * %f
■
'.;;  PR0N1  SI
NOTIGK TD IIIIY BOOK *W
OLD POSTAGE STAMPS.
iui  - ill.MUli  IILAIK [
.**' a/». ,,... mi,.*,,  |
. *r   I  1  "" '   "'* *  ' ' * l.M  I"
■    •'
• all  1
NOIK'f: TO
COAL
COAK >. WOOD
W10IIS0AT.2I1HIISI..
. - .ij -,a.	
H. W. TERNAN.
.  laaaeea  „mm*m
-lea-    ilea  ei.aaa.aaa
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
■
H**rtii»dl ** ******
*u am IT*
.1 «m ie- ti
■
ruMiwcmiti
I   * r • <
JBJt
II
l»
NOTICE.
t   i
an .... it"
NEW WESTMINSTER
i,ni*
Jew
I • a .   a a
I . „" .  ,   .
ESi-S-SI"- •"*""' """r~* * -ii&ia"'" "* Mi
E. A. WYI.D. iii, i,..., ...nt-*ii"' "
 a.    "
.   „ ttw.*. ■•» aaaa twa* a -a— THE IiI-DOEIt:  NEW WBHTMINHTI.It,  IlItn'IHn (JdldDMIHA, TIIIIlSnAV MOIININll, JUNE 11
FASIERN
ASSURANCE CO,
OF (JAtMADA
Morgan & Co.
<7 ik Igj__jj_g*
Uul S|i|lll_*bV tli
111*   Ilt  (if  .lill;
llllti'llllflll III
ill.. a. 1
tilt*
* li
i a tun Itm,n
i. u.w itM_.ll uiil mil**
hh itlt i"i tbi purpoM "I
iritOlllU * < baii'i in  IM
i tttrf ol ibn wobdtrl it
■,-. Mi;i nlitd tin tii|i ihodi
il i,: iiiinti- mib tablet.
it tmi, imi ib* du lulm
• qilltt Ilfely bade|'ill'tad
.a   '.i  tm*  BMI  ileliiliilul
 -i,iiii„  4 lli   i
,  .>■'« Will lie ml.I. iml 11,11...
lltlt Ipttl  in  Ibi*  Mi".I
, t.,  ibtllld ma a a  an  cult
ll    a  l.n,iliin.'• dni|
|   ,   .Ilial.   ||d   11" I-
* li*.>igiii iii.'i t than
...  a  .1,  Mil
rC'll,  *l.'"lla
,;  |"  Itnl.. i, WaitMlli
. Iran  .'htlom ImI  .
''.■■*'
M   BtaMosdt  t  I;
|||    ,1   M.)
I,  ...  .1  A  I
.  i  ll.i.*...   I  Ui Mi....
i,  .:.    .1    I-,...-.    ..   \
ii U  i  M  i. *.. n
it  Hum    rbi
• III liaitbl liil Ibe
* aa iif lral|bl
Ullll) ..f
... Hid all
nib Ibe
lr I
|| a  i |l|  bll
*
•   -.
.: i  . ■
i  •■Hi  -.1 iba i-<ta-
.  ■■ ■ I
*,  * id ***** .
It   *ta. ;I   '
II  MM mi
.  .  .
-   ,i UlOO  lb-
it - l  a  f.   a
■ ill* pro*
*   a
,i I I    _t   f*»
*  '    •  bML but
*.   •  l*t
r Hom o tt Bait
• nt*  belli lul
•
■ Utt   ■ »
.1.1 -
j bM**MO  I
.. | ihtl  i '  ii..
■ llll it  •
i-Ut la.  •  . .
pttet i« d
.   eae-1 la
1 . llltl. "*•
• it tiller aa*) ill
, ... -
■  ■ .   ,**.*,,
•,****** ibatth
,  .....
1
I   ta
\ •**** rt
Mteim**  Ami
*•*<•* Thn*
I ll* *****
|r*4t I   -titll*
****** K M*>4mtt**t*
:  tsumtrn,  th*
• it..  IxaimtOe
ll«t».a| lit *********
lb*  ******* OtlMbt* rt
******  ll  Itlll*** Nellh
i *********
e n4*4 bt
a' 1|et*«tll!t«*
******* *4    |«ta>
II. pt*  *   '
■ nil 11 Ihw*  lM   IM
-**  ,    '* '
■
<•  '  lOtOht  bltieilOe*
•*** I., th* iu****t *** Mn
i'l  iM  *******  fvifcet  till
** **m*imiMU'i «i-i_i in*
* **^m*mt**-l*rtl*-*itH*.
• - ifihanb.
* -. ... He i i i
*•** aM a lik*'«*BfrfiMtal bat
* i i
twn ptroohltl
'I'l'lllllllUl I'll*,
Tbopret I
illy wtn m
bllllllMI hin.
WliiliJ lltl.l ||
l*U*i.illV  Ul
work of tlmt
du..,',..   Am,
ml  u>'i
.nl,
Iniiii*
IIUIlODol  N
Hi
U  |DI
il  llliiii|li I-  .
y bopolul fi'Miim wu*
HWl  II  111  llli.  tilliin,
n ii ni i.iiitiHii'i in ii.t
-I  tl"* l.n ai,'! . I.-.i.-.,|
mill
Ai.-Ini
Ua
l.dl.l
 "ir, iiriildloti
. ...  Wood!  mul  Ily
irwio uiibop'iitcriurjfli ib« H*vi. w.
rn,,  n .¥5!u_irMl,J "■ "■ v m
illiil'iii.H.I'll.iljii.it.l*; IM'Inwallliiiind
_■ VollMd. Vttioouviri A. Hiiiidrkk,
KiinoubiiUo- Im.-iuii. Miiii* Uidia, J.
wnnlniKimit.l old. ood PorbM.Ni..
Wiituiniittri .   w. Mi ,,,
I- A, J inn i, Hm  IVolfindin, it  i,
Wlotah, i: m H w it, tt .i, Wilier,
.1. i'lll)'. I'M itnitii uml Nr Kcbou.Ntw
Ueilniliiiliir. ll. Vi. Ilobkaii. Lo < mini
1  Lici It John anil w n  I'.'rVi*
I'":1'''11"1',\M" h-Port lliuiooidi
•'  Hi'i! lid  M"ilen.  Mm. i  ||.,|  i,
I  Illllt,    l,,;,:|   Hill Vl'V',1,
Uu !   ik"  \  K I*. imi .1	
MoKtoUt, ol iiu* .-in, ami n ., pru
''" I1 ' I '' intt J11 li llrownlM,
»i Vlctorli, imr b«ti iiuiud ■» »
board ■•! .'im,in-,i undti u„ tirovti	
•■f Ihel'limii, ill  I.m.  Uni  a  \.*
rbidmliiul Ibltboard mn t«* llnei-
' * iiidlditM f»i iHMiiiiiiK.i.i
• i'  ■   ' Imdmmion. nd Ihi i
VMUltUOH or iiiii.ii.lai.ii,nal Hildutt i.u
a-  i.  lbt l.ill* |,ii (Kt
|mwti Ui impaRd or ttnul tomtilubiai
ind itntrtllr will took itttr Ibi itbtM
i»l tin, piuttn	
■till Airit.li
* * mn ii ri  ■  ••
i - *    .,   ,.
PA Wl '.ti  HtdMi*!
i ii | ,
I i    iii..'
i-i ii..hi.. -  i  i  ■.   i  .
 Imn. Lain. I*  III"    l.li    ii i
III At.-ijr - I 1  .
M | ,i || i
MlUii........ - ii
i  I  li .-
i . I.U..,, I    it.  ,  ii i
' \  li
* Ulb  .1 llrli
At  in.  It
.. , •  ,i,  «,tt M
A >p*iA* -,***»-
•lll***! **tAi*<*
******* lie at*
**  Tttl*.  Vaa-matet. .Mt*
■
i
i
It II il
-
nl  11 ni
rn i
If...
i.u i
SALE of WORK
Ibi* pottfn
--  Mml  It  lu  Im.
St. I-i'itilll'ln HhU
THURSDAY, JUNE II
HIIHILSHMILMS
a
•••
a
$200 PER ACRE
One-third Cash, balance 6
iimi u
months ,it 8 ocr cent,
NEW BRIDGE and ROAD
LuailH ilii'octly to tliiH property. For nmrkct garden
purposes thin land has nu unporiur.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
e
•••
e
S. T. MACKINTOSH & CO.
rriSSOBAKYTO CARVR
THAT IS IP YOU THOROUGHLY  UN-
DEI1STANO HOY. TO DOH.
a
•••
Tbe l.l.il. amt TritiOllllM* "I * **>****
Man el a liliiutr rait*/ ttlti-ii imUaelf
Otlltd I'imil I., du Ihe II...(..rn--Hll
WhlltDlIf -.imiii, tint,i.t.iiii.
Tl" UK KV la uni Mid
lit id. I-  uul  ii it
, yon kiiiiw Im*.
"iimi .",.» it kla
|..tl,("lull I''" Iblnl*
|ll|( lllll ..Illklli.W bn*
wliun i.al'i )"H 'In
Rut. Tli.a.iii.-allV,
wl.nl I ill'lll't lllll*
aU.nl i-irvliij ttaa—
*■"■ Hull, e a.lnti -lit WWII
Im.wlnii. I'rm'lli-illy, tbt* liiii<ttt-il|i<ai*
ieiiil.il tm fitniifT limn a rare tun.ler nil
.tttnliiirae.il ,|,ni*. e.il,| tOMOt-thll I*.
**ii**i a fm •- aninp *t**. it wiiirb Mnn*Hit
wtti ,|ff.■,.-.„ batWMB pnttiM aul llii-*,*
wa, dm "ttmi.-tl in a v.*ry thanu|b MM*
ner.  I bal bwu iiivlle.1 Ut an tnbimiel diih
in t ei ll titl > nf e Irlemt  tlu Ibe ilat
in qtwttM "In' b",i, tbat wai lobe, Iiimmim
in u.ii.'i - ■*. **\■ i, all ■■*. of bti Allien, aad
n.-i. i.t i.u,;* a I..I., -t t.l.. ti*— uoa, to**
aim
"Al i »V|iir_ the party rt 1*41*, ball ol
eli.iil! ■«■ .■  M ■,. if-rmltUI at thetabk
Till. atVll  lit I., tM htH 11- ■••aaltatial **** *p*
I- n.t■■■ ■ i nf a tulntltute tn ibi Ibe rtrvint,
nml, ii file lltMMl, (hn hOMf MOM 01 'if -
area* .,f lnvitin i- ,i ,.--. tlirml u|iit **ui
• lib a ntatuwi Rm I Iml '**■" i*ele.| al
|M Int.1 *>l ii,.* i*l.t« « iniiiiiu* I le^an lu
'min*. tba dOamnturta **»* ***■■ i>^iuiiiiai
"T tii" til.iiit.H,, aul Hhi |eai-tii*llte*ey
ldi*ai I'eille (iM.-lbly I* iuI.mI. lltinauaMe*
MrytohMp . -I, b'.watiar. emt, aithe Inl
niuret<a rr*|,iim| iM.lt* itiia ill|lil <l«lterlty
wllb HMMdll Hti'l ll b-PIOOt I beta* I*
tain mUaita an I J*nii lu lb* wewm-
Um fitely .N.i.t -in. In .mill ymaramt
, (tl,««,..t* | iM.*,- aiii ..j i.ii A|r*at
Ut 'Iliatili.jni,,. an | I'lirnluia. .-..ntlauad
lurley eane* I. * M.OOd IM p-M-d *****
in- 1 1.1 .i • 1 . it eai |M lilrfe>t and
ott-rtlnlru-Va turkey 1 evtr ttw, aud my
intiiwraiure want up at -'Ik. i . I '• j iu tM
td fi'-m I i» l'i (■ tn
s
ONK NIGHT ONLY
FRIDAY, JUNE I2TH
THE CELEBRAtED COMEDIENNE
MIM VliHKONl
ipdep'S
* B   -
i
aeptlw-l aitl. in* ** * ** *.
.in
OAllV lli". |\  i *
"STARLIGHT
liv i \'liitii; Chiiiii;..!*
■*lt Ml
■tllN"*
III! |ian» I
TO
T. RIDDLE
BLACKSMITH
{ Make* l ShKilllt o' Lt'||e*t  *****
Juk Oo|t, We*l|e*. Blmk*.
Boom Cfc*'«i. tIC.
■ Coliiliia Street. Net Westiloster
M. I. F01EY
Lumber Broker
i.iriovm.si an
Rral Ealala aa* Arrliifnl
Inaaramr.
STEVESTON
KIT CITY OF THE FRASER
RIVER VALLEY
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID^CURRIE
M*nuficturiii| tnd Rt|Mlriii| Mtchiniry t SpKlllly.
AUCTION SALE
TUESDAY
JUNE 16th, 1891
Rttitl & Ctirrii- an* .*|;riiii. fur John Unly l'.ngiiirCniii|viiiyi
\ I. Willi.,,,.*, dealer la .,11 kUdtol Machinety; London Tool
i ommny. Mainil.titnn-ri.tif Inin-Wiirliinjj Timli; Jnhn Camp
I '.--It. \l.i..til.u lu.i-r "I ll.iilki. I iiri.i|jiv l-.lt.
a I tl ll 1  I n a a li.lila «.t a llif I m a rtt  iril. I at II*
T>oyal City Market
*•* -. REICHI
Meats
REICHENBACH
-/HOLE3ALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
HON! tl.. N,t| Vata,*', Mirte,
I Kl.ll ■ 111 liKI.IVI.ltY
*r,
I  t*aifa-.(.
A. H. NELSON.
PrNice ai. Cauis-K.. H.idaii.
**********
CENTRALHOTEL
J A MLb CASH.
».'
Proprietor
"J*iXmlSSS
.raaataa. aa. *.#.-*. I..VM,
•a.*
The Matter  X,
i*. ,„..i*  tlim even iIh-
• |H.llilV "( ill.'  Itl.lt. I- ll  <il
w hia Ii.. 11111 »f doth-ib
made, itu- mutt iut|.ut nn
r..iiiiili't.iiiiiii. 'I'Ib fine*
.Inih I nttt  onfbmtcd in
the "*li.i|«' »l llw- aiii* r ii
attic ih in ih.,1.1).
| A. MAE
plllif  lit  *i  rt.itl|* I. nl
tailor i* ..Hif > It K'lin ili-iii
mi-alitliiij: latuddolll  11
iiimi.,.il  Shikc»peare
■Tin Apparel
a 11 Proclaim il,r
.11,111." it it-i 1
right   I It. ii-ioi'-  -"i"
GrStlAJoRie
WOOD
MKMItUD 6UIRAI
UIISllR
**t**ta 011.1  Hi-   a
HfdM«wtl
■ t***t**yt*t
ORY AIDER AIO ill NOOO
•100
■IUO
LOTS
-too
400
Two Hundred Lota will be iold Positively Withoat Reiervc.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lin|irtftrraami Whnlrvtlp Hr.ilin I,,
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
I OO* 109* 104 Powell St.
I* O. Box 20"    Vancouver. II. C.
Fishing Jackie
Gii Repairs PreapUi Altetdei is
CHAS.E.TISDALL
ouMtiaca
-Sir. VANCOUVER
Oiudiu Pacific .iitivialiDi)
Ctnuii)- I 'aaitedl
IHIL 1 lllll  1«. II.
l-a, .aal 111 V i-ita itaa
Steamer Cuteh
Will tern (hr tut Whrirf. Van-
tout rr. a. S ,*. in., iml ihr
JL FORTUNE FOR aSOTS,
Will li-atlr Net Wl *ll„l„*|rt ,,n
Steamier Delaware ''<■ * ""*' '*■>*  **** mmm* ■>*
tom|Miin .11.* .i Brnit Banil.
Iklh  Sl.-jiiti-t-t aill t.nry tin-
■>    nu , I'" i'l' li"-   I'"  li.**.'* -ti
tree llolete iHAeijoa-i I | rnpii'ioffice.
whr„ „,,i,„* mil let- fr^j.lf „.|
STEVESTON
-. 'in iiM-ii. tiiietia or the national club
CONSULTATION Ol Till
Melbourne Cup of 1891
:.!'... , .   .   1
*****i  ***** i* ■*• ■ ■ ■ ** **,mUt{tm * Pit* m
■
ti. ■Mttt-tt
-i.l  *****
T*Jnt*t*stt I..'..
i« »i:*iviviih »* v.-i.
MMIi .  ***A  "
a-iGenourMe.t„;:;r
ANAHAN
FRONTHTBEK
IMil *itl* 1**11
hmmam *** Ut* ON
• i ******* ***** I m
A** At* tMW-l H t ******
Ota mm n* **
Hill MlM ll Iti. tv MM* M T*t ****y**m*
- m» «#«H *»**VlO IM l#*l *
rm* *****  11 ***** ******* ***** ■
mitmuym***********i m*m**fmm
ci ni i* it* teat*
******  Mirttf V-.**, Vm*** Ua A***
m***m*4 pmu*H* atO.il** iMwt'inil
• OH.
tit* utlt t.m-t*..
l tm
1*, tm**,**, Nee WiiMMMI. tMtiM la
0* ftwie l*-v* a*4 *** ****■
**** rtmpt** rant***!!* tyfiArt ******
m ******
*m Ttt* l**e*i*mt*mr
*"&*
...:.:■■:
****** *******t.  t**m
•  11. |VH tV  lie**
*OMtlt. tM  tl  a-  <dM_.ll
inkdie* MR •
laaftli* In*m> Kailith Hll  ■-•
vrwamtx i* **
l***m*tt* rt Ibe  I'taOtal  ll
lailtt  IIOIMlMolMtOtM M,
■  *
iweM II ed lb*Ifr!#*t lild. tm*
** *  pmt t IN Kal-tal Om
-himif. *OlvO Ii ****** *
**** 11 Ibt _t_«a<r_< ta.* • r
tr> lid II lb* *MHe rt tbe
U*4 *g rt*U* rt lbt l*t*t*t*
••  ******
, -,i
i  ••
l.elt  ill  •   ■   |«*  'l't
■I tl «n -. ,_, ,   KB
"  > ■   ■  *  Tit**** ******* ****** In
i» ejtiiettitet-t  A****,* * Tim******** ********** **y *t*m* tmm  |en-et (aMt*et*f.
' ***** pmt*! *****.* _t Ra*'* *****. elll 11 *e*li aggei *.* ***** *******  Nifce all
i  *. in ****** *.. NaUea Mleh m*u*mm-*'-  LOj   ■■*.■■.-*
"I »etli«iti-i,.|i  .,|	
itnaUiai *** £*-***■■ '" Una Uaa>. aid I
aaa •■-., ■•■■*■■ ** Hm* ii,,i i-.it «iiiaM
a "Ha  i  _  allrttll -ti    I  laa.it.   --., I ti(
a*m. allle turlef tia ctalaa. kn.i*u«il
***■  ll eiMtuailatea, tmi t*rvl*i am II
rtii.rtH- i -I ...,ii..i , i „|i. , ,• , al
ali'-t 'lie, end u*y *mt**lA •^r-ii-ty ba
**'' *■  '*>■'*  a..1  |-l-i'.il   .  lf|Ml  *l
....ti-.-   it i,.« aaa awl ******* M
Haul U|. I*, it e-l I p*HA t**r* mt t**t.
Ot.- ti'a* lt^ Ml i Unu, I tearel n«ieie__a
el tt i -ii i* *,'  I * i. f.. t i- . a . hi meter ipal
ma tlttt' - el "I lb-ithl*. an-l nil  tf*  |i|
ntarenaii _i. •La_,t(»l'i^lrtal4M*l 4-**i
(Uelibfu d*ai»l *•*■ i ,*** >**A, mtkmt**
llm*  ti mile mil *t* *,*•* teem *ia
*-***,*it*t*tm fail v* bet"-bat lletl
•aiall li'i^i iftaf ia tSer.._a. trt mm*
•tier I **A **.*nm****t |iria| ia imitathM
uf* Mel, *U- ttu h wt.. .urie a lirlef,
0* »Ut1e4 h. ,tm* *Um* mt te*l Iwl b> lt|
at tajr  ifMaur*. e«i»-iatai| M  try*  *
tbM«|OMt tba p*t**ut**m, hi i*r *te*veae
tetl
"Atler ate* 4 4U***, ***** ••*** *f tM
tlaet-t ....... aa4 tie dell •*,* , * "*
hula, a.ii .*.i.ti .a. * ,| i.ttet-l erwiwl
Otelela ttet. I g,* 4 e*aa_|l nte*l le **
innM. eel leaaneal wt *m* etll aa Kaueth
I4e*i|l rttetti 11. . *i*-'til.*-lt»
HMWlMMtM]  i •4mT*',**9*im*ahi
******  .i ,'  a-iaa  .-,1*1 at*
1a«il-> ht u- m***f, ** ****, tm *4*l
alww*. 4 lui *n i . a| ****. ,4 nmim,
.t.t, „•-tufa.) >.ue ,4 lta> >t*ll ' l|al
****** 1 tilllM aaf,tail Ilea OattlM
•**, laned ***** »*mli Am* ****aa,
aielietn*>e« l|. labia Wi*b a k»^M«*
ae*|tii*r-l * w , P .*• -t). it.*,™, a.t- r mt
to.i.t  l-M *-ae  <****  Wu W  IM
earth-* I *t*r»iii.iM*i*iiiii. 4ar0
twaie.aw i*tr.U* * ***' A *u**t *4*tm
**4**■*•■■ *g ** A* a mm ****h******
Tm**. -1 -1* _..«, a*0 !M
hate lai'M ,__a«|i*lm|*i« aal aaal ItwO
rttele*!. rta*.* t-4 4*1 el*l Ml* *** ****
ttm taet <i * ***** ihai vt** ii|f aal
OiOi todait ***** * 'tm ittMimtar **t
***mAftmtt****** Ian l*ti i» IhrlniOef
•be*. I mmi MM 11-t*i^*«tal a fwnlni
b^etteer,a*I **t l-a* i^i 1*» Mtn«ae*M
rfll'Wl«l*l * * I a rm t*t***m n
*m * I eaMt I *ai Umr**, a* 1 IMl I *m*
mm* **i MM 1 e**aal 'et i *4 **p***
ttm******* 1**1- Oar* ■■******** I
mm H tOfM ■- ******* ***** i******
*i***!** tb**a e. hia.t ***r
'Mf I* .- MMNM ■■■ We Ml Oaet
la lb* K*e,«j (.,t_i MM t 1-mwM wbaa
IMeMf Kt|h-w___eprweatlaUel IM  Met
maa, "Ah,iei* tm**. **, r«-*i-ae ****
tmm *** *** mm***** m**m eit* Mf
ti  *.n>   !*• at. wMbl^ lha aat*
****,-%.*,*   *m  *mea ■   I  Mlatlv.lttl
llMMM hi my Am < Uetl *** I «M
—ki*-| leiuel. tot,* ih*l tetl^ tM p*
mim Old el teen VA* II* Md *_a_Mt
tiiet* atwawl IM uitiati rt mm Ugaatt
lie -tlaa* he 1 e tmm a* ■ **, * my t*m Hf*
Ibta MMOaM 10a tail tbal *«M M
• Wtll«titM|t e<aa I . wial *** M
Marl a att«* I i-MMMMl ***** t*> lit l-*ei
tl ni-*, a| *|tt - ! *'■ ****** 'v.hmt
ma **4 *** *m* *p ibu e>*t!1 ***M IMl
l* e* I • e,.I —aa* hm*** tm ***** -m* M
pen******** ll *e*et gtml|maa
al *l|***aa. tm* IM t**i at tM MM tell aM
all aiaat' ii HM I tmt *>*-. bal I m*
*mH*******tai4l ******** *********
t mm******* rt
,,. ...... .ao.
Friik S. de Grey
'|MM>  llll'  MKtlli'li««l
I i * . Itraal. •>*te«tk-
lliri   **•* iW  -*,**"  *T»*et»ll*
ihil ** *** t**t****4 l*ti*«eaa
ttw fc'Wfa* M_r**e,i *  imrat
********l*r*r**mt i
Hit **** * • tbi ***** le***
• *,*■, fart.**.e. i-l
a*** rv..*>*«<tai Ammp A* vm
■   *...,*.  m** I**.. **m limma
***** tttOflta MNN
B. MARSHALL
DRAYMAN.
THE LADIES SPECIALLY INVITED
*****  **e*^**it* ****.*******. *****" *m*th* A* ******* ******   Ttt
• ****** m* *" **-i»
A. M. BUTTIE, - AUCTIONEER.
f -I—I.*  M.
F  0  Mlllee. I*
TIME TABLE
Sir. ROBT. DUNSMUIR
• 000100, Mam*
QUOTUM  Ui MAJ|WT> * VIAII.I
Nn i.  1-rt-inluVMitM.nMteOtiit i m
********* -
■i.-ieeie>* lw*__t*j| iivrwa
'■'
Vetutunetle N_i-_«tti Irte^ii, ijn,
Maau-anelti VaMeemt IbatMat* » a Nl
******** h********** IbaiMif* la M«a
Ve Vt.mmmmet Ua Sm**» ****** * a a*
**••»• <•*• Int Meetaeiamt ?talaM_|t y *■*
(la-rhei m\'m***mmmmm*m**4
a *:**** ****** I ***** miatf. AttMl
"**■ t*» "
0ARE8HE. GREEN & 00.
BANKERS
ItafHnnNn 1*1.    VtrttiMi. ii t\
* P*m*tt * reM, mt** mi **. *
*t*e*em ,m4 mi* mm* ******
0 Pf**t*.al t^»-
OM rOIOf ***** * ettii g-mm*
•0_r*iiai ympia aai t ml ** ~
bf a a**-* U* *■*.**-■ . oal *e«*
**•***. llAletha I-**, .leeeee *U
**m ***** hm* m*m*L T_M****
l aai>. i*.«*a-*' ll.m tb*t
*********** Tb*«
tteNl i*-r bMMMMMMMl »» pay*.
h'**p*p*K ****** *•<■** t*mg*
t**l tat,- a ante al bOfNMtl **** MMM
Mart a ■-> m al ■*■- TOM Mt ai -MM
artM. ~M*y. ******* -t IOM aaal |M* H
Wtm* mta** * l*m* •*** **iU*m mm**tt
*mimimmm* atmtmmrtti m*mi.m
I h*4 hm, 0** m*mm ****** rtt*mtm
yt**m Attm turn ** ***** H *m. mm
il-.r.*.»*e,«rftee,l*lbiail1lle MOM
* -11  * < m* *>■!•*•* tha* *14 ******
ia iM eta  RifWalai Ot MM Mn Ueeef
* I* 9 mi ****** *** ***** I Ml 0
,t amm t ta** ** **** ttt*** M HIM
|MelMia*<ftr_eaUy*MfM-»Ml M MMI
ap * bM ibal tmmam Mm mm* M MM*0
aaeaDer tbaa IM aattt II mm* M «M0
****. IMt. U*#*aal It * KMlflMl *M-
tit '*-*r**t*-l «ltb ■ bM|a eat ll M MM
taM**a*vft^il*MiaM«-iMl--f <Mf
i*|ii*t. e,th .latta Maaat tt* iMaaaMr al
ih* «*HI. *U0 ***** falallf * tte **
aatt tt-e ■*.. ie Oat tta Ma mm* e*l Ot
• t-t.ili I *mA a*A ****
tematttf rt iM l*e-t Ma.
%*m,m*ml,**i*a*t*m ******* ttm*
***** Ion * Pgmnt ***** Mmmp.
Mtm Wnlllmrtoa OmI.
ot*** .i^ieo *^t*ffm*i*  t****** ( AotNTt t<m wlLUi rA||00 4 ^
M******* **. * t**n*mry mt**mi *
* ***** mn* •* tt'em.
i^V  |M.  a**  T*--Tt,*  *******  tUm
r******* ken Irv-a tMl-enet*.
******** tm ttmi'm, it a, law |* .r *****
rt****** *Ke«l|a*l ItalaMaM-^talMl-
Im'mmtd mi * ,*-m4mat*tpl*e*p*tUm
•- I m ,*| «Mtt , tmii **i *m*m*
A **** ***l iMMlMal ******* m*t
******* *t*m* tah* Ml n ■a|lMl 4
Ittli l«e- *'*•*** t* M at-H ain-imat
tbe* ******** the *g* ■***!**. IM *mmtt
* Om. * tinwif abalOM, M t HiiIMl M
il*(i-'*it*  TOeae  aHeta are *MMl
************ mt**,*mmtm*A*
mt*r ,*, h. **** to mnfmmtl*, too*MO
"MIM 111 IMt
Helitr
"Tat.be-MlMOnMalOta
ifi-.^ /
l'lll't  ltl'LIKII'LIt:  N It ll  IVl'LSTMINSTI'LII,  HHITIHll  OOIt.MHIA TIII'liSI'AY  MI'IIMNU JUNE II
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Hare Bargains
tills wrik in
Black Silks
OGLE, CAMPBELL _ FREEMAN
lllll.  Ill I    (lllllllllllill    aSll'I'I'l.
Fnillti Friiniiiisf
Pcuii do Suit'
Gi'os Grain
Mm* villous:
Ottoman
Surah aud
Broondo
i, i ft n rt f
i \-i in. ttiit.i "
L. J. Cole & Co.
Iinill lisi.itii Brokorg
liimii'itiii'i'. liiviwtiiumt
'" ('uiiiniissiiiii Agiuiin
rit mu iiiti.i -1iiiiiii-
HOUSES TO RENT
rli-#,l
ITI
1::1	
LOOK  OUT
M'lWS OF TIIK <Tn
LOCAL BBBVITXBI
Sotli
wi -.ii
ii.
Tl,.- I ■
■.  , ■ - .-
Tht  ilMUii   D  * * ■ "■-'■
...
li., i  IMLI
it'll  -'■"! BtlHItl
i:.    ibtd   m
Tbt eouutri cm Bml ' fl"
\
i
i . i«
Im
I,
Kl
-. , ,
I l
till
■
.-
I  ..
,   ,'.-  I i*  III   11
KIilli ll
I	
.ni,j  Ie  ttii'  i>"--
...  IW I tll 1*1
I :,i-  |  . .  -  i  ,   .    ■  • ■
,l,i  luil  .1,*'.  Htl'tl  Wl llltl foi
1 ■■
I ,'ii noarind \* il
'. ■ ■■■
t. Ml
Uti  : II
i    |   ,. i   |loilM,Ulk*r4 tt
'llm llMOMI  H   ' N ■
,.   ,   ■ i ....
in*!.i,t tnd * numbti ••( i"-"
\ ,4   * .  .  -    ibt oil
: tottl I'lill
a
i   . ■ a - urt n
■ -
*
Itklai,
ti., ibt    • • ■ *
a.
-
inaitl w I  i
\\ |   || t 'a' a
,ri on ,   ,. .  .a.;**  ,.  Hi Ul nt
**.,*. > I'.H Utod
„•. itm, umi
lii- ,
•  ,. a   a
1 iii t -.  - ■
infattd Mill
t* mti*** "' <><- li *  m i  v I
i a bod
*
... *
■*lll*h-.t r,  ,  a
a
... r.;'»M   *
Mud t| i* mm
a
■. ■  ■    Ibo I
I  .  a
.    .   ||   -a  . V
iltlwiOeb't  •'   »
a
Stilly tlltbotkki
■
* ■ fita,
WttlB.
1  t ,  ■ *' >■••' J 1*1   lltMlal
||  .
|   ' '  a  -■:- '    i-
■
!  |
i-lllr  ,\
.   ,.
i n . Si i  Wm
i  ' . ' ,.
:
aleiul  twu
. i
III** .in ii
■  , *
11-.  ■ nloii i.]
Ihai in,. ■ ••
■
i
- | a' \ .    I  •
■  I - a
..iiiieelii-t" III Hi!
-   tip llll  i.
.,-*,•  , . r,n atii. ind *
a
Irttlcltt.
■
a Sti
*
a  ...
■ . .
•   - * '
-
„  . I .    _i
-
'
1,51.1
I .-iiietn  Ai-
Ml    Iii itueiHl tl.e
I.l   Tin
*
* .
it- •**"  * I, -at itl lllllll,  IttlTlOUO *
a   .   , -'rll   'Hll liftIt  1.  I   'I ll
'  || ll)  Hi  lie   lO Villi,  Ill.'l'f.'ll    I* l't
■ Jwhldl l» lllll nt li! fi'lltud-
ib i foi ft -rtl) al iii* tin ami ruiur.ii
nl tti'tlHiiualei   111 ttr) YUn  'lie lift
Ihlt  1
,    , i
. • ,i  it mmi imi  Im luiii'iitt..
Iiuwtvrr, Ihtl lb* ■  *  ""'h
ukud t" i ■■    .... I, im
if«f i
|-l ml Hf in tf   V *. i'l* -   I M N
I  *.e •■■*
I'l USONAI 'I
ii Inn I
lk- M
• im '
-
*.
i  .
-• fte.eni
ll I  Ml_*li,t
-
i
i
■  a
*i iitrdt)
Itu ,i n IVbllt ii* •'  ii
,i* v. ittrdt)
ti .  ■  -Iinii  ri«M Mini
.i.iii
It  I  •,'  . ■ • . *  tier  *•» in
■
Th.,. vi, I;*,  tl Knp ra Vtlttj  til
Jtl  He e-it.-1. tl  I HHlOt  0 1   ll
I: A  WldblOM ttll I pUMIf-f Op b|
'  a i.lttttlll
IMIOVtl tie I
Hat; • m id  (kl
*a lai *i *
un llr Hllbal lul n ill
1  ll    - *   tl I a-leei'i I_lldl0| »
,    I it tht 1    .
*   \   \\   a  *■*  ',
lrte.lt! li. , .
i  a.taei, fittt U„*i*i
letteili)  ti.'i tttnitt| ll '
:   • . HohOM ttll
rtittidii md tet.ii.-red .1
11 u
I u m latrooi Mtoifor for too Xorth
l*ttlte Lumber 1.1, <im* it, Ih>m Hi, ei
Uti H I" ■
U| ., a 1 aat  (nm  v - -
' *  ■
.   ai-.*! U.eil IVet.
...
1
Ittt  \  NbUdrO .  rt  Ki
.  llttwllof  lie
* it Ki
■  *
*. ■   . .  a
....
'V _  . ta
fm» T MO   M
■    •  dltt
Fat! ti»ria*e*iiaik
1 ...
•ti* ■  -
A| 1 "it Im tin* N it..
I ",- Av.ii.iiii,* l'i.
""I  J   liiylni-  Siili's,
v.iuii Doon, Hi . id
1. inli* ul tii,, ,11, ami Nuuth
IVeal tu tinier, i'1'.ii.'i* idjullilltl llii* .'Hi
 tit Trtmwt)
Mm 1 in,.11..: i.m,Mn Ittla ul Hvt It'fM
 I'-i"
I.i.i *,.i,i lutii.tt. in reul. Willi 11-
W. F, BEGGS
Ittl  Wtl I. KNOWN
Mercbant Tail
Inn 1 I til.II'-
linll-ll.ti-  I I'llOK I  i-wiim.-.
, *|.'.ik.
1.1. KENDALL * SM
MILLWRIGHTS
draughtsmen mewiis
•r-'l l'n.,,1 81.
Patent Ollico Drnwi.tgs
Prepared.
.    ••   I.   ,   l ... t.i.,1..,  H  .*
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  JEWELER
MO-OtotatMNttJtMi Ka"**.leaiae.
1
75 CTS. TO $5.
00
tltll '"•l-lll HII.K
oxtn,,,',!;^'!,,,,
SOUTH WESTMINSTER
J. E. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
VIM Culiiiuliiai Bln.1 : 0|i|i»lli.'iiiln. nl iiii UJ,||vn„.. — „
nil  11 ..I i. it,.
in ii-,ii 1 1, 1
-  -.ti 11:1 ,1
F. J. COULTHARD Ac Co.
Tnu ruo g« Buss
■  U ■ LIIO  MACHINIST
iMHlltl i'".f |Mh 1 -'i'i..'■..., \.„ »,., , ° *
'< ill ■   lliltl ■■ IM ■ ll 1 ll ,..  ,
 ■•'M-':i'i-» a""-1 ->'"-"'— ■i..L.^rj^'
I, li  11 Mil.1 n  j' INOWU1 N 1  ,\  a|Ni 1 in  .,
PAtrTitrs lill"llllll
mn
I
P. T. JOHNSTON & GO,, MEAKIN'S
at. I_H..I„. .,,    ,,  I a.t, ,..,,  II  ,  .
(iltH.l. BOOM
FRUIT TREES. p*« •» "■• pumi. hm ohi ipi
A   " K  '  s"    INSURANCE and FINANCIAL AG"S
REAL ESTATE
ti
ibeuIdUi
VANCOUVER ti
|0|tH iniiwttwii.il    u
lew WestminsLei- Bitwirj.    ijap.
•urchasR. Sell ami LRase I'raplj, Colled Rents. Male Leu I:
i.u  ITIWI  • .,
II. ■nti.
... v i|KI 1 HI \
Ul  1- *  ■. ot-i —
t„..No, pt,'.-i!?i,,;t i
,  ,
**'■  * alfla
|>l  ll ____________
Hi...ik kmtii-il .1  -
OFFIOE8
"00  . ONIBtlH NI1UVW  iwi^. MCIMI IC*. PiMtat  BUSHBY BlOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST..
SU39N3AVGS
Sunnyside Greenhouses
Rijil ht. l.i loiiiiii.r
Don-t Let Your Chance Roll By LOOK OU!
i"i; tm.
*
-WM*
■
a
-  • a
-
*
i   i
■
i
a
M *.  *,!,_
I.
' .  .
■
A. C. Wli SON
*
Itlll.
. 1. ..
■
COM IIWl
".'
■ .aaa
»; .. a  ..a   •
DRI (,t.l:SIS
■
'll.
■ •   '
• 01.1 Mill A M
I             .  r
N1 tt
Wl M\|l\-.|l R
■
Cii-ni-r Cnlnmbia an. M«-lii „»lf Slicil*.
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
I  lln   . 1. all.,.
• In. \\.   it.ll  ,;iii  lit.
limit a
limit .ti!.  - ,. - ■ llnJ *i •  i    lit.*  ,|.|. ii
.h.l i" kal tl
Guaranteed Seasonable. Wartanted Reasonable
r. m .
-i  n
ii MO
** Hm
l«d tn tbtl
-,
*
I  Mat
-
•    ' .  I   -  a
' ■
•
I
'a
• •  a. *■
*J
* r.L.n.-i a.um
i **;***   |  *.* a..
aStt-Mt Ul
.at \,e.  1 . 1  **** *
1. F, FALES
1 I.  .•(
McKeuzte and Apes
a ,'a-
1,11.
	
a. Ibal  lb. Via
MEN'S -  -  -
LADIES'   -
BOTH' ■
MIHSI *.
(-1111.1,1,1 Ns
i»  .s
It
***** (Itaela
|    **  f .III  I-'
****** luotnlot i'
-ttikUtttly nmtioo  Ruildei
llinlwate  and  QolfM
lata'  Timl*  M*
lelliltl ult
tail
FOOTWEAR °^
SHIES
GRATES
WGODKIIlffi
and  Glassware
l*.\\|.l I   I i-a 1.
Htf
■. **t4*'*.  ».'  ti*  -le  ea-ti-.
-
*
* ■■■   | Tliai* A«i
.'*• ai  ItttM  A
•
i -  *111* V.
•  I
. a..
■ - tee**-!.!* Ibeiei.
...    -,    let *   rt
■
-  a - .
*■*  p«lt  .i|tn«ilh.
-,   --,.-.    .   -  -
lotbtdtll  i.-i HtdOOMtt ol
11 Ma a i HNitt
ln|lM|*Mtt  *  .
Tie Citt • NMt
|
i.
• t«   .
r-t tl •*
■   ■ ■
■ a   m
*  *   -  f**t i Idttl  A|ti». '
*  -.
■■  *-|rfnpa|ttl*al
'  •
| llfllitt  |0"*l Ibe **t • . .*■
{ lltll tbtt  *** **  1* **•* 1e*tttM  I d
leiel IMal it tM *mty
t tbit*   * •- * *  .-■ * in*
i    .1   tOeT* a|*ie bll  *'  •
! IMI  **'■*■  t   *' •  ■"   '  ••
■    ■  a  . t   •
■ I • 1 it * ■ .*
•, t •
II* '
i * '* a'itr
a a - . , a
 1* ■ *'|l
• * I HMt I
a *1
*   ' . *    :    .    a
a  ■
ImMdlbtl -   ****** * a
Mt  11*1 «/*:** |
l'ljfrM tba Oi* ill '
Mlh-MOMI
It.**) tn i* m.
\* a »
'  '  ' '   ' " *-_*•_-*?-_-»--•
l«t,i**L| mh**
1 of JAS. ROUSSEAU
0 ndcrlflkcrs'   FR0WT ST m 0F m Bi Ci BUIL0116'
Supplies CHWCE CENTRAL PROPERTY	
DAVIDSON BROS.
l***mi,m* J.m.ll.,.
*•« f,*, NMMea   t>* Otw aa
*l*mm *,a*t lu,,* ********
IV*m ' 1 l« *» m*t* I
■
ON  KASY  TKflMN.
Tho Bout and Chcapc*nt
king_. langley RAND BROS. SUBURBAN
a t *— ta ia* ...ii.
. It*. 1ait*Batnl*tt
.'   tta-.   llftal   ,-
, I Iltaa ■
■
Ileal  tllite -
*,"1t,  Ma^
t..,:M,-l  -.ll' ■ III 11*1 I.-,ll   j
llwaim, Bttaa—*-. J}** m Em—i-I
H.MORET dc 00.1
!*.*#» t-lmmaU* ee** tl**.** ** ,
: *
BOOKS, STATIONERY,
Lar. ..«*-. T.•lil.l.
Bum- Ball Onttdi.
NOW OlTlaREI) FOR UU..
i
*"l  Ml
,|e hi '   ll  10 lit** e|,en
■ ,*,**•**, In Mill*' •
• i1*1e«en1t ll* nfleft m * •!   c
tM rlV'iUlM to  *rt*  MlttbMl.  Illi
Ibat ail lie tet-
•  • j - etnrlat latMtl •  l  I *
llll. TM ****** -a*
**,4 lha trtiy mit fault ** rtp* ih i„
MM, bll Urt II
'IK Ii|h1 i* rmt )>lHt *'rt**tt
....  i   ,t .  ItiM  •
i*,**,H*rt ib1»t|*V-fidM p***
-. "tl y*m-
UttmAy AM*m4 rt* ttlll ** tm* ,**»
' Ibe mill* 11,* a le* *•■■"-  Dm *" *■*
*dt*alat> ft. * I lid -t^lif.1
l teetdl -'**y ti that ll*
.  - -r*irit( ***** Itit-
*h*   Mile t *4* tA IK At* tttl". IMI
ii * (.,-,-nt 1* tdt *t* *** ****<** ml**
\ bat ll| *
B
unanra Drill Room
PH**a IIIMI (., "IIIII p,., Ut,. Trim*. •■„.
ihlr.1 ra«h. Iialant i* II. I • *,„.! in mnnlh,.
■I H |» i i. tit
RAND BROS.
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
I 1 \    .    i
I Tnmmtt.ua
$200 and $225 Per lot
• ...I.. baluM ,...,i;-j»""ii""*'"'
1 *. a, -fl,(,
Var|<lli*.i».t.|.ll<lll mm a  ^-|   a ft m
,,1-n!, i.ii im m. kt tceal Jbstate Brokers
iM.tiwiR.a. ^tiiiiTaaiia.B 1 f|
BAKER It WMITLOCK. UafcUiujU-t
Tm lil.m-.iM M, Ml flrtiralw* *tt*t **
Brenchley & BENNEIT
Sla,
AGENTS
IS D0U6LA S StREEt. CUT
** ,...   , ,»„, k^„ atwai... '* ******

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354138/manifest

Comment

Related Items