BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 28, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354133.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354133.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354133-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354133-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354133-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354133-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354133-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354133-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354133-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354133.ris

Full Text

 twill Willi,
fJJlLKER&CO.
mmi'i'ii'
v hiHTMlNlt'lli'l
11777/  WHICH IS WCORPORATEty" THE DAILY TRUTH."
W.J. WALKER & GO.
T.L.FIOI.  tl, 11* WIlTHItlTIB
I'Min-i: *•■•■
NKW WKNTMINSTKIt, ItlUTISII COLUMBIA. TUESDAY MOHNlNd, Al'llII. as, lHltl.
WM. BULLIE * CO., PEOPEIKTORB
LOOK OUT FOR
MING'S ADDITION
On  III** Tramway  Lill.,.
ul.line ,'iinl  Krsiili in t-
Prop-
ni niii ifii
.Utlt ill.in ml
■ iii'ii  in ;i  l'-\v il,i\-
i LENNIE I UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
Ul iiii Hi t...iiiii- Hquirai itm- rletri i
i'ii.'.ii,. 11,000
IIIQ lt.ti mi Tramway, lull QUlAldl till
llinlli.
Ht.ulli  Wt'iliiiiiiii.'i,  HiiiiUiiKU.ii,  uii>l
Varum. Int. • hut),
I iiiu-, a, r*'•«.'. |ii,ii...t ami |,,i,
I.Id' liiiitiaii.,-, It.-ui, t ..ll,-, I...J,  Hi,..-,
|*mU-I
1\ lail'til.AS ST..  XKAlt nil.! M 111 A
TOR SALE.
A MOST lit. M ill i i.i \ mii ITEO
|ii...'t.||..i.|i ti, liuaUiia ■ ■'■ ii..  < raa
>*<l  a.nl  I tltt il  "li.. '   I,I.iiii  ,1. a.  ami
III,  Hla | In. 1.1  |l|  | l-a I  ('.It.  It..-,'  11,1.
[8 T. MACKINTOSH & Co
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articlea, etc
Macpherson
& Thomson
j -KlaKI'lllIM: IT
I Nlllin ItKl.l. fVj II.MiAM Hi   It, Im
lii'.tl Bltftt. ami Insurance.
. Ill.CK K.
NKW WESTMINSTER
.
1,  ,11, IUI. I
V.,11'. 1',
n. c
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
Bl M
■.STATE AND INSURANCE AOENTS
I. ,ii.  in . I **Hk
I  111    -I  Ul  l.M'..■   11   11  I   II-  UIUI'  I''  -   I"  I
llll   II....Il'll  I   '   tl.l.ll  ll  I"   I
Pi
11
ty In all pill
DI i.  •
I IAKMi   i.titattl .mil Un-
SOUTH  WEST
Itil-11 K
1 I I.S .urt. lo 2 1.2
In.)  Ailihlinn  It.
iJK.Otll  \l  ■  .1 Illllill,',  a
ri*.
in.-,,in i	
iiittiitiittt iiiuii milu
-a a.| 11.11 I
'
... iniat a** un
i  ■ iitiitii
ai.it.
, I'aal l.aaiaara l-iaaaaa, at
CONVEYANCERS ** FINANCIAL A6ENTS
aia-la
.   r
WOODS. *. OAHBLE. Npw Ww.tmin.1rr. B.C.
 IIIUTISII LION
.:;•;:,, .mainland,
II HMt Y  I.KK.
., mt^tssssjsssi*s'jr.
I M LiETJENiMaiiufalurer*1-'
b
. *t M'lUa *****
s, vt  iumms*
Itt.'
.CURTIS &C CO.
4   a,
t
0WAT&
TURNEI
R
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
The following Property hna now been
plnoed on the market;
mr ir, tool i* "
. rtafi Imi IIM *- -
*****
SECTION 2©
It litilrf  I'r  ant.  ,..'»■- *b
I ttl- Ha,Italia, 1-lt at „'i -a. I.  Tla"
,1  a. . ,!  I-  lit- lata.., tlaf.fc ...
i dXII I.  •
MOWAT St T>
turneJCv
general agents
tea ********** * *
j-v*-*
:r
_$____:
^5
DRUGGISTS
*i ■
*t*i*.*mt
it i-
E.H.P0RT&C0.
Xtrrrmor, «o T. O. 8TRICKLAND
CHAMPION ON liAlaOKl
Tin'    t-i'll'ln ill.'l    Auntlltlitt    I.lllnil
lat-i.ili'i Ditlma Very
Mu ion ally
WITH MANN, BURNfl AND COMPANY
Tlm  Bill  lu Coerce Newfoundland
Oraatea Mut-h Intereat l iib
Diacuaaion.
THE TIMES ON THE SITUATION
Shocking Oiinii:- amt Muntm of a
Luil- Oir) by Oiriuan
Boltliara
UotDoti April hi *.***•* qtwaUoai
naonpi itiaoal -Dlvinal ittaatloa
iliin.mi i  Europe In flew o| thaaii
linn. I.•>( lln- tiui i,[ M*t,.i itit nf mml
tQnbt  411.I  4|.|ii< ti.'iiiii.ii  111  KiilUml
Hii. 1n.1i iiuin. ,.i itifcr n.t.ifi.11
railed b) thi idveal "f thi rojal li
i-t ".11111111H..1,, wia, I, btftat lu .iinii**
iiu da] ati.t i"iii"ii"»   lii. iniiuiii.
• "I. it"*- I 1 iitll Illllill tl H.tl.ll'llif nf
11." mrttlai ulaam in geoirali ltd li b
aadaalahli tint Ton Utai *»** ****
paired di. iiirtun miii tl,** naiiei by
I mt uiia*r»iii|i 111 iii, bod)  Tha
i.(   iti.'  tawdoi  »"fk
Milu,.1,   bhHofo.   in   *p***   ul
.ilil*i,illi.n,  tint Ilia un-iiiiii*
in l.(-l,h aiiarW ami Mul  Maim ha*
*  ... .TlSlly bought mi I'T llii* pluto
ioara ara joan-uof
Mi I. iad Iht nrt-MU  •*(  Itini*
1 l.iiitp,i.|i. 11, .-1 ntli. at *.( aftl!.*ry. OM
at tha bat. -tdtMtUd ol lh. •■•t*.ai**tr»
intirii. ii.-i it,e .,1 iU" etnamt nahri*
.•ii' Kiii.*i-i., iif hatlontawao-1
■i-.n, Aaatralltt **•
**.**', tui tiadei mtoa-ua.ahlehUm
. 1 dt tha .ii-ii 11
a*  tieialiliiin  tin* tla) wl t l -
.'-•  t.  **.;  ■■*•< *'.'l rtnpltt)**!
ll,i.  m|MQI   ..(  <*l, nt,  Mi*.1.  l.i* (la-
■   I   .
blaatiatitth la A-..tulle »» **',* a* In
■   ■ thti tti«
in Auitralia 1
etini'1 te|'i"
. "  a -    I    1 i
eaadll hi ei*i*. * iiumt#i „t until
•  .1-' t-i Miii,  li..  Am
.....    ....   ...
a!-!,  tii,-,
reaatdl ***** tbrv »u*t|*t
.
<., miiHin
mat 1
V  *****   * I.IWU-".  t'l -l*"■
.... lb* tut*
• -'I te  Ihe
idw-NVftwal
t*< .iimi 1 tl ■*!*'> RM ***l'
In lha Wtm* ml lent** *****  Im*
.
■mi it.* taeaad rt idiot «t th* bit} tm
i i-   lir ii*a*4 lhat
11 An e«*t ***** lift*, with laral on*«ih*o*
,■4 tm ladqaodaoM *4 ib* ******** legta.
latere.  TU» eiiee*******-'.'! •'
**biHt imati «t rntaot aete Matiat
alike nu ike ****** *t* the ampn*. Tha
t****l*m*** Am**tmi lu anet the wtahee
«f '.he ,Mh»ai*t* a* ttt at *»e»
-.it. inWeaitaaet **Aht**
mm   *'■  ***  <->W*l*  mi4i  fecial
aiMltaiMia **** ■**** aueibetHrtvia*
mr** Mml a,, na mib the Mil 1'tete
•uafcl t*» atai>i* nine la lh. 11 ■■
iiaaaeMt* io <*iaiMei iaxaada^et*. **A
he ImmnI t-re-amat** cuaaril* aitehl pa*
tall l*-»t KaMtiturd **4r4 **** 4
tail ******* ************
mm* Ihe NeetiwadUaA l^a*»'ii^i»
******* ***** ****** an a*l ******-**  im
riii'i.iUiiiH
(,,1-t ItlDI
il lllll III  11
gonrmliw
l.l'i.'kjT
Vt llllll 111- II
III' (.lllllll 1
r li-r  lit
imt ili.'l
at
ti.liint,
11.1.1.' tl
nl ilr»t>|"il Int.i  tlm
11 in fr.
iiiilii"ilii|.
llll' illll,.-
a.-lifUrti-i
virtiirat
u.
' <4 th* t*m**
*******
ibt- 4*tit** nt ihf iiwirai*****
Italt'.i
-, ,,i...i-t. aadthe*'ti*MiMi
• at •**y* ** p***
"    '
•
■     t           -      '
■ *t
t that ihi **4my
• 1  •ilh**eenai**lM*..
|!„  -1
a 1
alh* **4*<*t  had  Hm* tm-
Destroyed dy fire
.4 .Hi  , .....Malarat
I I
,.t.lili..in . .•11.1l. Oil.. r„
T. READ & Co.
I
LOTS
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUTACTPRERS' AOTS
LATHAM
E3STATE
la' ,!. O'l.r '  la.M.«| I..I1 Mlalilall. *•*_..>-  Tn Itttt*
all •.llt.ri|HaaN|l.l,**fOia**.»   *h** -a "*• tl**a».* ■" It.
~i..n  P..M <**m IMO • wHOt.*. m a. 1.1A It ■•«*.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
All tin.
"Iiii* In Hun* tn ni*
ml fur iln* .liiTf
a irylni itrii-Hl".
uin.". nnilliiK It,
ItttM  iiaiiii.iry,
rata i^jeeiad with
ii-uiii, ami Mi iiiiul.l.' 111 mlt, fur a ciiii*
wnli'iil i.ii'1* will* li Im atli-twanU »alil
Wa*. Ill Ltl u|illil"ll, Ihi' lit'nl 11.nil'li- In
1111I.1' 1 food 'liiull-..'. lie In* Iml
many ilma call* durlui lill raildiiira In
the North, and un thi* uaailun alt La
OOlOpltltll  ul  l*  111-  loldliill  of  llie
vattr. -Suitdari Gotootit*
Daaaareaa tpart.
.\rruii|«iuiuili haii*  .m><>ii madi*, ««i»
ibiSaattlaTalafnpbi foi tnolhot nn
batwatu Uii Qrtyboutd and tin HaiUy
Qatwrt. 'Mn .ii'iiiiiT* win laavaTa*
Kiiiia totalbat ** lOlM un Sunday ami
11. .■ 1., Seatila Tbi raipaetlti ihlppon
ban i>iii "f **•"" HOh on ili^ir laiau
a.i.t 1 ,iii.iii*f*kii* battlt| !■ iH'tim iinni*
i.u lln- ...iiiiiii'   It  It  ..iiiil.-r.t.aal  thai
th*' itaaaten win raaabol ooi way, frum
Taroaii lo HtUlU ltd th« ***** tin.
linn mill* Mdi-rtd  lhl  futar lam
1,1 iir im  Their nm* la*t Tur*,tay
ea* H iit-*ni lh* •i'i"' lhat |li-al Intrr
Ml iui i-.n im«i*.iI in Un' ir.r.ii nf ihr
mating ...uii*.1 nid both if'it* irf baloi
pal ni Irt). i*» .i.ii.iiii"u fnr ninninf
■eral *****
A Irm dayi  i|»  an  mt Uiur  .|llln|
■tlthtoOll  p-lta tt Ibt Itftr  belwaan
tm* _.*ali ' * Imi 11 lit t" t-ertllli ai>ll
ktotrt • * < .-• I't'-uiaii m tbli rll*/.
Hue taut hid thaal 1 onartT „l a nilr
.latl. hul Ihe Hn r lamely lacked a r-.--
ilia mar and then, beelli>| m*r under
btl < ItVtl ttlll the aunwale t-iu* hwl
ii,.- volar, flta alur t,**r uti|totnoi Hki a
I Mayiowai Thi »iiid lr«»t*«>_t-d
•..•I 1..iti lam* taUtat diao'ii'iiiy *• ttm
ll watt al au* U a larrilf -i■•■ 1 tbat lb**
W I,ita (uiui hoi!*!  up  {Alt th* taiwi lo
.1... i. Tht| terktal i-*u, at llarrlm*
l-.li.i *i,tl lUti Hants) uj* iiirani Up*
poritt tii* M.l.iiat. l.umUr (Vi Bllli
tht* hlitduitxt tiuat iradualli ***«io to
orirlii-1 ibe tint una, aad by dm of
I-.-.I ya< htimaiiihlp. and mltlii-i tftf|
niliitlifa t>t Iurratil aid hreeie, Inatlf
otartooli i'i atpotatl ****** **** *******
ei* *i,'t ilifi  iiiima uiui  rttund bti
it. ntiirnrd tu ll-Wtl
taaaiaa Oalire
|u  a 1** girdrn* un iVIbia ******
U.I. t*  Oittltrd  WianiH-alit rwHWItoOl
.1 lotion ltd ma »i thi* "*iiy *****
. t.i,  *■** "f the (itoti uf gnitind
.it..ini .laiiiiif hatMM ai*  ptHtM
n.i.it.»t Biti'i. l*rlbi|i-» Ihe antll ir
' all i* near t|neeh'l fill,
iad tla i^u.iirity eoMtm in ibe tari
thn tbauener ba*. ellb inthlta pa***.
•ti...|bi luiether oaiaftbeawit ruat*
plala. .til*- ii*** nf pamW tu be ae* n li
A* the ******* jre all la
t.?.a.». 111* impiNiiitde tu tle^riba In nAA
»"t*|. tho ina«tii|<«.al tint* ibd tahir*
.11 lei.rl) (li.e.i.. ri |tO|
ri.twth*- Oeep*-*i ptiiiiii*. alanwt ******
i>. ihe iithtmi rfeam or hlae. iod it.
• mi *.,.**• white etlb * g*\A»*
•)r. mbit*.-.ear are baetla>.inely «ir*ti4
*iti, ft.nl w t** **aA** .,f parpli. )»t.
hn aad htm, t*A**g wei at the edge*
mu, a detaai* •hit* Taaif -tart aad
trail ******* their tha? ta. ***y matt*
ik*kH-> a* ._ht tb* *i* *t the irtut aad
f-,ui.i, t»* tmIhMOtht lathe ten*
p*Wtg m**\*t*t *** S
****** Caiuuir hi *****
Tt-Mftv tin_nff tl lleinetriii|»ia
II,..- iu Udw Antiiiaii »t it*
VUl A emiitei •fl InUteiUed
ealonaiatieal, e*ented *y the %***
m*t*A tlt**m lUiffate Tnm *******
*ppm****** *** ***** will arhlete
aiaam a* e**Hh *4 a im »|*h la ih* *aj
n| a bit AtAm^m a* <*a the *** a**** mt
i<.. ..* *n ia, ia i a tm* ni la tha
V ** * A |t»<--•.<*•, The fMiac
..i-i, «i) iind ibelr fit**di
.»'4etn Uielf la puihlnt Ibe
•alewt IVheKoM hate t**A* t*alt_1
iaiaa>* ****** the taeat nea. Tbe
OMn «hn tan i***i«t tbe appeal el a
pt^ii* till *" **1 * th bet tut tb* ***•*
m ,**** t*-**ktiA***4 u* a ****** I*
letatal ia*UMe* danaff ta* preieai
1 *A*pn***nm*tih**mA
... 1.4 '**atiawJ ttm* *t
************ **n *******
a-nnaWt. ****** ***,* .
aat*tiaiaateoi -vhelh«4 aad la Ibelr
nthl mmt- Tbe Anm* At****** hata
faiihfeili dttlled. tad tatanl tan
ytgtit aiaHh**htt*a4dad totbaaeet*
bihiMlail tta_a. Tba Atillln? tUad
*■ *\***\*at ***m**4 ******* laaHtalar*
liana It H *at* M>tar lhat tttn rtatf
teatlmaa la lb* ntt m*» raa *pan the
nine -ei'i he thrt*
POSTPONED
Tlm  HiariiiK  of  thn  ll.-hniii: H*-t,
Un." ia  Put  oil' Till
October.
NllWrOUNDLAND BDAUR6 DO VBLL
Eiiorinoua Turn Out of  People  at
Oeneral   Ornnt'a
Tomb.
B1Q OPIUM  SEIZURE  AT TIBCO
Newfoundland Plalitiriiieii  Driven to
D*e|wratiuti  Bural  Pre-
arrlbed Bounda.
« UMItOTOI. D l   fc|Wll  ■'"   I" thi
lopraaw Court of lha Dtltad fttttaa to
day Chief Joalka Poller tooouoead that
i.eii.| t.i Hit* tlim*.tt *>1  J miii-  Hra,lli-y
tl.r i.ihiiir ..( ihi iri'iiiii-iii** in tin*
llfhrlui ta QtM iml tin-l'>lii-rt * *,f
hi,ui.i ba p,.«t|a.ue,l iiiiiii October 10th
itwiiii itt ih.- iui|M.i unu' ni tharut.li
wi.'lniralile thai arauiii'-'il. thotld bl
hoard bf a fall beooh  ** •• hard
llM* thai the cam brought I
BiUtol  - illti "t tbi Ui K
law win tn ratahad tod^  Then »en
rm tin.-1,imi* it. Hif . 1,1 ir- ul
Jujlmand IVood
In tbe Oilint-
Vi.-i.uiti. April .*. I a ■
lu Motlltt liUH I  Tin*  aifama1.li.
Ktot'reiii.t Imiii i* i,"i in .'iln ii-i
Bull Reroerubere-d.
,\ia Y-tii*..  \,i  IT  fully
pira.ni* wan miiiitl ar>iuu*l
01 the
FOR $00 EACH
, mmi ,*a4*m
ON  EASY TEH MS
A. B. Mackenzie & Co.
IllfMIE 1-0-6  General Agonti  607 COLUMBIA Si.
Queenstown, B.C.
fllElEASICOHEES
J.D.ME
....... tui ii mm •
Iitt.li till,
GROCER
GROCER
I'nlti
,**■* m  11*  |*«fiar-
-
*** ********* ********** a*4 **[aatgntm* are
m**nmm*t9lhr*t ****** **
Kl * ,H.alula,* a*4 *****
•  ill **-
nUtr0 MM a„ia,tr* «t»l^ni»*  BURWi
*.  .•. PmUm p '  m * r ***t**j**e
H.G.ROSS&CO.
Colaatbla at.. Oett WtaUat-itar. B.C.
P. M.WATSON * °°
REAt ESTATE BK0KER8
Aoaarra
a r.i, -t- 1 1. ..'■ 1 I l** i-
lam* (a ala at I-aal lilaM*,. UWrtl
laMal. m*A tttl lata WU etilll M ta
w..—, ,t„l lla attitrMafa al iia..
inttlUtil It* til I'aa l> 1 ...aai lla
tatfatt lalUwt. .Mt la ***** II .Ul
aa. la if,..it.l \**A, la.aia.aa aal
1 . .r.iiii.tr-Ktaa'i.at.i,
,.._. I.ail Hlklba,. alM lla
aai^.l llaa kal taa. tt.aa
lla  MMlta^  It.  Kl ll  lltaatt
.,.. ,tt lawful tamtank tM ta
llatlit, thll Italatha-lalamMaat.
Ika aaM.aia ..!«*** **A Itaa Ita all
ami* ta taa. ta *» t*nm* ttaara.
•M aaa. ftwatal w.lHaa.1 ***** **
*  ...   j . a,  ,. I'   .1   -|.r   -..-....
-   1 al-ila  Tit Mil I."*-* I"
a anaar. n-llat alltaal lltlaVa.
iai .„,  . .....
Tk. Taaa a.1 ail Baal t» alalllt.
Ik.l law. Klalaltt, k.a laat. t .aik
Mira la tka la-iataaaalB _M a. Ika
S«al»aa.lial,-ia.t_. tat la*t l*.Ha
ttai, . I.y****t la. m* Walk Ika Italia
A tka mmtlm lit* Ika Ml. akaaM Irtia
kat. XaaMltatl ta .tattaW, I, Ua
l.*a.Ut l^,lBl.t.la tm,** Mt| tt-»
lama.  lr. •t.'tar.l  it Ikalaraa-r-l
l*tiiaaaai
,. aaaa. t rll. 11* Tlaaa -Ma. Iktl
IkaiBtaaaMa.alakaalll it mmt mm A
Ik, tnlBaw, MII .kta<ka| atta***■
allllat Ikaaaal.aa la !.•!•-'•.'•"• «*
-altaaa. If., (lit* Ika. *** tttaiM
trMnaa al Itft-allM
« i t.t .ilitn.1.
It IM llaaat al laa>a«, •
Jakt ,'»l|aa* „ Ittl IVIHai kal
M. traMW, IM i<M».llaa irttlia. I.
Staalt ll.la* Ml *at **, taraata, atra-
. -irtrl i»w tata*- *—1
AIM Btal
lUtlli. Itl-i I* IV ,»|a«,*aM
ttatka, A t atara ata-. Klttw. .1,
ttt. at Tkal*!., .1 ^kta.att. ka It tt
antwlM.I*Maitil.1, laitarlt it-t
Iltaai™ia,a.a4l»aliatini-.|ttiaaita
.*** tka it ItttalBaaittkaa,,. ilia I. tal
kat TMlW.1 HI**'••**r •ka^aM-k
IM aa.l lt|. Mt tl .1. Ita. aalt!
••Bt.Mil Ikll IM aiital, at IM llltl I
.taaikptanrita a,, a.t.*! IM Am*
***, aiatkaa Ir-tfrl  i« ■ IH,.",,^*-
tkt aitalt .a. .a ..l«w*| akarat-t
Ikal i IB-Hit''-. i-atiHr I-.I a... mt*
!«""-__, "1 *_!'. "*._^i ! ii-at>*at.i.a<aw ,***. aatait
The  triiii**e*  ate  taw a   anfama rn»# !#«•»•. anattlt  maet«4.
. mat.***mm* 1-I.IMtt.l. *,'\*Z!^ CLmtm^aLt.Z
aii.tn tiatit-tta *m.u. tk.rck **4 trt •* tknt att
TM  ItatlfMli,  atata.  tll'.a  ..   tmm ,**, >****,,.  IIM  ,M .Klaal
laabrlM  ,1.  I*. *A  laal,   TM   a.lla« .t*l IM |M. M lk~ h»-
,, i .,., .„. ,i. an... kit . l.'**t»  Tkaar ttal. -.
taataj .  a«llra>t kaa .4 mm- mllltta
atirnl
(irttt'l l.'tnti tratai to -ttt" -'
lh|  ul  tlaa  .riaiitikl  In.  ill
■ai.a_,.
l ii... ii.,
lit I ai-'...  I,- ijtiiti*. hit
.. i-aaiw, .a. malt i,,ttm..rnl.«
tall itt< .i.a,    -
limit 1'BUaii.B i'.ttfklBi   It a.a mail.
tl, lBa.  a 11*1- .1,11.  Illt,
atra itiaBttt, att |M
1 ..,  .if  ...  ,11-tial
lB.lr.i.1  ll.'
lh til ttkMil I-' (..tltll. I- -t
I titii, IU. at  -
CANADIAN  NKW.
Malaia Ta.a Oka.a.a la .atrial ata*
tatl-Paiaatltaa tt H.at.B.l
|....l|.a  ill,!  .   t, I
tu lit „:..!-. -.*. i  •  . t-t...I ikat
I alaaataBIl B"l <■*  • *t**t
Mlbtill,, rtt.t, t^aia tn lUtilfn, N. al
IMil'—  ' l-'l  Ikr
itt.it    . --  tla. ''I l^'l-l *•
Ik.l llaa,  .HI tt |ahr,t.,.,, | ItB  UBUBi
.t.f.  aaWi, l,aa
■,.aal  It,   tl.  I"''
. .l.l.a m.ltf „,.  -
,t»-. l«i ii ,. a., k,.,.. . .1 ...
artrl-B. Il t.t, ktlakaan .ii.ti t>. .--a
tUBtiart -.1 1 t-l -Ll" Itiaau*
raltara
nt, Ita.a-t uh.
Viittmal.  ,t,r.il  !7  la ill Iral
rtlMUc rktrrka. of lk,.
. |a,B,.aai (na IrrkMa-a. ftkn trt.
1^.1 .Ibtalla. Ik. Illtklt) M .kalala
It—a all..aali.t IM ll-rta.a-4 a—,,a.t «*
N.t att la r.Biar ul ,M l-trtall aa«a*
aaa,   TM  - Brian.  .M
ttaataal a. .- atan.. tka
lllit I .H-tatar*. -ttii Itl-a .111k.l raa la.
la,,aval. It a,11 tat 4alt-l tM am* .<tl>»
atal.ra A IM l*.,-»n.i.
Miaiinal Maa latar. Iran «•*,. ,MiJ
ttlll 1M.1 ataiiii.
mmt "i"*
■l j.a,.., S I- tt„it rt i ..'-.
taaa naa.nl Mn i» ,M tt*, tui t
taaka, a. iaaaa-.a la lurtuaa tta, km
l.l.aa. ,k. W.akalt'aia, kataUMt kail
la II rtana (Via aat at aaal .a
um kanaU*. lit—Ii la Ikt t
at-, ... tltnalkl IMn a..«l M ,*,
avta.ttft •*•> Ikitaitilt.. Ml
Mklat ••*. ul It IM Mlai-la, ,«
ttlla* tiatta Mil ataiktt .arkal
... aata aaii   Tkt ta,, ranarika.
laa, IM at.rilklat hi Mala.) ,M .aa.
Ma In-ataaU-s, M|a_. IM kaftw.
ni-laiiM ati. wr aaaa.
XaBklat inn .ta *** 1> In a. I f
MtaMMllMMH -,.a4r~ a.,. «,i.,l.
M. mil W.1.I1I. rl., kin
Mat. ttaal rataja.tr it. alani, M-
k.iM 1Mb Ita lln. Ilwta-i t-klan.
•tl, twt.ur- Tk. I* flUM H
a I t II tal IM KM, ».f II am*
(Btl It.llM, k.WM-ala autttn
.lit t Mil .*A imm **,!.. Itla I Baa-
,alta TM aM .tt. Mtnnr. b lit-
f.nMa. ... ua IMt Mta. IM Wl • **■
• it M ai|-aaaM  la Ka«
At,  ******* mt*. ll  IM  .karri
laa*  ... ,t**Al** It  t I** **** tM
t.i IM rk.ltk. lkaaa Mil
,.,.,-. kiaka. til nt .ilk Mta*
la BMlt. aaa.Ikt* lilt.lla. Ika a lata,
(tataa A * l.t,  aa.a t*.*l*> a. la ata
IB.  ,.
Ni.ahlt,Bl akaH.taatkraa^M.
alriBaa., Ma ka, ttala,. into. « aMr l*a
.la.ita. Ana*, tarn itatttfaua uita
I  Mt*.  aaaalk ta Man
t I' Alltrtta*. niMf Ikaa
sMrrla  ...M It MM.
ttatik  'k.la.  tM tM._aaatttlM.
aaaM a. m A taM **A, aklll liaal ,t-
Hiiiaiii. ntmi. mavAmmtn,. Mt a**.
tttkl a,. Iaa.kia.li. aatt tM ..* Ml-
mm iltmiM't- aaaM. ana taaa*
afcaaa «|k< IM aaraaalflaniMt. Ml aa-
t na, kaM I, MtK k<M M
IMMM awaa al I alrt,a.,MlM,a| ,M
MM TM» . IM •!•*.« at . lataia,
mint M IM t|f-* Hr *,*"*a* a.,11,.
MaalllM art mt,.m.
iim ara*ai_*»
*
•k'l.f.
aakla.   IM  rna.1
tl,'
r-aaa
It
rja   ..lla.l..
a- a
Wlff.
...
mat  una.
***** h* tet|*n*« It** hat *n tm*
t* lead lha KM An. aad lh* pnm* bad
aatt btaab raHiahr*** ia it*,i ***.*
With euniet fiait;»e* •** h*tn*t **
t* ym ******** st THit*. th* tik«t«ni
***** wtlliat m uh* alaM*l ia? rhaar*
**m4* ********
Tba *e»nat *i**a»*i Ba*.f*r baa )eit
im.,-4 iMa the ** Mta wiib \i**m
***** Me **t**\* ****** **m*m**r
lirnrn «»h il.tms lha t\m*mt "lib tk*
IN atd Iht Se^ea* with f.ttt.
%t**,****%. Utt, April ffl.-kWniitti
BHaot. fateniMfat eotloeet *4 tb* dti
*m*,*m* m  HalaNai.  it'    I   "
****************  ******  i*t****~*
CITY  00UN0IL.
An tati-Wtlat Maatiaa and Mnob im-
ii.niaut tmlniaa Tranaaetid.
iii.. Dotrdof Aldirn t Itu ol|ht
toi ihi ir.itiiii.'iii.n i.f iiiiiiiii'ii, PrataDtt
.Idaraen Wtlkar.OntiiOlffordi Seoul*
I.u Mini imr, Kpury, Ki-niiiHly and
CurtUt  Mayor Brown In ibicbilr
OOHHQIlOATKHn.
Irum J iini". Ituiiiiuiii, iiylu| thai
Mr 0, UoDooOU|h hai uQttrad lu lut lilui
Inn* thr ii*,. uf a imiii ,(  tha war*-
I,,, nf uu lit* wharf for a s* .itln-i manu-
ftetonr. and aiblng i-n-* from th*
< uuooll ti> '">■' It a* lOlbu lluc.>lvud and
rb Li -1
Kruiii Corbouhli MlColl A forlo, in
<t fi nui' tn iiu, RoibUni Hill, and
lll'll _ lllll   til")   *•*■   lUtll  llll II lr-.- ut
-I..itli-uiit.ii ..I llirlr iitrvl.'t** In
n Ipm l uf llii* tnittiT lt--t.ir.-.l tu lb*
i i t.tuiiiltt-,1 aith powar !'• nt
lit.iu M> aiti 1'uniy ami Wllllanu,
Mhlui |r*Miu.-iiiii Iii uy luiil'lliii
mii^rlil i'ii ll")il  AVOOUI   r*-ruii-i.l.iii
Wi,*. u*ri,tiii*.i utter tin' uitttl '"ii'itiiiiii*
I ".tn  M.iii'i  .v  I'.*rmn. niiiii for
 t  liin*  mi  I'lfili  Mifi-t, litihth
Avaooaaad Fourth Btnat  Aid Bomb
iltaa.   •(  "t'llllHl,  tint  IMhtdtiOOl
-.- nid 01 drann up fm lli* mim
i - . tn ia* lUpollod hy th*  t'liillirll, If
' nuil t*i liim that th.' Umnl of
Wnrk* wa* at a lu** in kuuw how lo n i
in the natter.  IMcrrwi to tin Ibiani *>t
th powoi !■• let,
I nun Wtu Hauili.« k. rtv|ii.*.tinn per-
nn*.iui. to li> luilldiKi mai*rm 00
..'.•  -!'..'   ,.iii,t<-,i  und*r  n.iui
,l.ll.|Hl„11..
11  lottlt and nihura. aikloa
.1  in i«|.nr llir nil end of
i "I in.i'ii BtraaL  K*. *-it**l and AM.
I ir.'u I' l.*"i_ln»r.| an.) nti.* ui||*ri.
patlUooloi too CoooeU ui nu** Third
iti.fl. lr*.m lltll,U.SUlh Atttttt loll*
.  wa*  (■'-'!■ I  Ui Ilia
it-iiii uf Workt to ixunliia ltd n
l-'ti un
1 Prtitr. atytti ihal **•* ■ v
- •>, ihi Mood] Bqotneo-tutct
'•mill (<• ihf lar**.** '(Uiutiiy „t niiaron
llir att.iil.it   ltrf*ri"d to llir I'alkil .-Hi-
• uMaa and rrport.
1 roa it w Markifiunh. atkiiit thai
• . n  laid on  Ibe *«it ltd* ef
**'t.ri.  irt.m  Park  Uoad la
Itm  .,.  r, f- rtc-d 10
kaaapowarlat '*>*oi to
i. doaa * tin**** ii.i-a...). atll
11.-tn f Borpat, tihltflQi ipoMUot
i< , it. inr, .,( t.ul'i lilind hri'li*   IU
***n*i| and tied,
I r, m Arm.ir..n#, B^Mata and il«)->
i ll Brood-Mr, •**' i
ibal ih> ' *  - I ,'i "i>h|lrai*d.
\ lo Mn**r win, |..*«i *- lot
H | t ■
Ibelr aMM'iDiiiwnt •• *-iiitUur* t*»
<  taut*  r.,,,4-'
*: - iod lied.
1 i-m 1 \ arrtoan, t-fakf t,f Ihe tre
bi if t>ir .*;.>'.* ib* att*nii*.n »t lb*
-u.a oiati*-r „t tamre eMrieat
tre prmeritoo in ib* rlir. whkhap*
i** »iaj ui baie beeo fiirgottea. alee w
ii.. tii t,,*t itraa, rant.nl ba V .
i    tt*   pttWp   >**   thr   f.flt
•iee_-*r   **t**y   ****    it   M
Referred lu nr* aad l.iabt
• omialllee,
Tt*m -*> Nackaf, aabitti tmaiiathm to
lt| baiMlai auiertal on Man tad Af
*  ■**. Uraated oader aioatcno*
dltinoe.
Tt****l NKhottaa. ****** thai *****
i>.0*it.»P*b*iia_n*id ti*m hn tatoo
- il   Vt.nae  lUterred  Ui  lh*ii***» ul
tate*t lua**'
■rant
The tlaa*** ilobaiitiae r*pnri**lie
ntom*adih< IE T IMt • apptwttae far
alK*n«*u,4utaita«iaia Mcwodhaod
***** tm Ah*** Ak* Ibal tb*t hate **•
.Mad m allow iha bylaw la ha *******
Tb* thrnHmi Health npnmi ** H
11.11 lb*t bale ********* lh*
p*4**A*k**4 l-'iaak H<«ah. **A htffO
i Muiin llahaad la hi* »t**d
it.t-.rrT Thai ib*| bad ***«
Mt < haa Wai*kk nttitlat iba ******
ealhealthmtttm*i*t*m* *• nfenore 1»
birihiaad datiha. Mr Marwwt had
mu«Im4 Io take laiaetdiile artlee ta
ba** the ***** ptmpmi* ntWand. aad
aat ***** ******* tt awenato Um
neaiWr ii tb* **n* ****r aar leefih-at
lien* mil *• m* villeeat IMeMe Thai
*m*i***i *H*rf*i ****rdram hadhwa
lel-awod **A * m* m* **■* •* ***** ***
tiptmm* *4 ihe lh»ard *4 **m\* ai Ibe
,.*\ ,4*i*ii*im**i* Mr teaarto ha%
mt**4 i« Ht   TW mpn\ waa del**
Wa pirti neoiniiw ******** tmttm
***A**g aaiMeoi *4 lha MWoiot **
mmm Maaat A Torr-er. iMtrttrw oa
*tbiKtb* InihBot*. Iltli T Uiaiou
MT. m The nmmliim tka npmnm ibai
th*t hedlibeo nwl aa eddiUeoel Ire
toaorttrataiMr at n**m ai IH tar
reat I** three >ean *n lh* eihitttw.
i*ettdia*t* la 1|eae*"* Pith Than* hraiid
tm* tt.*«r*4 tm *hx*mm. mm***
Ot.a-Naoi tho torhhaaoer'* ho»*e. aed
♦l.bi-i«aib***lWei*M«.wiki*«i* all
llHata*. TW noatelitee t***mm**4*4
ibai i Maall tidier ba anrrha*W lar oat
la lb* fiihi ii • **n *4 W The t*pn%
*** a*******
Tk* |\do« letifliillea ma-fted p******
******* that ibe MhrWlea a*«wnale he
m*4  IV t *"-a*»-m. lie. i  I'ataa, Hi
..  l*s,i.    ,«    -   J   l**ttxm.  W;
Adi^iid
wothe. lofiedut ib* an *** at Urn*
mni* Kattaad. tm n$*t *****  ll* ea
y**i*ta*imi  Ibe  '
ibeCaaadlaa %*•"*• B»■-***
***Aty 1******   ■
aeei***natv *4 the loetllotloa of thr
laavaeadewi m«l*r •■*.  **
Smi* AflMtlMi i*-i anatd
****** *m*u*m. *** bfalbreo anan-iii**
alwet Iba. tn lalltatalia. iii*wMttt1a*
mi*** ** a *****  *k*rk  *****  ptteeal
ll*rn*«.i*i-r. M w ** ' p *  Tk*
***** ||i*«* ii* tiled, mm* *m tm*pH
*m*g pt****i  TV  *
t-t't*4i* ti'< i ll tk** *mp**m**4
t taaal aJmieeal aad *m*t* *
la whirhb* «<*»!■■** * *
fntwiaitv* aed *ieii*r'* '«tKt*n,iat lh*
I  .. it.*! ***** aaataf LUttet
it*******  ****** **Ar* al *
brethtew *4 the air*tf tl* awrtbiM It
mtim **** ************* nn* aad then
j inuaiMtbe watehlppei-i The }m*p
air1th*ad ih*» head*, aihamed. hit
UnhtrmA oodet it* HAi led* *tif** at
nil Mill! "TtlKKT
CHEAPSIDE-
wf Townsend Block, depot
SHIPPIM AND COMhiiSiai MERCHANTS
t-i'a I rt »BHtr.t.-t.raBr>aai tt.a.*, Ir-alra. tlial^aiaa',
trrnl taaattiaa ttrt.iatrr* raaaaan* Vaal*. ni* laaaal t taaaaa,
Imalrar aat. rita.iarri.l t.nta lartatatarat-.-
talictt. aittt.. aithrral ntmnM
It ktaut ^*t*a..
ar-aatai nai ai trm*ta> *** a*a. *a. aa m tta.
ClMt Ittrtn
i.i.e omi
Iktk-ta   Hat. A IM lita.ll urtta,
.ktrk  B|»|aalfcil*-*  .Ilk IM Blllt. ia
laati. tan. IM t**-aal am***m*ai
*a.m a, a.>.-taa
Hi TVaaaa i.iakv. aku k*al.tfr
talalaala la arraa. at tk* 1 ■
amt*nt .1,1 raaaaka, attk t*,..lfal.t
r.r«,at-ttUU laa, Itlar aVaa tna ,M
i,n,k Hr aiBr-atra, ts*r.t*aatt-rBr^
IM laaaM. akkk .ftataal .aalaltt..
klltat BMrtaMO .M r*alB,al 1,1,
«ki'a tilt.
aal »llil»BttaaB,iiaa. laitti* IM ililla.
i .11k 1 .lit. * aatata ta IMil ttttkbrl.
I ta.ktMIt .klar*-—*  i-uararataa. atla-
(al ta aMktla lata.ta tan tttn
. itttaia at II* Ltrikiat Tkna ata-
j ..Mat lll.nlaM  Jaalki  i-raa(rr«ata
IMl-a I* aa uMia* >r.r|a-rBa IMa lu at,r»
trt.a, tit, aat nt nialratafa ai tk*.
I itata Ina rtarrk.   "taaa al  IMa
luMIl iaUiM tka, k.ia alia It ia
I aia ni.. •*» tmm a.Mti, tt-ttt, M11* t
*tm**l '-a tM tattlataal 1*11 t..a„lt
k.  IHanut • alia, BaaaaaBM
k, Iktrtat. Km.  TkaltatM «l*f
k-l at Ikla aa.li.1. >M rMIt* lUklMt
tM.1 lM kaaHttaa. lM IM Haaa.
ka auM tM*. ,M SaaUla. Art, It taat
• HtaMi. m nMHtat (Ml a
• *BtlH"_> lM ratn.a. ta
tv .,11 a ktt...I IM Hit ttMH Mn
•aru.aitar.rrMi,,. mmt Ml i^nta
IM *.*>. .M Ikt, . BaBttanb. M ...
,a.Mk .mat. wl atla. IM mart
ttiatllitaiaar-Bl*  TM Bta
IM,... ra.,trrl    t,a*tt.  I  f  ttm..
Sni- . and»M *a.wi ■•!»
******* . laaaaniia taaV.) ait* t*a
ait-a
AMaa*.. KattMt at*. I naMl
MMkahlMt*-*  Tk.ttM
Ihralr.t Man,. B tntf-aa* atlk  IM
il lilta ta raalalt la  IM U.t
ItttM tmttm m ntmttmt to I  ~
inaanta tu lai—at «t tM aati t
,t,i  taitiM
.ut.
TM laMBil mat lata rawantaa ut
IM .tt-aMtl Ma.at Inaa -a IM
. kill ta «u»Mar IM IMUtrt TikWIltl
k,U.  TMIta. Mi nM < U.a k|
, alaaaa.
AM  tanallt. aai  tnalM (.HMt
, .ina na ,M Fin Ua!1 tM Fin Litt
, at*.
aula, uf mitral*!
i  AH. Inn nn **k* imi M im
' tail m.-ti antlat n» IM Oaaarll M
, tntaM lallMara I t.lta M faaratltt IM
mbMibbI a,  IM IIHt. Llknr, IM
- MIHIM, tM tlau a latta k.ita
IM W.ttal attta.  UH  tt IM MH-
1 aaallata, IM Ottrll M a«H Ml
,  laa„a |U (Kttraf BM* . k,1l.  B.tkllM aM
- t-ttawt, to nt*. kt kaa 1 na tA awl
I aa.aliaMlat Wri. in ta .ibbb.bI
! tar ,M nattaka nt ,M .itiiali
,MaM,rt>  lt.ll-IM .n trt.lllM.1
i ,M la* ulM. taltna-a
i   AM taramtla, „•- wl-* ttai ,t IM
'tall aaalta, M aaaM tal ta, t ,.m A
maan am to rlftj_* ttm. ta ra_an tM
traa-r tntaM IM 1II, lltll Hit tM la,
j r.ka.aia. tatrntia, IM tnaMt
I   AMfalUtttn a**a A kit iataa
tkt. ta lllnala'. t k|laa .aHMHt*-it-
■
tj
1MB k| '-*-»*, aku tta aa,atial ,u J*.
*  , tka| IM*. Mtliat mt. . a... at .,
latin, .lilt  VHtta. . I maa .aaut.ara
TM .l-aa.k'r llaaat* .art *,•!••
.rtln. ,» V.talU a. Mian., Ban
ut Ina MrtMt. ntta  tm ataaa
.WIBj a.a,| aa«ia-a.l .katt IM laaal.
IwlMla. Iltrtaala law .M .(ata.
I tlimtla lalaM tManlMt Ma Maa
tar, ,t«B. tu. tM laat Ira a—I. I.
IM taa... » auk aa Ikll. a««a*.ll» .1
Fart Wat-a, ,»**!-■
«tn kM„t hum «* im mmum
rti.lail ItltM MM ilittiiii* taal kntaa
... Al Malt.1.11. Iw knaaa <*ar*
talallt atnlntM k, IM ti*ra at IM
•IM It It-nra t kat>..l'a l.l.M (laa.
Mat. alata **tt- tttmtmim** Amiu*hfc*
,M Maw* Mr. l.-it-rai.t ^kiat
Mlatlkll. aa IM W-
' lullti, rtatirrrlt... aitk u.rr.  tl   ..- -
, .  anrlk ut .ak. at'la  • -
.1.   Tr. .**■-* 'ka Irlta ul tka «iM .M
Rill  ,M  ik,M„.„ B., taBB-a-
ItoaM lk., ,M arr,,l IMata.Br,
mrtnait  l.lat tk  .f»tfat,,i.,lt  t ,
akmi'-X  tu.,m«  M"  "ttinll  II*- i ,,'**** -A 11 laal at IM at. tt tM toi
.ataaial tu Kara ul M, llaa «•*»* lit,   at» <t. M'K.llr* lM CMaakM MnMl
k.a. aitkifaa. n a,., MM iwiit  TM (Mtril IM,  MknlM. MU.
1 aaa t.ai--i. t «a.Mat.t an-ua. Ilta'.katl
li- kl
■
Tin.  USD-BE  M'.iv ivils'i-MINHTK.lt, B1UTWII OOMMBtt, WKitn.iT UOHSntO, Al-llll, -
IVIl-plti.ua N,., BS
AriiiHtriiui- Hltti-k, NfH- Wi-tttiiiiinlrr
Bell-Irving, Paterson & Co.
IVIinlNll, mt I I' -i-.i"' Mm limit..      iVIlolaul.  Ii'-nl'i--  a-  l.it|iiitr.. „,!,_.__. ___,
SHIPPINC  AGENTS
itu Iiniiii ilin-.-t Irom Knuliiid, Itrg. .looli «l Ihiuuib, uiiiti.il ilrtlu plpra, „. «,
OrJert ukiii f"i I""' (lai mil *li»t)i gM.nl »»i" pipn, itlvinlnil itu-u  ■
imn vtrr, tin plttM, riiil«, iiiiii all ulturiol intliil iiurk -   -
oriu* ivtnuT.
ll HHtlS II
I .
mi,,,  vmuNlN
1' •' "■ '_ ^__
i.l  II   I sl  llf  M.I,  i IM
It  I,   I.-.,  t  a •  / •■'
I' ! ?
' *
o.il ill  ui STMINSTI '. t
iT
if It 11 li*\*  II I \ llf*
i
.,.„< umtri
1 M  , \.i' Ni. M .\  \ t'"-: I li
,.i     -.
Y" ' " ' '•
[GRAND ***
NTERTAINMEN |
in nu
Lais Arairj of tie Y.I.C.A.
WEDNESDAY EVE. APRIL 29TH
Herring's Opera House
i mu  ' ■*•
nil a .null ml, it,Iiu. .llilt'll'"! liJ III*
. . ti, tlii.'nt* Th* itritllrrr ******* "III
I ..., ,„• in.ml.1 il
i.ii',1 lllhirtll I* "|
ill    I.'   >-,   taill*
GREAT
Auction Sale
ABBOTSFORD
Of
300 CITY LOTS
!   | .    .■  i    ,  ' .
,  .. || i
i.ii |, ritli   ritAMW W  lAHH  UN    l  IIKI.I  i-"\   Vl'l'l V  AT  TTII
||
t  I  a .......
, .1 i ,.-. -  I'll.i,   iiniiii:  i
.   ■    a
on nt ii * x« N
rs • -
M.'I  11 llll It   1  -l.'l  1  l."l  t'l
I lir I I l't.1, i
-
,,   \t. 1,1 '• I,   ■    I H IM
|,.|||l,|  i>,i  i\  nu. ui-i i.ii
:
ii'i-aiii'  i  Itil  it  h.i>.i:i:
it  - . .. 	
1  Ulmi: lit IS TIIK IVKSTKMi
\ 1, tl.lt   I nl.  -1,1.  Mil.  If
. I
'
...  ..    .,    I If I
..  lH.-lllllal I   lul- IS  1 Iiti- K
•1
.1   |,.|.   a  I  I. llll.II   till   IH' BU
-
___
DM
i iiiHM Uul l.ti ItTH IVKSI t- INU
I HIIIM lllll l.tl
*
,.   |,.|.   i.\   till MIII  -H.l 11
>   .
,,  tM' "I   f"
.1,  ..
■ ii ui it ii i ii  i- -..' -  .  iiiiiin
•
li.
. ., sTVISVri ..   -,-, . „  a   i.a .. ,
I i I  •
.) mil- ..I  uu  nil  -i I"
i iifv.-im  \\
> ''
\\- tsu.f "it mi rim *• nt -it    itiiiTi
ii *..
ta  .   t. I  ■ •    \  .
,  a «  .    . t  .  III1YI.I.V
I irrnX i."-rti 'I  tii.-iitii "H   *  •
I.
•> * ii i-hnto ivkxi i  1.1, „„., n i ,
_ < , ,
I, |.,1.  "1  I II  IH   -1   "1!   I
.1
I  | 1  HI  I
uiiiriti.N.i i, us
,t I.v- ■*..- I
*|
- \
, t.'.i
l> MI-MI   il.
M.. ni  i\, |.,i ,i\ llKillllKM    I  t i ...i
,  . Mt|"0\   "IV |   ..-a*!
*{ *y <  tiMN-" **.  i whimi ii «i
1 ■
ImO.1 ttmmm*** it* ■ ' ' ' „,', i„.J..-'.,i-,i.i   ,   ' '„,—
* ,   1 a . Ill  MII
* * I
'
toflb)
■
I
,    >|  N.a
■
I  ,
'
■-
*
*
-
'.-....
'
. .a  a a.
1
-
' . -    I  .
...
1II. I
I  ter i
■
■
VANCOUVER
J. P. DAVlES & CO.. Anctioneers
Abbotsford
.■..,a.|   *  .  »'•
. I «t
.'. . I* 1*
a.   m  t i ti*
1
II * I l-l* I'll
a   .'
,  ..  .  -aal «raa
.,.'■■ -  I!
Abbotsford
a ....allkalf  a
'a-. .
■ <!• *. a Wail  '
.  I|  .1  Ua
.  .' a
An .uni nn in. havn li.'.n ...aili- l.n clii'np I'.riif
.lull, leu... all (.art, ul  11.-ltl.lt  Columbia, (bit
S,nt ml (Liiiiii. i y. una. Ena.ii u Cituailii till (hi- <la(t*
it(  Sulf.  i   t  LiiiiIi tmt (,,, |,n.'(li<iilnr i»iuouncu-
mmt In a few iliiya.
A. M. DEATTIE, AUCTIONEER.
MEW VANCOUVER
COAL]
"wtiuao.ud.,i|1W|(i
N w Weuihgton Coal
M  III. ■.,_, W**"lt
'rin liinliol, rleniM, .. .
 ;:,-',' .
IS*OO PER t0m
lk,llr.i..l |„. i,~, ,    * WW I
APPl) ur.„„i ' >'■'** .., "|
J.W.ORE,o„T5
tjii.'U nitraa (ut *n I
III ilr*lti|,,_| ,„,.., |t I   ' X' I
ri,..l.   t-i.i.,,1 .    |
0| n, ;•"";• "*•• •» i'i..i-„,.t
r lir ilti.H, ■_-__   -t ,.
ynnelll,  ih U U_h  .„,„„_ (  " "
-jrwblahwijid|, it .
•Nd tint imprwl"i.t.
l"l  N *n -
•mi ol,-li.tii... Ml .'I
»tt III IW I  Ii.i
I't.y. iml it. ii, h
' •■■ i it _ ii
liiumiti fiviu
Ih*  Ka ui
Wf*tii.lii*U,
Tallin
Chinau m
HoPhee Bros,
Shipwrights _ Boatbuitd-ml
B0ATB FOR HUE
Btyond Roy.l Cn. Pl.tunr M*
Htm Wrjllmir.u.,
JjJAJ* it (Jo.
BOOKSEIaLERJi
e HTATlOIEIll
HAMLEY
1  i i **■ * - ii ■
Abbotsford
HARDWARE
S
IHM, imul ii
I-.
I.
• MM I'lll llllll
S •'•
Ft  •
S
s
.
. Jl . - ,   . •  I III
I u.,.:i*..i  uitt mi.-, ti-ti
I •
**
mmt* **it *it**i*
i i.*»i "i-*
Hi an
M
TENDERS..
EXCAVATION AND STONE WORK,
-
-
• *
i*** .
*
*
*
■
Mm Pacific Raiiia?
Nor ita Pacific Railia?
Abbot-ford
Abbotsford
Abbotsford
. .• .  I.a.
'  -a a
a *•
• • . a.a
... . l.i,.
.. n.a. t
TWO CARLOADS "I  I1AKDWAKI
fur iln- i|.riii|' ir.nli- Itm- inM been it
ed opened up ind nutrktii ..I elm,
We cany* full lineol builder, wpplk-i, making
lift..itiii*.ui Lock*, liiii'liiiy Piper .mil \
\V. ilio hive* itt-'-i it- i.;mtiu in Mock ul I iilli it
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
FiJiP'lltMtCo.
Pianos, Organs *
Ul 1*1 *, -,. *
MUSICAL INSTRUMENTS
.    ... a.nt
•    DM Oil ■!•••
aoai nm ** ***t*** ***,<**
CORDOVA BT.
i- *i *m a i hum taa. * *
DINING HALl
WATGHHAKKK : and:
l .'itlltl.ll s,   11'
MAaiUPAliTliRINU : JKWKI.KK.
' "A  a   H   |-
I'   II
•
' '
I|
a  ,
,  *   *    *  •*
a**
I
\
it    ■ .
A
ti.
.1.
n
s
P
11.
in ihe counrr court of new
WESTHIBSTEB,
HOLOCft AT NtW OlttMSMin   *
.   *
• aim-'.-, *■■ *
I
NO 111 I
'
a •
• I
■
-   I
n
tod a* Ihe
• • *
JOSHUA DA VIES
BROODMARES
For Sni-.
Xilut |.u iflilt ..I twttllttl ti ■• -•   Nilll|t*.iti  Hill, Mdlrr tSi
Co Wiltittflford, Conn  cclcunicd I'Ut-J Wan  •,
pdtins, took (iru prite ove. dl oumpeiitoni ,i rueonio I
IMO  Gold ami S,lvt-r Wltcbe.  Diimnndi (ltd '•■■
ktn^i, jewelry. Clncki SiiectAelei .-.i   \ l-rtji .ii«-l. ot Ne*
A'.i-.ii (...aii in ttu. i \\ .,. uul Ji'ii.lu will arrive .-..rl> in
llaraml'ir   I ,11 ,n.l . ■  | ,-.. --  nu IfiHilif.- In ihu. tjiaalt
Wknaita II..
Ship Chandlery.
\V** hm- nn l|.ind i Vcrj lannp Stt. i. ■!
»,rnit«' tllMB , tit ,- |i 1,1 !• tllli.■.II..
• Illt.    OIL* ill it ,
■■'it -i-lll- nil in. -ti tu I'll ni..
II  -k Iltli ulM-tl ni  in  Ml,,.
FiaSheimen's Snpplies--"*,x"'^ **'^-«i*"«^»'%« >-%* « ***
1.11 and See I «, nr Illil. (nr I'rli—.
FRASER   &  CCY
M
a i inm*. a.nii..i.i  .
CREIGHTON,
* Vitl*t S.iaet
LOOK HERE
H
IRD  ]**{
THE TAILOR
KW  I ir.i.l.ll  l»
nun tin  i-i m.n  uiui
, 11«. ni noon, mn -ihii
in ut v..i it, in mn mt
III- lii|illi.it|l|i,ltKillltl'
l llll ■>-»>'»!  tit III.IVBi.lB
!•• it iiii»i,
Bank-Montreal
i-irtTAL _lai4.ii
urr.
CLOTHING   A Savings' BankI
mii im, -nil-nit u»f,
■ rt 1„> IU.-] tlUMIIA-B. AM, '
111 in, U.i.I -MIIII. UilKl
-in  I I, tl,  I UlO.t  III'
tlKltli -I'* K "I lllKM...-.
11* * n~ , ti . ut t.ir i ..it
I HI-. Itlltll.  Al|i I Al
iiu mi in -*.nit  till, (
uu., ni ii ii nn,  iint
li inu.i llif nTVUtn IMi i
...i mn i -  itKiin mi >
■ i it hum.
HIRD The TAILOR H
11 PoitllMoUaUiaMl-.  >  ram
Department
Mai hee* opoeed ••* ia******-'
ili.i O*.  >
lima ii cum:
GEO D. BRYMNER
■J;OTF'   O^UGLAS|
.  tu.lt.  It"
Mm t.ai.-iai, l-l*
At C.ii.y HtiilHtalila..
to mom: cdtterh.
i-
*a*
a '   B a
•-,    •  t
.  .  li.ll.
i. > tan
.!».,_. tai
*\
a
NEWWESMINSlERIVAICOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO
\ IN  lltll
\\- t •! tit*-," t ,*• i tu-'i; i**\
t» *
■
 :	
* rirr h-mm tt
Hn liif.i. r.v.i m.i;h mii h i.iii
t »*
. ii ,
I Mfl tIN  M
• ft*** (.  H,
*
XV ntlbtl t-i v  i IMi al t.  t.t
tt.a
MEDICAL EXAMINATIONS.
•I'm  -imi t>V ti   i
nn tn *■ tttm AIA a*
■
•    i '■  .
'    ■
I
' ■*
a *
*   ■
BRUNETTE SAWMILL Co.
LmiTtui   Nl w \\l -.iMiNtii i< in
MANUFACTURERS OF Lumber. Shingles. Lath. Bill Stuff nnd Long Timber ud
to 100 feet.   AL80 Flooring. Ceiling, Rustic, Siding. Mouldings, Picket-,
Scroll and Turin**! Work, Smb. Doom. Window and Door Frame*.
 House Finish of all Kinds.	
KTBA-rc-UaXato "■\Xrcr.lc a-\a.axantoo_.'*i
Illi ilUIS irUHl.t AMD mum.II    MLHOK AND FRUI1 DOXU   ul i.ait NO sl-Ki IAI.1
Bhlpplng Facilities by Rivoi, Ocean oi Roil Unaurpaaecd. .,, a.
G-RE3_A.T FIRE] I
iltiU, ftrm^t
t,ea ****** r***'* I
***** at ii,* i*,*-
aaMae4al**ail<« I*
let im
\. * *
mm.-*  ■
NOTICE.
•r . i until .."i.iia tnwr* ..,
.\-ji-_rr
AOMINISIRAlOR'S NOTICE.
it ivse Ctm.it Cowri of firiiiih Col-t* 04
Im at.. ***•'*, m *** t**e***' ***
j •-*. met t f-.*t -fj**** Pit*
'   ttf ft If (a  t,.e-tm.
IH' llltl* I*
tta  *t*t
linO;. lk ill tu; tl In lui   NOTICE 10 SHIP BUILDERS.
I
■
a .
'
N
I f. ... *,Brr a, ala   1*0***   tt-
taf.lttrar.a  a  .ra
(in: t* ii.i.iiiv mvm tn.1
r* *
Thraa waahi tin arn wara barnl rnl.ri-ly nal.  We are now ra-mtabllihcd oa taa
ell Ilia.  Maw Bull.lln_ Near anil Complete Htoch nl (Jti.iit..  We are able
lo 111 all order, for Hardware ol any ili'irri|itiiin.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Col,.ml),,, Street,
New  Westminster
'•. , 0ISS01U1I0N Of PAR1IERSHIP.
s
tl vi i iti: t.n unu ,-
■ami. - A:mA.mi-:
*'
a a   Uallltll  lllan M.I l   ,,-.< ...
-La  ,1.1 tr* 1,.t *
N iltli K I- ill 'I lit 11IVCH I l.tl
lit.  ; . ■
NOTICE
|i  it  '.HtM  **
*t. . **.,*-**
s** *****
' ' Y«(i;-i'.i« nr.nt'.itt mvRti inu
*"    | #111 ttttrl   - I
,..-, >-*i-*i*4**hi • *' *■••*'*'* *9**m
*, .>, it In tt^rt*
* i ' i ikn*    ,  ***** ■ **  ■ tr i
■ ■   . -i- -»****")
*  * *■  ■■ .-I   tm* *m*
.**.* »t«i i.t *t* i» t*. *** *** *m
'1MHif«i| **A*I*A
<■**  * •*-   i»aee*
l*a,a*i lM '•-  **  I MfOf lOO
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
i.tmimi
llch.rd. Ilreo, No. Weilmlmter
■faonfactorere aod Dealers in Roue, and Dressed Lumber. SbioidM,  Shalt
Latin and Pickets.
Oilrnon Boxes, nel Flools, Trays, and all kinds of Wood Furniihlnai
for Oinneriei, Door*, Frames, Windows, Mouldings, Blinds. Railing!
_    Baliiilin. Brackets, newels. All kindi of Plain and Fancy Turned Wowi
The Matter
iv mnn-  lli.t
qihtlii) ut ih'
a hit It .i -nil • I
in.iili- lli. ni" -
I illllill'Mill HI    I'"'  *'|
i I..1I1 badly •itifi-0*4'0
lie ih.i|«- of the t***
...i.. th at, ilinl'li
M A. McRAE
" (.iMtainl.-.-* tl'*'!":
111   I|..niei|Hi" I"1' "'
gether by •• .""*i*"f'
l.ntor i-nti'i. '
misfitting btoatklo-i l"
Irimartal Sh*lie»P««;
*»y*. "Thr .ll'l"'"'
of I rrorliiiin'* l«f
Man" l'» "''"l1■,
right  Thenfow
yinir iliilll
ing  from
MiAJcRte
Get Yonr Meat ^'C i
Orj   \y\"jgmtm**m*m
ratowT oT-taiaT THR l.EDOKll:  NEW WESTMINHTl.lt  IHtlTIHII ('(1MJMI1IA, TUI.sn.W  MOIININll.  Al*ntl.
elOTCDM ***SURANCE C0'
[loLtQilOl'OANADA
Morgan k Go.
,   \,  ,,   itl-lMll.lll.-'
•jrii7 "jcc^igv*
vioToaiovi
... U.I. I. * .alai'taf I tally-
It"1'"'., tut tm Wiitmluatir.
 tiniKl  ■.(  llin
,. u|  Iiniiii tailtil.tiy,
' ti alt!ioU|ti ill iti I
M ,■ i  |i,.u|,lf  I.iii
■i wui pal
rum in.iiii-ii.iiii
illiartrlH  iiu-  Tin
, - loiin n• I'luii -a
■ I,   11,1   .1    llllll.ll   111   111.'
,  .1 iti>  i »!--,'i  li-«in
...  t„,,t, ii, ,i Foi i
.   1 l,i* Wa.lniiii.l. t
,,,i t,| Hi*- Rowai "f ti..
Hawaii
*t|  Kl '"'I'  ■ lllll'lall.
I   Ilirl,   Uftli
I'.i.iai.i, and 11a,
fori tin* mien ei*
d  Uii  |ilai*a  aa*
■ -jii't lii.-i,. n*g. t
'  Hn  iiiuii* a,.nit!
..,,.-,,' ,t.\t
I ran i taller.
**»   i mii-..,,mi|
iHilrll, l,.4
Iron  whim,
■ '■! ...tll.l rrl*a.ll
I  l|,.  II  4»a*ri||r  phj
.* ibll «itli ibat .if
I'lun ea* ,'• I Iiti
- a. il *h** i'lit wa* la*l
i limit  f*u  Him
U '   *■■•    'I lit*
toaolbii ball nf
umllii  it iif,
- » ill. l\|.1Uiili,l.|
■  |atM ni, m"if
...al |.'..*t*Ut,l|. »_.
Ito * alien
ipltal fora tin-
-I*  tt..llMtl.,Ut
I'M' Ul fmai UH
.  ', li.ri,  t|.,lu  _rJ01.il
i  11,. |  a|,l«t..|  ,i,i
Kl  fjltlir tVldtttll  IUI
- f ii.- ..;ii oroeetb
-  I Ittt) a Rebl'
* •  *•
a- ll   atlU.'Mt.*  I|*
Ral it,, i ii-i.
I .'t-i. ..! |t.» la
.1 * i|. m R|iai
im   i.fi.l-*  i
II*    .|.lri,.|l.|
,   -
l  I  ( *.- ii,*. *|t. I,
,   '  '.'*  lt..intl,,it*t
■
'  *  t*<*  a
■
*' 'I lha ...at**. *.f
'
1t»ittaiuiit*i*
iat tlw rt-tten
t.|. _ *•***<** a*A*\***
•  * • nlmlr^i
_
TRAMWAY LINE.
On AprU 16th We Will Offer Tor Sale
In blocks ol' 2 to 5 acres each of the property lying between tlio Powor Hcuso of the Electric Tramway Line
: and New Westminster Gily, known as :
Tbti property li travened t_rea_boat by both the
New We.tmtn.tor and Vanooater Electric Tramway
Line and Carriage Read, aad many of the Sa-diti-
aliiu Bliitki will have fronta_e on both road..
Plan, of the Snbdtvtilon and Price Ll.l will be lor-
nl.he.1 on applioatlon.
RAND BROS., Agents
•" rtixvii ill KUVVK
-eeiO iigi
1 "'H "i  t 'i'-'iiV  * .luOt-1  %t*p*Q
a*
a |<ea_
ittnoal nan *t
a
■ ■** reoMeatol
l| • i>t Van
mtol&oi a ***t
■ '•aiaiiar Orient ******
■
•lot ttnltoa  IO*
He Ibi It til
04K0 •    •■  '
***■***,***    **-**m**t*t
\ a-
■ .'*•
lal
I II  M  *  ******** la  ***** aim
**. .  **il«rtil
'•* na l. * i, i' '  *• •; **  .
la*.   Jl . ..an
{ thti Thill,  lad
tbi* mil U  i *-•*
h ted ******  iwaiiiati
■ if 1hnnnatl-.ii i* g*4
ttart ai Um CM
-  , ■  m  wwl
,    .,, .  I
I Ite rnaiKtl 1*1* I .
' tie arte* at ***** •»
m a.*a.«-4*l..|  *.*e\h*,
* .   '  *. i
a .tto* 1*< Ma Iberia*t*
•#01
• ir*  *
, *■*,»(   I Ifrlftatl   **!'
.   tlh  U *V**t**Oll-i    '*■
. .  ■■*  U.a ,  |4*||
lha-fS'*ea *4 theilat,
rt.*htoni  i,  li
l.*i   II  llftlai rototnil
• *)lila. I,  X
tl  Olittiall. A  Ml
t  J Brio,  t >m
***** *■•■■  .
Tte rltih li la * *  I
**m Oll.lpllat
•tii.  bvdtt-M
r  lh  tfiOt".*',»
• -f-nf oriel lUtttl* aM
t.    miata-nt   Nihil
lit  f#tt »h,.»**l
f  .-■!  »   I
a
.- ,
<  *****  I  *.   I
■•  bnraotfioi  ****t
ii |
■  i  a*!**   IV
03 t 0N..I1H NI1UVN
PHEAPSIDE
U  NEW STORE
TOWNSEND BLOCK. Neil Depot
lOtillSTMlN'S NOTICE.
In Ihe Co--i| Cow't ol BrtHth C-J-mfcna
|   t«...  -. 4  If..**
I  1.0 IHI 0
lOoHalate-arei • IH
VitTliK ** nun u\ ulVkS um
j iwiiia.i.1 ton* ■' «..u.-» u Uaa*. tm
v. t   ■  ai.- loait   ******** la • tnoM i'*-
a..l I  lt.>Jlilnt *************9*
\iv tt.ii nuilijooortoi-aoo i.i*«wi i-
■iui *..Jt*. iklHalhrUaatatlifiF*"! *4*t*mi*
*.
Um***r*m •< the wiili n. t****** »l ihf
I. ** tatf l**m *********** ****** VII  ei,_
till g-taanehi* le.tilti  theM-de**.*!!*
.. itm -' • •t'ttai He* **au la
, , an liati lliii.ni  ItMMeooittOtlj
|| _t (la  - •  .1   ..  I   II .  .  ,.',a^.l
I. i ii tl**tr. It  i.'Sit-Wi ta.ittfi iwimw
t*. 1'llH laasll-at-tn h-mollt)  |1M-  n|
__iiHMittt it**., i,,*4i.«-t ii- a
lha gt***t h| mt -tta*,..aamiti
t  .    'I It ||i. RalMai lt«al««M  ItttftWl  ta.
-  1 tt-a-WOa. taa H^ttittttt-. .*( Qf-tM
, Ma.ii IhiitMi.a.f   ■•
,  B-lafOl II** ****m*9 at1l««,11i »l
.... • , w«Mia**
aa-al |.<  IW  iHtflh'
a,.I    .•■>   !t  ,  .,  1  IHalllll   Ifcftti* dt*t
ini I... tHOO-0 h  ■
I Hied t*  *******  I  Of lt> NM I
I tht wta ****** to a (kial der **alh <*l lha
>   '   •■■■ ■ ■  ■■■■■.  1 i  lhrl.tr
-1a*Mlli |BItl  a*'d  *t-ktlh--**l  ******* ul
lit.   aaM   10*11  *   lla,   *  *  .  *m*  ***
ita i*i-l l**i*rt<t lu
lla-M-tiii aaal •  ii-ti  ia.i.i m.i lit tte
m* **-A*  lUtti. a.a«!ht*ft)**t<aW lh. ■****
Pm i**tH**A*tM ******
Uto ltd ni. u
-   .-4».«i i.| *****
****** **  ""■  ta**1ha*aa|  mmtwl.tt
IV   ...  ,*
> ifatttw *mt ia i dllial Iim> It, lha OOOMO
lit* liar nl aatd lailim  1br*MV den
HMt ti* ll* *Hath-et<*,
*h-*,*** ** *****  *   *   *'■■**'   ********   ItmrA*  If-a
'**** **•** i eautaltt an *<■■** ***** **mih*tty t*A*
••4**Jlhtr j leotOf 100 HO lOOti 10 Ihr p.*** *4 tarn-
am* ****** ! -*n*l»ll
I". *__. !**__. Al™*,h41"" iimm* ha* Im ******** n
********** * ntm *m mm*m*m Hm******* *4 ******
a.
fa* ******
******* ******t
...
****.
mmm '
I a    ,1|
I ** aa ***
* Militia,.  OtJnt
.*.tu i
I.   (0.--V  I«1
'
jielepl Hotel
T
***■* r-,*a-
i,.ar*l_4 aiih
■aditttt-
T*m*i ******
ni**
'*<*** *** ****** fl*
*K*\ iii*»*»*» nmrmiitii.*.*
Iba'l
Vl. HALL __ CO.
l\\\   *: ...,
I*'*  *-*,..
VtXt VAICOUVEH. I. C
■ ' i*ii ■ ■
****** **,- * •
,.   , ...a   I   I   \*-i
* ■  1*II»ah
...   ,|  ******
1   ' * .f.  . tiatr.l
, .   *  ) **   .„  IM.ll.iR,
, * "■......, imttmtr P*l*mm
'■***•  *tlrUmt*m,*nl* tt.lltm
•**tov***   •*>**<"*""«*■
NOTICE.
"h'^»t*nti_« tte Rattli Amt!
• Fr-uer ftiiir
Km ■!''!!__" m   ">T1tl*rHiit f*T A
' ■ -  li'Ml "«,  I'L,. -■
*  tmt  '.., aill 1.  tal,
* ' '  •  tin. .. .1  -..-,1.1 lha
*•************.
*****
•1  lha  *-•************* **t
ft***thi*e, Tit-ami,..(.a V« Otaia.ia.Wt le*-
* * 1>«e*iaf
liar  H_m ***** ******** mat* Vt* *** tm
taiaair|iaai..iih*'-*«H*t*i i.«,ada*i tea
•*f**t«lh>«riT«e*-«h(e*  tbaawr ia a Oil***
lllp «M1h In Ite fair Wm***m ti***. tm**
m *,*,*+.**t*> ***** ihr «aid tead it*ita
lhaal id t,*oa*ar*e**i
i. " .- II .||.**.vn' hailwM. f>w«i.4 i..
•I*** i*4 te^ata** ihr UaoitdallM »*l Hed
On ****** WaWlrt aa i.i-H-*•***
l-ttHO-HMtei ai Ibe «n«lh««*1 ,*ea»i *•*
**■,*■** ** *^**mttp 1  ***** OnimiNlvl
■ >- h.*it,««.i
■ m L Tteo*Mati ****** *****
tmm****. ******** itm ***** H thr a-eHi-
f«t1***a»tt<l%-(il<aeH id Ibe *4A Twee-
ahlOi ih**re due etui In Ibe eaiiia-avet
tmm*** Ttt«*Hi_rtti e> ****** la a tOert
******** ***** mmm* a**
•.aaihrt't a**** *H ******* lie* * I ml* 1** la
■■• -4 *H liae di*i*liMa
•  ■ nl » *i.-***.thlel. ihaeavlna
4ii*a«* Her tan in iw fnial of eatae^aa
•fuel
lint. 10*1 111. II■**-si he* Wn ******* tm
alter *•* **-***** *HktaM-llw* *t *4. ooi
Ij   wi    .  ■   .. * Bm ■-
i ,-*a_-r«M*tf al a ftdel aai Ih* I MM RtiOf
OHIO iht m*l*. •*** t*mm* *4*******
twooaWt II ***m *****;**,, IO**,** 1
,,-t-v- -laa _■ *rt« t-lhi'-wei*. *m* tmtm* *4
hmtlm tn mm T****m-p. ******** *hm *****
l.. ,*m ^ m*1 em** - ***** ,4 ****** AT***'
■mtp t  tH** *•* **,**** H iw tie^r
-..rn*,***** tte h-rt
Unt ..1 Ite-Ht H**e l» Ibr p*el id mm*
M*. .»*, ii. Haatt he* i*»* |i*-.*aMi-
ihr hawetaite* *4 Va*  I aim aeiitthaw it- h.-an4.*w*. ,.f *****
■ in i* r
ti-tt i
U" in ii i , iiemai ia
1
- aa •"..'li ettdtot, a*-i <*• A*
Oatwiiat' InaaWaO
■ t*il tatf 10*.
,  I lbil HH li    '
ttm *m* ********** *****  |k*i  Ikr  la-»nO
.
all** aad ** *****
a
tn t'ni •>■!•* '-'»t>1elih1eiba«i*i*|-*rale
■  I
Alwt lhl, II ' 11 ■  •  NOOplPifO-l l«
nti************ *** tMie't*-
■
Allil4tiirtt*le»i^e1ih1aiW(*n»'*«*rile
11*111-I II- .  *l  ' *♦ a «..,n,ii«i|**r
Al*t Ihil III* HtOMlil hi* *** '* |»ra--l to
a1*ere*idttaettirll*h*-j***ii»^^*t*rtit***
,.   ■
.iinuiiti't'i^'i* ibul
...   »  >.   a
tlKltat ttti Iteaear haa trea rVet***i t**
aim and tm-**** *H ******* •■  ' I •
1 Itatl-  •  ..Ittl  a.
,.********* *l "t* «..*lhae«| ******* *4
t*n*mW**tm*mt**\iPMltOtl Ihr**-* m*i
*tl|!*.adimili(-*>l-*llw *n*»lhe**l «*te«i
<,* tmti***, v* -I ihr *«id lo.irm  inr-*
(,0r«a*lhrtel*<ie4llftd lh»
atdltilleatollnaoidetetaaatiri  ' *
,-n*»-*,a«lh ll-nn*  Ihr **»al»le
iMi»datrniiw*ai*i*iii '•• »hr e-i-ebeni
****** •.-ait-Hi ootlatlf. t»m**mt*y aad
ttntrllt Mtl-etld th* *b.*r line* »l **** *
r*-^t_rawaat Matoali Miihwi m ibe
■ntel Ol ,***,****** **
\tm *i«l1lt»1l'*«-'»'hitl*-'»ialira**1 In
im, it,fl ie*e»-iW iteeadone. -I l*W1
(MbWl lOHf'M **f"H  •'
l*n*fii**»W<h#e' Ibr wnlhneil ****m ***
ftttll^lt ********* IT ********** IWttflrt
'.,.,>, *m* autUt* I" IW a-tllt****! **>*■**** ,4
ZLhAmmt* ****** »JJ5
mUm-HMW inoiataii wait *1
*m*\*m™m**t* V"  **mm emit ie m
■ ***  la. IW 1-l.llli  |
-
niOlh at*"*** Iht n*.l,,t, It-amUii tin*-* .if
Wrlhm.HiitdVl.tlW -mUh . .
Well.*  Ol.  IW***  •vabttj-L  *****  IW
■
I*i1ai ,i ,***** **.***,* al
\i*. il il Illi M,i,ti, bit ttr*K tdttt-artl In
aliai and latftaatti
taaortttanlttaitlel wlolloot
l\-MHw*rliia ai iw ial-iw-11,* al llinui
Real atlb OoroiMi Raid t,.,.. , t,.,,-, i
-
....' . ip m*t .... i  ,i«
e*eth***a*intliaaM'-r%mii.m | l^t, ti.itui
H i■■. - ... a.,, aamaattoM
- .   I  a.    1 ...
lla Mitt**." |M   tbewt
d*r  *,.1  t.  ,-.  . , .i
Own.*, IWennaa*v**** ****
»**ll«Me tomedarf Iiw ol I..
Iti  ft.ttlhv**! <—t«,
t.| anr-tliM- *  ,*t lh.  ■
aluaatWaaitVik btaindai) liwulwld w-
UOO  la>   I'll--,,   Rl-tdtN    1***9   ******
•
Haftoarialteaaait i
VilWiKvtai dne«t liwl>,iw -.a.*h*«tvi
*. i'i* a ii.*i>.*.i.,ii alooi
IW  anlkni  It a.la,*   I  *.    ■*-  ■
tba ******  bMatUn   '  ******
lhnaw.|MMhell»aWwaiWe».ii«iatae,*-lary
tttm a I IW attd .11J  lu IW y*9*l *4 *****
,tU. IUI lln ||,*,*t
altei Md et-tttw iW *r*«aadaiw* *4 ******
Mi||_.|M.4|e.utti uMian
**m****t'*g a* iW emln- •
it* -Hltota iimadart Hwnt li,***-» llnad
*th,*4 I***' •-! ah*ea iW
f .it-,.,tm_Hu| *•* .tt * • * *• •■■ *
lMiweaaat<b1l-_*-t. *****■*■  -
ikw m*4 tsmi l** ll* latofwifcie aitb Ibe
t»*lial dttHl*| H****l ***** *, IHmem
mm ** ikr ■••nil  **** -I iw *-*.».ft.
t*a«edif| tat    t >  "**** *welh
ah«0 IW mratrte hxit«4l*t I'*-    I •»  '
~oaaito i.u,- wotb mm ****** *******
* lhr*m Mai | lla meiWte
Ntaatair Ran I v tarta dlf aat Ita
eMiiwtft*-i*«i,i-l -titlealltettatatee*
*eiwa allb tW m*4*tm U-Kalai| td Cat*
teraib-1'.id tOiiioi iwme amlWrtr ilwNl
iWeud *.*w. h-*a4t*| IOlte«MlMtl
ihn*rw«t«mirai-*«iw»niiw*«taiaedair
iiw. I u****** HnaaeiWadiaiiim i*> iw
laiel at
Al*. IMi Illt
eawrllW Wa^dnw* of IW ****** Itilrtft
batten a* VktanaWnH..
Mr i v*M»a*4
f\„  R,*h«.a\
rivilwtal Onrratait
*rtm *,**** tn*****i *■
liamnra-'na al IW IMtMh- ****<l *4 the I
a-otbne !*-.»*••? I',* . l ^mwe attaan- j
•biO'A Ree ******* ■-*■* RHtl t iwora ]
Inr fan l*n,t *e.*h* *.* IW anlddW^dat ef j
1W an«1Wie ******** llw nf <Wrll.ei-_L
Ttt*-.tt«t>trt> iwVnclaadimi llw *nalh H j
lWt*tt1lr.-r*W1l.'«|ln1lW-*aMl***aifiMa:
iWa*** lai-Htt-i Rao^ooal to iw onddia |
faaali-IOi.iirf li t*-«tt!ht|i **. iWatadae
aattt !'• IW |a4al it ***** t*nntattaal
Al*" ihai 111* ll.ftwti hn Wr* HHHrdle
lilt* i**1 r* •***•** IW latiwAail*-* nf 1**1
M.*ait <*vh>**i io*tft < wMtaa -
ivtaie-ntina el IW *n*!h-f**l t*m*mt nf '
f,ii B| OlMf ,»w. Hh*h I amlh. Maeael j
*m*l. Se* ttt-tlnlnilri li*1tV1. ******** Am j
***** f.«ai lailn. iwwe tw ewta f.^t
MtltM. iheen-laadltwl lianaaitfnertnllni
IWwrltaentmiht.-ttiallnilnlW w*al ,4 I
naiinnmee-til
tl*. ,l.ii IIU ll.taital ha* hw-e rt*««d i*>
tltt-t ind le-dititr IW htaediitn* kt **-*«• (
<Vh.*d le*>lil**< i*l.*ll«** "
tina-'w iatii.-i.-iiw DhtiMafM-oRa
irtn*e*»»ih*tt-taeiint ****** llaiia^ii. and
tHtHwlatidlnlWlU**! ****** Orh.*.l |»t.-
IMM
Altv that lln n-nne, hM twa ftm-d l<*
alia* ind te-aklw iW ttrtae*1aHe*nfT.dliif
*. * . ■■It****  *.m*ti* ** -
•   "IWfr.lfll IM lT,#t-»* llflTi r.f ll*tft*l
li *.l aiih Otiroil-V*■**. Tlrtwia lanrtri
***','*•****,'* naot*ideRnrat"ti ftaaid i«
i--o .-."I Rim. IOM « at IM toM Meei in
IW eiiteft, Waedilf* ef OerlWa "
eotiMlIt llmoT iho Mil
ia iha imt hii mtmi (UMI
.'•■',ivii. Nrartior* iiiim
li"l HI,
ttTIIKI U nif nn itttM ■.'•*
** ****** la i"."i*./*l u i_*iata*wd.
ee4t* IW ******** ***•*-* %•* 1" ******
****** tUtilit'ia it* aO-tiiti.* lo IW-a alia«4|
eimiM at*********** iWhtmadaite* IWw
nt and true, Maa to ***** *•• atttt IW htaed-
***. * MllllrpJ te.iml* MiiWKl-i OM*
itM Ihil till llttammi Wt W**« ****** U
************-1 laaMlealatal ailhin IW
aadr,laa*illnan4 tm******' * * I *
tt**. Md*f lWl!lV*d  I a*i •_»*,  a.,i_»j
I".'■  •
K**********m ** tW emiiWi, • *
IW ******* ******** V*m ft ****** ********
Wnliillil la HmvWf III*  ***** *******
t*tty NOaalatttaMM hMotuT
*_itlw*.|e,,it tl**Mt,t,| -1 enHtnatlnf laid
*>'afiw**,H'*,i>t*rT taaol lh*  -
•*m-m*\, BM-O-tl !*-*«* aa*imt| ai«,llt
»»lf ■MOrif. anO n-tiwil* 1,4****** iW
•na-.K'ta to IW |-aal **l *r***i
AH* IUI 111* lltentat ha*
-malr IW I *1l aiiif itati "I lead too Meal
].... . >,. tiwuiWa-f IW llathhn. Head
tlbiolBlMMMi --
All Ihil fatl1h*mil IWi-fll I'
north of IW IIW - fa tali n| a-,,*.-*. ** It. M
and» rrma OnMlon* Wand tt iWwid Iiw
tmm iitecN ooatottf i» iw e.*riwr«
hmimtair Hwnl VitlaaHi le.lrttl and mil-
eity 1.* IW i*a-*ht*m
Al» ihii Hi* Haaaat ei* t«ne abaad t»
'fmtniir* NQMrtag tr-wt „l tind tt* H a
*thi*4 t*t**tte* ***** IW llllr "I IW  IWe*
t-anOrhmil temii-l  -
****mtt*t*tt***a al IW n,-HWtn p^lnl nf IW
'■ .. I. -...».-' . K. ».. in aed IV,
V*Vnt*M». I**.iifti-i IWnte ilrtrfc.alh fnar
n.||e,1„IK.i,i,i,t,.i.i.~.-.II"i I ******
IV .*f tatd lOillld. IW»«* dt*r ran fatal
atlle*. IWara la a 4***** llw entth tnat
■illai iwweiiai aiM hai ********* wpmet
■4 *****************
\ *.- •  li 11 . 11   •a-i'iita-.a  jlraaidl..
f.ilr IW Ml..nine timet *t late* In W I ■
***t*A louti'i. aadrt i W llil* < i*n.eln>,. ,
Undlae W.-t to*iM' I":
if at tW * mMe aitieafil*' el
1 UW *r*|«.itlaa Uiui and ll.
HanaeVil ' **eni'r,ni|i*iifki iwner la a
dirart Um aeat to 1W inwii Waaler? Um
af Mi MM Dittmi  im*m aaetb te ito
DISTRICT LOT NO. 95
•••
e
•••
e
New Westminster Tramway Line,
90-DISTRIGT LOT-90
eon;
:dotjgh___a.s _r.o_a_.id
Triiuwii K'.iiiiiii'  Alone I'rtittt I
ON THURSDAY, APRIL 30TH, OVER
Of the above choice property will be placed on tin-
market, subdivided into !>
acre lots. This is undoubtedly the best speculative and
most desirable residential
property in the vicinity.
S
I**
( lose tn i it\ without beitis
burdened with
iit) taxes,
All streets cut t
hrough and
cleared. Spleni
lid situation
Inr home sites.
Plans, price
liiti and .ill ini
irmation mi
application tn
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA ITREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
a
e
•••
e
1
i _ |  ,i, i,  iWm*> !
. ,ii.1.1.ti, Mtoatat ito itata Raa ta
■
AWt. ihai III* H.nuHi' ha> ***** pi* •— 1 at
nal. ,i« Mtoalat »ia.t mi ****** to w ■
HUUW  **.*•*  It*  "il* ..I IW
■
tii iiii inM -I in l im'H •• ll.Ohbt
-..»lt-1ltil>na.» l*-'
Ai-.it.ii Hi. tl *, *i bw ***** i>k4«i la
■   || a
. - |.   .1- • . I    -   |    * - t
I,   ..(-.,   |   -
t-mamirlea at IW mtttva**.! -  -
<: T<tati*hia '* Vn *aVn*i«tia*i»r
it... ,i  it*_,, ,!«. aoM t*> it-  h.'llhna.l
* wl tW aald tttaeihia
ItaonteottltMMOlb i-*iw i*wreaii*-*al
uwaotur iiw iiww* ***** ***** ttoot *****
aaldltnr lt.IWa.ia.lht.,-. .. tt-f  ..I Wflina
I  tWwnr Am ****** In IW Mat af nee*
..., ...,>,,...(
AIM ia.nl lll> tl.t...a» ha* ***** **mm4 1*,
• ... iti Mi"»i*ia iiwt "I land to W a
9***t*m  i- Ito nth* ..|  iw
.  . - DtoUlM
I'-MotwiM'taa el iw oarib>«Mt tvtmt *4
IM *.l*i**k *************** ***i \.nO,,l
almat DtoUM  ina* dw tawiih lu iw
t,att,,4.|t.4ar   ll.   R  . 1 '. MurlOi
tlane* ?et>»i IWowlea diw*i Un* -
..t. mm,. aaiwwMtiw* lutW
****** nf titata-arataiattel
Mm UtolB-i BaooM ***** t*** aw-j to
tieale tte Mb-eta* ****** *4 Uat t* H a I
D -"  ■  ******  IW  ml* .1 iiv
Ilea*! ****** ItMMM
iVnaomniaa at IW ant-Ufa ******
**m*H*** • ■ *  ■   ,  i .,
.aia **.**** Wtot-itaMM i*.i»«i twm*
lantvi *** it-lihalf Otibwl.tlW ******
taaal twtti Baat-fH  iWein
'-tiliit.1 liar «a«lh W1W 1ai*ri*all.*al
Waeditr Ran !*«•-• ***** ********* *mH
IIW In tW •.',**** ***** "UW OMltltO
bnaadiry Uw *A ****** A T**nw*.i|> l>
itoaerdor enttb wtW *m*t *4 ************ i
RANK or BRITISH COLUMBIA.
mooaroRATKD by royal carter i-. .-
Capital Paid ap   -  -  -  -  £600.000  13.000,000
*l*ll  !■••**•   IU  fit Of |1*
Beaerve Fund £1200.000  11.000.000
TUF. HANK IIAs 1*1 I IIU |i |n OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In iiiiiin-. iimi null iht-ir (irm-r.il li.inliiiiu litiMiit-i, tad are now prepand to rceehw Derails
..| "ni- Diillitr „|iiv.,r,li. up...! whit h ittii-n-.i »i|| be alkmcd at current rata, i'n-n-ni rite.
Toar par Can,, per Annam.
Deposits received for Kiicil Periods, .nJ tqterea ill.tu.,! on it-rins uhiih may 1 iitci-iuin
•■•I nil J|i|i|li.lllttn
E. A. WYLD,
New VVc-ttminttcr, mdjamuary, iStjt, Actiou M__n__Rr
Bi i'
IWlMl*lluanet hMbwa|drM*-l '■•
rrvowiw Mta««iaa iia*t «d laad ht» l
•trh—| |o-n«iiI  aadrt  IW  lllle nf  tW
1an.ar» fvw*d !*.,•  •
l*« emtwdaa al IW a.*ntw*a riliMaiif *4
\nrthtw*l tta|.Xaa*a*wlO*lft'l 'Wm* la
adllmllia* anil In IW enalnta la^aOiir
1IW.1 •MdlOilrtt'l. IWwnah-aalW W.I-
via aod *a<*jtW*n bttanlal) ltaa*.4 **** I**-
llttl I.. IW aia alatn  IWWn walWllr AA*
t,m*m ********* uw w iw p*oei nf *****
AWv IMi III* ll*4K-ir he» Waa ******** ***
****** IW MWaiaa Itwt at load i   - *
Kr.1ilriaa4rrlh_.U1lentlW  ***•■•
* .*0wl I* Ml  I
, tewwn-ind at IW wmitara mtiwallr uf
iwKnrtbnnii tt*i.*<> ■ nn* I
ataeafalh.lWan*inra*t*iaadilTillwof*atd |
lO.ttl.l  twain wrtWfl? lie MlW* aWaf
IWevntntebxea4iirllw.il iald R-MI  I
IOW* dw uul I.- IW M-VOtMH  iWfi
MmlWtlr li*1hrtitM tW ******* llw tn IW ;
■■aat .<t t«n*aHM»wnal
AW. ihil Hi* II -nl ha« Wra ******* le )
-*-MmiMt-*lt-.*>Mir*-*t ef laad 10 he a |
a,h.*t 10-ylfta-t »**lrr IW tilh* *4 1W  Jaw*
utt-tta-lI**" *
, ,-m*-*r~*rr**m al tW ***** m**
im***. iiti-na'-w M->»hi ****** ***** *
*****. Va Wr-tint*.!** lOilrttt. IWntvdw
. a.^1h-n*>i1rtl|
**.*1h*ai*a Hn *******  lia* i.. iw Mflalb «d
. -.iaitlin, *****  ibMR* la • diriet Hm I
taelh tm tW pMinl nl tnaiinaiawn.il
AIM ihai III* tl«a.wthM Wnafdnawt 1** t
<ewaw iw rmwaini ***** *t m*
****** 1*1.1,1.1. nndet tWUHr-dlh*  *
•   -
Oaaanartaa il IW Milt MM MfBM -*
■ - I
.i-*n» trw aeaih to IW tl. •
***** *h,**e* rn.l -vwr mllr M IW Mftt-OMl
e****m*4***l ** T* 9**t.-pt It**-.* mm**,
ttmm* ****** *,**;*** lint- U_MM *****
it-mt IW aii'l Una 1.* IW ta'-MI-t p
IW nailWff. laniMllIt  ***** *'* ***  '
• - !■* I Wata laadlft-i H,« aattt to
iW Vah 0_f»" Root! ihaan- a-nl*.-
*e***\y ***** IW-*i'1 ,1*11„ it. ittttr***-
tho eilh IW awtl.a IIW Wianra Vtii.th
Maud*. Tea Mhi p t IWwe uw mt** I,,
i W fallal *if ts-mammtmmrml
Alnv IWl Hu II.—*ni hi* Wrn |ilna*vd la
terete IW MhiaiKi Knl ,*f '.    -
*-***,*t*t lOnmi.nndrriWIIIIr'.f IW  RMtt
AlaVfffiit* **-,h—l I'"•  *
I ********** ll IW tnlddlr |*aal nf IW
reitrtt. Wnr-tifr llw .1 0"tl*ta H. Tt.an-
■MpB) iwa-ndwrati Iw aad a Wit ailW"
In IW wnltn nl action I*. TnamhlO **■
I Wnta dar ntalh laat and • hall mltm M1 w
lr.lrinilla.Tiil ta-andiir lln: IWnw ami
ahattO IW lalit Uw 1., IW *.niia-an*1 MfOM
nl enrtlnn t Ittemhla M: Hew don naitih
In IW pmat td ttanwrawtwnl
AW., ibit Hit Haaaat hw ***** *,*..*■*.** m
rmaia IW fnllnainf ite^l ,4 lirnl IB ttl
Vh>-*l tonrtrt.ewtr* iwtnh ..fiw *******
n~n Vh.t'110*11*11 "-■
Allihil irarintlind. Htaatr*t in r*« It
lOillltl. Mnbtewd etlhle IW , . .,i-,f. e■ •
of • rlftl* ah.W mnim ihatl W IW wnltn "I
IW |'l"i dt land on nhith IW pmt ■■**.*
l-'iMltif t.i n .itf-1. in^ »fria til '. ihllt
W a tlilaiwe nl thtw *Ml1ei ttt**** ***** maim
■f eoauaud.
t-wMM-it tMietir*
■tar mill taot
*****
Frank $, de Grey
Ut, mmMommOm ****a*
rpAOl imi hllTUODOV
i
****,*** mm* thr f*t*iu  a*wtatli
IWl  W  hM i***.m*ta.*4  l-ailhaa.
- ■ .• arr ***** at .mii
l.>lilt.i<4 IW ******** •
CBH **t*m 1<m iw ***** I****
****** Immmtrm. i»-1
•  .  I   ■    ,   i*.   .  i . ,'.
MMM •'* Imt.* |., I.a
I. ,,*■*. i • a
,_,   dO«a twmai
_s
OOIitTMBIA STREET FOUNDRY
RED) ""> CURRIE
H.MURK
Barber, Hairdresser
rttr-ttaBar. BB>.
ti-—tk_i laa. -
CtltaUtll.MwUw_IB.ul
K.-I.1 *i Girrir .iv t.. m. f..r J,.|„, Doty F.nRinrCominnv.
A. R. tt illumi. dealer in .ill klndiof Machuier*; t.oiidon Tool
CompMl)  M.imif.itliir.i- of liniilVorliini; Tool*! John Camp
Ml. M.iiiuf.iiUiuT of li.u k- l trri.ijp. !
.1* HIIF I tta a ,....** ..t wilf. in, atf f  .p,, r.a.r
iiimi shapes. nBRTv_iA_lii
-t—-r-r—- U It fl i tn a n.
IIiiT AMi.iiI.lt
«.-V_4*nl lit IhU nit Mltrl'tn*! ***>-
,e****i **m*t,* Hani 11* laoal *.***** 1*1
Waal-brt ..| IW**W|drlh<e *** gprnmatt**
HNE STOCK OF PIPES
t|tn-i^aa«M Rr*. if**, in in **■
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
CMPLOTMCRT AOCIT.
Real Ealalr and Accident
Inearmnrr.
ir"  >. *.*1 ***** Iti** i.na  i ■.
S  li   h   .  ' i  ,  'a . ( ,--  4*4 t -,11*1*1*  j
l- ,. • ,  I  a *   I .J—  I  ,t-  r*.
Ml If.  I    t.t.*' ...  * ■   *\  **!■<
p o it i ii i- *,-*■ <* m
CENTRAL HOTEL
fattaff lataraMa aal laaaataa Mrataia
..a l.'rM.ia.a'. It,-.
I hate la., addad lo my
ramltnrai Stork ihr Br.1
ielactloa nl Wiiulnu
ahad*. la patttrn and ar
lorttaaat Iron.3,«,Hdi. in
Width and Will .rll rtl.n|i.
35
r  li  .iiu--*  la
Nrw Wrlll__toa Coal.
P.PEEBLES
■ticiuin-aci-t-tj
JAMES CASH. Proprietor
COAL
coak :-: wood
DM Wi ■>< nalt *r.ati no
j tba IVlta* IIU  11.11  1* tatlinl,  li.*.
. fr»« i'ii*-
lll*r«ia»» W Wl ll «m  '
tmt** (Motltll Mtveii  l II
j  IVdnOltdt IWt KHMft Olianll
MUCUS   •** todam ***** *tm V, V, H ******
tSti I   mm ***** mm^M^mTT
aatle Iim eimantl*
MEAKIN'S
OOIU. BOOM
I. norar opao I, II* public tor CHOI*
IHO Still*  ta_|li,l. lt,t,.
mmm
IilUUORS AND CIGARS.
Ufa .. (*nt   1 _|||
^Itl 111 V 11 r* *******
JCCIDfcfllL HOHI I IDtiGlUT
'•it iMt'a-ttn • HaJi
InltlMtilMM..  -  «rMml_iOl>r.
haiWI  and IW Mar *******
, ******* torn toendi al WWaa. ****** m*
•.-• 4**. ttm********* llaardiad
**** ** tm* *** V**4 **,**** •t**aH'<naM
nana at *u ****** t»* *** *-.***.
**t*m * *m ttam my*
rwit. 't «titn. ******
MANURE FOR SALE
i    tuoMtoumieeea, Inm tati *****
• ■•*•  trt^r-w*
TBIM COIItlOlll.
Tbil  a'li aalaWiillattrl  trrrarrt  hit I -— '—— —*^—**- -
turn p. in Utrl—lilt aorkiir, nttirli **\,  H.  VlttNEN
, .irm. .nil  i.  tltl-iin,  ml  . lir.' ,  ... aaaaiaaa aaaaa »
j .l.li.J rat haa.    Ir.milirB  .ui,  , I WHO__l»_l
AH orilan Irlt it lltllnMUl-a ,t.«~ r.tar|    t n ittp Itrtt TO
aa ,'t.irtt -ilff aill hira ,.-...,, a* 11811 111(1 UAMti UbAldiK
: Irntiftn   Httaatfr lrtr.ir.1 t,  Ht,*|a. t r^ luaat, la. W_la___t.
I tta  Tal^liotia 11 ||.|hM, ^ tm tv ^^ i^, ijy^
ubm. oKnuiu.mrMin
TiirriK.it ti.
.IAS. E. WIZE.
Hew Westminster Biewerj. /
rill.  I.KI-llKli
NKW WKSTMINS'I'KII, IIHITISII COLUMBIA, TD KB U AS MOBNIKO, Afill-ti
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
For Spring Jackets   OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Lace Wrap:
LOTS IN SOUTH
m ,i
. . Opaque Blinds
( loth .Illil Luce! Swiss ami
•i Visites,
M.ltll.l-,  I  lilt.lillS
111, lllll.Ill  I  Itl Itl  11 I  '.
Curtain l-iMuii". -uul
Urass Vestibule Roils
n , -ii..ii unu.
1,11.1 WU mill tl|l-
LOOK OUT
S09-S11 COLTJ-M-BI-A.. ST.
NEWS OF TIIK CITY
Nt-* AilviMiiimint*
x   ■ . - I I'.lU
** .  „
,1,.,, it v    ml M.r..t
tta    i li, .n ■
i City Lots
L. J, Cole & Co.
um nn: si niiivi-iiuN ui' a nut
Hits  nl  I.IIT  III, Illllill' -.', :
SOUTH WESTMINSTER
LOCAL BHKV1TIK8
Ml*
1  . ', , ii
iii j i*ti
I .  . ■ -  - ll tin
v
mr William I
"
!  I'
II
\  !, A  *.i -  .
M.
.
,.fi-.!
a
*   ■ ,   , . '
J.  tbl  " '
l.LI  >
I I
a
* '
■
'
,,. . |  a ti.l.llN-l
..'  t.|...    . a
'
11
|l. V
'
,   a    a .
I
|  1
a
a
v
1
■
llm It |t A 1
'
-
*>   , ■■ .
-
\
a
!   .
■'
| a . 1
III'    *   •'  •
■    '
I
'
|
I    * .
I
*
'
t    **
V -    - -**
'
l •
| *1 .1 \\ * *
I    .   I '
l
.    I 1
i'
- I
■
-
.  ,  .    ;
..  .
.
-
■
-  ■ *
'
t
ALOKO THK LINE
****** nf Oi.«i»i» **a ibe Winromilii-
Vaaruiteer Trawaar Lla*
i
■
■
l-i->'  IM
M.' i ui„.„*..,.
, I.ii) 1	
I.l All..'
F. J. COULTHARD & Co. |
-
mt iti-at ll-.
Agi'nii iiii iiu' Ctlibratad J. t,
J. Taylor Safe..	
LOOK HERE
READY JUST NOW
"****• i
NU]
.   ,,  aim
j ll  .,-
OUR WONDERFUL   ■ S ** .•.',"
_.  ■—  ■■...——-■■. ,   .    (__,, „ •*.
-  I
MEN'S ANO BOYS'  .  ...",*'•,':'.'
————————
I,.III.  BII.I
FINES1 SHOWING   !
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
CORNER
I    ||■  1 M  K. lir.* lla
Da  j.
LO
GENTS'
FURNISHINGS
it, hit.
B  I Itar-  -l,"B  -,t
t.    |   l|
Hal-. (Bl'a.t I,.1.1 a i at. If
.1,1,1. II  -I  II
tl.  II .III 1.1
GENTS'
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
-I"-"-1""' llm PI" * """1 nt" a-i 'I ih" inn i.tiiti,,,,-,,!!,,,, „ ,
II FILL BLAST Kl
IN THE ARMSTRONG BLOCK
TfllirilQ MBUCMIP
a  U    LIlO  MACHINIST
ll-.i.ttl-i. .Street, t,f..ifi* ('i.f.a ■„'.,„.  *****  Hril...iti,|(,
Hi,tM-l..'lit| 0 tDHllll] . lliin«li.a. Tan U|t-, iml Waitii.-ii.an.if*. I  h^Utl- i,
 .it tli.'liliitny   AiTh'.ill.iril M«.'ltii,ft) H.|,Mn,.,| '
ll it n\i.iu~. N P INOWPKM J W mm tmi: N
1 te, Site
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG 's |
Purchase. Sell aod Lease Propert], Collect Rents, Make Lm_ „ y_-
nap, anil transact all kuiin relatint to Real Estate.
■ i   ii- ».-« •'  if-tat! i  <  ■ t • *  ■  i '- i
.   i  l .-   ****** UH  t-.ill*li *  I -''I I'lll  •  a  '
>.m .  I.iiiilttai iMifinn.
L
OFriOES
.  BUSHBY BLOCK. WES1NINS1ER    41 GOVERNMENT SI ,;•;:, I
_
MILLWRIGHTS
DRAUGHTSMKN & DESIGNERS
.i-.'i From st.
Pitlent OHice Drawings
Prepared.
Don't Let Your Chance Roll By  mi
MARCH!
HEAPSIDE
I ,-  IW
c
NEW STORE
TOO Kal *t' Ol.ti K  0*.* Ui,  i
'
„ I   II  IVll
aa*
■
*-%
c_
o
C3
rri
. SO
ae
1 >
_ \
- K
***
IT*
8 X
* m
*=,*>
at
2 ■
o
t**
m
1
X
t***\\*) IlLl'll   *.!*! j
Wiiii.  K
Lined  Ki.1 '..
l-lir  Ti.|n  lut
l.liiti-i  Sa]-,  Bull
Gttivi
mg iiimti iitiiiinHr
f""~* - ■ ut Hu 1
ikinGltnn I    ]
• Mm. '
TrVOODS  &,  PQLLBY  jig
m —,-B .._ |  u_ *r .......  VB. . ..1. ala*.
fm in i t-i.iiHiilit. .ml M.K, inn Stn-t-l.
...it i.i
,i ii-- ■. ii
i
KILAI.  ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cirtin SI.. Vamtfer. B. C.
tCo
B...*.:
i  ■ *  t em i.Mm
.... ■   •
DAVIDSON BROS.
*t am**' *  ********  *1  «a**a
1*nmn*m***A*w*np ***** *■•*-■•
*m*  ttm*  *******    I,. .,
IIIU  Um*  1**11*  l,lr>.  •"
..<■ i la m**t  tt *****
>
t
I It- .tin im*
v IV" M.ii
»■ il ie.\ JA)
The Crown Stables
tt,
i ii
I  • r
'
■
*
K ,  t
A. ». CLARK.
BUSINESS NOTICE!
P. STIRSKT.
WATCHNUER AND JEWELER
Royal City Market
******* I. REICHENBACH
WHOLESALE ANU HE I AIL  Tt/T^VQ 4*«
DEALER In FRESH & 9ALT  If -L*UclllS
. tit... • ni i.t., iti Ht raoa, ii , am v.,.,., Mann
LIVERPOOL
a
■
■
■
II    •• t* toe *******
•
■
-
m, 11 ti.„ m** * *********** m*** ****>,*,m
Mir,
iNRIl'-l.tlKll-   IHVIV.
mn  *.*|i.,  ami  iiii.
• tuinti t-i*i.t- mil
Ml >lt ,"tti Il.ll.l1
.il Ittl «ttll..l Ml-
.rllll.ll mil tttl .Kill
III.*  tt  tlt.»Il-.«.R|.  Kl
■
,1 I   lll.-a  "Ha  11 11-  "I
I in. tint im it. tti., itim
Ililtt!.  tn. i i.m ii R
ll   lit.  tllt.l   «i
■ S|. I llll'..U,,-,l|.|l
Iftl-a ttlll, HI.  IMIII  HV
11,  IfMII.
JOSHUA  DAVntB
... ,.si ,..« ..air..*
SECTION ©
Th*.
rrntra* ol
tha-  Tnarn.tla
will  ba  placaai  na
the atarkri na Mnada*/.
March and. Pritir. raaaoaabtai
tmaf   ta-rn.,.   rata-ndloa
n»ar a fcati iB*»«lal
Icrau in part-
In halld-
ln«*
NOTICE 11NVESTH
REMEMBER
That ibe Choaprat Loti now on tho market HI
choice piora of proporty known x* the
The Brenchley Proportj
- -  -  l *
,  -    •  a, |,...,. It...,, aa   a.f-  *   ' .LLaBtall**
*4,,***m*i.*mamimmm.**am*.'i*t***m
■■• .;«,*vi3wsh2,',« ****** i* * **** -
'-5ss-gg '
Ta MlH-M_t tat hfl f«nia,lii« ***** **
RAND BROS.►'"Ill*
A.OB3NTS.
AOENTS
io douolai *rnw*T orrr

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354133/manifest

Comment

Related Items