You may notice some images loading slow across the Open Collections website. Thank you for your patience as we rebuild the cache to make images load faster.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-06-17

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354132.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354132.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354132-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354132-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354132-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354132-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354132-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354132-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354132-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354132.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
uu ram biihiis
NKW WKBTMINUTKII  ...__,. „
W.J.WALKER&GO.
H7V7/  WHICH IS INCORPORATED "THE DULY TRUTH."
si Mil KH 117
NKW  WICK'.'M INST KII,  IIIUTISII  COL U-I Itl A. WKIINKSIIA V  MOIIMN(i, .1 INK 17.  IMM.
wm. HAliti.li: * co., PIOFB-ROBI
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
(In  Ihu '.I'lKuti'iiy  Mm,.
litis is the Best Speculative and Residence
Propeny yet offered.
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
ITtuoli,  I...I- on TnaiWAi
11,000, in irm lol villi i   t! -
In .  , I un. nd    llm- -iiii.it  fo|  i
f_lllll)T |.  nl. I.--
Iiiiiin. ami   lul  OpUMlVo  North  An"
Pridgi  ObMiiTm .ti." di)
I'aiuia, ». ii'ii.., boiUH mul I"'
l.ll" Iti.tlUlin-, Il.'iil*  I nil.. Ii.i.  Ilitti-
I'.l.ll.l
■m inmm.AH ht. m-m. itil.l Mill A
$8,000
TO LOAN
S. T. MACKINTOSH & Co
Ilnul II i t'c mul liiMiiaiiiii.
i.M.M. Iil.m K. •  NEW WESTMINSTER, H.l
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
It I.Ala ESTATE AND INSURANCE AOENTS
DHUGCISTS
Potent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
IdAIINIIHY AMA/i'tNS
thi:
LAIINUUILUSILS  Ol1  L0NH0N
TAKILTHi: WAK I'ATII-
& Thomson
111 M  .\7
-.i.iii III l.i. iiii K.IANI 1
I itli M IUI till.*  I tM'
I. Ill ! t  tM'
-I 1.1 I US
'lllltll'l. t
. I\ M.I
it.'.Ill
i,  |U iv. in.- tool
tll I
I
■V ;it.!*•• ptopp. ty In all parte
City ktml Dun it..
t'AHMS Iiuin .Kill .tmi Un-
.all.
In  MOUTH  WESTMINSTER .mil .onto iiuin.
Iron, ' 1-2 acre, la 2 1-2
n I'l...  Aililiiii.ii In
.Smith Wi-«liuln*li.|.
RU
■
M Mit i                 ill,m,-l
1  IM  L
Atxmcrr aud u*r*
■
' 11.-ll il
KAIIKC
'
'  1
CONVEYANCERS *<"> FINANCIAL AGENTS
B.IHl.,1  •    '
WOODS. -.GAMBLE. N.-w W..1mln«iar. ■■Q._
IIHITISII LION
MAlMiANli.
illKNRV USB.
To Smokers
**
"I'lET JEN, Mnnul.ii.il.f
-D.S.CTJRTIS &c CO.
K,.tB«...li,„..-tii..i,lt*it.  nil II. tlUIII I- II. ,„„t „■
i.ii,em  Iii.ii.. i- il, »t. lln- mallet
Mm. (lootuiMKi ■», ..... ... ... M.i
.Bill, all HI-
M
OWAT .. T>
TURNEjtt
6ENFRAI AGENTS
E.H.P0RT&C0.
Snririaaiiia to F. O. STRICKLAND
RE AI  F-lBTATE ts KU11KHS
AND
MANUFACTURERS' AG TS
DRUGGISTS
wmTMIXtTU
DESTROYED BY FIRE
main ..i.i,..,....*!
It.,,..•• ,.••-. I'.iiii,-...„.....
H.T. READ & Co.
LATHAM
ESTATE
Lai 98, Group 1 Du.ui.ng Lmt it*, .m..', itlttittd Th. tram*
na* tt.il tun ihiougtl Ihit ttraptftf. ***** •*• **** >*"■****■* <** *Ur
millII  Pi,taittooi*J-Oal(.i I  ' '   .i.A«tl?mni.
COR. COLUMBIA &BEGBIESTS.
Window Hm.i' li.i.i, uml Intimidation
An* Aiit"iii; Tlmir Aniiiiniii'-iito.
TU.- I'liiu.* Mini"  |0  rail  Bintill.
Awiui Hiiiiwny Ontutrophn in
Rwitnarlnilil Tii" Uritiali 1'ulilU'
Bllli Sliow  Violmit Aiitii'utliy  to
Wu!*'" E-citinit Hifim ttt H Uniting.
1...ni..\,  .tm.i'  i>.   'Un  nipKlwl
*-i»ikl. i'i Uuiiiin women wi inurnd
tlii*  iiioriilnil  'I'lit'-*  i.iii.ili. i i< .i' III
il,,;,!,,,,.  ,,l   lh,-  U'.'"ll"    •■!   -S"-» * I*
Idndoo wmi uul i" mtm * Un li ill
uiaml lorn warklni d*l nl
with pgj ai tii- rntaol Hum Uiltllnii
,„,i   I,,., im- i. ■ .I,, in i-.i Hi. • ii...
U_u in ii"- liul iltf iWklni wownn
(l.lllllHl  I   (illi..-"itm.   lii.ll* liil'ti   ll"H'
laiimlti in lauiuli)  ltd  IWUUlng U»
wMqwioJ tfaadlffomi ml i
wbnia ii'iii'ii'i'"!' ";	
inddnggod ,,"t *1"1, "' ""' Imodn
■ .1 , nt inlfi itad i dlapnaliton Ui n
n,.,, ji .ii.it.  IjVbi I, !*■■ pot i '
upon H" *""'■' "I wm i*i.i> '
al l>) Un- t-llim i. ui  00*00. nl."  WMl
rtgUt -ii with ii- 'I *"■-« "i '!•- ' '"■"
ami lotlmtdtUon wlUwol ragotd 11 lla
.it... i.  it..- aiiii..' li rapid -
ai.'l  |>|,tltllal-a   1*1   I't'-V.'  ,1 III"*!  'IHl" '<!'
•noi-i Uw•iiHu.iiiii'a i" **■**<**<■ Tin
puHda mnnUo In nollralj Iniympntb)
wluUu iinkon
ni nam** »•*	
II,. i.,.,mal *■*• .ti.ilal l. •llllllii-'il'i-l-
noil topli  Tin U'-<■" ' *••*** *au-
llm I'llii."ul Walr. a|—1-i.Ltl-l-l-ll*
Mail,  Ud  .I'U1"1"  I   *'
uiiidlul  ••(   i  itM■•
j.vint.*l it, hi, B U<  •
mm ami ai|,li..*.l i"*.,nl In* i-'iJi
l.itl.ii.a. aii'li uni "It a. Ita* .rl.ti.ni ll*-
paapul own In lh Jnyi ol :
. I  riitaiilt    Mn
Hut  ll,.  illllill- .  »l ll..  dill)  ptOM
aitali.illl.ii I'lit.**' ai.'iil*- MMM   TIM
I'M bu  llwnjl  i.|.l.*i.t ll.. I->l in
•alth i iii*' Ilrittth iif u *
u hi in* bat
mtlongn in BagUad  I'
un twtbianh anattnl liim
uht** In it..-1' iii-ii* it.it.*
wan undo luitardoi  t« U
a.li.lt.,.1    'It.-  It.l-i  Uf tl
a  \rtt*i tn-
■
l.ll. ii..l  ll.r  I
Kttblai urn * ««n,lrin*n
a. a t*ka wbb h ww doing
.tr.Ultl  111* lilt   I   .
t.l.iit.l-  alllii -.1*1.1   LlM   growth   M
fabil'lli'l   in   bill,   I'1*'"
moaolMj aii'i Idlm am of Un
bi it.* waallbi iad aultad  I
.i,,,,..   ll.l   ]■  II*'.   '   |
•um  in,
I
£r.niw\vtm** -"taic..? awmi« te&*
aarud aitb tba ntiU hadnttmd «tih
U. . ightul baaor. 1
Imom imong ii.i**"
. :.l|  anv'ttl  «»'   '
!\ltlilKili."
tai-rtl ii-mhI  ttlll*  tltll!
■   ■ ■*.  tla    M. t-a*alk-
ni'. *
Oltr Volloa Court.
.\i ii.r potlrs "'un Fwtnrdi'i oiil} ooi
nun wii dlipoiod nf ii> Uii i>f''i'iii'-
.   'i it.-. Mr  I'  M.'l'liriiiiii.
(1ml iYii.'..i.i> ».i- 11,iiiK,,i mi iii,*
Infonnitton ul ConiUbli Ctrl! H>1|t
t.ktiiiiif t»..i  ,1 rui.Iw .iml  iii-i.nInlj  on
i ni tii.i -imi Mrl] Vi**li nliy ini'NiiuK
iMt'ii.laiil fl..ult.I -L'mU'i. ami iiii* lln.tl
I'J,Ml llltl Mial*
Tl i f I..-.'' 1. »'ii fm i.i'ii.l.'i.iii,
kl  i,t,l Ki.ii, ami DlUtll Li'iti-
(ui imiii.nu wm'  in  lui"  Ihi-h  In aril
,. -i. i.i.1, ..it. n,-..(, at ■; o'oloet(, imi
vm ml imn ifi imiii lliii iiuiriiliin. a lii*it
lhl) Will la In-ai.l i.i  Mr  Alku I
Toa Uu. ii Oaraa.
i bi iboai 10oVloeh ll «**
i Terr drank part) balng hanlwl li,,nnt
I-. .in.'ti... ptrtt wlw wu imi >iiiii" h
•I i.  ii,. i..*-iiiK Biithatranlon llw
 II* .i.l,  ul  li.l.illllili llii'iltiilikvli 1*1
bin rnlwd bin font ******** * *> anl mi'l a
In i to -i* i' "i. i" i*i" •iiir* .iii. ahkh In
h. !„■- high ihnn  Vthm h*
font ■ IMW 't'**ti ^ullil Ita ami bll ttM*A
,i,i,l i-.n, i,ill,.I u.i., lln* | ill ttr. Ham
M-. (-Uiui ami il'itr vu. imiii li, ili.i,ii.-i   lii.- .inn,k.<n iuit)  bad Iiiiiii
a„ iimi in, t,it*mi I'lun' down iltUngon
I..-, I.,.' I,,i  i,.  laaoigad t» <o •**-
ntt.l.i,Uy, allliniiilt  t..»la*1y w_> Mint.
nt, boa t"i*iv '  Tlii. attia< tad Um
i  i 1-..1.i.man aim  lia<l Ihh*ii
in a l.i mt i. htndt iiiuiiil llm i*ili.i r,  aiul
, llio ii U."  I't'"' *  ' i'l
A.6.MAGKENZIE
<Sc CO.
General Agt'iitN
\t.
MacLaren
■a- ROSS
LUMBER
•••   Co.ltil.
»i.i.*-il'i..iiill'Miiiimi.lt.
...Iinttll .ill local uul
fiirrigii (tnlcn for Ittatyli
.iml Hi. "I
LUMBER
ShliiKli*. I itl It* ami Fliltrla
tHrAi' iiii timl. guanutned
sin|.|iiii|; f.it-iliiiiilit Kitn. Ocean
or Knl mi-nil
QUEENSTOWN, B.C.
Si
_______-_--------■
- , ,fr I aniataeaiBia.m'^r,
>. ...-.ptei i-i .
II
P. M:.^ST_AaTSON
REAL ESTATE BROKERS
A CO.
""Illil niai K
Ml n -llil 111'
I.HEAPSIDE
U Townsend Block, mmt
REAL ESTATE
ON COMMIUtON
Aa el**tVal till ... |af.a|-ftkr .  |.kf  *1-  ,..
•ar.lr.tlr, laal ,'
AOENTH '.** llw U\*l*g
Ittnt-K* Uatfaiia,:
FIRE Thi* Liiii.l.in and Lj.np.ahln>
at Lharwli ilolmi-ai In taupwj Mt*
,-...-.., - ,i  -
Brttiah Amrrirn. -A Tew.1.: , ale
HimII. na|.if
LITE The Mnt n.t I Llir  '•
lial l*am_* ll Jet. lie aart fp-L
PLATE OLASS  Ditmitiinn PI....
In.nranr.' Co.  All aawt
at ru**
.1-1 If
UIEPHONE1-0-6 I  : 607 C0LUM8IA Sl.
HlllltHlTii  Bi*M
H.G.ROSS&CO.
Oolaa.Ua St., Hnw W.-,lmln,l.-.-. B.C.
AQKNTB
SHIPP1I6 IND COMMISSION MERCHANTS
i**n*A* IMr k***ra*itmt\m*t*m llljollamiliin Tltt ir>*mi*m* l******!
Il.tidi i«*.liat- ln*aiaitt**l>*r*i|Mn*/ Vo.lv-- lit*. A>*i,taii"i*r»tti|*«ttr
l-.naWm arcl I'mtlw 111 * t'',.«■ Iftmian**. I'<t
l*l»l*a|. 'I.tiil tli*. Ibr Qo**« ~
•tin *.*.i\*. l»n  a ilt.
A*  * ilt.alia.i.  -**i  11 ..I.!  alln  Uh
Ira lult I'l  Id ..it v|  Mi.,» i. lb* UthA
pftfad "Ood li'* *• lln Tti* •
i • ■** i***. bait  lln' iu*Jko*f
hfiidlbr Ht*t  iiiiu**.! ilmiirlbia
tttttf llmml  4|nii.*i|  lb** Httt.**.  i'l llif
i>at,ii la n Mana al hNa •   *
Iba  I'lilKi  o|  Wan
naaaend ai nranl i.iii««.. m*#*iii.i*
ii.t-iii, dllwwal i*J«i.' 'i iii* |*aii ia
t *
* •
adm al Traotii iVlt •*• tp
a  lia*l*ltl'« itH*-
ii,i mm*'*.* * **•!***
l,..u'-.ii -tUlktagol in i.i im l.44t
. .. i*riain*«i t*i ••***,* lb*, iuit
i.at**i— ,i thUi mn Una i.4aui t*
•.■tliai n**ai,ii.i m*h iad il.'t ban M
u.hjII) ai,*»#ttii ib* imiui
»:i> i"|.tl.*t lit. mm*i*4 **** Iitii
Ithwkv bai it. l.i. p******** l. it.n (attj
ai it,uttra.th.< u IMM la lb** Mi*tdioi*l
• a... ortiir,. t|  Urt I'i  "  I vv.
11*4 «l.kb ««ll 1*4  **mm**h*t A*t****m
rt il** Itar Wi***-*, ptatualr atftvtiua
*,,.| tl.-  irtrhlb <*aaai»wlia**l   1*11
HiiMlabi* lai'li nlnwa a 4*
• ,. || |.1 |,-,.t ,.  1. Bit.*   . ■■.  .1  (.. | |
iii.ii ana u  11,* Bui nl "„...  \
**4 l-ll  1.4  II*  >4   I'll
"iialil  l*it>- Micaniai   Thai  ******
Mini g ttmt* *4 ****** u, **,** tiAi
tm* **Ul a i«i**aifc<»t \At*r.
ibat Urt Uh-.t* i> Uaa
fl*.ll.al.  Ifed OtiS I-  *****
..I enniri____t_i1 limnl um _al
*
>tti. Id.li Ikuob* hatin* a -
nt,. t-i.*i  ■ **l*.|
DiS*>i*>ni * rt Ot>inion
run, tlmi. ti  Ai*i"ii)i-ti'i. utna
bitnaa Un **i,*h a***l fAuntai .-'
4f|Nitln.i lit** lalt*>t ik*.*tii,i ihal lt>
inlMfli**!, la ***** Ami** *****  *4  ***
illtl.r|*l|al|dMi mtt'   I
!*;•.'., ■ i to Drath.
HOUKiJm M A Halt*,* MnMnil
1* fgptnti tttm "loiiiiiiUHt A iillaar
l4i*Ua KM thr Hanw-_m. i aaaill at-
laanl nl Um libit* ai Mn... m tw **a-
i.i* af lti*i*-. aai fat lu*, Ua UanMO
Ih-ailrr. *t** my '-in ****** the*
*• *** ,i( ■
aha *•(' an Ita i mi la •
i.. *■ *  ■ • 4* i Um "i
in" .,.-.-  gi   • m plaafMit
■ -*. abUalha BUM
"ram. All
tbr Inlaw**, otw blllrd. iwi *\*i* *-i*
*****  lh  Itr  •tibawta*"!  IMI  «»*
iftnnrt  Tt.iit'«a nr* **** **,*-*
Tl.*- i„iih1«I ol fciUnl  «>• it ln*l **.
lad af tbaoo tajntrt tbatn •
I**. 1|„ mrnifal M< *l MumkIk-ti-
it 'i. mt* a***-. 'I'M..*! a* tm* t* *•*** -!
' aiii.'il. *i*i ItuMlttl* ol
tlitaatt* I. ii ft 1**1 l-.thr •rrarli, »«,*1
Itl rtwilittl Uir lltl***.*   It •
iii ln<n **•• - ibhh aai
t,.,iii*lcf<-.l «rll  l.t,ni aM *ai**iaalia^.
I itil **i*n bndtu ' -
turn ibr vneb .*( Um ■«*   i
pnfam *ai» manly hhimm  i»*i
umy i4,ii«nl.  ll !• frar**l lhat **,,*
ArtA lraii<n ,n1ii.|lol la Ibr inlnnarvMl
•i.ti*.  ttgmiuawwhlag -
lha N.lk* nf Ihotr «l-tl_M
naif ihr mtm*   *d,i*t rt Ibr iMtat*
a^rr I,i.Htf fititrait.i  It*:..  Tb*trti
l.aitlii a nt.ii  bM  Um  '
nmarnli,!.  taawM Itm Hart al thr
t'tiillt  *****  1*t  lilt*--  H'*|.|**-il  lil,-a
pt|*r'*t«ai.   Tbl w,i*>i*ii irmiiR*n1tt«i-
l.nrlj ima-i
A 4l*palrh ftom Miniihaiu <1al*r* that
II ll WW .rlliiti Ibll ISO ar|r bllMahtl
**iin(nt»*l.
lAfAM  i  ■
AdisVr* Iron thr I'linllivr  ri|*r4i.i'*i,
BLi, i. BLii.t.
two yonng ima, bntybtaol Ibnrunr,
*   'i.UI. *U't liin* Uf'i titlhi
f {■*.* tl.llil, I., Ia  In,) .1 1
"•l_i.ISt.l,    "Jilt1tl-t|   llir
t.i* it ■ ..I, >t.iii|a) i,l|lit'i bogt,  Mm.'
it., u dnptrtnn Mmt bomwnd nnrj
doUgrlMl ""'I'l  '("Hi llif't a'-jmlt.!-
_i">.. n.i in, ,,__, l,i at) l.tlli II  lallm
I iioria ,.i,.-i.* il„-)f i.mill ..I.-
i lut -it -aaillial nf
,   ■    *  .  -.|'..M,.  till,I,. I   |  ■  .
•mi -barging n lo Umm
ll.lllll  111  UM  |>|.i|-tl*-I..1    I taat la  >.,Ult|
'  ' ,*.(• t.ul lliri hit**
.!.*. Hi ,|«T|.ll  It..  '
■  H.-l   1"III1.<|||  Wat'll.-.|   I-l
ii. , .i.m binding ot laa rim  Hum
Ihtl JlWtMll  Kill la* allli) ml..*.I
Dr. Dana an* *** Ly***
hi  .1 t   llaiin |.-i'iit,..I i..  \i i.i,ta
ai,t i.i iiM.i  i' it  tnm
t* wilaadrt trip te Batopa  h luwai
t.l .|i,rath,|i. 1|*4« I TlUir.  UpM U ' I ■'■
Hrowilknnl Ki-b'iiiufii.
IM. I'lU*  - ii.  (..ll..**.
i -   .UK Ual U..I.  •
la it,, lymph
t. ■ i.. rinwi iad *.** npnh
■ r i. -ni, u,.- lymph warajntHun
• rlr.1 wo tba
. • *  |l, la-    .W,  a
■  ii tl.rltl ,■(  11.** fjat!.,
1„|1, »    *  ***l  Ihtl   *
'  iwuiitvotii  AlUr a  Uaw.
Utbii'TTtgl^ht, nnd b*-
.. -i.. 1.1.
I-.  • - iuM|Hti4i Ibr
.mi'l. 1«li. Mod
a
• In iiu- limiii ihit
drub mi raooU.  I
Una ahkh ai* np|ui*^*lt,b M** *r*t
itraliarat b>  l|w|>h l* al*i
■ ■.  ■
,  «„» l-*m„.t,  .
a ilotaalaa*
Hull  lltd 4**K.  9.1}   ir-**,**  1l*m  ***
ii.*iaK,,t '**u» I*, i*
M io prvpuiiiua  in thn
lUiiaitl ol lot* '■ -tn 4* i-nit In tbr p*'
i   |t *p in rtlatil
irirUm ami t* m t***i *********»i* na
mm*  ll ii.-  dtfW-U m .i4aiuiaiii»Ji'
n  Will  lar  MnalHIIr  aM
..'a H-  .1.  a   ,  • til"*  it  Ikr tttllttt
■
.: ,
i-at ao i*i-n..it. ■**•**u**rt*n _u '*
.  ..*i   Im  iNlllr pm*
,bi*«il a ii.a.  I  Mtlgka)  ImlliiairaU
(MrihrJal ilaKan^r.
thru**unyla l«*iiia *hu*
tt* in .i.l, i umait II la hi
i^^^^^P^
SLAVIN VICTORIOUS
TIIK AU8TKAUAN nilUTKR QUICKLY DBPBATfl kii.kain.
Tlin rit.l.i liiaimii *1 Hi*|iiililii -in l'"ii
vniilinii nt Ccluillbiia, 0,, Will
Nmmttattt High Turin M'Kuil.*.
fur (inv. nun llin Moat Sunt to
tbo Prmtimtiary Sralinglit, N J ,
Aim- 'at Wi|i."l Out by Fir. A Rank
Oulaiil.il Wm. tbu Sl,i'i'|.itn"tit Ray
Suburban Btakva-
II KM*, S  l ,.1um. in   llm «!..,..
• "t,i.  ■ i"i  . | um ..I ||a OQO, ol  alii'-tt
tottoo gou to thi lonr. batwatn Krial
l' .sutiit.ri AmmllAnndJnki Kllnln
..I it...i..i,. Mi  , i.-.i, plgca ii. n.i "...I.
Hailli ,.|  l!,.' II,.!....,,  1,111.-1.   '
1,1.1,1 II. fl. -ii- .  .'I  I., II ||   I  -'I'    [...
iiiui ud i-iniiii in Um ninth rennd In
Mai in hanking onl Kllnln im Dun
n,,  ,. fan■•■■  hi  boat in !
.it.- hll iiw i.i.iii   An .-I..'■ .   .
aimilai i*. tbat nnd In Um On    '*
Mm  tight  ai  Son  l '•*'*■ tan  htd
la, h    |ii|l    ll. i
Hi.'  Uiiiinii,-  nl  ii.*  Bantam  tti.
I.I.I..'  I*. I'l 111.'  III... lllll   tint*.I.*   I,t
ta* gonraad < l| | Un ringing **I Uw
B*inra gad wan *** pu no luantlna i»
whgt in] pmun '-tt.1 UatIi gnlnad
llr*i I.I..-1 in tli.-tli.t roond, Um Ighl
I'lll  ll,.'  II..H.I  ,|l,l  1,1
1-.iu.ikT v aai tin.
Tl ItUilKIlllill llllll W
.lalt'. iii-if Iiuhk uiii.
Majiirtlmmi laum  In
llilr.l uml Tlim,,  il„. f
in-   In ilia
oiitn aaallv.
iii 't lu*ii iim
mil,  Until*
la, uTintb,
A Powarftil Ortlar.
I ii. i u.n
illi
Mill! .
ual im-
Tl,
lift
lillg
'l'i i""n -itiIii- nporl
Inlll i,i.inU|.|,i|.,.'   || *.,<
r.i itu
mini
■opruM
iimriifiig.
ihowi •
Tlm  ra-
■nthudi
o*ia,4ar ClaaiM Hitawaat
i:iNi**« Mi.n»i*i*»  Umm  ttt,
iHl ghH-f .«o?*aliir
4if thr *r*i* haul! aa,l ,i.,i»fc**|«f» *4
tu . ii I in rrinal Iblag* I" t*mi*1
ui **"*i *4*u****** ** mrami
tlii* I* aol lb* hi** ilm* ihr ****** rt
mtltythM************  l'
hnthafHliaH »••" »*«i. ahaaih*
iariaant 4*** ati *r|ia« rt Hni. ***
ai*aMtt*1br ******* rt Ibr ■ At****
U*r," ihr t*i ********** iyt*t*4 ■•
tW iittoM** ******** **A Ibr mm****** **>
***** la Ibr tit*.'** «<(4h*bo|tt nl tbr
(Itr* ***** tn tr* ihr aW*lblr mt*A ti *
h*lH 14"ilhir# tlur.  Tbo *m*i**t U
t**mita *********** ******
rt gtaniiM a h«*r| i**|^ir tnaa 1*a*iar*^
tm* m***lA br nail  !•*• ***A
t„ 4*, **. **•***■• **m ******** *lmlt aa
*t4Wr**tri4tlirrn*w-»lhia  H br *****
. **iirh.ttii*. Ml aiWkihof,
aMi4tta|im Ibr *** 11**4 ******
*t*p !**** *****. tbm hrl* ittlal t*> H*
Hadr. tthkb. ,'t tmrntmr. «omH ******,
liil 1'l__^__^__^__^__^__|
(•.uiui Kllnln ("fit- 4 iiit-i.ii itt.tii ami
... i,i, .t I., hnvi it- 11 -'■ ul it  I-. ihi
i,
uul i.. only nnd Iran *
ll,*- i, i. .1 I.) ill.' 1*11 ••! i'lll.'  Tlllulllb
Ml it r I trthramd (Bavinhaddarwd*
1) il,.' u.t..(it. ami in Un* llth Km»in
ai. iv(*«t*>*ii) ii.*u,-.i I*, iha groond by
* . * • (tfii bUoppoaanl Ii ***
iii * it, 1) mi. iint bowughngina nun
boring thaaltth roond n wunrUonl
I*  i • llm* Tl,r
wu im. rnandi **i* u*	
Mbri. iad K'liaii. waax I
I., ii  h. u,. *,n,ii, i ni.,! nuii .l__lt
• .m.  lb. jaa a i.l
haanfcad bin < i aiibnuih
ho at*|»»,ra.l it. tx-.t, i,., loo)
m nu-4 iim. ii.,* f ii.t * a* 4<a lair-ti am
Tbrtr «a» unrh «l ...
•tutiaib) ainnwad I rK tain who wu
i not»1-1**1
nt   nM   t|l»llr.Mi|   ntrr    bit   *■**!•
thm*.    Ut*-t    IMOUtl   iii  1t.il
.  ■
* t.i ii.. |ga iiii ngi w,*,
Krin t** itn^hnpar **i
PU b««d nod yrtlt* **** *» iwaadi had
'■'   . ' 'Hi.  Wb«
hi-mi* wai it, hi*
lut  Kail]  mm i ii li *****A* had
alaittrd. atflfbatlr) Ul1,brl|,M WblH
llU"l   tbr  llbl    Ihlbtt
nhmd IO lraJ»l a .Irar lataiM libit I h» r**
|*l tl.r 1viltM»b|  *■!  Ibr
Iba «lot* aod lb** ******* mnn** at*
iw hi* 1**i whoa Um  gang anauM.
Mat It. bad dr.hl-1
r.(i.t alin il
1 1**1 aawih
****t
M K.....>- Tbrir D.H.bi
l**ll««i*.1l. Juno 1« • TW .apllnl
Of tbr  llutbrlr  lUtr  1*  t.til4*,lti| ntrf
allh Itrpablk-m mlbu.ia-u.
teiaa«i b|.,.4 ii.ii ha* kann aiaaia u.
prthM '•» *** poiiikal *iair tNtriraikm
i ar. umnhM in ih* fin
Tbr|T air *■.*»*■* ,4  o>4lia
Aeht**"   **M  UM "iti <d tbr  hfHI 1*
MiM Wu M'h.-. ***** ******
KhmU* laKkiit t-t tbr tUbtl aiUlf
nudr iMtuomia hi Kvinuitha, A
brain wnpUm *a* i*mt4** *****
t***Tt*m*m*mtA* *i<uai at n»'**-t
. . * ,4a- i i (nn taiiiwa  Tbr
> ...j* in Ibr
-
|ltt.a»*4 al lb* I aaaa 4-1«.,   |U ,**.,
■
tt  H,»   *'•• ■■■•<* ll  M  Kattn «t
.hllllMlli
Aii.t i.* mtim* I'- aaani .*aauiiutt*
nml and nn aJynainauat
tdlt-M artt-ibi   TV'birl
.,-.1*^1 I*  1.4 Ibr
i|,iik*N i.'tglaidTidnlo
i.i AMI*** IIUTtS a llrMa '-anl»
(IIU**. it-ltt |IH«*lttl|Nir IH*»*.
li In tbr Uti
Ivvr'i ii*i«'ti iliiiw* llm t.. uii.l, .if  llm
ut.I,', l,.r llin yau  lo W *t'.,ll7,i*', *..',
upnodlluri   I  II uo Bl,  .ii  whii-b
N na. to pay ilcatli lOMO,
Slribr of Hi. Tnil.ua
I'm' tt I.  I'* ,  .Iiuin   IV   Iltf.
I..., ...... ,„„|  ia. It, In,,., .ml Riuntii
lailotiilru.il W0fll Iiiii nun nlnl ■• Um
ii.niiif tin- met,'- iitataii.i-a agatuat
llin "aWcalaia" ttlm , iii|.|*ii lln in   Tlm
i ''ini "i-i.-1 -I Un -ink,* ii (or awm
i.|iitlalilt'illiUltmlt ttlm  taurk    ll
i, . taiim*l lltal mlim opHllon al" ""i
alilr l«* i-atn n niiiiii |. atbar* mi Iwtliu
i|ii all flrd
Killr.i by Bad lirin.
i in, i*.,i JamII  li v* i'ii.iniii g
i,i.  ,i.uniii"iii.  mi'ii-liauli  ami  wall
known "|ft »i»f. ihi* ttittri'iii. * '■,****
mil limit ilt-al* -ii Um llninl <i( Tritla
ami *i,i,.ri,i.*r,| tlmir rrllrritu-iit Inmi lha
l.ii.liir*, nf bfohOM ami l.anW.f. Tbr
Dim li tnilrttiy nlTMl -tmi **ty
irmllltir will If paiil In lull. Hail ilrbta
IOW an llt.naillii'rMa.ai
i..i Uw in in * ntin i
To lint-.i.* tha Otitrr.
■Al I iim ii*. Jul.*- |g  TlirtrvrHua
. -ill. i l ..tm, tOOfeM  riWl ll'i. KHirtllHg
aM*4iir*i l.i Mm Prlbylni |.i*t,.i.iiii.
llir,I.,a.n la |*l a I li ll'*.|wt rarrlra
llm |.ti.i.li',il'* |ii*aiauijti..,i ttrdrr*
u.i a >'I<m*i1 nMOD. Tlil* ba
aul tllairtbulr tu all arallng
Um i.iaiwaiitlrr* ,.| alll'nilrtl
MitU I**** t, ami  Hiltt.li i.r  ur i»l*o*
oaa mania  Tho Cbnrln wUI ennlnt
uubintki. aM aiin im,. waahu ttiumg
la   Ibr    M_ghhnrlMOd   Ol    lha
I'rii'tiod   Mind*  am  i.ndanau
*i    Mw*i    l\4nl    .HI.    .Uk.,
Aaoorttng le in*iiuir-
, tt aibliigt.Hi Ibr AU-il. Thru*.
M " Hurard  It
...,.«• |a Ala.kill »llr|.  I.,  rlifi4fr  tbt
< ina,4 >r*t>**ti TW nalananwat al Um
.rfoiai  i.  iik.ti  in  donln  upon
thr OOfWtn Ibd Ikll. liiilriri. (uf ***
um*** ***** TbrTbaiii aMMohkaa
raanoi oMnia craaaiM ibr A Urt will
not br lo toadliha, to go lo ***  (or
aHMiib* in '* **
CANADIAN  NEW!
n,n*ii J.t-:■ AtUn upraingol
tbr Umm thu n||FUni.i.n4"-j"ji 0
Ahboii ta^araiM biu ia naaooac* lbil
br bad nndartnbaa tbr (ortaalloa ol n
ara Mia mr t ii tba iloi*ra*-MUarril'*
nunwi Ihlt br bM l»4«a*lM bl* **A-
bagor* tu tauila la iW>r t*..|*aiur
ugbttiaM allh Ihrlr a****ai *abuliu*j
to tli*Ki«r(tri.i| Ibr ir., NtauMaUoi,
tbal ihri t* ni tr-ut-ttatifd Tba Tm*
*Ht ba* takm Ihr |attl.J_j rt l*t«u-
Ami rt tbr iiu y Oaaaefl Tb* Katlnny
(.^tl.-i.. ha* aot *n iw* HIM and
twadlagibr ippniniiarai ala t*r***m*
Ihr liatla rt th* (Upaitl^iil ttlll lr 1*1*
aiiaMHttg by a uHain ol tbr raUart
u.t **  aaaiwtt ittt.
Th*  Illllt*  of  liarrlUin,  **■ UHr.
fran bm«a ibalaandn AUaaik Kill-
aay, I* ** in aad ***** l» br raitnly
******* Mlllkttti ot ta*t ol loubw
aadbago •to* I* ••( laa latk ai« I**
)MUd InbakaralMa ********** p******
uiit*L n»h aul bliM U* ii-n. **• ******
aM • laitr aauWr td ****** aM rati-
*f** A Art******* 4 ***** hm
fm* Ut** **l* Tbr nt^alatMi at Iho
.,  la lUrnl |.wna
Peliriai wriittn witboul rafaranca
la bama afllcai,
gVaar *a i Hat rt ******** tm ttt*. a*. aa hid ng**
Cable Addraii:  *HOSS.
A i.C Catfa
Khn i-i mplnynr t* mplaytd. Tha
I * ua. uat uratiaa
th* • ttt'yrir | |n bH Might** '1**111}
1^1 ahnl gillat Ibr U*i*
a k-JMat* Tb* aa*«*r, plohahl|, I*
• i*m t 4** t* "tw. «*iai ***** In '"
AMlbrrAbrr Iril* ht* "tlfl *v. I I
•i. kw'I ' I*** iM "I mar** rr fUX"
iMibt itt*aM iaa«*M.idlk»  hnfl  M
\   a **g*    .1
*ut**.  •*-fh*4*n|**.  ulll*.  11*1*41*^.
t**i,Mllr» nod b**lar«i  p\**** *****-
*'*11i*m ****** ***** tmt******t*n
!' i  wan  Hi}*** tmtm*
mnrtA mtm  ***** t*A  If tbr  Ulbatll
raaualrt u* *****. iba u
-, mm i*i *i tti ind im art
lha thw la th* atiotrt. TV taik*a* •**
mill naamair* la la* ill} *Hml4 br
a*k*d I" rfiaawtwcat*. Tb*i air Ih* Hlg
p*t Hiplayn* ttf nl**i. aad ik-tib I in
im ma |oiat*#nto ***** *■•
■ ■■
rt Ibr llf- '**|.| *****  mmttA **!** ***
•it  • )■ ia  Tb'*
I imM «|*.i a*lb*'k**iag trial
■ ■ gtttda,  l.i«t*ai»
• ij  ii Ban
a* thr ttrnMrtr* aM mm ****** *****
mr*  mt*  ibll  lb*
.th**tf*g rt tb* baalar**, b******-* <*a *****■
a..,1.1 .k.haiul.i1brtilf.
,. rttmr In tnaa nttllf Ibg 4H-
ihai  .la,   Hat tbr vaaaf
(atoKl* ihal I hair qortlhittM a«*atr
te* ***** hi*" **iMtdr1M  tkrtr  bttnioa**
aMirrno  Ihrlr  nay  b,*aar  lttl*4r  1
"Vlwl  Thntti a hi llir aay 4i*lan* * ap
«* *<•*, tllrtta al *<ai|r| am*blK*d 1*
***** mi MlartUf amtatnl la ndrr In
Irfhlrtitr br-t,4r tlaik. at.l  mi  t.«
ItUm-t* alt* l.ioM In thr rllf alin k*wa
•ii **jit<.ilif. *tt,u*>* ihr* or* *taylag ,
llll  Mt.Mii    I  hltr  llniua^  na J
nmn i***  **eh  iimdy, «*
•III not mNiwrtal'' Ibr Mtantatn «t ''
IbrSatoHlt halt h'-JMlt It. r«a|4i>ifi* i
\ .i|.m,.-t,,.| alik*   ltt*o1.,kt«*lo|hr )
****** titdftiarT miM thai a taaa abo ha* ;
■ trt*Mlr In IttrM 1« tb* "hauiatllr*"' nt
I litr* no *attudav  lllrrttwa. Kill bn* I
UwlO atifM I" Iba ''aiatallllr*  **A
Rati,, i Win
\tr  v.««. Inm  M  t*iii' in *
kral l**»td ■MblBhm i-aUla al ? *• m
tb* tbriiajiaitti.* ngtmnd H  m**i
lammrt H *t ^a.1 lat ittt lb lb*' -**» lM
inahtfa
nran *t n ****
***** laUMttt '
Milkl. N J> . •■• *t*HA kl I 4iaa.1|i*. .
•lr l^iiahl tthk k aVtirutttl lh* Ulgnt
iMIMi id IWIhi* || '•
r*1iM,alM. Itttttl (-ai htiMlM l-aiMlM*
**m baiaM, hat «b*IVl «r i*4 then
aaa aM b*** nl 111****** trt bn *laU«l
TW It* Mob* not la A *****
***** oa Hi**i iimi. iM i* a
gale rt *alad wa* btoaiM i****! lb*
***** Ihr glim lytrtA tt**4*l *****
1* but I Mall) Hi* **|UI1lbra,l  la tbr
I.,** aM brif. ••• taWftaabrt f*4 Inu*
***** im*** **A A*v*tt llrh Hr tu*
iiura**t*ta*xr Ifirnd i Ui|*|«aihai*d
ih* ttmtbna pill *•! **H obi «*.
la gaaara. ****** aM *bMra«
taa thtmfh 1LW *tl*tt1* <rtl*« ** •
tllgblraM uiaari. **ii* *** ***• tt*4
t*m ***** lo allraaH*** ln*|«rl1 lh*
gltt-n la ***** la*!***"** tb* latHtn*
nt   UaHdiM*   hai»l|   Md   IhU*  hi
***t* atlb ihtll An* A* *
Ui* bant bulghl lb* In h
ittiinM   k*  ba  «Ma   rmtrale
UnrliiattM  WW »ll*a>*.  tHUW
Ihr ********** A*** In IV
tnthrpxinl  ah*!*  tbr S  J Vilkl*
lta<1«ai »f**»* Iham a******   At*****
lb* balMlag* U*tt*i *** 1** prntrt**.
ibriu*awi«bi aM l**frian*'* *****
IhrMrthMUl ibairb, ttmmHmi*****
aMIVWi>4i».«*'*-*r«*- ht *** * *
trUpHmtt *. **4 thr l$*m*m ******
**** ******* l^t ** ,fc* *******
Mnt* •*« ****** TV m*tum af Itu
um* ** ahkh IV Oabrtama daall
*_f*fM iMaUdnablri aiaai rt thr*
***** bM tlMt all aM i*a.itbi u*
h****** **A prmttlH* Mam* rt IV
■ ft*  aM  IV  *M*I*  ohkh
wnfrt 4»*ir»tik4, bi»* ihiwoa ****
Ikt it Inn In IV iitrtrr*
•ttti (.ii* at* iiaiiiii
TV **ttj|1 rt ****** ***** ******
4m* *t*t ****** tttnlraairf IV IMtumal
nttttttikinaagilait Jrhana M*wt. *M
antra IV Ifwllr id am** ***********
iVfttttltraliait Mmt aa* "waikwal nt
iMatibi 1V iiaiala *4 ****** *******
1,*m*l**l** ttt*  t** *** laalrawM l«
IVattbat. Ki»«**|Mi iV|kat
iraUatf
A Rui o ,** i-» Wtm.
MrMg-il Hn- N V  Jaa* ttr—
I at!) a,.,aai t«**fiV «*t> ptttaMit IwUy
tlr* tV graal *oVibaa biMkap aa*
tut,*****, ati ****** ■■"* HP * ' t** I
fall nt Alitttl **** IxUalalialn In I
thnl. ***.  TV *l*i*4 ohkh «1VJ IV
II aM  ***** Atrt  ***** IV l*«*
lia M«Mil tan <«i*«ir* rthlraUy 0
tm*h*4 iHi*K ******* *t *** tm*
na a Illgr indit tlm **,  Um  I'ia-d
************* ttm* tv tatdg* Taa
**• at nmn ** tu^t iv«***** rt iha
irittiu IV llw «a* VinM dnaa
AMiBValiM tVftunia «aiar atlh
it tV aMV* aa********** ***** t*A
IV rah labra t*Utt***»i and bfUagbl la
ivvaa TV|**angnar h a tklaaa
aillta iir«i«iv. _a*ag* aad nil'** HUH ta
n *****. u*t aaiaralty. *• t*t*i hi Ita
tnrtaaai* **H>4 tV .M *><ttgu
******** a gmtiUl* 1*1 *** tm* ttw*
llll I'r ha IB alilr
Union Qiao m**iaa
\**mimrt IV t**u**m *i*>b l**ab
t  11  Mi'krnflr 4
IV. -*tr   Ml  Jl**4»  Ijraut  W«i 10
IV 'kali   S« »*»| Iu|«4l*al ha iii WW
• a* na*.*** 1*4   Hail  iiti-*»w*al*
aan  a_kl*4lV Ml.baitb  Vklnlla
TV a-^^hta nf * htiatag
MatVbn, In IV ****** **A  *****
***** t******** *,p aad ***• MllafMtOt'
llf 4*.|«-*4 rt   tV UH*  «UI Vtl
*  in gtaad
a I  € *4  ***  *4  IB*
t*4wal UiCMl i  t—h  ***** "ttiAH*
i  •  •  iiutn* *M iv ua*ltag
**,llll *Apm***4 *Hm* *M*
A«rrt_Jaiii*M at »«ua* CMff m
******* ***** IV IMitagaau tiny A
th**t*h ItdoubU lil'inM. liltl hag
m^mtimtemtiemt M I. •n**.#i«.4a al
WbiKwaa. M.*«4* A Itai*iia. TVaaa*
IkiiaMt 11 I-*****-* rt sjb |iaa
Cttttt. *twkVMrr*n| IV ***** Aim
*a taagittilki*. nt IViMbnarlkU ollb IV
IBaadtta IVI«». IV inla MataM
la, ■WiaIan-rtil TM*MT*rtta «*hl IV 1*0-
alii* I**** ***** *•***  tm* *******
|« tMIUMbltt. Hit kt J«ar
laatMU* IV!•»  Itall** tt**  IV out
•naiMVaHMM lak.  I«g  **.i-Wi  ol
Mliilui. a *m* iikiao ****  **fik»a
Ihtnagb InlV tUI. IM IV «4b*t ta
\l.-™,*. A IMIIttgblu Hit aM
Ittlll-kittlaiaM*  -Wifior  aMI  V  oaod ]
It*** IV V-adait *****
At Ua*liM*ntt»aiarA*y »* *****
IV IfMM •Mt»b  l*ta»m IV tram j
|n«M*  *4  WntAMla*lca lM Vaaw«M-W I
am Vplnyul. TVn to mm bhij
tattn nltaudaiva rt .i*-i*i**. aill to |
|4«-iif i»**iaiii 9*******A Ibat thto j
ttlll V ******** IV 1**1  ***** rt tha
*****  n************, ***** taa-
dHVR *M IV umaal rt 1*4*1** a**e-
Iktt lV| b***  dnaa raaarr* t*4
wa IV VM na !**ai*rta|  Tba
Vaa
*ha,n'
loll uml
iirloro    ^^^^^^^^^^^^^
Ihr prl*H..l* t.nriOilllM fitkid* In oltlfl
ittntil* tortar*.
rwatat i*au to ******** rt ik*-l<4*naiag
aril baaaa plaje-r* feat II U I"
Utnlrtt.il  t*4rmaf.  K  II  IVanr.  B
i»n*ih. J Uamma. II H M'Kat.
K Mih.* tt Mil**, I. **«M*r* II. j.
Wallitt,. Rrt  *  foltaaato. tibiia Walg.
w-iMlrt* iblrtttiti ttlll Vlu IV baadl I
rt tV f*4k*ttiag frallnarii:
II. I iiiahn. A. Mali*,*. O. Saotag-
Intt. II  II  N*--,|l.t.. tt  It  K*a«*WB,
H. marMlt. K B H  Ap****t*h.T.
*****.
****** \
AAtUr* Ittt* Ihr I'tiolliir  rij-Mht-.,,   *****. ** atlfM In IV 'UMllllto*  *** i niaw-  "*•?  JTLi^^umilaa ** t A  T**M*n4  H  K*U*M  .'
nl   lata  IV   Intnlnf  nf  0l»   -*|4rtitnto  ,«,!«nMlT.  li nikiitb | 'Mf'•^,^ffil Jl ' t,  II  hail   tw i_ii
1**1 my  tblt Ibr  aitlt** «mlt| , .^i«olbl.,a«lloa*h<n,Mlttlabtnan *u*1*m, ***1*<**A ** *m*J« «J , ^k i..^ V.o*J*rt kT. Si
♦tuml   Ihr   UtUII    prlumn , h  aol a.1y ruMnm* iM «pmM  ; ^^J^*£?^L^t£A , ^J * ,5t I,^SZt _££l
.lonnrroliagthrtanwd ihitmnyol  vt hy tv laYaaant-at mr ****** H Hon tewg-lo hW_m. TV ynttlni  ^^*ttltoj,v^t**«*m*
an—i ...a,._ i. ..a.u,   ~.i..,« o.ii.aa* *ea*  *afa  aa.  t„,fc**aa«,a.    lae , latraet* .awe ■.* .ae hii ae.i
|allt alat
tare in. Ml
**, matm  aaa  •*«•_.,..   ,a . an
****** leiwefe,,«! ia Ike •!►,. I ,,,
.. Ika 1
attl Mia,*
-a. B - I'llK  IiKIHHjIIi  NKW  IVI'LH't'MlNiSTI'LII,  IIHIWII OOIdUMBIA, WEDNESDAY MllliMNtl, JUNE IV
\
(■ I'l'ttt...*. N.t,
Annitnoi Block. New WtiHtiiiiimtnr
Bell-Irving, Patersoii & Co.
Il'lllllt-Blllt' llll.i lla.a.ata.i-. miiii  .11-I, It nil-, Wit,.!,-ill,-  ll.ill.lt  in  I.l.inula,
SHIPPING  AGENTS
llll  llllitl .III*.I  t'l..ni  I'l.l.l-I,  ..IT.;.- Ill
■I..|,|-   Hlla.lt   I   (Ill  -llt'l   llll   1
,,-„„ ,i,i.-, iiit i'ii- . mil  .i
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
h I 1 i. If 1.
\t'|IITI.MI>l.. ,\  llnW \\, UAKItls
t III
Tit
ROYAL COLUMBIAN  IIUSPI1AL.
,,i, ■.,„,.   I',--   KII   -'"
M_ Mtiniiii a
I in  i.iim:-t ihii. i.inm tit
' '   .  I .,   ttllt'  It llll  III,a I,lit'  I   a
,1 ■!   II.,. .,1  .1 L.I   I III   II,,*I,.1,11   I.   I,  .    I'
IMIiitm
1,1 II Hi, j -..  Hit > I...in ,111.1 ll.r
.,11  ll,  ll....-  Ulna-  I-  titt.it.*.!. llllii.
lliii, t.nt util.n -iin|,i> ,t nii'tinui rm- Uni
 lllllll  -l ml. turn  "I  1*0*1	
.lit,-1 It It,,in  ,1,11,;,.,,I   Mn.I nml
.tl,, i Im,- Iniii Lunula!,  li  l- too
iiu
it-1,in,
Hit tea.  lllll
-  I  I,     It
, lll-l It t-,1,11
It.,lat   V I
f,-f If 1.1 III* ft",- • If
!.",ML
ii tl, Haul ...ii.t
KTIIIl'll  "HT Itl'll- ''I-'  I"1 ll
l .,SI.-.-.llll.i,I  ltt>.I I l.l.sl/.KII
IV  tail. "It
..... tl.,1.1
OjCI.I in  IIII.I, I'l III lll-l. A l..'l
OS, -, la.l ■   a   UN   II.MU
'
It  I,  || - .
UKAITUTI,   '" III"''''.   MTI  1
■
I
*
SHOD
, - i
pUAUKhl-iTHtiS Ktulll
K
,
i uimm'im \it  WITS i\ nu.
I *
__1 lllll WII...  IM RCHAKK  rWlj
II 11
'in MtKSON »«i IIAlin   WW IN
t
■
A
li '.t'l.
II":.V i!i
1,111 -Iff  nt.- Hi:..-.
|,'l i;m-.|||:|i  IIibiMS  ii.  in \ i
t
I,' ItKlsllKI, IK.imn thi.i.r m.ii
.  i..   '  >'■'"'
|.-(|  l.lll.-  nr  lllllll  Al.ni:||
I-'.' 1.   II
 ti.
I
i
■ II   .  it
V tu   llt.i.1 ii till  i.tin.
I*
iMlmiMI.I'lt'tl  .:tt|ll||l\l'lli;iitiV1
|,Mi.\|  i.u;  mi i.  SKAII  NUtT
1
||I\IN«. I - IMI h Al
\\\  M\l;l;i|.H | T.i Ulttti'l r
■
■
i> ii ii.nikiii:ii itKimmiMt  .kii
—
i
IM II III *
WhN* "I  l.\'.l,\Mi ItKNI \-'l l.M
*2
1*1   .1  Itlll
'• .  -  -  llf).  f|  |
i i ■  I'AltXI 1.1
ltN
sstin
il
\
\\
(1
It
1
I*'
(I
s
II
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
A tm ttlll, i* g
I * II i Uitt  Mi, uni.. r  nil to;
.-Mil *  • ll Y a  l\,.l
(1  tt  liltAM  -vi.- mil* i  "i
*
.......  ,1   s
.  JaJllAIIlM Mi* ii II  ilt'liin  is
I
\|l^ I'KTKIW  UltADI All: IlIttiK
HIM HI I I Mi'l i
Hi   MUNI mi:m \1* ttllltUS ml
 ., si  \,»  IVmIu v
llll.i.. Illt I'll I'l,.IIM, l.'l  \l,mil.,.1,11,1
.111,1 1,1,l.'l 1,1,it II. ll.l.-  Ll.tl  i.i. -  M	
i,  ,  ■   .   i .- . i .
I.tlllll,-*. II, 1!    I' 1    ■ ,
' ' I'
;'".iii:i;\  a
i'  |l ...II  IIttn  .liil..'
! k ,  (   I .  . i   I
Hint I,I...at. ,1.    i  -  |m  !   , -I I. . I
|iiH'liit.l;\i'iil:i;  si \*-,\ w* |'im
I   i»  M.,.;    I... il   V ..
I
■ ■ ■* lr, i.  ■ -i*.  ill i
*
W"\ \l  i l|\ t li'AI;-l',|;|  ,    V:
■
>,  I   ;
UINUKII bKIVINil \i \- MIM:  nn.
■
., i.l.i   AH  I '  •■  •
. \.  a
""..t    .Mimi,,,7
SI MM.Hi.I.Ass  ||  lii.a.Mi || | |i
\  - ■    .    ■
tliiin In*  gull),  Tli**  i-'i m.i  jury milI-
gltM till* i'lll  1" -mi"'  I'Vlelit, llllll  Illllt
1,1.1 I* ;l jniti.'ldil  RrgtllUDIll  III (.11 1
IIW I tlm t «
I ll.l ill
'V  A  Ml IIU CO., I'UVKMM Kl  II
I • ,ttl li l'i,
i .iiiii im
■
-
\V A i i MVUtt A *>'  l UKUI |".V
H
■
p iiiwM., ti* r
t I i  i'lill n I'AINTI II UI.AXIKII
*  *
■  ■
I ;  -  mm.I I   n \i |,  ru i |t  ,\
I I.
■  ■
II
t ii i.i* u.i *
in, K inu Inn i«ivi w ii
*l il IIINAIII   llll   '■   ii  UAi
■
w.
I. (s
AlttlllTI
*      *.
\
W
(,
■  "i li
lm***t*t*  •>
a\
1
11      '
UMXii
•
a    AMI
■ ■
ll
It
.tail.
■  lllll III,..,, I
o
(the febftcr.
i \
*
■
■ .
lag iVmw.i |
■
tidnli
■
atrt *Hrt Uh A lu«l M*tit
-
■*•
H,*m ;. Ihr Ml!
■
■
i   HI II  I*"',Ui'I'll.ll,' tin'  |i.i
|| -I..I   llV.tll 111,1   ill*,,, ,1
ll   f:   Hi II,,'    ttllll!  I   -    f|VO|    'I
Unit llrlti
ll wa-  ll,,'
in ,i  .it  ii,ni,-  igginii  tbu  i.ii*
.
il ,  I.,. I,..,,-
i t  ii,.- iama iit.ii'iii, nf
-, i >i it..
- - ..I t i
■  i-i.niiiii
llll H'   «  I	
idlani i-i i'i-) In
i: .*  i  ,i i.,,.
i
goodi.   'Hull*!    'Hil-
ll,  arm  inipurtod Inm  Um
l  I  |1, 't  Nl  It! " |  P a'lt'il  »'"ltll It'
li goodi ranting
i * t country  it
I to thll iu j thing
■ i  [lliii a**4*
\   • .   .-..al. .ll
|| lllll,lll.al ff.,.,
'ililli*  It
• tii* ••! Rngllifa
|
t.. ii,.
■
-  ■
■
■
-
■
'.ll*   lii-l
'
-
■
'
i
■
'
.   \
1
' ■
'
'
' -
It
Ml
( kl I    I Jl?
II
NOTICE.
CENSUS NOTICE.
Bank-" Montreal
I'AITI'A!,, .ill n.ii.l n|t,  ■   :  '" ' '
lil nl',    -    •    ■
A Savings'  Bank
DEPdtXHI IVlblM I
Hm i i ..,...... ,i ... it. Hon wllli
llil. Bi
Interest lllomil .it I'mrini  Rates
II r  r ,
GEO D. BKYMNI It,
MoPhea Bros.,
Sliipwiinlii-s I Boatlniildprs
BOATS Fill,'llllii;
Ut'yiiiiil R01/.1I Cil * Pll*nin| Mill.
Nm Wr -.Iiiuii -I-1.
HARDWARE Vancouver^
 OOMPANy
Two  CARLOADS OF HARDWARE
for iln- 'i'ii"!: ii-hIi- li.u i' jii'.i I" rn ni tii
itl, ii|ii'in-il up nml iii.til.i-il .ti iinii' prices,
Wo. uu .i lull Inn..I builder*1 Biipplleti, imikiiiu
-piilllll. -. Ul  l.n, I, „  llllll-l,,,-;  I'.,|„ I  llllll  Nui]S.
Wl  lllnO It-Ill.I lllil'.l III, ili.llilli rill i. Iiii I. nt I lllli'iy
«NIN« BROS. .
X.  ^JX_l.^X_a CENTRAL HOTFi
H) I l' I   a,..,,. . ^L
, Qui U i:,,__..,	
"l"'-  *VIII-tii|,l,|,    ""Vl,"»'i,|.lll
,t„ 8*NDS*0NE
-
iaa imimii.*'ilI,".g||BM,„.|. ( ^
A.M.NEISON
... ,i
■Sin.
w,"i
WATHIIMAKKlit : ami I MANUKAtiTUKlNII : JKWKI.KH.
Co il.i.1 si.. Tiiiii n iW, ,i I...... imi. IJAMIIS CA1SH, j',', v
Nun-, rn iiii-i.it l |.n...  siiiip'riin. Itnll, MillerS  ..'
Co.. Widl  i. ■' i imn., .' li l.i.it' 'I I'l iifl Wm-. ipniilriiiili  	
I'l'ilittt;. Ifil. I" I |'ii ■ '.in  lli ii.tnpilil  If ii.iiii . I '.Iiii.i "FilRF-iT llin Mnrn
t.t'1,1 ui.i  Sill'CI  W.il. In -*.  Iliinii.titl'. .m.i I., in "i"',*"11 dlKEAM"
|l  ll,  Ilt   I  la.a  I,  ,   S|.l, l.ll |l  -,   ,  |l \  |li;,    |...  I,  l.|  \,  » ,,
Aii,-.in (it ml. in I'l,Util W.iir .uul 11 tn In mil niii.  i ult ii,
1' i  i ill md .> a |,iI, a .. nn irou1.li* to Jioi
 — t . t
wt.,.- ...,.. 1 II
Ship Chandlery.
Wt Im. on 11 mil ii Wr, Lirui Slock .'I
1- i UN- - i't i 11 llllll tic- I'll
...11v.   .,ii , in, I,. .I, vn unii,:
I tli, AMI -II 1*1 I'll KINll
I'l.a I.-, \ tll ,. llll.i kl III  111  K.K.I
•b*i8_ierni0Ds 8iiDpliM-"AU"""
l.ttl I -ii- I -. ut- llrlii' Inr I'rli-i-
CREIGHTON,  FRASER  &  COT
i  Wain -vi.it l.iiiiinitf-i  |i i
w.
ILL A CD
Hnililorw ami Contmclon;
Nm m   i
i.-ii utii, i
I  ■
•
I
mil •(
.ult ill liahl t
I ... i- ■
■rd .'>
■
111 £% I I VI I I
U   • IIIfl Illllill
|! MANUFACTUREHS OF  Lumbur, .Sliim*.!,';. I.itli. Bill Slull' ami lung TiDibc!
BRUNETTE SAWMILL Co.
il W  Util MINil I it IH
NKW VANCOUVER
in liiil iivl.   also Flooring, (tolling, Ruatic Siilinn, Uouldlngs, l ■-
-  ill .md Turned Work, Saab, Doom, Wiudoa ud H.kh- Pramea
lliiiimi I'iuisli uf all Kinds.	
.A.cc-u.rato "^vXTcrlc C-aaxaritood.
'I'  I'   I.UMI  1 l|. \|-. \V|    IHU    •„.
npin," Facilities bv River. Ocean 01 Rail insurposacd
NOTICE-EXPLOSIVES
Sitln Ak.ki* I.., Un  ini.sON I't.WT.ILK .OMI'ANV.
COAL  T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MEM
iniDiiitaci.uiiciiiii*iiiiiii i
N"W  W.'slinii
Nt* wmi™ c»»i. R0YALCITY PLANING M,LLSCo:
1. W. CRMOIITON.
*'■ IOe<' ...  New Waattnlnate.
in.00 per ton i ManNlMinifti and Dnlm in RoMh ud Nnmnl Luiiilier. mm.  Mn
e ,   _ btfis aud PickeU.
Sxilmo.i Bn*.   nol  Floats, Tiiiys, mnt nil k nils Ol Wood Furnishing*
J"r. c"* FramML Wni.iows, Moiililinuii, Blinds, Railing.
•_-.-ll.l-*!.-,  .11,., .k.l   ,„u,|   Allli..,,!,,.( PI.,,,, .,,„! f .,,„ v ],„..   VI
notice. ininnnnn
Nerdianis' Excliaiise N
DINING HALL
§§?•
U.
^
■•I nn.mi i-
Ml
t  * ,a	
I. IMt Ian -
■
a
.•|-,*»IIIt M.a.1',
'
II
T
>»
a
A.
T
i**mii            *
1
"SI l.ll,-ll.l l.i  HMt*
II
10 Nl l-ATMcti -
■
.*.
s
'
<)
M
ttifetui nt,       a
II
a\.
Mill It,\
L
1 \|V
■'•nn»ll.1a,l,-i '  •
* ' ->-!  lie* Ml
>
1 "1
• Ill Itlill
1.
A.
1
A
N,
1. >••!.
.S
A
■
s
i
11ll.a.>  A
I
1.
:-
air. III.... a mr,.
■Ill*  ll
It
- ta  1|, It, a.,
lltilil |. lit. lalaa'r
Till,,,  lie-  trt.llrrtai  „,  r*r|r |  ,. |,
t ,.,'B.I, ll. la,a
|alt"|ra    11^ Bl..1,l*.,.,Ill^f ,„„|,,„  j
*a».|e !• I Hail* Urll |a fc,,, ttr'aff.., I.
.,«••<I* „..,  hall
'   .,n,kl,|,k.  I,|,f  lla,*., afaalla..
• ,11*,*. Ini Irar.na. ill  I.ita ,
■*••■ i l-naka UMiaUn) twir mm- .,*
UlHIlill.  KlffAllV  |1„    '"1 >'., ait'lt t,e,.tat..t  I.r akell.ei
......I..   lltl,, *,»,,, ,h,„u„
lat "aa- laettaa- .Bhalintlhe. latl ,,„, ,t
,*.' nal, aa. lr, .aith I,  fttaM Male „•
II  »rti.M,.,. B|aea|l|rla
I,' -   'taral. rat,aaalha-a,,l|aa. I,, ||,f.
• -f.a. a,.ra,,rf  f.rfiafiafhan. |J,e
T           111.1111  HAI!lll-a..,li-   till. I.llfi-t .lea. at,. IW I
.le.-eU_.la .__.,. ....  ..
NOTICE TO BUILDERS.
T
NOTICE.
lis null Mm M|M,|\,.| ,.,,„.
.....  .aa
'  'a  tal
I.a a  Illllt,,
CORPORATION Of SURREY.
NOTICE.
AM*  .V". KTt  **.*i\**i  nn.
■
'• **** Imt*
I i.yi Mil VAIN
• a t
■a  Wl. IHI.  |*|
.'■EICNIITS HCHIIBE'j
**********
-
I.IUU0RS  ANU I'ltiARS.
lie Wa.Bliaer Wt Ubir
Steam Laundry
i
Panels Called for aid IMIkrI
■
tail- lia
*t,l
■
lllll 111  .-I
\
ill,  i\..M. t,i
l*.«I«,N«.lt.
II   •.'in,.
,fl  a .**.
■<..:l
NOTICE TO
NOTICE.
a, HAlllll.a  ,111
WEDNESDAY. 241K IHST..
l*,U*\ ttrtr, H****. ti*****el* n^l | ■*<,
Cor I'
(,.*7 FRONT .si
, ,   ' - X
NEW WESTMINSTER
NOTICK TO DRT GOOIS Hi»
. *.
.1.
'Mil  Mil,
|t\ A** i.v-impm\  i UdMTHitS
l-l
KMtlllMCII
w,
W .imli:  n.ttiii.iiitiN A hi M
Hi* «<naM mib* objtvtbm, unld rnri ln|-
•talatl* hlttHf-tg-M al all.
Tb*- niniiikm..(th*- itlill j.,i» i. ant
»; 11'* Ik*. Iml 11  firtf -III
*t* im* *>1-i1«i|  (rtteill,.,  **u- *y llw I
abb-il (an** aM |t*,bl*vi.n .,t i>   t
lit*, aad lb*- aiawfttai *****  u* ** u, *
A M. lU.-ix- Willi HAVH MAUN
■" *  1**1
■  ■
*.,. i,
i«ii it ii. ii,.i i—,M,.,
--■I *.,******"*******
tiit*,* n.ia.«i, aiiMa
i
I  •.  llliM.%
'
******** ***** lagNHMaal. Vi.i.m» ll
p. t. johistoittm;
** !****< ■* tttmt% I....,,-, t* p,
ll.t' . na t**t* U**U a lartvaM tttUi
******
FRUIT TREES,
OLD POSTAGE STAMPS.
| mi,i, i.i.i i
i   ■
: li,»Mllliaa  Ami
■  Ii.i, Il'll!
f***m rthtti * i.» it
■*.*****  a imw *,
PPIWDDV inm .
II  A ••wi.i-iai  *i**mm
AVINGS  Bit
DEPARTMENT
uaao. ,n.
SAVINGS  BANK
•■■aM Km*-
*
II! aa*. IT
■ ,111 he...
- teal ,11,
H.W. TERNAN.
*■ t*t  imlmAtnt tii
-
i   wt" ""  *" ",l*-l***^''-l ***■
i   ■  *   * i'tu*4 *****
*g*r
tt*. ****,, , im ti,.,M-i .a
UnglmK I ****** Um*m**Mayi***
CUTMVitx-b Ontjdta *, ■ li
■
(I'l  l*l<*-*t,*ta  t**1  !•»*(.
a* ata iolUit**4
■
rofltrcatlwiaaa.
The Crown Stables a»
A E.CLARK. >"•■
K. A. WVLD.
i.u.
1l..lat*.i,,. j^i ..,»»,„. ibi,
NOTICE.
T. IVnaw *«^1.»* l*V I** "* -
,i> hvH ti"'
Jatlliva
,„,  r.rl.IIilrl
ImiAm* te*. **-
•alaa^.a,..."'*!"''  , .
NOTICE.
Sitt,  Mi- IIW "I',';.',',*,
tta, •
-, IjaJJiSi, THTI IiEDOISIt: NKW WEHTMlNHTI-tll, nillTISH aOT.UMHIA, WEDNESDAY MOlUtTNO, JUNE 17
CACTERNASSURANCE co.
UwliD!! OF CANADA
ELECTRIC LIGHT LOAN
BYLAW.
&■,!: ;;:'■■ !■■!'*■*'"•>■*" rm,
'•"!".'.'.';:i„,:;:„';""' ■< Ami
Chipman, Morgan & Go.
\,11 M*a  Ni »  Wl'-lllllll^t.i|.
^_l__.______-_______
NELSON  NUddKTH
,.iii«*lini  H*lrai'ta  I'ltnii  tin  Miliar
ui iu* ii" >' BMlnnng Onnntrg
lalton i In * rup| : -
|U I  .1 . I   Ini,llllt  Itl.   lill |
 Ut "i Ni: un gam
ii ni i Ulti gold .imi -I* in
It ,,.,i,i 1.1., -n.*i.. a I,,- >  li.u.  ,
, ,.hI lliltig,
fut tti, Kih.iiiiii) Ula Tui.
in  I,.
i \ IH'i mu It anil mn
"tU   ,\
i ll  li v
i,    ti ■! hi...I.  h,
. *.  in I..  Km  i'i
ltd '-lillil..-  lllllii -
i. .  iim.. ..i in.i,.it. uinm
|   II   I I   ■■   1,11- .... I   a,,,,.,   |
it .i  K|,rlngi iii*iii. i i
Ihi rnluaol lha ground
ai '- ■  itt.....
i  i>, both tui * -
irlbtiiil
i
i; I'l* -   ''
.- ,. i  , .  ...  j| .
■   I
.  , , ■
I- _lt «..!_
,.   .in,,  I.l OI|MM. Ihlt Mgl
i.   ,.-  I  .. .1  || ,
i   I  Ullll
■ ,i. !■•>  t  ,i, anough
toa tl  Uajeal   '
•nall-t
i i ill, • in I Int (n  .
Ihi "*t i il,.
**■*.*.* claim »4t*i
■
r ■  »■  d ,li* I   fi
Hpohnno
mib i inn I i.--
■
I ti| Hi* U \
i (*i**-i
H .  tali* ..1
|-*l  Ii.iii
Txa
i .fifuual m! "ury'"rulM' Mt\n*
i v...„,.'., :.1"1!1":.'.,':1	
it.
* j,i,
"_ •' '•,'l*\** ''ni'l"- i'li*
ivii.li, .if-,ui „ui,i,, uw ri
n iiwiti.ui.	
bkisib
tl„l..l,aa. |<  I    ,,.,  ,,,    ,,.,    ,  Ui   ..
.ii'!.,!.V.L  ' it
a ., I '  ' '    I   "'"   -I"',''
..aa ..*' nlll.
ll. Il.l..lll,...'kl.l
" I.l
II,  ..I lalaln.
II
^^^^^^^^^ Iih  lla,  ,V„1U.'
'  , II .1 ,.„
■
1-1 II  '-I., . . II.
?yr'l_M» is
at,-,),, li..
ll  ' .HI.  lawful l.„ n„  ,
■
■ >• •■ I
•   ■ I ',.  I,  it,  I.  .
■   ■
I
1
- ,t ilali ".
.ii-
1
■ •  ■ .. .. „-,...i
■
'
■ llln i...I  ,.■  litem
'■ '
rutin,
■    ■
In  Ifi*.  ■l.tl
'
i-i Kiadtmt-a, I* I  • 1
■
NOTICE.
♦
1 .'.I al Ball-la
* .  tie
■
'
I  il
FIRE LOAN BYLAW
lain.
I ***** im,*****. ia. i m*r*mf ******
*,.* B • al*.,--,,* taa ***m *m l**m lh* **m
•a l|i***|..il, __.....-.,., f********
mtt,*..**, *-•--------------_______■
, ttym** ** i
imr*****--*, ■ * ta, t*i
A **,*,,**
.1 *** I,.*
*"i n**4*
I tw ***u
a
li 1.11« ****
it- .iall  l.i-l
- >1ai«> IW
.kilt u *-*-* r*j
IREAL ESTATE TAX
HVLAW llttl.
i    m
•- i*mi
., an '...i -.
i*wl my*** in,
■
-   mt*H*t*m-
*..!*-  I **' **m**m*l*4tl**lht
■  ***** ***** mat H
i t* j****** ******
all *  « Kanfltatloa mt
ihu*.  '"•*" M^^^^^^^^™
•*■ l,i I  * TH*
u lett'ttt** t* Ibe
'tlUll
«1I| lr  lilt***
_________■►•.'
*l tm***'*'*  ** **
*U* I  a-l  IMl  Ut-
'* 1*1.1 l.t ttm trthei t -■*
-1*1* U*lt l«a, Iml m*i*-
■•>*»* <i* rm lata*
* *w*t ***,*V**H|
■    h ,».tl-   lt«»l l<
*"  *t"l i,«._t*r| .an IW ***
** ****** %**** gg iw 1MB
mi
*****
ia aaal ** ***** *
• l*
NOTICE*
•
.  *   * ■ I-- *• .'■
u*re*mrt
e ***** *9tt*
,,*m*\ rt
• *1U1 ft*
• ****** **
• ■* paM *
■till. It'
ran al«l ■
a    I .1  I
**agBHMan,ii*Mla«i i* ***■
im ** ib« "
,  pm  ** iW trt
I
a
•••
a
•••
e
a
•••
5-Acre
Lots
Adjoining
Government
Reserve
$200 PER ACRE
One-third Cash, balance ft and ia
nn mills nl S |n i mu
NEW BRIDGE and ROAD
lf(.;iilii iliiitilv in iliin |ii'it|ii'i*i_v. For markol garden
|iiir|iiM!ii this iiimi Imn nu Bnpurlor,
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
THE BOER CHIEFTAIN*
(laaaval Jmitiarl ilia Hoiith Afrlaan Dalai
(uin ttia iiilnr.
I Iii.ii lln* |n, -hifii uf tlie vtnru, not lo uy
uilly, I'titi'li li'ii'lnr "f mmt  wlm wbl|,|ial tbl
Kuitllr.li In tli" Tmmviitil d_Houltlll a f-i*
I  pgNlgO, ud i*li» I* ttt H-glUtd »***, ilia*
. aMiadng Kflglbtt kutb African t<rQJNti m*
.  .[ilrlt ithitll lli'lli'.it- * tli.it Im Hi iv HI I** me
1  gignd in i,min initl*'. iniii Bngllati. armla*.
ll,"  Ingltlh urn |ii|ililit;( iiiiii SwuIIhii.1,
( wbarlgnld Imul *>* hnvn bun dhttmrwl
in |kii mi* '|imntl*!i*M.  Uf ctuiia  ilmy ouu
uuniatiuu.
S. T. MACKINTOSH & CO.
a
•••
a
i J titaTi .l.s lir. i fr villi, In Rat*
liul. in- H*iitini'.iit*,.f I.ii na t i,,ii, at hUnWH
"ita.ii..i.i.nii.tii nf um h..nii. Atrtau li*
Iiiiiii- in i.u .-.i.ilil .-.tnetalai Ilial Iif Lilian.",
al**n tilnill)- In Um* r<-i ill illi*, ale-till taa
lln >r in li'ji.iitl..inw. a.i'l Itnl n oHiitlrjr iiiii-
«i. i mi I,tn iw niiiiii pumphloil frun-
ii*i* rt tlm ri«|tii'ii. maid nana imn iia
liaifl. nf any "llirr Kiiti-ntim-uI Unu il.al rt
tl*. HtMitl,  Air,, an  Rapnblle  Ami  I  au
it,.-,■-I.ttiy na-rtnanl tbalawi ti|!tii-mni.i-
aBlandiatnUlgaal RMtatunanwtHlni-l ib*
aaiiiail't'itioif 'ntly lln* rani ttmitrt lli.*tat*a
aifiiiil'* .*'■'•■' 1-. liin. "
Tim nam (!'*■ H'" Bum win 1141,1 if Kn*
|amllit«al"aUirb Haa*iUn<l
li**ot4alJr*ilWtl l>i,iki waiiika m-auah la
tiialta ll,. Kn,lull rnin*Hiit*ar tlirir f.atnnr.ll**
*■(. I.. -i,| 1..H..I.. 1 't  ■ l.f.t.  1!...| I... Ill
WESTMINSTER
VANCOUVER
MEAKINS
QRILI.  ROOM
; I. noa >t,an ,n al,e i».l.i.t lot CHOPS
INDStClKK  t.RhihS,,!*
lit
T.J. TRAPP
■ ******* • ,
\  I*,**,* DfMl,
*****
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Mala, a Saadlll, el Uojleei TimIi,
Jl.l6<aaJ.W-l«,.rWtV
AUCTIONEER
Uoam OHatnt, aie.
VANCOUVER
Rn WesimtiisiBr Biiiiry. cmuina stiteiJei WisliliiJier
Real Estate and General Agent
ROUTE
y.iii'ii.
*.
-  ■■•"■
11   K'l
■ a. tlaaea
t.ta, Wat.
I....e.„
Hill  n't! .alal'llilatal   l4ia*.ii
, ..alltiK .—all  j
ta.ai   ilal  1*  1
I ,
.  .La-*
'
1 ■ ,l.,|  ll  i-k||a)e-a
It* I
MUSN. COCHIII1 Cl. PlWitim
Hr.i|t.Tly In nil parti ol Ihr City, aim CHOICE
fARMINO LANDS.
HENRY V. E0M0N0S.
NOTICE!
WOOD
MERCHMT ANO GENERAL
TEAHSIER
■  ■  ■   ■
719 COLUMBIA STREE3T
•_..iULava.
COLUMBIA. BT.HH.UeT FOUNDRY
RED) um CURRIE
Mt*tt.i*titi"Mg ttt* R*|i|...og Mith.^i.f a StwKilUr
DRY ALDER AND FIR WOOD
M. L. FOLEY
IAS IL. WIZE.
NEW WESTMINSTER. ""'  ^^^H
I  taa
1' -     '    nti
11. '-'<**—_—__________H
MMIi
ttl\i I. . I Ittl \tll.lM -11,11 1
..4 t-*__llaeta a
HENRY V. EDMONDS.
riNE I'ARM FOR SALE
ir  I ltl.ll I
|<lll   ''
iai, ....
*.. a...-	
Frank $, de Grey
.,. mm
•imki - ni
■ 1 ii-  llii. !**•*
***m i**mmt
* t
Baaalw **** l**— *******
t.i.,***t 1 a a
anaa aiaaaa  *n«
B. MARSHALL
DRAYMAN.
1"  U  **** Ib an,ai*d
Nrw WrllltiKtnn Cnal
l^arjaial.
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIK
w Mitotan m**m
rtiiliviNi. ukr UUWim HAIIA
laifgg
N«t Wtmmmtt* t* \*t*t*m **
******** h* ******* ******** tpm
Mm*m * ******** ******** 1 a.m
VaawtfibltVdiaaiM tft^li,* IllMa
tA't****** *»rVnawam W>*#*liv-
V*awv*ii*i I" ***** tl>lw«»l*i* * |- *
Sa***onlrt» Vaittwiw* lt*Hiti I *
V****** h* H'*H«»*nMi lhar«l«t*
Mn v,ft****** 1* Ha**** Pntn*t
Mn*m*mMt*mmmt******* ?»-
|t**tr-tt  aV**rmt**ii. *****
a  I'u*,*  t,****** *'*■*"  ****1.  lllial
The Mauer;:.;',:.
ay ru,.,. ||,„, ,,,„ ||a,
• |l,.,lilt nl ill' „>.„.->ul i'l
lllll, ll ., Mill 1.1 a la at I,* a jl
III III' . llll- meat  Ii1l|-«l llll
I h. iiii. it
l|..|ll  I..I.IK  1, nt. t.lt.al  |0
itir ■4u|«' a*! iiw man i i*
11. ill  '..alttt
M.A.McRAB
r. tt...
I-ii I l..,ii.*|.,m |*i. tit.
Urthir I.) ,1 , .ain|. !• in
1 ,i|, 1 1. m, „ , I. „n dun
Mii-liiiini: limnklml I
.tiititiat.tl StliltPIIM ik
" Tht . l/i/inrrl
1111 Proclaim* lln
Miiii."   ITh  I
tiitlii   1 tit t
M.A.McRae
■a— Sa——ims—s
JjYALjk CO.
R00KHEL1.ERN
ft .' 1 A I IONER.H
NAMLEY BLOCK
.HllI'inM -*«-!l
I'H1||II1''WI|.  \t*  ll,i|a*tt1i|
Get Yoar Meat;;;':^
MrWYW-M Ul XI
Rini EaUlP una An l..mi
ttianmiii *.
.
* »  lt; I ***,M,#*
********** •MNiaiialh'li'k
Itf.  I   I a
I* ll tU* II ****»**. m
Fishing Tickle
It. ill X Ctirrio in- ,i|4rni, (or J a .hi. I Inly l,„ui„>-(.'iM„_i„>_,.
A  ll Will. tm. ■I. lli I III .ill llllii-nl  Ml. l.tl" It   I 1.II. I. ill  |.*.|
1 i»it|.tiit. MiamiHiiiifr*nt Itim Wnrliiiii. Toou; John Camp
larll. M11111l.it inn r ol 11.,,'kv (.,rri.,|tn. I i
ar Nil. I tt. a IMM—I M,ia..fiarll UU nr-,r
REICHENBACH
"Doyal City Market
*Am j. rrichi
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH &8ALT
(in Rtliirs PitipllUllaiU li -
, Ml IHI 11 I'l.l 111 l.-t
,r,.iu it  >.,. v . .  . w  ..■
CHASE. USD A LL
..-.-•.•VIKI-H
Mn*
CORtKIVA
rpi
{etT-ph M
fi.tn.11t,
OPPENHEIMER BROS.
VANCOUVER COMMISSION MERCHANTS
lni|*,<> n.mil Wlltilr-iiilf |K-.iIiti in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
1 oo-1 oa-to4 Powiiist.
11*1  llllll  In. 13
J* FORTUNE FOR 25CT8.
itim AiitiiL tiuwtm or thi. national club
CONSULTATION  • III'
Melbourne Cop of 1891
■ *■* fi mm* *..*■*,,
rrv::"i
BF MANAHAN
r'^.'r******  IVI mi.iMitmr
mm**:
uw n.i ui
-
aaatbaalaM la*ai
•1*1 <*** *mm \*t tt|
c. Kali
ham *■* P***luim**
■»>
*■*■■■* mmm  m •■■'   I mm  **■**.
* tmt **\ -*■ -■*■ ** -
HSi'ih.'i,i',i..-'ii.-.« aga mm
*■********. ******* la
ansa
FHONT BTXttDS
Ite f area
tte. laa- .'
'vrEuig*!^'*
*•*&*.
"*L.__-----------------------------I
.. *** am* •• »*«,.4 ,..
"•-■a- h**hi'. ....  p„,;,^),,,
**. ****._« ItU************. ^4-a-aAaalialia
0ARK8HE. ORGEN k 00.
UAMKERt.
IJnttpatm TlOfaMA, H i
i**f**** ***"***** e*m. *****
********  tt-r*** pa* tm**** mm* t***r*
_|gV*a *** •
*********** <** Tf
*S!?m?(!i^^-,*Am4*\?£X?$~" '
B 'luia'M mat*. ***** ******•-
ai.i Nls ro« WELLS, rAPKX) 4 CO
•-Mi-*,'ni am, *****
in tiimsi tn KUIVN mupn
mmm mm
1,1**14 *** p*l*"»»V  '*****>** tttptQ
SU39N3AV9S
III . "H-iV LII
"03 y oivioh mini
BiSMAnCK AS AN ORATOR.
ft lli.u<*i.i.s a,,.»h-,. iui m I ..i. ii.t*noa
lln li.ti«i"..» in *,*.
IU.matt h Wh* ...im. ..f llm n'i*tliU« "lu I
ll' ■ I..L.I.I..I .hia! Illl>.|, im I, In an
Kllif.   lla tl"t Mil) >i«*ak, 4"* It  iia-** llltl*
*y .*. j —ii ii ■ brghfllng ,** * *< tgaMtaii
I ***** it ,'ti-ry lliirl ' r (uOtttt • Hil.iHia
inl^ht *tl|i>M< |_i bail  fci iifttCMiOa  torn*
iignntninjamlti in (**■,• wt i  Hi * ri*
It. ._,i.|.,.„_i( (_r«1ly Iml-  •!-.  1 i -
»B'*ls IwlWI'l. l.ll UillMttil, fl-  .
.a al a M-t»|. .'i j
,i pat do
ing. 1 ti I Wail bl
«k-l*|t,f a .... | .  ,   .   i
aaf, .Ttai i_»ti»ii.Ui. I  (lot llm !• ia'' llii
Ma  Ita tabu 4naafaaiBi af ina«awli*aii
lobaaagt.thlat, Utt 1- t<
liiil>a||.)ikr4i|<r.*M^,«Uiaaaii,i MwriMUM
******  Hi. t-ut, bran aaJ nil lala M
■i_t, W* aaol.t.iaa-all laUUBl *
MMU "i an 11* d-a. a 4 M*«-  .
IIU*wafi4*i*<NikiagiiHb*i**ui1'« *'* - .
UiNonMt>ia»i'iii4*a-*lt.#*l«-4ia*i alw
alllWrbaivbaaril-.ini'intM*''! IW ***
I.. am* **** ***ry ***m*l lumnrvh li**«**4.
an<l «fcb-n bi bmilm aaaaaflb ft,it* i« (1*1,
oaalb'tt-btoaai
Manila NaBtTtV W* im* gt'****
Kataal.ilr Mlrrrairi:* biw, ba «t*a *A  ta
lortiMwi a* Itgiino*,*. t«it *"■, a 1**
H^**U-trWtUnar.^ •dajtitag *n..lbaba4
jmi abaanl-lbara n«tr.  a ttu.. bj t^tfj
afcMB tUI* HmtAf m Iba talrnvtttsr, MM
not Hd-rM|ts*«tl)r rataawa lao_* *i
Aft*fa«uiwba«ajia*bi *** **.**,, an|i*>
iwadn-baa at aaaM rt bt* ****H * u **t
t**A,r*** U * aa ra.-taati...
aaalalvlaw.  Ta-gnatar |*n*4 - aitBa
baa aaM M 4*lalar*al* stall, u u Nil rt
twl|lrpaffi_*BiiBa-sall_a.aoi)a,|rii#aa**
llabal lU-Manra *y* aar* . t
t«rr.ltb-.iP,aoaa».wl4 ***** *
,,..., «ui ** *r* ******* li*m im
,^,_________.^^^^^^^^^^^^^
 laraana aaatl,
lba**» la ****** mmm ar*Mil«*-i* Hawaii
an  Aal tbli wan tta aaa nna i4#* m
,. .    ti Haa    \  ■ *i  * i * mi *H
... ,-t«, I w.
I
*m**amta—Hab ****y,
.,<-  lfa« iiiu, I. *:■»** l.l«i_ .lltVrial
*** l*1Bltt»'ll.  .t-,4***.**  tmf-mt lbt
l.-,l,  HbMM 1*1) 4 ***** **t*,*m *
■*<**m**t
>  atl '1 M'#W*
U ta i t*m t ******** - ma* bn-aaiv **i •*
a II* 014 ya*4*m»* -fc* a t*" '■*•( * 4
utiftM .aaiMiia rum
I e**ltm <**** *pmAy H*if. mi I 4*
* t *** tt*mm****s t**l*r,***h*mm*
ti *t if mt mm* ***.. al aar aat rvttf
taaa Mai * h ****** *f *********
•rail W-*iMi Ina abMR ****** ap** iaa
********** tm ******  ****** **$ tM
Ut*-m •****4tmm* _■ ttnnnga-i  *
my *•*** I****** m*u* it* **-i ..i __■
talB>*M*J-t^tb-rr*M  --    .. *.
,*t**«n| htmmit *** *m*A***4i* h*
*. "It I  *•**-  mi a V-**wi.ai I
4 t*wit-a#» b, «#***i lb* U-*it a»
■mum Hm **** mm** I la
****** *y*M tmi lahm * IM* • « 4, **•
***** ***** H a**********, *****
rn***.***** Itm****:*, a l«la*M
Ia-a-gla4*a94ai>asaiaair*4» i
I tr* ****** * * i*U* ****** *
4*41*4ttr******* *a mm **!**•-*• a ml
tmtt***Ut**tm***tat*it*t*,
a*"r**\r*i.itMt'i*ta.*! I ***4 * a(
4************ * ga.1 IMM ■
tB-iiiaair www rt 4t*y, 4 ** tr.* .Ml
****** ************ ***** t* m* 1
gamaitubifa iaa Ul«-.*t« Uaaia'
II—  ia*rila.|  I'-a-l
I *a*m l**r**tty **A * *r* ****iU* *
l*mn * MiMi tu iaa. rt ********
almaphawa laajafBj, aal «B* lav llai
aar anfaMaatl mn* ** a* 4i*u* rt Ha
Illllill 11 ,*ar»aot|t*#HIUI..-.4^f4l|
Tilaaraaa tlawnaBM Mart ********* h*
U-nrMat^w *** mmmm rt t* in taM
* l. — •* a
-Mial aMaraaaa rt tta a*-*i *■
anno t||» rt a Iwl I'.iMag IVMwa *****
ttm*  ****** **U*. * ** g ****** ***
mt *m*nmmtmg I4"a*4 ba*wnaaf**iiaaM^
rt e**y I	
tWMal flar H mhh* tttl    	
***** ** U* ******* ****** m***** t*
** Am* hih ***** *m ***** pm*
***** A*** bt aan**a-   K**tyU*4t ***
a*ar**tw ****** mmm * *** ******.
***** **** h a ***** gain iiai iaa
K*-.fia>-4 in i»aw ba ***** ***** tia
****** t*tt* *** mtt tr* tahtt mmt***
****** atBaia. Mri **l a* Him** II
aw* l—fir-a ******** ihr* ******
THy ********* *****ti,t ttmt
— a aaaa Hum* *mt * at*
MaaaibaM**. a»t «*.-*
Uw tsaim ****** i-mtimi a *****
My M ****** tt*i ww 1_a<. I* ***, Iba
tm* i-t*., pari  < Iba ** -* Iwaw ■* wa*
u»> a,*. t*»*w ***** iiw lt»-|***» ir^MW ia*
*m*e*t ft).** fci* »m WWB Mm at** * *******
*• ****** m* ***** ta* mm *****
tl****** ***** tin !*■.#•*« ******. Hit* m
Ii"'-*)i'i ******** 1" Ian* It IB* fat*, •"la^i
mmtm *i Am* t*a H It a*. Itthmrt***
latvii. ta*f »*«*» an m Mi Bw« llaa *Ba
***** ****** that tw MM 4M fg*.umt
Ht Km***, ami Uw ft*aMMoa« • a* tm*
y*4**l U* ***** H* tt.it ,-mh *** m* lb*
**w FM1 at laai*, Mt X ym.*****
**s* *m i* mrtnyfr* t*m*ft **mtrt**.
114*4 atl ****** * uit, pn Mi, tbaiaa
Pj*** ****** hat a m*i*t*l rttjmth* *
Ull ****** m*lm «Iii,*tt
ttmttrt* 1** ******  *tm *****  ttm*
***** ttm ttmt taw* *** mmt* a*****,
n a anl  ****** Ian* ****** p**** rt
*■ ••«. »,.1 it-w.i«H h**zr-*t*ymr*tfpe*t
i t-ittmt"*** 1 **ti*tUaert**llt**
t t~ *•*'*****■* **************
trt***, ***** I, t* 4* 11-1*1 taaa a Aart,
lit gaiafcr tt i *.ni*Tir'»atifH^ib*4
Ham  A ball  aa»l it *h* U mm* •***
tm ******** i ************
^^s|g THB  LKIXII'LIti NKW  IVKSTMINHTEH, IIIUT1H1I
(lOI.l'IUIIIA. lll'.I'MLslMl  MuliMsi. JUNE IV
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Ittirc ll.iritiii.is
this week In
Black Silks
(limit
tll..!,..
i:...-li.-hi
Villi!.-.
—HHHE-, CAMPBELL „
s
Mill-Ill I  Citliilllliiil  Stlimi.
Faille Francoiso
Ptutti do Soi«
Oros Grain
Mervilleux
Ottotuau
Smith aud
Brocade
L, J. Cole & Co,
Hi'iil 11st uin Bt'okore
NEWS OF THE CITY
Now A.lv.-itiH.'iii.'i.i.,
i.iiiiili'i,.ti  tl-l.i-1 i..- -.laiitniaH -,.  i
i;,,,i i tan i..t uii."  i '  ni i*nami
ll Uwl	
-'Hn tl -Hi 11 IU,ittl
LOCAL 11HKV1T1I-.S.
v.. i.  ,  i iu| ton Uu  trl|i in ,
it    i' t ,i i
I.llirl.  tit.  .11.1   .'(   tliU   l *t   ll'tli'lldlt
'■ in '■ ■ in nil) miiuihI to bn award ul
.  ii bid.
Una  WII Kn!  wgioli  rtn
i.iLut and ii.iiii.t.i-n.iiiiK |owollor.   »
It  l*  noticed  Unit  witli  tin. rulnv
I- iiiuii n( Uni i'lli)' mul mil
•■.niii I It row it nn iiu* -n.-. i, i.ii'|i.ti.itiii\
III lo
lllllll it mrl
I Illllt I"
Am
ib.
< i.
.■iii
ft
Tl..* -i.-atiii't \Vllllini Irvlni < ■ ml
tm it..i" -iii* u-i. rtli)
ntorning
'I'lii- iiiMtiii'i- Hi'tii' bra i
lugs ihiwn river Int i  I *
i ll| mill.
11 tut,  tt,iiii  u  |*i,!li '-imiii  ol OVlli I
il Liny lintir Mil n|i llta lion u
11., in. rU'■',■■ '- i..i
i„.11 Ift.l gutl it
...
A laan nautatl  I Immuh  ***
it, a in ii, iu i  r l;  ti. ibi -1,1,1* it
V I.-I.I
Tl..-  iA.ln.rf o| ibr  |._r,|i,.
Mstit ii t
III. t, t.lltl'l*
1
.1.. at tl..- ll
-
I
'
■ nop
lo bring
lii.
\i,
it'll and '
■ ■ ■  ■
aim school tllili
ri,.- iglmon .41' ii wn*t
Ua  i, i i,
ti.l hallluii
■
v. . *
iml rah I
Tl.*  I-
Ribaarvl
ll,,.. I,-,tlii HI
ib* nailwni * ■■
i   -
-
oftba an ■
Ta  M    I I
ri
■
Tm ■•■
■
al.il.
-
■
i   .
*
IMS. wl
■
■
■
S
■
■
-
Win
HHH    I'.
„  f,-.1.|,l|l   .1,
' ll
a
|B| Umm*
• **»****4*.t"4* matmttlh
?.
aim*
***  Ml
iltk*l.tt-
J-
■
'
-
■
■
■
■
i
I.ail,   -.Itlll-   Lllllll'   IU|*   III  llll'l'k   (III.
airt nl tlilivltig  Many girdnui during
'  ■  i-i-' in a I, |,iit.< Ih'.'H  liillili-i,!y  .In
,* Ull  t * lll>lt!Ml I'l.-mi*
i i„.i,,' |oi. Drum "i Alfa itrnel ind
■ lol lliu l'i I.a i.ii llm--  •
S* Iniiii ggoll Muni '.'ini tbl Snt.li
i'-l|l|.'.    I I  I.L..,.,,,.    10
Wf.iiiiii,*t.i  iiiiii 11   foi Itu  Vim*
... i   I i.t'iiit ii  I .nn
11  U* '  -l.i'iiiit"
'  ■
. 1,1 i n. iiboi
i . i iliivcrimr
Ami - i <i*' * - I1"   i"  "int Nimliiiti
\.   .. ■!  ,  Uul ranclwn wltfaoul
-  i| ■   ■   fan Bin
• tl, agrnl
■ . I
tliaigiiig I'litiai preparatory i idlni
. i..' ... Culuubli -trnnl
I L  \\  U.utu* Mtffl.l
'   .I..-..I. MI.. I,
I abort iimi-
•
In n.t  Korifaw**) llrlHih Colnnbla
i tm in tin-
i fruit
it,(it  *.i.t  -mn   -t.'i*  •l.l|'liii'l.l«  nl
f S -td.lt-- I.. 1*.   '
IV  |[ . ai.il '  lienV) Inlitl.1
A la
i.t tttm
...
'  t*  *  **•* lat-'li  ***'
1
■
it thai tin
,i |>ti.ttt!*li.|
;  !<<a|i  **\*t
■
Tainting
■
■
nj
. ■   Itnwa  rt
.,-  Ml
*
M Wat
"4 ll.*>  flit III*,
IMil  (l*tOt1»'
t
•, waiaa tb*
a •ti44*'ii
ll  at.  .wl
■ -
■
-
*
nib Mi W T lb«».
ii
"■ i<ill««l aad
I *4
| ........
-
n   ia.1  Tlw nit i*
i ii a fm
■    •
'
.,  .,-. ItllalM*,
1  ,--.
■-•
•
PCRMNAU
.
-
K
K I-.
Aim
tt
I
__^__^__^__^__^__^_M
KaanvNaa
ll \| R Xr«|
■
thai lln* *blj. will malt
■
ia Ibat  r*rt,t aitl it, *
**** ii,  \V. .itnit,.,. i  |g
- ih '■*.* ■■■-
*
mn,*  rtlrtH  at-,1   lilt*-  Hon,  1*A*ne4
K*  *•  i    •  N-  .
11 III • t Illt
*Ui, air-l Wglbft "I lb" Wli* rtlfi • Ibn
,«tai raring «-iit aHgblni ,*i| to
pmmtt oiib-v."
IMnI* in i**npe%* **  VtlB !'■
Mlhi.ii' I Ml.
■
ilea in tbf want* of  III
will Iw It uh ■
month* tin.*'  ll ba* hewn 4m
****** 1 "tba i.na.lia.- In bonol
| ii„. rthaCfiti^Bl
- *b».iloailril.
A iiioniiin mt*  nan
ran down **  ih* Mt train an
• i. ,.• *ll**l  I*   hlabl    II--
fti'U.t*'i  **•'  *****  l*t**  A  mtm*
initiy rt'tuirkwl laal * i'wulni
in ;i I,i imi ii i.-|..-n.'i, "Ml.", im* ii.it'
Ugn .'intiii  I'.nu  *!n,uii'il  tliiit  tl.i •*
Lit., i   'mtTill,'. ,|...lllllll|t  l.i  Illi'  I.l
Iimrvnii.l ISnwll bhirkn) « I liavn
inrtiug nil in u -inu' i tiui*' i" id	
thi*. Iwatiilful -u.'.'!'  wia, m lliii
limit i|(li .Hi'*, ui ii,,,*.' in.. *| ii.i
bulldlngi  *******  dmra bmfa ami will
■round  Ami i'l  iIn-rti Bin  | [ill Hi
tlii* lowu iiiiii) «ii" harbor dimfati 11 la
ulidli
ml (u
I Uk
,.,  (Hi.-l-. i.
'I'u
111.
Maaoalc Uraa*l LuiUa.
Th*' litaml  I....I..  -\  1  A A  M  ■ I
llrlllih I'oliiiubla mi-i'i* in  li I
lunrrow nml atll iftuain in lewjun llll
I'rl'liy niiiii   Hi iln* I i" |> m i-\|	
i,Hi.tr lb*following wgw-an ***** i.a,.
llil.  lit)  (ut  Hit'  (iiiu*  Of   Hif.'lililT
Uman w  Mauiov w A  Duurau, .'
Id,i,-, .1 .lul.iimi. 11 llt.v, imi IVi.i
i.iai.i. |||d tl.i'-* Will i- i"i't"l bl Mi
i;  n I*.  i il tlia .hm. ll.,'..
■hiHtbari iiuin \i.
lorta. Nmaliuii ami Vanniutrni   •Thai
Ifa , .|-.. il
I'lillmaii. ai alil'li aill U|  -
al Kauilikijii an.) Iiting tin- vlllting im W
Ian *•*•* ■■!. iiii ii raturn ttip  Thn
lat,. ll lull Iitii 'la., ullll rllf* • I.ai..'
(ur tin' I'lillmii.  Ui.i- i*l Uk
tti-i t  I'n.iitf*, I* tin* .t.t llun  ufa
■ ■
,-.*. J <. ibi daall I Hi ur] lif.-at. -I
Vt.)..in Tbngi i'i maitarand "Hll'l
ottcan win alio bar Mind
a*ii« *i r. .i.. i.
YHinrda) a iaiir> parti •>( Infloantlal
railway mnn irri-rad ***** tin tbuilbnrn
rallwai ami wararaealvgdgl lbaltntwn»*
iiiii* laudiug i-v M*> i Hi"*n Tba •*>
in*- |'iii) .in,, oval i" itu
,1   ^ Iffg) li.*   * • !  '-
......    I   -  a :    -
,ti.-*i  \,'iii.*ii  ItaUwayi  ri.a'i'ii
Urrabfaol ■< ■ v  thai   I. A Ibtrtto.
iticial niai.aiai ol Hi*. Nootbarui Mt
rn andll •!*
I*aiitm*ai, Il.'t  II  '•  i< ..iiii.Miii. up
i, Knoll Nt,
Maria Hallway) »\  11
...
-.  (l.ll  ll.r
-   ' I. .   . . .
■
Uta  Uiil* I)'•   tin lltl lti|*  a .
Iltli .tit  -
.1 ..1,1,  1,1
i lough ibo .   -
*
Iwii I.. !•..'.
ll
■
.  ii) li. Iiulbl lbt*
. n -
■  *
Tba * i i. a.i.
\ .■■-..,*■■..
M.i Iiti * A Ml!,' .
• uii • langaiTovd
f w  ■
■
**trly, ai.4
■
*  i, Mi .\ M llaattb
■
*
■ |.l|lllHl  *.^H>.af  1b-b.ll   fa'
'
•air  Wia  |
li,.i g|  .|,  |
-
ii-i*..*,**•  aag Ana-tat-
lil I; i  KM*, i*H,r"»"''*,b* J 1
A). |   <_*.!■.*• I   at|    l||a||**tilla   tA**,
IvImKiI Im  llm • t* Op*tt  II   I
Unadai wnalag  n  Um
li li h* ,y rinwin final ibfiaartinB
•■■■** ******
|
I II M*'? '*•- *A**r mm ttm* Van*
■
»■
■ \'«rf«a%Ti,
■ l*t
i   Ml... ia-.  I
I
. *
Maa*  I*
-
»  i * Imar Wiwta
iln-II
-
»• ini may r*a,nlti n tr*
I  igaota Mt*** tttm IVwi
n, .  ., it i
-f  *ttm***rt'*
I  a,.*nio*»tial  MM,,  li  ll  tha
II ■*
II rtf  Ihr  IKlll.li
I lay i* nt
■ ■ i
w |i HifaaMl, lbt wall baeira iml
• Mofailat' i.-iia,iiai»«i al VaaantM »•**
rtantif.
Mi I  WBlta l*fairlj «rl| i,a<.n-i**1
tt«M 1 tnt aill
i  iw ******  again In a «*-rk'«
1MB"
r -  Taara a a
***** *** Iwfltf  i.!a,«1  In  11," rim
lililltl .1..,»-.|,-.ia<ill1  'U.t ti-i- l'i" a
i-f iiw baaaamag Mom u* ***** mim
11#i,i..i ,.|.ittiiiiitiiir o.iii Unttimtmi
iati|»  I. t*n  *tritin.f. iad  idil*  Im
( tn<*nirA!<ii to lbt- ap\**t*t„* *f t\i-
ijiYiii
lllttlll'lllll'l', lllVlltltllltlllt
"" Cuiiiiiiistiioii AjLtiiiiilti
. ,  a.H.l Mlll.l fl'IIILILI'
HOUSES TO RENT
Ai'.'iiliiui ii,,- N.i.hi. ii
i .if Auurann Co ol
llfl.in.l, .mil Inr llif 0
.mil J.  Taylor  S.itry
v.ii.it Doorii fii, I't.
I I a I    ,.'-   l.t It,    I   III    Mrt   --"lltll
W. .Iiuin. t.i  i. i' Igi ., ihu ii, inu Hum ilt
timl. Iitiiu- I'ti'i'iti) in u llif Tianitt.it
A lui (mil tin i.ni.I- in luu of im .i-i-
wiles
THE WCIL KNOWN
Merchant Tailor
LOOK OUT
Itlll I'llK  . in.in ION "i  t Itlll
I'HIN 'i  Id lllllll I'
SOUTH WESTMINSTER
F. J. COULTHARD tfc Co. |
• miii-
tli.tl-ll l-  ...a . ii..ii l: I'ANTIMM
.
I. N. KENDALL <- SON
M1LLWRIQHT8
HIIAIIIillTSMKNAIIKSIIiNKIIS
tilll Front HI.
Pat,nl Of lice Di-ntrVniBS
Prepared.
1* .. ra^ ,.,a
lata, (v.*.  I  *
J. D. BENNETT.
WAtCHMAKER
AND
JEWELER
1301 ■***.*,* *i
,  La,  tt
• Iltaa,nit...
tn  wgaliid
Sunnyside Greenhouses
Rojil lit, In WniDitiiir
'  t ititlli
HI Mil I  I
n«,i *,.   All
.,■
A. C. WILSON.
IIII.I.
ni.viti.wt
DRUGGISTS
tii
1   UI.I    Mill  A    M
'■a I  W
Wl STMINSTI I.
75 °T.f3-.'TO *5.o
Slll.AOK Hll.it
_   I'l.ANKa.
 Jt*<4
ox»iffi^»intJ
J. E. PHILLIPg
Clot bit*i- and Hattor
VM Culiiiiiliiii Btri-nl, !l|i|iit»iiitLiiiiini,f Um ||,|,| fyjj
T. OVENS
*t>iiii__
•i*i 11-:
Ni>  ntin  f  i
Vitiii'itik t  it ,'
■-\l
le.ttele. Ha,.,, .tm. IWeealle. ... ll.,.„,„„, *0.|
 tiiii"'K.,; i   -"Kirsr/ ''•
ii I. niiiiii-.   •. i' -i.nii.ti  i»,ls,..
a^a^a^a^a^a^a^Ha^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^K
HI
nn
IIKAI.I ItH IN
I Lil,' I IIB'B'I','  11 ...I  Mill
Su |i|iiii>i.uii*. i'ii niiiii-,  lll'll ill,'.  Hl'lINN
( "lllll*.  Il.lll.  I'uii
uml Sl iiiiii t'i,,ain-.'..
,,  UUIIIH)  U1I1U1UU  Cl  [J|
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG's
Me, iiiiii iiiiii \m Properly. Colleti Rents. Mate tag it Xt-i
pm, iiuil transact all llln relalieii. to Heal bb.
I ' ( I"  ' 'IM* (M.1-,
I I  . . 1   '.   \
..I*.. i . .., i iMiitna)
IWvanaai IMHtm OFFICES
0. P. ST. I0HN. MANAGER  OUSHDY BLOCK, WESIMINS1ER    41 GOVERNMENT ST.
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Buy
NOW
auil Wrn.
DIAMONDS
■^OODS  <&,  POLLEY
Great Chance
for Specu
lation
'••**** aad RavrbiratiioBlti
llin **4U** **<*
11 m ' • mi *i j"iti*»
i,»t |"**.mr ibit*gi ii»ai-4 rt j
bf lb* -iia*nl t'ttlAt* I
bii.it  llr an  ii
•wh a rMnfartBd
lbt l<4aan}. prtm** aad *lalaait-V«4ih I
oatlna notaiih*1awdlag. lbil 11  aaaa
4. Vt. iv-t* *rt*tatt<r. ***** altl
I'lld ImUgril. aad But lol* libra Inlo
tbo ****** iui* atlb imtotiiiit  IV
*mtm ttrtt 4 rt Miiif- **H.i i  mtiar* j
""*t taaii) awi** nawftawavl
thing* la Ibr ttmtt** rt bi* '«*■ loir. Bin. *,
t* it.* **4it and aamtaairM nf ibr ga*
0B,«*. oliBb aai a laigrmt,. Al,*. ■
«-'■ «i. bf laiiiatniB «r.tf. and **f
tMHiir tbrir aa* r> tig boa**.
W. E. FALES
UNDERTAKER
Opposim City Hall.
-  llii,** .
••I *** ittl* 4t*t*-_!
Ratal ^^^
At  tai  H"t*' I I aaaa j
* \ Matlrai  * turn. ll |#i  It itp
i. ,<* i*t
ttt****
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
"..nil sMt inu hi un
HARDWARE
 I
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
i Li  lli*  Inwt i   I'm ,1
ttlivn- t. >l.* - iln i'-   i l\ iv* iln
lllllll m tiii.ililt .mil t iint III  il lift,
lllllll   ! 'I In   l|>|l II
lllll iliak ul  ||
Pnin.a. Oil,. Ci-iti'lii'i. ami Olanwan-.
MEN'S -
LADIES'-  •
BOYS' • * -
MISSES' •  ■
CHILDKENS
Wl  II.MI  llll  \  I I \\  I INI S nl- IIAW I
nl  I.ails  i*li|;l||ll il.lllii;.-.! 1*1  » al< I L
. linn: ..i tm  I.... ,,„.   NEW Q00DS|
rnnTiifr jl n  constantly arriving. ^
Lllll  I  Wb JIM I ll.tii;;. l.tl..I  iml I" • I. iui I W-
nl I- *i .iva.rit il .tialkiifl li'" Kl UN i  **"  I1 *■' '..
1.1 .••ii-iit.
nmm i i it-1.
|a*|wfl a,-a|
a
>
r.
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BACK Of BUNK B. C. BUILDING.
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wl- Iimvc thr Ih.'„i<i.
alnrk nl Sil.rrwai-i'.
Cliirka. J.u.lit anil
Itlnltllllllla in lit. i il>
DAYIDSON BROS.
tr
r-
PS
II
ON  EASY  TEH MS.
1 *\n.l M.I!
Tin* Best nnd Chtinpeit
uiiMEi RAND BROS. SUBURBAN
■- -
»..- , » 11-
I .. w.
***m l*4t*1 'Ui«l
imr
A r-tai., to tna ******
IWillBI Ifi No. *• 11^* Iia»**lll1*i»
i.l^ifit.t llirtitj liaall* TV rtailino'
nlbm ol  Msir TNmA  **** dlrnrtt)
Ihlmgb it ifi Hi" Kt*-iti- liaiaoit
aill In n ttra^b ol atoalfa* bfianning ll*
. in mti mmi '■' ,h',i,x ********* th*
tti.tifrt tu** |.id.(-m Ti.*- M ina, RI
icaaiBaMlallMa-mael laaiu Intri
a* a laW. (Vmlratla hat* ***„** lo
.-. *i a I grab Hf iMiiail. amt hn» II
1,, pntmt "ati'iiita.*, faf baMlag pat*
mim HatftMl «ii HUlMw hataawWwl
i.. ti*** )*i%t,i*"tii** raaMnacm laat*\
litfii.l it. I'll'" ti»-*i ***** * *
tart. Tin ■-al....' • 4 H.l* «|V„4W pHrt
I  I'l-tlf  ir*"|*l  ""HI*  MtWlt'il  |"*l
Uaai att^a-ir ,ii«i*h*iI -ti »iii i* pal na
ii., mat.,*i ii,»if« *****  in.' gmal
*.lt*i.i*f, ir. '"ijiT.f a l..t  ar.d .falltif
lhh ;' ;- rtj '* ibai Uw
t,_,..t «i,t-i,.,i.i i.t nr •".mil. i|rtl uta-
l(,.i,  Mai* a ItM*-"! 11- **■■* •»" Wl
lin MBBtflf I* |„l ,rt, 11* Btllk'l HU'i*
l* * lag
G*?*t#tal  D»a«ghiv*i*>*i.  Rail  Liiil»
Agaoti,  nit,
UillSr.iT .HIT i ll V 1111 l.-ill
lira* I  *  •   if. It-  ,i*j
H. HORET It. CO.
aCBnill * •tmm,*,* mm* I* ***,'*• ** ,
BOOKS, STATIONERY,
Larrn**.'. Trnni,
Bnna* Ball Oondi.
III.' Ini *
.at. nialtwi tBIIaa-l,
ta lie all. ai ,,Br*
•trraaOr'  flaal 1;
•ill   llr.
Klte!|-teTl*IB*l£al'
.1  rl.
NOW OFFERED FOR 8Al.t
Btiii.iita-.-i Grill Room
|-»ar*l aiaill
l.tra  ,* ,1 tt.aaaa It, »l*1,11*1 III
Mil V li.l*  IMl Mi.,,1
tl.itl - t   isn t ritlllia.
BAKER *. WHITLOCK.
.aaeaiBtaea
Priam MOO to tWHI p**r Lot. Titui.,. onv
third ctuh. IwUniloo 8.18 and Itlt mmi.la..
al H frr wnl. H^^^
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Mii si., taring
CHOICEST LOTS ON THE MM«T
I-..I..."  |.„t!, \,..,.te. at,.la.lH«la. ***> '
Mill. Ian al *■ aill ..III.. l.!..liltTr,a*«- —
$200 and $226 Per W
i H i*h, ba
r,.r Infoitnatlon iml fnll inrtiraUn ipHJ *    ^^^
Brenchley & BENNtlT|
OUt* ll VllVO'lt'!, It 0
I an
le*', i.l- -.!.
AOENTS
■%*■ Affr-ai^ 10,11m •■ t   ,*■*"■ la*
It tm,  i.„ ..,*  *******
•j; :■
I500U6US StBltt.ClUl

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354132/manifest

Comment

Related Items