BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 12, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354127.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354127.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354127-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354127-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354127-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354127-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354127-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354127-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354127-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354127.ris

Full Text

 W, J. WALKER .CO,
itKAi. raw wins
NKW WILHT Nil NOT lilt -J. Oil
■  	
WITH  WEICE IS INCORPORATED "Till': DAILY TRUTH."
W.I. WALKER & GO,
i .ULl.l'll-JNtl  &l>, NUW Willi VM IN NT A K
NUMBKi; Itn
NKW WK8TMINSTKII. IIIIITWH OOLUHBIA, .SUNDAY  MOIININll. JULY IB,  IH91
WII. BAILUK t, CO., PEOPRIErORS
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNGS ADDITION
On tlm Tramway Liim.
is the Best Speculative and Residence
Propeny yet offered.    |
S.T. MACKINTOSH & Go
Ki'.ll  li:-t.lit' llllll ll. llltlUCO.
COLONIAL Ill.iii K.   NKW Wl STMINS1 ILK, II. C
liaal. Ill l „a.i,..i»aaii.i
IWll.   -II  Hal-all,.,.. \  	
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
kJCAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
_4NH Kt 111 llllll.  I isi<-I l-.vmiXil IX tU ii.iti:\\. in- n.i-
HMt.l.l IXIt I'lttiMI-n.l i 11,1:11 ii ill i
I
I
Wl have I" i'i"-iii     <      I^IH^^HI
ol tha Cit> "''*_____*<!	
TABUS l>; .mil Un- IbB|
lntpro»iit
JbjUI..  SOUTH WEST-  .«,»„»„BMfl
■INNTER nml .umi. iiii.ii.- , I,,,,,,,,
Ml from l 1-2 .mi", in 2 1-2  „„,„
ijn Flm Aiiititiiiii tii
) Wi-.lmlii.ti.r.
LENNIE & UPPER
Real Estate
■  I Mi
GENERAL AOENTS.
|»i i.i.  i„,i Tnmii.il
- " i--i In i l.rk .ni  Ut	
It It B 111 11,000.
A -|, la Hitllll all.tu I, llll-lll... I,,l  -tl.'
I a.. i,< blue! Incllri ilot-.y Iliku, Mill)
tin nl.*i
-I  .'"a .Ill  I ti..' ,i . -,, t .at,*- nml  laaal-  lo.
laa'ttr Ilia- l.i W lillttlli'.
itl Imlllll.AS Hf,  M-1AU Hll.l Mill l
REMOVED
MitiiNN.rin iis.iiiNrKiTinM.iiv
• mil (Inn in.  ■
..|i|  .Uml  . i  . uiui .'  t -I  -'II  Iv vlnl  I..
in.il I.   nl Hn. ml 'iiil
,...11.   I I". t   I ||    I'lill   A   I   '■
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
. Thomson
Kl.lil'lli'M  il*
MIIII'.-IIKI.I. .ITI'Kiill.lXI-K.   IMil..
KW.laal int..in,.i.i .In Hit ll, „«„.'.■ ... |uur „•
ttitUiita   tl 1. lla.- I.-.I *.  illllt.  |i-|aila  - I.  It..  Itairka',.
filial  1100 tn IIIOO  |atl  llat. ....  . ,-.  l.n.    I|||. anil
|.lltlilila|a iiii ,p|
M
OWAT & T>
turneJv
GENERA! AGENlS
It.
To Smokers
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
Mm, Min.
ranaat tai
WOODS. A. GAMBLE. N,.w Wi.liuiu.lm, B.C.
... ItlUTISII LION
MAINLAND,
'IIKNHV  I.KK.
•II..vn  MlM
WM.TIETJEN.Manufaturur" ,.;,,,""
D.S.CTJIRTIS a* CO.
,.,.„.,  IL. HI I I"
H. G.ROSS <fc CO.
Colombia St., New Wf.ttulnitir.B.C.
^^h H_r
mi ii ram
AOBNT8
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
...-*■■ ' ■ - , .....
.•^^^^^^____B_____--B-----M
Piillilat. Ktlmn tttlltinit rt*
10 hem* oltl'al
iraatatliil-'t.' |.maal la» ■!•
Chia lalalint  ■ ROM
l.B.C Cod.
IN
B
)DS
*
*
m
s
*m
x*
_5
g
tA
l.ll
DRUGGISTS
|ar* t'.a Sl- ,1 1 tl I. It- i - -
all..
DESTROYED SY FIRE
•*^^*M mum clil.ll.htW
... Illlatliraa -aij,_^__^___^__^--.a_.__^--^W
H. T. READ & Co.
a "a  •  t   .  •   VV. in : i'I'm I Miill ill Ita il uul
_._. (un tyn .ar-1* i. fnr Kwigh
MacLaren ***** **mT
A.B.MAGKENZIE
&c OO.
General Agents
REALESTATE
on commhiiox
AOENTS tat Uf, .*,,..,« IIM. Ul laioUf
ta.*,i_tra (V*. .
EIRE Thi-Ltin.litiiii.fi 1. itinahlii-
a; ,
B a. AtaHattU.
Brtllah Amrrlca, *t Tttm*. * ml.
Guttata. t«apuj.
LirE Thr Hnl itnl Mint l.« Tutitta
PLATE GLASS Ua.iiiiiiit.it Platr
In.nranrt* Co. AH ***** tl flu.
Ilka aU_l .-.. i" v.-t't tn*__fa u4 i.
iU.0m.i-.,.
TELEPHONE 1-0-6 :  : 607 COLUMBIA ST.
I
LUMBER E.H.P0RT&C0.
•f  Ross
LUMBER ^^^
*A* CO.ltd.    Hlil.u:!.' I.i.H.«ii.".I HlrUi-la
t, Ita Wt_imint4tr.BC
,- tr  fr..t  H
gyAcctiratii work n't." "''*"l
Shilling imiii" -1" Ww  " * "
a   I   ....   nr Kt.il uiiaiit'l •■
Campbell
al,
Doherty
THE NEW YORK
1AILORS
f\i'.||.vml
ft  .'.  lor
r-i.iutii
[    Blnrk
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AO'TS
IEE1
B.C.
PHEAPSIDE
U Townsend Block
**—■*
-.•*.. / *■-. -1..
NEAR
1  DEPOT
Agents for Walter A. Wood American
Mowers. Binders and Rakes.
COR. COLUMBIA&BEGBIESTS.
OUR CABLE  LETTEB
WHAT WAB PUSHED UNM.K TIIK
OGKAN LAST NGHT
Hn  Iinni y  t.t" t,  nml  Umi  Hi.nil..it
ll'iv.'  ll nl Ti 'ini" m   'i'lu-i.'t.'i'-  Af
(Un in Buulli Afrtiit ii** Critical
1'iini.-ll Cuiiipltitaly Oruihtnl by
('.uin*' l.'litiiti.i » AuiiiUK tlmBiiiU'li
Ailv.i, nt*.it Willi* im Hnviuws lln'
tah Volunttinrs Tlm Kn-Kluh As-
ii.imh.'.i itt Hu Uu...I Hnliita
LatONDOM, Jtlll  II   Tl.*-"   n
.,n.-*ii m tti at tin r luu iln- Uit taw NHlti
ilm n-imii.il. Imiw* ii ll ■ Hu ith Afrit ,*
Republic .iiti ii..  ItttM ii i.iii"-'.i
|,H.-  !«-,:,,  I  |,  ,,,1 .'..* ., ||  , |    |„.l  .  Hi
ti.. i.  |w -ni>  'lin.iii  thai ilif poputei
(■■llllll  tlin n, |t  lilt*   liiiifjlnt-  nl   U,t
11 ii,...ni bti tna  11 itniui, tad,
lii.in lln-ir (.iini ..I li.u, in.Iili.ii.il-i.
.li_i,.tti-.i, il ll..' ni.In. Will And ' i|
i^iiii ilnitlK.iil bl Uw Ilrlti-li Iiiuii < •■'■'■
utUiiuiifr  Tin- uiiltni illnn
Ibloiol )i-t.t*ui ii- Amuit u*i Uw
MffoUAUma ai-tni Uw HwlUarlind	
i* nti.>ti mutt* l.ati.ll.-d *nI, 1.1,1,1.,--n *
•■ii ill) »l,n. tt,. ■.aim- *.! in n a l-H. i
i..i,ll ttmlil liKtn 11-«-1, tttAlU-ll lil tin*
illMiUy "f 4 Iiuin- «* i" I"", aiul a|i|.H'
. taliti- vMt mi ll.' pAll "I Wl !1
h*U Tlw ■ WWW "rim- H'.ii llifit
taai Hilt ll »a» Iml INAlIf lli*'.1* ..!■ ■•!
Iht tinjfii> • *•■*< iiiim-iil Dial aii)* ini'
trtttdlfni-  -■  i '■  'li'iiii iti ii.-*.'
in _iilialii.il* mil tint tin* c lli I tilt ttm nf *
liai.li ami ll.t.jt. in.* d-NINAOl VAI
0W|N||)ArU| tn llilliii'tl" niiil-.l '■>
it*. .l..iiiii,t-. tn.K t. tin-1 nl il„-i.ti'iniii
..li 11- felon Mi (Sacll in.-i-* 'lit-
***** t'lUM*  ii  nuw a*'ifinil  f.i tl*"
■ lU'.ii.-l r-1*1 'ii* iilillnir al lln* full.1 mm* 1 !■■■ M  "■  ■'  •''■ U
(Wr "ir«-k." and neeitO) fomBlAM
i- i l.i*.. (,.t fun nil In y a iiiillti'in f*
imtitl,' AlAIWd ilx-UtHi'liSiitilliAfIliad
tlitrti'i.i mil   it trli uiui.
, tt .(i .. ..  . Ml i-
L   I,, tl..  ■  it. .    aU.rf.llit't.  lllll  til
***** It iiitidlliiilill mi tin' 11 ■ <)'- ti< < "I
ll., INUWftt)  "I  I'"'  .iim|**lit. alihu.1
• Mlu|,Mr!| lltt.ttll.i tli** fa> | itnl Hi ' *l.
',   ma*  ■■■'*■
i'i.Ii a NMVUWNli aiul  Uul UiK Utlliiti
<-4v,'ii,B„-t,i, tai.ni, 1,4.1 d-wtan
ItfttlATI If I-- a  -fli.'t*-  *.t  III II
■Ifht ban toMifalal to »a> In
Uw tttaitnr  Ml "Yon
■ lali all - MM  it" H-.  ' B ■tili> ''"Ui **,**
I »(■•! ,-L    . .   I
I nu.taai; *** to** ** )**•
■  '
fit.) >*..i ittiil all hair (aiul* anl **'
• 111
i.i.lM HAfMONAI ***
In  (Ml  Mialt.   Uf  thi* |->  i Ml
lUM-bAMMO-AM In dUtdttifll
M^lalMt  Hi  Stt'itli  Atll* a IfAlMt
l|«r^
tm* *A***t t*ait In ti.1- "iii"V.," a Illllt
■  ,   II..   I.IH1|a'l«l a lltl ill
.1*.  *1 t< 'lit Ht.(..t
•i
1l.ni BlataNt haww. *** iu a
Karaiui** aiutt.1-*!. lurnaiit' rt ***** ****
* hi\« tw«im,' aiafntwl
ai tbr n«rtloN >•( poPNlai I*
>  • .   .   11.,1  hat** !**•
IMl jifH tn  llw  rhi
t<*4N|4li)   Thol.Mtll,*!
tail. Al • -I main llniiili
|F**llrl.li  It,  *V.iit||  ,\(t
Mnali'.. I
MNpAAJ M |'i •
<***i*A lit ***** lol •
*  ulii'h BritHI
■
■
-  ■   \
• l.iti.I-.1  raMtNN)  ti
•» ***** up tlw ainNNd Ihal Un
.
■  ■
INd-NOCJ U******* ■   W-v    ll  *-i'l.
■  .-  | . .  .
Ihe *tli**(i«r*l ii..li|i,.ati..i, i.f NWN
tkr VeUt-Knad, aod ba
|iw,.11.*.ti,rt,.  ul  liltl  |fNdt*>l,
«l,l It ****  bfflNNlNI -
,.  11,. i   I.ii.   Ml  A  ttall* iif
lb-nil *h''b (intuitu all lh*. laimltilli
i-i.-at.il dbAatii
***** *• UhAtt** ii, i il
lhluufhutit the wliiilr M M
• ******  . at mrti nm
thr irtfl-ahrlNiin* dffi^l *A Ml l*»t-
Ml) atll! l*.«llNlir* Ul U  dlM Hmi| it all
,1am-. rt t*.Mikiaii* rail"", i
Nl   Ml    Tt'ttttt**   »inw*jh,.l4i    llr
lirtithl  Ihrlr  ***  *•**•  ailiaftac****!*
I.r   tiwM   ha*'   l*id
lu aat • •    Hi
hV«M lllrltlM *4  .N.H1I
*"hli madr thr tNht w,i*,.f tin* •
Irlral.  Th*-1«« *k|ii|.r* <*l-
Ml  I'll    *  liin'  •• li  ll."  lltMNr
Htitrt*  id  Kill.
ttrailr mttWA  <
ih« anl.i'  •■  i
UHlr ****A bai* maaiimt la ** A** u,
. i .  .  .    i
kiMnti it ■ - -■ ,
I'aitvMl Ilia lallarr ilntr***** *,t* no
. n-Hiat**^* t«i »ltorli#«hri*' a* lil* trt*
a*t* *m Um* brail aM) want id
thm at* on Ibn prttii rt ***** MM tn
ihr M,i artM itr*  ThrCaih,* rwtimi
ha* ihNllr *battr*-«*d thr trhtth rt U*>
Aut*** nbtrh li**hm«ii aill l«- r*gtg*4
In tbl* aitartahlr iiiutat*- la ll
ihd imihl^r-rhaitn *llll hut In
tbr ail.  "irallnr" and  **haair'  ami
llhr rtrfthrl* atr militia tt **.-
n«n|  in drtmtr al*Ui'l dlUrt*
pfiai** no {atHthal ,|nr*ii.wii. aad •*,
thr *H* liiibHH ii Lam a llwdj i»n». nl
11 *1th  tlw timnd HOW
|N**f  l*aa*  Hull (••!»*»« Ibr  'in,til
Manlinf.' aad nariifd ibr lit.., p**pu
rt |t* rmaitit   Iriihw-n atr |*>aii„t (
hrNttIv Im Ihrlr tnrMliinl. 11|
ft«i*thr |.in*l,  mtMl |.r
***m thr (-tititiii? ibn* at» miwrablr ]
tktlai* May lam*-l.lll.« Ihr "NtNlWoa \
♦tflnfta*,"  ai,*l
.•I    I*..    \* HI   UN    I >i    tm |
*m*   th*   p***l*■*** *  ** ■ -
»hlf|.itit.   and  Ihr  otdlMIT   .|Mlrt j
. ..
I«ililblaii*at**haiiiit a h»t  lliaw t.f  It |
and thr qatrl |wn|4r at*> Irt ****•*.  ll la ,
il**. Mrillf a , l,at,|f l-i Hit  I- ii* •   N
MM tali,* Uw »wd,t.ai«.i Aid
lhllf'« *«lil"l*i| llr' I  ilV  tlllatallliUll  I
**tf tltwrslli 1-r all mx. wlm In ihr
|r»*| n*r Ih-cir b***li AtiA Inlrlli^nrr;
hill iifcr i|(i.l.*'il*t*.| Mill »f tl.i.
(haiar* I* I I.ii im m.tnr) riiMr* fMNl
AttH-lka a ttd i>M lilll" Imw li»lat,.l In
rilhri ulna Tbi*. ION, I* NOl an nn
miiwlrail; Untici lt*i miTNpltd llw
fmiirtnrnt. A Mill*' lualllij «.*tlii*t .mt
nl *<i,tiltiM»*U1*Mii,. nait-l |*altmt* nmtkl
H* * ItkaMint. ai.'t Ui" (ifiwn* ,
ililbli fit'i'iNh   t I'atlia-
Wtrnl «iir t*tti*I ..f ll.i.
AN  mil in n i tin
A tr|a*tt I* t-iirnit ll.i* *i*t.ii,_ In Um
rtbrt that Uw CoNwrvaiitN i-ittr *m j
•hmtlr ***** II." -uni,.i ..t ..i" nl lli
NNM rffnllir ddMlttl IN Uw I.ONM  td
rt.mmt.tii.  >lr   ll.tl" i**•■<<.  Uw  l.nt*l
'i fnr ?w.*ilai>il   li  i«
rtaod Uni Lord UlMwoni) itir . i §
ariiti i*i.-it.|iiii • ( it,, i.-iii otHfortOM.
»lllftilhi» IhrriaiHIili* nt  I-"Ml  I'!.l.-a.
tlath  Mnnrtlrll  anil ir*l»n  hii |«nl
brim*  hi*  I'mtn-Mitlir  litaml*  *•***• *
>•**<*■   Ml BONNfllNN I lIlUlhlN IH 111" <
nrnrh  mmld  MlON   a*  a   matin I
ui niuriai', Mr, Cb_rlai I'utnooi
iln*  proaoiit  aollollor  jeneril  inr
Minti.ii.ii inmiii i,...in,. Lum a.i-,,..'in,',
imi l.n 1-. imi tiMiiiiMiMit'.i i.y roimrk-
.ii.I.-1 inaolti [or dalrtUi, iod Iho liopu
■ •I tlmSn.trl.  l'..ii..'rvitllv.'> wuuld tlit'ii
• inin- in lli. ir ni'ii -iiliiitur K"ii"nil »lm
WOUhl I"' Mr. liiiiliitiii-.Miirriiy, a Si.ilcli
idvooAtoal ii" iiiKii'-i pronlu.
'li.. -i.u.' bill rn UuuklniUim raUi.*
IhlaevttiilnR hidwImI Iii iplwdoi mp
iiniiii i.f tin' lh,*i Umi tba pliu iu*
aver wiim....I Tim tiuii ii iinn bi
ijt..i.'i Victoria In honor »f tlm Kai.iT,
mul Un* itivliailnii. -t.,1.' uprtttli um
u |i t -i■*. Un'ii Qormin duumUm
All Hi., li.iliiiii i.tiLllity ul tlin kin|i|niii
liaVn  I'l'HIl  IllVlli'l,  I'ti'l'tit  Uiiiii'  Win,.
frmii QiitiT. Vli-ltirlit'i vl,"*' nn-iiinli-i a
• loild, fnr Ulf IWl nl Itililutii.ii-. Mai -.nl,
inill-l l't,u.tl  .nli-full)  tnt Mil I.J  tin*
I |u  pa.,. .-  .- «u_ir,i.*'l I'V  llin
bound t ii'«>f. nt iinn itrlklni uoh
(..uii. iiiiiii'Utapaariwith IbilrdMon
iii.i... tbi  laAdtni •■ilt"*!'' nl Um -trim
1.1 * rn Rnfland, and Uii dlplo
M -. lutbilr in* tiiii"*t|iiH '"* imiii-
fi. "nl li ipat ut In t.l hrllllim)
it,.il Kiuta **} li*« li"l Ih'*'1i OqUAlM llnM
lh "i"t i*r Qttaan Vivturii.  It la
*iii*l**i*il tliat iln* Quaan barwll mran*
,i t>. I., Un. (ut trial |0l >•[ lii'r Nlin •■'
Ui< * i. "I ''rtl. iai and ta-ial fiili-rialii-
im i.l t*. a fi'ii-i.n nVWAlNNi ttinl Uitt
.In* bad mailn a labor uf prliln a* well a*
in*.'in i|..  llii. i>f.<*t uml  iiiTliiii-. timl
lobll [".unrliilitraiiil.tiii,  Nm*l-
bAvt  ' ■ n  >i/arMoti
Um ball 111.'Hi  and Iti  ABprOUM. and
Uh mam >•( Bowtn *i>A dmurailtnn *a»
■ bawltderlni aiul ■•nirinrlni.
TtwpAlAo "i- I* mt '"tin MrllhlB Im
: Ui.. Quou, ba* Mtrtr balm
■ I IW li  * dl.tliiKUl.Ii'tl tilll'T-
ii',.
mn u iMini -I.. tat
Tin* inliiiilwr fvinw at Wlinblrdou
tialay wa* I,Wily lUOOMNful in *■** t> i*
ipaei. ufiopt that tin. nuBbar "f mnn
■U WAI DOl nuil" rn Ur|i' ii bail
ji irat Im .-ii upO-tad  Tlw ■ruilfry
iJ»Wdl i  id U|.-ir MlstM
ai.il tli" i.■•uii* want i-rl.-iil)'miiii'■
t.'it   'H.i. ntir tii-t Uin.- lUtMNOka*
- ■!.-! In. abNan UMd nn n, iat|r i
..all. In  Kiitliii'l  and  tbr Mnwll
lln  KaiM-r
I tnui'li (iii-anHi  it tlw (."*>■*
indwuftri ooapllNwntarr, abut bad
.((Uii B dlpblNUl AM ll 'I - - i.ni fnlliia
Uui  in  na.  iim_iiii>  ptauad i>>
tin*   attaiT   It   i.   pitti.al.ln  that
•poaln| and praclM anay
Ol tillii-ii  *utdi*H  mnilil  hit.' It, la*
I i.  it * * Mponu «"nid bi
d  IpQN Intli.'  ..jilii.  ,.■
It..-  t ..lultl.-. 1  it.!. -In   llr  «lld
bla adrtaai. bAfi ttwtyi lu i-l i
lilt* llll  |lh    lll*|-.Mil   1*1
III Mb warofflclili
• •-    ■   •■tli.. I MM  in la. t  an)
I ,'f -.It. .|  wbo  alii, bl
ibordloAU itti|**'tUiiii>t'iKiitiatid'a
half'irailit'd and lll-M tnllltU Mt
■•Unii ; -'. ,i*- fni »ar. 1*
1* ipoNUblo fnr thn (ailurr of thr icvira
■ f ii .t..t-r.   I!..* mi
> '  UwtlpONM lb*
H ,:,<■: U] U" ItftM WM
ill...:. apoN Um Ii ■
- .in tti!  Mai i
Ml.iilitnll) dairrrnl ftunronlhtf
•
•Itt* Uir
■t*. t> sl Witt-
binkm bui ibai br .„utd wiinraa, in-
>ta.t  and  *ii|arriiil)r  rttj„>  »n..Uirr
tat« In Im day. tlw an-
' ■ ia' ii(a*|i-.
,t IttiUlti.  Tbl. tintnii ■•  NMl
a   NAUoitAl   M-odtlloN.   and   Hit*
• a*   **•   U,thl   la.a. t   it*
i ■  a  la,t'l UinONt *•>
nwn aod ratflbr* tbao rtfat bafon  AM
tm rtpn"iii-d
nil
■ .- ■ t.-tad *•(
apMClAI *-*.!.*ln»tii*rtrd
i -   .  "f  tv, ,.
ai.*l i.umri,..:.  t  . , 11,. birwru
■ pNiand tbr rt*
■I enter. ntA-m*
*
' i  I Hint
IN   -IH|.la).   nl    -tlllM
piprvnad bu  tiati*
■ .|,.,nn  b>  Ibr
litl*.U-                   -.,|illt|trli|rd IhrNl
*l ibfir raatcrtiti.  I ba
i «"Ui a ttatid dl*|ilar
"l Mi I
ti%,..i\ wu mmm
- I KUlM  MlltMrt  Llln-..In  WM
t it'|*'*-tiiit  abwnl  flaim liulM
■  .  K* •• i •  tr.-|,lt.,n  bf tbr
U*A May* teal i'lllll, Tbr rra>»n fm
I I aria* n mil. but
nbatnai il K Ihr U.t ■■! I. *
l«arlnt fii* a qulrto* upnti Ihr roNkir
ibal hi* It**** fnr m»l attandin* Ihr
I Wslr*' taidrn t_aitt IN NOMT
BmpHNi «i* ihit ihr Tranter
• , UN '•* -li-Nllhr btri-arai
a, indal ..|i»i,.atrd  «ir*r tt.ill.J t'i'***
i ***** MAfOUM
MNpaTOI *taj*la Ka**
land tbr **** WWN-tel  il minifnU-4 ll
'* iitiiii)  Thr i:r.«i)*h
t  -   N.I  l.i tbi i(*.lj.lr
„t tn}aU, iriliNgNp Ivtorr ■unri**'and
rMinttntbf Mih. aod iriiftt.aaabd
•ItM  nmm A**  day    ll  ii  a ti<at
.  ffaaMlhr i|*arv U|lr ,,f rlllb Irnial-
IM and I'l'tarat  |.U>ii.i  to «h)*l'
Thr Ki>** i bM rbaiiCid bii wt.lfma,
mi an it i im** a day ***(*•
bi*ailiial ami ha* tnlmnl «*»rlbin|
m lOipnrlnl anNWlhlnN ***** 1** *****
. ,|,-i i„,t mr* Uilw
iml fi ihr hal,iralri|,rr«*kiii rt
ilirntll' aod anbllhN,. Tba hr**-
|i|*|i ai" iMMAHNI ll," •-UoNir r\-
Irndrd In ||h Kal*rt. and Ibat lo ItU
fall..tt Uw tela BJNpWW Klrdrtkh.
w ti.. i.ti.i ii.ttr.1 i:.ttlaml bU
NIWtlM "I* fit '•**dt«Mti.iIla'i*r than
• Iw-lritf amiidnl I.ii *
ON tlWth Mill I'lrdrlk-h
**** tl"*1-l |.!.ainl wttb thr aatailh i»l
hii ti.rttll,*.
■ MUBU HAMM  ml*'
i i <>t In Htwlhrta
NflteANi  I," ttii.l. ..I .k-aiii. I
nmi
HM-U ■>•• R
||, r, W.'f.irmrr. a Utw te,|. ikalrr
I'  ■
i  ,i..| MlalM  bi* !»«,
i a i>ant.m|.t
mi i*i u.ir ti naavT.
A N NMl at llt'il..1. IVMlta, *i» **l<** *
kf  litlili '«  lodAI  Ud  U-i tliilJtrti
alil'ltll.  -I'llint
*hkh a iinni*i **l iln iblMnt, ***r tn-
Jtilrd.  TIW itli"'! bONM *!• •*■! nn Ch-
- ■ 1"! .1* llfBJfd.
iiinMit * mntt *****
v • il    -  ■•.'.• opan wbkh
ii **„, 1,. I--  piUdUfwd  ll!  Uir  I'nllfal
M|I. «. « ' "J->■ ai Uur* (tilrrbm in a
("Hl'ltM
i \u-n it  i.. n» bMQI M '"
I  I' ni t.Titiiit • NM
IN  a llalfiail itr-
nin.tlal-.,(* -J  Mr  riri.i-tl  Thii t* *
■ it,, i artew oteetteN.  ThrMun
ba*  blUwrtO  Irralnl  Ibr  fa-IUnal
Ihttiblr Ih Irrland  i, ry t'li'-Hr- ** *****
• ibal Um fniiitr i. dirk and
iiUil.li.it thai al all rarnt*
l*a»* ril mu*! W ttM,|i|ird and an rt,*tt
ma*l" tu  Mii'"  I'lllrm  In Wad  Ihr
NaUbnaI I'i'ty
llli.mil. ilittt. Hi|.irrlun. bl* rr-
tmllr WafNmdo) .md Irirllnl, and  a
* (i ti.ti* t-'aiiV •i'l.-wall, lat.1 fm a t***
.t.ltral'l. di'lani* A immlirr uf nrw
I,...!«■ • -f , t-i.l llM! hair Irrrntlr
l*i t, I.*..ii l.t'ir. and moir air nuw
rdli* Np
THBEE TO TWO
WABTUKUcaOSBKBCQUKAllAlNBT
WEBTMINBTKR YEBTERUAY-
A BliUlASl Oiiini' in Which Tu-1-
Win l.itilu to Ghooau Dulwin'ii tlm
Hiilna Stiiiiu BoukIi Pluy An Uni
I'ii*- Att.ukuil Wlmt I.m i-i ■■
Should bu una What It ia Nutm
ou ihu PUyura.
ml  llun'  i
t,ii.'il-..tf,;
in Woatroli
■ l!
ml  Vn
tilll.  I
itli ill
and
ntly
Allan
i  tin*
.',, ,1 .l;|,|,
which  ebiruiorlud tin*.
orb  ii.it»mii"ut,  if iboi
.iii.l   dmi'l-i'l   tin*   ball
III.- \\. .tlllllt.t.T  lllllll.  I'lllll-
.u.n iii lln-  nil.', but hrfnrtt
I wai "'.i "l .iiit'ifr I'mit,
and niai ni ill mute
Vim
I tin
IftCIMM msl'-li UKiUti-*! iV.-tiiiiii-*i>*
tt'i.i.i-,  Tbi loimi worou neirl]
ii, Ibltr |ila) a. poHibto, Tin- ii
tutik plai-r al llr...'l"ii I'ulnl «m
Vtiiiiuiivi'l,  .iml  WM  iltencad
ui.-. utborlni "i ipocUlon I
onool tin* .'Iii'iliiin tuitcbw in U"
rlnetel i bAnplonihlp wrtei ind i
u.i.i.t timii oidlnin Intorul on tbi
i.mill   I'lai WliaJeillll a'  a'|Uait'
lour, iod Anlibed ** W mtnutw
• ii   |'till,.itinj ||_ Uk'
ii mi,.  iM' PQtITtOSI
vv.-itii i.i QmI
i,itttt, .-ii
__-__-----H
li i,.
Thi'irliiuf |i
1 rn'
,-i I..
i" '
Ki-ti Iiuin
>t.i,,it
.Vit.j.'.
T'lriuT-
/.'!■.-.
MwOnfor.
9*tft
Van Allan.
.Va.llJ,
• tnpbi I
I   :
i Mabrldn,
t,ta*v''*>. "
Allan.
.S'rttirj
Hrall.
I'mtrt.
IB
','*.. i
Vfiluotii. ,
i    :   tplAtO (■■l,\\*«tliiliiil.-i l  Qon
i • icAptAln for Vanoontii  iiSnltb
i toplm i A ri.iifiiuii \v .uii
lUlrrn* A. Wad*
IVNHAkl
rtns 111 MOUDII UlU
i  VYoat in   Urowia u win
Vamoomi    DfApar id win
i  Vatituin.'i llraprr I tnln
I    VaiH.fl.V.I l.l|l|l* I   K ',  IIIII,
V\* .tuitt't.t    lit.,*... ,". mn,
hum _uun
ll  WM   ' ll  Wbtt  Ibr  I* an,. «< t-
iinrd ti|i and Van Allan and EtellUi
in.  I f0|  IL-   ifi rt   MllUl,  fi'  Ui-
t-ill my Imi it  wm *liat|ii} (''
an-H MWMM gaUlU| 'l UtNN
Vn. m fuai md it n'li ui, i.ii
r-iid *** urrtl ii iiitl with a Ions thm*
idirrd ll in tiratirr'a atlrk who midi
it.*- \V..tniii.-"
It    w.iil    out    ul   imn ml.,   and
Urf.irr tb.* ti'itn pA ****** a.ti'in aiain
tbrir Wrn* M*\rtal fafriitla.   I aldwrll.
• i..!*...l, ft Uu bwal -I ii, u I
tin* iiaii -fin tp inin Um Vamontw Ah
II wt| UtDfall] |.a.M-.1  ' t  Mi.
.  .   l.i llt'.tiM', wbo  bid  i  :
\ tt*   ft a* i-iiii*. a.
hair M-nrt.i. i".i Um bill nUhmI mm
tbr  *Utc  .I  I"* .  IN|   hl«h
and wtd* and Ml ol *■■■■*■*,* *,*• a
K-lirowsar iNnnrdiatrly I'mHint ibu.
IVaid .tiilfiiittd a  rnltlh Willi
'I'W'iS
Ihr  Hrlda  tltnr  Itrtni  raUrd   Iti  thr
•i to bh
pten and aa* Itrrtrd wllh i
UwipartAton  BwUt|oiUw i*alla«ir
tnwii Um '• ■  1 it.-!pia****!
It  at  iriitlr,   wl,.|.   v   M1
ll.   Iml   aU"    i   UOM   wllh
Allan thr tall aruttmtuf l»und* AfUM
•rirrsi It***Hiifi and •
mate*  V ,.,b!*t.
attd hr aod II ytlltlr), atdtd bl  fiwitb.
i ii ii..»tt on thr Vmmmmm
**...*•  I r "i wade it..
'I..- !t*a'i    M  K
and Km huui timh It mi ihr i*>u,.it,d and
a bin* thin* t.t him tip Br!d WM l*auli-
ti|bl 'i  RfiH   It*  i*»'«-i
1   .... ,  al,..  (.1..II...I .t  tt. H)|ll
■ nl IL*  llllrl llihtwiit.
, .
drfrlur  tniNI  CrOttr  dual,  mi*  ,.„m
l.tiitrb,-! at Ihr t<ial. iwd
artltamaj. • !<  .a.,i   v. utry ahted U*
N  •   | *  •  .' lh* l-ail -'i'V lOMNtf*
Arid. I'll  ' aNibt hltr p|iM«pllr l»lntb«d
It  to  Van  Allan,  who  pi.«.i  lo
Mriliraor.  and thr laitrr h-
s« ii I,.  4.,....] h  «.  kill s -
It Wrll  up un Ibr Vataitvuirr  drfrbiri
tirii ra-m|'Wli taplurrd llir .(•) .
* Mall «ltb K Qltete) and |tetN| ** t*
VaoAltan ihr laitrr i*a****d 1,1 lit ill win
wa* hard ttwdnd Df lVard. aad tlw
ball Wrnt out uf bn_t.*|. at
tbr    *btr.    Mrnatl    and   Skull*
farvd  off  and  ibr   \Vr*lwin«irr
wan itot awai with thr bill, hr taad* a
aplrndid mn Mialtbt In tu*t\
Aatt* and dal ron ) ■ ••>'** ■imi.imI ib.it
owUwVm   *-  c
Jt,*l «• SlruaM * •• tn Ihr art ut Huh-
'i,t ll.t* .!,..!. V'irti * i,ar*rd lam bi«
brad fi.rrnnwt. htitrhlna Ihr wind ttut ot
tb" \\«.itiin.iim- who (rll, aad
IINw waa rallr.1 Tbl* rhrr*
' ** .in * ta a mn*l dangrhm*
.mr. and ll I* n-ldmn nr nrtr r ttr* ** *
*t*um** Md Thrtr !• NOUlM lh tba
rnlr* tu plrTi nt II. bill tl li Mh una■ i.
rollBr and NIMCMMfl v ■ .- No
wan mfa.. pteftA UtPfNl and what 1*
ialM a "frntkminll" tin*" aw* it
It'tahlit.t Ihr MMTAl piai nf lhl* NWN
•*  !*■ it Imra* I*  IndrfrNilbW in
any aaat.'H *p"ri. wharr „pi**
Ihf Iram* atr •npttwd *** hr (da) la*
a tawr uf «hlll. n**l orr whrfr ***** **■
***** in tl "  •" t rt t*
NMNNNNl   Mr Allan  *bo bM -
■'• hliy. wi* *■• *i«-l Np
by hi* |i)ai that hr had lo >|«ll tmtm*
lb> milali wa 1**1   11 « I* '-■! irttunr
Mrr-aabm *iwply. bol on ****■!* ********
WblN llir mrnwrl thai thi* lmi|h rht**V
• •  Imlulgrd  In  by ****irri. and.
Witb NO mtn-nil  irrlint  In thr Mlllrr
at all. no wan ***** A*** lhat nttol
Ihlat >• ft* tm iw^thltha. In awatrat
*i*iit
'tnt tl«w llw rffrrt* nf
Ihr rnlllifam In a fro Winntra. *** m
ir*u»ti,t l'**i"k wm b' -an iu rhr*g*4.
NMbtlM   »»t   Ihr   Ittll   lfl«l *
tarr^tff  and   plarrd  tt  dtiwn  ***,
■   \\. MMlNftM Baa* whan -
< ltnH| raplutfd ll and wad" >■
fswmiii inn* ibrowi  IV tpbara tbrn
Uan r*rd Ibr Arid MtOltl ***** HlWWM
OAN-MMNMteN anahlnt a blffl >
'•n coal, whkh WM t* brilliantly Moppld
lit Qaann ****** ***t* UiIwn|nM1 **•
1. rdtt .Imw* hlw Lihr an Mtiwnrlj
MwaMNg ynttni pteftr. I^aanniml thr
Ull In Mfl fluiind !■**!. 1...I Ihr
afial wl.arr tlw lii.(tt fiiul tttwwa*
bad a Unite and i< WMt Nt ••(  l-mnda
iinib" fi.<*-**A BMbllNf ilppad Uw ball
In llanbln Whn Uitrw lo *.|.ll.  •
I awi'iMt" irtnn.ol  It,  i-.d  !*nclillnt
wiih a I'ina ibniw tntntemd 1
IO IVntmlOMrr I.ill.*f,    It.-  Mil  did
t■(. 1b< lr b*i,t. Krirhnrn. Ihr |r-
llabi,., .iii.rciiit will, >' i.ni mmt
int <t wtll ..tu ut barm*
war l*NNMUl 11wtni.lt" rut it
at rrnirc and i»-ii,t hard i>t. •-. 1 by
II y«ii«."r t'lianl 11 i*. M.,art aim
amldnl Nf.-i.lla ami  mulr a **t* \,f**}
b«rl mm u* Ittaii   Uiaii 1...1. .1
rlrtrrrly  and  made  a   micnilh**i.t
•imiiii' lo woi*, dr-lti.it IVud. «iaifi
and Hank in in nmwtNtoN. ltd (fall
hi* Ilium: bui  ii  WMI  wtfl  ind kil
ihr rmwd rhaaftag* In hi*»i.rrffmi
ti, wm uiit'-ri'inatr rnmiaii in ci a ,lip
nn Ihr  Iif ail  fmni  Ui"  |Ml  -
 _B iiiruiiiiii.*d aiu
lacraaunuvn over) imli. and the) llta.
■ aodad .ii dotal »hai bu van
i.ui-h been Nltnawd lu .1 niton
uato-1 \\.-unii.-1.1. nr. lbt] lorfi*d
K.-t.i.i.in. Campbell ami Mac Ken lit
inin tii.< aoai, iiiiiin tbe] did Uu'iiiii
i*iitv  Tuore U, Reuoratlj i|wak!off. ao
1. t.t wi'ikin— In ,1 .l.-fi-iii-n tliiii
in-,-,■ 11 iii.i-.nl before the tint-, allow-
,- .. i" ibi hi ■ Tha] NtA)
itop built "1 tin- manner i"ii thai pro
i.iiii.' iif attack, ti'l in mob poalUoH arr
•iiiciia-n.it't im.iii 11...■ iiiu. balpto
tbe itnai Itwpei
At t.i*i  Allan |Ot tlm ball and tmi ll
aiamportrlli  out  ol  duitri Mum
prumpUi t* tuin,'i it, .niii ibi. tiitu*Mn--
Iwrim plaoed it ii' ItM&lai ol iii' avtt
ti.il a. hn' lit ifl, uii** iiiuii' an
n iii.ii .ni gotli  Baekllni uui
tnd 1 loni UtroN b) bin ***
taki 11 by  Miekvuite,  wbo riduraid
tin*  hill  to  tl,.-  U..iinn,.u-r in.m.*.
Ttimtr H"t  lh  i" tbl  rul.t ol  thn
flat*, paaied ii iklltulli  I'i float lo
li)aii wbo illpped li lo RrowM aad Uin
latter Mtdi - iboi tw poal aootiai (nr
w. iintatb 1  -ii'. 1  11 BlRtttM ai'tml
|>la>.
\ .1 ..*■    : - .. -I   BtTtftl
0| Uu' Vaii.mu.'r pteftn iiirmntided
lb ni'ii'  IM .  '-■!•  IlldktIMNt of
,<ti.' A . in,...!, ta!.!,' 1,imi'
Ut ,.f .|- uiui. uaptd into
tbl   .'t ' II b   ind   It   a   inutimiii
than wmi -ii atxiut Mr.
-iVbltaahle il moire, tad  li"  wt*
luiitli-d lu a tin..I „r!> ti.iit* iii-nu,,-[  Hut
I... 1. 1 .', j, nu., 1 . I- -, ir.-,l by a rabbit*.
'■■•I I"- 'i'lun-mly vary
HtUrh  dbfOlted  "Ull  Ul"  |>ria-rrdln|.
Tbt Vancouv*i eaptaln proutttd( and
Mi n 1. ■..„!. .ithdriw. Mr It l.i.ter
labteibtapltri  It .* notaeetMAirlo
Dd]  «b<> -""*■  Mi  \\httr.lde
tbtl ha ta 1 gniilvwan *>( *u.hhi|b
■ bam t-i .i'ii,!.',,! wilful
it.lfiirt,"*'
It.'M* *.|WI
\ti. 1 it., laa ol ti,.-, i.i-, trtnUti
t..wanl  Un-  Vi* ,   NbtNtt
IVard ri-turnrd ii writ on Um -iYMUMtf
1 i,. 1. in mmt M'riw
watlnt tn fmm nf ihr ami, tbr ball tt
irtttth tnt behind * Mpbatl iw
■- !• 1 ai.d it want oat
u( buititdi. Smith tot it twt] trow
Van  Allan  nn  Ihr   lurid!   tad
j dMi'|a.l It 1.1,  ll  M - i.r Data.
I Krtrhutti t>*t  tl  Ml rt  Um  ***** and
1 ibh'w Npl ibtjt  It) all ItM it
-  '., ami it.,  .u.i thtrw at ain 00
i thrtuala Thi* Um** TaMpWIt ******
il.*rubhrr attd tipaprd ll  tu Mtrlirnilr.
I whn  wheeled  Ibd  mad"  a  luittr  lot
a  (una throw,  but  ihu ball  weal
k,  aad
'n.t. id ..! 'rn,* landr.) in front nf Ihr
HMtoy*i fiac* dropped * u* irrt **
(runt ..[ CbMWtll Ulw.-i, Uw iVm*.
ntlii»l*-i tiui*   Itwaiant'wt .1*
raltktu. bwuiiia I t>*>i w*. laaMotl ih*
1 r.t,  •*. nol*-
NadlMMl kMpM  rn*»t
Mt-wd  iod  lbe .ti.i-i.wwa*
-   «i*|dl]lMI
I fraud '• *i _*' 1  11 1 MMl
iwittrwiaraed
\ • ' ■ ( lil.l trilitint
a tills. ■ irt, li*'t'H«l 11
U. llatiwtl 1  gONl   ' atnpWll
. Umi lol*
Wt«'*d. and i'l-**! it w.tb Ml'iilrforuN
b»Wr  Rrbl. hr Midr a hot  *but tM fOtl
ami uni] t^uaun'* W"<4 piar Mitrd lb*
Vanruuirr t**t*   l***t*A raptuM tba
Maa  a  bint throw,  aad
K'tthuw itciuittw* 11  Ate» L	
lilrr a drHiminrd iwilantbt <UL	
H -iti  Al k-atth
uw tm* 11 op in Taiiwr and
] llllll al tmutu and Ibrlillrr UutVN
Uupptd it  tad plW'
■ ■■*•****
aad na Np i ***  • itn  11 * u.iaiw it,
H.<  Kit* «a*
had  hit  thr  Lip  wf  bh
. I ta.-tltdrd **|rl tbr fult
fithtlht  IWW»l<llrly  Wbtad.    Ilrr*
Draper ft it «nd montna toiwaid h*-
***** th. Aa«i. torwfd lu throw H tu.h
U.t..ntb ataln. bat inWw.ll hid frt
-* in uaw and ii..(.(**l Un* bill
with bt* b0d]. tl 1-rl-aniNdnl iWNwdb
ilrlj In fi«wt«f tbrtual Ihrtr waa A
nmwriitiri artiwwiffr. ind draft
Rtrtped Uw ball thhratb. «r«rtNf nt
YaMWVtr.  TlWr IA MlNa.
intNii MM
Um ibr fe<r*,ff tbr ball *t*pat lain
tt* iiMimlrr tt**ut*4 hr MrwtVTi **t mm
al ,t*rr t*t*t**l hr MArtaMtelN irwliw.
II. t. 1 awbtkltr wnJr a itr *t*** t« atop
' ial«lth>r.  wbo had  tot  Ibr twll. awd
Mint Mt* i^ >l*d 11   llr i*i-l
II L. 1kH*l  *h" imhrd lh ON Inbl«rl|
and «<mwd wllb a hm tad rapid thai
Unw. 1 WlhWlr
rtai aiw  .-iwl
Thr *pe*ttlm* hid •war**!) tot lltw
t.i tat idt'iwW in Ibli tihK T4\ * ***
Mr. A ' iM wirrtl
MllWoM with Utmtt* In Uw ptntaw*
ltd at* nnatdr 1.. ****** (Jar
Tbr VUKwWtelW Ibrfvlmr *jn*rprd
*l*Atn* aid pat ***** in *•** Via
Allan tad Umi.. t ,** hall
ttM ami int. rtNatyi
llai.liin «MPOtvd 11 ind lhl** *•** ap on
Ufwlwlmi'i ifit' Mi'lt'oiwataptni
iurar*V't rttht at ami iw-liawpMl
wadr a awlpr t<*w»-t it *r*l id -la. t*t. Mil
'inlmtn*'l'-i| Wlvnd  I' ,
rlab bra;  h*« p***4 It la I'.  i^i|lrr.
and tbr tettef **«iwi Um Via««owit
aitb a i-l-**** .will «hol  TlNW  , aa'wwtr
nrm *.*wi
ll at* MW  a  . I'd tlw
Itil I
ihal Aanh Ibr ttwnwd hi Uwwwrt-Nda
I l.M  ' Ikr
tawr.  nrinlh*-**.  *A*  thr
uf  th*>  Aar.   ll  wa*   1
•km  »f  Itlarha  on  twlh  tfMla,
ibr ***** ii'i-ai'it m **r*lp *******
and at IU aaaw l^ll.<i-" w. kttiltlht
lhatihrapmtai ■■ i».'i«d
1. 1 it..'
mil.*trr. Ibr b-talrlt llhr in*hint lbla«a
ii. t' 1 • wn,  It la*tH ?i wfhair*. bow-
tie*, ami Wi* MMlNAQ)  ***M W'ii
«nin*irr  MarbeuM tm ******** t*t*
t„*,,   <.n   *lr!rn**r   awl   thrrw   1..
irnllr.    «brtr    l^na  I    Ml
and    pAtM I M. B|
• I'.tii, 11 1.. Uiui! and ikr lath r.aftrl
: -1 la  HftWir.  thWP Ml
tmi. and Uw Ittb r erored  Thi* arilra
I 11«« ■ aanal
** rt  t.-'-aw pity
 K tad it dlww not
■^^■^^^Bi 1 itof*
Indrrd. " ■ m ft*} I* a
•   t « a. li«i,
• «*t ikmatb.
RtaUfboved  , ,^t<
Tben ii* owl) * w.-
nrll tttm. ttrtthill* «li*.IMlnille
I "iint thai tw
, after llw ta^^iff br f*t t*t
hall «n*l  ftml ii 1-11 ..*.*  ****** **r
*tuw|rt ud tenhtera arariiw arubmr
rbetWWMMNW ehMllNf and Ihr *At*
,,**,**
\ Nled i.aiMl tha
Meal  Mindirt ut  Swill.   ***,  II  1*
tliiitfl. l.a* Ml lit'**) **,* ***** la
iNARtj  *• * me*Ht rt
*r Vawti.'iirl ilab
WMtbl I
•Iniln Ih jjMP-w ,fTjw
.
m[,. mngun, m mu£.mm'm&, bbitibi* Columbia,s
DNDAI .Mfllt.MN'o  ,l|'I,V
', ,,l III 111 I" I"
This card is Mrth $6.00 lo Kou
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTOBY .
M iff taft If M
I i|i  l.l;\l.--l'  II.II.t.  '-ini'i J"
I'l'aS  !Si  i'u  llt'lil'lB  'l"jl.F_l'" |
ttti.t,  llllll  Illt- iii'i-
tin-  ll.ivitl i'lli ulU
I  ,i Iiiuii,-IJ liltl
,,l,  ,  ii III.* i,l ,t-
NOTICE
S,x"n  I'AYM ii Fi ,
Hardware imn
NEISOU
,„.„,iii
a,,t',1  iml lul ,i.t
,.{.1  i  Iml  l-i lln
l,,:,|  I ,
TO BUILP-
r|'!M'M-J\.|. >jJRS.
G
,0RD0N«.s,""m
town ii. BOOTS "SHOES
<-.
M'
-I
-WO  ( VRIaOAUaS 01-  HARDWARI-
i,„ ,i,t- -i'ii..". n.i'i* ii'iv' i"1':" ;
„,„,.!, i ,,1,1 in ni.. a .ii ****** i"	
\\,.,„n --ll Iiw "I Ihi.IiI.-w  uWJli* nwkiiiK
 nt.,,1 Lucks, lluililii'l  I'aiH-r «nd Naili
\',.„l.„l,, i,-..i... ".im '.■.■!-""'"' *t.K:k of Cttllur)
T
CENTRAL HOTE.
JAM£S HASH, _•_■,..
NOTICE.
aiiia t I f I l f i
ii. '„. is
iiniiy Inr Trntiltl*
nil
CUNNINGHAM BROS. •
F. CRAKE,
MUllltUlJlUl
Uiiililiirs nml Cuiitra,.,. I
BS3IOK
'.','Ml
0s,1.:
V
funiii'Vii mw  11',-'-.;!I!
, ii*_^__^__^__a
-
NOTICE.
■"'MAKBR ; nml: MANOFAliTUiUHii i JEWBLB
Columbia St. IL." I)""! wi-q P""" '' °
set
allAI'IIKII  -I Mil
a   .
i-  ■
Silt, iii af  ill btiltiini !■
i ,, \V .llm fiinl. I *■'*■
11
■B^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^'a^a^a^a^H
,,,,„ ,,-,, , .    I • - i."i't.n''
.. IIKIil.lt I'l  i.i| I I. Ilr.iaii.tl Ct.a|a. 111 11,. «lHlll«.ll
I' lltlt II lllllll.111-1.llll.tll.Ill-  ll
—   J~ "'''"   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■btiOiilt.ii.	
W.tt il ttiti l'-ll:-lt
I  t.
-
5W'••"•■
its'"*;  '., '  .1, a,,M.-.n,i.m c ■ :•*"■■
I I . * ' ■ Itlfilll.
, 111, I
LJIM 1,    I IVl.N.I  1,1. IIIM.   IIII.
™  u,::.; ,■:."....' .■..,i'.'.;.l:..i,-.K,,."7ii
tt'-1 v
<'
ti
II
I.
-,_, |.t| IN ' 111 • 1.1.'I I II
'.'
_
.-.1
**J^—!_5 Wl MM I.-I \-s  II  l.li-.MI u;i,u
.Hf
Ij I
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  f!SSSI2
A Him \i iw. i i> a   **•!.. i ,i-  ii
,l|
I ■    M.uii 1  tt \i t  t .ru. is
' i^_-_--------H^^^H
fi.-m u .   ., iirvt-iiidrtiiiKht
I
■
i
itata ill
' Ml    ' :
n U'l-.t'ji t ,\ ■
■
■
biiwi t.:
tall hai ii II nti.ai.
■  ■ .
Now WoitniiiutBr kn
n.i   ■,
illi i  ol  ' i'ii' in thoroufcb
„iiu,,||.  iimi. nlnl ii inn,mn
I   I, In   T"  '   '    '    ' .JA
\ \   ii   It at Mtli
1  I "'"'  on Km.it Hit
_V8 i A»GoZinVK%T;"l pto Wli arrive IS)' | j£j lg| * "'
;...!,..,... ;,„. ,„iii,.itiiiiti<i>i>it<iii. Mhsoii, cocHKiHic.hmji
li
ii hand !   ...  Su'llli: IMIKIUllVlilVIVlim   KtllttS* Jewelry, ClucliS, S|MT_.U'|lS  I'll \ I  i
M^MM^MMl^M^^M^MM^M^iHMM
NOTICE.
*  11 in, irtiulili '
V - tV. [__ '
TO CONTRACTORS.
I'l.Mi
I'our-Siorry Brick and Slow BoildiDt,
■
,ii,
OISSOLUIION 01 PARINERSHIP.
in -11 \ i.i  -. in tt
I ■ t.i i it i. j
II
t.           in nt i-
I
m 	
niBH i
_________________---■-:-   ——.—
\'
i
i ,. * "* ?**!'**•
stuHi,- am i it..
I. 	
$(illll
(
I.
N
\\
t*
i
\
i
m  .. |. ...... *ti Pmu N*«.  '.atOai
. i.-.**.-- i
I .'."*'
sl.inn
A
*}f^_B
wm in.. ma. an
t  In   A -  lliltl..
ll.l-  atii,
i. Ilia I
ll y
■ ^^^^^^^^^^^^^^^^_
I
I
a
■
-
AOMINSTRATOR'S SALE.
i
It, ll.r Cu.ti.lr Cui.il u« M. * •%
•.  -  A
a
_____________■____■___■
11
BRUNETTE SAWMILL Oi
I NKW \V!.STMIN8TKR.U.i
manufacturers of Lumber, Shingle. Lath, Bill Stufi' mul LongTtabti
to 100 feet,   also Flooring, (tolling, Ruatlo, Siding, MouldlngB, 1  ■•
Scroll aiul 'Fumed Wnrk. Bash, D --. Window and Door Frame..
,. i Hai.li nl all Kinds.	
IT.__.cc-uxei.te  "Worts  CKiazaritocd'ti
Shipping Facilities bv River, Ocean or Roil Jnsurpasscd.
I
■
Blmakai.. T  ..
■
|
»_____________■
NOTICE-EXPLOSIVES
Sni. • A,;. nl- In, Un  JUDSON I'tlll lllll I'llMlM.M B^HM
T. J. TRAPP & CO.
I HARDWARE MERCHANT!
Oolumbin 8treot,
N. w  W.slniin-li-i'
_ ROYAL CITY PLANING MILLS CC
llllll  (IUI Ru Itil,.I.  Sdont, Now Wi.htmllt.loi
,., ,.,-,,.,  Manufaolnn  mil Deal nogli u  Dressnd Lombei  bitiflJB  fti
S.tlnion Boxes, nel Fln.it--. Trays and .ill  i nda oi Wnnii Furiiishi'j
 -    t-.,t_^_..._    U^a.trlUaM    Dli,,,!. Dai...a.
II
li
11
ii
'•
I.HUM   la.....-',   ...  *   .  I.
lor Canneries, Dow  Frames, Wn-'inws, M»»t.ltiniK^. Blinds, •
B.il'i t"i *. Brackets. iti-vyi'ls, All kiml* ot Plain iinii F.'ini.y Tnrin-il Wc
I |
. nuts
n
SMIII
:;
s
ti
a\.
0
TIMK  TAl'lIiK n.W.IKRNAN.
■aaaraWana  REAL ESTATE All'"
a^HI
V .*«.
NOTICE.
I
UMD BE6ISTRY ACT
!■, •*., ...
ii   I
|
()
(t
■
I 111
I i
i •.mii.hs
NOTICC.
notici:.
■
NOTICE.
M. L. FOLEY
Lumber Broker
ic... t Natal* -HI'I A.t la..nt
Ill-tal aim ■
The Crown Stables
rillla, lla., a. a nllal Vl'lllt ll-a
ll.l lllll' ill till'I liy.
A  1  ( I llllt
J. D. BENNETT
WAlCHHAMfl  ANO  «•--
i
*
II
t
A.
CITY DEBENTURES.
I
ill
T. RIDDLE
lll.ACKSMIIH
...
Jail O '■
ipdemik Hotel
NOTICE!
fall. ..■ ll Hit    Pit.   ill)'
Navigation Co., lot 12. block I
iimi; tabu; n... m.
t
.1
all. Iftllt, .a > »ll .
1 .
II
1
s
1 1 ,
1
a.■ ft ff   a	
t           'I, V  HI
1
r.ti  « •» 1  MR 11 * r
1.1
1
1
1,*
I.V.i
NY.
■  A  lit V|
li'
1
VN
tl  I.Mil.l-
OISSOLUIION Of PMUERSNIP, '
OISSOLUIION Of PARINERSHIP.
Ctliihi Slrei. Nei ffdniftr
NEW VANCOUVER
 COAL.
NOTICK TO DRY fiOOIIS MKN  ******»-*» *********
1 ...,   New Wellington Goal
SH.IIO PER TON
j. W. CREIOHTON.
SURBUhBAN
NEW Wl-HTMINSTI*
HENRY V  EDMONDl    ^
OAREBHE, OEEEN I g
BANKERS (ia.
«.
Um
H
• *m    at
——____a____a____^H
__B-B-aa.
FONTHILL NURSERY
■ It ihil. Om
NOTICE.
All, ll.l.—'. ■ tut" IM
- -^m^^m^m
S10NI . WEUII810N.
*^^^^^^^_
'tstti ,„ \,,:,t,i
"tit/  'llltrrnr,,  l(»|..Q
iiiaius illtifl*'
WESTMINSTEB
VANCOUVEB
ELECTRIC TRANW
ROIJTE3
* 1
•. ... ••
.
 I
WOOD
-JE SU.9N3AV3S
I I . • I .
DRY AIOER ANO HR WOOD    ID 1 IINVHRH NI1HVN NfNRT V. 10I0N01
V    1  11  v"
a\
., tie* «»i* r** THE LEDGER, NEW WE8TUIN8TBR mNSB COLUMMA. SUNDAY MOltmrtu, .««
J^_^i__]_i_____
PBIZB  I'OEMH.
VM Wtaiun i in tlia Bcnaiiia Orlll KOOU
OompiUUoBi
Tho *ii.i-1 i'1   i  '	
IMtlltlUII i"  "'   l; '' ''  ""'  ',M
Mr. Jotui "  '  ■* '  Ml
Ktlgar ll '■'" ■ ■  i"' ''
will ton lu" ■' ■' '  - ' • "'	
ItUvtiry'i' ■ ■
fluid W.fi'i l-i >
.hi ami l» ■ ' i
HHltMkaii'l 'i
yynid ui
_.tt.li lilt'
dlaplNfrtl
aud tka -
malum il<
t'vt'ry |il"
Tlio ma
liulkiaa»-
vs.ry liiiti.-
tttn Ileal ..■
I'luta. Jr
■
-    -,  l.-l  U-il   U
tm wli' rt' J11U7 bleak* «n>i
itt
**■*• a 111 rm iwna  in
If,
•Tlaltirii '  - - .u.t,   ,i  i. •
-Ttll*"'
Tla tla.*
tilt It,-,i,i tr.t.|. 111.  n.t
Mi iiii-r ii.ti>
_____
fim li i. i
H.i'ini.1 , Mi  I i '-Itl
fll im  i   nt/l .,I'll i  m.i■ n
Mr. Willi * t...*t. Mml »..u ittuttli]
. i ■
 i...
•in
_|irii *   ■ 1>1. uii  ii..*  tin)
^Pf It*" ' ■
J*-  ■ ■
ll   ■
I.
,« . i. i    .  ...
MN ai. i
AaaUll*" -i ■
A **** • >'lH________
^^^^^^^^^^B
Iini) l><
tk Iba  Hmbiaa  *.****,  la  Accwaal
Villi lb* fall an  lalnaa ■tarui
tata,.. I', *  u.t.
at'NMiai  *    t* nu i.s im tiit._-t.NlA
i.un.
(Ml
uf kla a
tka -km
PMNW. '
iJ**m lul
•alii a
aalaiai-
•laarla- -
Ini*
yI . I*r lai*
a>-(rti
l_aili
rt ilia
tmt**
*m*m
Mail
*****
I
mil
***
..tot
MMt*
lalat'
*.*-
Ma.
***
Ua.*.
***'
55'
Mil'
ee.
ae-
mm* i
«...
H.I.-
mam,
U» I
Ml,
Un.
laat.
(m
l.aa
«l  .
It*.'
tart.
aa*
*„*
HA"
»*■
__>■
nit*
•  ihal  f!ilil <i
Mil  wtf-ftlN* tn* IV Part*
j  -ah-i r.">- ** h*A imm*
■-,1 Ni* 1ml* Mi»«»ll* in*
Am**** in* h** ****** * t
tM** llltl" Haw ****• ***h la"
IIH^I-M-***^' tl»l*.'•'• |
. i-f-4 b* ********* t*
V. P. Arnatruna, Kinlima) Mall Lllie,
i. in, i- min ii lau iii.it.mi i.•.,niini
for a ruatuino tliau wai ii-eciiarr u yaar
follow ibo lltitni cat'ti.iii  ir.ii.i-ii uui,
DtttMl 1'-
iiiiiiiii-lv iiinri-
iti-l |Cl in'.. >
nt Unit, ■ || i  ..  .  |. iit.-ii,-, ml t|,liil
'  ■
tm*,ii.ii   '  " ' . . '
timl i ■  ,
•-' ■
■  ■
ii,I., l
-
'
.  . . ■.
I
.- ll in ti
■
|l tttllil-
■
...
i.ii I-ii
■
■
- ■
lain aaw 'tiiitt (r.'in mt
■Hi In
Mrl ni'l
■
■
■
I
■
■ ■
a Itatit]
-
'* in  _:_..
I
.  ■
ii..j
i_-_--_---H---_--H-_--B
•••
LULU ISLAND LULU ISLAND
•••
Sronu.'ty  In
il In liloi
Thl»  _ __________________________
hfiiiK ."lil In liltirlm
nl (tm riiiivinii nl iiti'
ul ttvn iiiii-M. which U
ii limit tl.,' riuhl MM
tor u Iriiit lir mui lul
l_i.i'ili-ii.
Thii Ki'iiviil unii'
rtiiiuiin, wi'Ntwn.'il
Iinni tint ni'ii- Lulu
I.lni.il b.'iiluit lint'--
up tu Iliia |»'„|„-i-l.v,
tln..|.l...-luuil wiHii"
I. ll.w niliiutii. tli ivi-
it tmi t lit- oimtio nl I Iif
ctly.
Tin'Iinni It* "11 il<iii'
viluml unili'i'iultivii
tlim.   Tlmi'ii  1.  uu
lll'ttlT  .oil  iu  thu
woriii  tor  ganand
Kitrili'UlilliI fruit liui-
pii.ii. aud  Itn clo.u-
ll.i.. tU I.  liV.l  lUllllilt
.-.■llll.i.-. II iiniiii ■
ulH.-ly  .tllKibli.  for
$200 PER ACRE
()m -ihiiil Cash, balance 'i nml i..*
months lu s [it r inli.
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE and ROAD
LitMidu directly to this property, For market garden
purposes this land hu no superior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
..iirili'iiiiiti __.urp.iMi..
Anut ri' nl thititli-ltti
Iiimi faithfully tlll.'il
will  priiiliui-  .........
mutiny in a y.iar tltiitt
ten or twouty ocriiii
of ordinary farmiiiK
land fiiltiviiti'il after
llm ordinary farm
method. It. extraordinary produetlve-
n.m. li a po.it tve
wonder.
Here I. an opportunity for any mnn
to ait iinii.' what will
afford him a lucrative llviiiK nnd a icood
deal more. It 1. nu
ii|iiiin I nutty no, likely to occur aisniii for
a long time. It I.
far cheaper thannn-
cleared liu.li laud nt
15 an acre. Oct «ome
of It.
S. T. MACKINTOSH &
•••
a
•••
NEW WESTMINSTER WATER COMMISSION.
NOTICE TO CONTRACTORS.
uiiti.i.iiti.Mti.i;- ii'in:i:-.i:iiTii
?,,   ! '   UK
	
LAYINOTHE DISTRIBUTIQH SYSTEM
llllll* II
iiii.i iL,Lum
NOTICE,
In  iho  Supreme  Court  of  Brltitli
'"("(" ';•",'. •*' ••U*ttiiH*
i' i  '&&&*
\-a.iii i:i- in.nt.I-1 iiivkn iiiar
ii  ...f'"i
N  .  ii.
_____________________■___________________________■_______■
till   II  Mill till I**  HI  Mllt.l  InS
■*■ -i  j- i  i  i ii.  Hnilt. mi
Bank-Montreal
CAfll AU all lu: I up.  .  112.000.000
REST,   ■    ■    .    0,000,000
A Savings'  Bank
Department
Hll -Min ojunad 'n conntctlon wilh
Ihii Branch.
Interest Mined tl Current Raits.
GEO D. BRYMNER,
Uaaacar,
, hou iih it,,, nm  *.ma*.
|  Mail
^^■^^____________________l
m***  rt  lat
*"l«^___________----_-----.i
GOVERNMENT
LAND SALE'
BY A. M, BEATTIE, AUCTIONEER.
PROVINCIAL OOVERNMEHTOF B O.
WEDNESDAY, 15th JULY
At Vancouver
T>oyal City Market
m\l J. H,LKLItl
Meats
IT. BEICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
FRONT Sl  Na
Hll.l. ' 111 1*1.1
OPPENHEIMER BROS.
Groceries, Provisions, Cip, Tobaccos, Etc.
10O-102-IO4 Powell St.
1'. (). 11,ix .*u7    VaiiioiiM-r. 11 *'
^^^^^^~~" t.lll 11 tllllMllllll
lliii
AUCTION
The Matter ;;'';;;
it more than even ihe
quality aii the ni.tifri.il uf
lllliali  i  Mill  • I  . 1- -tl-.*"-. !■.
nude, itu- im^i iiit|a>iimi
.iitliiiliT.Ui.nl   Till- lltt'-l
cloth 1'i'lly t.iiifornirtl to
tit.- -It.i|r ui tltf tteuet i.
|A.McRAE
Perfect
I :   Hi  • -|inil juil tnii iiiH«tftil
i.iil.tr i- tt. n * 1* I'.llll ili-itt
tii. Tltc
iiitiitn. i ipeara
••Th, Apparel
nil Proclaims Ihe
Mmi"   lit"  llir.1 ii
ta^l.l I la' It l"t'    '..I'T
M.A.McRae
SALS
i . i urn i-
r,
Tin Mum
ACRES
 "ishing Jackie
fine furnishings „ «"____2__
Gn Repairs ProBptly Atleoded to
r
TOESDAY. JULY  NTH ________________
at io i« .maw CH ASt E.TISD_U_I,
iar.fail-.Bair ttm.am  *t.am	
I..a i.aa..aa.  ll.aaa.aaa   HOUSE   FURNISHERS. 5(|H
ONLY A SHORT TIME IN USE   C0RI'0VA
OUNMAKKH
-mil a
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
*
■
■
1
MUili*
■
■4 *H • *
•v  .  r  ■■  M.
-.I** Mi  UnnnU, *-*  Mi*  U
•'■ IWf-ll
I   *4, *.*■■*  BffUfNH
riHN.tNAI
Ji llalwf b In Imn Rat A
m i* ** lum* Va
i i lit |__inn«I i-Miiav t* ia ifc-p
A ,  ***** ,i •!  s<aii»«- la ai tltf
tt li 1. i-i * at ».* CMnNMI Iiuin
■
I. 1 KKt* i**itt*t4 Hm** )«-.t*iln
\ * Main*, ***** IN turn* Nmili A*m
I-ii* t.li|
"
tti i . niMinlhiMl1iilll*arli
I  ■  --ii■-',-. Hr«UW.Wa« aitiwil
tt   \Mi\*i«ti*h tiaw ii Ihim I Uit**
-
-I'tAty.
i  li lit at, aai aai **U* rt  I'aifliaifii
an at ih< itiontai.
i  k \it.iii«ir,i>» rli-1"!
l|»T-lll
.. ,  I-
!
-I'lllJ
Mi*' 11- MtfaKnf Vnnnnnini bai Um
-'
■ ll tal on a ibtl.
Jtiht. A Pull,l« i-a*** "i Ii"w Jitlin
.
i (« vtmliv
Jl  \ IRtAmm, Var   "i. **
ll-l-' lirrt,fl»n»*W.lai
I
ll..,* II V. TholNt»«m ani p*itf N-Mii
rtyial*,*  ■
**i'h  mem,*'*
a III nti.rtititf
.   '
<  tt  l"iti!«|.r.n, ah',1* **** k***t* IN
f-lltlpni * ■
ilif |iroiliK«\ i**m In fruNN *** Ohun
******* *pH*ai* *****
.-.*>, t,  iftNN '
aatiiiutkt itiirfitat
RlNW l«tm«Ol Illi* I HIiiUlaiin-Nii Hi
TIMBER LIMIT "G."
Situated mi tin north side ol llun.ml Inlet
Opposite tin City ol
VANC OTJVE IR. .
aa-  ta^B^B^NH
• *m. i-'t-t in «*t i v
n-nl ..!•.  l*u-..l l.lr
. ■ Kit Tlr
Tin- |iin|n ii\ mil lu- sold iii lots ranging irum
■! • in in1 * .n ns .mtt it-, close proximity in Vanoouver affords the
Greatest Chance for Speculation.
rmtmciBi iti imi.
E. A. WYLD.
Ml.,».'l
*
.Hiinyside Greenhouses
Rayat lit. tin Wtmaliitir.
SIR,
tt.f Itala a.
I.;..! a. pitfallta. a.
I. rlta... a.11 T.ll a.
laa .ill. rlr. H-a ..1'ia.i •
I,, .Mai .a l.** . Ml. >
ul .nl Maaataawaa ata ,<* m»* ll**-
ll| Nam. • V* uaa. tlaftl la tn* *
mial .Mat., taa ***-' •" •"'* ""'
•li, HI imtW^l, till m mmtaA ftata—
|*,. ata, I, <«a la ** «. I" "*•• '>
m*
a
•,t
FINE RESIDENT-! PROPERTY, g* |^
A. C. WILSON.
MEAKIN'S
OR1L1. ROOM
,l ao. onan I. t*r |a,bl*t lor CHOI'S
INOSttlll  t.|I..I.SI,la
Get Your Meat EJE .„,,.
. t*,ttt' ****,
ANAHAN
,ia  lhl.!.,.., ,1.  I - ■ f. "lllll,. II  a,...t .!• - II l**k,-rS"h"jr^lrflllfT
' ui. n£l* m » '■• - ''""""-"""	
,a aia   i.   .ail'fra.l ,rl. i It, ilttr.  ,'
"••""* LIQUORS AND CIGARS.
^^MICOnVER
 Lyal & c0,
ptjjOH T STREET    HOOKSELLERS
KiMimacitiit'-i   «»TA«.»EKS
HAMLET BLOCK
 iANCOUVie
MoPhec Bros..
SliipiiljiiU _ Ouatbiiildm.
BOATS FOR HIRE
Buyoriil Royal Cat' Plm*in| Mill.
Nat. Woiln-artilrf
B. MARSHALL
DRAYMAN.
tmmtm m
** *■  ■  •  r. I --nal** 1*
■
Hew Wellington Ciml.
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
Ha..lit   tl flllXa.It.S
BOARDING AND DAY SCHOOL
FOR GIRLS.
■ I m*
e ■■ **4 *********** **4t*m*.
MRS. SARAH L. WHITE.
, nr.. nti
COAL
COAK X WOOD
ill na
rat] ttm
••
  ^—^^^^^^^^:  (lllll  -
_____BB_____a__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
A. M. BEATTIE. Auctioneer.  "" ^tasm** em*** \ o****» »*****■ *« **«*»****
.*,, tw Ml *« tt.*  M.i*.H'«
,* %1'm**rtmft*t
.IAS. C. WIZE. fUK  I1I.IHIKU: NILW  WKOTMINHTMl. MllTlHll  Ct.I.l'MlllA. HIM'AY  Ml'llMNO. .ll'TiVJ-
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
FOR. BARGAINS IN'
Summer QRESS GOODS
BOtt-ttll Columbia Street
Bended
Visited
aud
Lace
Dolinnus
at
Cost
,
OANAIllAN  NILWa
I'ltillf,
,„li
NKWS OK TIIK OITY,
LOCAL  lilllLVlTllLS
l„.,ik i
ii.i|..ii|
Hi, -
a ..,.   ,l •   Nl. Il.il.l-  l.illl.i.llt
. ,„,  ,,l ||,,  -.11.1  It.'  llll-  altl  Itl-ll-
I...IH .a Hlili-li .tilitt'i-t lit- Itlitl
I in Hit- I'lilli-il MUI.. I'ttl ll.tl I" i'l
■ I lllllir.ll  limit l'l|''l-   at'i'i"'
■ l,ll,.tl.l lllllll ll.l ll.tl lllll.llll.ttl.llt
llll. ,11111,1. ttlll lllllttllll -III "'--. II-
ll.llll l.l..llllfll l.-lll-.-.l ll' ,111-llfl
. lull,..iiiii ll..' .l.lll..'"I 111. .....i.-.-l,
,.,,,lti.. uufatl.ilta Ut' ll.l.'i.iiil
l,oiitiiiiirt   \*. ■ I li . "i Unit I-
...I i ■ • . -i iht- mt
. ,. .nt im
iiiIii.i Min  I'll
L. J. Cole & Co.
Rmtl Estate Brokers
liisiii'iumu, liiviwtnioiit
""Coiiiniisitiuii Agtmts
139 I'lllal'MHI.t HTItBUT
HOUSES TO RENT
Aleuts tor llin National
Flra Assui'.mci* Co. ui
Ireland, .mil for lha -j
aiul  J.  l.iylor  Sales,
Vault Doors, BlC, OtC
75 CTS. TO t^g.QQ
I.ni. in iiii imruul il..-.nv and Uom
».-uni,,-i,i  .it a,,,1,.'.-,nil um tin-1 ll
llllll I'lll |,|,,|,,.|lt iniii llin -il.llltlt.t)   j
.M.n lit inina; Until in luu ul lli<< ,!-'<--
a.ai.l,,,,,,,,,,!-
I.i-l imn linii-t. In a.-nl. null it-
W.F.BEGGS
IHI. WILL KNOWN
Real
Estate
Brokers
Agouti l.iii'1'n'n IiiNti.'ii.ii-i- Co
[1
1I1.AUK BILK
I'ANOV «{>«
J. E. PHILLIPS
Clothioi' aud Hatter
 „ ,  .,, p Umi I.- iiiiiiii i'l tin- Hi'.l I'l-llu*" mi'l liiBUn t, ,
/'all llillllllllllll Olti'l'l -   I ' _"'■'
GENERAL BLACKSMITH
T. OVENS
MACHINIST
a,  . .  ■ . ■ ■■ ■  ■'■ "'" '  IM. in
i   .ttiti'ttltitiBl llB-lalii.i| U.-irBlii-.l   '' •"
tt   -Iti'.
■ Null HI N
tt -IV l.llll NiiUlTl
a    a    a
a'*
THE
it,
Sullo—It   ' ■  '
II
-.;. . Library b
rh, ,.,u	
i ■•'  '■'">
......  i.ai  l-l*   I "I
, itlliHl i.ii tin .Hll.l l'i'
V\..lti. t.-lH In
■  .  Ill
■  .  ii  i.  'I
'
li..
^^B*a.*^^^a* -
■iH^^^
I
till- Illt -
1
'
'
:  .- 1
' .-tall, I I
'
w.'l  Mt
■
■
■
'
a
■
■
I.  .iii tlie
■
■
i iJ.'.l An.n.i  ■*
'.* ii,.- , * . ll*..,.
in !■ i-  it-  Mii,' V.ii  .-,.! ■ I..
■ I. i    ■* Ifa IW - it. ,*■.  t  .   t*
i ■ ,.,'.  .. h tnm  iii.'it
. t . -i   pot   iniyol i"   i|mi'*i;i.i'
■ i* ..I r..i
.-•intt.,  I,. .
. .-ii u|  milim  '.in
|  ■   || |'|   .-    *.'.!■  ,'
Mi  Uurpb)
- ■
Mui'lii  if  i-
\..  a
il
i
■ ■
\ I I.-.i.; Mill Mlti-AIS..
." III.  uni,illi t.f .lul,.- Il(.
-i . ■
I    -'
lhl 1:1.1
■   ■  -  || I *
'
■
■  ■
-l«.|..IHil*  ttia.t,"
■
■
.  -  -I
■
I }
\ vnn  ti   ■ ■ I att •■'■ rWKRIW,
U"i;.|| Us  ,. ! . Hun |,  I'ANTlMiS
i . i. ipnalta
i
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
Lull, li, Si & I
REAL ESTATE   j
INSURANCE ano FINANCIAL AGT8
Pwsta, Sell aii Lean topurti. Collect Hails. Mule Uibh ^
IP, ami transact all buiness relalnp. lo M. Ktt,
LUNCH COUNTER
, i- i;
0|wn Da, ind  Nafita,
Iti' I'lviini iniii Fruits in
their St'iistin.
FOSTER I CO., ProprielOR.
I.
V
n.al I •' 'in  Ha I
..II
1ssa
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
I
i  i t  i i . i    \
\\
O. P. ST. JOHN. Mnuager.
^*^H Hi •    V a  Hit. at.  V..I-
*s
OFFIOEB
BUSHBY BLOW. WESTMINSTER    Al GOVERNMENT ST.. VICWi
I
iijal Cily Restaurant
at raa
.
....i-i
.tllKH'-
•i*i*t
■
li
.
laaata  . ..i.  ai.l.aa
•  .halt
•I ... ., lla latl
..,,    Tta
Tkt la. lla,,.a ll,
i", ti-lt -at- .laiawitat ti
t ii t!  .
aa.— _,
*
,  ,,,l.  IHH.a.li  • ,
t aat
I tl ii.i. .i lillKI -i
,   IM.  \1..|||
•a  -
T». Onilli ria*T
a
■
■
•
Cl i
till.I.
ATHAM
DR
UGGISTS
> ni.l MltlA sl
Wl
STMINSTI li
1
WE INVITE
thi: PUBLIC
-
■
JOSEPH STIRSKY.
Jewelry,
^yOQDS  tSo  POLLEY
LIBRARY BUILDING. COLMWS
Ml Parlors
ii'.t.ii, iNiinitt! | uDia oa utmcHu c*«
COLUMBIA
.
M'NaSVA  -itlll I.  Hot,X
\ -WlltTU-CK
na ir*
.-.ll.
■
*t*a
Wjfmi
I
■■***** ll
H
-
■
■wllial t»i
■■■<■-** IN lis*1
■ Ur fir* ai
■
I
Aram* »w
.  ■
__^_________^^ft ~
■
■***
li i  ■ lil \n
llai    It r U.A..a
*
■
l -■ i-.nii
■••'a in* *-**
■
a .tu.* tala,
1 lia,
11 -,    •   tt    \  - -a li   ■    j
- |
'
'
'
mm* ft.
.-.  ■  .
I  i Tain
i
*
A faiaitr ** t** ******
- i ■•- \   :» Hm t»i«a»4i*l*-lr
•  Hat]  tttm*  .
lfcn-.*li ll i 1   ll  Ttiwim?
tnaaina it*
...
■  N    .
mt** ktrt
■
^^    RIDE THE    ^^
GENDRON BICYCLES
CALL ANO SEE THEM.    "^^^ ""ZZ^Zm
uu.CNM.^rnREID-DCURRIE
H.H.LEHHIE*uO.    >*■ *^itH
w.^Iles lift f ite
THE UNDERTAKER
k**t±u
aaJ_l
i*\w*A$m&
Qampbell & Anderson
a    , i.ti i |H0 ■>• H'l
HARDWARE
••mn'- Oil.. It... t... t nml (ilnaaunriv
IIW I  llll   \  IIU  I IMS III  ll\kt>
I lat Uatlrt vthmh **
- -  mt* NEW GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING
I '.'. :*■   *
i. Km Kl KN in il>. I'lii"!
w
,..«, I ,  II.a ..
Rt Id .-- ' Mm Unly I
A  R. Willi« M !
i imimn)-, Mnn.il i
■ II. M.itiul.ittiifrr.i llf I •
at „ ,11  i III n a*'... a.t ll It,. I lit M,11  al 11 > ftf ..
2
ON  EAHY TERMM.
Miiritatakp CHOICE" CENTRAL PROPERTY
nriii-ni.»in iimi. ^^^^^^^^^^^^^^
W. J. KING
0*>i»>Mt  Oiauftiitimait,  Uni  I -i»'f
Aprttt.  ate,
UIRNKM1 ,nin'.ClTYIIAtL«J_l
Dnaiakf. tttlant*! C«|n«. at Ctrcatail
SOMETHING NEW!
H. MOREY * CO.
Wr tn»»r ,hr iini:* •'
• i... k nl Mit • i ** «' •
Clmh.. Jmi-lty ntnl
|tinlll..|l.|a III 111. . HI
DAVIDSON BROS.
s
*
t~
*
H
;
RAND  BROS.
-  -a-  " -   I
Wtti
I -   i ^j2^_' • ■  '"  ' I*'-'!"•._
-. ***
i^i_jlj:-l
BOOKS, STATIONERY,
.,„ I t» t ...a»a,
l,f ...II «... Ill" '
B
Onanta Grill Room
ft**, ana*
f,.,.| aa
\  11  ,1
.  III. '«rt-
...4 *llr
* »|,rafrt|ir|  ...... I   	
.«,. Hfaltf-I ,«, _■_■_______________.
■ -.„.l,..«tw,l.l, «||| ,. . ,l «,.,.,>.,,„
ll*» « "   •—•'    . „,,  iiii, i,,,.,,
.  ,.,   *i|l.\ llll  alMI M'.IIT
thll tMIt^^^^^^^^^^^^*******.
-t,-i,,i.t,«,, ,i,i .	
■•'■I'"    iirui'ltarllllliuu
.■a,.a,,html,It, Wrn. AltlKItU WM.ll.ll.jlt
' I
Prlrr. I'lHI to •mill prr Lr.il. Trrrn.. on**-
Utlrd c-ih. Imhuac* a, II mat II ■oallu.
nl I prr rt'Bl.
RAND BROS
Mnl'I'Dl
Bb ■!"
Hay Rakoi
Sulky ri'iuiLli'i
Walking Plough
Et] Pun
Spring Tnolli
lt.ittti»»
Dink and
Imn Harrows
Ctiinliiiii'tl
Drill.t ami
Scttlora
Stall illllaliy  III'I
Finn
Knginim
ftiilorn, rtr.
rimiglinhaiw
Uii *i of
Extra
I'lit wi Tnr
Mowi-ra
Biniliim. etc.
On liaml
mti- i  *>" ' i*t nt''-
Real Estate Broken    E.BRENCHLEY &C0.
OBia* >l Vunati*. B ft
...
iMaJM. |-*ll.'l
Columbia St., WesimmsiBr
.
WESTMINSUI.*15
■ naaalltatB..  ■

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354127/manifest

Comment

Related Items