BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354119.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354119.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354119-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354119-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354119-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354119-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354119-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354119-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354119-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354119.ris

Full Text

 ' -
W.J.WALKER&CO.
nu ran 1110m
NKW WliB'1'MINHTKII 11  0
W.J, WALKER & CO,
IllliraOira  06. Mtt  Wlt,,TMlN„T.„
11777/  WHICH IS IJfGORPORATED "THE DAILY TRUTH."
NI M Ullll 171
NKW  WKSTMISS'I'KK,  ItlUTISII  COLUMBIA, FRIDAY  MtlllMN'i. .11 I, V  III.  I
nil I
WM, I1AIUI1'. * HO., I'KOI'RIi: I'll ILK
ISLAND
1ENIIE I IWt DRUCaCISTS
Real Estate
general AOENTS.   Patent Medicines
- .. a.i.  I ■  ,nTi
-  lol ll.l un	
II.- Ill ll -	
!  A -lal.-la.ll'l ill... a, lai,
DRUCS
PERFUMES
i
FOR  SAI.E  HY
Toilet Articles, etc.
«^H',ii'rM: Macplierson
ID 'Itlll*  V  *it.\\
Tobaccos and Cigars.   fl Thomson
S. T. MACKINTOSH & Co
■
i
Itf.il Estate iimi li
COI.'iMAI. UM ii K   NEW WESTMINSTER, ll. t
WOODS & GAMDLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
MIH Sl III l.lt.llS  I AM' -I'lill t IM,  IS  11 I  It- I IHM III -  la a |
I.  il . -  IM. I'lill tt I'l I 1 a 11:1.11 It iii I
 ^B HI  l.'.M  .it
H.ROSS. —n I ItKI.I, .VITKSIi.tMlK   Ll Im
la.l  1  (a.at  11  aa.lt, a t.l  .', , a   ""   »■ <■*.., ,'  ,(.
■
PrlCM  1100 lo SHOO  |aal  lut.
I.tila-aitar
M
OWAT _. T>
TURNEli
GENERAI AGENIS
*r I'*.*' |ini|ii'tly ni .ill ,'ttt
at lh. C t. .ami 0  iml,
FARMS Imi  <  mil Un
im^T .
Ut   '  SOUTH  WEST-  m,wunln
■DISlt.lt
Ml l.a.ar,  I 1.2  .11...  in  2 1-2   „_„,,„.
!•»• '" -ti Mt  Aililltl.iu  to
laMtlt  W.'.tllllllaltl .
CONVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
im**
ttl.,11  Ml. IKtl.
H.G.ROSS <fc CO.
WOODS. Ai GAMBLE. N.-U- W.-.tmtn.i. t. H. C.
DESTROYED DY FIRE
AOBarra
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
III    lllt-llll   .**
USlllll  « -l.ilill-ln^t
II!
i
uttttm ****%****! ntt
IoIiomm *■•*■*■
ptr*m*mml IHI   If*  ****** * ■* ■!■
CtiAr AAA****    MOSS
A IIC Cod*
lliinluiiri'. I'miiU. OiU. in.
H.T. READ & Co.
E.S CTT"R, TTS <8_ CO.
)0D:
I It. 11
DRUGGISTS
If  ll.i Sta  |l  |  It  t. ll
*~"a    a    a    a    a '•'■ I 10fill illl loC.ll .llltl
******* *__-_-_-_-■
MacLaren
4*  Ross
TMBER
it*>iuii
.mti 11
LUMBER
A
FOR SALE.
I.II I  I IN.I I. 111*111 ** 1*11111*1 llll.
■i-•  ■••
A. B. MACKENZIE it CO..
(KII COLUMBIA STREET.
CO.llll. ****** I"ll>*''H'l Rlrkol.
, lis WtUlJlliltt.B C
I  ii  flflt  tt
II
tl-'ll.  gll
 Sliijtj.tii ■ f.icilil
To Smokers
   .IIHITISII LION
MAINLAND,
taat^^^^^m*m^ lllKNKY l,KK.
m* mi kim
■^ I'Ai n Hi
WM.TIETJEN.M.,„iil.ii.,r,.,"
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
,.'
-■*^t'-*. >
*
BUAVE SALIBBUBY   FU0M KAU 8IMILKAMKEN
KNUMND'H  I'Rl.MM.I. CORUIAI.LY
l.XTI.Nl>H WI.W.UM.:
To the Amen, itu Wortd'l Voir Com*
D-JlllO-tWI Tlm SrapiMI ol Cliiiui
Kn R-a* Mitt lull iiittl Sliivuiitd
Iliiui.i Thi'Muy-riik Cii-o 0111111111,;
up Aftia  1'ariinlt Ri*i .tiv.m ii Vury
■Uun-l H i.ti.iii ut Dublin.
l.i.NiHis,  Juli  :i  'll.f  gin  .
■
. ■ •■ i i; ii ■ rl i t i Mt
Uolnrtt.  M't i.iiiiii h,  H.•  aorhl • till
i . ■ ;
ii. ilif iui. . ,i -it , | |)
Un kult.il tlitu it.' t *•< f  * *i<< i> i it I-.
1.1  I. .i.| **-ii.i.i,n   Ml  !■'  tban
■  M, I
lUmly nml liul >  ' ,  Altai
... - ui ii.i'
tnlllUltillilll imt  Xttli.l. II *
an »t,iiiul.-,l ...m. i*ili.,i,  mti. t
l..n. ■
■  •!. I* .41.1 I..II* , <
Rtl
lln |.|******  Hii.li' li. It
r  '   II. -   1, '    ,1 i| 1
bn from mart* vbli t.
I.ni Imiu tin..- in iiiu.  i
i
11 tn.   ||. nM
■
il*» jinmii.t ami -
a   • .
'
-
„l th* pntllaluri *<•*• ■■
< m It* lln* ti.tnii:
■
■
■
tt ttmt
■
A HuU(l (Jltlliti Inv. *. kii  laiilciUiiilitu
a.. ..imi nl Uu Trip
Mi  .li.*. i'ii  Aniisir.'iiK r.-liiiiiiii  yM
in.l.n from .t ihorl vi.it lo Iba Blind*
i. mn in .1.tii.ti), whin in- want t.. m-
-t„, t l!,.-  l.i.H.tN-  1 noli   I'Li.'.-t  Mn,.-*
..iiimi '*. Hi.- Hi.i.u I... Minim Com
l-.llt),  ill  III.It'll   I '   -    .'.-•   ■   Llil... -l.'l
Mi  \in. 'i|..i„- VII wi'-.ili) ith.i-.'.I witli
Iln- M Uk   that   I.S'l  I ll   .li.li.  ,U  Hi.-
iii iii urmton iliiiliiT,
mil from ihe handaom nwulta muiiii'd
i.i ii.- latmrtoui i". iii"*i"' I'.tiii-Iqri i.i-
h, Uovm Ihi Oi *•■■•■* ' ni-'n irairal bar will
' i ,'■ fin,, n iti..-i.
worked b) ti.- hydraulic machinery
In ii.-- inoaiiiiimi a
i.-i'* ■■. Hf ■ Iiii tl iitrui -
<  ll I  I. ill  *  t..l!i* I..HK.
I  ,.   - *   *
.:..rii* tlii'iliifjilnir  '
, iho i if- * U" dim i
.
■ ,1  ll,.   |o|
national ti,.  larmundlni country ti
*  mineral iniifiii.
lad  ....
i. ■ i* - 11. m
II., |r   „, I,  %fm I*
tli vn ■.|.|«-f ami
lln
.
!*■!  ti.* play in-
.   rtr.lli.t
mil, ll,.  i,, * i„.-t|„_|. I.,  U-  [,,**
* i. Tht
| Mfl, ll
I t' ii hii| lli*- imt.* * I1'
i. Mi Aiii..ti, i.' r-1. tilt!
• lijlltiC
' t  MMM
ku tin- itfttiitui
■ i-ii* ofl Ihi
i '..* irjil la
■
iiti. ■   ll
, lUfll  I *J..  I,m. t, i. ilUtouih
I l'i., t ,l..l»,.l-
:  lo  emboli*
I
'..i .I-knl Willi llwr,
-
al.  Ml* llltl.
■
'
■
'
|  I,Iih .
_ •*   t>   lil.ll'f
'  Ml   x!
'
*
.-
'
CITY  POLICE COURT
m i. n mm diiimim if * r»» m*i* c%m
Ti.i.tinr M-silllf
■  ■ i «u IW
• •  •  .  \-
rtwda]
.
•  .1   Mtt—*-l  ««•  U
' Stl««l  lultl)'  lo
'it
.
1
M  iw  ■; i
•Willi,
-..  lhi.ii
IW h*UH tt* •- '
'
-
l*ltlilt  *•**'**  ■
. ti** ,.f p; tui
■
■■ -t*.«.'  HkO«lb
* -.  -
• t-l  lof
d-M-dav
•d iliii-li In tl
1 Mm ,*, t*r
*
"
'
Mn bai
■■'*  I,'****
IMi litil«* t *u***t l* *
"
Mh  bf   Md   Willi    1  •
4i.i..%Ullr KUltM
i<* niBM^l
.    r t. i vtinM*
. t itm.
.
tr  1.1 |ltc  1 l-Ult*
1
.  .'. mtt**.
■
.  .(•
4  Ikr
'■    '
******
• fc*'fc|***H|.'*t *Slfc*-.--
* U*. **A *pm
**l
) tm *Hmi H*
■i,.  UtWM ******
• **4 4H* i* t* *************
Mm v
-li *** ***** tn  Vi**
tt'lj  W
Il'll bM
*i-***m*t*t*tuh.
.
■  *
'  *******  I**  P*1   it*
■ i'i.. II-.I «|i^ft.
*'
\mm i  M.. Mifbitrbh
« •  4 :*** i»-*l ****** mm b turn
■ith CUM tr** Witt.
1 U H-ImiiwI )f*-
Illltl Il»* %
******* h* Ml 1  M  **iltH*. tW W«|.
tl II* Jinn* ml imrnmrn* tb • *
\. m  **.i*t**H*
l#4dlihmt«s.||iwlllMi. tin h*4 rt ik* 1
U»(l)ll  iU1i*l  ihu  -
l«»«-«ttlf   «||a1.*>IH  i*  H*»tA   II
Ttmtrtt*  At4  HmhUt* ***.  tblt  tW
If*.  t«i«l»l  NR tta* MA find
1 ****** mm rt tW ***- < -
llm  Mitt  **,**-
.*** ubitb  ****** tm  *****  II-'  1 *
i  ttml  AH*. Md
TW  s-lwls H  W nl  I.*-!  j
t**imiy rt  *****   *•*
.
.. tm m.mm rmt*
TALKING IT OYBK  I
KNOXVIUi:  UINKRS  KfiBT  AND
MBCUBB THS SITUATION.
Ttmy Want tin* Troojis Williilniwii
Tlm Coiivu'U Mtiy ***• S* nt limit tur
Bixty Dtiyi A Novtil Air dlii)i
Bi'lii'inu Europu to bt* H*un Iimi in
Om* Diiy LiirK" Oiler* tu Hnl I mul
Fit mm mom ■
I.N..WII ll,    iiitll  ,   .l.lll I
inin.'i* Hifi'iiiii; .ii i .i.ti i mh i.-i it i *
hi  II   H'l   ...llllll'Ul  I  •    ||)||t  till | M
w I*  ..tiiinli-il  b] itlOlll  '-i*ii
llliljlli)    S|»***, I..n *****  in.|,|,- In  .1
i  J Uiitiim* nl ii,i. .ui. i. mdlditi
tulora  ll"'  Iitiiu- lain-  i.nn.'iitnn, fm
....|   ill,.*  Ill  IMil
... ,.  i    (ll it. i li U ,. i in.   ■...,! .i ...in
promt*)  tl. in., in.j i.i-i,*i -..nn- um.'
nml  it usi iillli, nil  t.ir ll.- unii. i- i •
IgrtC UfKW a  i-.in In.i.iii.  ll *
i* t iWrwl i'r it  Uii
thi'r.* h.tl tn'i'ii no piuumlUun miUa ■**)
him bui ■ iv,  lli
Wtti Mlllllltf.  lltlt*.', I   j   ■
vhll *i...!.|i>. .1 loMtttletfai ■■*
. Aitiin lupuortir ol labor, bui
ii th. -
■  ' lli.- itoti  Plullj  ll.-
uid 'it* *
ui> irtttijuti'iiti HHitilBlof i iiroooaltloi
I., tli.* fiivi-n ■
that tin- itiK't'. »ni*i bi takia bWM
fr*.iii  Ki an bi
... ui,ii
■ ml llu< li'iiilai'in  i" in***'i  a*
tbi*   aQOOTKl    i- H*   Ii
tlii*    1 i
lln-   t.ftlrtll    *,* Hlfti'ltl    I'-**
ll.   tin MUltlM
'  '
1
I
■
-  " ■ iiMt,,(, urouhl
U "  mtrbnl  llw
it  «,i,ii.t bin *****
■
■
■ - * ■
Extvttt of tbi Dam«c«.
llm . I -i..|iii.h
"I
.llllll" I'l tb'*   t.l.a  ' Il.al  "• ll
all)H»
*»!> nl II..* itn
t lW tovtntb, ami ll-
ttaii ol ■
..  aru  VM
Chi n
Maiuttit Coa.itinni.
MiNM n*'S t". Mioo . Jwl»
■ Maaoinbaidic-di l
. ,
iii   1
CANADIAN  Ni:WH
OiattaOMHit tits Millri-ivv Iuvsitl|K-
linn  im .n.: i- Unu Utory,
^^^^^^^ About
Ui
t,i,i
IT
W ii.iU.ir
Fill nfunl
Holi;-. li nl
ii i*  >iii|.iii\  ,i-. tb.- r  ^^^^^^^^^
Ii'ii tn ii  [itatil "t i d iiittini-
f.Mnri'il il,.- *yt* ii-il in lln- luu ImifI-
\* ■■■< u* ■, rrli foi - * i'i" n.i* wr-rad
ou him by Hm a.i- *.>iiii...■ ■ ■• fi.t .iiii-Ki'.t
laeiilng ol mti' ol iii'it [ilm * M appaara
itnl [mi  noma i.iii'itii* iiu- in.itii;'. i nf
ib mt' im ii i   | orb I *  iraa ud
i  -' fin ii • ..tiiii nut
• ■  , . :r.*it
in.
■ i  m  .i wa*
. .Iran, i Iliad nf ihi .' t tpau)
■ lh  -'.,i. - m
II  '■   t-l... i. .ii,.I  ll 1...1 lb,*
a |*l) I HH  III! b"t'T I"*  ("itt nl
Umi i.f ibi.li via n-i'i.'i
I II   H ifll  llll*
Ibii  ft.umi tlm ■■ i U it,.ii,\s
1'i.iii.iii
, i.- tha i.'i.-;-
Kurtbi r i ' i I
thai ll<< it ma,!•■
in tb.-na) ibai flttirn uauallr da v/erk
..I tint  hind,  ami tbat lb,*  |.'.i.| nlpa
.  ■    .  pul In bi a
I iinni*. r. Mr. tl .'iiiiiiiiK
itn. liit--*, atitnitii-i tbat tW oDWpaaf'a
■
i  * lull
■ml \*\ h tt-,tii H. mib'.
ba bail uythlni lo do
win, ib. tapplui *.f lha pip*, it.il b*i in-
lillllt-
i.m. W  > ii  Tb.*
claim oil 'itupiny
II tti ail.'  up ** ' t)T, 1130;
DOMauakaUon  - t*,t ?vi
■ Min- .rl |a*
"  I   loo claim toil
- .u...i,i>  half
, .lia'ii.l-T li t*
a itttall  portfata "f tW -
■
I  ijt.-atfr Iban
■'.. i
i rnmli-
■
, MtiBafi vltl W ara
■ ■
HUM kNAVMt
"him fii l'it*rtur
"
\
u i
■
■ ■  had
i » i. i. ,
****  (Huh
iHpt
Kind.  V.  U
i bwati KrrlW.  lame* W
Taibita LatbcmrttK Ua
lintel  hit  '■■  lli-'
,«|Jrt.   ■    ■ I   I,   I S    \
fijium. v •- I'   mi m
IWii-a  ** 'll*
Arrh Caata    i  M. tta
n .
ladut*m»nu to Fiabt
M  li
id tW PoatWva Aib<-  *   •-  1
mtAm i tttil  i.
■
II
'
-
■
ttanwti
btatoftl
■
IMH1« I" i i
li i. buia-d intWtttl
' llm J **  *
i. ■
***** *****
*.
ISlll m-HIiiI   ***  *
'
-
t*t*am*4
Tt-atAti.
■i. Irilrhi
Tt>.  tiluW
•I'lStt
i 11 la tm
n lh*- iini
"«1  tK.lb.lt
r* ***** n
*•* t» aid la
| *  .. pp*
"■   ^sr.4|l.
t'tiilW 1  I 'Hi'HiM
A tt *i itid ii*t***
tUaft-*,
il  *
will ***** m "•**!**
M* VIM .   '  -  ■ l
* ■  ■  '-
I In* *
If* ilm
mi"!,
l|af*|  Ifl
1 MM
a'l   IW
rubitm ia ttor-ar Wiun
i.i..i,».(|..  Mm. Irtt  J» -TW
nhmmn At mutt HiMivrt utiH ******
Mi) lum* \'*lt*A mil* A ******'A 'Ml.
ind ****** halibut. Tbut«
tW ******** atttial "* rr«ntd ->f a ******
******** turn I'
Sfmildt.   Tbr   M<iltwtt   Ut*   **tm
\tt*h P*U**4 bad i «-»i *  I
a**- *H IW «n ****  tH, Apiil 1*4 Aat*
la« a b**ii | aai* PU** tH*i*m
waih-nl »'K*il**ard a*d *■***•* *■
■IkHinMlMst. ..
t*ni tAb* i  «|tiiiH bi ra
twu. u*t **4 mm* tu*t  TWiw ***
wnsViiiuiM* tiMsia tW ttitiiwn  tin
Aplli I9tb  tWfw  nt  IW  I
ttnttt i%pm*U*<**4 ***, !b*t*n|il rotHMt
*mp*\ aid «*.«i**d*-rt*haVr  Aamtt-  *m
4mm in t*h**g i**tia **4 otwli.   t**m
N".**w<|!n. m-M^l. ***** K^tc.«i*, *mi
****** m Itf-fjnad Iti| **4 ****•
•*** 4r*tm**4   * ,
*ttgr **,mHt - • *l ttii.
laa. tbat mit!.-
■  vi
-
h*ia a Mxi tut t*********** t* itm
To G*»p» tv a Day.
Ni ■« v  •
.
**MhTh*fQ<*
*■.
Did ll Quit* OooUy.
I  -TM« afl#t'
l-mwilii.4-«it  \%-*fm**i. A *******  ********
InK
-
* ******
IM. Ml *  *******  A***
************* Hrnii AU*****l**U**l*
tn* Hon oa IW Ao***
** i * i Thm* tt a
III Md
is -hit
'
MEAPSIDE
V Townsend Block. NEAR
i.v%-* '?■*■
A
.  DEPOT
II. u
Agenta for Walter A. Wood American
Mowei-g. Binders and Rakes.
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
*
-
-
**tt**,4 mt tit *****■. the * '
■ m  and  IW 1 ' ■
,h**1*4  Th* Tttmrnh ■**¥, ■■ * *  -  '
******* ii i ******* it iw r
TAitim *** tW I III Iki ******* **4 ibr
**t*hiyt*i  MtWllIlM  i-t*i*fli*'l  .jail
t it. * iitinr tag** t*g IW *sm* of
|W (dW*t*-* la***
riw«w.iii**v p*m i it*- i*
TW t****** *****
i Mti  rt I t*Wan  tH  ■
t ******** rt IW .*4-t .-»Hi-  ■
lltwi  HI.Mil- ,t*l
***** 1** ibr 4mtb rt ***• Ut*
TW Uit S*|rt*ia
Sin». I**y  R   TW  i i-iH.ii
IVlW i|*aiwf I  l^nitftr-M  rt  rblM. r*
HI u***gt  ***m*i IW *«4bl ittiii**!
1 brt* 1,4*1   ******* Mt lot **•* ***,****
tie TnsitMt a daw.
-*>t   r-irw«nw..  Arty  U  I-
rtA* tally  A*miih**4   that  I'aptaln
■ wbuldtiif IW H*t«iUn .-.in. *W va«
, t*uit*4   a.   l,». .f
* **im*\* ***t Apni fof diiilaiha tW
|dln* *4 IW rt-mtfadl MlilWaKmt. baa
]i*l ****** **\r*t*4 In haattkVKttt In
Hlalta,  It «a* ptwitd la bi* eiimHi-
, attna tbat W ttMi ***,* ikr bawd* rt
>,**ii*t* awl wn tfttiw*^ by tWaa In *■**
I ih* pith* u, * Uw. **** i-'iiwd Mtm-
Tfc^y tt*.
1 WM
HMt it Ike
IWril
■  '
|A*i*a«
i.i ni ikat
• <t ntk tn
SWt frevi Aabvak.
laiiua lln*. AHuidalf ii -Niwt.af
IW ******* ***** rt tW Ret. V tVtlliimt,
a  'I.ll,-.,«1  ty******,  mtt  Iht**.
•t*  bai  Hr* **** i  I   He wa*
i a*?^.k vkiW* rtdina akwta a
• 11   \ m**  *t.*m*4 Jnbwmii
1.1-t.wi,  l.i -li" hi*w  IVimiMt'  Httrt
rittmy *** attv^U-d iml  WM for tW
tPm***.
Another ***itt*3 Bmte.
'  < 1 III
*   -
»..f ar*. ******* tha Mmm ol
Mill / -nwtwan.ill-taMir .tf a fitHet
liiin<if**« mitfw«*Htb nl Taybv, and
fhtiirnfivrav-d tW ****** amain aiet Wt
ItltW 44rt wW «a* fWiilM Willi  Iwt.
it** Nsiaiij *.itr*a«t Mart
and ll i*»-  i-i wi* i-Kj.atiiii I., a.
Mill hr* *u*rt. vWv Mart paitiiilr **■
.  t  * t, tm*4  t*
III w«*
|mriw*«l l*f aeiabWt* iw.| »tt*t A tht*
*  -  i, -  '■■* *  .li.li. e*
In ii.t  It il-  hvl| |
- ■
tetterili+t.  Tkf wluli
■>  MIW  m  H**t. H
******* Ibtl
w.*tM wki I
I '   lisbMlt.
■  "
■  '
***  •***
Bataaai-vda Itakaaari Him
I MM
i re***t*tltm* rt
* bMI ftwaa Mr.
<'  MMftMN of
'«** aMI MlwMet
W ***i  • .t ,fct|
I   *mm*t***m
**l "It trt"***■**,*
Mt
■
.-, I
'«
John I*. Ita-Vi ..f il*
ami. ttl* litt 11  <
**t***4p*l Civil Kn'ti'ii*  al
ffr***f.'l  lbe  IV
tt  M
a»»l I'.  ladWft.  aaitaHMi
unly till  Miliillnv  of  Ibe  (rfiikli-n  * f I
i. ml nn .
ttmrnt * Mn i*i t ******
.  J.*i:wm. t.f  BfVBbjfl
hairi*|J.dial.. Hoi'taM.  ******
In Idad a om. h w •  t •.  . r -* siloto
fi bi 1.11 -ortd.
i
■
plKe  tn   i I
'IW *U*4a 1
■
-
M*| IW  walef frtwtl l«i v •■ ***** Ike
...
'l'i ilium ht* ***** <n4tt*4 **
.lull la  e*tmt**1*.**, vtlb  I Wit.- '
1
ibatrdnwMl kr Wt "w net*. 1
:
aam*mm^mmmmmmmmg^-
THI  UBUOBlli  NI'.lV  MT.KTMINHTl.H,  1111 H'l Hi I  I'Ol.l'MHIA. IlilOAY MOIININN, .U'lV   '
This Cart is woitlt $6.00 io You
pORD0N&C0.",n"miG
U COLUMBIA Sl BOOTS * SHOES
." I- ir, V,
i    '.-.-   ui   y
CLASSIFIED DUSINESS DIRECTORY
„ rt if.-tfii. f ,t, H
11 mini;— m.iki.i: i: ,i m.« ins
II  Manilla t ' Hi- -   - '
M tfi'fala 11 rat
I ti;  KliNr.-iT  ii.ti I  t.i: un 111
(1.
iimi in -inuiiii. a,.
Ii'tilill.tl || l.a-l  a,.j
NOTICE.
ajJlHTV  HAYN Allli.  I'lll  I  IN
....  ii  mil Iniii
ll| III I- Itlt .lli.l  tl.a-  til. 11,1
' ' '""""  Hi"  I'"it1'
I   Ill  I l,"l.  t"l  Itlll' lalllll.'l
taa,  I,,,If
lllllll-,
TO LEASE
HARDWARE
TWO CARLOADS OP HARDWARE
for ihtt spring trailc Imvit jusi ln-mi "">*
,-,l ,,,„-ii,,lii|.-iinl iniirki'il -ti i'l'!*"  I"1"
W, cany.ifi.il Hint ttl biiildim' stipplu's, iiiaking
..,..■. i.tlti. -. ,.t Locks, Htiililing I'til'i'r anil  Nails
Wi- ,il-,iilt,iir. i iiti'fi inagni it ''""'- "' ' "llL'r>
A. M. NElSOlT
mta iti M^ I
CENTRALHOT J
' WtfiMBlSti ■
J AMIS CASH, Propyl :
rn u i*iii
*ll
III
W*"
1UA1I
*   In
\ ii:
i'i:i>
*»l'.'
CITY DEBENTURES.
'I'lAI'l.ll- llll I  III.  lil . I 11 I I' '
'"',  ..   ■  -1.
■'..'il: . ■■
Will
\' I
11
'
I-'
M-  -n
S
.
('
. 1
. mi  -
ill
II
tl
ta, aft., t I i flfaai ,
Hi MnSI MI.M tl IVtillK* - ii
. -    N  .   It               I
lI'IIAMt       ' ■        11*
.  .  i
CUNNINGHAM BROS, ijogui
JF. CRAKE,    "'?* !
WATCIIMAKKli : ami i MANUKAUTURINU : JEWELER,J Nuw Westminater hm g
< ■■!■■■■■'■■■■ Si. Il'i" I'  •>■•***• ' I' " ,,„
Silvcrwari' al Imtiiini prkt's  Sini|isoii.  I I'U MiHf 8  ■ pit hi I i
null i ir-.i iM- i.i n I i.  ll; t. It
v I
.*
I* \l ll l Vl.l*  .|- I't'l I I   Hlfa.tal    ,t
I i.ni I.l. II
'
'   i. .„.  Tl
hi, uiui. ii nif t,
.
.
, *
* i
| ;.!  \\.i tl  HI    III '- Il
ia
-  — 	
■lla II Ufa a  aa ai tf t.
II  - -I.Hll  t It.Mi
ll
llaKLAYRRS AP MAW *... \v,ii„i,.„,.r, .,„„. ..-iii.,...-
ATTENTION! *>*•*****»< '""'• <"'** I"1 ''"*'' "" ''
lion, is,, .  i,1.1,1 mil Silviti U
Y"   IUKKI -IHM'   [*,,,,    _,„,.,,  , |,„|,   Sintiil...
' iii I'l it' tl \V tn itiiil
f|,.i  t  ,11  .ml -..■<- [iiiu ■., nn iiiinlili  In 'Iiiiii Kimil-i
„||ll|l|l' -  "    'U I    "Ul    a  laf,,
I-iini.t V '-'''"  i '"ii" .a, '
*"." I  -a l.a- I. It „l  III,
I  ' H'l" ,  I'..,a,i Html .111 In
nl \. it .. ut ion  I:,.
|iit..i'..i;.M'in.i; -i Mii:iM ph.. '" _m>J_/_ .\,n'.'.u,'tl,,,,1-'. in l*l,i.,I UH.  .mi |,'in'lry nil! airivi
.mm, COCHHAHI to. fr,;.
i 'i;.. iiiaiv  AM'  i.i.t—una:
   i  i, ii
.  i.  in t-
.-
"" ..,».«., ,,a  "-.r
I,a a ll I ia   .ti.t.,1..
Iitmt„t
I
() l
-*	
, I ll.l.  -'.'I.   '
-
f,  t.  f,  ...la    ll.l.
i  M.I  I
'  '
BRUNETTE SAWMILL Co.!
\l W  \\ I sl MIX** I I I..I''1
I.l -in
- .    till,  a 1.1; I II la  I I I  a.I
HAM. '"'    .
sv
MANUFACTURERS OF  |,„ or, BhingloB, Lath, Bill Staff anil Ixing Umbt
< ..... I.    ■   it- i- m   i i* ii  i
lo 100 foot    ALSO  Flooring, Celling, Kunlic. Siiliii|L. Muiililiii|>n, I'ldct
S '
II
.
B$-Sjj!
*____
luu
. - ., 	
IIIIIII' If
—  tl
I*  I
*
,*l  l-la.l.l I-IIMI.. -it.-ll.l.   . .    NtWWlMM.NSU.IWAllllC.UM
MISSION.
*?*\.*r | • I  lia.HI I'lllll
*—**Ja, *  .
|
I.
a\
(I
M
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY i,
*    . ; ___
NOTICE TO CONTRACTORS.
Ml MMM V    .
II
■
■Scroll ami Turnod Wnrk, Sash, Doors, Window ami Door Frames.
Ilniui. Finish of all Kinds.	
t  .__.ccva.xate "Woxl- a--ua.xarLtood *.
Shiopinj; Futilities bv River, Ocean or Roil Jnsorpasscd.
1)
li
r.
SI'.III I
(
I .
(,
>
1
W.
LAYINQTHEDISTRIBUT1QNSYSTEM
\
NOTICE.
-.
__^.^_____^^^ ' ""*   l» 'I  ■ ' III  '   I'
.....a..... .aa.  ,..,...,.  ..„». dual
a
i \ IMITI   'I la-*\  III l-lll
-
_
Bolt. AkiiiI* tm llii' .IUOSON POWDER COMPANY.
It'
T
I .
tf..H  t  a  •
~ ~ i utDomii t si. Aimtas socinr.
I' llC  iClUH'V. niwwtstMiNbtes
 _=  ,,
' ...
**
a    .  .
NOTICE-EXPLOSIVES
lots Annua im- tin- .iuoson POWDEB cow
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Sl.UHl
A
II
ii
N
\\
i.
*
\
■... a. n
.   -  IIM
■
MOHTO AGILE S SAI.E.
Columlnn Sti'i-i'i,
Ni'irV  Wi'slminslfi-
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Rii-htiiiiH Itteot. s.** Wostmlitstsi
Kuttholoren ao. Dmlm in ll-niiili and DressBd I.umbei. HbinKln.
iii:1. iiiii Pickets.
Salmon  Bnxi"-.  net  FI.•..!--. Tiny*., .tmi  all   I d   ■>!  Wooil  Ftim
int  C.niiir I)"'"   1 •■mi* '■ Wiifiw, Miit.lil.nus, BIiikIs, Railit|«
Bali.".li-ii. Brackets, newels  AH km is of Plain nml Fanny Ti.rn.il tV..|
NOTICE TO BUII.DEHM.  	
| LYAL * C°
in llt'll.OEIts.
TIMK TABLE T,r,.,1,'",',.;""7„,„nl CiltaFffllithlillll
mmmau**.    **"™   ''" REAL ESTATE All NT  ;r~
I s l."» I IONEllS    .
I
It
l»
'I'
w
■a*
SMHI
e     m.i
It.
1
f  ..  f .f . ,  B             ,
••
•'
II
w.
IO HI'IMIEKN.
NOTICE.
HAMLET OLOGK
■
B. MARSHALL
ill \li*  1.1
i)
ii
I.
*•
I
s
s
.\.
-
DRAYMAN, m. l. fqley
Lumber Broker
ti nt
The Crown Stables ...
Fill.**! Hut *■■* llllil V-ht-Iss  lao
Itn liin-lit tiui Ily. i, ,„
II ,a
•too.
A E. CI.AKK.
Ni<w Wi'itiimtutt Cimi.
Bank "i Montreal
am al .
Sla-J
A Savings  Bank
l.ViL^irSiSt A  •■
It. ..I E.tntr ..ml At-t laai'iil
Iiuin mn i-
1
Irnaph Hotel
*.'*    frta.tt-
1*1*11,1, <
Til
T. RIDDLE
.. .,.
A.
A.
\
\
i
NOTICE.
*   * iwialaihi
*
T
Ml*
Department „tACKSM«n.
ttr. a,.
.i
■
ma
UII
COAL
••mi-.
...I Ma. aaa
laallilalillll I'll, itli
Navigation
*}M
IIMI; lAllLKNu
Tm******* t  IM
i.l
I
iimn a umK iaa ^„^ siitsi. Nei WBliiuler
NEW   ValM'lll'l   III
QEO U BRYMNER.
llllUl Ull U. Ui l(rl lllllM I
a.i.a ..a.t
mmtmm.r
rlSHINC IACKLE savings bank
New Wellington pi.  department
Rh Repn PniiplUIW to  '
tut im sour
f.rf   ....  111  111*. |
I - ,*** I.*.. ,m m*,-, laaa. a*
I.-
...
1*1
' I.
I .v.. I.
I
I ^\ I '■■■■■■  ..- ..1 „ nam |*i
li ,"11* it, .mt |.,d
\\ "  nil! nil* .„ m.«!
..  **•
\\ -It
" M  MH.I
• I l-^-1 *
CHAS.E.TISDALL
OUNMARI II
."? VANCOUVER
FOHTHILI. NURSERY
■
l.n itt*. »i r.tlil. On
IMIII PER TON
'
.1 *****
ml. W. CHEIOH I US
. t  • vl «|  •
****** ****, \
I tl'II.-i'tl--
JOHNSON
WOOD
E. A. WVI.D.
'
... I UKVll III KIXNVN
•. ■
-
\
* ■tHcmiiTS EicmiOE -j , „,., m:it\* •,***-******[
uouoRfi Ind 0TOAB8, bolulljAW*'
ORY AlOER ANO HR WOOD "ty* tt ONVfldH IIH*
SIMl fc WllLIMION-
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
•*i^»*.!i THE LEDGER! NEW WESTMINSTER BltmHn COLUMBIA, FIUDAY MOIININO, ,IUT,Y 21
TWO CLASSEN OF BUSINESS MEN.
L-l
ra
tlllll.  aill ll.l
I  II   tll.l I I'
null.tuin. ut tin; in -im;--. hin
ait"' .
lit
Tlaa ■'  i  ■.  ■
J al...'  a  i   ,. ii.i  .tt  ll   UIIIII
.III.!. mum
Hit  ■
B.,,1 '  . i. -  I in.
fi" '
Mil  i ,■ -ii,nlittiinaiiI
IKliiit  ail ■ " l.llt.1  nl
.1  tlllll tin I.  t
I*.    -*"
TIIK CITY -ftAlilil 1-.
**» il.aa.fal taiU. nl tl. City*, ll  *i
i • -- IB -a-.   - ■
Hjlaa.aa Inline  II,.  a...  |
Lllll .-•-•,.
|il  .- .-I-   t. |i|  In   at Hit-  tliaaailail
Llii, . itt.itl  aiul  l,|l, I  an-  a tilala-
WII   <t.il|.|lii.  alaa.a tiiitgr   All
I.,!'1
Utt I llllak  Illllill,,)   |..|   !i,i|!!.|a.f
tar*
1.1 '   '   af   It"'
Sau
lt.t-
llll
l|l>
eat
«M-a
tn
|M>-
...
><  llll'll  I.
Ill till
Una ,......... ., ,
>- Hint  Iiiiiiii.
il-.i-lllltli-.l
i.l,,I v.-t
' .li'lfiili'il
'I  l.lallal  llllll
 Itn .a-
.1 I... lllllll.I
111
tiitatl.aal'a HaaUB
. Ill
or! Simpson has
adjacent t<> il tin*
largest salmon canneries mi tin* coast, liiiiI
Iiiuii its nearness tu the
seal fisheries it must
Lilsu lift uine liv lir.nl-
riuartcrs nf the seal
fishing industry mid
tin- large fleets therein
■ ogaged.  It tin-- back
It a. iiiii,... .-ua, Iii nn- |||.I ii-t)
 il-I  -I Itl  Im  |in -ut    Km,
UlU'-   **, tui    allfc'tl'.tliil,-    .1,
'•  n.i,mn.il  Tin, ,„, I
(Militia. I- I II. l.-i| mill a Ball,, all,j
nl ll.,'  '1,11,.  lllll!   tltll I-  I-,I,,I   ,,4.1,
IIVu.il   -,
! ■ 1.   -.1.1,1
■ <|- .III. il IK tllt<
t.ltil, Hit, ,.f
,..»-    ula i n.'rltii in "tn
I ■ J  II, ,l,i
.1,1    til- I
II, I
la,.ml.n.a llaa Wall
U .' al.  ult  llif
I.IIIIII  ll
i - ■  1 - l.t..    -..It.,   mi,.i  :
a, , .
I J l t-  ', .||» a-
i'l it miliums ul .ii its
-
a   .,  aatbaj
I   i.l  Ut.
■ .  ■  '
. al..,.
I*  a.tai   aata.  taBi-l1
- .1 !■    ,11,
- • a.-ll a
,'..a| a|. .! u| ., ,a,...  » ,.  |, ;, , ,
Ilia   till If
■ H. ..I  lla.* 111.,.
bi. aa.
PORT SIMPSON
Tint Cumin,; City of tho North Fax-ilia-. Ih Now on (hit Mnrk.it
uml ntt'.'i-* imi' ol' thn Bunt S|iii.iul,.tloiiH a.t thn D„y.
-TV l,l
Fnrt Mliutiiou ,'i. , i- ii..- ,!,.. ..|t|t.iinii,in i ■
.■•ii .,, i «||ij O'ti ****** .-•   t-
I'll.iH ■ ■■ \ i   ••
 I II.. n* «... ,..'1
■   i ti,.'.nit. r ii ti..i
itt'.-.i- f • ■ .  ■  i- ii ■- t .,,,,,„,
**•'  niltli    I- t I'  mil  ,    h.t ■ Hell  i*
111   \,„tl. I'-  '
I.,.1,1
I'r I. I  -ll,.|.a..ll  I ,  I,,.'  I...llllll .l.lll ll" UK-It t   '
.  .  i
r '■  rtlmiMiti i.r I'**.i
i i.ni.1..ii    ii I.,. [lliu.
. < ruuit i- '<•■• I, I itia'U.i'i Hint
H.i "l.i itl   .in.I ID
. i irii 11
Iti. it.,  iih uU . ... ii ,  v ii- I'ii. I. it
t'
ul rii ii prairie land,
which in time will be
[icoplcd with ranchers
anil farmers, wlm will
contribute to the building np ul a large * it\.
t„ ...li.u Villi   i fii trait
II.--  |.1ii.llr 1 1. I*>
'    '
lit.  ,,   _
t.f II. li
..'■■-
V«ll". .H.l   -I  ll.tl*- -I.   It  1
tin i,ii...., Ilaarla.lt, |.tn,.|.  -ilnst.-tllii "   |
I <i  H.i tr  I* Ull lilt
inttltiiilMitltimirlii
.1 nDvi'i.t I., it,, r ••  ■
\\  ■■   .!.,■:.: I ...  -l,»l  Illt-
-
'IK.. It*, ii. |...i al
l'..M Kl mu
in. n.,mi, f.  i  .  .*!■  "-.-.-  mil ImpuT-ani
li.nl. ..til,.'. !■  ■   ' <
■
tla, I. t.i  t.   It , I.
I I
II *.   * .  .
*
i i: ruttii
* .
\
lii>. Miiii..
I
■
liiinlmU, I*. -uiitUI.
l-.tunl
11
.   I*.  ,,. » -f  ii..  .
"
■
I
>il i
H
ii  . i
■  .
.   . .    ■
'.  .  ,1 Wall,
Iii'i sa
in, ...,,.H,i.n rtin-
- .
■ ■
i-,ii..t
•w lots or a
hloi i,: or two
purchase)
make tin- fortune ut
tin- investor. Prii es
an- low ami terms
easy, only one • liltl.
cash being required,
ami tin- balance on
time without inten st,
The owners ol tlu
townsite .in- among
tin-  must  responsible
AOCTION
THURSDAY, JULY 30TH,
■
■
■
ill ill' Mill' I'liiti'
nuw   iim\
T • ■  II,All'
ANNIE WlilliHT SEMINARY,
TAI I UI.I   U l-lll\'.|aa\
BOARDING AND DAY SCHOOL
FOR GIRLS.
I
MRS. SARAH I. WHITE,
MEAKIN'S
GRILL ROOM
I. taow op.,i to Hi.- pubS, iur CHOPS
ANO STEAKS  Ef|U h
,lllll  Wl-.lltllleSl  I'ltl/fll-i   atrtaaalfl	
1.1..,, in..,
For Plan of Townsite, Pricos, Etc., Call on
WOODS & POLLEY
ul Victoria.
Tl
iV Llff
offering
tmly
t.f I..
L.
imitcd
niiinl'it'
K
l-'irsi
comers
•^i i liisl
lla H« '  .
************ -
VANCOUVER
1
a** '*
ta**
tym ■• ***** ■'".-.-!
*****
Ita*
******
thm*
aai- .
Tt**
C
Wa,
*<***
tlaa.
COLUMBIA STREET
atll
I'M.*
es.
*
Atl
all.
mt*
**•
uti
(.Mi
la. h
atll
*****
U.U.
r.
rt
la*.
alt*
**r
Wli...I *.„„ .mm. ata
.
»
.
•
•
-
,  a
•
•
w-.iii.i. n-M nm*
■
'
NtMOMAL
('ill turn
M
.  --    ti.
-a Via-
^GIVING UP BUSINESS.^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tlie iiii»t e.\tr.ii'nlin.ii\ sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
i|u.ilit\. This is your opportunity, lln- fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will lh- sirietK Cash, unless otherwise arranged Inf. Offers fnr ihe stock en bloc, wiih
fixtures will bi received, .uni satisfactory terms can be arranged with responsible parties.
•••
The Matter
i .i i*i it*
I ■ I  I'M
i-, more ilt.tu even lha
quality nl tin- in.iti-ri.tl of
llllii ll  .1  -Hit  I.f  I Intl.i  |  i|
nude, iln- iiiuii important
nm.i,It ration,  I In- line*
alaalla I. t.lll  ,, nil rilli.l lat
tl.a- sll.i|«- a>l llll- ll.
:!i all -.In.Ills
M. A. McRAE
I4ti ,r,„,i.. a.., I'l-rfm
In I l"!nt-|..in |.ut tu*
gether l.t . competent
Lillnr i*. more i-lcgani ilt.m
m'ufuiing Imndclotl
imiiinri.il Shakcipcare
" Tht . tpporel
ul i Pnelaini* ihr
.llun."   lit*-  Ilml it
>r.|.-r
ill-1
U—IP ..  IIM
HoPkoo Bros..
■Hliipwriabu * Mikil-im
BOATS FOR FIRE
' Biyontl Roy.l Cat < Plimni Mill.
Nrw Wrl1mta-.i1.-t
COAL
C0AK1MD
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK h.i* In-en either imported direct from the manufacturers, or ln.uj.ht for cash in
mn nun market, .nut quotations lor quantities uiil l« madi i* i lost .1* anywholsesalc house.
.  , I,, 1,1..
Bal.l Int..la
COPE & YOUNG,
.
: IV IS
iW4*n ***l i«
-
■
4AM. C. WIZE.
.  I'KKl.USON III.OCK. II.VSTINGS STREE1
". VANCOUVER.
'
t
•••
•
•
•
••
•
IHMI, *,*,.*,„
CITY VOTERJI' LIMT.
* ..IVt s nm
.1
ma la
*t **<
mil.
tun
CQATHAM
tm
DRI •C.C.ISTS
LL'
. (il.t'MltlA sl
M-W
Wl siMlNsll K
T.J. TRAPP
A. FOFlTtJNE3FOR 25CTS
SIR,
ItM. a* Kl'i
Haium* r!,f-*i-»*** m
Aim*** **m    * * I  hi
■
■  ■
—mi  UM-
• i I* Pay *
ram ****A b* **.»»» IHl
^., ,£.. ...
**
ts  -
i-l *p I* **Ai hf
Hanson
AUCTIONEER
imn mint, nuwiiu or ibi. national club
CONSULTATION 01 Tin
Real Estate and Central Agent Melbourne Clip Of 1891
Pr<>|n-.<tjr in nil |„ui. ol tho City! aim CHOICE
I'AKMING  LAND8.
J. D. KILN SETT.
WAICHMAIEA  AID  lEWUER
»;aki;shi;. orkkn a- co.
BANKERS
a*rttmnair0tt-    Vnnu i* *
■ ■* ******* imam*. ***** at**.**.
ittmmty. ttttrm t**n ***** ****t*tm*
tit* ***■**,*•*.*** tttmmm !*.>•**, im *,**.t*mm a**,*** .., t: >■*<* **.*,  t*»* ******* tV*****-*** **.■> I  •» «•■.*r,,mi ,\i****m* t
Pttr** tlm*t**e*i.
1
HOUl DOUGLAS
AN EXCEPTIONAL BARGAIN
■tr. .ra...,  111,
**!' -r-ttlfl
*****  *
 11  a ■ U',1   .
■»•.,' timl Itai, ha...
^^. I. * aft, ta-rlhaarn,^ |..   ,
J ■ . In ,-tt
|_ar*l. Ilar la.,4.ia,|,l,.laafa,4r.aa   a..l
> la.l.f I*   ...    ,
 ai.l"
******* '••  'tm-  *,i„t. itV
<***m*   - • ilan.la.lti ...f. ,M llaa
' .11 a,,  lata  aa.l,
"..It  .Hlil.   tV
Shaving Parlor i.
*4  It* tire*.
CHAS. BENNETT,
• i.i T f riapt'* iwwi'i ******
-a -111. • ill
'
*******  III
•a  I'   .
I,*  |a*ll*"l
•   tr j   |
71© COLUMBIA STREET
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers and Whotesfllc Doalcn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
IOO-102-104 Powell St.
P. O. Box 207
..
■■
um*
it *4*air-.*■**•
ma********* **,*** *  -
i*.ltt-4t.<«**i.*.«.!«* at.
■ tnii i* ***t* ***** tm fiHi-i ttf*w  |
"■Ull^lirillji.W* v.- **a*lm,*l*t*1* * - arJI-MMlM
T> oyal City Market
*"••' *. REICHI
Meats
. REICHENHAIII
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
Vancouver. B.C.   mini city ubmvsit nwmi.iiM it*amta*i*
***.•.
tta. avart,,ra>fa.
'  ■ ■ .B'>a^B|t«ajat
■
* «WOO» CO
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELECTRIC TBAMWY
ROUTE
! v-.ii* i  ti
•* a-,, la
j lar. t- - .
wmi V. E0M0N0S. HH
: .Miaa—at*t**rrt . tfaa J tmrnmrntm*  ■  aajaapi. Bill .fl. -aaa|wi3
_._... lllllamiMMI II i    'I '  a -|
mE  liElHIILlt. NliW  IVEHTMINKTKlt,  HltlTISll  COLUMBIA, i'lill'.! Y  MOKN
IMl   aU  I.l
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [, J, COLE & CO, 11 **** V*****^^^P
A.™ not Botnii out of business not- soiling offa! " «      i For Oood Investments ro to  i
cost! tmi iiii' i.ii'i.i'iiii! i.ii .'ii'ii'''t.v»i'»''*i'*i'>'**t'>i'i'thi(ii Kim| EJBtota Brtiktii's '   m. T nniTT rniTinn n  nf|   '
"^^iK^ teas^vsstoeni *\ U     UJU nir M \
l'..1,.„. 111.   Ifs lUf>*cly till U.lV..|-tlHlllK.l..llBI.OII llll.ll- "" flnillllliiaiai,,,.  A, m.at.a 1  I  ll I  11U I  11 1 111 ill U  VA  U Ul     ,
75 CTS. TO S$5.C_-o
[},*y  Vlllltll!..  Vrf.l UtfUBI  '  '■ " --  ----- - •   ,	
Tittisi* tiiitii. i-ii hi*,* in Wostmlnstov or Vanoouvoi
Who nit' iiilvt'i'ti'aini- oloilng-outlaloii Dint'l lut
1'itl.i'ii lit.  Il'i. iui',','1 vim ml vi'i'tUliiKilntl|;ii ou tlutli'
Pint,  tli; i S. nn In v Hm iiiiiii Uii.V i* ii''mill llllii rn
iliiittiiii tm nil goods. Sii.iiiiiti' tuin it'Miiiii'iiiiiiiiiii-ii
To i'l,tut- uiui niiiin' room lor 1'iiU (iiiiiils tii iirrlvi'.
THE LEADING DRY GOODS HOUSE, Nuw WoBtmlaflter* B, 0.
NKWS OK TIIK I'lTV. , umariAniw.
Tint  Wi -'it. ii. it,-1  Jiutiura  Iini'*.. * n.i
LOCAL  HHKV1T1KH Tiwi Lint -tviuiim.
\ ■
K
■
■
-*....
-
i lli
<___B_______Hrk,a'."''' •*)■""• "-,_|^^
f
f
I
.*,
'
! I
iisuraiu'i', lnvostiumit
" Coiiiiiiissiiui A^nntii
1„ ml.I Mlllil HTllKBT
HOUSES TO RENT
Aifintt Un- ilif National
t ".- Aituranca Co oi
Ireland, .m.i for Hut 0
.uul  J   l,l)lur  S.ile-.,
V.iuii Doors, en-. an
.
*
■
I
'
■
■
*
'
. i  .
■
H !'* a
-
...
■ ■
W. F. BEGGS
IHl  WLLl KNOWN
Real
Estate
Brokers
Ai;i*iil* Quoon'l Itiiiiiruiiri' Cti
[lor. (liar
IH.AUIC HU.K
1'ANOV -J^fPt
'•Xl'0.,';,U|;?c''-i:^t
J. E. PHILLIPS
Clothier nutl Hotter
HColiunl till"' tl|i|iu.ilii iiitna nl tl"' U'lil l'i Hutu mil II,
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
; ii -. uu.
t.  a a a • a a
__ »'   4   I ~|
"if   »   »   ♦   »   »
. '
ll
I  ti  -is. I llll  I ,   i
I'll I'L
I
^^^^^^^
t  i. : . t  111 t.l.It-.
Ui'li-llll-,  Ilial Iiiuii li  I'IMtV..
a
■
lhat  tl
* A ...
1
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (l.til.1
Engineers and Mill Supplies
J| II IB & I
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AOTS
Purchase. Sell ail Lease Piupttrtj. Colled Reels. Mate Loans k fr
PR ami transact all business relatim to Real Estate.
•
LUNCH COUNTER
-
• i
Oiwii Oi* anil  Nighl
Ice ('renin .-mil Fruits in
their Season.
: DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
■
O. P. ST. JOHN. MuuiiKor.
N.a  .'-.-  I I '■ '   V
1
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTM1NS1ER    41 GOVERNMENT Sl.. VICW
-
CIULLIWACK CIIII1
Ptaffia.i .till lla Wain..*t.t li tla
Tltt.lift Clt. "I Caltia.llla
a
-. ii.ii i
^/-QODS  &,  POLLEY
l IBRaRY BUI10IN6. COLUMBIA T
FRANK'S
GI.NDRUN BICYCLES ■*■
l\mi Parlors
Mil ANO SEE IHEM.
COLUMBIA
H.H. LENNIE & CO.
AOENTS
Campbell & Anderson
HARDWARE
AGENTS. COLUMBIA BTXUBBT FOUNDRY 1*1
SOMETHING NEW! REID AND CURRIE Z
..  mmm*** m. I** M.
H. MOREY II CO.
BOOKS. STATIONERY,
|  .. .  *„, |  all, ppt
W. J. KING
Hall  tlllla
•■'.   I,  ,IC.
If • IIV l.ll
■
lifllii.ll & Doherty
"i
i
I'hIiiI-. till. (Li in kil >• mi.l Olnxtt-Hlf.
IIW t  I II I  \ M-W I l\l *> '•!  HAI  i
i ' I -'. ii.i.i  •
__________________________________ NEW GOODI
CONSTANTLY  ARRIVING
-
.null' '• Ktit KJ li S in il,. I iniiiii   _j
,1, -|l|IS»ll,l.
Rcidf&l *nri*  if  .a.;*!,!. I- a  I'-l'.n I'• *t I l.t,;
A It Willi i I -
i nmuany, MnnuCi, • |ithtt ' ini|i
'II.  M.lllllftl till' r nl  llil 1
...,..,   Itl. . li.'. I- rr.  If tit.  111. Hit t  a|f,  « |,| ||
CHOICE CENTRAL PROPERTY *
m
Wl' lliltl* llll' Imi;, al
at,,, I. ..I Ml v.tun,,'.
(latl Ita  .tl It a ll >   lliltl
llll.tll..11.la ,H III.  . ilt
DAVIDSON BROS.
* J
C
q
s
5
9*
*
■**
ON  EASY  TEH MS.
faliaiM
...tl.a ..I.
I  '  lf.ua
\
■
1 Fa,.,.' I- I*. FaHla
.-rtiwtli,,. I
m
ft
©
Vt, f
3
TS
(8
tr.
H
1'.-
m*
ttti '-
f
u
___r-
0
H7_
RAND BROS.
-
t
•
-
***)
***
9
S»
"
i>. miitri i.lit.  Niililiy nml Htyli.li Stall. '
I-(fft, If  rt-.-r
llirr- ,r|*. Wiil.il. If*. | >,»,'
PHori «1MI to I1MMI|.i i I.ni. Tirtni. onn-
thlnl cmh, tmltmoti 8. II and IB montlii.
nt I p.ir rfi.t.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Columbia X Westminster
MkWI'I-3
Bindon
ko
inlky Pl.mglis
Walking riniitili
Hay I'nrkt
Siiriiir; TikiiIi
Harniv.
Dink ami
Inin 11 inon
Combine.
Ilrilln nml
Sifdcin
Sl ilimi.iry ntnl
Finn
Bngbm
Btiilun--. Hi.
Ploug-ih-m
Lots of
' Extra
ivies for
Muwcni
llilllllTUr (lU**.
On li.inil
Oirn". ttVaiinaiif. II '
Utnloii, ILltflili'l
EiBRENCHLEY&COiSiS'1

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354119/manifest

Comment

Related Items