BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 16, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354118.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354118.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354118-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354118-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354118-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354118-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354118-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354118-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354118-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354118.ris

Full Text

 "llElVffl'ATE BROKERS
NUW WHBTMlNHTI.lt  -  -  ■ it. 0.
WITH WHICH IS mCORPOMTEI) "THE DAILY TRUTH."
CliaRTIIIlUD ACCOUNTANTS AMD
CITY AUUITIRB IBB0-7-B-I*.
ii-.i.i;,*„ONE as, hew wiitiii.it>.
|NI MllUli •*-**
NKW W15STM INST Kit. BRITISH OOLTTMBIA, WD D NEK DAY MOIININll. SKI'TKMHKII Hi, mill
WM. MILLIE k CO., I'ROPRllLTORB
' Ai.l. ANU SUM Iilll
Till'. I.ILAIllNll
t.n nti' r nml liitKa'
llllll, row.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
15c PAPETERYdrugc'sts
1 Patent Medicines
DRUC8
PERFUMES
T.ri' at Articles, eto.
.l-cp-erson
k Thomson
H. H.LENNIE &C0.
MrKa   .,.,!.
.11 ST  ItlllT.IVI .la  1  \l I',  -llllii  lU'
Tobaccos and Cigars.
i
ANTI-WAUNKUITES
.•K1LNCH  I1ATRH1)  Of  (IKRMASY
EXTENDS EVEN TO M08IC.
Prominent Pnri.inn. Vow That
lohtmRrin Hlinii not tin Pierformuit.
•Offlclttl Bnnition (limit.•,! Praap.
oration, for n it..mint Onrtlai dara
H'ari. Antiiiil With It* i-ntnu Oor-
liiiiii.- WnBiiiar i. Hatietl but not
lli. Haal.laiii.  Mail;.
-'Mil', "Tli
nilliilliiii,
tUU," Mr.
aliii'l, Mr.
'Tla
tt'nl-iiii; rij-ltiiiliin,
llrnlaatii;  etoni.
frli'lalaai,  Miillli,  -
Quart." Mi  A. s
I'lllll" -"l.a,  .-,,1,111,.
Illariaaill;  -in,K,
llll'-'.iii .-.-.-1.iiI,...,
Kii-,t.ii,,   \li-
l'"i< 11.11," Mr. Qlbiom
•Allilri'ta aa' BorgO.nl Mint*
A   H,-mii.1-aah;   |allllililiirtai
iiimliillliiiiii nnil Ml— llniiili
l.aml ul Um I I," Mr-.
•Tlii' l'uiirri'1,'' Mr.
Mliuonetto,"  Mr.
-iml.',  "('"in,,  in my
tt'lalli'.  I'url liv,.
,■ I'iiIIi. tla|iii,."!,lr. T'.
I'm a l-'i*ra-.le r." Ma
".Mlallillllil a llllll.'a- ill
A. 11,1..I*I-..la. -"in:,
liama'tllllia; tlllll II ill's tin' liliTlllta'
inlai .liitiil.  winiitiT   Mini-,  .-iii-ii
iiiny iii Vaneouvor next **'*■*.. in hor iwi
a.'f|.;lti.-l '."'r.'., "1,1, Tiiaeft" nml "i'li'u.
I"' j,,' **. * '■ I.*i- nia. nuw uu min nt
ti.. , 'L'i*. i'i*.- ,i t'i,'., Columblt
-tri'i.t-
llrofc. I,* !» Ildar.rrr
A i i.iifi-ri'iiii' of  tin-  nm  .-iiiuitiitti'i'-
li |.r. -i.lilihl.' tlia- in.. I.ii'Ilim- nf  mliiiir.
ai Nniiii wia- IhM am Siitiirilay nlulit,
altrr Un' public mooting hold bt IhM.
HIS FAIR NAME GONE
i THE LIBERAL COMMITTEE REPORT
C0NDEMN8 SIR HECTOR.
I'tiMi,  Hcpuinabor  IL—Tbo  .nti-
it i.'ni'r  i'i. in -nt  I'aaitiiiaiii'B  and
"  ai-aaeei,  llinltllie.*  1,  more-  llllll  l*Vir
iliinhtfitl iiiiii I...I,.,,urhi will In' I '..ii.i
ll   .*****, ear Illi- -a'l.an   llii|iull I.am.
ii! 'il.iri'illli'.l allh  la.lalilia  llaa-  .an
"Tlllaa- It'll....-' Mi-. Wm-.iir, rn Hull	
"Tin. nM .imi, on ii. -i i • ii. in ftiu'r "f illaiiiiiitniiliiK MMttmonU.
tinilinm; tiiinjn .,,. ■ V i M-. 'I'l..- .-,.i,r.-i .-n..-1 i-t. il an In,ur ami nhall, I
l.i-iinl.-,-nni','.'ll,,,. \ , rhoy, mul llnally iirnlia. uj, in dlnrdor. Tlm
•li iii.i,,. --,, . .- ii, i-,-.,, imi. ■ ii' j' it* ot tbo Union itlpulltod
timl ill lmrle ii---—mi-lit Iiu |intal In,
ailinni'i'.  Tl Ilmr.lde all n.-.l, mul ***"*•*,
l-l.aal fiii  il  lu*.  -  iii.-.'tliiti  lai  lulu-  I
■ re, •...'.  nn Uii  *y-i .Hon, and also
thai lln' lltch.rii I iin-ii -lamilii In- ii-in
All tho OhnrRo. Thoy Bay Havo Boon
Sniiiiiiiiitiiii.'il Sir Hnctor Should
Oo no Wall no thn Otluiro McOroovy
to bo Expollotl DnitRorou. Out-
brook of Iaumbormtm -Tho Military
Oallod Out Dlionlorly Conduct ot
tho Rioton.
I' aa- III.III.i
lliltl llllll
uii leY.'ll. -l"i t
Real EstatH and IiiBuranm,
HiiNIAI. lil.iKK.  NEW WESTMINSTER, H. C.
,  „ A  ai.,I,,....a.,uaa a
|'a-.alllalll Ullll.mi'l"! BOI "l I'lltiltl-.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HKAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
M. ROSS.
•T'.l.lLI'llilM'. H7
Nn.itI in i.i. -i ii Mi' -1' I
III.Ilia
tl  II  M.aHAi
i in i... n um ii Hour, I'.ai.n.
MOWAT & "D
turneXv
real estate
I'mmfurttititu tl f
Thi  Ken  Wi--.imn..1.1 Rowing dub
moved m.ii t inli * niiiiii. .iiu*,*. premliei
in i.in Iiu.:  Tin' .ii.ti  nl iln- ;in7ll!"  'lli, ,„:,..,, Wl|| |„. uVm Into
four-Mr took n *|iln In the evening tnt! Uto court*, lomo nl the dlttbtrted men
••i't" against WuKiirr, wi- Inttrvlowed " li «w wnnwl opinion <imi ***** bojri threbtenlni'" ■ h ng actionggilnrtTullj
lodftf bnd mi.I: "It U * ttml mtilaki  •*•-Ita U»fe bpp mU In the coming Boyceofw |
.... .. .    . tl'lfiltltt III Illllill  Ha  II. t'V  I .Hi tin 111  lil-l'|l
I., iittrlbuii. in mi. a bliml l.aii.".i lor .v. n. An admiring crowd hnng over ibo WWMWg iht oangti-irer
Waaocr'a mntli*. Itm* lover ol modem: railing thove the nei Thi  relaUvn i ipularltj Dflwel anil
Mii.*»ii-.  I batwit.tt-iii-il wllh ti-iuibi I- iM tho ohnmntona inking iltelretrtb b*4fwiftta«- vm. tri'Md, thw ell. yoaterdby,
Uheagtii ami inv,- ti., mn   wti  I J"^*1™. tt ,',"( with lh« *•  i   t ll  ivWrtt | i ant
, ,  ,  . ..   , ,   |ii*iii'ii itiaitiirr in wiiii'ii iiii'i imniti'ii . ,
,i.i.-i tU* oompoaor.  Mj uatred [oi ,)„. . turlun*.  An lmllau iliiputi-Hl a
(rli-iiil, whn wi* blbohtuili Inclined'
■  -
i'ii \«.v, Soptoml
tin' i.
mul tlif I.llii'rnt n
I'tiinniUti'i', un tin'
modal, Brow prtM
Tt* tit*,,* t***h, mi beofitMk and
-.wall li.-riilisnli -wuborntl gnvehlu tin- whewwIUigl. aintMiiitlng
Finiincin! nntl IiiMtriinti Auonti.
A
S BARGAINS
I.M.M Mil lllll**
111 11.1.1
I IM* -I 111 I \ IS*. IS Al l.ll
\M* l'IIOMITI.1 i Alllill li HI
lll.lNi 111 -Al i I"
.in- ill
day, i
Wi-ii.ivopropwlyin 'itt I"11
City .mil Dit.liill.
t'AKHS liii|,iiivi*,l and U„
.•il.
Lois  n  SOUTH  WESTMINSTER .mti tonti- clioict-
lol* Irom 1 1-2 acres lo 2 1-2
It Viral  Ailtlition  to
Sltlltll Wr.liuillatl'l'.
n.i
ttnrri its t ■ -t....i-.
II till.'IIH 1 ll.tll-.lal
, IM I ' llafllaalal
-a a.| H-11 I
!.al,f.a
Ai 1 IIICNT ANO LITE
'   -
atuatn
i i i.t.tit.i...
lllllll- III iln
• .irr offering
lots iii the vicinity of
Moody Square .it thi
reasonable price  ol
$1.11 r.tflt.  .itnl  .iln
;;aei.i| building sili -"ii
S.i|.|.i Ha.ll   Inr   lln
•.mu- figurt ■-  I  II
.nni is.iiliiin nut list
t tuin*. —t| * iiliiinl'i.i
Sin 11.  Ni-** Wi i
inm iu i. It. i
A
GENCIES;
Mam In-.!■ r Fire In-
HI.UH I  I  ll.  llf  M.lll-
chester; Phi nix Ini
i " Itnmklyn (tin-);
Citiicns' Ins. t ... a.i
t ".i.i.t.l.i (fire); Eqult-
il'li Litt Assurance
Society nl lhe (J. S.;
Act i'l' in In.. Ca ul
tt'a.liur 1. nu ria.-ui f"i i.i.i .'.'in. l" la
Lelee'ii.rtn-  III- nut Ud wrlti ta III. la L
I. 10 laa  laa-rflirilll-l  lla  till.  e*»#,>,  till, .
I^S^.*!?^^ ^1. ^°frt_£_U «£d P»rt»«" *PH* «<• W*«  »- •***"--*,• tolhtofnWIhU behest  Now, behold
*_5i A",*"i"" l'"" mv rn.i..i-n ni J?    ibn (ra ty o( hnmgn naiiir.* aa eiemitl*
* nit-iilirlni} the reeeptlon nf the French tin lailur wa* n yoniiglamytraiHaM- ,. , * ,i,a, whereai
 l" sara), wu ndnentod in I convent al 11(1 big illvrroni) wnold, Itli **■*>;
\Vr«*ll.t'*  At tbetgeof fltteei  >..rah bny a norliln imount "l bentitMh, n
wm admitted b thi I'mt i*i would ***** purthaer light diialts of
ami **iniMii,  In |M9 ili«*a»aratliiaittl whbkej  TM ti onmlndfnlol thfl IMind
b, tho litt honor havU| uruthohadrt ndtolotthfl
boon  tn*-'  •■■ H   Uoyd, now * ootrM°d*nddefraudedgaitrit
NQMtfnotthoOomedk Franral«' and nf bl* nattv-- friend hfl "i*l>*w vr In."
wit.  .*•  Albert, tin* palater.  narah "Sic tran*li alorli beofateak."  TM
it  dllfereiit.   I!  Uii*  gii\i-tinnenl it,r„i,artli madithcrdphutaiih.' Inn- 1> -.fan w<*i htm later tm and demanded
doeiinngtn prevent iiohengrio, •*• an  „ 1|V,,, ,. ,(1 (|,„ ,.,,,„* ,|.,....r.. •!, *■„  ,,  ho hid neither.
il.-t.-rmlnril  I-  '.r-'Vi'iti , n1 tl,* lr*A\m* mmm** i,i  i) n. Dm iMbh ti  Ihfl  lltfl nf lil« head
] ,.i wlae that linlH'tigrln «boiil'1 <• Ht
, M-nti-d In 1'arf* under "IBclal tanctwn
I Wi- .lid nut -*3j s timl lit lflt* win**
tin-i*rfuiiaatii.'ai iln* iMem, theatre,
..winato'li.- fact  thai ihe Si-hnablle
inctdanl   bad   luai  bam
in  our favor*  Knw  the
linvi-au, tlm -wai praaeni ai thh
nUooafrnod •  avon tmint wlthM.
l.aui 11 ui .11 ha uld, "|. pain*
otlOa we truit nn aiiimt'i till bn ntadn
i'igi.1* tin onartittfl rtuntamywhat
imny ami bad tu reilre  In her acting eiplllnedll  duatlon to tho Intelligent
- 'hu .miih Imiictooii"  mcr- native ami In all probability  another
•••trial iplrit and that  overiiowi-iing ra«* f"i in* honor will ba Uw I
iay hapoon, hnl <*■ n    * mi party
ill
*!',-'
Ill Kill 1,1
Ult.lNAI.lM
1 I M III
CONVEYANCERS *«» FINANCIAL AGENTS
tailed tahaillaaaaa r_M. ,
r.t.He-.' ... ||
II I l< I.
Ill   ltl.11.III.tf.
,- n. Hoa «...
H.G.ROSS&CO.
Coliiiultln SI.. Now Wialntimti'i'.B.C.
W00D8. fc OAMBLE. New W-.tinin.tur. B. C.
DESTROYED BY FIRE
AOENT8
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
rnt Ore
III liiiMlnrM
an' MiiiiMi  * hIi»I»II»Iiii|
im praanul u prtvant any prrfnrm*
ain-r " 'I'hrt* ba* Im^n ati atintiuiicn.
meitt ut a fmthoi i.tttiMneni-rnl, but
ainiftlitiB to all ai*i"jii*ur« an atinuipt
mil im made to praaeni Lohengrin on
Friday ni_ht   li *  0 It Ml Ml bl h t '■
Ni>rlll Alllt'ricit; Thcll^wd  for all -ntntlagenrlM and will
Mi.    1 ,  leonnl the aaaaag
tttu.il Accident ana „ Ml)l|1. -,,,„ ,i>(1,
I'l,llr lil.i.'. As., ||tl. (Mav armed with anew tniallrr|ienilng
"i Manchester, V.hh* ""'""
W»r Thi. Wiiii.i
II,,ai •    ■ • I.  Ihi
t>i^ in *at*m to **** i'"H"-i *
It.liUl mllitalir e.f Oil. |>,ad,t, lh.1 a.,
■ Ill Of-l.    'Ht alnt.f. .tal '.tla  tht
.iatllll.l" a,l tl. »|.||! ."■'
it., th. uat l-r,tta m*a1«l  Th* .t.i-
-  ..ia  - ■  I I,, ta .  (.lalttda  In  .
1 ill ll|-.': ll.e  UllUlat   fat   I  MlllUI,
mWili *
Ihrl.Vint for Fool.
..  f. U'.arlB... Ht|.1r0llll ■ I
.1 .11...  I.  lha  Va!f i
ar.t. u.  Al !•***** **..* .adrhthllTO
w.tidal .Inai ii!ai"tlf-l. tht-
IDO.  ,0  ,1a  aa...-!  ,ia ..    1   ll.
■ h.ii.ihla wrt'ln.ia d"la« 1
-
Iha Ira* ' 'In Ida.
■ t.,1 lha Har-lo mt*  ■
rlelhlnll .0. Mit, ,-,.,., ,.. 11
1
tjeati-
ri atattree aalhou, ref.rencil
,0 homti olllco..	
a I"..  Tht  ri'li'irta
 ruillii- inii]urlly
imrltv nt lln* tub.
Unlti-Hn-Mi'lire-i'vy
,l,,| - tin'  ailli'i'i.lll-
ll.tatlll* 11AM I.
a.rd ll.itl.o imolm i«di....ai*aMua»ra«.iw.flf
•  aanthal.lh
r i'-'r 11 l.rtt
A B.C. Cod.
ROSS.
l.lirtttBllli . l-a,,,,,.. ,1,1.. ll" .
H.T.READ&Co
TO THE TRADE.
ratal Spoalah flood.
M.im-A fiairt-Mlw n-Tk. tMt.I ivwiliimi«»i«t _.
.,-oainilM tho UTI. i . hM wt io.ow.1 lotitlioi to Uw *T**r**£*l*!* *.£J*.£iJ}'1v'i'ii
I iiw juimjjlm __r tk* tWnfartik  ** * **t* **v*t*r* tae rem-
.  ,'  . ***** ** hnM S„h. ,t «,.«t.w|M. K  *
. M, h -t iha ah,* ro.lioi.1 lao.hio.
.•aajad  to
flail.l.t,...... i .iat.l  la  Ion .,  hli
• .fcua.ll.lt  1 '
lha l»tm «-al .1 Ami."-.... It 1
ie, |.  Mr. I»)al«l hf lha halHIar*
toMMlM .ml I.m..  *f*
Tho--wli "I ..lit** (aattilitel iad»a.h:
kaa.  tr *** ******* ****** ***• •
a**.  7*  ttlllMl.  Ill  lahant-h
mat* tnaa «W •*• w*.atn^ h. h|«ii ,
int-Jtii, linf .t.ti* .ml <kM.|*ai'hl»
la  (hata  ,«.».  k.  lid
Lamp ChimneysA BARGAIN!
Tnc raisin no
.?!..«».. .ad hall Mlf jaa» I
hMt. Blraalf,. lha iiiii hail
la. ,**.» «i,Ml» Al tittuw... •*  .
•*» *»» '»«oo.. la^M lllttto. ■******. IV Slat of «od • nwIM ... foitt
:  a  ...
*  :,tn M a. .OH****
allh hlo, Ih.b  .  *l..li  .hi  .  h.lt  f.*t»r
',  *a»|a  J-IU.IW
1 1i-»..r.h1a "llo|
111'. I ■  I  tha
.Uii ual pari* nt „*.<*' t* fl'f
t*t**t ml** ont.
Thl* lira* • "-*—I <•** ******* ot 1*7*.
inin,.,. today, The ri'imn ol lh. Otm.
nrv.tlto uuuii.iitui the lutxommlllil
lira, il.-nlly  loqulU  sir  tlactor  nl
ninlnilinliilBlratliin,  bll  tin*  oOoIll,
i,I   hi.  i|,'|iailiui.|.i   ii I'li-uifil
111,,  nl,nl.  -i-t.n.  I- i i.nili'liini'il.
Mallra-e'V,. tt taaiil I"' :i-IIIH'.'l. Will !»
i"I|„l|aa|,    Tll"   Llt»r»l   rtpOtl  BW*
lurtl n i a .at • i.ii. tiuii all.tlm rliar.M
laaaia- I..-. I. .i,|..tiiatl|ii.l .11"! laklli. lha
ilmv thai Sir llt'i-mr ll lit «" '""
Hi p, ■ .. ih.' IL-i|iiliiialt limit COS"
irui-t, il..- ii.., Lai it v t.|..irt ai't-Iurtli that
brafon Ih.t • "him. ' 'I' MiHri'iivi
i,i .„.,,.i I,..,,., it j, it. iiriB'iirlin,
lortnalloti Iron tho*n|.n«w«.
- | .... ■, .imrla.ra. .nd
tl,.ai 'I lii.in.i- M.H...ii iu- .niai'' frum
llm iB'Ulni.liiir ihal li!- l'l"1lnr Ilnlmrl
Iin.i  I-i-i,  .'Iimi  i" I"  Mil  tiitiTUt
in Hi ixrai'i, wltliiiin ltflt.tr t*-inlrrd
I.. I.irnl-li any t.plUl l"r lbt |.ur|»i<j'i.l
Miiirln.  Tliuiiiiia.  Itillii-.ii "■   Tha
•  I,,..,,,,  tl a.a.aiy  allil
... a Ita. m.ai.ay ooi "' *M> '"i'l''" !• 'i'"l
Ihotlgh ttia- .Ililii'llit- i anlint lli llniiili ]"'
ila'ti'tinliii'il, Hut mi'  iharji'd  in llm
i||h ii... i,-,,„nit inli tli" wort.
tub nii.ttatiii i inin out.
About I.MO atrtUlim ml" liaml- hrtd
t tin. tt ti..  ii.t'uiiiti. llllll Oil*
mori.ln., amt rifi.T ll-i.-t.lim te> Inllim-
milurr B,a.'a- In •■ iiny miiif-it Klltl IM
hrtdm i.iii.i'l- it'- "mi -l'»" Th'V
.. annul inm K.l.ly*- halt [.i.'ie.r, and
raaiiiW'llnl   IM  ««P»!"   •>'   Tu"
ami. Ill l'-*l'ly* I''* mn""'\
Mr   Itowl.fi  and  liuitlnr  nfllrlal
mm* *** *■*  •*■ " ■ *■ -• "»I» u,r,,•
I '  ■ lh.lt.iecM. Mi
.   ,. u.'.t.'l IVrllhl. lima and
carat «"*•■■ i"> * .a,n~-it.-ii ihiworh-
n„ a, ll .t..|i.  Mr. IVrltlai all i*"t«lil»
hllaallnl.   'H't" I  ".;"  "I  Hi" I'™
.  il.  liuiarnor.
|..>i«a,ir,l. h.t.* l«.-o "lllial
..„!  a..  | i A a-einfllct ll
'ni'l .
Kmrh.Ut.lly Lfich*^.
At.»».i '""' '''  J"1"'
1 ...i'llt-el l«"
I ,i,l.  at  -  1-r.l.tir..  Kf,.
a,  laHl.l.  a».   H'lurad  l.ll
'   ,".- .'".'l'.
,,l,| |,|. I.tly ihOt tUa* Ott.»H«U.
llapilill  SlBOI.
• i*. rni-ii-ii*. .■ I'ti'mti-r 11.—Tha
I a  llirru aho
.,. alaa.l  ht  Ul '■' *r"li*
runllnu- "if  laturihl.. iml rtmf
■ , a.i. riittii-d "I hi" IHoi.oh
•i'l'"' '*■"•'
thr**- *■
OUUD tim aiili'ltIL
m ii sunii.iw. i"-ii*' •""'*" *-
t,un.th. kw.ammt •> *****muiAn
■ i   „.i. num. «•* »rr»!.n"dta
lh" pilHl""''!'  ■'','  T'.a'j,*-   .  .
nMnt rOOIIomal a.111 w«ii*»rfi» "
Ih" lonoril hM oot f "1 two h"M.
tik rati iiUatofW.
Mr. Thf na t'.ir ahodlad llil oiihi.
Wl.n*' "  **&**  ■""
tnoaralaill t.ii" 1*'  ..oltnloaJ..
t nem ... ii.titi.aif t***
lha Until " ••• """•.StRi
Pairdl. ' ' *1.» Hal*. «*t
..,  he-r  al.11.hllH.  a.pwlll*.
Hanllnr fair l" iron** If *>" **"•
Hh- laat"^ It I* «i*l- ***** *****<******
ami tb.tnw. "■fiH ******. **
Irtradi .od Ullhful ioi|h|». Mid .
Ilrtff leella' r.lhellle-''
A .a*»i nlat.Ua
adlo.i
-aatallMa dafr.t hf  **f *.* IMlthad I" tm* ****  tltf tin
TV nt* lonk ileva no IV
Chin|i. Sinil I.u ,|inilHtii.i,.'
D.S.CTJRTIS &c CO
 DRUGGISTS.	
iltlllTISII LION
MAIMiANH.
lllKNRY l,KK._
lt.,iB.aal«alllaa*".llla. a . ... 1 n halloa.ana IIIO.I  mil
I I' II ,1,  .Melar.|.|lt|llB«lBr| I, .11 1,--I .Ill« *.•
iVM.TIETJEN.Manufaturcr'
ir v*it it int
It. i.la.t
main a lai III
...
pu tal
WILL
Store, dwelling and one tore of lnnd.
situate on Columbia Street, Snpperton.
A. B. MACKENZIE & CO.
MTI COLUMBIA STREET.
tla ,-.'..'.... Hanaaia.
••   •  It MrKiMt**. ITK-IMf  "f IV
riVbrttk-n Conatitfa*. IWllad.laV
•rata .1. till hoof IMt oi.hi Into JV
MUiUUlllhi-- .11.1th
STchltla. *.|lha..«*o  "HI  ******
W-mio'trt Ihtiioonil.ior. lh" .I'.aKr
BlUtM.  .
|  IVrta«.Uillt«. lllilia »l. MM* Bda.MTiKlili.ili'Ao.iralUo.no V
***>• "" ***********r****l??t~•,,*:•"*Jt'ul'sj.1"
Hm n!»tjTarM,l»IIoal.HT.IIW aa TVHalo t*M»»ho*ll»«f IV »«*M. iV ***
tar*X K» M« H **t *-* ******* *********** U.l.a«**.^h
mmilZ\**tm.***nn,f*l**t ***** II. ******* tv A.*ti»luo to ihh. u«i
MacLaren
•e-   ROSS
LUMBER
Co.ltd.
•e«
tlLL-Dt;. Itl We)mutil.ll.C.
f  II Oft I  a
Wi* .in- prcpnred to fill .ill local and
foreign nrtlt-rs fnr Kmigll
.iml Hr* • • el
LUMBER
Nhin.-tl.-a. Lu Ilia nml Ploltfl.
t.yAiTiir.in- writ gunranieed
Shipping CiciliiH-s liv River, t teenn
nr R.iil uwurpaweu. 	
vtll M iKiaadM 4b.I1 ****** Hi*.
Ihimuil. r*a«. tl tioi ll.ta it
ion. .al nm I. . mt**,, IWwiia..
■V nana Mm *tw«if Itaa. IV In*
■Hit..!. MM h U ItarMI attllAt
Mn* to Kaai-t rmarflMI aluh mtt*
(VaftoalMlf ml m,i.t law,,* ***,
Imt mt* rim* to IV
Km. .vm l« IV Illt It .Mm. 11.1
Oaa aaaa oMtVilf  fhiaa**.  ooaM
tiralth 11" tmi
I
^Vt^Tl ^\*^ma^SSS^m-*S^A Siii_Mi«..rang*.nv..**
:r^__ti^rJK|ssr_s,tr _: assrsris ns.""^-"^ t,zn%,^.
<-«HMtlw.IVlotVuag».lV«li-  im. '*   '"•*  *£*"*
TVllMlir».h.fia« *i.t,.li, <t. jl'Jt-l -"',*.  Ill*  ^S!^V  itttw
Xo int.rorrwtadla l*a,  tl. a. * '»Tw«j*to_«J _*  «•  "•__JKS.1,_rn. S!!
aaolfa. In*a****»ml** *.*** ta.Mil*.! VllthiU oalf Mi *M.**t*.KM,* IVH*«ail tit*. n.HMi> MM
JT MiM. VSnMilV Mrl'7 llilllrlMM. tinttf ot mn**. ******** **t*t**, llMto.. aV ••*   fh" *t-«ai*hlr L*l*rhl»o *»,*** iMt
wMff&SfaaK **** -JSL* 1*^£Sr*Sl*ff!SLaa £* ***■%*£>****•* **m****t*m
mm** aamitmttt   aViiaa  III.  .LullalMII'-llll'lSHTH  i.-a—f  ,•,„„ lh,. thaiMOtOMllaalM. ftinfw  '■' U.ihai.l
ZZSa^mfcrnMl-tt •*kw""fc' *** __S^____^_5TI MM u,m'l*^i^.1i-m.*Tmm*
■***...-.   .  ' J*_52; .*iiT„.,!:,u.J*!^!Ii IS'^'^forMiS- * Tata-
Ml * to.  TV .»••« **> '""J*" "
tV ToraVI! *».   Th"  HUhlMo
-,„.. .....  •'. '1 . awmiM
tt* ****** ******
TV fitrf iinoattr San»t u.*k » IM
oa th" iaod t*»ol ol Sooth Wnualaiiot
liodlr I faBllfdlf. .ol •*"***** 1" I'V II
llm »l". *h" .I.M, M tool. Th •
lotynall.. r*..|*la ol .ooootOH.1 Ih*tl-
1Mi VMrA Hi*,******!* mm*"'*'**
„ hi, irl|» lo IV toaof "Jll. *****
r.liaihlMad teolhlO. "allrf
la, thl atd*lloa.l ..Ilia
II. jr.. aad H**,.
TV ta*. iw>Uli la. .ot«K*ar hol*ll"
ncla. .ml umlmt an-BHun f"t ohirh
. „ no f-aanwlltor* «l th" Cllf
daauta auam ham 'Ml amotli h"
***** om VIV St. Arfiw't «_*tf
,„ (ha .|o,l« fiaaailtUa ot IV <»«tl;
tha. aho *********** ***** *** •■!!
au,, ,ha ,a« it,,. n*ia,b«« oo IV »*o-
(tmai- '»•«." t** *
atnfh lalal.*!, ..iwil.llf lh" arartllM
•htrh altl t» e,alt" a 'mtallf hif"
Tuaaaatnl. aill to* ptoVlIf lha l.il
oa t»rtd»r .liimorai IV tttl*.
• "'rtMl'hrii~i****r*'oi.'i IMIaar h iV'TlMMMtayiM,
aSv«MiUru ^iTiraal.Bo.lo.rt.h«r*. M TMMlo t4-a|ho*hla«t th- *o,M. lia »p*t..
lltiahaat M ...
' JJ-^i^lT^T^iMWl^t W *********"*'m lo —a tttrtm*
%£r*jsrit& a.s^jwwasa&'t <i»«,iia,»i.!. ~^.
C?IVM*5 IfSlitMl V MMM Mlf !7 IV MtVTVia-or.^li.awj.iolao.
M __M_Mlla«l*«otlV*.t.larM. -  .  ' - .o«lhat  Ao.Ur.IUo.
IM IIIIIT OMlUf.l*.! UUw.Ktl. ah* • ."lol IMM.ll
Mori. ,**** ot Aa*t*il, I*** lVI*>tiltMMa<.|.ahlih At.
»&*. vmrmm*. **• imh. iv ***** m*n*. ***** *****
M. Illlia.- TVWU lima, ffmuio , ,^t*i*A **, **m ilm* Hioa. lo.*t<moa
2^.X^ TVS IIV linit Int hi  TV rtMMM.f«l V.. .od
***** wolhltal .M atlifa "  ,uttJ
,ll.Hf.«i i***t-4 tamo, to it.* »*",*trU? }£."**
imtmmmfti'1—m**.*' "* r*m*^***^**Tf^^*3LZ
rrMatt.il IV .Uloa*a.*t.. Ili.li- - M.f «l..adTl*Wl
*t*i of out »-t»tM I" *■>. Ito"**" «• iMlaoolV TViaia. iooa t'l
IV aajorowatot . MlM-.ll. ».»' ' ' ****** * ****,***
nM  T«na>i«,i. ,
•«lll«,ea  ottl
pmttl.-, lla baelh  *«*.  hf  IV  .
IV latitat*-. Vaav V IM. .Mli-IM to
&? ittmS *, xps: 3 'Sz pfc *lmt 9* '*-«*^wXrMMrss
•«OMitlh<l*.otllalljia*.at- :****•*.****. *9*"J**?! Z*t2?£?L **.** <***.[****■*•*
ILLUMINATE!
i Illr-.ILN.  ItT.IIIMi
CUT A SHINE
RIGHT PLACE! RI6HT PRICE!  V,",;.",-, HM
E.H.PORT&CO.
MtV MMill ot IVriMMWh t
IM Ml.ll at Itt oaa-  All ttMMli IV **» M V MM. .a Mth* ••• l^**
ihin Ua* MaodiiiB la MuiMaal'M lahVd tA*** J" «•'___'_;
to a„Moa taa  ****. **** 1*1 <*mtm .**•."**'
Taatr. tm, t*Am* la 11* -aaHlw. Ml- j PlM-al allh mial ***■  I I* Mil MJ»
nam* fi, at* IMUMlat 0l*Mf» «•"
huh .in*. I.*,**, im am tm* *i»*i *** t<* m.***. **** v •*
a,IMM  S--.ll «.la., m*
awft
>-!|h
IMa. .1 S** WattainHMt
liar a. iivtirt h" mrnrta* raMlf *** »* MM
. lh.t fOM.
I.alal J.lia A
Kt-.ot.il al |N«ol at l-toa. atiolal 10
aVoM V ol nut Mtat«.t » rllliaM II'-. "I n«"Mi|
Mml ual «t hmllMMa nlw to I*** ****** K
•U 1M« Hw.ffattaoa.oo lla aitif.  jMI  M
Malt w-k. will nnd >li. hi •'<
OHINE3SE3 LANTERNS
GHEAPSIDE
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA -ft. BEGBIE STS"
GENERAL BLACKSMITH
iwrTianiai ***a t^ *Mr*tmm* **,* **** **
,* A**,* ll hUl IIU.. ^la.1. i|,tO.  -WaalBdi llii**-1 ao ftMta  »l  ™
IMa. .1 ttm* lfMa.h»,«  tl * * ",*.,  }!}£?:
*■*»*•< -*"*• tXJ^J&mmEBt
• ■
IS*   pm*,,,,.   it
fi.. r .. ..... Ja't IH.  a-*
,  TV Mi*" ot Hrlrti In. IV raoratt ************ ****', <*
ihh.-w.la. la IV V M C. A. U* J|1*J2J,.V
Ilotloor h.« haa wrf fMf4. lad It-fa n Mwf,  audi,'* II'••
i itrtf lMllr.tlf« 11.1 IV nuateitiatrii ilia .1 lha H»i**- n*.,ia la tvfwwla..
11.11 aill ha .IN la It. III,,,. If .a ditiatla. I lll-H ^1. «•*! ***** *l
laWMUHta.ad.aafl. Th»«aaM»aara.  ,V  aaaaaa-i  mii.  .1  Itwhl,
laaa  a. ...  a  .  mmmm   |_,_J|..-i   __a    __.    B_>	
.'....,   •  II . ".till
.1 INtla.t no J "aa nod ha MM all lha
rllf I*-It,   aralUla.   .ltd  II
OHl'aiVi. oa talf IMh. hi oVfa.u-1 »..,.. ,_a,.ar-ia«i
«*„** thm, lafila. data, loar atlloi 10   xtmtrr, aill i  nr MMI   tttul H*
srr^s^j sssl'stj:'**- ****■ ^rl .,rH7
1 jltoa.  Ula  MloBiioohi. taonito.. ahio o« .rriilo. M ih» i~t
WMlla"- .BdnOfl.O.H  otSn-1) -,, r.lr, .i,|a.a.ia
MIM mmomi lh" oaoihif. Hh o«l allh II* •ohtMahtloi «IW .urt .hla-
. aiih fila|ihiaaam al Han i^jiin. a'lonaiffiti. h'llaVd tolMM .
tftm** I** lll^i-f *th. S,iphaa»i*o ahtti* ****t'' •** 'aa,!"'- tlwhM .11
• faa-aiT .odltlalla f.lO" ap lha <aMl otar allh htvlhaila-if llo"h*l II will Ull
|B.flO«H'«l.'ll.l'l'!t»alt""0.10ilir ||,a H1.I Mh • otlllton Int W* Ikh 111*
•I ihil llw. 1  lh  ' tiitit.lt' that laflt
ifl Iod a ffataaa aotthf of hla. vtaaath. no taao taat aafi lot .1*1 I* a
l« BoSUnd <* Aot".!'a. h" di-i-hlad  In „,, „. 1,, lea lllura! lo lha laoaod* ot
,„«. ||aa ivtlr M la.tr.lla.ard hata , ,a,,i i.iiefl*. a forlol.ll.
*..,  , ,a Ia»  li^t W."ai^aV*f»l.M«l>>«tlMf  rttal,, lha latlaaiaOX a., alth lailoork
--' - *   - * . .^ ..__ —.   .!.•.   Vinrio  aim-*    %1 _«    1 >    ll.l
,-si-,ii, 1 urn-ii"" *••*>•*■-
••ia ha at, hi* I,., laal ."tana.  Ill*  flail
•all fat Kama. IXaao.
||»M«n. l.ll.!f'.lll.«otlwatf,'.*Bl alaala. .«.,.at tl."illl a H* Sl|«o rlltr  Ml, It.  I"l    Thi aril h|. two irwd la tin .a.ol
|aoaUlalMlliaa.aKao| Hail af  tVart- llltla. noa .hoaa HOBlll •• fil».llt llM.UO at*, and fiaiml hlotiBtt  tlO,few ^ Mn,u „,„,,  „ Q,a  WattlalMla,
',aillieW-."4t.a,M ,.«*•-  It a-,HM 111 «aaa,W of  .IIMVf l_aa»Haa aad ,kh-r IhalaHf.   I" a,. ,hia dafaMad „   .      m,,.,    rtoapa.f.    Tha
,..,"to,,l,«holi..adt„ ^ ppmma, lma,m-*a mum*,  ha  a»a.t.t  1Mb If  IM"h  ao IV  flMMMM.ItMr.|Wll^*J  '"    '         '     ,
0, lha .of*f»,l ,0 rtavaalW thlt  ia aMlM to mamav* 1*1  ,n».la«  Hi Aa.ail IMh. .od Hiln.» thr. Maajwa, plalnlll  lilaa*  "  •*''*"*•*" Ir
a»o,,.mJ»,^,r^,M."wi -^.oltalU-.  tWI*".-. S„,.»,»,,„h.,h.ll.i.ll.ll.n alo-tla. .^bol..r-Mi.Llh"t.oH«f
■WthlM. hf lla a.f. ahkh II ,1 lallf Ma^ahlal Jala lloa*. ol Nia lha >al»r h, VM} . hoa,-lio.ih  ll.a
haMMaa. atll ttoada.1 la hold MM. ».ia>.»ad|-.'1ioli.~iih«Tfaa.1.iai|*a»- Uo aiulhaia. hi.d»tm ia l.,.in!ia lo
',-.|r.ar |a II,. .alil.  tl  r.-ara.l ll.tll  -da 100,01  OMMM  M.M1 ***********  taof.aH.  ,h"ft|ai|,a  .od  Imm atorfc  ....   ...   .... .......
.:%:&-Ve,Tti;:,,;: *t \.::7;7tt.m*\*,u*»m**.,**j.* b-.n»t.i,.*thap.,t oi,.. t*** ff^*^^***jL£ mm*.
t^M.Mio-.^Ma.m.aHh,, ***  11. a., ana la Ihi ...t "altl tl hh **»*-„..  .  .    ... i »*.'.'Jgi.'L?Zl. IJ. T.".?.
m* m a^mmmmammm, ****"* ?* > V** '** ******** - *" *'**■ *** *******■J^***l',.l'"al tJSS'J^mtt'm,'. TnTm?! ^ m^m******* *******
MACHINIST ■^^t^h.'^V-r1^ 'rTiaT^m. ST« a***m Smtvim.:." v'iiJ i*!>A Mi X^,,*,.-*,**;**^***
mm*** •**,— ,pj*Mih.iatio.i.,Mrtat iv m* ^YiSTJitiiw ™.**«****, m*** ***** ****** '**' ,"i|!!r.^_"^;"',l" 'i,,"*,
lll,,Mii>-.««a^i*7.4"**.;^ ii*u.i.Mi«»u|  IUM1.M,  -Ha.  II>m."  orHortwr1-    "'   " ' '*    • — "•" i  '
J. OVENS
7 tl —.fit ,«raat-f, rf>... f-rai.arMlJ
Hm-Im"* bi.ln. rta-fldf-l tofhana-illa hr.-
turn oi that. ..nalno* fltira  Irltlfaml.
tarao  0,0th  1*0  lhl  OOdirilaOdlO.  Ih.l
il  lhl ,_
-hMM
•old
l»t,tnllal.,*.lBl,ltailf Hnaltf* nu. tara is worm $.,00 to You
• il ■ - nt mil iii:itritt"i..*i;iH.N \ in. «ben-foo mat lo writ wp msy punch fr.nn it iln* .-
!".i H I -    *
I ■■ 11 .'.i.r'.  >.'«ru-
t/./nril «../ I ../..( |h/..,M.«(l-M.''  >-Hrtilrr'i  I ...,!■ r,. I*,.*! firlUm*
„,,v."  .,,  * it--i **.*„•* rmt It ittorv."  TUrm *n*\u*ni*. atr *l
■ ,:*':.■. ih Bi
a. ■ ■
KlittlV
6
ORDON & GO.SI6N vum
coLUMBt^sT. BOOTSm SHOES
i  l
■ ■
50  50  ■
 -0  50  50  1,50  I.Jaj   |,j
I.l 11 I . r iff I
T. *l. Ir.*l I .
3
it
320J! CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
f-»  Ml*  a
()NI.V III i'i.i: A< RE  ii  ACRES D   -. .  ..   "'w
A. .
i
P>K I'.VKM*.  -.  ■   .
-  ,   -    a -"■■-.
t  1 U-aVl ,1 II
fully t***t, '
L08BT0THB -MY  IND  *   '
Pi ft *•-1 Bai Mr.*).-. tbi  din
Dominion i iperiraenul ferna, •■ bo
'. '■■■■ ■•■■ *i  • aita a call, ithi'i
■*■ itlni practical ad vli nto iui
ind fruit (rovera.  Ua
warm the litter with emphub   I l
- :, th*- pMt, coarte ind ordln<
ary kind, of -:,**.  u■ -  . md climate
will grow Un* I■• ■•■
; r '* -■ ■  leed ttatei tbil un
'...•' N .j Beolli bi Iia*
-
. iini i «-_r» ai in om : ■ t
|gi -'.. that thr
■  -
:   ' i
laud lhat CtBBOt ' idtiot*
at tbo
firm atnaJj  *h wi tbit tb
• a- * (I l l
ein ill be frown ben ruddy i
•
i |   •  i
ra tod »It rub*, ibe
compeie, it Mini t'X|ilalued ibat the
total eatlmitod coit ol tho boildlnf,
0 must '* a-j-'i-'ii 1,. Bo| lh
■iuiat". !■> rectoolof tin*
labor ami uialiTlal. a« one ihlrtl
dearer In Victoria. Architectural i
i r aiyv. r * itlmat. tha. bavlof refranl tu
tbo local eoet of labor ud stone wrortr,
tbi erection rt inch a cathedral
fur Victoria muat coat at It tH
■ u   Boitand, vban
* aad othi-r ikll led labor -  i
i i and i n ; tred itoa* work ■*
-■ •  • ■  ■   , ii
■' ra ■ w -   - '•■-■ ... - *.  i
I  fit '.hi r   Cl ,-  .'.
■
inuudiniAl  MJUItlY
BRITISH COLUMBIA,
XLXVJJ
i*.
t'ltdu*'..
\.-.-*
it to i I roota i
ORAND
CELEBRATION
NEW WESTMISTEfi.
TWO CARLOADS OF HARDWARE
fur the spring trade have jti-*i been received, opened up and marked at close prices.
We carry ij full line-aii builders' supplies, making
specialties of Locks, Building Paper and Nails;
We also have  ■  ti  gnificent stock of Cutlery
I'ilf'iriilBii Ifaall.aaf ill Umi,
—■   lllllll.  ff, a
l'»,l;:;,,:;,' '
I...'  Illi,-   "ll   I. Ull.   If.al,
' 'Hte?1** i":i..""	
('
Tti-rh' •»
- a I
l.
'    '
a   •
I
-'   .1  ''
■
J Tnt*
ACRE  I   •  -
. -
OS* A< RE LOT I.N  ITY.i LKAfiED.
■
T.
■ j. t**pp
■
■
-
( -in' IUI I ABLE
■ iaJ«.  T
>m(i4 Html * * 1  ■*
m	
D«_
The t'a-III ft..-.: - ar-- , . aiil   , -,
re'sirict  Jaj.ar. «■  iBBlfntli i
■   talnir  alrvailj  I'tiliaaleJ,  ll.
U 11 Fl  :   suia jnd tli.it
thijijaatiilt u( Ja[iarii'»i» an puurliit ll
'*■-. ti IMl  -
that the Jaitatar ■   ' •-    ...r ......
• taut ihr- i-,'uu,rf, ar« a. aai
fl   - ■    .iini, an, ta-tta'r
than  lie a.   .  .
lata* hole! iha, (hi Chinaman ,■ I.r
"  -      -          -.    - .-  .  rilialiir  ai :
•    -   •   ■   ■ - iban ih.Jap.  Th.
*  -- rn  ■     .-  i
■  - •■-■  ■ .
' ' •'                     - 11 '.[aiicx-IEiti. •••
thll .   . •  ■ .   .
-   ■ - l  *..'I  111.'  .'■
 .—I '
--"-Ij 1 •  —"aaaa.————————
NOTICE.
i   '    -.:.i.:i:iiii:t.T.iTK
_L_J L. ■* ... i .
Ttii'Id a,)'
Wdmdeiy,
Thuridaty,
Friday
Ornj 22 23
UU 1124 25
$13,000
CENTRAL HOTEL
JAMES CASH, Proprietor
ll..l..|l Hill .'., ,.,.,,,.,,  |.„,	
Uwowotl   ll ' .a., -., .; , „
■   It la-- .1... .III,. '"fl'illlira,,,,'
W. TURNBULL & GO
CX>HTUAl roB8 AND auiLUflu
lllll' I MlM I t
D.8   I
■
IN
r
PRIZES
.til  I.r
CUNNINGHAM BROS.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers and Wholesale Dealers in MoPbee  Bros.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. 8lll'i)wrif*llts & M*)mn
100-102-104 Powell St. B0ATS F0R HIRE
n  ,i  it it i,  /•  B»yond Royal City Planin. Mm,
1 ■ O- POT 80? \aiii'..tivt-r. B, ( . n^w w„,„lri.,„ 8M"'
r *l .J.I1T I'aaia
Eitnuiau 1871
nsler
Nil  .Mill.  Ij.i., ,,,,  |.|,
I'
m ;./■ ir
INTERNATIONAL
Al BK
Sol in ives ' ' -
irffjalf... I
-
W«HA«  '  -
-
■
F>B SAI.K Till;  I
■
CV>R  SALI
*   l-asj.r L*   Ifw  _
LS'EA  ril£ I'ARK I  -
t«-!   j
].*   tli. IN ALL  PAST- "I  TIIK
*
**.
■ '..  1,0; •!'-'".' l-'l"'
j li\T. Mil., i;
AOMINSTRATORS SALE.
PROCESSION
Or.aa, CalllUiinillll
Ilia
INTERNATIONAL
SCULLING UW.
BRUNETTE SAWMILL CO.
NEW WESTMINSTER.B.C.
-    H    -.    , V
IS
'.  - ■   , .
II n:* t *
tn
■ • *
fori
• -    :
•'
THE  SUPREME  COURT
BRITISH COLUMBIA.
Ce
( Vt W|  a!
'
31 -
|»   -  \NT V* 1HK ORDB1
1 Ut.trr    J.Utt. ■
,liiyitl*Mrif* • •
**t ****** 'oritu . ■
Tt'LtStlKi I..V.1T
tt
I < ILNtm.ll. .ILItVAM
tt-mita, f.-ttfti
t iiK.ii-.tnt:
M
li.
P
»!'* ft I llf,,l,
MII. IM  I'lli
'■
li
RENT;
C •
■
VAi.l ■Hll.l: iTL'rITLILTV Hi REST
*
■  .-  I*.-  .-
-
c.
I'llAtlM*. ***
mm
9 '    ' -L .  ».-'
■
-
tL.* deaa.; .  \\. ::i;.r'. —**™——-
far too an
■
CU1XE.—THE I ^•^,
■ aaada, »* ihooU d
ilU^5m:u, .
II
■
■ Itr CMall
MANUFACTURERS OF Lumber, Shingles, Lath, Bill Stuff ami Long Timber ud
•  100 feet, ALSO  flooring. Coiling, Rustic, Siding. Mouldings, Pickets,
Scroll and Turnod Work, Sash. Doors, Window and Door Frames.
Houso Finish of all Kinds.
tr -__.cci_.rato "Wcil-i  C-i_i.aiar_.tOGd.'«i
Kiln-dried Lumbei and Shingles.  Salmon and Fruil Boxi *  We have no spet laities.
 Slii|i|iiii,i; I.ii iiiiit--. ley rit* i. im .in or r.til unsurpassed
While the hot weather losts
*  t".  -llali  1 Ill  II  II,
. a.,' 1 ■ I-  I  -i , uaai
grandillumination Builders' Hardware. Oarpentera* Tools, etc.
C.U0E RICES. OTNERIQUITIC SPORTS
LACROSSE  TOURNAMENT!
FIRE  WORKS'
■
.  . .
1
(
WARNING.
!NT> ll.l-
'tl.i:
I..ITIL
iaftal  1.  1 r
.-., prt. t
'tall lit'.-
T 1 rn.i.i
1 I »».»»
T. J. TRAPP 6* CO.,
Wholesale nnd Retail Hardware Merchants.
719 COLUMBIA ST. WESTMINSTER.  	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
NOTICE.
cs
WE INVITE
THE PUBLIC
tit h.tr,li.  Street.
Now Wo.tmln.tor
im
NOTICE.
159
'
■
(.-!
s
II
X
I II I It ff I
JOSEPH STIRSKY.
ST. LCdiS COLLEGE J"F-
■
Hannfactnreis and Dealers in Rongli and Diessed Lumber, Mingles, Sliakes
Laths aed Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds oi Wood Furnishing*
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings. Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
TIMK TABLE   h.w.ternan.
Str.ROBT. DUNSMUIR
ar aext.t •
.,11.1.1 :n MAIM
lir.Crtil.ua .
I   J   11   Mat'
fkm*
laaa aaaa
___.   fl
CLASSIFIED BUSINESS OlRECTOAY
I '•■.* " HI. ff i
.MT':
am *
■
*
*  fr.r  rriir fill  | .
tf.!*!! U»  lb.  ttil.t
r   abteh  uur  lul  iial
■
-
■
y-ra .txti oomji
.  ■
■-_-itit-i ut
ItnlUWit ll. II'e  Mr
Ili.ltllUXii A.VIi |ity a .
a.|.
OPENS TUESDAY. SEPT. I.
Primary. Commercial and Classical courses.
CORRIG COLLEGE.
Caoadian Pacific Railwa? Cdipa-j
I'ACItTCDlVlBIO.V
TIME TABLE.
I i! 1.1 m.i. ■■'
*  . ...
■.  - ■
It  » •
I
imm auiiMi.coiMiit ii.
'OLANOAGENTS
The Cnowi Stibies
Yitithl Mim %in mul Vi'hiilri
lor hit i tn tho city.
i*tr*irt
■
N
C.
l-a
s
T
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
X
>t tn.
U u oa.ri.1 ittur ,*!*.,< ■..,
i. a- ■    -
■ ... I"! tLil  tr..  i '|'
• t.l' tta   .-
"    ' •   •
-   ■
■
a
'    ||| |  -   ,
'
I'.'  MU *   I * i    a  •'  ...ffalaHa
BEACON  HILL  PARK,
VICTORIA.
T
FOR SALE.
Tin;
N a*.'
1 I
■ ***** *
ft* •■■
** • ti***r 11 *
ll-
T.1,
» " '.III I.N
rORSALE.
"» i-
* :  _;.   _
NOTICE.
I I I.l.* tllVKK THAT
RACES
x
\\
i.
a •
A
*
*******'* ai
t**A  ******
II
i.i.i.i inu.
lr
c
(Mill
•t.l .a.,.--,','
)**! >•■■
-.'•at ww aaa of It
. '..at at,
ma* pr * >« •«, aim, t* i
■
■
N
'
*******
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
.   at *f*a
.•  alara  „,. aa
' .rrlaj l. ,.,  r.aat them "   Tfat-  fBrr&.|
' 'i-f  l.tt,
*l »aai..  ' , • .|,a ,.,.
'   •  rifl.tlal*/  lira,  nr,-|a.
iimtitta. .taaal.]
IS milRa*
'*'  It'' aBiYli _
-rllra.lt.   T* .
**** imi. - - * . a*taaa,ma"C,'')*r*
aula,, pme-ftttatuai a,l,t,t aril |.,d j. „ n„,„ '
Viotnti.  DilriDK  P.rlt.
OCTO.ER I. 8. 3. IIB I
$3,000
CID
tlm mm ** Utitr ifei« m*
oil*,
i
ii. «
*
*,*
•*K •**_*_.
*** • et\ ,
t-%.** a.   r ■  ,     J      ,. .<f    m*t.
.    *
*
ft  ,
1
K
Hanson
'™.
BEGBIE BLOCK
Notice ™ Lowers
T. RIDDLE
BLACKSMITH
'■'    » tp»ta.llf ot Lore-art Too i
Jlli Olajt. WarlfJ... BleXlt.
Boom ClUat, tic.
C.liRfeia Street, New Westgiaster
NEW VANCOUVER
COAL
MHl|tLudCl.Ul(aiillUN.i i
New Wellington Coal.
■
$8.00 PER TON
J. W. CREIOHTON.
nlliarf  lala-
A E.CLARK.
T
'
V.KtlY ll-   ,\  |  ,  i'Kll rKI>*
ia ia  •
14:41. U-aatl  i
aaauea
10 44 I •-
Ilf40 I ii*-** re tl*  it i lao
1140 I,, .i't |  \„.
tOiOt I*  .1 !•■ I ^ it
i-muii-Uiir*
• tmtm* mart J***
a*  •
tl***
*
■   -
|l  I   III,-  .1 V
Cmmdinn Pftrlflr
OF Navigation Co.,
ff
Ll
• taa l
tmpUail.alla .ano.aaa  .,....mi m,u
l l ... , rrrrt.aiM,   .fr frrrr,
TIME TABLE No. 1*1.
****** Im  I mmt.mt.,
********* I* i .......  :
< v i. S
an nmt-Hna mm i*
i*mr* Ttrtmmt
t  i \\.,'*   .:■  | .
r •' ' i'
ai-ain . .i a   a   i,  , -
Aay ■■ : I
**t* *****
***** n. t.-.ijii
'.J tl t.
i
■ ■
TO RENT.
■
Till. *-!'
FRANK BOOTH
SCAVENGER,
liiO*-fJf,Pfof-r.*'r *"•• it'Ho tVo»t
Oa«'lfil«>l  I  ■ - ■    .    A,|
M. I, FOLEY
Lumber Broker
.vrioTiirsT A*
K.hI E.tiiti and A, t.... „f
Iiiminiif.'.
I'
-
I I
I ' .-'..
*  '  a .a iai.1 fa-af t,
I,.,. ... n.mml.m.a
* *    .III..-,  .a-l   ...  l.a  .    a
'I   Tfairaatir  a.e-t  llllMl,  it  '
I'liraiit ...at.
■
I
*> *>*'• n.ltmuln in
"all  tti.fa |.
■
I'l'ltttn'iit.l rl. It'll ai.klf,..'
af. faftlMta*.
PLANTS AND FLOWERS
HALF PRICE
tutf-tt* Work Stf.cll,
P«d  .n Ar,.,
t#ra ,n e . if,"
B.MARSHALL  „w __  __ __
DRAYMAN, WOOD
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
r I'lialale.at boil .
traal  ,„ raaall .    '  .
I.. ii|..f, alal.l, I,.'. ■ .!■..., t„.i, . r„r All'r.
iaae.11, .t,rre„, rain  1'r.a.t,, rata *****
mmm a   . *""" "1^* '
torn rn itm n aUn    ifan.. *.,•..,,;, ........
""• *e. a,  ,:■..• ...  I ...|,, ,..,, -.   f  *  |l
,   . '•■'' l"tel-' -
I -    ,- ' ,
■ al  li
I Tlaa i oatpaa. r- a»n   ■  i .  I
,|i,„. *t I'll* •He T-l*.  la!    .1 ar a '
mta t*i .UibUhI
*    llll 1 I.A "IIS IIIVIM'
ll.fi.f.l 1.. ■ - I.ini"
la t**»t af ftaataa
Ml -i I.U t
l.M. Aar*'t •"
I:  *1,if  Si*. I.  *.i
.tlaflt.l
.ri-l,iii**r-,or.l  ttnaiaatlthm.
'' h   f-».|.|.it, .b.a.. l|.|...
' if. ..rt  .Mtn.'
SUNNY SIDE GREENHOUSES
Natal Ana or
A.  C.  WILSON  Proir.
cwwaMi *•
***** fa. i  r ?;  RMtaa ** pt*t*t*4 i
Hew Wellimcton Con I.
*tA*t* *■'
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
DRY ALDER AND FIR WOOD
E. A. WYLD.
- ANNIE WRIGHT SEMINARY.
in ■
Trll'lll.t.  tl.t-lllXl.l'N
BliEIBiil? BOARDING ANO OAY SCH001
•• '  T II. 4rim
• 'emkri Willi  •
e-h-iiM»
FOR GIRLS.
TlaaaliMh  jaraaaaj  *******  ' "'
LIQUORS AND CIGARS ,*,m*rt***'*ti*mk*iiiim*
MRS, SARAH I. WHITE,
,.r. I.i.i
' N. .1  I',,,,,.,,
I'KINiTMI. gjtc jcftiQcy jjjjjn 0I Montreal m®w®upm mm ■	
oi'l'l POLIOS (itituci
tl,*l,„.l„*,l  raa  Ita.  Kliaeeaiai j (lAl'I'I'Ali. lill I  lil,
,g i:,ai *., llil I .11 laLK'l
laata r.naaalfc ll. Ita. IntVi...
1.1	
: I',. Hill, III.
i. miii w ti,
lOrtHili  J  I'-, umi  l' :
I'   ill1  Tiii.biIi..  iii
rjri i ni ilml
■	
A Savings'  Bank
Department
1 rtS'l-lll  '.I I.   I,  a
i    'In Iiiiiiui Ii. Hi
i.|i|'i'hr '  hi  ll"
wi •.,..-,.  II
V' HI " I   *
■**  i  ,
THK KtiUI «l t;Uttlill& UUIItWUIllLSk
COMPANY  LIMITED.
Nl.nrjfletUI*lng nnfl Repairing Mnt'lilrifry ra '.
Hilt  lll'l'l   ,.,aa in ,,,,  w|„,
'
IniMiBi UM m Cumm Bila
■   ' r   .  ,*•■  fm
GEO D. BRYMNER,
asm
, I v. I    ' i
I wai liwu&l ■ li  l  an ***	
I , Miid iniit ii
,   vn  ■ I  i' i,*  Hit   1,1-1   V il|.i...
I attend tin  iilalntlft,
-,ii
'■tlil   Ml'
hn. mii-,1;
*.. ..   bi i
nt  liiflatB-nallon  aei!
It'll  Ml  Ullll   l.lllll'l
■
M■ ffoofli  di rt i■■■•
a bal might
,.., ■ ■  iald
i., bad itMi.'.i .Mi M u ■ _,_ . ___.   7Z %t, . -
...
I
1
■
r] ..ni rave i ** i.ti  '";•' v
tbai ti.*  mail win. in a en ai . *.'  *
lllltll llllll IllUll'a I'lllll
hi i  n imi aa, ot
MMK, SAltAH
i „.,  ■.,.,.-...  it  , ■
,
...
M,.i.ii*,. ii ...
	
......
■  ..
.  .  -i    ... ,   ,t
■
, in. '. ■ , ■ i.
*
•■"■■ \<t* his    For    -mn    1'«u\    iMi'.i!;-    * Minp.in\
.  .-,  ii. ,,*
i \    V.  \\ I  I'll
ll
Co  ii ■ .  M.mui ictureri **\ ******* \\ or    t ,  ,   ,
 ...'.. . .....
i-.i...
■
i
■
Jt   ■■  fll    ,\ l.allli.Wil..l, fu«) w vlas
ttWU, wltlia )«li ol iyeeto'1-fi uu Iiti um
I  | it un Uw wat i**-!*''liim, VuiiWub
IjlngtlU |»t_ til ti ii.iiw.'ti-. ,* it nuil lift.'liliiu
.i' ibo natat if be wuRtreldot .«.'V»
0})Wllt<  liim ■«t n Iiiiiii Wltg wiw 1-lr.f'ly
Mnd'tiltiK dl-. iiwvi'ii,"iit. lii.-i rliiu'Vllnj; ami
i'lill tlif iitti'lttl *f a domo l**>-
f .  '  l   M.i, llu.iHv mV»l  In
■.,: ll
'Tin* ' ■! I  ' i, t)  i>- vit il i\i*ii nn my
■ tier in .ill kinda ..i \i i'  • ■■**  London Pool
•  ■  * ol Iron Working '"'
Wi'll, Mam : ii nif. t ui I l.n ks, * nrrmgns, lu»
m i*. j,
'
!F\  Ox%raC3u±aZSj«
let
Wi-Kl,lMt
OREATK8T
ACTK.K18S   ]LYAL & QO
■ WATf,Minra ; mid i M\)U MM : MMl
\, M ,',„.  i,  i   ■ ■    *   *  *
■ ■
• it
■
■
not bn
V
:
1
| "  -'  - '  .
■
\    , it  --.'li\ ,  :
■
■
\
a
i .*  Ml
t
1 I
I -   .I.*mi. *ii (nu ■ ■   ■
Kbli'll I-  fl***
...t.t. t  '-* '-   '
*
|N h( I I'.**..,'. Ilrmlh, *
\li  Hermann OHu  t
■  ■
l  ■*   ■■■ i
It. hi.
...
. . ,  .  .
, • M.  the
|  .Hrt  llllll    II.
i- it* ..I *«•■ iml * native of
i
i.  n
*--  .  -
COAL
COAK X WOOD
HORSES WANTKD.
it
■
JAS. I'.. Wl/.E.
un \ nm. ii in Wl Nl
I . « ii. h it p. -lit  Repeaters,chronogniplw
BOOKBBU-B-ta an,i |    , ..   . work guaranteed
.*. aTATIONBtta oti  *■•*'■  i il'il *n*l SiK.-i W
ol il ■ Imiii i ' tt I'1'   Diamond and Gem Rini  *
UKIll CV Rl flPlf IV
nHmLLI  Dl.Ul>IV Rye (5
K.iji'a i- iii'i. " Hall, Millet' mill Co,'s plmetl
i • ■ i.
UAiiisiUa. wmi .'iv
BANKS '■•"
a*\*^f ,1. REICH-fcNBAHH
■
Royal City  Market
.1. REICH*:'
Meats
.VHOLESALt-: ANORF.TAIL'
HI ,\l I llm i lit BU .«* RAI 1 a
£ 00 mm, m mOTIl «1 .'t. i. Vlanrn's MarViM
GIVING UP BUSINESS
THE  ni-ECUL  EDITION
ii; tti  1*4**1  l*t*lm**l*  fthMfmfl '.  ii
. .lr mi lM. rt**** mmi *l the tl*-* I -
..... fiai'i fmt* '** t,9* ** *mmU* •(
tmf.ilm arm* I* ***mt ft**m<*t,m It*  ***
p*ttrtt*tr*tt tAnm**********
Now You are Talking!
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
lint, -stomp I    13    ."11-ll"'tif*liny rm,
I ' '. i| I .-,'   i datanalnad U> g«i
tl hll   fl ■ *' .1   tl, in ttmt mat
•**■.-■   • | iiu, fro,*,
'" *  i dr, wind*
lil ij i I Laiittla lata,
,   | .  :,,!
I '  -   ' '■ r-  "li tli" iiiiit,
ll/ I '  I    "    L'i  ll'T Itttt,
" '  " ' 'i  thoogbwul
BeMoil *  warm Iht luiiidi.
1 ■    ■.■■■'   ''.,.',
■ '.''■ ' ■  :  . ni) I'-'i
Vinl tl   ' ■  i ' |. i, Ttii'k,
■ |  i
II .'
' ■   .
1 Bcott I tlmt N
n't it
If il |   i ■ hard I'm iiti.'
laar, 1 sag a ivi-ti.
Onlvl nil ■  .i'.'i.
v , * a.,
"'  ' '    ■',-■."
f ttt
i . -ntnl at
t- >•, ■
■
I
*,; limiM.lt IUI In
.1 tin'  fl'  L
... *,,    •'.'■■■■'.  '-    ■'   '    ''■'
!   •   "
It  [1  I n't  OCCHl'l**!, aw\ In* ulivtiy*, Imnti
tiiiii a j'ii-1 tttrtwwU oi i.itylui
nn''.  I'm |.U1d| oV*n witli *>*** tbU iiinrn-
Ini.
Dull  i
Jurttl    an old i '4ay
I: '-'. I-. jH'.-'Ufl It, llllll ll*1ivl
tr tt*  \ Wtll t'H tbu «,*,
it i.aIIiik ll for 111" lait lumity
..:
14 foil   it . \ Om lKuiall.btf.ef a
'    '    []   L    |,.|,  l-lllW m,
(j    .1,-1  111-.  l,.**t lit
mtbit I  ■*.*■■*■■  .1, t.' uaw*
' l   [ 'a. '■'    «  41  I.l
'. 'iuiiV"i nmiitit'f'Uaii
| -  ' ..    '•   - •    - l   *   '    I'  'I
l | |
nl Un't civtite
■  'i!i,,V!M
I
I
■ ■ a
■
Va tl-   . em.n. iV '-I,   .
(Ittl
'
■
■
'
I
11 .
■ '
'
II
'
I.
...  , . 1 I I
' . .1
11ll
I . ,  , 1-1
t ,  I
■an i
1
■
Hiat rf
Dnl wimnvr bau *m tw raritahla Sown
Tbat mrhf  rim i-Uh* *u .tin modtoa
-  1 If not
'
V i* ;* lath  l li*| par* U l*y *tt**4 rt
" ■ tl   ' *l ■ ■ ^ mnAu are
'•"  -.hlt-ult*
r**\*t*
■'^itW fuTUraod
*
GL0TH1NU
S*
*
a
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale evet known in Urilisli I nluinbin  Dti  Goods 'tt ol lln Rm I
quality.  This is youi opportunilj  Tin  fan over to Vancouver is Imt a small consideration
Terms will lie strictly Cash, unless otlvrwisi  trntn,gcd l"t  Offers for tin  l"1 en blot  with
fixtures will Iw received, and satisfacton Icrins can Iw irranged with n ponailili partti
TO THE TRADE.
OUR STOCK Ii.t. I'-'it -itl n|".it"l -ln'-t from lhe tnanulacturers, ut boughl foi cnsii in
our own market, and quotations lor quantities will Ih math is clew tw itiy wholsesali I -
COPE 5 YOUNG,
FERGUSON  BLO( K, HASTINGS STR1 I I. VANCOUVER
. -..I ll'l.4a, 11. 1 - 1.
• I J. a.)
MUrl
.'. .i.iii
t' IjjIUi,
fit «OI<
'! ' wi JI1 aU
It. V.
I II aw-1
■'  ll'l..
un i  .
 I  altl
 ■ ICi-.l'llfiailifal
.*   '   *. furl
- id..
' tt**; **** •'-** f
••.m Mil. trior-'t-'-
....
■ •■ - *' fi-aiii .p.* m
'Wl t
'   .tUaa*
-it ***•
i ■ i*.
.- .r
Pants & Sans •
TAKE A NOTE OF IT
*;: i v.
-, ttw.
n
**a*  ; I*'-  - •  ■
CAMPBELLS CORNER
COMPANY (Ltd.)
N
OTIGE
MORNING LEDGERJ0HN D0TY
Special Engineers and Hill Supplies
Blidsummer
Edition
s
M06E>006
\Ji
OCCIDENTAL
W HOTEL.
iKl.HIK
•^TltKKTI
Ifi PAGES
Is
'
Ifi PAftf.8
0. P. RT, JOHN. Munajcw.
BONANZA
a-Baai-a. raff .ta.
y.  t-.n - -. * - - I 0
PROFUSELY ILLUSTRATED
Campbell & Anderson
DRILL ROOM
itm*
■
(VitH-t **p* m***t. ttt. Uf.
tywl .1 aw m>ltt iWa -T*aa*a M-.
Uri*  ,	
tvar a.m..
Mala tin Ut-il * ».lw-_-
f tat*, ar, am ** H
WMf., f-Jfll f AMO (tf mi
With lingravinga of the Puma Institutions.
mmm pr, ,. |< ,,;, ;„ , ,,n,l Manufectorit -. in the;
Cm of New Westminster also F'tirtraiK ofl
Prnminenl I I id M lp9 of theDiatrii I Impmrtrr* of Hurdwurii. gtovm*. Otntm LITTLE _ WIIS0I, PROPRIETORS
I riimiiii nt t i I r  PMnU WK Or^mrf mA oit.a«ti.*,ri..
a^Htnrr & co.. pr0„r*i.  5^,...n ,_.wspaper pagp of letterpr -— ,r,wia, TO LEASE
K ,|,'.i ,-Lj,ii- ■ ofcverj tnstitatien and enltrpnr
■
■
'1 at •' •* a*' *
JUST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
"JET
hn
la
.....ii, •   •«. jol.aTtia
. ' (DO)"
Sftft-I  t:'t^'' BUILDERS' HARDWARE
In )\ r 1 < Ht-GET " «nd . *>■* copies
|,\ nail i" your firiemfe in the Baal
1   I a  ,
I
,1
■it la It.
■ . Ml at
Dinnur AmtU'. Toilet Sotts! FiehS-stts!
• ■ _ ••
sRoornro scasow -m
.mm -
Tllal, „.f lln.*..»!.
'  • ii. Itabritn, Anitrl.li.titl tmriipit" S|,oT
Price to cents per copy; tnrci lor 15 cents • •  *■• ■•■■ *■■ • ■■■_<*<, Tiiamfni   -.iitiT
Ityin" Italiittur "I l"inl'**'nrr . Jan.
,;ri, . ,, a- le.r . ■ I r.t, it r?-|.tirt- 1*111 ,
la.**-*rm'ml^a*  111 I t
I  a " -   *  - a "a .
-]*,, |„* h.nl il thr fnnikiititivs ■ if *H t»'s lll!lt''  mitCnimitiii. Stiwi
rw
 fMtn Hilt T
»*iw Wdttttlmtor hhiiv
"ii.ti-
<iinT
sum*
..hut
sin it
PHILLIWACK!
»„„ „ ll...,l„«a law JT.ll. lUIln*" H-.H1* * ***"*'* *V
■aV.afl. Mail..* '-
*,,. Mill
WOLFENDEN & ANNANDALE
GUNS
■tv mat*** i-*p*v***y Ut jju4,elaes rtmllaf,
itnl ati* tnmli* I" nijr tmlff t*»f »* In IhU
I'l.tftnn*.  tUyaiT tw-il **4m In lnwrtn«l
arw nffrf«ii.
■ a -.* " .'-.iiMiiitii'i i,''r'"e.,ri,;'i,;w'.i«ii'' * -■'■
tit  .* LJ2S.   ii"
:';";K4-.,,.1..VH*V
A. .allilllilAliL.
-Wltl.lt
l.if...
V  1. *****
liill.. -
lut* W. * O. W*iiamdra>
"pgNMR RM Ml 'M|<a_u.1.n,Di__;1xS
OOtatxatBIA STRXXrr,  tllllO HOCI, UICMTEI.
v..,., 1
f.r*. I* '
aa]--- 11.1***'* liuai.
nOM.
»m*a.m**> t*m,*m. *
mm* ******** a m* tm ** **
.   . t  r.t. aal
*j* Immma ami Or*** <*• lai
Imt* 9*. <*** lit * ***** ml am*
lammm********,
i.ii 1 l*1.la •ttltat'.
-    t   f *"  11
MfiralhaWliWitlMla.
<!• tnl-v aal.A-aa*. ****, ******
a-aamat lit |. inin, mm t* *** *m
.-flTait*l|
II »• 111 ll rta*l m m* >jrl .mm ..■
MH..«iJU» lit •*.• ******
•Anal *uli nl taa «e-aali *
*Hr «t HfT-al-l Ma*.  *.**
ill|UtriK|adMal*lMllMa1iTaa.iaat.
I'aaWa. fm Mta ItaVUaa aaa a an
my laugl aMM' It-a* v* m** fm
MtlMMvataa.!*
itiailmaa. I am taa a alalt la m}
*.,• letfta-tlit I UntallaaN
taiatratt par*. WM I a** la,y wat at
at-1 a tut. *
" <f*t. r-a Mn wn rn**** at *• ****
•mr
V,*nm* imtl***
Hal fra **•! M*. ttaa itaa attta Wg.
*****
tlmlkwa. I tea «M all la*a.a»l
.aaa 1 Ml rti Ilal 1 atf^«ata. *****-
a^afiii.'aarlaat-
■ a* j-. lata laa wratalt"
"tmlana-aa-att*
"H»fc
*'«li.i-af
a— . .'. 1,.1'ir
-■
" nk] aan-*
"It»-
•II •.•.,*• tttm, ***********
*t m*f 	
I aee  .It,  ***  fia,  a******  **
aarr.M, *.** b I m ** ***
antfAaj aaririf, all «| **** a** **
-lal.-a-__l-____lk-.-Ml
•eeM aleiwe Ml mt **tUa Wtm tfm
-^-Bv-a^i*! ■!---■ nmm ■vf-_a •• tt *tt
t^foi-aiaa. ,-ni-. mm mm. iCt&L
new xaii dtock.
MANTLES ■>■ -tl. it,', Broc.de,
Velvet, Aslrarhsti itud Tweed.
JACKETS  J'.-ili-tte,   Tweed
udOotl,-
CAPES  Th" neural OecU-
ULSTERS l'.fl"r.iit intileriiil.
ill ladies' ami liitMea' six...
Cliililrtm'. coat., reefer., etc-
tn til  i, ..rn ■ ...
1 -    -■ '■ rtl  Una -  Ima  aliiialiiBiaal
'■••■. | ,i..11.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRV GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,  ....   NEW WESTMINSTER
NEWS OF TIIK CITY,   "uum AND SCULL8
III 001 i-Mlil.l STBEBT.
REAL ESTATE
QIIOICH CITY LUTs-i'ill-Mi*.
li'i',. IN nutii lYESTMIKBTEB,
**  .l.a-l.ra.ta  \ntlli.-tii ItiallBiij'-l-a-riuiiH,.
i Misiitu: vi-:i!v DEsiiiAlll.B iiis-
**  Ifla't fiflialaii' Ininl-.
AGENCIES
IMI IHM I.
V.trin.v.ti. assurance in, ni
ll ll    .1  alll.ll-1,,,1 I*
|,'i:iii;i:\i. i.ii i. t.-iiiiM i: ,.,.
' ■ ,i,i.,.i a
|" ' " -aaa,an .■ la*..I a., i|,| I,
I-., i.re  ...
'I'.lllllMl,   S.\| I.   IVIIIIKM   ■!   ..   I
1    I  ■ I
■ .
.  |
Mia Ailv,niBti..nHB
1 tern I ale-en. I II. i, |. .  || ." ||
Kollf«"fa|fll.l. II I. . .- ,
rhBi|l.|.,ea
,'l-tlil.l, -1'f.f  |  |	
LOCAL  BREVITIES
!>■
iii.i.. *...i ut ..„,.,., i, „i,„.j „ ami,
./aa.,,, (aiaaa ',*■  ,**.*.t-eett.
I In, ol at,ri. Uon
H't. ,:.  .lllllll'
till '.i-aaeauua,  I'ttiii'-a  ,,,.  mr
1.    ,  I""  '"*"   '""•   «''l'   'I' ■  "  II
nter lit*.
I  I'lii'
■  tame,),
.
Arr*a,m* far **!****,
■
1. ll  .(
"
■
. r  I., a,
laal ll.l., I   ilal.at
If
real mtn La tVe-Ht.
I
■
| ■  .,   aj
Kroka    I.  tl It, '.   at. II
lla.
run, imal    I
■  , ITI |   .-   - a
. I
,r.  , , tnd ttai llurm i
111' It.'Iiiiit In i .'  ,'.,,., ,r  .  , ....
m* i,  ,  a  .  ' '*'*"" *"'' ■'""• a Silk of Mar. .id at Vigeoanr,
****t***rlm -.Ui.:.-. - |Uk|„
riie ,....,„.,  DoiMOlt  Cl. If
[ma UuTlDI ■ l',.l,.l l,.l  Dl|hl  aalt lla, '
i.i.i bti ... pn>i ,
n«.i„i,,.„,.. .„„.„,,, ,,„,,.. a
fine fto-iitini.i Hotel li,
niw inaiiai.*.'ii„i,i .:,, ,  .-,
S. Huff .1' I
lifiarral  wnraol  aii,i.
.Hn.  |.rieTeeTlee.|,i,.  COn ■ I  '.' ...    - .*■*..   ||,
anil I'lrk I.ai,... • are.
atleuri li. i.i ,i i  rrli
ir.C, I.f |.lil ii,..  ii,,, a
l-illlul a I.t'i!,. ■ l  ,    , |,  . II .
llt.1 llll'C||y a.f ,S ,   ,
Alr.a.l). M,T I.  |',„.„,   * ,-
*-'ll>t  laUOII  ii.i.  "...  -I .b«ti,..l.r.
t"t«!-*r  aaf  I,,.,
l-.it
,1  -  Uul
■
LUNCH COUNTER
L
: For Oood Iuv.mttu.iutN go to
Real
Estate
Brokers
Agent. Qnrt'ii's IiiNiii-iiuoti Co,
i
.•ii. >
l-fifx
«   i   «   »   «
«   ♦   ♦
*   *   a
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Armstrong-Young Block.
-
mug Mrs
OOLUM'.T/
Open Da, anil  Night
iVt'iun ant] Fruits in
their Season.
■
rl.lll.ma.I lai.
■ I  Ilia  |..aeT
11'
.
•
Ha.' r.lia ■,„,. „. ,,,„,,,.  .,,.
.*t.*r,l.a.lr .',„,,... „,,,,.,,,  .
JWtoidlUoi t 4 ■
*'""'  '''HI l.i>I) -i
but ill tin maid i, ...
Th./f. niai.ril -.11..
•Illdla.  I.  ||.pl  aafi
framlnir pletiw fm Ibi Mill  I ■
A liliml.r nf taalaia. ..-iillr ii..
miirin. In Mr  tli.. •
iui. aula tt.. ,.r. .-I ol I.,.,..,., ,  ,   ,
fsoltall dob 'li'i' ai- . i...
.lira'.ll'l  a-la-rjllll,.-  |.-:a,l-   !,aa,
liaa.rtl. ,|a„ |„| cilBlMlio.
Ilal M-aSanjl.
N.arl.all.  l.afll.. 1!..
"Han. i.ra. I,.-1, l.n., ,„a,.
a'f IW ,e." |, , |ir,r|n| |„  ,.,„  |
*llh Ihf nnrd'-r-I • polmrun,  aho
luil ir,..I.,I i,i„,  *n ,,..-.
r.atl.nll.1.  iaai i in	
Mil llailla.at,
""tret .oal re.an, a,„i.,i ii, (.rm,.
tii.tiu- ,..i ..niiaani.n .nal a.t
'll'-  I  I'la.l.'.al A|,|   , I I
la.tK.rn „m. |
Tha B'aTiTi: Uaa Iliat aef  llee  I
■ iiinl'.imniiite.. i.... • .  ■
pmmpll, .1 lo'i 1.. t In lha a-l,)
ILlatr ntamla rtaf the-eeaniUlllt.
Ii*l*raia|.l .• tlal.  I.  lln  I..I
mifiin...I il nan..it.-
a»f lttl|urf«ne.' .... l.e I.' ■
ll"V Thou. It.,.laii. |..| I
north  lUptlil  * * .. •  --  ■
ratlfn. I III. |e..,ur«,a >„,| aill  tj.
• n.|  iu a,.,,.  i|. ii, |.   ....
koeeaie  laa,..  i|,.f,  ,,  .,,,,  ', 4,1...., l.traeak-fl.
lllllll ll,|.ll.tl I
luraeai. Ut ****** l.ll Ilia.I
Mean VM ait.t ,  I f.
up thi 'foil, Kla \
,1.
Tan tttm. t,,ta-\ ,..(.-,i,alj J.rr,
it..iur ud lai It
urd.t .ft..i.-i .„, i mnt,, 1
•uppliad ahukf ......
attanltid hrr  Th. .i^ .
lad.*. In ,hi  hatititin.'  J* •
Eda.rd l.a.nMi itadaai,
Thi *amr,  I...a.f,  „a
M.lhtf. .1  M  ..
alll.ll  l-   . :  ■  ••   ,-l .  .    I  ...-'-   II.   , .  ., .,,,   ...I
**. i.rri»d nn.iat
lS.lt.afh,a
tf «|.plf.. 11...'  , ■
I.I-.1 .MMOI of aai. •  -
Ho.., !•« it •  -
.rtiyla m •<|"t.i .....
H'l . |jatf|ar .eH(t
Tha i.walailir
Indian lanhlKhl i... ..
... ,• ■
allltahaMd fn.na ll
^fa.r.1 m.ia,  K..,
larihiltidi.
If Ihrr lna-1 hied it •
IM rotaaaail" llll li,a
If lhl, .ra e .1.|,l
Mr Kali,. »l i
KmUn.t it. i ■
rolWllrrn..t If	
IMilhlMl  a. .-
am pt*,.a ,
lha uhltrilinn aad
Uatami Iht, Mr  .1  a
ll-i IV
aplnl.ka.h«ta...fl,
l.lr  .,,.-•■
iraaa.. Ha. >.|tam, • .
I.r«.i0..ri
rn..,. . I.
ll*** .Veefll .,.,..,  ■ ...  I
Ib.l Ir.ara "all  ,*  • I,
alt. laM   «'«at
WaMatHt.   I •   "
llla.lf,,  I aa'af * , I
In. tllrrlUlra ,f.  t,,r,,,. ,
taatal. .-a |,|.|ar fc, ^„  „„.  \,-,,
• aat, thti t.ll f.a. It, *
I.ai «alat.|,i  ..,| •
lllrl.rr  •  •  .  ■
•nl   Ll.  r. |||,
Sir 1 .
Ibo.I. . I -. >
|t!.t,rl .trrl t, .-
l.W,,   tla... .,1..
litaUae-atle   ,
lMncM.lV.
a.1. If ■ ' . n,ii'l, 4ia>a«'
Int'lai la.tln. a tr"1Ba .1^ * i  -
«iai»a, f,.| i ,  . ■ .
trrtratadpfU1lial.il I
'**• t*t tha Jtnt.c l.rili* In I*It** T'
■Uhl.fa.UI
A  **■    ' '   -f   -  I  •
.iial.i...,, ,„| i,, ,,,,
mat nil l.a.,. !».t .
am liart.ii Bflr .iWurt >.
Iftaiiid an, tnrlletr di-* ia
m.an* frt.,,!  1,,,
mad. qa,i,t  ,r  . r
fr* . Ilnir  1   I
tall, lr.aalr-1
ttf.faf, af  f|,r ,,,, ,,-
Mil «• dr, >. „ roan.
On id it. .rii.i... •
aSr.ll.ai aill la* lha UI.MinaM I*,...
pMat.aiaf. .^,1
li.on.hof ii,..,..! ,,: ,11
prtfaMiair, |. !>, |a || r*.r,f,aa fytfl aill,
Ihlfraaerl. ll,rl . . f. ■ ■ *, ,,;,, .
...ll   K« la f'Iff  a    Bl/T)
ihlnai.  1.,,,.,,, ai
banditi and «l«e frirai r.fht,,.
»^lali,a JV.n,' ..fit.
orataf Ina! dailinB, and .fluatHli •
aora to fa* . ,.ar*--'  -
Blf ftla rluh »r,r| I* t , i, Ifitira, nf |ap|.
till, flfll .rt  Ie|,fra<,ar||,.r.r  „f ,.,„,.
l.tl Mhllfllt^ „ .tea  I...  |-i. a  |.
lit*. fr«niKt.a,.l firltlo l.n.tan lha ••*'
aill  Toltiwldan ItatlntlaliaaaM flan  ar-r'ttMn
T. IVMr-i • . .*   .
a Iff t.l,. faaaaa-faBf-  t
>!"»l|.'a I.l I".I I.    -
|\ p«d aft
'
FOSTER i CC, Proprietors.
FONTHILL NURSERY
N mi .  aaefea]
Kun titt at Tost-iill, Oat-
i i nil
■
uf _i,i it . .  ,-,.| „uf rvpuiaUtm
■•Ut*  tt*********  il.al  tl  II It ti .1..
■
STONE & WELLINGTON,
: r*
it
. fnnaitt.
i 'tliMl.tui, -.
1.....  AtlKXtA ai nr/f.
'
f
OU
Front St..
i Bt foot Of
IS M.ry  St.
■
li il.*Hi*
is..
I'EHMNAU
Jotaph -
•   i-.i.
II I,
Where JUS:
is
Webb?
GUNS
. i n.
-
*
-i
j H
- aa  fiuai
>f 11.
■
-
i .
* '.laa if. a. ti.
I.iii i ii«..-. Crickut uml B.a«<
Hull Gniiila.
WI. 533.635 A-537 From St.
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
mjktiiii
'iiy-k&mv.
Fuiilut ail Hone Miiii
i ...
UY I WATCHES
B
J. D. BENNETTS.
......
U* apli Ul It*.
•    a    V
ME AKIN S
PRILL ROOM
IHO MtlKS  t.£
It CHOI'S
8*,f
*-.. ,	
. nr.-*.
VANCOUVER
■<**mmi *
***** i
W. F. BEGGS
• Ml WILL K'lOWH
Mrtiii Tailor
'lltl I la.
il. * I. IMSTIM..
-■>.• I ll"«.  7*. 1'aa.a ,,a>  fa ,.
POINTERS FREE
The Great
success vi Iiii li Ii.i-. attended the closing out talc of dry
goods and gents'furnishings ..i |as. W. I'larvcys
iliirini,. tin- past five tM-'-k'. is due to the fact thai
every purchaser has found tint iiii extraordinary bat
gains .unit min nl in the advertisements liavi been gen-
nine. There has been u*' disappointment Evi ryom
has gone awaj plcasi ■! and satisfied. Wti.it wonder,
tiuii. th.tt the rush continues' Those who li ivc not
Vi taken advantage of the opportunity, should do so
In imi the date ol the great
i
Boat Race
tt llll ll I ll.a  . | illl.  Illllill   .'||||  III,| I ll,„!.,lll,l .  ol
pcopli from thi American sidi **i ili* line, thi
cultural ("irtioris uf ihi. district, from Vanct
Victoria and the interior ol ihi province, will l»  in
the city at that time, and the) will Ik* sun  to  "".I
into la  \\  Harvey's io sn.ip up whatever Ira
may lie remaining,  rhercforc get in in the meantime.
On the 24th
lll.ll  l)C tOO Utt  !•• |. till ll. l-l  till. || tilll .III  Ul  Ullll l.|
Di I.ii ■ -it. dangerous" i-. .1 triii ..itin^  Gel **li.ii
.-.  lai,,1,  th,- ^ffltl.n opportunity
Hurt- are many thousands ul
of the very choicest materials to select I I
bleak months of winter arc approaching, and ihe man
Who is
in-* will remember that the garment, n**. I»u,y
it,.rn will 11.nl in bt replaced with something
.ntir.It iliuai.111. "A |»iiiii vm 1 j. 1 penny
nude If you Imi tmi* .niai ii).. advantage of lhe
tremendous reduction iu price* which J.i. U Itarvc)
Ii.t. in.ult-. ym, uiil in.ida .peck ni pennies .uul l»
Sure to win
golden opinion, from vour IiusImiiiI. or your 1
your fitmilt. i.r tmirv It
iliinu Ii.i. been marked .i».,t «!.•« 11. ami the bargains
uiii like hot. ..ki. Come in and sec for your-
Wi will be pleased 10 *.li..w you oncol iht
im. ,1 si.. I,, In iit. |,r.atiin... and .,1 prici t iImi have
never been cquallca f..r lowni •■ in iiu- nmc i|u.ility
of goods.
Jas. W. Harvey.
Sun I'.an. to l.a. Ellin il * C.i.
Colnmbiii Sir,
utti.
,
1 eamm, .a iaa r.Mu
• - ■• ;
Mia   a
aatfaf. laa ' ... ptmm,
• > - >    ■  -ia.
-illliaa af lla ,,me* llii  .l<«.|_r»i»tn.
llhaVIIV   1
1*. ,-i,Ifl
• td lln *****, ,,..
'4m*i*<*, ***********

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354118/manifest

Comment

Related Items