You may notice some images loading slow across the Open Collections website. Thank you for your patience as we rebuild the cache to make images load faster.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-06-20

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354117.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354117.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354117-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354117-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354117-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354117-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354117-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354117-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354117-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354117.ris

Full Text

 W. J. WILIER lli
n ram ihkiis i
NliW WI'LBTMlNB'l'HH  .  .  .  ,,  0
11777/  II7//C7/ /,S INCORPORATED
<3>
THE DULY TRUTH."
W, J, WALKER A 00.
""MUOTHI »OCOU»,'»«TN AMU
0,1'V .tliniTOt. l.u..,",..
»iL..ao»t it, «w iuiiihh
MIIIOH
II!'
NUW  WICSTMINSTIOH, IIIUTISII (Llll.HM III A. HAT UIIDAV  MORNING. JUNK 90,  1801,
WII. HAIlil.li; j, CO., PEOPUETOU
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
DUNG'S ADDITION
Oi, (Iiii Ti'iimwtiy Liim,.
is is Ihe Best Speculative and Residence
Propeny yet offered,
T. MACKINTOSH & Co
Beat l.'iiiitit uiui Iiimiim	
iLoMAIa Ill.tK'K.   NKW WI.SI'MINS.I.U. II. C
NODS & GAMBLE
Land Surveyors
HKAI. ESTATE AND INSIIlt AM; 1GKNTS
MU, llll l.ll,*.  Hi"  I
II. ITHllHANl III- li.l
	
-, .ti .ill pari.
...I 0.-.111(1. .at...t.i
iAKMS i.iiiii nt.-il .mil Un-
■.OU I'll  WEST-  ariiitciv nti urn
IXSTEK .mti ioiih- thoiti-
t I.} .tu.". in 2 1-2  MAI|Mt
rif.1  Addition  lo
tailli M i •li»,»*1.'l ■
ONVEYANCERS «• FINANCIAL AOENTS
t
r ...   ,, I- *».. *., t*l
WOODS. It OAMBLE. Wear WmlmlnXtir. B.C.
,.,*, r (BRITISH LION
MUNUNIi.
illKMH  I.KK.
i t
•   . IJEN.M.ti.iil.Hiir.i
D.S.CUEiTIS &c CO.
DRUGGISTS
us*
*r.*r*
IESTROYED BY FIRE
'Ht'' ra.afcl.alral
la IMara.
tir iii
H. T. READ & Co.
tl.iB.Mfiir. r.llnla. lltl.. rlr.
,   ,    ,    ,    ,    \\,  ...  ,-,(,,!.,' I -Ittl -ill l.a.ll .llll
■ itnl. r, lut Rmiuli
HacLaren
■•■  Ross
LUMBER
'•'   Co. lid.   *********** 9l*m*
1  • ii i IWaiMit It    gyA„„r,1(,- Mrit gun una d
. .. m . j  sdijjjjing fodliUoi bj Rh*.  ■■■
'  *   a   ,   »   »    „t K.,i| iiiiiiiij'
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
TIIK I.K.MUM.
-  .it. int.. )..i mill
Ire"-, liiiftt, iif.  rim
IiiiiiiI, ii-Itiinii..
II.... -  mil  lot .,|,|„..it,.
Iliiill*  i'l...i|i l..i j 1.
l-'arnia, at. ri-iiil.-. boilH. ami
l.llat lii.iiru Itt 1,1- Iitll,
I'	
at  ll.l.
I,,..
al.al.
Ati.
I
II l»,|i|||.AN ST,  NHAU tnl.1 MUH
$8,000
TO LOAN
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macptierson
& Thomson
lllllll iM. 17.
I Kli.lll IIKI.I, 1-nKSIllHt-K   HH hit
|.,  i .-,-.1 ll.l. .Hut nl Sti.   I"*  II. fl.flfl'.l,
l.liliiiti   It 1. Hit' I. -I  -|
Priiea 1.00 Iii 1-00 |ier Im. t.i  it,,   ill.  Mat
M
0WATdc*O
turneJK/
I* (I ll..\
ll,|t,  ,.| tlttt;
H.G.ROSS <fc CO.
AOENT8
SHIPPING HO COMMISSION MERCHANTS
, ma-lt lettt A*~*i*m* i t.*a|H*i
■
Vofaa
* **.*.(**,
Cable Addf#««  *itOSS.
la hama atlkat, *.».C Cado
||%*»l'l!*''*'4*"-»''ttl|**w  '** ?** *****
A.B.MACKENZIE
Sc CO.
General Agent*
REAL~KTATE
ON t fJtlla.ll'N
In tie lilt.
AOENTS ' *H *fl Man.
Imaai* Cm|_i*,t
riRE Thr London and Lanra.hirr
- |  a,-..
UaaMUlaatiitt.
Brlll.b Amrrlra. a( 1W«*« . m*
Oaaalal ****,-
LirE Tkr Uni aal LUe rfla« Tah IW
leal Ima* II im* tla m* (m*
PLATE OLAHS  Dominion Plato
no.  *  ■-■   '
tlkOM|Ut.
IELEPNONE1-0-6 I  I 607 COLUMBIA ST.
illl*. I la-t-wil ^^ _ ^_ j|    mm
LUMBER E.H.P0RT&C0.
iR
>-«rr»rd
lor
Cniupbcll
Doherty
THE NEW TORI
AILORS
P
owrll
III...I.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
i  '  -
0
H0M> MUX. SHELDON
A Kl-UAKKAilU; PBMALB IMIVAT0I.
Or IIKNHY M. BTANLIX
Kiilflutiil, A nm run, Huiilti, F1.111.it
ami Qormmiy A ir i ■ ■ ■ l tu l'rol,-it
tlii' B.iiiU   Tlm  RalHf  Will It"
n-iv'i .i Wtitiii Wi'i'»in" Id London.
Fair  Trnilum  Jiil.iltuil   Km It's
I.) in|'li  I ll. .ii.iiii;,'  It. |.  i '■  '  l'i ■ :■
aiaauow'a l'mlml to Inu Ganr.
IxumOK, .Imn  it,   ,\  ,li«|,ntcli  ri'i.'u
:■-  Mill  Ml-   I  l.ll.  I,  --I..  Ill,'1.
I M  Imli  nl„,  l.n
ii,. iploriai * M'"in n  \
.Illllill ill lli.il  l-l..,,'  	
■ n i" ■ uti i '■ lulu ..i ni ii.ii a mu
■ I* tu '-'tu hi• nn inanl Um
•ti-anii-r 11 Hurt, aa which tht trill Mil
in hiiifi.u..i >-.. *\ in mil  Mn
• MmilKli  un  AV
liluli, lia*  In r  |a iinii,, ui  i. .1,1, i,a, it,
I.*.iiitnti. aim.- tn i
law  .  'niai iiii'ii.i  Kbi lull
dabbled a wbtl  it
linn- 1.,n li,1.|, ,|,,|  |n tl ||,J<*,| ..(
African  mb '  .tail)  mi
."Mill.I   ill.   4",
ll.i.ii M Mini.), aba luratatwd hai
mill 1, ll.t.. .il, nt.it..I  I.. 1- ..I  un i .
In i   in  tt,.i  . n-tiiu,. nl   *l,i,lt,  u
Ibi'  alaiVi*  dMMlnli  ii*'
•mliil  mi  dl*a*truu*l]r.  Mr*   Hfeel
•iuit  i. ii  London  aa I
ol itu  ti*. ni ****,'"' '
oataaatUi ol ••• arltl ail I
aork ahli ii 'in  prutuM i |»uWl*hti j *••
■  ■
tiaval, imi ittllf, *■
11.1*1.  41 ll.i   '
- tu  IHlnill
"ti in Iht*  laa.k al
ill- .1 jfl-l If t  >.
i.a.it.  it t. eat) i'.*i. I"-* ■
Mnt It.,-  Ii.t. ii,.:.i.*l  Uni  .
I'lillllitliht'
■ i    All* i
ii'-iuii* Load
Iniwat N»|'ii   -ta. i* .'.
tit.Tiiiii) cuatMllnd !•■ I* it-  *
i |.*t»,..j*tHi,
■ -
I it,,   iim  Cm
II1 iii'i. aXimittai <i< M'ti.t.
Intmwnl ibt* •»* rkl tbil  it
.'1  .  t.la  i.-l    11.. '
I
■ ,\,l IHl'
■
tbrd**i|4lfb «bi. It a,n.',i'.-
. -itlar*
11 I mu an
i. aflrnl a* In Ibr
■Iittii »lik* rnhuh baiv afi*«a l*f*t**wa
Mr. M-it.ua,  KmhI id Uk> lanklnti
.,    .   j
.  .tmitH-l   lltlu   a   llMllid
iu-* ba
CHEAPSIOE  ....
U Townsend Block,   AK
L,  DEPC3T
Agenta for Walter A. Wood Americas
Mowera. Binders and Rakes.
COR. COLUMBIA&BEGBIE STS.
I
DOTA1
TV iwdtlua "I •
i mmm ********
bf l*> n
au) bad hi lb* I**-*'!.
ataadaaaiMii rt **■  i  .* ■
l,.|IMl    UH-mU.  ' I
!*,.•* \*-i*\,\ i-. bi* Hai be a
H ,»■ ■ i, ..i *- in, r, ..- .1 Main
***** In ******* klat llaa bt* lb*I ll-*
ilte* rtl itWtaaa* ami tm *
mm*,** mm mi H*t**m*p*h*"* **■ I'l"
11*11 bal****)* bf iV-late**^ atWeab*
***% ******. aill ** nm* lUa m*4r
*p bt Ibe pl**** rt Ibe *}***.
Mfin* hiitt't *-■•
TW ymiti* ********* rt IlitmiMbiw
■ ■-*,• ta Ibe
,lt*>ii **-*
■ .*  1* 1*. n*tid Jalf aad
• aMat aitae«ia**ai* and
laaVUMtfle|M*Nl mti
• »*ri, 1%  tefJi
I'ftlUd (Hw|
lbil  ib*  lr»*l-*** mm****
l**4 aad l**h ** lae pm****** rt
ImAtWm******. mhtth p***.*u4 ****
.***** U-m  glilaa  a  ****** 1***  In
lUiifib Had' **** waliwkt iad mm*
<%*iMi!**.ti*. aa*l aa amvtaiaHii *****
Xmn*bf
■
■ ********  TM-  *atw
■*i*r*4 i^rtm**M »-t ib* ai-
>  .
■
., n* it »aaatjc ta
Itaif-ti*4   IV CH*»t*ie**1 aa«ld m*m
IV *aille*l e*n*s*l-ait | Im 4*11*1* tb**
imamit* turn Umm aataHaaAte *******
***** ***** titbmp********** IV
ial«ab*> MiwliMi* ad »bbb V bad
*f***a.  Nuw *A adlidiilaf IV *****
iU* *****  hr t*m*A HI***  *
aad a^aMa** tbe  tmm****  rt  IV
. i mm* bald»«******* *b*n
*U* 1***4 it ******
■ i
*attal iifiiaw*! to iV ****** al IV
******* rtlb* tm* rt ti- ***** tt*
Uadwe ***** awvtiaia V« tar IV
<«w>al«t ***** mppm* a ***** rt ****.
V tanatard, a fawiauwait t*aiaie *****
br a |#Hte*«*tlll lai eai ***** ***** **A
tmt   iimti***** wmii *** tmmmml
la t,.,**,....: .* * %kt.: mI lalilam
kaad. ***t*HH* ***** ihnt *****
may iot»*f*i« ***t******4.
* anaatM* INU
t*e* tm*-** «* IV U4y rt  IV  IHIIe
fill.  III!*-***  Hi"
N«Malw4*d *
• tt****d apla a beadle *****  iVtona
bin.d umi*. *t* ****n** *1*** *>*•
1   .  ■
- imiri bl* *****
ItUmi rt I** tmi** ti*
ehmt **tr*** l***1 *H UrtiUi tblt
e* lb" W**lw*-*4*f all** lb* ***** ***
AHtm*rf*L Mt* t ■
iVaiaa a*v*Med rt IV * tit*. *******
Hi bm* *- 1  iwadltlwa
awd ****■ tb* f-JibMiiti* «tii»»*T.i Hm
m* ****** *ewA|? ****** tli **m*U4
t*rtt*r. abfcb be aaa urt H tVblbll
rt*i*g IMbra tlUi IV rml Hi
ailhMMteia N'l le ti.ia'ldat Tbl*
***•. V At** the *rtt t" ibr **m H*A-
to« to IV t-*ai .eiiai **A far *** -1 all
e i*td ******* fal* l#*tb l*d
 i-*t -r   '-ii  '*MU.  Oa
<*r lb* ia*lb*-»li(**e.ea*1|
lain IV ***** Urltm*
m* **. av tamtrA
***** aad «a *m< h*** It
4i*«*n*4 **** it noaiaiiHil a baaaa*
lull 11*1 tbl*** M*"etht b»t «aa
btitftodlt iti IV *i--i   II--- as* lartMH
• *.j,t  *Hl*«l  bii  awlVl   l«etbll  aad
-1 i. Ill ll  •
looked .ii.ti a* 'nt like I ttilRlu  and  *■•*
* tliai im would uni i.u  Uis
t."i.'.'.ti inn. in .ii.ii,- boi in*  Klmll]
ml iim (i ii
*"■ Fioi i uni ii.-niiijlii liim I,, tall
ii. i iii. ...ni.-i,i- ill Uw bundli mi'l .'v-
iililu Hi*' nyilert  Thii li*- mlteol) ro-
t'i...i I...I.,. t.m i.n.-i bti |
In- i,.i.i •iiiiiiniii.,1  n,.-  ,,
 rod i" i ti**-- -iii-fiii tbi
111'  llllll  111 It    *
niitliliitf altt.iit llm i.t
li Ii.| *  iif  ■■■it ■   I
"■'■■  'I i
■ *
ni ii Mothoi and ."it
■ ■I  tin*  ointiuiiti  n>»ilai
111 a till Iml  U'.-l  It lll|ll1  tii.-ltli.'
■
round   ll | ■
r,,i„.i  i,i,.,.,i.,l  |itt|  hn'!
i.  r, lit  t'oiii
•: ' -I UtU  I,.
n| lli" fad..
Mi*  'I'liiu. i -.nil    If it .* a
Knot  .fin  Ibi  Mi-  it.H-1,11 «t..i, i.,
II,.-  I-li,,-  .iiii.i.)i,ii.i,.t\ Mi,, i-  Ibll
Hint ih.- iimili' i hii
ll'  I-,   ,l..|  1,1  I  -lia,'.
• ill.  lli"  L.ll" >  "I  Mt
I
thll lite actual plan  .-I il,.
Vaunt Tataw aill twl
ii.ti in* notl ' !.• i. ifiu.t-
at.l ol ll   i
-■"1- lliHil.- '■ ;  i ll„«,.lllll.,
tltll.  I..I
bob  Ki''' I "j.i m
lialay.  Turin i i* 4 i.-tlnuu and tu*
.iinii.
U  IMttA Wl**1 W  ill AU
If *1ltMblt
■'■■■■
.-i, .d  !.|"'.i
■ il Ifaiflaad.
i   I, ,'.»,iiai.i.' ut
||   \   •  .    ;■■•■■.
and Ita* in." Ika 1
all!  a*  *1>  |a«.1t,||.  JflLlial  ,|.(,|,,1l
HAYH'SOBAZYEULBB
Hll'I'OI.YTi; (UV11S  8TR0NU  liVl-
IMINCKa 01' INSANITY-
U. [.1.1,'iitiitiv,' UoukIabs Cute u Horry
Fitfiiru  Ami-tiiHii Cii|iilnliata Buy.
mi,  U]' Ciin.uliiiii  Hoti" Worka
a., ily at  I! I on tn. im. om
Stillivan'a Hmily tt. Ua|f«| Hl-vm
A Calii'.im.-i  Town  At m  I)r
•nn) *'l  by  Fim   Pronift  Ilt*l)i
1 Unii Tulare
Nt « \*.it*., .Imi.  l-i   At.,,r.liiiK io a
I1 I'M!,, ,   I,'.
i Hi llii.|.,hl.'iti.ii,i,i,,|„„
n i-ilillijl |.tl-t.ii,it,
(fm Hi. \|. it. it., iini.iildl. I,. II..* ||«).
Man t'i|iilai   Wlm. tl..-  .utir.t  .ll|.l..
■ illad oa il**- Pi
' I'ltria -I   lalHili.l   llll.   Illil**
it ' t'-t.ii. d I iiiiiii laa,  lllpBOlfta al-
i. i.i|it..i i.. |.idi a Iiiuii iiatnt.tl inai .tt
t-t..It. tad lW mii. lit Li"  H I"l Ita.t
aat H..-I.. 11.1.11, i.....i.i itui iti i. .i to i,
i-M. Uh iniii', i" i.i. i.i.uii.ni,-m
Mn.i,i.t Ii-.i  Douitaa, iM m tlm
i-n,,. iund traaUlai attk I I
I., tnt Mi.-Mm I,  mt. r in..>M liit*  Ha* ,4
***** i It llliiil  iiall.m dlnit.,1,  I... I ml in i;
1 li.  .11 I nl  illl.  l.i  ull.-t  A
tautfat, Tm-1 ttii'i.* ,ii|.i.m, it fori
i lllpt-olfta ...iiiuii.*. to Mil
lit- , iJ.jB.tnaJ ■ .,.-lul,., Imt IK  .
ti -
i>«i iii.iiiai'n. iad laadafacd tli** ttm**-
Hn 1.1   afallt.l   I,I'll  Itlt"   * att|**a|   hU
*N*.iiif nl tlit*oi in
ii aark la Part an Prlaca,  lliiita.iitf.
ii.. wrttei iiiiiii.., ii aadaabladli nut
IM.itnf atfain tu Miniiit-r Poultai,
Uh a dt. i - • '■ «■ ifdi ii
ti ■ . raraawal ettii *
OVa. Tin* eilli'i
i '.iMNlate.
-   Hall  II
ItmtKla*.
Murine 10 Proa pei t-
tl
■
mi**,  * -
* ird ai.
H**t
■
■ ii... • it, bta lidati
I * p*tm ,d
MflWlc Unii
'  ■
I ■  I -1
Tb-y Were taa PartlniUr.
U UHMWiO.G .Jaaeia.— NkboU*
fiUBHtj iHfiator id IWk,
■ oiifdltta lendaiioiiarr
■
■ l'.r  md  bn ***■*
...».-, *mk*  **  *
;
labtomtttti*
-
laki tp *** (• ■
' ibe laiwmr  I*, n i i
•wibt nut tmmpt  Iiaiited
t**m aay ruaalif, illlmaib
V •Ml raatUiee to ******* and  imparl
iV *"**t*.***i rt Hraadar tod lu
.
■
4  *m  Ifc*  Vnil,  i
1
| trngt****  **■■
'
i
1
1 il*  abal ll» i
■
;,..-■.* ******* ib* in*, iintid lea tm*
• at   «*_Ml»f  »*l   ttt**
■*■*.,  tW  ******  *** I"'.!!*,!
•inattiad *****
■  *-*it#e  *ab»,:
*
| ,**  U*  tl* w|\W»
i              illiwd
|a«(ka|M     IM                 |
-..  it....,  * * g  p...
. i. -.- iwaaiv aad aai*1i>
■
■   ...rl,  awd  ieb)tbte»r
•  ■ *****. TV artnrifal bait*
'"..*.ll*.i an  iV iiilnaMl **
,
*»i.lb  b'  •        a
I  da*Ua|lJ  TV  AlteeU
< -*,    aad    baad
mm*  *****   *n«'.*_•.  ll d*a1i«t**d.
rtad ii.tiai ll
*   laae,'
i -  - . -  -
TV
■•Ht *i IV
MallnHi
11, •alk-allf
ibat i*>f-d*.4i all* i'
*****  Ibll  V I* * a<b«a»a  «*•■*! le
*.- s t* I
hi atu unu
TVtii|*MiaHlcdi.la*i ■
bli  a4-aH*d a  i*»^ai*"--
iiaaart «d tV A***
aad IV ***** *• to bai* a **i*i
A a• •.;.• . Viau
Hulr *** IV annate* rt tV t«ib. iV
hm* rt KX  M*i**s ***. na  toM**.!b
i  .
■  ■
-
aea-biaf ll *4rt  *h*
Um*. Atrt a*
tmi to Ita** wpiVtoMvi
raa V ***** *** ■ it* i« tk* ibhd Ua
1*1 |a.« U*t4. »• Utile  In
KMadaVl II I* *i(*~i-4 ibal Vain
brleaad aflbia i».**.n laadafa
taataaaa Oaon.
la IV m******* IVall iaa Tbatedaf.
i. IV taae
****** **. IV U.-*,**!*,.!.*
raltoa lw*a|»l* ■
ill* Vahl  1
■
• at
Mfd kl a
n*
I .
to.1  aalto
* 1' , ■ ft
i ii a
* '
■  ■
Meal, aad Ibat le
iVia«4 *iib**al tbeaan*,!
■
ati*aw**t uy evrntmi at  ***** ***i*.
IV Jalt aMaiwrd u
*
* bail aaa
dalta* abb* uir  lk.  I-
UM Ofq ***** ****** **A  *** weatb*'
■ ■i«* *****  i..'d#*aa»*i at--
ifatdiai-ll uaa d** uu*
*m tu*******  Mi i; it t'-mm, tmttm-
,,,, ,«  lit  K  M  %
tm **tt*ut. at* Mfa*r* Itata A Mm
tHm ******** !«*d*to.diMi
M-trtii aa
and  aeat
b*r  mm
la IV dlMtbl »*e,n ie*i- •
I  vi  *
a  j i  ,\ n ^ -  ■ • bad a bad
^miUtrt ** h*mt. H**irttif4 9-4*t
IbtwdMi^liata-
rr-*-a«**iif M4l-<:
\ *aa)1*dl  **■  Ab  ii**.  A  rblaiaMa;
! tbirdlt.ailb bailee ******* aad *%*•
***** UetUm b*.* Hm*. TV ******
mt* tm *inmag aaal**! lb*  a.**aid  a*
. tolVa***at1l. aart V aaa ie*il M aad
*    «ivt
| aaa*  aal  .aitalard  11
1 ****  at  IV  I" -
; Ml*  ****.  bint.'
, *»*m*1 rttt*. bad lb* a**a**d hnaad tier
to Iter* ""l I**1**-  Ml.  M
ym*t*4t*4*brAf***4.  TV***fl*na''«
I ***fi*tal*t*d IV  pit***- * ■
. ***t*e* f**m tl** ****• ***** f«».i«b.
% t1fc*r»r«l j'ai *
**l1i*t iela.i-'ba'iaipy «wi'laa|eiltMi
•alltvaa aad Stavta
*11  | I; !♦.!*.■.  ft**   it    J*'*  ll*t*
***• miaaart. «bea mm*
IW* lt1«*-**a by a  laltod  IT*" te
*•** a*dblat
ta lb* m- < mnidiai
I  -  s »•
ia   ala* j*
..... ',  ,  i  •ait* it
n
. ■**** U* l^lat all  faa«le   ■ *
■a  tn** ia  li"«ib*iii
i-it*i m**m *?*a1Hiaaaadav
la M, ImK Hallltaa tobl alula taat
I  ***  V  aaaM  tt*m
to,   |  aa_afaTafh   u*m  ******
i».*i I**,*- *m  mmt  t*  Hibiaaa
lUari aitb ***. bat at IV
MrtadlVtMiaelt !*,•«*.
la IV **** aad aa *nd*t.ilrtai».
*w.!1ttB aaaM (fl* Um * **U*
***** mhi V aai uti.-M
Ud W i**l t*rt **4 1lU*4*
Tbl*  I*  IV  airtklaiaadiftf  »»ia*».-»
I -Maila. aad all Ibwr rtn4t*a
ta tbo  aaaaHMl i*afar*  aamaai  to
m**.*.t  tm* raa, ImVM  I
l  1  **** A  t**i*  ** Tmm
Iti-w 11* *1»fi  -
.,( tlfdraiadl* ***h*
tht **%**t |*iin-* t.t I.l-1
ail   1
.*i*»d tolat tmnttmt** *4 ***t t**»t
rt IV ttik a.tb a iff r '«4B|dia*eaiatf
abb* ******
*    ym*  ttto* **t«
nmil* ***
eatawat prnme* a ■*■ -
***** atrt tfcnae blilaa **** m**M*ba
«Va IV ta^rb }**** mm* bapiiM.
I bad n* ul****** to tU g*'
****** I  '  i  '
V*eji-.i* r II I . i**r I*. |e»i
tVKnwi MmUtt* *aa*ela ItiMi
* aai rt Vatorla 1**1 i.irbl
> tM* filial  rale, a Utt*
mil a********* tm IV »aarf I" *****
*    $* i.»***i.f,,,
aata ********* t* t** ttt*. bat tt**
m*u* t* **mtA TV tonal bt**afhl la
' Anal aad *** ***** rt Via,
(*a.*Ue*dtoM*!l»fa* M.H'flf. **Uh
*m lafvaeplly aab«d*d, TV idtref* of
tbetoai i»i*rfifrta mi *(
aed * tlaa *<*ito» in iV prif. lao
imme* **** «at e*t*i Ibi* ae**al*t
* I
1 i t mt* ******** t*rt*i U*leiea-
i I'net a i.'*l"l. TV daaipa-T'*i
-n.i aa*b*rt IV BMKtdaai ndlVilaai-
***** and IV ttaeaiilln- atii. I, bad
rial  *****  tbe
to aeed bt tbe
i MMM dliiTt *boaM to,
Ihtoafh lb* alndoa*. Maa
\ tuaiMnaba aaa^al id .liana*-
laaataSea'!' • |*» i*1li I.e.« aad
ardt bbaaa*-. abw h ate aril Mnan.
Aii.i 'ii- min ti,,. |)|| el-amlillllii
IUU Ilia m.i. i mill iIii.,.„.),  iliurniiad
?!*Tuf,JKM lu VJ,IHl *■« Df*«i
l...*.,..ri »s| nja'ttt-nia,, aiiylaalyalio
"'tll'l.   Ill"  |}0|M  It  ,T. it, t.il ttm tbli
mmtMn  |iluvlil  Un U*t  .Imt
Aquiriui iiiti-iiil* i.i tlrn ai u* tin* mtu.
" '  '  ,1" fur Um alrawUirrloi.
Tha Orlokal Matah
ThoeNohol ntlobtodi) at Huilnn
aill be a ilrunle worthy "l » flnMw
-1"1   So 'i-'ii'i Umm will ba t
lam ati..i..;.ii....i of lovtn ..r iu tt***
"fl laim- llf U,'.imi,i.i.t luam ara
Hiiiiiint unii tin tfdoaldailnla n*irler«
H.i* latin I* Ui.i i.ni,,i wiih lu » rwam
"  ""i'lli. .imt  f i  tbi  "fiirm" ilif»
Im.' Illflj .11*1,141.,| it BtAIWt tw
ibHlbUHl u.n Hut am U. aulaiioiilili
■Wtbi ..t .-linn,.' i„M* ,i,i,i ainitii,
In Min.. «i in. in |imm|iilr. Tha
vi. -um.,.1.1 itu, Hiit driftotar
Sallvay Saalaaaa.
1'n'iiii.i notltrti riatardti par Up, k.
were U Ixlliia. Ul , a„ „f bHok Irotti
PortUttlf lot  .Ily  niitirtrlura, bi  ba
uaodotUi * I'liildinii titiw iii pru-
I" 'ii 'an i.f aiaartl (mlibt fruai
MitUrii. i-hii. tm laa rtiyi mio car ul
ll.iur ftrii. si.aiiu,ii* Ibr Vii-iorla. Tudiy
ll,. t. ai)llaide«|ialt-IiiHl tiilheetil  lha
BnicarloMal laaibor fro* Um Mr-
l.itiii latiwta-i OOMoaat1! mill aver
ihlpfMdhy ib-tii i.t.r tiui f. it. u i,
.M-*i..HliatibUrariif Um mauiamib
iiilll'* tin-lifi'I. ..uir itu* furtriiiitiar ol
taouitadi Mart ***** Um i.it i**taiiiiih-
miiii will mtn out iiiiitliiually hance-
Inli I'L,' I'hitiiia,!, the IIM t,f pat.
HOgwi ul." mn.,| uu yeiierday'i train
li..in ll,.- .i.i. ami tbnlr .I. iltiitUoni:
Wi 'iiiuii .t.,. 7; Vktorla, Hi; Vanrouvar,
lllOlHmair.il Aat.,rU, I; Taromi,
l| Hrattlp. N| IVtlUu.l. 3; IVirl Town*.
•i'l. Hi I'lM.ii"., ). s.n I'ratirtaro, 10.
Maabaalaa' laatliaia.
Haiiif tijil.iut.i i.i ii„* vrr> ilmtraa
I'l.ii i*.t .-.rtiitiK, "lily a dona
or io ttraad up tl Um itllt| n iha
iiti llali i.i.*.i„ui.t 11„. iim)".tunora-
m.i n.,r. laatilala, Mr. Ma
I*. 11.1- i.ni it„i |irtaee.lta** by a rtitaa
ti.. t.l ..1 wl.tii ii*- tli-iift.t *li,«ikl to Ua
UwlaaUlala . **■ anuld m.i ba
McaaaarT to atira t Hartitt ti tha ara*
i-..ti t'.i'.ii' library vaaMoa atailawa.
ttaat *i«. t«*unnnai^ry Uibtia
» liaitia.iuai.  aililiilc rmtta. mu., me*
- illt  found lu niunw-ikto alth
•■***•■*   11*  ."■;-'..I lh«
l>ii*|a-vii laiUtala aaald *lai|tly ha
• :,.**. f,,( iaMrurit*M la m-Hnt*, am,
■aehtthMk aat.  TV ttartkuUr object
a.mld to lu U'lirDt ibn*** who wlfht
>•*«• 'hi imtllut.  l,t  tbn  eipaiiahMior
ll.t ir lii"»Min of oarfu) aru tod to*
(.Ibd  arlrlitr.  **  t*m  rnJ  (bit   lV|
mil l.t t*<ito« tollrr a.^ktorn iad more
aMaatha Ithoiaia. It aa* decided oo
MOIhai lo .irttolto an Itutlluto,
aud IV Itdiiiaiat rmnailtlaa
-i. uotlttad I., draw ap t
tuaMiintioo tad nrtr t.f mie* and leta*
tattoaai Maaara. J twb, 0, Suaart.
-it. i* II UcUlita. J. II
).iaui.J aaitibaadWM. lUillk. TV
< ban taaa i Mr. IWk i read t tl*t of about
.',■.■■•!. i.:*, . -1... had 1'tvtntwd
t.i toaitaia ***HtK aad aU,ut eiiht
tantf aere *4*4 at lh* a*retln(. The
«I..tr ...taneiiw, .ill m,m\ tm Uapt*m
***** rt tVir atirh at Tat Uoaat
.*».-* **, Tueaday **a**ulat nail at I
CANAD1AM  MKWt
■ara latoreauat BeeaUilaaa to taa
MiOlteer Vital
OTTAWA.  J«ar   -It.   McOtaaiy
'u»aMlt'« awl Ibd Owralbf.  A reqoeat
fi.ae, iu i^a*to* llarbur Cutiailiahia to
t.i  e. il. t Utah, ea* refuted.  Al tV
•■Ml far M.ii twt y. ||
• =. !.  IivI1I.i11UUdI.oI ibe  Im
! I niia,ti*aaelly A. T*,b* elMlted
oalylatV t-i«*a<- rt t natiali-hai
mmp***A *A tV *biirauu. tad lUile*,
tidtai. A.iia>i iad lUker iMlaaieUqart I
TVriiaiieaifea ..r ***** Murphy an
rr-ma*,i<, Mr • A **»<8i*y.M * .***
A ****** rt IV ttUI baUuree of IV
■tm an*. Meaiidad aad pat It ti atl-
d*-are* lamrbtVfa arer* lira* **m*
ealetfrt aod* I IV Vtd wf "alpeaMa,"
ahah Marydiy ri^aiaert vera for ****
aalhan. 11 y.ai iitoaaa," Tbl* he after
and. *a*|iIi**! l.t ***** mmrlltma
dnailfcta*  la  aaaa)  aaia* to tirtoei
Kt***, ton *mm ml*** **** |_ahl to
•a. TV- Miiii-riy Murfby aaare
■btl atift IV trm bad nmtrlbutfd Ml,,
rana«l nf IV l^niaiall aiailatdwh
Otttmi ea*h*d Ibe •**> juartaet* had
irteariaidlttd Mi.wo. TV aab-moi.
at'tl*-aKati toaa-Ttntt.
Bill an  ii nt mi
TV tUila ay CaaiRitUf om! tndty aad
tef-ottod ***** WII*. tt* .idlet laraiaie*
lamryeaatiat IV Unffabi Uk* and Hat-
Ibfatd Haifa at. I ml aad Irwii *«Ma|.
•••I. **i*"i.haad
Kaa w.-.ia.;«iirt Kaiiaay fMayaoy.
aad aia. i.t impimI tV art to lacorparato
iV ll.il Iber Valley lUllwiy aod laal
ttmptmy.
a* i«r*>ati«i taiaarat.
lot,.,!. m,i. Jmm la-It |. **•
ateiafrt tbal IV T.atptt* It** ltd lo*
inla-al t raapaay id IhU r <iy ba* Uaai
(•urt  IU Valaeaa  to IV  tbaalaloa
mttafi aart lanaa tueafMay.
tnt aaa mail
Um,rtn. Jmm* la — Itofiaafat abaal
July 1*1. lb*-a^ilb*.r|a..Salaillli*if.trJbe
Tomato M*i«i»*«t.al iHIre will ba
SmUA la all I' I*. It tetettlldi n_kea la
aeltoba aad IV Nialhae*!.
laaia** 1*, utcernt
lit laimiM. 1N.I. Jane I*  Tka Urtte*
..I Mr* UiiHiuaeaad hertaorhlM-
| a*rt fill. Iwili under I latitat ***. **** ttmuA  ********  Raadeao
•b«k  Iht*  atlermaa*.   TV fulbialat
ma a mi tea im* IV i*-r  "Ito aad
hUaa* Iteiaey. I dM H. ****** * iteraey
l*il*eaaa>eof Mr*  > Urfce'i ehfeal ana.
T** tiaw'i bartiaad deaeMed her tad
lbMr«ie,h!Ml*a U*l fill.  Tbl* I* *■*
1-^.d ta bate t*m*A Vr to futltill tV
*-d
attita tr ,**it aan anra.
IliliravX a.iaaelO ll i* tearaal
here belay Ibal IV National I'lidata
' Na York bate ymbaaid tV
1,s.ima*. rt IV Itarlaaimlh Kn|ie \V«*ka
Intei-iey TV iaip'tian*"*. id tbl* Iltaa-
fet cat aalf V ptwptti* mitred vbea
IV a. it*. Hade rt IV taraover
U kaaaa- TV camrera kl* eai-
p**t4 apmtti* af Oal hand* aad tV
***** btt* M'e-Mtfrt one aad nae kill
ailtma. \*i aaewai It I* rlalawd that
Ibe Nalteaal bate aaa error**! all idIV
i anadtia ailll*. ektea In naaitor. aad
intend to tnair-rially taeniae the taaa-
riii *>f ib** utter pmmtm ** *h mui
Una*  |*ti*iiwe*. in  rtmt*ir  U* H|a4t
htdtwa ma int i*. *^iieap Uu*. and other
tilaabV adiaalar** f***<apa**rt hy llwaa
mill*.
nam am a lemin*.
|t|t),1itrt*r* i*i**tt« ibal lata mm*
It*** iVraaadUn iMalnbia «iite Ibal
tV lalo tala* hue tmatly im ruined ito
,1**p ■;**■*•* Iniinurh, anl Ihlt Hide
(MrfjiKt* iretberefnTel-rilht liil^iMmr
lem  boayttl y   I*   wymrt,  Inlet-
' tor traderf baylnt reir ,aiilina*ly.
The temt and *Ve ladailry I* demotal-
: IimI by Ifce .I-.- ItatMl* ilMke Tbe
HnMlnem  iei».M«  R  btOtttM fallaiea
i Ihliaaak. a«a1n*l  H  U*i aeek and II
; IhUiraek 1**1 MU   Ihe laUl tcmtoi
j fmai itoaary M tn iiaie t* via. atiin*i
I 411 li*l -. ■ *r
A
-H THE  LEl-GEIti  NEW WEBTMINBTEI., BRIMBB OOMJMMA, BATDBOAS MOllNIWl. -'i'M- '-"
i|ibuuo No, AnaiUMl HWk, New Wt-titiii mater i**v V*y    <fi *1
Bell-Irving, Paterson & Go. ^«^w
ll'lllll>l|t|:, .1  llliMAl.  IIAIlltl-
ialM.lo.nJC  II.I,l.tl.!-, tl'lioli-tlla   I It'll, ra  II,   l.tilllitfa,    tl .  lil--!* l.'l-.i'l.',I'llli. ..'lii
SHIPPING  AGENTS
Uii limiii tin  ' ii
Onion l.tl.'i.
lail|lllir.,
I"l"". I
 ll.tl till « llllll.l  Hn-  IIIUII), L-l
I lln-.i ti.l.il Ibo Illllill. Iititil. nuil
I  la,I   III-  I ll-. II !   Ill.lllllltlllttt-ttt.l
io :i,ui.  ii.ti-  tt, ,i   Tor.li.
|U It,,I....Ill  II,,.... 1 . ll.I'll...lllll lit  111*
tun. 11...11>. It.  ..,M I:.-1.  !..  till  011,01
.li-lt'l iiii.i,I. l'i poll* .hill  la',)
,,,, ,,.,., ul Iti.-leail
tumuli  ii-.  .nu,...ui  uiui
,' 111* l-l-,ll.l, I.I.I  I,tll l-ltl-ltlll^.l l.tl* a-f
...llllll  tal  a Hill III Iltli  lltlllll   t,|....l
... .lM.' llltl-III  .ll. t.,1,..Ll.   It'll
,'|„tll I iJ lllllll  -It  ltlllllll.il   -llllll
|||i|   -.'..  I .-. Hi* I..11..I.  .-I   111*   ll.l-
HARDWARE
WKBRKAHTIIH iiu:I'll n I'l'l' m
.ti. ..a ii.-i-   »    *  ■ ■ - '■ i, '
.i.iii,l|... ili.'iin M.ii' -iii.ia.i v '•
T
•WO  CARLOADS OF  HARDWARE
for iiu' -,|iriiin ii'.iil'' have ju-.t been im it
I'll,  U|ll'tll'll  tl|l alllll  Itt.lt'kl'll  .It   I III',I'   |trill<<,
Wi- enrrj i lull line ol uiiililcrs' suppling, muklno
•,|ar. i,iiiu". ni' I.ni Its, lluiltliiin l',,|,,',- .nut Nulla
W'r .iii.ii liuv-ii must iiiiijjiii.ii t in .iiti I. nt t iiilt'i'j'
i.t if tu rti fm, > in
M
IKH I'KTKIIS. I1HAI1I ill. i'lll -
I i  I
■ |ti-i! nl  i
' lltll.HSTil I.I.I  \l \ l
BOOS.
Illit It t Hl't
l.-.ll
t-.i
■ i.i-i v IXli .; BILS'i.1
I.
 -'it  .ii.niii:
i . t
it
in.i,,,.
|>  a'.  MatM MIA I'U  It'OUKH •'"
It.  un la .  -I   \, ..  11. I
'
I I.SI.--I11I I I   I'lli
.1 I
1 l-l. I l.t'l
. I
\ i nu: 11 u.i.. hum.
i
,' -l.ltlllllHlllllia.tl
' ■
l.'iin ;  -til.  ML":  Ii.i: 1
t»
11
SI it III
1
I.
I I Itl  W IMI.H  11
i'l- I.it..!   '
mi., i.tlii*. Ivarj
li
I*
. ii. , ■ ■  ■   i i
i u.n ...in i ., i*i i    i  ■■
I,.I Ht.rt.tl  . f
t HUM i.i.i..  ANU  i.]..\sM\A|.i.
!■   M l i;  -   ,  ...
I' . ,i thll  ■ It)
■  .
tt in 10 tbl
|,l,,.,,..,:t,,„,i;  SI'XIIIUM  I'M.'
■ . -IU,'-
...
iiiVAi.i rrvt iiiAiivnuii.' iii \i>
■
III
tii thimitterof UuUUotoi portion »'
LtifX llUill|l|l,
IVIIKUKAM im.' i IITII ll ITRtil
II   It'!.  \ I
lliltl"!  I
i il . •* ll  ,
li
uu. social tmewtuHXA
. Ii. .. Ii. ll|« Iiiii,i.ti f "l  I lili-l-
SIM1KK SEWlNll U AIT I INK  i ill- ty» Iti Toronto Ulidw,
■I.,ii,ni,t-
a ' ■
'
'
t
'
* ■
F. CRAKE,
WATCHMAKER i ami i MANUFACTORY : JEWELER,
i olumbiu St., Three 1' i Weil Pram I'. 0.
IBU*
COMPANY.
";''"'«''i-'ti.,:i', """•i.tittii,,,.,,,
( SANDSTONE
j "''' **"iii""i-i..." J.'!!*1;1'' t,,i,ia,
i'Ki'.'.l,;"r„',":::   "";'"" m,'
"aii" " ' '  ii'-'',.,.,,tL,l"",>"°."l'.'„:!'
A. M. NELSON.
1 roiliicu nml Commissiou Merchant.
CENTRAL HOTEL
, l ".li. I I "l"i'''.i..al..||,ll(.i|. , , *
***** Mim*m,lt\tl\
1 J™ CASH, h¥kll[
Si,„|,'.„i,, Hull, MillerS  ,,.,!:,'.;.:,?,, •■•&,',*;•,■■,
I'l.tu.i w.i.f, ,|ii,,.iit,|,ii it-.rL'*';:.''*'-''
Niii ... pu JCIllfl  il litillnlll I'll
( u. Walling., nl, i iniii., -
pl,ilim:, iiiiii. in ,i iirin ovei ill i .'iii|ti iiiiii-. ii Tiiiiiiiiu Exhibi    ''FflRF^T lllll crnr.,,
lion if  i."M t.t.l Silvei  \\ ...!.. -  |ii..ii>i.ii,I. unit Gem    ru" ,!?.._..™u olHEAM
ILlllt;.  |. 11. III. I  I.'.1. .,  -i|." ll. I \ll.;i  .In, I. ttl  \. ll    .,. ' -"iim
Vrtl.lil  It' ml-. Ill I'l.l.nl W.'li  .lll'l  |i tn In  M'ill  Hill'   IMI'll,  II.
|li-rt-||llnT.  ('.ill .nut IU, lit.tiliti  In -.Intw minis.
Wl.til, til.' II, It.
-
. I
BlJl.MMilil.l.A—   II   111.Bill! II.I It
a a n
■ i ---ii.  l.M,
*•
It  ■■■
rrs in Tin:
-
■-
I  ..  I'tl.M I 1
 -
$1.Kill
'Vn.!. i
.1
II
11 ■'U1
I I
SMHI
:t
s
r
ol ihi Kuifhu ■ i Labor, thi *    rti
v i  ni,,  aiul  LaUir
i ',•   i    i i.
i .   M  i i. *. i tad
■■   \    .  -  \    . i!
i  th,  _.i.ii.*.    lbt
i  , ,■ ,  i
,  ..i.i. ,-1.   ii.. .■ ty,   tha
■
I
\\"  \ i i U Villi a ."  I.A IW HI tt'\
|1  a
*V  A Ml IK ,\ **>  I'HAUMAi i  II
I , - i'i
r i 11 sti sti, 11- p
t i l  Nil.n\ iaimi.i; tU.A7.IKtt,
i  •
"S^jJ
■
.    Ml \
*
* •   -  Mtlil.l   \l \l 1  I'APKll  IN
***** .... «.,- it., (malt,
. H|   i.l   l-.piliil 1'
. u.it titoaa
itttitdtttca
,;  I,  ah '
, .
.:.,(,', i.-.    • i   the   III.'!.-
:-,*.*'
.,1   ...   ti.llll   t|,l
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
i ii irt % i r.i
r.
(..
i
s
it.-um, ti *
I.U >iiii< i  "l 11* I.
It'."
,    \. .  t\...
UKAM   Alltlin
■
I   la"    I"
I
- ■
■
\'l,Ul.t\\l;\   hit   I  It  MAI
:,'
IVIUthX  lltt'HITtt I*
i I..
■  .
'
■
.  . i
..  td 11.  iJJlra.
-.1.
11
tt
laeHtaa.... ft a
S
a\
u
T.
N
ar  f..... f r .
Ill II ..
■I l.ll  AM'
iitt: rt ini, ntiKM!)
-
■
NOTICE.
rpin. \SSl tl i.lAl.liM Ml I (IS*.
I 'l . 1I..1
Caiadiail
I'ACIIU-  HIVISIt'N-
Railway Coapaof
In Hi-null, tof UmUUoUUi 11. Hl«k
Ul\. *  . I'M
HUk XII. I':*
i  I  • \ll
the IhitMi tuf Nf» W'Lltiilitili-r
VVIIKItKASTIIKi I I.m
-
■
in.
NOTICE TO DRY GOODS MEN
III.  V\.  .  I  WtV-iltl!
tt  I  1*1 X'  \\
■
-
Ship Chandlery.
W'r- li.u i II.m.i ,i Vert Urge Stock ol
11. Mill.- ItlM- I  l\l t II llllll MIM.till.-.
, Mil-,- nil... Hit It il tll llx l
'nl I l lhl - I tli IHII  ii in i ii KIKll
!.!•• i> ■ \ ill - mhi it hi  u I  KIM*
Fishermen's Sii|i|iliot-M """' l^2M ' ""lh^
I nil uiui Sit' I -. ur 11 rllf Inr I'rlii'i
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
io Witt i Strct t \ ni o ivi i. li i
■
1
 .,1. a„,
llllll  i  im
W.TURNBULL&CO
Builders ami Uoutnutore
BEICE
I titii Iki7
■&4l5
* .1  *
NOTICE.
ll I, l-l.l.-BiN- tt nil. MAIM
BRUNETTE SAWMILL Co.
1  hi NKW WI-.I \ll\il I Uin
manufacturers of i,,ihiIn'i*. Bhlnglon, Lath, Bill Stuir aod LoDgThilaa
in uni iit't.   also I'liiiiiiiin, Oolllng, Rustic, Siding, Monldlnj, Picket
Stmll ami i'iirin>il Wnrk, -Sub, Doora, Window ami Dnur Fnmie.
Htm i' I'iui'ii o| ,il| Kiinls. -
t>-A.cc-u.rato  XT^crl-  CMCtzanatocdvi
' 1KII ■:
Shioping Fucilitics bv River, Ocean or Rail Jnsurpusscd.
CHANOEKOrTIME.
a  ,tf,  aff,,,a ,
-
UIKJ   I
(1
-
-
■ I.II
IIUIN'.
■
nn  imi
iieallalla.
•
NOTICE-EXPLOSIVES
lola AkiiiI, I... H„- ,11'ltsoN POWDER COM
T. J. TRAPP & CO.
'    11  l.e.l   |)|
l"H|i|.li-
S..I.. A,;.-,,.. In. Ihr .H'ltsoN lllWlll II COMPANY.
NEW VANCOUVER
1 ..ii,i-iiii.1 Slii-i-t,
Nuw  Weslininsl,-,
   HARDWARE MERCHANTS
UUAL ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
It l.-ll
I-'
(t
Ml
II  ,
I'
tl I.-I-.
a- •
Ij
I)
II
\v
9
A.
nr1111 d
I-  -
■
■ ■
-
■
*
NOTICE.
sa
V a
a  H'l   llll  1,1 1,
   1---
NOTICE.
-  niiiin
V .
imal uaciUdilliaia* .1
CORPORATION OF SURREY.
NOTICE.
t ■.,.  t..u\*i nn,
a*
KIWI it. , « ll.l
NOTIOE
SJIM,  lltl.  III,,,!  l.t,I
a„'i,m,i, s.,,..-, u .*. Wi-,,1,,i„*i..,
NEW WELLINGTON COIL. HiMliciiiws and Mm in Rovil and Diessed Lumber. SliiDiiluj.  Mi
Idiiu ud Pickats.
8almon Box.!*., not  Flonls. Trnys, and nil k.mls 01 Woo.l Furniibingi
_    ___ ,or C.IIIIII-III-.. O.Hii   Ii.im.s. Wit-iliiws. MouliliiiKs. Blinds, Railinn
IN.OOPERTON    Batiisi.Ts. Br... k.-ts.
■Is  All ki
,1 i'i.,.
,1 F.i,
Tiin„.,l Wood
J. W. I ((Itlill ION
-
'■  "	
B. MARSHALL
DRAYMAN.
■M.
i"ii nn
iti..t«
•|- 1.1 Ti<
Bank Montreal
. ft.  Illl  ,S-|\,  \,,ti
It,..*.,!-,
I'lNE I'AHM TOR IAU
I taaa
I  ll.tll,  atll,
ta  I. -M
..  1.
•
s
y
1.
s
.i.
'■.te*,
'  '"-'' 'ala III*
l-alata-rl
NOTICE
( 1 M .., ItlMilV.I l-tlll;
law Wi IlillKlr.ll ('...il
OLD POSTAGE STAMPS.
I  will, iltVtt IliMM uKltl  I*-*
1
It*   l-I.M tl.
I I.VI-.
m**~t* * urn****'* I.**
II
A.
it i» 1»,1 11, „
i.u hi.V,
■
■
■
■
1 1:
■
>%* * iiiiiin
m
A  Savings'  Bank
DEPARTMENT
•in i■- taaodlaa «.ih
ntutu iiiiiii 11 mm tm
* 1
GEO 0. BRYMNER,
'•
NOTICE TO HUII.DERN.
I
TENDERS
1 met* ******
Frank S.deG^:
... 1
. *. 1 . .-I
I**,*,.* * * *
. 1 ******
I rrtl*** fi-- Hhrtn  "*
-
lilM
w*. i*a	
CCKHUH NOTICE.
% ^ mi ******...( rtmrm h
S
S
1
A
-UIN  ,1  i.tV
1
*.4.*m
I IVl.l;|i».i|,  \MI\ INV l-l
I *
*rn irmi* a 1* rr i*
1;.
v
1 a a.I.., 1
.  JKNS*  i!ti;i:iaii.ii  -i*t
■
iltltfaaiN. ItAUIIlMTUtW
II It.MKlt'.II  M'l Uti  ll 1:
I  II I linitltV. A It . TI1IMIV ml.
•I.
«■    -   \  .. -
*V 1  \ttt\s**iS. iim:hi*-ii 1;  m,
1 • [air*  11,. 1 r,f
v  -**-•
■
■■ ■
ii t ii rifflffij^s
1
ii, ' \\   i\i.i  iiii a".  iiAliinnnii,
„.,r  Mr. 1*11*1, -   *
1.* 1% fl-.ii.i.cuA I  hi M
■
_
NOTICE.
\ iin.i 1 . • IVKM niAi
4*m rt tfmimr*
• ■   ■ .  a    |. -
.   .... ■  -a  a.   ,f.
'
iha
"-i|fiai.. lad I  1
Wlljlaf *^  !*,,.  rt ll I
11.1" oil,*,  \mt*th*  !.. 1 .  ||
*„l lh»a b|
araaol i«.ai*i. iad aaaa al iw at»i*n
•
aoaatttof **,,*,* baaul TWdutraita
«af   Ubo   llhftrj    u.ii.i
■l  i,f  Um   hottd,  ai.*! j TtmTJmil?.
lln   tmliiii   .tf   ii,..   unM
•hill  HAA  nffir*- f,.| IhlM  vn*. Hrf- 1
Irna„f,.ir,taf..i1*..«.|  11 aAMai   ««.....«...    ,*>.*,.•_,
1  ROYAL COLUMBIAN HOSPITAL.
I.. paitkhM U«ih*. MtaaMMtl itii*>a*
 ■».."■.'■-' T«B!5E ff£*SJ?3S£
t*A*ut,i< U't Uh IUm
itr.. It,,) (ntoii.lt l«r ail oti
* Latloa, atx. la, a*a|atltil *t*4
illimtn ti ll„>r a.*t MhieeaMlea Um
-alar rd tdltWH *• 4 --i* .*- •
Aitataiad Uom Iiti
•hall ma!* i,|i an i-*1lHtal>,.f  t|,,-  .|,m*
raqalnd dtHtg Un
•jtfvttdf in l.n ih»* Ini,if*t „(>,.(
lalalna *i*******
Situ,.
Iaa*-. 1*!.«
"iKVLfti
ll
•filii *1ri#*
,1   I-  1   »  a<1
- ri - ih,
■
j -i. I.a. f
I al ll*. Il'<if*1al
■I  lit*
m**n,i*,  - ,.  't***im
natttai'1 «HI l« „.,.,,„.* in ,„.,,,«
W II  hi llil
>■• «' ■-.., im
P. T. JOHNSTON & CO.,
« 1. -„■.. ... .    ...Ni.
■
FRUIT TREES.
■ ■
K|   I,.,..  ■
ll****
rw* ****i I
n
111 ff«iiti:-:ir ftitit uvt
Steam Laundry
I* Um* la Hn*.*-",!.' I-
mmt*
Parcels Called (or ail Deliiml
Urti**' ttrtr. Mi***,************* t*r
Cwtljirii a Sottta-it.
HallilTlHRr*. 1* al
(,i7  FRONT  ST
Ml..l«.' itrit,.. Ihi. llm.la
Stimuli
NOTICE TO
Ul.tlll.  1, \a I
'
W10WSMT. ?4IH ll.t .
""If  I....WB.  .ana am
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
« uni.
...a.  aaaa.a  a.a
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12.
SURBUliBAN
NEW WEt,TMI»»Tl»
HENRY V. EDMONDS
WESTMINSTEB
VANCOUVER
rattytctmvtinw
NEW WESTMINSTER
• a*, ahkh
***m pgftsteg* ;>: I,,.. ******* .i;
***!,
***** tati
E A.WYLD.
A.liat Viiiid
UMfeiltt, ?*t laaaatt. laai.
ROUTE
g
iv-nwr* »**'-'  '
HEIR! V. MMA THE ..EIX.1..1:  NEW WEHTMINSTElt,  llUITIHn 0OM.MI11A, HATIUIPAY  MOHNINO, JUNE 3
rlOTCDM ASSURANCE CO,
tAoltnn of Canada
rn iti,ii-ii aamliiai
an, Morgan & Co*
lOllT MOODY HIPl'IiEB.
]hil, ,  Wttlhll  IMaiily ut  i'u ni
l',nm*  itiiiiii.'M* H.-tiN
r..., Mait.m,  II- l'..  .Imi"  IS,  .N..I-
iiii im ii'inuiii utahi ..l tin-
,|ir[  .|utiii it iiuiiitiur nl  i.iiiii.'
,, ult- lli. ll  ,i|.|i.,lt,ll,  ,  .,!..I
i • ■ „.. ii itiowan i" i'"t
.. it Hi 'i ititl .ni'l in im
.  ,,_ ||, |||U  lit.iii.iiLitl  In  ilim
i l)  .in I  UllJU)  Hi*'  tn  ||,
!,|  ll.i' I I, lllllll-  Imlulu
. ,   .Hill'   aUlUUll ll.tll,
I tl lit,' ll. limit, III,-1 111,
I, I III, lllll,'I ll.l) III' I
,1 ,,ii  liim  Altikt,  "i.  ,i
 itt nlnl Mootiy.  II
ti. Ut. I'tfii.iii.i tin
. M .. ,.i, iii.  in.
...  |||l t<> 111 it lliltl).lillllltt,
I
■ :. .1. .tt. mn* lu- Uitll  ■
w* it. Hid Ili.i.'    All. I  tl,.
I]   llO j DO  Ul
ll llll- I'nll   (ft   J
... 111,!'  In III  llll-  If.
■ huil  truitara  In
■  i:    In    ,.,.1  I  II
||... l,aii iml .I'lti'i-itii
- ,   a' I
| ,l,.t  ."  ■':  Ito  I  ■
lUadint a" il'"  oawipt|iei
,  |Vl lUttOlttl  'Uaitl-riii*
I  .ntin*  i'l  111  Iiiiiii.  Hi .1
• <  Hut  aitl
M I I  . - ,  .i. :. 'Iti.'l  I, *
- i lylni oi i &****
It   I  li..Ii., .1
..*! allh HOd  anil
■ '
ii  to Uh
■
. !„>« .,ii|. klf lln* l.l!.l|iutlati
|  iiut.t.ii  l..  lantl
I .Mr. It..,, thl»|l
■ ■  a  In -Ii
lhl i
j ■; I ' ■    i-l hi (li I mi i h.i lot
;;;;^""i".'i'"-'iii" "wS'tSfiSS
„ i'",i;m1I'"-'-i."I" aru * tu Vlutorla
1,11,1 "'ii i1" l ml inr I,
UniiaiuiiarliiH tli* Haiti.
Voitardij n i ,, ui.,tho llliiorlcil
Hiieli'ijui \\ ippj mivollaU tha monu
V" "'■' '  tu I'.iiii'f .Im...,
»»B. iH'twiKiu tl Dloyaa til   two
['**'. nitiiloi wi... won
■ " 'ti u,-
,' '  "Nprthwi m.i   ,,„i ,lt(.
"Hniln.ll I  |l|',  I i.u,|,,|,i, |„   ,,„.   (
 tii Hi.  ii ill .in  liaj  ltkUJt
unii wi.' uiii-.i.  Thii blow] i affray tie.
l1,v,,''» " i""1'-' Hirvtub f.ir.vii
lllH   IHII"   11   ' ' I    (fl I,,!,.,'!,,,,.
'"'l   "*'-'■ .11 1
,1"' two rival |r,i iiiilm ti,.. nu,,
1
VANCOUVER
•[••ll
•••
'
PRIZES»DUNKS
Ui  Ml.,,1 lilt,-,
I
..I  .watt..*
■
It loohall it
'
'
i.a! 11.. i
nin i- iiti., linn ii.
\ | K
V,,M Tall  ai
|.-i aill, ll i  lh  . um,.]  .,
i| ' i.l right,
.
.  *
■
I ■*'' an* ■*.:*'. *'..*.,,....
IERCH1NTS EJCHIWt-J
• Uk  a
■■* iaaa
I.IUUORS AND CIGARS.
1.1.4.1*1,
'   •
■ I*. aa it
llrt   i
* .
•••
Thi. |„„,„i,-.v 1.
IlltillK Hitltl III Mocha
•il I Im convenient nl.it
of llvit iiiiiii. wlilcl. Ih
iilinuttl.it iinill men
Inr i. Irul! iir mnrhi'l
Kin.I.ii.
Tint  K.'iivitl  niiiii
1 llllllilll',    will lllllll
Iiuin llm nuw Lulu
IhIiii.iI liritlKti Icinl*
ii|, tu tlil* |iri,|„irly.
IIiii.|ilni inu it wli Iiiu
ii fittv iniiiiili', iliivc
I .om t hit mini in ol I hi.
lily.
Th.tIti.til i. till i lciu -
oil nml iiniiii i iiliivii-
llo,,. I'lii'it. |h ui.
Ii.itt.ir mil iu lh..
world  Inr  ki'iiikiI
K«, ill',, llllll lllll. unr-
Itllll'l  Illllt  It,  4,1,1,4!-
nci* lo ii live uu.rh.it
r.iiiil.t.'. It tin, I iiiiiin l>  cliuilile  lor
$200 PER ACRE
Oni-iliirtl Cash, balance 6 and ta
inmitlls 111 S |ic|- .-rui.
5-ACRE LOTS
LmiIh directly to this proporty. Fut* market garden
piirposos this laud liim no 8ii|Niriur.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
I'.lll'ill llllll; |llll |iii,ia.
Aii mii' nl' llii .iiiiiii
Iiiiiii lulllilnlly till.,1
will pi-ntliit'ii iltfire
liiiini'V in ii yeiir Until
len or iwenly noro,
of milium y tiiriiiini;
liinil oultivnt.nl titter
tint inilliliiiy Iiiiiii
iih lliotl. It, .mtrii-
iti alilllil'.V |ll ..ili.a-t i v<-
uchh ' I* n iiiihIMvi!
woml.tr.
Horn I, nu t.|i|>o>'-
I unity for liny .unit
tonoqulrn wlm. will
iitftiril him ,. Incentive HvliiK nutl i. rooiI
tlenl uiorii. It I, itu
nnimi't uully uot lthii-
ly to occur unniu for
n limit (iiuc. II I,
fnr cheniicr (hnu nu-
tliiiitil liuili lwi.il nl
l.r. ,,,,,,,'ie. Oo, .niuii
of it.
a
•••
a
WAYS OF WOMEN FAIR
«N__t)()T-S AND ODD BITS Ot NIWI
ILI.USllim INQ THE
S. T. MACKINTOSH & CO
a
•••
ltd* I'l.tlilt-. ami familiar Nml af lha
fair **% -Ttii* llrlatii.' Niitaliar* al lha
lwaa->Wat n  Kiliu-ali.ra-faihlna
Nnifi-aiaHti'ii ThlifiOalt
A  nuw, tlnllclnii*,  m.i .luratila aanl--a
boqtial ul ii,),>ti>rutnlUI al l-l an nuiH*. AIM
Fur tlm |. nr Lui imli.. it |m ,|lc
Tlinmt* it I'l.'tliiii'ii of unrt'iiu-Maa-i,  lymcM
Itiitdn-i-ni m.-l i.iJich.Tt among ua whoaa
l»i'l..i.  i-mi  lliii nii.'niit'liiily  iiiv-rliittoat
"Nul U.n
■*!"
M?±™ HB-IIDB T. J. TRAPP
VHiOil* **>hirt'H attUNl
PRILL ROOM
It now n|t*.i 10 He |*rl.!.f lor CHUMS
IND St till t,|Ulh 81,1.
VANCOUVER
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Malrt A Kiwiiatii vt LoutrV Taotl,
dad Q*$u WidtttTBiochi,
Boom Chain*, ttt.
AUCTIONEER
Colnlija Street. New
MiI'.iit Bros..
8bipiiUiii> 2 Boatbtiilden
BOATb FOR HIRE
Beyond Royil Cl' Plimnt Mill.
New Weilmintlif.
The Crown Stables
A E CLARK.
II. W. I ILIIN AN.
i-  •tail.ai.l «a«
Tm. ■•ala *mtm.
*  '!■*, "-aW.-tf--r.tra'
■  i, a M, Mr 111.
tll.a-«l.na..a  ll a
in , il\tll III -.1111*11  m***
mtmQmrt
*** * P*P**IUI ',al"«-l At**
SU39N3AV9S
I'..V. "It
"03 9 ONVSRH NIlHffN
oARwiii;. ori;i;n & oo.
BANKERS
Va tttait. It r
Thi.  altl aataWlalatl  U*-a.ll  lai.
Urr. | wi in tl*-Mi|li awl
'
*l    Kau.it-
AH t*Ll.„ |,(l at Mrttt.aia.Cl •  '!- ••
on IWt Slltal aill hair | r-en| I al  I
,. 1.11...    llr .'  *t||-*
I.a,   1
juiLsoi, cocHUi i a.. naiwiK i
COAL
COAK:-_ WOOD
■  ■  ■
■
*-« ******
i ******* m4TH*^ -
iMM* E. WIZC
'" ""'At l'j_
i ta* t'natfv-tttal
i  . t**ii a*,  i*
*********** lb* Mtll«tl
|
I  11,*. fntfttl  taaa-
- *h hn *** **4
uMa  ha* r*"i**l hrt^Ht
li.fat.  lha* miatM  ItW
i-i.ii*1»a.ih*»af«|-*.
'****** *******
e.lHH* I****
hn ****** ;« l*aiar*^ ***
*H* tail"*****
* ttt* tA*ei t*4
t if i 'tivitiiat *****  l'i
•epl^tat" rt ********
**.*.  Mia.  |*a|h  Urn*  t
*' |   •
1* •!.
•  il tljaiatlv !»•«
lit. It. Ifcw  K*ll»»l
■i  i*fall»«l*'i,l»'
i   **** bid ih^ mm*.
I ill itV altl !«*•
ll IM ift,t«l,*|ialh*n*
-
M-TICiai** I**!*** *** *******
-
.OtMIS tlW mill-11*00 * CO
TIME TABLE
Sir. ROBT. DUNSMUIR
. mm,** *mm
rum* iv. HOMtUaim mn**
Hi"'
-
-
Itm* "*".,'    •*,■........ a * ie...
',
The Matter .1 VV;,
i*. mat* ilt.ni cim ihc
i|.i lllll nf thr m.Hrri.il ,i
**!**, .1 *nil ,i tltlhr* ii
nmlf. ih*- niml int|i*tttuil
i.m.iilrrtiitan Tin-fin* *i
,la.tt. Imil)' ronfntmitl lo
tin- *h.i|«- oi tli* »**-ii* * i.
Mim ihtl. *lli*ld>-.
M. A. McRAE
l|!.,f illl" * i I'ctfrirl
l-i. lliltic|,in |,tl lo*
l!>lh*f  I'l  ■•  o*ii|*'• i'l
. nl..* I* more elegant ih*m
miililliiV litiinltltlh llw
itlinvttl.il  .Sli,ilii-ip. if.
"77ii  .//i/w/r/
i, 11 I'mrluiiH* Ihr
.j/,,,,-  n* it.i.i .*
li«lll    lltl-.llil'   lilrt
,;r £;. IAIcRm
J
WOOD
MERCHAtT ANO BENERAL
TEAMSTER
*>.*.,, *t,
N    a,   .-.--..,.!|
DRY AIOER AID HR WOOD
M. L. FOLEY
Lumber Broker
i-vrtDTiLkr Aocrr.
Rml EaUli* nnd Arrluml
Ittonnuirr.
, j*..-*-.*
, ■  ■
■  I  *.  M.Ml
I
f ishihg Jickle
***•* ***>*• * l VLtejmm I
ttiii*
iaa ***** *****
Gu ReMtn PrmUf Altered li
CHAS.E.TISDALL
*.!-*< *tAi>n
VANCOUVER
mmi nti
Real Estate and General Agent
I .,1 ti.ii.gi IMn*aliMaal.  litltilf,
mm* f».«at.  iiu.
,*i 'air* lhaa
half A'l .**-,  i.tmm*  mt  9**
Na_iaKt»tat..tititiW * *HU<- linhp-t
,.u********** -Imtf* iVrttana*
•|i"»itot la
'I hu taaa
1 u
, ! \*.*Hat*
IU ******
i,    i,  ....
Property In nil pnrla at Ihu Oltyt nUo CHOICE
rARHINO LANDS.
rt tv tmtn mt* waimni iaa ^aaiai Uwl
aat" pfjtl t^l rtiaa a-n.au IA* NaUbara
a.i  Taa Umm* u UH* ** al
t  Irtry* * lha »_rh if aa •i|Mt>
***** *r*m aal *** *t**m
m ***** ta lar tmi*  r*
vt.
i aaaaua*a4<«m)»aar.ar*  Tm* **** a*
Tl© COLUMBIA STREET SSlgSSSKSJKSi
————————_——————-—————^—   i. aatt lie «bbbU*« ttMmm,., tie |afaa-.'
COLUMBIA STREET FOUHDRY I •^"^wiUfclt-.^lXL,*!.
REIDAND OUBRDB ssssffi^:
' **4 Ti uaa *, i fm*f. ***** lla ********
*m ****** t***u* rt*****, ******
*>«ail*a |f aal aaal ******* aal ******
A 11 un niitiitlnarrtlk in iliru>|i«iiairaiary
day will <|.i i.i"i.. fur |'l.riii-«l luauly atd
I- -iiii I., uii Mi,-in •* Hviiui't ilt-*t.ir«au*laa
army i,f iinii|ileil(in art lit*.
iiiu** !■ thi Chlnaa motralaioolon whia
> ■ .11 m ii i ihlnaoHo niai »*n a • in» mat or
aiih Una brtU flaltal iii hla i|uaua. yoa
iniy lakt. fi.i tnutud itiat *,** rwlaiifaer
llmtr frit mt l. ,t.M<l.
Illai-k , i-l i * i t. ■. Irion talMk If Mil
iintiiiii iraplai Um t-n-k t rooid hau
ami loot! t *•** nml nr*' Vtt**4 titular lha
rini, unu Ual or i,--iii i,t it... u.-k uttha
I-'-* in* iimll boa wiHi ill.Tl .'ii.i*
It will tiniilii-.il a cUnm ti.i.i ami owba
till' lllll V.T.  :,« ll- ,- I . , -Kill  ItM I.Mli|.l  u(
ti... '41. iiiiii   \, , p Mtatlot *a*ni*i
WlituriiiK lii(tiMtti..r..l,l aalrr U.fura HII-
|o| for t belTaih  Dark uiu*>* and
i i > at may ** ', .• • -..-l in Iba au«a
way.  ir.-i[|.!.*i|,iiii' toaamdaarh ami a
n*nti;iii,.f ll|'H>T whita
Ktt* Aii.u.t-i i' HiiaalaO-0, wbuhaafaa
luil. rtilliata— *i-\, in V*ma *ln*l, *m
li,.* inm, l il.iiiM iii,, tj pg*t ***• laal *a-i
"..*■ in*,.. Iii ii.  .  i " f s, „ \ n   Hha
eta aaka a 1-1^1,1 atwiu rt v m humirwi
link, an) >lii in lln* *i«t ******* day ia
il.- *•**, it Ihin 1, a I'-atuiiit-iii, (saa'lava
t_r 1 ■ ■  ..i.h- jari) iu i..a u.
Mi.. HaatfM uTf vi«.iniu. Oom
wit" t* im Hi** Itm ft-1 I iiii.i..i* |ii«* ir
IU' Hawiit •***, ai iSa im*! |t'rlWt tyia
rt phyttral l«ant) iu Un* .imniry, UaUkt-
-1 t.. ,|., .:.-t- li-n-a, **** ****** **i*m
atnl luiiji Kiw* *an Ufthi* liutaail al
i-'ti. ,*. „ui 1. i itiNii „.*,, 1, iha taaa*
trail,**! icim*m« Um ii-.i ii taaaty-lat
).„ > ,44, -.1.1-. 13*. aal .Ui, 1. I (aalta
Urr noonp,
Mi*. Frank Ualia u ***g ** a tealan
i"ur |Ur , .*ui*r ii (aiwaail, lha "talfei*
•t'lt-ttiir ijj. 1 u*l t- *.-*l ia vallam auJ
(ilali »' l .ii-, "ii. nil *ha haa a aaa
Irak, nt ,;.'..• ami *i*nU* t-t * arh **
>vl. Tballlh f 'bn 111 ell. ** *\*l**m*
tlw hat urr •• in..- in r_.i;Ut* *,|, |Q., tm
lha llai. HiHit*. K k'alUk'i Atv-ra t'lah,
allh "TU '.'.--. .4 **m**y.m *******
*****." "Uit Hit*.' ***K ihUrt. aaJ
I*)ilial rti.iuf.* aia ***** **t Itwajwa
li  11.,-.. *i  *■• rt mm* »*4 chuaotala
ma<U In 1'iarnr aiw tut*  Mtttwiai* IttB
.'*...... mat* in KaalaaJiatha I'ailN
****** tbrjt r.*t.(-nw laallla rhnrnlala.
milk .1, o Jala, *l. -*iaU tamUaw, rhutnlali
|a|iUk-lM, rlamlal* nm**t*. t*<**A*1a ***■
tiiU,ra.«_kt-aiil, uraiaram ur wiih *ar
••1*111-.. 'b»4*u «tih tar -la mm*, tban
U*t tt* l*> tha lui, fur taaa al.-iil thi
yrtaal|da rt ****** **************** m
t*4mm, nrdmiMI-ai, * a*******, aat lha
lartHy hacaiwwta'Haaaabta
Mum Maria T- * '"-'*'*•, **** nml
***** 1 * la* faar . ••-.! **t ***,u*t**t tc
Kltaata. I* Itl} »-r* -Iv H* *t* **
im* **#* ******* thaa <*mg*mm*
t ******* pat* *t***pal4*ttA a *****
oa ****** ***** aal In. laiam. Uit *****
** * iir* ia qwMt-tn .w 'Ual *■< |aihikhal
aha* «|.l,ha*aatl-«lla .******** «iali
4*m* ** ** aa* *»• * raintalMtta, aal
*******. WBhaaami-i.anl.«i. ml*
|*4tt*r. t«a| mt*,** ***** i**A *****
***  .   mm  *******   ****  haa tal
yv>,  mmm m*  ',--ai*n* ** ***
im*. lataa j^- *m aaraaui t*
11.  ■ •  - ■ 11 la '>4-K>*t^
■  ■ .  1 lit-1 «w
** A** vat." aaal I a* "*** {*****.**,*
, i miiii..,. a
ilni'iriJ .-Uiii*" ' IV*. 1. aa aihiMa
■ il  1 **.!«•.  i
,,a TVa li.*
t*. 4 tUtprmtrhit*    "* ***A llai.i. ■
*m**4%mhnnm*im*A -* tta«*a-v . 1
****** i_ria|ii.!..t b*aa h* *****. .4
*H ********4 th* -tan-"** raaala aai
. -a_nt_a*ta*a* IUtl*_ti*!*fa4a*«
aaM A-.caaa hahay ifc 1-  tit
Ml*iulKlw*i*e  in.i Hiii'.-f, M
•   a
.
11.1,. ,.. aai*
. t„i eiaa.1... ft a^.. .1 (.iwBite.a. H.
II at al, lane  latlea.'l ,1mI eafteB. a*4i
t -.iMfa*. .< **
*.., paaa.,1.. ait
K. i.l ,1: Citric .,n- .igrni, for Jnlm I i..i* Engine CompMifi
A. K. \Villi.iiiii..la,il.riii .ill lin.li ot Machinery; Loafem TiaJ
CnmiMiit. M.i.n.r.ii.in-r-ol IrnK-Wnrliiiiu Ton*; J»lni Camp
Iril. M.itiiti.uitu,,..| liul. CarriaaGa Bti
n ate* • " - a i..»»«... «,»n .... am ..it. tti it
*jt laaafaeaat, a. Ult ual
Meat IWMlhaw
mt ****.*,***** .
Mtlill.tr.lia.rf narlal lil_.nl
If. alat_»H*r-. lat aat apaa. Aatam
.*,.!. aal haaaa_a aelilt., aau.al-at *
KEICHENBACH
"Doyal City Market
Jm I. KEICHE
Meats
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
IWall'Ht  Mllltll.t tH„Ht 11  Wee, * M..I.I
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
t,n|atiliri ...nl \\l,.i|> mI<- ll.,,I.r* in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
I'. O. llii.x _*o7 V;infiiiivcr. II ('.
CM-dun Pacific tiaiiwliou A FORTUNE FOR 250T8.
ctiiik.va
T
.*, ,
"•.. *.
I- a Ma. I... If4 *******
At *>** m *H aa«at u at **** M* I
mir,*i-t.**i*.tvr m»*i**.*vm*-**p**i
af aja| I*. Ua mr*. am* g- *** ll aith *
Hgay m*  It ai way ii_ol in ai*
-•-*.! *'•-1 ***>* bar* >*at «- Mml, *** 4
mm mm a nivi ********* *****
I m*_f-a** taaa tthaalh* laraifaut
Utta**a^4% to toa lak* lha *alii.»i.. «4
ia*o* ***i* *m to* a*** aal g* it,, *g*
i 0t ******** **m**t* the*** m***
Hm «irt fcb*a<««aaav_ar.*«at'*laf«t.
Alia**•) t ***t * *******t*r*g*
-,.. 1 ,a  ,.,.  (D,a|„„| ,j-t a.,,m
**4a* i. *•* ll m mat* to t*m ***** *m
m* Hmiu ****************** t*m*
U **m*'****** *4m  llatAr«lt*«
■ i*m -4 i.., a***.** m Him*
ia*rva,*< ^___
r-*a*« la r aat* l«li*,a
Haal to ftf-atata ****** '* ***** *t**H
-•**. -, *** * **U **•** aallU* 4
Amgv* to il- * * ll- t ******. aal Ua
|Ua*u •*!**•!taat*-_ltt**»' tl*ar*tiarty
H***l***ai*4p**mm*n*4* Tim*
*mt*4 * *********** mtiy ,a I**% *t* a*
***nm*antt. aad tf ito u*** r***
m*********** tm* ****** ******
1***4* i**| al* *g*i * ***1 liataaA
TW ***** wWrt haaa tmmtml _■ Ha ****
•41 A* ma* ag** * ** tail A 1* l**t
****** ara m hm* m* ia iaa* TV*
afaaa nvir* ia*a ****** thr- ■««» ta* •***
mm *** Ul aal ***** ***** mn *4I M
C. 4 ■ .-. ■ ;,'.•.-
■rniat *m ********** ****(• ****
to yt%* irt a* y*a*m* **** ttmm mmm*
tmmt v -_*l tto ***** tmi t*rm**g ua
aKaltkam
TUI tUII.I \*a It
t*»t* '■* i
, .•    ■
■
£YALA C®-
HOOKMEI.LERN
a utationehu
HAMLEY BLOCK
inm. --
....... a,,,,,  Vi^tl i.t.,«.!.»
GetYoorleit:;,;
***'*
ifltn iMr»i. t'»,*i«' or liii national club
CONHUI.TATION 01 IRIL
__ __ rr, e. .   a.  BB   . I*" '  a a I t*t  .  I  f. *... . - .* . ■«
Melbourne Cup of 1891 H|H
*********** tmm* mm** * ****** n* i ■ ■ *    tm i*...**** I **jtmu*mt\t****>£ **'V?" *•** *•*•'
t\* **!■*•** rt Ikl* mm** ara *****
*m*t* gt.m*** tbaa lha tug* ******
Ilal*. aal *&.*i ********* *u* t
-. a -.i.f i.ltlt' I. taa taat *■■*,*■*
**l* am********* ai a 1***1 *** V* •■■**
Mm aart to tha
hud. t******* '*-t a-aatliaat til*..lr**
m n.rv
t-t IMl Ml
r-.W, 3**aal**i m *»■****
******  **,**
tSS* liil AN AH AN
IVITSKjjST
FRONT STt-t-ffi-E
. -  -  ■
*mmm**t"i'*i**m**i
1.1 *i- tai'it
***** Mlfl* **** ******* I* *****
,.,.i.,..,,B ,,,.., ,■■.... HUM M--MI
ala.
*rr« 1*1
aaarrtft-hfii ■ trt*t***<
11 < nu i>
**************
***** ***
t'ttjgL
•*r* *,<-,  -■ r   ...  I
RM *********** '* "• ■■' -
.irm ,***********
*n******* *******rtr**
•
,■*..«.-.. aaal »'.'--i ■<■'■  •' ■
l»l..* I, Bta.«« *•,. *..<>*,■>■ ..* w.^tiataetat ..a-rt.t.'lr.lla ;
QUEENSTOWN, B.C.
P. M.WATSON *°°-
REAL ESTATE BROKEM
11 imi 1 * *>**** oiiaiMmi•fimr
t*gt A****** am*. aa>
nc'fai Uaatarly aanlai lhat ******* ****
Aa* a-l raara Mm mm* **** Ht mt ** m m
************ * rti**** T* laat
t**a*t **** mi *** h*mt u* amt* tt***
aay aaaaa ** **•* *■*** * tma* iha ******
*,**»****
*••■**-***,**
A
***** rt
thmrm—* I.y**. Mam  ********
Matty al if 1 artaral ******* ti***ml
*********** m grtt ****** ******
ha ftiafcr-ii ******* ti aaa a *mm day
anil at ll** !-»« a. la ma*wraaliai atthaH
anvaaia**--"' r>*a*aa4Mahal to aaa Mi
tnii act
ma* ****
**** Ito- ****** «..»* m||
aahial." 7-f.K-t'i *#**#*al lb*
ttoy,lt*r**l«a'h*t*«lhalr,lr«tl aaalial
Mnft."
*** *t m aamarrhM halt rt *****
(vara. **H* al l«*fc**oa* rt a Iiimi aM
******** th* 1*11** * •my***i*e Ntta **
I ' *-,i mu tit**  'S\- *m rt
****** la* *******
'-Aat N11I* l*"Ti** Ihartitl t**it**i
"l_a A«ar,* Ito H*y ******
TVt bny mr* tto Maafcaa MtUia*.
mm****l**4*t*mi ****. aaal ara twara
mmt*
I*** m* la th* «***.* me **U *******
j. ,1 * aaaa immi *ai».t
hy a 'ad .I l«'M4*aa n*a* to ***y ***
****** **et***mgT**\**4 a t*4m...
tmm* aat ****** * - **,****} t** y
***** Ihalaaaadi. tbntto rt y*yyu-,.*
li •ta>l*-*w  1 •■ m *,- *a,tMaiat ntal.  Al
a,  Hf.  I'l^lWlUlll,
mmm mt -* ***** **■** mm* * a t»,
***** t***u tti ***** wa<nl a«>ia.*
T*im*4**t* ********* * * ImmU
m**mv ***  tr-«i«J a_.«.la-4
Ihr ***** *■" *■***: Ma*a pi**, *
raw *M» ai '< ta> mg*m ****  A*
* - ta. t-aan* *■** t*
-I- ****** *mmi*,
uiltrnth*** ■ * * l*** **** twy
Umm*
************** *9%ie**U********
a »i.*i ■■**. **->■• ******** *****
liutt***t*imtti*t*< n* t4***. Int thi
jlihal ******A*t* ■****,*m*Uyt*.mmt,
**iMm ***** ****-* amttmmg 4^aia
fn*ai-at»*l 1 *•<  * ■*** ********  **
ttm**** u*m* ****. ** nu* a t**» **
tmt U* *********** tfMOtl Hiiiiii a *Mh
att toa*nl It )*■**'., 1 «M4*tU* laUkl
a»4 rif*n-U aal 4 •****-**-.*** * ttw*
*#** t* b.-*"-"' • * - ..-•♦**■*.. aai trt
** •ttUemtm.aa* ■ i'ii.*,, m******
tat* *********
*********** i**nm* ***** mat*.
ttot*t,*« --■ *** **i""ji'« fcafc ***** m
* Ito t*vl lto#*afW* to ***** ll> aafa rt
I** *** Tto ***** ar* Mt% aal y***l
m Ito ******* tl U ttu* **ma H tla
***** at ito ha*a aal t*t g*m ****. *%m
tto - • — t* ** u .* ,< ******** m*m
r * > ***' 1 ■ *to -V b *m* tto bait At
ttr )*'*!* il-** " "—** ****** a* to la at*
ttmmmlf **** ****** U aaail^i * *****
******** *!** **t^*H*nrtim. *n*
******** *tt
ttoal 1 *•**,"**t* 1 "*ti It f»*a» a«M
aal aaatto* tr* ***H ■* Hat** ***. ***
Htpmlyi* at* t***i ***** ******
met* aaaa **•* m *l*t A*.***H*my
***** tto t*m**m*mt ** itoaa to to Hm*
•at tal a*-** *■*■*■$ ***** |*w«llai ***. m*-
n* ■ 'I H.a a" 1 *t ****** *m* *!***
1**** * tmt anl **■ ***. * * ata*
la** la aaM. **** ****. ai'*H*al laaa^aat
I* 1 lift M »jiaara a>I w-ar. a* *my
******************
CMAAtH' flOTCt-
TV «al *>h* ha*-li >a lai la mimimm
************* * u*t mpmm*o*a*n
TV* pm*** * ****** a *m aaa aaa
tmm ** IhM aa yaa 4*. -*%*• tmm* T*
***** nr*** ******. aur mm
A*r*t*H* mm* -t* *m ***• **
***** ****** mm ***** rt m*m*-
II kt 1 ■"• * haaar
Mr t*r*rt*At****ty~-Ata*m* mtm
1* lar ibal Uila 1 ***• *****, to fa It
**** 11 rami ■  Mm ftlfiiy -."Whal a
**»* rttmt-lJA*
*•■ .**» %*>■*•*  t******-■- 'Um*  pm
Km*' m *****  wa* a tkr mm*
■•UUiiia.  Dr**.****,ttmtSa
*t !.-*■. trm* »* ' -IVt
It* t*****agHy*-*'U u inifai yatt aa
tt ********* m***t ******  hbt mt
**>■*, • '%*. n a ***** t m* nil y«a
ar* '■• <-1 * **■ *  Vy*ie*
nt**m-^M**r*Hmtin * n___t u
if- <*-*-*f*i*i- a>-#a*- "tm m. ***
****** rt ***** imt*. mtm m mm*,
t«■,*,. r****** ****m n Am** ym
*'• **r '■-!.■*•*•'«*!• A wai aa
Mra r-Hl*- TV-*aa». tf pm *m* H
■me* a Ksf«Vl * tha Malt la ttjIM m-
•'*•* h * **** i-.,i «Hra-a hhar Mr
r»t 11* 11 ***** ***** m mmm *
*m**,*tt um** im* 1 mm*4***mm**
**u ; ".imi
w hy at* rm *r**Timir  *^mg^.
t-hmt-* **iH**t ****** tmtm "-im*
*ht at* ym *ym*t* "H <a«a Ttm*
Mat t'i My toaa4 Mi hatha ■ ******.
aat Van* II ffMfe^ I'HB  ..KlKIKIi: NUW  lVKSTMINKTI.il,  lllil'I'lHII  I'OIiI'iMH
IA, BATDBDAI MiillMMi JUNE
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Hare Burwins
llin iMd in
Black Silks
ti.tttii
ltliik.it
Hi.tllt'iil
Valliina
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
lillll-llll Ciiltimliin Sli'iint.
Fnillu Fi'iiiitutisi*
Peau do Soie
Oros Griiin
Moi'villoitx
Ottomnu
Surah and
Brooado
/
NKWS UK TIIK ITH
LOCAL IIHKVITIKH
'I'lli' itllitoii
llimai
i
■| i,,  .1. i'u, r li ii '-""'"
i
.  ■
tim 8.    i
-  I
\
■  ii  ■
■  ■  :
imiiiU'i I
a i,.*..
Hi Ill
|l
Judge  v...*.
.1. \ nil
iii
i. i*.n* the luil *
ii    ■ \    !-■''
Mim
■ i  .i
Th* il * *• *r»I
lh  In I
,\. .i u
i
I
i
tui' *
Tl.l'lta!
•|'|,l-   *1.'.llll' *
tit.*) .... N*i
inltl.l   I
parte It
, i.ni r In ti    •
*
Tw -
■
t Bran >
u  ||
1 -.-i i
M V I   .'  I
Hr.P.mu
■
.
i  - |
,  ||
■
-
intt). I
I
I
CUANOI'-  OF  TIMK
AtOthll Train  Ailtti.it  in  tlia Harvici* ,
B*lw**uWt>*tiiilii«ti>rri.i.lVBiiciiiivar.
Aium boteon h)  mi rnlvurlliuiiit'iii I
L. J. Cole & Co.
Hi'iil Hsiiitii Bi'okur*-
liisiiraiiri', Inviistiiiiiiil
"" Ciiiiiiiiiiiniiiii Agonta
..- i mt MI1IA i*ti;i,i:i
HOUSES TO RENT
Ai i'iit'1 Inr tlie N.Uiun.il
I H •< Av.tii.init' Co. til
li cl.iii,1. .i.ni Im- the J
I
, « tl! not tw
I irrC M. V .i--i. a i„.'*ii,i,i|
|||(i ol IhU |i.ll»l   '
i - I-, ,i. . 'i  t AM liivt
i-  Ma mn
'   l\   il   M    \\
n  11  i,  m  n  -.
\\    H   t.   U    |i
rt  -i I. u  ii  i  ii  ■.,
UIB   V. K\   l.'l   \\    <;    i   \  K\
.  u  .,
'■ I  ,  ,  I H:
■ i*.*l Kiui*
■
II.'.
'■
.1
b I an
• l.rt.t Hut,
I
II , •
■
■
I*. Tin II. 31
■
,,,.,. .,i.  ,
t todly !*•
li M
■  i
■   '    |. I"   |'tr.
■
',::--■*... I-*
-
■
■
■
'n.a. \V-
i., jitii».i la
■
limn A»h
'
■
il U
, i*<5 mil ******
couvor, i'u mil .itt* rMi  ty ll
j Imt,, uml tiiitil lunlii i imiti' ll
Ii-. foui Inittwl "I iini *
Liinl ilftjttrtlng dill)  twin  Wi
1 \ train tr*******
, Uii. i in till il ti I  I
it a
at ll d
I  in . iini. .nl nl  t i» i
V'l ivi i ■ i| t> •- it  th'   mil Iinni.
.  I   | 1 :  .
■ t   I I
,    |
I'. \|n. --  kl
I.' tll I. Ill . 1 l-l. -■  ll
llin ll lil , .11,ll llll I .
■ .  rlr. Tl
iiii! inm. nl
i,.-, ■   Ua
■
, ibndUlrlh
nlnl tu |hr t.i.aii* » m.'i, Ihi ■
uul li.m- thi *
■
It now i
r| til,, i iii-1
■ -.- alth IhU
gmtl Improvt - ■ ■■ ihi ihttta
■
i |ttg t.l ii,'* h..
•  -
, .,   . , a
'
Ull In- Mill'
.  .
I tii. i IMi
III lhl. l,.t* -
.
! ill  ||l|l|il
-
\ *   a ■
*
'
■
CITY  Iin.i* !  'i'lill
Tw* China,!a Mala ta ttal lha rail
Minir al iha La*.
I |-arlj.ti| lll(M'lt) Blllt H li
Wial lill lull i  H'li'l ■  III "in'.' Hi. ■ ii
■ I 'i. Imli • i-i..i ; *i i.. ,i thi Trauma)
Vino farm
uiui i,I-., ii
_Ll*l l.il'l  li.ill*.-* In IV 111, Willi II*.
W.F.BEGGS
llll. Wl I I  KNOWN
t Tail
-■■'.*■>.*■ 'P^P^Uffi J^,^S;,^° #5.00
I'll*' Ollllll IllVilHtlimillN |a_„ In
Real
Estate
Brokers
Agouti Quoon'i InmnuiooOoi
I  *  »  *  ♦  *.».*»*»   ft
 *    •    •  ,'
'll
lll.lOK BIl.K
li»t'«««W«
J. E. PHILLIPS
Clothior aud Hatter
rill '''iiliiiiil'lit Bltntil OnjaltlWu ul lln. Ualal Mia.. ,„ i u
■ i.ii. i mm nuw jj|^
Tnu rwo g« sa
a  U    LIIO  MACHINIST
H tlal. Hla,I  all la,  ..„  || . .,„., ** *
II ■   f     „""•'"   '   "    |   ft  ,
 t'l ""I AtJtiiiilliti.il ll,el ,, |||.|„'i','.|.'i"  " il' I It, .111 i |,
I'll Mini ll'-M.lll.ll I -t-'llOUIIlKeUf P,
Llllll
n
'I'llK
mill-
ttaiii-ii.ii-  „,i a liim i: I'A.NTIXilH
a
1.1. UMLL tl
MII.l.WHIGHTS
DHAIJUHTSMKN & DKSIKNKKS
l.-'l Flti.lt SI,
Patent Otlice Hi ,n\ nt,-,*.
Prepared.
r, li Hm I*. frwelaw la ,
I. D. BENNETT.
WA1CHMAKER  ANO  JEWELER
*    *********
Siiniiysi.il' Greenhouses
Royal lit, In ttnaiiiKr.
N.t  UO  f
V ii--1. II c
IlKAl.HIIlt IN
ILlll'.illi-i-l. llllii Mill
Sii|i|iiii'*.Oil*. l'ni'li
ini;.  liil.illK. Urn**
Oiinit,,  I. mi.  Plpii
■mil Sti inn I'll I mt-
 —& li
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG"*S
PirckaiR. Sell anil Lew Pinpsrly, Collect Hunts, Main Lnun fcti
I * *•***, U
I    I I , I '  I
• '•.' » -••- OFFIOEB
O.P.ST. 10KN.MANAGER  OUSHOT BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI..
LOOK OUT
■
• A Maa I l-a-
A.C. UII SON
A Vagal Oaataaiga
11  atai  hat
ll.l.
« (»\l II Wl
IH-.I 1,1.ISIS
_
nil.! MIH A -*!
\l \\
Wl s|\n\s|| K
■tyyOQDS  gSo  PQLLEY
Footwear of Extra duality Qampbell & Anderson
WHOLlMLt INI) HI I Art
HARDWARE
Guaranteed Seasonable. Wananted Reasonable
Li  lln  klWI •!   I' I  lit'  ilnllif
iiltn.  al a'.-   ll.t  i     ' \\.   mil I'm  ll"
Until in >|i* .int rn.! i ilm i.i ,1 Vtm ahull choun
•  nut tm III    I he -.|a|a ll
• Ii.i il.al. "I ill"  M.I..I1
I'litlll.  Oil,, (ii.i U.I > nml din.attain
■
W, E. FALES
■
1-
■
'  •
tran*«t
it .,■ *  .1  1
UNDERTAKER
MEN'S • • ■
I A DHLS •
BOYS' -  •  ■
MIKHEN- - - -
(iin.iini.Ns
FOOTWEAR
w
ll W I  IIM  \ IIW  LINES "i  il\KI»
if .Hi«l Timl*. aliuhlK (!.ini,mi.l 111  ».il*l *h»h ar
• Mil NEW GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING.  Siovt   Rai
I In i r» i'  I Wei *ti\ lln ..ity*!
ami lirM wwtftnl Muck nif I R(M Kl R\ in thi linwkt
I-itt I.l I  lil*
Vl|  -*  1\I|\MI  la
I
.,   ia ***** ****** mt t* ***** *******  (i
-*i ** .b.T»|i".t ).«, *ii t*'
1
■
ft** anuria
Oppisiln City Hall.
■ ■
■
,-
n M  ».(...ii
Ir  iw*
iy
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. DICK OF DINK D. C. BUILDING.
e
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wi- Iin.i' lhi< IniRpal
• liirli nl Silt ii uni •-.
Cliirk*. Ji-itrll *,- nml
Dinmni.il. I.. Ihi-. I.>
DAVIDSON BROS.
ON  EAHY  1EKMS.
	
m
*
I
Tfca ln.ttll OafttaH*
■
I
itibai m
Waililntl*
1 l.ll in*1
■
in ana ll
■
I
-   •
A ******* t* lla fat-lit
KING & LANGLEY
Ot-al*ai.   Dt«IB|l.atlfa,r..   i.e.1   Ett.l.
' -
l  ..I-.-..TV 1.1.1 -fit
I-.t    I-.i    -  • I,,,. ■ .,.
H. MOREY Ac CO.
BOOKS, STATIONERY,
Lnrrnaar, Ti-nnfa
Bnan Bull Oooila.
.■?if»*"-i ti* t*<
ti
- ■ ■
■
ta a *** *****
\ r*wli ***
s In tf-r*r|  t.**.*****
*
B
ii".in,-,i Gull Room
Heftl*.]-
trula.
' ■
lt*.ll
Uul i ■  iai   im ai.laii.ii ti
.all N  |,l,   IMI  S„,||,
tnt,- it, Ml. itnrilltn
BAKER a Will HOCK
 Th«t Bf*.! nnd Cben|icnt
RAND BROS. SUBURBAN
NOW Ol'I'LHHI) FOR BALE.
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
a ll Mr. ta„ atianti*' a all rt II-  l i
$200 and $225 Per Lot
i ,t,t mt mt ***** t	
• a  u.,1.  up atrt
4>.aa li.*  I'll", ll'i-i
na-*  I'll!    11.'
i',it**lt, Yiiamai ail! m
i'*'in»i*4 tkt. finit*ri|
Prlrra IIIMI In IWMI prr Lol.  Tri ro». nni*-
thlnl rnah. hnlntiri* «.
l'i nml IHlnuintha.
•i n i»'.- .i't**.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
a.
Tn m1rt*Alim **A fall faulkalan tffl; ta
Brenchley & BENNETT
■
7l_a«lia.l
St., Westminster >
AGENTS
IS 0QU6LAS StREIt, CIIT

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354117/manifest

Comment

Related Items