BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Dec 5, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354116.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354116.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354116-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354116-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354116-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354116-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354116-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354116-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354116-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354116.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
HEAL ran HIIIS
MHW WKSTMINBTISK  -  ■  ■  11. (J
W, J, WALKER. GO.
-   ■■•mm'i.K>-n • 11 ut'NTAiTM mn
CtTV Mil i-.-'inil lliilil 7.u
I ril l.l I'lliiu ll  1,11, nuw WI.TMia.TSB
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TiWtH."
S  Ml! I'.l' .'HI
NKW WUSTMINSTKlt. ItlUTISII COLUMBIA, SATURDAY MOIININll. lli.t'l.M lll.lt .-,, lH'M
WM. IIA1I.I.II, '.- CO., PROPRIETOR!
nn: i.ii.iiumi
DRUGGISTS
LENNILE & CO.
II..,. ., li....,!.., ,
kdjoini-ag new miii una 1 ,__ """" Patent Medicines
i"..un.ii*.v Kittts.nmi „,!,„ ; Xmas Goods drugs
UU  /    "" ;.,'." '   PERFUMES
110/ ' Toilet Ai'tioleg, eto.
10 jf H.  H.  LENNIE  &  OO.	
FOR SALE BY
G. J. BUGHENROTH
COHTRICTOB
S. T. MACKINTOSH & Co *******.■*•"•">
d Thomson
Uitiii aeai Atiiallcitla.il.  Aatlt... Deal  , I a a 1.11, ,u  mm
Jlt.foi, Otic., ttr It Suiitll llliaii.  Ill'l".I"'l  *>7
c.tnir.aan .ttm SltlllT llHld. ATTKNI1ANCK.   IW-Ini
Rtml Estatn iiiiii Insurance.
ul.O.NIAI. Itl.OCK,  SEW W1LS IMlXsl i;i-L  |: i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I.IMI SI Ilt IL VIIIIS  LAND -ll.t I '. I'.'. !-. ill li- i,i -,'., Ill
llllll.I  tM. |-|;,a\|| 111 a u.i.||,|t t.| |
■ I  M  HOtl I I
I'lll lair it UMll N.alaity l'a II,,-
MOWAT & jy
turneJKi
Wo havo properly in all pat s    ......,,. ,
• ih.. ellwand ii ■ >,  ■
me itiiy .mu uisinct. iiti;ii..ui. I
FARMS Improvid and J't    i
 wad.
.MINSTER .mil
loti from 1 1-2 acrei !  2 1-2
n  i'u*I  Aililititlll  tl)
South Writ milliter.
M.1III1C
Fiiutiiiiitl
iml Iiihttrnuoo Aicuuti.
AS BARGAINS
A
GENCIES:
**   are the order o
f un* ™
i   Manchester
•'in- In-
ll.tl.  llt
"r|llK
Buranci Co o
M.iii-
lt ll-i ii! the vi in
ti .'1
chester; Phenix In*.
Moody Square i
nin
1   1
(fire);
ii-.i'..iii ibli
• it-' Ins.
t ,,  o|
-each and
alio
da (fire);
Equit-
yiMttl I,iii|ilinj4 -.i
■ nt
all.il*   '   fl     A
Mir.niit-
; * Iimi   Iiir
iln-
S.*i' :-.  f tl
U.S.!
•..IIIU-  111
Call
Accident lm.
.nni examine oui
Hit.
N**rth America; The
t Him-. -i.\ Columbia
Miitii.il Accident and
Street,  N.u V
Male Glass A
*.*., Ittl.
minster, li. C.
ol Manchester, Eng.
Ill Illil lite-  !."•-
:
I!!..|\l| t.i  lit
u.n.
CONVEYANCERS *"- FINANCIAL AGENTS
i.u. i
•■Hla I.
,  aa  I r
WOODS. .V. IJAMHI.IL N.u- \V. .!:.„ii*.i,*,-. 1J.C.
"Tv.i, nn. iBHITIsIT l,ln\
MAINLAND,
*"'- [warn lee
'lll'll   H.1M
Ciiliiiiiliiii St.. Nrw WntmiiiMW.B.C.
AOEKTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
iVM.TIETJEN,Maniifatiir
IMPERIAL COUGH SIRUP.
D. S.CTTE, t'lS&iCO
DRUOOI8T8.
... ...tit itt ■ L.uaiaca o *.*..	
- Ihoul ttttrttato
I. bom. ofllctt
• ...nt»  -BOSS
a u.a cd.
C. R. TOWNLEY
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agem
Notary
Public
S.",IHI'"" l!' t *l ""l.-illl  |Ai»aAI.II  ll\ in:i.* IM.lt in;
.  '...a  .  It  . I * .   ■
RTVIIJII.I i '
. Irt lit-,
ni'i n ini*>>\siiiii
11'.II   ii? in iiiKniiiu    I
i.ini
l  I!*i! -I *
•imn*. nil: i-MtK mn
I
'•*!*  lll-llilLMIll1
■
■•  lll.il K
■■
*■" HllMIHl
II
... .  .
jaVl.C**"
DWELLINGS
TO LET
 -Dili- i-ii—	
COLUMBIA STREET.
Ai i.-- j.-1 Month.
 Thi- lllltrr Tif
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
,\i $io iml lis l"r Mi.itih
l<* -; clival)-.
A. B. MACKENZIE & CO.
07 M-ata> Iliin. t* Wmaiaui
ii . ,
C. R,. TOWNLEY
IM COLUMBIA Sl. __J____ **•* WfSIMINSUR.
THE GREAT CURE!
RI8HT Pl 'CE! RIGHT PRICE! NUniJ&ll
those Suffering from Wei Weather,
Dull Times, Blues and General
Downinthcmouthishness
E.H.POBT&CO.
TRY CHEAPSIDE
jgLYflEimiciTiei NEEDED. NEVER KNOWN TO FAIL COR. COLUMBIA & BEGBIE 5T5
RKAI  ESTATE BROKERS
IBLOWNTOFRAGMENTS
AWrUL DEED Or A DYNAMITER
IN RU8BELL L'AOE'8 OITICE,
Refilled ti Privitt. Auilii'iiin U*<
Uiiij.'i it Bhi: of U>iiiiiiui. Ilutimn
Biiingt Torn to Pierea uml Hurled
Through WinUowe Dontlt of the
Porpetratt : Rni.mrk.iWo N«we
Trom Chili Tho Balliinoru'H Mur-
Uurnit Builora CluittiHuy M. It* |. ■*.■.*
Tnlki Politici.
.N'KW  Yliltli,  Hi.iillli. i   t    A' I
thu ifurnooti, i imall shabbily droned
iiiuii, ai>|iari-tiily about 18 jrot.li ni'l,
oerrylni a brown leather band bat,
ctllodtl Russell Nni--'- -.ili.-  itn'
-..I.ij floor, Tl Broadway, tnd tikod lo
ttt Mi Safe. W. It. Laldlaw, Sato'*
clerk, toM him ihiti .*****• wa* hum ami
mold not Imi Mim. Thii man perilitod
,ii -i i i.i i,ut'ti tn talk In a loud i"in*
Saiti'. wlm »ai tn iln* loner offlee, oamo
i*i** !•• "i' what wa- tin* nittttn. lh
Blkod ll.i- man BImt l«- wanted. Tin'
man -ai-l. i want a private Intervlow
with you.*' Bate raplM Ihtl 11
Ible for liim i" Mfl ihi' man
iiii'ii. but ho mi-ill poaatbly "i" -" later
..ti ii. it., da)*. Thi* man continued lo
demand a privam interview then ami
tint. Bt|e ordered hlin lo leave tlm
Mm. ihn man ilmpjmi Uie
iiallnr liait anil an OIploajQR  which
ilttK.k ll„* t-l, llf. 'I.i.t. i. lt,.tj1ili> :
Sagf wa» i.it.»ti bcnm the room atm
i i.aiiilaw waialw thrown at roa
ind had oaeloft badly lacerated.
'i'ii- itrani-t wa- loaaad aa«tii**ta parti*
tlnu wall atnl wai b)  t*i  Un* iii"-!
- "■ ,   trod   There  were throe
othen lo iheoffioei whoee nam ■
la  ■ .i at the warn * I  I
pononi areroaln lajurod. Tlm injuriil
in. ti w.r. iii.n. t *i.i.-.i - dru| itoro
.ii rou it.i- way. when it wa* f«umi that
Nitfi' ami LalJIaw. ihnutfli Mverely In*
* ...i uj ratal
t
li It known that mm nl tba *
Safe'soffloewaablowu Ml thrmutli ilm
Ni-arly alt ilm w Indow * oa i ho
pail tad ami imrih aij,* uf iln* imiMiita
i ul the
ImiWiiij badly wnvknl.  It I* itld thai
I iqUoI ilm Im i Mtn * Wi
I u.f uptaeton,
.****, *t**,  Maa Uiily hunml. ami the
batr i.u hta hrail ami fam waa burmtl
tiff,  llf wa> tiiu.li itvllKtt. but .altl
I
"A man whi taw hb aauaaa it 0
Wilaott ranm l» my **>th*-*> Ju«t imw. I
**■ r»awhim bofon H- l.ul arar|i*t
*t in hi* hand ami aatt). 'If yuu wilt
■
all in (tin.. ' I ktoo t.nibinfi ftirllmr
t ti. ;i boariag i iit. u • t:
• ttd Ibal lm itiii»,iltifT-il It a
'   lltottM In kill ItlhiMilf ami
■*,.' biiUdioa,  Tlm man ln*|aiiii]
■•nitiit y*ttf with kttttld, hul
ige ***
■
•  rktihlnt waa blown Into tatior*.
ti  •  Miia
*.ih IiIibnI  8afr*alnjui
ilal ul a i nt aitl  bfuiara  OpOO ItlO foTW>
bead, WhBt hi* tmi* am) bamU tit** bllrd
wiib aaiiii eat*  1Mb Grv and ambu*
.i'lii itui and lu
ti lr* wihuiH aflrr llm osptaakm Hm
bulbllnR waa aiitluumt. I
ambulant-** ai.«l pulkrm.    i    ■ •* *
ipfoadallotoi loam, iad• **** *
■
•tin,, it ml  Hm
lOOtt lifptattrail
nn*-  it).ui..)'i  who w«a  rroaafag
Hmadway ji.*'* ** ***< • *
•aid Ibat Ihf ihocfc Waa -> antt tbat
ttmn mar by Ml M>nar|r«a ..u tho «sdt«
iiimahli-uf IhobaUdlBR
v.i  tr—tt,t„n.t Nuitara rati*
I: m\* a |-1.'.. i ibvoi of MBUte ai»m
.-I tlan. and In Ibr ***** *t* thr U*ut*
••( ibf man wlm waa Imihl llnutiab tlm
wladaw. Thoa * man. -mil ai
int aa ii. | .    ' ... HtntM 1 Imm
aaafotoaa • • •■ i M.ti,ol*ia.t,i
i<ilamp.but wetl :   '••■mil
J*y iiu.,1.1 «j. ilmtlmii
nil mi bratiKf of RoMdlHaa>*a litjuiy
dl'MUbKd Ma  i» I'l    \
V. Mann. 10 I • It  ■'-   lost I
ptflotoa wa* heard. *i- ■ **i *trhi \\ itimr.
who waa ti thaoaatoubowMs rn*lMd *".i
■Ca l*****  Imtilral ami  Wlthliltl
•i"t|i|'iot, ran ap in NV || Broadway.
Thia a<t "it i* part utoaltl
*t««iil blm. ami than u * RHpkdOO thai
bf may ha«< ),>«■ an Inkliotnf what wai
n.i 11» tli jj* bad bffh
waUMnt Wilmn  wllh a tlr* In hi*
imal At tutu n *t* r-'i«niir*ti thai
ihaauawho eatuad thararplariaa wai
tml killed tnitrlabl. but *a*am<'ti* llm
t'juir.1 laktti in ihf t hamhf i* rtreol
bii*l>)iat. Laifi ii area lfatm-«llm wa*
iMtaatly kiiini hi» u-i^. wint blown lo
iif baad, howtfar, *• **itii*
.i.tiy aalalaiad **• makf MaatikaUoa
In  lb*1 ufflr* uf KiiaafH ******
lhrmtr*ti*hh***tt* **prn ami-Mvuiltfr«
a. a iu ml ntf t ibf httlktlftt and Into tb«
*tt*t*.
t iiltn 'ii 1****** aflca at tim
iimruf ihr ftphniuti won Ooloael J. J.
*\*rum. r. i when D « Oahora.F.
I • ffortoa. It ta mm
Ibal NoitOO wa* tiadly inJuM ami lhat
hf wi. lakrn in an amluilamf to H
\ baaj ui.  Ptma uf antral
""I  Up  Ull   lhl
flmr-nf ItmbolMlht nrtr Hm m-rm* nf
Ihr niJiwhifi ami idaml lu a < -   I
v..l up waaa brad with
lataot li **• thai ni * ynijut
.aua withbrewa hair trnwint tatehb
.iu Ihf lif»il A* Mb lirnrlra ami It,
W-1 ut..in aif miattina it la NHOStd
that ihflr foil tra ,„nn***f a purl tun ul
llm manthil l,.i|-
Thr klUHaii It I N'uit.tii. a frii nil
«f J*otr, wa* ** hailly wtmmlril Ihal hr
.l-v.l ..an, aflrr i' afliint  thf Imipital.
I tltf d. Whn ws* lilnWii uul nf a window
anil illnl lit  O't'onnrira  drag  *turr. I*
aapptaed lo ba Um ilynamitrr  An un-
Vnni-n man. nppaaal info frank  Lea<
lira, rlrrk.  An unkimwn wumau. «u|i-
i it fo ihr typewriter  An an*
liltnwn man. *li|t|m*r«|  I"' '-(.ii.
ii- af tbr 'lynamlln. f*. C Oalboan,
tflrcrahh i", fiat rn. whn*f bead na*
blown rnlliftjr nif. Tbr Injuml arr;
rt ll UJdtaw, llu«*rll Hatr* tiffk.
Iffi lr* bailly rrti*hnl ami floe and
■ ■-■*• 'i ai«..i andburnt-ti, will prnbablf
irnttrr. C. W. iHbnrn, ^3 yaWl ubl.
■ni' Injuflm thotit thr f»< •• and Unly;
nadflloa itantrrnn*. Krtnk Ituforlann,
M yrar* BM, hfukrr, nil ami lirulartl
afoul Ihr aMnmrn. farr sml haml*.
will itmbaMr iiir  Raaiell Bata,ooa
1n#f.| WMad "trr Inrrhrtd. html* ami
fatf Imrnrtl ami larrratrd. nut danarr-
nu*Iy tnlurrd. A. A. Hlocutn, ii.-ili' r
In-law of H#ff ami ra*blrr In hin offlco.
•r-rrfrlir rut ahnnl Ihr hrtil ami fnr t*.
Freoiilmt lUrrfeotn*! Km) Ohortcttr.
i in *n*: lit*., 1*i rmlf r i In an In-
li-rtlow, rhatinrry M Itr [.fit-, innrhlna
nn ftlllff *. mM: "ThtifW I* m» dlvtsbtn
ol •mlimrnt In thn H**i uMlran [tarty a*
In lllalnr. |( hf babMOOS Aiainlltlatr
Inr i-iiminatltin nothing mi iaiiIi tan
Hi V- ni bu nnmlnalloii if tm tlralr*' li. If
ImdoMtioi, PriMtal llarrlmm will br
Un' nominee. Aatotboproionl rolatloni
between thou two|ontlomenil am told hi
each of thorn n. ii ***• ■■ perfoaUy uttdoh
Btond etch other. Thu Uqo foatorod bj
dUaoDolntod niiifit uokon thai l'n-..
n.iii and phytloallyi cold and narrow;
aeeamoal one time tho aoeopted belief
of -.■v.'ii-i.'Mtii'i of tlio American i pie,
While Ur. Harrison did nol have this
ni vlow In lakliifi hi- trip
inr.*-. thecoutliioul yoi lioeeeompllahed
the 1.1. ui,',ii. iii-.i, nf laiklmt
tu iho tiin.ii* peoplo tbrouflt tit* A
ated Preai ai plaeoi whom t"* itopped
from >ii- i'> iiity. ><i iiiu' tii.\ initttit
know iiim belter. Tin rt Is no question
thai in* aooomplliliod litis laak. bottei
il.in BOTone bat ever done before. Poopla
-nt tl.iit thoy luui been misled and there
wai i universal .baufool pub)
im-lit.
MORE  LIGHT.
I  Vm  *t„,r Murium,  f,,tia  V,*ut tmt
/Ml l-il Im.
Kaw V'ltth. December i A corre.
ipondent ina loiter from Chill under
iiain of Ootober Uth, ipeabi ol it.- n
OOWalof Um nidl-tllim against Atimri*
'■an-. .iiL.l itiifii. uiarly agatbtt Mli.latrr
Kuan, sim-f tlm arrival **t Urn Kew
York nml other (iapi*r» to -September
.'nth, lbe papere nf Nautlaim ami Vab
paralto bare been publtthlni Ami-rii-ait
i ra ■ mmi nt*. Tlm atiark attaint
Admiral Brawn b still bolni
m.<I tin- p*par* an- inaklmt much of Um
deipateb from Admiral Viol, former In-
tondonte nf Val|iaral**i in 111 -
tin* ti.ij after Uto landtniol the troops
at Qulutert i I Admiral Viol In*
fmui.'il |ia!tti,t"*i.i lhat Admiral Itruwn
nzpreued  lbe  belli t that  tin- coo<
t iroopi irouW aol re^mbark.
At that tlim' llm fOVoromenl '■'"-
wi re tm lint ■! lo I ■ Itera itiat tin- iatniu.fi
uf troor-t ai Qulatoroa *** morel) i
feint, ami they Intended low
'- i another land i a* sooth >*f
Yalparalm  Tl bject in  i* ii.li.l.u.fi
ihttdeapatefa It to two lbt Improatton
tha* Ailinirat llrnwn tnvf ih,* Infnrma*
mM lo Hta.t! tm had
..-.-ti on I.'' vltll lo Qulnb rot, Md ot«
*•*, opinion or iu|ti >Uon In !••-
fiaii i"the movemenit >i Ui
there, whleb wilted lltlmi
arranaliitf 1.'- plani lo Mi*' tlm atlark.
A nnt Iran rottdents uf Chill wluee
*>mpaihii-a wen with Hi.* oooarotalooal
party durlna itm war, oipreM ladlgaa*
Hon at Hu- ooodocl of the IVovbloaal
retard tooorialB matifi**
iu whlth the Auerlcan Uoveraamit (»
■ i. .ti,.I alto the limlltt* atlitudr
Uk towards the United
Itrffrrlnt tn tlm llaltlmorr miaaarrr.
it UTtthe aiiat-k wa*
brutal ami ruwardly In Ihr rittroni-'. and
..,1 th.il  it tta* ttia-l
tore A * Then
nod ream tn believe that thr
affair wa* iirrmftlltalrd. Tlm aliai-k
wa» madi I ij talmti "f lha
I'hilUn warahlp* ami hnatitifti ll
ninth characters oho infr*l tlm l"w
aalt-ain* ai.iiiB thf water fraat* bat alao
by llm poltooof Vat par a
tori I   lop the dhtarbat
jttinnl tn ihf aaaault ti|mn ihr Amrrlran
.iil..rv
HAN  rRANOISCO  NEWK
to**** t*m* AAA*A r l**u**i ********
*l thr Mmrm
Sad Iiumii ■■ Uecoaiber4^-A pm*
' r-'-Tti Vktoiu on tlm I'maillla
-ibitii arrltnl ymtrrday mnrnint. was
taifii vMeatly ill with delirium n
ood *a* locked up until lm
um in liforair
bin the] found ho bad barrteadi
.  ■ lahai It wa*lmi»tt*.(iiii* tn
opoo ihr door,  finally lm • apiiuiaird
tad waa lakea to the Imntf ol
fliiialf
wm in ^..^ u,„t i
Jiitltr  liarwin.  atl-nrtmy  fur  Joha
Whllr, . tuiaiia.** r ■ I Um l't It. OB HUl
fnr rmfor/Irmrnt. itrrllnnl lo tnrur ihr
■mine.
nun ,v\|i w\\-a tmii
KaHtr. afod It,  wa* fuuml nn
-  to  I.tiy  ....  \\..|t.. niit
■ tfitint crylaa f"r her antlwr, and vtt*
nul  a  ii.imaii
Mv *A* *• i-ata'- tag  ami
lihmtlil in tlm i-ity lo a •tram  launrh.
tmly In bad hrr pfutrrlni* a dl
amuml Inwtt ami ii|ii<t tn rlmlf Umm
fof..rr dually Iraitlnt ihrm In hrr hnmo*
PtnOU l't lll'i-t tiAlKK
'••taint arr tlm bank rttU for
liiilH.ui ami Ftfhatitr in ibu Burkatt
Drafuon *ichi. NVw York, t»rr *•*<<*
■-*. tlrafi* -rn Kaa York, t. if
traphii.  ?:',  irtila;  alrrllllt  bill	
Iioadoa,tlttt lank, m nhftterllofi
ttiiiauti fioadoa, rlabt, M. *'•',. Mertluf
bill* oa LoadoOi coaum rrfard,9llh ritver
ltar« \*vt ooaoi HotleaB
dnllara tl I
• *,-*in ii 41 *t i
\ •*' **■*'■■ h reerived ai ilmMri.iiatiU'
Richtnire la*t nlthl fmm Mtitilti.
Ml» - •■mflrma tlm rr|«uil Of Iln '*... ..f
llm brl« Tahiti. Tlm ilr*|it1th iuit.
ibal thr tlt'fairil brltf raiwlrrd rltbl
tuiir* *utiih uf Manranilln Whether
anyltmlv nn !■ anl ws* »autl i* imi
km wn. ,\ a tta nt i-r ami nhflfflMH hate
timrafur tlm wmk, ami If (mctleablo
will Inw II Into Mtratlan
tittw A I.tn
YettOfday*! *lnfni wa* MM of tlm
M I *!'nt ri|tcrlrnrril hrrr fur manv
yoara. Tim mreti ware btriti iim
.in-1- hi tbf mii'it!.' dMrfeU flianlf<ij
and Ihrm wrrr al*n many aeCMaatt OA
Ihf tiay mpnrtnl Tlm ib^M uf ihf
Sun Hm rn I'arilic railway at Mvtfrnth
iir-L naklaml. am mdod with f**t*
■ alrr. Tlm tlamati* l« imt itatod
Hmiilh h I* apOl Inl tu fo larflf '"" r
*"t mrn am Ihniwn nnt ini|.l.i)mi-nt by
Hm fin-r! CoatMeraUo <l*mae.- wa*
al-*nilnnrlittlmclty hall by thr t ■ i
llir talr, whlrh blrwal llm rah- nl *Vi
■HM an hour.
in ifwiH mtn**,
1'ubllf *|trakrr* In lhl* i until ry have
a nlro, mAt, i<asy tlmr of it on thr plat*
f. nn Tlmy tan so alma.l with thrlr
S|im-hr* riniflili'ht Ihnl Hmolily allrinpl
al i* i'.i iiim, will come fmm tlmir op>
poaeataoB tim platfona, tmt a* in v.*■*•
laml ami St-ntlaml fmm lhat **•*•- nolr
uf llrltlih Hiiifi.ii'a ihr tlmadnl
"harklrr." In Scnllaml thr "liacklrr"
i* often a ihoettaker, hlarksmith nr
•tunrmaann. tradr* notedf01 Itm numfor
nf fttranrtllnarlty ltitrl11cri)i mrn Umy
pOUBta. and. without pmjmlifo.
,'*)•.* iitlh mirth of tlm Tumi Ihf
"harklrr"iunu* |impaml wllh a Il«t nf
*ratt hint qeettloaa. QeoiUoai ibat to
ti. Urt vrry mm nf llm msttrr. and
whlrh tm tuit In sunk a way thatfva*fnn
bmmi idltaatw) eqalvoeatkn, dltfraco.
Tlm unit *afr (ilan I* In Imnnlly rntrr
intn a full ami faithful rsplanatlon uf
lha (mint. „r if fairly cornered, losar to.
Hoait Of the rlrvrrr*! platform "itr**"'"
Iii  (InM  Itr Main  wntihl  tin" b ratlmr
ailfmj'i tuharantur the HotM inward*
Iba tod of a loot *iHinn tiisn endarto
llu- lorrlbkt nrdrtl nf maklnt an eltcUoo
(.r. I, In UlO Hon!It ill Htntland In ft ball
i milainltit half n dOttR anutl "harkliTs."
with thrlr tilm, il'-triminod Scotch
prartit-allty and qnlet, nrdnly fohavlor.
DOM PEDRO DEAD
BRAZILS KXILEO EMPEROR PA88ES
QUIETLY AWAY.
Son!-, of thu Oratt Thin^e llo Did
for Briir.il Detoendast of Throo
AnciontHoynt !I* n- - Tln'Ruaaiill
Divt'i. ■■ Cnau Kxcitua llitunau lit
ttriist Crowiti-d Court-ltuuini Tho
Jury It.'tmit it Vnnlict for Riitpoml*
ont, lvill Huin.ll
I'uuv December » Dom *'<•*'■• II
(d'Alcantara), the eslled oi Bmperoi ol
iira/ii la dead,
ia*-in i'i*iif,i na- bom ii Rta '■'■ Jai tire
in li'ja. On Uu1 abdication of Dom Pedro
I iii>< father) la lUl.heauoceodedtothe
throne. Ho wu a man of .* »rr>* hith
uni.-mf lntelll|em e, and ».i- welPkoown
iu KttriijM', tlmrapital* nf whkh be (rn-
'jiii'iitlv .Uil.it   II
* llll .*•
v thii muoh
lo develop the n a
rou of
:»  i .niiiir*)".
whleh i'i" ,
l.i  I- ■
rale  Tba
tidal it ma uri pal loti
■
m it, in.
ill.IIIU,l.lll* »J. I'll.
.'.III, la
*  Illt wife,
who died ll ■
P|
■ --T|,, i, u
aChrltUnt H ti I
1  Ml:.  •   1.
Kiun of N.i.
iiM-.ll    ti-
Ilratauia, llniirlinti
It..Ill   1
of  tfa
ami lla
nlro wa- a
boai f
iJitirj,
Th« Wrotrhi-d  lluaaull Coon
I...M...'.. Deoeubi r, I  Then w ao
dtmlnuthm  In. Uu Ini
:.
proceodlniri buao today the cournroom
- *.tt ihe provtoui iiai ■
Theflntwltaeupatofl the itaad tab
awraioi *a* I'r* Ruthworthi the family
phytklan, who 'otilflod thai *i*'
■ .t.i.i. ■* suffered from at hraterksal
affection -a bleb bad Iti oriflo in a »pinai
malady, Un* ruoll ef ll
bythocountutwhen iht wa. thrown
frmn a rab In a runaway a. * iib-nt. Later
In ihf day tin' Jury In the ll*ia.i-!i cau
returned a verdlet fnr mpoadeai
CANADIAN  NEWS
i.,ii.,.i.i.* i*..-,!,., it,, wmom I
H   ■ ...  I . ...-.  ■
Wtwii-i... Maa., Dooember i.—Tbr
beat*] *t""* •I'irm which ***** In yutai
<ia\ eoatinaod unahaiid today U
mew ba* fallni than ever u-fum kaowa
hrm this rarlv In thr ntrr. Train*
nu thr .aiious Him* am imerl) all rtn*
ri'llfil.  Mr*  JohB  l'"l>l f  t-rl.ln-il it.
iif Moral list nlthl near Hrluraiim.
K«»nr Canadian iVii'm rmiil">-
badly waldrd tonltbl by thr huutiut uf
a swllih rhtinf In Ihr ytrda
ban  i' i ha* ri*-
Lltl ii.'itt-i'.  AlfaBMSl »ts
lbe » hialinifii apiH ai • a
iliiiltnn ni waa
reeerved.
lii-i u-'iti \ innti.t\
l.tM->ti.Oal. **>Mmbei i  Harm .
' ■
Sortfa \ today fnr
,.*nii|.i km by bti aimi.ia
ura-U-M awn am i.i i
>t Tmmt*. om. tVfrinfor I—Tbr
• m.a mrtnhrruf pertla*
mml fur Kaal Klflo, *** t.-Uydnltmt
tnlil  oa
afifli.*
i* it ii ronuntt
"i-intt t, Onl   U.. mi-1
■
datura I'  Miillitati. Wt
p  ib-iii* uf Widiitj.-a.  llr i <
t.i for 11111.' moatai
alwty* linn a
*i|a|mt|rd hr wa* Iwlnt p"
nuni*n mit *nt\ mtii'i in
MnMiii tie Dootmbor I.—The itimfor
otporl ira.i. from **■* place b N
ibeWI   •*.*■ •  •f  "<Ht|t*lnt.
llnliiiB IhlS V li i Hfl
*ut >..,.,--. r..' departed foi Itaaau
Ayrat,  i - .itniatn-
int in all abool  *■«'.'*•' foot, won
Shipped -ti'ilh, whllr ilurlitt llm |>t. u.i..*
yror au voutb I im fwi i*i
HatUi An ■
>.i wti*ii>ii  nil* nm
T*uMM.i. Oal
ciam from li-uidi'ti uyti TbeOamdlaa*
Amrrlran foothallmm who played a draw
tanif wwftli tlm Rnyat  ArtOOal 1-am al
Woolirirh oa Balaraar*) "mt ihu laitrr in
a lltan match yrMi-rday hOfldag Thr
tUit.tr* wrrr denattd by foai tool* i»
nni hint.
tm ruumut i-m.Mi'
i ■  .tv in tba earn of B  \ ^i»
tmnahl ataiu*i tbf Tlwoath Kfwe, m
lurnril a vrrdlrl In famr if ilm m«*
ptiwr.
It llllf  I ITRIi'llaW
( iiuiiiii. ii ■   ; ii
Mr  Tapper, Mlatftei of Marlhr and
liahfiifa.  ai|.lm**fil  Ibr  \»».*■•* Can*
idlaa*t Ooatervatlvt dub imm tnnitht.
Ilr malnlalmd that thr Canadian farmrr
waaaqatllfU wrtlniT as hi* Amrrlran
BB-thbor. That Canadian* wi m Imatllf
tn Am. ri* ai.« lm rhararlrrlvnl a* mrm
ira*h Thr |«Hltinn of llm Canadian
Ooforaawai ttt* ****** whim fiifiuiiy
wiih Amoricaai and ant.lmi* In trade
with thrm. H WOUld noi br held In any
arratitrtnrni whkh wimtd drlrari fmm
tbr nalhtnat dffnlly nr do Injury lohomr
Intrml*. laiisili had WtlMBtBUOCam
a«knl thf BtatU stain ani atain In
dlwuM it aib arrantrmrnl*. Thrlr
latfat ttli-a f..r imt dotal M *** Ak MUl
****** it,*t*ti*r
i  Oram  it .agala -1 apted tlm at*
ifiiliuii .-I tlm i.mit >r.lrr.la>'. Tim
dty wt* ti.ki ii up In llstrhlnt to Um mn
rludlnt aratimrnt* uf (*nun*rl and laat
fvrnlnt Uifv iitn flnlahnl.  .Iiulgmrnl
i« naervadt
H.nw,...'-. ihr Hfml.
ThiCulnnl*t WBBtl lo kimw II thl*
mnld fo lr foatru: On Wttlm-.tlav thr
bark llawihnrnltank nf ii1a*finu, oaBM
Inin i-ti Ui if ovrrhaulnl. Sim wa*
pleeed In llm dry dork at K*i|nimalt. and.
hai Int beea Ihorooghly namlnnl.
•oraped ami received twu eoau nf paint
*.! U' .'.I Imr • 'i'i' . tif to -.. In -.-.I
wllbln 24 huiirt of the work foint mm-
maacodt Bhe iom in Ta.-nma tii load.
This I* rctnarkablo riprtliiinn. and It l<
ijiiratlonod If anywhrm tbr wnrk mnld
If foiirror mom quickly dOM Tin
I,i im.kii ha* tm licltatlim In *ayintr Ihal
il Wniininiirr hid a dry docbiten in
one the *hip wnnld have beea aol only
i-1* liuii.l. rrdltrd, mpmvl*limnl and
mtdy for •>!, hut rntnidrtrly unbar-
ntt'lnl III half tlm iimi*. All Uu- «mart
pmplo do not live tm Vancouver  l*laml.
.1  *H*lr*l Ktmittmn
Thf audirin-f al tfaa protBeaade cob*
.iii in the Open beau la*l nl|ht wa* a
fiuiwl nnr. cniiiidrrlut Ihn woalhrr ami
llm tmiiilrr attrarllnit*. Thnar who did
nut alirml crrtalnly ml*«nl a irry flnr
Itttlo coaurt. for ntdom hu ihr Attn*
h*y Hand playnl n atll. Tlm plrcr*
' seleetod showed appreciation ol imimlar
ia*lr. Then ncrr iniiia kim- otcerpfi
from llm Haiti nperasi e Bvo mlnulu'
romlnlpcflnce of Onnfiettl, **i** a few
ban wllb I'lutiiw .uul half a imfin u(
\. i.i. * iweetwt Ami Jodlolouily mio*
llod wen popular air* with variations
that -compelled one to hum Um aald air"
in -wniittliv Then I* a wry trmiral
boot oiprotsod umt tlm dlracUirata of
tin' Itu,il toll  i "I  tal..'  Ia«t  nlfibt an a
spwimen of what Ihey may eipaaloaa
in,. nl|hl  Then  would  I"' trrai m*
ami un | Hi.' muile-tavlai public uf
Woatmlntter if tin- idra *A Un' (or*
nlgbtl) ooocori won abaadonad. Tlu
Improvi wonl made by lbe hand wa* van
favorabl amentod nn last night.
They t»rtaluly play wllh much more
■ -■.!.- than they did
at ihi'ir lui concert) probably tim affeol
i.f seduloua pnotloe, Tha concert oa
i rldaj at ek, Tui t-i dqi r bu ao betl<
tailun In predletlRff, will l»- tivm tu a
bumper houu
CAN  YOU  COOK r
II Ian  M-i.il I.. UOPM  llfrml Vi»* *!***-
urr**'* l.rtlmrr*
U  M v. ii Qoodaero, iraduatt ol
tlm I.-.ii.i.m. Bflflaod, rullrfii'iif I'uukt'ry,
M  ll) evtnlni at T:M will but in a
mti.-. nt loetoru mt Booklai in the
Wlotemute bulMlnft OolanMt itraei
Inf.i  Sll'i llllllillli'  (nl  "'Ifii 'T
•-itfht luecoaaln evenlaft, (DuadtTat*
copied   Mi- Uoodacn wllleocdt with
I Jewel  sa*  raiiRua.  man u fact uwl by
Than raatn
i an of new dettpu, aad htve attar yet
. nt tlm i*ttiiii eaaiL With
ttii'iu an -'rvi-ii" brat mav fo MH-urod,
and  the  cooking  muoh  imprevrd.
- ktodtof rantra
whi. h M DO tali   One
I* raiii-d * duplei and hu tan t baraan
on tba top aad Bn In lha area. The
lopburaen an aud fin inaiint *aucr-
|is ta  Tlm Imal mav be n'tulalrd
tiv a *er** which umdi*rair* tlm aupply
a alll *i"i  intii two
i   .... i ... i db • for boll*
int. aud t* betted by tun lower burner**.
rn i. fur limllii't. mail-
lootUm whleh bi aata by
ill''- li ; hi ll 'rum tlir**** up|<cr
'Iii.it i* in. btrttlay, <moll or
sotoko, and the raagoli only I Faahu
li'th   ^ a iif    Thr
ollmr  lai-ti' ** tl t  -tmiiai dealftl
ooaatrweted   thai
n.i  a  tlanka|ivlne  turkey.
nr a nail  of btl ttt mutlou  may br
be -attn' llmr
iti\ un eoaelodad hrr
wtll itn pupil*  Tbi-
.i att for youne ladlr*
., -. *,  .,. i . . obit art of
roobint do aal  w.-i. it tin  thru
fuiiuu butboodi dytpepela Tlmmarrmd
\\ -    <i.r amMaumh *uppnt
ten of N Aa "id trmir
win, wlm ba* *tifiti twatty yean af
marital tif- toM that lady vratrrday
lhat «hi* Ooald rally u|ttitt bi* auppnri
llr had two daaffhlarti and lm wmiM
Ii4t<>  lh. t.t  bOlh  Ukf Ihr lr*a..ti*    II.
titiifti  ih.  d-fUtlva oraan* nl tun t.t
; WOaU i ui Krmil hu
.   bta r\*
Mu* Qoodacn iwimtra ihai
ranaua irt Ihr
i    \\..' alatb l *■** ' "mpaity
il dowa tt* fair fmm (3
fool -I ta*. fur all who
iim> ihrtr ran tr*
PUNCH  V.  Till  CITY.
1*1*1*11* ii** *  Ittrrtr * I********  tm*
IWMHeO *m* tmtt*.
Vi. km i. it i . Iin.mur i —Ib Iho
i a«r nf Pooch v Nrw Wr«tmi&*lrr.
ladtuaat waa itvtt today Ib ftvurof
I'lainllff  wllh I   MIM ftf I
< iiluBcUitn aea't*! llm rliy'a
payint fnr Iho whttf mi Ihf -mti* *tde
nf Ihr rlvor wa* trt nlnl.
i...  sMm l**t**tt
-tiibran latefMtlag A***a.it*
- I'arklbla
l   'ir*l  rlrvwo of Ihr club
olll iilay ll.f iieal flftrea  Thi  ideyor*
IIIMI .,  l.l Ibrir
« lh  Um Vie*
.-im It bo a bard nhr.
pm in ooiortataad by tbo
WotUataMor Ataodatloa wk« ibtt thr
beautiful raa **** t**
ms'ii In |] ■" - a ItB  *fa**wt
i M
falthfal attetUaa i« precOrr.
.•inutbit.t ilm ether rlaba em Sv au
Tiif m ahuuhl be a
alaml rtHl at thf pub  ib<* aflrrnooo.
****tt*f**t ttttmttt****.
A maatlat wa* hrld la*i nitbi la
Maun Wooda J (laataft nibrr for iho
pOlpaNOf 'nrmitio a branrh nf Ihr
Canadian Mutual U**n and Invrvlmonl
Company in U>*tmlii*in Tlm Khtw-
Int dim* i..r« w- m rlrrlrd; Mrasrv John
campfoit. Hand Rabtet* J tv. OmMU,
Ilutb Oaidoa, Waltarr |.aw. T. K
Jniiai.. William Carrie, a. k \\***t*. *
If. n.'.i Mm folluwina atiwbhAltVr*
ai'tmi'ilf-l. AM. U. Sinrtalr.
i ■< t'ampfoll. vlrei A. J.
i'atlrisnn. Mvmitfylma*umr- M*
I'hllllb. a William*. idlrlWrf*. cUrhw
K. \Viw?al«. vilnalnr. Tlm umtinrlal
a tf nl* ar. Mtatn l*atifr**«i ami Wlb
Ham* Tt.-"i'i'»t-i.r Hm amlrty an
far Iho attt lanetawtt -of amtil capital
and thr Inidii.t ol mnnry tolha mf mhrr*
nn n nm adiantatmn* t*<rm* Iban rouM
fo obtalaod tliitintb nilmr mean* It i*
a nathtnal fimpany and un ibrmfnm
(ilacr lla loata wllhuul ***** uf tlmr Tbf
rompany dm • aol deal in mal niatonr
rnfatf in any *t#* nlallnii Thr ad van-
latr* t§* lha  allrOlhiBof
all wlm nlah tn invnl aavlnfs with
•rriuliy
rar ii.*nh* I***.
Klilli'li   Mi*lll|\u   I.KIH.F.H:   I r.
Ynnr tnii at Um (nut uf mr Iriirrin
your numfor of lhl* datr *ay* ihal t
have "tiriliitrnUiinally" nattrrainl ihr
amount* N ft by Hu- m-lllnnalm* lo whom
I   • i, f.r Row,   I   fot   to
•ay thai im auihnrtlv fnr Ibr
I'V'-vtii, HerilU, thai lhe
latr samtiii Joau l*yd™t*rd n*rt-
iloae, the aratl Laaalaa hanker. »a*
Wttth in IM. or ti-wifl when he mM
tlm tiNHl wiilnf hi*bank fnr CI.Smi.ioa*.
•terlint. 10 the I "tuliiir and Wealmln-
strr bank I-. Mm l/mdon Times: for Ihr
time ti«lnK. ami, I know, ibtt tbr will
of Ihr latr Mr. Crawshay. Cyfnrthfo
Ca*Hf. Booth Waif*, wa* pmvod for
about 111,000,000, IterllBt, and that Ihr
will *A thr lair Mr. Thomas llroosry.
fttherof iinni Rraeeay, who wta a fir*
mer ami railway MtUti inr. ami a peri*
net of sir aStajael MortN ,*****. Itart.
ami el Mr. Hell*, wa* pmvrd for tboot
i'l ' i*«'.ia-.. tl.'iling Thrm l« no tt*
ttfratlun whatever aa fat ** the afore*
«siii amuititt* am ceortnadi for 1 have
•cm ll.r Litii'i.ni'a In print nmm than
nnir- of ratlta, Bttn mader will BB<
detnland. lhat tlm nilmr aimmnts are
"titr*ar*" nf mi tie. 1 illlt Ihlhk Ibtl I
have «iir**rd tmar Ihn mark, a* It I*
wrll known lhat What wills am proved
in Kniland thr ptuprtty I* hardly over
v iinni a' mom than about two-lhlrds nf
llm vatitf In nrdfr Ifl 'ivr the probate
duly piyablf in Hn- tnvrrnmenl.
I'm i Horn* 1*1 Bi-iwt.
New Wtiimiiiatei, December ♦. Itai * I
till
II.......
Trrili* In ill I'll'"-!
\\-i; iiAVi: Al.su
it    .llll  l.ll  "ill.-  .'*..!
*^mm^^m*mmmm
M"! I'll WRSTMl'ISTRU  In At litis
*-.  Irillltllira' Hi, .Wit   liaalal i Lava 1  llllael;  alt
li- HI-  "I   Ml-   1! illti.it.  la  li.iiLiiiU!
Taerin* 1" nil itii.'a-
^^^™-A  I'l-LlV  I.ii'1's
lllll Illllllli ,1 Jliilii - llili'nt'iil t.... -ttt',,, ||„.
-Illllllli  .Illllllli-    l!t>l!||   I,  lull   llll<  l.lllltilV
aan.l l.-u.HI lit- I lu< iiiii itn,-.-  U ...ll.innlil.i.
leVili  hALK TIIK  KA8TK11I.Y  900
A'    ll.t-t  IHII, lll.'ll. -.  llllll  l|i..l!!.|!|.  .Hi
llil'  III! lla'iau.l  I ll-*.  !!,!. I    'I'll,   ult
ili.|i ll all.-, It.illllat'l' lll.tillllilii' Illllllli lll'f
l-IIV lllllll-   IV I- Mum1.1,.
Llllll SAUL. UIT ihM..., It ITII
I' ItnttrtiVMnpiitii alonlal.i n..i,i.,i'i. iiu
t'nliniil.lii nml I imil -I   l\i. .1. ,\ l.iiti.l.li.
I tiTHNKAll tiii: i'.iiii. im; -	
I.  1,-1  li.lil.-l.l.l!  a. .. Ill  ,„!
tl ■ Mm,Iilil,-.
L'AIlM!" IN AI.I.  I'AltTS t'l' TUB
I   lll.lllil  ...a  Hit  I'lin".   It 1   .1
llllllillli.	
i.iiini .im .iuit,.I. rtttgin i
|ll AGUES t 11 V I.AM'. I'.MHT.V IN
lit . Ullll 111 HI llllll. lllll -llllllll.il fur
la -llli'lil''' "I  laal  t I ... la-  |lll! |!ll-l'- llllll'  I"' "lllll
ii. ii ail.uir ill In llm.  I l-i.   I'l
I llllll.I liOTUIS nilTTLIIILNT' I'.tllT-i'l
*l t-lif aai prim la..iiiii'-* i  -ii--  !"■■
lllllll -'-- I  ' i' ml li i-. .-. al  Ha *.. .i
aa! lll.lll aall 1 " 111 ItlH
1,'lllUT I."'!'!- UN I'i'l HliAH IH'.lli
I I I.-a ...   fl
Vptl'ii TTLN  AiTII.  Ili.u. I*-  NILAIlj
J. :,*,.11 Ma..all  11.01,1, 11 1-
lltl!,.   Iltflll llllii.!.  I   I1.   ■  •    t  '  .
r|Hlit I '.UlXIslLi llnN-'iH KH, .Vi IIIL-
1  ,., i, ,■  I*, i   || - It)   lla,   ,l,.l!. HI
Ifl,!! liml   Ill I.|a.-HI..    Hit  I-   .Ll  ...
..'.■lln.;-   I'ali*- I,mil.* .!■
KAMI "1 i* ll in- '-I vn ' "-'■* "I
1  rillllllliul. 1  i-'.al  iiiiii in-.-'
„l .1 i. ii.ti  I..I iili.tll'li: -..l.l I..
aaa — 11   1*1   " ■ II  ■ 1. ill'
In-.i.ijl,.!..'  ,i   , ill mil lar
,.., til.,1 til ll  uliiii-tii-,1-iiiui I. iniiaiiila-al
l.ialiiiil.ii im- ILBX
.aaaa ratLtr, L.mi i.'.ait i.mi con
l.f.UCrt. 707 Claaiailall Bt	
II I I llll
atatrriti*""*'- *".''" '
til liltfl liar Hif llallalr
ll-.VNII.I'    IS   AI-I.IIII.M 1,1'
tt    ! , Ji. llll till-
,.!.*.., I.e.. Ifl Ni u.-Iiilliniii lll.lfl.'t
I.  I*  |..  ;,  -  Y a.  H'l  luitliattl I U|l
flilttlltti'f. Vliu-aaaii-t.
WANTKH IIV A MAN. IMMTWN UN
11  li.n.i.nt i...lui. i'liiu  .l.tilni. .1.-
llfei.ll. |'.i.1..«t..	
lull  .1,1.1  .aai  III la
mil "itENT-ITUMMiKii  IIih.M*:
J.    Il|-ll.*l lll'll  • ' ■    ■  ■    a
riin  1.1:1   i: i:\i-lli.ti  i:.."M-
1 A|i|ai,:.. >•«.....
L'i ItMflll.l'  ItniM.s  In  ItKSTi
*V . lalt'ltilat mil  I.
V  y
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M .1ll.ffl.'l.l..l\lflfl ... M
Ul. MUNI MILNTAI.ltl'lIl.S, fill.-
•  uml.In si  \i-ii- IV,-n .Hi.!*,  AIM-
iiiitin. I,nn,III,ut. I'a.iiiile'l.ir  Matmif.i.tiii.-i
itnl (imlilli. M.iini-
lilea,  a'U'.   l.iiU'a-l
l.ntiii,I tnii-isiinil
iilliuie;!!.'!-.
,. I'L.I
lllllll
KHIIY  ANU  lil.ASSll'Alil-I
ll.illllltl  llin,..,lllllll" III lil.«'e"li:"'
I llllll
\J  lie	
I'l.i i.li.aa.. I'l.*■!.••
LJT.tlNl'Iltlll.A
ft ,i ej until
lii.i iiim, II I I'
. ,,! Sttlllii-tl mul
ill I'.lllllllli'" (111-
.., .1 a*il 11**1.,	
'-' IIILTAIIIH.II tV.t'l'iTI nil
VlH' IAN 'ULT A
1.  aa Sl.l ll.ll Sllli  tr
ll.i' 0	
ill I)
i, 11..'
LOST.
ATIVO0A1IKD8A1L1I0AT, l'INI>lli:
t.tll l.< ii'itiiftlt'tl.  Apply IH Hill.,' a.l
UHJV  $V(I{|L'V
VMQR&
It  la  fti
Immunity,
tlioliuuai
i ut
inlilil
wUon
•f Um
rHM QASJPAIQaW
nn bow prono It |ioor
fnr » tlmt' llvln. am III
c mui, in oomo in Ui"
IK iwiii |1V THR WATBR
luiiiiu is r.ii tii,* .'.Hit. tlan
li tlii-llyilrti
caiicluiton iiiiii in Um world It li Im
dli|Htnublo. Thti aurtoui f.t,! >
puiiiii'illv 111uitntod by tho tone uHim
Mayor't roin&rkiai ovory publlomoot*
lug xlttt-.i tlm 'ii.'M'iii mu uh-1 |iut t'li't-llnit
campaign bogau. llo is utouodod that
objoctlon ibould i"'math' to ItU cltolco o(
(l Until  I.i  'iit't'ivtl  litlil Itl  llu'  ullii".' nr
mayor. .v. Uio mooting lait niuiii lm
scolded tin. iiiitiii'in'i' nt a groat rato,
Ilnw, lm uld In I'lTmi, um yuu in oxpool
good mi'ii in accept tboio offlcoi if you
win uot bo guided by tholr advice?
llf bad limply made the error, wltiob li
Indood nol Infrequently made, if bollov-
Ing lilt own opinion luperlor tu that **t
tbo whole peopb), uml Uiui no mattor
whom Hn- people might hi' Inclined tn
imiulntlli, hi*,  iniiii,n.iti.ni nf a (UOCOIIOr
M should like precedence aud ovei ■ I
..oiipoiUlon,  WhT. I"* Mid, we pul Mr
Wai atn In Iho Hold beton an)' lu
wuout, and you ibould nol thonfon
tihji'.t tu blm:  "'Tisii..i> iport," -.i>-1
lii.i'  I i  Ml  i.l it'lL.VItl,  "t.i  bo  a I tlif
Vain." ami porbBpl thll ll " •
bo completely wrapped up and blinded
by vanity t» mwi deplorable.  N
ho wen r, eminent, ibould forgot thut be
i* nut altoaethei ladlipeouble, that the
WOrld initfltl  Ih- .ibli  tn wigulu  .tl.niiz
without blm.  Aiii iinn bow allafblly a
,—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m»u U intiahli'iitl whrn ont of llir way.
tr i" riali .< -tr, .1.41 aod ion 1  1
Hi) Lot 1. Block xxxv.. Now MHatatopebe IwpUw * *
WcstmiUHtorCily. t< ll UUleU '  tail at fair. Mr Uit.'ws
U-IIILIIILASTTIi:, lllllll 11 ATIL ...  '■"  ■""""""•' ''"' ;»"•'■'" **0  '<<>*•■
tt  Till. .    . lie'lai. U'a'll aall  111.  I.-K"  I.illilll, ||H»
mini mill Im 1..1..Int.i, int.. 1.1. ...mi.
It'lM'teli * li,- 111. atl.-lilliill liltli.
M."S»J»L.._.   llo laa',1 ||„. tuall.-ll.-i. lul  lllltlll  lllll In'
$25 Reward
mllSSL
... lilliiia.-
I -. ■?,•!
aatl'll  111'
lull	
tllllt'tall-
lllllll'Vl-l
tll Ill
lllllaa.  1,
lllll	
IIU'  III.
I...I,  COIllMtOll |||.
.....ili! .iun.I.-i.-il i
i|iili.|ilili. Ill Yuu
I- i.i|iluliii.il by
llilltlntl  Mill ulooll
.'It lllulltll, UOt It"
i-m uni'.  'I'lin inuu
ruliiri' unly Juat
iiiuii' In tlin nuiltiM', 11 iumv
iln* urn mayoralty liolu,
Hr. ('.uui"! 1. not! nu ulili
Ji'lll-' "lallnllllt,*.   It i* suit
Inl iili.-lli.-i  Mnjur tlp^^^^^^
iiuiiiii "iinni iiiiiiiiii thu ti'iiriii ilrongly
Urge,  lalm  ll'  llll  Sll,  ltl'|i|lllll|| III' UllliT
Ytiiii'iiiitii .111.-1*11 .llillili in lliliJuncture. It ..-.'in* In tiny a'ii-t' Itl.i-ly ilml
lii i tun..11 mil In. oppoiedt mnl it I.
ivrltlln tlmt 11,0.0 ol tin' li'i'i'r r.'la'n-liiit
ihu ,-li.n. 1
11 llin "liniil-
I'llllVl'I'a 'IWl
llll' IIUI Ullll
llll llll'li* lllllll
I   lll'll!  tllll'ltltt
aaf Ylllil'iiliviil'i
lii'tlliinlliaJ  laij
I'liiiiliilnm for
iiuin,iin.-tii in
.itii.iii ui um
nn hnl il.iitl.t -
Kiuuuxn ulll
.n. U UJLXtli.1  OJiaajJn
I
TO -i-irusritj-us.
THE
real ESTATElBritish Columbia Land and Investment
aldermi 11 e Ito staud for ro
iimi -imiL uiiBgonUtat
Tbo
it lull  Will
TlioBiiatOltt'i-Bvi'v Knilo 1.1 How West*
mluslvi- or Aiiywlitii'o 1 :■■.', to
Mutt. . ul'City  l'rti)>or(>-
illlltl
ttloii
mot of ca
i-r ii llr
iiim.' bead
CARD OF THANKS
I  DE81UK TO THANK TIIH THA-
I 1. Hers .V 1 Li. ut li.-*.: .
lln-lr iu.'1-nli Iri'tf M,-i-i- U 1- ,\ iiatiiilitr
(miiii- promptiiMa mtii niiiiii iii.v h»tt'
tmtil iny i'luin,. in   I ll  Vl 1*
■1 & iitttiit-li'.
i, rutiiiithi * .i. .\ i..\iiii.'\w
\. .. ITmh   ■  !, ■  I*. I- !
LAND REGISTRY ACT.
iiiiiiii fur tit
Ibo Anglican Bptaoptl
li.lil.l Jli.l Vllliillllellllllil
N.ailli Am. i......-)uml 1.^^^^^^
u.n -i.-.i.i. t, n..- luoM Imnorlanl llo-
  |||  Olll  I .1. .ll.l  li.llil..:  ..: 1- Ll *
loninllr approved il ihninis teimr»l
..I tl ij- uiui! onl!  I''-' month*
I   .   ,. Li Ilia l.l,  laallaatvlllll  ll II
I idoplod miii iitltticlort *■
.  lln-  I'le-.layle-rialli  uml  Mt'tlu ■
tll.l t Iliilti'.,  1 ll  Illllill  l"l"'
fully uutliiri.l 1*1 tin- li'itr IIM.I ll"'
l.il.-.l. Tla. Aa,;. aa. iiniiii .. Ilitaiiiilli-
i.u, Hi.. Iiieiiiiimiii iiri* alr.-a.ly ol court.
..in. in ibolt loyally to ilocltloi lltnrji
anil ni'iia-rll .ytUn ol iliiiu-li totorn
iium. iml ilu'ir lurtliiT iiiillti-atliiii
wiinlil a'ualalii tli.- Bp - . > '■ i '
u.n..i'i 11 .mil. i" -i
I I*    I'l-ll    III"
ri-lltlaiai" aiul "*K'lll  I	
PUBLIC AUCTION
AT HERRING'S OPERA HOUSE,
tMiiOoSatirfay, D«itol2,1891,
J^OrJUl^a-T, LIMITED.
(8uccQtlon lo Allsop uml Mason.)
ini'iii. .in
111  vii'tf of tlif lo\V IMil'
I iiu* restrictions imposi
receive money on ilep
of inii'iT-si given liy il
I .i-i in iln- .iiiiniiiii in li
isii, iii Inrge or sniul
5 PER CENT PER ANNUM,
litiiiiiiiinii Savings Hunk
deposited, this Company i'i
llllllillli!.,  ,11   itlll'll'Sl   ||  ||n
iiitl nu favorable iitths .is to notice, etc,
li,-,
Phi  offlM
p.iuv liftvt* h
oJ ti..' Oom<
I'll [I'llloVril III
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
m
I'iil'liy tlin Tiili'iri
nnmliM i,i„iv ,„,,„.
'"■""""" nphO,
KHTABLISHED 1077
-   .alia.
Ill ,. It
i r.ti ■**<*'•*■* ":
lil'.l
vi.i.i.i:
l.ttl-,  I...I.-aa!|  ......a!.. .1  1; it  rial,.
elli-i-eli  i , >  ■
I II	
.!•  1! t.ui  It
L1.U1M   I"'.
at-   Illlta).  |.Jll   li,
1 |l|*i||lil.lll  il'
Aiuily .1  II 1*  1 .
-hi ii r^g^^^^^^*
I"."  '
ilat i,l. .
Mall ■ ■
i, .  Hint
hi'i-V "lT\
w mm** i •
t i
A rorrtepondeni in our ereulni ****i-
Ishirtliyatvttt Hiai uirhdupllnltIuo WWI wo ■uuwh-cw imi ******* *»*****• teMporaift  arttiai ovor the now do
iritBcau; uiu ia-la-mil nni \)M\ drhfii "wbtdo Iota" of them In Um plume ol   \  Dli  (trailed VVlUiou."
llf  Ill.ililll   t' .    ,,a | Ul.t*
,,j ,i . i , • ration u iMtii..' i] - viai romarki "I tta *
^ilill it,!ii_iia    ■ <*** Hi***********  it mabw lbe .ii.-a-i food deal of horrid m
j ii'■' ,■'_;'' *  N   l tm*\ at thoiith ihey woro tn * ntlnent. but aaythlai t
'...!..'*  ——__—■    murd-Trr*  ami ihal on reform haa oot at-
i ii.iii iltca the bom
tab   blm ■ aho edltt Tin. Lttwaa
anybody presented ui with tho
I Uetot]   Italance."'
tbal "AD
II,.ii-n uiui bit; fund intttlfii and Irull '■' ■ ■ ■
l.iiii'tl
Ufa th .'-. -". ill, *:■•  Vt. 80,-1
at, st, a« '■■■';. ** -\ r'sll VII
..III,,,,
ll.ll
/...i tr, hi  yutitvv -. iii
ll.liill   ,1,1,  Hll la.    .-. '.   ',  ,
I..I.  /,  .', .1, I. .I.lll.f  ti,.,  l„t  |,|,  Itlt.rl,
....
lut III,...  IM  ttl, I'l-''.  tt   II
Ms I.'.',-(. i.t.,.i.; Ih »f |t, tii.,,1. it
*
Tin-Ml..U- lull .Hi  stlUBll
. ii.iii.-.1 iturtlnuaul ii„- i-l ty ami  i
Up ll
i.iiiu luami I mii Wm i*\- •
*■
*. Pliiiuut'i * Pa**  '
■
■ ■ is III* 11 i
■
-. tm * .ti nr tin
■
■  ■
. I and I year* st»i*-1 n-ni Iiiii '■ *
i LOTS AT SAPPERTON.
IKW  MIL,.  UBBUTKU  luou
BRUNETTE SAWMILL COMPY.
(Limited,) niw wtsiMiNsuu, h c
Of Lumber, Sliin^lt ., I ith
Hill Smii ami I oiib Timber
 ioo feet.  Also Floor
ni;;. t filing, Kti-.Ui. L-inliii^,
Mouldings,  Pickets, S, roll
MANUFA
o*
TU]RE:RS
•nul  Turned
Doors, Win,!,
Il.lllll-.  linns
Kinds,  Kiln
Iiit .uu
   Sliin^l.*.,.
i ACCURATE WORK CUARANTEKD. .
We have no Lii" i initios,  Sjiecial ku iiiiii s I.*, Ui
Work, Sash,
« nnd Da«
' Finish of all
''ii'ii Lum.
S,iiiiiiui .nul Fruit 1"
(iit-.iii nr Rail I'
-,,M[i.
tl.
I. -. I i il.l
I..i I , . t.
NOTICE.
!|'lll.l.-.l:a\l.l.-lll'  III.I.I.ll'l
^^^^B
l-
li
i.-rtis-iiLi.
it
■
ll l vtll'l 11 111 IN
ii i \i\i'l i
■   i s\
MI--I 1
'* IIIU
"^^^^    11  i   I
!..*.!. !  ,  .tin  *l Mtltl ■ ti l'i
, Itlll
I l't | lll-lllaal.'
a • l.rlt ul  U,
n I    I'.-l
.....
I, tOf tlia' i-l.-nllt|..' .'!
^^^^^^^^^^^^^^  f  lla..,..  irlli'lr.  ili!
' ' I  , li.V a,aUl|"'le'lat
liltl .1  t'llale'iiafuf Ual* I* la. !-'
ALSO
  I   Mii  a.. ..,. a  .    I
XMAS!
;,'.'.'.
tt.* im... ,i|ii,„',i nn, ,i„..,...-*.! iim'ur i o,7>
...II.IINi't.r iilliriil III,l,i. illl,,.,„„, ,|,,||n|||
tier.  f„ri«r i.,t.,t|>* rrom aj.-im ■■,.,„,.„„„*
llr,,** Ilal 11(1,1 u I iiiii|i*. Willi I'u,,,
iii i.l  iinni. *  nil  tttirli* nl
nn* uml Hi* ur.
^^^^^^^^^^^.'i * ii-,,,,, ia.,,,,,
I'll,net l.lll„|>* 1,'IIIH  t?..t„  1,11, Sl|l„l,..
I.
a*',,',, 1 '
CUSS1FIED BUSINESS DIRECTORY
M1;
IMJl.
COURTS OF HEVISION.
a^^^^^^^^^^^^^^^mi *"**'" """"
a ..'   a '  ■
. - .  .  -. •  run
...i. "..I!nlal..«n-..t, llil. "4li;l.:.'i!  "IMtttif.  Tl.-* latlr ***** »i"!*
WE
have h,id manufactured i lull line ol I'l.i Sll t VSED
GOODS, comprising ' ased I >-.* D. iscrt and rablespoons from •
* I Butter Rnivea. Pickle Forks, I hceii Scoo|», llecfiind (inmi *
, i. Steel  Fish Sel  El o, all marked close to clear thi- lm
i
miiii"... *
1-1.-  IIAY.NI
Nona ii wiii'
att w»i-ti.«> a.» w.iiiiit.i.t s
 ll<! .
UV..IVI.MIII
Cur it. Tiicti.it tnr cut*
■i.i Dl.trttti
•   a   -,
-attare  aal  tla*
■ lil'in  vf  ellirttr.. .a.al
I*.  M..H-1.  .||a,
-  *.- ,<i|a*. tblt "A
-  .  |.  tea,
.  a ' l..|, . ,!a.Ua,ttll|i  .ttllt.'
■
t j Tain*.
Airilatie r
l
ll
llil II.ttal.*
II   tt   '.I,t\
u, ia  i.i.i *
i
UIIAllPal UAt i.l III  UH illil' I-
"Hal.
at  ,,'  . .*,' .._  —^—.mmwm.
Ilt IIHM I I •
UI...1S ,! :.  i   I .  V!.,
II—I a
.1.1.11... ■
'I'   '  ll-.tl'l'  All ll"Nl
■I-1  Villa r Mil a
a.llll.l.lMa
I*.	
■
Ntt 111
NOTICE.
B.Il.l.l. -  I- Vl.l.l. I   IH   Ll.l.-U
i.
. !.  U.  I
I  . -"-- '
H't! I'll- MI.1.ILI  II
II  |.
.'-* - ■ ■"  . :	
i,    .mi 11..it. i * i
C'AI'lAI.V It  *  'I il'll.i .  I.AM'
-I  \. a  ,
Hll.l, ,t h!a-.a,  I illl.US
1* !
*&**.:
\\- limit' t'i ll  i v.i
tt.
**,*„*..   * .:.*   	
d iniiii a
l   .1   II"! "I
ll
lion a-l e
lelllallal.'a '
team**!   !
la'    lll.i.-ll  |.  It  *   lliKTII llll-tl-
I  ».  M I. H.l "■
*J» ***.*,■   II
lliitt**.-■-■   *
.  -
llf!*l
ft If  tflll  -*■  I  l»
Tll* llevlllj.ll If ,|„  )
i    titii lt!*ir In Uh
I b !■» i .in
■lit.  it**   .It-*.**.  •!	
'
■
teletf-l tll.l   ill   I'rl  -
.taill tw* mil*
^*l.ll4,.l t.i. 1.3 .llllll,.
.-. ,1.1..
aa
'•••iartl ,0  '
• till li.* •■liv,  41,  "1.  litr  lt.fl.1
.   '   II. ■
ill ««. bit .t^eth  '
h*lrt.  '|,*lel (if  1..I  tlttt' 111,  It
lllllll. .1
l-l .ia . lit**.!'! ,I|-I«M*.
1
.i in thi- r_,ir—*
unit  il  lli*  niti.f
m    t-OMMtlallOtt    ul
.'... t r.
!-,  .-f  tll*  «.!.
it*  IW,
.
■  aa
■
' •  .
McKense Street Loan Bylaw. 1891.
i tim"**** i*t*t*ii.*i**t*iit* 1***4 tn*mm*
l*r  lh* t**rp*** mf ******* im* ***** **f
•.imttml II. l-l m.-t.i. n.n *******
II. M***l,*mtl** l.l* *.  *
T. J. TR A.3P 3P A, CO.
s. Uuliliuhii,
ills Clll. Llll
Whtiltinln Hardwarti Murohanta. Colnmbla St.. Corner Lorn...
Kiel,
'ACTURERS
AND  DJSALLERS  IN
l| Sll'l'l*!, Nl' !,  '._..ti ,-.
*** * Dflla-il Lil'Jllttt,Eliloslrt, Shllr.. U'.l.l ml Pi.t.li. Stlatitim
Net IVti. Tn;i, uni .11 Ki.-I. of Wmi I'linmlnip ft, C-tDtnM, IWv raim
Va'.i,,!t.tri, Su-iiiliep. Illitiili. Riiliti--i. lUlmttti. Brvtrtt u4 tt****. U
Klcdi of ?Ui uti Taiatf Vml Taiakf.
IN RE RICHARD BERRY DECEASED
ll.\!>
■
CANADIAN PACIFIC
Navigation Co.
BANK
.   *  -  .-
I    11 am atl
I
• •
Time Table No.
1
-. •• la. a
i Al**ti!. li*",
,   • .   tl.a
tli UlTltl'
I
. tl.ttktl-.at. •
littmil* nt
-|IU. |
....!.* ■•
■KwiiS.*.
I.IAIIML—M.llil.l.
Mit.il
I.  - - -
a	
'i't. i,  ■
i  -
rt-.ti*!  til
1  II  I
litta II
iiiiiiii-il.l:-
r	
■ ^,5E!'JtiL "
tin  i.um- i  nu.'  i.iiAi.1 in.
a.  ..  i' ■   ■■  a '  11  II !
II''   ',
"lt-a.a.  ,
II,.ui |aa.-.arl..*
t*   tt   Itm...-.   *l   II   '
I'll, aii i.,.
N   '-  .lilt.
I
a,   \. *  IV,  .,1
y IIIIIIIIIII V
HI. KIV.It"! I..M 111;"-   III.I.IN
III-   '. I
aefltttf.
...
• tit.lf.  ■
liana ■-
,.! !..  .,'  ■
i It.r.r-, r. ■-!■ ■,la  ^
Ullll
Ml— 1*1.ll.i:-  iill.tlil vn. I'lil--
,1.1, I  naattt.l'al ,   .
lltal,alitii. itiil,'It.
..l.ll.!.!  Sr.1l.iil I
.■lalt,,. II i ■   It.-., i
r in,ii.i*. 11, r
it I  i'lll.I IV I'AIXTKI   i v/.U.n.,'
V.  Kilarala t. I1|»l H'l' l-H
.„.| | I. .   a '    llll  l.!.tii!!i  ae   III
iflfl   |H"
.,•    ,
G*.  HAIIBK, tVAI.lt I'AI'KM IN
•  Iter l.li.l i..ll.rr-  (.tia.ai.r aaal ..I-
...altaltall'ali l.-.1."ll';'> L"'!l-.." ' ' '  -
-'a
a l. .
■ a
1! .   .  .
IIII  II l-l l.l MIIIII...
I-. , I a.  -aiall
"a
' '
Yo.lt nil*.!  ...
-
im.  «t|ii!l.  It...
(blfl  tfa  * -a
I -
I Uti it tit  *,|IH.|'*1 * . -
.lltaettt..-*.  .****■* *
ll Um  it.    i-t. of  ** th.it]
• 1,1 If  alia ,   1
■
*
-
Klminl tlttll*.. ■■,  tl.  t«lt.t  III  ,1a*  •*
I .hi** "I 1 Ml, tl it' I'l r-1  1.  »>rr«  ,, .  J
III. Ili.ll HI*,  dill....fti.   Mtt.   '
it  lt*|..t-l-llllltt* nil*
IUh. tlMt. nit—11,,,. lltlM Ifc*.  Ian.*;
fl**,w*,a,l,  ulta.  fntttird.   'I,
'llrtrt  ..I  ,aV  . taiat-«,-,MII* I* lh*
', nl lh.lt.lt*, .,| ..1,11a,  I*.
litiiil* b,  tttartitt  tMi.ii**,.. ImHilat,
tm lulu, tntttti, tittti tiii,. tlu
| till «'r'a'*l laaett.it 1**  |,,l,|,|waal I., ||
'itlllt  imMtV  liatllm  l**t.1il.  Il«*lt
ItiMilti Iht t|t-k* till I.1ht1«i.'
»w Man in, mi*.
a!   ...ea,*,!*,   Ill   lhl"   1
"Jim* limitk* Itrtati-1 ■
..   , ||t|   • -  -' ■ I -
1 NlautllM   lit" llll {III It
"  <  I «t «l*.   tl,   IU •  ■ ■
*,M.td    II* it  1  le   I. 1*1
..    .   at.  nl  Ait.,!,,
I.-l It.l* ia Ua ,rll*,  I-.I 1
Ihil ttll ll
i„* I* nhl,
■•  =
It I,'tlr. .   h*  ti_^__^__l
W. TURNBULL-UB
...Mini iiti,. imi in iiim ii.t *i
ii.i.t it .nn'
MoPhee Bros.,
Sbipwrigltts aid Boallmilto
BOATS FOR HIRE.
Uoyond Royal City Planing Mill*
New Wc&tminater.
i   i
-   V, .
atnl lit
*
mm mti*. ■
» H.attMHwal.t
Nil
■
^^H
t*r,i*i ***** t*.  tm******  *%*******
ttlll, |. ■
n*mt    itum.***  il.
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
t ■ u n *****    us mvivi
- At*-sil *****
 |  TIME TABLE
Htfth School Entrance Eiaiioali sir. hob r. uu nsmuir
T
*,i that mt
^*h/rt* t*.
**'**thm*tt in h»«4.
I **d an A*******
1 In ******  *h  *h*
w nofaias Hssm
UUtTtXti Hll; M\JI-1\ R MMI/
■
■
• It i*f|'i
■ tm
MIN
Wtll ot I li
tt.tn-pi twin
III tb* lAl'-Mfc* '
nl MM*ft*** htta IV **** t*m\*4 ml ,,
nf ***! *t ■
Ttm *M *t* tht * rai few mm
A  twin*  *ti*  t**,*******. ih*  **m*4\-'.
. * ■> ] '' Ih-W-lJ
"1*11K
STEAM LAUNDRY
la **** t* ***** '
•m**m**** ******* *m* r-L «  ■■   ■ - ■
■
mc.A •'!! la **** In ******* i
*,  |iV» ll*  Uiii  *******
in **t t*u* *t* - i batfiv
*mh *****
Bank "Montreal
I'rtrilAU ^Iaau4.p,
KIST.
"SK! THE BONANZA!
■   *M«ai1
A Savings'  Bank
Department
Hi. Intn 0|*fi»*l in loitnttliln uiiii
Ihi. II'" f
11 till -
ttrl.rt.t iltl.it 111.*   l-l""
rw Pit cute Isms
Iwi-Miu i....i.tj hr "
Inlrlv-al i^rtsml ••* t<">
i ■. «4**
Bttttatllat
E. A. WYLD.
■
Kr* 11. al»i«.l.l. lev. Jli  .
NEW  VANCOUVER
COAL
THE BONANZA!!    iitiutui<feui.<i<iiu-»
IHE IOIMUIII Nt„ ^j,,, [„L
NOTICE.
iMtmt
L;
PASSAGE. HARVEY,
I'lit.i-iiiim.ii*
LUNCH COUNTER
' I'lltltiii  HUl-rt.  ri|i,.ni!r  I
ll*|«*1
Open Di, ami !!-,-■•
I- II
Tht TiHmtn M.II lllti-i Ihlt "  II
Mt  Itaat.n  nil |,|..'a!.l, III* <l»|»
ft),, lit llrtti-l, imtl-iitlll, IMl
|,i |.,  t.a*tit.V  laraatatf.,,.  naattil-at  H-
■mlilillt. l'a It-I't."' llai- | It**!.! fllll
ilnfimit* ,an llat llimfralmi ttnti-ttitti>iil
mill,* hi «itt|.1in»* lhll till It 1*1*1
|ltt *..ttir-ll(ll.-  t.atlttl* III*-  Illtttll IB
i*afti,tnf-,inn  n.illl,.   Ittit  ft.1.  tht MUMaRI  M
111. feneaatalil  IMl  nthtt  UntTlllltlrt  • 11 V la.. |l .  11 li.l IWti, I
AIIoihI il Camel
It m**mi t i*t t*ml
Rtlt..:
GEO D. BRYMNER,
Ttal* h.lik*l, tlMl**. •• I " "'
,, ,  . vklllVal-M**!**
lln  i. iln-  I'l.i,.  i„ Hmr. ihtiviM
i  riii,-,'.. si....11 im in  tN.OO PER TON
riRHT-CLASH  STYLE. ," " j' ^ CREIGHTON
Ami K..namil.l.-  t'.it,'  ,._^_^_^_^_^_^_^_^
|"rj.,| •    ,*******>***
V*.'•.."**«ttt«* -
■
.■Itr ,trt,P>**.m
Goods Called lor aid Delivered
It. a*t anil *A thr ttl*
fla Front SraUloa lo Sintos.
Hal-  <i"r.i in."
■■I   S.a V'
ii* nt r ir
To   I \l'li \l I*-!**   t    .IIH   ,\
|,«inil|iviii,.„»i-'iii u**i,  .itlmilMit
lif.ila Ht   ll  •• .i  i  .'■ ".   I
llliilla   f ■  ■ htl  .I-',  l.ntltl*
inr«.  ''' ■-.  1*'*'   *  ■*>••' »'t
Addrraali .1 H en |lniaa.rii>,
In» Cream and Fruit* ta
their Beawn.
OIIB ik mall ami be-Btl-M
J. mm, Npritioiv
-till*ai«  f*IM  Itr  !K%1.iaai In  m*A
nnttl npeaaaa, «*iiii«i tht* *hn*i4
rain Itatallf H.',i**.<*»*i lit nrtkr la #**
A mmlr-*t  1 |nf-t i«nl  Wt lit** \A'**.t*t*,it*t
BiataaM *** ii,*ti BnMmOat. Tm*
rfltiPn  \ht-i  uiil |.«im|M}- taitl nt*fc<*-
•HKi'idftirtMiriui Mtaiaaaaaii btl h
(abated 11:11 UiBf mt* al l*a«i *****
;day do m** tban MM  ■trfrttfl »■*  ^
ptrnttm, iii«i« a*! of aa rtfm Itetnlaf **\
ii. ,,„ ti,,«
I'-'I'iii'Waj!
. TERNAN.
*itirniiii-i',Ottlaliwaot, ll C
■ ia** In ilt**"m*l*l,\m »«*«t A***
•A Hn-Mi-hr**  al*». Istr-va it, all
• t*t*|i-># it.trl I  ii«lf« t..** * ii***!*
*t thr i Mllivwh ***i*t It**
*****  *******  ****  *'****-**    **"r11*******
m** ..itiHt*»i
B
UY 1 WATCHES
- J. D. BENNETT H.
1^r f,*l,"  "
Mil.  lint UIIIII!I  1. l.i II
■
-"I.IH ill.VM, «11< „
*i"rr11-|i*' -  In. |,,
l„-1taaf f- *   -  .'   I. .    I
FONTHILL NURSERY
tm iiw »! r.iUill. 0.1-
TlIC  PofllllM  xTIDI CC
I n[  linllltH  o I aPlt.»
,a,, r|a,a...t*f .,*, ali*. .,... ,. t*r,m* . W W
OENTRAL HOTEL
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS. JASii»cA»H.P«.fH.i«r
__________________________   Btl»Blnll»l»l^t
STONE LWELUN010N.
Fltirat H.it-at inti,IVphlrlt*a
Itn* liin* In tl,.< city.
TELEGRAPH HOTEL
llr f.r,*, ll. r   ,
Illlt  Ir-ar.*', *.i Vitt*-' 1^^^^^
i n.i.i-iii.Aiin a.Mi*i
nun ■> tm i.
*U* a*
.-IMI*
*
1 Mil I-
Hliaa> Mat
A E. Ct.ARK.
'
iiimni "iMri
MAHVMOCAH.ffop»»«UM» The
Imperial
Stock
Company
Are in.ii' "ii it I'.ui" of ihis
circuit, 'iml uiil if.nm in two
weeks for three dayi with nn
.niin-change nl bill.
John- E, Rn i,
Malinger,
(jT-hc jcbflcv._
WRATH ANIMIKATIIIIY
»i nn
AI.I.  Willi,,.,  '|'|.|
'I'l"" Ul" Illllllli l,| wi,
'" lllllll..''
I'll! III!
I Ul IV,
"lll'll III
italoinoi
    'It" Unit tl
fcril'il 'l.Ti'l... a ""',""  "''"»"  "Ol
',' i I"- i'iiiii-.i o worki.
1,111 'I" i'Vi'i-)-ililnB,
..'"'■ Mr. Hii.i.i..,, nm u |
wl you novo, ukodtor
"n Hi" yi'iir lm- Ward N
'  "OOUl  Uii'I Ill-Ill
1 '.iiini ii liy  M„y
liiiwiii-ii-,.  I sontM
br.li
l mniiii
in
ni* why
ni tli
iinni
ytliliiitiliir-
fllii-rn
I writ i. 1,
- uul 11 lli,
ii.. •  ,..,,...
AI.I. Vt'iill.,
.iinni- ,otoi
niiiiii in ii
■I.•■! ml i.u i
1 I'll-1.
I-'--in l|
!'I'lllllllll
■ nv ,,.;.-,,, y ,.,
mi'l ll.ill III tlin
»•"■  "i.llliBli,
lllll' llllll. ll	
''inu. ,  Tlti
ll"' Tllllllll. | ,
Uaa'!.' I|„. uH,,.,
lli.-r.i  at,,,  rn,
III* llllll Il'll,III II
<  Al	
"I lo Uio boa
 moll, i
' i.  U.ii
uiiiiluiliiin
Alll, Witlkaal'
iml i
■>ni|iiy 	
-' !"'•'  'I'll.-,..
'»"'I llllll bivo
I" II Il'll iliilnai
(Olioort.)
.lliltl■• l-r, it ,i,|,
'I '.' IV.illl* |„
I"  'llllii',
alitor i
nM iimi ii.,,
Huu iii,-,,.
tl.
it
..i
till  - ..-«lii  Q| U'arafl,
",'""*' 't'"'riil..|,i„-..r»
Million, runullni m
"' 'I '"'-I'l-la ll lllll,.,
***;■*>*■*■' ''i'ii |.r..|..rty on
ill. uiiii Iiiiii ,1,1,,.,, ,
liy to um it,  n,,',
'"** '  "i'l.-iiall,  ,|,„|
Wl ilinirult lolako ,,
Tlm Writ Kllil HiintlliK bui Klght  i
ii Wiii i'i Out..
  'I'lii* timkor ini'i mill
in ii tti.it ni. iimi' uf rwkonln, would
JilHi-. ll Hll- Inli  li.l.l^lililiiutilil. I.| 'I'lii' .-. ...». nil
|aa.|la.i'f i|lii|i!il!ilfi*l  llltli Alal, Wllltai-r, run .1 lull -|eii|,
null I|al  i.iia,'!,!  n.a-.l AM  U .all.i I". Ilrlt.-I..  n|.|n ;,
iii'l'jilil  -"I lay  il.iiiitlala-ii  Mr. niiiiii-in.I -nl
a*l in,  I nl |i|,.|„ ily ii, il,,, mml, inm In- ii.i- am
lla. llnl mil a,,,.-, llltllt  In |i|i,|,..|l,    IVllOU I"""  I-
uml  iHtiifliii'i'), llf would .bow
liinnii   Hmt   ili.-.-.*  ii-.i-
IIO III Wl.llllllll*ll.|' wbaa lallll lllltllll
ll.'.l.laa  Itim.   Alll.  Wlllknr  llllll
I'li-i'il u ii liliibly t-tittlvutml llleiury
Itiitilii". il.iiuiflati'r.) If Walkor Imil
mil llrnwti Imliliitl hlin IVulkt'i- wiinlil
iuit iii> liiimt iiiuii ki n ai-a..lio|ipor.
(I'rotongod laughter.) Mayor Drown Ind
lllllll! lllllll'  Htiliil   lliliJHai. It,   WII-   llin
■potkor't 11* ii ii- v ii I tvii vn in itivii tim
'l.lll  l.l" lint; tiiiil Iiii Weill let i,att  eleetrilut
rri.it, Mayor lirown'i merit (Hoar, ol
laughter,)  Tlio *i.i'iil«'i' iliiniitlit tin!
M'lllllll llll "Illllllli |lt Uillt' till llllll'lllll'll.
Mayor Hrown oiiilalnod tlmt lm bml
worked iinni malmi tin* puiirq ol ilm
liri'-i'iii m'IiiihI ooi, bui It  ifii* nl nn
avail* u* ll wai i lovorninoni t ituroi
uml It wui i'ii-i< nl "iiuiiiii'* down"
lllllghte'ri.   Tlaa' -|aa!il,i<!'  ll|iall||lat  llllll
llio duly ol liiiikiiii* ..f i.-i Um iiiieiji-i"
>! iv.nl i iii tin.  council,  in  Un.
Iim   nl   iiimi  liiiiirnti'i I-,  <l<'
-nivi-ii  ii|n,ii Alal.  Hmlllion, a- Umi
Iliilllli'lllUti WU" 11 llliall. taa-r e'f tll'' I'Hill'il u!
WOrk.   'I'l In-lrii-  llalhl wn-  an-tllllf
Iba' ally etffiOOOyi'lirly, Imt wl the now
dynamo wo- working, ibu private light*
imt would lull) pay tor ibo jlultllo
llglltlllll.   Tbaa   lala'a,   Hull!  -a'avICi
GrREA T
j
"**> ' i"ilii,..l In,
norporillo „i.,  .,,,•,,„
"ii'iiii ll lll.ll J.t .U,|,1|( „|  .,
Iii'i'r lliiil wlii'i, |„.  t,|„. |
.uul uh,
Illi'fiHt
<>l lln
prlvala
al Hall
11 wn.l
i-i i lunl I
.1 good
ll  llllll
"I- In
' peer
Tin
jpi-l-  l„
"Iwdei
ml
J. 0, UKUWN I.OBILH UIB TILMI'1,11.
Tliea Clllllllflni''. Btttta'  Tlae-lt  HfVi'lttl
Cll.a'l Cl. tally
I'll'nl    lln
II.
Aid. Haiku -  ." ' ' |
e<|all ll'llltil ll"'  <
,   | liin  Itn I  |   I
a .ilea. Ill  Willi ll  tli*  le. - '  l .
ill Illall,' lltfllla.l, Itnl
tall (tie nlili I nf til. .1*1
IIU  lla Hani ul  .11  IV
.,,..'    a. ■'■*  * 't-  "I ..III Plllblll
„'.,,,". ",', '-"i"! -''I Walk., dro,	
■  ''"''liin iilul im,!,., |,„, „„|,| ||,,„  I,
' "• "l-lll pain II t.1,,.,11
,,', »"■"''" dowbi ,„ „,,.„„ „,„,,
u.t 11. ,"" "'•*'«•* ' "***<i;-t
11.11 Baae-.f IL.I 1...  .....  -™  .   tl™, !.   *'** "Hr.    I all) 1.1 UU .Bi, Tll
.a..ii"..l  M.  r„i,.
I"*  lib.'  ipotktr)
u ' --"'i.-l i...iiliniii
"""I" 'ti gon*
Mr. I'lilililiiuliaiii li.ul
CLEARING SALE OF DRY GOODS.
 : Owing to a Change in the Business, we are Offering uur Stock at :
CosTPmce fqr~sixTy~diys:
lawn Qaaatlllea ul
,, ........   ,  ,<lw I,,, j,,,
i  i'"! mired Iml   mid
'  li'l-lllllll ill  l.l,  tlttr,,!,., l.a   tl,-
Iiti nl lln  i  inlila,  ..a. ' iiilt.lnn -*"'""", '   and   Mr.
'i*. *. i.i iboul   .- ■  ■ ■   ."  . '-'ii i,
. —■ ' " ■ I ,  i - i'i . i„ ' ■ ' I  ' " '"''
ITOIlM U..i.t »«• ni".. t' . . ngbin i,„i' allid tt'» .Jik,,.
,,,, '";"'."':•" :';• ""•'"' ii* '"'"Ud -1.1.-... ui.i. in,'!
"'•'••■'' '-'i"*"' '"' tm i'i.,. md .I.....-H.., ii, i.„i „.,, „,:,;■'„;'"* ,.,'.„,''^"i,!,',!';','.,;'''-,*t■• -i*■ r * md
. I- i, «  i  ,  .. VM'  ■"■■•>»"■<■■■ Mlu
',i':'"i....-ii..,'].„,.i,,,„rrihi'.n., i,l"i,:;, ,',.';.",;;.„•.'";;;
'"" fk §'• ■' :
*>"> I' "   ' " .  ' ' 111.    II I, wis Ultli l.iiltilr r.lli.l
umif w»il.mu#tii»i. n.i»i.f..i.ii. H5-?HIO* """"» *****
,*..  1'**
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
-riaipljeeta ^^^^^^^
__________a*t^^^
.aatlllal '   ll
■
■   I   I
..
 ™
■
f
In ,hr llo',,,. „ti,„„„„„,  ,,lf   .„  „,
I-
_-   ,.„.,..-.,  i"  •**•  US |IH"
; it* iiiii. t . ifall i . ..I, titalianitr In
•i.i.,- rdi i'l lbe
t baity ta ***
- ■ . * "  ■   laittBi, abOBi
it Iti defeat la tti
I i-i.-l, in IbeaUetlpI   U |
thf affair in *• — tp****t****** alt bare
ir faults, ami trm  m  I be faaad
. . wilk wf Hf.,"  Uul if
,  aii  lt.it  1„  mt*  I * ■ IB-  JSlmJ;'-"  ,t I."
*,  ||    «.„iM |a| i,itn I
Ui  liroarB, it ».»» ****] kaova,
bad pt*f*4 biitiar-ll an BUer failurr a* a
tber. BBd aoaai
i . •  .
■   . ii * iifu
■a 'III  tltf
I pmAi peiuaaal
* blBiirlf, hr, tht*  mitt  who
ittdleace
'  . ■: i.k* It*
' *
kl  bn  lis.1
'
. ■ ' ■ '  I '
■
1
- iifttln
*** ■ ■ ■  ■ ■  .
. '.rfytsrl  hrlia.
"  lb'  rbari
It    *!•   a   Bioat
.
Mai l» be aee al Iba met tu
t ■ ml a|>JtU*i.r sitd tt|t'
■n* iiasf mil. i
worki dejiartaeat, iad coacJtdad
wliu a ai-athint '■ ifereBM 11
iln- buiBlllatlai poaltloo In wblcb MA,-t
man Wati.tr hail allowed lilmwif In tf
(dared ai the .l^ti. win. liml bobbed ap
■ai. . Ui ittt.m, pollod tbe ■.triiif.
il>i(nl i|i|.lau»i>).
Major llm-aii ni.ln-ti lotbe (ilalforn
pate wttb i-a*.mn sar.it I«'«an In emilm*
lain wbii.* ti... aadleoct eriad "Tlaa,
'...nr, .it tliiwii." rti-. Tiii* i tiairuatt
i ai,.I iin- ipetkei ireal aa t"
i\|,U'« tb| ba bad i-i'i'ii n u***t in
4i*ii.i.- fnt Um Miitii!-'. iirrib.
.iti.l 4i tint tltui' bn bail tiTii miii tbal
Mr. Jiilm Bobaoa bail i«*!t ara|ilittl m bis
l|. . I « l I'a tn). tl lm mi Hn li Id tlin f Bat.
hi I'littii nnt * nn •|ta|ia'r I'tatii atnl itart
' ■-■ pBbei tO tbl lli-iiMliB
Ur  lit.«tn    ll«  Hlin
m* siltt-nl tint  if  Mr  Itnli'
■ :■'  ma*  *\it'.*.\  BH  Of  IbftO
wnuM fait, atnl I..- na. idvded liy hla
il lii< ym*r la Mi Iii'i.
•.!., u.ii i,Mdj t-* itn* poaionee llf
,1* t. im i.i <i t-i f.>lt.i-f llil* advlrf, atii) -to
In* la.l i.t!-' t.tjf ht*** m a|i|i||lh( for
lb* |toaltR»i aa |*t.|m**W (hHid
laagblar).
I    • mutnMit  Mr  Sniullar raaie
fi.fasr.t tiiBiafcf anttio itat.mfiil. whrn
-i  I,1,, i.mjirr
f|
Mi A-otUti ttd i ■■>*■ "f ii.. i'»t al
tinwiis'i b-aea tii»ti< toaiall tbe dty.
itbatlbovwHi tat if»;dnii.aii'tii aid
that Thi. L»ott bad bwa tbaebltf la-
itrvaeai brtlarir ptraaei  iJi^naad
Tbf rbairatait rallrd Iba Bn'lltia In
tti-i. srni N.».-.t,r Bwredaa adjoura*
nrtii ** i .irritil bjr the
i-baiiinaii HiHiaaod (taatint hi* filio.
•ta
a
. .
Am*.*.***^******,
* * * * i
III  at at
i.-i *t mm*
I ***•  it
********
t*H*U*
mii* t'X*************
OH Tiat Mihm Woold
Wnie a Mr
*
*•**'**   UK.**   ,1a*   la,
1  ...  .1  ...  ,..
If.....    ,    I  ..
t  .***  •■♦»«
Mfl    Ml   t-.i,. .4.  it
*******  I*  ,|
********* .  i
,
*•***'*
t bl*.
I  111
t...i
I a, m '•*.*  ii «*•
ra rai ..Tiritti. or aaw
it IMil lln*. ; ».trail.Tl.  !
. 11n,i .a*. ..itimmiiitt*. *.** lit
«  IM,. ■ ■tflM-ttml-.i wm.
.!',', u*,l.,l!Ll'Tav • "i*"!*
I Pa** Mttttr.
Wt'inliuttr ud VucMttr
TRAMWAY CO.
INTERURBAN
Time Table
a
•A*
#QUILCENE^
Tt-rminus of the Union Pacific ami tin- I'mi Tuvvn-tiitl iX:
Southern Railway on Pugel Sound.
*******
The Paradise of the Pacific Coast
s,ii;.,i.-.l to miles from the entrance to the Sound, with n itt.igniiiccni Harbor.  Now is the
time to buy.  Get in In-fore the second urciimi nf iln- Iim- it completed
Address or appl)* |iers»ii.tll)' in
W. E. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
No. 34 Government Street, Viotoria. B. 0.
•••
•4\*
*A*
THI
II. „... , .*<„ti—Ji-,t,*l.iii««*lle*.t***a| 11,tt. jSlm
a,*a»,*,|wtll*^,.f*ll,* tU Willtl
IIM. tIMftlllnl III   -
i it*, ha* ,.A* ,.   ItMlt-llllw-Wf.
. i*,, ,** n.'*, Una *•*■-""* a-art itMirtriiH l» itW.iatMl
t
m
** i ..,>....*.
Ill,
iii*. ij
*^L\^.**mM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m I J*'* "t****" •■" 1* Mb***! e*HI fai* j «,
*■  *  ***** imititiiumtut*********** „ i i. in-s-'S K
<*** ** ******* <******] ^mm,*.**.
i|.  Vf  «a-Si*.iSlSTM»X^I»**l«-**il»ll. ______________
****** mr a t*******   %A*****Amt***l**i* ****** it* *********
hann*****, ****** ****** tm '.mt i Wa__j
is- *n«i bi* amt*d;-***"rt*,tPf^Mft*,l,*»,*« ^■••» —
*** mth*** U* 4* «itl» t^******t**p*A4m*mttmmm*** j * *...  ,,aN?lt U|,,Xs  Mum ,N
- .   fanni *'ii*«. '» i..*th,.-»it'iivi*. *
**•• ****■****■ tit*. I **ml* r||t« I  I ttvafi m.
,,r*~*ltm*i**m* ***** i -i BMeaj ****** *-* ********
' * **  t***| 'al»i-
•» ii ***m *• *m*ll*
>• m***m ft**** tammtamm***. **
•af Hf (HI
."a
JOHN  flflTY  FNflINF 'mtm  and  WMMi*T0W«I : JEWELER,
UUIIIl  UUI  I    LIIUIIIL       Next door lo J. WtHarvoy-Diy Goodi.
COUP ANT (Ltd.) —
'SILVERWARE
iWiWi*.i« ini* i.i i.m ^i.ni aam* ****** *, a**
**l mm** iW na*. I <•«•, .*•«, uni «•».-,« mtt tm*. Tii. ,• • auniam
<1*,I*.U*  tl**  Nil lll.ll «||eel- ,l..|.S  tlOOOatX  TWI  4l|4taB. it lu*
tllllWIto..  ttlll 114 <» ..tVi* III ,it, till lau. MUlltl.  I'.*  l.l Ml,.
IEKMI BUCKim
Engineers and Mill Supplies
0. P. ST. JOHN, Manager.
^^^^^^ Wo- MO Oordotra Att**4* Vaarovim, A 0
• it t.
PRIVATE TUITION.
Caoadiao Pacific Railwaf Coapaer
JU8T RECEIVED
nrtBMMf **** *
CELEBRATED ENGLISH
^^^^^^^^^^^^^^^^  PACIFIC PIVIBIOX
 BbiitMilirf In ***** ****am***t  *
m  ;■-.-.. '  I******  *******  "I  Slk-itlalt IBU ______»
•mti ***** it*  ■
****! ***■■ j.ii;»
.^i^^amntairimiJ    TIME  TABLE.
***!*** *** ******** m i* ib* *t-t»  **•*>*. **** kmt>*«********** __
,.,   ,.,,,1.1^   t__*t_aal lts»1*#*«i*«»tl*-ISIM*.|«lMasie#IS»S»ri _.
-   -   '-- n 11|ltL  tklM,,  MW*. I-M. llltVll tttl 11...*. ,1«M litlil illllT
,.,«i. """*•■•»" no -tw Wtamm, a*ill Min***  ""'"T
mi.**  rt*t  iiim.i.^ i. ii t* >• !•». I*.*•,-.•-* itiio i.*»*.t« i. i.v.i-i ttu it. i ailnT
^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar*.  k  .. .b.bbbbbm
If*-*.    Ill   ..»**.  tltll'.  WW,
******  wa teaSma.
r.Hi> miw, am*./*""
K QARE8HE. GREEN A 00.
BA-TOCXRS
1,-tntsMtM.   *   Vtrtntia. tt. C
|it«*,i. ******** Hi ssH. *l*m **>* V. *
t*tra**i  ***** i**( mim ****** tm*
.t#M«t* -!^^^^^^^^—
lU»4|hHS«|M
"*■' tmt* ** i 	
i*t*ha **,* ********** Tr**t** ***
******
T. OVENS
 MACHINIST
I*. ***i*i mm*** ***** r*imm*.**. At* m**mt*m*m.
II  imrna* ■* *****  i *i  ******* l*-n
m* *********
*it  ■**■** .tmt *****   ******* *tlkimta
MtMmlmr*****, **** IVft«IN4
, BttBMI ****** >• *****
***■* i**r** mi *******> ft,
lima**** \,m \m\ at-iim**
I
SHOOTtKO 1EAMM *•!
ir -r«n*i*iiiii,biM *** ********** * t***
* A  • t**.*\*t.m*41,*t *f K t***t*  l»m*
 VICTORIA RICE MILLS
rt K****** *******. Irt*** mtt ********
.^^r«li•!?:lrT»-a«s••,,* *nm **T*v.tx * ictoiia, a. i-.
«ot mt» roa wins .aaooaco .....    , ,... . . .,    „   .,  . „   ,.,
  M.llrn ,*i  t hm..  ..l.l J..|..n Km.-.  Kik  M.-..I. Kkt Flour,
ON THE WAY
r
t hii Rice.
A Lsig* Cnrsij{n:nrm nl
MANILLA
- ■  I,..  ^  .*
•***!t  lit tmiH
I
..*** *m\H Li, fctrtfiM " ** ****** "I* *"««*•«•. I at JOT
l.l  .1 IIH ■!!   ll.Htll  l-llrtll'^^^^ tlllaai.lt.lt                                  .„,,,
i—.   ...  ..-1  —.... -.  **t^I     m^mm  _.  _.__...._—.■■■. 11:1. -Ua-itWit* il  Jttr-t|.*f till  Sa.  I  L.,lirr
"•" rtv^a   .     WIS. B. TOW MEND. t.ttftt.*«i«*ri*«ia»iiii|M»ii.«.i i*'""
*,*■ tfct rat-,**.  IM mm*.f amm mmmmu. (    tam,,*,..,„  ,.K„,* "r."*'*"
atllll  Hi ,««*«■. tm, htraa* aatwli I.* ft*.,*.*.,              i*< .
' *i «.• iKII lltll MM1i ,,  vv m <m l'J -■•*
I.r
WM. B. TOWNSENO
W.Et FA JjES ,.«,
THB UNDERTAKER
, VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
Hltl.TA IIHAMll FAMILY FUHU MlKIlllM.
IH»1 I!  IUM\  \M» •i||iiRT'*i
mmt*
ta-A* t*yrr**itt* ******  i m  .'.ft
iffpSssr^i. r-ftx  ah weight, ami sim
t*t*rrA
III
•a .i«lu.a*a'i. '"* " '■*'-.-'''ii*. *atmn,r**,t*::.t
I* ,ha*T**Zma,  *  *** ******* ****** !..•. ***
, a, *1. -mm ***** ' 't** **** *••
Hull Itil 7j,7  **** ** *******   llj.«.lil»l I  HI l*»
■ *.,t».i<- mmm* in » lawn nt
ii it» •■*..,..,* niii*!' **>•• ***** *■** rmt mi ti*
u am.il..  t*"**!•*"»"■■* l"» ll* Inlaw *••<'■*
avriLa!-. t.   .li  ait j. aVa. I 1*1 <>M II*. HtMllIt ml
III l-l il IM It. .  •   i   >   '■'  ..' ***** It*
m, J. pl**lln,  **** ** I** ******* llli
rifju a*m it*** nm**i ii» iMitiiii
Ifc*  *****  ttv,  **•*"* '***  *** I****** *** *** *****
Ifct ttmUtti nt   **t> *" '
». ,*,i..«a ..I..,,,* ***,.* t*****itP*t*i. *****.ht.hr 1*mH ***
* .H III  •** '•* t**n.t <*>* !•» llinn lr* lfc"«.M
,'aai t**i»^Mi»<fc»|M»tl"i.!wiiir*ili»ii> ^^^^-^^^^^^^^_
..tit  laet  liltfcal  IM  W.llt •»• ** * ****** »'* *****  |«-_,|h_,  ItJ   UtaMal   Dtaitkiut
, Firwirc 3M HUB lilDllip
liiwsil trm* Va-wtoststf.
11:10 Ftptv*« ff*«« iiw Riant
IHO la#el fmsa \ *********
18*00 l**»l fr**iW*'aifiii!.i<t l*t*i<-m.
*.   ej^>
\ymQf*9Ai^.
tt* n i*i*.h. im it* wtitf.l iiiii
ItlM I  Hi..".  1111111  IWlM llt»a»lf|»
it ... tnr,
Mti
&&*~*****?mmm\m*m*m*  <***'*
t.t MM
i.Tam1^*
Caaaiu-  IVlB.  Ballvav o*-is«ar'a
t*fat Bail aie-asaBlB Llae
Clilaa ut tap**
r?TEAi:oinro
•ill ft.iWtVsiw.inir 1*1******4
**   I*':**
tatmaafCMai    ******** mh
tafiBBiaf laAa   ......it**t*t mii. iaa
1'Pt***-* i*m*   .... f*U*a*i ***h. *m
lut r*M rarimlsHmio fatta.stf-railr
-i •nin i« n> AtmtmS.
Ami **r* tttr*** *.***£** Ap* "
0HA8.E.TISDALL
minmcmicivm
LEWIS -GREIG
FRANK BOOTH
talrl.NM.il, ITV
SCAVEN6ER.
Amh
fal
I lolit Your Onk-rs
I'rieea.
Ititlmctt
Noa. 64 and 68 Store St.. Vietoria, B. 0.
Vaecoarer Citr Fsundir and Macftiae Works
COMF-V-TY. LIMITKD
Kim ol Hm mi. Bit Mill. »*,**•* n**tl*r ** U*mm ttmm*.
i.u. ■' ii 1.. .1 **r
UtU* Matt  If- ■  11  1 1   Vli"'  IM  .1,11- .....   |-.,,alt*. ll* beet.  l,-l»!--tl,
ai» Mill, niiiitt t**i ,l»tt"»*i*nl Mm ill*.,
lit* Iin* t*4 in*', ii.i. •. MaMa t*i*< iwl In*. ItitiMta. lirn«, ttr-,
*mh 1**1*
D. ■lOtLUiaaT    a m-douo ai    w a. aoaaatx.
Mitiitit-t I'.uti.* *m*t*i,t, M.IMtl.
*Doyal City Market
mmt t.mmomm
*om*i***miit**.,* w^^-^sHaa.^  WHOLESALE ANO RETAIL
OtartMaad tatiifacboff.  Alt   ■ t tAitAiin  a ****  a*** * •***  — -
LI0U0B8 AUD 0I0AB8. DEALER in FRESH & SALT
il_Mail *%*ttm*m* *tm***m**m* *m*m c*au
*^r'*W8mm ******* i   ***** ITV IIBI.IVBM
•awwoae' w##a vtHciiy
REIOlIXW-UOa
Meats
Adtffw.Rnsii.nir
PROM? Bl * 9t**% Vtantift MaH-M :
DRESS-HOODS REMNHNTS
THERE
Aud Others, all Good Lengths.
.ARE GREAT  BAPIQAI-Si"ff
Oi* Wn Would Not Toll Yon So. >^
TATE  A.R.E3
Thai ihit Notice will re
Within :i
CONFIDENT
Clearance
ill in
1','tt
.ui
I Lit!
'.ntir,:
OGLE,  CAMPBELL &  FREEMAN
 THE LEADING DRYGOODS FIRM.	
NBW8 OP TIIK CITY.  M '
MAN
aan
BOY
IHOULD
KNOW IT.
t'ltlN'll  TIIK  NKXT
y ilnyn I will
lilvraiiy Ui'slili-m
f Now Wostliiln-
or who shall Iiiu
Nutt „/'ttolh.a
from Hll il f'tri*
lirkrt  tm   tht
trt,tn,nil/  tn  I'mit-im
HP timl Keliirn.  Tints
wu tilll Illil 1  iinlv
11 tnr ll.l.' lull 11 Hull nf
Ulotliu. which III B-Vlo
miil pitilsh could not hu
I'M'iiii'it auywlioro.  a i
D
REMOVED!
1. AUKIAN Mtltli  tlllHN MMl
WOOD
READ! PERFECT FIT
IB  UUAKAMTEBU.
I mn AiTi'ni Inr llif t'luiiniitt i hilitiliioln  .
Scotch Tweeds,
THE FINEST IN IHE WORLD.
Public Aciaioiiliint
(IiiiiiiiiiI Ciiiiiissioii AiiiiiiI
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
la'll ul Mi Hi,
Hnl.. I'.-l. |ili.
,ii |.l.I.'lli-,',
TEWiiMRY OFFICE:  i,:!ii Culiiiiiin i St.   DRY ALDER AND FIR WOOD
a.r rliilli.it! illl la,'.
LOOK IN AND SEE THEM
I, J. WINN,
PATTERSON. SONS
utbi
. Ul In* ll, i-t.' II lllia-
\\., in .ii.iv even-
ii.i ibe ■ nt newipapon dean
Sm t,tr.,i,.,„„,i* j  (iiuin *„-
\fZim*.
Jmm*. , * .,,  . '''"';"
Uf ■ tllllllllir  !'-.* tra.
LOCAL  Ulll Villi > l.„, 1.1,.' I. I,l.-l,I    K,In,i,|. ..lau Illall  Uati |„.
■ llll. Illt ."llll -ll "II „ ,.,,,,
Tlaa' ..a  I .I'l  II ll. '  , L".
.nn.....   . Tin* iull(.* Iiavo been loforend that
HITTKN  BY  A  SPIDER.
■eftf.ee  it  llfatoat   feeiaae
.tirlrlt,.
'■I' .HI, ige H, nn .'mi.:
>. ol I il.al.laml, m
bitten lav a in,,.ui.,
,11...i-i., niuiii. i.u
it., i« *
)■ I T.
ir M.il'li'
•  lilial,
.if -i.lla-r
1  Ll.""I  POI 11,11   ll,l,.au,  -it-
ai J-Vmiiea!'!!.-.! ,.l ntdBtghl In .1
It  Bi  If a  tiaa'.ll..  .ta fa.  |.||.|..||,^
u|.|..-r lip.  II.. plied Iii. Inimi
'* hati* broken *> "" ""' i';"",li' -t'"1 :""i MIW »ipldw.
ruuitil. i'-'vrol vlmltiii-pitin In net. nl aia-i lla' till  tsl.-'ii agiln, an.l whoa laa*
,'.iiil(il.oiui.'Muntiae. Ni.rti. tun ,„„*,,* I,,,!,,, morning, u„. i.-n ,,,i,.„i
Itt bt il «an j.. hi. Hm «n> .woollen mil turning black.
It..ini.ii Lodging Hi " ;l '" 'J""1'' II* -'iirili.-el I.t il,.' ii'.i.i,,„„t ii.iinil
miMUak ■ ■' •'  •'"' ' Uni I, wii a i,',„,i„ bluk .pkltr.
J,1*;,.!; !-"■■•'.Mr,,, i..„h.„i. ,.-,r„i„, „,„'„„.
.!*.,..-    *   a .'.'.'' .   ...   -*»-. • -i-ii**!".-.! nV 1.  ■■Il>>l.t?l.  111... |.^»-
MOTHERS
tm mh' i t.r tnii
GOLDEN OPPORTDNITY PASS
SUIT FOR THE BOYS
AI :t fii..' tnt It"*, tliaii iln* Matt-rlnl
tii.iiiti aoti jroii
AWD
ilD & CURRI
COMl'AJSTY
Martufactunii-,', ait t Hi *p
LIMITED
ring Machinery *t Specialty.
Our Auoituifnt is M.s.-v.-*n •::,,
Tbo Styles Faihionablti, nnd
Tbe V.t!",* -■ Ovr :i!ow;;i,:,
FOR THE YOUNG ANO OLD MEN.
Tlii-y
'I'lill llll anil
Hill ll ■•(  ll I,,
111. J. -  "I li'illlui'il  tlaa"  tnilllalai  I'll*.I  |ei.Leaning.
'L-" - s    ..,. ,,. .lira. Ili.i li,'.l,.|„-.*U,i,,il„r'.'i l„,„r. 1,1. III,.
'   - ml ,,.,.. ll  |..l|.|,r.  llllla.-l Illllllli ll.ll. ||,*.|| ||, aUlUtar    .1.1! la  ||„.
'II.. -'• ji -1 t - .  .   ta.  ■   •    it  ,i  ail, iiiiii.nl fart hn tti Im. tiki'ii tiiili llu.
Viiitemiiai.il. ■ i.iti.i,i who will nol be .bl. lo ralurn to
IWaUrt « l.rsi* .,111111111 a ! ' Ht.K.II  M.lm.  ..'i.allil.l  "Illaa' *»'*>** tnr •'I. l.l! .Ill.
lit mil'1  ll tiki',uair Mllaall)  illlat.el  ,,!! Llai.il tl tl 111 ■•! t ..|ii|.l. .  .1 -!■ .
llll.al.i.'   Utti. •  »|,.a...   .,! -   Hae •***> ****** *****
Thi trim, brought down III*. Hat. It la ih. elty.  The work ol Prof. R. D Sawud, Ittl
i.u . ' na Wp llii*- - !,-. i   ,-■-.  ,.|,ii,un „(  K,w _,  ..
i.  . hll Yewk, hi. Ih',11 .i k.r,i„i .a,,,,., .imt mn Tlir Hillionnrai or lie Woikiusinuii
|i.*i.-.t- r IH II II ii-  ■ ■*.. > t Itf.Mii. be i luUog benelt to the nunr clilium The Merchant or the Cleik:
lltauiili. ■  ■ i nin..- np I I Hu- nt, ,| „„ |,»,| tlinl. eretl|lit Tli- Profeuien.l San or
tu I--!.,.,. .  . lul I.. I,, tl i „i ..,*. T.  „   ,   •  .  ..
Wkbntti ***** '"' "*■''"""* il'ii".« il.."-l«..i»***-'.""li..>"i.., .in < in. nan inai u Lowing
„M„B,. • *<•■•■>•*'< .•'iii.*«.iii|.it..B..fBU— FOR  A GOOD SNAP
• .. lighled i.i -.*i,:..i.,...i r~n  **  uuuu ***mr.
*    ■ *<■* ...j........ t.i ,i^^":;;;';,' ,    ^:;!,J3
... .,..) Ihligi -" ':'»-'* '""' **'*'""i *•*"**"***
„,,, *■•  i *****  t.ii.l  l.l.il.-l. . ,.||l|.||.l|t*|
Agent*   for
Have Removed from Trout Street to ;v K ™"»
Company, Mamiluci Iron i\ • •ikim; lool ; John I
|nlii    Iimi   Engim   t omi
II Iiini. ii Mai him it  London
tbe Sbop Nest to Hamilton's Marble un,'M,,i,„i.„nun ul n ■
SUITS Works,
*"!•
|l„ ■„,..  "i "llll'li I..I1.111I.U 1I1.I  tot ,1.
.-1    --  ■■•!• *■• ii-i - , l-r..t...*.r mil*- i.iii.mi.it.l
'•••'•I'" . * I8r»l.*lill |ii*e|elie t„r ,r,t* I „,
• '•- • .1  ■-.« IhoM who lui- nil.., fi toll,
J. B. Johnson's
COLUMBIA ST
Campbell & Anderson
.1 *.U III U.'l
Denier,  iu  Hardware  StoveN.
Pniuli. t'i ti. I.ii y  uml Gliiisuiiii..
Oils.
1 ■ -. .
I'riaii iui.:..  ,11. iti.it. iit *.. ":;"!'** **
.eljei.lnl tr* Ml  ..  IL
Mii.i Hrown, M I* I'.,
l*.*.ii in-.
l-fif> Dnlliiln
i-'l' . at'lilliili
lla..f  I ' ■  ■
l«i,ll'.l  llaa  ,•   Ha  -,  ■ . .    t ll.l«*l.
*
II. Ill  1.1 ,«..!,., lil.l'. U !
Tout*,. -.. arvisol
Mf I'.i. r ,.rii,i. lit II  11 a. ..(*,. ||,.  "IWTl- __. _
1. 11..1.-.... M, .t * nul.-. ('..ii.-.,.,1 W jIAph
Hi * ■• Miliar, iini ni.n,, —*■**■—•**
uitiiTii*tuill, irl! known. •—^
Thl*  ItOfeMam  i*l|«>cll la  (ll.l. lk. XS
work now o. bud ii .i*iut ,tn il.r. antt 1
Why. on
Front St..
at foot of
Mary  St.
A Spleudid Stock of
I.. .   t
Oil  ,',  <  I,  ' alaiajf. ..
II  .
A. Mrl,
II Ibt U.i
«...
at  •  >
>'  ■' .  "im ill im.ui ..n.
llae)
a
laa,',,  -III lla "ll,
Illllill
,•••11.
1 mil U1.11 ni. 1,1. ii*|e.riu,r tii'tn Utu
bh ia.litiiil.il. UopnlM l.ar t *i...rt time.
'  .,.,„.  ill!"-  I 11  llli-N1UI11I rll
•*'l,i- I."  Ira. laraltat.  fi ,NV*  V„|k.   \ *f*f.
".  L.l  little.  II ri.
Webb?
4   1
illl* iimi I WOHTHV CITIZENS
ttu   *t*    l**t*m*  ,<f   *********
tt*****
Weil deabllaM Httfttds
l ihtm. h*\ U.r trail tmltuodr
lie. glMH. .it* be
. .uuplkltnt il net ia( 1
*■*, UH* Itl ,,..- f.etul.  ,a, ..tali... ....
I*  -...il  I'.ll, I
.  V   ,   M,  ..  !  .    '.    , , ..,
.' llr*  tM.ri.hm  '■   -ll"  I'l- !
i-t lllll-. ..It" HI  lb. t,* • 11
rttti.i.i am* .Itlt IB in . In i.r.!. r t>.
KnwntKH.lt .0,  who  ranra
Uurlrat Ihi* ill,
•' 1 '1 ■■■• ■
a ... • i. |>l (aa .l-.l
II..I.1.::.  111(1-1
:., 1 ...a..
I.TI.-., U.a.. „ a
.a.., it*. ,11,.'-il
(•IHti.tt  aaaily  ,
Buil.ll<|-N Hlll-ll WHI .-. Cll > pi'llll tVl'iltllK.
Slovi'i, Gi-iilfi. 1111.I Wi-".it iinni 1 .
Ti.lil.t   nml   Pti. Ii.-i   Cnll.Tj.
Dairy  nuil   Kit.li.u   Ut,ii*-ils.
Ila.aa-a   F.,.'llikl,il||i1  III  nil  lliutlt.
Hi.ti^iiit*.  uml  St.ni.Iinr.  l.niii|i>
■
■
GUNS WINTER FOOTWEAR
mu c.iiuutiiu su.. 1
Nrll W. *,„„,,*,. ,
w
•1*1*
.
..ft *  «|.a   .
• m*f taim
■ •
.-  1 a' la  . .   11'. t.  *|.
'.- lai e.I,..
•> I.   I'll",
Just Being Opened Out.
,,..,,.,.!.,. It.l, .1,1,  ,<
I
l. I.f  fa
"lit  lift
«ft. tautx anil.  It, l-i ti..
Iitmil*' - ....ii  11
tll.  ax*-,,   .,.*  f>tf  ,„   4_, |-(
■l*f Ikt ****** .4 .1.1  Itala*
Lari-oii.-, Cricket and Ban.
a Ftii.tr it ut r.uir Ball Gootli.
la.i, 1 1.1 Ko  • ...  „■,.. 1,1. , coei con P   .0
»*i;-.n.it.a» ib*. in lata. Tbr nmiii,..* Ooi, OeJil, DM ii Oil r mnt ot
.llllii nt  Mn,  turn  .
Uat..*j.h II. tr.U in* lllrt'ttta- Tmnwir"
IVlllai... ,.,,,,, lill II. ~.»plt..|».*,  .
ji..l.|, lir.ailiel  lle-.Ul tt.ta.atl,  ||,p
■ -   ■
Wii nt 11 , arn - .. .-..ij
,   ." .lit'*    I' atll'It  Iilll-  In.  lael  In
a. . ee  ,..| «...'..■ *  .*.   ,. I  . *, ,.a  11
■  -   '
1 ...!,..   |U
I- tllfl  banUmtt  roadmen  thrn.
i K.m. n pnr» Iini, M.<*un I
* II ..'■!. a ,|  ,.!..-
rll   .I.|!  ..!.-  |,mat..|  ,..,,
Parlor aud Cookiug
STOVES «s RANGES
.:.
...-Itjlt...  thai
lb*
• lit
wi. V00, u.i j iv wi i nun oi.
N 0TE!HARDWARE
G. T. LUNDY  J
it%l..iii* < <. * i„ ,„,, mim
''tM. . . ■".«.. ■   ,
M un,. K»-. ll  .
Altai, nittot mm at
wiftttal t  :*.
,1*1..!..
>:.au.|l)|f will  It. pit Itl.
.  *. *   *....    llttl  Ifttt i
Wn   .i'l iMDS (H
l.rrl!.  |,i„,«t tnii"
< a I. a.I* Ilia! li|J lliltl 111 irk<
'.','.    it, it (-ill L ti. of liuililtr.
'.|«a1 !,',!• a|  |  tHlltS,  Buil-lillg
1 '
,1 l'il| it*. 1 I*. Ih.| rlftllh.
*i, .. it.il ,,,r
r Will tt.eial l(tti) |,a,a-at-iptl  ,1,1
M.bt . Mti* nl II, Ilal  nil I
pul nil Ibt Markr, I* f. i.
H4  •**.!
•  -a
OM aewik*. :
IM I .p!.t..S
MM.*.., ■
feni'i.
Ma. a* tbtt* • •
• bin, l.n  i.
Wl j»t llgbt. 114  tw
tm* till bt .v*| .mm
CttMlM.
....... ttw
.  M. 15. 1.1.4  II. •
If, wllh ill tuin*
■ ,   inptnttl- U*
-HI.
.  .It. I  •^™^"™~"
e   „«pr|
-.,   it ,t,t,  tt|« .
T J  i  • «
\*   "I   IMI.M.
--It If -!*♦•*>» '1 *-*.  11**, ttUM-M
'S'JzSEff
i ■m*t'*h***
aREMO"VE.D
TJil COLUMBIA STREET.
it .1 iliies "I
.Vi- ulaa li it
IIARDWARI
i   In    ".. n
.1 .u i iiu  |
-.ll|t|rlii ■-. Ill
l'i|« i   a! ||  N.liK
i*,i molt m.igni'it i-m mi ck oft udery
CARD.
CUNNINGHAM BROS.
Oorbett &
V* MAKK A
Tlrla la II* pit*-* In ft ) -  It
B. MARSHAL!
.
una t .
TU:
-
'*   t i
111...... .,  „,.
' ,|  I
'.lllllM
'" -i I '■• Ita* ihlt,  ,„1
-,*,-. 1*
»"
Ml 11 let,
I* tlllll
IMMIIIM
*»!le||.|T,
,*rll.t  I-    It.*. ..a...
. 1|,    ll«»,
- ntmi t  tatai*. t
I •Ibnn.h I
U, lm  b*  *.,«-lnal  t*  (bt* Ti'-•<••, h  bl.ll
,t..,.il , tbatmak Ittt- III la- I    *i
t till  It*  Illllill   ■'
^jBootsan^!^DRAYMAN.KOH[
KOAKXWOOD
I arnnrinn Mrrrt. u|i|nmII<- Q|H-.a llnnir.
2*"
at sa.raaa raiea.
i.J—La* la
P   II    '
liOOtCSt. sw Line ui ciitsiwi.
Meeting
Now Wi lliiiKliin Html.
.i .
>.l ll> .Mif
*   .  .   •
" , ma.
A'*- *  ajtll I
Al Ibt Jit*t... .1
it aat
■..  -
Mtgptai Inn  ,u  *****,
illfli.4 .«. n .
up., tbt lint it ,11 in*.. .
I i-a »,..*■  la
IWMH.  "*.  IV lit*  Hf.tl    t
Ullt. tltartar*  l.l.,.  lititt  ,
.III ■!
Heftntk itsr.
ttu «it.  t. *.
ittitk*.  >'•■•  „,. •
****.  MlllkitMl .„. TVibklniHi'-M'^l Mt**lr
H4.I.4 1'. un ii.  ,,. ., ,  ... .,, Iitbtn., nil*,.,., Itobi .
MR. TOWNSENO'S
li-tvtiit I <ti**itwiriir. mil i* brH in
ST. LEONARD'S HALL
TO-NIGHT.
T
OLANOACENTSMEAKINS
in mil i-m.
FOE SALE.
It .at
lV.ll  II   11  I,
. |, -..'.'  tl
I   '
Thr ML.tlf.. l'.U In ,*re* tilt e.I
. it...-   ....   |,,t. ||
Irrrl II. ni.l 11. I. la 1 ttaa, : (
 ml, .••*! m
-.*....  ........ '   •    "tlI. tn*1
GRILL ROOM i,.»,
<^""~~" ******** rn, -.mt, W Ml il Urn. '
I. HOI. I1p.l1 10 Uat laiiltltt lot CHOPS  -l.,|.  IJ.'a.tftl  . "Iri-innitr
AND STEAKS Ergi.th Sl,"
e-lraltalal| I' a a
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
BILL-IDC. Its WBtBlliltr.BC
W.
fotdgn
im.
ilto fill all tta
<;*..if*li
.m.i !■<
LUMBER
********, I.nih.an.1 ******
>._  W.-alf.)
1  "
* 11
t4 Ifititi. aM.lr 1**
MrNMVV llitliiM
rn*****'** i •
. t'frtt* lUmlt.
a**mmmt ttt*
VANCOUVER
JAM. E. WIZE.
|>\\<. -ni.
SI„||.iiiK t-i. ii.ti*--* i
nr R.iil illl*** >
word Ku.ir.ini"'1
i Rn.t '
t I'M II 11T1I-I
All Ml T'i*'.'.-I. ..ataffttfltt. .n
Al.il, ,*t,,H ,'■ all
I-
•'  ...
lilllt lltl Meat
Hi 41,1. HI .Will.
•aVr*rrr|  '*,
nppn>ll**taV.^"i II  .
Tbt lllili'b I ninrthu  1.,,,
"
•II  ih.rteV*.  1   tl  r    ,  .   n   .
1  I  '. f"4t" ...  ,  .  ; t .., „,_ |jwfc.
.Mil*, m., tl llltt a|  1,.   latllll  Ita-
11.1 *■*.
Intltfetl lll-r.1. '.
4.,. Iev**n.1*r
tlrl Mia- 1 ■ '
t'tblttttU' III  *..   .*..,,,,    |,   ,
u1
lti«4 IV1-. 11,,«»|.. iln t dt, nr Urn
•aan.  tp|if*  tltf  tn  hi.   arettblp  lbt,
' M'*4l* harMt.el.nr..   TVilItt
tl* inatt-4 till 1 ,.tar.i.tti|,h  itt IVttt
I ittt- ,.*.,  I lull  it,.)  rill   Ifltt
llr .,..11*4 bli  tatlf.
■tiui* *
fti.Mtnitlli- •1,11 in iipt.itii.t bill. Tht
rlalflbl4l*l"...| tt,*  .I..4  nirlll  IVttt!
fltn*.*., pn*taint ,h*  .tlMiti  Illo  hll
„  a ...    11,Jf,  flraHi
i i.M ii:
lltlt...  IVI*. tin
f   Ifatt-
- '
*..« ..•!,!., ,,,., ,.(,   iv,., mnrbm. --I *.„t
a*   I ml *atr ,., itl «i*il* ' „„, w,  ,.|„.„,.,* ,„,. ,
i -'  "I '1III.1I4,**- ,.! ft,*.-a I n,* wr  Mf  4ok»."
Ut).*l IMl ll.* n||taa4Hl *t  Ih.  r  r 1!"< I.tt I !• ■ I  ni bli
B .Itwl,ll4. It.l •Mil awl
itn* In* i r.«* u-A i, ■
tm th* Iif - t * •
■ !.,....'•■ I'lit ll liaa»lh. -
l>ni|*llt  AM ...  t.r,.,^,., ' "*' •■■■in i*
III* lat.* h,H,.!. il.-f  ifl  thM
... 'r4 il"ne,, ,a. ,,.
IKltlK,   Hi.•-    ,„|   1,*,^   Pa, h.l ,1„4,|,„„„,
Tin: riiiiniMV. *t iiiitvj-iii.v i*
Null
On the Market
siii ,iaula| I**' si iii"
fl«t»II
$300 to $350
PER LOT
HO Me*-|.11"lllll,  fl«,  |»,m.  flllladll.tl
eai't , le if
These lots
THE COMING CITY
ahi vii-m
Well Cleared
ftll.l l.ltai If...  Mllbt,. 4 Mllllgll-i  ,,l.,",Hh  tll.1*
•H'llnlbllllmik «,.4 ti,  ,..!.,.  ,,.fi,,,„|„„  ,|||n„,
IrMat MUM. Ila.l,.*,  (lh >  inrme*
I •
111  -   tittl
II" If
.....ll.t  la,
Till after thi,
ELECTION
At
CUNNINGHAMS BRICK B'LDG
SIS Front StrtMt.
I.I* wtll. 11.1 llir. Ml
ll  IIIIMiilli.l.   Tlar.  .Itiiilti.tt  !•
trr, rtnlril. within
100 Tirts ol Tiiiri'i.) Line
ItlilllTII IVIMl
dnmleii lit ■ Ki* H.i:
NORTH
Great Chance
for Speculation
3poi,
,LET5T

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354116/manifest

Comment

Related Items