You may notice some images loading slow across the Open Collections website. Thank you for your patience as we rebuild the cache to make images load faster.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-08-27

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354114.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354114.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354114-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354114-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354114-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354114-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354114-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354114-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354114-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354114.ris

Full Text

 ——^m*^********mmmfi
H'Ml
W.t. WALKER_CO.
ul ran mora
ni:w wii.sritiiNHTiJi, - 11. u.
I'W  Wi - I  '
TOlFaTOWl
11777/  WHICH  IS INCORPORATED "Till*. DAILY THI'TH.
m>Ml!l.l,' .-.uii
Saw WKSTM INST Kit, itltirisil COLUMBIA, 'I'lll ItsliA Y  M(lltNI\(i. AUGUST 87, ISlil
WII. liMl.l.n; 1 CO., l'KOI'Kllil'OKB
III.  IMi -I.l. ail II
iiii: ii.mum.
FOR SALE HY
S.T. MACKINTOSH & Co
Html listiilii .mil Insurant1...
COLONIAL III.'it K   NILW Wl s I'MINSTER, II. C
WOODS & GAMBLE.
Land Surveyors "
IIXAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I.-NI1 Mim I tuns . ii.ti ... in  -,
I .  IM' I llutll'll.l a U.I.I, H nl I
DRUGGISTS
FaUmt Medicines
DRUGS
H. H.LENNIE&GQ. **m*^*m
CORNER M'KENZIE ANO COLUMBIA  [ojlet Articles, etc.
STREETS.
Tobaccos and Cigars,
I, H i
M. ROSS.
& Thomson
ii mioNK nr.
, liKI.I. II IKMi.tM'K   till.In.
II  11  Mi •« .ti
ll IIM II, Najl.1, I'"
91
OWAT Ac "O
turneJK/
Real Estate
A
Elillllliilll llllll lll-llinni  AlU'lllH.
S BARGAINS A GENCIES:
•aee,,f.|l I ,
Wl tll¥l |H
o( th« City ..".I Di,Iiiii.
****** I" I iiiiii Un
improve}..
Ull In  BOUTIt  WEST-  »,„„„»„ m,.
MlMTttt
loli from ii.' '-' i-a  _„„t
Km In Fli-i  \.i.hn.ni (••    ,„
***** Weal miiiati'i*.
CONVEYANCERS » FINANCIAL AGENTS
ttmrp In |iio« .
nrtr i.t  Mir*
WOODS. .V GAMBLE. Nt ****** W.'MiuuiMi*i\ B.C.
DESTROYED OY FIRE
AUtaaelail ... ..a.  ..la,,all.lie.I
,,, li.i-a	
"lalal  eel  tl'.a
day, w*- .it* nlTcrinit
I'll-, ill  ill'  \ il Il.il*.  la|
Mot ilj Square -it ihe
tblc   |.|iae-   aal
,, Ii. .mti .it-...
.:.»i.l liuiltlino
■
i
'  'iiiinlii-i
VV, i
lllill-ln  I  ■
Manchester fire In
■.in.itii. Co. of Man-
I'll, mt Im
■ Brook!)
:   Co. oi
t'.in.nl.i (fire); Equit-
-alili  I.ii.  .\'.siir.inri'
Klicict) .'I lh.  I   s
All  I'll  Hi   111'.    I  ••   I'l
N*Ttll .\tl!eria,l  Tile-
Mutual A.a ia la -tit .llltl
I'l.tt.-tlli . Ats., ltd
■ ■I MimchcMcr, l.un.
H.G.ROSS&CO.
fiiliimlilii St.. New Wi'.tuiiliHtci*.B.C.
leal ttataiul Filial
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
to Ha ifl Mm
mum
ti I......... I-...I.I . ...I- ...
KT. READ & Co.
D.S-CURTIS & CO.
P -!-hO_|tr»,
tO hot-"* titt'tttl
•tMrtNtW-lltlf Itllat-i '
■
'
Citi'i AiMfcv.  'ROSS
mm- Cotle
A BARGAIN!
«(r
•1l.Vl.VM
imrai
MaoL
DROGCISTS
aren
•fr  Ross
LUMBER
ji «f  Co. ltd.
|» IttlBllaKM r
• itlO fill -ill i
.llltl I I
LUMBER
Mlitii:li-  I.i.lli...ii.I I'lii..!.
9
WILL  BUY
Store, dwelling nnd one nereof land,
sit iuit i* on Columbin Street. Snpperton.
A. B. MACKENZIE & CO.
HU? COLUMBIA STREET.
Slii|.|.n ' '
* t II.ul
To Smokers
iimii • H»Alt
***
t*m two
,itiiiTisii i.kiv
.MAIXI..1SI1.
.HENRY  I.KK.
•—*■»' * ii*mi' iMM
WM. TIE IJ £N. M.itnii.-iltii-.-r
GOOD BUSINESS
\  "Look out for it.
^eiy dny in future CHE APSIDE will
lit inth« Columbia St. window one
ire articloH with  price mnrked in
figure*  which  will be far  nnd
below cost. When sold will not be
icd.  Something  new every  dny
FURIOUS 8T0RM8
BHQLAHD VTBITH) fflTHTEEMEM
D01IS H.IKKU.ANI.B AND KAIN.
CuinburliiiKUIiiri  Suvorely Viaitud
F-ori Tlmt Viiliuilil" Mm. I Will bo
Diialruyml   Kxlriinrdiiiiiry  Btnln-
lnitnt liy tht.  K,iitilivr,;h M. ■ i
—A  Daughter ol  Du  Punt ■■ Ol
WtlH Publicly imoHoo n Olgutlto
O.'ii.titl Wlmlut-tu lli- Utt
Wnterloi) Ottoor Dttid Irish OropO
tn PitiiKdr.
l^iStii
■ ■ ■
tVUaftlll T'lli-    ill,
Ihuiitfll ((iiiii* (OftOfftl OVOI  I
I  '  liillill-lrll.
it* t' rl  ■'  iUmi *i' -'tii'. ii,.'
niiii-t.iMii daring ii.
borrlblo In Lto IMeu rlv-i
li  OVOrBoWod riilii. -  lii,'
*A,|«ll*.|  iltt.1V |i   i-  . H
111  III' Ut  lllll   III.'   IIMI  Will  tl.
itum-. int)  .
mult] itii'iu I-., il
100 miii't-  btVe boeo  •*'•,*■
trot** b) iltmi
if iln- Hoodlni occura Ml) I ■•■
I .011  »i ***** PI Bl 'ttl
Tbi bod]    i
■
imlnj  III  11
ildo of tnoilier t
li.  |n7.  tiintui    H  ll
I
I
111  .
I  ■
i I
*
. l||.*fa   Qf   |
'■   ' I
I
lltll.. >
\\
•
'
|  tt t   -
I   ■
1*1    Hit!
*  , |i unu |i
I    i. i
l.'.lilUbN
"
•  '
CANADIAN  NEWS.
Cmiittu lit.* Mo* un Million! luteraat-
ui. OMIttl Outiati-*.
Mil. MM  11    \  |   ■ i  .
returni  -wlttoh  will bo mbmlttod iit
ilo it | puUUon <if
:<  Ik.llll I.
\
.
|||   ,   ..
MftnllolMlioHirowii ti
[mm 1,0m tn
mo. All t i
i i
■
■-ni, *."i :n
.  ■ ■
I
■
• ■  ■ i * ■ i,.-t o| io|
■
I Ittt niiiiii.
When it,,  frthtl  tiiftlit-i  -
■
-iiiLult*'.! I..-*. itnl onl] dt -
■ ni   \«  i ■ tfbbor.  Mi.
I'l.t-ii.-i. »i: * a- .in uoiiaoi low lor,
■...,
.-i bull do|  The inu. i w *>
-■■
I
-
-..I,, tll.l. Hi
ooihorrlled
llll'l   -Utt
h ft'*iii In
*
111
u-
i,ihl. o| Uu
bloud,  *'
•
-t.i tod *
It *
•  t
b) it.,  iui.*
Ult.l:    -I I M
-4IIII-    III
■
-
'
M
■
-
i
'
I
|    . i ,
t.-ll I  Itt"
.Llllll
il
III, |1 tM*
I
'
1   .
I .
'  ■
w.i\ t.i tmi
i
Mt »imi<
■  I  ■
■
HA_Miii)>M mm
t. tti.
■
■**   ll
8TEVED0EE STRIKE
TilE-ANtfTUHClBOQ dock sikikk
I  PEAOTlOAliT BHDBD,
Tba Sti'iiiimhii>  Comjitinin*  lli'lniii
Non-Union  Mt'ii  N.iU'hi  i   in
M"xi* *  Efevt&g  n  limit  Tun-
Btl >'   I'.*ruer ot o  Griirletitn
' .; Ciiltihrntiul Auii'iinr.i
JitUlllftUil in Mtixtt'O -ToUOWfOTOI
At V ... Cm. MornTiTitl'lt* 8ii*iiit«
ot lhl N'-w York Atctdt'iit.
Had  I \ ■ ii"
orbltrai Wot
.1 Upon li'imUtl, I'rlkiit.
A l " . M fHiiiiii:  l"  imBg*  I'T  *
.,*lll,'li|.„l  Dl  th*  illlli.'Ulll  «Uli  lln*
itiilttoi \ raidloi lo mm*
ti,in.* . iln- Aim t
■.;.- Hn atl-iai.n' in til''' liked,
buitini-iiuuheihotulkon btwb «i
ll,*' ..lil ill* • dI i ni'l U
i   ■ lid 1
Mi ( .-ni. i  "I  lhl
i     •■  * Tho Blow
'i'ii'.  OOMtdt'  'I"'
|,|ll|H,a|1 It'll I I.'   .
iimi tbo) I...-- oot lined I
||it|i*lilil.'ll    lit-ii    wl * ill    *
'I-  'I'.-v t -
I *')tti. nl li  llii-tr  int.  I"-
"|rrlllli#.  I
I  M.II | it- I  I '
*
ti*.ni \Vi>liUiBi*"i In iIn- I'ltiTt tltll U»'
; mn.. nl Iml i*  ■
Otttl-JM tbil tWO  I- tl-.  'I'"** ..f •!* i'u
tt I,
■
I1., it Hin-.* ii«*l i-.it nu*.*. i.*i bj
ll i'  i._...-
Alt ni Willi
-
■ .■ .
■mib nf iii.*
Uin li it
, lll-ll.. o( tin- I'l.
i ii-uin  J.  N
I ii'ltrr »t  llif "*H|i
Follh in lhoio|iofti
W |S|  It.  l.t I, ,
ilhti Um i
Tofoht a  Boou i
i < u
i
t
i
■  ,. ,. t, ii.
,,
.
! i.i,._i n'iti
i i.miifiii't.
■ ■
. ■ .■ -
Rn hr, T*M* Wmm
■   "
'
. .i  Mm i„,t
i
Nuil K'i'tit lh* Tmrk.
t i
.
l.Wn Mod I
i id. lef-nnU*! bi*
ibf  Km
WM-tl    H
■ ■
■ -
OonvtflUtm of Btoomt.
M   | * \
iit.*.t. Vtihm nt Aotftfct * ■■'
■
I  Oft* 1
•nttt.  TIWili*''
U1IAHT1.Y  HKVKI.AT10NH.
Thti Awful U-1-inlty in Ra* Yoih Uttlna
in M.'i i i.t  llllll
Ni ■■   Vt'i.K.  A. i j n.i  H  'Hi"  lOlftl
bodlM 1.1'.ni'ii lri.ni tlin
■ iho Ttt* l'l».i'.li.4.i.r ii|.i.."
Mu.li iiiilu'it.ilittii I.
(root) ■ ip *i i" tbfi .ny it
iln i ui. ii.ii uii-.liill.il ui.iiiiii-rii! n lilili
I,  mirklM t" oihuni
* * ol iln* iiiifiiriniinii* vh'timi.
Umi olhorbudln tu* i-Uini*  vUlbte,
debrli !"ii Iho nifii
at witli,  , ■, iiini..  OiiiQi,
■ i| n.i- wiini ni proper »ii|iii*
■■iitn ut ih.- bodm *r*- iii'i.i
doWO li) llii* DOtVJ {"• •••*  wlil, li il will
1. ,.Hutu* without tin*
■ iinvr]  Thooo ftppltueoi
• •li. I- UM.I  iiil.iv, win ii  ll
the work ol uhu_Ma| iht
j,. on in"-' rftpMli   Thi
i ii. • ■all».ini'i-
I  birred, putrid mhi md
'■:'. Ill*'Ilt    Ilj
!. I IIU  ll, llio-l illlttllt'fl
ln'ina  miiii'  liy  iu*'  iinill***  or
ii 11  ii   wii.li.  or   -Milne-
tlilil  n,   lhl  pm\M*   Tli"'  .mell
*A   •■   ',.  llltllt.
II « i- iiui.i iu,(»i..iii|.- i.i 1'it'itbit
iiiiiin  Hi*-  i>i*<  Utti*  ttilliMtii  Mime
-i**r  i"  iiihitf   There
:.i,i..i|i,iti imn 41 **th ell llil
niiiii ninlii Iho "iininiii'l of T K I'rim-
* . I-waii Ui*-ir tturk hr
l't** Mi» n|i iln-mil* of lln* rutin wtiti h
■ .1: Unii-  Ollirrt
tWdtti  I'l rOMOVlftf 10-M  "f  the tl-rlirl*
-i.^l  i'l thi* »irwt.  A  Itrfe
i- Wmi .util ttlll,
Min*.* kx-kluf tti  "■   -i * • t.f ibftr
.-.. -l.i'.- ..iln-1. wi*rti
*.«n*i( iini i  ai
lbt tbi tumiliit ("tni'if whftl
lil.l OKI *•»»  linihil   ll
*** tui - > i u.-* ta***** iml
tl.i* titmi.t-r • ihmh work ••( M*trrblno
tin* poiltd ma.* tn-oin  Th* i«ti 4>tt.iih
ii..  ti iiuin. t-T mi ilit-m by
il M«ftopa-olbli Khortli
•tii-t. a, -i*  •   i|-* ».• ukm .nil a*
lull}  HBI    • i'l  thf" * Iliin
ni IuuihI Hi ihi- im mmi **t Ko n oo
tin  ***t  *i*U iit  Ibn  wiin  httittliti
,-.t  \....*i,l  KtbUMUR
tilOitwi)  it-'W li   Iliin  tlir   Iiiiii. \<
tbi   laiti-r   lillnl  t  f-mtfnl   ihtt*
U  .(ti'l-.d  I'KtUl  ft t.ll ltd,  I
I,, i-t   nlM  '■!!  fititn   Un*   mm*
llttl  ***  I.a*.l, liil  t-t  ll.r niritt.rr Mbu
mth him   I'mn  whftl  m
I iiii. ntofM ihthlooi ihf
hM  ll  Oftl  * llll dS.nl t%
|  It*   Ih'lr *** to MOfttl nf
aiU.it   J'Ht llirii |H  Tt*m, who
****** . in-fi «t,Utlt». i|iM-l
IhlM "lure
lo Ihf thl|>e of
«.i.  f**'it..i ti  wnrk
'  IhfM lit tarn*
' • *>  M <•**», at****
« li.tt I Itr. Ird
4 (a-trlle.lv «!•'.Kl.lDWMtlllOl. «kkh
bortoiaoa* hii ..wt*  llr *!• imvtd
up ai tbi. Ve.thil h-r.mit *uihm  At
t  bod)  wn  ttkrti Mi  *—
«*.  that  ut  l milr el<i ' •  f~
I  Hi: ««d  MHOlll *
• *bittl| iM «
I
• ftm
1-5^
„-,,,. it-a
\^ i
|| i I  .m.*i*4A**?
|||   In  tltf  t»
ll,  at«  ii. tli.t  id  lb*
„.    | ttt.-rti  mi ttll If.
• |.  lat,.«Otlt .n|| Hr
-.  i* .t I., ilmib.  A
• tiUtt *uu* ***
Mm
_,.!».„ itHHtn U"
I  petal !•< thf lletotd fmoi u.i uo
-*, t4*.|..t M.ttti- ■
I  Trlflmil
II ■'*,-
, thll   fcll   HI   Ha'W.    ll   I"
n rtd*. fan
tftl   ihHMWtt  of  •
. fiHHMi* Mi**** *tmh
'*****
I M
• •
• iih tnd
■  I""'
t«l****
I tlw ntbrf
******* ami *t ■ ■
****** *•'
n
.
■
■
u
.
to
■ :
Imffttftl Wht-WtO-UUMk
111 HUN
ht* ptttii*
*■      *
■
'
*
ol iho Utf
1
,..       ■    Ha
nfdefed di i
■
-
******  ■!' 1
IMl     I"'
■* ■
■-
A
*    •
*  *
.1.111
1
■ • I'riwtar
i ti   •■
■
i  •
ii   Mi
Mi K I —
ll
l|   |i*.*ir.-.i aill
.  '  ■
IhiI dtrvhhftw. I*
V IfVftl   hl|lt  |«*|*e
nin i."
Roi Ut !'•"■ aOWrtorf*l *
UeUradM thirtb.
.  •■:   |   111
'    '   '
|  |*|
!>-<(
Paying' I_.*«Jit
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGHT PIACE! RIGHT PRICE!  .\MII tM
I.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
'CH THE NORTH WINDOW COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
■
*
i
en* ftrroitod *' *.
boftfd
\
ttpu KKPtX* rt*
ThitO  i
t(,(l(irn^r-t tU i
f.trmii .-
tnd Hit M
ooiho-ntdit a* Tti
ihi* Tm   tl
thn in tl." «*
1 rime OOd H'i«i*
ntt wtll bet '  mark
Mnnl'r. (I Hie Fnll"-
I'tui-   I .  ■ i
nim'd llimn. ol Anti'tiian DtlncllMt,
Mta) in'ii.i.-i..i 'it- lathi
rii.l.  rll a nun
bCW-M i'WiH'1 in a 'I'Mirel will* lilt
fithft. mil polllDK nol li li'tt it* knife
tnedc a f ■ rili|)ln|
nppii hu obdonto ind il
nrknti mi lien nilnn ii
hl« flrinli.l, OOfl
hl*l  f.ill'-t. iii<1  Rttftll]
hy  oiMlnir  hll I ■ •
i  lit ,.*[*... it,,.'
lor hi* •« fn) dmi.
-1  i i.-i—-i
■ - t -1 at
•  *, ObMhhe  P4mr**4*4
\  t*  'Ml  TllHtw*
tt-  -Mi-.Hat
In l*tolIUo_-ttn        ■■**»
■
H**m4 Awertcu Dt«4.
■
ll
U.n
t\ \,  l^tMll  ll««
* |i  lUbMid dl^l l-i* 1 -'it
• ft m**H* in toil «t *b* v    >
■
. .Itftlithtfi
ilTOUOO  that  lHioit*,oM
Como Vol Ber Ootoe.
,  .           m *mr
1   Otii  Ae.-*
*•  a* a j
Irith Ct.t* to Do__|«r.
eblit>Hlt*t t*4 mmm *******
ititloti«4
H -  t.|erfin
■hntth-tllt-i- Th*r«lti*^l»«
I'l  ******  of lb*
Hill
■■•■  '  .(*|**I.
l#«l 1* tltd «t"' •****
nt ut -mm
ttth  It P oil*-*-'
i  iHlfmlM . **** ttf
MtOHlHent  frhft
;„,  ",,.1  ltd U lllftall *"■•■  *  ''  -•'
1 rap f«i
1    «    \|.     *.■
•   ifterw*  'h  lhl*
H**\lr A h*»*  •
**A ***
**** *****           iwoooi n
Ao lolwior«t» ■**»»
r*p**i****i ttm*-*  **••
*  C  •'           *'
■
1
.. ,1 |n jafTrri,!
•  '  t*"^t1|
i i m*ui pu tbt*»
Aft Irak.  •-- w**
Tr
t  t  •' M   A ******
..  .
pl *m**A *•**  llif $1*4 *«t Ub*
■  ||  id  '  i ********
Will Oo B.ltU
c ■ '     t* '   •ngmml e*1
*   ■     '	
"
,  dir*H the hill **A tmi
. • • 1. dltrblM
'-■it ***** i fn t
ft ie* led *  •   **•   Tti' a**1"*
t  ■
itnl *U if*. ItlM
■
.-I   AH
•■*
■ ■ -> t»*lf«
. kt
\
*''"»n■"• '■■■ 1
II llif I'
i r nil •    Ml.
II ti 1-.
mit-rb bei
.
i It 1
..
lOitint*. *ihtlf lb' *
l .
mikf M In Ihflt wtrnd lull u win.
TnMi  Anxi-1/ Rwli*T0t1.
Mm HI '    " v
il .   ■ P
i», 1101 IOd
■in
I.im i Mi|w.  |
i-t ito -
Mttlftdtt
d*llh tttttn ******* t**ri  lo Ihe HI} nf
*■
krifnilM - Hlot IhWofh
■i ..I dlU f"' *
rnnnlrr tftd il* *>tdto* *******
- I
p.  *  ■■ *
- .
mp*t*m*4
•
writer ttho
■ i-»|»r a Hi** atlti*** r»«w1iM
n|«tn IV*f**nt Wtl tnd hit MloVOfi
An Rtntiot Otrrwo
nrMmra i fi  Mi>.  imgm*
•*** rt
.. •'.!
' ***** *  • t   Th* prt-
. * tm <m* *
| |Otl ItVf*
.  *  tOd thll lbe
I ** ■ t*,*4
_  i  WOOl  •f't
..',»'
.. lodafml
I  lOOtl   [ft |fl
■* .., *****  H ^
- .**4  it. (#fti»nt
-  - 1  IwlOr
nt*fn*1  H 1.«ik  lh* owwi't ••   UA*
**'t*hrmA*ttt**i*4 1*1*1  *****
j eitbl f'« "Moloioo wwwef nwd^r fit**
****** nil.  ir.i'i.
ei in --ir.il, imiTiHH ci
JLtJMBIA, Wl'.liM'.SPW  Mlll'iMNi   *VTJGUST
■
(Ml l  il'bilCl
ll
is V>    I   '
nni
niun *
COLUMBI/ SjJOES
: *.__( i
ii
ii
t
s
S
S
*i
i
I
i .
S
WEINVITE HARDWARE
A'M'NElS0j,
lOilucB aiul Conimissioii|ftPK|\.,
(HIE  PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
T
IV i
Wt
WO  '
1  il \i:|i\\ \l-Ll
illllill
\m : iimi : MANUFA
iiiieiiDiiji;  j jKWKIiKK.  ■hum
OENTRALH0TEl4
JAMeS hash. J  .
....
i
Bulldora and Oontttcta
s
i on
LIBRARY BUILJit.U.UUiliMbiASl.
T
0 LAND AGENTS
FOR SALE.
|. in h.
..ni.'
B. MARSHALL
DRAYMAN,
Ni.w Wt.llli,Rtoi Co.
!
Ol I tt
ion
SHOOTING  SEASON  '91
s
BRUNETTE SAWMILL Cc,
..  *. i -I MINS'I I i: ll.(
MANUFACTURERS OF I Stufl  Md LongUtU-i,
t0 mo feot,   ALSO  ' * i.itan
■'■  ■' ■
Kil i
i C-aa_
Shipping Facilities by
While the hoi weoth its
Builder.' Hardwai pentew'Toolo. oto.
T. J. TRAPP A. CO.,
Wh<       i  Retail Hardware Mn
HAS.ETISDALL Tie 	
BEGBIE BLOCK
ROYAL CIT\ PLANING MILLS tt
TO ANGLERS AHO J.POBTSMEN.  '  • \ j |
1
N  ..  W
'
M
I  \V. I I II NAN. |
EAL ESTATE Afi'KT
IIMI
'ft
■
CLASSIFIED BUSINI
ft
■
i .
ii.
H
1
N
\\
(.
i
\
ll
It
■ i
•
.   a   .
mmm
oi
IS1 Mil
TEACH 1 i   v '
T
Crown Starles
-.•.a
Notics«iaOinrers
WW.
s
T. RIDDLE
COBRIG COLLEGE,
HLA
I
►  •I.  BEACON  Hii
IONIAN AND VICTORIA.
CIETT .
mm,
iiisra, •
!    r PHILLIWACK!
f-HENIOYKEIT,    "
. .... r^^^^H________
■
IIUIWWB
I'll a
•a I  U"  *
u
flllv  RMT  ROOT
COAL
lliteflLialC-jUl >t4 tiails* *
New Wellington Coil.
$8.01) PER TON
M. I. FOLEY
Lumber Bro.
Rtwl Ell 111e .ui.i  \.
limn
Cittimlinit Pi«*
On Rntinilii.it r*>
NAVIGAili
BRITISH
TIME TAJ
-INOS  BANK
DEPARTMENT
NO itl lu
'VHH.
iii ti udttit
111 Illil job ii
V*e-a* *—> *********  _»-•_    _■—.   a
I
tll  ill'
1 I
w *****
y. A. WVt.D.
MERGHANt AND 6tM.RU
TEAMSTER
■
ORY AIDER ANO HR WOOD
RCHWS  -CHANGE
l» (HOARS.
SB-JONiM'
"oo i oinnn n o.ie iefciiev.
Tni'L liEDIl-ll:  NEW  tYIaSTMlNSTCIl  mUTP<>l*t'"Mm.\ WILUNILSHAY  MOIININll, Al (H'ST
Cl ?IZHNR' OKIaliltllATION.
lla... tv
Y. i
11
Wtl < la  >
at
tori
Imr
III"
■I
Wl
Haa
Mii!
illK'
Wi-
tli.'"
I IIIM
laM.
mi'i'
A '
m«ii
II M
leu,
thai
lir*'
at—g
Ili.i >
etante .
I aaa I.
Il.al I
..Btai
Willi
ll.llai
lea-vieila'
r.aw 11 a
leliel.  .1
aaal, II
Bi- ',
llllll
(It I
Iii. a.
llat
Illlt  i
.null
Alal
the ,
lllll'a ,
Ua. '
Jeial I
Tlaa- ,
a, li„i
eat. a
Hi
ttaaaa lea
lilt,. I.
Battle a
• bell lai
AM. <
• -I I
ileal II
thai.
llr. J
rllllll
aiao.l
I i.i., i.
ua lit.
raallaaaa,
III .1
.|.,el.,
rjrtu tot
AM.
ieejeell!
I., a .,.,
11,11 I,
leeae, ■
_M  tm.
.laetae,
...
lle.ae
aataeae.
V.
Ila|aaa>l
eieee It
.real .,
ae.  |
|ra,„ii
*', I
tk. .,...-
iHlale,
ue,  II *
a n.t.11.
aeeteerele.'
AM. an
•taenia
•wl A*.
...1,11,
tka.—..
1
at. lata
la* art,.
TV" a*
ee.-.. il
•Mth a
-
.......
allaltaiat
■
•It". II
I
-aa I-
e_a»na.
I
l.ia  e
.
*****
la. ,1a.
Ilal aa.
lh lut.
Ml. J
It  a,a
ll elite.
tm 11-
*mta ■
llll  tie
Meat ii
I...4, lie.
Ut Tlejaa,
I, e..
a
MH t *-
kt 4ttm
****
tkr tu
imlvitr
CMfW
Iho oli
■   :. |
,i bn
*• * ,
p* ■<*.***
ta-*-**-,*
u.'l-. hn
'.'It h'l I  IM  |
I   till   Hill.  I
l-l"*
Li.
MM ta.
Iwaaei
*****
atlw
tMrtla-
M).  A
.Unit*
lM»»fJ>
lie laa:
.at  1.
ll  «..
ai  bull.
'
■
I ~)i»fi Simpson has
-**- adjacent to it the
largest salmon canneries mi iln* coast, .'mti
from its nearness to the
seal fisheries il must
also In i ome the In .ul
(juarters nl tlie seal
lishing industn and
the largi lit -ts therein
engaged,  tt has back
• ■I it millions of ,u res
"I titii prairie land,
«hi< h in time will be
I1, "pled with ranchers
and farmers, who will
* ontributc to the build.
mg u|i nl ,i large citv.
A
lew lots or li
block or  twu
tin
QRj.
Tim Coming.V of tlm Nnrtii Pm-iiii-. i-. Nun un tin. Miiiii.'i
llllll nlWilii' »t Hm Bust Spii'tilti! ieati-i Of the Dny.
purchased  nm  may (jtiLCiBRnl A>>K
make the fortune  of   NEW WESTMINSTER.
ih,  investor,  Prices 5ft_H;,OrnT *Z*i*i3
Pi_«-! -SEXv
Tlaairailny.aj
terms *■■*•**•
12426
l*aert .laaaiaa
a,
arc  '"ti  'Hi'
easy,  onh  one - lilth
cash being  required,
.uni  iln- balance on
IN FRIZES.
Iiiiii   ia illlt illt  UltiTf •-!.   1.* i *''"■' '''■' *'" '••
iiiiii  \iiiiiinii  uu, ii-t. , ,  ,„ ___,
Il.aaa.aaal «..._ e..|-l, .1 1. l„|.-lea
The owners  **l  the
$13,000
it,,  i
It., t, ii ■ ii.'i.fflrUI
tr Plan nf Tiiwnsiit*. Priooa, Etc, Oall on
& POLLEY
townsite are among
iln tm>-.t responsible
and wealthicsl citizens
ul Victoria.  The) are
uld iinn unly ,i limited
number <*i lots, r irst
,. mii rs eel first choice.
COLUMBIA STREET.
....
^GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
lln inosl t Mi.i'.i'ilin.ni sale aver known in British Columbia.  Dn  i.... *. I-. .ill ul tin tin* ^t
(itality.  This is your opportunity.  Thi  fare over to Vancouver is bui a small consideration
I rms will be strictly Cash, unless otherwise arranged foi  Offers for the stock en bloc, with
fixtures will b received, and -iti-l.ninn terms can Ik-arranged with ifs|Kinsible parties.
PROCESSION
a  i iiini.t Ciliiliiittfiitau
Ohdtt   .  "•  "*1'M1
INTERNATIONAL
SCULLING BICE!
lln) to tl ilaol ilt* •iitl'l. at
-l,i I, It. ' r.-lrraini
i iiH-tr
llitfltlh" 1« I"
i lMi!.l,',a,SMlIIIKHll)UHICSPORTS
LACROSSE  TOURNAMENT!
,    ■    ■ , 1 , .  ,lllt,e a,,  lb.
,.   . ,„   ........
■■  IMl-
III. ,, l|  IMa |-  1,1  111. I-  ll"ILI.
Ill, I. iu-1 mil -tltltilK*
GRAND ILLUMIN ATIOH
t . i •   ii-in...
FIRE  WORKS 1
If I Iki    fill tl MOMOl t*..ll.|W«t»
t|  Itllimi
.  i •. initti.tnl fur
• I ..mr
1  -I  la.Itl
ihlMU.
'  ■ • ttiiUtaanaw
,   ■   ,'.■....  e,*„t.
... rn..- l.i.i awl
'."it"" I*  lla.Hr
t ■ rituoi,
-., l. AAI *******
A. ■ MAt'lBMOII
TO THE TRADE.
i )UR ST< uk has In. it i iitn r imported direct from tlif manulactun rs, <n' bought foi cash in
our <>\\n m uki t. and quotations lor quantities will Ih* made ■ -11"-. .1- an) wholscsale pousi
COPE S YOUNG,
.  FERGUSON BLOCK. HASTINGS STREET. YAM*.I \i;
Bant1'Montreal
*.U iUmi4ti{\  *  fl-LflOOUOQO
A Savings'  Sank
Department
'.  I M». lawn op."f.l in coeeetll.n MM,
thi. Bt-aecl..
Iittitit Mind il Cimit Rim
I I ,-• ."••
GEO D. BRYMNER,
THE
OPPENHEIMER BROS. .... n.Aiiir
commission KERcuA-m JOHN DOTY ENGINE
Impont-n. *n*l Wl   tie I)• l. ,*. in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
COAL
CO AK'/.WOOD
ti 1 Ttt  ■ ;■■  '-*.;  Um unly uul 00
1 >  ■ 1 tlil li • mtn it ft**
■
not. t. mil l-i lff| ot Wm  HMMPl
ll  *} .,*********
. nil l.'itttli vr..i.
H t 1 ru.'M t'i **' *" '•**■■*»•
LYAI & QQ. "
booksellers
*. stationers
HAMLEY BLOCK
'Mall.
i.*u ohu Hist it, N'oo \Viitin\»ioo
"FtT*^^**C-W^
NOTIOE.
HIStlONOUH im; I.IKITKSANT*
,. 1. ■ ,\, it-
■
1 it* *•„{..*«■»»
■  "- 1 1 • l  Inimi t.t tlm
rortid t i.*i,,U|iiwt-|«-i-m,
.  ,1,. I    ta.   tH*
l-tiit-i 1 • '(•• - «>nl«ln«4, imi
$A*m*g n*u <** do*n_iod m mmoMoI
N  '  .*_ in *****  U**U* .lull Intnl.**
iiiiii *t* .bli.riT ol |.Ii-*iii.#i —tn*trial
. 1 am i.iii. ■. *m 1-— 1 to ** *******.
.!>-■•.t<- iliin tl VMmta MOO W.«nt.ln
.1.*  . ttti *
\ MlkHOOdlOtlftO-Ml Wl mm ton*
... t ,* tti*  U I *i* !••■ i(lrf'«I-p ■ it. i.-l
In a** tmm < t Uo < «oM Ol a Jml«* at*i
.'  t talt#n *4ltm
, 1 *. .1 1 ,. *..- ft, .i.i "i.  tOOftl-O-k-OI
I 1 ... i*.**m*.U UUt*
COMPANY tl.i.1.1
1 oo-toa-104 Powell 11
P. O. Iln\ .'117   V.inmiivi
Fnginftcps and Mill Supplies
4. RElCHfLNHACH
Royal City Market
J. It 1.1 r il I
Meats
OOOGt WOOD SPLIT PULLEYS
.  t mot rooftlloi
.. 1  .it I, lHal. *a
'■ I ********
11 1  <»llmid  i-Uiino
.  .*■ m.ii.*iii*ti
|i  .lall.rt  a-t
-.,.  In  th* '•***.
t   t  n Ifttl  I* 1.1
......I  imUrm
■ Hintlllll'
. im 1 • irtol ttt#
■, ... * ttitVtm
!«.'.   .,.('i'l«
"1  *****
"
.*■..  .
I
K' 'UJtn.ilA  BTREI *RV
EEID *» CURRIE
''
(tttFNAi_lll_ttlk
.„,,,„■  .,,,1 »,,.,,  WHOLESALE AND RETAIL
OARKSHK. (iRELN & CO.
BANKERa DEALER in FRESH & SALT
Ittt SI \ H l"Ml. U I   !
pMOoHl fwlttnl It, **M, atttrt at* V. *
m* i<i-1 rm*** mm* tfttiaw-
-  •  '-ij p*,trt**m4 ai
, *t Tnnitr*. fi**
hir«nv tiKi.ivmr
iimili .  ■
WOLFENDEN & ANNANDALE
O. P. ST. JOHN. Mnnngnr.
Qampbell & Anderson
'*
•I.
■ Will, .,„,-.. .1* tl.r in .ill liim!
*
K" infrf nl II
• a  lllll  I lie  n f.r.l.frl llflff fur raur  lift  flll'ir
AOtllSi   ItlaVtl   •  ' .lll.O * UO
ANNIK WRIGHT SEMINARY.
1 ,...■! 1 tti-iiiS'*'r*'N
R0ARDIN6 AND OAY SCHOOI
roa girls.
■
. ai^atlmlli't-vii'-atlilitM*.
MRS. SARAH I. WHITE.
rmiai*M
WHOLtbAK. AND lit 1 A.I
Importers of Hnrdwnre, Stoven. Orates,
Lut.* W. It O. Wolt.iifl.il Pwlnle. Olte. CrorUprjr nml Olneewnrp.
PROVISIONS, FLOUR ANO FEED 	
OOLUM'i
'
1 ■
MO  i,.i,
PLANTS AND FLOWERS
lilldO *t
HALF PLRIOH
11 '■•  * ■ m*4**t*AI*
.  . ,.**
oiiuyv MAE   nrcnuniicCP
T. OVENS
6ENERAL HIACKSMh.
MACHINIST
. **,*,*,**** iWmlM, ,*Vi» *******
m**thtA*g*hp th'mtp.thtpm > ******* *,*»***
, *tmUU*t*  \tthnitmtal Mmhlmtf Heptlni
• t-MketjArtmu
Dinner Sntts! Toilet Setts! Fish Setts!
t'leitaaee aii'l  1,
I
■/■■..,**,,
BIO Coltinthii. S(rw*( •    • Wpw Ww(mlnitt*r
A.  C.  WILSON.  Prn*r.
MoP-tee Bros..
Slilpwriglits k Boatbuildpra |
BOATS FOR HIRE
Beyond Royil Oily Plining Mill. |
NwWitlntlnitir. ■*mm
,.*Tm-m,.-  ,,.  .....  .,,,., .-,_...  .,mmmm-  -■
^y.e.iil».A1|r'r|iitarY ^-
T ill-:  I.HPtlUK  .M'.tV  WI'LaS
lllV08tUlUDt
TMINHTOII, HltTTim I,r>hll/M *A
J* J.&* .PMI JjIjiIP^
r*^m miiius!! DRY GOODS''  LA Cole & Co. ' ■2SSS^
■  l ******   VVVWU  ,  i "***» ***** . Tot* G..O.I Inviiiliniinti ru lo  l
Bargains Extraordinary
ONLY ONE WEEK MORE.
New i.ill (funds piling in upon so fast we must draw our great
clearance sale l" a close,  Special prices for the next  few  davs.
open  "in   new  I.ill  Jackets,  Dolmans,  etc,
\i \ I
Wii
ogle, Campbell & freeman,
 THE LEADING DRY GOODS FIRM.
NKNS OF Till'. CITY.
I.OCAI.  IIIU Villi I
CITY t'OI.H 1  D0U8
C...B  Vuatar   1I.B  Cl,a   B,
Real Estate Brokers
lll'-illl'lllll'l'r  IllVt'Sl lllltlll
"" L'ttiiiiiiis,;iiiii Agmits
nil i Mint -11: i: i: f
HOUSES TO RENT
'"i Un- N.iiia,ei.il
I  ,.  .'. .  ,    jl
.  .1 -.,,,,11.
,1,1    ■
Real
Estate
Brokers
Audita (llH'l'lla lllHill utlt a Co.
RElI3SrST-A.TEir)
IN THE OLD STAND |m
J. E. PHILLIPS
Clothier nnd Hutter
I  HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ariiii*triiiiirYiiiiiii*, Blimli. Clniulit,, Sim,,
;■ ,  Far!'
OOLUMBI/
LUNCH COUNTER
i '
■
•
ii
-
In* Ci'i'i'iin mul Kin its in
their Season,
i'l.Ni'*. ,t CO Proprtdors
FONTHILL NURSERY
■
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
V   -   M
imt rust <j,
"
1
■ii,  a
'
,
■
il
tot*
■
t*r*"-d *- S
Art at tb* Ei
■
.
"  St    v
*.;
•
■■ '■
S10NE & WELLINGTON,
Where »«",:.
Webb ?
ni tiuii ut
Mn i-y  81.
GUNS
LacroMO, Oriqkat...., e._„
'■  .;i'i"„-Si
W. F. BEGGS
llll M.IHiIh.I*,  III. If 'I  I
last l*.ti,:'tiii «*
We've many
of them left
Everybody Says
Never Before
1»l 1UU KNOWN
I
1.!
\ 1.
I'llilSUSAtal
•t
:
^
•'..I
i
1
II
11
-
II I 1
I
!   . I   \|
MatH Arrivals
I
whn At**
*****   ',-
*
M
-
Thi Oit.il Cats
.
*l*n*ti'* tt* oui   (tn I
llflmd . i. ii «.
*t,f| ll,* lobob  i
■
i
*.
||.*|.|. I   '
I  |
IWl. I'l   . •
Ml  t  i   ..  i  ...  * I    ,
ood Mi;*■. *  * '    i
di| fct 11
WE. F ALES
IHE UNDERTAKER
feu
&vm
Fimllm ail Hone Finukiw
UY i WATCHES
I
J. D. BENNETTS.
'
MEAKINS
PRILL ROOM
, ..  a J
1NO SIIAKS  tf.la.li Sl.V
VANCOUVER
THE REASON WHY?
-
I|  .1*1.1  lOHl|
I • -ill.tll.al-Ja- gOOlll, ,|II*I tl
■ il.ll.I. •. ,„r |„ lll.tt,
; fl e ,1!..! ASK
YOUR rRlENDS 	
THEY WILL TELL YOU
ARE GENUINE. COME
YOURSELF.  ''
a
- -
imnl.M.I.I. -1.1    \
J as. Wo Harvey.
Hnrn-aanr tn Jita. ILIUi .1 tt. Cii.
1. MM tt, 11
TIIK ||,1..|M\<.  .1 Itt.lM--
\*e«
On the Market
-
$300 to $350
PER LOT
| <■•... l-l  rtr,  '*
These lots
Well Cleared
.' IHwai-eilMtnUI,' «fl
a - Iltaa  I*
"
iw Tim il tnati) liit
fh|p-ti» Pl, l'a ****•**.*
At

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354114/manifest

Comment

Related Items