BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354109.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354109.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354109-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354109-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354109-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354109-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354109-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354109-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354109-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354109.ris

Full Text

 iW.J.WALKER&GO.
I HBI, BHW BBKHIS
I NKW WlaHTMlNBTElt  -  .  - B. C
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
W.J, WALKER & CO.
TBLlr-KONE  lata, MUW WB.THIllTia
NILMil Kit 5711
NKW  WESTMINSTER, IIIU I ISII t'OWJMWA. SATUItDA V .MOIININll. NOVKMIIKII  ll.
I Hill
WM. IIAll.Lli: it CO., PROPMETOU
FOR SALE
I'll I'L l.l'.atlHM.
DRUGGISTS
Om*  i.i'ri* Iiimi,  ....  I hlnl
tu,',,,,,'.  siiiiiiiii,. |'„r t. IhiiiIIi
rioi.i.i,.*)*. ii mii otii.i I,, i,k,, Patent Medicines
ll,,.,- Hill III'lli I llltil llilaa Int.. ———————
Tlireofluo loli on Alb itrool. DRUGS
1l,.„(*y  |o  l„„„ „,,  l»M*|,|,',.e, —-——	
proporty. PERFUMES
DKNlhS THK CHARGE
ADMIRAL HROWN DID NOT A88IBT
BAIeMACEDA.
H.
H.  LENNIE  II
101 U.l,', nm uiui! ..luieil.iit-t
It wn. Known tlia ln.urKont. would
Land  ot  Val|inntl.o   Monthly
Bt.it. iiuin  of tlaaa Union Pm all,
Artfial  of  on  Eafwrietii-t'il Bonk
Fur,;ii  anil  tiwiiiill.i  Fin  lu  i.
. . Cool Minn  I'liitiiiaiii und Cuinied)*.
co. Toilet Articles, eto.  t«»p.ring with thu umi. .i siaua..
 _______  „,j|.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
G. J. BUGHENROTH
CONTRACTOR
h Thomson
Tear L.iilium ind .l.tlltrUaaM  Battia.it.ia
Utv.aa nu Aiiiilu.iii.*  A.leli....  Boa
illi. ,*....Ol.a, ... .an.....II I, ,  ,|..|.|.|.|||IM  ft7
C.t».r,o» .,,.., Nl,,,,,,,,:,,   UIKM.ANtLK..
Riiitl Estiitu uml liiriiiranim,
OLONIAL lil.ot K. NEW WESTMINSTER, B. _.*!
• lit*. |: WOOM A. I.iiiii»is I. i'lin i
ITi.vtintnl I..H.1I ,-nri.ynf Notary I'nl'll.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HKAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I 1!  II  UOWA1
I l.l I
ll ItM n v.i.
M
OWAT 4c ¥>
TURNEii
Real Estate
A!
Financial mid Ininranoe An-nti.
BARGAINS
lliinl III I.VltllS
IIUI l.t
Wu have properly in all parts
.! the City anil Oiitrtct.
FARMS Iiuin -at. I .m.i Un
in proved.
Lois In SOUTH WEST-
MINSTER and oome choice
uti Itfjtn I L2 .i'u- to 2 1-2
.im". in Pint Atliliiimi to
Smith Wfotuiiiit.ti'1-.
*v, -n 111 ,1
ii.iiii i -i.i'i
.I.TN.I I   '.
! ll-ll l-eil.., .. i
• I
l. i 1 t'lllt-i ud Lire
i'luin
lln.
nre iln- order of thu
day, Mf 'if' offering
luis Iii iln- vicinity oi
\l I) Square .,i the
reasonable price ol
$350 each. .1.1,1 .iko
juim! bulletin
Suppcrton tor tin
same figure* • all
.uul examine our list.
Office 714 Columbia
Street, N'i vi West
minster, It. C.
• all,, Tahiti
ll.,»IIIM.li.s,  III  ,  Naaii-iiihor  13.—
Tl liana, matin hy  llu- t Lilian. Hia,
Admiral Until, .uiiimaiiilir ul Hm I'm.
Hii Sl.lt'. It.tal fairaa<> III ,'lalllaei u.alaa.
bid fttriil.lii'il liafairaa-.tiaaii 10 llalmaii'ila
alaml llaae latlllilll uf  llln  ,'iiliKfi'fliinal
I .ri.- I'i atlai-k  Val|,aialii Ih'(ui,  iha,
HllUr.il Ihit aal, |.> llr.'iii.tj I -.,-.
roliry Tr»a )■, ml t.. A.liialru!  Until
.1 .1. ipaalae, aaaa Taaa-aelal ||M a a .tit.. Ul.
pot. Ii lla oliu Ii lh.- jilmifji a a. Ulfod ll
ho laaal fiirniilntl any 111111 iiifuriii.tltui.
Tie* admiral aa* 1I-1 le.jiu .lul It. Malta
II hr had all, I hlllali  Jala,,a. a  aboard
A r*plf laa lliu  dla|a.lal<  aa I
Itala, Iinni tin* admiral, olin 1* -till at
A'i! •'    II'   .Ulala'. thai laa  film ,l.,,|
III, iiifiariuait !  llio (.liul ..-,.-. .t-l ...
(Ol •tH*' Illil llaa- llfle'fatl I  Haa.  In-
iiarafa iai. lo lam! wa. ktieeoia Iii Val|*aral'
X. I.f.il.'lllt'laillllll,  »l- l-lt.-a latl ll-
alo. »ta,o. Uioro aro tm ttfitaaa.-.....
ImM In. .tui'
IIUMMiHIM,  |l  tn,  fl t,|.
Tli*' in -idoi.t i.ii., .1,111*1, t.t,....
■Ill'al! Ullll. Tl.ljr..|.l, N.allllll.r  .a.!!.
Manchester Fire In- ***"** ""''■"'"•''"•«
sur.ui,,* C... of Man-  ., '*'*"' *''"•»"*•
, ,,,   .   , li...  a..l.,aial  |-..ttlii.tti-r-|oi..'ral
tllt-sltr.  llHIlll  IPS  IVhilia. :.l .aid ta.ll) Ih.l Iho itatrntool
Co.. Hroiililyn (lire): ,"kb'rl',f-TJ,"''*1 l",'"';"l,""',|■'■
... ,  ,  '   J »'  IMl UOdor III"  lule-t  eef  Iho  |.,.l.,l>l, ,
'  I  * Iis  Ills.  t-O. Ol dri'irttootat almai.1  nr  |.,l,'.l.   "1
Canada (fire); linuit- J!""*1!' •f.""t ""'*"***""' "'" ""*
,,,,.. '    I t-t'-d Suit*, tn.lt* otiH'  tie.  iu.tr*-
.ilili-  l.lll-  .'IsMir.HHf  n ,.,l  thata  Ibo oi.tl. ..I llui.li » fat
-i.a It'll' III'  ihf I'   S'  •*l".'IOIOOOlO.|alaa|ia,o ......laeirttttl.
,   . ,*    ,    ,.'  "L i.*rno.«.u.  Ilr^ldlbala. a tniltor
'III  IllS.  Lu. Ill  ..I'll  laaa  ,1,1,1  et.aaf.ri.il  Ula.tl  tor
\nrili Anuvica- Tin* I"-'"*'- oUrialu. ihi. .uunir) ...I i.u
il    . «  * t i '"'" " "**"""' "l"" I""" ••■* ''i-'h
Mlllll.ll An I'l' Ill .lllll  ll.< -it of,o, Irtlrr  Ha  Iho  mill....,
I'l.ii- 1LI..S \-.i  Ittl  ""' "• ***** "• 'I"- *o.ll*. ont... lk.
*-  a. ' J* loll.l«..id'lrr«..|,..  M_|  "Haiti....
"I  M.lll. Ill' SlIT,  |-.n|f.  ** *** **** dut, .all. .tlloal  t.a ,a|xia 11
^^_^^^_^^__^_  ta, lh. adelfottoo ,| I., „.„,  „,|„,  p.,.
HOibXHillbo  „,|,l  ,„  „,,„  fn,  ,,,„
Ho'l™** ob.tot.i  ||o ,mod lh.t If
A GENCIES:
Illi.tVtl.lai'  Ill.lbttU
CONVEYANCERS ->n» FINANCIAL AGENTS
H.G.ROSS <fc CO.
Ciilumhio St.. Nm- W, olmitiol.t-. B.C.
.M<liiBo.oi  aa-o'l"*-   *..i*-..>   ,.*•  aya.**.  nail a,
—    i *SJL">o(^,na!!'AkMl "** '*"i*l*bi-4 «l>_|aola
ll'   I!  "'Hilt. "I'l
WOODS
lil  11  ii oi - majt
ItltfJtmm* km. It,
It GAMBLE. Nuw W-rtmlnatar. B.C.
111,1,, flf.
...
. .1. till
liltl ILM I  itiii.t
MA I M.A Nl'.
'lIKNKY  LEE
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
iVM. TIETJEnI Maiiufati
 I He'll,. MAM
... I'
sin
ii i-tms.it i.
la.od.Oi ao.1 Ft"
Polictii aofiiltn mthoot rafamtoco
aa a ,„,., , at  ,
•»*.»...- -
OlttW AMrcU   HOIS
AS C, Ood,
G-_A.K,-D_BlSr
IMM_I1I a   _    o  -aa-
iMrlMtAI. i i.i"-r *,* ,*vr
UK
*.
. * ,,
■Sl.l l.l l-l IM*
. I..|-r.\ -,V1,1
taa.ttto,
'l-**  111 S-   I  llol •*
naaV, ii-i  I
-Lit Ml "ll-l -HI V A INIIII niRMKII  |,,.'l: -HI:  I l.s A* l:l> I.V I.IVKB
••■■"■ I
".ie.laa.laa
\'l!ILI*II.i|*l;int
'
■
||m;iK imn
a.  |....It-
• ll   t'.Oh.   "1
I,;,, lent* in i iu.in...i i
."** •. i....„.,,. 1.1
■-   11   J  . .  I . '  r ,  r,  ,.-.,.,..  . , •
in.- OH  nil; .si...mi hi
• ... .•.H.ara.aa... *■***
II'
"'■ 11
llll
HI
IX.. IHIL PARK llll!
-IHI.MHI
l"l IS  llll. Ill-l
FRUIT LAND!
.S.at«|  „||
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1.65 For End $100.
\,.i, Iftf. iinii Contract  -Slate limur-
IH.  '
I ill ..r WrtH  Im  I'.itliuil.ifi
-*a,*m*a****m**m**mm***********ma*** ****m*m**m**A***
A. 1. MACKENZIE & CO.
fHI7 ("ol.atr- lUort. Haiti *****U
a .|t|,,tHajn I Ha.liHaoeifil.olllrl.il
i.|- -I 1-1 1.11.1 ,! ..l.ll. ...,tl„ |,|»,
MfollboU. iUlha.l.ll lln dt|aat,0.rl,|
a I !SB6,.allal. I 111.. .1. ,u |„ ,,„m
|. Itlttt ai„l letmmulOUl, Tbo|oiuall,
fa. ni'laal*. !•!.,, , (|,„ „f „,,, „,,,
Hi  •  "", latj|.|l«m«a.ai, nt 0..1  unn
Illla **4*r ,taf .af baalb.
Oaly Halt .... i
Iiiiii I!..a  ,lrl„ Naiotolio,  l,
Xho  jal,  It  ,0.   ...  ..t  m-fiue,,
"Iti-ataM IVauirol-ooioim
•ooo Wlir .od lo|ao.li-4 thll I*'
(MM. fa. Ultr* o|no .  tofJ.i-1   Tko,
rodHikaUtrd,  Tho  I.ft  >l..*l ■!.
amolirlloo Iod .11 to, .ia,ultl,l
OaUOO POOB. flOOO.1
tata, Kiwktt n - Tt
•Mil erf leVieelJ,*  •ottioot Uo* t'olOO
tmllc fn. Oo,0.0llol  iloioi tleo ,„...
..
tji.i.i„»   Noi, ,i.Oiji>.   i..'...
•i ■ ,
■ ••  |,. -.,. .t.tii i.t
,\.|. IIO.m.010   Hr, I. ... .1*1,0
fit. io Die Iw.
orta.tutt.iii. P-. Itonrtir lla-Hw
•u.tii io llio Nt.1t, isprt.i«ir>M .ml
•kill .1 3 Ikli HtatOlol •• llo  J
Iho rit*-_o of . laoar Tontt mlmn
■Ml al ooih to Iko -loo l<*d uio .
mklotilo Hnuor. All ■•
*atti.lol ta r**Ho, I, Too «tt oikm
mn niMfti hf IkoM.lloi ******* aa4
it**** ***** marital .lo* *****
TaVoiHt llo |0|»f,fo..,,  .»•  ml  Int
Ul k| *m> l.fa- »o» twioitl t«r ot
Iko MOO Ul MtaloH laV ttm* Tbo
(OH on*. Mlho MrtaUlb,  .01  l—.t*
** mm. <*** oo. laool ..tll • oil*i
111. MotOlK   TW, Mo oo(.».«Ow.
urt Unit noemtr i* dooMToi.
Oil in It> a_WlWO.
ttll.Olan-!.... V V. Nmiolafll -
TV  HW'"liI  .11**11*1 .  tiOtldoMO
Bii_H luiot oo* lav. im ,***, um
tturt ****** luh, to Iko iUlooolol
tt,o|.|olMII,
b. h* tt-illlauo laMkuil. t.•hft ot Iko
Wlnllud. Clt. booh I, h,. oiavi
•MlIMl iooUi.ioi i IM ooobkk
' Iko M_* nt ol... U.t lo Ibo
llo HotMoaii, aa rti .nmh.
iu. uiui Ilvi'* til Tunis .stumm
Hn., nml u'V.'Ml iiii'iit'iri'Ul-iruiuli'lill-
iiri'ii. lln wu* i*a who,, iu.' revolution-
.try war laraakc aanl, anal taaak inirl In
•uuiu nl ihn Ihrllllnit ..'..ii...* Haul iliin
laiaiirri'il In tlm -innii. I in-li. IIIiiiiii
luiiulii I lulliui.. imal wlii-n Una war nf
1119 tin, ih-rliiri'il. nlllituiuli a man ur ..l
lie- nhllltfld mill aalautiifaael In n Itlilnliiir ul
l.ll.t I.--.. Ilia WU. Willi ellCltlOII lU 1*111,
I'lll  Will  illlt  ,», i-m',,t  ut    tlm   lillltln
aaf Nuw llrli.mii. II,., with oUlon.
iiiatlu i, |alEitrlmiiira< n. UMrgl
It'ailllllglaJh'i  haaiiati  ||  Meelint   Vul-
iiiui iiiiiI tnlli'd wllh ilm I'tilliir uf III*
it'a HI-   Till-. I'lial.'  Illllllli  ■!!)■., 11,1-
ithi' itr.'ii.i—i 111.-1.1.■ r,- in hi irvi'liiin
.■ari'i'r.  II. ha. ti.t.-il  f.ar ear iiitalaiat
■''■Ty  I'ra'allli'lll  aa[  l|,n   l'|,|ti,|  SI., 11 ■..
It'lii-n llin MuUt-ai, »ar , u„„. I...i.-r »a,
la*, uiil lie hna -"I'll'J   III,  mi.In, .!,*„• |
■•ml liny*, ween dUllnctloil ami wai
kil Iml ul lliii'tia Viaia.  Tlirt'ia .al Iiuin
Ulralll'-  -'ill.  la-rie-al  Willi  llu- Ooifoil-
•my ilurliiit the' civil war.   Kairtit*
ihtwn lay till' Wi'llfhl eef yi'Ut* III 1-1
rrialea It Imttl Wia < a..,, | a.-1 It-tt In If" Ua
lliu (DO, firm   Ml-. Ma.-ely hutl ahaa!,.'
iif  Um farm.  .1  tfia.il  f r lea,.! -1,11. .,!
 I'liinil ii|i la-lwi'i'ii  Htoin.  Lrnclo I
lllraui toolfid upon .Mr..  IfoMll n- hi,
unly fti I. ami Im ili'lliaarale'lv laid
■li'lMu Imr laaari li wai a lrl.1 ol
• iiiir|.hi|. a. li.r.I u lhat aiiiliira-al lay
-la, nl. uf uiil. Ai la.l ho wean and th.
we-talltilf alay »|a l.alii.-il.  Tha- a'r a
«* larl.lai Iilii|.|n-ri!«.ui liiiniarrl.«t>
■I a yaiiiiiii iiiii. ..f iiiii-iifilt hi. ace'
WOttld Ih-- Mr l.e .te-r a.tut- pncileod
■m-ill. Itir.  III. Kramlfatlii-r llttii in Im
If. )tal- Old. itaal hi. fatlaa-r  lea I Ilia'
a alal.a,,' in.ii.
Kf "iti'.'i, Ku  Bloc.
iiiii tti. N.iitnil'i'r IS.—Major Vln-
■ .111. I |i-.' |.!.'.|i|.'lil eel Ihu K.|l|i|>a|" •,„,<•
*t«iiii«-1.. wlillt' iltlHii, tho larltuia an an
..OI. Ul a ipWll, lo.,,.r,lar. wa. alia. ka*al
hi a l"*tl "I ".Iiiiit. Tnaee|e. W.r.'ini'
UKlllat.'!) •laUimaaiaa'.l. anal flrinl ll|H>tt Uaa'
|e-la.||a'|a. Waaumllli, t.<l«arN|, J-'| . , ,,| ||„,
rlll.ll'.di'.i We're' ae'lfral .nal o.aa'IIIOil.
Ti.r-n Turn to Crow.
Sr. I*,.,, nam ii... N'ovtaher u.-Xu
Iilll.' .all.faa'llou  I.  al|,ri'..a.|  In  lhl.
■ tt .... r tho llitaua iai lr.atil.1,.. |p Iturli,,,
Tbo ft-ollm a.iloit llorliu Mlkon laa*
laa-oia  iary  hiiior  ilno,.  il,..  Rim.
.Ull haa! • a- a. • !..! .|,.| aaaiw l||l>
11  •• at » at" ("lllltlll, tu lit.  l.iflil  lall-
uroi,ir.atitra*uiai  win. ti ipui*
lata' naealldlie-.. e.f |I..**iatl l-atlklti,
l.aeltaoa    ll  la  ,  hUtai kal lu  U'I  ilial.
tiulwlih.'.atiatitt, lariuiia  ,atlM-> luf d<-
|.ro..l.aaa.  llaa  la.llk. f. uf  ,|,|. ,-|ty  |||lr-
1   taima-til    taa    Ule-O,    llaeif
"hl„a,l'e«a. huthaioahaawi, , |,o,r dola,ttn :
aaa Ul • I'll'ilal- doiroo of tlaiallill
Oom. 10 lh. Laal
Nti. mi. ,.., Niftrnih. > 11.—lloairjo
Sldalealii'aiael t'h.tloi I'll, Mo,  to'fufr Iho
M* tt"i-,iii.n Hub la.l iiiiiii fur. para -
oftOt.1.  Sldd..t at. laato.1  hi. t.,.,o.
ooo, aiad hit blot at olll. sotting to hi«
t.fl a.Iltli aiaal il... kit,, I",,, .|i.M» Jw'ilT
I... o,..i ,i|it.liiM. f..f camoly faklit, all
t-o i.iaiilthtn. i.l aalofoa,   Hi. fart- wai
tte*ato|a allOUit laotiilad .--**a«t.l,l..|.. hail '
ho OoOOr tlloal a,aail iilttll a taluw 01 tho
i,M0lltdo,|'t*-1  i1"" ni ..lao aeOfaila
.Bl  ~ ho H,|at  ll.tod   liflOOU  n.t|t,l|.
Tho m. .a ooi|l,a*4 IU t'tondi ruh.
Tallin Thr.r Own Pal,
lillIi.l.  tatihi.  Nntonbol  11-Tbo
trnt,a' ..hi. Tooebort' .liMaialhoi. at
Ibolr uoo.1 inotoulftei lo Ihu  'Uy
t*.t.M.I. I*.|.,t*l ,ho l.alnawln,
•m-lltllael.. llta. il.., TI.I    HMO
l.,.|,.|. ul loot,.i llho.    10
...0*00,001 «.wOlbia-el. ,M..lo.l ,1,10.1
tho !0.doa,M„r ,ar**.,|all!..>a .   nf
Ibo  teai.-ta.ll.  i I
l.i.w mat.. |iflit«Olo b, ll
uOtl.i.0 otfamlthit. .laMOlHiUO,. Ihd
,o.|*o.<|eii!t hu, oatomtlr ,ti,tiril
,h.. . aaiHaeSlo hiaikltaj, bo rtn ini ,1**1
hiallM OKI ,|ao ro.nl •MWp.llU
a|>|.t.-.«-! •"bead .|ip!i.Oi*-s In ohkh
taOIMlt,. ***** litr 0.0.1 tlhll.lt
rt orbval ooth. Ib'to tboll .«. Oi-ln.1
lionblol I. Ibo tiHtm. llauaa ,.,
•oil |UllM looikoli. Ih» tho*
lleordafatiflO.ldttUII, etf tbl. la.lken
OM, to* •mounted, bt Niello! I.. Ibo
lt.4f.eol nor O.iloo.1 luo.1. tbo l|. 1
Hit oo, odotolloo.1 dotoleioooel ha*
hep, iai* ollb oor pkeoo_*o.l ta.lrH.I
.(■••lb
I-ANAIHAS  M.WI
MH. AaaMm, iit.ao.ef  *a**m*m I mml*
CAUSTIC COMMENT
BEHRINU  SKA  MATTERS  BY NO V1
M1;AH8 BETTI.KI).
Plain Stiiti'iiii'iitH by th- Snturtltiy
Ruviuw SotU-rBt't Duviiutntod by
Floods Cniii)iltiint» ,.| Wiint of Charity Startling mveliitiotii of Immorality in 1*i*i lm Uiiii|i*,i. Ouiii of it
Utmhiiu: Military Ottlcer-Somuttiinfr
Novitl in thn Way of Wickudneai.
Iinrfnlintili'i' nf WoitOII Hlnl t.4h'llf *tit
jttnnl, tint wn- ittl Iiit ipollfld by tltt but*
itv witli wltloli tl wm iiiUTlanlad
drum Miiiiiir'*. itii'k twisting danrrad
Im hi-nti> ftpplauN it received, Hilton
tho-ouiortloiiul wui undoubtadlf tk*
boil ilnin.' in llio ulinw, atnl IiIh inTtorn*
un if waa tlm i.tit iii ihn uu tho pro-
Bramnm lln <Hii wrao ri'iiiarli«bl-r (ood
iiiititillnti and chair fo&Ui aiiionit **lh*t*
tin' niti familiar baud **■**'•*. fnim thn toy
ul two ithftln and plok niitiiiaiidki'ri'hui
nttli tin* ti'i-lli
II.uly'f Ohaitiier CnngratuUUd
in nt.in. Novembor W.—In r«plf to
u congratulatory loUoi-t Mt'Dnruiott, who
L"MmN- Novon i 11.  The Saturday |l0, .„i,|, ,i ■ri.,i„nly Healy, nald thai
Review ttya, reapoeUm Uie Uehrlag Baa h,a  rally  appreciated  Un-  kind  •■
matt-rmid Hi" outti'inint ..I Attorney , ,,lh,  W|,i.-l,  iia.i ooni  i" hin
llt'tnral Mllli't' In tin- Nupri'iin* nnin .it frnut ull (iurl* nl KiiKland and Imlandt
Waili I niton, that artiiiniii.ni uf in-.iu- tum liliactltiltor*-'Whlppln|tbeeowan|
"•• "• '-I ■■' S':;*:a;L.!r;X:"*
man wlm miv.' ;i .l\ i tli. hill In pay- ,.at wutivi«nr fi'i'lum, and Ihal Iw actud
mi'iitiif aiiibiumi tin-ii-nni.-'I'liitniiiimi, ilmply In aeeord with iba dlcialai
ibat'i -.-in.ii.' i- imierally iiinuwiu to efoommoomanli.Kid. iinaiy. \i*tAAt£i
haveihowtiapremiturecouMenc- \\,< ».mt.i nrnbabiy .arry timmarku of tkt
itlil|> fnr v-ir* !in*niiii*.
would odviMponoui wlm may Im In-
i lini'ii ti. heavo i -ikIi "f rellel on in-ar-
ii.ii that the liniirttm Sea dteputa ■- tu
bo referred to arbitral! mt in Imitate
Ifala liiliiliilm- tfiiitli'iiuii.   Tn  dli tin  In
refer a qaarrol tn irbltrat-ti- ei uvea tn
Bl tin- .i.'lUUl Iff- I .> N  nni.  tlllllK, tn
niiiii' .in i< ..I ..f  it  i.  ,rHti'  .ii,..il,. i.
There an' vortoui retuoui for tliinltinit
thai ki' .1* nut within nni li nf lieortng
ilif ia*i uf Uu- niatti-r. 'Iin- recurrence
uf tin- Htherv dliuutes la cblofly due lo
tlm ti. i.'iilty ul pit ring tin- lri*h Ih..it>
in Anmrtran poltitca by limllnir a
plait.Ibli' pltteil fur rmli-in-.'.
inward Kiielaml. If .nn- oxcttH ti
ri-muvifl aimllii'r will \n< found
Tlin Itnvlrw .nidi thai ildima  mil ili.tr.-
ilm oonfldence upreeted bi  kwo thai
ti,.*-iiiiir-t'-n uiniii'tnii I,, Bofland1!
lavoTt however ctain tlm one may Ui in
t  -ufihuimintrv.  I'ani uperieaea
tdtiiiui'li an I'ViiUnatluti.  "It would  lltll** ir
Down on tho Chinte*.
Ti i \uk. ''aI. November i-i—Kerlf
tlii* mnriiiiita'a tin' wlittii •..iiiuii mee
on the Southern Ptelflo Hailroid drav*
iim ChlneM ••-I'tiim mi'ii down tlm track
about four ""''-■ look theirelolbtat(«l
plant) ii im iiu' trtekiwhere itwte
be neither agreeable nor ii*i*fui"  Tim a*tt,.
arili'liniititiniii'.. "Tintirvi-jfili.- b-HOTT10U|
ufllii' illiputi-, Mr  lllalm-  ba** boeniy^,iJ
dextarooe nod Ingenkms In hit pettlfoggi ,,H  ,
llig, uiimTilpillnii. Hi lit.  .,tii.tal(uli. Imid i *. ii*.
JH a_. 1..- ..l.l„._    It..  I-   ......I   .1   ,r
found ibi* morning, very murh mutlla*
l.i Tin- division itiparlDlendee*, m
ItfarliiKuf ilm inmbli'i pnimptlv »«et e
*. || train which overtook thf China*
men and carried them tu tlm M*e4ole
iii.tii.il. it- thef deemed it uiiadvlubleto
bring litem beek <<• ibu am-tton. faarlag
violence ui tin' biodiof tlm whltw.
Otit Tr* l« Ant Aim*
Vi. t..rt.i tlagby  '.im  .l.f.aiH ibeir
Wi-otinih.ti t oppoaenli nn Thursday by
ili.* Dorrowetl kind "f * win—una peer
Tlm I''.i> «a< brilliant, end
bU ihowa, mtv ivea ibrongb*
mtii lln* in  »a-awarded p*t*
*i\*'**  rii. manner in whlrh
-il ill  wa* 'l't a im.I  wn pa*
Miliar**t the Vit-inria*'At '
knet'laiin.  lie huieered,chop- (lli. , „ am„    „,„  .,-H.ut(t„ ^
pll,.-i,«.,d,.a>.,lu, 1,1. iral.r>  ..f ,,.,„„.,,    KSUwB,  lU h* rooly
!,.., I........  Iiu_.,.l.f..r«.i.m  hal.mr  H,llUll „u, ai(1| , un,mi ti it*.  Tli
|a.iitl..nuak«-.ii.,.t,..iary tu  ban  ...   .    fl ,..,M ,„.. mt wtm hadbeaa
many ilrallng. wllh tlm |..t.'mm. ni 0 L^  ,,,.,,., jMhWm| „,,. rUlMt  At „,
tb, I ii tun Mat.-.. i.i,i tlm necMilt)  i . , .,„. Weet«lMlw m***
* t,aii..ilulil.' ami in
I N.tllhl.il
•i be endured
• 1UA.il
Tin* datuait' in vmimiH-i fnim tlm
" .-i* lu ii -i-.i-,, na* '.llniat.-il at CMQ,*
000, Tbe renewal of the freeheu, mth
tlm rf* tiiit'tit.' nf tin- br- aklnc uf rimr
bank*. oo-BplotM the rote  batni a
Bitittlli At** Mi  mill)'  plaif.   rutlnWitid
u|tuti a drill ii-ni  liii.t-n In llm di'lrlcl
itn' mlafoftone t* ilamei etuhlng  Bet
cral fruliW" aUempU htve i-^'ti madr u !'
•it,..' Um fiirnii-r noma to obMlo rellel i label
iiin.t.ait ibf MarUngol eUasaloa Mtni-nu,t_ „
ii.. t<
tmi pleeeed *i tlm dii*l>luii. hut want
ahead manfully mid played ipltodtd
fimtball Juil Um *■****(*■ Twtt unh well-
mat. luil  iram. it**  *r\At,tn arrr*  00 0
fi.it.ia.. tn-i'i  Tlii'tn wi-rr many tpec-
tttore. ilm day brlni: i**tU* t. and th*
- fame **** an-aily rnjoyed.
fund lu lafiiiduti. bui iht t hat.' lain nn
in  t.tmtimU* m*mm*
.M.f,  in tlm Oakland (inquirer,
ftgood llOCy on 11. Miperinlaadael
tli-' Mt'll-ltnnwii iHlticalur, who
ti)  relumed  fmm  a  trip
Hit" ..-' • :■■■ i."Mi" it- < "iitiiu**. *k*r*he
Mooootfol  Then an- mit. r loi «t dob*
lilai.il. Mill «n. li fiiiid. would btTC Iwmu llJ» '"•" "'U'l'"""* ***** m* -MMMM-h
iiariisl itma **n if tlm |M>utinnt-r* bad M * oa Ika '"""** mWk At V-WMl
Unn Miflrirr. tn Timbn. Itm InMcad nf a i tMt„ .,4l,y tl( u****krr* *[*•*** ao rvMlog
nnaMiyduinuufKiiaUml. e ^^ ,„ , ^ mktrk .„
Somathtnr Ntw in Dtpm»ily.    ,, , , „ia( ,„.' »J mSCm
lirnuN. Kovembai i-i -nMOoatangHl a ,((j,i, a,„i t., rcetore hta brnumb^i Hr-
uf ihi* ptithT mi llm mi-ti whn livn from "Hatlm. tm jtimt>»l up and IhWllnaJ oae
Ibo rarnma* ..t mtmural wom-n k-B*I»C*•*• _!"_^»***,^2^>**^!S!?^^*°^-*JES!!fiP
' t  ji.i imt •
imnHtral
oaitiit.
and  '.Hfi'
I wllh him.  The aonilt-man d«llae<.
virtM ta aramai Itm*
. IV nium tteima-4
C. R. TOWNLEY
629 COLUMBIA ST.    : LJ,,'--,.:    NEW WESTMIWSTER.
MAKE ROOM THERE!
WHEBI'?
AT CHEAPSIDE
•WHY"?
What s the Matter with the Christmas Display
HOW?
l-nriilti-ii- will be let go with a ruih imtil ihcreli
■iliiil'i' inn. daylight on iho ihclvei,  rhoic who
tata it th. t |, .iiimi e uiil think ihi * have muck a
RIGHT Pi *)V. RIGHT PRICE:
111. «.-!,■  1" I.
IKI|i|!  11 1.11. "
E.H.PORT&CO
REAL ESTATE BROKER*
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
Oi ho l*t.*~l lo to* ia.tin.il I .at
UeiHIn* wt* wrltoi m low kl.
•tut. «il tfc. iinn, ..til ik* fcfc-*t
nwoMMolfcotf mM Mto kl* «»»o
ki. .,m  III. n.kt mm* * nt.,,4 p.
* ,lath. M Mmm
tartt* ika OtamM*
*t  I.ti*. If. . NrntaBUt  tl-K.,1,
it,.. ,m.nt I km Hm*,u*a*i***
•eitti-.iewt, ..,-,.^  m*aa an*, trt*
ttti,** n*«**«.iaoi ii «m ii„ i
Tfc» laat. a.n 'mtt'A. *i Iko ,***n
I*,* ,0 aoltil.. Ml frnaa, lU ttMO
'tioifitlll ot* «t im mnm* o,t,k-
im ay-antoi* ft* r.ttoii ••-. imo.h
Ahmua *** to* k Hlot  atoaol •
-• -*.•., |.   • .  ',    .,
tarolfcl (Ol ,fc» Ifcltl IV  ,!,!,** oka.
tko H't* fMHwl  TWrtionr..* out.
ttft-ia, iatl<wtt4ar   tfc* tf^f UW*
• at*, -rial io Ifc. |,«o<.1aio ,01  •„
•*..* a*tt**rA Ihm Irm, *■•*, ltfc.0
I.., Pmarl lau. Iko flauai.a .fcM.lt
•tl.ia. Ifttl tt-t, .t|.  I***  hi  Ikl
II »«i|*lt. natt oo* kM i«il» llfcloolfc
I man, illl-
■tkowloh TkkM o Wifo
A,ij>*,.. 11. . Xoioajofcir H
tan. at* t •lit to. niitlt hot* aol
Iitv. aro ^Uttat ,0  afcoatta  Ik.t  fc.ra-
Pt*m * *v-oiot,. *i h aii—oo fc, tko
„„pt***m*  Ot.niaUrp  rt   IlitOO.  lea.Hf
.^■1 ill t«t*. .ol Mr*, tlfi-it. «ko 11
Ml, «l ,*„■ .no,at*. Ifc.O fc't lOtooHil
koit-ol ft-rV lt„,« li io.a|a.iiaal to
I*. Ifc. tttl**, of.n ,. lott.trt. tai t« for-
tlioli   tfco   oMrtt   fcttot   ik.l
itit   ',,**.*   IbO   lOOitfcWt"   ,ol
■  tm»  1   taffHaf-   tko   **rt   *m*Ar
tooto fc.li* toitotl.t frtaao, * ***** lum *
lao ullt* lr.-a, IP. nt, ,*rt «,|t fce- Mat
ttft. tioofOnro Tkt ittoaOt ii ,0 tola, ■
.*,,«. aklll-laf iivl laVft i. On. Iko
•li|fcl'*l lfa.M  atlai-,1  kl*  •OMI.iyfcil
>,» tttfV. Hit,*. M In !• .loa,.
*VimA llll. •>• taito ,0 RltOllfc. X  I' .
io IMt, ot ,«o fiof* fc.ffO> I fct- MMfc ol
ffa|*"-*f« lfcio«M„t< lo i+l hail,
Mfcv  ittoi  .fc.   lait*.  aot,  k.*
la*.-.   ..klfcilwal   '-,   111.   ill
mi  ft, it. 1 m nn*. •!« m <not
htm 10.1. *******
Iai0|el|*'-.  MaeOtlO.1  *tl«i^,i'Ol.i|l  ***
• t.tt* Ikll .inlkit .fal **ato4.l olll
boOMttkol .0. fa* ll.,i Ioioomt-
.no tH.k iko niltt.*/ loon. .1 Hin-i
00 Iko Moount .ral INlaoo .allot, a.
ihol.-n.ilk.liio koo lltll t*,** WII
hoatattol kl Ikr H'ttlot .10,00 0* Iktl
•loll* Mtotlol.
, »«l  10,0 •',  ,0,  •, I*"*
11, lil.l"H Itl . N....o,aVi 11- Tfc.
•to..*.. l.,t-aOo, ot ifc. I'oluoit'ta aol
Kiotnl, Ml I a. OMkoi Ik. l.'l ll.f
aWlkoOOaimi fctttWTO H...I*tot. aol
ttoton, •« lioaMIt 0.1,. lak. lllk iHUll
fOltlM 01 Oltaa  1.a.e*
1 oito.o.that.N"o..o,k.r It.—.1, lit*
aVMIr.,1  Jfl.H.t  tk.  4*thT  "***.
UUI. **r Uh***. Tk. JokoaaH,
ltlloHr-ti Koi-tlik -j.11.1 Ml. la. Mu
IM* llllll*. took tootlk  rtl*   Tk*
•11-01*1*1 *,**** itMRtOt-ltlaal a. Ooao,-
. ,.,|a,t  i.l t
ll«lt llPn, Hot.  So..aHlW,  II-
Tk.  likHiV.  ■ I.ae.1   twill   t'O  Ifc.
IkaaOalfrtaa*.  ,«n.f. Orttil   •••  I.eaOtknl
ma,.  Ifc. 11 It', toil tool, boill of
.,..! aol •III 0»1. !•»!.. ItOoti 10
kool. ,o4ittto*tkn**|00i Ok. •Ill
k. lalro ,« Ik. Half of Ifc Uotoofi* fot
**,**.
•10...I a  OMJaaM'**
llaitrll. N o. Noirabor u-Th,
•tt-owt 1'oiio.t of ll.nht ••• to ol*
iHko, al fkatM,»,o«t.. I- B I MM
l.t lotto, a fail ollk tkr ltromrr
llrotfcrt Uri'. .0. Ifc.  l.ll.t  U.l  1.0
laiooli* afli-lfl.Mi Tfc. llt-otk*. Il.il'•
ilrto •*• tot ifcot.  ol  Ititto  .lofk  In
******* *tn ,too«i.ti>i
to tfc' Tailor, at*, tr*. llo-o* wrto lot.
Tkr ',li»«ef ," .fc. I'.itort U Ulllol
• 111 IMt nr.*
t|r.i.0!t..i- NotrotlVt tt- I ■-
Olaao.llOi-ai,. liV.-f.'M'jetrol ottlarl ao,t
■t'ao IVItii- »,ll»,t. k*fl WHot rt; lor
V.ooootrt. ro tool, fot Japoo. lotood-
,0, tn hr .karat tfctt-r otootfct
aoainit wmot rt
Tkr tll, tfctorftol 0,111  .0.  I  "
krfciOllol lo It, IO...M 1 !*nnt.  ol  ItlH
1 il,. fc.i hrr. •**! to W. It  11111*10 fot
inin
t.i to.  .lit.*,*
IJ......  >*t.0ltar,  I.   Tfc.  OHIO.'
0^0, i„.,il bt lit. flllt»o« lo M.)ol
Ofcotl .l-rl OrtlMOl IV,I|I*-1. «hn tatil
IMt Iiir- tfct-ilb Ikr |«»l0«lnf. Ot'
pimp*., of ,00 twrnli nf loltpa.oatrt
•hlaV tkrt •»•> Moo'a, o|> IrtalMia,.
IfHo, lb» Ifoot tit. of Mat. Iti*. a,.
„at.,Mit«if*tit b, M.i»t I'tnoeml
>a otaiktt. au Irll.rt-rH ft IVoiaX
Ka,.*, liHi.il  T.«a-kr»l'i   "!■
• lirn U|.a|l  aaiie-  ae|   llir Ilal,  IrOrfcOff
,**,i*l fan*  Iii mn' io*,„ti-r 1, .u aaff.ifr.a |o 1.1. llr I J.hrr  Tk. I.ltor
IlKOKlr., ,1.., . •e.m.la nt llai- l"»ti llla.nllal ,!'i* «•• a torrr, JMt. bo. I»M
bad fa.t J.at* lee... *'i|.|»at|lli|a lata- 1,1. I,|a .11.. filial .la.«a. eela lh. laxir IM
la a.ilal la, nor »( ,!.. nark roHBtrOla. ' Irtllltil Ibr lad, I" I"- Ibr n-t.U b Rh.
obo Wa. •■ifa'l""'-! l-'l.* In li-*r!,tl"f a wi* laaal *low la. .l.i mp Dial bOff.. 10
t.oill, .llaeo.inr. i,ut «l.., 1. Imil) laaal Hlll- >!,a| (irr, ollla aaor.|*ir,«l i|tlrll.
 ll.r,  r,.|.,|,i|rt„.|||,„  •!,.!  |,i   ,,. |'|,..a.ll,  .1*  ..ei.lll  Ml.  Kl.k.,>llh
rrl.rtl  ffi.tn  lhl*  aaemia,-.  (.Itrflnlll. lai*  tii a  a,tuiiafi|e*l.  Ileal  Irodlol 0.1.
At II,. f. m.lr III a,aait,hau |,.t laar*i,  linf. ollla a loll hatid.r. *li* .|,aarl bla* .Ofk
He.1 eaul nt taa.,, || I.  ,|,,i,|i|,in  , l,,l|,,| | I.'.,,* j| ,,a. ,*,  it. i! lar * t* |fa_M Ma*l
lla br Mial. In Iirlaa,  111.  alafi.aa. a f|i*l '.'!.' ' .'ll .laliialalaOt.il, ..aHOfh
.11!. .-fla.r Ut..,. «  l-ii-arl  Ot.allal. nr .. II-  rOll* '•' lleoleleeW hr h*i r*o**l*at*l
...ai I., a.i Inr Iiii l.-*IC'i.la.a<i   Il.rfr lllll ,1, tlar lallr, a ,. e-.a,..e,ta lo aalM
i* ,<•«■ lluulaal  fa.t  fcrlirilO,  Hail  ,hr ll-■ ■,.-..,.  I"! 1 ,il~ "f ll.,i| .KM..
•91.1 1■■ • i,■ ,-t ol •.■■   Mala, nl lie.- Ml I'llaa-i. Illh. IH Ml
liar JnOOaltt ••fttnT*  If.*  .h.a  eef  ,01- fcfaeeai alaa-lla.-a  I- I*  Oarrl. nr I** *****
llllll 1.1.1 I'tlhait, .a, lanhk ,,.*•,•«•*. aoa] l.hi-al. olire'. 'aa aaa.Wet  ,.» btl lOtJOlfM.
• ia,i|.lt «l,bnu, llaa- tiia-aii lea lr**|re,|at |,.  .,.  ,..|.|  tla.t  tb.  OIUKOl..  Ul|
•atrl.l .taf.tala*.. firli at tlt.it  tUtliilt trtrhrr o|. aaa ILaa.li.li.nat.n, .1.1.
Iiillan larti*l. tl.1. ***** I
Th.l ta*air "f  tlirOltlrtitrilrtlatOr' Itl.MI  «l«Hf*-0 iOll  ltl»,f Wl ,l"l,  la.
.,ui-»tttl,ialeto Miaiftt llart.lt M  tlt.iit.,-  tt.Ot.lt atl
llll lh.t. li .Ittl liai UOMbt 111*. ttetOr •». "  *
*...,Iim •itl.a.aium.li....! »..aa... AQUATIC irRAT.
Tb" k.l«.t'« Wno  a,  Inotnialll,  lea*
*,.o. b di-obrr. "■illlt. (ban br. tat rl.ti  no  «•■• "' 'IM". Mt— ****
,b. paUc* but .0 liin lb., II oa.eild. »«»„i«> iMita tnamm*
Mr la-aaa Imtci llil* -*>toln| ft* *!**
Hock lo Bu Pott. . |„,„„ i,. am .,,,..-.1 ta lib
tlilo,..»IW. l'a. Xu.roiUt It.-il-„„,i.„ .,,,1 li,.ioa*l!tlrl, |0 MM
Bail, ihf oo*ol,i|..wl irtln no twtt.,„,!„,„, (,„ i,,. „,. .nh Itukw.
a»i lb. I.* hl.b V.l!., ..11,1*1 tnd rlmr i S|,|j,r„.rtl. ,|,. ,ur.«ito. .Im Mr»«*» *
do«n Ibr tonunUIn ild. al ,h. t.to nf ,|,r ,.„ v..,.e,ia. «h.,. ho .III f**alll
-tttolloata boor.  Th. rn*w oo Ih.igi^u, , .amh tnd olll ,h.o t*o lo «M
sk,-^^^ji^.e:i^^''^^^»^-_:
i, o otlr ot koillt
le.r laaeflli 10 th.
■to jo-aprd tod mod Ihrlr Inn  Tbr
rOlinrrr. hno.lrr. fiOaanar*! tt bl* |**t
.11 tho foot nf  tbr toaaaatatatn  Ihr  tin
**; train miiidid aitb thnlhrr train,
tor .od it*-* t.bo. look .1 th* IIMI
n~.b.t»r.a lllolto tod tk* frawr
Kii.r  nun.  III.  ofclnrl  lo  HMt
,  ■  la,  -....th  ii  Ib.t   ko   **l*
•Oi..hlo. Ihr rn|ln« aiad ftf "I  both a.r,pr   th.   unti. u.lnnwil   lOOalM*
„«■■• »od pm,,, up orork.,. lo • „, „,,«,„,„, ,„ ,hi, i.ariko,ot ImaHra,
bii.l.t ..f »o lr.1 Tbr rli.loort «ho „„| ,,., ,., •„,„ ***** *****
had •*. brttrl, l.»iini*l ., hii !•■•,. •«• »,„|lM ,.,ald hi* In hi*Italolal I
ACCIDEMTALLT DHOWNSD
i.ntio.1 d..|* in lh. •pa-rk.,.. but itr.ni. lh„ nP„ fpw m„„,i,,  sto|koowo
I1M|  • !• Itfcrn nol ratltrl, aolnlotnl.  h„,„ ,„ |„,r i fro tl.r. brforo  *****
a a,la ...mr nf tl.r amtallbtna .OOM Ml*
loro of 111. I'at-leV .|o|ir. oo 1*0,10 Mal*.
..  ~ ...    . .Mr ol Ikr  Hor. and olll  rodMla. to
••""' * - H******.**. ****** m*ma t„. ,!|.t..ii„,,...t iko owl Im
ro, *,.~ nointh.i t, i* ppAmhlt iht. bo olll M11
It  II ■.iii.i. i .|..nr*a..eaa.  lai ,rtt« M„„,„ Canada ttrl, ,»r la tm ■Ml
•'f tt*. *** dn.onrd ., 11,1 Bltrr brldatr Ihr albMi* in thai totnof UomMMi
..i,Tfc.i,«i«, oininlia, ati„-,Wk.  Tko *• »llh thoirolli   II.- .b»* oollhl.1
nr-iMMMiMM.. ..,,-i.fc „, tk. :{rj..,.»^*sjti3Ss
itlrflKiOl SU ,lfd< tfam nbrrr tlar  otto  ,„ h„ «„lli,an. Ut. Nr»  l*aialUd I
Ml  10.   litta,  ill  aaefkfnl  aata  ,hr  .Irr. laaa a.lel . taai»lmatr aaf Ota
bftdftr tt lb*'  Ilaar, anal lit. trlirtrd hit  brlni* Ir.tl0|.   Holllt.O Ml11
,_.  „ , ..  . .. . ,   a alaalirir.r'In Aii|ii*l talabotaWfMM
tao,.llfprdoolbrbrt*op..n »hb-h hr _„,',, ,,*, ,„„ *,rtn«l Umi U *
••• .iintir,. oi.-l •blrh mt* Iblrklr I months i« Ihr li»llo! U**fK.MlH'
..alt.l vitb fftwl. llr frll rbtir lo .' lertlr, l.e Ir, t , leiHrailr lltal a*
am  thai lo t nrllbbotlnl  tint, ttad II  IH. hr olll rllhrr h.tr lo **.*___.._
i. it .1.1 ibal la ron.li, 1.. ihr unfair '"n« "■ r'"* «i"  "I* Ik* *""l"""»
a.aln br itrotk hi. I....I on Ibr bottom hoooti.  lo a irrrol Irllrr /■*■"__
,.f Ihr .on.. ...  .|„.,nt*l  it.l  aafak lo f***!*!** '*mr Ibr nra. Ik«l  •__"••
flo-n.. otooi*. Inmrdlati «a,.h «a« ••• nrailt dro«ni-d . «horl IIWMJtM
taaal.' laal lien bnd, and ... r.,nr.,l,, *»* ""• 'o bu 'brll In i*t> IMjj*
Mlinltlnrd ontll I, on  found  Itir in  *■"' i"'1»" » Innldlilatt-ofaQlMMW.
I|„.  ,'„f  .„„   Tla.  aanfotlaarltr  mta,  »n»l  -I  h"  »u!ll|l*l» OtM« MJ
li.l i *•■!. tnd Wo IMlll rbHdr1*0. ll ctajtwl bl* In iipwl. Wtl tl. WWII MW
IHM..II litlnl.t V.lr.  Mt*. .tr.nl »t.  *<* •«« ****** irma* In bll ******
I  ilifral  r.f  ,k.  <>r|  ,. .  |,f"na •   ifi'll.  I" IU" h ,hr ibnl.. .0. I. ».. MMJMJ
...tnlnl «r.l «Hb hrr cblldrrn.  Ilrtnt. brtolr hr rmitrtrd Ifo* »h*.**»«■*
.I,., .a. a III. attlvil In thr ptotlnrr. hi* dtoirnmi rt|«*tlrnc»   lMM"a
h«d ib* ,r,.ni.ihio of brln. a oibrt, I* • •"*•' *>*****. '* J**!*** X
bimo.1 tnd ind.i*ttk.u. man. anil a  la- Iblnk. ho atii ra.il, katt NlMMrr, "M
tt'lilr olth hi. frlton . ratl.mrn. iianii. *rrn" nn*llll.« lo ntf.111*.^
•ko* kii oolimrl, draif, n ilnrrrcl, rLT—	
dr|.b.n*l   Tbr t* tniin. olll br Itilrmal ' ***** mjiamm.
tan Thr VI. lofia lalnloolto tal IH. IN"
. _.,  r .              rra'.s.le-,. hair had Iko MIMl *ti».
laml ,*t* imm, _ 	
. lo.rlaod-. mln.lt.1. ,.l.,m ,o a l„„r ** "' f™*^.!',''*''';*. '
aodlrnrr on Thiitida, iiiiht.  Ilrrrln.'
... larkfl .o.ler ,!„„.. .„,! in Ihr „|. „,„,„„„,-  ,y  -„,.,,
lit,, t.r tbr tool   Thr e|„.« .,. a mit John 1,  Mnfdi'ha  anllU.1  Wllllllf.
t'ltr rrf .'•*! laaal Indlff.t-rnl    Nemr  «>f .fnhle l^lttmafii  Ifi-OIOI*,.  It-  tt**l
Ihr ilrtn. lent" Ihr lni,efln, aal  ff***bliri«. ph,"Irian. Ht H.naatrk;l*OUIII_a«—M-..'
ahiirntbr.i. not a fro,  ,a."  'inmi.llia- ll'  la.a|im"li hll'l. ttm*. DMM, MJ!.
ahir rtida-na.. aaf hatinl ,f*e«n on I '-.f- ll. MrKrnii. Mainroi aadltoan, B. ■!*••
lain «rll-knai*n <h.dr tl-rr, Ihr Itlll, aaf all anil t li*rrhi dtfrrlon.4.*
.hi-h.o."'■»!! »hmra>.«l'-i   H  nut R. Mllehrll. li. IV.Itar. W.A. 1
'..-. i.i.i ibai ifcr iirm. .bi. |> *".i" «■••! I M' li Han  i T.ina.a.
*•!•  ir-rt  .'--I  .ml lh'*"  that  *rft  Ihn  .*.!"tl  .111  hajnor
o*-f art* ...i tmor lnl«*d Tb. Il'ilka  nl.kt al . b.n*,if.l.
tu< brln»fho~*n  l*roikkn.. AH. 1. ******
' ,  uon;  Ll'l'. 1't.ildrnt. ". m.l.fl  III
..'- .....   a  T..B—u .  mmmm*
**,  ********* ■ nil. flint I rrr. , a a i
'  W**4*il 11.1**1*1, . I ,.*
ulTII IVESTillNSTKIl  i" .tt UK-
ivr mlu
Tur uii   _____________
WV.  HAVfi  A!
Tl  .nil fur
,t  \ :\ ■
atraiiifi
■
it;\\
   l.t ITS
 * Ibi' fi'trv luiulliij,'
...ll Mlltilli 11 ll.ill,- * llif.'.i ul ibr  ..!. ul  lln
-III.nf   affOUU-l '■ it
■ml liin in i , Hn ii.li.it...  \\
Hon >Al.i: TIIK  KASTKIUiY  too
* ft. nf \a*\ '.'. in.ii, a,
ili-p Hnnirii.-niiil 1 i wt  11 fi r*  Tl "Iv
iiii'ii  *****  f'"iii!.o'<  n.i Iniiii  ..illlln tin*
flit limit.  U'.i-ii.\ I,,mil.If
CVffl  sai.i:,  i.or " iviTH
* uiiiiii.tiii'i i.i   ■ . un  "i
I'tiluinltla nml f'ruitl -i    « Uiil    ■
LQTNNKAli TIIK i'\i;K Il'll woui
U..t ir.iii, mal tlw city.
WntHla A Halnlil.-
PARMH  IN Al.i.  I'All
*-  liiittiti  	
liainUli-a ■,__—■
nn;
II.I.W Ml
■i.i
AAmrtitfuiiith mul.r r,., /,,,„(,*„■ i
«,_* Hmt* for Uat Ihltiir
WANTKli  HY  X" UI.M'liiTATitP.
lady, pofttlon in .i luitiiii family ai
ItimaeV-ttiiM-r,  M .1., t nv', .tauriini
WANTKli   AN  KXl'KUlKNCKl)
**    iKlllli't- ^^^^^
l.ti.ti,i ii*-  Iii Ni
mi ".imi. ■•  Itwl.ri in
I.  I'.  lik.I.l.i.N.'H  ,..-.., ...
Iinilti'lnii't  \ aitfi'i,*! i
tut: H ill  uii HUM.
|^ri:Nisiu:ii  rooms  to  itBKTi
r   |,„.i-i"  mnl  * .i.i.i. .1 ll)  -,Unii.,I
M-iltuvitl Ai.'iiU.'
■  III.ttlrl
\t*|.l>'  tu
■?  ps q 9
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
FIXASVIU
< w\ FaMStS  WAViT.li  A
ii ol t'i ' ibntii .'iiifii • .-uiuii i'lin
t.  Ihitiiiilliili-ly  iiilji.iiiirliiifliii'tltv
T
a.l  nm
Inn   .1...  tl.ini
.l.l.li... II -I  11.. I* I
■Ily
illl!  I'lllll!
rlty
NOTIOE.
nu.  itm i.m  ii;
I.Il.il.l.
TO BUILDERS.
'I'ilsiiilii-* ttii.i, m; RKCKIVKUIII*
t   llaa la-l-
I:-1;;	
llti.tr. ..ti Ma-lainr.
t'lialH'l iiti.l ilii.-llliitf. nn M.'I
. '.'. -  alia! Ml-!..iiiiii -i.
I'liiu-  llll'  ii... !»■  -
1  llll, llli.'l
■I-
NOTIOE.
I UB8I1IK
I  liiillil.il
liltlil. |al..li.
i.'fl'l"!.' I
-I. llll.i '
l-li.lllll-
Tii STATE THAT TIIK
aiaal Ul  Mf  l.l I. ll Mill  lalla't-
ll Illllill -I.lf  ll  llu-  laill.-lll
iui ii tm Hi. mornlni -i ox.nt*
aa J- |l|. tl I,-111,Illi lllllll  I III.
I ii,i.ni,lhl. Int mil- nitiilte-fi'
,1  -till  i ilim. I.. urt. my
lli,  I,-,!  .ty,,-
II  II tl.l.ll t\
fytyt §gftggv
.t mur TO mini*in:.ii.hkhmkx
Tll" Vlitwrlil ally a-.alllia'll I. now a'll
Iftlfaal In [nnillllllliuil uml |l|uillg II -I'
nl  Illllllli-  llllirlie't  la)llio.,  Ill ntili'l  la
inuiiiiiiiii order mnl offlolonoy in i nio.1
vuliiiibli. muulclpil in.iiiiitinii uf tlit'ir
Iiiuii.   Mi'llliltlllll! Ili'ln ll) rOg.nl 111 llin
provl.tuti of uurkot ficlllilo. o policy of
ptOomUnllllll liiiti'llvlty Itlll provilll,
nllliiaiiitli II i* iiia'iiiii li'iirnt nn ii.i.jiiiry lia
nolgbborlul Iiiiiii ili-.tr.. I-am llie'liii,,-!-,
Uiiii In.-.il .i-'ii. iilii.uL a.[.ml,iii I, iiiiiin
at- illaallU ili  0V.r. itl'allll.t  ,1'lllllllU litliiai
a|iill!illtlii, nf farm pnduco allra-atly Iti
our i'lly Iiii i.iii'. ni" l'i iii Itillliini'iii ol
roiul.r an i|it'L*ul nrdi'i'..  ll U.illi*i|a'il
Ibll NOW  alae-lllim-til  ,aa|i|illa', iiii ii'i-
loin nr iiMillli .i.a I'llalnalilf ili'iiiiiint
ft.r form produco lu bulk, nt lomolltlug
hi..' .1 ><ro|iilii i.ni.- ntili" 'in*
Wiaulilli. iih,,:,-al" i.'inlnr. ill farm
produco k-naivia In iln- dlttrlol ol lb.
I.iiii.'l- I'ni-.'i iiiiiiriliiiilly  .till  I't.fi-r.
VAI.l'AHI.IL I'llnI'lLUTVIi
*  Tlar ...... ■ ilait, nl  Ihr .ill
tulMlaa, ...a.i. a a   a .l.ll Nti
ten  imiita- il.aa- *,a|ala  ... If." le
l-anntuVlaana Ileal _L A.l
H.l.lae'i l ■ a!. '
HKST
NOTIOE.
ViiTUli II MIL
J.1   tli"  lllfllli'fal
B
•libit imi
lillhi'l lla
Illllill tin
lil'lllR ll,!!-
Thi* *lali'
i liauit.'il Ii
ally  .'Villi
il," for Va
Illllllli
In.i  I'
ill lllllll
Tlaa< iiiiiiiii llniiili.- iilniD-i corlllnly Ii.i
iiiiila'ia'iat irony rlitliti lay ooiupicl ttuli
Nloirtgui in lui'vi'iii may cant! tbor.
lliilil" Imil! Illllill lllllll'fllll'iill.l |lll!lllll|
iinn ml nf nny Inri'lin powor. Tlii'rn
iiniilil otborwlto I-" iiini" ili.i|iii"iiiih' in
ra'ia-ii.tl lo "in-li • i"i-llilllly, fair roidy
;n i in at nil Mini', itinl tm fair li'iiii*. ta
tli"  .\l"illnuii,lll  WttOfWlV  illli'll  aaiti
"iriii-ii'ii, tiniiiii im ii, import!.! iii iifi
ii.ii i iiiiiini.ui ii. Lo any I'lolHc itiu ol
tin' AuiiTliaii  iiiiiiui.   ll timlta-r- iiiiii
pirallroly Hill, i'i- who ** loonoy lbt
illli.ll I- lli.ala- -aa Intiej. II* t'i|liu| t,tjj„M llf
II," |rO .a-i-iira'al for lllll  llli'ri'lllllll  "lll|a*
..full initio,  Thmwlll doubtlmi In*
ii-iii*.I -In,uiil llin nil ill lia, i'lll, by
liili-riiaitliuiiil Ural,' iirraiiimiii'iit. Hid.
Iii'llliiil lha' l.iriaal!, |m|  |eallla*ri Ol llm
ii.ii lii. nellhir tin' Uoltid Btitil imr llm
ll. ii t.ii ILini'ii" ve'iiuiriiii! in iiaiiti a
,,,!" nu ii..: i.f iln- iiait'tway
AUTUMN  ASSIZES.
."inr Vli-lttri.
-Ily, tllllbll itaai
aturally t.a .a. an
Nail  It a-llll,lisle*
,  ll.nilil  hi'  l.lata'ly  ("llll t'lu'
I I
Hr. I.iiiu-i-
Itailllllll'll III till' fill!
dlloh.rg.of ii iiiiii
Inir. A lla'tillnmiaii
III. I.IIIIUI"' laa  IbO
pining .Ion. tin1
bird hi* inimi' .a
lillgll' rimm li" Iiii
lying uu n leiiinit.'.
II.' lllial iV. li iil.UII
i'lpltllli<d.  Illaal  Ii!
-.- .-..Iliin'. in min bi
lll'll!  till, III"  ,|,,i|
iliin mnl laiiuliiit
iiiiiiiiii. Hr. Mill
.iiiii.' uml ordered I
iiii«i, whom nil ih
... -\
.1 V.i
I'leetf t*t.i*i*iii*.
ncoiivcr mi.-i nnu-ii
* hy Hi" iii-i'iili-iiliil
mi Tlun-iliiy in,u-n-
nlni Im- "Illi'"
I .mit-.i  Umi'
'.'I lulm  nl
ml
HARDWAREI0^Sihl
'JAMES OASH, Proprietor
.i. nni
I ib.l
loodltia
lh
ha
In
 |  Ullll.  II
llll Illli'll  111"  ].!.-. a-
lodging  under  tbe
upwardi inin ih"
11,111  ul  ihl.  |iinm
r. Unit. In Ihn hie-
^^^^^^^ illllt II. I.  i  lli.H la.l
.ti Iiimi iikouiiii lu- l.angl, wm doing
null nml hail enjoyed ., long m.,1 rotro.li-
lug .loop, Tha, wound, nude by tbo
■hot be ulll iiirry in lilt grave
Herring's Opera House
TWO allium. Caiiali.i.Biiiaief UOMDAY,
aOVlHIKI l.ttl.
Tin
Hi
1511
Al'UIL-  "I
Mtt.
-uaa. a  l.iaiialtl|e
a.I- ll. ,ia»l ll  II
tlllrahilf  •  ■
a.tr.a.1.11'  M <""  II
AlellBII
 I >
a.aa  Yah
llartta ll.i.--^
■  '    "'.
,aaaer.r fr ..*.*.■(.  ,Otrf. ,*M„. t..  |j.|t.rr
.ami /  i,r,l. K.fitaif |a||,
A, |n a.  iii.  yi*.,.irilay mornlll iba*
urt 'a! lulwi iiiiali t, wllh Ohll|
i-i:.. mi M. II. li.u |.r.*ildlug.  Tbi
.1 i .1-" nal* llrgllia VI. Sain  |,|a
fnr >iii|llnit imii Iron a Chill
th" hi'ltaT. WOI.th.ro 10 uur  mmi il.llli-il ..iiltaltit (In Mny.   Mr Smllh
in  ii,u*n   m.rkiit   uliarr.  fa-|'t"."iil.'d  thaa *.t..t,11-v-..-,,iir_t  and
JOTICG18 IIKIIKIIV HIVES THAT upwl.lly If I C.1HI0 day or Iwo diyt M.m. McPbllllp. and IVIliain aim ap
alilaeh ha. tair.«i!i* w,,„, ,. I, »,-. k ani-iiiiini'il ami iii.ii imred tor lit.' limiii. Thi following tn
u.ipoclal "mirltel day" oi toifk.1 tb.nim-j.oftb.Jur)  A l-lyi-t.1V l* It
ala). f.ar faarliaa-ra.  a jmlulji, . .ami ,  I '..lla..,. .1  II  III..... .1  II   It   Taxi"*.
nf inuu!. i|ill liiiii.ir. «mi l.l tti.-rt-f..r.' .In A. Marlln. f. Hli'litr.l  IL.  Ilell,  A
„ .... .. r. „.. „„   llm nriit'liliiii aaf a city  PlUMWI. li  Ural. I  11  Mi-n-li.ni
.-lillliili- Itai- .l.-itaitaiial ...... lnalli,' I'll. Iim ....  .1  .   II   I  I..I...,. ....I  ,  l,.i„„    11.   II   I
-attird .... i-i ita. I.,. " uiarke'l, a pruinliii'iil pl.tik iif llinlriil.il 11-••■ I alnli'r atnl.I Irtlll   Mr  II  .1 liDBHOVH   ItAVlKll   IM
I'.lnli'r wu itMMd fureiii.il.  Th. taltll A 'citiou walo<,Hw t
..it ii» wire u follow.: quon. tin *___*. Ut>>T.\i. «*
M.    Wtl   .I..I0I   wttb   tha
l-tii.il.ili    lii'at    .lltltl,   tUd    btd  Iter UnaaVt*el,hOa| '
all, a
aiia.l
at, li.tt aattt.*l aaaa lay ll. IV.Illllry
l.lll'. A- Iillli v iniit.i ll.i I .aii|...!-|i.
IV  l.lll.'.  .1  i --   -il  In.  It .l.t a.
f'"iiteai'li<t-  oaa  llali  alu  all.n-la..1  la
 'l.ll  ...I,.nl    111   11   ft   l.lllrt  »l!l
laaalllllltr lit" |alll illltiti.' Im-llii—lit I li e| "ll
11 aa,. l»i- iltti .int Mf tl tl* taill-s alll ti-. I ,„ mak
SAM MORRIS  "[||p
1 JOHN'IEWILLIAMS Tiipi/ a
"'"'"■ " j IUuIVi
.11 tilt 111 f->III I  ill.  nl I a   l'a I I
rlarifi I' '- <
«tanat  0|>..|.l   ae.lltat U   a.-lraliil
SSI ESI	
IH RE RICHARD BERN? DECEASED
TWt) CARLOADS OF HARDWARE
for the spring trade hnve just been received, opened up and mtirkcd .11 close prices,
We carry o liill line of builders supplies, milking
specialties ol Locks, Building Paper and Nails
W'r .ilsii have .1 most magnificent stock of Cutlery
CUNNINGHAM BROS.
M. L. FOLEY  CORRIG COLLEGE.
Lumber Broker
SWiJMiMH! 1
mil 111 in-ii 111<", ntt In "nuiwi UiruiiK
T
el
i''"""'1 •- .1
.i"::iLl!LN:!.':*»iiH"iii".i»'
|.«l|i|dl.'il "ni'ii;
U'lUi'l- 111.,a
■I .taViJff^MI.
 >'*t'iy I'OaAXfiin -|-lr im.,
W.TURNBULL & CO
"MII.UTIIIIS AM, mn
iacrii'ti'ii,,...
linn -a M
nil;.
KJiriaOYMlLNT AlIILN'i*.
Rt'itl Ksl.it.■ .,11,1 Ari'ii.on!
I„i„,i,„, i'.
(* VICTORIA.
r 11111: Nlitt  1111.1,1:111:  III 11.1)1 NIIH
J-  ..tlOhmlalntr the' Slralll.* Illaal  fi.iilliaa
llii ma Iml llin  	
"":"' L;,;,.«wi*iiia!|i^^
''".'"'■'"'l'in'k',,1	
 MoPhee Bros
I  .-ii'ih.iliiiia in.. Mian* mid  ffi.iiilitt  ,,, . ,  ,, *■"*«»■.,
! ,   : Sliipwriglits k Boatbuildei'8
BOATS FOR HIRE
1 ,1' Ji .'!.' Vii'ii,!,,  Bcyonil lloynl CilvPlaninn Mill.
  1- *■  ,, ■  """"ll mills
New Westminster
\ a  11  ,
ml ilat-
«(\ mm
la.l lh ll! till' I'll tf "111  "J- I!"! 1
■
NOTICE
Vnlli |: is IIKIIKIIVUIVEN THAT Ti
il  '. .111-.rii a alula-I laala-ial anulylii.'1.1 ,
llaa 1'i.nillll.aliilil'f aal  l..m|i uml Iviarl. tor -'
Noras isi* I'li.tf.iff.'AT.i'
ila.'l"
a.la'!,l.i
I-. Hay u.r .-.-
but  !■'. aal.t iM.t.t nl la.
.
Kn
L'.MtM
r u.i...
■ aiia.i lai i * ^. ■ «'."' '..'.1 itl.ltk'l
1*11 1,...  ii-
ii...  ..a.^i.   aaloalootfatiit alll nnaaa* Itu
Alter drlnklni .,».,..,, an.
»__L
Hall.  e.I
I  II  ll
(ill-  el. a
tiul.L'Sl. 
/  prttalaii, aaa.l. . I ' 111
a. nt. laaaaiifil. Hall I
g, ,1. MOth «1 * |a '
.IK*  tWlattll  -. )■ '■
Wll.JUll.1'   I'  II
C11 r . mi 1:1
•   .1   a. a* I* *^aaaii|
dar'i.'f .'•< ■ ' 1*010 •' '
Hall, .ma"
a, a- llaaaa...  ,:.  -•
S„N>Tl|  I.M.I.ISi
lodrli  1
,U natrl. a*'' «' ■■ II '
tararall. it •!  la."..''1 - '
I. |I|.*H.!II II I II
II. M  ISI
Wi.MV.N-ll.l.
lUtal ffftHiol. t'l'iiiiiifiii-lnvai lln
.... ,    ll|  llllila t   1,1*,'   lit! I„v
- i'.'.iii 1 * w.uiiii j-i mrn ■
bait - tin ii-i .i-i •. bal
r illHlti*   In
li. r    . 1   ti t
muni   iit
iiii.i lii  Ii<ll»Kill.,' -Iin
< nt ami 11
lUiiiiiti' i; in-n * iiii'tt*
liilIN B.SLAUI
" s i.-i i*j
NOTICE.
Cauadian I'acinc Railway Companv
ihariig ot lh. population ol 1 lotniM  b]  Hutu  t.a a dliii, '*
i.ri.,1 ■> ihi .nt police, iiii'ii in-aiirndrd: iter dinner he
1^^—... i.laa-al la.Uaaa-  aa|allinil   ll.  .rfllinl,  ...  	
.biio.tli.t In Ibb Inline lh. Doalo- ,,r„,L  „,„„. ,  n..i"ad. .lailr lk,  ',"  !'" '
Mi'0.*!?.' luu "ii'u" ni""! lia..' lu-'ii lalrn oiih ,,ih,r.,in..kaal onion. '    "*
ainlia- .iin.!.'. 1  ij 1  li..   j 1. IV wilt bo I.y down In bl> hunl, and p* .wh rlaim. •■
- . ,1. .„,..',■„,,,.„:, ""'i""l**l'  ll.'«..ar...i"-ll., 1«.  ■ '.'.',;.'•.'j.'.'.t;',', ',". ,;. \, ,;*., ii v„-
" WTJ ,",, .,,, I'll -"..n'l .1.110110,  "•"-"•**.'"■■,
inure* 01 April upMwiliullin.gulniiinl.it tbr dun.  SnotVi
A>  I...I..-1.-]  *i\  lliaalalla" f l4|a-.tl I. a|. ha-l Inr liar OtHa'l a'aaliUllliUg llll .
l»a|o.-.',a  Hm  lit.,  "iiiiuii'iait  aiad BOUnf. bll It WU IM.   II"  llnli  tnl.l
..,, „,„i . irowlm .ia. mora ***** K"l ""•' ',''•''''",-' '•»*J, *****
Itlmii ih.* liti.i rtlurned Im aia	
thaia litll lh" ...."I |.r...l,.a.l,|.'.l 11. Iiii. |,lv„(k. uk,.„  „„.  ,„„„,.,, „,j  „|,rrw,
orlilnal .ai...:.!, ma, wlll b. ntpra* l.a Im qainiai 1111 Muy irtrcl, blm.  Attn
irrlir.li In t... lown IhU lh. witnon wmi Mt lo look tor hi.
nt Iho "»■• ****. ''""-rlt. I"il Ka* j"'! tblo 111 dud
"I I  l-l  ■ .!!,. f
'•I   1*  all.	
' 1 ll ,1
l.i lut 'le-  H.a It  ,,.  ; ,  a|  „,,,,
-a.lllllWaia    a,af
■  a  '    ' ...
-I,.I. ll.a r-. a
(.illil ail iialn
a.i "lh innii,   illaal   llltl,Mai.
ii.   i>! ilii„i<iiirl"iliii.   1	
I^lni.'llfai lliiil* r li i.l.-ia-a*   all. ,,,,nil..!  I,.11,1  111  I',.,1, il ti, I	
Ill   11:1!   1 I ml. 1 I iaaii.1..  I  lull;.!   | |    |,,   „,| .mi-.V,*
.  n.i   ■ I'u  mnl  l.n
 I  I'motHI .. i-i' -iu-. p aliarl  |    i.,„|,
P.O. lit. II Ll- ■*'■  ■ ' I'ltlSfll'AI ■ .^^^
TO DEPOSIT^S^
THE
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
SuooMiora m Ali*„|, Il M,in„„
SI MORTGAQEES SALE
H
nil Hit
^lnvicworthelowratcofinteraitgK-tiiibyilic Dominion Savings |..„,|, |),..„r,
,:""' *.ht.rc*lr!C-Uon8.,m.l '"'" ":lhc am""'" ■»'"' '*•■*--'**"** thisCompnnj is * *,, ■
1.1
()N.;!lN!1..Al..''!:!:..':l'?[':)*.  SI!? • ••uui.-nUt.vmImnte»cHr
I'l
.  I..llt.it ..... Ic*-
ttall.. N -ll.a bOtV V.ln-aUII'l
aa.a.,1  (aa.ala.'l  l.'.l., lilrl,. aaeal
< llnatil In Iran- Ua-lnalai
It, md on returning 10 tbo houi found OV ullliKIt tll nil. Mt-l. 1 >. \.-i i ■
■it  t.,.1.11,,1  ,,,., |, .,,  .i,,,,,,,,,   >|r. Ill.lie.uJ Jl aa.
lor tin* uaital Mr. Atk!ta*..ia fur tba dot. nre, laar.- ub  "j:.\ ' '
i.iata.  ill  iitttvoldibln  nrrur  lit l*********** ' '■ 1
Utelr  1.1.mr'1.1 that  tl,.- ni.n intrr
prrlllil fee, gaaaalalllta M", ai* lau, alaald.-    *
ni aae-a,rai..!,.  Tlaa* ...or. ufdrred tt.*
Tli. llailttll,Iim aiilh.irill". 11" In.» ;   I 10 ukr bli pit"
liltlil,  	
p.tifil in unit' tu'in t mi ili|Kisii in large nr small nniounts, .n interest .tt lhe nti*
5 PER CENT PER ANNUM, and on favorable terms .is lo notice, t-tt-.
-TE^i!
. 1 ii..-. ,.vi,«'k ti»i«i. !», „,,,„,i„i by tin- Vlctorli tnd V.n. 1" Mr lllakr tb" olinra. Mid tblt hr .•JJJ'^J'J",
arl.  aall l...|l**.|allaaaarel ,11 t ,.!   kt,,.*  a  Oaalta.li  0.*"!  Allli r  ,,  , . ,   I ,,
,A.''j)a,.!!L.!?'.rV:rSR.l!'.',..ri!Li!?i'oum '"'. *-"*"""*'''.J"'"">' '" li" .libntaia. nor bad Im rediod an opinio .
-
I -l.l' Ll in,. I-
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
.
CLASSIFIEO BUSINESS 0IHEC10RY
H.t' .1 itn. 11
' .  1\ ■ ,1
.  . , S.t
N il  i  * ...l-il. -H|.,.|,|,~.
rt
-.luralll ti.'ill'.
.  ..I Uii* \rp*tt f"t »li"tn Mi.- l'f
. i-i ilownMPi I hw •■ I atiaii a i»
■■ liah-y Ittainl
imr htA b« nctim. aii OMUH
I'M-', wlii-li *** pt*dw*4, t*\*bi
l |bt  It  to  I
ibii «(i|itii'aiiiiti l" ■wrth»i dailBi-ua.  It b».i UtkM
M
Ain-
.—1
.1
((III, Itt.
-  I 11'. 1.'
l» l.tl
.1 111
1
iMI-niS
t"-ii
t.t.
Illllllli
lili.t.VI   '.
',  . '
. (1
0.
tl..
tl
. •
>•
ii Mtii.'i;
li,  H  i   Klip  * I.
WE INVITE
to B. C.
ult A l: i-i M.l< l.ritlL .tip lllll) i-
•7  0 . ,. '. 'In  S,.
CESTRIAN HERD PEOICREE.
PRIZE WISNER9
II. (frrlf I f  -
Largr.
Middle  and Sttitll Whit...
and B.rk.hlre Pig.
ft"ul,Ui'a   i'1' "''ii* .tW'."lrJi*.t |, mn.,.
lMOMB.tadaa.1 i*t  . ■* •la..*. atlli(nlrd
•r  1  1lt.tl-l*  At' IH'M.I.IL  AM' .'L',,"1-1-"
aa. •  Vllarl  ll.a.iaal "*
, ,7.*'Vi,Z.i^i lii»t«'"'iit fottrinii It* t.-*tioiulii. tl.r
-  *"' lh.'tr*l,.l  ,  . m  iM  |bi(  ||r|ua
if. .nd i.i.*. -,„,,. i j. |„  kr|.l l.luiM-II dutlul that
-Iillli,  111 a Inry praptrilll*.  laaa-rbal.  tlld  tl*..  .rill  miliary  baatttr ,..
in  ii,, ra i nNMH iBIeud wltt \*>"" . *■*«>***• lil Imi wortl.g »i
,  , ,  lima ii .. tlid bid iboul IWl .(.■	
ull) Imnottiitlo „,, ,,,„„._ Ma »,,„„ w„tk„„ „,.„, 	
br nf nlUUltl,  tallmr  tbal. heal c  ha.l I  hr bit l»rn ta«ld' THE  PUBLIC
I',.- nlaiKalmli  lni|«a~-l  in.  Ihr  llll allb Siai Kn*. obn noed bin, 111,  i
•ol l» lirHor ....uy. fibrh' ll im ita.- ;«',,,,,T|,i,un,r'n't, Ait..!,. hi,rii.dM  inOCDU   PTinOlf V
■ ,it undrr prai|art reilrlrtivra-iiii. n„i ,„ tbrre nltro »• ihr torn orn* rren. |||a\rrn   a\IIKa\atl
diiiaita.. Ir|.n«y will rtrr Itrre .! .uy t-r.Hr .oty tt wnrki tbry ki.rw ko hid dHIW-al II   HI IIIVI. I |
.. I.,.,,...,,-,. ,,"ii;>b,.„„,wB,„,i1oi,.b„ot...    ***********
mm*, tnd IhOM  |.i -•■ii.ty  .In,..., ill ,„,h,, . ..it tlliUy.Kn.
an «•' t' > ' blew •' Km-.ted ' ! . • i-'- i al a (tnati fatot and
. - •.. ••a.yaor.  b. kal tmt**'
saia I ructao Iiiii t irrrlbl. tnurd ..„.,.| f„r sam Kii.  rk*i flat.
BRUNETTE SAWMILL CO.
........I..I............H  Nl '.MMIXSi I
niai !■•
UAKILI. -  ll.tKI.II
■
a
I.-II  '
tt",.!  ItUlallai.
.ll.'.'t   li.l a.*a. Illrre larlnl Oil !■"•  Ihtll  bll  plllol Wiaal on  liar f P II <ne Ihr ale, of
 — "'- all. u,|.i. at ...1,1,1.' I whirl, orra *}: ***l*: ***.**!<*<:*• **' *."* *>*-■ H
Jewelry,
MANUFACTURERS OF Lumber, Shingles, Lath, Bill Stuff and Loug Timber
to 100 fwit.  ALSO  Flnnriiii;. Coiling, Rustic, Siding, Mouliiingu, Pickets,
Scroll autl Turuetl Work, Sasb. Door.*-, Window ami Door Frames.
Ii'i.."i* Finish of all Kinds.
tr aA.ccu.xato  T^Toxlz G--u.araL__.tood'*!
Kiln ilrit-tl Lumber and Shinc'es,  Salmon and l-'mit lloxta  VV'i liavcjig
.impptnn Kinitii". lay rivt-r. nt-t-.m nr f.ul una
Li!
la..
..  Ah
Ilt*. '
... «... (i
Uaa, mi
Ptllll Wraa    .  I la.l. .,
llill.l*  U llo.il'
• ■■■I. aol Kill
D.I..I. \- -1 Cl.l.l ll.tl.'I.IIY JtlllS tia.iaVtbri-1
trl.aa* i.   11*1^****
Soaraaa, Yalta .;••;    -•-. it ..*....
t 11>  .1 IITII I I! t  I.VooS
t>»i .I.*-'
-a -I
CAI-IAIN 11
"	
•laat* b
.Mra «
• trt,, tfi'.ii. i. •
aa.,. 11 I*.
OIL!..  -
Hll.l.., Klin;  I'lVII. KMalNhKllo
thaalan*! .a-t ,-'
VV  Tlllll.U  I'lat'
,1 a m aa, tnauara-i
l.alMl
Gonuun ielkriph service. ':,'!''':^'':*:!T:'T:.
. WM ll MM K*S h**...  ahap  Im ata
ftllLwhlUlIn l-l-i... «...t,a,|.|....l .....| ,..,„.,.I ||„f...|    llr t,|.,hll
lla thll lit,.   Ill  tmagripblni  Ibew mi.||.,  II. ,  * 1  Ib.l.
ft. I., ibr Ta* "aa. Hall,  l~l|.r Ikua « '    —tl»H"b'
brtdrd  II.  anniaaataerOH-,,, AtlOtbr,  ***.  "''"'. )j**** ** ™J***^   **
hldlnd b.blM,.*.lnl.Htoimrlk.tho
..W.11  ..I  .1.111.   .«rr|..   ....|   thr  ,,.,,. ,.,,„, . -. 1 ,.id |k.1  l»
"rhampion .lit. uf lut.tiii.. Satit. oa*..tai, ftfh'- loft  • .trM tb*
•■ N.tn* prirlla-tlly pnttioi tbr irulttfial- it*kn. t Mr-lokl. |awl»l.  llr Ml
l-fntt- Im |a, loan ,., .!..p.and had al«.   <
"l-r.i* f.tait. ..I Ika ire.  . -.  ||, t,u nni/ drub iwd"—"  *•"**
l-trlla .uin of  Ibr  Attn tnaa-  ',taint,,  ,:■**.. t.f win. •, ,b. taa*h   Ch. Qw.j
,1,1, Ir.dli.l L.ur. nt .oar artil.lly Ihal .wl ■**<* *•** ***•* *** lb. d., l.t fo I IgDlDlf D|||| |t||D  f,ft| HUDI1 *T
Waibln-ftoii tiMprcWIf i«lti"» «l 1 all* AIHThotiail 	
Waicltes.
Clotls, etc.
T. J. TRAP F> A, CO.
Wlittl.'-i.li' ..ml H.'inil D.'.'.l.'.o iu
.-'l.a.1.1...*^
_  r *....l~pkrf.lia baad
1BH.I  aa, 1,1. |.. i.l. if.al .lalt.l  'Ip It'l  .lW  /"j
aiatla.ia. t., ..m.ifip m anlU, and |..|.i.- l'h» •"or. imn. M, of Ibo'diw   no (• KMMNTS *' EXCH1R8E "\
i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* *—  tt-l- ■»—aa_^___--^---___^_--l I   •   "^m-hm-n-nm*mm***ai.^aa^mm*mmmmmtmmmmmmmmmT
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Et..
Tie COLUMBIA STREET,    •  NEW WESTMINSTER. B. C
■ iinni
A~~ J llf.l.MI
• OilaT** ' "
IHb.f..|or. ' ll
.tna .<f It. .al in
Matlalalattai,- '
booll ill.  1 Il.al,. «
jhUM. ..re^,,,-.-.,,..,.kr.y n.'.; JS^tWlS^e-J «.
s..t,,.,„.-.,',,:-iDDjugiMjox. ' • '* ***••'_._itttttt&a___ ■
liaa.li i.ll  I. tod Mto, Ki. nt'-tol lk.l  It Cka I
-i*-reu„ II, ia nl th. I nllni MUli, bid Uin. toylklm br aooM <n
"  ! d* laatimrn, nf uriroliure tdopulnkU bgrkb^ud by. iod inH hla -
0—aat tee*, f
t ***-"
LIQUORS AND CIGARS.
BB .. .■ -, waik.l .
aTaaaarf ..,,
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Richnttlfi Street.
No«f Wc.ttnlnot.*,
FW l.l.-.l. I. |a -  II.IIII ,11111  i.l.*"
.... ... ,..-..   .
* -I. .-..-..mt :.-^.«- ~j"»„;-*„p*]|^ ^:/S--;.!,*.^*.;\v • ManDfacinrers and Dealcis in Rouali and Dressed tabor, Mingln, Sbake?
tmmmtm ***** m tt. * SSL SB. _.fSI  TStmt******* | ^ ^ ^^
TENDERS WANTED.  Salmon Boxes, net  Floats, Truys.^ and all k.nds ot Wood Furnishings
I   I    H.lr.llII.N 1   I*-
*ll  Oatrr-i  It*Ml I. It
llaalla,. "i"   '•
*r ami * •* * *,- -
HKNTAI
-. ra
■ H.rrtl ni"
H" MIM.-— >l,ltil,i:  !.
Ijaaala
[fjant.... \.. 	
j
M.n ,..*.
^——.^^^^mmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^mm *''***    "*'
I tier llll, |.|..|ae i||, i ,|«tla,a aatt.  ,,„| i,,.„« th.' ig~ti nf e'l'liM
.  wkkk l." -a a.mldro.ly Inaii.tirtlnl.   J**hn A Itnaon ot. ll,.. ml ai.vaa.
'  II.  .llf Halt  b.bl.  „.. d.U  ,r, .„,  '"  **«;*  ***  '**?*2g>!*****&
,  ,, ,    „,  ...  . .  tantknl lor klo. alanot .lihliM aoaatkt,
,.,,   I,„.,l.l„.l,..,,idl».uly bin. io ... ,ai»„,MN.*kiag'*a.  II. bti
" |ai...ine toy ttmrloiiooi on th. nto |,,ad blew lirtawn Mm aod Mon   H.
-   .. .—.  '-Jrrt."  If. haaa.,.,.  tto  rt|ar,awtl.lt lM Oot kaWW IMt KM *, Oil 'bf*
1r.«inT '""' "'"'"'"' "" '"'"" "'" "  '"Id """I' I'llH *».**-l'.l 'I"  ***I.II1I    f  '   '** " ,'"■,l,"',l*!'r,.  ",'**
It!  ..Ll«,..a „  .1 .  r at "n' *■ ■•*•' I". > b"..., Ot«l». bol HMail
.,'4.'" i *****, ***** l-ii* <™T****\mmtrtimm*mn*l**m7t*
.11. I, |.,..na|alli lhaa-lb", a.tkt  bane,I  had Im.ala.  Tko
I'    l.,e*Hte.tat  el...  |,i.,_ ,,j|,.|  .|*1,  f, l".*^
■ • .  tali |a
■  It tl»
«", ala-1 II*. . I*.,*., alll |.
-tko mmm hat lliii it'
in, a. ...la
...'..
',',
1  I  I  I!..,
TUCK "**   lil.VK Illllill-I I.ii*.   l.w.l»rnl..!faWl  .1 •   , n." .".'.",'„,  '""'m**
lakv,.  i ,  .  • " .*'.i 1*1 l.f.bal.l,
Irl.-'   It ———a—.^ ^  I. ..   .
J it 1*a> 1  ■  la a ■
pUMd .llaar Ibr Kill ot Ibo Olptoillr*.  .lltiiil «ao. Il»r. b. hid .
Ill* 'tile raa- a I • . -|. aat  .  I
lltti-m.hjiii ht*  Itlb*
tii bla
, lapllf. thti tbr ft II" '-"»••* *^**S't*Vm.m *V
.1 .   la-d kilo rt  lobiog UW.   lill
I. Uanealb  e, »■«,  ,,„ .u„., ,,,,, ,„ K„  fc„,  ^^  u
iii'ii. that Her ». nlal, I. Vi.t.-f. i..,.t Ul|. Iiwo hi. Ma***,*
ai|;MH.K* hin iiii. i\. i.imvi;
.   -   tt,OI-f  Ird.all ...
l.*t.,'ft.i.. at.
May oill  -
oolll* l> ■   **
r.ii
aO"-**"1 '•*> *
■ •
TMiy.-i
^^^^ a T Wl» Ktlfii*!!
.—a—a. .-a •.*■*.,
lthlll,altt|aVltfita. t*mu,,**i
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brnr.kels. newi ll  All kindl nf Plni.t .ind Fniu:v Turni.il Wood
lit
NOTICE.
***** Tit- .  >
un: i'i •■
•tti*".  v  -
■Hm** (.  i m -
\\   19*.
At*4mm
tmi**nm**-<t *■*
Am *** •■'
i  i.ttAllI VTK
■ii li*-*-
■  ii .  p
U.
I*...inn,, ..,„,,,,,, .,,,,„,
•t. i*nt
|| II TIIK I
not wlihoul bu,.- r.t MMNra Into, teitlhr, I" b*nd tbtt Ib. laaooplilnial-WMUag j
r„V.Br,„.    Tbr   „l,br.,  a***  »^g£*  ^,  M „, -
.!.,l,..,„y otrtnohllr rtHrnll, i.tii-l* „„„„ „ ,p,. |,„, .„■„. iwl fcw) kr>|i
!• illllllli  tl.r  irlrl  r.f  itll.toaklti, bf  nr„,., |,.| !,.„,, th, >|.., ahkb  ko  ,*. ***
|do.o..,b.n. i^^^l^l.^ „. fa(|JK|(!r S(M| N3v|Ea(|(||| ft
H|i. I I f  lll-.l i
D  i  Mum mi.n i
***** Ill-
Mi it; i- -
MM.  It'.
'••''lr'"   '  'I'*  I'l
tAtm tmttm ***** t
Cp** ri in  tMi
H.l. MM II.
11n . ttl..Ti.i- nl *„\4 mrn t**t 4t**hh* ** wn-l. a* Aim,
***** \*AAttt kt* JM>1 liwii •htmi. lo l- l»f M . T'" ' "•"• '^ •'*•*' **** M' w
NANJ a,*... inftnibir. k, ,1. f.u, mam ' ':    K tSST* t T*
M  •  <lla„U|aillbnl  MIO>0,  who  ll.ll.tnl .|,„ ablrb k|. Inatll4alp blllt. tkt«ata|  a_._.
■ nd  lilnawlf ti.rniatirolltt.lb'tnlilt d|ai.ain. Ilaroi. Ibr, ,.,ttta*l iN  .
'"   "•lla, Hal.  MttM.  I r.b.i.rl J.,01 I' ■*' ***** 1****** lb.  Ittod  ,of»  * I *,
^^^^^^^^^^^^^^^^ -I Ood_footfat on Mill II tto
Llaelle",
8TJ
[TAIM.tiitl.x^
*•*,  '*•:■*
I ti* -   li*- r
*l"-*o1 - j
Vtrt" * AN '.I.I
'Jftnm ii
tr**ij i«i,. .
'tHllHi
jmiWllKl.n
i iwl tm**4 m* MM* In Ik* ****  *  '
M,m.  il,.|..ik..t It. .I««tlm..«l|- in  HMlftll„ Vw(Krt. |nr ^BM*.fliW.:2fir.
. i-i iM..Ur U.i. witiii- **, aiili* ttllr-li. in ihn ***   l\****,,%   i*   nr**r   *****-IrmmAtttm *** *
\',r Niuiii AtaPiltan Ii.ti *. #lHifttliiitl| ru* l*t   ttltK   IntMil    tn   mtilA*i.i\**1*Ah*'  *
"'•"X. lo«Ulii«thf-#o|i|iowdm», aha ****u,t *«** l»w Mil iniii* ******  1  iht
nm..t n, I tin*******, ^« aSBtttBSS **SSS:'"-
"la*    11.-., •   -ata-    |a   a- ..If Ml .0**, 111!  "|.  0. I***
a n.^i.taaO. nl blOK.II and mim,. farrtrrlb. f. tfralid   m, ,l... ..intt rrtaoiln, in Uf. afliltaait L mj l„i','iii'J,t7'i',!ii{iir''i'Lm*!'
11,1.1,1.1.*,.nail,*,*.,,..,it, ,.,„, M|,r, ,„,.,.,,, ,„,,,W| ,,.„„ , ii,. i'i,, nth.,bin.*. Ikotl im re.'aT.S'.Mi.'T,
,..,.';*""•"•" „„„„„„ .„„.. ..„, -am***, a, . '*£***«*£ "Jg,•{£%tT!Sm •«* "*  "   '  '
1  "l>"""f  Hotter  li..|*l.ii|7   r.l.r.nl'il  iihI AhA  ir*li*rr*l,t**iim*ti**hiirhrltit***r*'mi  MMI   '
tin «»k in rn. tayitm in Kt» Vorfe  yA*tt**4^ti tri********in*iih\ *'-'.,
li annul
•i li,ot_r,i
li  ■
T. RIDDLE
BLACKSMITH
M.k,i . SnaKi.il, ol Logirt.' Tool.
J.t I Dog.. Wotlg... Dlotkt.
Boo**. Cbain., He,
Cinliia Slreel. Nw WglMimler
NKW VANCOUVER
COAL
— .   -,   ........    * III..!  1,1- r.lrrnrd t
m*mt*m.iAtmm.i SAVINGS BANK
New Wellington Coal, department
•p '*'.-, '. ,:-., *. * i,„i, 11*
• *(-.f«f ,'ifa, f a,   .OOO.OOn   I t.OIIII.IIIHI
lltl-
f'.a...  l...a    ifoo.oian  .(.noii.oon
.aatielimln mad Iblnl |..f inlml- * **** **!*< **•**'* '"Jj "**'' 7[*S
 ,   ,    „ l..'Hif Int |»tjnrr   Tk* t«l0M lb*0 aVa
CUU  An llafllliblr  limi-d,  faif  dl|a*tr j,„„„,4 ,„, ,„Yk«k   „hrn  Ik. Iraill
milil. hi* HbI.1,,1, ,., hilar el|..,i.lr.|. ,,| ,t ,,„. ,,.,,. „|t.| ,,,, ,  Mt   Mrl*kll-
,,.,1 lit, ,....11,1, ttll, l.—lUhl III l.lll Il|ai «llt.d Ibtt  h.  ••«  int"ti»rd  Ikl,
^^^^^*^^^^*^^^^*^^^^^^^^ j Ittit* .nd hl« lotrtiVa art. nni In loon
^^^^^^ t'tm'Jr'l
tmtmakmmttimm.Jb''  ''
THE bonanza:
THE BONANZA!!
THE BONANZA!!!
Tbr b,ta|i*l, llMml and nnttt
nooamrll Call ■>!,
Ikat't'iri ina*,    m*
$8.00 PER TON
!   . aitb lli'.t l.ii.ki.,1 haul
I ar.   r '■*  | •- Jtl'*!  *
|r|.|1r-ll* ol t)NK la.l.I.Ill ...al l-l'.
It llil"". 'i|..n olabli l.ilrtr.l alll la. tl-
'^-at It rurlrot rain  IV'.nl Itir
tOll*atHe, fr.a t
*.'Otr'l"-'Wlt>a'." '
'•V'°WMW"W,
I
Fotr l>r Cent Per Aosiim.
|lo|*nlt.- tr-iititl fof  flinl prilmli *1*A
ISlifMl ulliiwi-fl ntt |rfm« -Willi li
n*Ai If turrrUliml nn
tppHtAUtA,
fi v mtrrn i-\
*■**•  K*l*mt*r* \**m
aai I ****** ill* t.). -
HI    |W"tf'pt||-    ,  *f   Ita
0.
». MAIIKK. IIAl.l. l-,ll-|-;i!
§£__£
IM !•'•
I*-*I
'•.'l'i
nt Etiiri;ic--i  VtclnHa. II »
I I*.  flT.,1  Ht  II-I   fl'lMtllf.HI  -I  I'lllllir  WOffc-V
.   I  Hit***
I - ■)* tiA nnki* tfiml'
i|i|,li'.i hii.i .ifii..) mth lit,*
I,i  -i ti:»l *-lt/fi«iiir. - ■ f t. i.iti n-n
...    "aw Lli 'J? '.''.'LL'  .' "1.1'iahll! ..Il'll- r i
llllll, llll
1'ra  .ula,  nf  Hif...  ,.aaaiilf..i"dii|||.ia-  hiaLl
are  Ir linear-    |lilar|rr,,rrr  *lll I.
"'  I liar-  ■—"-  '   ■"
ll    hHl   l-f.-ea,   fa., ta.   U.a. I'"'  '^W< '° n.llf.  tt. ri«,<tt*.'nt  Nil. „ 	
"""' ,'""'- ' *'"'"  '''"* "•*" dial 0..I 0,1k. t 0,10 10, lr**l|ifl«0!., ^ _..
' ' »"»-bionrj ll. II. hnonaaldda.orll *,„.*. a,H *a»  U*m*"A  tnf  bit  ip  ft,***  j|  l|,f   |'|„CT  III   Ditll
• tiiaiii.rl.ln Ju.i ahal  irealt  iliht. |« atanr.. •• b. a i. •lto|rlr lo lb. tq.. ,t ,1,;.,,. t„„.. it,.,*
■bl.  nmialtn,   trlllitr.  .1   III ,J. Ind,'d bl. .'.frlb*. .hn ,re rei^mihl. , BVOyllllllg befVWl OUt ill
• K-,.. i,a..,,«.h.i,«,,.,! ii,..«., !::,,:'L"!'^.^."'.l*''1"!,:.,'?-*-*»I
• win rn iii.- maitn mkI o| Hit
TIMK TAHLK
Btr.l.OBT. DUNSMUIR
1BltatalW  .. «i^*BaiteitLW«W"-OtAM  HTYLE.
IH'ft"rio.''io7r.,".k.'ii'iTn"''n.,iS "iln-ionl relt. K.«m ,».|„f |,„„- „„*.,,,, „-,„*I
HHKiSHi-riitMnil..* v,:,K.!iN  MiVCBfii; £SS ."""-h""'".0,if-"'**"'"** '*"" ™^^!ZJ\.V^,'± V*,* Aml t*-m*iM-  Uiu  ,«, .,
11 It, <ai«t-frr l*!,...,,,«,, |v . !,-• •",'" rati. ml. , ^^^^^^^**V'
I art
>*t*tt.*
eeaaiaallM
aula,.'' a ,.. aa.
•labiVt, tv.!.-.'.
r.inoa..t« y u
id  In  ..'.a.  a  .
.halfIt r. e-la a.r,
lln  tilaail'taarral  a|...  „ ,,  t,,,„,  ,,„„  ,
..-.|,i to.bore , |,.„|,,
llyr.hr
I  I  I  11. IV.
„, lk.re.aH.
•ii...
'""' fnnft Ihrn tdtytiitnnl till lo oviork  Ikl*
'rigbll If. ntilHtflla, aa,  |,l,....,nd m„„llB,   l4„„„,h,„,,  ,b, |„  ,t,
alarl, ..aaal,*!, rla.  think,  h.  I,|. ,„„,| a«. l,,ren,rd allb a  lite  IM
" f rail.red ...an Ihlnl ptrHtulitlt  ,i«l. MM who apt*ifttl lo 111. a drr... Inl.r
J bub. up mreiirly oiih u- "' "' "•" *****  *'*•<; •'*'**'• '"*">'
„ , ... iiiiinl it Ibr ..,-ifi itirt a.l(-.iirtimti,,
' nti'tilt,   iln lltl  namr  fl,ltf«. aaf  |afr. i^^i,       ■ .-~-. -  "■
Trial.
OHmtSiwi.tiiiiloStiliM
'm*tim*mm^SmmJZ\SS*r iw"M,,w' ,ik'" "': LITTLE A WILSON. PROPRIETORS.
W lOOIt,. *.a*m
1 UtlltlNi. Mill 1I1H-.-I1  . IIAII/*.
"'"*
?,** **'********> l-a Vaaiaiam Vr^„,..,,,
tfi-m Mml.,1 i|..aa.
•VOl-rta|lai.,,!,,a
*'atlliatntll lar-li,.li- .
, - .
'•'
v.of»j.,,,, Vtetawoort 1 f-atf*tir. t, ,
I** H'-orMMlM \u_kaa ttSm*.
•Wia.ana.lii '..wrt.a a,. .
, *" •'"•a.a. Va-
i
E. A. WYLD.
a. Urr Mhii.ibm
Ktw ttfiimittM^f. tmi .liMnrr. iwi
The Crown Stables
Vifif.t Hm- i*o nifl V, lilrlro
lor hlrn int Im city.
'„'r.','."".: :\ in*.' *****
d.',•T,^dT,V.,,,„, ' "»^''"*'.nn-.r.r,. f,,.n
A V„ "T ARK.
I'lrepHH.el
Cniii.ilinii Pn, ill.
Navigation Co.,
TIMK TABLE No. 15.
lUitwtfM N.ii* wWf di 1*1
Rtl littlltitll IhU 11
I t*at  I ,,f.,M
|..f tt.it., I„.1. .   | g.|...    I,
Util  t.ll.'.l  *.|M|«J/attl,.,|...
a  a ^   '
\*.   tlr.lnalll.l.f   *******
-nt.- ri:i..,„N.. :mh ***** A**
t" ri,i,,.t.i*(.. r,,**,*****! t*4Vi*-
.Ural ;./.|,*-i
l.t V.tfnlir Qui lrit|i|«l
l**t*  St*  ttt*tn,,matrt
I  •  V ,1, ,ii  M M-t«Uf *i  t
It,i,tm|NTtti* «»(iif.l«t •<
I -I I'ln-i )« t . Pmt MWUMJ »' ' '
ttitt* nttin notli
■tmm Sr* *t*tmln*1*t
Vt < hUttnrii -n.t ««/ tamtittt******
mmStif  lion.Ur ami ******** **
■ ■ i<i.
•. ■ -.iilll  i.  mti 11
riWa—iiipt of va* pmaptMf tmm * ■ •" ■
*»lTti|h*.ti ami Inl.r- . Ill* Willi ,1 "*
li n'l I'll, ..f t*. i. *, ..fttti It in*'!**'
*tt,*»rrtm t,i „*,,* *\** rill tll pit*** '**•
*t*-fti.t *%*** anil Umm* I'hMlMI' 1*
Uml*
II A i AIII.I"TiiN.    MHW IIIVIM.
Htr..l»l ,*•*,,* Ml'.f
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
TAOOIIA, tl'ASIIINi.l"N
B0ARDIN6 AND DAY SCH00I
TOR GIRLS.
Tlif i-lvlilli  MH amm i*r*,*rtntoi  *<"
im i IWqpH RH RUltlRMI n-Wirw.
MRS. SARAH L. WHIIf,
l-III.N.Tl-AI.
IUY i WATCHES
it I. D. BENNETTS.
th. ,l..i|..l tdtv*. lo.br rl.t.J
UN.:  ilnin mill'  ,*1.*.!!
| list; 't'ltiilli'-til.l.b
• atl, tVlllhiee ......
I lll«f aial.lll-all.l. II
allb IVallhani maatrr—
*m
a 11v.'ii'.'-7"tf,r;iii"iii !■"•"*'
mi-til. JRJBJ iiwiiitimi,   1*11/ i i'j.ti in'jit
The
Imperial
Stock
Company
tft'Mlt
:*^*(s**'mm
Wf'
twu
with iin
-nni'
for three day-
change of bill,
Manager.
UIN
11,1 in ;, liliitnlwi ..| n n*n  uin,mhiiii rui,
crop ia H.uiii rini iiiu.,.
iln'iiiltitilinl lifn liul liiitlliilltiu l.i*i year
•av.*i i;;, llraifrotiiiblpwrMk.
'I'lin in'ii "it Iiiitin „f Nuw /..■hI-iii I Iiw
dovoloiwl i.-i.uilinl.I,   Mum Ullll l,<imi,<MIU
Mittt-Hi wn uon wat yi-tiii)* to BniUn-l
A Jaoluon.Utoli., ii|i*Hiilitil.'r li irrtnitQ
iHty it [ulroi iIiqm balwiilng inn U.q>tiU
Hgra  rii>- 'i*iilii'itt urn Nn. IS mnl Wltflh .
|K ill IK It* Hlnl 11 <|in*!">
a prointitoiil pity loton my* tlmt Uianm
Uiouutntli tl i'i'ii"i'ii* * iiiUii-i i tiry ami
iiini w»|i  ■ nil 'Hi* .'mii wlturnili' y umy **
ll*-,I'ni  fl  I   'la   ..ll-,  l   ■
An i'Ulii"'ii-yt'iii' "lil yoiitlt -at UltiviiUml
Irt-ttt it 11 !»urfli"*l fi mu'-li tliitt
"it ■    I'l1 '|l tRU|blP|  -till"".
lia ill i.v Ht-TiH'M lit* I Tit in
'1'i.n ivi.I-:.ni.il i". iitbr.tti tin) i.'lulii'fi-
l.-i nt iln- amuil Itniu'i I'linnli ttt Wit*
mnvnl-, n ik, i'u, fl*..  i.-.i pl-ww Uw
till I  ilil illl!  Kl^.tll  hll  l«tn||  111  um  I""
Wl.' *  1*1
iMl.'i
It
^^^^^^^*6rk iti Uw employ
nf it York, M*- , iiiiiii.firti.iy tlm iiirjmlntl"tl
tlf-l llm fmilifiil mtvIivm if l-'niiiiln
li.  | ■ H lag lit-r in nn  ni'l  litill
Bank "Montreal
CAPITAL, .11 p.1,1 up,
K1I8T,   .    .
118,000,000
0,000100
A Savings'  Bank
Department
H.ii In rn opened In connection wilh
lhll Branch.
Inteniiii Allowed at Current Rates.
.11 i'tnt.,1 4 p*r rritf,
-fllC  gcfrfttfl*.
THE  IIHOAD DOMINION.
i	
..,  lira
llut.'l.u.
Iiuilln   	
1  laall-    nlglllng  all  |.,UI|.|.  I...  u|„.
fWOdl  - e.'-.iii .ii. ..at!. |..iiiil. '.I ..,iu,*M
"■""■   '   || lol obi i. unawilol,
Irani llmll.ii.li,..-.riaua..l. I I aUa.ll
It ll -"
li i'-uliliii il. in i. ,,,„„ ,,,r ,,,,, |,„
'" ' . .iiii.iiliitl'nalaaiiai * i v.i , \nt
' * ■  :■•■■,■*■■  a .,' Ku'lanl
 ".  I   "ihl.. i  ih .1 ,!l.iii*al„.|, |M Old
.ll'. . i,lull
' ,'""  ******   llrm I  laevi  inili,.,. .,,!!. ,,,„.,„
ma^^^^^m,  " " '"  '■• '"IH*. •I"ini*kl|i iinoi|eaeel.... *,lh a
1  '"   "I   ' -  I'l 1"  I"  IlllH  il   H.O  l.a,  ...,l„j| itll.. .-..Ulll Hot*,
llralilfaifil. I'm . lii »lii'li .1 lullmlli.l  nlfiaaaiii. .,   llat lb., uiil baldly laa
tiiiinil  nun,  Iilinii  allli  hi.  milliard  at.!.' I |, la .11 tl... .'..iur.. t,.-l.|
fotbw.t """i * "'I  '  '   ■ -J..-I u.i..,. lairgkr-f' ou U, ..ii.,'t
i l-"i li' lai.i.jl.l in I.y ijaa.il-..HI,.. |.,  la Hna,.
i  ■,« Miitiuon, foi llu olgbl uri i. , ,  ,  ,. ,bi i. h,.
' Bl  'I lllO I -' .    . .  .  . i
i,„.,.....ii. inai . ti i-ti ilgnod.lbt .j- ie. i  i. -i. a..  11'. a-tnatii .t.a...i i t
|ta*in. llllr.1  I'V  a*l   II.  Ilaait..r.  OaJ.-la, ..!  I
■ - ■■'"■' *'•**"*• I,, tk. it. .r.ni.t rtniatu
ihlrfbul '  shi.-ilM't .1 ntliai ,,          . ,1 . ,rf.-! H.,,1  i  M„„„,
.,.,, wl .flotl hi- th" fi .l"ha. 'I'.-l. ,od   .    iu, ■ i .hi .i.  .   tiiaii
.ir.ph In llm ill.'i il"' tl" 'i' liiluniil oui I. ih. l (.• ,,liia|.t..          i.
nint.tBpt.lod  lladlihllil  ""Uir  "I  tin' ,.             ,  , (anal okl|ai
','.['.    'fii  lha In'' I  ■ -I .la. .aaa laa
,  i !■ i ling Ibi  i"-"t "' ""■■■• Tb.*Jtl,ll»lll..'.   . p  >■.-.,...*,,
William I ...l.'l" l"i I  llm -v. ,.... I; land lla il ,.|  l...t aiii ITTI,
.ii.i.i on tl"- C, I'. Ila.dlad    I: ....  |    ......
I!a..l|.l.*aee. aul Sa.|Ja.j ttarla.l|*(. **■
..I  hi-  .,..  Md  I a'l  II  f.    »aldattla-ail.u|llarlliMi.uO10U...|.'.|.r
III...lla, t .la-  ""   ll timl iii g||.
...ii, I.iii, • nrral il.'il. ami ta., month,   Xtm una >   « ..k,„, aall  t a
Hi  I  ' 'I'l -aa;. Iluiui!,.*!. it
. .-all' at- Old '. rekaa.il
niol I. iiii" i ti, ..... ,    I IhU M  MU '
,.... „„i i, i fort, Inarth annual _ ,ni0tk.oiillioiy to
.1 llalitii  S. H- . -,  .hi
I'lin*!'!' " . 1U>. I-i. II.. I.a tat.,
ral. w.rml, riidf.ro-. ibn iclbin of tho ,,»„„,,„4 .a,^^ b; lha--
GEO
it'.'i-i	
BRYMNER,
M.II..lol' •■
ON THE WAY
A Large Comignmeni of
MANILLA
ORBA.T
CLEARING SALE OF DRY GOODS.
Owing to a Change in the Business, we arc Offering our Stock at
CQSTPRicefor Sixty Days,
All Wi it-lils .uul Si/* •
LEWIS -6REIG
iiiiflhi
i ■
|  H/.l. 11..'!,!.. I
.'l.l
' l.tl.
1   '
I 'i|l   ftla.il
ixurad ini" *h\*  I-*'1  '
-" ******* ***
I   -nil..*.  DWtH
itn lllll lint  I.l.
'  '
| li-fi mi U.tlt ittlt-i t.l
■ .
ti * (mrilrtl -  I
■
I
ti
M  ■•
v. r il ■ 1 $** u **t rw. •.' ■**■*** to
i
i   *■:
! * - .  maA* In
***M*RMAI^/*r '
*
■ i ■  .
■ ■    ■
•-
■ • iM
*   " i*ir"u i»*
I mil J ittt m * fur f.mi
>'a  ■ lltl*.!
I
-RH  *II|iimimJ  ****  Atf
-,i tui*******i.^ tm
'. MR  '■*...,.
t u\ *.***!*
*  .   -a'-  l ,
111*. lift
■ i,.  ru** A*m*i
. t.l -    UU|    |U
. '.    .
|
I
lllli.l
Your Or.l.-r-.
I'rii'
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
Iti-ilriK-lc'
WOOD
MERCHANT AHO 6EHERAL
TEAMSTER
** Utt*. *h* ,*** MMll
Uk4rt^o|tf.fMt^H*lU ^^^^^^^^^^^^^^
"."',"   '.' -.  ..H.l  V  1.  ,_,!  I..  .  .1..   .
"lt***A* Utel., a 1 ■„!....
*i*mmHm ***** lr****************! * *
ttm ***** ** ****4 th* '
„,;;i«Mr",,""u,,,| ory alder and fir wood
sir
On. taam ii la.it. r thm au.
a Half, JUil laa  |.'..|ii.|||,l,  „
lar   lla.a*.  .,.| T.ll  .1
,i-a aill. Ili.u,.  .it. ru,. .|.|..ui,,,.
If] »lil.li It ,uJ|a . Ualaa i. !n.l .ijl.t
int Int lnt|ai...lubi .tv lha m* Int.
na.*  N.a .a ii .ho .in .dietd lu buy .
Utt.drhtlt,,  n0 ,|„„|  |„  |,,|, ij,,,
•utt III tail." n.i  Hi., i. .,!.„ | ,.1.,..,,..
ut lie., op lo .at, by
ldrl,tir.)..Ur
I!'    ,.
IV. .,...■.
a_^^B
C..u««. S, ,-.-d «!. ...I ,1 M.Kri.l.
WtilDliiiltr ind Vintotiir
..,,
ii
i o too itn a.lb. ai.l a' lk.
. ... f.i  ,..i ,.
• 1 I  bio**!! OOt OOO
a*. <■* .wtl oot   H'lan,
' 'Oi Ooagllaf, .*a
r.ibi. laho aai nffaoil
oo a iota mm kaaial.1 la
mt**-t*t*
.*-.*■ *   !|rta  .M.  . 1  ... —.
■  *** •K-ii«»1 If*,  li*  la f#."i"
• a.oiri.' '...ItrMiai lam., ' —a".r—rdy.
*-*til.Am****tPm*i,im>mta4i*,***.,Ame*
t ao*lertr-d*tk-iilMa 11. A*tmtua rt
ft**  wlralmb ■, ».) •** t*m lanaaa. itmata
't'*a aaaonta**h*«a-leaa tb. UnM, .4 itar
i ..foiUiai. lb. aill wr- _to.ia.li  Tlar, In* a. n*rl !•* IM
 lol." *., ..  .   .1
s * droMlrkof Ik. Ilk a, i-"i*iOtf filyawb, yon IM
*WtMlVMao|l
SUBSCRIBE
I
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
Time Table
I"
'*nMMi:.\V|.\u  UN
I IW tta
WBONB8DAV.
.1.1 * >•>,■
***.**** mn mi ft
-  ,  Mutt  Mtii  ■
*.*
•■*!'
* tn a |
« .
II I
Jtl
•••
*QUILCENE*
Terminus of tht
Southern
Union Pacific
Railway
antl tin* Port Townsend
mi Pugel Sound.
&
The Paradise of the Pacific Coast
vi . it- .1 30 milus from ihe entrance to the Sound, with .1 ni.-iRnific.-nt llarlwr.  Now is the
liiiio to buy.  Gt-t in lycfore the m-coihI section of the line is ciiiii|,li-ii-.l.
Address or apply in-rsctnitlly in
W. E. DEVEREUX «fe GO.
AO-QSTTS.
No. 34 Government Street,
Viotoria, B. O.
•••
* »..* *:
*m****m*-*m*a**m\
f
-   -  -  f
|   *.
. *  ■
limit t
***** X*********  ****** J
•*>**  *a*tnl'M.lll ».»te I
• 'en. l-bniim-t  U-Gbin 1
■  , .. l.t ,*  V-
i fft. «-i-»lMlrr 1*1*1*
******
a-ftu *.«ii.it.,ui • 7 (tte 1
• I il e..t nhtlKut* [
THE
JOHN DOTY ENGINE
B1.
WATCHIAKBi! :
and: I1NDP1GTD1II6: JEWBLSR,
^—^■^•l*  ■***  **•
t  ..f  It,*. rl,<
■airtital .it. ullatrt a.f -tud,.  tl a *•.
iio'tnnitl  Tk. oi*dl
btlaia......  Hob    U*1  OUkt  Mf*
•.. t at-If.l 11 * IMM lllllll.,
and lonk |*nawaiiboi iit a 1,1,1,.*!* nti
^^^^^^^** I** li**-*  Tin
ia..lt.i •-IO.IOOIWl.
THE
,. ,
W1_*__M_.
COMPANY (Ltd.)
. »i.,. t, 1.
•
-Ml.*. I a IM
IM
I* .tmmt****
* I i* .A IM
Wbnl IMIhai*
****** I
FONTHILL NURSERY
LEDGER
PRIVATE TUITIOM.  i
SU TBAKIUTiatt M.tlii: IX
.- 1... a  ..
1 ,1 mil n
Ileal ll«a*   j
a\
Engineers and Mill Supplies
iv
Maoafarlant* nf T.tptt _^	
atlva 1 titta.- kn|,tw.. ll.I.iii., kaiiotaaailt* l'*,ii**i lbalrti..t*il a,.ai. >**.,.
1.. \«i- - .1 Ii-i*] Wain lbairi-*.iv-altlf.,al,lf*ralitlia|andi-.aat.nid Alt aad Cl,
... ,. *ar
tl*
a
'
.•*.
i 1 tti ain It. dt,, ,10 na. II 1
iko Wiatbl n.al 1,11. • irfl	
tn ll.llf.. tad fnaa 1
*'*,,  tt lOCIOtii*! !• IHO. atol 1*0.004
io.br bid .Itl.rtr. ■•! 1" ,. b. I
' -OK b. ,.-, fit la., . ,. * v^*f ....
I it 10 I 1  It'   ,|.1» '.
•**0H knl liana kla, ... rn.'l 1>
*■•**.  f.,f  1,1.  a.f.  OtlhMl  a    |i  '
• Itt 10, II. a,raid Ont ofcl.io OM ln«
ilrt aa.,1.1,.,, m. ,l..iilh I., lllrlttl
Ibat «bi kM 1I0IV0 jro.llrt, hbaoilal
■' bin   Tk.  ltd,  illltml  IMt  llf
it In .|i|f*t*aeta  l.i  bt,  ftOO.M
'  .,1 it.  ,„p,,a . it,,,,
 iw ooli   ^^^^^^^^
lrfa.lt.. I.  ■'  ■   «l  !.,.!,,.aal,.|l,.|
I*. ,.-,,, .   . tataa, Jaka
M I .Ii.t. ... 1  .1   II
1  -
. **,!-. *.  lh..
I 1
'1*1 a leatfft e.I  ,,tr MH
'■1 Inih. ■Irmof Ihr bnat on
I
betaro. 000. ailbi.fl tllhtlol tot ttot.
■•Itnl, Jtoototr.*, larolog fn bli
r>d two doefki tlnol a fro bun
*lr«-l tnd. tteaoi ,brot   ll.a]*da,i*l Ibrot
' •  Ml Ka. hrr  ,-!i  I  hi-In |.a!l
' .■"!. Ibrai. abb I. Ir< dnl  tl fcro Ikr,
'imr al1blntli.nl V,ii'ii •! Ilrr NM*.
Ilimntrt. Mhi laa V  I  , \  -   .
and III lilr il,. ..ibn 1
Ibal tnatiarot br ,il***l ,b. aiatt •■ id bit
. ihnoktrt. it■ ILi'in.i. 1'iaaHt
"•'uH, trtrhini I. taint f.af bn ant-
POO, Ol.lrb ll, |»,aitn,>ar..|,h«,*and
)"«• In lliao, ol him Ibfnti rllb't bid
tlmr 1., ttk. aim. Ibrt. wt« t Irtrtlilr ,r-
HI   Iba. taf Iter .mat htd li-tdrntlll,
• 1|ahalrd.   II  at.  t .hntlin.  *rtnr
"iimmrt. •nn.., m Hw »irto nt ihr
,**,  ll. ai.« tnmin, lilr a ninltf
<n*l ,latin, a. Hn- hnttlf,inl«t|bl bflnl.
''Im   In Ibr •tal t.lai.n IV mt*.  10
*!• iiptl.bl (nnllhm. Mt  lb* III
''"din,  Ind,  i.|   Mrlllfbtfr I
"b'drait lh. ,..p..f  tbrlarldb.l  l*~n
''Inon i-no,|i!rtrl, toil, tnd !■
"I nor nl ,,,. f „,,«.,.,,,, „, abbb lit  '0
'brt.,1t,m,  „,  ,^p  |w^,^  M,.
ollb Ihr bl...| ind btlln. nl  Ihr nnlnt-
***** min  Snmmrt* wn lo *orb t
'HI. nt Irate,,!, Ihtl hr mold .1* lb«i
I'ltrl, nnlhlnt r.trpl it, tod irf»laO
Ihr,..., a 1. it,,,, ,l„„| |,i|| , nl'a
[non .l.aafr but laa. t.-aan, mrn ll Ibr
- <l ha.aiar I. ,„| |h. ....,,!..|,« rflV* of
-ninmee.,.. a,n| ,„,, ,„,, |„ ,,,. ||KMi
"l»,i.la.r rotahtd ih. ,|«al. .tn«llorr«
"•• In • alariad ra.a,ilili.m tnd nntblr lo
'•I Ihrm bi.O Uaa* Irrldrn, .**-n,tt*t.
"I'll. Ihr 1-.|, „, „.,. ,,„„| m,„ «„ .llll
■"" "■■• '•- aa| l,,r l..|l
KitMtM it rmliil. Dm.
i .-I llali
a .   1 1 ..... -a   ta  -4 .   1 '
\ li rililnlinl every 1-ri.Liy .mil
Colli tins the l-ilrst
PROVINCIAL AND
STONE &WE.IIN6T0N.
........ a.,-.
I .11,1.1 iui*
H. W. TERN AN.
TELE6RAPHIC NEWS ^M
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
httUti
**• • * t'atr-,*
ijaeifT
Htii|i-n. OittltMiutnl fti.il Hall** k**l*r*.VmU*t lrti*t*
*   tl .t'tp i>**l*t  ■* ** ■■•**>* liil hl--.ii lVt->ll*-t
f-llt V lUWuliTtl •*.
da., mum.. teymtfmrZ* QflDBE WOODWrIIIEYS
•   !-■• 'r, tX\**T;t 1,
i-i IMfwyliiil*
'*• '**•  n.i
h* * ait-l MM a«t. t V«l
1-aSWI
i'l.i  \;>  * 1.  ii  r 1
• Hut-irf i'i kiM ran -1
fhUniUtH
It* **mtt*
et-Wft-ilf j;. ' u 1 ■)
\t*-l V It* IHIi.r.i f. tti.lh
..'iMiiiilMl-Tl. hmI.1 jlln').r»-ti| MJMeilol.'i'"!-eliitf iMKpU   |>Uniftlixif..t Main*
. ».. 1 Rtftlloftr-ff KafteM iml \*-*lti* lylntiiS ..tt «|i^llrftll.ii
Nexldoor lo J. \V. Il.»n«'v\ HnCitHnk
SILVERWARE
¥*»t \hr t*r*l t* •t***. I**** tt.a-,1. .-nl   A* I  h*** ******} *r*mr* nf  *,*,*!*  tii 4*poA
**A tnoiT tm ihr t***A. 11***1 *h tr iml •»••»** tn (Ml.** mmn, Thl« l« * ***$*lAm*t
MaekloclnoM u**m S*i oi.n Bnol^WORN ****{** Tm*h Aiphm* tl Uio
r\ bimUi.11.  tell IMl tal pttmaiitl ).vi «ill lwMta*Sma.  l'i* i-*i|i n*tt ■
I t*i*itrm* tmi a**.
0. P. ST. JOHN, Manager,
H    Ko. 110 Cordoto lliool. Vanrouirr. B. 0
Ami i-i the llrsl
\|. 1I..11.1 in tin-
A.lvrrti-aHt-f*
I'mvitt..-.
FiiniiiK and House Furnishings
t*A  **o*  Bw—
Olf  Hell
• *<4iiro
"-* i* ell
*   ■ ***** **m***i 1 tee
tm** ********* ***** hmtmm  **********
***** •rtUfflPB
T
OLANDAGENTS
... nt*, a*
lln-  limit  Wet-lily ..11 the
Mainliiiil.
St-ml il  I.. Vinir  ItinitU in
the But
JUST RECEIVED
■ '-en 1 r* etoct
CELEBRATED ENGLISH
ll»*ri»t*d Later Altmt fr- ... it *
f«l-i|   Ail  ****  tra****  ai,-*
■i-iin.  wa iomimro*.
Art nl
I-i.L" t  '•*•* It., 'I . ,'
LYA1A QO.
■r**
CHINESE LANTERNS
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
ricinc DIVUIOK
FOR SALE.  '•is,l"' ^'",l •-f"i't'i'1'',;'ii
 ia at...  at..	
tltt .. Itaala, bOlta IbO lilt nl
—   V* o. ■•• a,.o.  I.,. It  If II
1...   n.a 1 1.1. 1 oal 1
««!*t!.,.. II
1 .—liritmatealil.
111 itfi' v nun-ii*
NOTICE
I I.MAIUV. "1 IHIL ,\HV* W*»T
l\ Mam, natMliK *-.*nl, atll lai. o*Ov»
,a .b.,111 Hill Oitaldif rttjata,. Irmaa-
Ill raatai-.H mm. t» In t, li*..-*...
.  *" '■"■■	
BEGBIE BLOCK
TO RENT.
MiHK-miM"." AX" l!.«"tl*'|siN-i,|.|;.
l.t.llm**, l.t* il flit 1*" iff.l-a****!.
01 cmil.l Main Them.
•rniE table.   )MOT
—_ -Ill'l
j KII.IT
UXTII.II-nTIIKIIX.tTll-H TI1AIX." *l|aii
all. 0>o.n foarr and attttr it Hta *i|mt
ltt.taln.trt lia^fl ai f 41m*.* ISIIIIT
Mr,at UllOT
..ll  t<t Wb.ta-.aa aod all panli Matt ' a,jj"-f
SHOOTINO SEASON HI
If,  i.t. ,i.,i. i, .t ,1 ,r iml- i a aaaa.
' lift. r.| t.tra)nr, M-I..I fart  art  l-',al.*   I,,..
' '.rut* t■tfafjawr. _ll| aaj   _
,,M
"ft
i\wnftMft« *i JniMii.tn el itt At*. 11»!_»___. ■•_!
— Irrnr '*- —' *- ********** .**•******?
**i* ■!, Jewli-tnelih Ni ^f \**mt »tr ml"
*i*l**m.  Alitor
GUNS
IIAMI.KV  IIUIK. IVKHTMIXHTItll
mm hotel
-iao-
LUNOH OOVNTER
Ml l a.l.inabl. Slia.t. a,|r|***t,.. ,'. I*. II
Hrpol.
 kACHINIST
t**m*t*t *<*•*' ****** i*t*m*-.i.\.m m,**m*** **.
\ttiitm*A***1t*pmt*llf l*»ta**t ait**atm*** I ****■*>***t**1 ******  I* il*rieellklft4i
HH-WQ  Ati  **IiH<»ll«*'i. »-»r ll'p*»lf*d
VICTORIA RICE MILLS
MIIIII  sl Kl l.l. Vli llllll I. 11. fa
Millers ol Chini ..ml J.i|i,in Kice. Ric- Meal, Rice Flour,
Coil Rite, etc
VICTORIA ROLLER FLOOR ME
HKl.Tt IIIIAXI. I IMII.V llrl.1 II. M I'l'.lll IMI
li'itH in:tx txn"iii..iii-
M
**»?*''<*** n-"*<"t'«r *'••»«'»'.I J^^SmVjrc'mi' nliriiw mijl IkH
op.n 0., .od Niajht    Noe. 64 and 66 Store St.. Viotoria, B. CL
ti*umm*mmtiifm Vremmi IMtajRif||||(| CltY FOfflJlTfflll fctlllOeflib
HwHaOH- IKn'>£a-Li'"J'brV.'tt*' t»ai'i.i»a Tn a'tratm. thltir  SWUMMl.
nplrt!*-,
la <<£ ai." Jii'*» .l't"..
;*.",■":•.'. v.i.'..  :,u'- ■•»,,
mt oo tn..-.- m,B,iv ,,,M,,,^t
'" . ll.tl ISl.tH-l. KIT
tt Ibt latllrilM*
S2-PEH YEIR-S2
ADDRE88
Wm. Baillie A Co.
New WrMmiiiRtrr. li. C.
:iRtvM-if,tf tlifttiltirR an* ell ptitit*rat*
W-M.  I.ni  lo  *Vil**fi«1*tt   t,inrli«it
tmtinrtt* f.-f Vent^i'i*t
Attn itt
to:Jo i  - tmm taattAttA,
iiu 11-' •■ r* ■• i**i ****
IIIO  It' ft  • ■ V«T.r--.|1, r
It40 *>*** tt*m,m*titil**irt jtenrilon.
jrrr.AMJ'llll'J*
•All tttm, Vamnmrrt f* ■!**** **A J******
*  f.-II* ••
I - (•*** * f t****** XntiMelwf IMh.
i",f#**..fihiM    l*mi***i trth
r^ptt-eft 1*A\t ittiatlll'Ah.tm
im fell apatllmleft a* *<* **tmjf**x, fell on
A*.l ilif. Illrlflil. enilpe*! At?ti1j_ m
At***
w
CHAS.E.TISDAIX
TOMM alfcOCI. TUCWTBL
FRANK BOOTH
UOBNID iitv
SCAVENGER.
lllOrd.r.PraKnplI, In.mlntlo Work
Quar.ntMd Satlificlor,.  All
kMainr math llrlctl,
P.id In Idi.nc,
lldlit*. lea, iff. ,1,..
COMPANY, I____ri-DD.
lul of Mmting. low Hill. Dotwoot. Mnttlof aod Hawk. ******
a.ai r ti-traaii* a.r
lltl" tnd Inn, lt,.,l. Mtttn. tnd Sltlbatrt, IL- ...... It-..'.... NIMakM
Ki. Mill. I'tnnln, tnd Itrbnltonl Mnbltarrt.
_______  _______  .  __ I*1" Inoiind Ktrrl. Ilttri. fihroti. lln.** tnd Imn I 'i ■ ..•. l-i|'ln|. rtr.,
0AKE8HE, QEEEN & 00.!r,-^i__Jnu».   a.mmmu,   w Aatmau.
MtimglnR Ilifi■ti-r sfmtmt*tt Mse*f».
niii* 9* * ttll end l- nfif, i
J. IIOUT, tt*M*x
BAMXKRS
Ht.rtu-iw.iiT dr..  •  Vwn.ii
raiollao
i if. i BwU| m*
B "Royal City market
-,?-^£J?a£^4fm' DEALER in FRE8H & SALT _L!At7Cllift
al aa Um tntnltf MM. | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
l.aia and lalaM
.itVaiiid ii.ua. Ci  	
AQINTI rM WILLI, FMMO • 00
f»KK • ITV IIRI.IVK1V
FROMT 11., N*at Vi-MAl IhMW. ii/uu   iiujiu-UIIUI.   01/LMlEiU.
nul the
LARGEST, BEST AND MOST VARIED STOCK
OF
il
- .uni Cl 'l.i IRS ever wen In
II Guarantee Yon tin*
in lie RIGHT PUCE
M-AN
u
B,<-\  -T^ <^ lirkft
**mm/ .X*    fr.llMII-.ir/  Id
Klv.'iiuy lti-,|(|,.nt
■ l Ni ti W.'Mtinln-
l«r wlm Hlielllttij
i #*tt .'/ iltti/.r,
from inn ,i  *-r,.- \
KNOW IT.
thf
I'llllr.iit
rr niiiii Ittltt, i, 'fi,i|..
uu Hill iinni not i.nly '
i fi,',' tt.l,* I'm ii.s,m . f ;
■li.tli.'i. wlilflilii Sty It*
in.iniiUlii-,nil.l„„rt-'l
HW3llt.l1 iiliywliiif,..   A ,
REASi PERFECT FIT
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN'S
STOKE. 	
II OUABAVTSBD.
mn Atrt'iii fur tli,* I'aiiiiiiiitlnUililnii
Scotch Tweeds,'
THE FINEST III THB WORLD.
iiilmuwiiioiioclctif rimi.Mifitli iv.-  '
OrlptlOUi t'.iu-tlNiiili .hi tiitml
LOOK IN ANDSEETHFM
W, J.
QUINN.
NEWS OF
CITY.
\*t,  i.i, ,i.
ti.i  |>r.tnL<-, .int  thi-  boi
l|,|.,l Willi it- ..«
v.i to .u.'l from tl
tramwaj lie*,  lliu i 11
..-  |l  |un- Hi'' f\''i'|itlii|i Ol  tin' -H'l ilrnwillilll ttt'i'l-
in- .ii'i.t at I'm bridge, tin- newi of which
iii'i"'! a iiit *■**•** bccataa gonaritljr known in tin*
|j    it * ny. tin-day imtnl nl? In a peaceful
itrrai I'liminK Rati  o| l'i   ><
ll.iiryi'.illin*
llerrlni  Open II    U  rt* \ nil*
Iiini'. in 'MiiaiiitTiitk
Hi-riliif . Opt i.  II  ...  i
Rloefa i o
r-n-ry Man m.'i Uti ibouM
J L'ultiii
(■pORtMl i  l." ■ i.rartiit-fo-
i*.tt ..ill.t.:
Tti Hmliii'f»-l.i.*t« '• f* i •
Ofl Mi-.h.lilli-.!-I  .
N.alli.   ,i - ' ;  |
N'.-li ..  • ,- I
Nulli-i-ii W.A -V  V  liill■ t
V 1!  .   ||   ill,'.-   ,
ll .ii- UdffMll I t.l i •, *  I.  i  .   ,
Kill n. at ih. i'ii-nul aii'Iitij.iyabli* way.
•  ii an- Hi \'jtii..ii\.i.  t'uiii-
w WtmmiHAhr A* A*A***t*ll*H
, *ir..i          • Twenty lidlettad lantiaman ual i»*i
i .t.i.imt in iin* V M.i'* A. parlor iod
tnoui Crstrlan Foraedaaarl club. Tbo BoeUoR wai
•■'■ "'■ ■ .fi.nn-ti ami wai -prlaalpallj for tin
' "'r SfiS1 i"1"""' "f t"1"*"1* loiaibor an mow to
...|....||l,,jiar It.  [**'tt*u4.  \Ui,l:i)l1lW.t..u,iiit.  »„.  .s.,  ,,,,1,11*1
t Mi  Vrilt i K  1'i.i'n, ol
i  ■
. Intli (fm Uib
1.. i*l i- -  *.*■■■  i  .mil mil ln-clatl
il .ii aod il poai
I nbla.
■LOCAL  BREVITIES
lit, Ii.r.
Kn.iii  i
lhl* t.fli.-*-
I
ItoRRIiia l.'-:-' i .' II  RH
Thi- ell] P
a* n. till iln* ai*ii* • an ovri
I,  m I ******* t 1*1***.
<
I tbt fottewtag
Un. Deacon, Mi un i ■
* m ! Uefaro. I» Ufare, ' llouowlu,
..-.'.  -  -  u    I.F  ■ •  Ui N
• K.Hia Rodi fa m.'  MM-'  At
■ti tir. ware ati proRaot that n
na* ai owe iii'i i.liil iti i rn** iln- Rtibloofl
atnl hat i-  a  i lul*  wit hunt  BHWO  ail"
Many iiatiir* .-I ladka ami K.tiiu tui'i
i,i (weatatwere Meotlooed a* lateiid-
Ini -Hioberi Utileriol lenertl intor*
, .t mtt******* owed ami a v. ry plaaaaot
iiim- anJOafad. It * a* irranra tu rail a
formal Nttnatl nin-tltm i»? tlt«* t-hib fur
ill beiwaao laa "lit and sith
itiilaai.
A Itr* i'*t**m* i *******
Monday eveelof. Kot ta. »iii mark)
TUB LBAOIWO TAXLOB, Cmu-l. Bt
etar L'i'i.it'V* , Vancouver, B 0
MOTHERS
|hi mi  I Bl  iin*
GOLDEN OPPORTUNITY PISS,
SUIT FOR THE BOYS
Real
Estate
Brokers
A .({I'lit H Qlll'I'llH IllMUl'tlllt't' Co.
nr
.liiiast.
>
ll.lt "'it >
J.E. PHILLIPS
AritiHtroiiK-YouiiK Bloolc, Oolnmbia Stroet,
COLUMBIA
"■Mil I I
l',a,a  0  la
PATERSON ANO SON
I.. I.-,.
aa.aal.l.
iii.ii lln' Murilil
I
11
111
„ aaa,
lb* .aire aiaal I.,, .
at l!. i.r.ti.. llr aiaiirtirt. "
I* I'll I Ihi
I'.ll  ind *fu,t
*" .-'-• ' ' hi r tutor.
I,
1-t.HsU.SALI
Thr  lli.ftl  t n,  ptulag  ii.
four r,rl0.d*a.f l.'Ull. r  e..t  ...I.nl.I
Ifa .,,..1.1. !■ \
Orotta   lr.  i Mi.. ■  .i ■   t
trtrr f.,r.! i
ILihl'-i! -
IttMplHi'
Oou.li. it
A.ailli'I ataaaa   *.|a-  lalfal   .
budln. Ha.- !.. ■«  af.  f.r  Ikf  1
tlwtrn irtrna.i
lot, It., light
Tl.a    1
•i.ml.f  tl..  Unlit,  I;..1,...
'' ■'■l ... Uaaar
Ala,II!.'  !
•tl'  U.l  '
■ >1 a.a  t.a  11...  I." af
llllll.I  |arrfa.inatl|.r  aaf  *-.S,|a  |f|i|
th' futin, •■■nie.lt dr.ma nrittrn
JJj t.i Mr llirr, ll.t t-t   .Mr.ir.. ,M„rrl.
Our Auortmiml it Mtrtiilita-iit,
Tlir .-tt!.. r.u.i„..i.il >. ud
Tbr Vtlin*. Oiorflowinp.
FOR THE YOUNG AND OLD MEN.
Tbt»jr ar*
stjtits
Qampbell & Anderson
Boots and Shoes
a a
• t
.1  It  a
-   ■ ■ 11  i  , .
ti.i,  Ihr
I  .'
• laa  Ibr allm-'h
-  Ill  Ihr
! lla.    Ml  Illllill
|    .*.   atlOltall  ,'.'',','  "T''I''",""|H''','i'r!'IV,  '-',',
■
Th, Profrnioni! Mu or
Th. Hit, tlttt ii Looting;
|irir-ra,,o ,„,■
Tkr filar  a* .*
|irO,rd,hr Mil
ft.'
of ftrni i ■ .   .n* bringing
dottn dtiif.
Kor a.-  i ..    ■ *
Croon  si,*,.   t  ,  , ,.
prtoior.
field 0.111,.!  I.,.
ltd  .  •failt'tedl'l  .ttrrftttlttal r '  •
Hon -., runnmihioa t
Th' l-'JBlUr ..I !ittl|.l!tf  |*a|l atriatia -  .
thr-  fa
I-  I't
I .lllt'lltltt  Ib.  boon  ie,.|  '
Wlll..-
OwlaalaMi — I. .. .
1.1*111. ,t»t,.. .1,..'
cktinh
' ll
I in
ttidIVlllitnta. *l." Lair... liiti, 1**1-11 Td,Killiotttift*or,IrWorkin^iou;
ronnrrtnl aub -I'lifdrt," in i-r.tti.. md' *.,  u  .  .   .. ,., .
l*..|l.tod. bt.r f..i.hi»*i  th.  ruht i.i
■  a-l.  lh*   I'talll-    aaaaal.
la.l I |1.  .'.ffa.lll-.la'Illaa OaM'll.'t Oltll ,|a
ri.'.ilri,i ...in|«ie, a.f ,.lt,«ra.   lb. i  cnD   -  ftrirtr,  cu a n
arotaV  -• .t  rUK  A  GUUD SNAP.
.'. ■•■   Hr  -lit'-    U.f.!-"    I..,a*  .  it.  I.  in.! «, a ,,.„a
ntaMoy tnd |iltr mtklh, t dr.id.-l ■'- > .« - .  i i nmoa aad
*,*''! '*•*'*■*" ."*," l  "  -'  '    '   "  1",U"
■atr). and -III |in«lor. Ika Mi, hn.  In
Iter aaar.miliarr arid aill. ..,. .tin. . ■.«.   1 "A I   I t
J. d. Johnsons
IP, I..4 I.m. Il.a.ll  III..  .  !,..!.'.  .I...I, .,|,^,.,|.
ILblle.K  li**ni,."  I * ! ".., nalbtlai
I ti,ele*,.| |,, |,^„ .  |.,|.,| ,  Ibal
615 Front Street
WHUI I MALI  AND III. fAll
Dealers  iu  Hiti'ilwnre,  Stoves,
Paints. Ctiiilii'i-y n„,|  GlnnNivn,*.*.
Biiilil.'i-N Hardware. OarpoatanTooIi.
Stoves. Griilis. mill Wiitiili'tiii'iit'i*.
Tnlilf   nnil   fiil.i'1   Cull, iy
Diiii'.v  uiui   Kitclit*it   la'ii'nstl*
It., ,-■• Fut nlililiin
111.11r- >.I'   •tl. I
Oils.
0 •
o o
0 0
«i ..11 Uin.U.
Stllllllillar   I,,,,,,,,,.
-   '
!
II
lllll Ciiliimlilii SI n.i
Niii* W.'otmlnattr
III Turn.r ir|«*n
•thr
thrrr .re good
,,j„.,t I,. • i.tf... .liiti |d.»l"*fjf. Iirgr iiooiiirili..ii inlo
■  Mil  >.,!    Sow. ohrn
... i -o-wbtlin-ortodooHk Ikro,?
a  .IIU..V  ,  I  «taXSJ  '  " " I bolt. It»  It0.il.
. a ...    .  !  .
.1%.**' *** I* *" "******* l******" ** * I*
"""J" Hoowif 1*1*1. ■■
'fi ifit! «• it
■
-
*  1
■
1 .'-ill ttlll h*
.1.1   |!.*Witif
Where
is
Webb?
.'   la'   ■
•  ,  ! * ... ..i„l to* Itlhrjun'' ■
• •  i ii... .: :. :";:[
Why. on
Front Stat foot of
Mary  St.
lo tk,
Otonrjr^ ohai^ O.llt lee  .,  ,,t
tidO'
1.1
o.tilh! tnd t*.n ait..hi. lo And lit I
rtn ft*..oinitiid   N"i * ***** tt** I
oral oiih.oaa ifltnd
tl. . * h o an,..I i, f'if imtoid'air in,
......  ,.,.,...„.... «   '  'Odlbr  Und   ll  Wt.  krld  1.0
'■  hid  I
'  bit.*nam »..,., ll
trtd.t   .11 -  '.'.a,.^^iaolal ooi aatt'd aoug  a.tn.. „..
' It".,.  »i, ... ii.lonl fa.ullktiilai,it«.a lbt  ••»•  l-'l
forik. rlt*. md., Hakrr laiio,
I ■-, !•> a. I  ■  . .
MHI fold, ron.i.,11,, .1  ||0  ... ..
l'i
■ ,
Chittrtiaj, baatt. •
dlw.  Tfca 11.
Kirh...--  t i
•ail  fa.,  .-1.  •  .,.,   .i
Bol 511
Tka h.er.|lt,. „f , .,.,
mti*  Ho*  "IrlOrt  >  •
•.Ml, III!.*! ..-..
"•''*■'■•"'>■
JnfMH.pt tU    lla
Towowad hi»|«,tl
tt'bri, *
ap thr .,.,,
' - i
,  lit  l:  . t* 1 ..  ,■  . ...  •  a..tt| It
lieieat  rirr  lata-,
Oe'lli-llal" I, I"
•t.l an* i
|. ' ii. ii  .'eat.  tmi I
I'lttir.  *l.|a!fa, ti.t. I
GUNS
Atttttmtiiii'i*. liiblftRTa/a!-. * "•*. tm
i* ;.. ll.i  • .t.t. .•■-., ,.,.| | ,i,j (****„
vn'i M»iiw Nt.-iitm «ti<i mi.  lil'lia*
...| N..t|..\n
L»cro«Be, Crirkrt and Bam
Ball Goodi.
; 53L 63a 535 & 537 Front St.
Now You are Talking!
D   latiHa"!  lb". I W
Ont- iuiini'iisi* stot-1,
of Bunts iiitti Shot'.
Jiiot lii't.n (ipiiiiil out
Ffi-iitili Cull
,111,1 Shell Cm i|„in,,
With t'.ll-I. atllfs
Liitlii..'Oil t;<t.ii Ki,i
nnil Pi-lilili*.
Ballon ntnl I.ni.
Wti nif SclliiiK Giitxli
nl
Rook Button. l>,*if.<o
Min*'
Hiinil-itiwuil Bali
nud Onitun
Muiin' nnil Boyo'
Ht-avy
W.iti.tiKhl Booti
Mt*M*a" ,111,1 Chilili'i'lio'
School Sh.nm
V.iy Biol Qnality
Bnnl* Mniln to O, .lir
ntnl nil kiml*. „l
R.-pnit-iuK  Don..
COMPANY
Manufftcturlit|; ami if
LIMITED
iV.lbar-tr,' • Sl*-i'in,
,\^' iii . -i Doit   I
,\ li Willi.iiii*. il'iitt in-ill I    of M  hint
Compan) M.uiul * b Tooli; J*
loll, M.illiil'.n It Ill'i
'
I ■
. t
t.
t o
M t
nal 10
Ikr O..I.I. o, lo to o«»ttllabl.|«i*iHoo
tkrowklo*a ot tat*  * „ a*m* .11
..1 iki !• tir. if not. I bit
ftlM III Ihd .libit lb. >|.'t ..t ik. mtn
a«t. t* •  In.,    •*.<,,.,
- ai. ib.w
*..:** tod 1b.r ktd
ii.i,  ,a lodioi
hi..lttuaa lao. tk. nto.!- -
■" ■- * t'i ,.*
Piiiitii autl C'ifikiut;
STOVES ano RANGES
PnterKou 4c Son
»•
*i
■
.'"■"•- • - telle
fedblO.  1   .-
If»t|b, |« lh.l
.loiflOlh.  .!,,    1  ■
f a Ud hl.aaj.1,1 la  j
aSog. Imn, 11...;,,  .
h,lkr V~!r '  a
If too W.OI -
.all. n'l tl 11
•ll»llt|.ll.|.|.»|,;,
•i—...   Ill,
llani'ra I*,.
bajoid In o if
lonoilt.l a,il.
Ntalr . I -
'"ir* "'•"
to Wntninti.r h..|liai f., in .1
r..a-af..f1.l.!.   ■ a iib .*
■ bird. .!. n.aoti
X '.f.i i: ...  ii
TbrlheVlr.  „,„ ,,„
I'.t Mr.! .1. t...  , I,.- .  „  ,
Ull. bat-  i     |  ,|,|  ,„
«.*JL"u'' " "   Tb"
fan, . i I., ,
Moodr, ...  „„   „.-,   .,,,
h'O.l.r. lorbidlo, 'la  ,
gi..ih.it,. Jolltnaa
********  ,-t all bind...I noa.
;
Th.fr  aill ,.   ,  .,B,,,a>,,a,  at.,.i
.H«r,r bad,. ■
■ If,  Naa..'.,'.  .
latotlne.  Mil
Wlll I. frrfr,.,.| ■ ,  ,,   ||„,
Mr "
**£****  ■*
I. >•« go.,
HU. Kt.,,* |l,,..,.   -,
no • wrll. ami labor.  |, ,,^1,1.* ,
Ita.,.,,,,   ,.
.*rio.,i.ik...,.(a Uom
..-!!!?'"""•" "" "'" '"1-
lOBIIIUrt Hn!i* I" llar |,nt»l  |.mm,..,
of 1.mih, r.tZaia nra. a I
till., biftal,  ..„a..m...l   •
".fill    il fl.li.l. .,,a>w. „.,., ||,„,
«|er.|. a*a|  ....
O0I1I    1l„   (,,    , .
orllltaill, i,af,i4 lli. frt  ...  .,
lIMtl.b li'tiai, ain
kl, ai a imnit.f iii, «„
lihrr Mil *.,.„. IWA,  Mi la.t.
Ito IIM. nti .ao*!   I;,,,,  wkaant,
.ktlahl bata if I, 1,.,I,,, * niaj-.
0|a|an.||. ,h.. ,,,. f, \t,„im *
Tbr  a.,,,,,.,,,,,,  .,,  ,,  ,,,  ,„,,(.,
rbunl. and It..,, ln.nd.hid 1 m-.i
**>"!" • lbital'...lnl lo
lk.lili.Mrnli.fll,.. . I,.,f, I,
thin" hill I. I.aa  Ikr eli.it, |. a.t...«,.
K'***l '*'*■<  *  ■ kfotUM.
uk, *..,,,.. ,..iitih.n.. 1 ait,
jtmfimirof ik.haii.i.a„. iln .i,i..,.i
blOl«rtfr,.|||. |,at,.|, l.|„(,  „,.  .«„(„,
WH ,,„,, ,. 1 . *..lim,.„,. .|||„„,
limit a|,il„| ,.,, ,,„ |,„„f, (I| , ,,.,,,,.„
tflf h.kitl Imil  .,,,„, «|||, |r.||a,i„,
i.|".m« ngn-itk.1 .-a
Tb. |.f.»r**1. aa „. ,.,„.|,|, „,..,.. „„| „,
WMala|t«MlolkorMaMlkh_0«la9|lkt
mml.
■
II
■
l.ol
tt.  . i,r. I t*a obt, ii*  *. let do
"  aitblbiimmitfti.il- Tk. ,*' laii.i lo
j   "'•   |l*l|lt  111  01' OHl. llltl  '..dl
Ik. ItM IHI  l»  Oaf  irfl I
Ihill Ml. wfc.tn.r.  t aaaald  |.f..|-oo
I. Tk«t u, ».o Motofrd h. ft*. .0
lib. off. ut wild l.kd Uwl tlindt
tll.O M|.t total" :  ' 11 1  ,**.,,.
, in* ti .0. of .11 ka k.i hmoikl .0.0
oa*-. *nb iia .rail <ialtlH1 af Iko id.
.  Moral olid tn.-l laldid !• a bin
1  .■koa-olld-llNllloilllllk
J1' '***• mo.b tod tlw wkotktr ,1 b* atoookti
"   a. ..-.-.r bind liter
.■tafcat 0,0.1 ....    .. ao*********** tatar
■
' itluot.il fatal. b.M ltd 0.1
■wl for I
-"! to^nalHi.lnlotkoi
•otk looi'O**.. ,«i tl bi Hi* •IH. tod h.
Caipbell's
CLOTHING
oilh
0  1  . ■
tit.  tbtllir  mi
* if, tktl
■
MHO ObM. tot nltlMOOOl.
Tkn oi.iahl ko • *** tod lit.lk
mrt*,n Itkrtkot II otnM bo of ...
Mattrt I ***** ,.«aiod ,oat t»ad»f. tl
*«iil. to
Kwialtr, if. mi.
. •'  |l|.r.  1,a  l,i,r
tii.lalta...  .tr.   IV.  irr
It   tr   .I.OW  fOt,
nor fill itifk ol on'.,
inihi'    rllL
•
la*,  ee|*a,ant  OOI   ltd
II miiir.i |o*. .Hirm-nii
I. tkr ,*■*, ,tlu. for ,.*..
•HOOOf.  Tk. !|f,~l I.
.■rimriil nf
HdCOIHSlQ ihnw ll,r l-.t ,f.d>bi.|.
r*» .'»aeflm'nt Irf l*tedtf
tbilhlnlln Ihr ill, A
foil .nortmrol rt 7*
tod llm* bhl.ii It.
•I. I. t«M|o*titloo In
PamiSiiti,^4"
Boots and Shoes
t •
615 FRONT STREET
B. MARSHALL
DRAYMAN.
Naa Oa lh* l**ml.**1.
■toarttlla,
It'- U-.lt.ia at. f la|0
•--• |«..k.
iljwi
[Sow 1 •. ■ -
Tk" tnt Ik.t tk.t» t. n. fct»f**ailooil
io.i**toa>un.o ikn •*■ Of M  1 -
-tnaaw mmm oh, I- '  .
latlOllaV la. ..... 1. I |. It.
• ,.•••„,  .1'M.htaiotk.l.itokQa-
:-■ • ,1 ■■-,  f.r r ,,,.,-1 |a| rt*.
,i''t*i" r* •• '• -1.*,,- *
***** 10 i*»rti«iiai , oaMfcrf
a. i.l d.f.-lli.
a ' "   1.|.r   , ' ...
kit* tatm-fi
,-t.ai id) a.t.il ti to, |wt.. A imr-
Itoo ol  lb ii  ...tk  kii  Imp  aa*.
kol Iko te-aoll »i
1"'li'* .0 .1! I ■«•   ,1 !..|» OOM*
'  tfmoitrtol  tod  lolorolul
■imoikool  Ita-  H'-iitvo at
Iiiii 1.1. i-damMt Mt. Hollt Toioo*
,*.,** tha am ml IkHI 00(0*0 tot  nf.,'
tir*. aaa'*-, tlrrw.- .rf III l,m,0*,. t   If
liii 11.Ottawa.4b.. I.. I; IhAmna.
Ii.i J li.u. |i 11. R.t R Uool. tod
mi nf nib* t*
I-t  '  **aifd III dra.*a1,|1l-d In ,,.
'  IM00I **l,*m..tuA bt. (11111,
ib. oMoiai __2_^PV'SiM*. vr** ****! .** *".»
a.,, orn ate. , m
.11 at*,.
fmm Ifcr iwome* «,„ *
lo  Ik.  tlmir,,  df... Hn' I** *" I-
•wtlhio-UII  Oot ib k
■at
r.t Tt rt.k. .nd VlllMi. |i
il- i*n In Ih.'Hf. llr
h«w mnn  tnoo tk.
'•'Oiatrrali   |tll,r|a^r4  U
It* *t**a*m**l*,
.•'.Ha
,tafwt*lf* If
II  ttalletla.  It pan
Hew Wi*Mlt>Kl<>» Conl.
Om 'ko-klorina illaihl ne on.nntli  tiiribw.
11.11—a. a. - „e. no
ME AKIN S
KOAL
KOAK X WOOD
Gorbett & Cliff
 t wrniinon Mrrrt. i.|i|w.iir tt|M*n. Ilwaac.
1   *   1   •   0   •   \V<  ,n- |.h'|utit| I.1I1II illl"."I 1
f..n*ii!ii onkn f.» R<mt,b
..nil Itri'iiitl
ataiar h, nml-
iU, ,***. ata. lr* ,ra, r-. arri-
CAMPBELL'S CORNER
I* .1 1  I *i1i*t-H* *"***•*
PRILL ROOM
I. now opoo 10 tho public for CHOPS
AND STEAKS Eighth St,l,
111.1 IVotllnllie* lull -llar i.ni, "*.l "la
th. IVHar l-iil.t lhll li rolllllf fit*"
fmm ill!.
-  |rft  ll lllll   *■
-ail-'« *1fr.|. .1  it.."
i-iilnmbii ind Kubih Mn. il
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•f  Co. ltd.
IILLlSIDE, Ilt WttlilMtf.BC
**,'**,**,*•  I uh
l*rf**r ttmtt,,
**mm*i*t *****
VANCOUVER
JAS. E. WIZE.
11 I Ifll.iM II
LUMBER
.nlinn.I- o. LnlhonnH Pirkrt*
tLf «i*l<  IJiilWIIIiTit
Mii|.|-ini* Uiiiii.* I") Kiki '
..f K.iil iit.*.t,r|HMiil .
Hllll  'VIM I
.1.
1 it. . b<o| I'm*
... 11 -
llll.
ra. .....a nrnu.,.
- dl,  aa*  ,.,(.-1 a* lo
•rlt. Inmli Ma* ir,. tod fn*k
-' <b» da.
r.lt.OIHi  IOd  Oil*.
.adallklod.nl at.).*in. i,«t|kl. It
1-a.la*. .ml, 1.. .ti,. that kl< lino- ktt.
mat, lat. Utailfed. Itrd o. Ota,, opoo Ihttio
laittata.., t-..it! <,|i*a ihl* .mio.nl lap-
Iblto lb* ImprWItM. rf atWol «■ OKI
! I,
r  ■ sraintiofioii |*ifr.*. in* tl
. rai.ut w... r.vin
tird aitriiltd 1.
tat.lt  ..I  ».,,1,..     1   „,!  ,„„,, ,patt„... IIM*,
tidO*..., ,tt,,itao,i n*b ..„,,.. laa.
ttottf and «i»m tb. dt, .hrt.. nlota- ,
Tbt, „mi ,K"n,> *** *" " ,IM •"•""diii'lf
r - 1.   in.   II. rmttlOO-
Tbifiildoi. I     t'*« lot IIIM ot  Uitt  fn...,  ,iv*  llm,,,
ibttyatb II tad 10. lib'ttb Ttimaa.
III*ala, nm*** lln 1 0.-1 rtliltOI Olll,0 t »fOpt>ol oooalklk.,000,01,1*
fit.-»k |di.. iwib. uit.in iba ni itf....„koorof ,b< dt,,kmo,b ,1,.
aloilttll                Ml '*a,i..f,k..pmprrif T*.lid ,So5„
tain. Ibo'inloill" "f.ififilttoonl.nif. li r-mfa,....t >d tfa tim«..f land a. Iitii
rltil nt.tbi.  rtMiifofti kit. km. 1.1 t«
-1 -.r I'd .!",,,,.,maiol. ,t,d  i'l.r  it
HI of Ik.             ...a, la,,.  A If. i«ff.*l ttttrdltbtn fm koHdln. ,„
p.tl,   III  Nla   I   '                   1   ,i|t>. a.«,*    Alfrtdf «lt rlHttat nilrdr-rdrd
... tb. ir. im kaodtooi. n*tdn>t.i  than
mo.b i.f th.lt ihaiardio, imi.i-ioidh- ft,,la, la |itb. fnao ll.tw to ts.tiiyi
Id  i'i  all,    II.  !,.,||liag ,„p   Tk.who>..l Ihl.ipfrrodM  pb«.
'  " I Ibr |at«- <rt |.t.*|.ftt  f.ir.rr,, m..* llmllrd  paif
.ire.,, tim. olll. It.  toll  l,.|.f.v|IV,r,r>t Ih*,. a'frlaj. ■! .|.»j-'nft will  ko pal faO
WOrt   ft lb. 10.1,11* iLllarrt, lb. mt.fcrl <0 , (,■«  Wt.||*   ,1-,,.  ,,..,
llfl l'!i|».nl bba-l  -
,, too napMi imtri. li. tuploptlklth lltinlwr 0 bo. In. I bit and rn-ilni
,J"' '•» ".'-nni II--   . nf* III dli .  M.  , , n.M.m. .•* "bi. om|*,ltl. Ibn If,,
I^J*'": "*"'*> l''i" in"*  Wflrd  idilof.  upon  Ihr  -
T.rmlBti nil I  tioptl   li..,- „,
!!*"•'* „*'"'  "'"  .".1il.l«l r-.o,.  it.rl.Iit,.,,.  ,
,>lt-t I'*'
-nf o|M tto*d kottf maoiVlpal ,t,t
■*,ttaitiM th*  Mti.• nol. of It. tod wtll mi
,.  tilto  in Ihr  lb.|,f.i,.„, li t'lttnallit Oltl.l Vlr.f.
ft|h, ,u|.pnrd fmm , plini'.tr t.ffait,, atidoff. ..HaiiontM  link kotloi •
TIIK atliJi.lM.V. .si I.IUVI-l.iN I*
MHI
On the Market
mnl *',]**•* U *
$300 to $350
PER LOT
• i ttodiag
on Mcr|»titiii*iiy aiiy i^rin
****** yrjir
These lots
rtaiimi i vi hit
qvlallii. H' i lito Wnlnainiur

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354109/manifest

Comment

Related Items