BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 27, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354108.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354108.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354108-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354108-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354108-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354108-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354108-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354108-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354108-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354108.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO,
nut, IU MIKIIS
„i iv WKBTMINI.TEI1    :  ■  II  Q
11777/  WHICH IS INCORPORATED, "THE DULY THVTII
W.J.WALKER&CO.
t.L.n.o». tt, uw wntais.ua
Mlllilt I'-!!'
NILW  WI.STMINSTI.H.  ItlUTISII  COItl'MMA. WKDM'.SIIA V  MdllMMi.  MAY B7.  IH1II.
Wl. BAIHIE 1 CO., PROPRIETOR!
LOOK OUT FOR
YOUNG'S ADDITION
Ou th.i Tramway  Lin...
[tJfst Speculative and Residence Prop.
-. \rt ofTercd,  Parti, ulars uiil be
given m ,i li-u days
LENNIE & UPPER DHucciSTS
Real Estate
oenerai. agents. Patent Medicinea
p. * i*.ii.jt.t-i >n PRU08
'I 11    lltl 101   "|'l     Nlllll,    .tltll —-——a^—
III 1,1...  rli.aliltiral.a'l.t DPDPIIMPft
[  -„-,ll,   «.. 111,11,-1*1.   , 1,.,. 11., U- < t. * < ~*a.» r ltlS.fc»
Vrrititn IttlebttPt _.  .,  .  .  ..  , .
ii--'- Toilet Articles, etc.
l.tl- Ill.tltBtl, *  |t,l,l.  I,,l|l-.l.,|   it,-,.- *
■ii wi i.t i- i M.tititii.iMiti.i M n rnnPfQAii
*ti,uuu  & ThornsOB
Tll Kill I.AST CAKII
Tin Newfoundland D-ItigRtea It. ■• **t
in.-.-  Thut  Th.*ii
Petition
jn8T PREBENTEDTOTHECOMMONB
TO LOAN
S T. MACKINTOSH & Co
Roiil L'Htiiti) ami liisuran.t*.
ilSIAL Ili.lK K.   NILW WISI MlNs I IK. II  I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
KIL A I. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I .mi-, „l I Kills LUiiml'l in- in: is. it
| " -11 ill. i-i;ihii-|i t . iiti.lll' tn i
WL ESTATE Illill
n.t
l"l  '"   •'"   I'-"'* .1, -■
■ I Oi-lnil. ui..tr >i
11 i i-ii.ii,: H7
Mt.HTIII'.l.l. .11 IKMIANIK    llll lit
fin i iml taw.lt i.u. '■"' ".'..iii'i- ". i-,,t .'
a I'  • ti,,  _,1  -|J,„latlH   l,f.i|e-rt>  nil  llir  .111*1
ftuata 1100 to 1.00 Jiat I.it, at • .-.  Im   Ma|.a ami
aiant. tila,B im B|t|tlli ati'it,
MOWAT it T%
TURNEtli
GENERAL AGENTS
1 llartMd
I \U*i** mpreved ind U«*
SOUTH WEST-  «,..,„,„,
| : 	
t '..2 Krai '. 2 1-2  ata,_(
lllll    Alllllt UI.I    tll ..  .1.   ,|,.„.   .,...,,.  ,.,!
A a .tlllllllll'l-.
CONVEYANCERS «• FINANCIAL AGENTS
i.aa ... .1 I  t. ,.. ra.
HOODS. At OAMBLE, Sew Wf.lmlmUT. B.C.
ItlUTISII I.IUN
M\I\I.\\H.
HENRI  I.KK.
H.PORT&CO
SnriT.-,,...-. lo F. O. STRICKLAND
Io Smokers ~ I
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
riETJEN.Maniifalurer"
*****
CTJRTIS&CO.
DRUGGISTS
LATHAM
ESTATE
Lot M. Group)  Buibtmg ten oei-Mniir iiiuiiiti  Tv Tram*
.i, * .ii ...* ihtoagh iit.i |tt0|^ri|  Thi -I ih* rtttapatt «o the
i.i.'  P< t-*i'omt9$Otiol.WOca»h. tui 3.6,94 12met
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
DESTROYED OY FIRE
in litulitr*.*
ilh.iitt  t-l   allaliral
ia
-
llMttlHMII -, I'AlMUi llll*. Pit'.
H- T. READ & Co.
A FORTTJITE FOR 2BOTS.
LH AII01L DUWUOOI IHI NATIONAL CLUB
CONSULTATION N llll BOB
Melbourne Gup of 1891
A.B.MAGRENZIE
&. oo.
General Agent*
REALESTATE
ON C0MMI1IION
■  '    - •
i || .,'. it i l-,-, , i
lata 1I...I
.Itt, liata-t
IB  Mia*.
AOENTS It* tt. Mlraaf **m tai itlaw.
TIRE Ttl. London aad Lanraahir.
rt Uitrfoal. ttw nnwiaA _. i-apu; m*
t-_m> It lam*.
Brlli.h Amrrlra. •T.i.-.i. . ml.
_._-_. naru.
Lire Th. Mat aal Lite tl 1.* Tati ik.
Im. htrtu* il dan ll* Mil (Mil.
PLATE OLASS DoaOnlon Plata
In.aranc Oo. All .nan of tltt*
Olta -*•- IMir. imiMl tm-Ht, ul I.
tl* Oatpitt
IELEPHONE1-0-6 :  I 607 COLUMBIA ST.
'lln ii-lt'Uiiui tfill, "l(*|Miri til my
■i.'ii tii an out) tin* iinmiai Jobs nt a Big
i am ptrfa tii B*ti l*apwi al London
l«a*l uiui*' _ eri-.ii athiiUOl mn "I iii*
.li<Htli of t iiitiirillit ami thi itrttig*
ait In wt,- . ll ' it |if....I
Ttm i'i.k a Worth
la  About  TIi.-ii  Laat  Cham*  nl
FiiftitiUK thu Goart-ion
Bill
AND TIIKIR CASK IB liKHI'KH AT):
Klliai  Wilbvlui  Intamla  tu  Viait '
la.iiiilnii Aitoiii|iaiii*tl by
Hia  Wu.
Lommi. May -•■ la tt,* Uowa ol
i.iiiininiti tin. hi 'iim Hi Aloiaadei
Itavell llllii m.-uiui tn BUfOrdiblre,
planned iln peUU-aufii,* Newfound.
I iml l,*gl*lit.iif. priyiiig Dial unu nl
lba.li .Iflagatai tuigt.t b* In el it lit*
lui ut Hi* Minn* ill n|ipuiltlnii l<* llir
liwt.lidi, Illil Mt Hill tata tn.Ilit, ll.ai
a li*u II.* lull iinii** up fm  il*  mh .mil
ia*iiint ii* win mim iim ii<a de!egatai
I i  lalfd    Tll* (ifllllUI. Btili-ll Ihr  v„
fi.ii ml la ml ttrUgatfi tlailie tu pm*m ■(
t„. .i al ii.i II_u**of Conmoailt intt'
(tfiiif in tua*   tl .-• r umi It  ii'iH-al. u*
UiOmubhi if nionilii lha )uitir*
uf Ifat- rnlntiliti* rlalun at"! pO_lll
i"K ihai 1.01*1 l'alm*i*!tin* rit't**-.! in
llliiw llin |i(rt. tiitoit. ,.» tb* 1'lMiirb iml
ihu l**'ti Bitbhori ii'inwif ot i loraw
aim l*.ii. an altiiml* ablaguii
i.u*- !•■ iii* aitfetat pt*Uh*o aoa ta
i-nni-i iij I'rit'*  lh* pttiUoa i**oi»
It, ba l  "li»l rard    It*  lihtuagr ttt**
tn, it., irtra ttm UapetlUoaafttaallw
:.  dwitfata ml  tbajr  ire
ii i.u tat to l-tii tofM ll." ii It I out utn Ibal
Hn* iiiitit nf il.* *ui|tti» tm  it*,-
th* ai.tl.it, uf tba Huui*
OKI I IN*, ht ttt n
lb  a  tlBOtfa  it  . ,i Jn v ■]  tada|
Ii.i Urt i,iatliii.it* aiM tut liim i,i
lBflltiBaittai.il.!* ai-.ri.iiif  bt* fat lltl
aai fee-tag »*fj  ••■  ladled  lit «*,*
-i t.. nearer]  1
letbtd totataiaahh wtl .■* i.*i;h»i*i.i
io ■ f*e aatta
A ****** HI* It"
Until, who tnatl*  UttflllMt
lat bata
fr..wot**i !*■ it,, real al ^*y* and |ti*n
11 ttm
■in a u*t** run
I'tioo <***
wit tra biting, in ibtrgB lh*  IITBMI
-  - '  Itr Km
•f l,u ii.
t*- .i,a.i mil I.  l.»..imi.  bn* leeroBd
■  ■ |irubabl)
■ t    tha jooitt*)'
-I   .a-   .ta* .1.-1
• tail., i * t ii* iha ievllatiaa
. hla io lb i
l._1 It.* Tt,*'* rt «i>i • tn.tiab.'
Ii.tbt l*,* * '
CANADIAN  NBWB
btrl ••'•'  . I .i". I* llavaridgioIVai
lll.lllll,  N  H , Bttl.t   4ill"lH   llll   lll|llt
during a in. aaar Paiaen • iif**niu-_ .
•Uti")) an  lli* in.iitm it  liiii-li  Tin t
nn iml  H.a  .iiiiiin*  nil.-  w,iinll '
..ii-.i  i*..    • * i- -in.*nu|hlnn*
lllll Bill It* I |Ol|] l.ll.
Tb* J.'Wiib lutlui
Nn, Vuiih. Uaj n  .t Boleala, |an< \
"i-ii iiiuii *•(  Hi* Hor.il,  Illi*. li  luml, |
laUloda) lhat the trattoM of thi food i
■ i.i ,iii .. i uoaa imi* In.mt i int*
itu l i<f land ll llirri.-iti, N..I.,bIibi**,ii
It Ii caattttptttad to baltd fraa KM lo
.ii. mttuti Im ib* uw ui ill* roataUf
ittiti'il .Uwnd < tnifrant*
Leaaeotnv th* lloura
I'tHl*. Mat ?A -liming ilia ninriiing
,-it.iit) iddliloul irratta van mid*.
'I III. Illllii . ll.f total  l.lillllat  nf  illliil-
iirtij itiikan aaw la awtodi oat hia*
iltttl ami lli Irt r   l ■. tablMl bi* uiitlar
• <ii,.i'iaraii»ii tii* advbabtllii ol * lodltg
n|i tii* iffiir* nl tii* uniiiiliiit ioui|>inltr,
■ini nf iikiiit tha bailout lata Iht
. *.ii.Ui...i furlhi) ■  t '
tltt I Ullll ll IthOI • "lUHlillr.- III. Ill .|ll..|
a rttolaUat ohleh forUdi pabtk roa<
ratttca oonbUloi tttrieylaj mm fm
H0rt Iliin I.* Intnl. a <li)
A l!»ovy Paniahmant.
Iii..i*.i.  Mi*.   Md  -tt  li.  lha
Celled Btitat ebaall *«urt thliaflai
■ noon, ib* gnnd jnrj ralanttd an ladtet*
iii*i.' aceit.it ll K Bpaaldlat, it'-* **•*•
t ftuiilm  nl *t  : ■   \*n Niiioali
Ititilt. chatting biti bu! .■!.'. ii.
m*i.i of * ■* Hi •*-■*- I | .ti iini
Judg* .tWti<I, ttatneed l-iw t*. fit*
rean iRi|iii*t'i.iu*ui
a aio r iitiet
Mi H i  tM ktmaa coomtl f„r tin
liilwl »b_e mioti(trlur*|i M«.u. PU
tt  IM.llaA lU.-i  -aU *.ai«i tbal ib*
booh* ata iaa aili * ataa md, and b*
'tU tiaUliiit-* aaaU |tii*i>ibt>
Dtntroyed by Fire.
... %*.„.*   Ma.   H   |  la  brOhl  0*1*
-Uattartt-ft-  IWt'ii.'.*.  1-i.hlattf
•t.i, -i, It 4" I *  *i oork.
fhi imil If ml \iThlj  tnd ml oW
ih* it»*aii» >*t ***** frva, |*atb«* uf lb*
_  t  o.it.df*a  luooi^pooaitii
i.,.1 gnu BMideted it tb* *aiablnh»*ei
I nal **• ***• **lut* *** the tibial
Itair. aitb the Ire reflet l-neelh tb*»
| Then a. rtttti ind n.|-=«i* fnr boh. fi*.*
ii* tiadawi Bare ohmbu in to* oi*
iratw*  1br fir*OM>i, at le*l *tine*d^l la
itVttig net til  ib*  ren-l'-TB*  oiile
and f*aili».'B,|Ht**B,*d  IB  **•*  UU-H
,  .  iad MM t«. •**■■•. I* •Bill M
■ . iraaatt **ie '•* ttm tod
.*,,.•  i-.,».i,i b*i* hatlit  .oj-itad   ll
trataa awiadtagli mim** »"».* I |
in ni ib*ht
aWV.W KHOM HOMK
Tbi'  Wt»iiiiui.ti'i  Ex.uritoniiu  at
th*  Viiriuiia  Oreal
Oaatrei
Or HOLIDAY HIN AMP ENJOYMF.NT
Hhv*  in  Every Imtaatn  a  Moat
Dalighthil  Time
of it.
FAIRHAVEN   AND   NANAIMO
bn- i.  It-i .-iv.*  a Liberal Quote
W*iitiiiiuaUr  Citiiam
and  Caab
»nf llrll
tlia j.rutin iinni I
ng ln.ru-
"■uillagi*
1 In  -t* .1111.1  111.,Ill)I.II   itl..-,.  il,,   l-i
nti itaai ii"w in* <  P. V.dath ta Uaa.
'in itlaial *'t .it I., k i.ni « u-n
tali nnd uearthw (Mil ****it  **•
*p**r rt lilt Ui| bid lu gal i'l' In Mm ttld*
die ol tht mgiii tn ui.i, ihaMM-Hi
ttrarfhod] iuutpd iheoifal hod fill nl
Ml * plt-DM '*■' I III *llT'a iillllllg.
.1 lau il.,|i|ii|*. a.t* _Hdt  it l.liltl'T •
., il i-i!.. . [-.liil. tl..an lliu rtftfi H"l
*li.-n Un- in11 m i*--' I"<1 ii «i* (..tiui
biiIi ■aii.riiti.il io ittryooe »i-'ir.i
lhat tht arhlttoapt mt rolllag freel]
tad a Ireah bteeat btavtaf. nt,ai*tii in*
patatafofi van aa fnti> »*n«-*dtiiai
the) iml in iritr* ter a f*o itilnuiri in
■mil* Otaf u Naiialmn in rt nil.*! al
alaml lln'itiak  ami  iimitig lt,.i«* aim
I'tai-o latf.'t* then
TatBafb Tti,** Fibm SOI* Be*
Vatt catita Bin mm Batlle«*at
hii.'ii"* tt.,1 Mi| M |t ii ittlpd
oo lha tuthoiily of fltoy • iWrt
tbil ihe Nob York e'eetret olll bridge
Ihe St t .mi', tP*m * *i*
KKrtt ****** tad fnao Wolf Itltad to th**
tuialtnd. loeo hr ea tr|raeaieol orlth
ih*taoadUal*a(ia> Intel atll ha rah
fi.'Oi llr-tith iodotihti bt v*« Yorl
ailboot fhtofe aod '-r Utt tki-tteal *****
i »a*» i«*iot in.** -^^^^^^^^
M"Mti*i Mn H.*-Gnatasritatteat  *-***p****a
t **l*H*n* h*tm lk>* a* Aerial Death.
•.■(..it., at ir-. |-.i..( .,,.,» tt<« Li*et .. t*., ahjhl lonbi M*ti>tid. e
pwdaiiit'i'Lirfitit iblla rargu nf rattle j lu-igtia aitl ***** ** *rtt* ****** el
WelliogttB* tl i •■ •*■"* B»b bar
■1  In ******
a*, n.t * Rattaof
,t t,mt*T**t<* aa* brld <tit oighl 1**
Weea tb* oteoib*i* •*! tb* *"tib*ia
Rl aaj • teoeei aod Hue II t
i-l,. mi** ■ li ii tadaialaad tbtt Mr
Tt'Oeiaet, teiaa **p **t* it.f«*aaati*i,.
Uul ih* 1*1  -it ****** •** lb* todlb*ti.
lahatia ran »b"tiji, tea
il.il tb** rottatot de«ii* i*> taiii* ******
*■*■ .1 *,ti*i*Br*»^i* aa t-t i*iBiinai fanli*
t ■• I *>i <igbt* b»«*ii*i bbi iattataai.
t*A tNrthieg awMB ibitt eo at<btog* *•*
***** Th* tarn toe tuiei'i Laaa
ll i   ahlel  *»t,»*d ***** ro-btfdi|
!»*«! mm* ****** l.|  Iba ia*l* .  ili'h_raaf  lha klKbeO
*■* -r^tm-Miee-naii eiiitod I ■f*Mk "^ *T-a__T*l . "_,*- \H
^^^^^^^^^^THal ouotbar
iOft>gti lb* <attle  Th*
nt itui*  •*  hoard
•.inai  taaailonl  Tefsaie  thiooei^
an- ioiete*i*d   t nre *bi||«ra  bn*
a  1 . •  . , t   ■  i  *  ■ *  *  *»
tad *ar tb*,iltt* n*tt la lltl-flOaa
.odtrobBo ***pp**tt*m tbu (boi Ii
bheUovadtohaaoaU« ait*Bt|t i«<re
ai* a ahNit»*o*u»B*it an *•■
taadtao tatlle. tod iBribn ****** IN
aoallad anlloe*l|
llltllt  «t "1MI!"t I'lll-
J  **  IVoo*falber. .«^lBtito .*f ,*.•
|MH at • balblMa dtn|it*ed Ami **t\
KHittt ,ti I tmi
Vi.or. tla, le-TodM tl» llih
i*t*i. Mu*** iHttit. Btih ht* Bit*
tod lira chlMree tinted float l.i«»r-
********** *n it ih* ohirtbft
lane aeab*r ot rei*t*iet,ti«'i# irnbw*_
aodatt-ea ea ntatioo tbaoiti **ti**A
l*» hi loipfileoed h| iBnaiBra.
tboeib lo lb* ie<*eu«o i*aoami*B
h* «aM b» hid «HO* ' - * * •
l*tl*lf lot 11.*p«lfBaot  in»|*trtifcg  lb*
ScotehCWflOf mtllttttlM to lb* lea
adtto NoribBtet. ultb t imaibte iloo
1.. mvnoteadieg ibe_a IB talaodiag
Irtah Itttiiareoia. If the **••*** ** **f
firtatble tad lode»eie*t.i* ***** ***t
M*" '   ,'iiiniiit •* mm
' *
,.:,  .-.:	
1 ..  ll.--
-   ..I,
III..lltll..   tl IMI
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
*• _.._._■ ...    . a—_  *a  ea
tint lain-lto,
Vtr.ai Kit 1*  ***. lltaaa... lla
Ma*. It... tUtatt W*i,U.» '•••*• '•>*
l.'liel al taalu t| It* ,*l~all*, nl ll*
• tint Tt* Uttl! *l llw
llleea. *t* a»ra |*wlll»a, |.«tri|.a,a
IK ll,r tre l.iltl, .1, . ••
Vl. Ilt watt.*.**! fttilifl.-'
Itr Itrtttii ttiia !**, —tilr*.., 1.. .11.
fail ,rl.. .a. traittha.' 11 it. I, ,1 **■
l*1_, ,11, .1* «l lla **,»«. *l II •
B*ilil*trtl a Itt I* Br|1»tH*rl t., deal ta
.-l.t-i-i *-. Pf'i-ian.me
t. ta—l.lia.  Mai -1  TV **htin.
..i-i,  I,  tfce
,.'. .e'  ..eft I  i-atal   la'tt tf  I  i.tti.
. a,a  ,.,,bra,  t,  BlIa-ttlaB
rt, lat IB ml
I,*,.,tkt MMtaal ...al til.lt. lie
.....int. t • aeliie al M„t| lltal
..in ikw Ml. I*., lit* •••>•. ri**«
•Iillli. lUnk. tint ,1*1 Imt.  Ika
rt* It Itlt -*•••- -« .1.1  Ifca.  ttal,
It.l lit  ta-*.   -.„ Ie,|lllll  all,—]
tk. Iklltf ri. .   . Il| Wit  Tl»
.   . .
■•ut, .. ...Ileal
Tan i..au tare awl In,I 1*1^4-
tel't Uk4ll| •* Maa*. IM '".IH
titrk. tk*il —ttt. .11,1 aula. * •ll—,
a.. .1. ... . Jt,lklv*,kllr>a.l,i .*,,
a M.i.at . aau. A
ltn.Ma*aa-l_>l.-*>«->.M ItW
I...1 «a. .li-d ll .rati. Ikll II ia.ll i"*
I»....e4 tW ,._, mamA ,i t*m*1-
k«, ka.llll Irartlt at kl. real, tmal
Ikr. .lata,  I, III* ll* M, tta. ta 1
M I- t*aA Ikt H*k   1V|bl»ke
•I Ll tl.la. I» .lane Ik* la.1 at It.
■ Ietalkaatllrtlb.il -I e,ilia,lae
,1're laMIl In Hie. lla. Ittit, t—,1a.
i,.e. at 1 a., lkaa Jflllra, ... ptMIH
i|t *kn III *ia. Alara*A. tal imrlet
bane -.a. Um ,a Ik* ettlj -atalt.
Colnmblr, a,.. Nttt W*»tmln«,«-r. B.C.
REAL E*1iTE BHOKEBS
t Mill, -TRKliT
PHEAPSIDE
V Towntend Block.
tAOCNTB	
SHIPPING IHO C0MMI-.SIOW MERCHANTS
iB.aaBlj|r*«'.iB-.rl**»l"ar ,-|„.tl^«*.n»laaallar»lta.^a.
_!!, ,.,. I Mt I oairah. tlarkrr tlfe I.....e-, a I .*al*...
laaaka, let, |-„,tifrrlll .Bfla* tataraer* ra
MXAR    t.ll.lllirri,»fi»_J*lilt(tnatt
- — — aa--. ia hatoa atti(tOe.
OIPOT   0*m*mt m» *ttnetettie* H* etie.ele.eotol aafa.
eehleAddraot  "MOM.
Alt •***
hai**i ■
rtm  Ibii  *t*tiiM  **ot I*, lb*
Koihti *** Traoii**?*.. n wli u, ib*
***** Uland*. indlhi* «.*,ii,1  ||
toolrit ih* rBgnri  thai  tho
ieerh*d ii*. A******   Th* gr*atf*t reli-
trnrm i* i>lt*t*n«1 In **1t* 111 dtr!*i *******
iht-maiiet 11• Idaah idfMcoithat
lb* (an nl tin g«t*rne»eBi I* orglog the
lllitiili |tt*liiBi*(.l li- d*l|| Mali*!*
in * !■ < thai ranadiie i--> !■■■ '-
hob In tb* lUhitnl Vi. of «hi,h ll.»t*
ua aaarlr till]  u hit*noiBiB raleh
*«ai« at that it*.***i*l turn *h* mgtlt lo
■ ib* oaal IHifd*. *« ll.l*l* lh* Hat* thll
, lb*) •Btttrti* hi fi- ti nuaibit.
Killed hp o PI**
Plan. Mat H Tfa* "mi iini a
mini oiot**l Ktibtikkal. i b*ii *t*»,*n
oltaltlllt oho hid ***** l„ >lgl*i« fat
Ifae |iur|*t*a nl fladi*n m*tm nt daiimt
Inf Ih* Im n*1 p'K'C itnl dttKl l*t Mnt
•iiftiaii**! in • «Birm .it il,*** .. li
Bhbh lie him. I* ut,tltt* TltBT**
oti ■ atf-*"n| •*( th* A'i.l*oi|
. lode, ami th* maaii-ti **r* *, |.r*»*lr.|
i refrei el  Ihe   	
toairada.
Bsrtoff ea*.ii
Oaaoi-I mm ** tlaadii. t|af i* in
atrBtbrta |,IB****t  rattlBBMrallnai BBtB
i<*4lrioel; M tViiiahtiB. 1 J Inu
(■•HinM A MtllolL ll«o J lUrfMBtt.Ana
H T Thiih.
T U.*t-ia*.m ao*t loom lli.-i,*i i*
tatvid and lied Hill* tod t******tt
tr.m ll i i.it*n# ev i >dmaMaB. Kl
'*•. IV italllt* A i... iii*..Ml IW
HO. Ioi. ratntat i« iBaot* (.BBOttlt**.
., 1*4**94mn ■-   ».a-
*■• »*a1b.tt«i*d l*t bate lb* bwb  lo tb*
***-t|**l»*» li**i it* t*ym*'**>
M* lit** H Ami bn   m
1*4 ib ha** lb* tiaa *****
t tanhalrival ** iba i,*it
tlntdliM t* |*l'l**1 **A ll*" In III* **i b
MOM bt  tt*  t«*»**aii  l.t  |av4*H  all
i-i,if., „,t-t  il.*-  .am* tltrr la  otra
laai flute eViiing •** »**ga  A  *****
U  aat Oh-oad i*-(*t**iii>t ihe Oni.-
iMitrtttot in 1 noortl in ifi-**i taa ttm*
■trt* et loo
** ti*t Pihlat JirbBia*  tod  ilea lb*
hanfclnf lb* llMfMetfaMt  (tar 1 be  Ihla*
•   a    pan  rridint   |W*«l»i   ||,   ****.
aMael j tad Ihai  Mr**r*  tt  J  tValhai atrt
A *ttaltb*r* ** *****  tttonalninoett.  ||
*** *ia„ -wi4*d I.. 1b**ii a ***** la lb*
N*b 1t*-*ioiin*i*i  B-fBhijB* r*n)o#*iieg
lhat all taxnania ftaitret-ied 1400 i,.
ii.twitt im ■•*■ *i* '«i ii** Bum
It, httf "i-hrtBe aid the r*tt total tw* „t
Bane] t«**ni tttiiied*ih. I; t tta<i*
i*r«t> the ieihi.1 Jntre.  The
1,1'lt.lrl   fj
• i't* mui, 1 *n litaii tutu ut idatiritltiii
ll the iltaraiing iit'iiiiun nf  th* Utile
• It) ti .!.*•. nol Ua.it* it ill Ilk* a
Mining i"*ii Tlin* on im
liin k   main  iad  on  ItU  ''i i.i.
>V lib   iba  mn  .Iinni g
to It tad the froth iraaa ****Xi Bating
aii ireaod >i. trnt a .itn-n t.if Amnt.-an
bai laatal laahoi la tb* inrt.-t d»<-k*a
uut iti all lb*lr n> tiaattng. Niaaiw.
,wn_r.l in> [it»ilt _.|»t,i A liaal
crowd al Naiillomliai bid ai»*eiti>*d 011
ibeabart tuB*kwnt»lb* Tmt* Hu»i
l»iH» 11, Tba Btai.o ind aaiaral of lb*
■MlTO-ll *i II.* bbi 10 Iba til)  ball.
oh*i* ■ i*o in* Tttilithrh t«tii*d the
■opfiiie* ul tha ******* lln* »*t*
taaodi iim t *•■■* uf Vhoi  rn < •
tin liidftig Mt|i>r nti|**ob*lmer tod a t*«
• u.'l rondoal **** .•■"•.nn**  Tb*
ulOltnt  klud 11*.*  anil  *i|*Mi.,i,  **r*
.lii . b> tb* NaniitB** manntiiia  1
iinii infill. •..,! tl.* IIIt*i Iniii  ap|>t-*>
fttlad tb* riarin.Ni Binl* t.i maka Ibetal
f*el tt bun*
A oarlgi «t V\*.ii..,...i*Mir* B*raie_rti
'* ban.l m Mi K.HL. M T. and Mr
MctitBtt'i *'i**>tihi«nd*ni ot ih* T.*
hllBld* teit", Nt- 1 Tu IhU lal*r***Hln|
ootk  lb* otii)  ana timdotlod, tod
I itui bping {tirntabrd oitb robhar nut*.
1 tti mat  *p  th*t   inm _*r.   ew
Oil    IOd    *ilbr|Bta*    (MB*
^tiiBt Um tlw hluaie ittto ihe havaH
of the earth, all eoierod lb* imo i*t«e
tod bald .to fttei.i i>. il,* tii'ii Ut tut
.Kit,. 1.1 Tb* *ba(i t* *.'*»i l**i A*p.
•ml *b*n tb* <*te .1111**4 *i.4 **ni
Oeee*altUr tadtb*tlghl diiai>r*ai*.i
Ud - * oo ***** br ialBB*a darkoB».
ok»i of ih* Hilton Mi rather ooea*i-
■ *** teacbod itt alattttO*
....tla. *n* tk* ***** |.lt*»ala_t Ihr IB Baa
imi t* tot Tb* Btirr lbil dralo*
fnao ib* oiioe ratlaitt ti ih* buiieai of
lb* ii.itl. and at lh* 'at*** *" op on
tt,* 1 i|i|. thai Hi* 1*11 a.i aiurh,it It
4 aith laaip* ib* }*trt) aiatini
fut*a«i I* ibeletBleod aatk*d ahaui
tHlb<iBd I hilt tl«*ai*i tlrlliefor
Md h'ltb lOOh girai iuit.* tu |-4ntuol
latagof tateiotl lab* *«ii». Aotrod
hoe lb* "1' BaaBBtkial It, .la-'l-v-pt* ktBl
"01. Wa*i**l a>-4 .iwiiaiwi  i«at fhOB
Ih* aittkmgi It.  lb*  ***m  Ml,* i,B th*
***** IV imi rt th* 0,1'tB Bb*r» ib*
itBitt tamo In .iBBBitaiii u a*•••*! Ito
r»Bi <• ta in* m iad
MmM biiiao t . PA
-1. Mia lttratabtB* n*ar ib**hift.
abet* Iblllt-atgbl Woo* ti* **** Um ***
p**1**m rt baoltog lh* <**a1 lln'ln
u*a tod tatBatd Tb* eaiauu. il
lb.aa.tt. tb*i bad tw*-" *Bieret BH*atb*
le lb* otto* eaat ftno, lb* *eollf hi end
fra*h  all  B*t» it  *|4*adld >rnadlthit.
* ****** ItkBaalioeod ib*t
aafoaiBd  Iheit  aad «1r***t
Ihate rniu* 1* * *****. Mag tbtal
-  ttttititi Ht4B_dai*hor***
aad i* *aM to h* lh* ******* **H It 1h*
afroiiotB  <*»i trrttla-| i* dtriigbi oe*o
■tfOIVttU - I ih* *egtee ibbo,
o bar* lh* lor ** *4 ma* ***** for *****
ttiag i»* aitB* I* mooMfl.  The taaaen
for bit.«inga(***.i*i j-",ieirB*in|fre*b
all iai** iba *btfi «**d B.-t.  (.«.,.
0*11  latt«1*>4  ***4  i4oill*<d to! Iball
VO0lMti*d*4tt|dKm aod *•*-uibobb*
Tb* tiO^* iad  n**t1»  no  tbo gl**n
**t* Bita***Bd hi lone aaahart ot
pmpH, ** llw bi* lh* i*aiHa. ih*
*i*Bl* 10 oKh **m ***** *rtt *m,*mt*A.
tli tt * K»ai aaa rated »el at lb*
Mm, 1* tor* t-wani* hi* OMrhtee aai
tmm t***A* i*g*H* lhaa Ih* litbleit nf
th* other cvttitBiiiBr* Mr K*ai to
■eh* *p Um ibi* ofeteai i« |1ie the
raroVtitrtoo ia* tail*, hot
hi* »d*i a a* oal OONObld
MTdBIBO g-OOBMI  *****  taamt ttm*
tm  VaiK-tairt  Bltb  loo  pg__MO|_n
Htt.*i«o*'h *t,lbB*!a*oi and th**r*
tm * tart Ufl4i  Ai iMOa to ihe t****-
* * ******* -wl for ttt-«ia,(,,it#f.
root-hiee thi* »oti *t ahOBtlB'tl-rh
lii*M««* *hB bbbI oa lhl* eteoribN,
Ba*i-lgb1| ****** aiih the liBaletet'i
at VanaitBat and the 1110 lhet** eod Ua**
it MM-AVBB
tattig haforo aighl mthie* 00 Moadlt
o»«*oieg. lut* <r.Bd* of btdidir etik*r*
tarxad tm t'lltbllfO OOTO OllblOg tb*lt
•et thiol Ti**i ***** t" Ihe Itttt
lioding tb* t'ttf alerted **at tmt
tb..*!,.,Ma* *nh *n lr*i tmi aHttit *
tfttlttfc, iod 11 mm* ih*to boi t teoerel
lB*b 1* lb*.at*,  tit* t**tt» Bl* "ttalglNt
lo auk* Ihr** IH|M bBfote tll  Iht at*
* at«tVM<t*ii *»r* br-wBghi Bi*t. bal il
Itu lb*| bmbi'I «it**l» liodtot *** lb*
*«arr*r *****  Th*Int  ireio, lo *****
*|1 It* m*1m 1**t***4**4 to t««OIOH»-
4ii*lb*ai*<Bt. aa* aaVklf  tlHi, tod
sitiii**,, ih.. in.mi rapraiinti
iiii r.'iuiiii.iii.
TliaAr'llliT) ILimi opto
teedinn wltti .1 laltcHoa, i
an it aftarward Ur 0 n  i
ilinnl Mayur WlUim in  thi
in a (to i'i • ( uul |iltli) niinll.
Mayor Wlt.-m in tddrt-tlBR the till*
iur* dw-litrt'il In- pltaiurt In b,'li'u in lug
lli'-ni  to liM.n.i,  on  nrfaalf  ut the
ntiii-ii., ui.i laadtrad iheai Hie rraadoia
ol lh* •■ t  .,  im iii niarly liaii|iy
Mr. II. U Mul*. iptakloi mi behalf
.if tli,, IMdlalluwiaiid. lll.eni uf  \V.*n
iiiuiUr, ttpragitd hii pDeatiua and
■rtUtadt *t< it." i.ti.iiiy ni',.'iiiiin iiit*>
Iml ri'Ti'iini it.ti, \ j.ti,,i,| a Iii.|ii. ihtl
•.uni. iU) -tYatuolaiter nt|hl >»• able io
rerlpraeata tin' lladoHg.
Hun, II. Y 11 i.it.|-fii ajMike briefly un
tin* liibtty and lllplatODI minlun lhat
1'" *** i' i  w will l-'alrhaveo'i
i >* In eeltbntlai,  ||,< bade ib*
it* t >i. boar.ll] w fl. ..in*, ami r.:,. ttau-4
"' 'i-'i' loadtfrta ol lri«i,iiiinwai
.'ii.iiiii Mtwoea tht i«o grrat natluni
I tint iimili aaaUt lb*n lo unii* in
I niiiiiiiaiiiiirattni   llm   natal   feallvta
ul Hie grrat  and  ttaat  rnW Bin, b*14
nre) over the rati taipln *** ohleh Oia*
tdl tin filly i I'srt. .Mr. TbuniiMuo
M-,irv«l a uiil*(ii« and telling jmIhi whan
Im .u.i ibai ii bi. tl.,' ili.t tlm* lo th*
I,,.lui) "l  tl*.-w.Tltl  ll,.il It a. illiemof
eoai irablt itueita,r
Iml vi,ii.-.i tin i, int..ti ,,t .. ..tilihbur-
ii,i nun,try i.u t't.'tiriii- Hif natal day
,<t ,i. rahVi ar io| ktadred natbniai
ti.iliiUt.  Tb* trtuark *»nl fir lu ihoa
1i frrltnt t* tl.i llii; betWatO Iht
tau j-iijilii. ami tb* it,iii,it.-.ltiul barrltr
iim lilviilH iitiiu. li, lu. .imiiit oar
.•taiiiiii in* ipaaher haofdll "*vukad
lOOfUHh BRttporlll iml a li'iit |ieopIe
in vlttora in .mii» tttaati u to bt.ni
Inrtb ipnorhwitpplaoiafroai iii*tr*ai
Itttttb-tfe   Miii *••* ni'i.lr III*
grritrr i*aii nf lb* galliarlng adjoureed
in tlm rtlrhavoa ll,.t**i f"r luarhaw,
*bii*'.ii.*ti dbpvttd ihitttttliag ib mi
it.. 10*1 Tb* aiinitemi-ut of lb* Fair-
bit*n von ijmii* tAortparad for th*
mib. bui Bilb I'baraiH.-d*' t iwirtogl
I bl hotel na.  iliniai. fi*»'lj tt|i**tt. and
Hi* ta-il lit ||ir  ln"lM*  Bai (il|*r,l tl |h*
diipu*tit>( thafaotU   l< tieaotoolod
lbil ibout nn arte ri,t.-riain*d al Ibll
ntlbll abataoi ilun*. !w»ld*« t |retl
aunt tbit did nut nejUtai A nuoiber
,.( ptnaOi ami BOI bOOl ■ i "ii IWHlag*
ban lli>. ind .uu mhen aaal m Ml tu
ttbau-iia. i tbrnvnii* mu tli* It-
'i"*"»it ii bath place **.. **.* brkk
md  b) Hi* b»«r IP-
i..i,.trii I,, ailraattli laifi n.i«ni **
********* bid taib*r*d -an lb* tinotid
lb* i.».i. aafaai glvaali Bttorla|*e
Lawa Mi Ilia*)', iraw Bm* red
.I, tu. iad Mi tkm** blur Mr Mm
Miii.ii a«i **.*,(«! iaf*ree. Th* in*
t*m*. ***** **•** ****** etinuie* *oiirt
.,i _ .1 aai a.ji f..r ib* bm*
•bin* bi Allan  Th* ****** tad third
tall inih* ftnl flvB, Uati'  ******  It, I IP*
tnd bob ttinutr* iBtpKiiiBly. The
futrih lite* al«t ooal la the ****** tlttt
fitln-a ta't.elr,  baitl  a.t.   T*0 OtlO-
ul** ati*r iiartitti ibr mil,, t igain. tbe
Mar* atttrrd am>tb*r |*Minl Th* itilh
gaaH* fall i<i lb* ttiura. and ua»* wta
ralWd brtm* tb* ***rnib **m* aat
grridod V-. at* MM.,' ....dBoll.
Meotn, M*K*uli* aod l^«ia atrt
•pniallf atrtkeebl* f*r tb*irr*od pltf
tnd at. uni* tbti.aittt Ivan *****
laid*, iod ***** **t of cl*i*r dodgloi.
cherhlag *n*l throwing an haaalp
■ppi~tii*d by ib* Aioarbia* pr***at,
tad lb* iiaiiiiml M*ole*i it*ii**<d a gi*et
deal nf rnibailuB, .
Ao edj-torttotrat on ib*n and* to
lh* i*a*r<t>aii li"«nd. abrir a raatHl
ItWtk |l|*r  l-'ar»'i » tt**IOiIni!*r  hlM
iBdlh*l'iirhlt»hdol,   In-tta.la.la.
itrl MUO B n r,i_||aiMd nt Mt***-. J. T
*lt**t.i H ttufblBg, II 11)111. Im A.
UOtt,  I hi*   \tilM_h  J   LrOt*.  %.
n, i* «.«., ii 1.1.1 j Uarli *i*
pit*h*i Um lb* inning t,in*. Tho .*al^
bitrii awe pU)*d lh* lr*i loategt.
hfltt mm,* ***** Utt* rooaleg tod
ttaat an tiMind aMk. ib* tv*aiajiio*ier
*tm bbb tha m*uh *y am* **** •*** I I
iod tb tBoiot* I I *  leiero
irale U* tt«iaiih.i. i Wl I at iba trt it
f a*Hocl 1  Ilii.BBiilIle
• H*l I fiilll *|**dl f-timi) ******* V *'
Tb* tail) *t#BBKl ***  ia  a HUM. tod
-.. ■ **,** t..**i ifetard  le ih*
dtrhatoe eod  t-oitviMw  Mr  i liaabe
BH laal .4 lh* ***** "' <h* Bhitt. aad
bboI naopletoll ufdrt salar Ua «0l
bteted-wt wllh hob* Villi diHralU.
ind oM mm* lh* bio*** fM bl* a*tnag
A A*** oa* arrant**! to it** place
al ih* IVHkoe. aoo> r** <*f tb* tt**t
mm*tm ******* ****** U* K A **t*md
ttain toll TiiibiiBB ai otldoigbt, and
hroo|Bl the gat iai*li*i* hoia* ai aa
toil) boor oo ToBadei aovrwiet Alto*
1*1 b*l lb* Bh*b> ttlll. Iheobi 1«> tho
oatiiiag ttm** eod roeigt rt **•** ***
ttllHA I! lbl*>Ngb. aa* l ***** *****
OMtOtBd *******. aod It th* ihhltok,**
of tt*a.i_*.B*i*r *H*9*4 ntaeelte a -Ht*
****. 11 H a fartejeoeraartBateo
Ibll It aitl Ur «apfa-!1*d Olaa ***** UH
mrtlly
It  Ol.tllO*
Ther* «ea a lerey lera oal ei lti*i*
iat*<*oMoBdiv,ihr*itntHag fraiaroilf
tm**t!* *'**' ' ' **' ******** A*m*
hid tooo et e ***4 im* ot irttohle to got
epigood *Bi*riei*B>*ti a *d h'i •ftttu
BBI* ooi thtaiva aaar Tb* gaaie*
a*r* **i) ttannii ■■ -ni**i**t iod tett
pmt ****** Th*lltab1attddaoclo*|
ni *ia»;s*ai aod dr*« t"ttb itorh
appiiea* Tb*t* w i* at*e *ihb* e******
aia*ir oo ih* bagpi|»B by aa eoVteet
Kltod aat for I'aiihaie* ahaol «IV
f)«*Bi «ti*o* bmb raad* ta p»rb ap
aaj*!d*pe**->af*t*t The ****! baewr
end hlpp.**** dUplltiil *t *H** rm th*
opan rat*, lo *plle af de*. *** t*A tl*-
dtgt *»** Bolheabt* t*eiBtB rt thr
ttallng At Illaloe. Wa*h . lait attON
lb* fiOH^I 10th pat ilial. a *lofi of a trm
aiiiiit it, ai*4*ah.i*t oiled *ietfi
,Mixta********* mr** ihrtvotb ih* nr*
tta, hog. *a,4 l->-ftillin low b>.iH**..f
rye «hl*lt* *e«Mtol*f n**l l'iirbti*n
«i*r*«hodii"*>i li t.-*b*rh.eod lh*
,i.ii.Ki vanIIooao aamly o*b«iaH
M*  I tt  Mtti'Lta,  B*t* it,   hf| ••a..*i,a.t ..t iMdfrtbto* tad till
obtlaiali dtailn'f Ibtu
ahea  i  it1egtte> bii re
• li   a. m , nthaaM, i
m i l.tttn aith t*u,e atantitt]
it- - tin and aim Urt *-tl agalan
lli.l.l.iw.  tt  ll    l'albtai«t*|i  **t*
toaoiaMlo tha **,«-*ii **ta* ttam
\| HOI allot** lt»1ha*ll. John
liniN  A  NoOfO, A  t**i4.m.  I  tt  M.
, (bru lln.Bn. r l'n*ter led .
K M tl'tltthfrw: ttiid \" ?. M***r*
-libit Uiii, Jidie lit*litt tad A
Kiitir... Wtfd N" b Mmre. T tl.
|b.i*. It MrKteit*. Anfi* Mnriao eod
ttm MtUi ttit.l Na I Ml II tt
lln-oe Mt I tt Mrfai.nmpmeeied
I -■• ("trillion, ui djhOt-nwiieltlbiaer.
tb*l'otier||  tdjontafd eotll
ftrfotaiet. tlia ****** by t broM btod
i * dit ot* tai******* h*i tnd ouoy of
lh.-** pr*t*fii *iwtb! i*i)*f ht a letat la
. .   mt * otb»re ataie
towed eatot* lo the old ttthtnaed *tyl*
*iaad *g at ih* bar wh*o ib*t ****** ait
a thtato A ipBriil *t*o«*r ftwei Vaa*
(obibi brnwgbt the Utfar halt of the
»r»wd whob eiiewdtd iod i.«A lbeei
ba<-k ***** la ibe *t*alag ohoa Ihe faa
wa* ill ot*t
Al ItBgtb tbe aitiBt>ia*hl* bite beea
,t«ipi*i*d ** ibel inedtaa Peril' Na,i
(tHaa-TVoapeof f**t • 4t,l| Hm* halwuaa
ibi* pm iod Voitaie Th* *taaat*r
V.B*B,it* Bill bai* Vtfimt today tt I
i* a*. r*a* hita bn* thmil I to p m.
ah* oil! ***** bat* •* tbe relara trip el
■ i itoanmn* ramming, iad *o wa
ear * 4*y till tHtihtr aolk* 1 be Vow
atii* it oor of tb* faiitii Mae atari la
tb*a* wtt*rv aod *b* t* ai*n ilaaofh,
•ria.rfthy  IOd  lllffg  tp  li.  *|,*l|*lt
•Ifh* Tb* •iraat*r In.-i-*-. whlth will
ooo b* 1ak*o off th* rlt*r ttimtr. will
probably totiae lo ambtro porto.
i ctlved  frow,  hin  la  Alfflert  with f Moaiiy Jiit ttod. al obe o'tbwh p. at
rem tutor**! aub*rf*r«*i Tb* ********
1 t**m tt *a*tiata*»f al tottw etadBaiHih
tnt Ih* lillhlitn llMrl iad Iho-Toartdi*
llah. and nrw***tod Ib «irel|bltn «pa
Utile |o e *bi*f t t)BH> tb* *ertMtd train
alttt*,!. btinti**! »b* Ailllttt} Hind
•Od l ptvrtatlB" -adrad by lh* hood.
wt* lottttdiilaly fitrieH. aod tairthiM
ap FalttlBw ■■*■■* whlth wa* Im*I|
dBtttraiH wiib lat*. ***n* ***r|t**n*
tad *-■'"*« "f • *■'""»* * * ■!** a grio-1
HiijiBt-hiUMi. i-v lh* |*illl-io. whkh
aim wti hiod*>wi*Jt dttottlad Tht
balldlng wt* inkkly IIM wllh a lirgt
• road  Th* piiilmn bu iBtopiodby
Mttnt Witort, "f llirbl**n. Iloa 11 V
Thotapaon.'  R lttla| end Ml. ft. W.
lla Oatiiidat rt*alng. Ihe **U*$
*-bi*»*t VtOiaattr H*l>* aa* linorhed
mtt Talari tm i, *n 1hl |*f-*rr,f* „( a large
nooibet rt MOggjObgn, The arbtatoar
aat*hii«i*'iM M Mm T*mA CBOO. litt
wlfant th* *lrt>-pr»*M*o1 of Ih* ll.ilterd
lalet BotllOOtad tridim ' ..mj-ai.t, ul
whkh I *; I  tht  Biin*«fag
dim-lot   UffftihBitf i* m*im  a*nra1 In
lb* tat aitdd1*iingH.*b**tpt_rty of lad lee
aod t'nitrotwn no Nurd, and th* affair
a*,  -t »t*tt aai t peitr* • *  ■ '- *.  ft*
**m* wi* hatll f»r taottaf, ahi, h _»ail he
terrtod "T! *tt*n*h*ly by ibe **mapaoy.
Th*d**-|i» art* »ad* ind unltdnol
nadtr lh* i«*i-*-inal *tiptriliioo of t'ep>-
'*<• * ■■:; **ht Bill rat!) « . i*w of II
nffittr* and wtrn. and b*i **liaialad fell
wh*e Rnl*h»d u 111.000 hi,* will tirr*;
t tell tad'wupb-t* "atlt lor tha aac-
lOMfql proamitboi ot ihe Haling ladae-
try. tnd ll f* aipt* i*d ihai the aa*
i ethoooei will rook high a* a *ealiaff voo
i
-   i'l
I'll
If
u
fi  Jlf"
"!- THE  1.1.1'l.I'L.i  NE1Y MILSTMINSTF.lt, BIUTIBH OOL.MWA, WEDNESDAY MOtlNim MAI'
l'rl.|ll,lllir Nil. »*■!
Inn.mm ii"- i New Writiinuitui
Bell-Irving, Paterson & Co,
rt'll.lll-.lllr  llltl  tl..l..lllt<--ltll  ll.l'll'llatl, U'lltl ill    Hl'llllTB   III   l.il|llll|>.
SHIPPINC  AGENTS
On liin.l ailfitl Itkitii Kniiiiiiul, ini' tiottl  ..( Ilquort niiilinl ilium pipit,
■i,,|,-i. lulk.-t, Inr u-n (l-iir uiui .lift t), Kta llltl urilfl |li|J«, gtlvtllllril
 „„„, im ,, ,i,». niti, mul all ulnar, of iiniiii work
.ni ittu 11 ii i
"TO* l*K*il*J tV • /',/,'/ I
Tlt.t.i' liim Iitii .i.,i,l„.,l imli imt iii
_l..-... il - tlir  t t t'l  Vlliriltii
l-tltti k (luring tin. i - nt  in |iin
tint.I ,t<ttl an i-kiiji.nl,tun  tt e.l  >
I ti, it- In-1 ti.. „ it Imn Hi,.  ' IV-
illglil  lulu  itl    Tll-  Hm
in ", -,ijlili„ilii.-  ltl|  Im
rl.ll it  -iiilliliiii! i'luin'." In i-alllt It
 I I-t  ..,..,.-.  II.  llir  a,,,.!,,,	
,.Imt fn, in i
..I  llir l'i
,  I    ■  „  ' 11
,  nt
'I'lll. tliilillM.  1 I.Hfl It t- "I
I  en lit,am imn ,,r i it Iiii 1
 Ul l.t*  ,ii. la li'll Jlt'lH"  "
_— ,
I., II  HI 111  U'll till
||  I,  If,....I lr, '. f.l-l
llll.i.   I'l  IU II t-l-
\-i.l SU  'I IN   It
1 I'l	
I I I   l.lu <  t 11.11
all Ill
, r'i*",.i.v. ,li*  i\*uni' .i rn" ti
,.....;■  •;■; ,   M   -"I-I-'-	
$2,500
..i, ni, tt. t.
  uati  t- i't' I'll ■""' I   —— l"f"	
!•' ,*•. «■__'_"_]_*„_!' , "•«  HI'  '"•'  'i'"
■ i i uiiiii uii;  mt  -t tm i  us
,1  till-  II ' I.MHi-nl  lllll 11 lllll    t-l 11.11,1..   I	
- 1 I'-"
i""'11''"_;. *;•  i if,, i*.  . \-i«  '.'-•« iia'-ii uiui.
, i., ii t.t   i ii.,   .1 , i ,.l , I*. tu. ibiI.b.
-I  lllll  ""•>•  "  " " V l.l-ii.-..
Hii,li"* ' 'uii
Liiitii  nm  -i.i til,.  iiii"iiii:n
..niCal J - HI*    I'd .,1 .1,
I, ll,...,,.' till. ib-ii.Uh  .
_7R  I.l  -I-  lllial.  I'l II. II l-l   - t ,  .  HT"  '  "
iiti") I- ■ I--   -U-I
,; Ii..ini.mini -l.lllllllllllllliaill
il Iti*. 11 . i|,,.i, ,,,,. ti. ii
1, lil.- i.l  Ml II HI*   lllllll
I  **-■• a-t. .-, ,    , , i.ki.tn i.    tt,,,, ,
t,„tl  nn, I'*  -   ..ii. \ ti 1 I 1    I I l.M-lll.tt    M'tltl
■  II .. t: .  , , .1 rklhlk—
I uimt i:-i in  i"i- ii nn
I. , l.'.lllll  lull  -tt li  NK.lll  11,111
I
•
' '' v 1 a
I \ -rn ill «i,-imi\-ii:i:
I.
II
t.    -   tl II I  I UIII    I'll'I  II   IV
* **.
Sl.    **t t l  * ' -    \ >
Ikt\ iM'i.n viiiiii.  miii  ixii
l * ilwiiet *m
II II 1
1.11.1 ' .
,.,-Mli itu  ih iu ham: itli  s  " JP'» WA*21PS  ,"'i:
|*tl.a,
■ 1
....,„, I.  II t-l   lil.l    II  '   Ullll Ml. \ I ll. til.,, ,
,M till I i 11. . ti.lti  Hi .   I . .
-
II ti i.   i ■
fii;tui.iiii.|-.'i ..luinii in.
i
II   il Mttill .1 if  I.MIIII  t.l
   II .
I ■
I Itl "I- "1 -lllll  I- ■  ' -	
Miff I ti.lll,l.t
|,    ml I  I.v..tll.l.It Lltll i.ni
II.
.  -   a ■   || .
Mm  tm  >in "i  *•>•"  .•uiui n - u.MMini i,im
■  - • .
i  . .i
:; '■",* ',"..v'.'."'  \\- iniii"fin uniim-ivkv.
*
|..i-,i tn i-tltTi-I -ii'i'ii: ..i.i.i.     _^
I. ■•• |i   - hlli.lt.I i'.tl tl.ll.lilMIIV
It • .....i  i.e
.'.
I.
. -
I
.1  1
II
11
1)
■
• ■
I, I.I-I IIIII.111. 1 I'M
I
It . II* ..I i\  utii.i-it i
*.. li, I.,, , .,
Mitt  li MM
I  i ,.k .,,
t li
I.'   '    I W-   I  ll   l-ll!   -a.|
. t.
a  .   .    . |   . ,  .
'I'    >    1    lli.t. I,   lllllii-ll I,-
I ,
II l.t
" ll I-I.III.K81..N
•i iv j niiii,.-ii.i. int.
■ **  a
4.1 | |,  |l| .,1,1  I
\ 1.1.1 ta<M..JH< i
■» **'
II V "' |.- II  ..lltlt.MI.I,
s
( I V    -II...1..  UKKIKI.N  t  .,,1
t •'
m   ■  4 1
I    tn.. ki >i   .i.-i   \
I. -.'
ititii.ii  -■•niti i-t it
. IHSii nviil.i   "• • •  it-
I ,i < in.nm  i ,i u.n,,t >..,
•i.
■ nt ii.ii 11 "i,
I. . 'I'-  tihii-i.i  li,,,•,:,-,,.,:  -.
• ■
| '    - - '
I..HU
II iii.iii iti.iihi  n.ii
■
ul  llir   i'ii  Sill
HARDWARE
TWO CARLOAD.S OV HARDWARE
im- iln- spring iM'l' liuvc just been receiv
.•tl. opened up mid miirked -it i loie prli es
Wii.iin .1 lull line of builderil supplies, making
•.inii,ilm-. ni I ocks, Building Paper nnd Nnils,
\Vi- .il-.il haven mum niugnificeni slot I, ol Culler)
F.J. Piiiioh (Jo.
Pianos, Organs
Iml Iff Kl.til. ...
MU8I0AL INSTRUMENTS
HEW VANCOUVER
COAL
MlDlnga LandCo. Ltil. (ol tSaualtiio,
New Wellington Coil
I'rll.'ul.t	
Itl.tlll  ..I
I-  II |<l
lltl  111.'.!
tli.t tiiilrul  liifiitlil
Till.  Itllllil.  tn Uir
CUNNINGHAM BROS.
I   Ut-I    IHU   I    Ut   -l. ,11   .a.1,,,1   I'Hlt  |l
CORDOVA ST.,
I* IL m* -III I I Mill I'l'K, a. r.
Tl..' bant.,
iii.ii < uui.li \ No nut tmi "ti tin *firi ui
iiu tirth pan di praifiit, Iiu iliown s
ti|.i.liu .*( iirogma In ill m-larlil wn
,'ll,a  ,.,    I   Id  III,It  ..f  Illt.  1  llll.'.1  Sttltl
in , i,,-,1.1 i.i.wI, in iu ikuri -i nm*
-. Am iltrftii .i ilwelopiueul ul *** lh
ihu hit in) ,-*■*■< •*, . ><i Hi< i ulicl
Ktttat i" itit ibrtlldiiui otilt'li oealtli III
lbt Iiiiiii of tlie fee lit* tililaluwl ovei
iln- mi   H It)  "i  hoi*  ol  |i«"|'l...
until ul llitm -law -  I  'Ini  lb*
proteel hi   ■ ■-. |glied
tiiitiiii.ii.il
iiilTiaKt*
uml  llm
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and i MMOTHNI) : JBWBL1B,
**.
.1 till l.ll. 1.1*1
*   .  *...  . I .    a faa*
A    J   ,|lll,*i.a*   II  II  «   '
aaa la-i .a i ,
|  Itl.lllta.l   llll, l\'.|.-l ,1-11
• ■  1..*,
It '
| it,  hum it
_—
,. .,„.,...,. S • •-}"UM
N tll,.  I ICABt.l >
-
w
V
ta laeattUgol IbettlVtei pm** af
, , MKIM. l*tB8LOlooplI.
*
,.*,* ■***-* *   ■
   WIIKRIIlAb nil.i Miiirit tii.ni
| It •
at *r* ■-•.-.'.,
Mt*>*» I'l.lI.l:* '.mui tll. uni*.-' a*
1  1
■ •
It it It)al*  t i> ., ,  . .
'    ■
•|**.t\| I  I  W i-"t   IW Mill* I-
I  . .,,...
a
■ , Pl\t    **tt    pit   I -
.'.„ ,,.,it .ii.     C0RP0RA1IOO OF SURREY.
I.l i lUtt'H I   \t* ***.* __,__.—,..__,
NOTICE.
fc-iin it".    . tiMiim-i i-
O *.*..  * ....    tii   tn nl Ml"   \iMl.*l*n   MM.
i»  *■-■  .  i< rtodiBt -
r. 'r^.r.'W* ■ Wi?
OIM   "aHiHII, II.mi Mil HM
* taa.***** v*.<__KiL_it___B_-t-Btt «
• • Vol—w
...-  .   a-**.,******. *•*IS
ll,M1 Itt 1  « A HI
***** V**t** Hay H fc. m
I,,-1| ■ tui., ■ ■ it< led *l'" I*
' * f*i (hi i«-"|ii* ui aii leaibltuct
■ i mil Hitde Hit'tii in* n I) lli'
Irlbote oirfi "t thai*  oho
,.11,1,11^1 in -.  ,  - .i ut l -
.1...
',,' ,Ullli**l "f
i.if, ii i,.„i gained  i »iroogih lo ****
.,., .    ibe l i" tiiiiat|ti.*i.i
* an.-iiti. t.* Biili.tati'l Ihe
- -    ,1 lh|| Iim! rtiuil
I .'    I I.,    Itl.-i.jl..
.   a.    .    !   ,,-„l   .1 I* 1    . *
Hi* I tiled Main   .- Hi. iii.1i.ill.*    I
pari) - ■• iiodi i- iifi'tm ohkh,
.. iitreMi  h li
Ileal u|i|iiri.iiiii
;.• iitmi  Id*
• .    , •  FlHtll
die right to an-.- indtataa anion
. .    <**, t.. itBOiaiiilaihtnl t.t
ll.r |tf,i|df ("i ■ -minifii tiBiiabi. ben** *»r
I n it «i liaki
.•  • labttltate
• \ . ,i. i.ni*. nt* .nan i
.  ,   *..*.,
...   ibal  tew i-i
lbt  ■ -i	
datoagt tl ■ • * I
. ... t*l - •- .
Ira.la. i-itn,.-i.l  t-l   a   '■
••*  ., d earl
auawd <>i lbt peofdo. ikal bt  * •
• ■
• pertahiblt prodoett,
ll ,n*ii ttad
,...','..
.  ,  i
. *
.    trod tbtt I
Ifllti ul Iba tain
aodei ".'  .*.   ■    *
■
il \*l  at	
• * *  ..it hu i BHHaeal
.
m
*t   *
*
• iradt
• pratatol  It -
tbBOta-'-  - •  '<(»
* . at
i • I ban
i
IV* .
	
•
im
..  .
- * •
■
Md tm tt toil t
aol ileing *,, liaiiatti ood although *\H**
tht* *  a ■ „t
mm
* ** UfOM    '
• , *   t'l  '
.,.»>,         •  . ,
* ta Bbttabttbe tttae
****** Ibeftdtbf tilling II   I*  *
i  . . ,
,    mmrnA  ********  *****
teliidf  .. •  i .  *
Can*  •
\*m a*  4 * 100  do-*-  ■ *   i
• *  * •*
* •• a  . . itleaal
• *** it*
a .. .   .   lai 'I
laetbei  tVodoouad ibal •
.  ..  .  a.  mia - *
tad la Ibe  • *.■*-.  *,*■
<b* gnl*ltiO*0*Ot. *a«*MHOl*l-it  **i  *■**
*    ■ ■  iiBtao
* i"»*i*imI awtbiaiioei. nf tbe
i * *** MOtOI  bite oot  tee*  a
• •    .   • Mi *  il it  ". tai  iboai
♦. ...   *****!,*t i„ ianl
***** H*  *ei«i-* -Bfi  *
a «■   aOMO]  hot ifce, »*» -  -   /■
«i .,*,.>»****. *** ib* i
a hi. It WO *iOOtO aw,t*. .1 ■• -*   **  ||
-tun latoetnrt. *w *.** , <.
a bw.| aay la *oiitrri|*ai'*ig <be itivi
litoa bli ei-if'ioa. boi
laabe taa Coiled ****** ib* <agait*ti
**m**t* ■**'■ et'd ,Ma*inai i**«.* ib«
oMbl hi* em *****
Itaatbapod *^ibb t*n* it
ib* UteHltate inaiarfir**  laa  aa*
*■'** ibal Ibal onotnri
• aat  lyiOBl*. end  tMl
ttimttg **•* NitatiH lodoiimitedOBoO'
* ibtoifh ibo ooJ-firaeoi ** •*%***
latj molilalia-- fielfbl tbaia*** lo i*-**tt*
for ibBwaaiiB* •naw-ibioa a>e». oi ibr
fmilt of iiiiii IH* t- t.t.1 ihii boot I
daleiilt- ltd lhty Nt* llHhe for a
***** ttA **** I****a'* trra**tt  in  Ibe
lottoolao
li * ■■* Mitid tigld. bm,*al tal
Hoot! tnatrt'l  IOd  iO|Wtt|*hrti rt  lb*
*atee«*'<f iml.... * obi Oman* llinn ai-*i H **.*
*|ft|talt'*e iml if IbHtmitM IOd -
,  , • leajoii tbet  i ■
log *e 4a*,*,g grttrra**,,! ..Br *,iblp «.f
«■ a i, Mtaoatd raarttaab-llliiaaad Itiat
ll
ll BimM b»> iO
Ittt, ll.*' ntOOMOall
aoamblp  .,'  tbe  raHoa)i *f lb*
L'alted "MataC end ***  !■■ , - . im.
m*f* *** to OWOlMHOf 11 Oi  a *■- ft
tott liH.*-i  IbtOU t dabnlte ttb}*,t id
Ibe.* pebtkOl OOdfAtM   llm »■
t •tlt.it*. m t ibl*el. <*t *),»■.■*
mat ••!! il. boi II •lllet»ii. a* il *i*,,4*
I IfOtltl pOOOf oitb IbO *■"* L.ial* IblO
It ii bad i**n 1*1 doara a* a aatt tl ibt
111   t ,'la'"'*    -  '   ,llt|
right    In.itl    il.it priUClpIt lu
IpptJ  In  all  corporation  Itiil'InylUg
i.umi   Mtc*|tUni n I* iiir mint radical
|.r.r-i.i u wli" li Inn • f't li'rn t*uinn-
Itlvd  iii  Un*  l uiiiii  Milt"  Bitti an*)
alma ,.t iui i un tl Uu- polll    l'b* mail
, ii i., 'i i ... i,  ,'iit!iiniiiin  ttii  um ni-
r..i..i  in  n... ibouutitliul il,ili*ii4i*t
rt tat ll u ii-iihi.ii, mil
aia i ' ■■'"■• inattad durioi the
i tedlo.fi inuunled loptultivi Irtnij
iui; iiwriptlon i't aii* win
i <  r orbit It wm like.
I   ll  li.u  -■>!  l.'-il-mr'tr.l Tlir |dOp
' n,i I'laifuim iml tin- retalutlaai
in nun Mntitvii. iiitiiiiiig tbal It wai
tint tbal the taraen ut ibitouthaad
tli. taUiiing to ut iba imrlb • li.i-r-i
l.*n,|* ai'iui* iba t'liinn ind burltd Hi'
IiI.mIj .Inn foravti  ll** bi* futluaed
. _ i I." itiar. i..... ii  iVidtwortb
- t rl W it* ■  lad - oht, iobii.i in*
an inptnbwid i*idiin nlltd
upon tin Teiti ti*eoofoderali to 1*1.11,
i.. tt.. rdatforn  Hin* --i>u.|<lled. bttng
1   Imiii  1„1,,i,*1  MutUpblll. ll.t
.1  aHliiiCt iif Ibr
... iiiii.  iili.li l..*,t* of  I  tlt"Wl**|ilii|i
u|  I. .'Minn   Tht  ltlli*r  nira  t-Ut|i*d
iiimi. ami *••!. iittarad * rwill "Ood
1 l.t  ilgbt 1.  >■   11 * dt -
gut*tui tb* n.a Bit|it*,i  Thai
*  1, || m itati '«iing it'ifi Hi*
■ ■ - || Hag   ll.HI   |n|*nl!t*
itata* tod .---.trti upoa iod irwwd "•»
Mage  11- ** • oaftderatt »aUtd too if
• Sail  lbil d<-inat**d Hi*
Iba |tltildlng  .-fliitl  aad tllnl
.1  iad IVidiererth tod Muoo-
pbreyafollow*d bbeitatpei  Tb* d*ir-
latl  't"in Hie |.  **   •
I   - it i.r, * araatbad iba
, an   in   Hull   foldi  Obtll . tirrl
"i Mbead la Hn ufi*r>
Vtll a! ||  (bll B|l  n* tit 1*4
• IV 1 .  cany boi olid u tba]
a,r .-an  b|  lit. .I'ltilit Ibtt bulb
1  . i bmaotiatb uigiuti*t*
.   . iraadibateiblaiterlthl b..i4»i
• . t ■  *
aar
iiluinl...i Sl.,  lln..  Iinni'*. WVsl
I' 0,
Xmits presents at boituin prices Simpson, Mill Millei o.
Ca, Wiillinufonl, Conn., celebrttieil IMutal Ware, qundrunlti
plating, timii first priie ovei .ill com|ieiitoni u Toronto lixhiiii*
lion, 1890 Gold uul Silvei Watches, Diamonds nnd (rem
Rings, |'\wli\ 1 locki SiM*ctacles en A Urue stock ol New
Artistic ( Is in Plated Ware and Jewcln will urrivi  earl) in
Dririllliri',   1 .tll utltl set' |ilinv 110 tliilililr lu slum ■;...*.I.
Wbolft.Hr Rail
Ship Chandlery.
U.-li.n. ,,11 Hand 11 \.-u I*.
gl  Mt., km
AM1I..II- IMM- tlltl- It Illllt till..till-
. lllll- nil-, I lit II -II ,11 lln.I
'"II -I lhl - I Hi, IMl -II tM I'll hill.
IIUHh- Hll- HMit II nl  Ml  KIM'-
Fi8liernien'sSii))iilies-~vlv"v'*"*,;"i;i\"\'- K :K~
1 nil mul lit' I -, ui llilii' inr I'rlii'-
CREIGHTON.  FRASER  &  CO'Y
10 Wuer Sit, ••! Vancouver, It C>
LOOK HERE
• 8.00 PERTov
laa-llvi-l. .11 ~,~*  * tl "tj
J. w.
H
CREIGHTON,
IRD
THE TAILOR
l.ll.-  Mil  I'MiKlll.MiH  in
11.1111  tut:  PUBLIC  it iia 1
1 It- "1  li- IIIKV -II.MI.
tt Kill. Mill llll III. nl.li llll
111-. Milt I'llilliriilATK llllll'
I'llllJl-til'lll Ml III -l.M h
In 11 IIS j -II
CLOTHING
till 1. isii -UI.IMil.v MAIIX,
nl lltl. IlK-l MATKIIIAI-. AM'
Itl llll Mil-I -hll.ll I. Mllllh
llll I II.MI. A i.aiu.i: INII
IAKIKI' -li" h "I ,lii|l-l,.|.\
till ll>- I li . HI I UK t'KIIV
I tll-l IAI II 111-. AM' 1 tl
MH I Ml. in -111-11 llll
llli-l Illllill 11-11: Milk
ti ami-11. Till -11l.i:- aii.
..I I I'lll. I-  I'l lil l.t I III-
i.I'lUAl.llf
H
IRD The TAILOR
l.ie.1 Blocl. ColimMi Sl,
N.a  Mm  I 11, III. l-ll
BRUNETTE SAWMILL Co.
l.iMiin.    M \\ IVI M MINSTBR.I1.C
MANUFACTURERS OF Lumber. Shiugloa. Latli, Bill StuiT uml Loug Timber un
to 100 foot.   ALSO  FliKiriiig. Ciiiling. Rustic Siding. Mouldings. Pickets.
Scitill uml Turned Work. Sitsli, Doom, Window nnd Door Fruition.
House 1'inisli nl nil Kinds.
l> ^t.cc\a.xato  "*Wcrls  G-iiaxantood **.
kii -. nun 11.1 iiiNiat ■
-ll Mul  llll I 1,1
a|    l!l\|    -..I  'l'|l  l.ll  I
Shipping Fncilitii-i; by Rivr, Ocean or Rail Unaurpneecd.
qid 1 -
om,
■ • "ii I...
;**"«'" -
'*»; ***** ■
aii'l Bill I".|"-  .i 1 . .
m« 1 '
*****•*' '--I  -
•»" 1	
i-i-t in ■
laitatitiBfiu,,,
ll,   I	
n
I. ,l,t
tint IBIl -t
MoPbee Bion,
SliiliwiiRlits 1 BoaUnmni
boats for mm,
BiyomlH,  lOityPU,   >,•
Niw Wttlniti ■
LY^Ll & fjo.
000K8ELLERS
fc ITATIOKSBI
HAMLEY BLOCK
Halt .
ti'll'MtU NrOtfcl  Xia  1
Merchants M^
DINING HALL
**• *  *  •
NOTICE.
Ill 1KT0
'ii  ll-ia* IOd
ImV.,1
K ****** Bant.'*
. - -.lual •-^1^*1
NOTICE.
Ti< feiMtt NatutUtit, lln tank Am tl
IB timti Run
NOTICE-EXPLOSIVES
m.<    Sni.. Aui'iiti im in. unsiiv I'.iti inn (umi
ll-l III I lil.l  M|   1
-   Bl
ni mn.
, *leai
t •  • bi I  |. W   All
.1.1 |.lia. llali
1.   I lltll Illt .tl
ft mu 11  n i.-a.s  in ,Mi
-ll.ltllM    liitll.ll:-   |i|.|iiM|ii||-
S„li. Auiiii. l.n lln JUDKON POWDER COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
(..iim.un.1 Street,
Now  VV.
EARLY CLOMINO.
w
 HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PlANINQ MILLS CO.
Airhniili ilnutt,
Nui. W.-iiiiiii.,...
'    >.,<!,
Tnufr
'. mm*
,•'.. ,.«■ niii
'.m\\\-"'"]
"I    II Uteri
a. ... .-a..,'.* a
. ...    . _ «.,
aa at, 1 lav.
ealet-tB.B aM ata,. (aea.ka.BB ,.a
a JUS* <t- *  ll.lt It
*   •  ll.   l-l   '  I*
a..,,   a  1*1,1111  1  ,,||,1|,\
Mti* * a ,111
I .'..I.
II, I.
II , ».
., riiii-i if
1 -a* t.l, ..dt aa.
.    Ml till J
NOTICE.
V'Tltl. I- III HI HI   -i.l  lilt,
■1 . ' . at. ata...
...a|..,la -.a".  ,  . . Hi.a Itaaaat.
, „ ltvf|.
lNtaattfcalt.lltta.fUI  I*.  . tt
NOTICE.
V...I... i« „l:l:i.l,l itlVKS llltl
a*   -   ■ •  lt>e Bt  a,....... 1M.1
'  1 a. aa ,M
I a .a' ......
• II -etatf,
Bank Montreal
IiBiluioi-'it ud II11I111 in Rouuli ami Oiessed Lumber. Shinnies.  Mike.
UiIib aid Pickets.
Snlmon Boxen, mt  Flout*. TrnyH, and all kin I  ol Wood  Fiir.iiiihing*  a  c.,„t,n0'  Rah*
for Cinm-rii-s, D1101 ■.. Ft..tni.i, Wn-dows^ Moi.liluijjs, Blind*, Railing*  £  PAVINGS  DANK
int.
■ur t__n„»rn-ii, uooi i, rrantci, win.iovvs, wiouitinius, Ol.nds, Railing*
Balmier*. Bracket., newel*. All kind* of Plain and Fancy Turned Wood
--r,..*__i*- -
NOTICE.
.\->->
■*
intt. i: U..-.-..TI1.. Tilts -*.....
'1   l.lll"
MATSQUI
PRAIRIE
I Tit*   •  •  -it. * ■
MISStOM STIIION
Department
	
CITY DEBENTURES
•|*..iitl l.n it-
»6,flfl0
VANCOUVER STONE  M .^ „nit^.. *$
nOMPAHTV
M.. bare ..,.. •
..., It-
HlM  lllllll  II  llttlK  IW
•t m***** * t
GEO O BRYMNER.
tnii I- >.
.CENTRAL 1- iT"'!
**\.\*4gmmn*mm
„ J/LMES CASH. Prtprim
AMIS  £&'£i£**X-
a f «*t****-.
, .
**• ITaBlo,lBl»w. Mitt,
-"""  felephne Eiteum ti _Hm_t_i
COMPANY
i
SANDSTONE
Ml PER ACRE
..ll.l.    * Hlerl    I 1 | |, , ll |.    K*.
IMIXATIOH
'I'm -t.*,, nti ,,.,:\ tti,Mii..l
i ,
r |l
Oi li,-1, ,1,: ttl tii,.-i.ti
,    ajUal*.
I
a
I
' *
a-
I*"
• a ■ -.   .  m\p* t  ***..
**4 t *************  Will*. !<tl,at-t
H. E. CROISDAIIE k CO.
f f Ft mml * , I tetmt*
■  it -.tn*.i . a. »„„ „ mi,
-■■-    1*4.111 tlm  littMllt.
' _____"_**• '** "**
• ,. ri.pii
ttt., .*,Am,*
M. L. rOLEY.   P T
Lumber Broker L^JIJJl
DI.WIII. 0, mum.    mmm, __,    „„ j^;£g"S ,
^tilHI. |b ill  • Kinl llotnlr mi,I  Antiltnl
... „
it *».*t
,1 llf... BO| IB*
I-*.*,,*, ll, lOUHIII * UtrtBIBflt
I  -  ■ t MttMh IW
V'tllil 1- lllltlll, IIIVKH  111 11
i* i *    ' i  ■    ft-tun**
'tt. -  . i n*iMi**t
■*.*-, *  ■ •
-Willi  't  I  tt-l'tl ..tt||«tl
*   •• *■  I'.. flltl**
'  '•' •  xittl.nal
*".*?. r ***•*>***** ***** * *m*i**t**l*l
tmtittu* *-. ,** *h,mal ,*,*,*,*** <T it*
, H I t»'»
• It i "ft
I  l*  . ttl.   if tlMat
. *■- 1 ... •, \f*
******** III ||
»i*i irm r «i h * M
MOT1CC.
v..,.,: „,i.,*,.i„M,  0ARK8HK. IIREKN A (50.
OANKKR8
Ia.ar.nrr. CHAS. E.TI8DALL
iiuaaiin
.•** wm
nl WtHwi    CORDOVA
VANCOUVER
The Grown Stables
A E. CLARK.
mm* tn Hata , mi
*>' ■  .  I  -  •<  * ***, ****** a*** 1 tat
> ItH,  aa.**,*  *n*
l**i*i *i4 **1
!*,  «"t  -  |M
MANURE FOR SALE
-_iJ. .tiiialti    .**'  ''-''  —' laaaift.,1
'#-a . •  "   - k.a, Bat,*)	
"th;-""-'  '•'■' -  '■'■'"," j •*%ASS%aMJ3^1^nSS9ata^lfa,a'',*  *!_**( "1*1*1. ..iiiiltaain
I 11*111 I ,  llll.I ♦••«•"-* aal *a«^ **  Ht1-Bt_-___l
'' --i'i'-.i,  -  •   iiat.ti au* itltit rt».oic TsSiNhi
The Matter
ii, DIOR  lit,
qikilily of ll.'
ahkh .i mil '
mulr. ihi- mml
coiuld-ntton  i
.loth Iw.lli "
ihr ih.,| •• ■ I I *
»,,n>' .Inn il»«l>l*
M A. McRAL
mi.it.tni.>■«'«l'i""
In l!tiiii«|"i.i I"*' I*
gcthrt li, a ...nil"""1
I...I.B, ,- iiHitT ^1,-sa.n, lh*n
miiiiuinK broaifcloih tin
Mllllllltlll  M,.,l.>-|""f
-.•,-  "Th,  .ll'l'""'
oft Proclaim* i«r
Mm."  ih- mi*
right   rhaO-tt!
Get Your Meat;,.,
^" IvIlSESSr'
JTROKT *T*>** ASSURANCE CO,
OF (.ANADA
u,. v„
Morgan k Co.
iifJilL
''hanly notes
,..__, vriBhly  rnparlnt lor
tin tiiutniir.
II,.'  11. nl hat
' i  ,   \ t.i.l  it  tun
■ li.il
1*  tluw-
ll.ii.liitli.li
ll. I 'I
clay  t,i
t  naiiruii *uti md
. .-im i,aii'i ipartt
i  looeti iivi'i mi *
. ,„ ,i,,i tbai report
. '
in- ii ii* ralHnl Im
tad im
i  -i required
i hoped iliei ilm
ttny dat,'
l) l,i\» Ulna  I*'  bl
hi fill uin* Ml In
ri*d lbil U.ooool Iht
'I. Ill* iw*'
■ ,  ll.t  I'l  l-l
...miii   t.a  I,i|l,I,
i. retted fint ia
I'.tl M|'ilt'l.!li.^ of till
■   ltd i" di'ftn
• It   IlltlU-
ll a ibotl titu*  a|.i.
ililfwlalii  mdt  <>n
. ia i*  uaeaded
ttani tola
■
i i.u iiarlad a *ini-
...  in t_- a
| :i;\lH- 1.ANIIINO NKWI
it til r.al.aaa  tMl.lla  el
THE LEDGER:  NEW WESTMINSTER, IIHITISII COLUMBIA. IVEDNESDAV MORNING, MAT 57
Lulu
iu if
IV. I
Ail ill
iliilliln.
All    |W,   HUBI,
•on, iiiivitiiini- i |  „,i
•llvir iiifiiiniiii ,i p|n,
I'll  ll,U  .l.a-.t.   ,,„|   I,,
Tlmr, iii-ii (bw mi,,,,,
llr.i,,-,„r,,,l  „„j  ,,„,
llaa _,„„■, ik,,,. dtl.ttatl 1,1 laaillit. bu,
'""" '" '  'I'f Unit, llln.  iIbiiii.b
pt.lt. lor iht public -iniit. ,|
Wllli'll lli.y llm. k,,|,|iiifiuil b  lumi j,,,,
tittlim tin  Ilia  i-nt ttiiraKailliitlll  „( lu
-imn -'i ii*.t-i i in, „. ibt (inn Club
A Villain,in. Dead.
-"lilt- tlint-itiirliiu u.i a,.., m
III
Ibi
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
»*2ra*x%*tj. TelBlrapl1 m
iiiuii vtiKi, Bftn iioit    i, .  ,,.,,   I
I a., .-bill,-,.. Iill.iiii.il.  |„„,|. I„„  „, 1 |tar4litUMMl.
"I'.llll. Hia liiMliatltallri. wia mil ''•■ "
-tll,|,lll-.|  Bill.  ,ll
i..i.„:,...„.i.i,.,.
*lt  tlfatllla  lit  a UB.
MAItY HUMAN  i'luirUll-TIIKlW
H. W. TERNAN.
J dim. it wiiioiiiiiiini a„,i _,,,,.„_
-"■"i-i'i" ih" i.'i- uuuidi itu. t-btitib.
lli'-.liall t. iiiii, |.Btt,,i Iniiii, ., i, M|j4
llltrt, ,,i,.i jih doutalllt. by tbli itu„,
null.,I „|,   li |, .up] it lli.t iba prr
'  - i ll.i. .It.tji.lli u,l nl  .in,
><*,'■ « "I"' tiiij-i... tn niai, t„:
i'ttli-l- t.t Mi Mllll'itl - a In -a-. Blili I, ...
time Bl ll,.a lllitB  1,1,,| |[ l.ii-l,  11, .B,i_,|,t
 i in i.i . , t .uj I.,  ,,., !,_,_,,
".■■ Tli. i i.in i.t nt th. iiiu,., I,,,.
l-ll-f. I- Blllt,t.l  l,,.|.„..,  .,  ||„,  ,„,,„. |j,l,|,,|.BlBtllll,tlt i. ,|,„„„|,,„
-t.i llll, Una In lie) t iii*   itii'lla ami Ilii,ri .1.., lama In all
I,,,I llini.li  ,,.•„.  ..,,  ii„  ..,i,,
< 1 - 11 Bill tt.Cllll t lit k, l.  II  I
=ONE
DOXJG-L-A.S _R,0_A__D
I't.ituw.ii K'li.tiin.' A limit Trout I
Ideal 11.« in,
. , ..i itj.f. >
tODiraapea
Mut ray Ouart >-l Hit in
Tltt Stirrer court ol rtirliloa wu i,„;j
nn Muinii), Mn ii  iii* comptal&ii
tttt   ' .■" '  'l'i I ■ ■•  IMl wat*- put,
ciiniiy  iron  t *.i. i. .1 in.i.  tiatnii
dUtitt Labotii  I H i •
■ ll i'L  ni frum lain it- *
M'lii.-. trait *■   la **■*•  ,Y|M Itl i
IM fl   — «  «'l UiU'iup I, ti i j SaMTCWloC
i   HI  .III, |,',1, ,"l, ,
I'"- " **■* l.ta,v,.|^'i, ,11- 1   llm 1
OLD POSTAGE STUMPS.
I  Wll.l. i.lVK I'Ui'M H KM  l"-l
■ ' ill old |St.la«.--laii'it.
..(  Brtil.li • .  ,  ■. .
I. (i'l*
i lb*** .ii.t,
lrl*a lli .tit!.
'ii,iti|.-iat.li *m..tint nl * nth bai beat
• i.u  II  llt.ia, nt. 11|  >
> - •
i-.I.) itai
•Ualii
• al lha
I  i...  Ma) i  -
IH* ill nri'lmal
*
In . alUtaUea
\*». i |]
I n  tmtii  dl»|*.**wl n|,
. * i
laaaad ii
• 1 »*0.l»l*
■
■
rl ..rt.li 10
■ IMU I
M
4 UtdttB
taa,  aod
•I  iu  ***
(Ml  «.!(  II.*'
reported •
lata a I'tm*.
ll It-  uin,
a.  ... Vm
n li A It
if i, m a., obtained * red -■ llaa Iron
ll.ooouilToo, is K,-i.i.*'.it'«roqiiMt foi
ilm lowarlai ol tbi mmm
i  l;  pai
rin.  Mi.u  In  .. red * Uoo »
Ml   II,  in  '.,   Bit  tho  i*tn*r*t
Mi I. m w, ubln   Mdtd
lai • rodaetlao ta tba
«, Irm ll.t s IVkken
bin. mu not nutted *•■*** bttmittaitai
..-
• u l.i  McUaau
ilciii|iii ttui ii.. taa ,
rtam lao blabi ibtOo trt laal
lb* iaa» tt.» i
v   M  B .'. %  .1*  ■
-  mid land Iit  lii.i. ..fl i, |  I
hi • iti . tn' -. I  I;  WiiititB* aai
iad tai
on a w 'i m l I
a
t*'ia|il|inu IbaGterl ad!"'-iiii*d
IHI. DISTUGUISED M.tl'l
I   i.lla*   I,!,
-I  ....  .11
».  I 1.1,1
at .i *.***
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
. ■
i alla.lt ,-|i-«m4 it  u ,. |,t*|«iatn
a
a
Now on the Market
lOO
Of tin- ;ilHive choice prop
erty
ul
licli  has
recently
been
Sl
haivided
into '.•
acre 1
its
This is
uml
mln-
c.ll> t
u-
it-st specu
Lllill
• aiul
must
desirable residi
iiti.il
propert)
iii tin vicinit)
s;
£
Close to city withiiut lieinji-
burdened with city taxes.
All streets cut through and
I. Splendid situation
a
•••
a
r|r; i ivi
for home sites. Plans, price
liits ami all information on
application to
T. J. TRAPP, AGENT.
COLUMBIA STREET. NEW WEHTMINBTER.
a
•••
a
Dt.ntnl lr nuil Milium una
Rl'ril.ll.
THURSDAY. JUNE IIH.
iaa* .1.
.  Miii -..
M. A. MORRISON.
I- it  at-l tf»UI *wU ■*}■
lit tt-Bli..tr Willi U!*t
GILLET BROS.
invery, n'ack, I'd anit
..ale Stables.
I >..i ta.h.ia) T*eaiitt  (Mm
■
.iinill AMI COAL
I *******  .4  ll  lltl I
\1   .»,. .  | ... | »
... , obi « *r .  sum  mt**mi**ti
, *>** ta	
BANK ot BRITISH COLUMBIA.
TALKSKOKTIIE FA
ORIGIN OF THF. CALL USED IN CALL
INQ DOMESTIC ANIMALS*
Ulliar Itatii* ul lulimt In Hi* l*ra*ll*al
ami Riilarpi Ulim .l.rlruliiirtii -I'oo-
•iii.i Tlil.llfi in iiii*.)ftr,l*-auiiiiltila|
mi Mill, aail I i.n.'i.
Homo fin- fi itvar* m N*b Vnrh bin
(■.niiiii..-1 mini In i, „t|,. tiaulul « a farlllwr.
IIH) .nn..ul Hum, alalia tlmt Ii |it;lit,>i,i tbi
i'l'.ii-I i.m*. .1 ua oropaf eliivur miIIi tbt
I'lvrtiitaj;.. t.( urtir u. >, tiii|i ovi.ry yr-tr and
■*itl,,mi remdlug, liul tint* ti-'**ii Ihe
ll, i.t li* ii nut * nnuurti It |.-i-,iii*iitty
III "Wi* I MlttOkU) 'I'-' tmi.ii i-ii, Ili-i lii'tmiial
i* uimla t.m htfiit t«l  (mru-i* (or Binlar
iiii-ot, ami i.iii,,. taotiiir nmm tbi (ar-
tflliy ittliitilmityliiK llililla nuta biabaea
lll'i.tly nn,,. I mit ,4 lha atill I.y rain* and
in.' 'mt; Hi'itlill. Mn-iii-iuivitt, I'ii.ii.iiiinti Mjipnal
try ii""1 i-ii* mnt it y..u*i|««'i to uat aay
I" m frmii tlin'ii ii.i .u.i, ilia wlutor, Um
iimi, obiaairiltiart to liruit frnlt. Haa
iiti tii.-, go lulu tin, inm-., |„ 11. »t at ui|tit;
it * in Iif ii how >< lull rt llf* may will
profit 'i,<'iiriiiieiir>t<j( mat trail but *m*na
■•ui Ilia Inn, h'i" tlm t'". a io"*' dinting
blub in iln* I.*..,*, with iifi-d aitMi aod Mil*
liii'ir m.i had tiit'iu jii.t ni Miit.fi aim
■Irivillit Hi Hi" i -*i> ui'im.'-li  ti Will •**,!* gel
Itwiu niin.t.nii-il l,i Unii- talut-r i|Uirt*r«,
W tbtl tbt) mil tmi waul to riant niiuid*
lln* Iml Ilial milk I* li.(ti I  In  (unii it*
o-mt*,.mm li...in iu to iu uutritit* talua,
■• aail a* latin, n   i, ,t v i.-r •■( f-.l uaad*
-i toandeeili  i'uit,-i._ii..a tn-ipati-
ni -* tbat latinobli ur mliar l.*u, wliU
ntt.li triaattlm * I ,•-_:■■ ll •** *>t iniltl, alUi-r
un-- it ul poof (-tliiy ur i >i., li, rajttoa lla
a*.h alibetoo  i'i, i..-I i- i,;i!tiii.i dr
lliai-liauilt-alaiialy (lllllll. wUk-U •_*>••
..lily ai^lily lit* par aitl rt m***r. whlla lh*
miIltllM.lia*'*l|llll)-aHn  J.T ,-  it    *******
i-iirn Mtia-ii  o -., I'l-  ** -i'ttt  ptt tt*o*.  id
wat*r, Uii it ODattbt, "*n impmmim*
rt |i.i!i- |*'i. tn uiitUT '!'• * lh* iua,i_iiida
n.i intin.rt.-ti ut I*.. Mpartaal ami vale
aliUalailtrilta   Ittt-T-OO it'll  II.**  t**** 4
In, aad ti.tiiiBn iiin.-ajii mil lmti*r. Ita
tllmttnta lltM eauoi alia tt* ***** **
■.torwl, tiiilii'i- run! aud n..- - Unit*
I..tti in**- •*.,,_,. t. »|. (urBBltad la ihe
ii..|. iu ii..t. fin ..in* '---.I ai Iba at*
l_.ii*- '.t ih* • ■ *
ll i.iiiii uuit.'iil wilh i.r 'i.l.-m wadlaj td
al„tar It thmw .■•.- i* t -, I lb* pl_**d
iml i*,i'•* i-  ■...,..-1..!..-». ■•• «i*l *r*Bi ta*
oi th* reed-Mai  it is "*-i *-' aimwi nt,-
l»t__m. |a **A iha --ti" 1- ***** Mtfeto
wnlami ihr .Mmt ""•* bill* .*r».iod. Bel
lb* tawd . *n iw tttipl -wb! laod ti bf or
Olaail* 1 "I Thti J" r i-'i! WINRMT We btt*
a.'i|n'."i.!!i _, ■ ■ . -.! ■. ■*" OO l**l
..t • Ii ■ . * -1 fit ■• . -it* la a rr.A-ld a.1-
filoU-t iba ni_4 lai *|Bia| TV |b*-bb,I
».*i I.i. l-i-n itnuBialljr fa,'Mat.'af-a*chitBT,
It* lr»|iia-,,i ,*..rner* *BabllB| It Ul **X* t
*w4 ***** hi 1* ralltar rottibutd ia to* a-ti
it Mt|t*«i* in- t\*tt ahnitm it *■*** *n
par at ptuwei h*a pnw -4 ***** laad ll
******* a tint* tta r-AlB-ta. ***** **hm
(t*B*a 1* ilia Om** mpt*"—«0 Btaadl to*
lar iban my -lb*r _1bbmO, Bt Ittit .'iBlB|
It mutt anlUi (ba uBB*T ** tb* bit"• If tO
ba*f, 11 IB ******* CBBdlU-0 HdOO) VMBltaOl
(aim*r* i-l-a aM rolliva'* iu *.*Ma tm*i
n ji I i . ti-- MB« lit* )*ai 1 -d Iba I *>l*af
t. 1 i-i 1-1 t ., a-i. l-wrb Iltaa tbB|
u*'. j i>■• * ,.i. aii I.) -.-I .. o*il)oar
tt.il* ctit«r * -J 11**11.1 i_*y **p tlMOdl
m III*! mib tt*** MM idtHi* Ibat BO*!*
bat* I'll** cbannt lu ***•*
INCOKHOMATED  HY  ROYAL  CHARTEH  IMS
13.000.000
tl.000.000
Steam Laundry
**
PIONEER ART 6AUERY
Med Deal**. Imita*iit*i«d Pal   »
A-t »it Co**"b»*i
WMoale ail Retail Mulliip
nm •-
. • <lr-4l.W||l
Panels Called fir ail MM
....
.  *M1. *.U^tU»*.t..atl U».
C...B "I I ll-
fit"
T. RIDDLE
BLACK8MITH
Milt. . »|*t-|ll| ,. l.rjk|4e'l  1m>I
J.rl :  ..  ..',.■ n ...,
Bm* C*i..a. .ir
Coliilia Slreel. NeiWestiiuter
Capital Paid np   -  •   -  -   £600,000
■nn, ...mi,  tit i'"iiir
Rene, vc Fund £800.000
till. BANK II \i I'l* Il'll' I" oi'l.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In inttiiiviiiiti nth iluir general ll,«.li,.i_t llu-iit.-v ud are noa prepared to receive I'l'ia.-ii-
,.| (In.  Ilt.ll.ir ti|ni.iiil-. ii|«iii nliiilt m|fti-l will In;.iiiuii nl .tl i uirt'iil r.ilii   1'rt-inil r.tti-.
Fear par Cat. par Annum.
li,*,.int. received iwr l-m-d Periadi, ami into, -i ..ll.iw.il mi irrm- wliiili nui I  .i-.rri.iiii
i-d .in ai| 4 .li. al nm
E. A. WTLD,
NVw Wi-Mininnt-r mdjanuar) 1891. Acting M*n*gw,
I.Kt IN.'* hit
RONT .ST.
Roval City Market    -.ySSSEZr mrx^SS^im*
oyai Wy _x  r cEBH ^£U) AND CURRIE
•tl  C01IM1VA
V?1'0L!'^r . . juJ   .•■'""'    ':   "u™**** c AND RETAIL
B. MARSHALL
DRAYMAN,
W.TURNBUIUCO
Builders and Controclore
BSICE
1.  . .  -. ■  11 it nu
DEALER iii FRESH & SALT
1 won 1 11
Meats
v.  '■' --I tod M*a* ■ • c Mi-!  i-i t Specialty
1 kil' in **T*_
■  1 -*|B*t-l  I*
^•*
k«
"m%
• ***:*
*\x   . ItBli
•at*!  IB  ******
*m m
A **4
A  t* ihe rote lot  ibe
1    t    ■   *-
1  ,  ttmt ibe (titer
• 1. • *.***, t aaodrar ,
1-taaiiaT Fiaeifta. -
»w.    V  the
• ,   aiaad a* *•* ••
. ik* a|bi
. a , »ih* raitbie
-. ,  •  4.   ..
. ' *. ihit bii Oteie*
, . 1 .  4 *•*•••* **
*  * * * 1 . bead oedit
a  'b*t» eelt r» ,
..,   |i ,1*4*0  Ibli
i«ii*  that  »
. . ■  ■
it* Hm* tm  tfc*
'  I*  *****!**   10    0    a
• ' • iba  MlM  aod 1
...    that br* \
., *ti.tib*troMl* 1
ibe bi«d-
JOHN JOHNSON
WOOD
MERCHAOT AID 6EIERAI
11AISTER
,114*1* *ti il 0,li
-
DRY AlOER AID FIR WOOD
1MK TAIM.K
i_.mip_.rar
• a,...1 ei mmm
l HIM 11'  III K MUKllH V1IIA
S.,11.  a I ■   a*lt  .._..•.-
1'*M- ** laaan* UtM.lt 11, •
-Tllii,., . Varae-ei— lajtMai,,.-
tmrnm, W Wri«a»Bii >_-..,.MM
a'M.liiM Ml-«i**-l W-
Ik-ak tr*_»».w-ier *,.rr»
•,a*aa*a«.lBaai*fia-J IMnlaaar..
ltim_M. nam*— .. mm
aa. hi Kmmm na»t •• »
v_e>_. 1* wmmmm -mmmi* i. *
.. v.*.we. ,-e <r-Malkaal
mm* 1 Ra,.. «-«*  ***t
***
a   lo-a
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
|,t,|«i„rri jnd Whutra,"!'" Hi-jlfi* in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102*IOd Powell St.
P. 0. Box 207 V.incinivcr. Hi*.
t
a-triil & Ciimr an- ngrnn hir Jnhn Onti Kngini-Cnnipiiny:
A  K  WilllUIIMlr.ilif ill .ill kimli ol M.n tlin. n  l.t-nili.il lt«'l
Company, Minntheturan of IrnnAVntking Tomh Jnhn Cimp
Ml. M,iiitif,ic(iiiTr nf Hicks, (..irriign. l-.(c
laj^ta^mjimtitw^H^t*^
it. ..... 1.11 t-wt.r
THE
WO*
1891
Canadian P.u;il)c iuviwiion •
Ckl-pl",    I .Tltll
rill Tuni: >.. it.
|.t a. .... It I V 1-1*  tie*
tSn-ft
Frank $, oe Grey
•IMKl* 1111**  MKHMImI'
I
*
,..  ■**■**********•*•**
*
a ■ •
, i(,   -1 1  im  0*1'* I****
• ...*• I.-I'., »■  •
.1  li.   .  *    •'*
Mtn*,*.*  B... 1*1*-* *** *• —
*'J.
aa** ******** —$!
11-. .1 u .
Id  -..  ..,'-»,  a a
a
-Mtn M I. ...Wl al m* am-"-
a,r.p« *<• ,*m
...  ll'IB-ia'a a
tmm* Via ,1*11* ra ,'Mf.**.•. la^ttt
, . ., I ala IttaBa. laMaa aa "
-■a Wr"" -
OREAT  OPENING!
TOWNSITE
AUCTION SALE
.1 III T.t.'a.a al lfce*-.aM_a ,-
CHILLIWACK
CLIPPER
ANNUAL
roa
1891
******* th* Warm.
ft****y 1*t*m itm* ***** ******
'tpeti    \**  •*■■* f*--«f a-wl A*i *
It* ** * * .. • 1 la* *y**mm*r ewe id
**mp maam * tb*  "'■*• * 1**b-*« pm**
* •* *** * t* \> *♦***■*•■ Ib Iba ii__e obJ
•iii* .,.,_, ■ 1- * tmimt ea ear
*•** tmmM..t   it«4aa,_B| bi mm* m*
tm ****** m***. m* tm*****m mt
bi * '»■* h ***** ******** m ttm
ifc w|bt " i»—1 ■* *m*amtl loaieet
■watt   A lait* Bin-Bat *l ma**** * 0_
***** oMnuttr. b* bbS ai ia* m*/m
***** mm*  1* i* ****** *l iImb •**
• t*»-t ba********
mm******** ********** rt**)
nt-ta*I**-, « ua> ***•*, ti **m mm bo oa*
pmt**A »n • *,*■**• *m ***** m*mwt-
t**A*m 1- tea* taiBiol t*H laa *********
*i mm* a* tm um "******* m w aaa
A CMilete Bttn if BASEBALL ail a CHRONICLE it CRICKET ^rll^^T ""
________M___,____—____i TH| aa ;o*»* MOMM
--  . . . ,    .a   i.ii.n.ii  iniiiitu  .t->i   • IMU...I" «l'I  *'i —
. lllMHttilll I II I 1 '11111111*11. ^a—*i*a.|- . |_*ft-r»-*"-**ittB*,*aT*iOM,t*aB'-i- I
.'   1  l*'1 V*",,»*  I t_ta**.1ll*»  lt#at>  **4 **********
A VALUABLE BOOK
. mmm
AM  lllllUHHAIi iHlii'Ni'Me.Il.*.  Mff tPttfOUUIKBI DI
MA  WrAlalWRNr* HI *n»Rl  \MH MAX. ti*HTM
i\iml>t|V. uin hi- IMU|i|%n
CAtUNOTHIANiUALS.
it,,4,. ..lib. Call |'a*al ao lb* 1*01011-1
|ka-,,a,.a ll*a*U
A rtB't**!--. 1*1,1 i*arBBU*> ***** iba tltatea
Traoarttiti iw *i ;t_na lb* onaia *4 ___■■_■
rt ** ■ wti n—l t«  tartmt* ta —_il_j
ib-ii .bui*.. b«.* **t *b*«f*. **4 ttea>
-1*117 ba*«IMi.d>"B*o,tarBiiiBt rai(**eo«
fW.wii •****. **** I ■ oallla ta oofo
Uin.. apoarwatljr mmt* Um Uatm rnrnt tm a
•■Hal ■rmtmtt* M Ua. ll ****** _beft
l-«B IB B*a 1 . i._  Km****  ****** ***pn
I  I -. - • a  .a :.a. ,1 . ,  .   (!,.__ tm*  -Ol
- ta**?' at* mm* *Atm baotd ta Amman
iban in Kni m*A
th* A.**** f*» ******* * •\\trtm*
■a j * * t< i> >i in***! itm iaaa; tmmt
*m* !*.,«,, *****  Am*,  oatca. It
1-* l *.*!***,
*tat!*»i. <--fJ-u- It ,* •**! tan
lb* BtB'l .**., Mfvtiaiait'l.* **Alt*m
rt **•****. t*m (noo tt* tm—I
aitb Bb-*** it* barwB Btf* ■*** mm*4
J m*.****** ***** n uom rraotiao
aaboaliaboittAff.
Owawnv* hi ttl TmanlH- *•***,
**** **** "IW mmmmmmt **** tm o
afth Am**m *•** * *»; *mwtt
•tal.* h* m*\ *h ******* (MttaOMT
l'ai*a.a«IIU.-w *lt  fMMBIB*  ** tt* rt
tMIWKMlMBBafww**e*f «roa*. Ml
***** u MN 1 i ** * * I**  T* t**p
talbwAwi'** «|!*w** iWb*B. Btd  BlIW
******'•* *H44*r'
T**mi*********** H rm* eOitia<e
MfcC*BlB*ttaa4tt*t-tt*Hll-*a«  TbtwatO
aaiaf—I i**n n *** ****** n *****
b*b»m,* t .4**' e--Atyi' mm eoftMot
*tm  KimmHtm.  *-*t  **t****ily  *  mm
T-dMI
ptttttl **** K..W-I ll 1 aiBata -
a-nw'  OtVa^Hi'-aeareBd-
•at * ********* -lUlarttwtarr
UAr***4*****i**t*itr*m
mm***gmtt*m*n*mm*mt*tm*
****** **t ty*** * ***anyBufoaaoi
tart waiilt ttm* "i"'-B». .\aB" .lia •
)tatw* li tUI o iBtwei'* **m* l**t a ****, *
UtiMlt 1 |H -laa* *****  *****
*f ************ 1*** v.-*ao.*eol "i*i4af'*
rraa thai. ■ *** * ma* * **t**Aytmat
**4 ********■**•*'**<* ■•
* ■■***' (a aaal t« H ****** ttmm 'thm*,
t*m**  ***** **** *m tttm **4 A*
TMtCt  8A CENTS PER CoPT
lltl  \*oa4aaiar« Wttitto^ BsMM-B-BBftiM mm
i rt tm An*** AU**
Tho FRANK QUEEN PUBLISHING Co. J.*_.™J^rr__-_r-:-
l,MITI" ; ****************** tm»,***m*m
Cllyyr ■■AJqUm. fcuiW. OwHs-e IU Wew Tork,  ! mu*
*
IM*  l-i-lt M ?•(*-*»
li'lS*iro i*w VWwra
■  a   - W.
Maiartdi!  iod Md
. ub id I  I mil
him 01    *  i«d d*
1*0  *r *****  thr jair
• lib ht atrtdaol
' 1 If**
**« **** nm a*«ii*-t
i-ilrt-i. lil'-dl.f j V,Y*
li/*   ""'
FOREST ANO STREAM"
11 nii.1111 WAN!
tawntlMl*  -     *        *    tA**** *m
CTlF-lI-l-JI Ibr t - -—"* '
i   ■  ■■   •
'*     '         ,      ....;.■■-     !•  .    J  l*»
1   *     '   I'l*
•.natal
'* 1 lab, Itw.k p\tr*
* >.*,i*1 il.-r* *
tatri  aod  llm
"  , ,.,  ■   , -  *  -
. .-,  t >  • ■ ■ -
,    J,   |   -  I- a   '  **"**  ****
'   *  ..   .
mim
■ 1  "  '    IM||
«wtnl   jrBM'fw1
Ihnit 1 fTtl'"
_-.*..,ai*ii*_t aat iw«iibhi*~ i~i- T"1*^.-
"ITTmLXZi ***** '"**"" "	
'  !*•  .....  r Ut... I Ml lit*.**!. ♦*• tail
it,.,a ai.ta •
a.r»ateri ►■.. Ita. «-r. ^„- .11*
11 Itaajt,  tl—.
.......
ar*,a,». ^a ,1
Ma. . Ik- ".- Ha- *■ '
,  mm-* ***** - -' .- m i**
Mat mm*  II t*tmm  Lummi -an
***e*mmi-  ■  ■   •-
. **a t**m*t
„» hi*..' lalt,
,eWI  MAI IT •*•- V.MflB W AW.1
«|M*>*ta-a<.al»a MartlM ■■***•***
...
■   •  - II 11
- tr
^_,»,,*te.lf.».r.t^ I.Ul|,a
 1" ******* IfiMIl
,.  :.  .  . ... .  • .-. ■  ti
,„, ^.ra.. lairr»B i*. r|V rf .*«-»a
*. ttwlaua ai aa, tea. aaaml ae*mam
I'l W.H   „>lt..l  ■» I**
T_..Mai«.*Mli.aiaeiM.i-*iMll».t»*il* «*l a,  II
.nt*... II II rtl-1, • . a*
Saturday. Hay 30
300  LOTS
Tnl*.I.W»-lal l*lt,tal« ****>. tlia iatte .lta.l*.t .taat*
IM atmrt l»l t|*aal.ll« *» "* imi|*.*« * *** '*"**** l» mill
.Mt II Ib M****a*Il»l,»**'lt ■"»'»«'I*'** "*" "" Tea.laa* la
1 itra.ta.la* S'* «'aa*. MMt. rtlalaltt la ll. r.a»la.a ll«a*i
iton.lt. tomta** mm I. II. V«l»t lla «l».laal Ii'-'. '■- ntallt.
VlKwai-B, aaa. lea lit.,. ..na*. Ilea. .atHaatt fit Ik- _.| rlltr.
I. kta* i» Ulalilli aUtl .a. 1*1*1* I" It**!* *•*••**. II* I*""*
., IMi. A ...IW •' t-ICM ■«*«••■"***** J***^-
•ale . taw ia lk* tut*, al Ikr.Mull. TKlMl IHrr,nrl,f fM.
1,tl,J*la 1 ar,all l.|1M«lli l|e.t-^l <ft.ala.1it. ^Imat |.|1M*1b
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER
OAWOOUVKft.
W. H. VIANEN
WNOLIIILI
1I8H and OAME DEALER |
Ttmt tttm*. Ita Wt-aiMUt.
, ,S.a. , .  a Ina Kl. llai 1*.*, II,A*.
-  IB. I... ■**W%wt___,>.
ht VNtnlniUt Rtifim.
tilt  oM eat,hl_lit.l  lataatl,  Im
I*** f*l ,n Itafaa-,.||  ai*|i|.| Illllill
iim. ll*l n ***** "*■ ■ irat tlM.
BB.alit- r, I**, twailira M|t|vliat,.
All tmWa Wt .1 MrlWH'*'» ****
.*. fnnil lln*. *ill hate |iaim«ti* ..
imlim   IAl*.mtJ Inr,."i1 ,'
m
LIQUORS AND CI0AH8.
•*w.|wa»**'•!•*■ * *'
MM rw^ttaiBt
MEAKINS
omtt KOOM
I, **m aaaa la taa t**Nc ttr CMOt*
1N0 STtll*  tarjKtfc |t,t|
a.
i.m,  Tal*|Jtr-a.;.i. an it ****••*•  UlMMim
illDM cocnuiUaOooon kSmtsL    lUMltt
Ml. a.1 tta, Mr* tiaara i
•a at* ,r * it, Ulat a, iM
a tmttaa ,u* a. aana*. «,
•>* i*'»- •"■-• * i*-
_allllk*e e.,Ha» aaM
»-ai_a.lt-teal r*l»e
Mrmmraat ralaaM r«etr|W.
Oltl.l Hi, I MM -P_.M_._a.
-.at.iM.lM, *tt» .iaa
Mm m im arm mmm MM m *******
tam.mttrmtl wM. ****
M-MB*. a.-hlMeM fat. M l«
a.  liMaailtM m-AM Imaaam.**
am tra-iM t. ***** **m -a **m*tm*
tMB-.llr.MMIar. MMl ******
hrtf.,a..M.,aa _B-.mM.Ma
, t a-rt i.'Ma • ~ri *m*m MtMaB.
.,.rn.lt -* IM tla. Me, MMI
kH-,lfetM l.M *», MMat
MrJI*lMa**atMt,l*r* MM A
_MIM.M11! aiMIM M»*»
..  *. mm* >■+*•*•*•*********
i**»r,te^BttJtBka n* it tmmm.
M.*Bk**M*ltl  MM MM* t.iWIM
tna.it- .«<*»«mi.it-Marat
,i.l.lii. ..■■■■IN INM MM14I
,M\ THE  liEPfll-Lll  NliW  IVKNTM1NKTI.I.  IUIIT1SI1  <-(H I'MlllA  WI'.DMLSI'.lV  Mt'llMMl  MAT
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN L. J. COLE & CO.
OtTH
JACKETS
Ou-nina NEW GOODS Each Day
Mm, |)ri -.. iltinil. in i it-.    Carpets, Oilcluihs,
I,nu,   I «,,.,!  mul  I ii<ni li Wintl.tu iiiii.iiii-
HAVE AllllIVKll
.111,1  Illllill-.
Kt'iil Hiiliiii) Biiiktii'ti
liisni'iiiici'i liivtmtiutint
"" Ctmiiiiissimi Agents
ml I tilll t ITHBRT I
i *
1*1*1
Uiil
75 CITS. TO #5.00
| LOOK  OUT
609^611 COLUMBIA ST. _ HOUSES TO BENT
N|.;\YS IIF TIIK t'li'V
Haw AiltrarlliiiiiaitH
\|.„i.'vi.*l.i".ii- \ H Me *■*•  *****
local BBBVITIS8
Ml ,|a) Mi
, , „.. •■  i i|  • ■
...I-.** ■  ■ ' ' '■
idnliiRi ■ ******
I'l..' Iim,.iiitnt  I
S
N.a  -    .   ii  Willi
■
It '   *   "  "'
"Uliure -'.    •    ■■
in,. -
Ttia a J.-'k  ii  A  ll  Mi
i i. .... ■ HI
I'll*
I I ■
V ,„,.■.',
at i'i- •*
;.
tt
II,.   .l.'jlm t
S rl)
■
a i- iitll •*■'• •  *'
it I1.1
l'„n Uuud) '*' 'i"1 '■  ' '
I
.
it  ItU  Ull
■
I  ,  j.,-.,...-
tutu |H -
ili.i • Ian  ii*"**i' t ••  .   •■
,.,il.    IlltlBI  V  A
II
....
._„ a.  ml,* IptAl*  lh*
laa  rttai
li,,  aatti •■' Hh  Vi  | li
I .  .
.  llll 'd*.
patawd . . itaa. ergloi lln
, .  •',» il.
i,' .  ., - i
Utt roar in
ti. aalt ii    I.  H   I'U  '
Ilia 't'ttw' •
■*.i
.   |
.i..*  la* beat -
■
,,_i.«
■
la..-   (
'
Th* t- ■  *
,.   i
■
UP IN 8M0KI-:
Hi  OiOliiilaii*  I'l....  al  ami III W*il
ui liiil*i Burnt lu lb* ll u.i
a it —'I liul,*.    i<ii|    i    -* •»■
,Yir*|i!U
i;,i Mi  || .bb*  t \    t e  inaavh
hi r    ||   "..aiKtil*roptlllnirrh
i > iti |t  took  in  at
I   alauil   llll   t ■
Nn,inn  M iitili)   It  Oil 4 i i
unltrli * •*■■>•*  iml il"1 •'' '■■ • "' "■■
..  ut,,l,.'  Hi*
■ -  ,,, , ;..,.,  ,.. ..I'll, tll'l-  ll
ili.Hl.'l
in ..
...   .  ■
. ,.
.■'■
i, . |kiu|tli tvtd  ■
. *.
...
 dllub .-
II.-    -
,..
I
*|"i ' ai  Un  lit '
'   I
 I" 10  Mr*
■   *
i .   titi»«l  ■!
, I a  . .
|
'
■
■
Ij .
.'
...... i *■  I  M*' i i
1|
.  |M .  **lt*  •■!*
■   .
ll
a   . .
■
t
* ■ 1
a
-
■  •
l-BB
■
t..  . a   Uti
■
m.i *te
■
nt .*rt
* •**■ .uni' t|i
H|  l.n   11111*1
Ittl it  I.*" ;itn.*
I.l \   ..!.:■
t
AglMlfbl Hn' Niitiunal
> in- Aiiurtnci Co ol
Irtltnd, aiul im Ota o
ind 0  lii)iu<  Slfti,
V.lnlt  Do.llt   rt.  ,  Ull
I Di *   ittl- "I I Iiw 'il) lltll Noitllt
u. itm ■ idjoluliii llii' iu
.1 iiti rrtmwt)
Aim rtritiliti iiimi- In i i live i' 11"
i ■ .utlt ui
BLAOX milk
11*)  ^N_Y FLANnV^H
iiii: un: -i IIUIVIKION OF * nn:
im\ ui mr i" uiiiii i' .'.
SOUTH WESTMINSTER
ni.ii-it'.i in !i.itin- i •* ■
tm iiiiki rniiuil »ai 111  |i i.t  iiu  i*aii*
*»i_i,ili.i'-    \. 10011  i
.  .    -
.-.  .   .  i
lliltl   III    I   l,-.
lug I,i.in,' iml  iln  :   "■
:  ■
far ii'ii Kn' «.,■., ft iitf  i
itailil ■
tatei ii..* '• * iih i \
tliv  timl,'*
i  lit i.irp nl tli* Hi.-
\1, and Mi-  *  .. ,,.  a ai,    l -« .
.  ■
*
,  ■ S Plie
■
Ij  ii oti iiiiioiied it','
.  .  .  .
. ■- are mtn)
■
CITY  FOLIC.-. iTtl'RT
a ria* Duciit i au-uiitiia Otitlraten
tl iSeQaata't •    **
...
I ....
.,.,,.1 ,..'.
■ ■
W. F. BEGGS
Hit Wl t.l. KNOWN
T.OVENS
F. J. COULTHARD & Co.
P. T. JOHNSTON k CO.,
It, lit...glut It.  .1, I
'
I
||  Mi  MklOMM
-
■
*  ■
I'
■  -
\, ...
I
I
, , a Hi *
A Or-b a lat Alt ideal
1
M ,
'
FRUIT TREES.
i ..-it nu i ii
ii.tii-iin- ...i. iifi. i: ft\ii\>.-
I    llaile iiiiiii. .|.aV.
1.1. NULL - SOI
MILLWRIGHTS
MKAIIUIITSMKN & llKSIKNKKS
•i.'i l'i ..ni St.
>
.
Piili'tit OtliiLc Drawings
Prepared,
I' I, ... IM .tltftleat , .
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUr.BAN
NEW U ILMMINNIILH
t
U.i. in.1.111.M- IIAVIKII
I.l I s   11 ML.   HUH   llll
. mum ll I'll II It lltll.
tt tl niili'tit Will Illllill
ut  It'll   -tttn''.   tm
.mil  i:\iiuii  IMIII
I   ll  il;l:,tl-|..|.l.  ll.
I i —il till,  l i.l -' Ilt II
111   ll 11'-  nil  I'l.VN-  Hi
riiiN iiiii\-t ii nti. tn in
liUAUN Ml' i SOT -' I:
il.\ mil in. ii tin u
i.s i. tin I.l I llll.i! ll-lll.l.
till- llll I.  III.  III.lilt  Ilt
llll   III ll'lilt
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
Til Culllllll.il Bllnil , Q|t|HBliH llllll. ul Uu, Utlil I iiu. ,m| j __
MACHINIST
|M,.I|, aifttf, el.-tr M Ut, I. t ,,, **■
f 1'BlllBieBBII.I tlBBnla. l.iaia.lU 1.,,. |   |.
Hf  Alili-itlliii.l ll.ilth,,.,, ||„|,.|,.,|   "'
l I' INOWDIM l ti -i*,, U||. I, Kt
b,  i_u___«. mJ ll [I,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG • •$
Psrcbase. Sell aud Lease Propert), Collect Rents, Make test", y *
Pies, and transact all business relating to Real Estale
**** ■ ■
IBiial* i ' .v..iia_-
!•• V 'I Wit HI MlilUv *
uir.»i.i
*|ie*tii "i i inv '  I  • ,i Utp-0
$H..N]AVO$
"Hii JOSHUA  DAVIES. OFFICES
"00 V 0NI8AH NI1HYN i,,.i,„„...tis,,.-    BUSHBYBL06K,WESTMINSTER   41 BOVERJM.ilST.,
Vganli 1. ■, Ij -i.-i. -.. Am.iai  t" ..'|».,a1l.i.  I -,-tii..  I
f..r.i I... ■  ,'i.  ,-t. ,. t »r laaarat  i    - -  .
n».a  t.li -t'r-l 'Ma> tt
Don't Let Your Chance Roll By LOOK OUT
inm
iiirtii
•
-
-
■
*
M
I  I   ■
I
'
,
■
.
- ..... .
'
l*aol
•
■
• a
-
■a.-
■  1
a
■ a
.1
t  j
■  .  *.
-
•  a
it  .  lwt'
• M.Kmm.
-
..'    t
fMNXAU
I us,
■
I
*
■
■
II ft 1
' ttlll
I
■
I V i.m *
I \» I
i  M H ■ I ai ika
a ,'M*t*t
in- ub of
**
Illt* l*t*tl •<  i
!'**ifdlti
I |t Rteeiieiea  - .
I tapita*''-*' '
1   ll«o II V  .lroeitiow. • •
'  ItBfB ....
1 I
Vae******  * |h«ii I
Mt  1 *    - i
t    .
■
It *M
*
m •*  Arnemie
HENRY V  EDMONDS
A* M. NELSON.
W. E. FALES
WQQD£ A* POLLBY
Com.-. C.luuibln a id Mi-Ki-ii.li- 8I1.1-L.  	
Footwear of Extra Quality Campbell & Anderson
IVi. . tlt>  I..»t-i  I'iii iln dollar
»|,. . \V-  ttill uiti  lli<-
Ilmii in quatlit) mti 1 it p lor il  Yo  lull cliocm
tnd .11.111   Ihr -|.l.ii
■liil >|..l. ..1 t]
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
Undertakers*
MEN'S • • •
I.ADIILS •
00Y8* • • •
MIH.Hl.-t • ■ •
CHILDRCNH*
EiEOrBF
PAINTS
nll.S
Den.
b<b4 0oo4*
tiuet be told lo
melt immo Ito a** ata* h
itoaiaotly ometaa  -twild*>i*
Heidotue  end  Coipao
tera*  Toota at'
e*lltO| oil
laal
nm
GB'"
WOODENVABl
3
FOOTWEAR ■*•*-*and Glass!!!
*
1
, *■  ,  ,  a
M***4*. , 'I Bt^t
-■ * ml Hi*
I . '   . .    .
IMl
Inli*
Ifateat Hew., J I *
■
tt*4**«ttlblt|  »«'OtB  the*
*** t*ttl* **u*w***4 ******* m,  ib* a
ttmatri*
*A*m, *,** ii
aa to* vm** oio-OVbl i*Vf.btw# Ma
I
1   ,  .  ,■>,* * ■ t •*,* K*
************* I* -r***>   lie
*  t •   *  -■'    *i *' t •
lee**  Ite Utt  *i**-i  t  *****  •
•beta *** ***** t*** ****
1  I***, t*t twaotitaai *******
tit  •!»*, "*:*   *
till** ********
. .yt*m******"**  *
. t ■    . .
a  t  ■
**•*!* I *
ftOOB  BtaWO*   4  I   •*.,.*   iitttfUt-
- . a
tie tan ** iu fit* t-t. Mw»a* oi|bt
*•« **** at lai #*«o ibe met e* l.*ea i
I tatrfait 1,.
*
* *
*
t*  ttrt
a liwai
M* t
1
*i*    *
rr-B.|llt ttliBf*iafeM
* *
*** **• .    • • * 1*^1 ml tbe
He** *m***/e4  *■  **■  I) !■  h'tg *i«
I   ******  ah*  a*
At **** thr tmtti
.   * -■■ aan ***■ *4
.    I *l|0 B 1* ,. .--•   ,-t
-■I  1  1 Iiiiii  . ■  aaaa tte<
It* ttMtT-B- * at* '*i  *** * m* *»iBa*t
ifce tiaitn tmmt ***** **4 *** r*tl*
*** ***** ****,* ***** t,* mtm* oat
at  f* ■ •* - | Mtad 10 *
■•■' ■ ■*, *  *  *  1*4 ti.e ***m.
******  *, ■  Mi. winn v. * - »
*************** *i******1*1rt *****
tm*. *%.** n fa'it .Bteiai *y *********
*  *.    id *■*. ,
i
...
tn nt* >
t*tf  * Ib y***  ■'»,"*' **  '
ot-b  1UiM*i>t IMiiflfaoM
M pt-i" ■  ■* im
tmm*  *  *   •* p*,t **
*** ****** it, a ***> aeoat  **********
*4**mt*gr it, ***>***,* a h* a*r* " *
,    ****** ttii prtifw,*, h *i». ib*
■ "  * *    '*t*
ueo  Uiie a *»**te *d ,1. aod **  *
thr yfagmt* * 1*1 00 *h* **itM 0*l**e
batiaa *
a   ete>*t
, Uti
GHEAPLOTS
Douglas Road
Nim  litmvty
lh %a MLtinaa r,IM
-. irtj M*A .-   ■****»*
H. G. ROSS & CO.
H. MOREY it CO.
BOOKS. STATIONERY.
I...',..«.>. Trnllla
B.m- H.ll Omul,.
la. - . '
.« am* ,.*-*. m la am* e,*m  |> „„. ,„ i.i a. |
'•"I"   a >
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BUCK Of BUNK B. C. BUIL0IN6.
CHOICE CENTRAL PROPERTY1
ON  EASY  TERMH.
RAND  BROS.
DAVIDSON BROS.
** mat* m **■"**'** '■.' ■«'
ra.i.ai.f 4****** mm* aj*r-**t
*m* **me ******* f* tm*****
t*A**^t*^**i*^**i**. •■*'
****** •• *t*t  IA  *■ -• <
-I MHI  IV 'OltaH  tat   'I
i                  I    t't*aiBHt 1* ****** *h* hltlcal ptObt
,.  . .    i ,,.... -,  .-a Ml   i- *• a
i
K-a.lt- TllBt**i*  -
Pi ino IIIMI lo IHIMI prr I.nt.  Tumi, onp
iixan-ta Grill Room
B«
la-... - -.i
I -   • >• ....   -,« *,•),„•.,,
Ore, ItAt tin INIIII
mist "• tm i >•« tit.*.
BIOKR a WHITLOOK
*.*.•..-.
Ihlnl r.,h. balnnn- fl. I'l nml IH in..nth.
at * prr .■••nl.
RAND BROS.
NOTICE" HVESTJl
REMEMBER
Tint tho Cheapest Lots now on tho ttinrknt tie '*•■ '•'•
choice piece of proporty known iu the
The Brenchley Property
•llBI1fll*!0**n It-Mttll. ****** II"* Vll r" *  ''   ' ' j
r,a^-_r.;w^'y.atirliu,-^"aycit:
•~,z;r;?., ,r,."v*,'ill'«,r''r. z",a. <.**.* i.- ****** >• <••• ■    I
H*.| I,--*,, IM* »*,■«, tt ,  ^^,  ma,...  -
.  ,-*•*•* mt***-1**** *mp**'**r*****^V'*,,
**** iad ****** i***irt ********* 1   ■-   '
T, **, * .-a*t -nr* ihiV4 *■**, trtamr I* * **4 H mm**** ** * P*t *****
Real Estate Brokers
Columbia St., Westmioster
OUre, I, V.t■*.,.-. B I
i.l.
U*tm l-t-e-l
1* nhii«tii« ml Wl ftnifilw, *H>11*
Brenchley & BENNETT
AGENTS
ttmsu mrmtvm   « mum tm, «n

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354108/manifest

Comment

Related Items