BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 29, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354106.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354106.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354106-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354106-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354106-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354106-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354106-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354106-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354106-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354106.ris

Full Text

 W.I. WALKER & CO.
iikm, ran BIIIIKIIS
MliW WK8TMIN8TliU  -
11  0
lk
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.J.WALKER&CO.
CHAHTKRUl, ACI'Oll NTAHTH AN 11   I
HIT. .llilU'1'l.l'- 1IIII|17-I1.|I I
TEi.trHonii a.-, mw « iii.tiuinibtiihI
M "Mill''It .llil)
NKW  WKSTMlNHTiou. BRITISH COLUMBIA, THUBBDAT MOIININll. IMTOIIKII illl. IHIU
WM. HAll.l.u: A CO., PROPBOTOU
FOR SALE
TIML l.l'.AIilNll
AllJllillillR lltlH- llllll „1|||   \*t
liiuiiili'.V silts, nud inu*.,-  [•'
ii,,,' noro ii..»*ii on lliinl
II..•„„.>.  S.,11,.1,1,. ,,.i „ ti,mil,
r,-l,l,',„•,•.  ll i„H M,|,| i„ „ ,,,,',
.1,,.,. Hill III'ill lliilil |„|o Inin.
IT, ,'«'<* Ill,,* l„|s„„  1.1, sll',', I.
'Illllt'.,  Io  Ii.iiii  ,.,,  lillnlnt'ss
|a,'ii|it'l't., .
DRUGGISTS
H.
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
H. lennie a. co. Toilet Articles, eto.
Q 0 Y*
rOR SALK  BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Tobaccos and Cigars.
ind  lv.ni.1.* Virginia  Mitn...
I 'Jilt .MiUlllV. Alsa, Illllt
4lii||',..il.. litHN'M   Itrt*. ■  '. ■ H .
I. I  II I" ■■ ,\ I
M. ROSS.
_ Thomson -
lltiiil Untittii ami ln.-iiii'iiiicii,
OI.ONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTliU, U.f,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
KKAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
1.1 Ml SI III 1.1 Ollt  1 IM* MIKI KVISHIN \l in- i.m-.. Ul
i.' ill i  WH ITItlMI'Tl.l > IIIUIKU ni'l
M i| ti,'1, 11
IH.ILI'IIHM. .17-
Ml.Ill III T.l.  11 MM.IMT
ITII l> i.  II IIMII N'.aiaiy I-	
FIERCE FACTIONS.
CORK I'lLLKI) W1TU WILD BBIiLIO-
BBBHT MATILKIAL,
N.'lt Siiinliiy tlniraa will bl Plonly of
Skull CrnikhiK Tin. Fntu ut l'yrr-
lltl. Niairly U,.fail[H WllllaaiaaO'Una'il
Ailinirntilii Iniiitirtlnltty of Una
Conitnbuliiry A Soa'iiili.t Trun,-
urier Eloiii'i witli tlia, Tra'aisury
Snvurae   Elirtllaillllkaa   Slunk.   ilt
Jn|inii
tllllK, lla laal. f .'*.    |'|,,> , ||y |.  ij||||,||'r
Iimili,i, Iml  111-  I I..-  ,,|   lallla-IU,-.,
it.'tnt. ii iho tuition, ia .Ull tor, .lron|
iai atlMirala-r* ui.' a,,l io ..--air  „i,  ||ia>
ll«llla-.l .H.Bt, laan.  Tha. Allll-l'lll I.-l III .«
rl Iliat ll... r.itiiillaia- an- luni ,
laa fa-illfa' Iliat lli-t ifa' I a li ;| |iu,„ |, ..
iiiliiuiil) Uul llu , i. I .a,, I, iiil,  ,
lutliilil ilil., -li,,,I  HiHh, autl  Iiiiit  tlio,
■rooblliodii i lo u.n. ai ii  ,
uiTliiii tnli.'ii hy l'rn.it.' aiiailn-i llaa'
Arebbl.hop a.l An, tlnco ,),.- |iro-
i','.-a.l prancitlloti ibI Hn- Ai.Tii,i-ii,'|,
nu- ..rtt.ta.lly ntiiiiiiiiiuil llai< l*OM ha.
I" l.iti-ii'iil n! Knm  lliiinl-i ii - go,
,'riinn'iil ami ll I. nun  ,:*■ Ilnl.tlttl
lllll l.-lli'i. „! a .iiiit-il.iliiiv 'Iiiii.i.-l-i
l'i""l'- I l-iiii'i'ii -miiir llnilliil and  Bi'tiuill tn
THEY DON'T CARE
CII 11,1 USES 8TR0H11 IbANIUIAIIK TO
wakhs Tin: iisitild btateb,
till* |i!l|illl -.j ti,al,-v uf -i.ii,-
UlldiT Bnlih'iiiii'aB Holy Clonk.
...mii., ii-.l ai Mi.llainl. ILI I'a.o anal San
Ula'i'ai, I.u. an ln'il lion' on bl. wa>- lu
Ma-iiio, iili.n- I,, mo. || ih- iiiiTullian
ol iiniiiilni'iii  niiliint  iiIIIb'1.,1,.  In an
-ll ll-l  ll' >l ' I.   ll-  -llBl.-l I ll.l. Ill' I-
Ita'll |ilail.,'.l  mih  il ,,,.,  „|  llu
" ' ■ "I ' M-i IIU, iitaal  l.t-li.-s. - Ihal
OlIlllHIlli",  Illaa  Bilaaly llf  Haa-ll..,i.  .1. 111..1. -11 .Hi it  thai  .irlllla'lil
1*1 III ll   Hi lulu
lliml.lv wi
•hi
Amiifii'nn Sa'iii.u u A.lmrii At Vnl
imrniiii llniikt't Ulll'i Un|il«n.iiiit
Kla lautii.iitini Lolti'ry H!ini|iui.
tll tbo toil,  Plttglliy  Will tin at  '
ttlll lllll I.Illllllli of lllntiil Hlnt-i a 1
Hla-,bob.laa|i l}a<troil Faati.l Pirn 111 tl
NOW  Illla,a.ln
ruin iiialat'
inatlhalil.
If  I-  lull  only  laaiialtilf, tmi
IT -- I.- -1 City Hit:, latl.
Hi Mtn.  " lob, 1   '-   I'br volt,
I'lll. ul Iiu,1.1  i-a! I i.uiijl.i liul
*' W.y  Ul  tin'  .llll-UB'al  ll.ll -aria „.i|  I-
Ihi
a h.a
MOWAT & ¥>
turneU
, - rii-l* and liuliiin lo, troop. <
Tha' I aoi,  imi, nl-  dm larll
i'lini nl Hi- II I  Ihu  ll-l
l'"H 1  l"l"i  .Bl  a iiiiiibiIib'.  Clllint,
Uil.1,11,,. wbo wu.lum.,I Jl lllllll   Nuw Orl.m11. haul  T'.-lai lh- matul ),i,i !u,,„,l,l 11,
 ■■"""■I  "I  rblldl  llm' -hiii.oi iiuli.ini-i.t uiloilot-Cltl
-il'liaii,!   lh.-  ilB'tiHinaii, I.. ...... ■  It.i,.,,,,  1111...  u-Utnily
iilili'tr.l  ll,-  .all,.,,-  ol  lb-    Mtllli.il Chill. OolOhMM   lla-. II, Tt. ...11. I .1 ,ni.. IUI1.., .-.,,,1 ,'vllo nil,
loiUltil '*"  '"*"!  i-.n-. l'i- "U-n >.  11, a (in, ol titllM.il toiiighi AodltorUnrialUtmond.chutlniilia
*ll',,"';  ';■'  I"";   ™  i"""- ........, t.y a report Hia, lb. Chilli, »"!'  nabaul. a,t, nillMnno. .ml
'■•-'■'*.""  -".*llII -l*  ' -'■'•   in*-  -nil."   ' ..L,„10. .„'"'«•" II "I     ItttWlOd
nti r b» ...I.-.,i|,ii..i. toi th- i.i.tiii- '■«■'   "" *»""  ''"'  ***** i„„i,i,i .,,1,1 i„i..,„i i„ „,i ,i„.„. ih,,
','"■", t tla. ..i|.i.«ii.aii.  -it..— 1.11 ,iia.i,.'.i.  Ttu ,„i,iiiii, I..U,  1,, will re».lo llll lha .mooni ot Iho hood
'"'.""' i"ii"i. ..' • l.ii.lt... recant, |,||nd lo M lai  Kon'. doniand I... " lid li,  il i   T  iii.ii>-,
I.,,.!,,1, ',,,,,,l,,.,ll,u. li,!.  ,!,- ,,,,,,,,,,-t IB,                                            .    .,,,.  „.,,,  „,,,,„
«Itli'li lh.' .tr 1J1.1 nni.*.- I. 1,Hutu, t.ii, ami a   ■ '                          '   ' OYNttlHtluu ....nunti,.*  »l,i,li iti-ni.tl
<<""'***".'■""•■'"'- ■ •■ K """•" "'.*""i''-""' j .*,:„*. ,;,.,i,i,:„!„.;,:]
I In*. liil.lt.-,, ....  ij.,.-.,!  .....  ... ! .,  i| i 1, .|,.11.iiiiiii hu i|„, altali  llr an... 111-inlarlim. In lb- I...I. ol lli-
1  ',■■*' ""'i"l '"'I' I ..it-'!.-    IT* I:,.,, |,a. n.alil.i.l Iho il.l-d.'|..„lili'lil . H, ,,•«....       .  I      III,' ill.'„,l
l.i'.Bl! lllll lllllll h.1,1 a  n.al  .il. nliliV -
1.1.1 mm hn^ui'L;,!;::::;:;:,::,,;'',,:1'',:.: ****** ******* .m.—....'.*... »•; * «>•"-•"« ■ •»»-
Real Estate
. 1...1..-..-,. I to I laa«. ahal all Illllt,il .11...k.,il.l WU '""' """l'li'1  M'llf'1,  aii.Haailllll.il-
f lllllll Il-li.ll,. I.'.' 111. laa- a. It.l .la I  S.hl-1     I h, (alia-  |. I laaai  la|a.alt..l 11 .t!  I -  .  ! \  11-   fi.  I
mill i.ia.-. aiiilaliiu;,,! *iaitaliaBii  iillor l-r i.r, 'I'm kit   Thf .iillu.nlli'. a,   | -,,,, , (  ,.,   ikiol.'t  ,*.—
i-blhlla-ii won, to I laa tha' •wn,.. a,aatl-  Val|aatal-" la.i- i «B lit a« laa i.-luw ,,,
iii.ii! ...m, l„,l i,l 11 (Mill In, .1100.1  I .UUlav ,l„. .ll-l, ot na.lk.l l-ll. -HI'I ""!'-'• I   IIO.U.I  -l-lll,  lln
All llu  i*-.i ...inin,  I..  Ihal tilt  tn.in lh,  I .,U..I - »             '""  ti'il. Ii'.kbtl
llllii" mn- ai'ti aluiili il in  irowth »i"l .lil.--»ii.lii|a lliliaiau.i.. an ll„- *a!-l, I'«iHi aill, bar how. -ii-  iii and allb
Wtl.ll.nd                                  ! "tll"l.aa!  Ulll  ll-aa-t ...naIBB,  l>b lla a.l,|l,.l..l .*.,   ,... ,,,..,, Il.to  tbta
' "  ■-' III |hl  Miiii.iai |-.,iii, it ti mnl, b.i ,.i„ ,a-a,a',al.t  iin '- ft"in v ,.nl'«
.Iianiln.lih.  ,n  III.  ia-t  .!.,'".     llu-  lu allli.. 1 l.l. a,.alal a,I  Ihil  lha. CI.W llatala. I..1.                    -.    .1..
Tll*'
..I ibi
' ... Ill
F.tmix'inl iiiiii L r.-,ur,ihit An,'I,In,
A
Wc hive proiierty in all pirli    „
ji Ihe City .uul Diltrlct. „,
FARMS Improved and On
mprovtd.
J.^u.^oSOU,™ WE8T" i«ii.i»*i«»i.iri
MINSTER .mil unto choice
toll Irom I 1-2 .icrci lo 2 1-2 U|lu
a,.,-i,.t Jlrit  Alldltllll,  t„
South W.'atiuii.ali-i.
CONVEYANCERS'"FINANCIAL AGENTS
■'
Mqataa. la, ,,    r » Ihtll,
WOODS, fc OAMBtE. Wow Witti"ii~**- * **
 ■«,*, IIIHITISII MUX
MAIKLAND,
'IIKMIY LBB.
.I .<• tm
8 BARGAINS
.irr ill ilrr id  il;
tl.it. lliinl. in iln- vicinity aai
Moody Square .ii lln
la  IMIII.lll|r   |ni
$330 cacti, .uial  .1
Hi""! lllliltlill)* silt ..it
Vi|.|K-riiin fur ilia
lame figures. Call
.uul -examine uur li:.,.
llflice. ;i.| Columbin
Street, \*-w \V< i
milliter, II. C.
A
.1111411 h»< i..iiiitintiil fur
iilil, luil brlni           ■ i" i-i
'                thi  ijrnod nl il..'
* ■ m ui ui.i-1 hn I. ,1 tm iiiit-r
lltal tin v will ilmw «h.n tin | ,
iln- m-j) o| BgiiUni nul H ■ da
UiiTf nn' tii in* rlnl mootlnti
1',-irk. m,L.- ihi- i-hi..' forbid Uir
itratioii  it 1- quIid |ir.iiii)iit> 11
pn I  * win it- iiii.-t|u-.1
Ami I'liMiiiiii..tondl] rom-tdaln
lariuiity t.f u,.- nllco lu jm
'lliriiliiii;, trnt tin I'u
any  1" Hit  vttiwtii.i  wiili  il.
tur lit  .i' <i.ni..1  ti. -i,  1-,  11,.
uf   tli-   Lut,   ,.      ...
on-tatd-fi .ni' nf "i'i	
■iiu. t ii.. .„.,.. i,.....ii..i "    """•-" ""■"■"■
 .-   n-  lirelll  lui|aailialli  .11,1,.,,.-   I   M.I   'hi   '	
iho aaiiiiliataiit.,  Th.* I'ari.alliii. n..,,i b|r. vote olti In 1 lh.l Ihn I'liblh  n,.
Ih.l  Ihu iMii-tiinu-iii  |„. nrdrml llll '*'" '  "'   I""1'"!.  M  I*,  tmt
li.-l- ■ -'- aa...I nua.il.--, ,.„ il,., 1 ,.t ft*  ■'■  '■It'-"-'*--  '"  Iht  -l-r.'i    I"
i.-1-bWbIibi. Whan. Hnl,  - ■ n.inal.. ,ti,ll b.-nn,.  .|ap.ron,l,  «.l..nl.|.a*l  ai  Ih.
llin .aaal, nv  Io, , lllll,, ...a, Hi-  mill ,'"1- *****  aal.ala  abal  lino bill  t.tlilallillll
,a,y,  t .iiii.t,  riniior 1. .,1,1,1,1 to ""'" ,• h a .1.. !«t«lla.ia na-l.0.1 .L.l
a.i.ht ii ,!  il,- cuu. at th- lum,. k. uu "'"■■ ■'•'*•• ""'' 'I-"" 't"i
liititd M  1'itiiik'a iilll  .ai. ,1 '  llun, mib a .,,,.11, i-  -alii,
, .  ii|..i. tl„  ,111.aul tbattb. aiiiiual I't ll'"t "li"'!-'   It  K«»|   * '* *<***' ** '"** !"• I  '"''I   lVnblb-li,
1 .tii.i.l.i(fire); liquit- 11,11,, ,„ »,.„. i..,,,,, M.' .I',.ll,,.. • t n. •}■*<**■**  *■<■ **-i*i**, 1..nt
nble I.iif Atuumnce inirtoni imun .i.-,"i  ,».i, n,.
GENOIES;
M
ii
fire in-
■  il.llll I  I  11.  Ill   M.llll'li! iii\  Ins
i'u. Brooklyn (lire);
Citi.cns' Ins. Ca «l
So. iety >if tin-1
Accident In. -.
Nnrili Ann rii.1. The
Muiii.il Accident .mil
•  * .l.t--'. An., ltd.
a 1 Manchester, l-'ii|*.
Ill l.lai 1.1 ■
■ I*ul'|l,
I' .a lt.,\
 mini' tii.Miiiit.
I   a    .. ,
H.G.ROSS<fcCO.
Coluiubln St.. Sm vVrilmiunirr. B.C.
t.iwu  t'antil  tti.|iiltlt'« filM
~***; llrm  tin* rninur   Tl..-  tulllni  .Iin«
(,|  liol   Ukr   (iln.*    ut,tll   *   m.,\
Iron. i'i ular Tin- .May li
tiiifivtiuuli' ti» tbo 1'iriM'iliii■.. 4- it
t***r* loonronporlnnlty for tin- iirbwti
|l. .   ||   f,   |.f IK, i4,t, (Ij,!
hum* Ignorant anddocltool tin
Wbii' Haaara. IMIloa iml 0 iin. t. ...n
cu-ranlBftoda)  *****  **i*  .n-h n-
i.*ini.*i ti) tt,, t of polka tn itroitH'i
llirtii irum i«i..tiiit- ti..!..i„,- Mt
" i boin m   bjacted  to tin**
*UiMtatit|il|i uu) imiii. ii l,t.
tttm tin ofleatl tillult.w an.) 1 It-IT
liim. *rr* ialt.il in inearortofprltwU,
I iu In itu i« il„* mn i 4 mm O'Uabom)
Wli-iur |.|.«i„r fml.tl »*.\.|*1 all. n,|,i..|
|t*4tiiii-ai|..ii it,. •!-. ||tt i.   tit,.* fp«||le
I'm.;lt.- panbaa triad la itrtkn
"i ^ *ti. i bait i-t I'arni'll Tha
flrai">alnt *** * tmir mM *.,,) nt,
lHI»l wai niia.l.iwt to i-.* ■,- •ii|t»„ i,
! lln- ,*,*\*<*u I.. 11 -I rt  ttllt  lilli
o^at
if tlin ititiittii.tr.' ni' ini.'iii*ilijr lait' mmoanabl In a burrioanaoa Tlmrttiiy
\     tu  lalhtu arc ami Ini i..t». * trto :*\t"A tm a*  thf
i-miiti.-i i.t iimi at iin. port  It !• nun-'           leaked lo Iba
,,ii,i.i.i.--t iit-iMniiat.i t;*aii t*i|ii.'it«i ■|.«iit,,i boom :. l m ropeaatada tm
tinnli -"iii'iu.' «i tin mt -iniiii iintn* und^r tl.f iritii'ii- n,.  ■.« arorhad Ibo
IK.' Ill Will, ti  llie 1 iHiii,  I'.itrlliltit-lilt'i  |n,iii|.i t..| lu...U)i || i| hl|lltt, "tltt inm
rtp|| I. tow bad uojoiid n (« iml
tbtrali aa wvll aaoipoanrr  tlaaa iwi-pi
UtU ii.t.- lor avarfpofla • tblattofl tba dachiiaad
l'i ilium... l'a  tMa'i.i H   \.,..lli.t "•"•uuiu 't.|-it:.,til„ in,«,*t ili.-iri
,  mm  -I ).-»».• t..ii......I  il..-  .^a  tinrit
"^ **wuu ittl t laai mit.t,
•ai f.iiiti.l amtti.i Itinirr  Itm ..f  i| i,„, ,,,.,,, ,,f,.r,. ,M«,,,,,.ti .„,h .
I'lfiiAnld.  l'i-. (tiuii h)  ihf t'tiiirti rtona  H irb port
ail\^    It.. Ihm mail.it  t'liHa.|t-l|itila
.i lain Him
... ilatM «.»i a- tmi wonli  tht* ** mm * t.mi .u ia '* JJj*  •'   "'■;' (""» "',' t-'«
11... ..hin l,.flii-iai* iH.al mlaiHlt)  M  -l«'a«.a...l  .,..!«.  ti.flit.t  rhatf
litMlul. Maynootb for a afaloaiali I lub aiualaar Mlthi "J^liifS   "•. ,"  i*'.!' ^
lain.  M..„.mait..t|il,ai tl„ troiton iWabi lha lotal .m,..„,i ,„««l i« tbi  Vl Ti .  .  .
... ioii| wm mh tail th«it ..I ■••bn bat  i-it»iifti
. nr, tut Mi ■._.„._.    . -_.
II  ..,-* .latum, mar tra. lifak^ tbu Publirtly Rtmt*l Th.tn
inooal Ki i'» *  Bwb
ii,ii run* fi M- laollaad ■> • l-kaowo rain*
Tim- imit wt-tr ti.ui.ji.) tbr t hi ittl utolnala thu -***, wltaad *****
Mat.*, aland imr aaaiii.t IJlllt-WiM  n«r liatrflit   Hotabll  i-*rb ball
a millkm .luliai    H*  »»». ** «iHw*rl»
*, -iilil 1.1  l.ifl.1 llif .mt hi Ulll
l>li' (hi t inaird. him.
Uml Fntnl It *  '•
1* \t.i- i» iiri-i M   tin -..ill. iai iv|miit
of tha an il Uolrai . oa thr nil
wa> iitrtnt, I it-it* amlt.itin.i .
tttit iw.i w.-i>' twiii.il ami Iwt'ttit
Surft
Hia ******* aii. rn..ui
l-rrii thr
ih.il ..f *** itii i- n 'it"
l,*iiii!i«ii l to«  Ua)* af'
a i.ii tttlirr iiiiii rr* iif ihf t .*<.t*iitia Matt
LoUan tot tmlaiint tbf •••ii.it lao
tiMomiitnt iit J an nttt
t.i ht miiiuii l< lirr* 1*1*11 ami eU
rulir* In tU I'htlril 'Ha'* • ■ K*tt "  ■ **>
******** Inoo 11 pn lo thi* iiittit. t  Tbr
It.,  i -i -.,,   raw altl not t* xtm* Athtt Mtt Wn
iiii. tuwt nto Ina *•* *********
t. Maodaid loraatJBOal »»»mi»mtj
i *■•*■* .iai.Hi.tii Ita* iwftt mtnr
I In-  ittitOftltalr  t |t|«<
ii. litr .tiofatftitfOirol
Utoodard In
.on.* tn thr unMrftm. . ************** %„XmflM  ctmpmt  *•*  ***  rout o*
E.vvrAi .!,• lii iJSIu HliPtf nt J'ff
tii.i.i
j«akrra, liul Hu-thhrll  anl  |1* tlittrll it
tTrttrUI. <
th* t***»*hm*t* ii, um tarn*  i M
lui tm..m  vt,i. «ii. t„Mk .trrooal rlu *****
l nil.*! Mllafwtlrrl  . in'trl  Hrlln*!. Ih<  ll t* ***  *** * fti****  ****
.itt**** inoilrtrrmnitni-maal ** i lUiu
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
tVM, TIETJEN, Manufalurcr
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Ch.*H|i.  Keliillit. untttwtitm..
D.S.OURTIS &c CO
 DRUGGISTS.    	
H. T. READ & Co
DOUR IMroVTB
Mind Heavy Hardware
m*m*'\i* ■ti* \M,\twii.. »U|i
■
«i»4 I'ii*.
P*Hn\ mutt* <ritbowt t*t*r* nt*
to hm*** oflko-a
•->i*i«ir
*
■
Gait'. Aililrrit  "ROSB
A.B.C Codo
Wt,H  ,,.;,t,-f.t-.  Ititt-.ill) III  Itlill I '
.1.. |or th- tbarn*   *
I* t-rina mailr tt.
Un- lr Atm"* Mavy
M1M.M- ■  •!, Ifl |t%r Itil.
m tmi ul Maoirw* inviHr i Hit
|iri**ii«ii. .it tin* *••*'* oi li«i"i   I'•■
.A,*** ... Ihlt,  _;-» >*'l.,.i,. *A.t„a laal II
.,"."H..„«f„n,l.ii...al II,.  ..li..,,.I  l*< ( .*nulri„1l,.i tf.i'il'Ut U.-.II «l •(,'              ,'if t\-f "t. .•«» .'i'S, .a* k,.             ar lad tf tjaon.
Ito I'illl I.i.i. I. lo  |aa„lni U|B ,'a|a,.ln  *"** -aub a ... a i.rl.inatf .,...,, .l.n  ,,,,,  .    .,„ ,  | .,,, ,,., . ,,,, ,,, „  , . _. i.ti^,,  ,.  Bk. I  aVnaar
•ULli-lal t.a atanla-tl ||,P M^at  aill.  IM   *** '*  *"**  *'"'  If. •".!• t" Iba- ,.||r awd wllhaat .  bibb    lalli lb»  dw-   I. ,hr» iaH. «|f albiwwl  t."  |WW
■n.ndit.l  llatln.  lbt,  ,l.-i,i.  I, n,****"* ******* ttmlP*.. bli allot, i,,, a|«a,a It tm .ifi*-* thai MKta  ,,.. ,.. t, ,.i  ,  t Iht |4iln-t .Iniabl nl,
i..at  li.u,.  and  tnaa.t  l*i.t..unt "••"• »■- "•*■ llllll* lad .Iliad, ,<„ Titn , .d ,1.. ..«,. «t«l ..Hn aVwd. ,„,  ,,„„„,,,i. |,  a.a.ht a,to Iltaa a
I iit.at.l. l. a la  uul  a>ltai|it  , n.i  ""'■                     ''  ■  ••» .t al.|^ai«.nl. ..».M.ltl.-ln«.tt.il.  ,.           ItaatMa aia.aal  ..hn,
II -,r li.l. i.li.aaa 1.. . |.  ,,..  H.-im...., i- *' ""*' '.la.Wa dUinnad., lh.< .III* n, „,,,«,„ «u,„.. ,h. I,,.ah   TV*, dnl ..,.i  ,    a                a  aanot.
i ,.„',r., i,m.ii  in. .11, inllaihl.lnin  I'Hntp |l,tan*n| m,. h-aati-t. f.l ia .a .twawtawtr  ,,               .  -i  ,ad lbil ll
mm it-inn .tu...,.      nrj,i«oM, '^!*."''^,'*?'''l^'l.p~^, v
KIO|l|T ■avnt.nlmlly. . ,,.|  ,..   handanat  ,„, .   . . ...  lain
. .".'..' .'."".V."- **''    *'* ,"   .i  rttin.nin.., .-1 '    ■   i<* ,. ,-.1,..,,-hi, H. ....  tV IMnai i ,,-.i,.-.,.i., .            ttdinn.
,,.,m, ln,bil..litl„.n„.tf,l>,  It  H„  ,,.„,, ... ,,„„.u„, t  Ihm *"*n ..-*.-» ..I  Iwo ..I t..t ,.  ■■ nan-al
"""'""    „ "   ',"*   '" "'  ,','„„r  '«<«•'«.'■ ■t.hol-»..»l. ti l"»t
i.       'I   t. .Mill... .nd Hilkaa.  t- .. nallti.lt.a hnn .,( .Ilim.i'- ■<>  t ,.,,,j ,„ v.„,-n-  ,taa            ,..,
....ni,. i.ti,:-,...!.,             * *i>* b, ib- un.1, **tmmma**mi.,m        """""'"'
tilitna Hi-  .il, It.,  Iho  •  ,'      !!.■   ,'           I,,.  I.latttd  lbil U ,     ,     ,,    .                           .,- .... ...   a_, <~W
H«molrna,BWtBata,.alot.r.nl h, tb.:tnt-ndii.b tnal, illH»*a,ttwl i.t ***** ia two wata.             i ajt.t, . t .  na.
dfathid 1-aiaHl                             ■ • and al.. (taat <b«n a >ini>ai»i.«,  I*  *****   •   *              w....— ..a-, Im~i
ruu.1«.. .*, n«»a,t dlMlw.lh*..t..... I-. • ".. . ..■ atiwd  ibi.  ilbi»M .1 tb *** am * ttr**.
Thn  nnmtnaimn.  1 1  .             mm* ********* ta*, ItiltmAl. *al*m* hmm m Um,,'  ••"*.   „„„,,„               thra.
tooa.ll, a,.di-nnTi'.tdli i..l .  I lh.    t ....a.l-1 . ! J.a.il, loailln f..tj-.| k. iM alnwiulr..! ,aW IU.., ,"■»»,.  tlrm, lmf% ,„nt  ,.,j.„4,d^Ma«
.dllai.l.ii.ba.oU.on. *. ,..,k..,n. ,,,,,.,„., lla,..,  in  ,t. .*   ,_   ■ . .   ,  .hnlinawW.^.  a- „ jj,  „.ww(       „  ,„-.,   ^
In. I . ^ »|- iitl.it hlmtt  ttrtllidt  •*■
0*11* bm|rit«M|' !»*< ItOd
I \*
nit ititti». I* I ***** mi' i* ran
Ai uihtiouk*Youuk Block. Colnuibin St.
C. R. TOWNLBY
FRUIT LAND!
S..I.I till
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
S1.B5 For Euch $100.
\. I a., |. I,,.,,  t  a*,,,, ,. t    I   I lU   lltlUI
'  l,„v.
• ill ■•< Writ. i"i I" uin nl it.
A. B. MACKENZIE & CO.
VI Cd-aU lti~l* Iiw ******
libta,   Tb. lib,i«i  an
■.■•alibi  aluhn IHIbm and  IH
.... .1,1.ana ,..'Hu, ... nt. .1 an .all'
Catnollilr mt.lii,.. ah-n a awab lUllod
ia oataali and ...nukana thnw Ibna
.1 HTlk.n lu.l al.i itlirkitl  hin
a„b  MaWblbiitni   Inlkn,  |.
.- atiaand Il..ta «  Ml, k  laa  th**
a.| a.t,a...t hi. .••attanli. .ami aa«
It*** Utt a Uat.  II* tlaa....1,.! ...B.tl-,
■a loatbln. Un- anwllal  ,...,  ..III..—1  "" '"  "
..,  rnlhn.l.Kk  .nd.....    I  .iff,.  T,  '. *
inlaaf-r *m* •ntmaa.M Iniba. -
I a. .I.|..iluf. and lattil.
I.rtb.t .toloaio  III* ti
imttMatahlo twin
,*-h «•,. I...!  n(  llw  Hnf.1
k. '.*^T.V-7>
IVhltaaHaMllh. taa.,l-«  ,a lb. |-l...i«*«.-n.i .,.•.►.•—>'•
Will Haal in ll..iiti ■*! ,bo lltwaolo aValMiai !•■< la aal ilt> u..mM. ■* law. .ih-.n.,.. b.ia ,kH,
  V   II      •   IW '*:"fJT.^!lM"^L1.'llmttim '*'"''*■' "*"
ib# • 11«inftm-fat-af  iiw** m*m ***** ii^.a m,* *u**it*
•*:.,,.,!.,...... ,k*t*J-I". I".  „„,,,BV,„^.  Ina,  mt  ah**  a...    |V» Mra.Mh* >»*~1  **t  ,*m,.t,*A  *
Ibf Aa--, • k,»a"4 *, haltmt it. ,W »*,Ma  lla. hfc|  ^..#  .p..  it.  *.,,*rmm  ..*a„
tl,*. t**iaif lis. Uddin. laV noil aaaaai %.an.i4*i nd twli*. ll.*.,*.-* an* tt.,tl,tj ..,,_  i t-.ti- --H I itim
■"  ***** 't*** !fc*.J",."rt  <*}*"*  ll.l lb- Umm. . aUndlt. nt  Mai
111
-...,.  111. h<>  TV tallapw nl tka- ttnlUlal  wai d«-
•lanaM
~  imwtn.ll.  1...H..I  lb-  ..-..iltoa  In;I,, lalmtat  amtt.mm. ,nal
,"■*'?' '"" "'■" an'l In Mf.bii. bm* llia.ln» hut. Pm. ,.*****•* *-.* ttm
• „a|n,....... htn.
hid.fjatfitt. *-*4. TV itai, atwawbw
..  a,i,,a. nv dal an.  hmu  Iht
i atl.awa.-w .artaal  TWlaotBtja^lfcl
llu IV taaml t» iltnaw.   Tha. «M
Tool UU Ih...
v in..*., -•  Mi. Il.,.h.I a
aowtr, at Araidda aad a airnaatm-n, .. t-
ilUI aallaln, wt-ll bnnan la- IV lint
' |avaainiea*a nt. iiall.. it-! ib.l lb* .mhlb
jailrifd a*, ,al»»4 I*. IV tl.tllt*. M.
,.,.. ,.-,  tt-e  ,i|h,t
Dtatwaatwi VtwUhl Ralwa l.-, IU,-.  , ,„,«*,,
Sib ,..!-•  ii I.i.t  •   1 m.»1l.,|ii U .iWllt......  .at.*.,   ta   (WWbbo.I i arltaaaaI. ,h„ ... ■* n**.,**,  la  M.al
i.,„,  ,,.., !..,., ..t iv if-ak Han tlitluialia,tl».Hta**tt*MI*ww.«ativj^.iiv>ii^.!_'*-i«~_i..Mi»l IV
Inubi  ••nawiilafi*  .td  lha an^n .,•■ hu •.hwiiw' hhtoanal i»rwi
Intthl ,t*al> .4 ,b»,..„ ii ,,.*. A. ,„ lfc» maimut *A a I.  TV MM. CL.
•nlalkmal  IV .dll«'i  »l  IV  Tlwwh|-^    ,m.    „._..,-,.  ...mm  >*.i.Sl...  .
..m.di.trt.i.b...l:..*d..i .uh t..io ,.,„ n^a.tt,pm i, ihi.      i ,"' .,,,1^,.**!TiT*ttn,Vi ** £?.£?*
mm bab-aiiM u. bi. ..iiuin ..»  w.ii.,i.i,4,i»Hn»d ..t..,.n. J* ^IJ,!5l_52im tm* tu
,**** m lb..... V ....d a. UwM.rt,  **^ ****** - -'*- iXlSS."' TCZmZ *£Z * -  *  , «.    .        SL.1 .£!.
Ibab-n br r..tth,...kr.      wwiMiiaiwr     i.ar. ,n*mm*tamtam*i*l.*t  miV a..*, IM ,,.-,..* ,» latna, ,VI,
■   ..  .  ....  .  .a.   Va/„.  .    . ****,, ****** **,<*! UaV^aM.  Ml.  ,<BJjh,. I. ,*•<•",  U>  <»a.a.d  .Va*...
!,.„.„. ta „.,.,-.  Ik.p,„hft,n»       ........a............. ill |» t« |i,^Mlf IWti^Tv iw : wi. IMa iw,\»l IV n«H-t IV fctlw
'.,■•■■ .i.t. Ibal .bol. e*t .iii,„,„iL   A aw.ua! «l ,V llnuu. lalswMa ^,,|„m aawaiM «nwl .ulna H l.iaiwa. iii.,tt>.  wnh ika   IM,
balfbtan otr-Uoatad In Ib.l ...nirlt,  n,.nd.,*wk..J lailllal-a.i MM la IV IV ra,»..,.,. ~. IV laabflpK  MM Ib.l n woi.kw, «**t,_,V *vl ib.l
.!,',
.. »iir* i-l. tbi, .1 lint., and lav,.. Ilwanniil ltt|.„«ib,f-
tbat i..a.oi nl b-i.-i auoavumtatd and VhltWU.  ,*.l.iAu
•aar 'I**-* bwl al Lib |.la.~  lln*,. i. H—«l ll*-"
.lb.l.:_Hi.dl|,*d.lndbl.l~..l».Ht !<aa.!an.«dalMt |J*
r.lll.t,  dnttnlod     I
at. dowa and aatin .lau an- bud m
.*U!n. bat It I.  bnnwa Ihal a l.t.. ********
nntahtt nl Hn. bat* l«»n  t.m  Al .•««•"
Uab.ba.. iu, nl IK' •■
... mm am banwn
IHM aad tbrmundi id imlMiaii do
iim, nl
i<r,ntii MfltMtM
III I. MM Ih.l. ■olhnii vandal In
•nliiai idliiili n.p».,hv Int atat,
■aa.1i*-. I* lattdml la IV amiianwi nai-
bn-ab nl IV Hnnidk, liaanlt ,t It Ind
- •  ,'
*.  la,Ma
Will M riat.fl>   '
a   -a  .,.
r. -. • * Itmrn
,-..*ala Ak.aadi,
Mi. ol IV iwalln. I
ml IV atw^aanrlBMU, ~t «*•«»
wm.,, kftwat aai avtwaa.. wbi'h , ■»■
■-a, t,wfiali, taMaiUan. I* ...aa.al
i.l taa tantlf V .laataan. aa-aia IV Mil'
1 • ki  ,.1  Mnk •»
'iat.,.  i, •*!,* .1. dnwltrawii. kt IV
|tf.  ,t*a|t*.,, datnalllaWWI la ittla.  "■'
B.  ,.,  tWt*, aat II. .htlt** -ea.,M p.,-
• .-'«• twit, mtamm .. tdw.law ki.k*t
..a, idfcr.it  A,.a n.aikk  tv .i.ii •«
.V I'l
,   I  '.. *  ru.!
■ Wi.a.w
atll.btlh dllaB.H. ud
I IV I!-... lalkada
an**.,a*., .and UiM*<Mi'
1 bf Hw mM
■   *r.
akn kl*
1f*»i  -I
,tt,  ,n.  . iinaw.
.1.1 nd . at..*!,
tt, IV aVd*  nt  •l»r'«.
• iVlaMa-
a •  ,  I-  a.  till
.nkwi  n*ialU<lB.  fnaa  laailt awaWlMli.
k, ,V .nwnrt tifwlanal. u.,—'
. Il« -tl,
■   -
11 |a i m| < i
629 COLUMBIA SI.
REWWESIMINSHR.
*  *h*   fV ***** al  law*.. !*.***.
buna,, i  ..aaatl  aaawaatw. IIM IV Anwa.fci*. iwtwa-
am*, hu aaaM a!«,! •* H* MIV H«wd
I lann. IV awttVia awt *A tv nn"'
Hat*. |!-» ,V bM«MM,b»biw. nl
. *,. *t  a.,, .maa,   I*** «M  IM-
i , in kwa .wM •-, i. mm
-». M ,»,,i,-»..
'...nr.. a„, r.a,w,i-i,a
TV mm*ltw« tla tm* tttm m*t ***** trm** ***.
taum* t*t*, * IVM...  .1 II
- .Mn  ma*  *•'* *
*ammmm**m****** i*m*>»******
l 11". a-a   -.   tt-da>a-Maf
■rr- .   ..If. ** ****•**,
,,*.*..  a.r.-
Vian... t«» iMatM >•  .»<••*•
mrn.n***,   *****   1k»   ********   Ttw
Ptm,m mm,  I. Ik'  >Htaw.  IIM.1
m*m*hmna*t iitii,  baa)*-,  wawa.
•Uwl. al tlwmfl
HOW TO GET RICH.
A runt •....I ii .i i*"'"' i-*"""1
A CHEilPSIDE
I'.H.Ill.'  HI...   HI   IVWIlgl    I"'-    I  ""ll"""   '"'
il.,- point.  Tl.. mow .»" '"'V *• .n,"r'
ymtkilH-  lla tlir.'tilt I' il't't-""1
RI6HT f ICE! RIGHT PRICE! L,V,",LL,,';
E.H.PORT&CO
REAL BTATE OOOSBU
TV .lalbntlUn- b.ti- l«-n|W,lnl Ina l^wli. ih watt a»tnad I-, IV  Ba*
iM.bollor la.lllf n. r.Hn.1 Ib.n IV „,„ „.n.,t aat Ak.nl n. t>M.| I •laml
tl,..,* ,t*.i„.t. .nd ll t. iniin..t-d Ih.l and ..Mnjamill, labia in •.
wawtonl  thf-ffrtft  Bift. iwatvottb. .Im  pn.,. l^ln..  '. •
l»tl. .nd IV innKlkl. Inilo.a.nt hnn.l Int mnl. >   •
pklnanl III. hanoMlo. mntinkd a* . ,,n n-t'within i a.-, -
l.ll   tfWBtl   lea  r.||  allr ' r . |„  |,,r!f , ., ,h, ;, . ,,  a
.rloianii  Thi* r.*|w Ibal mnUniVd ,. ,„, ||..,«i...,  .
IV mm Ibat olnk^ lha b„h "an, .hn h .11, IM, wilt attiw- ala~al Um- tattal IV lawa,. n«,w, drintxi  a, II fc  . I  -,— ilwMwa ■ HUM
aitnd»tlnni.llbi-H»rai.n KlVt datlal Hl,   *,,,  \|.Uan kl, VkfcwM nw ****** IV mm* ata MW kf .V ,*-,*■** >-    ••   , 1  ■* ****
hi* rwaal .till tn Itnil.nd Mnnd., iiinla. ,n tM H«.a»*l» ttalM raatnm M 11.1 **ial,t »,Vr*«M« .V u* , WMI lna»  TV «!•  nwaM k. ,V
tUt Oil. Mtllftll Wall. Int IV IMt I llf to a»»1Mt h.a  IT.aM.it W.  onraf. IV  ia«MI«M *]•****■* ****** ***** ***** I* *
TV laall bmn.btb, IV tVh.i. UUI **•**-  ****** '•"»** Mi*.i*- ***** tan*** **** **** rwaatMw W **■ **»*»*. m
ldaT««M^fTiolnnla  ahlrh.ttltid.t dnipaWM*. I,—blia Ibal b.t. fat bot ot^-Uw.    TV  n-.M..i  a  .«.,»..,  «.
(iaiwBHn"  t«,ird.V  al,.f  hatini la pwwmaloa nt all nattk.!.,. .nd will ,„m*m t*. *m In* IV *m* '•**- vtk..
awaaV lh. 1..1 m.i want a*****. wa< .wt* wkw*-lata Mai. .ttt, a ww t*tt,  , nm at am, t~-*«w,t ******* *****
d,.„,bn,t.l inlb ibolIiT. fncbB-k oalMHtM* IMl llf  "I bi.   • *  ..'.,  .. - -..• . **, ********  '****   t-l- —
IhUaawaln.  Tbl. twin IV twu **■ mtalan.  ***** **• rn""ftjTi, ZH "*J^ """IT*.?? ZTlZu '"
ib... pwlrdlf.rt.nrd. f«,., -b worb Vh..lU.ntvJrfw. IV t'.ttV. nl tit. *-*****■** *******  ******* '****
^^ IV   Ratrnit.   Malta  «ad  hU  *****  |*ti. AtntH'It* rMtnM.fi.  Baa! •* *k*rk  mm ***** *.,**'*■
'" f"» "*al« adi-krabw..,, *«-it«d a nitwltta .<ini*i1  b.**> l**aV>, .ktallnd IM., lattwMaw. M ******'*****
T - M.t|*t|. nt l/'ttt  b.i fnawnti-d (,,,Bann aiai, *i| lit .-In'*, ,.„! ,ra|  |.t.k,Mtt  la  tV *.|ailllia.  aad ia kadi,   *.*n..td   TV  tan,
l.a.l.nd  tatf  1>fi,fl'a  ntaldlnM.i  Ib- -pn.li.n- k lilli a. IM allin '. wbkl  arm, <** th*m ., ,,if.m.aawi h.t* ***.. *****
.... dna, **,
:,.*aa*m.m
...  a, tv
fabwatil r.ndkt.tr- V iad bl. if.  ntr. ki.-H'-i aVf  tv
inllaaatllit-.. »birb  b.1»  t*BVVd  Ml»
Dootdia BaTora tawdaf im, aim in Haf tbtna.b u» mdiaia
l!na«. ivini,, ;•  H i. „,.ni..| thii nf lltlllil .ad laMtlraa waU*Mf. ind
IV  IVpa will  IMo  .Mrlilio  aa-Unn M''"< •*■*****■ **'*
..   .  ,    .. ..   ...   bi IV—.noot 1,
Vfnrn l.adi, no IV ,ni-nbea nl tnartn. >d hu '.«l IMbl
tainni* aal .IttfaalltfqiwiHnnnt raabtn.:dnabt a* .iw.nwi aba It
a Moda. ,,t»adi wtb (Ml,.  Alt an**P*, »lh*w- ibn V bw i" — 1
ladbwUMK notal In IM taltrt nmnrr  hi e* M*dad ***  1
Tto Itta'i dMIla fn, Half alailn. ,►• j .tlaa U. «•! 1* « haw* '• ***» ** ****
' InlUll M lh.lltM|-***«wt
tm wanton.* t»*.,*n*
^^ M"i*a»»i. '»■»*« M  TV an»a»
. ,   JVL*.   . ... *..  kf »t  * *** *** **'**,  1M  Ttifnaln
Titn-'Udwl-ll. lltlt ttt-Mmi* n<« mu Matt-*-*. M It**
a... (i.. .- fatwikl. ,!«• rt^., .p.man**,******...IHal „.,„. Mw 1 itat
lawbkbk* kw tM •.. .#„. * ** ■■   2^i
1,1.. b.i  Ikf"  »  hum fx.aw 11
a . hw Nni,
r.M. .!.», k. ,M MH  W If "•-'
lit Wlttit kM. fcf *» MIW.I,'.
UWHttH-MtllllH *• *>•*•
UK  WW
Md tv lial
I-.."-.-.-.,
*.*■*
... ***** tta.. ****** **-imm*i
I .. a **>*. rta.B»fcaaii..u|ia.,a|a»B]l
' Illllt
bw Unit.'ttt bM .IfcWnaK IIK.II KSr.lTK nn,
II I. .1  f.'eliai'Tr'.
O0UT1I lYBBTMINSTRI
17  I .' Sj.I1 Kail lli
laii.i.l.iii- ,.!  Sll-  IMlliu
'I'-ilu. luillTllliffa'.
11/IL  IIAVB  AI.SII  rt
11   ,1111 l.n -ill- Ill-ill' lil
.l llf
t.itf.
1.1 ACRRS
lorol 1'iiul: in
I'l  il  liialallllll.
IT-L1V
l.tlTS
aiiillni
.Illllllli k'U'llliil--  l"T '
Bllli 1*111 III I')' Ul- llllll"
I.mi: ..tl.i: TTR
RA8TRIII.Y
'"'i'ln.
f llm
Ft
. ..iinn
| l IT
I. I.
i ti.iiiiii
Wait).
-t.tl.IL,
iiliilili
il.i
lliu
WITH
l.l i'l'
  il.i.ilil-  I, I..!*'*'
 1 ,.|-   tVaa.'it-.l 1. l.tH
iTSNK.ll: THR I'AllH Il'll *
,al  1'. *1» M.v
'BBBIll. .V llllllillli- ,  , , ,
IJIAIIMM IN AI.I.  I'ARTS ',I   HI-
11  in,in. i  uu  oaal  linn".  «""'!'
illy
Hl.llliT
uiil-.
.I.ii'.
II  I.V, tail
„ i,|. I.iii, .
11,1,  /l,|,'„
l„.i.l,„,, ui,id,!
W'.lMTLIt
11   laul.v. |„
HY  A"Tn>IT':i"l'.tlll.l'L
-II 1 I'lllll' '""'ill ■*■
|„,l|.ia..J|.t:   lla.I  -I'll.V 11-lBBBBl.lBll
OlT-'HT-lltiY:  ..MAUI'   IA"   "'
Ilia.Ill  II  II lllli.l    -.lllll.il
A|.|.ll A.-- «  I'T'-I""-**'- *■   ...
VANTILIi   AS  KXI'RItlBNCBll
* ml, ,,i, llll.ll
\Y
I 111-I
'tv.'.'
1,11..1.-1 III
AiijH
1  i.aia.a ll
I,..aa-  i:*-t»-r
I.  I'  I.. 1.-I.III.
lllllll ll
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I IKIKIIIS.IUI V
| I ll'lilNlilltlTTH.tl lllll IS,IT.TKI1IX
II „„■.;„,,..
unly ,'riiiliiiiti'
!l-ill,llllBll,a<ia— t
Ulll
i.lTn-l.u
- I,
l,i, i.i.
in.nl I,
ii.ii
T"„
as
in,*.
A.iiii*
fix.ISt I tl
CA1MTAtilSTH.  It'ANTRIl
aall'.Tll,'!.-  -Him
111)
,I,|1I
I'lllllll'tV  11.1, Ull.if  111-.HI
,1  III,|il,i.HI,. HI-  Iillli  Illllill'
II., I'
ll.a
NOTICE.
tfljc JcinKV
XJhTHTLIN IIRRKHYtllVBN THAT
il   .> .lill- Hll-t alaata. h
ll'lill
,..,1 liluiili,11
l.tlllt BlI.lBBl
IB.IBB*. IIIII lllll,
nillMi IIbb-ii.v
bi, Uaa* tin
t'ltK  llll  .•!.'  I.I'I
|'i ItXimiBll  lltKlMS  'I'"
Ilia- t'l.liT
 I  ttiifk.  laal  U'tinlv
l.iallllf  il,.. nl.!  Illla!
a'.ltillli.li', Ml.in*!
ii.- Haauainl.il lln.!,*,,
i 11,-ii.l .tal
,1 IB,lit- li
■11*1 .HalBllllli. lllll..a- li.'llll
■11,1 | llllll Hull.*- IBBirtll I
-I '.' I.llllil Hi. HI*' il.llllt I"
|Hl||ll   ul   tllllllllllll* lllllll  BBB1   lllB*  *BBlll
I.it III  -
alll-ul
Tilt HLIVTIIIO LIMIT Aiu.Y lir
I.A II'.
Tbl-  I'llilW  I*  In  Im >lllHlllltl<ll  111 II
i.iliiul lliu iiil.'iiiiyii. ..1 Ilal. oily liuliiy.
Il.aalajaat I. |a.'a'<llilllll< I III' B'lllo || llllllillli!', tu borrow Nt,ooo lo luorouo tin*
I'loiirlo llibt iilinii iiiiniiii by ibo oily,
.nm bo liiiiniitoil uml oiiii'iiili'il,
I aanllny laar 111.. .,.1.-111 Will llll'li
l.a -lam,llllll, ul III lull Illllllli
! Illllt  .lllll.  II  I,  llll|"i.-llil-  In
Ily.
ll a'l,'  II,111.lllll  Bill' r.il>T'!iit-i-
, ... •* BB||  llll.   I,III-tlllll,  IIU  .Illllllli
it tl Ita -,iy, laitn fair tbo lOltl.
mil  IO.ISUII  I. llll.   III-  |'l,-, l-l
II  lllllll., I„t!>
loll 01
II
1,1,11 I
*f*
Ullll
al.ml kl .aillt-. ft
Um  el  j 1-... |ilttialB*l Otl llai'
llaB<fia|llilii1»lB HlVl'l  >i  i i   < '
pilot,
,l,i- li
iiiiiI) Iiii imr
(a.i iirlvito 1
..ilal.  l.a  ll,
lllllll,|,l tl.. ||,
piled, at it
taa  produci
111.1,1,    Uf
t n llll
|.|..'ill
l.lliullili II* I
l.a  bo illil,- laa
Haul
IIPI'I,
ullt
> ill- llllll!
lob llii'llajlal
lo,, Iban ll
I'lli* ilolli'b*
ll   llio   I
u.i
Bank ^Montreal
UAI'lTAla, ull imiii up,
R1I8T,
A Savings'  Bank
., taxation  Thortrforo, IIiom raloiiayori
UrVwi'iii tlw m*a living outalilnof ibo boumlarlcaat prtav
n .ii....ii.-i rti*.. intiii.. in nn* ,i -.I,,ii. ol
b  ■ ',  , .1 An im
VAl.t AUi.i: I'lioi'Kim
V  Tt.-* UW*' *t  ■
(wildina
r,.,  i,i ■    it   ii'i'ii  i" il"
t'l.iiil.tt'i .   io.l W.A.MU
lilt  If I'M
Willi' III   till'.illlt   I
i., -i, ily  tlini-tl
.lltl ai i 6 inlli
,.i .a mlleatti it,.
...nil. mi im-li mii
i-m Ihn Ulll lllal..
a    1   ,' lliltl,   lllllll'
, itrili -iiii-i.i iln
llllllillli.'l.tiiiili
wtf.lv  ltll.vllt.il  .  .
Illlt l'\ It'll ill It..-  -i llltl I  ■>
iiiiiii mui i.i ii.. - -..I men
iiiini ina
ili.
ti ,i
."i
fl   III!
III.'.. lll.ll
llir-mi.
lall
At l.l.--
li.li..ii.
.,.ii
l.lMlll
mi Val.
Al.ltKIt
li.
■
....   lUil-aV  iuii-
ill^. li.ini  IliyV'*'
■ '   ■•
Bt.tvaintl'  I  Hi  •  11    ;' H,MIW-
LVtl.M  i"K  SAUK NfiAH  WfflT
l1  Maim  I-"''   • • ' '.I.'.1-'
iiiiiii it
,.f  i mil.*.  .IU
Vil'kl a ilial I-.-'
•llll   tll.l I'
illHVllllll  liill
ut  Itll.t'h  lull. -  .mi  l-tlt'tl
llltl tat-wl ,, iliwi4iiiv.il llll
.til.  nf It,,  -tUt tit, I  lit. ll,
. ,i.i, ilt ilmi-iiMi fulliiiaim
"lli.tll   lltll   Ml,11.
llUlllll 411,1  .lllttltiv ll.l.. II.
M ltlllNI.il  lit  nfl.a
iln- innii. ami miiiii. nlli
 -ttt. wl.lt* I'l till' t«|tl Illi
Mii lltM. i MH l
mi..in I. t-l
ti.:!.
till mipplltti Uh' mini'' I" I'-iv
llio coal ol lighting lbe Itouaea wltblo
thoae boundarloa.  Thu*. If aa u **u\ tt
futilii-r »-\|ii'inUi ol tlo.000 ttlll |lvo
imll iln' opportunity **t inrtUipailiiitln
., ii,  ttu' Mi.'ili nf Uilaaervlcoi li u juil tbat
n ibould in* «nni tin-in.  It would Iw
it tin-in.
iiut tbli
MA.wwll irantnl will pratro autteleot
iiil that tin' Brat aatl*
fitetn *****
MtifltiS* AVKOOO, Ibon it wai raltinl in 131,000.
tt.t u in about .ITOiOOOi ami now Ibo pro-
lliw ouUtono
ii.m, ..rn * ii.ii, * iu u
ilili talil t.n i n.t u. i'
.,  .'I  ."■  ia.il..
I * i* -i litiiiif.-tl
' Ii.-i Uni
tlllll  .Hit' tlllll'  tttmi  llu
•I tumii'ii tttn, ibonuln AU loJuiUoe imt intih
it.iiti..'  iii  r.  ' iiHi. lit
iti.iaii.v   Wi- tiiiii'i.ly inifct. I...wn
iIm .i.i mated i"*t nf an i-lllt-li'iil
Hit
111-.  ■  1
|.ill.Mvt lllvrr i** I lion t. i.iiiiiki' il about Sl«t.w«i.
Tli- ititl.-l'lfili t tin- - Itl i- ImH ;
iiM ui> mountain Malt*  Tbo *•**>
ii.-iulini! in
|iitti .... •  ,    • . -
rVtliti  ■ ! mm**
Xi'^f A ll I'  l-'-^L':!^! .	
■tm I Ittl I i
a titl.l MIUA'J  IIIM  'l-M ,IN1":
\J imiiaiiii" ' i ;•'■
m
il, It. Ari.un.an. Maiiain    I'at.'t*  ITOIO  IndUCfV li'  -ill""  In  **•*
———— Imiii  |N'rha|it   nf  tin'  *****,*   mi
V ANTE Pi l|"'  wound   tint   tiny   would
tM*   *i'if.tii|i|ti>i itim   by   moana
A'«1»JW«iSI! ■'
Ijlaliiy aill Iw I
.1,1 la- Ina'!! t'l Tl'
"I'
-ii.i:  —-
-in.,
mu*- tt. ■ •
tin-.., ti.   .
Ci  ii i  mi i.
WANTED.
!$!•£ ii '  '  at ax iL.tiitf mu rou HH
iailN»"tl|-'TXUl.A.N"ll HILMLVul.lLNT  ". X.«.llV.ln,ln.lr.riiy ki
1 , l  I,-- Na-
ln.-tl.aa  Bill.   Ha    I''-11 l.l  lit -   ta.Bllta  1.4. 1  ,. .'1. -, f |, ,1-k .-.I-
'  ,a, Hat ll.uk I
a. '   I •  III
Al I M  «.i|ili!..'S
...  . l.ll I... a  u.a
| |.■..Ilal, l.'BBlha-l
l.'.l'
illl l-a raio In Iho III bill unit
ll|hUo| ai.<I f«t  nil. I-
S°it;
ll'- tan i
Baiaalllli .l-'l
I  lli.t..VI I. I II
I'l. ■ " '
,.|  I,....!..  • 1  a
. HiH.it-nn*
. a  111 u.n;
IT..  !■■■
V
CLASSIFIED BUStWESS OlRtClOHY
, i> i, > i.'t|.iaii.i|ii.-|iaitttM-ni*
||l|l, M.- I  •■*.  ... itlill  *'.,,'  *  *  .
*.  ,...,  4"la1altt
I.llta Sln.tl  ."lit auiwiani
AlU'li.ta-li.wt.M  mil  Iv  i*
tllttlrli'-
Mill*.! ti|i
...I,  l.M.I.I.I
• ill  Iv
it,.\.ni«,tit ;n. i*
r w ii,.u t
-.vt.uif m, I.,,.! liitaM
MEDICAL  EXAMINATIONS.
\l
.it *t 11rt 11.
til
'PIIK  SKMIANMAI.  KXAMIXA
■ iof Um It r u.ili .1 ttnomll «tll  >.Mt l.t tl,.'tilt
la* 1*1.1 In Ihr I' I
tn*  "
in.i
• i I.-.I. . |..a   l»t   I*  ,    *  :. i*1
—Il
Mti*. till' .
.(I-t    .1
AllHIlV AlUM.11t.ia-
t.ii %k t.iit,
im mit* t*
JT\K  i.HAM   .  ilni« '
Va  at.
I. i vm \i
Vt.t.ina H t  tit. . , f HH
PUBLIC NOTICE.
nii:i.ti;i
W„.,:l
***: Tbo llf bl ba* not tuul aipouaca
tt. far, anil it w»mIJ tn- fatuooa lo ospn i
tbn Hh- iinni daring pltrh  lu.atuiir
w.iultl Imi it.ii.1 i* tnm eh i.i . itintiii' for
■ i-l.n frum tlir waIit tuptil).
ulll tir.il |u ***
lopportad in i-m it Irait oui »f Ibo
|.|..lialih  fur  ..V ul
t* boon oitratra<
Cam • imt W|*t. hi Hi.' tuiliirr In wiii* li
it,, .i.airii- light plant mtt pot lot i *•**
ratepayer koowa tbal. wbo knowi t*f*
tbiiiji a C"-l nmi) tbotModi I
v.  . oofoM t.t inm h
Mlaglvtoi il.it ih'
t'l.tnitlnirtl will i,.nl itritvi ti half a
tnlllhiti than Ibfl 1.40,000 now oallnatnl
•lint aiul fltlt  tlii.MMInl  tin!'
laraoi ilwtraboat 1*ttaadidfw fc*-»*i*
Whrin 1. tt,. mui,. v eoailai ftt.m? Aid
.
,*  M.tt,i  i*f  thf  .t,t.'t|.TtMt  thf rll)
roeMbarfclaii ***. ami *****
| "    l-l lit . %|ti*ltl.tn  ut  th«'  Lli.   Mm* «f
round within iln* [.ui!.-'* uf tholr vo\ttt* ■
icutailvn i'1'nnii, tbo Can a tll an Uapllat.
wi.i'ti moroovoru italwart olnrloil ii.< '
fi'init'i' nf ihut nrmii tii'f.'i,,ii-i) it hh iH)|llB'
fully In linn with tbo iltoologlaal toicli-
Intt uf MitrtitiiNti't' Ull I VOn I ty, lliii  urt'itl
llaplial oduoallunal ImUtiUouf ibo Do-
mluloti, thf rovorond boiUIouimi wai
prouipUy mi'l by tlin rajolwlor tiutt Uio
rollgloui loAobtug nr ovou ilm tlouoiulua-
iiuiiiii univoralty muii in- wrong alao.
Ohnrgot of uuorUiodoxy aootu i" bo tlio
nrdor of tlto day Juat imw among tin1
i-liiin hi-s miiiii' uf llu' tt mghtloat fhiini-
Iiiuii-. of oilllglltOUOd t'liilillttiilly I it* I im
auongn ih" luoitaaintlod, Tlioproaont
dlvorgtiiivoof ui'i*." iitiuniifii ibo (»n-
iiiii.ui llapllatadooi mn. bowovor. loom
iiinh lu produco any ipoclallydotrlmoii'
t.ii . lifts upon ihut rollgloui body.
Tboauppormri *** oaofa ****** a	
tiiuiiii i>i.i. h. iiiy inclined in adopts
i i.i* v I'ulii-y io long Rl nu  tiMii-tiill
Ii anywhere uiado upon ihn fitmltt-
lu.'iii.ii. nt uii rial lau Ily.
tin' Hiiti.ii Columbia Conimorclal
.im,iii.ii LL1- ibal ample JuiUflcallon
tui ibo government isotuutlnlon of ou«
qulry inin Victoria*! munit'iiiui isotbodii
1. to bo fouud In tho fact that if iblngi
at. ,!■• vt.ii managed »■• *> niiiftaliy do*
claredt thf InvoaUng world will loarn
ihi* mt iiit|..irti.it jinin-iiii authority.
nut  Vi. tm..tn  contemporary  uhl*
iim "ii t.uiti.it be ro projudteothai
"haamade flnanoforaI17toaleor clear
*- i.f nut bondt, ami linvn a- Illlln tn do
"■aith tbotnaipoaatblo, Tlm moneyed
•■ iiii'ii nf iiu* uht w.irlil am only too
"atitltm-i  1" ill.* iiu r  |Ti'litalili' fli'M*
-* iin InveattnenL Thoy have nhiioni an
"loflnlte amount nf money that tiny Wd'on tbroiia
" are amiou* t > turn to better iocount.
" ami it might ba that the reiult of the
|(labora i't Ibe commtaalon will bo an
" immouae UoNlof."  if mi ttm olbet
tt.iii.i. .unitui,-' |i leiHouily wrong, ihii
moat i«' dtadoaed at tlm enquiry* when
haul puhiii- I'l-ininti wlllaoon aupply .1
ri awd)  i' li ibi roforo dlCflcult lo tea
how* any itilM-hh-f can iQemofrom thl
propowd Inreatlngatlon which will cover Tneiati loofbrtlwni
tin' himt'' gronnd ol municipal work imt
imi. uin- a public ooqutry luggeatetl it
Vancouver. »h*ii miiy ** cottohlorab *
■ ■'at mti, 4 tjtit'ititni uf Uiree orfoar
tlnllir* i>n in iilti'itiM-iimut hill nf i"
mitt III 1 nth-. ****': in Um ■utti* uat.-
$111,000,000
0,000X10
HARDWARE
T
Department
Has hoon oponoil In connt'ction witlij
Ihis lliunclt.
Allowed at Current Rules.
.M i*i,*,*i,t 1 t**i* rrHl,
GEO. D. BRYMNER,
;,ii:|.|,iiiB. Mniiiiiior.
\V() CARLOADS OF HARDWARE
I'm- iiu- spring trade linvo lusl been recelv
ml, opened up .uul marked nt close prices,
mi-.1 lull Iim* nl' builders' supplies, mnlcliig
nltieaof Locks, Uuildliig I'aper nnd Niiiin
.1 iiiosl niiigiiificciit Block nl 1 iiii'ii
CENTRALHOTEL
t'.irii.'ii;iilii..ifil.in,,,i|IUUKiaHl(lt
NOW tt imliiiliiiiiiir, 11. l*
JAMES CASH, Proprietor
Hamuli In II.MI |ia.ralay,  ll„li„„| ,
W
HOCCl
\Vr ;ilst» hav
Tlill!|l.l'il|lll
0 LANDAGENTS
. vd oriiAiii,
FOR SALE.
CUNNINGHAM BRUS.
M.III,  II,'HAN I'll.iiiu  ||;|,,
W.TURNBULL& CD
T
Ui uii-1.
Siil.illli.lii HI- I. II
l'..r iiiiii'- nml in mi ttti|iL in
ilKNitv v.KimoNita.  1
BEGBIE BLOCK
Nn
i.iii-. tt, li. II,
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers nnd Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
0. Box -'07 Vancouver, B. C.
"11 im nn:
nm
AMD nni nii:..
II IM I ll llllBBB-
"   Nl "   It a  Hi.hi.,,,  ,„
'- "I'lll- »'   '"   |.,,|i,,,
rt.it^ I In il.
.."'li'iila.',, I'm,,
MoPboo Bros,,
Sliiiiwriiilits & BuatbuildKis
BOATS FOR HIRE
Bcyoml Koyal City Planing m.i
New Westminster
IO RENT.
'|Mii:!-'iTii;i:-.tM'iii'"M--i!-iNi.i.i:.
I  in .mi. -i.i ii.t-. 11- 1111, I-  in
In ||.  ,*.....  11:     n. 11
tfu.lt-.trt iia.l I in. I.ii-iii a ,H"I"
1   I  .  j. .11.... I... - iiibbbI,
III Mil  \   llall.aMl-
,  AI.I I l\|al II Ma I. IV.
TO DEPOSITORS
IHE
.u 1 ii.<
ni.iii
WE INVITE
THE PUBLIC
..ii—
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
BnooeMom to Alhtip li. Mmuti'
a\
NOTICE.
UUI   ItlHiM   lit    I.1M.S   11
•>i*tt-  Itlti't  utt  >
III  ttll)   M*. HI,'  MUtO  lllllll  ttlll
11.0  ...I...   Hi  I ..I    Hint,, in  t
ItlM lilitl
NOTICE.
SHIP NODDLEDURN,
\\
*i:. tiii; i'Xhkiwhin'rii, wii
:..t*t.|iai|tl.*   (,.t
- Ml) I., It*.,.,
«ll.<r«.l|ti1   I* f..|r   I.IhU  IIW  tt>l  lll-l
11111  tt.\i\.. I'ATKIWON* "■
 . i'-tt»tglwtr^. .
JOSEPH STIRSKY,
Hull" I
Jewelry,
s,
In view of llu* low rate of interest given liy lhe Dominion Snvings Bank Dcian
hh in. .uul the H mrii lions imposttl .t-. i.t lhe iimouiii to l«- dejiosilctl, thisConi|mn) is n .
ji.tr.-,1 tn iniiii- iiiniH 1 mi ili-|Mi-.*i. in large or smnll nmounu, .u inicrcttt m the rate ol
5 PER CENT PER ANNUM,  i '* "i fuvoralile tcrail M to notice, Ctt
■
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
I Till  lt-7
MlBl  Mui  1 ,,,.
'.I
'
H. W. TERNAK.
-t u»
11 inlHTt.1,1.Cltlt.ua nn. II 1
. . inllM na<,ii!.l,ln,l„an„ll
UIIAlll'.*. MA' l.l'lIILa.tll I* '-
l~ - ill
Li_L._.^.- .'■;-,'•- *: ..,'i|...n...„ - '--L:'i^;',;,".ii
...i".»''•"■»" ■ w"-K.'.-i'iii'.!,'■;',:.'■:,.izwzzspr.i:
RnKuTN.ii i" 111.AKKH. mi-11.11                           ***** "in "*'«"■ t^"l<^^*X!^uSSi*!!.
...\**Ma***L***itat .,..** '"■"•"'
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA Sl.
BONANZA
GRILL ROOM
OBOoalti 1  P v v.i 11 l  t i.ai -1
\. .a * ILI,   |l    •
•n  1 iijait
ii Vi
At t'MONKKIt AND [
.-1
[.IM .
U.\iii:i;>  »\io  ^  i"ii  ii;l.-ii  '  -
MJ Ht.   a I, ,,
'
Haa
wte.vi.v....!. Tim
>--l Ilial tmi'lt it.i.
■Nil   |«4l||t|  Ibf  1)1* "Hrl.it
inawlruraviiaaaitliat In. beM
I    i|  f.il»a|t| Uit \***t |l|U|i|f« ■  .
M
SSI
11"! i.i.t- MTttKKT UAKIillV Ji.lIX
I'l,-. la.
• IMI I l.l.l.l 11,
V.m*a»na. »n ,.lar, V ,*nt	
,,,,„,*   , 1,1  l„IB# t
l.ltAIH.Y
n\|t|i
"I t'B
NUTICK   llll.-l.
i.i
it
t;'';'
"
t.t- Itt.fAllllNtl
'wt*»|.lif   all«W*s  1-1  **A   t«W«l
*....- • .   .
SRi tii«i."H,i.4
11*   mm***,   UmttAt
KOTO AXI*'*i*iv-
******* irtMittatiifi niiuitt. .|,i,-« that j *'
'lilll'tf  Uiiii*  tl.li  Hi ■
mil i't..\u].- i.Mitdfu.i i.f n.r inm, «f tj
< ma:  Utt jaar Mil lttiti*ii |;
•hijM* with « Inaana ntT.ll.ono pttmA 1
gBALKUTKNI)RR8 APDBB-WRIi I"
11 i'i 1  1 .
■    I ttt a-l  |,-t V   ! I
it«ui*it.t.i<i.,-i »,.„ rmturn
.,«.  Itltn  It  .    - I*  -
||m l.tl, itlf . I  *
■  ,-    a
■■■ I  *'  .   I  ,  *W  J   |.t, ,  ,
> • ..UH*   It-    llltl.!
* I-    -.,. |t 11,1 l'.-l
t. ,    ll   lit.   I.ltl  . '
I 1 .  T    Vl.  1-lil   |l  I
tlit««at, Umi mil mamy.aa«»-|KU£ ,u "•w**"1 ■' ,,u'
N  Ttalfta Utt a Llfvaa* 1* ami tlmtwf a*  un*A -.Illi mi oalff nf .tll.«t  inltwia, '  1V*4*r* mill iml Im ****** frtri ***********
D.ai.1.iUili|.lwr...iit. Jmmmt*** .. ' '  .    ' I .*at,.l alii, Ihn
-
orart
ut .i.i
■•
....  ll.l.at  ].,,,   I  1  .  J,l||  l,||  1i,l,|.|,  .
t'llttll-lttt.f  I*   I  *|.llt|   It-|t,tt
a call
BRUNETTE SAWMILL CO.
I.."in M W Ul STMINSTER.B.I -
MANUFACTURERS OF Lumber, 8_lngle8, Loth, Bill Stuff aud Lung Timber ud
in 100 fwit. ALSO Flooring, Ofllllng, Rustii*. Sidinp. Moiililingit, Pirktita
Boroll mul Turned Work, Sasb. Doorf. Window .uul Dwir Frames.
Him !• Finiiib oT all Kinds.
17-A.cc-u.rato  "^Tcxlr G-iiai-antocd «l
Kiln-dried Lumber and Shingles,  Siilnion nnd Fruit Boxen  Wi
: tt  ; 1 .. .!  I.,  ,,,. ,
lave no iii-tLiallii-s
rail uitiunaw
LITHE & WILSON, PROPRIETORS.
F0HTH1LL NURSERY
VJl-M l:t* IIAHI |> tl'l.i,
•*-t i-tt.-v * iw-jiti-. lultl 1* 1  ii*   ***  l'i"  lla  '  ■
•lM ..I ltn> MlM.l.i- ..1 I'ut.li,  W.ti..  t.^  -ht| UitKt.i-.il.it 1
"f ant Bttn In '
T]tl*thrtiiM "Mti  tm .I- ii"> 1* BnifU« **.**, ** *****
Um*m titfointt-tti .->. iv.11. \    •
m*m* Um* tt ****.**
■ ■
***    ****** x    llta*  >
hun.lti.1  .Liltl
haw,  Thlti|ir«|ti«t -,..
itaitjf 'WHnr thr fi tr*ri  1
1 (til !•• ra«t|,|. I.. ***** m*>*V it.t.li».!.  1. .
'""  lt» iTllll.ttal  |Nf«-t>(,|
*1 .1111 11 n/im
(Mi'l AIN v\  .  li;\|Ml;n
J *,.**
uptttMt* ***** ' I II  '
■*,   S  I
II
,II,II1.1C.I..,_ l,..l,'..,..Ull..,,n.|nnl:.«.' nt,   . i".
• L s-l.ti-ILH H-.M.i:i;*.Ai.|.Ki.-l;i,„, ""'•"■ t* ' mtna*pn**
^                                     tin.. •Iioaini. »• ata ilaan.l | JJJjJJ* ■'-,
'  , - iiaiaatn.i lait.. tn>* .nail: in fmofli j,r"t'.,i.'!ifi'
iiaO,»at,. 1,1 liilrivi, In lUll't "•ttllal'.l  "jl,''",',"
'.*. .„h tin-.., ..nr in,,.,. j "^"it^.W., at..* n , Ml ...
a«l*0l Ht*  tr-irtt.-l ... B. ..
II1. ..•Ill,,, llrlll.l, matin- aal. t 1iV'.i.b
I •■!. ... «.ant»l„l o.illal.B.rtv^t llir '*  '  tmnmia
•lot  K.I,In, II,.'  ,,.»--«|fj|lrlwk-*  , •*f"5'*'l."l  ls,M"  WW". UMM.
.BV1fl.lt I I"
iaa Imiii •Ifitan,*.  it l.. Iwontrr.
mh*!*.'. ."41I..1I1.I.I. .0,1, a Ua.,.,.,,
r.a riaiini.iaa.ni ,1 i-a.....  tfiini ll.t anl tt.m |ait«aaa,, at ibi. ^a
II. I.Nt.lM IT.- .  ..t.l, ..I US. ni.  ,.t«l. ,..,.,..ai..„i i.i;
(Si	
Nora Hm ai LV tbt I, Oit-
1 It.. 1
X. J. TRAP F A, CO.
M li.iliniil* ,.,„| Kit 1111 Hi aiii ta. |n
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
716 COLUMBIA STRBOOT, •  -  ^TEW WESTMINSTER. B. C
0 ik at .wtitii,,.
*i* t-t  ti.
iih inr an-Wi
t i-l
l -Ut.-*w* • flMMI tiipltitll-n 1..
STONE & WELLINGTON,
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
• nn. 1. 1   -!...i
J. AI.I.I.MT..MIK tin ■■*.
IIMI. n ttilii
I'-*, Il.lltl'
Manufacturers autl Dealoi.-
Now Woatmlnitr,
\\-  lllllll! llHAI  ItASIl
tt .  -
1 nil,
■ 11,. ...  ...«l. ,. i.an.H.ft.l
fj* h* lln~"ta»ar«.l ti, liaitl.lla. Una,, tn
I. UtMi,. I ba tall,  aUinlatl.   Ilatl In il,.  -a. thr
-  —.at • Vil- M.l.ll "I l;M'l:lt*. Allllllli—l.HIll
D
la, tr ,,
A.
■
1  I.
K.
.1
•ti .».,'■
it,
laaaHanee,., ..I taV-
■tntt^Ut  ,aa.
at...,.,.k 1,1.1.1,, mi.!, hair a in.
Inlnlf Motr ,h"«. ,.»-—in,, a* II.. t  a
a taam 11a aaabtatii-i
•ml ,aiau*n« ia,,,,,!. .,|.i. li  ,
•>-'  l.lltn.H t.i tlaraf  .In. and  l-n.»  ,,,. f.
.'■iTii..l,i«.,i^^. ai hm ,ai .,",'!'.,\
!«<ni».1 tavlel thru iiaaul* *.*•* |<t»l,«* '"
****Pt.i,*..l .B.-1 aB.al.-tu.l l-nairrl
StrPOt. a a ,
iii r.oiiglt and Dressed Lumber, ShfnRles. .Shale*1
Latin ai.d Pickets.
> lEHCmilTS" HCHIIIBE *•} Salmon Boxes, nel  Flouts, Tn . . and .ill I, nds 01 Wmi.i Furnishing!
for Canneries, Doors, Frames. Windows, Mouldings, Blinds, Rnilingi*
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain nnd Fancy Turned Wood
Cnnniliaa Parilt-
LIOUORS
ipfir of * <
AND CIGARS.
■
i,HH|t i,.,
J\MI» IIM II |*i
TO
■
litUi*. tm*
******* ****** *******
ps
*t th.
I 1
l-H-IMTfrtt,!
M. L, FOLEY
: I"*   HUM M.
11
,..*  Id*!!*.*** S*
MUtf  Ua* *4mlal«'
NOTICK.
1, inn 11. in
II X
imi:
A *' tltlf Ittnai .|.n.ttt Itoat . taPt*ra|**l|,   I • ,'
00lha AaMttal I** ..I Ihf ItlaliaMi.  ' ' ' n„,,„,
raanl.,. I tatftanttiV ^tMau* r.1  tl,.                  '"' •tj'",l "i"' llta * * m*. *
l,ah-~nn~   lh.ll*   M«t.l>i,l.   «|, l"l«nl, i'l».|nn.nn,.l,l. a   I  |1 ¥¥1 |t All   K11A1/fill
matamttmimm ...h .m «*, «l ..ttiSnM'alKlSl LU111U .1  DI UfV-I
law-*- ,^1, n„„.,^ ... „,. tosm^^u^st^SiU&i:
r«hi4lin twi*.  I,t.|tmt it. hr ****. in rui I.. ..-anitkit 11-  -
nml mil Iwii in tm.I In raw ttl -
T. RIDDLE
BLACKSMITH
M.kc. a Sn.ci.lf, ol Loajgar.' Tooli.
J.itl po|>. Woit|n». Block!,
Uoont Chalinft, rlc,
Navigation Co..
TIMK TABLE No. 15.
HtllM -  MAKUN
li.a-1*
,.   . ..... i  -.. . a .
.  ...  .    a-    1-*,»".t*Bl3t  •
1.,. , .!■ nu.'. 1.^1,1,-..I I.,,i,,„,i~i ;S.;.,,.!!*,
ahlli-. I
h****-******* .In*. *****  ,\ ...X'.**-* ><-»<"
'*,*.■.* ***MM ***** h**l  l**ttAi*1ut **!**>* *1* 1*1
•*A*h nf tliil» anruma-tw, »hlUt atmttti Ihr-
j **T*mr.
1   I   I   IIMV
--  t."»i|.t* tu****** tm***--.*,**  *, H*mt1
I. itltlMMil*.  In  !****  llw
-ti^tt at- miii). uh.Umi Himwiirt imTCWi!'
■*.- i.i,,.
r-aWit-  n'.tfLt, titl--i.
*Vl*K   t
•Ir..|«t Vt.
_t   M    I
III.Ai l
■
ll-
Ca
lltlllll-l I Ilia -  ■
ii  ^ • """
.1 frfr ft
I.I.M -I   lltll
-
il .nl I.*. *l,ll  th,
•affi«n.nrilril in, atw>«a*,v hit. bmi
anaa.., in ,iv in.n i.,....^ I..
UmT*i7 '**,,'*,»  ******  A******* !**** *t*A
■ l***t Ua* *
I* ***t*U4
* t || ..I
llaiUaa it—t ****,*
*  ir** khtl
fmviacui laotaawiRt lomei
Mh iKi.tltr. taw.
M* ll ■.IllltJ
At** ttl lAf'fl *
m
it.
.
hatlm—. ■
,..'.-
CRICK Illlt   im
l'a
J^l IIM
l-r
fl-lr"-  -
laltnl •t.a.*-. aiM-rh.il In r.i.i t|,.
• .mt If ,. BBlatn..li t* Thti lairlntr mil
W  air Itlliair. II  ...ataa.  tana, tl,  traaai
Ik --.*•. .ail ii Min.lt t*nnn, 1- ,...■  -.
mmm*mmi»im.iw,.,,.    II1.;:':::"!,; ',!!:„^,!:I;!^A^;
-  - a -a -il.an f
lltint Viiuoii. Iln' ,|.a, A.a"l*t,i , ' '  ''■•■ ■•*",r
IIIHra- tra] ,,b. „.
rallaa,  tii.ml.. I. now  .,■» m tie. -
ai*litlal tlm fninntiB, r.iatit.. In rial..*-
ILHPLOYMILHI' AlilLNT.
R,*ul EiUtr ..nil Aeclunnt
Ininrnneo.
tpriW-f-tfafO 11' .1.' Tti.aV i MaB-r.,!,,,
Sun    'i
a  I' N  ilal',
Iff
• »tpl*0* »i.*l Mtn
■ il f. i
mmm ieikriih smuce.
QIALKII iim ti. tiaiBi!i;s*.|.|i,t.
II..I Mat   a
•itrrl'lll  '
"''"'"  "
Ml.lt
LrlLlin. till,.
a
t.i...
-
HfrlirB "i
ar,.4!
(.It,M.j. I r.
i-ci.nt 1-AlMlLl: '
•f»m< I.I.I, Ottlll It,,I nn .hall tt.aa.
Ml, ,.,.'. .1'.., mnl. In a,i|,r.„|.
«,*.tn ,a..a.l  ..t. ,1 It..I ......,f Ihf.Imal
t.iloa, < f.l thi aaallal   Xn i-h-rlrii- t.ll
a,,..,,,  t,,„. !„,ll„f  Uu il.nil a
:  f.rltfil fnllm. laail ll hi Inni . i||ti!„,i..
.n hn Ihn. ann«iBa,i*t. Iht-tn mmm. in
'  ■  , alaalilat  III,-  lalli,,, ,|,|.|ir,li..i,
:'.,'..  -.1  iWlti.,1  mrrllti i-n.i  I., l.n.Hi.
... . .....
•"J Hi tWll IMUIII MM  Hi mi, ...a,
_ ■*** m***'" "' ■  ■ "" "*'"' '"'■ "'" I""- - ""■«" I'
f  m* ■ I H*  .!»,» nm h-  II  H.l' * ' rial la, H,.- .Am
frrttf  -I  flf* III. Ill
'   ■    ' ' 1.-1.
'„".' 'Hi-  llii'ii'i  B.antonllni, .,, flnlariri
"Kftn«  a«  Uiml.ltnl  H  UM  11m  Mt
-Illaa   >.,.i.| aTia.1.Irt
 lilill.lr* ......  •
..  .i*tiii''.t latitat i
ll.r -lr.In*..I |,an a .fla.tl.a, Iia.l  | ,|.|.
■»,.S-a I'*-  li-li -B  Irtr
ahfrla  «|„„  ,.-  ,.,*„  |«  ,,,,, ■ V.tiai.tllaf
alia. , |.l.n In, 'iiiiiiin. ■ tt-,„o .unit.
„...1,I. Ml.t ln.ltlll.lr.il I., i.ni
-• lata* a •Hh-. .. ina ,.. lnrlaA-.iVl1lri.tVat n-t ••'Mat.l ta,
• nialrli Ki! wtmflBa. a.1.1 t.ii*.. ....... .  " ■■!!.■'    Ir.'.el|ii|.llirn    Art.
iniifir iian«~n,it.in,a, ,a„at, .,i,|.,n- |i«   „„|  „*■**,:   Han  ll.-ili,,-
ailta • afTi. trnt miitilT tiiatl    ll,  \,i- l-tii.H.   Itna^it-.  it   bbT-.bbb.I  I..  II.-
. .... ,. .   , ..mill  1. M.  Kia,   l.a,.  -Ol  an.1  Mra.
(.11,1 I. Bli ihinbt .Mini thn Inlnnln, Hf.«f|.  1  l.»   it. '.atn.lri  IliUtart, aM
«m»„i.i., mm _-.Kta.uir.il,. *1",':'.','i'l',;'L,',;t,,;S."'.,„,;,i'i*„„„).,r,„
nf n'
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
ll*ft fti
,.'. m
mm
NEW VANCOUVER
COAL
■ ■
i itntrrw m*t*
I Itlmtl* Im lttt.-t'«  In  •
■
l*m***m*r I* tt.t.tl*  |t«.lr  "'I' v
At* **
VT It St* I itui
tit* »Mrtiitl-ttn *****
I**** I ******
II
j*t* |*U>
*, ,'mi i tt,A 11*  f.'ttinnn  liniuiimn
****** n't mm  m.iHNi.imi
Minim! 1 [Ht Co. Lid. (ol lllllM i  _ .	
ll   it, n   SAVINGS  BANK
New Wellington Coal, department
Tl.' Im.J.-!. iLatinl ami moil
...ilrair.ial mlii.tl mi
llii' Cat Ifflr I't.-tit
k-nllflrall).
k* rrMcatlt nimoi h-atin.n  |l ] ttaa-ijwihji .1 bawl nam fiwn nmfufitr' Ui«
 ._.._-_.__.._..„ '' ""'"..riMnhrr.lMlanl.
II; r-Ainit.-'l
M> |in||in>.
I'fiithi.liil **fitt*tf
Foroitore and House Foroishintfs £sSS£SS.ZSlv
Hmlitrnrr  amt  IhoV  li. • *.   *.).|B.<iti
Jfll JOHN!" OCCIDENTAL
■*••• mm mmm**.*** H0TEL
WOOD
t.iiii.teil.iti.eli.il f.,f n|| ,,,1,1111,. „, „,,](
il iiatit t*. tnintltifliit,-t. intt Hrf-
li'lr*    ,VTrlr |rlr..r.i- t'l.
i buklig tm.!
In  I...Tip
HKIIWITH ,' ,,M. iK.l.l.aVII , i i i
tt tlllll. ai|.,i, nbl, I. Iiali'lttl alll Imal
'■•••I ll i    ll rain
l«.r 1*1 Ctntl'tr tain.
| liV|.>.ll. ,...  ,,,, ,„f  f,„,|  |..,1,.|,  „,,
laaiiti^, allnnnl nn mm. ttbkh
m., tw ... a-tt.lm.l an
ipl'll'illim.
CiillNHII  Onl.UHIIIA  ANU III*.nn,
sriii;|;i-
TIME TABLE
Str.ROBT. DUNSMUIR
w loam, m.iim.
ILAItKVINI. Ill;li UAJKHTY1 MAM.*-
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
III rr.'
I  I
I  I
I-I f.l. t I-mM   W m".',')'..,.
IH nn.it, hfl. l.lt-l, i**ib fn
"I'l 11,1*  liltlil  lllBaifBBi   ,B,,„(||„.|„(,  /
'  Hai   .tita'amlli.tlnia    l'*.,.,
*.,.  I.H.I  Mrll"
, I Ban-lit nirraft. .. ,. ,.1 -*
Hll.l I  .... ~,,r. ■ plata: ,..
0HY ALDER AND FIR WOOD
i umi
NorWi imli l»l rVioeoanrMoadi|i6i-m
Vn ■  i-.'tl'iNi-. IM Mntittn-i ty.m.
I n.li'i* tii'w inatin-ai'tiictil'iti-i' >. -|.t.-i„i« r  *"*  ■  *"Vi i
Itl.  I'ir-t * 1.,.- I-*.ml nml , Vtn-..,,-,, t (■ i Wl iiiinnM*- I  ■ i
inntlillniia fur pormMonl Ol
tt.itni.-iit  i'iimIi. "(" Nautili,-.Wi '■■■'.»'.j,,.m
Naiwlmofit Vaitr,.i,i<i 11 ■•,  '  . j 9 m,
,. t (,i| \\, t-Hnirnlrt I lititi 1
IIKHTArilANT IN OONNHCTION ,, ' ''"' N,,n,m" ''
itnriaiiiin Im Wt-'tttun1!!. .^.tlimlafi 7a.n1.
lln .fit.i.l it V nt  ■ Ihf  i.-tiirt r wtll
■  HUfF jf tit*  Dmm.1.  V.".'1 atjrani'. ivilman iad Rmat «i,nt
fJUUh
'ttl ttl't I. It. II
a  *    I    ,    V  . 't.
•Hh.  IMl li.   ' . *
1  1 ... j.. .!*•!♦ wdwtaii
.. ■
1**1*  *t*  *,**  imf*
I  «  t-l- 'i  Ml  *******  **  '
l*int«'.if t. 'I "tlnltlar tt
I ■.< llwa |». * y***. Aatatilat 1'
Minn ***** m*t**t
l**a* *.* ***lml**t't
1    * 1 .111*atl t*A wn
I I-'.,   ,-f  Ml»ft«»  *
••iwt.itwt tm **
*tn**h*i****ttht*f*mt**'* ***■ '* r,!
1 tip |»n#l« _* ",
l.l iMllMhnf .vl. ******   H
ittAmiai* mi ****** **** **** **  *
1 1-.ail t'-t *l**t* * ******** '■
MMi.11 «ni 10 NnCI
ai.mm.t n*****h*r*XU*****t
imtinttt ihw frih •***
>    ■ imr,* !***** * it* ****** ^I'^'Z,
1 mw Tin* Ttl**r a* **y *!** * *****„
,„.***■ *um   *tt*tmma **** *9 *******
* * tl.lll.'S    jMllMRVIVi
•li.^ftl tttil Vt_ '
E. A. WVLD.
ArtlhK Mamert
■•*. Ind .taimaiT. Ml
The Crown Stables
'Inert Hm n.-t.nntl V.hlrlri.
lot-iih*,* I,, thn .*Ily.
.1*  I.HUM    ...,.-, ... ..llln,. It*
*
,, l*f '[.I lltal '!.!    I  ,.,,..,„„ lira.
E. CLARK.
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
I M 1.11.1. IVAilllMifiN
B0AR0IN6 AND DAY SCHOOI
rOR OIRLN.
TV Hthlh pai nrmM M''-*'"_l, *"
t-„. *,„* *.Unlii**ni* att,*****
MRS. SARAH L. WHIIf. Herring's Opera House.
The
Imperial
Stock
Company
An-
i In nil, .uul t
itri-k-i for ill
entire chaiig
Ililtt   llll 11 I
if
lllis
return in two
il.it a with
I liill.
Ioiin E, I
ill I
Mn
in-iK'-r.
Wxn Icbncv.
I**** rt,
* in.i..1 i
nl Vtilt
■•' i
iimi  i'iiniiii i,i >i  ii,.
I turn,   l'a lilt* y
nl-Hull. * I*, nail,.1.1
M1" iiiiii.iiiii ndpromptl)
ui uj-.
,,i s i.'.imli, unii new tnetnben whohave
-tilt  III  111. II   I.,lilt. -   tll   l|,l.
Mi  .1  S. lliilv, Jr,. ttlll Ih- i
Umi, i.. wry urubablllti of ti number
.,( memtwra |olnln| from Vm,.
ni n.t*' ni' ii'-  ■ ti.  Ita mode  mti, i|,..
Tramway Coupon]   1
at*»- i" I-  warn i iterate aith tin
orrhoatra  tttiiti,  aaalitad  tbt
it ■ "f tin ir latei com art  latl
In Hin uroduotloa nf om
trorki itntlr.ll  new  to  (Veatnlnatai
Mm wl i Um    i> a iim*-
OtttltfH mt Mt*.
a *>, iinni,an writ Itnowu
,  - ■  waioDt rowing lu wu-
tri-rir.il  »kll! >n.l.rd«y  after-
i-ni,. anil hail ii Iiforinna   i
tai  il...i..'
■ ibli - 11 ; ■  -i'i' .t.. ■ ■ i -
• organisation  Tbo fr..
■ struck it,'  •t.ifit.i.-ttij tiiittitfi.'.r nf
i't t|
l«.tt Mil*  -llii - .Olll  (I,.*
tf tllfl
• iiii alarming ra| illt]  tmi I
■
*t at band  'lu* t*  -
n ■
■
ii
|  ilt.ttil l.aiit. t  ,
- (mat down i*> tt
t*t**m*t** ift.ii'1' *i*«tii.
■peUbtn **
-.
Hll.l ,
.*  ..
i  11. |i
■■ .
■fori tl.i
. ■ ■
'.-  .-    , ■  -
'•"ill   lit llm  •  a
■
I
■
■
a
!
I
ll.tl.mm <*,, I,,*,i
* Mi •  ut.un
■
.. ii.ii.. ■*', T in Maralaf, wllb tk*
■
■
■
• ■
■
•tuafl farm   A
'
I in •mail A***,
.  ***** tu
\
, r ****. uii i.j.i> r..f
I It J   •lltll-Atlt i|| Al
I tbp halt 4>*tr*
thn Itlan-J. tan thn
'
■hur of thirty  \
iiw it in* rrriduilh
■ t ***** |o u .. r.  1..*.'  *- i
■
»ay. tin aero ■ ■■ *
Ui.    a tat*    ».
and  aft*  qulti
lh*lt  Im.W.'   Thn  itittttrr  Iff!  Iiimi
soVkirb. and tb* |<rty bad ■
i .
•iiii,   Vtii.1 deekfl
*•• iM-fOOl IIMI |
I Ol- I**A nml
******* emit nr* h*»*\*ti* **n* **n
l DM hat iwt  I" ** -V  fn  f»r
Tbn fall
***** tii l/ni'l'.ti. which deter* *
i< ir. «!• Uiil on M-udiy. arid
• • tl ..f tnaUiiihttwin* In iliw-ag A**
it i tri -i gyitt
■ ■.. i end it* ban n who
it.
.   lalmii  uat  \'  tMllli.f..  ul
•liilll  Ihlt  f*U*r  Ihn  ntilV
I ill.l.fii
* nil) be  I.mi IttUlul. *A* th"-
* la btl iht |,rhf latl tnatiti-.. an-l
Hii- tltHltig .if lh )<f ini  *•■ ,
m iilmtiri.-I mih
■irr «<mh..|.ina and ■
• kit.  a.mid  tm,
* ••   fa.itll ft* »• j
■" 'it  thai  if *t»*|t».
' • 11 t< ai || *||| |w in him in if r<i ll'l*'
I  t* n ttf* iii* 1 ■ c  atttkln*
»i** thn»*(frt i. prod-mod I.} tl
*** ..It  Hm. tiiialM. atii.  liitntfcn
gatlihlainffctad nn Um artl-
1*1 flf Ihi tt|,.-.mm, gtttOgan  aililti-rn
'' i    |l   ihd •  ■'■ laklghu t*t *
•At**,  Thlti.i-i ni.dat. • i. fnim i'i i ■ **■*
'i ij can,andII ** **** * tvrtainiy
thll tl,'i. MbOWNOr  tnriir*
lag h** thin 1,11*1 hat Iml MOtH I
f it*  ik tt.  f|..m  ttt
'<<Mi.tnl.Plr allntnl llm |«wl|lnii of llllll*
bfpR, and n.ril who had wNl *******
*■ ithooNrn toi Uw t**** ba%a
urapbwd  renrriiieg  ihrir ordara.
Il* M-bnoNOfl unit un llmlr Wt| IONM
"HI mwl alth * ptoAtMm tna r hid, ami
•»«* of ihf mW«Nl OWNffl »rn tin*
' iMInW a Uml In ttii-l nllnt bNI.M« tti
****** Hull ini pmpttif.
THE LEDOERi  NEW WEHTMINHTElt, BBITIHn OOMJMBIA THtinSDAy MORNINO, OCTOBER 18
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
he most extraordinary sale ever I
quality,  This is your opportunity.
Yrins will be strictly Cash, unless
otherwise arrangei
received, and satisfactory terms can be
nown in  British Columbia.  Dress Goods
I he fare over to Vancouver is
for.   ()lleis
ranged with
Lli
ol
the finest
Imt ;i small consideration.
or the stork en bloc, with
responsible parties.
OUR STOCK has
our own market
TO THE TRADE.
urn either imported direct from the manufacturers, or bought
and quotations lor quantities will !«• made as close as anywholsesale
im* t
ash in
IllllSf.
COPE St YOUNG.
FKRCUSON HLOCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
SOME STIIANUK SlIICIIlES.
B-lF.MAIIKaUill; INSTANCES OF INGENIOUS SELF*DESinUCT|a-lN.
ARiiiiii'-IIib.I.
....-.,.. ....
I  i.lr.Iim i
Mtirilt'ii'i
a.mil..lui.-lint- lla... -,'rlnil
ran 10.1011 nml Cru.1, itita.
-im, Attampt ni uniiit'i- in.
lla I.lai.,...i B't -...l.l..." .Tula.
i Hliili-li.
tln-liniTii
int'ii Ilnin nni..
l '."|.l I ...... a-
|.illllill |, ill-Ill
iiiiiii itu luritiT,
IIIIBIIl'i llll'
Ui 11,111 a Hi
i. mnl it
I  -ill. nl,.,  nla,
llllll
'lll.'lll
1*1 "I'
111 II IBHIJtel'ltl
irlKill I I'illl,' hi
III lit llllii  111'
i tlio pro*
' ii ■
in lli'r-
000 -111 it iii-- i! itlill!
rl< ll
.lllll-
PHILLIWAGK!
* M  • 'i.ini....
tf
  * in-...
l...BB.Itf .Bi,) ,  ....-,,,  .||. I
. I  I  tUI.I.IS-i'S
Wflnlnsier and Vucoovtr
TRAMWAY CO.
INTERURBAN
Time Table
c"
MM KM in-*  UN  lVBDKKt*DA\
■■•■    Mm a Via
i j tni **\i  run tnur
I,   . \\. illiltlll. I Bill
'   . .  .
lllll .HUM I
Ifl
'. t ti f*at\
■
• ■
'  :
- |, i
'. .    ■ ,,
'  I until fur-
I  i. 111*.- N
itum. tt mu. i
SIR,"
mtn ti littn than aa-
r. 'tui In i-i-j—ttl.-ti at
heoM ***l  Tala u
).tl«|!|,  ft i* lli*  rtl,llltl  »||-»Hllir
aywaW waJaa^eaaMa atfiial rigbt,
• in i'r  mntl It.i.
N    rn «)•<• tan illi^t tti li«)r I
*. r*n ttutil tn hare tint
Mil III lltM "■ ■■  Uit u k.iim-1 lihtl.to.
mlf lir»l o|i !•• -nl) I)
<t*U*i*ty**t
tntin ei. ii*.****
:■ 1. *
tt
■
. -..1 i.f XUKmiir
•••
..
t
•••
t
#QU1LCENE*
ll
iiiiiiui-- nl ihe Union Pacific and the Port Townsend X:
Southern Railwaj on Pugel Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated
o miles from the niir.tit.i- to the Sound, will, .t magnilicctil ll.irl»r.  Now
nn.* in liny.  Gel in before tht- mm ml viii.in ttf tht* Iim- is t..ni|.|. i-.1
llii-
Atklten nr ii|,|,ly |triann.i||). tn
W. E. DEVEREUX & CO.
AOENTS
No. 34 Government Street,
Victoria. B. C.
t
•••
t
0  0  0.
t
•••
t
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
COMPANY (Ltd.)
It.t«4l.4»f t*f«-4tltt   11*.
f H*
Engineers and Hill Supplies
MACHINIST
,*» **.,., * tAmA4*0m ****!*****
a*****************,**,***tmitmi*4  *m *Uix**n*\****
A*************, *****! Ur*******
REMOVED
.'a
r T.
,.'.,-.-    ai
..it ...ttt.-. -la
i ,  ..
. • .-.  .
, i»4 itr. a*
i.,*.-, l.iinf ltntn*i*ii---ii.t
.  I   ,    . a .... |t«l.. i  I
i ft .i.r It. .i... . ,li„aianl,ia.V,ajAH!
-'  if".i.!..ii |- nut "ii in -1 ,t t in; trm 11 .iniii mi in.
t,V:,?.^i'!CT;rr,'.:,:;.! 00D6E WOOD SPLIT PULLEYS .W"
*■■ t
■
..It
halti I h
l.-ri-M-l vl.l nalrf, till.
I tl 11  ,-ln* ■  .-.-ta   ■  I ■
■• Iif-.
i I't
I lift  tlllll
.  .1 |tl,tl,*M
******
-TJ \ i****t *******
r. i.,,,.«. imm ja.
O. P. ST. JOHN. Manager,
Ko. AHO Cordova Sttr.t. Vitu - rt.-t. I. 0
VICTORIA RICE MILS
tliiMI al Nl 1.1  t Ii IIINI t. B. I'.
Milt*,.- nf i iiiii.i iml ' ,|.,n li,,,. Rice M- il. Rice l-'ltmr.
t Im K„.*. ,-tr.
Greig
H till lilLttnt'Kli in
ARMSTRONG-YOUNG
o-.* t It. T  R-md'i  8i""'
JUSTRECETVED
CELEBRATED ENGLISH
K  LYAIdc (JO.
VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
HP tl HIIAM" I IMII.V ll"! ll. nt ibiiiim:
rtltl-R. IH1AN  IS" « 11* "
CHINESE  JiNTFRNS Noa. 64 and 66 Store St.. Victoria. B. C.
Can.iflirtn r.icitic Railway Company
l-A.-II-lr IIIVItlON
TIME TABLE,
I
, i Itepnt mMIoWI
ill tUxmi* tutti anil attl.c al \r»
I
i.rranT
1:30   Ll  Vtl r.i ******  WAttt
|Hri|t|in..llh
tt:30  tvmtwvti ai Jooctlja ****• ***■• *
I M"'*'
Vl.t.'tit-
14iU  « •*•■•'** ti -'"'"'!".'!.T1.!!', "'
J!*9* CxvaKa*
iWATOHMAKBR : aod i lAIDriCTDUIB i JEWELER,
Nrlt .Itatftn |  \V  llini-yn I», \ I,—1 -
MntM.1
I tHIa- aaf aa*. .a,,.,, .
ll-Mla, Irtfrrfrra/Nr
-11**1'
Mil iT
-IH'T
MIHT
I.ITIlTIIKIISliTllT. TttAINH "!!"T
MI..T
Mlltr
MIHT
SHUT
il .11 auanBann-atpfi-ttlt t"f la.nl. al"*- il
...I il> e-aann- In int ••t.Pt fait nir lai llai.
rim Imt-  Tlaet in- titl i allin In Iffilf..
ti..'""iL|i'»l"tB''l V.na-aBBIITI.  B'tB-f aaftrfi-al
CHAS. E.TISD ALL
I .|.r.-t h* ttlnnl|w« ami all |«.1nNra*l
IM.-,  I'-iil I" Vi	
TURHl BLOCK, VMCOUVBII.
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILt  PARK.
VICTORIA.
|0:«S l"«l 1t****i VanM.oti'f.
IB40 1 tin,*. Ift,m ihn Kati-
lltIO I—tl ft»«m Van«iii»ri
aOtOa l»* tl turn Vain-iiiitfr.
'PMK mm OOt.MUB HUlLtllKOi
"  -tui..it.,* itm •itfttu end
""I*-l-.ulr iu a..-., llm I'atii. aiiti n«srt
J2___«Fffrnvellnn unmml*.mm *»** *****
*i*iw.|  i,T  Iiii Ifnmmi Ihr  Irfrolrtiin'
'   •-'itiltmtnlr   ami   IhlttllM
• nn   tmi .utuntiniii.im  IHMi'h
', l,lt«1.(.  1.Itlill ll.l'ltlll
BTiAinnira
titii titttiiVaiwtiiitfi r*ft*i*i***A i*t*n
m  MIOWBI
1la*t*n
| f cltlna
f luilla
N..I. UlU t  ' ml
 UrtTtiilrr Btb,
January Illlt. W.
COAL
COAKKWOOD
Open Ot* ami
Cream mul Fruit* in
tlii'ir St'itwiii.
i. mm.
QARESHE, GREEN & 00.
BANKERS.
SILVERWARE
l-t tb* *r*t * *t*h*. »^tiha«,-tv*ii ;\t | Mn -ai-Miil ****•*, it*** at 4*t*A
and ***** ofi lh* tin*. I M-a-ti tU*t ***l ***** ti* *tk* u*m* Tkt* '« a mat*1*****
*u*h la ****** turn. Ml OI.lt oiliUMVuRN ttttitfm t<**k Ay****** it l»i^
t"ihlWtht»,  tlill arid ** t**** **4 *** ultllttt-iiltatr^.  IV'iabrwlf.
Vaacoover City Fouodir aod Mac&ine Works L-;
COIAPAKY, tAMTTMSD
Kaal of Haalir. . **n Mill. R«iw«n tt**it*f **4 Havhe A******.
**** imi* ***** **r
lit** ird liv* \Xrnh, Mtii** *•** *4*lkmrti lUtf*****. Unu*. nirtiaKwt.
Mill, tannine and AafVntinral Mi<hinHt.
Itir Int.* and ****** llaix ******* ttrtm u * lum lilt)***, fir tm.
niii*
itnowa
In Aiiii-iti.i, with itn |»lfglot |m]ml-
iilinii, tin* jiiii|M.i\jinii H about Uio Mime
an in ilin I-.,iinni,--. nf tK,' t il.i World, lait
tllfl .Hi'iniiii ,ti»l tlm il.-ii'riniiiLiti'iii till-
I l.t..i'I in ,i large number ol Inttancoi
lav.* in. tiiiitit.r|t,tii wywhoro d!m In
Utoworhl,  it niii.iiii.it for n Vankce
Imy in I'* i in ut !*• iii'\i». ti tint)
fur I'li'Iuu: In* I'*'", whleh luu,In nil,
probability, iwvor-iad a puitllol.  Ito-
}iii'M.ii'i |iunUlnd toraomo trllUugof*
■ HM-, In iniii tu hit. fitiii.r'.n barn attd
■petit thro dayi In rigguu un a ipilllo-
tiui*. witli ff inih he auoeoeafuUi belu-ul"
nl iiiniMIf. Detweena patrot pooTad
uprigUta Im Used a buteher-i oleNter,
-li.uI-in.I toaitNoMUnodf-. Thin l»'
jwalfhted on top with a i*»x of acranlron
ami itoae fftdglilai BOO ituumk Prow
tin' lop <>f Hi" uprixhta to iho bottom die
;IUlniiit'tint flvr f.t-t, in,.I (Iif ilt-iivt-r
jwuhatdtapoalUon nt Iho topbjr -i p*\*o
itefod throti|h a pulley udtwU by a
jwoodon leror fotu f.vt iu lonffUi. On
tin- iini ..f iLi. lerer ha bung a urge Un
poll, in iif U.it.un of wliiih u htiiitll
,1ml.' had Anl beea bond. Tin- poll wm
Miiii wmi ttiit.r, wiii*ii ailowl) dritmod
tliMugli tim Imiii in tin- bottom. Aftat
lUiaa) aifangMaaqta bad ban oomideted
jtheladplaoed Man t. between tiit'»|i-
rinhu ilin-.it> in im.. with the cleaver.
[Wheo tha ««t*-r In tin- {tail had naorij
aUaaoanedtlw later flew up, tltt* wpa
,Voa i- .■ *. i nntl tii.- ibaipenod blade
MIlk.-.-»Hull. Tli*l..'ti.l..fii,,*mh...),.
wu out off clear and clean.
a acar. num.
j luSli-inl,, ]»M, auuu latml.il *i ttt*
ryiivit ranoloi betweei] Phlbdilpbla
aii'l Camden w.J , ^u-i when Iho uoal
Voi in nnl«tirun I..' Lmk ,i nil h.rn
IdapookatoQetalalag imimio tnii. IU.
t-AttlliiM.il tin-...ul-nl-. nt tin* -nun' lltuni
RMOatUtl  tin-  rait.   Ib'fi'it' tin-  dei k
i mdaooidd dwell him ti..- -. 11
ar -Mpod ttii" tha ri«w aad aa I
..i.ii...nti iin.i im,i-.tji ihiwghl
withnliuii.l horn ■• l.tiiiili rpvolm
iWiHii h»i«i> H... ncuvarelandfl i-»i
JBOrtOttl. t.tiiuii.' * I i. ft i■!. -niii* I* 't
\**m4* ***** ('Hll. I III lilt *t.Him. llln li.it.
llllll aU l|i*|.
| A f.i» nan agoadaa] lot Qenaan,
Ewl-olaHllodg-QgaoQtlnuul -ini-t, tHMr
tin' ItuWffT, riagg^l "|»au *4A fowUnt-
Wit. In front *4 a ul-h*. with Uu- ** •*•*
nat|agcatba-k-ir.  lla Im-i i.i
i»I ti bavfli arbh powdirud e)i
tbatn-.iMIttatlalowl » rtrlai «li»li
t*a. run ihKiti'l tl. uMi-l*.   i<* -ti.t
n,l w«Uadtoh  fool  It i
\ ,l * vr* *4 43-falll-N' i-adi In llw rtfiiit and
l.fl (..lul ■ (In   i   .  |L  li
a \*,\, Am *4 baaroDtbetaUa. lion tin*
mu drank-aiili tb1 uaaaleol t'i .<,*
I««tuinii.' itUafiw  '• •■■ '!-■ •■■■
in dm in- .Inn .*ii tin ran;
{•Uml il^ InM*.*!** -ucatt-.'. ■ ,i'.
ittlnil  \.i.n|*ilM tl..- in.j.-.i-a ha
jrtknl III) t**A.  1l»"tlll»*' «,.i^.-.. .\*
|4t«lnl >HiiiiltaiKtHit|t.  Ttf gna had
M itnjii^trily ni aaal iln-** i
..t.i in* tnn.t  IW ballet fta-ii
in hla Ml l-atnl ehlintl uy** tl I
miii|4> cola fit'.-t' tluaagti llu
Tbo uUwt ImlM ntt. nti ihr linun, lull
Old not batf lhr.ftfvtetrnt-r|4t.lu>imt
unn«M *******. *n tmt
41**$**** 6*0 Aid tat4o *ct*m tin* *******
to a lam-wn, aul IlKtr. |*ti km- u). a
liaur,tuthiillii'ital (n»mi irtunu Thia
Ctm* drath
A **********  llll Ml 7
Om**4 th******** ami iintM .Mitwfwta
ait< im|-i* al "ii . I* nt r I* I i« llat id
|trtt)«iiiiri llunlaf, llw iimnlrtrt *4
A'Aitt ,\imtit.4t£, in Ciitibii. N.J,. In
not. llui.M *m ooaflaed m tw
■:munhn^* oaoT-H tlie eoaatl >ni
und* ft-Mf *A Um .loallmat, li.  ||n
esafWaad*i ihiUufM *** m^hi ood
wo*ppfmittrtl l» tari|> uphlt lowati
Uvmiini in al4ank«i. llf hi'i |4>"i *****
If t**v i4 thn ttm iif h» tin t uj-1* iih hia
****** *n 1 liod tt ruurmlrd In If lnat»
tt* \**h*t Talking .41 <tii>.. i\lm*
Ul**** tn hit guinl. HunW it ttriljr
|,«4i lln- )*££**l Mrrft *4 tin (nmi hit
|i»k<t. aol iiortullng hit tn.t<tu nta
witfcttff MakM. l*r*ti* CUttitUinhi tin
orvtr in hit Intt He The I4»«I •} tulnl
mil tn p***. ao I tlw Amt ***** 'titttuM
lliiotr* .|4"a4tnfi llm ldonk<t -it
* a -Hit  llf hn-tlttf m *r*k Hmt hn
wm ui-naMo t,. rttntuiup llMaaannniloa
awd llf atutd't mvp*.-y*t* *r*u alt«i«t|.
Uf m*!*' an r tarnit»*U"*aft'l daiml liul
tho ntonhtvt -nail ilMtlutj; hi .kaih,
|*hi-n i-m tun itmta-Ofl. a litcatMie
»aei|*»j»"»"'la' I lln' i-l% hff « »• Mit-iL
Up mn* «llrtttai4» l-angnl and it wot
llHll fiitfiallr IvMntl tlwt If noi
•l'-Ht(n<4tt li-ifihl oM «ptati>.'i bafcn
lWe r*r»l ttftti-"**! m**u*l hi* NHfe.
A man tom-M Nrttlitwr. I.tine nt
K».-at* TiiM IU-**,*' *imi.kilbtlhim.
tHtinAi-4ill-.il aiUiun-woal < ,
l. • 11 - i i.t.. * *...I.Ih*.1. atnl,
|4o>tni. -t Umi n-fttan^iall.i* 1»< i. Uti
Un .n*l. I.* * i***\, Hmt U' ii.aU.iJ
onmml amianwiI oniil he li>l -lian^.
at*--)  ll.ill  ■   I
A Uil'4 in tliiWMftliiA t"«k *rtr *4
ihttAmh* *l a |mi «d mi****, tin*,
Imllinx.- lh i*4*«i ']n**~*lf mar Iih baglt,
|«adntlli. 1 i« V> tlttvlf Int.. I.it N*h 1-;
pttmAne * i *  I i«aii"t llf wall
„i.-i tun mi, auawitat it ini'itn.-.. u umy
mark the limit nf hanking Itnuro, or tbo
ili'init'liii'i' nf an Important train.
Promptnon is hu lar^o un oeaenUal In
buitneu oirolaa, and afow wimtod momenta umy tm '.in "'I iiiucli uf ^uiti ni'liwa
or waatou opportunity, tlmt inon »n
forood to learn tlio vojuo of Unto, and
laai frequently titan woman umlor-oitl'
tnuto iU UK-h
Tito wiiinatiwhu, litfominino iwrloiiw,
"aooompllihel" miu*li u iini womSn wlm
im. loomed t" use nnd iavo bat mlnutot.
Many'.vtiiiii'it wlm urn roully IndtlltrloUl
(liink nothing <if lii 11 tnt ult'riii-- ton nr llf
toon iiimiii.-h in nn unnteanJng unaaU»
factory oliat witli an aoqualot-uaoo, uml
Uion wondorat timrluwi uf iluuluy wbut
luu booomo ol tlm hi.urn. A very faw
mtai|wul half bourn tliwiroy thutlay't* uin*-
fuiin-v-i. Ainnwt ai deplorable iw tltt
tvaitorofttme In «i»wi|i U tim woman
wlm iiiitT liiiti tliuu tor a iiluiijwiut that
wiiu bar friend, and whoao mind m **i
crowded with aoolol "r hotiiH>iiniii ain-j
tlllll ill'- Hit -ii-'lh ;: Mi'ii',-s tlm Iinii't;i\ I'll
toil.•Illl.t'.
TIliT
lldl-l!
i *;i bapny medium between Umm
tee, wiiii-ii H la Well worth ©Tory
I-. t\ liili- t.i ntiivn fur. Tiniti iuouii'
opportunlUoafOraomanjholpfttl,
Ung oooupationa. Dnluu' nny.*
t'.iii. Dtroiybody wanta totinda
unii hour among tlm twenty<
In Our blO-aod  Ann n.-:t wu  nn
iking away boyond ilmt. und wuuld
wii*.iiii.> tlm .i-I'liuyii u( a ruuiiil
iln/i'iiliiiiirH mti Lilea.hr .lay,—Ilnr
ptft Doaar.
fnur.
I...I..i
;;
Hull  lilt.   I'lriitlMl  ll  I lr.lr.1.
Tin tmi liLiiii.iin nf dm pn*tiilt>ntlal i'lii*
linn in llm Awntiim RepubUa works iu
follow**.  Tin* piwitleilt U i'lirtu.1 fnr |||
t.n . inli. in,t, ui, -.ion Ootober tilth, tin
oiuiiviTKin ,,f tbedleoorery uf Anutrica,
Tin* lift yi-ur iif ii (weatdotitJ-U lerut ■■
mn- of i hi iinii.t. On IVIiriiury l'.'lhaft
ri'iu'Wi-rl u lliinl juirt nf tin* s-iuti.^.tn-i
Ih'jiuiii-ii nf tlw N.iti.inni Ootureai,
uin-h will Kiy tin- laal word la tha *••
rctiuiiuftlii'iH'wrri-nl-B' tin tin* l.lli
uf April tiikr.-t ptntnln tiu-h pmviuni tltt
* i. ■ tiuii of iiti'i'itvinM uf tim aaooodda
ill.-.', wli.., L'ii)<!'lti*M'n i m Itii lit  uf tin
i > -i-i- of Con|pa__^ and in duiilili
thi'irmiuitHT fnrmch pnivmro, nmt ..a
June llth lo dwlgnate tho r.unhdAif
fnr tlm pnttiili-my wlm lua ibolr
prof.nmi'. Thw_« dlltftltf mi-oni-
pllah llu* t.|i'iauiiu In tlmcApitnlatd
tlmir Mpootira pr vm -**, and *li*.^n..i.
(l.i- l'i. i.Itnl und Utu Vii'.'-I'ntiiil.'iit  In
meaneofalgnod peiaoei] bat-ota, whtmi
uw ii.-iiv.-nii (iiiu' lagtalatuN of tbi
ptotrl , tad Uion ****li**l nml imnanui.
i.,i (•> iin' Pnaldciil nf tin* National i loa<
gran w im it|ftti nnil rtatiun... ihantla
f n quorara oonnaaod •■* at
iinni'uf the memuH ."f Hut
n>M*iuMy. Invoan .ic-.uiliil.il.' i,.t...!.
tainnl an nlitnluto m ij.tiit lr .-llln r
.-ii«.,, i,.'i* Immediately oomlnatad i>.
iVdiun-v ti. .ii Lhe other laad, no qui
ili'idti i..I* im iiimiiuin majorityt Ooo
agiwaa eeleeta an-0ag linun who nan ^
ii\..l ui.--t rotea, nntl in a -irt^i.- -. eriao
i|*l-*'.i.i« l'ft-i'li'titnui| Tiro rraehleuL
Tlo>t Htv* i liilal, in Htti-rV Vivlily.
r. .inin. iii.ii*.. i ..i«.
A roowrttiWa'»*■'. i'  htiiti*l cut die
HtiMnr oiVtllTnl III It nl ■  iVaVNtllf, not fir
fr-ot llf Cn.ti.litt.tt mtltitad tUUon X
_rtt__t.i in I rtiiAl up a ttaat .Mnwrihim aa I
bad erfoUitUI at .too. a fit* troda. thw
daruwUMrdnaVrtttMlend hu *** anl
ml; iwaiitnUiyyttetMt. llttarmticb wtll
yne lokvr "1 A* *** ***** *■* **l." *** tlw
Wply, alii|«ri«t| that anittor,' taM tim
.rfntarbio-g l**tmmi tt 11 aiii pnttwm.tf.tr
,r N .*, tf y.Hiilatt till ,«itu» m* I aitl
*t*** a -Ima tonni tn .-vittint** nn tlw i*w***
** ******n Uawmuflt mil yoe takir' IV
Ji u 't.-Oi-.i   Uw .|.-."-i ,4 hr***
beet -*. miIIw wan .(il-vp,« n ,„!,.,. ,-
tb****** m-a-nin-. dt ttt aponbrtaHwar tha
an*ir«v * • .,1 i Ur%* l"hw
*atitamt-l TV l-arnin wa* hnwl TV
J.--_i.t -I- had \**m tbat wwtid from i
****** ***** V hvl rtn^l uj- alth a ***** u
ymt* *l pmtm **.\ yr**, **ahl IV ******
fflVnftmltaivmKr nich bod Um h**A
i ai a iiir»ti, Miwnt from Hfm *
h**tK**\ anted t<ubtand -lay awl mi*
Imadnu*' m tn *.b^h any nMnmnnitf
'.fit r-i|MMtc«t1 loam.
v ;.- 1. t  * -1 luttnr iWMtinta
than V>li*t In Hi' f t n r l..|li1jr -jUntae
rararlay Ktvaiiuil-nfii-i
Ibww uw wm.
'I   * .,1'..,  H*  V'HimHi'a^ntte
H»«* -Ah.}**.ht*mmi ***!* tm
i 't , ff. n,*.,t
II .iti*  -*..« .li
*****r-Utiir. **fm mr*
***** H   Hb«t hatcnopnfw
M n«Vymti.b»e<bt'/l
tiuH; »-■-i.-l t-i* i -mi
win. "abilf Uw pt-iMt. wiiu, *****
u**m **********m*4****** it* mn, 1
l.-.t.lt4HttniUtftMM||d,  Oil! .  l.ntt
-mmatf tt awWatn 1^ m****
• i.ini'f U'acntntkmv mt* Uh
•i f-ttatVl yi-n *A*A | wit ball I.
MMf   Xin*t*m***lmUl*n*m*tm'*tiUi
fm. lall hatartmil.-rUtYtW **** .4
my t*t*t*\ ia. oa>l I am iww «farta«, a **xi
'I C-n-.-jf alia wa-Waaar.**—CWUtwr itl
afgngROUiRi
A bMvy *4 ihr Bah-Ue i Wh *4 Wtm
p*l. m wall kn..ni,.  Thf '4Kamralt*W
**** ni.i|tK  Htnfmtara |4"lir~ltinm
■ml*** |,, tttttmf* th-i-ir  own r*, t:ln4Kl*t
ami ftitiitttu, (wnMoal tifir rn-aaaa
ttttlt la«. rtfmUn  wrm hit .ait *4
**\m-V£Ji M*hh i>no "*thwn
l*o* t**h ml*. WfaWI Itttim. llf Ifc-rrotar-r.  lln lad
boa Bow 11 ww Hi»-fir.
Ilf|*wfr -1 i.i*f lc-l;-*. i.i.- ,m
Brown. Uti n ic hi Orowti'-ai «tK tin
h*-l la«pn tltttltijr In tho 'MHiirr, .tn^*
|wtl In tumpct t.*lt;-.,tit'l  -
*4 * ww* Ktlltor i iU to 1.1 Yinun
- *•■ that* i- * - kc
tna> 1 tit aM Iih^m al inn ***** ***.
tfrm.
TIf*v ii .1 m I ittuti.H.aii- la Mir ton*
(nan fatlit.li> t'.**tt (he atHrmllnl chan
ICrtan'.Jnti fiu'i*■* <*n * Irirlal iiniif.
.4 Htmlv.livu*"^I lartallmw nol r.-'
11 *Utt*u"4 f.4»Ml.l. Ilititlu-.,  o.()
*-* •<-tiiniiini.-ati.4it and llrcl> inlrtt-i
in llf trrntln InlialnUnU if  i .tili.i
Africa ma* Mififpat MatwatAttiitTuttRHW'
u*. K-, l.-t 11.- mairful filrntogaii-
***** Uwir bowhln-nt which, h.mvt.4.
hanllt U v Unite *4 llwept-pnbvnth iod
i'J,i.-iiH. OH-tBba, rw.4ittiu.M fur
U\ |4iMn* wtmnaltno a ffw *. an m*t* h*
Nr. l/ait\Vii,£tnt,|. and which mar tn
Itm i..-tit, iL. 1. .ti,. mmt larWtHW
an>*4ifii4irinn Mt**n yt***tv* *4 th*
war lift wmr lit* rlm-K Thomliitfi
fiiiitlir**^ lln* Viiniu'liulhlf Italian flnfi
tkulli*»M I*" 1-it 1'-tlfirhwufci. Tbe
Iktn ap|dy |Nwwire (ir*l in frool of Uw
mm t*t at )>• I* Igbti t, Uf hr*4 in Uul
tibKv. Tlw Ibli 'li'tuirfiiij, thnnuvlrt*
hr esirartioii tbi bat fnmi hwth of Uw
I *,* }**   THrtl lln-ro taa *M*r*f nf
D ■^OILLtVRAT. A VctKlUOAU.
Man Mini l*>*ty^t.vr ***t*i.A*t
. A. RtJMKtX.
******
f.aait aain, it Hi.
Via ta.ni., |l. I*
Ui.i IVnllltlltaali IMI  llaa* nlal,  (nil nn
llm IVIII1  r*'l'l iliil I'
tmm il.ln.
Ilf.li'r.niit I- I'll •' ''ti'.- M**'*.ir
. .... ...-a- ... ..ilrrni  Utilprnn., I» l-H •• I* »• Mitnlli   tt.iMnati oa I.....
I,;:.",!,1 ""'n.V'iii'tr.wS'."""'" -l»ra.lM.im!!'..'l»"«»l»«««'W-^Bg{
f»^5!j_"_i _   ' tXT'tii^iii^
l« fwtitH Ik nU. mu ,-* mt V. *.
tnirtmty.  tt,t*m*i y**n tm th* mmr ** Uiur
'lertttiin.
ItttM ****** art* V. **. fumtKi  t^rtH-WWl W
t ii'Hr.Ir fror  higbw* maf* rt iat*a,
* 3lnhi Ihnfia oiri TrwumiA Traa'afelK ***
Hi™  I,.,-..,,.. ^*-*ll!?,^.i^3jXn
**. Irttint naat iVaMal*..
Doyal City Market
+mt 1. mmoRBi
Meats
i*.ii"i Hmtttm*tojiiiiiilw iuit I.*^_1_^T'____--i!!!L'T **
111 * nrtlaiO fl**! *"*! * ** **l I Wtll
.iitn.aaiiti. In, ca am* I.. NeLit Veal
tnt hi. Hat...I. -nn* l'l.-»i.la-tBl ail
"I"'* *m at l>*t * .iintre. .lilt alitt",
till if Iw tltt |a. 1.M | 1- ll- hn a .mtV. lit.
It t- ra I *nr .! 1|ef. I,
Tit" fiir,il. ibkH.-.lotn-nttrnfaatrtnla
tit. tH.at ,11 n. it n,llit*r tat |.-a*..n aar
alHittninn, Ttnfa at^ in.a«- |*n.**nin|.
in lt'inli*r ll.tn in Miiniwf. I*. va-a*.
nrinnlr ftnninli. tin*. ,. a aki-nlnl
llttn-fl tn Hw ,hill • h»-!i I allaan i a aVtap
int.. lh.-« tl.r tlw*>li«H-• ft*m that
Ianr-altinl-in an ttnl*. ptiw l.a alio 1.,
•' nr' ll tin a-t Hn* lit-.I. ni li-iialt In mm
|4. ii. ami ,.tlia|H in eta.*-. The Mali
• itt . ii'ii taiU. nhir-li initut -Htn.
Ihtt .lain-a*. KliP«lnn a laif llatiU
l-r t i.<B.t.iim- tn a Itt-iat nrranfttilM a Wl,
an I ".-....-.■. t..    I.. i» ,f at a man
1*1-  ti  'I    Kith   lhl   B|a|»OlaBi»   ||   |
Kr... Ilal mi 1 ilirtnil! .. rianian-f nilhnol
tlir-a in.- II uri"! tant alto, aoil
will, thn ind ttri.li.fl .4 a a laiinlnlaiin.
In tin. mall, f -f .J! n.i;. ,1.-. BUr.ill.-lae.
I atnl .amnii.ninti. ntnl haihim nann
amtw. fa-ian, n t.atati a -whaa-h famMlfia
fat. an.1 w li' aa f> ri". t int. atritih -1. o
aB-aORKVBAOH
Ihrtr .mo hunb than im- wh,. ,n a.i* I ** ***;i".',"c,,r"  •"'"* ***' ***'
.l.li.ll..*nMl*r*#.«tlh.«*.la..«  «',» M"° **•*■*•■ *"— '" *******
I.-.I lt-t_Mt  Ttn- taftitn linn. ■ I  ,Hr"« '•'<*«' l*"""«*a.l..llalrl
lifnt.e,«nffln|ll.»,tl.M.WnllK..„*.  "•*»'•'  '"» "l"**<  h**
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & 8ALT
l* f'*rtt-ll,n *re | «„,,.   TVaen llM Ifaaj-n
MilTCliitl'-t >rlt idHf/ortiian ll niWii-ia-
tf.-N V •  ttt
•ilatsi-ifiil—il t" -lilli' nil  t.t fa
I fan* If  tit  intlip ,a I,, fr.l!  ..la-l^lrnl
I- a it* h. I, will wmm, ffi.iii ilia* |tai*
nt ,'. it'i'i'ia m I.nli a p [iiHi.l,. t>wlmm,
lh.1 It !.■ li tittti li in 1,1, i.-t tin* |aii,ll
imi iml Um' antlii*B|.aliKj.t  |,f Km*
I'li'li alilf, il  r,  lamia .af ,|,v  |ay|  ,bjbj.
ttRIl riTV HRIalvMIV
rttONT St.. Naat Vi.nr.-I MwtM
Dana. , . I MMM erf tla...
IVllu|i. i, I. ml tr„ nail- I, In  i
that, Han tnajfwil*/ of wtatiwti hail, mi I
***** P"1min«»> lit llm taloa an.11 •Utotttt- m.lln| .an Haa. Mil.,,.,  a;IMa
ratMlnt Uom  TV maa il l**pa* i ***** In ititlnl ,tl,it*| Ikillali I' " JACKETS, MANTLES AND WRAPS
I.ATI'LNT STYLUS, I'liltKKCT FI'I-I'IN.I.
NK.YKNT KIIAI1KN IN I'l,.UN, STIlll'K ANU I'l..till.  SUMIL'I'IIINII SI'I'Ll'IAI. IN
ltl.lt liSTIITS.   SI'I.ILNIilll l.lll' Ul'
CARPETS ***** CURTAIN MATERIALS
lllsl'lll'N'a" III-' It I'KII 'IINT "N AI.I' CAHII I'l'llt'llASIIS.
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA 3T1-LEET.
NEW WESTMINSTER
L. J. Cole & Go.
ttt t'lll.UMIIIA HTHI'II'T.
REAL ESTATE
QIIOICK OITY I.HT.S- -CUBA.'.
I il'I'S IN SOUTH  IVI'LaST.MINSTI'LII,
A I HiBBilra'iil N.irlliBBi-n lliillniiy IVaiielinia,
A NDSOMH VUliY DBSlKAlttiU HIS-
at  nl, I Im inin,' Iiimi.
AGENCIES
NATIONAL
III llllul ill!
Ass|t||,tNii: in.
'1 aiMl.Iml lar."'
i,'i.iii:i:ii. I.II'IL
I  IB-Ill  Ill-Ill,llu I' Iiniiii
IB ll'l,' IBllfHi'llla' llllBBI
itSSI'llANl'lL  in.,
i  it'll
f I
SKWS OK Till*', CITY.
11 Inih -ml .1
Nun,.  Mt i rank llrunrau
Sunn'  llilllmni;. I'itil. rt m *** * u
Wtt.i.ii-1, I- i: k.t. iii
LOCAL  lilt I.V in J.i
K.utti in I.-i, Inrnii-lii'il Apply al
llint.llu'.* *
Iiniiii.-ti an* i*. in uiui uiatcrtall) bj
tl,.. i'ii.nam ipell nf wuslilno *
all."in^'ii
Tn be -*til .i- . going ii'itniii iln
llotiitifa Uodglni II"'."
TbeQladjri left roetrrda) for t'l
wirk intt aay porta with .i |o »l •■"! ■
Ki-tuiil it. -'l.i
tU* mr.' at,.I i . lir dlnni'l
ii tha Grotto Iti m
Tin* Doatauii look i largt
lattii'i'ti t ti< Nanalato p iti i-;
i i,.i i.t i-iiii ui frvlRlii.
Wbnn t mi wont a Brat*! I -  hat k
• ii.i
nl iin
Ullll! ,
nli'
Ilia
l'i   ill.
. f. II. tl
tin ill itt t Ion «r Liven * lor tboli ipln
l.i«i nlglit'i owning pepoi aiki ll
i. ud I- if tin-y tint nut got it boadaobi
irrlui lo undoiw'and aomotlilng in iti
i.ni.n im:-* i.iiii.tti.  Tin' readon
nilgbt i'ni iln* l.i imi ii nni t-i' bound tin
t iduniblau iii'tn'i. for itn* ilmplo roaaoi
met a headache li a brain dlaordor am
id.-1 i.i.iiui.i.ui baiu'l sol
it** i.iiiiii.litti lucubatloi
of  lln
int i|iii.ii> and
ill,ll-l, 11 it iiil,.iM-
go  Aafoi "1"'
in urkaitli k
antral tlim llm
i n« Inferencce,
friim Hnl  In
i mill '
Un lined al pruaeul whittling In in order
i't Mr. Ilanlau, Iml nil lili well'Wlihen
lin|.,. ||i> Iililv tin li.
l.i |« llrcittttt t,„t,iu.
I'litliiy lillii'-t lllacollie  imllllttl miiiii'
KtiTirir Loan llyliw N" ■.'., cotnmonolui
nt n ii. in. nml ending at ftp m, Tlm
polling place* urn iltuitod ii followw
in Ward Nn* i, in tin* houae of Frank
Davie, Nn. 1,108, Blith avenue, in mui
ward; In Wttrd No. I, at llir office id tbe
iiiic Dominion Bawtnlll Company) Colum<
bll -tnii. In mill wa nl; In  \\ u.l Nn, .1,
nt tli.-city mn, in miii ward: In Ward
Nn. i, nl Hm rwWenro id Qoorge I'limn-
Urlitit Columbia itroot, In nid wartliln
Ward No 'mii tboOraugallall, BLJohn
-in nt, In •..iiil ward.
riVUtiiNtn SAI-'K
I Tiiylft - l'-lnl>li
iirlii". nl ******* "'Ml.
lunar ti'rtim i'ii a Iiiiii
lll.ll, lllltllll llll' It'Hi'll
iii',) iw>
OREAT
For Gooil IuviiNtiuvuts ko to  t
F.J.K
Real
Estate
Brokers
Agouti tjiift'tt's iim,,,„,„,' c...
McKenzie Sis.
lial  Jl  *>
Full Hu".-. wi.ii,' Shirts,
III Ciittaall  llllll  I'llllllii'l
I ii J,  llinli i a.i  j . ,'.n>, in |V|,.
Oollni'i, OuiTl,
Natural Wool,
Eto,
J.E. PHILLIPS
Ai-iUNtiiniiv-Yoiiiit Blooli. Columbia Btl'OOt,
eo DAYS
READY MADE
PATERSON AND SON
Tlm
,„,.rfaaafi ill fir I'.ll.
lllllflB,  rOOlblll  IIIB'II  ll.ll I
IV II  I
Villain
I 11 -I..I. -I  llllii aatll nl  III
ml.i,  Ula,  „„
..  II llli.iu
V*
I l.l.
■ I Itooi  No
ti
I  Bl
..II  tllli'.l
Iml, i;.,.illjl'|i- I.ai.
as  Ilia- i-OMl it--  .
Ii|l  lla
11.
A ,1. M"lr
..nol(nr Hn
.."-I aaa   1.
lltll.
Il-tlfi.-l  !-- ' IWl  tala.,,' UBB laa tlaa'
t'niao  Mil'-   t  I.  luii-a  I'l"
I'lltlaali
Th'* Hll,fill.' I.I.I -..IB', laa liit-
Iilaik. Ba aiaal iaa mbUbb'ainttll.t .al lla<- all,,
.ttll laaa la tl ..._.. triee »|e- laa t ..«!.• lift illla
M.- a
11b .-,*'. Ittll.  nalala-  a tat !)•    I'U  iHlil'
a *l  . -«.,.l« U .1  ll.la.il,. II,.  .Van
Yii.liT.ll..,. •
ItrirlOiaii A Ko,. tlllll.  atl  Mintili
i aal ...tfaii.nl t I. !•  -laa
lag, H.l.  - -aaCla laa HI  ihn
■ 1.1.1,
Hurl., jioaatt' nd ,11 kiwi, aat imniB-
• I Ibn X*a li.t.11.. II. atlBBtiBll. "1- IB all,
■al msl.i
t'h.H*-!*.*'* it* Ix.ilBlllillt 10 I, .(IBBllBll
».*,n  Tbi'H if. ,«..l..,i t.n.-. .nal a
li
a..aaal.-. I ntih i-ii
a.l I.    llllll
'!   - -a, a
It  II laall	
,   ...
IB. IVtaill.
I tlttt   lllltllll
II   II"tll    I  I  H.'lll!
I,  I'.'IBIbbii.I. Ila.l llaa.
	
I'lall
llllkll
..j. i Sriaa
I   II  ll.aail
lla.BBI   I
I It
ai.  III.. Ik-Ill
.Ifllaaar 1.1 tin,'
.1 tll'tallajlala
ll.ll! N
,i|.rl* y.-alaTalil .illaT-
'II nlfiilil ttta'lll, I'latja-r- lahik
priCtlCO taill"   Tlal- illaTIIBHitl
.iii.iilii'i  ii,..I mrn ..a |OMl«l M
Iliala-IIIB   lalaka-.l !"l  lull  S.allllal.ll  lll-
l.-llil ttl |tlltV alll  tnllla-ra. nlael  ,.-«, Hie-Ill,
Itill .11 If .Ull  l-lll   II l-lll - l'i  tH lai- |'l"
111 li-.i.-y at llii* llin' itlil k'.init
ll|i ,11 Ilia* |a,rli
BOYS'
Boots and Shoes
tt im
nl
PERSONALS.
ir h
ill Im III
after lum boon
.iml inv m ami Ihe atetnurra ol the i*'im
mil In'iinni lii|i|i)' loruib liim nnnind
wtili itiinii tlifur fnr tlm n-t nf llm
afteraoout  Bverybody -MimiM mako a
(ailnl of atlt'tiilltiK tlm mi till tm Salnr*
iin next, li win in.) iin-inmiiii ti a'.in uf
, town fmm Vernon. ™> lf ***** *********** •** ****** wort ai
. .... ..  j tln-rr i* Iii In- M'.-timi tlm t'oitt; itil* t.m
v""'" fWharnockli In the ,.,(,.,,„., MAtcli of tbo mum and all
iiiiniiii podoavor tn oncoarogc **** iholr
piwence ind lateral UhogenUatncncoa<
t^-ini: tin' iram ttm i* to uphold the
noftor of New Wealntaiter tiii< lataoa
In tin' I.-iii.iil ii.i.l
SUITS!
DON'T MISS A GOOD CHANCE!
* a
* *
I.i.t Front Street
a a
Mia'Ki, *'l Van.-*»Bii..r li In:
lr.iliala.ta la || |l I,  t I..I.I | ..ll.l
rll|
.1  II
l.ian.
IV. II
l.lia.,1
II. lir.t.. "I Vtrtiaali ,. .,  Ha.'  Until
Ikalill,.-
I I! Hi I MbbibH.'.I .., .  ulll
111.. i-.lll.lll.l
I i.-l llBiM-aanili-BBf V., i,.t-r !■ at ,l,n
,..t..iiul IIM,
Illllill liinlll) ail VICIorti I. li'.IHnlanl
l-.'t ii.. arrnt.ir.-i l-r 1-ii.B.ti lorlt atl tla.'Il.at.-I Ikmil...
■•inr.ni. I..r .Hikii.-.,..,...,. Pr.ok Doillo, I  IMI dnlrfllw,	
IVlOilil — A  |F,l',«l  aatUll).    t|l|'''t llaa  .It,  Illint Y.liinlll. I
in Ml.. J|. Nilm. Ml* lltal.,'.. «*.,..«.■   ,  w  It , .,1 Ihllllai. k  U 1.-11-
1  ■                                            ' !....! 11 l||ol|B|,l-||-. ||„|.l
0,n,at l„t.r,..
Tin' IBlilllS-a-llli nl  nl  Uh   t  M  i  A
lait'- ,11.Ilk-ail  faar ail tlll.'l. .Illllt  *aTla •
aal latlnn-* In li- Burn alairita| Haa- a.iiiiiiii,*
ainiir. The* mlija-vu an nf lltlni
,i*|iiil.r Inlnfrii, la, able* «'i|.>nt'tiii at.«l
.all tt.a, l.tl taa i|||« .-,..«■,«-*, ||tn|-i . ..,,
< lata a* a,.Imi Ttat. Al.1 I*-* ta,,.- allli.'
.I.llnrnel I'l  Hi  Ik',.*.  ..I  llll.  .11.  e.il
Ik.rfial.t Iflll.. | ftajevl  Im-Iih,  "||f-  .1  |.||.. .  .I.f,,a-
llrm* .ll'l  MlalHllaall."  Tlm  ,irtl alll  ■',«'■  '
l'"»' '   I'" '  ' ■- I' '*  ' BttWl,  "il- ■  -!'
Lilimrv .million
Where Y&t*
on
St..
a Kt lOOt Ol
IS Mn,-  St.
"    ....  LUtf,  -i
• .1 m lorl.a)
Webb?
TI-. i
ttOttwafiowilillllwach  TbollwtboItarloMlriiarf-rTbfalrical ho >'Jf Mr.Mill iijrera, gaoen I.V.'m1'*'
till. Illtf  ttllt, tit, lltlti.lt
r  .. ii ..( potaMMWi I
trwrutitt * ami gewrfal In i«lii.
I i,.t. ....ui, u, nil "t>ii at tin N««
Urotta.  tir a **•* toaiihi  Vooll
fcrtrf |i_.
Itf-ti'*'»t* trpotu* tttm Ibe ***■
*M|hiI IU«|otaiali  Twi
ng t«. I h.Sf Mat • il-nia ti «-«.  I   •■'»*
KthiUUutt ii,,. ..f baby can  .
iu*t(^L    •
IkioiUi <
Proa what boi Iraaaptrrd t..i.i>ui,
iiin.i*
tnt wat.41"! ka* trot >ri ttm bed
Anmrbrt up at Chllllwark ktlM *
ntititiitiiiitit ii.«. aalauhai*e%<
ttv«n*ii tat. ii. tliit  ii.ietil«*ii
tb* htttttvr *• quit* laulaat om bb
Aat*** hatib* « lift" iad«apr*w i-1
tai* mij huA » |.iji-tIii**i t.t tvadlag
pth* aiid |t«iii. ulirt i» ll.it n
th* >lit*inn.. ,a v*. Mi-, arrtffd in
huh*** tfltVldar awl tkil up at tbn V*
V ll «hiif. «t»» h** iutittmu nt- turn
IW i-nlt*i eod will kitr tbit m,**i,u,t
i* Ubn «*« tl**** **** U
tV rtmt*l I"ub* «tM ***'■
at tb* ***** ****** *<* Vt*Ai*
u*A ttt4*»i'*t»t. *ii>i|w»i, jnwi^mid *
tai|int> in i. »'i»tii..t at tho CMoalal
ii p m .1. -|,ii..( Vain mit. I l*  In thn
>itv and i* Mopping  .tt  the  IMrl
Itoagbta,
Mi t; \\  Ulhoa, arand Mcretarj
A ai Taroma. atnl It * *■■
t'llllnmll   _lt"#M. lUi.t-in
mi ..i ttm Y. M >
Im tak.i Im  hll  nil.jtii,   .
li|i.iitaiitl."Onl'i-l,riiii> lUlhllot .1 \\  Sukrw
Pedle) fl iin OongregalbinalUt Church.  ***m\
, VaooouTrr. mil dolUi>r a lorlun itolW**   "'■':'
'  * l^» Ml
ttlll
t'lllilr
drll.nr
ItlM It
li i lul"
X*  'tl.    1   .Mf   |t   I
tmi tt. Int* mid
p iu  ****
fti in* -.wot.,* ii.t
GUNS
  ' ■    '  ''  "" ."' ..•le,l,.|...I.|ol„l.ni„a..f.llr.lWli*,.
Irotflir In-ha.. !•  Ill  Ihn all,  anal  la., InWiVrln,! no,.,l, al,'.i,t.| |i|,iii- ,l„.
ilrnln. tl.lli.1 Unnlnliiii l..l«. So i ,„4, |„„, ,„ „„,.. ,b„ |l4„ ,
I ll 11  ,  ll„i..- tO.rtPlla.il' . li'.Hi.tl  "I  ll.a," llll lhaa..
. ii if  I. t.t.,1... ain. Int.* I..*,  -lln- i.lnil I.i lhr.n
lllll  ..ml., ttt-l.u. nt lv.nainnnt l^torri alll In* thr.mall *uto..(.-••..i,t.
|jail|n N.a ,.  ,11-lal l.«(  I'tl'tlin.  laa ttae-ir leaf   IH WlWllltl ll> mU |.   Ottl  tan
..no li.li Uw l..li.eaiiii aaam mtt at**** '""*"•  "*'*" V. tl. I  t bu
ni.fi.fl. , T..R SSStS1LiJS'Jjtfi^KSlSft'
wi.ii Ii lui tm* a nn nil"i-ilt11. ..f tiuii).
\  lUI-t-   -.*  i  MlMli  Utboat 'l i. n..,. liul,,!, i. nndrr ilmMiiiaii"
ti irutt, tin-mat I'aik; Inandllurn ttnnt nl Mr. tlntrgn ilraui. »-li«. i.n*f i
utt, atiii.it MeMorobyt lit laon Mn ***** poll tba itn'< fclloin ilirnniii a
J lti!k.i,> .t T.,Mba 34.Ulllerirhan. raorHof nBaaat^aod aooihrrotrn
4 Kslthiauu U m »  su ** a .M...M Ing of the weok ** defotod lo debaUo,
\>avtimai'. ml Atm** Ulli am. I*, f. m« iai Kintt t ami* itlmr amu-n m. ntt  tin'
i   \  I;  rattft  i t-i' wai iron Tin-u>.trnme laat Mr. Jnayo IIIdcw
adaaca pmeatt aod the graaa Md. mui, nn< tim laatoi * chalkI
wrretan oflba ■ raaabo talk, (wingmuirO \,y Ur. Gntat, wool
i Iba titii Dm Int'.rlit* ttbilr Mr  lt.-mailif>t-|!
-   I wai .!>■  I.ii t'tirt) md imafirnimn tu*
if t.l ll.ill thn ontll  ililnnelittul llm frin I.i lh.' If ral drlteht  iit Ihn fan^a.
pratincole ma piKit-nitr ..,1,1111.1*. i*«^iriirf lutir agpMui a bim Moaoo
n 1..i.tal tirtth-lfii. mil li imiiiuirtl ihlt niuirr, n ihn tt'tnl-nltii- kaetW
gnittim ttriitil) thn tttitnmine t-aih*
wtili- ..;,„ totnttk* nml ***v
AhtmiitiHi'-i' t''tiii'* It fcl.
lr .,-. t.^t.ta. ti|-tt*ti*l t i.t'l IMa»«r«.
***ut Mtvl.i.-  ,Vi«|!it tint Hit.  I'M'! *
. .
a a
Our iiuin. ii-i- Hlot-li
Mt.ni'
l.t B.I..,-.  1.11.1 Slims
Hl.llil-M'WI'll Bl.ln
Illnl In a,, „|„*l„*ll ...It
..ml Gnit.-.-a
I'l.-Hi ll full
Men-.' nuil Boyi'
nml Mi. 11 Cnrilovi.il
H.nvy
with oork noli**-.
Wnl, itluhl Booti
Liitlita Oil Guilt, Kill
MUii'i' nnil Cl.il.li iim'
nnd Pt-libli*.
S.-Ii.m.I Shiii-n
But Itlll llllll  i.u t-r
V.-iy Boil Qunlily
Wl- lilr Sl -Ili.u; Gii.IiIh
ll....in Mmlr In Order
nl
nml nil lliinl* ol
Rnult Hultiiiii 1*1 iii *
Iti (util tin;   Don.'
Parlor and Cooking
STOVES and RANGES
tud oj»nu
1
Corbett & Cliff
• H-,  tti- I'la-
.f \..||.a\.
Lncroaaf. Crit-ltot and Iimi
Bnll Gnndi.
531.533.535 & 637 Front St.
Now You are Talking!
\.. mn im lulm Dot. 1 ' [tm 1 iiiii|'.iiii
A l< Willi-titis. tltitlcr 111 till kiutUol Macliinw>'; London Tow
Ciiiit|nint. M.iiiiii.t '  lijJohn Cauip
In-li. M.iiitil.ii inn r i*l II..I.  1 -ni
. .
..
Piiteraou tk Son
••
Wi
Corner
a. II,.  |..l  Iflln   l-a  1
II .
It.
..'■«  ,
I an.,
BH
.1
CLOTHING
A t<*«*ma**in. .o««|n<* ao
it—-a Im Ilea ti^aaall,. a* tbt* i »..M,n,»
«a llll. la *•<  .Nl!'
,tm all .*• «- •■  >••  Hh*  kn..  thl  .1
■aitl ra l_n.mtaa.nl. ..I akn h Ik. .„,
I  «!...» ,,.-.
I   '  I'  'I'u!  A  I'   l.ll nan ,r»fMf'IVr.
*,*t*. Inin* Ml It ...i-.   li n<>. nl  l-ht.ir,, t,|.,n. ta«*
,111II Intnle* »h> .ati.it.c-.. in tin- ,-u aii« • .attjtaier-l nf lain ,r*.f> i.i .nrh ao ftti-hl
la ihr I'tiWi" Llinn,  MMIi| UM, iiii, i.*.l ,0,1, I. .lr!..in. ti.i.ri, nai'l*
...M|**l 'a  It   I   ,-.,,■-  tiika,    tl  i.it.*,. I-m lulled, tlirn  In ,hn alaiali-
g|  ltnw.1.  a  ..*,|.i,i,l,rl,  (toot.  Mm ...te-an Uil.i.,,1. Hi. .,....,  ,., lhnn,n.
VMMt.-lTh'.M.t.llklh, jnaihi,.,  _• Ill "'* ' -  ''»"■ l»lll "I' ' ".lil  Thl. I. B i-|-,.„t ln..~* .!
atltvlM*. K. tut into lh- a., , »** .-Ul'!!;hi*l l**i ih.m  ,„„„,,. ,,r,j„|„. ,., ,,,,.  .„„,nn..
okaVk  ««.  .™J    III  a,,  tnttila* a ''"' l'l-""l*'  al.kl, In mml ..«■ I. l.a.a  . .|H.I In a
lrw.fl ml 1.1 a Hr"»» *** ****•■ nmlkiali atnl  ntnl* ,,„ ,,j Mm|»f|r „|.u.|r,| *** and
ia Ikn hakaa. ahkh aa.t..*t ftS*?"' wlltool IttM at mat
»"«•"»'- "■ *SXtm^uSi*S^t Sl^tSS*   """""I'** •'»••"*'"" 11"!  ***"**■
m 4111- aw .aiii  Kfii tnn,wt(.ui • i,„. t. „i. i ..„!  „.. ,.,,. i„.,r,t «b-nltl*-■•(>.i. ton i.l N'p*a
***\*t*Z  M >X»   ttiXl ****** *■'.!;,\-Z"mn^L  mi *<><*• **>*■*■**-'*■•* *'""*«- ** **•
tk.OlW.lll ,  I !t,l!S.rtil.J',,!.,.?^.-".,S '••**-"-illlt •«*" nt rhmnh- ma*
nllltlh.'. •!■
tnaa 1,1.1,  ll
oor ia
he.,.".  J.t'lllaa-
•ll. | •
tail iifotil  nol  .ml
It ma,knl kit,. Hot me.il..
aall,. tar.1 ialui-t.it,not
avai, Iht i.tc .' I-
•ii,,na.nl nt
,0  lh**  ■ it,   i
ItM Hai' 1-il II
**,  ..-a-Hmnni III l-aaltf,
cWklKll ,h» "ii i
loll .•mt.mnal ol Tn|.
ami Hit*. Khiti. »•
■hii ..mprtitnna la
III too In .niti
li
Boots and Shoes
1
i
!
*
. .                       0 .
..
. .                       0 0
615 FRONT STREET
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
IILLSIDe, Ilt Keililiitir.lLC.
r ti a... n
t.ll l.l |.l llll  alll  lOOll  'HI
i  Rough
.nni I ir*
LUMBER
Sliiiii-.li-. I.illlln nuil Fi. lut-
\,. ii ,i.- work nuiiraniecd
Slti|.|iiiin I it ilili. •• I'V R'lVta "
nr U.iil unntrpiiHCu.  _^_^___
PaHi&Siiti^',lrn
tthbh llmf  haii' ttrf-n titm|«.| in llm  ,,  , „• ..-r.. _...,„*!--  *** _)....!
?*.*«. ***** ******* m ,h.„ an. ..a •*,*,':;.,",',.'.?;; dSSSA ?*$!*1
aot *l*m* Inti'
tafaanootHv-fiMt, *
****** *4 *jil*aiab4a *u* *****
teit aatll. aukiala .
(Uanaal, lt"«., ,.. kn-rka lUila.
Tht t* KHatrtt'in hail ■ bit
a| lk*- l.t. I, taeit tl,t a bl« h at
tfi* Mal Mian.hl la Ik.' itt, l.t •
Tk» lltawll* lal.ont.l ■ >l  H't
* niVi.at ba^ini-tt nn.riir*
ntllrtt 111,1*1-
-n. a-.t.i- '""■ V.OKint.t lt.'il.l .1 •-1*  Ml
al-il.a.l,.,,, .,» It, |.|,t>,.ill. In thai
ThnUlt ,.|...lr..|tbM.|...,H>t... 9l,HMtoni   " l,r. Until,,, a Ir.'lln,
•naMnalkm a« an n».»liVn, nap.o| ..I dnnlbl nl Ihl. ,u,% ha. i.««m t.. I.*-I
..t.ni i-o.nttal a lain* .lli-mlami- al liatntol  lot  Un* mark .Innn la hn
..,-,i llnom I..I nl.1,1. aletn ,*?!",'..,'L,."-.L-V",.'d .}*?.***_ " 1[".
platan*   An.n.tn.  Tl.-m.i
.', ■
niiliVi.n  In tbn tl* nl hi. IMII—I
•liaa.lal.f. a!...f .l|ht a.* Ula , ,l,,l.t.|
-...,, .trim, "Tbn lliital.r."  I, >• . te, thi* .Uett-t i.,.,a,nnl th.m , •,*.,*-.
• |**» loll nt wul inle-ifitmt itt.m.tlr "bltb ii*m|»|..4 hi-t In .Itr u,. hi-r
ril. tUoan. ilamliaa, ~..(- l..r .tt,.,. ..I" '*»**"*.«__ ***** *** "•••"?•** *<*
k.ah.i.t.1  1t,rlillnn4- .....inmM i"'""''« k*J <*'*••* H lk. .M ..I |.!..|.
I., ttr •■■ ■• "lt*''''-Mi'..»^*k"l.l'i.''"i'"'i|
• n.laleal ht. 1.. ,*-,n,n ,<» trbiiit. Iml llM
Iti. l.ltain.,1 ,-t I,,t. i.
tlBVtenOt  d.la.ht.,. alaaeM"  r,r.
ail.  alth  l""l '"■" ""•'■I'T ''Hii"! '•" • niimlit
i.f !■ ir>- an.l wbn had ttilt.ti.l tr-.tai
oella > .IMt.llh itnl liOIH.,,11 Hii, i'lll. ' "*'"',,' "T* '" "
laittavi.tiit. huh mtm* ih.t i.ii. •;''"****.'■**;''"*
i.*a,.f,...,r.,|..n,|.|t«.llkf,..an,.,nr *'■?':  '''"",",',
...I Ilk., tk. all., allh **** '**" "***'*
.ttot *lill anil .«. iit.w«. l..roatni a '" **** "' '
'.HI'I **liia. lot tla **t* willall,, ''"• '"'" ">;» ,'.".d"'b'*' '-• ***
Kama  Th. ,»,.«.„ ... .nh..ni ... «'*"*',**»'">-*'.'' ' ",*'• *""rt-,•"*_
..nlkn. ..nlttnlL.nl lh. |.t,t*t.. ton '"" ."**' ' »""■.' *  ******  ****.
■  .nl. «.il tl.. i-'ii «,«	
,ltn»tk.,ll, r.til.l.~.l,l.   tUrl.  ""''■•kal'lmikl.O'.lh.r
,«allh
Tha-f. li i lit.
,.r a|.|.„..l raaikl, .!.t..i--l ,n ,l"' •"***"* "f"***"*  thm U , Uri-
-  ntimlmr nl r.ll*., <t|eta aill,  amaata, llaf
l.ll.
tttl. It. IW
inlaw. ,' '
tl ti a |*.a*Jt. a
•Ht  "lie  fn  al    y,  , ..,
an mm*,, tm. iit*n  It i
laitaaii,   l<.  <  '-n-u a
mm****'*** '*
Ai On «,•*  •!' I
laVil,*' *'  - - ai.,.ari
ta ,kn twitin tvtaf,  ,i-.t<tl,,  tn
.** |<rieil I,*>all nl tk. tain,  an
Ibal H li..* all Hi
.lilmlk UM* 1* e.el.nH.., *
*M« Imt ,n Ik. itatla. Initial f I r f |.ift. ir.rl Ihiti'ti nn, a nr ak  .
ta.tkal I-*,..,.... ..,.| ii.if, an-lnlk.fi"   It-  |.tf-tn,,i... ... '''"',"-"'• **'*,****''**" ******* '""•"■
tt IMank™..l-.t,~nM,k. I** a.>ll"l «"k  lnt.!ll..nf.. .Itttt. in **> *•''  ***".. **.**S**
mmr******* ****** H«f  Uk"- "•""•«  "•"'"•»"'  ,, ,," "  * "*
ttlk... mt» ,,, ,p. iai. In, „ t.k,.,  IIIU. li.tt In a. aa. flmil<hln| Inr I   "',' ' „.„..,   . „„_ „ ...
tt\jrrtsu*ir= s^r^tiaswaa aSBKSiSS
ZXZXt*£r££,'mJUH£   "--    *•■ __!__■
fwk*.' M-  t l:  i| i It.rm ihiiufuuihiii,.
Mr  J  Akkrlnn. .1 llitli.  Iitalii    '•    *."!. flit   tthil. Ihwli. h.il   lll.ltlrl liil Nn. 51 II.. immrtm.l,
Mm.*, )i.f i ll.aiiKiil Unu In a talk allh Niti  llanlan. tlnliti,  ahaVh tdlnlnlnl thn tll, llaill-  Tie. nn-
rjKL^%_?£S- TmSLTZZSZ ! ! -"' M>" ■•* r •,""'"
titu* *■*% ha* ****, rniat.ti m ni^mMni « cowing owr to voaeoawroa eaa« ** thmnah 11. and tim Ki« uir tnmwi-r
iom ih*if i^tt.,«t end fin*- ptmtn*  hhwowitb Ntopbaana *«•> owr.oi willlaacoiplaof-KNttbabaraoaiaglU
bnatlUb-at*  **m*l}I** *"» ih' i**u**i*y hr- ha* * IIMp ont*taiidii.»  a..miiii  fn urt t*r*y mtt I'l Un diy iliriniih llm
tip lb*  i't**t  imtttti-  li-tmtilitt tt* hi* Ihr- IrrmiOll fit)  thll  Im  OOOM  tttf rriilln nt thia ptO|m|tr.  thn Int (N.,. 2**
******* htm*. imuh llkn tn.ntl.tt nf  puatUo.)  Mm- l« intn|<<*<t| "f 12* trtr* r.i lllid it |.*tH
J l» HMiMfalaiMdlH itt*i *m*  * Im ttint mil ln?«ha«iii«in l.alm if«lrf- at a tahtn.  r.mtrad* ham bOM ht in
*i.*tL*t\in*?**L J \111L. tut.* di) iod wm tin timir im itmr ihn clear and grab tba groand, aad inm it
." „,,*',  „ ■   .,    . '■   abeaboo  pi bal , i Kt Wm*  it perfeel Illoa t..r bfllMlai imr-
ZV*£StJm£ZJ^*t iSi 'n.vLi »l«rt«t, tbal Kit tbo lltUe Vaamm pom  Alf*ea4t_U«W-aMUn£d<W
•mi .!- mh .1 i**»yt ill  in rmrl  hmdW  r.Hdnnrn.  Ihrm.
bti aifinalaing tuaeow tbecoajt. Vancoa* ntciif in prkt* from tl.om tn 17,000
«-r ulll I'tttblbly 1mi*r mm* -thin tVIl rirh.  Thn whntn nf tlii« .[,Wnli,| pinm
.«. i. it •:,i.''..'"^!::Mi^':! "::.r.v lafflaias&arJWLR
witbttm^iii ii far On
tnplt **• ht*ti nvHtH -
In  thn  ai**.;*  dli
iwalbnt'tall. tlar *****
al
I*  inaipVtr*.   Ibll  itt**
n( Trunk* aad Vaitw * t*
Iboban in tb"ritr  Wa
bam  iilln*  turn  th"
*********   pl«1rl-n»d  In
thn^tlTnaltt *Atu*tb*t
•<■• all audi laminr tm pmt-
*** y**m tart inUmy i**A,
CAMPBELL'S CORNER
I   • '   '   a. I   "    |,  -   -   ,   .    -t.,.1.
B
UY: WATCHES
>< t. D. BENNETT'S.
■
B. MARSHALL
DRAYMAN.
Campbell & Anderson
FRANK BOOTH
,*• •  •  v * ......
.*,.!«..,'* ***** tm
Now Wi lllnictiin Go-J.
Dealers  in
Onlnln.
who. I sll I AND lli.t All
Hnrtlwnrc.  Stovos.
CtiicVrry  nml Glnnwnri'.
• .ttirk ..I
Oils.
SCAVENGER. m^kin's
«...,-
I. .f.ai
AIIOi.l,i,Pton,plltA„.Mkttle Wo«k
Oai.rH.lctd titrtlH'oi,   All
Sunn.,, Wo>k Strictly
Paid in Aritinta,
S*4m.. „■ it .-■.,
GRILL ROOM
now onto 10 Ik* nohbc lo, CHOPS
**.t. Sll.a-.  ..,  in Mi-.
Bulldi-t-a Hnrdwn, *. Cm pent .-raTool*.
Ht„v,*a. Grnt.-a. nmi WuihIi-iiu-ii, ,*-
Tnhlo   ntnl   Pm-U.-t   Cut lory.
Oniry  nml  Kltilii-n   UliiialU.
ll.t..*.- t'lii-iiishiiiK* ni nil kitiil*.
HiiiiKinic  noil  .SlnnilltiK  Lnm|i»*
m*******!*' It**  *r*.
t.fa*-, mm*.
* ******
VANCOUVER
«. i
tgittt
t in. •-1
IIUI Ci.lnnil.iii Hirer!
a -i.. Itik aad tl.at.H'l*
a f, ah a- a  .
Niw ***********
T, Ml, tvr>, I
a j.tt tmi aal
ia, , IV .a
lilial  I.  Itt  fi.fftli  |i,|-!fi  mil  ,hi- Inn.. a!fi|i|, ill.a.i.r.la!, alll  ito ,11,1 arte
Innn, lak. ,1tini,ilf*l ii|itn Mr. Il.iilan. liV toarlirt In . t.a an.ki.  tin. itn.t
,t hi l*if ti.iri !■'I*-iiiiinii-ai'l la, all adtinl... In lnt,ln| a Ini anal itt. tin,
Th.  I,ire,, 1*1.  at it i  Hit li.dtni tif..t>,|ai'i. "t* hii ii'lnin. a te-Hdmr.on lhl, |afn|i.rlr I* thai Iht
altitr-nrit. Irttnatht  llii- In,! r.i,.ni*t.  •ir.o,. ,,n nf He. .martini h.« ln*'0 ml- nan.r alll .tnld h.at, mnnfii,a«l tata
nal In .n.in... an.l it-fin .!• .!r,liitl  li.titl and lln tr i !•    lall, IN ...I llrm  Mak. a mil. nt II, iod will till
I *«.,,|.,k.|. •(  rial,   lill.'r   j. allli nnfealaV* 1f*l H hi O  lh.  I la.'id. lh. |a|aa|a.,l,
■
a
■
•
a
■
M
1
"
a
M
a
■
r*
a
■
a
«
■
-
"
u
"
•i    I
•    *
n
s
'!
It
II
■
11
II
■
'.
■
.
'
tl
1
*
•
I
i
Tlill AIMHIMM. *•! ItHIM-li.S I.
Htm
On the Market
and -wliin* 1*** al 11
$300 to $350
PER LOT
no ■,.»|.l»*nill! Hi, ,.!*•• r.lnadla.
. I. ,<
These lots
Well Cleared
I* aall. «.nl ll
I, aa..f*lk*d
..t, itn,,.,.  «■,! II
ll
100 tirli il Triatt; litt
THE COMING CITY
OT THE NORTH
Great Chance
for Speculation
lOLLBY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354106/manifest

Comment

Related Items