BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354105.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354105.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354105-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354105-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354105-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354105-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354105-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354105-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354105-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354105.ris

Full Text

 a
W, J, WALKER & CO,
kii, nn bums
NUW WliUTMINSTICIl -  11. U.
I  !llil-:l.'  IIIII
11777/  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
UITY All it' ill' . lut-" I'U D
rr.l.lil'llOKli ill, NUW wiiiiTiiiHt.. i i. I
NliW'  WHST.M INST lilt,  IIIUTISII COLUMBIA, SATITII1A V  MOIININll.  AUGUST  IB,  IMM
WM. IIAlIal.Ii: * CO., HtorRlETOKIl
ISLAND
LOTS
A .1 iiiiiiii-!.- now mill mul
liiitniliy Hit.tH, nml ,„.,„-
hi.i' ul nny hUh nn
REMOVAL'  ,:™;e-e
H. H.LENNIE & GO. f^r^s^m
* ,>,v..'.'-.:;;.,-.", .""";•„""   DRUCS
M'KENZIE AND COLUMBIA STS,  PERFUMES
Toilet Articles, utc.
.
FOR SALE BY
IT. MACKINTOSH & Co
Ite.il Batata nml Insuitum-*,
OOl.'iNIAI. III."' Iv -  NEW WESTMINSTER, It C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
______ ESTATE AND INSURANCE AGENTS
UNU *«l III ILK.IIS UNIi -I nil t IV. IN in. ii.|it..!\. hi- ,\a, f
Iitll l.i tin I'llillini.t i litlil	
We liin- |iin|ii'ily in .ill ii.ii It.
Ol ttll- Cat/ .a.tal Da'.lanl
FARMS liiipiovt'il .uui On
Imptin.'tl.
Ul  rn  SOUTH  WEST-
KDIS 1 KH .hi i
loll I  I"  I 1.2 .> i* . Ij 2 1-2
1'n.t  A.I.I1I1..1.  to
hai. tilt M I
taitl-rfl
.mi lut.T Ami lire
-  II ,.,!  *
■   .   l  Ml
■mth W. -iiiiuisi. i.
CONVEYANCERS ■ FINANCIAL AGENTS
Mme. I I aat 11
'   *,  '
•   f - t  it tt . 1.1
WOODS. .. t:.\MIII.IL. N. ii- W.-atiiiiii-,,,-, B.C.
Tobaccos and Cigars.    t* Tiinm„An
mm*   mmm ** ******** **
■  Mi  ■  INK57
M. ROSS. Mi  111  111 I |.  Vl I) M'\M l I'M ti.
. nil i. i.-i'.t.'hi .ii. mr ii.*ni**ti*ii. yt„lt ,t
t.tiiii.i, ii i. it,, brol -t-- * .'..rn*' I't-.i-tiT i'u Uh Miiii.il
Pmoo $100 lo 9600 |wr lot, on 0M| i*i'i" U*p* 1*4
i .tiiii ulin "i> apy
M
OWATit)
turneH
GENERAL AGEN1S
a* ., |,„i  ■ IIH.IM II Ikll.
' rta.ll.-a.
H.G.ROSS&CO.
DESTROYED BY FIRE
A ...tlaa   . -I lllll.Ill al
lit Itaa.aaaa .-
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
It ml" n i  •'.Httl-  ml*., elf
H.T. READ & Co.
.D.S.OTJRTIS &CO.
1*M*4*M. •-
Pollcfe* wrlltf n without rtfcftnti
to homo oifl-ttl,
Itr **..*■• nt i'«i ■fi'i' i-tn-Ai. *.«-. .i-  .-I r>»l t**/..
■ -
Cif.'r Atl-ltrii   "flOSS.
A I1C Codo
A
FOR SALE.
I.III IIH.lt. Ill s|M ss l-ll..ft III I.
A. B. MACKENZIE Al CO.,
IIIII COLUMBIA STREET.
<»
/
BBOCGISTS
.17. II
tii.tr'i
•  *  *   »   VI, u ■ i •• i .i* l t iiil .,|| local -mil
HacLaren
•fr  Ross
LUMBER
foreign order* for Kougl.
uul Iiu -I
LUMBER
*_*    .    a    a    a
To Smokers
****** CO.Itd. SIliOKlfs. Lnlhenil.l Pirkfle
101 !'« ti*  i.: vi in ,   . ' .
|> .I., iir.il.'  vn.rk pi.„-.„i|<'<>l
Slli|a|.Ht): laall'l't •. |l)  K|\ . ■   |  '
>*,  lllll ll!l.,lt|t|-M .1
„,„,,t, IIIHITISII l.ltiN
UAH-LAND,
'lIKXBY LEK.
1* I Holt  *-l\*
UfaU  Tar
WW.TIETJEN.Mnnufaliirer" "**\  . ,,*,;»*
CAN YOB TOLE ME?
Why in*., tho prices at CHEAPSIDE
Ufce thoini'iiilifis of the Now Wcstmin-
**m mul Vnucoiivt-r Lnorosso tennis
•faring a friendly gnute /
1  ClVE IT UP ?
£ Becntiito they nre being continnnlly
tniiii'it'il tliiwti and alatiKhtered.
w
0   O   0 0    «
0    0    0*
1m* Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIOHT PLACE! RIGHT PRICE; ttUniflUi
EIPORT&CO.
REAl ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
HIS GERMAN MAJESTY
PMABAHT TRAITS Of CIIAKACTKK
D18PLAVC1) BY wtl.lll.l M
Hi* Funis H.tliiif ui KlUlNUBI Uu
Att.'iiilnttti  An  Iiiiiiui.  Cln-uitit
D-MSTatn it It'in. ily forl'tiylloaorii
Every Ji*w ill Moscow Utstritt l-
bo l'.*i■■ Ilml  Aliirmtiik' Dwltciout)
of th« Frt'iuh Wl  Crop  Euro-
I * ni. Mi.,;-u lli-tta Will Yi'*UI Poorly
This Y- ii
l*AHK  AU|IUl  tl   A  ."tti-i
lotoflrtphi Iron llortln  "I a
ibli ui.'it ! - ui ft
lbt' i.aii.cii'if'« . ji'Mii't, whu has jtiei
i.'tmi.i'l fii-ni  Kit .  «1 ■ i.  i.t l ,
 11" -iiiumi in iiu- Raptrort ropcri
• i-.n .iffair* iiiitiiiia  'll tin tut gtii
*tr**\*  -in,, kl-y lh* llttftd  ippMI
Metal hi* iii*-ji<*t-/e smt dlpbmtl
wn*. illil  out  nHiiial l.i.  imi-'
'It,*  Iinii- •"'  i"*u.,l  (..it, - ■
l.-iulnl in. ht* t-.| |i, 4  . .  :
l-i«[i|  nl  I'uii*.-  11.1*1) •  >«• l.t   II.
riylit  irm  »a» In i  •Uui md  hi*
n*l>t Iff It, budlM   tl a|'i-ah'l Ihal
ft..tn Hn liiti.  hO  li'll  bOMM  "
potoi m. uUhrloi il- i
iml „\,'t . i. tlrtii.iil   A'  It..i •  'Lull,it
In. tnii I.. ||ain.M I.  an tii.siiii' tii
i - irnuiU'ii   IU ii.
Ihort- laiili iia.  Ri ■   bUlallf
Kill Ullll  •   Irril,   I'lli' .1
AIlwwoi sml tin- n't) imp* ti
I atlttiitl*-  iif  U,*A  Hi
anion*)  liim   II.  mi  (niiiit  !•<
l|l|M*ll   ■ (.',  1.1.1
i.u  irr Uat imi  hid full  rail  til
a,- ...I DO iblpbOltd   ll  • -Uiui  Il.al
hi- mije*i> t> a h**\i rait-r, si.it ditnk*
I in il dial of Imor, mhi! li  lldtlf**..
ti.. ben iln ii*l him *A ****•. tu fai*>t
i.f p*r ***** * Ifi * id ,
i. *■ I.. *t*, ri4nUy ul  -  . '
MUW III tl..* Illlri ttl|.. tl.ili   |1  -
Ifltliil  lln*  lat.lt*  Ihi*
lutilht*) '  ■ \t tmi
ll. (.tt,- I
l-IUti.i' I., llir llij'il). I.ii ill-. »
in l ilihl ind hn «s* yp*****ng t***g*
***** thru trxrt m-t lu h. I, • -  . ■  -
thm.    thsl    i*    .inn-    \ .
Mh.   I.*    i.a-   irmri
*,<t*   ii.* nffm hh..h, bui ******
IHl rii«l|iUltl| ltd '
ll'l III* Itlrudsil-    il-  ■*■< *** *****
ihit Um ' •  ■ _Mttl|
Ul 1*01 II 1* Mk-trd Ihlt th. . n.
II llt-l-ll  Ml|«t  »51»   a'l
*  If*   |V..'it,t.t.
napioniol ■ i.i'
.
lit*, fa"
that Ikf milu ti
;
rabrra h«* ooi
ud ihai
ti.r <m|--itai httwhoM tnrpA »t* *-i*
■•-,ii*#d
THmrrrt t Mcnum-tit
Rom  Ktt >i ii  Tttitrm * i - ■
■
. | *
• ithtltll  It ■ a
». tilflii«\tii  ait.ii
'Mi*- tUllsti ptt i  l^od
■
U'tlditil a  **h\**** t.. ||
• hitl. •
nt  Itn-Mis I  atM-Uilt *■    i i
■
I'ra   *  *** ihai T.t**
ts»..| •  ff .l.tl.t-ij*. 1. „( •
in ilitait*!* tsitb |.
Don* tt •»* **i
M**-
fh*«tbt"l-.ti I will
Tb** Ttmuh Wb-ai Orop.
I'lUv Aulun  *   .
■   ■
II hi* Irm-
*U*p   Ifc" trpllri .*  HltfOfSl '
dbstr a ihii tr**p"t i* ■
hfotidlttr-a  Tlil* ***** task.  '
.-   Ui i
• **ri th*1 m«IO sl A****- ■
■
My- Ab-*d
*»t  l'i if nam Wt.   -l
-
Trviiblo o« lb? Mwhrt
itiii'i t«  \ *■■■** II.—Tbt nn
•naihri *.**** *** t.t| «t*n.<l  n
IV * html ol Jtt |olhh"
.
It 'i\% IntMrfa | Um o| |  ,
.Small ftoou It itit Wtlora
UnmoSt a-ii^ii 11  • i) *
i*1 th* ll|tii*h *l*toi*-r ltiif*.»'*iniir in ni
IUtlltH-4*. ir|mfi* that m* A*t**t l«th
*,** .(«,r tb.  ANtrfttia 4**.  V'taniM.
it miiKilf i? mttha H**\i*mu n nti,
ant I i|.iiin AttAt*** *A ihr 4*1. *****.*
Ihal h" *** **\t and hi* l«*ai in *****
rtmAith*. Tbr d ■*>.•** * Attpmti* uith
whhh itV *4*1*A*A n*tU4 Itt net
a<|i*** lh*> AlUhtl' lll**'-l al i
Ai|n*t Mh
tutu ttm*
OoiM in lh* ,upr***h* I* I** tu*
irtAm. thr npttlh*,* **t **** *4 lh*
t^lKlpal If-mOi-tha In tbo I -unl-IIlM
diitrftt hsair Hm*  .i*.|*ft4f-d  fnr  ******
Utt* pm*. and th*. loaMiitt tf Ib  * ■
mm* tii 1*1*1 nffpmiiVif **•-•-■ i ' •'
tbr* Iftlt StMfftM   Nt I
*,*** ****** mn** a
brt "I • hi
l< it   nany  '
ah* I.   i..*|ti ti a  t-i
h«l   ho(-
lt*|   »«-
Mint* - *****
fnr*.  *****  iM  -I  '
liOatn ..' -
ftftl 11.1*.tl, '' ■  ■'*.-*  it
ih?lifMHltitnn*r*. and ti hit M
del that bttitt lbt
i^tt*   t  .tiuat'Vm   *** ntttm ***
• iiiibm hnmm ihai th*- «ntb«t<
Iim ha«** d*ridrd loaiort ptMM ***** **
***** **pUi*t*e** in tit* *AH ***.t*4
tho* tt'ft thr* fittln* whkh I* Ibtral-
rn*al
SOUS IS tt intt
■' .   ItlM **i1h th"
Ttrbiabgvntt-Nttlonsl i*td ii*<t-i
thf tail*ar inAfa Ibr tbi
ts.tf in tnii nrrt*
Th* i;<ito|»an *-i|« ***t t n>|i t* ht* *
wart on arttiimi of *■**  ****** ■
rart, alth Ri.r tafrjih^T
I* doiiMfnl If lb' Inctvt-M-aJ Htrgf*  will
fkH lo lnrtft*rd p* •lnrttor    IVf-wnt
l***l* »t"t,n a )mt>1 **<ih Ibct-  nf  t**A.
when thn final ttcH wta »* prt *****
l»rKiw lhat ol IM
■usnstH ti tmt it
A Itublln l'H*i Mj* tbu ibr* pttttttm
|>r»l(«H«i I.l lllff. •HITO" li Ir  '.  ll
lb" n*|f«lnl attarh*!** Tltmlhr liar
rinit..". M I*. oo thf i btltb in If»iahd
Mt IUrriii|ion bs* t*1 tA*** **** ***i
hitut in bi* dsftflt and ha* i*>-
fiwiwi tytt Um ailnti a* sell »»
" -  ' *i,f. | ft .J, rprtt '*'■
In*  PttttH.  Mr  Us*  *'»■• (IiiiukikH
Ibn FMftilbtn ai a fti"l, nllhoot ooTM
ti***,
itt*
■
1'i.ittiuminii. ami iiritrilt'illy iiialiiUlinil
ami inini|(-it by tlm olorty.  All  tl	
ami uiiii'i "iinilsr aiauolti luu' ni l.'nittli
bttVOkod Un' Irl-li l.i.-iaitlii  -
iltiraiii'n sml llarrlimum n ill iftdoitbltdli
Im  failed  In ai'i'otinl Imth M i (ituiUli-
'ifiii Foi tii- own tiahm n intl i mtn
llll lllt.tllt-t.
iui riitiM. in i ii.ut.
'lli'*  ri.'ti.li army  in iim turn -  '' -
).'4i an. (o  lurpM sll pi, *
Ikiii. tu tlir.  ntwbon  i-mhiwI  smt
H>   ti'.iiiil'i.ttin'   In  rui   uat lai<*
ii'< objact win hi tu tmiI. mi*n
i.t*'  Bfbilti  ilooo,  bui  I."* btal
in Ifir Uu' lall|in' nl ll.t-min'li mil
lo ■ im  i.t. lha ii'iin - ■'
.i.ii  i qtlpM-j mtli
itn- best itimlitii Hiaiinii imt i- ln*li."*til
It lhl  I n i .-I* In U'  ii|'isl  Hi llln ll'llln'.
f' i iiipoftor, la Iba '•• riuat. Tl."
i i to h i"
.   ' T.  .tl. I
CANADIAN  NKW8
A  Litslr  li.u,*  o...... in tks Prtvi
ls«ss snd tl.. ii in f 'iiiiiiui..
.HtWl  11   'I'll-'  I'ttilli'l'i
ttd  I   Uw   I sa Uti
thmmt ukui. t ii.i.ii.. ii
Mhbs. I Hiatr* uf uiiaisi. nM *•* *"■■
'li'Hil  for  till'  il.uk  nil  Iiu illtliTi'itl
1-iaiii.ii.,  Tin' lii-l  t.i,-l.i  na- mih
ii-    * ** it..- Iftro  na* su lot
f-r unu  Md  BBHiatld  il. i
• lllutrsn tbo iMtlf a* ll I
It V. i*i m. iill.tl ii. smt sinvil
titb him llf IhM him hi- iii'i-t imt
oipoel any iitrta a* it wm tll ftain
• oik liMM-rtn isit- him a lit dtyi la
'iiiitiitt-i ihi* mittft ll*- wa* iliin*!
dt'tiii thf  tnurk  fur thr  Hmt*. itsM
't.. him io
wltbdno  i:*t-i' v"
*aid hf btd
.lfr.M-,| 1„ X| ».  M,l.|.a ,,
'I'l...niii llif Ihf ut tn htm f-. '
Hlfllltllllfd •    -"• '*'■'
•aid that all |tai«r> It ommvUm witb
UMMMCS-l
•h-.ntti* Ih.ot,  Sir J"hli M>
M   MMI had tm nth* *
Ai ■ tbt i dh-fi i" '
I
miitff thii ninfiiiii.  Tbf ii'mmiiifi* di'
t llorwiek.
*■
ti*** an s|t<-
■t Um  N'«
I* I- ii.ii'ai-M •  Mo I irtl
luia.-i..i,
anvt-d Ibtl Ihtftkb b ttt h**t*4 tnm
H ••!  In ti,.
m*it*.utlio<i|ht that Mali ir
li m ||r mH Ihf I'.tiimi*.
Otghl  l»> l»*  Ihf liit _Mt tt IttltMla
Mjrtbttl in that nj
llt#<all • -.*(d   Vim
Yen ai* intinuilini aoato-
*
. mwritl iii.'.'i*;
.* *t  ii -.1 afi   Wltbdrtt '
llMttrfa linimif u |fr
•  .m.ut.t*-
Ita. dtatti I
ll**.»n ibahini bh r,.t  "ti shall
.• 1  "ay »hai ymi mfin "
\   .
Ilaiistl   t.i dan t ll
Mf«ii<ri. ; n# latlbfi
dlHt-M*   **   ■ * ii*   .  ■
iUIm rat*
itt.i.cd thf tittfstiiathin >d th* llstfdns
.  ■
tb-  Ink**,  i • .
•. H* tt.0H->M
■ -  ■ *l.l**.J   Itl
Ittl lh** Munii} taa.
.  .  ,
•' I. *****
ihmtttind tin |.i|«i .*! IVaa-wt M«t
■
■
MICH  MINIUM   DltCOVfiMIES
TM s-ita ThMsroso Pt*«iMt t- tor
Hi* tba l*siotayo
■
Kasuooi  thi   \ •*■**
*■' | i,.  -..7, m*t*
*f mm* '■ "-1 Tbtsi>tst
Hii»i rifsMtttl «l*'< h I wtpt* *<m «mnf
tt-Misn ui ibisii iMt*..*i*aittn
? Uriel  Ib^drs
IjWlltl id  tndiiMusi  »in*t*
■l r 1**1  *****  *****  la»£
|
,  ii »>a*i« a* »: tninrra'
Mt  thbb  ttlll  tit** s
■
lAtr lut {itli
mhhhbtl trtUtAt* mt* nimbi-
**i*a!«aoaa>«"tt"tMt Wtiiitio Mm-m
nt Ibf e*m *>f IbAYolt md Mnnn*
i*t. and wa* also arTiHoinnlfd
• Tbt* ***** t **.
nftlltiltml faHlal ll Ibott Mcb md m
•nl** at*> lhf| tA thf so***-" tdlhf ft-
(wdttt-n ihit t*. i ' * SM ' i ■ *«•
.ti*.,« to mi;*.- Mttba'
1tl|>    lit**A**  rAhrt  Mlhflll*.  M  i*
«Hl hnnwn that tbf»« at** iattf dr(«»*it*
id >*ioi, and thai a litif-jnintttT »t
*u* of Ihu lw*t snaiilt ha* |l|*ldr
l*ar« f.«ind. and idd ***,*** tshi it-
a»*|naini'«l *t'lh Ibf dlitl tatf 1
N*«*1h  11k.mii**** will **•■*. t*i.ul if U*i1
KttttMf  dialft*!    I
tiknn tliiiini tnwipanr.  ****** **•*■•
at** allnst'd  *t ■ ttf al*i
******  fmliiM  in an s'ttsl  railwsy
and d-tlnl idbft  mm*  mhltA
<i*tipkir. ttlll tnablf lb** 1*1 *hip »".•
imimmA ***** pm tionih.  Tlm Itnn
m* tlmt lhi» ninn ba« bwn ptrowin**d
•*rntr*l
f"t tm, ind a ntothMfttdn nnauiity ba*
iHtadfr bwn «h |'|"d l» Ihf »tifllrt« it
and  RrtflHofc*    I'
■
dlw*n««*ilafi whi'hhatr Hfi msdf <i|i Ihf |
Ntittb TM-Mii--  «    bt«
- i i. .
otsi'd Tt^ *
sal.* b'i • •
HI)
■ t   L  ,'  '  '-    ''
'  '
llf la Shoobow.
Ilsniiv  AsgsM  i>  Thf  lul ihai
,  Utiiiam It aidf t« intU t
ft<si |.itt .if hltllntf t  -
Ihf r*p*m l* rntildsd  «*  i""f a---l
Hid**!* Ihal Ihf allli-  . "
in  Iftltd  In hi* fdifthll and
■%**■ nlj! fiwdlttno* Itn qnfnurtdrd
C tnt i-i- Ratlwny SmMhup.
An mn- urt. N I., A |sM it  \t
Hi.. Italn -nn  tbf I*hi1adfl|.h'» ifl
I llfldinl tlllwaf inllldnd will. I ftfitlit
t ttaln at l;<absiH*r ONf ibis rtrnlni,
• Hrrrtt* |is*««-n|fis on thf ttpftM  Stfl
• hutiwd. twt yttbablf ftitlly*  i*"*h rn
flu* wrtf ^ttinplflfly  mi*****]  ltd UM
ifmnhinaii'm nr. otn  ptatntfi •
ind two ff»i|hl Mfl Stfl 41**11*1*4.
Borttnd in t Orlop.
Duiivt*.  fAoim  ll  Thl*  afift
I'taoli i llth  tnfi  hi* SaStb  i't
bflni  bSfStd  l'i  *  Mtt*  ***** hid
j Iwn it. fflllan with a toSd »t tl
i whnn tflntnlni thf wamn tanihi Hif
bona atSM rtttlttf. wmwltg
(lath Inbi thf hntlntn of Ihf wafon. snd
mud tbil hf rwfiTfd *nrh *
; fall is to tnndnr him hf *p'r**  whrn hf
; MI Into thf flintf*  rft**ii* comlhl
j shin| thf mad Ibttd ihf bnrnfd tf main*
ar>d immsdfslftr notiflfd ihf • oronnr
AMKItll AN MORALS
inj8T-IOTBBQOBBUPTl-DBTOA«A-
IHAN LOTTBBV AlWCKTlBi:-
nsra
Contlsi ntioii oi tftwipspm Ctiittotti-
iUK Um Ol'juttumnblt' Ads Wuk-
I'lltti'aa nt Tlmt Kind Must Pny
Duty PrtHlMi Ol tlin M.Unitl.
BlplOlsUOB T'lHy la Alitakn Hnl
liin. min RtSttiviin- mul Appointing
Ju(U;t*s fit, itit C<inat Uusiuuss
railnrtis TlnN. P H Ud 0 P B
tu Unitit Tii'tr KtOltObt IftttSU
ROCHMTI i-  N  \   Ul M   It
■
iitiitii«*t ..I i ai , n i"ti-
tollltl i.hini-
pMhM dolts I I
Mlmn li ■
- lt*."i Wtahluftton whh h ittti
thai -'.
Uck.-u sii'l ail !■ u.t- aupaOxiatd to tm*
tain tuaitiT ih-rtainiii- tt  Hi*1  Ittlti
an* llal'li* im u-tt'iii. tint) nml ntitt ****
■
tm ,t
Vi-ry Hi'tici hi
**w T*kt*t i-    I ll li i.u
titnttod Uul
il.-i...- tail). lUbbtfd and Mill-
I
Mn  *>._i!.*. i. Mt  i4kii...  (.is..'
in all trillion
■ i.ii sii Milton
twiftiiolfti 1"" beritod
l.iiii, mil I* ti.mi tt
u ,VM ts i.'t mutt N 11
rrofc.M.r  li,. Jiaiilili
a. nti Wwdiltfti
rortltl ■>!  'I"
Kottb.  Thl*  i.aily ha**  MM  OtlMWI
■ ■ - ■   .
Yuh.-ii iu.i. * iii, hood ( i
Datidmii  A i.ini bM hoot
■
I'liala.*
f. **„i M t tttftilU.iilii* tin*
iftAI S
lltfl  'fat*  -tl
T.t.  TtU  la* 1" Hi'
until ti. arltb ii.* HnUsh oomm -
*i-*ki -' ■ | uu  ll*> attd
■
hltlni
1!    I   :
■   ,
"   ■
ptrl)  i
ibu ii,.  UoUrttb  I'Jitv,
•.mo-
may bl tit   tt  Sl
"
nbflhfi
whkh tin■ *
-
■
MtlttKwdt'i Tjrrtunjr.
VVAMUSBTM  I'  '
..,,.  «i
*****
* i * ■ i
I .
■
■
ti.
•I,
•m uitli itainlilliii iiHiniit up
N,. 10, BOtlUl Main -tr.'.*l
1'si.i thm «lay» a *irftii«i'r
•TW
tw im t* iif-..\i uit-
t
■
■
■
•  ■
■
*
■
a   «••«!
of  ih.*
■
ft«*tti  l.lm*  1" l)f
'#..tn i-l .1.
i.  ...
■  l
■
'
■
■
« *fi In tin U'k "I  MOtHSOl
■
MM x.it tiitti** inn
■
df*pii'h fi»»tn Mibitt'-f  IV!i*i dltad
11
■ti-itnthip Cllf  ol  ItMMI  tt-gbH
iwttnlft|iif
it.-- loib, Iboi
•li MttldSSttl-t nf ..,tifl« aihin «|<iin
.I-,   itrittd   iil'lf   sl   f*sn   Jinf
df UnilPMils md iMdoadlll
* .*,-,*  Mltlatoi i
I
HM Mha-rW ititi-f ntttf nl a*
... I'llltinitt
■d itati  ArtiM Sorrntiri  WhirtM
ba* t.mim.iiiii aU*l llf n*b
,, will tm  laLfii in
ibf Mittof until ll ■
a tlruiktl n-imtl lum Mintii* i  I** >>. i
Pnfiftr CMot Ftllurta.
NtwTon  .^tat II  liiid.n..i *
m *.
■
' • ■
ittwh. at.*l
ttt*  Mt la POtMMMot
■. .  ■
l.«lsy ami  i-l-,«-l
a '
*
*
' ■
batrod -
■
t ■Ih.
riff (i a "iit for *f|'*tsli"ii
[-•*.,.| ,,* ltd Mt. ti.iodwin tiiim* tbil
Nil ii*f bM il<  !
•nm tilt-... in ii
I i'a<ifif
itdCitMtM Car itir am ibwil I
tb«df M.
■■
itfit i ■■ -t lhl'
tnntiii «..*«
Adrtfi
"
-
iihip "f
■
Lnrho.1 Ni Urrtr.
Dati
■
ibt tmm .tttm itothfldt occtttdsbMl
t,**n *t*4ti   Hatin.fl Ws|nor  ind thti*
i ti. ti i liaiuiiiKi.n, Tonn , n
i.nun- ii.i- boon ptiylni (in> bsoh mul
Imi * lino imn  "(  iinnit*y.  Ttii-
iimriiiiii Uu' ilranili'r wi*nt litnki*
Ltiitl bOf|td lM ft Imn- bftiniii'l
-fl u-i. r, ai'iiltir, ICOOCHOOdtU-l him
Md tho -iraiiut-r lllbld K.  K  IS*** y to
lli.- in i t|il II.■ WMl Oil Md I" l 110
u'.tiii-t .iin'ilii'i tiauk,-witli tin* ri'iuiln
dor 1"' Imiiulit a ilnnlilf s> Um rtivoWnr.
Aii n Poll)  Otttrod Waanfr'. limit
ilui rooua.  Bltva ltd Bill Lteotipto,
■ .nti   iMtbltn.  *****   tbl
unly oMIpttU •>( UM tm nn I'lilllntt
PU)    liN    i.inUfi   I'uli-y    .ml.Ti'tl
Wiiuii.t t.i i .nut"i.i Um bibh roll  "l
mn kin ito' iw,i>'( ioti imi ihfii ibooi
.'I'lniv -a*  iha rCrbbtr  Tin*
tili.it to ..in) hi*  bltdod  mil
.  aol] iu.i.1.1 in*. .-». ipa i**iint-
n rolvor *** *t***t**\ Mrwni who
UtoMptod to dotlll  him.  N"  irici* of
-  !   1,1.lil.l
Optn to ths World
,i i j tf i inn mttoipttched
11Toronto, Otl , ItU titb! b| Mr A it
.it ul ili.i iiiti'i.i' iiu-
, . "*.  li it i...Bt,,l,,.r..nt...
Iini , Aflfr Itnoi I'Unrt id Imsllni «M'
- ,*.,* uliiaimii  11.000 Inli It""
ltd WOO iiimi prtM  t'luiiiit
in»*l)i|y iU. Uiiti   OpM !•• (hi* worl'l
Ktpw i i ooo alalton  CmmI allot u<
\  '.  ■  immi-diitt-ly  tain-tin r
lUiitan nml ni " r mil com
(Silted)   A  ll MAf-UDtUS.
ii* m« ta Istrsmss
fnllowloi iiu utMpk atl bi tbi Now
■■ t i tit Qnttdh iii'it.o wa*
,.i |||bl * BM'iiit| Ol tha Van
■ ...I Holou ihst it ibt stsl ngtltr
llli-t'l lllll iif tin* I'.lllllitl, t  lllllll.'It will Ih-
t'tntialtl  in  "I.*  Int.*  lln-  VlMOHVOI
.'■tliilftl tt .iii-o  a- ll i*
*   -.''iili-ly aftafMI I" allow
. . tufa  i"  Ihf PnrlMt lo win *
mairh nt t'anada'* nattonil Ratio, aiul
i'n--iii*iii .'f Um Aatoi IiUm i-
imlilliil ,*! ihi- itiullon oitiiniMiH
Will {MM   H  ■  I
oui r.. la j *i»
tnci 'i tin- bswsrita to ba
I  ii tho fall fair has bMI lit lo
ii  i; Un  I « ■  ..f fflsilpif.  It i.
*  i ii. .i ibi 'i •!■ ii  "ti* <n ii
'■t -tin*.! of any pwvltmi at-
i. tt.i-l   in  iiia|iiltiitl<-  and  Im*  •
■ ■■ f mwdnvtoM »lll 'f di
ipntrty f"f tho ttlibnUtt.
\t...t. liil.. ami 11'  ili.ttiasti only  n'
■ .  • Ittbltlbldi  hlM  an  *'ii-ilalil"
h iti  upymtebtbi
I M'liy. in 1Mb hands
mil uitilouitMiy t*f OM "f i tory hiih
ollirr
Uiiltits* st ill Class
Its adtorti-wmrot in an**ih«-r nduum
It will bf ***** that *-l.   i lltdtttH  Hid
Still AtdrtWi N--lply ha*.- (fi i*a|i**l  a
■ ■ .■■ \ .- ■ Mb,tbtl
***i|lii to aitract an  lUtSdlS-t  Uie*
lacft «-I tjunpii'i I'ark that ■!*»
it In- 11 ant Iod ooi tbl*  >.ai.
■ IpMd a |Md hiniid
•nm t.i tnaho tho annual tathorina tl
Ibt 'Vltuuiilih Mt tiatdi
. 1 i.nillii*t* fmw wuth th* t h.i.'
-li.   llio  athtnnt  oflftod  In
lid li *n|i Llln t alhloto* fn.«.
all fttls ttf  Ihf  |ir»tlarp, ltd  fi.Mir.
■*.;  IIUMI   I I. * ft Sl •
thi* i itodmlisi  »•>  **'•*
tH ..I ta.l |»it
OnrroitM Oni-«t*pi.r
itiboritlaobstt ttiNii
•roti hi Iii lofotW Iholt tm lbt-1* of *(iflt-
tioni*f
.■iiiM ba* fal'in
ll.t*-uib.  Tto) hato tar it it  admm.d
that "la^iior*" I* n»t oontf-i and  hato
ihf laliol  Itoaiini  lhat  utfl
|  ....iai-'. • (mi ti  |-'*K and
-  ■ ■ ■   .,-■-■
'   frit,-.In a!*    T-M
.  btd Mioliini
Ini drat th- itb i-..tai
tl ■ . mr. iini ifM oossslttsg
a dktlouiiy  md  vbM  i.»l»tdr  wa*
ti..kini. tht "t_b iwi  na.bfil  around
..IT Iht llll. ind |.nl nti iho nrw
ifWfr y** In too i**di   Tho
■'  ■  '  i M t«t».' it h lfirho.1. u imi
it,r "ban." btlanotf tl,. nu  Ion.wbo
1*4   Hit*
■ liii iiKTtttil *iri. i i.nlfi** in
■ it, look ai writ  aM* i  li •
.. t-j". mi! «a*o hi* p'*
nf mind umi iiaio
ttt.n* t* tis c p a
*lt   \  I   l'ltt|i*IU. »f  |,ll.lll«tl.  **l*
,.-. «li.i u mt ■•" a IMI ' - t
1. ltd wbo bl ititrr*-*!o*l In tho
IVditi.tilat and Ortettll Slfam*hlptnm
pany. t-f I" M-'' *n» thai hi* mm
(.any intriid* in tho noat fuluro to M-nd
a Itof| id .i*ani.bi|i« lo tbl* tttttt It
alif *ip|i*tt|ihtn In thf i C It 'll.* I'
a.i . ....>.'t ihf lai|fili|aram*hl|i*om
f.aiilf* in iht* wmld. aud ha* **inif of ihf
****** afl'Hi. atij n'tild.n.iil**"t.t.
|| it,, i n doaltod. Htf iho IV C il
lllMi l bald inli 1** t"iilnf«i I* SOW!
n. fin., .in tho Allinn.. Ml Pm** *
***** IbttOWttn in* now ntahtni nttlf
ltd  *iHtP ftrti It*.    II-
!.* -it U |fi whfi** tho ifr-
minus In It * of iho C A 0, irm*
ivm.* nn"i*iikfir lobtttad with'*
tan only If a mattft »f tOSjOtttlt
i.i Mr PltdMI t'f* n.ifth 1.. tin
MmpNir. Lr Hi**  Mandor in i fow dtfl
■ut.jt.-itd nntdspa ss Qsms
i hsii'dlf l*lind*. Imifcini Inin ibf
-hatarlrf ind UtMttf Iho .**ol  BHd*
PXMONAL
\\ BboSi uinttiwnfnimthoTftminal
l; V Wt... li i."*.| fn*m VutSSfM
Thoma* Kllk* "! V<. •
» i W i-t. | t !• i * Mlltt I* In
town.
• • ■*** Ttti Mam
i < Rop-M S 'ti town from Hill'*
Cia'tio
i   ni  i;."i hi*  rottrsfd ft'-m
\  I  f.slilii.ail.  la.-wi.  t.  al IhU
i  li PlpltM "f Vati">.itft. Lai thn
imn all a
|] t  1.1 '  i.idtifr. Lttdltl
nil!.
■■ ■ ■ fnM I iffi a
rttrdiy
am.* ovor from
-tfrday.
i il Cttipboll of ihiliiwi--- M
down HWf T'*iffdi»
W  I, Ktfto  rftiirn(*l fnim '•
R  T  Rltbtl Tf*iotdiy.
Ii.hn  Roim«offll.  Va- I
. lUtfl kinf wi* In tho rlly yfMffday
""| t il and  only  ' •
M.tody wa* In town for a «li«r< I
tfrday
A '. Van lltt-omor. ono ,,f ihf'arif'1
pnmrtl b^don in llio T. rminal Ot|, H
al llif lulonlal
i; l: l*Jt**l\ arrlvn.1 lu UM 'Hr f«"'*t
Vancoutor yoitorday and I* Miylni an
ii-,. (..loiilil ll.itfl.
Mt -I-. ,1, 11. Iltowii. A. B. l'r*«cr ami
ll i M.nart "f llnndon. Mm . im bi
*hr cliy ("i a ffwday- SBBSBBn_-___H-i-_-----B----HI
THU  I'l'LI'dER: NI5W WESTMINSTER, UIUTISH COLUMBIA, BATUKDAY MOIININll, AUGUST If
in ,11 in in in in tn nt in
(T|U* gt?^01?r.
NOTICE.
Di in i, (.'uni i: r- in uiiiii -ni S
This Card is Worth $6.00 to You
(.,■■, .
G
0RD0N&Ca."M":!",,l,
Columbia si. BOOTS «-SHOES
.,,,;.-- i \/i '■"«hi 11 ■
HARDWARE
A. M. NELSON,
luu tt* '■ tradi ■ i ■  *   ■  ' *' I I
'■•"""""" " ' *<** Km
-  .. iim - -I . i ■
 -i.-'-.'  i--'--"--i ' I1,:
ta.lla.l l„ .1 I       ■  ll.,  -l , |l   il,   , I; ij]
,,., ,t.it. .ii,,l ., .1. -aa.- I,,i raiwoilltl i ,'t",
I -i'l, ,i,l ill i  Hi' I '"in
TWO CARLOAI)" III'  HAR1 .WARI! ;SsvSS1^'!^
lStSTSXlr£K CENTRAL HOTEL
Wf£ 111 a mS tliSSnt'lluK-k'tif Ctitlc) JAM£S CASH, Propria
,-..!,,i.l rl,.,,,,,,   f  .,  , ,.
miiii;; ..I!''"'!'.'!-'"'! -'"'I I' lllli.l lew. '
*
'■ I ">"  "'" I'" Mtltitillliiii "I A Tin.viii,i Ooniirttli.
I                i ri'lii'lilt'la ul llm
roMtitl  iti I | v.t  Su iuiilil|i
lllll "Mill    ■    lutlal  tm  Haa-  rullltl ,„,„,,,, ,   ..,,,  ,|„ VVllI al   it,.-  lllli.l
i  '■ 'iliin  i' ii"- "-I- i.-i.t.i.tv iiitati .   iii i: i:
n  Mi t.iii'i i    .... , Hi, T.
...   I. bu, ii. il i    'i'i
821)
j.l IJ  I *l Hi  if * M '
i  i. j..,,, • /..'.
'    '  :
' CLASMFIElI SbSINESS DIRECTORY
1'iiul. i
a  tttl.tttlll  ll,.'ll llltl I I *
I Hll.l all |||||
■^——-——  tat lllllll
|| .*_.'   uraie,,.., Ili'li. at unlit ill . ,.f,„tri,ll , I
^^^^^^^m^^^m^^^m^^^^m^^^*^^^^^*,,,
r»^r-^^l^a____H_^__!"'' f "  ^^^^^^^^^^^
|,1
I
r
A ' Itlittt.
ft fitt  If
»
111.
i;
i
i.
i -1,
i
'i.rteliKli
la i- .  il ;
'
'
TO LEASE
m**
WEINVITE
THE PUBLIC
i ,.
JOSEPH ST1RSKY,
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE
W.TURNBULL&CO
Bulldora and Qontrtuiton
IB-RICK
iWI'lliKH, '"! " *'-i""'"-■■-
^^^^^^^^^^^~ ttiinlil,
 __
_„«...m..,lllb
DRAYMAN,
a in*. *. t...
"rvtr At'm: i'""i"in'' i i ■• II
11
B^^^^^^^^^^^______
M
'; .',',',"■;•'"■
lit—.. 4 lieeelfa'a f <•'
|
I
*  _  I
__B__B^^^^^_^_H
Jewelry,
_^__^__^__^__^__^__^_a_e
III ll.MI  11 llll.  lil.l IIA ill
■^^^eBBBaBBBae_______________a I
^^^^^^^t*\m^^^^*_^^_^^__
I
I.
I
ta ,  tl I'M VIS-I I
. ■
2  _	
n *i > ii * 11 ..i * at
■
•-iv and
■
!__-_____---------.
■
■
■
*..   ■ ...
™-^____-_____
■
1  \ I I. I'KltStiNSWIUHIAVi:
NOTICE TO CREDITORS
MR
\
MRS  EUZA EUNIOI HI1CMCOCK,
DECEASCD
\
;
l'
■
i.V.i
I,.
 i—
....,, f,t.
i
*  .
.
M
i .
i,.
II
\
ii
',.k-_H__^__H__^_B__^__H__l
i
NOTICE,
■
\   ' 1'Se__B_^__i__^_^_B
'
■
■
WATIUIMAKKR : anil: MA~NU*?A'.TURHili : i
\,  , ,!,„„ I,. I lltl.l - I'u ' **'■ t^mmmmm^mmmmmmmmmmmmmm
i  - .' *■•■■■ b.:marshall
j , . lr.il.  A  lliu
  -I-  n ' i
I, ,, i '    , I- IfS...
lait.i,-, .,  "l mm**
" -  ' ■ ' I  '* ! .i .'
l  !
' ""    ,., .  ..'.
i it i
. .ill  .llttl  MT (Hit'  .. ____ — — —*
BRUNETTE SAWMILL Co.
I MW WF.STMINSTI R B.t
MANUFACTURERS OF  LuUlbor, BlltaglOB, l-ith. BUI Btuff Mid Long Timl,': i
to 100 foot.  ALSO Flo  ■  Ot Ing, Rustl* Siding, Mouldings, Mel
Boroll and ruraod Work, Bush, D -. Window and Door -Frames,
^^HH t- I'mi: li   nil Kinds.	
UBRARYBUILOING.COLUMBIAST. «  ^"^_r-t:  WotS  av-axatitccd
i
ANNIE WRIGHT SEMINARY.  Shiopiny Facilities by River. Oceon or R.iil Jnsorpasscd.
Whilf tin* Iml weather lasts
BOARDING ANO DAY SGHOOI
fob (iim b. Builders Hardware, Carpenters' Tools, eto.
s,
teles.
s,
■
c
HILLIWACK!
i
**
am  ,
:<
CLASSIFIEQ BUSINESS OIRECi. l
* i»...i \f i*i* * f
■ Can  ■  Railway
NOTICE.
ii *
I NOTICE.
I
,(. ||..t, , f a
NOTICE TO HOAD CONTRACTORS.
-
■
-
■
„....,. ..ti .nm
HICYCtE FOR KALE.
I
■
NOTICE.
i.
NOTICE.
■
■
■
■
■
I
K l'i
■
MRS. SARAH I. WHITE.  1
jJT. J. TRAPP A, CO.,
Wholesale anil Retail Hardware Mt'i-chuuti.
T1S COLUMBIA I3T, WESTMINSTER 	
ROYAL. CITY PLANING MILLS CO.
ftttii * it. .   Hp* Wostmlnstoi
iii Rough anil Dressed l.unibHi. Milncles,  Stall
The Mallei
■
M A. McRAE
i *.  i
"Tht Apt
*•/! Proclaim* llir*
.llun."  * I  Ilml .
M.A.McRae
Litli* ii.il Pickets.
S.ili'ioo Boxes, n.*l  Fl.*..!-.. Trays, *m*l all    il  oi *V I  Fiirntsliiiigi
lor Git'- •'•    ■• ■ Mouldings, Blimls, Rnilmg*
C.,' . 1 PI..in .illil Kri.ti   I in ..I Win
TIMK TA11I.K „„ •' I*,-!?£!"•   CsSaMttHliDsi
**m   s REAL ESTATE AG'MT  K
I '■S^^^B^^^^BH
0,
T
in
_
w
tl
.1
111
111
tll
ll
II
l'i
It
.al
' It
III
ll
III
llil
to
.1
II
tll
II
Tl
lot
»
111
la
Hit
la
Ike
dli
..I
lil
1,1,
I'll
la|
el
Tl
el
I'll
I
fr
tie
taa
lu
...
1.1
lei
tll
Hu
ta.
1
Ul
^^^^^^m
let
aan
ran
The Crown Stables
lllleal Heal «a .aillal Vl'llll III
NOTICE.
Hla ||..'.
CM Slliil. Nil fiffllHlff
NEW VANCOUVER
COAL
tot 11** & IM< a talis* i
New Wellington Coal.
l.n itli.-in tin illy.
a
,1  e
i
«
u
j.
a.
A 1  i l illlt
IM
- le. a,a|*t
tl,
eel
T  :pt Betel
'
tm
11
iai
lre|
III
IM
r.etaaa leant  I'e.l ill*
1.1
•ll
IIM
•HI
till
IK Of
Navigation Co.,
i
kit
tw
nmiRinii
•
IN
• m
BRITISH
TIME TABLE No. li
**
rtl
tae
Me
(mi
mu
MRU
ell
Uw
•ill
llUUI IIIIIIII
elll
m
eel
WESTMINSTER  IN.00 ?ER TON
4. W. (HEItllllON.
11
VANCOUVER
nmntri mi
*,***, i *  *******
N
■
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP. m^^BM
■.^^^•^^^^^^
|| at.l.V.IN
I  I
^__^__H
mM
■*
'.
A.
■  .
;    I
«|
llltM  ssillf  U
MOnTGAGEES SALE.
■ .
.
.-Is «si In Main
I ■
***** ii«#.  *jj
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^*W**^L^*m i^^^Bi *',,t"^ smi»sH---^_-^^^
ROUTE]
HESRV V. E0I0N0S.
HHOOTINO MEAHON HI
^M SAVINGS  BANK
M. I. FOLEY   **********
Lumber Broker
li- tl l'.<.it.  .ii.i Arrli.e nl
Iiuin ,eii. •
i 'luCttthtf
f.f ir tf
ill tin.
AIIH A  .1-1 IIM
bllNo W<>0D
E. A. WYIO.
It
ill until ill Ml HI*
tERCHttlTS EICMISSE J .,„.„ „ ^ t**m
'^C*****,"**
III
all
all
I.l
*
e
§
in
**
1*1
51
a
.1.
,^-^^^^m
* , ttnttiA.Httiiin. CHAS. I. TISDALL
■>' I   lliMIINKt llll'-illrR
* ■
IERCHAII ANO OENERAI  	
TEAMSTER ,, , '"^=-"~"
I'tQUOlti  AND ('..OAKS. 	
ORT AIDER ANO HR WOOD "03 * 0W8IIH i\0
SU39N3AWS £ TLTTR TiKnOF.n:  NRW  Wl.HTMINHTI.ll,  mUTIM! COLUMBIA, HATUIWAY  MOItNINO,  AUC1U8T ID
eeee  - ~   ' —
AMD1IN1I Till.  KI.HIIIIVOII,
ff*. laaiti'liti It' ritr  tlia  UlU'a  WatBi'
Hi.....tv aaaa Tlaaaraia Htiatt
Work .rn il.* ttiiifiiittili- i--.-ti„ii- i-.
lolni.la.'ii.ii'ii •.Hi-I.l vi >rllm
rjiilM.rl.it t  Mi  'tiilim  Hill,
C, K., llt„, i,i'lit".  "I  Hi.- 1 lial.ti.it.
TM.roi >"'i "i ul11-1' n - """ i- I
lHllfrfrl.Ul I- -'ll'l I""1 I'"'-  Iil-'l   'I' I ' "
lajlM.JIiiJ-'a-l-'il l'"'H"l "I 'I l""l I" In-
plA-tout  I-ni'ii. Ii'.ti.iri. 'I..-m.i .,t
•lynaui.tr >   i» ill"! in. ..ml mm
llirlul till | .1 - .1 Ill  III.I,I,  III ll,,'  l.tl* aal  I
lertfiraiB-  .1 la niii ti itini-i ttl.illlt aim   | |
wm out um i' ""in i.t  largest summit canner-
letiilrl.-l   Iin.i, ,n„l  . ueliYM  it.till- i
HUlllMl I' 11    I,  ,
In lortu uiui i-1" mit ifili
lllolellint    lit In-
tleepi'.vll. lul" iilinli lln
P
irt Simpson has
adjacent to il lln*
.,1,1, tll|,,l
Iitiai Culm' tm l.tl.., iii-.-l,„i.-,-  -ii„-
nelt Uttaao I. t.l milu  .n.itt  .in.i .1..-
Vltettiry -lll'ltll,' iilnat'ia  illllt  II,.,)  I.,'
a-illt-ll'l I! ",t tlli'n-irii.ll   ll.-Jaali.l
ui.*mon iiiii tint-ill.. iti* iii un
1.1.^1. tba< |ali.|.lllaal laaa-a.  |,,|  ,1..- |.r.-ll,
'  f.M|Hh Willi |, l, I,, | I,,| ... .-,,. laa..'
lliewtlatt.  'Hi I'.t" I- Mim in,,-t i.ii*
Illllt |ilel'OI  "1  11*11  I-it---til  iloan uiui
tnlMmlliiil Ii lit- ,tt iin-.i- tti,.'
(I. .MMrnit" "'  .a  aaa"'  Itm-lt   Tin'
well willt» II,in., ,. i... i i.-i.
.le.Mtlla-1'ill) i- 'it' it   'II i
III, lOT ttw atl'i In Hint Ily In  l.a tli a aal
Illlt tllOBt|a|a.aa •'■  I., litlil  -'i|t|ily
. lama' a.,li.i - tja,l.  |. 1 II..
|al|Bi. ire  ,11111  '    ■
all... liul .lla- a -  ■   ,
ejiaiatiClll...    II..  I.   .   ..I  a ,t„
(lltef-Un II .-, nil*
KfelMeL.elolii.ia  l't-  .1-  a itil Ue
Mr. lllll.
■alitor. Ill
lultlial tliat , I
ileal.. ilai
I'liiiu-iillii *
ttl llaea Tteaaa
Itllnl. Unit
neeii-i* wr <
..oteletc.1 .■'.-■,,.
Tl. .lew  '. 'a tn  n.a.
ka-llll.lii.
II MMf Ui. t  	
(MUM*,  .It- -I
en**** —a*
-.■anil
1. lla II ti  .- at lla .aa
INvir Lea <
■iaaa.il Ik,
lllll. tata.li
Ilea' ilea leeer ..
Uee-lipe (in
tbe tnt ala,
III ...la-aajaia,   ,-!  II. i
llaaaa. were
Jinatnlllia
electa-... ., vi.iatu
ILii-u the n
ul llaa leaaleaa 11
llll lll.lll lo - -,
bla le-eeell wl
| l.M .1 l'l<'
lain ll I. Ilt
ebao llllll |a *
The Vl. laalla
whee ..laa-
|ata< Iiie- elll
I,«t .'.aajaaal. B
.aaalaealltt. .
trie iln. aaa,.
•nit.  I
llenetlai
I'll, feel,  ...
Ileal..,--   II-
I.H He reeaa.i •
tula  M|   '
l|tt.|l_» |> I
lie*  la*..  -
la... I—Meet
ttleiUHe li
it"in a***.,
lal.ata-l eft
"ie labetllet I
ke leretjM. tk.
la e... to ton
et.|UUII.| I.
■etai .. ,. A.a..a
le. .-Ll
Im Jeeee 011-
Mlleee le Nee
it. I'ul. Ml.
lbe Ihlt Ma
lai  Ilal II
Il.al lhl. t»e
ll an" laJ ,i
l.a la tie, at
iMeaeaearea ei
aeta.e„hat.
,-... ate. eua. I
ii theeeUee  a
e.,a.lpfaa| e<a
.11...    tea.
e.«rh-t—mtito
*m.*,..m.
it*s iiii lln- coast, 'iiul
Iniiii its nearness to tin*
seal fisheries it must
Lilsn Ih-i unit- tin- head-
quarters nl the seal
fishing industr) and
ihr large Meets therein
engaged, li has hack
n| it millions nl acres
ni iiii prairie land,
uhit h in time will lie
peopled with ranchers
.uul I.iiiiii rs, iiim will
contribute tn tin- building u|i nl ,i large i ily.
PORT SIMPSON
Tlm CniuiiiK City ot lln North Piitilflti, is Now on th*. Mm l.a 1
■uul otlii'H onii of tin, 11,'si Spii iihiliaans „| Un, Day.
A
few
WOLFENDEN & ANNANDALE
Lut,, W. .-O.Wi.ltii-.<l.!ii
PROVISIONS, FLOUR ANB FEED
OOI^CJMBIA STREET
Port liitiii*-.w *'' rt|» tl
1  :  '  '*'■ ll •' \ •'   '■- *'■   .  .- i-   /  I' ., Nllul i I' ' I.
■   |   ..  \ ,*.  \   ■  ,
'■-i.i n ,' . .
.. . ■
ti. iini  i   n.t ' ■■ i i  i il   postal
h.rlHlmu
L   II
.
II .*ll  nl  II. ll  -
.' 11. il  I i.'it * I il.. ,.,,1-ln  I., ill..! I.,  il-  It.l  tinI  .  i it.l.
/ i' ii. IU) I., I.M Itl.i.l, .1....
• ■  np  ItP(Wtl ml  ,'i I   '
!  . '■  ■  I   ■   } \\    - | i i   ■    *  ,.. llln
'
-II' lUll lllll." hull
■ Will III --l.t llllll--. tll. llll   ■
l . - I ,, a   , . . . .
.■■II
II I.
I. | 1
ii **ill Isn . . • ,i
) .i .  ti.ii - ii. ,i . i ,i
I'  .'I*   "I  •' > I ' ' '■ '   ,|"'    'II'"'  IH.(al.lUllt
I 11. \ ' .. , . .1.
I
I \ .  .  I   .
'   1. f ll..- II11
J I,
-  ■
,    l.ll III, tll,
.  . . ■
1 • •
.. I. .
.... * .  , ui. Uit I otl.. si.it.'
*
i4i*i lah I   ■  .
■  ■
aa.at*-«-''**e''1'*'e*->Ne.**«^^^^ie^^ieet^'1*
Kur Plan of Tuwimito, Prices, Etc., Oall on
& POLLEY
litis  nr  :i
block rn' two
purchased imw may
make the fortune nl
thf investor. Prices
are low and terms
easy, only "ttf - fifth
cash being required,
and thf balance mi
time without interest.
lln- owners nl tlie
townsite .in- among
tin most responsible
Lintl wealthiest citizens
nf Victoria. Tiny arc i
offering only a limited
number nl Ints. rirsl
comers gel first choice.
Mowers
Binders
Hay Rakes
Sulky Ploughs
Walking Plough
Hay Font-
Spring Tooth
Harrows
Disk ami
Iron .Harrows
■Combined
Drills ami
Seeders
Stationary ami
Farm
Engines
Boilers, eto,
Plough  -'
Lots of
Extra
Pieces fiir
Mum im.
Binders, etc,
Onl  id
E.BRENCHLEY-4Cfl.B~ss™
;•  It  ii f..i t;i
WESTMINSTER, fl.C.
TITTU
COLUMBIA STREET
■
^GIVING UP BUSINESS-^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
-
DODGE WOOD SPLI1 PULLETS
tu* littl-
Mhati
' Hmt*
0. P. ST. JOHN. MauoRer.
Ko ft 30 Ct*nl»va Urttt. Vt-KtMttf. B C.
I.1.m1,mm* Imil Mt
Campbell & Anderson
WMOUS1U  ANO Itt till
Importers of Hardware. Stove**. Grates.
Paint., Oil.. Cini-l.ii-y nml OlaMSTmS.
TOOU i
■ I
GREAT BARGAINS.
Th* in*.-I extraordinary sale ever known in British Columliia.  Dress Goods all of the finest
quality.  This is your opporltinity.  Thi  I ixt to Vancouver is but a small consideration.
Ti mis will |m siiiitK Casli, unless otlnrwisc arranged for  < Hi< re for the st**.k • n I>l*••. with
fixtures will I* rca iml. anil salisfactory tenns *.m Ih arranged with responsible parties.
•I, I- a, titan
del. tea .a.
ll.aa.la*.'
Jet."* lbe,,. •
m.i, eeea aav
llll Iml ti
He. raaT.ai.ee>.
eaa.-4ellha.
It. Uteafei
Then.., et
TO THE TRADE.
OlK STOCK hi-. Im.ii .itln i iiiipm ini iiimi fnitn the iii.iitiil.niiii.is. or liniiglit for cash in
our own market, and quotations lor quantities will U matleas • lost as any ivliolscsali house.
till la hai.I
MiM, hi le*
telle.  Uee e
all.ltera-ltl.
Uaw hM he l.l<
11 . lean-
KnUalCMeet,
lul ehjhl, Ua
i»a Ilia Teae.
COPE 3t YOUNG,
.  I I l«;i SON Itl.OCK. IIASTIM.S SIKI-I.I. \.\Mol VKK
e
e
.
.
a
.
.
e
.
Diuucr Sotts!  Toilet Setts!  Fi.sh Setts!
(illl C.alaailll,,,, Sll . . I
Nrw Wiilmlnelrr
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID AND CURRIE
Ifl
it* 1*1 •■ ii|-tti).
\   It  Willi.ll1lt.elei!* I 111  all lllllll e.|  \*.., ItllH ,\ .  |,e||,|,e„  | ,.e|
t'otniMiit Mm ,11,ini,,'.of Irott-Woridns l.«-K. |.*Jm Camp
rll. M.iniil.ii nm r of Had
a f ,, 11 ,  I if a a ,....,. ... ii i,t. ,,t, atll .111 i it i I.
'it
II  I'  • *■"*** *
•■<*1   Y-  *
,., tnmAnl
■
roR haul.
|l„„t,ai|ill„|.   -\-a
■    Ue   efrtrt.a.. .    ...    »|U   ...
r-aalath-a
t>st ****** l
Me, III Kilt V
tttm, nm. .,
elll. (he. ,**.
the Itrreelehae
.HUe.-  Tl.
eii, tat. fenel
***** nt*.
aetea Uea att t *
,**. t* fmm
eleel" _.) —e I
III. eeefT.Hi
the ,	
'    --a    artrtta.,
Onutl tUkeetetl OetlmtMl «l lie Cm
a. Wt**e»,ei-*ti
mi hinuio c/nEOomM no
Bank "Montreal
SI. AtORiW S SOCIETY
*■*,.
ItM It** <
•eWe,h.,„e»a.
'1 tea
aat III
tele**.  WlMI
Mi hm mm.
mnma,
> emir
lllllal. I
earaeaeeia. ll
•Ulhat. m* nw
le-ilM. iM.it
t?iii»s tin. itt mntiKia.
FRIDAY. A06UST 28TH, 1891.
SSOO OlftREO III PRIZES
A0AY0FR0YALEN10TMEIIT.
McPhfo Bros..
HbipfriahU k Boattiiiiitlt1"
BOATS FOR HIRi:
OtT-iil ****** Cil' Hl.itiii.t_ Mall.
Nrt» Wotlin.ntlri
OAPITAU atll wtti .1
Rl-T.   •
MM •«
1-1*B« KII.
-, It...
t'l lilt
1*11 • 1
t* ,  i
T&aZ
CSTsB*
t*********** * **'********  tm
.*■*•■*,  ,m  *i*1
■ »* ****** tm m*
wkh mtraaiw nn mntn.
im  in ii loot
r» -a. . »
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Groceries, Provisions, Cigars. Tobaccos, Etc.
tOO-102-104 Powell St.
A Savings  Bank p, p, n„x ,o7 v.,,..  ., inc.
DH'AHtMtN.   TTIoyal City Market
"••* 1. KGICIIILMIACH
Meats
M  *•*
mtm. RucKSMTH
MACHINIST
ttt**e*ttt**t*  *.1h
ihla n**"!*.
tarn- iiiiii ii cimii Wti wholesale and retail
DEALER hi FRESH & SALT
e* ....... 1 -., ....
GEO D BRYMNER.
1 HI I  .  1 *  1*1 I !'. I lit
(IARI.SH1.. (1REKN A- CO.
BANKERS.
a..., tetta-e * tea tt*,  ll a
Iiim mim
ton lifjiiw.
Kale* lii !■ ■ "A- ' ,**,
Hm|e.
*, taa.
Cava*** * I WMI-.
I
U.  a.1, la*
-*.-at #BI
-  ViMBBieti m
hnO. M. **,
weieet MM ...
_n*lllMlti
****** ***
*******.
********    •<* • •**• .aaall iae,  | ilt. a.  >«. •*>«•
,  j *****
~e..l»*t«1e.   S»*l«f *>** I*"**"*. **""••
ail,, rt  ttm*. ] II lie VMweelf* "(•••  "-*"».   "*•
he «..». beleran   rV.,f*f»«WI*.'»»«-*,W1*<«lel  "I
rt ta*******t,a,*
*****«,*,,'
... -,  ■  ...
< I|1l <   >•• •
j in-ntt t.» n-titt.
MttMftlMi Ik llta  I*.
*i»rt.tae.t.lf.»«lBhB.a.
f-.'l Saavaailiff lYl<l*l ll-l HttU.
"T, OnleatH^ettB^Uiet ItU,,,. '
Higlilanil lln.. itin.ni'l piping
«,   Olatal tl.  et We.  Sertea-tl  rrre.
Veene. **e|la 1a**i
mm eaal ea <*# euea ,a teaa
■ i.l »tfttj*t mtn*..., .*
i   a,'.-.
,  ,^, I*....,-. ttaareef.a. ...
-  . I  .
Af.r *. f. r. tt ai i ■'. r.Riaii i ai
IN EXCEPTIONAL BARGAIN
T. OVENS
3. D. BENNETT.
WITCHMHER  ANO  IIWEIIR
COAL
Tht- iimfcftiigiiiil ii tin** |HT
• « ...
lit R tl»r>
- i ae t>-  ludil tn .inli wi-IU ill till* .a.irl
■  ' Bt* ft l»a tlieM.taea te e
' * t
...a  h.
litt* :*'-- -
f.l llif* < ily Ot t r'titilry. nl litter
i uir tAlr*.  (Ifilm m.it  li-
■  .-la.,*»taea e   -, , ,
I'll ill I III  l.l'lt.l It olllfi-.
.f,J,  ,  .Vtarh  B*h  A„   A'  •-...
.Wkaeaa I.  tuet.r, etv  M»»  ellh ,ka j leSISSI III...
fiyKt ait araaM I.,- *,***. lh*. .ie.- I   t-. le..., ****** ata* ill puiMaMH
***** l«trt> a  ItlM* a* »aMW la^ I Pffm*.. , ,
\i SORBNSON
EKadJ?in'8S^,.,lKl*l.. , ii*.'*-tt..i »'-"
mg  **  4****.
*■"'*• m* ti*m* ***** *****  •
t
I 'tmift.^l'W-Misi *
• -  * * ****,*
,*  .- T  t *t*m* **i4****a ****** a
MEAKIN'S COAK M, WOOD
GHII.r. ROOM
.    i
la oo** op*-* to **** pubWr. fo* CHO«*5i
SIMMS  ...  ee,,    , .   r-   t *fl*!t   ***  ***  **  W*   '**''W>
AN0 9TIAK-   tt&t****** t *tt4**emtmgpm
-***£  VANCOUVER fOXSnm, *I!II.  l.t'LI'lllLU. NEW  eVIaSTMINHTKIi.  |I|||'|'|HII  1'01,1'MIUA,  NATI'lilUY  MOIININll   AUUUST
t  *
DRY GOODS!! DRY GOODS!!
Bargains Extraordinary
ONLY ONE WEEK MORE.
New hill jajmiils piliiii; in upon si) fast wo must draw our great
''li'.u'.itii '■ -'.ilt in ;i close, Special prices for the next few days.
Will  open  our  new  fall  Jackets,  Dolmans,  etc.,  XI■ X I
OGLE,  CAMPBELL  &  FREEMAN,
THE LEADING DHY GOODS ITUM.
XKWS OF TIIK I'M..
K tl. V It
IL.  It  a,  |
i: iii. in  i
it
-
i
L. J. Cole & Co.
Root Eatato Brokara
Itl.'itll'illli'l*. lllVilstllltlllt
tliuiiiiiiiisiiui Agonta
itiil.l miii \ miii:i:i'
HOUSES TO RENT
At-t ni- im Hi,- National
I,,,- A..eir.n,,- in .a
l,, i.t,,,l. ,i,i,i a,,, ,1,, „
*w
l.iif.ll.  HltliVlTllf
I    ■ l
'  Ullll Ita
f. F, BEGGS
IHl Wl Ul KNOWN
Hilt Tailor
*  *  ^r  .ii
t   Fill' Gtlllll  ItlVINt III.'IIIS  I'.ll  (II
F.MIM1II
Real
Estate
Brokers
rrr^TTT^P 76 GTS. TO $5>(^
It  ...1..'   ltT..,.- !....„   11 l....la. III.AllV  „..
Inn   fl
Ant'ttli Qui*,...'*, IiiNiii'iiiii'nOOi
nlro	
"Wok aim
°Wlii, ktc"*'"
J. E. PHILLIPS!
Glothitu* aud Hatter
ll|i|iitttilii miiii nf U.n Oilil iviin,, Ui| j.
FRANK'S
llll  il
001
i
^'eSV^l'l'l'T^.  i
Hm i 111
Illt.I.h
ti.iii-tlt..    i'lliiici  I'AN-riMIH
	
.1 1
ll I
'
ll
.
..I
LUNCH COUNTER
'
THIS IS YOUR CHANCE
NOW OR NEVER!
LJHMES W. HHR\ZEY!
■
ii
Tlm r*intJ Mrwrsm
>l J.iim
I
i
■
*
\
■
■
■"• k. I Having secured the wholi of the stock "I iln goods, »ents liimishinp eti ,i
,, * - _ \ I 'it. at .i pi'i' e far under • <<•-*. lias «I« I* i mini d In
In* ('mini .'itnl Frulta in Close out everything at Enormous Reductions on the ordinary Price*,
" "  ' " Commencing MONDAY, AUGUST 3rd.
*"'"   '  '    if  " i || | ,.r lil. K |,..
. -V 1 Aii tpj ininil ilt.il lln
IHEUNDEIUAKER MAIlK THIS |-.\Cl    I
i.l
I inli look |il»'-   I'lii' rail)  " in iln* |iri<
a a , ■   ' '.
II-
-
a
' '
MILLINERY
Mui-
r I  *l
Ua
a  I
1 fault, le Ihe r.11,1
LYAL ic C°
ROOKKEI.I.ERK
■l   i.lltllMLHs
HAMLEY BLOCK
SOMETHING NEW!
H. MOKEY .v CO. I—
""'.llll i.
Hililin.lv
Flower*
Ribbons and Laces
■
i
BOOKS. STATIONERY.
' .all .11,11 I
c
ORSETS
Tll lllll.t
-
FONTHILL NURSERY I Hygenian Waisls
-•
STONE _ WELLINGTON.
laa, -
ii.l I.l ■ .1 ee e.
I
* It
! '    I
., ,,.
Iii.n k I >
III aa I. a
'  ■
'
'
CLOAKS
JACKETS
DustO  •  Dolmans
.uiii V  '■
In Su i|ii-.l Mmi.
I'luin nml Fiuii-y
P.lllllfl*. Shci.1,
MERVELLIEUX
i
•.
li
White Bedspreads
B-Mting-,
l'i I I.e.. (Lee...III.
Tnlilc Datliaali
Tntfl'lv
Glllaa e l.illla
I,nil Nll|il.lll-
Very Special Lines
i
i.
t
i
■
GLOVES
-
COLORED
Dress Goods
Dl PABTM1 sr
A Full Lint* iu
nil tin- La tost
Textures.
Jersey, Lisle,etCa
HLA' *K
SILKS
I'.-.ill ill* Suit. I);
nl.li*. It.'K.'ii* * la- -
Ft nut al.c. Aim •.:■
M. 11. lit. in  Men
I
w
I
■Itlll
I
HOSIER!
.-... itm. ii
Silk.
lalelr. and •'■
lutif iniitit
Cotton B«
Ul
.mil
lll|r.|*.|
s.tt.
Velvet
ni'l
Veil...*,,.
LACE
ft.ttl.II. am. I
Tt*b Nttt  ltfe|wal  ate-l  |*r.|
! N ■>«    ■
I
I
!
I liililt*nt
\
iei
11
itt
..II
10 ANGLERS ANO SPORTSMEN.
I
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. ELLARD Ac CO. COR. COLUMBIA AND MARY STS
i
i tt
i
tV.nt
ll*
mil.
11
i
i . -   a ■-
■
trrl.eri CM,l.t Haiti
t
i
tA
H
i
e
u
I
a
4 Dolierlv CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  TEH M.S.
RAND~BROS.
■■  ■
i
;■ timl
■
■
PHrr-a - 7IMI lo MMMi prr Lol. Tt i in*, out'
Um J nil.li. tm In It rr II. 12 nml *)** uintitlt-,
nf »• pi«r mill.
RAND BROS.
»
THE COMING CITY
Or THE NORTH
Great Chance
for Speculation
Nullity and Btylleh Suit.'
'late- t.arti  iif... a
Real Estate Brokers
O*  t i' Vt . j' r
IttitA, ):e. ». J
Columbia St., Westminster
tSo
i<

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354105/manifest

Comment

Related Items