BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 23, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354099.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354099.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354099-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354099-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354099-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354099-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354099-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354099-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354099-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354099.ris

Full Text

 ;.J.WALKER&GO.
Ill RITE BUS
ly WK8TMINBTH11  -  ■  -  II. ll.l
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.
HIW.lt .lllll
[aink cannot run rtfAJS
(BR NO CIRUUMBTANCKB L'OUl.II
|i; STAND IOK I'RiaillKNT.
<aal- alai
i'lit Inli
llll
I'll, a
NKW WKBTMINBTEH, IIHITISII  OOM1M1I1A, WEDNESDAY MOBN1NO, BElTEMjIEB all,  1HQ1
DOMINION DOINGS   HANK COWAEDICB.
,.,IIil.,.|ri.a.,'|1)l;we or TH1; HOUH I'KOM CAN-UlSOUSTINO CONDUCT Or PART Or
■ -' "I I ADA'S Willi; DOMAIN.
W, J. WALKER & CO.
CHASTISED AC'COUHTAXTH AMD
CITT AUDITORS 180.-7-0-0.
CTWWIOW  »». WW WIBTMIS1T.S
WM. BAILLIE 4 CO,, PROPRIETORS
'. fiplri. Ma,
It wh.th.1 Iho
llllaall'l'll   lit  ttlll
•llf III
ll
aBB
il.iintl.  Tin "in. ui ...a.i no trouble wii
aiitlt'lliiilt'tl In .titling ll,, .! 'ii. uii,
<n 111 li ITATA.
Tin' order el Ihf HUirmiy.gi
I tl M.ili'- lllll Hill \, i i.,,,,| „,
lllll -'"''iini  lll..'l hll  luil  l,l,,|
aitliial He li.it, -i nol  -
li "'iii.iimi,* il.. lovoromiani'i
i" ibtndoii liirthni i
 n uy  I»„
till ll.t III ■   II,tll.l 1,1
ll llllll,   llllll   III.'  Mill.-J    lhl.
Ilhol   *■! ildoreblo apoeul.tliin u to iho ruull ol
„•«,■» ItMb ..iiUdioIr- |   , , ***U*U
| 1 ■.'. "i ■  ',"  UiMULiiiiiiiiitioii  mul
rtion "' ili'iijitiitiit Httrriaiiii
il TniDHiii'tioiiH oi ii Ohloago
X Firm  Hi'iivy Crojm In lowu
.Mil BoiDM Among ***** Okiu-
anitii'ii  Tin* Iiuin  CiiBi-
Strength or O-dlfornln'i
■i.:, Ortinrtl,
tomboi    '.t*  i
I al Hum
mi| f,.i ii
Budget >'i Happening! nt oituwu
Old Bubtitlitiu AhIumI tu Im EtavoUd
Bui .■!■ ut mi Unknown Woman'
ut Wiiinii'"K Tlm Ciitiiulitiu-Aiiii'i.
nun FuolbitU-ra Sulfur Auntlur
Uit.iit Premier Mi'iuifi Eopu Hit*
Letter Will bu Laid Bofcre the
Sun utu.
Ull  li, 'I'll. |.|M..
• -r.ii'ii- oi'i'iiiiiil hi as l<
- V.tt.' HI, tl.'
A SHIP'S UBEW.
Thuy Swuriii hiku IUtu to tlm Bouts.
Dourting Xhoir Captain t'i Save
Tlmir Own Utm Quarreling in tha
Italiuit Cabinet Horrible Railway
Arridimt on thu Hiistiiin PtO&Unr
Proifroaa of thu Robulliun In
Turkuy.
uml uonrly kil Iod u
iiii'iitii'tiiii, mnnagi
lilt, w»* iii'iiii'M intt
ui b proearloui *
DabloaudLaudora
of tii" Krodorlok
-. rinii-.lv itabbod
'  illy qiietlod tfc
Took Sum
'..'j; | TODAY'S PROGRAMME
trail nf tlli'lll.   He
I  aal  Illl'  I'LllBll'll
ill-"II.lllllll)' und 1^^^^^^^^^^^^^^^^^^
","ll' ■  'i""'""';"",9 JTHE OFFICIAL LIST Or EVENTS IN
.1 ..aaa-relar)' Si'luiilil; t • ■■-   '.*"*•
il.,
ill
Thu
lliturbl
ut mi woro
ailtlleel'lllr. I
-ilry  Vi'iili'ii ■
ClJtVllaAlta,   H.,  Septaillllaer  I! .'.—A
-  r .ii,,,[i|„iii,i.ti lovo, mulling In n
'.,  i   :  "ii.i  .Uloldl aat  |alili<" In Ilal.
'  'l  Iht, .'le a.'.   Mialillt'l  ICillull a.l.a!
Kutv lloolialj ii' i. I'.i.r- In Hungary.
 and eiiiiniiii
,.,.-,  „ .|,„7„- -,* ",**,*-!":' ™! .','" """•"" I repair,.  II I. kriniiii Umi nm 'i  'i.i"
,i   a urging I ■" in i llll i» he ml Iho it
,  ,.  „.,,  „ ,   |,,i- tiling  I   Tie ''■ llieilMJiltH   I'l	
pro.W.wy.iiiai . • nd bi llil rtn, tltor* nut itrons mm*,   li la «ald tint
,'|ll  IIII'II  *■* ■ ,„.y liU,,,III ,,|,|, |- .,...... , i . .,.       M  ,  ,|!!,|, lillflaii Hill Uel
ierglli will  litlf
.„„lll,.th..l.f,.rlli.. roiiaiiuii,.' »ul.;'ii.';.a,'i..ri,.-, mml.  II .inau.|with Ibn OppnilUon.  11,'rgla, .ay. hi
I Hani  l" Imt" laa-ia -  .
to prohibit
*'    | I...I.I   laal'.' ',   ...tl    lla, '  'Mlllg  .  |H.-ltl..!l   Wllb
"""  *    '  !"   "  tlii'il .11. .'"leriilil wit anal lalllllug  , laat.liaiinitl iii.ihnl.e Clown.  II Potti
„' "" ",''  '  » " ** ■■*<*  '" '"- <■■'*' «'-' MIH bw.ll a nil .line., bolo,	
' '  "'  '"""" " Co. 1. National On.,,, ' "■' I I*
Wauii. g. .-ni  -  lo I report "* ''-'iifiiiu' lu- sli Imn
...i .h'l'.rt tl i.piiii. J. J '"'  ""■ ".liltl  Inn,  tht  W  I 	
Klrtl lofmlry. wbo **'*•■  *'*'*  *"•** •" ***** '* ***' imi*-.«iw» i"
*:ZiTiJ ess
. miliiar, bod) *********** aw Hawaii.
nmiiaring  favorabt,   **   \ "    " ^d Mm Umi ofl
i-a iiiiti*   in  Inoroai
lluliitli received
il ii Ulnn-Mpnln too
llitltloi
u* urdtvImiiiih .,
SIiiiiji Prni Ua..
-  .'•:.,   *    '    ||   ».,-
||)  Uitt
. , |  | 'tm  *.f
.v  11|
"«' btiahtdi "I
Itn  *■■!**• I"'.'!*  *llll't"'*l  bl  lln
I \ Illil:  ll
Jtiiirii.ili'.t. iiiu- uf Hit-
ill Hi*- Italian itntmihtp Bi oi
nilita. which wu iiiiiily mnh ofl Iho
Dotal ol '.r. r t.ii- .■.int.!, i tetter in
ui.i* lii.i mtku aurioni -Imrgi** agalu-i
ihuluilm bm IU uyi ibn >*a"i-
iiiiiia*» crnw, led bj ihe Brit offlwri
tn .*•!)■ .l.i.-itr,j  tin* t-aplalii, a i.ti tin)
i-llmM lliii- iat- '-n tmanl tli-- Tlii-iaJy.^^^^^^^^^^^^^^^_
unly a Iiandful-f-lallnrMliu Jonratllil todlT.  Tho ftl« CMlghl from Ui
ti.i.l*, rtmnlned loyal, nnd il»'>  *****  Dw r»fln| In IhU noliihbort	
;  i:,*„i tin. iity id i •inu.■ rlat i
nublntolownf lln I *.i- wlildi  ner« ffh(chu,„fm. ,ltli,,r o| „,,rt(|1|.8<
if Mr rain mill -won thnn will buttll
****•—**f flied nnd ihelurod from lbe irenter lou of prop«rtr« u II Uit«i»o»
ImiKitflblit t.i lauiii'li ilblnioitopthofln
Ort'n*. Oritin Mnrkota.
si. I'.Mi.  Minn. Hoptombei  II
lulimrl Hl't'ki-l. "f III'1 itllti-KI llltl llllp    at^^^^^^^^^a^^^^^^^^^m
i.if.-t.it,..'. md todai 'it..' wheal wm r"r mi 1"''11' !'"l:iJ'  A Lrrniul ^
i miii lluliitli nml Min- irrininii. nf _mu»omonti Imi been draw
CONCISE FORM.
Am.it.mu Contuita in thu KugaUa
Indian Ciuiot* Riicdh Fun for thu
Million Tlm OltU-inl Procoaaioi:
anil OpunhiK of thu Exhibition
Bit* ye In and Foot Ritcet nt thu
Park Junior LacroHBu Olmmpion-
ahi ji Ouinu.
'll.i. annual exhibition ol tb- Itoya!
Agricultural and Indnttrlal An
and ili'* Cltlion'i Annual Colt bl l
Ii.tli,
A Doitntctivo Firo.
Ti um. Ui. . g«pt  .-.'  -'|'|„. viilnid-
ii.iti«io,k wa* nearly doatroyod by Hn
lant tli
lllltlll
famllli
A   ahul
•if   III.
a.ll.  tilt
a^^B^^
f thfl day'* il
• trifhl
* Bagattv
■lor ringtn i
■i.u
mi!  Mltli J-
IttllQpOl
■ inndaton ■
h ihonld ti"
i ibelr order.
Ilitwlnif pro-
I nil! uulil.i
Conaclsnco Monuy.
u-n
ll:3o-
fur gold medal*.
wiill rat-o fur a
li.i-i.iv ***■ -.'—<iii Tm-iHlay nold n...^^^^^^^^^^^^^^^^
II :. Tower of Hall A Tower, aUornoyi   Uetween n ud i.- the pi  i
i unknown, ptM into the6Ute ; ,, ..  J
The Ii.mim* tuin
■*'-l\  Iliti'ttKl,  Hi
|b llald*
l IIM-Ill   I    ll    l.*>.M!    I   I
l'i-t   I i lernrt i.
aii.imi-'S \ih«i * n.vi'iM
■
•ini nf ilif artiiutfiiia
it, Utara-H
i<u. Mllwau-ian
■fuard  im-. three dl. i
■f   tl.*   I.UB.I-!
oiiiamrnul  *.lt*  r.,  |  In
. I., atnt.fi,. til, '-:
ll.r app  iti* il by the i
■
Mtndllrttlleuionant* ' ■
Ion ■ *itti|>aiile» of lln  rrcular aia>-> a*
■ d •!.. dlftuu.1 r***
ihe nillonnl tt *»id. lb* newli
the hill.** ■ Rual >'i
,-trtit'Ki i nnd u
■--  i, ...,    t-i  **■•  *****
» »  "*>'  l.irluJ  t**f* '  '
II   I ■   r.
||
Hf an Diennoe.
M.II...V*- •
t!"IK  1) •   ■'
|| iw  i Hon ei t*4 tbt
■
■  thi* Blood Won Plentiful.
V •  ii  . iv   ** .
\   t frrtgbl Xi  '
Iti  H,i, il.  -4,11,,  t*+nt
*Uf turn hut  *i*  -  .?  ■    - \ *   **
>•    a
t'l'l'tllif ^^^^^
leu inn uii.-
1 of
ally
a..tt.    tt.  ^i*  »*UIK"—'r*-"'.-■?:'*.-. »a*i f ..erument  fur a m—m*   .w.iae,  mm.  la  wuri  lor  OW |   * P- *.*—rviHii. u.atfuiO|  ui life  At,'
i..  ...     .      "■' -'** '*' *******  Kngl.nU iiulj •*.Bim.iiiib.ag...iiJaa. «..n ii.aiei.ili '-'tliurtl Kilaaiiiihin hv III. Ilaaneir, I.I.H-
.i.i  all,  i u in l.aie wllh Iiii.,|.| ,.in|.l.arer.  II.- ,.„.. i.*t.ai,i-*i*.i.riaa.r N-
iat iniu nu tnii.l.lr) tn nan ibinl.)  Hi...  .,. .„n.|.tr| |a«ail mirrltge. luil the iialy liu,l„ .1,1   tl on nammllin—Mi.tr.. ll  .
' •?/'*"  '            "              It t'.ehlii.  Un. |.rtiti..|,In.iiier. in.1 ' "ril-. M  Mem, |:  II  l'.,n, > |i
.mi  i -mii                       '    ' -loyiliy dnilly Min l-nllr ,n ■(• -i  II- *r:.K. Illllfc K. I*. I'matn. llr  ItolBH. 0
•1'  ..ill.   *" ***** »0'l"i*iai'*lin. wt" if. .-r.it lo i> laiitai oppu«-4 ih. marriage u»o,. IV. Utnm. T. A. Mnir.
.. ik.   ii  ""  *«'..'n*"«f"i*l lbraf..r H   *   -it.. Iilmltag that lie. ...nn, m.n ••• ,:ao-Amal..oi  alhlmle  ip.irti  a*.
nl il, i jS ,*""* I ••" proWiaHk*^ hrwSI io Ik jerii..l -imply , tier the ..la, lldy', cMb. bol «b« Quiii". I'm !*i Um * !nmpi.ui.hi|i ot
tmi t.f the llaaallau gin.- muld not ta. loiood agaln.l him. tl..- |-n..ii.. -  iiu.* mile blryrln r»«*i 11*'
Irom murk. ii,..|.|ii t.y in.                          I */u*a fool recti on. all. nl.lybi.ri
-aU|,|..||„|  ,t.a  ittirh^.,,,  ,|„, ),„a,t„  „*, r,  ,|„ St -•■*.■■  .-..*.  Ml.*"l l«. e; uin mile L.tl lit e;_
■Maniii. J
,__„__. ....., — -., „ IW. -li. I.* .
daimionion ,*. th,  •■ ■.  Itullel bole,brougla leer bml »i. I "in.i Me..,. .1  t M, Matilo. Jam.........1
•Iimi i in.- n ■  . in..tiuii, Wlm i aitt l.lmj, Tbi llCherry.  Starter, I.. A. Inwb
ii-*n — ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
auro.r ua a-reMry. ••'-! "«• """'"JJ.__.-_
"•'" '"'   .Mfiiu I i't- .-.pi.en.iwrSi.-Th..., J"'"'", '? T.ui t'"ii'it
Htatry Crop, tifaortid
M.BI*  I
i
f|.|.,a.-
I
IWl]    If'.-l. . .
.,.4  it I
I, at. t
..in i
•Un   pa*    I .Ith.a   t.ll,,
el. ,li| ,    1.1,11.t
if.  tMtl
.'■ ale i,. nl, - ,„, ,
ad aro unu. iu heau
it^^^^^^^^
iLyal	
Tuikiah TrouhlM.
t..\ti,i,,i.u*i, mutata. j; —Ttw
.aMM  tit*,  pawn |ole,BOt nt Yimko aid tll lhe Tuilith
Hiel.li hue Sni from Mn   Th.
i i- !.... .k... a., „.aa^rt,,, btta.tplurodltttki, Tbui
maMVmmUaA'^miiTu. 5 "' '' '*"  " ." *£&. *"!^kX, ,h.V
•-—.—a __-—_, . |het-im.ln.l,e,bftla-aaf l|,a  I l,.|,. a ||
tttlhbt.ro. ahnMy.teH..n«ly di.tp|ae,rr.|
*   i," t ibtar, „mi in.
Had II  J   ^^^^^^^^^
,-t Hie riiiit.i'i,.!, i.nllalin. fur thi dty
llirlimi,..  || o, iu.-Clo.lnf
t. fur
I If ,...- la.a
Ntme  eilafre-i  e.aa  I'lean,  .11*1 bile
l'.e.-i >m,!ltirei,nfront«ftheirpromi'
*m.a. part uf their den.retlons.nd tt.
IV. Ihintap.  . dipoi, delininini *"*** toii.n***. hata* buund .mall union
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lbe  hnnrbe.   line  of  ..|,
0 ■ Bll atawird.
I'lill Ilea nail, l'i . •teplemltrr n.—
A li.   Wtr
I   ^ptimhti
I
« • -
a
il*  Ha*  ' aWlSl
l-l. 11,11
i  ..  I .ttai .ni i.",M,"i:,;'*"f^'"feVi ib. lo.ui'ieni, WMIIil*  l|t|it.liwit.  plredM fullly !•<*• v.r.;r.Y  ,1.7 ,.r 1,7,
?^"Z »""'*J!"!* **t**********h*f, iod|.ror!iim.n ,o4.,i.,roni|.ir>c»1.*.|.frt-a.| .aad a.. Sffi,nCU,l_2,aa an STJX
***** ti.hu. *m jjssw .o r. ro.r. m ii. mit*. '^iT.^^XX^:*:
BmIIm. lallroadani
ant i-al from tbi inv ot tbi i.e,tt.mal,Nht ,.  •   ....  ..   .-.
lUaklt. lallroadani a_^__B*r,tl iaiiodi^^^H
ftitat!   V""' ■*• I""•'•"     t  l.|at.b |*ro.«.n, IWb ot thrNtlionil film- |r,m«i..tnm
i |   , troallMwita.lt P| ..            . mt AllteM, who roturn.il te.trrdi, '*ab,»-«thl t„ „„
t a te^ithli rail.ai anMiol it ******}* •"'"» "Bpaian trip, .lentil e, ,|„,.-.ahl the 1...,., one paintin. u,
i      IroatV,  IV. tMnpt _S w i_hS.'*_!__' % * iwil»nllai''ita'.«i»i?|fiM
 *"! '-I."nl...t.  hae,.  ,0d {**?  *  ?***«•  *"***•   ***'*  «■ ID Hi. 1.1 -tie,  HM!  .be,e ,l,e Uni..-.
^^^^^^^ lae.,4 l.a ,.mir.
tiilrhum "Ttlo't lao law  al." - 111,,,
"abt,-i no uter'- e,„,aiitH Ht,rti **abt
life a ,lai. aattt,
lh. frteudi "Ju'l ihlrl k»k
...... .....  nm.t,  ....   , ....  .. .    u,.U..e| nei  ntir*-.  wnip* 101 Ul
MM wan .b.;tirod ,» *}***"'-. hS^.. 9**"1. Iw'|  *• itiiet iirk.roa.un ibe abhtiroe.
^^a^^ , '„", . a .  .. |,, . tt.,blua.aal\tu .li'i""*.il..i *■ 	
inn.lnglaia.  ul  .  rtri, ,„ , „  ,   W|   M  ll Ib. Ulli, ain ******< t **'mi ..    „.   . ._ ■— ._. „.._■- «. a..—aui... .i .—. .l-B-.u-.-.Ii 	
,.l,*.bil,.i uf ,!..,, ,h. ',,,1 ,JS JtUtMh.  ,.£.* *■  '     *- ******* -".I'M ^X^-^tli%"*3lW ,,Hrm,m4a^r
Tb.iuwnuf um. be..,, **mm•• — -*•- ••' SS" »J**+ <ZZ *" ■"! ","-'               l^.rTSy'.t'bJd'o'i'iT.^'iJ  n^k'J&eTa? llr. «...
m ^^'"Vb.'ro^.;* i-fil'&B W.fc" -                      t a******* am****,.    ^-_VW»W»t-JSS «+* *~. * *
I ut Iba, and »..ro tro •* *»all  Cl  I-ii.  .mat  latlM«
111 t .-. 1 ,.  .1 Oil-It •
Il'll   «ae,.1ei.e>,  ir-TV
 —r.._^, .fc-.„ rm. .. (pn,,,  r.*a*.| IMk pronunni*! tbi '0)u)t4 a top4oantoUdmr'. Undlt.
► ■ ihi Hoe .if  >ke ma hi*  ••»»  l"  lh*- •->•  aaWw  a   ||,.  t|  ibaiii vtia. aii.iitii >d iheitMn. it iains.lt. In ..aa-qonx- lunttrb.. u ft!", rhtmo. Ihtl hi niiii-di, atieiouon  on  llw Bleaiaei
,•  •   •»a|d»lairt.tin«'rl'.i"i'"*^.^l^l^w»ll»l*>«J* i,il.,,.ii4.,i,l. g... i'.ii.e..f !•'-. j| 14i|.roa.. ot oMthrn in tii miti.tr, iH"*i"l *•* **t* Kit.f Bparrb!. for ||„„. i„,mi ih, |vil. F.l,  Anno,
I'V'lm^ft^ iSStSSSi  •niT^^U't^ :tla.\^X'i£$:***r£!TSt **£- **** -IV" WaJStS *""*'**'***■"*" ******* *>*' Um,.  III T..O...IW,
m*^m&\**nB£^^ mm. — *"'
i anlr m>iwii„ by iki'inrroiB^ on*! of -— imp. t,., u. j. u. k^ii. u, i. |*. ,t u
«m,"ni''b:,k",' **^SSmhS!rm**m,M*m  mm.    •* •-•..-. a.4 ....  Tb. j.l....1.,.-t *^___T*   .   .  -lil.: 31  >  T  »iaU if"
w.il.,..n4 iiwt *, rU   -lh, ,  ,u •-' at, k..prot«~l **1U * .J--UI   A .~U,ig ukr.,..,. .1 m  J.^. „Mr.h,. m,  J  ihi.hulm. Mi It J
n-tt .-.nl Hidikt NaMHUta . .*"_"^^',L__?_i^   .T'iL.*" 1".'*"*  ********* '*** amuiy ch.nb  V.aro«tM.  thi<  mmniot. Mann. Mr. It f. Hrumm..n4 an4other.
bf man«.loan.b. aal »r lh» laillth i*^.l_fi!TSrJOSPJllZ. £2T ****• 1, Klltnt im „| ,1,1. and the It .a. a tery pletiM
atiempi. I., -tt;•
t * '•-! In lbi««a.
row
.. Hllnt  l**»-*l  *** I lira "■*» Vi**** '""I *"**■ *• Uw IMl *.
»1 nl.blHa.1 letutaid.  HnnaHI..   bl   btd   t~.l,.J    ||i
■*l • -*„.,.f at,..|, ||,|a,  tnu.ll   itn   gllatl,    kaite
gnu*, on ihi .neat.  ""-I '••'  *" ,*** fnam fV. ht...
'  aadaaalh   I.
"  taM  li  .
.....i.u .tt.4 g,it. iH-maU taut Mat
-
|..a.f   It. i
a  ll... l'a'
'•»«•.  lhl
tr .a,-.  _t
taWaliati
H--;.~4 ,.. tl.
trirylk.n. ttUtfavtoqr
lemlaile |e. nbo la all! Vie.Ha In l.ia.l'  "" !<>•!* •• lutein, earl, In Ibe itt-n,n.
iktl Mmtll l'i«*.l*«la tf  Tlw pro^diai ot ihi n«*ai>d«*l.ltlrol«..nd Mi» Annl- •"'  K«lh,who •<• making hi. If.
,,. m.-4 i. th.  anntiaw iltW. rk.miv,  of  «•>«„  ,. llish.a-1 Kdlnhnrgb. !W«tl.n.l  Tnt "•'• '■■ ******* **' «*'"l' dellgbl-el
aal klaaBll  He .    !  !____.  .. """""-  '• Ui«.,n e,i«ul. he.tlli.t nrngreinU- wllh lh,                 ,n,| th"
^hhw.iWMInroMihniwI *******mVn***m*Z*mm*m**-.am.                          .p-wiKlldeiH.       .   'lurellrMa
■  e .ta,r
I ttal 1 .11.
• 141 In Ike 1,arl
'■■ M.41 llw**"
mt aitiaatt in
Ti*.' -
ki.  (J-I..I.  nl  lha aortl.g ..|  thi ^^ .   .  ..
i*«*iit ..,11.4 t.itf MII tad *Hed swaaieai ■•«••■•
tbtt ho roM aa Ik. frotiroawat to  Tk. "•amttlw .barged with lhe dot,
itoea iroairrf. of >aan>aitti' a„h Iho ..f... . ii.t .uba-Hplion. to. llw i'lll-
pMnht whhth ba a llne^t.1.
i feum u ut ratiM.
Iiiiind ttot Sa. ,. Ita. imiaHliiii)
■,»_...   -TH-*.*-*  tl  * *^* **}**}*<• ****** **'*••' fain* land ..f.   .1 ...  *di '".•••'■  -i-  Tl.e eontitn
«*.****.*- ***. ********* ******** ••ti.i-jijjo ^d ,mm*mt*i*m*m* mm****. ***** «•( u-* — — ■—■
■I I-;
' tf.-, |1,.  at, ,- |a|«aai|.|l,
t •• mint m-.lt f|..n, lhe
.'hfail 't.ilrmenl  „.. . mmm wm
.1  .betilin, witbe.  U,m , „,,, bfttd MHH
Uwra-diiia.AartwtalarilWlriaa.ro **  «»   '"*   •*»   d.tlr.   Irndl.t ****** "** ****"** *** * *«********* "'"" "'  »••*'"•"'  .'-dlrorlly
.art.alaiailta.al,. iH.HIt|l'|.»l"   tail,   .|,..l. II   <Mtu.,,,  II powtHr Ihr toll ll.l ot thnw akt. hltr lbl»»»b It. and Ihr librlH, Tritili,
"**..*'"■ *•** I"mm*. M a tt.a -l--..,,., the ijiiind-»<aw, -  MlrlsM piw upull Iwpubli-heJ la, Ttu I.i ii.io ttino t ruuplri.f mttolhiberunnintitB
IL. Vh  ^f"'. T*   **"  *t- '  l**»tiail.t.~ti,iawa< litiBprowM ibtiarta>oablloa»,tiaueb.i|™.il4r huaotrow aotnlta.  I, 1. iti.Ji.i.ati  .......e boarol iiwdat ihroaib lb
l.aaal.b    Thr   little   Mian,»,•«» ,«,.., t.4«h. a»«ata— A... •_ a.... .. .rf	
lfl*l i,|. ItSWl,  tad lank  11.  ItelliAf
litr « ata dot tl Ira.tk art! liaa
■•hrini St., nature
S'llta.l
n.ian iwi.'if. ttt*
   lli»«,.l.  M,   ^,.|.«,i«, i
|a.| la Haw ,ad llw Ml mmt Haa froa »»k****wa  aaatn  4. it-lii.ii  ..aa,-
t batik nti  it. i. bu aHValwktlrlhh ttltmw. by |oa|e
an aitkimtbla Ikr fl.l naad i-4 la. Into Ihr K.A ,.,.,  A aaatwt nt
Ikr lapatt dsty to* tark aattnai. «• hy thai Ifaw twnmaHrr me, auk wltl.nl a rrntrootlkliproprii!  tin. lot iSo.Jii
*1 ar aiauM r,4uar t.t tta,lllale  ,,.|itnw ,.. ,b*lt • *H« V •'• oil*,  irnl It b.*MMaM*Of IS.am** It* *' leiTt
...faia.it.   Ilrildrll t'tllWl la  rotdy  l.ilw.retl kopr-llla.l 11' ah.e balel.et it 1 ,|hl.   I .-a,If >. la hii.  hi, let  In
•all llil Ikr  ,..,.,*e»l.  .4  1  .III  tlbr ptH up ,,l alll br roidy ,oihr to ahen elrtt and ,luh Ibe tfa.a.nJ. iml Irate ||
RlKiaa* *krB.M l-at* l» a,. f|atfi4          Ihr   .tMnmlttrr   rill,  atiaea'.il    The In  |terfeil  ,tm.lllh.n fnf hultl  .-
.nu mm,
nttet.lty ..Ibatio. atl tbr ra.lt io hand  pna-B  Altvirl* - n-deitlid
!•,.. tniBbla Ua, IW tallni to brr|, ih. tt pltrahr, lo tlr* a.tbrt la . law wwbi  OM iron
■ t.i .  .M ii,e a|,„tin. kia down allhbla  ll»*n , MmrlWll, iteitiaty, „ -Al  llw        a,iaia« aiao»~a. pay in an,ihmg like .le,»„, imw.  All tdttniageln boyingt lot and em in,,
leglld h. ll.r lilting ,,t ,:.., i . ,„. ,,e|. a.. ■<„« ..^irg4.nn MnalHa.1 AtkHtlr  Awil.ltot  a»WBllt.|    ™l**   -VplrmhB.   12.  - Hrltoi. .honjd 1^ lo flclllUle  Ibe nemmllter". I rr.ideier aen ,h|. pro|»rt, ,« Ibll tb.
' I Ihlt  ibe <|<er-.ii.rn  aa* rm iad iitn ■ i,ln tllmp. In ,-1 ... «i> Ike li.idi,.  httf ** rornnl  a,. iroib> bt.te. 1,0.4 i«"fr, tke mtoeti aiwblitd hair rterithlii. ,ee eel bar oanrr al)laia4d heat, mutt**,pil tail
<f the tin,, ,4 Jntn . ..uiia.l aol  MftAilkt ltd anl katr a Mwkra I, •* ,1 llaMro*. M  A A  1 a, n-tri-iaa. aarro a number nl .inier- avmtou.l. tbu .ear. abieh ran '.nl, br inu.  Make a oolr of It. tnd win in;
•lii li ai!a,ii.i,lwS..r,bAo.e,i. -.i.t ttereal bit Itir at **,,. ibin wh.mat*lh*SMutoI* I Bin . M I« irt omm llw maoagifint ikeBion. whn door hy paytn. .11 iiikn-rtpilooi ratlf tbr propnty !• pat no Ibr mtrkrl before
•Mn, lo Ilia. r.'••.   Tl.e If 11. llilfrt, a,. l.,4l. 4t»Mp awe. Were tltoatptln. ,.. reflate dlielplllw. to Ihe rommlttri
THE UNIVERSAL PKUV1DEK.- „ n.a^-111***
CHEAPSIDE  E.H.PORTJCO.
Sells everything aad aella cheap. What real estate brokers
can yon with for more ?
Rimninn without brakes during nbow QQRV COLUMBIA & BE6BIE STS
hill ll  ImpIM  a  tlm**  in-*, v.  ,..,.-.
'tlior ami t* ihrrrf.if*i |*n|.ninr. An
***** rti*** trnt Ihe |it***nt rlol* BIN
ttid abnfii Ibr nnlverwl t Iimk-w anll-
pnihy tut t(*t*4t***1* ** found In Ihr
<>fti>f1« made I.y thr Knnli*hnen llltf
Mr. Iillllt* and ntliT* M Wm*- ami htlA***
h* iwamand HeaLtho IkMHUl**t
rotf^of Hip YingTw. \*h***$ i* ilif
hnM Inland If-tty pr»r* in Thlna. It
i* ftil oft Irnm Ih-f oiiW worM hy *t*nr
***** mllr* of tltrr **,A l««1a1«l in an
*t*t*rm**nt and *r*ie-*% * iintiH-nitlr
fwipnlat^in. Ur* liilna i« ■-**iialn. tnii
ihai It thai ti will hfrom« allntmhft
imptmlhlp i« malnlaln Ihi^r* ienlalnt
nrlt and «rn*itallrln|im1«1 Kumpmn*
in ' liin* ti any duiamp (inm thi* «ra,
iinlMt an e»ani|>li» i* imarlahly m»d<>
of •orb Oilnameh at ttt**. thr \**r*
•
W. J. WALKER & CO.
lHlABTnitl.il 1000U1TAITI IWD
OITY AUDITflB. inu-T-i-i.
TSh.PHOIS  91, IIW WCnTBIMTIB
WM. BAILLIE 4 00., PK0P8IKT0M
NOR ANIUIS
SHOT  THE  OniOH.
I ffr.ee  fit,, nl e.eee, ITlHal* I
-tirraw .li-aetifruNtf
AN Qt.it a*\i-lteiii(iiit provnlliHl In tbli
; i-lty yt'ita-riltty wb.ll the nnwa wi. i-lr-
I'lilaieil lh.t liepniv simrllfT. J. Arm-
Blrillig aaf lVa>Btlliln-ti'r lallillienn allot and
mniinlei1 wlallaa trying laa term a writ of
iiji'i'tiui'lit uu Haiiiunl llreer ttt Kugllili
j llay.Vaui'imviT. llf llieparlli'iiltraof tht
'') ttolwei'ii ilriier and the Canidlln
I-.i. .ii. ll.a,;» 11 the i.iiiiii.- I. fairly
iaiulllar, Inu  llm fulliialug Hiicclnrl
eiillaalna' a.l tlaa- aa.aa t.1 k. a. from the' Van-
i-utiitr tv.aiM nf la.l iiviiiilng proHnla
'. . Ih. Whol. affair In I tiiitiht'll.  Tlittilli-
*,|,i,uil.ir .''-.-,t-iK'.'liil I't'i'- aroinovor itettlon ot y.lu.bl«
_, „ ,, ,, ,,,,.,, laml Iriuiiliigou Kngll.h llay no.r Ib.
„.f,iii,,i! |o lh. pollthal ,„„„„,„, F,|„, ,r„,.k „„i i„,eraii_l
li  '■l,li>i„*,iani41ovtrnnr within lh. lud grant ilouau-d bt Iht
aalil lu In liatrat-ltig hi. \ I'ruvlurlal (luva'|-|iuii-ut In tlin t'tntdltn
I a -.,in. tlnitg Hail will 1'at'IHi'Hallway  Inr lirluglng  Iho tor-
,,    , ,   iiiiiiii.'.! the linn lo i.ni  llirbor ind
I" 'I1""1 « "'"'"• *'"*** i llngll.li llay Ir.am I'm! Muily.  In lh.
ilm giufnriiiueii, una. i tnttnsot IMt Ur.Omt iaa|ulrod lbt
a-i.i rlgla, ul a hilf-hrrnl i" till* tod ulher
111ui-. -ii-. i n ii ul ue■' I" i parly to t trtel
a    t..  ja .   i.    ...i   ot llllll liver Whb'll lb" ,||.|i,a|,i h|,  bttn
il lefiiMfd tii lllow lliulr • ajnaitiil.i.K   ..a  l.,i„   Tbo   lind  In
ri'lallta'll hy I'OIIIII'll al Hie ia|Ua'itlull thai 1 it.v.-riil.l111 a-laliuod WU .
r.'-.-r... iH'f.ara' Mr i.r.'.-r had any Inlar-
.nii .a a;- ,01, Unrein  Thl. vlow lla.  rourt au..
. * I tilttid a. did alio liar lai-glilatori', brforo
whla'h ll taat np fm hetrlng.  Thii'tn*
tlllll)  I'ala Hi*  1)1111  I- ' HU.'  pll I Ilt I ffi,  ltd
i.a. a- .'Ve-r .il.ee- laeeit  |a1|Bhlll|  lb.  ttm.
a'lalmltag that under lite i.mdlttona ot
Hn ai .an. ■ ni-11 with tho l-ruvlnrlaltlol-
ernment llin lanal wai their.. Tho roitrta
lllll Iltaa Ul'ha'lal thai conlonllon, bui
Mr. Qtstr. wllh itamh rlul laertlutrlly,
«!^i''nl''lT,'.r'a:,,,,'.''i',',';i,'^ «rmly tdlaere.1 |l the leollif llm bli ron-
*itl   .   •" l.ull„,,«..",r,e.| .,,.1 Ihlt lh. Und
X^,T...m.'.iit «;;.!";;„,»?_«r,.H2nHjS*iJ
Mir.'b in
.111.1111  PLAYINU
CBBIVF, tlAMIL.
oil tha Mnurit'TB Tripp-
oi: ThillKi With a High
.rt  Hn!"  Criii'kiii,:  nt
'0 OIOW tO thll TIllnVt'B
Ai'iiilimt to il Vniiiih-
, CnlKiry - Dominion
rogttion Expot-tud on
itur ,.. oonduol tbo t
IlllBtlTt  ll'flire lliu I'll- I
Ian.  Sepleinlaer  SO.'
, took plan early today,
t ,-ra,l(a'a-i e'lilrta-d the
|c  ,I,|b,1  hare'  lllll hie.
. life', tllt'la hellerd lltetll-
rf.ll, .  . .,1,1, 111-. Ilttlalalllt,
Tla- npotl ol Hn- '*'•''•
Ud, lalttllglia.it.ul t-i if
blaring liiiw.  Tho run-
.  ai,...-  i.u.  i-,n,l..  '"«" "lim ol "onry III pUibinl
e,    T he onlfTu « "* 'l-'*"'d'"« »>*' ' »-•   '••*•  &•
,„ a.f ,'h. mdi™ i. ,1*, '.1-wlarni aril wi. i..,...| In  It	
In .hurt, lie wirt  """• l"-<•"""**' <!'" froperiyiolht
IT   ,  ., J 'I.... ill I'lalnlllt. a. iru.l..'. ..t the V.oroul.r
ami
,0 K
Ibe raw
On of tbo la.llro li lhat "I"'
wn ahortly alierw.rd. -. . u
'a'atiu,:!' d''1'"""* """'tow.".!!.forth. Cntdtan ft.lie Rail-
**1""" ,w.y   rompmy.   It  wt.   hopod
»' iiii"-'*! by  Iho  dtfmdtni  tbtl  I  n.w
. IV. Ta. September sti.— I trttl wuuld br grimed bla.
41 turned Maggie M' Mil-1 lluwever. ibo rlgbl ot iiapril w.l Jn-
Ullll', il ti. IV. Ilunbin- , mlnrd.  Tbl lie. aatluaa .at the writ LhaW
uin. Hank, wai lerrihl, bean withhold eirr .loaf, in ibr hopi
intie, .he wa. itariia.g thai .Mr- (troer would *,uieiiy .urreoder
•rylag i-> hurry ll up nm atanal I lhe property without fur*
rocull  1 ib tie  . Ipl.a.ttata. <tber  lt'.aahle    AllrmplB  a.f I  iiBll.,
it Ma Mntiti ii. tatdly j failure bid laeen Btdo nroikHtily. bot
tho !itol*t .nd ibdometi. I aliboul HIMM. Mn.le hioded. bol it
d mil mil" tinmen! hrr ihr mu.ile ..f i iiile, Iii bat drltrtn
tan "ttf» "!*, tod 10 I n inner dialed Ibi
mta 11 oiMiiig ta. Ibe raoadian IViBe Kiilwty ud
• I-.i Irum ibr H..I.I.  It it.l II l»r._i norwtry
, Ott  ll.'fadl, lla,, WII  IO  li*"  d'-lalt"  iitiaen. «od  li be ltd
arnlng in l„ll IUl.il.1. tial-l I • Hilt. H ii..ler«ed idliabli
Ion. It i   A numlwr ot torompil blm to do at. tod Ihlt .1
„1 hern midi ol ll-IIOtl **<*• tt* >herl» at. lu.tlurle-4 10
... . .r.pr entolir tbo mi)eB,y of ,bi Iiw wltboul
 ITL. tn,,brrdilty  t - •'.-idi, nmtu.tt. lnp-
., rm 11 rtn. u,t „,,.,„, AlB>lrol„  u,  ,h„ ,.„,,
I., voi.mlw, M The tr^mpaoirdh, riu.in.iil l-ullr. U, A.
tknlluro ******** i..tr.*.. uf H...l,ni!i. in. sbwr.
i *w..i Mf.twl.toloSkarltltotMsudOtrer tUttiHt. of
I,,1,1.. Ir,are-. alee-fat .0  VtOOOUt*-,.  ltd  .Onlhtl  prom-dn,  Ua
to bttt* .Wired thoro <bebooa.l.tC«aitil'KI*e rellroid
mgini. uroapuM by » gso, of a_ts
tn • i-t or. -nl iktiher to tlr mam
by Uw railway reaauy,
A.lhooStvriol Uw t.i .ppn-Kbod
the bnun liror, tW anal ailblO. OS lh.
tratk. HobWoIi, itot, ib'trwi hi nt
,,,.iri. ih. haaw ttwalltl to bl. atft
to ta, Uw ■■•.. lli laartd Um daaii
in. . mm.il l.ler sal mil* fui Ik.
ui __ _. «_ *"** l*-t*«l| fkrrtS Aimiinat. w»s,
.Ml..,, lat*.. U-laaa.rMndu ibr hart 4_a tad tilWd otl
"op.* tkt. dan, Unw, " Uro-aw roplwl.
•IM .a., from ibiro <*, n alll b. th.
wan* lot »a»." Ara»,i<aaii«ldh.h-I
. aril to wti* .ad kniiM UM Ua
laHT hlMMwl. itror, witlaal atnoUw.
watddMatfad . .hat (a* whtrb bo
laM I* hit laad. iiw <k.ra> run
Ihiwalh lh* pual at Ih* llat sad .
a.atw. at tla **t mttrmi ** *****
ttmtt** Ml rh-k wi .ItttM. aw hm*
Ita iladt ll Ml Mmt am Ihr Wsrt
lit. rhab*. art* ftpM ta n^ aud
mmt * ** baltoa. tola at. Ala*
•Uaa.  wv  i.a.anl  hy  th.  tta.
|-M»    af    ,|w    ,u».«ll_4l    Ml
IMI elm. iWhn p*krd ap by Ua
athwoaauhhahli <ae*i<ua,, mini
ll.  n ! I-  .... i  -no.itt
ral loloautittti nonaila
awrning tnd droo up n
•Mwaing thi ortdtac.
a.
irt|a.<lnloaW.4oralal.
nt Itr IMSIht Ul BM
*4 Uii Crta*
n	
. ot . dMlWhodM
Man IM tin** hM
a bi. mar. aiHIw
III a. Ittl In Miaamptffc
nl to Kapamatoaliat al
aa. TWt* H as* au
n tu. . i. ■ i i
* llw raatMilai. U* I.
■ ■Httt- m Chaatt.
hat  t-t ,.«•  bna
llr   WM
i^t^^^
t   laM
I tbil lh« f-blrf -, b,B
ml. Th* aw at, a.
it llil lb. cblrf *t*t* wasalfM- ****, *** *** **** ***
ulTasts Uhamato I *** ** *** ** •*** "*"T«* '•* Ik* ill.
IlU7 ill muaAii aai ak.tr kl. l«li,tr* a.,. Ktotlat to l|
•aM Vm *mam ,*mt I** *'•"• *** *** ** *********
I  -HoM lh. a»a - Tk* .** ******* I* Ut* Haa Mall WM-
UI4.I  I. 1 IIIII.I Mil  ***' *~"** **"  '*•  ***  ******  ** ***
t^^.w^.^.'la-ajn-aiia.aiih itwai m m*
T  BT* "u*l ■WS*--. I%*. i-**il **,
i* kn hi* m-M-M **■. *****!!* **. *Jtt£JB£
M ..aapliai pis.sal!-*****MMn.il.am. is th.
Iu.nr.. aantlw, tin,
. a* tlasf .ml --__._-
' * .*i. not baaatt. Uul •*
mt.. ! i  ■ i-aaauMa
Slh. ' —
dm.
Moody
Ml ii"
tti pari MMM*.
•Wtr  1.1  Ml
Am to hm llaa
■ski, of it-
■Hal Ik*- Ian* llfllt
M-ri. U* past* .taM
tV latBalia.il llal.taM
Jr4..K.4aoaUl^lth*
lUam >aipnlH Ik*
pl.Mld llwlt gtlUSMIMl
. »Mo>*nal attro at
wat .ad laatartlta tt
TV. i'«* f-a«Miiaaa|
I IV lldy tad ra>*s
IV atl. Bla i aaJMhtt
tt*..tew.al aiietllian ir
..'thl hr MrMli IMa .ot
Alettalr. Miliar fit .
are, llw rk.aitoaiklp
WMrlaai-MreShltMt ul CMM_,C
I*. t. KrU.gr. tliiHa aiad MhMI.
I.roi.i kt-.tr Omn
ast «ria at.• i •, It IV .ml.if ItM
.*.**  **.,..,* aill IV ainsal Md
.iron rellat ml Ual * swaM Mat
,ie». i.ait, it levy ataaa*. proalMMl
IM a*** lu ait. t-t - HWroa ud Ml
baar  II'i.iM l.-li-a-tt tVartHMl
ttr bl-— i.t  I'at.  fOt.llUHaia.rtlh
lilt"• 1*4  UlU .•!»">  ttillal HH, Ml
' m..'.i'.a Mf i.iBi, tltli* I* . W«M
repair, ii.. <e* aa ,i *, **,.„ .na
Htd IlilbftUy ,111 «b1I,*| ahMtM.
M-aMV_M*to Hn llixi. lha (MM
roa n, lb* b*on aaul tlnwt'i hm wm
tally wu>4 tal tl* tta iwaertad
what liBywni shuM * aaM
al iVm ud aa UH. Mrea
awa, „«.. atttial taa. ..Hata
totana IV oilrore la IV dwirtaa «
Uw.lty.  Sa«WH»WMVna, at latlM
ttu IV oeefrire *V l.aaltrd MIM
UMM Mi. ut*.*, ud V. fllttre.
laaa to IV twvk atll . tra at IMt
'bB*ni*j.l-na. ,«• laarat IV fi*waMaaal
lh.haani il. ti. * ati routtM Im
■ ,i > from flaatW'*** *V 4a.itta|.
ahkh as, Waal M Ih* |l*>aM llw
MM M VMawttn ttu n*|kl tatm*
***** MiMtMk r« inm-• f.nt. llMt
UwitBWynl IVVMrea tweaawi if Iht
latmklna tw ,*. ,,ti. ISklt, tya
wataMty. Urtalat Ml, 1 tatty l» latiroly atu, btt, wow.
lllagfo, ,*t.*rof Mae 'ttr at IV |f»H,i«re rttto. >n|Me-jjM
to I*.* in Urtwaa to IV .t.l, lo iv awretai UiM tkroall I
oo t.i». Ittalu to Mi* *tt***w V na iim, maaAim a, *V
Biwaltl to l.-tt Ml J *** ai,| ttu tt bw luil. aa, t***
ad It aol .aUiftOt-aty ,V IVa.kl V awall V ufaalah M M
V.|e.-.I..1«1B,B,«11  tl-r-1   AflH  IV  .taar,, fc..  SM  Mf.
at lli oao t«al !•*.!*• „*** ** *m *, ,* ellllroa Mm
kM, A ll MKb.».n. ittadi... In IV a.,. Ilro*. •asM.f^*-
... h rolen* tal tuttrt. v»* *Vi A** by Uw ***
hy tuoikm froa ban,, ability at. *M si ib*lBta*l hy IV
.'relBlMlM Koala. Hob dlw-Mli -t lllw • r.1. . ***** ****
V aiatV. t. aol .HUM- trel'i. kl. i-.'Hkii. ta UM HUM. II
irtnVt t«. IV l»f* to V Wlaikfl aVo ma* *M MSUS *
a 4n In41, itlll tiiubtr lat. A. ilk-aat •*• taM. la MM.
,lt-l Utti it" mala.. «n* IV ** wm
: tltum*. ii' Mr -tt, aamttf M t*
am rtrr naw«i nVtolb.
Irl, |e«f aipfi.r, ,f-.,ef4a. W1I0 1 .ml
t*iatt*1emen, ol ,WBBrn,iro nod ffrllhl.
All the ,wt.ple f,.a*o ,he opprr i-iaoHy.
whn bail h-ro In Inon daalll. Ibr tail.
made a general MaIn fnr hiaor. ha.ii,
htd llaell Hll nf ,0,'iBraaro, duftn, ,br
Ii.i la. .lata. Thr manner ,n aha>b
the, llai keaii un Itoard allh ihrlr a.n-
lelianl* and matd-irrranlB. n.en nod
^iBtrt.  pi,t.  |«.-al,i,  aod  pamlt.
,emindr4 *.ne Btrooglt nl Ihr ttrlhlural
dria-,,p,tmi. nf ,hr rtnd'n from Kgyoi
of Ihr l«..rill*«. Ihe only dlSerei-if*
Mng lhat Ihme iior*n,.l ah"m tbry
hat-r been aijnnmlng are ll,bt aenrry lo
arr Ihem go. and alll Imh fnraat-rl alth
plei.nre In their Irtom. en SI.., In
Ihe oell etrnl ot Ihr Ilml abn-h Wirt
plaer Vre I
i y*Bii*iiy IV *»t
.... Virbt ISBaHroa. Ml Uh tv ^,ta, „,„, jm* * 9, Ai.
law. fo, tanaM. wVro .V aw Trepp fat IV twol IMfaU, al M*MMMI
•am ,br rottta at IV a**t. Mt. imta.fwt.ro, .1IV 1*1, I***** WM
ttythri. lad IV mtn, tjirttoaim aba otttiatil. twtiihtt I* IV tufll ttt.
.r.i - i.t   , Mt  AM.41 • ft, trBlaWtatty  l-l.riit M,"«- itr4 a*B m m,  ***.* m
oa i iit. I., t'-iflt llm **!**  tin mr rtiiM it., it oMi* ana. wMU
.nl  Mn.rl.,  aaib Ar am (WntaNy *a« f-nfM fferallwlnrolaff*.
Ml!  from IV la«t n,aw4 |*ewlfo,!tta ttml.  A yro.nl; Vai.it. WM a.1
f-r.i.r *a. from ii,*r h ptt.* IV iiaywi na a*f«ao, n, . auhl-Mam " '  *
In Amlialla alll tw sal*  tin  ttu... ata li ,,' a a, |.i.i-gMil*.
U
tiara,   in thi ltr.1 ladiati _^^^^^^^^^^^^^^^^^
ibrnr lal.ifdi brtai  IV li lai la Ka.  illr ttiili  Hiy-it,  TV  Hani
land aitl i- "   Ant now* nf ill* ro*  Haiti. Miiii tf-vfi* r<m*aa4
wl alll l» 11,ie tttriii«, am atnmro ' B.otto*|rl*»* •«• awran M
1fl||.ill.B...'ltfa|«i».1rl  t*»|al   i.te«4 00*411-1 .1  ,.«  yB.,1  f«f,
.1, rlanri »t aimm IV reirrf, i4..'i.t Uat a*Mly .11IV a*tl at ttal ant
and men tmaaw tnat hww datia. It aM Soar UM ,•*.. 11.la I tal HMIt
V <u« mat. h, ,l*.i«»i •< Ib'i pm , tttosa Ud ytif"*,. wa itMrti.
 ■
•HHM.U1
I  Hia  i 11 It lolralnl to ftva* Iwoad  ■». Mra •*.**** .1 Mil ****** tMt, Ml
V Horn aM mil .1 H-«*. Atroa. IV iwMr ibrroipat romaal *****
ihn, '  In it. Wn, Ir-IUt.  1*4 fro*  **• >*d ta.tAmA IV pHa I* tt. *****
■*=----"■  imal tm
I UMI M.
* am* New Fall -5
MANTLES iSiMli'tt,', Bi
Vt-lvt't, Anttiicliau mul Twm
JACKETS Bullitt,  '
nml Cloth.
CAPES  Tin' uewi'st > fleet
ULSTERS Dill'iTi'iit um
ill Iiiiiii.' nml misses' irisn.
Chililri'ii's coals, ri't'ftir,, nti
.WAN  l.-aailllfaal ai -, ailn.'
t.ntiil.'.  he'ia'ail Una- ...-I  iinii
l-iaiiiiM.nl. aeml null.. > .-.a. -.I., ll
OGLE, CAMPBELL 6
THE LEADING DRY OOO!
COLUMBIA STREET,  -
 HI
nlil'iiMiiMi -Ai I.ni,ijTlir. mi ,'ridir.
jk'lll. IB. IWl. aal  e'lntll-lil  la,laaa,lita   a..
.Illil..).. ..Ill)'~ I .liaatii.  l| .,.,1  1 :. I
I'r Hum 1. Beare-11 iiiiniiii. mil 1. tlatl -
a.iaii'lB.. iiBlal. nit n.i ,„l.t	
NEWS OF THE CITY.
■•w AdYirtlaaoiinti.
Pll,
I'llllll-.- lailala-Hia .Uul a],  .1.11 .11  I,.,,'.
LOCAL  BREVITIES.
Klllihltlilli Una'a.f |..alt) e-atrliaa.'. - .,'a.l
rotnplaela* new ll f Oltpott  I' Vl
Douglii rtr.-i'l- •
The iteaumr Irtliig COMMdOW. Iri'in
t'ltllllwsi-k *..mi*rr.tn' ittrUnill
and tirlnglng a buvy 1..ml <>It'lillllwtrli
inhllntB Iur iha< great fair.
All tha' wlr f ilea' tin tri. Ul
lervltia are'naaw aip. Nearly **** hotel
In all will In* pan lu ai Victoria!, Vancouver aiul IIlW IV.'.ttaalli.tt r.
Hoard ami rtien, wutatd In prlvat.*
houie for gnntli'iiiaii  iinii  ill*.  II. (< r-
ena-e, a'la'haial'a al, Apply to*'Kll'|ulri*r."
I.lit...I ii nfllre. •
Two men were dmw.*ii*d In Vli
hart.ir un Kriilay nlgtita Th.ytr.ti nal
In a boa, IMT lln* narrow, ami I
upn'i,  Hue' n -ly In-1-
Mayur OppwhadaM !*•». *•
adiani-e in in. tria-t.-t-..<f IhoVaoronvor
V- M. I'. A. a lultirietat .nm ha enable
lln wnrk alt i'.anipl.'iliag lh. It
now building lo|lu,
tl'lien ynu aatil a Into li-- hwlfr.ll
Up  llae.  I l-.ll,  -  . "a
IS. •
Mr, A, .M Ni'ltea'a r...it.al a i-ii
beaty rniiBigtinii'iii "t Im il.llllairi.
Irmt )a-Bieralay, Jalum. and apple-*
prodoulitallng. There am roiular
apoclnwn fruit, anal tale. i.t. i  ...
M.-..t. I'.i.r tlraiii. .lanir. ti
Aid. trtelii hate laet-a, t,.|.elt,|..l judge!
Itl lbe eeeltlla'  pp.* ».|"la    1 I <
llaa I..1 lagaata Ili the  |.liaal,  - ■
thirumpeiiii'iti proniitt't i.t, -
In.ly kern
St liul • fliur. la. II IL  -
IM* held It the o.alll haaut- ll  -
ll. B. ehurrh la.li). a..1.1.. le
Kit .1 Held   Mnrialni' ■
UIO Bpake tile  ttal. man,-  ILiea.Ing
"tWI he Bah laegulle you iif ,'■ II
T.Ve  a.latere at  the aha,,
irimiiy lifiii.ffe-re,l r, i;
l»fej*Mv»fliwnie!.i "
The .trimer  lllltirl  mile .  .
trip from VtdalaTt. inli). -i
Vwuarta ,b,t murntaag and *
ll'el,B,t|IUr la, lh,  ill- '
bring 1 hid eel ".|.e|l.  !f.nellaet|pl,a!
to *trr lhe t-.ll  1,-e l. n.. rr,.  mttlfattag
tatlla.l, Hit,III  11,4 M. Ilia
ll.i Hum., Judge ||  .  I.,, Hint the
Ulll nt the  JofcllOl .lnle-,1', meOl  "1-*'
In, Ma.,nti) . •- 11 -tt »i tt..imm.|er
In tbr anoitme Mr IH.kMDOn.rl t..r
pn-ooer, MMMdtd li  goltlu util l«r
ttlKlktel It lb*  ItBoI  •
nnd iwoiaibrr .-• utu ■
Aufiehe I..I.r , I I  *■• Ja' I  '.
Ml. m.y find . put-rb.***r ht «ndtng
prior .nd l-lllir .Lla i.t Hut nt. *
CITIZENS  CELEBRATION.
ftil. ill Hit.  I..t,...t*4 ,....,, it,
lttp.m...
Thr  taalheoia.g  If.  MB,   ' lh.  anil
wtlMmt,. I..  II..  I ,11.
find  tfi.,11 ill, I-:.
Et.tJSo. A J  a
paty.Jtm.ti .*' '
w**.'tapirll. llf .  a  ttall
Coapoiy. r«.h tla.a. \1  J ,,:..,....... J
C  Bn*.   I'  ••  I-  tM .  Woo* A
il.ml.:.. loaili.  ■  i
nto,. K***.-i. !'*•
W. tvbioa-i  ill..   **«ie.,,m|.
boll A PlMBU . '.'■'-  I
g.lirat tomiwn,. It  Mitlllllirsy,  1
Mrlw.o    II    I!    Il.ltte.iil.    I,
|,|,ta,.ll.    J'.'U' I
r.aptarll  A  AMaM-,  •ill'ry  Iho*..
rah  |i'.  Ittlli.m llimi.tro. II  II
IVt A i". ■•!. M >  M'Hi*r..«gh.
OoMoo li... T A  Mm, A
IVillum l!a<. tl  •  . •>. t'untalngb.m
Pro,, ii T  I, "le. Howild  I •  -
•HMi.il A I... le. .» '.  i lllillam
Ihiiiiili... ti ll il  :
.trong. I. A li:t.. *! int *
C. Ilillipi. I. H. r. tra-r. h
MfolCn J ||.l.l,,n!i .. • 1  Min
hale, liat.i llf" . Math'K A  Milium.
II  I  Hta4Aii'  I II Mtrkit
K   11   A.».,|iaieg. li   IV   tl'llbet. T
Uti. LMKhutv.* Mill rtoapa.,,. CMao
Piiiiii  * ■ •
..... Ittlrliirt llnlil  I,  I'  1
IV  J   I*.  e.I   t  ■ V.
Wllliim Jobn.Keo. .«i"i«. ■! ,:< , »
Cat*. I  llin
IV,. J-  It   lllf.r,.J  |1  Oil
TiippA*....|.iii.) A II . ii  t  i.
• Ill',,  llrat'H  A  It.,-h'   f. II  **  V
I la •    i i
|l  I.,,I  ll   A  ,.  It •■'.,
Tk.*mi—i,1  <ioi|.'-ti. S ■  '
'  M  IliiibiB. f.  M  \  v
AodroKa.li.  H  I*.  Clfth  t ■
A  llnrtni.  Mt le in  A   Mratiinn..
K A  It, ,. I* ■■ imiO'lr,
Found., M.i
II h'.'a ,. R 1*1 ... Ml. • I
lllv.  J  ,.,  .    II  a.  I;  ,. A .    ,
1 1   - .-  .
Willi t I 'i
Ihllnb. <i It  ..... i  I  I '
lllll A Kill. ..'I  •;•   11 1
A  llali. ajty,  ||la, ,,  Ml
Illllt, A Co.. T. I. A.tfi.tl-t,  lliltl,
Ihw  II M  Clop.I, I  .1 a.l,. ,,  I
lh,,.. II || I t -l,fr», * . M,0«O'.
tlani.lt, 1  111.-... .1  II.
Ara.ir.in,. A  J  Anatlrong. lltll A
iiathim. I'  I:  i. hi. 1  •-
Rllth. l-klpmtta. Meatli-  A •
lMlrloro.lt  .  J-mmiit. J  It liv.
•I  I.  tTalthnlm. T. II Tnltalrt. ll  I!
ttlla.f   J   •   •   ■    I   t|    a   11   1
fflMtoM* AM! \ •  Sthno. I.
Ilohbioi. A It lamplill. J I ' -
brlek.    limit. a
lUtMlaeli    IIIW. It ll'04ir*a«.
MtJVer  l.ujianl. I;  ll  *  -  I   I. '
Mn  llntit,. !• IL I *v Alll*on.
If. II Rlleir.ro. M - lit. I ■ f<«. rtrb
Im T Own*. T. s lltll. ,t Han im.
A  Taninr. J.  I.. Ilroan. II. Hull.
W. A  II Jfrrea.  .1   |i   It.  rrtl.  R  II
IVrhh. tnt Rohm, ,t I: iii.'i'. M ,t
Mill.'. .'   H-ea   hi  ' ,  I* >
Iriaar. II ,' ilinli'i P. Ol
Tniddin. I J tlnttwm. A IHI. tl. IL
Tnanwod. Pa I. Inula!.. A Ilal..). I.
MtV'iafr.i I" Ml!.. I II 1'ail.l. T
HhMill. a |-|,n,4. IMtWt |,ien4. X. a.
Ad.rrliwr. Sully A Ittt-'i. •' Marline.
}t V Kudd. Iloah A llniinn J ll"t.
I M'riel A l.t Itrl.rai -I IL Hile.
W Hon.Inn  It  IL  I t    I
SMel,,.,,,. M r, t.,1 ,-.. ,\ M
ertlog. II ,t Mrllrnald. I*. A It***,
I It lr,r,f..A II M.lltl. I Milnlmh.
•Kla ll.  Tall!. 11,010
niRI AND SHKLLf
 I il*t*l*
l -'.
nl tin
I.f. -
IN 1h,f,f,r,f .,
ft.",. .100 ,,t
,,,. ,  a.  aaa a.
v.-ia lain, iftornoon ti   i
ll.iial.iii, tn nnnon, M. 1.. .tta. Man
A. II. M.lt.a.fl.' m.i in Tm:
..Hi,,- lodltcua ilm prollmlniri
i.e ■ tn tn* i, lltiiil.ui nntl Marl,
rather looglht argaini'iit  um)
l-t 111. ■ I, ll* ... Inn  llnIII., .   ,,
lint] a.f ,i M hat.
l.illa..l :a t|a..| al. ,al ghoul laal.. I
could I
.ni la iri.il, .1- l.iatB lu Uu, i
■ '. Ihi i'lin   i ■ il
.i |ood ili-.ti "I hh I.- nti., it iai
Ibal li.u ..- M»i-ia
it iu a fate- eaf  11,1,,.  a.
-.'l-l  .1  - .If,  .al. !   ll,.,  -
eel.I- I. Hi.  I'.t.l-   Ma I.i 11, rl
I'lat,'.  llai Ian
iiaii   Ih.-li    la la,    .I..-I,    *
ll.ali'l   In   gel   hi.
tu   |.i.i    Tha-   money,
wa* plaee-d in ihe |,.ta.t. .,t M
Markeillle. lea  wlaaew.  e.(!la'te  th
Ihela Baljaioriia-I.  anal  11
'lula-kly drawn up and 11  I
will niw lu lhe lali'lr- ll .1.111 at
a  I' •   . ilille
will uw bl. regular rain -• »!i. I
l.M.t'.la.l   ),ir.l-  ai.lll   aa
•"tta- vb.re up in il.-- m .'lit-r
,ll*'t\  l'a  N,  .h.i..   a |t  OUI  "'
III'  OppOOOnl   The.  ran-  lake,
i.ti., ii  itu  md  ten aan 1
,t.t.."rr'-> .'ta.-ri-e'r.
'a ., - - 1 • II, 1.  ...  .a,....ta  .lar
I- '*• Ta- || ..   ,;  ...  ., fae,,|,.Q
I.ii..in '  u.i. .
af, he ela-r llltaoetl t,
at.al Ual, laa' la  J, hat. ■
01. WOrlh I.'  Iiialie  tip  lha.  .iii
- II  lain,,
plate 1^1.            I  „ial lln
- ''.'eel.
ThW*  lilt  aaladuaihtedlv  lee .|
Bitch fl.il il.ili..ltem.'tlt .1 tbl.
1 BI..1 mearnltig |. I, ,1
meedng .all Tllt.l-alll Tie
•UM I" Iw a lietlBe
atntag U.a dock. and a
llanlan alii new laar all Ihtt i.
aa lhe ra-.- l.lll ailllwtirot
lailalt, In taa-  the gfral  « I'.hahl
■	
i'lmilltal  I"
*
II
ad no .nto o
«i.h I
■
■
'
admlttat
II.,
-
'
l.tl lllll
t.imi'ti
• .I,.!! a.• beat.
•
«ib in
i
I II by lbe Bill.
ai a rat lltl. a
I bla
I   i-w llll
• I..04
I siild ' I
a
rat,   .bl
- 'mat iimi* a
nal lb
.1. II ... .-.it .,!..-»  Hr.
• tlr lo
'   i
io hh
araor, t  t-trl  ro**idliwttoh
, * ,.», 1 . ..., .   r rt. , 4.WiaO't
',  poll
.in. I. araao
.  tu.me,1.. tn.
!■
.,,..li .,| |,.n «,« ..I ihrcnabi
:..h..l tbitn,
aal-r
Ilanlala a.|ta  (Itiarnol'. .larll
II «.4in  Uh ,
|ae||r«l»an ** * bVI! CtU <•* Bttt*
1  al.tl.Br.it'
• 1.1*0  at. el,illl-, r
I.-a,a |,  ,,  ,-,  .11,1.1.  Inih. tilt
,-*, ,V naty A
Italia! »„b at.
•*4 In  11 , Uiil,
- -nriiiiii. •itronw!*
nl Ui.ii tl,. l't, i.-tlanl lllllr if
an,tb!lg  re.,  ta| ra|4t|  !•  lOWaf
it|taiit-t,  Tlrtt tro laaplwll l«
In  IV ...I  |'l".. ,,.   . 'lil.h  l.
.- rona
. a„h
IhM uw *t*..a
-,•14.
Ill  a a.  raonlr..
•troaa  . -ti.iren
.i.atitl
. "raa
i  m
■
• IN ■  I,, .a
■•it. -I
-
• lept ,,*':  Mr  la.rf  ,1 1  "■
|0|rr, kiei-pln, 1, np otlfl bttt I.. I
II  -af.' .a*  .11,4.1.1,
1. gllnd. 1*4  otrrlaatrlrttl a
,'., tvwi ol ilbhl. t.
alnd/-
imuwateni an anmr.il ,,
ti,.  .t...4 abhh
aV.,1-4  f,e.„ H.r ,1„|, hrmw  '■•  -
e.*l»m.tr rn .  ' ll'flam'i
taaooa. ikimBin. 4*»h i.»mt  MMtU|
mood i
liliVil by ttitai.', iht
no iVift'i  II twd ttlhr
lhan II > t IV Inhh of
hi* Bltohe a«.
ilia, 4Mb I* t
jonht limb nf IVItw.il hot
and lb-ruth ir-ry inotb! it hat ettdrolly
i Mao, promlnrn, .lillnri pt-A
IVftahhaa** t .i.l, olIIMarUfll y**-
lifetfay. iimao. tbr m twins SVtift Aim-
* p!ra«-1 aitb
■■-.rn l.a,
, -1 ■ •  ,  •.'*..,   *-■
ialtid.oillkftp
bar k to t prep,! dhttiK* it totaoirow -
a a  ,./  ar ..,
. a,,, a wild rurunr ariniiiil town
it.ter.lit .'■■ ■    •■  ■.!.... iV-,! lhat a
-■ Ihil
Itratain Ltd di-i-lared war agaia-i I. •-
:  and wa,
won In - ri  ||
' i . ' .    a. '    .'   ' '-I
■ ■
.il.   The
day rtai.'
,brro hid Itron no a.
during': Itlni
tired ol
I p illl llaf.'r't
-
'■   -
.'l.t   ,|,  «   I,'  .1,
I  I
- ,t Ml I*
a.    .,-,
■
■
■
».la llriwd t it, /t
-
i iireta
pliirod
iinni.  unii, u . a, iin.i .  ..:.  any  ai
I a  ..•   Iii  a   ■ ,•  - ■  III
.ur rrailie.  t: . I  Iht
' conducthor retirM. il. whih •
» tbe .mail wan. .   *..*
t>ig iai... an' lhe kyar ba.'orra will
aliayi I.' r mntn1 down I.U'  lleialwr.,
-   e':  t- the I.,...   :   . -  '
li.'-1 .Irrirati.
At tilt  th am  t'i..: i-  '
. li  a,-.
I -   , Philip
||bb\ Nl                    - '.aar
I   l|  \ fa-   1*
Mi Kae, I i' Mel \ . -1 t.iti;
■ it J 1
-  .
- '
II ', .  .
At nu i' iii  1!,,:,
a  '   •
'
H. G. ROSS & CO.
Colombia St., Now Westminster. B. C.
IMMENSE ijIANTI'I'V
■nn UUDIhc
LANTEiHiS^Ll01"
Mill, li lltiiil «-ii elawnp
 I  DRUGS
PERFyMEs
H.H.LENNIEiCO.iiiiS.,,
imrH I*' '■-' *,*■**  ■ ■
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
ST IIKl 1 HI I' 1 MW -I'" li "I
i Hull I
al
11
■ •  \ I  .
II It II.
'.
-  ■ . .
'    t. .iit Pro
Macpherson
Tobaccos and Cigars.   o
Policial written without re'erencf
to home offices.
Cable Addrcu  "ROSS-
ABC Code
■
M.  HOS-. SUllll  lil.l.l.  ., lllial.,,
The Great Boat Race
IHM".  II i.i.
-
■ i | rtl   I •
,  not who
.  ■  '
i*m»odioti.6rt.  ttal  fttltl '
J' - .
fhli ■    a' a    '   -  - '   -
m..'... a ii.a, mm
:•   ,-■•-■ UrwbaU fLiclrte
tt.eaii - • ■)  ■
lll'taj,*    TMt, •
an. ot  its'  ■    .i
•• •■ ■■
.  ■
'l'a  '.   .1.11*01
"  I   - Tt*
Trint-
i' -
i •-■• i :
a      "             \
Stiit
!.. ,
V  ■'
'
"
t, f. KS Wi *■■
V'a
ll •
v
-
I.'.-    lit   ..
*.
1 A Mt
t
"
1 • a    -     *i   '
.     Mb.
•  Km***
irm 11.
1  V  * .•■*•  '
'    a   .      '
M
■  ■
.
J   J*.|»
i   '
.
a
w
row AT &. -d
turneXv
O
n Thursday next we al
will see
TKT
REAL ESTA1
GARESHI. GREEN i- CO.
BANKERS
"-: -•    •   Vine.HA. II C
Champion oarsmen nl iel-
ebrity,
rtnanclal and Insnraoo Anui.
c
iming  from a distant
shore,
A
■
.
.
1
.
<••-   Mr  Ii.-.::
•  .1
■e  a.  •  •   !,ji  Iran,
.
;                ted  wilfc
•
■• .... ro.Il,
■
■
a  tl 1' 1
.   Ijbiu
-
ry hi.
'     '
a1   1   '    •     -f    a'
11
1
-
'
•
'        '
.  •-
•     ..   U        ■
,'.     1      '•
•
-     *
••
||
*|.   UN
.    .'..
•
-                    a  '   ■        , .   •   ■
'    .
.',  .
'
•    •
1».   t,      r
a
.    •
'    -
1
.
■
-    .
-
I-vrocU rteritad tt **•)&. tArt* **4 V. t.
tamecr- laurttt t*n m tb* mm* <a *.imr
■
.*'. aM l. -. Cwrmer n;rrr..wu *•
ntj-tw* iMrk.* rttc-.
.   **t** tt>4 T»«*r*t* ftoeefew lai
Trw'.am S*m \et* atiSt**:.*!*.
tutatgr m Uftdoa. *.aUabM u. *h pant
*  -    t'a •  '  :•■  It 1 »* '. "    *- '
Ltiimel rrrin *m*A «* *** :na--ip*li*iutt
- ... . \u^\ *t : *  -
AGENTS EOR WELLS. FARGO & CO
Intent nn pulling the winning oar
Droves «-i people will l>t
Iht,.
I  ^ .ii Ii the winning man to
iK-i-r;
T.kd.r. fir a Lit.aa. ta cat tlmk*t ca
Dimlatil ..--Ja ii in. Irnlic.
if Intl.. C.ltalu
N.iturt.* will a call then
make
Tn all a good square meal
tn t.ikt
At the  Occidental,  on
Coiumbia St.
Ll
S BARGAINS
in tin ordi r ni ihr
llalV-  «*•  ,.
lui*. in iln- viuiui*. i
Moody Squire .ti the
reasonable price
.iml also
io-iI building sitesat
rton  Tor I
■ante iii;tiri i  ' .ill
.uul examine our Ii.t
i 'iii' ■-. 714 Columbia
Slrtr-t.   Nr -tt   V.
minster, Is I
GENCIES;
M
■ Ca „
;
< I
1 f
I
North ■ r
I
F
OR SALE
ARM AT
IDER
.niii:s ami  gents,  the'
best can eat.
11 tfl
F
A1
"  e •  .   1   '   ■■   t
.1   ■   . .
-   -
AROVE
- .
a  *  *  a  a  *  We are prepared to till all local an
gn orders for Rough
Mac Lar en
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!  **'-*-->•* *'-»*-•
LUMBERE.HPORT&CO.
•e-   ROSS
LUMBER	
••• CO. illl.   Stimuli-.. Liiili- ti.1.1 Pitk.'t
HILLSIDE, lit W efiailstlMC.
•  V Rl -
HEAVER Ml.lfit  ttltll "IIU
••
I tM f.l..
PRICE. :   :  Vi.'M)
*i) I \J * hhh
TO L0.VN.
A, 6, MACKENZIE & CO,
,* i.«», a*.
•
0 1.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS
CHEAPSIDE
COMPANY  LIMITED
>:  ■
*. „«,«„ ™.m>m^ & GAMBLE
IHE UH1VERSAL PRCtlDFI   i,nd s«rv.,»»
CHEAPSIDE
SilK cverythiug ami sells cheap.  What
can you wish for more .'
_ X 0II.LIVI1AY A M DOCOALL. W A SCUBA-
KEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I iMt **| iti 1 inns
We hart: property in all parti
of trie City and District.
FARMS Improved ind Un
Ruiuiiuc without b'.-nkes during show imProvcd*
■ W Lot!  in
wesk.
 BOUTH WESTMINSTER ar.-! 5om» choice
•2 icrei to 2 1-2
rui
■
lliu
icc:iiii.t a.o un
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH wh wl"Lu«Ta t0 "'
TOR SALE BY
MACHINIST
CONVEYANCERS*"' WiT  '.r;t«'Ii
*3.T. MACKINTOSH *C
- ■
ttl*** l,tt„l -I ,
r*t*t**m* n*. ti
Hank of
Roal Estato and Insumnco.
n ***** *it**y* **tt A*g*r** 1 •< ttr ri nr. a  t* ***** * mmm********* _.»__ —_. .. --rrr fi
***  -•  "■ WOODS. Ac GAMBLE. N. x V    inttur. B.O.   !COLOMAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER.r
, DAR-EXCELLENT   J
1 ' ■ •■* * .11,
NM  ■ it i.l ■■-
w l*im*mt**t i**t*4 *
*■ it- * * ■■■*■ ii..,.   * ,
*t*i **** i**
m    *■**, 1* uu* ■ *
: T. J. TRAPP -
ill C0LUMHIA ST *
.....ii.... n .,
•
Z     '
I
"
■
1
.Ull  M"«TI V
Well Cleared
I,In aril, liaal II," r,-all!, laf Itil aill
Thl  aie.allli.il   I-
I,  lllirtftllral.
irry .aa,ll.tl.
lllllll   ^^^^^^^
100 liris it Tfimiij Llm
I.IIIIITII AMM I
Colninlii. fl!, Soa Wwatminater
eSc,
-
	 lllil.TA  l'Alll
|, Uraifia.r aaaael aaaa Mta.ff.Nl Sl,„*
lilt „f I'l"' leet.lt
all, el. i; I llllllillli; Vl
III, II. I'L. I'liiu r;
urilim, I
lUOklURt
tltnmiu »i'i»'.r i" uive luUrad i,,,,,,,, i,
„.|iii.ii'i' in prov.nl iii.ii>> i"" -tiiinii.
•..Html to il.ll llio .iiiiniiii liiir ■"■ 'I '■'
li.'li.i  Aurlaiilliiriil Siti'li'ly nl ( ^
. I..Ill.ililll  ya'ale'lalll)' Iraalll elailnit
I, uni  lii'tail  lillit- lititl  aat.Pl
otrftUoiia iiiii'iiiiaitiit iiiiii
.1,iiliti ttlll an  ll llltl It-lt I
P0lll I  I
Arthur,
ill, II. ii.
I'-  lllllta'laa'il,
i: i.j i.
-lllll
till
'a
llaa<
ttl
Ml.,,  ii.li.ea.l.ie.'"  "I  I'lliilii	
!!.<!   lla   III I'   <'ll   lltll
,1 ii.ii I] "I  tin' H'll.1 l.lllll
■ .I  I'l* I  ,J.-I*'tillt)',  tliai
■t till** l't-  'lll'll'".! tli'l'  'l't'  ''1'''
■ , ,,,, ,a,i,• ii..! ii|., tlm- prov.nl*
. ,..,  , QI-lQ.  II. I'V niter,  lint
. aa ni,.ii--, .i good  iiiu
Jul, I, nml 11 U'-iil Wl "li'Hi mile i..l foi ili'li lii.|"'i iiiiii umlmlinir-
I l*l,i ,-.iiii iu liiililu it.* Imlltllni
I but ij" ul.rli '
tlli|.l»-> nt rm*.. raou mil
■ i ■
t . Itn.  :i  lireail  fillilli'
t, t (mil  I i  '   r, .lint  Hal.
r
•',! ai!  llllll I'll Hill.. Ihill
il rapl'l prtlSli*.. I-I" ittit iii.nl'
I.
ill-I.*
if  li
-■■
llf
mul  in
,|,|,l. 'I  till    Ii
l't,.
i I:
Itilli   aallel   '
t  irgtl .li". a.I train
I a-ll-lll. I
, a ■ i I" 'H
'■tl'    t   aa I .  i'
Halt.
Ii.t 1.. atl"ii   in.' II
'
'  11.  la,a'
i
| a -. a aal il.al In |aa.|..,-,,,., ,,..-
Uilleet" Haa|.  --
i lill—0.
.. aatt
*
■  |>i!u
It  llll'  l-a!  -'
: .  ■
■ a-  II  |i It.l.-
I  I,i-l'.   I
l l  ■
■ •.
n.
it.,, i.
i    fi	
Hi tl  It I
l.a.M,   W....I 1 1.   Kin,,,   |«od,  I'   |'.
Hr l| ritin  Iiiiiiii.  .Iiiiiiii.it  I'tirini pair
"ii*-. mn ji. .iiiiiiii-" rnuii; pair ilimrlui
OWC.t i I' l.i'j'ii; lulr ..wn Iniiii,,, .lulu
Ii'ii l-'ltnni all fill -liit'1'..liililli-i' llinn
-•llinn W Ill  Uiiiii  IiiiiiIi. .liil,II,.,.
I .inn, 'ml, ' Al.lt n, |iii own.,
aiilt'il, .liililli'ii 1'iirini |iuli alii'iarliiiu nwoi,
.laalalla'i' 1 'illin; 0.1,  BWO  IiiiiiIi-, .Illllllli..
l--.ir.it; tit Iiti nIii'i'|i, 0. V. tlri'i'ii.
ti.llllal'S I'llt'lil. I .   iiirtaal.,  -||n|l, ['.
S. I.„r.|; Illil, T  II.  Il.,i|||,-,  aalalatl,-,  |*.
Iml.I,unl; tnd.C, lludlNlanoi i*airiiei|e.,
•I', .M. MoNellly, Und, i  llo,illii.l	
Imli, ii. ,t. uiiii-; tnd, aiiii.il..' i-iiiin;
tlirnl|i-, allllillint ratlin; tnd, 1\ I'atr, t,
i*.libi|oi, K. UoMitlllyi .'ini. tv ll Ud
III I   . eiillll.hi.■!-,  'I'  Mi.S',.illy; i t,.imii-
Imi  i  I'.aainiiii, ind, ll. ,\  IIli..-.
nt Itott,  I   i'a.a aaeata I1  -,,,i.i.|,, .   '1
'! (tl   • I    IVldll    vi'inltblo
iiittrn.ii-. Iiiiiiui, .trili.i, ml, T K
l.a'li.'i,  ■ '   Hli.dlo.10110!
inu.kiiiiilotai, i  i: nl, i
I'aiin,ii. i ....  fji, M,.
Ntlllyi '.'lul,  .1. Ul..Lu.ill,,  ;i,,it  |., |.
T. Ilorill  .'nil. \\ lltl.ua.  Artlioi
K'lllla'.  T.  II.  HodgOl  ".in.  Llil*.  I
TROTH AVHMIT
THE Ali.liHNIMi HUIIDIVI8I0N is
Xl llf
NEW VANCOUVER
\i -.
II  A  II
a'..-
II
Kiii.iiI'l.-.i'ii i  Spr'nii nl,,'ai. tt ll
I    , 'I  IIIU.  'llllll'  llllla,
tt  Irlliuri  i.l, i  l  i.i..ni iilmk
'. ' •!   .lul.IJ*   | .an.
■I   I nny.  .till'ill.a   lalllll,  .'la.l.
IVIIII.Iil  Alll.t.i. I.ti -  l.i  t.i .
' V. .i ll  Ri  ■   ;
tobiii  t tl   nd  I  run'.
aa.y ..tli ■ I,  I ll li ■  1 u
Klrliltiad A I li irl mil -■"!
llu.i, ,ii,i,ii,.. r.iini. uy litt i ti
v. I  l-jriiiit.r; It'hli.*
>.'l.  lilrlalllaal ,l
a.   l.a I '
ltlllilai.il .1  .- IVlllltm
Kirkl.ud .t Ullolirl.li Ind,  tt
Aril, „r l
' ' I  "u;  .iit.r
I   .   I  ,;■.....  •
I  M.S. . .    J  I  i  i , I, .! , t in..!..
'.'  '.
....Il.li I .nil-  It  it  1.1.lln i It
1  II I
II a    ||
tl taJltaall..
I
- ;   ■ ll.rlarr,  M ."."
ll-l.tla^^^^B
(laaanipairiaiaillay ll.ayil I'laarl. i !->.' a
feai'ifaal 1'aalal ,,a £100,000  ...l.itrirt.rtfiri
(Willi povol i i. ' .
ttt*tm tiiwl    1100.000  $l,iltltl,tlllil
Tlaa' ll.,l,l, 111 I *
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
iikiiisith nt nM. imi.i.u: .uni it
IVAItlM, upon niti'it ii i' !• -i "ti ni.
I'ttuii nt current rett.  i*,,--, 1.1 rm,-
Four Per Cent Per Annum.
DopotlU i" i Ived l"i *'*■■ '
litli'i.t!  ii!..w.il rn, t*nu*. Wlllt'll
I lit ..'ll Illi
appllctUon.
tv,
m
.'i
I
I
t.
■ji
■'
15
■
i*
I
-
1,
it.
i.
ii
i.
On the Market COAL
„i,i niiioi n.i m iuit.'. raming   Mining & Land Co. Lid. (ol Nanatmo.l
lr	
$300 to $350 New Wellington Goal.
PER LOT
optlou.Ui oui unu.
OV.! il i' ii
These lots
■i'ii*- ti.uiii'.i, i [eau_«i Lii.ti mini
i economicalCoal mined on
tin' I'jiiiiii I.., ■
$8.00 PER TON
Dtllvtitd tu.' '-.ii.i ptrl • i ui.
Apply Uourutnti
J. W. CREIGHTON,
tu u-n u - Wl!Alll'
a.iiinl.illt.ii. ill. i, fur tll
^■T —1|    /-*lAnaa._J|   ' 'lf..t
'
!■
'
I   ■:   .
'   >
Mu well, mul lbe quality ,>'. u II
h
.-. ibln
i.-4iitl"iiiijiiiiii*i-i. ii ■itnf'm itimr-i «ut) the
H. W. TERNAN.
Hauls ol Tramway Line
I II.IITII AVI M I
Ullltlllllli. Sl , NeW W.'lllllltlll''!
I
||   |.  tl 111
" '    *te  .lad .
.
II
11  \
111,,  !
I . I
a   . ,
E. A. WYLD.
Ai tint U u i-'' i
New WwUnlirtler, tnd Jin ***'*. 1801
M. L. FOLEY
Lumber Broker
BMPLOIMEHT AlilLNT.
R.nl Etiliilf ..ml At rii.t'iit
*M IllSlUlllH I'.
I. a- l.atat.   .1   1    IV '. ***  ' ' '
S ii-nni..,, i i iniii.i,...
■
I. '-I  |  1-  -    I I'l'N.l    .'I
a^e^e^e^eM
Mi. I; it i'i   ii  a
llll la -    Ul..!
. 1
'
1
11    'a
I I'l    Il.al.I.  I.
I 1,1
II lltl ...  It lul. i ...an  .l.n laa. aaii.t,
ORY AIDER AND FIR WOOD
I I ,;—■—-	
irwijT*
^^■^^^^■l.  llllllillli  mn
OOMPA3STV  LIMITED.
Manufacturing and Repairing Machinery a Specially.
Cfc.MI Kill I I , Cllll 111! \t I,  11  I
Kill  |t tint I UHlt uti, nl-., lui
"
..,..* in iii,>  i .'it. iin-i,
',   .    L:  li.-.l
The Crown Stables
Ei ni'.l Hm .i. it ml Viliiilf.
Im-hin* in tin* illy.
liri.llllO  i
'••
A E. CLARK.
lelepk Hold
i  ;.' < .■,  i-t -■
'
I. »ii|i|ellaa| lllti llttl l>.I  ttlil.tl.
" llllll!
MAUI* llii.AN I'ltnl'llll 1 III --
Agents   fur   Jnhn   Duty   lCtij*im-   Company;
A. R. Williams, dealer in all kindsol Machincr)-; London '""'.,..» **t*  m i iti ,*
Company, Manufacturers of Iron-Working Tools; John Camp  1 1 M K  1 Alilih
lii'll, Manufactun r ..i Hacks, t .irn.i^i-.. El
F. CRAKE.
WATCHMAKER : and: MANDFAOTORINli: JEWELER, ^v
Next door to Ellard's Dn Goods. J".1
Btr. ROBT. DUNSMUIR
w .aot... Mi.tejt
i Ai.i.tive. m.i, MAtr-it - llAUA
. ..tl
Fine watch repairing a specialty.  *i*\* it.-rs. rtirtitnijir.ij.lt-.
.niai English watches,  i hargcslow .mil workguarantt-i-.l.    Ji;"
I-ini- assortment ati fn alii, Gold Filk-tl .uul Silv.-r W ni In ■*
1*1 iln Finest Grailits. Ili.iiii.aiial .mil llun Iimi;., t Ii.iiii.. ,'
Brooches uni |cwelry of iln latest designs •— '——
Uugeassortment^of Clocks. Spectacles and liv, t.l,.,. CaDatliai PaflC Ralliaf Cdllipaiiy
Rogers tabli ware, Simpson, ll.tll. Miller and Las plated pacific division
wart*.
Great rcducUon.  Call and see prices TIMETABLE.
^ I' illallN*
I ."la
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Royal
J. REICHENBACH ' "
If  11  I. I.   Mill. > Sreftalll! Of 'laOgltr.'  Tcolt
Jtd Dogt. Wr.l|n. Diocl.,
-•li'  II  ! Boom Chain.. .Ic.
Colombia Street. Nei Westminster
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
.Ml  IVASIIINUTI N
City Market
J. REICHEl
Meats
■ .
*******
WHOLESALE AND RETAIL'
DEALER in FRESH & SALT^	
FREE i I'l Y HILI.IV|:l;-, FnoNT SI., Not Vnn.nl Muln
THE!
i
■
BOARDING AND DAY SGHOOl
I ^^^^^^^^^^^^^^^
i!	
r*^^^^^m^^^^^m^^^^^^tm ■ • nt*
JOHN DOTY ENGINE
i
FOR GIRLS.
MRS. SARAH L. WHITE.
1-lIINi ll-ll.
COMPANY (lull
FONTMLL NURSERY
Engineers and Mill Supplies
It 30
•
.  t
->
1. ,.
•
■
• .."
■ . ii
lllll.
lllll
1
II itO
i
It'll
I
.0 0.
1      JIM
-II ULllll*.
1         * faHllla...*  J
'•a-.
1
,\... .... I 1 -
. jumnnfit
.; ii
I itrir.  *
Mr.  tui
Nun rit. .-. '.■ llil. Or.t
a  .
• *,-.. tl a*. ' ll-
'  ■. I  inn,.:
a-.l » I.l.'-
Ct.llttiiii.it I'm ttti-
Navigation Co.,
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS TIME TABLE; No. 14.
»
1}
STONE & WELLINGTON.
i  \ 1.1,1*. ■
•
■
l-i Klmti
,  i .   -, .
O. P. ST. JOHN. Manager.
Nc ISO C at *l Stint. Voncmiirar. B. C
I * I irftrflA
M !,*•
awrn
r.f l f .    ii rr f.
FRANK BOOTH
SQAVEN6EH.
Qampbell & Anderson
IVHOLtS*-.tl ASD HI
^K^^^B ^^^^^^B All.rialctllo Wort
a - -,   All
SMirntcr Wl
' irl  AdltnCC.
'
B. MARSHALL
DRAYMAN.
■    a   |   1,   -i ,■
.. ,,..  ,t NMl.  i-l"
ll "i.rti.ri.:. i ■.. ' Now Wolllnirtoll Goal
imn ..! trilai ■
n  I   I I -If... .mi- t.roiiii. liilil. lilm I'l-,., „*,„ nutate! l.a iitratpllr  Tlliplont
I or Sll,. 11. All lum So. in.
Dealers  in  Hardware,  Stoves.  Oils, ''
Paints. Crocker; nnd Gltniiriii-r.
Bnllil i* ri H-At-itwnri-. Citrpimtttri Tool..
St nv." . (Intl.*.. nild Wiittiliinifnn
Titblii   nud   Pocki-t   Cnlli-ry.
Dnlry  nud  Kltrln-u   Uini-il..
Iiniiii' Furni.hiuici of all klutl..
HbiikIiik and  Siniillii,.  Lntnpt,
It,, la.l .!..|.l.a-l ami i.Jt fill ilai-bl I,
llat. aaalirlariaal lirlflr.lt IHlalai-t N-t.. T'lW.. TWIm I Min, 1 a.la tn.l I. Ita. llll,  __,*_*.*
I I," •,'ll„l IlllHa'r allllli*. tiaal e.lal. .en I ,-T, I*  <! < 1'at **,* .  fl,a!
.'-.—.  V.—f*
818 Coltunbia Blrttel
Mew Wtt.tmtn.1or
THE UNIVERSAL FROTH
CHEAPSIDE
SelU everything and Mils oheap. What
oan yon wish for more f ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rnnning without brake, during ihow QORn COLUMBIA tk BEGBIE STS ^^IvSvS*
week. ^^__n
E.H.PORT&CO
REAL B8TA1X BROKERS
taill tt  tl1i|i!l«1  I  fa-til  rarta iai  iaiainA
til»nr itaal I. ilirftl.tii jaatinltr. An
nirt tm* for tht i*e*!*ain» rini. ntir
lliii lllitl  Ilea-  ill.ttll-ill ,"l|le,e-lfl tttl-
ptlht Inr ffernl.tair. t.  f.Him, It lha
ilfait,.  miaift  I.,  thl  ILfa.af.liallin  III.
Mr. I.llll*. anal ottiirt lo itinr iwl t»HI»
lit inu. aat *r*\. Hi" fitaoai lil.ta.
<nr|f*i of tlal T.m Tata  l.hMI a*, tha
feirltai-tt Inl.taa, Irr.,. |wrt la rtLaV II
It ran aal Imm ,h* otitM anrkl I, *•*•«
ton miii. nf ri.tr .al miila.il I. la
e-ranrain., 'a* aWatrtll, ..IrlMllr
pn|i„l.ttoa. tta. tiiaf It ntuia. ml
ihtl It Illt II will Mmm .notithi.
.mmmim m mm*** ttmm *****
*il* *t etiairill, lostahH-t lUrofitw
in ihla. .I — *^^^^^^^^"
nfllat*.
oltnek
*
W.J.WALKER&CO.
OHAXTBRHO ACCOUWTAWTU AMD
OITY AUDIT-ORB IBOI>T-«-t.
T1LBPH0MI  SB, MEW WIBTMIMTSB
WH. BAliilir. A GO,, PROPRIETOM
.NOK
ANiUIS
ULKR  PLAY INU
E8BIVF OAHK.
eh in.- MiniBtun Tripp-
Off ThiiiRt With t* High | wn
irt Hut.. Cmi-klng nt
fo Cl»w to thn Thievoi -
JLcriUout tu -i Young
l Ca)|(ary Dominion
ton*! nni  Expected  OD
SHOT  THR  OFttOim.
Mn hi Qrttt  t'irr* itt ntnl ir<iH_trfa llramtg
■th'-till Armatrang.
AN (limit QlQltemont |imvttll(Hl In IhU
clly yi.Hii'rtlny wIumi lli« iihwh wm clr-
, I'nliiii'il llitti lli'imlv MmrlfTT. .1. Arm*
itrong <>f WotloilnitAV litultHxm Hliot and
idml wlilln trying to servo a writ of
I Oner ut Kuiliili
0| ili.'i>.iril.'nl»i"»»f the
BjMtlD-UI
llay, Viim _^^^^^^^^^^^^^
iriinlilit liittwiM'ii tirniT aiul llin Canadian
I'm-ltlr lUllwuy. tlm fuiiiii' la fairly
rum!,m, but tlin following micclnct
Bjiltoini' of tin. C4U taki'tt from tho Van-
rnitviT World of lunt ovoitlng primenU
lln* wliolii alTiilr In a DUUhfill. Tho dli*
pitta ironovtr a mutlon of valuable
In ml frontliiit on Bnglllb Hny near the
mum li of Falun Ot'i'k uml  intiTtnliml
hptatnbw M  .\ ipeoUl
jri'ft-rrlnu I tin- iHilliifal ^
*  "l.i..iii.'iiiiiii.(.,.v_ii.,.r wltliVu tin." laml grant donatodbr'thfl
mi hi to Im harra-ulng lilt I'mvlinial t)ovt>rmuiiiii to tlm Canadian
Inin. umalhlni iimi will v*v^1' W"** (,,r *S«p*y l'10 -*r;
uiiiii,. ..I ti,.-hi,.- to imii Harbor and
In dUmlnli i ii,.*.,,, unlay Rd |W| |lft>. (nil|1 ll(hrt M(kKly  |B lh_
tin* Kuv.triLiiii'iu noun'n ,|irln« u( mil  Mr. litr.T aninirwl tha
tim  tu I'omliu t Um rait" jriiibi of a Ualf-liri'iHl tu Uit- and other
bUUn iM-for,' il„. royal l»tuU.aU,il,at..[ai,,itl,,ri.ariyioatratt
, ..    .  .  of laml tivi'r whlfh llm dlapoll ban beun
ii retuMd callow tlmir|miUuB  m  lmv  Tlin  ,Md  ,n
r*i* ni*il bf «-uiiiii ll at ilmiqnoflUon tbo (iiivitiiiiH-iit rlalmod waa a
IrpiMTvn iM'fori' Mr. lin-iT had any Inter-
iMt therein. ThU vinw ihr fottrt iui-
' lalned an did aluo tin* l..'«ui»inri', before
wh ifii it i-ainti up for hvarliiR. ThnCan*
adlaii 1'arlHi- Iben i • - um- plaintiff*, and
liavi. tviT riODO I*.-'!. puihltiK the rtn*,
rlalniliiR tbat undor ****' lomlltlonR of
ihtii ifreemenl ***** iln. I'mvtm-ialOov*
iTttuii'tit llin bml mt* Ui'-ii. i'lii-rtnirta
have atmi ophoM tliU couUMttlon. but
Mr. Oner, «nii wo&dwfal jieriliiaclty,
Mil  . UM Kl Ita
I nt,. BnlHnbor 3*.—A
* look 111- ■■ early today,
t ortemi rattrod the
lr depot In r*' ami blew
a •uii'. tiuii lii'li**'*! it,• <n
DM] I 'Hilt'lil-. ruiiilttlllK
iif i.'tH.rt iif Uu- Uwl*
ud. having waki-m-il ON
b-it li.u lion**'-  Tlm run* 1 ■____H_r_^___BBBBBBBBB-_-^__-_-^__-^___i
lutiiiil UtomnH in ilm  IrmyailberiMlolbeMltiftliaUiUron.
.i.,i,i_-.ni,...i,_*_ _f.""i  i"inloit wa« i-nrnti ami ibat thn land
..,.,.- lira. Illlt imp,,* l*f«" *'titt "I iimtui In I'li'ltloi ** a.ll
i. mm. Th. unly elll. ».'W"inH'H li" •.*•'• l-f* Mwh to
on ul il,. ii.ll... i. ihlt **ZlT"1 *'" w", .'.'" " h". T
amaa .laa.rll. illiriiril. •'"'"' I»'*f >»liti"'t thi |ir>i|»rlj lo tht
if la-ir iit Mar' (nam *'***<'**<<< ** ****** "' *• Vtocou.tr
wt,   f-uap.ii,'.   II  wn   l.uii.1
*•  il'll'-l*' la,   ll„.   alilt-mliiil   Uati   ,   niw
, IV. T. .S'latimlH-r to.—jtrltl   would   Im-   .rinM  ham
Mt a.iai.a.i  lltfffll MM.'a- j I|,ti. i, i, thl Tilth, aal |la|Mi|l  WII  'III-
bliln. il il. IV. Han. lain-1 tntiM-tl.  Thi iti.ti,lu,i uf Hit* aril ;hu
uiie. li. ., wti l.rril.lr baM. wltlilinlal mt »lt>*•-. ll Ihi hnni
-*.**■ -   .lee- wt. llirlllll  llltl Mr. Ilra-ir waatllll a|Ullll,  lurrriada-r
^,lt. I** hurry it tip wllh i naMMtai ..r ilia, prtiimriy without fur*
n.aaii ii. aia a iplaealem, j ihir thuiblr   Aitinpli nf i .Imllir
II llrlllllin  wi.  Imlly  nttun- lllai I-m  lutein l.M lam.ly, I.u,
lha- limtei tual tliliattiMi. without iiire-nti,  Slntln htliilnl. but .1
al ..i.t IllttV rhllira nf larl  thl  Ulllllln  aaf t  lllll..  Ill  lll.tlfllin
tatriattir. ..IT. tmi in • mttii.nr ii^ilnl ihi
»!' it "l»l"l llw.  tl.  a „.,.!'.,„  I*„ Ifl,  11,ll.ty md
, wbn . h***-A frum ihi ll" '-li*-!..  Alli.i It tiwtitti uMntnr.
a  ••<■  It.  f«l.y l.tl.  Wl.  •'•  Ll**  tl<-t.lt<*  latleall, .lid  li bl b^
.- in Itui Kalainli' fJllt.li.itii. alt. tt ii. ili.mi*d.dililbli
I.m. II t'  .1 iittmli-r uf inii.t-,--l bim iu do at. .ud ib.l .1
Itn t.r-ii taidi ..I i-rtian. "tti*--  Thi •lii-rllt an In.trurl'-d u,
itirt l'i- i-ti.p.. • t.tuia ■• Ihn rn.Ji.iy of Han Iiw without
 futlhrr dilty.  Ya-aia-nliy momln. Dm.
..it. mnua. g,r Mmn Ar„,,wl„, „(  ,),,, r„.
i  v,.tiinl»i >.. -Thn ,m,n,|ainli-d by I'mvine-itl l*ol|ra 0. A.
.    .  .tnd tiibul, .,f lliiilyiilli, tnd Shorir.
i. ., le.i.'tii ,.. iinienr |'i,,..,«„n,„|iiili,'ir Nhlrl.y, of
li.. i...:,,... ,:>,.,! m Vinfuitir. an.l ti.e.ilia*r. pimmM tn
1.. lum irrliml Ihnm n,r i,,,,,^, „, , CedUeHu llrllr r.llr.«d
a-n.ini. icenaian ..1 b, . g.n. of am
t.l ... ..wulloia ..aoiuill  i„ ,,.,,,„. „,,,i ihiihrr l.i ,br* «^oi
».r»lo« ind dl-i up • |,, ,|,» miwiy metipiny
wmain. ih. wUwet  A. „,r „■-,„„ „, «,„ ita tppnacltl
.„ . ■ a-I  ..-aaa.ar n. «^ti li'ikln.onllt
.rlln-MiMltnltFaliy,  ,„fk    IW..I.ull,«  tbrlr .at.*.*,  hi na
af In mottle, md aanr lowu-itbl i,,,,^ .l„..,ili,. Ui bl. atll
In lar thi 'i-.'i   lln • f.tt-.'tl tbi da.ll-
e—t  Hi. Orlni "IS '  '.'""'  Ul' r  .nil tua-lt. ft., ,bl
*™ mm.. ,,„„,  |ia.,.«,, SliirlS Arm.lrwi| watt
, Minn . I*»pl.. »—Co«.(nu0d in thi lurk .1..., tud trail*- oat
Ily fnt~r.| Jit-aet. llrawu "opnn tbl. door llrttr."  Ilrrar mplM,
I ol • dn-tl thll hi did "•''■ *••' •""" """"" '" '* "'I' I* Hi"
»t  . i... itr>... i..I-*ii>*lnrinu."  Armttt'ii. tiidhi hai
.. Ili-..n I... , „,, ,„ „IW lti d-mindnd U..I Ik.
m hi. rritai. but 11 bu d*.ir l» opnni-d. llmr althoul imalhir
III it li«l la Ulttntpnlt*' wiml *lli'l.irt*.l . .hot nn wbkh 1.
id tea Hupntnlindiul ol <*** ** *>!> h.nd. Uio rb.rr* «ol».
a.  Tinn- )• nai at., t.rou.h ihi innrl af ibi dour .nd .
II llw . bound nl Joy nuawr..l!hi.b..intlirin. tl. laaaly
tt X* i**ita*a. it. I. *»!***« r*r* "*4, • '"••, mm?
*  "llln-*  ll CfcattUr,  !■• K~l.lt Hi hi* blr.tt  "la-l  tin* hMrt.
bti  Inr .nti  !.♦• **** '!""'**. win fiii—i !•• ru- tud
'   - — mm* of Ibi bututtii lorn uS.  Ara*
•,n.n.  wti  tl.anni.1  hy  tb*  tt*o>
a,f   ,hn ... .■!.   tad
i fill dowa.  Itl'hrai  pte-kid ap bf tl.
Tlm* li oi* au
■It* • batund ol Joy
t ll* r.a.l»tiioa.  Ul to
■ t.l  it 11
lar y*-f<  laaa
 3   lln  «ru
.•■in Ill, Hfwn
tartawndini ilmdinoa
1  MM   bu   ilory.
i ibii ib. rbi'f i*.Tia I '**"I™***:'.*"*
.nl. Tl.* ua «y m\.
a. hi tt.-at' lad found
1 'nn la . ao I al I
Matty tti-ii. .id 1*11
m.t nti iifttt ml ra* ;
Iiti fn, oprttir trrttirl.t wi>n
...»!.ttm.., nt |a-it«ir. ind ft—l»M
All Ibn i«,.pln tmi Ih* **m "lanlty.'
ahn htd l.-m In loan Sari*. Ihn ftir.
aiati • titiifal itndti. Ht kaa*. h.ila.
hM IkH, III nt tanmatat iliita. lb*
lull.* .1.1.  Tht tatnini In ablek.
lln, **kid on bMtd allh IkHr M.n* I
antttt. tnd mildwrrttlt, m*a md
aw***,  al.*.  |i**i!,.y  awl  unii*.
nalwM an* iim*.,, nf tl* nrlninrit
•JefWrilUMli lit lb"  l.radee.  fn,»l K«„*t
all Ik* l«,*illl».. Uw tatty dlfir-nr*
Mn| Iktl Iham iinnn.it akawi ibiy
kit. k**n mjnaniln. tr* t*tll mmn In
Ultima fa, .nd alll It* 1***14 allh
»tt_«iri la Ihilt man. ta »."•*. ,n
Ik. M.I mnt ot tbi IMaktol Uk*.
ShMkit* j
^^^^^^^   .-jnilllln.-. at. ptllaV
wrm  iWr.  Hi ..Id hi at.  nnt  *»rb»u.lf
i""lh.,Ti»rhb;torl»i»l'*w'i",Ml Kn1 •*** **** ***** *l*
tad wm . liMraa to '*** ** "** *' '""*" **,",** "> Uaellf.
• bit* lb. naurdrf a** ahtf Itl. injairln ai,i .llrndnd to by
emu. Ibi . ...i ni "I- HH*** ThnUiknl *****0t**t
I  * fluid lhl ■(*  ' Thl  *•• .Innd." "I |.,|  ,h*  Iini aiad . *****
ithitir i« . ilnt.n oa*. ••"• ***** ***** '"' *** *****l ** Ik.
» mapin.. a„t .„,... *bi«n*f ib-iiiu. with lount to -tall-.   Ill .l..k.blid ntr, 11 all ntuld-l
I    ,„l A   tn,,   In tlie .fun ■• i I*.. ' —rfintll.,.
la hn ' hi. Italian, <***- ««iaip..inl by I ***. an-
m. ... i ,., , . ,n.l "«t-!'n -it- ih. *tn. In lh* para.
la... .,.1. ,n.Hh.r map' ■*•' i»*i«bl- "hirliy «nd Collay, C
I M* tin*, tud awl In *' K H-liHI.. limit .ad nlkl-a
a* ti. r..t innaiit ib.l ••» .ppiwhin. ilm*r» hout* Otta.
a.o I , i t-napanmn *»• •*** .Itndin. it.ithi doora.y. Hat-
- aa.ed tdtimid allh lb* airriat all
'•ta-tt  ri' r-l  nut  Ihlt  I.l  WOUM  *****
item, .iftiily If tbry would pmalt* aol
!.. ■ 11, a nl. iui  laiidiin ltd kit
!*•,..  It. a.irl ia tla.ait. i. ,htn t*nl*wl
^^^^^^^^^^^1 ** kntttt- .nd hild . ron.ulUUoa ttltk
a.ia I.m,.. ttra., ,, ,|  t|,,  .,,..,  .,.,i„t am Ml
lit. I., loan, Ima i. BlM,**  Mr*, litwr .uud ,o t WmM
ti...  nl  ibi   irublk* i*.|m,i»rl.i»rnn Ih.t ,h* oSitin pna,-
...J....   a..., toad Wlklallr that oothlu| .llkltf
i,in.ih^ ibi- d... of .b„„Mb.doa.lo Mri.timri.ik.tklll-
narit ina |>anpi* thiinl m nr ,b* boit** until llwr'* ram all
fbi l>iu*.ni tiea.rtiwr ' lolly woind  md  th* l.a llmitl
J *n ll..|~.n tod ill Ikt *tk.l  dlipMil   tbouM   b*  Bali.
.,•„..,.   Hanntnl   tl.i  nf ll.tl, »1   « Hit  ******
,.|-~-^|ra. f.t.lrSrllH,  MMl,  lllt-ir    Wlllld   IWt|   I.MIt
. aunifeVini pltr* a.f tviann thi aili.il in ih* dimilna at
mil tad laaioriion lailkciiiy.  No "nnir wit k* oal ol Miki
TV, »'«• r-1 tlllnlllld I Ikta Ikr nISfir. whn riailn*. btkM
a Ik*  tidy ind  r-l.tn bundlt-d Mr*  <lr~r md hir rklktm
lk* anal*-, undatr hi. |doan Uilbilnuh auk . fra of tM.
ta *. ■ ,i-.,.t. *. i. -la..a. thi f*ar«* uounl
<b* hnMitiiad. and it a.. tiagfMl Iwl
.—...... a****** <t ■;,,, trim vi. ..•.,., trnd Um daiinai,
,f.r.r.i am .„..., *p' • t.■.. I. aa. i ,ii ..t to tl,. t~>uad  Tkt
■ .t.t t.» Ikaa KdatM '"''•« '" *'**^**** ** ***** *******
., u , ' •iif. ii .11>..t. In ilrwr i f.mr. tf**.
.uundir Mrintn lor i',*,,^,,.) ibilinthio pnaattwi itl lk*
.wr Ik* rh.a,.*nn.bi,. inn.Ublii tmw Innate l-tibHttfa*
nttuidty, ,a,nl»r  ltd. ptihy l**»tii»ly -Kb hla noa.
111*., to, . .1.1* of nan Hwof Ibn pnlk»m*n .uud r*fUllM
In Ub* III   Mr Int. Io lb* tltlil In thi nninln. U.I lllmfk I
an (hif. Il.al.* k> h.ti •India hi ttw i.rtu .linilli- .. tka
avtnin. to lia, Mr. 1  door allk . |un in hi. h.nd. kat aan.
ad ll aol 'ii "fi■ .aay lh* I Ihnu.bl hr wmIiI b* 10 foollik  M M
Mrl« rl.. bill*. iltH  ihi.nl   AfHt  lb*   *hnl, U*t  **  Ut*
at bU nan '--it KUhn, 'iim IMi nm nf lb* a-klMna lata
h Mr .1 II tlfWhinili. *Ultdin. In Ihi a.y. llwr would kat*
... !• f 1' f« Ind .,t„il l»»n >bnl .lilil by tb* m***- *****
fcy lunibaM fmn btit.|t !<klrl*y ati ibn. In lh* ttoanrk kf Ika
.VaiMin.u, llataiit. Hub dl*rhit» .<! limn .un.. railWpaa-
k* aialknt u nm iiltihli Irtlin. hi. ilnlbln. to Ib.l.tUal. II
•rtoWr Ird. thn rtn la. I» att I n'rhaark ahm 111**, n. I.all id I.
t dl. to dty nntll inlltbl* IMI. A. .IMapl a., aat. M Ml.
liaal trltl  Illt  in.tr.. but Ik* ta* «H
•djoumid unlil Moodlf nwtnln. it M
aaw Ha* laa joYletfk.    _^^^^^^^^^
, ynttifiliy Ih* It. Itnnr.*. n ullii jj,, ft  .,,.a"
tmmm Vwhl !*|oali~o. lift thii J  -n,, >|W,„| ,»,,. „(*__ bf Mr t. J.
fnr I'Mtam.  ak.r» .h* wtll'. ynn fw th, tmt dMpl.y at |
•••it lk* Mil* H tk* w*a»r. Mr. j an,.!.*,,,-, tttk* tlir -nut.
ttylhr*. tad Ik* nth*. |*all*ai*n aho airltlnilly tatrrM to tb* Ratal OS.
ami *-.il oa Mr AMn.l> rat f *.<*n,.y ll.nln. MlUt. .nd all •* **, laa* ll
on • trip io llin* Ilal Iprinji. lln nnr prtnlid ll*t nt pr/it* alnn.fi. >k-k
mt, Mnndty aiak tk* am pratahly, •»• rnpM fne™ ,h* i*r<»tary'« i
Mil tr.*M Ik* Urt aiaad pntifnfltn timl  A pmii-H; knamar. *m ■	
ft.... iat-t.. tnaa ibh-h t** Ik* tnyatai* I on aronnt of t Mtnul'ptwi-* Itr.l.lal Ik
to I .itt.lli alll b* aat*.  lit Im.in. ib* Snyil nit l-l.niniMill. ntklMtkl..
Aiiiir.na it li t*ia«*tti m '
I*,  limn and rail || :
Ib.w* to tb* W*«l Ml**, .al fm* _^__^__^__^__^__^__.
ihj-il.linttboa*. Ik*Hla*In Kn. nu Mill." di.pl.y Tk* Iml CH»
lint m.i Jut* Aat n»a. *l lhl. t-*i- Pl.nln. Mtm i*mpli nnnlaal Mil ft.
•rl all! b* Maty* lailnd allk pba.un' a.ntl**pl*** a.i umi. I. w Milky lk. alt-aa, of WmatnUr. .arniafi i.h*4 cnntHltM, tl lait ym,'. fair, Ml
Ml rl.«m of aaa. tk* ****. otlr-ir., Ik.t imtly .11 th* aa.1, at nal aMtm
tal Mm hwiMtlfMI f.tnrll*. .Inli. II an dot* lhl. yaw, naaaria. IIMM
kt *t-t aak, k. Ifc. i*w*t II Ikl. ***■ I lltaito Ml pnrpoM. . aaa evtW.
mnnd i It. h**n 'hnan tl lul ,*«'• IMr, Mi
A,ik. a Ik* judai* ihrnupna imiat kH 4M>
I fma •'  Ml .atnlid ihi ptla la Ik. Ittt- New Fall!
MANTLES Sfiiltittti, B>
Volvot, Astriiclimi nuil Twt
JACKETS St'itltitte,
nml Clotli.
CAPES Tli>< Bttrtit < Ural
ULSTERS DUtoat uu
iu Inilit'H* mul iiiieiu'ri' ui.nt.
Cliililrt'ii'H oiintn, ti*i<fun, tit.
;•   Ml  la-iinlilul  , I-. iillli
luii'la   Sa.l.nil  Hue-  iml  lllll
I'lillllil'lirly llllll fata.t... le-eu  -a lit ll
OGLE, CAMPBELL 4
THE LEADING DRY OOO
COLUMBIA STREET,  -    •    •    • j
lllll-MMUMI  AlTiiit.'l,. II a   „,  I'laali.,.
Ml   lllBl !...l.l.l  aaaral.illl.it. IIiiiilI,,
.iii.l-i).,nil,' „, Jamil tl mul 1,1,, 1:
Itruiiiii, nil ii.-, ■ iiiiniiii, nml | ■ iiny.
uu*,..- i.i.i. i.t.-..-.-;-,,i,v.	
NEWS OF THE CITY.
Miw ldv.rtl..ot.nt..
Pm
l'lllllt'-.'Ull|l'fl|a nntl  lit,,,1.1||,,„  Of—rta*
I*.l.yil H'.i i
SHUTS ANU S1IILI.1.
Ilmmlti
It.i,
t
.•i.f U.n
■- ii,ii,i*i,
I.  Hll'l ttir
/'III, *t„t,l,nl 1
Iff.,,.. 000 l'a
i,rrlrr U**t*
Voal
ll.nil.i
irdoj af
t, III tlllll
*ii.nt.ii ;,t '.'::iC
n. M.I...mi. Mu
LOCAL  BREVITIES.
. aiul
A. II. Mi'Kiiifli' mil In Tun
lllllll' liillt-t'll-a  Ifa.  Iila'lllllllllir
i.i,. I ■ in.-fii lliiiilini iiiiii Miu'l
fltllOr lallattlal liria'aallli'tll laao
la.lai.tii ili.-t- tun IllUlllil-- fl.
llllii i.f .1 I.It.' llu>' -liiuilil hit.*,
latlkeel || eaajajfl  ||,'|| elthllll  lllll.
I,,«>. lain IIiiiiIuii -alil ln< could
-Hall  trUOll  il-  l-'ltlii  ill  lltl'
gpUllon nl iiu inin.  I'll..
.MdttMlnl blokorloia
Ilml llaii'mi -I lai |i.o Ma.'l
l„>.,. 'I'l',-    an,, Dl -r,
lii.-i*..I in Hi" bull ul 1
Mn.'k.i.fi.. t,, itlu llm I
tit.*,, niljtiiilitiil. tt'ial Hi" ulllr
.jiilikh elr.iiiia up om!  | > I
will put iii ilia> lin.in.1 -wiiTi
laaa. aanUllll' I'll  IM'-t-aall, lllll,
IL,In;.itt.in lit f iiaiiy .'trrlniia'i
,.„lll|t|"l" maw llllli <tf a airpel-  I*. l'a
lta'ill'1.1- llre'.-l
Tlaa. -la.niiiiT In luil iitiiit'. ili'uii fr	
ChRllwlOk tOBOrrowiUrtloi.lt o'clock „,
Ml brl.il.1. hi'tvy Imil uf rltllllwai'lt i .taxi ejlul nf blcborlns.lt tit
•iklblt. fa.r tlm swat fair. Ihal UanUo -I *l sit. .Ma.'r
All ihu wlr Ml I.-i irl.' uu—"inter yiiul--tart In a nwot .I.r»-.*
arrvli-n am nuw up.  Nuarly Tm bona ROO. tlala-, ovor llw -.nu" c
In all will bn pm in it Victor)., Vtn- ahlcb tb« 1*. i* r-iiM.a. I. .n. i
couvor anil Ni-w IVa-tiiilii-l. r. *****  llaiilan  iiri'fiiii|imila-al
lha.nl ami noa w.nUd In priv.te ***.,***f.  ,"'"'  '''■"",,
Iimi'" Ii.r i'. itt I.iii,'.  nml  nil,-  Rotor- '"
*nr*i I'li'liaiiat"!  Apply !•■ "Knqulror,"
l.tlu.l 11 i'lli'"
Twaa me'li He-re' .ll.... I...1 111 VlDOOOVOr
h.rliiruii t'rlalay niiiiii.  Tl.a.y wet. out
III k I't'll It- -ir till' 1,.1C1..1. mul III" I'ti.at
U|l*a'l.  Hilar l.iKly In. laa'a'la re'eul' I. I.
Mtyur Oppr_aboltnw lut- aumatl l.a win ","■».• lata rttfulir ncioi .III
.dV.laaa' le. llaa'Ira.-lee.a.| 11... Villi i.iale-r l,nl,.||.,l  ).ife|.  .Iirl  Ulll Illlt
Y. M. f. A.  I  llllllrle'lal  .Illla l.e elia-ll'l. .„„„ u|„.„.  ,,,,  |„ ||,..  ■,. i.l.l-o
ilm wnrk iif i-uinplfiin. tin* fronl ..f lk. ti„- r p, N. rjook, aiaa„..i ,.m n*
„*W lailllilliat la. |!aa nil. |,|.  „|,,„|„.„|.   Tl„.  ,
IVbnia ynu wttti t llnt-iTa.. link ..ill I. twiim  tiliu*  ai.al  ie i.  un
up 111* frown Stalili-t; Ul.nl o Nu Itomimw) aorolif woitkwpl
15. • I Title. Illlt. la  l.a  ala.a.a'll  ■!,
Mr.  A. .11.  Nobou r.'.eit.'.l a t.-ry I'1"""  ***<<***'* *" '"i'»''*««lll
hrnty miiilinna-tit ,.l tin.  Clillllwaek *■"-•*■- I***  -"'J  U*
fruit  y.'.i.'M.y.  plum,  and  .pph*. '""*"•• **'•* '" ',',"" •1""*"*1 ■
prrdoalnillni.   Tlanru  ar.'  rWulll ***** »"•'"' »'""'• '""'''" <***,
.|«*rlm.'ii fruit, iml uir. wa.r,' la.avy. »•• *•"<***** '."*}" "*' **"[ J
M .•'..rliran...... IVlM.bd *.' ,,S7I,rt5
JIM ■ ****** !*">r il. t-'i'i"'.-' *•■ .1-":..•■■'*
iiflbni-uml.- iih....toll   I bu prlri* Inr   .,.,„.„  »|||  ,„„|„„I„.,||V lo
£ ~?'. .",!,"*   "'", ''■"".  ,'' ' ' °",'' ' I' '"*' «iiJ.'t''li-.ti"r.l at till
hncouipnlll mmiM- I..I. .....,|. ,„,,„„„,„, ,„,„„ ,.„
n.i.) m**n. 11„„ll|ll!  ,„,  Tfcinfiy.  T
M. 1-^.ul'* I'liuie I.. II K  ..a.i... 1:11 ,,„,.   ,„   |M.   a   da,n~a
b* hrld It lieu ai.iaal laaaair-at  .1  I'.i.il . .|,,„s   ,,„.   ,|„k.    an,|
II,  K.  rlilia-i'l, I'-1,1.  .,.,,,1,.! Ull 11,ullll  Will  haW I'T ill  ihtll
Tr.J. Ilnlal   Murullll lUkJnrlt ".V. i.t ,.11..,,.  ,. ,. ,l..lt.
m.n  iplkr  Ilka  Ilal.  mala"  Emit. |,  n.at llae- luatti  to  law Kit! W
"1*1 00 Bill l*n«llll.' >**il uf liiill I'lll" |„,,.|, .I.a..'.•!.    |l .'ill.-aei.
Tile' a (ll"" nl  lli" rhrap l"t- I: -it Hilly ll i * iia
inmwiy lina't.itan.l by lltiaal lln...  Be. bb int i '"'
Itr.** lalti-rtL.tu'i.i * I|aratk.Ilao vl
Thn.ln.ttl..r  llllli.1  link, a 1 l| tnilla.l.r I'lllll  WLl.
trip from Vi.i..ria i-A.,. ah, ham ]'":' ,"•.■■••■'■••;' 'i'»' ■••' ><*
Virtnrl. lbt.au a ....I will math 'I'," ****> ***** ***'*< **'** <***'<»>.
lVr.lalii.ur lu ll.-all. ntf.ii.  .1" will ******* *" '* * ■' *'" •**"'•'
brlo«.l.*l..t-.|«.,i.-'ti..i„ilai'..|.iial Im ******
IOM*lk*l.«l raanleiliiift".  BOralll " t""1  "r. aJ",ll,","'".-„",".
hr,..-,. Ilml.,, It,., .Ma-ltnl,,. **'*><'}>
III. Hut,,,, Jurlan  ll."  hU n,nd lh.    *<* -V ■"" " ' "", "l".'" ,'
trlil nt thn Jnho>.„ mb-Bh in cue f"1**" ""!',V,r. '",'., J'.r ''|"J
forMoodiy. i*|.i. '.'.,1. allf..in,li,.l., !" I'""* ■'" - ''" '•""•'.'•
In lla* m.iniinu Mr lllakr. ,,.„i,«.| l.„ *■*• ■< ** <  * •*"• - - a«.,-.l«»
prliotrr. iurmndid In arltlla. lull Iur ■*-"• •*","' *>>•* * *•**•**«
bl.cllnlillnll,.  .annul 11.000 l-.-.i,,. **» "'"'*•  \<", -**'**'«,l
mdlannlb., UM of --.,.-,. I, <*"*'■>  .f1*-, **•-** t *** ""*
Anyman la.ll.at ., I,..,- a.,.1 Mpr*M to,   '" " "'■"■ '*"'•" *'•* *<> *b* I
Ml* a.,nnd . punh.M*r by audio. ' * "" .'""*•'_•
prim tnd lartnulir.,., Dn ■: * *"*•" ***** **' "' ***,
'.'... |,l„ll.  lalllaillntn  lh^
CITIZENS' CELEBRATION.
< i , l.lUiplnll'l  lamauli-ali  lllk
BttATlOV -' '  <Hlt|".l  It lit  Hn* iHl
iBRATION.    im«v  mj n M t'fti ||(| 1
mm r.un.j.ttr ,,,,, ,|,^..i,,,! a, Ufhiiui i.irf
* 11,, |...i it
..•ir  ra*. ||l.  , ...... ..a.,
eBjrjBaM
Th*  tatllaaWllaa  in  Ml Mil*' lib*  ..*• l.if'l) .a'ata.1, ttlll 'lilt i*y
wriplima.  laa  t|,r  t'llUi'li.'  ,a'|i'btttlu,l  i,..aa|ia|  .ilalintll.l*/.  lhl'  a'luf
food  lluytl illy Pltmna Mill* iiuin nil. Iiu.'ltt't a> lianlan |u..|i.
put. I5». A .1  Te.lie.lt  I ,11,1.nil .t .liit.-l.l.ii, .inani wllh lil'li
Ivmi^ny. Jain-at iai. i...,..,,•.,. MrCtdl, a„,i. .« --a.tiaaa .irar.1 "feer'tr.1.
11'IIh.ii A *-*mpti'!l. ... 'it  it.-.a* Miila Ihn niulla wtl.r aa. h'l> !»».l.
Cnaplhy.iiibtl<**.tl  .1 i.l.,,....... J ... l,|i.l .-...tl, ,..<ai,al la,l..l!aa
0.  Ilrown.  I-  „,  IIII..1.,'i.  It...1. A a,„, i|„ i,,l.. l-s ..ii.mii, pull,
tllmlal". It.li Inu.'  I'li.i.   .t i.m. ,.-, laar. tu lb* Soil amid I
tutit- Ktntard, llm* . II- it A • in - ll .,., .r n„ ,,, f,i.a Uin rroail .04
W. I'., it" .1 11 Ilia.I. i 'Ji' a ,,,,, ,|, p.,,, iii,,,. inlmtl ..nm
IMtl .1  llnmm. I iialalliia  I'.aaUia  K.Vt<  a ..... Ilrir.,-   .,,.-,.   a'l!-ta|.„|l
ttii.in i ,,ii,|.ii.i  ||  Maiiiilittay, A. .hall.  II tnt .aulas I
Melanin,   ii   II   lla,iiii.iul.   Ii   . .'..!,." aa.in I. Ina tbl* I
lirjalil*-.   alii.ll-   liul*    'i'l'   "'•"■  iia-ji   ||F|a..'...||.',.„whfal|
r.mplarll  A   Add. fa.ua.  laala,  |l,..«..  l.a, .. Il,ll «. ul • ni H. .litl.-J t
mrh  If.,  ll'illiam llinili..n. It. II aa.'l will nn.laaul, tritin In h
Prat-fl .1  •     I '  >  ■ i  M.DM   .1 It-nelltrllil
IkirdaaiiAi'   I  A  Mult A •'... Mt>  plnuthl n*p*rl .Ittttfclli
ll'llll.oi  Ha.-. 11. i..lli"t. I'aaiaiiliaali.in ..bill with . w.etld'irh.mpbd
Brw.. II. T.  I.uled).  Menu A  I  in I     •.... I lilrl) 111.  Im.,,  p
•ibajl.il | I .. . I, . • A  a.t  I, ll,.Hilt ..if,  l.ll  ||„ 11. ra  hn  **
IUIIII* 1 lo , IV. II  llnlJa... .1 >   Irm an,!. .|...llaia thin laelnaollt. I
•trona. I A .inrt... Morrt, A Uroij, J. hi. *. It immSi .11
E. I'lillllpt. J i.  t  Itaa.,.  KwtMlO. ah.tl.uf l-'iiiallii ..S thorn.
Wold.. J IMa hinhxh. ST  Mi*! il,. ... kpii.. la.- .laah.il il.p
Intla. Itn,'l Hmt. Miiluit,t Mllliian. «.,.,
II   T   H.l.l.11.1    t   ll  M  ,..!>.  Al"  , |||,   ,    •  a . -   .11.., ,*..!.,
II  IV  A,a.iii.ii«. 0  It  llilknr. T. la.i. .i i,. ...t i.-i..| in  llii
trail. Mrrbank. Mill Ooap.tr, ClwBo. |n,l.. thin •• ■ lll'll nu In Ml
Pitttin. rp.it, Umn Suktaa '  •• Tki Maul t!i.iim«
tain. niiHit.J llaai.1.1. !• Kcktl.lt. CtntdUn .vtunin I* * .l.lnloa,
IV J. llttl.. t I i   Mip.iA IVaiaam. i„t,tt, ,..',ia atlakl.-In Ihf t
IVlllum Jfehtf.t.m. .mt"'!>*. -' it- I A ut  pi'iuro*  nt  manly  ha
furrii-. LowMbfff, llaxi.. Hirwlalrl .ii-,,a,h. .at ih.- only dotinn
ia,  .1  IV. Harm,.J  IL  t.ii'  i.l  i |-t..a,«lly  t«-.|ualli1r-l *„b -
Trai'|. A t......|,lr|., A ll.aa. tl J Ata* M.-l, nil "aa tnd Ik  lie aula
•tmna. Iluni-tta A  llii.ha  r, II  I*  *t laal  -  -  .iaia« at* i-tlr*lu.
Inlntb. rai h. tr.  I'l-.-'   H lli-Tiil tll       •  ami an. llltl.
II  l.,al.  I*  I  a,  tt. foadtl  -  I an,Iliin, nl  •>! "t•*■
Th.am|rt.ala. .1  1ana|.1-il. N  I  MK." Katlnd   ll.a,  tm  implied
J M  ii im  f  m  s  ti...... j  ,„ ii„. ...ii pmnrb *. .tititl
AnJn*mw.kl.   II    !*   I.alti".   I..,..,  ..a", lall," '
t  Mnrrttaan.  McbrtM  .'   M ■ I eoalatubt* dn*..in.
I A  Wjl.l. II Mi.l.iira  It   um.t.i   ...1 aapll lh" .In  ! .
Fmandl, Mf> •• 11  1-                                 Ikll tk. i«
II Kurt.  II  ,'.  **«!..i.  Ml- j,... tnd landtrte. In cuBfoftt
Ilia.. J I.ta*  ll.tl. la   t *   l    |a i.i, .a,t| m. |.|.t a,«,a, am
J. r.nillhlH A Co., I lt,i|.'.:|.l ..,,..  |,,,|,( |,„,|.i *„fk  llaan la tot
IVtikrr. I'. titt»ii-.i, ,t li„ii,i't't", ■  ll  ,i,»f,a.- man.  He- *.t -oa
Hlllntk.ll  IV  I,,,.'   It „„   „,  ,|„,   ,(■*,,
lllll* Kirk, nth tl*.  M.l'li" lima., tpptn-nlly ptt-tly aril Ural M
A lk.llrl.ty.  lift, AMI b* Ml
OlllryArn. T. J Airaaainia. Hiun i-i.ki, ,,, bmilly,  ami  aa
lln*.II  M  l-ni-rt.  I' **taf.k,. It  I   ,'tll".,tin.II.tl.   It Urn ll|
Ik aa.. 11  II  rn.iiiet. J. & Mui    *  I* N  ihai!. h'.i.tnr. k*
HnilftU A  llul.r.1,.  .1   llrirlf).  II  .1  .liaatlal'ti.tl  aa|.. du.  I.l. 0.1
Arm.tnaiaa. A  J  Atui.ti***,*.  lllll A  «t,.-r *-ih ettti- r.i-iiarr *
I'rlllram.  I'   II   tela.I.f.  |    It. 1.1,.  |    ... |a, _ .-,,   a|,,   ,,,,,  || |  1
R.ith. rhlpmin. Mt.tan. * Co., fhiri  ii'". iar"|.{i,an up ..niii to*,
1 Mt'lairo. IV  1*  Jr-tninr-H. J. I,. Hm.  ,,..-.,,•!,,,. .   II . ue-a.*-tilatrd.
J  L  Oalthnlm. T. ll Tnwnle-i.lt  II  I.aranal. anal  I i.l.lndly 1»
tVll«.f,. J. . i  ■..  \  Millar. It. J. llm .inn 1,11a ...... ft t,bl*,i<
Whllnjldi-. A  M'la.a,...  N I  M I. iia,.r
lllitihtai,.  ,1  li  ranipli-II. J.  Ar  111- Same ana'att-mtft* aM rttiirtl
brkk.    fimial.lt    A    IMitlty, diyin na ihf Itr.  'n.wd wh
lutldanui   Bra.,   li    lliod.rmt, ,*,,.., nrarlhr rlob Into** to
Mtjnr Itu,.ml. K.  llaartit. 1'. Kirklualf.  rritimnn an mil.  In nlarlll  tt
Mr.. Ilna.n. r. B  Plrk—k If. Alllmn. f.mnu. tkimmiua *li*li n*mf- .1
IV. (I- Harifafta. M. .iiu lair. Cllltn,. flab namiil lb" .l|l* ..1 Ik. Intt law. p. >
110.  T. Otnai. T. M lllll. A llaniiil.tti. p.ll*d let ..,11,1 thn .mall-n oaiimin
A Ttni.t*. .1.  I.  Iifinn. II  Mark, on tho rim  11- r-tinlr ttuatd Ulb*r
IV A ll Jiifif... I, II. Ilfialarll. !.. II. Haiti llm iiulrltaM.. and Ihn litiith of
ll'nhll. Itf.1 Robin, ,t. IL lllalt*. M. .t. Ili« .tnakn *a< larati, ilanin fall I,. ,.|
McRtr. J. tVlm. K.'U.a  linn Vailaf. A.  Tlal- •piilff  lla tb* iklmmlo. dl.b l>.
I^.ay. II  I. r iifaiati,.  i*. ...-,. 1. .1  luitorllabol !!,* Iiw. it 1. ,,i,,i..,.,,..i.
Trodden. 1   .1  t;.,!.«ali. A. Ikll. IV. IL  ai.d II. a -a.le 1. t, ia.ialhl ,: !,,. . .iil.,,1 1
Teawnmnd. I' .1 Iem Iiii. A  Hani) I.  1 .'* 11,y nl "a.ll ."
Mrtjiiiffi.  II  t'llia. .1  II  I'r.ata r. T ,t an.l initu il.tttilrn lit 1 i.llnt. ptk,
Rlddlll, I 1-flfaiil. ita-illae r rtaeefaal. \a.a   l|u a |i||a haaaat' 1 .ill, ia, ita,|tr.taaifi  ,e t-
Adi«ru*ir. Mttlir A Hr.ion. J. Htrllna. Itrliy. aaoif th*a hattig Munif Ara*
jl V. Rudd. I'i'imli A lliirnin. .1. IW,. «l,i.i,a. ilua *a. .roilly pb-tul allh
It.  Mnrnt A  !•■ .  I'  fkfifat. J  IL  11 tin.   Ihf  •,.-• I.rlfat -|,e I'- r.|  tl;.  r*lfarrtrn  an!
W. Ilnualian.  IV  IL  I'lli.  I'  l.rrr.l.  Ihplr flBP |.tt>«.-,.,..
}'. McTmnin. M fa tttrbiM, .1 H. All laV lanaM I -" rififMMd u
Inrrlra.. I, .1  MrlNmal'1. 1*. S. ■!■ i'i*. ■' '.ai**
A II Itaiaf.. A II M'llr.'la.l' Hellloab,  lln. tiui.fall.aet all kln'ltilllkitp
fetch IV  Tulll. Il.latlj , Irl-.k u, i|.|r,j. f Ji.ui,i i. a, Ij.taaitrow
■*- v*   C •*"****
OUR i irr CSLKBKATIOX
iii.ri'ililliiiiii'ii will l>" turiualt) .
Uib .ui.i it b]  l.ii'iiii'iiiiui'iiii'
nil'."    'J'lH
'lllllll' IIII'II  I
> llllllls  uf
Ol  III"  -1,1
iiiii.'i.'iii'i*. I "Jorry Hulk uml, Hloultiy hi..-
iiu- minor " Uu- nii.i umi unclvlllioiltrllio. I
ii.'iu'iii'iiii
III Kill III
llll  .lill"
Ni i -..I,
liniiii'illiili'ly In
tore wii
li t,i... luiorfon ii".., .1- ni iii.-i, .a
lllttllV "I
null lit.
iiiilili|ni.
ilium in
mil ii..i
'In-  u.t
ii nli'lly ft
uril ..i.e. ,i li
in*uiiliiiii pro
W Im IV .llllll
la'   'Illlt..'  ll
I"lilall.
uur .-it-*
t--itm.
Tli
,'t in,
1 1  "1
bogln. ti'ti' imi-iii. uml ml,.
rubor lul vlow ol tli" ottlc ■
Katl,   lull-luufniil'Illlln.  Tli
!,,i Hi,- iii- vlow ot tlio future a in
,l,,|  .,,  Ifl  111" l.,.|„-|il ..!  ,|,-.. 1,1 |,
iii" ..ti,   "Since l in ami tu ii
Mtiii.l i" "in".ii i""'ii..ii iiuin
Utterly   It.-  fi.-  corn
 ' iow.nl -nu I'iuli.iii. ui
•I..-U    Uatl.t  *t.l||| „| IVrilllliy lil.l
.... la-l  Uaati'lllllliUil   Ut ll   ;.  . ,-
■II
ll.l' -l.lt'
..Htm urn I
I.  llltl"  l.lai  llllllllllllltl
il,  it niiiin.
tit  Ulll  li"  ,1
Ihal "i ji i
.I
Illlt llllll  I,'!"Ill  Illil 1
ll* -I Tuin-. iiii.i iiiu,
iimi, |.ii|li.iii., obtain
11'tliiiluii mul .mull,,;
" follow."
'I'll"  I'llillllilllttliM-  „
ii'ii'i'i.'il ,i mu pinfori
i.i.iiii in iimi I',,.a.i.
i luu .ml. tbo "ii'l Hun Hi.
iili'liinml. .mil mil  look
Ihu I'ltHliitiii  liaii-l.iiu
il.ltln  bit.
liquor i.m
,utl fm ihi.
iiniiii it
'-Hi'.  Tli")
In
d. ul
i*i ' In Ji
il,.
.1
".ll.tl lllli'l -llll.' atiaaiilll ll
M Hall ali-l-i'll-ll, Al I '
'.,', 1, ..'.-.al l-.fiC IbO lllllltitl',11
I mOll. Ill I- ilit.Tllltalallltli.' III
■ I ul 11.11-  ll. llli.lt  -Illllllli  In
t nterprlH lirnlutlly tlio.uin
tll" fill" lit'! -uf |.I'l,ll. "lilt l|.I.
.Hi "tli'llt  liaal llu>  poO,lee-a ttlll
IWtlH I" all  '".I   tl Will  !'*>  lUIII  It'luf"
lb.)  lUltk"  .IU  a-lla'alliaa  (. -l-!,iii,",   |
„  I'liiniil Inn lliilil. lhat llm .ii  .    ii
''-'■'•" »■ 'I"' I'"-'"1 "Hi  It much  -niti l.n ii lurtllil" tu.uiil.'ni'
l-l i'lii .ItOfOtbOl ! j'. . I'lll l iln lull liri'tt'tul ta' -.t ;a tt.a!"
■UptrlOr. TlilTt'Ori' l.aal aalily "lilrl". Ill for UlO C.U.U»pbMM I" .11.1-'Ip-ili* lilt.r l.rgtr irnul.'i'- ii. uL! Ji'iaarlinuiil-
i ii ibi ii.i.i.'" ■. i.l'.
hai in ihooploloD
I..Iii.t.-  y.iuiii;  IhouRb  ' -.
ow piuduco .uiui'nf iiu lui
j.llni'i,t.  Y< l,  -ni'ii'--!1  ft.
llllon ut liquor Imi-. aa. nu i. tn. ui
'  ' ll. Of llilutli'lllil. .'. . lul* Hi" ill.
Hill!    ' ■ in." "i  ilion li.,.|,."-, nml ii„
m.n  .bolltlon if allli»lul.,ii<lllualiiiu,	
i''.'.'*•' tiroiillni  -... I.  hotola  .  oil.i  tui
lll-Ulll  tUPPlylni   ll'l'ltlllllllill.ll |   laaala;,,,
it'-'iili Tbo Ontario Problbltlunl.U ilomtml i-
>>"'-.)' a luri'ii uii". luu ili"v uaon Uul tbo.
Will HI a  |'la— II  ll'lll'lll iv.
This Card is Worth $6.00 to You
G
0R00N_Cfl.»«W™
mm ii, BOOTSm SHOES
pilKTOUIIAI'llil
ADMINSTRATORS
IN  THE  SUPI1EME  CQ
COL-OMh
BRITISH
.if.'1 " lift
It  "■,'lL'.,/.'".! '
111 IINI INT 'i
I
I
:• ittt
, Int.
ud|., i.:> in ,■ . i.
. ■ Drdloi | intli Iptti
i ■■
ui*. I.-nt to
\\* -ii.ti
Wn liavi', li.i»i'\i-r. thll i.'i.'-il.iiiini,
\-i. -liniiM Mf rt'tui'iaiitly an-|i Mi
*ti m itiieoDclualouj  Tin* etUktroplta
COUNTY COURT.
A Bll riNUOl'TUB001 Nl\ CO| UT
mil w IhM nt clillllmek, H r	
Uonitay  m*.  -•*. .i,u- , i \...,i. u-i .\  i,
INM  n Un  .-;.,i hi  lh iml..
..'  II  I W.lUNi.
KmrUirar
lit: tl, KM ll*  rt
ii,i„,/i ,t (liimUi
COl I'll WBSTUI-NHTKU  '"  v l;l/"
► ■  ii.*t,t-,,'.■ on Kwitl llotUi luvul i ■' 'I  'I
i..!  in,  .I  \ w >  i;.iii.*..*  i
trrantru
'K ai.mi a ri-;\v I "I -
ill ruraale noai llm tons laiiilhifl
mul mu,in ta* i't throw ii i Iiu ui tin
nation groin.ite. ti.i in tqfuro.tlte miinm
mul Uni
■ i
y
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
 i...... j.  ""
:
!| I"  - .
"
I."
lli'lllai.' aiuriy'".
It'lL  IIAVI
It   -llll  I".
U a ia if  It*,Itil lit
I t.irl'AIN tt  S JKIIMKIT,
t   -ui .,.„ar  lUaaaat'ltl.t "I".
I,AMI
' litlil i- ,
1 llttl l I')" llil'(Kill
W.-il -..viimiilili*.
' I   '•■rialiity,
^ t|t firrnl; I'M-ti
ItM
li'in; BALK TUB  i:.\mi:i.i.y
I   ii u| Ul ' 111*-. U 1  mil ti.ib".
Mil'  lllllll, II,' 1111,1  I'lUM't   lil i i-t ~ I III
■ it. jt  ,, ,|, I  Ili.i.liU*,   ..t.ill |ll||   lllltllll  I
.11) llli.lt>   IVi  Hit ■'■ •*
ttiatoiif oxhIUIlloD will tin- week t*
. mul t>* ji. j.iitiiriiiH tiiii.ii- ..'t--i.i Thi  "I.--.H ''*i  In Uii S
tbouModt, -.iii.' r**i *'i. tin.ooeulO-i no) pnortllv lit howowfi oolwlthittiudtof
all jiarl* "f Ollf I'ruviitrf. Imt tin-  Ion  *,y  ttOtl 10 **** **•
■ \i th.- * in,■» t.f tin s   l ■ ,., ,t.  it ii
NOTICE.
iu *. t..., „.,„ P.,!.. i„d„ 11«„. pK ,^;V,,"!''',,, '"'i;'!.,,.;.' ,;„:,",''"
"luiiiti!.. ..nil rutin nu
i '...
I'.tui* c.inu.in. Limit., t.i,i.um
. ...,.,.. uni.-iin,,  I "i-mh: um I'liiii nn: -	
a^MI.I.IIM. 01  llll. -lltlil.llnl.il   ll  i, i „.,,,,„, ,„,.,,, ,„  ,i„. ,-ny
. ,a t.t ,,,,  ,ta.t,  ■. ..|  ,, a
'  -   -  i  -    i | ,i ,  Lulu i.i.aa.i.  ..a   , .
Hani al... l.i r.  '.  iml  .,  ., ,i  ,,. ,. i., i..i ,, a, .,,.|„.k  1,
"1  llMtll U." Jt.JlN.il 11 ji.i  ii- ' ...
■ lai.'r.'i 'l lilla... I"  II l.'l.'  I.*.ti -'  IWS.ll  "
■ ! ..I ..ur li'iuiiiii'i.  'IT... anal failed   Itlta-al  prlw.  Ut
l.aal   ra.*    .I...I    i .-   ..---.ii."!  i . i..' ,n I l't..,. I. i.t  Yi.H-iiiii  j,till.at ait  li't-t •:
j.   i.t.rnailiaii.l  -u .-■ Into th. KortkWMt u
il.al  lb.  I'flar   ae|  ,|||.  ,. ft| - ; |-
tbl.  llol  Ilea-  mil I ml..'»lll*l..'l.'ry a|tl..'l >i-t-r th"
folium ol • ■   ■
put
i nn-
...  ni"i- ni
in.' I.l  IVoodil .......,.,.
,tll."'Jl«k  FPARMH IN .ll.l.  I'AIITH OK ttii:
a'!.' i
Where
in ti ..
ii i
-
.
Ut l.lll IHM  '■  .
IS
Webb?
Why. on
Front St..
■it loot of
Mi.iy  St.
i
II I Wl fe
Hfrr flf. at
'ffeiar.f'aertf.i
\\" AMI.II  -lli  MP'S   t.   I'Alt
1 11.    .1,  I', a, I  li.u..
miry  Bt, ..- w, i.i, n*, ,,,, v,,  m ,n ,,,
it
-a.aa  ..a a ,
'I Ml; tl.SKIIl tM IS 1 I Will A
■■-, I, 111
* d.yi.
'
■
I
'
'
■
■
il.. it. .
■
-   a
.  I  a
■i.u.a .. .j. I durlui
tnd |u.'-
j.i.iin..!..i.t.i
h.blliuli   \ ■■..'.- *.-!.. e
!! -
.  ■
I
lllll  iff f  ..(•  f.f If
Laorone, Orlokol nml Bim
Hull Otni.l*..
"il. *.*:. .abiV 5371V..!.'. St.
ROYAL AGRICULTURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH COLUMBIA.
I,'l II.NISIIKII   lltal.llS   laa   lil.M
1
1 l'i  111  ILIA,
'
-
I llll, IIMII.MLIIIIS
1 l't..,,I.,llll I I ,1 -.,1
i;.t   11 entity  lll.-l.
11 ll.l.., Illlill
t I   . la.... I t.l. r.  Ill
N, ..  II,  ||
W i'lllllAI I'lLti . I.ANII -I ill'Kl
1* . in and in tu.i.t.i, ,,, Hi, |i, i,
s, a u. ii .lu.i.f
m if ft
Il.al Ml.-  li  ll
I.
a  .
...  .1  ii..
alll.-l  . f   I'.    '
r ihit.il ,  tim  I.,,.
imn i i
ttl.l-ll  i.  I'  -  I'KHKtlll.MS
in
' iklall
I.till.N   I  I'-   I.I.M ll,
.- •  a   - llt.ll.liiiaf.
1     !■  ,
la. I.l  Wur.  i -l"-..!!!   a, ,
\""H'i:i-il..l;li.i
.*
i
i ,
I i
..|il. ul. r  1'. I-.i j
I'
■ i,
|  M   M
•I.
fl ffftf ii. I li
|| Ul.M -- it thl.I;  I, i M.n IHN
II
L
'I'	
ail  1' I.   IIAItlllKTI'.HS,
■
H
I)
I
>ff flf, ,/
I.I.M -i   lltll   liliAIH
IIAl.l
i
1.,
\\
!'
M
| -,i| *' "  ii i'uii
i*i.i i.i. i
r
1,'itiM  li*l;  -ti :.  m ii.  ,-
i  ti.  .  , ■
■
lie    1  U  '■  I-  a  '   '  ■
Ihd.il in: la* '  't;
•'    a
■
'
'
ltd . rllf
a»il ui"
il «tt»r da
•  -
■
"  lit*  Mt,  laaaKin
-
Ia..-l»V
Willi, at.,
it Thur.il.,,
.   '  ■ *.  • /. a a-l
b* ahtdl*
a
	
a
GRAND
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
OrnT 2223
••» a in.
■c
*4I-* I I I ll.f
iM IIK.1 I tl
•hi  lit IM*    I.l. \—all Mil.
\,;*. ,v,. ...xv/vr
it.i...
iiu ii,.
I
I, la
. ai-i.. in .
--mt! tray •*
■ i.l MUH.  I lli-I  ll '
- i
i,  .  i.
KXl.l uii IIK.NKVlil.KM
-
■
!■■*
s
III II.I I.
II I ffltf ..  ft.
( ■ i.l It I- .IMi.i;
i; * "
• *«
ii.t/.ll.l:
I'll'l.l; i\
^^ P
-«ea
n
t a i.i* ,t,
rmiMIIRUM
THE PUBLIC
I  ■
JOSEPH S1IOJ
Jewelry.
X
IN PRIZES
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
.M
!>• •■• ll IHl I I.
TIHiMI-MiN,
\-|.II.I.IMI;t   |,||   t  i.  tn,
1
library BuaoiMi.a*.-:
ii - ir.-n .  I .
-,
triltHkaHa-BiJn,
tit .tit.tal  lo  ,.|
i* J dfiliklrj
.1  Ibtil  '..*W;.lr.l, ft  j*   ]
|   .
II
... I*  '■
• 1   lbt   laMBihana  able-
.t|.,ia
alill* a a
if* pm,***!, fian. m .-,d.i -
tritlfiiat,. b*> MU at
•..,,. a-,   , nut, RttntnulkyIk. an." i.  •
|,*| .ti, . a |tt*l  114 Ik.  itm
.  at.it ,t 1,,.  Mp.tta.IU "• t    .
f.,a I- • .' a I' I I
iiaua*
1    11  V  V U  0  0 1  V  II   a  •
\J * \
■
•
IMF.RNATIONAL
■iitiiiM ii.li i.i-ri; iiiiiiiTKi i-
bJII*
a. • i
NOTICE.
T
FOhSAII
?f'HI I IMP DAfPI T■*'•*■**• * iviunx, .iiKiiiii.. i. A", v iiii. i-i mi.
ObULL flu MW. '
.   ....
a  I m» |...a
If" ffrrllllll.
■ MIOERICIS 4 OTHERAOUATIC SPORTS
LACROSSE  TOURNAMENT!
RKtUXAI.I) •  lii.AKi.i;  «•! il -*
a i
•  •
A titlii*. •
WARNING.
*.  v.,,..  Il.ilni. «l..m l.alaulii.l
m I. aar
• flalam* BMil It" I* maa attn
• t, InaJd* *tlMa* udilldatiiil
n btt* *
ll
-■d tialltt
. ... IH! .ft a -I ,,.|latlf il 'la .|.fa-^  h    ,*,-*   ,.»".'(,'rr.a   b,   4t1i*.tba.a.
at I,..it. ahnll,
■■-  -II,   In tin a.  I.it.1   |l... ff.'r
'   .1    . " '  ■ t"    ' ■  - '    ll,r    ,arWt,f'.l
' «*  Tb*
ilibl,  aa  tin- .a*h»,  kMid d. ■'it da|t
• i I., dli
InaM  It at, i« a. -ti^'ilf iittt l^ia lla
l.ltfcdt.1 It I" • Hap Hut rr.aan tf,1i.«|. dtatBIt* litt.,   «■•.  |.  .1.  Aanlltl
. a|aj.l fatf.- nf f btUil't !■'lb* **•!«.  1vl»l 1  | .11  II.   tbt-  ta***ti
u t.-.r. d. If law. ll..! Ibnaboimtaao.' ' Jietl.ll  abn itMaudnd  lb* rlottd,
II,.  Still. I* III tlilini llm.uti • »t.»r Iki, kid ttmaa ...*r !..■.••
.t*l| ***** I. u »pi«l.a. ahkb " kath tllM I. k»t,..| bli fnaa.td
Mi Hi.,  i.i. t-  ,,.., in.,. Mfl.-1
1*1 llll.i till, ail-
ORAND ILLUMINATION
r  . K ...
FIRE  WORKS!
■ rrftff,. iw. .ft.,,. |
I.  I  I.m.,.
VOTIrH   iiii.i.  IIIM tliK.tlll.V
A.*  fan
|    a .
W'.MIA.   SKIt  trrllh  *..\|Mr*N
11.- •  • i.i
'
t'l.M-  ■ III.   AM.  SKR  oil!
a
I -  .  ■ I  .   I.
II-* lll'll-  ll.l.\. Il.f.la  i.l,|.
•'
l
WANTED.
\ 'l-l  Hit   I.*I.   MU.  |.,,„;|,
'
tl-pll'linn*
• t llta- i-u
:rf
4 •**• «
•*UUA 1*.<*
I ** -I-.M  WORK  WH |;|.l-  ,t;|M,
******<*****  ***•• —
* Alfh-4 11*'
£3
NOTICE.
"••'ll' I 1 lla, ..
tM,a,
SIR,
•  !!*<»•! ******
"*"jl
....
Ift|   Nu * »• • I - IM ••aaa. 1
"it
r.til "I !..!!.t..J  n,.l«»*al
| 1 1  .ill'
-I.I.I,I,,,,*
.... ft  .'-■"  |
thl  I'lmea.
IV ..letae.el,,
Tui*.
e -I .a  I
nf aaa*
I'l M
ifi, ,i
>IEHClUiTS'OWj_||
'  '  a
t a. ri.i.oi
B1KKII1  ,.-.:. i.uv
ItiR    r-ll
I ■ IniXee*.
-u r.al.tt.-
«..1 tn i  "' r*
BiMama* ,l **' *""'•'»    I )'". '•'■' ' *' "' ' '  "IKI.tlV Jllll.V
*"?**Z**... }.!>.;: '•....''..•.u^is^ffii
NOTICE.
in.„,.i ,  . • -apt ;rii..,.\
!*•» a_i_iii.a,. iiauiiau laI
la'llirr'l  ,.a,!|l»tlr,ir"'"
'** •"•'j'riiW-iii^-i
P
EKElUII
l/l   1*    t  ••
1 .|t«*l    ■  ■
***4,i*-mg*\t  >*m**i  *•*»*■*  *
Um -.iii,us,.*, fnf
■
naai ** **4 m vm n t
T.J. TRAPP
, It* COLUMBIA ST
Ail lit it -in Hii-i-mi,
a
'
"      '
<•
1*
<>
11
'
'
1    1    1
1
|
I ..lllll lllll I,
Well Cleared
l^n aril, ltd th* nnlllla; nl lh* lall
I.  .atar-lf.lM Tk*  lilutlbm   I*
T*r» rtitUll. allhln  :  :  1  !  !
::::: tw im. oi tbbwj um
HAND BROS,
tt*t***A*immm
Bay
NOW
and Wear
DIAMONDS
<£>
_--"T^rLT"L-"r,:-nL- tt1'J....
BIT.
,'INUB AMONII TIIIL At.lAl'lLIIK:l
AND TIUI PBOfBBBIONALB,
'I.- "I II. tal, S. W a
**■•**■ lord., it.
,",''","',",","v "" *'*' "*l""l* liiiiii'ii."
oa.t, Ibo V.uqouvor hoi. Uitnk limy will
.Iti'.llia'iu lalinui  ■ ,-1.,-,. |,  ,,,^,1.,  fn|,
„„ llonily  uml EilKur for (hrj1 ■"""""""""'" "' "">"""  "'"'
liila  lttailtillh'  QiiHiiji   IVIint
Ctlllllililllin lltltl Alialrullliliii Aaa
in; uml  Biiyiii,,'  Hough Wnti-r I ['.  ...~. u.uui.i uu,
lh.  ltlf.'i'  Buna  Nut  111 ti.ti. r j ",',,"" 'J'.'' '.'.V.'- r 'lu'v!'i,.',u""'"" T'"""1"
■Iiiu  Wualiiiinator Junior LaV wllh III. Vaiicouvn'riflf-Yoam"  "'"'"''
nWwn* :  Mi- ,- Mowtu ''iii!,!,,',,,!, ,
1 oluinbli -uni un, ,.,,„, ,,| |,1( 0W|
11,110 III lIlO  l.'lll|i"-l a a i.i.ll 1 i.ait  ""• '""Illiu prill*.  1" lit. uu,,, i, ,|
-   - H •' -I"1"-  Amuni.1 ii	
""-l'i'1'".- j  imi.ii-..I,,,, .ii.,.,. Wlt,,.r
I' *'" ,-'"' -"""'il foiutllyiluily	
'    ''"I''.    It"   ll.l.l.llttl   U   ,1a.	
L. J. Cole & Go.
li.' COLUMUIA BTBHBT.
REAL ESTATE
I ilial' I. i nv I.ni--  i HKAI1
IflSJSL,
A
I'll  lYKKTlllNliTKII,
COAL
COAK X WOOD
iii.i  yi-niility Una iiiuii.a|a,
I.'lllll ill It ll.tl III,III 1,11.
i,i,i.!i*i.. nan. ii mui ,
n.• .ami nil" w.tcbwl l.i
-ii..
ul. uin
nl
IMBVBR1 !ilLs||;.Mi|,|-; |,|.
itt,lla.
AGENCIES
IMI HAM I
llltl ll'illli,
Ht« |.„,ui,.
Ifa.Ill -I.ala.
I-  aaallrfly  fr,.|
Win, MaColl'i
Vl.tTH'N.tl, .
'*  ini i.iii.
-I RANI I.  CO.,
Ill's
„lli
a i a... ^^^^^^______—_____^^^^«
.1 ml ''m "ibta'otul l.'i.i'i.ii.ti lut: i-i iiimi: CO.,
J„.„   *   of IllUi.tl  l".l   ill" .'.J II
**'l  l-i ,11,1  l..,,aaa._l-    '  „|,|, |,  n,|l,|.|IIJ
an. 1**1 >  ("l  lln  -iiliti ..I il,,
nil, i ii- Iiii i'l..i,..  ii   ,, ..  i .i    ...u.I,ii„k.
il.  Ii.iii.ii,.'  l,i..,i., i    ui,,.  I"'" I  Illi
iiiuii Hi" ilml,. u in,.  *',   ,'   I1'* ■"    'mil  I  vory ,:.,,'■,:,,I"""""1' !"'•■, I'
I'l  lull i'l  . ii ,    til,   ,,  '  '  " '*  '-■"■''. ."I-	
*!*" nm-lu ii a- .. nit- fur tho Um .ud,."im inountoS ..to """"""'
1 i»lIml " "" " "■■ ''" ■. rn ., ihi  ,,.. ,.,„, „,
„,  SliwU of loiin (l„w (rui ■  i"tl".al.i"  a ..-•  .,.,. T"li"Y|.,  -tll: WORKS  J, A .1
t ■" in tt'iii  .i.".i.'i,"i ii,< ■  i-'H ut i  i  ' , ,. ' , i'i«'. i'"
nr...nr;:';. ' ' ■'" 3 ib&x£i'B.« *w
r'
'•''"" '" *;■<***>■•■ » triiini  ' toi ik
lluU.li,   ii hum. i.u,,i..   „,.,.   ,„ "ij    .i.i„,.„,i Aiiir,,,,
j la.-k "lh.ii-1 yuu du II, uk.. my mil.  foutrtoo  U,o  prim  w i   „    lUMiTllomi ms i iiayxuii
II I I-ITHiNK Itl,
JAS. E. WIZE.
TO LEASE
...  [oolites  ili-  \ir\u*  -Mil  ba     m
itiai, a imimf liantbonn laltmllan  i
iitn mul lit* Irii'iiil- lul Ilml il .-.-.-   *  ,n„i,t  Alt
in troll wi'ttii • ■••in: • ling
u rrfanlloi bin  ■■***■••■•  in ■■■ ill Mrewllugfy Imml-
■' ■■ ■ * , ■   i
,,.ii,i.. ii ibotti Mofidiy momlitg'i *on wm) oiiir«w*loni of mini tut ini.
,1 A flt.Vl. lllll. Villi,*
nif hi feel •  .•:.■■* tilth I
■-.
u  However, It will fl ml .  ■  ■ u. ■
Illil -1.1  |..|,l,.  *.,,l   ■ i  '  I. _• I '  ■  -
.'.,,.-. ,  ||
i.-iiii't thll
r ,1-. in th." nti **■••  iiii] l J
 Hutlan poll vtvuiUge.  Tli-
a wiiii gum) gold .. t ..I, M..,,-
... down i'*• ml
	
ZZK
JUST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
"K"
BOOT.
, n i-i*. i." * iii.ii.ii,,.
'i  l"i l \l!   -ar. -  .rml.,  in,,|
■I'Ulllly   WM JOHK.TOI,
I'.al lu l.ll.rtii.,. II I.,.V'
.:•>.
: For Good Iuv.'nIiiiuiiIn ko to
F.J.C0ULTHABD&C0.
Real
Estate
Brokers
Aiji'iit s Qui i ii', .TiiMU'iiuri' Co.
<  I
>
m-.
The CROWN STABLES
822 CARNARVON STREET.
The
Best
Rigs
in the
City
——■*■**
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier nud Hotter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ai'iMHtroiiu-Yotinii' Block.
Columbia Street.
FRANK'S
Mk Farlori
i
COLUMBIA
-tlill l
nal  II i.
DlWYEDBYFi
"'"' .  ,   , iikiilu i-.liilill.Uril
Ilt I.la.,.,,...
IMl
II
MT.,,. ,11 our
a lull lln* aet tl.tr.lu..re. I'nliil.. IIIU. rlr.
\Z1SITQRSh.t,Read&Co
TO THE TRADE.
in lit-
CHN    Lamp Chimneys
for .1 modest stun Ik;
m xlated wiih
.-. drive .irniiinl m
i... «,t i*.
.    r*|attHll
***** latrrtttit-
a l.tl
ll   ,.  ■
■  ti ... ...
SEE  THE  SIGHTS
Clxnii. Si'tiil t.n-qtiotatlorn.
D.S. CURTIS &g CO
DRUGGISTS.
NOTICE.
t*******m***^^mm* *• *
y mili.-ti.nii. itui Titr. it^B
it l.f.al
a*a far-aaiaaa. ti> a Ibn rrit  ......t.i ,•,.
■ |. |.a*1j,
|
'
•a! ilia*
' t" allh ,
11.11ft.,,  n,  Vl *
1
V* It  lh*  iaa.Liil  aal'r  w«„  ft,  |  .
^^^^ ",",T, »<*«"." ^^^^
*'   • li.frarrrt* *!.. a
^^^^^^^^^tm^f^f^f^f^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^L*
' ■  abtioMh nl thia y«,.rii-a*t.i-*aiiiditti*iii->—tltt faa,
11** ndwni b.. altla.a,    ***** '"*** **" ********
i ......... l"*flr.|a.ta|wMUIttt#rt,.
■^^^■lar A II MiKtnti^^^^^-^^^^^^^^^^
HI I* . mtiiif.i tt Hi- 'i-i •
•  r   ii, fnaatii.t ■
n aaM,  llai  Nl.aKar*. na  '"T-
1.1 yiHia. I'u v m
I *. ot .aau*.  Ik* V.ivwi,*, 5"**.*■ *■****!**!*********	
'**  III. lk* batnu,al-tw* " ' ,vfcMrrr.^ul?VS^wgui,
'   ■
r**m i.tmiUvillt, Utlt,
i lt<**M*1 4iw**ft
•  «  *—* hf-i4tj|,-.
*'•    '"aX _.
H'-k U ********* *********** talma
Hacks
Coupes
and
Carriages
*t***^***m^*^mm^*^mm^^**^**r*m*^*^^***^*^***i*****'
Telephone No. 45. Stnblem 822 Carnarvon Street
OPEN DAT AND NIGHT
A. E. CLARKE, Proprietor
• III Irl
fr.r-i.livi • |,.., i.., i.
Bank - Montreal
CITY HALL
NIL!*  Itll.lMIS.lILl:
CAPITAL. iUmUiil
REST.   .
•:..••• v
'L.W TO
All  lain..* ind (attnt. Itl.ter.inl ...
- t.l .III In.il.al tr.lllrnd.
LYAI 4c QO.
' A Savings'  Bank
Department
j Ha. l *••* oi."fl in (oniutlio* rn*
IL Ihii Ormth
liltrtii tlloitil il Cimit fU'.to.
II t ***mt t pm •***m*
GEO 0. BRYMNER,
1.1'lnn. ll.a lln.
CHINESE LANTERNS BEGBIE BLOCK
TO RENT.
IIAHI.tr  1IUIK.  WK.STHI.V.TILI1
."I • '.1111^.
THE UNIVERSAL PKUYMK.
CHEAPSIDE
Sells everything u*A milt cheap. What
oeu yon wish for more ?
Running without brnkes during show
week, ^^^^^^^^^^^™
EIPORT&CO
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
but It imjtil^l  * rr. v nn *„„
' idlaif   Still  I-   1 |m f. f- T»-   (i'l   ' V An
mim ran* for lhe iift-wil riot* inrrr
ntnl *bt**« ihr ntii*i"iijii id - - i.i smi
pithy fnr fi-fHatiff-i I* tniiiMt In Ihr
pfTorl* mml" It Ihr r.nRti*h«fii Ukr
Mr. Millfi nnil olhrr* lo Unu* sml hrMli*
lit •li'sm sml  9**^1, lh" fsmoM* Mi»i>*
I ant* * of Uii* Vane 1>. Inhtng U thi*
ftirilirn Inlstiit tn*** port tn Chins. It
Infill off fmm lh*1 BOlH untM b? ******r
■■a** mil"! .,f ht.-t snd fwlilwl in nn
i*mirmnii« sml fnnMllT unfriend'*
iMi|nilstliin. On*1 Ihing i« n>H*in. anil
Hi*l Is Ihsl ft will -Worn* »U"f"ih"r
llpogglbll lo milnlsln 11i"*«- l«nliil<*<l
porll nml feiiers!!? to proi<** t K'lM"*^"*
in rii'ns st nny dtgUMfl tttm tht* **■*.
iinlon sn Msmplp I» InTsrlsltly msile
of "i.-i, I'liliismen  ti*  sttsrh  thr *****
W.J.WALKER&CO.
01A1TBB1D AOOOUaVTllTl lit)
OITY AUDITOBI 1ID.7-.-.
■ruiraoii ss, aaw wnaraiaiTaa
WH. BAllal.lt; A CO., PBOFRIBIOU
,N01t ANIUIR
SHOT  THE  OFFIOl*.
.lll.KIl  I'lrAVINii
IISHIVIL HAM1L.
AN
tit tn» Miniitnra Tri|ip.
.1 Thl,,!. With a Iiii'ii
irt  Hnl..  Ci en hi II,,-
fo OlllW tO tlin Tlali'Vui -
Aaaial.'llt   I"  ll  Yuti'l,;
,  Ciliftry   li'iiii'iiinu
rogitton Eipti'tml on
•ii.|.la-l,lliil   i,   .1 -l'i. Ill
Naiaaa firr.r  tin, aaf title, H*lHaWl I**,
Shall, .ItmitroH,
lllial  Blltlt.lll.nt  pri'Vlllli'il  III  till.
rlty yu-lurilay wliuii lln nuwa aa. rlr-
1'iilaiiil llaat lit-iniiv .simrllt T, J. Arm-
tiiutitf nl i.Vfl.tniln.tor had lu'tm .hot .nd
wiaiiiiilfil wlilln irjina lu mrvii t writ uf
nl I'Ji'i-iiiu'iii uu saiiniiii tinmr tl Koillth
- llav.Vani'uiivi'r.tK llin|iarlli-iil.raof .h*
Iruiililn tintwi'i'ii (irtti'r .ml Hit* i inidltti
i-.i in  Hallway, llm 111111111: I. fairly
(atiiltlir,  bin  llm fulliialii. .iirclncl
I'lili.ui* uf tbu cii.tt 1,. i,, „ friiiu Hue Van-
inuviT ll'iirlil iif lait .tfiiiua  jiri'tatnti
Hi* iil.uli. altalr lu 11 imlalinll.  Tbo all.-
Illlta'  aire*... ..I.T   l-i. tu.11  Of  1.Illllill
».,f.„rl„u  t„ llai a.illlli-.l ' '""' 'rti.ltl.ia llll Kll.llih  lla,  u.r  lb.
*"'• "*'" '""""""""" iiu.iiili ill i'al.n t'ri'i'lt mil ii.ifrtiil.nl
• :  "I '"t"i-'ii'*"im"i within thn IiiiiI arm, ilnmuid bt Iht
.alal lu tea- litrrai.llaK lai.  I'raalllii'lal lluva'rilllll'lit lu tlm Cin.dltn
I.eliiK . 111. tl..i.a thai will I'.illl'-It.llw.y Iur brliillM th* Uir-
,  ,   ,    ,,    , , „ nu I ibf llun tu lu.l ll.rbor tnd
li. 1ll.ml1.lu1 Haunt. Had.,  K,lllM,|, ,Uy ,„,„, ,.„„ M,K,„  ,„ ,h,
Um auri.riiiiu-iii iiiiiiii a ■ .|ariua iif ia«i Mr. linur laaiulml Iht
Itui  l.e auiiiliu t lliu 1 a.r , rlRtil ul a laalf-lit.-i'.l In tbli and uth.r
Ital.t..,. I-I'.r. II." ...tal: •■•'•J«. »l«* tl.»l.*f ai".*!." l"«rt*/U. a tract
 ,  uf land UHT wlili'll ,Ian ill.|.utei laa. bun
'I *"'"** •"'"••'"'"Iiandliii  ai  linn.  Tb.  Und  In
,.-.. aala-el by fnlllli'll II llltl 1 , .. .! :,i. Ibaa li.ava*nilna.|.l a'lllmnd WM I
ta.. na, l.'f,.r,a Mr. tirwr hid my Ititir-
mt tliirnln Till, via** Ibn i-olirt tut-
'ait.it t. did llaa Ibai I.. .•!.!.inf.', bnfor*
wbli'h II niii. it|i fur i,.ii 1 ..•• ThoC.n-
tdliti r, ■ thin .mi* 11I1I11,lit., .nd
hit* *v*r itm'* la**i. puihfn. lh. raw,
l.imlna tint uiiiIit iln- ...inim.un ot
-all a am .lliilil . .**n|ii*mtM*r '.'rt.—A
, tOOti  hill'* IHl,  tr.lll.
*  .'r.rltnri  a-ralrrnd III*
I.- «..-,•.». bar. »it*t hi**
t tali., It..-,, lie-l,i-.l llia-in
tinny
Tk. report "I liwblul
ud. b.viii. w.l.-i.iiti.. u
tiarlla. liullat-a.  Thn run
,,,,1.1,1.. ...ii.l.tl,','. """' ******** *"*> lliol'r»«.iirl.lllo»a
a tli!l..'l,l Uu- Iji 'I .1- tlle'l- Tll* rtllirU
b.V* .1". aa|alat'ld llll. ruaalllallun. but
Mr. Iir*.r. with  waalaala-rflll  IH-rlllile'lty,
anteI'nf'Vi'.'a"naiia*".''i'ii't'h* ''all alb.md lu lb* btlaf lbil bla iitn.
.InnHilaualaik alius, mniloii aa. ...rrrt-t ind thai th* lul
HI,,, mil,* hour nt Ik. •**'*•***  **•* 1" I"."* "I-."" »
.,»„•  tlm*  l.t*.  Ii-nbln  l.r«n*ut„uf liiulinyli,  ,,u.|,ln{ M W.II
„   -a..  Tk. unit rl,,,. >.il'(m*lii.«tli*- .Ul  U*i Mtrrh in
,.,, nf Ibn liallm I. lh.1 "I****"** *'*' *"* *g* *•'  **>• **
m.,.  .Iiiifll, .Itnr.itd.  * ""•i'""'",     T TK*"    *"
a. al..a. .,«....1,,t« ff.m (al.tnllllil. Iru»li.'» nl tlin Vlbi-outtr
..ll   •I'l*'"'"' '»•'»  !,.w,„|,„ (or tha fmidtll. I'trllr Itall-
'wi*/   Coanio,.   ll   »>•   hopad
11 viu-.r.i !(,!,  ,(,„  dtfindtni  lbil  1  n*w
. IV. T. s |.i*ml-rr M—< .rial wuuld bn fnatal bla.
ui latiua.i Unii' M Mil-1 llaiarwr, lb* rt.hl nl t|i|i*.l wit Jli-
Lllln. .1 ll. IV. Hut. bin- i nlimd.  Tb* rlnrllllute u) ihn writ IhM
Mint Itn.ie. wi. t. iiiiit, b**n withheld *t*r ttor*. In tb. hop*
-titt.a .bn w«. .itrtina ,hi, Mr tirmr ***** suittt, *urr*nd*r
.ryita lu burr, 11 tiji allk'
;,....-    .,! tbu ',-!.-!. II a  I III.-'.*  Iur'
thir ,,-"ataV A«nap,i uf i ilall.r
mtur* hai br*n aid* trrr.ttiu.lr, but
without iumaii. ..inai* bindnd, but .1
tb. a.iil* uf 1 llln. la* h.i drltan
tairudir. off. .nd In . ainnir d*ft*d ib*
fw.  tin <'Ital.llll, IVlta- lllilwiy Ud
lUrdKtt. Al tltt 11 ttti.m* tnrm.irt
In tal* dt-ii»itn iiiiutt. tod a* b* bad
 l.lll*d !•" It*IU, H •!• etevwa-d atdtlilbll
Ina. II 1  A nuataiir ol la .-oap*l bla In do at. .nd lk.l .1
it. Imt aal. ol imio*. on...  Tb* .b»r,» *i. m.lrurlM la
ifUf bit rmt.p, rntorr* Ibi ataviir of lb. l.a allhoul
aan. it.,.. I.tlklf d*l.,   ********** t*
"m* ' it)  .in.if V ir- a  .t  ihi. flf-.,
u. vp*.ab.r *>--T»»i«Moaiii»Wktl'i.ti«'iil lllln 0. A.
riaiiull  lli lla ntpla
11 MiMiHtn an bally
tk* lltnli Mdibdoata.
d uul lull* rk.nr* ot k*r
•ttii It -
, who ettiH Ima ihi
1 01 ThuraU, la.l. wii
.irnn.i in llm lil-itu.
1. >.|n.»ii.r i-.-it'airraaiBuMbyl'niiinrtit IVrtk* tl. A.
rtrultaji* kw >*4«*.i*d i-,||«.vr0f >|»«i,,iii^ tal Wartf.
- ,. ., liru.i. u, nff,r«|.|,u*r«a»«dill«r»r tllatrta-f. ot
I ,„ m dprn .il«<*d ,t v.arwiwr. ud »n«th.r. n******t io
lu bit* irrttrd lb.1*. ,k»ki»i«l»»l.-uailtntVI*r »llw»4
,. *****. uaraapuM b, 1 .in, of a**
nil .atatttttlat raaall- ittkoic-r.iHt Ikllk., in lk* -aa.
KI.OUI  ltd  dflr-l  UP  I  l,y ,* ftUW., r_B|-l,.
Tt.kaana Ik* at-Mtw*;  A. Ifc* _■««. ot Ik* Uw |M_W
" ... ,lfcal»_aO»«w».».na.lkit|aMik.
■ *,,.. i«l aalV-lwjd«y. w, Ihaailai tkiir nb*-ri k* ru
of I,, aaotkiud oa. u,..w.,bu b«» .b..tiln. lab,, wlla
to lar lk* Amt. II* .. i.t.j lb. daall.
1* a aoa.tat Inn md aid* tu. Ika
dm, tapui, bhiri* Ataiir.-n. a.it
rival M Ik. bark loot iad tiltad out
■*o»»a lilt loo. Urn«i iln**. Mplad.
'IM .wt, Iroa Hm* or 11 alll a* <fc*
woana tor ,ou.- Ara.ina. Kid k. kid
I aitl a, mt.* ind +-..t.dnd U.t Iko
h4 Ui. Crtaw
. Mltu, a*pi,. It-tot-
Ily fntral JaVttk llwwo
. ot . ***** tk.1 k* III
 llr-... i...
a hi. ilia*, k.1 ll ku
Ul .1 Urt la -tu.a-apat-1
at It li|*-M«l>*al*al *t
*. It** b oa* au
11 koaal ol M
llai.
•il*.  .1
In,  ,*M.
ai,*>r*i    ll.
****.  111.
(ftat*ad*ot  ll<
■ "
1 "littt" it Cfca-nt,
kit  Int  fMI.  taM
■ktwaatd.  ilmr aiikoal uoU*.
Idltrk.nW . tfcol nn akwk ko
fc* kl. hud, lab* rkiti* m*l
Ikraalk lk* pu»l al Ik* d-tr ud .
II atr. 1 knal at |ay ******** *********** *** ****
/,h.~.twaa  HI'S ****** I*********.'*"*** Ti^S'
c  ^..-« .. «^^_ lu |ba,| I, an iwl on, ,h* k»wt
Hit atfcHka, ww. lipM 1° *»*• aid
I Ika katiia. tota **t. Ata*
*l*  *****  ky  lk*  tla*
le—apt   of   ik*   caoraaioa   ul
__   __       Ml 4«aa.  .UkM  ptrbid ip by lk*
iIklllk*<kat mi'l* **,-mn****ll* -tanliia^ mtlb.
ul  Tk* au mu *****  I'* **•* *' **•  "".  "attawlf
I tin It. ill.t tolii.J -——"•-'  -nry ru* wm lino kla
_UI —a. . ,*aaita _a ******** ara* .1 <-*•* fe.e«.*,*d to Uniity.
"^^-  ^- , ,JJ ab.i. I,.. it,„t~ ..,. tllaradad la kf
ib... ,b* aalttar --M.i"^1 I*W,?T* , *"***** S__!
walaa ta* .itart raa. ■*• ***** Tk* Uii ol *|arU.f Ota*
n-IUttkJSir- Tk.' ■» ********* I'* ll- "a* *** * **•
art* t* a ********* ***' •■"• "»i '"• It* utati oa tfc.
altl*.  H  L    aa.^^^^
. inuapM iniii llta 1 ******** *ko«*i«. auk lataal II1
n*  H*.t.akMaiw. alla.-^t, ,^_^_^.u.
Auk    A   lakt   I* U>* otationa If*** i*«,|«ul Hay-
*  kit  ku  aaaUul '•****• maaiaaM ky . paa*. plait  .i^lSS-llWll"!**""-   1.  Ik.  »W.
RlUJSllllilUrlr^l-W *****»££
m llaa, aal aaal to ■*• *  Hol»«Ul*  llnllo  --* —a—•
« m**.*mlm*t* tk.1 *** t*^."*,'.'Z,i^r, *}C*
■an f r a it_.a__a> ** *** H.0.1*. 1. .a* aowaay. na.a
Mk. •«-- •3'TaII. •**** adtlaiil allk Ikr alftwl **
lUt.
latal t4..«efied attk Ik* atr/rul
tal|l^a]f |||ari,!l-1tiii. rallal foi ——1 k* aaaM
•id -.fl **"*f I**,*, tl lk*» aaaM ***** *t
■ I la a**.l ku alfi .ad flilm .al ka
Iwaa. lUie. in 1.41 ..ii.-. th.n atnl
jtk*ka*>i 1 i-li larartiiuuna wttk
tllitnr tad lit* ,,**., ,***., ->,* **
attain   Met. iimi, iUM ia . WatM
papml*,t,*tm, Ibtl  Ik* Oa.«it» pna.-
11*4 luikfiit, 11,., aoikiri *k.a*rr
lata* la Mn Hem. lk* aklM*
1*11 Im apttt*. ir.i'i.l.i a,,* 1 ,.„,
ra-a,i*ii-mitt nf ia*Jtt-ntt*rt .ad fnlob).
All lie- l*a.ipla ft,.«n ilia  ii,.|al,  ft.illty.
ahnhad li-nn in l'i«n dtitin. lh* ftil.
mirle 1 ti>n*-lal r-tr«|ri. fnr hnffm. bail**
btrl tln-lr.Hot afootieiunt dutln* Ib*
latl fa** atat. Thi aanmt in ahkh
thr, Ibvlii-d on b**id allh thrtt ain-
a-lftl.lt  at-I  ini*, taftanlt. n,aa tatfl
am, It* i-'i'if. .nd parr-rl*.
Tinlndi-d uni .ihmal, nl lb* «f|int*r,l
,1" ri|eitnn«*.f ,h* iindut tmtn Kaynt
of tlaa- t.tatlltit. ,hn nni, dtHe-rtm*
ttntna lbil tb iter- te1*rtn«.t ahmtt lhl,
bit* bmn ataaaiorntna .fn tl.bl aart lo
•tn Ihrm an. and aill Iml faaaitd aith
|*ln|t.im In Ibrlf tt-laaln. rn aiatw. In
liar nni t-.rnl aet tie. bind ablrh MM
lal.tr. hf1.
a... ,.m...
am* m mn fma J
Ull.  nt  laV   inkllr
■Ha. Ik* Utlt" mt* *l\*miri „ 	
-aratlt x«a paaapa uiM ,„ „ tb* tmmm niii lAnaTt .*,'*
IV td*aaaul4kmnat' f.Hy <*IIW  ud  Ua Ua
JokattnlaaaulMttkr «k.l  IWfa^l   .kaiM   ta
.Wtnti  tmamt*  Ik* at   tkrta   M  a   Ml
pma*dia>>lt*|t.UlMUa>,aati  Hf-r  .*•***  taiy  *****
1 rauiallnal ptar* ot tMawa .In **,*.*, la ,k* UtrrtlM *
**l *t IWaUtwtloa ,a Uw<Ht  *<••»».. .m k.oal tl *t\
TVt •'•» c-aani-tuatl Uu 11* "•<»*• *k« nau-t *****
I Ik.  ltd, at*  ,^a* ***** Mn iii~r lad k*t rklktna
Ik* ***** aaaHkl. laaa bulk*kwb allk . t*a at IMl
*.  ,,.-■**■*.*. <p. *..'■*. *n**i
U* tnnanliad. iM I. wm i.pu.al IH*
•_.*ipM*i Ima. i *l.k, ffm \***tmm,a, .nd lk* daiitta..
miaiai mart At,... .*' wkkk n. tunal ta lk* .naad  Tka
mtm*, a. ».  trm.am*  tiilia. la Vit.r.-i,.,, lt.t tiakt MttMW
,   II u .   .   *************** i************* *m
*mt***t aalmaa t* a ta.^myml IkitaakHi tmaUae. ot tm
*m Ik* rk.aiatwkip maUMt. kmiai kaiaa.  INiMa .ya-
mitMit. .kbttt*.  tn. ptlky h niinly atlk kla aaa.
Ilia., ta t ntin ol MO. na* af tl* poliviaaa tlatal li|.,M.|
to to.* tK.  MrlM* la la* off.,, ia lk* ti~.li* Iktl Ikiaaak I
it tdtlf. Hutu b. bit* alalaar In ita On*, .uadlM M Ifc.
ann.il* l« l«l Ml  J dna. allk . Hn 1*1  kH Had, lat ***!
odlt antuliiti'ttar lh- Iknailklk* anaM br wtaatHk M la
Mil*.... >i.a ..nn <i..»i  Afi». ik* ab~i. bad aat Mn.
o| bitnat. aat atakii *n**i ud «** nf ,k* 'kilataa kia
k Mr  A  I,  lalt.ii. no. t -a in itn a.,, un*. aaaM -Ma
r.. li  T't'lta*  it1  ll.fltl    1-m* tlfaat   A***A If   —n  pOitalft   **t*
hy ..ii.tv* tmt kiaa,. iktii*t n* iknt ii ikt ataaMrk ky Ika
• na nni 11-.-a It*, d. l.t.' 1 Iliin,.!..-. ********
ka »i«tb'i I. a*, iiiii*'" Inu*. kt* • -it-it-a to ib.l aitnl.  ll
..-•«. 1.1  Un Mn* >. - '•  ««* * " ''"» « al.i tin*, »M ***** *
• d.t In d», .»llt *.lllM* IMI.  Aa .Unapt aM lM. II MMl
■ini tti.t  m •«.'».. kal Ik* m* mat
atlmitamA aim MoaUt aarataff at W
mm* mat mm*. 11—Ml.    _________
I tnimlty Ik* St. iiaatia. 1 a...j_4 aa a  n r
_,.. V»k! Itatdtaa. !»fi ikal tv ,,.»,,ti mm a*** ky Mr. T. 1.
fm t* Varam. itn. *b. mill Tn* ,* I* ** **mt *, ll****!
• •Hi Ifc* nt*,* of Ik* aaa*,. Mr maa.la,,*** t, Un IMi!«. ttam* ***
IV,ihn, ltd la* nib., rnlliaia aka rerlaiml, ta.Ha, a. tk* Moy.l tM.
ami •*.! na Ml AMertO.ft, laalrHu llin** Mi"> >-t an in m, lama la
oa i IMp lo I■■.«• 1 IM Wp.i*|. tH mt patataH nn «f piia aiaant*. akkfc
t * Ma. -i,, a,., ii* aitl partatHy wm rapnd feaai, ,k* mntaty'i laoM
toll li-at ta* ii*l t.oHaj ajtrr,, fnr 1*. aal.  A ariA**.*.***.*******
'r.-ara ibat,, pit.* tab* Inyiaf* na .Iilll of • mil*.-plna NNlalttf 11
it. An.li.ll. alll I* mil*  Oa -nail*. Ik* Rm.i my ll.tll. Mill* i.HHtkl!'
Ata.ir.lii III. ii-1'r.tra, tr. ,«*. nmad Ita m. *koa* at ka. yia.-t tMt,-Ml
lb. Ilrao .ad rail il ll..-a, .. A,n«. lb. ilan Hnntayna latirnd kM '
thiof* lo lk* tt«n twtm*, tad frn* a*a,i*di«»nMibiMtn loll. I
thtmm i.l.nd. boan  ub« ,. In* I* Rn *tli Milli' dl.ptiy  Tfc*  lain
l**d **,, int*   At, ***• nf tbt. ,*-* l*i.*,n. Mint m-yii rti,,*.*.
a    •-'  ' '-  *' • .. » ft. 11, ft, Wllb r-ll«itin ' a»*ll**|aarn*  H*|i   .kia*  Hk   •
bt n.i'ilitin*nf ll'i.tain.l*r. iumtafil  nkiat, ri-radlltttn al Ull yior'i flit, I
III, i....  .! abnai Ik* maa*. r.*f •*,.  tktl int.!. Ill Ik* ami ot fail *M*
ind an* latun .nal t.nafilia din*, ll wm laa* Ikl. yatf. ntlittu >.<
In at.t *»«* Pt Ik' .-»' it ih . pm* , lito.ii ul pnyaao t Ma at**
n ia* aaaa-
***» a*
I  IkH Ik*
u nti- New Fall
EE==
MANTLES Si'iili'ti... ]
Vflvt't, Antiiiclifiii nntl T.
JACKETS  Seulelto,
nuil Cloth.
CAPES Tin' nitteit * fr„
ULSTERS l'iil'i'r...a n
in Imiii'.' mul uiiBsca' uirtt
Cltililrt'ti'a otiitta, rri'funi,,
„l*r.iii ifiiuiitiii a I,. ,ii,
till,.[a    .*-. ., laal  ||a„.  n,,|  ,1.
ruliiu 1'iirlj' nu,I mul,., .uir .,.|,,c
OGLE, CAMPBELL
i
THE LEADING DRY OOI
COLUMBIA STREET,
fall te.
"K.,,',f",l-",V,i  V  '■''■"  ",' "'H'l..
i  i.i. T'i."' "";"'," '"'"ii <***■•!*■
l-ltt.l-aaj. tir.Jy .......r .l,,ii„,, i  imu ,.  I
'"" if" in II,..,.
| yaaa-l.i larai.-a- . .,,.. ">'
mRI ANU 8HKU
NEWS OF THE CITY.
»tw *.1».rtiitiurni,
TOfffK ,,;' "  •
LOCAL  BREVITIES.
KiIiIIiiiioii Hue o| 1,1,1,, uirrlaau. mil
romplnin imw linn nd ar|«.|. I*. Iv,i ,-.
ltou.li.-ir,,.i •
ThlitMaw In.am tnun', iluwi, 1,,-iii
t hllllwit-1 ii.miarrtiw -iirilii.ai To'clock
and hrlii.ln. i but, I.a.l ..f i lillllttatk
nthlblti t.er tbe. are-at fair.
All Um wlr f tie.' a-i.. irk ,
irrvlan in- i„,w up,  Snirly
In ill will lie ,,„| I,, „, viclortl, I'm.
COUtrr liaal N.-w IV.-.l Itay,
lbtird tnd routi »iui..l In pritn..
huuw fur a. 1,11.-11111,  md  will   Rl.'-
*nr*i ii.-liatie.-J  Apply Ui"K
l.aii.i ii .-rt, . •
Twu mar. war. dr..*ii.-l laa Van. main
lilrl.ir nu I'rnlay laml,, Tiny I.,. „,i
Ill I lletl laaair tlin laariul. ila>l ||„. |,,,,
ll|lf*l.  Hon I. .1, hit 1«. a, f,, ..,.,. I
Miyaar li|.|.-i,laaiina-i  hu ...,,.,: ,„
•dime.- |g II,. 11..., I IhuVllaeeaute'r
l-M Oa A. t luMreViit .nua !
Ih* work a.f ...mi'li-iuir thn fr.,t,i „f u„.
n*W llllll.Ill,.- i..a„ ,.|,,
IVhni you wanl . (Irtwla.. bark rail
Up  Ibn I'rulla  Milrlr..;  |i'|.'|.|,aa|.n  ,\u.
tl. .
Mr. A, M N.'ltt.a, ,a.ei,i.| 1 ,rtf
kniy mtt.l.nann, uf Hun Ckllllww.
trull yotlrrdt,, ,.lua. and tpp-a
l*indn»iiia'lni. ftim* tr* mulir
.panrirani friili, ud talta ». n-1..,,,
Mntlt I*.,., lintel, .I,,,,,, tt
Aid. Iltnl,. bal. U. 1.  i|.|..lt.l..t jajda...
nt ,br. uiui.  (I. ..!.    If,  |I|„  ,,.,
Ilia- I. .1 ..- .,  if, |bn  [and.
lh* (taiaipriin.ei, proalin t. !■
iu.I, Inn
8khlt.0kiRfc.-a t: v..i.f. 111
b* brld ai ihn u.ual hour. .1 .' i*.  .
H. K.  rhaalrb t-li>,  ea.iaai ae!.
8... J llnid  Mnrnine tub)*. ■
am tpikr lai... ihit
"Ini on Mtn Intfull* ,ou uf 1-.-
Ttii I |l.r." it  lb.
iriaai, linnnffrndbyliud ll. .  .
Ur.** tdtiM.-a-te. a.i •
Tlilil»t»r,  Ijllbnl  0,1k,.  a
irip  lri*a  IVl.if.l  taJat,  >l
Vabatt lhl. aoroio. ind •
ll'tiialiaiin in ii.< ,*■
brit. I hud nl  t|*'11.  la  1,.'  .   ,
low lbe* Iw, rw. laM  •<  «  an-  ,,1
***** llmlau ud M. Int.
lla Iluar., J,if ll < i,. r,,...| ik*
irat ulit  *
lorMoadit. v,i ,.•'  ,• 11
I. tk* aaaa.ua* Mr I
prlaor.... nrntahal It  ,
kMctlnalt.il. ua a! '
Illlvoulkt, *
At,O0* ktt it.l b-fa
m*_.ylod • pur<!.. ■
prtr* Indian   . •
CITI/tKt.  ittl.lili.ltI.s
ttaaia a.*. „.,.  (ln,„l«.,.4  ,,..., ,. ...
ftftMM.
Tk* fr.llreli.a.  lit  mmm"
•!|l '
Itad  ti
pit,.,,   I
tVuNo,, alien. •
Wllan A..
Caapu,..nk*i •  »  I 1
i-  In .   1  ..
Otafck*.   I*-    !>'    a
1 da
ear  I.e..
I  "/aula laMtlttj
utrfraaa  Ufa... . .01 1
td 'f.   f r  Hajari
V, -'' ll.a   ,,ll, li,,,
ll.H'Ull. HI  J ':. Ma I.,.in. ..,
\   II   M.I..I,...  llltl  II,  T||,
■ IlKUM ii..- prollmlo]
11 . ..'Mi,
nilmr li'iiatlit  Iranian ui  ta
I.. 111...I, !l . .,■ la,,,  il.utl,!,.,  |
kllul ul ii rac ,!..->■ -I i.l la;,-
about taai.
!".*-. t.'it llmlau .alil I.. ...ula
-Ua la  irua'k  a- liaal. iii  ill,
il ..."! ii.. Mm  I'm
a .mil dial aaf lu, k. 1111., it *
that lltti'an .littnltl attt' Mii
l-H.I. -1 it! Ifl  aii.  -I  tl,|...
ROO a aid,., oval lb,* •aim,
wllla'la llaa. lVt.r~.ll-M.a I . ,
lalte-n.  Illtal.ll  aa-enu,pi,ila-r|
iauaii  Iiiuii   w.iil   d"iu
t'olaalilil   M',1.1   |.,   .', 1   |,
1 li,' lll.'lii',
"1 ll! tli" l.atidk of
lli, i., ,.!;,.  la.   lllaaa.
llinn atl],atiriia,|. tnd lb" arl
'julikly draati up md - I
aillmw In lk.l.n.tn.1 -kil
.*: l-.l  I'. '.. fa ..,, l|f,
will um* bu rmular ra. -I
liiitnlinl ytnlt .uti .
teem-lln'tf  Up  lla ll.n  l.a .'l,|
.. ilmaa.l ..III
III.  I'l'l-ilanlal.  The'  raaa.  ,i
l-ll*. la   la!!.,    41. i    ■
(taaarhawi nau.niuc at it 11
a kirk. I* .*■■ *. •
llatalm lie a-i.lalt ftil
I ,11  li'|«*),u)  tlbl  rial.
I
■1 lilt.' 1.. rta.
an *e.rth In naakn np ,b*
.1 tf'itd  i|«-.l uf  larauaitrtm.  la
!  lied
■
■ i ai tt
t .   !■  it
inn,I,..
• Ul* ,at 1.' |    drliaae
ind
llun. alll row twill that
a. llano. i. i"i(t.ii, »-,iai
I, alllbntl
I
. 'I  0
I
■
lad
I  b.
1
-   I
>t Ik*
-Mat. Kti..-d, IU--
W laVll..-,  \ |. I.,
Mil ll»- i
IMM, •«*-,...-   I
ibUatt    I. li
la,.t.'.   J  i    i
riapinii A  ,l.-4.i~
*t*  f   ll   .   ii
h*t *
***** i...  t a v
WOlUa Ki*  tt. I.
lha..,. T  !.,*,. M<
.ltd.,  i
lu  . . -   it ||  i,
ana*. IL A >■
t Pit: .
W.lCn.J lmb..ia.
talk. Rmt It..  Mn*
11 1 tuaAA
*  <*  A...
Intl. M-In- . V   •
MU.i   la,    |  ...
emu. !>..:.
Itjll
It   ,.m X ',*■ ■  ,„.
-  ••    ;  . ,   ia,
Oa.J «  li.
Tr.iy t
r. m %
i.  .  .
■■
1..1I
11.
rn
■t.
i
• <
...j.
-* lk*r«
li'1.4  Ik
•fc*
k
III..
II    la) 1 U
.' '
J    V 1   -
A-i'
* M
K A
I'-•".•! Mi ii *..
II  I  .
Mra*  J r  .
■
w....
t-it—.
ii  t t *.  ,.
A  llallf.l,  I.ai, I  Ml
0111*1 IT.,  f  1 It****.*  It
IM>»  II M  	
H**a. «  II  .
ttai.li, 1 It,
A,a>"
* «ti.- r R tiirtir r aim** » .
Ran tVpat*. Mntai A
* Ml-IanTit  I  altatan*.  I  I. I.
i U CfcMakala. T TTwa'ta. It  h L«
Wu. -  ,.
a,  '.'a
OtblHat,.  A   '
fcftrk,    i.ai". .
la.bi..,   tn   i,   i|,,,,,.,
M»M  lla,;...!   |.   |   • ,    , -
Mta llr*..  ,. i.  ,,..   «-.jinta*. ,,.
W  ll  Rl.^n  M  -
Iio  T th.,,. 7 . II,   ,
A  TlaiM*. 1  I   It. «.   ii  *•
WAH  trt...  J   |.   IP-
ttll. tim, I1.J-, A  I. W
M<Hi. J  tti.. K*'at,a tin, 1  •■  I  1.
ln.at. II  ,
TlvMrt. I  .i  I. i  Is    ,1  ,
Tnaanad. I- > I   „ \  |,„,,,  ,  .
MtVutrri-.il  M ll.r  .  i: |,..... y    ,
Rildia-i , |, ,  i.amtmt li«H* ■
A*t»riint. ... t i
{I V H.dd I- ,„-  ,  i
i Mtn a i  i ft.,,,,, .i i. H
SW. Haaitn*. 11  ,  ,.  ,  i  ,  ,  •
Mntaito. M i. TMfc.Ms ,i ti   *
-Ml,,, ll A  M.limiM. I-  I
•  lr IkM. A I!  Ml-. "I  i'l
•ml***-  Total. Hill.
••I
tlktat
■  rlataae.
*m* a,
I. 1*
r difjk  ti .
-  1 )• •i»ar|»n*nt*l.
- it ..it ..tilt.,,-,
art ,,**
•  -I la*fi.l^a, ftvi-
.--
-
• ••*»** i.l
II  .laj-tfwana,  »t,
I I  *J|*.1I  •fawtfee.
JbMiaOlknp
' i* 11 lotatttwa
scienoeandpeogees;
*
INTERESTING PARAGHAPH5 CULLED    U
FROM VARIOUi FIELDS
Tlet lion, tir.llllia l.lli.llin.nl In *ii'W  |  |
,..ll,  DU'  til'ill lltaiilt. .llliilutil-
II....UI fti ll.ili.  lllluniltli Tlal. Trial
GIVING UP BUSINESS
nt ,iii i ii
1.1 ■*
it.
,t  i  :•.  *   . ■'■'■*
.,-• 1- ll
-wrii ■" I
^ •■ i
I. v  . IB • - "I
m *..
■•■■'
i- *
**-.-  .».*".
i,.;*   . | rn-.i. awl --» tlm*  t *•*-•■ *-■•■*•*
fy .*..'.,  :-i.' .vi*  ItlV-"U
I:   . ..... .1  .
It,
.. ■  ,.
uteri
■•
i
.-
Ia i
■
■   :
I
. .
promote U
.
I
Sl il*
It. ' ■    ■  '■
, lhl
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinarj'sale ever known in British Columbia. Dress Goods nil nt the finest
qualit)', This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for, Offers Im" the Mini*, en Ui»", with
fixtures will be received, and satisfactory terms t.m In- arranged with responsible parties.
a
■
»
■
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct frum tin- manulacturers, or bought for cash in
uur own market, and quotations Inr quantities will In- made as close as .un \\ hnlsf--.il' K* m-.*
COPE S YOUNG,
FERCL'SON  III.OCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER
BONANZA
■
a\  !•»'**-
1
GRILL ROOM
■
lUked Ik ii - 1- ; ut ii. ri
■  *
t.*.i«-*i I
titiiUii-i |ti
■
;
! LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
W JJ.FALES
THE UNDERTAKER
1 Uilll* il I'l-S
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
1'in: SEiv Hii.i.iLi.i: liuiLDItitis
. i.,  nm i
■
-.i
■
-.   ; ■ •
1 - .
■
■
-
I'lllS. Il'll. I III l.e 11  'I  A
OCCIDENTAL
U HOTEL.
11.*.nn:
IL- v   mti 1-77
lite  l'||
BRUNETTESAWMILLCO
I —NEW WESTMINS11 R B.I
MANUFACTURERS OF Lumber. Sbingles. Lath, Bill Stuff tiud Long Tiuibc
to 100 feot. ALSO- Flooring, Coiling. Bustic Siding. Mouldings, Pickets
Scroll aud Turned Work. Sash, Doom, Window and Door Frames.
• Finish of all Kinds.
•  _-^ccv.rcLtc  TTs"*crIr  G--u.aiantccd-..
Kilit'drii-il Lumber .uul Shii
'-'■
Shi('i
w^ams
Firntirc M Hone Foriip
■
Whih' tho hot wonthcx- lusts
Builders' Hardware. Carpenters1 Tools, otc.
AUCTION
ItRSl It HtN'I IS i.AM.' IIiiN
S. HUFF A. CO.. Pttipi'a
RACES
T. J. TRjAlFP 6* CO.,
Wholesale aud Retail Hardware Merchan
7*19 COLUMBIA ST. WB.STMm8-*-_R	
ROYAL CITY PLANING MILLS C|
a f. i*■,-. iioo *
ON THURSDAY. OCT. 1ST, 1891,
Ritliiitdi Si.uot.
!.. iv Wot.tniinit.-i
ll
Vn i. .in   Dii-.inu  Pnrk,
i.u
OCTOBER i. ll. II. 1(101.
11.11. l.lli.l
I.
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
MaDUiaciurers and Dealeis id Rough and Dressed Lumber. SUofiki
Laths aid Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and alt k nils ot Wooti FurnW I
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Rail
Bnliislors. Brockets, newels. All kind** of Plain and Fancy Turned w
HARDWARE:
PLANTS AND FLOWERS
HALF PR-OLE
SUHHY SiOi .iii-ENHOUSES
$3,000
TWO ' ARLOADS OF HARDWARI
for tit*- .|iriiiK trinl*
J m irked it
I
'
CENTRAL HOI
* . SHOOTING SEA'ION  III
*.F. ..
W.TURNBULi
SOPPENHEIMER BROS.
rOMMlSSION MERCHANTS
In,
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
m*
-
A *it*
■
CHAS.E.TISDALL ,    , 1 °°"'°2',04 Powc" St-   ,
TURNER BLOCK. UKCOUltii    P. O. DOX -*07 \ .tin mivi r. ll ( .
McPhco  Bit
SliiimnnliU k Bitlil
BOATS FOR MRq
Beyond RoyilCil'■"••*"'
New Wcilntintif'
. pAR-EXCELLENT
■
**•* ** InH r* »,., g
T.J. TRAPP
ill r fill-Mill A SI
i-.tiiiii.t... 7
1-
a
ll
*•
it
.*
■
ii
1
a
•
i
•  '
•
miiitii Aviii,
Well Cleared
Ui mil. li el llaa. qai.lll, aa, thn wtl
Ii iiiiPlt.ll'tt Tlif* .ilii.li.eii ll
..|, irtill.1.  lllllll,  :
; ; IW lirti it Trwtij Lint
lottk
■  mul
get roll
rt.rtlc_li.r-*
Colnatiw Bt. W>« Wwimit,.t«r
eSo KALAKAUA'S SUCCESSOR.
., i.r  11llrir.l. at .■'I.  uml  III.  Nam
1 Hum i •
a^Kaal..!.'""'""11""' *' **
h'K,,,,.t'.i.l,'il'."'l;''l"1'1""1 "' ■ -'I'-
'   ',   . ,,.,,  I'lllll.- I.lilm li-,ii„,il,i,
I  "Li Ilium, ill. "in- l"i n in Ll- nml
''   ,„.l,,iini.l  bi'lriil'l'iiri'   llw
' *''/ l,a,>l I. IWT, filial line.
,l'i.  ..lilt  Illllii  |.aa.l  ttCtlllg aa.  a-av
• aaiialaaa lie IIVileaalie.fr.e-.
I'lin i'i.iiiiiniii.ii «• Uo optician I'u.
fOilOr 1'. II. Nuwilrilaaf  .\,.1V  Vim;  I..
;"'""":"- ni iniii..' tu,
III- Iiiiiii ili'l'.iiliir,. fn,  I,,, .„,,  „ :
ii.an.i,i,  .'I,  inu.
. In
IIIK laa
I Ilia
llll
lb.
III    ''la'   Ul'l
'  '. . .ill    Tllaa , mm
.1
'  t  ■'  '    la.T
I.  ITI II
'   * i i
■  !    ■  ' . .r
ill 11 llaai' I
r"i"'" "■ vj.,:.,',',' N„,7llli'1(l1'.,''1!;;;r vV.',,n
'"""''■ "'"I nil  li i na Holm ii 1,
C'l'l':.' i'."l"',,'"""i'" U'-*"""-"r I'. "Iii'i.
I-Hn* In.i - In' iiiii makuIn iia ■„
11  Tlm fallowing i„ ,,,,*,,'.
itlll l«>nf -n- |  . . '"""■'i»i-
'■' I llm  I ,„  |*„.;„,' ,'.'"'!"
Miiil..-|..i,i'„i vii'i,,,,,, „,,„. .,  i,,
ss*ss* ••** "-it'll';;■
'"    ' '""' l""l"'  I'"!  UH   I'l   I'l.al, ,.,„■
S'""'1    Wl  «  «  ll.tr .IN.,„, i
J1;'1'*";;;;-';;' I;;;"1;*;;*-* *»•* -"ii...
l""!"'ili -ul u-i ,■;,,..,  „ .... , '  "*""
I iWla-llI'lu! ,  -..,. ,,,,  ,,,   .,'l"',,,
laa- Iimili- ta,, „,,.  ,,,   !
mi'l I "a iiiiii, nil, 	
wit:;,"::,',,;,;:,:,,,::;::,,""'::"^,;;
»« NIopUrlMln Atnorli , ,f, ,
ibo world Uxlas   Rot J  M  \|,t,,
«Y«*^uvori»r».'^hoBl«i_MiUo,Vi_3
bylTofoiwrHew. lv.. ".loriTH
V'S| •I'lill (I. Whit! „    WU   .....a,   I"
 fun
WM 30 lean
allien
!',T TOPIC*.
mlf I Iinii it* a i u in
-! Mi  , ' . -  .-,
• l.ii<l*ii I  I in    •.
■ dm ni ui -. 00,(0)
i   i    M ■ . U*%
• **■*!* I'i • ■ i ■'•'it
I
'. 4*4 with ml*, mi.)
■  |i-».i- N ".|.|iv»,.
i f railroad -tra to 1-* b  .i
ml ttiMu_ti Siberia,
■.  • rr mil**
< baekwaid -aaaatri-i
n. «t. tl* 'I*  railway
ilm •■
.i ,i, ataond u1 Madrira
.ut ■ f IU Citit.it
• j*« it,, <* ■ l
. .    ... tn
aad l^i
...  .
*
i  i t
-
t, M " l.t f
■*   .**4#»n und-mlla.
i-  I'liiinl
•u 'Imn At*  iw t> *n*'*r*,i
i rm,, 4 Cincinnati  *m
■imm* ******** it e tt,i«lm.*«.,-
*
'  . v.* )
■
I  *t-c  itrt.-iiti* U»
'
rul * * •■»
ml thai
ll-ltl.l'  Will    I  ■    (,  ft   ||,  ,|    Ml    ,|  ,,
i.'^T'"1,',^-" -"""'■•* irclilunima*j
"••tl i'liiu.  'im,...,I  opiWlunll,  lilaal
'"* """I*'""* ii I'r.tf ,
•■ »'»">»• Ii'iitrmi-   It i. ,-.,., ,,, I i.
"  hit, i,i .,- ii Hn  a,,.,,,,, i, ..
'"■' ' -""•"'' 'I MOIWI .
no, ir...t,ii.,,.,a, ,,,. ,„,, mtn*
olitr.w fa, con.niui rtnd prellmlti.r]
******** '  lUlabi-Mf. ,-   „
'.' ,' "  J " [J n« ll llll  ','i..fi, •
'\;\.   ■ ■'  * ■■*' -'i'i t it.it.
Now You are Talking!
Corner
)'".r ■ I.illaa .   ;i., |  .  I,,
nl.liliiu.. .1,   Wt  tr..
I",  t'i.l)   la.   lllOW   ),,!,
I III, I...
4t.ll ,lllt.
alien-.
pinipiiiun • .. ..I
la Ida' |h .1 lalm  Inf ,'ii',r
I
Mackmtoshes :.   A
ifn    * '1  ,-*  'fllla. I.l    '  '
luorl   ■  •
I
Paiits&Soits::
'■ amifi' '
'    ■   ' a
■ I.
'
VISITORS
We
Welcome
You
All
To
Our
Great
Sale.
JasW. Harvey.
CAMPBELL'S CORNER
Sni nhmu to Jna. Ellnnl fc Co.
■
** tiimtA
• • *■
•'ARE YOD?:
•                       a
* *
'. JRAMWAY LINE    ',
* *
' JUST TWO LEFT   '.
•1»l  Ifc.  Haafl   lall
'-aW
-a|*3_,"ta,f* ""''**'*
' ■ • I'  aart,
*»'., Itim...,,.
■ ■• ■
Z*i££*'**««*.
tlttm '**'"*,* **l*.
tSmZ*S* ******
, JAKE THIS IK
; flABE OFFER
• i
• ACRE LOTS
• n •
» i
' PRODUCTIVE '.
* a.
! DAREXCELLENT    .'
I 1 ■   ■ ■  a.,l|,
11.
T. J. TRAPP
Till COLUMBIA ST
■
- obUlti*
Ailmin'
ARTHUR eULLOCK.
-•
1!
LUNCH COUNTER
Oprn Ol, tnd  Nigh,
In* Creain .'iml Frnlts in
their Season.
FOSTER tt CO.. Proprietors.
MEAKINS
GRILL ROOM
I, now ir|.r - lo Hit public fnr CHOPS
AND STEAKS  Ei-(liiti Sttlt.
Boy
NOW
and Wi'iu-
DIAMONDS
THE COMING CITY
OF THE NORTH
xreat Chance
for Speculation
■rarOOPS   ^  poLLEY
•*'»/*^n'i' ftekmn  h
t'frrt* HI****,
I Aegmrmt Atrml
VANCOUVER
B
J. D. BENNETTS.  1 U OlllUllUl U
Mr"   Itli UMI. II.   1 *~
illHITlSII UON
l-t-MiAiro,
(henry lek.
IT VOI" WAXT
fo **ttn
ooou i Hl,\li
tm mt
*n**m
■■■Ittmprt* flat* :..*,,. f., ,
IIM   if"MiHIIM.  IMti'll
• ill, W»|ll»-** •, „,. ,,\  f„f | .
M.!u.!"'.'l-,,'.'",wV,,.!,Vf1,||J mmm*   T|C-i'Ve__iVr",",i,*,MW* ■"'*  '  ' aft"i
aii ***** ttaii «t i. nf*.) !*• .« **m. i ic I jtN, Manufaturer " "  •""" '  - ■-«-i
i-i*-*
THE UNIVERSAL FKUVIIIBII.
CHEAPSIDE
'•U* everything and sells cheap. What
oan you wish for more ?
ftiinning without brakes during show
<*
W.l. WALKER & CO.
UKABTimilD AOOOUHTAHTl Ut
OITY AUDIT'IBN ,80.-7-.-.
T.iaiPHoiB tt, ... wiirmaitia
WU. BAUal.IK t CO., FBOFKISIOBI
INOR  ANUUS
iu
UaStalVI. OAMK.
JULKR  PLAYINU  AN
kh Lim MiniBturs Tripp-
Uijr Things With a High
tert Silt.. Cracking nt
fo Glow to thn TliifVi-s
Accidont to u Young
D Cnlgery Dominion
irogetion  Expet-tod on
a-Sl!|llI'III 1>I I    ' A  -I i ■ iui
ji.'firrlnir in tin- poll-UCftl
'•^t: "Lltiiiii-iiuiil-iJiivuriitir
4 mill in In' li.r ran* I uk liU
trtuliiu konii'tliliiit tlmt will
fill lllNtlllmlliit tin ill. 1.nitty
I tin- niiiiTi'iiiiiit naiitit &
uiur  lu *lunlni i Un* QUI
i:iil-*ti*ri bafan Ult royal
Id i. lu-i .1 tn allow tlinlr
iri'»'iili'il by OOUQCII al llin
***** * llAlhl.lt**.
Man . Si'iiirmbor '.'rt.—A
y took plain i-arly today,
|n orccktn i-ntfri-d tlio
llli- depot Ihti' and 'ili.-*
in naff, lln'ii In 'I.*-.! tlii'tn.
iuiii-y timli'titv i'iiii-:-inm
Tin- ropori "f Uio 'iiat-t-
i.l liavliijtwak. in *i ■ ■ i
iborliig ImiiM"., Thn iim.
mml uf llio pain'ii In tin*
I -.i..|.|**-ii lln'tliH'k .it ■ :'*,
ctlnB lo tin' boor ul Ihi*
Mim* limit laler pcoplf*
fai- Minn*.  Tin* only clno
lull  of  tlif  tmt ifl' || tint
NOB •tinril)' afiitrwardiS
i,u il.i-ir doptrtorO (rum
eratlon*.
tai. htiiii.irxi:.
(, W. T., Spiftiulh-r M.-
iii ii.i'n'.i Maiiiii. Mi Mil-
lilting ai 0, W. Hut. hit,.
print Hank, wa« terribly
I'ltlnt. Mn* wan nurilnjt
tryiLu tiliurry Hun with
n-niii wai an , \plt-lnn,
- M• Milieu wen liadljr
thn Ilml'. and sImIiiiiii-u.
Id unt liltl**chainn,if Inr
itt.u \* KMto>,
t, who t-Mapnd from ihn
t on  11. t..i»v last, we*
mrnino In lllll Kdaerd*'
lion. II C  A i* .inVr uf
av.- bioa i-1-.i.-..i |K>rMb*'
tttrr liN MOtpi
** Till; 11 H M
ik, vpititnlirr -K—The
iriculiiin- ba* reqw itad
n oflken ai Vltiuria lu
d to two li>l«T» llkgi-d in
Ui havn irriuil  ttot
t.
iral ■■ii.iiiiiat.ni, i-ummli*
nornina and dmw up i
l.i.t-ii-* thn nvldniitn
IMl.
t OTpariail fuTTadimrtir.
nf nn- monthn and onn
EiPORT&CO
REAL ESTATE BROKERS
GOR. COLUMBIA & BEGBIE STS
bull! HapiHut a ***** ***** ... .-,......,
lalwr end l* lhr»rf..fti popular. An
ntira rati«e for the ptwnt IMl nrnr
***A abnte ihn HtilrerMl CMnrM anil-
pithy tor furriaoi-r* u r i i,. thr
pffotl« mad" I-t ihn KniM*hmnn llkr
Mr. I.iiil. and oth*r* 10 lam" ami brW *
'•t Motto ul MoaLthe b-NU l«hai e
nnMoftM VantT-w* litmni lithe
f-ifili^l lolattd Urtlj {*,*** in China. Ii
i» cut ofl from Ihn «»nl*r world hy **nr
MO iiiiin ..[ Mt.*! and Imlalnl In an
iMMH and amniraUt ttnttlrnil*
pOpaltUoo, «»nn tii>t,f it ftialn, and
■hat I* Ibll  It  Will  hf^.nt"  allnfnlhnr
Itapootbte lo maintain Ihon f»o!«lwl
("rl* and OooOftllt In pMim 1 Knroprtin*
m China il *t,y dliionm fmm Ihn ma.
anion an niample In IntarliMy madn
offiirh CMntmmi  t* atlarh  lhe Urn
Wl fnr nprltrr riHlnrday won ■ .ml
-rnrnph-mnntof paiMiifrT' and fmitbt-
. Alt Um (wtiplo from llm IHW nuiiitry.
who Imm mm lo tovn dnrina ilm fair,
madn a t.'imral r*e*Ana fnr home, harlne
had tlmir flit of amiiw*mriil durlnt lhe
U*i ffw il»r«. Tim mannnr In whl,h
Hm> c. k»-.li.-i bn--i wiib ihrlr man**
•wini* and wold wrrontfc ntt md
-a«-*n». plt«- pu'iliry and pomta.
reminded'nm nimncly uf ihe wrlpliirat
,|,.-ripii.*i = .d il,. eiodei fmm Kaypt
uf Um lnrarlUfi. ilm only difference
Mn* lhat thiew  amoni«t  whrnn  they
! ham horn wjniirnlnt art- rlihi •nrry lo
•rr Umm *n, aiul will liwik fftr«aH wllh
ptOMOn M Ihrlr mlurn. rn ma'*r, to
Um nrti rvrnl of thn kind whirh lake* ,
j plioe here.
oed If is Crime.
t, Minn . Sept., 1!V—Coolly furrnl Jaii-I' lliiiwn
« u( i deed lhat be did
- boo IW Brown haaj
itii hi* rrlmn, bui It baa
tut ai la*i in Mlnnnapolli
cd In .-*ii(*tiiiirtidnnl of
Ma. Then* U onn man
III aim a hound nf >y
of llm OOOfOMlOO   Bfl ■
ti  "llfir"  at i l. ...t.
'  hm  ttt )>jf  beea
murdrt.'i Un wu
Selnn. Itl. Ilrown
Oriotootel llnndereon
id told bl* nt.ry
|t tbit Ibn chirr ■"l him
nntt. The mm wu n
rr. that the chirr ordered
and mnt a tnlngram lo
ehnre Ihn murdrr wu
urtilnt tbe amwer raiae
f:  "Hold the man." Tbe
1,1'lir  (•  a  •Hai.iT" .*r,r.
' ta iramplna. went into a
rp lln .i tit* .*.! over a
« dark. A fight
wn hit hi* assailant
iiii a coupling pin. and
itlerwardu aimUmr iramp
mn iinnr and wrnt to
ae .-ar, nm knowing lhat
man ( r a companion.
Ing he amtn and round |
id lain In a (««•■: *.f blooil,
bloody ilrevn and left,
wed nl« arrrrt and rnn
a mnt rim**
atlng lo team fmm J.
*toker  n(  ibe  public.
■it.i-. Ihn  Ihrm day* iif
imirlr \***i i-i.pir ii.|in|
Thn UMtOUOl-Iiiiii HM
i. John I! ' " ■ and all the [
viiit'iii h,.j..,t*.i the
pr. ii. .1 Ihrlr sraii ti> atinti
. 0  magnlflrrnt  plan* ,.(
it'iit and InMriirtlon In
They a'eo longratulalH
in Ihn lldy and ctn«n
Ihn pmmtapn under hi*
* * ***** imm * Mmimm
iirmmnnl wrre drawn up
1 ititbt by l|«-fl Mwud
Atntindrr Mcltnan for a
■ orer thn rhami'iotiihtp
Hatunlay, (Vtotmr ard,
Itllng. for a alake nf umi
to take all. Mclean to
wn skiff, Han Ian to have
- morning to i. «t Mr. J.
.nd if not wtlafartory the
f. Mclean lo have murt
of bli own boat Mtakes
lb Mr \ II. Mackrnilr;
tr., *.* mtnree and <larter.
by giinshnl fmm bMfl
Vnlmlnitrr Mowing Club
Ihn wnathrr t* not aullabln
klnhrr Ird. the race to be
m day to day unlit suitable
ainnd.
amra Iter ******
lk yenlenlay Ihn Mt. Unorge.
 I Yacht Spud ron. left thll
port for Vancouver, where nhn will
an all Ihr return of the owner. Mr.
Wytlmi. and the ni Imr fnllnmnn who
went 00*1-1 on Mr. Aidmii'i car yesterday
on a trip to Hanff Hot Springs. On
noil Monday not shn will pmbably
sail (fun Um Upt named port tor Han
l*ram Isco. 'turn 0 Ich placn Ihn Miyage
to A'i«tralia wiiibn made On leaving
AuslrallA 111* Intended lo come round
itn* Ron and call at llimimi Ay re*.
Ihenra to ihr Writ lndlr«, and fmm
ihom iiUnd« home. Mhr |. due In England nntt Jaoo. Any new* of this vm*
•rl will lie aleays recelvnt with pleasure
hy Ihr idtitOM of Wi*«lniin*lor, anmng«t
all ttmtttl of whom the owner, oniirr*
and men became great favorites during
he «lav made by tb.i vessel at Ihla port.
SHOT  THE  OFFIOM.
goal tlrerr  t'lrr* nt nml Wmnta I
shrriii .Irmttramg.
Iiniiii  i'\t-liciiioiit  rri-v.iili-i|  In  thin
t'ity yculnnlny when lite nflWI waa rlr*
i'iiIiuiiI tbat iinpuiv Sheriff T. J. Arm*
itrong of Woatmlnitu bod bun i*liot and
w uiiii wlilIn trying to -mrvo a writ of
I'Jni'tiiii'iii un HllOllOl lirt't'i- ul Kb a lith
Itay.ViiiituiiviT*01 tlmpiirtli-ularaof the
trouble Imiwi'i'ii Qraor and tla* Canadian
IVlllr Uallwuy. Um pui.lii* la fairly
r.t in 11 mi. but ilm following succinct
epllomn uf tlm cau lakcn from thn Van*
iniivir World of  Irtnt  nvcnlllg  prOMQtl
tin' whole iilfulr In ii DUtaholl. Tbo dia-
I*, ii ti* urt!**** oviT .1 Motion of valuable
load fronting on Bnfflbih Hay near lhe
mouth of FaUn Cri-i'k uml Interallied
within tlm land grant donated by thn
Provincial Oorernuont to tin* Canadian
raclllc Hallway for bringing lhe ter
itiiiiin of tin* Iim" to dal Harbor and
BojlUb liny from Porl MisHly. lu tha
uprlng uf Hit Mr. Qroor aci|ulred tba
riHiit uf s btlMureod to this and other
lands, .ii-.. ii-.i! ..f ODOthU party to a tract
of land over wtili-li llin dUpulo has been
pendlnif »o long, The land tn
,'.. .i:..i. tltll UtiviTiiiiliiit i"!,ilnn'd WU 0
rew'tvn I*..f.im Mr liri'i'r had any Inier*
est therein. 'Id- view the court aui-
talued an did .i,-* the Legislature, before
which It i-aiim up for bearing. TheCan*
idlan I'.* -• then : • mm plaliiilffs, and
have ever alnefl **••*■*• piuhlng the rase,
rlalmtng that under llm cundltlona of
ibelr OgroODWOl with the I'rovlnclilUov-
t-rument tin* land was the Irs. Thiirnnrta
have aim ophold this conuuition. but
Mr. lin*r. with wonderful pertinacity,
llrmty idhorod lo Uin bollol that hU con*
tODtlOU wm ooiTOOl and that the land
was his. llotli *l<li"i L.tl.' eipeuded ti
large min of mutiny in pushing aa well
;i- 3ofondlo| Um cam.. I.a.t March an
ejectment writ was Issued In the cau
giving posic.isioii of the proporty to the
plain tiffs a* trustoos of tlm Vancouver
towuslio for lhe Canadian t'aclOc Railway Company. It wa* hoped
hy the *it*f. ".I.ti,' that a new
trial would bt* granted blm-
However, thn right of appeal wai dla>
misled. ThO elocution of Ihe writ |hu
been wllhheld ever •*■■*<■ In the hope
tlmt Mr. "ir- -t would t)uletly surrender
i i-.i. of the property wtihou', rur*
ther trouble. Attempts or a similar
nature had 1)000 matle omvlously, but
without iiiivi'i*. Mngle handnd, but at
tbo muiiln of a rifle, be has driven
lat r ii-i - off, and In a manner defied lhe
llw. Hm Canadian I'aclflc Railway and
III ■ II '.* At |ul ii became necessary
lo lake dc t.iv* -vi inu, snd as hn had
failed I.. ftOOtOi U w.li defined advisable
!<• <••iiiii.i him to do ao, and lhat at
oncn. The iherlff was Instructed to
enrorre the ma]e-ily of tba law without
?■ :'■*■• t delay. Yesterday morning Hep-
u<) Mmrlff Armstrong, or this citv.
» -in, n , : by l'i ..I -i, i.ii l',i!i, i* ii A.
Calberk. nf Miimlyvllle. and Sheriffs
OflUnr Patterson and iinicnr Shirley, of
VftMOttfOr, and another, proceeded lo
the house tn a Canadian !'*• itl* railroad
engine, accompanied by a gang or man
■• i ' '\ ■ .it. -■ i.i thither la lbe scene
by the railway company.
V tin "Hi* •■!- • f ttm law approached
UM hoiiMt timer waa seen walking ontho
track. Designing their object he ron
inwards tli*- linn*" -hunting to bti wife
Ui tmr Ihn tlmir. lln . t.t. rod tbe dwell*
ing a momrni taler and made fast Ibe
door. Ilepuiv ^Imrtff Armstrong went
i.t.. io ibn back door and called out
"otien ihu dour timer." timer replied,
■ t„ t away from tbem or it will be the
wor»n fi r \nu." Armslmng «aldhe bad
a writ to serve and demanded that tbo
dour Im upennd. timer without another
word di*. barged a ahot gun which be
held In Itli hind, the charge going
through thn panel of ibe door and a
number of Um .liul ehlnrlng tbo depaly
sheriff • lift chnek and chest, one bury-
ing ItOOlf lu ht* bmasl over Ihn heart.
His I'l.ittmi wem rtppi*tl lo rags and
some nf the htiltoiia torn ofl. Ara*
•trom wa* stunned hy the tlo*
leace of the concussion ood
frit down. aWheu picked up by tho
other comtables ht* tondtlloa wu plUO*
ble. Ue sold he waa not -seriously
woundnd. Every cam wu given hint
and he wu at •*■■**■ conveyed to tbeclty,
whem hi* in,' ir>* wrm attended to by
Dr. Wilson Tlm us'-, of ejectlnf Oroor
wa* si.at.ii.it ni f'-r t.-1 lima and a warrant sworn out f' . hla arrait oa tha
charge id sbooiP.g with Intent M com*
mil murder.
tn the afternoon Mice s-ergeant Haywood, accompanied by a poeae, pro*
. n.j,.i to um thn writ. In tha p00M
won constables Shirley and Cottoa, C.
I1. R. tvtcctlvn Devlin and othera.
On appruchiiig iimr's house Great
wu eeen standing in lbe doorway, nor*
wood -advanced with lhe warrant and
Ureer called out that be would cook
along quietly if they would promise not
to molest hi* wife and children ood hit
borne. II.m.irl ai.di.tii*in then entered
the house and Imid a consultation with
Umer and Mrs. timer tasting over too
ml nine*. Mrs. timer stated io a World
reporter later on Ihal tbe oficera praU*
Iscd faiilifuttv that nothing whatever
should be done to Mm. timer, the child-
mn or lhe house unUI timer's com wu
fully srttliil and the law directed
what disposal should be made
of them and on this agreo-
ment Umer walked away oaMIt
between the ofllcers In Ihe direction of
tbe city. No sooner waa he out of sight
iban tbe ofllcers who remained behind
bundled Mm. Umer and her ■ hitdrea
down to lhe beach with a few of theli
hrlniiglngs. tote down Ibe fences around
the homestead, and 11 was reported loot
night from Vancouver fired Ihedweltkf,
which waa hunted to the ground, Tha
feeling in Vancouver last night suffered
a strong reversion In timer's favor, after
the story of the broken promises of the
constables became known. Public syat-
paihy Is entirely with him now.
One of tho potlceraeu stated regarding
the affair In lhe morning lhat through 0
window he saw Umer standing ot Iho
door wllb a gun In hla hand, butaevar
thought bn would be ao foolish u to
shoot. After lhe shot-, hod not Mr*.
Ureer ind one of the children baan
standing In 'he way. Ureer would hove
boon shot dead by the police. Ofl-oar
Shirley was shot In tho stomach by the
discharge of timer's gun, a pellet penetrating bis ilothing to tbateitant. It
was 4 o'clock when Ureer wu lodged In
Jail. An attempt was mad* to hoM n
trial last ovenina, but the cue wu
adjourned unlit Monday morning nt 10
o'clock.
Thn special prim offered by Mr. T. J.
Tripp for tho beat dlaplay of provlodol
manufacture* at Ihe fair Juil eloaad wu
originally awarded In the Royal Ol?
Pinning Mill*, and was so **\ torn* In
our printed list of prim winner*, which
was rupind fmm the secretary's rocerd
book. A pmt i-.t; however, wai aolofod
on a. .mint of a n antolplere Included In
the Royal City Planing Mills etfalbtlhnv*
lug been shown at last year's fair, ud
Ihnjudgi' thereupon reverend hll Ami*
•Inn and awarded the prim lo the Irtl-
etto Mills' display. The Royal CHy
Planing Mills people contend Ihal MM
mantte*plece wa* shown lo M ooto*
lahed condition at lut year's fair, AAA
that nearly all the work of real Merlloo
It wu done this year, rendering II to ill
tntenle ood pnrpoeee a now article. New Fall
MANTLES Si'iiii-iiii, I
Velvet, Aitraclutu imil Tw
JACKETS Si'iilfitti,
mul Cloth.
CAPES Tht* ni'ifi'»t i fliii
ULSTERS Oifl'tiriiiit u
in Iiiiii™' mul iniiiiii i,' iiiiii a
Chllilrtm'ii ooitts, l'nnftira, a
, ;•■  Ml  aVuilliriil  BOOill, ill.
l.tlj
air -a'li'u
OGLE, CAMPBELL j
THE LEADING DRY GO<
COLUMBIA STREET,  -    -    .    - j
PRDMMONp-Ai Unci.. It. i-  im I'lniii.
IS|,I  I- l-'-'l  ut nliitli-iii inliiiiliitii, liiiifk'i'
l.ltiitiiit. .ii li - f .Iiimi- M uml bin Ri
Mr niiiiii..mt tgti >' months nml IT ilitys.
uueUf nanera lll',,;"',,"l'.v
NFAVS OF THE CITY.
l.W l.nrtl.tamli.
I'-lli'
1'tillia'a.tliite'fflM.liil al llun  lliifc-a--
II  l.,il It.a I
LOCAL  BREVITIES
ILlllllaltla'll   Illla' ,|f  |a,||.y . -1, r T J f, U •"- -11 B.I
i-timpletn tiittr lltin nf e-ar|wi*. I*. I Vlale..
lititi.l.. iir.ii. *
Tlie at. ..in. I  Illla'  lllllll'. lllltt'll Itaalll
I'hllllwti'k innttirriew -t.irlliae.iil To'olock
.ml brln.liiit . lint y Iimi ol ,'lallllwaeh
ii.blt.it> foi iln I'l.ji ftlr.
All llll' -'lr.'- *'! till' ''I" Ul'' lln—fill'' f
awrvli'ti trn now up. Nearly .'*** boiol
in til will u* imi hi tt Vtetortia Vnn-
i-aaim r aiul Ni'W IVa'ttniliiitiir.
Ile'll'l ttlll   fa-'lia   W.lll.'.l   III   |-l -1  illllill..' for tf- ill lui iiiti  Hint  tt'lfi'.  ll'l
iliat*. a-iiliHiu'i-I    t|a|a|y,i
l.t,.., li lefllae. a^^^^^^^^
Ttfll tlll'lt IU. dfOWMd III Vaiia'eallta'r
tltrtiarnli I'llalay niitlel.  Tlaa',' Wttll nn'
In . Itott I" ir lliai i.. a 11 u at - tlnl lln  I' ..it
u|tnt.  llm l.iijr lui been rav.et. r, ,|.
Mtyiir ii|i|»'iiliilini'r li«> nirr.ttl t.e
atdniM iii itii'iriiaii.-i'r iloV.twontwf
V. M  C. A.  I   ll.ill. la-let  -Ulll  111 . Ullll*
thi wnrk nf fiuniili'iliiB tin* ftntit ol tilt
eae-i I uii,I,I..' 1.. tjttt (.,,,
SKIl-l'-S ANU S1IKL1
IN "'l'f -l/aae/eaaaa -1,aalafee.e, .
V.-la't'aliiy  aill,1  u| ■;*!
llllllillli. ll'l' i.ll. M.'I.'illl. M
A.  II
"ili. * i
l.lll,-,I a Uaa.,,1
IOM Ian, Man!
iill.ti
.. K".»l dull
llllll llllllillli
Iillli- -l.lll II
ROD ii tide,
niiiiii tin- I1
■•I In Tin
inilliiiliiii
n mul Mm
.'iiiiiiui in
,.,.ni,i,-. ii
li.nilil Imt
ilmiil Inli,
al  la.  ...llll
lli  III  Illil
nu.  I'ln.
tlim. It w
limilil mta' Ma,
a ma. ..I il.i..■
ll'l  llln  -al III.■
.r-.'ii'Mii.l.i'iiii
if It
>!  1.1*1,'
I'l.T'". Illlliltll III'.
Il'tll tlaa'ta Haul
Colaalallil   ||0tal   ta
•Ktmiilrer." '"   I**.'-   ''',l
-  wti  lalaiiil In tin
Mil !.e tafia',  taa  wile
'lll|iJlllli'll
illltV It
■    U.I    ll
tmilloy
Illllllli nf
fill'!*
Unii niljniiriii'il. ..ml iln* rtrll
qolokly tlraitin it|i mul -il'iii'iI.
mil ,*•»■ in thn l.piuro.li -kilt
lie- a-lia'aaiBlalaTe'el  I'i'l«'r."li. «lll
wilt u-i* Iiii riai'iilttr riti'liii! .1
liiiti.tr.-.l i.aial- ilnrl will lau
.mui it Iii-ii' n,i In tlin in.lllllll
iln-1'. I*. X. Ao.lt, jlinu-i "in .
,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ |h'- i!|>|Miiifni. Th.. ru.-.- in'
ll'liiti itui want t ilr.i-i laa* ba*-k .-nil bolwaoo  oloa  ami  In, u»
U|l  ,1.1  t rnlll  BllllM  ,e-|.>a.|.(   N,.
II. *
Mr.  A. .11.  N.laaari  i.*.ii,-l  i fan
heaty ami.ifjniiiiiii .■! lln.' CU1IIW101
trail  1'ili't.lll,   |.ln in.  ami  t|>|ili.
I'fl-alailll; Jilt .- Tllla-ea
ipOi affj. >. friill, tlaal til.'.
atllaarriili  li.  i   . .  ti. i'!.. t |i
l'lltrli-i I'ni'la  iia- eli n  .1
!• fi i"   llaiiUii in i,min.all
l.it.-iu raportatr aHM  ilal*
.    lia|i|.*a-al alar! lie-  I'll', allealenl
tai'aalar ni"' ***** '"' would Ilim hi nan
111*11',.    "■*- ""I'll I" ...a.I-t- op Iiiii
Umi*. IVn, tir,,,,. .Itm.. Wli ami' **"• t„"'. ""*„?
Ald.Owu.h.ie l*** i j,.,i«.'. ;'"   ,   '•, i,,^'
of,he male m__i_, ti,,' hi,,' lor  i'".T. « i ,mi i,;,ii  -
\t ti:,'?;:::.":.::: sen '..•.■".1 *** m^StSSSS* *
*ell!ll!"ll"i.  liaaaita'iiu  a* a,
i«J.
.illi.
1'hlll^^^^^
I.' a .lall"'
dock,   and
l-a. laar tll iliat
I. |i*rfi*rlly •*|tia
llll  I'l  I'll wtll ho a .*
tbt ruMtnilOiin i't i.i ■ ,n i
ii.ti, •" •
.i l*..ii.n.a,,,I,. |i |-  iat,
he bill t, ,bi* tl.gil l.a.aaia i*  •■  I'.   .
It. Ra rl.llti-1, t..l.y,  a-etlidiia 1. .1   i  I  .
Illt  J   lltl,,    M.afllKlB -1.1-1. . 1 N. 1.1
m.« i|i.ki 111*'  llilt iiiii.    III. i.l,,a:
"lf.1 .« tt.,. Iw.aillee yaa'f aa! ,aai|| |.|in>.*l	
Take, i |l.a.." il ,bi rhrala la,.,aaar In"!!, in-" Hie'steal i'.ai-h.
irtntwt, lilir nil, I,.| |.y H.i.l |||„,   s...  lai. "level I-.i. "ami me aim
l.rt* tdiiriiwhi' i.i              • .|a.it.' tl.. uni" nil naia. tit. > i
Tto.ir.air llnlir, m.k.. i .,.,.,*. '"" "' """•■.••., "nl. «W
tnt*  ln>a  V.«,..,,_  l.J.y.  .1,,  I, .... H'l.  ..•.•l.l.l—it Hn'
VMM-S ikl. u,.,i,i... iml .ill,..,!, Hi.'.'Itib ami ili.jr U.lr trle'ii
IVrilalmtt, II, 11.. atl. fm.aa,   -Tn will ""'""'- '*" "'
MIM .l.ad..1  '.|«.„." f|..nill.i..|.ilil ""'•
tom.lleil.al  tin t..tli"l|..l  U..M.1IIS il'l'lt'"*! J*  ldtfUllll.il
Mamma ll.ial.i. .ml M. Ii ii, " ';'•' " ' I"'1"'.1
Ili.u,,,,,,, lam I* * •'•• <*"*i "f  >'-i-'iJ«i «"••""•"«I""•
UUlnt lh" J .,nl-ff.f.,.t,l ■ ...   '•*"*'  ,"■  '"I" '
latM..td.,.-t,.l  .-ll'  IIWnII I.f  ••*'I" '
It Ihr mainline* II,  lllii,. .1 l„i  **  ■*  ***  I t ••'r ' i.ra|. till.
puma,,,. .uLtmAaA ii. tniii.« iitii br ",""••'■" '■•" ■***» ■
hi. tint,! 1. lb- ittao! «.«.. |*t-.i,i ,"   •'•• i-*"-h»it
»»d IW,,,,,hr, •^U.itl..  .I !...,... I, ■ I,"  .hell  Wi.  le.
An,.*, la.tn.. . h..r- imltii-.... f.., '''■ * «•: "*"'•" *"* "' •";'
ut. at, dad. |.u,tb.-, I.,  ......it.- •>" "•>■ *<;'•"«" '"i-""'.
*ta .bd cmml.,. 1.. It... »:. • l"i'.'''« «•*»! <*** *« "»<V.
CITIZEN*' CELEBRATION.
.Mie at*, ll**.  *mtll.l"*  I
**p...**  r	
Tin tnllaallaa. .,.  ".la.  ..fllii »..,.-  .,. I.tfllal, mml, .Wl hi" *
wfiMI..,..  I..  11..  a.l.f.r.  ...1-ul i-.a.I  llirnilll.il.  "a*  ' !'■•
ti id ll"|il CH] PUlll. Hill. I..at' will. Uu.lala r ■• lliialia, |.ii-h
|«l. I.'". A J TWIr,lt l.i.l.ull .. .lan.-l .I-.n .ll.ini ..it, lil-
i*l*fat-«a,. J.-tw*' ,.** ■ ' 'ii.ai.i.iiitfl miaid "f.tr'.r.
ItllHb * I'taiitirll.  Ill hi. ll- -a. Hll
CM.tl.tr rt.b II'.'. It  J  I.:. r. f..... .1
t. Ilhiwt. I" „ in ..I . . Wood. .*
■iiat'Lt. NHlt  .  i- A '■•*,
Mti,. Kinntl. Ill— ll. i .1 ■ .n «
If t>kh,kHe«. .1 IL Haul. n.lt. Iimi'
Ml 1 riira.ii. I •■ ..!.•- l-*-i' Nm.
.-a,|>htn'i  lirnrttlran  11
1TI0N '' •'*' •"Hi"-1 It l't **"* ***
■ t-l II t. t .at lltl
lMll4.lt. JM,  ,,, ( i  I,  ,, I,,,,,!  |,|
a' "1, ,U'k   Ti
1*
8Ith*  I "o t-ii.i   I a
I.U...    li    II
tHt-d.lr.   ->•■'■«■    II
*-.ati»i; .*
MMl  11*..  11TIIUM  II
■aitl. lataa  i -
WI. I.Ileal tei.,1, liaaitlat Iw'.ill
am! ll.e a.a . .at |taall
tn.l) Li'1, in it.' it*..! iml.1
aaaa ff iha- .1 It** ilea- a It.Wtl a,l
He  ,.,. II. |,If.  ai.ina ll
-111,11.1
It 11* allalfit't lo tt*
tn} t, mm* a..!,. I. In. alilr
al.iiii.  llr loo!
Ian ». that .r,t„. nun «t.ft..l
and W ill Ita. .Imal.) itim,  in
l.lltr,  l!,*ai..
^^^^^^^^^^_ Jllluo.  I  1^^^^^
IMt 1  Ol. Wt MkCa M.IkKa'.u.h.  turner)  I  ii.M  intrllrrlh
Ifntfjun Ai«   T A  Mulr A !'•>. Mr.  ,.|. ,.a.i.i .»,a,a.ii.... ,1m ra
Wllltaa Itar. 11  CUIUt. I ia,,n„a<laaai . .|,.t! nti. i ...tl.i.rhaapk
litta.. I.  T.  laliWd).  llaa.lt  .1  TullaH a,. ,1.1,1,1.  laal*n   >
-h.di.ila i... tj.i .* i.f. r IViiliaa una hud i„i.l!.t. I... ..
llaillii 1I... ll  II  ltidd.ii. J i  tim*  m"l. •!■.-lint llun I.'li-. fl*.
(Ulatl.. It  A  J.I I.",  llfllij A lii.i., J   bit |'l '  • Llliraa- II Mart.
E |-hl!ll|». J ..  ■  Ir .if.  KtrWlOl .hi.lt»! leiatn Deweelt Ihrm
Will... J  lli.!,. i.i-i. I. - T  Nick' ll kplli.iV .II-I...I  III
■MkaRud ll|.». Vill.tr.,1  llitll.il,. >i,.f
II  1  li.ldAi-   t It »1> ...i . .' * -..    Ilal,lie, ....  Il*..t I*. -b
11  11  liaitti...  ti  t*  KUInr, T. t.tl.tt I,, .i.i h>wrd ll.  I!
I>it. linhtni'.-Illil r»a|ai.|. i>*.iii" |*ii..itatn t.i thilt
a*rWI|*t,. Inelfa Lilrl, Mtl-lrt. I ala Tie. 1*.iai llrt|.ai..atf,... I
!*•.»,<. ritiilittd Unit!. I. I* likttrln. raiaaaliai. .aliwrn It . thlnla
11 A tl'alkir A I-.. Mi,i-t A I*...•..-.. ,.,..,,, ,..,.. ait.it,. li Ibi
Itlllfim Jrthlal.n. ra|.tra>t«. .,1  t* t  at-  |>,. Lllt-t  i>!  lialtil,   I
Clttlr.  lieWrMaa.,..  II.Hit.  .'nrlli, A  *,.t |._11a. Ifal  Kat -
IV. -  11'   ll.rir,. J, B  ....   '  I   I   l. fa.a,,la,   a,.|.i.ln|i.|  will.
Ttii!• A '•■  .l.lll., 1 lln.. ll J Aim  lli.l.ran.ii iml hi  lir.nl.
• tltW.. |h.r.'i., A ll.t.,- -. I. ,1 *l- Ii..T..fI.ii,..filla.t air r.llia
ttliwh. ttth  t.-V    I'  I'ral   •  »  Hit .....  .a.l atll  llllll
11  l.,al.  It   A  li  II.II. a..|r... ..  J
Th'Hre.*. J   I aWa|-> l|. N   I   11'K.a .a.
i *  lii.ikv. r  M  \  tt..rf.. i
AMfhi-xi.  Ii  n  i.aiiii.  I'lii,
t   MtlflrM,   I'll.l,   A    *!|,ia..n
R A  Hi 1 n H.l.i...  I*  tal.
l'«ai*t,  Itl   ' 11   la.   *  .    .  *.*■
tl  K.t,,. ,i  l;  «ti.,. it.
Itw.J  I",«*,••.  ll.tl.I
J 1'tt.t.h.M A It .fi|  lllll
11.11... f.w.a.ft.1, A lllial.-. il
|la|lr. 1  a.  «   ..,„,   I   t  .
llllll Kill.  *,  i  11|    VI
A  l-illti..,  Ilf.i A  liili. .  ..  1* ... ,  ._
Illllt, 1 I... T  J  Al  It, ' M.i,!,...  hrt.llr,  and  tt
III*".II M  • ■»-,«..  I  .trn  tl  I .,,,., r,h.»ll.rl,.  tlh«l t
Hm... ll  II  I. ItM  '  -  Mam <  I* N  what I. ',..n*r. 1
taVtMla. 1  IH,,....,. J  H.r,*,).  ||   I .,„ , ..  1,1,0.
Ifwrrlf.r-i.  A  J  atlm.ll-.'..  llltl A wtl.,  . i|,  ,.!,.. .    ...
l.lll,,.  I'  ll  I.l..,,,.  |-  IV. i.l   I ...,,! d..l>,  III"  lain III
Itllh. - I,,-  t- . M  .«r,  A  I".  Maitl ,1... Iralar,,, ll|. aanlll  lla,
AtdKlit*. 1*  «  JfatWII. I. II. tlir. il,. .li.li.,.. lli. m.,.  ,l_-.l
II*  IT  Ma. 1  ,, 1>H.i,lri.lV  II I. mml. „,,| nmli i.allt b*
JlW... J. .-  ri.li. A  MlleVl.  «   l - I  HbaVti
Wlllfildr, A  ^rltMt, N. I  Mml I. wairl
O.lrim,. A  11  •iin|il»!l. J  ,1  ' .    - „i aat fit.
bttrk. llWJaai A |l.,!,.|l,. lli, ,'a- I , 11" 1,,^ . nal. »i
Itllfd..,, Ilntt. |, llrmlifta.f,. |,. |..| ,„ ,, ,|„ , |„|, )„,,«. U
N.)rir  I'll.rf.,. ll  II  ,..  I   I I    ir.maae ,.  ,,.  nliwltr
Nr.  llM.ia. •• IL ttllt-, IV Aliitmn. fanti.it. ihlmmln. dlih MrM
** 11  Ratteretn. H ."  . t  niii ' ii,.a  l-ll I real*.
llo.  T llira," T . Halt. .1 llini.tr.ia. ,.Ilt.l lay itilalail, ll.r .ftaille"t .ear-fnin '
A  Tataati- J.  la. Ilt'eir..  II  M fi. nn llii*,iirf  II- ...f-.li w-rmi.1 ,-tllir
W.A. tl aMM, J  H  HMMti. Ii  II lh.t, tbf latttrlMtf.. and tlar finiih nt
Wihb. I'rrd llr.li n. t  IL Willi   '!  Ar hit tin It. wit m ,t, -,!«.,! hi. iaa lai
NcRai., Uitt. h'.aaii. Wo, * "  A Tlil. .,.iilt-r In iht iklaaln}dull bl
taMat. II  I  • mi™.  I-  i.tint. A. junk--limb nt liar law. tl I. aimirrtii.ti,
Twddtn  r  A. tl..l«..f,. A. lltll. IV  IL aid Ibvi.l, twtt iii'illtl " l.i" .1
Tielnuttid.  I' J  laaailil.. A.  Il.fe. 1  I. |.ir-iily of "Ittt."
Ni-tr*ftitirir.  I*   Mltil. .'   II  Ytmt.t. Tl rt .rial,  miHV 1.|.rrfliff. Ill  tlllli.fi |HM
KMdHI. . ITItl.d. atl'rlbfl llllfl'l. Nr""   Hal llllll llllll"  1  . i.ll f.f iff.|»aler.|,  ...
AdiwrKirr. Mall, A llri-'n. -I. Il.rlint. iini... *m*t ttt* t.ln. •*hrti(f ...nail V llufirl I-.am' A li ..- ■ - I ll~n». "hn »«. tlMll, ***** wllb
II Mil.I i tl, T llr.,tli .1 I. II . '1- ae.lHar a..r.tnna la al
W llonllnte.  If  IL  lit''  I   I  r*  -I. ll.f It *fr |
I'  M'Titta.n.  II  II  lllhaalar.  t  *l All lh" mitr,,.             ..attl in
llf.fi,. II A  Mrttenild. I* ft  ' *■  H'  Wrtll  ta.U,
I  HIiaiati.A  II  M.I!, a.lr. I' Mrlbl.-h. .ItimrfatadfliKifa! Ill klta<l* will kit|l
imltti  To!.!. H.-ttO. I hock u. * itn-in ali.taiKi .1 lajmaarfaaw
llljlhlle.  .tail  eef "t.lft   I*  i|
,.,rtllrtl   Tin,  .lr  laid.
.11..
t  al rt
"i   '--!aa|e.l Ihr rl.b I I,
1*   ..I ,„|.l.    . ililllar
.'•1 .I,... 1...1,.. 1
e.I  IKI.1, .,., m.lalaa-nmn -..,
I. fell, lainllll.alk  l.lll. Ilbf
.....if.  nil*.   II..  wa.  .00
ailtM   li!"   ita  tba   tflll
i|.iani.,t, |.n*,,, - -I
uiiii.lalll,  ...nt (.tail,  bi n
New Fall Stock.
MANTLES Si'.tli'iti'. lli.i.'.i.li',
Vulvut, ABlraoltaa nnd lwild<
JACKETS Sonlottii,  lltltl
nuil Cloth.
CAPES Tlw ut'wtiBt • (Tt'cu-
ULSTERS Difliiront liuiti'tiiili;
In lailitm' ami liiimniii' iiiit' I-
Cliililiou'. oonn. rocfon, etc-
Brill '.winiltnl .'".ill-. .Iirt-i-l fr.nii
lliirii!..  Sovorul lliii'- iim iiiiiii,''""!
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,  • NEW WESTMINSTER
NKWS OK Till*: CITY.;;:,/.!::.. .... " ,  ! ffi&JEpi
Uaw A.lv. .i\* t-•■.■■•:
•'"*m<  ■'
Hi
.plain l.i
I i"'f"ia	
iiiiiiin «.
I-.-inn,
•
LOCAL  BREVITIES.
A
ittl
Ut,  .ii.i.,l  nl  tin
town ya-tariliii all.
Tin'   Iliitr.ir.l
arrivi.l with llirlr I
i^L**
III"  ill I'll  I'lllll'a.  1,1.
**>'-■..»■ '-- -.- hrniKlil  f„r Ihal jaaairilll.
laa il.i. ,iii l.a Hi.  William Irila.s Itinn   \|,.i,  \| i .. ,  ,.,.  ii,,|,.|„|ia,l,|,.
Sa-il |.liltlil llllll llllliiitili-.l ill Ml" 1   I   ...  |.r.i|arlailaef.aa..t liiilia-'.t "I  Hi-   \
iv Iiii rf.  Ti" iliitii--iii.i ta-- mil i- ,or World, I* liorti, «i full ol
ul,..ia io Victoria by tin- RltUel "ii ,i"t .vor. .nd (>riip.n*4t to writi upi
il from then- I"  rnhlpiwl blHoa-crlroratluii In Drtl  in
u.'l   Ht"   ll'tn   l"  II"    Mi  tl  II lit ..'-a  "! ll,,.
where llir laitlnii-  -I l net V ,.,l.,.i , -.  I. ,.1,11,,
«mt lo bo irowlni In popu* .«> thn Iho Telo.i-.nt ;
al.atil III" l'i -li'.it
t  * ; aal  ll, ll.  Hi" ^^^^^^^^^^
oit.lall.h nt nl a unlvcr.lt) m Vlcinrlt ■* •'""*-•
^^^^^^^^^^ Kay. i . '
ua'il tri|
a'..I  .' •
 i.l a,
Tn. .ii-..! ftiitial Ir.lelit ami ■  ■  H-'    .iliai.ltyMititda'yaflorii..,,,. j  H.y.lliet
ii-': -..' i l.n hero for il*o Interior On motion.e_I_ Mr. IV.r* lirld.', ftth
oar.
ayi	
Tlaa'  aleaill  Ij. bl   -'    ri.*"  na-
.*!...■  .   a I'l. r«l I.y tlaa- ar.aai.l.  ,
I   -  -'
at ■ .1!   . i I  Ol   IU i  '
aid 111 Ihi
„..i.,IM|f
I!..- haalll.-l.I  lhl'
I  ,i, -.  ..dlla.r
Ml   M.I..
10 llll
-   '  'Xi-\C'tv-*'*-'**l '"*<" '"'ll'l"-" »•• «">'• *•*"*'** J	
.    f"«AW **  * ■
,  .                   ^ , IdlW- 'I,  *  -     '  -
1
'
I'   - 'if  III" '-                                   I
j"!     V                                 "  "lU' .fi.'Hi.  "                       '       at   a-eli-
'  l't lOttll  alalf. la l.,lt- t.f ll"'
I      •     '    ■ -I. ■  ■  I Jl  a ,
a     •  .  ■   ' ,, I.y 1|>,  hU  li                '    Ihaall-
'fl l.i.. *indi. In all |.ari. "I lh" Ikiaiu    It*
!• l|'    \   II'. ,. |   -till.  I  '-I'  I-  I,  ,|| l.i ||
a...- ata-l with lla I                              I
I ••Cll|   >
Thi
ror Hop. n
which iii.i
.itfi.t-t, in i
Th.  "'!-  .   ,
:
-
1-"   - I  -a- (Kl	
Th.police fitti" dorini Ibo lau ha» lori..»*ud from hi» prowl. o-ttbMol .*■•*" will hontunitlnrrrjetban
lt*.*ia round lo IT inon.  Th. tatni.1 I'lnl wllh lilt •«.*a -it ait lb. f In. im* I uf the
Inr-' a|.|«-ai"l .ni tl.e atreei. I.ai ni.*li, i„ia-.'nit. «a- aia n.i* " ,..:..i...: .utt  Undo and «i>
nthell   *   ■ i  - t..r lbe llr.i nni", || ,„ whi.-h lai.aalu.owi. 'i. .  ill, tla.. I...ruins nn . iii|. *
The  |. '  lhe  ally  «,f, ll.tl, rt-IUIII Will lee it ' I'.lM
iii.|» Ii In their new uti-  The river (root froa iln but ct.lrt 'Hrei
form- ii .ml a|>|a.n niii hoot, to theC I' II lllUon , s,.. i *• _ ,.i„«_-.►,., «_,.,.
*   '' ''   l"""  '   '    "   *■ ...I,".' * '■   ■   1    "!■ I' ',,,   „„    a. a  ,.
t|  it.net ti f buna.iaiit i-.-uli.rl.. Hai- '    "* ' *'  ' "
Tbi  -i.anaar Itdawan*  arrui.1 n, try .,- llir,.  n i" tad  IkI  .*■  «'■ -d-' "Wati-oltf ****i k
^^H	
timm_■^^m^m^mr—■_H^m^m^m^m^m^m^^m^m^m __————_>_
tkm. all burr, **i. bit i..aa.t  li    - nu an*
l"iiii.o auaiii.t il" rallln. wttrhatat liar Ltd nn al i-ii*- |t"  it lb.  I>  ...
1*1111.1. aud lla.
Hai  al'l't- •■ratal   le.
i Ikdawan.  1,1110.1 al try an-tbm* M.i»*rnieu. ani in*. •_-..-«-. . — .— --...
aa)  .link  )e.totdl)   Willi  liill,.- lit' .' tr, HMMlt 9
!<.-! .al |.a.u<iace,a anal ai- - 1. ,a.| , i*.. ,.■ 1- I,-'Hi  11..  |a!i!t*. blalldln. n.aatit-a|l
i lUinUlv of litr. .lock and product »!d niim*r« and lal.*i* t-*'* ** >*..it. a  ,- .* i .  ■■
-iQ_______
,..!•. iliikl,..I at ll" lalt
will.
lllnla  "I
tnilltotlirl,
PER-10NALS
II  II   hi"   •  l> l"H. ll
i
,1 1.1
1,1. I
t -
'   , I *m
,.    ■
11  -   | Ibi.
-
I
 ^Sd fell duly haennml,
Aa.y.
ilml  a  |aaa,i'l,.*er  la,  armltltf
at. 1 a 1101  It
A .mall •tram lieem-h a-.ttat dt -
-'  all. lla,.ala li • I
II   • nn-..! III" mi. t  i.l llaell kit
- *.t| I Inr
■. || .'   ' 'la.,'
I ' tiliaa an
-
-
I, ________________________________________________
' ,  . '  - a   '  t   *
Ta.* a|al,anarla, - ' * . .,.....,. ' •
• nlh'M -t.at lb-Ill.
1 ********* '' Mini a
!
1.   *!  I .a  ml  VW..,tl  |.  .1  111 '  **"-l*> **•*  '
,»   lb...   II,.I  *.,  , IJ**«■»  «  **»™- l.tt.I-l, ■  --  .    ,
■ '.let. and ihr way in wlnhile ••■«*•
.,.,.• .-    a '-I 1.  H '
tltl,llll   lr.  If.,    . ll    '  " ■
* hahl It. aakr lhl. iw,'.   || J i i.'v__*^ W'-'"
llhtlll't-Hl  It,' a-  -- I-*  I*  •'••■I
I, 1.
Take a.laorrat lh" ih*a|i'd. near goiu.il
. ... . ^^^^^^^^^^^^
. a. ,   , '
11 nil..,.  .,; *, ..ttk. 575,
.
UiaWlI lltarnltrlr., i.y Hi, 'I III*,
l.r.e idtrriiwarnl
li.ll.Killf.ldi
f.atafti 4.i.
Ml
Ut"*-  .ajai.,1, att I .letlala tl
•1,1    1h».«   "
Thr ■—l.tl. wbtid. iiatbt..iif *l|*--l«r   j.V. M.giwo .d K.n'-.-,» ,. it tv ilit__B-_^__^__^__^__l
tl.r,l.,r..l,f.,.t,hri,hlWlt.b.tl.dn-.. ,ilr,,w,I,*,,,, tlMa •
die  lle'efaalll  1, >l  I ,i 1... L. r,,.|., .,, ' .,.,_!  »,..., t -,..,., .   ...   .
,e,«arni.  Th. .bildirn h...  „" " *•***" .*•  *■ "Neil ibr 2CHJ.   -
*.. Ihlifn, iw-k. K"»«l< lit • -I-" ;.,..,..   ,.   ,.  . . •"   '
Pul. ..4 miw thai H In* row Ibrf will   Mr* <l. J.-f'-l Al.i. a   .iiiu n -^  ^ u**m*  *•  tt**
atbrlbraawtnl II Ibr IJtrrl,. ||olrl
Ilea .I.r .tlar^l. !l>l ■ irUlf.,, ||,F  att. II  X  H-h Del *«fr ,t* *» l«U  IIW.  ,*   fWl_.H    *il-l    aill"..    I*
hiadr.l ttmpi* krpt amiiwd trf  Mlrt,,  Ltd..,. laittdint lo,  ,  „a*i uf  llr  H,'*
■rdklnr a«n. aalk riuniin. *<***   Re, J li..I^..| ..f v.v  ,.., i. p,,  ,**.p**,.   ,**  lit"   hm   ...
«*«■ iml nan, M-M tblnt.   Thi it. lla. • 11, . Halt .   > to,   nil,ll  ,
.liltiiltn. eef  thr **»*.  tha,  thr 1,    ,t,mm It  l.hw.11 IUI  ill.  wait. Ii lb* 9*1 ** ******* ***'■-■
ii "wiri nM. ,„r.t!I_ri-id-rt.»k nu.iikrim .** •>.*
aadr ihint. i..,h .,uitr atiltil " ,,,... __. «*w*>f toUMiwi*..*! it,,  iiimi**.
Itt   fota.1 opMlnil llanbl- LJ'htoS-StatoLl '  '  " t *t**t
..,,,11 ■    t Wtrk It Inwt.
41«a,w   I'dVotfitl- ■■*..*, .. ,. , .v.-,.!.! am Iw.iim I*
. ' n*j-.-lit ...apllrdb, i„|.  a.klnt a .l.i iiai«'wn.
1,  * ...',..
■4 tH-i'iM al lb- • ••••awltl
• ■
t ttt.ii..,.«,.. jrjii .jl, u,    ,..'.*','
■y*;.""_   "" ll-l  l'  1  M  I.- N r.t,.  W    IV.  t*„L
• ...
■ - it ll-Kit."  Md
.1
IkiaidiM rrna wai,l..l ,,, . !,-".',,
.Mto awl wis-   i   ,  li. u(. TlJ* v
Applyi"'IL<   HI    I   t  *».!!,.-'   Ma.  n.i.i".. ,
-.ir-a • tTMItnlltm  .11 wt l.tt'lt. .,.I, tlar „ ^,1
If lilt If I- I lr .tm,*.    ,a
I,  |oa>|  i  i.i| I,..t I..   J 1  ,.-lMft li-liil.*, adK.aWMal  l-a  a.
Ihr fault ..I  Ibr ,.ii.t.*t*ii  .wilt a>e.  hut- (tlofwid fl-
Xuatwf- itbi Ihr i-aw,e>a4 ,.,^,.„, at-t .,« ...   , ,1 i
Itl ' ' ' ta-ffl*   .ta.Wl,  ..|,  lit*,.  11-
■ i., J*.a|..i.  If   A LwItiaUt  tbe ottlkMoi iittn •. ■ undlk
• ii- ItWl  II.KlaMMlM    Mi  tta'
a'- ..,..bn,l  |l lb> kilafi'.t id i-rl  >Wll4lt. ajllli't ot pmWUM  U«
■Mr rl., i|   '    '  .1 lbt »|1.|,,l> I «• 1" I'Mnaa, lla.n
Nl  II   I   V  I '- ... Ilw.lt-.1MIM 4a, fn*, ii,  »,  ,„
ttlll t'-r" If IH.   IU   Via trrdl lalf lief  1 ,a ,0  ,bt   ,,t. ,,.m.,    ,1  a   . ,
• ear M. a.*iintr,.,ti 11.,, ****!** All-Ma «b"b Hall bf.lf.fdf laf^art.' ,1m, Ut Ita
h<ele<alr.|, .il. nil,  ni.l,!. ih.n .wt,.   ll.llail'M ha. Ib* tarn*, ml ttllt lliltn UlialM -4 tMltafi .',.<!• MUhi
IIIM Ib.l Wli l»H lllUtrW|.flfrir-|.llltlMW|lbloklb~if*t.|t.Ul aaM*«ot  11.tlUf.ot ill tpimi-ittlf
Iim, ii
i,...i..'
■
'■
til i. Mef
i?
.1 ttllt  lltM \N
I.l,
*  ,
EHSTERN
BOOT
- HND -
SHOE
HOUSE
BOOTS AND SHOES
AT
Always noted for
Visitors will please remember the address:
Geo. T. LUND Y
612 COLUMBIA STREET.
MR-EXGEUENT   .'
I 1   '    tt*    t llll
*i**ai,i  ■■** i
-    -    t*  I *  'li'l   *
.  i*..  i  , • - ■    • |  .
lll'll -T I***   H -
tstii* i    -, n
T. J. TRAPP •
JIB COLUMBIA IT.    *
;iLlt:i..'..;'.'.i.'.'.;.
Well Uleared
Idr *Wtl, «l4 tbr atatlilf tl V* aat
I,  MrMI.tltt,    TV  .,ta,.l|.-W  II
rrtr MOlliI, illhl*  i
IW TlliJl K TlMSIJ UH
I.HIIItll AVI Ml
P>l^'V»''1,i *i» Wgftnin^T
A,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354099/manifest

Comment

Related Items