BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354098.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354098.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354098-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354098-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354098-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354098-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354098-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354098-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354098-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354098.ris

Full Text

 W.J. WALKER &G0,
uu nm miiiKB
NHW WEBTMINSTKK  -
H. U
W, I, WALKER & CO.
rlLIPHOHl!  SS, NEW WlltlTMIHITBl
WITH  WHICH IS INCORPORATED " THE DAILY TRUTH."
N ILM IIIOII 581
.NKW WKKTMlNSTKlt, liitt'l'ISlI COLUMBIA, TUESDAY MOUNimi. NOVEMBER 'Jl. 1891
WM. BAIlaUK 4 CO., PROPRIETORS
FOR SALE
ll'l  I.KAIHM.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Rtial fiastato uml Instiriiniu
OLONIAL BLOCK, NKW WESTMINSTER, H.C.
$2.o(H) ,::.::1i:t;:::::::.
V.illit
■4.1 \i\i\ U'IX TAKB A Nl:w
l*ii.  uiui  Oil.lit  tl„* mm  i iu  ,,|  \t	
I'nprteltti gtrlng up mi eooount **i *•**•*■
II- III  lln  t   ...  ii, h„ii.,  Mi,|,
H.  H.  LENNIE  «tt  CO.
Oortw r M, K. i.iii. oadOolmaUa Hmek
G. J. BUGHENROTH
CONTMCTOR
■Ti-- L-Uiiii- tud Htitiii'lii.a-   Catlwatu
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, eto.
t. Thomson
Cirnirvuu .tricl
IKI.I-LI'IHIM- ,17.
KIIIIIT HUM. .flTKXIi.lMK.   IIH-I.
I 111 lit. TI'IINIIII. Noltty I'ut'lb
MOWAT tk T>
TURNE.IL
WOODS & ga«rLereal Estate
******  ^  **    ***    am *  * * * M mm HI HI ri..e.ii«..e»l •..lit lllliiitlira. A Irull t a.
Land Surveyors a
Fitinn.'inl nuil Imnuwicn Agtmti.
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
| IM. HI III lll.lt>>  . IKU -l IVI el*." IM 11 I. I.-Ill  t*>* I
i. mi i.t tin I'lmvii'ii t i M: 1*1 in hi I
I
mi
We have proprrty in nil pirt.    ,U>T| ,.N Ui-   . ,.„„„„.,
.! Iho City .11111 District. iiitttt*-in-. n.tii'i.1
FARMS linptovftl .tn,l Jn '.iif.it
!"|.,OVCtl. """
L.n*. in  SOUTH WEST- AlclB1!„ „„ Llrc
MINSTER .mil  slum' iho.cr
lots honi I L2 .itrtv. lo 2 1-2 «..,»,
in . in  ril-at  Atlililint,  to
Smith Wcatiuillit.-r.
S BARGAINS
,,r,- the order ol thi
.l.iy. tn- are oflcrind
I..1-. in lln- vicinity of
Moody Square .u tin-
rcmonnble pi
II  il.    .111,1    alKl I
good building
Sapperton '■
..nni- Rgurci, Call
and ux.imini- uur lisi.
Oifice, ;t i Columbia
Street Nett Weil
mitt-it r. II L
AGENCIES:
Mainchctter Fire In-
Mir.iiiii- (n, nl Mm-
chetter; I'henix Ins
■ . Brooklyn (fin:);
Cititcili' Ins. Co. ul
t .ui.ui.i (fire); Equil*
able Life Awurancc
s.iit-ly nf tht: U. aS.;
Accident Im. Ca ol
North America; The
Mutual Accident nnd
Plate Ghm An., ltd.
nf M.ititlii-trr. Kni*.
UK.IMI 1"  III ll.ll.
CONVEYANCERS •"FINANCIAL AGENTS
I    ,J,m*.  *    Ij I  .1  I
WOO US. & GAMBLE. Now WtitiuinMir. B.C.
H.G.ROSS&CO.
Ci.liiiiil.il. St.. N.-u- V>*. ilmlnat.i-. B.C.
 1,.! iliHITISII  l-toN
MAINLAND,
IIKMtV  1,KK
■■
.VM.TIETJEN.Manufnliirer „'«:;;...
AOENTS
SHIPPIW6 AND COMMISSION MERCHANTS
CITY COUNCIL.
THE MUNICIPAL B0LON8 HAVE ANOTHER 8B0RT SESSION.
Fniiinfc of tho City Electlpn Bylaw
1801—Lively Diicuaiiou on thu
Commiuionora1 Salary Quoit ion
Report of tho Ho tilth Oonmiitt-o
on Oreiuatohoi Trim Iiland to bo
Taken ovor Aid. Ourtiain nn Entirely now Role.
Tin' regular nootlni of tlin t-lty
council was lii'lU lan night, l'rt'.ii-ni,
Mavur llniwii hi tlin clialr, nntl till tin*
aldermen.
1'ilMUI'Mt'AHllSH.
Iioiii 0. T. I'n-uy, wlm li iboui '"
i ".tabllili a frmii IMi fruoiliiK mil general ci purling hit iimn* on I.ulu lm*..;
stating that there to no mail to tl,. *,,.,
I.*.-.i-ii iitatiiMitiii'iii, nml offer Inn to
liullil ona II lift wui.i front iho main
mail intn liU |iri'iuUi'i, bnlwueu tlm
|.n>|..nil-nf Uu-iiiy ami McUllllvray.
' the city in r.'iiiibiii-t* him when a -hull
dartre revenue frum I.ulu Island
-..iinii i,I Hit- city. Uofi'rriHl to tin'
bott-dol wurki io report.
Trout Fur In A. Uorriao&i lolleltOfl for
Blltoll ,. HhurIi*. "tatluit tliat owing **>
tlii) i.: iklllad manner in * I iif It Uie drain
| crowing 'tiiuiuiiia ilraet (nun Blxth
-tr.. tat opened,, the eottara ol lbe
Dni ia-Klltotl Uoeh wen flooded ami
idtini thai Hi- water forthwith ba
iltaii ■ i trtuiiilii' prciui-. - Bt ..-it'.! .t -I
lha ■ irk initra t"i lo reply.
Prom J. II Maiiii-*..ii. aakloi perale-
.tun  t.i lav  building  material on lint*
! brook ami Mrlntia- ->tre*ol« for building
IpurpOtt*.  liraniiil.
Fr..!n i..u-n,i.i, m.<..ir. Wllaon .v
fampuII, i it> nib llora, <uiuir that tltf
caw ■ f liii*l..i!iai'ti.iln'ciiv irti am uiii
Ibafoiathe BttpmM Court bsi dio nol
■bnim »liai wai lha dot ti m   Rao t*4
-and Mml.
Ft-in i:. i.l A ( nul.'.  aiklna  that iu
ibIoI III i«' remitted thorn lie-
frri-it io ttii-' it> uftneoi tn *»■  caul if
'
I'mui T. It P\$t, a-kina tbal
■lUea be apnUteo tu inveMlgaio dam*
agr i.) t*!aitittr dona !>• h** |u
Tliii.) itmm
Any lamutti uf araumroi took i-in n
• ii H. > eO-UBUlkttatHI iln1 turn ami Mb-
.in   ol  wiii. ii *** if daman wai
ty  VOrit-aM  Htl  llift liy |tay
fur II. if iml Iratit ll aimif,
1.   j.'I back tn Mr*  I'Mrn for |mi>
11 . ttiwahlp mM be bad a ntmmuiii-
cainti, It,**. Mr Hi IWl. nkinr fur a
afifooiaralll OO tfafth Arm rtad It,-
IrrM lo lli«* l***t*\ uf Worin !•• a* I
IVml. M  N  tt.—1». i«  .\b Tlm. a
• **•   Italy hm in police ooari for
.*  uii rti Ah Tim «*• mult ttml
«i"   \ii W.-.-U takanyant ol *****
- *tiii»l dlrrtiiuit tmm AuAtr
It II* frit nl i.iiiiii i-.n*. -. tfmmiiti^
torrporl
i ■   ■  ■ ^| ITUaoo *
Qunpbell. i in i.n.tit thrlr bill u;
, uwl*i   * i.  ■ tvnlaml
IM
attrovra.
Po" ttf» •fiiien wtlbowl i«lerri»M
io Hofiw •olrKea
Ct'ltleta....! «0»8
AHC Corir
tarrniu touua it.vr
•III  •,..! > ti  " i UtTIa 1 c  . Dl*.., *.
C. R. TOWNLEY
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
v'tiui \Ml.i r.'\ llMOIlCnRXKIl |>>H HAI.1  in i'i;|ilMl\li:
'*'""' iii |,  1'  II  T'i •   .- i .   -  i Wl-nhM
'•t .-litturliit Mr., i
V ,„„„-,,;,1..M.,  -,,-.' T    .
-
■ ' . ..i. tlUnlMNti mi: itl.it lull
II Ml-HMIVIII ''
11  i |.- Mill
ll.ll  I'll'L*-  '**  I III*It.*"" '
I'l"  . n.ah.n i ual It Hi a III  |. ■
KU
a*,ll|  |,l.|..lt  a. .   I,*. 1,1  -lit    HI"  llll* IN  ll'*l.
I 1... .
nil: m*..iii.i,i
.- I..U*** taaat
II"
I
.<! IN  llll. "IT
DWELLINGS
TO LET.
 —On.'
COLUMBIA STREET.
At $ij I-* >l "nth.
ri. ini.it l«.
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
Al Jn*. .nul $ij per Mttiiili
Ri j*im.ii.
APPLY
A. B. MACKENZIE & CO.
(Ui fakiili. llltil. La tt'it ill..
all 11*1,1 illla
If fa ..Ilia.I II lill
C. R. TO^ATNLB]Y
629 COLUMBIA ST. '■  ' NEW WESTMINSTER.
Jti-t Look ot This aad Profit By It!
CHEAPSIDE
IS
SELLING OFF.
Tin- ordinary priea .n CIwiiiiMi ire cdculiietl i« nuke
Stihin.. Min Wm ii *** ■ Ol |ov.  But whon
t lii.i|iiiilr- Siiri- Selling nn
IT'S -A* HOLY TERROR
mwTi-i'tti RioHi price! nuro-nyi
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE HKOKEM
Tbn Inaitro rimntiiin- reporlvd n
trawamtdiarUiai lataa ***■ •    *
t« io inrta-m-*. tw aitrn in Mt*  Urt*
Utodrr lh» Uitiii i*ind!tlatin. Irncnitij Iht*
t cl t *i i
I hrt M al lhf> t.«ti of M, K. u i Mm>l.
ThUthoMKOOal*4 tV Tuitil'UIt A to,
(nr In ■ I atl * uu* .-t.
Utu library buiMliK I**- ****** *
■
que t'tt-wftnl by
U. Vurnn dalH NmrMlwr IV  ■
md  tna*.) a* lr itbialtM * du|<lirattt
• liirli *a* .aib.il In t*««.M, Ibr uiidi>f*
ii ami in* Ibn ihii , U*,*** * ** Iml nr
MttilaM Tbal Ibr Ml»«l»c irrunnu
tm \***p***aU* t*)*.*>>,* «t
llkm I* ***A* itiurM \\ N
Ibibi. I***. tmW»*M A Mn nil. 9-UO.
Mmti
tm . ii mmint v
AW. illttmil n-niH in tally (ur ibe
i-tallhivMimii** Hut br »*.d AW. K"n-
tMr had lakiy »i»iui| WuMoatM lo
*** Ibn • ofhttii i.| H> om 'frmaloiy
Ibi^i* TVy -milr- Bach itiN'k taflb III
rAlttt**. t-Wuniy dra*bi<k hrlnt Ibo
'* 11» n( e»«a tthkh, ho*»»T|. *** .Milt
MrtlmbV*****duuftrr- fmm ibr -rn
«aint|  ibi.rii.it no *****  mtt t-t
<r|tllbb- Th*ibilBM>i U.l f'«>t h*th.
audit I* Mlr*t4 Ibtl by men,, ot
'htMkaUlht" .+f*»l*o*iiW* nilor lm«
ibi>#*•»• *an i* M-fi-Mi**  1'imr lit
• i..i ifitittiti at Vanonntir. mlbiicni
tm a twpolalhm nf **.**** Tbo Van*
****** nmmai't* .ml yr^nei* A much
•maiWooo««iM *t f«f WaoUolaMar.
•nd AW  iilintd *tmt.«'t  »i»»^l u|«t«
tboctMitrtll Ibo  *l«dkt«i>t *flUh* titt**
*******  Tbt*«a*madf tfco n|)ertof
t n-anlnllMi. «bbb **•
Ofl i-imt'ii'
Tho rnaynr rot*n***4 lhat ib« twtJ of
IMikof  *******  l*l#lnM  In |Ht  llll*
'liy* iiuin* tbo ?;ib Imt* and in-
Undid In itm* noith mr* Iho -Hnolhrfn
rallaay. It-h^Wbo «oll bo tbonfbl
fm tlio bnard of traav ol Wr-tmimirr t-
otloftd Ibo rnilMMry iltllltWoiidhnli
HUtltlftlK  Iho  U«Hnf«   llo  tbouCht
that ibo bmnl of trado •lnmW l*.«»
■•nbaM »llb **4 mm* amnffo-monu
AM. ****** *h*m*h* IhU »o«W bo *n
otfvllHiloMmitoftlty fnr Iho mayor In
•Mho * 4***Aa* of hU ***** Miaty and
*o||.bno»ii (iftrtiHiiy ai tbt- ***** Um*
IWatlanwti **ai,ua tm in** nch
RUla fdeatai aa lha *,* montioiiod. and
bo foil mto hu tmoblti «nwW Jam|i at
Ibo . birwy to *,*t* tt* faimwlf
IIUttot«bltirmlMa*kbly *m**r, tmt
mmtmatrA «oftly "ob no.'
AW Itmnllar Ib.mabl ibo m*t,*t
'■mM ainrd a luninot ml nf bu \*t lmoly
Mlpuwl; hot bu *ot«hlp dWn'l.
nun
TVfiiyolffHonhfU-a t*** *** t-ii
i Vr«l **4 **tmt4 llmr aod iinnmlllrd.
AW Wm IH* In lb* * bait Iho byfa*
waa uio* a* mad. Tbo ,■,.■***■■****• r****
ind KpitrtH tbo byla« »«w,|«,i t* ** tmi
It'l-M l-l-H-l-ll-I'tll- I'll ti 11.1 hi
timo and p***t*A
Tbo librory byla*  mt*  laW *ot*t
***■*.*.'i *mh.
Tho «at*-t <«m»iii-wkinrr»' bylaw *a«
rv*d a •rwiml nmo,
tlwty -trntbrnin at Iho boatd bad
•intnlnn* l« otpfow on Ibo isbjerl.
Attf* llf ■■-.* -. ni |bo **■■.. bUlnty of
Iho f-mnmlMbmot bn*lnr**, and iknod
ibo matur in ail fl* fbi***
AW ihfti.Wid'dly tA*p*u*\ tn any
**l**i mint -ftaW tbo rommU-iionor?.
Tboy ought lo **■ ptm*4 nf Ibo honor
t**1itriti4 -,[i ii <m Tlioto **tm
i '• *i nf aWo toon lo tbo I ily «TlHh* lo
lako ||to pmi for nothlrtff.
AM KoniMr Al***t**A *nh tbo *,t*
aod «»W tbo libnret »*» »<*»ihy nf hi*
bifo  If any caniumm d#**rrod  \*i
<b»- »alor roMMln '■,/.*  ..  I    ||i.  mt*
****** tory tonf^rbttn t*l a man #bo
********* y* An anylbina for nntbtnf.
Ho ainayi *i*\**i*l hond'o In M«h raio*
IM *l**Wt r4*)m 1*4 *%* Mh lbo*«
'"«•   ll*- INtnabl lb'  itlerfoi nlmiW
■.* <*,,lvMir.i iti,f ji„if. )*»?. n,(. mm*
iimi iuirii«hi|is oneountorod in umiiiiiK
tin. ipoolUcaUoni for lbe waterworki.
Iti'iini not loo imw tlir counoll could
pan Uio bylaw without caitlng u uiur
upon iln* Konilotnau miw actios ai water
'* i I Uiiii lit'Di.  If till- Clllllll'll SllggOlUxJ
-'Imiii'- ol no my to lbe next council
and pointed out tbat thoy could practice
ic nu) In Hit" direction, n wuuld  mn
i bad,
Aid. siiiiiiinr iti pi then wu Hoc-
tluu Hit. *i tu twcail ii|x>n tin- tnanuor
in which tbo goullomen bad conduotod
tin* Work,   llf WU III inly of (lie i^iliiliin
ihut the waterworki would coal the city
.ini'tli,.!" 1100,000 bofore ti could be
flnUhod. Thi- opinion be nid wu
iharoo bi  tnitt) builucaa men in ibo
cliy, If ,t -.ii.nt *u '"in- iittiu'lii-il tu
.Kit offlco created thti elti would toon
bo i n no ml yen placoio hw in. Thero
iiiiniiii -in,-i> ii.. pit-tit) ui bualoon man
with public iplrltonouab to aaiumo tli	
"iii'm wltboul pay.
lli- wonhlp uld In- liailiiiM.ii,<.tit.it
to .Mil. Scout lor puttlntf lilmitt'lf up •%** n
|r|lltl||lt II 111'  llilllttlt   <IUllllCtli.il  III  lllll
tall.' (.mi. ■. tml in lili .tf.liiiuii that fti'ii*
tii'inaii WU fnr away "If when bo laM
ti.,* watorworki would ooatf 100,000 more,
it depended upon what Aid* Bcuullar
tu. nut by flnlabodi bofon hU nriiuiut'nt
could in- aaulled on daflnlto irouoda.
llii worahlp tluu wi-iii tuinitftiiiiii'n,
Bgoni ami fact-* fur trn tnluutea.
.Mil. Keari a*ktsl Mayur Hrown If It
wan not tin'fui-i ibat tin- roaarvolr would
DMt 110,000 mere than the prli rlgln«
lilt   alk'l'  ''I   UlMlll
lh* wonhlp aald be bad tmi board ol
it. imt would nuke eoqulrtaa.
Tin' committee i on n dtvleton. Abl.
tfii > caltiua fur namea.
llta wonbip Mtbl iianu'a ■ ..nid imi in-
laki'ii In tiitnuiiitii-, .-iml Ai.l. Kcary
demanded ibo namu lhe afit-r tbo
rlalng "f lbe commltUo. Tin' namea
afi.'t muchiii>iii"i.in trait not lakan.
m a ut -I**! ■
Mi.t.-il I.y Aid. Walker  ami  MnLait.
tbal the clerk be iMUiietod to apply in
tin'li*.until.m itiiv.-nitm-iit tu purc-haee
Tr. •' i.tami for the parpoao <*f i.-ii -• it
a* a place fot ti"- itorage "f uploalveti
and liiaitiim b a* it to nut cOBpOtanl fnr
tbe corvoraUon to porchaae proiK-riy
oulalde iln' dty hmiu fur thai poi i <
ihi-iln.I nf uiil I-land Ih made lo Hn1
Sew Weitalniter l*'inl »•! tradi- lu
■ ■
Moved by Aid Keanady ami' OlSbrdi
lliillnil pin imi "I  tbu rounrll tho
tiiim lia-, '.nn* when ***** '* u> ibtiuld
Iijm a..tii,. moro affeetiva antbod •■( dto*
poatog .ii lu caritaao and otheroffuiilva
mail rt«: tluu ilui lit *,*** ai prtoeab
and Ihit a ."iiimliui ol UtO OOBBCll bn
appointed tiionnulrn Intn *i..t t. i*m mi
tin-i->.t nu iliml nf i inmaiina or other-
.-■■nm of all Mich material. Tlm
committee la oompond »f AW. iiHTont,
Mitii. and tin movar. ChrrW
"IU I'l I UK**
Aid. N-outiar >aitl iln* IVaatattaatar
aaaihaf of  tbe  Toroato  Oloba  had
in rod intiii.- wai mu'-b pleaieil tub
Hi appear*!..''   Hebtggad in draw al-
iri,u„t, t.i * tntin r t nmii a) mMakr, and
read In ihr tn-at  tmit» m. ut  id Hm
I'-iT.t. Um i led  \ I I  rl
In the paprr. wherein lbil aeutJotniu l*
• lialrmin uf
ud  ' torki   a good deal uf
lebaatar paaaed atthaeipeaia
Bl Uu lall aldeimif. wb.i lOOk ll all In
i—i pari ami comforted bimn-if «uit
lbe r*.Aei llun tbal tbe noik while lu lii»
bitid* bad not beea by iht moan* no*
sin led. a «t-ilt tit. t,i Aid NiitilUr frooly
admlllad
t.1'1..I HMU  till  rn i.m .tm
i mi ■tVodaaadajj
aflrrmiitn at-) oVIork when lhe eoaaw
wlll dolibrrato m-m ****** matter* of
apnciil Uapartaw
rouND in ma lair
Mi   <<t *./ *** Apmrntmrn *** *h*tt*t
tt** Mi*******,** tttmrntj
The lall la i i hu hrm ler*
tifyina ******* trm*h* and rhlbttvn imt
of Ihi ii WlU by hi* nlghUf e«ra|tado«. u
lri-.ftr.| in biro brrn dliwn»»rod  The
hi'tint id ti.. rUo-CTarydau ***** -
thn Iwal limb* of lbt* law hot tu tbre*
m Uttla raaMore At mm* Wu
Ham and John OhMa
Drown Theao ibrm unto heiaaa "i the
hutit Wan ftwltelhe lu ibe tn anl brtt*
I'liurtb  airnif - lh and
tHthth-tnataaad -ime i.tim •mno.
Ihlag which raaenl theai i.t "hook If
pretty Hirly.  The| di"
At*l man ■hu. Ibey mf* bad a fed f*.e.
I)in. in lbe linib.a mak of a lane *****
whkh  wa«  Itlnl  OB  IhogltMBa   He
wa*a*leop  Tb* fiitlit.tri.l .mill *****
k «m|tet*ii off al loll it»'i and -
mama* ut ihotr ripb-ii  Tbe
Ina mile ini titan l fe.1 a \iaiUneo *****
mitiie «nd  ido-jami  lo laveatlgaie
Whe'l th'-**'foaiheil  lbe  i|a.l   lbe |ilf»|
had lbi«n  lint there wi ihu. Uk
phle* kit Hhliid. tWO hOTM Mankrli
fmlltlnc a otniiy ndot. and an rmply
intikmi "la* old tfcoteh whlihi rei
******* baie the *** |* hand and a
wakb hi* l-en *ot fot the trtithrmin
whn it li lopiKiwd hi* boon iamino
<im*lornalio* amont tho enmrnnalty of
Ibotblldaatd
u.f .,• iin 11*,.
The mm wb.i att* a* *fmtiln« rdlim
nf tho vallb. Pi*** Tlmo.. If J<i.l_*-i < t
hi* lanemto, mi*t bo a "longh" »t the
hind i*n ntiar to Snailbt and *»r**i Into
Amefka* rltlr* Ho '.* l*t**4r* itnnrinl
of Ibo Iiiiii. b ut tho p-mfr-Mk-ti *4 *bl*b
bo I. »up|>no| tu know nhhI ThU
.*a'le..f tbo gullet ***** "| miiw-flbil
1' •> M I..-I..I N'i*iitim, *rml«a<hal
I ittiimmotii in wrwtl* him at
(bit |dv-e fiw f twn and albtw Ibd. Itm
i.-i M|maeea aa tliaeaaal H« deitai**
that bo will forfeit ||nn .* take Ito
fail* mii of pit*. aoWtaa<aiehmi,
within Oa mloulo* iuih> r a
Hf id«lf. Who to McUod,
«t.|way? Tbrna*K*haia*.«il «f Utah
land kill flamr in it and tbo t****m**rA
nra l* known I bo nol nnty dead tamo
bol «tn|d*a.«**tly ***** ilat.'
.«MM It* tt**.,
A lm* wblrb. wiib a dtim- of ,*ih*l
I,-***, ******** 4tl*f* ****** tbo I I*.
N whatt on Hntiday. foil Ihtmith i ball
whetr a (dank hid hfl I AAjiAttA*  Tbo
nnfnrionilo pntkor H  wwtnet  Iraebod
iho water tban ho untt o«i for !*o*ih
VtviimiTiiior. iwimmint it i troat talo.
Batattl l*>it* itnl noi aflrr him. boi hu
ho««hlp had nbtainr^ *nt-h * bad and
moffMag aloog *n won ihn u **»nW im
•*<n that ho «-mW nth tbo «.nth bank
and ampn if nntblna wore ioao la hfld
him nff. An amontnt foalatv nf tho ptg
hnnl wa« that *otr e m-**. nn a dm- k bobiw
ihe* I*. N., tbonfhi ii wa* a man la
ibo water and il aaca toibnl into a l«ml
and pwltetl with tholr *imkiM ******
i..* nd the <wi*e When thoy *aw ll
wamnly a ptg lhoyfolldr*ep1ydl>*«n*l',d
Tbo animal mm io witbin Ifty yard*
of iho -wttilh shnto ind Ibm tntnow for
W'mtmln*ur Ho wa* ha*b*d abnard
ononfibeti.au whon ho had almoit
roaehod iho notlb *We llonhowod hi*
unwllltngnr*! mho *«. -led bt omllllftg
idrfeinaibrioki aftd ilmgtHog vitor
<>n*lt   («0|tiff  In  eiti*f lal-Vm  Ihoto
• a* ffni a wfii'h ea the t,nlmai.
ih.iRfb gapalar beM hu ii that pti*
alwayt tnltbiu tbraate when evlmmtna
GERMAN ARTILIjKKY.
0EUT8CHLAND TAKKS TIIK LEAD
OI" TRANCE.
Hi'i'Onliii.iiii'i' now Vnatly Improved
New and Dundly ProJeotllU ami
Smokileai Powder Krupp will
Furnleh tho Oum M do Diora
Suipoctod of Concocting aomn Important Sfhi'im* Many Ruaainn
MaKiintoi now in Fnrii.
Iti.iu.is, November M.  Tho cura-.i
dltiary Ciadll Ol 100,000,000 mark- ukod
fm in ibe iiudtfi-t fur artillery, ii lotoo*
di'd fur nruvltliiift tin1  nrmy  tilth a m-w
kind of iield gun which inu baan par«
I.-, i.-.i under tlm dlreoUt f Bmperor
vviiiiam. Ctiunt von Walderaeo and Oaa*
oral von Bebllafle. II to oaUmatadtbit
ibe paaoo affective force trill Im- luppllod
wliti tbu new WMpOO within nun year
tin- war offecUve force within ihreo
> .-.ti - Qonaaoi will tbu tm placed lu
a ini^itiim of -ii|M*rii.rny to Pranoa. Tha
vork ol Improvement nn artillery In tin
latter oouotrj being Mill in tbe otperb
mental "iaa1'  The Krupp wnrk* will
lUppll Uu-' ail Ileal uf Which tin- barret- uf tin' new Uiui will  lie Blade.  The
gun will i"' lighter iban tba praaeni
n.i, ami Ui tired lu one third the
ilum mtii double lhe effe l lutoad ol
lhe vaiioui prajecUlai formerly In uia. a
unlvenal cartridge w-m bo mod wllh
imokleei powder.
Strictly Sub Rou.
I'tni". Kovembor .m.-What U, de
(Hon ta about ao one '-an aay* All the
sawipaper maa ntve ti up. lb- t. ■ i ■
abMiluioly determtmii Ul **** *\* bll a * t* *■
neverthelon everjooe -imw. thai at
aooo yeatarday a eoofaraaca look plica
Imiwti'h Meiin. Imiii.r*. li.- I'rryrtnei
and ICili.it, whit h la-led in Imur ami a
half* When lb- Frvy. imt niurmil to
ibe wn iiiparim.-iii in appeared rary
well pleaned, which ir* a ran- tbinfi  far
bill),   ll  I*  tie I let Ml  that  deipllr  tlie
-.-. ti i kept ap ii lhe Itii-iiii ambaaey,
Hn- iIbhUo ambaaaadon to  Ham
LoodOO and llru-.M-l. bive born
<u Putt Moco yaatardafi and
have hid atroral roaferooou with ihelr
. hh-f. Meanwhile the tiriml dflku
Aleil* and  VladlmH. OO0  lefi-
thaaavy, aad tha other lha army uf
ltu«ia. remain in 1'ari- OMOftllbly  for
thalr own aataeaaaat a rumor hu
boaa droalated alaca yutudai la *|dit»
.if t.m.iii dealali tbat M llerbirt.
nrother of the I'rem h ■lalltet at lb>rlin
ha» tto'ti a I re* led llortw-n wa* t"t a
Imil Itui" dinii.ii rem ral ol prlMM iad
ii an aied ul Mlrareatioo la «»tbie Tho
i,..*-titii) Imperfect, fnr if lino u
woold force hu broUw la r. »i*ii Tli"
govani-MBl wiuihi tm cteatly emi-ir'
raaied la tryiiig i« raplaca him H
would find im I'rvmhmeii wllUt |
inine tha i«di. y ui poUlkal n^uiuimiiy
f..",.*..t by 'I" 11< Mat aml'i»*idni
FACTS  FROM  FRISCO
lt**i**m a** *****  4* t*A I'm.,. I****-.
t tmrtl* *l  *■*
**w i it\, f.... rata .Koaaaba
ThU OHirnit'tf Ctoaal van I'teyonilrtn.
who waa aii-ratted laat areah fnr tbtrai*
ei.i.it in kill I*. U-twnbaaM. •> -
lhapoliro nmtt fot irtalonarhanh'^f
thraata la WII  After ab)wti> ai*obKu
In*  ho  ii.f'f • 'bit If br
-*• i' albtwod In an ho wonld mil pot hu
ia*h Ihtril into nr. nihwi. Ill* honor
ea_M tu tbe ntorluvkwi tbit Von Krry"
.. it.i., m** itult pMllaai and altawt-d
bim to gaaa hM owa rvrogaU-UKa l«r
.id il it tbo end ol that tlot-e ll
...i,.,., ti.n t. !,■• .mi wtlttrn any
mule ihreaiealoa letMa m i*.ibet«i
Mu* Itu- ubatm wllh hu ill* Rtlou and
..dm of mi tf ir. »b« charge at *■•***
bim will )•'duwu-o-t The <*miM •lilt
n.i. ibn bo lavaathe u.ii wiibadoop
and abWiua lara hai i «l intBeir-.|ly to
•nffer any hmtor in i rltf prtua ** h*t
* ■<■*
lb Tfaaddoo* *d U».
iho fint abaWo* «( Mw Fta*ri«i. allet
whom lateaietiwottt. ilfe-rl W|* niNtod. i*
Hullo ill and loan ato «>. ■■ ■
nautili   w  Leawawaith hum la
i iilftiiiiia lu 1*1? a* t bit.iHt, ■'
im Hetiment  In l*l« ho wi* Mi-^r.'"!
•i.t i  lido tmmayntl<*l?Moria**-l-*ni
t ..l.t bti •dminuttaibut a •*iiiey wi*
midouf the rlly   \h  I- %i  -w-itthwi*
b»tn In i ««ine«ib ..I in Aptll. t*»
Thewballoa bria Awuwibt »tt t»i
lt«m tho Arrtle li*i wiok and *U***a at
oneo twtan t*t bo ritvobUrd abnii iho
rruel minuet I* whleb I apt*)*  W. *.
Bbeavyhad luaiod hi* won lo* the
lea*t offonro ll b *«W ho w«*W Ilka
them up end gito thom a raaa^aad.
Tbi********* Jnha Rfatford. on* *4 tho
rrow, h^ !*hotwy *ttr*tod fot Waling
ar.d abiuing blm *m Ibo b*ib *t*
Tho WU1 of ItMbatd Kml-ri who
kfllod Anthony f*rht*to .t* Xari«tH<V
i*i Miyd«r«r« a •yoatrot.r«mi*o*twd
ladav
mui t.nat reiirta amah
Tbo MaUOM fblna attrvod frwm lloftg
K«nt ind Yukohami IhU morning,
btlncint deiaiU id tbo gtoal rarthaaah*
ahleh .itimd i* Japoa oa ********
t «•< tal ****** op I* Xw
imiii- thai ill occupant! timl uoi Decapod,
A llretniin In inai.n I1I.1 way Into ****
building Humbled over tbo charred body
of Magglo wii-iin, 0 waiter girl, twenty
yeanol age ivliow rolittoni ruldo In
n.-rrii'i, City, l'a* it 1* iald h"i'Meant.
wa- 1 nt uii ny .1 bolted door. Tim
bodlu uf tbe other three victims wan
found in mu' iiniiii where they ilept
None uf tli.-i,i woro buroed-tbut Ihey hnl
nil been in (faceted, Tbey were Mr-.
Iiui'hiiuaii, tiaatri cook, who wu from
ih.- Iti.l.llt- Iimi-.- in liiiulf..r<l. tn Uiii
.liv; hi-r hit!.- boy '-'•in'name to villi his
mother yulorday nmi ri'iiuiimti ovor
night, and Mn tfanh, dtohwaahar.
Mra, iiiii'iiuiiiiii and boy wen- looked hi
1 ai li olher'l iiruis mar tin- dmir of Ihe
room. Mn* Merita wu In bad. Tho
ton on the building 1- about 10,-00 Tbo
hotel wu i-'iudii' I'-d by Snowdan .\
1 i iii 00 tin* ronteoti
■■ * It  ired fai —1.  "ib.
liramt t'enlral  reiianraut  lUtffrod COO*
ilderable louby lire
tfaadai tbu cioio
i mi: uupouii Iod . Kovambi 1
The 1 lm .' tfavernor (Tovoy thll
mornliiir Is .ritl.-al III- friends hate
a I iii.n 1 given up hope lie *• taM to be
linking rapidly.
A Boy M.jiI* I- ■*
>\s ,iii>t, 0al.< November tt—The
trial of Frank Adami far Ibo murdir
of Jam.** Ilolman * omment ed lodey. Tbe
defendant, wvaoloan -■ tn of ago, »a-
ehlilnt! II IbB I'l*'"'   Hoi
man, a»«l .'3, Interfafetl and wa* kllbd.
DeatrUCtlVe i"  li". ...! ,il."!l
Miuiii t in !• ITi., November tA—
Half lbe i'"s!m -• portion "f thto town
na* burned la-t night "I'L.. ..n .lartid
1.!.;, ,\ SbaJdoo block oa tha aaal
.,.I.-1.1 \ia"i -ti.*1 Tin- rtnwtarre
1 won -the w,«-ieii briti-. . 1—>
log Utter crook, ibo llullock block, the
highway brttgi -in*" lhe railroad,
r..iib'. Mock oa the weal tide -f main
•u.ii. the Sheldon Mock, the Sua grin
[mill, tho old cotton factory lonoeenwed)
Ifl tli. bolldll ,* M*X* IO Iki'kwlth A
****** bit blwk. lhe lattM  being  lavrd,
but uarroal] oicapml doatruclln. The
Allen hfackt ■» rou ihe -"•< 1 freaa the
IbvkwtH. I * fi  1:
II, Parkhani *v Co., haidwarei w «
ICuihman, dry goorUi H  .'  II
.1 t ii ilfack. ewehaul  W
jilam JarkMm. pbotographon
oflcoi IM I- Ftemlna. grooari  i:  ■*•
.- d drogii the Inn,
griM mill, owned ht Ito  5.8  "hobbto
r.taii; 1  A  Wi hi Chi. tt.iauraatt
1  -
r IhaHWi and a dwelling ooit ta Uaek'
wuti A 1- : 'iy Thutna* H
shell and family Tbo in** will probably
......
Should Bate Banked It
■ ■tt.  1- Nuvemtier Ji.^Uii
avaata| Iho awldeMB «t VA ib-niamm
Wl* lint. 11 ;.-! i-.-t lb'  ••■■>  of  ll.Wtm
la goW cola vaaaarrM ud by tbo
lUavea The money betongod to Mr
Hgfora, llm |am "• ibUih I * law. The
old goal
that, ti ;t  tbe  fact al
i,n n.c 1 rtt.m hi* family.
It ;. tt.  1 1 iiumhi*-*! tm
11.
nd twr^a-» bot
-lliilil Ul ' . leltikg  *****
*1*t.*r    Ilt   tb.
ttOMl
it   tlH.
I lh'* *******
CANADIAN'  N1.WS
4 ***** A*  1 -■* ** t*m*t**tm  **t*
* an****
Momi    I ll  U |r*
pntted I?.*■ it*  tnva
t
'
A
■
Momlnhiaeni tbat
imltm* ■'-
*. **r  *£**■<*»
.  Ms
>m tbl* I
«
«ihii a**, Mhaatl
,-. ,.,..,. a.
■
tt.t«'Hiii .-..*!.
.\.. ia
lha ******
ja.l.av*..!  la..
■ »i'.l»"l  with  tho
.ittoS in ibo«hi|*
•II.
ittil.t :,l. .■*..« al.u ..II. ,.iiiiit *
IIIMtalli-tli."'iil.i...i.i aktla III"
.1* an Ml. «.1H Itlm-al. HV
It! Inaa* I..UI1, alr«nllilii.l. ' It
|a„l. tti*llii,i-.l. l.tl, liafin.1 1
tl. !*-.*.!*• ItalarlttTral lt.rttrW*i A, Ulll.
■ ,.*,* „r* *,,.. 1 ... *a**t .tl.,it,  ttll,
that,   a   *i'atr,ri   ,.r   t   la
Uh*  awt.ioi.   .  iiaaMla.  art* lit
a a. liaKH. alkl a»< .twa, Kaiilt.M*
etei.lt tailitiai*) h, * tiV*l*ft, •lawk. Mil-
il*. Ur* t.„lt ntp.it   Tl* ir*.'rr.r* a-, „*
•lltltl att itiiaiial. tlal t!i»*1 Man
"tr frit »• •kl t* If !l*t a*t* mi l**ltl
1 tr*—-I. Ilaaa.f« atrt* ftat|iitltit
iafi.'atla, d*ai..  ,1.* ,mfi I,Ini aa lla*
ttn-lM aee, l**.,l, ill** of Hr* t,,**,!
lleell e.f  lair- ha.<|**i Iff liifl IM 1*1, 1*1.
mat Haae*. ahtrl ilnail Un ll*1. ,a*t-kaVaa|
I, Ha*  •e-retftel  t*t lllllat *tiart. .ttl ihr
•aijiallt nf Uttta .fa litait.  ltiti*n Utt
Utti leWl r.mt tll thr ptmpV t-t*hr*
nil  nf  lltl,  tala**! .1 tlr- •IH'- Halt.
atm* Ma| rrailireat 1, tt.*:t f.llla.
httit**-* tarfnlt. Ua*, 'tiatil ft "ralilltj
MMl taint hl.M h, Itlllnl  «*i*l tal
llltl .tltt Hll*, Ill'l anH ererl.il. A. 11"
elrateri* i* 11*1 Jfl f tr «ti*l .11, ttiftt ttlll
•Hll let I'llifl ,»rt*l,h Ihtlaltl A
,*art(iriir btap,,., 1.. I**ta a-ittHi-ilti-l
It tit liilleaetlllr .. *.|h 1 Hit. 1 I, lift
lattlkf .lllkata. alil* n ■ ,•■«" - * >'•
til.r itatlrtl Ian fraitln. til.**-**- tal
llta I" lull. .Itl*  le Itw «*#«♦»« laa-
rk-rt,! 1 .,*tt|t-art
aatat at 'lllk. tla -naa*. al laal
hti.. loi.aw  Tit «i*aWr at il*«i>
11|  II  .  4a*.  PM  iltiealf.
l»l»ll. «l|l|.|i.t > ■ i I ll.tl MH-
Inaa. a ***. nl <hmm
•lata*  .  lllllll  ut  nf   1..I.-I  haw*.
allin  ttlw  «l*.a« ll latin."* at
• ."fj*.*.
ix.va. ian».iiv
*    •  tftm Itn tut ut. lh.1 oa
Sll al-ll I  Uti-  I 1*|4 ,.  t J*J|. i* ,at»
•total i Ina ttm allh th* tinati,
iaHh.ll tlth :* lh* antlal Ka.toal
Kvh taut *faatt*l «»** aita.
•tt. at ««.. *ui at
r.*.it<i. .htl. N*i*ala*t ;
Mltht. tf.a. Ht*ala- lltl. ■*. ihtl
aaaa im htatrti !i*t itttt-*! flam
ttailnlthtlil rta*, t.. lk*. 1-1 itai
. fta 1... trm, 1 ttia*I iaW *« ha*
hm* Mint h. . aanlat cl taaUa.
hi.titl an.,, ihn. Iht h»i.t IhiaaH
Iba IHK, Ual».|*ai tha lailtt .ml hn h
'•tai.i
ll.tl 11  t ata.lM.tti
■la It, X.  W.I    Vl**!*,
Jail na, «
I td . l
ralUt.
.,- ,..  tat
■•.tit it l nlit
hit. laakta. fat *****
■* **, 111 tata fnaal
r I llllla. |. .|lll **,
II -  1
n-r-■' '■ •"* ■■ I
ll,.hii.., *i  |< .   •Smumm M.*-
IV XlH-a.lt R>r«hlkia ra-ait»a_tt
l, 11 ti tal lanwil.tti, aaa. tala t.t-
tatliti
O* lit ll~lt
Vir-,!*,,. S'A,raAM ft—Th* tttaai
.allitr ii* l*m*n, a„h i*m ina* nf taaa.
na tnii If*-— Nii.lHM la t*a ttta
*ma.Ha*ll*m*i i«i al H****
lllll .. • I , •aih»* ,**•**
lh'« taaiii. Tt" 4.1*11* .• •,?*****
tn I*. .11.11 ta* "• ' -!••*.«* <h* an,
Ka* tn* •** 11 Mil. Ikt*   rtttt .HUU..
wauit. rkitt* {Tht !**i. am -af
*.t nal nf h*t iaa.** ml a m„ m*
•nt, li,l
aftttthH il Ilt rt.aii*
Jlawipiai. S. ¥.. Xfttttilaf a   t
It* In ahkh Ion, m***P, kat ibitr Ht**.
fwnrrtil hiia ntt. ,hl. fatiriii.  ti
nat n'rlnrt l.tati*  a.f* lfantt.t*r| ti
Ihi lllllll "1 lh* nM ||r.»r*itilr| Until
1, Thlll l.rl I'** ill.*,. Tht aW-tllt
mu ***tt*>,' ■ ml nr.th.lt h*. iha allli
Mil Itltrfl..   I. •!• Ml .1*11 It. I.
Iitiatinl ll I
Itil,*..  taaanttahit ft - !.,tl!t|*ata
hi. Jt«t i*»a <y.<Hn** hui lh.1. ma*
lilka, Ian* nal la Rv. lr l.ntn mit,.
TlVnt'tf*, le flf ..'.  .l,.*m,
A 111*. lr>,«lrh ffaai Rk. Aa J .la* it*.
•l.i ,t„ P*m* hi* n**amt la turn.
nf Ik^lann IVl.rttt*
i h.tti* t tv.l. iat* ..a.
nf ■' ' lk*' A IM-1 t.ltttal ajt.ll
alt.alra. ah* lift fl-Hn*.  Ill*  All,**.
nali. ih* itvart-ti, ihw. I».na». hn
t»»a tii«r-l i* ll.l.tt.. S a l-tal.-
lif.it.Ut* at. mat M .,*.Mtot. ■
it n.u. Ksr.iit in,
M iinill .1 (.■.iiiii*.iVi
(301 lit MMTMINHTHI
.N V\
IV
IVB ii*wi; .\t
>>   sun i.ii Mil; -"i-ai lhe li'trv iu
,',,, ifrmiiitU  in i In I- fniv u i-1.
U',,,111 1,1  II"  I'll.,'.  .'  V,i-.-l-A i.
•.Al.i; TIIK  KASTl-KliY
rl,*  P  9  9  «
,W1? Kir I CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
ft  I'lLU  l.ul'
.llf.lfla'f I .t.lllfff.l.
aan.I
F
III.'  II
B.
P°8 ;;■
iufiintu. lljaiiil.,i'lin-'
|,-i IU  S.II.IL,   HOT
MllNI'MILNT.ll, WtillliS, (tll,.
lliiil ,-!., N.u 1Va.-li.ilii.li-i. .tla'V
III,ill'l 11 mail....... I'l.'i.llit.ii.  Miaiiill.li'liili'1-
imil 1 in |.a ,t I .-a ,.! Miitl.l.. nml Ural Mt -
iiiiiii-,  Iliii.Uti.i,,..  T.,1.1,!..  ,|,   Ijii....I
llll-llll'l,  lllllll'  I'llllllll'l' l.aill,..!  I'l I.".--, llllll
11,1
lip
IU0CKK1IY  AM'  ,ll.ASStt'AHI.
(,01
1   lli.lrriivi'
li"oT8Nl3Alt THIS I'AllK I
li  la.l  le.lala. I  I"  !■■ m
Wa.aili.l tilllllllll-
jjlAlIMN  IN AI.I
UT.ll.M-Ililil.AB	
IP  .1  .-i.u. Iiiiiiiiilmliini, nt Meillle'il
. aa.nu  ....  .,,,,,. | Iri'lliliil I'lll-"-  Hi-UIll
A UTS 111'  llll.|iii.iii.iii.iiii|i|iiiiLitti,iii
II. Ill.m-Ml ll.l H
uwl nml
lr, tur-
I I nn-.Intl.*. i-ll I llixarallvia
) Ai'lIKs UTV I.AKI), I'AUTI.. IN fiifiVr
\'li|  i AN HIT A liul.II tVA'IVIIlii:
I  it Rli'IIiIi Sam I In' Catl.ill.il On-
•tljv jcfciu'v
f|1tVII I.liTM>NIII."l 1* Ml ,1'ltHN
IMAWIHM.KI „i„wmi|pX"ri
■"""""""i.;,a,-.'lVLiM'!ii'ti.li,rJI
11 \a IL, I.I.m I*	
12
. Ill
T
r 1 * UI a l.lil'S ON  HI'" I
1   ■• . I.'.: I
-nl. mini lulm- i"
I ul' UN Illi'il
If Mil  m ii
ri'v, ..Lin-Mix
I I.I'll HI
■   -
Om: i.m nx
lie.  li.  I
,i.    iim
fin-iii  i.nr-
Ufa -.''''■'
II Mill]  il""
I. II   '.   I
.'Mill I If
tin* lllal.-l .1,-lull.I- in U,,. Houaltt Of tuin
in i'li'li  in Iniiii. ii luiii'i' ttilii nil
 a„iu,'|.   IVIllUt Ua.'-.' DVOntl WW) lull'-
fV/A'.if.ll'tif.'.l/.'/i". |..'iiiiiiiil..-.li.ii|.|.,.ii,i,,l,'i.,'|liii!,'i.|l„ri,f
Till'I'U'llllllj |ill|ea<r lal-i lelllll Itl'lltli'tl  till'   ItlllOqU.I    lain-Hi'il   il    lllllll  IlltOrVlOtaV  ullll  MiHHI  Hlli'll.S,  III.  fill   a'ailll-.-,   att   Hint Ottilia]  III
ul....! nl wlil.h nn* lu .Imn Ilml llu- iini',ili.i-i In-lullly I.) ti|„.iiil!i,ti|ill|,ii,i
M.itiii liuil I .ij-1>a• -i iiii'ii Iii on I iiimi* nf Hli'i. tli'ti.*, iiii mlii'r iii'iiisliiii-
liili'l'linv  ,ml.ll-l.nl  III lli.< I.I.I Iiiiii. iall»|ii'Ol.llill lailll-llanrli'illy ll. u iiii  sii!!
Tin I.i iii.i.n. Tin Intt'itlt'ir inInlt'tl In |mit ■>! Hull I'nlliy. Ill ip|wir«l lull
Hi.','' iiiliiiiiiii ttinilil I'i'riiiliili' iln* llin Mill IMI 11 *'. > a *. 111 >■ aiii lln< iilnlfiirin,
i. ...i.-i iii iiiiiI.j "iiiiiii Unit iiii! Ma im -i'liiu- iiiuii' nml mum nroly lii tlin
11.1, i't.lii|.l.i|t<l) nun iiilllllllll.il III III* H-  Hull-.-, nll.li  innlitni'l'  ill,,, mini;  Itim.
lil, I- lln' i|iii*r, ii- in itlii'ilii'r In* lti-|ii-lf  Ir.mi  nn, -ti.t  rJobiU*  TM.
ta'litl. ,1 .111.1111 lia-illll ,1 illli.ll.llll.' tW till |l'"lll"i* III* l.l- |0|| I I'll 1111II .1 luillliij
nil,,.    ||  •  111,   l!l"iH  "al- Iliill'i-ntll-llllli'lV. I"''. Inr  "illlln  Itinlilll*  lii'l'll  till-
uiiti.i. i, . .iiit-iiii-ii niili I.-, In'ii.i*! "'-nl lllogulliif Irum iittrlliinii'iititi-y
ii 1,1111 illy ii|ii.iily in In Hmt null iniritni-j rJulJfi atoeklaUl niii'ti tin' "bubblt roputl<
li'llt|«.l.UJ.   II mail WU ll Iil.li'l'l H.'la" 1II..I iii.n lllll,lll||.|lll'»l fur lllllll  III
f Mr. lllHuiN iiiii lulu'ii ..in-; tl"'mit Hiili.li la.......y  ,.f Ma.liniiii.
T°,
•AI'ITAI.IM"!*
I,.11...',.ti.llil
IVANTKI]
.Iniiii.-
sit  rit'i.N'r
..I  I ll"M
NOTICE.
MOTH BU IIKUKIIY UIVKN T
i-l   llaa- |..ii!!ai-lilii wlilili  I,a-  l-l
tll II In 'Imlilil "Ulll 1.1. -tn lie -
,,,,.'  Iv  a-a. I.aillllii.illnli illiy, Ua.  .laaalllil n,'l,-r |
" !- ... ■ rtvotUoi '""ni wuUHnixnirjrt
'"'.   .1.1.11  ..1  llllllillli! In -Iinii  Ilial  III'  la.l.l  LUU II.I  l.l- !
 a.I.ilt l.'i.i,i-  a  ilml.;.- nl lllltlll.  111. to-
a It't'lit'li,  J.i.lvt'VI'r.  II  III'  .lllltllll  riltl,
'tt'iilllal  taa<  llllll tllaart uf .1 "llatllllll  lu
liml.  II I* luu iiiuii tii my ttltt'tli
-.-.aa. la l.'l  al. l.l  UllQtog  ".|iaal"  nut',,.
Illi'il,a li 111.1} lie laa' a Mi,-, a-..; II I-  ,*,;■
^^^^^^    laa, Inuu I .laml-
|.i.ll,l o|  la'|.aal.all„aa mklOI.  |..i.li-.l  ..
flllore   II-   In.  un  niiiiir  mora*
Hit ii   llln  -Iiniiii  nn  IB*
a.,,..,.'llll. I'll)'.  Tilll  l'f« Ul  l|ll'i|nllll  W.iii*. ! I''-""''"! l"-H.l*ll.>i-. lltll  I ,  Unlit)  III
inn,.,!,  Iiii fur mm,,*  !iilii.«-i.l luililli* li 1  niiiiii n.i- t'  "H'l"'-  .i.-'iii'it  'li- nil..!!  .mil  lliiml,
,:;'ii',';,iMi,','i,iiv,'.:.'''i.' ■*••** **•• ***<>* *■<•*■■ ** ****»*■ hhmiumiiii ........... I,.- .-iyj
111  1   1 ],,   111 111  I   III,,   , '1 1 I , .•..l.l.aa-,ltil....r,..t..talla I t
I  XfW ltVMIitlli.lt I a.  d,.|.|...||ia..» lli.il Ii.i- '•    , luu.* I''"  l"'''iilllll!ea lilli'Ha-lla.'r tl.ll. lllllll* liy ''"" "' I""" ''" ""'  '"'  ' '"'
:i,  „„,,  ,  .   KomlfhllO fl.aln.a; III *lllta'.l  .ill  lailiUluiy »l)li'. -•■•*-«*»»•*■- - .ataa." In  11* III |..r,i!ll.lll.l! |.a
,-i..lllliilti|lll'lilli'ilflvllik'|ii|.lli.-..illtli-.liill  „-.v|j|H. r... . . ■  '-..   .a I fti      .-".I.  ..,'  .,  aa.!!  .ll'l" -''III'*!- "I 11 !!'»'il 1)1"' Im* I'" -in
t\,  li ii.,-im,  i'ni tli  i.  tt a.iilia  mil  I"".-'■ . " i j l'i  • l'i*  ""■ anu 1*1 .,,„!-„.,,,,,,  ,,., ...,,    I, „ „
.,;   anlll I'll,!  ,l,ttll.l..lll lll.ll I  all.' I'll  Hll -   i|,    ..    ,  ,. I  BUI   .11 IH    '' ■ I   "llt'H.ll 1SUMIII Aflll'l. ■»"■' ""■'"'Hit   t"l  lll'lll-alla-   llOW |0I
I'l  H-  LiU  liim    _  ,  . . I —._"_a —. .1. .1—.U I.,  lk.  I   II,'    la- II   .l.ll.  |,,|,    !|   ■"'■ ''"  l'l"*l a.f  ..lit  I'l.HII.,.',   'I'll
Inimi lln-ll|i|'l'- II ("I   HU'  I
llll- | a-.llll'»|'.a|lllllll!  alillill.1,1-
l'.-|illlll"f|-l'l'll,-|'i'll'-l 'I
||tl l.alli.'l.l'il.l,l|'!l	
I.ii Hul illllili'lll u! llin ll.ll- III,
ii„,.111.ul Itit'til l.ll.ii. I'i nil, i
H|.i..... I.ni .'it ala-rly ,-a.l..-,'l,i|-.il,
flint' ii| in  iiii.i- I.  un i'i
tlnll.I .alt.lift! ,1,1 |.Illillt' In iln
lllllll pill!'!. 'I'll.' Ullll-ll III
|>ti.lllull Illllllli Illllill Illil.'
Millie' tle'.lla Illllill-  I,  Illi'il   I  .
Iiu-iilv .Iif. nil..! l-l llm main I
-!,   wllO I'lli'lllir.ma'al lav |i.l-l .1
uu in iiu olllior ii" iniiiiiii ni
n.iii   li  limy  lln ij l-i.i,
"llltil, In' "iilil Hull  Inin  l>)'.<
raili.it- fivor llio tlovoriioioii
Ml.-ll U'lll'-I-  la!  Illi'   I  ,1   I.
le lul -i llll.ll  1.aimial, llaa'  I l|i|n- I Hi" .
II,  Iniii. IIT, Hull- '.'alii'lal  ia*-tlll- ,11.. Ill
Hill. I i**l, ll 11 > -llll.,null   - .I..I. it I-
lla-air ||| |aaa,.|lel,. allOWII    I nl
lt.il. IJa'iaa-lill |.ii!.l .  , ||  || t,l
I'a'allllliilii; In lm I  Hull  iln,, ti.ui
I,   lltll
-  ll-ll,llll
illiil  III.'
Ill   lm
i'l" Unii"
,  nlill-l
HARDWAREic^^;^
 JAMES OASH, Proprietor
__-^H-_-^Ha__-MH^,__-HRK . ■ i
T
•WO CARLOADS OF HARDWARE
for ilm !i|H'iiin ii'.nli' li.ui' just Iiii'ii received, opened up and marked nt close priceB.
We carry n lull line of builders' supplies, making
specialties of Locks. Dullding Paper nnd Nnili
We .iiiu have n most magnificeni stock of i utleri
lliili'»|llii,l,'il|„.|.,|i,,  n.-i,,,,.,, . ,
AdsUssP^AiAsi'
iPelppti
X ll'Uil.l .ti.,1
"'I  '""'i   ll'l  "■)■',', i,""1'',-,'"
WSS8XB, "" MS
MAIIY lllllASJWlilMiili.*, |„ -
. W. TURNBULL & CO
BEGBIE BLOCK corrig college,
BEA.CON  HILL  PARK,
VICTORIA.
Mill, lean, AM, llBll.nmn,
Hul' a. Mm , ,, mnt,.
VT n" *.",'' ****** ' ''I'l
","', . ■'   '"",'  «  in.| ii,
.I'm.'. ',":'"!' *'"*""i" il. ..,,
a.'.'.*.',*\\''''\. i.Trta'V
IV. I.Illi,  n  ,.
1'lm Hurl nl Ain uiu ii..- llm itii..i i.l
llie Toronto NiUouil Club I
I. lit In-linnml I..!.||! :
111. word, clrcul.lril u-klrli U r,  ll ll
'    '" ai  I'ttii .
Tn  RENT 'I'UII NEW t'.il.l.lLiilI lll'll,HIM.-    WEcPhci*)  Bl'ON,,
lu  ***.**• I  „,,,,!, .,:,,,..  .itn,,,!  ii*,  n, - "I
r.n ll*  li .. I)  lla Iii.n lllll I'll ■   X||
■,■!,
ANU IHMlM-i.slM.I.I:
III  1 llllii   ll. I.  al.ll   al|,,ll|m|  let
al...  mutual ninawnl   M.  « ' A  ami, >  tin
.lllliitt, ll,,-|,ll,.,l|illli.' Iii-linii.ttiiii.t
"I
 r iiiu (■trait, aril H-nim,'  nt *    *  a a    *   .,    .
Miipwri.,i!ts & -oatlwilto
^^ ^^^^ BOATS FOR HIRE
•Wara^Sa^' ISir&S'W^^    Bl,yoml Roy"' 01tyPlanin«Miii.
... ai.kx.iniii.uii,.'K.iv.  „.,»„„ .' Aw.it' Niw Wutmlmtir
I'lllM Il'll  * III II' II  V  .1
lllll ACitBS 'IN lii iil.'ILt  Ml Ml I
IIH'  pall.,  ul  I i a. taaal
llll
A. .Until out Iiiiiiii llali ft.al ,li> „f |*f m llm aaiilliul laH Uin lulurtl I lit  ua-  n. i.-i. i  I.)  imli.. m, I.
N<-<"iilai.l<N__^_BI__^__^-|    .„ „ ,,i „„,..., ..,,..,.,! ,,!  iiini  It*, aii'liralii ulll. i-m ..( lltt<  Iilll "H'lililllii mi  111.u.ii i.'Inn.I in ni
v ,,! p., it iiir •■ti.iii.ik rat ut. lulm
all Uu-*.'  Hllla.*-  .1. Iiiii.i I 1. l.l-'  Ol "- '■ ■'   >*■>**■
   ,| I|„h|.„I  llllll.I* , fit I  UIOH|C ll H-T ' l.'liia'lil ll.  ,1.0  t J|«'  I   111
ttlil.l.'iiniil'laliliil alaafaiiit thl in.i.nl Ui"  ItUlltlll.  "-.I.i.i *  i..i..t-..l
as.-iw."« • . . IN RE RICHARD BERRY DECEASED >-*- **■ ' ****** •*' ^SM*1*"!  	
■ a aa 1   fill-  11. HV  I I.ML  I ILI I I , , ., „ |„ .„, |, „|  .,,,,1  ll.   .,!.,...,'. Ol  llHU.li  lulnlllll  a.ll.t.i. -tf .* I-  ll
"l" cutlln ol lb. iiimi I it Hit - "H. Alrka.w_oh_-.il la. «i«-
-.   ll.l.   I'l.lLM.N*   IIAYIXl,  ANY  ****'*• '"'"< ******   '    'H*  "l""1""'""
•V   . I,,.,,. I.l.i  ,1  Hll,, ', ' "a   a.t il.l.l .1.*- II '"'■'•   ''"
I'urturil  , ii"*  lau* ul i-* il'taimlii*tti t-" .tn . ..r.....    . .  ...  i .■ Lord  ILhi-.h** *
iaaiiilIJtnilAl.nl -i   ...,..,!,, !..! ..mi., i-i :.-  ...  "  ■    Itlill I«|,i*iiii  iia..i*u.i
 _j.L.""--'- ■'"--' '■ i- -'''.- all ium»rubli  b] lbt .Irwult mtn
alllfffe 1*  . , I. , ,, ,!  ,,..! i.!l t. Ii.ii. I.I..1 It,  I.,,r,l. la.a.a.ei.a. a,tt"H'  .'fla*'l  lea  lallll-a II    1
It.    a. I-I-  I
aaliiiirnt*.
' "a   lie
;- , .n11.
TO DEPOSITORS
ihe
ntli, un,;
THTI.
i**n'i»ii«fi"*iii< i*^i
TVAMI.li  IIV
IV  tail]
llif UIU ...   _ -m^^^^^^——- - -  —-  - - ,-m************,
■ la, ., u atnl all t-i- tn Indel led i rati Ml
i  .,!>  !,  ,t.i -I, .1
1  ... .11*1.1  I  | l.t I  Iti
i "iniii ilaio  fin;
I    I ll I   N-  ■   V\..Iiiiiiui,-!,   IU
''•'   .litllilla.lt lift  Mill  (Hi.ll.I 1,1  ill*llll.lllf lilt'
'Illt- It ."It.l ■ I ll
i  , lj.lttia.il iltall i-.i. i., ■  .
\SB "f /"/.'/*  AAXOOttPII
VIWHCHIU.
No HritUlt  «i-iit-unan.
WAXTBIi  AN I.M't.l.iiA.U* ■*;1v^'i'l-i?.i;'.'.'V."^iVi.,-_.1.Uv.i,  """"* -
- "■ S .' ' ■" l'a    ^ ■ ' "
 "■ vo-nnv. '..'" '
l,i ait* il iln* Vtl Into Air In
Bool t*i  liiiiiM-l(.
vt.« .•( I;.-., ni  .-.■ Qordluli ■'-*" rti
U .■ ■   p. fill t|    bu enabled Ita
., ' ' -..itUII.lt tin'*'hap
itch tt a etttoimaOt »hil»tiHo
1 '•runi'h" in hamldepkti
l.ttl'-!  ,.f   ||,«.MttU'
■ arm  llo prapo
.  !. ■ l   '■
British Columbia Land and Investment
A.Gi-Hjnsro-Y', limited.
StlCflHHHOIH tll Alllllp tit MhmiII
l**li  * llf  ff.  IIIMI
|,i| llxisiIKU  i:*»*M*  Tu
1
^
NOTICE.
Vtalla K  *.-  111.111.l.l  UtVl •'
'I'liti
I.Ilille.t.a!,..   U   Ml   Ul"
III Villi  I'l  ll
I.V.l
-
•
■
nt:
"1   ■
ClAlttl
r I,, .
.1,,   a   t   II
'
'
1  <
1
-
'■
'
c.
■
S.S..a:
-
\  'I-.I
tWi.tk-Hurf-et-mi
i «• purtkiM •  n .
■
ll li. M.I
I
,a!l..|ll
^^^^^■u*
-'    ' ■
' . .■...-..
a', lla.II.I,  aanl I! aaa,,  111,- .    ,',,,.
■ ■
I'; Ktiatitm.  Util II,m-.,iii wt.....-.-1 '""'  '
III,-  la.  lllll  llf  III.  fattll ll **',   I'll   " ' '""•'"■
.  PnatlmU* - * """ '•
,. ,  ■
...  i..,,..,,.  I.-..1
I ,.  lltMt.l.n  I ■  ■  i
j.a.'»|MiJ III ta-' . '  ' ''"'
Vt  ... an*  If li* HU. " .«..,   «...	
 ***** not m. LOAN BYLAW 1891.
•, , > ,*i,l,an..t.t  aula 111* Ull')')  >
a.    "
5 PER CENT PER ANNUM.
l't iln* Dominion S it in
i in In- deposited, lh  I
it.ill  .illluuiiK  n|  lull i. ,i
IC 1* till-. .1 . la. Illil:, ,   , I
Depart*
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
I  •  a.l   ■  I      I*
Mil,   I  l.a II 'a
BRUNETTE SAWMILL CO.
" k\ "*-
CUSSIflEOBUMtitSLLtUIREClOKt
M1
i.i It I .1  f .'. A
lAt.xi • .  rm
QiiAni'iMAti.tiii:
' -t't  ,. It*fa* I*
III  Ilia l.n i,   II.
I • ■■
'    ' ■
1
III.  I'L..* fi i>  .
'
Hi  lit),  ,..■*...,.
nt tenl
I! 1  irtl
'    ' '■ • ' .
•   -. .  ■ . ,
■l'|jila.„li  iaa,,  I!
!..-.,,,, ' lignaa t*,**
-III,  lla- I*ar,.l HI* tarna '..!.  ftHlK.!  "i|i'l"   *
! lit* |*itl,  .|,.ia.l..l  .hn, IL   IH'   l"t   l."t..*i*.IHI*
mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^^**'
aha* Hi* mi'
IH "•-." " ■ ,.a mill]  .v.. ,- -
j t   v. • .  .  ,    . i atw«a..l thr
* uttiMkill.uf ilatd ■ itm   Ullol * .11.!.   ,
.' Ill,,  Ml) 1-1
..  ill, ll)  .,
j i Gut I""   -               '"'ii-'
Itil  a  'ftain!   aula •                      i.-.i..... * .  .'
ii.|   n«i| I     , ."   ■
II  I   J Halt Hi*  raltil.l*,. in )•'                                 *i-ak*,l
..I ,U all.uii  aa.l  du . ■  i .-.      Ru  .* -
"n-tit.  ,. jiii.4  a  .tai.rt.,1 U» itlll «»i. |.i.i|
lll.t.H|                i'  . i■ '        *!'"   »»!«itl
•Ml  II  *',|^^^H
11.. -■• r. a. .I,.... a*, ii •  - I ii* lua-a, ,a. Uh* I*
I.. ■• . itaitei c .tiuii,   T*. rala| Ij3rik.*ta
»t».. «••*! Hw f.Mle
L f i.ii* Ma. tla.. * *'*** H*l«*il»Bitt "' ;
utu   Itall ll.ll... in ltd tai. " ■•>   IH- l-ill'ltn  Hilar. It Una
uiu tlmteit,. ,kl.. Pi. ,r.,l latlail!. |4.t**l tlt*t| .1 llw *if1i™«t I'".
- ii. tt.u.1 ,.. >. Iiv.il.'. I  t ■> —*'iw." t"l.' a,,btl,i"a,«*r< Halt,
11.1 nl tar allvt Mta.  II" ttu llw I* >_
.-  • llr lliilil Una. Ittnt Aatll Mtn- rtllwiwiwil ill«» !■• lb" ClIHilil f» I,
"'i -.'. aM.ii'„','.,  i  it.-l  Un!  !,,..,».,  Ilt«„«.i. «' ". ■•ib»*.»lif» •lltal lattwl
^^___^____^___ Tb",  aiuil  .1.-1 u.l |.*l|.*,r t allh .Mlu Hi Wai  •illlt-.l buat. 4a It  ,,.. ;!JJJi*i*lV
\\ -• ii tn nniinfBtoinfiniiToifiTCDc ****** It********* »t-»>_-< um
W. ID tiUllticn) ADD lUIHRACTcRS. i.. m. Hani imimMi ■ 11 ;,*..:,,
.,.,„,. -,mi.. ^4*1.  Wi .mi -•», ... *"'T!,""^*'"„'."'.
•■ i i.*i*iii Mm. II* l..-,Mi,.. ***** *•-■•"■ <• -• "•-'• < *i.«ii.». J-E!=-—
j I.IMIII  a
MU WESTMINSTERillaC
• MANUFACTURERS OF  |
IHIHftf ■
UI...INAI.I. .  lll.ll i
■
•I'   .1  I ILL
^^^^^^^^^^^^^^^^ liinri.  i tl  Bill Shia'aml Loiik Timln'r ud
to 100 foot. ALSO  Floorii Itu.iii. -iiiiiii:. MuttltlingH. Pickets.
Sum'! liihI Turned .'• '■*>*. iJuum, Witiduw ami Door Frames.
Iluiii' Finkh nf all Kinds.
i>"jfLcc-u.iato "Wrcxlz a--u.ai-ai_.tcod'*!
Kiln-dried Lumber and Shing-a.  Salmon nntl Emit Boxei  \V< !   na pcrinliici
Shipping i.u iinii *. by river, ocean or rail uniui
T, T. 'al* Jk&mAJP jP At OO.
Wlit'lranli* ttml Hi tail Ui .tier* ill
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Eli*.
V1B COLUMBIA STREET.   • NEW WESTMINSTER. B C
■ it 11..-1..
It
• , i  *•*•
ll
0 inn i*;i*iin\
G
1AITA1K W t*
■
. ,
H",
mt I'l.tn
.1..i unu; iitn.iLXi.ixt.i.i;-.
§ * - *i^m_■■■■■■■■_.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
iiiiiin.
RichiitUn -tit Now Wcititilmtor
iilanufacttirfitu itiiil Dealois in Rough and Dressed [.ttuitiiir, Minnies, Shake.'
Utii ;l: Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, nnd all kinds 01 Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newel*  All kinda ol Plain and Fuh-.lv Turned Wood
1*1 if rf
s
il.rtl.l.H II.M
NOTICE.
V'll'ILIi lll'.IIILItV i.IVKN 111 i'l
.1
ll**l.VI.-
1,1   11ILI.-H. I. I' -  'Il.l.lII Ullll
I I  aalt I
I  m
• I. .
H. W. TERNAN.
taVra
W.4I.W.,.lbt. ,k*rtb*trbW. aat.; .„„.   ,,..,  „,„,,,.„
r4iuitwnr.nl mm m.k.h., ..f tb" I.*.*-
I -11,  1.11*1.4  teelb.  J"!-.-.
fu.1* bM-lflOlltll t.„*»*,.«a|,|t„  '"» "• •*" '"*' **  "*"  "»**""«  '*'  ""  <m-.4»,.tl-».
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ll-.,..* II.*** Vlflr, , luh. ab»n >a« lbt ,
Jtl	
■ II 1*1,.. 11
II
*"*•  mm*
,-
< 'intan a ll 1
litt a i.l lb* 111* tt  Itl  t'Mtlt.'1  lai. .-mm^^^^^^^^^^m*^^^^
oa.   mm**.    Itai    It,,.""" - - "lb. .tati •
t.4.n.   tui-ami,    ib.-    ik* '"**""'  ' ..-*l'»..|... <!• ■   .
-Il«l», """■' '-*•" "I '•»''"''"' *"'
11.1 tbt ia. ***** Im- tb.. t,w:»iilt|l*wwl1w. tit. »> ill 11iai. *£
r4* ■■*!*"*
■  ■
a
'*'U\ I  -I MH
I  •
|,4  pit
II uhl lie  ll"**|.|  tit*l
MH) 111" I ** I11IHIM.  Ki
tttn*,  ***.  ********  ****-iA*<*.
*** Wtlf U«1  )ej| * H*J«1.il  ttlnlhtslr
lot  *******■**. Iwl Uk'  a*1«ir.tfifteiii  )■ **« Y^'ibLwTu'I
 nil Mmni %!*.i 1.
m.Ui lit M%* a* A mm *x !••. ..ii..f *'* *'  •'''» ^ *
I
IV 1 K   A
d u *t  \' - • ■ ■
l '  '  -
__(|RT [OAN  EXHIBITION
  ■•,4.*li
• laJ k. |.a*l,J ,a.  till  4lim,  Hill  Ml.  ~-," ""•■"""'" ,""  '""  ""■    1* tkl. I^.l* 1.1. I- eit~l it It*   laiaO
f.i.a.alK-. Ia*4...a*l ... .al,„.„   "■ '    '  "**•""" '"" '"*"' "**
aataiaf l...|,aa...,.»M, aal a.UW """ ""'  **» ""  '*"
..I immm*. •"..'"-•'"""•H.'l '.«'■
|M'k I «1  ioltile.  Twp  lto*lmt  men of
NOTICE.
NEW VANCOUVER
COAL
l' i  mil-ill Pn.-lHc
NAVKAiiON 80.,
I'l Mi; TABLE No. 15.
lllllattffial N
i! a  MlifMlittla ia.'l II
l'.rrr  I frl*|la
|. I tti.lt,. ..I, ,   |*.|,*.,  I^rjirt iU
I.'il.l |,|«..|  ..at.,1.,  ,a
all. itUt llaal.l  .1  I  arrl.tl   |r-**rll,
l  '   ' S
Ul  I.IIM-
■  I,a ,'
HAM III.
I. li <  t*
PAINTINOS  	
CHINA  AND  CURIOS "' «•-»'*»tioa*i 1*1* .««• *
St.  I
I'lill. II'. I
III III* H.l
till KIVI"! I'
Ml** it.il;i;- '-I:ini m; hub.
ai.l i   talll.ai
lOtla ual Dili llLCl.MBI.il XIXT
11.  . I,.l'*!l.4*bt__^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
. ..  i-  . . ...   .. ••*' ' baat* Willi  llf mil  tbf  Hail. li-JltTill n lr 111  fin
"I Illi I.lalii.|*i, ill I.,!!!..a,!',  r«rj|. ' "**""J?*"T t*l*\,Z,p*lt*!,.
.■   attain! •*«>•■,• nl  lb*  I nllitl  Mtlr*. H» '  .'
|""l  li,  tin"  .iltlll    aha il.  Nf              ,....,.
.■ 111,., ft  r.f t,,i. ||t.|aulall. ira  |.ift, a* •  . I   . •
'•"•i'ii «l.'..i,r, t!,.at..l 1,1. ...,,•■*. ...   .   ..ii. ...... i. - •
t't'ti   "-**  alwliltf  fa.,  "lllj.1,1, ,at  aaa.  lh**
llttl**  llilltriif eaia.it,  bl  .trtalil.i.ar , .... ... ...  .... .Ml  ..
,  ,  ' .a II li. uati. a«M* li. ftinr «l IVfil !*",.'' ,,, ,  ,
Ika. *a—.1 a..IB—..  ..**   ....  -lap k   al raffia*   ra*   tf*    ... It   '
■I'lii II ttital*'! I'U a ••-••»'! lil... I*M.  <•
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I'-i a  ja.  ti*.  ' •  ■'■  ! !■
Una I. IUfU.nleklff. a|.lnl«,l lii   TV Hnalak*. rWlk.n t*llll.m. In,. \ff ^{Jj   , .,',
alttt fitnM hit* lt*t*»  a...it*l  If  tfa  ali.i'li -.--. ... I . .-iffi' :. -. .aufnl»r..f ,'JJJJ'*,,',^",.' ",,".'    ",' ,  '  .   Ml
I.IU.  "lt"K*lill* li.lnf|ieila aal „,*  il*M  li,  a  aa'rral.M In Irllfal aha.it I «.*!■ IMlal Illi* 'miMa'lliit a *****
rtialltl imt ol it Inai itfr.f.ri.f..,  \„, , „ „,,,, .ittiht, lai mlialiiairr. ll.f ft .'mrurlMhia **,**-.*
Mining ft I^od Co. Ud. tot Haulmo. t '  '
Ni* Weuwo" Coii. s»epSiS^k
II ■ i itt.-i. ■ . if. .1 || :
• -••iiomiraMiiJil mliiMlou
Ihol'a. in. C„a.|
W. .Itr it
. -■ '  I
■
—'•■**,■•**.* *
i,« ihi* ,ii. lm  I,.i.i  Iti*i-.iiii .,,11 a.f .,,1.1, ain i«. ittrmUM•• In- !.-J,";iJ;, ,
a ail film I  a«ili Imtlrl tia bl"  IntUta-t 4kltirit ll *.*!!•• r lln.l alth la  aa, Iba.  ."alal «»|4
I.  ill*lall. ltieal|.<!'..a.«t.ill...  ||.,.,.  a,| |.,||||,a| tlaVl  Wia  VtOW*  Mrar.1 t.l llil-
*4 ,.r(Tia"!? l..nami.n« Inlri ..nnlfa. ,t|n*ll, In Ib* rai.*an.I ■»■!«.  al* ftnlillan-.  In
lk.lt a«ll!a.l  (lli||(   1|,r IU. ||,m. X,. ||.„f/i„ |t,,|,„ abiib Ifrrliliff  lb*  IWlll*  Ml  •taa-le
"" it "t iii hi" i|.|*ainlatttil t. tbb't •tilt* in.mill Ii.i, it Ilia-lint'ntrtlrlr-i!.,,,
lit, Ifal Inliti4at'i*avi*l*, itttf.Ma* Tb't" fit Ibt itiailni b,t tlti"llnn« alll
t Ji.'lla» ialiitK-1 tnltii«1it .f  t«-l   ,|,i tit.alr.l.l, Iff. faa.lltll in.  ll-l*  li-Hll,.   lla
lil, mil lair inilllin'tillti  ftVaMM,.! lallM.lln. II,* l»<iil,* «t Ibi**-il™ llftni
"f
 |Iil.i*i*i'i s „i uni:' tM'.r.i.ii: att'.i i ,-.
mr*  ntt.  *naaa*a«  _.-. —.1 tl'A llll.i. r,a.aa,i »li|. li laalata .1 will let-nl-
$8.00 PER TON,"-"-
■TiiT.-f,.! fm loan j part nl«,ty,
':w-cmwm.
,* i • Pmt ttrAtmAt* «
t^^^^^^^^^^^^^^^^^aa^aa^aa^aa^P* *
* • M
I    •• *   •■   II   *'    **.•!.,
* *fi*t 1'mt.i 11  t'i'iif.ooo  ti.t.nnn.tinii    i,  ,V
I  • i
'■'• -I.  I....I    VtO*,***  *t.ii'iii.iii'ii ,   ,  .,,,
I ■ ,*■  A'tt  ll***mlm*i.t
I  I < .!l|l.-ftf- m.i may la*At**t* ****X
Tim-lit, TlioiMar ami MUhln  •' ■
NHIM •"•■ ii
,  I. ...   I  •  *'   *
ill  .
l.l anl |'.|I,. tt-.h -  ,,.ll   If ■
■ -I .Ttti mil mil al  I*
tin Ar*i Ooml at.it if**** ri-«ti-"* '*
•l*A i Altl-ITiiN lull's l-ftgin
iitti.nl Ar< ii H***m*t
rllh tlmr i.aiiikti.tt liml
•fo HOW  fl. i*tr..|  t.,  t. a , i,
PONTHILL NURSERY
\%\ I .  .
Mnn ti** it To 11.111, 0, l
-tlim Tr nil
I - »i,. f« „ a, ,
"~  I.  1>  |,I,a  ....  1  I
I'lniMu.»t*
^— Hi.lt School Eolracce Eiaitnalioo' •
il,. .t.n in ruin bi  I..4 atm* ilioatan* taaal l«* aiala- Imt a
riMB table!
Str.ROBT. DUNSMUIR
IV  nOOtll. Mlitif
IL.tllllVlM,  III I, MAIIXly-,** MAII.v
i.|  ililiril IMIMi ,.,„,.  HKMI -AXKI-At.  l.'.ilillN.t-
I  tla... ..f
Illlt, 1  la.l.ill'.
IjB  ',','',,, lr * 111 *ft„t|„f. a
(..
- I. ,111*1
-.11.1 It, I
i.i. .  t  ..„;, \...  ii |.,f
nrruit mlu  Pnamtill
Four Per Cent Per Anoam.
'■ fa. .il.al fal  lm-1  |M   ■!    ,
'* I'  1 .all.meal aan la tit,. w|.,, |,
'nny It" ni. i.tlaih.il iiii
!t|'|'ll< .lllllll.
E. A. WYLD.
THE BONANZA!
THE BONANZA!!
THE BONANZA!!!
^^^^^^^^^^^_|This is tin-  I'liiu- tii  Din'*
a* unit Manaanr.   Bvcryililno ScTVcdOutlfl
N.a HY.tnii,,.I,.,, ;,,( .laittia,,-, l*:.| __
 FIRST-CLASS  STYLE.
ml Ronionabla  Givo w *.
Trial.
The Crown Stables a
EIii.n1 Horuwand Vthioloi
lm-llil.'lllll,,, Ily.
alalta »a„i rat ..III,,,.. ,,!,
I' 1,11.11
lilnmt tm
ir -i un ,.
'lat I'iiI file/Ill
On Front »reel. Close to Station.
A E. or.AnR
aUIII HAM
nnnnoiCTHDC The
Imperial
Stock
Company
All- Hull* nil H Imil- nl  ihi-,
■ in uii, 'iml uiil return in tim
links im- three days with uu
entire change ol I'ii1.
Hll-l
Km.
Manager.
..nm lYiioouiwicu, imrriBH Columbia Tuesday morning, November 21
ii,
mil  nun  Im.,
'l'l*ii'i.,tinV "■'■"■'"'■'"'"".'■ '"''l
'li.llai-laiil  „
l»l "1 IH   ll.tii
 fl '   • Hlnl
Un-1 'I. ii
■  ■ ■ l-l	
""I  Illlln irulnlnii lit
■"' 'ii.ii I'l-lcr.-ini  In,v..
"I'"'l  ll  llir.', lllllll.imli
ivill'T,„i"",ii,"'' 'i'' i'""1""'
bllllllcill,   llaaul. ,.,   1, '  "','"'  '
ll.ll.l.l
'"'"* bal" ell-l l-l ,|f,   | .,|,
LICENSING COURT.
N';;-^''''!L"!^'!ST!lrr
-  ' LV1'-
1 ji,
■ in*! "' ■" ''
II  lla.II-.,*,
'    .    '   L*
NOTICE.
AAjtHtMrtl llfl nml *****I**U
Tfco Uti tolM wm tn tm.' been Lei
,'.-1 c -!• i-i f ■ ■ Uirough
■
•I. imii.i  Tbi
I Itrt 11 liamlnl I I '-*■  I* Ittl) 11,
..I  ihtl III.' ...lltl  1
,  rlt UN MlM ill)   tiitti-  1.' 1
:,  It   .   I '    Ulltil
llfMIH  »*-  t.l.fl  I ■*•-.
Ul H I'-m MilU.  Iiaiii.t.i   ' V
1-ll.n t mtn* !»Im| 'run'
i.n.i, ii  I
lull  Ui.-I. "I IMM ,
I.. . Uiil lint ill .Hi !'
hiving uiui it.f *■***• iboul in
.. .1  J1.1i*.' Aiklmon 1* nat-1.
,*.  .t  \\..iiiiit.il. 1  a mi  mhi
,». lu.llialliut tlii. *■
alNllMMl  Im  1*1**  ***t*.
■ I ' , .1  1. ■ M-t I
ttiiitil i" Uiii-'  }•*** hi lln*
..-1
Dm
. il ■
.
• 1  .
Will. 1
.
■ it a wife
I
'  «a-
.
■ ■
■
-..'.■
f*.  tlfttti'm * **•* !**•*■
■ I
., ill Itril
■
.   tftuniu*
Bank "Montreal
HAl'ITAla, ull Mill 11,,,  .  $12,000,000
KlIBT,    .    .    .    COOOKJO
A Savings'  Bank
Department
H.I Iiobii ii|ii!iii!i| In connection Willi
Ulll llr.tnt.li.
Interest Allowed al Current Kalis.
.11 fiiririif  1 j.,,  t**t,
GEO D. BRYMNER,
'*" I'"" Mniiitu.-r.
NOTICE.
ON THE WAY
.\ Large < onsignment nl'
MANILLA
G- Rr HI -A. T
CLEARING SALE OF DRY
 : Owing to a Change in th*-* Business, we arc Offering uur Stock at :
Cost Plice for Sixty Days.
a '''L  "   '
NOTICE.
JJ11TI1 1. IH 111 limit HIVKK iim
■
■a.i ||,.
-
• " " III, l"l II* .
lllllll l.ll..11
I V.i.   ..  I-I
All Weight! nul Sizct
henry collins
i'.'a
X",-^^,::!!-.f.!.,•!,.v..■.■'.v.■.N:..•;,.?,, LEWIS &6REI6
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
11
■--
NOTICE.
V**li. I. i-m.ni.nt iiivks  11111
*
! **■ - tt,  1
'   U\..   1  till..
t*.l...t. 1. -I.., .1.,    a
NOTICE.
\ ■ V THAT
- II..I.1 Vi.tir Orders  Bedrock
I'rin •
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
OIQ  Om mtn i* bettor Uiu io
\|K_ •""■i"*"" i"-i'"t..i. 11
V,IM 1. **m u.it   Talk **
\. , tu.:, i: J .,.,. ,,„.,,
t.j »iilili *> - ],i.*fiv * iitn it Aral right,
aiul lint Itiniitiiiuin .
N ' l !■• I-M* a
• -lt.-t.lt.lt : ■ lm,* Iliat
i ml tiini.ii...
I ■ 1  I., nltl)  I)
KKttH t.i' ttm*
w
II •
NOTICE.
lit..!  .li.fr
UIVMMA MMI
,  ■
ORY ALDER AND FIR WOOD
'.'• McKeniie Street Loan Bylaw, 1891.
4* .a*** ,.t*t*
illl.lt  Wl  I*  I .|.HU, l-HltWllllbl
I
NOTICE.
\' niti
WtiinilniKr md i'mewer
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
Time Table
NOTICK.
I **** I* t**** A*l*tml*i tmm *J all ****
(*t  It* i uti**** ,f mmttttttlm* rrntt -I
M/MlM-1 It.t*t tttttmtm* *****
* *,i.tmil** * *t* *i  *>*  H.tt-I.
I io.MMKXi IV. ON  VVBDNBaDAY,
tun f.mr
"   ||   -:.,_■ -.Il.lllll.
i .11 inin
•••
.. •.
a . ...
•••
*QUILCENE
r v
Terminus of the Union Pacific and the Port Townsend &
Southern Railway >>ii Pugel Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated 30 miles fnim iltr t-iiiriiiici-io ihe Sound, with u tiiiKiiiiii ■iii  Harbor  Now is the
lima to buy.  (i.-i in Mon- the second section of iln* Iiiu- i* completed,
Addrcis or •ippl)- penooally co
W. E. DEVEREUX tfc CO.
AOENTS
No. 34 Government Street. Victoria. B. C.
•••
\r*r*m*r*m**r,
aaa*
» • •"*'
-*^**m^******m
a a
a
*A*
it hai u,  ■
THE2
I
i -
•■ *.
1 Vi  tt.ti
■
14 * ^
1* tit-n i.> tkm* *h****** tu Ihr
V
a>
'   'Ill'l    . .    .
NOTICE.
•i.-i'
.1  !  •
■1 ■ * .  j. •
' '  , *
1 Hm  *■ K.'-   tl. .ta  - .*.,   1 i.t,. Vi
. i-art." iii»i  •• •■ -Well ■ ,1. r 1 ' |.i
MlaU.mnli  xi»u-rH«lak «HI t* 1,*th**M * fit* tm
*  ihtt m-Ait* i. fit. tt
t. I i.ttK.'i
llltl. .al.
rih*
i|.tiiitiiaiti'i.*>
■
JOHN DOTY ENGINE
±*".  0-Cv.-C-wJ_a-____Qa
..TOHMAKER : and: MAI.UFA MB: JKWBLBR.
Ni"M ilnir to I. \V. I l.im-t * I'   .i.jik
COMPANY (Ltd.)
rn  MtOAD DOMINION
•  ****** m i*. tmttm *•** t**-* *A
IMa*  Itit't
I I
»iit UaUUt-Wof
ll.r  |W||  If* l»M  ■
111.-**.
,  \\ * tilth*, nil Hh
V;
NOTICE.
IE IH 111 RKH. •  .I.V lll\l
1 lh* in, nm nl llir «li"lVf
In lbe MM till, anvnntlna j
1 ,******,*!,* Iilil.it-  mlu
. 1  ■.   .
'  AIM  «i-t%»i Uw  lulal  ****_•
.  !*W.-ltl-«! .1 •   .*
t a "a .,  '    I'.  ,   -.   -   " I
1 (• tat tali1
Mill ID Ibr-Mial
PRIVATE TUITION.
m  tM-  ntAKSI mOKM  MADH  IN
**  i '■■ rman.
1  \ V|| V| |;
ratOM
Engineers anil Mill Supplies Oil UfRWART
■'*^;:\^.\iT;,:,,.^^^^ : Ij 11 LH WW Hll L
e.,.eelt*tiltll..lill*ti*ai<**U*a4 Aliii-lllt,*   ^^  | |   ^    ^gfl ******  **  V ■_—I
1ta.aa.faa l*fa f-.f Triple
111.ala V.ll.l
l*lla.t I'ulaili.
Km aMS^'-l'h^ .l^^SI". *r J&Ull VU&jnVVJS-ljft __-a__a_l !'*» '** **** * ****** **" ****** '***   ■*'*  h„m*„n, .,...-! a.*,*  ll 4t|ea,
i„ K"},^^.s±sare5id nooot wood split pulleys iv.^ *** ****■•«** 1**. * **** <**'■-.• --»•■• -**,** m. e. „.«.„•*.,
... I',!!., 1.  II. a  .,..,    U-..  a.l.aa.,.., |r*-IV*al*.|l  "   .< l-a -1**"*  th •»    \a I  I i| I*  «|f l|« lllt|;\  lm * <l«*    |..   ',...1  ||  l|l.
it* la.l* ifl al.*. Italia. IVI!..*  ,'a... *l*a I ,lH|J. |  W  \...| I Inli It  l   I  I Irl. rlblM,.**   , a„ ll-a, Mara l.tU** Il4 ***
fall,.Hilrl.t tl.t.l »vn ll. it..   I   -i.ilaH*tl*.l.t AH.-. i i.  i. i ■   |i- ■■ law in
W.E.FALES
l"l '.'l.l«il.. Villi. iUl.l.l ti.l.l  ll,,..
the vndx»taker *" •-■aasi^asiiwA'ias.'i*.1:
Il«"ll».*l^
ii .it*
<   I'll IH»1 J-.
t^ltiil.rf *!*,*.-
• l.t At.Mtft.li>*! Ilnj
».... ,.t.i  in tviaoHl
t I 11 fi-u*'..
t  in  i-igm-ili
ia Mm*
i.i.i tmtm ***
I-'-, ',.-'  ,*ll.*,.*
O. P. ST. JOHN, Manager,
No. OHO Cordova Ilrr*,. Vaatwivtr. It C
I a Itt lliiil
i
NOTICE.
un ii. Ilinil
N
' t •    I \  Mill
I, Ibi
KIM. alttab ba. a,,l.i*l
■  , la.  I
III  ar,
' 1    llirr, ar  .'.I. .A*l**l   "f  Hi'
• tr llaaaatl.!.. tall !W,t tla.|>aa I'll
\-"i:
llfaaU,-  III,
NOTICE.
i- Ml i.i 111 IIIVI H MMl
I*, f I'l ■  'i '-V !■* it
... nal  «•!  IM,
■  ..I  Ll-  *lm  ***
I I.. 1-M-MM -I Ihr •alil1
> it)  Ull .111.'Ilrr
I 1* l- ♦ t-
.<  ai i.iIIm*i ft*iot Ihr
umfrm
ForoilBM and Uoase FarnUbiOKS
i ■   »    ti.-it.i
> llf  Hall
JUST RECEIVED
tmriiir ******
CELEBRATED ENGLISH
■ ii
n,...| .In.al.i-■
..  .,
-  1-iant.tllk* I. mo«  «il«.Mi*Hi-t  It*   ilalnl IM« .'Illi ■
.Vi Ihf| amnoiii la Wf.""": '
■ f lliii m* ***,.!**, u tnm|Mi^l of man- 	
NOTXOjBi
* iht* niitnlirr
■
I inlttii,
I Ihi   I] ■ f"l  ffo.loii
Ihf "(IIMlll.tl III 1 l  '
Om  «'ii»ri--.r-«rti''tal  li»«
Canadian PaciHc Railway Coiipany ^r
1-Al-iriC DIVISION.
I I .1.. ...l.al  |a,*e. ft.
Ia.1.*, Atl   i It*  tatarlr*   **■
■i I   WM JOIUIaml.
ln..l
I'ol.li.. Ill-tar, llullrlli.t
J.YA1 4c CO.
r-a
CHINESE LANTERNS
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
llfarf--,*..*!*.   *Pf*V*
MACHINIST
.--• M, **•** ***m*m*t*.
**r **m,a**t*t*im*  *'  kf laall ******
VICTORIARICE MILLS
MIIIII MIII I.l  IIIIIIIIII. B.I.
Kin- Mr.il. Kici- Flour.
•'  lltlll.l'.V  lllrl.tt   tll..tlilS*ll.ll
Millrn tti  l I.ilii ..u.l j.t|.«. Kit
I hit It ■
SHOOTING SEASON
■   .  ,*.**  ..,!   I ■
mii*''-
..i.....I •rinrril*l**-lil t.tr •■! U.II*  tar raa I
, ,.,.,i|.., t.a,I ItIllt* .1. • llil -Lill l<
..,,1 |*,|I.-t.al I* 1.I.1I1I..I. I" ill'-l!"  il" ■
Inrarii ,111 HI**! ill II*- litlil'''  I'l*"'
'It ll** Ulet allr eleaflat lie*" ' aif ttnr, nf tl*
, a.iil el. ,*eilaaaaaaal 11, .if ,frM-ni.
... Iltalllt  ffirfir  Ilrr-  r.i.I r.1.
-' mmm hotej
TIME  TABLE.
afimiaff ...........t-v-rll i-t 1 ,. iil.lnt  fla*iia II*- ill'l 111-
V-.-IML I- IIILHKIIt ".It IA THAT -,.* *J,„„ Ma.,,,!,,.!!,.!!!*-,.,!,--.'!  . .x ,,,, | | |i |||,:|! X,
ll  ' •;■".'  ..tint.n*l..|..|ell.r*ill'l.l*ailiii.- "'ifl.. II   ...  .   „  ,  „„  ,
I
•ltl.ll for Ul*  rtlltlllllreil of   I'
t.tfaf.l ,;«*,;• l^ifMWII. abn a a. aattlt.l
.beta. a.i. i rh.ua of a tiwlml |
i  il..- ,.,iiaifr ai.irt.M.al
* •h'"l, llttii, tfaa In l|eer.e**-f.
***** 111., lllltllll.1 I". •Il.lllltl-
' ft •-■ i.tniiill,  iitttlfffalt'rf Hi*
aft  |.|.l  ||0«   Will, llHI'  *****
"■•ri«*l... main iiii. i it- lil  (i-aliif*-
'■ -lil-ririi.   A  Hll lift il'll  ll"|'ltl
' I I'l'l.tl, a.|. aer-l liul all  lb"  in.
''•'n'r, t,i,,..,,i ,„t ,,tt,i„a mt Hnl
.iintiifiill*/ alll lt> |"il In in"-
,'illnl.
II" ■leati!«bl|a Ubr.alaar ablrb 'lllll
" ii Mtiiiiir.i no hrr I«*l Hip "1 .1"
'*'*i'ii  iii.   Sll.ililit.  l*-.|i|i*i  •  foil
• ■ r Hit. btil int* nf lbt liil"!
,""••  eef  II,*  waaeft.  If Ifl.   blllW
J*!, l.iltlor  HI ff.1,  Wli- laaal  II".—' ,   ,  I
I Of .till, 1,000  ,„,. „f fl.,,,, t*A  m***** ^uIj&S **<<**
■'."■•ll.  laa.,..,  |,„„.|.  m,\a*.  1,111    ""*  **}£* „,,.!, ml ***
■■*•* ' lii-r-*.-.  IMIlb, l.aitl.r. Ilea I.aia i
'<''-*^*Ti,^*\:,Z' "'" UQU0RS AND 010.4118,
Al..„„|„f MaUtP.  Hm  Na*a  Ilial-   ._.,,_,, r,„.ltn nr (ert.lilrn
«'ri.l*ra,,llr,,,.,,,,|,* ,i,T „„l  alll ,a,M.'!il- **.•:-'j I"?,*,,,, ,.,„,„„
'""Il.liilnifliirlti.,., ..aub  Iiniiii' »■■"'•
.fl naa"Ho»t'i5aVli"|foaa' .'"i'l" «*
1    ',:'.•.• ..fllWaalel 4il-tl.lt. .i.ii*, i'-l-  i"; '
S "","'.'  iit'.l'a, V ,.la. ■l';...il|ii.Jii.ll'.'1*'*'it'*  ' **' 1,,0,-fa.i lll,.l.,.m .nal all p..,l.t- -...II.
i*»' I. I  Hi'i**'.'! ...*... aaatf.irr-I rn.an lit tall inanrtt ,1 *e".
t*; LT.tT,,:.„....l,..n ii... * i-i. «i ■'•"■'."v «.'"■ **-
a t»hktlta.btllp*t,»,.. l-nr....,!** t„'|.,t„.,...
...aa   a-..,,ta,!. .,  J,„„l|..ii alll.  N.a, 3  ,,,,
lut tlllinl
1't  i at. ti.ii.lie. nl pa, bta.it. • I.
HHfrrr ,.,„|rrr. .aaal I... Ml  j.-,«t*  HI**
lt.t.*,,*U.t**..'.  .1,1 It]
SHUT
SHUT
sum
NOTIi I: TRAINS *	
ami uiiia at >• *  sin,,-
,.„,.... "JL_J
SHOT
SHUT
SHOT
la l.l.a I  . r .1 f. f  r  ,   a>|t|l  Iff*.
rtf*f*«M'.   ,ll| a  a
GUNS
•nitt"
LUNCH COUNTER
11] la.liitol.ll  S,r»*l.  it|.,**i..a A I
Ha-iml
Optn Oi, .ml Nighl
L VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
UW.Tl HIltMi I IVII.l lliilil  «l 'l-ILIII'IMl
tin! I:  IlKAX  IM. .lliilil*
I Ilal.ta.li" ■ball
J.t .la, .afllta—01.1-1. .—.. I, „   .
■•If  ■'  UiaTAIirA  i" T'*i. '**'," **.'**"*..""' *''-^a'T'l't'   iipn—i»i iti.ri.i,«it.iiii,.'tt.i.a..i
UY S WATCHES'^ff-#£S£Hg^i»«^fe^ :OHAS.RTISD^Ii
Noa. 84 and «8 Store St.. Viotoria, B. O.
B-SSnn_i'" rs "-tr1"'" *■■ City Foundry ill Macbine forts
•aaal bflaa iliirli alllhrttlto
,,n.nl.l.i,«/,nnVjbtM.;..lelJ»Jfl-.eil'  I
., 1,1.* .1,1.11
I-=-\ a'.Ti'^riirl.f'x"^'"!"'!''',-'''' •"■".-r
[ aj  m..^ll. ft^i" II"- "'•' .-■'•'.".•i.'T.J.'tm.'.'.A"
mn,nnir
Um HM
'anrtiilfrr-
l.fflalll-l*  I   .1,11-   1   ■  *'
■> i i:\msiiii<h
(lit* m a fall ami Iv «ailift*l
I, um, hm**
TUMKH BUM, lllMOtBL
FRANK BOOTH  OARESHE, GREEN A CO. -
COMPANY. LIMITED
lut of lli«( not,. Mill. Bttaata ll.ill*, and Hank, imaaa
.„t rirtt ata* nt
RM 11*4  lr*- tt'lla. titlfif  11-4 ll.l'r*^,.  Illlilen. laV*l*. lltanbrMt,
su U ■  ■ * i tt, tal lli'llttt,
llar Ife.la l'.| Slr.l, fill.. *lif.ii. Il|_«  i*4  ltt>B llllllati. I'i|4t|. itr ,
t.ll KNslLI, CITY
*a|,iiat  *lalf-h  Ht*l  |.l|ll|ll-a-  •!„  tfaafn V*
tl'LLn'ii.Li lellf" '"' 11"' "tll Ol*  "' *""* - ■*"■
».,.?...«1 i nat "i ibt .-ii.i'ii*"! ""■ hi,
.1111-l.l.aa.an •^IgJET'.IZ'K.'S 1!.  Kfi.|it—-r a I'll.
in . fm ' lain* .*<( J.pm.
,. Mtm,
,1—aaetar lalllt.
SCAVENGER.
BJUnCKRB
OUIUUIII Hr . I'lTim,,. II. (
|V|**t. r-r.li.ael II ttetrl. attfl llr, I'. *.
tatnart. lttti*«t rail anil* atm. latitat
elt|**il.
UfiMla
■aaaa, t'. it.l*art»arT l**-a
Mtbitt mirl *• mm
iabi laift. attft Tm
**,> Tt**i**fn-i. **.
IllOrtltr.Prompll, Atttndtfllo. Worl
OiunniMd «.ll,t,r.lorT.  Ill K„p*ia_, ,<»<-,, .-.t-w i. J|
Uracil, aet «at*r7 Itall*. IfiHtlMiliSrHliSl.
t*i!t-*e-f it*4tl ia-ai*. ta tb*,'f'*"aUr*ait*
1 tb* I'lIt*! 0,11m, , —Mall tnt llftayt
Jkaartoitr Worl I
l*tlo In Adttoct.
b MOILLIVRAT A  M ftOVtMLt.. WAHVMBLL.
Vairltint l*if*t|i.f «r-r. titf M.ontt.
Doyal City Market
*m*m 1. REICHENBAOU
Meats
1VHOLE8ALE AND RETAIL'
fnili-i->h tit*Ta*-.~ •** i****a*
am**-  *■*.'** 0EALER |n fresh & 8ALT
ftllelfT... lira, .tl, r|||
1IOINTI IIW WILLI, I.UWO a 001   ***** ' lTV "KMvmr
rnoNt st.. nttt vitnw. Mttit. >;
Dress-Hoods remnants
And Others, all Good Lengths.
THERE ARE GREAT  B-A.RO--A.IITS
Oi- Wn Would Not Toll Yon So.
TATE3  ARE   CONFIDENT
'I'lini ihis Notice uiil result in nn  Entire Clearance
Wit liit. .1 Few Dnyii
COME EARLY AND GET YOUR CHOICE
OGLE.  CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRYOOODS FIRM.   «    '	
MaAlST
AMD
BOY
SHOULD
nSllt,' allay* I ,,|||
||V0 Rlly lla'.lati'til
iif Ni'il'tViialtiili,.
-ll-l l.llll-lllllllltIV
II lllll aa/ f.'ieeteV.
fat'lH Ittla  ff  ,v..
I a,
11",
titktt a*  th* j
IVtiminiw to I'iimi-iiii.
iw timl Kffiiro. Tliim l
you will luu.■ nut only I
ti tirr ti.i.' tmi itSnii ti'f:
KNOW IT.  ' Mh.'.. •Iil.'lilit Mly|„ !
mWW **•  mnl RiiMi .uiil.l nut Ik-
 li'aU'olIt'll niiywIiiTt'.  A '
BE API PERFECT FIT
» OUABAVTHD.
I hui Aitfiii fur tin' FttititiiiK Oaluhloli
Scotch Tweeds,
THE FINEST III THE WORLD.
llllll..*!!*.,. itooh nf t'l.illi-. ul illl pMa
urlptfotll i-utisliiiilly mi limiii.
LOOK IN AND SEE THEM
W. J,
NEWS OF TIIK CITY.
lti'TKItlOH NOTK8,
I.AUH1EH  AT  BOSTON.
1
THI IIUII, TAILOl. C.mbli Bt.
Hiir Gordon >, ViuraaatVir, 1 0.
I.lttlll.lli.-! . uti  la ||o|
Application lot I a
I amI I. I 'al.  II  II  I .
lltl
MOTHERS
For Oood luv tut intuitu ko to  i
EJ.C01HM
Real
Estate
Brokers
Annul I, Qntiiiii'N IiiNiiritiiitii Co.
< Tll.ilI'lllll. jiff. I .'ll >
LOCAL  Illll.Vil'llS
GOLDEN OPPORTUNITY PASS
ii...
let. turn
.
l-l''
taill   I.
iiii. an*
ilH.il. i-ii-.. I in
I'lilLi:  i' - '
Tbt .1.-. it,.- alarm t.
lean* arrlual I,"in n  i u
Tea  I.-  .,,1,1  ,,-  I  .
Ilaiaaiifa I.'■•!.- '  "
Th.cu.1: i'
'•• *-,*-    -  -
II* nete- ami i .
.*  »   r-a.- •*■**«.- .'..■
II. M S. Xiii'ih alll
l'rtila, a.i"    HI.)
1'rr.b ..).!. I. ll. Hi, *t
'" Tr,  a •!• a  I.
llr l.'l I'."- '
IlllOav    '
bnrin  .  ii I
fn-t.
lt'tiiii-J-ll.iili-1
Allalaatl Ina  li.u.
llllll.I,
Tbe-tl't*,ntii"!   tml    II
**.!,,, a,,.! I',
Hi I. M \ H...I.
Tbn  latounnl  il"  lla-i.li..
tna-ml. i  I'   |1 };..'  .
Ifi'lel •"
'll.a  I*
rll) lllll I-'!'  I 111.i.l I .
• blailn  *ja.,|e  .ei,.l  * .ff.atilitltO,  i
1*011 tt'"*l  laeaf*.  ia. !
I'tiataa  Mil . .    1   '
lla.la!
II l.e-ll-.l-
latin ia
,bt ltt|.,li. Mlala <*,'■*. ta
,a-a t l.t at.e.
... I ... I
IM" > *,.|t-f ila.l  ....!,« -
.1. .. ' |  • 111... ..! *. . -
Tb* tVttii ol  tra* rawfe.
*.
IUMl I
I'lll! In!) li
, j.f.rr fieeeM-  TU lal.rr.rf l.aatlar li.alf..... Iff. I'.iaa.'a
rrafatr  I'aelir,.
la.lt.eiili limn    t ile-|iil. Ii  (ream  Haalal. Mu-., I*lll
i.l,-  .1  ||.|,  lli-l,  >.,l*.  ill.'  I'illli|lli't  la'liala'ra'al  laa IW MH  HI  llll-
I  I!,.  Na'.a.a, .I.ai a.l  lint..  Willful   l.uaaria.r  lut  itflll  l>)'
l-ia'aia-la-t'aliaillaii  ra-lali'iil-  aaf  Sli-u-
"tll  Ilaalll. a l'i  I'lill illllM'll*  llltl  IH'l|)llHirillit  "lUtt'S  lil.l
I wlnl.'r llllllillli! ll lllitllllllai'lll lltllr.  'I'll'  l.Hl'TllI  U'lall'r,
al tlaa'aaletla-l. 'I'lia'V ltl'|-.llll|tUllli'll  b)'  1  lurifl' I'lllllIiiT nf  III*
| atlll aal aail'l'lle*. Uelllllri',1. ri'H'lli'il llli'lil) Innii Mmii,i'.|l
i i. i<j'i.iiiif iln'iii iboai I o'clock ind muDil by > in*at
l|  .  .1..!.. llieTe',  e-ruw.l .<( fri'lull tallUillUll*, tllaaa i- lli'i-ri-il
la1   >l.  !!<• II aalll|la   llllll l'llllttl"l,"llCalU|.   Hlirlllll till iftlf"
.a; !.!..!.  atlu-r iitntu Mr. I.iurla-r lirlil a ri'i'i'|itluii at iln' .  . . .,   ,*
'ratlin, iimi. nat- i.tii'ii.l-11 brow 0urAS!m!,!"'"fe"6"','1'
1600  |rr-r.«a,a.   iilf liutlntlrl itilllllli'llt'i-il
ttll.lt*.
» I .I.IIIIII
SUIT FOR THE BOYS
PATERSON AND SON
Ati
* fiat le'., Hun llaa- Material
11
lil
111
- mil In tin* b.tn'i i"'..i-a'r v
aaa liiiiirml*"'l rink tm Hii'i iilmnliln.
■    ■  . i  M ||   l, llll. |lli|.ika'Ire'lll
li ii i;...:.i..k. u-i .|.rl»|. ut....l.«k.  I'r ItnlUlwlfM,ol llw
la.l  la.  Ilaltl- M    ,1,'*.,.    Ua|'ll*|e-    N.le'l)',   pri'llltl*!,
...-■•    lit..,, laki*. Iiailiii Uin Bin**, nf tin'I'li'laltil aan hla
■ '-*"'■ ' '"I'L riihtind i!..it*ri,..r llai-i'llmi hll lilt
•>*■"■**■<-<•    , ■" "',"'„ Aiiiniii Hi....* |.r.'...,t»i'r.'al.,rit |.
;•''",""  " ' .....I*|.t.iti..B to[ 0j t||i, |h„, kMwl| C| Xl,w
.,, , I"  -■   .'   I "*!*  ll..!  .'  II. llllll.  I.   nl   'I
" ' '"' '' inaililn-.. I.i I'r..1,1.-1,1 I.ai. ra-i-na.
- .'      ' *   *   '  \ ,„ Int.* l.ul..' l.a-1 "f lh. tl.lt.il Stall*.,
.a. .l.,,.,t,.,ll,  a,.IS.-l-.,..-....li.l te m  ,.,,„„,  Md  (i,|V|,r|mr
'" Ron.ll ra. la lllltlll aii ail'lr.- In litir. Tlm Mlllloiuira or ttf Wtukiii-uiiu;
a.i iba. lulliii reclpralt, Wtiaa'ii iin. Tht* Hn-flutm or tho Clerk:
mi pul olivra Tlw ProfM*ion»l Hu or
" tn* &M *S8*mn US* T1» "•« ""' ** t-oW-B
'.'"'  . ',„',*' "HI'1  Al" ■r.-..iilii*tii.c Hi.' ir.-atrat.iit  crtR   A  rtrtfin  SKI AD
..|.,....i„ toaku.i -oil'..- K  ,  , ,„„,„,,,„,. |,,r,„| , wl„, l-Utt  A  t-UUU SNAP.
t. aa,  ll •-,.* lll.ll.
Tilt* Styli-s r.iiliioiiiilili', mil
Tll. Vatlui's Oveflloaiu^,
FOR THE YOUNG AND OLD MEN.
'1'In-y urt'
SUITS
Tlial till ami
11
11
11
Boots and Shoes
|l  l.aaalal l.e  l|*.'la'** ,
...III,,. ...•I«ii". II; -Lb; -Mb.l s„ir.a„.l a „ .a,la"
.'tal   l.lll. leaf  Ileal  ."tile l.l  I*  . ,....  ,..,.,.. .,.. ,
11
• I
11
015 Front Street
!!..
.    ,,   a  Uiil .....Lb.I  L.tl."  Ani.-ll.'.l, a-aalaailla'i    Il.l.l.ll,.  .111.... ,, aniU-al ,..„,
"'' '* ,„ ih. i..i..'„iUi).i,*.ai,i hwu iht &",';,"■:,,r,'';.•. ,'. ',',•*,'"
.:.".', ..'.?■-:;;'■;■;;;:;-=,:; *T'*?-*t;  	
J. B. Johnson s
(it.  it.. « - ■■ bu ...
h* ******** *r*n. At.ti nn* intn* mi, ntnttitf
*•"„*  .laa.il „-I ".-lilit.. It- ,..fi,,.i.,i
bollltoftbo v"o.«,..i. I ...ifi. ,.,,,, u(',^ ,„„'„.„„„„ ,,„„. ,„a
,  . ,  . .  , ,-  .  bl.,.',ai<ll Ihi Iti.'tllal.t.-e flat aaf all.ailal.ali
l^btiklto  arfliS '"   """"   •l""1"    "",   *****   '•" "'*■• "" -'•"
rilllat ******* """ """'"' 'i'li'li.'" '•"*•" ""■"
aa tla.'l la.a.ialr. I*.- . ItllHi,   . . ,-,,-,.„ ,..,   lal-,.1
'■■•*■"  1. "L liZ, 1  '   I    I  '  nL
1 tilt, '»'" '•' "■- II". •■''"' bl ". 1*4 H.' 111 a.
l.aal Item.* «la< ll I llillli » |->1 • I "I "ll
ffaatrrtfOl. I.I lllaallla! I*' *',!,»,,e*|.   ('10.4.
altia'l   ll|l,.i.|||.
I!
aul  t«*lllt
Where J&&
is
Webb?
MUMeMd li tin* l.ii-r arr* alilii.i li ■' t t.a....
,';,; ,b«,.,.,-..ti..i,...ik.I.,...,,,..,, I,,
ll.ij. *i"'"l lb" .•'•■t "I to.lloi  Inallri
nt  ia to *'**, "***' ""ii'iii'-*  I'lOKll a.itltl
...tJitllt, H'l* l"i"'ibn •'»• "Hill b« btllrt iblt
r. '  Tbr '" **** ******•''*' ******** Ibll ll,»l I—..Itl*
in lo i.t |'t...|*nu  nn in .■
01111*1 ■ ii,i.ll in**li*l a,. ,1.., ae| Ui*
' Vl.l
■.ttll
•
ll 'llll.
Tbt
*bl|«*
itt foot of
Ma-u?  St.
II''* Un llt.-i -1
i..ii i. .i tat-MlM
Umn  i"«ir  lm*
t.-n. i u.i.. It r
ii .1 *t* in la* -..iii
•'tI«IHIt*li  tll,|>  |m|
I'lTllf-a  -t.l,a,,#  Hta*-
II   I
t'i"
r. * i
Tan II .
■
htilimt*. 14****4* Tali  N
GUNS
tt.*'- - alti,
allien. ■
am*l. !
1 . .
-    . ■■.
a».4i  f- .
ult- I .0,41.0. auoltl tlrrllti. matt aama.,o.|ar,
,o Ibrm.  Th.l  aa*  Iht poller lbt '".' '■
'•"i."'••'•"-*  ',"""; ?^lS
bid leellbl lb" l.'l rlr. Ihm   t pent Ual.
!*,. I atll 'UH  falbllta. laaal  taaa.1.1  ...„,   I "tif
I...1. ■i. wt imi .mm* ibt '&„,   ,  .TTuTT".;..„„.
.ii.ii   H<  l.at l»*li I..I4 b,  ■."«. i. i.. ll.t i  t.,. ..|.,.,  u .
Antrum durtoi  bli  btiit ilt, lu -•*.- »'• ■ • *.. Xi**lla-. •*.! nil.  t*n*|.
| .! ,  I. i«a>|. lhll rrrlpria-Hr an • •*"' ""TI'.M..  	
I-.4,*"lii> hr i!- *tii.. I- 1-ur.ut allh'»_. *-_. ,  .    . «-
i. fiii im ntin. t««o- ii aauiiM it,. i*«rono. cricket una Bttao
if-.ti-ttt ibn «"iai,i m Bull Onod..
|«*lit.f,t 00141 Oil Ot  tb. 'I'lritlitOa  till
■ *- .1.4 appuatnit ui in. t  . 531 533 5351* 537 Front St
It, Ullll **** rti-lprotlit auu'd li Ml< W}0* Q0Q***l ■***>** O*"
iVMilhrJ    MflM
l.ll
11
. .
11
. 1
i.
Ottr iiuiti.'iiai* Nttifk
Mom'
of BooIm nntl Stuns
HHU.l-a.iwnd Bull
JllHt llt'.'ll ll|»'ll.'.l Ollt
nnd Gnit.'iM
Fi-t-iit-h Cult
Mttni* and Boy.'
and Shell Cot-ilovnu
Hon try
ivilh cork "iolfs
WntitrtiRht Booti
Lnilii-a'Oil Goal. Ki,l
MiaiitN* nud Chtldraua'
nntl Pi'lililf.
School Shorn
Button nuil Liu*.*
Very Bell Quality
Wn nra ScllluK Oooili
Booti Mndc to Ordttr
nt
nnd nU klndi of
Roi'l, B,iilinii Prio.m
Ri-pnlt-itiK  Done
*. I
■ I'
•1 • • '
' , laal •att,.,  ataaill  1,1.1 h.t.
,.  11    II.  MOW*1  tO tO.t.l  llttaef  if,a.
. 10*01, tb.oi*b „ ll. tin. It'll. |)M
I!   II    .1,1 11 Oinl
J  |0I,  tbtl  »»,.  «b "ljt'1  I'l  ' l't.It. I
,, lima tltiatttiti, t  politi t*iiolfi*i,lt
lltlMlM  •!  l-'ll*
■ - • a i 11- itit _ .to iiii dt.HI.ln
U  eta.taiM leal ta fe.|* "a    ,
■ I  bta«|  .* tl*  |«.li*"t l4la*-t,i*l  ti,
j «aoa I. oppaiiiaaa ,o i..ipii*iaa lh,
liop*t1,t irt.lt i*i.o. l.toi|.r .nd
•iaipll ibtt it an il~*l4 Tnd. <w,ld
tail bttttdt la |.J,.ea lUe.liiti r ||.
b.4 la. olkjarlfcai lo Illllt.b Had., bt
atllid .-.ktd. to It, .11 |*i*illa|tof II.
. Itnl I ,,l,«dl,l,.t„l4rO...
•    IbOOllal.  HI.  fo, ' """ ' *"*' """'
**.,. «„ : Z ■*£ S- .a 5j5--«r saSa^fgftJj nt, Columbia street.
I  ti ■ * tat l.i44.r nmr *****
**.., *l  at"'* a,al|i| atll
TV t»e,i. ll. ,***! 111. talakli*. .-...oln-,
- - laai
MUfti. .-
••l.a
kalalt baaalt,
att l«« tH, boat* 11. ,.n,   A44,.*t
■
1l.lt|V'l  ....  lit  alartU
Julll"*  ii  ■
a ■•  .
a    •
■Va Mar at. nu.,.. *
***** *a m*pl * *f
op It*  * - •
.1
NOTE!
G. T. LUNDY
"-■MAI*——
REMOVED
a** ,.!. a ,..a*a i
***' ■
•PU*.  *  I  I  a  '
M lilt, I
*'
•bat
tnaaiiui.iii; ..it. *,, aatb. it..-
-
• -
a*
*'
...   ....*. a ■  .  .   ....  1..,,,  ,f|    m
a**t -I.  ■  *- ■ * ■
*****" «,, -,a
laa a !•« * k
■
****** .,..
-a.lit*'
IM-.".  ,.  Ma,
!   |t« ftapa. attaM. ,t ,b.| aa,. tat,*
a. tail "4 aba, lit, an. .!.*«,. .Hal-tn.l, m,
,**mi  tboilo.  Ib.lt tllhl.  ritbrt b,
'"'  e-la.-aeltit.,  , |   ,.,   aattt,,0,  ,!.«*.*
..atm. ahbb i(.tt«l.i.| atal, lb* ■,«•. P*i.p
.11. i*l- 1 itttt**" ilil bll. bal oata*. ti-ttill 1041
I Ibll lb.1 ll la .1*11.1 Iht lit. ef lb. t,^
' nhi;. "*****  t*" *****' ** **'***' "* ""■
aata.  4.1*1,. I,  traianl ot ur ot lb.
:as giaSl WftaS M taut ii Gkoce Stietiiat.
Boots and Shoes
it uitiii r.tcii
B. MARSHALL
DRAYMAN,
laJ.-l.t  Jll,
N.t,  ,..  It.  P.  II   ..lllOO.  t*  |a».|..l.|  ,..
,*..  a.  . e.lr e.  I  I
*** Wellington Coal.
Ill  t.'.alli.ll   Ullll   I'l lllllll
Full Di'iiia Wliiln Sliirls, Coll.it s, Cuita, iius, Iflldarwoa.', tiuii i„ Mt-ri,„
NuIiii-.iI Wool, Etc,
J.E. PHILLIPS
AriUHt.*iiii(i-Y„,iii|'. BltMilt, Colnnibln Sti-uitt,
FRANK'S
Sbavioi Farlors
(lCi"ffi)
COLUMBIA
MII.I! a
H|.||  IVlall.ll  ll.alal mm*m
(Jampbell & Anderson
WHOM SAIL ANU III TAIL
Dealers  in  Hiutlwaio.  Stoves,  Oils,
PnintN, Ci'ock.it'y nml OlniMivarti,
Bnildmi Hn rd u-n i ,*. Cu rpi*n t ,*i-h TooIn.
Stow.'H. Gri.t.'H. i.ml Wooili'iiu'iira.
Tnliltt   uml   Potibtil   Cutlery.
Dairy  uud  Kilrluu   Uttu-il*.
H.iiinii FnriilaliiuKH ol i.U kititK.
HnueiUK  ami  Stutulitu;  I.a,u|n.
ll, hat
(OR t laTOt ■-
*
lllii C.iliiui Iiiii St... I
rti!! .t.
Ntti W. -.Iiiii.i*,.,
ooMPAX^-y limited
M.l*...t.l' I'll  "I!  "eat  Hr!  . ' .' f,   V i  l>   **,  .1  S|er..ll|,
I    t
Hfl
*«               ..
to                  ..
. *              .1
Paterson 4c Son
it          tt
11          ii
t,          ..
|| Boots and Shoes
i
11     «t
..!          ..
,,           tt
:    615 FRONT STREET
\  ii    li    |a.lni   Dott   Engine Company;
A |. Williin  ■:•            i \l  hincrj I  don Tool
Company. ManufaeCturen of Iron-Working i I
bell, Maiiuii... mur ul II.    •       it.
Parlor nud Cooking
STOVES m RANGES
...•4 t.   •
Corbett & Cliff
• i  4.*.... itia,aiia ,ht i«*i ol im.a.ot
nt, t-.n ,.,„.«.., „«.,to, en ,o.«4if in
• I ,,,..,... ..:..,., t. |.«.ii.l.. th. |.itt.-
t IUI ll.ll |».  t*,,»,f-t...|  .„.,„,,    \-mrn.
. 1 .*'^*ill,  tl-.kl.. 4-1.-1 ...... .t,,,H hawll.
• 4.1 • I lataalit.a llltatlnal . tklllnl tipih i.i,
a la uiii 4 la bill ta ittini  li* ,tm* alao oaa. tr»,a it,.
■    lit !<-• ia ...it  id lb. mmt lea*
,-Ilial  |.,j-,i  .!  |i|* Int  ll  plnptt
•I* aol Uaa «l«tt4n,.| it.af.a
t|t  l***l*taV**aa •* Mm  *..
m,
*  i
.... -,
ft* .**   in
ItlHlt  "lr  ,,. :
-
•VjvI,   ,1-r,   |   a,-,   .■
rt.1V t .
lattlu*  lit .1..at tal. m, ...,m.A-  ,.,, ap 11II
Pm* aiuv.aa.1 m
ii'i, t4i|*X ta lb. *f*. lh* Atmum
Amu*,-, ttti" laat-tai't «l,Mti >• Inaa**,,
iat—t-eii'tt .,. to4 atitll,  (altataaral.  It 1. t*
naotall.a. ,i*  .".t'i.*- fi. tit*' am** |t«,4. .4 tt'titlalo*
ilillb.lt it. ima ltU.fi, a.»l» • ■
_  IMt UaawMbl, ',*HliV«l Iteaati .a,
'■  I '**'"' ***** '*** *** ** ***•* a„l pp.
,*'■• * I*  .H **!  ,., a ,.«»   11,  rrfrf  I" l't*.I  -*,,.,
" ' •' '*' 'll X.a Vntl npUm. pt>* .1
- il.that'iHul  MHiilHaila
.  tj**** I*.  ***l  *****  aa.l««tllt it-aanlltotlUWIIW- ■*«, 4.tt«t,t.
'" at  a«,t  1,1 <   |la|t*.  Itlatl'l IfOf*.
" II ■ I"I-t If  |.i«W|..rr  ■■,1a.Mat
Mtiriwa.1 "** ll* ***** *** ** "ib*-* Ml I bin*
•*, ,.j*.,iitl***r  tal tttailnilleio. «•
' *" till lit. ll.tla.rn-1 |-..|.t. .,„,.,|4fn4
•till  ml I*. Ikr«.«,,.. t.t.11, ,h. rtatllltrtO
I tltt "*t 'b*,l ItlM, .04 ahal In4*. tat rlllltt,
*  ll*  llttlr,  Optaa I'lini. ...aaM II  ,1. >|OI*h-* ile.l.l
-bt,  ailiVnf tatUVtatrla,.  lie a 4|, ea tan
taf I'M. !*.ait4  alll  toaieoO'* th. ttii,
11* taii-awti* *'** •*' bh laltult-l 4.iatlii. fnaa
T
OLANOACENTSMEAKINS
KOAL
koak:-, WOOD
I atti.irinii sin i-t. it|i|in*llf tlitrti. l|.itt»t-.
iiiiii
I •.
FOE SALE.
-t.ll...la*, l-l. la Ik. I alt e.I
a  a.*l|,,la,l|.,   I^n.. ,|.  |f  |,
l/at !,, Ilk*.  ». i-it.  ,  .a-,  2
^tlatjalkatllt l-l. I. II. | ,1
a   '-*..,
•  ,.-  II! . a  ai
ORttL ROOM
I, no* on.1, lo th, ....,*-• lor CHOI'S
AND STEAKS  rLrt.i.,1. Sl,t.
li-r. Uni  „,, ,ml, .nt, ,.,,
,b. I'tialr ,..,., ,1,1, ,. a, tin It I,**
ll-aOl a'.t,
ULl.t. I..1,  hi  till  il  Hi*   '*  -
r .lollffiomi
I ..leal-elii. lia-t lltfhlh Mt.ata
a>ttl**rt- la.*
!^ "  VANCOUVER
JAS. E. WIZE.
in., fi.li ij
TlaMII AVI-ll ,
tm***, a*,*m***tmn
lptl'*t I'J*V  *l  llat*  Mall
lata I*trrjtli4 tl,-
ti ll*-* laaiMiii.lt
it*  Tb* titatiOfl-
■M  -
la, lill. lm «rftfl|   Hurt  l^m,a*\.*m*. **"'*' "
•ImaM  It..  •   t. liMH-tl A 111*'
,.,,•*''• 11  ... .. i,  .
... .--.-.a    ■  ,.., In "■ ■-  >*r* I
ITbt llHAt al^h ttiliat lo  ll* .11, at*, ttal lli l*»* a. II*  t*|aa.a4 ....
I Partt.tr
fc$_t?i*^V^rat?' ,***.,. mmmm,            }****<** *** **
KM*. **?,..         . H. H t  rir«,r«,aflt*. *-,.b..t ^*»1IM Uji'll* I"
H   V. - ...inliilt* .1* til*  ...t't4>, '•I* "  *•-"  *""*"  *"■  *l<****1
]'■    < '" am pn-tbit nr-t.,1 ia.tba.,4 """"«* ***** **" ***** Timi.t
'2S«,           'LlSJr *   ■  -bl.  -"'I .•."•"I'V.!««.....»,,n -, „
,,.,       '"""•'  ****** .,  *...  -r*p****A ..Miw, fcaatat ll* 4., Ilmith ll*
fm ll* • |»«!t.»  at  IbaTfitb  ,a.i"*|lt  Itttt* nt lit. pmprtl,  Tla. la.l ,Xn }«,
Th.r. Hi'  »"             i-*tawi..,. „,r                           lad lii*Mapr*'*tiif |t*.ir«-*nf !ao4.« Put
hartr. ,. p.* a i~,..*!.. itn* loll* «..,tu>.  Tb* na* l.bv a. ata ,a tl* t« t uw*.  liaalt.n. ,,i.. ,,.„ p., ,„
,»•,", ■•■.. f*lail,  >. i..-*4 io . I Kit it*, it-tell.tlv, ii4. lavt Int. I,
a
r
a
a
tiii: imoutiNti *i ni.n i-i..s m
Na.ll
On the Market
atnl « Hit I la.l al t-H* * * laiidm
ft-.m
$300 to $350 ^
i««*«,  Wi u-| fill ill beal and
foreign onlcn foi K.«.gli
MacLaren ,M"
•••  Ross
LUMBER
•4. CO. Itil.   Mhlnnlti. talhiaiidPlrhrli
HUSK. Ita ttmiDWalC    ,
Ship|iing Lu iliii'"•.•> Iin" '
•  • t li nl .
LUMBER
r ii an, *
■1
it
m
I!
■1
4,»t
In .at
1 'ill ita-ita-t Itva, , 1
.1-4  ,k'.  Ifttl*  ll  ,^ftr.
,*.** am It. nat, In btHlet* I'-f** atll a
Iti tn tad tftaa ll* Itllat, *,rr| tal Mafll
Tlia... Ril ,11
4»t  T.t.  .
• 1 ,rtl  It*  i*  ll-  '....,    f .1-
1 'llf—l-  . -
1,4 1,1..- ■
a*l i, ll* itaMtl |a |*lttat itar4af,aa fot 1.1IHI01 pot
1,10 IKbat, I*, p.*.*   Al|*l4, • it nllrr.,. friitrlrtirM
kl ,«41ti   A Mill In  .,.*,  nlff4*r.Hal  tt*M*at*i  .b*l*.
10  tb* llttstif 10 ptk*  Itm  tl.tatVr to tl.flif
■1*1* Nam  lie" a I *V rrf It'. .|. j tnltil pm*
'  |t.|»t1t  t.lt.p,  «a«l*  l,«ll,i*|  |*,r
t fti4, 4a.,t**,nl, alll btpalna
I. ttnailtltt.nl lia *.*l.  , ,ri. ,ria,
:
H
*!
lliljraw,. t.a Mil a, h*l,lia"
■ '   a . ■  .
it.imm* ,1 bo,lrr| t Irr,  ir.'l 1,1, lit,.
-r*i tin* aa4 I**-. r,v|rwl t r*4f*tr*r* oa tbl. |etn|wtttti 11,1 lh.
MI.IM  llttl*  latr.t allltttatd  bill, •tl'tlal'ip.1  till
i    ittt".  Ut  |j.r*  Mltf 1 ont* nf „. ihl Wftlt .III
|a  -1-  „..,!  . ...   |,r   Ht apftlplfl, <■ pl, OO Hat Itllklt Iflar,.
mmimt^imsm.**mmm1ltmmm*mmmmm
PER LOT
00 HMpUMMtl| fan 1'ini* itl.n4:t,t
nit,a ,.ir
These lots
tm -Mti *
Well Cleared
Id* aill. .teal llir-rarallil, nl Ibr all
|i  tlt1.le.11.-l fin  . t,„|!,„,  |.
•rtr, i.ttirti. -iil.it,
!!'.:: IN Yards »t tfimiij Um
^Q^ooto^
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Spec
lation

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354098/manifest

Comment

Related Items